PALUBA

Ostalo => Licni dokumenti (vojni i civilni) => Topic started by: zpetrov9 on February 03, 2016, 12:11:05 pmTitle: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on February 03, 2016, 12:11:05 pm
Već sam na Topiku Lična dokumenta građana postavio većinu tih legitimacija, ali nekako osjećam da te Vojne legitimacije ipak izdvojim i
prikažem posebno. Vjerujem da ima na Forumu dosta drugih koji imaju is vojne legitimacije pa ako im se da mogu se pridružiti postavljanjem
skenova. Meni u kolekciji nedostaju vojne legitimacije koje su imala aktivna vojna lica u vremenu od 1945. pa do 1969. godine. Onih iz
vremena od 1969. do 1979. i dalje od 1979. pa do kraja JNA imam odsta ali u zadnje vrijeme se i one jako teško pronalaze, onih starijih nema.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on February 03, 2016, 12:16:50 pm
Već sam na Topiku Lična dokumenta građana postavio većinu tih legitimacija, ali nekako osjećam da te Vojne legitimacije ipak izdvojim i
prikažem posebno. Vjerujem da ima na Forumu dosta drugih koji imaju is vojne legitimacije pa ako im se da mogu se pridružiti postavljanjem
skenova. Meni u kolekciji nedostaju vojne legitimacije koje su imala aktivna vojna lica u vremenu od 1945. pa do 1969. godine. Onih iz
vremena od 1969. do 1979. i dalje od 1979. pa do kraja JNA imam odsta ali u zadnje vrijeme se i one jako teško pronalaze, onih starijih nema.

Pa da počnem s najstarijim u mojoj kolekciji. Vojnička iskaznica-legitimacija NOV Hrvatske iz 1943. godine. Odštampana na kartonu dosta
slabe kvalitete za potrebe Bjelovarskog partizanskog odreda. tada još nisu postojali klasični činovi već se pod rubriku čin upisivala funkcija
koju je vlasnik vršio.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on February 03, 2016, 12:25:17 pm
Vojna knjižica-legitimacija JA pripadnice saniteta iz 1944. godine. Bila je to neka vrsta "mješavine" legitimacije i buduće Vojne knjižice. Ima
meke kartonske korice slabe kvalitete. Vlasnica je po činu na dan izdavanja bila običan vojnik.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on February 03, 2016, 12:29:06 pm
Vojnička legitimacija partizanskog potporučnika izdana 1945. godine. Isto na slabo kvalitetnom kartonu. Vlasnik je bio artiljerac po činu je
bio potporučnik. Tada se u legitimaciju upisivalo i oružje kojim je vlasnik bio naoružan.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on February 03, 2016, 12:40:39 pm
I sad odmah preskok u 1969. godinu kada su poćeli s izdavanjem predzadnje verzije vojnih legitimacija JNA. za prijašnje razdoblje nemam niti
jedan original, čak niti sken. Nalaze se one za penzinirane i rezervne generale, oficire i podoficire, ali to nisu one o kojima je ova tema.

Vojna legitimacija potpukovnika JNA iz 1969. godine, izdana je od Komande Vojnog Okruga Rijeka. Upisivao se je čin i datum izdavanja ali
ne i adresa stanovanja ili datum do kada legitimacija vrijedi. Kod odlaska u penziju ili drugog razloga prestanka aktivne vojne službe u JNA
se poništavala i u pravilu oduzimal, ali neki su očigledno imali sreću da zadrže svoju staru poništenu legitimaciju. Malo je neobično da istu
vlasnik nije vlastoručno potpisao na mjestu ispod fotografije predviđenom za potpis.

Pri dnu desne stranice s osobnim podatcima je bilo predviđeno i mjesto za upisivanje krvne grupe i RH faktora. Ova serija kao i slijedeće
imala je jednu veliku manu, a to je bio uvez slabe kvalitete pa su se brzo sve srednje stranice uslijed češćeg otvaranja ispadale, tako da su
gotovo sve koje imam bile više ili manje ljepljene i krpane raznim oblicima selotejpa. Nije mi jasno da to JNA nije mogla kvalitetnije riješiti sa
onom štamparijom koja ih je izrađivala.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on February 03, 2016, 12:46:40 pm
Vojna legitimacija pukovnika JNA  Nebojša Rončević iz 1969. godine izdana od strane VP 3945 Sarajevo. na ovoj legitimaciji se je vlasnik
potpisao ispod fotografije ali zato nije upisana krvna grupa i RH faktor na za to predviđenom mjestu. Čudno je i da ova legitimacija nije bila
poništena bilo da je vlasnik išao u penziju ili je dobio novu 1979. godine.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on February 03, 2016, 12:52:45 pm
I još jedna iz serije onih iz 1969. godine. Vojna legitimacija, vlasnik MT potpukovnik Ivan Roca,  izdana 1969.godine od strane VP 7345 Split.
Uredno je potpisana i uredno je upisana krvna grupa i RH faktor. Ali isto nije bila poništena, zašto i kako to neznam.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on February 03, 2016, 01:02:09 pm
I konaČno i jedna podoficirska vojna legitimacija da ne ispadne da su 1969. bili samo potpukovnici i pukovnici u JNA. Vojna Legitimacija JK iz
1969.  godine izdana od strane VP 2875-16 Vršac, vlasniku tada po činu starijem vodniku I klase. Vlasnik je bio prekomandovan u VP 8674
beograd gdje je i unaprijeđen u čin zastavnika 1969. godine ali je to samo upisano bez potpisa starješine i ovjer pečatom. kako i zašto nije
mi baš jasno.
Zatim je bio prekomandovan u VP 9234-19 isto u Beogradu isto u činu zastavnika i to je tu uredno potpisano i ovjereno pečatom. Konačno
je bio u istoj VP 9234 Beograd unaprijeđen u čin zastavnika prve klase 22.12.1975. godine.
 
Legitimacija je uredno poništena.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on February 03, 2016, 01:07:53 pm
Vojna legitimacija JNA izdanje 1970. godine od strane Vojnog orkestra Garnizona Pula. Vlasnik je po činu bio vojni službenik VI klase, što bi
odgovaralo činu poručnika. Aktivna vojna služba mu je prestala 1978. godine. Legitimacija je uredno bila poništena i ako tek 08. 04. 1980.
godine što znači da ju je neponištenu imao (možda je  bila zadržana neponištena?) sve do tada. Krvna grupa i RH faktor nisu bili upisani.

Legitimaciju je poništila VP 5499 Pula.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on February 03, 2016, 01:19:33 pm
Zadnju seriju Vojnih legitimacija JNA koje su izdavane od 1979. počeo bih sa ovom meni dragom knjižicom. Korice i veličina su iste kao i onih
iz prethodne serije ali pri vrhu je dodano i Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija. Na unutarnjoj prvoj lijevoj stranici je bilo unešeno
mjesto za upis JMBG-a ali on tada još nije bio određen i upisan već su ga kasnije upisivali u MUP-u. Raspored upisa osobnih podataka je bio
izmjenjen tako da se je čin upisivao tek iza od četvrte stranice na dalje. Uvez stranica je bio jako veliki problem pa su one često i brzo
ispadale iz korica.  Na zadnjoj je stranici bilo predviđeno mjesto za upis podataka o prestanku aktivne vojne službe, ali legitimacija je za sve
starije od 50 godina koji su odlazili u penziju bila važeća pa su mogli ali nisu nužno morali izvaditi i civilnu legitimaciju.

Čudno je da same stranice kao i kod prethodne serije nisu bile numerirane. Kako je vlasnik ove legitimacije u trenutku izdavanja bio stariji od
50 godina to je ona izdana s rokom važenja: trajno.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on February 03, 2016, 01:27:53 pm
Vojna legitimacija JNA iz 1979. godine izdana od strane  VP 8407 Pivka. Vlasnik je u trenutku izdavanja bio po činu stariji vodnik I klase.
Vidimo i kasnije napredovanje sve do čina zastavnika I klase.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on February 03, 2016, 01:31:37 pm
Vojna legitimacija doktor medicine, na početku poručnika koji je radio na VMA sve do 1993. godine kada mu je prestala aktivna vojna služba
tada već u Vosjci SRJ. To znači da su još i tada vrijedile vojne legitimacije JNA.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on February 03, 2016, 01:36:33 pm
Vojna legitimacija JNA izdana 1982. godine od strane VP 5102 Karlovac, mladom vodniku JNA. kako se radilo o mlađoj osobi po godinama to
je rok važenja legitimacije bio ograničen na 15 godina do 1997. godine.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on February 03, 2016, 01:44:16 pm
Vojna legitimacija MS  izdana 1979. godine od strane VP 1259 Split, isto s rokom valjanosti ograničenim na 15 godina do 1994. godine.
Vlasnik je u trenutku izdavanja bio po činu MT kapetan I klase. Aktivna vojna služba mu je prestala 1983. godine ali mu legitimacija iz
nekog razloga nije bila poništena i ako je u trenutku prestanka aktivne službe imao 48 godina, manje od 50.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on February 03, 2016, 01:52:55 pm
I jedna od zadnjih Vojnih legitimacija JNA izdana u još "regularno" vrijeme u SFRJ 20. 07. 1991. od strane VP 5392 Split (to je bila Mornarička
Vojna Akademija). Vlasnik je bio po činu MT poručnik i otpočeo je službu u VP 3998 Split, da bi se ubrzo zatim skinuo i prešao u HV. Rok
važenja legitimacije je isto bio petnaest godina od datuma izdavanja.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: morest on February 03, 2016, 03:20:14 pm
Već sam na Topiku Lična dokumenta građana postavio većinu tih legitimacija, ali nekako osjećam da te Vojne legitimacije ipak izdvojim i
prikažem posebno. Vjerujem da ima na Forumu dosta drugih koji imaju is vojne legitimacije pa ako im se da mogu se pridružiti postavljanjem
skenova. Meni u kolekciji nedostaju vojne legitimacije koje su imala aktivna vojna lica u vremenu od 1945. pa do 1969. godine. Onih iz
vremena od 1969. do 1979. i dalje od 1979. pa do kraja JNA imam odsta ali u zadnje vrijeme se i one jako teško pronalaze, onih starijih nema.

