PALUBA

Vesti => RV i PVO => Topic started by: leut on November 06, 2009, 09:57:32 pmTitle: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on November 06, 2009, 09:57:32 pm
93. krilo HRZ (Zemunik - Zadar)

[attachment=4]
93. krilo postrojba je Hrvatskog ratnog zrakoplovstva smještena u vojarni „Pukovnik Mirko Vukušić“ u Zemuniku Donjem s izdvojenom 395. eskadrilom transportnih helikoptera u vojarni „Knez Trpimir“ u Divuljama kod Trogira.

Temeljne zadaće 93. krila su školovanje hrvatskih vojnih pilota, provedba humanih misija gašenja požara iz zraka, medicinskih letova, traganja i spašavanja, te pružanje potpore u provedbi zadaća Obalne straže RH i zračna potpora snagamaHrvatske kopnene vojske i Hrvatske ratne mornarice. Postrojba sudjeluje u međunarodnim operacijama KFOR na Kosovu i Odlučna potpora (Resolute Support) u Afganistanu, a sudjelovala je i u međunarodnim humanitarnim akcijama pružanja pomoći u gašenju požara s avionima Canadair CL-415 u Sjevernoj Makedoniji, Grčkoj, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Izraelu, Portugalu i Italiji te u pružanju pomoći u Crnoj Gori helikopterima Mi-8 MTV u dostavi hrane i lijekova stanovništvu zbog snježnih nepogoda. 2014. godine postrojba je pružala i humanitarnu pomoć stanovništvu poplavljenih područja u Bosni i Hercegovini. Posebno je značajna uloga i doprinos postrojbe u gašenju požara sa dva Canadaira CL-415 u Izraelu 2016. godine.

U postrojbi djeluje akrobatska grupa HRZ-a (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=12054.0) „Krila Oluje“ koja na domaćim i međunarodnim nastupima prezentira vještine i osposobljenost hrvatskih vojnih pilota.

Postrojba pruža potporu u provedbi različitih profila obuke za snage iz partnerskih zemalja od kojih je najznačajnija zajednička obuka hrvatsko-češko-mađarskih helikopterskih timova u sklopu NATO inicijative „Pametna obrana“ , a s posadama litavskog zrakoplovstva provodila je i obuku letenja u planinskim područjima. Ima razvijenu sposobnost provedbe letačke obuke na helikopterima BELL-206 B uz pomoć NVG uređaja za noćno letenje.

Do sada je u 93. krilu letačku obuku završilo ukupno 45 inozemnih pilota od čega 38 iz Sultanata Oman, tri iz Mađarske, dva iz Češke te po jedan pilot iz Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine

Postrojba 2016. po prvi puta u povijesti dobiva borbenu zrakoplovnu komponentu kroz opremanje 393. eskadrile helikoptera sa 16 izvidničko-borbenih helikoptera OH-58D Kiowa Warrior. Uvođenjem ovog tipa helikoptera u operativnu uporabu HRZ i OS RH razvijaju nove sposobnosti potrebne za provedbu misija i zadaća te proširuju mogućnosti u pružanju potpore civilnim institucijama.

Koristeći veliku raspoloživu snagu, napredne komunikacijske sustave i veliku vatrenu moć OH-58D Kiowa Warrior je u mogućnosti provoditi zadaće na cijelom teritoriju RH danju i noću u složenim vremenskim uvjetima.

93. krilo odlikovano je odličjem Reda Nikole Šubića Zrinskog.

Postrojba obilježava Dan postrojbe 21. ožujka.

Adresa:
93. krilo
VP 3458 Zemunik Donji
pp 113 Zadar

Misije i zadaće

Misija 93. krila je provedba obuke i izobrazbe letača i tehničara na svim tipovima zrakoplova sukladno programima obuke, pružanje zračne potpore snagama HKoV i HRM, pružanje pomoći civilnim institucijama u RH te sudjelovanje u međunarodnim vojnim operacijama Resolute Support i KFOR. Opremanjem postrojbe izvidničko-borbenim helikopterima OH-58D Kiowa Warrior jedna od težišnih misija baze je uvođenje u uporabu ovog tipa helikoptera kroz preobuku letačkog i zrakoplovno-tehničkog osoblja.

U provedbi ove misije težišne zadaće postrojbe su:

- teorijska i praktična izobrazba učenika-letača, pilota, tehničara-letača i zrakoplovnih tehničara,
- gašenje požara avionima Canadair CL-415 i Airtractor AT-802 A/F i helikopterima Mi-8 MTV i prevoženje protupožarnih snaga helikopterima Mi-8 MTV,
- medicinsko prevoženje helikopterima Mi-8 MTV, potraga i spašavanje helikopterima Mi-8 MTV u suradnji sa Zapovjedništvom specijalnih snaga i Hrvatskom gorskom službom spašavanja,
- intergranska potpora snagama HKoV-a i HRM-a avionima Pilatus PC-9(M) i helikopterima Mi-8 MTV,
- potraga avionima Pilatus PC-9(M) i helikopterima Bell-206 B iznad kopna i mora,
- preduputna obuka snaga za međunarodne vojne operacije Resolute Support i KFOR,
- preobuka pilota i zrakoplovnih tehničara na helikopter OH-58D Kiowa Warrior,
- Zrakoplovno-tehničko održavanje aviona i helikoptera u I. i II. stupnju održavanja, osiguranje i opsluživanje letenja i
- Održavanje temeljnih vojnih vještina pojedinca i postrojbi

Sastav ustrojbenih cjelina

93. krilo ustrojeno je od:

- Zapovjedništva,
- 392. eskadrile aviona,
- 393. eskadrile helikoptera,
- 395. eskadrile transportnih helikoptera,
- 855. protupožarne eskadrile,
- Zapovjedne satnije i
- Zrakoplovno-tehničke satnije za odžavanje, opsluživanje i potporu letenja.

Zapovjedništvo 93. krila provodi stožerne i druge zadaće koje su u funkciji uporabe snaga, planira, obučava i priprema snage za uporabu te stvara uvjete za daljnji razvoj sposobnosti postrojbe. Zapovjedništvo kreira i obuku koja podupire provedbu misija postrojbe u skladu sa važećim doktrinarnim dokumentima i strategijom dostizanja sposobnosti za provedbu glavnih zadaća.

392. eskadrila aviona provodi obuku i izobrazbu pilota i tehničara na avionima Pilatus PC-9M i ZLIN 242L, izviđanja iz zraka iznad kopna i mora za potporu rada Obalne straže i protupožarnih snaga, simulaciju bliske zračne potpore za potporu rada prednjih zračnih kontrolora, trenažu i nastupe akrobatske grupe Krila Oluje“, potporu rada Snaga brzog odgovora HRZ-a te osigurava održavanje i opsluživanje aviona PC-9M i ZLIN 242L.

393. eskadrila helikoptera provodi obuku i izobrazbu učenika-letača, pilota i nastavnika letenja, izviđanja iz zraka za potporu rada protupožarnih snaga, održava trenažu letenja sa opremom za noćno letenje u cilju potpore operacija specijalnih snaga te održava helikopter Bell-206B. Opremanjem novim izvidničko-borbenim helikopterima OH-58D Kiowa Warrior 2016. 393. eskadrila helikoptera dobiva potpuno novu ulogu i misiju kroz mogućnosti uporabe helikoptera OH-58D u borbenim izviđanjima, a može provoditi i združene napadne operacije iz zraka, zadaće C2 platforme, identifikaciju i označavanje ciljeva na zemlji, protuoklopnu borbu i protuzračnu borbu, a zahvaljujući suvremenoj opremi OH-58D Kiowa Warrior zadaće je moguće provoditi danju i noću, u uvjetima visokih temperatura i u složenim vremenskim uvjetima.

395. eskadrila transportnih helikoptera provodi medicinsko prevoženje zrakom, gašenje požara uz zraka, prijevoz protupožarnih i HKoV snaga zrakom, potragu i spašavanje iznad kopna i mora, intergransku potporu HKoV-u i HRM-u, obuku letačkog osoblja i tehničara, održavanje helikoptera Mi-8 MTV-1 te opslužuje i osigurava letenje u vojarni „ Knez Trpimir“ u Divuljama. Također, 395. eskadrila podupire obuku ukupnih snaga HRZ za međunarodne vojne operacije angažiranjem dijela snaga eskadrile i provedbom letačke obuke.

855. protupožarna eskadrila provodi gašenje požara na kopnu i otocima iz zraka, obuku letačkog osoblja i tehničara te održava avione Canadair CL-415 i Airtractor AT-802 u I. i II. stupnju zrakoplovno-tehničkog održavanja. Ima razvijenu sposobnost pružanja humanitarne pomoći gašenja požara u drugim zemljama.

Zapovjedna satnija osigurava provedbu komunikacijskih i informacijskih sustava zapovijedanja i nadzora, provodi transportnu, sanitetsku i zaštitnu potporu djelovanja 93. krila u vojarnama u Zemuniku i Divuljama.

Zrakoplovno-tehnička satnija za odžavanje, opsluživanje i potporu letenja provodi osnovno održavanje i rukovanje specijalnim vozilima za opsluživanje i osiguranje letenja u vojarni Zemunik kao i provodi skladišnu potporu djelovanja 93. krila.

---

U vojarni „Pukovnik Mirko Vukušić“ u Zemuniku Donjem smješteno je i Središte za obuku HRZ (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=7352.0). U Središtu za obuku HRZ te školskim eskadrilama 93. krila HRZ (392. EA i 393 EH) provodi se i obuka stranih pilota (BiH, Makedonija, Oman, Češka, Mađarska).

93. krilo HRZ, odnosno vojarna „Pukovnik Mirko Vukušić“ u Zemuniku Donjem, trebala bi postati i dom budućeg Međunarodnog zrakoplovnog obučnog središta, koje temelje ima u zajedničkoj obuci hrvatskih, čeških i mađarskih savjetodavnih zrakoplovnih timova (http://www.paluba.info/smf/index.php/topic,17739.0.html).


[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
Ulaz u vojarnu u Zemuniku te stara oznaka 93. zrakoplovne baze HRZ, prethodnice 93. krila HRZ

Ažurirano 22.03.2020.

______________________________________________________

Vezana tema: 91. krilo HRZ (Pleso - Zagreb) (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=7150.0)

______________________________________________________


ESKADRILA AVIONA 93. ZB

Petak, 06. Studeni 2009.

Obilježen Dan eskadrile aviona 93. zrakoplovne baze

Eskadrila aviona koja djeluje u sastavu 93. zrakoplovne baze u vojarni Zemunik u petak, 6. studenoga, obilježila je 18. obljetnicu osnutka i djelovanja.

Čestitajući Dan Eskadrile aviona, zapovjednik 93. zrakoplovne baze brigadir Miroslav Kovač naglasio je kako je najveća snaga ove postrojbe u mladosti i iznimnom entuzijazmu svih pripadnika eskadrile koji svoje zadaće obavljaju kvalitetno i uspješno o čemu između ostalog svjedoče brojna priznanja i pohvale koje dobivaju od pilota NATO zemalja.
Zapovjednik EA bojnik Mario Pleša u svom se govoru zahvalio svim dosadašnjim zapovjednicima i pripadnicima postrojbe za sve što su učinili za postrojbu. Istaknuo je iznimno značenje i ulogu zrakoplovnih tehničara koji su predanošću i visokim profesionalizmom doprinijeli visokom stupnju, ne samo sigurnosti, nego i ispravnosti tehnike kao preduvjetu ostvarenja svih planiranih letačkih zadaća.

Eskadrila aviona provodi selekcijsku i temeljnu obuku kadeta na avionu ZLIN 242 L, te temeljnu i naprednu obuku na Pilatusu PC-9 M. Također, sa svojim snagama sudjeluje u zračnom nadzoru ZERP-a, snagama brzog odgovora kao i drugim letačkim zadaćama u specijalizaciji nastavnika letenja, letovima za potrebe HKOV-a i HRM-a, te trenaži pilotskog kadra HRZ i PZO-a. Uz letački sastav u eskadrili je ustrojena i zrakoplovno-tehnička satnija koja provodi prvi stupanj održavanja na 5 ZLIN-ova i 20 Pilatusa.

U sastavu eskadrile djeluje i akro-grupa HRZ sa više od 50 domaćih i inozemnih nastupa.

Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on November 20, 2009, 01:41:52 am
Zbog tehničkog problema Canadair sletio u Zadarski kanal

Tijekom redovite letačke obuke u četvrtak 19.studenoga 2009. oko 13 sati došlo je do tehničkog kvara na sustavu stajnog trapa na avionu Canadairu CL 415 registracijskih oznaka 855 iz sastava 93.zrakoplovne baze. Postupak u takvim situacijama nalaže slijetanje na vodu te je posada sletjela u Zadarski kanal. Uz pomoć brodica Lučke kapetanije i policije avion je dotegljen do uvale Draženica, gdje je u tijeku akcija privezivanja i osiguranja zrakoplova. Nakon osiguranja pristupit će se otklanjanju kvara na avionu Canadair CL 415.

Izvor: MORH web www.morh.hr


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on November 20, 2009, 07:14:43 pm
Otklonjen kvar na Canadairu

Na Canadairu CL 415 koji je u četvrtak, 19. studenoga, sletio u Zadarski kanal i ostao usidren u obljižnjoj uvali Draženica, danas, 20. studenoga, u jutarnjim satima otklonjen je kvar na sustavu izvlačenja stajnog trapa, nakon čega je sletio u vojarnu Zemunik i stavljen u operativnu uporabu.

Izvor: MORH web http://www.morh.hr/


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on November 27, 2009, 04:44:20 pm
Održana vježba "DIGI-PAL 2009"

U vojarni „Zemunik“ u Eskadrili helikoptera 93. ZB u četvrtak, 26. studenoga, pod vodstvom zapovjednika eskadrile bojnika Dragana Andrijevića održana je prva Metodsko pokazna vježba digitalnog sustava pripreme, praćenja i analize zadaće pod nazivom „DIGI-PAL“ (Digitalni prijatelj).

[attachment=1]

Vježbu su predstavili zamjenik zapovjednika EH bojnik Davor Gren i pilot nastavnik letenja satnik Hrvoje-Andrija Puškarić, a uz pilote svih eskadrila baze pokaznoj vježbi nazočio je i načelnik stožera 93. zb pukovnik Darko Brajković.
Digitalni sustav pripreme, praćenja i analize zadaće integrira u sebi korištenje digitalnih zemljovida, satelitskih snimaka, digitalnog elevacijskog modela i baze podataka u 2D i 3D okruženju spregnutih sa GPS pokazivanjem. Sustav je primarno zamišljen kao pomoć pilotima, ali se također može i koristiti u zadaćama zemaljskog i pomorskog tipa, kao i u zadaćama traganja i spašavanja, obalnoj straži i protupožarnoj zaštiti. Karakteristike ovog sustava su i mogućnost praćenja na daljinu, navođenja, koordinaciji djelovanja, te podizanja razine sigurnosti provedbe zadaće.
Tijekom metodsko pokazne vježbe bojnik Davor Gren istaknuo je kako je iznimno zadovoljan prezentacijom mogućnosti novoga sustava koja će uvelike doprinijeti radu EH. Također, naglasio je da ovaj sustav u značajnoj mjeri unaprjeđuje proces pripreme, izvođenja, praćenje i raščlambe leta, što u obučnom procesu kadeta pilota pruža jedno novo iskustvo.
U praktičnom dijelu vježbe organiziran je let helikopterom BEL 206B III sa zadaćom pretraživanja terena na zadanom prostoru.

Izvor: MORH web http://www.morh.hr/


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on February 10, 2010, 02:05:38 am
Nedjelja, 07. Veljača 2010.

U Hrvatsku stigao šesti kanader

Danas, 7. veljače 2010. godine, je u vojarnu Zemunik sletio novonabavljeni šesti protupožarni zrakoplov Canadair CL 415.
Nakon carinjenja i primopredaje zrakoplova registracijskih oznaka 811, isti će biti stavljen u operativnu uporabu Protupožarne eskadrile 93. zrakoplovne baze Zemunik čime Republika Hrvatska u novu protupožarnu sezonu ulazi sa 6 kanadera.

[attachment=1]

Izvor: MORH web http://www.morh.hr/


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: dexy on February 10, 2010, 02:37:55 am
Ovo je veliko pojačanje za predstojeću sezonu, želim mu da što manje ima potrebe da radi :pilot


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on February 10, 2010, 06:16:31 pm
Slažem se dexy. Hrvatska danas ima možda i najjače zračne protupožarne snage u svijetu ako u obzir uzmemo veličinu Hrvatske i njenog BDP-a.

Protupožarna eskadrila 93. zrakoplovne baze Zadar - Zemunik

U sastavu eskadrile nalazi se 12 zrakoplova, od kojih je 7 mlađe od 2 godine:

6 Bombardieri Cl-415 (dva novonabavljena)
5 Air Tractor AT802A Fire Boss (4 s plovcima + 1 na kotačima)
1 Air Tractor AT802F

Tokom požarne sezone po jedan Air Tractor se izmješta na aerodrome u Dubrovniku i na Braču, a ovim zrakoplovima se pridružuje i 5-7 helikoptera Mi 8/17/171 iz sastava EVH 91. zb Zagreb-Pleso (stacionirani u Lučkom) i ETH 93. zb Zadar-Zemunik (stacionirani u Divuljama), namjenjeni gašenju požara podvjesnim spremnicima - "bajama" kapaciteta ~ 2ooo litara vode i desantiranju vatrogasaca te po jedan zrakoplov Pilatus PC-9 i helikopter Bell 206B-III Jet Ranger koji se koriste za izviđanje.

Ova dva novonabavljena "kanadera" nose oznake 888 i 811 (umijesto 899), jer od 890 počinju Air Tractori.
Bombardieri (ex Canadair) Cl-415 oznake 811 je ujedno jubilarni 200. proizvedeni zrakoplov ovoga tipa.

Inaće, prema pisanju Zadarskog lista (http://www.zadarskilist.hr/) dva novonabavljena "kanadera" biti će osim za gašenje požara, osposobljeni i za akcije traganja i spašavanja, sanitetski prijevoz i druge zadaće, a 811 sa proširenim cargo-vratima i za iskakanje padobranaca.

Quote
SKUPA DODATNA OPREMA

Nabavka posljednjih dvaju kanadera koštala je Republiku Hrvatsku 52,6 milijuna američkih dolara ili 26,3 milijuna dolara po komadu. Međutim, nakon sezone novi kanader 888 ide ponovno u Kanadu gdje će njemu i novome 811 biti ugrađena dodatna oprema vrijedna čak 9.581.942,47 američkih dolara. Što će toliko skupo platiti hrvatski porezni obveznici pitali smo bojnika Turkovića.

- To su prije svega Cockpit-voice recorder i Flight Data Recorder poznatiji pod zajedničkim nazivom „Crna kutija". Bit će ugrađen i novi ELT-Emergency Locator Transmiter, uređaj koji u slučaju nesreće odašilje signal o položaju aviona na novoj frekvenciji. Tu je i GPS-maping mode, uređaj za prikaz položaja i kursa aviona na mapi koja se pojavljuje na jednom od ekrana u avionu. U avione će se ugraditi još jedno sjedalo za četvrtog člana posade pa će se nova dva kanadera moći koristiti u akcijama traganja i spašavanja. Ugradit će se sjedalo za 3 prevožene osobe. To može biti medicinsko osoblje, specijalac-ronioci, VIP -osoba. Sjedalo će se ugraditi odmah iza rezervoara s vodom. Na avionu 811 bit će proširena cargo-vrata, pa će avion moći izbacivati padobrance ili spašavati utopljenike. Iznad spremnika za pjenilo bit će ugrađena medicinska oprema za 6-7 osoba, tj. prostor za nosila. Tako visoka cijena za ovu dodatnu opremu poslijedica je činjenice da na svijetu nema još jednog proizvođača ovakvih pp-zrakoplova pa se odabir i kupnja odvijaju putem izravne pogodbe. Ukupna cijena nabavke dva novih kanadera CL-415 bit će 62.181.942,47 američkih dolara. Zbog velikih požara u Grčkoj, mnoge EU-zemlje također nabavljaju nove kanadere, tako da Bombardier nema zrakoplova na skladištu. Gradnja hrvatskih kanadera financira se iz prispjelih tranša.


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: duje on February 10, 2010, 06:35:17 pm
Ove avione često gledam, kada se kupam na Trsteniku. Ili gase požare na Braču, Šolti ili  Zagori. Nadam se, da jih ove godine neću gledati, ne radi toga što mi smetaju nego, ako ne lete, nema požara!!!
Duje


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Bozo13 on February 10, 2010, 07:32:00 pm
Želim što više sati letenja u trenaži, i što manje u akciji!

LPB


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on February 14, 2010, 05:54:33 pm
Petak, 12. Veljača 2010.

Odgođena primopredaja novog protupožarnog zrakoplova

Predviđena primopredaja novog protupožarnog zrakoplova tipa CL - 415, koja je bila planirana za petak, 12. veljače 2010. godine, odgođena je na kraći rok obzirom na uočena manja oštećenja na zrakoplovu, koja su nastala tijekom leta iz Kanade, uslijed udara komadića leda.
Tijekom pregleda zrakoplova od strane djelatnika Protupožarne eskadrile uočena su spomenuta oštećenja u obliku manjih udubljenja i ogrebotina na oplati i panelima zrakoplova. Sve troškove popravka spomenutih oštećenja podmirit će proizvođač zrakoplova tvrtka Bombardier, a primopredaja će se obaviti tek po izvršenom uklanjanju oštećenja i detaljnom pregledu zrakoplova od strane djelatnika Zrakoplovno tehničkog centra iz Velike Gorice.

Izvor: MORH web http://www.morh.hr/


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: dexy on February 14, 2010, 05:57:19 pm
Nije ovo ništa strašno, brzo će da se reši, čista kozmetika.


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on February 22, 2010, 02:45:42 pm
Oružane snage Kraljevine Danske opremile Operativno središte Zadar u vojarni Zemunik

[attachment=1]
Nakon što su u prosincu prošle godine danski vojni izaslanik pukovnik Soren Knudsen i zapovjednik HRZ i PZO general-bojnik Vlado Bagarić potpisali Protokol o donaciji novčanih sredstava, ovih je dana u postrojbi 93. zrakoplovne baze u vojarni Zemunik pristigla oprema za potrebe Operativnog središta Zadar ugrađena i stavljena u funkciju. Riječ je o opremi i sredstvima kojima zrakoplovna baza dobiva suvremeno opremljeni kompleks Operativnog središta, a vrijednost donacije OS Kraljevine Danske je oko 80.000,00 eura.
Uz povećanje operativnosti i komunikacije sa nadređenim zapovjedništvima novouređeno središte posebno će doći do izražaja u organizaciji i provedbi različitih međunarodnih vojnih vježbi, te suradnji sa oružanim snagama partnerskih zemalja u sklopu provedbe misije "Host Nation Support".

Među prvim posjetiteljima novouređenog operativnog središta bili su predstavnici danske Pilotske škole na čelu sa pukovnikom Fritsom Schmidtom Rasmussenom koji se od 09. do 11. veljače nalaze u radnom i stručnom posjetu postrojbama HRZ i PZO smještenim u vojarni Zemunik: 93. zrakoplovnoj bazi i Središtu za obuku HRZ i PZO.

Izvor: OSRH web http://www.osrh.hr/


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on March 26, 2010, 02:50:19 pm
Petak, 26. Ožujka 2010.

Združena letačka obuka američkih i hrvatskih pilota u noćnim uvjetima

[attachment=1]
U 93. zrakoplovnoj bazi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane u vojarni “Zemunik“ u četvrtak, 25. ožujka 2010. u večernjim satima završio je prvi ciklus združene letačke obuke hrvatskih posada helikoptera Mi-171 Sh i Bell-206 B i instruktora iz SAD-a s opremom za letenje noću.

Višetjedna obuka od strane američkih instruktora, svi troškovi letenja te spomenuta oprema ukupno su vrijedni milijun američkih dolara, a financirala ih je Vlada SAD-a.

Riječ je o suvremenoj i kvalitetnoj opremi, koja hrvatskim posadama helikoptera omogućava sigurnije i efikasnije letenje noću, kao i mogućnost slijetanja na neosvijetljene terene. Uz doprinos učinkovitijoj pomoći civilnom stanovništvu, primjerice u akcijama traganja i spašavanja noću na neprilagođenim terenima kao i lakšem i sigurnijem obavljanju medicinskih letova, ova obuka i oprema pridonijet će i još učinkovitijem sudjelovanju pripadnika HRZ-a u misiji KFOR na Kosovu.

U prvom ciklusu obuke, sudjelovale su četiri posade sastavljene od pilota i tehničara letača helikoptera Mi-171 iz 91. zb iz Zagreba, te četiri pilota helikoptera Bell-206 iz 93. zb iz Zadra, a obučavali su ih iskusni američki instruktori.

[attachment=2]
Zapovjednik namjenski organiziranih snaga obuke bojnik Michael Križanec izrazio je zadovoljstvo organizacijom i provedbom obuke, istaknuvši doprinos financijske i organizacijske, te iskustvene potpore SAD-a, kao i spremnost 93. zrakoplovne baze HRZ-a i PZO-a za prihvat drugih snaga i potporu u provedbi obuke, a posebno je naglasio važnost stjecanja novih sposobnosti za posade hrvatskih helikoptera.
Načelnik Ureda za obrambenu suradnju SAD-a u Hrvatskoj pukovnik Charles Davis izrazio je zadovoljstvo američko-hrvatskom suradnjom istaknuvši kako sve troškove obuke i opremanja snosi Vlada SAD-a, naglasivši pritom i vrlo visoku razinu obučenosti hrvatskih pilota helikoptera koji su dosad sudjelovali u navedenoj obuci. Idući ciklus obuke, koja je dio sustavnog osposobljavanja posada helikoptera za letenje u noćnim uvjetima, provest će se u svibnju ove godine, a zapovjednik NOS-a bit će bojnik Dragan Andrijević.

Izvor: MORH web http://www.morh.hr/


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: pvanja on March 26, 2010, 04:11:16 pm
Sve mi se nesto javlja da ce Hr Milovi uskor u Afganistan.


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on June 16, 2010, 01:27:22 am
Utorak, 15. Lipanj 2010.

Dočasnici NATO zemalja u posjetu vojarnama "Zemunik Donji" i "Knez Trpimir"

[attachment=1]
Polaznici Međunarodnog kampa dočasnika iz Oružanih snaga zemalja članica NATO-a i Partnerstva za mir u utorak, 15. lipnja posjetili su postrojbu 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane u vojarnama "Zemunik Donji" i "Knez Trpimir" u Divuljama.

Prigodnim govorom obratio se prvi dočasnik HRZ i PZO-a časnički namjesnik Mario Mateljić koji je prezentirao i rad dočasničkog lanca potpore HRZ i PZO.
Uz razmjenu iskustava sa dočasnicima iz 93. zb HRZ i PZO-a, polaznici su upoznati sa misijama postrojbe i tehnikom na kojoj lete hrvatski piloti. Također, polaznici Kampa susreli su se sa zrakoplovnim tehničarima u eskadrilama prvog stupnja i Zrakoplovno-tehničkoj bojni drugog stupnja održavanja tehnike, a u kojima u strukturi snaga većinu čine dočasnici.

Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on November 09, 2010, 01:49:56 am
Petak, 05. Studeni 2010.

19. obljetnica Eskadrile aviona 93. zb HRZ i PZO

U vojarni “Zemunik“, danas 5. studenoga 2010. godine obilježena je 19. obljetnica osnutka i Dan Eskadrila aviona 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO-a.

[attachment=1]
Čestitajući Dan eskadrile nazočnima, zapovjednik 93. zb brigadir Miroslav Kovač istaknuo je, kako je ova eskadrila najprepoznatljiviji promotor ne samo postrojbe nego i HRZ i PZO-a u međunarodnim okvirima kako kroz brojne međunarodne aktivnosti tako i nastupe Akro-grupe HRZ. „Sve je to rezultat predanosti, visokog profesionalizma i naglašenog zajedništva eskadrile“, naglasio je brigadir Kovač. Zapovjednik Eskadrile, bojnik Mario Pleša zahvalio se svim dosadašnjim zapovjednicima i drugim pripadnicima postrojbe te podsjetio da je ova eskadrila bila i ostala kolijevka HRZ i PZO-a.

[attachment=2]
Eskadrila aviona 93. zb provodi obuku pilota i zrakoplovnih tehničara na avionima Zlin 242L i Pilatus PC-9M. Obuka pilota odvija se kroz programe selekcijskog letenja i temeljne obuke na avionu Z242L, te temeljne i napredne obuke na avionu PC-9M. Obuka tehničara je do prvog stupnja održavanja na oba tipa letjelice. Od ove godine eskadrila je započela provoditi i selekcijsko letenje kandidata kroz dodatni program školovanja vojnih pilota za časnike unutar sustava MORH-a i OS RH, te partnerskih zemalja.

[attachment=5]
Uz školovanje vojnih pilota, postrojba sudjeluje u letačkim aktivnostima za potrebe Obalne straže, Snagama brzog odgovora, Specijalizaciji nastavnika letenja, letovima za potrebe HKoV-a i HRM-a kao i trenaži pilotskog kadra HRZ i PZO-a.

[attachment=3]
[attachment=4]
Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on November 09, 2010, 02:33:37 am
Zna li tko gdje je snimljena ona prva slika, koji je ono otok?
Uglavnom od danas krasi moj desktop, naravno u većoj rezoluciji, a može se preuzeti na www.morh.hr


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: kopriva on November 19, 2010, 06:06:27 pm
Obuka posade litvanskog zrakoplovstva

U vojarni “Knez Trpimir“ u Divuljama, u petak 19. studenoga 2010. godine završena je desetodnevna letačka obuka posada helikoptera litvanskog zrakoplovstva koju je provela Eskadrila transportnih helikoptera 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO-a.

Litvanski tim od ukupno četiri pilota, dva tehničara letača i tri zemaljska tehničara predvodio je pukovnik Guzas Dainius, zapovjednik Operativne grupe ratnog zrakoplovstva Republike Litve.
Uz teorijski dio obuke i upoznavanje sa procedurama i postupcima koje uključuju planiranje letenja, dostavu letačkih planova i izvješćivanje, težište letačkih aktivnosti bilo je na letenju u brdsko-planinskom području za zadaće AMT (Air Mentoring Teeam).

Na kraju obučnog procesa posadama litvanskog zrakoplovstva u ime zapovjednika HRZ i PZO-a, general bojnika Vlade Bagarića čestitku je uputio zapovjednik 93. zb HRZ i PZO-a, brigadir Miroslav Kovač. U svom obraćanju brigadir Kovač istaknuo je da se ovakvim aktivnostima te kroz razmjenu iskustava pridonosi razvoju i podizanju spremnosti zrakoplovnih postrojbi zemalja partnera.

[attachment=1][attachment=2]
Izvor: http://www.morh.hr/
Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on December 01, 2010, 01:57:58 am
Utorak, 23. Studeni 2010.

Posjet Zapovjedništva zrakoplovstva NATO-a iz Izmira vojarni "Zemunik"

U dvodnevnom radnom posjetu vojarni "Zemunik“ boravi Zapovjedništvo zračne komponente NATO-a iz Izmira (Turska).

Prvog dana radnog posjeta vojarni "Zemunik“, danas, 23. studenoga predstavnici NATO-a obišli su infrastrukturu i objekte u funkciji letenja koje koriste eskadrile i Zrakoplovno-tehnička bojna 93 zrakoplovne baze HRZ i PZO-a.
Također, na današnjem sastanku razgovaralo se o konceptu potpore zemlje domaćina NATO snagama te o sustavu funkcioniranja potpore NATO snagama na strategijskoj, operativnoj i taktičkoj razini.

Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on December 09, 2010, 03:20:25 pm
Srijeda, 08. Prosinac 2010.

Dani otvorenih vrata za učenike osnovnih škola u vojarni "Zemunik"

[attachment=2]
Povodom obilježavanja 19. obljetnice osnutka Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane u vojarni "Zemunik" od 6. do 8. prosinca 2010. organizirani su Dani otvorenih vrata za učenike osnovnih škola iz Zadarske županije.

Tijekom posjeta učenici i njihovi voditelji imali su prigodu razgledati Muzej starih letjelica, te suvremene avione i helikoptere iz sastava 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO-a. Učenicima je također prezentirana uloga HRZ i PZO-a, dok su se najmlađi uzrasti upoznali sa pojmovima iz područja zračnog prometa.
U trodnevnoj aktivnosti vojarnu „Zemunik“ posjetilo je ukupno deset škola sa oko 700 djece i njihovih učitelja i profesora.

[attachment=1]
Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on December 18, 2010, 03:37:01 pm
Djelatnici PPE eskadrile završili obuku u SAD-u

Dvojica djelatnika zrakoplovno-tehničke struke iz Protupožarne eskadrile (PPE) 93. zb HRZ-a i PZO-a, natporučnik Matko Rušev i stožerni narednik Boris Vrsaljko uspješno su završili obuku iz područja održavanja propelera za zrakoplov Air Tractor AT-802 "Fire Boss". Obuka je provedena od 29. studenog do 6. prosinca u tvrtki Hartzell Propeller Inc, Piqa, Ohio u SAD-u. Ovom aktivnošću postrojba PPE podiže razinu osposobljenosti za samostalnim održavanjem i servisiranjem suvremenih sustava propelera na zračnim traktorima. M.K.

Izvor: Hrvatski vojnik (http://www.hrvatski-vojnik.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on February 15, 2011, 05:03:19 pm
Ponedjeljak, 14. Veljača 2011.

Održana vježba spašavanja posade iz zrakoplova i gašenje požara

U vojarni Zemunik danas, 14. veljače 2011. u organizaciji Zrakoplovno-tehničke bojne 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO održana je Metodičko-pokazna vježba pod nazivom "Spašavanje posade iz zrakoplova i gašenje požara".

[attachment=1]
Ciljevi vježbe su edukacija zrakoplovnog osoblja kroz prikaz metoda i postupaka u spašavanju posade iz zrakoplova sa prisilnim slijetanjem, te gašenje požara u kontroliranim uvjetima i prostoru. Vježbom je provjeravan i sustav djelovanja protupožarne zaštite tijekom letačkog dana i uključenih službi postrojbe u sustavu protupožarne zaštite i osiguranja letenja.

Kroz tri radne točke prikazan je postupak gašenja požara s protupožarnim aparatima, gašenje većeg požara s protupožarnim vozilom, te simulacija spašavanja ozlijeđene posade iz aviona Pilatus PC-9M.

Zapovjednik 93. zrakoplovne baze brigadir Miroslav Kovač istaknuo je kako provedbom ove vježbe postrojba pridonosi povećanju razine obučenosti vatrogasaca, interventno-tehničkih timova i svih zrakoplovnih tehničara u protupožarnoj zaštiti i osiguranju letenja. „Također, vježbom se postiže i razvija svijest o potrebi stalnog obučavanja i uvježbanja postupaka neophodnih za uspješno gašenje požara i spašavanja posada iz zrakoplova, a imajući u vidu da su u pitanju sekunde od kojih zavisi uspješnost spašavanja i gašenja, sve postupke potrebno je uvježbati do automatizma kod svih timova koji sudjeluju u opsluživanju i osiguranju letenja“, rekao je brigadir Kovač.

Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on March 02, 2011, 05:24:04 pm
Ponedjeljak, 28. Veljača 2011.

Ministar Božinović u posjetu 93. zrakoplovnoj bazi

Ministar obrane RH Davor Božinović posjetio je danas, 28. veljače 2011., 93. zrakoplovnu bazu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (HRZ i PZO) u vojarni „Zemunik“ gdje se upoznao s aktivnostima i zadaćama 93. zb.

[attachment=1]
O planovima i njihovoj realizaciji u tekućoj godini ministra Božinovića je upoznao zapovjednik HRZ i PZO-a general bojnik Vlado Bagarić koji je posebno naglasio sudjelovanje HRZ i PZO-a u međunarodnim operacijama, kao i ulogu u pomoći civilnom stanovništvu u zemlji kroz sudjelovanje u protupožarnim aktivnostima, medicinskim letovima, te akcijama traganja i spašavanja.

Zapovjednik 93. zb i vojarne „Zemunik“ brigadir Miroslav Kovač održao je prezentaciju o vojarni i aktivnostima 93. zrakoplovne baze, dok je o modelima školovanja vojnih pilota i nastavnika letenja govorio zapovjednik Pilotske škole brigadir Željko Jurković naglasivši kako HRZ i PZO imaju kapacitete i potencijale i za školovanje pilota iz drugih zemalja.

U sklopu obilaska 93. zb u „Zemuniku“ ministar Božinović obišao je i Pilotsku školu Središta za obuku HRZ i PZO-a, Eskadrile aviona i helikoptera 93. zb gdje mu je prezentirana tehnika na kojoj se školuju vojni piloti. Također, u sklopu obilaska Protupožarne eskadrile upoznao se sa spremnošću snaga HRZ i PZO-a u gašenju požara iz zraka. Ministar Božinović susreo se i s pilotima akro grupe HRZ.

[attachment=2]
U svom obraćanju ministar Božinović je ukazao na značaj pilotskog poziva te potrebu njegove prezentacije, pogotovo mladoj populaciji. Također, rekao je kako 93. zb ima dobre potencijale da se razvije u regionalni zrakoplovni centar te da treba težiti prema realizaciji tog cilja.

Uz ministra Božinovića u radnom posjetu vojarni „Zemunik“ bili su i državni tajnik MORH-a Mate Raboteg, zamjenici načelnika GS OS RH general pukovnik Slavko Barić i kontraadmiral Zdenko Simičić, te načelnik Uprave za logistiku GS OS RH general bojnik Josip Stojković.

[attachment=3]
Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: kopriva on March 15, 2011, 12:00:51 am
Eskadrila helikoptera 93. zb obilježila Dan postrojbe

U vojarni Zemunik danas, 14. ožujka 2011. obilježena je 15. obljetnica osnutka Eskadrile helikoptera (EH) 93. zrakoplovne baze (zb) HRZ i PZO-a.

Zapovjednik 93. zb, brigadir Miroslav Kovač u svom obraćanju, podsjetio je na aktivnosti Eskadrile te je naglasio uspješnost Eskadrile u školovanju vojnih pilota pri čemu je istaknuo značaj obučnog procesa pilota korištenjem uređaja za noćno letenje, te kontinuitet u trenažnom procesu noćnog letenja, čime se je podigla razina osposobljenosti i mogućnosti prijenosa znanja na pilote helikoptera iz drugih partnerskih zemalja. Također, brigadir Kovač zahvalio se dosadašnjim zapovjednicima koji su doprinijeli stvaranju i razvoju ove eskadrile.

Zapovjednik EH bojnik Dragan Andrijević, osvrnuo se na povjesnicu i djelovanje Eskadrile, te je podsjetio na osnutak Eskadrile u ožujku 1996. godine. EH pod nazivom Eskadrila za obuku pilota helikoptera (EOPH) bila je smještena na aerodromu Lučko, gdje je na helikopterima MI-8 MTV započelo školovanje prvog naraštaja pilota helikoptera. U veljači 1997. godine dio pilota i zrakoplovnih tehničara završilo je obuku u SAD-u i Njemačkoj za helikopter BELL 206 B Jet Ranger III nakon čega je Eskadrila  smještena u vojarnu Zemunik te su se nastavile letačke aktivnosti u sklopu Pilotske škole Učilišta HRZ i PZO-a na novonabavljenim helikopterima Bell. Od travnja 2003. postrojba nosi sadašnji naziv i ustrojbeno djeluje u sastavu 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO-a.

Danas Eskadrilu helikoptera čine dva voda letača i Satnija zrakoplovno-tehničkog opsluživanja i održavanja (ZTOO). Osim glavnih zadaća (obuka kadeta, učenika-pilota, pilota i nastavnika letenja) Eskadrila je uvježbana i za zadaće prevoženja i izviđanja iz zraka, odnosno pružanja potpore ostalim granama OS RH i civilnim strukturama.

U Eskadrili helikoptera do sada je uspješno završilo školovanje 99 pilota helikoptera i 35 nastavnika letenja, među kojima je i jedan pripadnik Vojske Republike Makedonije, prvi strani pilot koji je završio školovanje u RH.
[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4][attachment=5]
http://www.morh.hr/


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: kamaz on March 19, 2011, 03:42:31 am
Ok, može jedno pitanjce?
Kada su ˝otvoreni dani˝ Divulja?
Znam da Zemunik ima svoj otvoreni dan 12. 12.


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on May 15, 2011, 08:20:48 pm
Petak, 13. Svibanj 2011.

Posjet Zrakoplovno-tehničke škole iz Velike Gorice 93. zb

93. zrakoplovnu bazu HRZ i PZO-a u vojarni Zemunik posjetili su danas 13. svibnja 2011. učenici i profesori srednje Zrakoplovno-tehničke škole iz Velike Gorice.

[attachment=1]
Tijekom posjeta učenici su se upoznali sa sadržajima stručne nastave iz područja održavanja zrakoplovne tehnike smjera IRE (instrumenti, radio i elektrooprema) i ZIM (zrakoplov i motor), a prezentirana im je i tehnika na kojoj se školuju hrvatski vojni piloti.
Zrakoplovni tehničari Zrakoplovno-tehničke bojne predstavili su načine održavanja tehnike u drugom stupnju održavanja, dok je u Protupožarnoj eskadrili i Eskadrili aviona dat prikaz održavanja prvog stupnja, te svakodnevnih aktivnosti koje provode zrakoplovni tehničari.

Najatraktivniji dio posjeta učenicima iz Gorice priredili su članovi akro-grupe HRZ sa pripremnim letačkim programom uoči nastupa na Jarunu povodom Dana OS RH.

Bila je ovo prigoda i za susret pilota zrakoplovne baze sa profesorima iz Velike Gorice u kojoj je dobar dio pilota kroz školovanje u ovoj školi uz znanja o zrakoplovnoj tehnici stekao i ljubav prema pilotskom pozivu i zrakoplovstvu općenito.

Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: MiGac on May 15, 2011, 09:19:41 pm
Zna li tko gdje je snimljena ona prva slika, koji je ono otok?
Uglavnom od danas krasi moj desktop, naravno u većoj rezoluciji, a može se preuzeti na www.morh.hr

Milsim da je to snimljeno tijekom preleta na neko od gostovanja akro grupe HRZ, nisam siguran, ali vrlo lako moguce da je to u pitanju. :)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on May 16, 2011, 03:37:04 pm
Mislim da se radilo o Danskoj ili nekoj od skandinavskih zemalja.


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: kopriva on May 20, 2011, 04:55:22 pm
ESKADRILA TRANSPORTNIH HELIKOPTERA

Piloti litvanskog zrakoplovstva završili obuku u Hrvatskoj

U vojarni „Knez Trpimir“ u Divuljama Eskadrila transportnih helikoptera (ETH) 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO, danas 20 svibnja, uspješno je završila uvježbavanje posada helikoptera litvanskog zrakoplovstva.

Litvanski tim od ukupno četiri pilota, dva tehničara letača i tri zemaljska tehničara predvodio je bojnik Viktoras Krivobokas, a obuka u trajanju tri tjedna izvedena je na helikopteru litvanskog zrakoplovstava Mi-8 MTV. Nositelji aktivnosti ispred HRZ i PZO bili su bojnik Zoran Veselko i satnik Ante Siniša Kozina.

Ovo je druga skupina zračnih snaga iz Litve koji su uvježbavani za zadaće letenja u planinskim područjima AMT (Air Mentoring Team) pod stručnim vodstvom hrvatskih pilota. Prva skupina obuku je provela u studenom prošle godine također u ETH u Divuljama.

Na kraju obučnog procesa posadama litvanskog zrakoplovstva čestitku je uputio zapovjednik ETH bojnik Tomislav Pušnik.

[attachment=1]
[attachment=2]
http://www.morh.hr/


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on May 29, 2011, 10:57:53 pm
ESKADRILA HELIKOPTERA

Završena letačka obuka u noćnim uvjetima

Piloti Eskadrile helikoptera 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO-a danas 27. svibnja  2011. u vojarni „Zemunik“ završili su letačku obuku za noćno letenje s NVG (Night Visio Googles) na helikopterima BELL 206 B. Također, obuku održavanja opreme za noćno letenje proveli su i zrakoplovni tehničari Eskadrile.

[attachment=1]
Riječ je o nastavku obuke koja je započela u ožujku 2010. godine koju su provodili američki instruktori, a dio je sustavnog osposobljavanja posada helikoptera za letenje u noćnim uvjetima s NVG.

Obučni ciklus obuhvaćao je temeljnu i naprednu obuku u trajanju pet tjedana, a vodili su ga hrvatski piloti uz teorijsku, stručnu i iskustvenu potporu američkih instruktora. Završenom obukom piloti su dobili licencu i stekli zvanje instruktora, te su osposobljeni za samostalno provođenje obuke s drugim  pilotima.

Riječ je o suvremenoj opremi koja omogućava sigurniji let noću i slijetanje na neosvijetljene terene, a uspješnim završetkom obuke HRZ i PZO-a i na ovaj način usklađuje standarde i kompatibilnost sa snagama NATO saveza.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on June 01, 2011, 02:19:16 am
Utorak, 31. Svibanj 2011.

Ugašen manji požar u objektu ZB Zemunik

U vojarni Zemunik kraj Zadra, danas je, 31. svibnja 2011., u jutarnjim satima, prilikom punjenja kisika na jednoj od boca na kolicima za kisik za punjenje aviona Pilatus PC 9M, izbio manji požar na ventilu boce.

Punjenje boca provodio je ovlašteni djelatnik 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO (zrakoplovno-tehnički specijalist) koji je odmah po izbijanju požara pokušao s protupožarnim aparatom ugasiti požar, te je zatražio pomoć. Požar je ubrzo ugasila protupožarna skupina iz stalnog dežurstva vojarne Zemunik i PP vozilo Zračne Luke Zadar. Tijekom požara nitko nije ozlijeđen, a nastala je manja materijalna šteta na kolicima za kisik koja su dio zemaljske opreme.  Kisikana je izdvojeni objekt udaljen od piste i koristi se za punjenje boca koje se koriste u opsluživanju letenja, a postupak punjenja izvode djelatnici Zrakoplovno-tehničke bojne 93. zb sukladno propisima i postupanju sa kisikom. Boce za punjenje uredno su servisirane i sa vrijedećim atestom.

Tijekom dana sve letačke i ostale aktivnosti u postrojbi provele su se nesmetano. Istraga o uzrocima i okolnostima navedenog događaja je u tijeku.

Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on June 17, 2011, 01:33:47 pm
četvrtak, 16. Lipanj 2011.

NATO odbor posjetio vojarnu Zemunik

U sklopu redovitog godišnjeg sastanka Standardizacijskog NATO odbora za zrakoplovstvo (Military Committee Air Standardization Board, MCASB) koji se od 13. do 17. lipnja održava u Zadru, članovi odbora MCASB posjetili su u srijedu, 15. lipnja 2011. postrojbe OS RH u vojarni Zemunik.

Predstavnike NATO odbora pozdravio je zapovjednik 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO-a brigadir Miroslav Kovač, nakon čega su članovima Odbora održane prezentacije o ustroju, zadaćama i aktivnostima 93. zb i Središta za obuku HRZ i PZO „Rudolf Perešin“, te je predstavljen model školovanja hrvatskih vojnih pilota.

U sklopu obilaska vojarne predstavnici NATO odbora razgledali su i TT zbor zrakoplova i helikoptera iz sastava letačkih eskadrila 93. zb, te su obišli PZO pukovniju gdje im je prezentirana tehnika i zadaće ove postrojbe.

Na kraju posjeta predsjedavatelj MCASB brigadir Dimosthenis Vratsinis zahvalio se na domaćinstvu, te je izrazio zadovoljstvo što su se članovi NATO odbora mogli izravno upoznati sa funkcioniranjem hrvatske zrakoplovne baze i segmentom protuzračne obrane.

Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on June 17, 2011, 01:49:47 pm
četvrtak, 16 Lipanj 2011.

Učenici iz Kaštel Lukšića posjetili vojarnu Zemunik

[attachment=1]
Učenici Osnovne škole Ostrog iz Kaštel Lukšića posjetili su danas, u srijedu, 15. lipnja 93. zrakoplovnu bazu HRZ i PZO-a u vojarni Zemunik gdje su posadili stablo prijateljstva u parku ispred kapelice "Svetog Gabrijela Arkanđela".

Tijekom posjeta 93. zb HRZ i PZO-a učenici iz Kaštel Lukšića razgledali su zrakoplove i helikoptere na kojima lete piloti HRZ i PO-a, te su iz svog školskog botaničkog vrta, zaštićenog spomenika parkovne hortikulture u kojem raste više od 1400 biljnih vrsti mediteranskog i suptropskog podneblja, zasadili stablo prijateljstva kao trajan podsjetnik na posjet vojarni i uspostavi suradnje sa bazom u Zemuniku.

U skolpu posjeta vojarni Zemunik, koju godišnje posjeti oko 1500 školske djece iz Zadarske, Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije, uključeno je i razgledanje Muzeja na otvorenom gdje su izložene stare letjelice i sredstva, te upoznavanje sa tehnikom koju danas koriste letačke eskadrile 93. zrakoplovne baze.

[attachment=2]
[attachment=3]
Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on July 14, 2011, 01:40:02 am
Petak, 08. Srpanj 2011.

Učenici iz Velike Gorice završili praksu u 93. zb HRZ i PZO-a

U vojarni "Zemunik" 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO-a danas, u petak, 8. srpnja 2011. uspješno je završena stručna praktična nastava za učenike trećih razreda srednje Zrakoplovno-tehničke škole iz Velike Gorice.

[attachment=1]
Tijekom dvotjedne prakse učenici su usvojili nastavne sadržaje o organizaciji rada, mjerama i zaštiti pri radu sa zrakoplovima, osnovnim postupcima održavanja, te konstrukcijskim sklopovima i sustavima zrakoplova.
Učeničku praksu proveli su tehničari prvog stupnja održavanja Eskadrile aviona i tehničari drugog stupnja održavanja tehnike Zrakolovno-tehničke bojne koji već duži niz godina sudjeluju u provedbi praktične nastave i za učenike srednje Tehničke škole iz Zadra za smjer zrakoplovni tehničar.

[attachment=2]
Suradnja baze u Zemuniku sa školskim institucijama iz Velike Gorice nastavlja se i kroz provedbu praktične studijske prakse studenata studija "Održavanje zrakoplova" Veleučilišta Velika Gorica koja počinje sredinom srpnja ove godine.

Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on September 21, 2011, 06:38:50 pm
Srijeda, 21. Rujan 2011.

Izaslanstvo britanskih zračnih snaga u Zemuniku

Izaslanstvo Royal Air Force-a (RAF) i Veleposlanstva Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske predvođeno vojnim izaslanikom pukovnikom Philom Osmentom posjetilo je danas, 21. rujna 2011. 93. zrakoplovnu bazu HRZ i PZO-a u vojarni Zemunik gdje ih je primio načelnik stožera 93. zb, pukovnik Davor Tretinjak.

Tijekom posjeta, predstavnicima RAF-a i Veleposlanstva Ujedinjenog Kraljevstva prezentirane su aktivnost i zadaće postrojbe, dok su se u letačkim eskadrilama upoznali sa organizacijom i provedbom konkretnih letačkih aktivnosti, te funkcioniranjem popratnih službi u potpori letenja.
Posjet je iskorišten i za razmjenu stručnih iskustava pilota i tehničkog osoblja čime se otvaraju nove mogućnosti daljnje suradnje dvaju nacionalnih zrakoplovstava.

Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on October 09, 2011, 03:47:32 pm
Petak, 07. Listopad 2011.

Letačka obuka pilota helikoptera u noćnim uvjetima

U vojarni Zemunik piloti Eskadrile helikoptera 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO završili su danas, 7. listopada, na helikopterima BELL 206 B obuku za održavanje dostignitih sposobnostii sa opremom za noćno letenje -  NVG (Night Visio Googles).

Jednotjedni obučni ciklus trenažnih letova dio je sustavnog osposobljavanja posada helikoptera za letenje u noćnim uvjetima. Ovom obukom HRZ i PZO u taktičko-tehničkom smislu će na još učinkovitiji način moći sudjelovati u provedbi misija traganja i spašavanja i ostalim letačkim aktivnostima u noćnim uvjetima.

Riječ je o suvremenoj opremi koja omogućava sigurniji let noću i slijetanje na neosvijetljene terene, a uspješnim završetkom obuke i održavanja trenaže HRZ i PZO i na ovaj način usklađuje standarde i kompatibilnost sa snagama NATO saveza.

Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Zajednička obuka pilota helikoptera s Češkom

Za vrijeme boravka u sjedištu NATO-a u Bruxellesu, ministar obrane Davor Božinović sastao se s češkim kolegom Alexandrom Vondrom. Razgovarali su o mogućnosti uspostave zajedničke obuke za pilote helikoptera. To bi bio zajednički projekt Češke, Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država, gdje bi se temeljna obuka obavljala u Češkoj, a naprednija letačka u Hrvatskoj


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on November 06, 2011, 11:07:19 pm
20. obljetnica Eskadrile aviona 93. zrakoplovne baze

Eskadrila aviona 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane obilježila je svoj dan i 20. obljetnicu osnutka 4. studenoga 2011. godine u vojarni Zemunik.
Svečanosti su nazočili dosadašnji zapovjednici i pripadnici postrojbe, a zapovjednik Eskadrile bojnik Mario Pleša u presjeku događanja zadnjih 20 godina podsjetio je na povijesni hod Eskadrile koja je sljednica prve zrakoplovne eskadrile nastale na zadarskom području 6. studenoga 1991. godine. Kao posebno vrijedne događaje bojnik Pleša je izdvojio nabavku 20 zrakoplova Pilatus PC-9 i 5 ZLIN-ova 242 L na kojima se provodi školovanje vojnih pilota, kao i brojne međunarodne aktivnosti u kojima sudjeluje Eskadrila aviona. Od početka letačke obuke 1994. godine Eskadrila je do danas ostvarila više od 63 000 sati naleta, dok se broj letačkih sati na Pilatusu PC-9 približava brojci od 50 000 sati. Uz školovanja pilota, Eskadrila provodi i letačke zadaće za potrebe Obalne straže te pruža zračnu potporu granama HKoV-a i HRM-a u obučnim procesima i intergranskim vježbama. Bojnik Pleša posebno je zahvalio svim dosadašnjim zapovjednicima i pripadnicima postrojbe za osobni angažman u dva desteljeća djelovanja.
         
[attachment=1]
[attachment=2]
Između težišnih zadaća iz područja obuke bojnik Pleša je istaknuo daljnji rad na podizanju razine osoposobljenosti i operativne sposobnosti cijele eskadrile te nastavak usvajanja propisanih NATO procedura u provedbi obuke i letačkih zadaća, kao i sveukupno podizanje razine obuke u skladu s NATO standardima na taktičkoj razini.
Na kraju svečanog obilježavanja bojnik Pleša je istaknuo da je Eskadrila stožerna postrojba HRZ-a i PZO-a koja selektira i daje temeljne osnove u školovanju hrvatskih vojnih pilota i najsnažniji je promotor HRZ-a i PZO-a u međunarodnim okvirima kroz nastupe akro grupe HRZ. „Dostignuti stupanj razvoja i uspješnosti ove eskadrile rezultat je visoke motiviranosti, odgovornosti, obučenosti i zauzimanja svih njezinih pripadnika, a to je preduvjet očuvanja i podizanja još kvalitetnijih standarda kako u obuci tako i u provedbi svih drugih letačkih aktivnosti u narednom periodu“ zaključio je bojnik Pleša.

Izvor: OSRH web (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on November 07, 2011, 10:43:45 am

Djeca iz Udruge za igru, ekologiju, socijalnu skrb i kulturu posjetili vojarnu Knez Trpimir u Divuljama

Kao dio programa „Svijet oko nas“ djeca iz Udruge za igru, ekologiju, socijalnu skrb i kulturu iz Splita i dio štićenika doma Maestral koji se skrbi o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi 5. studenoga 2011. godine posjetili su vojarnu Knez Trpimir u Divuljama kod Splita gdje su se susreli s posadama Eskadrile transportnih helikoptera 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane.
      
[attachment=1]   
Predsjednica Udruge Slavica Runjić-Šegvić djelatnicima Eskadrile zahvalila je na dobrodošlici i mogućnosti razgledavanja helikoptera HRZ-a i PZO-a. Uz razgledavanje helikoptera MI-8 MTV piloti i tehničko osoblje djeci su dočarali letenje i pilotski poziv te svoje najvažnije aktivnosti od kojih su svakako najprepoznatljiviji hitni medicinski letovi zbog kojih su spašeni mnogi životi.

Izvor: OSRH web (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on November 19, 2011, 01:33:56 pm
Nakon prvog tima u studenom 2010. (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=7151.msg104950#msg104950) i drugog u svibnju 2011. (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=7151.msg146392#msg146392) i treći tim litvanskog zrakoplovstva, u sastavu četiri pilota, dva tehničara letača i tri zemaljska tehničara, završio je obuku za zadaće letenja u brdsko-planinskim područjima AMT (Air Mentoring Teeam). Obuku su proveli pripadnici Eskadrile transportnih helikoptera 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO. U nastavku vijest...

Petak, 18. Studeni 2011.

U Zemuniku završena obuka posada litvanskog zrakoplovstva

[attachment=1]
U vojarni "Zemunik" danas 18. studenoga 2011. Eskadrila transportnih helikoptera (ETH) 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO-a, uspješno je završila uvježbavanje posada helikoptera litvanskog zrakoplovstva.

Litvanski tim od ukupno četiri pilota, dva tehničara letača i tri zemaljska tehničara predvodio je satnik Laimis Aleknavičius, a obuka u trajanju tri tjedna izvedena je na helikopteru litvanskog zrakoplovstava Mi-8 (Mi-17). Nositelji aktivnosti ispred HRZ i PZO bili su satnik Stjepan Jović i satnik Ante Siniša Kozina.

Ovo je treća skupina zračnih snaga iz Litve koji su uvježbavani za zadaće letenja u planinskim područjima AMT (Air Mentoring Teeam) pod stručnim vodstvom hrvatskih pilota. Prve dvije skupine obuku su provele u Divuljama, dok je ovo prva obuka provedena s prostora vojarne Zemunik, a letjelo su na prostoru Velebita, Dinare, Mosora i Svilaje.
Na kraju obučnog procesa posadama litvanskog zrakoplovstva u ime zapovjednika HRZ i PZO brigadnog generala Dražena Ščurija čestitku je uputio zapovjednik 93. zrakoplovne baze brigadir Miroslav Kovač.

U svom obraćanju brigadir Kovač je istaknuo kako je ova aktivnost potvrda visokih potencijala Eskadrile transportnih helikoptera u obuci i pripremi  snaga za provedbu najzahtjevnijih letačkih misija. Letenje u planinskim područjima je iznimno složeno kako zbog konfiguracije terena tako i mikroklimatskih uvjeta što zahtjeva najvišu razinu obučenosti posada helikoptera. „Hrvatski piloti i prateće tehničko osoblje svoja su iskustva letenja u planinskim područjima stekla još u ratu, dok danas u mirnodopsko vrijeme provode brojne humane zadaća spašavanja turista i planinara. S posebnim zadovoljstvom ističem našu spremnost prijenosa iskustva i znanja posadama naših partnera promovirajući tako granu HRZ i PZO i OS RH u cjelini u međunarodnim okvirima“, zaključio je brigadir Kovač.

Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on November 19, 2011, 01:43:11 pm
I još par slika sa www.osrh.hr

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on November 23, 2011, 02:36:58 pm
Srijeda, 23. Studeni 2011.

Eskadrila austrijske pilotske škole u Zemuniku

Deset pilota i dva zrakoplovna tehničara Pilotske škole austrijskog ratnog zrakoplovstva iz Zeltwega sa šest aviona Pilatus PC-7 sletjelo je 22. studenoga 2011. u vojarnu "Zemunik" u dvodnevni radni posjet Eskadrili aviona (EA) 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO-a.

[attachment=1]
Posjet je nastavak uspješne dugogodišnje suradnje hrvatskih i austrijskih pilota, a ova je aktivnost iskorištena za uvježbavanja posada EA u zadaćama presretanja ciljeva u zraku. Nakon što su austrijski avioni ušli u hrvatski zračni prostor presreli su ih piloti EA sa Pilatusima PC-9M, te ih pratili sve do slijetanja  u vojarnu Zemunik. Potporu u presretanju i zajedničkom letenju pružala je bojna Zračnog motrenja i navođenja (ZMIN) HRZ i PZO-a.

Uz razgovore i predavanja o segmentima organizacije i provedbe letačke obuke na pilotskoj razini, tehničko osoblje je također sudjelovalo u upoznavanju tehnike i načina opsluživanja austrijskog ratnog zrakoplovstva kao i u prihvatu i opsluživanju austrijske eskadrile tijekom boravka u Hrvatskoj.

Austrijsku eskadrilu dočekao je zapovjednik EA bojnik Mario Pleša koji je izrazivši dobrodošlicu austrijskim kolegama naglasio kako je ovo dobar put za nastavak dobrih odnosa dvaju zrakoplovstava, te nova mogućnost za dogovaranje zajedničkih aktivnosti u uvježbavanju i razmjeni iskustava u letačkoj obuci i školovanju vojnih pilota.

Zapovjednik Pilotske škole iz Zeltwega bojnik Alexander Kőll zahvalio se hrvatskoj eskadrili na dočeku u zračnom prostoru RH i nastavku suradnje sa hrvatskim pilotima. "Iskustvo zajedničkog leta sa hrvatskim kolegama je posebno i jako nas se dojmio doček u zraku nakon čega smo u njihovoj pratnji doletjeli u Zemunik. Ovo je naše prvo zajedničko letenje i ustinu je bio poseban doživljaj za sve austrijske pilote", iznio svoje dojmove odmah po slijetanju na pistu vojarne "Zemunik" bojnik Kőll.

[attachment=2]
[attachment=3]
Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: maxo on December 11, 2011, 03:11:14 pm

Otvoreni dani zrakoplovne baze Zemunik

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150434631002679.373834.844612678&type=3

Odličan Facebook album!


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on December 12, 2011, 02:45:02 pm
Petak, 09. Prosinac 2011.

Dani otvorenih vrata u vojarni Zemunik

[attachment=1]
U povodu 20. obljetnice Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane u organizaciji 93. zrakoplovne baze 8. prosinca 2011. godine u vojarni Zemunik održan je Dan otvorenih vrata.

Na dvije lokacije brojni posjetitelji razgledali su izloženu tehniku i letjelice na kojima danas lete hrvatski vojni piloti (ZLIN 242 L, Pilatus PC-9M, Bell 206 B Jet Ranger III, Airtractor AT 802 AF, Canadair CL 415).
Najatraktivniji dio bila je izvedba letačkog programa akro-grupe HRZ, a za ciljanu skupinu posjetitelja-učenike osnovnih škola priređene su nagradne igre i edukativni sadržaji.

[attachment=2]
Izvor: OSRH web (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: maxo on February 17, 2012, 05:15:15 pm
MORH uputio helikopter i osam pripadnika OSRH u pružanje humanitarne pomoći Crnoj Gori

Na zahtjev Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore, Vlada Republike Hrvatske, uz suglasnost Predsjednika Republike Hrvatske, donijela je odluku o sudjelovanju Oružanih snaga RH u pružanju humanitarne pomoći Crnoj Gori.

Temeljem te Odluke, danas u petak 17. veljače u 15:59 iz baze u Divuljama u Crnu Goru je upućen helikopter Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (HRZ i PZO) Mi-8 MTV-1 sa osam pripadnika OSRH koji čine dvije posade helikoptera.


Vidi vijest i fotogaleriju (klik!) (http://www.morh.hr/hr/vijesti-najave-i-priopcenja/priopcenje/morh-uputio-helikopter-i-osam-pripadnika-osrh-u-pruzanje-humanitarne-pomoci-crnoj-gori.html)


[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: dexy on February 17, 2012, 05:27:11 pm
Da li je ovo na osnovu zahteva Crne Gore NATO-u ili direktnog zahteva Hrvatskoj za pomoć?


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: maxo on February 19, 2012, 03:55:40 pm
Morh je dodao dva mala videa dolaska Mil mi-8 u Crnu Goru i akcije spašavanja.

http://www.morh.hr/hr/vijesti-najave-i-priopcenja/priopcenje/morh-uputio-helikopter-i-osam-pripadnika-osrh-u-pruzanje-humanitarne-pomoci-crnoj-gori.htmlTitle: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: maxo on February 22, 2012, 04:28:17 pm


http://www.morh.hr/hr/vijesti-najave-i-priopcenja/vijesti/helikopter-hrz-i-pzo-nakon-pruzanja-pomoci-vratio-se-u-hrvatsku.html

novi video odlazak iz Crne Gore


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Рашо on February 22, 2012, 05:26:57 pm


http://www.morh.hr/hr/vijesti-najave-i-priopcenja/vijesti/helikopter-hrz-i-pzo-nakon-pruzanja-pomoci-vratio-se-u-hrvatsku.html

novi video odlazak iz Crne Gore

Hvala momcima u svakom slučaju.
Podaci o broju obavljenih letova, vremenu provedenom u vazduhu, te broju prevezenih osoba i količini prebačenog tereta su, blago rečeno, čudni.


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Solaris on February 22, 2012, 06:39:52 pm


http://www.morh.hr/hr/vijesti-najave-i-priopcenja/vijesti/helikopter-hrz-i-pzo-nakon-pruzanja-pomoci-vratio-se-u-hrvatsku.html

novi video odlazak iz Crne Gore

Hvala momcima u svakom slučaju.
Podaci o broju obavljenih letova, vremenu provedenom u vazduhu, te broju prevezenih osoba i količini prebačenog tereta su, blago rečeno, čudni.

2.1 putnik-36.6 kg. tereta prosječno po letu.
A letovi su trajali oko 15 min.

Da stvarno  ???


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: kilezr on February 22, 2012, 06:53:45 pm


http://www.morh.hr/hr/vijesti-najave-i-priopcenja/vijesti/helikopter-hrz-i-pzo-nakon-pruzanja-pomoci-vratio-se-u-hrvatsku.html

novi video odlazak iz Crne Gore

Hvala momcima u svakom slučaju.
Podaci o broju obavljenih letova, vremenu provedenom u vazduhu, te broju prevezenih osoba i količini prebačenog tereta su, blago rečeno, čudni.

2.1 putnik-36.6 kg. tereta prosječno po letu.
A letovi su trajali oko 15 min.

Da stvarno  ???
Zbog čega? Efekat je postignut. Još da dolete Ameri i sve je OK.  Po meni, tome se i težilo, marketing na delu!


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on April 02, 2012, 01:21:12 pm
POMOĆ S NEBA

'Najteže nam padaju letovi za spas dječice'

[attachment=1]
Gotovo nema dana da se u medijima ne pojavi informacija kako su posade helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva spasile nečiji život prevozeći ljude s destinacija diljem Hrvatske u bolnice.

Samo u posljednje tri godine (od 1. siječnja 2009. do 26. ožujka 2012.) pripadnici eskadrile transportnih helikoptera 93. zrakoplovne baze HRZ-a u Divuljama obavili su ukupno 3580 letova, prevezli 1278 osoba, s kojima je kao pratnja ili medicinsko osoblje bilo 2833 ljudi.

Hrabri ljudi iz Divulja neustrašivo su odlazili na medicinske letove, letove traganja i spašavanja, kao i na protupožarne letove ili, kako ih oni nazivaju, “za potporu civilnim strukturama”, kad bi se god to od njih zatražilo. U bazi Divulje reportersku ekipu Slobodne Dalmacije dočekali su i primili bojnik Tomislav Pušnik, zapovjednik eskadrile transportnih helikoptera (ETH) 93. zrakoplovne baze HRZ-a, bojnik Krešimir Matan, zapovjednik 1. letačkog voda ETH, i stožerni narednik Domagoj Čulin, zapovjednik desetine letača tehničara.

− U eskadrili je 12 helikoptera na kojima radi 29 pilota, 20 tehničara letača i 29 osoba u zemaljskom sastavu. Svi su spremni trenutačno reagirati i otići na važne letove potpore civilnim strukturama.

Tijekom zimskih mjeseci, naravno, imamo manje posla, a ponekad znaju proći i dva-tri dana bez ijedne akcije. No, ljeti je pravo “ludilo”. Dnevno znamo imati pet do sedam letova, i to najčešće medicinskih ili letova traganja i spašavanja − kazuje bojnik Pušnik te nastavlja:

− Ondje gdje se ljude treba spašavati, tražiti i oživljavati, tu smo mi. Mnogo nam se puta dogodilo da tijekom leta u helikopteru oživljavamo unesrećene.

Od 15. rujna do 15. lipnja u slučaju spašavanja s nekog od hrvatskih otoka, s unesrećenim ili bolesnim čovjekom kojega prevozimo ide i liječnička pratnja s tog otoka. Tijekom ljetne sezone, od 15. lipnja do 15. rujna, u posljednje četiri godine s nama je u dežurstvu i jedan tim Hitne medicinske pomoći koji ide s nama u spašavanje − objašnjava bojnik.

Budući da su njihovi letovi uvijek vrlo važni, važna je svaka minuta i letači uvijek moraju biti spremni pravodobno reagirati.

− Recimo, let do Visa i natrag na helidrom KBC-a Split traje maksimalno 45 minuta od trenutka dojave. Zahtjev za let ide iz Državne uprave prema zapovjednom operativnom središtu Oružanih snaga RH, i tada dođe do nas.

No, mi smo se dogovorili da Državna uprava, kad prosljeđuje zahtjev prema zapovjednom operativnom središtu, taj zahtjev uputi i nama da se možemo što brže pripremiti za polijetanje. Kad pacijenta, recimo, u Visu ukrcamo u helikopter, on je u bolničkom krevetu za 20 minuta − kazuje Pušnik, naglašavajući da nikada ni jedan pacijent nije čekao na njih, jer uvijek stignu prije njega i medicinske ekipe. Naveo je da ETH prevozi sve − od teško bolesne djece, trudnica, bolesnika kojima je potrebna transplantacija...

− Ima mnogo i nastradalih u prometnim nesrećama, posebno u ljetnim mjesecima − govori Pušnik o svojim iskustvima. Situacije u kojima se posade HRZ-a nalaze često su vrlo stresne, na granici izdržljivosti.

− Ima situacija da čovjeka unesete u helikopter, a onda vam netko u crnoj vreći donese njegovu nogu koju je izgubio u prometnoj nesreći. Ili, recimo, kad prevozimo teško bolesno malo dijete u inkubatoru.

Vidite male ručice i dijete veličine šake odraslog muškarca i znate da ga morate hitno prevesti u bolnicu da mu se spasi život. U takvim situacijama teško možete ostati pribrani i normalni.

Imali smo slučaj iz rujna 2009. godine kad je tijekom leta za Zagreb liječnik u helikopteru zatražio da se spustimo u Knin kako bismo pokušali reanimirati dijete koje smo prevozili. Spustili smo se, liječnik ga je reanimirao i spasio mu život, i živog smo ga dovezli u Zagreb.

Sve stresove moramo prevladati, a kad nekoga spasimo, našoj sreći nema kraja, znamo da smo napravili dobar posao − kazuje stožerni narednik Domagoj Čulin. Najveću odgovornost tijekom leta ima upravo letač tehničar.

− Piloti su za vrijeme akcije koncentrirani samo na let. Za to vrijeme pilot tehničar je u transportnoj kabini i upravo je on izložen najvećem stresu. On je taj koji sve mora imati pod kontrolom.

Tijekom leta, recimo s bolesnim djetetom, liječnički tim ne želi u transportnoj kabini imati nekog od roditelja tog djeteta. Može se pokazati potreba za reanimacijom i onda je to jako teško raditi ako je roditelj u blizini.

Naviknuti smo na stres i rastuži nas svaka smrt nekoga koga smo prevezli i pokušali mu spasiti život. Imamo primjere da su teško bolesni ljudi sami ušli u helikopter, a sutra bismo u novinama pročitali da su preminuli. Nije to lako − kazuje bojnik Krešimir Matan, kapetan pilot.

Za vrijeme leta u helikopteru su kapetan pilot, kopilot i dva tehničara. Od toga je jedan tehničar letač uvijek u pilotskoj kabini, a drugi je u teretnoj kabini. Piloti i tehničari letači ne mogu jedni bez drugi i kao da su povezani pupčanom vrpcom.

− Tehničar letač zadužen je za pregled i ispravnost helikoptera, za pokretanje, gašenje i praćenje parametara leta.

Također smo odgovorni za navođenje pilota u akciji spašavanja, nošenje vanjskog tereta i rasporeda tereta i putnika u teretnoj kabini − kazuje stožerni narednik Domagoj Čulin. Jedna helikopterska posada dežurna je 365 dana u godini po 24 sata dnevno. Na taj je način pokrivena cijela godina.

− Za vrijeme radnog vremena aktiviramo još jednu posadu, a kad jedan helikopter leti za Zagreb (tri sata leta u oba smjera), tada se aktivira još jedna posada. Za letove prema Zagrebu limitirani smo tijekom zimskih mjeseci jer je helikopter vrlo osjetljiv na zaleđivanje.

Najveća je opasnost preko Plitvica i Velebita, koji nam je zimi velika prepreka. Kad u zimskom razdoblju dođe zahtjev za letom, prvo provjerimo meteorološku situaciju pa izvijestimo Državnu upravu možemo li letjeti.

Ako su uvjeti za let loši, zbog hladnoće, leda ili jakog vjetra, tada ne letimo, a u tom je slučaju za medicinske letove angažira zrakoplov Vlade RH, koji leti na većoj visini pa je manja opasnost od zaleđivanja. Sjećam se slučaja kad sam se jednom spuštao s helikopterom s veće na manju visinu. Tada se u nekih 200 metara spuštanja na helikopteru uhvatilo dva milimetra leda, cijelo prednje staklo bilo je zaleđeno − prisjetio se bojnik Matan.

Cijena od 8 milijuna dolara

Ovaj tip ruskih helikoptera od početka proizvodnje 1968. godine proizveden je u 17.000 primjeraka. Svaki košta oko 7-8 milijuna američkih dolara, a koliko su dobri, pokazuje činjenica da ih kupuju i Amerikanci za potrebe afganistanske vojske.

Pregledi

Kao i helikopteri, i posade imaju preglede, naravno, medicinske. − Nakon 40. godine života piloti i tehničari piloti dva puta godišnje obavljaju medicinske preglede, a mlađi jednom u godinu dana. Najčešće odlazimo u Institut za zrakoplovnu medicinu u Zagrebu. To su malo žešći sistematski pregledi koji traju dan-dva, a potrebni su nam jer je posao koji radimo iznimno naporan i stresan. Svaki od nas godišnje u Divuljama provede od 100 do 120 dana po 24 sata. Ovaj posao mora se voljeti, to je vještina, a ne obično zanimanje. Obavljamo humane akcije i nitko nije sretniji od nas kad nekome pomognemo − kazao je bojnik Pušnik.


Ivica Marković / Joško Šupić / cropix / Slobodna Dalmacija (http://www.slobodnadalmacija.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on April 02, 2012, 01:34:14 pm
Ponedjeljak, 02. Travanj 2012.

Primopredaja dužnosti zapovjednika Eskadrile helikoptera 93. zb

U vojarni Zemunik, danas 2. travnja 2012. izvršena je primopredaja dužnosti zapovjednika Eskadrile helikoptera 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO-a, između bojnika Krešimira Ražova i dosadašnjeg zapovjednika, bojnika Dragana Andrijevića, koji odlazi na novu dužnost u Zapovjedništvu 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO-a.

[attachment=1]
Bojnik Krešimir Ražov rođen je 1974. u Zadru. Diplomirani je inženjer aeronautike, a studij za vojnog pilota završio je kao pripadnik drugog naraštaja hrvatskih vojnih pilota. Završio je temeljnu i naprednu časničku izobrazbu. Do sada je obnašao dužnost zapovjednika letačkog voda u Eskadrili helikoptera, a za svoj rad više je puta pohvaljivan od zapovjednika HRZ i PZO-a i Načelnika GS OS RH. Probni je pilot i nastavnik letenja na helikopteru BELL 206-B, na kojem je ostvario 1900 sati naleta.

Izvor: MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: maxo on April 11, 2012, 02:39:22 pm
Započela preobuka pilota helikoptera

U vojarni Zemunik, u organizaciji Eskadrile transportnih helikoptera 93. zrakoplovne baze HRZ-a i PZO-a 11. travnja 2012. godine započela je preobuka učenika pilota 16. naraštaja na helikopteru MI-8 T.
Radi se o kadetima koji su prethodno završili cilus obuke za pilote helikoptera na BELL-u 206 B. Početak preobuke njihovo je uvođenje u operativne eskadrile gdje će nastaviti s provedbom redovitih letačkih zadaća u sastavu helikopterskih posada.
Preobuka traje dva i pol mjeseca, a u skladu s Programom letačke obuke pilota helikoptera M-8/17 obuhvaća  temeljno, instrumentalno i noćno letenje.
Nositelj preobuke je satnik Ante Siniša Kozina, zamjenik zapovjednika ETH 93. zb.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: maxo on April 15, 2012, 11:50:38 am
http://www.youtube.com/watch?v=jf73CLr4JNw

Helikopterska vježba Hrvatske gorske službe spašavanja u sklopu NATO vježbe. GSS Zadar i GSS Šibenik


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: maxo on April 20, 2012, 05:56:34 pm
Obuka pilota i prednjih zračnih kontrolora

U Eskadrili aviona 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO u vojarni Zemunik danas, 20. travnja, uspješno je završeno zajedničko uvježbavanje i priprema prednjih zračnih kontrolora, te obuka pilota iz procedura bliske zračne potpore na avionu Pilatus PC-9M.

Uz pilote Eskadrile aviona u obuci su sudjelovali pripadnici Bojne za specijalna djelovanja, Vojno-obavještajne bojne te Gardijske motorizirane brigade Hrvatske kopnene vojske.

Uvježbavanja u trajanju dva tjedna provodila su se na više lokacija u RH, a završetkom ove aktivnosti podiže se razina uvježbanosti i osposobljenosti u procedurama bliske zračne potpore sa srednjih i malih visina kao i interoperabilnost u skladu sa zahtjevima obuke NATO saveza.

[attachment=1]
morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: maxo on April 23, 2012, 04:34:41 pm
Posjeta 93. zrakoplovnoj bazi Zemunik

Ekipa eZadra posjetila je 93. zrakoplovnu bazu Zemunik, razgledala i poslikala tamošnji Muzej na otvorenom kao i tehniku i sredstva iz sastava 93. zrakoplovne baze:

ZLIN 242 L, Pilatus PC-9 M, Bell 206 B, Airtractor AT 802 A, Airtractor AT 802 F i Canadair CL 415.

Lijepa fotogalerija: http://www.ezadar.hr/clanak/posjeta-93-zrakoplovnoj-bazi-zemunik
Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: maxo on April 25, 2012, 12:09:36 am

Obalna straža 93. zrakoplovne baze Zemunik

Piloti Obalne straže često nailaze na strane ribarice unutar teritorijalnog mora RH

http://www.ezadar.hr/clanak/piloti-obalne-straze-cesto-nailaze-na-strane-ribarice-unutar-teritorijalnog-mora-rh

Link sa intervijuom sa pilotima obalne stražeTitle: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on April 27, 2012, 04:10:25 pm
Nekoliko posjeta 93. zrakoplovnoj bazi HRZ, uključujući i posjet slovenskih vatrogasaca iz Gasilske Zveze Zagorje ob Savi.


19.04.2012. - Zapovjedno stožerna škola posjetila 93. zrakoplovnu bazu

[attachment=1]
Polaznici 20. naraštaja Zapovjedno stožerne škole sa zapovjednikom brigadirom Zvonkom Brajkovićem 19. travnja 2012. godine posjetili su 93. zrakoplovnu bazu HRZ-a i PZO-a u vojarni Zemunik.

Polaznike i vodstvo škole pozdravio je zapovjednik 93. zrakoplovne baze brigadir Miroslav Kovač koji je predstavio postrojbu i njezine temeljne misije, a nakon prezentacije o ustroju i zadaćama grane HRZ-a i PZO-a organizirano je razgledanje izložene tehnike iz sastava letačkih eskadrila. Piloti i zrakoplovni tehničari prezentirali su tehničke karakteristike i namjenu školskih letjelica ZLIN 242 L, BELL 206B, Pilatusa PC-9 M te protupožarnih aviona CL-415 i AT-802.


20.04.2012. - Posjet vatrogasaca protupožarnoj eskadrili

[attachment=3]
Pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Stari Grad s otoka Hvara i njihovi gosti vatrogasci iz Slovenije (Gasilska Zveza Zagorje ob Savi) posjetili su 20. travnja 2012. godine Protupožarnu eskadrilu 93. zrakoplovne baze HRZ-a i PZO-a (PPE) u vojarni Zemunik.

Goste je pozdravio zamjenik zapovjednika PPE pukovnik Goran Vlaović koji je predstavio organizaciju i zadaće eskadrile te je prezentirao taktiku i angažman letačkih posada u gašenju požara iz zraka. Posjet je iskorišten i za razmjenu iskustava u zajedničkom djelovanju zemaljskih i zračnih snaga angažiranih tijekom protupožarne sezone.


20.04.2012. - Posjet djece vojarnama u Zemuniku i Divuljama

[attachment=4]
Postrojbu 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO u vojarnama Zemunik i „Knez Trpimir“ u Divuljama danas 20. travnja g. 2012. posjetili su djeca iz Podstrane i Zemunika.

Tako je u sklopu projekta Sigurnost i zaštita kojeg provodi vrtić Vrtuljak iz Podstrane kod Splita 50-ak djece posjetilo Eskadrilu transportnih helikoptera u Divuljama gdje su se upoznali sa letenjem koje helikopterske posade HRZ i PZO provode u zaštiti i spašavanju ljudi kroz medicinske letove i traganja i spašavanja.

U vojarni Zemunik djeca Osnovne škole iz Donjeg Zemunika razgledali su muzej starih letjelica, te avione i helikoptere na kojima danas lete hrvatski vojni piloti. Također u parku kod vojne kapelanije i spomenika Rudolfu Perešinu djeca su posadili stablo prijateljstva-maslinu u znak prijateljskih odnosa i suradnje zemuničke škole i zrakoplovne baze.


27.04.2012 - Posjet učenika sa Paga 93. zrakoplovnoj bazi Zemunik

[attachment=2]
Osnovna škola Jurja Dalmatinca iz Paga posjetila je danas 27. travnja, 93. zrakoplovnu bazu HRZ i PZO u vojarni Zemunik gdje su u parku vojne kapelanije i spomenika Rudolfu Perešinu zasadili stablo prijateljstva-maslinu u znak dobrih i prijateljskih odnosa škole i zemuničke baze.

Tijekom posjeta učenici i njihovi voditelji razgledali su Muzej izloženih starih letjelica, te avione i helikoptere na kojima danas lete hrvatski vojni piloti. Poseban interes djeca su iskazala prema protupožarnim avionima kanaderima koje su promatrali  u akcijima gašenja požara na otoku Pagu tijekom protekle protupožarne sezone, te u ornitološkom rezervatu Veliko Blato kod Povljane u veljači ove godine.

MORH web (http://www.morh.hr/) & OSRH web (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: maxo on April 30, 2012, 03:43:55 pm
U Zemuniku započela letačka obuka posada litvanskog zrakoplovstva

U vojarni Zemunik danas 30. travnja 2012. Eskadrila transportnih helikoptera 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO-a započela je praktičnu letačku obuku sa posadama litvanskog zrakoplovstva.

[attachment=1]
Litvanski tim čine dvije letačke posade, a obuka se provodi na helikopteru litvanskog zrakoplovstva Mi-8 (Mi-17). Ovo je četvrta skupina zračnih snaga iz Litve koji se uvježbavaju za zadaće letenja u planinskom područjima pod stručnim vodstvom hrvatskih pilota. Obuka traje tri tjedna, a nositelj aktivnosti ispred HRZ i PZO je hrvatski pilot bojnik Zoran Maranović.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on May 11, 2012, 05:37:35 pm
11.05.2012. - Piloti Eskadrile aviona završili obuku

[attachment=1]
Četvorica pilota Eskadrile aviona 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO-a u vojarni Zemunik uspješno su danas 11. svibnja 2012. završili obuku i ocijenjivanje lokalno razvijenog programa temeljnih manevara u zraku na avionu Pilatus PC-9M.

Uz potporu zapovjedništva HRZ i PZO-a i 93. zb ostvaruje se namjera dodatnog operativnog osposobljavanja djelatnika Eskadrile aviona, te podizanja spremnosti u cilju pripreme pilota za upravljanje nadzvučnim avionima.

Navedeni program može se primjenjivati i kao sredstvo obuke pilota borbenih aviona u simulaciji, kao i u razvijanju taktike.

Pripadnici Eskadrile aviona 93. zb prikazali su visok stupanj znanja i vještina u razvoju ovog programa obuke.


11.05.2012. - Vrtić iz Sukošana posjetio vojarnu Zemunik

[attachment=2]
93. zrakoplovnu bazu HRZ i PZO-a u vojarni Zemunik,  u petak 11. svibnja 2012. posjetilo je 100-ak djece dječjeg vrtića "Zlatna lučica" iz Sukošana, koji su izrazila želju za posjetom.

Uz edukativne sadržaje osnovnih pojmova iz zračnog prometa, djeca su u programu posjeta zapalili svijeću kod Spomen-ploče poginulih branitelja 93. zb koji su bili njihovi sumještani iz Sukošana i Debeljaka, a u parku kod spomenika Rudolfu Perešinu posadili su stablo prijateljstva u znak dobrih odnosa i suradnje vrtića i zemuničke baze. Također, djeca su imala prigodu razgledati muzej starih letjelica, te avione i helikoptere na kojima se školuju hrvatski vojni piloti.

MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on May 11, 2012, 05:43:50 pm
Petak, 11. Svibanj 2012.

U Zemuniku završena obuka posada litvanskog zrakoplovstva

[attachment=1]
U vojarni Zemunik, Eskadrila transportnih helikoptera (ETH) 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO, danas 11. svibnja 2012. uspješno je završila uvježbavanje posada helikoptera litvanskog zrakoplovstva.

Litvanski tim od ukupno četiri pilota, dva tehničara letača i tri zemaljska tehničara predvodio je satnik Laimis Aleknavičius, a obuka u trajanju tri tjedna izvedena je na helikopteru litvanskog zrakoplovstava Mi-8 (Mi-17). Nositelji aktivnosti ispred HRZ i PZO bio je bojnik Zoran Maranović.

Ovo je četvrta skupina zračnih snaga iz Litve koji su uvježbavani za zadaće letenja u planinskim područjima AMT (Air Mentoring Teeam) pod stručnim vodstvom hrvatskih pilota.

Na kraju obučnog procesa posadama litvanskog zrakoplovstva u ime zapovjednika HRZ i PZO brigadnog generala Dražena Ščurija čestitku je uputio brigadir Miroslav Kovač, zapovjednik 93. zrakoplovne baze.

MORH web (http://www.morh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: maxo on May 24, 2012, 03:45:20 pm
24.05.2012.

Provedena vježba prinudnog slijetanja aviona u Zemuniku

U vojarni "Zemunik" danas 24. svibnja 2012. provedena je vojna vježba prinudnog slijetanja aviona Pilatus PC-9M i micanje sa mjesta nezgode, radnog naziva "Lift 2012" u organizaciji Zrakoplovno-tehničke bojne 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO-a.

Vježba je provedena u cilju uvježbavanja i provjere svih sastavnica postrojbe koji se angažiraju u izvanrednim situacijama kod prinudnog slijetanja aviona. Tako se nakon zbrinjavanja posade težište daje na sprječavanju dodatnih oštećenja aviona, zbrinjavanju preostalog goriva i spriječavanju zagađenja okoliša, nakon čega slijede  postupci što bržeg uklanjanja aviona kako se ne bi remetilo odvijanje ostalih zračnih operacija slijetanja i polijetanja uz poštivanje svih sigurnosnih i drugih procedura propisanih od proizvođača aviona.

Zapovjednik 93. zrakoplovne baze, brigadir Miroslav Kovač vježbu je ocijenio kao događaj od iznimnog značenja za postrojbu, kojim se na najbolje mogući način provjeravaju koordinacija, te procedure i standardi svih službi koje u kratkom vremenu moraju učinkovito reagirati kako bi dostignuli i održali operativnu spremnost snaga u mogućim situacijama prinudnog slijetanja zrakoplova.

morh.hr (http://www.morh.hr)

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: maxo on May 24, 2012, 03:46:23 pm
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: maxo on May 24, 2012, 03:47:16 pm
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Bozo13 on May 24, 2012, 10:06:28 pm
Maxo, slike su odlične, kao i u drugim temama!

:klap


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: kilezr on May 24, 2012, 10:25:07 pm

  Baš i nisam pristalica postova tipa: :klap ili bravo i ostalo! Ali, stvarno, sve pohvale za izuzetne fotografije u temama maxo!


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: maxo on May 25, 2012, 09:16:19 am
Hvala lijepo trudim se,premda se mora priznati da je velika promjena u sredstvima informiranja MORH-a i OSRH prije bi bio  događaj sa jednom ili možda dvije foto i to obavezno političar još kada bi koji video!!

Pozz


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on May 25, 2012, 04:00:22 pm
Hvala maxo, a evo i jedan malo detaljniji izvještaj s vježbe...

Vježba u vojarni Zemunik "Prinudno slijetanje aviona"

 „Pilot aviona Pilatus PC-9M javlja kontrolnom tornju da je naletio na jato galebova, zbog oštećenja ne može izvući stajni trap, te donosi odluku prinudnog slijetanja na trup. U zraku je više vojnih i civilnih aviona koji uskoro trebaju sletjeti na ZL Zadar. Rukovoditelj letenja uzbunjuje timove za osiguranje letenja i upućuje ih na mjesto prinudnog slijetanja. Pod zvučnim i svjetlosnim signalima ubrzo se pojavljuje protupožarno vozilo, sanitetski, interventno-tehnički i deponažni tim...“, sve je to dio scenarija vojne vježbe „Prinudno slijetanje aviona i micanje s mjesta nezgode“ radnog naziva „Lift 2012“ koja je u organizaciji Zrakoplovno-tehničke bojne 93. zrakoplovne baze HRZ-a i PZO-a održana 24. svibnja 2012. godine u vojarni Zemunik.

Ciljevi vježbe su uvježbavanje i provjera svih sastavnica postrojbe koji se angažiraju u izvanrednim situacijama kod prinudnog slijetanja aviona. Tako se nakon zbrinjavanja posade težište daje na sprječavanju dodatnih oštećenja aviona, zbrinjavanju preostalog goriva i sprječavanju zagađenja okoliša, nakon čega slijede postupci što bržeg uklanjanja aviona kako se ne bi remetilo odvijanje ostalih zračnih operacija slijetanja i polijetanja uz poštivanje svih sigurnosnih i drugih procedura propisanih od proizvođača aviona.

Vježba „Lift 2012“  nadogradnja je metodičko-pokazne vježbe „Gašenje požara i spašavanje posade iz zrakoplova“ (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=7151.msg123680#msg123680) koja je provedena 2011. godine, a svim pripremnim i provedbenim aktivnostima vježbe koordinirao je zapovjednik ZT bojne bojnik Milorad Zubčić.    
Zapovjednik 93. zrakoplovne baze brigadir Miroslav Kovač vježbu je ocijenio kao događaj od iznimnog značenja za postrojbu jer se tako na najbolji mogući način provjeravaju koordinacija te procedure i standardi svih službi koje u kratkom vremenu moraju učinkovito reagirati kako bi dostignuli i održali operativnu spremnost snaga u mogućim situacijama prinudnog slijetanja zrakoplova. Ovo je ujedno i uvod u vježbu „Dabar 2012“ koja je glavni obučni događaj 93. zb u 2012. godini, a kojom se ocjenjuje operativna sposobnost sustava potpore letenja u izvanrednim situacijama u vojarni Zemunik.

osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: maxo on May 29, 2012, 09:16:40 am
29.05.2012.

Dan otvorenih vrata u vojarni Zemunik

Povodom obilježavanja Dana OS RH dana HKoV-a, u nedjelju 27. svibnja 2012. u vojarni Zemunik organiziran je Dan otvorenih vrata.

Posjetitelji su imali prigodu razgledati Muzej starih letjelica, te avione i helikoptere iz sastava 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO-a na kojima danas lete hrvatski vojni piloti. Uz školske avione ZLIN 242 L i Pilatus PC-9 M, te helikoptere Bell 206 B Jet Ranger III i Mi-8 T, izloženi su još bili i protupožarni avioni Airtractor AT 802 AF i Canadair CL 415. Također, sredstva protuzračne obrane izložila je i Pukovnija PZO HKoV-a.

S posebnom pozornošću posjetitelji su ispratili i pozdravili akro-grupu HRZ pri odlasku u Zagreb na središnju svečanost obilježavanja Dana OS RH.

Po tradiciji najbrojniji posjetitelji su i ovoga puta bila djeca sa područja Zadarske i Šibensko-kninske županije.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: maxo on July 06, 2012, 08:09:39 pm
06.07.2012.

Posjet američkih kadeta vojarni Zemunik

U sklopu posjeta Oružanim snagama RH skupina američkih kadeta predvođena pukovnikom Scottom Fleeherom 6. srpnja 2012. godine posjetila je  postrojbe HRZ-a i PZO-a, 93. zrakoplovnu bazu i Središte za obuku HRZ-a i PZO-a u vojarni Zemunik.

Riječ je o vojnim kadetima s raznih sveučilišta i kadetskih škola SAD-a, a posjet se realizira kao dio razmjene kadeta kroz CULP program (Cultural Understanding and Language Proficiency).

U radnom dijelu posjeta kadeti su upoznati s povjesnicom i zadaćama grane HRZ i PZO te sustavom školovanja hrvatskih vojnih pilota i zrakoplovno-tehničkog osoblja. Gosti iz SAD-a posjetili su i Eskadrile aviona i helikoptera 93. zb gdje im je prezentirana tehnika na kojoj se školuju hrvatski piloti, kao i misije i aktivnosti koje provode letačke eskadrile. U susretu s hrvatskim kadetima razmijenjena su iskustva iz područja civilno-vojnog sustava školovanja i mogućnostima razvoja karijera kroz nacionalne obrambene sustave.

Boraveći u Zemuniku kadeti su posjetlli i Zadar gdje su se upoznali s kulturno-povijesnom baštinom i turističkim znamenitostima zadarskoga kraja.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]

osrh.hr (http://www.osrh.hr)Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: maxo on July 06, 2012, 08:10:30 pm
[attachment=1][attachment=2][attachment=3]


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: maxo on July 10, 2012, 02:28:52 pm
10.07.2012.

Primopredaja dužnosti zapovjednika 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO-a

U vojarni Zemunik, u utorak 10. srpnja, održana je svečana primopredaja dužnosti zapovjednika 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO-a, između dosadašnjeg zapovjednika brigadira Miroslava Kovača i novog zapovjednika pukovnika Karola Lučana.

[attachment=2]
Dosadašnji zapovjednik, brigadir Miroslav Kovač zapovijedao je bazom u zadnjih pet godina, a od 1. srpnja imenovan je Načelnikom stožera HRZ i PZO. U nazočnosti zapovjednika HRZ i PZO brigadnog generala Dražena Šćuria, brigadir Kovač predao je zapovijedanje zrakoplovnom bazom pukovniku Karolu Lučanu.

Nakon ceremonijala predaje stijega postrojbe brigadni general Šćuri je kazao kako 93. zrakoplovna baza stvara pilotski kadar za potrebe cijelog HRZ i PZO, provodi humane misije za potrebe zajednice kroz gašenje požara iz zraka, medicinske letove i traganja i spašavanja, te pruža potporu Obalnoj straži i aktivno sudjeluje u međunarodnim mirovnim misijama. U kontaktima i aktivnostima sa drugim oružanim snagama NATO-a i partnerskim zemljama, 93. zrakoplovna baza prepoznata je kao postrojba visokih potencijala i mogućnosti, a kao granu HRZ i PZO i OS RH u cjelini na najbolji način prezentira kroz nastupe akro grupe HRZ.

"Sve su to prepoznatljive misije koje ovu postrojbu čine stožernom postrojbom grane HRZ i PZO", kazao je general Šćuri koji se zahvalio dosadašnjem zapovjedniku Kovaču na uspješnom vođenju postrojbom, dok je pukovniku Lučanu zaželio puno energije, dobrih odluka i kvalitetno vođenje i zapovijedanje 93. zb.

Novi zapovjednik baze pukovnik Karol Lučan rođen je 18. siječnja 1966. u Vukovaru. Oženjen je i otac troje djece. Pripadnik je OS RH od 1991. godine, kao pilot helikoptera u Eskadrili u Divuljama. Tijekom službe u Oružanim snagama obnašao je između ostalog dužnosti zapovjednika 20. transportne eskadrile u 95. zrakoplovnoj bazi, pomoćnika vojnog izaslanika RH u SAD-u, stožernog časnika za odnose s NATO/PFP u Upravi za obrambeno planiranje i međunarodnu vojnu suradnju, te načelnika Ureda zapovjednika HRZ i PZO. Na dužnost zapovjednika 93. zrakoplovne baze dolazi nakon završene Ratne škole "Ban Josip Jelačić". Za postignuća u službi više je puta pohvaljivan i odlikovan. Završio je više vojnih izobrazbi u SAD-u, Austriji, Njemačkoj, Belgiji i Francuskoj.  

Pukovnik Lučan diplomirani je inženjer prometa, smjer aeronautika i kapetan transportnih i borbenih helikoptera.

[attachment=1]
[attachment=3]
morh.hr (http://www.morh.hr)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: maxo on July 13, 2012, 07:06:01 pm
13.07.2012.

Helikopter HRZ-a i PZO-a u potrazi za slovenskim turistom na Pelješcu

[attachment=1]
Posada Eskadrile transportnih helikoptera (ETH) 93. zrakoplovne baze HRZ-a i PZO-a s helikopterom MI-8 MTV 13. srpnja 2012. godine angažirana je u akciji traganja za nestalim slovenskim turistom na brdu Sveti Ilija iznad Orebića na Pelješcu.
Uz potporu prijevoza pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja helikopterska posada iz zraka pretražuje i šire područje nestanka slovenskog planinara, a zahtjev za uključivanjem posade HRZ-a i PZO-a stigao je preko Županijskog centra 112 Dubrovnik.

osrh.hr (http://www.osrh.hr)Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: maxo on July 24, 2012, 03:46:04 pm
24.07.2012.

U Zemuniku započelo selekcijsko letenje kandidata za vojne pilote

[attachment=1]
U Eskadrili aviona 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO u vojarni Zemunik, u utorak 24. srpnja 2012., započelo je selekcijsko letenje kandidata za hrvatske vojne pilote.

Prvim letovima na avionu ZLIN 242 L prethodila je tehnička učionica i primijenjena teorija tijekom kojih su polaznici usvojili temeljna teorijska znanja o letenju i tehničkim karakteristikama ZLIN-a.

Praktična letačka obuka koju provode nastavnici letenja obuhvaća nastavne sadržaje temeljnih manevara aviona na zemlji i u zraku (vožnja, polijetanje, slijetanje, zaokreti, akrobacije) kroz 9 sati naleta po polazniku.

Na kraju selekcijskog ciklusa provode se ispitni letovi sa ispitivačima koji procjenjuju stupanj usvojenosti pojedinih elemenata letenja od strane kandidata, dok će konačnu ocjenu o sposobnosti za studij vojnog pilota donijeti stručno povjerenstvo HRZ-a i PZO-a. Kandidati koje zadovolje tražene kriterije nastavljaju sa studijskim obvezama na Fakultetu prometnih znanosti, smjer aeronautika-vojni piloti, nakon čega dolaze u vojarnu Zemunik na praktičnu letačku obuku po svim razdjelima letenja.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
morh.hr (http://www.morh.hr)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: maxo on July 24, 2012, 03:47:06 pm
[attachment=1][attachment=2][attachment=3]


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: maxo on August 09, 2012, 08:27:37 am
07.08.2012.

Helikopter HRZ i PZO u akciji spašavanja na Dinari

[attachment=1]
Helikopter Mi-8 MTV1 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OS RH (PP NOS OS RH) upućen je danas 7. kolovoza 2012. godine oko 15,34 sati u akciju traganja i spašavanja unesrećene ženske osobe sa sjeverne strane planine Dinare.

U akciju je uključeno i 5 pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja.

Helikopter PP NOS-a upućen je na temelju zahtjeva Županijskog centra 112 Šibenik.

morh.hr (http://www.morh.hr)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: maxo on August 09, 2012, 08:34:18 am
Nove fotke iz Divulja postavio Ballota skyscrapercity.comTitle: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: maxo on August 09, 2012, 08:36:04 am
[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4][attachment=5]


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: maxo on August 09, 2012, 08:37:34 am
[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4][attachment=5]


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: maxo on August 09, 2012, 08:38:19 am
[attachment=1]


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: maxo on August 10, 2012, 02:24:56 pm
10.08.2012.

U Zemuniku završilo selekcijsko letenje

U Eskadrili aviona 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO u vojarni Zemunik danas 10. kolovoza završilo je selekcijsko letenje kandidata koji se školuju za hrvatske vojne pilote.

Tijekom praktične letačke obuke na avionu ZLIN 242 L polaznici su pod stručnim vodstvom nastavnika letenja usvajali sadržaje temeljnih manevra aviona na zemlji i u zraku (vožnja, polijetanje, slijetanje, zaokreti, akrobacije…) kroz 9 sati naleta.

Završni čin selekcijskog letenja su ispitni letovi sa ispitivačem koji procjenjuje stupanj usvojenosti pojedinih elemenata letenja kod kandidata, a konačnu ocjenu o sposobnosti za studij vojnog pilota donosi stručno povjerenstvo HRZ i PZO.  
Kandidati koji zadovolje tražene kriterije nastavljaju studij na Fakultetu prometnih znanosti, smjer aeronautika, gdje usvajaju teorijske sadržaje, nakon čega se vraćaju u Zemunik gdje započinju temeljnu letačku obuku na avionu ZLIN 242 L.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
osrh.hr (http://www.osrh.hr)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: duje on August 14, 2012, 09:20:47 am
"Večernji list" Zagreb
http://www.vecernji.hr/

Završila selekcijsko letenje

Ana Soldo postat će prva hrvatska vojna pilotkinja iz Zadra

[attachment=1]
Ana Soldo postat će prva vojna pilotkinja HRZ-a iz Zadra. Ona je jedna od polaznika koji su se u vojarni Zemunik školovali za hrvatske vojne pilote, a koji su, piše Zadarski list, završili selekcijsko letenje u eskadrili aviona 93. zrakoplovne baze HRZ-a i POZ-a.

Tijekom letačke obuke na avionu ZLIN 242 L polaznici su pod stručnim vodstvom usvajali sadržaje temeljnih manevra aviona na zemlji i u zraku uključujući polijetanje, slijetanje, zaokrete...
 
Kandidatima predstoje završni ispitni letovi, a oni koji ih zadovolje nastavit će studij na Fakultetu prometnih znanosti, smjer aeronautika, nakon čega će se vratiti u Zemunik te započeti temeljnu letačku obuku na avionu ZLIN.Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: kilezr on August 14, 2012, 01:02:47 pm

 Da li neko može da objasni sliku " img 26110.jpg". To je valjda, opremljen helikopter za nešto?  Ili meni treba jača dioptrija !?


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Rade on August 14, 2012, 01:06:22 pm

 Da li neko može da objasni sliku " img 26110.jpg". To je valjda, opremljen helikopter za nešto?  Ili meni treba jača dioptrija !?

Izgleda da je spreman za MEDEVAC. Ali i tada fali dosta, ono je samo nosilo.


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: kilezr on August 14, 2012, 01:31:45 pm

 Na to sam asocirao. Pa sve počinje od prvog koraka.  Rade ljudi kako znaju i s čim imaju.


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on August 14, 2012, 02:43:13 pm
Nove fotke iz Divulja postavio Ballota skyscrapercity.com


Hvala maxo. Ako se ne varam Ballota je registriran i na Palubi.

Inače, na slikama sam uspio pobrojati 7 helikoptera - dva u hangaru i pet vani na stajanci.

ETH Divulje prema poslijednjim informacijama broji 11 helikoptera Mi-8T, Mi-8MTV-1 i Mi-17-1-VA.


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: maxo on August 14, 2012, 04:49:57 pm
Potrebnu medicinsku opremu donosi tim HPM koji je u pratnji bolesnika.


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: kilezr on August 14, 2012, 04:53:44 pm

  :klap
 Eto, znači još malo truda i biće kako treba! I osiguranje kod neke kuće i mašine i putnika.
 


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Solaris on October 24, 2012, 05:50:48 pm
24.10.2012.

Austrijska Eskadrila sletjela u Zemunik

[attachment=1]
Intenzivne međunarodne aktivnosti 93. zrakoplovne baze HRZ-a i PZO-a u vojarni Zemunik nastavljaju se i ovaj tjedan. U dvodnevni radni posjet Eskadrili aviona (EA) 23. listopada 2012. godine  stigla je Eskadrila austrijskog ratnog zrakoplovstva sa sedam Pilatusa PC-7. Riječ je o srodnoj pilotskoj školi iz Zeltwega s kojom zemunička baza već dugi niz godina surađuje i razvija prijateljske odnose.  

Austrijsku eskadrilu dočekao je i pozdravio bojnik Nenad Hasnek, obnašatelj dužnosti zapovjednika EA i član akro-grupe Krila Oluje.
Uz razgovore i predavanja o organizaciji i provedbi letačke obuke i školovanja vojnih pilota gostima iz Austrije prezentirat će se i način organizacije letačkog dana te struktura hrvatske eskadrile i njezina uporaba u operativnim zadaćama HRZ-a i PZO-a. Zajedno s austrijskim pilotima u posjetu Zemuniku nalazi se i nekoliko kadeta kojima će ovo biti jedinstveno iskustvo jer će letjeti iznad nizinskog i planinskog područja te iznad mora, a sve na jednom nacionalnom teritoriju.

 osrh (http://www.osrh.hr/default.asp)Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Solaris on October 24, 2012, 05:53:49 pm
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on October 30, 2012, 08:51:00 pm
29.10.2012.

Litavski piloti uvježbavaju letenje u Hrvatskoj
 
[attachment=1]
Eskadrila transportnih helikoptera 93. zrakoplovne baze HRZ-a i PZO-a u vojarni Zemunik započela je u ponedjeljak 29. listopada 2012. godine praktičnu letačku obuku s posadama litavskog zrakoplovstva.

Ovo je peta skupina helikopterskih posada Republike Litve koje se uvježbavaju za letenje u planinskim područjima Republike Hrvatske pod stručnim vodstvom hrvatskih pilota. Litavci su izabrali Hrvatsku zbog nedostatka planinskih područja u matičnoj zemlji, a zadarsko okružje pruža idealne uvjete za obučne letove pilotskih posada.

Obuka u trajanju od tri tjedna provodi se na helikopteru litavskog zrakoplovstva MI-8 (MI-17), a nositelj ciklusa obuke je hrvatski pilot satnik Stjepan Jović.

[attachment=2]
[attachment=3]
osrh.hr (http://www.osrh.hr)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on November 08, 2012, 10:29:57 pm
DRUGI STUPANJ ODRŽAVANJA ZRAKOPLOVA I HELIKOPTERA

ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKA BOJNA - nezamjenjiva sastavnica 93. zb

Zbog profesionalnog i kvalitetnog rada Zrakoplovno-tehnička bojna je tijekom ovih 20 godina izrasla u nezamjenjivu sastavnicu 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Zaduženi su za održavanje školskih zrakoplova u drugom stupnju u Zemuniku i transportnih helikoptera Mi-8 na letjelištu Divulje, ali i za potporu sveukupnom letenju u 93. zb u vojarni "Zemunik" te su neraskidiva karika u kompletnom funkcioniranju zrakoplovstva

[attachment=1]Održavanje izbacujućih sjedala na Pilatusu radi se na redovitim dvogodišnjim i šestogodišnjim pregledima zrakoplova, pojasnili su nam stožerni narednik Jozo Pavić i skupnik Ivan Milat. U sklopu pregleda koji traje tjedan dana za dvogodišnji pregled sjedala u potpunosti se rastavljaju te se rade provjere svih njihovih dijelova

Zrakoplovni tehničari neraskidiva su karika u kompletnom funkcioniranju zrakoplovstva. Za održavanje školskih zrakoplova u drugom stupnju u Zemuniku i transportnih helikoptera Mi-8 na letjelištu Divulje, ali i za potporu sveukupnom letenju u 93.zb u vojarni "Zemunik" zadužena je Zrakoplovno-tehnička bojna. Zapovjednik bojne je bojnik Milorad Zubčić koji je na zrakoplovnoj tehnici radio od samog početka, odnosno od 1992. kad se i počeo sustavno ustrojavati rad zrakoplovno-tehničke komponente 93. zrakoplovne baze. Od početka su intenzivno radili, obuku su provodili između uzbuna i uspijevali u tim ratnim vremenima uz svakodnevne ratne zadaće provesti i po 70 sati obuke po raznim specijalnostima. Osim što su zaduženi za drugi stupanj održavanja koji obuhvaća povremene, te godišnje, dvogodišnje i petogodišnje preglede tehničari u Bojni osposobljeni su i za otklanjanje većih kvarova na Pilatusima i helikopterima a osiguravaju i letenje uključujući i noćni start za sve letjelice u 93. zb te za prolazne zrakoplove HRZ-a. U sklopu bojne su satnije za održavanje zrakoplova i za održavanje i potporu letenja stacionirane u Zemuniku i satnija za zrakoplovno-tehničko održavanje helikoptera u Divuljama.

[attachment=2]
Bojnik Zubčić očekuje i da bi mogli opsluživati i provoditi osiguranje letenja i za druge zrakoplove, a ne samo one HRZ-a za što također imaju sposobnosti. Naravno povećanje zadaća povećalo bi broj rukovatelja specijalnih vozila za opsluživanje i osiguranje letenja. Kad je o zrakoplovnim tehničarima riječ, većina ih je iz Zrakoplovno-tehničke škole u Zadru. Idealno bi, kaže Zubčić, bilo kad bi svake godine dobivali do tri tehničara i postupno ih uvodili u posao, jer je za obuku i u cijelosti osposobljavanje jednog samostalnog zrakoplovnog tehničara potrebno četiri godine. Preobuku tehničara za održavanje pojedinih tipova zrakoplova u drugom stupnju rade u Bojni, a prekvalifikacije u suradnji sa Središtem za obuku HRZ-a i PZO-a. Kad je o specijalnostima riječ najpotrebniji su im tehničari specijalnosti IRE (instrumenti, radio, elektrooprema) i rukovatelji specijalnih vozila. No, osim obuke i prekvalifikacije svojih tehničara, u Bojnu na praktičnu nastavu dolaze učenici zadarske i velikogoričke zrakoplovno-tehničke srednje škole te studenti velikogoričkog veleučilišta.

[attachment=3]Provjera parametara zrakoplova i motora prije povremenog pregleda

Neprekidno rade i na usavršavanju svojih kadrova, a njezini su tehničari i u misiji ISAF u Afganistanu. Isključivo zbog profesionalnog i kvalitetnog rada Zrakoplovno-tehnička bojna je tijekom 20 godina izrasla u nezamjenjivu sastavnicu 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

[attachment=4]Natporučnica Iris Puljić zapovjednica je Voda za opsluživanje letenja koji je u funkciji cjelokupne logističke potpore Zrakoplovno-tehničke bojne, od opsluživanja zrakoplova gorivom, kisikom, dušikom pa do vatrogasne potpore, odnosno svega što je vezano uz sigurnost letenja. Posla ima sve više jer se, ističe, intenzitet letenja iz godine u godinu povećava. Najintenzivnije je tijekom ljeta zbog pojačanog letenja protupožarnih zrakoplova. U njezinoj su desetini profesionalni vatrogasci i vozači koji imaju prekvalifikaciju ovisno o tome što rade. "Na njima se", kaže Puljić, "lomi najveći dio posla. Rade od 0 do 24, svaki dan u svim vremenskim uvjetima"

Sve je počelo s Utvom

[attachment=5]
Bojnik Milorad Zubčić, zapovjednik Bojne od 2003. godine, prisjeća se kako je održavanje zrakoplova u drugom stupnju započelo s jednom Utvom koja je u listopadu 1993. godine došla iz Zagreba. Imala je 50 sati naleta, ali i odobrenje za dodatnih dva i pol sata leta što je bilo dovoljno da se vrati u Zagreb. No, mi smo, kaže Zubčić, htjeli da Utva ostane u Zadru, napravimo kontrolni pregled i probni let i tako potvrdimo našu osposobljenost za održavanje zrakoplova u drugom stupnju. Javili su kako je resurs za povremeni pregled na Utvi istekao te da je nužno napraviti kontrolni pregled. Dobili su odobrenje za pregled i probni let i pokazali da su pravi profesionalci. Poslije je uslijedila isprika, no Utva je ostala u Zemuniku. Nakon Utve 1996. godine došli su Pilatusi, zatim helikopteri Bellovi a potom i Zlinovi.


Leida PARLOV, snimio Daniel BERNAZZA, Hrvatski vojnik (http://www.hrvatski-vojnik.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on November 13, 2012, 05:39:31 pm
09.11.2012.

Litavski piloti završili uvježbavanje u Hrvatskoj

[attachment=1]
U vojarni Zemunik Eskadrila transportnih helikoptera (ETH) 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO u petak 9. studenoga 2012. završila je uvježbavanje posada litavskog zrakoplovstva.

Ovo je peta skupina helikopterskih posada litavskog zrakoplovstva koje su uvježbavani za zadaće letenja u planinskim područjima pod stručnim vodstvom hrvatskih pilota, a obuka se provodila na litavskom helikopteru Mi-8 (Mi-17). Litavci su izabrali Hrvatsku zbog nedostatka planinskih područja u matičnoj zemlji, a prostori Velebita i Svilaje pružaju idealne uvjete za obučne letove pilotskih posada u planinskim uvjetima letenja.

Čestitku za uspješno provedeno uvježbavanje litavskom timu uputio je pukovnik Ivica Mandušić, dok je nositelj obučnog procesa bio satnik Stjepan Jović.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
osrh.hr (http://www.osrh.hr)

Jedan od Litvanaca ima zanimljivu frizuru - irokezicu.


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on November 24, 2012, 02:17:05 pm
23.11.2012.

Obilježen dan Eskadrile aviona

[attachment=1]
Pripadnici Eskadrile aviona 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO obilježili su danas, 23. studenoga 2012. godine u vojarni Zemunik Dan postrojbe i 21. obljetnicu osnutka i djelovanja.

Svečanosti su nazočili aktivni pripadnici Eskadrile aviona 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO-a, dosadašnji i umirovljeni djelatnici, zapovjednici eskadrile od njezinog utemeljenja 1991. godine do sada i predstavnici drugih postrojbi OS RH.

U ime zapovjednika HRZ i PZO brigadnog generala Dražena Ščurija čestitku je uputio zapovjednik 93. zrakoplovne baze pukovnik Karol Lučan.    

Eskadrila aviona 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO-a je prva hrvatska zrakoplovna postrojba osnovana na zadarskom području. U prvim godinama selekcijsko letenje i temeljna obuka provodili su se na avionima UTVA-75 (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=18216.0) dok danas eskadrila raspolaže sa 20 Pilatusa PC-9 M (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=6344.0) i 5 ZLIN-ova 242 L.

U osvrtu na proteklo razdoblje obnašatelj dužnosti zapovjednika eskadrile bojnik Nenad Hasnek istaknuo je kako je eskadrila "rađaonica" cjelokupnog HRZ i PZO obzirom da svi piloti svoje prve i osnovne letačke korake uče i usavršavaju u ovoj eskadrili. Također, Eskadrila aviona stvara kvalitetan letački kadar za popunu borbene i protupožarne eskadrile, a u eskadrili djeluje i "reprezentacija" HRZ i PZO - akrobatska grupa HRZ (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=12054.0). Dodatnu dimenziju spremnosti eskadrila je dobila i kroz nastup pilota Ivana Krizmana na natjecanju za najspremnijeg pripadnika OS RH (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=19742.0) gdje je Krizman zauzeo drugo mjesto. Kao posebnu zanimljivost bojnik Hasnek je istaknuo ostvareni nalet na avionima Pilatus PC-9 koji se približava jubilarnom 50 000-om satu što će se obilježiti tradicionalnim bojanjem jednog Pilatusa u posebnim bojama.

U presjeku najvažnijih aktivnosti u prošloj godini bojnik Hasnek je uz školovanje kadeta i pilota  posebno istaknuo značenje međunarodnih aktivnosti eskadrile u kojima se prepoznaje i potvrđuje visoka osposobljenost hrvatskih vojnih pilota  i kvaliteta sustava školovanja kroz koje prolaze piloti od selekcijskog letenja do osposobljavanja za nastavnike letenja. Eskadrila kontinuirano pruža potporu u obuci i ostalim aktivnostima drugim postrojbama OS RH među kojima je i zračni nadzor Pilatusima u sustavu Obalne straže. Bojnik Hasnek je također istaknuo vrijednosti i razinu održavanja zrakoplovne tehnike koju provode zrakoplovni tehničari u prvom stupnju održavanja. "Upravo na kvaliteti, visokoj razini obučenosti i zajedničkom timskom duhu pilota i naših zrakoplovnih tehničara razvijat ćemo i jačati Eskadrilu aviona i u budućnosti", poručio je bojnik Hasnek.

[attachment=2]
[attachment=3]
morh.hr (http://www.morh.hr) & osrh.hr (http://www.osrh.hr)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Solaris on December 14, 2012, 06:36:03 pm
ZAVRŠENA OBUKA I TRENING NOĆNOG LETENJA HELIKOPTERSKIH POSADA HRZ I PZO

 U 93. zrakoplovnoj bazi HRZ i PZO u vojarni Zemunik u petak 14. prosinca g. 2012. završio je ciklus obuke i treninga noćnog letenja uz pomoć uređaja za noćno letenje (NVG , Night Vision Googles).

Temeljna obuka za pilote i tehničare letače provodila se na helikopteru MI-171 Sh, dok se trening odvijao u Eskadrili helikoptera na BELL-u 206 B.

Potporu u provedbi obuke na helikopterima MI-171 Sh pružali su piloti Eskadrile višenamjenskih helikoptera 91. zrakoplovne baze i američki instruktori, dok se trening u cijelosti provodio pod vodstvom hrvatskih nastavnika letenja za obuku u noćnim uvjetima.

S letenjem uz pomoć NVG opreme započelo se prije dvije godine, a namjera je osposobiti sve pilote i posade helikoptera HRZ i PZO za letenje noći uz pomoć navedenih uređaja koje je darovala američka vojska. Pored letačkih posada obuku redovito izvode i zrakoplovni tehničari.

NVG oprema omogućava posadama pri minimalnom noćnom svjetlu (zvjezdano nebo ako nema mjeseca ili slabi izvor svjetla u daljini, odbljesak vanjske rasvjete…) uočavanje svih detalja neophodnih za sigurno letenje (žice dalekovoda, stabla i druge prepreka, podloga za slijetanje…). Također, uz pomoć NVG opreme akcije traganja i spašavanja mogu se provoditi i noću, a za medicinske noćne letove zahvaljujući ovoj opremi moguća su slijetanja na nepripremljenim terenima i heliodromima koji nemaju svu potrebitu infrastrukturu noćnog starta.

Piloti Eskadrile helikoptera koji lete na BELL-u 206 B završili su temeljnu i naprednu obuku, a treningom održavaju dostignuti stupanj obučenosti na operativnoj i taktičkoj razini. Temeljna obuka obuhvaća osnovno letenje s prilagodbom na novi sustav i uvjete letenja, dok napredna obuka uključuje slijetanje na uzvišenja i grebene, slijetanje na planinske vrhove i letenje u planinskom okruženju kao i ostale složene manevre tehnike pilotiranja u noćnim uvjetima.

Zahvaljujući osposobljenosti, dobivenim certfikatima i sustavnom treningu piloti Eskadrile helikoptera u mogućnosti su obučavati i posade drugih zemalja čime se i na ovom području Zrakoplovna baza u Zemuniku razvija u Međunarodno obučno središte helikopterskih posada NATO i partnerskih zemalja.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Solaris on December 14, 2012, 06:38:27 pm
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]

  osrh (http://www.osrh.hr/default.asp)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on December 19, 2012, 06:47:18 pm
12.12.2012.

U Zemuniku obilježen dan HRZ i PZO

[attachment=1]
Dan HRZ i PZO-a svečano je obilježen u 93. zrakoplovnoj bazi u vojarni Zemunik u utorak 11. prosinca 2012.

Pripadnicima postrojbe obratio se pukovnik Ivica Mandušić koji je kazao kako je 93. zrakoplovna baza stožerna postrojba HRZ i PZO koja uz školovanje vojnih pilota provodi i važne humane misije za potrebe zajednice kroz gašenja požara iz zraka, medicinske letove i službu traganja i spašavanja. Postrojba pruža zrakoplovnu potporu i Obalnoj straži te drugim postrojbama OS RH sa lokacija vojarni Zemunik, Divulje i letjelišta Udbina.

U osvrtu na aktivnosti u kojima postrojba sudjeluje u sveukupnim zadaćama HRZ i PZO-a, pukovnik Mandušić je naglasio visoke potencijale postrojbe u školovanju vojnih pilota pri čemu se baza kroz različite obučne procese sa NATO i partnerskim zemljama razvija u Međunarodno središte za obuku pilota helikoptera (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=17739.0).

Predstavljajući presjek angažiranosti pojedinih eskadrila, Mandušić je iznio i podatke kako je u ovoj godini zabilježen najveći angažman protupožarnih posada do sada. Tako su posade upućene na gašenje 393 požara pri čemu su kapetani na kanaderima ostvarili prosječno oko 230 sati naleta. Kao najzahtjevnije akcije gašenja požara istaknute su dvije: u Rudinama gdje je prijetila izravna opasnost stanovništvu i kućama kada je u gašenju požara sudjelovalo 6 aviona sa 30 provedenih sati na požarištu, te 25. kolovoza kada je eskadrila bila angažirana na 15 požara sa 10 aviona i 80 sati provedenih u suzbijanju i gašenju požara. Također, eskadrila je  pružala pomoć u gašenju požara i u drugim zemljama, 5 dana u Bosni i Hercegovini i 4 dana u Grčkoj.

Za potrebe hitnih medicinskih letova posade Eskadrile transportnih helikoptera svakodnevno su u ovoj godini u prosjeku provele u zraku više od sat vremena pri čemu su prevezle 353 pacijenta od čega 72 strana turista, dok je u protupožarnoj sezoni prevezeno više od 1300 vojnika i vatrogasaca.

Pukovnik Mandušić je posebno priznanje uputio zrakoplovnim tehničarima svih razina održavanja tehnike za izniman napor i potporu u letačkim aktivnostima postrojbe. "Od nas se očekuje očuvanje i razvijanje dostignutog stupnja osposobljenosti i spremnosti u provedbi svih zadaća i aktivnosti i kroz slijedeću godinu, a siguran sam kako ćemo zajedničkim nastojanjem biti i dalje uspješni", zaključio je pukovnik Mandušić te svim pripadnicima postrojbe uputio čestitke za Dan HRZ i PZO.

[attachment=2]
morh.hr (http://www.morh.hr)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Solaris on January 17, 2013, 03:49:54 pm
ZAPOČELE PRIPREME ZA REMONT HELIKOPTERA HRZ-A I PZO-A

 Pripremne radnje za remont helikoptera iz sastava Eskadrile transportnih helikoptera (ETH) 93. zrakoplovne baze HRZ-a i PZO-a započele su u utorak 8. siječnja 2013. godine preletom helikoptera Mi-8 MTV-1 iz vojarne Knez Trpimir - Divulje u vojarnu Pukovnik Marko Živković - Pleso.

[attachment=1]
Nositelji provedbe tehničke pripreme pet helikoptera Mi-8 MTV-1 i jednog helikoptera Mi-17 1VA su baze u Zemuniku i Plesu, a riječ je o remontu prve skupine helikoptera HRZ-a i PZO-a kojim se produžuje životni vijek i operativna uporaba transportnih helikoptera sa spremnošću početka upućivanja na remont od veljače 2013. godine.

Helikopteri će se postupno upućivati na remont kako bi se redovite letačke aktivnosti ETH mogle kontinuirano provoditi, a riječ je obučnim aktivnostima helikopterskih posada, zračnoj potpori drugim granama i postrojbama Oružanih snaga RH, te provedbi humanih misija kroz hitne medicinske letove, traganja i spašavanja i potpori u gašenju požara iz zraka.

  osrh (http://www.osrh.hr/default.asp)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on January 27, 2013, 11:11:46 pm
24.1.2013.

Njemački vojni izaslanik u Zemuniku

[attachment=1]
Njemački vojni izaslanik pukovnik Jörg Rauber posjetio je u četvrtak 24. siječnja g. 2013. vojarnu Zemunik gdje ga je primio zapovjednik 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO pukovnik Karol Lučan. Riječ je o nastupnom posjetu pukovnika Raubera postrojbama Oružanih snaga RH u sklopu kojeg se upoznaje sa zapovjednim kadrom te zadaćama i misijama postrojbi kako bi se bilateralna suradnja njemačkih i hrvatskih oružanih snaga i dalje razvijala u partnerskom i prijateljskom ozračju.

Tijekom boravka u Zemuniku pukovnik Rauber posjetio je sve sastavnice zrakoplovne baze, a zanimljivost je kako su pukovnici Lučan i Rauber bili polaznici zadnjeg naraštaja Ratne škole "Ban Josip Jelačić". Posebno zanimanje njemački vojni izaslanik iskazao je za model školovanja hrvatskih vojnih pilota kao i aktivnosti koje hrvatske eskadrile provode kroz međunarodnu suradnju u obuci i provedbi međunarodnih mirovnih misija.

Za boravka u Zemuniku pukovnik Rauber obišao je i Središte za obuku HRZ i PZO (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=7352.0) gdje mu je domaćin bio zapovjednik postrojbe brigadir Dragan Oljica.

[attachment=2]
osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on March 09, 2013, 04:24:56 pm
8.3.2013.

Eskadrila helikoptera obilježila dan postrojbe

Eskadrila helikoptera (EH) 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO u vojarni Zemunik obilježila je u petak 8. ožujka 2013. svoj dan i 17. obljetnicu osnutka.

[attachment=1]
Obilježavanje je organizirano susretom dosadašnjih zapovjednika i djelatnika sa sadašnjim sastavom eskadrile, a čestitku pripadnicima postrojbe uputio je i zapovjednik 93. zrakoplovne baze pukovnik Karol Lučan. Pukovnik Lučan posebno je naglasio sve veću angažiranost pilota i posada helikoptera u obučnim procesima i drugim aktivnostima od kojih je najznačajnije sudjelovanje u provedbi tečaja zajedničke obuke multinacionalnih helikopterskih posada koje se pripremaju za misiju ISAF. Lučan je također istaknuo značaj dostizanja sposobnosti eskadrile u letenju sa uređajima za noćno letenje (NVG), te kontinuitet u trenažnom procesu noćnog letenja čime je eskadrila podigla razinu osposobljenosti i mogućnosti prijenosa znanja na pilote helikoptera iz drugih partnerskih zemalja.

Iznoseći osvrt na povjesnicu i djelovanje eskadrile, zapovjednik EH bojnik Krešimir Ražov podsjetio je na osnutak eskadrile u ožujku 1996. pod nazivom Eskadrila za obuku pilota helikoptera (EOPH), a bila je smještena na aerodromu Lučko gdje je na helikopterima MI-8 MTV započelo i školovanje prvog naraštaja pilota helikoptera.

U veljači 1997. dio pilota i zrakoplovnih tehničara završava peobuku u SAD i Njemačkoj za helikopter BELL 206 B Jet Ranger III nakon čega se eskadrila  prebazira u vojarnu Zemunik gdje nastavlja letačke aktivnosti u sklopu Pilotske škole Učilišta HRZ i PZO na novonabavljenim Bellovima.

U travnju 2003. postrojba dobiva sadašnji naziv Eskadrila helikoptera (EH) i ustrojbeno djeluje u sastavu 93. zrakoplovne baze u vojarni Zemunik.

Eskadrila težišno provodi školovanje pilota za potrebe grane HRZ i PZO, a letačka obuka učenika-letača traje 18 mjeseci i podijeljena u 7 razdjela (Temeljno, Navigacijsko, Temeljno instrumentalno, Noćno, Grupno, Napredno instrumentalno i Namjensko letenje). Učenici-letači kroz obuku ostvare 185 sati letenja na helikopterima BELL 206B III.

Danas eskadrilu čine dva voda letača i Satnija zrakoplovno-tehničkog opsluživanja i održavanja (ZTOO). Pored obuke eskadrila je uvježbana i za zadaće prevoženja i izviđanja iz zraka, odnosno pružanja potpore ostalim granama OS RH i civilnim strukturama.

Zrakoplovni tehničari provode kvalitetno i kontinuirano održavanje helikoptera u 1. stupnju održavanja, a osposobljeni su po obje specijalnosti: zrakoplov i motor (ZIM) i instrumenti, radio-oprema (IRE) čime daju značajan doprinos u provedbi svih letačkih zadaća i sigurnosti letenja.

Uz školovanje hrvatskih pilota Eskadrila je u potpunosti provela i obuku jednog makedonskog pilota, a u završnoj fazi je i školovanje pilota iz Bosne i Hercegovine.

[attachment=2]
[attachment=3]
morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on March 09, 2013, 04:32:18 pm
Eskadrila helikoptera (EH) 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on March 09, 2013, 04:40:43 pm
Eskadrila helikoptera (EH) 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: dzumba on March 09, 2013, 06:29:47 pm
А зашто ови војни хеликоптери нису у "војној" шеми бојења, већ у овој, да кажем, цивилној?


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on March 09, 2013, 06:45:10 pm
А зашто ови војни хеликоптери нису у "војној" шеми бојења, већ у овој, да кажем, цивилној?

Helikopteri BELL 206 B Jet Ranger III Eskadrile helikoptera (EH) se prvenstveno koriste za obuku pilota, a zadaće prevoženja i izviđanja iz zraka, odnosno pružanja potpore ostalim granama OS RH i civilnim strukturama su im sekundarne.

Shema bojenja je slična shemi bojenja školskih aviona Pilatus PC-9M i Zlin Z-242L iz sastava Eskadrile aviona (EA).


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on March 14, 2013, 08:40:04 pm
93. ZRAKOPLOVNA BAZA

Za besprijekornu tehničku ispravnost helikoptera

Zrakoplovno-tehničko održavanje helikoptera je prije svega timski rad koji zahtijeva dobru koordiniranost i povezanost među tehničarima, ali i godine radnog iskustva. Tehničari II. stupnja su vrhunac naše kontrole, znanja i iskustva i do sada nismo imali ni jedan izvanredni događaj koji je poslijedica njihova propusta...


[attachment=1]
Satnik Ante Plazibat, zapovjednik je Satnije za zrakoplovno-tehničko održavanje helikoptera u II. stupnju održavanja koja se nalazi u sastavu Zrakoplovno tehničke bojne 93. zrakoplovne baze čije je zapovjedništvo u Zadru i, kako nam na početku razgovora sam kaže, uloga njegove satnije jest "osigurati nalet koji je godišnje planiran Naputkom za obuku i iznosi oko 2000 sati."

No što to zapravo znači?

O satniku Plazibatu i ljudima koji zajedno s njim, u hangarima na rubu piste, samozatajno i strpljivo rade svoj posao, obično se vrlo malo zna i rijetko piše - no helikopteri HRZ-a i PZO-a koji tijekom godine neprestano uzlijeću i slijeću, gase požare ili danonoćno hitno prevoze oboljele i unesrećene s otoka u bolnice ne bi mogli biti toliko djelotvorni kada iza tih letova ne bi stalno bdjeli takvi ljudi kao što je satnik Plazibat i djelatnici njegove satnije. Naravno, tu su i helikopterske posade, uvježbani i vrsni piloti koji znaju u svim burama, požarima i nevoljama dovesti letjelicu ondje gdje ona treba stići - ali svemu što oni rade i postižu prethode sati i sati rada zrakoplovnih tehničara održavanja II. stupnja koji brinu o besprijekornoj tehničkoj ispravnosti helikoptera.

Timski rad i godine radnog iskustva

Vodeći nas kroz hangar i pokraj jednog od helikoptera koji upravo čeka početak uobičajenog procesa provjere, satnik nam objašnjava dinamiku redovitog pregledavanja helikoptera. Na nižoj razini, na dnevnim i tjednim pregledima te onima koji se provode nakon 25 sati leta, pregled letjelice obavljaju tehničari I. stupnja, dok ga na višoj razini, nakon 50 i 100 sati naleta, obavljaju tehničari II. stupnja. "To je, zapravo, mjera predostrožnosti, redoviti pregledi koji se rade prema unaprijed utvrđenim listama, možemo reći da su to preventivni pregledi. No zrakoplovni tehničari održavanja II. stupnja obavljaju i intervencije nakon prijave bilo kakvih kvarova. Sve je to ozbiljan, složen posao koji zahtijeva vrhunsko znanje i iskustvo ljudi koji ga obavljaju, a tehničari II. stupnja su vrhunac naše kontrole, znanja i iskustva", kaže naš sugovornik te s ponosom ističe kako nikada do sada nisu imali ni jedan izvanredni događaj koji je posljedica propusta tehničara.

Zrakoplovno-tehničko održavanje helikoptera je prije svega timski rad koji zahtijeva dobru koordiniranost i povezanost među tehničarima, ali i godine radnog iskustva. "Mnogo je stvari koje treba napraviti, koje moramo znati a koje se ne mogu naučiti u školi, i zato je posebno važno iskustvo na ovim poslovima i praksa.. Nitko ne može sam znati sve o helikopteru, svatko ima svoj segment u kojem je najjači, za koji je odgovoran, i jedino kao dobro uigran tim dolazimo do zajedničkog rješenja i dobrog rezultata. Uzajamno povjerenje, dobra komunikacija i dobri odnosi u postrojbi su ovdje od izuzetne važnosti", naglašava satnik Plazibat.

Bez obzira na to je li vanjska temperatura srpanjskih 40 Celzijeva stupnja, ili je kao toga dana kada smo obilazili hangare tek malo iznad nule - a toliko je bilo i u hangaru, zrakoplovni tehničari održavanja II. stupnja jednako predano rade svoj posao. Satnik Ante Plazibat kaže: "Helikopter mora imati status "ispravan", sve što se radi mora biti provedeno u skladu s Pravilnikom o održavanju vojnih zrakoplova i zrakoplovne tehnike, i mi jedino tako i radimo".

Iskustvo, znanje i pouzdanost naših zrakoplovnih tehničara održavanja II. stupnja prepoznato je i cijenjeno i u međunarodnom okruženju, u misijama u koje oni redovito odlaze. Tako u misiji ISAF u Afganistanu zrakoplovni tehničari II. stupnja uobičajeno imaju ulogu instruktora, dok u misiji KFOR na Kosovu rade na održavanju naših helikoptera.

[attachment=5]
[attachment=2]Iskustvo, znanje i pouzdanost naših zrakoplovnih tehničara održavanja II. stupnja prepoznato je i cijenjeno i u međunarodnom okruženju, u misijama u koje oni redovito odlaze. Tako u misiji ISAF u Afganistanu zrakoplovni tehničari II. stupnja uobičajeno imaju ulogu instruktora, dok u misiji KFOR na Kosovu rade na održavanju naših helikoptera.

[attachment=3]Satnik Ante Plazibat, zapovjednik Satnije za zrakoplovno-tehničko održavanje helikoptera

[attachment=4]Svaki helikopter HRZ-a i PZO-a uključen je u sustav redovitog održavanja i pregledavanja koje se provodi prema jasno utvrđenom redoslijedu. Helikopteri tako prolaze dnevni i tjedni pregled, te preglede nakon 25, 50, 100 i 200 sati naleta, a nakon 1500 sati naleta imaju redoviti remont.

Tehničari I. stupnja zaduženi su za dnevni, tjedni i pregled nakon 25 sati naleta. Tehničari II. stupnja vode brigu nad 50-satnim i 100-satnim pregledom te, dodatno, interveniraju u slučaju uočenih i prijavljenih kvarova. Na razini III. stupnja obavljaju se 200-satni pregled i remont, u pravilu u remontnim zavodima.


Lada PULJIZEVIĆ, snimio Davor KIRIN, Hrvatski vojnik (http://www.hrvatski-vojnik.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Jester on March 20, 2013, 11:11:57 pm
U ovu subotu je dan otvorenih vrata sa bogatim programom  :pilot
[attachment=1]


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: dzumba on March 21, 2013, 09:01:28 pm
Правац тамо и сликај, па онда овде постави. Наравно ако можеш.


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Gazda on March 21, 2013, 09:30:46 pm
Ne treba,ja ću. :angel:


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: dzumba on March 21, 2013, 10:04:47 pm
Чекамо слике.


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Gazda on March 23, 2013, 08:06:32 pm
Evo par fotografija sada, a ostatak ćemo sutra. Trajno su izloženi mig 21 ub, mi-8, utva 66, kraguj, galeb, jastreb, lanser raketa kub, raketa sa-2 na kamionu, par m55 trocijevaca i još par topova. Svi eksponati su u pristojnom stanju (mig je malo ofucan, jastreb nema motora, ali sve je to jako pristojno. U mi-8 sam ušao i izgleda kao da bi mogao poletjeti ako se baci par kanti masti na njega. Jastrebu sam zavirio u kabinu i sve je na broju. Održan je atraktivan letni program (zlin, jet ranger, kanader, air tractor i naravno nastup akrobatske grupe "Krila oluje"). Na pisti su izloženi hummer, bov sa m55, igla+trenažer, kanader, air tractor, 2 pilatusa, 2 zlina i 2 jet rangera.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Gazda on March 23, 2013, 08:10:19 pm
[attachment=1][attachment=2][attachment=3]


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Gazda on March 23, 2013, 08:14:26 pm
[attachment=1][attachment=2]

Toliko za danas.Idem malo odmorit,ostatak ćemo stavit sutra.


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: lEO - ZD on March 23, 2013, 08:28:27 pm
Bio i ja, kad sredim slike eto i mog priloga  :pirat


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: lEO - ZD on March 24, 2013, 01:06:45 am
Evo prvih fotografija..
Za par mi je prijatelj posudio bolji aparat :)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: lEO - ZD on March 24, 2013, 01:09:13 am
......


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: lEO - ZD on March 24, 2013, 01:11:01 am
........


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: lEO - ZD on March 24, 2013, 01:12:29 am
.....


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: lEO - ZD on March 24, 2013, 01:14:59 am
......


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: lEO - ZD on March 24, 2013, 01:16:29 am
nastavak sutra...


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Gazda on March 24, 2013, 02:22:39 pm
Bravo,odlične su.


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: dzumba on March 24, 2013, 03:12:25 pm
Одличне фотографије. Професионалне.


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Bozo13 on March 24, 2013, 04:17:33 pm
Prekrasne slike!


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Solaris on March 24, 2013, 06:27:33 pm
Sad ću ja lupit jednu glupost ali moram pitati.
Dali se može doći do dakotice i ima li koja slikica možda ?

hvala poz.


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Gazda on March 24, 2013, 07:37:13 pm
E ne može,dakota se nalazi na istočnoj stajanci(kraj novog hangara za kanadere),a ova zbivanja su bila na zapadnoj.Pitao sam ali ne puštaju.Inače,bio sam u toj dakoti ima desetak godina,unutra nema apsolutno ništa,osim smeća.


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: lEO - ZD on March 24, 2013, 08:10:03 pm
evo nastavka još nešto slika evolucija "krila" i nešto slika kopnjenaka..

nažalost baš dok je akro grupa izvodila program bilo je oblačno pa su slike lošije kvalitete.Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on March 24, 2013, 08:10:42 pm
Odlične slike Gazda i lEO - ZD! Hvala obojici!

Gazda, ima li slika tih topova i trocijevaca koje spominješ, i općenito izložaka iz muzeja na otvorenom?Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: lEO - ZD on March 24, 2013, 08:12:20 pm
.......


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: lEO - ZD on March 24, 2013, 08:13:51 pm
........


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: lEO - ZD on March 24, 2013, 08:15:46 pm
.......


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: lEO - ZD on March 24, 2013, 08:19:04 pmevo i to bi bilo uglavnom sve.
Zapravo imam još hrpu close up detalja što letjelica što kopnjenjaka ali da ne zakrćujem ovu temu stavit ću ih sve na vanjski sajt gdje držim slike da su dostupne u večoj rezoluciji a eventualno pokoju još od tih slika stavim uz njihove postojeće teme.


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Bozo13 on March 24, 2013, 08:35:39 pm
A da jih postaviš u odgovarajuče teme na Palubi? ;)

Mislim da bi nas nekolicina bila vrlo zahvalnih.

LPB


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: lEO - ZD on March 24, 2013, 08:38:19 pm
da to sam i mislio, ali kako su moje slike nešto veće ostavit ću i link na album pa ko hoće veću ima je tamo :)
samo ih moram sredit imam još cca 150 slika detalja, kokpita, sjedala, kotaća, podvlačio se pod avione za slikat unutrašnjost sprostora za kotaće i hidrauliku, elemente rotora helića i sl.. koji večinu ne zanima :)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: lEO - ZD on March 24, 2013, 09:00:45 pm
ostalo mi još ovih par


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: kukador on March 24, 2013, 09:15:52 pm
i sl.. koji večinu ne zanima :)
samo stavi!
zanima nas 100%


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Solaris on March 24, 2013, 10:19:57 pm
 :'( nitko ne voli dakotice.

 :(


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Jester on March 25, 2013, 09:16:46 am
http://www.youtube.com/watch?v=_WT-QeX3eW4
http://www.youtube.com/watch?v=7UPH8uw0q60


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on March 25, 2013, 07:45:34 pm
Koliko vidim na slikama u vojarni Zemunik ima zanimljiv muzej letjelica i PZO tehnike na otvorenom.

Tu su avioni MiG-21UB, SOKO G-2 Galeb, SOKO J-21 Jastreb, SOKO J-20 Kraguj, UTVA U-66, helikopter Mi-8T, a od PZO oružja SA-2, lanser SA-6 Kub, M-53 Praga, M-55 trocijevac, Bofors 40 mm top (?) itd.


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Gazda on March 25, 2013, 11:35:18 pm
Odlične slike Gazda i lEO - ZD! Hvala obojici!

Gazda, ima li slika tih topova i trocijevaca koje spominješ, i općenito izložaka iz muzeja na otvorenom?


Bit će,pomalo:)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Gazda on March 27, 2013, 08:42:39 pm
Mi-8-interijer.Sve je na svom mjestu.
[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4]


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Gazda on March 27, 2013, 08:45:06 pm
Hummer[attachment=1][attachment=2]


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Gazda on March 27, 2013, 08:47:26 pm
Redom:kaponir,novi hangar za kanadere,kontrolni toranj,i (ja mislim) hangar za pilatuse.
[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4]


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Gazda on March 27, 2013, 08:52:32 pm
Mig 21 UM
[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4][attachment=5]


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Gazda on March 27, 2013, 08:55:37 pm
Pilatus
[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4]


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Gazda on March 27, 2013, 08:57:17 pm
Bov[attachment=1][attachment=2]


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Gazda on March 27, 2013, 08:59:43 pm
Krilo s ulaza(da nije dio nekog orla??) i još jedna slika jastreba.Imam još nešto slika protuavionskog topništva na drugom aparatu pa očekujte i to za koji dan...
[attachment=1][attachment=2]


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: markobe on March 27, 2013, 10:46:32 pm
Hvala kolegama Leu i Gazdi na lijepim slikama sa Zemunika.

Samo nekoliko komentara na Gazdine slike.

Quote
Mi-8-interijer.Sve je na svom mjestu.
Lijepo je to "čuti". Nadajmo se da će tako i ostati. Nažalost, na ovim prostorima je pravo čudo dkaa je izložena letjelica nakon dužeg perioda još uvijek kompletna...  ::)   :zid

Quote
...novi hangar za kanadere...
Pa, i nije više tako nov. I on je već pomalo zašao u "teen age", ako se ne varam...

Quote
Krilo s ulaza(da nije dio nekog orla??)...
Zapravo se radi o repu Orla.


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Gazda on March 27, 2013, 11:25:52 pm
Hvala kolegama Leu i Gazdi na lijepim slikama sa Zemunika.

Samo nekoliko komentara na Gazdine slike.

Quote
Mi-8-interijer.Sve je na svom mjestu.
Lijepo je to "čuti". Nadajmo se da će tako i ostati. Nažalost, na ovim prostorima je pravo čudo dkaa je izložena letjelica nakon dužeg perioda još uvijek kompletna...  ::)   :zid

Quote
...novi hangar za kanadere...
Pa, i nije više tako nov. I on je već pomalo zašao u "teen age", ako se ne varam...

Quote
Krilo s ulaza(da nije dio nekog orla??)...
Zapravo se radi o repu Orla.
Muzej je u bazi,pa devastiranja neće biti(valjda!!).Što se tiče hangara,uvjetno sam ga nazvao novi,jer je noviji od ostatha baze,ja mislim da je negdje 1998. sagrađen.I hvala na informaciji o repu!Pozdrav!


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: lEO - ZD on March 28, 2013, 01:21:30 pm
kako imam dosta slika, nekih 150tak ukupno
za svaki eksponat sam i ove već objavljene ali i one s detaljima ubacio u teme koje postoje ili otvorio nove tako da se izbjegne zakrćenje ove teme a da je i lakše naći kad se traži pod nazivom letjelice/vozila/oruđa


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: brodarski on March 28, 2013, 01:56:10 pm
Montažni hangar od sandwich elemenata donesen je iz druge baze. To je tipski hangar.


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Gazda on March 28, 2013, 04:50:32 pm
Ovaj za kanadere nije sigurno.Radila ga je luksemburška firma "Astron".


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on April 08, 2013, 06:05:32 pm
8.4.2013.

Američki časnik o suradnji s bazom u Zemuniku
 
[attachment=1]
Načelnik Ureda za obrambenu suradnju američkog veleposlanstva u RH bojnik Scot Wilcox u ponedjeljak 8. travnja 2013. godine boravio je u 93. zrakoplovnoj bazi HRZ-a i PZO-a u vojarni Zemunik gdje ga je primio zapovjednik baze pukovnik Karol Lučan.

Tijekom posjeta Zemuniku američki časnik je informiran o misijama i aktivnostima postrojbe, dok se u eskadrilama upoznao s tehnikom i ulogama eskadrila unutar HRZ-a i PZO-a. Također, zapovjednici eskadrila upoznali su američkog časnika sa zajedničkim sudjelovanjem hrvatskih i američkih pilota u međunarodnim vojnim vježbama te s letenjem hrvatskih pilota helikoptera s NVG opremom za noćno letenje koje je američka vlada darovala HRZ-u i PZO-u. Protupožarne posade prezentirale su djelovanje ove eskadrile u gašenju požara iz zraka.

Pukovnik Lučan je rekao da je ovaj posjet potvrda kvalitetne i uspješne suradnje na razini nacionalnih oružanih snaga pri čemu je razmjena iskustava, posebno u obučnim aktivnostima, smjer u kojem će se ta suradnja i dalje razvijati i unaprjeđivati. „Baza u Zemuniku prepoznata je od NATO-a i partnerskih zemalja kao postrojba visokih potencijala u raznim obučnim aktivnostima, od kojih je svakako najprepoznatljivija multinacionalna obuka helikopterskih posada kroz NATO koncept „Pametne obrane“, a potpora američke strane nam je uvijek bila značajna u dostizanju najviših standarda i dostignutog stupnja spremnosti kako eskadrila tako i baze u cjelini“, istaknuo je pukovnik Lučan.

Američki časnik bojnik Scot Wilcox je izrazio zadovoljstvo dosadašnjim tijekom suradnje, a kao pilot je imao i izvanrednu priliku susresti se s hrvatskim pilotima i čuti njihova iskustva u provedbi letačkih misija kao i drugih aktivnosti baze u Zemuniku.

Bojnik Scot je posjetio i Središte za obuku HRZ-a i PZO-a  (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=7352.0) gdje se upoznao s radom ove postrojbe kroz obuku i školovanje zrakoplovnog kadra.

[attachment=2]
[attachment=3]
osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on April 27, 2013, 05:41:06 pm
25.4.2013.

Libijski generali u bazi u Zemuniku
 
[attachment=1]
Visoko državno i vojno izaslanstvo Libije koje su predvodili generali Ahmed H. Aaltagouri i Abdulla G. Marwan u četvrtak 25. travnja 2013. godine posjetli su 93. zrakoplovnu bazu HRZ-a i PZO-a u vojarni Zemunik gdje ih je primio zapovjednik pukovnik Karol Lučan. Libijsko izaslanstvo sudjeluje na „Jadranskoj vojnoj i zrakoplovnoj izložbi i konferenciji - ASDA 2013“ u Splitu, a posjet Zemuniku iskoristili su za upoznavanje zrakoplovne baze i sustava školovanja hrvatskih vojnih pilota.

Pukovnik Lučan je gostima iz Libije prezentirao nastanak i razvoj HRZ-a i PZO-a te ih je upoznao s aktivnostima baze s naglaskom na razvijenim sposobnostima i potencijalima postrojbe u različitim oblicima obuke letačkog i zrakoplovno-tehničkog osoblja. Predstavljene su im i humane misije zrakoplovne baze u potpori lokalnoj zajednici kroz gašenje požara iz zraka, medicinskim letovima i traganju i spašavanju s helikopterima Mi-8 MTV.

Tijekom boravka u Zemuniku gosti su obišli i smještajne objekte te eskadrile koje provode školovanje pilota, a susreli su se i s članovima akrobatske grupe „Krila Oluje“ koje su s posebnim zanimanjem pratili na svečanosti otvorenja ASDA-e u Splitu.

Iznoseći dojmove iz Zemunika general Aaltagouri je rekao kako njihov posjet Zemuniku ima i osobnu dimenziju s obzirom da je zajedno s generalom Marwanom u Zemuniku 1970. godine završio selekcijsko letenje na avionu ZLIN. „Puni smo lijepih dojmova o bazi u Zemuniku. Nadamo se kako je ovo početak naše daljnje suradnje, posebno na području školovanja. Oduševljeni smo nastupom vaše akrobatske grupe i pilotima Akro grupe HRZ (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=12054.0) i rado bi ih ugostiti u Libiji.“, istaknuo je general Aaltagouri.

Zanimljivo je da obojica generala govore hrvatski jezik, a supruga generala Marwana je Slavonka te i njihovi unuci također komuniciraju na hrvatskom jeziku.

[attachment=2]
morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on April 27, 2013, 05:47:32 pm
Iznoseći dojmove iz Zemunika general Aaltagouri je rekao kako njihov posjet Zemuniku ima i osobnu dimenziju s obzirom da je zajedno s generalom Marwanom u Zemuniku 1970. godine završio selekcijsko letenje na avionu ZLIN.

Bune me ovi ZLIN-ovi na Zemuniku 1970. Je li nekadašnje RV i PVO imalu u svome sastavu avione ovog tipa ili su u pitanju bili avioni libijskog RZ. A možda je sve greška autora ovog članka koji je pobrkao ZLIN sa UTVA-om?!


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Рашо on April 27, 2013, 06:42:45 pm
Iznoseći dojmove iz Zemunika general Aaltagouri je rekao kako njihov posjet Zemuniku ima i osobnu dimenziju s obzirom da je zajedno s generalom Marwanom u Zemuniku 1970. godine završio selekcijsko letenje na avionu ZLIN.

Bune me ovi ZLIN-ovi na Zemuniku 1970. Je li nekadašnje RV i PVO imalu u svome sastavu avione ovog tipa ili su u pitanju bili avioni libijskog RZ. A možda je sve greška autora ovog članka koji je pobrkao ZLIN sa UTVA-om?!

U školskim eskadrilama su se nalazili i aparati Zlin 526.


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on April 28, 2013, 02:10:14 pm

U školskim eskadrilama su se nalazili i aparati Zlin 526.

Od jednog člana foruma sam dobio slijedeći podatak:

Zlin Z-525 F/M Trener, školski akrobatski dvosjed (sjedišta jedno iza drugog, kadet prednji) ušao u JRZ 1968., ukupno 12 primjeraka., ev br. 411001-411012. U službi do 1988.


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Solaris on April 28, 2013, 02:31:35 pm
Zlin 526 M/F - 18 kom.
JRV 42-92 BBD

poz.


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on May 05, 2013, 01:24:04 pm
2.5.2013.

Preobuke pilota helikoptera

[attachment=1]
U 93. zrakoplovnoj bazi HRZ i PZO u vojarni Zemunik danas 02. svibnja g. 2013. započela je preobuka učenika-letača i pilota na helikopteru Mi-8 T.

Polaznici obuke prethodno su završili tehničku učionicu, a letačka obuka provodi se u cilju osposobljavanja pilota transportnih helikoptera za potrebe letačkih aktivnosti HRZ i PZO.

Zadnjih godina baza iz Zemunika pojačano provodi niz obučnih aktivnosti u kojima sudjeluju helikopterske posade od kojih je najznačajnija zajednička multinacionalna obuka helikopterskih posada koje se upućuju u mirovnu misiju ISAF kao i obuka u planinskim područjima za pripadnike litavskog zrakoplovstva. Na nacionalnoj razini posade između ostalog sudjeluju i u misijama potpore lokalnoj zajednici kroz hitne medicinske letove, traganja i spašavanja, gašenje požara iz zraka kao i potporu ostalim postrojbama OS RH. Također, posade su zastupljene i u mirovnim operacijama na Kosovu i Afganistanu, te se ovim obukama osigurava potrebiti kadar za provedbu navedenih zadaća.

Preobuka na helikopteru Mi-8 T obuhvaća temeljno, instrumentalno i noćno letenje nakon čega polaznici odlaze u Eskadrilu transportnih helikoptera (ETH) u vojarni „Knez Trpimir“ u Divuljama gdje na helikopterima Mi-8 MTV nastavljaju naprednu i namjensku obuku. Po završetku preobuke piloti dobivaju osposobljenje za kopilote na helikopterima Mi-8 MTV te kroz letačke aktivnosti sudjeluju u provedbi taktičkih i operativnih zadaća eskadrile.

Uz učenike letače koji su uspješno završili obuku na helikopteru BELL 206-B sa preobukom je počeo i dio pilota nastavnika letenja koji se osposobljavaju za letenje na ovom tipu helikoptera. Također, u preobuku je uključen i pripadnik Oružanih snaga Bosne i Hercegovine Dražen Matijević koji je će time zaokružiti kompletan ciklus školovanje u bazi u Zemuniku.

Voditelj obuke je bojnik Boris Rebić, nastavnik letenja u Eskadrili transportnih helikoptera 93. zrakoplovne baze.

[attachment=2]
[attachment=3]
osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Jester on May 06, 2013, 08:16:26 pm
Pomalo senzacionalan naslov članka al dobro to su novine...


PRIJATELJSKE ZEMLJE

Libijski piloti ponovno na obuci u Zemuniku

Premda se pomislilo kako je vrijeme izvoza vojnog znanja i naoružanja u Libiju, što se Hrvatske tiče, nepovratno prošlo s raspadom bivše Jugoslavije, Libija žarko želi obnoviti vojno-tehničku suradnju s Hrvatskom.
Libijsko ratno zrakoplovstvo u fazi početne letačke obuke koristi oldtimere jugoslavenske proizvodnje G-2 galeb. Svjesni da im nedostaje suvremeni školski zrakoplov, u Tripoliju su se odlučili na konkretan korak − nekoj od prijateljskih zemalja povjeriti obuku svojih vojnih pilota.

Kome se obratiti nego starom, dokazanom partneru kod kojega su već obučavali pilote, a to je Hrvatska. Preciznije rečeno, izbor bi, prema svemu sudeći, mogao pasti na pilotsku školu HRZ-ove baze Zemunik pokraj Zadra, koja ima dugu povijest školovanja pilota, a među njima i libijskih.

Da Libijci misle ozbiljno, potvrđuje i dolazak delegacije iz Tripolija koja je prošlog tjedna posjetila 93. zrakoplovnu bazu HRZ-a u Zemuniku. Libijsko izaslanstvo predvodili su iskusni piloti i generali zrakoplovstva Ahmed Al-Atagouri i Abdullah Marwan, koji su još davne 1970. upravo u Zemuniku prošli letačku obuku.

Bila je to prva generacija libijskih kadeta pilota školovanih u Hrvatskoj. Veliku priliku za pilotsku školu u Zemuniku, koja već dugo ima više nastavnika nego kadeta, prepoznao je hrvatski ministar obrane Ante Kotromanović. Prošle godine na Zemuniku su bila samo tri kadeta koja su zadovoljila uvjete za vojnog pilota u odnosu na 10-ak instruktora.

Dakle, postoji odlična kadrovsko-tehnička infrastruktura za obuku, ali ne i dovoljno kadeta. Iz izvora bliskih ministru Kotromanoviću doznajemo da ministar u školovanju libijskih pilota vidi ne samo šansu za “reanimaciju” Zemunika, nego i dugoročan put prema obuci stranih vojnih pilota, posebno onih iz “afričkoga korpusa”.

U prilog Kotromanovićevim strateškim koracima ide i duga tradicija škole u Zemuniku, jer je zbog idealnih klimatskih i aerodromskih uvjeta u regiji tu djelovala nekadašnja Zrakoplovna vojna akademija. Osim toga, za libijske pilote nema ni jezične barijere, jer dobar dio njih kao “djeca Zemunika” govore hrvatski jezik.

Sedamdesetih su godina, osim Libijaca, obuku na Zemuniku polazili i Sudanci, Alžirci, Zambijci, Burmanci, Etiopljani, pa čak i Palestinci. Za boravak Libijaca u Zemuniku trebat će i islamska bogomolja bez minareta, odnosno mesdžid. Na znanje Ministarstvu obrane, 70-ih je godina u sklopu baze bila jedna improvizirana prostorija uređena za klanjanje i molitvu libijskih pilota.
Kako je izgledala obuka libijskih pilota u nekadašnjoj Jugoslaviji? Inicijalna obuka libijskih pilota koji su se školovali u Zagrebu počela bi u nekadašnjoj Višoj zrakoplovnoj školi u Velikoj Gorici, a zatim letački dio u Zadru, te potom, u naprednom dijelu, na libijskoj vojnoj zrakoplovnoj akademiji u Misurati, gdje je radilo i mnogo Hrvata.

U bazi Sebha libijski zrakoplovno-tehnički remontni zavod vodio je do 1991. velikogorički “Zmaj”, danas “Zrakoplovno-tehnički centar”. Okosnicu libijskog ratnog zrakoplovstva čine jugoslavenski galebovi G-2, jastrebovi J-21, te francuski mirage F-1. No, jastrebovi su uglavnom povučeni iz operativne upotrebe, dok zastarjeli galebovi G-2 služe za obuku.

Dobra zarada

Školovanje libijskih pilota u Zemuniku prvenstveno ima ekonomsku dimenziju. Znanje i vještine koje imaju piloti instruktori HRZ-a, kao i satovi letenja na pilatusima, imaju svoju cijenu, a Libijci su poznati kao dobri platiše. Drugo, osim temeljne letačke obuke, Libijcima treba i obuka domaćeg nastavničkoga kadra. I tu uslugu Hrvatska može pružiti i naplatiti. Neizostavna je i vanjskopolitička dimenzija obuke Libijaca u Hrvatskoj. Nema sumnje da takvu operaciju nije moguće obaviti bez blagoslova SAD-a, važnog hrvatskog saveznika i mentora “arapskog proljeća”. No, mala Hrvatska nema kadrovske ni tehničke kapacitete za veći prodor na afrički kontinent što se obuke vojnih pilota tiče.

Akro grupa HRZ

Oduševljeni libijski general zrakoplovstva Ahmed Al-Tagouri osobno je pozvao u Tripoli akrobatsku skupinu, koja jedina u Europi leti na pilatusima PC-9. No, budući da su HRZ-ovi transportni zrakoplovi AN-32B, koji godinama služe kao logistička potpora te akrogrupe za prijevoz opreme i tehničara, prizemljeni zbog planirane prodaje, posjet akro grupe Libiji bit će teško izvediv.

Autor : Denis Krnić
Izvor : SD


Meni je jedino upalo u oko to šta zbog otpisa An-ova akrogrupi otpadaju nastupi u inozemstvu, al to otvara i niz drugih pitanja, no dobro politika vođenja HRZ-a se ionako vodi obrnutom logikom dobro leti i ovo šta leti.Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on June 07, 2013, 07:28:29 pm
6.6.2013.

Vježba prisilnog slijetanja aviona u bazi Zemunik

[attachment=1]
U 93. zrakoplovnoj bazi HRZ i PZO u vojarni Zemunik u četvrtak 6. lipnja 2013. provedena je vježba "Spas 2013" kojom se uvježbavala spremnost postrojbe u situaciji prisilnog slijetanja aviona zbog dima u kabini zrakoplova.

Vježba "Spas" osmišljena je u cilju provjere funkcioniranja sustava u izvanrednim situacijama kada je potrebna žurna intervencija i koordinacija svih sudionika u organizaciji, provedbi i potpori letenja, a simulirana je situacija nezgode vojnog zrakoplova.

Scenarij vježbe uključio je dojavu posade jednog aviona Pilatus PC-9(M) na kojem su primijetili dim u kabini u vrijeme dok letenje provode sve četiri eskadrile baze (Eskadrila aviona, Eskadrila helikoptera, Eskadrila transportnih helikoptera i Protupožarna eskadrila) sa svim tipovima zrakoplova (Pilatus PC-9 (M), Zllin 242L, Bell 206B, Canadair CL-415, Airtractor AT-802 i Mi-8).

Odmah po uočavanju dima u pilotskoj kabini posada je kontroli leta najavila slijetanje u nuždi (emergency landing) nakon čega je uslijedilo aktiviranje svih službi postrojbe za rad u takvim situacijama. Nakon što je kontrola leta osigurala uvjete za prisilno slijetanje aviona, vježbom je provjeravana spremnost postupanja i primjene svih propisanih postupaka i procedura od voditelja letenja, službujućih djelatnika te vatrogasaca, saniteta, vojne policije i službi za uklanjanje zrakoplova i dovođenja stanja uzletno-sletne staze za normalno odvijanje zračnog prometa.

Vježba je poslužila i za koordinaciju sa službama civilne zračne luke Zadar, te prezentaciju rada odnosa s javnošću u kriznim situacijama to je uključivalo informiranje javnosti o događaju kroz priopćenja i pripremu zapovjednika za izjavu za medije.

"Specifičnost baze u Zemuniku je što civilni zrakoplovi koriste i vojnu pistu za slijetanja i polijetanja, a poznato je kako je u ljetnim mjesecima i civilni i vojni promet pojačan te smo ovom vježbom htjeli provjeriti funkcioniranje cijelog sustava u što realnijem vremenu i letačkim aktivnostima sa punim intenzitetom letenja gdje se simulira situacija nezgode vojnog zrakoplova. Svaka od službi ima razrađene postupke i procedure za rad u izvanrednim situacijama, a vježba pomaže ne samo provjeri spremnosti i obučenosti ljudstva nego i optimiranju standarda kako bi poduzeli sve potrebito u mogućim stvarnim situacijama najprije u spašavanju i zbrinjavanju posada, a zatim i zrakoplovne tehnike. Vježba je stoga u potpunosti ispunila svoju namjenu, a daljnjim raščlanjivanjem i nadogradnjom postrojba potvrđuje i podiže svoju spremnost za rad u izvanrednom okružju i upotpunjava koordinaciju sa svim neophodnim civilnim službama", iznio je ocjene o vježbi njezin voditelj, načelnik stožera 93. zrakoplovne baze pukovnik Davor Tretinjak.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on June 07, 2013, 07:31:47 pm
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
morh.hr (http://www.morh.hr/) & osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Solaris on June 12, 2013, 04:28:28 pm
 Vojnik Dražen Matijević, pripadnik Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine, uspješno je danas 12. lipnja g. 2013. završio školovanje za vojnog pilota u 93. zrakoplovnoj bazi HRZ i PZO u vojarni Zemunik. Školovanje je provedeno temeljem bilateralnog sporazuma sa BiH, a to je nakon makedonskog pilota poručnika Roberta Mitrovskog drugi strani pilot koji je u cijelosti završio školovanje za vojnog pilota helikoptera u Hrvatskoj.

Nakon selekcijskog i temeljnog letenja na avionu Zlin 242 L Matijević je u Eskadrili helikoptera završio obuku na helikopteru BELL-206 B, a obuhvaćala je temeljno, navigacijsko, grupno, temeljno i napredno instrumentalno te noćno i namjensko letenje sa sveukupni naletom od 250 sati na oba tipa zrakoplova.

Diploma o završetku školovanja u Hrvatskoj pilotu Matijeviću bit će uručena na svečanosti u Hrvatskom vojnom učilištu „Petar Zrinski“ u Zagrebu 21. lipnja ove godine.

[attachment=1]

  osrh (http://www.osrh.hr/default.asp)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on July 20, 2013, 03:12:20 pm
19.7.2013.

Kadeti uspješni u skupnom letenju
 
[attachment=1]
U Eskadrili helikoptera (EH) 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO u vojarni Zemunik u petak 19. srpnja 2013. uspješno je završeno skupno letenje 18. naraštaja učenika-letača na helikopteru BELL-206 B.

Riječ je o letenju kadeta u zajedničkoj skupini u određenom poretku i pod jednim zapovijedanjem čime su u potpunosti osposobljeni za sigurno i samostalno upravljanje i vođenje helikoptera u ulozi vođe i pratitelja u vizualnim meteorološkim uvjetima danju, u sastavu para, primaknutom i razmaknutom postroju te koloni.

Specifičnost ovog razdjela letenja je u tome što je riječ o tipično vojno orijentiranom razdjelu letačke obuke jer se većina borbenih letačkih zadaća provodi u skupini od nekoliko helikoptera kako bi se prezentirala veća udarna moć.

Nakon skupnog letenja slijedi obuka po modularnom instrumentalnom i namjenskom letenju, a završetkom navedenih obuka kadeti se osposobljavaju za provedbu svih letačkih zadaća na ovom tipu helikoptera te se raspoređuju u operativne eskadrile HRZ i PZO.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on July 20, 2013, 03:13:59 pm
Kadeti uspješni u skupnom letenju

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on July 24, 2013, 08:45:19 pm
23.7.2013.

U Zemuniku počelo selekcijsko letenje

[attachment=1]
Na prostoru vojarne Zemunik, u Eskadrili aviona 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO, danas, 23. srpnja 2013. izveden je prvi let kandidata, koji se školuju za hrvatske vojne pilote, na avionu ZLIN 242L, a u sklopu selekcijskog letenja. Na selekcijskoj obuci je 7 kandidata, od kojih su dvije žene.

O aktivnosti letenja voditelj obuke, bojnik Nenad Hasnek rekao je kako  su nakon prvog leta dojmovi odlični, te da nije bilo nikakvih problema u svladavanju teorije, koja je prethodila selekcijskom letenju. „Kandidati su visoko motivirani i uvjeren sam da ćemo nakon ove selekcijske obuke dobiti vrlo kvalitetan kadar“, istaknuo  je Hasnek.

Tijekom praktične letačke obuke na avionu ZLIN 242 L polaznici će pod stručnim vodstvom nastavnika letenja usvajati sadržaje temeljnih manevra aviona na zemlji i u zraku (vožnja, polijetanje, slijetanje, zaokreti, akrobacije), odnosno naučiti  samostalno upravljati avionom. 

Završni čin selekcijskog letenja bit će ispitni letovi sa ispitivačem koji će procjenjivati stupanj usvojenosti pojedinih elemenata letenja kod kandidata, a konačnu ocjenu o sposobnosti za studij vojnog pilota donijet će stručno povjerenstvo HRZ i PZO-a.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on July 24, 2013, 08:47:08 pm
U Zemuniku počelo selekcijsko letenje

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Jester on July 25, 2013, 08:35:22 am
Psmtr kad vidin da oni u patikama vrše selekcijsko letenje pa čemu to ,nemaju para za postole normalne ,ajde lipo to zatvorite sve dajte ljudima penzije kadetima stisnite ruku lijepo se svi pozdravite i ajte doma...


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: duje on July 25, 2013, 02:41:31 pm
Psmtr kad vidin da oni u patikama vrše selekcijsko letenje pa čemu to ,nemaju para za postole normalne ,ajde lipo to zatvorite sve dajte ljudima penzije kadetima stisnite ruku lijepo se svi pozdravite i ajte doma...

Isto sam razmišljao, kad sam vidio slike. Neznam, možda to mora biti tako, ali.....


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on August 11, 2013, 06:56:13 pm
Jadan kandidat, odnosno sudeći po slikama kandidatkinja jer bile su dvije, je otpala...

9.8.2013.

U Zemuniku završilo selekcijsko letenje

U Eskadrili aviona 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO u vojarni Zemunik danas 9. kolovoza 2013. završilo je selekcijsko letenje kandidata koji se školuju za hrvatske vojne pilote.

Tijekom selekcijskog letenja na avionu ZLIN 242 L polaznici su uz stručno vođenje nastavnika letenja usvajali sadržaje temeljnih manevra aviona na zemlji i u zraku (vožnja, polijetanje, slijetanje, zaokreti, akrobacije…) odnosno dovedeni su do početne faze samostalnog upravljanja avionom.

Ključni događaj cijelog ciklusa selekcije bili su ispitni letovi sa ispitivačem koji procjenjuju stupanj usvojenosti pojedinih elemenata letenja kod kandidata, dok će konačnu ocjenu o sposobnosti za studij vojnog pilota donijeti stručno povjerenstvo HRZ i PZO.

"Selekcija je protekla na visokoj razini ozbiljnosti, pristupa i pripreme kandidata što je rezultiralo i dobrim rezultatima u letenju. Riječ je kandidatima koji su visoko motivirani, potencijal postoji i slijedi uobičajeni put u nastavku njihovog školovanja, a do ponovnog dolaska na letački obuku jednako je važno i usvajanje teorijskog dijela na Fakultetu prometnih znanosti. Od sedam kandidata šest je zadovoljilo tražene standarde selekcijskog letenja, svima njima predstoji zahtjevan rad no uz pokazanu motivaciju i želju siguran sam kako će HRZ i PZO u konačnici dobiti kvalitetan pilotski kadar!", istaknuo je voditelj selekcije bojnik Nenad Hasnek.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on September 19, 2013, 06:56:33 pm
13.9.2013.

Amerikanci u Zemuniku obučavali hrvatske bočne strijelce

[attachment=1]
U 93. zrakoplovnoj bazi HRZ i PZO u vojarni Zemunik u petak, 13. rujna 2013. završena je obuka obučavatelja bočnih strijelaca na helikopteru MI-171 Sh.

Riječ je o obuci hrvatskih timova obučavatelja koji su vodili američki instruktori iz Nacionalne garde Minnesote.

Prvi dio obuke proveden je na poligonu Jamadol (Karlovac), a završni dio u bazi Zemunik. Obuka je provedena i na  helikopterskom strelištu Crvena zemlja kod Knina gdje su gađane mete danju i noću uz pomoć NVG uređaja za noćno letenje.

Ovom obukom hrvatski instruktori ubuduće će moći obučavati kako nacionalne, tako i strane pripadnike ratnog zrakoplovstva jer su ovom obukom postali certificirani obučavatelji za bočne strijelce na helikopteru Mi-171 Sh. Voditelji obuke bili su hrvatski pilot bojnik Saša Crnec i pukovnik Gary Jorgensen iz Nacionalne garde Minnesote OS SAD-a.

Pukovnik Jorgensen o provedbi obuke izdvojio je visoki profesionalizam i motiviranost hrvatskih timova. K tome je istaknuo kako je ova vrsta obuke važna za sigurnost helikopterskih posada u njihovim operativnim zadaćama. „Moje impresije o hrvatskim kolegama su izuzetne i rado bih u budućnosti i dalje surađivao u zajedničkim aktivnostima i misijama s hrvatskim posadama“, zaključio je pukovnik Jorgenesen pohvalivši dobru organizaciju i potporu koju je u obuci osigurala 93. zrakoplovna baza u Zemuniku.

Inače, do sada se u bazi Zemunik ova vrsta obuke i gađanja provodila isključivo za češke i mađarske pripadnike u sklopu tečajeva zajedničkih obuka hrvatsko-čeških i mađarskih savjetodavnih zrakoplovnih timova prije upućivanja u mirovnu misiju u Afganistan.

[attachment=2]
morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: dzumba on September 19, 2013, 08:35:08 pm
Морам рећи да ми је ова претходна вест мало чудна. Американци подучавали хрватске војнике у гађању (колико видим то је стандардни ПМ М-84) са бочних врата руског хеликоптера Ми-171, кога Хрватска користи десетак година. Да је било обрнуто не бих се чудио, али овако...


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: airbag on September 19, 2013, 08:55:26 pm
Kolega, morali su proći obuku kod licenciranog instruktora da bi postali licencirani instruktori. Niije stvar da ih je amerikanac učio kako pune i prazne M-84 i kako ulaze i  izlaze iz Mi-171, već metodiku, procedure, teoriju i praksu, slično kao nekad u VVA, škola za instrukore letenja.

Kako bi reko pokojni Vampovac, kakvo pečenje takvo rešenje.. onaj ko ima "mur" overi ti knjižicu, pa ti radiš dalje :-)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: dzumba on September 19, 2013, 09:19:51 pm
Pa gađanje sa bočnih vrata helikoptera je sprovođeno još u JNA , ništa lošije nego ovo sada. Mogao sam i ja da im dam "mur" i to džabe. ;)

Ipak, upravu si. Ko ima pečat ima vlast.


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on September 25, 2013, 09:07:03 pm
25.9.2013.

Austrijska Eskadrila Pilatusa u Zemuniku
 
[attachment=1]
U Eskadrili aviona 93. zrakoplovne baze HRZ-a i PZO-a u vojarni Zemunik u dvodnevnom radnom posjetu od 24. do 25. rujna 2013. godine boravila je Eskadrila austrijskog ratnog zrakoplovstva sa šest Platusa PC-7. Riječ je o srodnoj pilotskoj školi iz Zeltwega s kojom zemunička baza već dugi niz godina surađuje i razvija prijateljske odnose.

Austrijsku eskadrilu dočekao je i pozdravio bojnik Robert Ribarić, zamjenik zapovjednika EA, a s austrijskim pilotima u posjetu Zemuniku bilo je i nekoliko kadeta kojima je ovo biti jedinstveno iskustvo letenja iznad mora, nizinskog i planinskog područja na jednom nacionalnom teritoriju.

U razgovorima između hrvatskih i austrijskih pilota dotakle su se teme razmjene iskustava u školovanju pilota i operativnim zadaćama, naučenim lekcijama u razvoju novih sposobnosti te ideje proširenja i unaprjeđenja suradnje. Od posebnih interesa razmatrane su aktivnosti presretanja ciljeva u zraku i temeljnih manevara borbe u zraku.

U skupini austrijskih aviona nalazio se i Pilatus PC-7 u novoj shemi bojanja kojom se idućeg mjeseca obilježava 30 godina uporabe ovog tipa aviona u ratnom zrakoplovstvu Republike Austrije.

Na odlasku iz Hrvatske piloti Austrijske eskadrile su izrazili zadovoljstvo razinom suradnje i prijemom hrvatskih kolega te su uručili i službeni poziv hrvatskoj Eskadrili aviona za posjet Zeltwegu u njihovoj letačkoj školi.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on September 25, 2013, 09:10:08 pm
U skupini austrijskih aviona nalazio se i Pilatus PC-7 u novoj shemi bojanja kojom se idućeg mjeseca obilježava 30 godina uporabe ovog tipa aviona u ratnom zrakoplovstvu Republike Austrije.

Prije više mjeseci najavljeno je i kako će jedan Pilatus PC-9 Eskadrile aviona 93. zb HRZ i PZO biti obojan u posebnu shemu povodom 50.000 sati naleta ovog tipa zrakoplova u HRZ. Zna li tko ima li kakvih pomaka po tom pitanju. Jesmo li dosegli tu brojku?


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Solaris on September 28, 2013, 11:06:26 am
SNIMANJE SERIJALA LET NAD HRVATSKOM U BAZI ZEMUNIK

U 93. zrakoplovnoj bazi HRZ-a i PZO-a u Zemuniku u utorak 24. rujna 2013. godine završeno je snimanje dokumentarnog serijala Let nad Hrvatskom u produkciji Hrvatske televizije i autora Stipe Božića.

Baza iz Zemunika bit će predstavljena kroz akrobatsku grupu HRZ, školovanje pilotskog kadra, humane misije prevoženja pacijenata helikopterima Mi-8 MTV i službu traganja te gašenje požara iz zraka. U sklopu toga u Zadru je i organizirana prezentacija rada Canadaira CL-415 gdje su letačke posade predstavile načine uzimanja i ispuštanja vode s dva kanadera.

Ujedno je ovo bila i prigoda za upoznavanje javnosti o aktivnostima zračnih snaga u gašenju požara u ovogodišnjoj protupožarnoj sezoni koja ulazi u završnu fazu.

Tako je obnašatelj dužnosti zapovjednika Protupožarne eskadrile bojnik Tomislav Vacenovski rekao da je sezona bila ispodprosječna po gašenju požara iz zraka. Najvažnije je što su svi požari na vrijeme ugašeni, a Eskadrila je pružala i humanitarnu pomoć u gašenju požara u Bosni i Hercegovini i Portugalu.

Tako su zračne snage 93. zrakoplovne baze HRZ-a i PZO-a od početka ovogodišnje Protupožarne sezone (15. svibnja) do zaključno 24. rujna 2013. sudjelovale u gašenju 103 požara u Hrvatskoj ostvarivši 480 sati letenja s avionima Canadair CL-415 i Airtractor AT-802 F i A i helikopterima MI-8 MTV.

U strukturi lokacija gašenja požara po županijama najviše je požara zabilježeno u Splitsko-dalmatinskoj županiji (43), Šibensko-kninskoj (34) te Zadarskoj (15), Istarskoj (5), dok su u Ličko-senjskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji ugašena po tri požara.

Najveći angažman posada zabilježen je 4. kolovoza kada je u gašenju požara na Kamešnici u Splitsko-dalmatinskoj županiji požar gasilo 6 kanadera i 3 airtractora pri čemu su posade provele u zraku 39 sati.

Od većih požara na kojem su bile angažirane zračne snage izdvaja se požar na Hvaru (Zavala, Zastražišće) kojeg je u dva dana (5. i 6. rujna) gasilo 6 kanadera, 2 airtractora i 3 helikoptera Mi-8 MTV pri čemu je ostvareno 56 sati naleta na požarištu.

Požar na Hvaru zanimljiv je i zbog činjenice što je kapetan kanadera bojnik Ivica Markač 6. rujna izbacio 160 „vodenih bombi“ na požarište što je prema dostupnim podatcima najveći broj ikada ostvarenih bacanja vode u svijetu u jednom danu.

Po broju lokacija u jednom danu na kojima su požare gasile zračne snage ističe se 31. srpnja s požarima na 5 lokacija (Stankovci, Dračevac-Zadar, Oklaj-Drniš, Stanići-Omiš, Duće-Dugi Rat) na kojima su posade provele 28 sati u zraku od čega 18 izravno na požarištima na koje su izbacili skoro tisuću tona vode.
Uz gašenje požara u Hrvatskoj posade Protupožarne eskadrile sudjelovale su i u gašenju požara u Bosni i Hercegovini (Jablanica, 7., 8. i 23. kolovoza) te u Portugalu (31.8.- 4.9.) s dva Canadaira CL-415 na kojima je ostvareno 400 letova s oko 100 sati naleta.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]

  OSRH (http://www.osrh.hr/default.asp)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on October 02, 2013, 05:51:07 pm
2.10.2013.

Samostalni noćni letovi kadeta u Zemuniku

[attachment=1]
U Eskadrili aviona (EA) 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO u vojarni Zemunik u utorak, 01. listopada 2013., učenici letači 18. naraštaja, koji se školuju za hrvatske vojne pilote, izveli su samostalne letove u noćnim uvjetima na avionu Pilatus PC-9M.

Riječ je o razdjelu obuke u kojem se kadeti obučavaju za noćno letenje tijekom kojeg, između ostalog, usvajaju sadržaje akrobatskog letenja te druge elemente letačke obuke od kojih se zbog smanjenih mogućnosti orijentacije i vidljivih reljefnih obrisa posebna pozornost poklanja slijetanju na uzletno-sletnu stazu.

Kadeti se također tijekom noćnog letenja uvježbavaju i za izvanredne situacije otkaza pojedinih elektro-sklopova aviona kako bi pravovremeno reagirali i u takvim uvjetima, gdje se primjenjuju posebne procedure i postupci prilaza i slijetanja.

Obuka obuhvaća oko 30 sati letenja, a prema riječima voditelja ovog dijela školovanja bojnika Matije Vrđuke najvažnija je kvalitetna i temeljita priprema kadeta koja uključuje razradu svih radnji i postupaka pilota tijekom leta. „Ovo je jedna od specifičnih faza letenja kada pilot na poseban način doživljava nebo i noć. Doživljaj leta je uistinu zanimljiv, no kao nastavnici letenja kadete pripremamo i za moguće situacije iluzija koje se mogu pojaviti kao što je zamjena prostora neba i zemlje, te osobito privida kako nam neki vidljivi objekti noću iz pilotske kabine izgledaju puno bliže nego što su u stvarnosti. No, obuka je tako i zamišljena jer uključuje sve ono što je potrebno za vrhunski školovane vojne pilote  po najvišim svjetskim standardima letenja“, istaknuo je bojnik Vrđuka.

Zanimljivost je kako je Eskadrila aviona započela s projektom označavanja aviona Pilatus PC-9M s fluorescentnim naljepnicama koje će omogućiti grupno letenje noći, što će biti još jedna nova dimenzija letačke obuke u bazi u Zemuniku.

morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on October 12, 2013, 01:45:54 pm
09.10.2013.

Kad ne znaš gdje je nebo, a gdje zemlja
   
Noćno letenje je specifično, učenici prolaze one elemente letenja koje su do tad učili i primjenjivali, no sada u noćnim uvjetima. U te uvjete spadaju i iluzije koje se događaju noći, a jedna od glavnih je da sve izgleda puno bliže nego što stvarno jest. Čovjek ima osjećaj da leti puno niže

[attachment=1]
Jedan od najsloženijih dijelova obuke budućih vojnih pilota zasigurno je noćno letenje. U školovanju pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva taj dio obuke dolazi odmah nakon instrumentalnog letenja. Prije diplome svaki učenik mora "odletjeti" 27 sati noću na Pilatus PC-9 avionima, švicarske proizvodnje. Obuku u noćnom letenju, koja se ovih dana provodi u 93. zrakoplovnoj bazi Zemunik, vodi bojnik Matija Vrđuka, ujedno i vođa proslavljene akrogrupe HRZ-a Krila Oluje.

- Noćno letenje je specifično, naravno po uvjetima letenja. Učenici prolaze one elemente letenja koje su do tad učili i primjenjivali, no sada u noćnim uvjetima. U te uvjete spadaju i iluzije koje se događaju noći, a jedna od glavnih je da sve izgleda puno bliže nego što stvarno jest. Čovjek ima osjećaj da leti puno niže, da su vam mjesta u daljini bliže nego što zapravo jesu, rekao je Matija Vrđuka.

Vrđuka dodaje kako postoji vrlo laka mogućnost zamjene neba i zemlje zbog vrlo sličnog svjetla, a time i položaja aviona u prostoru. Zbog vrlo smanjenog broja orijentira noću, posebnost noćnog letenja je baš u tome da se pretendira veće korištenje instrumenata.

Letenje noću odradi se kroz pripremu. No problem je što u praksi, poglavito na borbenim zrakoplovima MiG 21 BIS i UMD, koje ima HRZ, ne skupe mjesečno toliki broj sati naleta koliko učenik mora skupiti u noćnom letenju. Bojnik Vrđuka kaže da piloti na školskim zrakoplovima Pilatus PC-9 inače imaju veći broj sati naleta, a da se tijekom školovanja moraju zadovoljiti kako vojni, tako i civilni standardi obuke i sigurnosti. To u konačnici zahtijeva i letačka dozvola koju na kraju obuke dobiju učenici Pilotske škole u Zemuniku.

Stoga u tom dijelu obuke ima puno „padanja" i to nekoliko puta, iako nastavnici ne vole reći da je noćno letenje nešto posebnije od ostalih dijelova obuke.

Za učenika letača Luku Šapinu, koji se polako pripremao za start, noćno letenje nije neki problem. Iako je tek učenik-pilot već je skupio oko 190 sati naleta na zrakoplovima Zlin 242 i Pilatus PC 9.

- Naši nastavnici su nas upozoravali na gotovo sve redovne i izvanredne postupke u letenju. Noć je ipak drugačija, pa se poseban naglasak daje na otkaze i izvanredne postupke u letenju. Dan prije letenja uvijek imamo pripremu nakon čega slijedi razigra u kojoj naši nastavnici vide jesmo li usvojili sve elemente potrebne za tu vježbu. Nakon toga je izvršna priprema, neka vrsta „brifinga" na kojem nas ispitati može i rukovoditelj koji radi na tornju, ako ocijeni da je to potrebno. Nakon tog slijedi dopuštenje za let, rekao je Luka Šapina iz Zagreba.

Nastavnik Darko Belančić, poznatiji kao „konferansje" i glavni foto-video snimatelj Krila Oluje kaže da su njihovi učenici spremni za let, međutim, gledajući sa strane, sve to liči na pravi vojnički dril. No nastavnici kažu da tijekom školovanja učenici moraju biti sto posto u letenju, jer jednostavno, to je takav posao.

- Ovdje nije kao u automobilu. Dogodi se nešto i ja ću samo parkirati sa strane. Ovdje morate biti non-stop spremni. Obuka jest teška, ali naši momci to mogu izdržati što nam pokazuju i sva prethodna letenja, ali i mišljenja liječnika, rekao je Darko Belančić.

[attachment=2]
Piše: Siniša Klarica, Foto: Vedran SITNICA, Zadarski list (http://www.zadarskilist.hr/clanci/09102013/kad-ne-znas-gdje-je-nebo-a-gdje-zemlja)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on October 24, 2013, 04:24:24 pm
24.10.2013.

Posadi ETH priznanje za uspješnu turističku sezonu

[attachment=1]
Eskadrila transportnih helikoptera 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO dobitnik je posebnog priznanja "Turistički cvijet-kvaliteta za Hrvatsku" za uspješno provođenje ovogodišnje turističke sezone.

Nagradu će primiti zapovjednik Eskadrile transportnih helikoptera, satnik Ante Siniša Kozina u pratnji jedne letačke posade helikoptera Mi-8 MTV na svečanosti koja će se održati u petak 25. listopada 2013. u 20 sati, u Punta Skali kod Zadra, u sklopu manifestacije "Dani hrvatskog turizma 2013".

Ovo je druga godina zaredom da jedna postrojba OS RH prima priznanje u akciji koju organiziraju Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska radio televizija, a isto priznanje prošle godine dobila je Protupožarna eskadrila 93. zb HRZ i PZO-a.

Kontinuirane humane misije koje eskadrila provodi kroz hitne medicinske letove, te traganja i spašavanja domaćih i stranih pacijenata prepoznate su kao značajan doprinos u sigurnom odvijanju turističke sezone.

Osoba za kontakt je časnik za odnose s javnošću 93. zb HRZ i PZO-a, pukovnik Marinko Karačić, mob: 091 400 42 77.

morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Jester on October 24, 2013, 07:36:28 pm
Nadajmo se da će po dolasku remontiranih Migova i na njima otpočeti noćno letenje
[attachment=1]
(izvor fotografije : http://www.hrvatski-vojnik.hr/hrvatski-vojnik/2652009/nocnilet.asp )


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on November 01, 2013, 02:17:10 pm
31.10.2013.

U Zemuniku završilo noćno letenje na Pilatusu

[attachment=1]
Učenici letači 18. naraštaja koji se školuju za vojne pilote Oružanih snaga RH završili su u srijedu, 30. listopada 2013. u vojarni Zemunik letenje u noćnim uvjetima na avionu Pilatus PC-9M.

Riječ je obuci u kojoj kadeti usvajaju sadržaje akrobatskog letenja te druge elemente letačke obuke od kojih se zbog smanjenih mogućnosti orijentacije i vidljivih reljefnih obrisa posebna pozornost poklanja slijetanju, kao i pravilnom i sigurnom postupanju u izvanrednim situacijama prilikom noćnih letova. