sfrj Patrolni čamac klase Mirna  
 

Patrolni čamac tipa 171, šifre gradnje Mirna bio je namenjen za obezbedjenje državne granice na moru, protivpodmorničku borbu, obezbedjenje dužobalnih komunikacija i prevoženje.
Gradjen je u periodu 1982-1983. godine u brodogradilištu u Kraljevici, ukupno 11 plovnih jedinica označenih brojevima od 171 do 181 i pridruženim imenima jugoslovenskih planina: Učka, Grmeč, Koprivnik, Kosmaj...
Dugačak je 32,02 metra, širok 6.74 metara. Gaz na pramcu iznosi 1.76 m, na krmi 2.41 m. Pun deplasman iznosi 142,3 t.
Trup je izradjen od brodogradjevnog čelika, dok je nadgradje izradjeno od aluminijumske legure. Trup je sa 6 vodonepropusnih pregrada podeljen na 7 vodonepropusnih prostorija, što povećava žilavost broda u borbi. Sistemom hermetizacije i filtroventilacije obazbedjeno je preživljavanje posade u NHB uslovima.
Brod je pogonjen sa dva brzohodna dizel motora tipa SEMT Pielstick 12PA4V200VGDS sa dvostrukim prednabijanjem vazduha, snage 3660 KS pri 1600 obrtaja u minuti. Konstruktivna brzina patrolnog čamca tipa 171 iznosi 32 čvora, dok je ekonomska brzina 24 čvora. Za proizvodnju električne energije potrebne za rad uredjaja na brodu, ugradjena su dva motora FAP Famos koji preko odgovarajućih generatora i pretvarača daju stabilne napone 220 i 380 volti naizmenične struje i 24 V jednosmerne struje.
Naoružan je topom 40 mm Bofors na pramcu, četvorocevnim topom 20 mm M71 na krmi, četvorostrukim lanserom raketa Strela 2M na komandnom mostu. U protivpodmorničkoj verziji naoružan je malim dubinskim bombama koje se obaraju u more preko slipnih kolevki na krmi broda. Poseduje i dva dvostruka lansera osvetljavajućih raketa 128 mm „Svitac“.
U tankove goriva može da nakrca 16.2 tone goriva D-2, a u tankovima za vodu do 4.2 tone vode.
Posadu sačinjavaju 22 člana, i to:
- 2 oficira (komandant, pomoćnik – zamenik komandanta);
- 5 podoficira (komandiri II, IV, V brodskog odreda, motorista i električar), i
- 15 mornara.

Ukupno je izgradjeno 11 brodova ovog tipa:
PČ-171 „Biokovo“- zaplenjen 1991 u Šibeniku od strane ZNG, u operativnoj upotrebi HRM kao OB-61 „Novigrad“
PČ-172 „Pohorje“, preradjen za prevoz turista u CG
PČ-173 „Koprivnik“, preradjen za prevoz turista u CG
PČ-174 „Učka“- 2003 predat MUP-u Crne Gore, od 2005. u operativnoj upotrebi Pomorske policije CG kao P-01 „Bar“
PČ-175 „Grmeč“- 2007 prodat privatniku iz Biograda, plovi kao brod za prevoz turista „Nada“ pod zastavom RH, brod trenutno u Hrvatskoj
PČ-176 „Mukos“- zaplenjen 1991. od strane ZNG nakon teškog oštećenjausled pogotka mini torpeda u uvali Nečujam na Šolti, remontovan i uveden u operativnu upotrebu HRM kao OB-62 „Šolta“
PČ-177 „Fruška gora“, preuredjen za prevoz turista
PČ-178 „Kosmaj“- 2003 predat MUP-u Crne Gore, od 2005. u operativnoj upotrebi Pomorske policije CG kao P-03 „H.Novi“
PČ-179 „Zelengora“- 2007 prodat privatniku iz Biograda, plovi kao brod za prevoz turista „Ilirija“ pod zastavom RH, brod trenutno u Hrvatskoj
PČ-180 „Cer“- zaplenjen 1991. od strane ZNG, u operativnoj upotrebi HRM kao OB-63 „Cavtat“
PČ-181 „Durmitor“- zaplenjen 1991 od strane ZNG, u operativnoj upotrebi HRM kao OB-64 „Hrvatska Kostajnica“


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekstovi objavljeni na sajtu paluba.info lično su vlasništvo vlasnika sajta