PALUBA

RV i PVO => Lovačka avijacija => Topic started by: mwolf on December 11, 2007, 07:41:55 amTitle: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: mwolf on December 11, 2007, 07:41:55 am
Početkom tridesetih godina jugoslovenski konstruktori, koji su dotle ostvarili već niz uspešnih tipova školskih, trenažnih i izviđačkih aviona, počeli su da se bave mišlju da projektuju i izrade savremeni lovački avion, što je oduvek označavalo vrhunac konstruktorskog znanja i tehnološke zrelosti vazduhoplovne industrije. Zamisao je nastala u glavama dva mlada inženjera, Ljubomira Ilića i Koste Sivčeva, koji su se 1931. vratili iz Francuske gde je Ilić sa velikim uspehom završio studije na poznatoj visokoj školi za aeronautiku, a Sivčev je stekao veliko iskustvo na usavršavanju u konstrukcionim biroima i proizvodnim halama fabrika Brege i Hispano. Obojica su imali, dakle, priliku da se upoznaju sa savremenim razvojem avionskih konstrukcija, u Francuskoj i u svetu, a po povratku u domovinu zaposlili su se u Tehničkom odeljenju Komande vazduhoplovstva. Tu su onda shvatili koje su potrebe vojnog vazduhoplovstva pa i mogućnosti domaće vazduhoplovne industrije. Oba prijatelja ubrzo su odlučila da krenu u ostvarenje hrabre zamisli i da projektuju metalni jednokrilni lovac sasvim nove konstrukcije koji je trebalo da zameni u to vreme već veoma zastarele francuske devoatine D-1 i čehoslovačke avije BH-33 kojima su tada bile naoružane lovačke eskadrile jugoslovenskog vazduhoplovstva.

O svojim planovima su obavestili odgovorne osobe tek onda kada su u aerodinamičnom tunelu Ajfelovog instituta u Parizu već isprobali maketu novog aviona i izradili većinu planova i tehničkih crteža za izradu prototipa. Njihov konstrukcioni biro nalazio se u samom stanu inženjera Ilića, a radili su u svoje slobodno vreme, često noću i nedeljom.

Kada su, početkom 1933, svoj projekat pokazali šefu Tehničkog odeljenja Komanda vazduhoplovstva pukovniku inženjeru Srbobranu Stanojeviću on je bio prijatno iznenađen samim konceptom kao i dorađenošću proračuna i crteža. Nakon skoro godinu dana rasprava sa domaćim skepticima, Stanojević je konačno sredinom februara 1934. uspeo da izdejstvuje odobrenje Ministarskog saveta za izradu prototipa. Novi lovac, koji je po početnim slovima imena konstruktora dobio naziv IK-1, predstavljao je tip poduprtog visokokrilca sa neuvlačećim stajnim trapom, metalne strukture koja je delom bila presvučena platnom. U avion je ugrađen najsavremeniji redni motor hlađen glikolom hispano suiza 12 Y crs od 860 KS, koji je tada jedini od komercijalnih motora imao mogućnost ugradnje topa čija je cev prolazila kroz osovinu. U kombinaciji sa dva mitraljeza koji su gađali kroz polje elise, ovaj top kalibra 20mm predstavljao je jedan od ranih primera takozvanog centralnog naoružanja kod lovaca, koje je imalo veliku efikasnost gađanja i često je primenjivan kod lovaca u drugom svetskom ratu.
Prototip je izrađen u fabrici Ikarus u Zemunu a prvi probni let izvršen je 22. aprila 1934. Medutim, u trećem letu, kada je pilot otpočeo da van programa izvodi akrobacije, došloje do udesa i loma aviona. Komisija je utvrdila da je popustila još nedovoljno zategnuta presvlaka na jednom delu krila, što se smatralo greškom proizvodnje, a ne konstrukcije. Zato je odobrena izrada novog prototipa kod koga je krio umesto platnom presvučeno duralnim limom, a izvršena su i neka druga manja doterivanja u konstrukciji.

[attachment=6]

Novi IK-2 završen je juna 1936. i odmah se pokazalo da je ispunio očekivanja. Imao je maksimalnu brzinu od 435km na čas, za 15km veću od proračunske. U većem broju simuliranih vazdušnih borbi sa engleskim dvokrilnim lovcem hoker fjurijem, koji je u dosta velikom broju po licenci izrađivan u domaćim fabrikama Ikarus i Zmaj, IK-2 se pokazao nadmoćnijim naročito po maksimalnoj brzini, brzini penjanja i pokretljivosti. Zaključak komisije koja je sa interesovanjem pratila ispitivanja bio je da IK-2 po svojim letačkim i borbenim sposobnostima odgovara uslovima za moderni lovački avion, pa ga je preporučila za uvođenje u naoružanjejugoslovenskog vazduhoplovstva. Serija od 12 aviona, koja je takođe izrađena u fabrici Ikarus, isporučena je od oktobra 1938. do aprila 1939. Lovci su prvo dodeljeni eskadrilama 6. lovačkog puka u Zemunu, a oktobra 1939. godine predati su 4. lovačkom puku u Zagrebu, gde su u sastavu 107. eskadrile dočekali i rat aprila 1941. Devetog aprila, u vazdušnoj borbi sa nemačkim meseršmitima Me-109 koja je vođena iznad letelišta Rovine u blizini Bosanskog Aleksandrovca, u vatrenom krštenju našlo se i sedam IK-2 čiji su se piloti uspešno suprotstavili mnogo bržim meseršmitima koristeći svoju veliku pokreiljivost. U toj borbi oboreni su jedan IK-3 i dva jugoslovenska harikena, ali i dva meseršmita. Deo IK-2 na kraju aprilskog rata spalile su same posade, a tri je zarobio neprijatelj i uključio ih u sastav vazduhoplovstva NDH.

Tehničko-letne karakteristike Ikarus IK-2
Motor:1 x HS12Ycrs, 860 KS
Raspon krila:11.4 m
Dužina:7.88 m
Visina:3.84 m
Težina:1502 kg/ 1930 kg
Maksimalna brzina:430km/h
Brzina krstarenja:250km/h
Brzina penjanja:5000m za 5'24''
Plafon leta:10500 m
Dolet:700 km
Naoružanje:1x20mm+2x7.9mm
Posada:1

[attachment=1]

LOVCI IK-3

[attachment=2]

Još dok su razrađivali radioničke crteže za IK-1, Ilić i Sivčev su već duboko bili zašli u razradu koncepcije novog lovca, koji je pripadao modernoj generaciji niskokrilaca sa uvlačećim stajnim trapom.

[attachment=3]
Konstruktori lovca IK-3. Sleva nadesno:
 Slobodan Zrnić, Ljubomir Ilić i Kosta Sivčev
Pokazalo se da ovakva potpuno nova koncepcija lovca sa što je moguće doteranijom aerodinamičkom linijom, a pored toga i jakim motorom jedina može da obezbedi postizanje još većih brzina i moći penjanja, čime su lovci jedino mogli da odgovore na izazov brzih bombardera čiji su se prvi primerci tada već pojavljivali. Radilo se kao i kod IK-1, u privatnom aranžmanu i u punoj tajnosti.
U fazi izrade statičkih proračuna i projektovanja konstruktivnih rešenja, grupi se priključio i inženjer Slobodan Zrnić, koji je takođe pripadao generaciji naših konstruktora školovanih u Francuskoj.

[attachment=4]

[attachment=5]

Novi lovac je nosio naziv IK-3. Pri njegovom projektovanju pošlo se od karakteristika usavršenog i pojačanog motora hispano suiza 12Y-29, koji je razvijao 970 KS. Pored povećanja brzine i moći penjanja, konstruktori su posebno insistirali na postizanju što veće pokretljivosti, što je proizilazilo iz shvatanja jugoslovenskih letača da u individualnoj vazdušnoj borbi pokretljivost predstavlja značajnu prednost kojom može da se parira i znatno većoj brzini protivničkog lovca. U osnovi, IK-3 je predstavljao kompromis između engleskih lovaca harikena i spitjajera i nemačkog meseršmita Me-109, a najpribližniji je bio francuskom moranu 405/406 koji je imao isti motor kao i IK-3 ali je postizao manju brzinu za oko 40 km na čas. Dokumentacija IK-3 predata je na usvajanje Komandi vazduhoplovstva polovinom 1936, ali zbog već izraženog nepoverenja u domaće konstruktore ugovor za izradu prototipa potpisan je tek marta 1937.
 
[attachment=7]
Izrada je ovoga puta poverena fabrici Rogožarski u Beogradu, koja je imala dobro uhodano odeljenje drvenih konstrukcija, što je omogućavalo kvalitetnu izradu krila i stabilizatora IK-3 koji su izrađivani od lepenke. Prvi probni letovi izvršeni krajem maja 1938. pokazali su da su predviđanja konstruktora u pogledu osnovnih osobina aviona u potpunosti ostvarena. IK-3 je leteo maksimalnom brzinom od 527 km na čas što je za datu snagu motora predstavljalo izvrstan rezultat čak i u međunarodnim razmerama.

[attachment=8]

[attachment=9]

 Pored toga, utvrđena je velika pokretljivost a "efikasnost komandi" kako je zapisano u izveštaju probnog pilota Bjelanovića, "obezbeđena je u svim evolucijama i akrobacijama, i to kod svih brzina". Ovakve u svakom smislu vrlo dobre ocene davali su i ostali probni piloti i kada je već bila doneta odluka da se odmah pristupi serijskoj proizvodnji, u jednom nesrećnom letu 19. januara 1939. kapetan Pokorni suviše naglo je izvodio avion iz strmog obrušavanja što je dovelo do iznenadnog popuštanja krila zbog preopterećenja i avion je uništen, a pilot je poginuo. Opet je proradila čitava mašinerija protivnika IK-3. Komanda je zahtevala dodatna aerodinamička i statička ispitivanja i opet se pokazalo da konstrukcija zadovoljava predviđene zahteve čvrstoće. Zbog veće sigurnosti ipak su pojačani najoptercćeniji delovi krila. Odluka o izradi prve serije je potvrđena, ali je bez potrebe izgubljeno nekoliko itekako dragocenih meseci.

[attachment=10]

 Novi serijski IK-3 imao je i neke izmene u obliku prednjeg dela pilotske kabine, bolje oblikovan zadnji deo trupa i druga manja poboljšanja koja su doprinosila boljoj aerodinamici letelice i olakšavala održavanje aviona. Prva serija od 12 aviona izrađena je takođe u Rogožarskom, i prvih šest IK-3 isporučeno je do kraja marta 1940. Drugih šest predato je vojnom vazduhoplovstvu do kraja jula. Daljim programom serijske proizvodnje bilo je predviđeno da se u toku 1941. i 1942. izradi ukupno četrdeset osam aviona. U trenutku nemačkog napada, u fabrici je bila u izradi serija od dvadeset i pet IK-3 koja je trebalo da bude isporučena do kraja 1941.

IK-3 BRANI BEOGRAD

Napad na Jugoslaviju je onemogućio dalji razvoj ovog aviona, koji je uglavnom trebalo da se sastoji u primeni motora povećane snage. Konstruktori su već uveliko bili razradili projekte za ugradnju poboljšane verzije hispano suiza 12Y-51 od 1100 K.S, ali je nemačka okupacija taj projekat onemogućila.Proračuni su pokazivali da bi ovi snažniji motori znatno povećali brzinu i moć penjanja, čime bi IK-3 došao u red vrhunskih lovaca drugog svetskog rata. To je i potvrđeno posle rata, kada su na osnovu koncepcije IK-3 izrađeni domaći lovci S-49 A i S-49 C - koji je postizao brzinu od preko 650 km na čas.
[attachment=11]

Svih dvanaest isporučenih lovaca IK-3 prve serije uključeni su u sastav 51. samostalne lovačke grupe koja je stacionirala na aerodromu pored samog Beograda. Njeni piloti uspeli su da do početka rata u potpunosti savladaju nove lovce, a isprobali su se i u fiktivnim vazdušnim borbama sa meseršmitima Me-109E, koji su se od 1939. nalazili u naoružanju jugoslovenskog vazduhoplovstva. Upoređenja su pokazala da je IK-3 pokretljiviji od Me-109, koji je bio nešto brži, na osnovu čega je razrađena i posebna taktika vazdušne borbe između ova dva lovca. Prilika za njenu proveru ukazala se vrlo brzo, već 6. aprila 1941. godine kada je Beograd napalo preko 480 nemačkih bombardera u pratnji oko 120 lovaca. Pored meseršmita iz sastava 6. puka, neprijatelju se suprotstavilo i šest IK-3 51. grupe koji su u tom trenutku bili ispravni. U neravnopravnim borbama koje su vođene tokom 6. i 7. aprila, jugoslovenski piloti su pokazali puno veštine i hrabrosti.
[attachment=12]
Tako je kapetan Savo Poljanec, koji je ranije vodio fiktivne borbe sa Me-109, sada prvo uspeo da obori nemački bombarder, a onda da se u borbi sa nemačkim lovcima Me-109F prilepi za repjednome od njih, da bi ga nad samim gradom i oborio. U daljoj borbi Poljančev avion je oštećen, a kada je krenuo na sletanje, nad samim aerodromom napao ga je jedan Bf-110 čije su granate oštetile avion i ranile pilota, iako teško oštećen IK-3 je uspešno sleteo. Slične vazdušne borbe vodili su i drugi jugoslovenski piloti IK-3 oborivši najmanje još četiri nemačka bombardera i lovca, Leteći na IK-3 poginuo je potporučnik Dušan Borčić, a teško je povređen Eduard Bamfić, koji je takođe napadnut na sletanju. Preostali IK-3 su sa drugim avionima 6. puka preleteli 7. aprila na aerodrom Veliki Radinci, gde su ih posade, zbog približavanja Nemaca spalile u zoru 11. aprila, ali po novim informacijama tj. slikama koje su se pojavile nedavno zarobljena su najmanje dva IK-3

Tehničko-letne karakteristike IK-3
 
Motor:1 hispano suiza 12Y-29,925 KS
Dimenzije:raspon krila 10,30 m
dužina 8,00 m
visina 3,25 m površina krila 16,50 m2
Težina:prazan 2068 kg
opterećen 2630 kg
gorivo 330 lit.
ulje 38 lit.
posada:1
Brzine:maksimalna 527 km/h
krstareća 400 km/h
Dužina uzleta:200 m
Vreme penjanja na 5000 m:7 min
Maksimalna visina leta:9400 m
Dolet:785 km

[attachment=13]

[attachment=14]

[attachment=15]

[attachment=16]

[attachment=17]

[attachment=18]

[attachment=19]

[attachment=20]

[attachment=21]

[attachment=22]

[attachment=23]

[attachment=24]

sve slike su pokupljenje od raznih prijatelja i poznanika i ko zna odakle
sve slike koje imaju copyright su vlasništvo te osobe i ako ona ima nešto protiv neka kaže pa ćemo skinuti
projekcije urađene u ACAD i drugim programima su vlasništvo ZIMBOWERA
foto album Ik-3 gde možete videti još pokoju sliku na
http://entertainment.webshots.com/album/558726254ZaDUqv
i Ik-2
http://community.webshots.com/album/558730311IhrJMJ
izvor:
http://www.svetskirat.net/naoruzanje/ikarus.htm
http://www.airwarfareforum.com/viewtopic.php?t=6525
...


