PALUBA

RV i PVO => Elektronsko izviđanje, protivelektronska dejstva i radio-elektronska borba => Topic started by: Kubovac on September 24, 2021, 04:25:22 pmTitle: Pasivni sistem elektronskog osmatranja velikog dometa PLESS
Post by: Kubovac on September 24, 2021, 04:25:22 pm
Češka kompanija predstavila je novi pasivni radar dugog dometa

Tokom Dana NATO-a u Ostravi i Dana vazduhoplovstva Češke, 18. i 19. septembra na aerodromu Leoše Janaček u Mosznovu, češka kompanija ERA Systems po prvi put je predstavila pasivni radar velikog dometa pod nazivom PLESS: Pasivni sistem elektronskog osmatranja velikog dometa.

Kako naglašava češki proizvođač, dok do sada ponuđeni pasivni sistem detekcije VERA-NG ima instrumentalni domet do 400 km, PLESS u ovom dometu postiže parametar od čak 700 km. Sistem treba da bude u stanju da detektuje avione i plovila koja se kreću iza horizonta (OTH). Na primer, data je mogućnost otkrivanja plovila u Baltičkom moru sa teritorije Češke.

PLESS je u stanju da detektuje položaj, locira, analizira i identifikuje statične ili sporo pokretne objekte, kao što su plovila ili radar kratkog i srednjeg dometa, ali i avione sa ili bez posade.
Sistem radi na principu usmerenog presretanja izvora emisije elektromagnetne energije u frekventnim opsezima od 0,1 do 18 GHz (tzv. Direction Finding), generisanih radio predajnicima objekata koji su rasuti u troposferi i odbijeni od Zemlje. površine, daleko izvan horizonta radiolokacije.

Zahvaljujući metodi pasivnog otkrivanja, sistem PLESS radi prikriveno i ne šalje signale koji bi neprijatelju mogao otkriti njegovu lokaciju. Zbog toga dugoročno može nadzirati vazdušni prostor, kopno i more na velikim udaljenostima, npr. iza neprijateljskih linija. Prema ERA Systems, ovo će pružiti podršku kopnenim jedinicama u oblasti izviđanja pretnji bez potrebe za izviđanjem iz vazduha, kada to nije moguće.

Istovremeno, može se koristiti za praćenje pomorskih aktivnosti u međunarodnim vodama i duž obala. Sistem može pružiti mogućnosti ranog upozoravanja na pretnje, pratiti ciljeve od interesa ili pomoći u popunjavanju nacionalnih referentnih baza podataka o posebnim ciljevima.

ERA Systems nasleđuje iskustvo "Tesle" iz Pardubica, a njegovi sistemi su razvijeni na osnovu 50 godina razvoja originalne češke tehnologije u oblasti pasivnih radara.
Tokom dve decenije svog postojanja, prodao je preko 100 kompleta pasivnih radara u preko 60 zemalja na pet kontinenata. Ovi sistemi se koriste 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Kompanija takođe snabdeva civilno tržište aerodromskim tehnologijama za kontrolu vazdušnog saobraćaja i praćenje poletanja i sletanja aviona.

PLESS pasivni sistem elektronskog osmatranja velikog dometa:

[attachment=1]

[attachment=2]


Title: Re: Pasivni sistem elektronskog osmatranja velikog dometa PLESS
Post by: pvanja on September 24, 2021, 10:30:10 pm
Koliko je stvarno ovakav sistem upotrebljiv?


Title: Re: Pasivni sistem elektronskog osmatranja velikog dometa PLESS
Post by: Kubovac on September 25, 2021, 12:41:00 am
Koliko je stvarno ovakav sistem upotrebljiv?

Česi imaju bogata iskustva u proizvodnji pasivnih radara, kako "hiperbolika" (određivanje pravca i daljine) tako i triangulacionih radara (direktni zahvat). Oba tipa imaju neke svoje prednosti i neke mane.
Ovaj pelengator bi trebao da bude vrsta sa direktnim zahvatom, ali troposkatera (emisije elektromagnetne energije rasute unutar troposfere) kako sam shvatio iz tekstova dostupnih o njemu, tako da mu čak ni daljina direktne vidljivosti nije prepreka, pa može otkrivati ciljeve i na većim daljinama, a da mu pritom ne opada tačnost u merenju parametara.

Sa druge strane karakteristika otkrivanja ciljeva čiji su elektromagnetni talasi rasuti u troposferi ali i odbijeni od površine Zemlje i vode, omogućava mu da može pratiti i približno locirati mesto stanice za upravljanje bespilotnim letelicama, što je danas posebno aktuelno, jer omogućava kontra-udar po stanici za upravljanje i njeno neutralisanje (opet po mogućnosti sopstvenim navođenim dronom-BPL)...