PALUBA

Ratna mornarica => Operativa => Topic started by: FF on November 02, 2008, 09:43:36 pmTitle: Higginsi u JRM
Post by: FF on November 02, 2008, 09:43:36 pm
Torpedni čamaci tipa Higgins zauzimaju drugo mesto po broju proizvedenih jedinica ove vrste u II sv. ratu (kompanija Higgins Industries iz New Orleansa izgradila je 199 jedinica do kraja rata). Masovno su korišteni u okršajima na Pacifiku, Mediteranu, La-Manšu i drugim pomorskim ratištima. SAD su određeni broj jedinica ustupile britanskoj kraljevskoj mornarici i RM SSSR-a.

1943. prebazirana je na Sredozemlje američka 15. eskadra torpednih čamaca. Ubrzo, brodovi su ustupljeni Britanskoj Kraljevskoj Mornarici. Sa brodova su skinuta torpeda, a pojačano je artiljerijsko naoružanje, te dobijaju nove oznake - MGB (Motor Gun Boat). Nakon uklanjanja torpeda, naoružanje se sastojalo od 1 topa Bofors 40mm, 2 topa Oerlikon 20mm, 4 mitraljeza Browing 12,7mm i 4 mitraljeza 7,62mm.

U to vreme na Malti počinje prikupljanje ex-Jugoslovenskih pomorskih snaga koje su još uvek bile pod ingerencijom Vlade u izbeglištvu. Nakon kapitulacije Italije, ex-Jugoslovenski ratni brodovi koji su zatečeni u italijanskim lukama počeli su se prikupljati na Malti, gde je počela egzistirati KMvO (Kraljevska Mornarica van Otadžbine) čiji su sastav uglavnom popunjavali pripadnici Jugoslovenske Kraljevske Mornarice koji su se 1941. evakuisali put savezničkih luka u Severnoj Africi i ostatku Mediterana. Oktobra 1944. Britanci pozajmljuju 8 Higginsa Jugoslovenima, čime je formiran jugoslovenski divizion motornih topovnjača, koji su činili matični brod (ex-JKM jahta) "Beli Orao" i motorne topovnjače MGB-181 do MGB-188. Formirana su 2 odreda motornih topovnjača, od kojih je kasnije jedan delovao duž zapadne italijanske obale, a drugi u Jadranu. Iako su nosili britanske oznake, jugoslovenske posade su interno koristile stare američke (PT 201, 204, 207, 208, 209, 211, 213 i 217). Komandant 1. odreda i komandujući na PT 201 bio je poručnik Đorđe Đorđević (jedan od oficira JKM koji su se aprila 1941. podmornicom "Nebojša" domogli Aleksandrije). Komandant flotile motornih topovnjača i komandant 2. odreda bio je poručnik Mihailo Lepetić. Komandujući drugih brodova bili su Milan Perne, Slavoljub Đurković, Roko Kon, Sergej Đuričić, Dobrosav Janković i Dimitrije Omersa. Tokom Oktobra 1944. izvedeno je uvežbavanje novih posada, pri čemu je zabeleženo da su jugoslovenske posade postigle bolje rezultate od Britanaca u protivavionskom gađanju. 17. Oktobra, brodovi su svečano primljeni u sastav Jugoslovenske Mornarice van Otadžbine. Zanimljivo je da su nacionalni sastav i političko opredeljenje posada bili mešoviti (Srbi, Hrvati, Slovenci, pri čemu je bilo oficira koji su zastupali i rojalističku i komunističku opciju), ali veoma kohezan (npr. za vreme boravka na Malti zajednički se slavio i katolički i pravoslavni Božić - 25. decembra 1944, odnosno 7. januara 1945.), i ceo divizion funkcionisao bez ikakvih unutrašnjih nesuglasica.

Januara 1945. 2. odred pod komandom M. Lepetića sa jahtom "Beli Orao" (komandant por. Konstatin Jeremić) napušta Maltu i upućuje se u Livorno, gde mu je za operativnu zonu određeno Tirensko more. Nakon njih, Maltu napušta i 1. odred pod komandom por. Đ.Đorđevića, upućuje se u Bari, sa operativnom zonom u srednjem Jadranu/Dalmaciji.
2. odred je u početku bio angažovan na zaštiti savezničkih luka i sidrišta, ali već polovinom februara 1945. dobija i zadatke prepada na nemačke konvoje duž zapadne italijanske obale. I pored toga, nisu učestvovali u ozbiljnijim okršajima. Za to vreme 1. odred koji je delovao u Jadranu imao je za cilj prepade na nemački i NDH pomorski saobraćaj, i u sadejstvu sa britanskim pomorskim snagama, potopili su nekoliko neprijateljskih brodova.

Sredinom marta 1945. 2. odred dobija naređenje da se iz Livorna vrati na Maltu. Prethodno, Britanci su odlučili da svih 8 brodova ustupe RM NOVJ. Posadama je dat izbor - ili da dobrovoljno pristupe NOVJ i vrate se u Jugoslaviju, ili da prihvate egzil. Nakon što su rojalisti napustili brodove, 4 Higginsa i jahta "Beli Orao", preimenovana u "Biokovo" pod novim jugoslovenskim zastavama, poslati su u Ankonu, sa zadatkom da sadejstvuju u operacijama oslobađanja Dalmatinske obale. Tokom aprila, preostala 4 broda se pridružuju divizionu u Ankoni i prvi put aktivno sadejstvuju sa partizanskim snagama tokom desanta na ostrva Rab i Krk. U međuvremenu, pripadnici jedinice koji su ostali lojalni kraljevskoj kruni, prebačeni su sa Malte u Aleksandriji, gde su otpušteni iz aktivne službe. Nakon završetka II svetskog rata, svih 8 topovnjača formalno je vraćeno Britanskoj Kraljevskoj Mornarici, koja ih je vratila Američkoj Ratnoj Mornarici, koja ih je pak istog dana, 8. Avgusta 1945. prosledila novoformiranoj FNRJ.

(Podaci iz magazina “Storia Militare”, aut. Z. Freivogel)

Ulaskom u sastav JRM, na brodove su vraćena torpeda, i dobili su nove oznake - TČ 101 - 107.

[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: FF on November 02, 2008, 10:10:16 pm
U posleratnom razvoju JRM mogu se izdvojiti karaktersitični periodi označeni kao flotni programi. Prvi flotni program iniciran je od vrhovnog komandanta J.B.Tita 1947. i obuhvata period opremanja i razvoja JRM do 1958. kada je usvojena nova doktrina razvoja i organizacije pomorskih snaga. U sklopu 1. Flotnog Programa, 1947. godine donesena je odluka o masovnoj izgradnji torpednih čamaca baziranih na dizajnu Higginsa. Izgradnja je počela 1948. u brodogradilištima na Korčuli i u Trogiru, i već 1948. godine prvi domaći "Higgins" oznake TČ-108 uvršeten je u sastav JRM. U sledećih nekoliko godina, oko 80 brodova ovog tipa izgrađeno je u pomenutim brodogradilištima, od kojih su formirana 4 diviziona torpednih čamaca - 5. divizion (Pula), 8. divizion (Šibenik) i 11. divizion (Split) i 14. divizion (Kotor). Već 1953. godine TČ tipa "Higgins" odigrali su važnu ulogu u Tršćanskoj krizi, kao protivteža italijanskim pomorskim snagama u severnom Jadranu, a u aktivnoj službi JRM ostali su sve do 70-tih godina, kada su zamenjeni savremenijim TČ Tipa 201 (Šersen).

Osnovni podaci:

Osnovni materijal za izgradnju: drvo
Istisnina: 55t
Dimenzije: dužina 24m, širina 6m
Pogon: 3  benzinska 12-cilindrična motora Packard 5M-2500 (3 x 1250KS).
Zalihe goriva: 7t visokoktanskog benzina.
Maksimalna brzina: 40čv.
Naoružanje: 1 top Bofors L60 40mm, 2x2 mitraljeza Browing 12,7mm (kasnije zamanjeni sa 2 topa Hispano 20mm), 2 američka laka torpeda 450mm otvorenog tipa (od 1951. zamenjeni torpedima domaće proizvodnje, zatvorenog tipa).

Smotra brodova RM u čast dana JRM u Splitu, 10.09.1962. - u prvom planu torpedni čamci tipa Higgins:

[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: galeb on November 03, 2008, 08:44:25 pm
Zdravo FF,

najprije pohvala za forum i sve šta se toga tiče. A onda pitanje: dali je ona jahta na sliki dana JRM u Splitu ispred razarača Biokovo ?  (na ABG je pogrešno napisano, da je Vis).

LP,


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: FF on November 03, 2008, 10:09:41 pm
Pozdrav Galebe.

R22 je "Pula" a ne "Biokovo" (RE-52), a ja mislim da je brod ispred razarača dobro potpisan kao "Vis".


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: galeb on November 05, 2008, 09:30:26 pm
Pozdrav,

nisam mislio na razarač Biokovo, nego na jahtu Biokovo - ex beli Orao, za brod ispred R-22 (R-21, R-11).  I još uvijek nisam uvjeran, da je ovo Vis. Postoji još jedna fotografija istog mjesta ali sa malo drukčije perspektive, gdje se malo bolje vidi bok tog broda i kad usporedjivam sa bokom Visa jeste slično ali ne izgleda mi baš jednako ... Usporedjivaj  odmah iznad donje palube one "otvore" (eh, kako da opišem ovo ?) medju donjo i gornjo palubo, kroz koje se vidi vanjski dio nadgradnje sa prozorima i vratima. Pa onda krmeni dio...

LP,


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: FF on November 06, 2008, 05:56:02 pm
Pozdrav Galebe,

mislim da si u pravu. To nije "Vis", već matični brod "Biokovo" (pre toga "Belio Orao", nakon toga "Jadranka").

Jugoslovenski Higgins (još uvek sa američkim oznakama) uplovljava u Rijeku 1945:

[attachment=1]
Nekoliko slika JRM Higginsa iz knjige "Beograđanin i more", aut. R.Kreclović:

[attachment=2][attachment=3][attachment=4][attachment=5][attachment=6][attachment=7][attachment=8]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Dreadnought on November 06, 2008, 07:11:35 pm
Jugoslovenski Higgins (još uvek sa američkim oznakama) uplovljava u Rijeku 1945:

[attachment=1]
Iste oznake je imao još 1943 godine na Malti pod komandom JKRM.Samo je zastava promenjena.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Dreadnought on November 06, 2008, 07:23:22 pm
Evo ga isti Higgins na Malti 1943 g.

[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: FF on November 06, 2008, 07:43:37 pm
Pa, istu oznaku je imao od kada je i uvršten u sastav US Navy, s obzirom da su to originalne američke oznake.

Specifičnost Higginsa ponajviše se pronalazi u pogonu. Benzinski Packard motori troše avionski benzin i originalno vode poreklo od avionskog motora. Iz tog razloga, na Higginsima je uvek vladao poseban režim ponašanja, radi prevencije požara. Kada je transformacijom "Drvar II" 1964. godine izvršena dislokacija torpednih diviziona iz Pule, Šibenika, Ploča i Kotora, sve torpedne jedinice fuzirane su u 11. flotilu torpednih čamaca čija je matična luka bila Lora (Split). Na vezu 11 flotile (TČ su bili vezani u četvorovez), sa slika iz tog vremena, može se videti žuta crta, na nekoliko metara od ruba operativne obale. Preko te linije, nije se smelo prići otvorenim plamenom. Takođe, na brodovima su postojala posebna pravila za pušenje duvana. Antologijska slika:

[attachment=1]
@dreadnought

Na slici PT-201 sa Malte - u pozadini je matični brod/jahta "Beli Orao".


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: galeb on November 06, 2008, 09:34:02 pm
U, dobre fotke ! (to mora neka dobra knjiga da bude ?!....daj još). I Tita ima.  Imaš neku s Titom na Galebu ili nekom razaraču možda (a da se ne vidi samo 1 m2 palube te malo ograje i to je sve) ?

LP,


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Dreadnought on November 06, 2008, 10:01:53 pm
@dreadnought

Na slici PT-201 sa Malte - u pozadini je matični brod/jahta "Beli Orao".

Misliš na ovog

[attachment=1]
Ista godina, ista lokacija


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Dreadnought on November 11, 2008, 04:34:59 pm
Još malo higginsa sa Malte:

[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Dreadnought on November 11, 2008, 04:39:41 pm
Jedna grupna:

[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Dreadnought on November 11, 2008, 04:53:34 pm
 Posleratni period:

[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: FF on November 15, 2008, 10:30:59 pm
Svečani defile povodom dana JRM - TČ tipa "Higgins" u pratnji razarača "Kotor" (R21):

[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on June 02, 2009, 03:43:41 pm
[attachment=1]

Higinsi u vožnji.Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jantar on August 15, 2009, 05:53:16 pm
Nisu bas u koloru, ali se mogu postaviti. To Ti je ono Duje : ko nije bio na Higinsima . . . , a jos se nosila stara podoficirska oznaka na kapi.

[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on August 15, 2009, 07:09:13 pm
Imali ste tu prednost, da ni pacovi nisu htjeli živjeti na tim brodovima. Spavali ste u "golubarniku" ako se dobro sječam nekih priča. Moj susjed u Splitu je Vučković Branko, zvali su ga Čarli. Njega se sigurno sječaš.
Duje


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jantar on August 15, 2009, 08:54:57 pm
Nemoj mi reci! Carli Ti je susjed. Legenda sa topovnjaca. Pozdravi ga puno i pitaj da li jos ima kurje oko na tabanu.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on August 16, 2009, 11:46:11 am
Je Čarli legenda mi je susjed, dosta je na selu (Kričke) kod Drniša, pogotovo kada ima posla oko vinograda.
Jantar ti se moraš sječati i LZ 12. koliko znam, je bio uz Higinse. Otvorio sam novu temu, ali izgleda, da taj brod niko nezna. Ako imaš neku sliku od tog broda postavi je na forum. Na brodu je bio i Mišković Bogdan (moj saradnik u tehničkoj radionici)- njega sigurno znaš. Njega često viđam na Blatinama gdje i stanuje.
Duje


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jantar on August 16, 2009, 01:33:27 pm
Ma, znam dobro LZ11, ali nisam siguran da negde mogu iskopati slike. Videcemo. Pozdrav za Carlija.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: MORNAR on August 17, 2009, 09:50:44 am
Nije čudo što su higinsi gorili. Vidi sve one kante na palubi.....


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on August 17, 2009, 02:25:49 pm
Nije čudo što su higinsi gorili. Vidi sve one kante na palubi.....
Znam da se šališ, ali to su kante od rezervnog benzina. Jantar jeli bio 130 oktana?
Duje


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jantar on August 17, 2009, 03:17:31 pm
Kerozin, 102 oktana, al` to Ti Carli bolje zna, a zna i za pokoje "izletanje" sa Higginsom na suvo, pa ga pitaj.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: FF on August 17, 2009, 04:57:55 pm
Na vežbi "Ovsa 68" 3 Higginsa su u noćnoj vožnji punom brzinom izletela na kopno. Jedan od ta tri je bio i TČ-142. Češanje o dno u plićinama i sprudovima, oštećenja propelera i kormila se i ne broje ...


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on August 17, 2009, 05:23:22 pm
Kerozin, 102 oktana, al` to Ti Carli bolje zna, a zna i za pokoje "izletanje" sa Higginsom na suvo, pa ga pitaj.
A ti bi mogao ispričati kako ste prelazili sa broda na brod u "punoj "brzini.
Duje


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jantar on August 18, 2009, 02:28:20 pm
Reci FF da li je to bilo na Pasmanu ili Ugljanu? A one kante su za motorno ulje, bila bi smesna ta kolicina benzina kao rezerva za "Packarde".


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: FF on August 18, 2009, 07:40:45 pm
To nebih znao.  :)


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jantar on August 19, 2009, 09:36:28 am
Ja mislim da je Carli, koga spominje Duje , bio sudionik, pa ce mo zamoliti Duju da se raspita kod njega. Ja mislim da je bio Ugljan.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jantar on August 21, 2009, 01:09:32 pm
Voznja u PZP

[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jantar on August 22, 2009, 06:23:50 pm
A i ovo smo cesto radili. Ovo je strana (Ruska) vojna delegacija u prevozu od Kumbora do Tivta.Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on September 03, 2009, 02:36:25 pm
Jantar, evo još nešto za tebe, motorni prostor.

[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jantar on September 04, 2009, 11:57:34 am
Duje, sjecas li se Ti koliko je lijepo bilo spavati na lijevom motoru u teglju, kada stavis bundu izmedju cilindara i bloka motora? 


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on September 05, 2009, 06:58:13 pm
Sa vježbe Podgora 71.
Motorna topovnjača 171 u vožnji kod Korčule.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jantar on September 06, 2009, 09:02:42 pm
Ma, Brodarski, koliku ovo ima posadu, ili je i to neki prevoz?


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on September 07, 2009, 05:42:48 pm
Je, to je prijevoz pripadnika teritorijalne obrane na vježbi Podgora


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jantar on September 07, 2009, 07:37:19 pm
Jel` ono Kuco Jozef bio komandant na 171?


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on September 07, 2009, 07:59:24 pm
Znam samo Dinka Coka strojara sa MTOP i pokojnog Zubana


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: motorista 57 klasa on October 16, 2009, 12:51:38 pm
Jantare molim te reci mi da li je ovo Ćano
Milanče
[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jantar on October 16, 2009, 06:24:53 pm
Pozdrav. Ne, nije Cano, na slici su, pored mornara: ja, MT st.v Mirko Kostadinovic-motorista, vod I kl. Cedo Marceta - rtg i por korv. Karahasanovic Fahrudin, komandant MTOP 169. Osoba koju si naznacio, bila je jedno vreme clan posade, ali se, nazalost, ne secam imena, iako sam je devedesetih video u Boki.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: lovac on November 12, 2009, 10:08:19 pm
Može li neko malo detaljnije da opiše kakvim torpedima su bili naoružani ti higinsi. Neko je u prethodnim posotvima spomenuo kalibar 450 mm, zatim torpeda otvorenog, pa torpeda zatvorenog tipa. Šta to znači?
Ima li objašnjenja o tome?


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: MOTORISTA on November 13, 2009, 11:09:54 am
Verovatno je neko mislio na torpedne lansere, torpeda otvorenog tipa su okviri za torpeda, a zatvorenog torpedne cevi.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jantar on November 13, 2009, 11:48:24 pm
Higginsi - torpedni camci bili su naoruzani sa dve otvorene TC 450 mm, dva (mislim dvocevna) 'Browinga" (12.7mm?) u turelama sa obe strane mosta i jednim topom "Bofors" 40mm na krmi.Pocetkom sezdesetih godina
izvrsena je rekonstrukcija, izbacene su TC, rekonstruisan je i povecan komandni most, u turelama su postavljeni topovi "Hyspano" 20mm, na pramcu je postavljen jos jedan top "Bofors" 40mm, od mosta prema krmi su postavljene minske tracnice, dva para kolevki za dubinske bombe  i dvocevni lanser raketa za osvetljavanje. Ovako rekonstruisani brodovi su preimenovani u "Motorne topovnjace" (MTOP)zadrzale su se negde do uvodjenja TC tipa "Shershen".


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on November 14, 2009, 07:43:15 am
A kako su te topovnjače vozile Kanalom svetog Ante, valovi od dva metra, jurile su ko strelice. To su bili lipi brodovi za oko, a zafrkani za meniskus. Kad je Joža s Galebom dolazija u Šibenik pratili su ga Higinsi. Taj album je bija u državnom arhivu i maznut je od strane nekog zaljubljenika u prošla vremena. Šteta. Ogroman crveni foto album s izvrsnim crno bilim slikama. Ne mogu prižaaliti što nisam skenira te slike.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jantar on November 16, 2009, 09:59:47 pm
Dobronamerna ispravka brodarski, "Higinsi" nisu nikada vozili kanalom Sv.Ante tako da su pravili valove od dva metra, vozili su osnovnom brzinom, na osnovnom gasu, upravo radi toga da ne bi dizali valove. Bar koliko se ja toga secam, a bio sam sest godina na njima i najmanje dva-tri puta godisnje smo prolazili kanalom.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on November 16, 2009, 10:08:22 pm
Jantare vozili, ne vozili, ja sam uživa ih gledati. Za mene su to bili pravi '' borbeni ''. Bio sam par puta na njima kod rođaka makiniste dok nisu otišli u Split.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jantar on November 17, 2009, 11:15:23 pm
Ma, nema problema, Brodarski, ja sam samo htio da rastumacim da se uvek strogo postovala procedura prilikom voznje u blizini obale, a to je isto bilo i sa "Shershenima".


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on November 18, 2009, 06:52:56 am
Istina TČ tipa 211 poštovali su pravila za razliku od današnjih gliseraša.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on November 18, 2009, 03:27:31 pm
Koliko se sjećam, bilo je ograničenje 5-6čv.(kroz kanal sv. Ante) Znam, da je moj k-dant dobio prijavu radi prebrze vožnje. Mi smo vozili (TČ tip 211) kroz kanal samo sa srednjim motorom i bili smo brži od ograničenja( ca 8čv). Toliko je pokazivao brzinomjer. No, svakako je ovisilo o stanju podvodnog djela (školjke, trava...)
Duje


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: MORNAR on November 19, 2009, 10:15:45 am
Dva zanimljiva detalja za sve koji nisu nikad plovili brodom JRM kroz kanal Sv.Ante (do danas sam mislio, da je kanal sv.Ane :zid). Kao prvo morao si da poštuješ "semafor" na tvrđavi sv.Ane ili na ulazu u kanal. Ako se ne varam bila je velika crna lopta, koja se dizala i spuštala.
 I drugo,prilikom plovbe kroz kanal posada je bila postrojena prečno na palubi (ne znam dali samo pramčani vez ili obadva) i spremna za obaranje sidra . Možda bi "morski vukovi" znali više oko toga.

PS: Jednom smo kroz kanal plovili izza jednog malog putničkog broda, pun studentkinja, koje su se vračale sa izleta na Kornatima. Sve su došle na krmu i pozdravljale nas, a mi  kao veliki Đeki :super :super :super


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Gazda on November 19, 2009, 10:18:18 am
Dva zanimljiva detalja za sve koji nisu nikad plovili brodom JRM kroz kanal Sv.Ante (do danas sam mislio, da je kanal sv.Ane :zid). Kao prvo morao si da poštuješ "semafor" na tvrđavi sv.Ane ili na ulazu u kanal. Ako se ne varam bila je velika crna lopta, koja se dizala i spuštala.
 I drugo,prilikom plovbe kroz kanal posada je bila postrojena prečno na palubi (ne znam dali samo pramčani vez ili obadva) i spremna za obaranje sidra . Možda bi "morski vukovi" znali više oko toga.

PS: Jednom smo kroz kanal plovili izza jednog malog putničkog broda, pun studentkinja, koje su se vračale sa izleta na Kornatima. Sve su došle na krmu i pozdravljale nas, a mi  kao veliki Đeki :super :super :super
mislim da su neka svjetla,dva crvena jedno iznad drugog,dva zelena,ovako nešto....a neznam kako je prije bilo


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on November 19, 2009, 10:59:15 am
Signalna stanica na tvrđavi svetog Mihovila ( sv. Ana je groblje ispod tvrđave ) po danu je komunicirala sa svjetionikom Jadrija i brodovima s dvije crne kugle i jednim stošcem. Po noći svjetlima, crvenim i zelenim. Izgradnjom radio semafora sa svjetlosnim signalom na rtu Sjeverni Turan, prestala je funkcija signalne stanice na tvrđavi. Stanica je porušena i tvrđava je poprimila prvobitni izgled prije 1911. godine. JRM je obavljala signalnu službu s tvrđave sv. Nikole na ulazu u kanal do 1966. godine. Dugo godina je JRM imala posadu na tvrđavi sv. Mihovila u gradu prije nego što je 1956. godine prepustila Ustanovi za održavanje plovnih putova.  Toliko ja znam o tome.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Dreadnought on November 22, 2009, 04:37:18 pm
Evo dva higginsa koja su se ranije pojavila na jednoj sličici ali sada u boljoj rezoluciji i uvećani ...

[attachment=1]

[attachment=2]

Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Dreadnought on November 22, 2009, 04:48:29 pm
I jedna do sada neviđena ....Sveža sa berze, danas nabavljena  ;)

[attachment=1]

Po krajoliku na horizontu, rekao bih da je snimljena u bračkom kanalu .... molim potvrdu od starijih morskih vukova  :)


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on November 22, 2009, 06:00:10 pm
I jedna do sada neviđena ....Sveža sa berze, danas nabavljena  ;)

[attachment=1]

Po krajoliku na horizontu, rekao bih da je snimljena u bračkom kanalu .... molim potvrdu od starijih morskih vukova  :)

Ovo bi moglo biti slikano na 171 (jedini koji je imao 4 torpedne cijevi (Jantar ispravi me). Pozadina je stvarno takva da bi mogao biti  Mosor.
Duje


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Boro Prodanic on November 22, 2009, 06:14:26 pm
I jedna do sada neviđena ....Sveža sa berze, danas nabavljena  ;)

Po krajoliku na horizontu, rekao bih da je snimljena u bračkom kanalu .... molim potvrdu od starijih morskih vukova  :)


Dread, stvarno imaš sokolovo oko. I ja sam danas bio na berzi (Kalenić pijaci), možda smo se i gurali oko istog štanda, ali nisam našao ništa vredno pažnje. Slika je super!  ;D


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Gazda on November 22, 2009, 06:32:24 pm
pozadina je donji dio mosora,a skroz desno se nazire i omiška klisura...


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Dreadnought on November 22, 2009, 07:07:57 pm
Ljudi, veliko hvala za info ... Nisam, dakle još za bacit ....

Evo još jedna lepa ....

[attachment=1]Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on December 03, 2009, 09:28:51 pm
Tito i Jovanka na torpednom čamcu u vožnji iz Šibenika prema Zatonu. Torpedni je Higgins 100%. Snimljeno 1966. godine.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Dreadnought on December 08, 2009, 06:36:53 pm
[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Dreadnought on January 06, 2010, 01:50:46 pm
[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: galeb on January 06, 2010, 02:41:27 pm
Zar to nije "motorna topovnjača" (prepravljeni Higgins) ?

lp,


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Dreadnought on January 06, 2010, 02:49:06 pm
Ju, naopako ..... Jes vala ...  :)

Turih je na pogrešno mesto, hvala galeb .... Izgleda da sam fulao topik ... mozak je izgleda još u leru

Sad ću da prebacim ovo na svoje mesto :D


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Dreadnought on January 06, 2010, 02:51:42 pm
Dakle kao što reče galeb ...  "Motorna topovnjača" MTOP (prepravljeni Higgins) ....

Ko radi taj i greši  :D


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Dreadnought on January 08, 2010, 08:56:41 pm
Evo još jedne snimljene istom prilikom ...

[attachment=1]Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: marinero on January 11, 2010, 09:51:18 pm
Prepravke TC tipa Higgins u MTOP su radjene u MTRZ "Sava Kovacevic" Tivat.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on January 11, 2010, 10:15:28 pm
Prepravke meniskusa strojara i nautičara koji su služili na njima rađene su na kirurgiji vojne bolnice Split


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Gazda on January 12, 2010, 01:03:08 am
Prepravke meniskusa strojara i nautičara koji su služili na njima rađene su na kirurgiji vojne bolnice Split
šta su tolko zajebani bili?


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: USS Nevada on January 16, 2010, 11:48:44 pm
moj je djed služijo na jednom takvom 58' mislim


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Рашо on February 05, 2010, 06:55:05 pm
Evo još jednog Higginsa... u brzoj brzini  ;)

[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Рашо on February 17, 2010, 06:01:15 pm
Dva "borbena čamca":

[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jantar on February 18, 2010, 08:57:39 pm
Na onom u pozadini (MTOP 169) sam proveo sest godina, i bilo mi je lepo, jer, tad sam bio mlad...


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Рашо on February 19, 2010, 04:06:14 pm
U teglju:

[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Рашо on February 21, 2010, 05:08:44 pm
I opet... Higginsi:

[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on March 07, 2010, 10:20:23 pm
Uz puste slike i malo teksta.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on March 07, 2010, 10:42:56 pm
Malo povećani scan posade. Možda se netko prepozna i napravi sliku za uspomenu.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on March 07, 2010, 10:52:33 pm
Sa Podgore. Domobrana s DTM-a  bojao se i NATO. Barem njegovo istočno krilo


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jadran2 on March 23, 2010, 07:07:04 pm
Dvije fotografije Higginsa snimljene 29.11.1945. u Dobriki - Sibenik.

[attachment=1]
[attachment=2]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: janezek67 on March 30, 2010, 09:00:36 am
Nešto zanimljivo kod ovih Yu Higinsa, da imaju torpedne cjevi.

Baš su amerikanci posle 1943 godine zamjenili cjevi za otvorenim tipom lansiranja torpeda. To su uradili iz dva razloga:
1. smanjena težina
2. kod lansiranja torpeda iz cjevi su se upotrebljavali neki piropatroni, pa se video bljesak.Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Plavnik on March 30, 2010, 01:54:41 pm
Janezek, nema ništa zanimljivo u tome da su Higinsi imali torpedne cijevi. Higinsi su bili u JRM torpedni čamci sa dvije torpedne cijevi. Koristili su torpedeo TR-53/4 koje se proizvodilo u Rijeci (tvornica Torpedo). JRM ih je u jednom periodu imala dosta puno, navodno oko 80 komada i koliko sam čuo bili su dosta eksponirani u vrijeme trščanske krize. Kasnije su ovi TČ rashodovani a dio ih je prenaoružan, skinute su TC i naoružani su topovima (Bofors) te su se tada zvali motorne topovnjače.  Znam da ih je bilo u Lori još 1975. i 1976. godine a možda i još koju godinu kasnije ali krajem 1979. više ih nije bilo.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Minolovac on March 30, 2010, 04:11:41 pm
Moj stari je između ostalog bio i na Higginsima, mislim na 174 negdje 1958/59 i pričao mi je da je bila (kao i obično) nekakva kriza, pa su se šepurili prema Trstu, zatim su se vratili u Pulu i prefarbali broj, napisali drugi i opet prema Trstu, da bi izgledalo da ih je više.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: galeb on March 30, 2010, 07:46:09 pm
"prefarbali broj, napisali drugi i opet prema Trstu, da bi izgledalo da ih je više"

 :D e, ta mi je dobra. 
 
        Može neko, da pojasni, šta, kad i zašto je bila "trščanska kriza", više puta čuo ali ne znam o čemu se radi (a još živim pored tršč. zaljeva) ?

lp,


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jadran2 on March 30, 2010, 08:13:51 pm
http://www.istrapedia.hr/hrv/1128/trscanska-kriza/istra-a-z/


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Minolovac on March 30, 2010, 08:55:36 pm
Bilo je tijeh kriza i kasnije. Kad god se zaoštrila situacija, oko Trsta je bilo gužve, jer je bio najbliži spoj istoka i zapada. Pričao mi je zastavnik sa razarača Split (na kojem je 1972 bila havarija u drugom kotlovskom)  da su negdje 1974 s jednim kotlom i jednom turbinom sa 24 čvora išli prema Trstu kad je zagužvalo.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: galeb on March 31, 2010, 08:48:37 pm
Bilo je tijeh kriza i kasnije. Kad god se zaoštrila situacija, oko Trsta je bilo gužve, jer je bio najbliži spoj istoka i zapada. Pričao mi je zastavnik sa razarača Split (na kojem je 1972 bila havarija u drugom kotlovskom)  da su negdje 1974 s jednim kotlom i jednom turbinom sa 24 čvora išli prema Trstu kad je zagužvalo.

Eh, pa da,  mogao sam se sjetit gužve oko cone A i B.  Jadran, hvala za link !

Jel su došli do Trščanskog zaljeva sa R-11 ??  Jel ikad bio ovaj brod ovde ?

(kako bih volio videt ovaj brod u živo, al kasno je, kad je bio ja ni znao nisam za njega, a bio sam u Puli dosta blizu, kad on tamo pod Muzilom)

lp,


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on April 01, 2010, 01:06:30 pm
Janezek, nema ništa zanimljivo u tome da su Higinsi imali torpedne cijevi. Higinsi su bili u JRM torpedni čamci sa dvije torpedne cijevi. Koristili su torpedeo TR-53/4 koje se proizvodilo u Rijeci (tvornica Torpedo). JRM ih je u jednom periodu imala dosta puno, navodno oko 80 komada i koliko sam čuo bili su dosta eksponirani u vrijeme trščanske krize. Kasnije su ovi TČ rashodovani a dio ih je prenaoružan, skinute su TC i naoružani su topovima (Bofors) te su se tada zvali motorne topovnjače.  Znam da ih je bilo u Lori još 1975. i 1976. godine a možda i još koju godinu kasnije ali krajem 1979. više ih nije bilo.

Plavnik, moram te ispravit. Higinsi su koristili torpeda cal. 450mm, torpeda 53/IV koje je proizvodila tvornica Torpedo u Rijeci bila su kalibra 533mm. Ko je proizvodio ona torpeda, bi trebalo malo istražiti, možda ista tvornica.
Duje


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on April 01, 2010, 01:12:00 pm
Bilo je tijeh kriza i kasnije. Kad god se zaoštrila situacija, oko Trsta je bilo gužve, jer je bio najbliži spoj istoka i zapada. Pričao mi je zastavnik sa razarača Split (na kojem je 1972 bila havarija u drugom kotlovskom)  da su negdje 1974 s jednim kotlom i jednom turbinom sa 24 čvora išli prema Trstu kad je zagužvalo.

