PALUBA

RV i PVO => Bombarderska avijacija => Topic started by: MOTORISTA on January 08, 2009, 10:19:46 amTitle: Bristol Blenheim
Post by: MOTORISTA on January 08, 2009, 10:19:46 am
[attachment=1]

Velika Britanija koja je postavila novi vazduhoplovni standard 1918-1921 u izgradnji modernih aviona od metala, takođe je oklevala da usvoji takve avione za svoje vatduhoplovne kompanije i RV. Bristol Blenheim, prvi moderni bombarder RAF-a, nikada nije ni bio planiran za bombardera, nastao je iz zahteva novinskog magnata lorda Rothermera koji je marta 1934 zatražio od kompanije Bristol Aeroplane Co. da mu napravi komforan biznis avion koji bi bio brži od bilo kojeg takvog aviona u upotrebi.

U kompaniji Bristol su bili uplašeni da bi projekat modernog monoplana mogao da uvredi njihovog glavnog klijenta, RAF, jer je munjevitom brzinom mogao da pošalje na smetlište gotovo sve avione u naoružanju. Posle razvlačenja sa realizacijom projekta 142, kako je nazvan u Bristolu, i zakašnjenja na veliku trku od Londona do Melburna u oktobru 1934, prvi Blenheim je najzad poleteo 12 aprila 1935. U međuvremenu su drvene elise fiksnog koraka zanenjene sa propelerima promenljivog koraka firme Hamilton i prototip je dostigao brzinu od 494 km/h, bio je za 129 km/h brži od bilo kojeg lovca RAF-a.

[attachment=2]

Posle uvida u njegove performanse, ministarstvo vazduhoplovstva je održalo konferenciju 9 jula 1935 i donelo odluku o raspisivanju konkursa B.28/35 i naručilo za potreba RAF-a 150 aviona. Na istoj konferenciji projektu 142M je dato i ime Blenheim. Razlika između projekatas 142 i 142M se ogledala u podizanju krila ( na 142M) do sredine trupa, kako bi se oslobodio prostor za nošenje 454 kg bombi, ugrađena je leđna uvlačeća mitraljeska kupola, motori Bristol Merjkuri i još neke manje modifikacije. Posada se sastojala od pilota, navigatora-bombardera i telegrafiste-mitraljezca. Prvi Blenhajmi su uvedeni u naoružanje RAF-a marta meseca 1937, i do jeseni 1939 ukupno su proizvedeno 1351 aviona verzije Mk I, od kojih je 1134 isporučeno RAF-u, a ostali ratnim vazduhoplovstvima Finske, Jugoslavije, Grčke, Turske, Portugala i Rumunije. U proizvodnji aviona su pored firme Bristol učestvovale i firme Avro i Rootes grup koja je organizovala novu šemu fabrika iz senke. Interesantan je sistem za otvaranje vrata spremišta za bombe, naime sama vrata su bila držana u zatvorenom položaju pomoću žice koja je popuštala i otvarala vrata pod težinom otpuštenih bombi.

[attachment=3]

Sledeća verzija poznata kao Mk II se pojavila kao rešenje potrebe za izviđačem dalekog dometa, promena se ogledala u povećanju količine goriva sa 278 na 468 galona. Istovremeno je rađena i verzija Mk III kod koje je nos produžen da bi se dobilo više mesta za bombardera. Ovo je bilo neophodno pošto su Blenhajmi bili veoma skučeni avioni. Većinu instrumenata u kabini je zaklanjala pilotska palica, a pogled iz kabine je bio ograničen zbog nekih dodatnih instrumenata koji su se nalazili na instrument tabli, dok su se kontrole za promenu ugla krakova propelera nalazile iza pilotskog sedišta. Ove dve verzije nisu ušle u proizvodnju, ali su sva poboljšanja koja su razvijena kod njih iskorišćena kod sledeće verzije Mk IV koja je najviše proizvođena. Takođe su ugrađeni i jači motori Bristol Merkjuri XV tako da je ovo bila najbrža serijski proizvođena varijanta, i povećana je nosivost bombi na 599 kg. Uskoro se pojavila i verzija Mk IVL sa dodatnim oklopom za posadu, dodatnom opremom i mitraljeskom kupolom koja se nalazila ispod nosa aviona. Svi ovi dodatci su uslovili povećanje težine i smaqnjenje brzine na 429 km/h.

[attachment=4]
U jesen 1938 se pojavila i verzija Mk IF koja je trrebalo da obezbedi lovac dalekog dometa za RAF. Naoružanje je pojačano sa 4 mitrtaljeza koji su se nalazili u posebnom kontejneru ispod trupa. Ova verzija se pokazala kao nezadovoljavajuća zbog manje brzine i slabije pokretljivosti nego što se mislilo. Uskoro su gubitci među ovim avionima toliko porasli da je odlučeno da se ubuduće koriste isključivo kao noćni lovci. U noćne lovce je ugrađen radar AI Mk III, a prvi uspeh je postignut u noći 2/3 jula 1940 kada je oboren jedan Dornie Do-17. I verzija Mk IV se pojavila sa ovim dodatkom i bila je poznata kao Mk IVF, a 60 ovih aviona je služilo obalskoj komandi RAF-a za praćenje i zaštitu konvoja od nemačkih aviona FW-200 Kondor..

Poslednja vezija koja se pojavila bila je Mk V sa snažnijim motorima i nosem u koji su mogli da se smeste dodatni mitraljezi za napad na ciljeve na zemlji, ili da se smesti bombarder. Takođe je pojačan i oklop što je uvećalo masu, tako da je, i sa snažnijim motorima Merkjuri 25/30, brzina još više opala. Ova verzija koja se pojavila noembra 1942 je uglavnom služila u Aziji i severnoj Africi, ali su gubitci bili toliki da je u jesen 1943 i ova verzija bila povučena iz naoružanja.


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: MOTORISTA on January 08, 2009, 10:25:22 am
Početkom rata RAF je sa ovim bombarderima izveo većinu svojih napada, od kojih su neki smatrani samoubilačkim. Poznati su napadi 82 skvadrona na Dansku, kada se od 12 aviona vratio samo jedan, ili napad 54 Blenhajma na elektrane u Nemačkoj kada je oboreno 12 aviona. Razvoj lovačkih aviona je doveo do toga da avioni koji su smatrani poslednjom rečju tehnike 1935 postanu totalno zastareli 1942. Avioni su po licenci proizvođeni u kanadi, ( gde su bili poznati pod imenom Bolingbroke), finskoj ( 56 aviona) i jugoslaviji ( 40 u prvoj seriji i 7 aviona u drugoj). Sa proizvodnjom u kanadi, finskoj i jugoslaviji je ukupno proizvedeno 6363 aviona svih verzija. Danas u svetu postoje dva sačuvana aviona Blenheim IV koji se nalazi u Finskoj i V. Britaniji, a još dva avona se nalaze u različitim fazama restauracije

[attachment=1]


Blenhajmi u našoj službi

VV Kraljevine Jugoslavije je bilo oduševljeno performansama Blenhajma, tako da je u V. Britaniji naručilo 12 aviona i uskoro otkupilo licencu za njihovu proizvodnju u zemlji. Prvi avion je stigao u Jugoslaviju novembra 1937 sa civilnom oznakom G-AFCE. Proizvodnja aviona je poverena fabrici Ikarus AD koja je proizvela 40 aviona u prvoj seriji i počela proizvodnju 20 aviona druge serije, ali zbog početka rata ova serija nije završena.Avioni su bili raspoređeni u 1  i 8 bombarderskom puku i 11 vazduhoplovnoj grupi za daljno izviđanje.

