PALUBA

RV i PVO => Lovačka avijacija => Topic started by: mwolf on December 11, 2007, 07:58:43 amTitle: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: mwolf on December 11, 2007, 07:58:43 am
Pregovori sa Jugoslavijom o snabdevanju sa BF-109 lovcima Jugoslovensko kraljevsko ratno vazduhoplovstva (JKRV), je počelo januara 1938, kada je Premijer Jugoslavije Stojadinović posetio Nemačku radi nabavke modernih oružija. Jugoslovenski vojni ataše u Berlinu je bio impresioniran mogućnostima BF-109 i kada se premijer Stojadinović susreo sa Reichsmarschall Goring gde su raspravljali o nabavci naoružanja za Jugoslaviju, BF-109 je bio prioritet na listi, Goring je uradio najbolje što je mogao da odvrati premijera da istraje u zahtevu za Messersmith Lovca, komentarima da ima mnogo stvari kojima vaši piloti nisu upoznati sa ovim novim lovcem.

Da će trpeti puno gubitaka najviše tokom sletanja i da će zbog toga stvoriti strah od stvarno naprednih lovaca. Jugoslovenska delegacija je istrajala u svojim zahtevima, ipak i posle dogovora koji su zamalo propali po pitanju snabdevanja lovaca BF-109, Goring je na kraju poklekao zbog ruda gvoždja, bakra, hroma sa kojima je Jugoslavija mislila da plati za avion, su bile od velike važnosti za Nemačku industriju da bi dogovor propao, kako je vojni ataše naivno mislio zbog Reichmarchall-ovih principa. Potrebno je bilo još 15 meseci da bi se zaključio ugovor o nabavci lovaca Messersmith za JKRV.

Najzad 5 aprila 1939 je potpisan ugovor o nabavci 50 BF-109E i 25 rezervnih DB 601 A motora , 11 nedelja kasnije 23.juna 1939. je potpisan aneks ugovora o nabavci još 50 BF-109E.

[attachment=4]

6 lovački puk je bio određen za prijem Nemačkih lovaca već početkom jeseni 1939. prva tri BF-109E-3 su dostavljena iz Augsburga u Zemun, Lovci su kasnije stizali u manjim grupama narednih meseci koje su dostavljali Jugoslovenski piloti, (jednom prilikom grupa koja je poletela iz Frankfurta je sletela na Rumunski aerodrom kao rezultat loše navigacije) ali od 100 naručenih aviona samo su 73 isporučena i rezevni delovi koji su bili isporučeni bilo ih je toliko nedovoljno da su za mnoge od tih aviona za kratko vreme bili prizemljeni zbog toga, ponekad nisu bili u letnom stanju zbog nemogućnosti da se nabavi čak i rezervna guma.

JKRV se ubrzo zapitao o iskrenosti Goring-a u odgovaranju od nabavka aviona, jer su piloti počeli da doživljavljaju mnoge nesreće prilikom sletanja, Veliki problem JKRV-a je bio nedostatak trenažnog aviona izmedju jednostavnog iHawker Fury dvokrilca koji je opraštao greške i mnogo boljeg i žešćeg BF-109 E koji neoprašta.

Napravljen je pokušaj o nabavci BF-108B Taifyn aviona sa 4 seišta kao trenažnog prelaznog aviona, ali je ponekad bilo neophodno da piloti Fury-a odlete na Hurricane avionima nekih 10 sati koje će pratiti period od 20-tak sati na BF-108B pre nego se na kraju prebace na Messersmith lovca.

Po zabeleženim podacima i izvorima Piloti JKRV koji su leteli na BF-109 E Pogodili su 7 Nemačkih Bf-109 E, 2 Bf-110, 4 Ju-87, 1 Ju-88, 1 He-111, 2 Do-17 i 2 Hs -126, kao i italijanski Cant Z -1007 bis. Najverovatnije još 4 neprijateljske letelice su pogodjene ali nisu potvrđene i još 14 je ozbiljno oštećeno, zbog pojedinih otkaza ili čak uništenja letelica bile su i 3 Bf-109, 2 Bf-110, 3 Ju-87, 1 Ju-88, 1 Do-17 i He -111. Tokom leta iznad Jugoslavije ( i Grčke), neke nemačke borbene jedinice koje su bile opremljene sa BF-109 lovcima su imale puno gubitaka zbog čega su ukinute nakon završetka napada. (LG 2 and II/JG 27). 87 Jugoslovenskih pilota je bilo u jednicima opremljene sa BF-109 E lovcima, 57 od njih su bili direktno uključeni u akcijama (što predstavlja 65% od totalnog broja ). Oko 350 letova je bilo što je oko 310 časova leta.