Probleme oko zadnje "trščanske krize"   1974 godine sam opisao u prilogu o TČ tipa 211. (tu mislim na problem i smisao upotrebe novih TČ- mala dubina mora za lansiranje torpeda)
Duje


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on April 23, 2010, 04:15:40 pm
Higinsi na vezu.
Duje


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: lovac on April 23, 2010, 09:31:06 pm
Ljudi, da li neko zna kojim torpedima su higinsi bili naoružani??
Znam da se radi o torpedima manjeg kalibra, znači nije u pitanju 533mm, ali ništa više od toga. Pretpostavljam da se radi o torpedima zapadnog porekla, koji su dobijeni zajedno sa brodovima, ali ni jedan tehnički podatak o njima mi nije znan.
Mada, verujem kada bi neko znao tačan tip torpeda, ostalo bi se lako moglo naći na netu.
Ovo pitanje je već bilo postavljeno na forumu, ali odgovora nema.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: MOTORISTA on April 24, 2010, 07:23:34 am
Higinsi su originalno bili naoružani torpedima Mark 8 kalibra 533 mm, a od 1943 godine su korištena torpeda Mark 13 kalibra 570 mm, koja su koristila okvire na ne torpedne cevi. E sad, da li su kod nas ugrađivali torpedne cevi kalibra 457 mm, nije mi poznato. Možda neko ko je služio na njima zna bolje.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: milan55 on April 24, 2010, 12:43:31 pm
Koliko se ja sjecam 1974 nije bila nikakva Trscanska kriza nego veliki NATO manevri u Jadranu naziva "Dark imagine"-Mracna predstava a vecina manevra se odvijala u Sjevernom Jadranu pa otuda mozda utisak da je bila kriza.Tadasnja JNA je mobilizirala dosta vojske i podigla bojevnu gotovost.Bio sam osobno na R-11 Split-u kada je bio usidren na ulazu u losinjsku luku.Bio sam u civilnom odijelu pa su me cudno gledali mornar i starijesine ali sm bio u pratnji tadasnjeg komadanta losinjskog uporista koji je komadantu broda objasnio da sam pitomac TVA Kov JNA u Zagrebu i na raspustu doma.Svi su bili pod uzbunom sa sljemovima na boforsima i malokalibarskim topovima jer su nam pricali o prilicno agresivnom ponasanju talijanskih turistickih jedrilica te su ih cesto tjerali podalje od broda...
Bilo mi je drago kada sam na R-11 vidio jednog mog skolskog vrsnjaka sa Losinja tako blizu doma a nije smio napustiti brod pa sam ako nista prenio pozdrave obitalji i da je O.K.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: leut on April 26, 2010, 11:22:10 am
Ljudi, da li neko zna kojim torpedima su higinsi bili naoružani??
Znam da se radi o torpedima manjeg kalibra, znači nije u pitanju 533mm, ali ništa više od toga. Pretpostavljam da se radi o torpedima zapadnog porekla, koji su dobijeni zajedno sa brodovima, ali ni jedan tehnički podatak o njima mi nije znan.
Mada, verujem kada bi neko znao tačan tip torpeda, ostalo bi se lako moglo naći na netu.
Ovo pitanje je već bilo postavljeno na forumu, ali odgovora nema.
Higinsi su originalno bili naoružani torpedima Mark 8 kalibra 533 mm, a od 1943 godine su korištena torpeda Mark 13 kalibra 570 mm, koja su koristila okvire na ne torpedne cevi. E sad, da li su kod nas ugrađivali torpedne cevi kalibra 457 mm, nije mi poznato. Možda neko ko je služio na njima zna bolje.

U temi torpedo TR53/IV JUGOSLOVENSKO (http://www.paluba.info/smf/brodska-oruzja-i-sistemi/torpedo-tr53iv-jugoslovensko/) naš Duje je objavio dvije fotografije na kojima se vidi torpedo 450 mm sa Higginsa. Nadam se da će bit od pomoći.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jantar on April 26, 2010, 02:10:47 pm
Torpedni camci tipa Higgins u JRM su bili naoruzani sa torpedima TR 45 450 mm!


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: milan55 on April 28, 2010, 04:25:44 pm
Da li so ta ista torpeda koja su kratko koristena na zrakoplovima de Havilland mosquito, vidi link sto sam postirao sa pitanjem.da li je to isto torpedo?Nesto vise o njemu...
http://www.paluba.info/smf/ratne-mornarice-na-prostoru-jugoslavija/torperdo-tr45/


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on April 28, 2010, 07:43:57 pm
Kao što sam več napisao, nebi mogao tvrditi, da su to ista torpeda. Raspitati se moram. No, ubjeđen sam, da zbog broja Higinsa i broja torpednih cijevi na njima, da su torpeda radili u Rijeci. Ne vjerujam, da je onda Jugoslavija kopovala taj tip torpeda
Duje


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: milan55 on April 29, 2010, 04:32:40 pm
U vezi higginsa jos jedno pitanje.No moram dati malo uvoda u pitanje da bi razumjeli sto pitam?
Elem, torpedni camci su imali svoj uspon u WWI, npr. akcija MAS15 na St.Istvana i polako gube na znacaju krajem WWII sa masovnijom upotrebom radara gdje se efekat iznenadjenja kod napada nocu ili sakriveni iza otoka ili u tjesnacima i morskim prolazima gdje su cesto cekali sa ugasenim motorima npr. na Filipinima itd..Kod jednog takvog sacekivanja je i Kenedy-ev PT-109 presijecen na pola od japanskog razaraca ili krstarice.
Do pojave radara koristilo se  iznenadjenje i  nije mi jasno zasto su se odlucili kasnije za upotrebu torpednih cijevi na komprimirani zrak ili piro-patrone kada to radi buku a napustio se sistem spustanja torpeda sa strane kao kod MAS15 ili polaganja po tracnicama  kao kod prvih nasih camaca Uskok i Cetnik.Ako se vecina napada izvodila nocu onda sa malih udaljenosti obicno sacekivanjem nije mi jasno koju prednos ima cijev za lansiranje torpeda nad druge dvije vrste polaganja torpeda u vodu???Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: korcula on May 16, 2010, 06:04:57 pm
Janezek, nema ništa zanimljivo u tome da su Higinsi imali torpedne cijevi. Higinsi su bili u JRM torpedni čamci sa dvije torpedne cijevi. Koristili su torpedeo TR-53/4 koje se proizvodilo u Rijeci (tvornica Torpedo). JRM ih je u jednom periodu imala dosta puno, navodno oko 80 komada i koliko sam čuo bili su dosta eksponirani u vrijeme trščanske krize. Kasnije su ovi TČ rashodovani a dio ih je prenaoružan, skinute su TC i naoružani su topovima (Bofors) te su se tada zvali motorne topovnjače.  Znam da ih je bilo u Lori još 1975. i 1976. godine a možda i još koju godinu kasnije ali krajem 1979. više ih nije bilo.
pozdrav!prvi put pisem na ovom forumu.inace sam iz korcule-mjesta s najvecom brodogradjevnom tradicijom na nasem dijelu jadrana.sto se tice ovih torpednih camaca u korculi ih je do 1955.godine izgradjeno cak 121,a osim toga 1963.izgradjen je i jedan dosta veci patrolni camac oznake "512" za potrebe mornarice...


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on May 16, 2010, 07:00:03 pm
Jel se doznalo tko je napravio veliku vatromet u brodogradilištu gdje su pravljeni TČ?


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: korcula on May 18, 2010, 12:26:40 am
pripadam dosta mlađoj generaciji tako da neznan sve priče, ali znam da je u svakom slučaju požar bio namjerno izazvan...


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on May 18, 2010, 06:53:31 pm
Moja generacija se sjeća ovakvih proslava. Motorna topovnjača i Jadran u Podgori.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on June 03, 2010, 09:10:50 pm
Tako je pisao Front 1982.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on June 03, 2010, 09:40:35 pm
Mislim da je ova dobra. Nije loša za maketare.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on June 03, 2010, 09:50:49 pm
Morske lastavice


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on June 04, 2010, 11:33:31 am
Scan iz starog Fronta, možda čak iz 1971. godine.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on June 04, 2010, 11:38:06 am
Još jedna iz Fronta


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on June 04, 2010, 11:44:32 am
Što piše Front u rubrici Enciklopedija naoružanja.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ML on June 05, 2010, 06:59:33 pm
Bofors 40 na Higinsu, naravno bez municije, ali obično se ubacivala vježbovna, svaki top je imao dva redenika.[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on June 05, 2010, 07:05:38 pm
Lipa slika i dobro poznata. Uvik mi je drago viditi ovako životne scene na palubi.
Poruka moderatorima. Ne brišite moje postove, naljutiću se i iskrcati s palube. Nikad se više neću na nju ukrcati.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on June 05, 2010, 08:12:42 pm
MTOP 160 u punoj brzini. Novinar navodi 100  km na sat. Lipa brzina.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on June 05, 2010, 08:14:20 pm
Još jedna.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ML on June 05, 2010, 08:20:42 pm
Novinari ko novinari lažu, to ispada da je vozio 55čv, a to nije mogao ni u snovima.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on June 05, 2010, 09:18:18 pm
Kad smo već kod Boforsa evo jednog Browninga 7,62 montiranog na njemu.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on June 05, 2010, 10:10:19 pm
Dubinska bomba po krmi.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ML on June 06, 2010, 07:46:08 am
Borbena grupa topovnjača u vožnji.[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on June 06, 2010, 10:12:38 am
MTOP u vožnji


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on June 06, 2010, 10:17:34 am
na mostu.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: kumbor on June 06, 2010, 10:57:42 am
Tražim potvrdu, odricanje ili komentar informacije koju sam davno pročitao da su YU Higginsi bili teži od američkih jer je, navodno, više korišćena bukva i hrastovina umesto mahagonija, kao i da su zbog materijala i tehnologije gradnje bili sporiji. U našim izvorima se pominje 36čv max., dok je puna brzina u opterećenom stanju američkih Higginsa bila 37,5, a maksimalna negde preko 40čv. Čamci proizvodnje ELCO bili su brži, ali osetljiviji i manje trajni.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on June 06, 2010, 11:02:27 am
Ovi korčulanski su građeni od hrastovine i borovine. Bili su čvršći, teži i nešto sporiji. Za bukvu prvi put čujem.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Minolovac on June 07, 2010, 05:22:06 pm
Nije mahagonij toliko lakši da bi utjecao na performanse. Prije je to krađa (zatajivanje podataka) u JRM. Niti dan danas neznamo maksimalne brzine većine brodova. Kad sam u školi pitao profesora da li raketa P15 sa raketnih čamaca ima kumulativni učinak, nije znao što bi rekao, pa je bilo-više me ne pitaj, strogo poverljivo ;D


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Dreadnought on June 08, 2010, 04:44:01 pm
Sveže nabavljena u nedelju na berzi ... jedna od lepših fotografija u mojoj kolekciji  :)


[attachment=1]
Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: pvanja on June 09, 2010, 02:12:22 pm
Kakva je bila zvanicna namena MTOP tj kakva im je uloga bila namenjena?


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Рашо on June 09, 2010, 02:40:16 pm
Izviđanje, osiguranje većih brodova i konvoja, uništavanje neprijateljskih manjih brodova, polaganje mina, prevoženje diverzantskih grupa...


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on June 19, 2010, 10:46:18 pm
119 u vožnji


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on June 19, 2010, 10:53:45 pm
MTOP na Podgori 72.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: trpe grozni on September 28, 2010, 10:56:29 pm
Posto sam naucio lekciju na tezi nacin (tako ti je kada ne pitam pametnije  :zid :zid), evo ovde higinse kao topovnjace.

[attachment=1]
[attachment=2]

A evo ga i u orginalnoj izvedbi kao TC.

[attachment=3]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: kilezr on October 02, 2010, 10:00:17 pm
 Možda su i bile postovane slike ali mislim da su ok i mogu da prođu ponovo.[attachment=1][attachment=2][attachment=3]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: kilezr on October 02, 2010, 10:03:33 pm
I još par.[attachment=1][attachment=2]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on October 05, 2010, 08:17:42 pm
Brod koji se otrgnuo iz teglja i završio na Malti.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on October 06, 2010, 04:30:06 pm
Ovo je čisto groblje.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: buva on October 06, 2010, 07:02:22 pm
Di je ovo groblje ?
A di je Malta na slici, di je Zajc ?


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on October 06, 2010, 07:07:05 pm
Di je groblje? To je vojna tajna. Možda ti se neko izlane. Nije ona Malta na koju misliš, već prava Malta.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on October 09, 2010, 03:09:57 pm
Slabo se vidi, ali sam uvjeren da je brojka 180. Tajna lokacija. Što bi sad zeleni ekolozi rekli na ovakve postupke?


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jantar on October 10, 2010, 11:00:51 pm
Brodarski, ovo je trup MTOP 168. Nije postojao HIGGINS broj 180!


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on October 11, 2010, 12:08:43 pm
Jantare zahvaljujem na ispravci. Imaš pravo što se tiče ovog broja. Jedan Higgins je ipak nekim čudom ostao živ i trenutno je vezan ispod autobusnog kolodvora. Žurim napraviti par slika dok  još nije otplovio. Radi se o ex TČ 172 napravljenom u Ivan Cetinić Korčula 1946. Ovo 1946. mi izgleda nekako prerano.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jantar on October 11, 2010, 11:02:34 pm
Brodarski, nema problema. Higginsa je u JRM bilo, sto torpednih, sto MTOP od broja 111 do broja 174. Ustvari, MTOP su rekonstruisani TC.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Deligrad on October 12, 2010, 12:54:43 am
Da neke stvari skinemo sa dnevnog reda
PO ZVANIČNOJ FLOTNOJ LISTI STANJE SA HIGINSIMA JE SLEDEĆE
TČ 101 do TČ 107 originalni Higinsi
TČ 108 do TČ 179 Higinsi građeni u FNRJ, prvi upisan u flotnu listu 1949. godine
U periodu 1963 do 1965. godine prerađeno je 18 u topovnjače i to
TČ 128, 132, 146, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 162, 164, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 174
Egiptu su 1955. godine predati TČ 173, 175 - 179
Etiopiji su 1961. godine predati TČ 134 i 135
Kambodži su 1963. godine predati TČ 110 i 138
Originalni Higinski su izbrisani iz flotne liste 1962 - 1965 a naši Higinsi 1962 - 1972.Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on October 12, 2010, 03:10:22 pm
Hvala na objašnjenju Deligrad.
Dva mala sačuvana detalja s današnjeg Manona.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: kilezr on October 25, 2010, 06:17:11 pm

  Evo 1962 .godine koliko ih je bilo.[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: momo PT61 on October 25, 2010, 08:58:58 pm
[attachment=1]
Kad je objavljen ovaj clanak, ovi TC su vec bili rashodovani-ali-radila je samocenzura,pa je i podatak za najvecu brzinu "znatno vise od 30 cv".Bila su to zanimljiva vremena,kao i podatak o 102 takvih TC u JRM....


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: momo PT61 on October 29, 2010, 08:35:19 pm
Zanimljivu matematiku koristi autor teksta.On pise da na Mediteranu u flotama RM ima oko 230 torpednih camaca,a da polovinu,odnosno 102 ih ima JRM(podaci su korisceni iz Jane,s  fighting ships) sa komentarom,odnosno citatom iz vojnopomorskim krugovima italianske RM-"Nemamo dovolno prostora za odbranu od napada podmornica i torpednih camaca koji stotinama mogu krenuti s jugoslovenske obale".Inace clanak je iz doba 1968/69 godine.
[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ML on November 01, 2010, 06:18:35 pm
[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: švercer011 on November 16, 2010, 12:27:42 am


http://www.youtube.com/watch?v=Z7osyu4HtrM

http://www.youtube.com/watch?v=B0yIJC0m9-4


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: trpe grozni on February 01, 2011, 09:34:35 pm
[attachment=1]

[attachment=2]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: marinero on February 07, 2011, 01:10:37 pm
Ovo sam sasvim slucajno nasao na nekom ruskom sajtu.....


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on February 08, 2011, 05:58:45 pm
Ovo sam sasvim slucajno nasao na nekom ruskom sajtu.....
Izgleda, da prevoze desant. Mora biti sa neke vježbe (možda Podgora?!)


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: leut on March 20, 2011, 04:43:16 pm
Iz fundusa Hrvatskog pomorskog muzeja u Splitu - MTOP-164.

[attachment=1]

Malo "nezgrapna" slika, al neka je tu.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jantar on March 20, 2011, 11:44:40 pm
Rekoh ja : Ko nije bio na Higginsima, kao da nije ni bio u Mornarici![attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: lovac on March 25, 2011, 07:03:31 pm
Originalni Higinski su izbrisani iz flotne liste 1962 - 1965 a naši Higinsi 1962 - 1972.

Deligrad, ja sam došao u Split 1974. godine, u septembru, a uveren sam da je u Lori još bilo higinsa. Doduše ne sa torpednim cevima, već u varijanti motornih topovnjača, tako da nešto ne štima o ovoj gornjoj konstataciji ... Imaš li možda neko dodatno objašnjenje? 


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on March 25, 2011, 08:16:53 pm
Originalni Higinski su izbrisani iz flotne liste 1962 - 1965 a naši Higinsi 1962 - 1972.

Deligrad, ja sam došao u Split 1974. godine, u septembru, a uveren sam da je u Lori još bilo higinsa. Doduše ne sa torpednim cevima, već u varijanti motornih topovnjača, tako da nešto ne štima o ovoj gornjoj konstataciji ... Imaš li možda neko dodatno objašnjenje? 


Koliko se ja sječam, su bili Higinsi još i 1976 (naravno kao topovnače) i vozili su. Bili su vezani na južnom dijelu veza, gdje su se vezali TČ (četverovez). Na navoz su se izvlačili u Lori (navoz teh. radionice). Znači, svakako su bili u upotrebi još 1974, kako kaže Lovac.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Deligrad on March 25, 2011, 08:44:15 pm
Ništa nije sporno poslednji Higins u verziji TČ je brisan iz flotne liste 1972. godine a kao MTOP 1976. godine.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: kpecotic on April 09, 2011, 06:30:46 pm
Štovani "DELIGRAD",

napisali ste:

Da neke stvari skinemo sa dnevnog reda
PO ZVANIČNOJ FLOTNOJ LISTI STANJE SA HIGINSIMA JE SLEDEĆE
TČ 101 do TČ 107 originalni Higinsi
TČ 108 do TČ 179 Higinsi građeni u FNRJ, prvi upisan u flotnu listu 1949. godine
U periodu 1963 do 1965. godine prerađeno je 18 u topovnjače i to
TČ 128, 132, 146, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 162, 164, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 174
Egiptu su 1955. godine predati TČ 173, 175 - 179
Etiopiji su 1961. godine predati TČ 134 i 135
Kambodži su 1963. godine predati TČ 110 i 138
Originalni Higinski su izbrisani iz flotne liste 1962 - 1965 a naši Higinsi 1962 - 1972.


        Komentirao bih Vašu poslijednju rečenicu "Originalni Higinski su izbrisani iz flotne liste 1962 - 1965 a naši Higinsi 1962 - 1972." Radi povijesti JRM ova tvrdnja naprosto nije točna.

        1976.godine krajem sedmog mjeseca osobno sam sa MTOP-160 prevozio druga Tita i Moamer El Gadafija na relaciji Kraljevica-Rijeka (na brod Galeb koji je tu bio usidren). U mojoj pratnji bila je MTOP-146 pod privremenom komandom proučnika bojnog broda DROPULIĆ, Ante, JOSIP. Početkom osmog mjeseca iste godine prevezao sam sa MTOP-160 admirala PURIŠIĆA zbog pogoršanja njegova zdravstvenog stanja na relaciji Milna (Brač) - Split. Da skratim, poslijednji "Higins" izbrisan je iz Flotne liste početkom 1977.godine.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: momo PT61 on April 09, 2011, 10:56:46 pm
Neznam kada su izbrisani sa liste,ali sam u1976 u Lori stalno vidjao par TOP,a dali su jos plovili,ne secam se,a vec se ocekivla prva RTOP


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Deligrad on April 09, 2011, 11:46:11 pm
Poštovani gospodine Pecotiću ja sam u jednom od sledećih postova precizirao moju tvrdnju sa podatkom da su MTOP izbrisane iz flotne liste do kraja 1976. godine. I ostajem pri toj tvrdnji da su zvanično sve MTOP brisane iz flotne liste do novembra 1976. godine što nikako ne znači da neka MTOP nije plovila i još neki mesec duže.
Papirološki poslednja MTOP je brisana iz flotne liste negde oko 20. novembra 1976. godine naći ću tačan datum samo treba da nađem negde fotokopiju godišnjeg izveštaja za RM za 1976. godinu.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: MOTORISTA on April 10, 2011, 12:12:35 am
"Naši" Higinsi, dok su još uvek bili u sastavu USN.

[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: kontraAdmiral1 on April 10, 2011, 01:43:46 am
A i ovo smo cesto radili. Ovo je strana (Ruska) vojna delegacija u prevozu od Kumbora do Tivta.Malo s povijesne distance: Mislim da na fotografiji sa str. 3. ovoga topica (objavljenoj 22/8/2009.) nije rusko nego istočnonjemačko izaslanstvo.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: TNT024 on April 10, 2011, 02:13:55 am
Nisam primetio da ima i ovih podataka, pa ako nekog zanima. Ako je višak, slobodno uklonite.
Higginsi u JRM
(Motor torpedo boat of the Higgins 78' class)


USNPorinutZavršenPrimljenU službi doHMJRM
USS PT 20130.06.1942.03.10.1942.20.01.1943.1944.MGB 18108.1945.TČ 10x
USS PT 20408.07.1942.08.10.1942.23.01.1943.1944.MGB 18208.1945.TČ 10x
USS PT 20713.07.1942.16.10.1942.02.02.1943.1944.MGB 18308.1945.TČ 10x
USS PT 20816.07.1942.22.10.1942.10.02.1943.1944.MGB 18408.1945.TČ 10x
USS PT 20920.07.1942.24.10.1942.09.02.1943.1944.MGB 18508.1945.TČ 10x
USS PT 211xx.xx.1942.xx.xx.1942.11.02.1943.1944.MGB 18608.1945.TČ 10x
USS PT 21314.08.1942.06.12.1942.12.02.1943.1944.MGB 18708.1945.TČ 10x
USS PT 21703.09.1942.16.01.1943.11.03.1943.1944.MGB 18808.1945.TČ 10x


 


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: minimugic on April 15, 2011, 11:23:57 am
Pozdravljam sve na ovom odličnom forumu-sajtu...evo sam vidio raspravu o Higinsima pa se evo pridružujem sa dvije slike makete koja me "budi" svako jutro na kojoj je bio od moje supruge djed, p.puk. Gandi Spasojević...možda ga netko zna... :police:


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: KapoST on April 15, 2011, 04:50:02 pm
lipa maketa, a bogami i ono u pozadini...PRC-ovka.....hehehee Jedino sta mi se ne sviđa na ovoj slici je to sta Higgins ima Vrvatsku zastavu, sta ne odgovara povjesti....POVIJEST NEVALJA ISPRAVLJATI....ona je takva kakva je, i mislim da ovaj Higgins sa slike treba imati Jugoslavensku zastavu..... :marinero


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: pacman69 on April 15, 2011, 10:28:34 pm
Slažem se u potpunosti. :rtfm


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: minimugic on April 15, 2011, 10:55:37 pm
...da je moja maketa sigurno bi ostavio sve po originalu...ali eto...slažem se i ja sa vama... :angel:
Ako tko zna što se dogodilo sa "Velikim bratom 153" volio bih da nam kaže ovdje  ;)


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jantar on April 16, 2011, 12:13:21 am
TC 153 je bio u JRM i isticao je Vojnopomorsku zastavu, sve ostalo je anahronicno. Sama maketa je zanimljiva, samo Higginsi su na pramcu imali grlo-zdrelo, kroz koje je ispustan konop za vez, a na njemu je bilo pramcano koplje. I, brojke su bile malo "mrsavije".


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: pacman69 on April 16, 2011, 12:01:00 pm
Zanimljiv podatak o pramčanom dijelu Higgins-a. Bi li se mogao ilustrirati kojom fotografijom iz albuma?  ;D
Mislim i za nas balavije koji vole raditi makete kad već morske soli nisu okusili :angel:


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: minimugic on April 16, 2011, 12:55:37 pm
Koliko sam iz djedine priče razumio on je ovu maketu dobio prilikom umirovljenja 1987g iz Lore tako da mi je malo čudno to što su ispustili neke detalje prilikom njene izrade...u svakom slučaju sutra sam na objedu kod njega pa ču da ga malo preispitam o radu na Higginsima i o samoj maketi, naravno... ;D


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: KapoST on April 16, 2011, 02:20:17 pm
Deda je zakon....... :marinero


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jadran2 on April 20, 2011, 10:41:34 pm
kvaliteta fotografije nije nekakva, ali neka se nadje na ovom mjestu - TC 116
[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on May 13, 2011, 10:56:06 am
Proslava Dane JRM 1952. godine, Split


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on May 13, 2011, 10:58:08 am
vježba PNHBO na Higinsima.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on May 13, 2011, 10:59:48 am
Prevoz desanta na "Podgora 72"


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on May 13, 2011, 11:02:56 am
Ova je več bila, ali da se podsjetimo, krcanje torpeda u Lori. U pozadini Kozjak, "kave još nema"!!!


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: momo PT61 on May 15, 2011, 03:53:35 pm
Prevoz desanta na "Podgora 72"
TC ili MTOP?


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on May 15, 2011, 04:16:56 pm
Prevoz desanta na "Podgora 72"
TC ili MTOP?
MTOP


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on May 19, 2011, 06:34:40 pm
Higins 101


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jantar on May 21, 2011, 12:52:33 pm
MTOP nisu imale torpedne cevi, pa nisu ni mogle krcati torpeda.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on May 21, 2011, 08:59:03 pm
Iskrcavane desanta na neizgrađenu obalu. "Podgora 72"


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on May 21, 2011, 09:00:56 pm
TOP-146, noslilac zlatnog "N"


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: momo PT61 on May 22, 2011, 02:48:50 pm
TOP-146, noslilac zlatnog "N"
Zlatno N,jel to bilo 3 godine N uzastopce?Svaka cast!Mislim,koliko se secam,drugo N uzastopce je znacilo liniju ispod N=N_


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on May 22, 2011, 03:29:12 pm
Neka me netko ispravi, ako griješim. Poslije dobivanja 3 x N, brod je trajno nosio to slovo.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Bozo13 on May 24, 2011, 05:28:55 pm
N kao najbolji ili?

LPB


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: kanader41 on May 25, 2011, 09:28:22 pm
[attachment=1]Izvor:Vojna enciklopedija,Beograd,1971.god


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on May 25, 2011, 09:31:45 pm
N kao najbolji ili?

LPB

Da kao najbolji brod u jedinici tokom godine.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: kanader41 on May 25, 2011, 09:45:40 pm
[attachment=1][attachment=2]Izvor:Vojna enciklopedija,Beograd 1971.god[attachment=3]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Bozo13 on May 26, 2011, 12:53:14 pm
Da kao najbolji brod u jedinici tokom godine.

Hvala
LPB


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: marinero on May 26, 2011, 03:13:15 pm
Jedno lijepo svjedocanstvo iz prve ruke o vanrednom dogadjaju na higinsima u Boki. Napisao penzionisani MT potpukovnik Milan Djuran iz Splita.

"                          POŽAR NA TORPEDNOM ČAMCU /TČ 158/ NA SIDRIŠTU
                                                        U KOTORSKOJ LUCI


Bilo je to 26. juna 1957. godine naveče oko 22 sata. U kotorskom zalivu je vladala tišina, poslije toplog sunčanog dana. Tada su kotorani izlazili iz svojih kuća i stanova na šetnju obalom i parkovima kod hotela Slavije i našeg sidrišta uz spomenik poginulim u NOB-u. Šetnje su trajala duže u noć dok se ljudi ne bi malo rashladili od vrućine koja je preko dana vladala u kotorskom „kotlu“
Nije tada bilo automobila, ni motora. Na obali je bio parkirano samo jedno auto bojadisano žutom bojom, nešto tipa kombi ili auto prve pomoći na kojem je pisalo: POKLON DJECI BOKE KOTORSKE OD BOKEZA IZ KALIFORNIJE. Ni danas ne znam čemu je služio, čini mi se ničemu, ali je imao svoje mjesto na tadašnjem parkiralištu ispred kafane DOJMI na obali. Imali su kotorani i dva tri autobusa koji su saobraćali u jutro i popodne prema Tivtu, H. Novom i Titogradu. Oni su funkcionisali u okviru preduzeća AUTO BOKA, a mi smo ga podrugljivo zvali Auto bruka.
Kao svugdje i uvijek, ovdje je mladost prednjačila u živosti, priči pa i u pjesmi na pojedinim tačkama šetališta.
Naš vez je bio praktično u parku kojeg smo mi održavali i brinuli se o redu u njemu. On nije bio zatvoren, svak je mogao doći tamo. Tako je on naveče bio pun šetača u najneposrednijoj blizini naših brodova. Oni su iz grada sa obale i mola prelazili most na rječici Škurdi, dolazili u park i desnu obalu rječice prema tadašnjoj gimnaziji i kvartu Tabačina.
Toga 26. juna 1957. godine naša jedinica 9. odred torpednih čamaca bio je kompletan vezan na ovom sidrištu. Pripremali smo se za vježbu torpednih gađanja na poligonu Bar, pa smo bili bojevo spremni sa kompletom municije i torpeda.
Naš komandant kapeatn korvete Batrić Vukić je komandatima brodova dao odobrenje da sa brodova na veče puste malo više ljudi na izlaz. Nije to bio neki poseban izlaz, Kotor je malo mjesto sve je to bilo u prečniku 300 metara, ali eto da nisu na brodu i da mogu to veče biti sa familijama i na šetnji po gradu.
Ja sam bio dežurna smjena, nisam išao u grad, ostao sam na brodu TČ 158 tipa „Higgins“ Bili su to manji brodovi drvene konstrukcije, američke proizvodnje, koje smo mi po njihovoj licenci gradili na Korčuli u brodogradilištu „Ivan Cetinić“ Sa ovim i ovakvim brodovima su amerikanci pravili čuda u borbi sa Japancima na Tihom oceanu tokom Drugog sv. rata. Bili su naročito pogodni za rat u uskim morima, među otočnom području i razuđenim obalama. Taman se to poklopilo i sa tadašnjom jugoslavenskom koncepcijom odbrane obale i otoka, pa je za naše potrebe izgrađeno oko 100 ovakvih brodova. Osnovno naoružanje im je bilo torpedo, a za protiv - vazdušnu odbranu su imali jedan top od 40 mm „Bofors“ i 2 protiv - avionska mitraljeza tipa „Broving“ 12,7 mm.
Za pogon su imali tri brodska motora tipa „Packard“ od po 3000 konjskih snaga, sa čim su postizali brzinu i do 40 čvorova. Najveći problem je bio što su ovi motori za pogom koristili stotinu oktanski avio benzin, to je više od bilo kojeg današnjeg supera. Nisu bili ekonomični, ali su zato bili zapaljivi, mi smo praktično sa sedam tona benzina na brodu boravili jašući na toliko baruta. Protiv požarni sistem je za to vrijeme bio izveden do savršenstva. Nije se  smjelo pušiti i koristiti otvorenu vatru. Brod nije imao svoju kuhinju, bogami i WC samo imali za krajnju nuždu u vožnji. Boraveći u luci služili smo se drugim brodovima za sve potrebe. Imali smo brod bazu PO-53.
Najveći je problem bio česta promjena posade. Taman se uigra u svemu jedan broj mornara, a ono dođu drugi, pa onda iz početka. Pored osnovne stručne obuke protivpožarme mjere i borba protiv prodora vode, bile su stalna briga svih starešina posebno nas mašinskog osoblja.
Osnovni izvor električne energije za potrebe rasvjete i radio stanica na brodu bilo je nekoliko olovnih akumulatora kapaciteta 120 ampersati, koje je trebalo uredno održavati i stručno puniti. I od njih je moglo doći do zapaljenja, ako se uredno ne ventiliraju. Oni pri kraju punjenja burnije ispustaju sumpor dioksid /SO2/, koji je praskav i zapaljiv. Te na kraju izvor opasnosti po brod i ljude. Punjenje akumulatora se izvodilo sa dva pomoćna takođe benzinska motora za pogon generatora, bili su to: četverocilindrični „Capitol“ i jednocilindrčni „Korp“
  Toga dana pustio sam dežurnog mornara da odmara i sam preuzeo kontrolu rada pomoćnog motora Korp i punjenja akumulatora, misleći da je tako sigurnije, kad već brod na sebi ima municiju i torpeda. Imali smo na brodu po cijeloj dužini raširene sunčane šatore koje toga dana na veče nismo skupljali. Naredio sam da se veliki poklopac mašinskog prostora podigne kako bi ventilacija bila prirodna i potpuna.
Oko 22 sata, kada su park i obala bili puni šetača i svi bezbrižno gledali u naše osvetljene palube, moj Korp je počeo da janjava, smanjivao mu se broj okretaja i djelovao je kao preopterećen. Brzo sam ga rasteretio, ali je on i dalje kašljao i mučio se. Odjednom je preko rasplinjača povratio dim i plamen. Gotovo je vidim, požar. Kroz glavu mi prolazi hiljadu misli. Znao sam to i druge učio da su zapaljive benzinske pare ravne eksploziji trotila. Vatra se munjevito širila. Ja sam radio sve što sam znao i što je trebalo. Od aktiviranja centralne stanice punjene sa CO2, do upotrebe svih drugih raspoloživih aparata. Svaki sekund mi izgledao godina. Primetio sam da postižem uspjeh, ali u jednom ćošku se vatra ne da ugasiti. Tada sam se munjevito sjetio da treba zatvoriti ventil od goriva. To sam učinio, ali sam i ruku izgorio.
Šta se na tome brodu i susjednim brodovima u međuvremeno dešavalo ja nisam mogao vidjeti, ali su mi poslije pričali. Kad je izbio požar, buktinja je djelovala stravično. Sreća je bila da sam naredio prethodno dizanje mašinskog poklopca pa sam tako isključio eksploziju i njegovo odbacvanje, kao što se to dešavalo u nekoliko slučajeva drugim posadama u Mornarici.
Nastala je panika među posadom, svi su bezglavo pojurili na obalu, niko ih nije mogao obuzdati. U straha su velike oči. Kad je građanstvo vidilo da posade bježe sa brodova, nastao je stanpedo, kažu da je mostić na Škurdi zaglavio i da su jedni preko drugih gazili bježeći.
Meni je već na kraju kad sam skoro lokalizirao požar dotrčao u pomoć moj mornar motorista Lino Beatović istrijanac iz Labina. Upalšen i u totalnom mraku zgrabio je jedan ručni vatrogasni aparat punjen sa CO2, koji kod upotrebe postiže temperaturu -42 stepena Celzusa. Bacio ga aktiviranog na vatru, uz put me pogodio u glavu aparatom i mlazom ugljen dioksida. Još pri svijesti sam dokusurio požar  jednim aparatom i poslije se ničeg ne sjećam. Vidjevši da je požar okončan neke su starešine i mornari dotrčali do mene, digli me iz mašinskog prostora i prenijeli u gradsku bolnicu Kotor. Poslije tretmana detoksikacije, probudio sam se 28. juna negdje oko 0830 sati.
Lekar mi je rekao da je sve dobro i da se ne brinem. Imao sam opekotine po rukama i licu, izgorala mi je kosa i zatrovao sam se sa produktima izgaranja benzina. O posledicama požara nisam znao ništa. Ja sam imao dojam da je sve izgoralo. Očekivao sam istragu i vojni sud.
Kad se u moju sobu pojavio komandant Vukić Batrić, Zvonko Kostić /kasnije Titov ađutant/i još desetak oficira i podoficira, a još više ih je bilo na hodniku, ja sam pretrnuo. Mislio sam ovo je saslušavanje.
Vukić, Kostić i svi ostali su sa suzama u očima prilazili mojoj postelji i čestitali mi kako je to znao Vukić Bajo reći na junaštvu, a ostali na požrtvovanju u borbi sa požarom. Tada su mi rekli da sam za nepuna tri minuta ugasio požar, spasio naš i druge brodove, posade, građanstvo i grad. Materijalna šteta je bila skroz neznatna. Samo je malo boja broske oplate pocrnila kod motora. Ocenjeno da sam više nego stručno i prisebno radio. Ispričali su mi velik broj šala i pojedinačnih zapažanja kako se ko snalazio i reagovao. Opisivali su bježanje pojedinaca i građana Kotora. Vukić mi je ispričao, kako je Zvonko Kostić iz kreveta iskočio i onako u gaćama dotrčao na sidrište. Šali i smijehu nije bilo kraja. Dežurni lekar dr. Subota i sestre se nisu mogli načuditi.
Poslije određenog vremena postrojili su se kod mog kreveta, Vukić je rekao Kostiću da pročita Naredbu, kojom mi komanda odaje posebno priznanje ističući masu pokazanih vrlina za koje nikad nisam mogao ni pomosiliti da bi neko izrekao na moj račun. Pohvaljen sam, nagrađen i predložen za odlikovanje.
U naknadnom govoru je Vukić rekao da se u ratu za sličan podvig dobivao orden narodnog heroja, ali kako se radi o mirnodopskom vremenu, on će biti zadovoljan ako se usvoji predlog da dobijem Orden za hrabrost. Ja sam na kraju dobio Medalju za vojničke vrline. Drugovi u kancelariji ordena su tako odlučili u Generl štabu. Ja sam bio sretan da sam ostao živ, da nije bilo materijalnih i ljudskih žrtava. Posledice sam sanirao sem ožiljaka na licu. Nisam nikad imao komplekse zbog toga. Bilo mi je malo žao ali bez ikakvih traoma što se nikogovići moja dva dobra poznanika admirali Jovan Popović i Mile Kandić nisu ponijeli u duhu Zakona koji je bio na snazi kad sam penzionisan. Prema jednoj od tačaka bilo je regulisano: Oficir čina potpukovnika, prilikom penzionisanja ima pravo unapređenja u čin pukovnika, ako je tokom službe izložio opasnosti svoj život u spašavanju vojne imovine. Ja sam očito bio taj i to su znali svi. Bili su u situaciji da odlučuju, odlučili su negativno. To mi je iz Beograda javio stari drugar admiral Čulić Vjekoslav.
Obojica su završili neslavno, danas žive u H. Novom kao Vukovi samotnjaci. Ja sam sa sobom zadovoljan i karijerom u cjelini. Bez ičije potpore razvijao sam se od mornara do potpukovnika i ponosan sam na to.
O mojoj borbi sa požarom pisano je dosta. Do danas je sačuvan samo članak književnika i publiciste Milana Rakovca iz Istre bivšeg našeg oficira i sina narodnog Heroja iz Istre Joakima Rakovca. Priloge iz lista Narodna armija od pukovnika Milije Stanišića, iz Čuvara Jadrana od kapetan korvete Dušana Vesića nisan sačuvao. Propalo je to kroz devet preselenja i dugogodišnji boravak na brodovima.


