PALUBA

Ratna mornarica => Personal => Topic started by: ML on August 03, 2011, 06:01:15 amTitle: Mornaričke škole
Post by: ML on August 03, 2011, 06:01:15 am
Marineakademie Fiume
Od 1869g. kada se preselila iz Trsta, nalazi se u Rijeci pod nazivom k.u.k. Marine-Akademie.[attachment=1][attachment=2][attachment=3]


Title: Re: Mornaričke škole
Post by: ML on August 03, 2011, 06:09:55 am
[attachment=1]


Title: Re: Mornaričke škole
Post by: duje on August 03, 2011, 05:55:11 pm
Još dvije fotografije


Title: Re: Mornaričke škole
Post by: ML on August 04, 2011, 08:35:52 pm
Školstvo u Austro-Ugarskoj.

Školstvo je bilo dobro i razgranjeno. 1760g u Budimpešti je bila osnovana mornarička vojna škola za častnike riječne mornarice, dok opća pomorska vojna akedemija  biva  ustanovljena 1866 u Trstu. Prije toga su se  A-U mornarički časnici školovali u Veneciji (među njima i Tegetthoff). Kasnije se otvara pomorska vojna akademija u Rijeci koja je imala oko 180 pitomaca.

Pomorska vojna akademija u Veneciji (1814-1848) je odškolovala prve kadre koji su formirali A-U vojnu mornaricu. Školovanje je trajalo 3-6 godina, a jezik je bio talijanski.

Pomorska vojna akademija u Trstu (1848 -1858) je ustanovljena na pobudu danskog viceadmirala Hansa Bircha Dahlerupa, instruktura i zapovjednika A-U mornarice.Školovanje je skratio na tri godine, a uveo je i jednogodišnje školovanje za gimnazijalce –kadete i aspirante. Italijanski jezik je izbacio kao glavni nastavni jezik.
Dvije godine je akademiju vodio i poručnik bojnog broda Tegtthoff. Dahlerup je izabrao Pulu kao glavnu mornaričku bazu i zacrtao dugoročne smijernice razvoja austrijske mornarice. U godinama 1858-1866 školovanje pitomaca je preusmjereno na plovne obijekte, što je dovodilo do odličnih rezultata, tako da su na početne dužnosti dolazili pomorci sa dosta praktičkog iskustva.

Pomorska vojna akademija u Rijeci 1865-1918), nastavlja tradiciju izuzetno kvalitetne pomorske akademije. Školovanje je trajalo četiri godine ,a godinu dana su trajali tečejevi za aspirante. Odgajala je odlične zapovijednike i istraživače.

U pomorsku akademiju su primani mladi ljudi nakon završene male mature. Prve dvije godine školovanja su uglavnom bili opšti predmeti posvećeni nadopuni opće naobrazbe, a zadnje dvije godine specijalističkoj teorijskoj naobrazbi. Apsolventi bi postajali mornarički kadeti (Seekadet ) i služili su kao pomočni časnici na brodovim. Nastava je u zimskom periodu vršenna na kopnu, a ljeti na školskim brodovima.

U školu za pomorske aspirante su primani kandidati sa završenom velikom maturom.Kandidati koji su primljeni polagali su zakletvu i proglašeni su pomorskim aspirantima (Seeaspirant). Obvezivali su se na najmanje četiri godine službe i primali su plaću.U godini dana školovanja obrađivao se program specijalističkih predmeta. Nakon godinu dana su polagali ispit i imenovani su mornaričkim kadetima.

Nakon godinu dana kadeti su prolazili dopunski tečaj na školskom brodu i polagali časnički ispit i dobivali čin mornaričkog zastavnika (Seefahnrich).
[attachment=1]Zbirke razgovora u srpsko-hrvatskom jeziku za upotrebu na brodu.