[attachment=3]

Više od polovine pilota koji su učestvovali u letovima, uspeli su da udare neprijatelja barem jednom, poneki od njih čak i dvaput. JKRV je izgubio sve lovce BF-109 E na razne načine: 15 nemačkih aviona (uglavnom BF-109 E lovci) su bili pogodjenim 15 aviona je ozbiljno oštećeno, 4 su bili pogodjeni od neprijateljskih dejstava na zemlji, 6 ili više je bilo oštećeno pri poletanju ili sletanju. 21 BF-190E lovaca je bilo uništeno ili spaljeno na zemlji od njihovih posada, još 5 aviona je bilo izgubljeno pod još neobjašnjenim okolnostima.


Meseršmit ME-109

Avion ME-109 je lovački jednosed sa motorom Dajmer Benz D.B.601.

Avion je naoružan sa 2 pilotska mitraljeza Rajnmetal-Borzing kalibra 7.9 mm koji su ugrađeni u prednjem delu trupa iznad motora i gađaju kroz polje elise i sa 2 topa Erlikon kalibra 20mm, koji su ugrađeni u levom i desnom krilu. Umesto topova, mogu se u krila ugraditi 2 mitraljeza Rajnetal Borzing kalibra ,9 mm. Okidanje mitraljeza i topova vrši se pomoću komprimiranog vazduha.

Za svaki mitraljez u trupu predviđeno je po 1000 metaka, a za svaki top u krilima po 60 metaka; ukupno za jedan avion 2000 mitraljeskih i 120 topovskih metaka. Ako se u Krilima, namesto topova nose mitraljezi onda je za svaki krilni mitraljez predviđeno po 500 metaka odnosno za 2 mitraljeza 1000 metaka.
Sl.1

Avion ima električnu instalaciju za noćno letenje i opremljen je primo-predajnom radiostanicom Telefunken tipa Fu G VII za telefoniju sa talasnim opsegom 80-120m i dometom 30-50 km. Radiostanica služi za vezu aviona sa zemljom i između i između aviona u vazduhu. Za letenje na visini avion je opremljen inhalatorom tipa Dreger.

Avion je slobodno noseći niskokrilac, potpuno metalne konstrukcije i u svrhu poboljšanja letećih osobina opremljen je sa zakrilcima, pretkrilcima i elisomsa promeljivim krakom u letu. Stajni trap uvlači se u krila. Prostor za pilota je u vidu zatvorene kabine. Po svojoj otpornosti, avion odgovara nemačkim propisima grupe N5 i sposoban je za sve akrobacije.


Karakteristike aviona ME-109


Dimenzije:

Raspon krila: 9,90m
Ukupna dužina: 8,76 m
Najveća Visina 2,45 m
Površina krila 16,40 m2


Težine:

Zmaj Aviona: 650 kg
Motorska grupa: 1075 kg
Stalna oprema: 85 kg
Dodatna oprema: 200 kg
Težina opremljenog aviona: 2010 kg
Korisna težina:530 kg
Težina aviona u letu:2540kg

Tolerancija kod tećina +-2 %


Pogonski materijal:

Benzina:400 l= 303 kg
Ulja:30 l =27 kg


Trajanje leta

Trajanje leta pri punom gasu na visini 6000 metara iznosi 1,1 č.
Na ostalim visinama i smanjenom gasu produžava sa trajanje leta prema navedenoj odgovarajućoj potrošnjui benzina.