[attachment=2]


1 vazduhoplovni bombarderski puk

Ovaj puk je na početku rata bio opremljen sa 24 aviona Bristol Blenhajm, a bazirao je sa svojom 61 grupom ( 201 i 202 eskadrila) na ratnom aerodromu Davidovac kod Paraćina i 62 grupom ( 203 i 204 eskadrila) na aerodromu Bjeljina. Letači ovog puka su se istakli 7 i 8  aprila prilikom bombardovanja nemačkih oklopnih i motorizovanih kolona duž puta Kriva Palanka-Stracin-Kumanovo-Skoplje-Kačanik. Ovom prilikom je puk izgubio tri bombardera usled dejstva neprijateljskih lovaca i trupne PVO. Poginulo je osam letača, a među njima i komandant puka pukovnik Ferdo Gradišnik, a dvojica su ranjena. Ukupno je izvršeno 75 letova, od kojih 54 radi bombardovanja neprijatelja i 21 prilikom manevrisanja po ratnim letilištima. Puk je prestao da postoji kada su nemački avioni uništili preostale letelice na aerodromu Bjeljina 12 aprila 1941 godine.


8 vazduhoplovni bombarderski puk

Ovaj puk je na početku rata raspolagao sa 24 aviona Bristol Blenhajm i sa obe svoje grupe, 68 ( 215 i 216 eskadrila) i 69 ( 217 i 218 eskadrila) je bazirao na aerodromu Novo Topolje kod Banja Luke. Ovaj puk se posebno istakao 7 aprila kada su sa 13 aviona napadnuti nemački aerodromi i ciljevi u mađarskoj. Prvo su ciljevi gađani bombama, a zatim i mitraljeskom vatrom, u ovoj akciji puk je izgubio 6 aviona i 17 letača među kojima oba komandanta grupe, Lazar Donović i Dobrosav Tešić, i dva komandira eskadrile Vladimir Jovčić i Sergije Vojinov. Puk je ukupno izveo 43 leta, od kojih 38 radi bombardovanja, 2 uzviđačka i 3 radi manevrovanja. Preostali avioni puka su zapaljeni od strane nemačkih lovaca 12 aprila na aerodromu Bjeljina.


11 vazduhoplovna grupa za daljno izviđanje

Ova grupa je raspolagala sa 11 avina Bristol Blenheim i batirala je sa svojim eskadrilama (21 i 22) na letelištu Radinci u Sremu. Prvih dana rata su izvodili izviđanje drumskih komuikacija i vrše bombardovanje otkrivenih ciljeva. Takođe vrše i bombardovanje nemačkih aerodroma u rumuniji. Ova grupa je tokom rata izgubila 6 aviona i 18 letača. Ukupno je izvedeno 17 letova, od kojih 4 radi bombardovanja aerodroma, 5 radi bombardovanja neprijateljskoh oklopnih i mehanizovanih kolona, 1 izviđački let i 7 letova radi manevrovanja. Preostali avioni su uništeni 12 aprila 1941 na aerodromu Bjeljina.


Sudbine naših aviona

Rumunskom ratnom vazduhoplovstva su posle Aprilskog rata predata 3 avina Bristol Blenhajm, od kojih jedan sa duplim komandama. Nije poznata njihova dalja sudbina. Finska je dobila veliki deo gotovih delova i sklopova nedovršenih aviona druge serije iz fabrike Ikarus AD koje je iskoristila za svoje avione.

Zrakoplovstvu NDH je krajem marta meseca 1942 isporučeno 8 aviona koji su bili u remontu u fabrici Ikarus AD. U zrakoplovstvu NDH su ovi avioni dobili VE brojeve 1501 do 1508. Prema ( meni) raspoloživim podacima jedan Blenhajm je uništen u sabotaži 11 avgusta 1944, a na dan 15 septembra 1944 se u sastavu zrakoplovstva nalazio samo 1 Bristol Blenhajm koji je bio neispravan.

[attachment=3]

Karakteristike
tip:laki bombarder trosed
motor:dva zvezdasta, vazduhom hlađena.
Bristol Mercury VIII svaki sa 840 KS (na Mk I),
Mercury XV svaki sa 920 KS ( na Mk IV),
Mercury 30 svaki sa 950 KS (na Mk V).
dužina:12.12 m (Mk I),
13.03 m (Mk IV),
13.39 m (Mk V)
razmah:17.17 m
površina krila:43.57 m2
masa:prazan 3674 kg (Mk I), 4441 kg ( Mk IV), 5000 kg (Mk V),
poletna 5670 kg (Mk I), 6532 kg (Mk IV), 7711 kg (Mk V)
brzina:455 km/h (Mk I),
472 km/h (Mk IV),
429 km/h (Mk IVL),
418 km/h (Mk V)
dolet:1810 km (Mk I),
2350 km (Mk IV),
2575 km (Mk V), sa maksimalnom količinom bombi i goriva
naoružanje:1x7.7 mm mitraljez Browning fiksiran u korenu krila,
1x7.7 mm mitraljez Vickers K ili Lewis u leđnoj kupoli, 454 kg bombi u trupu (Mk I),
1x7.7 mm mitreljez Browning u korenu krila, 2x7.7 mm mitraljeza Browning u leđnoj kupoli,
2x7.7 mm mitraljeza Browning u kupoli ispod nosa aviona
454 kg bombi u trupu i još 145 kg bombi na nosačima ispod krila (ostali).