 Split, 5. juna  2010.                                                                            M. Đuran"


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: marinero on June 02, 2011, 08:34:35 pm
Higginsi, rekao bih ispred Herceg Novog.Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ORIĆAREB on June 02, 2011, 09:29:16 pm
Admiral Mile Kandić

[attachment=1]
Nisam nikad imao komplekse zbog toga. Bilo mi je malo žao ali bez ikakvih traoma što se nikogovići moja dva dobra poznanika admirali Jovan Popović i Mile Kandić nisu ponijeli u duhu Zakona koji je bio na snazi kad sam penzionisan. Prema jednoj od tačaka bilo je regulisano: Oficir čina potpukovnika, prilikom penzionisanja ima pravo unapređenja u čin pukovnika, ako je tokom službe izložio opasnosti svoj život u spašavanju vojne imovine. Ja sam očito bio taj i to su znali svi. Bili su u situaciji da odlučuju, odlučili su negativno. To mi je iz Beograda javio stari drugar admiral Čulić Vjekoslav.
Obojica su završili neslavno, danas žive u H. Novom kao Vukovi samotnjaci. Ja sam sa sobom zadovoljan i karijerom u cjelini. Bez ičije potpore razvijao sam se od mornara do potpukovnika i ponosan sam na to.
........................................................................................
Pročitah večeras ovde post 182 ovde gore. Nisam ni znao za njega. O kompletnom tekstu i događaju iz 50-tih nemam ništa reći. Ponukale su me zadnje rečenice koje sam gore izdvojio u vezi admirala Mila Kandića.
Sve ličnosti pomenute u tekstu sam i lično poznavao i radio sa svima na ovaj ili onaj način. Znam i Đurana i Popovića i Čulića i normalno Kandića. Od svih četvorice, najmanje bi se moglo prigovoriti admiralu Mili Kandiću. Neulazeći u slučaj, "Đuran", nije korektno šta je navedeno za Kandića. Ja sam lično, preko 6 mjeseci proboravio u neposrednoj blizini admirala Kandića u najgorim i naj odlučnijim situacijama. Nije meni Kandić ni stric ni ujak, ali mora se biti korektan prema čovjeku. Nije on završio ni neslavno ni nečasno. Završio je svoj posao na svom mjestu časno, zasluženo otišao u penziju i živi kao svaki normalan čovjek sa svojom okolinom. Niti je on vuk samotnjak niti ga iko smatra nečasnim. Valjda ja bolje znam od svih ovih koje sam nabrojao, jer sam bio uz njega , a i sad je čovjek dakeko od mene svega 100-150 metara.  O ostalim nabrojanim nebi se moglo baš sve reći u superlativu, ali neka drugi to obrazlažu ako nađu sa shodno.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: marinero on June 06, 2011, 02:11:14 pm
Ova je vec bila, ali mi se cini da je ova ovdje fotografija ipak malo cistija i jasnija nego one prije objavljene njene varijante.....


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Рашо on June 09, 2011, 01:07:36 pm
Još jedna namjena svestranih Higinsa... miniranje:

[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: marinero on June 17, 2011, 11:41:32 am
Evo jos dvije lijepe fotke.Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: kontraAdmiral1 on June 18, 2011, 02:16:54 am
Ova je vec bila, ali mi se cini da je ova ovdje fotografija ipak malo cistija i jasnija nego one prije objavljene njene varijante.....

Zna li se koje je to bilo godine?


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on June 18, 2011, 05:17:52 am
Ova je vec bila, ali mi se cini da je ova ovdje fotografija ipak malo cistija i jasnija nego one prije objavljene njene varijante.....

Zna li se koje je to bilo godine?

Split 1952. godine.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: kontraAdmiral1 on June 19, 2011, 04:20:55 pm
Hvala, Duje


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Istria 052 on June 19, 2011, 04:51:04 pm
........................................................................................
Pročitah večeras ovde post 182 ovde gore. Nisam ni znao za njega. O kompletnom tekstu i događaju iz 50-tih nemam ništa reći. Ponukale su me zadnje rečenice koje sam gore izdvojio u vezi admirala Mila Kandića.
Sve ličnosti pomenute u tekstu sam i lično poznavao i radio sa svima na ovaj ili onaj način. Znam i Đurana i Popovića i Čulića i normalno Kandića. Od svih četvorice, najmanje bi se moglo prigovoriti admiralu Mili Kandiću. Neulazeći u slučaj, "Đuran", nije korektno šta je navedeno za Kandića. Ja sam lično, preko 6 mjeseci proboravio u neposrednoj blizini admirala Kandića u najgorim i naj odlučnijim situacijama. Nije meni Kandić ni stric ni ujak, ali mora se biti korektan prema čovjeku. Nije on završio ni neslavno ni nečasno. Završio je svoj posao na svom mjestu časno, zasluženo otišao u penziju i živi kao svaki normalan čovjek sa svojom okolinom. Niti je on vuk samotnjak niti ga iko smatra nečasnim. Valjda ja bolje znam od svih ovih koje sam nabrojao, jer sam bio uz njega , a i sad je čovjek dakeko od mene svega 100-150 metara.  O ostalim nabrojanim nebi se moglo baš sve reći u superlativu, ali neka drugi to obrazlažu ako nađu sa shodno.
[/quote]

Korektno @orica..  , stav za postovanje


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ORIĆAREB on June 19, 2011, 05:49:55 pm

Korektno @orica..  , stav za postovanje
Hvala, Druže. Trudim se jedino ostati "Čovjek". To je jedino što ostaje poslije nas.
Sve ostalo pre ili kasnije pojede ruzina ili prekrije šaš..


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: lovac on June 19, 2011, 08:33:44 pm
Poznajem Kandića dosta dugo - uvek je bio pravi gospodin, oličenje visokog ofiria.
Viđam ga ponekad u gradu, malo je oronuo i omatorio, ali je i sada pravi gospodin!


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Рашо on June 24, 2011, 02:52:33 pm
Posada motorne topovnjače 146 pozira...

[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jantar on June 24, 2011, 09:38:12 pm
Komandant Suljagic, motorista Kuduz, ne mogu da se setim ostalih. Jos su se nosile bluze sa "ruskom kragnom"!


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: kanader41 on June 24, 2011, 09:59:45 pm
[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: bajker on June 25, 2011, 08:56:20 pm
evo ovu sliku sam preuzeo sa foruma i več sam je vidio tj djed ima istu ovakvu ovakvu u garaži znači on je služio  na TČ 165 i jednom prilikom ču je staviti na forum ista ova


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ORIĆAREB on June 25, 2011, 09:03:05 pm
evo ovu sliku sam preuzeo sa foruma i več sam je vidio tj djed ima istu ovakvu ovakvu u garaži znači on je služio  na TČ 165 i jednom prilikom ču je staviti na forum ista ova
Lijepa slika, pozdravi djeda ako je živ. ;)


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: bajker on June 25, 2011, 09:06:30 pm
je je fala Bogu


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jantar on June 25, 2011, 09:38:50 pm
Posada MTOP 169. [attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ORIĆAREB on June 25, 2011, 09:46:21 pm
Posada MTOP 169. [attachment=1]
Svaka čast klaso. I predivni mornarski ljetni "komplet". Pravi mornari. I svaki ima kapu na glavi.
Vojnički nema šta. Za svaku pohvalu.. :klap


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: kontraAdmiral1 on June 25, 2011, 10:23:56 pm
[attachment=1]

Je li to snimljeno 1952. godine?


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on June 25, 2011, 10:34:56 pm
[attachment=1]

Je li to snimljeno 1952. godine?

U razdoblju od 65-70. Pogledaj mornarske kape i oznake podoficira. Jedan od bitnih detalja su i špigete.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on June 26, 2011, 05:49:24 am
[attachment=1]

Je li to snimljeno 1952. godine?

Ako misliš sliku na kojoj je MTOP-169, onda to može biti slikano oko 1965. godine (jer su Orićareb i Jantar klasiči) a tada su nekako i završili vojnu školu.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ORIĆAREB on June 26, 2011, 08:23:06 am
[attachment=1]
Je li to snimljeno 1952. godine?
Ako misliš sliku na kojoj je MTOP-169, onda to može biti slikano oko 1965. godine (jer su Orićareb i Jantar klasiči) a tada su nekako i završili vojnu školu.
Mi smo završili 1966 god. Ovoj slici dodajte verovatno najmanje još 3 god, znaši 1968-69 i okolo.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jantar on June 26, 2011, 08:57:05 am
U pravu si Ciro, pise ispod fotografije. Evo jos jedne iz tih vremena.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ORIĆAREB on June 26, 2011, 09:03:01 am
U pravu si Ciro, pise ispod fotografije. Evo jos jedne iz tih vremena.
E ovo je već ozbiljna situacija. Deluješ mi kao da si zabrinut za Češku krizu. ;D


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: momo PT61 on June 26, 2011, 12:04:23 pm
Padaju mi u oci kanistri na palubi.Pricao mi je  pbb Kuco (dok je bio na MTOP)da u kaistrima je bilo goriva a u drugima-voda i da su se razlikovale po boji.Jednom dok su prevozili desant,jedan je pesadiac gledao kako posada nateze od kanistara,onako zedan-ne videvsi iz kakvog(koje boje)kanistra piju,pritrca uze kanistar i dobro poteze-benzin.Bilo je i smeha ali i zabrinutosti............


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jantar on June 26, 2011, 02:29:06 pm
Evo jos jedne iz tog vremena. Snimljeno u Milni na o.Bracu.[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jantar on June 26, 2011, 02:32:22 pm
A evo jedne sa voznje po PZP  (Pravilo zdruzenog plovljenja).[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: kontraAdmiral1 on June 27, 2011, 02:20:37 am
[attachment=1]

Je li to snimljeno 1952. godine?

U razdoblju od 65-70. Pogledaj mornarske kape i oznake podoficira. Jedan od bitnih detalja su i špigete.

Brodarski, moje se pitanje odnosilo na fotografiju "TČ Higgins u Splitskoj luci.png", na kojoj se teško mogu vidjeti špigete (žniranci, pertle).  ;D


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on June 27, 2011, 05:30:14 am
[attachment=1]

Je li to snimljeno 1952. godine?

U razdoblju od 65-70. Pogledaj mornarske kape i oznake podoficira. Jedan od bitnih detalja su i špigete.


Brodarski, moje se pitanje odnosilo na fotografiju "TČ Higgins u Splitskoj luci.png", na kojoj se teško mogu vidjeti špigete (žniranci, pertle).  ;D

Da 1952., proslava 10. godišnjice JRM.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on July 09, 2011, 04:47:35 pm
Članak za prilog temi.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Istria 052 on July 09, 2011, 11:49:08 pm
Članak za prilog temi.

Suljagic je kasnije predavao metodologiju na MVA


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jantar on July 10, 2011, 08:49:20 am
A ja ga vidim ponekad u Beogradu.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Istria 052 on July 10, 2011, 12:13:12 pm
A ja ga vidim ponekad u Beogradu.

Mislim da je prije 90-te otisao u prekomandu u Bgd..


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: dzumba on July 10, 2011, 12:43:15 pm
Нисам сигуран, али ми се чини да је он докторирао. Био је негде у Центру високих војних школа или Институту ратне вештине.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jantar on July 11, 2011, 08:27:36 am
Prvi doktor Ratne vestine. Predavao je u Centru visokih vojnih skola u Beogradu.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ORIĆAREB on July 11, 2011, 08:52:24 am
Prvi doktor Ratne vestine. Predavao je u Centru visokih vojnih skola u Beogradu.
Svaka čast Šuljagiću, ali klaso doktora koliko hoćeš, a propadosmo načisto.
Pa nam čak i mornarica nestala, a doktori ostali... ;D


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Istria 052 on July 12, 2011, 01:35:10 am
Prvi doktor Ratne vestine. Predavao je u Centru visokih vojnih skola u Beogradu.
Svaka čast Šuljagiću, ali klaso doktora koliko hoćeš, a propadosmo načisto.
Pa nam čak i mornarica nestala, a doktori ostali... ;D


@orica.. , ne poznajes ti prave doktore, one koji udaraju po usima, vec komentiras o nekim  tebi nepoznatima koje nazivas "surogatima".
Mozda su to doktori poslali covjeka u svemir, a SSSR se raspao.. , mozda Gagarin nije ni letio, ali citali smo o tome u novinama, a tek novinari sto ucinise, a i cine danas, ali ne bi da zalazim u tocku 11. U svakom slucaju spoznaja da "znamo da nista ne znamo" dozvoljava nam da sumnjamo u sve i svasta.. pa sto smo radili u JRM ako je bila dogmatska, to nam je bilo pod nosom pa u taj dogmatizam nismo sumnjali. Uh.. izvinjavam se, pa "Shotel" propeler su usavrsili doktori, a Njemacka je izgubila 2. rata,.. Majku mu..

Zar ne bi bilo bolje reci, dase nekadasnji pripadnik JRM dokazao i u drugoj, srodnoj oblasti, a da njegova djeca budu bolja od njega, roditelja koji im je bio uzor da postignu vise.. To se ocekuje od "podoficira" i gentleman-a.

Jantar, hvala na info o Suljagicu..


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ORIĆAREB on July 12, 2011, 08:28:26 am
Prvi doktor Ratne vestine. Predavao je u Centru visokih vojnih skola u Beogradu.
Svaka čast Šuljagiću, ali klaso doktora koliko hoćeš, a propadosmo načisto.
Pa nam čak i mornarica nestala, a doktori ostali... ;D
@orica.. , ne poznajes ti prave doktore, one koji udaraju po usima, vec komentiras o nekim  tebi nepoznatima koje nazivas "surogatima".
Mozda su to doktori poslali covjeka u svemir, a SSSR se raspao.. , mozda Gagarin nije ni letio, ali citali smo o tome u novinama, a tek novinari sto ucinise, a i cine danas, ali ne bi da zalazim u tocku 11. U svakom slucaju spoznaja da "znamo da nista ne znamo" dozvoljava nam da sumnjamo u sve i svasta.. pa sto smo radili u JRM ako je bila dogmatska, to nam je bilo pod nosom pa u taj dogmatizam nismo sumnjali. Uh.. izvinjavam se, pa "Shotel" propeler su usavrsili doktori, a Njemacka je izgubila 2. rata,.. Majku mu..
Zar ne bi bilo bolje reci, dase nekadasnji pripadnik JRM dokazao i u drugoj, srodnoj oblasti, a da njegova djeca budu bolja od njega, roditelja koji im je bio uzor da postignu vise.. To se ocekuje od "podoficira" i gentleman-a.
Jantar, hvala na info o Suljagicu..
Da nebi ostali nedorečeni. Moja opaska nema veze sa gos. Šuljagićem. Lično i neznam čovjeka, pa nemam razloga da ga i uzimam, što se ono kaže u usta.
Drugo i moj je stav da bez nauke nema napretka i tu je kraj.
Treće, opaska se odnosila na to da u svakoj grupi bilo čega treba "baciti" ako ne pola ono bar trećinu u vodu da bi se dobio kvalitet.
I zadnje, mnogo si ga brate "istria..." "uvrno", ali se u principu slažem s tobom. Eto.... ;)


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jantar on July 12, 2011, 08:49:49 am
Moram da malo prokomentarisem. To da je kbb Suljagic prvi doktorirao ratnu vestinu, napisao sam kao raritet i mislim da nije uputna diskusija, koja se oko toga razvija. Steci doktorat iz bilo cega nije tako banalna stvar, da bi se laicki moglo procenjivati koliko to i cemu sluzi (ili je posluzilo).


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Istria 052 on July 12, 2011, 05:17:32 pm
Ma, uvazeni @orica..  samo da se netko ne pojavi, uzme i probusi loptu, a mi u pola igre..

Citam sa uzivanjem tvoja stiva o TC-ima


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ORIĆAREB on July 12, 2011, 06:14:29 pm
Ma, uvazeni @orica..  samo da se netko ne pojavi, uzme i probusi loptu, a mi u pola igre..

Citam sa uzivanjem tvoja stiva o TC-ima
Puno smo već ojadili ove cenjene Higinse i otišli u offf.
Primamo te u posadu Šeršena uz mali kurs. (http://www.cheesebuerger.de/images/midi/figuren/b045.gif)


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: kpecotic on July 12, 2011, 07:20:56 pm
Replicirao bih na tvrdnju "ORIĆAREBA"

"Svaka čast Šuljagiću, ali klaso doktora koliko hoćeš, a propadosmo načisto.
Pa nam čak i mornarica nestala, a doktori ostali..."

Razlog moje replike leži u tome da druga Šuljagića vjerovatno poznajem najduže od svih koji su o njemu pisali na ovom topicu. Pođimo redom: bio sam pomoćnik komandanta na MTOP-160 1967 godine kada je on bio komandant MTOP-146. Tri puta za redom izabran je za najbolji brod u tadašnjoj flotili. Radi se o vrlo ambicioznom oficiru koji se nije libio knjige pa je u vrijeme, u kojemu je većina nas i vodnika dane provodila po kantinama, on rado čitao i izučavao ratnu vještinu. Po završetku službovanja na "Higinsima" upućuju ga u MŠC za nastavnika a on sam postaje najprije magistar a zatim doktor vojnih nauka. Iz MŠC odlazi u Centar za strategijska istraživanja u Beogradu. Na moju žalost ja sam samo magistrirao ali smatram da sam imao čast da mi Šuljagić bude mentor i na tom poslu smo dugo vrijeme vrlo uspješno surađivali. dakle radi se o vrlo ambicioznom oficiru JRM koji je na svim dužnostima na kojima je bio bio među najboljima. Istine radi drug Šuljagić nije bio prvi doktor vojnih nauka ali to ne mijenja mnogo moje mišljenje o njemu.

A sada ono zbog čega sam replicirao a predstavlja odgovor "ORIĆAREBU". Iznenađen sam tekstom koji je napisao o doktorima i propasti mornarice, kao propalo sve pa i mornarica a doktori ostali. Druže "ORIĆAREB" nije propalo sve zbog doktora dapače propalo je sve zbog kretena i njihovih slijedbenika koji nikada ništa nisu pročitali a to što su pročitali nisu razumijeli. Propalo je zbog onih čiji je pogled završavao sa tarabom njegova dvorišta!Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ORIĆAREB on July 12, 2011, 07:39:51 pm
Replicirao bih na tvrdnju "ORIĆAREBA"

"Svaka čast Šuljagiću, ali klaso doktora koliko hoćeš, a propadosmo načisto.
Pa nam čak i mornarica nestala, a doktori ostali..."

Razlog moje replike leži u tome da druga Šuljagića vjerovatno poznajem najduže od svih koji su o njemu pisali na ovom topicu. Pođimo redom: bio sam pomoćnik komandanta na MTOP-160 1967 godine kada je on bio komandant MTOP-146. Tri puta za redom izabran je za najbolji brod u tadašnjoj flotili. Radi se o vrlo ambicioznom oficiru koji se nije libio knjige pa je u vrijeme, u kojemu je većina nas i vodnika dane provodila po kantinama, on rado čitao i izučavao ratnu vještinu. Po završetku službovanja na "Higinsima" upućuju ga u MŠC za nastavnika a on sam postaje najprije magistar a zatim doktor vojnih nauka. Iz MŠC odlazi u Centar za strategijska istraživanja u Beogradu. Na moju žalost ja sam samo magistrirao ali smatram da sam imao čast da mi Šuljagić bude mentor i na tom poslu smo dugo vrijeme vrlo uspješno surađivali. dakle radi se o vrlo ambicioznom oficiru JRM koji je na svim dužnostima na kojima je bio bio među najboljima. Istine radi drug Šuljagić nije bio prvi doktor vojnih nauka ali to ne mijenja mnogo moje mišljenje o njemu.

A sada ono zbog čega sam replicirao a predstavlja odgovor "ORIĆAREBU". Iznenađen sam tekstom koji je napisao o doktorima i propasti mornarice, kao propalo sve pa i mornarica a doktori ostali. Druže "ORIĆAREB" nije propalo sve zbog doktora dapače propalo je sve zbog kretena i njihovih slijedbenika koji nikada ništa nisu pročitali a to što su pročitali nisu razumijeli. Propalo je zbog onih čiji je pogled završavao sa tarabom njegova dvorišta!
Drugovi Moderatori jo samo ovo pa neću više.
Eto doznašmo da nam je i naš "kpecotić" ponovo postao drug. Čestitam od srca Pecotiću. I nisam znao i da si MAGISTAR. Svaka čast,  i na tome čestitam. Mene si vjerovatno svrstao među ove u toru. Ma nema veze. Ti si naš drug. :klap :klap :klap (http://www.cheesebuerger.de/images/midi/figuren/b045.gif)


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Istria 052 on July 13, 2011, 01:14:29 am
Drugovi Moderatori jo samo ovo pa neću više.
Eto doznašmo da nam je i naš "kpecotić" ponovo postao drug. Čestitam od srca Pecotiću. I nisam znao i da si MAGISTAR. Svaka čast,  i na tome čestitam. Mene si vjerovatno svrstao među ove u toru. Ma nema veze. Ti si naš drug. :klap :klap :klap (http://www.cheesebuerger.de/images/midi/figuren/b045.gif)

@kpecotic je sintagmu drug iskoristio za prikazivanje odnos izmedju kolege i prijatelja, .. na kraju krajeva, u to vrijeme, koje  opisuje, pojam drug se koristio zvanicno u komunikaciji..

Postujem argumentiran i jasan stav @kpecotica o dr Suljagicu, onako pravo viteski i iz prve ruke, .. cestitam.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ORIĆAREB on July 13, 2011, 07:50:15 am
Zamolio bi sve kolege, prijatelje, drugove i svu gospodu da više ne nastavljamo priču na ovom
topiku oko cenjenog i uvaženog gos. Šuljagića. Moja omaška oko toga odvela nas je ustranu
iako ja nisam na samom startu ni u snu pomišljao na ovakvu reakciju. Da sam ja i iole
ozbiljno mislio prije početka ove rasprave moj bi nastup bio sasvim drukčiji. Ovo samo pokazuje
staru istinu da je "svaka izgovorena riječ oštrija od svakog mača".
Moja omaška, izvinjavam se i nemojmo ljudi više ko boga Vas molim. :-[


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: MOTORISTA on July 19, 2011, 10:04:38 pm
Krcanje torpeda na Higinsa.

[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Istria 052 on July 25, 2011, 09:01:01 am
169- da li je na pravom mjestu?


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: MOTORISTA on July 25, 2011, 09:07:05 am
169- da li je na pravom mjestu?

Naravno da jeste. ;)


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jantar on July 25, 2011, 09:29:01 am
Moj omiljeni brod!


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ORIĆAREB on July 25, 2011, 10:27:13 am
169- da li je na pravom mjestu?
Pa kako momci sa cigarom, a na benzincu.?
Ili je fora radi slikanja pa nisu pripaljene ili su brodovi bez benzina.  ;)

U svakom slučaju džekovi su.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Istria 052 on July 25, 2011, 03:13:30 pm
169- da li je na pravom mjestu?
Pa kako momci sa cigarom, a na benzincu.?
Ili je fora radi slikanja pa nisu pripaljene ili su brodovi bez benzina.  ;)

U svakom slučaju džekovi su.

Momci su sa CM60, a "benzinac" je u pozadini, tada nije bila odredba o zabrani pusenja na javnim mjestima, restoranima, kaficima,.. a i mornarica je to.. disciplina je tu bila ponavljac..


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: lovac on July 26, 2011, 02:00:07 pm
A sada ono zbog čega sam replicirao a predstavlja odgovor "ORIĆAREBU". Iznenađen sam tekstom koji je napisao o doktorima i propasti mornarice, kao propalo sve pa i mornarica a doktori ostali. Druže "ORIĆAREB" nije propalo sve zbog doktora dapače propalo je sve zbog kretena i njihovih slijedbenika koji nikada ništa nisu pročitali a to što su pročitali nisu razumijeli. Propalo je zbog onih čiji je pogled završavao sa tarabom njegova dvorišta!

kpecotic - čestitam!!!!!!
Ova tvoja konstatacija je za desetku. Pogodio si u strogi centar!


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on August 02, 2011, 09:02:58 pm
Sad je li ovo Higgins ili neki iz plijena? Sliči mi na Higginsa.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: kanader41 on August 03, 2011, 07:40:39 pm
Higginsi u splitakoj luci.[attachment=1][attachment=2]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Minolovac on August 05, 2011, 09:34:28 pm
Naježim se sav kad vidim toliko brodova, pogotovo razarače...


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Dreadnought on September 05, 2011, 09:43:19 am
M-TOP 168, mislim da ova nije bila do sada  ;)

[attachment=1]

Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: mali od palube on September 08, 2011, 10:47:05 pm
Evo 170.
Možda je bila ranije...


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ML on September 09, 2011, 06:21:47 am
[attachment=1][attachment=2][attachment=3]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ML on September 12, 2011, 08:33:40 pm
Čitam sijećanja Vladislava Mlekuža, objavljena u Izvestiji muzeja u Piranu, vrijedi pročitati. http://www2.arnes.si/~kppomm/frames/index_s.htm
Sa Higginsa

» Nastala je takozvana Trščanska kriza. Prvi put su nam dozvolili odplombirati motore i upotrijebiti punu snagu motora tj. dostizati brzine i do 52 čv. Tako smo se ubrzo našli pred Venecijom, pred Venecijom zato jer smo plovili noću i bez pozicjonih svjetala. Sreća je da smo plovili u međunarodnim vodama, a ne u teritorjalnim vodama. Na TČ-ima tada nije bilo radara, osim na dva. Bila je magla i plovili smo u zbijenoj koloni, tako da smo mogli pratiti zatamnjeno krmeno svijetlo broda ispred nas, ako je nisi vidjeo bio si u problemu. Tako se je nekoliko TČ-jaca izgubilo i tek kada se razdanilo ponovo se pridružilo jedinici. To je bilo samo nekoliko milja pred Venecijom, koju smo ugledali po pramcu. Kad je komandant divizjona to vidjeo , naredio je odmah okret za 180 stepeni, bili smo već u italijanskim teritorjalnim vodama. Vratili smo se i pristaali u Piranu, odnosno Portorožu. Tek tada smo vidjeli svu snagu naših motora i snalažljivost svakog zapovijednika TČ-ja. Št asu o tome mislili Italijani i Anglo Amerikanci nije mi poznato?«

»Sjećam se još jednog događaja iz tog obdobja. Bili smo u četverovezu, pored pomola u Portorožu. Tridesetšest TČ-jaca, jedan do drugog, sa obe strane pomola, pregledala su se i kontrolisala torpeda i torpedne cijevi, u kojim su bila bojeva torpeda. To je bilo u ranim jutranjim satima i morska maglica je pokrivala obzor. Najednom se začula snažna eksplozija na jednom TČ-ju. Prvo na što smo pomislili, bilo je, napadnuti smo. Dan je alarm i odmah su svi TČ-jci bez prethodnog zagrijavanja motora isplovili iz luke. Pri tome neke konope nismo uspjeli ni odvezati, već smo jih na brzinu prerezali i isplovili. Isplovili smo u širi akvatorij Piranskog zaliva.
U luki su na pomolu ostala samo četiri TČ. Po radio vezi su nam ubrzo javili, šta se desilo i naredili, da se vratimo u pristanište. Tek tamo smo vidjeli šta se dogodilo. Kada smo provjeravali bojevu gotovost, trebalo je provijeriti pritisak u torpedima i torpedne cijevi. Svaki TČ ima dvije , na lijevom i desnom boku izza komandnog mosta, u kojima je bio bojevi torpedo. Za pogon i lansiranje ima torpedo zračnu komoru, u kojoj je zrak, stisnjen na 400 atm. U jednom torpedu nije bilo propisanog pritiska, pa ga je trebalo nadopuniti. Prilikom toga je zračna komora uslijed dotrajalosti materiala eksplodirala. Oduvalo je polovinu komandnog mosta i probilo palubu. Pritisak koji je nastao pri tome , potisnuo je jednog časnika, koji se odmarao na postelji, do dna kabine. Postelja se nalazila upravo ispod torpedne  cijevi. Srećom bio je samo ogreban i potresen. Sreća je da nije došlo do eksplozije bojeve glave-vrha torpeda, u kojoj je približno 80 kg eksploziva. Tu je otrglo od zračne komore i pala je u more. Zadnji dio torpeda, u kome su pogonski motor i elisa, potisak je potisnuo nazad iz torpedne cijevi, koja e bila u potpunosti oštećena, i dio elise je ranio divizijskog lijekara, koji je tada stajao na pomolu….«


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: SHOOTER on September 12, 2011, 09:16:35 pm
Dali neko zna koj je bio odnos snaga na moru za vreme Trscanske krize uzmegy Jugoslavije i Italije? Na primer, sta je cekalo ove Higgins-e sa druge strane?