Praktični Vrhunac

Praktični vrhunac kod potpuno opremljenog aviona je 11.000 metara sa tolerancijom +- 10 %


Najmanji poluprečnici zaokreta aviona

U vazdušnoj borvi iznose najmanji poluprečnici sa uvučenim zakrilcima:
Na visini 0 metara 170 metara (?)
Na visini od 6000 metara 320 metara
Kod Aviona sa izvučenim krilcima izvnose najmanji poluprečnici:
Na visini 0 0 metara 125 metqra,
Na visini 6000 metara 320 metara


Dužina poletanja i sletanja

Kod potpuno opterećenog aviona sa težinom od 254’ kg. Dužina poletanja aviona do 20 metara iznosi 320 metara. Dužina sletanja aviona sa visine 20 metara do zaustavljanja aviona iznosi 485 metara. Brzina sletanja je 121 km/čas.


Horizontalne brzine:

Najveća brzina na visini 0m = 500 km/čas
Najveća brzina na visini 1000m = 510 km/čas
Najveća brzina na visini 2000m = 530 km/čas
Najveća brzina na visini 3000m = 540 km/čas
Najveća brzina na visini 4000m = 555 km/čas
Najveća brzina na visini 5000m = 570 km/čas
Najveća brzina na visini 6000m = 565 km/čas
Najveća brzina na visini 7000m = 560 km/čas
Tolerancije za brzine +- 5 %. Brzine su obračunate za standardnu atmosferu

[attachment=1]

[attachment=2]


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: MOTORISTA on September 05, 2008, 09:50:48 pm
Messerchmitt Bf-109E-3a

Avion Messerchmitt Bf-109 je konstruisao profesor Vili Meseršmit početkom tridesetih godina. Bio je jedan od najmodernijih lovaca kada se pojavio i proizvodio se sve do kraja drugog svetskog rata u kojem je činio okosnicu nemačkih lovačkih aviona. Bio je to lovac metalne konstrukcije, prekriven metalom, sa zatvorenom pilotskom kabinom i uvlačećim stajnim trapom. Posle drugog svetskog rata se proizvodio u čehoslovačkoj pod oznakom Avia S-99 i S-199, i u španiji pod oznakom HA-1109 i HA-1112.

Da bi se poboljšale karakteristike lovaca podvarijante Bf-109E, u dva prototipa pod oznakama V-16 i V-17 je ugrađen novi motor Daimler-Benz DB-601Aa, izvršene su manje prepravke na konstrukciji, dodatni oklop za pilota, samozaptivajuće tankove goriva i ugrađeno jače naoružanje koje se sastojalo od dva mitraljeza kalibra 7.92 mm i dva topa kalibra 20 mm koji su se nalazili u krilima. Postojala je i dodatna opcija za treći top koji je mogao da gađa kroz osovinu elise, ali je njegovom ugradnjom smanjena količina municije za mitraljeze. Ova varijanta aviona je ušla u proizvodnju i dobila oznaku Bf-109E-3. Ukupno je proizvedeno 1276 aviona ove varijante.

VV kraljevine Jugoslavije je krajem tridesetih godina naručilo 100 lovaca Bf-109E-3a (izvozna varijanta bez opreme koja je bila tajna), od kojih je 73 komada isporučeno do početka aprilskog rata. Ovi avioni su činili glavnu snagu lovačke avijacije kod nas. Po završetku rata nemci su zarobljene primerke vratili u svoje vazduhoplovstvo. Naši piloti su sa ovim avionima postigli 18 potvrđenih vazdušnih pobeda i još 10 verovatno, 10 naših pilota je poginulo, a 8 je ranjeno.

     tip: lovac jednosed
     motor: jedan redni obrnuti V-12,tečnošću hlađeni,Daimler-BenzDB 601Aa,sa 1175 KS
     dužina: 8.76 m
     razmah krila: 9.87 m
     površina krila: 16.4 m2
     masa: prazan 2010 kg,poletna 2610 kg
     brzina: 570 km/h
     penjanje: 17.8 m/s
     plafon leta: 11000 m
     autonomija leta: ?
     dolet: 660 km
     radio stanica: Telefunken Fu G VIIa
     naoružanje: 2x20 mm topa Oerlikon FF (naše oznake M.39 E.K.) u krilima,i 2x7.92 mm mitraljeza Rheinmetall-Borsig MG-17 sinhronizovana

[attachment=1]

[attachment=2]


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: Рашо on October 27, 2010, 04:05:19 pm
"Meseri" kraljevskog vazduhoplovstva u radionici...

