PALUBA

Kopnena vojska => Inžinjerija => Topic started by: Rade on July 18, 2008, 08:31:25 pmTitle: Protivpešadijska mina rasprskavajuća usmerenog dejstva - (MRUD)
Post by: Rade on July 18, 2008, 08:31:25 pm
NAMENA

Protivpešadijska mina rasprskavajuća usmerenog dejstva - (MRUD) namenjena je za uništavanje i onesposobljavanje nezaklonjene žive sile i oštećenje neoklopljenih motornih vozila. Postavlja se pojedinačno ili u grupama. Koristi se za izradu minskoeksplozivnih prepreka na različitom zemljištu (oranici, zemljištu obraslom travom, kamenitom zemljištu i sl.), u vodi dubine do 15 cm i u snegu. Naročito je efikasna za zaprečavanje oko važ-nih objekata (raskrsnica puteva, mostova, KM, CV, skladišta) i za zaprečavanje desantnih prostorija.
Protivpešadijska mina rasprskavajuća usmerenog dejstva postavlja se ručno. Aktivira se električnom detonatorskom kapslom EK-40-69 pomoću ručnog induktora, a može i drugim odgovarajućim izvorima struje. Može efikasno da dejstvuje na temperaturi od -30°C do +50°C i otporna je u vodi.

OPIS

[attachment=1]

