PALUBA
January 22, 2021, 06:04:47 pm *
Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?

Login with username, password and session length
News: Upozorenje za sve članove
 
   Home   Help Login Register  
Del.icio.us Digg FURL FaceBook Stumble Upon Reddit SlashDot

Pages:  [1] 2 3 4 5 6 ... 10   Go Down
  Print  
Author Topic: Središte za obuku i doktrinu logistike ZzP OSRH  (Read 57023 times)
 
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
leut
Urednik
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 10 515« on: November 06, 2009, 04:21:34 pm »

Središte za obuku i doktrinu logistike ZzP

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
Središte za obuku i doktrinu logistike ustrojstvena je jedinica Oružanih snaga RH u sastavu Zapovjedništva za potporu koje izvršava zadaće organizacije i provedbe obuke i školovanja službi borbene potpore za potrebe OSRH te za provedbu preduputnog osposobljavanja za međunarodne vojne operacije komponenti ZzP-a.

Ustrojeno je u srpnju 2005. godine spajanjem Središta za obuku pješaštva Požega, Središta za obuku prometnih specijalnosti Požega i Središta za obuku logističkih specijalnosti Zagreb.

MISIJA

Izobrazba i osposobljavanje pripadnika Oružanih snaga za obnašanje dužnosti i zadaća u funkcionalnom području logistike, obuka pripadnika oružanih snaga za MVO, razvoj doktrina službi borbene potpore, implementacija sustava naučenih lekcija.

Zadaće:

1. Osposobljavanje pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske za stjecanje VSSp.

2. Osposobljavanje pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske za međunarodne vojne operacije.

3. Osposobljavanje pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske za obnašanje dužnosti u postrojbama logističke i zdravstvene potpore.

4. Osposobljavanje pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske za obnašanje dužnosti u logističkim dijelovima stožera postrojbi i zapovjedništava.

5. Izrada, razvoj i inovacija nastavnih planova i programa.

6. Razvoj funkcionalnih doktrina logističkih službi i struka.

7. Prikupljanje, obrada i distribucija naučenih lekcija u provedbi logističke i zdravstvene potpore.

8. Razvoj kriterija ocjenjivanja borbene spremnosti logističkih postrojbi (CREVAL - Combat Readiness Evaluation).


Središte za obuku i doktrinu logistike sastoji se od:

- Zapovjedništva,

- Odsjeka za doktrinu i razvoj logistike,

- Odsjeka za izobrazbu i doktrinu intendantske službe,

- Odsjeka za izobrazbu i doktrinu prometne službe,

- Odsjeka za izobrazbu i doktrinu zdravstvene službe,

- Odsjeka za izobrazbu i doktrinu tehničke službe.

Povjesnica

Centar za obuku i odgoj vojnika logistike Zagreb je prva ustrojstvena cjelina Oružanih snaga Republike Hrvatske koja je već 08. listopada 1992. započela sa obukom ročnika Hrvatske vojske za tada logističke specijalnosti. U sastavu Centra za obuku i odgoj vojnika logistike bili su: Nastavni bataljun prometne službe smješten u Požegi, Intendantska bojna, Zdravstvena satnija, Pekarska satnija te Nastavna satnija za obuku tehničke službe smješteni u Zagrebu (vojarna Borongaj). Kako je ustrojen u Domovinskom ratu, Centar je imao bitnu ulogu u organizaciji i provedbi logističke potpore na ratištima širom Republike Hrvatske.

Obučni centar do svoje konačne transformacije 2005. godine je doživio nekoliko preustroja i promjena naziva.

1993. godine Centar za obuku i odgoj vojnika logistike ubrzo mijenja naziv u Nastavno središte logistike Hrvatske vojske (Zagreb) koje se sastoji od: zapovjedništva, Bojne za obuku specijalnosti tehničke struke, Bojna za obuku specijalnosti opskrbne struke, Bojna za obuku pričuve, razvodnika i kritičnih logističkih specijalnosti, Satnija za obuku specijalnosti zdravstva, Bojna za obuku specijalnosti prometne struke u Požegi.

Prelaskom na prvi mirnodopski ustroj odlukom ministra obrane, 17. listopada 1995. Nastavno središte se preimenovalo i preustrojilo u dva nova središta: Središte za obuku i odgoj vojnika logističkih specijalnosti (Zagreb) i Središte za obuku i odgoj vojnika (Požega) u čiji je sastav ušla Bojna za obuku specijalnosti prometne struke. Temeljna zadaća Središta za obuku i odgoj vojnika logističkih specijalnosti bila je obuka i odgoj ročnih vojnika. Tijekom obuke ročnici su se usavršavali u nizu logističkih specijalnosti za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske bilo u ratu ili miru. Ročnici su se obučavali za ukupno 33 VPD (vojno popisne djelatnosti).

Daljnjim preustrojem 2001. godine, odlukom ministra obrane, Središta mijenjaju naziv u Središte za obuku službi logistike (Zagreb) i Središte za obuku službe prometa (Požega). Oba središta obučavala su ročnike i to na specijalističkoj i završnoj vojnoj obuci, a kasnije i na temeljnoj vojnoj obuci.

