PALUBA

Kopnena vojska => Specijalne jedinice => Topic started by: leut on January 30, 2015, 03:19:44 pmTitle: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on January 30, 2015, 03:19:44 pm
Zapovjedništvo specijalnih snaga

[attachment=1]
Općenito o Zapovjedništvu specijalnih snaga

Misija Zapovjedništva specijalnih snaga se ostvaruje kroz provedbu zadaća snaga za specijalne operacije (vojna pomoć, specijalno izviđanje i izravna akcija), te u određenim okolnostima i provedbom dodatnih aktivnosti u svrhu potpore i zaštite strateških interesa RH.

Unutar OSRH Zapovjedništvo specijalnih snaga osigurava borbenu spremnost za operacije u obrani teritorijalne cjelovitosti, suvereniteta i neovisnosti RH.

Zapovjedništvo specijalnih snaga osigurava borbenu spremnost GRUPA za izvođenje specijalnih operacija kao i za sudjelovanje u NATO i koalicijskim vođenim operacijama. Uspjeh vojnih misija u 21. stoljeću se temelji na kvaliteti pojedinaca i vođa, gdje su vođe ključni element za uspješni razvoj timova za provedbu Specijalnih operacija.

Definiranje Specijalnih snaga

Specijalne snage su posebno organizirane, obučene i opremljene snage za provedbu specijalnih operacija (engl. Special Operations Forces, SOF).

Uloga Zapovjedništva specijalnih snaga (ZSS)

U cilju jačanja sposobnosti snaga za specijalne operacije i ispunjenja savezničkih obveza kod unaprjeđivanja sposobnosti planiranja i provedbi specijalnih operacija, formirano je „Zapovjedništvo specijalnih snaga“, koje je podređeno Glavnom stožeru i ima ulogu davatelja odgovarajućih specijalnih snaga te je i odgovorno za njihovo opremanje, obuku i izobrazbu.

Sukladno Strateškom pregledu obrane, Zapovjedništvo specijalnih snaga je usmjereno ka razvoju i dostizanju sposobnosti planiranja i provedbe specijalnih operacija sa minimalno dvije (2) Grupe specijalnih snaga.

Zapovjedništvo specijalnih snaga ustrojava, oprema i obučava svoje Grupe specijalnih snaga (GSS) za samostalno provođenje specijalnih operacija (snage brzog odgovora). Također ZSS sa svojim grupama razvija sposobnost integracije, za djelovanja u suradnji sa specijaliziranim snagama/„eneblers“. Provedba specijalnih operacija zahtjeva združenu organizaciju u kojoj Grupe specijalnih snaga čine osnovu za formiranje namjenskih organizacija, a koje će biti brojčano i po sposobnostima prilagođene dodijeljenoj misiji i zadaćama.

Organizacija

Snage za specijalne operacije će se razvijati na razini GS OSRH kroz Zapovjedništvo specijalnih snaga (ZSS) sa ulogom generiranja, opremanja i obučavanja (namjenskih) Grupa specijalnih snaga (SOTG), koje će biti interoperabilne sa snagama za specijalne operacije drugih članica NATO saveza.

Sukladno potrebama, u budućem razdoblju prilagoditi će se i optimizirati brojčana veličina i struktura ZSS-a, te će se po potrebi integrirati svi nacionalni specijalni i specijalizirani elementi za provedbu specijalnih operacija, čime će se povećati učinkovitost procesa upravljanja, zapovijedanja i nadzora.

Dugoročna strategija potpore potrebitim resursima kao i kontinuirana modernizacija i opremanje sa novim tehnološkim dostignućima omogućiti će uspješnu provedbu misije Zapovjedništva specijalnih snaga OSRH. Glavni resurs specijalnih snaga su ljudi, a u njihov profesionalni razvoj i napredovanje će se dodatno ulagati, obuka vođa ostaje prioritet na svim razinama. Zadovoljavajućim prostornim razmještajem i ulaganjem u infrastrukturu, poboljšati će se uvjeti života i rada i stvoriti uvjeti za adekvatnu popunu.

U narednom razdoblju, opremanje, obuka i izobrazba su glavni prioriteti Zapovjedništva specijalnih snaga, a biti će usmjereni na visoko obučene i osposobljene snage za specijalne operacije sa razvijenim sposobnostima za provedbu specijalnih operacija.

[attachment=2]
Zapovjedništvo specijalnih snaga objedinjuje sposobnosti kroz četiri elementa koja se međusobno nadopunjuju: zapovjedni, operativni, potporni i obučni element.

Zapovjedni element priprema i upućuje pojedince, postrojbe i zapovjedništva u operacije/specijalne operacije (SpO) ili aktivnosti koje imaju karakter operacija. Zapovjedni element je u potpori zapovjednom lancu OSRH pri planiranju i provedbi SpO, pripremi i obučavanju snaga, pojačavanju zapovjedništva na strateškoj i operativnoj razini te izvršavanju ostalih zadaća od interesa za funkcioniranje OS RH.

Operativni element se sastoji od Grupa specijalnih snaga (GSS), jedna kopnena SO(L)TG i (1) jedna pomorska SO(M)TG namijenjenih za planiranje i provedbu specijalnih operacija, samostalno uz podršku ili u potpori ostalih sastavnica ZSS i OSRH. Grupe specijalnih snaga se sastoje od zapovjedništva sa stožernim funkcijama od S-1 do S-6, Timova specijalnih snaga TSS/(Special Operations Task Unit - SOTU), te voda za borbene potpore i elementa u službi borbene potpore. GSS su jezgro formiranja združenih namjenskih snaga. Timovi specijalnih snaga sastavljeni su od 12 pripadnika koji sukladno zadaćama razvijaju sposobnosti (izdvojenog) samostalnog djelovanja i reorganiziranja do 24 pripadnika. Operativni element ima i dio snaga grupiran u Komando satniji (KS) koja samostalno ili u sastavu drugih snaga provodi djelovanja.

Potporni element je nositelj svih oblika administrativne i logističke potpore koji su nužni za svakodnevno funkcioniranje, život i rad ZSS-a, te po potrebi ojačava Grupu specijalnih snaga potrebitim elementima.

Obučni element je nositelj obuke specijalnosti Specijalnih snaga što obuhvaća Selekciju i kvalifikaciju (obuka dodatne osposobljenosti), te obuku naprednih vještina operativca specijalnih snaga.

Sjedište Zapovjedništva specijalnih snaga

Sjedište zapovjedništva specijalnih snaga je u vojarni "Drgomalj" u Delnicama.
Administrativni dočasnik 051/(6)52-802
Dežurni vojarne 051/(6)52-800
Fax 051/(6)52-813

Međunarodna vojna suradnja

Suradnja s OS SAD
• Zapovjedništvo za specijalne operacije SAD (USSOCOM),
• Američko Zapovjedništvo specijalnih operacija za Europu SOCEUR
• 10 Grupa za specijalne operacije,
• NSWU-2,
• 19 Grupa za specijalne operacije

Suradnja s OS Republike Poljske
- Zapovjedništvo za specijalne operacije oružanih snaga Republike Poljske (POLSOCOM)

Suradnja u sklopu C.E.D.C.
- OS R. Austrije, OS R. Češke, OS Mađarske, OS Slovačke R., OS R. Slovenije

Suradnja s ostalim zemljama članicama NATO-a i EU

Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH u sklopu obuke i pripreme svojih djelatnika surađuje s obučnim središtima NATO-a i saveznika:

• NATO Special Operations Headquarters – NATO SO School, Chievres, K. Belgija,
• International Special Training Centre, Pfullendorf, SR Njemačka,
• US Naval Small Craft Instruction and Technical Training School, Mississippi, SAD,
• 7th Army Joint Multinational Training Command, Vilseck, SR Njemačka,
• Multinational Center of Exelence on Mountain Training, Poljče, R. Slovenija

Dosadašnje sudjelovanje pripadnika ZSS-a u međunarodnim operacijama potpore miru

• EUFOR Tchad/RCA & MINURCAT Tchad/RCA (2 rotacije, 2008.-2009.),
• MLOT timovi u operaciji ISAF (3 rotacije, 2008.-2009.),
• OMLT (Kandak) u operaciji ISAF (1 rotacija, 2011.)
• MAT (Kandak) u operaciji ISAF (1 rotacija, 2012.)
• SOTU u operaciji ISAF – TF 50 (1 rotacija, 2014.)
• ISAF SOF CSOTF-10 (3 rotacije)
• NSOCC-A (3 rotacije)
• AAT / Door Gunners (2 rotacije)
• Pojedinačne pozicije u operaciji ISAF (u sklopu mađarskog PRT-a, 2010.-2012.),
• Pojedinačne pozicije u operaciji ISAF (u sklopu škole VP ANA-e),

Povjesnica

Stalnim transformacijama i obliklovanjima vojnih sustava usljed novih izazova i postavljenih zadaća u OSRH, mjerodavne institucije su 2000. godine, donijele odluku o ustrojavanju nove postrojbe pod nazivom BOJNA ZA SPECIJALNA DJELOVANJA (http://www.paluba.info/smf/index.php/topic,9652.0.html). Cilj ustrojavanja je bio stvaranje postrojbe koja će objediniti i prihvatiti nove standarde kako bi se što lakše Oružane snage RH integrirale u NATO savez.

Bojna za specijalna djelovanja je bila namjenska postrojba OS RH, koja je osnovana 08.09.2000. godine, a nastala je spajanjem djelatnika Središta za posebne borbene vještine iz Šepurina i dijelom pripadnika iz 1. HG Zdruga koji je svojim ustrojem bio višenamjenska postrojba OSRH. Premještanjem postrojbe iz vojarne „ŠEPURINE“ kod Zadra u vojarnu „DRGOMALJ“ u Delnicama, krenulo se s realizacijom zadaća iz nove vizije razvoja OSRH.

Bojna za specijalna djelovanja egzistirala je do prosinca 2014. godine, kada je u cilju reorganizacije i uspostavljanja nove strukture, a u skladu s odredbama Dugoročnog plana razvoja OS RH za razdoblje 2015. do 2024. godine, te Odlukom Predsjednika Republike Hrvatske i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga, Odlukom ministra Obrane RH i Zapovijedi načelnika GS OS RH, pokrenuto gašenje BSD-a i stvaranje Zapovjedništva specijalnih snaga. Cilj preustrojavanja je stvaranje interoperabilnih, razmjestivih i spremnih snaga za specijalne operacije koje će biti sposobne odgovoriti svojim djelovanjem na trenutne i buduće sigurnosne izazove.

Početkom veljače 2015. godine ustrojeno je Zapovjedništvo specijalnih snaga koje u svom sastavu ima i pet ustrojbenih jedinica. Zapovjedni i vodeći kadar Zapovjedništva specijalnih snaga čine pripadnici koji su proizišli iz rata, i koji su bili u sastavu specijalnih postrojbi, gardijskih brigada i izvidničkih postrojbi OSRH.

Dan Zapovjedništva specijalnih snaga je dan ustroja i nastanka prve postrojbe za specijalna djelovanja u OS RH, 08. rujna 2000. godine, koji će se obilježavati i kao Dan ZSS-a.

Postrojbe ZSS

[attachment=3]
Zapovjedna satnija

Zadaće Zapovjedne satnije ZSS-a, temelje se na pružanju pravovremene i cjelovite potpore Zapovjedništvu specijalnih snaga kroz segmente sanitetskog osiguranja, prometnog osiguranja, nabavom, opskrbom, skladištenjem, izdavanjem i održavanjem materijalno tehničkih sredstava, svih komunikacijskih sredstava i cjelokupnoj logističkoj potpori, kao i provođenju zadaća čuvanja i osiguranja ključnih objekata ZSS-a.

1. grupa specijalnih snaga

Misija 1. GSS je planiranje, priprema i provedba specijalnih operacija koje uključuju tri osnovne zadaće: izravnu akciju (IA), specijalno izviđanje i nadzor (SI) i vojnu pomoć (VP), u kopnenom okruženju, kroz puni spektar vojnih djelovanja, a u cilju potpore i zaštite strateških interesa Republike Hrvatske.

Popis zadaća važnih za misiju usmjeren je na krajnje efekte koje imaju za cilj polučiti maksimalan učinak na operativne i strateške ciljeve, a izravno podupiru Zapovjedništvo specijalnih snaga. Pritom je potpuno jasno da pojedine zadaće u okviru dane misije zahtijevaju eksternu potporu kao što je na primjer potpora u zračnom transportu, komunikacijskim sredstvima, obavještajnoj ili logističkoj potpori.

2. grupa specijalnih snaga

Misija 2. GSS proizlazi iz misije Zapovjedništva specijalnih snaga i obuhvaća planiranje, pripremu i provedbu specijalnih operacija kroz tri osnovne zadaće: specijalno izviđanje i motrenje, izravne akcije i vojna pomoć, sa dodatnom sposobnošću djelovanja ispod i/ili na vodenim površinama (mora, rijeke, jezera, obalna područja i sva ostala vodena okruženja).

Komando satnija

Komando satnija se sastoji od zapovjednog elementa, vodova za specijalna djelovanja (SOTU-a) u koje se razmještaju oni koji prođu inicijalnu fazu obuke na Temeljnoj obuci za specijalna djelovanja (TOzSD), a prije narednih i naprednih obuka po specijalnostima. Komando satnija (KS) samostalno ili u sastavu drugih snaga provodi djelovanja sa ograničenom sposobnošću provedbe izravnih akcija i specijalnog izviđanja. Komando satnija podupire Grupe specijalnih snaga, omogućuje profesionalni razvoj vojnika, dočasnika i časnika u dostizanju sposobnosti operativca specijalnih snaga, te izvršava i ostale zadaće od interesa za Zapovjedništvo specijalnih snaga.

Satnija za obuku

Misija Satnije za obuku je pružanje potpore u temeljnoj i specijalističkoj obuci sastavnicama Zapovjedništva specijalnih snaga kao i za planiranje, pripremu i provedbu punog spektra specijalnih operacija koji uključuje tri osnovne zadaće – izravnu akciju (IA), specijalno izviđanje i nadzor (SI) i vojnu pomoć (VP), kroz puni spektar vojnih djelovanja.

Popis zadaća važnih za misiju usmjeren je na krajnje efekte koje imaju za cilj polučiti maksimalan učinak na operativne i strateške ciljeve a izravno podupiru Zapovjedništvo specijalnih snaga. Potpuno je jasno da pojedine zadaće u okviru dane misije zahtijevaju eksternu potporu kao što je na primjer potpora u zračnom transportu, komunikacijskim sredstvima, obavještajnoj ili logističkoj potpori.


Izvor: osrh.hr (ažurirano 19.06.2015.)


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on March 20, 2015, 03:04:18 pm
ZAPOVJEDNIŠTVO SPECIJALNIH SNAGA

Samo iskusan instruktor zna kad treba stati...

Da bi se postalo instruktorom u Zapovjedništvu specijalnih snaga treba petnaestak godina mukotrpnog rada. Instruktori u svakom pogledu moraju biti uzor, počevši od ljudskih osobina, vojničkog izgleda, autoriteta, a posebno znanja. Sve su to redom ljudi snažnih osobnosti, jake psihe i tjelesne kondicije. Samo iskusan instruktor može odrediti adekvatno i odmjereno psihofizičko opterećenje polaznika obuke i iz njih izvući maksimum. Samo iskusan instruktor zna i kad treba stati...


[attachment=1]
Potrebno je petnaestak godina mukotrpnog rada da biste postali instruktor u obuci u specijalnoj postrojbi kakva je Zapovjedništvo specijalnih snaga. Iza svakog od instruktora završena je temeljna obuka, razne specijalističke obuke, svakodnevno vježbanje, drill, bogato iskustvo iz Domovinskog rata, međunarodnih operacija, vojne izobrazbe u OSRH i inozemstvu, tečajevi ronjenja, padobranstva, alpinizma - Sve su to redom ljudi snažnih osobnosti. Jaka psiha i tjelesna kondicija imperativ su. Bez obzira na godine moraju biti spremni odraditi ne samo ono što traže od polaznika obuke već uvijek biti korak ispred njih. Stoga i ne čudi kad zapovjednik Satnije za obuku ZSS-a satnik Damir Miljković kaže kako se za instruktore biraju “najbolji od najboljih”.

Na obuku u ZSS dolaze pripadnici raznih postrojbi OSRH i prvi su kontakt s postrojbom instruktori. Upravo zato, prema riječima satnika Miljkovića, oni polaznicima obuke u svakom pogledu moraju biti uzor, počevši od ljudskih osobina, vojničkog izgleda, autoriteta, a posebno znanja jer je njihova glavna zadaća prenijeti znanje i iskustva na polaznika i pripremiti ga za rad u specijalnim snagama. To ni u kojem slučaju nije lagan posao. U razgovoru s nekim od instruktora, iako nam nisu htjeli otkriti sve tajne svog poziva, ipak su nam rekli da svatko od njih ima svoj pristup. Međusobno se nadopunjavanju i ništa ne prepuštaju slučaju. Slažu se i kako im je u poslu od nemjerljivog značenja iskustvo jer samo iskusan instruktor može odrediti adekvatno i odmjereno psihofizičko opterećenje polaznika obuke /tečaja, i iz njih izvući maksimum. Samo iskusan instruktor zna i kad treba stati. Kad smo gledali kako rade na raznim obukama, pogotovo onoj najzahtjevnijoj commando obuci zanimalo nas ja kako uspostavljaju autoritet. Osobnim primjerom, jednostavno odgovaraju.

“BITI, ZNATI, RADITI. Ako tražite od polaznika obuke da odrade ono što i vi možete, oni vas jednostavno slušaju i poštuju. U nekim obukama potrebno je i autokratsko vođenje i dovođenje polaznika u stanje u koje se oni sami nikad u životu ne bi doveli...da upoznaju svoje krajnje granice uma i tijela, da sami sebe iznenade da mogu funkcionirati u do tada nezamislivim uvjetima. Kad polaznike dovodite u takvo stanje, metode sigurno neće biti kao na obukama gdje je potrebno delegirati ili čak i s polaznicima dogovarati načine postupanja i odlučivanja...To je drill obuka i jedino visoka motivacija za ulaskom među specijalce potiče polaznika da izdrži do kraja. Takve ljude mi prihvaćamo i pružamo im najbolje od obuke, usmjeravamo ih prema dodatnim specijalnostima, stavljamo u borbene timove, šaljemo u misije, nadograđujemo sa specijalističkim obukama (kopno , more, zrak ) te kroz godine iskustva odabiremo da najbolji od njih budu instruktori!” kaže Miljković.

Instruktor stvara instruktora

Osim obuke i školovanja instruktore izabire njihov rad i stručnost koji su vidljivi tijekom sudjelovanja u misijama, domaćim i međunarodnim vježbama, obukama te na raznim drugim aktivnostima u postrojbi. Instruktora možete prepoznati kao jednog od vođa u svom timu. “Mi u ZSS-u znamo točno tko je stručan u kojem području, praćenjem svakodnevnog rada i normama koje treba zadovoljiti. Takvi se ljudi profiliraju za instruktore. Kasnije se njihovim dolaskom u SzO, a i kroz institucionalno školovanje radi na metodici i didaktici kako bi što kvalitetnije prenijeli znanja na polaznike te vodili izazovnu i nadasve sigurnu obuku kroz upravljanje rizikom,” pojašnjava satnik Miljković.

U početku u obukama sudjeluju kao pomoćni instruktori koje prate mentori, a najbolji dostižu status instruktora nakon obuke na Obuci obučavatelja. Školuju se i u inozemstvu, a status instruktora stječu i putem tečaja u suradnji s civilnim institucijama (primjer Hrvatski ronilački savez - instruktor ronjenja). U nekoliko navrata tijekom godine provjeravaju im se motoričke sposobnosti, a mnogi od njih sudjeluju i na sportskim natjecanjima u OSRH i civilstvu.