[attachment=4]


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: pigeon on October 09, 2010, 12:33:57 am
8. bombarderski puk je, osim napada ciljeva u Mađarskoj, izveo i napad na aerodrom Graz-Thalerhof u Austriji 6. aprila 1941. Evo i fotke jednog njemačkog Bf-109 koji je tom prilikom uništen.
[attachment=1]


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: MOTORISTA on October 22, 2010, 09:10:25 am
U časopisu Let 1/1998, Ognjan Petrović u svom istraživanju o civilnim aeroplanima kraljevine Jugoslavije 1925-1941 navodi:

"Pošto je 12 decembra 1939. u Beogradu potpisan Protokol o rudama ( tzv. Protokol Nikson-Obradović) za isporuku ruda i oružja između Britanije i Jugoslavije, i pošto su 11 januara 1940. ratifikovana oba ugovora ( o rudama i oružju) Britanija je isporučila Jugoslaviji veću količinu vazduhoplovne opreme. Između ostalog isporučeno je i 20 bombardera Bristol Blenheim Mk I, sagrađenih u fabrici Avro.

Ti avioni su bili prikupljeni u RAF-ovoj jedinici za održavanje  u mestu Ašton Daun, gde su upućene jugoslovenske vojne posade ( među njima su bili i civilni piloti Aeroputa), koji su posle kratke pripreme počeli prelete za Kraljevinu Jugoslaviju. Preleti su izvedeni rutom Britanija-Bordo-Marsej-Milano-Beograd, u dve ture. Prvih 10 aviona je preletelo u februaru, a drugih 10 u martu 1940. Ovi avioni su specijalno za prelet bili označeni jugoslovenskim civilnim registarskim oznakama i jugoslovenskom zastavom, jer nije bio dozvoljen prelet aviona sa vojnim oznakama. Za ovih 20 Blenheima bilo je izdato 20 registarskih oznaka od YU-BAA do YU-BAT, koje su belom bojom ispisane na trupovima aviona. Oznake su skinute sa aviona odmah po dolasku u zemlju, a bombarderi su označeni po standardu za vojne avione."


U prilogu su registarske oznake aviona Bristol Blenheim za prelet i njihove registracije u RAF-u, kao i VE brojevi u VVKJ:

YU-BAAL68253543
YU-BABL68263544
YU-BACL68273545
YU-BADL68243546
YU-BAEL68233547
YU-BAFL68173548
YU-BAGL68133549
YU-BAHL68143550
YU-BAIL68333551
YU-BAJL68343552
YU-BAKL68303553
YU-BALL68283554
YU-BAML68293555
YU-BANL68313556
YU-BAOL68323557
YU-BAPL68203558
YU-BAQL68213559
YU-BARL68183560
YU-BASL68193561
YU-BATL68223562

E sad, koliko je onda bilo aviona Blenheim u naoružanju VV i koliko ih je proizvedeno po licenci?


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: Рашо on October 24, 2010, 07:17:52 am
U časopisu Let 1/1998, Ognjan Petrović u svom istraživanju o civilnim aeroplanima kraljevine Jugoslavije 1925-1941 navodi:

"Pošto je 12 decembra 1939. u Beogradu potpisan Protokol o rudama ( tzv. Protokol Nikson-Obradović) za isporuku ruda i oružja između Britanije i Jugoslavije, i pošto su 11 januara 1940. ratifikovana oba ugovora ( o rudama i oružju) Britanija je isporučila Jugoslaviji veću količinu vazduhoplovne opreme. Između ostalog isporučeno je i 20 bombardera Bristol Blenheim Mk I, sagrađenih u fabrici Avro.

Ti avioni su bili prikupljeni u RAF-ovoj jedinici za održavanje  u mestu Ašton Daun, gde su upućene jugoslovenske vojne posade ( među njima su bili i civilni piloti Aeroputa), koji su posle kratke pripreme počeli prelete za Kraljevinu Jugoslaviju. Preleti su izvedeni rutom Britanija-Bordo-Marsej-Milano-Beograd, u dve ture. Prvih 10 aviona je preletelo u februaru, a drugih 10 u martu 1940. Ovi avioni su specijalno za prelet bili označeni jugoslovenskim civilnim registarskim oznakama i jugoslovenskom zastavom, jer nije bio dozvoljen prelet aviona sa vojnim oznakama. Za ovih 20 Blenheima bilo je izdato 20 registarskih oznaka od YU-BAA do YU-BAT, koje su belom bojom ispisane na trupovima aviona. Oznake su skinute sa aviona odmah po dolasku u zemlju, a bombarderi su označeni po standardu za vojne avione."


E sad, koliko je onda bilo aviona Blenheim u naoružanju VV i koliko ih je proizvedeno po licenci?

Ovo je prvo što čujem da je u Engleza nabavljeno dvadeset Blenhajma.

Prema Vojnoj enciklopediji (Beograd, 1961. tom 4), u eskadrilama 1. i 8. bombarderskog puka, te u 11. izviđačkoj grupi, bilo je ukupno 55 aviona Bristol Blenhajm. Po 23 aparata u pukovima i devet u grupi. E, sad... koliko su vjerodostojni ti podaci...

I dvije fotografije naših Blenhajma...

[attachment=1]

[attachment=2]


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: kosta1961 on October 30, 2010, 06:16:52 pm
Oduvek me je mucilo zasto se u stranoj literaturi moze naci da su nasi Blenheim imali civilnu oznaku.20 aviona je nabrojano sa civilnim oznakama.
Izgleda da je g. Ognjan Petrović razresio misteriju.


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: MOTORISTA on October 30, 2010, 07:49:34 pm
Ma ovo je samo još više zakuvalo stvar. Koliko je onda stvarno Blenheima stiglo iz V. Britanije, a koliko je napravljeno po licenci i koliko je ovh letelica stvarno bilo u naoružanju VV?


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: mtu on October 30, 2010, 07:54:17 pm
imao sam maketu 1:72


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: dzumba on October 30, 2010, 08:02:45 pm
Како је Моториста навео у време почетка рата 8 авиона је било  на ремонту (толико је предато ваздухопловству НДХ). Ако томе збројимо оне у ескадрилама (55) добиће мо 63 авиона. Дакле, купљено (увезено) 20, произведено по лиценци код нас 40 у првој серији, а можда и још неки из друге серије и то је приближно то.


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: Zaslon on October 30, 2010, 08:21:46 pm
Isporučena su 1937. godine 2 britanska Blenhajma Mk.I i kupljena je licenca. Proizvedeno u Ikarusu: 1939. - 26 aparat, 1940. - 14 aparata i iste godine nabavljeno iz Britanije gore navedenih 20 aparata. Iste godine, 1940. u Ikarusu proizveden jedan primerak produženog nosa (slično Britanskom Mk.IV) koji je dobio oznaku B-4 i to je poslednji proizvedeni Blenhajm kod nas. Znači ukupno u VVKJ je bilo 63 aviona, ev.br. 3501-3562 i B-4 sa brojem 3563.

[attachment=1]


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: MOTORISTA on October 30, 2010, 08:24:33 pm
Hvala na ovoj informaciji.


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: MOTORISTA on October 30, 2010, 09:30:50 pm
Pogled na unutrašnjost letelice.