Središte za obuku i doktrinu logistike ustrojeno je 01. srpnja 2005. godine. U toj novoj ustrojbenoj cjelini Zapovjedništva za logistiku sjedinila su tri obučna središta: Središte za obuku pješaštva (Požega), Središta za obuku prometnih specijalnosti (Požega) i Središta za obuku službi logistike (Zagreb).

Danas Središta za obuku i doktrinu logistike uspješno provodi poslove i zadaće utemeljene na misiji Središta - organizaciji i provedbi obuke i školovanja službi borbene potpore za potrebe OSRH, a sukladno „Smjernicama za razvoj Središta za obuku i doktrinu logistike za razdoblje 2010. do 2016.“ i Dugoročnom planu razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske, kako djelatnih vojnih osoba tako i ročnih vojnika. Središte za obuku i doktrine logistike je kroz svoje postojanje u ovom obliku postalo nezaobilazna i prepoznatljiva ustrojstvena cjelina Oružanih snaga Republike Hrvatske za izobrazbu i osposobljavanje logističkog osoblja Oružanih snaga Republike Hrvatske, koji obnašaju dužnosti u svojim ustrojbenim cjelinama ili se upućuju u međunarodne vojne operacije.

Odlukom ministra obrane o danima rodova, službi, struka i posebnih dijelova Oružanih snaga Republike Hrvatske 11. listopad se obilježava Dan Središta za obuku i doktrinu logistike.

OBUKA

Središte za obuku i doktrinu logistike u sastavu Zapovjedništva za potporu ustrojeno je kao ustrojbena cjelina u OS RH sa zadaćom organizacije i provedbe obuke logističkih službi i struka za potrebe OS RH u cjelini te za provedbu pred-uputnog osposobljavanja za međunarodne vojne operacije. Svi kapaciteti Središta objedinjeni su na jednoj lokaciji u Požegi (vojarna „123. brigade HV“ Požega, LV „Glavica“ i strelište „Novo Selo“). Sukladno Dugoročnom planu razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske 2015. – 2024. Središte za obuku i doktrinu logistike je postrojba Zapovjedništava za potporu zadužena za upravljanje procesima obuke i osposobljavanje službi potpore i struka Oružanih snaga Republike Hrvatske, smješteno u vojarna Požega. Vojarna „123. brigade HV“ Požega je prepoznata kao perspektivan vojni objekt i u planu je adaptacija i modernizaciju kako smještajnih objekata i infrastrukture tako i poligona koji su u sklopu vojnog kompleksa.

Vojarna „123. brigade HV“ POŽEGA

Vojarna „123. brigade HV“ Požega smještena je u sjevernom dijelu grada Požege prema dostupnim podacima vojarna datira s početka 20 stoljeća. Većina objekata dovršena je 1918. godine. Dograđivana je od završetka 2. svjetskog rata pa sve do današnjih dana. Do 17. rujna 1991. godine u vojarni je bila smještena motorizirana brigada bivše JNA za obuku vozača i skladišta za potrebe pričuvnog sastava šireg područja. Od 1991. godine u vojarni su smještene postrojbe OS RH (Središta za obuku ročnih vojnika pješaštva i prometa). Trenutno je u vojarni smješteno šest postrojbi OS RH i trgovačko društvo „Pleter“ d.o.o. :

Kabinetsko-učionički prostor

Središte za obuku i doktrinu logistike raspolaže sljedećim kabinetima:

1) Tehnička služba:

a) Kabinet za klasično naoružanje

b) Kabinet za raketno naoružanje

c) Kabinet za elektroniku i optiku

d) Kabinet za radio i TT uređaje

e) Kabinet za UbS

2) Prometna služba

a) Kabinet za bojna i nebojna vozila (služi i za potrebe tehničke službe)

b) Kabinet za prometne propise i sigurnosna pravila

3) Intendantska služba

a) Kabinet intendantske službe – klasa I

b) Kabinet intendantske službe – klasa II

4) Zdravstvena služba

a) Kabinet zdravstvene službe

5) Ostalo

a) Informatički kabinet

b) Knjižnica i čitaonica

c) Teretana

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
Logističko vježbalište „Glavica“

Logističko vježbalište "Glavica" svojim smještajem, površinom, prometnicama i konfiguracijom tla zadovoljava sve zahtjeve vezane uz polaganje vozačkih ispita za sve kategorije vojnih motornih vozila a ima i široke mogućnosti razvoja poligona za obuku vozača u sigurnoj i terenskoj vožnji.

Poligon za obuku vozača

Poligoni za obuku vozača nalaze se u sklopu Logističkog vježbališta „Glavica“, odnosno cijelo vježbalište je namijenjeno za obuku vozača i kompletna infrastruktura je izgrađena s tom svrhom.

U sklopu Logističkog vježbališta „Glavica“ nalaze se poligoni za osposobljavanje vozača u stjecanju kategorije (prometnice s kompletnom infrastrukturom), poligon terenske vožnje i improvizirani poligon za sigurnu vožnju.

Poligon terenske vožnje

Poligon terenske vožnje smješten je u južnom dijelu Logističkog vježbališta „Glavica“ s dvanaest radnih točaka smještenih na površini od 1 hektara.

Za provedbu obuke u terenskim uvjetima koriste se isključiva vojna terenska vozila.