Pa da počnem s najstarijim u mojoj kolekciji. Vojnička iskaznica-legitimacija NOV Hrvatske iz 1943. godine. Odštampana na kartonu dosta
slabe kvalitete za potrebe Bjelovarskog partizanskog odreda. tada još nisu postojali klasični činovi već se pod rubriku čin upisivala funkcija
koju je vlasnik vršio.
Kao prvo kolega petrov da čestitam na novootvorenom topicu vezanom uz vojne legitimacije/iskaznice. I sam ih jako volim i sakupljam, pa će biti prilike da doprinesem nadam se. Ja ih imam nekoliko još iz perioda 1943.-45. i kasnijih naravno. Samo da dodam, kako se ova vojnička legitimacije, vjerojatno najstarija , tj. prva tiskana u ovom obliku od strane partizana, tj. NOVJ. Nalazi već neko vrijeme, u originalu anravno, u mojoj kolekciji, ali s obzirom da je vrijedna objavlje i dijeljenje drago mi je da si nu postavio. Jako je jako rijetka i vrijedna (u svakom pogledu). Samo tako naprid, čim uhvatim malo vremena, nadam se da nećeš zamjeriti ako se pridružim. :super


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on February 03, 2016, 06:19:06 pm
Već sam na Topiku Lična dokumenta građana postavio većinu tih legitimacija, ali nekako osjećam da te Vojne legitimacije ipak izdvojim i
prikažem posebno. Vjerujem da ima na Forumu dosta drugih koji imaju is vojne legitimacije pa ako im se da mogu se pridružiti postavljanjem
skenova. Meni u kolekciji nedostaju vojne legitimacije koje su imala aktivna vojna lica u vremenu od 1945. pa do 1969. godine. Onih iz
vremena od 1969. do 1979. i dalje od 1979. pa do kraja JNA imam odsta ali u zadnje vrijeme se i one jako teško pronalaze, onih starijih nema.

Pa da počnem s najstarijim u mojoj kolekciji. Vojnička iskaznica-legitimacija NOV Hrvatske iz 1943. godine. Odštampana na kartonu dosta
slabe kvalitete za potrebe Bjelovarskog partizanskog odreda. tada još nisu postojali klasični činovi već se pod rubriku čin upisivala funkcija
koju je vlasnik vršio.
Kao prvo kolega petrov da čestitam na novootvorenom topicu vezanom uz vojne legitimacije/iskaznice. I sam ih jako volim i sakupljam, pa će biti prilike da doprinesem nadam se. Ja ih imam nekoliko još iz perioda 1943.-45. i kasnijih naravno. Samo da dodam, kako se ova vojnička legitimacije, vjerojatno najstarija , tj. prva tiskana u ovom obliku od strane partizana, tj. NOVJ. Nalazi već neko vrijeme, u originalu anravno, u mojoj kolekciji, ali s obzirom da je vrijedna objavlje i dijeljenje drago mi je da si nu postavio. Jako je jako rijetka i vrijedna (u svakom pogledu). Samo tako naprid, čim uhvatim malo vremena, nadam se da nećeš zamjeriti ako se pridružim. :super

Pa bit će mi drago da se još po netko pridruži. Inače neke od tih legitimacija skidam na internetu kao skenove, teško je sve imati u originalu
i fizički ali i financijski.

Pozdrav.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: Bozo13 on February 03, 2016, 06:31:53 pm
Vojna legitimacija JNA iz 1979. godine izdana od strane  VP 8407 Pivka. Vlasnik je u trenutku izdavanja bio po činu stariji vodnik I klase.
Vidimo i kasnije napredovanje sve do čina zastavnika I klase.

Isti moj stari ;D


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on February 03, 2016, 07:26:41 pm
Vojna legitimacija JNA iz 1979. godine izdana od strane  VP 8407 Pivka. Vlasnik je u trenutku izdavanja bio po činu stariji vodnik I klase.
Vidimo i kasnije napredovanje sve do čina zastavnika I klase.

Isti moj stari ;D

Pa čini mi se da znam tko bi mogao biti vlasnik i ako je dosta dobro maskiran. Pozdrav.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: dzumba on February 03, 2016, 08:53:05 pm
Пре неки дан сам случајно, у гомили докумената нашао и своју стару легитимацију. Добио сам је када сам завршио Војну академију. Издала ју је Војна Пошта Центра војних школа КоВ у Сарајеву.
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]

Војна пошта у којој сам као потпоручник и поручник служио је имала занимљив број: ВП 5432. То је био 282.бВП

Не сећам се тачно када, али ова легитимација је замењена новом негде почетком 80-тих година. Ту легитимацију немам.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on February 04, 2016, 09:14:27 am
Пре неки дан сам случајно, у гомили докумената нашао и своју стару легитимацију. Добио сам је када сам завршио Војну академију. Издала ју је Војна Пошта Центра војних школа КоВ у Сарајеву.
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]

Војна пошта у којој сам као потпоручник и поручник служио је имала занимљив број: ВП 5432. То је био 282.бВП

Не сећам се тачно када, али ова легитимација је замењена новом негде почетком 80-тих година. Ту легитимацију немам.

Lijepa vojna legitimacija i još dobro očuvana i ako se i na njoj primjećuje ona slabost uveza stranica. Nije bila poništena i još ste je i
uspijeli zadržati, blago Vama. U Puli   su sve te starije legitimacije 1979. kod zamjene s novima zadržavali u personalnom odjelu Komande
(VP 5499 Pula) i najvjerovatnije poslije i uništili. Znam da je pokojni otac bio jako žalostan što je nije mogao zadržati makar i poništenu.
Kao da je znao da ću ih ja tirdesetak godina kasnije sakupljati u kolekciji!?

Neobično mi je da nemate onu iz zadnje serije koje su izdavane od 1979. godine i koje su bile predviđene da ostaju vlasnicima kao važeći
dokument i nakon odlaska u penziju. Dobro to je vrijedilo dok je postojala SFRJ i JNA, možda je kasnije došlo novo pravilo u Vojsci SRJ da
se i te legitimacije predaju kod zamjene novijima? To ne znam, znam samo da su neki oficiri te "zadnje" JNA legitimacije još koristili sve do
kraja 1993. godine jednu takvu sam i postavio na forumu, možda su bile u upotrebi i dulje ali za to nemam dokaze.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: duje on February 04, 2016, 09:52:10 am
Kad dođem u Ljubljanu, postavit ću skenove mojih vojnih legitimacija. Zadržao sam obe, prva je poništena, druga nije.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on February 04, 2016, 11:15:36 am
Kad dođem u Ljubljanu, postavit ću skenove mojih vojnih legitimacija. Zadržao sam obe, prva je poništena, druga nije.

Ona prva će mi biti posebno draga jer bi na njoj kao jedinica koja ju je izdala trebala biti upisana VP 6577 Pula tj naša Mašinska.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: duje on February 04, 2016, 01:18:20 pm
Kad dođem u Ljubljanu, postavit ću skenove mojih vojnih legitimacija. Zadržao sam obe, prva je poništena, druga nije.

Ona prva će mi biti posebno draga jer bi na njoj kao jedinica koja ju je izdala trebala biti upisana VP 6577 Pula tj naša Mašinska.

Tako je VP 6577 Pula


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on February 05, 2016, 10:42:00 am
I sad odmah preskok u 1969. godinu kada su poćeli s izdavanjem predzadnje verzije vojnih legitimacija JNA. za prijašnje razdoblje nemam niti
jedan original, čak niti sken. Nalaze se one za penzinirane i rezervne generale, oficire i podoficire, ali to nisu one o kojima je ova tema.

Vojna legitimacija potpukovnika JNA iz 1969. godine, izdana je od Komande Vojnog Okruga Rijeka. Upisivao se je čin i datum izdavanja ali
ne i adresa stanovanja ili datum do kada legitimacija vrijedi. Kod odlaska u penziju ili drugog razloga prestanka aktivne vojne službe u JNA
se poništavala i u pravilu oduzimal, ali neki su očigledno imali sreću da zadrže svoju staru poništenu legitimaciju. Malo je neobično da istu
vlasnik nije vlastoručno potpisao na mjestu ispod fotografije predviđenom za potpis.

Pri dnu desne stranice s osobnim podatcima je bilo predviđeno i mjesto za upisivanje krvne grupe i RH faktora. Ova serija kao i slijedeće
imala je jednu veliku manu, a to je bio uvez slabe kvalitete pa su se brzo sve srednje stranice uslijed češćeg otvaranja ispadale, tako da su
gotovo sve koje imam bile više ili manje ljepljene i krpane raznim oblicima selotejpa. Nije mi jasno da to JNA nije mogla kvalitetnije riješiti sa
onom štamparijom koja ih je izrađivala.

Uz te Vojne Legitimacije dobivala se i zaštitna futrola-korice iz PVC-a u čije se unutarnje džepiće umetala Legitimacija i u drugi knjižica s
ratnim rasporedom.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on February 05, 2016, 10:46:50 am
A evo i jedne Vojne Legitimacije izdanja od 1979. godine koja nije popunjena. Veličina korica je cca 68 x 102 mm. Imala je ukupno 12
nenumeriranih stranica. Evo jedne takve nepopunjene.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on February 05, 2016, 12:13:35 pm
Za Vojne legitimacije pitomaca Vojnih Akademija i Srednjih Vojnih škola sam se dosta dvoumio dali ih postaviti ovdje ili ne. Odlučio sam se da
i njih tu postavim jer i one su bile vojne legitimacije. A iz pitomačkih se klupa napredovalo do prvih starješinskih "čvaraka". Pa evo par takvih
legitimacija.

Prva je Legitimacija pitomca Mornaričke Vojne Akademije u Splitu, nekadašnja VP 5392. Ova je izdana 1988. i imala je plave korice, međutim
koliko se ja sječam kada smo mi bili primani u pitomce 1977. te su korice bile smeđe boje. Nadam se da će još netko od bivših pitomaca ove
MVA iz tih vremena postaviti i neku svoju ako je sačuvana pa ćemo vidjeti da li se boja korica mjenjala.

Strogo službeno te legitimacije su pitomci po prestanku ili završetku školovanja morali predati da se ponište, ali očigledno su i ta pravila bila
po malo "rastezljiva", kako gdje pa zahvaljujući tome imamo prilike vidjeti i te knjižice.

Poštujući želju vlasnika izostavio sam stranicu s generalijama.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on February 05, 2016, 12:22:03 pm
Za Vojne legitimacije pitomaca Vojnih Akademija i Srednjih Vojnih škola sam se dosta dvoumio dali ih postaviti ovdje ili ne. Odlučio sam se da
i njih tu postavim jer i one su bile vojne legitimacije. A iz pitomačkih se klupa napredovalo do prvih starješinskih "čvaraka". Pa evo par takvih
legitimacija.

Prva je Legitimacija pitomca Mornaričke Vojne Akademije u Splitu, nekadašnja VP 5392. Ova je izdana 1988. i imala je plave korice, međutim
koliko se ja sječam kada smo mi bili primani u pitomce 1977. te su korice bile smeđe boje. Nadam se da će još netko od bivših pitomaca ove
MVA iz tih vremena postaviti i neku svoju ako je sačuvana pa ćemo vidjeti da li se boja korica mjenjala.

Strogo službeno te legitimacije su pitomci po prestanku ili završetku školovanja morali predati da se ponište, ali očigledno su i ta pravila bila
po malo "rastezljiva", kako gdje pa zahvaljujući tome imamo prilike vidjeti i te knjižice.

Poštujući želju vlasnika izostavio sam stranicu s generalijama.

Legitimacija pitomca srednje vojne škole JNA u Sarajevu izdana 1986. godine. Imala je smeđe plastične korice i dosta inače sliči legitimaciji
pitomca Vojne Akademije. Zato vjerovatno i ima predviđeno čak 6 mjesta za upis unapređenja u viši čin što se kod pitomca srednjih škola
nije moglo ostvariti jer su mogli biti unapređeni samo u činove razvodnika, desetara i mlađeg vodnika.

Inače zanimljivo je uočiti da je ova Legitimacija pitomca srednje vojne škole odštampana u Vojnoj štampariji Split, a  prethodna pitomca
MVA koja je bila u Splitu je bila odštampana u Vojnoj štampariji u Beogradu.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on February 05, 2016, 12:31:25 pm
I još jedna Legitimacija učenika Vojne gimnazije. Oni nisu bili pitomci ali su podlijegali vojnom obrazovnom sustavu. Nakon završetka su
odlazili u odgovarajuće Vojne Akademije na daljnje školovanje za oficire. Imam samo dio jedne takve legitimacije, a za prednje korice
pretpostavljam da su možda izgledale kao i za vojne srednje škole, ali nisam siguran.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on February 05, 2016, 12:32:38 pm
I još jedna Legitimacija učenika Vojne gimnazije. Oni nisu bili pitomci ali su podlijegali vojnom obrazovnom sustavu. Nakon završetka su
odlazili u odgovarajuće Vojne Akademije na daljnje školovanje za oficire. Imam samo dio jedne takve legitimacije, a za prednje korice
pretpostavljam da su možda izgledale kao i za vojne srednje škole, ali nisam siguran.

Prednje korice su možda ovako izgledale, ali možda je i svaka Vojna Gimnazija imala svoje??


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: dzumba on February 05, 2016, 11:14:11 pm
Quote
Uz te Vojne Legitimacije dobivala se i zaštitna futrola-korice iz PVC-a u čije se unutarnje džepiće umetala Legitimacija i u drugi knjižica s
ratnim rasporedom.

Тачно тако. Имам и ту футролу уз ону легитимацију коју сам поставио. Уз њу (и легитимацију) сам својевремено добио и књижицу ратног распореда.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on February 06, 2016, 04:05:33 pm
Legitimacija  Pitomca SVŠ KoV-a Sarajevo iz 1981. godine.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on February 06, 2016, 04:10:20 pm
Legitimacija pitomca-učenika SVŠ KoV-a Sarajevo iz 1981. I ako je izdana iste godine kao i prethodno postavljena, ova se legitimacija
u naslovu malo razlikuje jer na prvoj stranici piše "Legitimacija pitomac - učenika vojne škole" za razliku od prijašnjih gdje nije pisalo ono
"učenika". Valjda su došle nove knjižice?


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on February 06, 2016, 04:50:16 pm
Legitimacija pitomca-učenika SVŠ KoV-a Sarajevo iz 1981. I ako je izdana iste godine kao i prethodno postavljena, ova se legitimacija
u naslovu malo razlikuje jer na prvoj stranici piše "Legitimacija pitomac - učenika vojne škole" za razliku od prijašnjih gdje nije pisalo ono
"učenika". Valjda su došle nove knjižice?

Postavio sam krive korice legitimacije. Trebale su biti ove.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on February 06, 2016, 09:49:02 pm
Legitimacija pitomca 33. klase SVŠ KoV-a Sarajevo iz 1984. godine.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on February 06, 2016, 09:54:28 pm
Legitimacija pitomca 33. klase SVŠ KoV-a Sarajevo iz 1984. godine.

I još jedna ali malo starija. Legitimacija pitomca SVŠ KoV-a Sarajevo iz 1974. godine. Ova je uredno, po propisima, bila poništena i
ostavljena bivšem pitomcu, tada već vodniku JNA.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on February 06, 2016, 10:19:43 pm
Vojna legitimacija JNA iz 1987. godine, vlasnik je bio po činu vodnik. Čudno je da u četiri godine aktivne službe u JNA nije bila potpisana od
vlasnika ispod fotografije niti je bila ovjerena na stranici iza gdje je bio upisan samo čin vodnik bez adrese i ovjere.

Legitimacija je na početku zbivanja iz 1991. bila poništena pečatom od strane Slovenskih organa, vjerovatno kada im se vlasnik stavio na
raspolaganje.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: morest on February 07, 2016, 04:45:29 pm
Evo da i ja pridonesem ovoj odličnoj temi kolege Zpetrova sa par vojnih knjižica/legitimacija/iskaznica iz svoje kolekcije. Jako su mi drage i zanimljive pa ih se sakupilo dosta u periodu od 1943.-1991. Sakupljam samo po tipovima. Prvo jedna zajednička pa onda predstavljanje pojedinačno, za novije iskaznice neću navoditi imena i osobne podatke, samo prvu stranicu, za starije da.
[attachment=1]


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: morest on February 07, 2016, 04:53:03 pm
Evo sada meni najdraža od novijih iskaznica. Radi se u poznatoj osobi iz NOB-a,visokoodlikovanom oficiru, umirovljenom u činu general-majora. Ova je izdana 1983. kada je dotični već bio u mirovini.[attachment=1] Nažalost kvaliteta korica je užasna pa su se brzo odvojile.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: morest on February 07, 2016, 04:58:22 pm
Zatim jedna najnovija koju imam. Radi se o osobi koja je bila u službi od 2.2.1944. do 31.12.1984. kada odlazi u mirovinu u činu kapetana bojnog broda. Jedno je vrijeme polovinom 1970tih bila na čelu (načelnik) Komandno Štabne Akademije MŠC.
[attachment=1]


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: dzumba on February 07, 2016, 05:09:49 pm
Питомачке легитимације су уведене 1974. године. До тада смо имали војне књижице.

Иначе, активни старешина када би отишао у пензију требао се јавити војном одсеку где су му издавали поново војну књижицу и одређивали (ако је имало потребе) ратни распоред. Отуда овај капетан бојног брода има војну књижицу. До 1992. године пензионисана војна лица задржавала су војну легитимацију као документ за идентификацију (на последњој страници се уносио податак о престанку активне војне службе), односно као замену за личну карту. Та могућност је уведене почетком 80-тих година. Они који су пре тога отишли у пензију били су дужни да изваде личну карту.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: morest on February 07, 2016, 05:10:40 pm
Evo malo detaljnije jedna od prvih posljeratnih vojnih knjižica Jugoslavenske armije, pretpostavljam da su se ovakve sa zelenim mekanim koricama počele izdavati negdje 1946. ili 1947.
Ova je zanimljiva jer je vlasnik postavio jednu od svojih partizanskih forografija, na rubu koje se još vidi raniji pečat postrojbe (divizije) još iz razdoblja rata.
[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4][attachment=5]


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: morest on February 07, 2016, 05:29:56 pm
I za prvi dio još jedna iz sličnog perioda kao i prošla. Razlika je što vlasnik nije ranije učestovao u ratu (u partizanima)i što je vjerojatno 1946. otišao na odsluženje redovnog vojnog roka. Fotografija na početko knjižice je iz radzoblja kada je postigao čin mlađeg vodnika.
[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4][attachment=5]
 


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on February 07, 2016, 06:42:15 pm
Evo sada meni najdraža od novijih iskaznica. Radi se u poznatoj osobi iz NOB-a,visokoodlikovanom oficiru, umirovljenom u činu general-majora. Ova je izdana 1983. kada je dotični već bio u mirovini.[attachment=1] Nažalost kvaliteta korica je užasna pa su se brzo odvojile.

Pa ova mi je fotografija-sken Vojne legitimacije generalmajora potvrdila moju pretpostavku da su u JNA svi podoficiri (kasnije mlađi oficiri),
oficiri i generali (admirali) imali iste vojne legitimacije. Neki kolege su mi tvrdili da su generali (admirali) imali i neke posebne, ne znam ja je
nisam imao priliku niti jednu takvu vidio niti su mi je oni mogli pokazati.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on February 07, 2016, 06:43:50 pm
I za prvi dio još jedna iz sličnog perioda kao i prošla. Razlika je što vlasnik nije ranije učestovao u ratu (u partizanima)i što je vjerojatno 1946. otišao na odsluženje redovnog vojnog roka. Fotografija na početko knjižice je iz radzoblja kada je postigao čin mlađeg vodnika.
[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4][attachment=5]
 

Zanimljive vojne knjižice, ali vlasnici su bili rezervni starješine, oni nisu bili aktivna vojna lica.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: morest on February 07, 2016, 06:47:43 pm
I za prvi dio još jedna iz sličnog perioda kao i prošla. Razlika je što vlasnik nije ranije učestovao u ratu (u partizanima)i što je vjerojatno 1946. otišao na odsluženje redovnog vojnog roka. Fotografija na početko knjižice je iz radzoblja kada je postigao čin mlađeg vodnika.
[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4][attachment=5]
 

Zanimljive vojne knjižice, ali vlasnici su bili rezervni starješine, oni nisu bili aktivna vojna lica.
Drago mi je kolega da sam uspio razjasniti nedoumicu sa ovom generalskom knjižicom.
Što se tiće ove dvije koje ste spomenuli, da otišli su nakon redovnog vojnog roka u pričuvu, ali ona prva knjižica je za osobu koja je bila aktivno vojno lice u ratu pa se krajem 1945. demobilizirala i naravno do kraja u rezervi.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: morest on February 07, 2016, 07:03:45 pm
Evo za drugi dio i za kraj moga današnjeg doprinosa u ovoj temi, grupni scan menih osobno najdražih i najrjeđih primjeraka iz moje kolekcije iskaznica/legitimacija.
Sve du iz perioda 1943.-1946. a neke do sada nisu nigdje viđene ili objavljene. Inaće, sve ih čuvam za neki rad (članak) o ovoj tematici, pa objavljujem samo sliku korica, no opisati ću o čemu se radi, dati neke detalje iznutra.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: morest on February 07, 2016, 07:12:33 pm
[attachment=1]

Prvi red:
Prva s lijeva je već objavljena od strane kolege Zpetrova i radi se o u ovom obliku najranijoj meni poznatoj vojničkoj iskaznici NOVH-a izdana pripadniku Bjelovarskog partizanskog odreda od 16.11.1943.
Druga je jako rijetka dvojezična englesko-hrvatska vojnička iskaznica pripadnika zrakoplovstva NOVJ u činu majora Rafaela Perhauca iz 2.mjeseca 1944. Služio je prva u bazi u Južnoj Italiji, a zatim u Tunisu.
Drugi red:
Prva s lijeva je vojnička legitimacija Ivana Vondračeka, tada potpukovnika i političkog komesara 40. divizije, 3. Jugoslavenske armije, izdana u travnju 1945.
Druga s lijeva je vojnička isprava Radoja Sekulića, majora i političkog komesara artiljerijske divizije 5. NOVJ Divizije, Prvog proleterskog korpusa, izdana 10.1.1945.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: morest on February 07, 2016, 07:26:31 pm
I još jedan zajednički scan, iz kasnijeg razdoblja 1945.-1946.
[attachment=1]
Prvi red:
Prva s lijeva je prva iskaznica pripadnika Jugoslovenske mornarice (ne više mornarice NOVJ) inaće imala je tvrde modre korice na kojoj je bila slika nositelja (nažalost ova je to izgbila)- izdana je u srpnju 1945.
Druga s lijeva je legitimacije dr. Stanke Kovačić, upravnice bolnice na Šalati (Zagreb) i upraviteljice kirurškog odjela bolnice koja je tada bila dio Centra Vojnih bolnica II. Jugoslavenske armije-izdana je 21.6.1945.
Drugi red:
Prva s lijeva je vojničke knjižice Jugoslovenske armije izdana u 8. mjesecu 1945. vojniku koji je bio pripadnik Jugoslovenskog odreda za Primorje, Trst i Istru
Druga je iskaznica pripadnika KNOJ-a (Korpusa Narodne Obrane Jugoslavije) izdana 11.5.1945. pripadniku Zagrebačke brigade KNOJ-a


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on February 08, 2016, 06:42:23 am
I još jedan zajednički scan, iz kasnijeg razdoblja 1945.-1946.
[attachment=1]
Prvi red:
Prva s lijeva je prva iskaznica pripadnika Jugoslovenske mornarice (ne više mornarice NOVJ) inaće imala je tvrde modre korice na kojoj je bila slika nositelja (nažalost ova je to izgbila)- izdana je u srpnju 1945.
Druga s lijeva je legitimacije dr. Stanke Kovačić, upravnice bolnice na Šalati (Zagreb) i upraviteljice kirurškog odjela bolnice koja je tada bila dio Centra Vojnih bolnica II. Jugoslavenske armije-izdana je 21.6.1945.
Drugi red:
Prva s lijeva je vojničke knjižice Jugoslovenske armije izdana u 8. mjesecu 1945. vojniku koji je bio pripadnik Jugoslovenskog odreda za Primorje, Trst i Istru
Druga je iskaznica pripadnika KNOJ-a (Korpusa Narodne Obrane Jugoslavije) izdana 11.5.1945. pripadniku Zagrebačke brigade KNOJ-a


Hvala vam što ste se aktivno uključili i na ovoj temi s zanimljivim legitimacijama. Mislim da imam negdje i te legitimacije KNOJ-a pa ću je
probati pronaći i postaviti. Pozdrav.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on February 08, 2016, 07:22:22 am
Evo jedne legitimacije pripadnika KNOJ-a izdane u Tržiču 1946. godine, nije baš u najboljem stanju ali se sve vidi. Neobično je da se na
mjestu fotografije vlasnika nalazi samo otisnuti pečat jedinice. Vlasnik je na dan izdavanja po činu bio desetar i po funkciji valjda telefonist
ako sam dobro pročitao.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on February 08, 2016, 07:55:57 am
Još jedna Legitimacija pitomca-učenika 40. klase SVŠ KoV-a. To je bio negdje početak devedesetih godina, sama knjižica legitimacije je
bila malo pojednostavljena, samo bijele stranice bez podloge ili ukrasa.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on February 25, 2016, 03:30:40 pm
Prva vojna legitimacija jednog od tada tek proizvedenih MT vodnika JRM, izdana u Mašinskoj Pula od VP 6577 Pula. Podatci o vlasniku su
prikriveni sukladno želji vlasnika. Ista je bila u upotrebi do kraja 1979. kada je bila poništena i zamjenjena novom, iz one serije koja je na
početku stranice s osobnim podatcima imala mjesto za upis JMBG-a.

Inače zanimljivo je da su se kao fotografije koristile one u zimskoj bluzi na kojoj se nisu vidjele oznake čina, a izdavanje je bilo ljeti u
sedmom mjesecu. Kasnije su kod izdavanja vojnih legitimacija to promjenili i izdali uputstvo da se svi starješine moraju fotografirat na
način da je na fotografiji vidljiv čin, što je za mornaričke značilo uvijek u ljetnjoj uniformi. To baš i nije imalo puno smisla jer su kasnije ljudi
napredovali s činovima, jedino da se u startu vidi razlika da li se radi o oficiru ili podoficiru. Sjećam se da su se u Puli mnogi morali na brzinu
ponovo fotografirati jer su prvo donijeli fotke u zimskim uniformama.

Na kraju bilo je i dosta podoficira koji su kasnije doškolovanjem postali oficiri pa mi nije jasno da li su tada morali mjenajti vojnu legitimaciju?


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on February 25, 2016, 07:32:49 pm
I još jedna vojna legitimacija iz one zadnje serije s mjestom za upisivanje JMBG-a izdana u nastavku prethodno već postavljene vojne
legitimacije. Vlasnik je tijekom službe napredovao od čina MT vodnika I klase do MT Starijeg vodnika I klase sa službom u Splitu. Izdana
je od komande VP 1259 Split. Mora da je bila dosta velika jedinica jer imam par vojnih legitimacija u mojoj kolekciji izdanih od baš te VP
ili je to samo statistička slučajnost.

Vidimo da je na ovoj fotografiji vlasnik snimljen u ljetnjoj uniformi s jasno vidljivim oznakama čina na ramenima.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: oficir neaktivne rezerve on February 26, 2016, 03:29:30 pm
Do osamdesetih sva penzionisana vojna lica bila su odmah prevodjena u rezervni oficirski status zajedno sa onima koji su bili školovani u sistemu raznih ŠRO i posedovali su svi istu vojnu legitimaciju narandžaste boje koja je imala rogobatni naziv:

Legitimacija rezervnih i penzionisanih oficira, admirala i generala JNA.

Stim što su pitomci ŠRO tu legitimaciju dobijali odmah po prijemu u ŠRO i služila im je umesto klasične vojne knjižice tokom i nakon služenja vojnog roka a penzionisana ALV su je dobijala po penzionisanju.

Istu posedujem kod kuće i kada budem mogao skeniraću je.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on February 27, 2016, 07:18:44 pm
Do osamdesetih sva penzionisana vojna lica bila su odmah prevodjena u rezervni oficirski status zajedno sa onima koji su bili školovani u sistemu raznih ŠRO i posedovali su svi istu vojnu legitimaciju narandžaste boje koja je imala rogobatni naziv:

Legitimacija rezervnih i penzionisanih oficira, admirala i generala JNA.

Stim što su pitomci ŠRO tu legitimaciju dobijali odmah po prijemu u ŠRO i služila im je umesto klasične vojne knjižice tokom i nakon služenja vojnog roka a penzionisana ALV su je dobijala po penzionisanju.

Istu posedujem kod kuće i kada budem mogao skeniraću je.

Pretpostavljam da ste mislili na ovu vrstu legitimacije. Legitimacija penzionisanih i rezervnih oficira JNA  iz 1964. godine, izdana pešadijskom
pukovniku u penziji u Novom sadu. Na fotografiji je u uniformi aktivnog pukovnika JNA. Ovo je bila posebna vrsta legitimacija, ali već krajem
1981. ih više nisu izdavali aktivnim oficirima kod odlaska u penziju (moj otac je dobio samo Vojnu knjižicu) zato jer su zadržavali još od
sredine 1979. godine svoje Vojne legitimacije samo bi im na zadnjoj strani bilo upisano da im je prestala aktivna služba u JNA s tim i tim
datumom. Razmišljam da otvorim temu i o tim legitimacijama vrlo zvučnog naziva, možda je i otvorima samo kad se malo više koncetriram.

Evo par skenova jedne od tih legitimacija o kojima ste Vi pisali.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on February 27, 2016, 07:25:07 pm
Do osamdesetih sva penzionisana vojna lica bila su odmah prevodjena u rezervni oficirski status zajedno sa onima koji su bili školovani u sistemu raznih ŠRO i posedovali su svi istu vojnu legitimaciju narandžaste boje koja je imala rogobatni naziv:

Legitimacija rezervnih i penzionisanih oficira, admirala i generala JNA.

Stim što su pitomci ŠRO tu legitimaciju dobijali odmah po prijemu u ŠRO i služila im je umesto klasične vojne knjižice tokom i nakon služenja vojnog roka a penzionisana ALV su je dobijala po penzionisanju.

Istu posedujem kod kuće i kada budem mogao skeniraću je.

Pretpostavljam da ste mislili na ovu vrstu legitimacije. Legitimacija penzionisanih i rezervnih oficira JNA  iz 1964. godine, izdana pešadijskom
pukovniku u penziji u Novom sadu. Na fotografiji je u uniformi aktivnog pukovnika JNA. Ovo je bila posebna vrsta legitimacija, ali već krajem
1981. ih više nisu izdavali aktivnim oficirima kod odlaska u penziju (moj otac je dobio samo Vojnu knjižicu) zato jer su zadržavali još od
sredine 1979. godine svoje Vojne legitimacije samo bi im na zadnjoj strani bilo upisano da im je prestala aktivna služba u JNA s tim i tim
datumom. Razmišljam da otvorim temu i o tim legitimacijama vrlo zvučnog naziva, možda je i otvorima samo kad se malo više koncetriram.

Evo par skenova jedne od tih legitimacija o kojima ste Vi pisali.

A ovo bi bila isto legitimacija o kojoj ste pisali koju je dobijao pitoma ŠRO kod dolaska u školu. Legitimacija rezervnih oficira general i
admirala i vojnih činovnika JNA iz 1961. godine. Vlasnik ove je bio doktor pa je vjerovatno išao u ŠRO sanitetskog smjera, na fotografiji
je još slikan u vojničkoj uniformi bez oznaka činova.

Inače te su legitimacije jedno vrijeme imale samo kartonske korice bez zaštite, a kasnije su korice bile iz tvrđeg kartona presvučenog
s platnom. Evo i par skenova jedne takve čiji je vlasnik bio startao iz ŠRO, izvedba s mekim kartonskim koricama.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on February 27, 2016, 07:28:49 pm
A ova je iz serije s tvrdim kartonskim koricama presvučenim platnom, izdana davne 1949. godine.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on February 27, 2016, 07:33:36 pm
Inače nisu sve bile odštampane na ćirilici, bilo ih je odštampanih i na latinici, vjerovatno prema mjestu i Republici gdje su izdavane. Evo
jedne takve na latinici. Legitimacija rezervnih oficira i vojnih činovnika JA iz 1948. godine. Ova je bila izdana rezervnom vojnom činovniku.
Ipak osobe koje su je popunjavale su je ispisale na ćirilićnom pismu.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: oficir neaktivne rezerve on February 29, 2016, 01:36:41 pm
Do osamdesetih sva penzionisana vojna lica bila su odmah prevodjena u rezervni oficirski status zajedno sa onima koji su bili školovani u sistemu raznih ŠRO i posedovali su svi istu vojnu legitimaciju narandžaste boje koja je imala rogobatni naziv:

Legitimacija rezervnih i penzionisanih oficira, admirala i generala JNA.

Stim što su pitomci ŠRO tu legitimaciju dobijali odmah po prijemu u ŠRO i služila im je umesto klasične vojne knjižice tokom i nakon služenja vojnog roka a penzionisana ALV su je dobijala po penzionisanju.

Istu posedujem kod kuće i kada budem mogao skeniraću je.

Pretpostavljam da ste mislili na ovu vrstu legitimacije. Legitimacija penzionisanih i rezervnih oficira JNA  iz 1964. godine, izdana pešadijskom
pukovniku u penziji u Novom sadu. Na fotografiji je u uniformi aktivnog pukovnika JNA. Ovo je bila posebna vrsta legitimacija, ali već krajem
1981. ih više nisu izdavali aktivnim oficirima kod odlaska u penziju (moj otac je dobio samo Vojnu knjižicu) zato jer su zadržavali još od
sredine 1979. godine svoje Vojne legitimacije samo bi im na zadnjoj strani bilo upisano da im je prestala aktivna služba u JNA s tim i tim
datumom. Razmišljam da otvorim temu i o tim legitimacijama vrlo zvučnog naziva, možda je i otvorima samo kad se malo više koncetriram.

Evo par skenova jedne od tih legitimacija o kojima ste Vi pisali.
ZPetrov tacno na tu sam mislio.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: oficir neaktivne rezerve on February 29, 2016, 01:40:34 pm
Ovakva isprava je pokazivala razliku u statusu u odnosu na sve ostale pripadnike JNA u rezervnom statusu koji su imali svoju vojničku knjižicu još od služenja vojnog roka.

Sadržavala je mnogo više rubrika za napredovanje u činu.
Takodje sadržavala je i podatke o odlikovanjima i ranjavanjima.
Bila je statusni simbol u bilo kom smislu.
Posle početka 80-tih nije više izdavana nego su svi dobijali obične vojničke knjižice.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on March 05, 2016, 09:57:19 pm
Mislim da na neki način u ovu grupu spada i ovakva vojna Legitimacija pripadnika mirovnih snaga JNA izdana 1957. godine. na kraju radi se
o legitimaciji aktivnog oficira JNA.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on March 05, 2016, 10:00:57 pm
Mislim da na neki način u ovu grupu spada i ovakva vojna Legitimacija pripadnika mirovnih snaga JNA izdana 1957. godine. na kraju radi se
o legitimaciji aktivnog oficira JNA.

Uz gornju bi svakako išla i ova Legitimacija JNA pripadnik INO kontingenta u Egiptu izdana 1962. godine i ako se radi o običnom vojniku, a
ne o aktivnom podoficiru ili oficiru JNA.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on March 30, 2016, 05:28:47 pm
Otvarajući ovu temu očekivao sam malo veći odziv od mnogih koji su vjerovatno sačuvali svoje stare vojne legitimacije iz vremena JNA, sakrije se ime i
prezime pa i broj se može izmjeniti (radi neprepoznavanja vlasnika) ali ostalo je uvijek priča za sebe pogotovo ako je bilo puno prekomandi i napredovanja.

Bio sam uvjeren da će barem netko imati one starije vojne legitimacije koje su imala aktivna vojna lica u vremenu od recimo 1950. pa do 1969. kada su
se počele izdavati one nove što su izvana sličile na male pasoše. Ali do sada nam se to nije posrečilo.

Možda ipak netko od kolekcionara ima koju takvu pa je postavi, bilo bi mi drago, a vjerujem i drugima koje ta tema zanima.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on August 13, 2016, 08:59:22 am
Legitimacija borca JA izdana 1945. godine, očigledno se nisu mogli fotografirati u uniformi pa su onda koristile i fotografije iz civila.

Čudno mi je da ne vidim mjesto za upis čina, već samo za zanimanje.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on October 08, 2016, 10:37:03 pm
Vojna legitimacija JNA kapetana bojnog broda iz 1980. godine izdana od VP5392 Split, to je ako se ne varam VP od Mornaričke Vojne
Akademije. I tu je izgleda bila praksa da visoki oficiri (pukovnici i/ili kapetani bb) ne idu da im upišu krvnu grupu. Privilegija čina vjerovatno.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: dzumba on October 09, 2016, 09:11:13 pm
Мс, не ради се о привилегији, него о захтеву да се донесе нека потврда-уверење која ти је крвна група, опа да се на основу валидног документа и упише. Могла је и легитимација добровољног даваоца крви. Мени су иписали јер сам био добровољни давалац крви. Пола старешина у мом батаљону то није имала па им није било уписано ништа.  Осим тога то није имало ама баш никакаву сврху. Код трансфузије увек се проверава крвна група без обзира шта пише у легитимацији (ако је уопште будеш имао када ти затреба трансфузија).


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on October 11, 2016, 01:35:00 pm
Мс, не ради се о привилегији, него о захтеву да се донесе нека потврда-уверење која ти је крвна група, опа да се на основу валидног документа и упише. Могла је и легитимација добровољног даваоца крви. Мени су иписали јер сам био добровољни давалац крви. Пола старешина у мом батаљону то није имала па им није било уписано ништа.  Осим тога то није имало ама баш никакаву сврху. Код трансфузије увек се проверава крвна група без обзира шта пише у легитимацији (ако је уопште будеш имао када ти затреба трансфузија).

U jedinici mog pokojnog oca su ih kod zamjena legitimacija 1979. godine prvo slali u SUP-MUP da se prijave i donesu neku potvrdu o
prebivalištu, a onda su ih po grupama slali u Vojnu bolnicu kod transfuziologa da im odrede krvnu grupu i Rh faktor i onda im je to tamo
bilo unesenu u legitimaciju. Podatak iz one prijašnje vojne legitimacije nisu priznavali (i ako se to ne mijenja) već je to morao ponovo
utvrditi nadležni doktor u VB.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: dzumba on October 11, 2016, 06:13:28 pm
Правило је да се код сваке трансфузије крви обавезно проверава крвна група. Нема везе шта неком пише у књижици или на униформи или сам изјави. То је онда било непотребно.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on October 11, 2016, 07:05:10 pm
Правило је да се код сваке трансфузије крви обавезно проверава крвна група. Нема везе шта неком пише у књижици или на униформи или сам изјави. То је онда било непотребно.

Slažem se s tim što ste napisali. Ali ne razumijem zašto su postavili i te rubrike? Hajde ako su to probali na onom prvom izdanju legitimacija
koje su se izdavale od 1969. do 1979. unijeli su i te rubrike ali ako se u tih deset godina pokazalo nepotrebnim, zašto su to isto ponovil i
na ovim zadnjima koje su se izdavale od 1979. na dalje?

Isto pitanje bih postavio i za slab kvalitet uveza legitimacija. Već se na onim iz 1969. pokazalo da se brzo unutrašnji dio odspoji od korica.
Zašto su to ponovili i na onima izdanja iz 1979.?


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: dzumba on October 11, 2016, 08:20:25 pm
Зато што су то правили пешадинци, а не доктори :D. А што се увеза тиче, моја легитимација, се није распала (развезала). То је пре свега ствар како се односиш према документу. А није да је нисам корстио. Носио сам је увек са собом, показивао код подизања новца на пошти и другим сличним приликама и изгледа "здраво".


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on October 21, 2016, 01:51:57 am
DF Jugoslavija.  Vojnička isprava borca NOV-a iz 1945. godine. Vjerovatno su tada iste imali i podoficiri i oficiri.?


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on December 07, 2016, 07:18:37 am
Usporedba Vojnih legitimacija SFRJ i RSK. Vidimo da su u RSK preuzeli kao predložak vojnu legitimaciju JNA uz promjenu naziva države
i oružanih snaga  (SFRJ u RSK  i JNA u Srpska Vojska  RSK). Izmjenjen je i grb, a i tekst je ispisan ćirilićnim pismom. Raspored i veličina
su isti. Čini mi se zanimljivo za usporediti.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on April 03, 2017, 12:57:31 pm
DFJ Vojna Legitimacija izdana 1945. godine od strane komande III Armije JA. Vlasnik je tada po činu bio kapetan.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on August 04, 2017, 08:00:24 am
Nakon dugo vremena konačno sam naišao na "staru" vojnu legitimaciju JA izdanu 1946. godine, barem sam je pronašao na internetu.
Koliko vidim po stranici za upisivanje unapređenja ta se legitimacija zadržala sve do 1969. godine kada su izdane one novije koje su pak
bile u upotrebi samo deset godina. Sada sama godina izdavanja mi je malo upitna, ako gledamo stranicu s mjestima za upisivanje "Toka
službe" onda vidimo da je upisan datum 01. 12. 1946. ali ako pogledamo fotografiju vlasnika po uniformi bi mogli u to posumnjati. Ali ako
bolje pogledamo tu stranicu (unutarnje prednje korice) s fotografijom rekao bih da je tu prije bila neka druga, nešto veća fotografija koja
je kasnije odljepljena i zaljepljena je sadašnja. Da je fotografija iz 1946. godine trebao bi na ramenima imati one epolete s oznakom čina.
I sam pečat na prijelazu s korica na fotografiju kao da ima "lom" što bi išlo kao potvrda pretpostavke da je tu prije bila druga slika.

Za ono vrijeme je, po meni, lijepo dizajnirana. Samo mi nije baš najjasnije da je imala samo tri mjesta za upisivanje unapređenja u viši čin.
Kada bi se "potrošila" to bi značilo  da bi se trebala izdati nova legitimacija??

Možda će se ove serije legitimacija prisjetiti i neki naši uvaženi članovi foruma koji su šezdesetih godina već bili u aktivnoj službi.

Pretpostavljam da se jedino na naslovnim koricama promjenilo  ono JUGOSLOVENSKA ARMIJA u JUGOSLOVENSKA NARODNA ARMIJA.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: dzumba on August 04, 2017, 06:51:34 pm
Сви печати на овој легитимацији на првој страници тока службе су исти - Команда војног одсјека Ријека. Дотични је дошао у ту команду 1956. године. Тада је и добио чин капетана 1. класе. На фотографији је официр Модрић са чином капетана, са за то време новим ознакама чинова, који су почели да се носе током 1953. године. Дакле, легитимација није из 1949. године. Може бити формулар, мада ја не знам како је изгледао. У овој видим да су се уписивали и подаци о одликовањима.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on August 04, 2017, 07:33:47 pm
Сви печати на овој легитимацији на првој страници тока службе су исти - Команда војног одсјека Ријека. Дотични је дошао у ту команду 1956. године. Тада је и добио чин капетана 1. класе. На фотографији је официр Модрић са чином капетана, са за то време новим ознакама чинова, који су почели да се носе током 1953. године. Дакле, легитимација није из 1949. године. Може бити формулар, мада ја не знам како је изгледао. У овој видим да су се уписивали и подаци о одликовањима.

Točno je da su svi pečati isti, da li to onda znači da je prva rubrika za upis toka-mjesta službe bila upisana "unazad"? To mi je pomalo
neobično, ali mi i Vaše tumačenje ima smisla gledajući po pečatima. Čudi me da nigdje ne vidim datum izdavanja. Ako se "dokopam" originala
možda ću saznati nešto više.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: proxy1969 on August 04, 2017, 08:15:58 pm
Kod iskaznice Ivana Modrića nejasnoće su vrlo otklonjive, naime ovdje je riječ o zamjenskoj iskaznici kojom je zamjenjena prijašnja. Iz tog razloga su premještaji u službi-prekomande ispisane istim rukopisom odjednom i ovjerene žigom VP u kojoj se zadesio na službi, unaprijeđenja su unošena redoslijedom osim što je na naslovnoj stranici pored čina kapetana dodana i 1. Klasa. Na taj način je i meni ispunjena vojna knjižica HV kad je mjenjana za onu ex JNA, sve prekomande i svi činovi su prepisani iz zelene u smeđu u vojnom odsjeku na Forumu i ovjereni istim žigom......


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on August 05, 2017, 07:54:24 am
Sve što su cijenjeni kolege naveli stoji ali mislim da ćemo se svi složiti da je fotografija vlasnika bila mjenjana tako da je umjesto prve (vrlo
vjerovatno je na njoj vlasnik bio u "staroj" uniformi s epoletama i činom kapetana) naljepljena ova sadašnja koja je malo manjih dimenzija.

S druge strane naziv legitimacije na koricama "JUGOSLOVENSKA ARMIJA" je važio do 12. 1951. kada je naziv promjenjen u "JUGOSLOVENSKA NARODNA ARMIJA" pa bi ako je izdana nova legitimacija 1953. godine vjerovatno na koricama bio ovaj dulji naziv.

Zato sam sklon pretpostavci da je legitimacija izdana prije 1953. godine (sad da li je to bila 1946. ili malo kasnije ne mogu sa sigurnošću
tvrditi), a da je kod promjena uniformi skinuta stara i naljepljena nova fotografija s vlasnikom u novoj uniformi (sada u bluzi bez prije
visokih okovratnika i epoleta na ramenima).

Na fotografiji 1-1 se jasno na gornjem dijelu i na bočnom desnom dijelu vidi da je prije bila naljepljena neka fotografija jer se vide dijelovi  odljepljenog papira.

Na fotografiji 1-2 se da primjetiti da je sveukupni pečat malo "spljošten" pa bih rekao da je netko s dosta truda na lijevi donji rub otisnuo
pečat tako da približno izgleda kao dio-nastavak pečata na koricama, ali se radi tamne fotografije taj "novi" dio pečata i ne vidi.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: dzumba on August 05, 2017, 05:56:33 pm
Модрић је 1946. године службовао у Сарајеву, а од 1953. у Делницама. Нема нигде на фотографији нити на корицама печата неке друге војне поште (ових ранијих) осим оне из Ријеке. Када је у питању сама фотографија могуће је да се оригинална фотографија само одлепила па поново била залепљена. И онда, као и сада службено нико није смео кривотворити документа (а стављање друге слике и другог печата преко или уместо постојећих то у суштини јесте). Потпис старешине и на другој унутрашњој страни корице, као и код места службе је исти, као и код чина капетана 1. класе. Када је Модрић дошао у прекоманду у Ријеку (01.05.1956.) био је капетан јер је у чин капетана 1. класе унапређен 22.12.1956. На другој унутрашњој страни је јасно да је легитимација издана капетану (очигледно је касније додано "1.класе"). Дакле, ја могу само да закључим да је легитимација издата након што је стигао у Ријеку и то пре његовог унапређења у капетана 1. класе, дакле негде у периоду 01.05. до 22.-12.1956.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on August 10, 2017, 11:49:45 am
Eto u međuvremenu sam uspio doći do originalne legitimacije JA o kojoj smo pisali. Kako se vrlo rijetko viđaju to ću je sada postaviti cijelu
sa svim stranicama. Malo mi je neobično da stranice nisu bile numerirane, ima ih ukupno šesnaest. To je valjda bilo uobičajeno kod vojnih
legitimacija jer vidim da i one novijih generacija izdavane od 1969. i kasnije od 1979. nemaju numerirane stranice. Sama knjižica bila je
štampana u vremenu do kraja 1950. godine jer se je tada promjenio naziv iz Jugoslovenska Armija u Jugoslovenska Narodna Armija.

Tada uz te legitimacije se izgleda nije izdavala i posebna knjižica za upisivanje ratnog rasporeda već se isti upisivao na zadnjim stranicama
i na unutarnjoj strani zadnjih korica.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: Boro Prodanic on August 10, 2017, 01:15:03 pm
Interesantno: Modrić je istog dana unapređen u čin poručnika i čin kapetana, 22.12.1949? Kao da je čin poručnika preskočio...


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: JASON on August 10, 2017, 02:39:02 pm
Interesantno: Modrić je istog dana unapređen u čin poručnika i čin kapetana, 22.12.1949? Kao da je čin poručnika preskočio...
По свој прилици, датуми нису правилно преписани. Ажурност није била боља страна војних референата, па је тако настала песма: 'О ..бем те  војни референте, што ти узе моје документе'.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on August 10, 2017, 02:42:20 pm
To je zaista interesantno ali možda se radi čisto o "pisarskoj" pogreški. Ako pođemo od prijašnjeg pojašnjenja koje je dao uvaženi kolega
džumba da su u legitimaciji kasnije upisivali i mjesto službe onda je to vjerovatno vrijedilo i za upisivanje činova u napredovanju. Moguće
je da je "ćata" u brzini upisivanja dva puta upisao isti datum, posebno zato jer se u to vrijeme uglavnom unapređenje najčešće dobivalo za
Dan Armije tj 22.12. svake godine pa ga je to zanelo da dva puta upiše isti datum. Ali tko zna možda je i dobio vanredno unapređenje? Ali
to mi se čini malo čudno da se onda upisuje i "preskočeni" čin, ne znam kakva su pravila bila tada o tome.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: dzumba on August 12, 2017, 08:36:43 pm
Ал су га провозали у каријери: Сарајево- Делнице-Ријека-Тетово...Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: Boro Prodanic on August 12, 2017, 08:43:41 pm
Ал су га провозали у каријери: Сарајево- Делнице-Ријека-Тетово...


Odosmo u off, ali ima i onih koji su tako prošli mnogo kasnije od poratnog doba...


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on August 14, 2017, 11:25:09 am
Vojna legitimacija JNA iz 1979. godine izdana od strane VP br. 8115-5 Zemun, vlasnik je bio po činu pukovnik  RV i PVO. Pretpostavljam da
je to bila VP Komande Vazduhoplovstva u Zemunu?

Zanimljivo da je kod odlaska u penziju otisnut pečat Zavoda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika. U drugim vojnim legitimacijama je bio
pečat VP na kojoj je vlasnik do tada bio u službi ili prve nadređene VP. I kod moga oca je bilo upisano zast. I kl u penziji i otisnut pečat VP
5499 Pula tj. pečat Komande VPS-a.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: dzumba on August 14, 2017, 07:35:54 pm
Да, та војна пошта (8115 Земун) је била Команда РВ и ПВО. Отишао је у пензију годину дана пре него сам ја дошао у РВ и ПВО.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on October 29, 2017, 06:28:53 am
Jedna vojna legitimacija iz prvih mjeseci Nove Jugoslavije. Legitimacija oficira UDBA-e iz 1945. godine, izdana u Zagrebu. Potpisao ju je
tada general major Stevo Krajačić. Vlasnik je 1947. godine bio demobiliziran i preveden u rezervni sastav.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on January 21, 2018, 04:16:26 pm
Vojnička legitimacija JA iz 1945. godine izdana u Novom Sadu, vlasnik je po činu bio mlađi vodnik.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on February 24, 2018, 04:38:04 pm
JA-JM Lična-Vojna  legitimacija majora Jugoslavenske Mornarice izdana 1945. godine. Dosta rijetko viđana isprava zanimljiva za pogledati.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: fazan on February 24, 2018, 05:15:35 pm
Jedna vojna legitimacija iz prvih mjeseci Nove Jugoslavije. Legitimacija oficira UDBA-e iz 1945. godine, izdana u Zagrebu. Potpisao ju je
tada general major Stevo Krajačić. Vlasnik je 1947. godine bio demobiliziran i preveden u rezervni sastav.

Ово је мало необично, из два разлога. УДБА је настала у марту 1946. године. Такође, она је организована при Министарству унутрашњих послова, а не при Министарству народне одбране, односно Југословенској армији.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on February 24, 2018, 07:40:51 pm
Jedna vojna legitimacija iz prvih mjeseci Nove Jugoslavije. Legitimacija oficira UDBA-e iz 1945. godine, izdana u Zagrebu. Potpisao ju je
tada general major Stevo Krajačić. Vlasnik je 1947. godine bio demobiliziran i preveden u rezervni sastav.

Ово је мало необично, из два разлога. УДБА је настала у марту 1946. године. Такође, она је организована при Министарству унутрашњих послова, а не при Министарству народне одбране, односно Југословенској армији.