[attachment=2]
Među instruktorima su tako osvajači medalja i prvaci Hrvatske ili OSRH u disciplinama: dvostruki IRONMAN, triatlon, orijentacijsko trčanje, padobranski skokovi, plivanje, skijanje, polumaraton, hrvanje, boks .... Na pitanje o pomlađivanju instruktorskog kadra satnik Miljković napominje kako riječ pomlađivanje u Satniji za obuku možda i nije najprikladnija. Ako instruktor u SzO-u ima visoke psihofizičke sposobnosti, a uz to je i stručnjak u svom području rada (padobranstvo, ronjenje, snajperist...), tada treba raditi što duže kako bi to znanje prenio na mentoriranog kandidata (za takvo ustrojbeno mjesto) koji tek treba steći uvjete da bi postao instruktor (npr. Pravilnikom o padobranstvu točno su rangirane kategorije instruktora, a sve je povezano s brojem skokova i odrađenih instruktaža tijekom padobranske obuke). Osim što provode, instruktori aktivno sudjeluju i u planiranju odnosno izradi planova obuke sukladno Naputku za obuku ZSS-a i programima obuka. Svojim znanjem i iskustvom pridonose kvalitetnoj i za polaznike sigurnoj obuci. Tako je, između ostalih, na inicijativu instruktora i prošlogodišnja Temeljna obuka za specijalna djelovanja provedena prema novom planu i programu koji se pokazao jako dobrim. Za razliku od prethodnih koje su trajale tri, prošlogodišnja je obuka trajala šest mjeseci, radilo se postupno, korak po korak, od lakših k težim aktivnostima. Jedan od razloga produžetka obuke bio je što polaznici dolaze iz različitih postrojbi OSRH s različitim stupnjem osposobljenosti u općim vojnim zadaćama. Svaku obuku koju provode nastoje napraviti izazovnom i realističnom, a da pritom sve prođe bez izvanrednih događaja. Kad polaznik na obuci usvaja znanja i vještine onako kako mu se pokaže, tada instruktor zna da radi dobar posao, a jedan od najboljih osjećaja jest kad polaznik pokaže zanimanje za usavršavanje iz područja koje predajete. Instruktori kažu kako se nerijetko dogodi da im netko koga su obučavali, a sad je pripadnik ZSS-a, pozdravlja s instruktore iako su kolege. To im u svakom slučaju godi. Ali to je i potvrda da su kod onih koje su obučavali ostavili pozitivan dojam. I njima su uostalom njihovi instruktori bili uzor. “Bili su uzor svojim vojničkim ponašanjem i izgledom, količinom znanja i vještina koje posjeduju te profesionalnim odnosom tijekom obuke. Takvim ponašanjem ostavili su snažan i pozitivan dojam na mene kao tadašnjeg polaznika. Zbog takvih ljudi mnogi su od nas postali instruktori jer smo cijenili njihovo znanje i podigli svoje znanje i vještine na jednu višu razinu,” prisjeća se satnik Miljković svojih instruktora.

Iako se, pogotovo pred specijalne postrojbe, postavljaju novi zahtjevi iz razgovora s instruktorima sječe se dojam da im je sada ipak lakše raditi. Mnoge su obuke bolje propisane standardno operativnim postupcima. Instruktori imaju višu spoznaju o tome što se događa u operacijama potpore miru te se i sama obuka koncipira prema tim iskustvima. “Prijenos iskustava iz Domovinskog rata i dalje je pak temelj za pripremu obuke na vlastitom tlu. Danas postoje i pomagala koja olakšavaju pripremu prezentacija. Postoji učenje na daljinu. Internet je dostupan gotovo svakome tijekom pripreme nastave. U SzO-u je uređena i knjižnica koju svaki pripadnik ZSS-a može koristiti i provoditi pripremu za obuku,” napominje zapovjednik SzO-a. Posla ima mnogo, obuke se provode svakodnevno. Instruktori SzO-a glavni su organizatori Prvenstva OSRH u veleslalomu i ophodnom trčanju koje se održava krajem veljače. Nakon toga na zimski im kamp dolaze kadeti Kadetske bojne. Kako je u tijeku i prijava kandidata za Temeljnu obuku za specijalna djelovanja instruktori, s djelatnicima Središnjice za upravljanjem osobljem, provode promidžbu po postrojbama OSRH. Obuka će započeti u ožujku i trajati do kolovoza. Provode i redovitu obuku s obučnim skupinama, pripremaju vježbe, surađuju s kolegama iz inozemstva. Drugim riječima vremena za odmor i opuštanje nema.

Satnija za obuku specijalnih snaga

Zapovjedništvo specijalnih snaga (ZSS), sukladno Dugoročnom planu razvoja (DPR), ima zadaću provedbe specijalnih operacija i aktivnosti u svrhu potpore i zaštite nacionalnih interesa. Odgovorno je također za opremanje i obuku specijalnih snaga, razvoj doktrine te koordinaciju priprema specijalnih operacija.

Jedna od ustrojbenih cjelina ZSS-a je Satnija za obuku specijalnih snaga (SzO) u čijem su sastavu instruktori Zapovjedništva specijalnih snaga. Misija Satnije za obuku je pružanje potpore u temeljnoj i specijalističkoj obuci sastavnicama ZSS-a kako bi one bile spremne planirati, pripremiti i provesti puni spektar specijalnih operacija koji uključuje tri osnovne zadaće - IZRAVNA AKCIJA (IA) specijalno izviđanje i nadzor (SI) I VOJNA POMOĆ (VP) kroz puni spektar vojnih operacija s ciljem potpore i zaštite strateških interesa Republike Hrvatske.

Satnija za obuku organizira obuku i vježbe za sebe i ostale sastavnice ZSS-a. Časnici SzO-a moraju biti osposobljeni za organizaciju vježbi koje provode obučne skupine te im biti u potpori provedbom tečajeva za PROCES DONOŠENJA VOJNE ODLUKE (PDVO) kao i za proces vođenja postrojbe (PVO). Dočasnici su također uključeni u tečajeve planiranja. Osnovna im je zadaća stvoriti novog specijalca, selekcijom u početku, a kasnije zajedno s časnicima njihovom kvalifikacijom i certifikacijom.

[attachment=3]

Leida PARLOV, Fotoarhiva postrojbe, Hrvatski vojnik (http://www.hrvatski-vojnik.hr/) (broj 468, veljača 2015.)


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on March 24, 2015, 08:39:05 am
27.2.2015.

Planska konferencija za vježbu specijalnih snaga USKOK 2015.

[attachment=1]
Inicijalna planska konferencija za vojnu vježbu USKOK 2015. provedena je u vojarni Drgomalj u Delnicama 26. veljače 2015.

Zapovjedništvo specijalnih snaga nositelj je i provoditelj VV „USKOK 15“ koja će se provesti na razini SOLTG (Special Operations Land Task Group). Odgovorni časnik za VV „USKOK 15“ je zapovjednik Zapovjedništva specijalnih snaga pukovnik Perica Turalija koji je i otvorio Inicijalnu plansku konferenciju i pozdravio sve prisutne te im je zaželio ugodan boravak kako u ZSS, vojarni „Drgomalj“ tako i u gradu Delnicama.

Kroz multimedijalnu prezentaciju prisutne je proveo i upoznao s detaljima vježbe časnik za provedbu vježbe satnik Damir Miljković.

Na Inicijalnoj planskoj konferenciji osim domaćina iz sastava ZSS-a sudjelovali su i predstavnici iz sastava Glavnog stožera OS RH, Odjela za posebne operacije i Odjela za borbenu spremnost, te iz HRZ-a i PZO, ZzP-a i SOD-a (http://www.paluba.info/smf/index.php/topic,25897.0.html).

Provedba VV „USKOK 15“ planirana je za studeni 2015. Poštivanjem NATO ciljeva sposobnosti, cilj vježbe je provjera spremnosti, ocjenjivanja i implementacije cilja sposobnosti F 1501 N, SOF Graduated Readiness Forces (GRF) SOF-SOLTG “Special Operations Land Task Group” (Razmjestive sposobnosti-Specijalne operacije).

Područje odvijanja vježbe planirano je za vojarnu “Drgomalj“ – Delnice, vojarnu „Josip Jović – Udbina, te za vojne poligone „Eugen Kvaternik“ - Slunj i “Crvena zemlja” - Knin.

Inicijalna planska konferencija prvi je radni sastanak svih predstavnika i sudionika vježbe. Na konferenciji se provodila neophodna koordinacija za sudjelovanje i pružanje potpore u planiranju i provedbi vježbe. Nadalje su se prikupljale nužne informacije za izradu konačnog scenarija i Plana vježbe.

Sudionici konferencije i pružatelji potpore vježbe dali su svoju potvrdu za sudjelovanje njihovih snaga na VV „USKOK 15“, kao i ostalim događajima koji su u potpori provedbe vježbe (Integracijska obuka).

Dogovoreno je da se Glavna planska konferencija održi u travnju 2015. kao i da promatrači budu iz NSHQ (Nato Special Operations Headquarters) i članice NATO zemalja.

Foto i tekst: OSRH/K. Simonović, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on March 26, 2015, 02:00:39 pm
11.3.2015.

Ministar obrane Azarbajdžana u posjetu ZSS-u

Ministar obrane Azarbajdžana general-pukovnik Zakir Hasanov u pratnji načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga RH generala zbora Drage Lovrića, 11. ožujka 2015. posjetio je Zapovjedništvo specijalnih snaga u vojarni „Drgomalj“ u Delnicama. Uz azarbajdžanskog ministra obrane u izaslanstvu Republike Azarbajdžana nazočili su i Nj.E. veleposlanik Kamil Khasiyev, voditelj Odjela za međunarodnu suradnju general-bojnik Huseyn Muhamedov, ataše u Veleposlanstvu RA gospodin Shakin Shahyarov, savjetnik ministra bojnik Ali Mammadov i djelatnik Odjela za međunarodnu suradnju bojnik Ahmed Gafarov. Bilateralnom posjetu su, uz izaslanstvo Ministarstva obrane RH na čelu s načelnikom GS, prisustvovali i načelnik Sektora za međunarodnu obrambenu suradnju i sigurnost dr. sc. Petar Mihatov, VIZ RH za Azarbajdžan brigadir Berislav Jezidžić i prevoditelj za ruski jezik g. Dražen Filipović.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
[attachment=6]
osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on March 26, 2015, 02:05:34 pm
Kao i u prethodnom članku, naglasak je na opremi, odnosno prednost dajem slikama uz šturo objašnjenje kad je i kojom prigodom snimljeno...

25.3.2015.

Ministar Kosovskih snaga sigurnosti u posjetu ZSS

Izaslanstvo Ministarstva Kosovskih snaga sigurnosti na čelu s ministrom Haki Demollijem, a kome su u pratnji bili veleposlanica Kosova u Hrvatskoj Shkendije Geci Sherifi, te general pukovnik Rahman Rama, zapovjednik KSS-a i brigadir Llir Qeriqi, direktor Odjela za međunarodnu suradnju i sigurnost, posjetilo je 25. ožujka 2015. Zapovjedništvo specijalnih snaga u vojarni „Drgomalj“ Delnice. Domaćin kosovskog izaslanstva, a ujedno i izaslanik ministra Obrane RH gospodina Ante Kotromanovića bio je direktor GS OS RH kontraadmiral Robert Hranj.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on March 30, 2015, 04:49:11 pm
17.3.2015.

Selekcijska obuka u Zapovjedništvu specijalnih snaga

U kapelici, tj. spomen-sobi sa 74 poginula pripadnika specijalnih postrojbi, paljenjem svijeće i misnim slavljem, 17. ožujka 2015. započela je Temeljna obuka za specijalna djelovanja. Pripadnici Satnije za obuku Zapovjedništva specijalnih snaga vršili su promidžbu i prezentaciju po postrojbama OS RH. Početak selekcije krenuo je odabirom kandidata preko Središnjice za upravljanje osobljem. Koncept odabira prvenstveno se odnosio na personalne kriterije odabira, a zatim i na fizičke, gdje su vršene provjere motoričkih sposobnosti, a potom i psihotestiranja kao i testiranja općeg vojnog znanja.

Na temeljnu obuku se prijavilo sedamdesetak kandidata koji su pripadnici svih grana i postrojbi OSRH, a kriterije ulaska zadovoljila je polovica prijavljenih koji će nastavili sa obukom za specijalna djelovanja.

Prvog dana obuke vojni kapelan pater Mirko Vukoja predvodio je svetu misu za polaznike obuke, instruktore iz Satnije za obuku, kao i za sve pripadnike Zapovjedništva specijalnih snaga.

Program TOzSD temelji se i na iskustvu instruktora koji su sudionici Dom. rata, iskustvu iz provedbi dosadašnjih obuka i NATO doktrini snaga za specijalne operacije. TOzSD obuhvaća razne sadržaje i vidove provođenja obuke koji se programom izvođenja integriraju u jednu cjelinu koja polaznike priprema za nastavak provedbe aktivnosti na taktičkoj i operativnoj razini postrojbi za specijalna djelovanja.

Temeljna obuka za specijalna djelovanja provodit će se po poligonima i vojarnama Oružanih snaga RH na raznim vrstama zemljišta i vremenskim uvjetima uključujući vodu, zrak i kopno.

Tekst i foto: OSRH/Klaudio Simonović, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: kopriva on June 23, 2015, 09:47:12 pm
Temeljna obuka za specijalna djelovanja poznata i kao commando obuka, koja se provodi u Bojni za specijalna djelovanja, smatra se jednom od najzahtjevnijih u Hrvatskoj vojsci .

https://www.youtube.com/watch?v=XQ3VFrvzI24


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on August 04, 2015, 01:56:28 pm
Vozila i oprema Zapovjedništva specijalnih snaga

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
Foto: Goran Mehkek / CROPIX, Jutarnji.hr (http://www.jutarnji.hr/)


[attachment=5]
Foto: Stjepan Brigljević, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on August 04, 2015, 02:12:07 pm
Vozila i oprema Zapovjedništva specijalnih snaga

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
[attachment=6]
Foto: Goran Mehkek / CROPIX, Jutarnji.hr (http://www.jutarnji.hr/)


[attachment=7]
Foto: Stjepan Brigljević, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on August 04, 2015, 02:16:25 pm
Vozila i oprema Zapovjedništva specijalnih snaga

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: Goran Mehkek / CROPIX, Jutarnji.hr (http://www.jutarnji.hr/)


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: duje on August 13, 2015, 12:38:41 pm
Vir: MORH (http://www.morh.hr/hr/)

13.08.2015.

Završena temeljna obuka za specijalna djelovanja ZSS  
 
U vojarni "Josip Jović" na Udbini u srijedu, 12. kolovoza 2015. održana je prigodna svečanost kojom je završena Temeljna obuka za specijalna djelovanja Zapovjedništva specijalnih snaga, koju je uspješno završilo 10 pripadnika OS RH.

Oni su tradicionalno, pod okriljem noći, klečeći uz vatru izrekli comando molitvu, nakon čega su im uručene diplome o uspješnom završetku obuke. Na postignutom uspjehu čestitao im je zapovjednik Zapovjedništva specijalnih snaga brigadir Perica Turalija te im poželio dobrodošlicu u najelitniji dio Oružanih snaga: "Vi ste uspjeli postiči ono što većina nije, a to je doći do kraja ove teške, naporne i izuzetno zahtjevne obuke koja vam širom otvara vrata i osigurava budućnost u Zapovjedništvu specijalnih snaga." Prema njegovim riječima oni su najbolji od najboljih koji trebaju biti primjer svima koji žele graditi svoju profesionalnu karijeru u ZSS-u. "Biti dio elitnog društva čini nas ponosnim, a u isto vrijeme zahtjeva apsolutnu odgovornost prema postrojbi i OS RH u cjelini. Vaše iskustvo i motivaciju morate prenositi na nove naraštaje. Poticati ih da budu jaki i ne posustanu pod pritiskom, da izdrže sve napore koje ste i vi izdržali u proteklih šest mjeseci.", kazao je. Brigadir Turalija je izjavio i kako je ponosan na ovaj naraštaj te da će oni biti značajan dobitak Zapovjedništvu specijalnih snaga.

Inače na obuku koja je trajala šest mjeseci i bila podijeljena u pet faza prijavilo se sedamdesetak kandidata iz raznih postrojbi OS RH. Radi se o jednoj od najtežih obuka u OS RH koju mogu završiti samo psihofizički najizdržljiviji vojnici.

Zadaće i brojne prepreke koje su tijekom obuke trebali savladavati zahtijevale su iznimnu fizičku pripremu, upornost, sposobnost funkcioniranja u teškim i složenim uvjetima, vremenskim neprilikama, dugotrajnom boravku u prirodi bez kontakta s vanjskim svijetom, minimalnoj logističkoj potpori u hrani i vodi. Obuka se provodila u svim uvjetima na kopnu, moru i zraku, a završna faza bile su stalne operacije kad su, da bi uspjeli, kandidati za specijalce iz sebe morali izvući posljednje atome snage kako bi deset dana preživjeli u divljini, izvršili zapovijed i ušli u društvo izabranih. Jedan od voditelja obuke stožerni narednik Ranko Granić kazao je kako su tijekom gotovo cijele obuke, pogotovo onih najtežih dijelova, bile ekstremne vrućine što je ionako napornu i zahtjevnu obuku dodatno otežavalo. Svaka faza obuke, napominje Granić, bila je eliminacijska s definiranim točno određenim kriterijima koje je trebalo zadovoljiti da bi se nastavilo s obukom. No, sudeći prema reakcijama desetorice "pobjednika" isplatilo se.

Iako su iza njih mjeseci napornog rada oni su zapravo tek na početku svoje profesionalne karijere. Morat će usvojiti niz drugih sadržaja i završiti specijalističke obuke koje će im biti neophodne u razvoju sposobnosti kako bi u potpunosti bili osposobljeni za izvršenje namjenskih zadaća iz spektra specijalnih operacija. Jer, prema riječima zapovjednika ZSS-a, njihova primarna zadaća je osposobljen pojedinac koji kroz svoj daljnji angažman jamči izvršenje zadaće u potpunosti.

[attachment=1]
[attachment=2]


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on August 14, 2015, 07:36:23 pm
Završna temeljna obuka za specijalna djelovanja ZSS

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
Foto: MORH/ T. Brandt, morh.hr (http://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: duje on August 14, 2015, 08:19:38 pm
Vir: "Jutarnji list" (http://www.jutarnji.hr/) Zagreb

OTKRIVAMO TAJNE BRUTALNE OBUKE HRVATSKIH KOMANDOSA
Ganjali su ih psi, hranili su ih ličinkama, nisu spavali po 80 sati...


Autor: Krešimir Žabec

Nakon pola godina zahtjevne obuke sedamdeset kandidata, najelitnija postrojba HV-a ima deset novih članova

Punih su šest mjeseci “pišali krv”. Ganjali su ih psi, tjednima su se po šumama hranili ličinkama. Bacani su u hladnu vodu, nisu spavali po 80 sati, zarobljavani su i ispitivani najgrubljim zamislivim metodama. A čemu sve to? Zato da bi u ruku ponosno uzeli značku commando. Značku koja znači da si dio najelitnije postrojbe Hrvatske vojske Zapovjedništva specijalnih snaga. Na početku ih je bilo 70, a u srijedu navečer u vojarni “Josip Jović” u Udbini samo su njih desetorica u ruku dobila commando značku kao dokaz da su prošli najzahtjevniju obuku u Hrvatskoj vojsci.

"Vi ste elitno društvo"

U srijedu navečer nakon završetka obuke u vojarni “Josip Jović” u Udbini su stali pred svog zapovjednika brigadira Pericu Turaliju. “Uspjeli ste doći do kraja jedne od najtežih obuka za ulazak u Zapovjedništvo specijalnih snaga. Vi ste najbolji od najboljih, dio elitnog društva koje ima posebnu odgovornost prema Oružanim snagama”, poručio je brigadir desetorici hrvatskih komandosa. Njihov ulazak u elitno društvo obilježava se na specifičan način, kakav drugi pripadnici Oružanih snaga nemaju priliku doživjeti. Svečanost završetka obuke počinje pod okriljem noći. Pod punim naoružanjem s borbenim rancem na leđima čekaju da krenu na zborno mjesto. Lica su im prekrivena maskirnim bojama. Ali ni boja ne može sakriti umor koji im se “cijedi iz očiju”. Neobrijani i nestrpljivi čekaju da krenu. Da ih se prozove i da čuju tu riječ: “Čestitam”.

