PALUBA

Ratna mornarica => Operativa => Topic started by: ML on August 13, 2011, 09:17:36 pmTitle: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: ML on August 13, 2011, 09:17:36 pm
SMS Tegetthoff[attachment=1]

A-U mornarica po razdoblju od Viške bitke, gdje je u potpunosti opravdala svoje postojanje, modernizuje stare i gradi nove oklopnjače. To je doba lutanja svih mornarica i vodi se borba između brodske artiljerije i oklopa. Tako i A-U u godinama odd 1871 do 1881 gradi četiri citadelne oklopnjače: SMS Lisse, Erzherzog Albrecht, Custozzu i Tegetthoffa.
SMS Tegetthoffa je dizajnirao Joseph von Romako, glavni inženjer A-U mornarice, ovo mu je ujedno bio i zadnji projekt. Brod se gradijo u Stabilimento Tecnico Trieste (STT). Kobilica je postavljena 1.aprila 1876g, a porinut je u oktobru 1878g. Definitivno je završen i primljen u službu oktobra 1881g.
Brod je imao trup od čelika , Loa=89,39m, Lpp=87,45m a širinu 21,67m, a zagaz 8,38m Standardni deplasman je iznosio 7550t, a puni 7950t. Bio je opremljen jedriljem  površine 1347m2. Trup je podijeljen na dvanajst odvojenih dijelova između kojih su se nalazile vodonepropustne pregrade, takođe ima i dvodno. Opremljen je sa 7 sidara, od kojih je najteže imalo 5,42t. Oklop ukupne težine 2160t kupljen je u Velikoj Britaniji. Sa tikovinom ispod oklopa(za amortizaciju oklop je težio 2555t). Oklop je na pojasu vodene linije visok 2,74m i debljine na sredini broda 369mm, a naprijed i prema krmi 330mm. Glavno topništvo se nalazi u kazamati, koja je zaštičena oklopom od 369mm. Značajna novina je bila i oklopna paluba debljine od 74-40mm.
Komandni most je takođe zaštićen oklopom debljine 178mm.
Glavno naoružanje je bilo 6 Krupp-ovih topova, kalibra 280/35, od kojih je svaki težio 27,5t. Težina projektila je bila 253kg, početna brzina zrna 478m/s, i na daljini 1NM je probijao oklop od 321mm.
Topovi su smješteni u kazamati. Sektori dejstva su vidljivi na shemi. Imao je još 6x90mm,2x66mm i 4x47mm, kasnije je dobio i mitraljeze i potvodne torpedne cijevi od 450mm, na pramcu i krmi.[attachment=2][attachment=3]
1893 podvrgnut je modernizaciji i dobio je Krupp-ove topove 240mm i 150mm.
Za pogon je brod imao 9 kotlova sa 36 ložišta. Parni stroj je imao snagu 6000ks, dovoljno da brod razvije brzinu nešto preko 14čv. Imao je jedan propeler sad vije lopate, promijera 7,16m. Godine 1892 dobija dva parna stroja trostruke ekspanzije (Schichau), ugrađuju mu se dva vijka, i pri snazi strojeva od 8800ks, postiže brzinu od  15,5čv. Novi vijki imaju promijer 4,5m, i tri lopate.
Posadu je sastavljalo 39 časnika i 535 mornara.
U svoje vrijeme Tegetthoff je bio najači brod A-U mornarice, mada su u svijetu već , slične jedinice,dostizale tonažu od 10000t. Kao i kasnije A-U je preferirala tradicijonalno manje brodove.
Tegtthoffa su ubrzo bacili u sjenu barbetni brodovi, koji su imali veću brorbenu vrijednost od citadelnih brodova.
U godinama 1892 do 1893, što su bile godine temeljite obnove, promijenio je i svoj izgled, nestaju jarboli sa jedriljem, postavljaju se jarboli sa opremom, mijenja se pogon, instaliran je parni kormilarski stroj, povečan je broj vodonepropusnih odijeljaka, dodane su parne crpke i brod je dobio nekoliko reflektora.
Pošto je imao poteškoća sa strojevima, korišten je lokalno, iznimno je napravio najduže putovaje u Španiju, gdje ga je posijetio i španski kralj. Nakon obnove češče je odlazio u Sredozemlje. U Pireju je imao visoku posijetu grčkog kralja sa suprugom. 1904 premješten je u Trst, ali se posle dvije godine vraća u Pulu, gdje se koristijo kao obalna oklopnjača. Godine 1912 promijenio je ime u Mars, tako da je ustupio ime svom mlađem naslijedniku bojnom brodu SMS Tegetthoff. Za vrijeme I SR bio je stražarski brodi spred Pule i u Fažanskom kanalu. 2. novembra 1916g pogodila su ga dva torpeda ispaljena sa torpednog čamca MAS 20, koja srečom nisu eksplodirala. Nakon toga on se još uvijek koristi kao hulk. Nakon rata je isticao jugoslovensku zastavu do 1920 kada je predat Italijanima, koji su ga odpisali i izrezali.[attachment=4][attachment=5]Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: ML on August 13, 2011, 09:23:57 pm
Na gornjim slikama se vidi da je zadržao oblik pramca primijeren izvođenju kljunovog udara.[attachment=1][attachment=2][attachment=3]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: ML on August 14, 2011, 08:23:43 pm
SMS Custozza [attachment=1]
Kazamatna oklopnjača(Kasemattschiff), koja je ime dobila po Austrijskoj pobedi nad Italijanima kod Custozze .Izgradnja je započela 17 novembra 1869g u Trstu, u Stabilimento Technico Triestino, a u vodu je porinuta 20.augusta 1872g i do februara 1875 prošla prva ispitivanja.
Trup oklopnjače je izrađen od željeza i to je prvi brod austrijske mornarice sa željeznim trupom. U to vrijeme ali ne zadugo bio je prvi takav brod na Jadranu, naime njegov suvremenik oklopnjača Palestro imala je kompozitni trup, a čuveni Duilio je tek bio u izgradnji(izgradnja počela 1873g.)
Deplasman broda je bio 7175,95t, a puni deplasman 7730,99t. Dužina je bila Lpp=92,14m, širina na vodnoj liniji je bila 17,70m, najveća širina 18,03m, srednji konstruktivni gaz je bio 7,54m, a kod punog deplasmana 7,9m.
Metacentarska visina mu je iznosila O,851m.
Imala je u naoružanju 8 X 26cm/22 Kruppova topa, a pored njih 6x9cm/24 i 2x7cm/15. Kruppovi topovi zapravo kalibra 259,9mm bili su teški 22t, imali su granate od livanog željeza od 160,5 kg i čelične od 179,5 kg, brzinu zrna na ustima cijevi 480m/sec, i mogle su probiti oklop od 356 mm, a na distanci jedne milje željezni oklop od 240mm. Oruđa su postavljena na postoljima koja su im omogučavala zakretanje u kazamati i premiještanje po otvorima, svako je imalo dva otvora, a na jednoj palubi su se nalazila 4 oruđa,mogla su zauzet elevaciju od +8stepeni i 40minuta do -4 stepena. Sektori gađanja su bili oko 32stepena po otvoru.[attachment=2]
Topovi 9cm imali su elevaciju od +15 do -7 stepeni i  sektore 42/21stepen po pramcu i 21 po krmi, a topovi 7cm imali su elevaciju od +18 do -30 stupnjeva i sektore dejstva od 135 stepeni po pramcu i isto po krmi.
1882 dobila je topove 9x47mm, 2x25mm i ugrađene su joj 4 nadvodna torpedna aparata. Naoružanje se u kasnijim godinama službe mijenjalo.
Oklop duž broda, otprilike do 1,45m ispod vodene linije (pri srednjem gazu) imao je širinu 3,58m i na sredini bio debljine 229mm, koja se je prema pramcu i krmi smanjivala do 127mm. Ispod oklopa je bila tikovina od 203mm. Kazamata je bila oklopljena do visine gornje palube i preko čitave širine broda.[attachment=3]
Imao je parni stroj od 4400 ks i kod 56 okretaja u minuti(vijka) dosezala je brzinu od 14čv. Na mjerenoj milji je sa 65,5 O/min postigla brzinu od 13,95čv. Sa zalihom uglja od 586t imala je pri brzini 10čv doplov 2760 milja.
Dvocilindrična vodoravna parna mašina, izrađena u STT, imala je promijer cilindra  2,742m. Vijak je imao promijer 6,858 m. Para se stvarala u 8 kotlova.
Posada se sastojala od 20 časnika i 567 dočasnika i mornara.
1902g Custozza je kao zastarijela povučena iz flote i od tada postaje školski brod, a 1914 ploveća kasarna u Puli. 1920 g. dodijeljena je Italij, tako da je u godinama 1920/21 izrezana.
[attachment=4][attachment=5]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: ML on August 14, 2011, 08:37:00 pm
[attachment=1][attachment=2]Prije porinuća[attachment=3]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: ML on August 15, 2011, 08:12:58 pm
SMS Erzherzog Albrecht.[attachment=1]