Title: Re: Mornaričke škole
Post by: ML on August 04, 2011, 08:55:38 pm
Hans Birch Dahlerup(1790-1873)[attachment=1]


Title: Re: Mornaričke škole
Post by: ML on August 05, 2011, 07:11:46 pm
Od vremena do vremena , a poslejednjih godina redovno u Puli, na jednom od školskih brodova, održavala se Škola za pomorske aspirante. U Puli je bila i škola za doškolavanje kadeta na oklopnjači Custozza, a na Belloni škola za intendantske pripravnike.

Mašinska škola Kuk Maschinenschule bila je takođe u Puli. Školski program je trajao tri godine. U školi su se pripremali budući dočasnici za dvije specijalnosti, specijalnost motorista  i  električne specialnosti. Škola je bila izvrstna I jedna od prvih elektro-inženjerijskih škola u Evropi. Nakon diplomiranja pitomci su se promovirani zavisno od uspjeha u činove mlađih podčasnika. Odmah posle diplome imali su već određene specijalnosti.

U Puli je bila i artiljerijska škola sa višim i nižim kursevima za časnike i dočasnike , a bijo joj je dodijeljen hulk Adria.

Minerska i torpedna škola organizovane su na hulkovima Gamma i Alpha sa dodeljenim školskim brodovima,torpiljarkama i minonoscima.

U Šibeniku je bila brodarska škola. Školski ptogram je trajao tri godine .Program škole se sastojao od osnovnih vojnih i pomorskih znanja, bez određene pomorske specijalnosti.
Škola je imala dva lučka broda Schwarzenberg i Donau, a poslednjih godina svoga postojanja imala je i zgradu na kopnu na rtu Kuline u Mandalini.
Diplomiranjem bi pitomci postali mlađi dočasnici, zavisno od uspjeha su I rangirani. Najbolji su pomaknuti u čin Quartiermeister(drugi čin mlađih dočasnika), drugi po rangu su dobili čin Marsgast( prvi čin mlađih dočasnika). Dobri učenici su promaknuti u čin Matrose I klasse, a dovoljni u čin Matrose II klasse. Nakon toga odlazili bi na neki od specijalističkih tečajeva, učiti svoju specijalnost.

Školski brodovi na http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=13366.0
[attachment=1][attachment=2]


Title: Re: Mornaričke škole
Post by: Dreadnought on September 19, 2011, 01:06:45 pm
Razglednica Mornaričke akademije.


[attachment=1]


Title: Re: Mornaričke škole
Post by: ML on June 14, 2012, 07:04:49 am
[attachment=1][attachment=2]


Title: Re: Mornaričke škole
Post by: ML on June 14, 2012, 07:20:49 am
Škola za strojare u Puli.
Gledajući sliku gdje čiste spavaonu, čini mi se da su spavali u visaljkama.[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4][attachment=5]


Title: Re: Mornaričke škole
Post by: ML on June 14, 2012, 07:52:15 am
Od 1910g, uvodi se avijacija u mornaricu, a piloti se regrutuju iz redova mornaričkih časnika. Škola letenja je bila u Wiener Neustadt-u, gdje je sada Theresianischen Militärakademie, praksu su imali na hidroavionima baziranim u Katarini.
Tu školu je završio i poznati as Gottfried Freiherr von Banfield.[attachment=1]


Title: Re: Mornaričke škole
Post by: zpetrov9 on June 05, 2013, 03:00:56 pm
Škola za strojare u Puli.
Gledajući sliku gdje čiste spavaonu, čini mi se da su spavali u visaljkama.[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4][attachment=5]

Vrlo zanimljive fotografije. Na prvoj se vidi cijeli kompleks "Mašinske" i prednji
dio s tri kata i stražnji s pet katova.

Ispod se na fotografiji vidi vježba mornara u dvorištu staraga ali tada još nije
dozidan stražnji dio zgrade s pet katova. Da li se može saznati točan podatak
kada je dozidan stražnji dio, čuo sam od nekih ljudi da se govori o 1908. ali ni
oni nisu sigurni.


