PALUBA

Vojna istorija => Artiljerija => Topic started by: Bozo13 on November 06, 2010, 08:09:15 amTitle: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: Bozo13 on November 06, 2010, 08:09:15 am
Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leichte Feldhaubitze 18 leFH18

Njemačka laku poljska haubica, sa nazivom topova leichte Feldhaubitze le FH18, kalibra 10,5 cm (105mm) ušla je u upotrebu u Njemačku vojsku (Wehrmacht) 1935, i brzo postala standardna 105 mm haubica.

[attachment=3]

To je bilo tada moderna haubica, velike vatrene moči, i namenjena za dejstvo na srednim daljinama.
Konstruirana je tako, da je mogla služiti kao podrška u napadu i obrani, za borbu protiv žive sile i MTS, mogla je da osvetljava bojno polje i za kontrabatiranje.
Ime leFH18 je je samo kamuflaža, koje je bila potrebna zbog obaveza iz Versajskog mirovnog sporazuma. Po klasičnoj nemačkoj nomenklaturi, naziv bi trebao biti leFH35.

Posadu je sačinjavalo 5 vojnika, a za konjsku vuču bilo je potrebno 6 konja.

Sveukupno je proizvedeno 19104 komada različitih varianti haubice leFH18 za potrebe Wehrmachta .

Pored Njemačke (19104 komada), koristile su je i, Finska (53 komada, lokalna oznaka 105H33), Norveška, Slovačka, Švedska, Nizozemska (39 komada) Bugarska (166 komada), Madžarska, Španija.


Razvoj i opis

Kako je razvoj leFH16 dostigao maksimum od konstrukcije, Wehrmacht (Heereswaffenamt) izdao je odluku 59/27 sa datumom 01.06.1927 o izradi nove lahke polske haubice. Projekt je bio definiran kao najviša "prioriteta 2". Dokument je predan Rheinmetall-u. Nacrti i proračuni su počeli 1928 a razvoj je trajao dve godine.
Kad su haubicu prviput predstavili Wehrmachtu, imala je cev dužine 25 kalibara. Nova haubica je u svim pogledima bila bolja od stare leFH16, ali su na njoj ipak pronađeni nedostatci, tako da se je vratilo usavršavanju.

Kada su naredne, 1930 haubicu ponovo predstavili, imala je cev produženu za 3 kalibare na 28 (294,1 cm). Sa tim se je i početna brzina zrna popela za 79 m/s na 470 m/s, a samim tim i domet za 1400 m na meximalnih 10.675 m sa največim punjenjem. Tako je bio ostvaren zahtev Wehrmachta po dometu od 10 km za kalibar 105 mm.

[attachment=2]

Da bi se to dostigao još veči domet, Rheinmetall je poboljšao i granatu. Olakšao ju je za skoro 1 kg, ali je povečao eksplozivno punjenje na 1,845 kg.
Poptpuno nova je bila i lafeta, sa dužim nogama, koje su se mogle složiti, dodani su amortizeri za mekše i brže putovanje po cestama, dodana je i kočnica. Lafeta je bila i stabilnija kod pucanja, povečao je horizontalno dejstvo (28° levo/desno).

Točkovi su napravljeni od lakog metala, promera 130 cm i širine 10 cm. Razvili su i zračne kočnice za verziju, koja je bila namenjena motornoj vuči. Prednji štit je bio unaprešen, tako da je nudio bolju zaštitu od štita na leFH16.

Na gornem delu lafeta, bio je sistem za blaženje povratnog odsuna, hidraulični, u kome je bilo 6,2 litra ulja. Iznad cevi bio sistem za vračanje cevi u prvobitno stanje, u kome je bilo 3 litre kompresiranog zraka i 5,4 litra tekučine pod pritiskom 55 atmonsfera.

Promenjene su bile i tračnice, koje su nosile cev, tako da je bio ostvaren največi kut gađanja od 42°.

U borbenoj upotrebi pokazalo se, da se ponekad kod dužeg pucanja  sa največim  barutnim punjenjem, kad je komplet sistem bio pod max naprezanjem, došlo do krivljenja tračnica, po kojima je putovala cev. To su rešili uvođenjem dvokomorne gasne kočnice na kraju cevi za smanjenje trzaja (1941). Gasna kočnica deluje tako, da prilikom izlaska barutnih gasova, deo tih preusmeri levo i desno unatrag u odnosu na cev. Sledeča modifikacija, kuju su napravili je uvođenje poluautomatskog zatvarača, koji se otvori, kad se cev posle opaljenja počne vračasi u nultu poziciju. Dodali su i automatcko izbacivanje čahure.
 