Je bio drugi brod sa centralnom baterijom smještenom u kazamatu, na identičan način kao kod Custozze. On je bio kopija Custozze samo nešto manja i sa  nešto lakšim artiljerijskim naoružanjem.
Izgradnja je počela 1870g. u brodogradilištu San Marco u Trstu. U vodu je spušten 24.aprila 1972g., a radovi su završeni 1974 u arsenalu u Puli.
Imena se lako pamte jer su povijesno spojena, feldmaršal Erzherzog Albrecht je zapovjedao austrijskoj vojsci u bici kod Custozze.
Trup je izrađen od željeza i konstrukcija je analogna konstrukciji Custozze. Deplasman je bio 5940t, dužina Loa=91,7m, Lvl=87,87m, Lpp=86,94, najveća širina 16,99m , gaz na pramcu 5,97,a na krmi 7,32m.
Glavna artiljerija su bili  8x 24cm/22, 15 tonski Kruppovi topovi, koji su ispaljivali livane granate od 119,6kg i čelične od 132,5kg sa početnom brzinom 484m/sec i bili sposobni probiti oklop od 327mm, a na distanci 1 milje 209mm, raspored je bio isti kao na Custozzi. Pored toga je imao 6x 9cm/24, 2x7cm/15, kasnije je dobio 5x47mm/35, 4x 47mm u kulama, i 2x 25mm.
Oklopljen je bio pojas vodene linije koji je u sredini iznosio 203mm i prema krajevima 152mm, a oklop je postavljen na 200mm tikove daske, a kazamata slično kao kod Custozze.
Imala je 8 kotlova sa 32 ložišta. Kotlovi , voda i stroj su bili teški 725t. Vijak je imao dvije lopate i bio promijera 6,63m. Stroj je bio vodoravni sa dva cilindra, promijera cilindra 2,691m i hodom klipa 1,22m. Razvijao je 3600ks, a kod ispitivanja na mijerenoj milji max 4060ks., te je pri 70 ok/min(vijka) pogonio brod brzinom od 13,3čv.Doplov je bio 2370 milja sa brzinom od 10čv.
Brod je ostao u službi do 1908g ., kada postaje brod artiljerijske škole i  mijenja ime u Feuerspeier. 1915 je služio kao komanda njemačkih podmornica. 1920 dodijeljen je Italiji, gdje je preimenovan u Buttafuoco i služio kao ploveća kasarna do 1946 kada je bio izrezan.