[attachment=1]


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: Dreadnought on October 27, 2010, 04:26:22 pm
Zapravo su spremni za isporuku Jugoslaviji. Ovi su transportovani vozom.


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: Рашо on October 27, 2010, 04:32:10 pm
Zapravo su spremni za isporuku Jugoslaviji. Ovi su transportovani vozom.

To nisam pretpostavio. U stvari, rondela me navela na pogrešnu pretpostavku. Uvjek sam mislio da su piturani i označavani tek po isporuci, u domaćim zavodima.


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: Dreadnought on October 27, 2010, 05:09:52 pm
Sve su oznake završene u Nemačkoj. Prva grupa aviona je doletela, te su im nekakvom lako skidajućom polikolor bojom stavljene privremene nemačke civilne oznake pre preleta.


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: Dreadnought on October 27, 2010, 06:46:51 pm
PP Miodrag Bošković, pilot lovac 102 eskadrile, snimljen tokom leta 1940. godine.

[attachment=1]


Izvor fotografije: "les Messerschmitt Yougoslaves" Šime Oštrić


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: Dreadnought on October 27, 2010, 07:23:57 pm
Sve su oznake završene u Nemačkoj. Prva grupa aviona je doletela, te su im nekakvom lako skidajućom polikolor bojom stavljene privremene nemačke civilne oznake pre preleta.

Evo kako su izgledali pred sam polazak iz fabrike za Jugoslaviju. Preko naših oznaka je prefarbana privremena registracija. Vidljiva je razlika u boji na avionu.

[attachment=1]

[attachment=2]

Izvor: "les Messerschmitt Yougoslaves" Šime Oštrić


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: hidalgo on January 16, 2011, 01:16:42 pm
Dobar dan Molio bih pomoć treba mi fotografija aviona Dragutina Rupcica Bf 109E-3a, navodno je imao bijelog orla nacrtanog.  On je boo zap. 6.LP
Hvala LP


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: Dreadnought on January 22, 2011, 04:11:16 pm
Nažalost, nisam siguran da sam video fotografiju Rupčićevog brigadnog komandnog Emila, ali se u knjizi ppuk Božidara Kostića "Plamen nad Beogradom" navodi da je taj avion imao posebne brigadne oznake tj. oznaku brigadira.

Inače njega je 6. aprila pilotirao narednik-vodnik Karlo Štrbenk. On je nakon povratka iz borbe sletevši sa teško oštećenim meseršmitom ostao bez aviona, te je zamolio komandanta 1. vazduhoplovne brigade pukovnika pilota lovca Dragutina Rubčića da uzme komandni avion. Nakon poletanja baš zbog tih oznaka koje su privlačile pažnju bio je napadnut od više protivničkih lovaca gde je nakon kratke ali oštre borbe, nakon što je oborio jednog nemačkog lovca, i sam bio oboren i poginuo na mestu udesa kod sela Glogonjski rit.

Probaću da se raspitam o ovim oznakama.

Što se Belog orla tiče, ja koliko znam, za njega ne postoje materijalni dokazi, osim usmenog kazivanja jednog starog mehaničara piscu Zdenku Kinjerovcu.

Ukoliko neko ima tu ilustraciju ili ima Zdenkovu knjigu, mogao bi da to postavi. Ja je (nažalost) nemam.


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: MOTORISTA on July 03, 2011, 10:15:40 pm
Narednik vodnik Aleksandar Janković sa avionima Bf-109E-3a.

[attachment=1]


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: MOTORISTA on July 23, 2011, 03:30:21 pm
[attachment=1]


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: Dreadnought on November 28, 2011, 12:55:16 pm
YU-VAM Aeroplan 6/89 (novembar - decembar 1989.)

...

[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]

[attachment=4]

[attachment=5]


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: Dreadnought on November 28, 2011, 12:56:27 pm
...

[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]

[attachment=4]Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: Dreadnought on November 28, 2011, 12:59:33 pm
Aeroplan 2/90 (mart - april 1990.)

...

[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]

[attachment=4]

[attachment=5]


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: Dreadnought on November 28, 2011, 01:00:44 pm
...