Poligon sigurne vožnje

Za osposobljavanje vojnih vozača u sigurnoj vožnji koristi se improvizirani poligon (dvije radne točke za simuliranje nekoliko prometnih situacija) smješten na parkiralištu poligona pored ulaza sa istočne strane poligona. Poligon zadovoljava zahtjeve koji se stavljaju pred vojne vozače glede sigurne vožnje na cestama te različitim kritičnim situacijama u kojima se mogu naći vojni vozači. Za provedbu obuke koriste se vojna terenska vozila.

Ovaj poligon je namijenjen prvenstveno za mlade vozače i vozače sa manje iskustva, te za sve ostale vozače koji imaju potrebu naučiti kako prepoznati, izbjeći i savladati opasnu situaciju u prometu. Ovim načinom osposobljavanja omogućuje se simulacija stvarnih opasnosti u prometu te vježbanje pravilnog postupanja u kritičnim situacijama.

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
Strelište „Novo Selo“

Strelište je ukupne površine 31 hektra. Dužina mu je 1 000 m, a širina u središnjem dijelu iznosi 300 m. Vojno strelište "Novo selo" je strelište otvorenog tipa, namijenjeno obuci djelatnih vojnih osoba u gađanju pješačkim oružjem, provedbu taktičke obuke i taborovanja. Stavljeno je u punu funkciju 2004. godine. Strelište zadovoljava sigurnosne uvjete za gađanje, budući da se nalazi u prirodnoj uvali omeđenoj brežuljcima koji pružaju zaštitu u smislu balističko-sigurnosne prosudbe. Planiranje, koordinacija te odobrenje uporabe strelišta Novo Selo u nadležnosti je zapovjedništva Središta za obuku i doktrinu logistike. Na strelištu "Novo Selo" postoji sustav KOPS (komplet opreme pješačkog strelišta) s pet crta meta (150, 200, 250, 300 i 450 m).

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
Vezana tema: Zapovjedništvo za potporu OSRH - aktivnosti


_________________________________________

06.11.2009.

Obuka tehničkog osoblja za EULEX Kosovo

Središte za obuku i doktrinu logistike provelo je obuku tehničkog osoblja za misiju EULEX Kosovo, za vozača, autoelektričara i automehaničara na lakooklopnom višenamjenskom vozilu Torpedo. Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske dva će se vozila ustupiti EULEX-u na korištenje bez naknade na godinu dana, uz mogućnost produljenja roka

Za potrebe Misije Europske unije za uspostavu vladavine prava na Kosovu, EULEX Kosovo, Središte za obuku i doktrinu logistike (SzOiDL) u Požegi od 26. do 30. listopada provelo je obuku tehničkog osoblja za misiju EULEX Kosovo, za vozača, autoelektričara i automehaničara na lakooklopnom višenamjenskom vozilu Torpedo. Vozači su obučavani na cestovnom vježbalištu "Glavica", a autoelektričari i automehaničari u radionici u vojarni "Požega".

Misija Europske unije za uspostavu vladavine prava na Kosovu (EULEX) najveća je civilna misija u sklopu Europske sigurnosne i obrambene politike (European Security and Defence Policy - ESDP). Glavni cilj je pomoć i potpora kosovskim vlastima na području vladavine prava, posebno u policiji, sudstvu i carini.

Nakon provedene obuke, na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske dva će se vozila ustupiti EULEX-u na korištenje bez naknade na godinu dana, uz mogućnost produljenja roka.

Radi kvalitetne provedbe obuke, za koordinatora je uime SzOiDL-a određen poručnik Jurica Margeta. Po završetku tečaja, izjavio je da je obuka uspješno provedena te nas ukratko upoznao s osnovnim značajkama vozila.

LOVV Torpedo je vozilo namijenjeno prijevozu 14 osoba i tereta do 1200 kg, a može se kretati putovima po izrovanom i mekanom terenu, močvarama, zasniježenom i pjeskovitom tlu. U tu svrhu vozilo je opremljeno specijalnim terenskim gumama, u kojima se pritisak zraka može mijenjati za vrijeme vožnje, u rasponu od 1 do 4,5 bara. Najveća je brzina vozila 100 km/h u vožnji cestom, a 50 km/h na terenu. Dopušteni gaz vozila prilikom vožnje po vodi iznosi 1 metar dubine.

Zadnjeg dana obuke, zapovjednik SzOiDL-a i zapovjednik vojarne "Požega" pukovnik Ivica Pejaković uručio je potvrdnice polaznicima o uspješno završenom osposobljavanju.

Mario Trnokop, Hrvatski vojnik* ZzP - Središte za obuku i doktrinu logistike Požega (k).jpg (23.05 KB, 400x300 - viewed 421 times.)

* ZZP-SOiDL_600.png (741.83 KB, 598x600 - viewed 74 times.)

* 02_SZODL_informatika.jpg (693.7 KB, 2048x1536 - viewed 51 times.)

* 04_SZODL_teretana.jpg (899.26 KB, 2048x1536 - viewed 65 times.)

* GLAVICA.jpg (87.14 KB, 622x864 - viewed 115 times.)
« Last Edit: February 14, 2019, 08:00:50 pm by leut » Logged
leut
Urednik
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 10 515« Reply #1 on: March 22, 2010, 02:02:45 pm »

22.03.2010.