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: ML on August 16, 2011, 08:14:07 pm
Klasa Kaiser Max II

A-U flota posle smrti Tegetthoffa doživljava period upada. Od 1871  do 1883 nalazi se pod komandom admirala Friedrich von Pöck-a . Smanjena su sredstva za mornaricu i jedino je brzo rastuća italijanska flota, prisiljavala A-U da odobrava, bez pitanja, bar sredstava za remont I modernizaciju brodova. To je dovelo do pomalo čudnog presedana u brodogradnji. Pod krinkom modernizacije oklopnih fregata Kaiser Max, Prinz Eugen i Juan d’Austria, bila je provedena izgradnja novih brodova.
Tako je počela “modernizacija” Kaiser Max-a  I Juan d’Austria u decembru 1873 u brodogradilištu Stabilimento Technico, a Prinz Eugen je upućen u pulski Arsenal. Iz drvenih trupova ih je trebalo “modrnizovati” u suvremene kazamatske brodove sa željeznim trupom.
Avtor projekta ove “modernizacije bio je Von Romako, glavni inženjer mornarice. U nove brodove je bilo predviđeno ugraditi demontirane mehanizme(bez kotlova), dijelovi oklopa I dijelovi opreme.
Trupovi su izrađeni od željeza, imali su 7 vodonepropustnih pregrada, koje su sezale do palube baterije I dijelile brod na 8 odsijeka.Krma je izrađena oštro., a sam trup je pridobio 3,1m u duljinu i 1,33m u širinu.
Deplasman je bio 3554-3550t, Loa=75,87 a  Lvl=73,23m, najveća širina 15,25m, gaz na pramcu 5,99, a na krmi 6,8m. Visina broda od vodene linije je iznosila 6,17m.
Originalno su bili naoružani sa 8X21cm/20 (Kruppovi topovi) i 4x9cm/24 ( AH 9cm/24cal Ucshatius BL) i 2x 7cm. Sa svake strane kazamate su bila četiri otvora koja su dozvoljavala dejstvo po sektorim , kao što se vidi na priloženoj shemi.[attachment=1][attachment=2]
209,2mm Kruppovi topovi su imali sa zatvaračem 8,82t . Granata je težila 78 kg I pri početnoj brzini od 463m/sec , direktno, probiti 272mm oklopa, a na daljini 1milje 193mm.
1886 dobili su 5X 47mm (Hotchkiss QF Single) i 2x25mm(MG Single C1875).
1987 godine ugrađeno je I torpedno naoružanje , na pramcu i krmi po jedna cijev,a bočno po jedna cijev za torpeda Fiume Mk1(ukupno četiri cijevi) 35cm.
Oklop duž broda je imao širinu 2,9m, a u sredini 6,02m. U sredini broda je imao 196mm, a prema provi i krmi se smanjivao na 102mm. Bio je postavljen na sloj tikovih dasaka od 254mm. Oklop na kazamatu je imao debljinu 171mm, a poprečno preko broda 120mm-iskorišten je oklop starih fregata. Oklopna paluba je bila debljine 25mm. Sav oklop je težio 729t i bilo je upotrebljeno 217 oklopnih ploča, od kojih su neke težile I 7,93t.
Pogon se sastojao od vodoravng dvocilindričnog parnog stroja, koji je posle demontiranja sa starih brodova remontovan I ponovo ugrađen. Po projektu je brod trebao imati brzinu od 12,7čv kod snage stroja od 2700ks. Konačno su Kaiser I Prinz Evgen razvijali brzinu od 13,5čv, a Don Juan 12,69čv. Zalihe uglja su bile 380t I sa njima su pri brzini 10čv dostizali doplov od 1700milja.
Brodovi su imali 3 čelična jarbola ipovršinu jedrilja 1633,15m2. Od godine 1880 površina je smanjena na 1135m2, 1896 snast je potpuno skinuta i postavljeni su obični jarboli.
Posada je brojala od 450 do 550 članova.
Prošli su modernizaciju 1896g i otpisani su iz flote 1904g. 1906-1908g Prinz Eugen je preimenovan u Vulcan i služio kao hulk, 1919 konfiskovan od strane Italije, 1920 predat Jugoslaviji, izrezan 1920/21.
Kaiser Max od 1909 služi kao ploveća kasarna u Boki Kotorskoj, 1920 dodijeljen Jugoslaviji, preimenovan u Tivat, kasnije u Neretvu. Od aprila 1941 u Šibeniku, gdje je I potopljen.
Don Juan d’Austria I od 1905 godine na njemu je ploveća kasarna i štab torpiljarki.
Potonuo je 1919 na sidru ispred Pule.
[attachment=3][attachment=4][attachment=5]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: ML on August 17, 2011, 08:10:25 am
SMS Kaiser Max ima na boku pospremljenu protivtorpednu mrežu.[attachment=2][attachment=1]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: ML on August 17, 2011, 08:24:30 am
Erzhercog Albrecht posle modernizacije 1895g.[attachment=1]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: ML on August 19, 2011, 06:35:20 pm
SMS Kaiser

