PALUBA

Vesti => Kopnena vojska => Topic started by: Kuzma® on February 27, 2011, 11:22:35 am

Samo registrovani članovi mogu da pristupe forumu Paluba.Info. Prijavite se ili registrujte nalog na forumu Paluba.Info Prilikom registracije lozinka mora da sadrži najmanje osam karaktera, od toga jedno veliko slovo, i bar jedan broj, u protivnom registracija neće biti uspešna. Za eventualne probleme prilikom registracije, obratite se na e-mail adresu broker824@gmail.com ili webmaster@paluba.info

Title: Dobrovoljno sluzenje vojnog roka
Post by: Kuzma® on February 27, 2011, 11:22:35 am
PRVI DOBROVOLJCI VOJSKE SRBIJE


Prvih 50 regruta u Srbiji potpisalo ugovore s Ministarstvom odbrane. U Domu Garde 46 muškaraca i četiri devojke rešilo da obuče uniformu
U Domu Garde na Topčideru puna sala momaka, među njima četiri devojke.
Njih 50 nestrpljivo su čekali da svojim potpisom zvanično postanu deo novog projekta Vojske Srbije. To su naši dobrovoljci.
Ugovor o dobrovoljnom služenju vojnog roka s Ministarstvom odbrane u Beogradu potpisalo je 46 kandidata i četiri kandidatkinje.

Kažu, presudili su ljubav prema uniformi, izazov, siguran posao i otadžbina.
- Tako se u našoj zemlji postaje čovek - komentar je većine. Poslednji obavezni regruti završiće služenje 28. februara. Izabrani kandidati za dobrovoljno služenje vojnog roka obući će svoje uniforme 1. marta. Među njima je i Konstantin Samofalov, mladi političar iz redova DS. Rešio da odelo zameni uniformom.
- Kad je trebalo da odslužim vojni rok, imao sam zdravstvenih problema. Zato sam odlučio da sada dobrovoljno odslužim rok. Ovo sam shvatio kao drugu priliku da prođem kroz ono što su prošli moj otac, deda - kaže Samofalov.

U Domu Garde bilo je i onih koji su prošli sve testove i preglede, ali su zbog ograničenog broja morali biti odbijeni.
- Nadam se da će neko odustati - kaže S. M. iz Obrenovca, koji želi da obuče maskirnu uniformu. Dragosav Lacković, načelnik Uprave za obaveze odbrane, navodi da će naš sagovornik, kao i svi oni koji nisu imali sreće ovog puta, drugu priliku imati u septembru.


Izvor: KURIR


Title: Dobrovoljno služenje vojnog roka, Vojska Srbije
Post by: Rade on April 07, 2013, 06:57:33 pm
Najčešće postavljana pitanja na sajtu Ministarstva odbrane:

Да ли постоји обавеза служења војног рока?

Одговор:
 Не. Након ступања на снагу Одлуке Народне Скупштине Републике Србије о обустави обавезе служења војног рока („Сл. гласник РС“ број 95/2010) од 01. јануара 2011. године, служење војног рока врши се по принципу добровољности.

Да ли је обавезно увођење у војну евиденцију?

Одговор:
 Да. Након ступања на снагу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока, а на основу одредбе члана 135. став 5. Закона о војној, радној и материјалној обавези („Сл. гласник РС“, бр. 88/09 и 95/10), лица која не желе добровољно да служе војни рок са оружјем у Војсци Србије (старија од 18 година), подлежу обавези увођења у војну евиденцију и обавези служења у резервном саставу.

 На основу члана 15. Закона о војној, радној и материјалној обавези, у војну евиденцију уводе се регрути који у календарској години навршавају
 18 година живота и регрути старијих годишта који из одређених разлога нису уведени у војну евиденцију.

 Позивање регрута ради увођења у војну евиденцију врши се општим и појединачним позивом за увођење.

 Регрути који се позивају, ради увођења у војну евиденцију, треба да се јаве у центар Министарства одбране за локалну самоуправу, надлежном према месту пребивалишта регрута и да доставе на увид: личну карту и извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству Републике Србије и фотографију формата за личну карту.

 Регрути који бораве у иностранству, дужни су да се јаве надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије ради увођења у војну евиденцију, које о томе обавештава надлежни центар Министарства одбране за локалну самоуправу, према адреси пребивалишта регрута у Републици Србији, пре одласка у иностранство.

Желим да одслужим војни рок добровољно. Како то да остварим и шта тиме добијам?

Одговор:
 Добровољно служење војног рока са оружјем у Војсци Србије омогућава се, под условима који су прописани Законом о војној, радној и материјалној обавези: регрутима, женама и лицима у резервном саставу која су извршила цивилну службу или одслужила војни рок без оружја.

Министарство одбране у средствима јавног информисања објављује јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и курс за резервне официре Војске Србије.

На добровољно служење војног рока са оружјем у Војсци Србије и за курс за резервне официре Војске Србије, могу се пријавити кандидати мушког и женског пола који у текућој години навршавају од 19 до 30 година живота.

Министарство одбране у средствима јавног информисања објављује оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем.

Оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем објављује се најмање два месеца пре упућивања на добровољно служење војног рока са оружјем.

Пријаву за добровољно служење војног рока са оружјем заинтересовано лице подноси центру Министарства одбране за локалну самоуправу, надлежном према адреси његовог  пребивалишта.

Центар Министарства одбране за локалну самоуправу позива пријављене кандидате појединачним позивом на извршење лекарског прегледа.

Након извршених лекарских прегледа центар Министарства одбране за локалну самоуправу утврђује ранг листу пријављених кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем.

Избор потребног броја кандидата врше регионални центри Министарства одбране на основу утврђене коначне ранг листе кандидата за позивање на добровољно служење војног рока са оружјем и Плана упута.

Са изабраним кандидатима територијално надлежни центар Министарства одбране  за локалну самоуправу закључује уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.

Центар Министарства одбране за локалну самоуправу појединачним позивом позива кандидата на добровољно служење војног рока са оружјем, најкасније осам дана пре упућивања у центар за обуку.

 Кандидат који је изабран за добровољно служење војног рока са оружјем актом надлежног органа дужан је да се јави у центар за обуку у време назначено у појединачном позиву.

Добровољно служење војног рока са оружјем започиње даном ступања кандидата у центар за обуку, када кандидат постаје војник на добровољном служењу војног рока.

Војнику, за време трајања добровољног служења војног рока са оружјем, обезбеђује се у складу са законом: накнада путних трошкова за јављање на добровољно служење војног рока са оружјем у назначени центар за обуку, од места пребивалишта у Републици Србији до центра за обуку; накнада путних трошкова за повратак кући по одслужењу добровољног служења војног рока са оружјем, од центра за обуку до места пребивалишта у Републици Србији; новчана примања у месечном износу који одреди министар одбране; права из здравственог осигурања по прописима из здравственог осигурања у Војсци Србије за војне обвезнике и смештај и исхрана, војна одећа и обућа.

Користи које имају лица која добровољно одслуже војни рок са оружјем:

• могућност запослења у Војсци Србије, у својству професионалног
 војника и активне резерве;
 • огућност запослења у Министарству унутрашњих послова;
 • огућност запослења у казнено-поправним заводима Управе за
 извршење кривичних санкција Министарства правде;
 • огућност запослења у агенцијама за физичко-техничко обезбеђење;
 • овчана примања војника за време добровољног служења војног рока (око 17.000 динара месечно).

Желим да служим војни рок добровољно на курсу за резервне официре Војске Србије. Који су услови, какав је поступак и шта тиме добијам?

Одговор:
 Критеријуми за избор кандидата за курс за резервне официре (у даљем тексту: КРО) Војске Србије прописани су одредбама Закона о војној, радној и материјалној обавези, Уредбе о начину и поступку добровољног служења војног рока са оружјем ("Сл. гласник РС", бр. 7/2011) и Правилника о начину и условима за избор и о поступку избора регрута који ће се усавршавати за резервне официре („СВЛ“ бр. 10/2011).

Министарство одбране у средствима јавног информисања објављује јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и  КРО Војске Србије.

За добровољно служење војног рока са оружјем и КРО у Војсци Србије, могу се пријавити кандидати мушког и женског пола који у текућој години навршавају од 19 до 30 година живота.

Општи услови које кандидат за добровољно служење војног рока са оружјем и КРО у Војсци Србије треба да испуњава су: да је држављанин Републике Србије; да се не води кривични поступак односно да није правноснажно осуђиван за кривично дело за које се гони по службеној дужности; да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци; да је здравствено способан за војну службу и да није одслужио војни рок са оружјем.

Посебни услови су: да има завршену високу школу одговарајуће струке од значаја за Војску Србије (основне академске студије или основне струковне студије); да испуњава услове прописане за регруте који се упућују у посебне јединице Војске Србије и да има позитивну безбедносну проверу.

 Пријаву за добровољно служење војног рока са оружјем и за КРО у Војсци Србије кандидат подноси центру Министарства одбране за локалну самоуправу, према месту пребивалишта.

Кандидат који има пребивалиште или боравиште у иностранству пријаву подноси надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству.

Кандидат за резервног официра уз пријаву за курс прилаже доказе о испуњавању општих услова изузев тачака 4) и 5); фотокопију личне карте или пасоша (оригинал документ на увид); фотокопију дипломе о завршеној школи (оригинал документ на увид); биографију; уговор са Министарством одбране о стипендирању, ако је био војни стипендиста, и писану сагласност за безбедносну проверу за упућивање у посебне јединице Војске Србије.

Да би могао бити изабран за слушаоца КРО кандидат мора испуњавати минималне услове из Привременог прегледа минималних услова за одређивање рода, службе и војноевиденционе специјалности, према психофизичким особинама, школској спреми, занимањима и знањима значајним за војску и да има позитивну безбедносну проверу.

Приликом избора слушалаца КРО, првенство имају кандидати војни стипендисти, кандидати који су са бољим успехом завршили одговарајућу школу и кандидати млађег годишта.

Изабраном кандидату за слушаоца КРО одређује се род, односно служба, у складу са списком струка и занимања значајних за одређивање рода, односно службе, и војноевиденционе специјалности регрута.

Изабрани кандидат за добровољно служење војног рока са оружјем и за КРО са Министарством одбране, потписује уговор којим се уређују међусобна права и обавезе везане за добровољно служење војног рока и курс за резервне официре.

Користи које имају лица која заврше курс за резервне официре:

• могућност запослења у Војсци Србије, у својству професионалног
 официра и активне резерве;
 • могућност запослења у Министарству унутрашњих послова;
 • могућност запослења у казнено-поправним заводима Управе за
 извршење кривичних санкција Министарства правде;
 • огућност запослења у агенцијама за физичко-техничко обезбеђење;
 • новчана примања слушалаца на курсу за резервне официре (око 17.000 динара месечно).

Ко има обавезу служења у резервном саставу и како се та обавеза извршава?

Одговор:
 Обавези служења у резервном саставу подлежу војни обвезници: који су одслужили војни рок; који су, по одредбама овог закона, регулисали обавезу служења војног рока на други начин и жене војни обвезници које се воде у евиденцији.

Војни обвезници у резервном саставу се воде у евиденцији као резервни официри, резервни подофицири и војници у резерви.

