PALUBA

Vesti => Hrvatska => Topic started by: leut on July 16, 2010, 02:50:23 pmTitle: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on July 16, 2010, 02:50:23 pm
Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH

[attachment=1]
PROTUPOŽARNA SEZONA 2010.

Vatru se napada brzo i u samom začetku

Najvažnija snaga u tom prvom i često najvažnijem trenutku su upravo avioni i helikopteri, a posebice avioni jer su u mogućnosti napasti vatru brzo i u samom začetku. Jedino oni mogu intervenirati na mjestima koja su nedostupna zemaljskim gasiteljima, usporavaju širenje požara u najkraćem vremenu i u mogućnosti su napad vodenim bombama preusmjeriti vrlo brzo s jednog opožarenog mjesta na drugo ugroženije, čime je postignuta maksimalna učinkovitost gašenja požara...

[attachment=2]
Shvaćajući opasnost koja svake godine u ljetnim mjesecima prijeti hrvatskom priobalju od požara i ove je PP sezone učinjeno sve kako bi oni nanijeli što manje štete, kako prirodi tako i žiteljima uz more i na otocima, ali i turistima što ljetuju na našem moru. U tu svrhu na početku PP sezone, koja svake godine počinje sredinom svibnja, već je uhodana praksa ustrojavanja Protupožarnih namjenski organiziranih snaga (PP NOS) OSRH koje čine dijelovi Hrvatske kopnene vojske, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane, Hrvatske ratne mornarice i Bojne za specijalna djelovanja. Njihova je zadaća prije svega pružanje pomoći i potpora vatrogasnim postrojbama RH u gašenju šumskih požara iz zraka i sa zemlje, prevoženje zrakom i morem, opskrba gasitelja vodom, te potraga i spašavanje. Zapovjedništvo PP NOS OSRH kojem je na čelu general- bojnik Mate Obradović sve aktivnosti koordinira iz vojarne "Knez Trpimir" u Divuljama i njemu su operativno podređene snage iz sve tri grane OSRH. Snage svakog pojedinog PP NOS-a razmještene su na više lokacija te se tako PP NOS HKoV-a jačine dva voda, koji čine pripadnici Gardijske motorizirane brigade i Gardijske oklopno-mehanizirane brigade, nalazi u Kninu, PP NOS HRM-a s dva broda i dva gumena čamca lociran je u Splitu, tim za zadaće službene potrage i spašavanje iz sastava BSD-a nalazi se u Divuljama dok je NOS HRZ i PZO podijeljen u dvije skupine, jedna s dva helikoptera Mi-8 MTV1 smještena je u Divuljama dok je druga sa šest kanadera CL-415 i šest Air tractora AT-802 locirana u vojarni "Zemunik" u Zadru.

Kada se dogodi požar, uhodana je praksa postupanja i ona kreće od Vatrogasnog operativnog središta (VOS) Državne uprave za zaštitu i spašavanje (DUZS) u Divuljama, koje zahtjeve za angažiranjem ljudskih i materijalnih resursa PP NOS OSRH dostavlja Zapovjedništvu PP NOS OSRH u Divuljama, koje nakon prosudbe pristiglih zahtjeva i raspoloživih snaga odlučuje o angažiranju PP snaga OSRH.

Najvažnija snaga u tom prvom i često najvažnijem trenutku su upravo avioni i helikopteri, a posebice avioni jer su u mogućnosti napasti vatru brzo i u samom začetku. Jedino oni mogu intervenirati na mjestima koja su nedostupna zemaljskim gasiteljima, usporavaju širenje požara u najkraćem vremenu i u mogućnosti su napad vodenim bombama preusmjeriti vrlo brzo s jednog opožarenog mjesta na drugo ugroženije, čime je postignuta maksimalna učinkovitost gašenja požara.

Na sreću od početka ovogodišnje PP sezone nismo imali priliku slušati katastrofične vijesti o velikim požarima na našoj obali, barem ne u trenucima dok pišemo ovaj tekst, no sporadično oni su se pojavljivali, ipak ne s nekim većim posljedicama.

Tome je svakako pridonijelo i angažiranje snaga iz sastava 855. protupožarne eskadrile koje smo u bazi u Zemuniku zatekli spremne za pokret na svaku dojavu o požaru. Uz redovite zadaće gašenja pripadnici eskadrile paralelno provode i obuku i trenažu posada na kanaderima i na Air tractorima, a važno je istaknuti i da bi se uopće moglo sjesti na mjesto pilota bilo kojeg od tih aviona obvezan je određen broj sati naleta imati i na požar. Dosad nije bilo neke veće potrebe za njihovim angažiranjem jer nije bilo požara većih razmjera, ističe zapovjednik eskadrile bojnik Davor Turković. A da bi avioni u svakom trenutku bili spremni, kao i za redovito tjedno ili satno (svaki avion nakon određenog broja sati naleta mora na redoviti pregled) održavanje aviona, koje se provodi u bazi, odgovorna je Satnija za zrakoplovno-tehničko održavanje kojom zapovijeda natporučnik Matko Rušev.

U svakom slučaju zasad spomenuti kapaciteti zadovoljavaju trenutačne potrebe i što se tiče gašenja i održavanja aviona. Problemi nastaju kada potrebe premaše resurse s kojima raspolažemo, no nadamo se da takvih požara ipak neće biti.

[attachment=3]

Zapovjedništvo PP NOS OSRH s operativno podređenim snagama provodi zadaće:

- protupožarno izviđanje otoka i priobalja s avionima i gašenje šumskih požara i požara otvorenog prostora: avionima CL-415 i AT-802F/A, te helikopterima Mi-8 MTV-1, sudjelovanje pripadnika PP NOS iz sastava HKoV-a u gašenju prizemnih šumskih požara, osiguranje požarišta

- prevoženje snaga i sredstava i to: prevoženje zrakom pripadnika državnih interventnih postrojbi (DIP), javnih vatrogasnih postrojbi (JVP) i dobrovoljnih vatrogasnih društava (DVD) te pripadnika PP NOS iz sastava HKoV-a, prevoženje morem MTS-a i pripadnika PP NOS iz sastava HKoV, DIP, JVP i DVD te PP snaga i sredstava lokalne uprave i samouprave, prebacivanje s kopna na otoke teške građevinske mehanizacije civilnih struktura, prevoženje stanovništva ugroženog požarom

- opskrbu vodom gasitelja i stanovništva

- opskrbu vodom pripadnika PP NOS iz sastava HKoV-a na požarištu, ako je to jedini mogući način popune, opskrba vodom vatrogasnih postrojbi na požarištu,

- opskrbu pitkom vodom stanovništva ugroženog požarom

- traganje i spašavanje

- protupožarno uređenje vojnih objekata na lokacijama razmještaja

- održavanje propisanog stupnja pripravnosti PP NOS za angažiranje ugašenju šumskih požara

Autor: Vesna Pintarić
Izvor: Hrvatski vojnik (http://www.hrvatski-vojnik.hr/) (dvobroj 301/302, srpanj 2010.)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on July 20, 2010, 02:45:02 am
Bojnik Davor Turković, zapovjednik 855. protupožarne eskadrile

[attachment=1]
Koliko su snage 855. protupožarne eskadrile bile angažirane od početka PP sezone?

Čitava PP eskadrila je ove godine ušla u sezonu 15. svibnja podređena PP NOS-u OSRH kao Namjenski organizirana skupina 1 (NOSk1). Zahvaljujući meteorološkim prilikama nije bilo veće požarne opasnosti, tek prije desetak dana je opasnost dosegnula razinu umjerene i velike, pa su sve aktivnosti postrojbe bile usmjerene na dovršenje naših obučnih procesa i uvođenje u trenažu. Od zadaća gašenja požara imali smo nekoliko manjih intervencija od kojih je najveći bio požar kod Zatona. Ove je godine u odnosu na prethodne uveden jedan sasvim drukčiji koncept ustroja PP sezone gdje nema granskog zapovjedništva NOS-a već smo mi izravno podređeni NOS-u OSRH.

S kolikim kapacitetima ste ušli u PP sezonu i zadovoljavaju li oni trenutačne potrebe?

Postrojba na materijalnom zaduženju ima šest aviona kanader CL-415 i šest Air tractora od kojih je pet na plovcima, a jedan na kotačima. Uz nas je ustrojen još NOSk 2 koji ima dva helikoptera Mi-8. Od spomenutih 12 aviona, u permanentnim snagama su 4 kanadera i 3 Air tractora. Taj broj uvjetovalo je niz okolnosti i to broja pilota i tehničara, infrastruktura i taktika upotrebe ovih snaga koja jednostavno ne dopušta imati sto posto ispravna sva sredstva tijekom pet i pol mjeseci, tj. uvijek spremno svih 12 aviona. Dakle sedam aviona je broj koji možemo dati u svakom danu PP sezone. U slučaju neke ekstremne potrebe u mogućnosti smo tri dana letjeti sa svime što imamo na raspolaganju ali to nije moguće stalno održati. Treba imati na umu da svaki avion jednom tjedno mora na pregled, što znači da je od šest aviona praktično jedan svaki dan u tjednu izvan pogona. Osim toga avioni idu i na 50 satne, 100 satne... preglede i tada avion ispada iz stroja na dan ili duže. Dodatni problem mogu biti naravno i nepredviđeni kvarovi. Dakle dva kanadera i tri Air tractora su pričuva koju imamo deklarirane kao snage u pričuvi i u statusu održavanja.

Kakva je trenutačna situacija s brojem posada aviona?

Što se tiče posada kanadera u odnosu na prošlu godinu odškolovana su dvojica novih kopilota, ali ukupni broj kapetana je ostao isti, pa prema tome i posada. Trenutačno su na obuci dva pilota za kopilote i dva kopilota za kapetane, a dinamika njihove obuke ovisit će prije svega o tome koliko bude požara jer im je još preostao taj dio obude. Što se Air tractora tiče trenutačno imamo na obuci dva pilota. Dinamika njihove obuke ovisi o broju sati (obvezno je 300 sati) naleta na Air tractoru s kotačima, kao i broju požara. Načelno imamo velik broj aviona i posade koje to mogu pokriti, međutim da bismo došli do novih kapetana, uvjet je određen broj sati leta na požarima, a normalan tijek školovanja bi pretpostavljao da se godišnje školuje jedan kapetan i jedan kopilot.

Mogu li se u taktici gašenja požara, uz stečena iskustva iz prethodnih godina, očekivati neke promjene sa svrhom još veće učinkovitosti u gašenju?

Što se taktike gašenja požara tiče, ona je zapravo vrlo jednostavna, no problem je u primjeni te taktike. Naime treba polaziti od pretpostavke da je više jeftinije, a manje skuplje, što znači da kad se dogodi požar dva će ga aviona ugasiti mnogo brže nego jedan, i u tom slučaju cijena gašenja je niža nego da je išao jedan koji bi ga gasio nekoliko puta duže. Naime angažiranje većeg broja aviona ne znači u ovom slučaju da će gašenje biti i skuplje. Tri aviona će požar ugasiti ne tri puta brže nego možda i deset puta brže i dugoročno manji broj sati naleta s više aviona će u konačnici koštati manje nego da je požar gasio jedan avion koji je u tom slučaju pod iznimnim opterećenjem i njegovi se resursi troše daleko brže. Dakle taktika može biti vrhunska no uvijek treba imati u vidu da je gašenje požara interventna djelatnost i da bismo postigli maksimalan učinak i sve ostalo što je prati treba biti također interventno.


Natporučnik Matko Rušev, zapovjednik Satnije za zrakoplovno-tehničko održavanje

Satnija je zadužena za održavanje šest kanadera i šest Air tractora i to u prvom i drugom stupnju. Prvi stupanj podrazumijeva njihovo redovno tjedno održavanje, a u drugom stupnju to za kanadere znači održavanje nakon 50 i 100 sati naleta te nakon 25, 50 i 100 sati leta na Air tractoru. Treći stupanj, godišnji pregledi rade se u ZTC-u.

Što se tiče kvarova treba imati na umu da su ovi avioni specifične namjene i lete u ekstremnim uvjetima dima, soli, te imaju velik broj polijetanja i slijetanja šo je zapravo najkritičnija faza leta. Najčešći kvarovi koji na neko vrijeme mogu izbaciti avion iz uporabe su uglavnom kvarovi na električnim instalacijama i komponentama i za njihovo otklanjanje su potpuno osposobljeni djelatnici ove satnije.

Kvaliteta našeg kadra je neupitna, a velik je broj ljudi s dugogodišnjim iskustvom. Naši su tehničari obučavani u inozemstvu u državama proizvođača oba aviona, a prijenos znanja sa starijih tehničara na mlađe kontinuirano se provodi.

Autor: Vesna Pintarić
Izvor: Hrvatski vojnik (http://www.hrvatski-vojnik.hr/) (dvobroj 301/302, srpanj 2010.)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on July 20, 2010, 03:00:57 am
Predsjednik RH posjetio Zapovjedništvo PP NOS OSRH

[attachment=1]
Predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik OSRH dr. Ivo Josipović sa suradnicima posjetio je 14. srpnja Zapovjedništvo Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH u vojarni "Knez Trpimir" u Divuljama. Uz Predsjednika u Divuljama su bili i načelnik GS OSRH general zbora Josip Lucić, zapovjednik PP NOS OSRH general--bojnik Mate Obradović, zapovjednik HRZ i PZO general-bojnik Vlado Bagarić, zapovjednik HRM-a kontraadmiral Ante Urlić, ravnatelj DUZS Damir Trut, glavni vatrogasni zapovjednik RH Mladen Jurin te drugi čelni ljudi vatrogasne zajednice.

Tijekom posjeta predsjednik Josipović je obišao operativno središte Zapovjedništva PP NOS OSRH te se upoznao s trenutačnim stanjem i načinom rada PP NOS-a OSRH. Prezentaciju o zadaćama, aktivnostima, značenju, ulozi i upotrebi OSRH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara u 2010. godini, u sklopu koje je prikazan i nastavni film "Uporaba PP NOS OSRH u gašenju velikih šumskih požara", održao je zapovjednik PP NOS OSRH general-bojnik Mate Obradović. General Obradović je istaknuo da je ove godine, na temelju dosadašnjih iskustava iz prethodnih PP sezona te naučenih lekcija u upotrebi NOS-a OSRH, postignuta optimalna organizacija i ustroj čime se jamči brzo, kvalitetno i učinkovito djelovanje PP snaga na cijelom priobalju.

U izjavi za medije predsjednik Josipović izrazio je zadovoljstvo spremnošću snaga koje su angažirane u protupožarnoj sezoni.

"Apsolutno sam zadovoljan. Mislim da je Hrvatska vojska i prošlih godina pokazala da zna, može i hoće", rekao je Predsjednik. Istaknuo je i odličnu suradnju PP NOS-a OSRH s vatrogasnom strukturom. "Nalazimo se u vremenima kada su rizici od požara veliki. Neki požari su naravno neizbježni, ali će OSRH i vatrogasci učiniti sve da posljedice budu što manje i da se svaki požar što prije ugasi", rekao je Predsjednik RH-a. U sklopu posjeta predsjednik Josipović je u Divuljama obišao i upoznao se i s aktivnostima Centra za koordinaciju gašenja šumskih požara Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Autor: Leida Parlov
Izvor: Hrvatski vojnik (http://www.hrvatski-vojnik.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on July 21, 2010, 02:12:36 pm
Utorak, 20. Srpanj 2010.

Prinudno slijetanje protupožarnog zrakoplova

Zrakoplov tipa Airtractor Fireboss koji je danas u utorak 20. srpnja 2010. godine sudjelovao u gašenju požara na Dinari, prinudno je oko 16:40 sati sletio u Karinsko more, uslijed indikacije tehničkog kvara, a poštujući sve sigurnosne procedure.  Pilot zrakoplova nije ozlijeđen, sam zrakoplov nije oštećen pri slijetanju, a tehnička ekipa OSRH upućena je na mjesto dogadjaja.

Temeljem zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta (VOS) DUZS – Divulje za angažman zračnih snaga na gašenju požara kod Knina na Dinari (Badanj) angažirana su tri Canadaira CL-415 i dva Air-tractora u vremenu od 13.15 sati.
Požar u kojem je izgorilo oko 30 hektara niskog raslinja i borove šume lokalizirane je u 16.25 sati. Svi angažirani Canadairi i jedan Air – tractor  AT-802 A (evidencijske oznake 896) vratili su se u 93. ZB Zemunik  do 16.59 sati. Drugi  Air – tractor  AT-802 A (evidencijske oznake 893) sletio je u Karinsko more.

Po osposobljavanju zrakoplova isti je u 19:02 poletio i u 19:10 sletio u 93 z.b. Zemunik.

Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on July 22, 2010, 11:14:04 am
ProtuPožarna sezona 2010.

U Oružanim snagama Republike Hrvatske za provedbu zadaća Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske iz Programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2010. godini (NN 03/10) ustrojene su Protupožarne namjenski organizirane snage (PP NOS) OS RH, sastavljene od dijelova Hrvatske kopnene vojske (HKoV), Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (HRZ i PZO), Hrvatske ratne mornarice (HRM) i Bojne za specijalna djelovanja (BSD).

Zadaća navedenih snaga je pružanje pomoći i potpore vatrogasnim postrojbama RH u gašenju šumskih požara i požara otvorenog prostora iz zraka i sa zemlje, prevoženje zrakom i morem, opskrbe gasitelja vodom, te potraga i spašavanje.

Plan uporabe Oružanih snaga RH integrira djelovanje OS RH u cilju pravovremenih i kvalitetnih priprema i učinkovitog djelovanja tijekom ljetne požarne sezone, te utvrđuje način postupanja snaga pri gašenju šumskih požara.
Sukladno smjernicama Vlade RH Protupožarna sezona 2010. traje od 15. svibnja do 31. listopada. Oružane snage RH za PP sezonu u spremnosti su od 1. svibnja, kada je, sukladno zapovijedi načelnika Glavnog stožera OS RH, ustrojeno Zapovjedništvo PP NOS OS RH u vojarni „Knez Trpimir“ u Divuljama kojem su operativno podređene snage iz sve tri grane OS RH.
Za zapovjednika PP NOS OS RH imenovan je general bojnik Mate Obradović.

Zapovjedništvo PP NOS OS RH sa operativno podređenim snagama provodi slijedeće zadaće:

    * Protupožarno izviđanje otoka i priobalja RH sa zrakoplovima
      Gašenje šumskih požara i požara otvorenog prostora: gašenje požara zrakoplovima CL-415 i AT-802F/A, te helikopterima Mi-8 MTV-1, sudjelovanje pripadnika PP NOS iz sastava HKoV u gašenju prizemnih šumskih požara i požara otvorenog prostora, osiguranje požarišta pripadnicima PP NOS iz sastava HKoV-a
    * Prevoženje snaga i sredstava i to:
      prevoženje zrakom pripadnika Državnih interventnih postrojbi (DIP), javnih vatrogasnih postrojbi (JVP) i dobrovoljnih vatrogasnih društava (DVD) te pripadnika PP NOS iz sastava HKoV-a, prevoženje morem MTS-a i pripadnika PP NOS iz sastava HKoV, DIP, JVP i DVD te PP snaga i sredstava lokalne uprave i samouprave, prebacivanje s kopna na otoke teške građevinske mehanizacije civilnih struktura, prevoženje stanovništva ugroženog požarom
    * Opskrbu vodom gasitelja i stanovništva:
      opskrbu vodom pripadnika PP NOS iz sastava HKoV na požarištu, ako je to jedini mogući način popune, opskrba vodom vatrogasnih postrojbi na požarištu, ako je to jedini mogući način popune, opskrbu pitkom vodom stanovništva ugroženog požarom.
    * Traganje i spašavanje
    * Protupožarno uređenje vojnih objekata na lokacijama razmještaja;
    * Održavati propisani stupanj pripravnosti PP NOS za angažiranje na zadaće gašenja šumskih požara i požara otvorenog prostora.

Razmještaj i baziranje PP ustrojenih PP snaga

[attachment=1]
 
Ustroj PP NOS-a OS RH u PP 2010.

U OS RH ustrojene su slijedeće Namjenski organizirane snage (NOS):

    * Zapovjedništvo PP NOS OS RH
    * NOS-evi iz sastava HKoV-a
    * NOSk-evi HRZ i PZO-a
    * NOS HRM-a
    * Tima za spašavanje iz Bojne za specijalna djelovanja (BSD)

Sastav PP NOS HKoV-a

Iz sastava HKoV-a ustrojena su dva PP NOS-a:

    * Vod PP NOS-a sastavljen od pripadnika Gardijske motorizirane brigade i vod PP NOS koji čine pripadnici Gardijske oklopno mehanizirane brigade, koji su iz matičnih vojarni razmješteni na planirane lokacije na Mljetu i Brijunima

Sastav PP NOS HRZ i PZO-a

U sastavu PP NOS HRZ i PZO-a ustrojene su dvije namjenski organizirane skupine (NOSk), u čiji sastav ulazi i pripadajuća zrakoplovno-tehnička potpora:

    * Namjenski organizirana skupina zrakoplova (NOSk–1)
          o Zapovjedništvo
          o Zrakoplovi i zrakoplovno- tehnička potpora
    * Namjenski organizirana skupina helikoptera (NOSk–2)
          o Zapovjedništvo
          o Helikopteri i zrakoplovno – tehnička potpora

Operativna raspoloživost deklariranih snaga HRZ i PZO-a za PP sezonu 2010.:

    * 6 x CL-415
    * 6 x AT-802 A/F
    * 2 x Mi-8 MTV-1
    * 1 x Bell 206B
    * 1 x PC-9 Pilatus
    * 1 x An-32

Sastav PP NOS HRM-a

    * Zapovjedništvo PP NOS HRM-a
    * 1 brod tipa DBM
    * 1 brod tipa DJB
    * 2 gumena čamca Leader 599 s posadom

Bojna za specijalna djelovanja

ustrojit će jedan Tim za zadaće službe potrage i spašavanja (Tim SPS).

Tim SPS ima sljedeći sastav:

    * 2 planinara
    * 1 paramedic
    * 1 ronitelj

Koordinacija

Vatrogasno operativno središte (VOS) Državne uprave za zaštitu i spašavanje (DUZS) u Divuljama, zahtjeve za angažiranjem ljudskih i materijalnih resursa PP NOS OS RH dostavlja Zapovjedništvu PP NOS OS RH u Divuljama te nakon prosudbe pristiglih zahtjeva i raspoloživih snaga odlučuje o angažiranju PP snaga OS RH.

Važno je znati da su zrakoplovi i helikopteri početno navalno oruđe. Njihova istinska vrijednost, poglavito zrakoplova je u sposobnosti da:

    * napadnu vatru brzo, prije nego što može povećati brzinu kretanja
    * interveniraju na požar na mjestima koja su privremeno nedostupna zemaljskim gasiteljima, usporavajući širenje
    * bacaju velike količine vode ili kemikalija na vatru u kratkom vremenskom razdoblju i prenose svoj napad brzo s mjesta na mjesto, s ciljem udara na tople točke, zaštite ljudstva i opreme i smirivanje točkastih požara
    * učinkovitost gašenja u priobalnim područjima zbog brzog skupljanja i bacanja vode.

Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on August 03, 2010, 03:34:14 pm
PROTUPOŽARNE AKTIVNOSTI 26.07.-01.08. 2010.

  Ponedjeljak, 26. srpanj 2010.

Požar na otoku Hvaru

Temeljem zahtjeva VOS DUZS (Divulje) na gašenju požara u uvali Pribinja angažirana su tri Canadaira CL-415 u vremenu od 09.40 do 11.45. Požar je lokaliziran u 13.30 sati.

Požar kod Drniša

Na gašenju požara kod mjesta Mratovo u blizini Drniša sudjelovali su zrakoplovi Canadair CL-415 i Air-tractor AT-802 A (Fire boss) u vremenu od 10.20 do 12.10. Požar je zahvatio nisko raslinje, travu i borovu šumu.

Požar kod mjesta Plano

U 13.15 sati zaprimljen je zahtjev Vatrogasnog operativnog središta (VOS) Divulje za angažman zračnih snaga na gašenju požara u blizini Trogira kod mjesta Plano.

Angažirane zračne snage u sastavu dva helikoptera Mi-8 MTV-1, tri Canadaira CL-415 sudjelovala su u gašenju požarišta, te su se povremeno preusmjeravale na susjedni požar koji je zahvatio Malačku na Kozjaku. Helikopter Mi-8 MTV-1 angažiran je  za prijevoz opreme i ljudstva Državne interventne postrojbe DUZS na nepristupačan teren Plana. Požar je zahvatio travu, makiju i nisko raslinje.

Požar na Kozjaku – Malačka

Odmah nakon požara kod mjesta Plano buknuo je i požar na Kozjaku – Malačka. Angažiran je Air-tractor AT-802 F u vremenu od 14.38 do 18.53. Dva helikoptera Mi-8 MTV-1, tri Canadaira CL-415 sudjelovala su u gašenju požarišta, jer su  se povremeno preusmjeravala sa susjednog požarišta kod mjesta Plano.

Požar kod mjesta Ključ u blizini Drniša

Temeljem zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) za angažman zrakoplova, požar u Šibensko – kninskoj županiji, na lokaciji Miljevački plato kod mjesta Ključ, gasila su dva Air-tractora AT-802 A  i dva Canadaira CL-415 u vremenu od 14.25 do 16.40 sati.

Požar na Kozjaku - Korušce

Dva helikoptera Mi-8 MTV-1 gasila su požar na Kozjaku – Korušce u vremenu od 20.08 do 20.41. Požar je zahvatio nisko raslinje i makiju.

  Četvrtak, 29. srpanj 2010.

Požar na o. Hvaru kod uvale Dubovica

Temeljem zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) za angažman zrakoplova na gašenju požara kod uvale Dubovica na otoku Hvaru, angažirana su 3 Canadaira CL-415 u vremenu od 12.02 do 13.40 sati. Požar je zahvatio oko 15 hektara trave i niskog raslinja, a lokaliziran je u 13.25 sati.

Požar na o. Hvaru kod uvale Prapatna

Dva helikoptera Mi-8 MTV-1 gasila su požar na otoku Hvaru, u blizini Jelse kod uvale Prapatna, u vremenu od 20.07 do 21.20 sati.  U požaru je izgorjelo 5 hektara niskog raslinja i mlade borove šume, a požar je lokaliziran u 21 sat.

  Petak, 30. srpanj 2010.

Požar na o. Žut

Na zahtjev Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) Canadair CL-415 izvršio je izviđanje i gašenje požara u uvali Žešnja (o. Žut) u Šibensko-kninskoj županiji u vremenu od 10.33 do 11.06 sati.

Požar kod Sadina iznad Kaštela

Temeljem zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) za angažman zrakoplova na požarištu na lokaciji Sadine iznad Kaštela, angažirana su tri helikoptera Mi-8 MTV-1 u vremenu od 13.41 do 16.00 sati.

Zbog izuzetno otežanih i nepovoljnih meteo uvjeta, značajnog smanjenja vidljivosti, nije bilo moguće polijetanje ni jednog zrakoplova iz 93. ZB Zemunik. Sukladno tome angažirana su oba helikoptera Mi-8 MTV-1 iz sastava PP NOS OS RH te je zatražen dodatni helikopter Mi-8 MTV-1 iz sastava HRZ i PZO.

Požar je lokaliziran u 15.00 sati, a zahvatio oko 7 hektara niskog raslinja, trave i borove šume.

[attachment=1]
Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on August 11, 2010, 08:13:12 pm
PROTUPOŽARNE AKTIVNOSTI 02.08.-08.08. 2010.

 Nedjelja, 08. kolovoz 2010.

Požar iznad Krila Jesenice kod Omiša

U 11.41 sat zaprimljen je zahtjev Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) za angažman jednog helikoptera Mi-8 MTV-1 i dva Canadaira CL-415  na gašenju požara iznad Krila Jesenice kod Omiša.

Zračne snage oko 12 sati poletjele su prema požarištu, a na gašenju su se zadržale  oko sat i pol. Požar je lokaliziran u 13.30 sati, a izgorjelo je oko 6 hektra trave, niskog raslinja, borove i nešto hrastove šume.

Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on August 16, 2010, 04:02:43 pm
PROTUPOŽARNE AKTIVNOSTI 09.08.-15.08. 2010.

 Ponedjeljak, 09. kolovoz 2010.

Požar kod mjesta Kula Norinska u blizini Opuzena

Dva Canadaira CL-415 gasila su požar kod mjesta Kula Norinska u Dubrovačko – neretvanskoj županiji oko sat vremena. Nakon što je u 16.53 sata zaprimljen zahtjev Vatrogasnog operativnog središta (VOS) Divulje za angažman zračnih snaga Canadairi su krenuli na požarište. Požar je zahvatio oko 4 hektra niskog raslinja i borove šume.

 Četvrtak, 12. kolovoza 2010.

Požar kod Biograda na brdu Debeljak

Požar kod Biograda na brdu Debeljak gasila su tri Canadaira CL-415 na zahtjev Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje). VOS DUZS je zatražio dva Canadera u 19.10 sati te su isti odmah upućeni na požar otvorenog miniranog prostora površine od 150 x 50 metera. Dolaskom na požarište uočili su eksplozije te izvanrednom taktikom i vještinom nadlijetali požar, izbacili svaki po 60 tona vode. Kako sa završetkom vidnog dijela dana Canadairi moraju biti prizemljeni, u pomoć im stiže treći Canadair zbog postizanja što veće efikasnosti pri gašenju s obzirom da se radi o otežanim okolnostima na miniranom području. Treći Canader je u 7 naleta izbacio 36 tona vode po opožarenoj površini.
U 20.20 sati Canaderi su krenuti natrag u 93. ZB Zemunik, a izgorjelo je oko 16 hektara smreke i visokog raslinja.

 Petak, 13. kolovoz 2010.

Požar kod Vučevice

Temeljem zaprimljenog zahtjeva u 14.06 sati Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) za angažman zrakoplova na požarištu na lokaciji Vučevica u Splitsko-dalmatinskoj županiji , angažirana su dva Canadaira CL-415. Zrakoplovi su se na požarištu zadržali oko sat vremena. Opožarena površina zahvatila je smreku i visoko raslinje.

 Nedjelja, 15. kolovoz 2010.

Požar kod Labina – Labišnica

U 12.55 sati zaprimljen je zahtjev Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) za angažman dva helikoptera Mi-8 MTV-1 na  gašenju požara kod Labina -  Labišnica u Splitsko – dalmatinskoj županiji.

U 13.13 sati helikopteri su krenuli prema požarištu gdje su se zadržali oko 45 minuti. Helikopteri su izbacili ukupno 20 tona vode po travi, niskom raslinju. Požar je lokaliziran nakon što su helikopteri napustili požarište u 13.50 sati, a opožarena površina veličine je 3 - 4 hektra.

[attachment=1]

Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on August 19, 2010, 02:38:43 pm
PROTUPOŽARNA SEZONA 2010

U PP sezoni nema razdoblja opuštanja

Osim što aktivno sudjeluju u gašenju požara, zaduženi su i za medicinsko prevoženje vatrogasaca, vojske odnosno svih koji se ozlijede na požarištu, transport opreme i vatrogasaca, pogotovo na nepristupačnim terenima kao i za traganje i spašavanje u slučaju bilo kakvih nezgoda na požarištu. Za ove su aktivnosti u svakodnevnom dežurstvu tijekom ove PP sezone dva helikoptera Mi-8 MTV-1


[attachment=2]
Uloga helikoptera nezaobilazna je u svim aktivnostima koje se provode tijekom PP sezone. Upravo se zato u sastavu PP NOS OSRH-a redovito ustrojava PP NOSk-2, odnosno helikopterska skupina. Iz sastava je Eskadrile transportnih helikoptera 93. ZB. Smješteni su u Divuljama. Zapovjednik Eskadrile i PP NOSk-a 2 je bojnik Tomislav Pušnik, a njegova je desna ruka, kad je o tehnici riječ, satnik Endi Ruić, zapovjednik satnije za zrakoplovno-tehničko održavanje. NOSk-2 izravno je vezan za sve situacije na požarištu i oko njega. Osim što aktivno sudjeluju u gašenju požara, zaduženi su i za medicinsko prevoženje vatrogasaca, vojske odnosno svih koji se ozlijede na požarištu, transport opreme i vatrogasaca, pogotovo na nepristupačnim terenima kao i za traganje i spašavanje u slučaju bilo kakvih nezgoda na požarištu. Za ove su aktivnosti u svakodnevnom dežurstvu tijekom ove PP sezone dva helikoptera Mi-8 MTV-1. Naravno ako je potrebno, može se angažirati i više helikoptera. No, napominje zapovjednik Eskadrile bojnik Pušnik, u NOSk-2 je na svojevrstan način uključena cijela eskadrila. Dnevno dežura 21 pripadnik naše postrojbe. Uz dvije posade tu su i tehničari, a s njima je u svakom trenutku, i to za akcije traganja i spašavanja spreman i tim BSD-a. "Mi nismo velika, ali smo višenamjenska postrojba", kazao je bojnik Pušnik, pojasnivši kako osim zadaća vezanih uz PP aktivnosti istodobno provode i svoje redovite zadaće kao što su medicinsko prevoženje bolesnih i ozlijeđenih, akcije traganja i spašavanja, kojih posebno mnogo ima upravo tijekom ljeta, a tu su još i Obalna straža, obuka pripadnika OS-a za međunarodne misije. "Situacije kad se mi angažiramo nalažu izrazito brzo djelovanje i to po raznim zadaćama. Svaka je zadaća posebna, ima svoja pravila i jednostavno nemamo razdoblja opuštanja. Tehnika i ljudstvo stalno moraju biti spremni jer se sve zadaće mogu dogoditi jednoj posadi. Zato svi moraju biti spremni za sve", kazao je satnik Endi Ruić koji, osim što je prvi "tehničar" Eskadrile, ima itekako bogato iskustvo tehničara letača.

Obuka vatrogasaca i državne interventne postrojbe DUZS-a

[attachment=1]Prijevoz ljudi na požarište

Kad je o gašenju požara riječ, praksa je da, pojašnjava Pušnik, idu na požarišta koja su bliža i gase do dolaska kanadera. Ako je veći požar, nastavljaju gasiti zajedno s kanaderima. "Na istom požarištu vrlo kvalitetno bez ikakvih problema vatru mogu gasiti različiti tipovi letjelica. Helikopter je posebno pogodan za gašenje manjih površina, odnosno onih koje ostanu zahvaćene vatrom nakon što kanader baci vodu i napravi veliki zračni tepih. Mi se od kanadera i Air Tractora razlikujemo po performansama, ali na požarištu svi imamo svoje mjesto."

Eskadrila helikoptera nezaobilazna je karika i u pripremi PP sezone. Oni su, naime, zaduženi za provođenje obuke sa svim vatrogasnim skupinama po županijama. Obučavaju vatrogasce i Državnu interventnu postrojbu DUZS-a za ulazak i izlazak iz helikoptera, prilagođavanje rada i prihvat vatrogasne opreme kad helikopter radi, spuštanje niz brzo uže (repeling), desantiranje, evakuaciju s požarišta..., naravno tu je i trenaža helikopterskih posada. " Mi smo tim koji mora biti uigran i raditi zajedno. Posade helikoptera zajedno s Timom za zadaće službe potrage i spašavanja Bojne za specijalna djelovanja kojeg čine dva planinara, jedan parmedic, jedan ronitelj, Državnom interventnom postrojbom DUZS-a i HGSS-om moraju biti osposobljene i spremne za bilo kakve izvanredne nesreće i evakuacije", ističe zapovjednik Eskadrile. Kad je o obuci riječ, nastoje svake godine napraviti koji korak naprijed. Tako su ove godine prvi put proveli obuku s pripadnicima DUZS-a u izvlačenju vatrogasaca iz vatrenog okruženja PP vjedrom. Ideja je bila da helikopter koji je na požarištu i gasi vatru, ako zatreba, treba iskoristiti i za izvlačenje ljudi s požarišta. Vježba je potvrdila da je zamisao itekako dobra, jer se pokazalo da se za samo minutu i pol s požarišta može spasiti šest ljudi u PP vjedru.

Ništa bez tehničara

Jedan od osnovnih preduvjeta da bi mogli odraditi svoje zadaće koje su gotovo sve vezane uz spašavanje ljudskih života, kad sekunde traju kao sati jest ispravnost tehnike. Zapovjednik satnije za zrakoplovno-tehničko održavanje satnik Endi Ruić napominje da se o pripremi tehnike za sljedeću PP sezonu počinje razmišljati već pri kraju tekuće. Naime, helikopteri obvezno nakon određenog broja sati naleta ako su i najispravniji, moraju ići na tehnički pregled. Ne smije se dogoditi, napominje, da imate primjerice helikopter koji usred PP sezone mora ići na pregled. Ispravnost tehnike u Eskadrili je, ističu naši sugovornici, u svakom trenutku veća od 80 posto, što bi i u idealnim uvjetima bilo više nego dobro. Da bi se to postiglo, radi se dosta, opuštanja nema, ali kad su rezultati dobri, svi su zadovoljni.

Iz bilježnice protpožaraca

Svatko tko sudjeluje u gašenju požara ima neku svoju priču. Život nam uvijek "složi" neku situaciju. Ova koju donosimo jedna je od najemotivnijih koju je doživio satnik Endi Ruić, koji je aktivan u svakoj PP sezoni u ovih deset godina otkad se ustrojava PP NOS OSRH.

Gorila je Šolta, njegov rodni otok. Prije tri godine. Zemaljske snage na otoku su bile relativno male. Endi je bio u Dubrovniku na dežurstvu, odakle su ih povukli da bi koncentrirali snage na Šoltu. Požar je polako napredovao prema kućama. Trajekti su bili spremni za evakuaciju stanovništva i turista. U cijeloj toj gužvi iz zraka iz helikoptera Endi traži svoju kuću. Vidi suprugu kako trči po balkonu i u tom trenutku mu zvoni mobitel. Supruga. Pita hoće li se evakuirati. S njom u kući bili su i njegovi roditelji. "Ne", kaže joj, "evo tu smo, spasit ćemo vas." "Obećavaš da ćeš nas spasiti?" pita. "Evo, obećavam", odgovara. Bilo je napeto. Požar je išao prema kućama, ali uspjeli su. - Ugasili smo požar, ja sam sletio u bazu i tek za tri-četiri dana kad mi je završilo dežurstvo, došao sam doma- priča sada uz veliku dozu humora.

Što prevagne u takvim situacijama? Ima li mjesta emocijama? pitamo.

- Profesionalizam- odgovara satnik Ruić. Mi gore u zraku imamo mnogo posla iako to sa zemlje tako ne izgleda. Moramo pratiti gdje ide dim, iz kojeg smjera puše vjetar, razmišljati o parametrima helikoptera, o svemu što utječe na snagu helikoptera. Temperature su visoke. U zraku je gužva. Tada ne možete razmišljati ni o čemu nego o svojoj zadaći. Jednostavno se usredotočite na zadaću i pokušavate to odraditi što bolje - zaključuje.


Zapovjednik PP NOS OSRH-a general-bojnik Mate Obradović zadovoljan je dosadašnjim tijekom protupožarne sezone. Požara je bilo manje nego prošle godine i svi su brzo ugašeni. Iako bi, vremenski gledano, rekli da je PP sezona negdje na sredini, general Obradović, koji je prije deset godina, još dok je bio na funkciji zapovjednika 4. korpusa HKoV-a, ustrojio prvo Operativno vatrogasno zapovjedništvo OSRH-a, kaže da to zapravo nije tako. - Prije bih mogao reći da je sezona tek počela. Gledajući klimatske promjene na globalnoj razini temperature iz godine u godinu rastu a ljetne su žestice u znatnom porastu. Izgubilo se razdoblje klimatske uočljivosti proljeća i jeseni. Stjecajem okolnosti i zahvaljujući klimatskim prilikama tijekom travnja, svibnja, pa donekle i lipnja bili smo pošteđeni većih požara. Mislim da najkritičnije vrijeme tek dolazi. Teško je odrediti gdje je početak, a gdje kraj PP sezone. Za sada smo zadovoljni učincima, brojem i vrstom požara - kazao je general Obradović. Na raspolaganju imamo dovoljan broj zračnih, kopnenih i pomorskih PP snaga, a ako bude potrebno, uvijek, napominje, može zatražiti i angažiranje dodatnih snaga. Kad je o razmještaju snaga riječ, do sada je samo jedan PP vod GMBR-e HKoV-a prebačen na otok Mljet kao prevencija za zaštitu nacionalnog parka.

- Planiramo, svakodnevno prosuđujemo, pratimo temperaturne razlike, svakodnevno kontaktiram sa županijskim vatrogasnim zapovjednicima i ako se pokaže potreba, možemo brzo reagirati s potrebnim snagama na bilo kojem dijelu priobalja u skladu s zahtjevima s terena - pojašnjava general Obradović te ističe da je do sada više od 1000 pripadnika OS-a kroz namjenski organizirane snage obučeno za gašenje velikih šumskih požara.

Suradnja s vatrogasnom zajednicom odlična

- Suradnja s vatrogasnom zajednicom je iznimno dobra i ni jednom županijskom vatrogasnom zapovjedniku ne mogu bilo što prigovoriti. Dapače, razvili smo sustav međusobnog povjerenja i uvezanosti i bez problema rješavamo svaku situaciju - kaže general Obradović te dodaje da iznimno dobro surađuje i s glavnim vatrogasnim zapovjednikom.

Dobra je organizacija, napominje Obradović, 80 posto uspjeha, a PP NOS OSRH-a se od samog početka pokazao učinkovitim. - Uspostavili smo učinkovitu organizaciju te razvili dobru komunikaciju. Pokazalo se da masovnost snaga nije jamstvo uspjeha, već njega pruža učinkovita i fleksibilna organizacija koja je primjenjiva i prilagodljiva u svakom trenutku. Skratili smo vrijeme protoka informacije i dobili na učinkovitosti, te se manje troše resursi i novac- napominje Obradović kojem je ovo četvrta sezona na dužnosti zapovjednika PP NOS OSRH-a.

Prema njegovim riječima, aktivnosti OS-a u PP sezoni su svojevrsna operacija koju izvodi OSRH u mirnodopskim uvjetima. "Mi provodimo operaciju združenim snagama od nacionalnog interesa na svom teritoriju. Imamo snage, sredstva, samo ne znamo gdje će neprijatelj, u ovom slučaju vatra, udariti. I u ovom slučaju letjelice bacaju bombe, ali vodene, a pješaštvo nosi brentače i šmrkove".

Izvor: Hrvatski vojnik (http://www.hrvatski-vojnik.hr/) (dvobroj 305/306, kolovoz 2010.)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on August 23, 2010, 02:10:42 pm
PROTUPOŽARNE AKTIVNOSTI 16.08.-22.08. 2010.

 Utorak, 17. kolovoz 2010.

Požar kod mjesta Kašić u blizini Novigrada

Požar kod mjesta Kašić u Zadarskoj županiji gasila su dva Canadaira CL-415 i jedan Air–tractor AT-802F temeljem zahtjev Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) zaprimljenog u 12.22 sata.

Požar otvorenog miniranog područja zahvatio je  travu i nisko raslinje površine 300 x 300 metara. Kako minirano područje nisu u mogućnosti gasiti zemaljske snage, zadaću gašenja odradile su zračne snage u vrlo kratkom vremenskom roku uz vjetar koji je utjecao na brzo širenje i razbuktavanje požara. Canadairi su se na požarištu zadržali oko pola sata, a Air- tractor oko 45 minuti. Požar je ugašen u 13.25 sati, a izgorjelo je oko 10,5 hektara.

 Srijeda, 18. kolovoz 2010.

Požar kod zaseoka Buzovi nedaleko od Drniša

Tri Canadaira CL-415  angažirana su na gašenju požara miniranog područja kod zaseoka Buzovi u Šibensko – kninskoj županiji, temeljem zahtjev Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) za angažman zrakoplova zaprimljenog u 10.25 sati.
U 10.46 sati Canaderi su poletjeli  na požarište gdje su se zadržali oko 50 minuti. Požar otvorenog miniranog područja zahvatio je travu i nisko raslinje.

Požar kod mjesta Lećevica

Temeljem zaprimljenog zahtjeva u 15.30 sati Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) za angažman zrakoplova na požarištu kod mjesta Lećevica u Splitsko – dalmatinskoj županiji, angažirana su dva helikoptera Mi-8 MTV-1, a u pomoć su im pristigla i dva Canadaira CL-415. Po opožarenoj površini helikopteri su izbacili ukupno 44 tone vode. Canadair CL-415 evidencijske oznake 888 na požarištu se zadržao od 17.00 do 17.15 sati te odradio 4 bacanja vode, nakon čega je preusmjeren na požarište kod Kaštel Kambelovca. Canadair CL-415 evidencijske oznake 811 na požarištu se zadržao od 17.10 do 17.30 sati te odradio 4 bacanja vode, nakon čega je preusmjeren na požarište kod Rudina.
Požar je lokaliziran u 21.00 sat, a opožarena površina zahvatila je 20 hektara šume, niskog raslinja, makije i trave.

Požar kod Rudina

Za gašenje požara kod Rudina, iznad Kaštela, angažirana su dva Canadaira CL-415 i dva helikoptera Mi-8 MTV-1 na zahtjev Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje)  zaprimljenog u 16.28 sati. Zračne snage vrlo brzo su stigle na požarište jer su preusmjerene sa obližnjeg požarišta kod Lećevice. Canadair CL-415 evidencijske oznake 888 na požarištu se zadržao od 17.25 do 18.00 sati te odradio 3 bacanja vode. Canadair CL-415 evidencijske oznake 811 na požarištu se zadržao od 17.35 do 18.00 sati te odradio 6 bacanja vode.
Opožarena  je borova šuma, nisko raslinje, makija i trava površine od 1 hektra, a požar je ugašen u 20.00 sati.

Požar kod Kaštel Kambelovca

Zahtjev vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) za angažman zrakoplova na požarištu kod Kaštel Kambelovca zaprimljen je u 16.48 sati nakon čega je Canadair CL-415 evidencijske oznake 888 preusmjeren iz Lećevice i  upućen na navedenu lokaciju. Canadair se na požarištu zadržao od 17.15 do 17.25 sati te izvršio 2 bacanja vode po opožarenoj površini nakon čega je preusmjeren na požar kod Rudina.
Požarom je zahvaćena trava, makija, nisko raslinje, nešto maslina i vinograda na površini od 1,5 hektra. Požar je ugašen u 19.00 sati.

 Petak, 20. kolovoz 2010.

Požar na brdu Mrdakovica u blizini Zatona šibenskog

Dva Canadaira CL-415 i dva Air-tractora AT-802 A gasila su požar na brdu Mrdakovica u blizini Zatona šibenskog u vremenu od 15.42 do 16.28 sati, temeljem zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) za angažman zrakoplova na požarištu.

Canadairi su po opožarenoj površini izbacili 84 tone vode, a Air-tractori 36 tona. Na povratku sa požarišta Air-tractori su upućeni na novonastali požar kod Nadinskog blata, dok su Canadairi produžili za 93. ZB Zemunik. Požar je zahvatio nisko raslinje i travu.

Požar u Nadinskom Blatu

Požar u Zadarskoj županiji, na lokaciji Nadinsko Blato, gasila su dva Air-tractora AT-802 A u vremenu od 16.40 do 17.05 sati, temeljem zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) za angažman zrakoplova. Air-tractori su došli sa požarišta na brdu Mrdakovica te nakon sata i pol leta prizemljili se u 93. ZB Zemunik. Požar je ugrozio vinograde, a Air-tractori su po opožarenoj površini izbacili 12 tona vode.

 Nedjelja, 22. kolovoz 2010.

Požar iznad Solina

U gašenju požara iznad Solina, na području Gornjih i Donjih Rupotina, angažirano je pet Canadaira CL-415, jedan Air-tractor AT-802 F, četiri helikoptera Mi-8 MTV-1.

Prvi zahtjevi Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) za angažman zračnih snaga zaprimljen je u 06.35 sati, nakon čega su prvo poletjela dva helikoptera Mi-8 MTV-1, zatim tri Canadaira CL-415, Air tractor AT-802 F,  još dva Canadair CL-415,  a zatim i dva helikoptera Mi-8 MTV-1 pridodana snagama PP NOS OS RH. Jedan od helikoptera izvršio je prevoženje (na repetitor Kozjak – Sv. Jure) dviju vodenih „krušaka“ iz kojih se vatrogasci opskrbljuju  vodom za gašenje. U vremenu od 07.25 do 19.10 iznad solinskog požarišta su se izmjenjivale zračne snage, a na požarištu djelatnici Zapovjedništva PP NOS OS RH na čelu sa operativnim časnikom za HRZ i PZO sudjelovali su u koordinaciji i navođenju snaga.

Izgorjelo je oko 250 hektara borove šume.

Požar na lokaciji Zavojane – Vrgorac

U 12.03 sati zaprimljen je zahtjev Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) za angažman jednog Canadaira CL-415  na požarištu u blizini Vrgorca na lokaciji Zavojane.

Canadair CL-415  , evidencijske oznake 844, u 12.05 preusmjeren je sa požarišta iznad Solina na požarište kod Vrgorca gdje je gasio požar do 13.57 sati, a zatim ponovno vraćen na požarište iznad Solina.
Požar je lokaliziran u 14.30 sati, a izgorjelo je 12 hektara borove šume, makije, trave i niskog raslinja.

Požar kod Trogira – Medena

Iz vojarne „Knez Trpimir“ u Divuljama u 14.57 sati uočen je požar kod Trogira, te je obaviješteno Vatrogasno operativno središte DUZS (Divulje) koje je odmah uputilo zahtjev za angažman zračnih snaga na području Medene. Požar su gasila dva helikoptera Mi-8 MTV-1 i jedan Canadair CL-415.
Angažirani helikopteri preusmjereni su sa požarišta iznad Solina na područje Medene. Canadair CL-415, evidencijske oznake 811, nalazio se u zračnoj luci Split u pripravnosti do trenutka angažmana na požarištu Medena u vremenu od 15.28 do 16.03 sati, nakon čega je vraćen u 93. ZB Zemunik. Zapovjednik PP NOS OS RH, general bojnik Mate Obradović, i tim Zapovjedništva PP NOS OS RH sudjelovali su u koordinaciji i navođenju snaga sa požarišta.

Požar je lokaliziran u 16.20 sati, a izgorjelo je oko 2,5 hektara borove šume.

Požar na otoku Čiovo

U 17.34 sata iz vojarne „Knez Trpimir“ u Divuljama uočen požar na o. Čiovo, te su ubrzo preusmjerena dva helikoptera Mi-8 MTV-1 sa požarišta iznad Solina na novonastali požar. U pomoć helikopterima stigla su dva Canadaira CL-415 i Air-tractor AT-802 F.

Požar je lokaliziran u 18.35 sati, a opožareno je 4 hektara borove šume, visokog i niskog raslinja.

[attachment=1]

Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)

Bio je ovo jako vatren tjedan, posebice nedjelja kada je samo u gašenju onog najvećeg, požara iznad Solina, u samoj blizini Splita bilo angažirano pet Canadaira CL-415, jedan Air-tractor AT-802 F, četiri helikoptera Mi-8 MTV-1 te 250 vatrogasaca sa 60 vozila.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on September 01, 2010, 12:58:48 am
PROTUPOŽARNE AKTIVNOSTI 23.08.-29.08. 2010.

 Ponedjeljak, 23. kolovoz 2010.

Požar na Kozjaku – Blace

Ponovno se aktivirao požar na Kozjaku u predjelu Blace kojeg su gasila dva Air-tractora AT-802 A, četiri Canadaira CL-415 i jedan helikopter Mi-8 MTV-1.
U 8.44 sata zaprimljen je zahtjev Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) za angažman dva Air-tractora AT-802 A na područja Rupotina zbog natapanja jučerašnje opožarene površine. Air-tractori sanirali su opožareno područje od 09.30 do 10.45 sati pri čemu su izvršili ukupno 21 bacanje vode.
U 12.08 Air-tractori su ponovno poletjeli prema Kozjaku gdje je opet počelo gorjeti. Oko 2 sata proveli su na požarištu i izvršili 30 bacanja vode. U pomoć su im pristigla i četiri Canadaira CL-415, a helikopter Mi-8 MTV-1 osim što je gasio požar angažiran je i za prijevoz 4 vodene „kruške“ iz kojih se vatrogasci opskrbljuju  vodom za gašenje.
Zapovjednik PP NOS OS RH, general bojnik Mate Obradović, i tim Zapovjedništva PP NOS OS RH sudjelovali su u koordinaciji i navođenju snaga sa požarišta.

Požar kod Radošića

Oko 12 sati zaprimljen je zahtjev Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) za angažman helikoptera Mi-8 MTV-1 na gašenju požarišta u Splitsko – dalmatinskoj županiji kod Radošića u blizini Lećevice. Helikopter je angažiran u vremenu od 12.03 do 13.43 sata, a požar je lokaliziran u 14.00 sati.

Požar na otoku Mljetu

U 12.19 sati zaprimljen je zahtjev Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) za angažman tri Canadaira CL-415 na gašenju šumskog požara u blizini mjesta Babino polje na otoku Mljetu. U vremenu od 13.20 do 15.15 sati  Canadairi su izbacili ukupno 104 vodene bombe po opožarenoj površini.
Tjekom noći, od 19:00 do 09.15 sati, angažiran je 12 pripadnika iz voda PP NOS Hrvatske Kopnene Vojske  koji  su pružaili ispomoć JVP Mljet na čuvanju požarišta.
Požar je lokaliziran u 15.14 sati, a izgorjelo je 8 hektara borove šume.

Protupožarno izviđanje do Knina

Helikopter Mi-8 T, koji je pridodan snagama PP NOS OS RH, izvršio  je protupožarno izviđanje na ruti Divulje-Kozjak-Knin-Kijevo-Knin-Divulje u vremenu od 15:00 do 16:35 sati zbog opasnosti širenja požarne fronte iz susjedne BiH. U izviđanju su sudjelovali i djelatnici DUZS, a utvrđeno je da opasnosti od novih požara na navedenoj ruti trenutno nema.

Požar na području Ričice – Imotski

Za gašenje požara kod Imotskog, u području Ričice, angažiran je jedan helikopter Mi-8 MTV-1 u vremenu od 18.30 do 20.15 sati. Požar je ugašen u 20.10 sati, a izgorjelo je 10 hektara šume.
 
Požar na Kozjaku i danas aktivan

U 10.27 sati zaprimljen je zahtjev Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) za angažman jednog helikoptera Mi-8 MTV na gašenju Kozjaka pri vrhu Sv. Jure.

Helikopter je gasio požarište oko sat vremena te izbacio 10 tona vode po opožarenoj površini. Tijekom dana helikopter je angažiran i za  prevoženje punih i praznih „krušaka“ na ruti Firule - požarište. Prevezeno je ukupno 7 000 litara vode u vodenim kruškama kojima se vatrogasci opskrbljuju vodom za gašenje na nepristupačnom terenu.

 Utorak, 24. kolovoz 2010.

Požar u pograničnom području s BiH kod mjesta Uništa

Zračne snage u sastavu četiri Canadaira CL-415 i tri Air-tractora AT-802 A/F angažirana su  na  požarišta u pograničnom području sa Bosnom i Hercegovinom kod mjesta Uništa tijekom cijeloga dana.

Požarna fronta kod mjesta Uništa iz Bosne i Hercegovine prešla je državnu granicu u 10.27 sati, a prvi angažirani Air-tractor AT-802 A (Fire boss) na gašenju požarišta bio je od 10.25 do 12.35 sati te izbacio 30 tona vode. Nakon punjenja goriva zrakoplov se ponovno vratio na požarište te u dva sata i 10 minuta rada na požarištu ostvario 10 bacanja vode. Istovremeno na požarištu je bio još jedan Air-tractor AT-802 A (Fire boss) koji je u dva sata rada izvršio 11 bacanja vode.
Air-tractor AT-802 F angažiran je za protupožarno izviđanje i snimanje požarišta u vremenu od 10.15 sati do 11.05 sati.
Tri Canadaira CL-415 gasila su požar od 10.40 do 13.15 sati te izbacili ukupno 282 tone vode u  47 bacanja.
U popodnevnima satima nad požarištem su se izmjenjivala i 3 Canadaira u vremenu od 13.40 do 19.35 te izbacili 294 tone vode u ukupno 49 bacanja vodenih bombi.
Opožareno područje zahvatilo je oko 80 hektara trave i niskog raslinja u Republici Hrvatskoj.

 Srijeda, 25. Kolovoz 2010.

Požar u pograničnom području s BiH kod mjesta Uništa

Zračne snage u sastavu dva Air-tractora AT-802 A (Fire Boss) i jedan Canadair CL-415 angažirane su i jutros na gašenju požarišta u pograničnom području s BiH kod mjesta Uništa.

U vremenu od 09.45 do 11.10 sati dva Air tractora izvršili su ukupno 10 bacanja vode po opožarenoj površini, a Canadair je u sat vremena izbacio 30 tona vode u 5 bacanja.
Požar je ugašen u 13.00 sati.

Novi požar u pograničnom području s BiH kod mjesta Uništa

Na gašenju novog požarišta, koji je planuo zapadno od lokacije požara ugašenog u 13.00 sati (u pograničnom području s BiH kod mjesta Uništa), angažirana su dva Canadaira CL-415.

Temeljem prvog zaprimljenog zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta  DUZS (Divulje) angažiran je Canadair CL-415 evidencijske oznake 811 u 14.27 sati.
Temeljem drugog zaprimljenog zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta  DUZS (Divulje) angažiran je Canadair CL-415 evidencijske oznake 888 u 15.50 sati.
Ovisno o situaciji na terenu i temeljem zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) mogući je angažman  dodatnih zračnih snaga u popodnevnim satima.

Požar je zahvatio travu i nisko raslinje.
 
Požar na Kozjaku – Sv. Jure

Požar u blizini Svetog Jure aktivirao se oko 18.00 sati, te je Vatrogasno operativno središte DUZS (Divulje) zatražilo angažman jedan helikopter Mi-8 MTV-1 za gašenje i  prevoženje vatrogasnih „krušaka“ na ruti Firule – požarište.

Helikopter je poletio u 18.10 sati, a u Divulje se vratio na samom kraju vidnog dijela dana. Na Kozjak su prevezli  4 vodene „kruške“ sa 5 tona vode kojima se vatrogasci opskrbljuju vodom za gašenje na nepristupačnom terenu.

 Četvrtak, 26. Kolovoz 2010.

Požar na Kozjaku u blizini Sv. Jure

Požarište u blizini Svetog Jure aktivno je i jutros te je temeljem Zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) angažiran jedan helikopter Mi-8 MTV-1 za gašenje i  prevoženje vatrogasnih „krušaka“ na ruti Firule – požarište u vremenu od 10.12 do 12.06 sati.

Požar kod mjesta Jadrija

Požar u Šibensko-kninskoj županiji kod mjesta Jadrija gasila su dva Canadaira CL-415 temeljem zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) zaprimljenog u 15.35 sati.
U sat vremena rada na požarištu Canadairi su izbacili ukupno 216 tona vode po opožarenoj površini. Požar je lokaliziran u 16.50 sati, a izgorjelo je 6 hektara niskog raslinja i makije.

Požarište u pograničnom području s BiH kod mjesta Uništa i dalje aktivno

Na požaru u pograničnom području s BiH kod mjesta Uništa angažirane su zračne snage u sastavu tri Canadaira CL-415, Air-tractor AT-802 F i helikopter Mi-8 MTV-1.

[attachment=1]
Jedan Canadair je gasio je požar od 9.30 do 10.30 sati te izvršio 5 bacanja vode po opožarenoj površini nakon čega je vraćen u 93.ZB Zemunik.  U popodnevnim satima angažirana su tri Canadaira CL-415 u vremenu od 13.35 do 19.00 sati te izbacili ukupno 258 tona vode po opožarenoj površini.

U 14.41 sat zaprimljen je novi zahtjev Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) za angažman helikoptera i Air-tractora. Helikopter je angažiran za prijevoz 9 gasitelja i opreme, dok je Air-tractor gasio požar u  vremenu od 15.40 do 18.25 sati. U predvečerje angažiran je ponovno helikopter za prijevoz gasitelja i opreme sa požarišta.

Zračne snage u pograničnom području danas su izbacile ukupno 309 tona vode po opožarenom niskom raslinju i makiji u blizini minski sumnjivog prostora. Požarište na lokaciji Veliki Bat kod Uništa u BiH pod kontrolom je bez vatre i dima.

 Petak, 27. Kolovoz 2010.

Požar iznad Jesenica (Orij) kod mjesta Dugi Rat

Požar iznad Jesenica (Orij) kod mjesta Dugi Rat u Splitsko-dalmatinskoj županiji gasila su dva helikoptera Mi-8 MTV-1, dva Canadaira CL-415, i jedan Air-tractor AT-802 A (Fire boss), temeljem zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) zaprimljenog u 11.08 sati.
Požar je lokaliziran u 13.00 sati, a izgorjelo je 35 hektara niskog raslinja i trave.

Požar kod mjesta Nova Sela jugoistočno od Trilja

U 12.31 sat zaprimljen je zahtjev za angažman zračnih snaga na požarištu kod mjesta Nova Sela jugoistočno od Trilja. Požar su gasila dva helikoptera Mi-8 MTV-1 koja su preusmjerena sa požara iznad Jesenica (Orij).
Požar je lokaliziran u 12.55 sati, a izgorjelo je 2 hektra niskog raslinja i trave.

Požar na području Gospe od Stomorije iznad Kaštel Novog

Jedan Canadair CL-415 angažiran je na gašenju požara iznad Kaštel Novog na području Gospe od Stomorije temeljem zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) zaprimljenog u 13.00 sati. Canadair je preusmjeren sa požara iznad Jesenica (Orij).
Požar je lokaliziran u 13.30 sati, a izgorio je 1 hektar niskog raslinja i trave.

Požar kod mjesta Vrana iznad Biograda

Na zahtjev Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) angažiran je jedan Canadair CL-415 i jedan Air-tractor AT-802 F u vremenu od 15.55 do 16.20 sati. Gorjela je šuma u blizini minski sumnjivog područja, a požar je lokaliziran u  16.40 sati.

Požar u zadarskom naselju Bili Brig

Požar u zadarskom naselju Bili Brig gasila su tri Canadaira CL-415 i jedan Air-tractor AT-802 F u vremenu od 16.25 do 17.00 sati.
Izgorjelo je 1.5 hektar borove šume, niskog raslinja i trave, a požar je lokaliziran u 17.00 sati.

Požar kod mjesta Uništa u BiH

Temeljem zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) požar u Bosni i Hercegovini kod mjesta Uništa gasio je jedan Canadair CL-415 u vremenu od 17.15 do 18.55 sati. Canadair je preusmjeren sa požara Bili Brig te izvršio 11 bacanja u pograničnom području.

Požar kod mjesta Kistanje

Požar u Šibensko-kninskoj županiji kod mjesta Kistanje gasilo je jedan CL-415 i jedan Air-tractor AT-802 F u vremenu od 17.10 do 17.45 sati.
Zračne snage preusmjerene su sa požara Bili Brig te izvršili ukupno 4 bacanja vode po opožarenoj površini. Izgorjelo je oko 1 ha smreke.

Požar kod zaseoka Kesići – Trolokve

Dva helikoptera Mi-8 MTV-1 angažirana su na gašenju požarišta u Splitsko-dalmatinskoj županiji kod zaseoka Kesići – Trolokve u vremenu od 15.30 do 18.05 sati.
Helikopteri su izbacili ukupno 54 tone vode po opožarenoj površini niskog raslinja i trave.

Požar kod Svetog Jure na Kozjaku

Tijekom popodnevnih sati na zahtjev Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) u nekoliko navrata angažiran je helikopter Mi-8 MTV-1 za gašenje i prevoženje vatrogasnih „krušaka“ na požarište u blizini Sv. Jure na Kozjaku. Nakon odrađenih zadaća helikopter je sletio u 18.35 sati u Divulje.

 Subota, 28. Kolovoz 2010.

Požar kod mjesta Bokanjac u blizini Zadra

Prilikom povratka sa Mimohoda sjećanja DVD-a Vodice Canadair CL-415 uočio je požar kod mjesta Bokaljac u blizini Zadra i ostao gasiti.

Canadair je simboličnim preletom iznad  spomenika križa u Vodicama sudjelovao na Mimohodu sjećanja DVD-a Vodice na zamolbu Vatrogasne zajednice županije Šibensko- kninske. Mimohodom sjećanja DVD-a Vodice obilježena je  3. obljetnicu Kornatske tragedije na kojoj su uz  vodičane sudjelovale i vatrogasne postrojbe iz cijele Hrvatske.

Prilikom povratka u 93.ZB Zemunik Canadair je uočio požar kod mjesta Bokaljac. Operativno središte Zapovjedništva PP NOS OS RH odmah je obavijestio Vatrogasno operativno središte DUZS (Divulje) o požaru, a Canadair je dobio zadaću gašenja otkrivenog požara.

Canadair je izbacio 6 tona vode po opožarenom niskom raslinju i travi u vremenu od 17.30 do 17.40 sati kada je požar i ugašen.

Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on September 06, 2010, 02:57:46 pm
PROTUPOŽARNE AKTIVNOSTI 30.08.-05.09. 2010.

 Ponedjeljak, 30. kolovoz 2010.

Požar kod Metkovića – Dobranje

Požar na lokaciji Dobranje u općini Zažablje kod Metkovića gasila su dva Canadaira CL-415, temeljem zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) zaprimljenog u 15.33 sata.
U vremenu od 16.35 do 17.25 sati Canadairi su izbacili ukupno 66 tona vode po opožarenoj površini. Po završetku angažmana zračnih snaga požar je stavljen pod nadzor, lokaliziran je u 18.00 sati, a ugašen u 20.15 sati. Izgorjelo je oko 2 hektra šume i niskog raslinja.

 Srijeda, 01. rujan 2010.

Požar kod mjesta Kostanje - Studenci

Dva helikoptera Mi-8 MTV-1 angažirana su na gašenju požara u Splitsko-dalmatinskoj županiji kod mjesta Kostanje – Studenci u vremenu od 16.48 do 17.37 sati, temeljem zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje).

[attachment=1]
Nešto iza 17.00 sati helikopteri su stigli na požarište gdje su se zadržali oko pola sata. Po opožarenoj površini  izbacili su 10 tona vode, a požar je ubrzo lokalizirane te potpuno ugašen u 18.30 sati. Izgorio je oko 1,5 hektar makije, trave i maslina.

 Četvrtak, 02. rujan 2010.

Požar kod mjesta Neviđane na o. Pašmanu

Dva Canadaira CL-415 angažirana su na gašenju požara kod mjesta Neviđane na otoku Pašmanu, temeljem zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) zaprimljenog u 13.47 sati.
Požar je lokaliziran u 14.55 sati, a potpuno ugašen u 18.55 sati. Opožarena površina zahvatila je 4 hektara borove šume i niskog raslinja.
Ovo je drugi požar na otoku Pašmanu u protupožarnoj sezoni 2010. u kojem pomoć pri gašenju pružaju zračne snage. Dana 12. lipnja, gorjelo je kod uvale Soline.

 Petak, 03. rujan 2010.

Požar kod mjesta Čveljići u blizini Drniša

Požar miniranog područja kod mjesta Čveljići, u blizini Drniša, gasila dva Canadaira CL-415 u vremenu od 16.00 do 16.55 sati.
Gotovo odmah po završetku rada Canadaira požar je lokaliziran u 17.00 sati, a u 18.00 sati i potpuno ugašen.  Izgorjelo je 2 hektra niskog raslinja i trave.
 
 Subota, 04. rujan 2010.

Požar u mjestu Sičane kod Dicma

U 15.47 zaprimljen je zahtjev Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) za angažman jednog Canadaira CL-415 na požaru u mjestu Sičane kod Dicma u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Canadair se na požarištu zadržao oko sat vremena nakon čega je požar  lokaliziran u 17.30 sati. Izgorjelo je oko 4,5 hektra smreke i makije.

Požar kod mjesta Kašića u blizini Novigrada

Požar miniranog područja kod mjesta Kašić u Zadarskoj županiji gasila su dva Canadaira CL-415, temeljem zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) zaprimljenog u 18.29 sati.
Minirano područje nisu u mogućnosti gasiti zemaljske snage, stoga zadaću gašenja odradile su zračne snage u vremenu od 18.50 do 19.30 sati nakon čega je požar lokaliziran. Po opožarenoj površini visokog i niskog raslinja Canadairi su izbacili ukupno 114 tona vode u 19 bacanja.
Opožarena površina nalazi se u blizini područja koje je gorilo 17. kolovoza kada su također angažirane zračne snage PP NOS OS RH.

 Nedjelja, 05. rujan 2010.