Komplet protivpešadijske mine rasprskavajuće usmerenog dejstva sastoji se od: mine, ručnog induktora, uređaja za proveru, kabla, električne detonatorske kapsle i torbice. Masa kompleta mine je 3,1 kg.
Mina se sastoji od: tela, dva para nožica i zaštitnog čepa sa zaptivačem. Masa mine je 1,7 kg.
Telo mine je lučnog oblika, izrađeno od plastične mase, dimenzija 23 x 10 x 5 cm. Sastoji se od obloge i poklopca i služi za smeštaj fragmentacione obloge i eksplozivnog punjenja. Obloga i poklopac su spojeni lepljenjem.
Frangmentaciona obloga se sastoji od oko 650 čeličnih kuglica prečnika 5,5 mm zalivenih u plastičnu masu. Po vertikali je konkavna (udubljena), a po horizontali je konveksna (ispupčena) radi odgovarajućeg usmeravanja kuglica.
Ekslozivno punjenje je plastični eksploziv mase oko 900 g, a smešteno je neposredno iza fragmentacione obloge. Poklopac je izrađen od plastične mase i zatvara telo mine sa zadnje strane, a za telo mine je pričvršćen lepljenjem.
Na gornjem delu tela mine nalaze se tri repera za pravilno usmeravanje mine prema cilju (nišanjenje)   i  dva  otvora  za  stavljanje  električnih detonatorskih kapsli ili upaljača sa navojem  M10 x 1 mm.
Na donjem delu tela mine nalaze se dva žleba u koja se postavljaju držači nožica sa nožicama. Na zadnjem delu tela mine (poklopcu) ispisan je skraćeni naziv mine, proizvođača, serija i godina izrade.
Nožice služe da se na njih postavi mina i usmeri prema cilju. Izrađene su od čeličnog lima debljine 2 mm, dužine 22 cm i širine 1,5 cm. Na jednom kraju imaju otvore kroz koje se provlače vijci i pomoću krilastih navrtki pričvršćuju za držače nožica. Drugi krajevi nožica su zašiljeni radi lakšeg pobijanja na podlogu gde se postavljaju. Na svakoj nožici se nalaze po tri otvora za učvršćivanje nožica za predmet (kolac, drvo, itd.).
Ručni induktor — RI je namenjen za aktiviranje električne detonatorske kapsle EK-40-69 i drugih električnih detonatorskih kapsli sličnih oso-bina. Sastoji se od kućišta u kojem su smešteni stalni magneti, indukcioni kalem, kotva i mehanizam za otklanjanje. Sa spoljene strane kućišta nalaze se: kontakti za pričvršćivanje kabla, poluga za okidanje i osigurač. Polutke kućišta su spojene lepljenjem.
Pritiskom na polugu, preko mehanizma za okidanje, menja se položaj kotve a time i polaritet magnetskog polja, pa se u indukcionom kalemu indukuje električna struja. Kada se poluga otpusti, mehanizam za okidanje se vraća u prvobitni položaj, pa se okidanje može ponoviti.
Da bi se sprečilo neželjeno okidanje, mehanizam je osiguran osiguračem, koji se može preme-štati u radni ili osigurani položaj.
 Kontakti za pričvršćivanje kabla direktno su povezani krajevima indukcionog kalema. Na svakom kontaktu postavljen je mehanizam za pričvršćivanje krajeva kabla. Da bi se kabl pričvrstio za kontakt, treba prstom pritisnuti dugme kontakta, čime se na kraju bočnog žleba otvara ležište za postavljanje kabla. Otpuštanjem dugmeta mehanizam (pomoću opruge) obezbeđuje čvrstu vezu kabla sa kontaktom.
Ručni induktor je otporan na vodu i može da funkcioniše na temperaturi od -30°C do +50°C. Masa ručnog induktora je 295 g.
Uređaj za proveru — UP  je namenjen za proveru ispravnosti ručnog induktora i svih elemenata električne mreže (ručnog induktora, kabla, električne detonatorske kapsle). Sastoji se od kućišta u koje su smešteni otpornik, dve LED diode i kontakti za pričvršćivanje kabla - isti su kao kod ručnog induktora. Za jedan kontakt pričvršćen je električni provodnik dužine oko 10 cm. Na kraju provodnika skinuta je izolacija radi povezivanja sa ručnirn induktorom.
10. Uređaj za proveru se serijski (redno) veže u mrežu tako što se jedan kontakt spaja sa kontak-tom na ručnom induktoru, a drugi sa kablom u mre-ži za paljenje. Pritiskom na polugu ručnog induktora proizvodi se električna struja. Ispravnost elemenata u mreži i zatvorenost električnog kola pokazuje naizmenično svetlucanje dioda koje se nalaze na zadnjem delu tela uređaja. Uređaj za proveru je masa 20 g.
Kabl je dvožilni dužine 30 m. Električni otpor kabla je 2 oma. Sa krajeva kabla skinuta je izolacija, a niti kabla od kojih je izrađen su na jednom kraju lemljene radi lakšeg spajanja sa ručnim induktorom i uređajem za proveru. Kabal je smotan u kotur.
Električna detonatorska kapsla EK-40-69 je namenjena za aktiviranje mine. Može se upotrebiti i za paljenje drugim mina i eksplozivnih punjenja koji se pripremaju za aktiviranje na ovaj način. Standardne je izrade. Radi lakšeg pričvršćivanja u ležištu na telu mine na kapslu je navučen adapter sa novoje), a sa druge strane je navrnuta zaštitna kapa radi obezbeđenja prilikom transporta. Na krajevima provodnika električne detonatorske kapsle navučeni su izolatori, izrađen od tekstilnog vlakna i plastične mase, radi izolacije spojeva sa kablom.

NAČIN DEJSTVA

[attachment=2]

Mina postavljena i pripremljena za dejstvo aktivira se pritiskom na polugu ručnog induktora. Induktovana električna struja preko kabla aktivira električnu detonatorsku kapslu, a ona eksplozivno punjenje mine. Usled dejstva eksplozije na fragmentacionu oblogu kuglice se razleću prema cilju, na koji je mina usmerena, u zahvatu uglova od 60° po horizontali i 3° po vertikali. Kuglice imaju ubitačno dejstvo na 50 m od mesta ekslpozije. Gustina ubitačnog mlaza kuglice na daljini 50 m je oko 1,5 kuglica na 1 m2 površine cilja.


Title: Re: Protivpešadijska mina rasprskavajuća usmerenog dejstva - (MRUD)
Post by: Brok on July 18, 2008, 09:05:10 pm
Način dejstva :)

Uz ovu spravicu možeš mirno da spavaš na terenu, čim nije postavljena nekako mi je nalgodno, odećam da nešto nedostaje i osmah se teže zaspi i san je plitak (indijanski) i isprekidan.