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: MOTORISTA on September 02, 2008, 07:37:32 pm
     Ikarus IK-2

   Avion IK-2 je srednjekrilac sa galebovim krilom,metalne konstrukcije,trupa delimično presvučenim platnom,a delom metalom.Krila su takođe metalne konstrukcije presvučena metalom.To je bio prvi lovački avion napravljen u kraljevini jugoslaviji.Konstruisali su ga inžinjeri Kosta Sivčev i Ljubomir Ilić.
   VV kraljevine Jugoslavije je naručilo od fabrike Ikarus 12 primeraka koji su bili isporučeni VV tokom 1937 godine.U aprilskom ratu je,sa 8 aviona ovog tipa,bila opremljena 107 lovačka eskadrila,34 lovačke grupe,4 lovačkog puka.Naši piloti nisu sa ovim avionom zabeležili ni jednu priznatu pobedu.Posle završetka rata 1941 godine nemci su 3 (po nekim podacima 4) zarobljena aviona ovog tipa predali novoosnovanom Ratnom Zrakoplovstvu NDH.U evidenciji RZ NDH postoje podaci o korišćenju 3 aviona IK-2,koji su nosili vojno evidencijske brojeve 2901,2902 i 2903.Ne zna se njihova dalja sudbina.

     tip: lovac jednosed
     motor: jedan redni V-12,tečnošću hlađeni Hispano-Suiza/Avia 12Y-21,od 860 KS
     dužina: 7.88 m
     razmah: 11.40 m
     površina krila: 18.00 m2
     masa: prazan 1502 kg,poletna 1857 kg
     brzina: 415 km/h
     penjanje: 15.8 m/s
     plafon leta: 12000 m
     autonomija leta: ?
     dolet: 700 km
     radio stanica: Telefunken Fu G VIIa
     naoružanje: 1x20 mm motor top Hispano-Suiza S9 postavljen da gađa kroz osovinu elise,2x7.92 mm mitraljeza Browning FN sinhronizovana.

[attachment=1]
[attachment=2]


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Dreadnought on September 03, 2008, 12:46:17 pm
Najbolji i najlepši visokokrilac ikada ..


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: MOTORISTA on September 04, 2008, 11:45:54 am
Rogožarski IK-3

Avion Rogožarski IK-3 je nastao kao razvoj lovca IK-2, ekipi konstruktora se pridružio i Slobodan Zrnć, a rezultat je bio moderni lovački avion niskokrilac sa uvlačećim stajnim trapom, koji se s pravom mogao svrstati u najbolje lovce tog vremena. Avion je bio metalne konstrukcije, delimično presvučen platnom, a delomično šper pločom. Krila su bila prekrivena drvenom lepenkom, a komandne površine metalom.

VV kraljevine Jugoslavije je naručilo 12 aviona koji su u serijskoj proizvodnji bili modifikovani. Serijski avioni su dobili neprobojno vetrobransko staklo, izvršene su manje modifikacije na stajnom trapu i krovu pilotske kabine. U trenutku nemačkog napada 6 aviona je bilo operativno, dok  su se ostali nalazili u radionicam na održavanju ili u fabrici Rogožarski gde su im ugrađivane već pomenute modifikacije. Naši piloti su imali najmanje 6 pobeda i jednu verovatno, dok je jedan pilot poginuo a dva su ranjena.

Nemci su zaplenili tri primerka čija je sudbina pouzdano neutvrđrna.

     tip: lovac jednosed
     motor: jedan redni V-12,tečnošću hlađeni,Hispano-Suiza 12Y-29 od 980 KS
     dužina: 8.10 m
     razmah krila: 10.30m
     površina krila: 16.5 m2
     masa: prazan 2068 kg,poletna 2630 kg
     brzina: 527 km/h
     penjanje: 14.3 m/s
     plafon leta: 9400 m
     autonomija leta: ?
     dolet: 785 km
     radio stanica: Telefunken Fu G VIIa
     naoružanje: 1x20 mm motor top Hispano-Suiza HS-404 postavljen da gađa kroz osovinu elise,2x7.92 mm mitraljeza Browning FN sinhronizovana.

[attachment=1]
[attachment=2]


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: kilezr on August 22, 2010, 11:36:31 am
A evo članka o *Mlađem bratu*S-49 A OGNJENA PETROVIĆA iz 1992 godine


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: pigeon on October 09, 2010, 01:02:17 am
Među avionima VVKJ koje su njemci 1941. prepustili ZNDH našla su se i dva Ik-3.
Akcijom članova pokreta otpora našli su se u skupini aviona za otpis umjesto za popravak pa su uništeni.
Četri Ik-2 su 1941. ušla u ZNDH ali su do kraja rata svi uništeni.

Ilustracija s naslovnice  Aero magazina br.2-3 1991. Crtao: Danijel Frka
[attachment=1]

Ik-3
[attachment=2]
Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: MOTORISTA on October 09, 2010, 08:27:18 am
Među avionima VVKJ koje su njemci 1941. prepustili ZNDH našla su se i dva Ik-3.
Akcijom članova pokreta otpora našli su se u skupini aviona za otpis umjesto za popravak pa su uništeni.
Četri Ik-2 su 1941. ušla u ZNDH ali su do kraja rata svi uništeni.

Imaš li malo više podataka o sudbini IK-2 i IK-3 u ZNDH?


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Zaslon on October 09, 2010, 11:33:05 am
@MOTORISTA

IK-3 nisu ni stigli u zrakoplovstva NDH.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Deligrad on October 09, 2010, 05:27:34 pm
Priča o lovcima IK 3 je vrlo komplikovana. Najdalje je u istraživanju ovog aviona otišao pokojni Pera Bosnić međutim koliko je god on ušao u detalje zanemario je širi kontekst.
Avion IK 3 je bio odličan lovac ali je imao jednu veliku manu nije bio prilagođen za masovnu serijsku proizvodnju, bio je vrlo komplikovan i skup. Avioni su bili gotovo ručni rad i to je bio glavni razlog zašto u koamandi vazduhoplovstva nisu bili oduševljeni sa njim.
Međutim, glavni problem kod njega je što je on samo jedan od igrača. Glavni su Hariken i Me 109. Onog momenta kada smo dobili licencu Harikena IK 3 je ispao iz igre jer je bio mnogo komplikovaniji za izradu i skuplji. Problem je bila i nabavka motora a i konstrukcija krila je gotovo onemogućavala povećanje naoružanja u krilima.
U igru su ulazili i italijanski Re 2000 i Fiat G 50, pa francuksi MS 406 i Kodron. Francuksi avioni su bili i naručeni pa su Francuzi otkazali. Zbog komplikovane proizvodnje bio je problem prenaoružati i jedan puk na IK 3. On je u stvari sa logističke strane bio vrlo loš avion vrlo nepogodan za ratnu proizvodnju.
Sve je to uzrokovalo da je komanda izbegavala da naruči drugu seriju. Tek kada se iskomplikovala nabavka delova za Harikene i isporuka Me 109 komanda je krajem 1940. ušla u pregovore za drugu seriju od 25 lovaca IK 3. neka vrsta narudžbine je došla početkom 1941. godine ali sve do aprilskog rata mnoge stvari u toj seriji nisu bile tačno definisane počev od tačne verzije motora, naoružanja itd. Kad je izbio Aprilski rat teško da se odmaklo više od nabavke materijala za ovih 25 aviona. Pošto su upravo u to vreme mart 1941. godine Amerikanci odobrili isporuku Jugoslaviji 200 lovaca Kertis P 40C od kojih je prvih 10 bilo na putu za Jugoslaviju 6. aprila pitanje je da li bi ovih 25 IK 3 ikada bilo dovršeno.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: pigeon on October 10, 2010, 02:42:51 pm
O sudbini Ik-2 u zndh neznam puno više osim da ih je ušlo u (6.mj. 1941.) upotrebu četiri i da su već tada imali probleme s djelovima, a da ih je krajem 1943. bilo dva u upotrebi.

Zaslon je primjetio da Ik-3 nisu ni ušli u zndh.
Vjerojatno nisam bio jasan.
Svijim postom sam upravo i htio spomenuti akciju (nop-a) kojom su avioni uništeni prije nego su ušli zndh.
Dakle njemci su u 6.mj '41. na zemunskom aerodromu skupili ostatke aviona vvkj koji im nisu trebali.
Od njih su izdvojili 25 za zndh i odvojili ih ogradom od aviona koji su bili predviđeni da se unište.
Spomenutom akcijom ograda je premještena i svi avioni uništeni.

Izvor: osprey publishing, aircraft of the aces 49, Dragan Savić i Boris Ciglić, str.60.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: jadran2 on October 10, 2010, 09:44:39 pm
[attachment=1]


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: jadran2 on October 10, 2010, 10:19:39 pm
Pogibija pilota Pokornog prilikom probnog leta usljed prenaprezanja krila pri ranijem opetovanom grubom ateriranju
[attachment=1]


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Deligrad on October 14, 2010, 05:47:08 pm
Projektantski tim koji se već oprobao kreacijom IK-2, izradio je, na sopstvenu inicijativu, projekat modernog jednosedog niskokrilca tipa IK.-3. Rad na proračunima započet je još 1933. a crteži su završeni 1937. godine. U međuvremenu u tim je ušao novi član, inž. Slobodan Zrnić. Stolarska radionica fabrike "Rogožarski" izradila je maketu (prvu u zemlji) koju je inž. Ljuba Ilić odneo u Pariz na ispitivanje u Ajfelovom aerodinamičkom tunelu. Iako je prethodni IK-2 rađen kod "Ikarusa", zbog delimično drvene konstrukcije (krila i stabilizatori), odlučeno je da se izrada novog tipa poveri fabrici "Rogožarski" pošto je ona imala uhodano odelenje drvenih konstrukcija. Tehnička dokumentacija dostavljena je Komandi VV na usvajanje polovinom 1936. godine. Prihvativši projekat, Komanda je  tek 31. marta 1937. potpisala ugovor sa "Rogožarskim" za izradu prototipa. Prototip, pogonjen novim motorom HS 12Y-29 završen je u proleće 1938, a prvi let je izveo 14. aprila kapetan Milan Bjelanović.

Prototip IK-3 sa kapetanom Milanom Bjelanovicem u kabini
tokom ispitivanja, sredina 1938

[attachment=1]

Fabrika "Rogožarski" izložila je na Prvoj VMI maketu IK-3, nagovestnvši skoru serijsku izradu prvog domaćeg modernog niskokrilnog lovca sa uvlačećim stajnim trapom. Na ispitivanju u Opitnoj grupi prototip (opremljen sa 2 mitraljeza Darn M.30 i topom Hispano-Suiza HS 404) pokazao je izvanredne manevarske sposobnosti, odličnu pokretljivost i lakoću upravljanja. List Politika od 23. decembra 1938. pisao je da je "ovaj uspeh naše avijacije naš nacionalni uspeh". Na žalost, manje od mesec dana kasnije, 19. januara 1939, prototip je uništen (u strmom poniranju otpaloje desno krilo), a pilot kapetan M. Pokorni izgubio je život.

Izrada serije od 12 lovaca naručena je još dok su trajala ispitivanja prototipa. Ugovor sa "Rogožarskim" potpisan je 26. novembra 1938, a krajnji predviđeni rok isporuke cele serije je bio kraj aprila 1940. godine. Prvi serijski avion (ujedno i drugi prototip) poleteoje 15. decembra 1939. godine. Prvih 6 IK-Zje završeno do 18. aprila 1940. godine, dok su ostali čekali samo montažu elisa i probu motora. Dan ranije izbio je štrajk radnika vazduhoplovne industrije Beograda koji je odložio isporuke drugih 6 primeraka za nekih dva i po meseca (do početka jula). Svih 12 aviona ušlo je 8. jula 1940. u sastav 51. vazduhoplovne grupe.

Na avionima IK-3 rađena su mnoga manja doterivanja. Serijski avioni dobili su rešetkasti poklopac kabine, antenski štap, izmene na trupu (ojačane zatege i kapotaži, revizioni otvori) i naoružani standardizovanim mitraljezom FN i topom od HS 404. Svi primerci su bili različiti u sitnim detaljima, jer je direktor Duda Nikolić izlazio u susret svim zahgevima VV i traženjima pilota i dozvoljavao razne izmene. Osim toga, kod tih aviona ipak je bio u pitanju zanatski rad a ne serijska fabrikacija delova; na primer ručno su rađeni kapotaži iz lima, vratanca stajnih trapova (različit oblik vratanca vidi se i na fotografijama). itd...

Lovac IK-3 je bio jednomotorni niskorilac mešovite konstrukcije sa potpuno uvlačećim stajnim trapom, opremljen motorom HS 12Y-29 od 925 KS pri 2400 obrtaja u minuti na 3600 metara i elisom promenljivog koraka. Doterani aerodinamičkn oblik, bakelitom obložena lepenka na krilima i snažni motor omogućili su mu veliku brzinu, a dva mitraljeza i centralno postavljeni top solidnu vatrenu moć.

Avion IK-3 je, između dva svetska rata, bio jedini moderni niskokrilni lovac-jednosed domaće koncepcije i proizvodnje. NJegove odlične karakteristike donele su mu statusni simbol uspeha celokupne jugoslovenske vazduhoplovne industrije. Po koncepciji, konstrukciji, tehnologiji izrade i pogonskom postrojenju bio je veoma sličan francuskom lovcu MS.406, s tim što su naši inženjeri izbegli neke manje nedostatke frakcuskog tipa. Međutim, glavni nedostatakje ostao kod oba tipa - bila je to isuviše spora izrada za uslove industrijske, a naročito masovne proizvodnje.

Da bi se onemogućio pad performansi usled povećanja mase serijske verzije (zbog ugradnje vojne opreme), Tehničko odelenje Komande razmatralo je već 1938. godine mogućnosti nabavke i modifikacije IK-3 na dva alternativna pogonska postrojenja (HS 12Y-51 i DB 601A ). Nešto kasnije, februara 1939. godine, razmotrena je mogućnost ugradnje britanskog motora R.R. Merlin I. Na žalost, ni jedan od tih projekata nije realizovan i već u proleće 1939. godine postalo je jasno da će se serijski IK-3 opremati prvobitno predviđenim motorom.
Projektantski tim je izradio krajem 1938. godine projekat dvosedog “trenažera” IK-3/2 (IK-32) sa duplim komandama, a "Rogožarski" je ponudio izradu početkom 1939. godine.

[attachment=2]

Nastavljajući se na postojeću tradiciju označavanja, avion je dobio oznaku IK-3 koja se čitala ćirilicom, dakle, I-K-tri (a ne I-Ka-tri). Onaka je često pisana kao I.K.-3 (kao na prototipu, na primer) ali i kao I.K.3, IK3 i IKA-3 (ili IKA3), a ponekad i kao Ika-3. Nadimak Vazduhoplovstva Vojske bio je IKA (Ika). Prototip, obično označavan kao "Ika-3 prototip" bio je obeležen sa BR. 1, a serija sa BR. 2-13. Uvođenjem novih EvBr serijski avioni obeleženi su sa BR. 2151-2162.

\eneral Dušan Simović je naveo 11. januara 1939. godine da “ćemo do kraja 1939. imati 12 IK-3, a do kraja 1940. 48 IK-Z”. Dakle za 1940. godinu bila je predviđana izrada još 36 IK-3. Međutim, planovi su bili jedna, a stvarnost druga stvar. Zbog nabavke nemačkih Me-109 i dobijanja licence za izradu Harikena, Komanda VV je stavila IK-3 u drugi plan, odustavši od masovnije proizvodnje, verovatno već 1939. godine. Pored toga, razlozi za odustajanje od izrade IK-3 bili su spora i neodgovarajuća tehnologija izrade (sličan problem imali su Francuzi sa lovcem MS-406), nepogodna za brzu serijsku izradu i naravno, nerešivi problem nabavke motora.
^ak ni ugradnja alternativnih motora na IK-3 ne bi bila rešenje, iako bi to bio novi i različit avion, pomenuti tehnološki problem ostao bi i dalje. Modifikacija Harikena na motor DB 601 takođe je posredni dokaz da se nije planirana dalja proizvodnja IK-3. Ovim je VV samo htelo da osigura alternativno pogonsko postrojenje za Harikene za koje je već imalo licencu za proizvodnju ali nije imalo motore, odnosno ne bi ih imala u slučaju političkog približavanja Kraljevine Jugoslavije i Nemačke.