Požar na području Kašića kod Pirovca

Temeljem zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) angažirana su dva Canadaira CL-415 i jedan Ait-tractor (Fire boss) na gašenju požara u Šibensko-kninskoj županiji kod Pirovca na području Kašića.
Zračne snage gasile su u vremenu od 13.18 do 14.20 sati kada je požar lokaliziran. Opožareno je 4,5 hektra borove šume, makije i trave.

Požar u Stankovcima kod Benkovca

Požar u Zadarskoj županiji kod Benkovca u mjestu Stankovci gasila su dva Canadaira CL-415, temeljem zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) zaprimljenog u 18.25 sati.
Canadairi su se na požarištu zadržala oko pola sata te izbacila 36 tona vode po opožarenoj površini. Požar je zahvatio borovu šumu.

Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on September 12, 2010, 12:10:14 am
PROTUPOŽARNE AKTIVNOSTI 06.09.-12.09. 2010.
 
 Četvrtak, 09. Rujan 2010.

Požar kod mjesta Sevid – Modrićki gaj

Dva Canadaira CL-415 angažirana su na gašenju požara kod mjesta Sevid – Modrića gaj u Splitsko-dalmatinskoj županiji, temeljem zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) zaprimljenog u 12.45 sati.
Canadairi su na požarištu proveli svega 10 minuti i izvršili 5 bacanja vode po opožarenoj površini šume i raznog raslinja.  Požar je ugašen u 14.00 sati, a opožareno  je 0,3 hektra.

Požar kod Vodica

Temeljem zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) dva Canadaira CL-415 angažirana su na gašenju požara u Šibensko-kninskoj županiji kod Vodica.
Canaderi su izvršili ukupno 9 bacanja u vremenu od 16.00 do 16.30 sati. Opožarena je borova i hrastova šuma na površini od 2 hektra. Požar je  ugašen u  18.15 sati.

Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on September 12, 2010, 12:19:28 am
09.09.2010.

OVE SEZONE GASILI VEĆ 72 POŽARA, ALI PUNIH 150 DANA SU U PRIPRAVNOSTI

Piloti kanadera: Samo je Afganistan gora zadaća od naše

Ovogodišnja protupožarna sezona službeno im traje do 1. studenog, a piloti kanadera su na hrvatskoj obali već gasili 72 požara. Kanadera u hangaru vojarne u Zemuniku ima svega šest, a koliko je pilota, to je tajna brojka.

[attachment=1]
Stalno se obučavaju novi, jer obuka podrazumijeva ni više ni manje nego 250 sati leta, i to kao kopilot, a onda još 190 sati da bi pilot u kanaderu sjeo na “lijevo sjedalo”, dakle postao zapovjednik letjelice.

Nitko od pilota u zraku ne smije provesti više od sedam sati na gašenju požara, to je limit nakon kojega potpuno iscrpljenog pilota zamjenjuju novim.

- Sedam sati gašenja ili 80 bacanja vode. Kad ostvari jedno od toga dvoje, izlazi iz kanadera - precizira bojnik Davor Turković, 35-godišnji zapovjednik protupožarne eskadrile u Zrakoplovnoj bazi u Zemuniku, koji objašnjava da je njihov posao kombinacija kirurga i rudara.

- Manevri moraju biti vrlo precizni, “kirurški”, to je uvjet da ne dođe do kobne greške, kao i maksimalno primjenjivanje svih znanja za vrijeme gašenja. A rudari smo zato što iz kanadera izlazimo znojni, prljavi, smrdljivi - predočio je zapovjednik uvjete rada.

[attachment=2]Davor Turković i Željko Maljak

Protupožarna eskadrila sastoji se od šest kanadera i šest air tractora, svi su smješteni u vojnoj bazi u Zemuniku. Tome se pribrojavaju helikopteri MI 8 u Divuljama. Piloti su u vrijeme sezone u neprekidnoj pripravnosti, punih 150 dana.

- Oružane snage RH imaju samo jednu zadaću, koja je opsežnija i logistički zahtjevnija od naših protupožarnih aktivnosti, a to je sudjelovanje u Afganistanu. Po troškovima, tehnici, angažmanu ljudi i opsegu posla mi smo zadaća broj dva Oružanih snaga - kaže Davor Turković.

On je najmlađi zapovjednik kanadera, a najstariji ima 53 godine. Iako ih većina ima obitelj, tijekom sezone se gotovo i ne vide.

- Imam torbu, kao i svi ostali, u njoj su četkica za zube, rublje, čarape... Nebrojeno puta sam uzletio sa Zemunika i nisam se vratio sedam dana. Ako gori na dubrovačkom području, naravno da ostajemo tamo - kaže Turković.

U protupožarnom sustavu RH ništa nije isto nakon kornatske tragedije, oprez je maksimalan, a koordinacija neprekidna.

- Jedan dan, nedavno, u kolovozu, gorjelo je na četiri mjesta. Naši kanaderi su u tom danu napravili 37 sati leta. Dok sam gasio, bio sam na tri radioveze: sa zemaljskim snagama, s kontrolom leta i s pilotima iz ostalih kanadera. Izlijevam vodu i pazim dolje na vatrogasce. Izlijem odjednom šest tisuća litara morske vode, koliko god stane u spremnik - opisao je zapovjednik Turković.

Vještina pilota je takva da mu za punjenje šest tona vode na morskoj površini treba deset sekundi. Otvori su mali, piloti kažu “kao dvije kutije cigareta”. Iako mali, imaju i rešetke, zato su priče o ribama ili čak roniocima koje kanaderi “pokupe” smiješne.

- Nažalost, mi smo ti koji zovemo policiju ili Lučku kapetaniju da uklone skutere i glisere koji nam se iz znatiželje previše približavaju, da vide kako to kanader radi - kaže bojnik Turković.

Ne misle na mamu

- Nemojte mi postavljati smiješna pitanja kako se osjećamo u kanaderu, kako podnosimo takvu vrstu leta. Sve to dok letimo - mučnina, zadržavanje mokraće, razmišljanja o mami, pomisao na glad ili na žeđ... Pa, sve je to završilo na obuci! Toga nema.

Doma ne računaju na nas

- Privatni život? Nemam ja to od svibnja do studenog. Da, imam suprugu, imamo kćerku u dobi od dvije i pol godine, ali ne računaju na mene.

U vojarni smo svaki dan od 7 do 19 sati, a sve ostalo vrijeme sam u pripravnosti, nema izleta, plaže, slobode, nema putovanja, planova, odlazaka. Predan sam poslu - mirno objašnjava 38-godišnji bojnik Željko Maljak.

On je zapovjednik kanadera šest godina, a posao ga je doveo u Zadar...

Kad se avion pretvori u brod

Ni jedna pilotska obuka nije slična obuci za ‘avion sa sidrom’. Ako napuni spremnik goriva (5000 litara) i spremnik za vodu (6000 litara), ne može uzletjeti. Goriva se onda ulije manje.

Baci li ‘ofrlje’ vodu na zapaljene borove (koje od dima i ne vidi), 80 posto vode je izgubljeno. Zato se spušta na dva metra visine iznad požara. Kad se avion pretvori u brod, pilotima je najteže. Sve ostalo oni nazivaju samo ‘peglanjem zraka’.

Autor: Lada Kalmeta
Foto: Jure Mišković / CROPIX
Izvor: Slobodna Dalmacija (http://www.slobodnadalmacija.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on November 05, 2010, 03:19:07 pm
PROTUPOŽARNE AKTIVNOSTI 13.09.-19.09. 2010.

 Četvrtak, 16. Rujan 2010.

Požar kod mjesta Ražanac

Požar u Zadarskoj županiji  kod mjesta Ražanac na lokaciji Matak brig gasila su dva Canadaira CL-415, temeljem zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) zaprimljenog u 13.54 sata.
Zračne snage na gašenju požara zadržale su se oko 50 minuti, a po odlasku  Canadaira požar je lokaliziran u 14.43 sata.  Opožarena površina zahvatila je jedan hektar borove šume, nešto maslina te visoko i nisko raslinje.

Požar u selu Đevrske kod općine Kistanje

Na gašenju požara u Šibensko-kninskoj županiji kod općine Kistanje, u selu Đevrske, angažirana su dva Canadaira CL-415, temeljem zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) zaprimljenog u 16.01 sati.
Požar je zahvatio visoko i nisko raslinje te je postojala opasnost od ugroze kuća. Deset minuti nakon dojave  Canadairi su poletjeli prema požarištu. U posla sata gašenja izbacili su ukupno 54 tone vode po opožarenoj površini. U 17.10 sati po odlasku Canadaira požar je lokaliziran, a kuće su obranjene.


 Petak, 17. Rujan 2010.

Požar kod Primoštena

Četiri Canadaira CL-415 angažirana su na gašenju požara kod Primoštena u vremenu od 13.21 do15.13 sati.
Temeljem zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) zaprimljenog u 13.06 sati, tri Canadaira upućena su na požar koji je zahvatio travu, visoko i nisko raslinje. U trenutku kad se požar opasno počeo približavati kućama u pomoć je stigao i četvrti Canadair.  Usprkos jakome jugu zračne snage u kratkom vremenu požar su stavile pod nadzor i vratile se u 93. ZB Zemunik. Požar je lokaliziran u 16.35 sati, a izgorjelo je 20 hektara trave, niskog i visokog raslinja, nešto  maslina, vinograda i šume.

 Subota, 18. Rujan 2010.

Požar u Biogradu na području Jakolovica

Na gašenju požara u Zadarskoj županiji, u Biogradu na području Jankolovica, angažirana su dva Canadaira CL-415, temeljem zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) zaprimljenog u 12.18 sati.
Zahvaljujući brzoj intervenciji zračnih snaga, koje su nakon samo 17 minuti od dojave poletjele na požar, vatra je stavljena pod nadzor. Canadairi su  iznad požarišta radili oko 30 minuta te izbacili ukupno 156 tona vode po opožarenoj površini.
Izgorjelo je 4 hektra borove šume, a požar je lokaliziran u 13.30 sati.

Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)
Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on November 05, 2010, 03:26:29 pm
PROTUPOŽARNE AKTIVNOSTI 20.09.-26.09. 2010.
 
 Ponedjeljak, 20. Rujan 2010.

Požar na o. Kornat kod uvale Strižnja

Temeljem zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) dva Canadaira CL-415 angažirana su na gašenju požara na o. Kornat kod uvale Strižnja u vremenu od 13.25 do 13.51 sat.
Požar je lokaliziran po odlasku zračnih snaga sa požarišta u 13.50 sati, a potpuno ugašen u 14.35 sati. Izgorjelo je 18 hektara niskog raslinja i trave.

 Četvrtak, 23. Rujan 2010.

Požar na o. Šolta – Gornje Selo

Jedan helikopter Mi-8 MTV-1 angažiran je na gašenju požara na o. Šolti iznad Gornjeg Sela u vremenu od 12.37 do 13.17 sati, temeljem zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje).
Požar je lokaliziran oko 13.00 sati, opožareno je 4,5 hektra borove šume, maslina i makije.

Požar kod mjesta Srima - Dobri Dolac

Dva Canadaira CL-415 angažirana su na gašenju požara u Šibensko – kninskoj županiji, kod mjesta Srima na lokaciji Dobri Dolac ,  temeljem zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) zaprimljenog u 15.09 sati.
Canadairi su  izbacili ukupno 276 tona vode po opožarenoj površini u vremenu od 15.40 do 16.50 sati. Po odlasku zračnih snaga požar je lokaliziran, a potpuno ugašen u 18.05 sati. Izgorjelo je 5,25 hektara borove šume, niskog raslinja i trave.

Požar kod Šestanovca – Grabovac

Temeljem zahtjeva operativnog središta DUZS (Divulje) dva Canadaira CL-415 i dva helikoptera Mi-8 MTV-1 angažirana su na gašenju požara u Splitsko – dalmatinskoj županiji kod Šestanovca, na lokaciji Grabovac, u vremenu od 17.50 do 19.35 sati.
Canadairi su odradili ukupno 11 bacanja vode po opožarenoj površini, dok su helikopteri vješto grabili vodu u kanjonu rijeke Cetine i ostvarili ukupno 9 bacanja vode. Zračne snage napustile su požarište oko 19 sati kada je požar i lokaliziran. Izgorjelo je 20 hektara šume i niskog raslinja.

[attachment=1]
  Petak, 24. Rujan 2010.

Požar na o. Braču kod mjesta Supetar

Požar kod mjesta Supetar na otoku Braču gasila dva helikoptera Mi-8 MTV-1 i jedan Canadair CL-415, temeljem zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) zaprimljenog u 14.30 sati.
Zračne snage iznad požarišta izmjenjivale su se u vremenu od 14.50 do 15.30 sati te izbacili ukupno 23 tone vode po opožarenoj površini česme, niskog raslinja i maslina.

Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on November 05, 2010, 03:35:21 pm
PROTUPOŽARNE AKTIVNOSTI 27.09.-10.10. 2010.

  Petak, 08. Listopad 2010.

Požar kod mjesta Srinjine

Požar na lokaciji Vilar kod mjesta Srinjine  gasila dva helikoptera Mi-8 MTV-1 i dva Canadaira CL-415, temeljem zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Zagreb) zaprimljenog u ranim jutarnjim satima.

[attachment=1]
Zračne snage angažirane su u vremenu od 06.37 do 09.21 sat nakon čega su opozvane. Nešto poslije 11.00 sati bura je opet rasplamsala požar na nepristupačnom terenu te je  Vatrogasno operativno središte DUZS (Zagreb) zatražilo je pomoć zračnih snaga PP NOS OS RH. Angažirana su dva Canadaira u vremenu od 11.43 do 13.40 sati kada je i požar lokaliziran.
Opožareno je 19,5  hektara šume, makije i niskog raslinja, a požar je potpuno ugašen na dan 09. listopada u 15,00 sati.

Požari na području Kašić-Zemunik Donji-Islam Grčki

Temeljem zahtjeva Vatrogasno operativnog središta DUZS (Zagreb), požare minski sumnjivog terena u Zadarskoj županiji, na području Kašić-Zemunik Donji-Islam Grčki, gasila su tri Canadaira CL-415 i jedan Air-tractor (Fire boss) u vremenu od 16.32 do 18.25 sati.
U poslijepodnevnim satima buknulo je više požara na području Zadarske županije, a kako je dio njih zahvatio minirano područje, u pomoć su ubrzo stigle zračne snage koje su po opožarenoj površini makije i niskog raslinja izbacile ukupno 264 tone vode. Od 19.00 sati svi požari pod nadzorom, a u 21.05 sati i potpuno ugašeni.

Požar na o. Korčula između mjesta Smokvice i Čare

U 13.15 sati zaprimljen je zahtjev Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Zagreb) za angažman dva Canadaira CL-415 na gašenju požara između mjesta Smokvica i Čara na otoku Korčuli.
U vremenu od 14.10 do 16.10 sati Canadairi su izbacili ukupno 390 tona vode po opožarenoj površini. Požar je lokaliziran u 18,30 sati, a izgorjelo je oko 1 hektar mlade borove šume.

Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: kopriva on December 04, 2010, 11:31:04 pm
Protupožarni zrakoplov canadair upućen na požarište u Izreal

Zrakoplov tipa Canadair CL 415 iz sastava Protupožarne eskadrile 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO, sa dvije posade koje se sastoje od dva kapetana, dva kopilota i četiri zrakoplovna tehničara, upućen je danas, 04. prosinca, u Izrael  u akciju pružanja pomoći u gašenju požara.

Posade su poletjele iz vojarne Zemunik oko 13.30 sati, a početak angažmana zrakoplova na opožarenom području ovisit će o daljnjem  razvoju meteo uvjeta na ruti leta do Izraela.

Zrakoplov je angažiran temeljem Odluka Predsjednika RH i vrhovnog zapovjednika, Vlade RH i ministra obrane o upućivanju jednog zrakoplova tipa Canadair i sudjelovanja pripadnika OS RH u pružanju humanitarne pomoći Državi Izrael.

Do sada su hrvatski piloti sudjelovali u međunarodnim misijama gašenja požara u Crnoj Gori (2003.), te Makedoniji i Grčkoj (2007.).

http://www.morh.hr/


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: kamaz on December 09, 2010, 01:02:14 am
Zna li tko možda broj aviona?
885?

Inače, ljepo je to što su se rusi ponudili gasit... Još da nešto i slikaju onako, uspomene radi. :super


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on December 09, 2010, 01:24:23 am
U Izrael je poslan Canadair CL-415 oznake 866. Inače ne postoji letjelica oznake 885, već 844, 855, 866, 877, 888 i 811 (jer od 890 počinju Air-Tractori)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: kamaz on December 09, 2010, 03:23:42 am
Da, tako je. 855...
Nisu li prije bili 9A-CAA, 9A-CAB, 9A-CAC, ...? I oznake 44, 55 i dr.?


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on December 09, 2010, 02:54:39 pm
četvrtak, 09. Prosinac 2010.

Hrvatski kanader vratio se iz Izraela

Zrakoplov tipa Canadair CL 415 iz sastava Protupožarne eskadrile (PPE) 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO-a sa dvije posade, koji je temeljem Odluka Predsjednika RH i vrhovnog zapovjednika, Vlade RH i ministra obrane bio upućen u pružanje humanitarne pomoći Državi Izrael vratio se u srijedu, 8. prosinca 2010. kasno poslijepodne u svoju matičnu bazu, vojarnu „Zemunik“.

 [attachment=1]
Za iskazanu spremnost u pružanju pomoći Državi Izraelu i izraelskom narodu, na primanju kod izraelskog predsjednika Shimona Peresa kojem je nazočio i premijer Benjamin Netanyah, hrvatskim posadama dodijeljeno je Priznanje Države Izrael koje je primio kopilot na kanaderu pukovnik Goran Vlahović.

Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: kopriva on May 07, 2011, 12:23:26 am
OSRH spremne za PP sezonu

Ministar obrane, Davor Božinović, u  petak, 6. svibnja, posjetio je 93. zb HRZ-a i PZO-a u vojarni Zemunik u Zadru gdje se, uoči početka ovogodišnje protupožarne sezone, upoznao sa spremnošću i organiziranošću snaga PP NOS-a OS RH.

Nakon prezentacije koju je održao general bojnik Mate Obradović, zapovjednik PP NOS-a OS RH, te razgledavanja opreme i letjelica u Zemuniku, ministar Božinović je predstavnicima medija izjavio kako su OS RH u potpunosti spremne za nadolazeću protupožarnu sezonu. „Broj požara je ove godine znatno veći nego prijašnjih godina; no i u tim okolnostima ljudstvo, avioni i helikopteri te tehnička sredstva OS RH spremna su kako za interveniranje, tako i za preventivna djelovanja“, rekao je Božinović.

Uz tehniku i ljudstvo HkoV-a, za sezonu je spremno šest kanadera CL415, šest zrakoplova AT-802 i dva helikoptera Mi-8 MTV-1, po jedan brod DBM i DJB te dva gumena čamca, a od veljače ove godine na intervencije i gašenje 79 požara utrošeno je 11.236.333 kuna.

Prije posjete Zemuniku, tijekom prijepodnevnih sati u Zadru, ministar Božinović sudjelovao je na okruglom stolu „Perspektive proširenja EU na Jugoistočnu Europu – hrvatska iskustva i uloga medija“. Okrugli stol je organiziran u suradnji Hrvatske udruge radija i novina, Zaklade hrvatskog državnog zavjeta te Zaklade Konrad Adenauer, a ministar obrane na njemu je održao predavanje na temu „Hrvatska, 28. članica EU – treba li joj nova vanjska i sigurnosna politika“.

Tijekom svoga predavanja, ministar Božinović je rekao kako Hrvatska može i želi pridonijeti sigurnosnoj arhitekturi Europske unije, pogotovo na području prevencije sukoba i postkonfliktnoj stabilizaciji. U tom smislu, premda još nije članica Europske unije, Hrvatska je do sada sudjelovala u nizu međunarodnih misija koje se održavaju pod vodstvom EU-a, i time aktivno doprinosi sigurnosti zajednice. I u narednom razdoblju će biti tako: u tijeku je uključivanje RH u djelovanje Nordijske borbene skupine EU pod vodstvom Švedske, a sljedeće godine RH će sudjelovati u djelovanju borbene skupine pod vodstvom Njemačke. „U povijesti čovječansta“, rekao je ministar Božinović, „NATO je najuspješniji obrambeni savez, a Europska unija je najuspješniji regionalni savez. Ulazak u članstvo tih dvaju klubova nije niti trend, niti hir, već najdublji nacionalni interes Republike Hrvatske“.

http://www.morh.hr/Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on May 13, 2011, 06:28:58 pm
četvrtak, 12. Svibanj 2011.

Zračne snage HRZ i PZO-a na vježbi "Grgur 2011"

[attachment=1]
Zračne snage HRZ i PZO-a sa po jednim Canadairom CL-415, Airtractorom AT 802A/F i helikopterom MI-8 MTV-1, sudjelovale su danas, 12. svibnja 2011.u provedbi vježbe „Grgur 2011“ koja se u organizaciji Državne uprave za zaštitu i spašavanje održala na otoku Sv. Grgur u rapskom arhipelagu u Primorsko-goranskoj županiji.

Vježba je organizirana u cilju provjere usklađenosti djelovanja kopnenih i zračnih snaga za gašenje požara u provedbi Programa aktivnosti Vlade RH za 2011. godinu, te Plana operativnog djelovanja vatrogasnih snaga na području Primorsko-goranske županije.

Uz prikaz gašenja požara iz kanadera i zračnog traktora, helikopterom HRZ i PZO-a izvršen je desant županijske vatrogasne interventne postrojbe, te simulacija helikopterskog transporta ozlijeđenog vatrogasca do bolnice.

Vježba je ocijenjena uspješnom i bila je neposredna provjera spremnosti zemaljskih i zračnih snaga za ovogodišnju protupožarnu sezonu koja počine 15. svibnja.

[attachment=2]
Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on May 13, 2011, 06:37:33 pm
Petak, 13. Svibanj 2011.

Kontraadmiral Simičić proveo nadzor spremnosti PP NOS OS RH

U Zapovjedništvu Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OS RH u vojarni „Knez Trpimir“ u Divuljama danas, 13. svibnja 2011. godine, zamjenik načelnika GS OS RH za operacije, kontraadmiral Zdenko Simičić sa suradnicima, proveo je nadzor u cilju sagledavanja spremnosti PP NOS OS RH za protupožarnu sezonu 2011.

Tijekom nadzora, zapovjednik PP NOS OS RH, general bojnik Mate Obradović, održao je prezentaciju o spremnosti snaga PP NOS OS RH za provedbu Operativnog plana angažiranja OS RH u gašenju šumskih požara u 2011. godini. Također, zapovjednik PP NOS-a OS RH istaknuo je dobru koordinaciju sa svim Upravama GS OS RH, kao i s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Županijskim vatrogasnim zapovjednicima i Vatrogasnim operativnim središtem u Divuljama te zapovjednicima na požarištu. 
Zamjenik načelnika GS OS RH za operacije, kontraadmiral Zdenko Simičić, istaknuo je kako je zapovjedništvo PP NOS OS RH učinilo veliki napor u pripremi PP sezone 2011. te vjeruje da će snage PP NOS OS RH s punom odgovornošću ispuniti dodjeljene zadaće.
U cilju završne koordinacije s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, prezentaciju je održao i Pomoćnik Glavnog vatrogasnog zapovjednika RH za priobalje, gospodin Tomislav Vuko, koji je  zaključio da su snage vatrogasne zajednice RH spremne za predstojeću PP sezonu te istaknuo dobru suradnju sa zapovjedništvom PP NOS OS RH i MORH-om.

Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: foxbat on May 15, 2011, 06:13:46 pm
07.05.2011.

Protupožarne snage spremne za sezonu

Hrvatski protupožarni zrakoplovci su od veljače letjeli nad požarištem 293 sata i pritom vatru zasuli s ukupno 11.369 tona vode. Novost je da je cijelo priobalje pokriveno radio vezom, kako bi se izbjegli slučajevi poput kornatske tragedije u kojima su se detektirale tzv. „rupe" bez radio-signala

Do 15. svibnja kada službeno počinje protupožarna sezona hrvatske protupožarne snage raspolagat će se sa 6 kanadera CL 415, 6 Air Tractora 802 i 802 AF, 2 helikoptera Mi8 MTV-1 i 4 broda. Prema meteorološkim procjenama ove godine se očekuju „pakleni" srpanj i kolovoz, a u posljednja tri mjeseca namjenski organizirane protupožarne snage sudjelovale su u gašenju 79 požara. Za ilustraciju, u cijeloj prošloj sezoni zabilježeno je 90 požara, izvijestio je jučer ministra obrane RH Davora Božinovića zapovjednik PP NOS-a OSRH general Mate Obradović u vojarni Zemunik.

Ministar Božinović jučer je posjetio 93. zrakoplovnu bazu Zemunik i protupožarnu eskadrilu gdje mu je rečeno da su do sada pp-snage potrošile nešto više od 11,2 milijuna kuna. Hrvatski protupožarni zrakoplovci su od veljače letjeli nad požarištem 293 sata i pritom vatru zasuli s ukupno 11.369 tona vode. General Obradović izvijestio je ministra kao pp eskadrila ima 44 pripadnika, a od toga 7 posada za kanadere. Obučeno je 6 kapetana i 12 kopilota kanadera. Šest pilota obučeno je i za zrakoplove „obitelji" Air Tractor AT 802, a 3 pilota za zrakoplov AT 802 AF. Njima će se pridružiti još 2 pilota koja nisu prošla samu obuku na požarištu. Šest posada helikoptera Mi 8 u Divuljama također će biti spremno, a njima će se pridružiti još 4 posade koje također čekaju obuku na požarištu.

Protupožarne snage OSRH trenutačno ne prelaze broj od 218 ljudi s tim da hrvatsko priobalje i otoci nisu više „ekskluzivno" područje za požare na otvorenom. General Obradović je ukazao da se „crveno" područje, zbog promjene klimatskih uvjeta posljednjih 20-ak godina, proširilo sve do Gorskog kotara i planine Plješivica. Stoga se u svakom trenutku pp-snage mogu, prema potrebi, prebazirati zračne snage na aerodrome: Udbina, Divulje, Brač i Ćilipi. Sve skupa, računajući i na potporu kopnene vojske i ratne mornarice, za gašenje požara bit će spremno 2,5 do 3 tisuće hrvatskih vojnika. Svi oni, napose njihovi zapovjednici, već su obučeni za gašenje požara na otvorenom, a svake godine dodatno se obuhvaća 100 do 200 pripadnika OSRH. Novost je, također, da je cijelo priobalje pokriveno radio vezom, kako bi se izbjegli slučajevi poput kornatske tragedije u kojima su se detektirale tzv. „rupe" bez radio-signala. Posebne snage bit će raspoređene u Nacionalnim parkovima Brijuni i Mljet, a general Obradović je posebno naglasio dobru suradnju s DUZS-om i hidrometeorološkim zavodom kako bi se što učinkovitije reagiralo i spriječilo da požari izazovu veću štetu i ugrozu ne samo turističke sezone, nego i nesmetanog prometovanja autocestom.
Galerija slika

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
Piše: Siniša Klarica
Foto: Zvonko KUCELIN
Izvor: Zadarski list (http://www.zadarskilist.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on June 15, 2011, 03:05:19 pm
Upravo sam vidio fantastičan prizor - 5 Canadair CL-415 u letu íznad Splita u V formacij (mislim da se tako zove).


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Gazda on June 15, 2011, 03:11:31 pm
evo i ja taman.5 kanadera cl 415,i 4 tractora,dva s plovcima i 2 bez.javila mi je djevojka da je u kaštelanskom zaljevu trenutno u toku vježba u kojoj učestuje nekoliko helikoptera .


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: kopriva on June 15, 2011, 08:31:44 pm
Protupožarne snage vojske spremne su za novu sezonu

Mornarica, zrakoplostvo i kopnene snage HV-a imali su u srijedu vježbu u Divuljama. Gasili su turistički kamp i pokazali kako izvrsno surađuju međusobom

Cijela protupožarna flota od šest kanadera, šest air tractora i dva helikoptera Mi-8 protutnjala je nad Divuljama. Gust dim nadvio se nad turistički kamp. Uspaničeni turisti bezglavo su jurili uokolo, a dva kamiona lokalnog DVD-a pokušalo je ugasiti požar. Nisu uspjeli, te su u pomoć pozvali helikoptere Mi-8. Požar je buktio, pa su ga  tek u nekoliko naleta kanaderi i air tractori uspjeli ugasiti. U isto vrijeme jurišni brod Hrvatske ratne mornarice usidrio se na obali i uplašene turiste prevezao na sigurno.
Tom uspješno izvedenom vježbom koja je ujedinila sve tri grane Oružanih snaga (ratnu mornaricu, ratno zrakoplovstvo, kopnenu vojsku i Bojnu za specijalna djelovanja) Hrvatska vojska pokazala je da je u potpunosti pripremljena za nadolazeću protupožarnu sezonu.

- Svi smo danas svjedočili najuspješnijoj vježbi protupožarnih zrakoplovnih snaga. Nikad nismo bili opremljeniji i spremniji kao ove godine -  komentirao je ministar obrane Davor Božinović. Vježbom je koordinirao general bojnik Mate Obradović, zapovjednik Protupožarnih namjenski organiziranih snaga.

- Mi smo spremni djelovati od sjevera do juga - kratko je rekao Obradović.

http://www.24sata.hr/


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: someone9871 on June 15, 2011, 11:47:12 pm
[attachment=1]
Jesu ova dva žuta parkirana ispred hangara, došli sa piste aerodroma ili preko rampe iz mora?


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on June 16, 2011, 01:39:39 am
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
Foto: Željko Lukunić/Pixsell
Izvor: http://www.24sata.hr/


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on June 18, 2011, 01:44:53 pm
Može li netko objasnite kako i u kojoj mjeri ispuštanje veće količine vode, a samim time i smanjenje težine aviona za nekoliko tona, utječe na njegovo upravljanje?


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: dzumba on June 18, 2011, 06:33:25 pm
То не знам али сам гледао на једној вежби како она "водена бомба" пада на земљу из близине. Мислио сам да је то слично мало јачој киши. Ма какви, то тако снажну пљусне (тресне) да носи све пред собом. Ако је испусти ниско то је врло опасно по људе. Негде средином 80-тих на аеродорму Земуник, приликом гашења пожара у близини аеродорма је погинуо војник, јер га је ударила (понела) "водена бомба" и бацила на неки бетонски зид.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: brodarski on June 18, 2011, 07:47:35 pm
To je bilo u Šibeniku 1985. godine.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on June 18, 2011, 09:03:14 pm
То не знам али сам гледао на једној вежби како она "водена бомба" пада на земљу из близине. Мислио сам да је то слично мало јачој киши. Ма какви, то тако снажну пљусне (тресне) да носи све пред собом. Ако је испусти ниско то је врло опасно по људе. Негде средином 80-тих на аеродорму Земуник, приликом гашења пожара у близини аеродорма је погинуо војник, јер га је ударила (понела) "водена бомба" и бацила на неки бетонски зид.


Bez ljutnje ali ova priča me podsjeća na onu bajku da je kanader usisa ronioca i izbacio ga na požar.
Malo te gadnije baci na zemlju i nema problema , nije to klavir koji ti pada na glavu,već oblak raspršene vode .

poz.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: dzumba on June 18, 2011, 10:57:24 pm
Можда је моје писање изледало страшније него јесте, али је најчешће тако како ти кажеш: "мало те гадније баци на земљу". Једино што може да буде проблема: разбијеш главу, сломиш руку, лупиш главом о зид као онај јадник и тд. Не бих ти препоручио да пробаш, осим ако није избачено са веће висине па се вода боље распрши. Кажем, гледао сам демонстрацију када авион избацује воду по писти. Ма као да си шмрком под притиском чистио. 

Бродарски, вероватно си управу јер се тога сећам из извештај КРВ и ПВО тадашње ЈНА. Тада је наређено да се сви држе подаље од места где се баца вода и води рачуна о кретању људи на тлу.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on June 20, 2011, 05:01:44 pm
20.06.2011. | 14:51

PROTUPOŽARNA eskadrila stacionirana u Zrakoplovnoj bazi Zemunik.
ČUVARI SEZONE - ZRAK Jedan kanader dnevno vodu smije baciti ‘samo’ 80 puta.

[attachment=1]

Branimir Boban / CROPIX

Iako su jedan kanader i dva airtractora na redovitom remontnom servisu u velikogoričkom ZTC-u, MORH-ova Protupožarna eskadrila stacionirana u 93. zrakoplovnoj bazi Zemunik spremna je za protupožarnu sezonu koja je službeno počela 15. lipnja, a završava 1. listopada.

- Naših šest kanadera CL415 i šest airtractora AT802, od toga tri na kotačima i tri na plovcima, prolaze tri razine provjere.

Preventivne i korektivne preglede na dnevnoj bazi, uklanjanje kvarova po potrebi i određene manje opsežne preglede te redoviti i temeljiti godišnji servis kada se mijenjaju veliki sklopovi i agregati.

Taj servis, vrlo temeljit i opsežan, tempiramo tako da su svi avioni pred sezonu potpuno spremni i ova tri nam se upravo trebaju vratiti. Na prvom su mjestu sigurnost, učinkovitost, pa ekonomičnost.

No, ove godine smo imali velik broj intervencija i u predsezoni, čak 75, dok smo lani u sezoni imali 90 požara - kaže bojnik Davor Turković, zapovjednik Protupožarne eskadrile, u kojoj su sve letjelice u odličnom stanju jer su osim dobrog održavanja sve gotovo nove.

Posade i mehaničari

Novi kanader stoji oko 25 milijuna dolara i uglavnom se koristi 20 godina ili dok ne nakupi 10 tisuća sati letenja, dok novi airtractor stoji od 2 do 3 milijuna dolara i ima sličnu trajnost.

Airtractor težak nešto više od tri tone uzimanjem vode udvostruči svoju težinu, dok kanader s punim spremnikom vode od 6 tona teži ukupno 20 tona. Osim razlike u veličini letjelice i manevarskim sposobnostima, ove različite protupožarne letjelice opslužuje i različit broj članova posade i mehaničara. Kanader ima tri člana posade u kojoj su kapetan, kopilot i letač tehničar.

Taj tehničar ima zadatak pri slijetanju na aerodrom, koji nije matični, naliti gorivo u avion i sve provjeriti prije novog polijetanja. Za pripremu aviona u matičnoj bazi potrebna su još tri tehničara.

Airtractor, u kojem leti sam pilot, uglavnom služi za izviđanje, a u bazi o njemu brinu četiri mehaničara i tehničara. Kako se puno polaže na sigurnost ljudi, a to znači besprijekorno stanje letjelica u svakom trenutku, u protupožarnoj eskadrili je oko 80 ljudi. Uobičajeni radni dani kada nema požara počinju u 7 sati ujutro brifingom bojnika

Turkovića sa svim kapetanima i voditeljima tehničkih službi. Ako je negdje gorjelo po noći, kada se ne leti, a požar nije ugašen, posade su spremne za polijetanje već u 4 sata ujutro. Smiju biti u zraku ukupno 7 sati ili obaviti 80 bacanja vode.

- Nisu svi letovi jednake težine. Ovisi koliko ima vjetra, na koliko uzburkanu površinu slijećemo i koliko smo blizu vodene površine - kaže pilot kanadera bojnik Ivica Markač, koji na kraju protupožarne sezone zna biti mršaviji i do 8 kilograma.

Oni nemaju godišnjih odmora ljeti, a i svaki slobodan dan lako im se prekine pozivom iz baze.

Piloti kanadera svi su došli uglavnom iz letačke škole MORH-ove zemuničke eskadrile i manji dio iz bivše vojske.

Školovanje po prelasku na kanader traje od 3 do 5 godina, a letenje je zahtjevno jer u principu rade sve ono što piloti drugih letjelica inače izbjegavaju - lete na malim visinama, zaobilaze prepreke, turbulencije, ptice i dim. Osim toga, slijetanje na vodu i uzimanje vode su jedne od najtežih tehnika pilotiranja uopće.

Helikopteri iz Divulja

U Divuljama kod Splita stacionirana je eskadrila transportnih helikoptera koja daje dio svojih snaga na raspolaganje u protupožarnoj sezoni.

- Imamo dnevna izviđanja airtractorima koji putem izviđaju situaciju i odmah obave incijalni udar na požarište gdje je potrebno. Alarmiramo sustav, a zapovjedništvo u Divuljama potom daje procjenu i šalje dodatne snage na teren.

Došli smo do zaključka da je gašenje tako efektnije nego, primjerice, u Francuskoj ili Portugalu gdje se udarno kreće tek kada se požar raširi.

Naravno, često treba voditi računa o tome da ponekad u istom trenutku imamo i pet-šest požarišta diljem obale - pojašnjava bojnik Turković i dodaje kako, unatoč teškom i odgovornom poslu, većina pilota iz njegove eskadrile voli svoj posao jer su rezultati njihova rada konkretni i vidljivi, a posao je koristan i human.

Nikolina Radić Ančić

Izvor :http://www.slobodnadalmacija.hr/


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on June 25, 2011, 12:06:54 pm
Počelo je.

Kod Grebaštice gori 80 hektara raslinja i šume, gori i na Braču

Na požarište kod Grebaštice uputili su četiri kanadera i dva air tractora. Požar koji je buknuo oko 9 sati na Braču, lokaliziran je nakon dva sata. U tijeku je sanacija

Piše: Ana Brnada

[attachment=1]
[attachment=2]
Nešto prije 11 sati kod Grebaštice je buknuo požar, a kako javlja DUZS gori oko 80 hektara trave, raslinja i borove šume. U gašenju sudjeluje 49 vatrogasaca sa 15 vozila sa šibenskog područja, a na požarište su upućena i četiri kanadera te dva air tractora.

Požar koji je buknuo oko 9 sati na Braču, između Bola i Sumartina lokaliziran je nešto iza 11 sati.  Vatru je gasilo 15 vatrogasaca iz 4 DVD-a, a pomagala su im dva kanadera i helikopter. U tijeku je sanacija požarišta, javili su iz Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Izvor: http://www.24sata.hr/


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: duje on June 25, 2011, 12:21:15 pm
Jutros su več pogasili požar na Braču!


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on June 25, 2011, 12:28:04 pm
Jutros su več pogasili požar na Braču!

Je, čuo sam se sa ovim momcima iz DVD-a,ma tamo je neko odlagalište otpada .
Svaku godinu ista priča,jedino puše ova luda bura pa su poslali avione da ne bude većeg zla.

poz.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: brodarski on June 25, 2011, 12:46:23 pm
Snimke nisam preuzeo od nijedne novinske agencije. Brodarsko svjetlopisno izvjestiteljstvo se popne iz kužine u kondut i vidi cili svit.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: brodarski on June 25, 2011, 12:49:55 pm
Prepoznata su tri leteća sunovratna vodosprema.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on June 25, 2011, 12:52:29 pm
Brodarsko svjetlopisno izvjestiteljstvo se popne iz kužine u kondut i vidi cili svit.

 :klap :super

Jesu pogasili brodarski ?

poz.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: brodarski on June 25, 2011, 01:08:58 pm
Dimi se, dimi....... Sad još i više


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: duje on June 25, 2011, 05:05:14 pm
U 15.50 pao Air tractor na otoku Braču, pilot prebačen helikopterom u bolnicu u Split, izvan životne opasnosti.

Quote
Prilikom gašenja požara na Braču pao Airtractor, pilot dobro

Protupožarni zrakoplov tipa Air tractor, oznake AT 802, danas u subotu 25. lipnja 2011. godine u 15:50 tijekom gašenja požara pao je na otoku Braču. Pilot zrakoplova je izvan životne opasnosti, dobro se osjeća, ali je helikopterom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane prebačen u splitsku bolnicu 'Firule' na liječničke preglede.

Odmah po nesreći, mjesto prizemljenja zrakoplova je osigurano, a na teren je izašao glavni vojni zrakoplovni istražitelj pukovnik Goran Strmečki. Više informacija o ovoj nesreći Ministarstvo obrane će objaviti čim iste budu dostupne.

Vir: MORH


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on June 25, 2011, 05:10:40 pm
Jel ?  :o

Sekundicu molim .

------------------------------

He,he  ;D stvarno se zatuka

Nije ovaj sa slike nego verzija za rad sa aerodroma,pilotu ni ništa a avion je u komadu.

Pošto čitav dan gase to vražje smetlište ,bili su blizu i čim se ovaj zatuka u smrču (žbunje )ovi su dojurili i zatukli ga sa pjenom.
Kako mi kaže frend ,to se dogodilo jer se nije uspio izvuć iz manevra ( šta to već znači ) i prizemljio se prilično lagano.

Tamo puše dosta jaka bura i moguće da je to krivac.

[attachment=1]

poz.
Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on June 25, 2011, 05:38:08 pm
Pa da vidimo šta novine kažu.

-------------------------------

25.06.2011. | 18:09

PAD AIR TRACTORA NA BRAČU Pilot zadržan 24 sata na promatranju u KBC Split, ozjede ipak lakše

NAJNOVIJE


Prilikom gašenja požara oko 16 sati na otoku Braču srušio se air-tractor.

Pilot je preživio, potvrdili su iz splitske policije.

Air-tractor bio je angažiran o gašenju smetlišta u Gornjem Humcu.

Očevid je u tijeku.

Uzrok nesreće je, neslužbeno doznajemo, preniski let.

48-godišnji pilot G.H. iz Zagreba  primljen je u splitski Klinički bolnički centar.

Stigao je u pratnji dvojice policajaca, hodao je, te bio kontaktibilan.

Primili su ga dežurna liječnica Iris Bitunjac i prof. dr. Vedran Radonić, šef klinike za kirurgiju.

Nakon razgovora s njima, odlučeno je da pilot bude zadržan na promatranju naredna 24 sata.

Glasnogovornik MORH-a Goran Grošinić kazao je kako se u nesreći na Braču nije radilo o klasičnom padu, grubljem ateriranju.

Pilota je u splitskom KBC-u obišao general Mate Obradović.

M. Kavain, I. Marković

PRVA VIJEST

Požar koji je oko jutros buknuo između Bola i Sumartina lokaliziran je oko 11.10 sati, ali se ponovno razbuktao iza 13 sati.

Opožareno je 2,5 ha makije i borove šume. U gašenju požara sudjelovali su DVD Pućišća, DVD Selca, DVD Bol i DVD Supetar sa ukupno 15 vatrogasaca i 5 vozila. Pomoć iz zraka pružala su im 2 Canadaira i 1 helikopter.

U tijeku je sanacija požarišta.

Vatrogasni operativni centar (VOC) Split je zaprimio je jutros u 8.47 sati dojavu o požaru otvorenog prostora na otoku Braču (predio između Bola i Sumartina).

Požarom je bila zahvaćena šuma i makija.

U gašenju sudjeluju DVD Pućišća i Selca sa ukupno 8 vatrogasaca i 3 vozila.

Na požarište su upućena 2 Canadaira 1 helikopter.

Gašenje je u tijeku.

GREBAŠTICA

[attachment=1]Foto: Marija Mihić / CROPIX

U jednom od najvećih požara posljednjih godina na šibenskom području subotu je do 17 sati izgorjelo više od 700 hektara borove šume, makije i nisko raslinja, te maslinika i vinograda. S vatrenom stihijom na požarištu dugom čak šest kilometara cijeli dan bori se više od 120 vatrogasaca sa 36 specijalnih vozila. Iz zraka im pomažu tri kanadera i dva aertraktora.

Zbog ozbiljnosti situacije i vatre koja se, nošena jakim vjetrom, širi velikom brzinom, uz šibenske profesionalce, te mnogobrojna dobrovoljna vatrogasna društva, na požarište su upućeni i zadarski vatrogasci, te državne intervencijske postrojbe iz Splita. Riječ je o postrojbama koje izlasze na teren samo vrlo teškim situacijama. Za sada, kako doznajemo iz šibenskog centra 112, vatra, na sreću, nije zahvatila niti jednu kuću.

Inače, požar je u 10 sati i 48 minuta izbio na otvorenom kod groblja u Grebaštici. Nošena vjetrom ubrzo je zaprijetila naselju Banovci kojeg su vatrogasci uspješno obranili. Potom je krenula prema Jelinjaku. Uz velike napore sa zemlje i iz zraka, njeno desno krilo je obuzdano i nije prešlo cestu koja uz Jelinjak vodi prema selima Primoštena Burnjeg. Na žalost, velikom brzinom vatra se „popela“ na vrh pored rezervoara Šibenskog vodovoda odakle se napaja primoštensko zaleđe.

Opustošila je vinograde, maslinike, šumu, makiju i sitno raslinje na brdu Drvenik i zaprijetila kućama u naseljima Krčulj i Jurline. Kako vjetar ne jenjava, nema naznaka kada bi se požar mogao staviti pod potpunu kontrolu. Prema veličini opažrenog područja, te osobito duljini požarišta, posve je sigurno da je ovo jedan od najvećih požara nas šibenskom području posljednjih nekoliko godina.

Kako je vatra zaprijetila trafostanicama na ovom području, te posebno elektrovodovima, Šibenska Elektra je u 11 sati i 30 minuta prekinula opskrbu električnom energijom potrošača na područja Primoštena i Rogoznice.

Marijan Džambo
Izvor: http://www.slobodnadalmacija.hr/


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: brodarski on June 25, 2011, 06:04:14 pm
Žalosno je da novinar Marijan Džambo koji slovi za voditelja dopisništva SD u Šibeniku ne zna nazive zaselaka u Burnjem Primoštenu.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on June 25, 2011, 06:12:05 pm
Mala dopuna opisa situacije.

Jutros su požar na Braču gasili dva kanadera i dva airtractora ali zbog ozbiljnosti situacije u Šibeniku,kanaderi su upućeni tamo.
Izgleda da su u Šibeniku kuće u opasnosti ( čekamo izvještaj brodarskog ).Pošto puše jaka bura airtractori nisu uspjeli izgasit nepristupačne djelove.

Za razliku od kanadera airtractoru treba 40-ak minuta za ponovno bacanje vode.

Na Braču nema opasnosti za ljude ili objekte ,vjetar gura požar u more.
Baš mi frend priča da su se došli doma malo odmorit pa večeras idu čuvat rubove požarišta.

poz.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: brodarski on June 25, 2011, 06:23:43 pm
A što dodati? Dan je državnosti, grad je svećano okićen, osjeća se vedra i svečana atmosfera.  Ima nekoliko vjenčanja u vijećnici, ljudi slave a u neposrednom susjedstvu gori. Diže se  gusti dim koji bura nosi prema otvorenom. Zrakoplovi lete, a padom sumraka bit će tek pakleno. Što će donijeti noć vidjeti ćemo u zoru. Nadamo se najboljem.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on June 25, 2011, 06:45:48 pm
Dopuna dopune .

Gori i na O. Hvaru kraj Sućurja ,dim je već na Visu .Prije deset minuti je doli iša jedan kanader.

poz.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: trpe grozni on June 25, 2011, 07:36:56 pm
Uh, zestoko je pocelo. Nadam se da tako nece produziti.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: ORIĆAREB on June 25, 2011, 07:45:32 pm
Dopuna dopune .
Gori i na O. Hvaru kraj Sućurja ,dim je već na Visu .Prije deset minuti je doli iša jedan kanader.
poz.
Očekujem nešto i oko Žrnovnice. Nebi želeo, daleko bilo, ali ovo im je prilika kao i svake godine da malo
žažare oko objekta 182, kao da malo razminiraju... ;D


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: brodarski on June 25, 2011, 08:10:53 pm
Uh, zestoko je pocelo. Nadam se da tako nece produziti.
Malo statistike. Prošla 2010. godina, 70 požara na otvorenom prostoru. U 2011. godini  tijekom prvih 6 mjeseci 700 požara na otvorenom prostoru. Ovo se odnosi na Šibensko- kninsku županiju. Podaci Javne vatrogasne postrojbe ŠK županije. Ljeto će biti vruće.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: MiGac on June 25, 2011, 08:50:15 pm
To je bilo predvidjeno i prije same PP sezone.
U 7. i 8. mjesecu se ocekuje najezda pozara.
Nije dobro pocelo jer je flota ostala bez jednog AT-802 aparata danas na Bracu.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Rade on June 25, 2011, 11:08:17 pm
25. jun 2011. 18:28
novosti.rs

Prilikom gašenja požara, kod sela Gornji Humac na ostrvu Braču, popodne se srušio vatrogasni avion, ali je pilot preživeo, saopštila je splitska policija.

Za sada nema zvaničnih informacija o uzrocima nesreće, kao ni o težini povreda pilota.

Očevici kažu da je avion leteo vrlo nisko pa je moguće da je pilot izgubio orijentaciju u dimu.

Avion "air tractor" je učestvovao u gašenju požara na deponiji koja ceo dan gori.
 

Policija se uputila na mesto udesa, a za uviđaj će sačekati istražioca za vazduhoplovne nesreće.

Požar je buknuo jutros između Bola i Sumartina, a lokalizovan je pre podne.

Izgorelo je 2,5 hektara makije i borove šume, a u gašenju je učestvovalo ukupno 15 vatrogasaca i pet vozila Dobrovoljnog vatrogasnog društvana ostrvu, uz vazdušnu podršku dva kanadera i jednog helikoptera.

Zbog pojačanog vetra požar se ponovo razbuktao, pa su na to područje upućena dva "air tractora" od kojih se jedan srušio.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: rotring on June 25, 2011, 11:11:15 pm
Au bre...a sezona tek pocela :nervoza


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: kopriva on June 26, 2011, 03:43:32 pm
A što dodati? Dan je državnosti, grad je svećano okićen, osjeća se vedra i svečana atmosfera.  Ima nekoliko vjenčanja u vijećnici, ljudi slave a u neposrednom susjedstvu gori. Diže se  gusti dim koji bura nosi prema otvorenom. Zrakoplovi lete, a padom sumraka bit će tek pakleno. Što će donijeti noć vidjeti ćemo u zoru. Nadamo se najboljem.
A neko dobro čestita i proslavlja na svoj način.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on June 26, 2011, 10:12:39 pm
Nedjelja, 26. Lipanj 2011.

Pilot Airtractora dobro, očevid na terenu u tijeku

Pilot Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (HRZ i PZO) koji je upravljao zrakoplovom Airtractor, a koji se tijekom jučerašnjeg gašenja požara prinudno prizemljio na otoku Braču, danas, u nedjelju 26. lipnja 2011. u jutarnjim je satima otpušten iz splitske bolnice. Iako se odmah po nesreći pilot osjećao dobro i nije bio ozlijeđen, na preporuku liječnika je bio zadržan u bolnici tijekom noći iz preventivnih razloga, te je jutros otpušten kući.

[attachment=1]
Ekipa istražitelja predvođena glavnim vojnim zrakoplovnim istražiteljem pukovnikom Goranom Strmečkim, započela je jutros s radom na terenu – na mjestu prizemljenja zrakoplova Airtraktor oznake AT 802 na otoku Braču. Kako se očekuje, očevid će trajati danas cijeli dan, obzirom da je riječ o dosta zahtjevnom terenu -  naime riječ je o odlagalištu otpada, a očevid otežava i jaka bura. Po dovršetku očevida na mjestu nesreće, zrakoplov će se transportirati u Zračnu bazu Zemunik, a samo prebacivanje zrakoplova ovisit će o dinamici rada istražitelja na terenu kao i vremenskim uvjetima u narednom razdoblju.

Što se tiče angažmana namjenski organiziranih protupožarnih snaga OSRH tijekom jučerašnjeg dana možemo istaknuti kako su na pet različitih požarišta bile angažirane gotovo sve raspoložive protupožarne zračne snage - bilo je angažirano sveukupno 10 letjelica, a ostvareno je ukupno 485 letova, 61 sat naleta i izbačeno ukupno 2497 tona vode, od čega na požarištu Brač 212 tona vode. Lokacijski gledano požari su bili u radijusu od oko 100km, a zračne snage su preusmjeravane s požarišta na požarište i u koordinaciji sa zemaljskim snagama.

Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: trpe grozni on June 27, 2011, 01:53:07 pm
Jel se zna kolika su ostecenja na avionu ?? Pretpostavljam da bi se mogao popraviti i vratiti u sluzbi.Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on June 27, 2011, 04:43:44 pm
Zasad nema nikakvih službenih informacija, ali nadam se da će popravak biti moguć.

[attachment=1]


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on June 27, 2011, 09:02:53 pm
Znači popodne opet gorilo.Slike su snimljene oko 19 h.

[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]

[attachment=4]

[attachment=5]


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on June 27, 2011, 09:04:24 pm
[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]

[attachment=4]

[attachment=5]Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Gazda on June 27, 2011, 09:06:45 pm
solaris,jesi ti ovo slikao?


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on June 27, 2011, 09:11:32 pm
Je, nažalost moje ,pun mobitel slika ,svaka peta uspila.

[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]

[attachment=4]

[attachment=5]

Laku noć ,puna mi je kapa ovoga dana.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Gazda on June 27, 2011, 09:43:53 pm
dakle i ti si brački.ja sam sa selačke strane porijeklom.ništa,da neidemo u OT,sretno


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: rotring on June 27, 2011, 10:26:10 pm
Jel se zna sta je uzrok pozara, ljudski faktor ili nesto drugo?


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: pp5d6 posejdon on June 27, 2011, 10:30:49 pm
Avion više nije tamo, u Zemuniku je.
Sve se da popraviti ako iskeširaš ,a pitanje je kakav će avion biti nakon popravka.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on June 27, 2011, 11:54:42 pm
Znaš li kako je prebačen?


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on June 28, 2011, 05:02:44 pm
Vezano za moje sinoćnje slike.

28.06.11.

Požar na Braču ugašen, gori kod Oklaja

Požar kod mjesta Selca na otoku Braču ugašen je u 13.30, izvijestila je poslijepodne Državna uprava za zaštitu i spašavanje (DUZS).

U gašenju požara kod Selca, za koji je dojava u Vatrogasno operativno središte stigla sinoć u 18.40, sudjelovalo je 40-tak gasitelja iz bračkih vatrogasnih društava, pet kanadera i helikopter. Izgorjelo je 5,25 hektara borovine, makije, trave i niskog raslinja. Županijski vatrogasni operativni centar Šibenik oko 13.15 primio je dojavu o požaru na minski sumnjivom području kod zaseoka Mlinari pokraj Oklaja. Gori trava i nisko raslinje.

Na to su područje upućeni kanader i Air Tractor, a gašenje je u tijeku.

Izvor: http://www.hrt.hr/


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on June 28, 2011, 05:09:09 pm
Znaš li kako je prebačen?

Nakon jučer dovršenog očevida na mjestu prizemljenja zrakoplova Air Tractor AT-802, danas, u utorak 28. lipnja 2011. nastavljeno je s aktivnostima na transportiranju zrakoplova sa otoka Brača prema Zračnoj bazi Zemunik.

Transport je organiziran na način da je zrakoplov jučer sa nepristupačnog terena premješten transportnim helikopterom na kamion-labudicu, te je, danas, po demontaži krila radi lakšeg transporta, kamion sa otoka Brača prevežen brodom Hrvatske ratne mornarice (HRM) do Pomorske baze 'Lora' u Splitu, odakle je isti transportiran prema Zračnoj bazi Zemunik.

Sve radnje vezano uz transport zrakoplova odvijale su se uz nadzor glavnog vojnog zrakoplovnog istražitelja pukovnika Gorana Strmečkog, a provodili su ih pripadnici Protupožarne eskadrile Zračne baze Zemunik te pripadnici Zapovjedništva za potporu Oružanih snaga RH. O ostalim detaljima vezano uz ovaj događaj, Ministarstvo obrane izvijestit će čim iste budu dostupne.

[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]

[attachment=4]

[attachment=5]

Izvor: http://www.morh.hr/


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: duje on June 29, 2011, 10:45:38 am
Interesntno, kako mu je uspjelo sljeteti na to mjesto, a da nije više oštečen.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: rotring on June 29, 2011, 11:02:28 am
Od vidljivih ostecenih delova aviona su levo krilo i totalno odsustvo (lom) levog repnog horizontalnog stabilizatora. Tog dela nema ni na jednoj slici pa pretpostavljam da je avion ostao bez njega pre prinudnog sletanja.

EDIT
Sad sam pogledao slike sa prethodne strane i vidi se kod repnog dela mozda upravo ovaj stabilizator....ili krhotine od levog krila...nejasno je.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: ORIĆAREB on June 29, 2011, 12:08:11 pm
Interesntno, kako mu je uspjelo sljeteti na to mjesto, a da nije više oštečen.
Dobro je i prošao, nesretnik, mogao je i glavu izgubiti. >:(


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on July 14, 2011, 04:48:48 pm
SPLIT - Veliki požar na Braču u predjelu Pustinje Blaca. Gusti tamni dim prekrio i veliki dio Splita pa se pepeo može vidjeti kako leti gradom. Gase ga, osim vatrogasaca, i četiri kanadera te jedan zračni traktor. Ovako to izgleda gledajući požar s Bačvica.

(Jadran Babic / CROPIX)

[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]

[attachment=4]

Izvor : http://www.jutarnji.hr/


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on July 16, 2011, 01:50:23 pm
I DALJE je u tijeku gašenje požara na otoku Braču koji je prema zadnjim procjenama zahvatio oko 4000 hektara guste borove šume, trave i niskog raslinja.

Ministar turizma Damir Bajs danas je posjetio Brač te rekao da se požar i dalje širi. Kako kaže, ugrožen je istočni dio otoka, no sva naselja su zaštićena, prenosi HRT. Također napominje da mjesta panici nema, kao ni potrebe za evakuacijom. Požar je osnažio vjetar koji je poslijepodne snažnije zapuhao.

Požar na Braču izazvali turisti koji su pekli meso?

Gašenje požara na otoku Braču i dalje je u tijeku te se očekuje dolazak vatrogasnih snaga s kontinenta. Tijekom dana bi trebalo stići preko 50 vatrogasaca s 19 vozila. U tijeku je priprema linije obrane prema istoku otoka na potezu Nerežišće – Vela Farska. Za sada nema otvorene vatre, a daljnji razvoj situacije ovisit će i o jačini vjetra u poslijepodnevnim satima. Tri kanadera, dva zračna traktora i dva helikoptera izmjenjuju se prema potrebi i pomažu vatrogascima u gašenju, priopćila je Državna uprava za zaštitu i spašavanje u 12,30.

Crveni križ će u dvorani brinuti za smještaj i prehranu vatrogasaca, stalno će dežurati ekipa hitne pomoći

U općini Nerežišće na otoku Braču danas prijepodne održana je sjednica Stožera zaštite i spašavanja općine Nerežišće kojoj su nazočili ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje Damir Trut, pomoćnik glavnog vatrogasnog zapovjednika za priobalje Tomislav Vuko, pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Split Petar Škorić, načelnik općine Nerežišće Lovre Kuščević te predstavnici lokalnog vatrogastva, Crvenog križa, hitne medicinske pomoći i Doma zdravlja.

Donesena je odluka da se u Vijećnici općine Nerežišće osniva Operativni stožer zaštite i spašavanja za cijeli otok Brač sastavljen od predstavnika DUZS-a, lokalne zajednice, vatrogastva, hitne medicinske pomoći i Crvenog križa. To će biti glavni logistički centar koji će koordinirati sa svim aktivnostima u pružanju pomoći vatrogascima na cijelom požarištu te u saniranju posljedica požara.

Hrvatski Crveni križ će u sportskoj dvorani Hrvatskog doma u općini Nerežišće osigurati smještajne uvjete i prehranu za sve vatrogasce na ovom požarištu, a cijelo vrijeme će u Stožeru dežurati jedna ekipa hitne pomoći.

"Požar će trajati još barem nekoliko dana"

Trenutno su zaštićena sva naselja, a tijekom noći je u gašenju sudjelovalo preko 250 vatrogasaca s više od 60 vozila iz JVP Split, JVP Imotski, JVP Metković, JVP Ploče, JVP Dubrovačko Primorje, JVP Zadar, DIP Split, DIP Zadar, DIP Dubrovnik, SIVP Brač, DVD Split, Gomilica, Mladost, Solin, Seget Vranjica, Klis, Pučišća, Supetar, Bol, Milna, Selca, Makarska, Omiš, Muć, Trogir, Dugi Rat, Imotski, Žrnovnica, Podstrana, Vrgorac, Gata, Kaštela, Zagvozd i Lovreč.

"Požar će sigurno trajati još nekoliko dana. To je golemo požarište koje je potpuno užareno. Svakom promjenom smjera vjetra otvara se nova linija vatre", rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Mladen Jurin za HRT.

Iako su obranjena naselja, požar još nije lokaliziran niti pod kontrolom

Hrvatski autoklub javlja da je zbog požara zatvorena županijska cesta 6188 Ložišća-Dračevica. ŽC 112 Split jučer je primio informaciju da je u noći s četvrtka na petak zbog požara na Braču ukupno 89 osoba na vlastiti zahtjev brodom prevezeno iz Bobovišća, od čega 59 osoba u Supetar, a 30 u Milnu.

Vatrogasci se protiv golemog i vrlo složenog požara bore već treći dan. Neki od njih procjenjuju da se radi o najvećem požaru otvorenog prostora u posljednjih nekoliko desetljeća. Iako su obranjena naselja, požar još nije lokaliziran niti pod kontrolom. Uzrok još nije poznat, ali neslužbeno se doznaje kako policija istražuje mogućnost da su požar izazvali turisti koji su pekli meso na roštilju.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]

Foto: Boran Krančević, Ivo Ravlić, Božo Vukičević, Duje Klarić/Cropix

Izvor: http://www.index.hr/


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on July 16, 2011, 03:25:06 pm
Malo pojašnjenje kratica

JVP - Javna vatrogasna postrojba
DIP - Državna intervencijska postrojba
SIVP - Sezonska intervencijska vatrogasna postrojba
DVD - Dobrovoljno vatrogasno društvo

Sezonska intervencijska vatrogasna postrojba je profesionalna postrojba ustrojena od ljudstva i tehnike s kontinenta. Ustojava se kao ispomoć u ljetnim mjesecima na većim i ugroženijim otocima.

Može li netko od naših Bračana iznijeti osobne dojmove o požaru, kako sve to izgleda iznutra?


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on July 16, 2011, 05:53:47 pm
Ha,kako to izgleda , a izgleda-strah,lagana panika,nesigurnost ,teško je te osjećaje opisat.
Naročito stariji ljudi koji žive sami su dosta ugroženi ,ali vatrogasci su dali sve od sebe i zbilja koliko znam niti jedna kuća nije bila niti blizu ugroženosti.

Jedino primjetio sam da se po TV-u priča da gori istočna strana Brača ,a to su novinari loše prenjeli vatrogasne izjave
o ugroženosti istočne strane požarišta ali u toj zbrci dolazi i do takvih zabuna.

poz.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Gazda on July 16, 2011, 08:14:41 pm
bio sam na požaru,maslinik mi je na opožarenom području,no ja i otac smo ga spasili zahvaljujući vodospremi koju koristimo za navodnjavanje inače.evo nekoliko slika,imam i dosta atraktivnijih na fotoaparatu,no njih ću staviti za koji dan kad se dobro naspavam:)[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4]


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: brodarski on July 16, 2011, 08:16:18 pm
Uspio sam snimiti jedan zrakoplov u letu prema bazi. Polako je zapadalo Sunce i velika udaljenost od obale učinili su snimku lošijom. Nisam bio siguran o kakvom se tipu zrakoplova radi i jedan palubarac s kojim sam bio na piću mi je sve objasnio. Sad polako razlikujem Galeba od Orla.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: brodarski on July 16, 2011, 09:19:46 pm
Najveće su štete na parcelama koje se obrađuju. One su često okružene zaraslom šikarom i makijom, kao i borovom šumom. Vlasnici obradivih parcela pretpjeli su znatnu štetu. Oni kojima je požar poharao makiju dobili su djelomice raščišćen teren. Glavni uzročnik ovih požara je električna energija, benzin i dizel uz neizostavni piromanski čimbenik. Kad su bili špakeri na drva sjekla se makija. Borova nije bilo. Trave nije bilo. Blago je paslo travu. Kako smo duboko zagazili u doba informatike iluzorno je očekivati povratak na staro. U zakonu ima član da vlasništvo obvezuje i vlasnik je dužan voditi brigu o njemu. Jedini je spas uvesti opći kuluk ili naplaćivati uređenje protupožarnih prosjeka kroz šikare. Kad bi se trošak gašenja naplatio od piromana do vlasnika zapuštenih terena digla bi se u državi bura. Jednog dana će se i to uvesti. Prije ili kasnije. U životu nije ništa besplatno.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: dzumba on July 16, 2011, 09:56:21 pm
Не знам шта је главни узрочник пожара на отоцима, али на континенталном делу то су углавном сами власници  парцела који по старом, лошем обичају пале стрњику, шибље и траву уместо да је косе, чупају, обрађују и сл.

Бродарски је по ко зна који пут дебело управо, посебно за будуће таксе и обавезе власника.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: kanader41 on July 16, 2011, 11:10:19 pm
Šumski požari najčeše nastaju ljudskom nepažnjom ili djelovanjem piromana koji su najčešči uzročnici takvih požara,a manjim djelom nastaju prirodnim uzrocima(udar groma).Imao sam bezbroj vatrogasnih intervencija sa mojim DVD-om i kolegom sa foruma KapoST u gašenju šumskih požara,ali rijetko smo doznali tko je zapalio šumu.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Gazda on July 18, 2011, 02:30:58 pm
evo još par slika sa lica mjesta.uglavnom,ja sam iz bobovišća na moru,mjesta koje je potpuno poharano.za vrijeme pošara sam se probio do maslinika s gorivom(u masliniku imam veliki bazen s vodom za navodnjavanje)gdje me je čekao otac,spojili smo pumpe,pripremili agregat i čekali.vatra nas je okružila sa gotovo svih strana(imali smo uzmak kroz maslinike,jer tamo požar nije toliko intenzivan),no nije ušla u maslinik.moram pokuditi dežurne službe koje nam nisu dopustile ulazak automobilom u opožareno područje na našu odgovornost,tako da sam gorivo morao nositi nekliko kilometara na svojim leđima,a za to vrijeme su tv kuće slobodno ulazile sa svojim automobilima.[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4][attachment=5]


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Gazda on July 18, 2011, 02:33:17 pm
evo još par[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4][attachment=5]


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Рашо on July 18, 2011, 04:45:10 pm
Svaka čast, Gazda. Hrabro i požrtvovano. Tako o imovini brine pravi domaćin.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Gazda on July 18, 2011, 07:10:22 pm
Svaka čast, Gazda. Hrabro i požrtvovano. Tako o imovini brine pravi domaćin.
ne smatram svoj potez nešto posebno hrabrim,ali zato me čudi potez mnogih koji se nisu niti pojavljivali u masliniku,nego su iz okolnih sela gledali kako im gore imanja,a bili su u mogućnosti obraniti ih...


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: barbakan on July 18, 2011, 07:36:33 pm
Svaka čast Gazda za svaku pohvalu a drugi kao im bila volja njihovo je , ako si uspeo i bilo sta spasiti dobro je nadam se da nisi imao stete prevelike  :klap   


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Gazda on July 19, 2011, 04:31:13 am
nije mi ni vlat izgorila.doduše,jako puno maslina je stradalo.po mojoj slobodnoj procjeni sigurno tridesetak posto maslinika u blizini mjesta je izgorjelo(čekat ćemo neko vrijeme da to neko pobroji),a radi se o općini sa najvećim brojem maslina po glavi stanovnika u hrvatskoj,dakle ljudi većinom žive od maslina.kompletan krajolik je dosta narušen,ali najbitnije je da nitko nije stradao.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: kanader41 on July 19, 2011, 10:04:51 pm
Unutrašnjost i cockpit kanadera [attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4][attachment=5]


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: duje on August 01, 2011, 10:42:37 am
Možda nije loše podsjatiti se na zadnji požar na Braču. Slike su prenešene iz "Slobodne Dalmacije"

Na prvoj slici se lijepo vide "gomile". 


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on August 01, 2011, 03:26:46 pm
Načelnik GS OS RH u posjeti Zapovjedništvu protupožarnih namjenski organiziranih snaga OS RH

Načelnik Glavnog stožera OS RH general pukovnik Drago Lovrić 28. srpnja 2011. godine posjetio je Zapovjedništvo protupožarnih namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga Republike Hrvatske u vojarni „Knez Trpimir“ u Divuljama.

Načelnik GS OS RH i zamjenik načelnika GS OS RH za operacije kontraadmiral Zdenko Simičić obišli su Zapovjedništvo PP NOS OS RH gdje ih je dočekao zapovjednik general bojnik Mate Obradović i upoznao s djelatnicima Zapovjedništva te organizacijom i načinom operativnog rada tijekom protupožarne sezone.