Обавезе лица у резервном саставу настају од дана отпуштања са служења војног рока или цивилне службе, од дана када је обавеза служења војног рока и цивилне службе регулисана на други начин, односно од дана престанка професионалне војне службе, и трају до краја календарске године у којој војни обвезник (мушкарац) навршава 60 година живота.
 Обавезе лица у резервном саставу за жене настају почетком календарске године у којој навршавају 19 година и трају до краја календарске године у којој навршавају 50 година.

Са лицима која добровољно одслуже војни рок, врши се попуна ратних јединица (подмлађивање кадра), у својству пасивне резерве.

Након завршене обуке, заинтересована лица могу конкурисати за пријем у активну резерву или за пријем у професионалну војну службу.

Центар Министарства одбране за локалну самоуправу код којег се војни обвезник води у евиденцији врши позивање војних обвезника након добијања сагласности од претпостављеног органа, а позиве војним обвезницима доставља најкасније 30 дана пре предвиђеног дана јављања војног обвезника.

За вежбу мобилизацијске готовости, мобилизацију и у условима ванредног и ратног стања позивање војних обвезника врши се без временског ограничења.

Превођење лица у резервни састав врши се без лекарских и других прегледа. У случају подношења захтева регрута за издавање уверења да је регулисао војну обавезу служења војног рока након навршених 27 година, покреће се поступак по захтеву за доношење решења о превођењу у резервни састав и након донетог решења издаје се тражено уверење.

У случају потребе стављања војног обвезника на ратни распоред, центар Министарства одбране за локалну самоуправу дужан је да га претходно упути на лекарски преглед и психолошко испитивање ради утврђивања оцене способности за војну вежбу.

Распоређивање лица у резервном саставу врши се у: ратне команде, јединице и установе Војске Србије; војне јединице и војне установе Министарства одбране; Министарство унутрашњих послова; јединице и органе цивилне заштите; органе, јединице и службе осматрања, обавештавања и узбуњивања и  државне органе, привредна друштва, друга правна лица и код предузетника који производе предмете, односно врше услуге од посебног значаја за одбрану земље.

Саопштавање, пресаопштавање и укидање  распореда у резервном саставу војним обвезницима распоређеном у РЈ и обвезницима радне обавезе распоређеним у субјекте мобилизације по плану попуне и даваоцима ствари из пописа, врши надлежни територијални орган МО ( Центар Министарства одбране за локалну самоуправу).


Како да постанем припадник активне резерве Војске Србије и шта тиме добијам?

Одговор:
 Уредбом о служби у активној резерви ("Сл. гласник РС", бр. 47/2011), прописани су општи услови које војни обвезник мора испуњавати, а посебни услови  одређују се јавним конкурсом.

Општи услови су: да је држављанин Републике Србије;  да је здравствено способан за службу у Војсци Србије; да му раније није престајао радни однос због теже повреде дужности из радног односа; да је приликом ступања у активну резерву млађе од 50 година (за официра), односно 40 година (за војника и подофицира), осим за професионалног припадника Војске Србије коме је престала професионална војна служба; да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци и да се против њега не води кривични поступак за кривично дело за које се гони по службеној дужности или поступак пред војним дисциплинским судом.

За утврђени број припадника активне резерве, јавни конкурс расписује Генералштаб Војске Србије.

Након спроведеног јавног конкурса и избора утврђеног броја лица која испуњавају услове из јавног конкурса, министар одбране, односно лице које он овласти, закључује уговор о активној резерви са изабраним лицима.

Уговором о активној резерви уређују се услови, време, начин и послови за које се ангажују, права и обавезе за време извршавања стручних послова у Министарству одбране и војних дужности у Војсци Србије.
 Расписивање јавног конкурса за службу у активној резерви очекивати је у току 2012. године. Конкурс ће бити објављен у средствима јавног информисања и на сајту Министарства одбране.


Који орган је надлежан за издавање уверења по питању војне обавезе и поступак издавања уверења (уверење о одслуженом војном року, о учешћу у рату и др.)?

Одговор:
 Територијални органи Министарства одбране – Центри Министарства одбране за локалну самоуправу (Центри МО) издају уверења на основу података из службене евиденције коју воде о војним обвезницима према месту њихових пребивалишта на територији Републике Србије.   

 Сходно одредби члан 4. став 1. тачка 2. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» бр. 33/97 и 31/01) под  службеном евиденцијом сматра се евиденција која је установљена законом, односно другим прописом, а којом се организовано региструју подаци или чињенице за одређене намене, односно за потребе одређених корисника.
 Службене евиденције региструју чињенице и служе као инструмент за праћење стања у одговарајућим областима. Оне су основ за издавање јавних и других службених исправа, које служе као доказ за утврђивање одлучних чињеница у управном поступку.

 Одредбом члана 161. став 1., 2. и 3. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС“ бр.30/10), прописано је да органи издају уверења, односно друге исправе (сертификате, потврде и др.) о чињеницама о којима воде службену евиденцију.

 Уверења и друге исправе о чињеницама о којима се води службена евиденција морају се издавати сагласно подацима из службене евиденције. Таква уверења, односно друге исправе, имају значај јавне исправе.

 Уверења и друге исправе о чињеницама о којима се води службена евиденција центар Министарства одбране за локалну самоуправу, на основу података из службене евиденције коју воде о војним обвезницима према месту њихових пребивалишта, издаје странци на усмени захтев, по правилу, истог дана кад је странка затражила издавање уверења, односно друге исправе, а најдоцније у року од 15 дана од дана подношења захтева, ако прописом којим је установљена службена евиденција није друкчије одређено.

 На основу члана 162. Закона о општем управном поступку, органи издају уверења, односно друге исправе и о чињеницама о којима не воде службену евиденцију ако је то законом или другим прописом одређено. У том случају, чињенице се утврђују у поступку прописаном одредбама овог закона.

 Најчешћи случајеви утврђивања чињеница о којима се издају уверења на основу члана 162., спровођењем управног поступка су:
 1. у случају када војни обвезник који тражи издавање уверења има пребивалиште на територији на којој месну надлежност по питању војне обавезе врши одређени Центар МО за локалну самоуправу, а војни обвезник није уписан у војну евиденцију  тога центра,
 2. ако надлежни Центар МО за локалну самоуправу нема податке напр. о учешћу војног обвезника у рату, о одслуженом војном року и сл. из разлога што подаци о војном обвезнику нису ажурирани у персоналним документима која се воде о њему ( јединични и матични картон), а војни обвезник те податке има уписане у војној књижици,
 3. када у војној евиденцији нема података о чињеници за коју војни обвезник тражи издавање уверења, а ни војни обвезник нема доказа, већ се позива на сведоке и сл.

Уверење, односно друга исправа издата на овај начин  не обавезује орган коме је поднесена као доказ и који треба да решава о управној ствари. Тај орган може поново утврђивати чињенице наведене у уверењу, односно другој исправи.
 Уверење, односно друга исправа се странци издаје, односно решење о одбијању захтева доноси и странци доставља у року од 30 дана од дана подношења захтева, а ако се тако не поступи, странка може изјавити жалбу као да је њен захтев одбијен.


Да ли постоји могућност ппекида обавезе служења војног рока војнику који је примљен на специјализацију или последипломско усавршавање?

Одговор:
 Чланом 41. став 1. тачка 5. Закона о војној, радној и материјалној обавези („Сл. гласник РС“ број 88/09), прописано је да се служење војног рока прекида војнику који је примљен на специјализацију или последипломско усавршавање у земљи и иностранству, док школовање траје, а најкасније до краја јуна календарске године у којој навршава 30 година.

 Војник коме је прекинуто служење војног рока по овој одредби упутиће се на дослужење војног рока по престанку школовања односно усавршавања, а најкасније до краја јуна календарске године у којој навршава 30 година живота.

 О прекиду служења војног рока војнику који је примљен на специјализацију или последипломско усавршавање у земљи и иностранству, надлежни старешина Војске Србије (старешина на дужности команданта батаљона, њему раван или виши старешина) доноси решење, а подаци о томе уписују се у војну књижицу и друга војноевиденциона документа.

 У решењу о прекиду служења војног рока уписује се разлог прекида, датум почетка и датум прекида служења војног рока и одсуство, ако га је војник користио.

 Закон не прописује рок у којем је војник у обавези да поднесе захтев за прекид служења војног рока на основу ове законске одредбе. Битна чињеница је да је војник стекао статус специјализанта, односно студента последипломских студија.Који су разлози због којих се регрут ослобађа од обавезе служења војног рока?

Одговор:
 Војна обавеза у Републици Србији је општа и дужни су да је, у складу са законом, извршавају сви држављани  без обзира где им је пребивалиште, а реализује се кроз регрутну обавезу, обавезу служења војног рока, обавезу вршења цивилне службе и обавезу служења у резервном саставу.

На служење војног рока упућују се регрути који су оцењени способним  за војну службу.

Одредбом члан 45. Закона о војној, радној и материјалној обавези («Сл. гласник Републике Србије» број 88/09) прописано је да се обавезе служења војног рока ослобађа регрут: који је оцењен неспособним за војну службу; који стекне држављанство Републике Србије пријемом или на основу међународних уговора, ако је у земљи чији је био држављанин регулисао обавезу служења војног рока, односно ако је навршио 27 година живота; који поред држављанства Републике Србије има држављанство и друге државе, а у тој држави је регулисао обавезу служења војног рока; који је стекао својство професионалног војног лица у складу са законом; који је завршио Криминалистичко-полицијску академију и стекао својство овлашћеног службеног лица Министарства унутрашњих послова и који је завршио одговарајућу школу, односно курс у Министарству унутрашњих послова и стекао својство овлашћеног службеног лица у складу са законом и на пословима овлашћеног службеног лица провео најмање две године.


На који начин регрут-двојни држављанин регулише војну обавезу у Републици Србији?

Одговор: 
 Војна обавеза у Републици Србији је општа и дужни су да је, у складу са законом, извршавају сви држављани  без обзира где им је пребивалиште, а реализује се кроз регрутну обавезу, обавезу служења војног рока, обавезу вршења цивилне службе и обавезу служења у резервном саставу.

Чланом 66. Закона о војној, радној и материјалној обавези («Сл. гласник РС» број 88/09) прописује да је двојни држављанин војни обвезник Републике Србије који поред држављанства Републике Србије има и држављанство друге државе са којом је потврђен међународни уговор, под условом узајамности.

Војни обвезници двојни држављани има иста права и обавезе када је у питању извршавање војне обавезе, као и војни обвезници који имају само држављанство Републике Србије, с тим да имају могућност да регулишу обавезу служења војног рока у једној од држава чији је држављанин.

Регрут двојни држављанин који је регулисао обавезу служења војног рока у другој држави преводи се у резервни састав.

Докази о држављанству друге државе и уверење којим се доказује регулисана обавеза служења војног рока у тој држави предају се, у оригиналу и овереном преводу на српски језик, територијалном органу у месту где се подаци о лицу воде у евиденцији или преко дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије.

Регрут двојни држављанин који није регулисао обавезу служења војног рока у другој држави
 у обавези је да, у складу са законом, изврши војну обавезу у Републици Србији.


До које године живота је могуће одлагање обавезе служења војног рока?

Одговор:
 На служење војног рока упућује се регрут који је оцењен способним за војну службу у календарској години када навршава 19 година.

 Регрут може бити упућен на служење војног рока до краја календарске године у којој навршава 27 година.
 Одредбом члан 26. Закона о војној, радној и материјалној обавези («Сл. гласник Републике Србије» број 88/09) прописано је да се регрут који је уписан на факултет, односно другу високу школу или струковне студије упућује на служење војног рока када заврши факултет, односно другу високу школу или струковне студије, али најкасније до краја септембра календарске године у којој навршава 27 година.

