PALUBA

RV i PVO => Elektronsko izviđanje, protivelektronska dejstva i radio-elektronska borba => Topic started by: Kubovac on September 21, 2021, 01:58:43 pm

Na forumu PalubaInfo novoregistrovane članove odobravamo ručno, što može potrajati do 24 h

Title: Pelena-1, ometač radara AWACS-a velike snage
Post by: Kubovac on September 21, 2021, 01:58:43 pm
Sistem ometanja Pelena-1 konstruisan je za ometanje radara aviona za rano upozorenje u vazduhu, tipa AWACS.

Sistem onemogućava otkrivanje zaštićenih instalacija sa radarskim poprečnim presekom (RCS) do 15 m2 pomoću radara aviona za rano otkrivanje i upozoravanje (AEW). Efikasan je na daljini od 50-80 km od zaštićene instalacije i do 250 km od radara koji se ometa.

Mete za ometanje: AN/APY-1 i AN/APY-2 radari sa E-3 AWACS

Sastav:

- prikolica P-01 - kabina antene ometača
- prikolica P-02 - elektro-agregat za napajanje
- prikolica P-03 - kabina upravljanja 5E96
- komplet kablova
- komplet rezervih delova, alata i pribora
- prateća dokumentacija

TT karakteristike i mogućnosti:

- sektor ometanja AEW po azimutu: +/- 45 stepeni
- verovatnoća uspešnog ometanja: najmanje 0,8 (80%)
- operativni sektor: 360 stepeni po azimutu; do 25 stepeni po elevaciji
- automatsko sektorsko skeniranje po azimutu: 30, 60 i/ili 120 stepeni
- uslovi za rad: od -50 do +40 stepeni C; vlažnost vazduha pri temperaturi od 25 stepeni do 98%
- posada: 7 članova

Slika 1: Konstrukcija antene ometača Pelena-1 je veoma slična radaru visinomeru PRV-17, na kome je i bazirana....

[attachment=1]

Slika 2: Levo: kabina P-01 sa antenom, a ispod, u zaklonu se nalazi kabina upravljanja P-03.
Desno se vidi unutrašnjost kabine upravljanja P-03....

[attachment=2]
Na forumu PalubaInfo novoregistrovane članove odobravamo ručno, što može potrajati do 24 h