Title: Re: Mornaričke škole
Post by: zpetrov9 on June 05, 2013, 03:08:24 pm
Škola za strojare u Puli.
Gledajući sliku gdje čiste spavaonu, čini mi se da su spavali u visaljkama.[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4][attachment=5]

Evo fotografije na kojoj su mornari polaznici strojarske škole na prednjem
dvorištu 1907. u vježbi pred gađanje. Bočno desno vidi se pročelje
mornaričke kasarne (nama poznatije kao bivša kasarna IGK) koje je uništeno
tijekom bombardiranja u II svj. ratu.


Title: Re: Mornaričke škole
Post by: zpetrov9 on June 05, 2013, 03:16:13 pm
Škola za strojare u Puli.
Gledajući sliku gdje čiste spavaonu, čini mi se da su spavali u visaljkama.[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4][attachment=5]

Evo fotografije na kojoj su mornari polaznici strojarske škole na prednjem
dvorištu 1907. u vježbi pred gađanje. Bočno desno vidi se pročelje
mornaričke kasarne (nama poznatije kao bivša kasarna IGK) koje je uništeno
tijekom bombardiranja u II svj. ratu.

Još jedna fotografija Mašinske popraćena drugom koja je snimljena u stražnjem dvorištu
i prikazuje neku klasu polaznika škole, napisana je 1914. godina ali je to pomalo upitno?


Title: Re: Mornaričke škole
Post by: zpetrov9 on June 05, 2013, 03:27:43 pm
Škola za strojare u Puli.
Gledajući sliku gdje čiste spavaonu, čini mi se da su spavali u visaljkama.[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4][attachment=5]

Evo fotografije na kojoj su mornari polaznici strojarske škole na prednjem
dvorištu 1907. u vježbi pred gađanje. Bočno desno vidi se pročelje
mornaričke kasarne (nama poznatije kao bivša kasarna IGK) koje je uništeno
tijekom bombardiranja u II svj. ratu.

Postavljam i ovu dosta dobru fotografiju Mašinske iz "Talijanske ere", sad je to
kasarna "Principe di Piemonte". Tu su dolazili mladići iz Istre i šire regrutirani u
mornaricu i nakon preoblake i kraćeg opremanja svi su domaći išli u prekomandu
u druge krajeve Italije, tako su mi govorili stari ljudi koji su tu počinjali svoj rok.
Još jedna fotografija Mašinske popraćena drugom koja je snimljena u stražnjem dvorištu
i prikazuje neku klasu polaznika škole, napisana je 1914. godina ali je to pomalo upitno?


Title: Re: Mornaričke škole
Post by: zpetrov9 on June 05, 2013, 03:32:22 pm
Ovo je fotografija kasarne u Šijani u kojoj je bila i škola za artiljerce za vrijeme
Italije. Kasarna se za vrijeme SFRJ zvala Vladimir Gortan.


Title: Re: Mornaričke škole
Post by: zpetrov9 on June 05, 2013, 03:36:25 pm
Postavio bih i ovu fotografiju Mašinske iz doba Italije, navodno iz 1939. godine.


Title: Re: Mornaričke škole
Post by: zpetrov9 on June 05, 2013, 03:41:58 pm
I još jedna fotografija Mašinske iz 1905. godine za vrijeme Austrougarske.


Title: Re: Mornaričke škole
Post by: zpetrov9 on June 05, 2013, 03:46:01 pm
Fotografija Mašinske iz 1907. godine (ako je točna godina?). Još nije dograđen
stražnji dio sa pet katova.


Title: Re: Mornaričke škole
Post by: zpetrov9 on June 05, 2013, 04:00:59 pm
Postavljam i ovu zanimljivu fotografiju iz 1939. godine. Lijevo je uvijek
prepoznatljiva Mašinska, preko puta nje lijevo je kasarna bataljona
San Marco (u vrijeme SFRJ Garnizonska ambulanta i stacionar), a gore
lijevo je škola rezervnih oficira. Preko puta nje je bila kasarna Specula
koja je u II svj. ratu bombardiranjem u potpunosti srušena.