Preinake su bile i na nišanskoj spravi, koja je bila sistema »prati kazaljku«. Nišanđija je uneo potrebne podatke u nišansku spravu, a topničar je trabao samo da posloži »kazalku« na topu sa »kazalkom« koja je bila povezana sa nišanskom spravom. Takvo zauzimanje početnih elemenata je bilo i brže, a sistem jeftiniji za proizvodnju od starog.

[attachment=1]

Poboljšana je i cev, koja se sada proizvodila iz monobloka, i uvedena su nova barutna punjenja. Tako su povečali domet za 1700m, na 12,325 km.

Sva ova poboljšanja ticala su i na težinu haubice, koja se popela na za 400-500 kg, tako da je masa se približila na 2 tone, što je na ivici onoga, što se još može vuču konjima.  Zato se proizvodili samo jedan tip za obe vrste vuče (konjska, motorna), jedina razlika je bila u širini gume, koja je kod modela za motornu vuču bila 10 mm šira od modela za konjsku vuču.
Maksimalna brzina motorne vuče bila je do 40 km/h na »polu-opotrebljivim« putevima. Za primer, to je bilo toliko, koliko je bio maksimalni  dnevni domet sa konjskom vučom.
Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: Bozo13 on November 06, 2010, 05:00:30 pm
Produkcija i upotreba

Njemačka vojska (Wehrmacht) počela je rat sa 4862 haubica leFH18 u obe verzije (konjska i motorna vuča), da bi se razdoblju od septembra 1939 do februara 1945 broj dobijenih haubica popeo na 6933.
Pored toga u razdoblju od marta 1943 do marta 1945, dobila je još 10245 haubica modela leFH18/40 (7807 samo u 1944 godini). Wehrmacht je naručio još 622 komada leFH18/2 , koji su bili priređeni za montažu u samohodnu haubicu »Wespe« (februar 1943 do maj 1945) i 1264 komada  leFH18/2 za ugradnju u »Sturmhaubitze 42«.
Sveukupan broj haubica familije leFH18, koji je Wehrmacht dobio bio je 19104.
Pošto Rheinmetall i Krupp nisu mogli proizvesti dovojlan broj haubica za potrebe Wehrmachta, za proizvodnji haubica angažirane su i tvornice u Pilsen-u, Alton-u, Elbing-u, Magdeburg-u, Dortmund-u i Borsigwalde-nu.
Uz to ne smemo zaboravit, da su večina haubica, koje su korištene sa strane protivnika, bile lošije po kalibru, dometu i tehnologiji (bar u prvim godinama rata).

Haubica leFH18/40 nastala je iz potrebe, koju je diktirala ratna proizvodnja. Sa postojanjem velikog broja lafeta topa 75 mm Pak 40, (proizvođač Rheubnetall-Borsig) i velike potražnje Wehrmachta po haubici leFH18, nastao je hibrid, koji se sastojao od modificirane lafete topa 75 mm Pak 40 i postolja i cevi haubice leFH18 M. Kao posledica spajanja lafete i haubice, unapređeno je ovjes na lafeti, pri čemu je torziski ovjes zamenjen dvojnim spiralnim, koji se automatski blokirao kod ovaranja lafete u borbeni položaj.
Premešten je i mehanizam za elevaciju i opaljenje (iz desne na levu stranu), uvedena je i bolj agasna kočnica na kraju cevi, razširen je kolotek i još par sitnijih modofikacija.
Sa tim modifikacijama, haubica je izgubila 240 kg na masi, što se primetilo »nemirnijim« ponašanjem kod opajenja iako je kod modifikacije cev bila postavljena niže u odnosu na prijašnju lafetu.
Sa tim se je haubica lakše sakrila u PT ulozi. Povečano je i horizontalno dejstvo na 60° (30° levo/desno).

Treba je napomenuti, da je lafeta topa 75 mm Pak 40 jeftinija, lakša, zahteva manje materijala i brža za proizvodnju od lafeta leFH18. Sa upotrebom jedne lafete za više tipova topova/haubica, olakšana je i logistična podpora.