[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]

[attachment=4]Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: Dreadnought on November 28, 2011, 01:01:35 pm
...

[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: MOTORISTA on December 10, 2011, 10:02:54 am
Evo kako prede DB601.

http://www.youtube.com/watch?v=d5Zf6M4bmGI


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: Рашо on February 22, 2012, 05:17:36 pm
Piloti-lovci sa našim "Emilom" L-52 (2352)...

[attachment=1]


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: kumbor on February 22, 2012, 05:51:20 pm
Ovaj FHC Emil izgleda potpuno originalno. kako je to moguće. Gde se nalazi taj avion?


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: MOTORISTA on February 23, 2012, 08:02:53 am
Ovaj FHC Emil izgleda potpuno originalno. kako je to moguće. Gde se nalazi taj avion?

Nalazi se u posedu ovog privatnog muzeja/kolekcije.

Flying Heritage Collection (http://www.flyingheritage.com/TemplateHome.aspx?contentId=1)

Za ovaj Bf-109E-3 se navodi da je iskopan kod Kalea 1988.


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: MOTORISTA on February 24, 2012, 12:52:53 pm
Start Emila.

http://www.youtube.com/watch?v=pSnkB7_uLgI


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: djordjekec on May 10, 2012, 08:39:01 pm
pozdravljam sve na ovom forumu i zamolio bih za malu pomoc-vec dugo trazim pdf kopiju knjige ''less messeschmitt yougoslaves'' od Sime Ostrica,ali nisam uspeo da je nadjem-da li neko ima neki link sa kojeg mogu da je skinem ili mozda kopiju koju bi,eventualno,mogao da mi posalje...unapred se zahvaljuem na pomoci...


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: Рашо on July 17, 2012, 09:59:01 am
Jedna zanimljivost pronađena na sajtu www.sandyair.com:

Quote
Bf 109 E-3a "L-61"
Bf 109 E-3a project, some 70% complete! A very interesting history comes with this aircraft which crashed on November 28th 1940. On the fuselage there is still the registration "L-61" visible, though it was overpainted with a Balkenkreuz! The same happend to the Yugoslavian markings on the wings. This Bf 109 E-3 appears to be one of the patch ordered by the Yugoslavian airforce in 1939. As it seems, the aircraft had not been delivered but transfered to the German Luftwaffe instead. It crashed when it´s pilot looped the plane close to the ground in a mountainious region of lower Austria.

U Austriji, tačnije u pokrajni Donja Austrija, pronađen skoro čitav lovački avion Bf-109 E-3a. Avion je izvorno nosio jugoslovenske oznake i broj L-61 na trupu ali su kasnije jugoslovenske oznake prekrivene njemačkim. Srušio se 28. novembra 1940. godine.

Link ka stranici o pronađenom Meseršmitu: http://www.sandyair.com/index.php?page=bf-109-e-3a-l-61

Ostaci jugoslovenskog Meseršmita[attachment=1]


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: Bozo13 on July 17, 2012, 11:50:03 am
Znači ohranio se jedan KRV Me 109... Odlično.


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: Рашо on August 08, 2012, 12:36:04 pm
Sa Politikinog Zabavnika (http://politikin-zabavnik.rs/pz/index.php)...

[attachment=1]


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: Рашо on August 10, 2012, 10:47:14 pm
Sa Politikinog Zabavnika (http://politikin-zabavnik.rs/pz/index.php)...

I još...

[attachment=1]


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: vizant on October 27, 2012, 11:15:40 am
pozdravljam sve na ovom forumu i zamolio bih za malu pomoc-vec dugo trazim pdf kopiju knjige ''less messeschmitt yougoslaves'' od Sime Ostrica,ali nisam uspeo da je nadjem-da li neko ima neki link sa kojeg mogu da je skinem ili mozda kopiju koju bi,eventualno,mogao da mi posalje...unapred se zahvaljuem na pomoci...
Mozes da mi se javis na pm posto imam oko 90 drugih knjiga o 109 ukljuchujuci i 5-6 originalnih flight manuala
nisam siguran da imam bas tu knjigu ali ako ti treba neki drugi podatak ukupno 2,7 gb


