PALUBA

Vojna istorija => Pojmovi i izrazi => Topic started by: Dreadnought on February 26, 2009, 05:14:19 pm

Na forumu PalubaInfo novoregistrovane članove odobravamo ručno, što može potrajati do 24 h

Title: Kazamat
Post by: Dreadnought on February 26, 2009, 05:14:19 pm
Kazamatima se nazivaju prostorije u artiljerijskim tvrdjavama, obicno ispod nasipa i u okviru bastionih trasa (http://www.paluba.info/smf/pojmovi-i-izrazi/bastion/) osigurane jakim zidovima, svodovima ili nasipitima, a namenjene za smestaj posade, topova i municije.

[attachment=1]
Kazamati tvrđave La Palma, Španija

Kazamat je utvrđeni topovskii položaj ili armirana struktura iz koje pucaju topovi, a izvorno je označavala nadsvođenu komoru u utvrđenju. Reč dolazi od Italijanskog casamatta, označavajući "oružanu kuću", sa korenima u rečima "casa" (kuća) i "matta" (tmurna, tamna ili mračna). U civilnoj upotrebi kazamat može biti tunel usečen u stenu na čijem su ulazu blindirana vrata, a služi za smeštanje kvarljive robe.

[attachment=2]
Kazamat kule sv. Lucijana, Malta

[attachment=3]
Kazamat na Mažino liniji
Na forumu PalubaInfo novoregistrovane članove odobravamo ručno, što može potrajati do 24 h