 Регрут је дужан да до краја новембра текуће године територијалном органу достави доказ да је уписан на факултет односно другу високу школу или струковне студије за сваку школску годину.

 Одредба члана 29. став 2. Закона о војној, радној и материјалној обавези прписује да,    регрут за кога се утврди да није извршио обавезе прописане овим законом, па због тога није био упућен на служење војног рока до краја календарске године у којој навршава 27 година, упућује се на служење војног рока најкасније до краја календарске године у којој навршава 30 година, о чему решење доноси територијални орган.

 На основу члана 32. став 2. Закона о војној, радној и материјалној обавези, регрут који је правноснажно осуђен на казну малолетничког затвора или безусловно на казну затвора због кривичног дела (док казну не издржи или не буде пуштен на условни отпуст) и регрут према коме је примењена васпитна мера или мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи (док траје мера која је примењена), може се упутити на служење војног рока по претходно прибављеном мишљењу установе у којој је лечен или у којој је издржавао казну затвора о његовом понашању током издржавања казне или лечења најкасније до краја календарске године у којој навршава 30 година.

 Сходно члану 61. Закона о војној, радној и материјалној обавези регруту који борави у иностранству дуже од шест месеци, издаје се одобрење за боравак у иностранству     уколико нема законских сметњи по питању војне обавезе, у трајању до две године, а најкасније до краја јуна календарске године у којој регрут навршава 27 година.

 Изузетно, регруту се може одобрити продужење привременог боравка у иностранству до краја календарске године у којој навршава 30 година, ако се ради о његовом запослењу на неодређено време, лечењу, кредитној обавези, обавези издржавања члана породице завршетку мастер студија или докторске дисертацујеити и у другим сличним ситуацијама у иностранству.

 Кроз остваривање права боравка у иностранству овој категорија регрута одлаже обавеза служења војног рока до године у којој навршавају 30 година живота.Који су услови и поступак одлагања обавезе служења војног рока по пријему позива за служење војног рока?

Одговор:
 Чланом 39. став 1. Закона о војној, радној и материјалној обавези („Сл. гласник РС“ број 88/09), прописано је да се служење војног рока одлаже регруту: који у складу са законом којим се уређује заштита чланова породице лица на обавезној војној служби стекне својство храниоца породице (док те околности трају); члану домаћинства, ако се други члан тог домаћинства већ налази на служењу војног рока (док тај члан не одслужи војни рок); ако би услед смрти или тешке болести у породици (супружник, деца рођена у браку, ванбрачној заједници, усвојена или узета на издржавање, и сродници у правој линији под условом да живе у заједничком домаћинству), или услед елементарне непогоде породица регрута била доведена у тежак материјални положај његовим упућивањем на служење војног рока (док ти разлози постоје); који је засновао радни однос у својству приправника (до завршетка приправничког стажа); који је примљен у радни однос на неодређено време, а због упућивања на служење војног рока не би био у могућности да се јави на рад у време које му је одређено, као и регруту који је у радном односу на одређено време, а има доказ да ће после истека одређеног времена бити примљен у радни однос на неодређено време, а најдуже до годину дана; који у породичном домаћинству нема другог члана способног за привређивање, а неопходно је да обави неодложне пољопривредне радове и који се из иностранства вратио у земљу ради служења војног рока, а није у могућности да породицу збрине до дана упућивања у Војску Србије.

 Регрут из става 1. овог члана подноси захтев територијалном органу код којег се води у евиденцији у року од осам дана од дана пријема позива за упућивање на служење војног рока. Регрут који борави у иностранству захтев територијалном органу може доставити и преко дипломатско - конзуларног представништва Републике Србије.

 Регруту из става 1. овог члана служење војног рока одлаже се најкасније до краја септембра календарске године у којој навршава 27 година.

 На основу члана 40. став 1. Закона о војној, радној и материјалној обавези, по захтеву надлежног министарства служење војног рока одлаже се регруту: научном раднику истраживачу, који ради на научноистраживачким и развојним пројектима од посебног значаја за Републику Србију; врхунском спортисти и члану репрезентације Републике Србије, због учешћа на светским и европским такмичењима и олимпијским играма и уметнику ради учешћа на манифестацијама од значаја за Републику Србију.

 Служење војног рока одлаже се регруту из става 1. овог члана до годину дана, а најкасније до краја септембра календарске године у којој навршава 27 година.

 Регрут ове категорије доставља надлежном министарству захтев за одлагање служења војног рока у року од 8 дана од дана пријема позива за служење војног рока.

 Надлежно министарство подноси захтев организационој јединици Министарства одбране надлежној за послове војне обавезе у року од 15 дана од дана пријема позива регруту-научном раднику истражувачу, регруту-врхунском спортисти и регруту-уметнику.


Title: Re: Dobrovoljno služenje vojnog roka, Vojska Srbije
Post by: Rade on April 07, 2013, 07:07:07 pm
Са памфлета, можда неком помогне:


За помоћ у остваривању твојих права и обавеза можеш се обратити референту за војну обавезу ЦМО општине у којој станујеш.
Он је дужан дати помогне да оствариш своја права.

Све остале информације можеш добити путем телефона или електронске поште.

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО БЕОГРАД: 011/3958-130 e-mail: regionalnicentarmobeograd@mod.gov.rs

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО НОВИ САД: 021/547-006 e-mail: regionalnicentarmonovisad@mod.gov.rs

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО НИШ: 018/252-161 e-mail: regionalnicentarmonis@mod.gov.rs

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО КРАГУЈЕВАЦ: 034/309-652 e-mail: regionalnicentarmokragujevac@mod.gov.rs

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО ВАЉЕВО: 014/296-475 e-mail: regionalnicentarmovaljevo@mod.gov.rs


Title: Re: Dobrovoljno služenje vojnog roka, Vojska Srbije
Post by: Rade on April 07, 2013, 07:09:58 pm
И, на крају, и сам информатор о добровољном служењу војног рока.


Title: Re: Dobrovoljno služenje vojnog roka, Vojska Srbije
Post by: Rade on April 07, 2013, 07:29:28 pm
Ово је конкурс за партију "Март 2013", објављен 17.12.2012. на сајту Министарства одбране. Из њега се јасно виде услови за конкурисање, шта је потребно од документације и сл.

Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и курс за резервне официре Војске Србије


Министарство одбране Републике Србије


 Ј А В Н И ОГЛАС
 за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем
 и курс за резервне официре Војске Србије

 1. Право пријављивања на добровољно служење војног рока са оружјем и курс за резервне официре

 На добровољно служење војног рока са оружјем у Војсци Србије могу се пријавити кандидати мушког и женског пола који у 2013. години навршавају од 19 до 30 година живота.
 Општи услови:
 1) да је држављанин Републике Србије;
 2) да се не води кривични поступак односно да није правноснажно осуђиван за кривично дело за које се гони по службеној дужности;
 3) да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
 4) да је здравствено способан за војну службу;
 5) да није одслужио војни рок са оружјем.
 Поред ових, кандидат за слушаоца курса за резервне официре мора испуњавати и следеће услове:
 6) да има завршену високу школу одговарајуће струке од значаја за Војску Србије (основне академске студије или основне струковне студије),
 7) да испуњава услове прописане за регруте који се упућују у посебне јединице Војске Србије;
 8) да има позитивну безбедносну проверу.

 2. Подношење пријаве и потребна документација

 Пријаву за добровољно служење војног рока са оружјем у Војсци Србије кандидат подноси центру Министарства одбране за локалну самоуправу, према месту пребивалишта.
 Кандидат који има пребивалиште или боравиште у иностранству пријаву може поднети надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству.

 Кандидат који се пријавио за добровољно служење војног рока са оружјем, дужан је да испуни образац пријаве и приложи:
 1) доказе о испуњавању општих услова јавног огласа, изузев тачака 4) и 5);
 2) фотокопију личне карте или пасоша (оригинал документ на увид);
 3) фотокопију дипломе о завршеној школи (оригинал документ на увид);
 4) биографију.
 Кандидат за резервног официра уз пријаву за курс прилаже и следеће доказе:
 5) уговор са Министарством одбране о стипендирању, ако је био војни стипендиста, и
 6) писану сагласност за безбедносну проверу за упућивање у посебне јединице Војске Србије;

 Образац пријаве за добровољно служење војног рока са оружјем кандидат добија у центру Министарства одбране за локалну самоуправу и он садржи: име и презиме, име оца, датум рођења, адресу становања, стручну спрему, знања и вештине, као и друге податке о кандидату.

 3. Избор кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и курс за резервне официре у Војсци Србије

 Утврђивање коначне ранг-листе кандидата за упућивање на добровољно служење војног рока са оружјем и курс за резервне официре врше регионални центри Министарства одбране, на основу предлога центара Министарства одбране за локалну самоуправу, након обављених лекарских и других прегледа и психолошких испитивања кандидата у овлашћеним војноздравственим установама.

 Избор потребног броја кандидата са утврђене коначне ранг-листе врше комисије регионалних центара Министарства одбране, у складу са Планом упута кандидата у центре за обуку и курс за резервне официре за одређени упутни рок.

 4. Закључивање уговора

 Изабрани кандидати за добровољно служење војног рока са оружјем и курс за резервне официре потписују уговор са Министарством одбране, којим се уређују међусобна права и обавезе везане за добровољно служење војног рока, који обавезно садржи почетак и завршетак добровољног служења војног рока са оружјем, услове живота и рада, новчана примања, услове прекида добровољног служења војног рока са оружјем и накнаду трошкова у случају неоправданог прекида добровољног служења војног рока са оружјем.

 Све додатне информације у вези са добровољним служењем војног рока са оружјем могу се добити у центру Министарства одбране за локалну самоуправу у месту пребивалишта, надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству и на интернет презентацији „www.budiprofesionalac.rs“.

 Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем у Војсци Србије у 2013. години је стално отворен, а рангирање кандидата ће се вршити периодично, у складу са упутним роковима.


Title: Re: Dobrovoljno služenje vojnog roka, Vojska Srbije
Post by: Rocker on April 16, 2013, 07:53:41 pm
Ove dve stavke se često pojavljuju u navođenju uslova, a meni su nejasne, čak i kontradiktorne:

Quote
2)... да није правноснажно осуђиван за кривично дело за које се гони по службеној дужности;
 3) да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;

Ako nije osuđivan, onda nije osuđivan. Čemu onda stavka 3. i kazna od "najmanje 6 meseci". Da li se misli na izdržavanje zatvorske kazne zbog prekršaja ili privatne tužbe (dakle, ono što ne spada u krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti), a koja nije trajala duže od 6 meseci?


Title: Re: Dobrovoljno služenje vojnog roka, Vojska Srbije
Post by: kumbor on April 16, 2013, 08:39:51 pm
Mislim da je upravo to. Za lakša krivična dela,a takvih je veliki broj, goni se po privatnoj tužbi, a kazna zatvora može biti i preko šest meseci.


Title: Re: Dobrovoljno služenje vojnog roka, Vojska Srbije
Post by: dzumba on April 16, 2013, 10:09:31 pm
Баш тако. Нису сва кривична дела она за која се гони по службеној дужности. Међутим, за нека од тих кривичних дела (за која се не гони по службеној дужности) казна може бити и дужа од 6 месеци затвора. Дакле, неко може бити осуђен за кривично дело за које се гони по службеној дужности на условну казну. Тај не испуњава услов. Такође, услов не испуњава и онај који је осуђен на правоснажу казну затвора од 6 месеци (или више) иако то кривично дело не спада у она за која се гони по службеној дужности.


