PALUBA

Vojna istorija => Pojmovi i izrazi => Topic started by: Rade on November 27, 2008, 07:57:43 pm

Za eventualne probleme prilikom registracije, obratite se na e-mail adresu broker824@gmail.com ili webmaster@paluba.info Na forumu PalubaInfo novoregistrovane članove odobravamo ručno, to može potrajati najviše do 24 h.

Title: Redut
Post by: Rade on November 27, 2008, 07:57:43 pm
Redut, utvrdjenje (zatvoreno, poluzatvoreno ili otvoreno) u tipu poljske fortifikacije, najčešće oblika trapeza ili pravougaonika, sa tzv. Grkljanom (ulaz) na najmanje izloženoj strani, namenjeno za dejstvo vatrom u sve strane. Obično se sastojao iz spoljnog rova, grudobrana visokog profila i unutrašnjeg rova, a redovno je bio podešen za samostalnu odbranu; često je gradjen i u medjuprostorima tvrdjava ili odbrambenih linija nekog položaja. Služio je i kao redvi.

[attachment=1]
Prikaz reduta Devonshire, Bermuda

Krajem XIX veka u vojnoj literaturi se o redutima piše kao o neophodnoj vrsti utvrdjenja. Smatra se da visina grudobrana reduta za pešadiju treba da bude 1,70 m, a za pešadiju i artiljeriju (mešovita utvrdjenja) 2,10 do 2,20 m. Što se tiče debljine grudobrana reduta, jedni su preporučivali da bude 1,50-3m a drugi 3-6 m. Unutrašnji rov načelno je bio plići od spoljnog. Širina mu je iznosila 1,20 m a dno je moralo biti nešto nagnuto ka unutrašnjosti utvrđenja. Između rova i grudobrana radile su se stepenice širine do 0,30m visine 0,35-0,50m. Širina banketa bila je 0,50-0,70m. Spoljni rov (ispred grudobrana) bio je širine najmanje 4m, a dubine 2-2,80m. Ako je bio plići, u njemu su postavljane prepreke. Svi nagibi (u rovovima i na grudobranu) bili su izradjeni tako da su sprečavai obrušavanje, a neki su i oblagani.

Pri izboru trase reduta trebalo je da ispadni uglovi imaju 120 stepeni, a ostali najmanje 90. Redut je izradjivan najmanje za jednu pešadijsku četu; u tom slučaju dva voda posedala su vatrenu liniju (jedan vojnik na jedan metar), a treći je bio u grkljanu, gde se radila nadstrešnica, kao neka vrsta redvija samog reduta. Dužina vatrene linije, merena po grudobranu reduta, iznosila je za četu od 240 vojnika, oko 160 m. Preporučivani su  i  reduti za dve pešadijske čete i jednu poljsku bateriju ili za jedan bataljon. Reduti sa zadnjom otvorenom linijom zvali su se linete.

Poslednja primena reduta bila je u rusko-japanskom ratu 1904-05 godine. Iščezao je početkom ISR, jer je zbog visokog profila lako rušen jakom artiljerijskom vatrom.

[attachment=2]


Title: Re: Redut
Post by: Dreadnought on August 02, 2010, 04:31:27 pm
[attachment=1]


Title: Re: Redut
Post by: gocemk on November 04, 2015, 11:11:54 pm
Мислим да су руси употребили редукт у битци код Бурантино?
Oglasi za poslove na Jooble.org