Napredna časnička izobrazba

U Središtu za obuku i doktrinu logistike u Požegi od 1. do 26. veljače proveden je specijalistički dio izobrazbe za 16 polaznika službi borbene potpore 9. naraštaja Napredne časničke izobrazbe.

Napredna časnička izobrazba (NČI), u skladu s konceptom izobrazbe, definirana je kao druga razina izobrazbe časnika i sastoji se od pet modula. Cilj NČI je osposobiti polaznike za obnašanje zapovjednih (razina satnije) i nižih stožernih dužnosti unutar grana OSRH. Za uspješan završetak NČI, potrebno je apsolvirati prva tri modula (1. modul - opći dio, 2. modul - specijalistički dio/tečaj roda ili službe, 3. modul - taktika i doktrina grane), koji su obvezni te jedan od preostala dva (4. modul - tečaj za zapovjednika satnije / broda / bitnice / zrakoplovnog voda, 5. modul - tečaj za nižeg stožernog časnika).

Prvi modul je zajednički za sve polaznike NČI i provodi se na Hrvatskom vojnom učilištu "Petar Zrinski". Kroz jedan dio 2. modula (specijalistička izobrazba službi borbene potpore), koji se provodi u SzOiDL, polaznici tehničke, zdravstvene, prometne i intendantske službe osposobljavaju se za učinkovito planiranje i organiziranje logističke potpore postrojbi u svim oblicima borbenih djelovanja, za ispravnu prosudbu situacije i donošenje odluka, te za prepoznavanje problema u procesu pružanja logističke potpore. Na kraju izobrazbe provedena je anketa među polaznicima. Polaznici su izrazili zadovoljstvo načinom provedbe izobrazbe i predavanjima nastavnika. OJI

Tečaj za rukovatelja materijalnom imovinom

U požeškom Središtu za obuku i doktrinu logistike od 1. do 5 ožujka proveden je tečaj za rukovatelja materijalnom imovinom (MI) klase III. Cilj tečaja je da polaznici usvoje temeljna znanja o materijalnim sredstvima klase III. (gorivo, mazivo, drva za ogrjev i ugljen), u skladu sa specijalnošću u sklopu službi borbene potpore. Tijekom pet dana, osam polaznika upoznato je s namjenom, podjelom i značajkama MI klase III, kao i organizacijom rada prilikom provedbe zadaća postrojbe te planiranjem, organizacijom i provedbom obuke u desetini, u terenskim i stacionarnim uvjetima. Uz teorijska predavanja, polaznici su proveli dvije vježbe: na benzinskoj stanici u vojarni provodili su kontrolu kvalitete goriva, a drugu vježbu, pod nazivom Rad u terenskim uvjetima, odradili su u auto-parku. Zadnji dan, prilikom uručivanja potvrdnica, polaznici su izrazili zadovoljstvo provedenom obukom. OJI

Tečaj obuke kuhara

U Središtu za obuku i doktrinu logistike u Požegi 5. ožujka završen je petotjedni tečaj 15 pripadnika GOMBR-a koji se pripremaju za odlazak u misiju UNDOF (Golanska visoravan). Tijekom obuke, polaznici su obučavani za samostalnu pripremu hrane u kuhinji i u terenskim uvjetima.

Na teorijskim predavanjima i obilasku skladišta upoznati su s načinom rada u skladištu hrane. Ostali dio nastave odvijao se u prostoru kuharskog kabineta požeške vojarne i u terenskoj kuhinji. U praktičnom dijelu obuke polaznici su sudjelovali u pripremi namirnica, termičkoj obradi namirnica, pranju posuđa i pribora te održavanju higijene. Tako organiziranom nastavom svi polaznici su mogli proći sve faze pripreme obroka te uz stručno vođenje instruktora samostalno pripremati obroke s onim namirnicama koje su im za taj dan, prema predviđenom jelovniku, bile osigurane.

Nakon završene termičke obrade slijedi organoleptička ocjena kakvoće pripremljenog obroka (degustacija), uz stručno ocjenjivanje i upozoravanje na eventualne pogreške.

Na kraju obuke polaznici su iskazali zadovoljstvo onim što su naučili u požeškoj vojarni, a svoje novostečene vještine pripreme hrane moći će primjenjivati na dalekom Golanu.

Svečanoj dodjeli potvrdnica nazočili su voditelj obuke kuhara nadnarednik Mijo Sakoman i instruktori obuke kuhara, a potvrdnice im je uručio časnik za izobrazbu i doktrinu intendantske službe natporučnik Tomislav Bagarić. M. TRNOKOP

Izvor: Hrvatski vojnik http://www.hrvatski-vojnik.hr/
« Last Edit: September 24, 2012, 06:48:13 pm by leut » Logged
leut
Urednik
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 10 515« Reply #2 on: March 27, 2010, 11:17:07 pm »