Title: Убудуће више војника на добровољном служењу
Post by: Рашо on February 12, 2014, 12:13:47 pm
Убудуће више војника на добровољном служењу

среда, 12. феб 2014, 08:20 -> 10:11

Због великог интересовања, Војска Србије повећаће број регрута на добровољном служењу војног рока са 1.000 на 1.800 годишње, каже за РТС портпарол Министарства одбране Јован Кривокапић. Од ове године, конкурс за упис у војне гимназије биће отворен и за девојке.

Војска Србије, због великог интересовања, планира да у 2014. години повећа број регрута на добровољном служењу војног рока са 1.000 на 1.800 годишње, а такође и да удвостручи број упутних рокова, најављује портпарол Министарства одбране Јован Кривокапић.

Гостујући у Јутарњем програму РТС-а, мајор Кривокапић је рекао да су до сада регрути који желе да добровољно служе војни рок упућивани у јединице два пута годишње, а да се од ове године планирају четири упутна рока.

Према његовим речима, та одлука се разматра због великог интересовања, односно због чињенице да се на једно место за добровољно служење јави и по шест кандидата, али и због жеље да се резервни састав Војске Србије подмлади.

Коначна одлука о томе зависиће од расположивости буџетских средстава, нагласио је Кривокапић.

Конкурс за војне школе почиње од 15. фебруара и трајаће до 31. марта, а од ове године упис у војну гимназију биће омогућен и девојкама.

"То смо одлучили због великог интересовања, али и због нашег настојања да асопект родне равноправности буде заступљен у систему одбране. То је наша жеља и наша обавеза. Не делимо више војнике на мушкарце и на девојке већ на особе које су способне или нису спосбне да служе војску и да обављају овај одговоран и частан посао", поручио је мајор Кривокапић.

Извор: www.rts.rs


Title: Polaganje vojničke zakletve vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka
Post by: Dreadnought on June 20, 2014, 08:02:43 am
Danas polaganje vojničke zakletve


20.06.2014.

U kasanarnama Vojske Srbije u Somboru, Valjevu i Leskovcu će junska generacija vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka, profesionalni vojnici i kandidatkinje za profesionalne vojnike položiti vojničku zakletvu.

[attachment=1]

Svečanom polaganju zakletve, u kasarni "Aerodrom" u Somboru, prisustvovaće ministar odbrane Bratislav Gašić, najavilo je danas resorno ministarstvo.

Polaganju zakletve u kasarni "Vojvoda Petar Bojović" u Leskovcu prisustvovaće načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković.
   
U Valjevu, u kasarni "Vojvoda Živojin Mišić" polaganju zakletve prisustvovaće zamenik načelnika Generalštaba VojskeSrbije, general-potpukovnik Jovica Draganić, dodaje se u saopštenju.
   
Vojska Srbije je profesionalna od 2011. ali je ostavljena mogućnost za mladiće i devojke da dobrovljno služe vojni rok.

Tanjug (http://www.tanjug.rs)


Title: Dobrovoljci šest meseci u kasarnama
Post by: Kuzma® on January 10, 2015, 11:14:31 pm
Dobrovoljci šest meseci u kasarnama


R. DRAGOVIĆ | 10. januar 2015. 22:04 | Komentara: 0


U pripremi nova pravila za dobrovoljno služenje vojnog roka u Srbiji. Prijem u garnizone na svaka dva meseca. Veliki odziv mladića i devojaka


DOBROVOLjNO služenje vojnog roka od ove godine umesto tri, trajaće šest meseci. Mladići i devojke, koji svojom voljom žele pod šlem, u kasarne će odlaziti na svaka dva meseca. Dobrovoljci će prolaziti tromesečnu vojnu obuku, a isto toliko vremena provodiće na dužnostima u jedinicama Vojske Srbije.

Ove novine, koje na mala vrata u Srbiju vraćaju služenje vojnog roka slično starom sistemu, ali na dobrovoljnoj bazi, najavljuju u Ministarstvu odbrane. Akti kojima će biti regulisano nošenje oružja mogli bi da usvojeni najkasnije do proleća.

Razlog za promene u režimu dobrovoljnog služenja vojske je izuzetno veliki odziv mladića i devojaka. Dosadašnja četiri uputna roka nisu mogla da odgovore broju zainteresivanih, kojih je bilo i po pet puta više nego predviđenih mesta u Centrima za obuku.

Trend velikog odziva za služenje vojske već godinama ne jenjava. Kapacitet po uputnom roku je oko 500 vojnika, a broj prijavljenih kandidata dobacivao je i do 3.000.

Otvaranje vrata garnizona za doborovoljce među prvim su stavkama u planu ministra odbrane Bratislava Gašića.

- Prošle godine je broj upućivanja u kasarne povećan sa dva na četiri, a 2015. ćemo uvesti i dva nova - objašnjava Gašić. - Sistem šestomesečne obuke i služenja omogućiće velike uštede Ministarstvu odbrane. Zahvaljujući doborovoljcima koji će biti upućeni u jedinice nećemo morati da odvajamo velike iznose za profesionalne službe obezbeđenja i dnevnice profesionalnih vojnika angažovanih na čuvanju vojnih objekata.

Iskustva poslednjih godina pokazuju da gotovo 90 posto kandidata koji žele svojom voljom u kasarne, očekuju posao profesionalnih vojnika. Naruku im ide to što tokom nošenja uniforme imaju plaćene putne troškove, hranu, smeštaj, kao i vojničku platu koja iznosi oko 17.000 dinara.

Zainteresovani za služenje vojnog roka prijavljuju se na konkursima, od kojih je poslednji raspisan početkom decembra. Već za neki dan biće oglašen i javni poziv svim mladićima koji ove godine pune 18 godina da se jave vojnim odsecima u opštinama i gradovima radi upisa u evidenciju. Poziv važi i za sve starije momke koji iz bilo kojih razloga nisu upisani u liste obveznika. Od obustavljanja obaveze služenja vojske, upis u vojne spiskove je jedina njihova obaveza prema državi.

AKTIVNA REZERVA DO 2020.

U PLANU Ministarstva odbrane već godinama je i uvođenje takozvane aktivne rezerve, čija je uloga jačanje redovnog sastava VS. Prema poslednjim najavama, ovaj koncept trebalo bi da zaživi u sledećih pet godina. Radni tim Ministarstva odbrane pripremio je akte, a u toku je anketiranje zainteresovanih za ovu vrstu dužnosti.

Aktivni rezervisti moći će da budu svi sposobni vojni obveznici koji su odslužili vojsku pod oružjem. Uslov je da vojnici i podoficiri ne budu stariji od 40, a oficiri od 50 godina. Oni će potpisivati posebne ugovore kojima će regulisati svoj angažman u uniformi. Svi ostali vojni obveznici biće u pasivnoj rezervi i biće pozivani samo u slučaju velike ugroženosti države.


Izvor: Vecernje novosti (http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:528194-Dobrovoljci-sest-meseci-u-kasarnama)


Title: Re: Dobrovoljci šest meseci u kasarnama
Post by: Adler on January 10, 2015, 11:17:57 pm
Чекај бре, па зар и до сада војни рок није трајао шест месеци?!


Title: Re: Dobrovoljci šest meseci u kasarnama
Post by: Kuzma® on January 10, 2015, 11:47:47 pm
Valjda jeste dok nije skracen na 3 meseca. A to bi trebalo da je uradjeno onda kada je ukinuto obavezno sluzenje vojnog roka.


Title: Re: Dobrovoljci šest meseci u kasarnama
Post by: Nenad on January 11, 2015, 12:12:18 am
Koliko ja znam dok nisu uveli dobrovoljno sluzenje vojnog roka bilo je 6, kada su uveli 3, a sada rasmisljaju da dobrovoljno sluzenje bude 6.


Title: Re: Dobrovoljci šest meseci u kasarnama
Post by: Adler on January 11, 2015, 03:31:48 pm
На страну да ли је и за шта довољно 3 а за шта 6 месеци, мислим да то са оваквим буџетом какав имамо, уопште није паметна идеја.

Посебно што КзО има мизерна средства на располагању (572.732.000 дин), а прво су повећали број упутних рокова, па број регрута, па сад још да повећају и војни рок.


Title: Re: Dobrovoljci šest meseci u kasarnama
Post by: Rade on January 11, 2015, 03:35:04 pm
Dva, odnosno tri meseca, neće biti na budžetu Komande za obuku, već Kopnene vojske i ViPVO, pošto se tamo nalaze drugi deo vojnog roka. Bar sam ja to tako shvatio.


Title: Re: Dobrovoljci šest meseci u kasarnama
Post by: Nenad on January 11, 2015, 04:22:41 pm
Da li neko zna koliko koji deo obuke traje sada i na sta to sve lici?! Ima li straze, dezurstva, pozarstva itd ili sve to sada rade PRV?


Title: Re: Dobrovoljci šest meseci u kasarnama
Post by: Rade on January 11, 2015, 04:26:03 pm
Osnovna obuka traje 45 dana. Specijalistička 45 dana, sem za izvidjače, padobrance i vojne policajce kojima specijalistička obuka traje mesec dana duze od ostalih. Dezurstva i pozarstva imaju kao i uvek, nemaju strazu (ni redovno odsustvo).


Title: Re: Dobrovoljci šest meseci u kasarnama
Post by: Nenad on January 11, 2015, 05:08:26 pm
Znam da redovna vojska pre ukidanja redovnog sluzenja vojnog roka (neposredno pre toga) nije za padobrance. Sad su nesto menjali?


Title: Re: Dobrovoljci šest meseci u kasarnama
Post by: Rade on January 11, 2015, 05:30:11 pm
Od prošle godine ponovo imamo ročne padobrance.


Title: Re: Dobrovoljci šest meseci u kasarnama
Post by: dzumba on January 11, 2015, 09:15:13 pm
Quote
- Prošle godine je broj upućivanja u kasarne povećan sa dva na četiri, a 2015. ćemo uvesti i dva nova - objašnjava Gašić. - Sistem šestomesečne obuke i služenja omogućiće velike uštede Ministarstvu odbrane. Zahvaljujući doborovoljcima koji će biti upućeni u jedinice nećemo morati da odvajamo velike iznose za profesionalne službe obezbeđenja i dnevnice profesionalnih vojnika angažovanih na čuvanju vojnih objekata.

Znači, namera je da drugi deo dobrovoljnog služenja vojnog roka provedu na obezbeđenju vojnih objekata, tj. po stražama i čišćenju ovih objekata. Nadam se da su to dobro proračunali i izračunali jer će trebati organizovati i ishranu, pa onda trebaju kuvari, kreveti, nameštaj, vešeraj,  i td. i sl. Ako ove vojnike budu težišno angažovali na obezbeđenju objekata, posle dva -tri uputna roka ima da im padne odziv za 80%. Još, ako se uzme da je broj onih koji budu primljeni kao profesionalni vojnici relativno mali (jer je skoro sve popunjeno) posle godinu dana će biti vrlo malo dobrovoljaca.

Gašić će ili da se proslavi sa ovim ili da slavno propadne :D.