Kamena lica

Prema zbornom mjestu dolaze trčeći. “Dobra večer, domovino, jel si spreman, vojničino...”, ori se iz njihovih grla dok prilaze mjestu inicijacije u redove komandosa. Tamo su već zapaljene vatre, stasiti zapovjednik s ponosom čeka svoje nove zelene beretke. Prvo slijedi commando molitva, a nakon toga dvojica vojnika pale zemlju bakljama. Iz zemlje jedno po jedno izlazi slovo c..o..m..m..a...n..d..o... Izgleda pomalo mistično. Oni kamenih lica sjede iza tih slova. Ali u njima sigurno gori ponos. “Uspjeli smo!” Dok sjede iza plamtećih slova desetorici kroz glavu zasigurno prolazi sve ono što su prošli da bi zaslužili naći se sada ovdje. Sve ono trčanje, izgladnjivanje, puzanje, potapanje, konstantno iscrpljivanje, nespavanje, psihološko iscrpljivanje... “Najlakši je dan bio jučer”, izreka je američkog SEAL-a. To se može primijeniti i na hrvatske komandose koji mogu stati uz bok britanskih SAS-ovaca i američkih SEAL-ovaca.

Prozivaju ih jednog po jednog. Dobivaju diplomu i ono najvrednije - značku. Lokalni svećenik udijelio im je krunicu i malu repliku udbinske crkve. Vraćaju se na svoja mjesta. Ceremonija je završila. Odlaze šutke. Ali proslava tek slijedi. Smjet će zapaliti cigaretu, popiti piće. Napokon će dobiti svoje mobitele i javiti svojim najbližim da su uspjeli. Saznat će sve što se događalo u svijetu i okolici tijekom posljednjih šest mjeseci.

Bolje nego lani

Zapovjednik brigadir Perica Turalija zadovoljan je kvalitetom novih vlasnika zelene beretke. Tvrdi kako je prolazak jednog na deset kandidata jako dobar rezultat. U odnosu na prošlu godinu Oružane snage dobile su tri komandosa više.

Prema njegovim riječima, najviše njih otpada u prvoj fazi obuke. Tada se vidi tko je tu zbog avanturizma i prečestog gledanja akcijskih filmova, a tko jer stvarno želi biti koma.

Za nove komandose sad počinje specijalistička obuka. “Svi su pozvani, rijetki su odabrani”, geslo je hrvatskih zelenih beretki. Njih desetorica su na početku novog puta...

[attachment=1]


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on September 17, 2015, 12:10:17 pm
17.9.2015.

Prva obljetnica ZSS-a

[attachment=1]
Zapovjedništvo specijalnih snaga (ZSS) obilježilo je danas, 16. rujna 2015., u vojarni Drgomalj u Delnicama prvu obljetnicu svog ustrojavanja.

Uz pripadnike postrojbe i zapovjednika ZSS-a, brigadira Pericu Turaliju, svečanom obilježavanju prisustvovali su izaslanik načelnika GS OSRH, zapovjednik Zapovjedno operativnog središta OS RH general bojnik Ivan Jurić, glavni inspektor obrane general pukovnik Mirko Šundov i drugi predstavnici ustrojbenih cjelina OSRH, strani vojni izaslanici, predstavnici lokalne uprave i samouprave, Policijske uprave primorsko-goranske i Specijalne policije MUP-a, vojni ordinarij msgr. Juraj Jezerinac i drugi.

ZSS je ustrojen nakon što je u prosincu 2014. godine počelo gašenje Bojne za specijalna djelovanja (BSD) te je brigadir Turalija uz prvu obljetnicu ZSS-a pripadnicima postrojbe čestitao i 15. obljetnicu BSD-a.

Brigadir Turalija istaknuo je kako su tri temeljne zadaće specijalnih snaga direktna akcija, specijalno izviđanje i vojna pomoć te dodao kako specijalci daju doprinos u očuvanju mira i svjetske stabilnosti sudjelujući u međunarodnim operacijama.

Pripadnici Zapovjedništva specijalnih snaga u misiji Resolute Support trenutno mentoriraju i obučavaju pripadnike afganistanske specijalne policije, te također daju veliki doprinos u obuci i osposobljavanju drugih ustrojbenih cjelina OSRH i sudjeluju u obukama partnera iz Europske Unije i NATO-a.

"Biti pripadnikom specijalnih snaga velika je čast i obveza. Budući izazovi i spremnost za zaštitu h nacionalnih interesa pred ZSS stavljaju veliku odgovornost koja od nas zahtijeva stalni razvoj i stjecanje novih sposobnosti, elitistički duh i vrhunsku osposobljenost", zaključio je brigadir Turalija.

Čestitajući pripadnicima ZSS-a njihovu obljetnicu general Jurić rekao je kako su se specijalne snage tijekom proteklih petnaest godina profilirale u vrhunski obučenu i opremljenu postrojbu na ponos OSRH. "Prenoseći i razmjenjujući svoja iskustva i znanja, naročito u području obuke, osiguravate kontinuitet kvalitete i standarda najboljih specijalnih postrojbi u širem međunarodnom okruženju", istaknuo je Jurić. Naglasio je kako je osposobljavanje pripadnika specijalnih postrojbi iznimno zahtjevan i odgovoran posao te  zahvalio instruktorima i predavačima koji znanja uspješno prenose novim naraštajima.

Pripadnicima postrojbe uručena su promaknuća u viši čin, nagrade i priznanja za ostvarene rezultate u proteklom razdoblju. U sklopu svečanosti služena je i misa u crkvi Svetog Ivana Krstitelja u Delnicama, a polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na spomen području u vojarni odana je počast svim poginulim pripadnicima specijalnih postrojbi OSRH.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: MORH/ T. Brandt, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Nešto mi se ne poklapaju svi ovi datumi. Ovo mi više izgleda kao obljetnica ustroja BSD ili možda početka ustroja/odluke o ustroju ZSS?


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on November 06, 2015, 01:20:01 pm
Broj 486 | 05.11.2015

Pripadnici specijalnih snaga spremni za Afganistan

Na vježbi Poskok 15 ocjenjivački je tim Glavnog stožera OSRH od 26. do 28. listopada proveo ocjenjivanje sposobnosti sastavnica Zapovjedništva specijalnih snaga koje kao dio 3. hrvatskog kontingenta uskoro odlaze u Afganistan u misiju potpore miru Odlučna potpora. Sudeći prema dobivenim ocjenama, pripadnici ZSS-a pokazali su spremnost za sve zadaće koje su pred njima...


[attachment=1]
Ocjenjivački je tim Glavnog stožera OSRH od 26. do 28. listopada u vojarni "Josip Jović" kod Udbine na vježbi Poskok 15 proveo ocjenjivanje sposobnosti sastavnica Zapovjedništva specijalnih snaga (Special Police Training Center Special Operations Advisory Team – SPTC SOAT; i Special Police Training Center Special Operations Advisory Team Force Protection Element – SPTC SOAT FP Element), koje kao dio 3. hrvatskog kontingenta uskoro odlaze u misiju potpore miru Odlučna potpora. Sudeći prema dobivenim ocjenama, pripadnici ZSS-a pokazali su spremnost za sve zadaće koje su pred njima. "Nakon dugotrajne obuke, niza završenih stručno-specijalističkih tečajeva te prikaza i demonstracije zahtijevanih sposobnosti na završnoj vježbi Poskok 15, navedena je sastavnica u potpunosti spremna za upućivanje u misiju potpore miru Odlučna potpora i provedbu svih navedenih zadaća te je ponos cijelih Oružanih snaga RH," rekao je nakon vježbe čelnik ocjenjivačkog tima GS OSRH brigadir Mijo Kožić.

[attachment=2]
Direktor vježbe Poskok 15 satnik Damir Miljković, zapovjednik Satnije za obuku u Zapovjedništvu specijalnih snaga, imao je zadaću provesti scenarij vježbe koji vjerno dočarava događaje s kojima bi se pripadnici ZSS-a mogli susresti u misiji potpore miru Odlučna potpora. "Ovo je, dakle, priprema naših savjetnika i Force Protection snaga, točnije 24 pripadnika i pričuve koji se upućuju u Afganistan, a tamo već imamo tim koji radi na savjetovanju snaga specijalne policije Afganistana. Pripadnici ZSS-a tu imaju savjetodavnu ulogu po svim područjima," objašnjava nam direktor vježbe dok čekamo prvi incident. Prvi je dan vježbe bio tzv. in barracks kako bi se provjerila logistička, personalna i druga spremnost, a zatim se krenulo na teren.

Incidenti su koncipirani tako da izazovu reakciju snaga koje odlaze u misiju, a pripadnici koji na vježbi predstavljaju suprotnu stranu pripremljeni su da rade sve ono što se događa u misiji i što bi na terenu moglo zahtijevati određene radnje i procedure naših snaga. Vježba je počela prvim dolaskom pripadnika ZSS-a u Središte za obuku specijalne policije afganistanskih snaga, gdje su se sastali s Afganistancima kako bi se upoznali i s njima dogovorili što će sve zajedno raditi. Zatim se simulira dolazak u bazu na savjetovanje. Tu ih dočekuje zapovjednik i šalje po postajama: savjetovanje o oružju, minama, taktici, pitanja iz područja medicine, CIMIC-a, a tu su i žene savjetnice koje rade sa ženama u Afganistanu pa tako zajedno s pripadnicima ZSS-a odlazi i pripadnica Vojne policije.

Prije našeg dolaska na Udbinu sudionici vježbe naišli su na improviziranu eksplozivnu napravu, a nešto poslije i na KBRN opasnost te su odradili sve procedure predviđene za takve situacije. Nešto poslije imali smo ih priliku vidjeti u akciji prilikom incidenta na strelištu. Scenarij je sljedeći: naši stručnjaci za oružje dolaze savjetovati afganistanske snage koje odrađuju gađanje. Uz poteškoće i međusobne razmirice, gađanje prekida incident – svađa i napad jednog pripadnika afganistanskih snaga na vlastite kolege. U takvim su situacijama uz one vojne potrebne i pedagoške vještine te dobro poznavanje kulture i načina rada afganistanskih snaga. Pripadnici ZSS-a odradili su sve prema procedurama, smirili su nastalu situaciju bez ulaska u bilo kakvu borbu, a potom se trebalo pobrinuti za ranjenika.

[attachment=3]
No, jedan je od glavnih incidenata nailazak vozila M-ATV na žičanu zapreku i zasjedu koja mu onemogućuje povratak u bazu. Osoblje koje se njim prevozi mora stoga prihvatiti borbu i ukloniti protivnika. Dva su pripadnika ZSS-a pritom ranjena i jedno je vozilo oštećeno pa pozivaju vatrenu potporu. Tu se opet gleda kako se odrađuju procedure. Prvo je potrebno otkloniti opasnost, nakon čega slijedi pružanje prve pomoći i evakuacija ranjenih iz opasnog područja. Također, prema scenariju, zbog udara RPG-a jedan je pripadnik ošamućen te je ostao u području operacije, a time se uvježbava procedura povratka izgubljenog osoblja. Nakon vježbe, sudionici su sami izložili njezin tijek te iznijeli vlastite dojmove, a zatim je uslijedila i raščlamba.

Savjetodavne zadaće u Afganistanu

Glavna će zadaća navedene sastavnice biti sposobnost savjetovanja u planiranju i provedbi temeljne i specijalističke obuke pojedinaca i vođa SPTC-a (obavještajna djelatnost, minsko-eksplozivna sredstva, pješačko naoružanje, civilno-vojna suradnja, obuka iz taktičkog zbrinjavanja ranjenika/ozlijeđenog (Tactics Combat Casualty Care – TCCC) sa sposobnošću osiguranja osnovne zdravstvene potpore (do razine ROLE 1), obuka iz područja komunikacijskih i informacijskih sustava, savjetovanje Zapovjedništva SPTC-a vezano uz vođenje i zapovijedanje u stožernim funkcijama (selekcija i profesionalni razvoj; planiranje i izrada planske i doktrinarne dokumentacije; planiranje, programiranje, opremanje, infrastruktura i samoodrživost te obuka obučavatelja). U svojem sastavu ima i savjetnicu za obuku polaznica u Središtu za obuku specijalne policije afganistanskih snaga.

[attachment=4]
Petra Kostanjšak, Foto: Josip Kopi, Hrvatski vojnik (http://www.hrvatski-vojnik.hr/)


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on November 28, 2015, 11:27:16 am
Broj 487 | 19.11.2015

Vježba specijalnih snaga ZSS-a

USKOK 2015.

Na Udbini je sredinom studenog provedena impresivna vježba specijalnih snaga ZSS-a Uskok 2015. Cilj je bilo ocjenjivanje za potrebe implementacije Ciljeva sposobnosti čiji je nosilac Zapovjedništvo specijalnih snaga. Ocjenjivana je 1. grupa specijalnih snaga iz ZSS-a te stožerni časnici i dočasnici koji se pripremaju za rad u Zapovjedništvu snaga za specijalne operacije. Vježbi su prethodile višemjesečne pripreme...


[attachment=1]
U vojarnama "Drgomalj" u Delnicama i "Josip Jović" na Udbini od 8. do 12. studenog provedena je impresivna vježba specijalnih snaga ZSS-a Uskok 2015. s ciljem ocjenjivanja za potrebe implementacije Ciljeva sposobnosti čiji je nosilac Zapovjedništvo specijalnih snaga.

Ocjenjivana je 1. grupa specijalnih snaga iz ZSS-a te stožerni časnici i dočasnici koji se pripremaju za rad u Zapovjedništvu snaga za specijalne operacije. Vježbi su prethodile višemjesečne pripreme. 1. grupa specijalnih snaga iz Zapovjedništva specijalnih snaga prošla je i niz pojedinačnih obuka i tečajeva u zemlji i inozemstvu, kao i uvježbavanja, te ima iskustva iz međunarodnih operacija. Stekla je nužna znanja i vještine za uspješnu implementaciju Ciljeva razmjestivih sposobnosti za specijalne operacije. Kao preduvjet za pristupanje ocjenjivanju, stožerni su časnici trebali završiti razne međunarodne tečajeve za stožerne časnike u specijalnim operacijama. Trebali su usto sudjelovati na više međunarodnih vojnih vježbi u kojima sudjeluju pripadnici specijalnih snaga te u njima raditi na procesima donošenja odluka o planiranju i uporabi specijalnih snaga u specijalnim operacijama.

Ocjenjivanje provodi ocjenjivački tim GS OSRH čiji je čelnik brigadir Mijo Kožić. Na vježbi su sudjelovali i NATO-ovi nadzorni časnici (NATO Monitor) i to pukovnik Sandor Fabian, glavni nadzorni časnik (Senior NATO Monitor) u ime NATO-ova Zapovjedništva specijalnih snaga; bojnik Andrija Mihanović, hrvatski predstavnik u NATO-ovu Zapovjedništvu specijalnih snaga (NSHQ) te časnički namjesnik Antonio Pelegrino. Zadaća im je da nadziru i prate provodi li ocjenjivački tim GS OSRH ocjenjivanje u skladu sa standardima, metodologijom, procedurama i listama za ocjenjivanje koje su propisane u priručnicima za specijalne operacije. Supotpisnik je završne ocjene pukovnik Sandor Fabian koji svojim potpisom potvrđuje da je ocjenjivanje provedeno u skladu sa svim zahtijevanim NATO-ovim dokumentima i standardima.

Vježbu su pratila i dva promatrača iz Međunarodnog obučnog centra za specijalne operacije te predstavnici poljskih i slovenskih specijalnih snaga.

U vježbi su kao potpora sudjelovali HRZ i PZO, vod za psihološke operacije kao potpora u provedbi nesmrtonosnog djelovanja te besposadne letjelice iz Središnjice za operativno djelovanje.
Prvi je dio vježbe i ocjenjivanja proveden u delničkoj vojarni "Drgomalj". Nakon što je dobila zadaću da krene u područje operacije, postrojba se u hodnji uputila do vojarne na Udbini gdje je proveden praktični dio vježbe na kojem su ocjenjivane tri njezine sposobnosti: vojna pomoć, izravna akcija i specijalno izviđanje.

[attachment=2]
Izravna akcija

Sve se radilo u realnoj situaciji, uvjetima i realnom vremenu u kojima specijalci djeluju. To, među ostalim, znači da se u akciju kreće noću kako bi ostali neprimijećeni: jedan od osnovnih postulata u radu specijalaca uz neizbježan faktor iznenađenja.

Daleko najsloženija i najzahtjevnija bila je izravna akcija.

Meta: Terorističko uporište u staroj trošnoj zgradi nekadašnje škole okruženoj visokim raslinjem usred ničega.

Cilj: Onesposobiti teroriste te prostor u kojem su bili učiniti sigurnim.

Promatrači te novinarsko-fotografski i snimateljski tim Hrvatskog vojnika napad su iščekivali u području operacije na koje su ubačeni gotovo četiri sata prije izravne akcije uz informaciju da će sve početi za desetak minuta. Ali, zanemarili smo najvažnije. Faktor iznenađenja. Nitko, pa ni ljudi koji su sudjelovali u organizaciji vježbe, osim voditelja specijalnih timova infiltriranih u područje operacije, nije znao koju će taktiku primijeniti i u koje vrijeme. Jedini koji je imao podatke o njihovu kretanju bio je TOC (Taktičko-operativni centar) kojem su se javljali sa svake kontrolne točke do mete.

Tako smo i mi, ne znajući, postali dio igre. Osluškivali smo, promatrali, tražili sve što bi upućivalo da će uskoro napad. Ali, ništa..... I tako su prolazile minute, pa sat, dva, tri..... Hladnoća je najprije počela probijati kožu, a onda i lediti kosti. Gluho je doba noći remetio tek tu i tamo, iz daljine, pokoji lavež pasa. I kad smo se već pomirili sa sudbinom da ćemo ondje dočekati i svitanje, opustili se i prestali razmišljati o mogućim scenarijima, zapucalo se sa svih strana. Pa oni su tko zna koliko dugo bili oko samog terorističkog uporišta i u njemu. Svega stotinjak metara od nas. Pucanje... bljeskovi oružja kojim su bili naoružani... "Ima ranjenih," viče netko, "… prostrjelna rana u području trbuha...." Zove se MEDEVAC.... "Je l' sve čisto, je l' sve čisto?" Dolazi medicinski tehničar. Ranjenici se pripremaju za transport. Helikopter je već tu. Sve se radi brzo. Uspjeh akcije ovisi o sekundama, ne o minutama. Cijelo su im vrijeme potpora bili ganeri iz MRAP M-ATV-a.

Iako je izgledalo konfuzno, sve je zapravo bilo po procedurama, savršeno vremenski tempirano i organizirano. Meta je uništena, terorističko uporište očišćeno, akcija uspjela. Vrijeme završetka akcije tri sata poslije ponoći.

[attachment=3]
Zamjenik direktora vježbe satnik Damir Miljković poslije nam je objasnio kako je izravnoj akciji prethodilo prikupljanje podataka, među ostalim, i o besposadnim letjelicama, prisluškivanje veza i mobitela i prekid komunikacija te brojne druge radnje u kojima je potporu pružala Središnjica za obavještajnu potporu.

Rekao je i kako su se u sklopu vježbe, kroz brojne incidente, provjeravale i druge sposobnosti specijalnih snaga kao što je pregovaranje sa seoskim starješinama, komunikacija s civilnim stanovništvom, nesmrtonosno djelovanje s mogućim protivnicima, postupanja u slučaju NBK obrane, rad pod maskama, procedure i izvješćivanje, pozivanje tima za razminiranje.... Jedna od ocjenjivanih sposobnosti bila je i vojna pomoć koja podrazumijeva obuku pripadnika snaga druge zemlje kako bi mogli sami organizirati i provoditi akcije.

Takve specijalne zadaće mogu provesti samo najbolji od najboljih, oni koji su prošli najteže obuke u kojima su išli i preko granica izdržljivosti. Ne čudi stoga što za specijalne postrojbe kažemo da su elitne.
I za kraj, kao potvrda vrhunske osposobljenosti i postupanja po strogo određenim i vrlo visokim standardima definiranim priručnikom za ocjenjivanje specijalnih postrojbi, bila je ocjena borbeno spremni kojom ih je ocijenio čelnik ocjenjivačkog tima brigadir Mijo Kožić, a koja je relevantna i priznata u svim zemljama članicama NATO saveza.