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: djordjekec on November 10, 2012, 11:41:29 pm
pozdravljam sve na ovom forumu i zamolio bih za malu pomoc-vec dugo trazim pdf kopiju knjige ''less messeschmitt yougoslaves'' od Sime Ostrica,ali nisam uspeo da je nadjem-da li neko ima neki link sa kojeg mogu da je skinem ili mozda kopiju koju bi,eventualno,mogao da mi posalje...unapred se zahvaljuem na pomoci...
Mozes da mi se javis na pm posto imam oko 90 drugih knjiga o 109 ukljuchujuci i 5-6 originalnih flight manuala
nisam siguran da imam bas tu knjigu ali ako ti treba neki drugi podatak ukupno 2,7 gb

Ova knjiga koju trazim je iz serije Avions,Lela -presse,u stvari magazin u kojem je vise od pola casopisa o nasim Mesersmitima E-3...fotografija iz prethodnog posta (sastav 102 eskadrile ) je upravo iz tog casopisa...ako slucajno imas taj magazin,treba mi pdf kopija,makar samo tog dela o nasim Meserima,bio bih ti zaista zahvalan ako bi mi poslao...pozdrav...


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: vrabac on March 10, 2013, 12:54:19 am
Zna li neko eskadrilske oznake i serijske brojeve naših Me (Bf) 109E3 iz sastava 3. pilotske škole (preletela 5.4.1941. iz Niša u Mostar.


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: jadran2 on March 10, 2013, 02:05:14 pm
Nekoliko fotografija aviona......

http://www.messerschmitt-bf109.de/

(kliknuti na Suchen, zatim pod "Auswahl" na Bf 109E, a pod Alle Nationalitaten - na "Jugoslawien" - klik - i pojavi se sest fotografija koje su zasticene).


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: MOTORISTA on March 24, 2013, 02:58:55 pm
[attachment=1]

[attachment=2]


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: Rade on March 31, 2013, 03:54:20 pm
Testiranje u tunelu
[attachment=1]


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: kumbor on March 31, 2013, 04:08:34 pm
... I pojavi se 8 slika 109G2 iz MJV.


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: jadran2 on March 31, 2013, 06:48:03 pm
 ;) prate Palubu, dodali jos dvije...


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: LXV on August 29, 2013, 01:49:03 pm
iz stare knjige, "u kandžama" Svetozara Đorđevića

[attachment=1]


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: Topola on October 11, 2013, 12:35:47 pm
Bela "11"-tica... Zemun, 1940.

[attachment=1]


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: MOTORISTA on April 16, 2014, 07:11:25 am
Jedna fotomontaža.

[attachment=1]


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: MOTORISTA on July 08, 2014, 10:24:09 pm
Jedna sa pripadnicima ? eskadrile 6.LP

[attachment=1]


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: Dreadnought on July 11, 2014, 03:35:17 pm
Verovatno je u pitanju 102. eskadrila, ovaj drugi sa leve strane je kapetan Mihajlo Nikolić Kajle.


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: VP1159 on July 11, 2014, 04:02:45 pm
Krajnji levi, svetli kombinezon, Boris Cijan, krajnji desni, vrlo verovatno Vladimir Gorjup.


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: VP1159 on July 11, 2014, 05:37:11 pm
Krajnji levi, svetli kombinezon, Boris Cijan, krajnji desni, vrlo verovatno Vladimir Gorjup.

I kad EDIT ne radi, cetvrti sa desna, najnizi, Aca Stanojevic.


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: MOTORISTA on July 11, 2014, 06:01:22 pm
Hvala.


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: kosta1961 on September 13, 2014, 06:42:14 pm
Ovu sam fotografiju pronašao na nekom od mojih CD -ova.
Nikako ne mogu da odgonetnem koji su ovo avioni.
Čudne su mi i oznake na krilima,nalaze sa na belim krugovima!

[attachment=1]


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: MOTORISTA on September 13, 2014, 07:16:57 pm
Bf-109?

Ovaj detalj mi je zapao za oko:

[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: relja on September 13, 2014, 07:22:03 pm
Jeste, Me-109 iz 2. lovačkog puka, u Kraljevu.
Beli prstenovi oko oznaka su nafarbani u toku rata, zbog boljeg raspoznavanja pripadnosti.