Title: Re: Dobrovoljci šest meseci u kasarnama
Post by: Kuzma® on January 11, 2015, 09:17:41 pm
Treba necim popuniti one kasarne koje su rektivirali ili najavili da ce ih ponovo oziveti.Title: Re: Dobrovoljci šest meseci u kasarnama
Post by: Preki on January 11, 2015, 11:40:15 pm
Moja generacija je služila redovno odsluženje vojnog rokašest meseci od čega je tri meseca bila obuka a ostalih tri angažovanje u određenim jedinicama za koje smo prošli obuku za VES u trajanju od mesec ipo dana. Mislim da tri meseca obuke, od čega je mesec ipo pešadijska obuka a drugih mesec ipo obuka za VES, nije dovoljno vremena da se kvalitetno obuči regrut a isto tako mislim da ostalih tri meseca angažovanja nije dovoljno da bilo ko stekne dovoljno iskustva koje mu je potrebno za kvalitetno obvavljanje tih zadataka. Razumem tešku ekonomsku situaciju ali ovo je trošenje novca na loš kadar, bolje da imamo manje regruta ali bolje obučenih.

E sad, ako imaju nameru da im dobrovoljci budu ''tetkice'', da rade u ''džubaji'' i ostale poslove koji su se radili po kazni onda u redu.


Title: Re: Dobrovoljci šest meseci u kasarnama
Post by: dzumba on January 12, 2015, 09:23:09 pm
Quote
Mislim da tri meseca obuke, od čega je mesec ipo pešadijska obuka a drugih mesec ipo obuka za VES, nije dovoljno vremena da se kvalitetno obuči regrut a isto tako mislim da ostalih tri meseca angažovanja nije dovoljno da bilo ko stekne dovoljno iskustva koje mu je potrebno za kvalitetno obvavljanje tih zadataka.

Po mom mišljenju to je tačno ali šta objektivno može da se pruži vojniku na dobrovoljnom odsluženju vojnog roka nakon obuke od tri meseca?  Gde i kako da on to stekne praktično iskustvo? Ne mogu se četne i batljonske vežbe izvoditi sa desetak novoprodišlih vojnika, niti one organizovati na svakih mesec dana. Teško da će ih slati u KZB. Čak i kada je u pitanju inžinjerija ili neki drugi stručni rod (gde se na terenu konkretno radi) to teško ide. Ostaje samo da "cepaju" stražu, čiste krug, budu kuriri i sl. Jeste i to neko iskustvo, ali to nije ono što je najvažnije za vojnika.


Title: Re: Dobrovoljno sluzenje vojnog roka
Post by: Kuzma® on September 10, 2015, 06:44:18 pm
01.09.2015

ПРИЈЕМ ВОЈНИКА НА ДОБРОВОЉНОМ СЛУЖЕЊУ ВОЈНОГ РОКА

У центре за обуку у Сомбору, Ваљеву и Лесковцу данас је на добровољно служење војног рока примљена септембарска генерација војника.

[attachment=1]

Укупно 597 војника међу којима и 70 девојака служиће војни рок у јединицама Команде за обуку.

У наредних месец и по дана, војници свих специјалности проћи ће основну обуку у овим центрима, током које ће се обучити у руковању личним наоружањем, извођењу основних тактичких радњи и поступака војника у борби, упознати правила и односе у војсци и унапредити своју физичку способност и издржљивост.

Након успешно завршене основне индивидуалне обуке, евалуације и стицања сертификата, војници на добровољном служењу војног рока се упућују на индивидуалну специјалистичку обуку у центрима за специјалистичку обуку.

Izvor: sajt VS


Title: Re: Dobrovoljci šest meseci u kasarnama
Post by: tihi on September 12, 2015, 09:10:25 pm
Moja generacija je služila redovno odsluženje vojnog rokašest meseci od čega je tri meseca bila obuka a ostalih tri angažovanje u određenim jedinicama za koje smo prošli obuku za VES u trajanju od mesec ipo dana. Mislim da tri meseca obuke, od čega je mesec ipo pešadijska obuka a drugih mesec ipo obuka za VES, nije dovoljno vremena da se kvalitetno obuči regrut a isto tako mislim da ostalih tri meseca angažovanja nije dovoljno da bilo ko stekne dovoljno iskustva koje mu je potrebno za kvalitetno obvavljanje tih zadataka. Razumem tešku ekonomsku situaciju ali ovo je trošenje novca na loš kadar, bolje da imamo manje regruta ali bolje obučenih.

E sad, ako imaju nameru da im dobrovoljci budu ''tetkice'', da rade u ''džubaji'' i ostale poslove koji su se radili po kazni onda u redu.

 Tetkice, JKP i slicna nekad "kaznena" zanimanja u vojsci sada rade PRV. Ustvari, kada se izuzme unutrasnja sluzba i tereni to je gotovo sve sto rade. Sta je sada bolje, da rocna vojska preuzme komunalne poslove, a da se PRV posvete usavrsavanju, ili da i dalje PRV rade sto rade a rocni vojnici da se usavrsavaju? Pa...nijedan od ta dva modela ne valja...


Title: Re: Dobrovoljno sluzenje vojnog roka
Post by: dzumba on September 13, 2015, 05:24:30 pm
Najbolji model je da postoje i tetkice i baštovani i sl. PRV i ročni vojnici mogu da pripomognu, ali to im nikako nije smela bit jedna od uloga i zadataka.


Title: Re: Dobrovoljno sluzenje vojnog roka
Post by: tihi on September 13, 2015, 07:11:19 pm
Najbolji model je da postoje i tetkice i baštovani i sl. PRV i ročni vojnici mogu da pripomognu, ali to im nikako nije smela bit jedna od uloga i zadataka.

  Ti to znas, ja to znam, gotovo svi na ovom forumu to znaju. Ali to (prividno) iziskuje zaposljavanje novih ljudi na drzavnim jaslama sto drzava ni u kom slucaju nece dozvoliti.

 Prosle nedelje mi je pocela obuka za neku multinacionalnu vezbu. Deo sam malog tima od 10-ak ljudi koji imaju obuku u sasvim drugoj ravni, zanimljivu, dinamicnu, nepredvidivu i zaista za vojnika korisnu. Npr, podeljeni u dva tima jedan ide u patrolu vozilom a drugi peske. Postavi se situacija da naletimo jedni na druge, odreagujemo, i nakon toga analiziramo sta smo dobro a sta lose uradili. Npr, razvijanje, pregled vozila, izlazak iz vozila itd, isl. To je prvi put da imam nesto tako za 5 godina. Ja verujem da postoji obuka zaista korisna za vojnika koja ce prevazici onu JNA obuku koja je pravljena za rocnu vojsku u trajanju od 30 dana.


Title: Re: Dobrovoljno sluzenje vojnog roka
Post by: dzumba on September 13, 2015, 10:07:37 pm
То чему ти причаш ја сам радио "мојој" чети са рочним војницима још пре 30 година. Потребно је само мало имати машту да осмислиш вежбу (увежбавање) и то је то. Направиш план, обавиш припрему како би они који је спроводе схватили идеју, пре свих маркиранти и командири одељења и вежбај. И сваки пут, када радиш исту тему, додаш нечег новог (промениш локацију, додаш неку активност из раније научене, обуке, из прве помоћи и сл.).

Најлакше је изводити обуку по шаблону. Нешто и мора и треба, али у највећем делу не мора и не треба.


Title: Re: Dobrovoljno sluzenje vojnog roka
Post by: tihi on September 14, 2015, 07:19:29 pm

 Danas nam je stigao i MILES sistem.  Sada to vec lici na pravu obuku jako slicnu realnoj situaciji. Doduse, bice nam tu samo par dana. Prvi put se osecam da sam zaista na obuci (ako izuzmemo obuku za MB) gde nije sve imaginarno, zamisljeno, grupa napred, grupa stoj.  Izvinjavam se za off.


Title: Re: Dobrovoljno sluzenje vojnog roka
Post by: Kuzma® on September 16, 2016, 07:43:02 am
VOJNI ROK ŠEST MESECI Kako će izgledati obuka za buduće srpske vojnike

M. R. Petrović | 16. 09. 2016 - 06:45h

Vojni rok za vojnike na dobrovoljnom služenju vojnog roka već od decembra trajaće šest meseci, umesto tri meseca. Produženje će biti ponuđeno i onima koji su u vojsku stupili u septembru.

To je "Blicu" potvrđeno u Ministarstvu odbrane, koji ovu odluku obrazlažu potrebom da se vojnici kvalitetnije pripreme za izvršenje namenskih zadataka i kao i potrebom da se "poveća operativna sposobnost vojske".

- Dobrovoljce čeka i niz pogodnosti. Za šest meseci biće im isplaćeno ukupno između 750 i 800 evra. Oni koji su do sada doborovljno služili vojni rok od tri meseca dobijali su ukupno oko 250 evra. Desetoro najboljih biće primljeno u stalni radni osnos, kao profesionlani vojnici. Trudićemo se da, u zavisnosti od finansijskih sredstava, taj broj bude i veći. Svi ostali, naravno, moći će na internim konkursima da se prijave za stalni posao - objašnjava sagovornik "Blica" iz Ministarstva odbrane.

Svi dobrovoljci će, osim toga, po odsluženju vojnog roka dobijati zahvalnicu i medaljon, značku, koji će im, kako kažu u Ministarstvu, ostajati kao uspomena na vreme provedeno u Vojsci.

Obuka će biti podeljena u dve faze. U prvoj, koja će trajati dva puta po mesec i po dana, vojnici će prolaziti osnovnu i specijalističku obuku. Potom će odlaziti u jedinice u kojima će naredna tri meseca proći kolektivnu obuku. Tu će, naime, imati priliku da u sklopu veće jedinice, preimene sve ono što su učili tokom prva tri meseca.

Tokom osnovne i specijalističke obuke dobrovoljci će primati po 10.500 dinara mesečno, koliko i primaju i sada. Primanja u narednom mesecu biće im uvećana na 15.000 dinara, dok će u petom i šestom mesecu vojnog roka primati po 20, odnosno 25.000 dinara.

Vojni rok, inače, po Zakonu o vojnoj radnoj i materijalnoj obavezi traje šest meseci. U prethodnom periodu, međutim, svake godine je, na predlog Ministastva odbrane, donošena odluka da se rok skrati na tri meseca, pre svega uzbog nedostatka novca.

Sredstva će sada biti obezbeđena iz budžeta, odnosno preusmeravanjem novca koji je predviđen za plate profesionalnih vojnika, kojih inače nema dovoljno.

- Stalno smo u manjku sa profesionalcima, pa će deo novca namenjenog za njihove plate biti preusmeren na dobrovoljce - kaže sagovornik "Blica".

Služenje vojnog roka omogućeno je četiri puta godišnje: u martu, junu, septembru i decembru svake godine. U svakoj od klasa ima do 500 vojnika.


Izvor: Blic.rs


Title: Re: Dobrovoljno sluzenje vojnog roka
Post by: torpedo011 on September 16, 2016, 07:51:35 am
Quote
Tokom osnovne i specijalističke obuke dobrovoljci će primati po 10.500 dinara mesečno, koliko i primaju i sada. Primanja u narednom mesecu biće im uvećana na 15.000 dinara, dok će u petom i šestom mesecu vojnog roka primati po 20, odnosno 25.000 dinara.

Ја сам до скоро зарађивао мање од овога, а и сада ми је исплата примања нередовна...