[attachment=1]


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: momo PT61 on October 31, 2010, 02:26:12 pm
[attachment=1]
dobar,"panoramski" pogled na avion


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: Рашо on November 01, 2010, 06:39:58 pm
Još malo...

[attachment=1]

I jedan crtež Blenhajma:

[attachment=2]

Nešto mi je sumnjiv VE broj na ovom crtežu Blenhajma. Da li su brojevi počinjali sa 32?


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: kosta1961 on November 20, 2010, 02:20:56 pm
Nesto sam sakupio o sudbini nasih Blenhajma,nisam siguran da ce nekom pomoci.To su podaci iz knjiga koje sam uspeo da saznam.Ako neko ima jos neki podatak ,dobro dosao!

Bilo je 8 komada u zrakoplovstvu NDH,reg br 1501-1508
 
 VI 1941  stižu sa revizije tri Blenhajma (reg br 1502,1503,1507), XII 1942g prebačen je jedan na uzletište Rajlovac(reg.br 1507),
5  XII 1943 g. iz Zemuna stize popravljeni Blenhajm u 1 zrak.luku(reg.br 1505). 18  X 1944 jedan je poslat u 1 zrakoplovnu luku za potrebe zapovednika zrakoplovstava.

9 VII 1942 prebegla je posada(dva rezervna pilota su naterala pilota Zdenka Gorjupa)  iz Rajlovca , Blenhajmom koji je bio na probnom letu, u Tursku (reg br 1506),a još jedan (reg.br 1502) iz Zemuna,prilikom probnog leta  sa tri radnika fabrike IKARUS,2 X 1942g

10/11 VII 1943 1 krajška brigada 5 udarne divizije napada 2 zrakoplovnu luku u Rajlovcu. Uništeno je i oštećeno  u napadu oko 30 aviona i medju njima 2 Blenhajma

Svi preživeli Blenhajmi  su sakupljeni u   1 jatu u skupinu za vezu         X 1943g,i uglavnom su korišćeni za brzi prevoz ljudi i tereta.

U blizini Zagreba ,na pomoćnom letelištu,uništen je jedan Blenhajm (reg broj 1505) u partizanskoj diverziji za vreme vazdušnog napada na Zagreb 19 VII  1944g

6 IV 1945g stiže naredba da svi avioni prelete za Austriju i predaju se .Jedan Blenhajma sa pilotom Zdenko Kučera koji je bio u ovom preletu ,morao je prinudno da sleti zbog kvara.

Posle rata je jedan pronadjen u Hrvatskoj i kratko koriščen .


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: kosta1961 on November 23, 2010, 05:45:48 pm
Da dodam na podatke koje je dao ZASLON .Pored ovih aviona ,Nemci su prodali Fincima 15 aviona u delovima(od kojih su sastavili 10,ostalo im je bilo za rezervne delove,i koristili ih do 1959g).
Kako je bilo problema sa izradom Ikarusovih Blenhajma,odluceno je da se nabavi od fabrike Bristol jos 20 aviona(10 V 1940g).Medjutim ovo nije realizovanano.


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: Dreadnought on June 27, 2011, 05:37:06 pm
...

[attachment=1]


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: Dreadnought on August 09, 2011, 12:18:13 pm
Jedan licencno proizvedeni Blenheim u naoružanju Kraljevine.

[attachment=1]


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: Dreadnought on November 01, 2011, 05:38:54 pm
...

[attachment=1]


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: Рашо on January 14, 2012, 07:45:59 am
Evo i fotografije jednog Blenhajma koji je završio u sastavu zrakoplovstva NDH, sa VE brojem 1504...

[attachment=1]


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: MOTORISTA on February 21, 2012, 09:42:22 am
Interesantna priča o Ikarusovim avionima Blenheim B-4

Srećko Bradić

Krajem 30-ih godina prošlog veka, u sklopu svoje modernizacije, VV je nabavilo dvomotorne bombardere Bristol Blenheim, a uskoro i licencu za njihovu proizvodnju. Kako je nabavka materijala za njihovu gradnju bila otežana zbog celokupne sitiuacije u Evropi, i zbog toga su testirane različite pogonske grupe. Među različitim motorima su isprobani i motori Gnome Rhone 14K, koji su bili namenjeni za opremanje novih bombardera Do-17, koji su građeni po licenci u DFA. Jedna od najvažnijih novosti je bilo planirano uvođenje u naoružanje dugonose verzije. Prototip nove verzije je poleteo u jesen 1940 godine. Treba napomenuti da je ovaj prototip pretstavljao modifikaciju standardnog Blenheima Mk I, kojem je, na osnovu originalne britanske dokumentacije, ugrađen nos verzije Mk IV. Napravljena je i nova pilotska kabina za modifikovane letelice, koju je finansiralo MVM, naredbom Br.1228 od 30. jula 1940 godine. Sa fabrikom Ikarus je potpisan ugovor, Br. 33 od 25. marta 1941 godine, za izgradnju 20 ovako modifikovanih letelica, u našoj službi označenih kao B-4, za totalnu sumu od 89.322.411 dinara. Do početka rata ni jedna od naručenih letelica nije bila gotova, a po završetku Aprilskog rata nemci ih zarobljavaju u pogonima fabrike i i nude ih na prodaju svojim saveznicvima. Jedina ovako modifikovana letelica se nalazila u sastavu 11. grupe za daljno izviđanje.

[attachment=1]

10. oktobra 1941 godine, vazduhoplovni inžinjer finskog RV, major Vuolasvirta, iz Berlina javlja svojoj komandi o postojanju delova za avione Blenheim Mk IV i 24 nedovršena aviona tipa Hawker Hurricane. Takođe javlja da su delovi za Mk IV bili izrađeni u Ikarusu, ali ito tako da je bilo i originalnih britanskih delova, kao što su motori Mercury VIII.

[attachment=2]

„Raport o delovima za Blenheim i Hurricane u Beogradu:

...veći deo delova za Mk I i Mk IV je napravljen u Ikarusu po britanskoj licenci. Nešto opreme je uvezeno iz britanije, stajni trap i motori Mercury VIII. U fabrici Ikarus se nalaze tri kompletna Blenheima, koji su prodati rumuniji, dok će i hrvatska primiti deo materijala.

Fabrika Ikarus se nalazi pod upravom Wiener Neustadter Flugzeugwerke i pizvodi gotove delove koji se kasnije šalju u WNF za sklapanje ( nepoznatih tipova). Delovi za Blenheime se nalaze u jednoj od hala za sklapanje, gde se nalazi i jedna motor Mercury u sanduku. Proverio sam kvalitet radova i mogu izjaviti da su veoma kvalitetni. Svi zakovani delovi su urađeni kako treba, a isto tako i čelični varovi. Delovi su u dobrom stanju i dobre izrade. Nemci izjavljuju da su radnici vešti a materijal odličan, isto tako neki od radnika su obučavani u Bristolu u engleskoj.