U sklopu posjeta održan je redoviti kolegij načelnika GS OS RH sa zapovjednicima grana, ustrojstvenim jedinicama GS OS RH, zapovjednikom PP NOS OS RH te zapovjednicima Bojne za specijalna djelovanja, Središnjice za upravljanje osobljem i 18. hrvatskog kontingenta ISAF.

U uvodnom obraćanju general Lovrić je pozdravio nazočne i izrazio zadovoljstvo što je kolegij organiziran u Zapovjedništvu PP NOS-a. Nakon toga je dao riječ izlagateljima. Prvi je izlagao zamjenik načelnika GS OS RH za operacije kontraadmiral Zdenko Simičić o pripremama za svečano obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana Hrvatskih branitelja. O pripremama 18. HRVCON ISAF za odlazak u misiju početkom rujna ove godine izlagali su zapovjednici HKoV-a, HRZ-a i PZO-a i 18. HRVCON-a ISAF. O provedbi protupožarne sezone 2011. izlaganje je održao zapovjednik PP NOS OS RH.

U završnom obraćanju načelnik Glavnog stožera general pukovnik Drago Lovrić je izrazio zadovoljstvo dosadašnjim radom u protupožarnoj sezoni te je dao smjernice za poboljšanje iduće sezone s obvezom ugradnje naučenih lekcija. Na kraju je izrazio zadovoljstvo prikazanim i organizacijom održavanja kolegija.

Izvor: OSRH web (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on August 10, 2011, 05:56:35 pm
Zapuhala bura pa počinju problemi za vatrogasce .

------------------------------------


Izbio požar kod Šibenika: Gori borova šuma, opečen gasitelj.

Na području Konjevrata, kraj Šibenika gori borova šuma. U gašenju sudjeluju 28 vatrogasaca i 8 vatrogasnih vozila. Iz zraka požar gase pet kanadera i AirTractor.

 Piše: Hrvoslav Pavić

U srijedu popodne izbio je požar kraj Šibenika, koji se zbog jake bure brzo širi. Oko 15.37 sati počelo je gorjeti kraj Konjevrata, gdje su na intervenciju izašli Javna vatrogasna postrojba Šibenik i dobrovoljna vatrogasna društva iz Šibenika, Brodarice, Zablaća, Drniša, Skradina i Zatona, te Državne interventne postrojbe iz Šibenika.

Prilikom gašenja jedan od vatrogasaca je ozlijeđen. Vatra mu je opekla ruka, te zbrinut u šibenskoj bolnici. U pomoć gasiteljima su pozvane zračne snage. Intervencija je u tijeku.

Oko 14.30 sati planulo je i kraj Grebaštice, gdje gori borova šuma i nisko raslinje. I ovaj požar se zbog jake bure brzo širi. Na oba požarišta gase četiri kanadera i dva AirTractora.

Izvor : http://www.24sata.hr/


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on August 12, 2011, 12:22:55 am
četvrtak, 11. Kolovoz 2011.

Dva kanadera angažirana na gašenju požara u BiH

Dva aviona CL-415 Canadair upućena su danas, 11. kolovoza 2011, temeljem zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta DUZS u Divuljama, na gašenje požara u Bosnu i Hercegovinu na pravcu Trebinje prema Dubi Konavoskoj.

Vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje veličine jedan kilometar uz samu granicu sa Republikom Hrvatskom.

Na gašenju požara Canadairi su bili od 14:50 do 16:25 sati, kada su se vratili u bazu.

Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on August 17, 2011, 05:20:11 pm
Srijeda, 17. Kolovoz 2011.

Uručene svjedodžbe kapetanima kanadera

U vojarni Zemunik, u Protupožarnoj eskadrili (PPE) 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO-a, danas, 17. kolovoza 2011. pilotima kapetanima uručene su svjedodžbe o završenoj naprednoj obuci na avionu Canadair CL-415.

[attachment=1]
Uručenju su nazočili državni tajnik MORH-a Mate Raboteg, zapovjednik HRZ i PZO-a brigadni general Dražen Šćuri te potpredsjednik tvrtke Bombardier Derek Gilmour koji je i uručio svjedodžbe pilotima PPE.
Državni tajnik Raboteg tom prigodom je istaknuo kako dolazak visokog izaslanstva Bombardiera u Hrvatsku svjedoči o visokoj razini partnerskih i prijateljskih odnosa kako MORH-a i tvrke Bombardier, tako i Kanade i Republike Hrvatske. Raboteg je čestitao pilotima PPE na svemu što čine u zaštiti hrvatskih građana i naših gostiju tijekom protupožarne sezone, a potvrdu visoke osposobljenosti naših posada potvrdili smo i u spremnosti pružanja pomoći kod gašenja požara u drugim zemljama.
General Šćuri naglasio je kako HRZ i PZO-a sustavno ulaže u obuku i usvajanje novih znanja i vještina. „Konkretno obučavanje i usavršavanje na avionu CL 415 uvijek je bila važna misija za našu granu jer smo zahvaljujući PPE i uporabi kanadera doprinjeli očuvanja života hrvatskih građana i njihovih materijalnih dobara“, istaknuo je general Šćuri. Potpredsjednik Bombardiera, Derek Gilmour u svom je obračanju također istaknuo kako hrvatski piloti svoju visoku razinu obučenosti pokazuju svakodnevno u akcijama gašenja požara i to sa visokim standardima preciznosti, sigurnosti i učinkovitosti. Gilmour je posebno impresioniran manevrima i sposobnostima hrvatskih posada u raznim situacijama djelovanja, te timskim radom Protupožarne eskadrile HRZ i PZO-a.
Napredna obuka za kapetane kanadera provedena je sukladno kupoprodajnom Ugovoru između MORH-a i tvrtke Bombardier prilikom kupovine zadnja dva Canadaira CL 415, a obuku je provodio instruktor pilot Bombardier-a tijekom prošle godine u ukupnom trajanju od tri mjeseca. Obuku, koja se sastojala od teorijske i napredne praktične letačke obuke, uspješno je završilo sedam kapetana, a završenom obukom kapetani su licencirani za najvišu razinu napredne letačke obuke na avionu Canadair CL 415.

Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on August 28, 2011, 11:18:24 pm
Nedjelja, 28. Kolovoz 2011.

Najintenzivniji ovogodišnji angažman zračnih Protupožarnih snaga OSRH

Zračne protupožarne snage Oružanih snaga RH u proteklih devet dana (od 19.-27.kolovoza) zabilježile su najintenzivni angažman na požarištima ove sezone, pri čemu su, sa zračnom flotom u čijem je sastavu bilo ukupno 14 letjelica zrakoplova tipa Canadair i AirTractor te helikoptera Mi-8, sudjelovale u gašenju 39 požara diljem šest županija.

Tijekom gašenja tih 39 požara, zračne snage OSRH ostvarile su ukupno više od 225 sati leta, utrošile gotovo 144 tisuće litara kerozina, te izbacile na požarište približno 7460 tona vode i oko 10 tisuća litara pjenila.

Zračne protupožarne snage OSRH u tom su razdoblju gasile požare u Istarskoj, Ličko-senjskoj, Zadarskoj, Šibensko-kninskoj, Splitsko-dalmatinskoj te Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Valja istaknuti kako je karakterističnost gašenja požara u spomenutom razdoblju bila njihovo izbijanje gotovo istovremeno na različitim lokacijama, tako da su se zračne snage, koordinacijom između pilota, Zapovjedništva protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH i Vatrogasnog operativnog središta u Divuljama često odmah preusmjeravale sa jednog požara na drugi. Također zbog nadprosječno visokih temperatura svakodnevno su se provodila i protupožarna izviđanja kopneno-priobalnog područja sa avionima AirTractor, pri čemu su nerijetko i tijekom samog izviđanja uočavani požari, tako da je zrakoplov odmah i djelovao na požarištu do dolaska, po potrebi, ostalih zračnih snaga.

Dosad su zračne snage OSRH ove godine bile angažirane na ukupno 119 požara, dok su tijekom cijele protekle 2010. godine sudjelovale u gašenju ukupno 90 požara.

Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on October 15, 2011, 04:51:43 pm
Požar  kod Podgore je pod kontrolom. Na požarištu su 32 vatrogasne postrojbe s 275 vatrogasaca i 53 vozila, priopćeno je u subotu popodne iz Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Požar su noćas i tijekom dana gasile sve raspoložive postrojbe s makarskog područja i Splitsko – dalmatinske županije.
Upućena je i pomoć iz Šibensko – kninske i Dubrovačko – neretvanske županije te su angažirane sve Državne intervencijske postrojbe (Split, Zadar, Šibenik, Dubrovnik) Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Iz kontinentalnog dijela u Podgoru pristižu još 162 vatrogasca s 36 vozila.
Iz Dubrovnika je u Podgoru tijekom dana stiglo 50 vatrogasaca iz Javnih vatrogasnih postrojbi Zagreb, Osijek, Split i Rijeka, koji su bili angažirani na vježbi "Kupari 2011.".

Vježba se 14. i 15. trebala održati u Župi Dubrovačkoj, ali je danas u juratnjim satima prekinuta u zadnjoj fazi kako bi pružili pomoć lokalnim snagama u gašenju velikog šumskog požara u blizini Podgore.

Od zračnih snaga požar trenutačno gasi jedan Canadair.

Prilikom gašenja požara nekoliko je vatrogasaca zatražilo liječničku pomoć zbog nadražaja očiju i uganuća noge.

Tijekom noći aktiviran je Stožer zaštite i spašavanja općine Podgora te su sve službe stavljene u punu pripravnost pružajući potporu vatrogascima.

Požarište su tijekom dana obišli ravnatelj DUZS-a Damir Trut, glavni vatrogasni zapovjednik Mladen Jurin, župan Splitsko – dalmatinske županije Ante Sanader i gradonačelnik Makarske Marko Bebek.

http://www.youtube.com/watch?v=QVBFdK6Q1nQ

Izvor : http://www.slobodnadalmacija.hr/

PS : Video je odličan, ko ima mogućnost obavezno pogledat na HD i full screen.

poz.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on October 19, 2011, 02:03:56 pm

U Divuljama održana inicijalna raščlamba protupožarne sezone za 2011. godinu

Inicijalna raščlamba protupožarne sezone za 2011. godinu održana je 18. listopada 2011. godine u Zapovjedništvu Protupožarnih namjenski organiziranih snaga (PP NOS) OS RH u vojarni „Knez Trpimir“ u Divuljama.
Raščlambi su nazočili predstavnici Oružanih snaga RH na čelu sa zamjenikom načelnika Glavnog stožera OS RH za operacije kontraadmiralom Zdenkom Simičićem, predstavnikom Državne uprave za zaštitu i spašavanje te zapovjednicima i predstavnicima županijskih vatrogasnih zajednica.
Kontraadmiral Zdenko Simičić je pozdravio nazočne i naglasio zadovoljstvo suradnjom protupožarnih namjenski organiziranih snaga OS RH i priobalnih županijskih vatrogasnih zapovjednika s kojima PP NOS OS RH združeno djeluje u provedbi protupožarnih zadaća. Kontraadmiral Simičić je rekao da je današnja inicijalna raščlamba priprema za glavnu raščlambu PP sezone 2011. godine te je istaknuo kako je PP sezona 2011. ekstremna sezona koja je iziskivala naprezanje svih snaga.
Zapovjednik PP NOS OS RH general bojnik Mate Obradović izložio je prezentaciju o angažmanu i aktivnostima pripadnika Oružanih snaga RH u PP sezoni 2011. Govoreći o obučenosti i uvježbanosti za provedbu zadaća u PP sezoni 2011. general Obradović je istaknuo provedbu vježbe „Ljeto 2011.“ koja je pokazala visoku osposobljenost i spremnost PP NOS-a u provedbi zadaća u PP sezoni 2011. Prvi put nakon 2004. godine osigurana je ispravnost i prelet svih letjelica iz sastava PP NOS-a. General Obradović je naglasio da je ova godina već do sada rekordna u svakom pogledu: po broju požara, količini potrošenog goriva i pjenila, broju sati naleta zrakoplova te angažiranju i naprezanju svih snaga i sredstava uključenih u PP sezonu 2011. PP NOS je do sada angažiranjem na 289 požara ostvario 12 042 leta, preko 1 937 sati naleta, izbačeno je 51 361 tona vode te je utrošeno 1 219 062 litara goriva. „Sva predviđanja koja su spominjana i očitovana prethodnih godina za naredne PP sezone, nažalost su se pokazala točnima, te se može očekivati još veći broj požara u idućim sezonama.“ – zaključio je general Obradović te je dodao da je i u PP sezoni 2011. nastavljena profesionalna i odlična koordinacija te odnosi sa županijskim vatrogasnim zapovjednicima za vrijeme zajedničkih djelovanja u gašenju požara.

- 289 požara
- 12 042 leta
- 1 937 sati naleta
- 51 361 tona vode
- 1 219 062 litre goriva


Izvor: OSRH web (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on December 15, 2011, 02:32:25 pm
Srijeda, 14. Prosinac 2011.

Održana raščlamba protupožarne sezone 2011.

U Glavnom stožeru OSRH, u srijedu, 14. prosinca održana je raščlamba protupožarne sezone 2011., a na kojoj je bilo riječi o angažmanu i aktivnostima Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH za PP sezonu 2011. Raščlambi su nazočili zamjenik načelnika GS OSRH za operacije kontraadmiral Zdenko Simičić, zapovjednik PP NOS OS RH general bojnik Mate Obradović, zapovjednik HRZ-a i PZO brigadni general Dražen Ščuri, zapovjednik Zapovjedno operativnog središta GS OSRH brigadni general Vlado Šindler, te načelnici Uprava u Glavnom stožeru OSRH.

Angažman i aktivnosti pripadnika OS RH u PP sezoni 2011. prezentirao je zapovjednik PP NOS OS RH general bojnik Mate Obradović istaknuvši kako je ovogodišnja PP sezona bila najzahtjevnija do sada u smislu broja požara i intervencija, kao i najintenzivnijeg angažmana pripadnika OSRH. Tako su PP NOS OS RH na požarištima bile angažirane 297 puta (za usporedbu u 2010. godini PP NOS OS bile su angažirane 90 puta), pri čemu su zračne snage ostvarile 1.964 sata naleta, te je izbačeno preko 52.000 tona vode (u 2010. godini zračne snage ostvarile 1299 sata naleta, pri čemu je izbačeno 23.997 tona vode). „Specifičnost angažmana zračnih snaga u gašenju požara bila je i u tome što su se, u radoblju izbijanja požara gotovo istovremeno na različitim lokacijama, zračne snage koordinacijom između pilota i Zapovjedništva protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH te Vatrogasnog operativnog središta u Divuljama, često odmah preusmjeravale sa jednog požara na drugi“ istaknuo je general Obradović. Također, istaknuo je i doprinos ostalih sastavnica PP NOS OSRH u protupožarnim aktivnostima ocijenivši na kraju da su sve zadaće u PP sezoni 2011. odrađene pravovremeno i učinkovito.

Za aktivnosti protupožarne zaštite u ovoj godini MORH je utrošio oko 73,5 milijuna kuna.

U Oružanim snagama RH za provedbu zadaća MORH-a i OS RH iz Programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2011. godini ustrojene su PP NOS OS RH sastavljene od dijelova Hrvatske kopnene vojske, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane, Hrvatske ratne mornarice (HRM) i Bojne za specijalna djelovanja. Za ovogodišnju PP sezonu, koja je počela 1. svibnja i trajala do 31. listopada, bilo je angažirano ukupno 16 zrakoplova (6 zrakoplova CL-415, 6 zrakoplova tipa AT-802 A/F, te 4 helikoptera Mi-8 MTV-1).

Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on January 02, 2012, 04:44:21 pm
Pošto je došlo mlado ljeto, stari kalendari se bacaju,
pa prije nego završi u kontejneru evo slika sa ovogodišnjeg Vatrogasne zajednice RH.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on January 02, 2012, 04:46:56 pm
[attachment=1]
[attachment=3]
[attachment=2]
[attachment=4]


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on January 02, 2012, 04:49:04 pm
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]

Poz.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on March 18, 2012, 03:45:54 am
http://www.youtube.com/watch?v=6HVJ8ziRYLw


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: dzumba on March 18, 2012, 04:21:44 pm
Занимљив приказ Maxo!


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on March 18, 2012, 06:43:21 pm
Još nekoliko zanimljivih ;D

http://www.youtube.com/watch?v=kdF_MzPNcPw

http://www.youtube.com/watch?v=uL8AIDaL728

http://www.youtube.com/watch?v=-WSjMwY0lC8Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on March 18, 2012, 06:44:10 pm

http://www.youtube.com/watch?v=NKcv97zh07M


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on March 18, 2012, 06:51:00 pm
Za više slika pogledati Fotogalerija - Protupožarna sezona 2011 (morh.hr) (http://www.morh.hr/hr/multimedija/fotogalerije/protupozarna-sezona/protupozarna-sezona-2011.html)

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on March 21, 2012, 07:55:27 pm
Odličan uspjeh “Udruženog odaziva”

Vježbom kodnog naziva “Udruženi odaziv”, održanoj 20. ožujka, Zračna luka Split – Kaštela pokazala je spremnost i izvrsnu koordinaciju između svih službi u slučaju nesreće zrakoplova. U vježbi, koja u ovom obujmu nigdje u Hrvatskoj do sad nije izvedena, primjerom zrakoplova koji pada zbog teških vremenski uvjeta, sve unutarnje i vanjske snage pokazale su koliko brzina, spremnost i komunikacija između službi mogu biti presudne u spašavanju preživjelih i saniranju štete.

Svi ciljevi vježbe, a to je provjera spremnosti vatrogasne službe Zračne luke, funkcionalnosti sanitetskog osoblja, poznavanje i primjena plana za spašavanje, provjera toka informacija i sabirnih centara, te koordinacija s eskadrilom HV-a Divulje, DUZS-om, Crvenim križem i stožerima za Zaštitu i spašavanje bili su ispunjeni.

Direktor Zračne luke Split – Kaštela, Lukša Novak, pohvalio je i zahvalio se svim sudionicima koji su s odličnim uspjehom savladali sve zacrtane ciljeve vježbe, napominjući kako od osnutka Zračne luke nije bilo putničkih nesreća, ali službe i komunikacija među njima uvijek moraju biti na najvišem nivou.

U vježbi je sudjelovao i Grad Kaštela, čiji je Krizni stožer za zaštitu i spašavanje ispunio svoju obvezu organiziravši civilnu zaštitu.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
Link sa fotogalerijom - http://www.kastela.hr/novosti/odlican-uspjeh-udruzenog-odaziva

Link Video vježbe - http://vimeo.com/38848238Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on April 01, 2012, 08:37:44 am
http://www.youtube.com/watch?v=lKBz2q2gkZI


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on May 04, 2012, 05:00:22 pm
Održana vježba "Ljeto 2012" u Divuljama"

U vojarni "Knez Trpimir" u Divuljama, održana je danas, 4. svibnja vježba spremnosti snaga za nadolazeću protupožarnu sezonu "Ljeto 2012".

U Divuljama su tom prigodom bili predsjednik Vlade RH Zoran Milanović, ministar obrane Ante Kotromanović, ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić, načelnik GS OSRH general pukovnik Drago Lovrić sa suradnicima, ravnatelj DUZS-a Jadran Perinić, pročelnik HGSS Vinko Prizmić,  glavni vatrogasni zapovjednik Mladen Jurin te drugi predstavnici vatrogasne zajednice.

[attachment=1]
U vježbi je pokazana spremnost protupožarnih namjenski organiziranih snaga  OSRH-a i to kako zračnih, tako i zemaljskih i morskih, te  dobra koordinacija sa drugim snagama koje sudjeluju u protupožarnoj sezoni , DUZS-om, Hrvatskom vatrogasnom zajednicom, HGSS-om. Uz to pokazano je i kako OSRH postupaju i u nekim  drugim situacijama koje bi se mogle dogoditi na terenu tijekom gašenja požara kao što je primjerice izvlačenje civila s požarišta, desantiranje snaga na nepristupačan teren i slično.
Nakon vježbe predsjednik Vlade Zoran Milanović je kazao kako se od požara u ljetnoj sezoni ne može pobjeći ali se za njih treba biti spreman. Napomenuo je i kako će za ovu protupožarnu sezonu biti dovoljno financijskih sredstava. 
Ministar obrane Ante Kotromanović spremnost snaga za PP sezonu ocijenio je dobrom.  Napomenuo je da se tijekom godine dosta radilo na sinhronizaciji između hrvatske vojske, DUZS-a, vatrogasaca i HGSS-a. „Ta zajednička uvježbanost je jako bitna kako bi se moglo djelovati na najbolji mogući način.“ Ističe i kako su zračne snage spremne, ali se nada da se neće trebati mnogo koristit. Kotromanović je pozvao i zamolio sve građana da paze da ne bi došlo do velikih požara, pripaze na vatru, pogotovo kako ne bi bilo žrtava.

Načelnik  GSOSRH-a je potvrdio kako su OSRH spremne za PP sezonu. „Pored snaga koje su stalno u pripravnosti mi u svakom trenutku možemo angažirati 500 dodatnih ljudi ukoliko se taj zahtjev postavi“ kazao je general Lovrić.
Inače, Ministarstvo obrane i Oružane snage RH sudjeluju u pripremi i provedbi protupožarne sezone, na temelju Programa Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku. OSRH organiziraju se za zadaće poptore vatrogasnim snagama RH s prioritetom na području priobalja i otoka.
Za provedbu ovih zadaća iz sve tri grane OSRH ustrojavaju se protupožarne namjenski organizirane snage koje su operativno podređene Zapovjedništvu PP NOS OS RH u Divuljama.

Zadaće PP NOS OSRH su brojne i kreću se u rasponu od pružanja pomoći i potpore vatrogasnim postrojbama u gašenju šumskih požara i požara otvorenog prostora iz zraka i sa zemlje, prevoženja i potpore gasiteljima, evakuacije i opskrbe ugroženog stanovništva, pa do potraga i spašavanja i druge.

  morh (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on May 05, 2012, 08:34:14 am
Fotogalerija, večernji.hr, kliknuti ovdje (http://www.vecernji.hr/vijesti/milanovic-zao-mi-je-puciscana-ali-sud-se-mora-postovati-clanak-405552).

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on May 05, 2012, 08:49:43 am
Fotogalerija morh.hr (klik!) (http://www.morh.hr/hr/multimedija/fotogalerije/protupozarna-sezona/odrzana-vjezba-ljeto-2012-u-divuljama.html)

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on May 07, 2012, 01:46:56 am
Malo lijepih fotografija sa vježbe Lijeto 2012.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on May 07, 2012, 01:48:10 am
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on May 07, 2012, 01:00:35 pm
Lijepe i atraktivne fotografije, hvala maxo.

Evo još par sa www.osrh.hr

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on May 16, 2012, 09:36:42 am
15. SVIBNJA SLUŽBENO ZAPOČELA LJETNA PROTUPOŽARNA SEZONA
(15. SVIBNJA – 31. LISTOPADA 2012. GODINE)

Ljetna protupožarna sezona službeno je započela 15. svibnja i trajat će sve do 31. listopada 2012. godine.
Na temelju Programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini Ministarstvo obrane Republike Hrvatske ustrojilo je Protupožarne namjenski organizirane snage Oružanih snaga Republike Hrvatske (PP NOS OS RH) sa zadaćom:

    pružanja pomoći i potpore vatrogasnim postrojbama Republike Hrvatske u gašenju šumskih požara i požara otvorenog prostora iz zraka i sa zemlje,
    prevoženja i potpore gasiteljima,
    evakuacije i opskrbe ugroženog stanovništva,
    potrage i spašavanja pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske i vatrogasnih postrojbi angažiranih u protupožarnoj sezoni,
    zajedničkog osposobljavanja i trenaža gasitelja iz sastava Državne uprave za zaštitu i spašavanje – Državne intervencijske postrojbe i Hrvatske vatrogasne zajednice.

U razdoblju od 1. siječnja do 15. svibnja 2012. godine protupožarni zrakoplovi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva bili su angažirani u gašenju požara na 74 različita požarišta. Pritom su ostvarili 215,5 sati naleta i ispustili 6170 tona vode.

Za usporedbu, u istom razdoblju 2011. godine protupožarni zrakoplovi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva  bili su angažirani u gašenju požara na 79 različitih požarišta. Pritom su ostvarili 285 sati naleta i ispustili 11484 tona vode.

Tijekom ljetne protupožarne sezone 2011. godine (razdoblje od 15. svibnja do 31. listopada 2011. godine) protupožarni zrakoplovi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva bili su angažirani u gašenju požara na 297 različitih požarišta. Pritom su ostvarili 1964 sati naleta i ispustili 52102 tona vode.

osrh.hr


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on May 21, 2012, 11:06:50 am
18.05.2012.

Dva zrakoplova Hrvatskog ratnog zrakoplovstva sudjelovala u gašenju požara kod Vodica

Dva zrakoplova Hrvatskog ratnog zrakoplovstva 18. svibnja 2012. godine od 16.10 do 17.25 sati sudjelovala su u gašenju požara na požarištu 2,5 kilometra sjeveroistočno od Vodica, u Šibensko-kninskoj županiji.
    
Zrakoplov tipa Canadair CL-415 na požarištu je djelovao sat i 15 minuta te je ukupno bacio 180 tona vode, a zrakoplov tipa Air Tractor AT-802F djelovao je sat vremena i ukupno bacio 6 tona vode.
  
Požar je lokaliziran, a zahvatio je 2,5 hektara niskog raslinja, trave i smreke.

[attachment=1]
osrh.hr (http://www.osrh.hr)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on May 24, 2012, 03:54:12 pm
24.05.2012.

Zajedničko uvježbavanje pripadnika PP NOS i DIP Split

Helikopter Mi-8 MTV1 HRZ i PZO-a angažiran u Protupožarnim namjenski organiziranim snagama OS RH (PP NOS OS RH) sudjelovao je danas 24. svibnja 2012. godine u obučnim aktivnostima Državne intervencijske postrojbe Split (DIP Split) na Grobniku.

U sklopu obuke, posada helikoptera HRZ i PZO-a je zajedno s pripadnicima DIP Split uvježbavala desantiranje iz helikoptera brzim konopom, dopremanje vatrogasne opreme na požarište, izvlačenje unesrećenog vatrogasca na nosilima iz vatrenog obruča, te izvlačenje vatrogasaca s požarišta četverokrakom sajlom.

Zajednička uvježbavanja pripadnika PP NOS OS RH i DIP za aktivnosti zaštite od požara planiraju se i provode na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini propisanom od strane Vlade RH.

[attachment=1]
morh.hr (http://www.morh.hr)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on May 25, 2012, 04:12:00 pm
25.05.2012.

Snage PP NOS-a sudjelovale u vježbi "Dobrinj 2012"

Protupožarni avion Air Tractor AT-802 Fire Boss i helikopter Mi-8 MTV1 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva angažirani u sastavu Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OS RH (PP NOS OS RH) sudjelovali su danas 25. svibnja 2012. godine u vježbi gašenja požara otvorenog prostora "Dobrinj 2012" u predjelu Sulinj, općina Dobrinj, na otoku Krku.

Osim zrakoplova PP NOS OS RH u vježbi su sudjelovale vatrogasne postrojbe otoka Krka, vatrogasci lokalnog komunalnog poduzeća i šumarije, dobrovoljna vatrogasna društva Kraljevice, Novog Vinodolskog i Bribira, VZ Bakar-Kostrena te intervencijska postrojba Primorsko-goranske županije.

U sklopu vježbe posada Air Tractora AT-802 Fire Boss nadlijetala je zonu zahvaćenu požarom, izvještavala o pravcima širenja požara, te u koordinaciji sa zemaljskim vatrogasnim snagama djelovala po čelu požara, dok je posada helikoptera Mi-8 MTV1 na požarište dovela županijsku intervencijsku vatrogasnu postrojbu, obavila njihovo desantiranje, provela izvlačenje ozlijeđenog vatrogasca u nosilima iz zone zahvaćene požarom te evakuirala vatrogasca iz vatrenog okruženja četverokrakom sajlom.

Vježba "Dobrinj 2012" organizirana je u cilju provjere usklađenog djelovanja kopnenih i zračnih snaga za gašenje požara, temeljem Programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini.

[attachment=1]
morh.hr (http://www.morh.hr)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on June 04, 2012, 11:05:34 am
Helikopter PP NOS-a sudjelovao u uvježbavanju vatrogasaca

Helikopter Mi-8 MTV1 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (HRZ i PZO) iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OS RH (PP NOS OS RH) sudjelovao je 1. lipnja 2012. godine u aktivnostima uvježbavanja pripadnika Državne intervencijske postrojbe (DIP) Split i Dubrovnik, te vatrogasnih postrojbi Dubrovačko-neretvanske županije u Pločama, Dubrovniku i Korčuli.


U sklopu obuke pripadnika vatrogasnih postrojbi, posada helikoptera HRZ i PZO-a angažirana u PP NOS-u OS RH je zajedno s instruktorima iz DIP Split i DIP Dubrovnik uvježbavala vatrogasce JVP Ploče, JVP Metković, DVD Slivno, DVD Kula Norinska, DVD Opuzen, JVP Konavle, JVP Dubrovačko primorje, JVP Dubrovnik, DVD Vela Luka, DVD Blato, DVD Korčula i DVD Lumbarda za uporabu helikoptera pri aktivnostima gašenja šumskih požara i drugim vrstama intervencija na teško pristupačnim terenima. Na taj način je provedeno uvježbavanje pedeset vatrogasaca u provedbi desantiranja iz helikoptera brzim konopom ("Fast rope"), te svim aktivnostima koje je potrebno provesti da bi se vatrogasna oprema mogla dopremiti na požarište.

Zajednička uvježbavanja pripadnika PP NOS OS RH, DIP i vatrogasnih postrojbi za aktivnosti zaštite od požara kontinuirano se planiraju i planski provode na temelju Programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini.

morh.hr


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on June 08, 2012, 02:50:29 pm
PRAVODOBNA INFORMACIJA I USKLAĐENO DJELOVANJE JAMČE USPJEH

Današnja organizacija i upotreba snaga OSRH-a u protupožarnim aktivnostima, koja se pokazala iznimno djelotvornom, učinkovitom i racionalnom počela se uspostavljati 2004. godine. Od samog početka u njezinu je ustrojavanju sudjelovao general-bojnik Mate Obradović koji je i tijekom ove protupožarne sezone čelni čovjek Zapovjedništva PP NOS-a. S generalom Obradovićem razgovarali smo o aktivnostima i spremnosti snaga u predstojećoj PP sezoni.

Prošlogodišnja PP sezona bila je jedna od najzahtjevnijih. Što očekujete ove godine?

Da. Prošlogodišnja je PP sezona bila jedna od najzahtjevnijih i najnapornijih s velikim brojem intervencija i izuzetnim naprezanjem svih snaga koje su u njoj sudjelovale, a posebice pilota protupožarnih zrakoplova. Nažalost, prema najavama i prognozama, ugroza od požara bi ove godine mogla biti i veća nego prošle. Temperaturne razlike su očite. Žestine dolaze. Nakon ovog promjenjivog vremena očekuje se val ljetnih žega i vrućina s kojima, nažalost, dolaze i požari.

S koliko ljudstva i tehnike PP NOS OSRH raspolaže u ovoj sezoni?

U operativnom je dijelu predviđen angažman 226 pripadnika OSRH-a. Snage HRM-a i HKoV-a angažiraju se prema potrebi dok je PP NOS HRZ-a i PZO-a neprekidno u funkciji. Imamo na raspolaganju 13 letjelica, šest kanadera, pet Air Tractora i dva helikoptera. Sve letjelice su operativne iako se, naravno, zna da svaka mora nakon određenog broja sati naleta na redoviti servis. Ako bude potrebno može se angažirati i veći broj pripadnika OSRH-a.

S obzirom na dosadašnja iskustva jeste li za ovu PP sezonu napravili neke promjene u rasporedu i organizaciji snaga?

Značajnijih promjena nema. Ono na čemu smo dodatno poradili jest sustav veza. Iz godine u godinu poboljšavamo sustav veza kojim je pokriven čitav priobalni dio Hrvatske. Nama je u ovom poslu najvažnija informacija koja mora biti brza i protočna da bi djelovanje svih nas zajedno bilo učinkovito. Neprekidno smo u kontaktu sa županijskim vatrogasnim zapovjednicima i u sustavu smo TETRE DUZS-a tako da možemo brzo reagirati. Ove godine u funkciju uvodimo i aerodrom na Udbini gdje u slučaju potrebe, ako požar izbije u tom dijelu Hrvatske, možemo prebazirati protupožarne zrakoplove Air Tractor AT-802F jer su oni na tom terenu mnogo učinkovitiji nego protupožarni zrakoplovi Canadair CL-415.

Kolika su financijska sredstva predviđena za ovu PP sezonu?

Proračun za ovogodišnju PP sezonu iznosi oko 80,5 milijuna kn. Siguran sam da ćemo uspješnim vođenjem i zapovijedanjem, preusmjeravanjem snaga, nadzorom, koordinacijom i svakodnevnim praćenjem potrošnje resursa u predviđenom proračunu odraditi sve zadaće i odgovoriti na sve zahtjeve u ovoj PP sezoni. Sve je u dobroj organizaciji kojom se i uz manje troškove zadaća može jednako dobro i uspješno odraditi.

Nedavno održana vježba Ljeto 2012 pokazala je dobru koordinaciju s DUZS-om i Vatrogasnom zajednicom u zajedničkom djelovanju na požarištu. Kako i na kojim još područjima surađujete?


Istaknuo bih da je suradnja ne dobra nego odlična. Svi smo na istoj zadaći i imamo isti cilj. Bitno je međusobno povjerenje i dogovor. Zajednički sudjelujemo u predlaganju programa i planova za ovu aktivnost. Tako smo ove godine u tom dijelu postavili i neke dodatne zahtjeve. Naime, poučeni iskustvom požara koji je prošle godine izbio pokraj vojnog skladišta Pađane pristupili smo jačem PP uređenju svih skladišnih prostora, pogotovo u dijelu zemlje gdje je opasnost od požara veća, i to u suradnji s vatrogasnom zajednicom. Redovito provodimo i zajedničke obuke desantiranja i prevoženja ljudstva na požarište i to prije i na samom početku sezone. Sudjelujemo i na vježbama koje županijske vatrogasne zajednice organiziraju na lokalnoj razini.

Jedna od važnih aktivnosti u protupožarnim mjerama jest prevencija. Koje aktivnosti poduzimate na tom području?

Prevencija podrazumijeva veliki broj aktivnosti koje se trebaju provoditi na razini cijele zajednice. Kad je o Oružanim snagama riječ, prije svega je dobra obuka snaga koje sudjeluju u PP sezoni, servisiranje i održavanje ispravnosti naših zrakoplova, tehnike, sustava veze koje u danom trenutku trebamo upotrijebiti. Drugim riječima, preventivno djelujemo da cijeli sustav OS koji sudjeluje u PP aktivnostima funkcionira nesmetano i učinkovito i daje rezultate primjereno postavljenim zadaćama i ciljevima.

Jesu li snage PP NOS OSRH-a već bile angažirane na požarištima?

Jesu. Prije početka ljetne protupožarne sezone, odnosno od početka godine pa do 14. svibnja zrakoplovi HRZ-a i PZO-a koji su sada angažirani u PP NOS HRZ bili su angažirani u gašenju požara na 74 požarišta. Pritom su ostvarili 215,5 sati naleta i ispustili 6170 tona vode. U dosadašnjem dijelu ljetne PP sezone koja je počela 15. svibnja zrakoplovi PP NOS HRZ bili su angažirani na tri požarišta i ispustili 1140 tona vode.

Često ističete da masovnost nije jamstvo uspjeha. Što je s obzirom na vaše višegodišnje iskustvo najvažnije za učinkovito djelovanje snaga u protupožarnim aktivnostima?

Veličina i masovnost ne jamči uspjeh ako početak aktivnosti nije pravodoban. Bitno je pravilno postaviti organizaciju, pravilno dimenzionirati snage, ljude i sredstva i rasporediti ih u zoni djelovanja, a to je za nas cijelo priobalje i po međunarodnom sporazumu s BiH do 10 km u susjednom teritoriju. Imamo pripremnu i operativnu fazu. Ako u pripremnoj fazi napravimo sve što treba, u skladu s iskustvima, u fazi djelovanja neće biti nikakvih iznenađenja. I s manjim snagama ako se dobro rasporede i djeluje odmah, zadaća se uz manji utrošak resursa može dobro odraditi. Koje će se snage upotrijebiti ovisi o nizu faktora. Primjerice, na nekom terenu može biti učinkovitiji helikopter Mi-8 negoli kanader koji se uvijek smatra najvažnijim u gašenju požara. Pravilno prosuđivanje i pravilna upotreba snaga i sredstava ključ su uspjeha.

U Zapovjedništvu PP NOS OSRH-a treba svakodnevno brzo donositi odluke koje itekako imaju težinu i svi u svakom trenutku trebaju biti u pripravnosti. Koliko je to stresan posao?

Za vojnika nema stresa, to je naš posao i zadaća. Ako je vojnik osposobljen, obučen, školovan, ima iskustva onda to sve samo primjenjuje u odrađivanju zadaće. Ovo je jedno intergransko, malo združeno zapovjedništvo. Sve zajedno nas je 13. Ove godine imamo i dva djelatnika iz područja logistike i financija jer svakodnevno pratimo utrošak sredstava po svim segmentima. Odluke se donose na temelju informacija, a prioriteti su zadani. Hrvatska je turistička zemlja, a protupožarna zaštita je jedan od segmenata zaštite i spašavanja ljudskih života i materijalnih dobara i davanje sigurnosti stanovništvu i turistima koji dolaze u Hrvatsku.

hrvatski vojnik.hr


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on June 11, 2012, 11:17:00 am
HELIKOPTER PP NOS-A ANGAŽIRAN NA DINARI

Helikopter Mi-8 MTV1 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OS RH 7. lipnja 2012. godine angažiran je na zadaći prevoženja klesanih kamenih ploča iz Ježevića u općini Vrlika do vrha Velika Duvjakuša na planini Dinara.
    
Ploče su postavljene na kameno postolje na samom vrhu visokom 1709 metara, a simboliziraju 31 pripadnika 7. gardijske brigade „Pume“ koji su poginuli na Dinari tijekom ratnih operacija 1994. i 1995. godine. Na svakoj kamenoj ploči uklesano je ime i prezime poginulog branitelja, datum rođenja i pogibije, te mikrolokacija na kojoj je stradao.
  
Kameni spomenik poginulim braniteljima bit će svečano otkriven i blagoslovljen na Dan državnosti 25. lipnja 2012. godine.
Autor idejnog rješenja spomenika je Antun Vuko, restaurator kamena iz Trilja, a posebna simbolika leži u činjenici da je kamen donirala kijevska župa od kamena crkve sv. Mihovila koja je srušena početkom rata.

osrh.hr


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on June 11, 2012, 11:17:52 am
[attachment=1][attachment=2]


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on June 11, 2012, 11:19:20 am
ZRAKOPLOVI PP NOS-A GASILI POŽAR NA OTOKU KAPRIJE

 Tri protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OS RH 9. lipnja 2012. godine sudjelovala su u gašenju požara u uvali Medoš na otoku Kaprije, devet kilometara jugozapadno od Vodica, u šibenskom akvatoriju.

Zrakoplovi su na požarište upućeni u 16.20 sati, a tijekom sat vremena djelovanja u zoni zahvaćenoj požarom ukupno su bacili 51 vodenu bombu odnosno 306 tona vode.
Požar čija je vatrena fronta bila dugačka dvjestotinjak metara na koncu je ugašen, a njime je bilo zahvaćeno nisko raslinje, trava i borova šuma.

Protupožarni zrakoplovi su angažirani na zahtjev Vatrogasnog operativnog središta Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

osrh.hr


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: janezek67 on June 11, 2012, 01:51:27 pm
Imam lična iskustva sa ovim avijonima i helikopterima. Kanaderi su super i Airtractor nešto pogasi. Helikopter MI-8 za ovu svrhu nije pogodan. Vrlo je spor i neokretan, ono to sipa vode nema baš nekog učinka na požaru. Stekne se neki dojam - nešto smo pokušali da uradimo, a nismo uspjeli. Ako se kalkulira trošak leta helikopter za tu svrhu, to je bacanje novca kroz prozor. Bolje, da se za potrošene novce za Mi-8 nabavi još koji Airtractor.
Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on June 11, 2012, 04:14:38 pm
Pa helikopteri se jako malo koriste za gašenje,prioritet im je prijevoz vatrogasaca te vatrogasne opreme.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Jester on June 12, 2012, 10:27:57 am
Ne bih se složio s vama ,iz iskustva znam da je Helikopter itekako pogodan za gašenje požara i kod nas se koristi u većini situacija kod požara manjeg obima i kad konfiguracija terena zahtjeva upravo njegovu pomoć odnosno tada ima i prednost naspram Kanadera ili Airtractora.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on June 17, 2012, 02:54:45 pm
17.06.2012.

Vlada šalje kanader u Grčku

[attachment=1]
Vlada RH donijela je odluku o upućivanju jednog zrakoplova Oružanih snaga Republike Hrvatske tipa Canadair CL-415, s dvije posade od ukupno devet pripadnika Oružanih snaga RH, u Grčku na gašenje požara na području Južne Attice kod grada Keratea, na razdoblje od tri dana.
Odluka je donosena na temelju Zakona o Vladi RH, Zakona o obrani i Zakona o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, a uz prethodnu suglasnost predsjednika Republike Hrvatske.

Odluku o upućivanju pripadnika Oružanih snaga RH u Grčku radi pružanja humanitarne pomoći, na temelju odluke Vlade RH, donijet će predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH.

Foto: CROPIX, Dalmacija News (http://www.dalmacijanews.com/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on June 19, 2012, 01:07:31 pm
Strateški plan Ministarstva obrane RH 2013. - 2015. predviđa nabavku još jednog Air Tractora AT-802 dvosjeda za obuku.

Quote
Opremanjem Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (HRZ i
PZO) jednim zrakoplovom AT-802 dvosjedom povećat će se kvaliteta i stabilnost
obuke pilota na tom tipu protupožarnog zrakoplova te smanjiti ukupni financijski
troškovi koje HRZ i PZO ima slanjem svojih pilota na obuku u inozemstvo.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on June 20, 2012, 11:02:53 am
SUDJELOVANJE HELIKOPTERA PP NOS-A U OBUCI VATROGASACA

Helikopter Mi-8 MTV1 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (HRZ i PZO) iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) bio je angažiran 19. lipnja 2012. godine u Divuljama pored Trogira u aktivnostima uvježbavanja pripadnika Državne intervencijske postrojbe (DIP) Split i vatrogasnih postrojbi Splitsko-dalmatinske županije.
   
Posada helikoptera Mi-8 MTV1 je zajedno s instruktorima iz DIP-a Split uvježbavala trideset vatrogasaca JVP Split, JVP Imotski, DVD Makarska i DVD Baška Voda za korištenje helikoptera pri aktivnostima gašenja požara na otvorenim prostorima.
   
Tijekom aktivnosti koje su trajale tri sata vatrogasci su uvježbavali desantiranje iz helikoptera uz upotrebu brzog konopa te premještanje vatrogasne opreme podvjesnim spremnikom zakačenim na helikopter.
   
Zajednička uvježbavanja pripadnika PP NOS-a OS RH, DIP-a i vatrogasnih postrojbi za aktivnosti zaštite od požara kontinuirano se planiraju i planski provode na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara u interesu za Republiku Hrvatsku u 2012. godini propisanom od Vlade RH te Programu osposobljavanja pripadnika vatrogasnih postrojbi RH za gašenje šumskih požara propisanom od Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

osrh.hr


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on June 20, 2012, 11:05:05 am
[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4][attachment=5]


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on June 21, 2012, 04:53:29 pm
PP NOS NASTAVIO OBUKU VATROGASACA DIP-a I SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Transportni helikopter Mi-8 MTV1 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (HRZ i PZO) iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) je u Divuljama pored Trogira dana 20. lipnja 2012. godine sudjelovao u provedbi planiranih aktivnosti uvježbavanja pripadnika Državne intervencijske postrojbe (DIP) Split i dobrovoljnih vatrogasnih društava Splitsko-dalmatinske županije.

Tehničari časnički namjesnik Saša Lukić i desetnik Frane Franić iz Protupožarne namjenski organizirane skupine helikoptera prvo su održali teorijski dio obuke upoznavši devedesetak vatrogasaca iz DVD Omiš, DVD Lovreć, DVD Imotski, DVD Gata, DVD Trogir, DVD Vranjic,  DVD Kučiće, DVD Trilj, DVD Zagvozd, DVD Zadvarje, DVD Dugopolje, DVD Klis, DVD Seget Vranjica, DVD Solin, DVD Zagora, DVD Slatine i DVD Žrnovnica s tehničko-taktičkim karakteristikama helikoptera Mi-8 MTV1 značajnim za provedbu zadaće zaštite od požara. Nakon toga su zajedno s kapetanom satnikom Brankom Prgometom i kopilotom poručnikom Matom Štrkaljem pružili potporu instruktorima iz DIP Split u procesu uvježbavanja vatrogasaca u radnjama utrčavanja u helikopter, iskakanja iz helikoptera, te u rukovanju podvjesnim spremnikom zakačenim sajlom za helikopter. Stečena znanja biti će od koristi vatrogascima tijekom protupožarne sezone koja je u tijeku.

Zajednička uvježbavanja pripadnika PP NOS-a OS RH, DIP-a i vatrogasnih postrojbi za aktivnosti zaštite od požara kontinuirano se planiraju i planski provode na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara u interesu za Republiku Hrvatsku u 2012. godini propisanom od Vlade RH te Programu osposobljavanja pripadnika vatrogasnih postrojbi RH za gašenje šumskih požara propisanom od Državne uprave za zaštitu i spašavanje.Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Jester on June 22, 2012, 07:49:30 pm
Zadnja slika moje kolege ,pozdravljam ovakve akcije ,dobra obuka zlata vrijedi !


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on June 26, 2012, 08:42:20 am
ZRAKOPLOVI PP NOS-A NA POŽARIŠTU KOD POSEDARJA

[attachment=1]

Protupožarni zrakoplovi Canadair CL-415 i Air Tractor AT-802A Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) sudjelovali su dana 23. lipnja 2012. godine u gašenju požara u području Podgradine, 2 kilometra južno od Posedarja, u Zadarskoj županiji.
Zrakoplov Canadair CL-415 uzletio je u 14 sati s aerodroma u Zemuniku Donjem na zahtjev Vatrogasnog operativnog središta Državne uprave za zaštitu i spašavanje (VOS DUZS), a nakon sat i 15 minuta njegovog djelovanja na požarištu požar je ugašen. Zrakoplov je ukupno ispustio 30 vodenih bombi, odnosno 180 tona vode.
Nakon njegovog povratka na matični aerodrom požar se opet aktivirao, pa je VOS DUZS opet uputio zahtjev za angažiranjem jednog protupožarnog zrakoplova PP NOS-a. Stoga je u 16 sati na zadaću gašenja požara upućen zrakoplov Air Tractor AT-802A. Kroz sat vremena djelovanja na požarištu zrakoplov je ispustio 16 vodenih bombi, odnosno 48 tona vode. Požar je ugašen, te se zrakoplov uspješno vratio na matični aerodrom.
No, u 18 sati VOS DUZS ponovno je uputio zahtjev za angažiranjem zračnih snaga PP NOS-a sa zadaćom ispomoći kopnenim vatrogasnim snagama u gašenju spomenutog požara, pa je u 18:20 sati isti protupožarni zrakoplov AT-802A opet upućen na požarište. Tijekom 35 minuta djelovanja na požarištu zrakoplov je ispustio 7 vodenih bombi, odnosno 21 tonu vode.
Požar je na koncu ugašen, a ukupno je zahvatio površinu od oko 12 hektara trave i raslinja. Otežavajuću okolnost prilikom njegovog gašenja predstavljala je činjenica da se radilo o minski sumnjivom području.

osrh.hr


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on June 26, 2012, 08:43:57 am
ZRAKOPLOVI PP NOS-A NA POŽARIŠTU KOD BISKUPIJE

[attachment=1]

Protupožarni zrakoplovi Canadair CL-415 i Air Tractor AT-802A Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) sudjelovali su dana 23. lipnja 2012. godine u gašenju požara na brdu Kozjak u blizini Biskupije, 10 kilometara jugoistočno od Knina, u Šibensko-kninskoj županiji.
Zrakoplov Canadair CL-415 upućen je na požarište s aerodroma na Zemuniku Donjem u 19:05 sati, te je tijekom 45 minuta djelovanja na požar ispustio 6 vodenih bombi, odnosno 36 tona vode.
Zrakoplov Air Tractor AT-802A je na požarište na brdu Kozjak preusmjeren s požarišta u Podgradini pored Posedarja, a tijekom sat vremena djelovanja na požar je ispustio 6 vodenih bombi, odnosno 18 tona vode.
Požar na brdu Kozjak na koncu je ugašen, a zahvatio je 1 hektar trave i niskog raslinja.

osrh.hr
Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on June 28, 2012, 03:26:59 pm
Zrakoplov PP NOS-a na požarištu kod Smilčića

[attachment=1]

Protupožarni zrakoplov Air Tractor AT-802A Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH dana 27. lipnja 2012. godine sudjelovao je u gašenju požara otvorenog prostora pored Smilčića u Zadarskoj županiji.
Zrakoplov je uzletio s aerodroma u Zemuniku Donjem u 18:50 sati, a tijekom 30 minuta djelovanja na požarištu ispustio je 5 vodenih bombi, odnosno 15 tona vode.
Požar je lokaliziran, a zahvatio je 12 hektara hrastove šume, voćnjaka i vinograda.
Protupožarni zrakoplov angažiran je na zahtjev Vatrogasnog operativnog središta Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

osrh.hr


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on July 03, 2012, 05:04:25 pm
AIR TRACTOR PP NOS-A ANGAŽIRAN KOD TRBOUNJA

Protupožarni zrakoplov Air Tractor AT-802A Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) 1. srpnja 2012. godine upućen je na zadaću gašenja požara otvorenog prostora u području Širitovaca i Karalića, 5 kilometara zapadno od Trbounja u Šibensko-kninskoj županiji.
Zrakoplov Air Tractor AT-802A uzletio je s aerodroma u Zemuniku Donjem u 16.48 sati, a tijekom sat i 35 minuta djelovanja na požarištu ispustio je 13 vodenih bombi odnosno 39 tona vode.
Požar kod Trbounja je ugašen, a zahvatio je 3 hektara borove šume i niskog raslinja.
Protupožarni zrakoplov PP NOS-a OSRH angažiran je na zahtjev Vatrogasnog operativnog središta Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

osrh.hrTitle: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on July 03, 2012, 05:06:18 pm
ZRAKOPLOV PP NOS-A GASIO POŽAR U PODRUČJU ZEMUNIKA

Protupožarni zrakoplov Air Tractor AT-802 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) 2. srpnja 2012. godine sudjelovao je u gašenju požara otvorenog prostora u području Briševa, 2 kilometra sjeverno od aerodroma Zemunik u Zadarskoj županiji.
Zrakoplov je uzletio u 19.30 sati te je tijekom 30 minuta djelovanja na požarištu ispustio 2 vodene bombe odnosno 6 tona vode.
Požar je na koncu ugašen, a zahvatio je ukupno 0,25 hektara trave i niskog raslinja.
Protupožarni zrakoplov angažiran je na zahtjev Vatrogasnog operativnog središta Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

osrh.hr


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on July 03, 2012, 05:08:10 pm
HELIKOPTER PP NOS-A GASIO POŽAR PORED ŽEŽEVICE

Helikopter Mi-8 MTV1 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH 2. srpnja 2012. godine upućen je na zadaću gašenja požara u području Žeževice, općina Šestanovac, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Helikopter je s helidroma u Divuljama pored Trogira uzletio u 18.15 sati na zahtjev Vatrogasnog operativnog središta Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Tijekom 2 sata i 30 minuta leta na požar je ukupno ispustio 11 protupožarnih vjedara odnosno 22 tone vode. Požar je ugašen, a zahvatio je borovu šumu i nisko raslinje.

osrh.hr


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on July 07, 2012, 03:24:22 pm
HELIKOPTERI PP NOS-A NA POŽARIŠTU KOD LABINSKIH DRAGA

Dva transportna helikoptera Mi-8 MTV1 i jedan protupožarni zrakoplov Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) 5. srpnja 2012. godine sudjelovala su u gašenju požara otvorenog prostora u predjelu Labinskih Draga, jugoistočno od odašiljača Labinštica u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Prvi helikopter Mi-8 MTV1 je s helidroma u Divuljama pored Trogira poletio u 17.05 sati, a na požarište je stigao 20 minuta kasnije. Tijekom sat i 55 minuta aktivnosti na požarištu ispustio je ukupno 16 protupožarnih vjedara odnosno 32 tone vode.
Drugi helikopter je na požarište preusmjeren s požarišta u području Lećevice u 17.55 sati, a tijekom sat i 15 minuta djelovanja na požar je ispustio 9 protupožarnih vjedara odnosno 18 tona vode.
Zrakoplov CL-415 također je na požarište preusmjeren s požarišta u području Lećevice, a na požar je ispustio 2 vodene bombe odnosno 12 tona vode.
Požar u području Labinskih Draga je lokaliziran, a zahvatio je 5 hektara makije, trave i hrastovine.
Zrakoplovi PP NOS-a OSRH angažirani su na zahtjev Vatrogasnog operativnog središta Državne uprave za zaštitu i spašavanje.
 
osrh.hr


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on July 07, 2012, 03:26:19 pm
05.07.2012.

Zrakoplovi PP NOS-a na požarištu pored Lećevice

[attachment=1]
Transportni helikopter Mi-8 MTV1 i dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) 5. srpnja 2012. godine upućeni su na zadaću gašenja požara otvorenog prostora u području Maleša pored Lećevice u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Helikopter Mi-8 MTV1 je s helidroma u Divuljama pored Trogira poletio u 16.05 sati te je na požarište stigao nakon dvadeset minuta. Tijekom sat i 20 minuta djelovanja na požarištu ispustio je ukupno 6 protupožarnih vjedara odnosno 12 tona vode. Nakon toga je preusmjeren na požarište u području Labinskih Draga.

Prvi zrakoplov Canadair CL-415 je s aerodroma u Zemuniku prema požarištu poletio u 17.25 te je na požarište stigao nakon 25 minuta. Tijekom sat i 35 minuta djelovanja na požarištu ukupno je ispustio 12 vodenih bombi odnosno 72 tone vode. Nakon toga je i on preusmjeren na požarište u području Labinskih Draga.

Drugi zrakoplov Canadair CL-415 je s aerodroma u Zemuniku prema požarištu poletio u 18.30 sati, a na požarište je stigao 20 minuta kasnije. Tijekom 45 minuta djelovanja na požar je ispustio 5 vodenih bombi odnosno 30 tona vode.

Požar u području Maleša još nije lokaliziran, a zahvatio je šumu smreke i hrasta, travu i nisko raslinje.
Zrakoplovi PP NOS-a OSRH angažirani su na zahtjev Vatrogasnog operativnog središta Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

osrh.hr (http://www.osrh.hr/default.asp)Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on July 09, 2012, 02:05:01 pm
06.07.2012.

Helikopteri PP NOS-a na požarištu kod mjesta Plano

[attachment=1]
Dva transportna helikoptera Mi-8 MTV1 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) 6. srpnja 2012. godine angažirana su u aktivnostima gašenja požara u predjelu Križnjak pored mjesta Plano, sjeveroistočno od Trogira u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Helikopteri su s helidroma u Divuljama pored Trogira poletjeli u 17.17 sati, a angažirani su na zahtjev Vatrogasnog operativnog središta Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Tijekom sat i 15 minuta djelovanja na požarištu ispustili su ukupno 16 protupožarnih vjedara odnosno 32 tone vode.

Požar je na koncu ugašen, a zahvatio je 8 hektara trave i niskog raslinja.

osrh.hr (http://www.osrh.hr/default.asp)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on July 10, 2012, 12:45:41 pm
09.07.2012.

Zrakoplovi PP NOS-a angažirani na požarištima

Protupožarni zrakoplov Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) 9. srpnja 2012. godine upućen je na zadaću gašenja požara otvorenog prostora u području Ciste Provo, 24 kilometara zapadno od Imotskog u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Zrakoplov je na požarište preusmjeren u 19.40 sati s požarišta pored mjesta Slivno. Tijekom 15 minuta djelovanja ukupno je ispustio 2 vodene bombe odnosno 12 tona vode. Požar je ugašen, a njime je zahvaćeno oko 4 hektara trave, niskog raslinja, hrastove šume i voćnjaka.

Dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 9. srpnja 2012. godine upućena su na zadaću gašenja požara u području Humskog Krasa, 9 kilometara jugoistočno od Buzeta u Istarskoj županiji. Dva zrakoplova poletjela su s aerodroma u Zemuniku Donjem u 17.05 sati, a na požarištu su tijekom sat vremena djelovanja ispustili 10 vodenih bombi odnosno 60 tona vode. Požar je lokaliziran, a zahvatio je površinu od 8 hektara trave i niskog raslinja.

Dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 9. srpnja 2012. godine upućena su na zadaću gašenja požara teško pristupačnog terena u području Slivnog, 11 kilometara južno od Imotskog u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Dva zrakoplova poletjela su s aerodroma u Zemuniku Donjem u 16.32 sati. Jedan je krenuo izravno na požarište, dok je drugom tijekom leta otkazao sustav ispuštanja vode pa se vratio na matični aerodrom. U međuvremenu je za polijetanje pripremljen još jedan zrakoplov Canadair CL-415 koji je s istog aerodroma poletio u 17.51 sati. Tijekom djelovanja na požarištu ukupno su ispustili 20 vodenih bombi odnosno 120 tona vode. U 19:40 sati jedan od zrakoplova preusmjeren je na novo požarište pored Ciste Provo dok je drugi u 19.50 sati sletio na aerodrom u Zemuniku Donjem. Požar u području Slivnog je ugašen, a zahvatio je oko 10 hektara hrastove šume i niskog raslinja.

Dva protupožarna zrakoplova Air Tractor AT-802 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH 9. srpnja 2012. godine angažirana su u gašenju požara otvorenog prostora u području Suhovara, petnaestak kilometara sjeveroistočno od Zadra u Zadarskoj županiji. Zrakoplovi su poletjeli s aerodroma u Zemuniku, prvi u 13.53, a drugi u 14.04 sati. Na požarištu su djelovali do 15 sati kada su se vratili na matični aerodrom. Tijekom djelovanja ukupno su ispustili 8 vodenih bombi odnosno 24 tone vode. Požar je lokaliziran, a zahvatio je oko 6 hektara hrastove šume i niskog raslinja u blizini autoceste A-1. Otežavajuću okolnost prilikom gašenja predstavljala je činjenica da se radi o minski sumnjivom području.

Četiri protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 9. srpnja 2012. godine angažirana su u zadaći gašenja požara naseljenog dijela otoka Sveti Andrija, 27 kilometara zapadno od Komiže u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Dva zrakoplova su na požarište upućena s aerodroma u Zemuniku u 09.26, a druga dva u 09.39 sati. Prilikom nadlijetanja otoka posade zrakoplova su ustanovile da su civili zatečeni na otoku stavili požar pod kontrolu pa protupožarni zrakoplovi nisu ni djelovali iz zraka već su se vratili na matični aerodrom. U aktivnostima gašenja požara na otoku Sveti Andrija nisu bili angažirani pripadnici zemaljskih vatrogasnih postrojbi. U požaru je ukupno izgorjelo 30 kvadratnih metara trave i niskog raslinja.

Protupožarni zrakoplovi PP NOS-a OSRH angažirani su na zahtjev Vatrogasnog operativnog središta Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
osrh.hr (http://www.osrh.hr/default.asp)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on July 11, 2012, 02:40:30 pm
10.07.2012.

Zrakoplovi PP NOS-a i dalje sudjeluju u gašenju požara

Tri protupožarna zrakoplova tipa Air Tractor AT-802A i AT-802A/F te transportni helikopter Mi-8 MTV1 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) 10. srpnja 2012. godine angažirani su u aktivnostima gašenja požara na požarištu u području Bitelića, 11 kilometara sjeverno od Sinja u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Prvi zrakoplov Air Tractor AT-802A/F poletio je s aerodroma u Zemuniku Donjem u 17.00 sati. Tijekom 2 sata i 50 minuta djelovanja ispustio je ukupno 10 vodenih bombi odnosno 30 tona vode. Na matični aerodrom je sletio u 20.50 sati. Helikopter Mi-8 MTV1 poletio je s helidroma u Divuljama u 17.30 sati. Tijekom 3 sata i 5 minuta djelovanja ukupno je ispustio 15 protupožarnih vjedara odnosno 30 tona vode. Po okončanju aktivnosti vratio se na matični helidrom. Drugi zrakoplov Air Tractor AT-802A/F poletio je s aerodroma u Zemuniku Donjem u 17.40 sati. Tijekom 2 sata djelovanja ispustio je ukupno 8 vodenih bombi odnosno 24 tone vode. Na matični aerodrom je sletio u 20.40 sati. Treći zrakoplov Air Tractor AT-802A preusmjeren je s požarišta u Kistanju u 19.00 sati. Tijekom sat i 15 minuta djelovanja ispustio je ukupno 16 vodenih bombi odnosno 48 tona vode. Na matični aerodrom je sletio u 21.05 sati. Požar je i dalje aktivan, a zahvatio je 30 hektara trave i niskog raslinja na teško pristupačnom terenu.

Tri protupožarna zrakoplova Air Tractor AT-802A 10. srpnja 2012. godine upućena su na požarište na području Tomasovića Stanova pored Kistanja u Šibensko-kninskoj županiji. Prvi zrakoplov AT-802A preusmjeren je s požarišta pored Vodica u 17.45 sati. Tijekom 55 minuta djelovanja na požar je ispustio 7 vodenih bombi odnosno 21 tonu vode. U 19.05 sati sletio je na aerodrom u Zemuniku Donjem. Drugi zrakoplov AT-802A poletio je s istog aerodroma u 17.40 sati. Tijekom 50 minuta djelovanja ispustio je 5 vodenih bombi odnosno 15 tona vode. U 19.00 sati preusmjeren je na požarište pored Lišana Ostrovičkih. Treći zrakoplov AT-802A poletio je s istog aerodroma u 18.00 sati. Tijekom 30 minuta djelovanja ispustio je 3 vodene bombe odnosno 9 tona vode. U 19.00 sati preusmjeren je na požarište pored Bitelića. Požar je lokaliziran, a zahvatio je 4,5 hektara trave i niskog raslinja.

Tri protupožarna zrakoplova Air Tractor AT-802A i četiri zrakoplova Canadair CL-415 10. srpnja 2012. godine angažirani su u aktivnostima gašenja požara u području Ostrovica – Lišane Ostrovičke u Zadarskoj županiji. Prvi zrakoplov Air Tractor AT-802A u 14.55 sati preusmjeren je s požarišta pored Stankovaca te je tijekom sat i 5 minuta djelovanja na požarištu ukupno ispustio 8 vodenih bombi odnosno 24 tone vode. Nakon toga, u 16.00 sati preusmjeren je opet na požarište pored Stankovaca. Drugi zrakoplov Air Tractor AT-802A u 14.55 sati preusmjeren je s požarišta pored Stankovaca te je tijekom 55 minuta djelovanja na požarištu ukupno ispustio 6 vodenih bombi odnosno 18 tona vode. Nakon toga, u 16.20 sati sletio je na matični aerodrom u Zemuniku Donjem. Prvi zrakoplov Canadair CL-415 je poletio s aerodroma u Zemuniku Donjem u 17.05 sati te je tijekom 2 sata i 45 minuta djelovanja ispustio 17 vodenih bombi odnosno 102 tone vode. Na matični aerodrom je sletio u 20.05 sati. Drugi zrakoplov Canadair CL-415 je poletio s istog aerodroma u 18.00 sati te je tijekom 2 sata i 40 minuta djelovanja ispustio 20 vodenih bombi odnosno 120 tona vode. Na matični aerodrom je sletio u 20.55 sati. Treći zrakoplov Canadair CL-415 je poletio s istog aerodroma u 18.25 sati te je tijekom 2 sata i 15 minuta djelovanja na požar ispustio 16 vodenih bombi odnosno 96 tona vode. Na matični aerodrom je sletio u 20.55 sati. Treći zrakoplov Air Tractor AT-802A u 19.00 sati preusmjeren je s požarišta pored Kistanja te je tijekom sat i 40 minuta djelovanja na požarištu ukupno ispustio 13 vodenih bombi odnosno 39 tona vode. U 21.05 sati sletio je na matični aerodrom u Zemuniku Donjem. Četvrti zrakoplov Canadair CL-415 je poletio s istog aerodroma u 19.15 sati te je tijekom sat i 5 minuta djelovanja na požar ispustio 8 vodenih bombi odnosno 48 tona vode. U 20.25 sati preusmjeren je na požarište pored Budaka. Požar je i dalje aktivan, a zahvatio je travu, nisko raslinje i nisku hrastovu šumu na minski sumnjivom području.

Dva protupožarna zrakoplova Air Tractor AT-802A/F i jedan helikopter Mi-8 MTV1 10. srpnja 2012. godine sudjelovali su u gašenju požara u području Radošića pored Sinja u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Prvi zrakoplov AT-802A/F je u 13.25 sati tijekom školskog leta uočio spomenuti požar i dao protupožarnu uzbunu. Na požarištu je djelovao sat vremena ispustivši ukupno 3 vodene bombe odnosno 9 tona vode, a potom se vratio na aerodrom u Zemuniku Donjem. Drugi zrakoplov AT-802A/F poletio je s aerodroma u Zemuniku Donjem u 14.15 sati. Tijekom sat i 30 minuta djelovanja ispustio je ukupno 7 vodenih bombi odnosno 21 tonu vode. I on se nakon djelovanja vratio na matični aerodrom. Helikopter Mi-8 MTV1 poletio je s helidroma u Divuljama u 14.10 sati. Tijekom 2 sata i 15 minuta ukupno je ispustio 11 protupožarnih vjedara odnosno 22 tone vode. U 16.30 sati vratio se na matični helidrom. Požar je lokaliziran, a zahvatio je 15 hektara hrastove i borove šume, trave i niskog raslinja.

Dva protupožarna zrakoplova Air Tractor AT-802A i dva zrakoplova Canadair CL-415 10. srpnja 2012. godine angažirani su u aktivnostima gašenja požara na požarištu u predjelu Vukšić-Budak pored Stankovaca u Zadarskoj županiji. Prvi zrakoplov Air Tractor AT-802A poletio je s aerodroma u Zemuniku Donjem u 14.00 sati. Tijekom 40 minuta djelovanja na požarištu ispustio je ukupno 5 vodenih bombi, odnosno 15 tona vode. U 14.55 sati preusmjeren je na požarište pored Lišana Ostrovičkih. U 16.00 sati ponovno je preusmjeren na požarište pored Stankovaca te je tijekom novih sat vremena djelovanja na požar ispustio 10 vodenih bombi odnosno 30 tona vode. Nakon toga je sletio na matični aerodrom u 17.15 sati. Drugi zrakoplov Air Tractor AT802A preusmjeren je s požarišta pored Vodica u 14.40 sati. Tijekom 5 minuta djelovanja ispustio je ukupno jednu vodenu bombu, odnosno 3 tone vode te je u 14.55 sati preusmjeren na požarište pored Lišana Ostrovičkih. Prvi zrakoplov Canadair CL-415 preusmjeren je s požarišta pored Vodica u 16.30 sati. Tijekom 20 minuta djelovanja ispustio je ukupno 5 vodenih bombi odnosno 30 tona vode. Nakon toga je sletio na aerodrom u Zemuniku Donjem u 17.15 sati. Drugi zrakoplov Canadair CL-415 preusmjeren je s požarišta pored Lišana Ostrovičkih u 20.25 sati. Tijekom 30 minuta djelovanja ispustio je ukupno 4 vodene bombe odnosno 24 tone vode. Nakon toga je sletio na aerodrom u Zemuniku Donjem u 21.00 sat. Požar je i dalje aktivan, a zahvatio je nisku hrastovu šumu i nisko raslinje na minski sumnjivom području.