Title: Re: Dobrovoljno sluzenje vojnog roka
Post by: pvanja on September 16, 2016, 07:56:28 am
Poenta je na kraju teksta - VS nema dovoljno profesionalnih vojnika pa pokusavaju na ovaj nacih da rese problem za iste novce.

Malo se gubi na smislu profesionalizacije ako koristis vojnike na dobrovoljnom osluzenju na mestima profesionalaca jer tesko da dobrovoljac posle 3 meseca moze kvalitetno da zameni profesionalca koji je tu godinama.

Resenje drzi vodu dok majstori odu.


Title: Re: Dobrovoljno sluzenje vojnog roka
Post by: Kuzma® on September 16, 2016, 09:04:55 am
Evo pre neki minut me zove stariji sin koji je na dobrovoljnom sluzenju vojnog roka, kaze jutros im procitali to obavestenje da ko zeli moze da ostane jos 3 meseca.


Title: Re: Dobrovoljno sluzenje vojnog roka
Post by: motorista 57 klasa on September 16, 2016, 10:22:18 am
Postoji u Srpskom narodu poslovica: "ili slavi ili ostavi". To važi i za vojsku, ili je imati profesionalnu, kako treba ine koristiti
vojsku za uhlebljenje pojedinaca. U vreme mog služenja vojnog roka, vojnička plata sa svim dodacima koje mi sleduju na brodu
bila je dovoljna da se kupi po jedna kutija cigareta za nedelju dana. U državi koja je pred bankrotom plaćati obuku dobrovoljcima,
više nego što iznosi plata ili penzija 60% stanovništva, je u najmanju ruku nepristojno.

Umesto toga treba od 50.000 policajaca (u demokratiskoj državi od 7 500 000 stanovnika) otpustiti sve nepotrebne (SFRJ, 20 000 000
stanovnika imala je kao proglašena diktatura 40.000 policajaca), i ta sredstva preusmeriti na profesionalnu vojsku po svim standardima za
profesionalce, koji moraju biti svesni i spremni da su potrošna roba (tužno ali istinito) i da kada im istekne resurs moraju biti
zamenjeni.


Title: Re: Dobrovoljno sluzenje vojnog roka
Post by: Milan (longtrip) on September 16, 2016, 11:32:57 am
Ako niste znali,jedan fudbalski sudija na zoni (zonska liga) ,ima  naknadu u vidu novcane takse za jednu fudbalsku utakmicu , u visini od 40% minimalnog licnog dohotka propisanog zakonom. Ako saberemo da u toku sezone jedan sudija na zoni ima 6-8 utakmica mesecno, stizemo do cifre od 240-320 % minimalnog licnog dohodka svakog meseca do traje liga.
Plus plaćen prevoz za voznu i autobusku kartu od mesta stanovanja do stadiona gde se igra utakmica. Vrlo cesto su sudije iz isto mesta pa dođu jednim autom zajedno i naplate troskove kao da su zasebno stigli javnim prevozom. U svako slucaju postoje i druge benificije gde klub domaćin casti za gorivo i klopu naravno a taksa i nadoknada za prevoz se uredno svima isplate naravno solarno.

Zasto sve ovo pisem. Kako drugacije animirati ljude za vojnu sluzbu u ovo nazovi mirnodopsko vreme sa konstantnim potencijalnim razlozima za aktivan ratni ,nazovimo angazman.

S druge strane sve je postalo novac,posao , pa tako i obuka buduceg borca. Realno bi bilo da ima novcanu satisfakciju jer zivimo u kapitalizmu ili to tako zovemo ...
Odnos novcane satisfakcije "zonskog fudbalskog sudije" i budućeg vojnika ostavljam na razmisljanje


Title: Re: Dobrovoljno sluzenje vojnog roka
Post by: tihi on September 16, 2016, 02:35:44 pm
Slazem se sa motoristom da svi isluzeni vojnici trebaju biti zamenjeni. Ali se ne slazem da ih treba tekk tako izbaciti na ulicu iz vise razloga a jedan od njih je i to sto mogu postati socijalni slucajevi (teret).Lako se moze urediti da ti ljudi budu zaposleni po raznim cuvarskim sluzbama, (u prevodu ne mozes da radis u obezbedjenju ako nemas zavrsenu vojsku), u svakom slucaju potrebna je pomoc i program drzave.
 Sto se nedostatka profesionalaca tice, to je sasvim drugi problem. I ja sam sam podneo zahtev da ne produzim ugovor.Moja ceta od nekoliko vodova je spala na velicinu odelenja. Radio sam sve, a ponajmanje vojnike stvari. Nije mi ni to smetlao toliko...metla, dzoger, lopata...sve moze. Ali sikaniranje je prosto nepodnosljivo. Cist mobing. Haoticna organizacija (ili odsustvo iste). Pri tome favorizovanje "vezista" u odnosu na ostale. Ja sa dve medicinske skole i 5 godina sluzbe ne mogu da dobijem mesto u ambulanti, ali stomatoloska sestra sa 6 meseci sluzbe moze. Da ne davim mnogo, kvalitetni ljudi idu, skolovani takodje, to sto ostaje uglavnom zna da bolje ne moze. Kvalitet PRV je znacajno opao (umesto da poraste) za 6 godina od kada je sprovedena profesionalizacija. Broj PRV je takodje opao, uglavnom na licni zahtev zaposlenih, tako da su osnovne potrebe i sluzbe dosta otezane, pa se vrsi dodatni pritisak na ostalo ljudstvo, sto opet izaziva nezadovoljstvo pojacanim angazovanjem...Uglavnom, ovo je zakrpa. Mozda bi trebali ponovo uvesti redovnu vojsku i raspustiti profesionalnu jer je (moje licno i skromno miljenje) cilj promasen.


Title: Re: Dobrovoljno sluzenje vojnog roka
Post by: MOTORISTA on November 01, 2016, 09:22:22 am
Produžen vojni rok - Dobrovoljci služe šest umesto tri meseca
RTS   01.11.2016.

Od decembra ove godine dobrovoljni vojni rok će, umesto tri, trajati šest meseci, a u decembru na služenje vojnog roka biće upućeno 550 vojnika. Iz ministarstva odbrane najavljuju da će početkom novembra zaposliti 300 profesionalnih vojnika, a naredne godine još 1.500, i to iz redova onih koji su dobrovoljno odslužili vojni rok.

[attachment=1]

Bojan Pešić i Slaviša Ristić odlučili su se za Specijalnu brigadu. Prošli su strogu selekciju, zdravstveni pregled, psihološko testiranje i bili su među najboljima tokom obuke. "Na početku sam prošao liderski kurs koji traje dva meseca i podoficirski kurs koji traje još pet meseci. Mora da postoji ljubav prema ovom pozivu, bez toga ne može. Verovatno da bih bio zadovoljniji da je plata veća ali može da se funkcioniše i sa ovom platom", kaže vodnik Slaviša Ristić. "Da kažem da je malo teško zato što smo odvojeni od porodice. Dalje, postoje karijerna usavršavanja uz obuku koja teče u kontinuitetu i koja je intenzivna i interesantna, postoje razni vidovi i oblici usavršavanja i to je ono što nas mlade vodnike vuče dalje da napredujemo", ističe vodnik Bojan Pešić. Na služenju vojnog roka trenutno je više od 400 vojnika. Većina onih koji se prijave za dobrovoljno služenje vojnog roka žele da se nakon toga zaposle kao profesionalni vojnici. Među njima je 15 odsto žena. "Važno je napomenuti da je izbor već napravljen. To smo uradili od prethodnih generacija momaka i devojaka koji su se prijavili na dobroboljno služenje vojnog roka, na osnovu preporuke komandira, kontaktirali smo ih i neposredni prijem bi trebalo da počne", kaže Jovan Krivokapić, portparol Ministarstva odbrane. Vojni rok od šest meseci čine tri meseca osnovne i specijalističke obuke, a potom će vojnici služiti u jedinicama gde će preuzeti i deo dužnosti profesionalnih vojnika. "Profesionalni vojnici će se sada više baviti uvežbavanjem stečenih znanja, veština, obukom i na taj način šestomesečnim služenjem vojnog roka unapredićemo operativne i funkcionlane sposobnosti Vojske Srbije", poručuje Krivokapić. Prosečna plata profesionalnih vojnika je oko 30.000 dinara bez naknade za dežurstvo. Vojnici na dobrovoljnom služenju u prva tri meseca dobijaće 10.000 dinara a svaki sledeći mesec po 5.000 dinara više.

Izvor: www.blic.rs


Title: Re: Dobrovoljno sluzenje vojnog roka
Post by: Kuzma® on November 01, 2016, 07:52:23 pm
Vojni rok nije produzen vec nije skracen. Naime vojni rok je po zakonu sest meseci ali je istim zakonom predvidjeno da ministar moze skratiti vojni rok do 3 meseca te je ta mogucnost do sada koriscena. Sada ministar odbrane nije skratio vojni rok te ce sad apo prvi put od kada postoji dobrovoljno sluzenje vojnog roka isti trajati koliko je predvidjeno zakonom.


Title: Re: Dobrovoljno sluzenje vojnog roka
Post by: lovac on November 01, 2016, 09:17:01 pm
Interesantna ideja o dobrovoljnom služenju vojnog roka!
Jasno je da je ideja proistekla iz opšte nemaštine u državi, odnosno iz nemogućnosti države da finansira profesionalnu vojsku potrebne brojnosti i opremljenosti.
Videćemo za koju godinu šta će praksa pokazati. Verujem da će mnogi biti razočarani.


Title: Re: Dobrovoljno sluzenje vojnog roka
Post by: dzumba on November 03, 2016, 10:06:58 pm
Па то је тако кад они који воде војску (мислим на МО) немају визију онога што желе а још мање како то да остваре. Углавном се поводе за маркетиншким и политикантским жељама локалних политичара (ови "велики" најчешће немају времена за тривијалну работу као што је војска). И хтели би да имају војску, што већу ако може, хтели би да је опреме али не и да дају паре, отварају нове гарнизоне а ни за ове које имају немају паре и тд. и сл.


Title: Re: Dobrovoljno sluzenje vojnog roka
Post by: tihi on November 06, 2016, 09:04:50 pm
Kasarne se renoviraju, pa zatvore, zapuste, i nakon 5-6 godina se ponovo aktiviraju, pa se ponovo renoviraju, sredjuju...Tako je bilo u Zrenjaninu. Jasan plan je nesto sto se radi 5-10 godina unapred (mozda i vise), dok mi idemo "danas za sutra" i samim time pribegavamo instant resenjima. Ali cak i to produzenje vojnog roka je samo zakrpa, a ne resenje problema.


Title: Re: Dobrovoljno sluzenje vojnog roka
Post by: vodnik policije on November 11, 2016, 03:45:49 pm
Danas sam na RTV video reklamu za dobrovoljno služenje vojske  :zid.
Stanje postaje kritično.


Title: Re: Dobrovoljno sluzenje vojnog roka
Post by: tihi on November 11, 2016, 06:02:06 pm
Danas sam na RTV video reklamu za dobrovoljno služenje vojske  :zid.
Stanje postaje kritično.


  Malo mi je nejasno. Svake godine stizu izvestaji da se na svako mesto dobrovoljca prijave dva kandidata, a sada se reklamira?


Title: Re: Dobrovoljno sluzenje vojnog roka
Post by: MOTORISTA on November 02, 2018, 07:28:10 am
Значке и захвалнице отаџбине војницима на добровољном служењу војног рока
четвртак, 01.11.2018.