WNF nije dobila zvanično odobrenje od RLM-a za prodaju ovih delova, osim rumuniji i hrvatskoj, ali gospodin Frohman ( direktor WNF-a), izjavio da ne bi trebalo da bude problema oko toga i da su svi delovi rezervisani za finsku.

Takođe sam se žalio na cene, kao i na pritisak koji vrši WNF zbog interesovanja rumunije i hrvatske za ove letelice. Takođe sam ih obavestio da mi kupujemo ono što nam treba i da dodatni delovi mogu biti predmet prodaje samo u kompletu. Sve u svemu ugovor će biti ispravljen i plaćanje će biti izvršeno ( 1RM=20 dinara). Transport će se obaviti železnicom.“


[attachment=3]

Sledeći problem sa kojim su se sreli finci je bilo nalaženje drveta i radne snage za pakovanje delova, a posle toga i slobodnih vozova za transport, jer su nemačke potrebe imale prednost. Sve u svemu 15 letelica u delovima je transportovano do Šćećina, a odatle brodm do finske. Državna fabrika u tempereu je od ovih delova sastavila 10 letelica, dok je preostalih pet bilo ostavljeno za rezervne delove. Prvi Blenheim iz Ikarusa je imao svoj prvi let pod novom zastavom 15. maja 1944 godine. Ikarusovi B-4 su nosili finske VE brojeve od BL-196 do BL-205. Prvih pet ( BL-196/BL-200) su bili raspoređeni u eskadrilu PleLv 42, dok su ostalih pet bili raspoređeni u PleLv 48. Tokom rata su izgubljena dva ikarusa, i to BL-198 i BL-202. Preostale letelice su korištene do kraja rata sa sovjetima i tokom Laplandskog rata protiv nemaca. U to vreme je rasformirana PleLv 48 i njene letelice su prebečene u PleLv 42, koja je preimenovana u PleLv 41. tako je ova jedinice imala u svom sastavu ukupno 15 Blenheima, koji su dejstvovali sa aerodroma  Kemi. Poslednju borbenu akciju Blenheimi su imali 2. januara 1945, kada su napali nemački garnizon na putu Kilpisjarvi.

[attachment=4]

Ikarusovi Blenheimi su nastavili da lete i posle rata, a poslednji let je izveo BL-199, 16. marta 1959 godine. Ova letelica je imala ukupni nalet od 707 časova i 5 minuta. Rekorder je bio BL-197, koji je imao ukupno vreme od 1.137 časova i 10 minuta provedenih u letu, a koji je svoj poslednji let izveo 6. oktobra 1958. Jedini originalni Blenheim Mk IV sačuvan u celom svetu se nalazi u finskom avio muzeju i to je jedna od Ikarusovih letelica ( BL-200), osim njega sačuvana je i kompletna tehnička dokumentacije za ove letelice, na kojima se nalaze originalni Ikarusovi pečati.


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: Рашо on February 21, 2012, 10:05:30 am
Divno! Jedan naš Blenheim i dalje živi! :super


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: MOTORISTA on February 22, 2012, 05:17:42 pm
Još dve fotke BL-200.

[attachment=1]

[attachment=2]


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: MOTORISTA on February 24, 2012, 07:51:54 am
Još Ikarusovih B-4 u finskom RV.

[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: ssekir75 on February 27, 2012, 12:25:14 am
divno :) neka je citav, pa makar i ne bio kod nas.


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: MOTORISTA on February 29, 2012, 09:29:57 pm
jedan naš Blenheim iz sastava 11. samostalne grupe za daljno izviđanje je završio kod mađara sa VE brojem E-104. U mađarskom RV je korišten je do 1944 godine.

[attachment=1]


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: Рашо on March 02, 2012, 07:18:20 pm
Tekst na slici dovoljno govori...

[attachment=1]


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: MOTORISTA on March 03, 2012, 08:42:31 pm
BL-201 profil.

[attachment=1]


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: MOTORISTA on March 13, 2012, 11:55:28 am
Još jedan naš BB.

[attachment=1]


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: kosta1961 on November 21, 2012, 07:06:42 pm
Ne znam da li ova slika pripada ovoj temi ,ali mislim da je interesantna.
Navodno je snimljena 1939g,ne zna se gde,avion je Bristol Blenheim i pripada No 82 Squadron , ima oznaku na trupu UX.
[attachment=1]


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: MOTORISTA on November 21, 2012, 08:08:19 pm
Oznaka UX na trupu je kod No.82 skvadrona. Letelica je neverovatnije BB Mk IV, koje je ovaj skvadron dobio u septembru mesecu 1939. Inače je ovaj skvadron na početku rata izveo napad sa 12 letelica na okupiranu Dansku, a od njih se vratio samo jedan nazad. Verovatno je to jedan od primeraka iz tog napada.


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: jadran2 on November 21, 2012, 09:07:03 pm
Tako je, radi se o avionu iz eskadrile koja je napala Aalborg
[attachment=1]
a ovdje je na kamionu prikazan avion br. T1889 kodne oznake UX-L
[attachment=2]
koji je nakon ostecenja bio prisiljen spustiti se 13.8.1940. kod mjesta Vust. Sva tri clana posade aviona su prezivjela.

Kako se radi o zanimljivom dogadjaju, evo cijeli materijal:
http://www.flensted.eu.com/194025.shtmlTitle: Re: Bristol Blenheim
Post by: kosta1961 on February 04, 2013, 01:08:29 pm
Pošto sam ja skrenuo sa teme ,da se sad vratimo.

Benheim koji izlazi iz fabrike i spreman za isporuku 8 puku.
[attachment=1]


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: MOTORISTA on March 27, 2013, 11:29:56 am
Jedan uništeni BB VV.

[attachment=1]


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: Рашо on April 26, 2013, 10:11:48 am
Nekoliko fotografija naših Blenhajma snimljenih nakon aprilskog sloma...

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: Dreadnought on April 26, 2013, 11:22:35 am
Prve dve (koliko se sećam) bi trebalo da su snimljene kod Sarajeva, treća verovatno na istom mestu.


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: kumbor on April 26, 2013, 01:10:22 pm
Иначе, ма колико је Бленхајм био лак за управљање и са одличним карактеристикама, од поштанског авиона је наследио слабост структуре и неотпорност на оштећења, што и јесте узрок његовог брзог повлачења из прве линије.


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: Topola on August 23, 2013, 09:22:16 pm
?
[attachment=1]
[attachment=2]


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: Topola on August 23, 2013, 09:28:31 pm
[attachment=1]


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: Topola on August 23, 2013, 09:29:19 pm
[attachment=1]


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: MOTORISTA on August 23, 2013, 09:58:29 pm
Na poslednje dve slike se vidi jedini B-4 3563.