Specijalistička izobrazba

U Središtu za obuku i doktrinu logistike u Požegi od 7. prosinca do 12. ožujka proveden je specijalistički dio izobrazbe za pet polaznika službi borbene potpore Temeljne dočasničke izobrazbe. Tromjesečna obuka provedena je u kabinetima SzOiDL-a, tehničkoj radionici Satnije za održavanje, a dio obuke proveden je u Remontnom zavodu. U sklopu predmeta Taktika tehničke službe, terenska obuka provedena je na cestovnom vježbalištu "Glavica". Svrha je specijalističkog dijela izobrazbe koji se provodi u požeškom Središtu osposobiti polaznike za obnašanje dužnosti dočasnika po službama borbene potpore u skladu s vojnostručnim specijalnostima. Na kraju školovanja, diplome je polaznicima predao zamjenik zapovjednika SzOiDL-a pukovnik Zdenko Kosina. OJI

Tečaj za rukovatelja materijalnom imovinom

Novi tečaj u OSRH pod nazivom Tečaj rukovatelja materijalnom imovinom (MI) s osnovama informatike proveden je prvi put u Središtu za obuku i doktrinu logistike u Požegi. Od 8. do 13. ožujka, 14 polaznika upoznato je s postupcima prijama i pravilnog skladištenja, čuvanja i obnavljanja zaliha u skladištu, izdavanja i vođenja skladišne evidencije, provedbe propisanih postupaka i mjera zaštite u skladištu, te s potporom informatike u provedbi zadaća. Svrha je tečaja kroz teoretski i praktični dio nastave upoznati polaznike sa značenjem pravilnog rukovanja i upravljanja materijalnom imovinom, te ih osposobiti za samostalan rad na računalu u svakodnevnom radu. Na kraju tečaja polaznicima su izdane potvrdnice o pohađanju tečaja. OJI

Izvor: Hrvatski vojnik http://www.hrvatski-vojnik.hr/
Logged
leut
Urednik
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 10 515« Reply #3 on: April 19, 2010, 11:56:01 am »

Ponedjeljak, 19. Travanj 2010.

Održan prvi Tečaj za borbene spasioce

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
U Središtu za obuku i doktrinu logistike u Požegi, od 12. do 17. travnja proveden je Tečaj za borbene spasioce, a završna vježba održana je posljednjeg dana na vojnom vježbalištu "Glavice".

Polaznici tečaja bili su pripadnici Gardijske motorizirane brigade i Zapovjedništva za potporu, koji se pripremaju za odlazak u mirovne vojne operacije ISAF u Afganistanu i UNDOF na Golanskoj visoravni.
Tijekom tečaja, koji traje 46 sati, kandidati polažu šest pismenih ispita, pri  čemu na svakom moraju imati 80% ispravnih odgovora. Uz to, imaju i šest praktičnih provjera, pri čemu moraju dobiti prolaznu ocjenu za svaku pojedinu vještinu. Polaznik je završio obuku kad položi sve pismene ispite i sve praktične vježbe te uspješno odradi završnu vježbu.
Idući Tečaj za borbene spasioce provest će se od 10. do 15. svibnja, a polaznici će također biti pripadnici OSRH-a koji se spremaju za odlazak u mirovne vojne operacije.

Izvor: MORH web


* pozega_19042010_2c.jpg (76.28 KB, 330x243 - viewed 315 times.)
Logged
leut
Urednik
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 10 515« Reply #4 on: May 02, 2010, 12:33:52 am »

Srijeda, 28. Travanj 2010.

Održana vježba na VP "Glavica"

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
U Središtu za obuku i doktrinu logistike na cestovnom vježbalištu "Glavica" u Požegi, u utorak, 27. travnja provedena je metodsko pokazna vježba "Rad logističke postaje u terenskim uvjetima i prevoženje helikopterom" u kojoj su sudjelovali djelatnici SzOiDL-a, polaznici 9. naraštaja temeljne časničke izobrazbe i pripadnici Eskadrile višenamjenskih helikoptera 91. zrakoplovne baze "Pleso" HRZ i PZO s helikopterom Mi-171 Sh.
Tijekom vježbe, kroz 16 radnih točaka, prikazana je uvježbanost i osposobljenost polaznika  9. naraštaja temeljne časničke izobrazbe u radu na logističkoj postaji u terenskim uvjetima te u postupcima i radnjama prilikom prevoženja sredstava i ljudstva helikopterom. Cilj vježbe bio je prikazati strukturu, sastav i organizaciju rada terenske logističke postaje, prijevoz ranjenika i logističkog paketa helikopterom, standardizirati organizacijsku shemu, te prikazati radnje i postupke u opskrbi snaga na terenu u skladu sa zahtjevima s terena kao i organizaciju i transport ozlijeđenih i ranjenih s terena. Voditelj vježbe bio je pukovnik Miroslav Zelenika, a vježbi su nazočili zamjenik zapovjednika ZzP-a brigadni general Nikola Škunca, djelatnici SzOiDiL-a, djelatnici Hrvatskog vojnog učilišta, polaznici tečaja koji se provode u SzOiDiL-u i ročni vojnici koji se nalaze na dragovoljnom služenju vojnog roka u Požegi.