Kraksirani IK 3 - Pilot Savo Poljanec
[attachment=3]

Međutim, odbijanje Nemaca da isporuče naknadne količine lovaca posle pada Francuske, kao i velike teškoće u isporukama dogovorenog broja britanskih motora i potrebnih komponenti za Hariken, promenili su situaciju, pa je Komanda ipak razmotrila mogućnosti za dalju gradnju IK-3. Pri tome se najverovatnije oslanjala na povećanu verovatnoću nemačkih isporuka motora iz nemačkih ili izvora okupiranih zemalja (krajem 1940. očekivana je isporuka 267 motora od Nemaca). S druge strane, moćna fabrika "Rogožarski" htela je da nastavi dalju prozvodnju svog lovca, pa je prvo isposlovala pregovore, a kasnije dobila i saglasnost za proizvodnju delova za drugu (II) seriju, koju bi VV platilo kasnije. Tako je došlo do naknadne proizvodnje (tačnije, namere izrade) lovaca IK-3, koja nije bila prvobitno planirana.

Iako je fabrika ponudila izradu 50 IK-3 II serije, Komandaje prihvatila samo 25 aviona. priprema za njihovu izradu započeta je januara 1941, bez potpisanog ugovora. Po zahtevu štaba VV od 30. oktobra 1940. bilo je predviđeno više izmena na avionima II serije (neprobojni vetrobran i leđni oklop, samozaptivajući rezervoari, refleksni nišan i radio-stanica kao kod Me-109E), a ćeneral Simović je hitno zahtevao 18. marta 1941. godine dodatne izmene (ugradnju slotova i dva dodatna mitraljeza u krilima. kao i modifikaciju hladnjaka i izduvnih cevi). Međutim, fabrika nije mogla da prihvati zahteve koje su zahtevale strukturne izmene krila, jer je bilo kasno s obzirom na započetu izradu i spori proces izrade krila. Fabrika je po tim zahtevima izvršila konverziju aviona BR. 7 u prototip II serije, a 25 naručenih aviona IK-3 ostalo je tek u pripremi serijske proizvodnje.

Jedan IK-3 (BR. 6) uništen je u udesu 3. septembra 1940 (pogibija kapetana A. Ercigoja). U Aprilski rat je ušlo samo 6 ispravnih IK-3 u 51. Vazduhoplovnoj grupi. Na dan 31. marta 1941. godine, u montažnom odelenju fabrike "Rogožarski" nalazila su se tri IK-3, dva na opravci (BR. 2 i BR. 3) a jedan (BR. 7) na adapataciji u prototip II serije (sa 90 % završenih radova). Nedelju dana kasnije, 7. aprila, BR. 7 je isporučen jedinici. čime je broj IK-3 koji su učestvovali u Aprilskom ratu podignut na 7 aviona.

[attachment=4]

Nemci su zaplenili tri aviona IK-3 u Zemunu, mada iz nekog razloga, u popisu zaplenjenih jugoslovenskih aviona od 22. maja 1941. nemačke vlasti nisu navele ni jedan lovac toga tipa. Međutom, potvrdu o plenu daju fotografije zaplenjenih IK-3 koje su snimili Nemci na zemunskom aerodromu (pored drugih tipova vide se dva IK-3. Izgleda da je jedan preživeli IK-3 bio u prototipskoj radiokici "Ikarusa" od Aprilskog rata do 1942. godine, kada je bačen u otpad. Prema nekim podacima 3 jugoslovenska aviona utovarena su u vagone za Nemačku i to Bešlin B-5, Orkan i još jedan pokriven platnom, za koga se misli da je bio IK-3. Međutim IK-3 nije bio u nemačkim vazduhoplovnim opitnim centrima,  premda je možda isprobavan u nekoj specijalizovanoj jedinici.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Dreadnought on October 20, 2010, 07:32:19 pm
[attachment=1]


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Bozo13 on October 21, 2010, 08:05:27 am
Malo crteža Ik-3


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Bozo13 on October 21, 2010, 08:06:57 am
Dali je to Ik-3 u bojama Luftwaffe?
[attachment=1]
[attachment=2]

LPB


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Dreadnought on October 21, 2010, 08:18:04 am
Dali je to Ik-3 u bojama Luftwaffe?

U pitanju je poznata fotomontaža. Mislim da je prvi put objavljena u nekom japanskom časopisu krajem 90-tih.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: jadran2 on October 21, 2010, 11:03:16 am
Lako se provjeri broj i dobije stvarni avion pod tim brojem :
 
GP+IK   Messerschmitt Bf109G-6    W.Nr.18031 


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: vathra on October 21, 2010, 11:38:13 am
Svijim postom sam upravo i htio spomenuti akciju (nop-a) kojom su avioni uništeni prije nego su ušli zndh.
Dakle njemci su u 6.mj '41. na zemunskom aerodromu skupili ostatke aviona vvkj koji im nisu trebali.
Od njih su izdvojili 25 za zndh i odvojili ih ogradom od aviona koji su bili predviđeni da se unište.
Spomenutom akcijom ograda je premještena i svi avioni uništeni.

Izvor: osprey publishing, aircraft of the aces 49, Dragan Savić i Boris Ciglić, str.60.
Да ли се зна нешто више о овој акцији?
Ако је 6. месец 1941, постоји вероватноћа и да су били други актери акције - обзиром да устанак ”званично” није ни почео.
Да ли је могуће да се ради о немарном руковању, слично као и у Смедеревској експлозији.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Dreadnought on October 21, 2010, 04:32:08 pm
Što se ove druge fotomontaže tiče, u pitanju je sledeća fotografija ...


[attachment=1]


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: jadran2 on October 27, 2010, 07:34:22 pm
jos jedna fotografija vec postavljena ....

[attachment=1]


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Рашо on October 30, 2010, 07:41:36 am
Fotografija identična onoj koju je postavio jadran, samo malo retuširana...

 [attachment=1]


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Bozo13 on October 30, 2010, 08:12:30 am
Malo skretanje sa teme.

Kraljevsko ratno vazduhoplovstvo je imalo 3 tada moderne lovce. Bf109, Hurrican i IK-3.
Verovatno su radili usporedne testove, videli gde jim je dobra i loša strana.
Ima možda tko podatke oko toga?
Možda podatke, koji je bio omiljen među pilotima, koji se najbolje pilotirao i koli je bio "najbolji" u njihovim očima?

Hvala
LPB


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: janezek67 on December 08, 2010, 11:22:30 am
Malo skretanje sa teme.

Kraljevsko ratno vazduhoplovstvo je imalo 3 tada moderne lovce. Bf109, Hurrican i IK-3.
Verovatno su radili usporedne testove, videli gde jim je dobra i loša strana.
Ima možda tko podatke oko toga?
Možda podatke, koji je bio omiljen među pilotima, koji se najbolje pilotirao i koli je bio "najbolji" u njihovim očima?

Hvala
LPB

Možda malo nagađanja - ovdje ču navesti moje mišljenje osnovano na iskustvima njemačkih i engleskih pilota. Bf109 je moguče usporediti sa Spitfajerom - dosta moderan okretan avijon, ali složen za pilotiranje i sklon udesima kod sletanja. Vjerovatno najbolji izbor za iskusne pilote, koji su imali osječaj za pilotiranje i dosta vremena provedenih u vazduhu.

Supotan tome je Hurricane - pouzdan avijon inferiornih letačkih osobina, koji prašta greške. Pogodan za manje iskusne pilote, vrlo lak za učenje letenja te vrlo zahvalan avijon za tehničku službu. Vjerovatno za balkansku tehničku kulturu skonu inprovizacijama i težkočama najpogodniji lovački avijon tadašnjeg vremena.

Vjerovatno je od ovih IK3 bio najlošiji. Njegova prednost uspored pomenutih avijona su bili neki manevri kao što su okretnost u zavojima. Dosta solidan avijon opet u rukama nekog iskusnog pilota. Kod neke ozbiljne upotrebe bi vjerovatno zmog složenosti broj upotrebljivih avijona bio dosta mali.

Za tadašnje vreme vjerovatno bi bio najpogodniji Hurricane, a taktika što god je moguče presretanje bombandera ili samo s dejstvom sprečavanje dejstva ovih bombandera po ciljevima na zemlji.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Рашо on December 08, 2010, 11:52:09 am
Glavni nedostatak Bf-109 je bio mali dolet, a udesi kod sletanja su se dešavali zbog uskog stajnog trapa. Takođe je veliki uticaj na efikasnost njemačkog lovca imala i taktika upotrebe.

Što se tiče Harikena, najefikasniji je bio kada je dejstvovao u grupi, što je i dokazao tokom Bitke za Britaniju.

A IK-3... njegov najveći nedostatak je bio što ga je bilo premalo...


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: mwolf on April 11, 2011, 02:00:41 pm
inače sam IK-3 je moguće leteti malo virtualno :)

s obzirom da se po fotografijama vidi da je bio zarobljen jako je čudno što nema nešto više napisano o tome u nemačkim arhivama.Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: TNT024 on April 13, 2011, 01:04:54 am
inače sam IK-3 je moguće leteti malo virtualno :)

s obzirom da se po fotografijama vidi da je bio zarobljen jako je čudno što nema nešto više napisano o tome u nemačkim arhivama.Kojim fotografijama?


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: mwolf on April 13, 2011, 01:25:48 pm
inače sam IK-3 je moguće leteti malo virtualno :)

s obzirom da se po fotografijama vidi da je bio zarobljen jako je čudno što nema nešto više napisano o tome u nemačkim arhivama.Kojim fotografijama?


u prvom postu imaš fogorafije koje je snimio neki nemački oficir nakon kapitulacije Kraljevine Jugoslavije


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Рашо on April 13, 2011, 03:31:46 pm
Zarobljeni IK-3 su vjerovatno uništeni (u sabotaži) na zemunskom aerodromu.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: kilezr on April 13, 2011, 04:56:30 pm
[attachment=1][attachment=2][attachment=3]


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: kumbor on April 13, 2011, 06:18:23 pm
Zarobljeni IK-3 su vjerovatno uništeni (u sabotaži) na zemunskom aerodromu.
Ima pretpostavki da je jedan Ik-3 stigao do VOC-a Luftwaffe u Rehlinu i tamo ispitivan. Međutim, nigde nisam naišao na bilo kakve argumentovane dokaze da je tako zaista i bilo, pa je to vrlo malo verovatno.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: mwolf on April 20, 2011, 09:15:05 am
pogledaj
http://www.scribd.com/doc/52312731/IK-3
ima slika nemačkog oficira pored IK-3 (ako se nevaram)

e sad bila je akcija (negde sam pročitao) mislim u smederevu ili tu negde gde je cela kompozicija sa zarobljenim ratnim materijalom od strane kraljevine Jugoslavije dignut u vazduh, ko zna možda je tu bio i IK-3.
nažalost to nikada nećemo saznati

malo off
izvinjavam se ali dali neko možda ima slike kokpita S-49 iz muzeja?


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: VP1159 on April 20, 2011, 09:32:53 am
Zarobljeni IK-3 su vjerovatno uništeni (u sabotaži) na zemunskom aerodromu.
Ima pretpostavki da je jedan Ik-3 stigao do VOC-a Luftwaffe u Rehlinu i tamo ispitivan. Međutim, nigde nisam naišao na bilo kakve argumentovane dokaze da je tako zaista i bilo, pa je to vrlo malo verovatno.

Zarobljeni IK-3 jesu unisteni posle te sabotaze, kad je zica, kojom su ogradjeni avioni odvojeni za remont i isporuku NDH avijaciji, od strane nasih radnika, premestena par desetaka metara u stranu, pa su IK-3 dospeli na stranu zice, gde su odvojeni avioni za rezanje i otpad.

IK-3 nije stigao do Rechlina, taj jedan, za koji postoji izjava oficira koji je vrsio utovar Orkana, B5 i IK-3 u vagon za Nemacku, zavrsio je u Berlinu u muzeju sa zarobljenim avionima iz okupiranih zemalja.
Taj muzej je stradao u bombardovanju i nista od IK-3 i ostatka kolekcije nije sacuvano.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: mwolf on April 21, 2011, 10:29:37 am
jel ima neki pisani trag o tome ??


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: VP1159 on April 21, 2011, 02:47:34 pm
jel ima neki pisani trag o tome ??

Da, za oba dogadjaja, za akciju pomeranja zice i za utovar aviona za Nemacku.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: mwolf on April 21, 2011, 03:48:00 pm
Dali može to negde da se vidi?  :)
Jako bih voleo da vidim to negde nekako

hvala


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: VP1159 on April 21, 2011, 04:59:29 pm
Ne moze da se vidi jer  razgovori sa tim ljudima nisu publikovani, vec izneti na predavanjima Udruzenja za negovanje vazduhoplovnih tradicija ( UZNEVAT).
Ko je bio, cuo je, mozda postoje zapisnici ili audio snimci, ne znam.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: mwolf on April 21, 2011, 09:13:56 pm
hvala na informacijama


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: kosta1961 on May 26, 2011, 07:25:32 pm
Slika aviona Ik-2 Ev.Br. 2104 nastala u zimu 1940g na Zagrebačkom aerodromu Borongaj
[attachment=1]
Druga slika je nastala 1941g posle uspostavljanja NDH,na aerodromu kod Rajlovca .Avion Ev.Br. 2901
[attachment=2]
NDH je po uspostavljanju svog Zrakoplovstva uvrstila i nekoliko Ik-2.Problem sa avionima je bio loša preglednost iz kabine,naročito na dole.Kako su oružane snage NDH u to vreme ratovale sa Partizanima,a avijaciju koristili za napade na zemlji,Ik-2 se nije pokazao dobro u toj ulozi.Piloti ga nisu voleli,i izbegavali su da na njemu lete.
Tako da su uglavnom bili u hangarima.Verovatno su u njima i uništeni kada su 1944g saveznici bombardovali hrvatske aerodrome.
Slike su iz knjige Zrakoplovstvo NDH 1941-1945 od Danijel Frka


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Mr. Majevica on August 17, 2011, 11:54:59 am
ИК-3 ,брошура из Аеромагазина бр. 83., април 2010.

http://www.scribd.com/fullscreen/62471704?access_key=key-7npczpshtzxixz1xhnd


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: samoborac on January 26, 2012, 10:20:23 am
Početkom tridesetih godina jugoslovenski konstruktori, koji su dotle ostvarili već niz uspešnih tipova školskih, trenažnih i izviđačkih aviona, počeli su da se bave mišlju da projektuju i izrade savremeni lovački avion, što je oduvek označavalo vrhunac konstruktorskog znanja i tehnološke zrelosti vazduhoplovne industrije. Zamisao je nastala u glavama dva mlada inženjera, Ljubomira Ilića i Koste Sivčeva, koji su se 1931. vratili iz Francuske gde je Ilić sa velikim uspehom završio studije na poznatoj visokoj školi za aeronautiku, a Sivčev je stekao veliko iskustvo na usavršavanju u konstrukcionim biroima i proizvodnim halama fabrika Brege i Hispano. Obojica su imali, dakle, priliku da se upoznaju sa savremenim razvojem avionskih konstrukcija, u Francuskoj i u svetu, a po povratku u domovinu zaposlili su se u Tehničkom odeljenju Komande vazduhoplovstva. Tu su onda shvatili koje su potrebe vojnog vazduhoplovstva pa i mogućnosti domaće vazduhoplovne industrije. Oba prijatelja ubrzo su odlučila da krenu u ostvarenje hrabre zamisli i da projektuju metalni jednokrilni lovac sasvim nove konstrukcije koji je trebalo da zameni u to vreme već veoma zastarele francuske devoatine D-1 i čehoslovačke avije BH-33 kojima su tada bile naoružane lovačke eskadrile jugoslovenskog vazduhoplovstva.

O svojim planovima su obavestili odgovorne osobe tek onda kada su u aerodinamičnom tunelu Ajfelovog instituta u Parizu već isprobali maketu novog aviona i izradili većinu planova i tehničkih crteža za izradu prototipa. Njihov konstrukcioni biro nalazio se u samom stanu inženjera Ilića, a radili su u svoje slobodno vreme, često noću i nedeljom.

Kada su, početkom 1933, svoj projekat pokazali šefu Tehničkog odeljenja Komanda vazduhoplovstva pukovniku inženjeru Srbobranu Stanojeviću on je bio prijatno iznenađen samim konceptom kao i dorađenošću proračuna i crteža. Nakon skoro godinu dana rasprava sa domaćim skepticima, Stanojević je konačno sredinom februara 1934. uspeo da izdejstvuje odobrenje Ministarskog saveta za izradu prototipa. Novi lovac, koji je po početnim slovima imena konstruktora dobio naziv IK-1, predstavljao je tip poduprtog visokokrilca sa neuvlačećim stajnim trapom, metalne strukture koja je delom bila presvučena platnom. U avion je ugrađen najsavremeniji redni motor hlađen glikolom hispano suiza 12 Y crs od 860 KS, koji je tada jedini od komercijalnih motora imao mogućnost ugradnje topa čija je cev prolazila kroz osovinu. U kombinaciji sa dva mitraljeza koji su gađali kroz polje elise, ovaj top kalibra 20mm predstavljao je jedan od ranih primera takozvanog centralnog naoružanja kod lovaca, koje je imalo veliku efikasnost gađanja i često je primenjivan kod lovaca u drugom svetskom ratu.
Prototip je izrađen u fabrici Ikarus u Zemunu a prvi probni let izvršen je 22. aprila 1934. Medutim, u trećem letu, kada je pilot otpočeo da van programa izvodi akrobacije, došloje do udesa i loma aviona. Komisija je utvrdila da je popustila još nedovoljno zategnuta presvlaka na jednom delu krila, što se smatralo greškom proizvodnje, a ne konstrukcije. Zato je odobrena izrada novog prototipa kod koga je krio umesto platnom presvučeno duralnim limom, a izvršena su i neka druga manja doterivanja u konstrukciji.

Novi IK-2 završen je juna 1936. i odmah se pokazalo da je ispunio očekivanja. Imao je maksimalnu brzinu od 435km na čas, za 15km veću od proračunske. U većem broju simuliranih vazdušnih borbi sa engleskim dvokrilnim lovcem hoker fjurijem, koji je u dosta velikom broju po licenci izrađivan u domaćim fabrikama Ikarus i Zmaj, IK-2 se pokazao nadmoćnijim naročito po maksimalnoj brzini, brzini penjanja i pokretljivosti. Zaključak komisije koja je sa interesovanjem pratila ispitivanja bio je da IK-2 po svojim letačkim i borbenim sposobnostima odgovara uslovima za moderni lovački avion, pa ga je preporučila za uvođenje u naoružanjejugoslovenskog vazduhoplovstva. Serija od 12 aviona, koja je takođe izrađena u fabrici Ikarus, isporučena je od oktobra 1938. do aprila 1939. Lovci su prvo dodeljeni eskadrilama 6. lovačkog puka u Zemunu, a oktobra 1939. godine predati su 4. lovačkom puku u Zagrebu, gde su u sastavu 107. eskadrile dočekali i rat aprila 1941. Devetog aprila, u vazdušnoj borbi sa nemačkim meseršmitima Me-109 koja je vođena iznad letelišta Rovine u blizini Bosanskog Aleksandrovca, u vatrenom krštenju našlo se i sedam IK-2 čiji su se piloti uspešno suprotstavili mnogo bržim meseršmitima koristeći svoju veliku pokreiljivost. U toj borbi oboreni su jedan IK-3 i dva jugoslovenska harikena, ali i dva meseršmita. Deo IK-2 na kraju aprilskog rata spalile su same posade, a tri je zarobio neprijatelj i uključio ih u sastav vazduhoplovstva NDH.

Tehničko-letne karakteristike Ikarus IK-2
Motor:1 x HS12Ycrs, 860 KS
Raspon krila:11.4 m
Dužina:7.88 m
Visina:3.84 m
Težina:1502 kg/ 1930 kg
Maksimalna brzina:430km/h
Brzina krstarenja:250km/h
Brzina penjanja:5000m za 5'24''
Plafon leta:10500 m
Dolet:700 km
Naoružanje:1x20mm+2x7.9mm
Posada:1

...

Informacije koje su navedene nisu u potpunosti točne.
Najveći doprinos u dizajnu zrakoplova IK-1 i IK-2 dao je moj djed Miroslav Jobst.
Ilić i Sivčev izbrisali su ga iz projekta i predstavili ga kao da je samo njihov.
Nakon IK-2 on je izašao iz tima. Nažalost djed je umro pa više ne mogu provjeriti detalje.
Znam da to nikome osim meni nije važno, ali neka se sazna istina makar i 80 godina kasnije.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Bozo13 on January 26, 2012, 11:24:12 am
Stvar verovatno nama nije toliko važna kao tebi, ali ipak, tu smo da dobijemo pravu sliku oko nastanka.

Može koja informacija više oko toga? Možda i pokoja slika?

Hvala unapred.

LPBTitle: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: VP1159 on January 26, 2012, 12:46:20 pm
Stvarno bi koji podatak vise bio dobrodosao, jer se u svim publikacijama, Ljuba Ilic i Kosta Sivcev vode kao tvorci projekta IK-L1/IK-1/2..., koji su od pocetka 1932 na dalje radili potpuno o svom trosku i u svoje slobodno vreme. Tek su ga septembra 1933. ponudili Vojsci.  Ako je tvoj deda Miroslav Jobst zaista ucestvovao kao ravnopravni partner u tom projektu, bilo bi lepo to dokumentovati i ispraviti nepravdu.
Osim dva ispisa u Wikipediji, ni u jednoj drugoj publikaciji ili dokumentu ne nalazim na ime Miroslav Jobst, ni kasnije, u literaturi vezanoj za avijaciju na ovim prostorima.
Mozes li nam malo poblize predstaviti njegovu biografiju?


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: dexy on January 26, 2012, 02:20:31 pm
@samoborac
Zapravo je jako važno za istoriju našeg vazduhoplovstva da saznamo sve činjenice, pa bih te molio da nam napišeš sve što znaš o ovome.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: airsuba on January 26, 2012, 05:42:32 pm
Informacije koje su navedene nisu u potpunosti točne.
Najveći doprinos u dizajnu zrakoplova IK-1 i IK-2 dao je moj djed Miroslav Jobst.
Ilić i Sivčev izbrisali su ga iz projekta i predstavili ga kao da je samo njihov.
Nakon IK-2 on je izašao iz tima. Nažalost djed je umro pa više ne mogu provjeriti detalje.
Znam da to nikome osim meni nije važno, ali neka se sazna istina makar i 80 godina kasnije.

Veoma neozbiljna tvrdnja, izrečena tek-tako posle 80 godina!
... naravno ako ovo nije po ozbiljnosti je na tragu 'titovog svemirskog programa'... ili možda 'petog bitlsa'...

Istorijat razvoja IK-L1, IK-1, IK-2 je vrlo dobro poznat jer o tome postoji dosta javno objavljenih priloga i tekstova po literaturi 30-tih godina. Razvoj je trajao od početka 1932 pa sve do novembra 1937 kada vojna komisija završava svoja ispitivanja i predlaže proizvodnju prve serije lovca IK-2.
Svakako da za svo to vreme nije mogao da nestane "treći" konstruktor, ujedno očigledno i najvažniji....

Neću sada da tvrdim da Miroslav Jobst nije postojao (a podataka o njemu stvarno nema) ali je mogao samo da bude neki od angažovanih tehničkih crtača koji su razrađivali crteže konstruktora u pravili one detaljnije 'radioničke'. Iako je tako, oni su rađeni tek druge godine razvoja tj.1933, kada je sve po pitanju 'dizajna' već bilo urađeno, napravljeni konstruktorski crteži, statika, svi proračuni, urađen drveni model koji je nošen u Francusku na ispitivanje u tunelu, pa po povratku sve opet dorađeno prema rezultatima tih ispitivanja....

Btw, na Wikipediji (engleskoj i hrvatskoj) je neko juče 25.01.2012 uradio izmenu i ubacio dotično ime "Miroslav Jobst" među konstruktore.

mada ko zna, "moderna balkanska istorija/povjest/historija" svašta može da otkrije.... i titov svemirski program...


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: woya on January 26, 2012, 07:38:27 pm
Taj Miroslav Jobst je ako je vec u vreme Kraljevine Jugoslavije bio izbrisan iz tima konstruktora o tome mogao progovoriti ako nista drugo u vreme NDH ciji bi tisak itekako oberucke docekao takvu famoznu vest.

Ne sumnjam da bi ga i stampa u vreme SFRJ zaobisla, barem u nekim od nekoliko Socijalistickih republika ako bi u nekoj drugoj bio banovan.

Krajnje neozbiljan pristup temi i tek tako ofrlje pisanje nekog ciji je ovo prvi i za sada jedini post.

Da neko 80 godina ostane skriven, izbacen, zaboravljen, . . . nije se moglo desiti ni u najcrnjim danima SSSR -a a kamoli u jednoj zemlji na brdovitom Balkanu. Da je taj Miroslav Jobst bio ugaoni kamen projekta IK-2 vec bi neko od istoricara iz Republike Hrvatske o tome nasiroko pisao jos devedesetih godina i danas bi se tacno znalo sta je doticni tom projektu doprineo.

.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: rotring on January 26, 2012, 08:05:19 pm

Btw, na Wikipediji (engleskoj i hrvatskoj) je neko juče 25.01.2012 uradio izmenu i ubacio dotično ime "Miroslav Jobst" među konstruktore.


Od kako postoji doticni sajt istorija se moze krojiti kako se kome cefne....i ne samo istorija.
Svedoci smo da je dosta ljudi bilo negde u zapecku....na nekim marginama....
Svaku dokumentovanu informaciju koju unuk dostavi bice vrednovana i procenjena, stoga.....da ih vidimo.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: ssekir75 on January 27, 2012, 01:42:29 am
hm... ne bi me zacudilo ni da covek prica istinu, ipak je ovo balkan. ko zna, mozda se g. Jobst plasio za svoju bezbednost pa pred smrt otkrio tajnu unuku. da cujemo coveka, pa da onda sudimo. mozda ima i slike, ili kakve druge neobjavljane dokumente.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Dreadnought on January 27, 2012, 12:57:08 pm
Sva relevantna dokumentacija ne pominje g. Jobsta. Ne verujem da bi se nakon toliko godina od projektovanja, izgradnje, testiranja i upotrebe u Kraljevskoj avijaciji i ZNDH, kao i svih posleratnih istraživanja do danas (mnogih istraživača, stručnjaka entuzijasta i inih) sakrila istina o učestvovanju Miroslava Jobsta u projektovanju aviona IK-2 uspela "sakriti", ma koliko se neko trudio.

Ostaje da nam Samoborac pruži neki dokaz, dokument, sliku, fotku, projekat (bilo šta, pa makar DNK) da se uverimo u ovu njegovu tvrdnju.

Prvi bih aplaudirao novom otkriću  :)


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: kumbor on January 28, 2012, 01:38:45 pm
Dokazi, narode, dokazi! Dajte dokumente, svedočenja, itd.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: samoborac on February 05, 2012, 02:23:15 pm
Znam da vam prica izgleda neuvjerljivo, ali tko bi tako nesto izmisljao, posebno nakon 80 godina?
Miroslav je ostavio obitelj i prebjegao u Svicarsku gdje je bio osumnjicen za spijunazu jer nije htio uzeti drzavljanstvo.
Na kraju je tamo i preminuo u statusu apatrida (covjeka bez drzave). Od odlaska u Svicarsku prekinuo je svaku komunikaciju, a i da nije u ono doba je bilo jednom izbrisan, zauvjek izbrisan. Da je bio cudak to stoji, ali tako je obicno sa genijalcima.
Informacije sam dobio od strica iz Beograda kojeg sam vidio nedavno nakon 30 godina. Ne vjerujem da mi je lagao niti za to ima razloga.
Sumnjam da mogu dobiti materijalni dokaz, ali mozda mogu dobiti detaljniju pricu sa vise podataka ako je to nekome bitno.
Promijenio sam podatke u Wikipediji i dodao ga kao treceg konstruktora da barem negdje, makar i sa zakasnjenjem dobije zasluge.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Рашо on February 05, 2012, 02:39:54 pm
Promijenio sam podatke u Wikipediji i dodao ga kao treceg konstruktora da barem negdje, makar i sa zakasnjenjem dobije zasluge.

Nažalost, samoborac, bez čvrstih dokaza nema ni zasluga...
A Vikipedija, to je samo "piši, briši"...


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: samoborac on February 05, 2012, 10:03:14 pm
Zar nije sve u životu piši briši, počevši od biblije nadalje?
Dobio sam i podatak da su japanci skinuli neka tehnička rješenja sa Ikarusa i primjenili ih na Zero-u.
To nigdje službeno ne piše pa onda valjda nije istina. :-XTitle: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: ssekir75 on February 05, 2012, 11:17:12 pm
vidi, bratac, ovde ti ne funkcionisu stvari kako ti mislis. za svaku tvrdnju moras dati neki dokaz, mislim da tu nema nista sporno. mogu i ja da tvrdim da sam oborio b2, ali ko ce mi verovati ako ne pokazem dokaze?


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: rotring on February 05, 2012, 11:22:01 pm
vidi, bratac, ovde ti ne funkcionisu stvari kako ti mislis. za svaku tvrdnju moras dati neki dokaz, mislim da tu nema nista sporno. mogu i ja da tvrdim da sam oborio b2, ali ko ce mi verovati ako ne pokazem dokaze?

E pa sad....prvo to napisi na wiki, pa da te shvatimo ozbiljno  ;)
Ako hocemo ozbiljno, ja sam taj koji je oborio b2....ali me mrzi da se ukucavam na .......


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: VP1159 on February 05, 2012, 11:28:35 pm
Samoborac,

Lepo je to sto posle toliko godina, zelis da svog dedu rehabilitujes, makar i virtuelno. I ja razumem tvoje porive da to izvedes na tebi dostupan nacin, na Wikipediji i internetu.
S druge strane, na ovom forumu, neces to moci da postignes, jer ovde u radu ucestvuje nekolicina ljudi koji su znatno bolje od tebe upuceni u istoriju jugoslovenskog vazduhoplovstva, neki cak i profesionalno vezani za istorijske institute i arhive, sa brojnim publikovanim radovima i knjigama na tu temu.
Da pomenem samo dvojicu, BojanaSDK1 i Deligrada.

To su ljudi koji su imali uvid u arhivsku gradju, vrsili istrazivanja na terenu, prikupljali dokumentaciju, pisali clanke i knjige, razgovarali sa svedocima tog vremena...

I ne mogu da prihvate tvoj pristup  tipa, rekao mi stric iz Beograda, majke mi, istina je.

To se jednostavno tako ne radi, bez pisanih dokumenata , nema pisanja istorije. Pa ni na Wikipediji.

Sva ikada publikovana gradja, od 1935 na ovamo, pominje samo Ljubu Ilica i Kostu Sivceva , kao jedine autore projekta. I to je tako i u domacoj i u stranoj literaturi.

Ljubomir Ilic i Kosta Sivcev su bili skolovani ljudi, Ilic  na "Ecole Nationale Superieure de l' Aeronautique" u Parizu a  Sivcev na "Centre d'Essai du Materiel Aerien" u Villacouble-u ( sto je opet Pariz). I svoje projekte su unapred delili , IK-2 na primer, 50%-50% a IK-3 ,na   50%(Ilic)-25%(Sivcev)-25%(Zrnic) , bas zbog kasnije podele eventualne zarade od ostvarenog projekta, jer kakva god da pricaju da je bila, Kraljevina Jugoslavija je bila ozbiljna drzava sa uredjenim sistemom.
U svojim projektima su svakako angazovali saradnike, za crtanje, proracune i sl. ali oni su bili placeni za svoj posao a nisu nikako bili nosioci projekta.

U tu pricu nekako mozemo smestiti i tvog dedu, Miroslava Jobsta, kao nekog saradnika  u projektu i to je sve, dok ne prilozis bilo kakav validan podatak.
Za podatak da je on bio treci clan konstruktorskog tima, moraces da se mnogo vise potrudis ,za to treba vise  od romansirane porodicne legende.

Za sada, stvari stoje ovako, Ljuba Ilic i Kosta Sivcev su konstruktori IK-L1, IK-2, IK-3 i IK-5, sa ili bez saradnika.
Tako pise u knjigama.

Profile No 242 IK-Fighters, London  okt. 1972.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]

Godisnjak Jugoslovenskog Vazduhoplovstva, 1936.

[attachment=4]

Let No3 2004

[attachment=5]

Ovde se i pomine nacin na koji su avioni dvojca Ilic-Sivcev dobili ime, I(Ilic), K(Kosta) i redni broj.  Primecujes da nedostaje J (Jobst), a kasnije se kod IK-3 prica ponavlja sa IK i Z (Zrnic), treci clan tima, a avion se uklopio i rednim brojem 3 -cirilicnim slovom Z-3 u taj niz.


O detalju da je Zero imao resenja sa Ikarusa ( verujem da si ciljao na IK-2) nema smisla trositi reci, ta dva aviona su totalno koncepcijski, tehnoloski i aerodinamicki razlicita, da Zero nije mogao biti unapredjen ni jednim detaljem sa IK-2.

Preporucujem ti da se za bolje upoznavanje sa tematikom i eventualno obratis na sledece forume:

http://www.avijacijabezgranica.com/forum/

http://www.maketarstvo.net/forum/

http://www.zrakoplovni-forum.hr/forum/

i na ovaj strani,

http://forum.12oclockhigh.net/

Mozda tamo pronadjes podatak vise,i bolje razumevanje za svoju pricu.Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: ssekir75 on February 06, 2012, 01:21:26 am
cekaj, ima li taj tvoj stric ili sta ti vec dodje  bilo kakav dokument o tome da je deda ucestvovao u tome? u krajnjem slucaju, pitaj ga, pa kazi njegovu pricu. ako nista drugo mozda moze posluziti kao kakav trag za dalje istrazivanje. pazi, ja ne tvrdim da tvoja prica nije istinita, vec kao prof istorije za to trazim dokaz (tj istorijski izvor)


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: cerepovec on February 06, 2012, 05:47:10 pm
tačno se zna šta jeste izvor, a šta nije. granica je izuzetno oštra i nemoguće je drugačije tumačiti.

novine (senzacionalistički novinari), rekla-kazala, publicistika, kafanski političari i istoričari hobisti (oni koji su istoriju učili iz publicistike) - NISU izvor


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: ssekir75 on February 06, 2012, 10:24:57 pm
samo si delimicno u pravu. istorijski izvori se dele na materijalne, pisane i USMENE. e sad, sa usmenima je obavezno primenjivati tzv. kritiku izvora, tj. utvrditi validnost istog. kako god ga obrnuli, samoborac mora da nam ponudi neki cvrsci dokaz od porodicne price da bi poverovalu u ovo.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: rotring on February 06, 2012, 11:40:48 pm
samo si delimicno u pravu. istorijski izvori se dele na materijalne, pisane i USMENE. e sad, sa usmenima je obavezno primenjivati tzv. kritiku izvora, tj. utvrditi validnost istog. kako god ga obrnuli, samoborac mora da nam ponudi neki cvrsci dokaz od porodicne price da bi poverovalu u ovo.

Nema od tog posla nista.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: ssekir75 on February 07, 2012, 08:02:43 pm
ja uvek ostavljam mogucnost da ispliva kakav dokument. AKO ga ima...


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: airsuba on February 08, 2012, 11:15:49 am
Svaki USMENI IZVOR mora da ima svoje ime i prezime, datum i mesto kad je svedočenje izneto, ime i prezime onog koji je to zapisao/snimio, pa se onda taj usmeni izvor dodatno proverava, upoređuje, ispituje sa raznim drugim pismenim ili usmenim izvorima - da bi uopšte postao validan USMENI izvor!

sve drugo je "rekla-kazala pričam ti priču"....


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Рашо on February 08, 2012, 11:28:37 am
I jedan crtež...

[attachment=1]


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: ssekir75 on February 08, 2012, 01:30:45 pm
Svaki USMENI IZVOR mora da ima svoje ime i prezime, datum i mesto kad je svedočenje izneto, ime i prezime onog koji je to zapisao/snimio, pa se onda taj usmeni izvor dodatno proverava, upoređuje, ispituje sa raznim drugim pismenim ili usmenim izvorima - da bi uopšte postao validan USMENI izvor!

sve drugo je "rekla-kazala pričam ti priču"....

sve je ovo tacno i niko ne spori. lepo sam napisao je potrebno utvrditi validnost tog usmenog izvora. medjutim, i ta "pricam ti pricu" moze biti povod za neko pazljivije istrazivanje, pa ko voli i moze siroko mu polje...


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Dreadnought on February 22, 2012, 12:14:35 pm
Jedna viđena fotografija ali je do sada nismo imali.


Nemački vojnici razgledaju ostatke spaljenih (od svojih posada) aviona IK-3 na ratnom aerodromu Veliki Radinci II, 12.04.1941. godine.


[attachment=1]

Quote
Tri poslednja aviona ovoga tipa su spaljena u zoru 12. aprila 1941. godine zajedno sa preostalim avionima 6. vazduhoplovnog lovačkog puka na ratnom aerodromu "Veliki Radinci II" kod Rume. Toga dramatičnog jutra, kada se saznalo da su nemački tenkovi prodrli već do Šida, kapetan I klase Todor Gogić, zastupnik komandanta 51. lovačke grupe (dotadašnji komandant major Romeo Adum je već 7. aprila smenjen zbog neaktivnosti) je nakon konsultacija sa podređenim oficirima odlučio, da se avioni spale, s obzirom da je zbog lošeg vremena i raskvašenog terena poletanje bilo nemoguće. Kada su vojnici aerodromske čete po naređenju počeli da bajonetima probijaju krilne rezervoare na IK-3, poručnik Đorđe Kešeljević je upitao prisutne oficire: "Ko ima šibicu?" Nastao je muk. Najzad, posle dužeg snebivanja, poručnik Mile Ćurguz je iz džepa izvadio traženu šibicu i dodao je bez reči Kešeljeviću. Jedan za drugim avioni su se pretvarali u plamteće buktinje, avetinjski osvetljavajući tmurno jutarnje nebo i ljude oko njih...

Petar Bosnić


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: kilezr on February 22, 2012, 06:11:50 pm


  [attachment=1]


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: mwolf on February 24, 2012, 11:06:12 am
Kako god, ako ima neka originalna dokumenta bilo bi lepo videti :)


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Deligrad on March 02, 2012, 06:59:03 pm
Najpre da se zahvalim VP 1159 na komplimentu. Što se tiče konstruisanja aviona IK-2 i IK-3 sve je jasno osim na koji je način Ilić došao do originalnih podataka o aeroprofilu za krila IK 3 jer je taj aeroprofil identičan aeroprofilu najnovijeg američkog lovca P 40 i podaci o njemu su u SAD držani u najvećoj tajnosti. Postoji priča, relativno pouzdana, da je to uradio preko kreveta jedne američke gospođe a on i inače jeste važio za velikog švalera. I još ponešto o drugoj seriji od 25 lovaca IK 3. Sve ostalo je manje više poznato. Gotovo svu aerodinamiku u Kraljevini su radili Milutinović i Ilić tako da ne znam gde bih umetnuo Jobsa sem u tehničke crtače.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: VP1159 on March 02, 2012, 07:27:13 pm
Eh , Deligrade, taman te pohvalim, pa posle moram da demantujem.

P40 ( i P-36/P-37/P-42) imali su profil Naca ( serija 22)- 2215/2209

IK-3 Naca (Serija 23)  23015/23012/23009 (koren/sredina/vrh krila)

Isti profil imao je i svedski FFVS J22 , zatim Gruman F4F Wildcat, F6F hellcat i F7F Tigercat, Vought F4U Corsair,SB2U Vindicator, OS2U Kingfisher ,Westland Whirlwind.

O upotreblivosti tog aeroporofila govori i cinjenica da su gotovo svi rotori na helikopterima MIL  od MI-1 do MI-35, sa tim istim profilom, 23012.

Prve dve cifre su serija profila 23, zadnje tri, debljina u procentima 15%, 12% i 9%.

O sposobnostima Ljube Ilica, zaludno je trositi reci, kazu da je bio svestran i aktivan na vise polja od aerodinamike do ...


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: trpe grozni on March 02, 2012, 07:32:31 pm
Bitno da nam se Deligrad vratio, za ostalo se mozemo dogovoriti. ;)


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Deligrad on March 02, 2012, 07:47:36 pm
Grešiš druže imam originalna dokumenta o aeroprofilima i jednog i drugog gde se upravo razmatra uporedna aerodinamika. Reč je o elaboratu sa taktičko tehničkim zahtevima za S-49A upravo zato su u projektu u potpunosti pogođene perfomanse bez aerodinamičkog ispitivanja u tunelu. Detaljno o tome uskoro.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: MOTORISTA on March 02, 2012, 07:54:02 pm
Detaljno o tome uskoro.

Jedva čekamo. :)


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: VP1159 on March 03, 2012, 12:25:13 am
Grešiš druže imam originalna dokumenta o aeroprofilima i jednog i drugog gde se upravo razmatra uporedna aerodinamika. Reč je o elaboratu sa taktičko tehničkim zahtevima za S-49A upravo zato su u projektu u potpunosti pogođene perfomanse bez aerodinamičkog ispitivanja u tunelu. Detaljno o tome uskoro.
To je onda novi momenat u celoj prici, do sada se 23015 uvek navodio kao profil IK-3. Bar u literaturi koja je javno publikovana. Interne elaborate mi obicni smrtnici retko vidjamo.
Sacekacemo onda tu novu analizu, pa da vidimo kako to izgleda.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: VP1159 on March 03, 2012, 06:54:10 pm
Nije mi djavo dao mira dok nisam pronasao sve u vezi oba profila.
Podatak o NACA 23015 je izvorno potekao od tandema Bosnic (RIP)-Bradic  u rukopisu knjige Belgrade Defender.
Uzet zdravo za gotovo, pa primenjen na delu.

Opet, kad se uzme muzejski crtez IK-3  sa VK 105 motorom, posleratni projekat, jasno je da je na njemu profil NACA 2215.

Pa prema tome, tvoja tvrdnja stoji.
Srecom, greska u odnosu na 23015 je mala, samo u prvoj trecini donjake profila, dok je gornjaka gotovo identicna.
Tolika je i razlika izmedju 2215 i 23015.
Jedna misterija manje.
[attachment=1]


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Рашо on March 19, 2012, 02:12:46 pm
Posjetioci prvog aeronautičkog salona u Beogradu, 1938. godine, razgledaju prototip lovca IK-2. Vidi se pozadi i izloženi Blenhajm...

[attachment=1]


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Dreadnought on March 25, 2012, 05:27:43 pm
Montaža prototipa aviona IK-3 u fabrici Rogožarski.


[attachment=1]


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Рашо on July 01, 2012, 08:12:33 pm
Mladi kralj u obilasku svog Vazduhoplovstva. Ikarus u pozadini čeka svoj red da ga Petar pregleda...

[attachment=1]


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Рашо on July 02, 2012, 03:34:03 pm
Fotografija je mogla bilo gdje, ali neka je ovdje...

[attachment=1]


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Dreadnought on July 02, 2012, 03:38:21 pm
Obe fotografije su sa istog događaja za kraljev rođendan 06.09.1940. godine.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Рашо on July 02, 2012, 08:28:41 pm
Fotografija već viđena na Palubi, ali evo je još jednom u većoj rezoluciji...

[attachment=1]


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Рашо on July 03, 2012, 12:26:59 pm
Može i ova ovdje...

[attachment=1]


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Рашо on July 07, 2012, 09:08:32 am
Već na forumu, ali evo je opet malo kvalitetnija i u većoj rezoluciji...

[attachment=1]

Posjeta kralja Petra vazduhoplovstvu, Zemun aprila 1940. godine.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Рашо on July 07, 2012, 11:50:53 am
Jedna viđena fotografija ali je do sada nismo imali.


Nemački vojnici razgledaju ostatke spaljenih (od svojih posada) aviona IK-3 na ratnom aerodromu Veliki Radinci II, 12.04.1941. godine.


[attachment=1]

Quote
Tri poslednja aviona ovoga tipa su spaljena u zoru 12. aprila 1941. godine zajedno sa preostalim avionima 6. vazduhoplovnog lovačkog puka na ratnom aerodromu "Veliki Radinci II" kod Rume. Toga dramatičnog jutra, kada se saznalo da su nemački tenkovi prodrli već do Šida, kapetan I klase Todor Gogić, zastupnik komandanta 51. lovačke grupe (dotadašnji komandant major Romeo Adum je već 7. aprila smenjen zbog neaktivnosti) je nakon konsultacija sa podređenim oficirima odlučio, da se avioni spale, s obzirom da je zbog lošeg vremena i raskvašenog terena poletanje bilo nemoguće. Kada su vojnici aerodromske čete po naređenju počeli da bajonetima probijaju krilne rezervoare na IK-3, poručnik Đorđe Kešeljević je upitao prisutne oficire: "Ko ima šibicu?" Nastao je muk. Najzad, posle dužeg snebivanja, poručnik Mile Ćurguz je iz džepa izvadio traženu šibicu i dodao je bez reči Kešeljeviću. Jedan za drugim avioni su se pretvarali u plamteće buktinje, avetinjski osvetljavajući tmurno jutarnje nebo i ljude oko njih...

Petar Bosnić

Još jedna fotografija snimljena istom prilikom, na istom mjestu...

[attachment=1]

Neprijatelj je zatekao samo ostatke.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Dreadnought on July 10, 2012, 12:52:02 pm
Iz dnevnog lista Politika, broj za 23. decembar 1938. godine.


[attachment=1]


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: MOTORISTA on April 09, 2013, 10:01:24 am
Još dve slike prototipa.

[attachment=1]

[attachment=2]


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: VP1159 on April 09, 2013, 10:46:17 am
Još dve slike prototipa.

[attachment=1]

[attachment=2]

Donja slika je prvi serijski.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: MOTORISTA on April 09, 2013, 10:50:06 am
Još dve slike prototipa.

[attachment=1]

[attachment=2]

Donja slika je prvi serijski.

Hvala na informaciji. :)


Title: Rogožarski IK3
Post by: Isoroku Jamamoto on April 11, 2013, 12:00:16 am
Verujem da i ovaj avion zavređuje malo pažnje obzirom na to da je u pitanju Jugoslovenska proizvodnja, i da je avion stajao rame uz rame (barem po tehničkim karakteristikama ako ništa drugo) sa avionima kao što su Engleski Spitfajer, Americki P51 i Nemački maseršmi Bf109... A ovom poslednjem je čak pručao solidan otpor u aprilskom ratu 1941 godine.

U pitanju je dakle Rogožarski IK3, pre nego što nastavim da pišem da prvo rasčitimo nešto: mnogi smatraju da je ovaj avion proizvodila fabrika Ikarus, što nije tačno u Zemunu je u predratnom periodu proizveden IK2 ali ne i trojka koja je proizvedena u fabrici aeroplana Živojin Rogožarski A.D.

IK3 je konstruisan kao niskokrilni lovac, jednosed od strane projektantskog tima: Ljubomira Ilića, Koste Sivčeva i Slobodana Zrnića 1936 godine. Prvi prototip aviona je izrađen 1938 a u serijsku proizvodnju je ušao 1940 godine.

Projektna dokumentacija je predata na usvajanje komandi vazduhoplovstva Kraljevine Jugoslavije polovinom 1936, međutim u to vreme je vladalo određeno nepoverenje prema domaćim konstruktorima pa je iz tog razloga ugovor za izgradnju prototipa potpisan tek u martu 1937 izrada prototipa je poverena fabrici rogožarski upravo zbog njihovog velikog iskustva u izradi aviona drvene konstrukcije što je dovelo do kvalitetne izrade krila i stabilizatora aviona koji su bili pravljeni od lepenke

Prvi prototip je polete u proleće 14 Aprila 1938 godine, u njegovoj kabini se našao iskusni kapetan Nikola Bjelannović pilot opitne grupe.
Avion je bio opremljen motorom na vodeno hlađenje Hispano Suiza 12Y-29 snage 686kW (920KS) i bio je naoružan jednm topom kalibra 20mm koji je pucao kro glavčinu elise i dva mitraljeza FN-brauning (FN-browning) kalibra 7.92mm koji su bili montirani iznad poklopca motora.
rešetkasti trup aviona je bio napravljen od čeličnih cevi pokriven šper-pločom i platnom, a struktura krila je bila drvena, pokrivena šper-pločom, zakrilca su bila metalna rešetka pokrivena platnom a stajni trap uvlačeći.
Avion je po karakteristikama  predstavljao kombinaciju Engleskog Hoker orkana (Hawker Hurricane) i meseršmita Bf109 (messerschmit Bf109) mada je po izgledu ličio na Francuski Moran-Solnije MS.406 (Morane-Saulnier MS.406) (koji je posedovao isti motor kao IK3 mada je od svog ''brata'' po izgledu postizao brzinu za 40km/h manju)
Prvi probni letovi obavljeni su u maju 1938 i ispunili su očekivanja u pogledu performansi i borbenih karakteristika, IK3 je leteo sa maksimalnom brzinom od 527km/h što je za datu snagu motora predstavljalo odličan rezultat, u to vreme, čak i u međunarodnim razmerama, na ispitivanju letnih karakteristika je učestvovalo pet različitih probnih pilota i svi su dali zadovoljavajuće ocene. Uzimajući u obzir rezultate ispitivanja Komanda vazduhoplovstva je donela odluku da se otpočne sa serijskom proizvodnjom, koja je stopirana 19 januara 1939 jer se prototip srušio (zbog otkaza strukture krila), a kapetan Milan Pokorni koji je upravljao avionom poginuo. Istragom nesreće je utvrđeno da je do nesreće došlo usled ljudskog faktora, odn. greškom pilota koji je suviče naglo izvadio avion iz strmog obrušavanja, te da stoga konstrukcija aviona zadovoljava predviđene zahteve čvrstoće, ali je zbog veće sigurnosti doneta odluka da se pojačaju najopterećeniji delovi krila.
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/74/I%D0%9A3.jpg/290px-I%D0%9A3.jpg)

Serijski proizvođen IK3 ije imao nekih razlika u odnosu na prototip, kao što to obično biva, kao npr.: Neprobojno vetrobransko staklo, klizni poklopac kabine sa dodatnim metalnim okvirima, bolje oblikovan zadnji deo trupa i Češku veryiju motora (Hispano Suiza, Avia X. C. 12Y. prva serija od dvanaest aviona prozvedena je takođe u Rogožarskom, a prvih šest aviona je isporučeno do kraja marta 1940 godine...


Title: Re: Rogožarski IK3
Post by: Isoroku Jamamoto on April 11, 2013, 12:07:06 am
Nastavak sledi čim se malo naspavam...  :pilot
za sad evo još nekoliko slika
[attachment=5][attachment=6][attachment=7][attachment=8][attachment=9][attachment=10]

[attachment=4]

[attachment=3]

[attachment=2]

[attachment=1]


Title: Re: Rogožarski IK3
Post by: kumbor on April 11, 2013, 12:14:04 am

Nekud mi pobeže post, pade i nestade...

O IK3 priča i podataka nikad dosta! "Deligrad" je svojevremeno dao dobru ocenu ovog aviona. Odličan lovac za svoj trenutak, ali veoma skup za proizvodnju, a njegova konstrukcija bila je vrlo složena i neprilagodljiva za serijsku i proizvodnju u uslovima rata ... što su "smrtonosne" mane za takav avion.


Title: Re: Rogožarski IK3
Post by: Isoroku Jamamoto on April 11, 2013, 07:43:54 pm
Jedna od možda najinteresantnijih priča (ili podataka, kako kome drago) je ta da je ovaj avion zapravo razlog za nastajanje vojno obaveštajne operacije ''šiler''. Naime nakon dobrih rezultata na probnim letovima Nemačka obaveštajna slušba abver se zainteresovala za ovaj avion te je poslala svog agenta i tadašnjeg oficira vermahta Šilera da pribavi podatke o letilici, te je u nizu daogađaja koji su usledili Šiler razotkriven i uhapšen. a potom oslobođen proteran iz Jugoslavije i proglašen za personu non grata na ovim prostorima...

Tehnički poda ci aviona:
opšti podaci
Namena: lovački avion, jednosed
proiyvođač: Rogožarski A.D.
Prvi let: 14. IV 1938
početak proizvodnje: III 1940
Dimenzije
Dužina: 8.00 m
Razmah krila: 10.3 m
Visina: 3.25 m
Površina krila: 16.50 m2
Masa
Prazan: 2068 kg
poletna masa: 2630 kg
pogon: redno klipni V12, vodeno hlađenje
prototip: Hispano Suiza 12Y-29, 686 kW (920KS)
serijski model: Hispano Suiza, Avia H. S. 12Y (istih performansi kao i prethodni)
Na jednom od serijski proizvedenih modela j ugrađen Ebgleski merlin Mk III kao proba za izbor novog motora...
Performanse
Max brzina: 527 km/h na 5000 m
Brzina krstarenja: 415 km/h
Max dolet: 600 km
Plafon leta (ovde se neki podaci ne uklapaju pa ču ja zbog toga da napišem oba jedan ispod drugog)
12000 m
9400 m
Brzina penjanja na 5000 m: 7.49 min
dužina staze poletanja: 200 m
naoružanje
1X20mm Hispano Suiza HS404 (60 metaka)
Mitraljezi: 2X7.92mm FN-Browning (M38 Browning FN) (2X500 metaka)


Title: Re: Rogožarski IK3
Post by: Isoroku Jamamoto on April 11, 2013, 07:45:04 pm
Verujem da i ovaj avion zavređuje malo pažnje obzirom na to da je u pitanju Jugoslovenska proizvodnja, i da je avion stajao rame uz rame (barem po tehničkim karakteristikama ako ništa drugo) sa avionima kao što su Engleski Spitfajer, Americki P51 i Nemački maseršmi Bf109... A ovom poslednjem je čak pručao solidan otpor u aprilskom ratu 1941 godine.

U pitanju je dakle Rogožarski IK3, pre nego što nastavim da pišem da prvo rasčitimo nešto: mnogi smatraju da je ovaj avion proizvodila fabrika Ikarus, što nije tačno u Zemunu je u predratnom periodu proizveden IK2 ali ne i trojka koja je proizvedena u fabrici aeroplana Živojin Rogožarski A.D.

IK3 je konstruisan kao niskokrilni lovac, jednosed od strane projektantskog tima: Ljubomira Ilića, Koste Sivčeva i Slobodana Zrnića 1936 godine. Prvi prototip aviona je izrađen 1938 a u serijsku proizvodnju je ušao 1940 godine.

Projektna dokumentacija je predata na usvajanje komandi vazduhoplovstva Kraljevine Jugoslavije polovinom 1936, međutim u to vreme je vladalo određeno nepoverenje prema domaćim konstruktorima pa je iz tog razloga ugovor za izgradnju prototipa potpisan tek u martu 1937 izrada prototipa je poverena fabrici rogožarski upravo zbog njihovog velikog iskustva u izradi aviona drvene konstrukcije što je dovelo do kvalitetne izrade krila i stabilizatora aviona koji su bili pravljeni od lepenke

Prvi prototip je polete u proleće 14 Aprila 1938 godine, u njegovoj kabini se našao iskusni kapetan Nikola Bjelannović pilot opitne grupe.
Avion je bio opremljen motorom na vodeno hlađenje Hispano Suiza 12Y-29 snage 686kW (920KS) i bio je naoružan jednm topom kalibra 20mm koji je pucao kro glavčinu elise i dva mitraljeza FN-brauning (FN-browning) kalibra 7.92mm koji su bili montirani iznad poklopca motora.
rešetkasti trup aviona je bio napravljen od čeličnih cevi pokriven šper-pločom i platnom, a struktura krila je bila drvena, pokrivena šper-pločom, zakrilca su bila metalna rešetka pokrivena platnom a stajni trap uvlačeći.
Avion je po karakteristikama  predstavljao kombinaciju Engleskog Hoker orkana (Hawker Hurricane) i meseršmita Bf109 (messerschmit Bf109) mada je po izgledu ličio na Francuski Moran-Solnije MS.406 (Morane-Saulnier MS.406) (koji je posedovao isti motor kao IK3 mada je od svog ''brata'' po izgledu postizao brzinu za 40km/h manju)
Prvi probni letovi obavljeni su u maju 1938 i ispunili su očekivanja u pogledu performansi i borbenih karakteristika, IK3 je leteo sa maksimalnom brzinom od 527km/h što je za datu snagu motora predstavljalo odličan rezultat, u to vreme, čak i u međunarodnim razmerama, na ispitivanju letnih karakteristika je učestvovalo pet različitih probnih pilota i svi su dali zadovoljavajuće ocene. Uzimajući u obzir rezultate ispitivanja Komanda vazduhoplovstva je donela odluku da se otpočne sa serijskom proizvodnjom, koja je stopirana 19 januara 1939 jer se prototip srušio (zbog otkaza strukture krila), a kapetan Milan Pokorni koji je upravljao avionom poginuo. Istragom nesreće je utvrđeno da je do nesreće došlo usled ljudskog faktora, odn. greškom pilota koji je suviče naglo izvadio avion iz strmog obrušavanja, te da stoga konstrukcija aviona zadovoljava predviđene zahteve čvrstoće, ali je zbog veće sigurnosti doneta odluka da se pojačaju najopterećeniji delovi krila.
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/74/I%D0%9A3.jpg/290px-I%D0%9A3.jpg)

Serijski proizvođen IK3 ije imao nekih razlika u odnosu na prototip, kao što to obično biva, kao npr.: Neprobojno vetrobransko staklo, klizni poklopac kabine sa dodatnim metalnim okvirima, bolje oblikovan zadnji deo trupa i Češku verziju motora (Hispano Suiza, Avia H. S. 12Y. prva serija od dvanaest aviona prozvedena je takođe u Rogožarskom, a prvih šest aviona je isporučeno do kraja marta 1940 godine...


Title: Re: Rogožarski IK3
Post by: Rade on April 11, 2013, 07:48:02 pm
Naravno da zavredjuje. Shodno tome su pokrenute i teme o IK-2 i IK-3 (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=272.0), kao i o operaciji "Šiler" (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=274.0).


PS Nije zgoreg koristiti pretragu pre nego što se napravi uzaludan trud pišući nešto što je već napisano.


Title: Re: Rogožarski IK3
Post by: Isoroku Jamamoto on April 11, 2013, 08:03:00 pm
Naravno da zavredjuje. Shodno tome su pokrenute i teme o IK-2 i IK-3 (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=272.0), kao i o operaciji "Šiler" (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=274.0).


PS Nije zgoreg koristiti pretragu pre nego što se napravi uzaludan trud pišući nešto što je već napisano.
UPS... U svakom slučaju hvala za informaciju da takve teme već postoje... Uzalud sam izgubio sat i po pisanja, ali dobro svaka lekcija ima cenu, valjda je sve to deo iskustva...  :udri


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: trpe grozni on April 11, 2013, 08:45:18 pm
I u tu cast, teme su spojene. ;)


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: mwolf on April 11, 2013, 08:49:09 pm
Ima mnogo toga, samo treba malo proveriti :D da ne bi trošio vreme (sat i po )
iako ne smeta što si napisao i ti :) 


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Рашо on April 15, 2013, 11:46:29 am
Evo ga prvi, br.1...

[attachment=1]


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Рашо on May 26, 2013, 10:00:26 am
Zarobljen...

[attachment=1]


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: vrabac on May 28, 2013, 03:04:35 pm
Koji je profil krila imao IK-2?


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Рашо on June 19, 2013, 06:39:02 pm
Evo ga 2110 iz još jednog ugla...

[attachment=1]


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: wermez on June 19, 2013, 07:52:37 pm
Zna li se dalja sudbina zarobljenog Ikca 3?


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Рашо on June 19, 2013, 07:58:55 pm
Zna li se dalja sudbina zarobljenog Ikca 3?

Evo odgovora na tvoje pitanje: http://www.paluba.info/smf/index.php/topic,272.msg138734.html#msg138734


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: wermez on June 19, 2013, 08:40:21 pm
Hvala Rašo!
Nisam uradio domaći zadatak  :(. Bacam se na čitanje od prve strane.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: MOTORISTA on October 13, 2013, 08:27:58 pm
Jedan IK-2 zarobljen.

[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]

[attachment=4]


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: MOTORISTA on October 28, 2013, 03:08:57 pm
Jedan spaljeni IK-2. Ne znam jeli ovaj avion spaljen od strane naših ili je ovo letelica narednika Stikuća oborenog 09.04.1941. iznad Bos. Aleksandrovca.

[attachment=1]

Ostatci IK-3 sa aerodroma Veliki Radinci.

[attachment=2]


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: wermez on October 28, 2013, 09:17:29 pm
Kao diletant, pretpostavljam da je uništen od strane naših:

-na ravnom je, znači verovatno na aerodromu, jedino ako je područje Bos. Aleksandrovca ravnica.
-propeleri su neoštećeni, valjda bi se prilikom obaranja i udara u zemlju nekoliko polomilo?


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: MOTORISTA on November 06, 2013, 10:40:13 am
Jedan pogled na Avia/Hispano-Suiza 12Ycrs na IK-3 Br.1

[attachment=1]


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: kumbor on November 06, 2013, 11:01:12 am

Zar je na br.1 stajao Avijin motor? Zar nije originalni HS 12Y29 iz Bois de Colombiers.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: MOTORISTA on November 08, 2013, 02:00:46 pm
Avia ih pravila po licenci a naši kupovali od nje.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: kumbor on November 08, 2013, 02:12:35 pm
Avia ih pravila po licenci a naši kupovali od nje.

Znam za to, ali sam bio ubeđen da su za prvih nekoliko aviona motori bili originalni francuski. Mislim da baš tako i piše na sajtu o tim odličnim avionima, ali Motorista slovi za pouzdan izvor, pa... Za motore proizvodnje Avia znam da je čekana saglasnost zbog isporuke iz protektorata Boehmen und Maehren (češkomoravski protektorat) i da je najzad dobijena, pa je izvestan broj motora i isporučen.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: MOTORISTA on November 08, 2013, 02:44:40 pm
E sada koliko sam pouzdan izvor, ne bih znao kasti. Svi IK-2 su imali HS motore proizvedene u fabrici Avia.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Bozo13 on November 08, 2013, 03:00:02 pm
Postoji slika ili crtež prototipnog IK-1?


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: kumbor on November 08, 2013, 04:01:01 pm

U principu je isti kao IK-2, razlikuje se u detaljima.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Bozo13 on November 08, 2013, 06:01:48 pm
Đavo je u detailima.. ;)


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: proxy1969 on November 08, 2013, 08:19:49 pm
Postoji slika ili crtež prototipnog IK-1?

[attachment=1]


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Bozo13 on November 08, 2013, 08:56:33 pm
Hvala.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: VP1159 on November 09, 2013, 12:19:37 am
Ikarus IK-L1  Hispano Suiza 12Y CRS Francuski
Ikarus IK-2 (prototip) Hispano Suiza 12Y CRS Francuski
IKarus IK-2 Serija Hispano - Avia 12Y CRS Ceski
Rogozarski IK-3 svih 13 Hispano Suiza 12Y29, svi francuski.
Ceska Avija nikada nije proizvodila model 12Y29.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: MOTORISTA on November 09, 2013, 05:28:08 pm
Ikarus IK-L1  Hispano Suiza 12Y CRS Francuski
Ikarus IK-2 (prototip) Hispano Suiza 12Y CRS Francuski
IKarus IK-2 Serija Hispano - Avia 12Y CRS Ceski
Rogozarski IK-3 svih 13 Hispano Suiza 12Y29, svi francuski.
Ceska Avija nikada nije proizvodila model 12Y29.

Hvala za ovaj info. :)Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: MOTORISTA on November 10, 2013, 01:02:47 pm
Top HS-404

[attachment=1]

[attachment=2]

Metak za HS-404

[attachment=3]


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: MOTORISTA on November 17, 2013, 08:57:41 am
Ova fotografija je, navodno, napravljena na aerodromu u Bosanskom Aleksandrovcu za vreme rata.

[attachment=1]


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: jadran2 on November 17, 2013, 09:44:22 am
Gore spomenuti top sparen s motorom
[attachment=1]


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: milena braco on November 17, 2013, 01:58:09 pm
Iz tog topa je proizasao nas PA top M55.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Bozo13 on November 17, 2013, 02:22:16 pm
Ako se ne varam, M55 treba da je izašao iz HS804. O HS804 nema podataka, osim da se pod tim imenom nalazi M55. MOžda znaš šta više oko toga? Ili je HS804 samo interni naziv kod HS za licencu za M-55?

Hvala
LPB


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: milena braco on November 17, 2013, 05:56:51 pm
804 je verzija 404 sa vecom brzinom paljbe. Hispano je primjenio modifikacije koje su napravili Britanci na MkII. ZCZ je po licenci poceo da proizvodi automate
topa i uvedeni su 1955. godine. Zacudjuje da je Jugoslavija (ZCZ) posjedovala znanja i tehnologije da proizvodi takav top, a onda izadje sa automatom 7,62 M56 i pistoljem M57. PA topovi 20 mm HS 804 i Mk II su bili uvedeni u naoruzanje OS SFRJ. Mk II je izgledao isto, ali je napravljen u colovnim mjerama. Eto zasto sam rekao da je M55 izasao iz 404, kao i svi drugi topovi/automati te velike familije. Predak im je svima isti.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: jadran2 on November 17, 2013, 06:26:25 pm
ako ovdje ima neka poveznica
http://www.pmulcahy.com/ammunition/autocannon_ammunition.html


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: kumbor on November 17, 2013, 07:05:40 pm

Izgleda da se razlikuju i po municiji. HS404 koristio je 20mm/110 metak, dok je kod HS804 metak koji će kasnije postati standardni NATO 20mm metak 20mm/137. Mislim da je to u pitanju. idem da proverim kod navweaps.com.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: milena braco on November 17, 2013, 07:10:03 pm
Ne. 404, 804, MkII i M55 koriste istu municiju. Sa 820 je uvedena nova municija x137.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: kumbor on November 17, 2013, 07:16:31 pm

Tako je, izvin`te.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: milena braco on November 17, 2013, 07:18:40 pm
Pogresio sam, x139. U JNA municija je bila francuskog porijekla do uvodjenja municije M57 proizvedene u Slobodi Cacak.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: ssekir75 on November 17, 2013, 10:51:16 pm
је ли то из оне помоћи?


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: milena braco on November 18, 2013, 09:16:41 am
Francusko je bilo sve kupljeno.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: MOTORISTA on November 18, 2013, 10:55:47 am
Odosmo mi daleko od IK-2 i IK-3, pa da se lepo vratimo na temu sa dve fotke sa sajma za koje mislim da su nastale u Zagrebu,  ali nisam siguran. Ako neko ima info neka se javi.

[attachment=1]

[attachment=2]


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Dreadnought on November 18, 2013, 11:29:09 am
Jeste Zagreb, snimljeno je na sajmu. Tačnu godinu ne mogu da se setim i ne bih ovako napamet. Imam negde podatak kod kuće ali verovatno zna još neko, pa nek upiše.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: T.G.Mapplebeck on November 19, 2013, 06:34:17 pm
Fotografije IK-2 nastale su za vreme održavanja "Jesenje izložbe" na Zagrebačkom zboru 1940. godine.

Avion je bio izložen u Francuskom paviljonu, inače konstruktivno i arhitektonski najznačajnijem objektu ondašnjeg zagrebačkog sajma.

[attachment=1]

Posle višedecenijskog propadanja...

[attachment=2]

Francuski paviljon je kompletno restauriran, i ako se ne varam prošlog meseca je otvoren za javnost.

[attachment=3]


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: kumbor on November 19, 2013, 09:08:33 pm

Izuzetno lepo arhitektonsko delo.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: MOTORISTA on November 19, 2013, 10:45:18 pm
Fotografije IK-2 nastale su za vreme održavanja "Jesenje izložbe" na Zagrebačkom zboru 1940. godine.

Avion je bio izložen u Francuskom paviljonu, inače konstruktivno i arhitektonski najznačajnijem objektu ondašnjeg zagrebačkog sajma.

Hvala. :)


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: BSD on December 06, 2013, 04:29:18 pm
Ako ima zainteresovanih, a mislim da nije bilo do sada, mogu vam postaviti ovo:Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: MOTORISTA on January 07, 2014, 05:59:22 pm
Natrčah na ovu listu za IK-2 na nekom stranom forumu:

avionc/nVEBr.napomena
Ikarus IK-L1udes 04.1935
Ikarus IK-02Br.12101udes 06.1940
Ikarus IK-2Br.22102
Ikarus IK-2Br.32103RZ NDH 2902
Ikarus IK-2Br.42104RZ NDH 2901
Ikarus IK-2Br.52105
Ikarus IK-2Br.62106
Ikarus IK-2Br.72107
Ikarus IK-2Br.82108
Ikarus IK-2Br.92109Crni Br.1
Ikarus IK-2Br.102110Crni Br.2
Ikarus IK-2Br.112111Crni Br.3 RZ NDH 2903
Ikarus IK-2Br.122112Crni Br.4
Ikarus IK-2Br.132113Crni Br.5 RZ NDH 2904

Ima li ko kakve ispravke?


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Рашо on June 29, 2014, 06:45:00 pm
Да приложимо још једну фотографију...

[attachment=1]


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: MOTORISTA on August 18, 2014, 09:47:18 am
Reklamica iz 1939. godine.

[attachment=1]


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: relja on August 24, 2014, 12:19:31 pm
Nisam primetio da je neko postavio ovu fotografiju na kojoj  se u drugom planu vidi IK-3, a iza njega proviruje rep Zmajevog Harikena (sa ebay.de, naravno).

[attachment=1]

Mislim da negde imam još jedan sken fotografije istog ovog aviona na istom mestu ali iz drugog ugla, ali ne mogu da ga nađem...


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: MOTORISTA on August 24, 2014, 01:28:48 pm
Nisam primetio da je neko postavio ovu fotografiju na kojoj  se u drugom planu vidi IK-3, a iza njega proviruje rep Zmajevog Harikena (sa ebay.de, naravno).

[attachment=1]

Mislim da negde imam još jedan sken fotografije istog ovog aviona na istom mestu ali iz drugog ugla, ali ne mogu da ga nađem...

Ovo je sjajno, ima ovde štošta da se vidi.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Рашо on September 08, 2014, 07:22:04 pm
Са једног украјинског сајта...

[attachment=1]


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: mwolf on September 08, 2014, 07:24:15 pm
Odlično :D
ako može link ka tom sajtu makar na PP :)


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Рашо on September 08, 2014, 07:27:58 pm
Odlično :D
ako može link ka tom sajtu makar na PP :)

Наравно да може: http://alternathistory.org.ua/istrebitel-rogozharski-ik-3-yugoslaviya-chast-1


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: mwolf on September 08, 2014, 07:55:07 pm
hvala


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: MOTORISTA on November 09, 2014, 03:01:23 pm
Ovu fotku nemamo.

[attachment=1]


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: MOTORISTA on August 24, 2015, 10:20:39 pm
IK-L1 u fabrici Ikarus 1934. godine.

[attachment=1]


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: MOTORISTA on September 16, 2015, 10:24:06 pm
Kapetan Žarko Vukajlović pored svog aviona IK-2 na aerodromu Borongaj. Ono što mi je zapalo za oko je nedostatak topa na avionu. Jesu li topovi možda naknado ugrađivani na avione ili su neki od njih bili naoružani samo mitraljezima?

[attachment=1]


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: MOTORISTA on September 23, 2015, 02:39:20 pm
Još jedan bez topa.
[attachment=1]

I jedna već poznata.

[attachment=2]Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: MOTORISTA on October 22, 2015, 10:51:43 am
Još jedna sa izložbe.

[attachment=1]


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: MOTORISTA on December 20, 2015, 11:06:19 am
Dva IK-2, Br.2107 ( beli 31) i Br.2110 ( beli 34), iz sastava 107. lovačke eskadrile, 34. lovačke grupe, 4. Lovačkog puka u hangaru na aerodromu Borongaj, 1940. godine sa mehaničarima.

[attachment=1]


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: MOTORISTA on January 04, 2018, 08:14:14 am
Jedna sa MyCitya. Pitanje je da li je prava ili neka montaža.

[attachment=1]


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Icey on January 05, 2018, 11:31:24 pm
Montaža, na slici je Jak-1


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Milan (longtrip) on February 07, 2018, 11:08:20 pm
Bilten za popularizaciju maketarstva Maketar plus , tema broja Ikarus IK-2 . Tekst ,fotografije i  crteži Nenad Miklušev

format PDF (http://mkns.ipmssrbija.com/wp-content/uploads/2014/04/maketar-plus-03-1-2.pdf)Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: kumbor on February 07, 2018, 11:23:16 pm
Montaža, na slici je Jak-1

A otkud na Yaku takav hrbat iza kabine. A i okviri kabine nisu kao na Yaku. Ako fotka nije montaža, a sklon sam da jeste... onda je prvorazredni raritet i beskrajno vredna, jer može dokazati tvrdnju Greena (dobijenu preko naših saradnika u izradi njegovih knjiga) da je jedan primerak stvarno završio u Rechlinu, ili da je bio pripremljen za otpremu tamo, pa sabotiran - zapaljen.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: VP1159 on February 07, 2018, 11:43:24 pm
Montaža, na slici je Jak-1

A otkud na Yaku takav hrbat iza kabine. A i okviri kabine nisu kao na Yaku. Ako fotka nije montaža, a sklon sam da jeste... onda je prvorazredni raritet i beskrajno vredna, jer može dokazati tvrdnju Greena (dobijenu preko naših saradnika u izradi njegovih knjiga) da je jedan primerak stvarno završio u Rechlinu, ili da je bio pripremljen za otpremu tamo, pa sabotiran - zapaljen.
[attachment=1]


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: relja on February 08, 2018, 03:52:59 pm
Montaža, na slici je Jak-1

A otkud na Yaku takav hrbat iza kabine. A i okviri kabine nisu kao na Yaku. Ako fotka nije montaža, a sklon sam da jeste... onda je prvorazredni raritet i beskrajno vredna, jer može dokazati tvrdnju Greena (dobijenu preko naših saradnika u izradi njegovih knjiga) da je jedan primerak stvarno završio u Rechlinu, ili da je bio pripremljen za otpremu tamo, pa sabotiran - zapaljen.

Kumbor, ova slika se projavila pre više godina, analizirana je i objašnjeno je da je u pitanju Photoshop.
Da li je to bilo na ugašenom AirSerbia forumu ili negde drugde, ne mogu da se setim. Mislim da su ljudi postavili i originalnu, neizmenjenu fotografiju.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: djnik on February 09, 2018, 01:51:46 am
Uskoro knjiga o IK-3!

[attachment=1]


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Dreadnought on February 09, 2018, 07:47:57 am

Opa Đurđo!!!  :laugh:

Bravo, svaka čast  :klap


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Dreadnought on March 07, 2018, 03:55:18 pm

Reklama za IK-3.[attachment=1]Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Perun on April 21, 2018, 01:40:57 pm
Koliko ih se moglo proizvoditi godisnje


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: relja on April 26, 2018, 06:56:50 pm
Koliko ih se moglo proizvoditi godisnje

Odgovor na pitanje koliko ih je moglo biti proizvedeno godišnje se može izvući kao zaključak iz poruka sa prve strane ove teme: maltene radionička izrada i problemi u nabavkama potrebne količine motora nisu ni malo obećavali.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: kumbor on April 26, 2018, 07:50:43 pm


Sem toga, bez obzira na odlične karakteristike, Ik-3 je bio veoma nepodesan za masovniju proizvodnju zbog složene konstrukcije.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: VP1159 on April 26, 2018, 10:41:34 pm


Sem toga, bez obzira na odlične karakteristike, Ik-3 je bio veoma nepodesan za masovniju proizvodnju zbog složene konstrukcije.
Hajde da malo razbijemo taj mit o komplikovanoj konstrukciji i sporoj izradi.

Konstrukcijski je IK-3 identičan seriji YAK-1 /3/7/9

Trup čelična rešetka, napred duralna oplata, nazad platno/drvo, krila i rep drveni,  motor Klomov izveden iz HS12

Koliko je Yakova proizvedeno ?

YAK-1 - 8700
YAK-3 - 4848
YAK-7 - 6399
YAK-9 - 16789

Koliko IK-3 - 13

U pitanju je bila loša organizacija proizvodnje i još više nedostatak interesovanja komande VV.

Na mišiće je izgurana druga narudžba od 24 aviona.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: relja on April 26, 2018, 11:12:39 pm
Ja bih pre rekao da proizvodnja nije bila razrađena, zato što fabrika nije imala garancije da će biti naručena veća serija pa tako nije ulagala u opremu i proizvodnju... što i ima smisla.

"Perun" je pitao koliko ih je bilo moguće proizvesti godišnje.
U uslovima kakvi su bili - radionička proizvodnja - fabrika je počela izradu druge serije od 25 primeraka u januaru 1941.
Do aprila nisu bili završeni.
Ostaje problem nabavke motora koju su kontolisali Nemci, kao i druge opreme.

Na osnovu svega ovoga ja bih ugrubo i laički procenio da bi te 1941. godine u fabrici Rogožarski, takvoj kakva je tada bila, moglo da se proizvede manje od 100 primeraka.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: djnik on April 27, 2018, 08:17:46 pm
Zelim da napomenem da je za izgradnju jednog IK-3 bilo potrebno nekoliko hiljada sati vise nego za izgradnju Harikena. Iz tog razloga je Hariken LVT-1 preradjen na DB-601 motor pre nego sto je to uradjeno sa IK-3, znaci da bi se isprobao alternativan motor jer kao sto je Relja napomenuo isporuke iz okupirane evrope su bile otezana i u nekim slucajevima nemoguce. KJ nije bila stanju da proizvede veliki broj aviona, ne mozemo da se poredimo sa SSSR-om. Sve se to radilo manje vise rucno, nisu tu bile proizvodne trake kao sto se vidi u fabrikama Yakova i ostalih sovjetskih aviona tokom rata. Za ovu nemogucnost KJ je bilo krivo vise faktora.