Fotografija je pre više godina prodavana kao deo albuma na ebay.de, a postom je i objavljena na par mesta (Vesnik Vojnog muzeja, npr.).


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: MOTORISTA on September 27, 2014, 08:01:13 pm
jesmo li vratili avion vlasnicima ili su odustali od potraživanja?

[attachment=1]


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: MOTORISTA on January 04, 2015, 08:59:20 pm
https://www.youtube.com/watch?v=BzUUlO6ihwE


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: panini on April 19, 2015, 03:46:01 pm
Да ли неко зна где бих могао да нађем податке о величинама рондела ЈКРВ? Хвала!


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: MOTORISTA on August 02, 2015, 10:53:27 am
Kapetan Kosta Lekić i major Ilija Milovanović pored L-52.

[attachment=1]


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: MOTORISTA on August 07, 2015, 07:56:40 am
[attachment=1]


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: MOTORISTA on August 21, 2015, 11:04:49 am
Bela "11"-tica... Zemun, 1940.

[attachment=1]

I jedna napravljena istom prilikom samo iz drugog ugla.

[attachment=1]


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: Bozo13 on August 21, 2015, 11:32:45 am
[attachment=1]


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: MOTORISTA on September 10, 2015, 10:31:13 am
L-10 potporučnika Miodraga Aleksića, fotografisan 11.04.1941. godine kod Sremskih Karlovaca.

[attachment=1]


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: Icey on September 10, 2015, 12:57:29 pm
jesmo li vratili avion vlasnicima ili su odustali od potraživanja?

[attachment=1]

Koliko znam, mislim da su bila dva rumunjska prebjega i da su oba aviona uvrštena u JRV. Bilo bi ih zanimljivo vidjeti u domaćim bojama budući da su ovo rumunjski licencni Ga-6 i razlikuju se po obliku izbočina trupnih mitraljeza.


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: Icey on September 10, 2015, 12:58:58 pm
Bela "11"-tica... Zemun, 1940.

[attachment=1]

I jedna napravljena istom prilikom samo iz drugog ugla.

[attachment=1]

Zanimljivo kako sve poznate fotografije pokazuju Bf 109E-3a ili s velikom zastavom ili kompletno bez nje, a nijedna avion s uskom zastavom iako je puno takvih profila nacrtano. Postoji li uopće fotografski dokaz takvog označavanja?


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: Jeroplan on September 10, 2015, 06:54:03 pm
Zanimljivo kako sve poznate fotografije pokazuju Bf 109E-3a ili s velikom zastavom ili kompletno bez nje, a nijedna avion s uskom zastavom iako je puno takvih profila nacrtano. Postoji li uopće fotografski dokaz takvog označavanja?

Ne postoji.Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: relja on September 10, 2015, 07:18:54 pm
Koliko uopšte postoji fotografija L-10 nakon što je pilot Aleksić prinudno sleteo?
Znam da postoji jedna slikana spreda, tj, "u nos" aviona...


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: VP1159 on September 10, 2015, 08:35:58 pm
L-10, L-24 , L-43 , L-45,  L-53 , svi su prikazivani sa malom zastavom , na profilima.

Fotografije tih aviona nisu nigde publikovane. Pošto su profili rađeni od strane relevantnih autora , za ozbiljne publikacije, za verovati je da je rađeno po nekim slikama, koje možda nisu bile dovoljnio kvalitetne za reprodukciju.
Dok se ne pojave, ostaje da im verujemo na reč.

Kažu da su neki ljudi videli Jetija, ja im ne verujem.


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: Jeroplan on September 11, 2015, 01:40:41 pm
Od aviona koje pominješ postoje dve fotografije L-10 (jedna ovde postavljena i druga s nosa, lošijeg kvaliteta, na kojoj se vidi i deo repa - bez zastave) i nekoliko fotografija L-53,bez zastave. Postoje jako kvalitetne fotografije L-43 (pretpostavljam da si na njega mislio pod L-43, pošto je to 2546) i tu trobojke nema. Fotografije L-24 i L-45 nisam video, a mislim da su profili rađeni napamet. Ne znam kad je nastala priča o maloj trobojki, verovatno je neko od veterana spomenuo da je toga bilo, a onda se pretpostavilo da ih je bilo i na Emilima, pošto ih je bilo na Ikama i Harikenima, pa se ta priča zapatila. Moguće je da je druga slika L-10 doprinela zabludi, pošto je na njoj deo repa pocepan, pa se možda mogao izvući zaključak da je to neko isekao trobojku kao suvenir.
Da ponovim, ni na jednoj fotografiji naših Emila nikada nisam video ni naznaku da je bila nanešena mala trobojka, a video sam ih podosta, mnogo više nego što ih je do sada objavljeno.