Izvor: MORH web


* glavica_27042010_c.jpg (72.97 KB, 330x248 - viewed 336 times.)
Logged
leut
Urednik
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 10 515« Reply #5 on: October 01, 2010, 01:51:03 am »

Hrvatski i mađarski logističari u nadzoru provedbe obuke

Pripadnici tima za Školu logistike ANA-e u sklopu 16. HRV CON upućeni su sredinom rujna u operaciju ISAF u Afganistan, gdje će nešto više od šest mjeseci s pripadnicima OS Republike Mađarske nadzirati rad instruktora Afganistanske nacionalne armije (ANA) u području logističkih funkcija održavanja, opskrbe, transporta i prijevoza. Zajednička preduputna obuka hrvatsko-mađarskog tima za Školu logistike ANA (CSS SCHOOL - combat service support school) provedena je tijekom kolovoza i rujna u Mađarskoj.

Preduputna obuka u Mađarskoj provedena je u dva dijela. U prvom dijelu polaznicima su prezentirana pravila djelovanja u misiji, pravo oružanih sukoba, radioprocedure i izvješćivanje u mirovnim misijama, kao i postupci pri nailasku na IEN (improvizirane eksplozivne naprave). U drugom dijelu uvježbavani su postupci pri nailasku na IEN, zasjeda, postupci pri pogibelji, uvježbavani su konvoj kao i rad na GPS-u. Zajedno s prvim i drugim timom na preduputnoj obuci bili su pukovnik Ivica Pejaković i satnik Goran Ozanjak, pripadnici Središta za obuku i doktrinu logistike koje je i nositelj nacionalnih priprema. Prijedloge za unapređenje i poboljšanje obuke članovi tima pretočit će kroz sustav naučenih lekcija.

Nakon uspješno provedene preduputne obuke u Hrvatskoj i zajedničke u Mađarskoj, timu od osam pripadnika OS Hrvatske i 17 pripadnika OS Mađarske u Školi logistike u Kabulu bit će zadaća nadzor provedbe obuke. Po potrebi sudjelovat će u praktičnom dijelu obuke i u izradi obučnih planova i programa, ali uloga hrvatsko-mađarskog tima je u prvom redu savjetodavna, tj. nadzor afganistanskih instruktora koji sami obučavaju svoje vojnike. Riječ je o temeljnim tečajevima, tj. o prvim aktivnostima s kojima se vojnici ANA-e susreću kad dođu u vojsku. OJI


Izobrazba časnika u funkcionalnom području logistike

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
U Središtu za obuku i doktrinu logistike u Požegi 6. rujna započela je provedba II. modula vojno-strukovne izobrazbe časnika u funkcionalnom području logistike i upravljanje materijalnim i financijskim resursima. Tijekom osam tjedana polaznici će se obučavati za stručno i učinkovito obnašanje voditeljskih logističkih dužnosti S4/G4 na razini bojna/brigada, stožernih i voditeljskih logističkih dužnosti na razini zapovjedništva grana, te stožernih i nižih voditeljskih logističkih dužnosti na združenoj razini. OJI

Izvor: Hrvatski vojnik


* logistika.jpg (74.24 KB, 600x450 - viewed 280 times.)
Logged
leut
Urednik
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 10 515« Reply #6 on: October 21, 2010, 12:31:54 pm »

Srijeda, 20. Listopad 2010.

U Središte za obuku i doktrinu logistike Požega primljeno 93 vojnika

U Središtu za obuku i doktrinu logistike u Požegi danas, 20. listopada 2010., 93 osobe potpisale su s Ministarstvom obrane Ugovor o službi u Oružanim snagama OS RH. Odabrani kandidati koji se primaju u djelatnu vojnu službu bit će upućeni na specijalističku vojnu obuku (SVO) u trajanju od osam tjedana.

Potpisivanju ugovora nazočili su zapovjednik SzOiDL pukovnik Ivica Pejaković, te predstavnici Središnjice za upravljane osobljem. Zapovjednik SzOiDL Ivica Pejaković upoznao je vojnike s obvezama i zadaćama koje ih očekuju tijekom specijalističke obuke, te im poželio puno uspjeha u savladavanju tih zadaća. Također, upoznao ih je i s radom Središta za obuku i doktrinu logistike u Požegi te ih je informirao o pravima i obvezama u statusu djelatnog vojnika.

Jedan od vojnika, Tomica Sudić iz Slavonskog broda i vojnikinja Danijela Dukarić iz Vinkovaca, koji su bili na dragovoljnom služenju vojnog roka kao pripadnici trećeg naraštaja istaknuli su da su razlozi zbog kojih su se prijavili prvenstveno želja da budu vojnici, jer ih je taj poziv oduvijek privlačio, a također, jedna od želja im je sudjelovati u nekoj od međunarodnih mirovnih misija. Vojnik Saša Ravlić iz Osijeka, također je istaknuo kako se nada da će mu vojska pružiti mnogo mogućnosti.

Temeljem godišnjeg Plana pribavljanja djelatnih vojnih osoba u OS RH, u ponedjeljak, 18. listopada 2010. primljeno je 400 vojnika u postrojbe OS RH.

Izvor: MORH web
Logged
leut
Urednik
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 10 515« Reply #7 on: November 06, 2010, 01:53:43 am »

Tečaj za logističkog dočasnika satnije

U Središtu za obuku i doktrinu logistike Zapovjedništva za potporu od 11. do 29. listopada proveden je Tečaj za logističkog dočasnika satnije. Cilj tečaja bio je upoznati polaznike s organizacijom i radom logističkog dočasnika satnije, te približiti način organizacije opskrbe, pružanja usluga, planiranja i organizacije opskrbe, a naglasak staviti na organizaciju skladištenja, čuvanja, zanavljanja i izdavanja sredstava satnije.