Četiri protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 i jedan zrakoplov Air Tractor AT-802A 10. srpnja 2012. godine upućena su na požarište na predjelu Kovča kod brda Okit u blizini Vodica u Šibensko-kninskoj županiji. Prvi zrakoplov Canadair CL-415 poletio je s aerodroma u Zemuniku Donjem u 13.00 sati te je tijekom 2 sata i 40 minuta djelovanja na požarištu ispustio ukupno 36 vodenih bombi odnosno 216 tona vode. Nakon toga se vratio na matični aerodrom. Drugi zrakoplov Canadair CL-415 poletio je s aerodroma u Zemuniku Donjem također u 13.00 sati te je tijekom 2 sata i 55 minuta djelovanja na požarištu ukupno ispustio 39 vodenih bombi odnosno 236 tona vode. I on se nakon toga vratio na matični aerodrom. Zrakoplov Air Tractor AT-802A poletio je s istog aerodroma u 13.05 sati te je na požarištu djelovao sat i 20 minuta, ispustivši na požar ukupno 11 vodenih bombi odnosno 33 tone vode. U 14.40 sati preusmjeren je na požarište kod Stankovaca. Na požarište na predjelu Kovča ponovno je upućen u 17.05 sati te je tijekom novih 10 minuta djelovanja ispustio 2 vodene bombe odnosno 6 tona vode. U 17.45 sati preusmjeren je na požarište kod Kistanja. Treći zrakoplov Canadair CL-415 poletio je s istog aerodroma u 13.15 sati te je tijekom 3 sata i 10 minuta djelovanja na požarištu ukupno ispustio 45 vodenih bombi odnosno 270 tona vode. Nakon toga se vratio na matični aerodrom. Četvrti zrakoplov Canadair CL-415 poletio je s istog aerodroma u 13.35 sati te je tijekom 2 sata i 45 minuta djelovanja na požarištu ukupno ispustio 39 vodenih bombi odnosno 236 tona vode. U 16.30 sati preusmjeren je na požarište kod Stankovaca. Požar je pod nadzorom gasitelja, a njime je zahvaćeno 150 hektara šume smreke, trave i niskog raslinja.

Protupožarni zrakoplovi PP NOS-a OSRH angažirani su na zahtjev Vatrogasnog operativnog središta Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
osrh.hr (http://www.osrh.hr/default.asp)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on July 12, 2012, 01:53:25 pm
11.07.2012.

Zrakoplovi PP NOS-a na požarištima

Dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) 11. srpnja 2012. godine angažirani su u aktivnostima gašenja požara pored Crvenog jezera, zapadno od Imotskog u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Oba zrakoplova preusmjerena su s požarišta pored mjesta Slivno u 16.05 sati. Požar pored Crvenog jezera zahvatio je gustu borovu šumu.

Četiri protupožarna zrakoplova Canadair CL-415, dva zrakoplova Air Tractor AT-802A i dva zrakoplova Air Tractor AT-802A/F 11. srpnja angažirani su u aktivnostima gašenja požara na požarištu u predjelu Lišana Ostrovičkih, 14 kilometara jugoistočno od Benkovca u Zadarskoj županiji.

Dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 i jedan zrakoplov Air Tractor AT-802A 11. srpnja angažirana su u aktivnostima gašenja požara na požarištu u predjelu Marasovine - Promina, 10 kilometara jugozapadno od Knina u Šibensko-kninskoj županiji.

Transportni helikopter Mi-8 MTV1 angažiran je 11. srpnja u aktivnostima gašenja požara u predjelu Križnjak pored mjesta Plano, sjeveroistočno od Trogira u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Tijekom djelovanja helikopter je ispustio 13 protupožarnih vjedara odnosno 26 tona vode. Požar je lokaliziran, a zahvatio je 12 hektara trave i niskog raslinja.

Četiri protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 11. srpnja upućena su na požarište u području Kundida uz granicu s Bosnom i Hercegovinom u blizini mjesta Slivno u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Požar je zahvatio šumu i makiju.

Dva protupožarna zrakoplova Air Tractor AT-802A/F, dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 i jedan Air Tractor AT-802A 11. srpnja upućeni su na gašenje požara u predjelu Smilčića, u Zadarskoj županiji. Požarom je zahvaćeno oko 30 hektara niskog raslinja i obradivih površina. Otežavajuću okolnost predstavlja činjenica da se radi o minski sumnjivom području.

Dva protupožarna zrakoplova Air Tractor AT-802A/F, jedan zrakoplov Air Tractor AT-802A i jedan zrakoplov Canadair CL-415 11. srpnja angažirani su u aktivnostima gašenja požara na požarištu u predjelu Vukšić-Budak pored Stankovaca u Zadarskoj županiji. Požar je aktivan od 10. srpnja, a zahvatio je nisku hrastovu šumu i nisko raslinje na minski sumnjivom području.

Transportni helikopter Mi-8 MTV1 angažiran je 11. srpnja u aktivnostima gašenja požara u predjelu Studenaca, 18 kilometara sjeverozapadno od Imotskog u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Protupožarni zrakoplov Canadair CL-415 i transportni helikopter Mi-8 MTV1 11. srpnja upućeni su na gašenje požara u predjelu Zvečanja, 6 kilometara istočno od Omiša u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Požar je stavljen pod nadzor, a zahvatio je 2,5 hektara trave i niskog raslinja.
Protupožarni zrakoplovi PP NOS-a OSRH angažirani su na temelju zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
osrh.hr (http://www.osrh.hr/default.asp)
Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on July 13, 2012, 07:03:53 pm
12.07.2012.

Zrakoplovi PP NOS-a na požarištu kod Lišana Ostrovičkih i pored mjesta Slivno

[attachment=1]
Dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) 12. srpnja 2012. godine angažirana su u aktivnostima gašenja požara na požarištu u predjelu Lišana Ostrovičkih, 14 kilometara jugoistočno od Benkovca u Zadarskoj županiji. Oba zrakoplova poletjela su s aerodroma u Zemuniku Donjem u 07.30 sati. Tijekom 2 sata uspješnog djelovanja na požar su ispustili ukupno 30 vodenih bombi odnosno 180 tona vode. Na matični aerodrom sletjeli su u 09.50 sati. Požar kod Lišana Ostrovičkih aktivan je još od 10. srpnja, a zahvatio je više od 650 hektara hrastove i borove šume, niskog raslinja i trave. Požar je ugašen, a otežavajuću okolnost pri njegovu gašenju predstavljala je činjenica da se radilo dijelom i o minski sumnjivom području.

Dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 12. srpnja upućena su na požarište u području mjesta Slivno, 11 kilometara južno od Imotskog u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Prvi zrakoplov je s aerodroma u Zemuniku Donjem poletio u 08.05 sati. Tijekom 2 sata i 45 minuta djelovanja ispustio je 13 vodenih bombi odnosno 78 tona vode. S istog aerodroma je u 11.05 sati poletio i drugi zrakoplov. Tijekom sat i 20 minuta djelovanja ispustio je 6 vodenih bombi odnosno 36 tona vode. Požar je zahvatio oko 100 hektara raslinja i trave na nepristupačnom terenu.
Protupožarni zrakoplovi PP NOS-a OSRH angažirani su na temelju zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

osrh.hr (http://www.osrh.hr)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on July 16, 2012, 10:11:31 am
15.07.2012.

Zapovjednik PP NOS-a u izviđanju požarišta

Pet protupožarnih zrakoplova tipa Canadair CL-415, dva zrakoplova tipa Air Tractor AT-802F, dva zrakoplova tipa Air Tractor AT-802A i helikopter Mi-171Sh Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) 15. srpnja 2012. godine upućeni su na zadaću gašenja požara u području Bijelog Vrha, istočno od mjesta Otrić, 25 kilometara sjeverozapadno od Knina u Zadarskoj županiji. Tijekom poslijepodneva u zračno izviđanje požarišta su helikopterom Mi-171Sh krenuli zapovjednik PP NOS-a OSRH general bojnik Mate Obradović, ravnatelj DUZS-a Jadran Perinić, vatrogasni zapovjednik Zadarske županije Željko Šoša i zapovjednik Vatrogasne postrojbe Gračac Željko Tulumović. Zajedno su nadletjeli cjelokupno požarište i nakon toga su na licu mjesta organizirali kratki sastanak na kojem su definirali smjernice budućeg djelovanja svih protupožarnih snaga na ovom požarištu. Na kraju dana helikopter Mi-171Sh je prevezao pripadnike Javne vatrogasne postrojbe Zadar i Državne intervencijske postrojbe Zadar te njihovu vatrogasnu opremu na aerodrom u Zemuniku Donjem.

Požar je aktivan od 13. srpnja 2012. godine i još nije stavljen pod nadzor gasitelja, a zahvatio je suhu travu i nisko raslinje na teško pristupačnom terenu, na nadmorskoj visini od preko 1300 metara.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
osrh.hr (http://www.osrh.hr)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on July 16, 2012, 10:12:10 am
[attachment=1][attachment=2]


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on July 16, 2012, 10:16:13 am
14.-15.07.2012.

Zrakoplovi PP NOS-a sudjelovali su u gašenju požara tijekom vikenda

Zrakoplovi PP NOS-a sudjelovali su u gašenju požara tijekom vikenda 14. i 15. srpnja 2012. godine.

Dva protupožarna zrakoplova tipa Canadair CL-415 i dva zrakoplova tipa Air Tractor AT-802A Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) 14. srpnja 2012. godine angažirani su u aktivnostima gašenja požara u blizini mjesta Biočić, 7 kilometara sjeveroistočno od Drniša u Šibensko-kninskoj županiji.

Protupožarni zrakoplov tipa Canadair CL-415 i dva protupožarna zrakoplova tipa Air Tractor AT-802A 14. srpnja angažirani su u aktivnostima gašenja požara pored mjesta Brištane Gornje, 12 kilometara zapadno od Drniša u Šibensko-kninskoj županiji.

Pet zrakoplova tipa Canadair CL-415, dva protupožarna zrakoplova tipa Air Tractor AT-802F, dva protupožarna zrakoplova tipa Air Tractor AT-802A i helikopter Mi-8 MTV1 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH 14. srpnja angažirani su u aktivnostima gašenja požara istočno od mjesta Otrić, 25 kilometara sjeverozapadno od Knina u Zadarskoj županiji.

Dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 15. srpnja 2012. godine angažirana su na zadaći gašenja požara u području Imotice, 6 kilometara istočno od Neuma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Protupožarni zrakoplov Canadair CL-415 15. srpnja angažiran je na zadaći gašenja požara na požarištu u području Prgometa, 10 kilometara sjeverno od Trogira u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Četiri protupožarna zrakoplova Canadair CL-415, dva zrakoplova Air Tractor AT-802A i dva zrakoplova Air Tractor AT-802F 15. srpnja angažirana su na zadaći gašenja požara na požarištu u području Radovina, 15 kilometara istočno od Nina u Zadarskoj županiji.

Dva protupožarna zrakoplova Air Tractor AT-802F i jedan protupožarni zrakoplov Air Tractor AT-802A 15. srpnja angažirana su na zadaći gašenja požara na požarištu u području Smokovića, 8 kilometara istočno od Zadra u Zadarskoj županiji.

Dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 15. srpnja angažirana su na zadaći gašenja požara na požarištu u području Žeževice, 3 kilometra sjeveroistočno od Šestanovca u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Požar je lokaliziran, a zahvatio je makiju i šumu.

Protupožarni zrakoplovi PP NOS-a OSRH angažirani su na zahtjev Vatrogasnog operativnog središta Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
osrh.hr (http://www.osrh.hr)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on July 17, 2012, 09:51:39 am
Organizacija snaga PP NOS OS RH U PP sezoni 2012.


Na razini Oružanih snaga RH ustrojeno je, iz sve tri grane OS RH, Zapovjedništvo protupožarnih namjenski organiziranih snaga (PP NOS) OS RH, smješteno u vojarni "Knez Trpimir" u Divuljama.
PP NOS OS RH broji ukupno 226 pripadnika OS RH (HRZ i PZO, HKoV, HRM, BSD), a zapovjednik PP NOS OS RH je general bojnik Mate Obradović.

PP NOS OS RH ima zadaće pružanja pomoći i potpore vatrogasnim postrojbama RH u gašenju šumskih požara i požara otvorenog prostora iz zraka i sa zemlje, prevoženja i potpore gasiteljima, evakuacije i opskrbe ugroženog stanovništva, potrage i spašavanja pripadnika OS RH i vatrogasnih postrojbi angažiranih u PP sezoni, zajedničkog osposobljavanja i trenaža gasitelja iz sastava Državne uprave za zaštitu i spašavanje – Državne intervencijske postrojbe i Hrvatske vatrogasne zajednice.

[attachment=1]

PP NOS OS RH sastoji se od:

1. Zapovjedništvo PP NOS OS RH

2. PP NOS HKoV

Sastoji se od pripadnika Gardijske oklopno mehanizirane brigade i pripadnika Gardijske motorizirane brigade HKoV-a, koji se razmještaju na otok Mljet i Brijune.

3. PP NOS HRZ I PZO

Sastoji se od Protupožarne eskadrile, koju čine zrakoplovi: šest Canadaira (CL-415) i pet Air tractora (AT802A/F) te Namjenski organizirane skupine helikoptera: dva helikoptera (Mi-8 MTV1).

4. PP NOS HRM

Sastoji se od jednog broda tipa desantni brod minopolagač (DBM), jednog broda tipa desantno-jurišni brod (DJB), te dva gumena čamca (GČ).

5. Tim službe potrage i spašavanja

Čine ga pripadnici Bojne za specijalna djelovanja.


PP NOS OS RH u 2011. godini bile su angažirane na požarištima 297 puta (za usporedbu u 2010. godini PP NOS OS bile su angažirane 90 puta), pri čemu su zračne snage ostvarile 1.964 sata naleta, te je izbačeno preko 52.000 tona vode (u 2010. godini zračne snage ostvarile 1299 sata naleta, pri čemu je izbačeno 23. 997 tona vode). Za aktivnosti protupožarne zaštite u 2011. godini MORH je utrošio oko 73,5 milijuna kuna.

morh.hr (http://www.morh.hr)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on July 17, 2012, 09:50:30 pm
Majstori s mora u akciji.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on July 17, 2012, 09:53:29 pm
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]

Super foto galerija (http://www.jutarnji.hr/veliki-pozar-kraj-barbarige-u-istri--vatra-prijeti-vikendicama--vatrogaci-pokusavaju-ugasiti-pozar/1041665/www.jutarnji.hr/1041690)

Foto : Goran Sebelic / CROPIX


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: pvanja on July 18, 2012, 03:44:21 pm
Reklo bi se da se Hr kvaitetno opremila avijacijom za borbu protiv pozara. Samo da odrze tempo zanavljanja tehnike.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: MiGac on July 18, 2012, 04:01:12 pm
Reklo bi se da se Hr kvaitetno opremila avijacijom za borbu protiv pozara. Samo da odrze tempo zanavljanja tehnike.


Flota koju HR eksploatira vrijedi 200 milijuna dolara...


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: dzumba on July 18, 2012, 06:24:17 pm
Рекао бих да је корист од те флоте веће од њене вредности.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Gazda on July 18, 2012, 07:01:57 pm
Naravno,kad ih je bilo manje muku smo mučili svako ljeto,a ni sad nije lako...no mislim da ih zaista više ne treba.Problemi se uglavnom pojavljuju uslijed lošeg vremena i noću,kad nijedan kanader ne leti.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on July 18, 2012, 07:30:14 pm


EKSKLUZIVNO Svjedočili smo nadljudskim naporima na +60 u kabini kanadera!

http://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/ekskluzivno-svjedocili-smo-nadljudskim-naporima-na-nevjerojatnih-60-u-kabini.html

Link sa video prilogom nove tvTitle: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on July 18, 2012, 07:55:56 pm
Protupožarna eskadrila
(ex 855. Protupožarna eskadrila)

6 zrakoplova CL-415 sa brojevima 811, 844-888  (prva 4 kupljeni novi 1997., 888 i 811 2009./2010.)

1 zrakoplov AT-802F sa brojem 890 kupljen nov 2001.

1 zrakoplov AT-802AF sa brojem 896 kupljen nov 2008.

4 zrakoplova AT-802 sa brojevima 892-895 kupljeni novi 2008.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]

Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on July 18, 2012, 08:02:19 pm
[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4][attachment=5]


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on July 18, 2012, 08:09:04 pm

Pogledajte dramatične snimke velikog požara kraj Pule!

http://www.rtl.hr/vijesti/novosti/433281/pogledajte-dramaticne-snimke-velikog-pozara-kraj-pule/

Link sa video vijesti rtlTitle: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on July 18, 2012, 08:15:40 pm

Zanimljivi linkovi sa cijenama zrakoplova

http://www.glasistre.hr/hrvatska/vijest/76103

http://www.index.hr/vijesti/clanak/morh-potpisao-ugovor-o-kupnji-dva-kanadera-za-622-milijuna-dolara/365042.aspx

http://www.morh.hr/hr/vijesti-najave-i-priopcenja/priopcenje/potpisan-ugovor-o-nabavi-3-air-tractora.html

Pozz


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on July 20, 2012, 08:10:31 am
Protupožarne aktivnosti

18./19./20.07.2012.

Dva Air Tractora na požarištu u podnožju Kamešnice

Dva protupožarna zrakoplova Air Tractor AT-802A Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 19. srpnja 2012. godine angažirana su na zadaći gašenja požara na požarištu u području sela Rože, u podnožju planine Kamešnice, 11 kilometara sjeveroistočno od Trilja, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Canadair PP NOS-a na požarištu kod Svetog Petra u Šumi

Protupožarni zrakoplov tipa Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 19. srpnja 2012. godine angažiran je u aktivnostima gašenja požara istočno od mjesta Sveti Petar u Šumi, 7 kilometara jugozapadno od Pazina, u Istarskoj županiji.

Canadairi PP NOS-a na požarištu kod Žagrovića pored Knina

Protupožarni zrakoplov tipa Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 19. srpnja 2012. godine angažiran je u aktivnostima gašenja požara kod mjesta Žagrović, 3 kilometra sjeverozapadno od Knina, u Šibensko-kninskoj županiji.

Zrakoplovi PP NOS-a angažirani u području Danilo Kraljice

Dva protupožarna zrakoplova Air Tractor AT-802A i dva Canadaira CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 19. srpnja 2012. godine angažirana su na zadaći gašenja požara u području Danilo Kraljice, 15 kilometara istočno od Šibenika, u Šibensko-kninskoj županiji.

Canadair PP NOS-a gasio područje kod Barbarige

Protupožarni zrakoplov Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 19. srpnja 2012. godine angažiran je na zadaći gašenja požara na požarištu u području Barbarige, 6 kilometara sjeverozapadno od Vodnjana, u Istarskoj županiji.

Tri zrakoplova PP NOS-a angažirani kod Žaborića

Protupožarni zrakoplov Canadair CL-415 i dva Air Tractora AT-802A Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 19. srpnja 2012. godine angažirani su u gašenju požara u blizini Žaborića, primorskog mjesta smještenog uz jadransku magistralu 7 kilometara jugoistočno od Šibenika, u Šibensko-kninskoj županiji.

Tri Canadaira PP NOS-a na požarištu kod Žitnića

Četiri protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 i dva zrakoplova Air Tractor AT-802A Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 19. srpnja 2012. godine angažirani su u gašenju požara u blizini Žitnića, 2,5 kilometara južno od Drniša, u Šibensko-kninskoj županiji.

Canadairi PP NOS-a na požarištu jugoistočno od Senja

Dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 18. srpnja 2012. godine angažirana su na zadaći gašenja požara na požarištu u području Oltara, 14 kilometara jugoistočno od Senja, u Ličko-senjskoj županiji.


morh.hr (http://www.morh.hr)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on July 20, 2012, 08:14:47 am
[attachment=1][attachment=2][attachment=3]


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on July 20, 2012, 08:53:30 am

http://www.youtube.com/watch?v=YAXnkH6u9tQ

Bio sam oko kvarat milje kada je gorilo pravi šou!!


Evo malo friških od ove godine!!!

http://www.youtube.com/watch?v=HSJMDslM044

Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on July 20, 2012, 08:54:14 am
http://www.youtube.com/watch?v=jiGwF4ni7A4

http://www.youtube.com/watch?v=WpKikaAJ58QTitle: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on July 20, 2012, 08:54:55 am
http://www.youtube.com/watch?v=o6w2YoTffxw

http://www.youtube.com/watch?v=XvPF4W56cXk


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on July 21, 2012, 07:15:10 pm
Protupožarne aktivnosti

20./21.07.2012.

Zrakoplovi PP NOS-a angažirani u okolici mjesta Krnjeuve

Dva protupožarna zrakoplova Air Tractor AT-802A i dva Canadaira CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 21. srpnja 2012. godine angažirana su na zadaći gašenja požara na požarištu u području mjesta Krnjeuve, 8 kilometara jugozapadno od Kistanja, u Šibensko-kninskoj županiji.

Canadairi PP NOS-a na požarištu u području Topolo-Štedrica

Četiri protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 21. srpnja 2012. godine angažirana su na zadaći gašenja požara na požarištu u području sela Topolo i Štedrica, 7 kilometara jugoistočno od Neuma, u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Zrakoplovi PP NOS-a angažirani na otoku Viru

Dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415, dva Air Tractora AT-802F i jedan Air Tractor AT-802A Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 20. srpnja 2012. godine angažirana su na zadaći gašenja požara na požarištu na otoku Viru, sjeverozapadno od Nina, u Zadarskoj županiji.

Canadairi PP NOS-a na požarištu u području Sušačke Drage

Četiri protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 20. srpnja 2012. godine angažirana su na zadaći gašenja požara na požarištu u području Sušačke Drage, u Primorsko-goranskoj županiji.

Canadairi PP NOS-a na požarištu istočno od Buja

Dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 20. srpnja 2012. godine angažirana su na zadaći gašenja požara na požarištu u području mjesta Marušići, 5 kilometara istočno od Buja, u Istarskoj županiji.

Zrakoplovi PP NOS-a angažirani na požarištu kod mjesta Smrdelje

Tri protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 i jedan Air Tractor AT-802A Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 20. srpnja 2012. godine angažirana su na zadaći gašenja požara na požarištu u području mjesta Smrdelje, 7 kilometara jugozapadno od Kistanja, u Šibensko-kninskoj županiji.

Zrakoplovi PP NOS-a na požarištu kod Žitnića

Dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 i jedan zrakoplov Air Tractor AT-802A Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 20. srpnja 2012. godine angažirani su u gašenju požara u blizini Žitnića, 2,5 kilometara južno od Drniša, u Šibensko-kninskoj županiji.

Canadairi PP NOS-a angažirani u Bosni i Hercegovini

Dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 20. srpnja 2012. godine angažirana su na zadaći gašenja požara na požarištu u području sela Vojkovići u podnožju brda Sinjal, 13 kilometara jugoistočno od Buškog Blata, u Bosni i Hercegovini.

Zrakoplovi PP NOS-a angažirani u podnožju Kamešnice

Dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 i transportni helikopter Mi-8 MTV1 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 20. srpnja 2012. godine angažirana su na zadaći gašenja požara na požarištu u području sela Roguljići, u podnožju planine Kamešnice, 11 kilometara sjeveroistočno od Trilja, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Dva Air Tractora na požarištu u podnožju Kamešnice

Dva protupožarna zrakoplova Air Tractor AT-802A Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 19. srpnja 2012. godine angažirana su na zadaći gašenja požara na požarištu u području sela Rože, u podnožju planine Kamešnice, 11 kilometara sjeveroistočno od Trilja, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
morh.hr (http://www.morh.hr)Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on July 23, 2012, 01:58:33 pm
20./21./22.07.2012.

Zrakoplovi PP NOS-a i dalje na požarištima

[attachment=1]
[attachment=2]
Dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) 20. srpnja 2012. godine angažirana su na zadaći gašenja požara na požarištu u području sela Vojkovići u podnožju brda Sinjal, 13 kilometara jugoistočno od Buškog Blata u Bosni i Hercegovini.

Dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 20. srpnja 2012. godine angažirana su na zadaći gašenja požara na požarištu u području mjesta Marušići, 5 kilometara istočno od Buja u Istarskoj županiji. Požar je lokaliziran, a zahvatio je 20 hektara bjelogorične šume, trave i niskog raslinja.

Dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 i transportni helikopter Mi-8 MTV1 20. srpnja 2012. godine angažirana su na zadaći gašenja požara na požarištu u području sela Roguljići u podnožju planine Kamešnice, 11 kilometara sjeveroistočno od Trilja u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Požar je i dalje aktivan, a zahvatio je šumu, travu i nisko raslinje.

Tri protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 i jedan Air Tractor AT-802A 20. srpnja 2012. godine angažirana su na zadaći gašenja požara na požarištu u području mjesta Smrdelje, 7 kilometara jugozapadno od Kistanja, u Šibensko-kninskoj županiji. Požar je lokaliziran, a zahvatio je 7 hektara smreke, trave i niskog raslinja.

Četiri protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 20. srpnja 2012. godine angažirana su na zadaći gašenja požara na požarištu u području Sušačke Drage, u Primorsko-goranskoj županiji. Požar je zahvatio borovu šumu, travu i nisko raslinje uz željezničku prugu.

Dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415, dva Air Tractora AT-802F i jedan Air Tractor AT-802A 20. srpnja 2012. godine angažirana su na zadaći gašenja požara na požarištu na otoku Viru sjeverozapadno od Nina u Zadarskoj županiji. Požar je zahvatio borovu šumu, travu i nisko raslinje u blizini kuća.

Dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 i jedan zrakoplov Air Tractor AT-802A 20. srpnja 2012. godine angažirani su u gašenju požara u blizini Žitnića, 2,5 kilometara južno od Drniša u Šibensko-kninskoj županiji. Požar kod Žitnića zahvatio je travu i nisko raslinje u blizini minski sumnjivog područja.

Dva protupožarna zrakoplova Air Tractor AT-802A i dva Canadaira CL-415 21. srpnja 2012. godine angažirana su na zadaći gašenja požara na požarištu u području mjesta Krnjeuve 8 kilometara jugozapadno od Kistanja u Šibensko-kninskoj županiji. Požar je zahvatio smreku, travu i nisko raslinje.

Četiri protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 21. srpnja 2012. godine angažirana su na zadaći gašenja požara na požarištu u području sela Topolo i Štedrica, 7 kilometara jugoistočno od Neuma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Požar je zahvatio borovu šumu.

Četiri protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 21. srpnja 2012. godine angažirana su na zadaći gašenja požara na požarištu u području sela Topolo i Štedrica, 7 kilometara jugoistočno od Neuma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Požar je zahvatio borovu šumu.

Protupožarni zrakoplov Canadair CL-415 i dva transportna helikoptera Mi-8 MTV1 22. srpnja 2012. godine angažirana su na zadaći gašenja požara na požarištu na brdu Gradina iznad sela Krušvar, 5 kilometara istočno od Dicma u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Požar je zahvatio 5 hektara hrastove šume u rubnom dijelu sela Krušvar.
U 16.45 sati požarište je obišao i zapovjednik PP NOS-a general bojnik Mate Obradović.

Dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 22. srpnja 2012. godine angažirana su na zadaći gašenja požara na požarištu kod Donjih Raštana, 8 kilometara sjeverozapadno od Biograda u Zadarskoj županiji. Požar je zahvatio travu i nisko raslinje.

Dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 22. srpnja 2012. godine angažirana su na zadaći gašenja požara na požarištu kod Islama Grčkog, 7 kilometara zapadno od Novigrada u Zadarskoj županiji. Požar je zahvatio travu i nisko raslinje.
Protupožarni zrakoplov tipa Canadair CL-415 22. srpnja 2012. godine angažiran je u aktivnostima gašenja požara u području Kožlovca, 8 kilometara sjeverozapadno od Benkovca u Zadarskoj županiji. Požar je ugašen, a zahvatio je 3 hektara trave, niskog raslinja, vinograda i maslinika.

Jedan protupožarni zrakoplov Canadair CL-415 i dva transportna helikoptera Mi-8 MTV1 22. srpnja 2012. godine angažirani su u gašenju požara u području Sadina, 2 kilometra sjeverozapadno od Kaštela u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Požar je ugašen, a zahvatio je 3,5 hektara trave, niskog raslinja, voćnjaka i maslinika.

Dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 22. srpnja 2012. godine angažirana su na zadaći gašenja požara na požarištu u području brda Crnogorka kraj sela Vrana, 6 kilometara sjeveroistočno od Pakoštana u Zadarskoj županiji. Požar je lokaliziran, a zahvatio je 5 hektara niskog raslinja.
Požarište je u 15.00 sati obišao i zapovjednik PP NOS-a OSRH general bojnik Mate Obradović sa zapovjednikom Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije Darkom Dukićem.

Protupožarni zrakoplovi PP NOS-a OSRH angažirani su na zahtjev Vatrogasnog operativnog središta Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

[attachment=3]
[attachment=4]
osrh.hr (http://www.osrh.hr)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on July 23, 2012, 04:31:38 pm
Uglavnom, situacija je samo takva, bolje reći nikakva, jedan vatrogasac je preminuo a situacija se ne smiruje.

HRVATSKA GORI  (http://www.jutarnji.hr/veliki-pozar-kod-moscenicke-drage--45-godisnji-vatrogasac-stradao-prilikom-intervencije/1042867/)

Ništa od kanadera (http://www.24sata.hr/crna-kronika-news/u-pozaru-u-blizini-moscenicke-drage-poginuo-vatrogasac-45-275062)

 :P


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Bozo13 on July 23, 2012, 07:13:18 pm
Iskrena sučut obitelji preminulog vatrogasca, i želje da se što pre situacija smiri.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on July 24, 2012, 01:27:20 pm
24.07.2012.

Pripadnici Oružanih snaga RH sudjeluju u gašenju požara kod Selca
 
Sto pripadnika Gardijske motorizirane brigade Hrvatske kopnene vojske sa šest kamiona, vojnim vozilom radionicom i sanitetom 23. srpnja 2012. godine angažirani su u području Selca kod Crikvenice u gašenju požara i pomoći lokalnom stanovništvu u borbi protiv vatrene stihije.
Pripadnici Oružanih snaga RH angažirani su na temelju zapovijedi načelnika Glavnog stožera OS RH general pukovnika Drage Lovrića, a odmah po dolasku snage su stavljene pod izravno zapovijedanje zapovjednika PP NOS-a OSRH general bojnika Mate Obradovića.
Zbog orkanske bure tijekom dana nisu mogle djelovati zračne snage PP NOS-a OS RH.

osrh.hr (http://www.osrh.hr)
 


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on July 24, 2012, 02:15:48 pm
Protupožarna eskadrila
(ex 855. Protupožarna eskadrila)

6 zrakoplova CL-415 sa brojevima 811, 844-888  (prva 4 kupljeni novi 1997., 888 i 811 2009./2010.)

1 zrakoplov AT-802F sa brojem 890 kupljen nov 2001.

1 zrakoplov AT-802AF sa brojem 896 kupljen nov 2008.

4 zrakoplova AT-802 sa brojevima 892-895 kupljeni novi 2008.


Malo sam ispravio podatke koje je maxo postavio.

Samo da dodam da se AT-802A, oznake 894, srušio, bolje reči prisilno prizemljio, na Braču 25.06.2011. Pilot je prošao bez većih ozlijeda, a zrakoplov je po svemu sudeći otpisan.

Također, prema Strateškom planu MORH-a 2013.-2015. planira se kupnja još jednog Air Tractora AT-802 u dvosjedoj varijanti za potrebe obuke.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on July 24, 2012, 03:35:04 pm
23.-24.07.2012.

Angažman pripadnika OSRH na požarištu kod Selca

Pripadnici Gardijske motorizirane brigade HKoV-a koji su sinoć, 23. srpnja, angažirani na požaru u području Selce - Crikvenica za pomoć zemaljskim vatrogasnim snagama i lokalnom stanovništvu u borbi protiv vatrene stihije koja je poharala spomenuto područje, sudjelovali su na aktivnostima obrane od požara cijelu prošlu noć zajedno sa pripadnicima vatrogasnih postrojbi.

Uz 100 pripadnika Gmtrbr u borbi protiv vatrene stihije bilo je angažirano 6 kamiona, vojno vozilo radionica i sanitet.  Pripadnicima Gardijske motorizirane brigade HKoV-a u jutarnjim  satima organiziran je i odmor u crikveničkoj sportskoj dvorani.

Tijekom jutarnjih sati, danas 24. srpnja, s aerodroma u Zemuniku poletjela su tri zrakoplova tipa Canadair CL-415, koja su se uključila u aktivnosti gašenja požara u spomenutom području, a kojima se ubrzo pridružio i četvrti zrakoplov Canadair. Tijekom dva sata usklađenog djelovanja zračnih i kopnenih snaga požar je stavljen pod nadzor, te je u tijeku sanacija samog požarišta.

Zračne snage vratile se u zrakoplovnu bazu Zemunik oko 10 sati, dok su pripadnici Gardijske motorizirane brigade HKoV-a su i dalje angažirani na požarištu, za slučaj da se požar opet aktivira.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
osrh.hr (http://www.osrh.hr)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on July 24, 2012, 03:41:29 pm

'Ovako veliki požar ne pamti ni Crikvenica ni cijela županija'

http://www.24sata.hr/crna-kronika-news/pozar-i-daje-bjesni-vatrogasci-se-cijelu-noc-borili-s-vatrom-275176
 video prilog 24 sata
http://www.vecernji.hr/vijesti/pozar-podrucju-crikvenice-bribira-selca-pod-kontrolom-clanak-434389

večernji listTitle: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on July 30, 2012, 10:35:44 am
27/28/29.07.2012.

Zrakoplovi PP NOS-a na požarištu kod Blata na Korčuli, zapadno od Trogira, sjeveroistočno od Poreča i u Splitu

Protupožarni zrakoplov Canadair CL-415 i transportni helikopter Mi-8 MTV1 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) 27. srpnja 2012. godine angažirani su na zadaći gašenja požara na požarištu u području Bristve, 3 kilometra sjeverno od Blata na otoku Korčuli u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.
Zrakoplov Canadair CL-415 na požarište je ispustio 11 vodenih bombi odnosno 66 tona vode, a poslijepodne je preusmjeren na požarište u području Vrsina kod Trogira. Helikopter Mi-8 MTV1 po dolasku u Blato na otoku Korčuli izvršio je više prevoženja podvjesnog spremnika s vodom za gasitelje požara u područje Bristve. Nakon provedene zadaće vratio se na matični helidrom.

Protupožarni zrakoplov Canadair CL-415 27. srpnja angažiran je na zadaći gašenja požara na požarištu u području Vrsina, 8 kilometara zapadno od Trogira u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Protupožarni zrakoplov Canadair CL-415 28. srpnja angažiran je na zadaći gašenja požara na požarištu u području Žeževice, 2 kilometra istočno od Šestanovca u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Požar je zahvatio smreku i nisko raslinje.

Transportni helikopter Mi-8 MTV1 29. srpnja angažiran je na zadaći gašenja požara u neposrednoj blizini City Centra One u području Brnika u Splitu u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Požar je ugašen, a zahvatio je 8 hektara trave, niskog raslinja i borove šume. Tijekom djelovanja na požar je ispustio 4 protupožarna vjedra odnosno 8 tona vode.

Dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 29. srpnja angažirana su na zadaći gašenja požara na požarištu u području općine Kaštelir-Labinci, 11 kilometara sjeveroistočno od Poreča u Istarskoj županiji. Požar je lokaliziran, a zahvatio je 25 hektara bjelogorične šume, trave i niskog raslinja. Na požar su ukupno ispustili 22 vodene bombe, tj. 132 tone vode. Nakon uspješnog djelovanja preusmjereni su na požarište u području sela Gajmovići, južno od Pazina. Požar je lokaliziran, a zahvatio je 10 hektara bjelogorične šume i niskog raslinja. Ukupno su na požar ispustili 11 vodenih bombi odnosno 66 tona vode.

Protupožarni zrakoplovi PP NOS-a OS RH angažirani su na zahtjev Vatrogasnog operativnog središta Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
osrh.hr (http://www.osrh.hr)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on August 01, 2012, 09:33:13 am
Zrakoplovi PP NOS-a na požarištu pored Šibenika

Protupožarni zrakoplovi Canadair CL-415 i Air Tractor AT-802A Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 31. srpnja 2012. godine angažirani su na zadaći gašenja požara na požarištu u području Rakova Sela, 3 kilometara sjeveroistočno od samog središta Šibenika, u Šibensko-kninskoj županiji.


Utorak, 31 Srpanj 2012, Protupožarne aktivnosti
Zrakoplov PP NOS-a na požarištu kod Prapatnice

Protupožarni zrakoplovi Air Tractor AT-802A i Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 31. srpnja 2012. godine angažirani su na zadaći gašenja požara na požarištu u području Prapatnice, 10 kilometara sjeverozapadno od Trogira, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.


Utorak, 31 Srpanj 2012, Protupožarne aktivnosti
Zrakoplovi PP NOS-a na požarištu na Dugom Otoku

Dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 31. srpnja 2012. godine angažirana su na zadaći gašenja požara na požarištu u blizini mjesta Zaglav na Dugom Otoku, u zadarskom akvatoriju, u Zadarskoj županiji.


Utorak, 31 Srpanj 2012, Protupožarne aktivnosti
Zrakoplovi PP NOS-a na požarištu sjeverno od Skradina

Četiri protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 i dva zrakoplova Air Tractor AT-802A Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 31. srpnja 2012. godine angažirana su na zadaći gašenja požara na požarištu u području Pamučari - Velika Glava, 4 kilometra sjeverno od Skradina, u Šibensko-kninskoj županiji.


Ponedjeljak, 30 Srpanj 2012, Protupožarne aktivnosti
Zrakoplovi PP NOS-a angažirani na požarištu kod Obrovca

Dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 30. srpnja 2012. godine angažirana su na zadaći gašenja požara na požarištu u području Bilišana, 7 kilometara jugoistočno od Obrovca, u Zadarskoj županiji.


Transportni helikopter Mi-8 MTV-1 puni protupožarno vjedro morem ispred helidroma u Divuljama
Ponedjeljak, 30 Srpanj 2012, Protupožarne aktivnosti
Helikopter PP NOS-a na požarištu kod Prapatnice

Transportni helikopter Mi-8 MTV1 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 30. srpnja 2012. godine angažiran je na zadaći gašenja požara na požarištu u području Prapatnice, 10 kilometara sjeverozapadno od Trogira, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.


Nedjelja, 29 Srpanj 2012, Protupožarne aktivnosti
Canadairi PP NOS-a na požarištu južno od Pazina

Dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 29. srpnja 2012. godine angažirana su na zadaći gašenja požara na požarištu u području sela Gajmovići, južno od Pazina, u Istarskoj županiji.


Nedjelja, 29 Srpanj 2012, Protupožarne aktivnosti
Zrakoplovi PP NOS-a na požarištu sjeveroistočno od Poreča

Dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 29. srpnja 2012. godine angažirana su na zadaći gašenja požara na požarištu u području općine Kaštelir-Labinci, 11 kilometara sjeveroistočno od Poreča, u Istarskoj županiji.

Nedjelja, 29 Srpanj 2012, Protupožarne aktivnosti
Helikopter PP NOS-a gasio požar u Splitu

Transportni helikopter Mi-8 MTV1 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 29. srpnja 2012. godine angažiran je na zadaći gašenja požara u neposrednoj blizini City Centra One u području Brnik u Splitu, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.


Subota, 28 Srpanj 2012, Protupožarne aktivnosti
Canadair PP NOS-a na požarištu u području Žeževice

Protupožarni zrakoplov Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 28. srpnja 2012. godine angažiran je na zadaći gašenja požara na požarištu u području Žeževice, 2 kilometra istočno od Šestanovca, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.


Petak, 27 Srpanj 2012, Protupožarne aktivnosti
Zrakoplov PP NOS-a na požarištu zapadno od Trogira

Protupožarni zrakoplov Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 27. srpnja 2012. godine angažiran je na zadaći gašenja požara na požarištu u području Vrsina, 8 kilometara zapadno od Trogira, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.


Petak, 27 Srpanj 2012, Protupožarne aktivnosti
Zrakoplovi PP NOS-a na požarištu kod Blata na Korčuli

Protupožarni zrakoplov Canadair CL-415 i transportni helikopter Mi-8 MTV1 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 27. srpnja 2012. godine angažirani su na zadaći gašenja požara na požarištu u području Bristve, 3 kilometra sjeverno od Blata na otoku Korčuli, u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.


Utorak, 24 Srpanj 2012, Protupožarne aktivnosti
Canadairi PP NOS-a na požarištu sjeverno od Bakra

Dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 24. srpnja 2012. godine angažirani su na zadaći gašenja požara na požarištu u području Ponikava i Škrljeva, 2 kilometra sjeverno od Bakra, u Primorsko-goranskoj županiji.

morh.hr


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on August 01, 2012, 09:34:01 am
[attachment=1][attachment=2][attachment=3]


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on August 02, 2012, 03:55:19 pm
Evo uz ove vruće dane jedan lijepi video.

pozz

http://www.youtube.com/watch?v=lP8NWEzFw0Q


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on August 05, 2012, 08:56:43 am

Subota, 04 Kolovoz 2012, Protupožarne aktivnosti
Zrakoplovi PP NOS-a na požarištu kod Knina

Četiri protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 4. kolovoza 2012. godine angažirana su na zadaći gašenja požara na požarištu u području kninskog predgrađa Raškovići, u Šibensko-kninskoj županiji.


Subota, 04 Kolovoz 2012, Protupožarne aktivnosti
Zrakoplov PP NOS-a na požarištu kod Grožnjana

Protupožarni zrakoplov Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 4. kolovoza 2012. godine angažiran je na zadaći gašenja požara na požarištu u području općine Oprtalj, istočno od Grožnjana, 13 kilometara jugoistočno od Buja, u Istarskoj županiji.


Subota, 04 Kolovoz 2012, Protupožarne aktivnosti
Zrakoplov PP NOS-a angažiran na požarištu kod Buja

Protupožarni zrakoplov Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 4. kolovoza 2012. godine angažiran je na zadaći gašenja požara na požarištu u području Kaštela, 4 kilometra sjeverno od Buja, u Istarskoj županiji.


Petak, 03 Kolovoz 2012, Protupožarne aktivnosti
Canadairi PP NOS-a na požarištu sjeverno od Skradina

Tri protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 3. kolovoza 2012. godine angažirana su na zadaći gašenja požara na požarištu u području Pamučara - Velika Glava, 5 kilometara sjeverno od Skradina, u Šibensko-kninskoj županiji.

Canadair CL-415 gasi požar kod Sadina 2. kolovoza 2012. godine
četvrtak, 02 Kolovoz 2012, Protupožarne aktivnosti
Zrakoplovi PP NOS-a na požarištu u području Sadina

Tri protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 i jedan transportni helikopter Mi-8 MTV1 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 2. kolovoza 2012. godine angažirani su na zadaći gašenja požara na požarištu u području Sadina, 2,5 kilometra sjeverozapadno od splitske zračne luke, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.


četvrtak, 02 Kolovoz 2012, Protupožarne aktivnosti
Canadairi PP NOS-a na požarištu sjeverno od Skradina

Tri protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 2. kolovoza 2012. godine angažirana su na zadaći gašenja požara na požarištu u području Pamučara, 5 kilometara sjeverno od Skradina, u Šibensko-kninskoj županiji.


četvrtak, 02 Kolovoz 2012, Protupožarne aktivnosti
Canadair PP NOS-a na požarištu sjeveroistočno od Pirovca

Protupožarni zrakoplov Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 2. kolovoza 2012. godine angažiran je na zadaći gašenja požara na požarištu u području Putičanja, 5 kilometara sjeveroistočno od Pirovca, u Šibensko-kninskoj županiji.


četvrtak, 02 Kolovoz 2012, Protupožarne aktivnosti
Zrakoplovi PP NOS-a na požarištu sjeveroistočno od Rogoznice

Dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 2. kolovoza 2012. godine angažirana su na zadaći gašenja požara na požarištu u području Sapinih Dolaca, 6 kilometara sjeveroistočno od Rogoznice, u Šibensko-kninskoj županiji.


četvrtak, 02 Kolovoz 2012, Protupožarne aktivnosti
Canadair PP NOS-a na požarištu istočno od Hrvaca

Protupožarni zrakoplov Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 2. kolovoza 2012. godine angažiran je na zadaći gašenja požara na požarištu u području Priorice, 5 kilometara istočno od Hrvaca, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.


četvrtak, 02 Kolovoz 2012, Protupožarne aktivnosti
Canadairi PP NOS-a angažirani u području Prapatnice

Tri protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 2. kolovoza 2012. godine angažirana su na zadaći gašenja požara na više različitih požarišta u području između Prapatnice i Ljubitovice, 11 kilometara sjeverozapadno od Trogira, u Šibensko-kninskoj županiji.


četvrtak, 02 Kolovoz 2012, Protupožarne aktivnosti
Zrakoplovi PP NOS-a gasili požar južno od Perkovića

Protupožarni zrakoplovi Canadair CL-415 i Air Tractor AT-802F Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 1. kolovoza 2012. godine angažirani su na zadaći gašenja požara na požarištu u području Mravnica, 1500 metara južno od Perkovića, u Šibensko-kninskoj županiji.


Srijeda, 01 Kolovoz 2012, Protupožarne aktivnosti
Canadairi PP NOS-a na požarištu kod Grožnjana

Protupožarni zrakoplov Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 1. kolovoza 2012. godine angažiran je na zadaći gašenja požara na požarištu u području Grožnjana, 6 kilometara jugoistočno od Buja, u Istarskoj županiji.


Srijeda, 01 Kolovoz 2012, Protupožarne aktivnosti
Zrakoplovi PP NOS-a angažirani u okolici Perkovića

Protupožarni zrakoplov Canadair CL-415 i dva Air Tractora AT-802F Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 1. kolovoza 2012. godine angažirani su na zadaći gašenja požara na požarištu u području Sitno, 4 kilometra sjeveroistočno od Perkovića, u Šibensko-kninskoj županiji.


Srijeda, 01 Kolovoz 2012, Protupožarne aktivnosti
Zrakoplov PP NOS-a na požarištu kod Svetog Petra u Šumi

Protupožarni zrakoplov Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) dana 1. kolovoza 2012. godine angažiran je na zadaći gašenja požara na požarištu u području Svetog Petra u Šumi, 8 kilometara jugozapadno od Pazina, u Istarskoj županiji.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on August 05, 2012, 09:00:43 am
[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4][attachment=5]


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on August 05, 2012, 09:01:45 am
[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4]


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Plavnik on August 09, 2012, 01:59:21 pm
Kriza i neimaština zahtijevaju racionalizaciju na svim područjima. Na portalu www.defender.hr objavljen je zanimljiv članak. Da ga ne prepričavam navodim ga ovdje u cjelosti pa tko ima volje čitati neka izvoli.


Zašto se skrivaju stvarni podaci koštanja protupožarnih zrakoplova CL-415?

Od ovogodišnjih 80 milijuna proračunskih kuna namijenjenih protupožarnoj zaštiti već je potrošeno oko 78 posto, mogli smo doznati ovih dana "Najvažniji pokazatelj uspješnosti naših vatrogasnih postrojbi je činjenica da je porastao broj požara ali je smanjena površina koja je opožarena, što znači da se požari koji se javljaju, a na što se teško može utjecati, zapravo brzo i efikasno gase', izjavio je nedavno predsjednik RH Ivo Josipović. Time se i Josipović poistovjetio s onima koji ne mare previše za cijenu koštanja protupožarnih aktivnosti, odnosno ekonomičnost.
Međutim, nakon najnovijih podataka posve je jasno kako se troši neracionalno i da se nešto treba pod hitno mjenjati, jer se isti učinci gašenja mogu dobiti po znatno manjim troškovima. Svi već dobro znaju kako su ovi ogromni troškovi nastali ponajviše neracionalnom uporabom zrakoplova Canadair čiji se  stvarni troškovi korištenja prikrivaju, pa se i ne može steći dojam da je upravo njihovo neracionalno korištenje najveće opterećenje proračunu za protupožarnu sezonu.

Prošle je godine Jutarnji list objavio cijenu koštanja jednog sata leta zrakoplova Canadair CL-415 od 43000 kuna okvirno 5700 EUR. Defender.hr je dobio izvadak dokumenta sa službenim podacima francuske i talijanske vlade u kojem jasno stoji da su troškovi sata leta Canadaira približno 15.9 tisuća EUR uključujući amortizaciju, dok su bez amortizacije 11 tisuća EUR. Stoga je nevjerojatan podatak kako Republika Hrvatska ima tako male troškove, kao da se ne radi o istim zrakoplovima. Nemoguće je da je cijena samo pet tisuća EUR, jer samo troškovi amortizacije iznose skoro toliko. Stoga ne treba čuditi da je već dvije trećine proračuna za protupožarnu sezonu potrošeno, jer gotovo da i nema ekonomičnosti u njihovoj uporabi, ali o tome nitko ne želi govoriti.

Troškovi korištenja protupožarnih aviona i helikoptera koje se kreću u svijetu po satu naleta su sljedeće . Cijena aviona M18 je 700 EUR po satu, aviona Air tractor je oko 900 EUR, cijena helikoptera Bell 205 je oko 1800 EUR po satu, dok cijena za helikopter MI-8 iznosi 4500 EUR. Cijena Canadaira CL-415 je daleko najveća i iznosi 16.000 EUR po satu leta.

Situacija oko gašenja požara u RH je prilično konfuzna. Dok je sve zrakoplovstvo koje sudjeluje u gašenju požara u rukama vojske, ipak u suštini njime u ljetnim mjesecima upravljaju vatrogasci makar nemaju nikakvu materijalnu odgovornost za nastale troškove. Vatrogasac na terenu zahtjeva zračnu potporu i vojska jednostavno mora poslati zrakoplove, jer su u službi civilne potpore. Kako vatrogasci nisu materijalno odgovorni za trošak nastao upotrebom zračnih snaga tako se i ponašaju. Uz svo dužno poštovanje prema vatrogascima, kako bi sačuvali svoja sredstva, vatrogasci nerijetko potežu za pomoći iz zraka i to za onom najskupljom, zrakoplovima Canaderima bilo to stvarno potrebno ili ne.


U razgovoru s pojedinim vatrogascima u želji da objasne način na koji odabiru tip letjelice koji će zvati na požar, svi su odgovorili vrlo kratko. "Uvijek tražimo kanader, ako ga nema onda tražimo nešto drugo". Nema procijene jačine vjetra, uvjeta na požaru, utjecaja požara smjera i brzine napredovanja i dr. nego kratko i jasno prvo kanader, a koliko to košta i da li je to stvarno potrebno je izostalo.
Ovakvim korištenjem zračnih snaga često se događa da svi kanaderi krenu na požare na kojima njihovo korištenje i nije potrebna, pa kada dođe do situacije gdje su neophodni već su potrošeni resursi i onda nisu na raspolaganju. Pojedini vatrogasni zapovjednici troše resurse ne razmišljajući da svaki put kada bez razloga pozovu Canadair, možda ga odvlače sa nekog požara gdje je prisustvo zrakoplova u gašenju stvarno bitno, a samim time i troše novac bez razloga.
Svaki Canadair ima svoj životni vijek i kada ga se bez razloga podigne na požar samo je bliže kraju svog životnog ciklusa. Najeklatantniji primjer iz tako neracionalnog trošenja sredstava je bilo pozivanje Canadaira da zalijeva rubove požarišta. Čak i da su rubovi nepristupačni, postoje jeftiniji Air tractori. Zalijevanje s dva kanadera, svaki sa po tri sata leta je koštalo 96000 EUR.
Pitanje je da li se to stvarno trebalo raditi sa Canadairima i da li je taj vatrogasni zapovjednik svjestan koliko je to koštalo. Žalosno je da u RH nema niti jedan školovani čovjek za upravljanje resursima zračnih snaga u slučaju velikih šumskih požara već se sve svodi na procjenu pojedinaca koji nerijetko nemaju pojma o mogućnostima pojedinih letjelica, ali svejedno zahtijevaju upotrebu skupe vojne tehnike koja im se bez pogovora i odobrava.
Ovaj način upotrebe nije održiv niti u puno bogatijim zemljama, a pokazatelj je nestručnosti i nebrige ljudi koji rukovode ovim operacijama. Jedino Hrvatska na svaki požar bez razmišljanja i procjena prvo pošalje nekoliko Canadaira umjesto da koristi prvo izviđačko navalne avione tipa Airtractor pa tek kada se skupe relevantni podaci i ako oni nisu dostatni za gašenje, pošalju se Canadairi.

Na ovaj način kada se manji avioni zovu odmah na požar zajedno s vatrogasnim snagama dokazano je u svijetu da se i devedeset posto požara ugasi bez angažiranja skupih zračnih snaga, te da se na ovaj način smanjuju troškovi gašenja čak za nevjerojatnih pedeset posto.

U drugim zemljama npr. Francuskoj ili Španjolskoj raspoređuje se diljem zemlje veliki broj manjih letjelica tipa Airtractor. Ti zrakoplovi su i do dvadeset puta jeftiniji za upotrebu, te su zbog toga konstantno dostupni vatrogascima na lokalnoj razini kako bi se uopće spriječio nastanak požara većih razmjera a time i upotreba kanadera. Taj broj manjih aviona se konstantno povećava u odnosu na potrebe. Tek kada oni nisu dovoljni uvodi se gašenje požara Canadairima i ostalim skupim letjelicama po posebnim odobrenjima tima stručnjaka.
Gledajući to, sada još više dolazi do izražaja katastrofalna strategija gašenja požara u RH. Jer dok se u svim zemljama pokušava što manje koristiti Canadair zbog njegove velike cijene, te se većinom upotrebljavaju manji zrakoplovi za prve udare na požar koji su raspoređeni na način da uvijek budu unutar 15 minuta od požara, u Hrvatskoj su svi avioni stacionirani u Zadru i prvenstveno se koriste Canadairi. Znači kada se pojavi požar recimo u Istri, avioni moraju izgubiti minimum sat i pol leta do požara. U to vrijeme da je Istra imala na raspolaganju nekoliko Airtractora požar bi bio ugašen, ali dok dođu Canadairi može se dogoditi katastrofa.

Pošto je Airtractor dvadeset puta jeftiniji znači da umjesto korištenja dva kanadera može se koristiti nekoliko desetaka Airtraktora, koji bi bili raspoređeni po obali i dostupni na svaki požar unutar 15-tak minuta. S ovakvom idejom išli su i pojedini zrakoplovni stručnjaci 2007. godine , gdje su se protivili kupovini zadnja dva Canadaira za Hrvatsku zbog njihove abnormalno visoke cijene jer su smatrali da je bolje za cijenu od 62.181.942 američkih dolara, kupiti i do 30 manjih helikoptera ili aviona i rasporediti ih po cijeloj obali. Ali vatrogasna "struka" je prevagnula i kupljena su dva Canadaira za cijenu od 62 milijuna američkih dolara te su dani vojsci uz preostala četiri koja su imali od prije dok prava studija o isplativosti upotrebe pojedinih zrakoplova nikada nije vidjela svjetlo dana.

Jedan dobar primjer strategije gašenja požara dolazi iz Izraela. Godine 2010. RH je išla u pomoć Izraelu, jer Izraelci nisu imali vlastite avione za gašenje požara i cijeli svijet im je priskočio u pomoć. Poučeni tim iskustvom izraelci su u sljedećoj godini napravili studiju isplativosti pojedinih zrakoplova i došli su do zaključka da umjesto dva kanadera koji zajedno nose dvanaest tona vode, radije će kupiti 25 Airtractora koji zajedno nose 75 tona vode i za ostatak novaca mogli su uediti još nekoliko aerodroma širom zemlje. U dvije godine razvili su strategiju gašenja i prateći ih RH može učiti iz njihova primjera.

Prije pet godina je kupljeno 5 Airtractora FireBoss i tu je bivša vlada krenula dobrim putem reduciranja troškova, ali nedugo nakon kupnje s dva su maknuti plovci i postavljeni na kotače, kako se pisalo u medijima, zbog manjka pilota koji imaju iskustva s letenjem na amfibijama. Pet godina kasnije može se primijetiti da se još uvijek ti avioni koriste bez plovaka što znači da i dalje nema dovoljno pilota s iskustvom na amfibijama. Čudno je što su kupljene amfibije pretvorili u obične avione kada je opće poznata stvar da su amfibije u hrvatskoj puno iskoristivije nego obični avioni, jer dok se obični Airtractor mora vraćati na aerodrom, onaj na plovcima ide do najbližeg mjesta na moru ili jezeru kao i Canadair. Nevjerojatno je da u pet godina vojska nije uspjela doškolovati dovoljan broj pilota za Airtractore amfibije nego ih još uvijek koriste kao obične Airtractore.
Inače u Italiji tečaj za pilote amfibija traje samo mjesec dana. U razgovoru s dubrovačkim vatrogascima dobivena je informacija da su dugo godina imali dva airtraktora na raspolaganju u ljetnim mjesecima na svom aerodromu. Kako su imali odlična iskustva s njima svake godine su zahtijevali da im budu na raspolaganju. Godine 2009. vojska je ukinula tu praksu prebacivanja zrakoplova na dubrovački aerodrom i odmah im se dogodilo par velikih požara gdje su izgorjele velike površine na nekoliko njihovih otoka jer nisu imali brzu intervenciju, nego su čekali i preko dva sata da se pojave kanaderi. Na upit zašto više nemaju na raspolaganju Airtractore iz OSRH im nisu dali nikakav zadovoljavajući odgovor.
Kako se pokazalo da postojeći broj aviona nije dostatan za gašenje požara radi toga što u ljetnim mjesecima postoje veliki broj dana kada se istovremeno pojavljuju i preko dvadeset požara koji zahtijevaju zračnu potporu rješenje se nazire da se pravilnom uporabom snaga smanji sadašnja potrošnja i uloži u povećanje flote manjih zrakoplova. Sa što većim brojem manjih zrakoplova biti će i jeftinija požarna zaštita. Po uzoru na druge zemlje bilo bi potrebno gdje god je moguće postaviti 3-4 Airtractora kako bi bili dostupni odmah lokalnim vatrogasnim snagama. Tridesetak takvih aviona ne bi povećalo ukupne troškove nego bi na kraju troškovi bi bili manji. Osim povećanja te flote, mora se pod hitno poraditi i na unaprjeđenju i razvoju strategije gašenja požara otvorenih prostora, bolja suradnja na relaciji vatrogastvo - vojska, školovanje kadra za krizne situacije i upotrebu zračnih snaga.
Potrebna je promjena plana intervencija zrakoplova i dopuštenje lokalnom vatrogastvu da koriste jeftinije avione kad god zatreba, dok se treba uvesti reda u korištenju skupih aviona. Nužno je uvođenje novih sredstava za gašenje, gelova, retardanata. Potom uvođenje video nadzora s požarišta s prijenosom slike u realnom vremenu kako bi se izbjeglo nepotrebno rasipanje resursa. Također, nastali trošak upotrebom zrakoplovstva, govorimo o ukupnom trošku održavanja i upotrebe, bi trebao ići barem dijelom i iz proračuna za vatrogastvo. Na ovaj način bi vatrogasci počeli puno više razmišljati o uporabi skupih zrakoplovaTitle: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: dzumba on August 11, 2012, 06:29:06 pm
Рекао бих да се ради о доста озбиљној и занимљивој анализи. Врло рационалан приступ. Једино бих мало смањио француску цену коштања једног сата лета Канадера. Трошкови особља (пилоти, механичари, друго земаљско особље), коришћење аеродрома и таксе контроли лета и сл. су значајно ниже него у Француској. Дакле, смањио бих ту цену сата за око 1500-2000 евра по сату лета.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on August 12, 2012, 12:25:34 am
[attachment=1][attachment=2]


Jutarnji,Fotogalerije  Zahtjevan manevar: Kanader uzimao vodu iz Neretve

http://www.jutarnji.hr/zahtjevan-manevar--kanader-uzimao-vodu-iz-neretve/1047100/?foto=1


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: kilezr on August 12, 2012, 06:08:00 am

 U Aero Svetu je objavljeno da je napravljena neka sprava koja se koristi da bi M-18 Dromader uzimao vodu a sev u cilju gašenja požara. Zar u Hrvetskoj nema Dromadera? Gledam, on je najjeftiniji što se tiče eksploatacije. A nešto se ni u Srbiji za taj projekt nisu otimali pa imamo i mi situacija  sa ruskim helikopterima. A barem Dromadera ima i u JAT-u i u zrenjaninskom Aero Klubu( za ostalo neznam)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: proxy1969 on August 12, 2012, 07:27:21 am
Bravo majstore!

Protupožarni avion Kanader intervenirao je zbog požara trave i niskog raslinja kraj mjesta Komin. Vodu za gašenje uzimao je iz uskog korita Neretve što je bio vrlo zahtjevan manevar za pilota, a atraktivan za stanovnike uz rijeku (Ivo Ravlic / CROPIX) : http://www.jutarnji.hr/zahtjevan-manevar--kanader-uzimao-vodu-iz-neretve/1047100/?foto=1

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Bozo13 on August 12, 2012, 09:30:07 am
Svaka čast na slikama. Prekrasne su!

@Kile
MIslim da bi to trebalo biti to:
http://www.youtube.com/watch?v=vQGhn7KbFWo


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: kilezr on August 12, 2012, 10:00:03 am

 
  Da, :zid još samo ja da nađem punjenje rezervoara?


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on August 13, 2012, 03:37:48 pm

Nije ovo aero-miting, ovo je zbilja na Neretvi 12. 08. 2012.g.

[attachment=1][attachment=2][attachment=3]

Vatrogasniportal.hr
Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Jester on August 13, 2012, 03:42:11 pm
Još odličnih fotografija na ova dva linka
http://www.jutarnji.hr/zahtjevan-manevar--kanader-uzimao-vodu-iz-neretve/1047100/
http://www.jutarnji.hr/kanaderi-gasili-pozar-kod-komina/1047337/?secId=79


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on August 13, 2012, 06:47:57 pm
Metković, 13. kolovoza 2012.

Pripadnici OS RH stigli na požarište kod Metkovića

[attachment=1]
Temeljem zapovijedi načelnika Glavnog stožera OSRH dana 12. i 13. kolovoza 2012. godine pripadnici Protupožarnih namjenski organiziranih snaga HKoV-a angažirani su u gašenju velikog požara otvorenog prostora na brdu Podrujnica između Komina i Kule Norinske kod Metkovića.

Trideset pripadnika Gmtbr je 12. kolovoza u kasnim večernjim satima prevezeno helikopterima u Metković gdje im je organiziran smještaj. Odmah po dolasku stavljeni su pod izravno zapovijedanje zapovjednika Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH general bojnika Mate Obradovića. Tijekom jutra još 72 pripadnika Gmtbr stiglo je u opožareno područje vojnim kamionima i priključilo se u borbi protiv vatrene stihije koja je poharala spomenuto područje.

Požar između Komina i Kule Norinske koji je zahvatio borovu šumu, travu i nisko raslinje, te zaprijetio naseljima u podnožju brda, tijekom čitavog jučerašnjeg dana uz zemaljske vatrogasne snage gasila su 3 Canadaira CL-415 i 2 transportna helikoptera Mi-8 MTV1.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
osrh.hr (http://www.osrh.hr)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Dreadnought on August 14, 2012, 11:53:10 am
Požari ugašeni ili pod kontrolom


14.08.2012

Požari koji su poslednjih dana harali Hrvatskom ugašeni su ili pod kontrolom, a za jedan od njih, u neposrednoj blizini Srime, mesta kod Vodica blizu Šibenika, utvrđeno je da je podmetnut.

[attachment=1]

Požar na otvorenom prostoru kod mesta Sonković kod Skradina u Šibensko-kninskoj županiji i dalje se gasi i kontroliše, a ukupno ga je gasilo 180 vatrogasaca s 37 vozila, među kojima i pripadnici jedinica iz kontinentalnog dela Hrvatske, kao i tri vazdušna traktora i jedan helikopter.

Požari u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, onaj kod Mokošice i onaj kod Komina i Kule Norinške u dolini Neretve pod nadzorom su gasilaca.

Aktivan je požar prema Grabovici. Na području Komina i Kule Norinske, najgore je bilo kod sela Momići, gde je vatra stigla do kuća koje su, kao i škola i crkva, odbranjeni u zadnji čas.

U Splitsko-dalmatinskoj županiji juče poslepodne buknuo je požar na području pograničnog mesta Vinjana Donjih. Gorela je trava i niska vegetacija, a požar je s hrvatske strane ugašen, pa je organizovano dežurstvo dok vatra još gori na području BiH.

Vatrogasci su ugasili požar kod mesta Vukšić-Pristeg u Zadarskoj županiji koji je planuo u prošli četvrtak uveče na minski sumnjivom području i u kome je izgorela trava i niska vegetacija.

Lokalizovan je i požar na ostrvu Sestrunj kod Ugljana.

Vatrogasci su lokalizovali i požar na području Crikvenice, a izgorelo je pet hektara borove šume.

Što se tiče požara izmđu Srime i Vodica, obavljenim uviđajem utvrđeno je da je uzrok požara otvoreni plamen, a izgorelo je 200.000 kvadratnih metara, saopšteno je iz šibensko-kninske policijske uprave.

Izvor: Tanjug (http://www.tanjug.rs)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Gazda on August 14, 2012, 01:45:19 pm
Ona slika gdje 4 kanadera slijeću na neretvu je fantastična.svaka čast momcima!


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on August 14, 2012, 04:51:35 pm
14.08.2012.

Reagiranje MORH-a u vezi otpadanja dijela helikoptera

Vezano uz navode objavljene na nekim internetskim portalima, objavljujemo sljedeće reagiranje:

Tijekom jučerašnjeg dana, 13. kolovoza 2012. godine, zbog brojnih požara duž obalnog područja sve raspoložive protupožarne snage HRZ-a intenzivno su djelovale cijeli dan.

Tijekom izvršenja zadaće gašenja požara na otoku Sestrunju došlo je do oštećenja protupožarnog vjedra. Posada helikoptera prekinula je izvršenje zadaće, nakon čega  je izvršila prelet s oštećenim vjedrom na aerodrom u Zemuniku Donjem, gdje je zamijenila vjedro te je gašenje požara na otoku Sestrunju nastavila s drugim vjedrom.

Predvečer, druga posada helikoptera tijekom izvršenja zadaće prevoženja posada kanadera, preuzela je oštećeno vjedro i od 19,00 do 20,00 sati izvršila prelet do matičnog helidroma u Divuljama.

Tijekom leta posada je izbjegavala nadlijetanje naseljenih mjesta i kuća.

Prilikom preleta između Primoštena i Marine, zbog intenzivnog zračnog prometa, a prema uputi Hrvatske kontrole zračne plovidbe, posada helikoptera morala se pomaknuti na južnu stranu magistrale prema Marini i prilikom preleta pokraj mjesta Svinca došlo je do otpadanja dijela navedenog oštećenog protupožarnog vjedra.

Dio koji je otpao nalazi se na dnu vjedra i služi kao podloga za prevoženje protupožarnog vjedra viličarom. Obzirom da je helikopter na helidrom u Divuljama sletio po mraku, posada nije znala da je došlo od pada dijela protupožarnog vjedra, odnosno po mraku nije bilo moguće vizualno utvrditi da je dio vjedra otpao.


morh.hr (http://www.morh.hr)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on August 15, 2012, 08:01:51 am
Slika 5 kanadera u nizu je ipak fotomontaža.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on August 16, 2012, 04:13:47 pm
16.08.2012.

Kvar protupožarnog zrakoplova Canadair

[attachment=1]
Tijekom gašenja požara na požarištu kod Dugobaba, danas 16. kolovoza 2012.  došlo je do kvara na upravljačkim komandama protupožarnog zrakoplova Canadair CL-415.

Navedeni zrakoplov sletio je u Kaštelanski zaljev te glisirao do helidromu u Divuljama. Kvar na zrakoplovu otklonit će tehničko osoblje Protupožarne eskadrile iz Zemunika.

Protupožarni zrakoplovi Canadair iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH u proteklih tjedan dana bili su angažirani na 30 različitih požarišta, gdje su izbacili ukupno 7745 tona vode.

morh.hr (http://www.morh.hr)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on August 19, 2012, 09:22:06 am
Nije pet, ali jesu tri

[attachment=1]

 Metković, 14.8.2012. - Kako donosi index.hr fotograf Matko Suton poigrao se malo s kanaderima na Neretvi i tako zbunio brojne medije. Matko se nije previše ni potrudio oko ona dva zrakoplova na nebu pa se već po tome vidi da se radi o fotomontaži. No, Vicko Marušić je na vidonjac.com objavio gornju fotografiju na kojoj su tri prava kanadera. Zar je i to malo?

http://www.metkovic.hr/#vrhTitle: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on August 19, 2012, 09:26:02 am
Bravo meštre, i hvala!

Metković, 13.8.2012. - Nalet nad desnom stranom Metkovića, spuštanje na Neretvu, zahvaćanje vode, uzlet i zaokret prema Momićima, zaokret ulijevo i uspon uz padine Rujnice pa ponovno ulijevo i spuštanje na frontu požara nad kojom treba raspršiti šest tisuća litara vode pomiješane sa specijalnom kemikalijom.