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: VP1159 on September 11, 2015, 04:31:55 pm
Svi pomenuti kolor profili, publikovani od Fronta (L-24)  do specijala u Avionsu (ostali esk. brojevi) su iz pera istog autora, nije teško naći kojeg, samo su se ilustratori smenjivali (potrošna roba).
Njemu na dušu.

Tvoje reči mi govore da se uzalud nadamo (kormilu sa malom zastavom) , neće ih biti ni u novoj knjizi, koju s' nestrplenijem očekujemo.
 :angel:
Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: MOTORISTA on September 11, 2015, 04:40:40 pm
Evo ga jedan lažnjak. Švajcarski 109 u bojama VV, sa sve malom trobojkom.

[attachment=1]


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: kosmonaut on September 11, 2015, 05:20:24 pm
Uvijek sam se pitao u cemu ljudi koji rade ovakve falsifikate nalaze zadovoljstvo?! ???


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: MOTORISTA on September 16, 2015, 03:45:32 pm
Uputstvo za retifikaciju topova i mitraljeza na E-3.

[attachment=1]


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: MOTORISTA on September 18, 2015, 10:12:01 am
Dve fotografije L-65 sa pilotom, na žalost ne prepoznajem ga, i mehaničarima. Pretpostavljam da sui fotografije nastale na Zemunskom aerodromu, ali bih molio da mi se to potvrdi.

[attachment=1]

[attachment=2]


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: relja on September 18, 2015, 11:57:06 am
Fotografije Me-109E uoči isporuke Jugoslaviji koje je na bivšem Airserbia forumu postavio Josip Novak.

[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]

[attachment=4]


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: relja on September 18, 2015, 12:01:29 pm
[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]

Fotografije sam, naravno, našao na interentu, pa ako ih je neko od prisutnih već objavljivao pre mene želim da se zna da se ne kitim tuđim perjem, već samo dopunjujem galeriju.


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: MOTORISTA on September 18, 2015, 03:18:38 pm
Sjajno! :klap :klap :klap


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: draggan on September 18, 2015, 05:55:50 pm
@ MOTORISTA u časopisu Avions HS26 na strani 22. ispod fotografije kažu da se radi o a.Zemun leta 1940.  :pilot

@relja odlične fotografije  :klap :klap :klap


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: MOTORISTA on September 19, 2015, 08:40:11 am
@ MOTORISTA u časopisu Avions HS26 na strani 22. ispod fotografije kažu da se radi o a.Zemun leta 1940.  :pilot

Hvala! :)


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: MOTORISTA on September 26, 2015, 06:51:27 am
Đorđe Stojanović pored L-44.

[attachment=1]


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: MOTORISTA on February 05, 2017, 04:55:56 pm
Dve fotografije L-65 sa pilotom, na žalost ne prepoznajem ga, i mehaničarima. Pretpostavljam da sui fotografije nastale na Zemunskom aerodromu, ali bih molio da mi se to potvrdi.

Pilot na fotografiji je Josip Helebrant, to sam danas saznao.

Evo još dve fotke. Relja ih je već postavio u masovki, ali su ove pojedinačne i malo veće.

Krila za naše mesere.
[attachment=1]

Meser L-37, spakovan za trasnport vozom.
[attachment=2]


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: MOTORISTA on July 16, 2017, 07:41:20 pm
ovo bi trebalo da je L-2 na aerodromu u Mostaru.

[attachment=1]


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: Bozo13 on May 24, 2018, 09:50:49 am
[attachment=1]


Title: Re: Messerchmitt Bf-109E-3a
Post by: djordjekec on October 02, 2019, 04:55:13 pm
Ova je bila,ali ne cela...

[attachment=1]