Tijekom tri tjedna 12 polaznika upoznato je s logističkom potporom i logističkim osiguranjem satnije, važećim propisima vezanim uz struku, načinom skladištenja sredstava, čuvanja i održavanja materijalne imovine, vođenjem operativno-materijalne evidencije satnije, načinom rada opskrbnog servisa i koordinacije s opslužnom postrojbom vojarne, mogućnostima primjene SOP-a koji će regulirati provedbu logističke potpore satnije ovisno o konkretnim uvjetima te provedbom logističkog izvješćivanja u skladu sa smjernicama i zahtjevima zapovjednika satnije. OJI


Počela preduputna obuka

U Središtu za obuku i doktrinu logistike u Požegi 25. listopada započela je preduputna obuka za pripadnike 17. NEP-a (nacionalnog elementa potpore), 5. gardijskog OMLT-a i 2. tima za Školu logistike ANA (ANA CSS SCHOOL) 17. HRV CON za međunarodnu mirovnu misiju ISAF. Obuka će se provesti u tri faze: temeljna, zajednička i stručna od čega sedam tjedana u SzOiDL-u, a jedan tjedan borbene obuke na vojnom poligonu "Gašinci". Zapovjednik SzOiDL-a i zapovjednik vojarne "Požega" pukovnik Ivica Pejaković, upoznao je polaznike s planom i programom preduputne obuke te im zaželio mnogo uspjeha u svladavanju zadaća koje ih očekuju. M.T.

Izvor: Hrvatski vojnik
Logged
leut
Urednik
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 10 515« Reply #8 on: November 19, 2010, 02:54:59 pm »

Tečaj vozača vozila LOVV IVECO

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
U Središtu za obuku i doktrinu logistike u Požegi od 18. listopada do 5. studenoga proveden je tečaj za vozače lakih oklopnih višenamjenskih vozila (LOVV IVECO).

Zadaće su ovog tečaja upoznavanje sigurnosnih sustava vozila, upravljanje vozilom u svim uvjetima, upoznavanje i rukovanje svakim uređajem, opremom i dijelom motora vozila, priprema za transport cjelokupnog vozila i pripadajuće opreme, uključujući pripremu za transport zračnim i pomorskim sredstvima prijevoza te izvođenje radnji preventivnog održavanja vozila.

Tijekom tri tjedna četiri polaznika osposobljena su za sigurno upravljanje lakim oklopnim višenamjenskim vozilom u svim bojnim, vremenskim i zemljišnim uvjetima, samostalno i u skupini.  M. TRNOKOP

Izvor: Hrvatski vojnik


* obuka_vozaca.jpg (88.93 KB, 600x450 - viewed 282 times.)
Logged
leut
Urednik
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 10 515« Reply #9 on: December 09, 2010, 03:28:25 pm »

četvrtak, 09. Prosinac 2010.

Održan međunarodni logistički tečaj u Požegi

U Središtu za obuku i doktrinu logistike u Požegi od 29. studenog do 9. prosinca 2010. godine proveden je temeljni tečaj ADAMS - Allied Deployment And Movement System organiziran u okviru logističke suradnje sa predstavnicima Oružanih snaga Kraljevine Danske. Predavači su bili pripadnici NATO CIS škole iz Latine te bojnik Steen Brevadt iz Danske, dok su polaznici bili predstavnici oružanih snaga iz Albanije, BiH, Crne Gore, Gruzije, Hrvatske, Makedonije, Srbije i Ukrajine.

Polaznicima je uvjerenja o uspješnom završetku tečaja uručio izaslanik zapovjednika ZzP-a, pukovnik Damir Radočaj, a čestitke polaznicima je uputio i zapovjednik SzOiDL Požega pukovnik Ivica Pejaković, koji je u svom obračanju istaknuo kako je zbog svog međunarodnog karaktera ovo jedna od najznačajnijih i najuspješnijih logističkih aktivnosti koje se provode u SzOiDL Požega. Posebnu zahvalnost pukovnik Pejaković je uputio predstavnicima oružanih snaga Kraljevine Danske te naglasio da se SzOiDL Požega sve više profilira u značajno regionalno središte za provedbu različitih oblika logističkog osposobljavanja.

Izvor: MORH web
Logged
leut
Urednik
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 10 515« Reply #10 on: December 18, 2010, 03:28:20 pm »

U Požegi održan tečaj za borbene spasioce

U Središtu za obuku i doktrinu logistike (SzOiDL) u Požegi od 6. do 14. prosinca 2010. godine održan je Tečaj za borbene spasioce.

Tijekom ove godine u SzOiDL Požega je otvoren Kabinet zdravstvene službe koji je opremljen suvremenim sredstvima (modelima/lutkama) za uvježbavanje raznih medicinskih vještina. Do sada je održano šest tečajeva za borbenog spasioca te je licencu steklo 132 vojnika. Održan je i Tečaj osvježenja za borbenog spasioca nakon kojeg je osamnaestorici vojnika produžena licenca.