[attachment=4]
Brigadir Mijo Kožić, čelnik ocjenjivačkog tima

Budući da je vježba Uskok provedena s ciljem ocjenjivanja specijalnih snaga ZSS-a, više o tome rekao nam je čelnik ocjenjivačkog tima brigadir Mijo Kožić, načelnik Odjela za borbenu spremnost u Operativnoj upravi GS OSRH: "Tijekom ocjenjivanja provjeravane su sposobnosti planiranja, pripreme i provedbe specijalnih operacija te osposobljenost za puni spektar specijalnih operacija (uključujući tri temeljne zadaće: specijalno izviđanje i motrenje, izravnu akciju i vojnu pomoć), neovisno ili kao pridodani element. Provjeravane su i sposobnosti uspostavljanja procedura i uporabe opreme u svrhu zračno-kopnene integracije na taktičkoj razini, provođenja multinacionalne združene sposobnosti specijalnih operacija noću i danju u svim okruženjima i terenima te implementiranja neubojitih procedura."

Brigadir Kožić dodao je da je usto ocjenjivana i sposobnost planiranja, praćenja i koordiniranja operacije ubacivanja i izvlačenja vlastitim sredstvima, kao i integriranja odgovarajuće medicinske sposobnosti te upravljanja dostupnim obavještajnim podacima i održavanja odgovarajuće razine zaštite snaga.

 "1. grupa specijalnih snaga i stožerni časnici ZSS-a uložili su izniman napor u pripremu, koja je trajala dulje od godine dana, za ovo ocjenjivanje prema standardima snaga za ocjenjivanje specijalnih snaga (SOFEVAL EVALUATION), te je bila izvrsno pripremljena. Pokazala je visok stupanj profesionalnosti i motiviranosti i ocijenjena je borbeno spremnom (COMBAT READY) što znači da je zadovoljila sve standarde implementacije Ciljeva sposobnosti," izjavio je brigadir Mijo Kožić.

[attachment=5]
Glavni nadzorni časnik (Senior NATO Monitor) pukovnik Sandor Fabian

Pukovnik Sandor Fabian, glavni nadzorni časnik u ime NATO-ova Zapovjedništva specijalnih snaga, nadzirao je rad ocjenjivačkog tima GS OSRH te istaknuo kako su specijalne snage OSRH pokazale vrlo visoku razinu spremnosti i sposobnosti: "Oružane snage RH mogu se ponositi pokazanim sposobnostima. Specijalne snage postigle su znatan napredak i razvile potrebne sposobnosti, za što im je trebalo vremena, ali isplatilo se jer su pokazane visoke sposobnosti kao i interoperabilnost s NATO-ovim standardima i zahtjevima."

Zadovoljan je i ocjenjivačkim timom. "Dva su člana tima završila Tečaj za ocjenjivanje specijalnih snaga (SOFEVAL) NATO-ova Zapovjedništva specijalnih snaga i sad su imali priliku primijeniti stečena znanja. Ocjenjivački tim OSRH organizirao je i proveo ocjenjivanje prema NATO-ovim standardima. Zadovoljan sam i ponosan što sam dio ovog ocjenjivačkog tima."

Istaknuo je i da je tijekom vježbe vidio mnogo toga što će uvrstiti kao primjere dobre prakse i naučene lekcije s vježbi i ocjenjivanja: "Sljedeći će tečaj SOFEVAL biti proveden u veljači 2016. godine. Na njemu ću primijeniti neke preporuke ocjenjivača za polaznike kako bismo ih podijelili s predstavnicima drugih zemalja ukoliko oni tako odluče. Neka praktična znanja koja sam uočio usvojit ću kao osobno iskustvo i predstaviti ih u NATO-ovu Zapovjedništvu specijalnih snaga, kao i drugim članicama u cilju podizanja njihovih sposobnosti."

Tijekom vježbe u više je navrata koristio riječ impresivno: "Riječ impresivno doista sam često koristio. SOFEVAL je najnoviji program ocjenjivanja spremnosti snaga. Još je tu dosta nedostataka koje treba ispraviti u odnosu na postojeće programe (CREVAL, TACEVAL, MAREVAL). Hrvatska je mala zemlja, no ocjenjivanje provodi na način koji svakako može poslužiti kao uzor drugim članicama, što je po meni impresivno. Zadivljujući su i uloženi angažman i materijali koje su vaši ocjenjivači izradili za pripremu i ocjenjivanje stoga sam taj izraz često koristio. Primijetio sam da se u procesu pridržavaju NATO-ovih preporuka te da su u više navrata učinili i više od traženog."


Leida Parlov, Foto: Tomislav Brandt, Hrvatski vojnik (https://www.hrvatski-vojnik.hr/)


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on November 28, 2015, 11:34:12 am
Vježba specijalnih snaga ZSS-a USKOK 2015.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: Tomislav Brandt, Hrvatski vojnik (https://www.hrvatski-vojnik.hr/)


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on November 28, 2015, 11:36:28 am
Vježba specijalnih snaga ZSS-a USKOK 2015.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: Tomislav Brandt, Hrvatski vojnik (https://www.hrvatski-vojnik.hr/)


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on November 28, 2015, 11:39:42 am
[attachment=1]
Foto: Tomislav Brandt, Hrvatski vojnik (https://www.hrvatski-vojnik.hr/)


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on March 17, 2016, 11:37:19 pm
Dvije malo skraćene vijesti sa osrh.hr (http://www.osrh.hr/), o trenutnim aktivnostima ZSS, ali i nekim budućim planovima...


Posjet 1. dočasnika NATO-ova Zapovjedništva za specijalne operacije

U Zapovjedništvu specijalnih snaga u vojarni „Drgomalj“ u Delnicama 2. i 3. prosinca boravio je prvi dočasnik NATO-ova zapovjedništva za specijalne operacije (NSHQ) časnički namjesnik Gregory A. Smith, te voditelj odjela u J3 NSHQ-a pukovnik Kjartan Soyland.

Čn Smith osvrnuo se na sudjelovanje specijalnih snaga u misiji potpore miru Resolute Support u Afganistanu. „Uloga hrvatskih specijalnih snaga je obučavanje i savjetovanje u Centru za obuku specijalne policije pa se može reći da je strateški utjecaj onog što tamo rade vrlo velik jer time oblikuju sigurnost diljem Afganistana. Mogu reći da je jedan od razloga što sam tu i da izrazim zahvalnost za izvrstan posao koji tamo rade“, poručio je časnički namjesnik Smith.

Časnički namjesnik Alen Janeš, obnašatelj dužnosti prvog dočasnika ZSS-a, kazao je kako je čn Smith tijekom posljednje konferencije NATO snaga za specijalne operacije (SOF) u Kraljevini Belgiji kao novoimenovani na dužnost prvog dočasnika, izrazio želju da u sklopu obilaska snaga za specijalne operacije u regiji posjeti i ZSS OS RH. Tome je pridonijela i činjenica da je Bojna za specijalna djelovanja u prosincu prošle godine preustrojem postala Zapovjedništvo specijalnih snaga, što igra veliku ulogu unutar NSHQ-a. „Iako spadamo među manje države članice, hrvatske specijalne snage su tijekom mjeseca studenoga uspješno ocijenjene po pitanju dva dodijeljena cilja sposobnosti, te su kao takve prepoznate kao vrlo pouzdan, siguran, vrhunski uvježban, obučen i sposoban partner u pogledu specijalnih snaga unutar NATO-a“, zaključio je časnički namjesnik Janeš. Naglasio je važnost posjeta za dobivanje informacije o planovima NSHQ-a za buduće djelovanje, te kakav je pogled na aktualnu svjetsku situaciju i gdje će tu biti mjesto hrvatskih specijalnih snaga. Među temama posjeta našao se i nastavak školovanja i osposobljavanja za funkcionalna područja pripadnika ZSS-a u NATO SOF School u sklopu NSHQ-a, razmjena iskustava o vrlo uspješnom i nadasve krajnje profesionalnom sudjelovanju pripadnika ZSS-a u misiji „Resolute Support“, u Afganistanu i učešće HRV SOTU tima u NRF 17.

[attachment=1]
Posjet 1. dočasnika američkog Zap. za specijalne operacije za Europu ZSS OS RH

U Zapovjedništvu specijalnih snaga (ZZS), vojarni „Drgomalj“ Delnice 2. i 3. veljače 2016. u Zapovjedništvu specijalnih snaga OSRH boravio je prvi dočasnik američkog zapovjedništva specijalnih snaga za Europu (SOCEUR) časnički namjesnik Andrew Harrison sa svojim suradnicima.

Glavne teme razgovora tijekom posjeta bile su nastavak zajedničkih obuka, školovanja i osposobljavanja pripadnika ZSS-a sukladno funkcionalnim područjima i specijalnostima, te korištenje američkih fondova vojne pomoći za opremanje, modernizaciju i obučavanje pripadnika ZSS.

Na kraju posjete časnički namjesnik Andrew Harrison izrazio je divljenje prema načinu na koji je proveden razvoj hrvatskih specijalnih snaga koje smatra iznimno učinkovitim i profesionalnim snagama koje su postigle visoke standarde i vrlo visoku razinu spremnosti za provedbu specijalnih operacija u skladu sa svim NATO doktrinarnim dokumetima.

Također istaknuo je iznimno važnu ulogu hrvatskih specijalnih snaga u misiji „Resolute Support“, Afganistan gdje kroz obučavanje i savjetovanje pripadnika Afganistanskih snaga sigurnosti u Centru za obuku specijalne policije pridonose strateškom utjecaju sigurnosti diljem Afganistana.

Hrvatske specijalne snage postale su i dalje će biti jedan od najvažnijih bilateralnih partnera Specijalnih snaga SAD, odnosno SOCEUR-a, te takve neosporno imaju sposobnost preuzeti važnu ulogu lidera u susjedstvu hrvatske po pitanju razvoja i obučavanja specijalnih snaga.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
Foto: Klaudio Simonović, Izvor: osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on March 18, 2016, 12:13:03 am

Selekcijska obuka kandidata za specijalne snage

[attachment=1]
Zapovjedništvo specijalnih snaga održalo je u vremenu od 29. veljače do 13. ožujka 2016. selekcijsku obuka kandidata za specijalne snage.

S promidžbom i prezentacijom Zapovjedništva specijalnih snaga unutar sustava OSRH krenulo se još u prosincu 2015. godine. Prijave kandidata koji žele postati pripadnici Zapovjedništva specijalnih snaga prikupljala je Središnjica za upravljanje osobljem.

Uvjeti za prijavu za selekcijsku obuku su najmanje godinu dana službe u Oružanim snagama, zadovoljenje zdravstvenih i psihofizičkih kriterija, odgovarajuća dobna granica, te da kandidati nisu kažnjavani odnosno da se protiv njih ne vodi stegovni postupak.

Središnjica za upravljanje osobljem testirala je potencijalne kandidate po trećoj kategoriji psihofizičkih provjera motoričkih sposobnosti, a provedeno je i testiranje općeg vojnog znanja.

Nakon završetka navedenog testiranja odabrani kandidati došli su u Zapovjedništvo specijalnih snaga gdje su provodeni dodatni testovi tjelesne spremnosti koji obuhvaćaju provjere iz plivanja, ronjenja, hodnje na 18 km pod punom borbenom opremom, penjanja uz konop, testa aerofobije i testa općeg vojnog znanja. Na obuku se prijavio velik broj kandidata, no samo najuspješniji su nastavili sa daljnjom selekcijskom obukom za specijalna djelovanja.

Dvotjedna selekcijska obuka provodi se obukom i testiranjima gdje dio kandidata odustaje, a samo najotporniji ostaju i dobivaju ulaznicu za nastavak sudjelovanja na Temeljnoj obuci za specijalna djelovanja, a kasnije kad prođu obuku i postaju pripadnici Zapovjedništva specijalnih snaga.

Cilj ovakvog načina provođenja selekcije i obučavanja je osigurati da najbolji kandidati nastave sa daljnjom obukom za specijalna djelovanja (komando obukom), odnosno da se stvori odgovarajuća razina vojnih znanja i visoka razina psiho-motoričke spremnosti, te osposobi za provođenje složenijih obučnih i operativnih procesa koje provode ustrojstvene jedinice Zapovjedništva specijalnih snaga.

Selekcijsku obuku za specijalna djelovanja provode dobro uvježbani instruktori, pripadnici Satnije za obuku Zapovjedništva specijalnih snaga, a obuka se provodi u dislociranim vojarnama Zapovjedništva specijalnih snaga i u njihovom širem području.

Program obuke temelji se na operativnoj i strateškoj razini postrojbe za specijalna djelovanja, iskustvu iz Domovinskog rata i sudjelovanja na međunarodnim operacijama potpore miru, provedbi dosadašnjih obuka i doktrini snaga za specijalne operacije drugih zemalja koje već imaju razvijene snage za specijalne operacije. Program obuke obuhvaća razne sadržaje koji su integrirani u jednu cjelinu da polaznike pripremi za nastavak provedbe obučnih aktivnosti baziranih na zadaćama specijalnih snaga.

Tekst i Foto: Klaudio Simonović, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: duje on March 21, 2016, 03:50:35 pm
Vir: Defender.hr (http://www.defender.hr/)

21.03.2016.

NOVI DEFENDER: Hrvatske specijalne snage od nedavno u elitnom NATO društvu

U studenom 2015. Hrvatske specijalne snage provele su vojnu vježbu USKOK 2015 u svrhu ispunjavanja cilja sposobnosti F 1501 N koji se odnosi na provedbu specijalnih operacija od strane Namjenski organizirane kopnene grupe specijalnih snaga. Navedeni cilj sposobnosti Republika Hrvatska je preuzela kao obvezu, stoga je njegovo ispunjenje postignuće od nacionalnog interesa.

Tijekom ocjenjivanja demonstrirane su sposobnosti planiranja, pripreme i provedbe specijalnih operacija u kopnenom okruženju, u dnevnim i noćnim uvjetima, koristeći pritom pridodane sposobnosti koje su se odnosile na zrakoplovnu, obavještajnu i nekinetičku potporu (informacijske operacije)….pročitajte detaljnije kako je dobivena ocjena IZVRSTAN u novom broju magazina DEFENDER.

[attachment=1]


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on April 19, 2016, 08:47:21 pm
Malo skraćena vijest.

Nastavni posjet 15. naraštaja Temeljne časničke izobrazbe roda veze

[attachment=1]
Četrnaest polaznika 15. naraštaja „Temeljne časničke izobrazbe“ specijalnosti roda veze bili su 5. travnja 2016. u jednodnevnom nastavnom posjetu Zapovjedništvu specijalnih snaga u vojarni „Drgomalj“ u Delnicama. Posjet je dio praktikuma predmeta "Radio sustavi  V-3".

Rečeno im je da obrate pozornost na komunikacijsko-informacijsku opremu koju će vidjeti jer je ona jedinstvena za korištenje u specijalnim snagama. Zapovjednik brigadir Turalija pozvao je buduće časnike roda veze da se prijave iduće godine na „Temeljnu obuku za specijalna djelovanja“ i da završetkom obuke postanu sastavni specijalnih snaga.

Nakon pozdravnih riječi dobrodošlice, domaćin aktivnosti satnik Drago Stanković kroz multimedijalnu prezentaciju upoznao je goste s ustrojem i razmještajem Zapovjedništva specijalnih snaga, svakodnevnim aktivnostima i zadaćama koje se provode. Naglasak prezentacije stavljen je na komunikacijsko-informacijsku opremu koju koriste pripadnici Zapovjedništva specijalnih snaga u domaćim i međunarodnim aktivnostima (RU, RKP, VSAT, BICES,…..).

Satnik Stanković upoznao je goste s važnošću implementacije relevantnog cilja sposobnosti. Rekao je da su tijekom 2015. godine, sukladno zahtjevima cilja sposobnosti, uloženi veliki napori u opremanju i provođenju funkcionalne obuke za korištenje novo nabavljene opreme u 1. grupi specijalnih snaga. Tijekom implementacije cilja sposobnosti u postrojbu je stigla veća količina nove opreme (taktička vozila, sredstva veze, mobilna informatička oprema.).

Kako cilj sposobnosti postavlja iznimno visoke zahtjeve na komunikacijske sposobnosti postrojbe sa podređenim i nadređenim cjelinama, kao i s drugim tijelima OSRH, satnik Stanković naglasio je veliku važnost dobre suradnje i koordinacije za rješavanje raznih problema na svim razinama komunikacijsko-informacijskog funkcionalnog područja.

U sklopu nastavnog programa posjećen je „Taktičko-operativni centar“ vojarne gdje su se gosti upoznali s postojećom fiksnom i mobilnom komunikacijskom opremom koja se koristi u Zapovjedništvu specijalnih snaga. Isto tako u krugu vojarne postavljen je taktičko-tehnički zbor s opremom i vozilima koja služe za uspostavljanje komunikacije između pojedinaca, zapovjedništva i postrojbi grupa specijalnih snaga.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Tekst i Foto: Klaudio Simonović, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on April 22, 2016, 02:57:30 pm
Broj 498 | 21.04.2016

Samo najbolji idu dalje...

Ovogodišnja je Temeljna obuka za specijalna djelovanja počela početkom ožujka. U tijeku je njezina druga faza koja se provodi na vježbalištima vojarni i poligonima OSRH...


[attachment=1]
Obuka specijalnih snaga najteža je i najrigoroznija obuka u oružanim snagama svake zemlje. Prolaze je samo najizdržljiviji, najobučeniji i najstabilniji vojnici. Koncipirana je tako da do kraja izdrže samo najbolji. Takva je i Temeljna obuka za specijalna djelovanja Zapovjedništva specijalnih snaga. Provodi se jednom godišnje, traje šest mjeseci i sastoji se od pet faza od kojih je svaka eliminacijska. Neki odustaju sami, neke eliminiraju instruktori, a nakon šest mjeseci u commando obitelj ulaze samo oni koji uspiju zadovoljiti stroge kriterije i dostići najviše standarde obučenosti.

Nakon ulazne selekcije koju je obavila Središnjica za upravljanje osobljem, na obuku u ZSS došla su 53 polaznika iz svih postrojbi OSRH. Nakon prve, selekcijske faze, samo je njih 27 nastavilo obuku. "Cilj je te prve faze, koja se provodila u vojarni 'Drgomalj' u Delnicama," objasnio nam je voditelj Temeljne obuke za specijalna djelovanja, "da vidimo koliko su polaznici motivirani te možemo li ih obučiti za specijalce." Trajala je dva tjedna, radili su pod opterećenjem 18 sati dnevno. Najgore su bile i po 50 km duge svakodnevne hodnje. Odluku o tome hoće li nastaviti obuku nakon prve faze donose sami polaznici, a ne instruktori.

Najodlučniji i najbolji koji su odlučili ne odustati nastavili su obuku u vojarni "Josip Jović" na Udbini gdje smo ih posjetili dok su provodili obuku iz gađanja. Druga faza traje sedam tjedana i uključuje individualne zadaće. Polaznici sve rade samostalno, a provode se razni oblici teorijske i praktične obuke kao što je bliska borba, tjelesno kondiciranje, zračne operacije, obuka iz preživljavanja, otpora i bijega (SERE), gađanja, topografije, veze, minsko-eksplozivnih sredstava..... Uče, među ostalim, i o prikupljanju obavještajnih podataka, taktikama malih postrojbi, ustroju, zadaćama i povijesti specijalnih postrojbi, vojnoj psihologiji.

Nakon svakog odrađenog predmeta provjerava se i teorijsko i praktično znanje i samo oni koji na svim ispitima 100 posto zadovolje nastavljaju dalje.

U trećoj fazi, koja traje četiri tjedna, obuka se provodi u binomima, skupinama i timovima.
Nakon toga slijedi commando faza koja počinje paklenim tjednom. Sve što su dotad naučili radit će pod pritiskom, umorni, gladni, neispavani, iscrpljeni višemjesečnim svakodnevnim vojničkim drilovima. "Cilj je commando faze da polaznici pokažu fizičku i mentalnu snagu. Da pokažu kako i koliko mogu kontrolirati stres, umanjiti ga i odraditi zadaću." U sklopu commando faze je i alpinizam, gradska borba, amfibijske operacije, stalne operacije i zarobljenički kamp koji se provodi po najrigoroznijim standardima specijalnih postrojbi.