Za izradu lePH 18 bilo je potrebno 3200 čovek/sati, a cena je bila 16 400 Reichsmark (RM).


Variante

Postoji 6 osnovnih varianta haubice leFH18:
leFH 18Osnovna varianta, 105 mm, cev 28 kalibara
leFH 18 MOsnovna varianta, dodana gasna kočnica na kraju cevi, poluautomatski zatvarač, automatsko iznacivanje čahura, drugačija nišanska sprava, drugačiji kotači..
leFH 18/39Varianta M sa novom cevi
leFH 18/40Varianta 39, sa lafetom topa Pak40
leFH 18/2Varianta M, za ugradnju u samohodne haubice
105 mm jurišna haubica 42Varianta M za ugradnju u jurišne topove

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]

A postoji ukupno 24 podvarianta osnovnih modela:
[attachment=5]


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: Bozo13 on November 06, 2010, 06:42:28 pm
TT podatki


Osnovni TT po modelima
HaubicaleFH 18 prototipleFH 18 M / 39leFH 18/40
Kalibar105 mm105 mm105 mm
Masa na vatrenom položaju1525 kg1985 kg1800 kg
Masa u transportnom položaju2870 kg2900 kg2900 kg
Dužina cevi2310 mm (L/25)2941 mm (L/28)2940 mm (L/28)
Dužina ožleblenog dela cevi1878 mm2392 mm2392 mm
Elevacija-10°do +40°-5°do +42°-5°do +42°
Horizontalno polje dejstva56° (28°levo/desno)56° (28°levo/desno)60° (30°levo/desno)
Maksimalna V0395 m/s470 m/s540 m/s
Maksimalni domet9225 m10675 m12325 m
Brzina  gađanja6-8 granata/min6-8 granata/min6-8 granata/minStandardne granate
OznakaTipMasa (kg)TNT (kg)
FH 10,5 cm Gr 38razorna granata14,811,38
10,5 cm Pzgrprotitenkovska granata14,250,65upotreba samo sa 5 i 6 barutnim punjenjem, V0 395 m/s, upotreba do 1500 m
10.5 cm Pzgr rotprotitenkovska granata15,710,4upotreba samo sa 5 i 6 barutnim punjenjem, V0 390 m/s, probojnost 49 mm na 60° na 1500 m
10.5 cm Gr 39 rot HL / Aprotitenkovska kumulativna granata12,31oblak promera 25-30 m
10.5 cm FH Gr NbDimna granata14
10.5 cm FH Gr 38 NbDimna granata14,7
10.5 cm Dev Gr BZapaljiva granata15,9
10.5 cm Weiβ-Rot-Geschoβpropagandna granata12,9Domet i početna brzina razorne granate FH 10,5 cm Gr 38 mase 14,81 kg
Barutno punjenjeV0 (m/s)Domet (m)
1.2003575
2.2324625
3.2645760
4.3177600
5.3919150
6.47010675Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: Bozo13 on November 06, 2010, 06:53:06 pm
Slike obnovljene leFH18/40 u kasarni SV Postojna

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: Bozo13 on November 06, 2010, 06:54:23 pm
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: Bozo13 on November 06, 2010, 07:37:20 pm
Dalni razvoj

Pošto je razvoj oružja u ratu puno brži kao u miru (kažu da je 1 godina rata 10 godina razvoja u miru) pokazala se potreba, da se leFH18 zameni sa modernijom haubicom.
Od par ptototipa, koji su napravljeni, najzanimiviji i najinovativniji, bio je predlog Češko-Slovačke škode, pod imenom leFH 43. Kasnije su ideju o lafetu upotrebili Sovjeti, kao osnovu za haubicu D30

HaubicaleFH 43
Kalibar105 mm
Masa na vatrenom položaju2200 kg
Dužina cevi3456 mm (L/35)
Elevacija-5°do +75°
Horizontalno polje dejstva360°
Maksimalna V0610 m/s
Maksimalni domet13000 m
Proizvođač Skoda-Werke, Pilsen

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]


Kao zanimljivost, laka poljska haubica leFH18/40 uzeta je kao uzor za Jugoslovensku haubicu M56!
[attachment=5]

Izvor:
German light field artillery 1935-1945 Joachim Engelmann
German artillery at was 1939-1945 vol.1 i vol.2 Frank V. De Sisto
http://en.valka.cz/


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: brodarski on November 06, 2010, 07:57:35 pm
Jugoslavija je modernizirala trofejne haubice.