Stvarno bez ikakve šale, postaviš mrudove oko logora i mirna Bačka, ovako se budiš na svaki šum.


Title: Re: Protivpešadijska mina rasprskavajuća usmerenog dejstva - (MRUD)
Post by: Barkman on September 13, 2008, 12:17:13 pm
Moze li neko da mi pojasni nacin aktiviranja mine? Nisam bas najbolje shvatio.


Title: Re: Protivpešadijska mina rasprskavajuća usmerenog dejstva - (MRUD)
Post by: Rade on September 13, 2008, 01:11:43 pm
Osigurač na induktoru prebaciš u radni položaj, stisneš polugu i to ti je to... kuglice lete...


Title: Re: Protivpešadijska mina rasprskavajuća usmerenog dejstva - (MRUD)
Post by: Barkman on September 13, 2008, 01:23:15 pm
kapiram da je moze aktivirati vojnik preko elektricnog uredjaja ali mi ostaje nedoumica da li se moze opodeiti kao nagazna ili potezna mina.
Drugo, kakva je dalja sudbina mina u VS imajuci u vidu da smo potpisnici konvencije o zabrani istih?


Title: Re: Protivpešadijska mina rasprskavajuća usmerenog dejstva - (MRUD)
Post by: Rade on September 13, 2008, 01:43:08 pm
Uvek nam ostaje mila "šestica"...


Title: Re: Protivpešadijska mina rasprskavajuća usmerenog dejstva - (MRUD)
Post by: zoranpg on October 04, 2008, 06:47:35 pm
kapiram da je moze aktivirati vojnik preko elektricnog uredjaja ali mi ostaje nedoumica da li se moze opodeiti kao nagazna ili potezna mina.
Drugo, kakva je dalja sudbina mina u VS imajuci u vidu da smo potpisnici konvencije o zabrani istih?

Mina ne gornjem djelu ima dva navoja gdje se postavlja elektična kapisla, u jedan se  se postavlja elektična kapisla sa provodnicima do vojnika koji vrši aktiviranje,a u drugi navoj se može postaviti potezni upaljač, ali se onda mina mora bolje učvrstiti.
A stari trik je da se ova mina veže za drvo okrenuta prema nailasku neprijatelja i tada ima mnogo jače dejstvo.

Ove mine ne spadaju pod konvenciju. Zabranjene su samo nagazne mine.


Title: Re: Protivpešadijska mina rasprskavajuća usmerenog dejstva - (MRUD)
Post by: Barkman on October 04, 2008, 11:29:46 pm
Hvala Zorane. To je ono sto me je kopkalo. Svaka cast i dobro nam dosao na palubu  :super


Title: Re: Protivpešadijska mina rasprskavajuća usmerenog dejstva - (MRUD)
Post by: cobra 73 on April 20, 2009, 09:35:21 pm
Jedan ppor inace guster(tek dosao sa VA smer pesadija),se svadjao sa mnom kad sam postavljao MRUD-ove na potez,koristeci diverzantski upaljac,uz primedbu da je to IMES(improvizovano minsko-eksplozivno sredstvo) i da on to nije ucio na akademiji.Ja sam se grohotom nasmejao i rekao mu da mi se skloni s'ociju,jer cu ga u protivnom uhapsiti i vezati jer siri defetizam.
Epilog:MRUD-ovi su odlicno odradili posao,a guster je kasnije postao istaknuti oficir komunisticke gardijske brigade,sto je odlicno,jer su takvi ograniceni bolidi suvisni u specijalnim jedinica.


Title: Re: Protivpešadijska mina rasprskavajuća usmerenog dejstva - (MRUD)
Post by: vathra on April 20, 2009, 11:04:52 pm
Sovjeti su razvili sličnu seriju MON mina, sa tim da su otišli i do verzije od 25kg
http://en.wikipedia.org/wiki/MON-90
Ove mine su korištene masovno u Avganistanu.
Specifično za njih je da imaju i seizmički upaljač (aktivira se, osim žicom, i kad oseti da neko hoda u blizini).
To je vrlo nezgodno za deminiranje...