Title: Re: Mornaričke škole
Post by: zpetrov9 on June 05, 2013, 04:06:53 pm
Postavljam i ovu zanimljivu fotografiju iz 1939. godine. Lijevo je uvijek
prepoznatljiva Mašinska, preko puta nje lijevo je kasarna bataljona
San Marco (u vrijeme SFRJ Garnizonska ambulanta i stacionar), a gore
lijevo je škola rezervnih oficira. Preko puta nje je bila kasarna Specula
koja je u II svj. ratu bombardiranjem u potpunosti srušena.

Još jedan pogled na trg s kasarnama i nezaobilaznom Mašinskom školom.


Title: Re: Mornaričke škole
Post by: zpetrov9 on June 05, 2013, 04:10:13 pm
Kada smo već kod škola evo i Mornaričke škole plivanja, na lokaciji današnje
tvornice cementa u Puli.


Title: Re: Mornaričke škole
Post by: zpetrov9 on June 05, 2013, 04:16:32 pm
Fotografija škole oficirskih kandidata (učenika) za vrijeme italije.


Title: Re: Mornaričke škole
Post by: zpetrov9 on June 05, 2013, 04:20:39 pm
Fotografija male mornaričke kasarne za školovanje mornara-palubara
za vrijeme AU, ne mogu odrediti lokaciju gdje bi to danas bilo.


Title: Re: Mornaričke škole
Post by: zpetrov9 on June 05, 2013, 04:38:04 pm
Ovo je fotografija kasarne u Šijani u kojoj je bila i škola za artiljerce za vrijeme
Italije. Kasarna se za vrijeme SFRJ zvala Vladimir Gortan.

Evo još jedna fotografija iste kasarne u Šijani ali slikano iz drugog kuta.
Topovi su bolje vidljivi.


Title: Re: Mornaričke škole
Post by: zpetrov9 on June 05, 2013, 04:41:15 pm
Ovo je fotografija kasarne u Šijani u kojoj je bila i škola za artiljerce za vrijeme
Italije. Kasarna se za vrijeme SFRJ zvala Vladimir Gortan.

Evo još jedna fotografija iste kasarne u Šijani ali slikano iz drugog kuta.
Topovi su bolje vidljivi.

I još jedna s modernim autićem.


Title: Re: Mornaričke škole
Post by: zpetrov9 on June 06, 2013, 10:57:27 am
Evo proslave mornara na kraju školovanja u Mašinskoj, čini mi se da
je upisana 1914. godina.


Title: Re: Mornaričke škole
Post by: jadran2 on June 06, 2013, 11:37:52 am
http://www.paluba.info/smf/index.php/topic,12498.60.html
http://www.marineverband.at/geschichte/kuk-matrosenleben.html


Title: Re: Mornaričke škole
Post by: zpetrov9 on June 09, 2013, 09:19:01 pm
Mislim da je i na otočju Brijuni za vrijeme Austrougarske bila škola
za podmorničare.


Title: Re: Mornaričke škole
Post by: zvek on September 22, 2013, 08:59:52 am
Mislim da je i na otočju Brijuni za vrijeme Austrougarske bila škola
za podmorničare.

Negdje sam pročitao da su Njemački podmorničari i neki dijelovi posebnih pomorskih odreda imali na Brijonima objekte
za obuku i školovanje. To mi je malo neobično, možda od 1943. nakon kapitulacije Italije?


Title: Re: Mornaričke škole
Post by: jadran2 on September 22, 2013, 09:43:57 am
...A-U podmornice su bile stacionirane u brijunskoj luci; njemacke, u Puli (osim Kotora)


Title: Re: Mornaričke škole
Post by: zpetrov9 on October 04, 2013, 04:29:59 pm
Evo jedne slike mornara u Austro-Ugarskoj  Mašinskoj školi kako vrše tjelovježbu. Snimljeno na stražnjem dvorištu kasarne (prema
Montezaru) dok još kasarna nije bila dograđena. Fotografija je s početka XX stolječa.


Title: Re: Mornaričke škole
Post by: zpetrov9 on October 04, 2013, 04:32:31 pm
Evo jedne slike mornara u Austro-Ugarskoj  Mašinskoj školi kako vrše tjelovježbu. Snimljeno na stražnjem dvorištu kasarne (prema
Montezaru) dok još kasarna nije bila dograđena. Fotografija je s početka XX stolječa.

Izvinjavam, vidim da je slika već bila postavljena.


Title: Re: Mornaričke škole
Post by: zpetrov9 on November 16, 2013, 05:48:14 pm
U vezi mornaričkih škola možda da dam link na stranice foruma Uspomene iz JRM gdje sam postavio neke knjige-udžbenike koji
su se koristili u školama, Akademijama i ustanovama JRM od sredine pedestih godina pa na dalje.

http://www.paluba.info/smf/index.php/topic,9973.msg302542.html#msg302542
http://www.paluba.info/smf/index.php/topic,9973.msg302961.html#msg302961
http://www.paluba.info/smf/index.php/topic,9973.msg302964.html#msg302964
http://www.paluba.info/smf/index.php/topic,9973.msg302967.html#msg302967
http://www.paluba.info/smf/index.php/topic,9973.msg302967.html#msg302967

Možda nekom bude drago da ih se ponovo prisjeti.


Title: Re: Mornaričke škole
Post by: zpetrov9 on November 22, 2013, 09:37:35 pm
Oficiri i mornari polaznici škole Austrougarske ratne mornarice u Puli  snimljeni 1914. godine pred sam početak 1. svjetskog rata.


Title: Re: Mornaričke škole
Post by: zpetrov9 on December 01, 2013, 09:56:11 am
U Riječkom Novom listu od 27. 11.  izišao je članak o pomorskim školama za vrijeme Austrougarske. Kada sam ugledao taj članak
na internetu nisam odolio, a da ga ne skinem i tu postavim.


Title: Re: Mornaričke škole
Post by: Solaris on December 17, 2013, 06:53:14 pm
U emisiji More 15.12.2013 ima mali prilog o izložbi koja se spominje u članku zpetrov9.
Pod nazivom Slavna Mornarička Akademija kreće u petoj minuti prikazivanja.

http://www.hrt.hr/enz/more/

poz.


Title: Re: Mornaričke škole
Post by: jadran2 on January 01, 2015, 11:46:47 am
Mnogi se detalji mogu pronaci na e-bayu; tako i fotografija ucenika 1. godine rijecke Mornaricke akademije; godina je 1905.
[attachment=1]
Iz ratnih Almanaha moze se vidjeti njegovo napredovanje, pa je tako 1916.g. u cinu pbb; kakva je bila njegova daljnja sudbina, nije poznato.


Title: Re: Mornaričke škole
Post by: zpetrov9 on January 30, 2015, 08:06:55 am
Mnogi se detalji mogu pronaci na e-bayu; tako i fotografija ucenika 1. godine rijecke Mornaricke akademije; godina je 1905.
[attachment=1]
Iz ratnih Almanaha moze se vidjeti njegovo napredovanje, pa je tako 1916.g. u cinu pbb; kakva je bila njegova daljnja sudbina, nije poznato.


Zaista zanimljiva fotografija, po malo neobično mi izgleda kadet Mornaričke akademije u praktički mornarskoj odori, ali sa mašnom-kravatom
na bijeloj košulji od ispod. Ne znam da li su tada tijekom cijelog školovanja imali takve odore ili je ova fotografija snimljena baš na samom
početku školovanja kada još nisu dobili kadetske odore? Ili je bila takva kadetska odora koja dosta sliči mornarskoj?

Sječam se da su u JRM ondašnji pitomci MVA prvo imali samo mornarske odore (sa širokim žutima trakama na ramenima) ali su ispod imali
mornarsku, prugastu, majicu, a ne bijelu košulju. Kasnije nakon cca mjesec dana možda koji dan više su dobivali i pitomačke odore koje
se osim oznaka čina nisu razlikovale od odora aktivnih starješina (samo ljeti nisu imali i "kaki" odoru osim mornarske, već samo svečano
bijelu).


Title: Re: Mornaričke škole
Post by: zpetrov9 on January 12, 2016, 05:35:40 pm
Pula 1910.  Mašinska škola. Jedna od generacija završenih kursanata.


Title: Re: Mornaričke škole
Post by: zpetrov9 on November 20, 2016, 12:22:51 pm
Kraljevina SHS. Gruž,  Vojna pomorska akademija 1927. godine.


Title: Re: Mornaričke škole
Post by: Kobler on April 07, 2020, 03:57:23 pm
Mada je u ovoj temi o mornaričkom školstve posljednji post bio objavljan prije četiri godine, ipak mi se čini da je ovo zgodno mjesto gdje bih objavio popis SVIH KOMANDANATA riječke Vojnopomorske akademije, od njenog dolaska u Rijeku 1857. sve do njene propasti 1918.
Ipak, prije samog popisa, mislim da je potrebno kazati par riječi uvoda.


Title: Re: Mornaričke škole
Post by: Kobler on April 07, 2020, 03:58:01 pm
Početkom 50-tih godina Mornarički kolegij (Marine-Kadeten-Collegium), koji se nalazio u vili Trapp u Trstu, dobio je previšnju dozvolu da se od februara 1852. godine može svrstati u red vojnih akademija, do tada pješadijskih, artiljerijskih i inžinjerijskih, i u skladu s tom odlukom promijeniti i ime. To jest, od tada je i obrazovanje mornaričkih kadrova ujednačeno s obrazovanjem ostalih vojnih kadrova u austrijskoj carevini.


Title: Re: Mornaričke škole
Post by: Kobler on April 07, 2020, 04:01:49 pm
Na žalost, već iduće 1853. godine, Južne su željeznice, koje su bile prvi susjed akademije, odlučile sagraditi kolodvor na mjestu Akademijinog vrta. To je onaj kolodvor koji poznajemo kao "Trieste centrale" i koji je doista i sagrađen. Zato se Austrijom odmah proširila vijest kako će Akademija trebati novi smještaj u zgradi okruženoj parkom (vrtom), poput svih drugih vojnih akademija.
Tako je „Almanacco Fiumano''za godinu 1857. objavio:
Quote
Čim je spomenuta općina Rijeka doznala da se vila Ciotta, na zapadnom kraju grada uz obalu mora, smatra odgovarajućim mjestom za izgradnju pomorske akademije, te uvjerena kako bi joj ovakav institut bio posebna čast, zatražila je od vlade dozvolu da kupi vilu i pokloni je vojnom eraru. Nakon odobrenja, općina je kupila nekretninu za 50.000 fl (=fjorina). (100.000 K =kruna) i početkom 1855. predala je vojnoj upravi uz uvjet da za Riječane osigura dva slobodna mjesta na akademiji.
Ovaj tekst nalazimo u Salcherovoj Povijesti akademije iz 1902.
Zgrada je sagrađena od 1855. V. 22. - 1857., X. 3. po projektu majora inžinjerije V. Poradowskog v. Koraba, a izvođač je bio J. Sablich iz Rijeke. <Salcher 1902:23>


Title: Re: Mornaričke škole
Post by: Kobler on April 07, 2020, 04:06:15 pm
Sad možemo prijeći na nabrajanje komandanata.

Rijeka (1. put) i Barcola
1855.-1858. Julius Wissiak F-C, direktor MA

Rijeka (2. put)
1859.-1864. Amadeus Appelt, pješadijski major komandant
1865.-1866. Johann Sütter von Adeltreu, Hpt. 1cl. prov. komandant
1866., V. — Gustav v. Zaccaria L.Sch.-C., Eleven-Commandant, reaktiviran iz mirovine
1866. — 1867. Anton Freiherr von Petz K-A, komandant
1866. Ferdinand Attlmayer C-C, zamjenik
1867. — 1868. Julius Ritt. von Wissiak K-A, komandant
1866., XII. — 1868. Guido Edl. von Poosch C-C, zamjenik
1868. — 1871. Alois Ritt. von Pokorny K-A, komandant
1868. — 1871. Alfons Ritt. von Henriquez F-C, zamjenik
1871. — 1872. Joseph Aurnhammer v. Aurnstein K-A, komandant
1871. — 1872. Wilhelm Kropp C-C, zamjenik
1872. — 1877. Karl Ritt. von Lindner L-S-C, komandant
1872. — 1874. Wilhelm Kropp C-C, zamjenik
1874. — 1877. Camillo Ritt. von Henriquez F-C, zamjenik
1877. — 1883. Karl Ritt. von Kronnowetter L-S-C, komandant
1877. — 1878. Camillo Ritt. von Henriquez F-C, zamjenik
1878. — 1883. Heinrich Fayenz F-C, zamjenik
1883. — 1884. Joseph. Ritter von Pichler L-S-C, komandant
1883. — 1884. Heinrich Fayenz F-C, zamjenik


Title: Re: Mornaričke škole
Post by: Kobler on April 07, 2020, 04:09:20 pm
1885. vakantno, komandant
1884. — 1885. Karl Ritt. Seemann von Treuenwart F-C, (privremeni) Commandant-Stellvertreter
1885. — 1886. Karl Ritt. von Schaffer K-A, komandant
1885. — 1886. Victor Feiherr Allnoch von Edelstädt C-C, zamjenik
1886. — 1895. Karl Ritt. Seemann von Treuenwart K-A, komandant
1886. — 1893. Emanuel Karber L-S-C, komandant
1893. — 1895. Guido Couarde C-C, zamjenik
1895. — 1900. Alois Rit. von Becker K-A, komandant
1895. — 1897. Friedrich Freiherr von der Decken zu Himmelreich F-C, zamjenik
1897. — 1900. Alois Eld. von Kunsti F-C, zamjenik
1900., IV. 28. — 1905. Moriz Sachs von Hellenau K-A, komandant
1900. — 1904. Karl Graf Lanjus von Wellenburg F-C, zamjenik
1904. — 1905. Leonidas Pichl F-C, zamjenik
1905. — 1907. Hermann Plescott L-S-C, komandant
1905. — 1907. Leonidas Pichl F-C, zamjenik
1907. — 1908. Wladimir Ritt. v. Golkowski L-S-C, komandant
1907. — 1908. Maximilian Frh. v. Hauser F-C, zamjenik
1909. — Alois Edl. v. Kunsti K-A, komandant
1909. — Carl Seidensacher F-C, zamjenik
1910. — 1911. vakantno
1910. — 1911.Ottokar Schubert F-C, zamjenik
1912. Eugen Ritt. v. Chmelarž K-A, komandant
1912.Viktor Wickerhauser F-C, zamjenik
1913. — 1914. Richard Ritt v. Barry K-A, komandant
1913. Viktor Wickerhauser F-C, zamjenik
1914. Wilhelm Buchmayer F-C, zamjenik


1914.-1915. Schloss Hof in Niederösterreich
1914. — 1915. Anton Adalbert Wilhelm Edler v. Triulzi, L-S-C, komandant

1915.-1918. Braunau am Inn
1916. — 1917. Anton Adalbert Wilhelm Edler v. Triulzi, C-A u penziji, komandant
1917. — 1918. Arthur Catinelli Edler v. Obradich Bevilacqua, komandant
1918. — 1918. Josef Rodler v. Roithberg, komandant


Title: Re: Mornaričke škole
Post by: Kobler on April 07, 2020, 04:12:56 pm
Do 1900. popis je napravljen prema spomenutoj Salcherovoj knjizi, a dalje do kraja, po vojnim šematizmima odgovarajućih godina.

Ne znam koliko će zanimanja izazvati ovaj popis, ali se usrdno nadam da će bar nekima biti od koristi.