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: Bozo13 on November 06, 2010, 09:28:05 pm
Još malo slika, koje su izostale u tekstu.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: Bozo13 on November 06, 2010, 09:28:50 pm
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: Bozo13 on November 06, 2010, 09:29:45 pm
[attachment=1]


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: Bozo13 on November 06, 2010, 09:30:33 pm
[attachment=1]
[attachment=2]


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: Bozo13 on November 06, 2010, 09:31:41 pm
[attachment=1]


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: Bozo13 on November 06, 2010, 09:32:33 pm
[attachment=1]
[attachment=2]


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: Bozo13 on November 06, 2010, 09:33:39 pm
Jugoslavija je modernizirala trofejne haubice.

Misliš sa tim, sa je ležište granate bilo "provrtano" na Američku municiju 105 mm?

LPB


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: brodarski on November 06, 2010, 09:39:55 pm
Moram negdje pogledati. Mislim da se odnosi na poboljšanje lafeta. Municija je bila originalna i '' remontovana ''. S oznakom R na čahuri. Mada sam vidio dvije originalne haubice zaostale iz TO VRSK. Te nisu bile modernizirane. Znam da su danas u Vojnom muzeju u ZG.


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: Bozo13 on November 06, 2010, 09:42:46 pm
Hvala Brodarski!

LPB


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: Deligrad on November 06, 2010, 11:11:48 pm
Bozo u Postojni nije izložena haubica 10,5 cm leFH18/40 već M 18/43F tj posleratna francuska modifikacija haubice leFH18/43. JNA je kupio veći broj ovih orudja. Koristila je nemačku miniciju. Naša verzija za američku municiju je nosila oznaku M 18/61.


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: Bozo13 on November 07, 2010, 08:54:56 am
Hvala na ispravci.

Imaš možda koji podatak više o M 18/43F i M 18/61?
To su interne oznake, korištene u JNA ili?

LPB


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: brodarski on November 07, 2010, 09:54:33 am
Haubica M 18/40 i 18/ 43 njemačkog podrijetla koristila je širok spektar streljiva.
Metak 105 mm, dimno zrno, upaljač K1, AZ-23Nb ili K1 AZ 40 Nb, čelična čahura, R ( obavljen remont)
Pakiranje: 1 zrno u drvenom okviru, 6 bojevih čahura u drvenom sanduku
Korištena su još dimna zrna M 38 i M 40.

Metak 105 mm, kumulativno zrno M39, upaljač AZ-38, čelična čahura, R
Pakiranje: 1 zrno u drvenom okviru, 6 bojevih čahura u drvenom sanduku
Korištena su još kumulativna zrna M39/a, M39/B I m 39/C
Korišteni su meci: trenutni, trenutno-fugasni, ispitni, manevarski, školski.
Ovo se odnosi na njemačko trofejno streljivo u JNA.


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: Deligrad on November 07, 2010, 11:44:03 pm
Bozo večeras imam velikih problema sa internetom tako da samo ukratko. Oznaka 10,5 cm M 18/43F je korišćena i kod Francuza i u JNA a oznaka M 18/61 je interna JNA oznaka jer je to jugoslovenska modifikacija. M 18/61 je u stvari haubica M 18/43 koja je dobila cev jugoslovenske haubice M 56. Toliko za sada. Kad mi proradi internet kako treba više.


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: kumbor on November 07, 2010, 11:56:30 pm
Kakva je razlika između nemačke i američke municije 105mm, ima li neko tabelarni prikaz (zapremine komore, dužine čaure, punjenje, etc.)?