Stari SMS Kaiser koji je građen 1855, u Arsenalu u Puli, spušten u more 1858g. i u flotu stupio 1861g., veteran Viške bitke, takođe je podvrgnut modernizaciji i pretvoren u kazamatnu oklopnjaču.
Survey 1869g je pokazao da je trup broda u odličnom stanju, pa je komisija predlagala preradu broda u oklopnu fregatu. Kao obrazac za prenovu je uzeta kazamatna oklopnjača SMS Lissa, koja je takođe imala drveni trup. 2.februara 1869g brod je izvučen i započela je modernizacija (u Arsenalu,Pula). Drugo porinuće broda je uslijedilo 29.decembra 1871g., a modernizacija je završena u decembru 1873g. 1894 brod je ušao u flotu kao poslednja drvena oklopnjača.
U modernizaciji je zadržan stari podbodni dio, na kojem su obnovljene platice, a u predjelu vodene linije i više trup je oklopljen (obšiven oklopom), kao i predjelu kazamate. Pramac i krma su ostali neoklopljeni. Donju palubu baterija su zamijenili željeznom konstrukcijom.
Nove TT karakteristike su bile slijedeće, deplasman 5810t, Loa=81m, Lkvl=77,75  i Lpp=77,42m, širina B=17,73, a gaz pramca 7,11m i krme 7,65m.
Naoružanje se sastojalo od 10 topova 23cm Armstrong sa izlučenim cijevima (BR 9in14calRML Mark IV Single) i 6 topova od 8 funti (AH 2.4in 6cm 8pdr RML Single).  Teški topovi su raspoređeni   8 na glavnoj palubi u nižem dijelu kazamata, a 2 na gornjem dijelu , pri čemu su najniži otvori topova bili 2,44m iznad vodene linije. Armstrongovi topovi su imali dužinu 13,9 kal, top je bio težak 12,19t, a ispaljivao je granate od 115kg, brzinom na ustima cijevi 439m/sec , koje su probijale oklop od 281mm.               
Srednja artiljerija je zamijenjena 1892g. sa 8 topova 9cm (Uchatius), a 1885g ugrađene su i 3 torpedne cijevi, od 35cm.
Oklopne je bio u sredini broda 159mm, a prema krajevima 140mm. Ležao je na drevnim platicama debljine 203mm i sezao je do 1,68m ispod vodene linije. Kazamat je imao oklop od 140mm, a paluba 18mm. Postoje podaci da su oklopne ploče ležale na drvetu debljine 787mm.
Pogon je bio standardan za to doba dvocilindrični horizontalni parni stroj izrađen još 1957g. u STT. Brod je imao jedan propeler promijera 6,2m i na mijerenoj milji je postigao sa snagom 2830ks brzinu od 11,9čv, a pri 2786ks brzinu od 11,55čv.
Doplov sa brzino 10čv je bio 1500 milja, sa 440t uglja.
Imao je jako dobra manevarska svojstva. Krug okreta pri punoj brzini je bio 355,7m. za što  mu je trebalo 5min i 40sec.
SMS Kaiser je bio osnaščen (tip barkantina) sa 1135,19m2 jedara.
Posada je iznosila 471 člana, od čega 19 oficira.
Brod je 1902 preimenovan u Bellonu i služio je kao hulk u Puli. 1920 dodijeljen Italiji, tada je i razrezan.
[attachment=1][attachment=2]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: ML on August 19, 2011, 06:54:49 pm
Izgled topa Armstrong 230mm, na Britanskoj oklopnjači.[attachment=1][attachment=2]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: ML on August 23, 2011, 07:50:40 pm
SMS Lissa

Iako je trebala biti po nekom hronološkom redu na početku topika, neće biti na odmet ni tu je pomenuti. Ime je dobila po slavnoj pobijedi kod Visa, može se klasificirati kao kazamatna fregata. Bila je prva citadelna oklopnjača austro-ugarske flote, a ujedno i zadnja ovog tipa sa drvenim trupom.
Na navoz je postavljena 27.juna 1867 u STT. Porinuta je u more 25.februara 1869 godine, a u stroj je ušla 01.maja 1871g.
Trup broda je bio izrađen od drveta, kao što je rečeno, to je bila posledja fregata izrađena sa drvenim trupom.Neoklopljeni nadvodni djelovi i rebra bili su željezni.
Glavna novina kod novog tipa oklopnjače bio je kazamat , koji je zauzimao središnji dio broda. U središnoj kazamati se nalazilo art.naoružanje glavnog kalibra. Krma broda je izrađena oštro, a pramac je produžen ispod vodene linije u kljun (približno 4,5m ispod vodene linije). Još uvijek se, treba znati da je to bilo odmah posle Viške bitke, razmišljalo o taktici kljunovog udara.
Deplasman je bio 6080t, Lpp=86,60m, Loa=89,38m, B=17,30m, Tk=8,66 i Tp=7,37m.
Naoružanje se sastojalo od 12X GR 9in23cm Krupp BL, 4x AH 2,4in 6cm 8pdr RML i
2xAH 47mm 3pdr RML. Glavni kalibar je smješten u kazamati i to 10 oruđa na nižoj palubi, a 2 na gornjoj palubi.Sa svake strane je kazamata imala po 5 otvora koji su bili razmaknuti jedan od drugog za 5m i nalazili su se 2,13m iznad vodene linije pri srednjem gazu 7,72m. Topovi glavnog kalibra su imali težinu 14,75t, ispaljivali su granate 119,5kg, brzino 420m/sec  i mogli su probiti oklop od 297mm, a na rastojanju 1 milje, oklop 206mm.
Oklop je zahvatao pojas vodene linije,oko 1,68m ispod, i bio širine 3,66m. Na sredini je bio debeo 158mm, aprema pramcu i krmi se smanjivao na 126mm. Kazamat je imao oklop od 140mm (23,17m u dužinu), a dio kazamata prema pramcu i krmi 127mm. Oklop je postavljen na tikove grede.
Brod je imao propeler diametra 6,63m. Pogonio ga je parni vodoravni stapni dvocilindrični stroj, izrađen u STT. Stroj je po projektu imao 4000ks. Na probnim vožnjama brod je razvio brzinu 13,29čv, pri snagi stroja 3570ks.
Paru je obezbeđivalo 6 kotlova sa 24 ložišta. Sa brzinom 10čv i zalihom uglja 489t, imao je doplov 2480milja.
Brod je imao tri jarbola i površinu jedrilja od 33.492ft2, što je 1988g. smanjeno na polovinu.
Brod je izpisan iz stroja novembra 1892g i 1893-1895 razrezan.
[attachment=1]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: Dreadnought on August 30, 2011, 11:29:50 am
Svojevremeno sam nabavio ovu prelepu razglednicu SMS Tegetthoff, ali je nisam imao gde postaviti dok ML nije odlično obradio ove divne brodove.