Takav se novi program obuke provodi već nekoliko godina zaredom, a iskustva iz prethodnih ciklusa pokazala su se odličnim.

U obuci je angažirano dvadesetak instruktora ZSS-a. Svi su prošli sličnu obuku i imaju višegodišnje iskustvo u provođenju raznih oblika obuka za pripadnike specijalnih snaga. Sve faze obuke prolaze zajedno s polaznicima. Osim što dobro prenose svoja znanja, znaju i motivirati polaznike i izvući najbolje iz njih. Pojedini dijelovi obuke provodit će se u suradnji s HRM-om te HRZ-om i PZO-om.

Leida Parlov, Foto: Tomislav Brandt, Hrvatski vojnik (https://www.hrvatski-vojnik.hr/)


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on July 05, 2016, 05:10:51 pm
5.7.2016.

Snajperska obuka u Zapovjedništvu specijalnih snaga

[attachment=1]
U vojarni Zapovjedništva specijalnih snaga "Drgomalj" u Delnicama, tijekom svibnja i lipnja 2016., a u trajanju od šest tjedana, održana je snajperska obuka na kojoj su sudjelovali polaznici iz svih grana i postrojbi sastavnica Oružanih snaga RH. Snajpersku obuku za pripadnike Oružanih snaga RH proveo je instruktorski tim iz sastava Satnije za obuku Zapovjedništva specijalnih snaga.

Prije početka obuke održano je ulazno testiranje kandidata koje je sadržavalo psihologijsko testiranje, testiranje tjelesne spremnosti, sposobnost preciznog gađanja, sposobnost memorijskog zapažanja te pismenu provjeru općeg vojnog znanja.

Program obuke temeljio se na doktrini Oružanih snaga RH, iskustvu iz Domovinskog rata, iskustvima iz međunarodne vojne suradnje te naučenim lekcijama s dosadašnjih snajperskih obuka.

Prioritetni cilj obuke je da svaki polaznik bude osposobljen za obavljanje pojedinačnih i skupnih snajperskih zadaća te za samostalno djelovanje u sastavu snajperskog binoma/tima ili kao potporni element većoj formaciji.

Najveći dio obuke obučava polaznike za djelovanje u paru, tj. binomu dok se pojedinačne zadaće obavljaju isključivo prilikom ocjenjivanja koja se provode kontinuirano i preduvjet su za nastavak obuke.

[attachment=2]
Sama obuka se sastoji od dva dijela. Prvi dio sastoji se od teorijskih predavanja i rada na snajperskom simulatoru gađanja pri čemu polaznici uvježbavaju različite stavove za gađanje kao i sve elemente koje moraju primijeniti prilikom gađanja da bi poboljšali svoju preciznost.

Kroz drugi dio obuke polaznici praktično primjenjuju stečena znanja iz teorijskog dijela obuke te uz praktične radnje iz snajperske taktike provode taktičko-tehničke radnje i procedure kroz dnevno/noćna bojeva gađanja. Polaznici ciljaju i gađaju ciljeve koji se nalaze na krajnjim granicama učinkovitog dometa samog naoružanja. Pored bojevih gađanja na stacionarne ciljeve i ciljeve u pokretu, simuliraju se situacije u kojima polaznici gađaju i provode procedure gađanja uvježbavajući tehnike prikradanja, motrenja/izvješćivanja te izvlačenja nakon djelovanja.

Završetak obuke bit će svečano obilježen dodjelama diploma i snajperskih znački u vojarni Zapovjedništva specijalnih snaga „Drgomalj“ u Delnicama.

[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Tekst i foto: OSRH/Klaudio Simonović, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on July 09, 2016, 03:40:35 pm
8.7.2016.

Obuka operacija u urbanom okružju

[attachment=1]
Instruktori Satnije za obuku Zapovjedništva specijalnih snaga provode šestomjesečnu temeljnu obuku za specijalna djelovanja ili Commando obuku.

U drugom razdoblju treće faze commando obuke na širem području grada Udbine instruktorski tim Satnije za obuku obučava polaznike temeljne obuke za specijalna djelovanja ratovanju u urbanom okružju. Ovoj obuci o borbi u urbanom okružju posvećuje se posebna pažnja jer je ona sastavni dio asimetričnog ratovanja. Sam način provođenja Commando obuke temelji se na izvršavanju zadaća koje od polaznika zahtijevaju iznimnu fizičku spremu, pripremu, upornost i sposobnost funkcioniranja u teškim i složenim uvjetima.

Vojne operacije urbanog okružja danas imaju izuzetnu važnost jer se većina operacija odvija u uvjetima asimetričnog ratovanja gdje je protivnik najčešće izmiješan s civilnim stanovništvom. Postrojbe koje djeluju u takvim uvjetima ratovanja moraju biti dobro obučene i uvježbane da se mogućnost stradavanja kolateralnih žrtava svede na minimum. Zato se samoj organizaciji i provedbi obuke pristupa maksimalno ozbiljno i sistematski. Osnovni preduvjet je da svaki pripadnik borbenog tima mora poštivati procedure timskog rada, biti precizan, imati izrazitu smirenost, biti odličan strijelac i poznavatelj rukovanja naoružanjem. Također, vrlo je važna sposobnost djelovanja i rada pod stresom u otežanim zemljišnim i vremenskim uvjetima, nadalje i ne manje važna je i “situacijska svjesnost” odnosno sposobnost brzog i ispravnog donošenja odluka u maloj jedinici vremena jer se taktička situacija u takvim uvjetima borbe može naglo promijeniti.

[attachment=2]
Obuka urbane borbe koncipirana je tako da se u prvom dijelu obuke najveći naglasak stavlja na manipulaciju oružjem u složenim taktičkim uvjetima odnosno da se provode raznolika i zahtjevna refleksna i situacijska gađanja kako pojedinca tako i timova koji zajednički djeluju.

Za postizanje vrhunskih rezultata bitan je timski rad, poštivanje procedura, a vrlo važno je i prepoznavanje neprijatelja, smirenost, reakcije na situaciju kod upada i čišćenja zgrade - objekta. Zadovoljenjem preduvjeta prvog dijela obuke odnosno dostizanja sposobnosti svakog člana tima da brzo, učinkovito i nadasve sigurno djeluje na metu ili više meta, pristupa se drugom dijelu obuke.

U drugom dijelu obuke uvježbavaju se taktičke radnje u sklopu napadačkog tima koje su poglavito usmjerene na taktiku kretanja u uvjetima urbanog okružja uz istovremeno pokrivanje svih potencijalno opasnih kutova i uz zaštitu tima u radijusu od 360 stupnjeva.

Poseban naglasak se stavlja na taktiku borbe u prostorijama gdje se od pojedinca zahtijeva da do detalja poznaje raspored u napadačkom timu, dobro razumije svoja područja odgovornosti što su primarni sektor, točke dominacije u objektu i prostorijama, sve procedure postupka s osobama koje se mogu zateći u objektu bile one potencijalna prijetnja ili ne.

Borba u urbanom okružju izuzetno je kompleksan i zahtjevan dio obuke, i samo dobro obučeni i vrhunski psiho-fizički spremni pojedinci mogu zadovoljiti uvjetima obuke.

Važno je za napomenuti da se na osnovu stečenih iskustava i naučenih lekcija tijekom provedbi takvih operacija u svijetu, taktika, tehnike i procedure konstantno mijenjaju s ciljem što učinkovitijeg djelovanja u urbanom okružju. Sve to zahtijeva od instruktora Satnije za obuku koji provode ovu vrstu obuke da konstantno prate trendove i obuku prilagođavaju najnovijim spoznajama ovog područja vođenja ratnih operacija.

[attachment=3]
Tekst i foto: OSRH/Klaudio Simonović, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on July 09, 2016, 03:45:31 pm
Obuka operacija u urbanom okružju

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: OSRH/Klaudio Simonović, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on July 18, 2016, 06:04:33 pm
18.7.2016.

Obuka u brdsko – planinskom okružju

[attachment=1]
Jedna od faza drugog razdoblja provođenja „Temeljne obuke za specijalna djelovanja“ (TOzSD) je obuka alpinističkih radnji u brdsko – planinskom okružju.

Na širem županijskom području Primorsko-goranske županije, instruktorski tim Satnije za obuku i Komando satnije Zapovjedništva specijalnih snaga (ZSS) u sklopu TOzSD proveli su obuku osposobljavanja polaznika u brdsko-planinskom okruženju. Tijekom provedbe obuke uvježbavale su se radnje koje podupiru zadaće operacija specijalnih postrojbi. Ova faza obuke za zadaću ima uvježbati polaznike kao pojedince i taktičke timove za stjecanje znanja o vještinama ratovanja u nepristupačnom terenu, životu, radu i preživljavanju na svim vrstama zemljišta, kao i u teškim brdsko-planinskim uvjetima.

Provedba borbenih operacija u planinskim uvjetima iziskuje dodatne napore u pripremi, organizaciji i provedbi zadaća-operacija te zbog toga takve aktivnosti vođenja operacija spadaju među teže vojne operacije.

Planinsko okružje zbog svoje specifičnosti zahtijeva posebnu specifičnu obuku uz primjenu moderne alpinističke tehnike i opreme.

U ovakvim otežanim planinskim uvjetima preživljavanje ljudstva i očuvanje opreme predstavlja dodatno psiho-fizičko naprezanje polaznika.

Oprema koja se koristi za obuku sastoji se od najmodernije opreme za samostalno djelovanje pojedinaca i timova danju i noću.

Dobar vojni specijalac treba uz taktička znanja, posjedovati dodatne psiho-fizičke sposobnost kako njegova sigurnost i sigurnost cijelog tima ne bi postali upitni.

Aktivnosti provedbe obuke i uvježbavanja temeljile su se na pojedinačnoj i skupnoj obuci gdje su polaznici prolazili kroz ispite iz teorijskog i praktičnog znanja. Poslije procesa planiranja i donošenja vojne odluke pristupilo se radnjama koje su obuhvaćale aktivnosti taktike kretanja po nepristupačnom terenu s tehnikama alpinizma, izradom patrol baze, motriteljske postaje, a kasnije i izvlačenja s tog područja. U sklopu obuke provedena su i noćna izviđanja pomoću uređaja za noćno promatranje, uvježbavan je način prelaska nepristupačnog terena kao i način prikupljanja podataka u brdsko-planinskom području te prepoznavanje i čitanje tragova, s ciljem uvježbavanja specijalnog izviđanja u otežanim uvjetima.

Temeljna obuka za specijalna djelovanja je najteža obuka u Oružanim snagama, ali za nove pripadnike ZSS-a to je samo jedna stepenica za daljnje njihovo usavršavanje u satnijama Zapovjedništva specijalnih snaga.

[attachment=2]
Tekst i foto: OS RH/K. Simonović, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on July 18, 2016, 06:07:22 pm
Obuka u brdsko – planinskom okružju

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: OS RH/K. Simonović, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on July 18, 2016, 06:09:27 pm
Obuka u brdsko – planinskom okružju

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: OS RH/K. Simonović, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on July 22, 2016, 03:49:47 pm
22.7.2016.

Operacije vodenog okružja

[attachment=1]
Temeljna obuka za specijalna djelovanja - Commando obuka najteža je obuka u Oružanim snagama RH. Da bi dio polaznika stekao preduvjet za daljnji razvoj u smjeru operativca iz sastava 2. grupe specijalnih snaga, odnosno da postanu dio tima Zapovjedništva specijalnih snaga potrebno je uspješno savladati između ostalih i obuku „Operacija u vodenom okružju“.

Ova obuka spada u treću fazu programskog područja TOzSD, vrlo je specifična i zahtjevna jer samo pojedinci uspiju zadovoljiti kriterije obuke koja zahtijeva visoku fizičko-psihičku spremu i obučenost. Republika Hrvatska je europska, srednjoeuropska i sredozemna država koja ima veliku vodenu granicu, a i unutrašnja područja su bogata vodenim okružjem rijekama i jezerima, zato provedba obuke operacija u vodenom okružju dobiva posebno značenje i važnost. Eskalacija suvremenog terorizma u svijetu uvjetuje stvaranje specijalnih snaga za borbu protiv terorizma koji mogu djelovati u svim medijima vodi, zraku i kopnu, kao i pružanje pomoći u mogućim elementarnim nepogodama i nesrećama većih razmjera kao i u teškim i složenim vremenskim uvjetima. S ciljem što učinkovitijeg djelovanja u operacijama vodenog okružja i na osnovu stečenih iskustava i naučenih lekcija prijašnjih provedenih obuka, ova obuka koncipirana je na teorijsko i praktično izvođenje.

U teorijskom dijelu naglasak obuke stavlja se na zakone fizike i medicine, na tehnike plivanja i ronjenja, obrađuju se teorijska znanja o pomorstvu i navigaciji, načinu korištenja sredstava za kretanje na vodenim površinama, uporabi desantnih gumenih čamaca i desantnih brodova, korištenja kajaka i australske splavi te specifičnostima boravka čovjeka u vodenom mediju, preživljavanju, savladavanju vodenih prepreka sa i bez pomoćnih sredstava i tehnike. Kruna teorijskog dijela obuke je pravilna uporaba i način korištenja helikoptera za ubacivanja ili izvlačenja iz područja provedbe operacija.

Drugi praktični dio obuke temelji se na uvježbavanju taktičkih radnji i provedbi svega naučenog iz teorijskog dijela obuke kroz zadaće specifične za operacije vodenog okružja. Isto tako drugi dio povezuje sve do sada usvojene taktičke radnje koje su stečene na prethodnim fazama „Commando obuke“.

U današnjem svijetu tehnika i tehnologija, kao i provedbi taktičkih procedura koje se takoreći svakodnevno mijenjaju, razvijaju i nadograđuju iziskuje od pripadnika Zapovjedništva specijalnih snaga - instruktora Satnije za obuku konstantno praćenje novih rastućih svjetskih trendova i prilagođavanje provedbe obuke najnovijim spoznajama i načinima vođenja modernih ratnih operacija.

Tekst i foto: OSRH / Klaudio Simonović, osrh.hr (http://www.osrh.hr)


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on July 22, 2016, 03:51:44 pm
Operacije vodenog okružja

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: OSRH / Klaudio Simonović, osrh.hr (http://www.osrh.hr)


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on July 22, 2016, 03:53:42 pm
Operacije vodenog okružja

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: OSRH / Klaudio Simonović, osrh.hr (http://www.osrh.hr)


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on August 08, 2016, 01:33:26 pm
3.8.2016.

Svečana prisega polaznika Temeljne obuke za specijalna djelovanja

[attachment=1]
U vojarni "Josip Jović" na Udbini u utorak, 2. kolovoza 2016. godine, održana je prigodna svečanost kojom je obilježen kraj Temeljne obuke za specijalna djelovanja Zapovjedništva specijalnih snaga, a nju je ove godine uspješno završilo 12 pripadnika Oružanih snaga RH.

Oni su pod okriljem noći, uz svjetlost baklji, izrekli commando molitvu, nakon čega su im uručene diplome za uspješan završetak obuke. Svečanosti commando prisege, uz zapovjednika Zapovjedništva specijalnih snaga brigadira Pericu Turaliju i zamjenika zapovjednika - načelnik stožera Zapovjedništva specijalnih snaga pukovnika Mirka Bošnjaka, prisustvovao je zamjenik načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga RH general pukovnik Drago Matanović te ostali visoki uzvanici. Uz sadašnje, na Udbini su bili i nekadašnji zapovjednici i pripadnici specijalnih postrojbi.

„Izuzetno mi je zadovoljstvo biti s vama i pozdraviti vas koji ste najelitniji dio Oružanih snaga RH. Čestitam vama komandosima, koji ste završili ovu zahtjevnu obuku i isto tako zahvaljujem svima koji su se prijavili za obuku, ali nisu uspjeli doći do cilja. Vi ste pokazali ono što treba krasiti svakog vojnika: upornost, požrtvovnost i privrženost cilju. Biti pripadnikom postrojbi za specijalna djelovanja predstavlja izazov i traži žrtvu, ali je to također ogromna čast i zato vam iskreno čestitam“, rekao je general Matanović u svom obraćanju na Udbini.

Brigadir Perica Turalija čestitao je novim komandosima i poželio im dobrodošlicu u Zapovjedništvo specijalnih snaga. „Želim istaknuti da ste dokazali kako ste jedan od najuspješnijih naraštaja do sada, što pokazuje broj vas koji ste uspjeli doći do kraja i time postali dio najelitnije postrojbe Oružanih snaga RH. Ostali su oni najjači i najuporniji, nošeni ogromnom željom da budu pripadnici Oružanih snaga RH“, istaknuo je zapovjednik Zapovjedništva specijalnih snaga.

Ovogodišnja Temeljna obuka za specijalna djelovanja trajala je 23 tjedna, odnosno 145 dana. Nakon promidžbe i poziva, na temeljnu obuku javilo se 88 pripadnika. Nakon selekcijske prve faze, 17 pripadnika nastavlja obuku u drugoj fazi. Njih 12 uspješno završava sve faze obuke, od toga je jedan časnik, dva dočasnika i 9 vojnika. Obuka se sastojala od nekoliko faza: od selekcije preko individualnih zadaća, taktika malih timova i na kraju commando obuke koja počinje tzv. „paklenim tjednom“ prepunim teških psiho-fizičkih napora.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Tekst: MORH/Petra Kostanjšak, Foto: MORH/Tomislav Brandt, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on August 12, 2017, 05:16:36 pm
Broj 521 | 09.03.2017

Bliska borba – brzi napad i precizna primjena sile

"Najučinkovitiji je način obuzdavanja protivnika u bliskoj borbi korištenje raspoloživog oružja integrirano s tehnikama borilačkih vještina. Istodobno, obuka u bliskoj borbi s elementima borilačkih vještina izgrađuje hrabrost, samodisciplinu, povjerenje, poštivanje, nesebičnu službu i duh postrojbe," zaključio je instruktor Grupe za obuku ZSS-a


[attachment=1]
Pripadnici Grupe za obuku Zapovjedništva specijalnih snaga u vojarni "Drgomalj" u Delnicama u drugom su dijelu veljače provodili obuku iz bliske borbe. Bliska borba taktička je koncepcija u kojoj se dva ili više boraca, naoružani ili nenaoružani, upuštaju u borbu na blizinu, što zahtijeva brzi napad i preciznu primjenu smrtonosne sile. Kako nam je objasnio instruktor Grupe za obuku koji je poučavao polaznike tehnikama borbe, operativci moraju biti vješti sa svojim oružjem te biti sposobni donijeti brzu odluku kako bi smanjili moguće slučajne žrtve.

I sami smo se uvjerili kako bliska borba može izgledati jer je i obuka djelovala prilično realistično, a to je, uostalom, bio i cilj. Spomenuta se kompleksna obuka pojedinaca i postrojbe provodi u svim vremenskim uvjetima, danju i noću, te u svim terenskim uvjetima i na svim podlogama, a koliko god je moguće koristi se pravo naoružanje i oprema. Borbena obuka ključna je za operativce specijalnih snaga. Osim osposobljenosti u rukovanju oružjem, moraju biti vješti u primjeni tehnika borilačkih vještina, koje, uz uporabu hladnog oružja poput noževa, štapova ili metalnih šipki, nadopunjuju sustav bliske borbe.

[attachment=2]
Prva razina obuke

"Najveća bi pogreška u bliskoj borbi bila površnost pa se u ZSS-u velika pažnja posvećuje kompleksnosti te obuke," kaže instruktor. Program obuke odrađuje se kroz tri osnovne razine. Prva obuhvaća osnove goloruke borbe iz borilačkih vještina. U nju spadaju tehnike padova i kotrljanja koje se, osim za ublažavanje pada, mogu koristiti da se osoba iz bilo kojeg borbenog stava može brzo spustiti izvan protivnikova vidokruga. "Kad osjeti da bi mogao biti opažen, operativac može uporabiti direktan pad tijela na zemlju i nestati iz vidne razine," naglašava instruktor dok polaznici vježbaju padove.