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: kumbor on September 12, 2011, 09:48:10 pm
Otprilike dva bojna broda (Duilio i Doria), pred raspremom, ali uslovno ispravni, 6 krstarica, 4-5 flotnih razarača, dvadesetak torpiljerki (malih razarača), nekoliko podmornica sumnjive vrednosti (po uslovima mirovnog ugovora Italiji su bile zabranjene borbene podmornice do početka 50-ih godina) , dvadesetak korveta i topovnjača, desetak ili nešto više torpednih i patrolnih čamaca. Značajne jedinice nisu bile bazirane u Jadranu, naravno. Na papiru je to prema JRM bila kosmička sila. Teško je reći kako bi krenulo da je došlo do sukoba. Neke početne uspehe bi naši TČ i postigli. A dalje... naravno, Italija je bila članica NATO. Talijani su hrabri kad su u malom broju i nadjačani. Zemlja koja nije bila sistematski rušena i nije imala milion mrtvih nekoliko godina pre toga.
Per le spiagge per le rive di Trieste, suona e chiama di San Giusto la Campana. L`ora suona, l`ora suona non lontana, che piu schiava non sara.
ŠBB/KBB - ćuti `di si, jer i za `di si - nisi. Sve bi mi ličilo na grčku ofanzivu u Maloj Aziji početkom dvadesetih. Znamo kako se završilo.  A tek smo bili dobili Istru i otoke.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: SHOOTER on September 12, 2011, 09:51:37 pm
Otprilike dva bojna broda (Duilio i Doria), pred raspremom, ali uslovno ispravni, 6 krstarica, 4-5 flotnih razarača, dvadesetak torpiljerki (malih razarača), nekoliko podmornica sumnjive vrednosti (po uslovima mirovnog ugovora Italiji su bile zabranjene borbene podmornice do početka 50-ih godina) , dvadesetak korveta i topovnjača, desetak ili nešto više torpednih i patrolnih čamaca. Značajne jedinice nisu bile bazirane u Jadranu, naravno. Na papiru je to prema JRM bila kosmička sila. Teško je reći kako bi krenulo da je došlo do sukoba. Neke početne uspehe bi naši TČ i postigli. A dalje... naravno, Italija je bila članica NATO. Talijani su hrabri kad su u malom broju i nadjačani. Zemlja koja nije bila sistematski rušena i nije imala milion mrtvih nekoliko godina pre toga.
Per le spiagge per le rive di Trieste, suona e chiama di San Giusto la Campana. L`ora suona, l`ora suona non lontana, che piu schiava non sara.
ŠBB/KBB - ćuti `di si, jer i za `di si - nisi. Sve bi mi ličilo na grčku ofanzivu u Maloj Aziji početkom dvadesetih. Znamo kako se završilo.  A tek smo bili dobili Istru i otoke.

Interesantno, hvala na odgovor


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: mali od palube on September 12, 2011, 10:17:10 pm
Otprilike dva bojna broda (Duilio i Doria), pred raspremom, ali uslovno ispravni, 6 krstarica, 4-5 flotnih razarača, dvadesetak torpiljerki (malih razarača), nekoliko podmornica sumnjive vrednosti (po uslovima mirovnog ugovora Italiji su bile zabranjene borbene podmornice do početka 50-ih godina) , dvadesetak korveta i topovnjača, desetak ili nešto više torpednih i patrolnih čamaca. Značajne jedinice nisu bile bazirane u Jadranu, naravno. Na papiru je to prema JRM bila kosmička sila. Teško je reći kako bi krenulo da je došlo do sukoba. Neke početne uspehe bi naši TČ i postigli. A dalje... naravno, Italija je bila članica NATO. Talijani su hrabri kad su u malom broju i nadjačani. Zemlja koja nije bila sistematski rušena i nije imala milion mrtvih nekoliko godina pre toga.
Per le spiagge per le rive di Trieste, suona e chiama di San Giusto la Campana. L`ora suona, l`ora suona non lontana, che piu schiava non sara.
ŠBB/KBB - ćuti `di si, jer i za `di si - nisi. Sve bi mi ličilo na grčku ofanzivu u Maloj Aziji početkom dvadesetih. Znamo kako se završilo.  A tek smo bili dobili Istru i otoke.
Ne bih se složio sa dvije stvari:
Prvo:
Talijani su hrabri kad su u malom broju i nadjačani. ??? ??? ???
Drugo:
Zemlja koja nije bila sistematski rušena i nije imala milion mrtvih nekoliko godina pre toga.
Bili su poprilično shebani na kraju II sv. rata!!!


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: trpe grozni on September 18, 2011, 09:05:14 am
E sad, nisam siguran jel je ovo TC ili MToP, ali fotka je lepa i zasluzuje da se nadje ovde. :D :D

[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on September 18, 2011, 09:36:50 am
E sad, nisam siguran jel je ovo TC ili MToP, ali fotka je lepa i zasluzuje da se nadje ovde. :D :D

[attachment=1]


To je MTOP, preuređeni TČ Higins


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jantar on September 18, 2011, 01:54:59 pm
Ja bio sest godina na njoj!


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: pacman69 on September 18, 2011, 05:14:49 pm
Prekrasna fotografija. Ne sjećam se da li je netko prije napisao, ali zanima me kakav je to radar (tip/porijeklo) na jarbolu?


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ORIĆAREB on September 18, 2011, 05:16:32 pm
Prekrasna fotografija. Ne sjećam se da li je netko prije napisao, ali zanima me kakav je to radar (tip/porijeklo) na jarbolu?
DECCA 45..., engleski.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Solaris on September 18, 2011, 09:09:18 pm
Prekrasna fotografija. Ne sjećam se da li je netko prije napisao, ali zanima me kakav je to radar (tip/porijeklo) na jarbolu?
DECCA 45..., engleski.

ORIĆAREB je naš stručnjak za radare ,pa možda ima nešto ovdje.

http://jproc.ca/sari/sarrad2.html

poz.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ORIĆAREB on September 18, 2011, 09:28:13 pm

ORIĆAREB je naš stručnjak za radare ,pa možda ima nešto ovdje.

http://jproc.ca/sari/sarrad2.html

poz.

Hvala "Solaris", koristan članak. A što se tiče stručnosti, vraga, otišlo je to danas ni stići se nemože. Ko i u kompjuterskom području.
Svako jutro kad se probudiš već novitet u tom domenu. Ma da se ima pet života nebi se stiglo. Ali dobro s predznanjem se ipak brže snađe.
Ma ništa od ovog naša JRM nije koristila. Mi smo uklavnom imali DECCA radare, čista navigacija, neke CR, SG6B na OROSTIM-a, OAR-e, a od  polovine sedamdesetih 9KR-409, ove na TČ/RČ brodovima i na kraju 9Lv-202 do 239. Eto to uglavnom.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: pacman69 on September 18, 2011, 10:36:14 pm
Hvala na informacijama.  :)
Koliko su ovi radari bili pouzdani pri brzoj vožnji MTop ili TČ-ejca?


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ORIĆAREB on September 18, 2011, 10:51:32 pm
Hvala na informacijama.  :)
Koliko su ovi radari bili pouzdani pri brzoj vožnji MTop ili TČ-ejca?
Ma sto posto. Nema to veze sa brzinom broda. Neki drugi parametri su bitni, ali u globalu
svoju namjenu su u potpunosti ispunjavali.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Solaris on September 19, 2011, 04:58:01 pm
ORIĆAREB jesmo li sad išta bliže.

[attachment=1]

ne mogu nać bolju sliku.

poz.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Solaris on September 19, 2011, 05:03:21 pm
Našli smo i ovo nešto.

[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]

poz.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: kumbor on September 19, 2011, 05:23:08 pm
Koliko vidim, održavanje je bilo na vrlo visokoj razini.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Solaris on September 19, 2011, 05:46:12 pm
Evo još malo ,kumbor ma ovo su neki muzejci po Americi.

[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]

[attachment=4]

[attachment=5]

poz.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ORIĆAREB on September 19, 2011, 06:15:31 pm
ORIĆAREB jesmo li sad išta bliže.

[attachment=1]

ne mogu nać bolju sliku.

poz.
Ma odlično... :klap :klap


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on September 19, 2011, 09:02:08 pm
Našli smo i ovo nešto.

[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]

poz.
Slika broj 2, tako zvani golubarnici! (kreveti za spavanje)


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: kumbor on September 19, 2011, 09:51:01 pm
Evo još malo ,kumbor ma ovo su neki muzejci po Americi.

[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]

[attachment=4]

[attachment=5]

poz.
A ja mislio JRM! Ipak, daleko od toga da su nam brodovi u onoj Državi bili prljavi, naprotiv!


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on October 18, 2011, 01:49:46 pm
Dizanje zastave, u prednjem pllanu MTOP, u pozadini Baklan antene na TČ Shershen


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Рашо on February 20, 2012, 11:31:01 am
Dva Higinsa tokom defilea...

[attachment=1]


I još jedna fotografija...

[attachment=2]

E sad, da li je u pitanju remont ili rasprema? Sigurno nije konverzija u MTOP.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Solaris on March 11, 2012, 04:44:03 pm
Nije baš JRM ali neka sličica.

[attachment=1]

Sa Boat Design Forums (http://www.boatdesign.net/forums/)


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on April 14, 2012, 05:51:24 pm
Vježba u bračkom kanalu


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Solaris on April 14, 2012, 06:01:43 pm
Hm, dali je ono u pozadini Žrnovnica ?


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on April 15, 2012, 05:30:45 am
Hm, dali je ono u pozadini Žrnovnica ?

Moglo bi biti, slikano sa mora prema Stobreču, pa Žrnovnica i na kraju Mosor.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on April 15, 2012, 05:33:10 am
MTOP u vožnji.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: trpe grozni on May 22, 2012, 08:37:12 pm
Verujem da su ovde u pitanju Higginsi.  :)

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]

A i ovde ih ima.  :laugh: :laugh:
[attachment=4]
[attachment=5]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ORIĆAREB on May 22, 2012, 08:41:24 pm
Verujem da su ovde u pitanju Higginsi.  :)

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]

A i ovde ih ima.  :laugh: :laugh:
[attachment=4]

 :klap :klap
Bravo, ove dve zadnje su očito sa tog defilea 60-tih godina, ili sa pripreme za isti.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: kumbor on May 22, 2012, 08:48:01 pm
Ala ih je imalo njiha!


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: trpe grozni on May 22, 2012, 08:58:25 pm
Evo jos jedna.

[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ORIĆAREB on May 22, 2012, 09:07:20 pm
Evo jos jedna.

[attachment=1]
Uh, ova je baš lijepa.. :super


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: momo PT61 on May 27, 2012, 02:22:27 pm
Evo jos jedna.

[attachment=1]
Uh, ova je baš lijepa.. :super
Steta samo sto mu je livi bok po pramcu malo ulubljen,ali to ne umanjuje lipotu fotke


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Dreadnought on June 06, 2012, 04:34:18 pm
Povlja na ostrvu Braču. I čini se kao Higins u luci?


[attachment=1]

[attachment=2]Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: MORNAR on June 06, 2012, 08:07:42 pm
Zanimljiv i za mene nikad viđen način veza.....pramcem na obalu ?


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: momo PT61 on June 06, 2012, 08:34:59 pm
Ni na povecalo od 400%se ne vidi jarbol ni naoruzanje ni ev, broj.Jahta?


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: barba on June 07, 2012, 08:11:36 am
Ni na povecalo od 400%se ne vidi jarbol ni naoruzanje ni ev, broj.Jahta?
Ma to je reshodovani Higgins.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: janezek67 on June 12, 2012, 07:41:41 am
Jedno pitanje, torpedna cjev je nekoliko stupnjeva levo ili desno od pramca ili pravca, kojem ide torpedni čamac. Kako torpedo dođe u liniju, kojim nišani brod. Ovo pitam, pošto torpedni čamac zbog težine istovremeno ispali dva torpeda. Dali torpedo nekim žiroskopom ili uređajem korigira te stupnjeve, pogreške u pravcu. Kod navođenih torpeda to znam da nije problem, ali nekad se gađa i pravolinijski.Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ORIĆAREB on June 12, 2012, 09:17:42 am
Jedno pitanje, torpedna cjev je nekoliko stupnjeva levo ili desno od pramca ili pravca, kojem ide torpedni čamac. Kako torpedo dođe u liniju, kojim nišani brod. Ovo pitam, pošto torpedni čamac zbog težine istovremeno ispali dva torpeda. Dali torpedo nekim žiroskopom ili uređajem korigira te stupnjeve, pogreške u pravcu. Kod navođenih torpeda to znam da nije problem, ali nekad se gađa i pravolinijski.


Pokušaću ja iako mi to nije struka, a ako omanem, pojaviće se već neko pametniji  ;)

Uzmimo kod Shershena gde sam ja bio to je rešavao računar. Za svaku torpednu cijev se znala ta tzv. paralaksa i to je bilo
ukalkulisano kod proračuna kretanja torpeda.
Ako se ide pravolinijski, bez bilo kakvi parametara kao kod torpeda koje je koristio Higins, onda se stvar rešava tako da
odgovorno lice na osnovu parametara cilja i na osnovu svoje pozicije, te brzine torpeda, proračunava tačku susreta.
Tu se uzima i paralaksa i jednostavno na osnovu proračuna komadant usmjerava brod u potreban pravac i lansira torpedo na
određenoj daljini.
Mislim da se u takvoj situaciji nikad ne ispaljuju istovremeno dva torpeda, nego jedno po jedno uz korekciju kursa broda.
Kod Shershena se moglo i u toj situaciji lansirati dva istovremeno jer su se parametri konstantno unosili.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: lovac on June 19, 2012, 12:41:38 pm
Na torpedu 53-VA postoji takozvana postavljačka glava, gde se unose početni uglovi koje torpedo treba da zauzme nakon starta, da bi došlo u blizinu cilja.

Takav uređaj je postojao verovatno i na starijim tipovima torpeda. Unopšenjem početnih uglova su određivane trajketorije torpeda u odnosu na brod gađač i cilj.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jadran2 on June 25, 2012, 09:35:47 pm
Nisam pregledavao da li je vec bila ova motorna topovnjaca

[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: proxy1969 on July 13, 2012, 02:27:03 pm
Da li je ne ovom filmiću Higgins?

http://www.youtube.com/watch?v=B6elZd1LltE
Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Рашо on July 13, 2012, 02:29:52 pm
Da li je ne ovom filmiću Higgins?

http://www.youtube.com/watch?v=B6elZd1LltE
Ovo je onaj kad Čkalju spašavaju. ;D

Jeste, Higins je.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ORIĆAREB on July 13, 2012, 02:56:14 pm
 ;)

[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ORIĆAREB on July 13, 2012, 05:04:46 pm
U posleratnom razvoju JRM mogu se izdvojiti karaktersitični periodi označeni kao flotni programi. Prvi flotni program iniciran je od vrhovnog komandanta J.B.Tita 1947. i obuhvata period opremanja i razvoja JRM do 1958. kada je usvojena nova doktrina razvoja i organizacije pomorskih snaga. U sklopu 1. Flotnog Programa, 1947. godine donesena je odluka o masovnoj izgradnji torpednih čamaca baziranih na dizajnu Higginsa. Izgradnja je počela 1948. u brodogradilištima na Korčuli i u Trogiru, i već 1948. godine prvi domaći "Higgins" oznake TČ-108 uvršeten je u sastav JRM. U sledećih nekoliko godina, oko 80 brodova ovog tipa izgrađeno je u pomenutim brodogradilištima, od kojih su formirana 4 diviziona torpednih čamaca - 5. divizion (Pula), 8. divizion (Šibenik) i 11. divizion (Split) i 14. divizion (Kotor). Već 1953. godine TČ tipa "Higgins" odigrali su važnu ulogu u Tršćanskoj krizi, kao protivteža italijanskim pomorskim snagama u severnom Jadranu, a u aktivnoj službi JRM ostali su sve do 70-tih godina, kada su zamenjeni savremenijim TČ Tipa 201 (Šersen).
U ovom postu cenjenog "FF"-a potkrala se greška. Radi istorijske tačnosti moramo to ispraviti. Naime ovaj deo rečenice:  
".....kada su zamenjeni savremenijim TČ Tipa 201 (Šersen)." nije tačan.
Treba da glasi : "Kada su zamjenjeni sa brodovima tipa TČ-211, po NATO kodu  "Shershen" (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=545.msg1398#msg1398) ". S poštovanjem.. ;)


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: FF on July 13, 2012, 05:10:49 pm
Hvala Ćiro na ispravci!


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ORIĆAREB on July 13, 2012, 05:13:07 pm
Hvala Ćiro na ispravci!
Nema da fali, drugari se uvijek potpomažu.. :laugh:


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: momo PT61 on July 13, 2012, 07:43:06 pm
Filmic je deo iz serijala"Letovi koji se pamte"


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: marinero on September 17, 2012, 10:11:20 pm
168 kao MTOP.

[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: marinero on October 20, 2012, 08:13:20 pm
Predivna fotka 165.

[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: marinero on December 06, 2012, 05:24:10 pm
Higinsi.

[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on December 06, 2012, 06:58:11 pm
Predivna fotka 165.


Šibenčanin Duško Kronja bio je tad na dužnosti zapovjednika broda.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: marinero on December 06, 2012, 07:05:38 pm
Predivna fotka 165.


Šibenčanin Duško Kronja bio je tad na dužnosti zapovjednika broda.

Ta je fotka i scanirana iz jedne predivne šibenske knjige....


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on December 06, 2012, 07:37:46 pm
Predivna fotka 165.


Šibenčanin Duško Kronja bio je tad na dužnosti zapovjednika broda.

Ta je fotka i scanirana iz jedne predivne šibenske knjige....
Abonenta na tvoj časopis?


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: marinero on December 06, 2012, 10:57:36 pm
Ne znam je li abonent, ali da voli glazbu - voli!


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: DACONI on December 12, 2012, 12:08:20 am
Pozdrav. Ne, nije Cano, na slici su, pored mornara: ja, MT st.v Mirko Kostadinovic-motorista, vod I kl. Cedo Marceta - rtg i por korv. Karahasanovic Fahrudin, komandant MTOP 169. Osoba koju si naznacio, bila je jedno vreme clan posade, ali se, nazalost, ne secam imena, iako sam je devedesetih video u Boki.

Pozdrav svima iz Beograda, :)  moja majka je poznavala Karahasanovic Fahrudina pa je interesuje gde je on danas sta radi ?  :help


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: proxy1969 on January 24, 2013, 02:34:19 pm
[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ORIĆAREB on January 25, 2013, 08:36:30 am
[attachment=1]
Predivna slika i prizor. Doba i godine kad smo suvereno vladali nasem Jadranskim morem.
Godine kad je Higinsa bilo k'o pljeve, a Jadranska magistrala tek u mislima. Predivna
vremena kad se islo uglavnom pjeske jer nije bilo ni fica.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on January 25, 2013, 08:43:44 am
[attachment=1]
Predivna slika i prizor. Doba i godine kad smo suvereno vladali nasem Jadranskim morem.
Godine kad je Higinsa bilo k'o pljeve, a Jadranska magistrala tek u mislima. Predivna
vremena kad se islo uglavnom pjeske jer nije bilo ni fica.
Impresivna slika. Bio je tu lipi broj radnih mista pomorske i strojarske struke.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jadran2 on January 25, 2013, 09:48:51 am
Predivna fotka 165.


Šibenčanin Duško Kronja bio je tad na dužnosti zapovjednika broda.
Naisao u papirima iz 1949.g. na Antu Kronju, politkomesara II ranga (Divulje) - mozda su u rodu?


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on January 25, 2013, 10:00:54 am
Može biti. Tih Kronja ima dosta u Crnici a još više u bilom svitu. Kontraadmiral Ante Kronja ima je lipi vinograd i kućicu u Donjem polju. Drža je to do smrti ko rajski vrt.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ORIĆAREB on January 25, 2013, 10:48:33 am
Može biti. Tih Kronja ima dosta u Crnici a još više u bilom svitu. Kontraadmiral Ante Kronja ima je lipi vinograd i kućicu u Donjem polju. Drža je to do smrti ko rajski vrt.

Mali je Balkan, bez obzira na svoju veličinu.
Sin Ante Kronje, admirala, početkom osamdesetih, kao inženjer elektronike, aktivirao se u Tehničkog oficira JRM.
Radio je u MEZ-u u Splitu. Čitavu deceniju smo se družili urpravo u MEZ-u gde sam i ja bio do Balkanskog
cunamija. Bio je dobar drugarčina i solidan stručnjak. Mislim da sam ga i pominjao u temi o MEZ-u na Palubi..


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: dzumba on January 25, 2013, 11:26:05 pm
Кад поменусте Кроњу, један од њих, др Томислав Кроња, је био и лекар, начелник ВМА са најдужим стажом. Веоватно је био рођак поменутог Анте Кроње. Поставио сам фотографију његове гробнице у теми о Новом гробљу: http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=19204.msg238853#msg238853 


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: švercer011 on January 26, 2013, 11:28:13 pm
Stavite gde treba,ako sam pogresio topic

http://www.youtube.com/watch?v=vTkvl-JzkZc


http://www.youtube.com/watch?v=UNmB-1wq5n4


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: kumbor on January 27, 2013, 12:25:55 am
Naziv teme je Higginsi u JRM, ali mislim da postovi o Higginsima uopšte imaju mesta u ovoj temi, kada bolje objašnjavaju ove čuvene velike male brodove.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on January 27, 2013, 06:53:58 am
Na drugom snimku (cca 2.45) se lijepo vidi ispitivanje torpednih aparata (ispaljivanje iz krmenih TA). Vidi se, da je balvanka (torpedo) vezana konopom za glavu. Isti takav sistem ispitivanja je upotrebljavan u JRM i na TČ Shershen. To ispitivanje pokazuje ispravnost svih mehanizama i sklopova na torpednom aparatu. Odlična snimka.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: lovac on February 04, 2013, 08:43:25 pm
Nije baš neposredno vezano za ovaj topic, ali vredi pogledati. Poučno je !


http://www.youtube.com/watch?v=LUc0NCGsSzs


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jantar on March 13, 2013, 09:51:01 am
Iz starih (dobrih) vremena![attachment=1][attachment=2]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on March 13, 2013, 11:16:46 am
Кад поменусте Кроњу, један од њих, др Томислав Кроња, је био и лекар, начелник ВМА са најдужим стажом. Веоватно је био рођак поменутог Анте Кроње. Поставио сам фотографију његове гробнице у теми о Новом гробљу: http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=19204.msg238853#msg238853 
Tomislav Kronja se rodio u Šibeniku, točnije u Crnici. Mlad je otišao u partizane i karijeru ostvario u JNA. Prezime Kronja je brojčano veliko ali daleko manje od Bujasa, Baranovića, Belamarića.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: dzumba on March 13, 2013, 07:40:00 pm
Да, баш тако ми рече и жена др Кроње (други брак), коју сам срео на гробљу приликом фотографисања.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RILE-NS on March 13, 2013, 09:46:55 pm
Mislim da ce ovo biti od koristi.Mozda se neko odluci da sagradi koji.Sa ovakvim crtezima to bi bio lak posao.
http://cdm16313.contentdm.oclc.org/cdm/landingpage/collection/HIC (http://cdm16313.contentdm.oclc.org/cdm/landingpage/collection/HIC)
Interesantno je da je firma predala prilikom zatvraranja dokumentaciju univerzitetskoj biblioteci za javnu upotrebu.Bas isto tako se radi i kod nas.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Solaris on March 30, 2013, 09:54:29 am
[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Solaris on April 03, 2013, 10:06:14 am
Jedna interesantna, ne vidi se dobro ali ovo je zlatno N.

[attachment=1]
poz.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on April 03, 2013, 12:46:11 pm
Da, zlatno "N", čini mi se, da je K-dant pf Drnovšek Herman.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Solaris on May 11, 2013, 01:23:12 pm
[attachment=1]
[attachment=2]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on May 12, 2013, 03:31:18 pm
Kada je reč o torpednim čamcima i ja mogu nešto da kažem. Brodarska podoficirska škola je bila u Divulje kraj mSplita. Opšta obuka je trajala 2 godine, a specijalizacija je bila u trećoj godini i to Torpedistii i pelisti su bili na Katarini,Artiljerci na Muzilu, a signalisti i radiotelegrafisti u Lovranu. Inače ja sam VII klasa i bio sam na torpednim čamcima 1o6 i kasnije 156. Prva 8 torpedna čamca smo dobili od Amerikanaca, a ostale su radili u Korčuli i verovatno Kraljevici. Torpedni čamci su bili tipa Higgnis i bili su naoružani: dva torpeda 45omm, dva dvocevna ili četvorocevna flaka, na krmi bofors i PA mitraljez na sredini broda. Bilo bi mi drago da se i o ovoj generaciji nešto čuje, to je generacija 1956-1966. godine.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ORIĆAREB on May 12, 2013, 04:00:22 pm
Kada je reč o torpednim čamcima i ja mogu nešto da kažem. Brodarska podoficirska škola je bila u Divulje kraj mSplita. Opšta obuka je trajala 2 godine, a specijalizacija je bila u trećoj godini i to Torpedistii i pelisti su bili na Katarini,Artiljerci na Muzilu, a signalisti i radiotelegrafisti u Lovranu. Inače ja sam VII klasa i bio sam na torpednim čamcima 1o6 i kasnije 156. Prva 8 torpedna čamca smo dobili od Amerikanaca, a ostale su radili u Korčuli i verovatno Kraljevici. Torpedni čamci su bili tipa Higgnis i bili su naoružani: dva torpeda 45omm, dva dvocevna ili četvorocevna flaka, na krmi bofors i PA mitraljez na sredini broda. Bilo bi mi drago da se i o ovoj generaciji nešto čuje, to je generacija 1956-1966. godine.

Dobro se pojavio Radovane, na Palubi. Rijetki su oni koji se pojavljuju iz razdiblja tvoje generacije. Lijepo bi bilo
ako imaš kakvi fotografija iz tvoje kolekcije da nešto i priložiš.
Inače opširnije o  Higinsima imaš na ovom linku (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=2626.msg11848#msg11848)


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on May 16, 2013, 08:09:29 am
Kada je reć o torpednim čamcima higgins navodi se da smo dobili 8 torpednih čamaca i navode se brojevi 101-107, a da se za 108 u nekoliko navrata navodi da je izgradjen u Korčuli, što mi nije baš sasvim jasno. Torpedni čamci, po mom zaključku, od 101 do 108 su nama Amerikanci dali, jer je kod njih ostao breoj 109 na kome je u ratu bio komandant Kenedi, a brod je u ratu sa Japanom igrom slučaja potopljen i koji sew i danas nalazi u moru po brijem DT 109. Još jedna napomena, o svim brojevima se skoro sve zna, a najmanje o prvim
torpednim čamcima 101 do 1o8. Ja sam bio 1959. na TČ 106 a kasnije na 156 sve do 1966. gidine.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Solaris on May 17, 2013, 07:02:21 pm
Evo za novog člana RADSIM39, jedna ljepa sličica.

[attachment=1]
poz.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jadran2 on May 17, 2013, 07:54:57 pm
[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Solaris on May 20, 2013, 04:57:56 pm
Možda netko prepozna kolege.

[attachment=1]
[attachment=2]
poz.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Istria 052 on May 21, 2013, 06:28:19 am
Radosav Suljagic, kasnije predavao Metodologiju na MVA


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: marinero on May 22, 2013, 03:40:30 pm
Ne navodi se koji je broj tog TČ, samo stoji da su se njime do "Galeba" na sidrištu, iz Luke Kotor prevezli Tito, drugarica Jovanka i drug Nikita Hruščov....


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: marinero on May 22, 2013, 05:21:08 pm
174 i 169 kao motorne topovnjače.Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: pvanja on May 23, 2013, 05:30:17 pm
Ove topovnjace su bilie brze i dobro naoruzane ali zastita posade - 0.

Em su benziski motori, em posade topova imaju slabu/nikakvu zastitu a tu je i konstrukcija samog broda.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Solaris on May 25, 2013, 11:30:19 am
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on June 24, 2013, 03:54:34 pm
Evo za početak šaljem sliku...

Lp, Radovan


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on June 24, 2013, 05:31:16 pm
Evo za početak šaljem sliku...

Lp, Radovan
Malo me buni lokacija. Ovo bi moglo biti u Pirovcu.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ORIĆAREB on June 24, 2013, 05:34:48 pm
Evo za početak šaljem sliku...

Lp, Radovan
Malo me buni lokacija. Ovo bi moglo biti u Pirovcu.
Nebi me čudilo. Higinsi su bili mali i laki i svugde su zalazili. Moguće je svašta.. 8)


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on June 24, 2013, 05:42:32 pm
Neko vrijeme (1963 pa dalje, neznam do kada) bilo ih je nekoliko u Zadru.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on June 26, 2013, 04:28:58 pm
Ne ovo je TĆ 106 u Komiži na Visu.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on June 26, 2013, 04:31:31 pm
Izvinjavam se nije ovo Komiža negho Lora 1962. godine.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ORIĆAREB on June 26, 2013, 05:20:10 pm
Izvinjavam se nije ovo Komiža negho Lora 1962. godine.

Je imaš pravo. To bi trebao biti tzv. "Magareći vez" kako smo ga mi zvali.
U pozadini je zemljana odrina ispod koje je tamo lijevo zgradica koja je posluje bila WC.
Bilo je sve golo pa je teško prepoznati.... :-\


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on June 27, 2013, 03:47:46 pm
Ja sam torpedista i skoro svake godine je bilo torpedno gadjanje. Torpeda su bnila 45omm. Tada svi brodovi nisu imali radare, pa bilo je pravo umeće da pomoću ugla preticanja, brzine cilja, broda i ostalo da se pogodi meta. Situacija je uslovljavala da su se torpedne cevi izbacivale a na njihovo mesto dodavali topovi, zato su sada topovnjače a ne torpedni čamci.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: lovac on June 29, 2013, 01:41:54 pm
RADSIME,

sada nisu ni torpedni čamci, ni topovnjače - sada su davna prošlost i uspomene .....


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on June 30, 2013, 12:53:05 pm

[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on June 30, 2013, 01:23:03 pm
Još jedna slika:Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on June 30, 2013, 05:49:18 pm
Još jedna slika:U prvom planu Stevo Jakovljević- Kobac, kasnije K-dant II. divizijona TČ Shershe


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ORIĆAREB on June 30, 2013, 06:04:06 pm
Još jedna slika:U prvom planu Stevo Jakovljević- Kobac, kasnije K-dant II. divizijona TČ Shershe

 :klap :klap :klap
Ma bravo "stranče". ma kako si samo pronicljiv. Ja ko budala jutros buljio u sliku i nikako da
ukapiram da je Stevo na njoj.... :marinero


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jantar on July 02, 2013, 12:08:40 pm
A mornarske kape - "perastice"


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on July 03, 2013, 06:04:02 pm
Od kada poznajete Jakovljevića i gde je on sada.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on July 03, 2013, 06:29:17 pm
Od kada poznajete Jakovljevića i gde je on sada.
Ja ga poznajem od 1974.,  Orićareb od ranije (bio nam je K-dant divizona),. gdje je sada neznam, nisam ga viđao u Splitu poslije 1991.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ORIĆAREB on July 03, 2013, 07:10:43 pm
Od kada poznajete Jakovljevića i gde je on sada.
Ja ga poznajem od 1974.,  Orićareb od ranije (bio nam je K-dant divizona),. gdje je sada neznam, nisam ga viđao u Splitu poslije 1991.

Stevo Jakovljević - Kobac (izvanredan čovjek... :klap :klap), od 1969 god pa dalje bio je komadant TČ-215 (Ruski Shershen).
Poslije je bio u komandi diviziona 17 brigade TČ, a potom mislim u Školskom centru. Izbijanjem Balkanskog cunamija ostao je u
Splitu kao civil ili u mirovini (nisam siguran). Mislim da je i danas u Splitu, ako je živ.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Istria 052 on July 03, 2013, 09:51:24 pm
Mislim da je neko na ovom forumu spomenuo da ga je sreo i da radi kao nocni cuvar.. a mozda sam i pobrkao imena.. ???


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on August 04, 2013, 03:32:09 pm
Nemogu da verujem da od moje generacije nema nikoga na forumu. Dajmo mornarico, trgnite se malo.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on August 09, 2013, 06:43:50 pm
Ovo je TČ 106 u Komiži na Visu. Domaćini su ga zvali "borbeni".


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on August 09, 2013, 06:47:32 pm
Tako je, svi s mora su ga zvali borbeni. Slika je perfektna.  :klap


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on August 10, 2013, 08:00:44 am
Tako je, svi s mora su ga zvali borbeni. Slika je perfektna.  :klap


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on August 10, 2013, 08:50:43 am
Galeb u Šibeniku vezan uz plutaču blizu Kulina. Plutače nema više od 30 godina.  Sjajno!


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on October 04, 2013, 03:57:57 pm
Ja sam početnik i verovatno sam negde pogrešio i zato ste me blokirali. Molom da me odblokirate i objasnite gde sam pogrešio.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: MOTORISTA on October 04, 2013, 05:26:36 pm
Ja sam početnik i verovatno sam negde pogrešio i zato ste me blokirali. Molom da me odblokirate i objasnite gde sam pogrešio.