   Danas smo s lijeve obale Neretve pratili majstorije pilota kanadera koji je žutom grdosijom vladao kao da je igračka. U možda nešto više od pola sata opisani manevar ponovio je desetak puta. Koliko ih je danas sve skupa bilo ne znamo, ali moralo ih je biti više od stotinu. Bez njega i njegovih kolega zemaljske vatrogasne snage bile bi nemoćne na terenu kakav je masiv Rujnice. Zna to svatko tko se barem jednom uspinjao na njen vrh.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
http://www.metkovic.hr/Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on August 19, 2012, 09:27:04 am
[attachment=1]


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on August 19, 2012, 11:51:09 am
19.08.2012.

Herojski borci protiv vatrene opasnosti: Ovo su ljudi koji gase požare

[attachment=1]
Avion prilazi površini mora brzinom od 100 milja. U trenutku dodira s morem brzina je 75 milja. Uranjaju se crpke za vodu, spremnici se pune tijekom glisiranja. Punjenje vodom traje 10 do 15 sekundi, ako je jako valovito i do minutu. Potom se kreće na požarište. Kako će akcija izgledati ovisi o tome kakav je požar, je li na brdovitom terenu, u dolini, kanjonu, usjecima, uz priobalje, na otocima ili usred grada.

[attachment=2]
Let otežavaju vjetar i dim. I razne prepreke, poput dalekovoda. Vjetar je inače veliki neprijatelj, razbukti vatrenu stihiju, iza brda složi gadne turbulencije i podigne morske valove što usporava punjenje. U svakom slučaju odmaže. Kapetan manevre određuje na licu mjesta, jer nijedan požar nije isti.

Leti se nisko, između 20 i 30 metara od zemlje. Svi su opterećeni: posada je u malom prostoru, vrućine su velike, avion je pod punim opterećenjem, spremnici su puni vode, motori rade na punoj snazi. U tim trenucima svi moraju biti iznimno koncentrirani i kirurški precizni. Posao je zahtjevan i opasan, u takvim uvjetima kanaderima ne može pilotirati bilo tko.

Dio ovog opisa kako izgleda akcija na požarištu pronašla sam ranije - jer sam otprilike i očekivala ovakav odgovor, ravnim, monotonim ritmom:

[attachment=3]
 A čujte, kako to izgleda i je li stresno.., sve je stresno, je li ljudima stresno voziti auto... Zato obuka i traje dugo... Zakasnila si, kad bi mi tako kasnili, ha, šta bi bilo. Voda ili sok na slamku, to je sve što imamo za ponuditi - izrecitirao je bojnik Davor Turković, 37-godišnji zapovjednik protupožarne eskadrile u Zrakoplovnoj bazi u Zemuniku kod Zadra.
Smrtna opasnost

Vani je bilo valjda 40 u hladu; cvrčci su imali svoj festival.

- Bojnik? - provjeravam dok vadim tekicu. - Jel’ to visoki čin?

- Taman.

Ispred zgrade sjedi desetak pilota u civilu; za sada je miran dan. Na pisti dugoj dva i pol kilometra odmara se šest sjajnih, ulaštenih kanadera poznate kričavožute boje. I pet air tractora. (Imamo najjače održavanje na svijetu. Gdje god more može nešto nagristi, odmah se premaže, kasnije će se pohvaliti zapovjednik Turković).

[attachment=4]
Air tractor je američki izviđačko-navalni protupožarni avion. Jedni su na kotačima i pune se na zemlji, drugi su na plovcima i mogu se puniti na vodi. Air tractor ima jedan motor i nosi tri tone vode, za razliku od kanadera koji ima dva motora i nosi šest tona vode - tumači Turković, onako usput.

Njegovi dečki su se dosad, u ovoj sezoni, solidno naradili. Davno su, početkom kolovoza, prešli jubilarni 200. požar i preko 900 sati naleta. Ova protupožarna eskadrila dio je 93. zrakoplovne baze, smještene u vojarni Rudolf Perišin u Zemuniku kod Zadra. U Dalmaciji. Jer požari na Mediteranu - zbog klime, vegetacije i brdovitog terena - vrlo brzo pređu u velike vatrene stihije. Slavonija, suprotno tome, ima drugačiju klimu, ravna je i vatra se lakše okruži sa zemlje.

- Jednom smo odavde gasili Kopački rit, ali naš najčešći rajon je Dalmacija, Dalmatinska zagora i Lika, plus inozemne avanture u susjednu Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Izrael i Grčku - kaže Turković i nastavlja:

- Isti vjetar zapravo nije isti u Drnišu, Makarskoj ili Senju. Sve ovisi o konfiguraciji terena. Iza brda se susretne više vjetrova i naprave turbulenciju. Važno je znati prepoznati gdje je smrtna opasnost i kada odustati - tumači bojnik psihologiju ovog posla punog adrenalina.
Dugotrajna obuka

U kanaderu je troje ljudi, kapetan, kopilot i letač tehničar; bez jednog od njih ekipa ne može poletjeti. Obuka podrazumijeva 250 sati leta, i to kao kopilot, a onda još 190 sati da bi sjeo na “lijevo sjedalo”, dakle postao zapovjednik letjelice. Prvo se prođe teorija, potom upravljanje avionom u mirnodopskim uvjetima i treći dio obuke je na samom požaru. Koliko će trajati obuka ovisi o tome koliko ima požara. Solidno dugo, između dvije i sedam godina. Trenutno je 20 ljudi koji lete na kanaderima u Hrvatskoj.

- I to je premalo - otvoreno će Turković. - U najsretnijem slučaju, od dolaska na tip aviona do stjecanja zvanja kapetana, čovjek provede prosječno pet godina, u tome leži odgovor zašto ih je tako malo. Međutim, u tih pet godina stariji pilot povući će se u mirovinu, neki će otići u civilstvo, a istovremeno nama svega nekoliko novih ljudi upisuje zanimanje vojnog pilota - tumači Turković.

Jutarnji.hr (http://www.jutarnji.hr)Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on August 20, 2012, 03:35:50 pm
20.08.2012.

Još jedan vatreni vikend za pripadnike PP NOS OS RH i vatrogasce

Tijekom vikenda 18. i 19. kolovoza 2012. godine zračne snage PP NOS-a OSRH bile su angažirane na ukupno 12 požarišta duž hrvatskog priobalja.

U subotu, 18. kolovoza, 4 Canadaira CL-415, 4 Air Tractora AT-802 i dva transportna helikoptera Mi-8 MTV1 bili su angažirani na požarištima na Planom pored Trogira, u Dazlini pored Pirovca, u Mirlović Zagori istočno od Šibenika i Donjim Biljanima kod aerodroma na Zemuniku Donjem.

Zrakoplovi protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH na požare su u subotu ukupno ispustili 449 vodenih bombi, odnosno 2140 tona vode i pritom ostvarili 36 sati i 10 minuta leta.

Na požarištu na Planom pored Trogira čitavo vrijeme bio je nazočan zapovjednik PP NOS-a OSRH general bojnik Mate Obradović koji je s lica mjesta koordinirao radom zračnih snaga.

U nedjelju, 19. kolovoza 4 Canadaira CL-415, 4 Air Tractora AT-802 i dva transportna helikoptera Mi-8 MTV1 bili su angažirani na požarištima kod Žrnovnice, u području Radošića sjeverno od Kaštela, na Okitu pored Vodica, u Bratiškovcima pored Skradina, u Donjim Biljanima kod aerodroma na Zemuniku Donjem, u Dobropoljcima kod Stankovaca, u području Galovca pored aerodroma na Zemuniku Donjem, te u Zečevu pored Kistanja.

Zrakoplovi protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH na požare su u nedjelju ukupno ispustili 461 vodenu bombu, odnosno 2427 tona vode i pritom ostvarili 45 sati i 45 minuta leta.

Na požarištu u području Bratiškovaca tijekom poslijepodneva i večeri bio je nazočan zapovjednik PP NOS-a OSRH general bojnik Mate Obradović, kao i Tomislav Vuko, pomoćnik glavnog vatrogasnog zapovjednika RH za priobalje.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
osrh.hr (http://www.osrh.hr)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on August 22, 2012, 02:27:18 pm
22.08.2012.

Rekordna protupožarna sezona 2012.

Zrakoplovi Protupožarnih namjenski organiziranih snaga (PP NOS) OS RH u ovogodišnjoj rekordnoj protupožarnoj sezoni, u razdoblju od 15. svibnja do 20. kolovoza 2012. godine bili su angažirani na ukupno 248 različitih požarišta.

Također, u navedenom periodu pet puta bile su angažirane i pješačke snage PP NOS OS RH.

U navedenom periodu, tijekom protupožarnih aktivnosti šest protupožarnih zrakoplova Canadaira CL-415 ostvarilo je ukupno 733 sata leta, pri čemu su ispustili 5,688 vodenih bombi, odnosno 34,128 tona vode. Utrošeno je 687,011 litara goriva.

Također, pet protupožarnih zrakoplova Air Tractor u protupožarnim aktivnostima ostvarili su nešto manje od 400 sati leta, a ispustili su 1673 vodene bombe, odnosno 5019 tona vode i utrošili 112 237 litara goriva.

Transportni helikopteri Mi-8 MTV1 od početka protupožarne sezone 2012. ostvarili su 97 sati leta, ispustili su 660 protupožarnih vjedara, odnosno 1,320 tona vode. Za navedene aktivnosti utrošeno je 63,801 litara goriva.

Zbrojivši sve, protupožarni zrakoplovi PP NOS-a OSRH u razdoblju od 15. svibnja do 20. kolovoza 2012. godine u protupožarnim aktivnostima ostvarili su 1226 sati leta, ispustili više od 8 000 vodenih bombi, odnosno 40,467 tona vode, te za to potrošili 863,049 litara goriva.

Statistički pregled angažiranja PP NOS OS RH po županijama, te usporedbe sa prošlim godinama možete pogledati u Fotogaleriji.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
osrh.hr (http://www.osrh.hr)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: dzumba on August 22, 2012, 08:40:54 pm
Занимљива је ова синусоида на првом графикону. Кратко је време за неку законистост али могло би се очекивати да ће идуће године бити мало мање пожара, наредне још мање, након ње мало више, а након 4 године још више и од 2012. године (која ће бити нажалост рекордна). Има логике у томе. Када све изгори наредних 2-3 године има мање пожара. Онда зеленило опет нарасте (а људи постану још опуштенији или неодговорнији) па број пожара опет порасте и престигне претходни максимум.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on August 23, 2012, 08:21:12 pm
Požar u Babindubu pokraj Zadra

http://www.jutarnji.hr/pozar-u-babindubu-kraj-zadra/1049382/?foto=1

Jutarnji list fotogalerijaTitle: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: kilezr on August 26, 2012, 09:11:00 pm

 Znam da nije ono što sam obećao, ali, ne mogu da nađem tekst. Evo u zamenu jednog Fildmastera koji istim principom puni rezervoar za PP. dejstvo. Inače su bili pregovori (koji su propali) da se ovaj avion skalapa u" Utvi". Slika ilustruje taj članak.

 [attachment=1]


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on August 27, 2012, 09:21:07 am
Divulje, 27. kolovoza 2012.

Još jedan požarni vikend za protupožarne snage OS RH

Tijekom vikenda od 24. do 26. kolovoza 2012. godine zračne snage PP NOS-a OSRH bile su angažirane na ukupno trideset požarišta duž hrvatskog priobalja, te su intervenirale i na području Bosne i Hercegovine.

[attachment=1]
U petak, 24. kolovoza, pet Canadaira CL-415, dva Air Tractora AT-802A, dva Air Tractora AT-802F i dva transportna helikoptera Mi-8 MTV1 bili su angažirani na deset različitih požarišta:
U području Pazariškog Bakovca kod Kosinja, kod Nerežišća na otoku Braču, u području Nadina, kod mjesta Blace u općini Slivno, u području između Topola i Imotice, pored Komiže na otoku Visu, u području Gornje Ploče kod Udbine, kod Dugobaba u zaleđu Kozjaka, kod Perkovića i u kanjonu Cetine kod mjesta Podgrađe.

Zrakoplovi protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH na požare su u petak ukupno ispustili 249 vodenih bombi, odnosno 1156 tona vode i pritom ostvarili 36 sati i 15 minuta leta.

[attachment=2]
U subotu, 25. kolovoza, šest Canadaira CL-415, dva Air Tractora AT-802A, dva Air Tractora AT-802F i dva transportna helikoptera Mi-8 MTV1 bili su angažirani na devet različitih požarišta:

U području između Topola i Imotice, u području Pazariškog Bakovca kod Kosinja, kod Režića Staja na Svilaji, u području Baljaka na Svilaji, u području Baderne kod Poreča, kod Dicma, u području Sadina sjeverozapadno od Kaštela, u području Galižane kod Vodnjana i kod Prugova.

Zrakoplovi protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH na požare su u subotu ukupno ispustili 394 vodene bombe, odnosno 1928 tona vode i pritom ostvarili 47 sati i 40 minuta leta.

No, osim angažiranja u hrvatskom priobalju, PP NOS su u subotu sukladno Odluci Vlade RH sudjelovale u pružanju pomoći u gašenju velikog šumskog požara u Bosni i Hercegovini. Jedan Canadair CL-415 poletio je sa zadarskog aerodroma u 5,55 sati, te se uputio prema području Velikog i Malog Rujišta nedaleko Mostara. Tamo je djelovao čitavo prijepodne uz jednosatnu stanku zbog punjenja gorivom, a nazad u Hrvatsku vratio se u 13,10 sati.

[attachment=3]
U nedjelju, 26. kolovoza, četiri Canadaira CL-415,  dva Air Tractora AT-802A, jedan Air Tractor AT-802F i dva transportna helikoptera bili su angažirani na jedanaest različitih požarišta diljem priobalja:

U području Pazariškog Bakovca kod Kosinja,  kod Režića Staja na Svilaji, kod Ružića pored Drniša, u području mjesta Švica kod Otočca, u uvali Osibova kod Milne na otoku Braču, u mjestu Kneževići kod Radovina, kod Privlake, kod Selina, na Bilicama pored Šibenika, kod Trbounja i u uvali Jasenovo pored Žaborića.

Zrakoplovi protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH na požare su u nedjelju ukupno ispustili 297 vodenih bombi, odnosno 1422 tona vode i pritom ostvarili 26 sati i 55 minuta leta.

[attachment=4]
[attachment=5]
osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on August 27, 2012, 06:53:56 pm
27.08.2012.

Ministar Kotromanović nagradio pilote protupožarnih snaga

Ministar obrane RH Ante Kotromanović, svojom odlukom od 27. kolovoza 2012. propisao je povećanje naknade za protupožarnu zaštitu pripadnicima Protupožarnih namjenski organiziranih snaga (PP NOS) OS RH neposredno angažiranima u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini.

Uslijed dosadašnjeg rekordnog angažmana zrakoplovnih snaga PP NOS-a OS RH na protupožarnim aktivnostima u ovogodišnjoj protupožarnoj sezoni, odlukom ministra propisano je povećanje dnevnih naknada za razdoblje od 1. kolovoza do 30. rujna 2012.

Tako su odlukom ministra povećane na 300,00 kuna, dnevne naknade za kapetane zrakoplova Canadair CL-415 i helikoptera Mi-8 MTV1 te pilote zrakoplova AirTractor AT802. Dnevna naknada pilota zrakoplova Canadair CL-415, helikoptera Mi-8 MTV1 te drugih pilota na zrakoplovu Air Tractor AT802 sada iznosi 250,00 kuna, a tehničara letača na zrakoplovima Canadair CL-415 i helikoptera Mi-8 MTV1 iznosi 200,00 kuna. Također, odlukom ministra povećan je iznos na 170,00 kuna za dnevnu naknadu glavnog inženjera iz sustava PP NOS HRZ i PZO-a te zrakoplovno-tehničkog osoblja zrakoplova Canadair CL-415 i Air Tractor 802 A/F te helikoptera Mi-8 MTV1.

Protupožarni zrakoplovi PP NOS-a OS RH u razdoblju od 15. svibnja do 20. kolovoza 2012. godine bili su angažirani na ukupno 248 različitih požarišta, ostvarili su 1226 sati leta, ispustili više od 8 000 vodenih bombi, odnosno 40,467 tona vode, te za isto potrošili 863,049 litara goriva.


morh.hr (http://www.morh.hr)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: dzumba on August 28, 2012, 01:28:28 pm
Ако им је ово нека дневница за рад, могу да кажем да је мала. Ако је то додатак на редовну дневницу, плус плата, онда може.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on August 28, 2012, 02:14:13 pm
28.08.2012.

Upućene i pješačke snage PP NOS-a na požarište kod Rudina

Na požarište kod Rudina iznad Kaštela, jučer, 27. kolovoza 2012. u kasnim popodnevnim satima u ispomoć gasiteljima upućene su i pješačke snage Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OS RH, temeljem zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta.

Tako je 60 pripadnika Gardijske motorizirane brigade HKoV-a oko 20,30 sati stiglo u pomoć vatrogascima na požarište kod Rudina, gdje su tijekom noći u smjenama nadzirali požarište. Od jutros je stanje pod nadzorom gasitelja.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
osrh.hr (http://www.osrh.hr)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on August 28, 2012, 03:28:59 pm
http://www.youtube.com/watch?v=HIB0gX84B0w


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on August 28, 2012, 04:01:52 pm
http://www.youtube.com/watch?v=ptZODGJJk1c

http://www.youtube.com/watch?v=0HIUhXEBqlE

http://www.youtube.com/watch?v=iDfeLOT5dAA

http://www.youtube.com/watch?v=_lrISOTXdgcTitle: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on August 29, 2012, 02:11:01 pm
28.09.2012.

Tijekom utorka maksimalni napori PP NOS OSRH na brojnim požarištima

Tijekom utorka, 28. kolovoza 2012. godine zračne snage PP NOS-a OSRH gasile su požar na ukupno dvanaest požarišta duž hrvatskog priobalja, a na jednom požarištu angažirani su i pripadnici kopnene vojske.

Pet Canadaira CL-415, jedan Air Tractor AT-802A, jedan Air Tractor AT-802F i dva transportna helikoptera Mi-8 MTV1 bili su angažirani na požarištima:

•    kod mjesta Sali na Dugom Otoku,
•    u području Rudine-Sadine kod Kaštela,
•    u području Satrića u blizini Peručkog jezera,
•    u području između Putnikovića i Žuljane na poluotoku Pelješcu,
•    kod Otišića na planini Svilaji,
•    u području Brela,
•    kod mjesta Košljun na otoku Pagu,
•    u području Trnbusa u omiškom zaleđu,
•    u blizini mjesta Srima kod Vodica,
•    u području Prpuše kod Šestanovca,
•    u blizini Smokovića,
•    između Trogira i Arbanije na otoku Čiovu.

Zrakoplovi protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH na požare su ukupno ispustili 493 vodene bombe, odnosno 2569 tona vode i pritom ostvarili 31 sat i 10 minuta leta.

Šezdeset pripadnika Gardijske motorizirane brigade Hrvatske kopnene vojske koji su u ponedjeljak, 28. kolovoza u 21,30 sati stigli u pomoć gasiteljima na požarištu u području Rudina kod Kaštela, čitav su dan proveli na zapadnom dijelu požarišta, rame uz rame s vatrogascima, te sudjelovali u sanaciji požarišta.

U večernjim satima, nakon što je požar u potpunosti stavljen pod nadzor gasitelja, pripadnici Gmtbr vraćeni su nazad u matičnu postrojbu.

osrh.hr (http://www.osrh.hr)


Evo malo lijepih fotki od Darka sa facebook grupe

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on August 29, 2012, 02:12:23 pm
[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4][attachment=5]


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on August 30, 2012, 05:19:52 pm
29.08.2012.

Zračne snage PP NOS-a OSRH gasile požare na sedam požarišta

[attachment=1]
Zračne snage protupožarnih namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga RH tijekom 29. kolovoza 2012. godine sudjelovale su u gašenju požara na sedam požarišta duž hrvatskog priobalja.
Četiri Canadaira CL-415, dva Air Tractora AT-802F, jedan Air Tractor AT-802A i jedan transportni helikopter Mi-8 MTV1 bili su angažirani na požarištima:

• u području između Putnikovića i Žuljane na poluotoku Pelješcu
• u području Pazariškog Bakovca kod Kosinja
• kod Otišića na planini Svilaji
• između mjesta Radučić i Oćestovo
• u blizini mjesta Srima kod Vodica
• u području Zadvarja kod Šestanovca
• u blizini Primorskog Doca kod Trogira

Zrakoplovi PP NOS-a OSRH ukupno su ispustili 128 vodenih bomba odnosno 671 tonu vode te su ostvarili 13 sati i 15 minuta leta.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
osrh.hr (http://www.osrh.hr)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on September 03, 2012, 10:37:22 am
03.09.2012.

Zračne snage PP NOS-a: Gašenje požara i let u znak sjećanja na dvanaestoricu poginulih vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog

[attachment=1]
Zračne snage protupožarnih namjenski organiziranih snaga Oružanih anaga RH od 31. kolovoza do 2. rujna 2012. godine bile su angažirane na ukupno šesnaest požarišta duž hrvatskog priobalja.

U petak 31. kolovoza četiri Canadaira CL-415 i dva Air Tractora AT-802A bili su angažirani na osam različitih požarišta:
•    u području Zelembaba kod Knina
•    u području Dazline kod Pirovca
•    u području Radošića u kaštelanskom zaleđu
•    u području Veprica u predgrađu Makarske
•    u području Otišića na sjeveroistočnim obroncima planine Svilaje
•    u području Šestanovca
•    u području Zadvarja kod Šestanovca
•    u području hidrocentrale Kraljevac
Zrakoplovi PP NOS-a OSRH na požare su u petak ukupno ispustili 130 vodenih bombi odnosno 645 tona vode i pritom ostvarili 14 sati i 30 minuta leta na požarištima.

U subotu 1. rujna pet Canadaira CL-415 i jedan Air Tractor AT-802A bili su angažirani na sedam različitih požarišta:
•    u području Miševac na otoku Čiovu
•    u području Papića Briga kod Prgometa
•    u području Ljubotića kraj Brljanskog jezera
•    u području Radašinovaca kraj Vranskog jezera
•    na brdu Mrdakovica pored Vodica
•    u području Maljkova na istočnim obroncima planine Svilaje
•    u uvali Lučica na otoku Kornatu
Zrakoplovi PP NOS-a OSRH na požare su u subotu ukupno ispustili 264 vodene bombe odnosno 1533 tone vode i pritom ostvarili 17 sati i 35 minuta leta na požarištima.

U nedjelju 2. rujna zračne snage PP NOS-a bile su angažirane na samo jednom požarištu. Jedan Canadair CL-415 pedeset je minuta djelovao na požarištu na istočnim obroncima planine Svilaje gdje je ispustio 6 vodenih bombi odnosno 36 tona vode.

U nedjelju u vremenu od 16.50 do 17.40 sati još jedan Canadair CL-415 PP NOS-a bio je angažiran na relaciji Zemunik - Vodice - Zemunik. To je bio let u znak sjećanja na dvanaestoricu poginulih vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog koji su 30. kolovoza 2007. godine poginuli u požaru na otoku Kornatu. Na taj način su OSRH sudjelovale u završnom činu obilježavanja pete godišnjice kornatske tragedije.

Tijekom razdoblja od 15. svibnja do 31. kolovoza 2012. godine šest protupožarnih zrakoplova Canadaira CL-415 u protupožarnim aktivnostima proveli su u zraku 957 sati i 45 minuta uz ostvarena 8 104 leta. Na požarištima su ispustili 7 696 vodenih bombi odnosno 46 176 tona vode, te za to potrošili 892 197 litara goriva.
U istom razdoblju tri protupožarna zrakoplova Air Tractor AT-802A u protupožarnim aktivnostima provela su u zraku 280 sati i 20 minuta uz ostvarenih 1 705 letova. Na požarištima su ispustili 1 595 vodenih bombi, odnosno 4 785 tona vode, te za to potrošili 88 191 litru goriva.
U istom razdoblju dva protupožarna zrakoplova Air Tractor AT-802F u protupožarnim aktivnostima provela su u zraku 249 sati i 20 minuta uz ostvarenih 596 letova. Na požarištima su ispustili 589 vodenih bombi, odnosno 1 767 tona vode, te za to potrošili 60 902 litre goriva.
U istom razdoblju transportni helikopteri Mi-8 MTV1 u protupožarnim aktivnostima proveli su u zraku 163 sati i 30 minuta uz ostvarenih 1 320 letova. Na požarištima su ispustili 1 106 protupožarnih vjedara, odnosno 2 212 tone vode, te za to potrošili 108 184 litara goriva.
Zbrojivši sve, protupožarni zrakoplovi PP NOS-a OSRH u razdoblju od 15. svibnja do 31. kolovoza 2012. godine proveli su u zraku 1650 sati i 55 minuta uz ostvarenih 11 725 letova. Na požarištima su ispustili 10 986 vodenih bombi, odnosno 54 940 tona vode, te za to potrošili 1 149 474 litara goriva.
Zračne snage PP NOS-a OSRH u spomenutom su razdoblju bile angažirane na 332 različitih požarišta, a šest puta bile su angažirane i pješačke snage.
 
osrh.hr (http://www.osrh.hr)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: brodarski on September 09, 2012, 08:02:28 pm
Zapaljena borova šuma i nisko raslinje.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on September 10, 2012, 05:33:46 pm
Vatrogasci Zapovjedništva za potporu OS RH.

[attachment=1]


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on September 12, 2012, 01:06:50 pm
ZRAKOPLOVI PP NOS-A OSRH SUDJELUJU U GAŠENJU POŽARA U HRVATSKOJ I BOSNI I HERCEGOVINI

Dva protupožarna zrakoplova tipa Canadair CL-415 te dva Air Tractora AT-802A Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) 11. rujna 2012. godine bili su angažirani na zadaćama gašenja požara na požarištima u području Mokrog Polja kod Ervenika te u području Modraša na planini Dinari.
Zrakoplovi PP NOS-a OSRH angažirani su na temelju zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta Državne uprave za zaštitu i spašavanje.
Četiri zrakoplova PP NOS-a na dva požarišta su bila angažirana 10 sati i 35 minuta te su na požare ukupno ispustila 60 vodenih bombi odnosno 316 tona vode.

Osim njih, svoje protupožarne aktivnosti nastavila su i dva Canadaira CL-415 PP NOS-a u području Jablanice u Bosni i Hercegovini.

osrh.hrTitle: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: maxo on September 13, 2012, 10:11:41 am
19.09.2012.

Kanader gasio požar kod Kamenskog u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Protupožarni zrakoplov Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (HRZ i PZO) iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH (PP NOS OSRH) 12. rujna 2012. godine angažiran je na zadaći gašenja požara na požarištu kod mjesta Kamensko, 18 kilometara istočno od Trilja u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Požar je ugašen, a zahvatio je 10 hektara trave, niskog raslinja i hrastove šume.
Protupožarni zrakoplov PP NOS-a OSRH angažiran je na zahtjev Vatrogasnog operativnog središta Državne uprave za zaštitu i spašavanje.
S aerodroma u Zemuniku Donjem upućen je prema požarištu u 13.40 sati.
Na požarištu je djelovao od 14.00 do 16.05 sati ispustivši ukupno 8 vodenih bombi odnosno 48 tona vode. Nakon uspješno provedene zadaće vratio se na isti aerodrom, sletio je u 16.35 sati.

[attachment=1]
[attachment=2]
osrh.hr (http://www.osrh.hr)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on October 20, 2012, 10:42:09 am
19.10.2012.

Protupožarna eskadrila dobitnik priznanja "Turistički cvijet"

[attachment=1]
Protupožarna eskadrila 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO dobitnik je posebnog priznanja za izuzetan doprinos i pomoć u sigurnom odvijanju turističke sezone koje dodjeljuje Organizacijski odbor Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske radiotelevizije u sklopu akcije "Turistički cvijet-kvaliteta za Hrvatsku 2012".

Ovim priznanjem odaje se zahvala svim pripadnicima eskadrile na iznimnim naporima u akcijama gašenja požara tijekom ljetnih mjeseci čime su doprinijeli sigurnosti imovine i građana Republike Hrvatske i turista koji  ljetuju u Hrvatskoj.

U ime Protupožarne eskadrile priznanje su u petak 19. listopada 2012. u Dubrovniku u sklopu manifestacije "Dani hrvatskog turizma 2012" preuzeli zapovjednik Protupožarne eskadrile bojnik Davor Turković (pilot) te natporučnik Vedran Vedrić (tehnicar) i satnik Milan Došen (pilot).

Protupožarna eskadrila (PPE) stacionirana je u vojarni Zemunik u sastavu 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO. U svom sastavu ima 6 Canadaira CL 415, 2 Airtractora AT 802 F i 3 Airtractora AT 802 A Fireboss.  PPE osigurava obuku kopilota, kapetana, probnih pilota, nastavnika letenja i letača mehaničara na avionima Canadair CL 415, Airtractor AT 802 A, AF i AT 802 Fireboss za gašenje požara na kopnu, priobalju i otocima, te obuku zrakoplovnih tehničara za održavanje tehnike u I. i II. stupnju. Tijekom protupožarne sezone od 15. svibnja do 31. listopada snage eskadrile podređuju se Protupožarnim namjenski organiziranim snagama Oružanih snaga RH (PP NOS OS RH), koje se svake godine ustrojavaju za provedbu zadaća Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH iz Programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku.

U ovogodišnjoj PP sezoni od 15. svibnja do 1. listopada Protupožarna eskadrila sudjelovala je u gašenju 329 požara. To je najveći broj intervencija u jednoj PP sezoni na požarištima do sada. Najviše požara bilo je u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a snage Protupožarna eskadrila sudjelovale su i tri puta u gašenju požara u Bosni i Hercegovini. U tom je razdoblju ostvareno više od 2400 sati naleta, od čega 1600 sati u izravnom gašenju požara i protupožarnom izviđanju. Utrošeno je oko 1 125 000 litara goriva, te izbačeno 56 500 tona vode. Zrakoplovni tehničari obavili su više od 4000 prijeletnih, poslijeletnih i međuletnih pregleda, 54 periodična pregleda koji se obavljanju svakih 50, 100 i 200 sati, te skoro 500 korektivnih intervencija na avionima. U zadnjih pet godina PPE sudjelovala je u gašenju više od 1300 požara izbacivši na požarišta vode koja odgovara pokrivnom prostoru oko 18.000 nogometnih igrališta.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
morh.hr (http://www.morh.hr)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on October 20, 2012, 10:48:02 am
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
morh.hr (http://www.morh.hr)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on October 20, 2012, 10:55:44 am
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
morh.hr (http://www.morh.hr)

Čestitke momcima iz PPE 93. zb HRZ i PZO. Naravno i ostalima koji su dali svoj obol u borbi protiv požara.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Bozo13 on October 20, 2012, 11:07:22 am
Pridružujem se čestitkama društvo iz PPE 93. :super

Samo tako dalje, i nadam se da čete sledeče sezone imati manje posla.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on October 22, 2012, 06:59:41 pm
21.10.2012.

PRVA PILOTKINJA HRVATSKIH ZRAČNIH SNAGA

Zvuči ludo, ljudi me vole jer bacam vodene bombe

[attachment=1]Dijana Doboš: Sve muško-ženske podjele oko izbora zanimanja nametnuti su i nepotrebni stereotipi

Ovo ljeto za Dijanu Doboš bilo je dugo, suho, vruće i - vatreno. Zapravo, ona će radije reći ‘požarno’ jer ipak razgovaramo s jedinom ženom u Hrvatskoj i jednom od rijetkih u Europi koja je pilot protupožarnog zrakoplova kanadera. No, nije Dijana samo u tome prva. Ova simpatična 36-godišnja Slavonka prva je pilotkinja hrvatskih zračnih snaga uopće, ali i prva žena koja je letjela u vojnoj akrobatskoj skupini HRZ.

Do danas, u povijesti zrakoplovstva svega je pet žena na svijetu koje su se bavile akrobatskim letenjem! A ova iz naše priče dobila je rijetku čast da se jedna od akrobatskih figura, koju ovi nebeski majstori izvode u zraku, nazove njezinim imenom - Dija. Sve nabrojeno dokazuje kako se krhka, ali odlučna bojnica Doboš u izrazito muškom okruženju vojnog zrakoplovstva i više nego dobro snalazi. Ako nju pitate, sve te muško-ženske podjele nametnuti su i nepotrebni stereotipi s kojima ona, uvjerili smo se, vrlo lako izlazi nakraj.

- Meni su ljudi oduvijek bili osobe, a ne muškarci i žene. Ne volim nikakva tipiziranja te vrste. I ja letim kao pilot, a ne kao žena. Svatko od nas je individualac, ali u svakom muškarcu ima malo žene i obrnuto. To vam mogu sa sigurnošću reći nakon ovoliko godina druženja s muškarcima – smije se Dijana.

U 93. zrakoplovnoj bazi na Zemuniku, gdje je sjedište protupožarne eskadrile i njezino radno mjesto kad nije u zraku, sezona traje još kojih 10-ak dana. Ali, samo na papiru. Ljetnu ludnicu već je dobrano zamijenio pravi jesenski “zen”, kanaderi su parkirani na stajanci, a kišni oblaci koju se nadvili nad bazom bili su znak kako “protupožarci” toga dana sigurno neće u akciju.

I taman kad smo pomislili kako će je kišne kapi razveseliti, Dijana nam odgovara:

- Ne volim kišu. Kiša znači da nema letenja.

Otkako je 2008. sjela u 20 tona tešku žutu grdosiju, čije je puno ime Canadair CL-415, za Dijanu je ovo bilo ljeto bilo definitivno najveći izazov. Povratak nakon rodiljnog dopusta, za sretnu mamu dvogodišnjeg sinčića, bio je pravo vatreno krštenje. Priznat će, bilo je teško i opasno. I u zraku i na moru, pogotovo kad vjetar je dizao velike valove.

Gadno u Istri

- Visoka temperatura, velika zadimljenost, vatra koja se naglo širi, diže u zrak ptice i kukce. Sve to leti zajedno s nama. Često se znalo dogoditi da je požar bio blizu neke marine. Tamo gdje mi moramo pokupiti more, ljudi voze skutere, plove jedrilice... a mi nemamo semafor da ih zaustavimo. Kako se snalazimo? Svakako. Pokušavamo ih izbjeći, a ako nam ne ide za rukom, onda zovemo pomorsku policiju. Uz radiovezu s vatrogascima na zemlji i druge naše kolege na nebu, i to sve na jednom zgusnutom prostoru punom dima u kratko vremenskom roku...

Da, može se reći da je to što radimo poprilično opasno - prepričava nam Dijana svoje uobičajene radne uvjete. Pitanje se nameće samo od sebe. Kako se nosite s time?

[attachment=2]
- Jednostavno. Dok ste gore, ne razmišljate o tome jer ste za takve situacije obučeni. Znate da je cilj ugasiti vatru i pritom nikoga ne ozlijediti. Ono što se može, rješavate rutinski, a ostalo svojom kreativnošću - mirno odgovara pilotinja kojoj je upravo jedna takva situacija, veliki požar u unutrašnjosti Istre, još uvijek u friškom sjećanju.

- Bio je kraj ljeta, taj dan bila je ludnica. Gorjelo je po cijeloj obali, svi su avioni bili u zraku, a mi smo kao jedina posada poslani u Istru. Kad smo došli na teren, promjer požarišta bio je oko 600 metara, a mjesto odakle smo trebalo pokupiti vodu kojih deset minuta daleko.

Kad smo se vraćali s vodom i okrenuli avion prema požarištu, imali smo što vidjeti. Požar se pomakao za čak dva kilometra, ispod nas gljiva velika kao atomska bomba! Taj smo požar gasili sedam sati, a za to vrijeme vatra se pomakla za tri sela. Gasili smo tako nisko i toliko u blizini kuća da smo mogli vidjeti ljude kako trče iz svojim domova jer im se vatra već bila opasno približila. Na kraju dana, zajedničkim snagama nas u zraku i vatrogasaca na kopnu, ipak smo ga uspjeli ugasiti - priča Dijana.

Prije nego se priključila “protupožarcima” Dijana je sedam godina radila kao nastavnik letenja, iza nje je bilo četiri godine staža u akro grupi, ali i sve više želje za promjenom. Da iskustvo koje je sakupila i praktično iskoristi u nekoj operativnoj postrojbi. Mogla je birati: MIG-ovi ili protupožarna eskadrila.

Znajući da budućnost mlazne avijacije u nas baš i nije ružičasta, Dijana nije puno dvojila. Odluka je pala na - kanadere. U posadi je na mjestu kopilota, a njezina je uloga da avion dovede u što povoljniji položaj kad njezin kapetan donese odluku o izbacivanju vode na požarište. Kako ona slikovito opisuje raspored posla, kapetan kanadera drži volan, a kopilot gas. Dodatan joj je motiv za ulaz u “protupožarce”, kaže, bio osjećaj da radi nešto dobro. I plemenito.

- Ludo zvuči da vas ljudi vole zato što im bacate vodene bombe. Ali, istina je. Ljudi nas vole kad napravimo svoj posao i to je baš super! - smije se simpatična Slavonka. A koliko ih cijene, govori i posebno priznanje koje će cijela eskadrila dobiti od Hrvatske turističke zajednice za savršeno odrađen posao u ljetnoj sezoni. Bolji kraj vatrenog ljeta nisu ni mogli zamisliti.

Pogled odozgo na Tenju

Dijanina ljubav prema letenju proizišla je iz tužne prognaničke priče koju je proživjela kao djevojčica iz Tenje.

- Znate kako djeca imaju svakojake lude želje i ideje? Tako sam ja negdje u Osijeku vidjela oglas za padobranstvo i pomislila kako bi to mogao biti dobar način da barem iz zraka ponovno vidim svoju kuću u Tenji. Tako sam zapravo prvi put otišla na aerodrom, tamo vidjela svakakve letjelice, avione, zainteresirala se i krenula letjeti na cessni.

Bio je to početak četvrtog razreda moje srednje škole i pitanje o mojoj budućnosti nekako se nametnulo samo od sebe. A ja sam mislila kako bi baš bilo lijepo da mi hobi postane posao - prisjeća se Dijana. Tako je i bilo. Ubrzo, 1994. godine upisala sam smjer aeronautike i postala dio trećeg naraštaja vojnih pilota.

S pilotom u braku

Slavonka Dijana već godinama ima zadarsku adresu gdje živi sa sinčićem i suprugom, s kojim dijeli život, ali i zanimanje. Kako funkcionira životno partnerstvo dvoje vojnih pilota, pitamo je.

Jako dobro, kaže Dijana, dodajući kako im baš činjenica da dijele i profesionalni put, značajno olakšava svakodnevnu organizaciju života.

- Tajna svega je dobra komunikacija i razumijevanje. On najbolje zna što ja proživljavam, a kod ovog specifičnog posla, to je jako važno. To nije nešto što odradite osam sati i odete doma, već nešto što vas prati svih 24 sata. Tako smo naučeni otkad smo bili kadeti i zato ta druga osoba, koja zna o čemu govorite i što vas muči, može puno pomoći. Upravo zato što se dobro razumijemo možemo si dobro organizirati život - kaže Dijana.
 

Ana VUČETIĆ ŠKRBIĆ, Foto: Luka GERLANC / CROPIX, Slobodna Dalmacija (http://www.slobodnadalmacija.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Jester on January 17, 2013, 08:23:23 pm
Kratki video vježbe održane prošlo ljeto
http://www.youtube.com/watch?v=Y-yWxbzJGKo


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: airbag on January 19, 2013, 07:25:01 pm
Kad japanac Tokunaga radi poso


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: brodarski on January 19, 2013, 07:59:15 pm
Nekadašnji zapovjednik PP NOS-a objašnjava kolegi kolike je brancine u Savi lovio.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on February 16, 2013, 04:56:32 pm
15.2.2013.

Započele pripreme za Protupožarnu sezonu 2013.


U 93. zrakoplovnoj bazi HRZ i PZO (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=7151.0) u vojarni Zemunik u petak 15. veljače 2013. održan je radni sastanak na temu "Priprema protupožarne sezone 2013. godine" na kojem su sudjelovali zamjenik zapovjednika Zapovjednog operativnog središta Glavnog stožera OS RH (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=13810.0) brigadir Zlatko Ferenčević, načelnik stožera HRZ i PZO brigadir Miroslav Kovač, zapovjednik 93. zrakoplovne baze pukovnik Karol Lučan te drugi časnici uključeni u pripremu i provedbu ovogodišnje PP sezone.

Na sastanku se razgovaralo o organizacijskim i tehničkim pripremama, koordinaciji sa zemaljskim vatrogasnim snagama kao i strukturi organizacije i vođenja i zapovijedanja zračnim snagama tijekom ove PP sezone, a sve u cilju poduzimanja kvalitetnih priprema za punu spremnost angažmana i kroz ovu PP sezonu.

I ove godine baza u Zemuniku sudjelovat će u gašenju požara iz zraka sa dvije eskadrile: Protupožarnom eskadrilom baziranom u matičnoj vojarni Zemunik u sastavu koje je 6 Canadaira CL -415 i 5 Airtractora AT 802 A/F i Eskadrilom transportnih helikoptera sa lokacije u vojarni "Knez Trpimir" u Divuljama kod Splita koja osigurava 2 helikoptera Mi-8 MTV-1.

Ove eskadrile i sada su u stalnoj pripravnosti sa po jednom posadom na kanaderu, zračnom traktoru i helikopteru MI-8 za slučaj potrebe angažmana. Tako su do  službenog početka sezone (15. svibnja) prošle godine zračne snage HRZ i PZO sudjelovale u gašenju 81 požara, a tijekom prošlogodišnje PP sezone zabilježen je najveći broj angažmana zračnih protupožarnih snaga, na 374 požarišta sa ostvarenih 2550 sati naleta.

Zapovjednik Protupožarne eskadrile bojnik Davor Turković posebno je naglasio značenje optimizacije uporabe snaga kroz taktiku gašenja koju eskadrila koristi uz načelo „više je manje“ te je na praktičnim primjerima pojasnio kako je operativno i tehnički bolje na požarište uputiti tri kanadera koji će gasiti dva sata nego dva kanadera koji će gasiti 3 sata. Također, pravodobna uporaba zračnih traktora može pridonijeti uspješnosti gašenja požara i ostavlja prostora za učinkovitija planiranja angažiranja sveukupnih snaga koje djeluju u PP sezoni, istaknuo je bojnik Turković.

Zaključno je istaknuto kako će se stručna zapažanja i prijedlozi prezentirani na sastanku, ugraditi i primjenjivati kroz sustav zapovijedanja i planove uporabe snaga za provedbu zadaća PP sezone.

morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on February 25, 2013, 05:15:57 pm
22.2.2013.

Obuka novih pilota protupožarnih avaiona

[attachment=1]
U Protupožarnoj eskadrili 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO u vojarni Zemunik u petak 22. veljače 2013. započela je letačka obuka pilota za avione Canadair CL-415 i Airtractor AT 802 A/F.

Ovim obukama osigurava se neophodan kadar za protupožarne avione za zadaće gašenja požara iz zraka. Letačkoj obuci prethodila je provedba tehničke učionice i primijenjene teorije za pojedini tip aviona, a kroz naredni period uključujući i protupožarnu sezonu provodit će se vježbe letenja u sklopu preobuke pod stručnim vodstvom nastavnika letenja Protupožarne eskadrile.

Letačka preobuka na kanaderima obuhvaća usvajanje znanja, vještina i navika neophodnih za upravljanje avionom CL-415 pri vizualnom, instrumentalnom i noćnom letenju, a provodi se kroz tri stupnja letačke obuke kojom piloti stječu odgovarajuću kategoriju letačke spremnosti i obuke za dodatno osposobljavanje. Po polazniku je predviđeno 85 sati naleta od čega po 30 sati na vodenim površinama i na požarima. Završetkom preobuke piloti dobivaju zvanje kopilota na kanaderima, dok dodatno osposobljavanje uključuje obuku za kapetane i probne pilote.

Obukom na zračnim traktorima piloti se osposobljavaju za sigurno slijetanje na vodene površine, uzimanje vode i pravilno upravljanje avionom AT-802A Fire Boss u zadaćama gašenja požara, protupožarnog izviđanja i izvođenja letova za prikazivanje manevarskih mogućnosti aviona i pilota. Organizacija letačke obuke podijeljena je kroz temeljnu, višu i posebnu fazu, a traje oko 18 letačkih tjedana.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on March 04, 2013, 10:18:46 pm
Iznad poljudske ljepotice...

[attachment=1]


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Gazda on March 04, 2013, 10:26:37 pm
Zgodno.Kad je ovo bilo Leute?


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on March 04, 2013, 10:49:18 pm
Trebalo bi biti 5.10.2008.

http://www.youtube.com/watch?v=TKNOYNelM90

Stvarno atraktivno.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on March 08, 2013, 06:12:27 pm
8.3.2013.

Osposobljavanje za navođenje PP zrakoplova u Zemuniku

[attachment=1]
U 93. zrakoplovnoj bazi HRZ i PZO (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=7151.0) u vojarni Zemunik u petak 8. ožujka 2013. godine provedeno je osposobljavanje voditelja intervencija za navođenje protupožarnih zrakoplova.

U stručnom programu osposobljavanja sudjelovali su vatrogasni zapovjednici vatrogasnih zajednica Istarske, Primorsko-goranske, Ličko-senjske, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije te Državne uprave za zaštitu i spašavanje (DUZS).

Programu osposobljavanja nazočili su ravnatelj DUZS-a Jadran Perinić, načelnik stožera HRZ i PZO brigadir Miroslav Kovač, zapovjednik 93. zrakoplovne baze pukovnik Karol Lučan, glavni vatrogasni zapovjednik RH Slavko Tucaković te načelnica Učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanja (http://www.duzs.hr/cpage.aspx?page=service.aspx&pageid=42) Ljerka Kopričanec-Matijevac.

Pozdravljajući sudionike osposobljavanja, brigadir Kovač istaknuo je da je ovo prvi verificirani stručni oblik osposobljavanja neposrednih rukovoditelja gašenja požara kojim se želi poboljšati sustav vođenja i zapovijedanja te unaprijediti koordinacija zemaljskih i zračnih snaga u gašenju požara. Poseban naglasak brigadir Kovač je stavio na pravilnu i racionalnu uporabu protupožarnih zrakoplova tijekom ovogodišnje protupožarne sezone, a ovakvi oblici osposobljavanja, susreta i kontakata najbolji su način kako to ostvariti i u praksi.

Ravnatelj DUZS-a Jadran Perinić ukazao je na značaj pokrenutog programa stručnog osposobljavanja za područje cijele RH na kojem su zajednički radili stručni timovi DUZS-a, Hrvatske vatrogasne zajednice i Oružanih snaga RH. „Program je iznjedren u formi seminara i vrlo je važno postići interakciju ljudi koji zapovijedaju i vode akcije gašenja požara, a Zemunik je mjesto gdje možemo čuti najstručnija znanja i iskustva o zračnoj potpori koju imamo u gašenju požara“, istaknuo je Perinić te zaključio kako smo unatoč najvećem broju zabilježenih požara tijekom prošlogodišnje protupožarne sezone stizali priskočiti u pomoć i u inozemstvu upućujući naše zračne snage u Bosnu i Hercegovinu i Grčku.

Voditelj Programa osposobljavanja je zapovjednik Državne vatrogasne intervencijske postrojbe i pomoćnik vatrogasnog zapovjednika za priobalje Tomislav Vuko, dok su stručni predavači osposobljavanja voditelja intervencija za navođenje zrakoplova bojnik Davor Turković, zapovjednik Protupožarne eskadrile i satnik Stjepan Jović, pilot iz Eskadrile transportnih helikoptera 93. zrakoplovne baze.

Tijekom godine planirana su još tri ciklusa stručnog osposobljavanja županijskih vatrogasnih zapovjednika i zapovjednika javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava čime će se sveukupno osposobiti oko 150 vatrogasnih voditelja za navođenje protupožarnih zrakoplova Canadair CL-415, Airtractora AT-802 i helikoptera MI-8 MTV.

[attachment=2]
morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Jester on March 18, 2013, 05:25:44 pm
jedno pitanje pa ako netko zna odgovor ili pojasni, u Subotu je jedno požarište poviše Omiša bio upućen Kanader no čim je došao morao se vratiti nazad, rečeno je da je prevelika razlika u temperaturi bila iznad požarišta te u samom zraku a taj dan je i bilo prohgladno puhala je bura ,kao da nije imao uzgona pa je propadao, tako su bar rekli  ::)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on April 01, 2013, 05:37:02 pm
31.3.2013.

OTKRIVAJU KANADERE    

Discovery Channel u zrakoplovnoj bazi Zemunik
      
[attachment=1]
Poznata svjetska TV kuća Discovery Channel namjerava snimati jednu od svojih emisija u 93. zrakoplovnoj bazi u Zemuniku. Za svoj serijal "World's Top Five", novinare Discovery Channela napose zanima protupožarni zrakoplov Canadair ili po novome Bombardier, najbolja letjelica takve vrste na svijetu.

Blizina mora

Hrvatska u svojoj zračnoj "floti" ima šest zrakoplova tipa CL 415 što je po broju tih letjelica, svrstava uz bok daleko razvijenijih zemalja. Eksploatacija tog zrakoplova vrlo je zanimljiva i za novinare mnogih svjetskih časopisa koji su ovih dana iskazali želju za posjetom PP eskadrili. Kao što je poznato, nakon kornatske tragedije tadašnja Vlada RH kupila je još dva kanadera i četiri airtractora plativši ih ukupno 70-ak milijuna eura.

Hrvatska je tako optimizirala svoje zračne protupožarne snage što se posebice odnosi na broj najvećih zrakoplova, canadair CL 415. Posebno je zanimljiv način gašenja požara na otvorenom, napose zbog blizine velikih vodenih površina što umnogome, pojeftinjuje gašenje kanaderima u Hrvatskoj. Osim blizine mora, u sjevernoj Dalmaciji, dakle u neposrednoj blizini zračne baze u Zemuniku, postoje tri velike akumulacije, Peručko, Vransko i Prokljansko jezero koje umnogome olakšavaju gašenje požar i u unutrašnjosti ovog dijela priobalja. Svoju vještinu, hrvatski piloti su pokazali i prošlo ljeto kad su zahvaćali vodu iz npr. Neretve i akumulacija u BiH. Poznato je da hrvatski piloti kanadera spadaju među najbolje na svijetu zbog prilično dugog trajanja njihove izobrazbe i velikog broja naleta na požarište. Naime, svaki hrvatski pilot je završio obuku i za borbenog pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Hrvatski piloti rekorderi

Hrvatski piloti vlasnici su i nekoliko svjetskih rekorda u broju naleta na požarište i broju izbačenih vodenih bombi u jednom danu. Sve su to, čini se, dobro proučili u Discovery Channelu kad su nedavno odaslali pismo namjere MORH-u pod čijom ingerencijom je PP-eskadrila. Priča o hrvatskih zračnim vatrogascima bila je poznata tek uskom krugu zaljubljenika u zrakoplovstvo. Zahvaljujući modernim tehnologijama i društvenim mrežama, priču o hrvatskim kanaderim najviše su proširili zrakoplovni entuzijasti, spotteri i novinari, između ostalih i fotografije svjetski poznatog "air to air" fotografa Katsuhika Tokunage. Stoga će emisija Discovery Cannela biti još jedna prilika za veliku promociju Hrvatske u svijetu.


Piše: Zadarski list, Foto: 057info
Izvor: 057info (http://www.057info.hr)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on April 12, 2013, 06:46:12 pm
12.4.2013.

Bojnik Turković na konferenciji o gašenju požara iz zraka u Francuskoj
 
[attachment=1]
Zapovjednik Protupožarne eskadrile 93. zrakoplovne baze HRZ-a i PZO-a (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=7151.0) bojnik Davor Turković 10. i 11. travnja 2013. godine sudjelovao je na međunarodnoj konferenciji „Aerial Firefighting Conference“ u Aix-en-Provence u Francuskoj u organizaciji institucije Tangent Link.

Riječ je o stručnom susretu predstavnika više od 20 zemalja svijeta iz područja protupožarne zaštite i gašenja požara iz zraka. Uz izložbeni dio i predavanja o najnovijim dostignućima i tehnologijama protupožarne opreme i tehnike sudionici su imali prigodu pratiti i demonstracije gašenja požara iz zraka, a poseban dio konferencije iskorišten je i za razmjenu iskustava kroz naučene lekcije iz dosadašnjih operacija gašenja velikih šumskih požara.

Bila je ovo prigoda i za bolje upoznavanje ne samo proizvođača, operatera i davatelja usluga nego i pilotskog osoblja s iskustvom gašenja požara iz zraka, a Hrvatska je uz uspješnost u zaštiti i gašenju požara tijekom protupožarne sezone prepoznata i kao zemlja koja je sa svojim zračnim snagama u više navrata sudjelovala u gašenju požara u drugim zemljama (Grčka, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Izrael).

[attachment=2]
osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on April 17, 2013, 10:17:00 pm
17.4.2013.

Prvi samostalni letovi i trenaža pilota na Airtractorima

[attachment=1]
U Protupožarnoj eskadrili (PPE) 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO-a u vojarni Zemunik danas 17. travnja 2013. uspješno su provedeni prvi samostalni letovi na Airtractoru AT-802 A/F ("točkaš") kojima se piloti osposobljavaju za gašenje požara iz zraka.

Također, protupožarni piloti provode i trenažne letove u sklopu priprema za ovogodišnju protupožarnu sezonu koja započinje 15. svibnja.

Prvim samostalnim letovima na avionu Airtractor AT-802 A/F prethodila je temeljna obuka, a nakon završetka navigacijskog, instrumentalnog i noćnog letenja slijedi osposobljavanje rada s vodom kao i gašenja požara kao vrhunac u obuci pilota protupožarnih zrakoplova.

Nakon stečenog iskustva na AT-802 A/F piloti se sukladno potrebama eskadrile upućuju na obuku na AT-802 A Fire Boss („na plovcima“), a specifičnost obuke na ovom tipu protupožarnih aviona je u tome što postoje samo jednosjedi te nema klasičnog načina obuke kao na ostalim tipovima aviona u HRZ i PZO na kojima pilot leti s nastavnikom letenja što obuku čini iznimno zahtjevnom i od prvih letova podrazumijeva punu samostalnost pilota u donošenju i procjeni odluka za vrijeme leta.

Navedenim obukama i trenažama osigurava se potrebiti letački kadar protupožarnih aviona za zadaće gašenja požara iz zraka. Protupožarna eskadrila raspolaže sa 6 Canadaira CL-415 i 5 Airtractora AT-802 A/F.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on April 20, 2013, 04:12:44 pm
19.4.2013.

Discovery Channel snima hrvatske kanadere

[attachment=1]
Televizijska kuća Discovery Channel započela je danas 19. travnja  2013. u Protupožarnoj eskadrili (PPE) 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=7151.0) u vojarni Zemunik snimanje reportaže o hrvatskim kanaderima i protupožarnim posadama.

Snimanje hrvatske eskadrile kanadera obavlja se za serijal "World's Top Five" koji će biti emitiran tijekom ove godine.

Novinarskoj ekipi Discovery Channel's demonstriran je rad hrvatske posade i tehničke mogućnosti Canadaira CL-415 uzimanjem i ispuštanjem vode u zadarskom kanalu, a svoja iskustva iz gašenja požara prezentirali su im zapovjednik PPE bojnik Davor Turković i glavni inženjer održavanja tehnike u eskadrili natporučnik Matko Rušev.
Pri izboru Hrvatske za snimanjem popularnog televizijskog serijala britanska novinarska ekipa rukovodila se brojem operacija koje hrvatske protupožarne posade izvode na kanaderima obzirom da zbog blizine obale izvode najveći broj ispuštanja „vodenih bombi“ u odnosu na ostale svjetske posade.

„Već pri prvom kontaktu osjetili smo pozitivne vibracije sa hrvatske strane i vrlo brzo smo riješili administrativne procedure. Prvi sati rada su jako dojmljivi, visoki profesionalizam i nadasve prepoznatljiva osposobljenost hrvatskih posada potvrđuje naše dobre procjene pri izboru Hrvatske u prezentaciji aviona Canadair CL-415“, iznijeli su dojmove iz Zemunika novinari Discovery Channela.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
morh.hr (http://www.morh.hr/)


18.4.2013.

Kanader i Airtractor gase požar na Korčuli

Jedan Canadair CL-415 i jedan Airtractor AT-802 A Fire Boss iz sastava 93. zrakoplovne baze HRZ-a i PZO-a iz vojarne Zemunik 18. travnja 2013. godine upućeni su danas oko podne na gašenje požara na prostoru između Čare i Smokvice na Korčuli.

Od početka godine zračne snage HRZ-a i PZO-a bile su angažirane pet puta u gašenju požara.

osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: brodarski on April 20, 2013, 05:57:14 pm
PP sezona je po Godišnjem planu počinjala 20. travnja. Od danas bi morale teći dnevnice.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on May 05, 2013, 12:34:14 pm
3.5.2013.

Ispitni letovi pilota protupožarnih aviona

[attachment=1]
U Protupožarnoj eskadrili 93.  zrakoplovne baze HRZ i PZO u vojarni Zemunik danas 3. svibnja 2013. uspješno su provedeni ispitni letovi pilota na avionima Canadair CL-415 i Airtractor AT-802 A/F.

Tako su trojica pilota ispitnim letom završili ciklus obuke prvog razdjela letenja na Canadairu CL-415 dok je jedan pilot na Airtractoru AT-802 A/F izveo prvo samostalno ispuštanje "vodene bombe" na ciljeve na zemlji (simulirano područje požarišta).

Pilotima slijedi obuka po novim razdjelima letenja čime se osigurava neophodan kadar za protupožarne avione za zadaće gašenja požara iz zraka.
Uz navedene obučne letove Protupožarna eskadrila intenzivirala je i trenažne letove posada na kanaderima i airtraktorima kao dio priprema za ovogodišnju protupožarnu sezonu koja počinje 15. svibnja.

[attachment=2]
[attachment=3]
morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on May 15, 2013, 06:04:09 pm
Protupožarna sezona 2013.

[attachment=1]
OS RH u PP sezoni 2013.

Sukladno Programu aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2013. donesen je Operativni plan angažiranja OS RH u gašenju šumskih požara u 2013. godini, kojim je propisano djelovanje OS RH u cilju pravovremenih i kvalitetnih priprema i učinkovitog djelovanja tijekom protupožarne sezone te utvrđuje način postupanja snaga pri gašenju požara.

U Oružanim snagama RH za provođenje protupožarnih aktivnosti PP sezone 2013. uključeno je:

-   Zapovjedno-operativno središte GS OS RH
-   Grane OS RH (HKoV, HRZ i PZO, HRM)
-   Zapovjedništvo za potporu (ZzP)
-   Bojna za specijalna djelovanja (BSD)

Sustav zapovijedanja i angažman Protupožarnih namjenski organiziranih snaga (PP NOS OS RH) provodit će se u vrijeme trajanja ovogodišnje protupožarne sezone, od 15. svibnja do 31. listopada 2013. preko Zapovjednog operativnog središta Glavnog stožera OS RH (ZOS GS OS RH).

93. zrakoplovna baza HRZ I PZO u Zemuniku sudjelovat će u gašenju požara iz zraka sa dvije eskadrile:

- Protupožarnom eskadrilom baziranom u matičnoj vojarni Zemunik u sastavu koje je 6 Canadaira CL -415 i 5 Airtractora AT 802 i
- Eskadrilom transportnih helikoptera sa lokacije u vojarni „Knez Trpimir“ u Divuljama kod Splita koja osigurava 2 i po potrebi više helikoptera Mi-8 MTV-1.

I do službenog početka PP sezone 15. svibnja, ove dvije eskadrile u stalnoj su pripravnosti, sa po jednom posadom na kanaderu, zračnom traktoru i helikopteru MI-8 za slučaj potrebe angažmana.

Do 10. svibnja ove godine zračne snage 93. zrakoplovne baze bile su angažirane na 10 požarišta (prošle godine do početka PP sezone na gašenju 81 požara).

Operativni razmještaj PP NOS OS RH

[attachment=2]
morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on May 15, 2013, 06:06:10 pm
Angažiranje snaga

Sustav zapovijedanja i angažman Protupožarnih namjenski organiziranih snaga (PP NOS OS RH) u ovogodišnjoj protupožarnoj sezoni provodit će se preko Zapovjednog operativnog središta Glavnog stožera OS RH (ZOS GS OS RH).

U praksi to znači:

Centar za koordinaciju, vođenje i gašenje požara, Državnog centra zaštite i spašavanja u kojem se stalno nalazi i časnik koordinator HRZ i PZO za angažman zračnih snaga, a nalazi se u Divuljama, upućuje zahtjev za angažiranjem snaga OS RH Zapovjednom operativnom središtu GS OS RH koje izdaje zapovjedi za angažiranjem zračnih snaga Operativnom središtu 93. zrakoplovne baze te po potrebi angažman snaga PP NOS HKoV i PP NOS HRM.

Operativno središte 93. zrakoplovne baze (vojarna Zemunik) proslijeđuje zapovijed za angažman protupožarnih aviona (Canadair CL-415 i Airtractor AT-802 iz sastava Protupožarne eskadrile, vojarna Zemunik) i angažman helikoptera (Mi-8 MTV  iz sastava Eskadrile transportnih helikoptera, vojarna „Knez Trpimir“, Divulje).

Organizacijska struktura PP NOS OS RH

[attachment=1]

Organizacijska struktura zračnih snaga HRZ i PZO

[attachment=2]
morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on May 15, 2013, 06:14:59 pm
13.5.2013.

Vatrogasna vježba spremnosti za protupožarnu sezonu sezonu "Ljeto 2013"

[attachment=1]
U vježbi "Ljeto 2013" koja je danas 13. svibnja 2013. održana u zadarskoj zračnoj luci prezentirana je spremnost snaga za ovogodišnju protupožarnu sezonu.

Gašenjem požara otvorenog prostora i spašavanjem iz vatrenog okruženja, zemaljske i zračne PP snage koje su sudjelovale u vježbi pokazale su profesionalnost, osposobljenost, pripremljenost i učinkovito djelovanje na požarištu. U sklopu vježbe provjereno je i koordinirano djelovanje snaga koje sudjeluju u protupožarnoj sezoni, zapovijedanje vatrogasnim snagama na terenu kao i združeno djelovanje snaga angažiranih na požarištu. 

"Puno vam hvala na opasnom, časnom i važnom poslu koji radite za mali novac. Posao u kojem izlažete svoj život je slabo plaćen i trenutno ne možemo puno bolje. Čim budemo mogli prvi ste na redu.", kazao je premijer Milanović sudionicima vježbe. Pozvao ih je i da rade posao prema najvišim standardima struke te dodao kako upravo ta sigurnosna diplomacija i sigurnosna suradnja stvara od njih profesionalce čije će se znanje, iskustvo i umijeće možda moći i dobro ponuditi izvan granica naše zemlje.

Uz predsjednika Vlade vježbu su pratili i izaslanik Predsjednika RH Zlatko Gareljić, ministar obrane Ante Kotromanović, ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić, ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje Jadran Perinić, zamjenik načelnika GS OSRH-a kontraadmiral Ante Urlić i drugi civilni i vojni dužnosnici.

Ravnatelj DUZS-a Jadran Perinić je istaknuo kako požara nažalost ima sve više, te se nužno neprekidno uvježbavati. "Mislim da smo i ovom vježbom pokazali kako različite snage, počevši od OSRH-a, snaga koje imamo u jedinicama lokalne i područne samouprave zaključno s nacionalnom razinom doista mogu skladno djelovati i odoljeti najvećim izazovima. Svi mi ovdje zajedno dajemo sigurnost, a svi vi koji radite na terenu tome dajete dodatnu vrijednost."

Vježbu je uz suorganizatora Ministarstvo obrane, organizirala Državna uprava za zaštitu i spašavanje, a u njoj su uz vatrogasne postrojbe sudjelovale i snage HRZ i PZO-a i to Canadairi, Air Tractori i transportni helikopter Mi8 čiji je angažman najčešće nezaobilazan u gašenju šumskih i požara otvorenih prostora.

Inače OSRH će u PP sezoni 2013. sudjelovati sa 231 pripadnikom. U skladu s Operativnim planom (OPLAN) angažiranja OS RH u gašenju šumskih požara u ovogodišnjoj PP sezoni, PP NOS OSRH od 1. svibnja stavljen je pod operativni nadzor Zapovjedno operativnog središta GS OSRH-a.
Zadaće PP NOS OSRH su brojne i kreću se u rasponu od pružanja pomoći i potpore vatrogasnim postrojbama u gašenju šumskih požara i požara otvorenog prostora iz zraka i sa zemlje, prevoženja i potpore gasiteljima, evakuacije i opskrbe ugroženog stanovništva, pa do potraga i spašavanja i druge.

Za PP sezonu 2013. godine u Divuljama će biti ustrojen Centar za koordinaciju, vođenje i gašenje požara (dosadašnje Operativno vatrogasno zapovjedništvo - Divulje) u čijem će sastavu uz djelatnike DUZS-a biti i koordinator HRZ i PZO-a.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Jester on May 15, 2013, 08:09:39 pm
Zahtjev za dizanjem zračnih snaga iz DUZS-a u Divuljama,odnosno veza prema zračnoj bazi u Divuljama ide preko ovog telefona :)
[attachment=1]


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: dzumba on May 15, 2013, 08:32:19 pm
Добар стари пољски телефон са додатним бројчаником. Ништа му не фали.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on July 05, 2013, 05:14:13 pm
5.7.2013.

Osvrt na dosadašnji tijek protupožarne sezone
 
Zračne snage HRZ-a i PZO-a iz sastava 93. zrakoplovne baze (http://www.paluba.info/smf/index.php/topic,7151.0.html) sudjelovale su od početka ovogodišnje Protupožarne sezone (PPS) u gašenju dva požara.

U gašenju požara u Sumartinu na otoku Braču (13.06.) bila su angažirana dva Canadaira CL-415, dok su drugi požar u Uskoplju kod Cavtata (21.06) također gasila dva Canadaira CL-415.
Prvu polovice godine kao i početnu fazu ovogodišnje PPS obilježava mali broj izbijanja požara zbog bioklimatskih uvjeta (12 požara na kojima su bile angažirane zračne snage). Inače, službena PPS traje od 15. svibnja do 31. listopada 2013. godine.

Manji broj angažiranosti na požarištima letačke posade su uz redovita dežurstva i pripravnosti iskoristile i za provedbu započetih obučnih aktivnosti u osposobljavanju i usavršavanju osoblja.

I ove godine baza u Zemuniku sudjeluje u gašenju požara iz zraka s dvije eskadrile:
• Protupožarnom eskadrilom baziranom u matičnoj vojarni Zemunik u sastavu koje je 6 Canadaira CL -415 i 5 Airtractora AT 802 i
• Eskadrilom transportnih helikoptera s lokacije u vojarni „Knez Trpimir“ u Divuljama kod Splita koja osigurava 2 i po potrebi više helikoptera Mi-8 MTV-1.

osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on July 20, 2013, 02:39:03 pm
19.7.2013.

Završila obuka noćnog letenja u PP eskadrili

[attachment=1]
U protupožarnoj eskadrili (PPE) 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO u vojarni Zemunik sinoć su uspješno završili noćni letovi pilota na avionima Canadair CL-415 i Airtractor AT-802 F.

Riječ je o nastavku obuke novih pilota u PPE kojom se na oba tipa protupožarnih zrakoplova posade osposobljavaju za letenje u noćnim uvjetima.

Noćnim letovima završio je njihov prvi stupanj obuke, a slijedi im najizazovniji dio: slijetanje na vodene površine za usvajanje tehnika uzimanja i ispuštanja vodenih bombi na simulirane ciljeve požara, te u konačnici sudjelovanje u stvarnim situacijama gašenja požara iz zraka.

Završetkom obuke piloti na zrakoplovu tip Canadair CL-415 postaju kopiloti dok se na Airtractoru AT-802 F piloti osposobljavaju za samostalnu provedbu zadaća u akcijama gašenja požara iz zraka.