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: Deligrad on November 08, 2010, 12:24:01 am
Podaci za američki metak sa trenutno fugasnom granatom HE M1 (isto važi i za jugoslovenski metak sa trenutno fugasnom granatom TF M1)

masa metka 19,068 kg
masa zrna 14,062 kg
dužina metka 789,18 mm
dužina zrna 484,79 mm
maksimalna početna brzina zrna 473 ms
pritisak barutnih gasova 2300 kgcm2
maksimalni domet 11255 m

Nemački metak sa trenutno fugasnom granatom M38 (JNA oznaka)

masa zrna 15,0 kg
dužina zrna 485 mm
početna brzina zrna 391 ms
pritisak barutnih gasova 1800 - 2150 kgcm2
domet 9500 m


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: Bozo13 on November 24, 2010, 09:12:50 pm
Tehnični režim vatre za haubicu leFH18
Vreme trajanja gađanjaIspaljenih granata
1 min8
3 min18
5 min25
10 min35
15 min45
30 min70
60 min100
120 min160
svaki daljni čas po50

Iznete su vrednosti, za gađanje sa punim punjenjem
Isti režim vatre važi i sa gađanjem sa smanjenim punjenjem, ako gađanje traje više od 10 minuta
Za gađanje pri najmanjem punjenju, a koje traje više od 10 minuta tehnični režim vatre se poveča za faktor 1,5

Za punjenje između največeg i najmanjeg, tehnični režim se izračunava po formuli:
[attachment=1]

LPB


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: trpe grozni on November 24, 2010, 10:07:47 pm
Iz knjige "Oslobodilacki pohod na Trst" izdanje 1952 godine.

[attachment=1]


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: Topola on February 09, 2011, 09:12:40 pm
Зна ли се шта се десило са једном оваквом хаубицом која је стајала у дворишту Карађорђевог комплекса у Тополи до пре коју годину? Била је у савршеном стању, са потпуно очуваним нишанским справама... Негде имам и њене фотографије, ако их нађем поставићу их.


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: MOTORISTA on February 09, 2011, 09:14:42 pm
Još uvek se nalazi tamo, imam i neke slike, samo dok ih iskopam sa HD-a.


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: Bozo13 on February 09, 2011, 10:27:57 pm
Čekam slike.. ;)

LPB


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: MOTORISTA on March 02, 2011, 12:00:36 pm
Najzad nađoh tu fotografiju haubice. Slikali su je moji klinci kada su bili na izletu sa školom. Šta znači kada kreneš sa indoktrinacijom od malena, sama deca znaju šta treba da slikaju. ;D

[attachment=1]


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: Topola on March 02, 2011, 12:09:32 pm
Najzad nađoh tu fotografiju haubice. Slikali su je moji klinci kada su bili na izletu sa školom. Šta znači kada kreneš sa indoktrinacijom od malena, sama deca znaju šta treba da slikaju. ;D

[attachment=1]

У лошијем је стању него што је се сећам од пре неку годину, више рђе, итд. Али, добро је што је уопште опстала, а колико видим са ове слике младих папараца ;), сачувани су јој и нишански уређаји, што је чини раритетом  у односу на стање већине артиљеријских комада у војном музеју... Греота је што овај комад овако пропада на отвореном.


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: MOTORISTA on March 02, 2011, 12:15:14 pm
Najzad nađoh tu fotografiju haubice. Slikali su je moji klinci kada su bili na izletu sa školom. Šta znači kada kreneš sa indoktrinacijom od malena, sama deca znaju šta treba da slikaju. ;D

[attachment=1]

У лошијем је стању него што је се сећам од пре неку годину, више рђе, итд. Али, добро је што је уопште опстала, а колико видим са ове слике младих папараца ;), сачувани су јој и нишански уређаји, што је чини раритетом  у односу на стање већине артиљеријских комада у војном музеју... Греота је што овај комад овако пропада на отвореном.

Kada nikome ne pada na pamet da je zaštiti, barem da je očiste i ofarbaju s vremena na vreme.


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: Bozo13 on March 15, 2011, 11:24:35 pm
[attachment=1]


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: Bozo13 on March 17, 2011, 01:13:12 am
[attachment=1]


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: Bozo13 on May 25, 2011, 12:30:40 am
Malo detaila izložene leFH 18/40/52 iz "Vojašnice barona Andreja Čehovina" u Postojni

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: Bozo13 on May 25, 2011, 12:32:14 am
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: ML on November 19, 2011, 05:16:19 pm
Još jedan rođak 10.5 cm Gebirgshaubitze., haubica l.FH 18(M) preuređena za upotrebu kao gorska haubica, proizvedeno je svega 420 komada i uzela je učešča u borbama na našim planinama. Mogla se rastaviti na 9 dijelova i transportovati na mulama.
Dolje slika SS handžar diviziona u Bosni 1944g.[attachment=1]Prenos municije[attachment=2]


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: Bozo13 on December 17, 2011, 09:52:43 pm
Još jedna slika 10.5 cm Geb.H 40 u upotrebi kod Handžar divizije. Vidi se, da je brez točkova i štita.