Ne bih znao zašto je isprava izdana od strane JA ali primjećujem da su u to poslijeratno doba isprave bile dosta "čudne" i kao da nisu bile
jedinstvene i standardizirane osobito 1945. Poslije je vlasnik možda i dobio novu legitimaciju drugačiju od ove, a ova mu je ostala poništena
za uspomenu.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: dzumba on February 24, 2018, 10:03:02 pm
Па ту исправи није издала ЈА, већ Управа државне безбедности, како и пише на печатима. Вероватно из разлога јер су припадници УДБ-е већином дошли из војске (били су припадници ЈА) и није било других формулара.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: fazan on February 25, 2018, 12:36:46 am
Па ту исправи није издала ЈА, већ Управа државне безбедности, како и пише на печатима. Вероватно из разлога јер су припадници УДБ-е већином дошли из војске (били су припадници ЈА) и није било других формулара.
Нема године издавања, али пише да је у ЈА провео време од 27.7.1941. до 31.8.1947, када је демобилисан. Печати јесу из УДБ-е, али је одлука о демобилизацији из Министарства одбране. Претпостављам да је легитимација издата тек након формирања УДБ-е (након марта 1946.), а да је ову легитимацију добио као војно лице које је пребачено у УДБ-у, те да је била у употреби у том прелазном периоду, док се УДБ-а организовала. мислим да демобилизација не значи престанак његовог рада у УДБ-и, него да је тада уствари почео његов радни однос у МУП-у, односно УДБ-и. До тада је био војно лице на служби у УДБ-и.

Иначе, по датуму ступања у ЈА ради се о првоборцу.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on February 28, 2018, 01:42:45 pm
I još jedna vojna legitimacija iz serije onih koje sus se počele izdavati 1969. godine do zamjene novim (zadnjim od JNA) koje su se izdavale
od 1979. godine. Vlasnik je u trenutku izdavanja ove legitimacije bio po činu vodnik I klase i u njoj je "stigao" do čina starijeg vodnika I kl.
Tada mu je bila poništena i izdana ona iz zadnje serije vojnih legitimacija JNA.

Očigledno je dosta dugo vremena proveo u vojnoj pošti 3875 na aerodromu Pleso u Zagrebu.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on March 19, 2018, 04:53:46 pm
Evo i jedne vojne legitimacije iz onih najviših generalskih sfera. Vojna legitimacija general-majora JNA izdana 27. 12. 1986. godine. Malo je
neobično da mu je "nova" legitimacija izdana četiri dana prije prestanka aktivne vojne službe. Možda je do tada bio pukovnik pa je za Dan
JNA bio unaprijeđen u čin general-majora? A možda je u trenutku izdavanja ove serije legitimacija 1979. godine pod rubrikom "Važi do" bio
upisan neki konkretan datum, ili npr. 10 ili 15 godina pa je zato izdana nova s rokom važenja "Trajno". Mislim da to neću uspijeti saznati.

Neobično je i to da mu na stranici gdje se upisuju čin i VP i mjesto službe nije upisano "general-major" u penziji što nalazim kod drugih
vojnih legitimacija za AVL kojima je aktivna služba prestala radi odlaska u penziju.

Isto je malo neobično da legitimaciju kao službena ovlaštena osoba potpisuje pukovnik, jer je obično to bio starješina u istom ili višem činu
od vlasnika legitimacije, a u Zagrebu je ipak bilo dosta drugih generala. Ali možda to ide u prilog tvrdnje da je vlasnik do tada bio pukovnik
pa je onda pred sam odlazak u penziju unaprijeđen u general majora?


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: dzumba on March 19, 2018, 08:28:47 pm
И мени је све наведено необично, осим да је легитимацију потписао пуковник. Обично су то радили начелници персонланог органа за све у јединици, па и за команданта јединице. Из потписа и делом са слике се може идентификовати који је овај генерал. Ипак, ја не познајем добро људе у Загребу да бих рекао ко је на слици. Можда неко од колега из Хрватске то може?


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on March 19, 2018, 09:02:49 pm
И мени је све наведено необично, осим да је легитимацију потписао пуковник. Обично су то радили начелници персонланог органа за све у јединици, па и за команданта јединице. Из потписа и делом са слике се може идентификовати који је овај генерал. Ипак, ја не познајем добро људе у Загребу да бих рекао ко је на слици. Можда неко од колега из Хрватске то може?

U Puli je za sve oficire i podoficire vojnu legitimaciju (3.stranica) potpisivao komandant VPS-a obično kontra admiral ili kapetan bojnog broda
osim za novoproizvedene MT potporučnike i MT vodnike kojima je legitimaciju potpisivao Načelnik Mašinske, MT pukovnik Anton Štercaj, a
prije njega kapetan bojnog broda Ante Marčić (koji je penzionisan u činu kontra admirala). To je naravno vrijedilo do kraja 1974. kada je
Mašinska bila rasformirana i preseljena u Split.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: mandalina on March 19, 2018, 09:10:39 pm
Kad je aktivno vojno lice otišlo u penziju kakve dokumente je onda imao? Ličnu kartu? Jeli pasoš mogao da podigne bez problema?


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on March 20, 2018, 05:49:42 am
Kad je aktivno vojno lice otišlo u penziju kakve dokumente je onda imao? Ličnu kartu? Jeli pasoš mogao da podigne bez problema?

Po onom što se ja sjećam, otac je mogao samo zadržati ovu vojnu legitimaciju kao valjanu ispravu ili je uz nju mogao otići u MUP i podići i
običnu, tada osobnu kartu, tj. civilnu legitimaciju ali mu je uvijek ostajala vojna legitimacija kao isprava za identifikaciju. Pasoš je mogao
normalno podići i/ili produžiti.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: milena braco on March 20, 2018, 02:03:44 pm
General-major Alojz Zupanc, ONP komande 5. AO. Vojna posta 7250 je upravo ta. Ivan Stimac je poznat kao general major na IKM Plitvice/ OG Mukinje clan 11.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on March 21, 2018, 01:59:43 pm
JA Vojna knjižica-legitimacija izdana 1945. godine političkom komesaru bolnice.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on May 08, 2018, 06:04:05 am
DFJ Vojna legitimacija majora Jugoslavenske Mornarice izdana sredinom 1945. godine. Ima nekoliko neobičnih detalja. Na mjestu fotografije
nalazi se samo ovjera pečatom. Na prednjoj stranici korica nema naziva isprave. Po boju stranica i različitih rubrika dijelom me podsjeća na
vojne iskaznice domobrana ali je manje veličine. Korice su iz tvrdog kartona presvučene nekom zaštitom, broji ukupno 32 "aktivne" stranice.
Dimenzije su cca 85 x 120 mm. Kako ima puna stranica morat ću je postaviti u dva dijela.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on May 08, 2018, 06:07:33 am
DFJ Vojna legitimacija majora Jugoslavenske Mornarice izdana sredinom 1945. godine. Ima nekoliko neobičnih detalja. Na mjestu fotografije
nalazi se samo ovjera pečatom. Na prednjoj stranici korica nema naziva isprave. Po boju stranica i različitih rubrika dijelom me podsjeća na
vojne iskaznice domobrana ali je manje veličine. Korice su iz tvrdog kartona presvučene nekom zaštitom, broji ukupno 32 "aktivne" stranice.
Dimenzije su cca 85 x 120 mm. Kako ima puna stranica morat ću je postaviti u dva dijela.

I nastavak.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on July 31, 2018, 08:23:07 am
Vojna Legitimacija JNA, vlasnik je bio u činu pukovnika. Izdana je 1969. godine u Zagrebu.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on August 05, 2018, 08:33:41 am
Vojna legitimacija JNA izdana 1969. godine u Skopju. Vlasnik je tada bio u činu kapetana I klase. Čak je i dio o krvnoj grupi uredno popunjen.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on October 28, 2018, 02:02:52 pm
Legitimacija pripadnika Baze NOVJ u Italiji izdana u Bari 1944. godine. Zanimljivo da na mnogim partizanskim dokumentim iz tog vremena u
njima nema zaljepljene fotografije već se na mjestu predviđenom za fotografiju nalazi samo pečat. Razumijem da s naše strane Jadrana nije
bilo baš i lako u to ratno doba načiniti fotografiju, ali 1944. u Italiji to sigurno nije bio problem.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: zpetrov9 on November 20, 2018, 10:11:29 am
FNRJ - Isprava Ministarstva Narodne odbrane izdana 1947. godine. Nije vrijedila kao legitimacija ali pretpostavljam da je služila kao dokaz
da je vlasnik na lužbi u MNO FNRJ, možda kod inspekcija ili kao dozvola kod ulasnka u zgrade Ministarstva u Beogradu?


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: dzumba on November 23, 2018, 07:36:55 pm
Ово је пропусница за улазак у објекте МНО. Сличне су коришћење и каснијих година.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: Agario on November 23, 2018, 07:52:49 pm
Ово је пропусница за улазак у објекте МНО. Сличне су коришћење и каснијих година.

Po ugledu na vojne i policijske legitimacije SSSR-a u to vrijeme, gotovo identične.


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: MOTORISTA on January 17, 2020, 12:55:14 pm
Vojna isprava Đuzepea Masencana.

[attachment=1]


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: dzumba on January 17, 2020, 10:02:59 pm
То је неки "гарибалдинац" у саставу НОВЈ?


Title: Re: Vojne legitimacije JA i JNA u vremenu od 1943. do 1995.
Post by: MOTORISTA on January 18, 2020, 08:22:36 am
Jeste.