Na obuci se uče i tehnike korištenja ruku, nogu, glave i tijela, te vlastitog oružja poput zubi i noktiju u svrhu blokiranja, zaustavljanja ili onesposobljavanja protivnika. Uče se udarci za izvođenje s male udaljenosti, iz mrtvih kutova, kao i korištenje udaračkih tehnika za određene dijelove tijela – tzv. vitalne točke ili mete. Na red zatim dolaze tehnike poluga, gušenja i bacanja protivnika u borbi. Kako ističe naš sugovornik, grlo je, uz genitalije i oči, jedna od najranjivijih točaka pa je tako i glavna meta kad je u pitanju bliska borba. Cilj tih udaraca je onesposobiti, zaustaviti, paralizirati ili oboriti protivnika. Na toj razini obuke operativci specijalnih snaga uče i kako reagirati kad ih protivnik uhvati ili drži za ekstremitete ili za tijelo.

Druga razina

Druga razina obuke obuhvaća tehnike naučene u prvom dijelu, ali s punom vojnom opremom i naoružanjem. I dok se prvi dio događao u dvorani, u drugom dijelu polaznici izlaze na otvoreni teren. Na toj razini ključno postaje promatranje okoline i određivanje učinkovite metode prikladne za operaciju u realističnom prostoru. Operativci uče kako ispravno izabrati primjenu smrtonosne i nesmrtonosne sile. Postoji niz situacija i misija te potencijalnih scenarija u kojima se moraju znati pravila. Ona potiču potrebu za obukom o svakom aspektu primjene sile jer bi bez toga operativac u određenoj situaciji mogao pretjerati ili neučinkovito reagirati. Primjerice: reakcija operativca kad protivnik uhvati njegovu jurišnu pušku može biti prelazak na sekundarno oružje kao što je nož uz primjenu smrtonosne sile ili oslobađanje od hvata s pomoću tehnika borilačkih vještina bez primjene smrtonosne sile.

"Kad se operativac specijalnih snaga nađe u zadaćama preciznog čišćenja prostorija u operacijama urbanog ratovanja i kreće se prema svojoj točki dominacije, na tom putu nailazi na protivnika kojeg mora procijeniti. Gdje su mu ruke? Ima li oružje i kakav je njegov stav? Je li nervozan, uplašen ili je u stavu spremnom za napad? O tome je li riječ o prijetnji ili ne, ovisit će tehnika kojom će se operativac koristiti prilikom kretanja," opisuje instruktor dok polaznici u parovima pokazuju vještine koje su svladali – kako se obraniti od protivnika koji ih napada nožem i istodobno odraditi protunapad.

Na toj razini do izražaja dolazi obučenost u tehnikama borilačkih vještina s uporabom oružja. Operativac mora reagirati na ispravan način, a svoju će reakciju prilagoditi protivnikovoj veličini, starosti i spolu. Oružje može koristiti za blokiranje napadača, izvođenje tehnike udaraca, poluga ili bacanja ili za eliminiranje prijetnje uporabom vatrenog oružja.

[attachment=3]
Treća razina

Operativci na toj razini uče kako bilo koji predmet iz okoline prilagoditi kao oružje, a možda je najbolji primjer štap koji se kao svestrano pomagalo može pronaći gotovo bilo gdje. Njegova namjena kreće se od jednostavne kontrole zarobljenika pa do smrtonosne borbe. Na popis se mogu dodati i pijesak, kamenje ili tekućina bačena protivniku u oči, kao i bilo koje drugo improvizirano oružje. Mogućnosti ovise o obuci, ali i o oštroumnosti i snalažljivosti samog operativca.

U program obuke iz bliske borbe spada i vještina brzog penjanja i neopaženog svladavanja zapreka, rukovanje nožem i goloruka obrana od noža ili drugih vrsta oružja. Također, tu je i obuka u prikradanju protivniku, a ta je sposobnost, primjerice, važna za izvršenje zadaća kod kojih je potrebno uklanjanje stražara.

Hrabrost, samodisciplina i duh postrojbe

Na samom kraju zapovjednik Grupe za obuku ZSS-a polaznicima je uručio potvrde o završetku obuke te im čestitao na usvojenom znanju i vještinama: "Usvojili ste temelje bliske borbe, a sad to treba razvijati sukladno planovima." Nakon uručenja, instruktor je svojim polaznicima poručio kako su dobro radili, ali da je pred njima još puno vježbe i rada. "Ova borbena umijeća zapravo su dio vojne sposobnosti. Najučinkovitiji je način obuzdavanja protivnika u bliskoj borbi korištenje raspoloživog oružja integrirano s tehnikama borilačkih vještina. Istodobno, obuka u bliskoj borbi s elementima borilačkih vještina izgrađuje hrabrost, samodisciplinu, povjerenje, poštivanje, nesebičnu službu i duh postrojbe," zaključio je instruktor Grupe za obuku ZSS-a.


Petra Kostanjšak, D. K., Foto: Josip Kopi, Hrvatski vojnik (https://hrvatski-vojnik.hr/)


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on August 12, 2017, 05:30:40 pm
Obuka bliske borbe u ZSS-u

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: ZSS / Klaudio Simonović, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on August 13, 2017, 10:55:44 pm
Crtica iz života i rada postrojbe. Možda je moglo i u temu o padobranstvu no neka je ovdje. Na ovim je ljudima velika odgovornost.

Obuka za ovlaštenje slagača padobrana

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Quote
Cilj provedbe ovog tipa obuke je osposobljavanje padobranca I. klase i višeg zvanja za izvođenje tehničkog pregleda svih komponenti padobranskog sklopa, pakiranje rezervnih padobrana i padobrana za spašavanje te osnovno održavanje padobrana koje uključuje i manje popravke. Da bi se pristupilo obuci polaznici trebaju zadovoljiti osnovne uvjete koji su propisani programom obuke (važeće uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja, kriterij tjelesne spremnosti prema propisanim uputama za provjeru i ocjenjivanje tjelesne spremnosti vojnih osoba) te imati najmanje zvanje padobranca „I. klase“.

Obuka slagača padobrana spada u kategoriju dodatnog usavršavanja padobranaca iz područja poznavanja i rada s opremom. Provedbom obuke vojni padobranci produbljuju svoja znanja o konstrukcijama padobrana, materijalima koji se koriste u padobranstvu, načinu čuvanja i održavanja padobrana, osposobljavaju se za pakiranje rezervnih padobrana i padobrana za spašavanje te sklapanje, zamjenu dijelova i izvođenje tehničkih pregleda komponenti padobranskog sklopa. Obuka pakiranja se provodi pod budnim i stalnim nadzorom ovlaštenog slagača padobrana jer se izvodi na tehnički ispravnoj opremi. U procesu provedbe teorijske i praktične obuke svaki polaznik pakira po nekoliko različitih tipova padobrana grudnog i leđnog sklopa. Posebna pozornost posvećuje se radnoj etici koja uključuje dosljednu primjenu uputa za pakiranje padobrana i uporabu sigurnosnih uređaja izdanih od proizvođača te pravnog okvira koji proizlazi iz Pravilnika o vojnom padobranstvu.

Za uspješan završetak obuke potrebno je zadovoljiti kriterije na završnom ispitu koji se provodi na kraju obuke, a sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela te odražava svakodnevne poslove slagača padobrana: svaki od polaznika obuke demonstrira pakiranje grudnog i leđnog tipa rezervnog padobrana sukladno uputama proizvođača uz izvršen pregled tehničke ispravnosti te na zahtjev ispitivača i dodatne radnje iz područja osnovnog održavanja. Pismena i praktična provjera znanja na kraju obuke smatraju se dijelovima stručnog ispita za stjecanje ovlaštenja „Padobranac slagač“ kojeg, uz jedinstvenu oznaku slagača, dodjeljuje ustrojbena jedinica Ministarstva obrane nadležne za vojni zračni promet. Jedinstvena oznaka je kombinacija slova i brojki koja identificira svakog padobranca slagača, a postavlja se na spakiran i za uporabu spreman rezervni odnosno padobran za spašavanje. Za stjecanje zvanja „Padobranca slagača I. klase“ potrebna je dodatna obuka i polaganje stručnog ispita za koji je uvjet obnašanje dužnosti padobranca slagača u trajanju od najmanje tri godine, nadalje pakiranja raznih tipova padobrana grudnog i leđnog sklopa te završavanje dodatnog teorijskog i praktičnog osposobljavanja za izvođenje većih popravaka i preinaka na padobranskom sklopu.

Tekst i foto: OS RH / Klaudio Simonović, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on August 14, 2017, 02:45:04 pm
Broj 526 |

Padobranska obuka

Padobranskim skokovima na sinjskom aerodromu dvadesetak je polaznika Temeljne obuke za specijalna djelovanja te Središnjice za obavještajno djelovanje i Vojne policije završilo sredinom svibnja dvotjednu temeljnu padobransku obuku. Riječ je o obliku obuke koji se provodi jednom godišnje, a njegov praktični dio obuhvaća pet padobranskih skokova, od čega jedan noćni, s opremom i naoružanjem...


[attachment=1]
Padobranskim skokovima na sinjskom aerodromu dvadesetak polaznika Temeljne obuke za specijalna djelovanja te Središnjice za obavještajno djelovanje i Vojne policije završilo je sredinom svibnja dvotjednu temeljnu padobransku obuku. Počelo je na Udbini, u vojarni "Josip Jović", gdje su polaznici padobranske obuke uz pomoć instruktora Zapovjedništva specijalnih snaga, koje je i nositelj obuke, krenuli od početka i prvih, nužnih zemaljskih priprema.

Instruktor 1. klase iz Grupe za obuku ZSS-a, zapovjednik obuke i rukovoditelj skokova, kaže: "Prvi smo dio obavili na Udbini i ondje smo odradili zemaljske pripreme koje su obuhvatile sva predavanja, uvježbavanja prinudnih postupaka, pripremne radnje na zemlji, pakiranje padobrana i ostalo," – a onda se krenulo prema Sinju i praktičnom dijelu obuke gdje su polaznici trebali primijeniti stečena znanja i iskusiti stvarnost padobranskog skoka. Instruktor objašnjava: "Drugi dio, praktični, provodimo u Sinju. Ovaj dio obuke obuhvaća pet padobranskih skokova, od čega je jedan noćni, s opremom i naoružanjem," pa naglašava: "Proizvod temeljne padobranske obuke je vojni padobranac koji može izvršiti skok bilo na vježbi, bilo na borbenoj zadaći, sa svom svojom opremom, danju i noću." I, po svemu što smo vidjeli posjetivši ih zadnjih dana obuke, njezin je cilj ostvaren.

[attachment=2]
Temeljna padobranska obuka dio je redovitih godišnjih aktivnosti koje provode instruktori ZSS-a. Na ovogodišnjoj su sudjelovali i pripadnici SOD-a koji su u programu obuke za instruktora pa su, kao pomoćni instruktori, odrađivali svoje stažiranje.

Riječ je o obliku obuke koji se provodi jednom godišnje, ali iskažu li neke postrojbe potrebu za dodatnim obučavanjem, može se organizirati i u dodatnim terminima. Najveći dio polaznika čine oni koji su na Temeljnoj obuci za specijalna djelovanja, komando obuci. Komando obuka je u tijeku, završio je selekcijski i opći dio, sad se provodi padobranska, a nakon toga slijedi komando u punom opsegu.

[attachment=3]
Lada Puljizević, Foto Tomislav Brandt, Hrvatski vojnik (https://hrvatski-vojnik.hr/)


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: dzumba on August 14, 2017, 08:07:23 pm
А који се падобрани користе?


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on August 17, 2017, 02:57:57 pm
А који се падобрани користе?

Jedan od korištenih tipova padobrana u ZZS je i ovaj:

[attachment=1]
Quote
Padobran MC-5 je vojni padobran za precizno slijetanje na male površine, koristi se kao sredstvo za školovanje novih padobranaca te za izvršenje borbenih zadaća. Površina mu je 34 m2, dolet s visine 6000 m je oko 18 km, a ukupna nosivost oko 163 kg. Sastoji se od glavnog i rezervnog padobrana te sustava veza ukupne težine 23 kg. Padobran je nevidljiv radarima, primarno se koristi noću te se s njim slijeće u vjetar.

Iako, prema slikama sa padobranske obuke, prilikom skokova na Piketu (Sinj) korišten je drugi tip padobrana. Slike su od jednog našeg kolege.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on August 18, 2017, 11:07:32 am
Broj 528 | 14.06.2017

Napredna alpinistička obuka hrvatskih i slovenskih OS

Desetodnevna obuka iz alpinizma pripadnika hrvatskih i slovenskih oružanih snaga provedena je tijekom svibnja. Bio je to ujedno i početak suradnje OSRH i NATO-ova Centra izvrsnosti za planinsko ratovanje koji je smješten u Republici Sloveniji. Cilj obuke bio je proširenje vojne suradnje te razmjena iskustava iz područja planinskog ratovanja s naglaskom na ”rad na stijeni“ te zajedničkog taktičkog uvježbavanja malih postrojbi u planinskom okružju...


[attachment=1]
Međunarodna Združena napredna obuka alpinizma hrvatskih i slovenskih oružanih snaga održana je tijekom svibnja. Početak je to suradnje OSRH i NATO-ova Centra izvrsnosti za planinsko ratovanje koji je smješten u Republici Sloveniji.

Desetodnevna obuka provodila se na širem području vojarne ”Drgomalj“ i grada Delnica, području vojarne ”Josip Jović“ u Udbini, lokacijama Nacionalnog parka Paklenica, vojarni ”Knez Trpimir“ u Divuljama i šireg područja Splita. Cilj obuke bio je proširenje vojne suradnje te razmjena iskustava iz područja planinskog ratovanja s naglaskom na ”rad na stijeni“ te zajedničkog taktičkog uvježbavanja malih postrojbi u planinskom okružju.

Svih šesnaest polaznika bili su pripadnici Zapovjedništva specijalnih snaga dok su instruktorski timovi bili sastavljeni od četiriju pripadnika Komando satnije ZSS-a te četiriju pripadnika OS-a Slovenije koji su instruktori u NATO-ovu Centru izvrsnosti za planinsko ratovanje (NATO MW CoE – NATO Mountain Warfare Centre of Excellence) te pripadnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane. Čelnik mobilnog tima za obuku MW COE bio je pukovnik Dražen Komadina, načelnik Odjela za obuku i edukaciju u NATO-ovu Centru izvrsnosti za planinsko ratovanje u Poljču. Zapovjednik Zapovjedništva specijalnih snaga brigadir Perica Turalija i direktor Centra brigadir Boštjan Blaznik uručili su na završnoj ceremoniji službene certifikate polaznicima.

[attachment=2]
Hrvatska sudjeluje u NATO-ovu Centru izvrsnosti za planinsko ratovanje od njegove uspostave, 2015. godine, uz Njemačku, Italiju, Austriju i Sloveniju, kao zemlju domaćina. Republika je Hrvatska pristupila Multinacionalnom centru izvrsnosti za planinsko ratovanje u ožujku 2014. koje je zamišljeno kao centar za obuku, prije svega specijalnih snaga, ali i drugih sastavnica kopnene vojske u okružju i potrebnim vještinama za planinsko ratovanje. Potencijal Centra u razvoju potrebnih sposobnosti specijalnih snaga prepoznao je i NATO pa je u ožujku 2015. godine, Centar postao NATO-ov Centar izvrsnosti za planinsko ratovanje. U Washingtonu je potpisan Sporazum o razumijevanju Savezničkog zapovjedništva za transformaciju (ACT) i četiriju NATO-ovih članica, Slovenije, Italije, Hrvatske i Njemačke. Na temelju potpisanog sporazuma Slovenija ima status vodeće nacije (Framework Nation), dok su Hrvatska i druge zemlje u statusu nacija sponzora (Sponsoring nations) te preko svojeg predstavnika u Upravnom odboru bojnika Josipa Brnjaka suodlučuju o radu Centra. Republika Slovenija snosi većinu troškova za funkcioniranje Centra, računajući i veći dio potrebne opreme za obuku te većinu stožernog osoblja, a Centar je otvoren i za sve partnerske zemlje. Ove je godine Centru pristupila i Rumunjska, a do kraja godine očekuje se pristupanje Poljske. U radu Centra Hrvatska popunjava poziciju načelnika Odjela za obuku i edukaciju.

Brigadir Boštjan Blaznik najavio je organizaciju seminara u Republici Sloveniji na temu ”Kretanje na planinskom terenu, ispitivanje opreme i tehničkih rješenja pod povećanim opterećenjem“ te istaknuo da na seminaru očekuje i pripadnike iz OSRH.

[attachment=3]
Iskustva s provedene obuke s nama je podijelio jedan od četiriju gostiju instruktora stožerni narednik Rudi Komac, pripadnik slovenskih Oružanih snaga, dočasnik za edukaciju iz NATO-ova Centra izvrsnosti za planinsko ratovanje.

Što biste izdvojili kao najzahtjevnije iz provedene obuke?
Spašavanje s nosilima unesrećenog preko ruba, spašavanje iz špilje duboke 30 m uz pomoć žičara i švicarskog škripca, različite tehnike spašavanja osoba koje se ne mogu penjati i sl.

Koliko je obuka bila realna?
Obuka je bila dosta realna, intenzivna i zahtjevna. Sudionici su također penjali vrlo zahtjevne smjerove. Primjerice, teren u Golubinjaku i u Paklenici bio je težine IV-V po UIAA skali, a teren u Omišu čak V-VI.

Možete li nam pojasniti što je to UIAA?
To je međunarodna alpinistička organizacija, kratica dolazi od francuskih riječi Union Internationale des Associations d'Alpinisme. UIAA skala jedan je od standarda za mjerenje težine penjačkog smjera na stijeni..

Koji je najveći uspon koji ste svladavali prema toj skali?
Najteži je teren bio VI. Mogu ustvrditi da je okruženje u kojem smo radili doista bilo vrlo blizu realnom.

Radili ste na mnogo različitih lokacija. Što ste sve imali priliku na njima uvježbavati?
Na Paklenici smo imali smo priliku raditi na teškim smjerovima koji su dobri za trening. Svladavali smo pravce čak i po 300 m. Rad na različitim lokacijama omogućio nam je kontakt s različitim tipovima stijena: oštre, glatke, skliske. U Omišu smo imali priliku uvježbati tehniku rada s nogama. Ondje smo se penjali uz pomoć penjačkih tehnika uz ponekad manje od triju oslonaca što je temelj klasičnog penjanja. To je doista bio pravi izazov.

Što biste izdvojili kao najveće iskustvo?
Bio sam impresioniran učinkom pripadnika Zapovjedništva specijalnih snaga. Imali smo isti učinak iako su oni koristili puno manje opreme što je danas trend u alpinizmu. No ipak kao najveće iskustvo istaknuo bih stvaranje jednog čvršćeg i prisnijeg odnosa s vašim pripadnicima. Naime, u alpinizmu postoji velika ovisnost članova jednih o drugima tako da provedba obuke u tako realnim uvjetima stvara posebne veze.

[attachment=4]
Marko Škovrlj, Fotoarhiva ZSS-a, Hrvatski vojnik (https://hrvatski-vojnik.hr/)


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on August 22, 2017, 03:43:00 pm
17.07.2017.

Snajperska obuka u Zapovjedništvu specijalnih snaga

[attachment=1]
Instruktorski tim iz sastava Grupe za obuku Zapovjedništva specijalnih snaga, proveo je „Snajpersku obuku“ za pripadnike grana i postrojbi iz sastava OSRH.

Od ukupnog broja prijavljenih kandidata, na obuku su primljeni samo oni kandidati koji su u potpunosti zadovoljili kriterije ulaznog testiranja, koje je sadržavalo pismenu provjeru općeg vojnog znanja, sposobnost memorijskog zapažanja, provjeru sposobnosti preciznog gađanja, psihologijsko testiranje te provjeru motoričkih sposobnosti kandidata.