Поводом обележавања 100 година од ослобођења Београда у Првом светском рату и 74. годишњице ослобађања Београда у Другом светском рату, у Војничком клубу Гарде Војске Србије у касарни „Дедиње” уручене су значке и захвалнице отаџбине војницима на добровољном служењу војног рока, саопштило је Министарство одбране.

Начелник Управе за обавезе одбране Министарства одбране пуковник Драган Котарлић уручио је значке војника на добровољном служењу војног рока и захвалнице отаџбине за 144 војна обвезника који су добровољно одслужили војни рок са оружјем у генерацији март и септембар 2013. године и септембар и децембар 2014. године, јавља Бета. Он је казао да је дуга историја добровољаца у Србији, тако да и данас имамо бројне примере младића и девојака који долазе из Канаде, Аустралије, Јужноафричке Републике и других далеких земаља, да одслуже војни рок у Србији, у српској војсци.

Војници који су одслужили војни рок са оружјем, преведени су у резервни састав Војске Србије, а они који су завршили Курс за резервне официре, промовисани су у чин резервног потпоручника Указом председника Србије. Свечаности су присуствовали представници Министарства одбране и Војске Србије, града Београда и градских општина, великих техничких система, привредних друштава и других организација и удружења са територије надлежности, као и родбина и пријатељи војних обвезника којима су уручена признања.

Izvor: www.politika.rs


Title: Re: Dobrovoljno sluzenje vojnog roka
Post by: MOTORISTA on December 22, 2018, 07:13:11 am
Заклетву положио 261 војник децембарске класе
Аутор: М.Г.петак, 21.12.2018.

Генерација војника на добровољном служењу војног рока „децембар 2018“ положила је заклетву у касарни „Војвода Живојин Мишић“ у Ваљеву.

Војничку заклетву положио 261 војник на добровољном служењу војног рока, међу којима и 48 девојака, саопштила је Војска Србије. Катарина Милутиновић и Срђан Богдановић, војници на добровољном служењу војног рока, виде себе у будућности као професионалне припаднике Војске Србије. Желим да одслужим војни рок да бих остала да радим у војсци, каже Катарина, а Срђан сматра да је служење војног рока његова дужност као држављанина Републике Србије. Свечаности су присуствовали заменик начелника Генералштаба Војске Србије генерал-мајор Петар Цветковић, представници локалне самоуправе, Министарства одбране и Војске Србије, цркве, МУП-а, бројни пријатељи и родбина војника.

Izvor: www.politika.rs


Title: Re: Dobrovoljno sluzenje vojnog roka
Post by: MOTORISTA on January 25, 2019, 04:58:37 pm
Обука „децембараца” везиста у Горњем Милановцу
Аутор: М.Г. петак, 25.01.2019.

Министар одбране Александар Вулин обишао је војникe који добровољно служе војни рок који се обучавају у Центру за обуку везе и информатике у касарни „Војвода Радомир Путник” у Горњем Милановцу, саопштено је из Министарства одбране.

- Ово је година у којој ће Војска Србије наставити да јача, али посебно да води рачуна о обуци својих припадника. Не само о обуци професионалних припадника, не само о обуци оних који су на добровољном служењу војног рока, већ и о обуци нашег резервног састава. Прошло је пуно времена од како смо то радили у већем обиму, а показало се заиста неопходним - рекао је Вулин. Командант Центра потпуковник Ненад Дражинац објаснио је да је у Центру везе и информатике приказан део обуке војника на добровољном служењу војног рока генерације „децембар 2018”. Приказано је постављање радио-релејних станица за рад возила, изучавање тастатуре телепринтера до брзине за трећу радио-телепринтерску класу, као и могућност савремених уређаја телекомуникације у мобилној компоненти интегрисаних система везе, наводи се у саопштењу.

Izvor: www.politika.rs


Title: Re: Dobrovoljno sluzenje vojnog roka
Post by: MOTORISTA on March 02, 2019, 07:32:58 am
„Мартовци” стигли у касарне
Аутор: М.Г.петак, 01.03.2019.

У центрe за обуку Војске Србије у Сомбору, Ваљеву и Лесковцу данас је на служење војног рока са оружјем примљена мартовска генерација војника, саопштила је Војска Србије.

У наредних месец и по дана војници свих специјалности ће се обучавати за руковање личним наоружањем, извођење основних тактичких радњи и поступака у борби, стећи ће основна знања о правилима и односима у војсци и унапредити своју физичку способност и издржљивост. Служење војног рока траје шест месеци и обухвата тромесечну индивидуалну основну и специјалистичку обуку у центрима за обуку, а затим колективну обуку и активно укључивање у живот и рад јединица Војске Србије до завршетка војног рока, наводи се у саопштењу.

Izvor: www.politika.rs


Title: Re: Dobrovoljno sluzenje vojnog roka
Post by: Dreadnought on December 20, 2019, 02:51:30 pm


 :klap

https://youtu.be/GgpJDaU8s7Y


Title: Re: Dobrovoljno sluzenje vojnog roka
Post by: MOTORISTA on December 28, 2019, 06:34:50 am
Обука „децембараца” на пологонима код Ваљева
Аутор: М.Г.петак, 27.12.2019.

Децембарска генерација војника на служењу војног рока налази се на стационарном логоровању, саопштила је Војска Србије. Војници који су пре месец дана ступили у редове Војске Србије, након што су завршили период прилагођавања и стекли основна војничка знања и вештине, обуку изводе на полигонима „Седлари” и „Пети пук” код Ваљева.

Тежиште у обучавању војника је на реализацији припремних гађања из аутоматске пушке у дневним и ноћним условима, као и извршење припремног гађања ручном бомбом, а током тактичке обуке војници се оспособљавају за осматрање, оријентацију у простору и у радњама и поступцима војника у борби.

Након повратка с логоровања следи трећи, уједно завршни део индивидуалне обуке - евалуација војника, где ће командири стећи увид у степен њихове обучености за извршење одређеног задатка. Војници који успешно савладају евалуацију упућују се у центре за специјалистичку обуку где се обучавају у оквиру својих специјалности након чега настављају служење војног рока у јединицама Војске Србије.

Izvor: www.politika.rs


Title: Re: Dobrovoljno sluzenje vojnog roka
Post by: MOTORISTA on January 17, 2020, 07:04:05 am
Провера обучености „децембараца”
Аутор: М.Г.четвртак, 16.01.2020.

Уцентрима за обуку у Сомбору, Ваљеву и Лесковцу завршена је провера обучености војника на добровољном служењу војног рока који су војничку униформу обукли почетком децембра прошле године, саопштило је Министарство одбране.

После успешно реализованих гађања из пешадијског наоружања и физичке провере, инструктори обуке извршили су проверу оспособљености војника. Војници генерације „децембар 2019”, након реализоване шестонедељне индивидуалне обуке, успешно су прошли проверу стечених знања, способности и вештина из тактичке и стројеве обуке, пешадијског наоружања и Правила службе.

Izvor: www.politika.rs


Title: Re: Dobrovoljno sluzenje vojnog roka
Post by: Dreadnought on January 25, 2020, 04:23:49 pmhttps://youtu.be/2Go5zVp53uM


Title: Re: Dobrovoljno sluzenje vojnog roka
Post by: Dreadnought on February 29, 2020, 05:54:01 pmhttps://youtu.be/150EK7cZvm4https://youtu.be/Z4ljNlgxKzI


Title: Re: Dobrovoljno sluzenje vojnog roka
Post by: Dreadnought on March 07, 2020, 01:07:23 pm


Quote
Vojnici na služenju vojnog roka izveli su gađanje iz automatskog bacača granata i imali logorovanje na vojnom kompleksu "Peskovi" kod Velikog Gradišta.


https://youtu.be/LSlaS0_BIy8


Title: Re: Dobrovoljno sluzenje vojnog roka
Post by: MOTORISTA on March 14, 2020, 08:37:59 am
Обука војника на добровољном служењу војног рока
Аутор: М.Г.петак, 13.03.2020.

Уцентрима за основну обуку у Сомбору, Ваљеву и Лесковцу, у току је индивидуално оспособљавање војника који су добровољно служење војног рока започели овог месеца.

[attachment=1]

Током наредних четрдесетак дана, колико траје период основне индивидуалне обуке, војници ће проћи садржаје из тактичке и стројеве обуке, пешадијског наоружања, правила службе и унапредити своју физичку способност.

[attachment=2]

У овом периоду ће научити да користе лично наоружање и опрему, предузимају мере заштите, пружају прву помоћ и обављају дужности органа унутрашње службе.

[attachment=3]

По завршетку гађања из пешадијског наоружања очекује их стационарно логоровање, током којег се организује логорски живот и реализују сложенији облици тактичке обуке, саопштила је Војска Србије.

[attachment=4]

[attachment=5]

Izvor: www.politika.rs


Title: Re: Dobrovoljno sluzenje vojnog roka
Post by: Dreadnought on March 21, 2020, 01:57:47 pm


Quote
Ministar odbrane Aleksandar Vulin prisustvovao je danas u leskovačkoj kasarni „Vojvoda Petar Bojović“ polaganju svečane zakletve vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka generacije "mart 2020". Vojnici su položili zakletvu i u centrima za obuku u Valjevu i Somboru.


https://www.youtube.com/watch?v=LSYwli39-oo


https://www.youtube.com/watch?v=dfJpli36HlI


https://www.youtube.com/watch?v=V4ziXjx3VdE


https://www.youtube.com/watch?v=oV8c9KSvPFQ


https://www.youtube.com/watch?v=msLdpS3ZjagTitle: Re: Dobrovoljno sluzenje vojnog roka
Post by: Dreadnought on May 13, 2020, 02:42:36 pm


https://youtu.be/rV1QlZslWlY


https://youtu.be/uEKYH2twq4I


https://youtu.be/9N1bGLKFKpM


https://youtu.be/Zjl9hOaI5GETitle: Re: Dobrovoljno sluzenje vojnog roka
Post by: MOTORISTA on May 26, 2020, 11:38:25 am
Војници мартовске генерације показали огроман потенцијал наше војске
Аутор: П. О.понедељак, 25.05.2020.

Министар одбране Александар Вулин обишао је војнике на добровољном служењу војног рока генерације „Март 2020”, у касарни „Аеродром” у Сомбору, где је присуствовао делу обуке у гађању из пешадијског наоружања.

Војници мартовске генерације осим што су показали изузетне резултате када је у питању обука, показали су и огроман потенцијал наше војске, али и оно што је најважније – показали су какви су људи.

„За време ковида-19 ниједан војник мартовске класе није одустао, ниједан није напустио војску и све време су били тамо где је било најтеже и најпотребније. Ниједан војник мартовске класе није био инфициран. Сви су добро и здрави, на радост својих родитеља и на понос своје војске, а највећи део њих се определио да своју професионалну каријеру настави у редовима војске”, казао је министар Вулин, наводи се у саопштењу Министарства одбране.

Због показаног квалитета и залагања, врховни командант Војске Србије Александар Вучић наградио је војнике мартовске генерације ванредним унапређењем у прве чинове, подсећа министар Вулин и додаје да ће највећи број војника те генерације остати у нашој војсци, како каже – „на понос војске, јер не може да буде лепше вести него када чујете да млад човек хоће да остане овде.”