???? Kako si blokiran ako pišeš ovde?


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: kumbor on October 04, 2013, 07:10:55 pm
Ja sam početnik i verovatno sam negde pogrešio i zato ste me blokirali. Molom da me odblokirate i objasnite gde sam pogrešio.

???? Kako si blokiran ako pišeš ovde?

Ako te vidimo ovde, onda nisi blokiran, možda si upao u neki mali "bug" u radu foruma, pa ti je progutao post, ili nešto slično.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on October 04, 2013, 08:19:27 pm
Možda su ti slike prevelike pa ih ne možeš postirati?


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on October 15, 2013, 04:57:02 pm
Tačno, nisam blokiran, no ja sam očekivao da će mi se neko iz moje generacije 59/66. godine neko javiti. Ne verujem da su otišli tamo odakle nema povratka, no mislim da su ova tehnološka dostignuća preteška za njih, kao što je i meni. Pratim ove teme što se tiče naše bliske prošlosti i tako mi je drago da se svi tako zahvalno izražavaju, da je milina sve to pratiti. Zaista mi je žao što od moje generacije nikog nema, da se posle toliko godina potsetimo kako smo živeli i radili. Na torpednim čamcima nije bilo udobno, zimi smo se pokrivali sa 2-3 ćebeta plus bunda preko, samo bili smo mladi, bili smo drugovi i lepo nam je bilo. Danas smo gospoda, a kakve vajde od toga imamo.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Рашо on November 03, 2013, 11:25:57 am
Jedini sa četiri torpedne cijevi i jedini koji i dan-danas plovi...

[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: galeb on November 03, 2013, 01:41:17 pm
Jedini sa četiri torpedne cijevi i jedini koji i dan-danas plovi...

[attachment=1]

  Danas plovi ? Kako, gde ?


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: markobe on November 03, 2013, 02:37:58 pm
Quote
Danas plovi ? Kako, gde ?

Kao "Manon", ako se ne varam. Po podacima iz registra trebao bi biti u Puli.

Pravo čudo je da taj brod jos plovi. Kada se samo sjetim da je cijelu vječnost bio privezan na "mrtvom" vezu u Opatiji. Tko bi tada rekao da će još ploviti...

Usput, ima li netko neku noviju fotku "Manona" ? Možda netko od kolega iz Pule ?Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Рашо on November 03, 2013, 02:44:41 pm
Ево и "Манона"...


[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: MOTORISTA on November 03, 2013, 02:47:09 pm
Ima ovde cela galerija njegovih slika.

http://www.monvi-tours.com/hr/nasi-brodovi/m-b-manon/


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: markobe on November 03, 2013, 02:58:39 pm
Puno hvala za fotku i link. Brod zbilja super izgleda sada.

Ja ga se sjecam iz nekih drugih vremena, kada su u Opatiji znali biti privezani "Osijek" i "Vladimir Nazor", dok je u Voloskom na stalnom vezu bio "Marin Držić".

"Osijek" je danas "Nina", "Nazor" jahta, "Držić" je postao "jedrenjak", a "Manon" u malo dorađenom izdanju izgleda nikad bolje !
Da mi je to netko rekao kasnih 80-ih, pomislio bih da je lud. Eh, što je sudbina... 


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: marinero on November 03, 2013, 04:59:49 pm
Kotor krajem šezdesetih, higinsi su bazirali u ušću rijeke Škurde pored zgrade Lučke kapetanije, i u četverovezu ispod Italijanskog parka....


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Рашо on November 03, 2013, 05:00:41 pm
A evo ga i 137...

[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Snowy on November 03, 2013, 06:20:56 pm
Ево и "Манона"...


[attachment=1]

Ovaj stalno vozi turiste na relaciji Poreč-Limski kanal. često ga vidim kad sam u Poreču...


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on November 06, 2013, 07:10:51 pm
Bravo za 172 koji još uvek vozi, kako bi voleo bar još jednom da budem na torpednom čamcu.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: marinero on November 15, 2013, 07:15:19 pm
Posto me je jadran "prozvao" :) da zanimljive fotke stavljam na raznim forumima, evo jedne eksluzive samo za palubu - higgins kome se na zalost ne vidi takticki broj, a koji je dovezao  tadasnjeg komandanta JRM, admirala Matu Jerkovica u Tivat na svecanost proglasenja Jerkovica pocasnim gradjaninom tog grada. U pozadini se vidi mulo 1 Arsenala i cuvena parna plovna dizalica LDI-4 vezana uz njega.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jantar on November 15, 2013, 07:30:30 pm
Evo Arsenala, pre zemljotresa i LD 4 na mulu.[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Рашо on November 18, 2013, 07:55:20 pm
Неке старе топовњаче...

[attachment=1]
[attachment=2]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jadran2 on November 28, 2013, 06:24:32 pm
Kako je tivatski Arsenal rasadnik kadrova, normalno je da zanimljivih fotografija ima i ima.....(zna se koga ovo ide  :))
Evo jedne fotografije TC155 snimljene sa stare "Podgorke"
[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ORIĆAREB on November 28, 2013, 06:34:52 pm
Kako je tivatski Arsenal rasadnik kadrova, normalno je da zanimljivih fotografija ima i ima.....(zna se koga ovo ide  :))
Evo jedne fotografije TC155 snimljene sa stare "Podgorke"
[attachment=1]

Uh, ovo je stvarno daleka prošlost.
Rijedak prizor TČ Higinsa bez jarbola i radara.... :klap :klap


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Istria 052 on November 28, 2013, 10:58:51 pm
Kako je tivatski Arsenal rasadnik kadrova, normalno je da zanimljivih fotografija ima i ima.....(zna se koga ovo ide  :))
Evo jedne fotografije TC155 snimljene sa stare "Podgorke"
[attachment=1]

mornari u bijelim cipelama ?!


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jadran2 on November 29, 2013, 07:14:11 am
Kako je tivatski Arsenal rasadnik kadrova, normalno je da zanimljivih fotografija ima i ima.....(zna se koga ovo ide  :))
Evo jedne fotografije TC155 snimljene sa stare "Podgorke"
[attachment=1]

mornari u bijelim cipelama ?!

Mozda je tako onda bilo na prvoj "Podgorki", a i radi blizine  Komandanta ...


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jadran2 on November 29, 2013, 10:20:07 pm
U vezi bijelih cipela a i c/b carapa - mora biti da je "netko" primijetio nesklad i brzo uregulirao;

[attachment=1]
[attachment=2]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ORIĆAREB on November 30, 2013, 10:53:11 am
U vezi bijelih cipela a i c/b carapa - mora biti da je "netko" primijetio nesklad i brzo uregulirao;

[attachment=1]
[attachment=2]
Ali ostale su crne čarape.. ;D
Ma radi se o svojevrsnoj improvizaciji. To je bilo samo za mali skup mornara u blizini Tita.
Sjetio se neki glavonja da bi to bilo prihvatljivije u tim situacijama i jednostavno se sprovede
u djelo. Ko te pita za stvarne propise u tim situacijama. Naređenje i šlus.... :-\


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ORIĆAREB on November 30, 2013, 10:55:07 am
Kako je tivatski Arsenal rasadnik kadrova, normalno je da zanimljivih fotografija ima i ima.....(zna se koga ovo ide  :))
Evo jedne fotografije TC155 snimljene sa stare "Podgorke"
[attachment=1]

Ovo je 1955 godima, Higinsi u pratnji u Fažanskom kanalu... ;)


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ORIĆAREB on November 30, 2013, 11:17:47 am
[attachment=1]

Prizor jarbola na Higinsu. Na vrhu se vidi radarska antena Decca radara.
Godina je 1962, što znači na osnovu prethodnih fotki iz kraja 50-tih god.
da su radari na ove brodove uvedeni početkom 60-tig godina.

Izvor: MIJ


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on November 30, 2013, 06:50:51 pm
[attachment=1]

Prizor jarbola na Higinsu. Na vrhu se vidi radarska antena Decca radara.
Godina je 1962, što znači na osnovu prethodnih fotki iz kraja 50-tih god.
da su radari na ove brodove uvedeni početkom 60-tig godina.

Izvor: MIJ


Radare nisu dobili svi Higinsi odjednom. Koliko su mi pričali stariji, najprije "vođe" grupe....A kako su dolazili iz inostranstva tako su  montirani na ostale brodove.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Istria 052 on December 01, 2013, 10:00:35 am
U vezi bijelih cipela a i c/b carapa - mora biti da je "netko" primijetio nesklad i brzo uregulirao;

[attachment=1]
[attachment=2]
Ali ostale su crne čarape.. ;D
Ma radi se o svojevrsnoj improvizaciji. To je bilo samo za mali skup mornara u blizini Tita.
Sjetio se neki glavonja da bi to bilo prihvatljivije u tim situacijama i jednostavno se sprovede
u djelo. Ko te pita za stvarne propise u tim situacijama. Naređenje i šlus.... :-\
Ne radi se o improvizaciji, vec su to bile cipele/patike sa meksim gumenim djonom jer su crne cipele ostavljale tragove na drvenoj palubi.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ORIĆAREB on December 01, 2013, 11:18:23 am
Ali ostale su crne čarape.. ;D
Ma radi se o svojevrsnoj improvizaciji. To je bilo samo za mali skup mornara u blizini Tita.
Sjetio se neki glavonja da bi to bilo prihvatljivije u tim situacijama i jednostavno se sprovede
u djelo. Ko te pita za stvarne propise u tim situacijama. Naređenje i šlus.... :-\
Ne radi se o improvizaciji, vec su to bile cipele/patike sa meksim gumenim djonom jer su crne cipele ostavljale tragove na drvenoj palubi.
Da to bi bio glavni razlog za bjele cipele. Ali ja sam nešto drugo imao na umu. Sumnjam da je postojalo napisano pravilo
za takvo što na takvom objektu. Jednostavno samo usmeno naređenje pretpostavljenog. Imali su i ostali brodovi u JRM
drvenu palubu pa nisu mornari nosili bijele cipele. Ribaj brale. Nadam se da sam u pravu..... ;)


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ML on December 01, 2013, 11:32:17 am
Minolovci su imali tikove palube pa su se nosile normalne crne cipele, jedino lijeti se moglo dozvoliti kretanje po palubi bez cipela.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Istria 052 on December 02, 2013, 07:46:27 pm
Na s/b Jadran, vecina pokreta se izvodila u patikama ili bosi, znaci, sto brod reprezentativniji to se vise vodilo racuna.
Zamislite da Tito dodje na jahtu i vidi palubu isaranu u crno..pa gosti i tako..


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: kumbor on December 02, 2013, 10:30:22 pm
Eh, Istria, Jadran je poseban slučaj, snast, oputa, jedra, križevi - pa sad ti uradi kako treba u cipelama. Ne ide, na Jadranu se najbolje radi kad si bos, ako nije februar mesec, naravno. Neke radnje u cipelama mogu biti opasne, omakne ti se noga na onim penjalicama uz jarbol i tras - a visina velika.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Istria 052 on December 03, 2013, 08:49:32 am
Eh, Istria, Jadran je poseban slučaj, snast, oputa, jedra, križevi - pa sad ti uradi kako treba u cipelama. Ne ide, na Jadranu se najbolje radi kad si bos, ako nije februar mesec, naravno. Neke radnje u cipelama mogu biti opasne, omakne ti se noga na onim penjalicama uz jarbol i tras - a visina velika.

Na oputu se u moje vrijeme islo u patikama..


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: kumbor on December 03, 2013, 10:13:48 am
te "šangajke" su bile dobre za penjanje, tanak i mekan đon, mada sam ja na brod doneo bio svoje adidaske.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ORIĆAREB on December 03, 2013, 10:34:53 am
Ma da mi rezimiramo ovo i da ne opterećujemo temu.

U JRM što se tiče brodova sa drvenom nefarbanom palubom mornari su nosili patike ili posebne bijele
cipele samo na reprezentativnim brodovima - jahtama  i čamcima. Takođe i na Š/B Jadranu zbog
specifičnosti broda. Na svim ostalima, nošene su klasične crne mornatske cipele. I to je to....


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on December 03, 2013, 03:39:39 pm
Marinero ovo je jedan od prvih  torpednih čamaca, sa poluotvorenim torpednim cevima, fali mu jedan PA mitraljez na sredini broda.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on December 07, 2013, 12:37:47 pm
Na kojem TČ ste bili in do gdaj, jaz sem bil na TČ 106 od 1959. do leta 1966.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on December 07, 2013, 12:46:05 pm
Za mene a i mnige druge najslabije vreme je bilo "Drvar II", kada smo posle tolike skobode došli u Lori, gde smo na znak pištaljke ili trube mogli da za 10 minuta zapustimo brod na pauzu.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on December 07, 2013, 02:09:18 pm
Bio bi vam zahvalan ako mi kažete ko je bio vaš deda i na kom brodu.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on December 07, 2013, 02:18:08 pm
Godine 1959. pa sve do 1964. godine samo komandni brodovi su imali radare. Tako je u 14. DTČ u Ploče samo 167. TČ imao radar.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jadran2 on December 07, 2013, 02:51:03 pm
Sa MIJ-a
[attachment=1]
[attachment=2]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ORIĆAREB on December 07, 2013, 02:52:21 pm
Godine 1959. pa sve do 1964. godine samo komandni brodovi su imali radare. Tako je u 14. DTČ u Ploče samo 167. TČ imao radar.

Zahvaljujem kolega "RADSIM39".

Pitanje je bilo kad su se počeli ugrađivati radari Decca na Higinse?
Ovo je vrlo važan podatak i rijetko ko je dosad mogao na ovo odgovoriti.
Bravo.... :klap :klap :klap


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jadran2 on December 07, 2013, 03:17:30 pm
Detalj  sa 160
[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: leut on December 07, 2013, 03:40:39 pm
Malo van teme, ali što ova zastavica s tri zvjezdice (na slici koju je postavio jadran2) označava?


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jadran2 on December 07, 2013, 03:57:44 pm
Rang.ovna zastava general-pukovnika....., sto mi  nije najjasnije jer je na topovnjaci i Predsjednik drzave , admiral flote.......


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Karlo on December 07, 2013, 04:09:16 pm
Godine 1959. pa sve do 1964. godine samo komandni brodovi su imali radare. Tako je u 14. DTČ u Ploče samo 167. TČ imao radar.

Zahvaljujem kolega "RADSIM39".

Pitanje je bilo kad su se počeli ugrađivati radari Decca na Higinse?
Ovo je vrlo važan podatak i rijetko ko je dosad mogao na ovo odgovoriti.
Bravo.... :klap :klap :klap
Kolega @RADSIM39 je naveo da se odnosi na komandne brodove i nije naveo tip radara.Slika @jadran2 zaista prikazuje antenu decce.Bilo je više tipova decca radara a o jednom se raspravljalo na topiku @zpetrov9 i taj je bio sa ploterom i bez.Takođe znam da je u to vrijeme bio i CR 103 od tih manjih navigacijskih radara,te mislim da bi trebalo precizirati o kom tipu radara se radilo i na kojim brodovima.

Pozdrav!


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on December 07, 2013, 04:51:19 pm
Rang.ovna zastava general-pukovnika....., sto mi  nije najjasnije jer je na topovnjaci i Predsjednik drzave , admiral flote.......
Isto kao kod Persana. Zabuna u vlastitom postroju.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: leut on December 07, 2013, 05:11:12 pm
Hvala na odgovorima.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: mali od palube on December 07, 2013, 05:26:30 pm
Rang.ovna zastava general-pukovnika....., sto mi  nije najjasnije jer je na topovnjaci i Predsjednik drzave , admiral flote.......
tadašnja rangovna zastavica admirala flote


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on December 07, 2013, 05:42:51 pm
Ja za tipove radara neznam, samo znam da je samo komandni brod imao radar, a ostali brodovi nisu imali nikakav radar.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Karlo on December 07, 2013, 06:00:42 pm
Poštovani @RADSIM39,

Vi ste lijepo napisali da se radilo o posedovanju radara samo na Komandnim brodovima.Pogrešno je protumačeno da se radi o opremanju Higinsa(svih) tipom radara Decca,a Vi to niste ni tvrdili.

Pozdrav!


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ORIĆAREB on December 07, 2013, 06:24:35 pm
Poštovani @RADSIM39,

Vi ste lijepo napisali da se radilo o posedovanju radara samo na Komandnim brodovima.Pogrešno je protumačeno da se radi o opremanju Higinsa(svih) tipom radara Decca,a Vi to niste ni tvrdili.

Pozdrav!


Nema tu nikakve enigme. Moja saznjanja o svemu tome su kristalno jasna uz današnju dopunu poštovanog kolege.
Higinsi su isključivo opremani sa radarom Decca. Od samog početka (kraj 50-tih godina) pa do sredine 60-setih
opremljeni su samo TČ-jci koji su prestavljali vođu grupre.
Narednih godina i to već tokom 1967 svi preostali Higensi su opremljeni sa Decca radarom. Takve sam ih i lično
zatekao u Lori već sredinom 1967 god.
Mislim da su opremljeni sa Decca 45 tipom radara. CR radari nikad nisu bili na Higinsima koliko ja znam. Nikad nisam
naišao ni na kakva saznjanja o korištenju CR radara u okviru flote.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ML on December 07, 2013, 07:01:51 pm
Minolovci su garant bili opremljeni CR-om. Slika ML sa antenom radara CR-103 i slika antene,a na Higinsu je Decca 45.[attachment=1][attachment=2]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Karlo on December 07, 2013, 07:13:34 pm

Ne bih više raspravljao o ovome nego ću navesti moja sjećanja.Negdje do 1969. Higginsi su bili opremljeni sa Decca 12 a tada možda i 1970 isti su zamenjeni sa Decca 45.Kada su opremljeni sa prvim nemogu sa sigurnošću tvrditi.

Pozdrav!


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Karlo on December 07, 2013, 07:39:20 pm
PS

Ovo za CR103 sam bio naveo pošto se radilo o navodu da su bili samo komandni brodovi opremljeni radarom.Pa možda je neki od komandnih brodova(nemora biti Higins)u to vreme bio opremljen i sa CR103.

pozdrav!


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ORIĆAREB on December 07, 2013, 07:55:59 pm
Minolovci su garant bili opremljeni CR-om. Slika ML sa antenom radara CR-103 i slika antene,a na Higinsu je Decca 45.[attachment=1][attachment=2]

Ma bravo. Odlično. Kamen po kamen....itd   :klap :klap


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: švercer011 on December 08, 2013, 07:52:04 pm
U ovom filmu se pojavljuje Higins jrm-a red br163 (25:00min i na 38:00 min),nikad ranije nisam video ovaj film sa Ckaljom


http://www.youtube.com/watch?v=MuzV1oZ_ylQ


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on December 09, 2013, 04:18:54 pm
Kod starih torpednih čamaca torpedo se je izbacivalo pomoću zraka. Torpedna cev je u odnosu na brod 12 odnosno 14 stepeni levo ili desno.Kod ispaljivanja torpeda u zavisnosti za kojim torpedom gajamo postavimo žiro ugao 12 odnosno 14 stepeni. Na cilj se cilja brodom na tačku susreta sa ciljem. Kod ispaljivanja torpeda uključuje se zvrk na zrak koji vraća torpedo za 12 odnosno 14 stepeni levo ili desno u zavisnosti sa kojim torpedom smo gadjali.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: dzumba on December 09, 2013, 08:51:00 pm
Овај филм је део серијала (игране серије) "Летови који се памте" "Застава филм-а" која је приказивана на тадашњој Југословенској радио телевизији негде крајем 60-тих година и на доста занимљив (некад духовит, некад озбиљан) начин о ЈРВ , пилотима и опасностима и радостима тог позива.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Karlo on December 10, 2013, 09:38:41 am
Kolega @RADSIM39,Vi se očito pogrešno ubacujete na forum(naslov -topic).Ne smijete brisati naslov i obraćati se lično jer za to imate qvote ali ne brišete sve.Ovakvim načinom obraćanja stvarate zbrku na navedenoj temi i kod pretraživanja i kod registracije  drugih članova.Pošto vidim da imate i niz ispravnih postova(bez brisanja naslova)pokušajte se obraćati samo sa replay a u tekstu naznačite kome se obraćate.Uostalom obratite se uredništvu da Vam oni objasne način pristupa.

Da ne bih izašao iz teme evo podatka za Higinse koji sam dobio od kolege iz bivšeg MEZ-a.Negdje 1969-te smo pripremali Higginse za prodaju(vjerovatno nekim od nesvrstanih)i tada su mijenjani radari decca 12 sa decca45  u sklopu priprema za prodaju.

Pozdrav!


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Karlo on December 13, 2013, 10:22:07 pm
Mislim da sam trebao navesti za one koji nisu elektroničari da su se decca 12 i decca 45 jako malo razlikovali spolja te se na osnovu antenskog sistema nemože sa sigurnošću tvrditi koji je koji.Decca 12 je imao domet od 25Nm a decca45 je imao 45Nm.Inače najveća razlika je bila u predajniku što se vidi i iz dometa.Bilo je još sitnih razlika a decca 45 je imao i specijalne dodatke.
Inače i ako sam  sa njima imao direktni dodir prije 50 godina u memoriji mi je ostalo(da li zbog zvučnosti ili neznam čega)prekidač koji je imao naziv anti clatter sea.Sam uređaj je tako lijepo bio napravljen kao da je u njegovoj konstrukciji učestvovao @JANTAR.Svaki vod je bio označen različitim skupom boja.

Pozdrav!


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ML on December 14, 2013, 08:08:00 am
 :jok
Neznam odakle ti podaci, sve skupa netačno. Decca 45 je stariji a i antena je potpuno drukčija. Govorimo o navigacijskim radarima u RM.Kod radara deca 1226 RM, npr.,12 znači veličinu ekrana u inčima, a druga brojka seriju, odnosno treća brojka npr 2 je impulsna snaga predajnika, u ovom slučaju 25 KW, a četvrta veličinu antene 4, 6 ili 8 fita, u ovom slučaju 6 . Inače domet 12-ke je 48 milja i radi na područjima radamo od 0.25,0.5,0.75,1.5,3,6,12,24 i 48.
Ono RM znači Relative Motion.
A clatter bi trebao biti clutter.
Inače radari nisu iz istog perioda Decca je stariji, isporučivo se od 1952g.
Baš bih volio znati odakle ovi podaci.
podaci o Decca 45
http://navalhistory.flixco.info/H/148417/8330/a0.htm
da ne bi bilo zabune zbog brojeva  Type 45, (to be known in the Royal Navy as the Type 974).

Vjerojatno si pomiješao tip 12 koji je nasljedio tip 159B, ali taj nije bio na brodovima mornarice, taj tip je izašao 1950g., dvije godine prije DECCE 45, tako da 12 nije mogla biti zamjenjena sa  45 1970g, nego DECCA 45 sa DECCA 1226RM, mada se ni na jednoj slici nevidi antena DECCA 1226 RM radara. 1970g DECCA 45 je već bila prošlost i mijenjala se....


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ORIĆAREB on December 14, 2013, 10:49:17 am
:jok
Neznam odakle ti podaci, sve skupa netačno. Decca 45 je stariji a i antena je potpuno drukčija. Govorimo o navigacijskim radarima u RM.Kod radara deca 1226 RM, npr.,12 znači veličinu ekrana u inčima, a druga brojka seriju, odnosno treća brojka npr 2 je impulsna snaga predajnika, u ovom slučaju 25 KW, a četvrta veličinu antene 4, 6 ili 8 fita, u ovom slučaju 6 . Inače domet 12-ke je 48 milja i radi na područjima radamo od 0.25,0.5,0.75,1.5,3,6,12,24 i 48.
Ono RM znači Relative Motion.
A clatter bi trebao biti clutter.
Inače radari nisu iz istog perioda Decca je stariji, isporučivo se od 1952g.
Baš bih volio znati odakle ovi podaci.
podaci o Decca 45
http://navalhistory.flixco.info/H/148417/8330/a0.htm
da ne bi bilo zabune zbog brojeva  Type 45, (to be known in the Royal Navy as the Type 974).

Vjerojatno si pomiješao tip 12 koji je nasljedio tip 159B, ali taj nije bio na brodovima mornarice, taj tip je izašao 1950g., dvije godine prije DECCE 45, tako da 12 nije mogla biti zamjenjena sa  45 1970g, nego DECCA 45 sa DECCA 1226RM, mada se ni na jednoj slici nevidi antena DECCA 1226 RM radara. 1970g DECCA 45 je već bila prošlost i mijenjala se....

 :klap :klap :klap

Da i ja malo doprinesem ovoj "muljaži".  ;D

Ja sam bio pitomac od 1963 do 1966 god. Kao radarista po specijalnosti naravno izučavao sam i Decca radare.
U završnoj godini 1965/66 izučavali smo i konkretne radare, CR.103, Decca 1216 i 1226 te Sg6b i Oare...
Razlika između 1216 i 1226 je bila samo u dodatom računaru da bi se mogla vršiti tzv. APSOLUTNA stabilizacija slike.
Kasniji godina video sam da su Decca 1226 posedovali jedino ŠB Galeb i jedan primjerak Školski centar u Puli.

E sada,  ???, tih godina kada sam izučavao navedene Decca radare, mi u našem programu nismo nikad ni čuli za
Decca 45 i Decca 46 radar, (razlika među nima je kao i kod 1216 i 1226), niti smo ih imali u našem programu.

Sticajem okolnosti, evo imam kod sebe i tehnički opis Decca 45 i 46 radara sa upustvom za upotrebu koje je izdao
(odobrio) "Državni sekretarijat za narodnu odbranu" 28.09. 1965 god.

Iz ovoga zaključujem da je ovo upustvo izdato upravo te godine kad je moja generacija počela izučavati radare, a mi
to nismo imali u našem programu, nego 1216 i 1226.

Također iz iskustva znam, da su se u principu upustva izdavala uglavnom nekoliko godina po početku upotrebe nekog
uređaja, a nikako unapred, pa zaključujem i da je Decca 45, 46 počela sa upotrebom koju godinu ranije.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Karlo on December 14, 2013, 04:17:34 pm
Poštovani @ML,

zaista neznam da iznesem činjenice a da to bude prihvatljivo za sve.Možda je i sam oblik(pisano)po svojoj prirodi takav da može da tumači kako tko hoće.Zato Vas molim da imate više razumjevanja kod tumačenja ovog mog posta ali ne na uštrb historijske istine.Inače ja ne mislim da ste Vi totalno netačni nego baš obratno.Pa da pođemo od lakšeg.

Što se tiče clatter-klutter Vi ste u pravu ja sam to napisao iz memorije po zvučnosti a znate da se u u ovom slučaju čita a.

Uzmite prvi post od kad je počela ova polemika(@RADSIM39/@ORIĆAREB),vidjet će ta da sam ja hteo dobronamjerno da skrenem pažnju da se radi o različitom tumačenju i čak sam naveo da se radi o komandnim brodovima i nikakvom navođenju tipa radara.Pa sam kao primjer naveo tri tipa radara  koja su se tad koristila,u želji da se to precizira o kom tipu je rječ.Da su se tada koristila čini mi se da ste Vi naveli za CR103 a za deccu45 Vam sada navodi i @ORĆAREB preko uputstava(valjda nije izdano uputstvo za nepostojeći radar).Ovi radari koje vi navodite su moderniji i znam za njih ali nisam siguran dali su imali poluprovodnike a ovi što sam ja naveo su cevni.Kod menjanja 1969.jesu korišteni i ovi moderniji ali se sjećam da je bila neka primedba da njih nema dovoljno jer su tek dobijeni(a higginsa je lupam bilo 50-ak),a mjenjani su i na drugim brodovima.Inače,navod da se nemože razlikovati po antenskom sistemu je tačan jer su ti stari(decca imali isti antenski sistem bar na oko).Što se tiče Decce12 on je postojala i po mom sjećanju a i drugih kolega i na Higginsima.
Što se tiče podataka koje Vi navodite ja mislim da su oni tačni ali za taj radar(1216 ili1226),i možda su isti i za deccu 45,međutim ja sam naveo po sjećanju i naznačio da se to odnosi za druge specijalnosti a ne elektroničare,inače i ja se sjećam da treba pomnožiti broj stalnih markera i još dodati prostor iza zadnjeg itd.no mislim da to za druge specijalnosti a niti za ovaj forum nije bitno.Ustvari sad se podsetih cela ova diskusija bi trebala biti na nekom drugom topicu.Mislim da je ovo za sada dosta za mene a još se trebam i sa @ORIĆAREB "svađati"pa ću to ostaviti za kasnije možda i koji dan.
Nadam se da Vas nisam uvredio.

Pozdrav! 


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on December 16, 2013, 04:57:35 pm
minimugic po gidinama odlaska u penziju tvoj deda bi mogao biti moja generacija. Molim ako nije tajna za ime i koja je klasa.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on December 16, 2013, 05:08:41 pm
Duje nastrani 12 topic 171 je TČ 101 i to su prvi pravi torpedni čamci, poluotvorena torpedna cev, na krmi bofors i u sredini PA mitraljez.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Dreadnought on December 16, 2013, 06:13:59 pm
Za društvo sa teme, TČ-166 u vožnji.


[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on December 16, 2013, 06:17:02 pm
RADSIM 39, znam. Dosta sam radio sa ljudima koji su bili na tim TČ i kasnije na MTOP. Bio je jedan jedini sa četri torpedne cijevi (mislim TČ-174). Tražio sam sliku i ne sječam se, da sam je vidio. Ako u Splitu nađem Kojdić Stanka, on bi mogao znati više.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on December 16, 2013, 07:10:31 pm
Duje hvala. Svi  torpedni čamci su klasa za sebe, ali je meni 106 američki najbolji. Bez radara i bilo kakve tehnike. Ideš u Split da sagreješ stare godine, pa nisi ti tiliko star da o tome moraš da razmišljaš, a ja bi zaista voleo da se makar mi "slovenci" nadjemo.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: TČ144 on December 18, 2013, 05:23:32 pm
Karahasanović Fahrudin živi u Betini na otoku Murteru.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: TČ144 on December 18, 2013, 05:33:48 pm
U pravu si,Herman Drnovšek 7 kljsa BPŠ-a,meni je kao 9 klasi 4 vod.bio komandir u prvoj godini.Položio za potporučnika i bio komandant broda u sastavu diviziona kk Šibila Roberta.Napredovao do kk i zadnje je bio komandant Galeba.Na žalost umro je.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: TČ144 on December 18, 2013, 05:47:36 pm
Neznam što ste zapeli u objašnjavanju bijelih cipela,pa još ktome da na Jadranu se u snast išlo u patikam.Kad sam ja bio na šb Jadranu išlo se bos u snast.Kasnije i to dosta uvedebe su patike.Još i ovo na m/j Primorka u moje vrijeme krajem 8o-tih mornari su nosili patike.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on December 18, 2013, 05:56:29 pm
Žao mi je za Hermana, da sam znao da je pokojni nebi ga ni pominjao.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on December 18, 2013, 06:57:06 pm
U pravu si,Herman Drnovšek 7 kljsa BPŠ-a,meni je kao 9 klasi 4 vod.bio komandir u prvoj godini.Položio za potporučnika i bio komandant broda u sastavu diviziona kk Šibila Roberta.Napredovao do kk i zadnje je bio komandant Galeba.Na žalost umro je.

Jeli to sigurna informacija o Hermanu?


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on December 18, 2013, 07:32:40 pm
Malo sam se raspitao, Herman Drnovšek  živ.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: TČ144 on December 19, 2013, 09:28:22 am
Duje hvala. Svi  torpedni čamci su klasa za sebe, ali je meni 106 američki najbolji. Bez radara i bilo kakve tehnike. Ideš u Split da sagreješ stare godine, pa nisi ti tiliko star da o tome moraš da razmišljaš, a ja bi zaista voleo da se makar mi "slovenci" nadjemo.

Koliko ja znam "slovenci"podoficiri organiziraju od 2000 godine susrete povodom bivšeg dana JRM-a u nekom mjestu u Sloveniji.Čak je bio i organiziran susret u Splitu.Više o tome zna jedan od organizatora susreta Branko Bogovbić iz Dobove kod Brežica.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on December 19, 2013, 11:33:23 am
Duje hvala. Svi  torpedni čamci su klasa za sebe, ali je meni 106 američki najbolji. Bez radara i bilo kakve tehnike. Ideš u Split da sagreješ stare godine, pa nisi ti tiliko star da o tome moraš da razmišljaš, a ja bi zaista voleo da se makar mi "slovenci" nadjemo.

Koliko ja znam "slovenci"podoficiri organiziraju od 2000 godine susrete povodom bivšeg dana JRM-a u nekom mjestu u Sloveniji.Čak je bio i organiziran susret u Splitu.Više o tome zna jedan od organizatora susreta Branko Bogovbić iz Dobove kod Brežica.

Nisam upoznat sa tim susretima, inače bi se barem javio, ako već nebi došao.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: TČ144 on December 19, 2013, 04:30:10 pm
Nikad nije kasno.Evo adrese Bogović Branka.,Loče 4,Dobova ali poštanski broj nažalost nemam javlja se na fejsu.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on December 21, 2013, 04:39:28 pm
TČ144 hvala, već sam stupio ukontakt sa Brankom i saznali smo još za dvojicu, jedan je iz moje klase a jedan XII klasa sa TČ 127.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: TČ144 on December 24, 2013, 09:11:28 am
Kotor krajem šezdesetih, higinsi su bazirali u ušću rijeke Škurde pored zgrade Lučke kapetanije, i u četverovezu ispod Italijanskog parka....
Točno tako ,a na glavnom mulu ali u rijeci Škardi minolovci,a PO-53 skroz desno do spomenika.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: TČ144 on December 28, 2013, 01:44:36 pm
Evo par slika Higginsa iz vremena kada sam ja bio na njima u Kotoru
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: FF on December 28, 2013, 03:01:36 pm
Au, sjajne fotografije.  :klap


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on December 28, 2013, 05:34:10 pm
Lepe fotografije, to su pravi "Higinsi", zadnja slika ulaz u kabinu komandanta.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: marinero on January 03, 2014, 01:56:52 pm
Jedno iskustvo iz prve ruke, autor penzionisani MT ppuk Milan Djuran. Mislim da ce najvise zanimati kolege TC 144 i RADSIM39.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: TČ144 on January 03, 2014, 05:52:28 pm
Osobno sam poznavao "Đutu" ppuk Đuran Milana,legendu koji je zanemario vlastitu sigurnost za dobrobit ostalih.Kotor i Kotorani su ga izuzetno poštovali i cijenili.
Praktično spasio je grad od katastrofe da se požar proširio na ostale TČ i ML koji su bili do.I kasnije je pokazao svoj karakter bez obzira na napredovanje u činovima.Jednom
čovjek uvijek čovjek.Hvala mu.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ORIĆAREB on January 03, 2014, 08:09:30 pm
Jedno iskustvo iz prve ruke, autor penzionisani MT ppuk Milan Djuran. Mislim da ce najvise zanimati kolege TC 144 i RADSIM39.

Ovo je vec bilo i ranije na nekoj temi kojom prilikom sam i reagovao. I sad pitam Djurana,
ako je imao zakonskog osnova za bolji status kod penzionisanja, pa valjda i sam zna
da to niko u vidu bilo koje licnosti nije mogao osporiti. Sto se nije zalio na resenje ako je smatrao
da ima pravo. To bi dobio glat bez problema, a ne sad poslije 40 godina, rekla, kazala.

Mile Kandic zivi 100 metara od mene kao i svaki normalan penzioner, nevidim tu nikakvog
osnova za bilo kakvo likovanje....toliko.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: TČ144 on January 04, 2014, 02:48:24 pm
Jedno iskustvo iz prve ruke, autor penzionisani MT ppuk Milan Djuran. Mislim da ce najvise zanimati kolege TC 144 i RADSIM39.

Ovo je vec bilo i ranije na nekoj temi kojom prilikom sam i reagovao. I sad pitam Djurana,
ako je imao zakonskog osnova za bolji status kod penzionisanja, pa valjda i sam zna
da to niko u vidu bilo koje licnosti nije mogao osporiti. Sto se nije zalio na resenje ako je smatrao
da ima pravo. To bi dobio glat bez problema, a ne sad poslije 40 godina, rekla, kazala.

Mile Kandic zivi 100 metara od mene kao i svaki normalan penzioner, nevidim tu nikakvog
osnova za bilo kakvo likovanje....toliko.
Ovo više nije tema o Higinsima več prepucavanje.Koliko sam vidio poslije svog javljanja i objašnjenja o svom životopisu Đuran se nije javljao niti konfrotirao.Ako bi tko trebao o tome razglabati to su navedene osobe u temi a ne netko tko u tome nije učestvovao.Možda sam u krivu ali to je moj osobni stav.A Marinero je prenio ono što je saznao neznajući da je ta tema obrađena.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ORIĆAREB on January 04, 2014, 03:31:04 pm
Jedno iskustvo iz prve ruke, autor penzionisani MT ppuk Milan Djuran. Mislim da ce najvise zanimati kolege TC 144 i RADSIM39.

Ovo je vec bilo i ranije na nekoj temi kojom prilikom sam i reagovao. I sad pitam Djurana,
ako je imao zakonskog osnova za bolji status kod penzionisanja, pa valjda i sam zna
da to niko u vidu bilo koje licnosti nije mogao osporiti. Sto se nije zalio na resenje ako je smatrao
da ima pravo. To bi dobio glat bez problema, a ne sad poslije 40 godina, rekla, kazala.

Mile Kandic zivi 100 metara od mene kao i svaki normalan penzioner, nevidim tu nikakvog
osnova za bilo kakvo likovanje....toliko.
Ovo više nije tema o Higinsima več prepucavanje.Koliko sam vidio poslije svog javljanja i objašnjenja o svom životopisu Đuran se nije javljao niti konfrotirao.Ako bi tko trebao o tome razglabati to su navedene osobe u temi a ne netko tko u tome nije učestvovao.Možda sam u krivu ali to je moj osobni stav.A Marinero je prenio ono što je saznao neznajući da je ta tema obrađena.
Naravno da su u krivu. Pokusavas vrednovati ko ima pravo o prilozenom tekstu diskutovati, zaboravljajuci i da si sam
ne trece nego cetvrto lice sa strane.
Netrebas ti braniti Djurana od mene. Sve pomenute aktere ja vrlo dobro poznajem i licno. I ako te bas zanima imao
sam sa svima vrlo korektne odnose. I ranije prilozeni tekst je takodje prilozio marinero, moj cenjeni kolega.

Ovde se radi o naknadnoj Djuranovoj pameti poslije vise od 40 godina. Imao je prilike to saopstiti Kandicu milion puta
jos dok je ovaj bio u Splitu, a ne sad kad je jedan u jednoj drzavi, a drugi u drugoj. Radi se o klasicnom blacenju sa distance.

Kandic je bio moj cenjeni komadant u najtezim trenucima u karijeri. Bio sam s njim 7 mjeseci u istim ratnim uslovima i
vrlo ga dobro poznajem, te znam kako je i sta prezivljavao. I zato cu ga braniti od svakog i uvijek kad bude neosnovano
napadan.... >:(


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jantar on January 05, 2014, 10:22:41 am
Postovane kolege, ratovi su zavrseni. Ako moze nesto o HIGGINSIMA. Ko nije bio na Higinsima, kao da nije bio u Mornarici!


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Istria 052 on January 05, 2014, 10:51:48 am
Postovane kolege, ratovi su zavrseni. Ako moze nesto o HIGGINSIMA. Ko nije bio na Higinsima, kao da nije bio u Mornarici!
:klap


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Jester on January 05, 2014, 11:37:40 am
Evo par videa restauriranog Higginsa od prije dva mjeseca, možda su bili ali svakako zanimljivo za pogledati,pa da se usporedi i navede razlika između ovoga i onih koji su bili u službi JRM ako netko zna bilo bi zanimljivo :)
http://www.youtube.com/watch?v=4sx_AxoK7Cc
http://www.youtube.com/watch?v=Pp9ijOGo5SY
http://www.youtube.com/watch?v=4_ON2TWiHPI
http://www.youtube.com/watch?v=1Vyhd1841_o
http://www.youtube.com/watch?v=Xq3x_noQ-bk
http://www.youtube.com/watch?v=mLxW-Y8xevg


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on January 05, 2014, 12:04:23 pm
Bravo jantar, dobro kažeš ko nije bio na higginsima kao da nije bio u mornaricu. Svaka čas ostalim torpednim čamcima i topovnjačama, samo najmanje se priča o pravim higginsima i malo učesnika na forumu je sa njih, što mi mnogo fali.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: pacman69 on January 05, 2014, 03:17:22 pm
Evo nekoliko "zvjerki" koje sam našao na starim negativima. Izgleda kao da je slikana neka publikacija...[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: TČ144 on January 05, 2014, 04:54:04 pm
Nisam stojar ali mnogo puta sam bio motornom prostoru Higginsa,motori isti lijevo bi trebao biti pom.motor za struju Capitol a lijevo Korp koji je punio spremnik zraka kada se torpeda su nadopunjavala sa zrakom.Slike u četverovezu su iz gradke luke Slpit 10.9.1962 godine kao i brodovi u vožnji za vrijeme parade "podgora_62" i oba su bila iz Kotorskog diviziona.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: marinero on January 14, 2014, 04:51:50 pm
168 i rekao bih, 169 nakon pregradnje u motorne topovnjače.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on January 20, 2014, 04:47:24 pm
Povremeno treba popraviti boju broda.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: kumbor on January 20, 2014, 05:26:47 pm

@Radsim, Jantar, ili ko zna... Kakva su bila iskustva sa Higinsima pregrađenim u MTOP u vezi pomorskih svojstava, pada brzine, stabilnosti, daljine plovlenja, i sl.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: proxy1969 on January 29, 2014, 05:25:07 pm
Ovo bi bio Higgins nakon prerade, akvatorij Pule vrijeme nepoznato...

[attachment=1]


BTW zapravo ima slovo N (kao najbolji) tako da se netko možda i sjeća koje godine je 160 bio N, očito je neki važan događaj sudeći po količini DPRČP na palubi....  ;D ;)


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on January 30, 2014, 09:38:35 am
Vidi se da se preradom TČ u topovnjaču nadgradnjom mosta i topom na pramcu pramac postao niži i samim tim ima umanjenu brzinu.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on January 31, 2014, 11:30:40 am
Posada TČ 106 1960- godine Ploče.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on January 31, 2014, 03:01:20 pm
Posada TČ 106 1960- godine Ploče.

Jeli ovaj desni oficir Stevo Jakovljević?


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on January 31, 2014, 03:23:39 pm
Da to se potporučnik (tada) Stevo Jakovljević, a levi je poručnik fregate (tada) komandant Benković Franjo.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on January 31, 2014, 05:30:16 pm
Da to se potporučnik (tada) Stevo Jakovljević, a levi je poručnik fregate (tada) komandant Benković Franjo.

Stevo Jakovljević, kasnije K-dant II. diviziona u 17.brigadi TČ u Lori.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: kumbor on January 31, 2014, 06:10:42 pm
Radsim39 dao delimičan odgovor na moje gornnje pitanje o promeni karakteristika Higginsa pregrađenih u MTOP. Pretega na pramac na malom brodu (na krmu je ionako zatega?) efikasno povećava otpor, koči brod i povećava zalivanje pramca.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: mali od palube on February 02, 2014, 06:03:51 pm
Ako je ova već bila nemojte mi zamjeriti...
132 nakon remonta i preinake u MTRZ "Sava Kovačević".
Akvatorijum Tivatskog zaliva


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Jester on February 13, 2014, 09:46:30 am
Dvije fotografije ,možda su bile već ;
[attachment=1]
[attachment=2]
(izvor : kolekcionari.com )


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on February 13, 2014, 10:32:42 am
Ovo je meni bio pojam borbenog čamca. Bili su fenomenalni za viditi. Onako, par njih kad bi prolazili kanalom bija bi gušt viditi. Pogotovo valove i široku brazdu. Kad je Tito dolazija s Galebom pratilo ga je nekoliko Higginsa. Kanal je bija zatvoren za promet a sa zapadne strane pun kupača. Svit je maha, pljeska rukama, od radosti su se topili u vrućoj hladovini. Oni s broda ih nisu baš primjećivali. Bili su puno visoko.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: motorista 57 klasa on February 13, 2014, 10:43:43 am
Neznam da li su Higinsi ali mislim da je izgledalo slično ovome:

[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on February 13, 2014, 12:30:26 pm
Koliko se ja sećam na Higginse ovo nisu ti pravi. Komandni most je skoro na sredini broda, što kod naših Higginsa nije slučaj. Ovo su verovatno neki strani brodovi. Voleo bi da me neko demantira.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Bozo13 on February 13, 2014, 12:54:29 pm
Po USA oznakama, mi smo imali HIGGINS 78FT PT BOAT?


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: MOTORISTA on February 13, 2014, 02:19:56 pm
Po USA oznakama, mi smo imali HIGGINS 78FT PT BOAT?

Da, naši su bili proizvedeni od strane kompanije Higgins. Inače su ih pravili i u kompanijama Elco i Huckins Yacht Corporation, i oni su se svi razlikovali u nekim detaljima. Elco je napravio 326, Higgins 199 i HYC 18 komada. Osim toga građani su i u V.Britaniji, od strane firme Vosper, koja je napravila ukupno 146 komada. Razlikovali su se i po dužini, tako da su čamci Elco bili dužine 80 ft, Higgins i HYC 78 ft, a Vosperovi 70 ft.

[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Bozo13 on February 13, 2014, 02:38:00 pm
Znači ovo bi moglo spadati ovdje?

[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Bozo13 on February 13, 2014, 02:46:26 pm
Ili je ova varijanta točnija, osim maskirnog dezena

[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: MOTORISTA on February 13, 2014, 03:01:58 pm
Sve jedno, zavisi ko je crtao. ;)

Ovde se vide brodovi firme Elco.

http://www.youtube.com/watch?v=GS5-iA_Pdx8


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: TČ144 on February 15, 2014, 01:47:15 pm
Ovo još nije viđeno,Higgins na maskirnom vezu na Luštici.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: MOTORISTA on February 15, 2014, 05:16:02 pm
Sjajno. :klap :klap :klap


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on February 16, 2014, 01:33:59 pm
Ovo su pravi prvi higginsi, bez radara.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on February 16, 2014, 06:22:09 pm
Evo još jedne slike sa torpednih čamaca 1962. godine, možda će se neko prepoznati.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: lovac on February 16, 2014, 08:22:50 pm
TČ144 - otkud znaš da su na Luštici?

Druga slika me podseća na okolinu Kotora, ali 1. i 3. su enigme, što se tiče položaja, može biti bilo gde na Jadranu.

U svakom slučaju, slike su veoma lepe!


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: mali od palube on February 16, 2014, 08:57:51 pm
Meni zaista liči na neke seke na Luštici...
U stvari mislim da sam u blizini lokacije na trećoj fotografiji prije 11-12 godina ulovio ugora od 2,5 kila
Poklonio sam ga drugaru koji je bio sa mnom taj dan, jer sam tada "ulovio" i jednu bosanku
Nije bilo red da sve doma odnesem  ;)


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: pacman69 on February 17, 2014, 12:27:06 am
malo kasnim, ali...   @motorista57klase:    na sličici su sovjetski TČ tipa Tupoljev G-5. Inače vrlo interesantne mašine s aluminijskim trupovima, ipak ih je dizajnirao Tupoljev  ;D


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: motorista 57 klasa on February 17, 2014, 08:19:40 am
Hvala.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: TČ144 on February 17, 2014, 03:48:50 pm
TČ144 - otkud znaš da su na Luštici?

Druga slika me podseća na okolinu Kotora, ali 1. i 3. su enigme, što se tiče položaja, može biti bilo gde na Jadranu.

U svakom slučaju, slike su veoma lepe!
Bez bojazni i enigma pozicija je točna za brodove jer sam učestvovao u maskiranju.

Možda zabunu donosi slika br 2.,ona je slikana na sidrištu kod spomenika u parku .Kotor i brdo koje se vidi je Vrmac.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on February 23, 2014, 12:06:15 pm
[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: marinero on February 23, 2014, 06:15:09 pm
Kotor, vez ispod Italijnanskog parka, u nastavku obale desno u odnosu na bok TC 106 je spomenik palim borcima. Sjajan  fotografija! P.S. Prije oko mjesec dana su ronioci za potrebe preduzeca Luka Kotor sa ove lokacije podigli cetiri velika sidra od muringa kojima su TC tipa higgins kada su ovdje bazirali, drzani u cetverovezu. Dva od tih sidara su izlozena kao ukras u dvoristu ispred nove upravne zgrade Luke Kotor.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on February 23, 2014, 06:34:12 pm
Marinero biće da je greška, ovo je TČ 106 vezan u Komiži na Visu.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: marinero on February 23, 2014, 07:03:28 pm
Uh jeste, u ptravu si, tek sad obratih paznju da je druga obala mnogo blize nego sto bi trebala da bude, da je Kotorskli zaliv u pitanju. Izvinjavam se, ali je ipak nevjerovatno koliko je oba riba slicna onoj u Kotoru ispod Italijanskog parka. Mea culpa, ne zamjerite!


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jantar on February 23, 2014, 07:51:10 pm
sta je na slici, nit' je torpedni, nit' je MTOP?


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on February 24, 2014, 09:05:11 am
Na slici je torpedni čamac bez torpedne cevi. Dobili smo ulogu kao granični brod, a u vezi Italijanskih ribarica kojih je u to vreme bilo mnogo, pa verovatno radi brzine ili su cevi bile u remontu. To je ono što ja znam, a znam i to da su moje najlepše godine bile u Komiži.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: kumbor on February 24, 2014, 09:45:46 am

Zadržan je krmeni Bofors, prema pramcu je Oerlikon, i 12,7mm na krilima mosta.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: TČ144 on February 24, 2014, 12:17:55 pm
sta je na slici, nit' je torpedni, nit' je MTOP?
To je torpedni na kome nisu ugrađene nove(zatvorene) torpedne cijevi jer je išao na zadatak.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on March 02, 2014, 09:17:37 am
Proslava Nove godine nekada.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: TČ144 on March 02, 2014, 09:39:59 am
Proslava Nove godine nekada.
Vidi se bili ste mladi,gdje je bio taj doček i koje godine.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on March 02, 2014, 12:03:28 pm
To je bio doček 1962. Nove godine u Ploče. Još jedna slika Paneta.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on March 03, 2014, 01:41:49 pm
Evo još jedne slike.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on March 05, 2014, 03:04:54 pm
[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Jester on March 05, 2014, 03:08:22 pm
Ako može kratki opis uz svaki sliku bilo bi dobro :)


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on March 05, 2014, 03:37:10 pm
Izvinjavam se. Stalo mi je do toga da potstaknem još nekog od stare generacije da se uključi u ovome, ali izgleda da ne uspevam u tome. Inače ova slika je iz Komiže 1962. godine, starešinski sastav posade TČ 106.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Jester on March 05, 2014, 04:18:40 pm
Ma kakvo izvinjavanje, valjda će se netko prepoznati da malo zakotrljamo diskusiju ,pozdrav! :)


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Bozo13 on March 12, 2014, 06:22:09 pm
[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Bozo13 on March 12, 2014, 06:22:34 pm
[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on March 13, 2014, 01:26:42 pm
Zanima me gde je bio TČ 119 u kojoj jedinici i mestu. Inače to su prvi torpedni čamci sa poluotvorene torpedne cevi i bez radara. Da nisi ti bio na njemu?


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on April 27, 2014, 05:56:51 pm
Gde si stari druže?


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on April 27, 2014, 07:17:53 pm
Ova dvojica pripadaju kategoriji 70+. Izdaju ih kape.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Рашо on May 01, 2014, 04:43:52 pm
Један поздрав свима...

[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: marinero on May 02, 2014, 11:43:27 am
Sjajna! Bravo Raso! :klap :klap :klap


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on May 03, 2014, 11:30:57 am
Nemam reči, fantastična slika.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: TČ144 on May 12, 2014, 09:38:22 am
Nešto što se ne viđa često ,odnosno nikada više godina je 1964, Higginsi u Kotoru, prvi u nizu kao što se i vidi je "151" inače posljednji brod Branka Bogovića mog dobrog prijatelja, kao i PO-53 u pozadini , u prvom planu je NSU Prima III sa vozačicom Antonelom ;

[attachment=1]
[attachment=2]

vlasnik fotografija Branko Bogović


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: TČ144 on May 12, 2014, 10:45:45 am
Postaviti ću još jednu sliku mog prijatelja Branka Bogoviča, radilo se o sprovođenju Talijanskih ribarica u luku Hvar ,ovaj događaj se zbio 15.3.1962 godine ;

[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on May 12, 2014, 03:40:54 pm
Bravo za TČ 144, takve slike nećemo dugo vidjati. Što se tiče prime i ja "primu za trku imam.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: TČ144 on May 14, 2014, 10:21:08 am
Postaviti ću još tri slike mog prijatelja Branka Bogoviča dok je bio na Higginsima ;

Prva slika je isplovljenje iz matične luke u Kotoru ;

[attachment=1]

Ovdje pak vidimo kako je Branko usred zime skočio u more ispred otoka Sušca i skupljao odbačeni teret koji se vidimo na slici sastojao od posuđa

[attachment=2]

I zadnja slika prikazuje posadu TČ 151 točnije komandanta p.p. Božu Janketića i Branka sa suprugom u mjestu Brne na otoku Korčuli gdje roštiljaju ;

[attachment=3]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Solaris on May 15, 2014, 03:02:04 pm
Slučajno naletio na ovo:

Quote
U uvali Žanjice na pijeskovitom dnu leže ostaci potopljenog broda Higgins. Dužina ove olupine je oko 25 m a njena širina je 7 m. Na poziciji su vidljivi ostaci broda : Urušena paluba, kobilica, drvena oplata...

Higgins (http://www.kpi-aquanaut.me/lokacije/007.html)

poz.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Jester on May 15, 2014, 03:16:31 pm
Prenjeti ćemo slike s prethodnog linka koje se odnosne na potopljeni Higgins ;

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
izvor fotografija : kpi-aquanaut (http://www.kpi-aquanaut.me/lokacije/007.html)


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: marinero on May 15, 2014, 04:04:45 pm
Nije ovo higgins vec patrolac tipa "Krajevica", iskoristen za vjezbovno gadjanje sa Styx-om. U Boki postoje dvije olupine higginsa, ali su obje unutar zaliva.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: kumbor on May 15, 2014, 04:09:47 pm

@Jester. Najviše sumnje budi upravo slika 3 - prozori kormilarnice. Takvog oblika bili su samo na "Kraljevicama".


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Jester on May 15, 2014, 05:06:47 pm
Znači slike su zapravo od starog patrolca, šteta bilo bi zgodno vidjeti i ostatke Higginsa, no evo jedna starija fotografija ;

[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Solaris on May 15, 2014, 05:35:10 pm
Nije ovo higgins vec patrolac tipa "Krajevica", iskoristen za vjezbovno gadjanje sa Styx-om. U Boki postoje dvije olupine higginsa, ali su obje unutar zaliva.

Ako je linija fort Oštro-fort Arza ulaz u Boku onda je i uvala Žanjice unutra.  ;)
Šalim se, znaš li gdje su te dvije olupine ? Ovi sa linka tako reklamiraju svoju firmu, šta ću ja sad.

poz.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: marinero on May 15, 2014, 09:14:16 pm
Nije ovo higgins vec patrolac tipa "Krajevica", iskoristen za vjezbovno gadjanje sa Styx-om. U Boki postoje dvije olupine higginsa, ali su obje unutar zaliva.

Ako je linija fort Oštro-fort Arza ulaz u Boku onda je i uvala Žanjice unutra.  ;)
Šalim se, znaš li gdje su te dvije olupine ? Ovi sa linka tako reklamiraju svoju firmu, šta ću ja sad.

poz.

Jedan je u Bijeloj, u blizini Doma za napustenu djecu, na dubini od 32 metra, a drugi je na sjevernoj strani poluostrva Lustica u blizini lokaliteta Rakite na dubini od 30 do 35 metara. Ima i nesto fotografija u knjizi "Podmorje Crne Gore" pa cu ih kasnije scanirati i okaciti. Oba broda inace, svojevremeno je JRM kao raspremljene, darovala brodogradlistu Veljko Vlahovic u Bijeloj za njegove potrebe. Ne znam tacno za sto su korisceni, ali je nakon nekog vremena donesena odluka da se oba broda potope van Boke zbog dotrajalosti. Prvo je lucki remorker brodogradilista uzeo u tegalj Higginsa koji je potonuo kod Rakita, ali je brod tokom teglja primao more i nije mogao stici do izlaza iz Boke, vec je potonuo kod Rakita. Isto se kasnije dogodilo sa drugim Higginsom , ali on nije stigao ni milju daleko od brodogradilista kada je potonuo u blizini Djecjeg doma Mladost u Bijeloj. To je svjedocenje tadasnjeg zapovjednika remorkera brodogradilsta Bijela, Jova Koluvije.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Jester on June 04, 2014, 06:14:27 pm
Motorne topovnjače u najboljim danima, gdje bi mogla biti lokacija treće slike oko Šibenika negdje ?, mada ima milijun ovakvih uvala duž Jadrana tako da...

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on June 04, 2014, 06:28:28 pm
Treća slika bi mogla biti snimljena u uvali Škar najbižoj uvali Minerska.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: top155 on June 10, 2014, 09:25:16 am
Pozdravljam ovaj Forum i sve učesnike koji su deo istorije JRM, a posebno one koji  su sluzili na Higginsima. Ja sam bio mornar na top155, najbolji brod u JRM 72ge, komandant Herman Drnovsek. Odlikovan sam Medaljom za Vojničke Vrline ukazom Predsednika SFRJ i demobilisan kao rezervni vodnik i sluzio na top155 god 72-73 kao Motorista, najbolja mašina u Divizionu, Komandni brod u Divizionu.

Neznam kako da Vas podsetim vizuelno jer ne umem da pošaljem sliku sa proglašenja za N-najbolji u JRM..!!?????
Veliki Pozdrav Svima Vama, Dragan Djorgovic  TOP155.

PS: Želim da uputim VELIKI POZDRAV mom starešini Zafran Stjepanu, koji je 72ge prekomandovan u Pulu, jer mu je obitelj zivela u Puli, bio je Velika Faca, neko je ovde na ovom forumu spomenuo Kuduza, on je bio Starešina na top154 i često smo igrali stoni tenis. Veliki pozdrav i Njemu
bio je neverovatan sa bilo kojim oblikom lopte dali je to ping-pong ili odbojka bio je prvak sveta, Kuduze Veliki Pozdrav!


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Jester on June 10, 2014, 09:52:36 am
Pozdrav i vama i dobrodošli na forum, za postavljanje slika dobro proučite Topic Uputstvo za postovanje slika, šema, skica na forum (http://www.paluba.info/smf/index.php/topic,6148.0.html)


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on June 10, 2014, 10:18:56 am
Pozdravljam ovaj Forum i sve učesnike koji su deo istorije JRM, a posebno one koji  su sluzili na Higginsima. Ja sam bio mornar na top155, najbolji brod u JRM 72ge, komandant Herman Drnovsek. Odlikovan sam Medaljom za Vojničke Vrline ukazom Predsednika SFRJ i demobilisan kao rezervni vodnik i sluzio na top155 god 72-73 kao Motorista, najbolja mašina u Divizionu, Komandni brod u Divizionu.

Neznam kako da Vas podsetim vizuelno jer ne umem da pošaljem sliku sa proglašenja za N-najbolji u JRM..!!?????
Veliki Pozdrav Svima Vama, Dragan Djorgovic  TOP155.

PS: Želim da uputim VELIKI POZDRAV mom starešini Zafran Stjepanu, koji je 72ge prekomandovan u Pulu, jer mu je obitelj zivela u Puli, bio je Velika Faca, neko je ovde na ovom forumu spomenuo Kuduza, on je bio Starešina na top154 i često smo igrali stoni tenis. Veliki pozdrav i Njemu
bio je neverovatan sa bilo kojim oblikom lopte dali je to ping-pong ili odbojka bio je prvak sveta, Kuduze Veliki Pozdrav!

Herman Drnovšek ti živi u Sloveniji, naravno već odavno u penziji. Kuduza sam viđao do 1991. u Lori kasnije više ne.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: top155 on June 10, 2014, 11:24:26 am
              Duje ...Hvala Ti na odgovoru..
73ce sam demobilisan ......ali posto mi je srce ostalo na Top155..
74 sam sa motorciklom iz Beograda dosao u Split...i na kapiji u Lori sam hteo da se prijavim..!
kad na kapiji izlazi Kuduz i veli mi...........E....ovi tvoji su u remontu u Sibeniku...i ja za Sibenik..
na kapiji zavoda Velimir Skorpik se prijavim i oni posalju kurira na brod i dodje moj omiljeni staresina VRANAC ZVONIMIR...
on je hteo da me pozove na rucak na brod...ali vojna pravila nisu dozvoljavala da civil udje u vojni areal..
     i tako ja popusim u svom entuzijazmu....i odputujem dalje

       PS: dali neko zna nesto mojim staresinama ZAFRAN SJEPAN i VRANAC ZVONIMIR
   


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: top155 on June 10, 2014, 11:43:42 am
                  Duje u vezi  Hermana....

        Njegovu kcer sam pronasao u..usa... preko interneta i javio se Komandantu u Sloveniju,..
Herman je ostario...sto sve NAS stize.....nije mogao da se seti .....da se izrazim..... koji sam......jer je kroz njegovu karijeru proslo
mnogo generacija mornara ...i tu nema sta da dodam......
Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: top155 on June 10, 2014, 12:06:16 pm
    Email adresa ...DRNOVSEK HERMANA komandanta TOP155

     drnovsek.herman@gmail.com


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on June 10, 2014, 06:46:29 pm
Za top155.Kuduza sam video pre 10 godine u Splitu. To je bio najbolji sportista uJRM, bilismo u11.DTČ. Kasnije sam ja išao u prekomandu sa 14.OTČ u Ploče. Inače ja sam torpedista a Kuduz je mašinac. Ja sam bio na TČ 106 kasnije 156 od 1959. pa do 1966. godine. Ovde spominjete Hermana. On je moj klasić VII klasa brodarsko podoficirske škole. Buo je dobar starešina i postao oficir,svaka čas.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on June 10, 2014, 06:51:05 pm
Za top155.Kuduza sam video pre 10 godine u Splitu. To je bio najbolji sportista uJRM, bilismo u11.DTČ. Kasnije sam ja išao u prekomandu sa 14.OTČ u Ploče. Inače ja sam torpedista a Kuduz je mašinac. Ja sam bio na TČ 106 kasnije 156 od 1959. pa do 1966. godine. Ovde spominjete Hermana. On je moj klasić VII klasa brodarsko podoficirske škole. Buo je dobar starešina i postao oficir,svaka čas.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on June 10, 2014, 07:09:13 pm
Moram vam javiti jednu tužnu vest, upravo sam doznao da je danas umrla ćerka Kuduzu. Moje saučešće.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: top155 on June 11, 2014, 10:46:52 am
za RADSIM39......Hvala Ti na odgovoru....evo jedne price iz 72 na Topovnjacama... .....Moje Saucesce KUDUZE................
      moj klasic Mladja....bili smo zajedno u SAURI  VP1159  masinski vod u PULI 71god...bio je motorista na TOP154 ....kod Kuduza, a ja na 155.. ......zasto VAM prepricavam ovu pricu.
      Mladjin otac je bio oficir JNA, ...kao i moj...upoznao sa mu oca..... ..kada sam  bio u JRM , moj otac je bio major po cinu....u to vreme zbog malog broja formacijskih mesta u JRM, to je bio veliki cin...i sta hocu da istaknem...KUDUZ se sa Mladjom kao motoristom nije mnogo usrecio...to je vec pitanje karaktera persone .... mornara .... i njegove licne motivacije....   ovo sto cu VAM ispricati...
      ne bih hteo da neko od citalaca ...stekne utisak citajuci ove redove da ja hocu sebe da ...istaknem...pogotovu 42godine posle...!!!!!!
      jer sam za razliku od Kuduzovog motoriste......odneo kuci medalju za vojnicke vrline i cin rez. vodnika...i N ..najbolji brod JRM72ge..
   
        dodatak: moj otac je 63 kao oficir JNA dobio stan u najvecem oficirskom naselju u bivsoj YU..na Zvezdari...Beograd
....kada je doslo vreme da idem u vojsku ....bio sam regrutovan u pesadiju...!!!!!!????...u koju nisam  hteo ni da privirim...odem u vojni odsek i zamolim ih da me prekomanduju u RM....ali opstinski referent...klasicno neljubazan...odbije moju zelju...!!???
     
        posto sam bio problematicno dete u tom naselju.. sa svojim ocem nisam imao prisan odnos...malo malo evo policije na vrata...............
konacno zamolim mog oca da pronadje vezu da me prekomanduje u RM...

        sta je interesantno u ovoj prici......uvek je bilo logicno da se  kao regrut ...vojnik ...provuces kroz vojni rok ...sto bolje....
.....vecina mojih drugara iz naselja je sluzila vojni rok u okolini beograda...
......kada su culi da sam trazio da idem u RM , koja je bila duza sest meseci ili tada dve godine...mislili su da sam narkoman..

            Rezime....u najvecem oficirskom naselju u bivsoj YU ...od sve dece staresina naselja...niko nije odlikovan Medaljom za Vojnicke Vrline..
           
      to sto je Top155 bio najbolji brod u JRM ...je zahvaljujuci odlicnoj 37klasi..doslo je nas sedam.. bili smo Velicanstvenih sedam....iako je jedan  bio kreten...taj je pucauo u sebe  na strazi..!!!!da se spasi vojnog roka.......ali je popusio.....ima nas raznih...ja sam se drznuo i njegovu gitaru dok je bio u bolnici menjao za najbolji kompot na svetu....sa susednih brodova..kompot od krusaka iz KOTCea......prozivao me je Herman.kasnije..ali na tome  je ostalo..

            ja sam  dva puta dobio po sedam dana zatvora . prvi put sam se potukao sa nekim bokserom iz Zrenjanina u SAURI ...posto sam ga nabo u oko, izasao mu je hematom      a ..oko mu je izgledalo kao durbin.. a drugi put u Sibeniku na Mandalini......bio sam permanentno gladan i uvek isao dva puta u red za hranu....pa su me trpezarci zapamtili.....ovo je posebna prica............ja sam naravno bio motorista ...ali nije bilo na brodu sta ja ne mogu da napravim...ali pravio sam i greske .......i tu je moj Staresina Zafran Stjepan . Pokazao sve njegove kvalitete kao Staresina  ..uglavnom  kad je dosla 37klasa na brod   prvo je stara vojska odahnula...njih cetvoro 35 klasa....ustvari. bio je samo GANCO ..Makedonac 36ta.. davali su sluzbu non stop .......elem..moj Herman snimi da ja hocu i mogu da radim ..i jedan dan mi veli....da ja osobno opituram caklju...i jebo sam se tom cakljom celo popodne...i propustim zbor za veceru...racunajuci idem sa ...RASHODOM.na veceru..
...........odem ja sa rashodom na veceru i kako su me trpezarci videli...bilo je pa ti si drugi put...i nikako da im objasnim da grese..i djaba sva ubedjivanja.....konacno udarim smrada kutlacom po glavi i tu kompletan rashod sa TOPa ucestvuje...i demoliramo kantinu........a bio sam gladan da crknem......
         morao sam da platim odstetu koju smo napravili  ..mislim da je tada bilo 30 000din...ljudska glupost nema granica..pitam se danas zasto sam ja to marao da platim.....doduse dva puta po sedam dana zatvora nisam nikada odlezao...i ako je ...u pitanju Medalja za Vojnicke Vrline..to je OK..