Mislim da nema sanse da je moglo 100 IK-3 da se proizvede godisnje, cak i da smo imali sve inostrane delove. To znaci da bi samo na proizvodnji IK-3 bilo potrebno 120 strucnih i harmonizovanih radnika 8 sati dnevno ne racunajuci fabricko testiranje i ostatak procesa. A radili su i na ostalim avionima u to vreme sto sopstvenih konstrukcija, sto licencno, sto na razvoju novih aviona itd.

Uskoro vise detalja u knjizi o IK-3 od Nese Mikluseva i mene.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Perun on May 16, 2018, 08:54:02 am
moze li ukratko neka procjena godisnje proizvodnje i malo o nabavi dijelova potrebnih za proizvodnju jer sumnjam da cu do knjige tako brzo


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Director on May 16, 2018, 09:18:51 pm
Ono što znamo je da je plan za 41-42 bio proizvodnja 48 aviona. E sad da li je ta narudžbina bila usklađena sa poteškoćama u narudžbini motora i ostale deficitarne opreme ili je to bio kapacitet proizvodnje teško je reći.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: kosta1961 on May 20, 2018, 03:19:40 pm
Da imamo i ovu.

[attachment=1]


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: kumbor on May 20, 2018, 03:40:45 pm

Skoro ista ovakva fotka u knjižici W. Greena.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: kosta1961 on May 30, 2018, 04:03:38 pm
rekao bih da ovu nemamo.

[attachment=1]


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: MOTORISTA on May 31, 2018, 06:38:44 am
U prvom planu je Borčić?


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: djnik on May 31, 2018, 06:53:25 am
Knjiga o IK-3 je pri kraju. Ukupno 182 stranice sa preko 130 fotografija, desetinama crteza, kolor profila i 85 3D rendera! Treba da ide u stamp u Junu!


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: MOTORISTA on May 31, 2018, 06:53:55 am
Sjajno! :super :super :super


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: djnik on June 06, 2018, 09:09:18 pm
Knjiga je otisla u stampu danas!

(http://i32.photobucket.com/albums/d31/djnik/moSpec_11_ik3_cover_1.jpg)


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Bozo13 on June 06, 2018, 09:13:44 pm
Bravo i :klap


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Perun on June 07, 2018, 12:55:53 am
Moze li koja slika par stranica. Koliko kosta i di se moze kupiti ili naruciti


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: djnik on June 07, 2018, 04:39:55 am
Fotografije stranica ne bih da postavljam dok ne izadje iz stampe. Knjiga ima ukupno 184 stranica, od toga 74 stranica sa tekstom i fotografijama (oko 130), 27 stranica crteza u razmeri 1/48 i 1/72 plus umetak A2 formata sa crtezima u razmeri 1/32, 8 stranica kolor profila i 71 stranica 3D rendera konstrukcije aviona, motora, kabine, naoruzanja idr. koje je ekspertski odradio Branislav Mirkov!

Knjiga ce nadam se za 2 do 3 meseca biti dostupna u M Hobiju i Sajtu Vojna knjizara. Sto se tice cene, predpostavljam da ce biti ista kao za Do 22, znaci 3,600 din.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: MOTORISTA on June 07, 2018, 07:46:00 am
Sjajno! :super :super :super


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Bozo13 on June 07, 2018, 09:16:52 am
A za nas iz inostranstva? ;)


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: djnik on June 07, 2018, 06:39:40 pm
A za nas iz inostranstva? ;)

Moci ce direktno kod Kagera na sajtu da se kupi a bice i kod njihovih distrubutera, zavisno od zemlje u kojoj se nalazis.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Bozo13 on June 07, 2018, 09:05:09 pm
Nači ču nekako način da je ulovim.

Hvala iz LP iz Slo. ;)


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: djnik on June 09, 2018, 03:19:22 pm
Trazili ste, dobili ste! Evo ga i tizer sa stranicama iz knjige koji je napravio Nenad.

(http://i32.photobucket.com/albums/d31/djnik/IK3%20book%20teaser%20_1200%20pix_1.jpg)


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Rade on June 09, 2018, 03:31:48 pm
Богме лепо.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: kumbor on June 09, 2018, 03:33:48 pm
Богме лепо.

Ропгожарски ИК-2 и ИК-3 заслужују овакву лепу књигу.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Perun on June 10, 2018, 06:31:25 am
Nije lose


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: MOTORISTA on June 10, 2018, 07:38:14 am
Sjajno! :super :super :super

Oma li šanse da i IK-2 dobije ovakvu jednu knjigu?


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: djnik on June 10, 2018, 03:15:01 pm
Sjajno! :super :super :super

Oma li šanse da i IK-2 dobije ovakvu jednu knjigu?

No comment ;)


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: MOTORISTA on June 11, 2018, 07:50:17 am
;D


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: robertino on June 11, 2018, 10:24:43 am
jel ima šanse da knjiga bude na našem balkanskom jeziku (po mogućnosti na latinici)  ;D


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: djnik on June 12, 2018, 02:22:28 am
jel ima šanse da knjiga bude na našem balkanskom jeziku (po mogućnosti na latinici)  ;D

Nažalost ne. Interes za knjige na nasim prostorima je veoma mali te se tiraž na latinici ili cirilici za ovakvu knjigu ne bi isplatio. Takodje izdavač je iz Poljske tako da je engleski jezik korišćen jer oni imaju svoju distribuciju po celom svetu. Ne bi to trebalo da te sputava, mislim da prica tece jasno i dobar deo knnige je posvecen crtežima, profilima i 3D.
 


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Perun on June 13, 2018, 04:08:18 am
Zna li netko kolika bi postarina bila za Hrvatsku


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: djnik on June 13, 2018, 05:38:27 am
Zna li netko kolika bi postarina bila za Hrvatsku

Knjiga ce biti teska oko 1kg tako da moze da bude i do 20-25EUR iz Srbije, koliko mi je poznato posta je bas poskupela. Ja znam da Kagero naplacuje 18EUR slanje za Evropu iz Poljske. Ukoliko bude interesovanje iz Hrvatske mozemo nekako da se organizujemo pa da posaljemo odredjen broj komada. Raspitaj se pa mi javi u svakom slucaju dok ne izadje iz stampe.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: tihi on June 13, 2018, 06:03:45 am
Ima je u Srbiji u prodaji? Ja bih trebao tamo negde u 8. mesecu da odem do Hrvatske.  :super


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: djnik on June 13, 2018, 06:46:31 am
Ima je u Srbiji u prodaji? Ja bih trebao tamo negde u 8. mesecu da odem do Hrvatske.  :super

Knjiga nije još izasla.iz štampe, nadam se da će do avgusta biti u Srbiji. Obavesticu vas čim bude Kagero stavio datum na sajt.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: MOTORISTA on June 13, 2018, 07:00:23 am
Zna li netko kolika bi postarina bila za Hrvatsku

Ako ide za Hrvatsku kao paket vrednosti 1.000 dinara, sa povratnicom, onda poštarina dođe 1.790 dinara.

[attachment=1]

[attachment=2]


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Perun on June 13, 2018, 08:18:34 am
Hvala


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: djnik on June 18, 2018, 05:35:26 am
Knjiga je u prodaji od 4. Jula kod Kagera, nadam se da ce nedugo posle toga i biti u Srbiji. Rekao sam im da promene ovaj opis knjige koji su sami izabrali je nema veze sa IK-3...nadam se da ce to ubrzo uraditi.

http://shop.kagero.pl/en/rogozarski-ik-3.html


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: djnik on June 19, 2018, 08:38:55 pm
Poljski humor
(http://www.kagero.eu/images/banners/reklamaIk3_EU.jpg)

Upravo postavljeno na Kagerovom sajtu heh


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: MOTORISTA on June 19, 2018, 08:40:01 pm
 :super


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: MOTORISTA on July 03, 2018, 06:36:12 pm
Jedna sa izložbe, nažalost slabog kvaliteta.

[attachment=1]


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: kilezr on August 03, 2018, 01:57:47 pm

  ;D ;D ;D

  Stigao mi je primerak knjige danas!
 HVALA Nešo. Odlična , na prvi pogled.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: VP1159 on August 03, 2018, 02:57:26 pm
 :super


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: djnik on August 04, 2018, 06:07:12 am
Knjiga se može kupiti u M hobiju i na sajtu Vojne knjižara. Jedva čekamo da čujemo misljenja!


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: djnik on August 04, 2018, 07:40:01 am
Evo ga i link sa kompletnim pregledom knjige na You Tube:

https://youtu.be/C-Mc5wVp2s0

Kao što vidite, knjiga vas neće razočarati.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: djnik on August 25, 2018, 11:07:35 pm
Jesu li dosli svi zainteresovani do svog primerka knjige? Kakva su mislenja? Hvala unapred.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Director on August 26, 2018, 08:25:44 am
Pominjao si da će možda biti u prodaji i u Srbiji. Jel ima nekih novosti o tome ?


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: relja on August 26, 2018, 08:55:28 am
Pominjao si da će možda biti u prodaji i u Srbiji. Jel ima nekih novosti o tome ?

Već neko vreme se prodaju u maketarskoj radnji MHobby na Novom Beogradu i na sajtu VojnaKnjižara.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: kilezr on August 26, 2018, 06:13:36 pm

 Evo , ja prvi.
 Moje znanje engleskoj nije na tako dobrom nivou da razumem sve. Čitam, služim se rečnikom i Google prevodiocem. Smatrao sam da relativno dosta znam o avionu( omiljem mi je ) Sada vidim da skoro ništa neznam.  A tek ilustracije?
 
 Moje puno poštovanje autorima! :klap


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: robertino on August 26, 2018, 06:17:04 pm
da li taj Kagero šalje u Hrvatsku


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: kumbor on August 26, 2018, 08:38:49 pm

Izdavač je u Poljskoj. Što ne bi slali u Hrvatsku!?


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: robertino on August 26, 2018, 09:17:54 pm

Izdavač je u Poljskoj. Što ne bi slali u Hrvatsku!?

Hvala, pa iako smo u Europi, ima dosta firmi iz Europe koje ne šalju u Hrvatsku,


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: djnik on August 26, 2018, 09:19:46 pm
Pominjao si da će možda biti u prodaji i u Srbiji. Jel ima nekih novosti o tome ?

Već neko vreme se prodaju u maketarskoj radnji MHobby na Novom Beogradu i na sajtu VojnaKnjižara.

Hvala Relja! Direktore, ako pogledas post 4. avgusta sam javio da je dostupna knjiga. Ima jos dovoljno komada u obe radnje!


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: djnik on August 26, 2018, 09:23:05 pm

 Evo , ja prvi.
 Moje znanje engleskoj nije na tako dobrom nivou da razumem sve. Čitam, služim se rečnikom i Google prevodiocem. Smatrao sam da relativno dosta znam o avionu( omiljem mi je ) Sada vidim da skoro ništa neznam.  A tek ilustracije?
 
 Moje puno poštovanje autorima! :klap

Hvala puno! Na engleskom smo pisali jer je izdavac iz Poljske i nazalost postoji vise interesovanja van nasih prostora. Nadam se da prevod nece da ti zadaje puno muka. Drago mi je da ti se knjiga dopada i da ti se dopadaju i ilustracije.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: djnik on August 26, 2018, 09:24:16 pm

Izdavač je u Poljskoj. Što ne bi slali u Hrvatsku!?

Hvala, pa iako smo u Europi, ima dosta firmi iz Europe koje ne šalju u Hrvatsku,

Kagero salje u Hrvatsku a salje i sajt vojna Knjizara, raspitaj se kod njih kolika je postarina. Mislim da sam cuo da M Hobby radnja ne salje van Srbije.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: Director on August 26, 2018, 09:41:04 pm
greška, može da se birše post.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: robertino on August 26, 2018, 10:04:24 pm

Izdavač je u Poljskoj. Što ne bi slali u Hrvatsku!?

Hvala, pa iako smo u Europi, ima dosta firmi iz Europe koje ne šalju u Hrvatsku,

Kagero salje u Hrvatsku a salje i sajt vojna Knjizara, raspitaj se kod njih kolika je postarina. Mislim da sam cuo da M Hobby radnja ne salje van Srbije.


Hvala, da MHobby ne šalje u Hrvatsku zbog velike trošarine.

Offtopic.
Bilo bi dobro kad bi našli neku drugu poštarsku službu kao gls, DHL, overseas .. I uveli PayPal račun možda bi bilo jeftinije.Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: djnik on August 27, 2018, 05:14:26 am

Izdavač je u Poljskoj. Što ne bi slali u Hrvatsku!?

Hvala, pa iako smo u Europi, ima dosta firmi iz Europe koje ne šalju u Hrvatsku,

Kagero salje u Hrvatsku a salje i sajt vojna Knjizara, raspitaj se kod njih kolika je postarina. Mislim da sam cuo da M Hobby radnja ne salje van Srbije.

Hvala, da MHobby ne šalje u Hrvatsku zbog velike trošarine.

Offtopic.
Bilo bi dobro kad bi našli neku drugu poštarsku službu kao gls, DHL, overseas .. I uveli PayPal račun možda bi bilo jeftinije.


Znam da Kagero prihvata Paypal i koriste DHL, ali on je skuplji od Poljske poste koja ionako stize za nedelju dana. Evo sad sam proverio Poljska posta je 17.08 EUR.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: robertino on August 27, 2018, 09:20:29 am
...
...
Znam da Kagero prihvata Paypal i koriste DHL, ali on je skuplji od Poljske poste koja ionako stize za nedelju dana. Evo sad sam proverio Poljska posta je 17.08 EUR.

skupi su, svi, Hrvatska pošta za paket iz Srbije od 1 kg traži 126 kn što dođe isto kao iz Poljske,
Najlakše je preko nekoga naručiti tko je u Srbiji i kad se sastanu preuzet narudžbu  ;)


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: U-Serb on September 15, 2018, 12:02:48 am
Ekipa sa sajta www.vojnaknjizara.com šalje u Hrvatsku, jedino što je ptt baš papren... E sad, ima solucija kada se šalje više knjiga, onda
ide u posebnu M vreću i tada je ukupan ptt za 2-10 knjiga oko 17-20 EUR...


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: VP1159 on September 15, 2018, 07:49:59 pm
Kalkulator poštarine Pošte Srbije , za tiskovinu od 1100 grama, koliko je teška knjiga kaže, 2520 dinara. Oko 20+EUR.
Za Hrvatsku.
[attachment=1]
To vam je što vam je, na cenu pooštarine ne možemo da utičemo.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: robertino on January 13, 2019, 01:30:22 pm
nešto gledam o ik-3 modelu pa me zanima da li ova dva događaja na slikama isti ili različiti
nažalost nemam knjigu a ovako se ne vidi dobro

 sa foruma
[attachment=2]

 iz knjige
[attachment=3]


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: MOTORISTA on January 13, 2019, 02:34:30 pm
Isti.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: robertino on January 13, 2019, 02:37:37 pm
Isti.

hvala
osim što na ovome nema ovih aviona na lijevoj strani (ona četiri reda)


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: MOTORISTA on January 13, 2019, 02:55:56 pm
Tako je. Fali taj deo, a koliko mogu da razaznam sa fotke, to su uglavnom Bregejci i Potezi sa par Avia i još nekih prelaznih aviona.


Title: Re: Istorija o Ik-2 i Ik-3
Post by: djnik on January 15, 2019, 06:23:30 am
Nesa je crtao obe skice, stim sto je ona koja fali nacrtana ranije. Ovu u knjizi smo ubacili kako bi se videlo gde su bili naslagani IK-3 u odnosu na druge avione.

Pozdrav,

Djordje