Svaka čast ML  :klap


[attachment=1]


Inače razglednica je putovala iz Šibenika za Sarajevo 1909. godine.

[attachment=2]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: jadran2 on August 30, 2011, 12:13:37 pm
ML, vrlo lijepi pregled!


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: ML on November 30, 2011, 05:10:15 pm
Možda bi bilo interesantno za modelare, iz ovih crteža se vide linije trupa[attachment=1]1 - руль; 2 - броневой пояс; 3 - румпель; 4 - двухлопастный винт Гриффита; 5 - киповые планки; 6 - 90-мм пушка Ухатиуса; 7 - дефлекторные трубы; 8 - шпили; 9 - двухцилиндровая горизонтальная паровая машина; 10 - броневой пояс каземата; 11 - паровой котел; 12 - 260-мм пушка Круппа; 13 - боевая рубка; 14 - штурвал; 15 - дымовая труба камбуза; 16 - световые люки; 17 - трапы; 18 - погреб боезапаса; 19 - компас; 20 - площадка забортного трапа; 21 - кормовой балкон; 22 - угольный бункер; 23 - ходовая рубка; 24 - орудийный порт. На виде сбоку шлюпки условно не показаны.


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: ML on November 30, 2011, 06:17:29 pm
Teggethoff
Slika i detalj kazamate.[attachment=1][attachment=2]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: ORIĆAREB on November 30, 2011, 06:27:53 pm
"ML", druže, lijepo, vrlo lijepo.
Nemam šta pametnije reći... ;)


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: ML on November 30, 2011, 07:02:13 pm
Hvala,
Jedna od rijetkih slika, ex oklopnjača Erzherzog Albrecht, ex Feuerspier, kao ploveća kasarna u Tarantu GM.64, Buttafuco, uglavnom je služila za smještaj posada podmornica, pored nje se vidi podmornica Enrico Toti.[attachment=1]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: lovac on November 30, 2011, 07:43:19 pm
ML, opet si izabrao i obradio veoma interesantnu temu.

Interesuje me jedna stvar: municija za ove velike topove. Kako su se ti topovi punili obzirom da je zrno (granata) težila više stotina kg?
Da li možeš dati neku usporedbu sa topovima savremenih drednota, gde se posebno čuvao i dostavljao projektil do topa, a barutna (korditna) punjenja su bila ''dozirana'' u platnenim vrećama.


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: ML on November 30, 2011, 08:29:05 pm
Malo si me zatekao. Dok nisi pitao sve mi je bilo jasno. Po nekoj logici zavisi jer se puni sa usta cijevi ili ima zatvarač. Kod zatvarača nije problem, a kod punjenja na usta cijevi morali su imati dizalicu, a i top se morao povlačiti unutar broda.
Jedan prikaz mislim, da za ovaj period počinje negdjr oko 8 min i 45 sec.
http://www.youtube.com/watch?v=dME99o8W6Lo
Evo još jednog zgodnog punioca, makar nije iz ovog perioda.
[attachment=1]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: ML on December 01, 2011, 06:49:47 am
Punjenje Armstronga 230 mm, 1875g.sa prednje strane.[attachment=1]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: ML on December 01, 2011, 09:25:57 pm
Još jedan crtež punjenja. Top se je kod punjenja sa prednje strane morao povući unazad tako da otvor cijevi dođe iza vrata, znači sa unutrašnje strane broda, to se uglavnom riješavalo škripcima, zrno i barutno punjenje se dopremalo koloturnikom, koji je klizio po šini i spuštalo se do usta cijevi.
Kako je tema kompleksna nosim se mišlju da otvorim poseban topic.[attachment=1][attachment=2]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: ML on March 11, 2012, 07:53:54 pm
[attachment=1][attachment=2]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: Akagi77 on March 12, 2012, 11:34:32 pm
Ti su brodovi (parne pegle) posebno sharmantni, unatoc ocitoj ruznoci. Super pregled!


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: ML on March 13, 2012, 08:04:10 am
Hvala,evo jedne ljepe grafike Custoze.[attachment=1]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: Akagi77 on March 13, 2012, 11:10:21 pm
Tu je trebalo ribati puno palube ;)


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: jadran2 on March 14, 2012, 09:20:05 pm
Za pretpostaviti je da i neki od ovih brodova pamte "Lissu".

[attachment=1]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: Akagi77 on March 15, 2012, 08:04:12 pm
Neki mozda da, ali vecina ne. To je bila medjunarodna eskadra koja je glumila "peace-keeping" u doba kad su Crnogorci osvajali Skadar ili nesto slicno, moram provjeriti povod (o tome sam vec pisao u nekim austrijskim novinama, a sto napisem, ne moram pamtiti ;) ). Na povratku su svi imali izlet u Gruz i vjerojatno "shopping" u Dubrovniku.


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: jadran2 on March 16, 2012, 09:53:17 am
 :)


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: Рашо on March 16, 2012, 10:02:10 am
Neki mozda da, ali vecina ne. To je bila medjunarodna eskadra koja je glumila "peace-keeping" u doba kad su Crnogorci osvajali Skadar ili nesto slicno, moram provjeriti povod (o tome sam vec pisao u nekim austrijskim novinama, a sto napisem, ne moram pamtiti ;) ). Na povratku su svi imali izlet u Gruz i vjerojatno "shopping" u Dubrovniku.

Skadar se desio 1913. godine. Nešto mi je previše jedara na brodovima za tu godinu. Vjerovatnije je da je povod bilo oslobađanje Bara i Ulcinja i izbijanje na obalu u Veljem ratu 1878. godine.