         Najduhovitije dolazi na kraju.........kad mi je staresina cuo sta sam uradio...rekao je doslovce.....

         gledaj remca .!!!!.nema ni dva Petka na brodu....i vidi koje sranje je napravio.....!??Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: top155 on June 11, 2014, 12:52:48 pm
       evo pisem repliku na moj mail....
kao prvo sajt je odlican......... poruka Kap.Bojnog Broda.....Rade ...bulju si mi pomerio sa ovim tvojim jednostavnijim sistemom, a vezi slanja fotografija......popio sam pola litra loze, a sistem nece da profunkcionise....!!??

      moje pitanje glasi ...molim ljude dobre volje da se jave na moju Email adresu koja glasi

                       dragansvx,@gmail

       koji znaju da posalju fotos , a na ovu adresu....imam sliku posade Top155 iz 72ge
kod proglasenja za Najbolji brod u JRM72ge....

             Unapred zahvalan  dragan      ps: sve sto je potrebno da se kucne na tastaturu, a u vezi slanja slike....vise od dva puta ..Rade nije
                                                           jednostavno .....pogotovu kad sistem nece da se otvori....zasto sam se ja ulogovao ovoga puta na
                                                           moju proslu poruku........ti je valjda jasno kao pun mesec....pozdrav dragan


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: top155 on June 11, 2014, 12:56:11 pm
greska u koracima...previse loze..

               adresa je ....   dragansvx@gmail.com


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ORIĆAREB on June 11, 2014, 01:06:46 pm
greska u koracima...previse loze..

               adresa je ....   dragansvx@gmail.com

Pogledaj Emajl poruku pa se javi.....


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: top155 on June 11, 2014, 01:20:18 pm
za RADSIM39
               Radovane....hvala Ti na informaciji a u vezi HERMANA...

        kao Komandant Top155, bio je veoma kvalitetan ...u svim pogledima...nije preterano pokazivao
emocije....ali to je bio samo spoljasnji zid....divan covek...ovo ne govorim zato...sto NAS nije kaznjavao
za svaku ucinjenu glupost...a bilo ih je..........kao navigator je bio ZMAJ....Velika Licnost....
                         
                      ps.: ako sam zapamtio Ti si Slovenac...ako sam pogresio...izvini...ja sam rodjen u Ljubljani i prvih deset godina ziveo u Sloveniji.


                                               Pozdrav Dragan


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ORIĆAREB on June 11, 2014, 04:34:23 pm
       evo pisem repliku na moj mail....
kao prvo sajt je odlican......... poruka Kap.Bojnog Broda.....Rade ...bulju si mi pomerio sa ovim tvojim jednostavnijim sistemom, a vezi slanja fotografija......popio sam pola litra loze, a sistem nece da profunkcionise....!!??

      moje pitanje glasi ...molim ljude dobre volje da se jave na moju Email adresu koja glasi

                       dragansvx,@gmail

       koji znaju da posalju fotos , a na ovu adresu....imam sliku posade Top155 iz 72ge
kod proglasenja za Najbolji brod u JRM72ge....

             Unapred zahvalan  dragan      ps: sve sto je potrebno da se kucne na tastaturu, a u vezi slanja slike....vise od dva puta ..Rade nije
                                                           jednostavno .....pogotovu kad sistem nece da se otvori....zasto sam se ja ulogovao ovoga puta na
                                                           moju proslu poruku........ti je valjda jasno kao pun mesec....pozdrav dragan


Evo tvoje sličice...... ;)


[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: top155 on June 11, 2014, 05:55:18 pm
      za Oricareb koji je pomogao da se postavi ova fotografija...gore..jer ja to nisam uspevao...

Komandant Herman Drnovsek TOP155 72ge...i deo posade ....brod proglasen za

         Najbolji brod u JRM 72......bijelo N
   
                       Ciro Hvala Ti
           


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ORIĆAREB on June 11, 2014, 06:06:15 pm
      za Oricareb koji je pomogao da se postavi ova fotografija...gore..jer ja to nisam uspevao...

Komandant Herman Drnovsek TOP155 72ge...i deo posade ....brod proglasen za

         Najbolji brod u JRM 72......bijelo N
   
                       Ciro Hvala Ti
           

Ma nema frke, u svako doba. Samo molim te batali ove puste tačkice u tekstu... ;)


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on June 11, 2014, 08:29:37 pm
Slika Kuduz, Doder i Simić pre 10 godine u Splitu.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on June 11, 2014, 08:31:12 pm
Slika Kuduz, Doder i Simić pre 10 godine u Splitu.

Koliko vidim slikano je ispred pošte na Blatinama u Splitu.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: top155 on June 12, 2014, 06:28:30 am
     za DUJE..
  iz pristojnosti su trebali barem flase da postroje...
ali ovako opusteno i sretno....veselo...tako i treba

        Dragan


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: top155 on June 12, 2014, 06:40:58 am
za ORICAREB....Ciro tackice znace i odvajaju sustinu teksta..inace ako bih se raspisao bez tackica...bio bih novi Hemingvej.
Voleo bih da mi objasnis...a sta znace Tvoje tackice ISPRED i IZA ....OJ KOZARO....
     dragan


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ORIĆAREB on June 12, 2014, 07:28:59 am
za ORICAREB....Ciro tackice znace i odvajaju sustinu teksta..inace ako bih se raspisao bez tackica...bio bih novi Hemingvej.
Voleo bih da mi objasnis...a sta znace Tvoje tackice ISPRED i IZA ....OJ KOZARO....
     dragan
Ma samo napred, ne uzbuđuj se, na volju ti.. ;D


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: top155 on June 12, 2014, 12:23:31 pm
za ORICAREB.....
                     Ciro,
       moje pitanje je a sto sliku nisi otvorio u velikom formatu.
Trebalo mi je,vreme, da ukapiram da slika moze da se otvori.
Molim te probaj da je prosledis u velikom formatu.
   
       i to ce biti pesma     tvoj mladji vodnik
ps: evo tekst moze i bez tackica


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ORIĆAREB on June 12, 2014, 05:32:26 pm
za ORICAREB.....
                     Ciro,
       moje pitanje je a sto sliku nisi otvorio u velikom formatu.
Trebalo mi je,vreme, da ukapiram da slika moze da se otvori.
Molim te probaj da je prosledis u velikom formatu.
   
       i to ce biti pesma     tvoj mladji vodnik
ps: evo tekst moze i bez tackica

 ;)

[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on June 12, 2014, 07:03:45 pm
Galeb, brod koga je čitav svet znao, gde je sada taj naš ponos.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on June 12, 2014, 07:05:40 pm
Još jedna posada TČ 106, Ploče 1960. godine.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: top155 on June 13, 2014, 06:42:18 am
za RADSIM
    Radovane istorija ce se mozda ponavljati...ali Nase uspomene, ostaju samo Nama..

          Pozdrav Top155


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: top155 on June 13, 2014, 07:50:33 am
      Javio mi se je moj Komandant Herman Drnovsek,

   a u vezi mog pitanja, dali zna nesto o mom staresini Zafran Stjepanu..sa Top155
odgovorio mi je , da se je Zafran demobilisao jos 74te i otisao na platformu za ispitivanje nafte..

   Koliko mi je staresina bio vredan, nema potrebe da Vam opisujem. Moj problem u Lori je bio higijena.
Top155 je cetvrtkom isao na kupanje...jedan cetvrtak smo dezurni brod i isplovimo, pa drugi cetvrtak nismo u Lori,
pa treci cetvrtak opet neko isplovljavanje i za tri sedmice se nismo okupali..
.Zafran me je posle promene srednjeg motora vodio u staresinsku zgradu na kupanje, zbog cega je imao problem..reklamacije od staresina ,da je doveo borca na kupanje u njihovu zgradu. pa sam posle toga nasao
da se kupam u kotlarnici u Lori..svaki put sam potrosio vode za cetvorospratnu zgradu..
    Ja sam sjebo srednji motor na Top155...kako ..lako.. kad ukopcam kopcu kod srednjeg motora, moram da vezem rucku za lotre, jer je imala tendenciju da izbaci u ler...zasto je ja nisam vezao!!???, bog te pita, ali kopca je iskocila a motori su bili pod gasom...

    rezime: motor je kako je kopca ispala u neutral, zvizno...i u Lori je dizalica donela rezervni i mi se naradismo, jer izvaditi srednji i zameniti ga nije bilo lako jer se nalazi ispod palube..

          Moj Zafran mi nije rekao ni jednu rec prekora...i tu me je kupio za sva vremena..
               i kako da ne pogines za takvog coveka...
   poruka za CIRU....staresino Hvala ti za ponovljenu sliku.kao sto vidis ja moram da imam svog staresinu, a Ti si trenutno moj. Pozdrav


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on June 13, 2014, 11:19:53 am
Priprema torpeda za gadjanje. Komandant Pištalo Mladen, kasnije komandant Titove Podgorke i torpedista vodnik Ilić.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: top155 on June 13, 2014, 11:38:42 am
      PS.....svim Motoristima na Higinsima...Pitanje..??

  Moje pitanje kao mehanicara....  zavrsio sam Visu Masinsku skolu ,
 
     dali neko moze da mi odgovori sta se desava ..konkretno ..sa Packardom u iberturi..!!!
odnosno u nedozvoljenom opsegu broja obrtaja...dali je prezubio, pa klip stigao ventile..ili je nesto drugo..
      jer nikada nisam smeo da pitam sta se je desilo , a sa trecim motorom, koji smo zamenili....na Top155..
 
      danas moderna elektronika kontrolise broj obrtaja motora i stiti ga od mehanickih ostecenja tako ,
sto jednostavno iskljuci varnicu na svecicama...
      1979 sam uvezao u sfrj jedan od prvih motorcikala sa sest cilindara..
Packard na Higinsu je imao cetiri ventila po cilindru i duple svecice...
      Honda CBX je imala sest cilindara i takodje cetiri ventila po cilindru i plus za svaki cilinder karburator,
ali kod ulicnih trka, kad promasim brzinu...to znaci iz prve u drugu...i pod punim gasom menjac usaltuje u ler,
motor se jednostavno ugasi...

      Da ponovim Pitanje Motoristima sa Higinsa...zasto se Packard kod iberture ostetio, a nije se recimo samo ugasio..???
  
         Unapred Zahvalan za odgovor Dragan


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on June 13, 2014, 12:56:00 pm
Evo još dve slike iz 1960. godine.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: top155 on June 15, 2014, 09:35:05 am
za trpe grozni Moderator

                  Porucnice, sliku koju si postavio,
a slikana  je iz pticje prspektive..dvadesetak brodova u nizu je jedinstvena .
pa Te Molim ako je imas u boljoj rezoluciji da mi je posaljes...cena, placam turu pica..

             dragansvx@gmail.com


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: trpe grozni on June 15, 2014, 05:35:33 pm
za trpe grozni Moderator

                  Porucnice, sliku koju si postavio,
a slikana  je iz pticje prspektive..dvadesetak brodova u nizu je jedinstvena .
pa Te Molim ako je imas u boljoj rezoluciji da mi je posaljes...cena, placam turu pica..

             dragansvx@gmail.com

Druze, jel mislis na neku od ovih http://www.paluba.info/smf/index.php/topic,2626.msg220461.html#msg220461 ??

Ko zna kad i gde sam ih pokupio, ali potrudicu se da ih opet nadjem i da ti ih posaljem. :)


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: top155 on June 16, 2014, 04:25:55 pm
     za trpe grozni

     Najbolja je zadnja sa oznakom tc16...

         Hvali Ti na paznji... Pozdrav Dragan


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: top155 on June 16, 2014, 04:36:20 pm
opet za trpe grozni

      ja sam sliku posade top155, koja je slikana u Lori 72 kod dodele
najbolji brod u JRM, a slikao je profesionalac, dao drugaru koji ima skener.
      Ali on zamoli svog sefa, koji ima foto sop da mu je obradi i ispadne kvalitetna digitalna
fotografija od 1,6 mb...
                     ova tvoja je odlicna da se napravi mali poster.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Solaris on June 16, 2014, 04:37:17 pm
Mislim da su ono izvadci iz nekog filma, sad kojeg ko će se sjetiti.

poz.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: TČ144 on June 18, 2014, 10:20:54 am
za trpe grozni Moderator

                  Porucnice, sliku koju si postavio,
a slikana  je iz pticje prspektive..dvadesetak brodova u nizu je jedinstvena .
pa Te Molim ako je imas u boljoj rezoluciji da mi je posaljes...cena, placam turu pica..

             dragansvx@gmail.com

Druze, jel mislis na neku od ovih http://www.paluba.info/smf/index.php/topic,2626.msg220461.html#msg220461 ??

Ko zna kad i gde sam ih pokupio, ali potrudicu se da ih opet nadjem i da ti ih posaljem. :)
Malo kasnim,slika je nastala na Podgori 62,za vrijeme generalne probe,a Higginsi ispisuju ime TITO.Tko je od starijih bio zna da je to bilo prije sraza TČ i Re.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: TČ144 on June 18, 2014, 10:27:32 am
Predivna fotka 165.


Šibenčanin Duško Kronja bio je tad na dužnosti zapovjednika broda.
Greška,Zapovjednik tč_l65 na Podgori 62 a sve slike su sa nje je bio Čulić Vjekoslav kasnije je postao admiral.Taj brod me pokupio ioz mora i prevezao u bolnicu u Split.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: top155 on June 19, 2014, 06:00:09 pm
za tc144

             kako si uspeo da se pokvasis tada ?


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: TČ144 on June 20, 2014, 02:39:38 pm
za tc144

             kako si uspeo da se pokvasis tada ?
Na način koji nebi poželio nikome sa dvojicom mrtvih.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: top155 on June 22, 2014, 03:01:10 pm
dali neko zna sta je sa Vodnikom Vukovicem, koji je nacrtao sliku ...u ulju..Topovnjace u Boki 1968...
....slika je visila u staresinskoj sali  u LORI...

    njegov mladji brat  je bio kaplar u Puli u Sauri....i rekao mi je sledece...kao regrutu...

       e moj mladi...kad sam ja dosao u Pulu...na areni su jos bili prozori...to je bio rezon stare vojske...


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: top155 on June 23, 2014, 09:32:00 am
    za tc144

       Voleo bih da nam opises kako se je to desilo...
mislim da bi bilo veoma interesantno za sve ucesnike ovog foruma , da procitaju..
.izmedju ostalog ..to je zivot..!    rizik postoji i kad ozenis pogresnu zenu..

      ja sam Ti vec odgovorio, ali je moderator skinuo moj tekst sa foruma...jer je bio uvredljiv..
napravio sam paralelu  izmedju opasnosti u ratu i miru na Higinsima...

      Izvinjavam se Moderatoru i ne ljutim se ...pa ko sam ja da prozivam Kenedija i njegovu glupost...na PT109...ali FORUM i postoji iz tih razloga.

      U vezi izgorelog Potpukovnika i plamena u masinskom prostoru...

na top155 imali smo dva puta 72ge, pucanje creva ili lajtunga..glavni dovod goriva na karburator..
jednom smo u voznji bili samo moj mladi i ja, a drugi put je bio i staresina..

     zahvaljujuci tome da je masinski deo broda funkcionisao besprekorno, problem je resen bez vatre ili eksplozije..

       


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Jester on June 23, 2014, 09:42:50 am
Vaš zadnji post nije bio obrisan nego je nestao zbog problema u radu foruma kao i svi ostali postovi toga dana, lijepi pozdrav i ugodan nastavak boravka na forumu!


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: top155 on June 23, 2014, 11:00:38 am
    samo za Jester-a

  zahvaljujem na odgovoru....i moram da Ti...nemoj vise ono...VI...jer smatram sve ucesnike ovog FORUMA ,
kao ...Familiju..Kompa..ili kako hoces....
     pitanje ...mozes li da ubacis moj tekst koji je skinut sa Foruma..i da ga reprintujes..

            <Pozdrav Dragan


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: top155 on June 23, 2014, 01:07:00 pm
      u vezi HIGGINSa

 BILI SMO NA BRODOVIMA , KOJI NE EGSITIRAJU DANAS ...!?
I TO NAS .......VEZUJE NA OVOM FORUMU.. EMOCIONALNO ,...

 ................koliko je bila kômplikovana revizija brodova  tipa Higins... u Sibeniku ...
u remontnom zAVODU VELIMIR SKORPIK...........POTVRDJUJE ...da je svake godine ,
bio remont u trajanju od dva meseca  i da je remont bio radikalan........i naravno cena...!!?


     jednodnostavno ....TC-ci u USA  ...u mirnodopskim uslovima nisu vise imali koga da torpediraju..!!!????     jer je odrzavanje Higinsa bilo preskupo.  a bilo ih je........... Higinsa nesto ispod 200sto....a Elko..oko 300sto
i otisli su u rashod...a kod nas  u JRM manji deo  je prekomponovan u Topovnjace...kao kompenzacija modernom  vidu ratovanja...!!.

   Februar   72ge..dosao sam iz Pule Galebom u Loru.... prekomandovan  u  VP 2073.... Divizion Topovnjaca u LORU..
posto je moja buduca destinacija bila TOP155, koji je bio u Sibeniku u remontu......sutradan ...nas remce ...neznam IME top-a koji nas je tada odvezao iz LORE u Sibenik...
.i ostavio utisak na mene za sva VREMENA...ta prva voznja na HIGGINSu gde sam ja  kao (REMAC) ..bio ..naslonjen na vetrolovku ii gledao u povrsinu mora.... ne verujuci  da ta igracka od broda  ide kao na struju...!!!!     ne treba da budem Jesenjin..i ne mogu..ali Higins  je CUDO..!!


udjite na internet i otvorite stranicu..... WRACK PT BOAT..i videce te .....tragediju  HIGGINSa  posle WWII vremena ...TC-ci na Pacifiku  i otpad Higginsa..    na tu temu treba da ceprkate po internetu intezivnije i otvarajte slike..

        PS:  na temu Wrack PT Boats ..budite strpljivi i ....CEPRKAJTE PO INTERNETU  i ...moj savet uvek otvarajte slike

            mornar dragan


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on June 23, 2014, 02:22:33 pm
To je za mene bio i ostao pravi brod .


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: top155 on June 23, 2014, 02:54:36 pm
        za Jester..osobno...
    Zahvaljujem na Tvom odgovoru..i raduje me resenje skidanja , moqa komentara....samo ga ponovi Molim Te, ako mozes.....

 pomislio sam da sam pogresio u preterivanju i zaista ne bih zeleo da budem crna ovca ove stranice..i da se neko nadje uvredjen....
pogotovu sto ja nisam .....mogu slobodno reci...nacionalista...a kao sto vidis imam velike emocije kad je Higgins u pitanju..

    ukratko moja krvna slika....rodjen u Ljubljani 1950...otac rodjen u Ohridu ...Srbin...mati rodjena u Stipu... Macedonia..
ja rodjen u Ljubljani i ziveo u Sloveniji prvih deset godina...
    kada smo se 1960 preselili u Srbiju...imao sam problem ...nisam znao jezik ..jer sam bio pravi Slovenac..i doma jos godinu danu govorio slovenacki...o cirilici da ne govorim.....
    moja bivsa zena je Hrvatica iz Rijeke...njen otac... moj punac je bio velika faca ( direktor brodokomerca u Rijeci) i sa njom sam bio dvadeset
godina...pa zatim imam ponovo Istarsku vezu u Lovranu..sledecih sest godina....da bih shvatio da mi je najbolje  pobeci u Sumadiju...

     evo shvatite ovu pricu kako hocete...ali ja sam je ispricao kako je....zivot je borba,...i to je to...da ne kenjam dalje..bice komplikovano...Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: TČ144 on June 24, 2014, 02:47:28 pm
    za tc144

       Voleo bih da nam opises kako se je to desilo...
mislim da bi bilo veoma interesantno za sve ucesnike ovog foruma , da procitaju..
.izmedju ostalog ..to je zivot..!    rizik postoji i kad ozenis pogresnu zenu..

      ja sam Ti vec odgovorio, ali je moderator skinuo moj tekst sa foruma...jer je bio uvredljiv..
napravio sam paralelu  izmedju opasnosti u ratu i miru na Higinsima...

      Izvinjavam se Moderatoru i ne ljutim se ...pa ko sam ja da prozivam Kenedija i njegovu glupost...na PT109...ali FORUM i postoji iz tih razloga.

      U vezi izgorelog Potpukovnika i plamena u masinskom prostoru...

na top155 imali smo dva puta 72ge, pucanje creva ili lajtunga..glavni dovod goriva na karburator..
jednom smo u voznji bili samo moj mladi i ja, a drugi put je bio i staresina..

     zahvaljujuci tome da je masinski deo broda funkcionisao besprekorno, problem je resen bez vatre ili eksplozije..

       
I o tome je pisano na ovom postu,bilo bi dobro da počneš od broja 1 pa dalje i doći češ i do tog događaja.pozdrav.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Jester on August 10, 2014, 11:57:46 pm
Gdje bi mogla biti ova skrivena uvala?

[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on August 11, 2014, 06:39:56 pm
Slika je nešto slaba, nedovoljno se vidi, ali siguran sam da je to slikano na Lastovo. U prilog tome dajem sliku koja je tamo slikanana tim skalama. To je motorista Jovanović Vitomira Milan iz Beograda i ja Radovan Simić. Slika je iz vremena 1960/61 godine.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Jester on August 13, 2014, 09:53:33 am
Moglo bi biti u Jurjevoj Luci na Lastovu no možda se još netko javi da potvrdi, dotad evo još dvije slike iz prošlih vremena ;

[attachment=1]
[attachment=2]Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: TČ144 on August 13, 2014, 04:10:18 pm
Moglo bi biti u Jurjevoj Luci na Lastovu no možda se još netko javi da potvrdi, dotad evo još dvije slike iz prošlih vremena ;

[attachment=1]Higinsi u u teglju jednog od Re,eskortnog razarača.Sada več svi imaju radare znači sredina 6o-tih godina.
[attachment=2]


Mogla bi biti Jurjeva luka,O.Lastovo a brdo u dno uvale O.Mrčara nisam siguran,jer uvalu je u dnu preuska dok je inače šira i tamo je bio potkop i skladište goriva.Tko zna više neka se javi.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Jester on August 14, 2014, 09:21:39 am
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Jester on August 15, 2014, 09:49:03 am
[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Jester on August 16, 2014, 10:45:12 am
[attachment=1]
[attachment=2]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on August 16, 2014, 10:53:44 am
Kulina, Panikovac. Velika koncentracija visokih činova na malom prostoru. Jedan čiket otvorio bi mnoga radna mjesta mlađim i perspektivnijim kadrovima. Ovo bi mogla biti 1972. godina.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Jester on August 18, 2014, 02:01:00 pm
Da u pravu si za godine prava polovica sedamdesetih, evo jedna iz Lore MTOP su u prvom planu iza njih dobro nam znani Torpedni čamci ;

[attachment=1]Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Jester on August 19, 2014, 05:00:53 pm
[attachment=1]
[attachment=2]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Jester on August 20, 2014, 07:54:00 am
[attachment=1]
[attachment=2]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: mandalina on August 20, 2014, 08:05:50 am
Dali su za higinse bila u upotrebi ista torpeda kao i za podmornice ili torpedne čamce SRŠEN ?


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on August 20, 2014, 11:49:45 am
Dali su za higinse bila u upotrebi ista torpeda kao i za podmornice ili torpedne čamce SRŠEN ?

Higinsi su upotrebljavali torpeda TR 45ab, znaći kalibar 450mm.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: motorista 57 klasa on August 22, 2014, 07:34:33 am
Da u pravu si za godine prava polovica sedamdesetih, evo jedna iz Lore MTOP su u prvom planu iza njih dobro nam znani Torpedni čamci ;

[attachment=1]


Gužva, svi u belom, lepo vreme verovatno Dan mornarice u pitanju.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: TČ144 on August 29, 2014, 11:53:53 am
Što se tiče one slike iz Jurjeve luke na Lastovu trebalo bi vidjeti kome je divizionu 124 pripadao.On je sa starim tipom torpedne cijevi,dok brod do njega ima zatvorenu cijev.Skoro svi su bez radara vidi se samo jedan u sredini koji ima antenu radara.Vrti se oko 6o-tih godina.Inače Higinsi su remont imali u Tivtu,a MTOP u Šibeniku.  :pirat


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jantar on August 30, 2014, 08:17:22 am
dali neko zna sta je sa Vodnikom Vukovicem, koji je nacrtao sliku ...u ulju..Topovnjace u Boki 1968...
....slika je visila u staresinskoj sali  u LORI...

    njegov mladji brat  je bio kaplar u Puli u Sauri....i rekao mi je sledece...kao regrutu...

       e moj mladi...kad sam ja dosao u Pulu...na areni su jos bili prozori...to je bio rezon stare vojske...
top 155, vodnik Vukovic iz Tvog priloga sam ja. Na Palubi sam pod imenom Jantar. Bio sam na MTOP 169, zatim na Shershenu TC 223, onda sam otisao na iskrcanje, pa sam bio u MSC, dplomirao sam slikanje i jedno vreme sam bio Nacelnik Doma MSC. Posle rata u Hrvatskoj sam bio Nacelnik Kluba studenata Vojne akademije u Beogradu. Penzionisao sam se 2002.godine u cinu kapetana fregate. Moj (mladji) brat je posle Savure, bio u Segetu Donjem, kao mornar, a posle odsluzenja se aktivirao i radio u nekom skladistu u Kosovu polju kod Knina, zatim u 82 PC-u u Divuljama. Posle rata je radio u RRF u Novom Sadu, gde se penzionisao u cinu ZIkl. Sada zivi kao penzioner u Novom SaduInace, neka Te ne buni, on je oduvek bio "vickast", a to da su na pulskoj Areni jos bili prozori, trebalo je da znaci da si jos mlad, i da treba da slusas starije "kajle" (a ja se nadam da si to tako i shvatio) Veliki pozdrav za Tebe Slobodan Vukovic[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4][attachment=5]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: TČ144 on August 30, 2014, 04:09:09 pm
Dali su za higinse bila u upotrebi ista torpeda kao i za podmornice ili torpedne čamce SRŠEN ?

Higinsi su upotrebljavali torpeda TR 45ab, znaći kalibar 450mm.
Da kada su imali ugrađene otvorene torpedne cijevi.A tko je onda upotrebljavao kalibar 53o.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: TČ144 on August 30, 2014, 04:12:33 pm
dali neko zna sta je sa Vodnikom Vukovicem, koji je nacrtao sliku ...u ulju..Topovnjace u Boki 1968...
....slika je visila u staresinskoj sali  u LORI...

    njegov mladji brat  je bio kaplar u Puli u Sauri....i rekao mi je sledece...kao regrutu...

       e moj mladi...kad sam ja dosao u Pulu...na areni su jos bili prozori...to je bio rezon stare vojske...
top 155, vodnik Vukovic iz Tvog priloga sam ja. Na Palubi sam pod imenom Jantar. Bio sam na MTOP 169, zatim na Shershenu TC 223, onda sam otisao na iskrcanje, pa sam bio u MSC, dplomirao sam slikanje i jedno vreme sam bio Nacelnik Doma MSC. Posle rata u Hrvatskoj sam bio Nacelnik Kluba studenata Vojne akademije u Beogradu. Penzionisao sam se 2002.godine u cinu kapetana fregate. Moj (mladji) brat je posle Savure, bio u Segetu Donjem, kao mornar, a posle odsluzenja se aktivirao i radio u nekom skladistu u Kosovu polju kod Knina, zatim u 82 PC-u u Divuljama. Posle rata je radio u RRF u Novom Sadu, gde se penzionisao u cinu ZIkl. Sada zivi kao penzioner u Novom SaduInace, neka Te ne buni, on je oduvek bio "vickast", a to da su na pulskoj Areni jos bili prozori, trebalo je da znaci da si jos mlad, i da treba da slusas starije "kajle" (a ja se nadam da si to tako i shvatio) Veliki pozdrav za Tebe Slobodan Vukovic[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4][attachment=5]
Dobrfo Jantare ti si bio dulje ili kraće na Higginsima jer ja sam starija klasa i otišao sam sa Higginsa 64 gdine,interesira me u kom divizionu je bio TČ 124.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on August 30, 2014, 06:05:30 pm
Iznenađen sam vrstom TC na TČ 124. Nisam ih nikad vidio osim na ovoj slici. Vjerujem da su u nedostatku odgovarajućih stavljene neke TC sa talijanskih brodova. Ne vidim neki drugi razlog.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: MOTORISTA on August 30, 2014, 06:21:51 pm
[attachment=1]

Koja su torpeda koristili naši Higinsi? Jesu li u početku koristili američka Mark 13 (http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_13_torpedo), ili neka druga?


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: leut on September 02, 2014, 08:06:38 pm
Torpedna cijev s TČ tipa Higgins s pripadajućim torpedom 450 mm. Hrvatski pomorski muzej u Splitu.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: leut on September 02, 2014, 08:11:17 pm
A tu je i maketa MTOP-164. HPM Split.

[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: TČ144 on September 09, 2014, 04:40:58 pm
Iznenađen sam vrstom TC na TČ 124. Nisam ih nikad vidio osim na ovoj slici. Vjerujem da su u nedostatku odgovarajućih stavljene neke TC sa talijanskih brodova. Ne vidim neki drugi razlog.
I mi na TČ_144 smo imali otvoreni tip TC a zamijenjen je u Kumboru 1961 na 62 godinu za vrijeme remonata u SAKO Tivat.Još nema odgovora gdje pripadao TČ-124.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Jester on September 21, 2014, 07:14:30 am
Splitska luka ;

[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on September 21, 2014, 08:31:55 am
Točnije, proslava dana JRM 1962. godine.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: mandalina on September 21, 2014, 08:49:57 am

Gdje je bila glavna mornarička baza dog nisu izgradili Loru. Odnosno koje su u ono vrjeme bile te baze?


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on September 21, 2014, 10:24:42 am

Gdje je bila glavna mornarička baza dog nisu izgradili Loru. Odnosno koje su u ono vrjeme bile te baze?

Možda bi bolje mogli odgovorit oni koji su bili na njima, no znam da su bili i u Puli, Zadru, Boki, mislim i u Šibeniku.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: TČ144 on September 22, 2014, 10:14:27 am

Gdje je bila glavna mornarička baza dog nisu izgradili Loru. Odnosno koje su u ono vrjeme bile te baze?

Možda bi bolje mogli odgovorit oni koji su bili na njima, no znam da su bili i u Puli, Zadru, Boki, mislim i u Šibeniku.
Od juga prema sjeveru,Kotor,Tivat,Ploče,Divulje ,Šibenik,Zadar i Pula.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ORIĆAREB on September 22, 2014, 10:47:41 am

Gdje je bila glavna mornarička baza dog nisu izgradili Loru. Odnosno koje su u ono vrjeme bile te baze?

Možda bi bolje mogli odgovorit oni koji su bili na njima, no znam da su bili i u Puli, Zadru, Boki, mislim i u Šibeniku.
Od juga prema sjeveru,Kotor,Tivat,Ploče,Divulje ,Šibenik,Zadar i Pula.

Da li neko zna u kojim mjestima je bila smještena Komanda Mornarice u periodu 1946 pa do ustoličenja u zgradi
Banovine u Splitu. Unaprijed hvala....


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on September 22, 2014, 11:16:14 am
Komanda je bila u gradu. Može biti u onoj lipoj kamenoj zgradi Srpske banke na rivi.
Komanda flote od 09.08. 1945.-14.08.48. u Mandalini.
TČ 124 u sastavu 8. pomorske zone u Šibeniku.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: mandalina on September 22, 2014, 04:27:27 pm

E moja kasarna na Mandalini  :'( Pa zar te trebalo rušiti? Malo bi je uredili i opet bi bila u funkciji a istodobno i spomenik građevinske kulture.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on September 22, 2014, 05:05:57 pm

E moja kasarna na Mandalini  :'( Pa zar te trebalo rušiti? Malo bi je uredili i opet bi bila u funkciji a istodobno i spomenik građevinske kulture.
Nije bila baš u toj zgradi na poluotoku. Ona je srušena u bombardiranju i poslije rata su je obnavljali njemački ratni zarobljenici.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: top155 on September 23, 2014, 01:16:42 pm
Jantar, zahvaljujem na pozdravu i Tvojoj prici. Imao si uspesnu i dinamicnu karijeru. kompliment. Slika koju sam spomenuo, topovnjace u Boki 68, nalazi se kod mene. Kad se je piturala staresinska sala, ja sam je jednostavno spakovao i odneo. Veliki Pozdrav  Dragan top155


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: TČ144 on September 25, 2014, 08:23:51 am
Komanda je bila u gradu. Može biti u onoj lipoj kamenoj zgradi Srpske banke na rivi.
Komanda flote od 09.08. 1945.-14.08.48. u Mandalini.
TČ 124 u sastavu 8. pomorske zone u Šibeniku.
Hvala,ali dali su tom periodu još postojale zone.Znam da je zatvor bio na tvrđavi Gripe a Komanda garnizona u zgradi do crkve gospe od Zdravlja.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: motorista 57 klasa on September 25, 2014, 10:01:16 am
Kako znaš za zatvor :rtfm :rtfm ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on September 25, 2014, 12:55:37 pm
Kako znaš za zatvor :rtfm :rtfm ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D

Zatvor na Gripama je bio još do sredine 70-tih godina. Moj prvi pravi sustet sa JRM (1970) bio je zatvor na gripama. Tamo smo prespavali kandidati za vojnu školu, kad smo došli na zdravstvene preglede i testiranje. 