Na kraju provedene obuke noćnog letenja zapovjednik PPE, bojnik Davor Turković rekao je kako je noćno letenje značajno za pilote PPE jer se tijekom protupožarne sezone vrlo često susreću sa situacijama kada gase požare do sumraka, te se u bazu Zemunik vraćaju noću. Dodao je da je tijekom prethodnih PP sezona bilo i letova prije svanuća kako bi već u zoru bili prisutni na aktivnim požarima, koji su se pojavili i razvili tijekom noći, a čime se produžuju mogućnosti sveukupnog djelovanja. Eskadrila ovim obukama jača svoje kapacitete tako da paralelno uz naša svakodnevna dežurstva i gašenja požara koristimo svaki raspoloživi trenutak za obuku letačkog i zemaljskog osoblja na kanaderima i airtractorima“, zaključio je bojnik Turković.

morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on July 20, 2013, 02:40:28 pm
Završila obuka noćnog letenja u PP eskadrili

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: kopriva on July 22, 2013, 10:14:19 am
Hrvatska kao regionalni vatrogasac?
http://obris.org/hrvatska/hrvatska-kao-regionalni-vatrogasac/
A ko će snositi troškove?izgleda kao i do sada sami....


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on July 22, 2013, 04:59:21 pm
22.7.2013.

Reagiranje MORH-a na prilog središnjeg Dnevnika HRT-a

Hrvatska radio televizija, u nedjelju, 21. srpnja 2013., u prilogu središnjeg Dnevnika, pod naslovom "Zabrana za kanadere-ne smiju nad minski sumnjiva područja", iznijela je nekoliko činjenično nejasnih podataka, koji se odnose na Sporazum Ministarstva obrane RH i Državne uprave za zaštitu i spašavanje o suradnji u gašenju velikih požara otvorenog prostora vojnim zrakoplovima Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Predmetni Sporazum sklopljen je 29. lipnja 2012., i tijekom proteklog razdoblja se apsolutno poštovao, dok su u najavi priloga iznesene netočne informacije kako se Sporazum nije poštovao, čime je javnost dovedena u zabludu.

Naime, temeljem Pravilnika o vojnom letenju (NN 35/12), članak 156., stavak 2., i u skladu sa Zakonom o vatrogastvu (NN 106/99), članak 37., sporno negašenje kanaderima miniranih i minsko sumnjivih područja, regulirano je odredbama članka 4. Sporazuma u kome se, između ostalog, navodi: „Vojnim zrakoplovima nije dopušteno gašenje požara iznad minskih i minsko sumnjivih područja. Na miniranim ili minsko sumnjivim područjima gašenje požara iz zraka provodi se ograničavanjem širenja požara, odnosno, zalijevanjem rubova miniranog ili minski sumnjivog područja.

Nadalje, u članku je određeno i da vojnim zrakoplovom nije dopušteno gašenje požara otvorenog prostora, industrijskih objekata i postrojenja, vozila i plovnih objekata, ako je zbog gorivog materijala i karakteristika požarišta ugrožena sigurnost zrakoplova i posade.“
Kao što je propisano Sporazumom, a u skladu sa Planom intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju RH (NN 25/01), na terenu se uvijek gase područja koja odredi Operativno vatrogasno zapovjedništvo priobalja, odnosno, Državna uprava za zaštitu i spašavanje. U skladu sa zahtjevima istih, sve aktivnosti gašenja požara provode se, prvenstveno, na način neupitne sigurnosti svih sudionika provedbe Plana, a bez elemenata, kako se navelo u HRT prilogu, štednje.

Inače, prošle protupožarne sezone, koja je bila jedna od najtežih od osnivanja samostalne Republike Hrvatske, PP eskadrila imala je najveći broj intervencija. Od 15. svibnja do 1. listopada 2012. sudjelovala je u gašenju 329 požara, a u proteklih pet godina sudjelovala je više puta i u gašenju požara susjednih zemalja: Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Grčke, kao i Izraela.
Za izniman napor u akcijama gašenja požara tijekom ljetnih mjeseci, čime su doprinijeli sigurnosti imovine i građana Republike Hrvatske i turista koji ljetuju u Hrvatskoj, pripadnici PPE dobitnici su i posebnog priznanja HTZ i HRT-a, u sklopu akcije "Turistički cvijet-kvaliteta za Hrvatsku 2012“.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on August 12, 2013, 04:45:57 pm
Dva videa s jedne od poslijednjih akcija PPE, gotovo u samom središtu Zadra.

http://www.youtube.com/watch?v=WH44UIXG_I4

http://www.youtube.com/watch?v=cw1N48NAUN0


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Jester on August 12, 2013, 06:12:38 pm
Šteta što nije snimljeno kako je zalija mini autobus u plamenu jučer na Trogirskom području ...


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on August 31, 2013, 09:58:52 am
 Subota, 31 Kolovoz 2013, Priopćenje

Kanaderi HRZ i PZO-a upućeni na gašenje požara u Portugal

Dva protupožarna aviona Canadair CL-415 s dvije letačke posade iz sastava Protupožarne eskadrile 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO-a upućena su danas, 31. kolovoza 2013., iz vojarne Zemunik u Portugal radi pružanja pomoći u gašenju požara.

Odluku o sudjelovanju hrvatskih posada u gašenju požara u Portugalu donijela je Vlada RH na telefonskoj sjednici danas, 31. kolovoza 2013., uz prethodnu suglasnost Predsjednika Republike Hrvatske i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga, a nakon što su portugalske vlasti zatražile međunarodnu pomoć u gašenju požara.

  morh (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on August 31, 2013, 10:11:43 am
Ovo je zbilja dobro uhvatilo, do sad 16 mrtvih u požarima.  :(

16 die in Portugal forest fires (http://www.dailymail.co.uk/news/article-192432/16-die-Portugal-forest-fires.html)

Portugal wildfires claim another life (http://www.euronews.com/2013/08/30/portugal-wildfires-claim-another-life/)

Ovo slanje aviona mi se ipak čini dosta komplicirana situacija, daleko je Portugal.

Nadajmo se da će sve proći u redu.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Jester on August 31, 2013, 10:26:17 am
Dobro je činiti dobro , doli su već Španjolci i Francuzi ne znam za Talijane ...,situacija je zabrinjavajuća odnosno katastrofična,
http://phys.org/news/2013-08-nasa-image-plague-portugal.html
http://www.telegraph.co.uk/news/picturegalleries/worldnews/9520718/Forest-fires-in-Portugal.html


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on August 31, 2013, 11:15:02 am
Izgleda da bi avioni do Portugala mogli doći bez sljetanja.

[attachment=1]
Neznam koliko je GE točan na ovakvim udaljenostima.

Quote
CL-415 - Max cruising speed 376km/h (203kt), long range cruising speed 270km/h (145kt), patrol speed 240km/h (130kt). Initial rate of climb 1375ft/min. Ferry range with 500kg (1100lb) payload 2430km (1310nm).

http://www.airliners.net/aircraft-data/stats.main?id=119

poz.

Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: airbag on August 31, 2013, 11:19:38 am
Izgleda da bi avioni do Portugala mogli doći bez sljetanja.

[attachment=1]
Neznam koliko je GE točan na ovakvim udaljenostima.

Quote
CL-415 - Max cruising speed 376km/h (203kt), long range cruising speed 270km/h (145kt), patrol speed 240km/h (130kt). Initial rate of climb 1375ft/min. Ferry range with 500kg (1100lb) payload 2430km (1310nm).

http://www.airliners.net/aircraft-data/stats.main?id=119

poz.


Mogli bi..polako u patroli.... al stopover je u Marseju :-)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Plavnik on August 31, 2013, 02:26:21 pm
Idu mi na živce ove sjednice Vade i odluke predsjednika o slanju aviona u humanitarne operacije. Kao da šalju bojnu iz gardijske brigade koja će tamo negdje u dalekoj zemlji potaracati stanovništvo. Vrijeme je da se protupožarni avioni izdvoje iz sastava Oružanih snaga jer tamo niti ne pripadaju.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: duje on August 31, 2013, 02:37:33 pm
Idu mi na živce ove sjednice Vade i odluke predsjednika o slanju aviona u humanitarne operacije. Kao da šalju bojnu iz gardijske brigade koja će tamo negdje u dalekoj zemlji potaracati stanovništvo. Vrijeme je da se protupožarni avioni izdvoje iz sastava Oružanih snaga jer tamo niti ne pripadaju.


Dok su u sustavu OS, bit će redovno servisirani, bit će goriva, školovanje pilota....


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on September 01, 2013, 10:00:34 pm
Ponovno se razbuktavaju požari u Portugalu

Šumski požari ponovno su se razbuktali u Portugalu, nakon kratke stanke, a u njihovu gašenju na sjeveru i u središtu zemlje sudjeluje oko 700 vatrogasaca, kojima pomaže pet kanadera iz Francuske i Hrvatske, priopćila je civilna zaštita.

U nedjelju prije podne objavljeno je da su se požari nastavili smirivati nakon što su najveći požari ugašeni ali da vatrogasci ostaju u stanju pripravnosti zbog nepovoljne meteorološke prognoze.

Požar u blizini Gondomara gase 254 vatrogasca kojima pomažu zrakoplovi i helikopteri, od kojih jedan portugalske vojske. Popodne su stanovnici iz desetak kuća evakuirani, a jedna je nenastanjena kuća izgorila. Nešto južnije, šumski požar u blizini Sever do Vouge, mobilizirao je stotinu vatrogasaca kojima pomažu hrvatski kanaderi koji su u subotu stigli kako bi pomogli Portugalu.

Vjetar koji snažno puše predstavlja glavnu prepreku radu vatrogasaca, pojasnio je Jose Bismarck, zapovjednik vatrogasaca u Aveiru.

U Portugalu su se od petka požari postupno smirivali nakon što je pod kontrolu stavljen veliki požar u planinskom lancu Caramulo čije je gašenje stajalo života trojicu vatrogasaca.

Portugal, koji je zatražio pomoć svojih europskih partnera, raspolagao je u nedjelju s pet stranih kanadera, tri francuska i dva hrvatska. Francuske letjelice trebale bi ostati do utorka, dok su hrvatski avioni, pristigli u subotu popodne u Portugal, na raspolaganju portugalskih spasioca do srijede.

  HRT (http://www.hrt.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on September 02, 2013, 05:25:45 pm
Standardna snimka, dva kanadera uzimaju vodu, ne mogu prepoznati čiji su.

http://www.youtube.com/watch?v=7bQlJ3lM5to

poz.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Jester on September 02, 2013, 06:12:38 pm
Oba su naša ja mislim , Francuzi imaju prepoznatlji natpis na svojima ...
[attachment=1]


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on September 02, 2013, 06:16:04 pm
Mogli bi biti, trebalo bi se uvalit na google na Portugalskom jeziku pa bi se dalo još ponešto iskopati.

poz.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Jester on September 02, 2013, 06:19:13 pm
Evo Francuzi u akciji ,kako je drugoga izbacilo malo pri sletanju...
http://www.youtube.com/watch?v=C8i1ARR4rZg


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: airbag on September 02, 2013, 06:45:45 pm
European Commission

Press release

Brussels, 31 August 2013

EU Civil Protection Mechanism supports Portugal in fighting forest fires

The European Commission is supporting efforts to tackle a number of forest fires raging in northern and central Portugal. In response to a request for assistance by authorities in Lisbon, the European Commission's Emergency Response Centre (ERC) is facilitating the provision of additional aircraft to help extinguish the fires. Croatia is sending two fire-fighting aircraft through the EU Civil Protection Mechanism. France will refuel the aircraft during their journey.

Currently there are eleven active forest fires in Portugal, six of them very serious. Five fire-fighters have been killed fighting them since the beginning of the month.

"I wish to express my condolences to the families of the firefighters who have lost their lives extinguishing fires this month," said Kristalina Georgieva, European Commissioner for International Cooperation, Humanitarian Aid and Crisis Response.

"This week another brave man lost his life and a number of others were injured. The Commission's Emergency Response Centre is helping to coordinate European assistance to Portugal in the crucial hours and days ahead. I am grateful to our Croatian colleagues for this swift demonstration of solidarity.”

On-going international bilateral assistance is being provided by France and Spain.

Background

Portugal is experiencing a particularly severe forest fires season with a daily average of some 300 blazes. Currently most affected is the district of Viseu, the municipalities of Tondela and Satão, and the Vila Real district, the municipality of Mondim de Basto.

On 29 August, France decided to provide an additional fire-fighting aircraft on the basis of a bilateral agreement that will complement the two French aircraft already operating in Portugal. In addition, three fire-fighting aircraft from Spain will be deployed to Portugal today.  

The Emergency Response Centre of the European Commission co-ordinates assistance on the European level in the event of disasters and in this way ensures that help is efficient, swift and effective.

The EU Civil Protection Mechanism facilitates the cooperation in disaster response among 32 European states (EU Member States, FYROM, Iceland, Liechtenstein and Norway). The participating countries pool resources which can be made available to disaster-stricken countries all over the world.LISBON - Forest fires in Portugal, which had appeared to be coming under some sort of control, resumed on Sunday as authorities mobilised some 700 firefighters in the north and central parts of the country.

The firefighters were supported by five French and Croatian aircraft.

A brush fire close to Gondomar, in the district of Poto, was fought by 254 firefighters, planes and two helicopters from the Portuguese army.
http://www.channelnewsasia.com


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: jadran2 on September 02, 2013, 07:16:47 pm
Dok se ne pojave Kanaderi.... zanimljivi helikopteri  ;)
[attachment=1]
[attachment=2]


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Jester on September 02, 2013, 08:35:57 pm
Dolje je prava borba ,eno vidi se na snimku i CL-215...
http://www.youtube.com/watch?v=ia4t3MJhuBc
Riskantno uzimanje vode...
http://www.youtube.com/watch?v=EZ33XpHjvN0


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: jadran2 on September 02, 2013, 09:15:22 pm
Na kadru na stajanci u 0.44 se vidi  "888".
http://www.youtube.com/watch?v=hYYpuGCil20

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hYYpuGCil20


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: airbag on September 02, 2013, 09:33:18 pm
[attachment=1]
[attachment=2]
Komandant na šeta i jede čokoladu !


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: MiGac on September 02, 2013, 10:36:09 pm
Idu mi na živce ove sjednice Vade i odluke predsjednika o slanju aviona u humanitarne operacije. Kao da šalju bojnu iz gardijske brigade koja će tamo negdje u dalekoj zemlji potaracati stanovništvo. Vrijeme je da se protupožarni avioni izdvoje iz sastava Oružanih snaga jer tamo niti ne pripadaju.


Dok su u sustavu OS, bit će redovno servisirani, bit će goriva, školovanje pilota....

Odakle znaš da je sve ovo šta si sada napisao redovno i da u slučaju izdvajanja u civilni način rukovođenja stvari ne bi funkcionirale? Oružane snage su nam jedan od najneorganiziranijih resora, kojim rukovode mahom budale i idioti, tako da mislim kako neki stručnjaci koji su radili godinama u eksploataciji civilnih (airlinera) letjelica zaista ne bi imali strašno težak posao da rade ovako kako se sada radi...da ne pričam o poboljšanjima na razumnu mjeru i razinu, od koje smo sada udaljeni par svjetlosnih godina...


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: duje on September 03, 2013, 06:38:52 am
MIGac oštar si! To, ko vama održava avione, ko vama vodi oružane snage, ti si napisao.

Mišljenja sam, da se u OS najalakše dođe do para. Česti požari ljeti u HR bili bi teško ugašeni bez kanadera, OS imaju trenutno sve što treba za to. Mislim, da bi  ih u trenutnoj gospodarskoj situaciji teško tko bolje održavao. U svakom slučaju nema tu zarade. A privatnu firmu interesuje profit.

No, to je moje razmišljanje. Kaku se kaže kod vas: "nebi se štel mešat", ja ipak nisam iz HR. 


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Jester on September 03, 2013, 08:06:16 am
Ovakve stvari moraju biti pod državom odnosno vojskom,odvajanje i stvaranje zasebnih organizacija donosi još veće troškove, jer to nije trgovački centar ni proizvodna organizacija koja donosi profit ,kojim modelom bi se trebali financirati ,nalipiti reklame ,dok gase požare vući reklame ? ,ja ne vidim nijedan način osim onoga iz proračuna nadam se da neće sve dati nekom hoštalperu strancu u koncesiju i privatizirati sve na dobri hrvatski način za kunu ,tek onda bi sve otišlo u neku stvar, tek onda bi Kanaderi gasili svugdje okolo osim u HR. Šta se tiče trošenja resursa ,naime kod državnih poduzeća ako se sva namjenski osigurana sredstva iz proračuna ne potroše u tekućoj godini iduće dobivaš manje ne znam da li je tako uređeno i kod vojske ...
http://www.youtube.com/watch?v=YvWmZMjoAzI


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: MiGac on September 03, 2013, 05:23:51 pm
MIGac oštar si! To, ko vama održava avione, ko vama vodi oružane snage, ti si napisao.

Mišljenja sam, da se u OS najalakše dođe do para. Česti požari ljeti u HR bili bi teško ugašeni bez kanadera, OS imaju trenutno sve što treba za to. Mislim, da bi  ih u trenutnoj gospodarskoj situaciji teško tko bolje održavao. U svakom slučaju nema tu zarade. A privatnu firmu interesuje profit.

No, to je moje razmišljanje. Kaku se kaže kod vas: "nebi se štel mešat", ja ipak nisam iz HR. 

MORH troši nenormalne svote novaca na totalno ekonomski neopravdiv način. Da sad ne duljim i ne tipkam tu ko manijak, samo ću ti reći da bi se, ukoliko bi iole normalne ljude angažirali oko toga da se avioni izdvoje i funkcioniraju po razumnim načelima, na sve ove sate naleta - trošak smanjio za nekoliko puta, efektiva povećala, a smanjio bi se i broj ljudi koji rade na cijelom tom projektu, jer brojka koja se samo veže uz eksploataciju PP aviona (njih 11) prelazi borjku od 500 ljudi. (MORH+ZTC)

Pozdrav


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on September 04, 2013, 04:00:35 pm
Ova sezona prolazi dosta mirno, sinoć opet potpalili oko Žrnovice, tamo već gori tradicionalno  :P

------------------------------

Glavni vatrogasni zapovjednik, Dražen Glavina, kaže da je u tijeku sanacija požarišta u Sitnom Donjem.

- Požar je od jutros pod kontrolom gasitelja. Kanaderi su nam pomogali od 7.10 do 8.20 sati. Zadržali smo ih na splitskom aerodromu da nam budu blizu u slučaju jačanja vjetra i ponovnog aktiviranja požara - kazao je Glavina.

OBJAVLJENO U 11.45 SATI

Gradonačelnik Splita Ivo Baldasar je u srijedu rekao:

- Bilo je zaista grozno vidjeti taj prizor, pogotovo iz Splita, no, mislim da su vatrogasci odradili svoj posao profesionalno, hladno i bez panike. Na terenu je oko 150 vatrogasaca, pripadnika Dobrovoljnih vatrogasnih društava i pripadnika Javne vatrogasne postrojbe, koji su uspjeli obraniti kuće. Ujutro su im se pridružili i kanaderi i sada je već to sve stavljeno pod kontrolu - kazao je gradonačelnik Ivo Baldasar i dodao da ne želi komentirati navode o tome da je požar podmetnut sve dok policija i druge službe ne završe svoj dio posla.

STANJE U 9.35 SATI

Iza 9 sati vatrogasci su, zahvaljujući kanaderima, uspjeli lokalizirati požar na Mosoru. Slijedi sanacija požarišta koje će, kaže Ivan Kovačević, zapovjednik JVP Split, trajati najmanje dva dana. Očekuje se da bi se uskoro trebali osposobiti i dalekovodi nakon čega će stanovnici ponovno dobiti struju.

OBJAVLJENO U 8.16 SATI

Veliki šumski požar koji je u utorak, oko 19.30 sati, izbio u Sitno Donjem još je aktivan. Vatrena fronta uokolo Srinjina, Sitnog Gornjeg i Sitnog Donjeg bila je duga oko deset kilometara, no, situacija je u srijedu ujutro bila puno bolja, a otvorenog plamena ima još u dužini od tristotinjak metara.

- Situacija je puno polja nego je bila u utorak. Saniramo rubne dijelove, a otvorenog plamena ima još na istočnom i sjeveroistočnom dijelu požarišta. Vatrogasci će na terenu ostati cijeli dan, noć, i dobar dio sutrašnjeg dana - kazao je Ivan Kovačević, zapovjednik JVP Split.

Na terenu je oko 150 gasitelja s 40 vozila iz 24 postrojbe iz Splita, Žrnovnice, Sitnog, Omiša, Kaštela, a u 7 sati ujutro u gašenje su se uključila i dva kanadera.

Vatrogasci su se cijelu noć borili s vatrenom stihijom, koja se, zbog jake bure, brzo širila. Uspjeli su obraniti kuće, Zvjezdano selo i vojnu bazu u Žrnovnici, a u akciji je lakše ozlijeđen i jedan vatrogasac. Budući da su isključena dva dalekovoda, stanovnicima područja zahvaćenih požarom ostala su bez električne energije, a ponovno će im biti uključena struja nakon završetka intervencije. Gruba procjena je da je izgorjelo oko 150 hektara guste borove šume, trave i niskog raslinja. Izgorio je i jedan veliki, uređeni maslinik.

Požar je izbio iznad starog kamenoloma, nedaleko od školskog igrališta. Pretpostavlja se da je podmetnut, a mještani pričaju da su vidjeli piromana nedaleko od mjesta gdje je buknula vatra. Nakon što vatrogasci završe s gašenjem, na teren će izaći policija koja će obaviti očevid. Na požarištu su noćas bili i splitski gradonačelnik Ivo Baldasar, župan Zlatko Ževrnja te bivši župan Ante Sanader koji je i sudjelovao u gašenju.

INES BRAJEVIĆ  Dalmacija news (http://www.dalmacijanews.com/)

Foto: TIN JUGINOVIĆ, RADE POPADIĆ / Dalmacija News,
BOŽIDAR VUKIČEVIĆ i ZVONIMIR BARIŠIN / CROPIX

[attachment=1]
[attachment=3]
[attachment=2]
[attachment=4]
[attachment=5]


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on September 04, 2013, 04:02:44 pm
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: airbag on September 05, 2013, 10:27:50 am

Sinoć su se u bazu Zemunik vratila dva kanadera. O akciji međunarodne protupožarne humanitarne pomoći, zapovjednik protupožarne eskadrile, bojnik Davor Turković rekao je da je situacija u Portugalu, gdje je dnevno u zemlji haralo i 300 požara, izgledala kataklizmično, te da samo kiša može pomoći da se svi ti požari ugase.

Naglasio je da je ovo iskustvo u profesionalnom smislu bilo vrlo korisno za pripadnike Protupožarne eskadrile. “Situacije gdje je aktivno na stotine požara u isto vrijeme, ne mogu se simulirati. To je bila prilika za tehničko usavršavanje taktike gašenja”, naglasio je zapovjednik Davor Turković i zaključio da su svi ponosni što su znanjem i iskustvom pomogli kolegama i građanima Portugala u velikoj elementarnoj nepogodi.
Hrvatski kanaderi su u toj humanitarnoj akciji imali 45 sati naleta, gasili su požare na 6 lokacija i izbacili 1.182 tone vode.

Inače, smještaj i letove u Portugalu plaća zemlja domaćin, a let do Portugala i natrag, te dnevnice posade, za ukupno 13 pripadnika HRZ-a financira Fond Europske komisije, odnosno EU-a, putem tijela zvanog Mehanizam za civilnu zaštitu.

Mediji su detaljnije izjave o cijeloj akciji, u kojoj su dva hrvatska kanadera pomogla u gašenju požara u Portugalu,  danas, 5. rujna 2013., u 11h dobili vojarni u Zemuniku, gdje  ih je dočekao zapovjednik protupožarne eskadrile, bojnik Davor Turković.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: markobe on September 05, 2013, 11:41:54 am
Da li je poznato koji su točno avioni bili u Portugalu ? Jedan je "888", a drugi ?


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: airbag on September 05, 2013, 12:16:14 pm
Da li je poznato koji su točno avioni bili u Portugalu ? Jedan je "888", a drugi ?

najstariji 844


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Jester on September 05, 2013, 12:31:49 pm
Jučer su na Mosoru bili u akciji 811 i 866 s tim da je 866 doašo i popodne, a danas su sva četiri na Hvaru...


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: markobe on September 05, 2013, 02:52:53 pm
Quote
najstariji 844
Puno hvala na odgovoru, kolega airbag.

Kada smo već kod Portugala, evo i vijesti o "akciji" naših CL-ova tamo koja se danas pojavila na net-u :

"Here are some stats on the Waterbomber activity in Portugal. Croatia sent two(2) CL-415's which flew 9hours and 32minutes making 54 drops on fires in the Northern part of the country, they also worked the fire burning near Aveiro. Portugal fire officials were very impressed with the skills and accuracy of the drops preformed by the Croatian Air Force pilots. France sent three(3) CL-415's to Portugal which operated in the country for 13 days and made 1,118 drops on fires. The French and Croatian CL-415's were scheduled too leave the country on Wednesday (9-4). Spain also deployed three Canadairs but there stats were not available. Inaer also operates two(2) CL-215's on behalf of the country of Portugal, they are aircraft EC-HET and EC-HEU they operate as Tankers #1 and #2 but have not in the last few years, they are both ex-Italian birds."


Lijepo je pročitati pohvale na račun naših posada. Svaka im čast.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: airbag on September 05, 2013, 03:56:41 pm
Francuski CL-415..  3 komada... 13 dana svaki prosječno  28 bacanja
Hrvatski   CL-415.. 2 komada...   4 dana svaki prosječno  24 bacanja


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on September 05, 2013, 04:29:01 pm
 Hrvatski kanaderi vratili se iz Portugala

Dva protupožarna aviona Canadair CL-415 iz sastava Protupožarne eskadrile (PPE) 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO vratila su se jučer, 4. rujna 2013. u večernjim satima na Zemunik iz Portugala gdje su upućeni radi pružanja pomoći u gašenju požara.

U akciji gašenja u Portugalu sudjelovalo je 13 pripadnika PPE pod zapovijedanjem Zapovjedno operativnog središta GS OSRH (ZOS) : kapetani- bojnik Davor Turković, zapovjednik PPE, bojnik Željko Maljak i satnici Tomislav Slavica i Darko Kučej, kopiloti-bojnik Tomica Mikec, satnici Josip Jandrić i Stjepan Radonić, te natporučnik Ivan Papak, a od tehničara letača: natporučnik Vedran Vedrić, nadnarednici Mladen Bačko i Miron Dominis, narednik Dario Rudela, te desetnik Karlo Župančić. Tijekom gašenja požara posade su naletjele 45 sati i pritom izbacili 1.182 tone vode.

 O akciji međunarodne protupožarne humanitarne pomoći Portugalu, zapovjednik PPE  bojnik Davor Turković rekao je kako je situacija u Portugalu, s dnevno 300 požara u cijeloj zemlji, gotovo kataklizmička i vjeruje da jedino kiša može u potpunosti zaustaviti te požare. Istaknuo je da ovo iskustvo u profesionalnom smislu je višestruko korisno za pripadnike PPE. Naime, ovakve situacije gdje je aktivno bezbroj požara na velikom području u isto vrijeme, ne mogu se simulirati, kazao je Turković, pa je to bila prilika za tehničko usavršavanje taktike gašenja. K tome, u suradnji s kolegama iz portugalskog zrakoplovstva i civilne zaštite, kao i s kolegama iz francuske eskadrile kanadera, mogli su vidjeti nove načine organizacije u kojoj participiraju svi sudionici međunarodne akcije gašenja požara čime će zasigurno unaprijediti buduće djelovanje PPE, ocijenio je bojnik Turković. “Moje kolege i ja dijelimo tugu i sućut zbog poginulih vatrogasaca u Portugalu, ali i ponos što smo svojim znanjem i iskustvom svojim kolegama i građanima Portugala pomogli u ovoj izuzetno teškoj elementarnoj nesreći, poručio je na kraju izjave zapovjednik bojnik Turković.
Uz Francusku i Španjolsku, Hrvatska je zemlja koja je s posadama 2 PP zrakoplova  pomogla stanovnicima Portugala u požaru enormnih razmjera, u kojem su dosada 6 vatrogasaca izgubili život.

Podsjećamo, Odluku o sudjelovanju hrvatskih posada u gašenju požara u Portugalu donijela je Vlada RH na telefonskoj sjednici 31. kolovoza 2013., uz prethodnu suglasnost Predsjednika Republike Hrvatske i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga RH. Inače, pripadnici PPE ove protupožarne sezone sudjelovali su u gašenju požara i u susjednoj Bosni i Hercegovini, kao i protekle godine, a u zadnjih pet godina i u Crnoj Gori, Makedoniji, Grčkoj te Izraelu.  

  osrh (http://www.osrh.hr/default.asp)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on September 05, 2013, 04:33:59 pm
Par sličica sa konferencije ta medije sa morh-ove stranice.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on September 05, 2013, 04:44:18 pm
Veliki požar na Hvaru pod nadzorom: U gumenjaku nisu bili piromani.

14.40 - Premda smo od Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture bili obaviješteni kako policija traga za piromanima koji su viđeni kako petmetarskim gumenjakom bježe prema Korčuli, ta se informacija pokazala netočnom. Počinitelju ili njima više se još pokušava ući u trag

14.10 sati - Nakon više od četiri sata borbe sa vatrom, požar je stavljen pod nadzor! Prema dostupnim informacijama izgorjelo je više od 45 hektara borove šume i niskog raslinja.

13.10 sati - Neslužbeno doznajemo kako se na terenu u uvali Zastrašišće ovom trenutku nalazi 70-ak vatrogasaca, a prema riječima Županijskog vatrogasnog zapovjednika Dražena Glavine požar bi trebao biti lokaliziran u sljedeća dva sata. Ministarstvo izvještava kako je nakon izbijanja vatre primjećena skupina osoba koje su petmetarskim gumenjakom pobjegle prema Korčuli...

11.45 sati - Prema najnovijim informacijama, na požarište su upućene sve raspoložive otočke vatrogasne snage kojima pomažu i četiri kanadera. Nema podataka o opožarenoj površini kao niti o broju vatrogasaca koji sudjeluju u gašenju vatrene stihije...

RANIJE OBJAVLJENO:

U četvrtak oko 9.30 sati velik je požar planuo između Zavale i Sućurja na otoku Hvaru.

Vatrogasci su se odmah uputili na požarište, dobili su preko trideset dojava od uplašenih stanovnika koji su uočili plamen.

GORAN KNEZOVIĆ  Dalmacija News (http://www.dalmacijanews.com/)

Foto: SINIŠA VICKOV, TONI KATIĆ / Crometeo

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on September 05, 2013, 05:26:55 pm
Quote
Vatrogasno operativno središte DUZS-a zaprimilo je 05. rujna 2013. u 09:45 sati dojavu o požaru otvorenog prostora na otoku Hvaru, na predjelu mjesta Zavala. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma na površini od oko 200 ha. U gašenju požara sudjeluje Državna vatrogasna intervencijska postrojba Split – Divulje s 10 vatrogasaca, Sezonska vatrogasna intervencijska postrojba Jelsa sa 7 vatrogasaca i 2 vatrogasna vozila te Dobrovoljna vatrogasna društva Jelsa, Hvar, Starigrad i Sućuraj s 50-tak vatrogasaca. U pomoć im iz Splita stiže i 9 sezonskih vatrogasaca s jednim vatrogasnim vozilom. Na požarište su upućena 4 Canadaira te jedan helikopter kojim su desantirani pripadnici DIP-a Split te dopremljene 2 kruške za gašenje požara. Gašenje je u tijeku.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
Još ljepih sličica ima na stranicama duzs (http://www.duzs.hr/news.aspx?newsID=20518&pageID=203)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on September 05, 2013, 06:34:15 pm
Nekoliko slika požara u Sitnom. Posebno su upečatljive ove dvije snimljene iz Splita s udaljenosti od 10ak kilometara.

[attachment=1]Splitski đir

[attachment=2]
[attachment=3]Splitski portal


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Jester on September 05, 2013, 07:00:35 pm
Predzadnja slika akro grupe HRZ uletila u kadar :P


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: airbag on September 08, 2013, 11:41:04 am
Ma Francuzi su 'genijalni ... pogledajte kako pale pa gase vatru, je malo Offtopic, ali kako kapetan Radonjić kaže Francuzi su Liga prvaka.. moš mislit ...


Genijalci pokemoni, viša rasa Francuzi, koji su izmislili konjak navodno i šampanjac krenuli su roštiljati, naravno gdje, na tek pšenicom pokošenu parcelu, koja se inače pali da se očisti strnište.. prethodno su tu parkirali sva svoja vozila i otišli na aerodrom iza brda... ej iza brda !!!
http://www.youtube.com/watch?v=8L80diqmyWs

E onda su visokoprofesionalne Francuske Liga prvaka vatrogasne jedinice, ugasile požar
http://www.youtube.com/watch?v=cEItOxqZx-o

Bez kanadera, jer su im bili u Portugalu, .....


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Jester on September 08, 2013, 11:57:56 am
U nas se gasi ono šta se vanka ne bi gasilo, u njih je skroz drukčiji sklop recimo u Americi je većina toga osigurana i sve se točno zna ,tamo kad gori izgori sve do kraja iznimka su baš veliki šumski požari ,nema šanse da će itko riskirati živote zbog nečije kuće u plamenu ili auta ,kod njih i prva pomoć ako nisi osiguran dođe i samo te previju i odu ća jer oni su svoje napravili pružili prvu pomoć a ti čekaj da te Bog pogleda,a kod nas recimo GSS kupi Turiste i razvoza ih okolo kao da je to uključeno u turistički aranžman ,ah tako je to kad smo human narod :)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: airbag on September 16, 2013, 05:40:47 pm
16.09.2013.

Piloti gasili više od stotinu požara

Protupožarne zračne snage od početka sezone, polovicom svibnja, do završetka, 10. ovoga mjeseca, gasile su 102 požara u Hrvatskoj.

Najviše su intervenirali na splitskom području, u 42 požara, zatim 34 puta u Šibensko-kninskoj županiji, 15 u Zadarskoj i pet u Istarskoj.

Najveći angažman posada bio je 4. kolovoza kada je na Kamešnici požar gasilo šest kanadera i tri airtractora.
Toga dana posade su u zraku provele 39 sati.

Među većim požasrima bio je i onaj na Hvaru prije desetak dana, kada je kapetan kanadera Ivica Markač izbacio 160 vodenih bombi, što je najveći broj ikada ostvarenih bacanja vode u svijetu u jednom danu.

Uz gašenje požara u Hrvatskoj posade Protupožarne eskadrile sudjelovale su i u gašenju požara u Bosni i te u Portugalu s po dva Canadaira CL-415 na kojima je ostvareno 400 letova s oko 100 sati naleta.

U Portugalu je bio prvi angažman hrvatskih kanadera. Kapetan kanadera satnik Tomislav Slavica je rekao kako je prelet trajao oko osam sati, a sustav rada na požarištima je potpuno drugačiji nego u Hrvatskoj.

S nama je u prvom avionu u tri dana gašenja uvijek bio Portugalac zbog veze sa zemaljskim snagama na požarištu. No na samom požarištu postoji glavni zapovjednik koji praktički određuje kako i gdje ćemo izbacivati vodene bombe. Kod nas je situacija drugačija jer posade imaju veću mogućnost samostalnijeg djelovanja jer iz zraka mogu najbolje procijeniti gdje i kako „udariti" na požar.

Letjeli smo u „lancu" zajedno s Francuzima i upoznali njihovu taktiku „stvaranja kiše" ispuštajući vodu s viših visina.
Mi smo drugog dana na dodijeljenom požarištu predložili djelovanje s manjih visina što se pokazalo iznimno uspješnim,naglasio je kapetan Slavica.

U gašenju požara u Portugalu posebno zahtjevno bilo je uzimanje vode s manjih vodenih površina poput rijeke i jezera, a naše zračne snage po prvi puta su uzimale vodu s Atlantika.

HRT - Radio Zadar (http://radio.hrt.hr/radio-zadar/clanak/piloti-gasili-vise-od-stotinu-pozara/24879/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on September 23, 2013, 07:14:14 pm
Najbolji: Iz kanadera u sedam sati bacio 160 vodenih bombi
Bojnik Ivica Markač u sedam sati iz kanadera izbacio 160 vodenih bombi i tako oborio svjetski rekord tijekom gašenja požara na otoku Hvaru.

Ivica Markač (41), kapetan kanadera CL 415 iz protupožarne eskadrile HRZ-a i PZO-a sa Zemunika, 6. rujna je poletio prema Hvaru. Cijeli dan se borio s vatrenom stihijom. Nije ni slutio da će oboriti svjetski rekord u bacanju “vodenih bombi”.

U dva izlaza na požarište i u ukupno sedam sati gašenja požara izbacio je 160 “bombi”.

- Uopće nismo ganjali rekord nego smo gasili požar, a rekord se dogodio sam po sebi. Cilj nam je bio dokrajčiti požar, kako ne bismo drugi dan morali dolaziti ponovno jer požar se već bio produljio na dva dana. Najprije smo ga ugasili, a onda se zbog nepristupačna terena ponovno aktivirao tijekom noći - ispričao nam je bojnik Ivica Markač.

Posadi kanadera 811 u obaranju rekorda na ruku je išlo to što je požar bio blizu mora, a morska površina relativno mira. Tako im je između dva bacanja u prosjeku trebalo od jedne i pol do dvije minute.

- Između dva bacanja ima jako puno radnji. Da ekipa nije uigrana, ja to nikako ne bih uspio sam napraviti - ističe kapetan, koji je za obaranje rekorda saznao tek nakon slijetanja.

Svaki put kad se vrate u bazu, brojilo očitava koliko je bilo izbačaja vode.

- Kad smo vidjeli da ih je 160, nismo mogli vjerovati. Iznimno sam ponosan na kopilota, satnika Igora Trošelja, i mehaničara, satnika Antu Marića - rekao je Markač, koji je oborio rekord nekadašnjega kolege Vlade Kocmana, pilota iz iste eskadrile.

[attachment=1]
[attachment=2]

   24sata (http://www.24sata.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: foxbat on October 18, 2013, 01:51:09 pm
Malo članaka o PP eskadrili, aovaj 24 sata je malo zakasnio...za Zadarskim listom


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: duje on November 07, 2013, 12:18:27 pm
Vir: Defender (http://www.defender.hr/)

MORH potrošio 57 milijuna kuna za gašenje požara u 2013.godini
 
Datum objave: 07.11.2013

Zračne snage 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO-a za vrijeme trajanja Protupožarne sezone 2013., od 1. svibnja do 31. listopada, bile su angažirane na gašenju 104 požara, pri čemu je ostvareno 3 700 letova u trajanju od 550 sati naleta, izbačeno je 18 700 tona vode, prevezeno 156 osoba i 18 tona tereta, te je utrošeno 423 000 litara goriva i 20 000 litara pjenila za gašenje požara.

U odnosu na višegodišnji prosjek, ovogodišnja PP sezona bila je prosječna po broju požara na kojima su bile angažirane zračne snage 93. zb HRZ i PZO-a. Također, sličan omjer bio je i u PP sezoni 2001. (107), 2006. (109), 2009. (125) i 2010. (90), dok su iznad prosjeka odskakale PP sezona 2003. (241) i 2008. (243). Najveći broj zabilježenih požara bio je u prošlogodišnjoj PP sezoni (347).

Najviše ugašenih požara zabilježeno je u Splitsko-dalmatinskoj županiji (44), Šibensko-kninskoj (35) te Zadarskoj (14), Istarskoj (5), dok su u Ličko-senjskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji ugašena po tri požara.

Najveći angažman posada zabilježen je 4. kolovoza, kada je u gašenju požara na Kamešnici u Splitsko-dalmatinskoj županiji požar gasilo 6 kanadera i 3 airtractora pri čemu su posade provele u zraku 38 sati.

U ovogodišnjoj PP sezoni angažirano je šest zrakoplova tipa Canadair, pet zrakoplova tipa Air Tractor, dva helikoptera Mi-8 MTV, dva broda HRM-a (tipa DBM i DBJ) i dva gumena čamca. Svakodnevno je bilo angažirano oko 100 ljudi, a sveukupno je u ovogodišnjoj PP sezoni bio angažiran 231 pripadnik Oružanih snaga RH.

Za aktivnosti protupožarne zaštite u ovoj godini MORH je utrošio oko 57 milijuna kuna.

Uz gašenje požara u RH, posade Protupožarne eskadrile 93. zb HRZ i PZO-a sudjelovale su i u gašenju požara u inozemstvu, i to tri puta u Bosni i Hercegovini (Jablanica, 7., 8. i 23. kolovoza) s po dva Canadaira CL-415 te prvi put u gašenju jednog požara u Portugalu na području Monte Reala, sjeverno od Leirie (31.8.- 4.9.). Tijekom navedenih požara ostvareno je 400 letova od oko 100 sati naleta, pri čemu je izbačeno 2 208 tona vode i utrošeno oko 92 000 litara goriva.

[attachment=1]


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on November 08, 2013, 07:14:50 pm
8.11.2013.

Piloti Canadaira na pripremi vježbe u Grčkoj

[attachment=1]
Trojica kapetana Canadaira CL-415 iz Protupožarne eskadrile (PPE) 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO-a sudjelovala su od 3. do 6. studenoga 2013. u Ateni na Planskoj konferenciji za vježbu „EU Prometheus 2014-Table Top Exercise“ koja će se održati iduće godine u Grčkoj.

Bojnici Željko Maljak i Željko Žugaj te satnik Darko Kučej upoznati su s planskim aktivnostima pripreme i provedbe vježbe u kojoj je između ostalog planirano sudjelovanje RH s dva aviona Canadair CL-415.

Vježba se održava krajem svibnja i početkom lipnja 2014., a uz domaćina i RH još će sudjelovati Italija, Cipar i Litva.

Prema scenariju vježbe simulirat će se požar velikih razmjera zbog čega će biti zatražena međunarodna pomoć, a cilj je provjeriti funkcioniranje cijelog mehanizma pokretanja i združenog djelovanja svih službi u situacijama kada su ugroženi ljudski životi i materijalna dobra.

Republika Hrvatska već ima iskustva u pružanju humanitarne pomoći drugim zemljama u gašenju požara iz zraka, a ove godine posade kanadera sudjelovale su u gašenjima požara u Bosni i Hercegovini i Portugalu.

morh.hr (http://www.morh.hr/) & osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on December 05, 2013, 09:08:23 pm
Dokumentarac legendarnog hrvatskog, splitskog alpinista Stipe Božića posvećen "Kanaderima".

http://www.youtube.com/watch?v=qvxWh30FNts


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on February 02, 2014, 07:41:40 pm
http://www.youtube.com/watch?v=7EN7wrvSamI#t=217


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on April 14, 2014, 04:53:58 pm
Neznam gdje bi ovo stavio pa evo ovdje.

-------------

POMOĆ VOJSKE
Veliki požar na Jankomiru gasi i MORH-ov helikopter!

Helikopter Mi-171 Sh uzletio je s Lučkog, u zrakoplovnoj bazi na Plesu preuzeo je vatrogasno vjedro, popularnog "Bambija"

Autor : Davor Ivanković

Na zahtjev DUZS-a, MORH pomaže u gašenju velikog požara u pogonu CIOS-a u Zagrebu.

Helikopter Mi-171 Sh uzletio je s Lučkog, u zrakoplovnoj bazi na Plesu preuzeo je vatrogasno vjedro, popularnog "Bambija". Vatrogascima treba takva vrsta pomoći, jer u vjedro stane 2 do 3 tone vode, koliko helikopter može ponijeti i odjednom ispustiti, pa će golemim količinama vode zaustaviti požar.

[attachment=1]

  VL (http://www.vecernji.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on June 01, 2014, 03:10:31 pm
 1.6.2014.

Hrvatski kanaderi na međunarodnoj vježbi u Grčkoj

[attachment=1]Foto: HRZ i PZO/ M. Karačić

Pripadnici Protupožarne eskadrile (PPE) 93. zrakoplovne baze HRZ-a i PZO-a, ukupno 4 posade po 4 člana, s dva aviona Canadair CL-415 poletjeli su iz vojarne Zemunik jutros, 1. lipnja 2014., u Atenu u Grčkoj kako bi sudjelovali na međunarodnoj vježbi civline zaštite "EU Prometheus 2014".

U sklopu scenarija vježbe, koji se događa u realnom vremenu, poziv u pomoć hrvatskim posadama sigao je u ranim jutarnjim satima jer  je pokrenut mehanizam za civilnu zaštitu EU-a, budući da kapaciteti Grčke nisu bili dostatni u zaustavljanju i gašenju požara katastrofalnih razmjera koji je ugrozio naseljena i industrijska područja Grčke.

Uz Grčku i Hrvatsku, na vježbi sudjeluju Italija, Litva i Cipar, a cilj je uvježbati i provjeriti postupke slanja međunarodne pomoći, stvaranje i testiranje zajedničkih modula civilne zaštite EU te procjena koordinacije pomoći putem Kriznog centra u Bruxellesu (Emergency Response Center).

Uz zračne snage, koje obuhvaća zrakoplovni vatrogasni modul, Republika Hrvatska na vježbi sudjeluje i zemaljskim modulom za gašenje požara raslinja, u kojem sudjeluje i 16 pripadnika Državne uprave za zaštitu i spašavanje s vozilima i opremom za gašenje požara.

Prvi put u povijesti EU Mehanizma civilne zaštite na vježbi aktivno sudjeluju i profesionalni novinari iz grčkih medija, koji će izvještavati o katastrofi u Grčkoj te intevjuirati sudionike vježbe na sve tri razine (nacionalnoj, taktičkoj i operativnoj), a tiskat će se i tri posebna izdanja o operacijama na terenu i napretku djelovanja s komentarima i analizama odgovora i učinkovitosti institucija u poduzimanju mjera u gašenju požara i pokretanja mehanizama slanja međunarodne pomoći. Koristit će se više od 20 različitih komunikacijskih sredstava i modernih tehnologija, a sve u realnom vremenu.

Prije polijetanja iz Zemunika, zamjenik zapovjednika PPE i čelnik tima hrvatskih posada na vježbi u Grčkoj satnik Tomislav Vacenovski kazao je kako je sudjelovanje na međunarodnim vježbama korisno i značajno jer se razmjenjuju iskustva te iznose novi pristupi i tehnički noviteti, a kako su hrvatske protupožarne posade u najvećoj mjeri samostalno razvijale svoju taktiku gašenja te općenito organizaciju i sustav upoprabe zračnih snaga, uvijek je dobro čuti kako to rade i druge zemlje. „Imamo vrhunski osposobljene protupožarne timove i na kanaderima i na airtractorima, zadnjih nekoliko godina pružamo pomoć i drugim zemljama, a svoju moć i sposobnost na najbolji mogući način potvrdili smo prošle godine u Portugalu, kada je naše djelovanje na požarištima ocijenjeno izvrsnim“, istaknuo je Vacenovski.

Hrvatska je do sada pružala pomoć u gašenjima požara u Crnoj Gori, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Grčkoj, Izraelu i Portugalu te je ovo još jedna prigoda za usklađivanje postupaka i procedura za djelovanje u drugim državama, kao i za prezentaciju hrvatske taktike gašenja požara iz zraka, u kojima posade kanadera HRZ-a i PZO-a imaju golemo iskustvo.

morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on June 05, 2014, 08:10:46 pm
3.6.2014.

Prvi letovi posade PPE na vježbi "EU Prometheus 14" u Grčkoj

[attachment=1]Foto: HRZ i PZO

Posade Protupožarne eskadrile (PPE) 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO-a koje od 1. lipnja 2014. sudjeluju s dva Canadaira CL-415 na međunarodnoj vježbi civilne zaštite "EU Prometheus 14" u okolici Atene u Grčkoj, provele su prve letove tijekom kojih je simulirano ispuštanje vode na požarišta.

Čelnik tima zrakoplovnog vatrogasnog modula satnik Tomislav Vacenovski istaknuo je kako su letjeli u formaciji s tri kanadera na način da su grčki kanaderi predvodili po dva hrvatska i dva talijanska. „Imali smo prijepodnevne i popodnevne misije, sve smo uspješno proveli, a od ukupno sedam ispuštanja vode na različitim lokacijama, zadnja četiri su službeno vrednovana i ocjenjivana“, rekao je satnik Vacenovski.

Uz Hrvatsku i zemlju domaćina, Grčku, na vježbi još sudjeluju Italija i Litva te Cipar. Scenarij vježbe obuhvaćao je velike požare koji ugrožavaju industrijska i naseljena područja Grčke zbog čega nacionalni kapaciteti Grčke nisu bili dovoljni pa se aktivirao mehanizam za civilnu zaštitu EU-a te je zatražena pomoć drugih država.

Vježbom se žele uvježbati i provjeriti postupci pružanja međunarodne pomoći, stvaranje i testiranje zajedničkih modula civilne zaštite EU-a te procjena koordinacije pomoći putem Kriznog centra u Bruxsellesu (Emergency Response Center).

Uz pripadnike Protupožarne eskadrile na ovoj vježbi u drugom, zemaljskom modulu gašenja požara raslinja, sudjeluje i 16 pripadnika Državne uprave za zaštitu i spašavanje s vozilima i opremom za gašenje požara.

morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on June 05, 2014, 08:21:07 pm
Prvi letovi posade PPE na vježbi "EU Prometheus 14" u Grčkoj

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
morh.hr (http://www.morh.hr/) & osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: brodarski on June 05, 2014, 08:21:32 pm
Težišna zadaća za kraj proljeća, tijekom ljeta i početak jeseni. Svake godine isto. Mogu li Hrvatske šume, županije, općine, mjesni odbori napokon početi uređivati šumske površine, smetlišta i druge rizične površine?


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Jester on June 25, 2014, 12:05:46 pm
Par materijala iz povijesti eskadrile ;

[attachment=1]
[attachment=2]
Slavko Rako: Sve je u redu, polijećemo... (Halo 92, 11/1995)

[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
[attachment=6]
[attachment=7]
[attachment=8]
[attachment=9]
[attachment=10]Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on July 22, 2014, 04:57:53 pm
Moj komentar : pozar najvjerovatnije izazvan udarom groma.
Bilo je posljepodne jako grmljavinsko nevrjeme sa jako malo kise.

====================

Kanaderi i helikopter upućeni na gašenje požara na Lastovu

Dva protupožarna aviona Canadair CL-415 iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OS RH (PP NOS OS RH) i i jedan helikopter MI-8 MTV upućeni su danas, u utorak, 22. srpnja 2014., na gašenje požara na otoku Lastovo, u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Kanaderi su poletjeli iz vojarne Zemunik oko 14,00 sati, dok je helikopter MI-8 MTV poletio oko 14.30 sati iz 93. zb Divulje. Ovo je ujedno prvi požar u kojem sudjeluju zračne snage HRZ i PZO-a od početka ovogodišnje protupožarne (PP) sezone.

Do početka PP sezone zračne snage 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO-a sudjelovale su u gašenju 6 požara (3 u Splitsko-dalmatinskoj, 2 u Šibensko-kninskoj i 1 u Zadarskoj županiji).

Veći požar u Cisti Provo (13. ožujka) gasila su dva Canadaira CL-415 i jedan Airtractor AT-802 F u trajanju 9 sati, a požar u Jadrtovcu (10. lipnja) također su gasila 2 Canadaira CL-415 i jedan Airtractor AT-802 F u trajanju 8 sati.

  MORH (http://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Jester on August 07, 2014, 08:20:44 am
Opet gori ista lokacija po tko zna koji put odnosno područje napuštenog vojnog objekta na Korešnici, pošto je teren miniran jedini način gašenja je iz zraka i postavljanje zone tj. omeđivanje požarišta sa strane dokle je to dozvoljeno što je naravno i učinjeno, jedan Kanader trenutno opet natapa požarište no sve je pod kontrolom, krivac je udar groma koji je prekjučer udario na to mjesto no kiša ga je ugasila a jučerašnji vjetar i sunce su ga probudili ;

6.8.2014, PRIOPĆENJE

Dva kanadera ugasila požar u Žrnovnici

[attachment=1]

Dva protupožarna aviona Canadair CL-415 iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OS RH (PP NOS OSRH), u srijedu, 6. kolovoza 2014., uspješno su ugasila požar u Žrnovnici u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

 Na požarište u Žrnovicu upućena su dva Canadaira, koja su za četiri sata djelovanja izbacila 64 vodene bombe i požar stavili pod nadzor te su nastavili s natapanjem, kako tijekom noći ne bi došlo do ponovnog izbijanja požara.

 Kapetan Canadaira CL-415, bojnik Ivica Markać istaknuo je kako su problem u gašenju požara predstavljale jake turbulencije i jak vjetar u kotlini, pa je pozvan u pomoć i drugi Canadair te je požar uspješno ugašen, rekao je bojnik Markać.

 Također, naglasio je da je posada spremna 24 sata dnevno, 365 dana u godini.

 Nakon djelovanja na požarištu u Žrnovnici oba su Canadaira sletjela u bazu Zemunik oko 16,00 sati.

U popodnevnim satima požar u Žrnovnici ponovno se razbuktao, oba Canadaira ponovno su se vratila na požarište te je u sat i pol vremena požar uspješno ugašen. Oba Canadaira su sletjela u bazu Zemunik oko 19,00 sati.

 Ovo je drugi požar u kojem sudjeluju zračne snage HRZ i PZO-a od početka ovogodišnje protupožarne (PP) sezone.

http://youtu.be/ODAxo66c4TQ

izvor : morh (http://www.morh.hr/hr/vijesti-najave-i-priopcenja/priopcenja/10098-dva-kanadera-ugasila-pozar-u-zrnovnici.html)

07.08.2014.

KUĆE NISU BILE UGROŽENE
Dva "canadaira" ugasila požar u Žrnovnici


Novo:

Požar koji je na miniranom području u Žrnovnici buknuo u utorak tijekom grmljavinskog nevremena ugašen je u srijedu nakon što je u akciju gašenja zbog jakog vjetra uključen i drugi protupožarni zrakoplov.
Dva protupožarna zrakoplova Canadaira CL-415 iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga su za četiri sata djelovanja izbacila 64 vodene bombe i požar stavili pod nadzor, a zatim se nastavilo s natapanjem požarišta kako tijekom noći ne bi došlo do ponovnog izbijanja vatre, izvijestilo je jutros Ministarstvo obrane.

Požar je, prema podacima splitskoga vatrogasnog centra, buknuo nakon što je grom udario u bor nedaleko od napuštene vojarne, a vatrogasci nisu mogli gasiti vatru jer je izbila na miniranom području te se nošena vjetrom širila prema Korešnici.

Kapetan Canadaira CL-415, bojnik Ivica Markać istaknuo je kako su problem u gašenju požara predstavljale jake turbulencije i jak vjetar u kotlini, pa je pozvan u pomoć i drugi Canadair te je požar ugašen.

Dva su zrakoplova nakon četverosatnog djelovanja sletjela u bazu u Zemuniku. To je drugi požar od početka ovogodišnje protupožarne sezone u čijem su gašenju sudjelovale zračne snage HRZ-a i PZO-a.

Jučer:

Požar koji se razbuktao tijekom noći s utorka na srijedu u Žrnovnici još uvijek nije potpuno saniran zbog nepristupačnog terena, odnosno miniranog područja koji prijeći vatrogascima mogućnost djelovanja.

Prema posljednjim informacijama, nema otvorenog plamena nakon intervencije dva kanadera, a zemaljske snage raspoređene su oko kuća kako bi se moglo reagirati po potrebi.

Kako doznajemo od Ivana Kovačevića, zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita, tijekom utorka, požar je nastao nakon što je grom udario u bor nedaleko od napuštene vojarne iznad Osnovne škole Žrnovnica, a razbuktao se u pojačan vjetrom.

- Gori oko 4 hektra nepristupačne površine i to guste mlade borove šume, na brdu Drognjuš, a na terenu je tridesetak ljudi iz JVP Split, DVD-ova Žrnovnica, Podstrana i Split, te županijski sezonski gasitelji, kao i osam vozila. U pomoć su stigla i dva kanadera, no kako će se situacija odvijati ne znamo jer je kotlina u Žrnovnici specifična, nikad ne znate kako će vjetar okrenuti, a uz to sve se događa na miniranom području. Naši ljudi stoje uz kuće koje za sada nisu ugrožene, a ako zatreba pozvat ćemo i dodatne snage - kazao nam je Kovačević.

Autor : M. Ilić
Izvor : SD (http://www.slobodnadalmacija.hr/Split-%C5%BEupanija/tabid/76/articleType/ArticleView/articleId/253244/Default.aspx)
Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: duje on August 07, 2014, 08:27:19 am
Upravo sam se vratio sa kupanja na Žnjanu, kanader barem deset puta punio more i leti prema Žrnovnici. Izgleda da je noćas opet buknulo!


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Jester on August 07, 2014, 12:52:50 pm
Jutros čim je Sunce izašlo iza ono malo oblaka diglo je temperaturu tj. počelo se opet dimiti na rubnim djelovima, ovo jutros je bilo ciljano djelovanje i natapanje da se požar konačno ugasi odnosno stavi pod kontrolu. Par mojih fotografija Kanadera od jučer ;

Požar Korešnica 2014 - Canadair CL-415 (https://www.flickr.com/photos/124216214@N03/sets/72157646269830323/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: dzumba on August 07, 2014, 08:30:05 pm
Јестер, одличне су ти слике! Свака част :super!


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: duje on August 08, 2014, 11:55:59 am
I danas gori u Žrnovnici!

Vir: MORH (http://www.morh.hr/hr/)

8.8.2014

Helikopter MI-8 MTV upućen na požarište u Žrnovnicu

Nakon što su u prethodna dva dana avioni Canadair CL-415 gasili požar u Žrnovnici, na požarište je danas, u petak, 8. kolovoza 2014. u 9,30 sati upućen i jedan helikopter Mi-8 MTV iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OS RH (PP NOS OSRH).

Požar se ponovno aktivirao zbog jakog vjetra i nemogućnosti pristupa zemaljskih vatrogasaca.
Časnik koordinator HRZ i PZO-a u Centru za koordinaciju, vođenje i gašenje požara u Divuljama, bojnik Branko Vukelić, istaknuo je da je posada upućena na požarište ponajviše zbog dodatnog natapanja prostora koji još nije u potpunosti saniran, te se djeluje preventivno kako se požar ne bi ponovno razbuktao i ugrozio obližnje objekte.

[attachment=1]Foto: Arhiva HRZ i PzO


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on August 29, 2014, 03:31:07 pm
26.8.2014.

Posade protupožarnih aviona na uvježbavanju u Divuljama

[attachment=1]
Posade i piloti protupožarnih aviona Canadair CL-415 i Airtractor AT-802A Fire Boss započeli su u utorak, 26. kolovoza 2014. godine uvježbavanja sidrenja i izlaza aviona na ulazno-izlaznoj stazi u vojarni „Knez Trpimir“ u Divuljama.

Riječ je o aktivnosti kojom se posade osposobljavaju za primjenu procedura i postupaka u situacijama kada je protupožarni avion potrebno usidriti na vodenim površinama te provesti izravan izlaz iz mora na stajanku betonskom stazom koja se nalazi u Divuljama. Prethodno je staza detaljno očišćena od školjki i drugih naslaga kako ne bi došlo do oštećenja kotača protupožarnih aviona.

Prema riječima zapovjednika Protupožarne eskadrile bojnika Davora Turkovića uvježbavanja se provode za članove posada i pilote koji još nisu iskusili postupke sidrenja i izlaza na „rampi“ u Divuljama te za trening posada koje nakon određenog vremena „osvježavaju“ ovu sposobnost. Turković je dodao da tijekom ovogodišnje protupožarne sezone zbog bitno smanjenog broja intervencija gašenja požara eskadrila koristi slobodno vrijeme za obučne aktivnosti čime se održava i podiže osposobljenost pojedinih članova posade na oba tipa protupožarnih aviona, a time i sveukupna sposobnost eskadrile.

Tijekom ove godine zračne snage 93. zrakoplovne baze HRZ-a i PZO bile su do sada angažirane na 9 požarišta. Za usporedbu, u istom razdoblju 2013. godine zračne snage 93. zrakoplovne baze HRZ-a i PZO gasile su požare na 105 požarišta, a u istom razdoblju 2012. godine čak na 391 požarištu.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto i tekst: HRZ i PZO/Marinko Karačić, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on September 12, 2014, 12:44:33 pm
Hoće li se sad nepotrošena proračunska sredstva namijenjena protupožarnim aktivnostima preusmjerit u modernizaciju i opremanje OSRH?


11.9.2014.

Završetak protupožarne sezone

[attachment=1]
Ovogodišnja protupožarna sezona i službeno je proglašena završenom u utorak, 9. rujna 2014. godine. U povijesti gašenja požara iz zraka ostat će zabilježena po kratkoći trajanja (78 dana) i po do sada najmanjem angažmanu zračnih snaga na požarištima (3 požara).

 Sezona je okončana ranije zbog vremenske situacije i kontinuiteta kišnog razdoblja na teritoriju Republike Hrvatske te je procijenjeno kako nema potrebe za daljnjim držanjem protupožarnih snaga u obimu u kojem inače dežuraju tijekom ljetnih mjeseci. Tako će se od sada u stalnom dežurstvu nalaziti po jedan avion Canadair CL-415 i Airtractor AT-802 te jedan helikopter Mi-8 MTV, a u slučaju potrebe aktivirat će se i dodatne snage za gašenje požara iz zraka.

Ovogodišnji angažman Oružanih snaga RH u pružanju potpore u gašenjima požara može se pratiti kroz djelovanja u tri faze:

· 1. faza (pripremna, od 1. siječnja do 31. svibnja),

· 2. faza (provedba PP sezone, od 1. lipnja spremnost, a trajanje od 24. lipnja do 9. rujna),

· 3. završna faza (od 10. rujna do 31. prosinca).

Do početka Protupožarne sezone 24. lipnja 2014. godine zračne snage 93. zrakoplovne baze sudjelovale su u gašenju 6 požara (3 u Splitsko-dalmatinskoj, 2 u Šibensko-kninskoj i 1 u Zadarskoj županiji). Od navedenih požara ističu se požar u Cisti Provo 13. ožujka kojeg su gasila 2 Canadaira CL-415 i 1 Airtractor AT-802 F u trajanju od 9 sati i požar u Jadrtovcu 10. lipnja koji gašen istim brojem aviona tijekom 8 sati gašenja.

Tijekom Protupožarne sezone zabilježena su samo tri požara na kojima su sudjelovale zračne snage: na otoku Lastovu (Dubrovačko-neretvanska županija), Žrnovnici (Splitsko-dalmatinska županija) i lokaciji Marasovine (Šibensko-kninska županija), a sveukupno je kroz 204 leta ostvareno oko 28 sati naleta.

Tekst i foto: HRZ i PZO/Marinko Karačić, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on November 18, 2014, 11:52:41 am
Protupožarna eskadrila je ponvno na 12 letjelica: 6 Canadair CL-415 + 6 Air Tractor AT-802A/F.

18.11.2014.

U Zemunik stigao tri milijuna eura vrijedan air tractor

[attachment=1]Ilustrucija

U Protupožarnu eskadrilu 93. zrakoplovne baze u Zemuniku iz Španjolske je stigao novi zrakoplov AT-802F Fire Boss. Riječ je o dugo očekivanoj inačici s dva pilotska sjedišta koja će se, osim u protupožarnim zadaćama, upotrebljavati i u obuci pilota.

Zanimljivo je da je čast da leti kao test pilot u Valenciji na prvoj inačici ovog aviona, dobio baš zapovjednik hrvatskih Fire Bossova, satnik Milan Došen. Zanimanje za kupovinu ovih zrakoplova pokazale su i Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Srbija, Grčka i Cipar.

U MORH-u kažu kako ukupna vrijednost Ugovora nabave protupožarnog zrakoplova AT-802F iznosi 3.198.900,00 EURA, što uključuje dodatnu opremu, obuku pilota instruktora, zrakoplovnih tehničara i zrakoplovnih inženjera. Riječ je o zrakoplovu Air Tractor, tipa AT-802, dvosjed "Fire Boss", koji je modificiran u amfibijski tip aviona, s ugrađenom pripadajućom opremom. U odnosu na jednosjed, navedeni zrakoplov razlikuje se po snažnijem motoru i novijoj generaciji sustava za ispuštanje PP sadržaja. Njegova primarna namjena je obuka pilota, a može se, kao i jednosjed, po potrebi koristiti za gašenje požara.

Piše: Siniša Klarica, Zadarski list (http://www.zadarskilist.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on December 10, 2014, 03:38:59 pm
10.12.2014.

U Zemuniku započela obuka na novom Air Tractoru AT-802 Fireboss

[attachment=1]
U Protupožarnoj eskadrili (PPE) 93. zrakoplovne baze HRZ-a i PZO-a u vojarni Zemunik u srijedu, 10. prosinca 2014. godine započela je preobuka protupožarnih pilota na novom avionu Air Tractor AT-802 Fireboss. Riječ je o avionu koji je kupljen u studenom ove godine i koji je nakon carinskih i administrativnih procedura stavljen u operativnu uporabu u bazi Zemunik.

Na taj način PPE sveukupno broji po 6 aviona Canadair CL-415 i 6 aviona Air Tractor AT-802. Od toga su tri Air Tractora AT-802A Fireboss jednosjeda, jedan Air Tractor AT-802 Fireboss dvosjed i 2 Air Tractora AT-802F na kotačima.

Najnoviji avion Air Tractor AT-802 Fireboss dvosjedna je inačica koji Hrvatska do sada nije imala te je svoje pilote morala slati na obuku u Španjolsku što je otežavalo obučne procese i osposobljavanje protupožarnih pilota na ovom tipu protupožarnog aviona.

Prvi koraci u preobuci pilota započinju u tehničkoj učionici kroz nastavu primijenjene teorije kojom se stječu uvjeti za daljnju praktičnu obuku na avionu koja bi trebala biti realizirana do početka sljedeće protupožarne sezone. Polaznici preobuke do sada su upravljali Air Tractorima na kotačima te je ovo stepenica više u njihovom osposobljavanju za gašenje požara iz zraka.

Zapovjednik voda koji u svom sastavu ima avione Air Tractor satnik Milan Došen istaknuo je kako je značenje nabavke novog dvosjeda Firebossa za eskadrilu neprocjenjivo jer će omogućiti kontinuirano osposobljavanje novih protupožarnih pilota u matičnoj bazi, a koristit će se i za održavanje trenaža i u akcijama gašenja požara. "Nabavka novog aviona donijet će veliki napredak u školovanju protupožarnih pilota. Olakšava se cijeli obučni proces jer se stvaraju preduvjeti za uključivanje pilota koji su sada na obuci u procese gašenja požara na Air Tractorima na plovcima u idućoj protupožarnoj sezoni u koju bi na taj način ušli jači i ljudstvom i tehnikom“, naglasio je satnik Došen.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Tekst i fotografije: HRZ i PZO/M. Karačić, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: duje on December 15, 2014, 01:49:58 pm
Vir: Defender.hr (http://www.defender.hr/)

AT-802 "Fire Boss" dvosjed koštao približno kao dva ista aviona jednosjeda 2008. godine
 
Datum objave: 15.12.2014

Ugovor o kupnji protupožarnog aviona AT-802 dvosjed "FIRE BOSS", pripadajuće opreme i usluga obuke potpisan je 14.listopada 2014.godine (ovdje kažu u studenom, a zašto, ne zna se) između MORH-a i španjolske tvrtke Air Tractor Europe S.L . Tvrtka Air Tractor Europe S.L., Sagunto (Valencia), Španjolska ovlašteni je zastupnik proizvođača aviona tipa AT-802, dvosjed Fire Boss i distributer istog za Republiku Hrvatsku te nositelj licence za održavanje ovog tipa aviona.Avion je isporučen 93. Zrakoplovnoj bazi Zadar, PP Eskadrila, V.P. 3458 Zemunik Donji, a ugovor uključuje obuku za linijsko i bazno održavanje aviona te obuku za linijsko i bazno održavanje FRDS Generation II: Next Generation Fire Retardant Delivery System.

Obuka pilota instruktora održat će se u prostorijama MORH-a. Ukupna vrijednost ugovora sa PDV-om je 30.549.495,00 kuna.akle negdje oko 4 milijuna EUR. Još 2007. ukupna je cijena triju zrakoplova Fire Boss uz opremu i obuku stajala 7.633.893,70 eura. Slično su koštala još dva ista aviona nabavljena 2008. po cijeni 5.05 milijuna EUR. Tada je rečeno kako im cijena skače svake godine 4 posto. Tadašnji predsjednikov savjetnik Vlatko Cvrtila je najavio mogućnost nabave još jednog air tractora dvosjeda koji bi se uz jedan postojeći koristili za obuku pilota. Dakle, trebalo je skoro sedam godina da se njegova izjava obistini.Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: brodarski on December 15, 2014, 02:38:54 pm
Kad država bude naplaćivala piromanima ne samo štetu i sudski postupak već i namjeru onda neće imati problema u osiguravanju novca za letjelice. Kad roštilj bude koštao koliko i air tractor biće love ko blata.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on December 16, 2014, 03:30:30 pm
16.12.2014.