О стању у јединици и на територији гарнизона Сомбор, министра је за време данашње посете информисао командант Првог центра за обуку Команде за обуку потпуковник Радован Миладиновић. Он је, такође, упознао министра и са мерама предузетим у циљу спречавања ширења вируса ковид-19, као и тежишним задацима за наредни период. За обученост војника мартовске генерације у гађању пешадијским наоружањем потпуковник Миладиновић истиче да је одлична, пре свега због правилног рада са средствима, а затим и због резултата гађања.

„Налазимо се на стрелишту касарне 'Аеродром' где војници на служењу војног рока генерације "Март 2020" извршавају припремно гађање из ручног ракетног бацача. То је уједно и круна обуке, с обзиром да их након тога очекује друга провера физичких способности и такозвана евалуација индивидуалне обучености, након које се упућују у јединице Војске Србије, на други период служења војног рока”,  рекао је потпуковник Миладиновић. Мотиви због којих се разводник Анета Манојловић из Панчева пријавила на добровољно служење војног рока су љубав према отаџбини и наставак породичне традиције.

„Старешине нису на нас само пренеле ствари које су у вези са војском. Научили су нас овде и да очврснемо, да одрастемо као људи и да радимо тимски”, истиче разводник Манојловић и додаје да се нада да ће по завршетку добровољног служења војног рока остварити свој сан и запослити се у Војсци Србије, у јединици Војне полиције.

Десетар Недељко Кнежевић из Новог Сада истиче да је за њега добровољно служење војног рока било изазов како физички, тако и психички.

„Завршио сам школу за наутичког техничара и планирам да се запослим у Речној флотили, у Новом Саду. Утисци са обуке су феноменални. Старешине су добре. Овде смо стекли пријатеље за цео живот”, поручио је десетар Кнежевић. Он је истакао и да је мартовска генерација војника посебна због свог искуства служења војног рока за време ванредног стања и да су захваљујући добрим мерама безбедности, савесним старешинама и дисциплини војника, постигнути одлични резултати и ниједан војник није био заражен ковидом-19.

Војнике на служењу војног рока данас су обишли и државни секретар Бојан Јоцић, начелника штаба Команде за обуку пуковник Никола Дејановић и начелник Управе за инфраструктуру пуковник Радмило Кравић.

Izvor: www.politika.rs


Title: Re: Dobrovoljno sluzenje vojnog roka
Post by: Dreadnought on June 20, 2020, 07:47:19 am


Quote
Svečanost polaganja zakletve vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka generacije “jun 2020“ održana je danas u kasarni „Vojvoda Živojin Mišić“ u Valjevu.https://youtu.be/bWldB-dBecs


https://youtu.be/jIAH_kb6AsE


https://youtu.be/EMZ548CDceA


https://youtu.be/TmYI82JJEIETitle: Re: Dobrovoljno sluzenje vojnog roka
Post by: MOTORISTA on September 18, 2020, 01:08:15 pm
петак, 18.09.2020.

У септембру највећи одзив за добровољно служење војске у претходних пет година

Министар одбране Александар Вулин изјавио је данас да је у септембарској класи 2020 забележен највећи одзив за добровољно служење војног рока у претходних пет година.

Како је саопштило Министарство одбране, Вулин је обишао Трећи центар за обуку у лесковачкој касарни „Војвода Петар Бојовић” у ком ће 204 војника септембарске класе положити заклетву 25. септембра. Основна обука војника на добровољном служењу војног рока генерације „септембар 2020” трајаће до половине октобра, након чега следи премештај у специјалистичке центре, где ће похађати специјалистичку индивидуалну обуку.

Izvor: www.politika.rs


Title: Re: Dobrovoljno sluzenje vojnog roka
Post by: MOTORISTA on September 19, 2020, 12:01:19 pm
https://youtu.be/SuvOGCyxXDY


Title: Re: Dobrovoljno sluzenje vojnog roka
Post by: Dreadnought on September 26, 2020, 09:25:35 am

Quote
Vojničku zakletvu u kasarnama u Valjevu, Somboru i Leskovcu položilo je danas 405 vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka generacije „septembar 2020“, 191 kadet 145. klase Vojne akademije, 30 kadeta 12. klase Medicinskog fakulteta VMA, 51 slušalac za rezervne oficire generacije "septembar 2020" i 37 učenika 48. klase Srednje stručne vojne škole.


https://youtu.be/VtChH9HDQ5w


https://youtu.be/8K1f0dDHdNc


https://youtu.be/GgIGq7wzb4o


https://youtu.be/ff8_bCPlv-o
Title: Re: Dobrovoljno sluzenje vojnog roka
Post by: MOTORISTA on December 18, 2020, 09:15:49 pm
18.12.2020.

Više od 300 vojnika na dobrovoljnom služenju položilo zakletve u tri kasarne
AUTOR: FoNet

Vojničku zakletvu u kasarnama u Valjevu, Somboru i Leskovcu u petak je položilo više od 300 vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka i kandidata iz građanstva za kurs podoficira Ratnog vazduhoplovstva i PVO, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Ministar odbrane Nebojša Stefanović poručio je u Valjevu da su mladi ljudi koji se zaklinju na vernost otadžbini dokaz zasluženog poverenja i ugleda koji Vojska uživa među građanima Srbije.

"Vaši roditelji, prijatelji, rodbina i drugi pripadnici Ministarstva odbrane, Vojske Srbije i ja lično ponosni smo na vas. Onaj ko izabere da postane vojnik ima posebno poštovanje, jer biti vojnik znači služiti opštem dobru, biti u zavetnom odnosu sa otadžbinom i biti spreman na napore i odricanja radi stabilnosti Srbije", proučio je Stefanović.

Izvor: www.n1info.com


Title: Re: Dobrovoljno sluzenje vojnog roka
Post by: MOTORISTA on January 03, 2021, 08:56:52 pm
недеља, 03.01.2021.
Милан Галовић

Добровољно служење војске и у елитним јединицама

Приликом одређивања рода или службе води се рачуна о исказаним жељама кандидата, школској спреми, занимању, знању и вештинама

Младићи и девојке који се пријаве за добровољно служење војног рока постаће део Војске Србије у касарнама у Сомбору, Ваљеву и Лесковцу, у којима се изводи основна војничка обука. Пролазак кроз капију касарне почетак је војничког живота, који је за старије генерације мушкараца био обавезан, а већ десет година спроводи се искључиво на добровољној основи. Доживљаји из војске и данас су неизоставна тема поменутих генерација, а суспензија обавезе служења војног рока као да је утицала и на колективу свест. И после десетогодишње праксе, онима чији најближи немају искуство у униформи није баш најјасније као данас изгледа служење добровољног рока.

У току је конкурс за заинтересоване који желе ово искуство. Они могу поднети пријаву за добровољно служење војног рока надлежном центру Министарства одбране при локалној самоуправи, а према месту свог пребивалишта.

– Трудимо се да водимо рачуна о жељама регрута, али то наравно зависи и од могућности и потенцијала самих кандидата, као и од плана регрутовања. Свакако да у ком ће се роду, или служби неко обучавати зависи и од годишњег плана упута на добровољно служење војног рока, као и од тога да ли кандидати испуњавају услове у погледу психофизичких способности, школске спреме, занимања, знања и вештина значајних за Војску Србије. Када је у питању место служења војног рока, оно је у директној вези са одређеном службом – одговарају из Министарства одбране на питања „Политике”.

Оно што је веома занимљиво, а за многе кандидате ће то бити и примамљиво, јесте да се добровољни војни рок може служити и у елитним специјалним јединицама – 63. падобранској и 72. бригади за специјалне операције. Наравно, уколико кандидат испуњава прописане услове за јединице посебне намене и уколико је сагласан за служење војног рока у одређеним специјалностима.

– Пријаву за добровољно служење војног рока може поднети кандидат који је минимално завршио основну школу, а тек у изузетним случајевима толерише се непотпуно основно образовање. Када говоримо о Курсу за резервне официре, неопходно је да кандидат има завршену високу школу одговарајуће струке од значаја за Војску Србије односно завршене основне академске студије или основне струковне студије, односно да је кроз школовање стекао минимум 180 ЕСП бодова – објашњавају надлежни из Министарства одбране.

Војни рок данас почиње касарнама у три града поменута на почетку текста, где се војници упознају с Правилом службе Војске Србије и обучавају се у руковању оружјем и основним тактичким радњама.

– После тога, војницима предстоји индивидуална специјалистичка обука у гарнизонима Пожаревац, Крушевац, Краљево, Горњи Милановац, Батајница, Ниш или Панчево, која подразумева напредну индивидуалну обуку током које се стичу неопходна стручна специјалистичка знања и вештине за конкретну војноевиденциону специјалност. После завршене тромесечне индивидуалне обуке, војници се упућују у команде, јединице и установе Војске Србије, на целој територији Србије, због колективне обуке и активног укључивања у живот и рад јединица војске до завршетка војног рока – објашњавају у Министарству одбране.

Међу војницима на добровољном служењу у минулој години било је 17 одсто девојака, док је међу слушаоцима Курса за резервне официре било 29 одсто жена. Војник који добровољно служи војни рок има право на 10 дана редовног одсуства, које начелно користи у другој половини служења војног рока. Викенд одсуства користе се у зависности од обавеза у јединици, при чему се прво викенд одсуство одобрава тек после полагања војничке заклетве. Војничка плата је, нема сумње, већа него она коју памте они који су служили обавезни војни рок. Она се повећава како одмиче шестомесечни војни рок, зависи и од стеченог војничког чина, и креће се од 13.000 до 36.000 динара. Током војног рока стичу се знања, вештине и способности које могу бити корисне и у каснијем животу у цивилству, као што су руковање оружјем или управљање инжињеријским машинама.

– Поједина цивилна предузећа приликом конкурса и избора лица за рад, уважавају знања, способности и вештине стечене у јединицама Војске Србије – истичу у Министарству одбране.

Да ли је Војска Србије задовољна интересовањем младих за добровољно служење војног рока?

– Интересовање младих је задовољавајуће, али се Министарство одбране и Војска Србије увек труде да се тај број повећа – наводе у Министарству одбране.

Izvor: www.politika.rs


Title: Re: Dobrovoljno sluzenje vojnog roka
Post by: MOTORISTA on June 04, 2021, 08:34:06 pm
среда, 02.06.2021.
М. Г.

Нова генерација војника на добровољном служењу војног рока

У центрима за основну обуку Војске Србије у Сомбору, Ваљеву и Лесковцу је на добровољно служење војног рока примљена нова генерација војника, саопштила је Војска Србије.

По доласку у касарне, војници су прошли обавезне прегледе, задужили наоружање и опрему и потом распоређени у јединице, где су их командири упознали са правима, обавезама и задацима током служења војног рока. У наредних месец и по дана, војници свих специјалности ће проћи основну обуку, након чега ће обучавање наставити у центрима за специјалистичку обуку. Војници ће током основне индивидуалне обуке савладати садржаје из стројеве обуке, правила службе и обучавати се за руковање личним наоружањем, извођење основних тактичких радњи и поступака у борби.

Служење војног рока траје шест месеци и обухвата тромесечну основну и индивидуалну специјалистичку обуку у центрима Команде за обуку, а затим колективну обуку и активно укључивање у живот и рад јединица Војске Србије до завршетка војног рока.

Izvor: www.politika.rs
Only registered members are allowed to access forum Paluba.Info. Please login or register an account with forum Paluba.Info. When registering, the password must contain at least eight characters, of which one capital letter and one numeric number, otherwise the registration will not be successful. For any problems during registration, please contact the e-mail address broker824@gmail.com or webmaster@paluba.info