U prvom dijelu obuke provode se teorijska predavanja vezana za snajpersku taktiku i snajperska djelovanja, te obuku osposobljavanja polaznika u pravilnom i učinkovitom korištenju tehničkih sredstava i snajperskog naoružanja koja se trenutno koriste u OS RH. Pored navedenog, u sklopu prvog dijela obuke svakodnevno su se provodila gađanja na simulatoru i gađanja zračnim puškama, prilikom čega su polaznici naučili i usavršili vještine, radnje i postupke potrebne za učinkovito gađanje ciljeva snajperskim naoružanjem.

U drugom, praktičnom dijelu, polaznici su praktično primjenjivali stečeno znanje i vještine iz prvog dijela obuke. Same aktivnosti drugog dijela obuke sadržajno su obuhvaćale praktičnu primjenu radnji i postupaka vezanih za snajpersku taktiku te provedbu bojevih gađanja stacionarnih i pokretnih ciljeva, u dnevnim uvjetima i uvjetima ograničene vidljivosti, na malim/srednjim i velikim udaljenostima.

Uspješan završetak obuke svečano je obilježen u vojarni „Josip Jović“ Udbina, gdje je prvi dočasnik Zapovjedništva specijalnih snaga časnički namjesnik Hrvoje Kranjčina polaznicima koji su uspješno svladali program „Snajperske obuke“ čestitao na postignutim rezultatima te dodijelio diplome.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
[attachment=6]
[attachment=7]
Tekst i foto: ZSS, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on March 06, 2018, 08:41:55 pm
05.03.2018.

Druga Grupa ZSS-a provela bojevo gađanje ciljeva na moru

[attachment=1]
„Procjenjujem da je ovo gađanje U (uvježbano). Uvjeti su bili teški, govorimo o stanju mora dva na tri. Vjetar, vidjeli ste, bila je bura sjevernog kvadranta. Udari su bili veći od 20 čvorova, a u nekim trenutcima čak i 25 čvorova. U fazi kad sam odlučio prebacivanje na gumeni čamac počelo je još jače puhati i valovi su postajali sve veći i jači. I na tim valovima i u tim uvjetima, pogoci su bili u redu i sve je to bilo odlično provedeno.

Dečki su također zadovoljni. Nije im smetalo loše vrijeme, nije im smetalo biti u takvim uvjetima, jer nama je cilj djelovati u svim vremenskim uvjetima i na svim platformama. To nam je zadaća,“ kazao je zapovjednik vježbe koju su izveli specijalci 2. grupe Specijalnih snaga ZSS-a, u akvatoriju srednjeg Jadrana, na morskom poligonu otoka Žirje. Vježba i provedba takve vrste bojevog gađanja ciljeva na moru Zapovjedništva specijalnih snaga izvedena je uz podršku Hrvatske ratne mornarice, a održana je u utorak, 27. veljače 2018. godine. „Prvi je put da skupno grupa desantnih borbenih čamaca u pokretu gađa mete na moru,“ naglasio je zapovjednik bojevog gađanja iz sastava 2. GSS ZSS-a.

Naime, u svakom desantnom gumenom čamcu (DGČ) su tri člana posade: prvi je skiper, drugi je navigator, dok je treći član posade puškostrojničar, odnosno „gunner“. Njegova zadaća je praćenje ciljeva i pružanja reakcije na kontakt. U određenim zadaćama, na primjer pri preuzimanju brodova, on je osoba koja je prva na udaru i koja mora reagirati na taj kontakt. „Jedan od ciljeva ove vježbe je provjera naoružanja i spremnosti ciljača, odnosno 'gunnera', njihovo uvježbavanje i njihovo poboljšanje gađanja i u otežanim vremensko morskim uvjetima, kao što smo danas imali.“ Na DGČ su bile postavljene puškostrojnice M84 i M80 PKM ruske proizvodnje, a također se mogu postaviti i strojnice NATO-vog kalibra, kao i bacači granata.

Sukladno potrebi, situaciji i zadaćama, specijalni timovi ZSS-a na desantno gumenim čamcima, mogu pružati vatrenu potporu i ostalim plovilima, skupinama koje djeluju na obali - kopnu, kao i kod ubacivanja na obalno područje ili kod izvlačenja specijalnih snaga s obalnog područja.

[attachment=2]
[attachment=3]
Tekst i foto: MORH / M. Čobanović, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on March 06, 2018, 08:48:13 pm
Druga Grupa ZSS-a provela bojevo gađanje ciljeva na moru

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
[attachment=6]
[attachment=7]
[attachment=8]
[attachment=9]
[attachment=10]
Foto: MORH / M. Čobanović, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on March 13, 2018, 03:50:12 pm
Združena vježba mornarice i specijalnih snaga

Snage Flotile Hrvatske ratne mornarice provele su 27. veljače nadzorno-tehničko gađanje za brodsko topništvo, a niz obučnih aktivnosti obuhvatio je i potporu Zapovjedništvu specijalnih snaga, čiji su pripadnici iz pješačkog naoružanja i desantnih borbenih čamaca u pokretu gađali mete na moru...

https://youtu.be/D_7uwQUxP1Q

Hrvatski vojnik YouTube kanal (https://www.youtube.com/channel/UCezguSj1LvMIiG_y1pCOucA)


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on April 04, 2018, 07:53:29 pm
26.3.2018.

Intergranska obuka 2. GSS Zapovjedništva specijalnih snaga

[attachment=1]
U akvatoriju srednjeg Jadrana, kaštelanskog zaljeva, poligona otoka Žirje, vojarne „Zečevo“, „af Sveto Letica-Barba“ Split i vojarne „Knez Trpimir“ Divulje, provedena je desetodnevna intergranska vojna vježba „BURA 18“, koju su zajednički provele snage 2. Grupe specijalnih snaga Zapovjedništva specijalnih snaga, Hrvatske ratne mornarice, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane te Središnjice obavještajnog djelovanja (http://www.paluba.info/smf/index.php/topic,25897.0.html).

Po dojavi da je teroristička ćelija otela VIP osobu te da je drže u zatočeništvu, pripadnici izvidničkog tima SOD-a izvršili su dubinsko izviđanje i lokaciju terorista. Snajperski tim 2. GSS infiltracijom uz pomoć malih gumenih čamaca tipa „Zodijak“ i borbenih ronioca na zatvoreni krug disanja zauzimaju položaje i nadzor nad objektom. Nakon zauzimanja položaja snajperskog tima u akciju se priključuje i navalni tim koji također dolazi s morske strane pomoću velikih gumenih brodica.

Dio terorističkih ćelija uzbunjivanjem pokušavaju pobjeći morskim putem s taocem koristeći se brzim gliserom. Udaljivši se nepune dvije milje od obale, bivaju na moru presrteni pripadnicima 2. GSS-a iz vanjskog plovnog koridora desantno gumenim brzim čamcima.

Kroz scenarij vježbe, protezale su se različite zadaće i aktivnosti koje su zahtijevale sveobuhvatne pripreme i planiranje svih sudionika vježbe (HRM, HRZ i PZO, SOD i ZSS), te realizaciju zadaća na kopnu i moru u okviru amfibijskih i pomorskih specijalnih operacija. U navedenim operacijama vrlo bitna i ključna potpora je pružena od strane HRM-a, koja je svojim brodovima u ovom slučaju vježbe služila kao platforma gdje su timovi vršili planiranje i kretali u provođenje zadaća.

Za vrijeme trajanja operacije JTAC kontrolor imao je na raspolaganju nadzor nad dvije različite komponente združenih vatri, odnosno na helikopter MI-8 s bočnim strijelcima u sklopu funkcije zračne komponente (HRZ i PZO), te na RTOP 41 (VUKOVAR) od strane pomorske komponente (HRM). Potrebno je naglasiti da su obje intergranske platforme zračna i pomorska korištene za traganje i praćenje ciljeva na moru.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
[attachment=6]
[attachment=7]
[attachment=8]
Tekst i foto: ZSS / 2. GSS, OJI, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on April 04, 2018, 07:56:54 pm
Intergranska obuka 2. GSS Zapovjedništva specijalnih snaga

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: ZSS / 2. GSS, OJI, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on April 05, 2018, 12:13:18 pm
29.3.2018.

Situacijsko bojevo gađanje i natjecanje u praktičnom streljaštvu 1. GSS ZSS-a

[attachment=1]
Dana 28. ožujka 2018. Godine, Zapovjedništvo specijalnih snaga je održalo natjecanje u praktičnom streljaštvu na strelištu ''Kovačevo'', Grobnik.

Natjecanje u praktičnom streljaštvu po IPSC pravilima provedeno je kako bi se objektivno pokazale i usporedile vještine pojedinaca u rukovanju osobnim oružjem te njihovog rješavanja složenih metnih situacija. Natjecanja u praktičnom streljaštvu služe kao najviša razina obuke pojedinaca u zadaćama iz djelokruga uporabe osobnog naoružanja te se u specijalnim postrojbama NATO zemalja redovito održavaju.

Natjecanju je pristupilo četrdesetak pripadnika specijalnih snaga OSRH i specijalne policije MUP RH. Za vrijeme natjecanja koristile su se puške kalibra 5.56 x 45 mm (HK416, G36, VHS-2) i samokresi kalibra 9 x 19 mm (HS, XDM) na šest zasebnih poligona (''stage-ova''). Poligoni su bili dizajnirani tako da stvore različite izazovne metne situacije koje su natjecatelji morali otpucati što brže i što preciznije, pritom se krećući, vršeći promjene spremnika, koristeći različite stavove, sve uz najstrože pridržavanje mjera sigurnosti.

IPSC (International Practical Shooting Confederation - Međunarodna udruga praktičnog streljaštva) je međunarodna sportska organizacija s ciljem promicanja praktičnog streljaštva putem standardiziranih pravila i mjera sigurnosti. Ima nacionalne ogranke u gotovo svim razvijenim državama pa tako i u RH te se koristi oružje sukladno s nacionalnim zakonima (samokres, puška, sačmarica). Kalibri oružja koji se koriste su vojno - policijskog tipa (9 x 19 mm, .40 S&W, .45 ACP, 5.56 x 45, 7.62 x 51, itd.). Cilj uspjeha u praktičnom streljaštvu je ostvariti optimalan omjer brzine i preciznosti pogodaka uz strogo pridržavanje svih mjera sigurnosti. Zbog toga, moto IPSC-a je DVC (Dilligentia, Vis, Celeritas - Preciznost, Snaga i Brzina).

Na kraju natjecanja proglašeni su najuspješniji pojedinci, uz dodjelu priznanja.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
[attachment=6]
[attachment=7]
[attachment=8]
[attachment=9]
[attachment=10]
Tekst i foto: ZSS / 1. GSS, OJI, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on April 05, 2018, 09:25:25 pm
4.4.2018.

Trenažna obuka ronjenja 2. grupe specijalnih snaga ZSS-a

[attachment=1]
Sukladno godišnjem Planu obuke, 2. grupa specijalnih snaga ZSS-a provela je redoviti trenaž ronjenja s aparatima otvorenog i zatvorenog kruga disanja. Obuka ronjenja provedena je oko akvatorija otočja sjevernog Jadrana (Lošinja, Unija i Brijuna) u drugoj polovici ožujka 2018. godine.

Namjena trenažiranja je potreba za razvojem i održavanjem kondicije te dostizanja sposobnosti i borbene spremnosti pojedinaca i postrojbi za provedbu specifičnih zadaća. Također, provedba obuke osvježenja nužna je za korisnike specijalne roniteljske opreme kako bi se stekla rutina rukovanja i rada sa složenom opremom.

Obuka ronjenja se provodila s takozvanim Rebreatherom, pri čemu su koristili stopostotni udio kisika. To su aparati otvorenog kruga disanja gdje su cilindri tlačeni pritiskom od 200 atmosfera zraka, što roniocu omogućava zaron na dubinu do 40 metara, a u iznimnim situacijama, primjerice kod  spašavanja, i do 60 metara ispod vodene površine.

Kroz provedbu ove aktivnosti izvršeno je uvježbavanje izmještanja i održivosti snaga. Korištenjem velikih desantno gumenih brodica, morskim putem izvršeno je izmještanje snaga u područje trenažiranja. Posade brodica su kroz trenaž pristupile detaljnom planiranju i provedbi dužih i udaljenijih navigacija, a sve s ciljem brzog i efikasnog prebacivanja ljudstva i tehnike.

Kombinacija provedbe dviju aktivnosti, odnosno prebacivanja snaga izmještanjem sa zadaćom odrađivanja primarne zadaće te ponovnog vraćanja snaga po završetku aktivnosti je značajno kako za potrebe postrojbe i OS RH, tako i kod provedbe zadaća u potpori civilnim institucijama na aktivnostima kao što su traganje i spašavanje.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: OSRH, morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on April 29, 2018, 04:18:59 pm
26.04.2018.

Obuka iz borbe u bliskim i urbanim prostorima (CQB / MOUT) u 1.GSS

[attachment=1]
Pripadnici 1. Grupe specijalnih snaga provodili su tijekom mjeseca travnja redovnu obuku osvježenja iz borbe u bliskim i urbanim prostorima na obučnim poligonima Udbina i Crvena zemlja - Knin. Obučni sadržaji podrazumijevaju provedbu bojevih gađanja, te uvježbavanje tehnika ulaska i čišćenja prostorija s bojevim streljivom, te zasebno sa simulacijskim sredstvima protiv igrajućih crvenih snaga, kao i procedure nasilnog prodiranja (engl. breaching) u dnevnim i noćnim uvjetima.

Borba u bliskim prostorima (engl. Close Quarters Battle – CQB) definira radnje malih, dobro opremljenih i obučenih timova koji metodičkim, agresivnim upadima zauzimaju objekte i prostorije, uspostavljaju kontrolu nad osobama unutar njih te kirurški precizno neutraliziraju prijetnje.

Terminološki, potrebno je razlikovati CQB - borbu u bliskim prostorima i MOUT (engl. Military Operations in Urban Terrain) - urbane operacije. CQB podrazumijeva taktike i tehnike prilaza zgradama, kretanja i borbenog djelovanja po sobama, hodnicima te uspostavljanje dominacije nad osobama zatečenim unutra, dok je MOUT širi pojam koji podrazumijeva provođenje vojnih operacija u urbanom okružju od razina gradova do ulica, sa punim spektrom uporabe vojne sile. Specijalne snage, po naravi svojih operacija, povećanu pažnju posvećuju vještinama CQB-a te ih razvijaju do najviše moguće razine.

Bitno je napomenuti da preko 50% svjetske populacije živi u urbanim područjima i taj postotak se nezaustavljivo povećava. Kao i sve druge taktičke radnje, CQB operacije treba neprestano uvježbavati ako se očekuje da pojedinac i tim postanu vješti u njima, posebice kad imamo na umu da su takve operacije u pravilu visoko-rizične.

Pripadnici 1. Grupe specijalnih snaga ZSS-a, tijekom cijele godine redovito provode obučne aktivnosti kojima održavaju svoje sposobnosti provedbe punog spektra specijalnih operacija, a borba u bliskim i urbanim prostorima je prioritet u kontekstu obučavanja za suvremene kinetičke operacije specijalnih snaga.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Tekst i foto: 1.GSS / ZSS K. Simonović, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on May 23, 2018, 05:34:29 pm
18.5.2018.

Obilježen Dan Zapovjedništva specijalnih snaga

[attachment=1]
U vojarni "Stožerni brigadir Ante Šaškor" u Delnicama danas, 18. svibnja 2018., svečano je obilježena 27. obljetnica osnivanja Specijalnih snaga Hrvatske vojske i Dan Zapovjedništva specijalnih snaga.

Svečanosti su nazočili izaslanik predsjednice i vrhovne zapovjednice Oružanih snaga Republike Hrvatske i njezin savjetnik za obranu i nacionalnu sigurnost Vlado Galić, načelnik Glavnog stožera OS RH general zbora Mirko Šundov kao izaslanik potpredsjednika Vlade i ministra obrane, zamjenik načelnika GS OS RH general-pukovnik Drago Matanović, predstavnici MUP-a, članovi VDZ-a, ratni zapovjednici i bivši djelatnici postrojbe, predstavnici Udruga proizašlih iz Domovinskog rata te predstavnici županijskih i lokalnih vlasti.

Zapovjednik Zapovjedništva specijalnih snaga brigadni general Perica Turalija istaknuo je u svom obraćanju kako su specijalne postrojbe na početku Domovinskog rata stvarane s ciljem i svrhom brzog i djelotvornog odgovora na neprijateljska djelovanja, a prvo formirana vojna elitna postrojba bila je "Bojna Zrinski" sastavljena od najsposobnijih pojedinaca, osnovana 18. svibnja 1991 godine. Njezinu tradiciju nastavila je Bojna za specijalna djelovanja, a kasnije novoustrojeno Zapovjedništvo specijalnih snaga.

"Stvaranje interoperabilnih, razmjestivih i spremnih specijalnih snaga koje će biti sposobne svojim djelovanjem odgovoriti na trenutačne i buduće sigurnosne izazove nema alternative“, istaknuo je general Turalija naglasivši kako su provedba najsloženijih zadaća u okviru međunarodnih vojnih vježbi i međunarodnih vojnih operacija specijalnih snaga, omogućili razvoj i dostizanje sposobnosti suprotstavljanja nekonvencionalnim operacijama poput terorizma, hibridnog ratovanja, te zaštite od kibernetičkih napada.

Zapovjednik je posebno istaknuo kako je sposobnost pripadnika ZSS-a prepoznata i od strane NATO Zapovjedništva specijalnih snaga u kome pripadnici ZSS popunjavaju i obnašaju različite zahtjevne i odgovorne dužnosti, kako u plansko-operativnom tako i u provedbenom dijelu, a dokaz tomu je i nedavni posjet američkog admirala Colina Cilraina zapovjednika NATO Zapovjedništva specijalnih snaga koji je i tom prilikom pohvalio njihov angažman pripadnika u misiji Odlučna potpora u Afganistanu  i misiji KFOR na Kosovu.

Danas je ZSS najelitnija sastavnica Hrvatske vojske s razvijenim sposobnostima provedbe specijalnih operacija na kopnu, moru i iz zraka, kako u RH tako i u NATO-u te koalicijskim vođenim operacijama, a povjerenje u stečene sposobnosti, ratno i međunarodno iskustvo, čvrst su jamac da neće uzmaknuti ni pred kakvim prijetnjama, bez obzira s koje strane one dolazile, istaknuo je general Turalija dodavši na kraju: "Pripadnici ZSS kao istinski profesionalci i domoljubi biti će spremni odgovoriti na sve izazove koji se postave pred njih kako u Hrvatskoj tako i izvan nje".
 
Na kraju svečanosti uručene su pohvale i nagrade pripadnicima ZSS-a te je održan taktičko-tehnički zbor i pokazna vježba. Također, u sklopu svečanosti položeni su vijenci i upaljene svijeće za poginule pripadnike specijalnih postrojbi Hrvatske vojske kod spomen križa u vojarni te je služena misa u crkvi "Sv. Ivana Krstitelja".

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on May 26, 2018, 09:13:30 am
Obilježen Dan Zapovjedništva specijalnih snaga

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
Hrvatski vojnik Facebook (https://web.facebook.com/HrvatskiVojnikMagazin/)


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on July 28, 2018, 12:42:54 pm
26.7.2018.

Zajednička obuka specijalnih snaga oružanih snaga Republike Hrvatske i SAD-a

[attachment=1]
U vojarni "Josip Jović" u Udbini i na poligonu „Crvena zemlja“ u Kninu od 17. do 31. srpnja 2018. održava se zajednička obuka specijalnih snaga Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država pod oznakom SOF JCET (Special Operations Forces Joint Combined Exchange Training).

Nositelji obuke su 1. grupa specijalnih snaga Zapovjedništva specijalnih snaga te 67. SOS (Special Operations Squadron) Ratnog zrakoplovstva SAD-a.U vježbu su također uključeni Vojno-obavještajna satnija Gardijske mehanizirane brigade i Središnjica za obavještajno djelovanje te Hrvatsko ratno zrakoplovstvo.

Svrha obuke je razvoj sposobnosti za integraciju u Kopnenu grupu specijalnih snaga (Special Operations Task Group – Land, SOTG-L). U te sposobnosti ulaze, između ostalih, izmještaj na isturenu lokaciju, samoodrživost, planiranje, provedba i praćenje punog spektra specijalnih operacija te integriranje neustrojbenih elemenata s podupirućim sposobnostima u rad SOTG-L-a.