Title: Re: Protivpešadijska mina rasprskavajuća usmerenog dejstva - (MRUD)
Post by: spadalo on December 21, 2009, 02:38:20 pm
Nezgodno je ako se okrene u pogrešnom pravcu... A dešavalo se u Bosni. Ljudi neobučeni dovoljno.


Title: Re: Protivpešadijska mina rasprskavajuća usmerenog dejstva - (MRUD)
Post by: Kuzma® on December 21, 2009, 09:25:49 pm
Desavalo se i ZOLJU da okrenu naopako. :krsta


Title: Re: Protivpešadijska mina rasprskavajuća usmerenog dejstva - (MRUD)
Post by: pvanja on December 22, 2009, 04:36:16 pm
U principu na ovu minu se moze postaviti bilo koji senzor od seizmickog (tzv geofona), ic, opticki pa se negde cak spominju i radar.

Takodje su dosta korisne i za ofanzivnu primenu - zasede.

Jedan od metoda koju su koristili amerikacni u Vijetnamu prilikom hvatanja zivog jezika je da osobu koju hoce da zarobe rane prigusenim orujzme (cesto malokabirskim prigusenim) obicno u butinu da bi ga oborili na zemlju a onda aktiviraju KLEJMORE (MRUD) i tako likvidiraju ostatak neprijateljske jedinice.

Jako se dobro pokazala i u ratovima 90-tih (na svim stranama) i mnogi dele misljenje da se sa njom bolje spavalo :)

Title: Re: Protivpešadijska mina rasprskavajuća usmerenog dejstva - (MRUD)
Post by: Boro Prodanic on December 22, 2009, 07:47:24 pm
Nisam čuo ovo za Vijetnam - dobra taktika, ali znam da sam uz MRUD - ove mnogo bolje spavao tih sat-dva što sam mogao.


Title: Re: Protivpešadijska mina rasprskavajuća usmerenog dejstva - (MRUD)
Post by: Wisdomseeker on September 07, 2010, 11:12:02 pm
Za aktiviranje na potez se koristi upaljač UPMR-2A.


Title: Re: Protivpešadijska mina rasprskavajuća usmerenog dejstva - (MRUD)
Post by: EOD on January 04, 2012, 02:28:34 pm
U mesta za upaljace na mini MRUD urezani su navoji M10/1 tako da se ona pored formacijskih moze kompletirati bilo kojim specijalnim upaljacem koji se nalazio u naoruzanju JNA.


Title: Re: Protivpešadijska mina rasprskavajuća usmerenog dejstva - (MRUD)
Post by: slavisa1205 on August 28, 2012, 03:03:03 pm
Nezgodno je ako se okrene u pogrešnom pravcu... A dešavalo se u Bosni. Ljudi neobučeni dovoljno.

 Da "vise zahvati". Vidio sam tako postavljenu minu.


Title: Re: Protivpešadijska mina rasprskavajuća usmerenog dejstva - (MRUD)
Post by: voja64 on November 02, 2017, 03:55:55 pm
Amerikenjska Claymor mina je po babine linije i od našu MRUD-ovku.
Bivalo je da su je manje više mnogi stariji rezervisti okretali obratno i sa kontra lukom da bije prema sebi..
Najlakše je da se ne brka zamisliti da je prilepljuješ za okruglo deblo a luk usmeriš di želiš da bije i nema greške..
U prošlim ratovima je ovaj princip mine usmerenog dejstva poprilično izrađivan od inprovizovanih sredstava al joj je učinak uvek bivao jeziv i brutalan...
[attachment=1]
Zabavlja me kad je vidim i natpis koja strana gde ide..[attachment=2]
i sa druge strane[attachment=3]
No da sad neko ne shvati pogrešno jer je ista praksa i sa druge strane sa istu felu mina na Istoku..[attachment=4]