Prvi let na novom Air Tractoru AT-802A Fireboss

[attachment=1]
U Protupožarnoj eskadrili 93. zrakoplovne baze HRZ-a i PZO-a u vojarni Zemunik u utorak, 16. prosinca 2014. započela je letačka obuka protupožarnih pilota za instruktore letenja na novonabavljenom avionu Air Tractor AT-802A Fireboss. Riječ je o avionu koji je nakon carinskih i administrativnih procedura početkom prosinca stavljen u operativnu uporabu u 93. zrakoplovnoj bazi.

Prvi pilot koji je pristupio obuci za instruktora je satnik Milan Došen, zapovjednik voda u čijem sastavu su Air Tractori, a prvi let na dvosjedu izveo je uz stručno vodstvo španjolskog instruktora iz tvrtke Air Tractor Europe S.L.

Obuka obuhvaća vizualno letenje, uzimanje vode, manevre za bacanje i ispuštanje vode, a traje pet sati nakon čega će satnik Došen dobiti certifikat o osposobljenosti za instruktora letenja na ovom protupožarnom avionu. Nakon toga prestaje potreba za daljnjim angažmanom španjolskih instruktora jer će se budući instruktori i piloti obučavati u 93. zrakoplovnoj bazi u organizaciji Protupožarne eskadrile.

Istovremeno s obukom pilota osposobljavanje provodi i zrakoplovno-tehničko osoblje po istom modelu: tehničari s dobivenim certifikatima u Španjolskoj samostalno provode obuku u Zemuniku čime se zaokružuje cijeli proces obuke potrebitog osoblja za novi tip protupožarnog aviona.

Nabavka novog dvosjeda značajan je iskorak za eskadrilu koji omogućava kontinuirano osposobljavanje novih protupožarnih pilota u matičnoj bazi, a koristit će se i za održavanje trenaže te u akcijama gašenja požara. Također, smanjuju se troškovi obuke te eskadrila u novu protupožarnu sezonu ulazi jača za jedan novi protupožarni avion te veći broj osposobljenih pilota za gašenje požara iz AirTractora AT-802 Fireboss.

Protupožarna eskadrila sveukupno raspolaže sa 6 aviona Canadair CL-415 i 6 AirTractora AT-802 od kojih su dva na kotačima, a četiri na plovcima. U planu je nakon završetka potrebitih obuka dodatno tehnički preinačiti još jednog Air Tractora s kotača na plovke čime će se stvoriti preduvjeti za angažman većeg broja ovih protupožarnih aviona u gašenjima požara iz zraka, a time i racionalizirati sveukupni troškovi kroz pripremu i provedbu aktivnosti tijekom protupožarnih sezona.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Tekst: HRZ i PZO/Marinko Karačić, Fotografije: HRZ i PZO/Dražen Furdi, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Jester on February 17, 2015, 04:28:41 pm
U Petak 13.02.2015. je gorjelo u Dugopolju na požarište je bio upućen i Kanader CL-415 "811" ;

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on February 18, 2015, 06:04:56 pm
18.2.2015.

Canadair i Airtractor u akcijama gašenja požara

Protupožarni avion Canadair CL-415 iz sastava Protupožarne eskadrile 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO-a,  iz vojarne Zemunik, upućen je danas 18. veljače 2015. oko 14.30 sati u akciju gašenja požara kod Opuzena u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.
Također, angažiran je avion Airtractor AT-802 A na požarištu u naselju Oklaj općine Promina u Šibensko-kninskoj županiji.

Zahtjev za angažiranje protupožarnih aviona uputili su Županijski centri 112 Dubrovnik i Šibenik.

morh.hr (http://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on March 18, 2015, 12:53:00 pm
18.3.2015.

Kanader ugasio požar kod Omiša

Protupožarni avion Canadair CL-415 iz sastava Protupožarne eskadrile 93. zrakoplovne baze HRZ-a i PZO-a iz vojarne Zemunik, u srijedu 18. ožujka 2015. sudjelovao je u gašenju požara u području Omiša-Lokva Rogoznica u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Ovo je bio sedamnaesti ovogodišnji požar na kojem su sudjelovale zračne snage, a po broju požara najviše je zabilježeno u Splitsko-dalmatinskoj (7) i Šibensko-kninskoj županiji (6) dok su u Zadarskoj županiji protupožarni avioni djelovali 3 puta, a u Dubrovačko-neretvanskoj jednom.

[attachment=1]
Tekst: OSRH/ Marinko Karačić, Foto: MORH/Josip Kopi, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on April 28, 2015, 06:35:55 pm
Međunarodna konferencija "Borba protiv požara zrakoplovnim sredstvima" (Aerial Fire Fighting Europe 2015 - AFF Europe 2015)

[attachment=1]
28.4.2015.

O konferenciji

Međunarodna konferencija "Borba protiv požara zrakoplovnim sredstvima" (Aerial Fire Fighting Europe 2015 - AFF Europe 2015) održava se od 28. do 30. travnja 2015. godine u Zadru, u organizaciji britanske tvrtke Tangent Link i uz potporu Ministarstva obrane RH i Državne uprave za zaštitu i spašavanje (DUZS).

"AFF Europe 2015" je redovita godišnja manifestacija stručnjaka iz područja gašenja požara iz zraka, koja se provodi u cilju povezivanja i spoznaje najnovijih rješenja u pogledu tehnologije, sigurnosti, obuke, rada i razvoja strategije među-operativnosti (inter-operability strategy).

Konferencija se održava uz potporu Inicijative za spremnost i prevenciju katastrofa (Disaster Preparedness and Prevention Initiative – DPPI), sporazuma o stabilnosti za Južnu Europu 12 zemalja članica: Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Makedoniju, Grčku, Moldaviju, Rumunjsku, Srbiju, Crnu Goru, Sloveniju i Tursku.

Na Konferenciji je uz Hrvatsku, potvrđeno sudjelovanje dvadeset država središnje i istočne Europe, kao i vodećih svjetskih proizvođača tehnologije i opreme za gašenje požara iz zraka poput DynCorp International, Air Tractor Europe, Inaer Aviation Italia i drugih.

U sklopu Konferencije, po drugi put dodijelit će se međunarodna nagrada za gašenje požara iz zraka "Walt Darran" zaslužnima za iznimna dostignuća u gašenju požara iz zraka.

Organizacijom ove Konferencije Zadar i Hrvatska su priznati kao jedno od središta zračnih protupožarnih djelovanja u ovom dijelu Europe i svijeta.

morh.hr (http://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on April 28, 2015, 06:38:28 pm
28.4.2015.

Program konferencije


Konferencija se održava u dvorani Višnjik u Zadru.

Program uključuje širok spektar tema koje se tiču gašenja požara iz zraka, a izložit će ih domaći i strani predavači, među kojima i zapovjednik Protupožarne eskadrile 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO i kapetan Canadaira CL-415, bojnik Davor Turković, s temom "Operacije gašenja požara iz zraka izvan matičnog područja".

Izložbeni i demonstracijski program konferencije bit će održan u dvorani Višnjik i u 93. zrakoplovnoj bazi u vojarni Zemunik.

U dvorani Višnjik posjetitelji će imati prilike vidjeti novosti u tehnologiji i opremi za gašenje požara iz zraka. U 93. zrakoplovnoj bazi HRZ i PZO-a sudionici će moći razgledati protupožarne zrakoplove iz sastava 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane i prisustvovati vježbi gašenja požara iz zraka.


Uvodni program, utorak, 28. travnja 2015., hotel Kolovare, Zadar


    Stručne radionice


1. dan, srijeda, 29. travnja 2015., ŠC Višnjik, Zadar


9.15-9.30 - Uvodna riječ predsjedatelja

Kontraadmiral Terry Loughran, CB Fraes, Kraljevska britanska mornarica

9.30-9.45 - Pozdravni govor

9.45-10.05 - izlaganje dr.sc. Jadrana Perinića, ravnatelja DUZS Republike Hrvatske
 
10.00-10.30 - Koordinirani pristup međunarodnom sustavu protupožarne zaštite zrakoplovima;  zaključci s radionice o interoperabilnosti

Prezenter:  Prof. Dr. Johann Georg Goldammer, Director, Global Fire Monitoring Center (GFMC), Germany

10.30–11.00 - Zračne protupožarne operacije izvan matičnoga teritorija

Prezenter: Bojnik Davor Turković, zapovjednik Protupožarne eskadrile i kapetan na CL 415, HRZ i PZO

11.30-12.00 - Uloga i perspektiva EU mehanizma civilne zaštite u protupožarnom zrakoplovstvu

Prezenter: Dimitrios Pagidas, EK, Belgija

12.00-12.20 – Protupožarne operacije na području Sredozemlja i izvan njega: Model Inaerovih ključnih službi

Prezenter: umirovljeni gb Antonio Urbano, kapetan CL 415 i zamjenik glavnog direktora, Inaer Aviation, Italia – divizija zrakoplova;

12.20–12.50 - Naslijeđe i izazovi zračnih protupožarnih operacija na minski zagađenom području Bosne i Hercegovine

Prezenter: Dr.sc. Samir Huseinbašić, načenik Odjela za ustroj i obuku, Sektor za zaptotu i spašavanje, Ministarstvo sigurnosti BiH

14.00–14.30 - Helikopterske protupožarne operacije

Prezenter: Elsa Enriquez Alcalde, načelnica Službe za šumske požare, Ministarstvo poljoprivrede, hrane i okoliša, Španjolska

14.30-14.50 - Protupožarni zrakoplovni tankeri nove generacije

Prezenter: Wayne Coulson – predstavnik i direktor DynCorp International, Coulson Aviation USA Inc, Kanada

14.50 – 15.20 - Protupožarne operacije zemlja-zrak

Prezenter; Dr. Nikola Nikolov, direktor Regionalnoga središta za motrenje požara, Makedonija

15.45–16.15 – Razvoj zračnog protupožarnog sustava u Libanonu i učinak izbjeglih iz sukoba na požare na otvorenom

Prezenter: Sawson Bou Fakhreddine, glavni direktor Udruge za šume, razvoj i očuvanje (AFDC), Libanon.

16.15–16.40 – Ključ uspjeha protupožarnih djelovanja

Prezenter: Hugo Arceo, direktor prodaje, Air Tractor Europe, S. L., Španjolska

16.40–17.10 - Upravljanje komunikacijama

Prezenter: stn Francisco Javier Chico Chamon, Pilot, Kraljevsko ratno zrakoplovstvo Španjolske;


2. dan, četvrtak, 30. travnja 2015., vojarna Zemunik, ŠC Višnjik, Zadar


09.00 – 10.30 - Pokazna vježba u vojarni Zemunik
Taktično-tehnički zbor  

10.30 – 11.00 -  Stanka

11.00 –11.15 Uvodne napomene predsjedatelja
Kontraadmiral Terry Loughran, Fraes, Britanska kraljevska mornarica

11.15-11.45 - Francuska doktrina, perspektiva i aktualna pitanja organizacije protupožarnog zrakoplovstva

Prezenter: Victor Devouge, načelnik Zrakoplovnog odjela, Ministarstvo unutarnjih poslova/Civilna zaštita, Francuska  

11.45–12.15 - Razvoj zrakoplovne protupožarne tehnologiije u Republici Marijskoj, Rusija

Prezenteri: Andrey Eritsov, zamjenik načelnika Zračnog središta za šumske požare "Avialesookhrana", Rusija,
Johann Georg Goldammer, Direktor, Global Fire Monitoring Center (GFMC), Njemačka,

12.15-12.45 - Požari u uvjetima prašume

Prezenter: Faizal Izani bin Azizan, viši nadzornik za požare, Malezijska protupožarna i spasilačka služba, Malezija

14.00 –14.30 - Sustav savjetovanja i vođenja simulacijskih probnih letova za amfibijske zrakoplove

Prezenter: Takeshi Ito, direktor,Japanska agecnija za zrakoplovna istraživanja, JAXA, Japan

14.30–14.50 – Sponzorirana prezentacija
Ruski helikopteri, JSC, Rusija

14.50–15.20 - Razvoj sustava dispečiranja zrakoplova u gašenju velikih šumskih požara u državi Viktorija, Kraljevska komisija za šumske požare, Viktorija, Australija

Prezenter: Wayne Rigg, CFA, Victoria County Fire Authority, Australia

15.45–16.05 - Važnost prikaznika (HUD) u zrakoplovima i helikopterima za veću sigurnost i učinkovitost
Prezenter: Henrik Naslund,direktorica marketinga i prodaje, Avionics Systems, Saab AB, Švedska

16.05–16.35 - C-27J Spartan u zračnoj protupožarnoj operaciji

Prezenter: bjn Florin Ianculescu, pilot-instruktor C-27J Spartan, Rumunjsko ratno zrakoplovstvo

16.50 - Završne napomene predsjedatelja


Napomena: Sukladno vremenskim uvjetima zbog pokazne vježbe u vojarni Zemunik moguće se izmjene u zamjeni programa 1. i 2. dana.


morh.hr (http://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on April 28, 2015, 06:39:38 pm
28.4.2015.

Pokazna vježba "Borba protiv požara zrakoplovnim sredstvima"

U 93. zrakoplovnoj bazi HRZ i PZO-a, u vojarni Zemunik, u četvrtak, 30. travnja 2015. održat će se pokazna vježba „Borba protiv požara zrakoplovnim sredstvima“ u kojoj će sudjelovati zrakoplovi Canadair - CL 415, Air Tractor - AT 802 i helikopter - MI 8, i vatrogasci Državne intervencijske postrojbe (DIP) u prikazu spuštanja vatrogasaca na požarište i njihovo izvlačenje.

Program

Od 08,45 sati

    polijetanje tehnike koja sudjeluje u pokaznoj vježbi

09,15 sati

    Iniciranje improviziranog požara
    Dolazak španjolskog aviona Canadair CL-415, izviđanje požarišta, ispuštanje vode
    Dolazak aviona Airtractor AT-802 (na kotačima), izviđanje požarišta, ispuštanje vode
    Prvi nalet aviona Airtractor AT-802 Fireboss (na plovcima), izviđanje požarišta, ispuštanje vode
    Prvi nalet hrvatskog aviona Canadaior CL-415, izviđanje požarišta, ispuštanje vode
    Dolazak helikoptera Mi-8 MTV, desantiranje vatrogasaca Državne intervencijske postrojbe (DIP) niz uže ("Fast Rope"), simulacija iskrcaja vatrogasaca na nepristupačni teren za gašenje požara
    Drugi nalet aviona Airtractor AT-802 Fireboss (na plovcima), ispuštanje vode
    Drugi nalet hrvatskog aviona Canadair CL-415, ispuštanje vode
    Dolazak helikoptera Mi-8 MTV, izvlačenje vatrogasaca DIP  helikopterom uz pomoć užeta ("Fixed Line"), simulacija izvlačenja vatrogasaca iz vatrenog okruženja i premještanje na sigurno područje
    Dolazak talijanskog aviona Canadair CL-415 (tvrtka INAER), prikaz instalacije za tretiranje ekološkog onečišćenja

09,45 sati

    Završetak pokazne vježbe, slijetanje aviona i helikoptera, razgledavanje izložene tehnike

Izložba tehnike

    Canadair CL-415 iz sastava iz sastava iz sastava Protupožarne eskadrile (PPE) 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO
    Airtractor AT-802 Fireboss, dvosjed (na plovcima), iz sastava PPE 93. zb
    Airtractor AT-802, dvosjed (na kotačima), iz sastava PPE 93. zb
    Bell-206 B iz sastava Eskadrile helikoptera (EH) 93. zb
    Pilatus PC-9M iz sastava Eskadrile aviona (EA) 93. zb
    Mi-8 MTV iz sastava Eskadrile transportnih helikoptera (ETH) 93. zb
    Canadair CL-415 iz sastava iz sastava Španjolskog ratnog zrakoplovstva
    Canadair CL-415, tvrtka INAER, Italija,


Mediji

Predstavnici medija koji žele pratiti Konferenciju moraju se, sukladno odluci organizatora, registrirati preko propisanog obrasca koji je potrebno dostaviti na e-mail jguy@tangentlink.com ili na broj faxa +44 (0) 1628 6606 22.

    obrazac prijave (http://www.morh.hr/images/stories/aktualne_teme/aff_zadar_2015/AFF15-PressDelegateBookingForm.pdf)

Osoba za kontakt je časnik za odnose s javnošću 93. zrakoplovne baze pukovnik Marinko Karačić, mob: 091 400 4277.

morh.hr (http://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on April 28, 2015, 06:43:58 pm
28.4.2015.

PP snage OS RH

Ministarstvo obrane i Oružane snage RH svake godine sudjeluju u pripremi i provedbi protupožarne sezone temeljem aktivnosti Programa Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku.
Oružane snage RH organiziraju se za zadaće potpore vatrogasnim snagama RH s prioritetom na području priobalja i otoka.
U gašenju požara iz zraka sudjeluje 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO-a u Zemuniku s dvije eskadrile:

    Protupožarnom eskadrilom baziranom u matičnoj vojarni Zemunik u sastavu sa šest Canadaira CL -415 i pet Airtractora AT 802,
    Eskadrilom transportnih helikoptera s lokacije u vojarni „Knez Trpimir“ u Divuljama kod Splita koja osigurava dva (po potrebi i više) helikoptera Mi-8 MTV-1.

Letačke su posade tijekom višegodišnjeg uspješnog suprotstavljanja požarima pronalazile što učinkovitija i uspješnija rješenja izgrađujući pritom  specifičnu taktiku gašenja požara. Riječ je o svojevrsnom trostrukom udaru:

    odmah intervenirati
    na samom početku uključiti maksimalan broj snaga
    napasti čelo požara, odnosno što brže eliminirati najaktivniji dio požara.

U gašenju požara hrvatski piloti primjenjuju više taktičkih postupaka. Svrha je omogućiti napad na čelo požara, odnosno dio požarišta gdje je požar najaktivniji i najbrže se širi, te kad god je to moguće, agažirati što više snaga u samom početku. Sa stajališta učinkovitosti i ekonomičnosti, najjeftinije je gasiti požar odmah i sa što više zrakoplova. Ovisno o razvoju situacije, snage se reduciraju. Hrvatska iskustva pokazuju kako se takvim načinom gašenja uštedi najmanje 30% resursa, te se za najmanje 50 % smanji opožarena površina.

Posebnost djelovanja hrvatskih zračnih snaga ogleda se i u velikom broju izbačenih vodenih bombi na požarišta zbog blizine mora. Time se postiže brzo neposredno djelovanje angažiranih letjelica te potrebna učinkovitost u gašenju.

Također, hrvatske zračne snage razvile su i sposobnost pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara u drugim zemljama.

Pregled angažiranosti:

Republika Makedonija

    2007. 1 avion Canadair CL-415

Helenska Republika

    2007. 1 avion Canadair CL-415
    2012. 1 avion Canadair CL-415

Država Izrael

    2010. 1 avion Canadair CL-415

Bosna i Hercegovina

    2012. 2 aviona Canadair CL-415
    2012. 1 avion Canadair CL-415
    2012. 2 aviona Canadair CL-415
    2013. 2x 2 aviona Canadair CL-415

Crna Gora

    2012.  2 helikoptera Mi-8 MTV

Republika Porugal

    2013. 2 aviona Canadair CL-415


Obuka protupožarnih pilota

U cilju osiguravanja potrebnog kadra u provedbi gašenja požara iz zraka, kao i ostvarenja spremnosti snaga za gašenje požara u Protupožarnoj eskadrili (PPE) i Eskadrili transportnih helikoptera (ETH) 93. zb HRZ i PZO-a sustavno se provode obuke i trenaže na svim tipovima zrakoplova koji sudjeluju u zadaćama gašenja požara.

Također, PPE i ETH sustavno provode i osposobljavanje  zemaljskih vatrogasaca za voditelje intervencija za navođenje zrakoplova na požarištima kao i djelatnike vatrogasnih postrojbi za obuku prijevoza i desantiranja iz helikoptera Mi-8 MTV.

MORH je nabavkom aviona Airtractro AT-802 Fireboss dvosjeda otvorilo mogućnosti školovanja protupožarnih pilota i iz drugih zemalja.

Potencijali postrojbe na tom području ogledaju se kroz:

    Raspoloživost tehnike za obuku (Airtractor AT-802, Canadair CL-415)
    Iskustvo i osposobljenost nastavnika letanja za obuku protupožarnih pilota
    Povoljni vremenski uvjeti u vojarni Zemunik kroz cijelu godinu
    Blizina mora za trening uzimanja vode

morh.hr (http://www.morh.hr/hr/)


Tema: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH) (http://www.paluba.info/smf/index.php/topic,11210.0.html)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: kopriva on April 28, 2015, 09:07:24 pm
Koliko ja vidim Hrvatska sa svojom tehnikom služi BiH kao neki DVD.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on April 28, 2015, 09:54:53 pm
Koliko ja vidim Hrvatska sa svojom tehnikom služi BiH kao neki DVD.

Pa?

Pomozi pa će i tebi drugi pomoći, ima neka narodna besmislica.

poz.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: kopriva on April 29, 2015, 09:28:30 pm
Koliko ja vidim Hrvatska sa svojom tehnikom služi BiH kao neki DVD.

Pa?

Pomozi pa će i tebi drugi pomoći, ima neka narodna besmislica.

poz.

I tebi je to samo pa?
Pa neko mora platiti održavanje te tehnike,pa nije Hrvatska miljarder,pa da uokolo besplatno gasi požare,pa ja mislim da si i drugi kupe avione i helikoptere,pa da imaju svoje.

Naravno nisam ja protiv pomaganja,ali ne može to unedogled tako.
Kad nekoga tako navikneš onda njega baš briga,ali glavno da imaju administracije više svih ostalih.

Pozz


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: mandalina on April 30, 2015, 05:25:25 am
Koliko ja vidim Hrvatska sa svojom tehnikom služi BiH kao neki DVD.

Pa?

Pomozi pa će i tebi drugi pomoći, ima neka narodna besmislica.

poz.

I tebi je to samo pa?
Pa neko mora platiti održavanje te tehnike,pa nije Hrvatska miljarder,pa da uokolo besplatno gasi požare,pa ja mislim da si i drugi kupe avione i helikoptere,pa da imaju svoje.

Naravno nisam ja protiv pomaganja,ali ne može to unedogled tako.
Kad nekoga tako navikneš onda njega baš briga,ali glavno da imaju administracije više svih ostalih.

Pozz

Pa ! Ja mislim, da u BiH trenutačno nema političke volje a ni financijskih uslova za formiranje PP aviacije. Pa na žalost. :-\


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Lox on April 30, 2015, 09:53:40 am
Ne gasi HR tamo skroz besplatno :-).


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: kopriva on April 30, 2015, 08:00:06 pm
Hrvatske zračne snage u gašenju požara
https://www.youtube.com/watch?v=GEfadTEZHQc


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: kopriva on April 30, 2015, 08:07:11 pm
30.4.2015.

Održana pokazna vježba gašenja požara iz zraka u bazi u Zemuniku

U sklopu međunarodne konferencije o gašenju požara iz zraka "Borba protiv požara zrakoplovnim sredstvima" (Aerial Firefighting Conference Europe 2015), drugog dana, u četvrtak, 30. travnja 2015., u 93. zrakoplovnoj bazi HRZ-a i PZO u Zemuniku održana je pokazna vježba.

Riječ je o pokaznoj vježbi gašenja požara iz zraka, na kojoj su sudjelovali protupožarni avioni i helikopteri iz sastava 93. zrakoplovne baze u Zemuniku, španjolski i talijanski Canadair CL-415 te pripadnici Državne intervencijske postrojbe (DIP).

Avioni u sastavu OS RH Canadair CL-415, Airtractor AT-802 na kotačima te Airtractor AT-802 Fireboss na plovcima izviđali su požarište i ispuštali vodu na improvizirani požar. Zatim su iz helikoptera Mi-8 MTV vatrogasci Državne intervencijske postrojbe spuštali se niz uže simulirajući iskrcaj na nepristupačni teren, a kasnije je izvedena simulacija izvlačenja i premještanja vatrogasaca na sigurno područje.  Španjolski  avion Canadair CL-215  T na demonstraciji je izveo izviđanje požarišta i ispuštanje vode, a talijanski Canadair CL-415 prikazao je i posebnu mogućnost tretiranja ekološkog onečišćenja.

Zapovjednik Protupožarne eskadrile HRZ i PZO-a bojnik Davor Turković izrazio je zadovoljstvo održanom konferencijom, na kojoj su razmijenjena mnoga korisna iskustva. „Još jednom je potvrđeno kako Ministarstvo obrane i Oružane snage imaju dobru suradnju sa susjednim zemljama i njihovim vatrogasnim snagama“, zaključio je bojnik Turković.  

Predsjedavatelj konferencije, kontraadmiral Terry Loughran iz Kraljevske britanske mornarice, još je jednom istaknuo važnost interoperabilnosti i suradnje jer požar ne poznaje državne granice. "Hrvatska je u ovom području vrlo važna jer ima vrlo dobru ideju i praksu u borbi protiv požara zrakoplovnim sredstvima, kao što smo mogli vidjeli na demonstraciji, a  bojnik Turković  vodi vrlo profesionalan tim. Cilj konferencije je educirati ljude i potaknuti interoperabilnost", kazao je kontraadmiral Loughran.

Također, u 93. zrakoplovnoj bazi u Zemuniku sudionici konferencije imali su priliku razgledati avione iz sastava 93. zrakoplovne baze Canadair CL-415,  Airtractor AT-802 Fireboss (dvosjed na plovcima), Airtractor AT-802 (dvosjed na kotačima), Pilatus PC-9M, helikopteri Mi-8 MTV i Bell-206 , Canadaire iz Španjolske i Italije, te francuski Canadair.

Izvor : morh (http://www.morh.hr/hr/vijesti-najave-i-priopcenja/vijesti/11344-odr%C5%BEana-pokazna-vje%C5%BEba-ga%C5%A1enja-po%C5%BEara-iz-zraka-u-bazi-u-zemuniku-3004.html)

30.04.2015.

SENZACIJA U ZEMUNIKU - Interventni vatrogasci podigli se u helikopter "u grozd" i oduševili kolege iz svijeta!

U 93. zrakoplovnoj bazi HRZ i PZO-a, u vojarni Zemunik, u četvrtak je održana pokazna vježba "Borba protiv požara zrakoplovnim sredstvima" u kojoj su sudjelovali zrakoplovi Canadair, Air Tractor i helikopter - MI 8, te vatrogasci Državne intervencijske postrojbe (DIP) u prikazu spuštanja vatrogasaca na požarište i njihovog izvlačenja.

Iako su u vježbama sudjelovali španjolski, talijanski i francuski piloti, najveće zvijezde ipak su bili vatrogasci Državne intervencijske postrojbe koji su izveli spuštanje na požarište pomoću užeta iz helikoptera MI 8, te vrlo kompliciranu i opasnu vježbu izvlačenja vatrogasaca s požarišta u obliku grozda na užetu helikoptera. Nakon što su u zraku razvili i hrvatsku trobojnicu, među okupljenim sudionicima Međunarodne konferencije "Borba protiv požara zrakoplovnim sredstvima" koja se održava u Zadru, prolomio se snažan pljesak.
Joško Grančić, zapovjednik DIP-a iz Divulja kod Splita bio je zadovoljan izvedenom vježbom.

- Takve vježbe izvodimo vrlo često i dio su naše redovne zadaće. Radili smo simulaciju desantiranja na požar koji je zahvatio teško pristupačan teren. U prvom naletu helikopter je doveo vatrogasce, oni su se spustili tehnikom brzog užeta na opožareno područje, izvršili su gašenje i tada je došlo do simulacije vatrenog okruženja i potrebe hitnog spašavanja vatrogasaca gdje smo u drugom naletu spustili spašavatelje vatrogasaca tehnikom repelinga niz tanko uže, pripremili smo ugrožene vatrogasce, stavili ih u jedan „grozd“ i helikopetr nas je podigao, spasio i odveo u sigurnu zonu. Za publiku i uzvanike razvili smo hrvatsku zastavu kao jedno iznenađenje. Poprilično je velika i mislimo da je sa zemlje dobro izgledala. Svake godine izbije dosta požara na teško pristupačnom terenu i tada često prakticiramo spuštanje ovom tehnikom, iako je uvijek najbolje ako helikopter može sletjeti. Samospašavanje vatrogasaca iz vatrenog okruženja na sreću do sada nismo radili u stvarnoj situaciji, međutim spremni smo i na to – kazao je Joško.

Prošla godina požarno na sreću nije bila toliko ugrožena, a za ovu sezonu Joškova ekipa bit će spremna, ma kakvi ih izazovi budu očekivali.

- Mi smo i u praksi sudionicima konferencije i gostima koji su došli sa zrakoplovima pokazali da su Zrakoplovna baza u Zemuniku i njene postrojbe sposobne prihvatiti vatrogasne snage drugih zemalja i zajedno s njima raditi. Upravo je to bio cilj ove konferencije, jer Republika Hrvatska je nebrojeno puno puta pomagala drugima, ali nikad ne smijemo zaboraviti da jednom možda bude pomoć potrebna i nama i za tu smo se situaciju kroz sve ovo i pripremili. Talijanski i španjolski kanader su nam došli najavljeno, a francuski kanader nenajavljeno i mi smo u 8 sati raspoloživog vremena uspjeli organizirati njihov prihvat, smještaj, uklopiti ih u sve i na taj način pokazali sposobnost MORH-a u suradnji sa susjedima i vatrogasnim snagama diljem Europe. Francuska ima 12, a Italija 19 kanadera, Hrvatska ima 6 kanadera, ali kad se uzme u obzir štićena površina ispada da mi imamo najviše zrakoplova po kvadraturi površine. Naša namjera pri organizaciji ovog događaja bila je da on bude širi od jednog zrakoplovnog susreta i da pored letačkog programa sudionicima pokažemo Hrvatsku. Cilj je bio da ih potaknemo da Zadar izaberu kao trajno mjesto održavanja ove konferencije s čime mi dobivamo na svim poljima, od promocije Hrvatske i turizma do promocije naših vatrogasaca i oružanih snaga i MORH-a – zaključio je bojnik Davor Turković, zapovjednik protupožarne eskadrile.

Grozd

Iz helikoptera se spusti tanko uže kroz centralnu bravu, na dno tog užeta nalazi se „šapa“ s već pripremljenim karabinima i vatrogasci se kače uz pomoć karabina i konopa na tu „šapu“. U stvarnoj situaciji svaki pripadnik interventne postrojbe ima sa sobom uže od šest metara i u mogućnosti je uplesti sam sebi samoizbavni pojas koji služi da se spoji u grozd.

Za vatrogasnu sezonu pripravni

Dr. sc. Jadran Perinić, ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje: - Pokazali smo samo jedan mali dio našeg uvježbavanja. Prošla je vatrogasna sezona bila blaga, ove godine ne smijemo očekivati da će se to ponoviti, meteorolozi nagovješćuju kraći sušni period što je potencijalna opasnost za nastanak požara na otvorenom prozoru, spremni smo za to, aktivnosti su uobičajene.

Izvor : zadarski.hr (http://www.zadarski.hr/zupanija/clanak/id/7431/senzacija-u-zemuniku--interventni-vatrogasci-podigli-se-u-helikopeter-u-grozd-i-odusevili-kolege-iz-svijeta)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on May 29, 2015, 08:06:25 am
Održana pokazna vježba gašenja požara iz zraka u bazi u Zemuniku

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: MORH/ T. Brandt, morh.hr (http://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on May 29, 2015, 08:10:22 am
Održana pokazna vježba gašenja požara iz zraka u bazi u Zemuniku

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: MORH/ T. Brandt, morh.hr (http://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on May 29, 2015, 08:22:57 am
Održana pokazna vježba gašenja požara iz zraka u bazi u Zemuniku

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: MORH/ T. Brandt, morh.hr (http://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on May 29, 2015, 08:35:04 am
Održana pokazna vježba gašenja požara iz zraka u bazi u Zemuniku

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: MORH/ T. Brandt, morh.hr (http://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on May 29, 2015, 08:36:59 am
Održana pokazna vježba gašenja požara iz zraka u bazi u Zemuniku

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: MORH/ T. Brandt, morh.hr (http://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on July 24, 2015, 10:18:58 am
24.07.2015.

Od 30 dana PP sezone zračne snage provele 16 dana u zraku

[attachment=1]
Zračne snage Protupožarnih namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga RH iz sastava 93. zrakoplovne baze HRZ-a i PZO-a, 23. srpnja 2015. i dalje su bile angažirane na pet požarišta na kojima su djelovali s 13 aviona i helikoptera.
Najveći angažman je bio na Pelješcu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji gdje je ukupno djelovalo pet protupožarnih aviona i helikoptera.

Na tri požarišta, na lokaciji Ježević kod Peručkog jezera, Pučišća na Braču i Lokva-Rogoznica kod Omiša u Splitsko-dalmatinskoj županiji požar su gasila po dva Airtractora AT-802.

Peti aktivni požar 23. srpnja izbio je na području oko Plomina u Istarskoj županiji, a u gašenju je sudjelovao jedan Canadair CL-415 i jedan Airtractor AT-802.

Također, helikopter Mi-8 MTV sudjelovao je u prijevozu smjene zemaljskih vatrogasaca i opreme iz vojarne u Divuljama do Blata na Korčuli i nazad do Šibenika i Zemunika.

Od 30 dana ovogodišnje protupožarne sezone zračne snage su do 23. srpnja 2015. sveukupno provele 392 sata u gašenju požara odnosno punih 16 dana u zraku pri čemu su izbacili više od 17 000 tona vode (od toga iz Canadaira 16 000 tona vode što odgovara pokrivnoj površini 2000 nogometnih igrališta).
 
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
Tekst: HRZ i PZO/Marinko Karačić, Foto: OSRH/Stjepan Brigljević, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)

I jedna slika sa morh.hr (http://www.morh.hr/hr/)

[attachment=5]


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on July 28, 2015, 03:39:06 pm
Protupožarni avioni u helikopteri FRZ i PZO proveli u zraku 28 dana

Od početka ovogodišnje protupožarne sezone (23. lipnja) zračne snage baze iz Zemunika bile su do sada angažirane na 64 požarišta (16 u Zadarskoj, po 14 u Dubrovačko-neretvanskoj i Splitsko-dalmatinskoj i po 10 u Šibensko-i kninskoj i Istarskoj županiji).
 
U 34 dana ovogodišnje protupožarne sezone zračne snage su do danas sveukupno provele 688 sati u akcijama gašenju požara, odnosno punih 28 dana u zraku, pri čemu su izbacili skoro 26 500 tona vode. Također, helikopterske posade prevezle su i oko 200 zemaljskih vatrogasaca do požarišta na jugu Hrvatske.

Evo nekih od, po meni, najzanimljivjih slika ovogodišnje protupožarne sezone sa morh.hr (http://www.morh.hr/hr/):

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
[attachment=6]
[attachment=7]
[attachment=8]
[attachment=9]
[attachment=10]


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on July 28, 2015, 03:52:53 pm
Protupožarna sezona 2015

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
[attachment=6]
[attachment=7]
[attachment=8]
[attachment=9]
[attachment=10]
Foto: OSRH/M. Tržić, S.Trepšić, S. Brigljević, HRZ i PZO, morh.hr (http://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on July 28, 2015, 04:07:30 pm
Protupožarna sezona 2015

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
[attachment=6]
Foto: OSRH/M. Tržić, S.Trepšić, S. Brigljević, HRZ i PZO, morh.hr (http://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on July 31, 2015, 07:40:17 am
Gašenje požara iz helikoptera MI-8 MTV na Braču i Pelješcu

https://www.youtube.com/watch?v=-hYTd03aYEw

Hrvatski vojnik (https://www.youtube.com/channel/UCezguSj1LvMIiG_y1pCOucA)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on September 23, 2015, 11:34:08 am
19.09.2015.

Protupožarne zračne snage HRZ-a i PZO-a na vježbi "Herkules 2015"

[attachment=1]
Zračne snage 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane Oružanih snaga RH s dva aviona Airtractor AT-802 i jednim helikopterom Mi-8 MTV sudjelovale su 19. rujna 2015. godine, na međunarodnoj vatrogasnoj vježbi "Herkules 2015" na pograničnom pojasu s Republikom Slovenijom, na prostoru kojeg omeđuju mjesta Vele Mune-Žejane-Šapjane-Starod.

Vježbu je organizirala Državna uprava za zaštitu i spašavanje RH s naglaskom na uvježbavanju procedura u komunikaciji i postupcima žurnih službi Hrvatske i Slovenije. Uz hrvatske zračne snage, na vježbi su bili sudjelovali i pripadnici Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Ministarstva unutarnjih poslova, Hrvatskog crvenog križa, Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije te slovenski timovi iz žurnih službi i vatrogastva.

Zrakoplovna komponenta demonstrirala je gašenje šumskog požara s avionima Airtractor AT-802 na požarištu koji je simuliran na pograničnom području, dok su letačke posade helikoptera Mi-8 MTV pružale potporu u transportu i iskrcaju zemaljskih vatrogasaca, kao i dopremu vatrogasne opreme na požarište te u koordiniranoj akciji spašavanja vatrogasca iz jame. Osim prikaza zajedničkog rada u gašenju šumskog požara, na vježbi je predstavljeno i rješavanje akcidentne situacije sa zapaljivom tekućinom na graničnom prijelazu Pasjak-Starog, traganje za turistima i njihovo spašavanje, kao i spašavanje ozlijeđenog vatrogasca iz jame, izuzimanje ilegalnih eksplozivnih sredstava iz uništene kuće te vađenje minsko-eksplozivnih sredstava iz jame.

Jedan od pilota Airtractora AT-802 koji je sudjelovao na vježbi satnik Danijel Kos rekao je kako je ovo značajno iskustvo za pilote Airtractora, s obzirom da je ovo njihovo prvo iskustvo rada u međunarodnom okružju. „Važno je bilo uspostaviti dobru komunikaciju i koordinaciju sa svim službama uključenim u konkretnu simuliranu situaciju gašenja šumskog požara na granici dviju država kako bi se sutra u stvarnim požarima gašenje odvijalo brzo, sigurno i učinkovito. Naša brzina i efikasnost bila je presudna jer je trebalo zaustaviti širenje požara prema cisterni napunjenoj s gorivom, naravno u vježbovnim uvjetima“, istaknuo je satnik Kos.

Kapetan posade helikoptera Mi-8 MTV natporučnik Davor Furčić naglasio je kako su u vježbi imali trostruku ulogu: desantiranje, prijevoz i traganje i spašavanje. “Sve su ovo sposobnosti koje je naša eskadrila razvila i na ovim vježbama prikazujemo tehnike i postupke u pojedinim kriznim situacijama. Tako smo vatrogasce iz Državne intervencijske postrojbe s 20-ak metara visine spuštali iz helikoptera tehnikom „brzog užeta“ jer se radilo o nepristupačnom terenu za slijetanje helikoptera. Sudjelovali smo i u dopremi vatrogasne opreme, a zadnje izvedbe bila su traganje za nestalim turistom te spašavanje ozlijeđenog vatrogasca iz jame tehnikom "fix-line", koju inače koristimo u spašavanju ozlijeđenih osoba sa teško dostupnih terena i planina“, pojasnio je natporučnik Furčić.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
Foto: HRZ i PZO/ D. Filipović, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on September 24, 2015, 01:14:18 pm
23.09.2015.

Zračne snage u protupožarnoj sezoni 2015.

Ljetne žege i vrućine uz hrvatsku obalu svake godine neminovno donose i požare većih ili manjih razmjera u čijim gašenju presudnu ulogu imaju zračne snage Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane.

Tehnika i ljudstvo protupožarnih zračnih snaga nalaze se u dvije eskadrile. Najmoćnija je Protupožarna eskadrila smještena u vojarni Zemunik u sastavu koje je šest aviona Canadair CL-415 i šest Airtractora AT-802 dok Eskadrila transportnih helikoptera s prostora vojarne „Knez Trpimir“ u Divuljama osigurava dva i po potrebi više helikoptera Mi-8 MTV koji neposredno gase požare ili pružaju potporu u transportu zemaljskih vatrogasaca i njihove opreme do požarišta.

Analizirajući ovogodišnju protupožarnu sezonu može se reći da su najveći angažman zračne snage imale na požarištima na Pelješcu i Korčuli koji su izbili istovremeno i gdje je djelovanje zračnih snaga trajalo nepuna dva tjedna dok je na svim ostalim požarištima „udar“ zračnih snaga bio učinkovit u nastanku požara pri čemu se primjenjivalo načelo trostrukog udara: intervenirati odmah, na samom početku uključiti maksimalan broj snaga i napasti čelo požara odnosno što brže eliminirati najaktivniji dio požara.

Zbog brže reakcije i učinkovitosti kao i uštede resursa od 22. srpnja do 16. kolovoza na Zračnoj luci u Dubrovniku bio je prebaziran jedan Canadair CL-415 koji na taj način „pokrivao“ jug Hrvatske što se pokazalo iznimno djelotvornim jer su požari nastali u tom vremenu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji ugašeni u najkraćem mogućem roku. Na sličan način jedan Canadair djelovao je i u Istri sa Zračne luke u Puli.

Uz razmještaj dijela snaga u Dubrovnik svakodnevna protupožarna izviđanja iz zraka s Airtractorima također su bila učinkovita u smislu uštede resursa, a požari su ugašeni u začetku. Tako je u razdoblju od 29. srpnja do 2. kolovoza kroz 13 protupožarnih izviđanja uočeno devet požara koji su ugašeni s nekoliko vodenih bombi ili uz dolazak dodatnih snaga ako je bilo potrebe. Time je zaustavljena mogućnost izbijanja velikih požara na više lokacija, smanjena je opožarena površina, a ostvarena je efikasnost i ekonomičnost po svim elementima uporabe zračnih snaga. Sveukupno je na protupožarna izviđanja utrošeno oko 130 sati naleta pri čemu je izbačeno oko 170 tona vode.

Važan segment u angažmanu i rasporedu snaga bila je i organizacija desantiranja vatrogasaca i doprema „krušaka“ s vodom do požarišta helikopterima Mi-8 MTV kao što je npr. bio slučaj s požarom Krupa-Zrmanja (9. kolovoza) kada se Canadairi rasterećuju i učinkovitije koriste (požar na Hvaru istoga dana gasila su četiri Canadaira).
 
PROTUPOŽARNA SEZONA 2015. U BROJKAMA

U ovogodišnjoj protupožarnoj sezoni od 23. lipnja do 7. rujna 2015. zračne snage baze iz Zemunika bile su angažirane na 150 požarišta (42 u Šibensko-kninskoj, 33 u Dubrovačko-neretvanskoj, 32 u Zadarskoj, 30 u Splitsko-dalmatinskoj i 13 u Istarskoj županiji).

Uspoređujući broj požara u protupožarnim sezonama od 2001. godine u kojima su u gašenju sudjelovale zračne snage uočljiva su tri stupnja angažiranja:

Prosječna angažiranost: 2001. (107), 2006. (109), 2009. (125), 2010. (90) 2013 (104), 2015. (150). Iznadprosječna angažiranost: 2003. (241), 2004 (213), 2008. (243), 2011. (297). Najveći broj zabilježenih požara bio je u PP sezoni 2012. (347). Ispodprosječna angažiranost: 2014. (3).

U 77 dana ovogodišnje protupožarne sezone zračne snage su sveukupno ostvarile oko 1260 sati naleta odnosno 53 dana u zraku, pri čemu su izbacili oko 41 000 tona vode. Također, helikopterske posade prevezle su i 333 zemaljska vatrogasca do požarišta te oko 20 tona vatrogasne opreme.

Sveukupno je ostvareno više od 8000 letova pri čemu je utrošeno oko 788 000 litara goriva.

Najviše sati u akcijama gašenja požara imali su avioni Canadair CL-415 sa ukupno oko 650 sati naleta i izbačenih oko 37 000 tona vode i utrošenih oko 580 000 litara goriva.
 
NAJVEĆI POŽARI U PP SEZONI 2015.

1. Pelješac (21. - 31. srpnja) u čijem je gašenju kroz 10 dana sudjelovalo 38 protupožarna aviona i helikoptera kroz 176 sati gašenja i izbačenih 1400 vodenih bombi.
2. Smokvica na otoku Korčuli (18. - 23. srpnja) u čijem je gašenju kroz 6 dana sudjelovao 21 protupožarni avion i helikopter kroz 118 sati gašenja i izbačenih 1200 vodenih bombi.
3. Lokva Rogoznica (4. srpnja) kojeg su gasila 4 aviona Canadair CL-415 kroz 39 sati gašenja pri čemu je izbačeno 600 vodenih bombi.
4. Plomin (23. - 25. srpnja) u čijem je gašenju kroz 3 dana sudjelovalo 9 protupožarnih aviona kroz 38 sati gašenja i izbačenih 370 vodenih bombi.
 
OSTALI VEĆI POŽARI U PP SEZONI 2015.

Od ostalih većih požara u ovogodišnjoj protupožarnoj sezoni u kojima su zračne snage 93. zb bile uključene ističu se požari na područjima (više od 100 izbačenih vodenih bombi):
1. Jagodnja na otoku Hvaru (9. kolovoza) kojeg su gasila 4 Canadaira kroz ostvarenih 14 sati naleta i izbačenih 220 vodenih bombi na požarište.
2. Dobri Dolac (12. kolovoza) kojeg su gasila 4 Canadaira kroz ostvarenih 16 sati naleta i izbačenih 190 vodenih bombi na požarište.
3. Perković (7. - 8. kolovoza) u čijem je gašenju kroz 2 dana sudjelovalo 6 protupožarnih aviona i helikoptera kroz 17 sati gašenja i izbačenih 160 vodenih bombi.
4. Perković-Slivno (31. kolovoza) kojeg su gasila 3 Canadaira i 2 Airtractora kroz ostvarenih 22 sata naleta i izbačenih 150 vodenih bombi na požarište.
5. Vrpolje (6. kolovoza) kojeg su gasila 3 Canadaira i 2 Airtractora kroz ostvarenih 18 sati naleta i izbačenih 130 vodenih bombi na požarište.
6. Brač (24. srpnja) kojeg su gasila 2 Canadaira, 3 Airtractora i 1 Mi-8 MTV kroz ostvarenih 21 sat naleta i izbačenih 120 vodenih bombi na požarište.
7. Trbounje (15. kolovoza) kojeg su gasila 4 Canadaira i 3 Airtractora kroz ostvarenih 22 sata naleta i izbačenih 110 vodenih bombi na požarište.
8. Gustirna-Marina (26. srpnja) kojeg su gasila 4 Canadaira i 3 Airtractora kroz ostvarenih 19 sati naleta i izbačenih 105 vodenih bombi na požarište.
 
ZANIMLJIVOSTI PP SEZONE 2015.

· Najveći broj požara u jednom danu: 8 (23. srpnja: Pelješac, Brač, Ninski Stanovi, Plomin, Kršan-Kožljak-Plominska Gora, Ježević-Peruča, Lokva Rogoznica, Korčula).
· Najveći broj angažiranih protupožarnih aviona i helikoptera u jednom danu: 26 (24. srpnja na 7 požarišta).
· Najveći broj letova u jednom danu: 621 (04. srpnja na 2 požara: Lokva Rogoznica, Gornji Zemunik).
· Najveći broj letova na jednom požarištu u jednom danu: 600 (04. srpnja Lokva Rogoznica sa 4 Canadaira CL-415 kroz ostvarenih 39 sati naleta).
· Najduže vrijeme provedeno u zraku u jednom danu: 79 sati (24. srpnja na 7 požarišta).
· Broj dana bez djelovanja iz zraka tijekom protupožarne sezone: 28 (7 u lipnju, 4 u srpnju, 13 u kolovozu, 4 u rujnu).
· Najduže razdoblje uzastopnih dana djelovanja iz zraka: 30 (18. srpnja-16. kolovoza).
· Požarišta na koja su zračne snage bile najviše puta angažirane: Pelješac 12, Perković 10, Korčula 7 puta (svaki peti požar).
· Vikend dani po broju požara: od 150 požara, subotom i nedjeljom zabilježeno njih 47 (trećina svih požara).
 
PROTUPOŽARNE ZRAČNE SNAGE U 2015.

Sveukupni angažman protupožarnih zračnih snaga od početka godine do zaključno 22. rujna 2015.
· Ukupno požara: 201 (61 u Šibensko-kninskoj, 47 u Zadarskoj, 43 u Splitsko-dalmatinskoj, 37 u Dubrovačko-neretvanskoj i 13 u Istarskoj županiji).
· Angažman po mjesecima na požarištima:
- siječanj: 1
- veljača: 9
- ožujak: 13
- travanj: 7
- svibanj: 2
- lipanj: 5
- srpanj: 85
- kolovoz: 61
- rujan: 18 (do 22. rujna)
 
PP SEZONA 2015. U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI

U Šibensko-kninskoj županiji tijekom protupožarne sezone (23. lipnja - 7. rujna 2015.) zabilježeno je najviše požara, njih 42.
Sa više od 100 izbačenih vodenih bombi po požarištu ističu se:
1. Dobri Dolac (12. kolovoza) kojeg su gasila 4 Canadaira kroz ostvarenih 16 sati naleta i izbačenih 190 vodenih bombi na požarište.
2. Perković (7. - 8. kolovoza) u čijem je gašenju kroz 2 dana sudjelovalo 6 protupožarnih aviona i helikoptera kroz 17 sati gašenja i izbačenih 160 vodenih bombi.
3. Perković-Slivno (31. kolovoza) kojeg su gasila 3 Canadaira i 2 Airtractora kroz ostvarenih 22 sata naleta i izbačenih 150 vodenih bombi na požarište.
4. Vrpolje (6. kolovoza) kojeg su gasila 3 Canadaira i 2 Airtractora kroz ostvarenih 18 sati naleta i izbačenih 130 vodenih bombi na požarište.
5. Trbounje (15. kolovoza) kojeg su gasila 4 Canadaira i 3 Airtractora kroz ostvarenih 22 sata naleta i izbačenih 110 vodenih bombi na požarište.

Sveukupni angažman protupožarnih zračnih snaga od početka godine do zaključno 22. rujna 2015. u Šibensko-kninskoj županiji: 61 požar.
· Angažman po mjesecima na požarištima:
- siječanj: 0
- veljača: 2
- ožujak: 7
- travanj: 4
- svibanj: 0
- lipanj: 1
- srpanj: 19
- kolovoz: 21
- rujan: 7 (do 22. rujna).

PP SEZONA 2015. U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI

U Dubrovačko-neretvanskoj županiji tijekom protupožarne sezone (23. lipnja - 7. rujna 2015.) izbila su dva višednevna požara koji su ujedno i najveći ovogodišnji požari u RH, a sveukupno su na području ove županije zabilježena 33 požara.
Sa više od 100 izbačenih vodenih bombi po požarištu ističu se:
1. Pelješac (21. - 31. srpnja) u čijem je gašenju kroz 10 dana sudjelovalo 38 protupožarna aviona i helikoptera kroz 176 sati gašenja i izbačenih 1400 vodenih bombi.
2. Smokvica na otoku Korčuli (18. - 23. srpnja) u čijem je gašenju kroz 6 dana sudjelovao 21 protupožarni avion i helikopter kroz 118 sati gašenja i izbačenih 1200 vodenih bombi.
3. Ponikve-Pelješac (9. srpnja) u čijem su gašenju sudjelovala 2 Canadaira CL-415 kroz 9 sati gašenja i izbačenih 173 vodene bombe.

Sveukupni angažman protupožarnih zračnih snaga od početka godine do zaključno 22. rujna 2015. u Dubrovačko-neretvanskoj županiji: 37 požara.
· Angažman po mjesecima na požarištima:
- siječanj: 0
- veljača: 1
- ožujak: 0
- travanj: 1
- svibanj: 0
- lipanj: 0
- srpanj: 21
- kolovoz: 11
- rujan: 3 (do 22. rujna).

PP SEZONA 2015. U ZADARSKOJ ŽUPANIJI

U Zadarskoj županiji tijekom protupožarne sezone (23. lipnja - 7. rujna 2015.) izbila su ukupno 32 požara, a najveći su (više od 50 izbačenih vodenih bombi):
1. Krupa (9. - 10. kolovoza) u čijem je gašenju kroz 2 dana sudjelovalo 9 protupožarnih aviona i helikoptera kroz 29 sati gašenja i izbačenih 100 vodenih bombi.
2. Zemunik-Sukošan (10. srpnja) kojeg je gasilo 5 Canadaira kroz ostvarenih 6 sati naleta i izbačenih 95 vodenih bombi na požarište.
3. Slivnica-Vinjerac (7. kolovoza) kojeg su gasila 3 Canadaira i 3 Airtractora kroz ostvarenih 8 sati naleta i izbačenih 60 vodenih bombi na požarište.
4. Stankovci (15. srpnja) kojeg je gasilo 2 Canadaira i 1 Airtractor kroz ostvarenih 7 sati naleta i izbačenih 60 vodenih bombi na požarište.

Sveukupni angažman protupožarnih zračnih snaga od početka godine do zaključno 22. rujna 2015. u Zadarskoj županiji: 47 požara.
· Angažman po mjesecima na požarištima:
- siječanj: 1
- veljača: 2
- ožujak: 3
- travanj: 4
- svibanj: 1
- lipanj: 3
- srpanj: 16
- kolovoz: 15
- rujan: 5 (do 22. rujna).
 
PP SEZONA 2015. U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI

U Splitsko-dalmatinskoj županiji tijekom protupožarne sezone (23. lipnja - 7. rujna 2015.) zabilježeno je 30 požara.
S više od 100 izbačenih vodenih bombi po požarištu ističu se:
1. Lokva Rogoznica (4. srpnja) kojeg su gasila 4 aviona Canadair CL-415 kroz 39 sati gašenja pri čemu je izbačeno 600 vodenih bombi.
2. Jagodnja na otoku Hvaru (9. kolovoza) kojeg su gasila 4 Canadaira kroz ostvarenih 14 sati naleta i izbačenih 220 vodenih bombi na požarište.
3. Brač (24. srpnja) kojeg su gasila 2 Canadaira, 3 Airtractora i 1 Mi-8 MTV kroz ostvarenih 21 sat naleta i izbačenih 120 vodenih bombi na požarište.
4. Gustirna-Marina (26. srpnja) kojeg su gasila 4 Canadaira i 3 Airtractora kroz ostvarenih 19 sati naleta i izbačenih 105 vodenih bombi na požarište.

Sveukupni angažman protupožarnih zračnih snaga od početka godine do zaključno 22. rujna 2015. u Splitsko-dalmatinskoj županiji: 43 požara.
· Angažman po mjesecima na požarištima:
- siječanj: 0
- veljača: 5
- ožujak: 3
- travanj: 0
- svibanj: 1
- lipanj: 1
- srpanj: 17
- kolovoz: 13
- rujan: 3 (do 22. rujna).

PP SEZONA 2015. U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

U Istarskoj županiji tijekom protupožarne sezone (23. lipnja - 7. rujna 2015.) zabilježen je najmanji broj požara, njih 13 od kojih je 12 izbilo u srpnju i 1 u kolovozu.
Sa više od 50 izbačenih vodenih bombi po požarištu ističu se:
o Plomin (23. - 25. srpnja) u čijem je gašenju kroz 3 dana sudjelovalo 9 protupožarnih aviona kroz 38 sati gašenja i izbačenih 370 vodenih bombi.
o Marčana (12. kolovoza) u čijem su gašenju sudjelovala 2 Canadaira CL-415 i 1 Airtractor AT-802 kroz 9 sati gašenja i izbačenih 60 vodenih bombi.

Sveukupni angažman protupožarnih zračnih snaga od početka godine do zaključno 22. rujna 2015. u Istarskoj županiji: 13 požara.
· Angažman po mjesecima na požarištima:
- siječanj: 0
- veljača: 0
- ožujak: 0
- travanj: 0
- svibanj: 0
- lipanj: 0
- srpanj: 12
- kolovoz: 1
- rujan: 0 (do 22. rujna).
 

Tekst: Marinko Karačić, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on October 24, 2015, 06:30:54 pm
22.10.2015.

Izraelski vatrogasci vježbali u Divuljama i Zemuniku

[attachment=1]
U 93. zrakoplovnoj bazi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane u vojarni Zemunik danas 22. listopada 2015. završio je međunarodni tečaj obuke u gašenju šumskih požara za vatrogasce iz Države Izrael.

Nositelj provedbe obuke izraelskih vatrogasaca bila je Državna uprava za zaštitu i spašavanje dok su letačke posade Eskadrile transportnih helikoptera 93. zrakoplovne baze pružale potporu kroz angažman helikoptera Mi-8 MTV.

Za ukupno 18 izraelskih vatrogasaca uvježbavanje se provodilo u vojarni „Knez Trpimir“ u Divuljama i na prostoru Rudina iznad Trogira gdje je kroz pet dana prikazan model, oprema i taktički pristupi u gašenja šumskih požara u RH.

Između ostalog uvježbavani su postupci spuštanja vatrogasaca niz debelo uže iz helikoptera Mi-8 MTV kao i vježbe spuštanja korištenjem alpinističkog užeta i improviziranog pojasa za spuštanje, a provedena je i simulacija spašavanja iz vatrenog okruženja.

Glavni događaj uvježbavanja bila je provedba združene vatrogasne vježbe sa vatrogascima grada Kaštela u kojoj je letačka posada helikoptera Mi-8 MTV pružala potporu u desantiranju i prijevozu vatrogasaca i opreme na područje požarišta.

Zadnjeg dana provedbe tečaja gosti iz Izraela posjetili su Protupožarnu eskadrilu u vojarni Zemunik gdje su se upoznali sa mogućnostima i načinom uporabe aviona Canadair CL-415 u gašenju šumskih požara.

Kapetan posade helikoptera Mi-8 MTV bojnik Stjepan Stepić istaknuo je kako je težište svih postupaka i procedura bila sigurnost, od ulaska i napuštanja vatrogasaca iz helikoptera te spuštanju vatrogasaca tehnikom brzo uže (fast rope) na simulirano požarište na nepristupačnom terenu. „Bilo je izuzetno dinamično jer smo sve radnje sa helikopterom proveli u samo dva dana, a uz to izraelskim vatrogascima ovo je bilo prvo iskustvo tako da smo uz dobru teorijsku pripremu uložili maksimalan napor kako bi uspješno ovladali svim tehnikama kada zemaljski vatrogasci koriste helikopter u dolasku na požarište. Djelovali smo u uvjetima jačeg vjetra što zahtjeva dobru obučenost i osposobljenost letačke posade, ali i odličnu koordinaciju sa pripadnicima Državne uprave za zaštitu i spašavanje kako bi sve proteklo bez ugrožavanja sigurnosti letenja i osoblja koje sudjeluje na obuci“, naglasio je Stepić.

Pomoćnik glavnog vatrogasnog zapovjednika RH Mladen Vinković kazao je kako su vatrogasci iz Izraela iznimno zadovoljni što se mogli upoznati hrvatsku taktiku i postupke gašenja požara na otvorenom prostoru. „Predstavili smo zajednički rad pripadnika Oružanih snaga i Državne uprave za zaštitu i spašavanje uz uporabu zračnih protupožarnih snaga pokazavši visoku profesionalnost i stručnost u provedbi ove aktivnosti“, iznio je Vinković dok je izraelski vatrogasni zapovjednik Yair Elkavam rekao kako je ovo njihovo prvo uvježbavanje i rad sa helikopterom te će po povratku u svoju zemlju nastojati primijeniti naučena znanja i vještine u radu izraelskih vatrogasnih snaga.

Boravak izraelskih vatrogasaca u Zemuniku bila je i prigoda za sjećanje na pomoć koju je Hrvatska 2010. pružila Izraelu kada je uputila jedan avion Canadair CL-415 kao humanitarnu pomoć u gašenju velikih požara na prostoru Izraela.

Ovo je bilo prvo uvježbavanje izraelskih vatrogasca u Hrvatskoj, a svi polaznici obuke dobili su certifikate o sudjelovanju na obuci o gašenju šumskih požara.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Tekst: Marinko Karačić, Foto: HRZ i PZO/M. Karačić, M. Tržić, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: duje on November 18, 2015, 01:28:29 pm
Vir: "Slobodna Dalmacija" (http://slobodnadalmacija.hr/default.aspx) Split

18.11.2015

OPASNE GRANATE

Kanaderi ugasili požar na vojnom poligonu Slunj, mještani upozoreni da ne prilaze

Uz pomoć kanadera i air traktora ugašen je požar koji je u utorak izbio na vojnom poligonu Eugen Kvaternik na području Oštarija kod Josipdola, a lokalne vlasti pozivaju mještane da ne prilaze poligonu i požarištu, jer su pirotehničari prije dva dana tamo počeli drugu fazu uklanjanja, odnosno uništavanja zaostalih neekspoldiranih ubojitih sredstava (NUS).

"Znam da je bio požar na poligonu, ali detaljnije informacije nemam. Mogu samo reći da ni požara ni incidenata na razminiravanju vojarne 1 u Oštarijama nema.

Upravo smo jutros voditelj radova razminiranja Marijan Nikolaus i ja dogovorili da obavijestimo lokalno stanovništvo da zbog vlastite sigurnosti ne dolaze na širi pojas oko bivše vojarne, odnosno da shvate ozbiljno našu raniju zamolbu da je ovih dana opasno približavati se radilištu uklanjanja NUS-a", rekao je Hini načelnik Općine Josipdol Zlatko Mihaljević.

Naime, ograda od bodljikave žice oko bivše vojarne postoji samo na par mjesta, jer je ili ukradena ili uništena od pada stabala. No, naglasio je, i da postoji ništa ne znači, jer je opasno i s jedne i druge strane ograde.

Kao stanovnik Oštarija dobro se sjeća, kaže, kada je JNA 1991. godine kod povlačenja digla vojarnu u zrak te da je u toj eksploziji razbacan kilometrima dalje eksplozivni materijal, koji će se pronalaziti još godinama.

Policija je ranije obavijestila građane da da će se ovih dana dio pronađenog eksplozivnog materijala iz Oštarija voziti na uništavanje na prostor Oštarijskih dolova, ali i kako je moguće da će se dio eksplozivnih sredstava iz sigurnosnih razloga uništavati na mjestu pronalaska, kod Josipdola.

U svakom slučaju, istaknuo je Mihaljević, javnost će pravovremeno dobiti cjelovito izvješće o tijeku radova i pronađenom broju NUS-eva, jer je lokalno stanovništvo Josipdola i Oštarijskih Dolova manje uznemireno kada zna što se događa, posebno kada znaju da detonacije koje čuju nastaju pri namjernom i kontroliranom uništavaju sredstava koje su im još uvijek svakodnevna prijetnja.

Planirano je da će radovi potrajati do 27. studenoga, ali Mihaljević kaže kako je moguće da će pogoršanje vremena, najavljeno za ovaj vikend, prekinuti posao, pogotovo ako padne snijeg.

(H)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on January 23, 2016, 01:20:35 am
Bombardier CL-415 (Canadair) Amphibious Water Bomber of Croatian Air Force in Rovinj

https://youtu.be/nBra3jEcBGs

Inače, 17.01. kanader HRZ-a je gasio prvi požar u 2016. godini. Gorjelo je na lokaciji Vrsi-Poljica u Zadarskoj županiji, a za sat vremena je kanader izbacio oko 140 tona vode.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on July 15, 2016, 05:38:35 pm
15.7.2016.

Pet Canadaira upućeno u gašenje požara na Miljevački plato

[attachment=1]Foto: HRZ i PZO

Pet Canadaira CL-415 Protupožarnih namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga RH (PP NOS OS RH) iz sastava 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (HRZ i PZO)  iz vojarne Zemunik danas, u  petak 15. srpnja 2016. u poslijepodnevnim satima upućeno je na gašenje požara na Miljevački plato  u Šibensko-kninskoj županiji.

Unatoč jakom vjetru koji je otežavao gašenje požara iz zraka današnji požari kod Šibenika i na otoku Visu stavljeni su pod nadzor dok se na požarište kod Obrovca u dva navrata Canadair pokušao probiti no zbog orkanskih udara bure nije uspio djelovati.

Uz gašenje požara iz zraka zračne snage su tijekom dana pružale i potporu zemaljskim vatrogasnim snagama prevozeći vatrogasnu opremu helikopterom Mi-8 MTV na požarište na otoku Visu.

Od službenog početka ovogodišnje protupožarne sezone (20. lipnja 2016.), zračne snage ukupno su bile angažirane na 15 požarišta (pet u Šibensko-kninskoj, po četiri u Dubrovačko-neretvanskoj i Zadarskoj te dva u Splitsko-dalmatinskoj županiji).

morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on July 28, 2016, 11:25:17 pm
EPIC! Bombardier CL-415 Superscooper Close-up Action - Croatian Air Force HD

https://www.youtube.com/watch?v=ZVraTrdHkls

EdoStuff ✈ CroHD Plane Spotting (https://www.youtube.com/channel/UC3t7eE7BjRUQ7Uy6qbEE1Bg)

Atraktivne snimke hrvatskih "kanadera" oznaka 811, 844, 877, 888 kako kupe vodu u Kaštelanskom zaljevu, pred Vranjicem. Kanaderi su gasili požar u Dugopolju.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on August 01, 2016, 04:23:36 pm
Bravo mali.  :klap

Dašta san nego sritan, gospeti!

https://www.youtube.com/watch?v=lX6NpSWs8PU


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on September 01, 2016, 11:44:13 am
PROTUPOŽARNA SEZONA
 01.09.2016.
Sedam protupožarnih aviona i helikopter na terenu: gore Rasline i Biokovo

Piše Lj. Vuko

Podijeli na Facebook-u Podijeli na Twitter-u Pošalji na email
Zračne snage Protupožarnih namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga RH  iz sastava 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (HRZ i PZO) iz vojarne Zemunik danas, u četvrtak 1.
rujna 2016. od jutarnjih sati sudjeluju u gašenju dva požara sa ukupno sedam protupožarnih aviona i jednim transportnim helikopterom Mi-8 MTV, izvijestili su iz Ministarstva obrane (MORH).

Na prvom požarištu Raslina u Šibensko-kninskoj županiji požar su gasila dva Canadaira CL-415, dok dva Airtractora nastavljaju sa natapanjem i saniranjem požarišta. Na drugom požaru na Biokovu angažirana su tri Canadaira CL-415. Uz gašenje požara letačka posada helikopterom Mi-8 MTV pruža potporu zemaljskim snagama u prijevozu vatrogasaca i dopremi „krušaka“ (gumenih spremnika vode) do požarišta na Biokovu.

Također, jučer, u  srijedu 31. kolovoza u popodnevnim satima četiri Canadaira CL-415 gasila su požar u naselju Krivi Put kod Senja u Ličko-senjskoj županiji, što je  ujedno bio prvi požar u toj županiji na kojem su bile angažirane zračne snage u  ovogodišnjoj protupožarnoj sezoni.

Kako se navodi u priopćenju, od početka ovogodišnje protupožarne sezone (20. lipnja) zračne snage 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO-a sudjelovale su u gašenju 117 požara (38 u Splitsko-dalmatinskoj, 36 u Šibensko-kninskoj,
23 u Zadarskoj, 16 u Dubrovačko-neretvanskoj, 2 u Istarskoj i po 1 u Primorsko-goranskoj i Ličko-senjskoj županiji).

Do 31. kolovoza 2016. zračne snage su ukupno provele 794 sata (33 dana) u akcijama gašenja požara pri čemu su izbacili oko 29.700 tona vode. Uz gašenje požara iz zraka zračne snage su pružale i potporu zemaljskim vatrogascima pri čemu su helikopterima Mi-8 MTV  prevezle 303 vatrogasca i 59 tona vatrogasne opreme do požarišta.

http://www.slobodnadalmacija.hr/

-----------------------------

Samo mali komentar, bilo je jeftinije na Biokovu probiti protivpozarni put nego lomiti tehniku.
Satrali su i osmice i kanadere gonjat vodu i ljude gori a efekat nikakav.  :P  >:(

poz.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on November 23, 2016, 10:52:37 pm
Hm, samo da ih netko ne spuca dolje pa ispadnu kolateralne žrtve.  :P
Imaju i Taijanci kanadera ko u priči ali ovo je valjda naplata nekog duga.

-----------------------------

Izrael traži pomoć od Hrvatske, Plenković šalje kanadere

Izrael je u srijedu od Hrvatske i Grčke zatražio da mu pošalju kanadere kako bi pomogli u borbi protiv šumskih požara koji u proteklih nekoliko dana haraju tom državom, objavio je izraelski premijer Benjamin Netanyahu.