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: Akagi77 on March 16, 2012, 10:18:31 am
Sigurno je 1878., a povod je bio neko tjeranje Turaka s obale ili Albanaca iz Skadra ili slicno. Cekajte da izvucem relevantnu knjigu, pa cu vam dati i tocne podatke i listu brodova koje smo kolektivno prepoznavali... Ovo gore je bilo samo "otprilike", ali sigurno nije 1913.


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: Akagi77 on March 16, 2012, 07:23:37 pm
Tko pise, taj i grijesi, a sad konacno pravi podaci:
Evo konacno obecanog opisa fotografije iz Gruza: prema podacima iz knjige Hans-Huga Sokola „Des Kaisers Seemacht“ (Careva pomorska sila), rijec je o brodovima koji su poslije Berlinskog kongresa 1878. bili zaduzeni za „peacekeeping“ u podrucju Juznog Jadrana. Prema sporazumima i odlukama Berlinskog kongresa Albanci su trebali napustiti Ulcinj i predati ga Crnogorcima, koji su Ulcinj vec i osvojili 1878., ali su ga opet morali napustiti. Kako bi se provele odluke Kongresa, u te vode je 1880. poslana medjunarodna eskadra, koja se sastala u Boki, a ukljucivala je ruske, britanske, francuske, talijanske i njemacke brodove, zajedno s jednom austrougarskom eskadrom (fregata „Laudon“, oklopnjace „Custozza“ i „Prinz Eugen“ i topovnjaca „Sansego“). Cijelom postrojbom zapovjedao je britanski viceadmiral Sir Beauchamps-Seymour. Prijetnja flote imala je ucinka, Turci su protjerali Albance iz Ulcinja i gradic i okolica su svecano predani crnogorskom knezu.
Flota je poslije posjetila i Gruz, a na fotografiji se mogu prepoznati neki od brodova: sasvim lijevo sprijeda je jedan brod s dva dimnjaka ili dva s po jednim dimnjakom, slabo raspoznatljivo od krosanja drveca. Iza njega (njih) je jedna parna fregata, vjerojatno austrijski „Laudon“. Iza nje je jedna topovnjaca, vjerojatno austrijski „Nautilus“ ili „Albatros“. Sasvim desno na rubu slike jedan trgovacki brod, vidi se samo pramac. Iza njega od desne prema lijevoj strani je mala topovnjaca ili bark-skuna, vjerojatno austrijski „Sansego“. Iza nje moderniji brod s jednim dimnjakom i bez jedara, mozda nesto njemackog, ali jos nismo odgonetnuli sto. Iza tog broda je jedna oklopnjaca sa sosnim jedrima, najvjerojatnije austrijski „Prinz Eugen“, a ize nje jedna fregata, mozda „Laudon“, ako nije onaj vec spomenuti brod. Iza njih je nepoznata topovnjaca, a u sredini slike francuska oklopnjaca „Sorveillante“ ili talijanska „Roma“. Desno i iza nje sasvim sigurno austrijska „Custozza“, a prema desnom straznjem rubu fotografije fregata ili britanska korveta „Juno“ i jedna topovnjaca. Sasvim lijevo straga su talijanska brza izvidnica „Esploratore“ i oklopnjaca „Palestro“ (II), a blize sredini jedna francuska fregata klase „Villars“ ili „Infernet“ i francuska oklopnjaca „Ocean“. Ostalo su manji brodovi – topovnjace ili korvete.


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: jadran2 on March 16, 2012, 07:55:58 pm
Ohooo!!!


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: ML on July 10, 2012, 05:55:47 am
Malo čišća slika[attachment=1]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: jadran2 on July 24, 2012, 09:00:16 pm
Na ovoj fotografiji na poledjini pise : Maria Theresia, Don Juan d'Austria, Prinz Eugen in Pola.

[attachment=1]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: brodarski on July 24, 2012, 09:38:47 pm
To je slika iz sjajnih dana. Ova je iz žalosnog kraja.


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: jadran2 on July 24, 2012, 09:45:52 pm
Da --  ovo su ostaci Asperna, Kaiserin und Koenigin Maria Theresia, Szigetvara .......


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: marinero on October 02, 2012, 10:07:03 pm
Od mene Albrecht.


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: jadran2 on October 03, 2012, 07:05:17 pm
lijepa fotografija
[attachment=1]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: ML on October 22, 2012, 06:14:44 pm
[attachment=1][attachment=2]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: Dreadnought on November 02, 2012, 12:58:00 pm
Razglednica sa SMS Tegetthoff iz 1898 godine.


[attachment=1]

Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: jadran2 on November 13, 2012, 05:39:06 pm
Jos jednom "Tegetthoff" u boljoj rezoluciji...

[attachment=1]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: brodarski on February 07, 2013, 04:53:17 pm
Flota ispred samostana svetog Jere na Prirovu. Danas bi dobro došla kao sekundarna sirovina.


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: brodarski on February 07, 2013, 04:58:45 pm
Krma s galerijom. Brod u suhom doku. Uspjela razglednica. Za zatvaranje ovih prozora, vratašaca i ostalog trebao si imati mišiće ko Meštrovićevi epski junaci.


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: kukador on February 08, 2013, 12:19:26 am
odlična fotografija!
zašto se ne vide ribatini? gladak je ko guzica od djeteta


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: kumbor on February 08, 2013, 09:04:34 am
Ne znam šta su ribatini. Nemaju veze sa rebatinkama (farmericama).


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: brodarski on February 08, 2013, 09:26:18 am
Ne znam šta su ribatini. Nemaju veze sa rebatinkama (farmericama).
Ribatini su rebatini. To je zakovica.