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: TČ144 on September 25, 2014, 02:11:35 pm
Kako znaš za zatvor :rtfm :rtfm ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Zakasnio na brod sa izlaza,autobusa nema ali ima MP i pravac Gripe.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jadran2 on November 26, 2014, 11:30:34 am
Oko Obrovca...
[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: TČ144 on November 26, 2014, 02:53:13 pm
Oko Obrovca...
[attachment=1]
Eto sto se dogadja kada se ne plovi brzinom glisiranja na sto se uvijek grintalo,vuce se val I razbija na ovaj nacin o obalu.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: top155 on December 19, 2014, 03:58:50 pm
Zelim Svima na ovom Forumu, Sretan Bozic i Sve Najbolje u Novoj Godini.

Dragan


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jantar on December 20, 2014, 12:50:47 pm
 Jantar...zahvaljujem na pozdravu i Tvojoj prici. Imao si uspesnu i dinamicnu karijeru. kompliment.

       Slika koju sam spomenuo...topovnjace u Boki 68..nalazi se kod mene.
Kad se je piturala staresinska sala, ja sam je jednostavno spakovao i odneo.Veliki Pozdrav Dragan top155, Dragane, mozes li mi poslati fotografiju te slike? Veliki pozdrav!


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: top155 on December 21, 2014, 06:57:26 pm
Jantar, sliku mogu da vratim autoru, tj. TEBI..
dragansvx@gmail.com / 065 66 42 645

Pozdrav


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: top155 on January 16, 2015, 02:37:27 pm
     
                                             
                  Dali je moguce da ovaj blog umire.!??  I da ste SVE impresije i secanja izneli.?!!
           

       


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: TČ144 on January 16, 2015, 04:11:31 pm
Zahvaljujući ljubaznošću mog dobrog prijatelja dobio sam vrijedan video materijal, za početak samo par kadrova

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jadran2 on January 16, 2015, 04:54:14 pm
 :super


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: TČ144 on January 17, 2015, 09:26:30 am
     
                                             
                  Dali je moguce da ovaj blog umire.!??  I da ste SVE impresije i secanja izneli.?!!
           

       
Evo postavio sam par slika iz 1961 godine koje još nisu viđene,a uskoro će se naći i video.
Možda se netko i prepozna.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on January 17, 2015, 09:43:30 am
TČ 144 molim te kaži gde si bio 1961. ghodine i na kojem TČ. Ja sam bio na TČ 106 u Ploče, inače torpedista. Najviše vremena smo proveli na Visu u Komiži, gde sam proveo najlepše dane u mom momačkom životu.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: TČ144 on January 17, 2015, 09:49:35 am
TČ 144 molim te kaži gde si bio 1961. ghodine i na kojem TČ. Ja sam bio na TČ 106 u Ploče, inače torpedista. Najviše vremena smo proveli na Visu u Komiži, gde sam proveo najlepše dane u mom momačkom životu.
TČ 144,9DTČ u Kotoru.Zanima me dali itko prepoznaje mjesto odakle su slike.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on January 17, 2015, 10:21:31 am
TČ 144 molim te kaži gde si bio 1961. ghodine i na kojem TČ. Ja sam bio na TČ 106 u Ploče, inače torpedista. Najviše vremena smo proveli na Visu u Komiži, gde sam proveo najlepše dane u mom momačkom životu.
TČ 144,9DTČ u Kotoru.Zanima me dali itko prepoznaje mjesto odakle su slike.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]

Najgornja slika svakako Dubrovnik, ostalo ne prepoznajem.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jadran2 on January 17, 2015, 11:04:40 am
Srednja fotografija je Cavtat.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: TČ144 on January 17, 2015, 11:53:45 am
Srednja fotografija je Cavtat.
Da prepoznali ste lokacije i zadnja je nastala u vožnji prema Cavtatu.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: TČ144 on January 18, 2015, 10:20:21 am
A evo i video kako sam obećao, bili smo mladi lijepi zaneseni i morem opijeni  :marinero

http://youtu.be/iHjZIysqWVU


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on January 18, 2015, 11:19:31 am
Mnogima se ovaj film neće sviđati, no ima tu istine. Bilo je mnogo takvih naglih isplovljenja, spašavanja, prevoženja bolesnih, rodilja... I kako kaže TČ144: "Bili smo mladi...." Naravno moje uspomene su na 70-te godine..


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Rade on January 18, 2015, 11:22:58 am
Kad zasvira "Na vez" sve se prekida...


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jadran2 on January 18, 2015, 11:24:32 am
Ovaj se film davao kao zurnal u kinima prije glavnog filma.
[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on January 18, 2015, 11:44:02 am
Što fali filmu? Najljepši brodovi mog djetinjstva, lijepe cure i mladi mornari. Tako je bilo nekad.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on January 18, 2015, 03:55:39 pm
Duje svaka pohvala za video, nemam reči. Možda muzika nije na nivou, ali vožnja, ispaljivanje torpeda i ostalo nemam reči. Mislim da sam prepoznao mog klasića Smiljanić Milana, pokojnog.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on January 18, 2015, 05:30:09 pm
Duje svaka pohvala za video, nemam reči. Možda muzika nije na nivou, ali vožnja, ispaljivanje torpeda i ostalo nemam reči. Mislim da sam prepoznao mog klasića Smiljanić Milana, pokojnog.

Od Smiljanić M. sam ja primio dužnost na TČ215 (1974)  i dobro sam ga poznavao.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: dzumba on January 18, 2015, 07:10:44 pm
Један од најбољих филмова у продукцији "Застава филм"-а. Сценарио иако помало наиван, ипак је јако добар. Иако нема дијалога филм има јасну радњу. Неке сцене су одличне: сцена са дечаком и псом при укрцавању, старешина са породицом, морнар и девојка на клупи и др.

Музика је баш добра. На уводној шпици се види да је композитор Дарко Краљић, један од у то време најпознатијих и најбољих композитора. Његове су песме су и данас врло познате и извођене: "Девојко мала", "Звиждук у осма", "Чамац на тиси", "Хеј момци млади" (званично: "Мала тема из Срема"), као и војничка  "Капетане, командире" која је била незванична "химна" ЈНА.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Jester on January 18, 2015, 07:31:56 pm
Upravo tako meni se također jako svidio, jednostavan a opet sadržajan i naravno realan odraz vremena u kojem je nastao a to je umjetnost u suštini. Socijalrealizam upakiran u pomalo romantičarski prikaz mornarskog života no opet sa svim stvarnim elementima mornarskog života.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: TČ144 on January 22, 2015, 04:47:01 pm
Duje svaka pohvala za video, nemam reči. Možda muzika nije na nivou, ali vožnja, ispaljivanje torpeda i ostalo nemam reči. Mislim da sam prepoznao mog klasića Smiljanić Milana, pokojnog.
Radsim 39,Duje samo pohvalio video i dao svoje mišljenje o slikama.Na početku piše tko je postavio.No to je manje važno,bit je bila istrgnuti iz zaborava brodove i ljude koji su ih opsluživali.A Duje osoba za koju misliš da je M.Smiljanić ustvari je njegov u to vrijeme najbolji drug Kožul.
Materijal za sve ovo je vlasništvo MT pp M.Đurana.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on January 22, 2015, 05:55:00 pm
Duje svaka pohvala za video, nemam reči. Možda muzika nije na nivou, ali vožnja, ispaljivanje torpeda i ostalo nemam reči. Mislim da sam prepoznao mog klasića Smiljanić Milana, pokojnog.
Radsim 39,Duje samo pohvalio video i dao svoje mišljenje o slikama.Na početku piše tko je postavio.No to je manje važno,bit je bila istrgnuti iz zaborava brodove i ljude koji su ih opsluživali.A Duje osoba za koju misliš da je M.Smiljanić ustvari je njegov u to vrijeme najbolji drug Kožul.
Materijal za sve ovo je vlasništvo MT pp M.Đurana.

Ja sam samo spomenuo, da sam od Smiljanića primao dužnost na TČ-215 i da sam ga dobro znao. Na filmu nisam nikoga prepoznao.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: top155 on January 26, 2015, 12:56:14 pm
za Jantar-a

Poštovani Kapetane Fregate, javite mi se na Email adresu koju sam objavio na ovom forumu, a u nameri da Vam pošaljem  fotografiju vaše slike topovanjče u Boki, pošto ne umem na ovaj sajt da pošaljem fotografiju, te Vas molim javite mi se na mail adresu, a imate i moj broj mobilnog. Ja sam fotografisao Vasu sliku amaterski gde efekat blica kvari sliku, jer refleksiju koju stvara blic ne mogu da izbegnem, slika je uradjena u ulju, i to stvara dodatnu refleksiju.

Kao što sam i naveo ja bih rado Vasu sliku (koja je jedinstvena) vratio Vama autoru a ja ću se zadovoljiti sa kopijom. Kaetane Fregate javite se rezervni Vodnik Dragan.

ps: poruka svima ovo je jedinstvena priča, jer iz aspekta umetnosti, osim ove jedne slike koju je neki umetnik oslikao, ja nisam video ništa slično i priznajem da sam je bukvalno ukrao, čim sam je video bila je moja, Lora 72. godine


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jantar on January 28, 2015, 04:07:29 pm
Ovo je slika, poklon kolege top155, a postavljamo je zato sto postoji verovanje da onaj ko nije bio na Higginsima, k'o da nije ni bio u Mornarici :) (odnosi se samo na starije clanove foruma! )[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on January 28, 2015, 04:29:22 pm
Ovo je slika, poklon kolege top155, a postavljamo je zato sto postoji verovanje da onaj ko nije bio na Higginsima, k'o da nije ni bio u Mornarici :) (odnosi se samo na starije clanove foruma! )[attachment=1]


Jesu li na gornjem dijelu slike  Bojan Tolazzi i Herman Drnovšek?


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: top155 on January 28, 2015, 04:54:27 pm
Na slici Je komandant diviziona Bojan Tolazi , Herman, Vranac Zvonimir, Spadina Mirko, Zafran Stjepan i staresina signalista kome sam ime zaboravio. Borci 36ta,37 i 38ma klasa, Lora 72ge
    


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jadran2 on January 28, 2015, 05:54:58 pm
Iz splitske gradske luke.
[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: top155 on January 29, 2015, 02:15:09 pm
Ovo je slika, poklon kolege top155, a postavljamo je zato sto postoji verovanje da onaj ko nije bio na Higginsima, k'o da nije ni bio u Mornarici :) (odnosi se samo na starije clanove foruma! )[attachment=1]

Da dodam na slici je posada koja je Hermanu donela "Najbolji Brod Ratne Mornarice" 72ge. Tome je zaslužna 37ma klasa koja je donela kvalitet na brod. Nas sedam je došlo u prekomandu i nismo bili sedam veličanstvenih, jer je sedmi pucao u sebe na strazi u Puli. Od 36te je bio samo Ganco Makedonac, a od  37me posade su Kicos iz Zenice, Ramo takodje bosanac, Ignac Marinko iz ljubljane, Radisic signalista, Stanko iz Zajecara i ja Djorga iz Beograda.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: top155 on January 31, 2015, 04:42:03 pm
     Evo jos jedne slike posade TOP155, sa Hermanom Drnovsekom.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Zdravko on February 02, 2015, 04:48:39 pm
Ljep pozdrav svima. Pronašao sam ovaj forum i moram priznati, da su se mi od ljepih sječanja malo ovlažile oči. Na starije godine postajemo više sentimentalni. Da se malo predstavim. JA sam Zdravko Primožič iz Kopra, Slovenija. Mornarico sam služio najprije u Puli na Mozilu in potom otišao Galebom u prekomando u Split, u Loru na topovnjaču 155, gdje mi je komandant bio dragi Herman Drnovšek. Na MTOP 155 sam bio od 23.09.1973 do 29.10.1974. Zato poseban pozdrav Draganu - TOP 155, jer kako izgleda smo bili par mjeseci zajedno na brodu.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Zdravko on February 08, 2015, 03:53:58 pm
Otok Brač, uvala Smrka, 14.03.1974.
Evo mene na straži ispred moje MTOP 155. Na boku broda iznad broja 155 i iznad sanduka vidi se slovo N, kao najbolji brod.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Solaris on February 08, 2015, 03:59:30 pm
Zdravko, dali je tada vec bio potkop tamo ?

poz.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Zdravko on February 08, 2015, 04:04:36 pm
Zdravko, dali je tada vec bio potkop tamo ?

poz.

Ne, nije bilo potkopa.
Pozdrav!


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on February 08, 2015, 04:37:41 pm
Zdravko, dali je tada vec bio potkop tamo ?

poz.

Mislim da je potkop napravljen 1976-1977. Za godinu nisam siguran, ali smo mi (TČ215) bio jedan od prvih, ako ne i prvi, brod koji je uplovio u taj potkop. Zapamtio sam po tome što nam je otkazala jedna kopča (mislim lijevog motora) prilikom uplovljenja i mali je falilo da se nismo nasukali.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Zdravko on February 08, 2015, 05:19:07 pm
Evo jedne moje slike topovnjače 174, koju sam napravio sa moje topovnjače 155 koja je kao poveljniški brod plovila prva.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: mandalina on February 08, 2015, 05:39:09 pm

Iz filmova i fotografija vidim, da su ovi brodovi bili napravljeni baš za "šunjanje" po našem moru. Moglo ga se vezati u svaku valu, moglo se ploviti kroz svaki preliv...
Kakav je bio smeštaj na Higinsima? Kreveti, kuhinja, sanitarije tuševi??? Snošljivo ili špartanski?


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on February 08, 2015, 06:35:01 pm

Iz filmova i fotografija vidim, da su ovi brodovi bili napravljeni baš za "šunjanje" po našem moru. Moglo ga se vezati u svaku valu, moglo se ploviti kroz svaki preliv...
Kakav je bio smeštaj na Higinsima? Kreveti, kuhinja, sanitarije tuševi??? Snošljivo ili špartanski?

Ja sam još zatekao (u Lori) 5-6 TOP, pa sam se šunjao i po njima. Smještaj i uslovi života na TOP nisu bili najbolji (već je to pisano na forumu, vjerovatno baš u toj temi). Koliko se sjećam posade topovnjača imale svoj smještaj i u zgradam u Lori, jesu li ih koristili ne mogu ih sjetit.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Zdravko on February 08, 2015, 07:03:54 pm
Kakva kuhinja, sanitarije tuševi???Toga nije bilo. Kreveti na krmi so bili mali, kao panjevi od pčela. Po dva jedan iznad drugoga ljevo i desno in sasvim u krmo isto  dva kreveta jedan nad drugim. Na pramcu isto maleni kreveti, samo je prostorija bila malo veča i služila kao dnevna soba. U kabini je bila malena soba od poveljnika in manje skladišče za municijo. Brodovi su bili drveni in kad si spavao, između tebe i mora je bilo par cm drveta. Kako je bilo prijatno zimi možete samo zamišljati. I kad si se zimi vratio sa vožnje, mnogo puta po vrlo  lošem vremenu i visokim valovima, koji su preljevali palubo ( u času vožnje smo obavezmo morali biti svi na palubi, osim motorista ) nisi imao nogdje da se osušiš i zagriješ. I zimi se mnogo puta plovilo. Pošto su topovnjače bile brze i okretne, pravi gliseri, služile su kao vozila hitne pomoči. Svaki dan je jedan brod bio dežuran i isplovio je bez obzira na vrijem kad se je na kojem otoku šta desilo, neko se povrijedio, neko težko obolio i potreban je bio prijevoz u bolnicu, ili je bilo treba odvest koju ženu u Splitsku bolnicu, da rodi (jedna je na jednom od naših brodova rodila djete, kojem je majka posle dala kapitanovo ime). U ono vrijeme revija Antena je svake godine podjelivala priznanja onome koji je u Jugoslaviji spasio najviše života i dok sam ja bio na topovnjači smo mi dobili to priznanje in u reviji Antena je bila velika reportaža o nama. 
I nismo imali smještaj  u zgradama u Lori. Tamo smo se samo hranili in tuširali, spavali pa smo na brodu. Nije bilo lako, ali ne bi zamijenio za nijedan drugi brod i ni za jedan drugi rod vojske iako sam služio pola godina duže. Mnogo smo plovili, video sam čitav Jadran od Zadra nadole i skoro sve otoke na tom djelu.Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: RADSIM39 on February 09, 2015, 03:52:49 pm
Zdravko na torpednim čamcima je standard zaista slab, nemoguć. Spavanje u kolubarnicima, kako smoih mi zvali, bez WC, nema pušenja i da ne govorim o ostalom. Samo, ja sam generacija od 1959. godine, na TČ sam proveo najlepše godine, vožnja na njima se ne može usporediti sa nikakvim brodom, to je nešto najlepše u mom životu.Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: top155 on February 17, 2015, 02:35:44 pm
            Dali je neko gledao na RTS1 u subotu reportazu o Brionima i eventualno .....i snimio.?
Bilo je lepo za videti Higinse u JRM pedesetih, kao i staru i novu Podgorku....


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Jester on March 10, 2015, 04:02:13 pm
[attachment=1]
izvor : ebay


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: batik on April 13, 2015, 07:41:19 am
Slabo se vidi, ali je s filma iz 1961.godine snimanog u Cavtatu.Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: ML on April 13, 2015, 07:52:26 am
Slabo se vidi, ali je s filma iz 1961.godine snimanog u Cavtatu.


Higinsi.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: leut on April 13, 2015, 07:58:06 am
Slabo se vidi, ali je s filma iz 1961.godine snimanog u Cavtatu.


Higinsi.

Tako je. Prebačeno u odgovarajuću temu.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: batik on April 13, 2015, 08:23:49 am
Slabo se vidi, ali je s filma iz 1961.godine snimanog u Cavtatu.


Higinsi.

Tako je. Prebačeno u odgovarajuću temu.

Fala... :marinero


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: TČ144 on April 13, 2015, 05:28:34 pm
Da postavio sam ovu sliku koju stranicu prije, no evo jedne od mog kolege Drage Grgata, lokacija uvala Trašte Bigova nakon torpednog gađanja

[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: marinero on April 13, 2015, 06:29:34 pm
Direktn iza gospodina su dva higginsa, desno od njih PO i rekao bih, ČM,ali što je ovo lijevo od TČ-a ?


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on April 13, 2015, 07:57:07 pm
Livo je DJČ.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: TČ144 on April 14, 2015, 10:54:47 am
Livo je DJČ.
Nije Djč, jer to vrijeme su bili takozvani rogonje sa otvorenom stivom I kormilarnicom na krmi. To je LT, Lovac torpeda.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jantar on July 29, 2015, 02:30:41 pm
Slabo se vidi, ali je s filma iz 1961.godine snimanog u Cavtatu.


Film je bio nastavni i zvao se : "Na vez"


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Jester on September 05, 2015, 08:57:03 am
Dobri stari Higginsi :)

https://youtu.be/DpFnXoAFUH0


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: dzumba on September 06, 2015, 12:35:11 pm
Филм је највероватније из 1957. године. Судим то на основу рекламе за филмове који су се приказивали на фестивалу у Пули а виде се на овом видеу. На реклами је и филм "Поп Ћира и поп Спира",а он је снимљен 1957. године.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: milena braco on September 06, 2015, 01:51:42 pm
Film je iz 1956. godine, u vrijeme potpisivanja Brionske deklaracije Tito-Naser-Nehru. Scene iz Arene su snimljene 16. 07. 1956.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: dzumba on September 06, 2015, 07:24:02 pm
Одакле онда панои за филм "Поп Ћира и поп Спира"? По подацима са Интернета снимљен је 1957.године.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: švercer011 on September 06, 2015, 07:30:51 pm
Одакле онда панои за филм "Поп Ћира и поп Спира"? По подацима са Интернета снимљен је 1957.године.
Odmah posle panoa Pop Cira i pop Spira je veliki i mali film koji je snimljen 1956 godine


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: dzumba on September 06, 2015, 07:32:33 pm
Могуће је да су монтажу овог документарца радили касније, на пример 1957. године па им се "омакло".


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on September 06, 2015, 07:34:21 pm
Ovaj je navodno jugoslavenski. Pokupila ga je britanska mornarica kod Malte.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: MOTORISTA on September 07, 2015, 07:27:32 am
Kome je prodat pa je završio tamo?


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on September 13, 2015, 06:37:47 pm
Kome je prodat pa je završio tamo?
Tko zna?


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jadran2 on September 13, 2015, 07:38:47 pm
Koji je to dio obale?
[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: TČ144 on February 09, 2016, 02:57:32 pm
Slabo se vidi, ali je s filma iz 1961.godine snimanog u Cavtatu.Ime filma je "Na vez",radnja se odvija u Cavtatu i na moru od Dubrovnika prema Moluntu.Brodovi su iz sastava 9 DTČ iz Kotora.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: TČ144 on February 09, 2016, 02:59:57 pm
Ovaj je navodno jugoslavenski. Pokupila ga je britanska mornarica kod Malte.
Tamo je završio nakon jakog nevremena i havarije.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: batik on February 29, 2016, 01:52:32 pm
Slabo se vidi, ali je s filma iz 1961.godine snimanog u Cavtatu.Ime filma je "Na vez",radnja se odvija u Cavtatu i na moru od Dubrovnika prema Moluntu.Brodovi su iz sastava 9 DTČ iz Kotora.

Odlicna informacija, hvala lijepa...:)


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: batik on February 29, 2016, 09:54:15 pm
...i evo ga..

https://www.youtube.com/watch?v=iHjZIysqWVU


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: proxy1969 on March 19, 2016, 11:54:35 pm
[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: proxy1969 on March 20, 2016, 09:10:01 pm
[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: duje on May 29, 2016, 07:06:47 am
Higins


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: TČ144 on July 10, 2016, 02:13:07 pm
Један поздрав свима...

[attachment=1]
Podgora-62,rubni pozdrav prolaskom pokraj Galeba.Brodovi su iz IXDTČ u Kotoru


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: TČ144 on July 10, 2016, 02:30:43 pm
Higins
TČ-151 na čelu stoji Branko Bogović,Tašev a ostalih se ne sjećam


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: MOTORISTA on August 14, 2016, 04:56:57 pm
Ne znam da li je već bila, ali sam ovu iskopao na histomil.

[attachment=1]

Quote
Torpedo boats of the Northern Fleet of type A-2 'Higgins' (Higgins), is moored to the pier. These boats are supplied under Lend-Lease Act of the United States, were built in 1943 at the shipyard 'Higgins Indastri, Inc. Wood 'in New Orleans. In the picture you can see the boat number 202, 205, 206, 208.

Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jadran2 on October 10, 2016, 06:16:00 pm
Naisao sam na fotografiju koja je snimljena vjerojatno pocetkom 1946.
Snimljeno sasvim sigurno u Sibeniku a vide se dvije topovnjace. Jedna ima jasnu oznaku "1" tamne boje.
U pozadini veliki hangar s visokim prozorima. Ispred postrojena velika grupa u uniformama koje su tada bile dostupne.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: mandalina on October 10, 2016, 07:32:24 pm
Naisao sam na fotografiju koja je snimljena vjerojatno pocetkom 1946.
Snimljeno sasvim sigurno u Sibeniku a vide se dvije topovnjace. Jedna ima jasnu oznaku "1" tamne boje.
U pozadini veliki hangar s visokim prozorima. Ispred postrojena velika grupa u uniformama koje su tada bile dostupne.Pa pokaži je!


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jadran2 on October 10, 2016, 07:35:24 pm
Svakako cu poslati. Sada nemam tehnickih mogucnosti.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: marinero on November 28, 2016, 02:44:13 pm
9. divizion TČ.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: galeb on February 02, 2017, 12:02:31 pm
Ima nekoliko slika iz JRM:  http://www.ptboatforum.com/cgi-bin/MB2/netboardr.cgi?cid=101&fid=102&tid=4038


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: lovac on February 04, 2017, 02:54:49 pm
Higinsi su imali veoma šaroliko naoružanje.
Koji su dvocevni mitraljezi na levoj i desnoj strani komandnog mosta?


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: MOTORISTA on February 04, 2017, 05:28:20 pm
Higinsi su imali veoma šaroliko naoružanje.
Koji su dvocevni mitraljezi na levoj i desnoj strani komandnog mosta?

Meni liči na Breda-SAFAT.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jadran2 on February 04, 2017, 05:45:49 pm
Vjerojatno dvocijevni Browning M2 12,7 mm, na nekim fotografijama sa internet stranice cini se da su lijevo i desno od kom.mosta jednocijevni 20-mm Oerlikoni.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: kumbor on February 04, 2017, 05:49:10 pm
Higinsi su imali veoma šaroliko naoružanje.
Koji su dvocevni mitraljezi na levoj i desnoj strani komandnog mosta?

Meni liči na Breda-SAFAT.

Tih ranih 50ih stavljali su štagod su imali. Najčešće Browninge, ponekad Brede, Oerlikona. Ne bi me čudio ni avionski MG-131.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: MOTORISTA on March 09, 2017, 05:49:00 pm
TČ 127.

[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: MOTORISTA on March 18, 2017, 10:17:57 pm
[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: m-hobby on October 02, 2017, 11:10:42 pm

Dve fotografije Higinsa iz ranije upotrebe u JRM.

Broj 118 snimljen 1951. a 103. je snimljen 1953.

Izvor foto-dokumentacija MC Odbrana.
[attachment=1]
[attachment=2]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: dzumba on October 03, 2017, 06:35:27 pm
На првој слици као да су неки официр КоВ на прамцу и снима их сниматељ. Можда неки генерали или виши официр на неком стручном путовању-обиласку.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on October 03, 2017, 07:30:48 pm
Primjećujem različite torpedne cijevi. Na 118 kao da je talijanska.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: proxy1969 on October 03, 2017, 07:56:03 pm
Primjećujem različite torpedne cijevi. Na 118 kao da je talijanska.

Ima još razlika osim opreme drugi ima dva krmena topa, a čini mi se da je prvi 118 i o originalnoj zelenoj boji........


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: dzumba on October 03, 2017, 08:01:22 pm
Па овај други је очигледно наоружан као топовњача.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jadran2 on October 03, 2017, 08:21:39 pm
I ovdje u Splitu (vjerojatno rane sezdesete) razne torpedne cijevi.
[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: milena braco on October 03, 2017, 08:40:22 pm
 Nema dva krmena Boforsa. Jedan bofors 40 mm, jedan Oerlikon 20 mm i 2 dvocijevna 12,7 mm Browniing. Drugi Bofors je od broda pored njega.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: m-hobby on October 03, 2017, 08:58:12 pm
TC-118 snimljen iz drugog ugla tokom ove vezbe 1951.
Na ostalim snimcima se vidi angazovanje velikog dela flote, posebno desantnih brodova.[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: marinero on October 04, 2017, 07:40:14 am
118 je svojevreno dok je bio baziran u Kotoru, uzaptio veiku italijansku ribaricu "Ambra" koju je zatekao u krivolovu u jugoslovenskim vodama južnog Jadrana pred Bokom. Pokoni otac mi je pričao da je kao dječan gledao "privođenje" italijanskog borda u Kotor i bio posebno ponosan što je tu zaplijenu uradio upravo TČ 118 jer je naime, kućni boj naše stare kuće na Mulu bio upravo 118, pa je on stoga kao dijete osjećao i neku "posebnu vezu" sa TČ 118 kojeg je svakodnevbo gledao kako mui prolazi ispod prozora sobe. Inače, "Ambra" je ostala u jugoslovenskim rukama i prenamijenjena je u školki brod kotorske Srednje pomorske škole - čuveni "Nautičar".


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jadran2 on October 04, 2017, 08:25:29 am
To su bila tamna vremena - sad je sloboda - lovi koliko hoces. A, jos su i pucali na talijanske ribarice. Bili smo onda "Schiavi". Sad smo taman kako treba.  :(
[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: galeb on October 04, 2017, 08:31:55 pm
To su bila tamna vremena - sad je sloboda - lovi koliko hoces. A, jos su i pucali na talijanske ribarice. Bili smo onda "Schiavi". Sad smo taman kako treba.  :(
[attachment=1]

 PČ je 133. Prema tome - a neko će bolje znati od mene - ako se ne varam, ovo bi trebalo da je negde u Istri izmedju Pule i Kopra ? 
  I sad se setim raznih priča "Istrie052" o "nuli" pa bi mogao on da nešto napiše u tom kontekstu iz svog iskustva, verujem, da nas ima više koji bi s interesom čitali ovakav post.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: barba on October 05, 2017, 10:56:19 am
To su bila tamna vremena - sad je sloboda - lovi koliko hoces. A, jos su i pucali na talijanske ribarice. Bili smo onda "Schiavi". Sad smo taman kako treba.  :(
[attachment=1]

 PČ je 133. Prema tome - a neko će bolje znati od mene - ako se ne varam, ovo bi trebalo da je negde u Istri izmedju Pule i Kopra ? 
  I sad se setim raznih priča "Istrie052" o "nuli" pa bi mogao on da nešto napiše u tom kontekstu iz svog iskustva, verujem, da nas ima više koji bi s interesom čitali ovakav post.
Imas u istoj temi o starim granicarima puno to ga i o "trojci". inace slika je iz 60-tih godina. Vec je bila na Palubi. Ribarica sa slike nije italijanska, nego nasa.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: m-hobby on October 19, 2017, 10:30:07 am

Neki nepouzdani (usmeni) izvori govore o ugradnji/upotrebi avionskih motora DB-605 na TĆ odnosno PČ (na bazi Higinsa) posle remonta brodova.
Pošto u dokumentima i drugim relevantnijim izvorima nisam našao potvrdu ove informacije zanima me da li neko o ovome ima neka pouzdana saznanja?Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: kumbor on October 19, 2017, 02:41:41 pm


Zanimljiva ideja, mada mislim samo ideja. DB 605 imali su previše obrtaja i suviše kratak resurs za upotrebu na brodu. Trebalo bi preraditi ceo sistem hlađenja i ležajeve za ugradnju na brodu, ako ne i svašta još pored toga, da bi to bilo moguće. Pakarda je mislim bilo dovoljno dobijeno, sa dovoljno delova, pa nije bilo potrebe za ugradnjom inače odličnih AVIONSKIH DB-605. Uveren sam da je to bila samo nečija maštarija.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: gonesail on January 06, 2018, 02:09:34 am
Pozdrav svima!

Moj otac Petar Sikora završio je VPA JRM 1961 i plovio na Higinsima neko vrijeme.

Zanima me da li ga je netko od vas poznavao. Pitao bih njega vise o tome ali ne nažalost preminuo prije nego sam stigao.

Zahvalan,

Ivan

Ivan.sikora8@gmail.com


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Dreadnought on July 06, 2018, 02:29:46 pm

Torpedni čamac 107 tipa Higgins, područje Dubrovnika, maj 1950. godine. (foto: MC Odbrana)

Fotografija je objavljena u knjizi "Jugoslavenska Narodna Armija u Hrvatskoj i Sloveniji 1945. - 1968.", Bojan Dimitrijević, Zagreb, 2017.


[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: kumbor on July 06, 2018, 05:14:59 pm

107 beše jedan od nekoliko originalnih američkih Higginsa?


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: MOTORISTA on July 06, 2018, 05:57:00 pm
Jeste.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: MOTORISTA on July 17, 2018, 09:04:39 am
Još jedan sa posadom u prvom planu. Verovatno je u pitanju neka svečanost.

[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: dzumba on July 17, 2018, 08:05:31 pm
Зашта су им ове канистери испред морнара? Нису ваљда ту чували гориво?


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: MOTORISTA on July 17, 2018, 08:07:00 pm
Jeste, to su rezervni kanisteri za benzin.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: TČ144 on November 29, 2018, 05:20:25 pm
Još jedan sa posadom u prvom planu. Verovatno je u pitanju neka svečanost.

[attachment=1]
TČ 151 u Kotoru.Na čelu stroja pok.Branko Bogovič III klasa MPŠ u Puli.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: MOTORISTA on November 29, 2018, 06:25:49 pm
Hvala! :)


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: MOTORISTA on May 09, 2019, 02:41:13 pm
TČ-156.

[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on May 09, 2019, 05:07:07 pm
Super slika. meni najdraži broj i najdraža tema.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: galeb on May 09, 2019, 05:11:55 pm
TČ-156.

[attachment=1]

   Na sliki izgleda da plovi napred. A konopi ispred pramca ??


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: MOTORISTA on May 12, 2019, 06:22:08 pm
Higinsi na Murteru.

[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: galeb on June 09, 2019, 01:58:59 pm
Koper 1953. Jesu tu zbog Tršćanske krize ?


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: brodarski on June 09, 2019, 08:30:42 pm
Zbog Trsta su u pripravnosti. Radara nemaju osim zapovjednog broda. Teška vrimena, slaba opremljenost i tehnološki bolje opremljen suparnik.


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: jadran2 on November 09, 2019, 09:27:00 am
Higinsi na Murteru.

[attachment=1]
Malo bolja fotografija....
[attachment=1]


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: MOTORISTA on November 09, 2019, 03:49:45 pm
Sjajno! Hvala!


Title: Re: Higginsi u JRM
Post by: Dreadnought on December 16, 2019, 06:05:24 pm


TČ-163 i turisti  :)


[attachment=1]


Nema podataka kada i gde.