[attachment=1]Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: Dreadnought on May 05, 2012, 05:36:53 pm
Na Kalencu danas  :)


[attachment=1]


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: Bozo13 on May 05, 2012, 05:46:29 pm
Odlična slika, Dread!


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: MOTORISTA on October 09, 2012, 09:38:33 am
http://www.youtube.com/watch?v=KbhLA_bkWLQ


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: MOTORISTA on May 06, 2013, 01:59:48 pm
[attachment=1]


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: kumbor on May 06, 2013, 05:03:47 pm
Da li je JA/JNA koristila i brdske haubice 10,5cm?


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: Bozo13 on August 21, 2014, 01:51:46 pm
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: Bozo13 on August 21, 2014, 01:56:38 pm
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: Bozo13 on August 21, 2014, 01:58:43 pm
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: Bozo13 on August 22, 2014, 07:10:23 pm
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: Bozo13 on August 22, 2014, 07:11:42 pm
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: Bozo13 on August 22, 2014, 07:12:53 pm
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: Bozo13 on August 22, 2014, 07:13:12 pm
[attachment=1]


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: Bozo13 on April 18, 2015, 12:21:13 pm
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: Bozo13 on November 14, 2015, 11:54:44 am
Berlin 1945

[attachment=1]


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: Bozo13 on March 24, 2016, 11:01:34 am
U Siriji...

https://www.youtube.com/watch?v=1aMYFN-pB3g&feature


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: milena braco on March 25, 2016, 09:40:11 pm
 Zatvarac kod ovih haubica je bio i ostao rucni, bez automatizacije.


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: Bozo13 on March 25, 2016, 09:51:30 pm
Kao i na domačoj M-56 a i na američkoj M2A1. Po mome ništa loše. Pogotovo ako se setim kako se lagano otvarao/zatvarao zatvarač na M2A1.


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: Kuzma® on June 20, 2016, 09:59:24 am
[attachment=1]


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: Bozo13 on June 20, 2016, 10:05:38 am
Može i tako, ali večinoma je za 105 mm haubice dosta jedan član posade, da se digne i da se ju može gurati na kratko rastojanje.


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: Kuzma® on June 20, 2016, 10:07:27 am
[attachment=1]


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: Kuzma® on June 20, 2016, 10:21:04 am
[attachment=1]

Quote
Marigny, obusier allemand de 10,5 cm leFH18(M) première version avec frein de bouche du 10,5 cm leFH18 détruit.


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: kumbor on June 20, 2016, 10:28:09 am
Može i tako, ali večinoma je za 105 mm haubice dosta jedan član posade, da se digne i da se ju može gurati na kratko rastojanje.


A imala je preko tonu i po! Jedan čovek može pomeriti krake lafeta, može sam puniti, gađati, itd., ali da je gura, malo mi je sumnjivo. Tu bez vola/konja, teško da bi išlo. U vreme t.11, da li je neko koristio "frezu" za tegalj M-56?


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: Bozo13 on June 20, 2016, 02:54:55 pm
Malo se loše izrazio.
Jedan čuvek se objesi za cev, da se lafeta digne, da onda može posada u miru da pregura haubicu.


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: MOTORISTA on November 08, 2016, 12:33:26 pm
Jedna partizanska. Na žalost lokacija i datum nepoznati.

[attachment=1]


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: Perun on February 06, 2017, 03:30:29 pm
zna li se koliko ih je bilo u JNA i do kad su se koristile


Title: Re: Njemačka laka poljska haubica 10,5 cm leFH18
Post by: kumbor on February 06, 2017, 03:41:58 pm

Nije ih U JA/JNA bilo mnogo, ali ne znam koliko. "Ne mnogo", znači valjda ne preko 200. Modifikovane su više puta, menjani točkovi na savremene, remontovane cevi, davane su oznake/56,/61, itd.... Povučene su 60ih, ili kada je M-56 postala masovna. Ima na Forumu o tome u temi o M-56, mislim.