Obuka prati scenarij po kojemu se međunarodne snage, sastavljene od sudionika obuke, izmještaju na isturenu lokaciju, uspostavljaju taktičko-operativni centar u njoj te planiraju i provode protuterorističke operacije, koristeći raznovrsne metode infiltracije kopnom i zrakom. U tu svrhu tijekom obuke provode se trenažni skokovi padobranom sa slobodnim načinom otvaranja (Military Freefall) iz aviona MC-130J Ratnog zrakoplovstva SAD-a, a u ulozi protivnika su polaznici Temeljne obuke za specijalna djelovanja, koji se trenutno nalaze u završnoj fazi svoje obuke.

Završna obučna aktivnost bit će ubacivanje specijalnih timova padobranskim skokovima po noći s punom borbenom opremom, nakon čega će biti provedeno i bojevo gađanje.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: MORH / T. Brandt, morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on July 28, 2018, 12:46:30 pm
Zajednička obuka specijalnih snaga oružanih snaga Republike Hrvatske i SAD-a

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
[attachment=6]
[attachment=7]
[attachment=8]
[attachment=9]
[attachment=10]
Foto: MORH / T. Brandt, morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on August 10, 2018, 12:07:38 am
2.8.2018.

Završena temeljna obuka za specijalna djelovanja ZSS

[attachment=1]
U vojarni "Josip Jović" na Udbini u srijedu, 1. kolovoza 2018., u večernjim satima, održana je prigodna svečanost kojom je obilježen završetak Temeljne obuke za specijalna djelovanja Zapovjedništva specijalnih snaga (ZSS) Hrvatske vojske.

Obuku je uspješno završilo jedanaest pripadnika Hrvatske vojske, koji su pod okriljem noći, uz svjetlost baklji, izrekli commando molitvu, nakon čega su im uručene diplome.

Svečanosti commando prisege nazočili su izaslanik Predsjednice RH i vrhovne zapovjednice OSRH načelnik glavnog stožera OS RH general zbora Mirko Šundov, zapovjednik ZSS-a OS RH brigadni general Perica Turalija, ostali visoki uzvanici te sadašnji, ali i nekadašnji zapovjednici i pripadnici specijalnih postrojbi.

Temeljna obuka za specijalna djelovanja sastoji se od selekcije i obuke što uključuje individualno osposobljavanje i obuku malih timova te od završnog i najvažnijeg dijela – commando obuke. Individualno osposobljavanje obuhvaća obuku temeljnih i naprednih vojnih vještina, kao što su obuka preživljavanja i temeljna padobranska obuka, a u obuci malih timova pripadnici se obučavaju za djelovanje u sklopu tima. Commando obuka, treći je finalni i najzahtjevniji dio temeljne obuke za specijalna djelovanja i obuhvaća obuku u ekstremnim uvjetima.

Uspješno završena temeljna obuka za specijalna djelovanja, koja traje gotovo šest mjeseci, a osobito njezin završni i najzahtjevniji dio preduvjet je da bi se postalo pripadnikom Zapovjedništva specijalnih snaga.

Izaslanik Predsjednice RH i vrhovne zapovjednice OSRH, načelnik GS OSRH general zbora Mirko Šundov u prigodnom je obraćanju istaknuo kako je posebna čast i odgovornost biti specijalac te se na poseban način zahvalio i čestitao svim polaznicima Temeljne obuke za specijalna djelovanja. “Danas, u složenim sigurnosnim uvjetima diljem svijeta, vaša znanja i sposobnost su od posebne važnosti” rekao je general Šundov, te dodao: “Danas počinje nova etapa vašeg vojnog poziva. Vaše zanimanje je zanimanje visokog rizika, ali i ogromne časti, jer služiti domovini jedno je od najčasnijih zanimanja. Pripadnici ste elitne postrojbe Hrvatske vojske, vrhunski obučene i opremljene specijalne postrojbe, koja je u svakom trenutku spremna izvršiti najzahtjevnije zadaće”. Posebno se zahvalivši instruktorima koji su uspješno prenijeli svoja znanja i vještine, načelnik GS OSRH je na kraju rekao: “Svima kojima danas uručujemo zelene beretke i grb, simbole pripadanja specijalnim snagama, želim da ih s ponosom nosite, kako su to činili i vaši časni prethodnici”.

Obraćajući se nazočnima, brigadni general Perica Turalija je rekao: "Vaša izuzetna volja, entuzijazam, vjera u sebe i u onoga prvog do vas doprinijeli su svladavanju svih zadaća i prepreka koje su vaši instruktori stavili pred vas”. Istaknuvši kako su složenost i zahtjevnost obuke koja se provodila na najsurovijim terenima, rezultirali time da su na kraju ostali samo oni najkvalitetniji i najsposobniji, general Turalija je dodao: “ZSS zahtijeva samo vrhunski obučene pojedince i postrojbe. Operacije koje provodimo i one za koje moramo biti spremni trebaju samo najjače, a vi ste to demonstrirali na najbolji način tijekom obuke”.

Po završetku obraćanja najviših dužnosnika uslijedila je ceremonija dodjela potvrda, zelenih beretki i commando znaka čime je i završena ova svečanost.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: MORH / T. Brandt, morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on August 10, 2018, 09:43:59 pm
8.8.2018.

Zajednička obuka (JCET) 2. Grupe specijalnih snaga ZSS-a i Navy Sealsa OS SAD-a

[attachment=1]
Međunarodna bilateralna vojna suradnja između 2. Grupe Specijalnih snaga - Zapovjedništva specijalnih snaga i specijalaca Oružanih snaga SAD-a, Navy SEAL, završila je zajedničkom vojnom vježbom, koja je provedena na akvatoriju srednjeg Jadrana i poluotoku Zečevo. Završna vježba specijalaca dviju zemalja sadržajno je sačinjavala pomorski desant i zauzimanje vojnih objekata.

Dvotjedna bilateralna aktivnost pod nazivom SOF JCET (Special Operations Forces Joint Combined Exchange Training) provedena je s ciljem zajedničkog uvježbavanja i podizanja sposobnosti hrvatski i američkih specijalnih snaga te razmjena iskustava u provođenju specijalnih operacija na moru. Podršku vježbe brodom na moru dala je Hrvatska ratna mornarica.

Završna vježba je trajala gotovo 24 sata, a počela je s planiranjem u pomorskoj bazi „admiral Sveto Letica Barba“, a potom je izvršeno ubacivanje u akvatorij otoka Žirja pomoću broda HRM-a s kojega su se specijalci, pod okriljem noći, infiltrirali desantnim gumenim čamcima na Zečevo kod Rogoznice te tamo izvršili direktnu akciju na objekat vojarne. Na veliko zadovoljstvo sudionika vježbe, vježba je uspješno provedena, a naučene lekcije će biti implementirane u daljnje obučavanje.

Zajedničko obučavanje u protekla dva tjedna sastojalo se od raznih aktivnosti, ali navesti ćemo samo bitnije kao što su bojeva gađanja u vojarni „Josip Jović“ u Udbini, infiltracija s mora preko vertikalnih litica alpinističkim tehnikama i druge ne manje zahtjevne aktivnosti vezane za specijalne operacije.

Ako pitate koja aktivnost je bila najzahtjevnija, a njima i najzanimljivija, dobiti ćete odgovor da je to bila upravo infiltracija vertikalnim stijenama iz mora jer je ta aktivnost prvi puta uvedena u obuku. Ne razlikuje se puno od običnog alpinističkog penjanja jedino što se radi iz mora pa kada vam dosade ljetne vrućine „slučajno padnete u more“.

[attachment=2]
[attachment=3]
Tekst i foto: 2. GSS / ZSS K. Simonović, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on August 10, 2018, 09:47:51 pm
Zajednička obuka (JCET) 2. Grupe specijalnih snaga ZSS-a i Navy Sealsa OS SAD-a

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
[attachment=6]
[attachment=7]
[attachment=8]
[attachment=9]
[attachment=10]
Foto: 2. GSS / ZSS K. Simonović, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on February 12, 2019, 02:27:15 pm
12.2.2019.

ZSS proveo vojnu vježbu "POSKOK 19/1" na Udbini

[attachment=1]
Na širem području vojarne Josip Jović na Udbini u razdoblju od 4. do 8. veljače 2019. godine, Zapovjedništvo specijalnih snaga organiziralo je i provelo vojnu vježbu "Poskok 19/1" na kojoj su ocjenjivački timovi iz sastava Zapovjedništva specijalnih snaga proveli završno ocjenjivanje sposobnosti sastavnice 8. SPTC SOAT ZSS-a (Special Police Training Center Special Operations Advisory Team) za sudjelovanje u Operaciji potpore miru u sastavu 10. hrvatskog kontingenta u Afganistanu.

Program preduputne obuke temeljio se na standardima i zahtjevima koje propisuju NATO doktrinarni dokumenti.

Završno ocjenjivanje, koje je provedeno kroz tri faze u skladu sa svim nacionalnim te NATO uputama i pravilnicima, potvrdilo je da je navedena sastavnica u potpunosti spremna za upućivanje u područje Operacije potpore miru te provedbu dodijeljenih zadaća.

[attachment=2]
Foto: OSRH / ZSS, morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on July 05, 2019, 01:39:39 pm
21.6.2019.

ZSS sudjelovao u vježbi Trojan Footprint 19

[attachment=1]
Zapovjedništvo specijalnih snaga tijekom lipnja 2019. sudjelovalo je u međunarodnoj vojnoj vježbi Trojan Footprint 19, a riječ je o zajedničkom uvježbavanju hrvatskih i partnerskih specijalnih snaga u planiranju i provedbi operacija sa svrhom povećanja interoperabilnosti.

Ova vježba nastavak je vježbe Black Swan koja je započela 4. lipnja ove godine, a provodi se na području Hrvatske, Mađarske, Rumunjske i Bugarske.

Uz specijalne snage iz navedenih zemalja, koje su uspostavile združeno zapovjedništvo, u vježbi Trojan Footprint 19 sudjeluju i specijalne snage iz Sjedinjenih Američkih Država, Slovenije, Slovačke i Sjeverne Makedonije.

Dio vježbe koji uključuje Zapovjedništvo specijalnih snaga, odnosno teritorij Republike Hrvatske, odnosi se na operacije na moru ili morskoj obali.

Završnica međunarodne vježbe Trojan Footprint 19 obilježena je zajedničkom akcijom hrvatskih i američkih specijalnih snaga.

https://youtu.be/h9o4w_Awwm0

Foto: MORH / T. Brandt, morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on July 05, 2019, 01:45:53 pm
ZSS sudjelovao u vježbi Trojan Footprint 19

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
[attachment=6]
[attachment=7]
[attachment=8]
[attachment=9]
[attachment=10]
Foto: MORH / T. Brandt, morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on July 18, 2019, 03:34:57 pm
12.07.2019.

Zapovjedništvo specijalnih snaga na vojnoj vježbi Poskok 19/2

Vojna vježba potvrdila sposobnosti pripadnika ZSS-a za provedbu dodijeljenih zadaća u područjima operacija potpore miru


[attachment=1]
Zapovjedništvo specijalnih snaga organiziralo je i prevelo vojnu vježbu Poskok 19/2, koja se održavala 7. do 12. srpnja 2019. na širem području vojarne “Josip Jović” u Udbini.

Program preduputne obuke temeljio se na standardima i zahtjevima koje propisuju NATO doktrinarni dokumenti.

Tom prilikom, ocjenjivački timovi iz sastava Zapovjedništva specijalnih snaga proveli su završno ocjenjivanje sposobnosti sastavnice 9. SPTC SOAT (Special Police Training Center Special Operations Advisory Team) ZSS-a za sudjelovanje u sastavu 11. hrvatskog kontingenta (HRVCON) u misiji potpore miru Odlučna potpora (Resolute Support) u Afganistanu.

Završno ocjenjivanje provedeno je kroz tri faze, sukladno NATO standardima te nacionalnim uputama i pravilnicima.

Tijekom provedbe vježbe scenariji i incidenti koji su postavljeni pred sastavnicu u potpunosti su podržali ocjenjivačke liste.

Ocjenjivački timovi iz sastava ZSS-a, nadzirani timom za nadzor ocjenjivanja iz Glavnog stožera Oružanih snaga RH, potvrdili su kako je navedena sastavnica u potpunosti spremna za provedbu dodijeljenih zadaća u područjima operacija potpore miru.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: HV / ZSS, morh.hr (https://www.morh.hr/)


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on September 15, 2019, 01:20:58 pm
13.09.2019.

Zapovjedništvo specijalnih snaga provelo vježbu Odlučan odgovor 19

Vježba je potvrdila borbenu spremnost ZSS-a za sudjelovanje u NATO snagama za brzi odgovor, kao i uspješnu implementaciju NATO Ciljeva sposobnosti specijalnih snaga


[attachment=1]
Zapovjedništvo specijalnih snaga Hrvatske vojske provelo je od 9. do 12. rujna 2019. vježbu Odlučan odgovor 19 s ciljem održavanja i povećanja interoperabilnih sposobnosti.

Tijekom vježbe provedeno je reocjenjivanje podređenih postrojbi u skladu sa standardima NATO Ciljeva sposobnosti, kao i priprema za sudjelovanje u NATO snagama za brzi odgovor (NATO Response Forces e-NRF).

Vježba i ocjenjivanje borbene spremnosti provedeno je po fazama i na tri lokacije. Prva faza provedena je u vojarni “Stožerni brigadir Ante Šaškor“ u Delnicama, a druga u vojarni “Josip Jović” u Udbini i na vojnom poligonu „Eugen Kvaternik“ u Slunju. Ocjenjivanja borbene spremnosti proveo je ocjenjivački tim iz Zapovjedništva specijalnih snaga potpomognut ocjenjivačima i nadzornim timom iz Glavnog stožera OSRH.

Vježbi je nazočio i nadzorni tim iz sastava NATO Zapovjedništva specijalnih snaga, a njihova glavna zadaća bila je utvrditi provodi li se proces ocjenjivanja u skladu s NATO standardima. Kao promatrači nazočili su i pripadnici specijalnih snaga iz partnerskih zemalja.

Potporu provedbi vježbe, koja je provedena u realnim uvjetima te vremenu i situacijama u kojima specijalne snage djeluju, dali su i pripadnici ostalih grana i pristožernih postrojbi Hrvatske vojske – Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i Hrvatske kopnene vojske te Zapovjedništva za potporu, kao i Pukovnije vojne policije, Obavještajne pukovnije te Glavnog stožera OSRH.

Vojna vježba Odlučan odgovor 19 potvrdila je borbenu spremnost Zapovjedništva specijalnih snaga za sudjelovanje u e-NRF 2020, kao i uspješnu implementaciju NATO Ciljeva sposobnosti specijalnih snaga.

morh.hr (https://www.morh.hr/)


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on September 15, 2019, 01:25:19 pm
Zapovjedništvo specijalnih snaga provelo vježbu Odlučan odgovor 19

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
[attachment=6]
[attachment=7]
Foto: morh.hr (https://www.morh.hr/)


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on May 01, 2020, 02:40:45 pm
U Zapovjedništvu specijalnih snaga ustrojena je Desetina službenih pasa K9 u sastavu Satnije za potporu ZSS.

24.04.2020.

Pripadnici ZSS-a završili tečaj za obuku vodiča i službenih pasa

S obzirom na zadaće koje se stavljaju pred postrojbu, psi koji će biti u sastavu ZSS-a, utrenirani su za zaštitno tragačke te dvostruke namjene


[attachment=1]
U obučnom centru vodiča i službenih pasa „Satnik Krešimir Ivošević“ u Dugom Selu od 21. listopada 2019. godine do 24. travnja 2020. godine proveden je Tečaj za obuku vodiča i službenih pasa kojeg su završili i pripadnici Zapovjedništva specijalnih snaga

Sukladno ustroju Zapovjedništva specijalnih snaga, a u cilju povećanja interoperabilnih sposobnosti postrojbe, ustrojena je Desetina službenih pasa K9.

S obzirom na zadaće koje se stavljaju pred postrojbu, psi koji će biti u sastavu ZSS-a, utrenirani su za zaštitno tragačke te dvostruke namjene (zaštitna i detekcija eksploziva), a radi se o pasminama njemački i belgijski ovčar.

Na završnom ispitu koji je održan 24. travnja 2020. godine, pripadnici ZSS-a uspješno su prošli ispit koji se sastoji od pismenog i praktičnog dijela te tako potvrdili da su osposobljeni za samostalnu provedbu zadaća koje zahtjevaju uporbu službenih pasa.

Obuka je provodena u Obučnom centru vodiča i službenih pasa „Satnik Krešimir Ivošević“ koji je u sastavu Središta za obuku Vojne policije „Bojnik Alfred Hill“, Pukovnije Vojne policije.

Cilj tečaja koji se sastoji iz teorijskog i praktičnog dijela je obučiti i uvježbati vještine i sposobnosti za provedbu poslova i zadaća vodiča te pouzdanu i sigurnu operativnu uporabu službenih pasa.

Isto tako, u periodu od sedam mjeseci potrebno je razviti i osobnu odgovornost vodiča kao i brigu o službenim psima, stalno kondiciranje i održavanje učinkovitosti sposobnosti pasa kroz propisana programska područja.

[attachment=2]
Foto: HV, morh.hr (https://www.morh.hr/)


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on May 01, 2020, 02:54:29 pm
Zapovjedništvo specijalnih snaga OSRH prolazi kroz preustroj.

Od ustroja u veljači 2015. godine, Zapovjedništvo specijalnih snaga činili su:
- Zapovjedna satnija
- 1. grupa specijalnih snaga (kopno)
- 2. grupa specijalnih snaga (more i unutarnje vode)
- Komando (uskočka) satnija
- Satnija za obuku

Prema dosad objavjenim podacima, Zapovjedništvo specijalnih snaga bi po novome ustroju trebali činiti:
- Zapovjedništvo
- Dom zapovjedništva
- 1. grupa specijalnih snaga
- 2. grupa specijalnih snaga
- 3. grupa specijalnih snaga
- 4. grupa specijalnih snaga
- 5. grupa specijalnih snaga
- Satnija za potporu (u čijem sastavu je i desetina službenih pasa K9)

Također, moguće je da će u sastavu ZSS biti i još poneka postrojba (npr. Satnija za obuku).

 


Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on May 28, 2020, 08:15:36 am
Trenažni skokovi iznad Zagreba

Pripadnici Zapovjedništva specijalnih snaga izveli su, uz potporu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, na vojnom letjelištu Lučko dva trenažna skoka sa slobodnim otvaranjem padobranom tipa krilo.

https://youtu.be/DscLbzaQRy4

Hrvatski vojnik YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCezguSj1LvMIiG_y1pCOucA)Title: Re: Zapovjedništvo specijalnih snaga OS RH
Post by: leut on October 21, 2020, 07:52:41 pm
16.10.2020.

Završena Snajperska obuka u Zapovjedništvu specijalnih snaga

Sukladno Planu obuke za 2020. godinu, tijekom mjeseca rujna i listopada 2020. godine, instruktorski tim iz sastava Zapovjedništva specijalnih snaga organizirao je i proveo snajpersku obuku za pripadnike OS RH


Na obuku su pristupili polaznici koji su zadovoljili propisane kriterije tijekom ulaznog testiranja. Obuka je provedena u dva dijela, od kojih se prvi dio sastojao od teorijske nastave dok se drugi dio obuke odnosio uglavnom na praktične radnje pri čemu su polaznici primjenjivali stečeno znanje i vještine vezane uz snajpersku taktiku. Tijekom ovog dijela obuke provodila su se bojna gađanja nepokretnih i trenutnih ciljeva u dnevnim i uvjetima ograničene vidljivosti te na malim, srednjim i velikim udaljenostima.

Po završetku obuke i pridržavajući se svih propisanih protuepidemijskih mjera, održana je i završna svečanost na kojoj su polaznicima uručene diplome o uspješnom završetku obuke.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
Foto: MORH / T. Brandt, morh.hr (https://www.morh.hr/)