Izostanak kiše i vrlo suhi i snažni istočni vjetrovi proširili su požare diljem središnjeg i sjevernog dijela Izraela. Uništeno je ili oštećeno na desetke kuća, no nema poginulih ili ozlijeđenih. Lokalni meteorolozi predviđaju da će se suho i vjetrovito vrijeme nastaviti još nekoliko dana.

U priopćenju koje je objavio Netanyahuov ured stoji kako su hrvatski i grčki premijer Andrej Plenković i Aleksis Cipras "smjesta odgovorili" njegovom zahtjevu "te obećali da će poslati kanadere što je prije moguće".

Slični vremenski uvjeti su 2010. uzrokovali požar u sjevernom Izraelu koji je trajao nekoliko dana i u kojem je poginulo 42 ljudi.

http://hr.n1info.com/

---------------------

POŽARI HARAJU IZRAELOM
Netanyahu moli za pomoć: Kanaderi hrvatskog ratnog zrakoplovstva uz odobrenje Vlade krenuli prema zahvaćenim područjima

Izrael je u pomoć zatražio i od Grčke.

Vlada je na netom održanoj telefonskoj sjednici odlučila poslati dva hrvatska kanadera za Izrael kako bi pomogli u gašenju požara nakon što je Benjamin Netanyahu, izraelski premijer, nazvao premijera Andreja Plenkovića i zamolio za pomoć.

Na prijedlog ministra obrane Damira Krstičevića i uz suglasnost predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović donijeta je odluka o uporabi Oružanih snaga Republike Hrvatske radi pružanja humanitarne pomoći Državi Izrael.

Prema službenom priopćenju Vlade, za izvršenje zadaća odobrava se korištenje dva zrakoplova Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane.

Izrael je u pomoć zatražio i od Grčke kako bi pomogli u borbi protiv šumskih požara koji u proteklih nekoliko dana haraju tom državom.

Izostanak kiše i vrlo suhi i snažni istočni vjetrovi proširili su požare diljem središnjeg i sjevernog dijela Izraela. Uništeno je ili oštećeno na desetke kuća, no nema poginulih ili ozlijeđenih. Lokalni meteorolozi predviđaju da će se suho i vjetrovito vrijeme nastaviti još nekoliko dana.

Slični vremenski uvjeti su 2010. uzrokovali požar u sjevernom Izraelu koji je trajao nekoliko dana i u kojem je poginulo 42 ljudi.

http://www.vecernji.hr/


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on November 24, 2016, 06:24:40 pm
24.11.2016, PRIOPĆENJE

Dva Canadaira upućena na gašenje požara u Izrael

Dva protupožarna aviona Canadair CL-415 iz sastava Protupožarne eskadrile (PPE) 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO-a poletjela su danas 24. studenoga 2016. oko 7,30 sati iz vojarne Zemunik u Državu Izrael radi pružanja međunarodne humanitarne pomoći u gašenju velikih šumskih požara koji su zahvatili područja sjevernog i središnjeg Izraela.
Uz dva Canadaira u Izrael su poletjeli i članovi posada i zrakoplovno-tehničkog osoblja predvođeni kapetanima, pukovnicima Davorom Turkovićem i Goranom Vlahovićem te bojnicima Tomislavom Slavicom i Željkom Žugajem.
Zapovjednik Protupožarne eskadrile pukovnik Davor Turković rekao je kako su nakon primljene obavijesti obavili sve potrebne pripreme za prelet u izraelsku zračnu bazu Hatzor. „Uz humanitarnu dimenziju i razvijenu sposobnost postrojbe za pružanjem pomoći u drugim zemljama ova misija pridonosi i promociji ugleda i sposobnosti Oružanih snaga i Republike Hrvatske u svijetu. Odmah po dolasku u izraelsku bazu u kasnim popodnevnim satima očekuje nas prvi sastanak i upoznavanje sa situacijom na požarištima te dodjela konkretnih zadaća. Apsolutno smo spremni i ovaj put pomoći izraelskom narodu u gašenju i saniranju požarišta“ naglasio je pukovnik Turković.

Ovo je drugi put da hrvatske zračne protupožarne snage pružaju pomoć u gašenju požara u Izraelu. Prvi angažman s jednim Canadairom bio je od 04. do 08. prosinca 2010. godine. Za iskazanu spremnost u pružanju pomoći državi Izraelu i izraelskom narodu 2010. na primanju kod izraelskog predsjednika Shimona Peresa, kojem je nazočio i  premijer Benjamin Netanyahu, hrvatskim posadama dodijeljeno je i Priznanje države Izrael.

Zadnji inozemni angažman protupožarne snage imale su u Portugalu 2013. gdje su u gašenju požara također sudjelovala dva Canadaira.

https://www.morh.hr/


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: KUPAč on November 28, 2016, 05:22:59 pm
PM Netanyahu u razgovoru sa hrvatskim posadama CL415 u bazi Hatzor:

https://www.youtube.com/watch?v=Fker12E3nBE

Svaka čast posadama na pokazanom znanju i umjeću.

Pomogli smo bez skrivenih namjera, i u Srbiji kad su bile poplave, kad je gorilo u Bosni, Portugalu i sad u Izraelu.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on May 16, 2017, 02:06:50 pm
12.5.2017.

Posada Canadaira sudjelovala u snimanju serijala The Grand Tour

[attachment=1]
Posada Canadaira CL-415 iz sastava Protupožarne eskadrile 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (HRZ i PZO) pružila je u petak 12. svibnja 2017., potporu snimanju Amazonovog televizijskog serijala The Grand Tour.

Snimanje se odvijalo na prostoru vojarne „Pukovnik Mirko Vukušić“ u Zemuniku, a voditelji Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May dogovarali su sve detalje snimanja scena s pilotima Protupožarne eskadrile u bazi Zemunik.

U sastavu posade Canadaira bili su kapetan bojnik Tomislav Slavica, kopilot bojnik Tomica Mikec i tehničar letač desetnik Ante Marić.

“Drago nam je što smo pružili potporu u snimanju popularnog serijala. Režisera su zanimali detalji oko brzine Canadaira i visine s koje ispuštamo vodene bombe, a sve pojedinosti mogu se pogledati u emitiranju iduće godine”, iznio je bojnik Slavica.

Ovo je treće sudjelovanje protupožarnih posada iz baze u Zemuniku u snimanju  svjetskih televizijskih kuća. Prije pet godina Discovery Channel također je snimao hrvatske Canadaire za serijal „World's Top Five“, a piloti protupožarne eskadrile imali su udjela i u snimanju Disneyeva crtanog filma „Avioni 2 – Nebeski vatrogasci“ posudivši glas nekolicini likova u filmu čija je premijera organizirana u okružju protupožarnih aviona u bazi Zemunik 2014. godine.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: HRZ I PZO, morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: jadran2 on May 16, 2017, 03:25:21 pm
Ovo je dobra propaganda za Hrvatsku!


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on June 02, 2017, 06:04:35 pm
2.6.2017.

Taktičko tehnički zbor i vježba zračnih protupožarnih snaga u Divuljama

[attachment=1]
U vojarni "Knez Trpimir" u Divuljama, uoči početka protupožarne sezone u petak, 2. lipnja 2017. održana je vježba zračnih protupožarnih snaga i prikazan je taktičko-tehnički zbor "DIVULJE 2017."

Tom prigodom Divulje su posjetili izaslanik potpredsjednika Vlade i ministra obrane, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga general zbora Mirko Šundov, izaslanik Predsjednice Republike Hrvatske brigadir Damir Terzić, ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje Dragan Lozančić, glavni vatrogasni zapovjednik RH Slavko Tucaković i drugi.

Ovom prigodom prikazan je dio kopnenih, pomorskih i zračnih protupožarnih snaga, opreme i tehnike koji će se, temeljem Vladinog Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2017. godini, koristiti u gašenju požara otvorenog prostora na području Republike Hrvatske.

U pokaznoj vježbi zračnih protupožarnih snaga sudjelovali su protupožarni zrakoplovi HRZ i PZO-a Canadair CL-415 i Air Tractor AT-802 te je transportni helikopter. Prikazano je desantiranje pripadnika državnih vatrogasnih intervencijskih postrojbi, ispuštanje vodenih bombi i izvlačenje jednog ozlijeđenog desantiranog vatrogasca uz pomoć helikoptera.

Također, povodom početka ovogodišnje protupožarne sezone u prostorima Državne intervencijske vatrogasne postrojbe u suradnji sa DUZS-om održana je i stručna radionica pod nazivom "Gašenje požara na otvorenom prostoru PP zrakoplovima" koju su otvorili glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i zapovjednik Zapovjednog operativnog središta Krešo Tuškan.

Također, na stručnoj radionici sudjelovao je i zapovjednik Protupožarne eskadrile Davor Turković koji je održao prezentaciju na temu „Taktička uporaba zračnih snaga u gašenju velikih požara na otvorenom prostoru“.

Svrha radionice bila je upoznavanje vatrogasnih zapovjednika s odredbama novog Sporazuma o suradnji u gašenju velikih požara na otvorenom prostoru protupožarnim zrakoplovima Oružanih snaga Republike Hrvatske

Radionici su prisustvovali predstavnici Sektora za vatrogastvo i Vatrogasnog operativnog središta DUZS -a, županijski vatrogasni zapovjednici i zapovjednici javnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi osposobljeni za komunikaciju s pilotima zrakoplova, predstavnici GS OS RH te piloti zrakoplova i helikoptera.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
[attachment=6]
[attachment=7]
morh.hr (https://www.morh.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on June 05, 2017, 07:37:17 pm
5.6.2017.

Protupožarni zrakoplovi HRZ i PZO-a na zajedničkoj obuci u Izraelu

[attachment=1]Foto: HRZ i PZO/ arhiva

Pripadnici Protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane s  dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415, od 4. do 8. lipnja 2017. godine u Državi Izrael, sudjeluju u zajedničkoj obuci sa zračnim snagama Države Izrael.

Hrvatske zračne protupožarne snage upućene su u Izrael sukladno Memorandumu o razumijevanju u području obrane, koji je s Izraelom sklopljen u ožujku 2017. godine.

Suradnja na području obuke potaknuta je s izraelske strane, nakon efikasnog i uspješnog gašenja velikih požara u Izraelu početkom ove godine.

morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on June 05, 2017, 08:02:37 pm
5.6.2017.

Protupožarne zračne snage HRZ i PZO-a gasile požar u Izraelu

[attachment=1]Foto: HRZ i PZO

Posada Protupožarne eskadrile HRZ i PZO-a je danas, u ponedjeljak, 5. lipnja 2017. s protupožarnim avionom Canadair CL-415 gasila požar u blizini grada Bet Guvrin u Državi Izrael.

Naime, tijekom obuke koju pripadnici Protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane provode zajedno s izraelskim snagama, u blizini grada Bet Guvrin u centralnom Izraelu buknuo je požar te su hrvatske zračne snage direktno s vježbe odmah preusmjerene na požarište.

Zajedničkim naporima hrvatskih i izraelskih zračnih snaga požar je uspješno lokaliziran.

Pripadnici Protupožarne eskadrile HRZ i PZO-a s dva zrakoplova Canadair CL-415, od 4. do 8. lipnja 2017. godine borave u Državi Izrael, gdje sudjeluju u zajedničkoj obuci sa zračnim snagama Države Izrael. Upućeni su u Izrael sukladno Memorandumu o razumijevanju u području obrane, koji je s sklopljen u ožujku 2017. godine.

Suradnja na području obuke potaknuta je s izraelske strane, nakon efikasnog i uspješnog gašenja velikih požara u Izraelu početkom ove godine.

https://youtu.be/jy9GVQova4U

morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on June 20, 2017, 10:10:53 am
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212177753431166&set=a.1117855638706.18321.1596460631&type=3


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Bozo13 on June 20, 2017, 10:21:10 am
Sve poštovanje gasilcima / vatrogascima !


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: dzumba on June 20, 2017, 06:45:18 pm
Прочитах ону објаву на Фејсбуку. Шта рећи, осим капа доле ватрогасцима.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: jadran2 on July 09, 2017, 05:32:54 pm
Jucer i danas trudili su se piloti na gasenju velikih pozara na Svilaji i Kozjaku kod Kijeva.
Mozda je jucer bio rekord u gasenju na Kozjaku gdje su odjednom u formaciji od 4 + 3 ucestvovali Canadairi i Air tractori.

Danas u manjem intenzitetu.

Iz Canadaira 888 cijelo vrijeme je, valjda zbog slabog brtvljenja vrata rezervoara za vodu, ostajao rasprseni trag vode otprilike njegove dvije tri duzine.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on July 09, 2017, 05:49:30 pm
Koliko Jadrane treba vremena kanaderu za jedan krug tamo po Svilaji?

Air tractori rade samo oko Zadra? Nisam primjetio da su bili u akciji negdje dalje.
Možda ne bi bilo loše njih par dislocirati recimo u Dubrovnik u toku PP sezone.
Brže bi stizali do požara na jugu, znam da to košta ali možda bi se manje potrošilo nego dolazak kanadera iz Zadra.

poz.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: jadran2 on July 09, 2017, 06:18:17 pm
 Ne racunajuci dolet iz Zadra, treba im oko pet do deset minuta za cijeli krug. Vodu uzimaju iz jezera Peruca sto je velika usteda u vremenu.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: m12brk on July 09, 2017, 06:34:38 pm
Jucer i danas trudili su se piloti na gasenju velikih pozara na Svilaji i Kozjaku kod Kijeva.
Mozda je jucer bio rekord u gasenju na Kozjaku gdje su odjednom u formaciji od 4 + 3 ucestvovali Canadairi i Air tractori.

Danas u manjem intenzitetu.

Iz Canadaira 888 cijelo vrijeme je, valjda zbog slabog brtvljenja vrata rezervoara za vodu, ostajao rasprseni trag vode otprilike njegove dvije tri duzine.
888 je i 2015. imao taj problem. Nagledao sam ih se tada na Korčuli


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on July 09, 2017, 07:38:24 pm
Vodu uzimaju iz jezera Peruca sto je velika usteda u vremenu.

Da, Peruča je blizu (ima li uopće koliko vode u njoj? valjda ima), ja sam promislio da lete do mora.
Dobro je to, poljevaju slatku vodu, brže će se priroda oporaviti.
Podsjetilo me na onu priču kad su sa Baćinskih poljevali vodu na Hvar ali u tu priču nitko nije povjerovao.  :-\

poz.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: brodarski on July 12, 2017, 04:44:57 pm
Kolega Jadran ga je ugledao a ja snimio.  Za razliku od Jadrana snažan zvuk motora nisam čuo.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on July 17, 2017, 02:41:00 pm
https://www.facebook.com/vatrogasciheroji/videos/783319461828358/


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on July 18, 2017, 03:44:15 pm
Kad sam jednom negdje napisao da bi KoV HV stala da nema 110 sprdali su me.
A sad moram napisati, da nema Tamica ko zna sta bi bilo na pozarima.
Hvala cure i momci.  :klap

[attachment=1]
poz.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: jadran2 on July 19, 2017, 09:59:34 pm
Jucer i danas trudili su se piloti na gasenju velikih pozara na Svilaji i Kozjaku kod Kijeva.
Mozda je jucer bio rekord u gasenju na Kozjaku gdje su odjednom u formaciji od 4 + 3 ucestvovali Canadairi i Air tractori.

Danas u manjem intenzitetu.

Iz Canadaira 888 cijelo vrijeme je, valjda zbog slabog brtvljenja vrata rezervoara za vodu, ostajao rasprseni trag vode otprilike njegove dvije tri duzine.

Evo napokon i fotografija, istina slabe kvalitete snimljenih mobitelom. Vjerojatno je to mjesto iza Kozjaka smatrano top prioritetem kada ga je gasilo sedam hidroaviona. Krug je trajao tocno sest minuta.
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
U pozadini na prvoj fotografiji - dim sa Svilaje.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: jadran2 on July 19, 2017, 10:03:22 pm
Unatoc velikom zalaganju, isti pozar se nakon par dana opet aktivirao.
Na fotografiji se vidi kako iz prvog Canadaira br. 888 ostaje trag rasprsene vode. Pilot aviona iza njega je to svakako uocio. Dade li se to popraviti......? Navodno taj kvar traje vec dugo.[attachment=1]
 


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on July 24, 2017, 12:41:42 pm
24.7.2017.

Zračne snage protekli tjedan više od 300 sati u zraku

Zračne snage Protupožarnih namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga RH (PP NOS OS RH) iz sastava 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (HRZ i PZO) iz vojarne "Pukovnik Mirko Vukušić" iz Zemunika, danas, u ponedjeljak, 24. srpnja 2017. angažirane su na dva požarišta.

Dva Canadaira CL-415 upućena su na požarište Bitelić u općini Hrvace u Splitsko-dalmatinskoj županiji koje je aktivno treći dan, dok je helikopter Mi-8 MTV angažiran za prijevoz zemaljskih vatrogasaca i vode na požarištu Lećevica u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Proteklog tjedna od ponedjeljka 17. srpnja do nedjelje 23. srpnja 2017. godine, zračne snage PP NOS-a sveukupno su bile angažirane na 38 požarišta pri čemu su ostvarile više od 316 sati naleta. Uz izniman angažman letačkih posada u akcijama gašenja požara, zasluge za visoki stupanj ispravnosti protupožarnih aviona pripadaju zrakoplovnim tehničarima koji danonoćno skrbe o spremnosti aviona za gašenje požara.

Od početka ovogodišnje protupožarne sezone (1. lipnja) zračne snage 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO-a sudjelovale su u gašenju 124 požara (44 u Šibensko-kninskoj, 40 u Splitsko-dalmatinskoj, 30 u Zadarskoj, osam u Dubrovačko-neretvanskoj te po jedan u Ličko-senjskoj županiji i Istarskoj županiji).

Zračne snage PP NOS OS RH su u dosadašnjem dijelu protupožarne sezone ostvarile više od 1000 sati naleta, pri čemu je izbačeno više od 33 500 tona vode te je prevezeno 198 vatrogasca i vojnika i 13 tona vatrogasne opreme i vode do požarišta.

morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on August 08, 2017, 09:58:12 pm
Protupožarne namjenski organizirane snage (PP NOS) OSRH za nedavnog požara pokraj Splita.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
[attachment=6]
Hrvatski vojnik Facebook (https://web.facebook.com/HrvatskiVojnikMagazin/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on August 28, 2017, 03:27:15 pm
Od kad imamo 2 air traktora?  Mislio sam da imamo samo jednog i 5 FB.  :-\ (http://www.pic4ever.com/images/164.gif)

Poz.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on August 29, 2017, 03:28:15 pm
Da ovo malo razvrstamo, i ja sam ovo pobucao.
Mislio sam da nakon rusenja na Bracu ostaje samo jedan tockas ali bio sam u krivu.

U sastavu PP eskadrile bi bili:

AT 802

Kotaci

890 - dvosjed
891 - jednosjed (srusio se na Hvaru)
892 - jednosjed

Plovci

893 - jednosjed
894 - jednosjed (srusio se na Bracu u  verziji sa kotacima)
895 - jednosjed
896 - jednosjed
897 - dvosjed

CL-415 - 6 kom : 811 - 844 - 855 - 866 - 877 - 888

poz.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: proxy1969 on August 29, 2017, 08:21:16 pm

Taktički postupci gašenja požara avionom:


Bočni napad je taktički postupak koji se koristi prigodom gašenja požara koji se brzo šire i kada nije odmah moguće djelovati po čelu požara. Razlozi mogu biti postojanje prepreka, ili što je najčešće, velika zadimljenost. Brzinu širenja požara u najvećoj mjeri diktiraju vjetar, vrsta goriva i nagib područja/terena. Kada situacija ne dopušta djelovanje po čelu požara, treba što prije stvoriti uvjete za bacanje vodene bombe na čelo požara. Bočni napad ima cilj istodobno spriječiti bočno širenje požara na njegovom aktivnijem ramenu ili boku i smanjiti zadimljenje, a da bi se moglo pristupiti čelu i zaštititi prostor radi djelovanja zemaljskih snaga.
Vodene se bombe bacaju u smjeru širenja požara, prateći čelo i kada je god moguće na čelo s leđa (iz opožarenog područja). Tako se izbjegava ulazak u dim, smanjuje se zadimljenje nastalo gorenjem iza čela i stvaraju preduvjeti za kasniji napad na čelo požara. Sve vodene bombe bačene s leđa na čelo požara, nošene vjetrom niz koji se kreće požar učinkovito pridonose gašenju. U ovoj situaciji poželjno je istodobno djelovati na oba ramena požara, a bokove polako sužavati prema čelu požara. Tako će požar ostati aktivan samo na čelu koje će postajati sve uže i uže i u konačnici će biti moguć izravan napad. Broj aviona koji se rabi za ovaj postupak treba biti optimalan, tako da požar ne poništi učinak prethodnog bacanja vodenih bombi. Ako su vremenski razmaci između bacanja vodenih bombi veliki, može izostati željeni učinak sužavanja fronte požara. U slučaju da se čelu požara ne može pristupiti, a snage su nedostatne, treba presjeći ramena požara napadima pod kutom na smjer širenja požara, da bi se smanjilo zadimljenje i usporilo napredovanje požara.

Serija iza je taktički postupak radi zaštite ključnih točaka i provodi se u suradnji sa zemaljskim snagama. To je niz bacanja vodenih bombi (serija) iza crta na kojima zadaće provode zemaljske snage, a radi zaštite ključne točke. Ovaj postupak nije usmjeren na gašenje požara, već na zaštitu već ugašenog i neopožarenog područja

Kuka je taktički postupak prigodom napada na čelo požara, u suradnji sa zemaljskim snagama. To je niz bacanja vodenih bombi (serija) na čelo požara koje ima oblik polukruga, a obično slijedi iza bočnog napada. Zemaljske snage tada djeluju na ramenima požara koja su im već pristupačna, a avioni djeluju na čelu požara.

Uski V se primjenjuje kada je čelo požara pristupačno i usko. Bacanja vodenih bombi su u obliku slova V, da bi se istodobno zaustavilo čelo požara i spriječilo formiranje ramena požara. Ovim pravilno provedenim napadnim postupkom najučinkovitije se gasi požar.  Kao priprema za uski V, u slučaju zadimljenja ili nepristupačnosti, rabi se bočni napad, onako kako to diktira trenutačna situacija na požarištu.

Široki V je taktički postupak koji se primjenjuje kada je čelo požara usko, ali nepristupačno. Vodene bombe bacaju se u obliku slova V na najbližem pristupačnom području, a radi usporavanja čela požara i onemogućavanja formiranja ramena požara. Ovo je postupak u kojem se formira niz zaštitnih crta koje zajedno tvore oblik slova “V”, s tim da crte ne moraju biti utvrđene zaprekom, nego se mogu formirati na najbližem pogodnom terenu.

Kut vezivanja je taktički postupak koji uključuje djelovanje zemaljskih snaga i podrazumijeva žrtvovanje određenog dijela područja. Rabi se kada nema drugog načina za zaustavljanje čela požara, bilo zbog nepristupačnosti, bilo zbog nedostatnih snaga. Zaštitna crta formira kut s nekom zaprekom ili utvrđenom crtom. Žrtvovano područje unutar tog kuta obično se rabi za paljenje kontra vatre, a kut služi za njezin nadzor, a ne nadzor požara koji se gasi.

Točkastim žarištem
smatra se površina pod požarom koja je oblikom najbliža krugu, a površinom ne prelazi 25 kvadratnih metara. Nema formirane dijelove, ali ima jasnu tendenciju širenja, koja je diktirana vjetrom i značajkama područja. Takvo je žarište povoljno napasti iz što više različitih pravaca, s težištem na gašenje otvorenog plamena i natapanje terena niz vjetar.

Predobrada je kombinacija taktičkih postupaka radi ustroja zaštitnih crta na širem području. Primjenjuje se kad je razvijeni dio požara iznimno nepristupačan. Tada se u suradnji sa zemaljskim snagama provode pripreme za kontra vatru i zaštitu prirodnih zapreka. Žrtvuje se područje koji je između požara i zaštitnih crta.

Ograničavanje je kombinacija taktičkih postupaka radi ustroja zaštitnih crta, postupka kuta vezivanja i zaštite ključnih točaka, na širem području. Rabi se kad je razvijeni dio požara iznimno nepristupačan. Tada se u suradnji sa zemaljskim snagama provode pripreme za kontra vatru i zaštitu prirodnih zapreka. Žrtvuje se područje koje je između požara i zaštitnih crta. Naziva se još i “angle out” jer se zaštitne crte formiraju tako da zatvaraju tupe kutove.

Paralelne crte je taktički postupak koji se primjenjuje kada glavni požar nošen jakim vjetrom stalno proizvodi nova točkasta žarišta. To se događa kada upaljeni dijelovi goriva nošeni vjetrom padaju daleko ispred čela glavnog požara. Tada se povlače crte okomite na pravac širenja čela požara, a koje su međusobno paralelne, prema čemu je postupak i dobio ime. Ovaj postupak zahtijeva djelovanje većim brojem aviona (jedni djeluju na čelu požara, a drugi ispred).

Kombiniranje taktičkih postupaka najčešće se događa u praksi, osobito na velikim požarištima na kojima djeluje više tipova zrakoplova, gašenje požara istodobnom primjenom više taktičkih postupaka. S obzirom na tehničko-taktička obilježja svakog pojedinog tipa aviona i vrstu sredstva koje može nositi, prigodom djelovanja s više tipova aviona, svaki bi avion trebao provoditi onaj taktički postupak za koji je taktički nadmoćan. Tako avion Airtractor AT 802 F ima taktičku prednost u povlačenju zaštitnih crta retardantom, a avion CL 415 ima taktičku prednost za bočni i napad na čelo požara. S gledišta učinkovitosti treba izbjegavati primjenu taktičkog postupka koji nije prirodan za određeni tip aviona, npr. gašenje čela velikog požara s avionima male udarne sposobnosti i helikopterima

Autor  Davor Turković.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: dzumba on August 30, 2017, 06:21:59 pm
Занимљиво прочитати.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on September 02, 2017, 04:08:02 pm
Ova protupožarna sezona bila je jedna od najtežih do sada. Od 1.6. do 1.9. ove godine zračne snage 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO-a (Protupožarna eskadrila iz Zemunika i Eskadrila transportnih helikoptera iz Divulja) ostvarile su slijedeće brojke:

- 302 požara, od toga:
  - 100 u Šibensko-kninskoj županiji
  - 95 u Splitsko-dalmatinskoj županiji
  - 76 u Zadarskoj županiji
  - 15 u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
  - 14 u Ličko-senjskoj županiji
  - 2 u Istarskoj županiji
- 2660 sati naleta
- izbačeno oko 75500 tona vode
- prevezena 454 vatrogasca i pripadnika OS RH
- prevezeno 190 tona vatrogasne opreme i vode do požarišta


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on September 02, 2017, 05:01:54 pm
Kako to izgleda iz prvog lica.

https://youtu.be/cnwjooXJ6jw

poz.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on September 08, 2017, 07:14:32 pm
Pripadnici Protupožarnih namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga RH (PP NOS OS RH) Hrvatske kopnene vojske OS RH, njih 98, poslani su u petak ujutro na ispomoć vatrogascima na požarišta Krila-Jesenice i Podstrana kod Omiša, na zahtjev Državne uprave za zaštitu i spašavanje (DUZS).

[attachment=1]Foto Arhiva HANZA MEDIA, Slobodna Dalmacija (http://www.slobodnadalmacija.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on October 10, 2017, 08:10:33 pm
Raščlamba protupožarne sezone 2017.

Protupožarna sezona 2017. u brojkama (zračne snage):
- 6 zrakoplova Canadair CL-415
- 6 zrakoplova Air Tractor AT-802
- 2 transportna helikoptera Mi-8 MTV1
- 122 dana trajanje PP sezone
- 307 požara u čijem gašenju su sudjelovale zračne snage
- 17.473 letova
- 2743:40 sati naleta
- 81.141 tona vode izbačeno,
- 1.739.479 litara goriva utrošeno, prevezeno
- 265 osoba prevezeno
- 188 tona opreme prevezeno,

Dodatno, u PP sezoni 2017., ostvareno je i 65 protupožarnih izviđanja i pritom je ostvareno 111:15 sati naleta.

Za usporedbu, 2016. godine je ostvareno:
- 6.364 letova
- 937:05 sati naleta
- 4.228 tona vode izbačeno
- 618.852 litara goriva utrošeno
- 442 osobe prevezene
- 72 tone opreme prevezene

Zračne snage razvile su i sposobnost pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara u drugim zemljama. Tako su u ovogodišnjoj PP sezoni sudjelovale u srpnju u gašenju požara u Crnoj Gori i u kolovozu u BIH, s po dva Canadaira CL-415, pri čemu su ostvarili ukupno 109 letova i 13:50 sati naleta. Također, za vrijeme zajedničkog uvježbavanja u Državi Izrael u lipnju 2017., pripadnici PP eskadrile sudjelovalu su u gašenju požara s dva Canadaira izbacivši 14 vodenih bombi, pri čemu su ostvarile šest sati naleta na požarištu.

Kopnene snage OS RH su tijekom PP sezone 2017., angažirane četiri puta i to prvi puta u lipnju na požarištu Makarska/Podgora sa 184 pripadnika, drugi puta u srpnju na požarištu oko grada Splita sa 590 pripadnika, treći puta u kolovozu na požarištima u Šibensko-kninskoj sa 100 pripadnika i Splitsko-dalmatinskoj županiji sa 100 pripadnika, a četvrti puta angažirane su također u kolovozu 2017., u Šibensko-kninskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Zadarskoj županiji.

Izvor podataka: morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on October 30, 2017, 07:08:25 pm
30.10.2017.

Hrvatski Canadairi i dalje gase požare u Italiji

[attachment=1]
Letačke posade Protupožarne eskadrile (PPE) 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (HRZ i PZO) s dva aviona Canadair CL-415 i danas, 30. listopada 2017., angažirane su u gašenju požara u okolici Torina u Talijanskoj Republici.

Ovo je drugi dan zaredom kako su hrvatski Canadairi angažirani u pružanju pomoći gašenja požara na sjeveru Italije. Tijekom jučerašnjeg dana posade su djelovale na lokacijama Gargnano i Mompantero, pri čemu su provele u zraku šest sati u zajedničkim djelovanjima s talijanskim kolegama leteći u grupama po jedan hrvatski i jedan talijanski avion, a ukupno su izbacili 60 tona vode na požarišta.

Ovo je prvi angažman hrvatskih protupožanih snaga u Italiji, a u misiju je ukupno upućeno 14 pripadnika Protupožarne eskadile koji su bazirani na aerodromu u Genovi.

Hrvatski Candairi upućeni su u Italiju temeljem zahtjeva Europskog mehanizma za sustav civilne zaštite i Državne uprave za zaštitu i spašavanje te na prijedlog potpredsjednika Vlade RH i ministra obrane Damira Krstičevića, uz prethodnu suglasnost predsjednice RH Kolinde Grabar Kitarović, a sukladno Odluci o uporabi Oružanih snaga Republike Hrvatske u svrhu pružanja humanitarne pomoći Talijanskoj Republici radi gašenja požara, koju je donijela Vlada RH na telefonskoj sjednici, u subotu 28. listopada 2017. godine.

[attachment=2]
Foto: HRZ i PZO/ PPE, morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on June 11, 2018, 06:59:06 pm
Pripreme za (protu)požarnu sezonu 2018.


Uvježbavanje tegljenja protupožarnog zrakoplova Canadair CL-415

Snagama Flotile (raketna topovnjača RTOP-41 „Vukovar“, desantni brod minopolagač DBM-82 „Krka“) i Obalne straže RH (spasilački brod SB-73 „Faust Vrančić“) pripadnici HRM-a uvježbavali su 13. travnja 2018., u području Kaštelanskog zaljeva, ispred zrakoplovne baze Divulje, tegljenje protupožarnog zrakoplova tipa Canadair CL-415 HRZ i PZO-a.

Vježbovne aktivnosti provodile su se u cilju izrade standardnog operativnog postupka (SOP) u slučaju kvara/zastoja protupožarnog zrakoplova i njegova prinudnog slijetanja na more. Namjera je izraditi SOP koji bi bio mjerodavan kako za brodove koji će provoditi tegljenje, tako i za manje brodove iz sastava MUP-a ili Lučkih kapetanija koji se u sličnim situacijama mogu priključiti i osiguravati zrakoplov do dolaska brodova za tegljenje.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Uvježbavanje prevoženja snaga morem u sklopu priprema za PP sezonu

U sklopu kontinuiranih priprema snaga Hrvatske vojske za predstojeću protupožarnu sezonu i potpore u organizaciji, pripremi i provedbi obuke pripadnika Protupožarnih namjenski organiziranih snaga (PP NOS) Hrvatske kopnene vojske (HKoV) u prevoženju brodovima, snage Hrvatske ratne mornarice provele su 11. svibnja 2018. niz vježbovnih aktivnosti.

Uvježbavanje ukrcaja, prevoženja i iskrcaja snaga provodilo se u akvatoriju Kaštelanskog zaljeva, brodovima Divizijuna za potporu Flotile HRM-a - desantnim brodom minopolagačem DBM-82 „Krka“ te desantnim jurišnim brodovima DJB-104 i 107. Cilj ovih vježbovnih aktivnosti je uvježbavanje koordinacije i provjera spremnosti snaga koje sudjeluju u provedbi zadaća u protupožarnoj sezoni.

[attachment=6]
[attachment=7]
[attachment=8]
[attachment=9]
Foto: I. Balić-Dorić, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on June 11, 2018, 07:16:09 pm
Vježba Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti "SIGURNOST 18"

Nositelj međuresorne vježbe "SIGURNOST 18" je Državna uprava za zaštitu i spašavanje, a u vježbi su sudjelovali i Ministarstvo obrane i Oružane snage RH te Ministarstvo unutarnjih poslova, kao i druge sastavnice sustava domovinske sigurnosti.

Vježba se provodila u dva dijela: simulacijski dio na strateškoj razini i terenski dio vježbe na zemljištu.

Simulacijski dio vježbe

U Simulacijskom središtu Hrvatske kopnene vojske na Hrvatskom vojnom učilištu "Dr. Franjo Tuđman",  u petak, 11. svibnja 2018. godine održan je simulacijski dio međuresorne vježbe Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti "SIGURNOST 18", kao i sjednica Koordinacije.

Simulacijski dio vježbe u Simulacijskom središtu Hrvatske kopnene vojske održao se na dvije razine. Na najvišoj strateškoj razini provedena je sjednica članova tijela sustava domovinske sigurnosti, a paralelno su se odvijale vježbe sastavnica sustava domovinske sigurnosti.

U odnosu na prošlu protupožarnu sezonu napravljen je značajan iskorak i poboljšanja: donesena je Strategija nacionalne sigurnosti i Zakon o sustavu domovinske sigurnosti, uspostavljena je Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti, Vlada RH je donijela Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara, a najvažnija novost je novo Operativno vatrogasno zapovjedništvo u Divuljama sa situacijskim središtem i prikazom aktualnog stanja na terenu u realnom vremenu.

"U Divuljama će biti dostupne sve relevantne i pravovremene informacije kako bi se donijela najbolja i najracionalnija odluka o rasporedu snaga i sredstava koji su angažirani", pojasnio je Krstičević. Za nadolazeću protupožarnu sezonu kopnene i zračne snage Hrvatske vojske spremne su s 200 pripadnika za brzu intervenciju i dodatnim snagama za ojačanje.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
Terenski dio vježbe

Terenski dio međuresorne vježbe Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti "Sigurnost 18" počeo je dojavom u novo Situacijsko središte Operativnog vatrogasnog zapovjedništva u Divuljama o izbijanju požara na više lokacija na području srednje Dalmacije, u večernjim satima 15. svibnja 2018.

Vježba se održavala na više lokacija u tri županije u Dalmaciji, u trajanju do 36 sati, tijekom kojih se uz razrađeni scenarij proveo prijenos slike u realnom vremenu s kriznog područja u Operativno vatrogasno zapovjedništvo u Divuljama, odaklesu uslijedili odgovorina krizu. Scenarij terenskog dijela vježbe predviđao je više velikih šumskih požara u Zadarskoj, Šibensko-kninskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji, gdje su ugroženi cestovni i željeznički promet te brojna naselja i NP Krka.

Nositelj vježbe bila je Državna uprava za zaštitu i spašavanje, a organizirana je u suradnji s Ministarstvom obrane i Ministarstvom unutarnjih poslova. Uz djelatnike DUZS-a, MORH-a i MUP-a te pripadnike Hrvatske vojske, u provedbi vježbe na terenu sudjelovali su i djelatnici Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, Hrvatskog crvenog križa i Hrvatske gorske službe spašavanja, pripadnici Vatrogasnih zajednica Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske i Karlovačke županije te Civilne zaštite, kao i drugih tijela iz sustava domovinske sigurnosti.

Glavni cilj vježbe bio je provjeriti zajedničkg djelovanje na terenu te spremnosti i koordinacije snaga koje sudjeluju u provedbi ovogodišnje protupožarne sezone, u kojoj će Hrvatska vojska sudjelovati sa zračnim, pomorskim i kopnenim snagama te po prvi puta i s bespilotnim letjelicama.

Scenarij vježbe se temeljio na simulaciji požara na prostoru tri dalmatinske županije (5 šumskih požara), spašavanju unesrećenih iz željezničke nesreće na teško pristupačnom terenu, sanaciji nesreće s opasnom tvari, organizaciji prijevoza snaga za gašenje šumskih požara na otoke uz potporu Hrvatske ratne mornarice te traganja i spašavanja za izgubljenim turistima.

[attachment=4]
[attachment=5]
morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on June 11, 2018, 07:22:55 pm
Vježba Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti "SIGURNOST 18"

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
[attachment=6]
https://youtu.be/djZN7u2z458

Foto: MORH / J. Kopi, morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on July 24, 2018, 11:04:23 am
24.7.2018.

Hrvatska spremna pomoći Grčkoj u gašenju požara

[attachment=1]
Potpredsjednik Vlade RH i ministar obrane Damir Krstičević uz prethodne konzultacije s predsjednikom Vlade RH Andrejem Plenkovićem donio je u utorak, 24. srpnja 2018. godine Naredbu o spremnosti upućivanja dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 u svrhu pružanja humanitarne pomoći Helenskoj Republici u gašenju požara, ukoliko to Helenska Republika zatraži.

Naredba je u skladu s Odlukom Vlade RH o prelasku granice Oružanih snaga RH radi pružanja humanitarne pomoći u inozemstvu na zadaćama protupožarne zaštite u 2018. godini i uz suglasnost Predsjednice Republike Hrvatske.

Foto: HRZ / M. Karačić, morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)

Čitam jutros da je u požaru već nastradalo 50 ljudi.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on July 24, 2018, 02:10:10 pm
Ovo dolje je zbilja gadno, ne mogu vjerovat da je toliko mrtvih u sumskim pozarima.
Sta radi civilna zastita, policija, zasto ti ljudi nisu evakuirani. Svasta.  :(

poz.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: dzumba on July 26, 2018, 06:35:33 pm
Како чујем од људи који су у току тих догађања највероватније се ради о намерно изазваним пожарима. Наиме, наводно то раде организоване групе пљачкаша како би, кад се људи евакуишу, могли "на миру" да пљачкају куће. Друго, кажу да некад и сами мештани, незадовољни тиме што им се не одобрава градња на шумским локацијама које су приватном власништву, намерно пале те шуме како би остала згаришта и тако добили услов- разлог да се земљиште преименује у грађевинско. Можда нисам баш најбоље пренео али то је суштина. Овде се очито неко прерачунао јер су се пожари због јаког ветра брзо проширили и захватили далеко веће подручје од оног које је неко планирао.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on July 28, 2018, 12:32:00 pm
24.7.2018.

Angažirane bespilotne letjelice za brzo otkrivanje požara

[attachment=1]
Sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini, Oružane snage RH razmjestile su bespilotne letjelice koje će tijekom trajanja Protupožarne sezone 2018. biti angažirane na području Šibensko-kninske, Zadarske i Splitsko-dalmatinske županije i na područjima u kojima bude iskazana potreba za njihovim korištenjem temeljem zahtjeva Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Naime, korištenje bespilotnih letjelica s ciljem brzog otkrivanja požara i nadzora požarišta novost je u ovogodišnjoj Protupožarnoj sezoni u kojoj su i ove godine Oružane snage RH ustrojile Protupožarne namjenski organizirane snage koje čine sve tri grane OS RH (Hrvatske kopnene vojske, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i Hrvatske ratne mornarice).

morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on August 01, 2018, 07:22:56 pm
Čitam vijesti i vidim da su uveli nekakovo "protupožarno izviđanje".
Neznam koliko to može dati efekta, vjerovatno dižu avion u nekakvom statistički predvidjenom okviru izbijanja požara.
Po meni bi bilo efektnije dislocirati dva FB, Split (Brač možda) i Dubrovnik.
To bi pridonjelo brzini reakcije ali i košta, ebi ga.

---------------------

Na požarište kod Makarske u srijedu su upućena dva kanadera i preusmjeren jedan airtractor koji je bio u protupožarnom izviđanju na južnoj ruti, priopćila je služba za odnose s javnošću Ministarstva obrane Republike Hrvatske.

Zračne protupožarne snage s dva kanadera CL-415 iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga RH upućene su u srijedu oko 12,30 sati u akciju gašenja požara u mjestu Gradac kod Makarske u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Također je na to požarište usmjeren i jedan airtractor AT-802 koji se nalazio u protupožarnom izviđanju na južnoj ruti izviđanja, navodi se u priopćenju.

https://www.tportal.hr/


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on August 11, 2018, 03:38:00 pm
11.8.2018

Pet protupožarnih aviona gasi požar kod Omiša

[attachment=1]
Četiri Canadaira CL-415 i jedan Airtractor AT-802 iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga RH (PP NOS OS RH) upućena su u subotu, 11. kolovoza 2018. u akciju gašenja požara na prostoru naselja Lokva Rogoznica kod Omiša u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Od početka ovogodišnje protupožarne sezone, zračne snage do danas su sudjelovale u gašenju 25 požara (14 u Zadarskoj, 8 u Šibensko-kninskoj i tri u Splitsko-dalmatinskoj županiji).

Uz gašenje požara, provedeno je i 27 protupožarnih izviđanja sa avionima Canadair i Airtractor u županijama priobalja, dok je tim besposadnih zrakoplovnih sustava (BZS "Skylark I") za rano otkrivanje požara bio angažiran 11 puta.

Zračne snage PP NOS OS RH su u dosadašnjem dijelu protupožarne sezone ostvarile oko 150 sati naleta, pri čemu je izbačeno više od 3 000 tona vode te je helikopterima Mi-8 MTV prevezeno 19 vatrogasca do požarišta.

morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on September 25, 2018, 04:02:07 pm
Uglavnom, na Peljescu je katastrofa, nisu dobre vijesti a dolazi noc.
Vidio sam kanadere kad su isli dolje ali uz ovakav vjetar, malo koristi od njih.
Iz dvorista kao da gledam erupciju vulkana.  :P
Samo da ne stradaju ljudi.  :(

----------------------------------

Tri Canadaira CL-415 iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga RH (PP NOS OS RH) upućena su u utorak, 25. rujna 2018. u popodnevnim satima na gašenje požara na području Orebića-Mokalo-Podstup na poluotoku Pelješac u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a na požarište u Orebić stigle su i kopnene snage.

Požar na Pelješcu je zahvatio obiteljske kuće koje brane zračne i kopnene snage, a jaka bura otežava gašenje požara i pristup požarištu.

Zapovjednik kopnenih PP NOS OS RH poručnik Danijel Ivanček koji se trenutno nalazi na gašenju požara izjavio je: „Kontroliramo situaciju na požarištu već gotovo dva sata, branimo okolne kuće i vršimo prigušivanje manjih požara koji nastaju te tako kontroliramo njihovo širenje. Naime, Canadairi gase požar u brdu gdje je velika vatra, a kopnene snage pomažu vatrogascima i lokalnom stanovništvu u obrani obiteljskih kuća.“

Ivanček je ispričao kako su helikopterom MI-8 MTV-1 sletjeli na nogometno igralište, nakon čega su ih vatrogasci prebacili na teren u Stankoviće.
Podsjetimo, tijekom današnjeg dana 50 pripadnika PP NOS-a Hrvatske kopnene vojske prevezeno je s dva helikoptera MI-8 MTV-1 na požarište Orebić, dok je pet kamiona s opremom i vozilom veze na isto požarište upućeno desantnim brodom-minopolagačem DBM-82 PP NOS-a Hrvatske ratne mornarice.
Također, u popodnevnim satima u akciji gašenja požara na području Kule Norinske kod Metkovića u Dubrovačko-neretvanskoj županiji bila su angažirana dva Canadaira CL-415 PP NOS OS RH.

https://www.morh.hr/hr/

PAKAO I SPALJENA ZEMLJA NA PELJEŠCU, STANJE JE ALARMANTNO, IMA IZGORJELIH KUĆA
Buktinja ušla u Orebić: 'Branimo i kuće i ljude'  (https://www.jutarnji.hr/vijesti/crna-kronika/foto-video-pakao-i-spaljena-zemlja-na-peljescu-stanje-je-alarmantno-ima-izgorjelih-kuca-buktinja-usla-u-orebic-branimo-i-kuce-i-ljude/7869537/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: dzumba on September 25, 2018, 08:51:23 pm
Па шта је то запалило ватру на Пељешцу? Нема великих врућина...


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: MOTORISTA on September 25, 2018, 10:22:25 pm
Neki kreten, najverovatnije.


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Ado on September 25, 2018, 10:43:59 pm
Pozdrav svima, a posebno hrabrim vatrogascima koji  i veceras gase pozar.

https://www.index.hr/vijesti/clanak/otkriven-uzrok-katastrofalnog-pozara-na-peljescu/2026268.aspx

https://tuzlanski.ba/oko-nas/region/pakao-na-peljescu-vatrogasce-ceka-teska-noc-pozar-se-prosirio-do-ulaza-u-orebic/


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on September 26, 2018, 06:07:07 pm
Па шта је то запалило ватру на Пељешцу?

Navodno iskrenje dalekovoda, postoje i svjedoci.
Sa druge strane iz HEP-a tvrde da je dalekovod uredno lani remontiran.
Bura pravi probleme, suša je, nitko toga nije svjestan, ovo ljeto smo imali sreće.

Quote
Нема великих врућина...

I to je spasilo stvar, požar se noću primirio.
A Krstičević lupa o nekakvoj "domovinskoj sigurnosti".  :P

U priopćenju ne spominju ali dva traktora su popodne išla dolje pomoći, neznam na koje požarište.

------------------------

Zračne snage iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga RH (PP NOS OS RH) cijeli su dan angažirani na gašenjima požara u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Nakon jutrošnjeg djelovanja jednog Canadaira na Pelješcu gdje je izbačeno oko 50 tona vode, trenutno se na jugu Hrvatske nalaze dva Canadaira, od kojih je jedan i dalje angažiran na požarištu Kula Norinska kod Metkovića dok je drugi Canadair upućen na novo požarište na području Ćilipa.

U međuvremenu u Zadarskoj županiji izbio je požar na prostoru Posedarje-Islam Grčki gdje su upućena dva Airtractora AT-802.
Na Pelješcu se trenutno nalaze samo kopnene snage i to 102 pripadnika PP NOS-a Hrvatske kopnene vojske.

Od početka ovogodišnje protupožarne sezone, zračne su snage do zaključno 25. rujna. 2018. sudjelovale u gašenju 64 požara (21 u Splitsko-dalmatinskoj, 19 u Zadarskoj. 18 u Šibensko-kninskoj, četiri u Dubrovačko-neretvanskoj te po jedan u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji).

Uz gašenje požara, provedeno je i 67 protupožarnih izviđanja sa protupožarnim avionima u županijama priobalja, dok je tim besposadnih zrakoplovnih sustava (BZS "Skylark I") za rano otkrivanje požara bio angažiran 11 puta.

Zračne snage PP NOS OS RH su u dosadašnjem dijelu protupožarne sezone (od 1. lipnja) ostvarile oko 385 sati naleta, pri čemu je izbačeno oko  8200 tona vode te je helikopterima Mi-8 MTV prevezeno 70 vatrogasca i vojnika do požarišta.

Kopnene vojne snage bile su angažirane dva puta i to na požarištu Lokva Rogoznica kod Omiša (11.-12.08.2018.) sa ukupno 103 pripadnika PP NOS OS RH i na požarištu Mokalo-Podstup kod Orebića na Pelješcu (25.-26.09.2018.) sa ukupno 102 pripadnika PP NOS OS RH.

https://www.morh.hr/


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: Solaris on October 16, 2018, 04:59:27 pm
Samo ću prokomentirti da smo imali sreće i ništa više.
Da ne ispade da prosipam gorčinu.  :P

--------------------

16.10.2018.

Završena Protupožarna sezona 2018.

U ponedjeljak, 15. listopada 2018. godine završila je Protupožarna sezona 2018., koja je sukladno smjernicama i Programu aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2018. godini, započela 1. lipnja.

S obzirom da su zračne i kopnene snage Protupožarnih i namjenski organiziranih snaga OS RH bile angažirane na požarištima na jugu Dalmacije krajem rujna, Odlukom potpredsjednika Vlade RH i ministra obrane RH od 28. rujna 2018. godine ovogodišnja protupožarna sezona produžena je s 30. rujna na 15. listopada 2018., u cilju učinkovitog i pravovremenog pružanja potpore PP NOS OS RH u gašenju požara i kroz jesenski dio ove godine.

U odnosu na Protupožarnu sezonu 2017., koja je bila najintenzivnija i najteža od hrvatske samostalnosti, manjem broju požara tijekom ovogodišnje PP sezone, značajno je doprinijela dobra organizacija i koordinacija, kao i pravovremena reakcija svih sastavnica domovinske sigurnosti te ustrojavanje novog Operativnog vatrogasnog zapovjedništva u Divuljama u kojemu je uspostavljeno situacijsko središte za prijenos i prikaz relevantnih informacija u realnom vremenu i angažman besposadnih letjelica u cilju protupožarnog izviđanja, snimanja iz zraka i prijenosa slike u realnom vremenu, što je uvelike pomoglo u ranom otkrivanju požara.

Također, ove godine su angažirana i pjenila za gašenje što povećava učinkovitost gašenja, smanjuje potrebnu količinu vode, sprečava širenje požara nanošenjem zaštitnog sloja ispred crte požara, a ujedno ima  i dobro prijanjane za površinu.

Zračne snage PP NOS OS RH su tijekom ovogodišnje PP sezone bile angažirane na 78 požarišta, od kojih je većina (63) zabilježena u tri dalmatinske županije (Splitsko-dalmatinskoj, Šibensko-kninskoj i Zadarskoj županiji). Tako su u Zadarskoj županiji zabilježena 23 požara, u Splitsko-dalmatinskoj 22, Šibensko-kninskoj 18, Dubrovačko-neretvanskoj 13 te po jedan u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji. Sveukupno su zračne snage ostvarile 482:55:00 sati naleta, pri čemu je izbačeno 10 063 tone vode, utrošeno 2538 litara pjenila te je helikopterima Mi-8 MTV prevezeno 115 vatrogasca i vojnika te 14,6 tona tereta do požarišta.

Kopnene vojne snage bile su angažirane tri puta i to na požarištu Lokva Rogoznica kod Omiša (11.-12. kolovoza) s ukupno 103 pripadnika PP NOS OS RH, na požarištu Mokalo-Podstup kod Orebića na Pelješcu (25.-28. rujna) s ukupno 102 pripadnika PP NOS OS RH i na požarištu Kula Norinska (26-28. rujna) s 52 pripadnika.

Uz gašenje požara, provedeno je i 67 protupožarnih izviđanja s protupožarnim avionima u županijama priobalja, dok je tim besposadnih zrakoplovnih sustava (BZS "Skylark I") za rano otkrivanje požara bio angažiran 11 puta.

Podsjetimo, Ministarstvo obrane i Oružane snage RH sudjeluju u pripremi i provedbi protupožarne sezone 2018., temeljem Programa aktivnosti Vlade RH (NN 28/18) i Zakona o obrani (NN 73/13, 75/15, 27/16 i 110/17).

Zadaća OS RH kroz trajanje PP sezone je pružanje pomoći i potpore lokalnoj zajednici i vatrogasnim postrojbama RH u gašenju požara otvorenog prostora, izviđanje iz zraka, prevoženje vatrogasnih i snaga kopnene vojske i materijalno-tehničkih sredstava zrakom, opskrbljivanje vodom pripadnika vatrogasnih snaga i kopnene vojske i stanovništva ugroženog požarom te spašavanje i evakuacija svih sudionika u gašenju požara, kao i stanovništva ugroženog požarom.

Za provedbu ovih zadaća iz sve tri grane OS RH (Hrvatske kopnene vojske - HKoV, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva - HRZ i Hrvatske ratne mornarice - HRM) ustrojavaju se Protupožarne namjenski organizirane snage - PP NOS OS RH koje su u spremnosti tijekom cijele godine.

https://www.morh.hr/hr/


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: dzumba on October 16, 2018, 08:49:35 pm
Па и срећа је саставни део сваке заштите... :)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on April 09, 2019, 09:10:33 pm
13.3.2019.

Bojnica Diana Doboš započela obuku za kapetanicu za Canadairu

[attachment=1]
Bojnica Diana Doboš započela je u srijedu, 13. ožujka 2019. letačku obuku za kapetanicu na avionu Canadair CL-415 u Protupožarnoj eskadrili 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) u vojarni “Pukovnik Mirko Vukušić” u Zemuniku.

Naime, bojnica Doboš do sada je kao jedina žena protupožarna pilotkinja u Hrvatskoj, bila u ulozi kopilotkinje te će kroz obučni ciklus stjecati znanja i vještine za kapetanicu Canadaira.

"Na kopilotskom sjedalu u Canadiru CL-415 provela sam osam letačkih godina i danas sam prvi puta poletjela kao polaznik obuke za kapetanicu pod vodstvom nastavnika letenja bojnika Tomislava Slavice, moga kolege iz istog naraštaja hrvatskih vojnih pilota. Let je trajao nešto vise od sat vremena, a uvježbavali smo manevre avionom za prilagodbu za letenje na lijevom sjedištu. Ovo je početak vrlo zahtjevne obuke koja će se odvijati i kroz protupožarnu sezonu, odnosno u stvarnim uvjetima gašenja požara", istaknula je bojnica Doboš.

Bojnica Doboš rođena je 1976. u Osijeku. Pripadnica je Hrvatske vojske od 1999. kada je završila školovanje kao najbolja u rangu 3. naraštaja hrvatskih vojnih pilota. U početku je obnašala dužnosti pilotkinje, nastavnice letenja i zapovjednice voda u Eskadrili aviona u kojoj je i bila članica akrobatske grupe "Krila Oluje" gdje je zabilježila 24 nastupa u Hrvatskoj, Sloveniji, Mađarskoj i Rumunjskoj.

Ulaskom u "Krila Oluje" postala je treća žena u povijesti koja je letjela u nekoj od svjetskih akrobatskih grupa. Prelaskom u Protupožarnu eskadrilu završila je preobuku za pilotkinju na avionu Canadair CL-415, a nakon toga stekla je zvanje kopilotkinje na istom tipu aviona.

U vojnoj letačkoj karijeri ostvarila je oko 1700 sati naleta i oko 10 000 slijetanja na avionima UTVA-75, Pilatus PC-9M i Canadair CL-415. U Protupožarnoj eskadrili zabilježila je oko 5000 izbačenih vodenih bombi na požarištima, a sudjelovala je u međunarodnim misijama gašenja požara u Bosni i Hercegovini i Državi Izrael.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: HRZ / M. Karačić, morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on May 24, 2019, 07:51:37 pm
21.5.2019.

Međuresorna vježba "Sigurnost 19"

[attachment=1]
Međuresorna vježba „SIGURNOST 19“ koja je u utorak, 21. svibnja 2019. održana u splitskim Divuljama na najbolji je način prikazala snagu, spremnost i koordiniranost vatrogasnih, vojnih i policijskih snaga te njihove tehnike u provedbi zadaća tijekom nadolazeće ljetne požarne sezone.

Vježbi su nazočili predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, potpredsjednik Vlade i ministar obrane RH Damir Krstičević, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ministar uprave Lovro Kuščević, ministar zdravstva Milan Kujundžić, zamjenik načelnika Glavnog stožera OSRH general pukovnik Drago Matanović, župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader, glavni vatrogasni zapovjednik RH Slavko Tucaković, članovi Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti i drugi visoki dužnosnici.

 
MORH potpisao Sporazume s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom i HGSS-om

Održana vježba je ujedno bila i druga ovogodišnja sjednica Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti čiji predsjednik je ministar obrane Damir Krstičević. Ministarstvo obrane RH je tom prigodom s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom potpisalo „Sporazum o suradnji u gašenju velikih požara na otvorenom prostoru protupožarnim zrakoplovima Oružanih snaga Republike Hrvatske“ te s Hrvatskom gorskom službom spašavanja „Sporazum o suradnji između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Hrvatske gorske službe spašavanja“.

Također, u Operativnom vatrogasnom zapovjedništvu u Divuljama je prezentiran novi besposadni sustav „Orbiter 3“ koji ima brojne civilne i vojne mogućnosti korištenja unutar sustava domovinske sigurnosti. Sustav „Orbiter 3“ tako može pomoći u ranom otkrivanju požara uz mogućnost uočavanja detalja iz velikih udaljenosti, nadzoru plovnih i cestovnih putova, učinkovit je u procesima potpore tijekom kriznih situacija i nadzora državne granice, a njime će upravljati Hrvatska vojska.

https://youtu.be/x7Hm-JI8gV0

"SIGURNOST 19" je vježba čiji je nositelj Hrvatska vatrogasna zajednica i glavni vatrogasni zapovjednik, dok je Hrvatska vojska sudjelovala sa svojim zračnim, pomorskim i kopnenim snagama: četiri kanadera, dva air tractora, dva transportna helikoptera Mi-8 te dva broda HRM-a DBM i DJB te gumene brodice i dva protužarna voda Hrvatske kopnene vojske i timom za traganje i spašavanje ZSS-a i SOD s besposadnim sustavom ORBITER III. Vježba se u realnom vremenu odvijala na udaljenim lokacijama u Zadarskoj, Šibensko-kninskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji. Gosti i uzvanici su intervencije koordiniranih snaga u simulaciji požara na otvorenom (Gračac, otok Brač, NP Krka) te spašavanju unesrećenih u prometnoj nesreći (ulaz u tunel Sv. Ilija) mogli pratiti u stvarnom vremenu na ekranu postavljenom u Divuljama. Prezentiran je besposadni sustav „Orbiter“, predstavljeno uvođenje novih metoda prijevoza vatrogasnih snaga brodovima Hrvatske ratne mornarice, korištenje zračnih snaga za gašenje i spašavanje ugroženih vatrogasaca dok je na taktičko-tehničkom zboru prikazana oprema koju će vatrogasci i druge službe koristiti u protupožarnoj sezoni. Vježba „SIGURNOST 19“ je na taj način bila provjera nadležnosti tijela iz sustava domovinske sigurnosti koje proizlaze iz zakona kojima su tijela osnovana, provjera komunikacije i koordinacije unutar vatrogasnog sustava i između tijela sustava domovinske sigurnosti, provjera komunikacijsko-informacijskog sustava za potrebe rada Operativnog vatrogasnog zapovjedništva Republike Hrvatske (OVZ RH).

Vježba je provedena sukladno točci 33.b Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za Republiku Hrvatsku u 2019. godini, prema Godišnjem planu rada Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti za 2019. godinu.

Međuresorna, kompleksna vježba „SIGURNOST 19“ pokazala je uvježbanost, koordinaciju i učinkovitost svih dijelova sustava kao i potencijale novih kapaciteta koji će se koristiti u protupožarnoj sezoni, a najveću težinu u organiziranju zahtjevne vježbe podnijela je Hrvatska vatrogasna zajednica.

Uz povećan broj vatrogasnih intervencija tijekom zadnjih tjedana zbog nevremena i poplava, ova godina je od svog početka obilježena i velikim brojem vatrogasnih intervencija zbog požara, što je najava zahtjevne protupožarne sezone.

https://youtu.be/pypvyp31OaY

[attachment=2]
[attachment=3]
Foto: MORH / J. Kopi, morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on May 24, 2019, 07:55:32 pm
Međuresorna vježba "Sigurnost 19"

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
[attachment=6]
[attachment=7]
[attachment=8]
[attachment=9]
[attachment=10]
Foto: MORH / J. Kopi, morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on May 24, 2019, 10:45:20 pm
Obučne aktivnosti snaga HRM-a za protupožarnu sezonu

U sklopu priprema za predstojeću protupožarnu sezonu, snage Hrvatske ratne mornarice i Hrvatske kopnene vojske provele su u srijedu, 15. svibnja 2019., niz obučnih aktivnosti u cilju uvježbavanja prevoženja brodovima pripadnika Protupožarnih namjenski organiziranih snaga (PP NOS). Uvježbavanje ukrcaja, prevoženja i iskrcaja snaga provodilo se u akvatoriju Kaštelanskog zaljeva desantnim brodom minopolagačem DBM-82 „Krka“, desantno jurišnim brodom DJB-107 i gumenim brodicama voda protuminskih ronitelja. U vježbi su sudjelovali PP vod satnije mornaričko desantnog pješaštva iz sastava Flotile HRM-a te PP vod HKoV-a.

[attachment=1]
[attachment=2]
osrh.hr (http://www.osrh.hr/)

Više o ovom uvježbavanju objavio je Bristova u temi Vojne vježbe HRM (http://www.paluba.info/smf/index.php/topic,1996.msg513083.html#msg513083).


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on May 24, 2019, 10:52:22 pm
23.5.2019.

Hrvatski Canadairi uključuju se u RescEU snage za gašenje požara

[attachment=1]
Pismo namjere o nastavku suradnje Ministarstva unutarnjih poslova RH i Europske komisije o uključivanju RH u Europski mehanizam civilne zaštite (RescEU) potpisano je u četvrtak, 23. svibnja 2019. u sjedištu Operativnog vatrogasnog zapovjedništva u Divuljama, a potpisali su ga ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i povjerenik Europske komisije za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama Christos Stylianides.

Riječ je o uspostavi prijelaznog mehanizma za civilnu zaštitu kojim Republika Hrvatska za ovogodišnju protupožarnu sezonu deklarira spremnost sudjelovanja dva protupožarna aviona Canadair CL-415 iz sastava Protupožarne eskadrile 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva koja je smještena u vojarni „Pukovnik Mirko Vukušić“ u Zeminiku.

Uz pismo namjere, potpisan je i Sporazum o izravnoj dodjeli europskih sredstava za kapacitete koje je RH deklarirala za RescEU snage.

Tom prigodom, ministar Božinović rekao je kako je RH prepoznata kao jedna od vodećih nacija u Europskoj uniji u području gašenja požara, kako zbog iskustva, tako i učinkovitosti. „Na razini RH objedinili smo sve sastavnice domovinske sigurnosti, a sada se taj sustav objedinjava u Europskoj uniji. Na vježbi 'Sigurnost 2019' pokazali smo kako imamo sjajan sustav djelovanja u kriznim situacijama, a sada smo u prilici našu spremnost i solidarnost pokazati i u drugim zemljama kojima zatreba pomoć“, istaknuo je Božinović.

"Veliko mi je zadovoljstvo biti danas ovdje u Splitu, jer je važan dan za civilnu zaštitu u Europi i Hrvatskoj. RescEU je sada stvarnost i jači i efikasniji europski sustav za odgovor na katastrofe", naglasio je povjerenik Stylianides.

Svečanosti potpisivanja sporazuma između RH i Europske komisije, u ime Ministarstva obrane RH nazočio je brigadir Tomislav Kaštelan iz Uprave za obrambenu politiku, dok su u programu sudjelovale i dvije letačke posade Canadaira.

Zapovjednik Protupožarne eskadrile bojnik Tomislav Vacenovski istaknuo je kako su zračne protupožarne snage i do sada sudjelovale u pružanju pomoći u gašenju požara u drugim zemljama. „Imamo vrhunski osposobljene letačke protupožarne posade, iskusne i u međunarodnim operacijama, a za nas koji izravno sudjelujemo u gašenju požara važno što se stvaraju zakonski, logistički i svi drugi preduvjeti  za brzo i efikasno djelovanje. Do sada smo uspješno branili Hrvatsku od požara, a siguran sam kako ćemo dati svoj doprinos i u obrani zemalja Europe od velikih požara i time doprinijeti sigurnosti njihovih stanovnika i imovine“, poručio je bojnik Vacenovski.

Ovim projektom EU uspostavlja dodatne kapacitete u cilju jačanja postojećih snaga za odgovor na nesreće i katastrofe, a koji bi se koristili nakon što se iskoriste svi nacionalni kapaciteti države koja traži pomoć.

U prijelaznom pripremnom razdoblju koje traje do 1. siječnja 2025. godine Europska komisija plaća do 75% troškova u vrijeme protupožarne sezone (sredina lipnja-kraj listopada) državama članicama koje svoje kapacitete stavljaju na raspolaganje, a dodatno se plaća i trošak uporabe snaga. Ostatak od 25% troškova podmiruje država vlasnica kapaciteta. U ovom razdoblju države članice samostalno odlučuju  o slanju deklariranih snaga ovisno o požarnoj situaciji u državi.

Također, predviđeno je kako će za uspostavu budućih cjelovitih RescEU snaga  EU pokrivati 80%-90% ukupnih procijenjenih troškova, a Odluku o upućivanju rescEU snaga zajednički bi donosile Europska komisija, država koja je zatražila pomoć te država koja je svoje sposobnosti stavila na raspolaganje u RescEU.

[attachment=2]
Foto: HRZ / M. Karačić, morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Protupožarne namjenski organizirane snage OS RH (PP NOS OSRH)
Post by: leut on May 26, 2019, 10:54:19 pm
Hrvatski Canadair ponovno u Izraelu.

25.5.2019.

Izrael zahvalio Hrvatskoj na pomoći u gašenju požara

[attachment=1]
Canadair CL 415 iz sastava Protupožarne eskadrile 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u subotu, 25. svibnja 2019. godine angažiran je na gašenju požara na požarištima u središnjem području Izraela.

Temeljem zahtjeva Države Izrael i sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske Canadair CL 415 iz sastava Protupožarne eskadrile 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva upućen je na zadaću pružanja humanitarne pomoći na požarišta u Državu Izrael.

Po dolasku u Izrael, pripadnike Protupožarne eskadrile dočekali su predstavnici Izraelskih obrambenih snaga (IDF) i izraelske policije, te pukovnik Davor Turković.

Veleposlanik Države Izrael u Republici Hrvatskoj Ilan Mor, zahvalio je Republici Hrvatskoj u ime izraelskog naroda na angažmanu snaga i velikoj potpori u pruženoj pomoći kod gašenja požara. Naglasio je da je Hrvatska i njezino vodstvo ponovno potvrdilo da smo dobri prijatelji kao i da Izrael može uvijek računati na nas.

Naime, u valu vrućine koji je u zadnja tri dana zahvatio Izrael (temperature su bile i do 47 stupnjeva) izbilo je nekoliko stotina požara. U mjestu Mevo Modiin izgorjelo je 40 od 50 kuća, a vatra je prijetila i da proguta kibutz Harel. Pored toga, požari su pustošili šume i usjeve. Dio požara je podmetnut, dio je nastao kao posljedica preleta zapaljivih balona iz Gaze, a dio je slučajan. Na gašenju požara bilo je angažirano 14 izraelskih protupožarnih aviona Airtractor i tri izraelska helikoptera.

Suočena s ovakvom situacijom, Država Izrael zatražila je međunarodnu pomoć te su u pomoć izraelskim snagama upućena dva Canadaira iz Italije, dva Canadaira iz Grčke, dva Airtractora iz Cipra, helikopteri iz Egipta i jedan Canadair iz Hrvatske.

Tijekom jutra, u subotu, 25. svibnja, ugašen je požar u Ramat Sirinu, koji je zahvatio i područje Jordana uz granicu s Izraelom.  

Također, međunarodne snage su tijekom dana patrolirale Izraelom i nadgledale zgarišta te pratila nastanak novih požara. To je omogućilo izraelskim vlastima da servisiraju protupožarne zrakoplove nakon dva vrlo teška dana provedena u borbi s požarima te da odmore svoje pilote.

Angažman hrvatskih snaga pokazuje solidarnost, a na ovaj način također se stječu iskustva letenja u međunarodnom okruženju i provjeravaju nacionalne i međunarodne procedure. To je važno i za održavanje spremnosti za angažman u projektu RescEU i u slučaju da Republika Hrvatskoj zatreba pomoć u gašenju požara iz zraka.

[attachment=2]
[attachment=3]
Foto: HV, morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)