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: brodarski on February 08, 2013, 09:29:34 am
odlična fotografija!
zašto se ne vide ribatini? gladak je ko guzica od djeteta
Ne vide se jer fotograf je snimao i razvijao mekim postupkom. Ubacio je malo broma za smeđi ton.


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: kumbor on February 08, 2013, 10:20:10 am
Ne znam šta su ribatini. Nemaju veze sa rebatinkama (farmericama).
Ribatini su rebatini. To je zakovica.

Eee.


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: marinero on February 08, 2013, 01:34:03 pm
odlična fotografija!
zašto se ne vide ribatini? gladak je ko guzica od djeteta
Ne vide se jer fotograf je snimao i razvijao mekim postupkom. Ubacio je malo broma za smeđi ton.

Mislim da je to djelo službenog fotografa k.u.K. Kriegsmarine, g. Aloisa Beera-a.....


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: jadran2 on April 03, 2013, 02:49:48 pm
Jos jedna "krmena" fotografija; snimljena potkraj XIX st. do 1905.
"Prinz Eugen" iz 1878. i deset godina mladji "Tiger" prije nego je postao "Lacroma".
[attachment=1]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: jadran2 on May 19, 2013, 12:34:28 pm
Tko pise, taj i grijesi, a sad konacno pravi podaci:
Evo konacno obecanog opisa fotografije iz Gruza: prema podacima iz knjige Hans-Huga Sokola „Des Kaisers Seemacht“ (Careva pomorska sila), rijec je o brodovima koji su poslije Berlinskog kongresa 1878. bili zaduzeni za „peacekeeping“ u podrucju Juznog Jadrana. Prema sporazumima i odlukama Berlinskog kongresa Albanci su trebali napustiti Ulcinj i predati ga Crnogorcima, koji su Ulcinj vec i osvojili 1878., ali su ga opet morali napustiti. Kako bi se provele odluke Kongresa, u te vode je 1880. poslana medjunarodna eskadra, koja se sastala u Boki, a ukljucivala je ruske, britanske, francuske, talijanske i njemacke brodove, zajedno s jednom austrougarskom eskadrom (fregata „Laudon“, oklopnjace „Custozza“ i „Prinz Eugen“ i topovnjaca „Sansego“). Cijelom postrojbom zapovjedao je britanski viceadmiral Sir Beauchamps-Seymour. Prijetnja flote imala je ucinka, Turci su protjerali Albance iz Ulcinja i gradic i okolica su svecano predani crnogorskom knezu.
Flota je poslije posjetila i Gruz, a na fotografiji se mogu prepoznati neki od brodova: sasvim lijevo sprijeda je jedan brod s dva dimnjaka ili dva s po jednim dimnjakom, slabo raspoznatljivo od krosanja drveca. Iza njega (njih) je jedna parna fregata, vjerojatno austrijski „Laudon“. Iza nje je jedna topovnjaca, vjerojatno austrijski „Nautilus“ ili „Albatros“. Sasvim desno na rubu slike jedan trgovacki brod, vidi se samo pramac. Iza njega od desne prema lijevoj strani je mala topovnjaca ili bark-skuna, vjerojatno austrijski „Sansego“. Iza nje moderniji brod s jednim dimnjakom i bez jedara, mozda nesto njemackog, ali jos nismo odgonetnuli sto. Iza tog broda je jedna oklopnjaca sa sosnim jedrima, najvjerojatnije austrijski „Prinz Eugen“, a ize nje jedna fregata, mozda „Laudon“, ako nije onaj vec spomenuti brod. Iza njih je nepoznata topovnjaca, a u sredini slike francuska oklopnjaca „Sorveillante“ ili talijanska „Roma“. Desno i iza nje sasvim sigurno austrijska „Custozza“, a prema desnom straznjem rubu fotografije fregata ili britanska korveta „Juno“ i jedna topovnjaca. Sasvim lijevo straga su talijanska brza izvidnica „Esploratore“ i oklopnjaca „Palestro“ (II), a blize sredini jedna francuska fregata klase „Villars“ ili „Infernet“ i francuska oklopnjaca „Ocean“. Ostalo su manji brodovi – topovnjace ili korvete.


Bas sam pronasao jednu gravuru koja prikazuje brodove koja je 25.9.1880.g. izasla u londonskim novinama pod naslovom :
 
The naval demonstration against Turkey: the International Squadron in the bay at Gravosa 1880.

Zapovjednik kombinirane flote je bio admiral Seymour, naveden je dio brodova sa zemljom pripadnosti.....Znaci da se radi o tom dogadjaju kako je gore i navedeno.

[attachment=1]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: marinero on May 19, 2013, 01:44:15 pm
SMS "Custozza".Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: MOTORISTA on January 27, 2014, 10:50:10 am
SMS Custoza diže paru.

[attachment=1]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: jadran2 on February 03, 2014, 11:34:45 am
[attachment=1]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: MOTORISTA on February 17, 2014, 11:12:47 am
Još jednom Tegethoff s krme.

[attachment=1]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: MOTORISTA on February 23, 2014, 11:13:15 pm
Flottendemonstration.

[attachment=1]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: MOTORISTA on July 12, 2014, 08:42:59 pm
Erzherzog Albrecht kao hulk Buttafuoco u Tarantu 1941. godine.

[attachment=1]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: ML on July 13, 2014, 04:40:59 am
Dva crteža.[attachment=1][attachment=2]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: ML on July 13, 2014, 04:59:01 am
SMS Custozza
[attachment=1][attachment=2]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: jadran2 on July 13, 2014, 08:05:03 am
Oklopnjaca "Tegetthoff" iz 1878. u "originalu" i nakon 1912. kao "Mars"
[attachment=1]
[attachment=2]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: jadran2 on October 27, 2014, 01:40:17 pm
Custozu pod jedrima jos nismo imali.
[attachment=1]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: jadran2 on November 08, 2014, 02:05:50 pm
Ovako je Kaiser izgledao 1880.g. Prije osam godina preradjen je u oklopnjacu; za 22 godine postati ce hulk.
[attachment=1]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: jadran2 on November 11, 2014, 05:30:29 am
Evo gornje fotografije Custoze na pulskom sidristu......
[attachment=1]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: jadran2 on December 22, 2014, 03:04:03 pm
Erzhercog Albrecht posle modernizacije 1895g.[attachment=1]

Koliko se god gleda, tesko je uociti sve detalje - ovo bi ipak bila "Kronprinzessin Stefanie".


