sfrj Podmornica klase Sava  
 

Sedamdesetih godina u operativnoj upotrebi jugoslovenske RM nalazile su se tri podmornice klase „Heroj“ i dve podmornice klase „Sutjeska“.
Kako su podmornice klase „Sutjeska“ već postajale zastarele, služile su više za obuku podmorničara, a u isto vreme se postavljaju taktičko tehnički zadaci za gradnju nove podmornice. Nova podmornica je tzrebala da zadrži dobre osobine klase „Heroj“ kojima bi se dodao bolje hidrodinamički oblikovan trup, brže zaranjanje i izranjanje, viši stepen automatizacije i autonomije plovljenja…
Na osnovu datih zahteva, projektovane su iizgradjene dve podmornice klase „Sava“: P-831 "Sava" i P-832 "Drava" namenjene za izvodjenje napada na povrsinske brodove i podmornice neprijatelja, za obezbedjenje konvoja, minska dejstva i transport manjih grupa diverzanata sa pripadajucom opremom, a sve to u uslovima kakve pruza akvatorij Jadranskog mora.

Obe podmornice klase Sava ponudjene su na prodaju a nalaze se na vezu u luci MTRZ "Sava Kovačević" u Tivtu.

Taktičko tehničke karakteristike
Dimenzije:  
- dužina preko svega 55.84 m
- širina 5.05 m
Gaz:  
- pramac / krma 4.40 / 4.65 m
Deplasman:  
- površinski 834 t
- podvodni 969.1 t
Pogonska grupa:  
- dizel generator 2 x 540 kW
- elektromotor 1 x 1800 kW
Brzina  
- površinska 9/11 čv
- šnorkel 6/12 čv
- podvodna 4.5/16 čv
Dubina ronjenja:  
- radna 270 m
- maksimalna 300 m
Autonomija 32 dana
Posada 33 članova
Daljina plovljenja:  
- površinska 3 520 milja ekonomskom brzinom
- šnorkel 1 000 milja ekonomskom brzinom
- podvodna 1 460 milja ekonomskom brzinom
Naoružanje 6 torpednih cevi kalibra 536 mm (na pramcu)
P-831 "Sava"
P-832 "Drava"
 
 
Tekstovi objavljeni na sajtu paluba.info lično su vlasništvo vlasnika sajta