Na prve dve slike ne znam šta je, ali nije BB. Naši BB nisu nosili civilnu registraciju.


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: Topola on August 23, 2013, 10:12:49 pm
Zato sam i stavio znak pitanja...  Skeniran je natpis sa pozadine slike. Koliko se razaznaje, registracija olupine je YR-H(pa najverovatnije E)... Najverovatnije rumunski blenhajm, ali, ko bi i zasto obarao njihov avion kod Segedina, nije mi najjasnije...


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: MOTORISTA on August 23, 2013, 10:15:39 pm
Na poleđini piše Segedin-Mađarska, e sad posebno je pitanje čija je ovo registracija. Ja ne uspeh da nađem ni jednu zemlju čija je registracija počinjala sa YR.


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: Topola on August 23, 2013, 10:20:30 pm
Upravo editovah gornji post: najverovatnije je rumunski Blenhajm, ali ne razumem zasto bi neko obarao njihov avion kod Segedina i jos nemacki / madjarski vojnik strazario kod olupine. Zato sam ga i stavio ovde, medju nase Blenhajme, mozda neka cudna veza postoji na ovom snimku...


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: Рашо on August 24, 2013, 09:55:32 am
Upravo editovah gornji post: najverovatnije je rumunski Blenhajm, ali ne razumem zasto bi neko obarao njihov avion kod Segedina i jos nemacki / madjarski vojnik strazario kod olupine. Zato sam ga i stavio ovde, medju nase Blenhajme, mozda neka cudna veza postoji na ovom snimku...

U pitanju je avion sa rumunskom civilnom registracijom, a mogao bih da se zakunem da nije Blenhajm nego nešto mnogo manje. Neki jednomotorac. Možda Klem Kl 25.

Rumunski avion oboren nad Mađarskom ne treba da čudi. Rumunija i Mađarska su bile u ratu od avgusta 1944. godine.


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: Topola on August 24, 2013, 10:03:02 am
Upravo tako, i meni je delovalo kao da nema motora na krilima...

Ucinio mi se da je fotografija iz ranijeg perioda rata, 1941., npr, jer je navodno na njoj Blenhajm, pa odatle cudjenje. Cak sam pomislio da je rumunski avion greskom oboren nad Madjarskom u nekom preletu negde jer su madjarski protivavionci u brzini mislili da je jugoslovenski bombarder, nesto poput slucaja nase Elektre u Grckoj, itd.

Ali, od svega, najverovatnije je rec o pogresnom potpisu fotografije. Nedavno su se tako pojavili snimci rumunskih Blenhajma na stajanci sa potpisom fotografija da su u pitanju "hrvatski zaplenjeni avioni"...


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: jadran2 on August 24, 2013, 11:18:22 am
Upravo editovah gornji post: najverovatnije je rumunski Blenhajm, ali ne razumem zasto bi neko obarao njihov avion kod Segedina i jos nemacki / madjarski vojnik strazario kod olupine. Zato sam ga i stavio ovde, medju nase Blenhajme, mozda neka cudna veza postoji na ovom snimku...

U pitanju je avion sa rumunskom civilnom registracijom, a mogao bih da se zakunem da nije Blenhajm nego nešto mnogo manje. Neki jednomotorac. Možda Klem Kl 25.

Rumunski avion oboren nad Mađarskom ne treba da čudi. Rumunija i Mađarska su bile u ratu od avgusta 1944. godine.
Izgleda da je bas tako, sto se tipa aviona tice; vojnik je "sakrio" slovo "A", ostalo je "E" ili "L" - na kraju - ali se svodi na Klem.......(str 22)

http://www.thai-aviation.net/files/YR_Register.pdf


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: Topola on October 11, 2013, 12:30:47 pm
[attachment=1]

Zemunski aerodrom, najverovatnije 1939.


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: MOTORISTA on October 21, 2013, 03:34:04 pm
Još fotografija jedinog BB MkIV u naoružanju VV.

[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: MOTORISTA on October 28, 2013, 01:44:58 pm
Jedan od naša tri aviona BB koji su isporučeni rumunima posle aprilskog rata od strane nemaca. Letelica je slikana u fabrici Ikarus u Zemunu.

[attachment=1]


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: Dreadnought on October 28, 2013, 01:56:23 pm
Ta fotka je iz serije fotografija iz fabrike aviona Ikarus na kojima se vidi tok radova na pomenutim Blenhejmima isporučenih rumunima. Na drugoj postavljenoj fotografiji se vidi i jedan Ca.310.


[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]

[attachment=4]


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: Dreadnought on October 28, 2013, 01:59:53 pm
Iz te iste serije, uključujući i onu koju je Motorista postavio.


[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]

[attachment=4]

[attachment=5]


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: MOTORISTA on October 28, 2013, 02:18:10 pm
Sjajno, sjajno. :klap :klap :klap


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: djordjekec on October 29, 2013, 11:19:05 pm
Lepe fotografije,zaista...


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: MOTORISTA on November 16, 2013, 12:32:49 am
Dva nepoznata pripadnika VVKJ ispreda aviona BB.

[attachment=1]


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: BeyondTS on November 16, 2013, 06:22:20 pm
Odlicne fotografije!  :)


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: MOTORISTA on November 21, 2013, 12:43:52 am
Ovo bi trebalo da su letelice 11. Samostalne grupe za daljno izviđanje na ratnom letelištu tokom Aprilskog rata.

[attachment=1]


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: Dreadnought on November 24, 2013, 01:34:53 pm
Interesantna fotografija transporta kroz Zagreb jednog Blenhajma objavljena u knjizi "Kraljevsko Vazduhoplovstvo 1918-1944" grupe autora (Dimitrijević, Miladinović, Micevski). Avion je bio izložen na zagrebačkom Velesajmu 1940. godine i za ovu priliku radi omogućavanja transporta krod grad, rasklopljena krila. 


[attachment=1]


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: MOTORISTA on November 29, 2013, 10:25:38 am
Utovar bombi u RAF-ov BB.

[attachment=1]


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: Topola on December 12, 2013, 05:20:36 pm
[attachment=1]


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: Topola on December 12, 2013, 05:21:14 pm
[attachment=1]


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: Topola on December 12, 2013, 05:21:50 pm
[attachment=1]


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: Topola on September 02, 2014, 12:10:28 pm
[attachment=1]

[attachment=2]

da li Ovo Ono što mislim da jeste...?  :)


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: MOTORISTA on September 02, 2014, 12:23:29 pm
da li Ovo Ono što mislim da jeste...?  :)

Ako ja dobro vidim ovo je BL-115 iz I serije od 18 letelica proizvedenih u V.Britaniji.