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: jadran2 on December 24, 2014, 05:21:23 pm
Ne vidja se cesto - Don Juan d'Austria
[attachment=1]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: MOTORISTA on December 26, 2014, 07:43:02 am
Već ih je postavio ML, samo su ove malo veće.

[attachment=1]

[attachment=2]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: MOTORISTA on March 22, 2015, 11:57:29 am
Erzherzog Albrecht.

[attachment=1]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: jadran2 on August 13, 2015, 03:01:34 pm
Jos jednom Don Juan d'Austria
[attachment=1]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: jadran2 on August 13, 2015, 03:07:01 pm
"Drache" nakon boja i nakon remonta
[attachment=1]
[attachment=2]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: jadran2 on August 13, 2015, 03:10:08 pm
"Kaiser Max" poslije viske bitke.
[attachment=1]Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: jadran2 on August 13, 2015, 03:12:13 pm
Susret starog i novog.
[attachment=1]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: jadran2 on August 13, 2015, 03:14:52 pm
Serija fotografija s "Prinz Eugenom"
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: jadran2 on August 13, 2015, 03:37:47 pm
"Habsburg" u razno vrijeme
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: jadran2 on August 13, 2015, 03:40:13 pm
I "Custoza"
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: MOTORISTA on August 15, 2015, 06:59:06 am
Još jednom oklopnjača Habsburg.

[attachment=1]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: MOTORISTA on August 19, 2015, 11:37:40 pm
Prinz Eugen.

[attachment=1]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: MOTORISTA on November 07, 2015, 09:22:56 am
Još jednom Erzherzog Albrecht.

[attachment=1]

[attachment=2]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: jadran2 on January 03, 2016, 12:30:14 pm
Svecano ukraseni "Tegetthoff" prilikom dolaska Cara i odrzavanja velikih manevara na Jadranu od 1-5.9.1902. kod Pule i Losinja.
[attachment=1]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: MOTORISTA on June 24, 2016, 07:13:41 pm
Jedna karta sa Don Žuanom.

[attachment=1]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: jadran2 on July 20, 2016, 07:03:43 pm
Kvalitetna i do sada ne postavljena fotografija
[attachment=1]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: MOTORISTA on July 20, 2016, 09:12:38 pm
Sjajna! :klap :klap :klap


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: kumbor on July 20, 2016, 09:17:53 pm
Svecano ukraseni "Tegetthoff" prilikom dolaska Cara i odrzavanja velikih manevara na Jadranu od 1-5.9.1902. kod Pule i Losinja.
[attachment=1]

SMS Tegetthoff  se vala naplovio. Isečen je tek 1918!


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: MOTORISTA on August 22, 2016, 01:25:31 pm
SMS Lissa.

[attachment=1]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: MOTORISTA on October 30, 2016, 08:58:50 pm
Već bila, ali je ova malo većeg formata. Ujka Albreht ponovo.

[attachment=1]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: jadran2 on December 03, 2016, 09:23:39 am
U laganoj voznji
[attachment=1]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: MOTORISTA on December 08, 2016, 08:43:20 am
Kaiser Max.

[attachment=1]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: jadran2 on December 08, 2016, 07:10:34 pm
Zivot zavrsio kao "Krka" u Sibeniku u II SR.


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: MOTORISTA on December 12, 2016, 10:41:27 am
Još jednom Custoza pod jedrima.

[attachment=1]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: jadran2 on January 01, 2017, 07:29:42 pm
U boljoj kvaliteti.
[attachment=1]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: jadran2 on January 14, 2017, 04:05:19 pm
Prinz Eugen.

[attachment=1]
Ustvari ovo je SMS Prinz Eugen iz 1877.


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: MOTORISTA on February 17, 2017, 07:06:25 pm
Tegethof posle 1893.

[attachment=1]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: MOTORISTA on April 03, 2017, 06:13:35 am
Ferdinand Max i Radetzky.

[attachment=1]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: jadran2 on September 27, 2017, 06:59:32 pm
SMS Lissa
[attachment=1]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: jadran2 on September 27, 2017, 07:01:35 pm
Ista fotografija ima "atribuciju" "Don Juan d'Austria" i "Kaiser Max"....
[attachment=1]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: MOTORISTA on January 10, 2018, 09:15:00 am
[attachment=1]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: jadran2 on January 10, 2018, 10:20:57 am
[attachment=1]
Ponavljanje je majka.... ;)


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: MOTORISTA on January 10, 2018, 12:24:33 pm
[attachment=1]
Ponavljanje je majka.... ;)

 (https://www.cheesebuerger.de/images/midi/konfus/c066.gif)

Ova nije bila...

[attachment=1]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: MOTORISTA on March 18, 2018, 09:10:02 pm
Jedan presek oklopnjače Erzherzog Albrecht.

[attachment=1]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: MOTORISTA on April 02, 2018, 09:00:27 am
Još dva preseka Alberta.

[attachment=1]

[attachment=2]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: MOTORISTA on April 22, 2018, 07:26:18 pm
Tegetthoff presek.

[attachment=1]


Title: Re: Oklopnjače od Viške bitke do klase Monarch
Post by: MOTORISTA on November 14, 2018, 08:21:26 am
Arsenal u Puli, a u pozadini ili Drache ili Salamander.

[attachment=1]