Ispravno i pravodobno pružena pomoć na mjestu ranjavanja odlučujućeg je značaja za preživljavanje i uspjeh daljnjeg liječenja i oporavka unesrećenog. U obuci polaznika sudjeluju djelatnici Odjela obuke sanitetske službe SzOiDL-a, kao i vojno medicinski djelatnici Vojno zdrastvenog središta, Hrvatske kopnene vojske i Počasno zaštitne bojne.

Izvor: MORH web
Logged
leut
Urednik
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 10 515« Reply #11 on: January 09, 2011, 07:55:09 pm »

Završila preduputna obuka

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
U Središtu za obuku i doktrinu logistike u Požegi 17. prosinca završila je preduputna obuka za pripadnike 17. NEP-a, 5. garnizonskog OMLT-a i 2. ANA CSS škole logistike 17. HRV CON za MVO ISAF. Obuka je u osam tjedana provedena u tri faze: temeljna, zajednička i stručna. Tijekom sedam tjedana u SzOiDL-u polaznici su upoznati s temeljnim vojnim vještinama, procesom vojnog donošenja odluke, taktikama službi borbene potpore.

Na kraju obuke proveden je pregled pripremljenosti sve tri sastavnice kao priprema za evaluaciju koja će se provesti početkom 2011. godine prije upućivanja 17. HRVCON-a u područje operacije. OJI

Izvor: Hrvatski vojnik


* preduputna.jpg (51.18 KB, 600x450 - viewed 241 times.)
Logged
leut
Urednik
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 10 515« Reply #12 on: January 18, 2011, 02:26:40 am »

Pripadnici OS Republike Makedonije, MUP-a i OS RH na izobrazbi u Požegi

U Središtu za obuku i doktrinu logistike (SzOiDL) Zapovjedništva za potporu (ZzP) u Požegi danas, 17. siječnja 2011. godine započele su dvije izobrazbe: izobrazba pirotehničara tehničke službe i izobrazba časnika za skladištenje, čuvanje i održavanje UBS-a. Od dvadeset osam polaznika dvadeset jedan su pripadnici OS RH, dva polaznika su iz Ministarstva unutarnjih poslova dok je pet polaznika iz oružanih snaga Republike Makedonije. Teoretski dio izobrazbi koje završavaju 30. lipnja 2011. godine biti će proveden u SzOiDL, a praktični dio kroz posjete vojno-skladišnim kompleksima, laboratorijima, institutima, fakultetu strojarstva i brodogradnje te fakultetu elektronike i računarstva. Polaznicima se na početku izobrazbe obratio zapovjednik SzOiDL i zapovjednik vojarne „Požega“ pukovnik Ivica Pejaković te im zaželio dobrodošlicu u vojarnu i grad Požegu kao i puno uspjeha u savladavanju zadaća koje ih očekuju tijekom izobrazbe.

Izvor: MORH web
Logged
leut
Urednik
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 10 515« Reply #13 on: February 27, 2011, 01:20:00 am »

Zajednička obuka hrvatskih i mađarskih pripadnika ŠKOLE LOGISTIKE

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
U Središtu za obuku i doktrinu logistike u Požegi od 7. do 15. veljače provedena je završna zajednička obuka hrvatskih i mađarskih pripadnika ANA (Afganistan National Army) CSS (Combat Service Support) SCHOOL koji će biti upućeni u područje operacije u sklopu misije ISAF početkom ožujka. OJI

Izvor: Hrvatski vojnik


* logistika.jpg (53.39 KB, 600x450 - viewed 145 times.)
Logged
leut
Urednik
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 10 515« Reply #14 on: April 26, 2011, 03:16:05 pm »

Završen Tečaj za borbenog spasioca u vojarni Požega

U Središtu za obuku i doktrinu logistike Požega uspješno je završen Tečaj za borbenog spasioca (CLS) koji je proveden od 4. do 12. travnja 2011. godine. Cilj i zadaća tečaja je nakon završene obuke izvesti praktičnu nastavu u terenskim uvjetima i realnom vremenu te objediniti sve elemente obuke: taktičku situaciju, pristup ozljeđenom, zaustavljanje krvarenja, otvaranje intravenskog puta i osiguranje dišnog puta.
         
Završna vježba održana je na cestovnom vježbalištu "Glavica" uz nazočnost voditelja tečaja bojnice Vesne Majić voditeljice Područne vojne ambulante u vojarni Požega Vojno zdravstvenog središta i pukovnika Ivice Pejakovića zapovjednika Središta za obuku i doktrinu logistike. Tečaj je uspješno završilo 20-tak pripadnika OS RH koji su osposobljeni za borbenog spasitelja.

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
Izvor: OSRH web


* spas1.jpg (143.39 KB, 800x569 - viewed 167 times.)

* spas2.jpg (186.84 KB, 800x569 - viewed 155 times.)

* spas3.jpg (180.6 KB, 800x569 - viewed 137 times.)

* spas4jpg.jpg (208.71 KB, 800x569 - viewed 123 times.)
Logged
Pages:  [1] 2 3 4 5 6 ... 10   Go Up
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2013, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder

SMFAds for Free Forums
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Page created in 0.025 seconds with 23 queries.