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: T.G.Mapplebeck on September 02, 2014, 04:39:16 pm
Bandžo (Topola), epa nije to ono što misliš da jeste  :jok

Naši "finci" iz Ikarusa bili su Mk.IV (B-4), a ne Mk.I verzije. Evo jedne fotke onoga što jeste, i to iz finskog muzeja:

[attachment=1]

Bristol Blenheim Mk.IV (BL-200) Tikkakoski Aviation Museum (Keski-Suomen Ilmailumuseo)Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: jadran2 on September 02, 2014, 04:43:40 pm
Ne mogu usporediti, ali sam ovo nasao na internetu (kao i gornji br. 200):

Series VI - 10 machines numbered BL-196 - BL-205, Finnish built Mk IV, using some Yugoslavian components.


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: wermez on September 02, 2014, 05:29:01 pm
Sa Vikipedije:

Quote
The Finns also received 20 half-completed ex-Yugoslavian Mk IV Blenheims captured by Germany, together with manufacturing tools and production equipment, as well as a huge variety of spare parts. Yugoslavia had ceased production of the Mk I and commenced a production run of Mk IVs just prior to the April 1941 invasion.


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: MOTORISTA on September 02, 2014, 07:20:29 pm
Finci su koristili 97 Blenhajma.

serijabroj letelicas/nverzijaproizvodnja
I18BL-104/BL-121Mk IUK
II15BL-146/BL-160Mk IIFin
III12BL-122/BL-133Mk IVUK
IV12BL-134/BL-145Mk IUK
V30BL-161/BL-190Mk IIFin
VI10BL-196/BL-205Mk IVYU/Fin


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: Topola on September 02, 2014, 07:43:06 pm
Dobro je da nisam znao, ne bih nikad postavio ove dve lepe fotografije...  :)

Inace, Finci su po uzoru na Bundesarhiv postavili veliki broj ratnih fotografija na portal, posebno su zanimljivi kolori avijacije, poput ovog Blenhajma.


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: globetrotter on September 04, 2014, 12:24:06 pm
Dobar dan,

6.aprila 2014 publikovana je kod nas knjiga Bristol Blenheim-The Yugoslav Story 1937-1958. Izgledom i koncepcijom je gotovo identična sa knjigom o Dornieru (Savić/Ciglić), sem tvrdog poveza na Bleneheim knjizi.
Obrađuje VVKJ Blenhajme od nabavke u Engleskoj, pa po jedinicama do zadnjeg dana Aprilskog rata. Ratni plen koji je završio kod Hrvata, Rumuna, Mađara i Nemaca sa puno do sada nepoznatih detalja. 32 sjajna kolor profila (Ognjen Petrović) i 223 c/b fotografije, od kojih mnoge po prvi put objavljene. Knjiga obrađuje i dejstvo RAF-ovih Blenhajma iz Grčke po ciljevima na teritoriji Kraljevine Jugoslavije kao i material koji je otputovao za Finsku.
Sve se može lepo videti na sajtu izdavača Leadenskybooks www.leadenskybooks.com
Tu se u "contact" nalaze i podaci o autoru knjige pa ga možete lično kontaktirati ako vas interesuje knjiga.

Pozdrav
GT


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: Dreadnought on January 09, 2015, 05:01:29 pm
Sa inspekcije po aerodromima, komandant Vazduhoplovstva đeneral Milojko Janković sa pratnjom na aerodromu u Mostaru, jesen 1939. godine. (kol. M. Micevski). Objavljeno u knjizi "Kraljevsko Vazduhoplovstvo 1918-1944" grupe autora Dimitrijević, Micevski, Miladinović.


[attachment=1]


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: relja on January 25, 2015, 10:33:33 am
[attachment=1]


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: relja on February 22, 2015, 08:18:04 pm
[attachment=1]


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: Bozo13 on July 22, 2015, 12:05:17 am
[attachment=1]
[attachment=2]


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: Bozo13 on August 21, 2015, 11:40:51 am
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: Bozo13 on August 21, 2015, 11:41:21 am
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: MOTORISTA on October 15, 2016, 06:25:32 am
https://youtu.be/41tX3cZBE8A


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: MOTORISTA on December 31, 2016, 07:17:47 pm
[attachment=1]


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: djordjekec on November 03, 2017, 01:09:16 pm
Da li ovaj prvi nije mozda ''nas''...[attachment=1]


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: MOTORISTA on November 03, 2017, 03:53:02 pm
Moguće je d aje jedan od naših koji je završio kod rumuna.


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: djordjekec on November 03, 2017, 05:04:20 pm
Da li ovaj prvi nije mozda ''nas''...


(http://i97.fastpic.ru/big/2017/1103/af/b665466541083284751ab9146a53c2af.jpg)

Morao sam da postavim ponovo ,Postimage je nesto u problemu...koje su brojeve nosili nasi  od Rumuna ?


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: MOTORISTA on November 03, 2017, 05:43:42 pm
Morao sam da postavim ponovo ,Postimage je nesto u problemu...koje su brojeve nosili nasi  od Rumuna ?

A ti ne postavljaj ovako fotke nego po pravilniku.

Koje su brojeve nosili "original" rumunski Blenhajmi?


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: djordjekec on November 03, 2017, 06:14:19 pm
Ma hocu ja da postavim kako treba,kao ''thumbnail'',ali dobijem sliku potpuno poremecenih dimenzija,nesto kockasto,ne znam koju ikonicu vise da kliknem...sto se tice brojeva,mislim na nase Blenhajme,koje su brojeve nosili kod njih,da bi ,eventualno ,mogli da se prepoznaju...na to sam mislio...


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: MOTORISTA on November 03, 2017, 06:27:15 pm
Ovako se postavljaju fotke: http://www.paluba.info/smf/index.php/topic,6148.0.html

Ma znam za brojeve, ali pitam zna li ko koji su bili brojevi rumunskih Blenhajma? Možda su naši dobili nastavak tih brojeva, kao kod Harikena što su dobili 13, 14 i 15.


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: djordjekec on November 03, 2017, 06:55:05 pm
Hvala za uputstvo,sad ce biti lakse...sto se tice brojeva,jednom sam nasao kompletnu tabelu sa svim njihovim avionima sa sve brojevima,registracijama i sta mi bi da je ne sacuvam,nemam pojma...valjda ce neko znati...


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: MOTORISTA on November 03, 2017, 07:00:46 pm
Hvala za uputstvo,sad ce biti lakse...sto se tice brojeva,jednom sam nasao kompletnu tabelu sa svim njihovim avionima sa sve brojevima,registracijama i sta mi bi da je ne sacuvam,nemam pojma...valjda ce neko znati...

:zid :zid :zid


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: draggan on November 03, 2017, 09:13:17 pm
...sto se tice brojeva,mislim na nase Blenhajme,koje su brojeve nosili kod njih,da bi ,eventualno ,mogli da se prepoznaju...na to sam mislio...

Švabe su Rumunima prodale 6 kom. s tim da su u njihovom RV-u (AAR) korišćena 3 kom. (br. 41-43) . Što se tiče ovih Blenheim-a na fotki sigurno nisu naši licencni već orig. britanski (imaju zatvoren levi panel umesto staklenog i dodatno "pancirno" staklo kao i venturi sa leve strane trupa) e sad da li njihovi ili naši to ti ne bi znao reći. Na fotkama iz Ikarusa (na strani 4 ove teme) vide se najmanje 2 naša licencna Blenheim (mod. desno vetrobransko staklo,odsustvo venturija...) koji su sa rumunskim oznakama.  :pilot


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: djordjekec on November 04, 2017, 04:23:38 am
Znaci,staklo i venturi su neki putokaz za prepoznavanje,to je opet nesto,jer imam slika gde su brojevi 25,26 i nikad nisam bio nacisto...a sta je sa ona druga tri koje su kupili,jesu li mozda korisceni za delove ili sta...


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: MOTORISTA on November 04, 2017, 12:55:49 pm
Ipak im nisu dodelili brojeve tri neisporučena bombardera, već su nastavili niz. Hvala na ovoj informaciji.


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: draggan on November 04, 2017, 03:30:29 pm
Što se tiče ova druga tri Blenhajma podatak sam našao u knjizi " Odbrambena privreda Kraljevine Jugoslavije " B.Nadoveza i N.Đokić iz 2014. Tamo se navodi da su 3 kom. isporučena 41. a druga 3 kom. 42. (predpostavljam da su onda išli kao rez.delovi ). Međutim na forumu http://www.worldwar2.ro/forum/index.php?showtopic=5426&hl=blenheim se tvrdi da do isporuke ova druga tri nije došlo. Šta je tačno ja ne znam.
Razlike između naših Blenhajma (prvo nabavljenih 2 kom. 1937. ,zatim lic. u Ikarusu i kupljenih od Engleza) objašnjene imate kod maketara na sajtu https://krila72.wordpress.com/vazduhoplovstvo-vojske/bristol-blenheim-mk-i-airfix/
Da dodam Rumunima od 40 naručenih isporučeno je 37 kom (br.1-37) pošto su tri uništena u preletima.
 :pilot


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: Andrejevic on November 08, 2017, 10:29:35 pm
Ček' ! Rumuni su platili Britancima novac za 40 Benhajma,a dobili su 37. Da li im je novac za ta 3 vraćen ?
Đ


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: MOTORISTA on November 09, 2017, 02:09:31 pm
Koliko je meni poznato ta tri su se srušila tokom preleta sa rumunskim posadama, tako da novce nisu dobili nazad.


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: Andrejevic on November 09, 2017, 06:31:09 pm
Aha,onda dobro.
Ja sam mislio da su Britanci obavljali prelet pa sam zato i pitao za novac.

Hvala.


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: MOTORISTA on January 25, 2018, 09:50:20 am
Naš BB u mađarskim rukama. Budući E-104.

[attachment=1]


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: MOTORISTA on February 07, 2018, 01:49:17 pm
Jedan presek.

[attachment=1]


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: MOTORISTA on February 27, 2018, 01:45:50 pm
Naš BB u letu sa oznakama MKHL.

[attachment=1]


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: Dreadnought on March 07, 2018, 04:05:26 pm

Reklama za Bristol Blenheim.


[attachment=1]


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: Dreadnought on March 13, 2018, 03:13:44 pm

Spomenik posadi aviona oborenog 07.03.1941. godine, kojim je upravljao kapetan I klase Sergije Vojinov, k-dir 216. bombarderske eskadrile.


[attachment=1]


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: MOTORISTA on March 26, 2018, 08:25:24 pm
Sken iz knjige Bristol Blenheim the Yugoslav story.

[attachment=1]


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: Topola on March 28, 2018, 01:39:51 pm
[attachment=1]
[attachment=2]


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: djordjekec on March 31, 2018, 06:43:24 am
Da li je ovo zaista Blenhajm iz Ikarusa kao sto pise ili je to samo ,onako,napisano...

[attachment=1]


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: Dreadnought on March 31, 2018, 07:20:49 am
Da li je ovo zaista Blenhajm iz Ikarusa kao sto pise ili je to samo ,onako,napisano...

[attachment=1]
Pretpostavljam da je samo onako zbog oznaka.


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: MOTORISTA on March 31, 2018, 08:59:52 am
Da li je ovo zaista Blenhajm iz Ikarusa kao sto pise ili je to samo ,onako,napisano...

U pitanju je prototip fotografisan na fabričkom aerodromu kompanije Bristol u Filtonu.

http://www.aviationarchive.org.uk/map/getobjectmap.php?rnum=G1010&row=3&col=4&year=1932&all=yes


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: djordjekec on April 18, 2018, 03:28:48 pm
Nadjoh ovog Blenhajma,al' ne mogu nikako da procitam koja je lokacija...moze li neko da procita ovaj kineski...

[attachment=1]

[attachment=2]


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: MOTORISTA on April 18, 2018, 04:35:07 pm
Ovaj švrakopis može, mada i u to sumnjam, da pročita samo ovaj što je pisao. Mislim da ovo nije naš B-4, poklopci motora su drugačiji nego na našem i fali mu antena radio goniometra.

[attachment=1]


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: kumbor on April 18, 2018, 04:46:56 pm


"Škrge" izduva uopšte ne liče na Bristol Mercury motor uobičajen kod Blenhajma!? Rakovički K-14 stavljani su samo na naše DO-17K, ne i na Blenhajme.


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: MOTORISTA on April 26, 2018, 11:35:17 am
Još dve sa našim BB-om koji je završio u MKHL.

[attachment=1]


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: Topola on May 04, 2018, 03:09:51 pm
Nadjoh ovog Blenhajma,al' ne mogu nikako da procitam koja je lokacija...moze li neko da procita ovaj kineski...

[attachment=1]


Abgestürzter englischer Flieger in Belgien

Pismo je nemački Sutterlin ali je rukopis ovog čoveka zaista bio vanredno loš.


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: djordjekec on May 04, 2018, 07:36:09 pm
Pa rece ja da je kineski...hvala na pomoci...


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: djordjekec on May 08, 2018, 08:22:09 pm
Ovo je,koliko ja vidim,nasa ''43''-ka...

[attachment=5]

Za ove ne znam,skinuo sam ih sa rumunskog foruma,gde se i mi pominjemo

[attachment=3]

[attachment=4]

[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=8]


Title: Re: Bristol Blenheim
Post by: djordjekec on April 28, 2019, 12:46:23 pm
Ovo nadjoh na E-bay-u.slika je ,kao sto se vidi,ista,al' sad,sta je ovde tacno-jel' Bijeljina il' nije ?

[attachment=1]

[attachment=2]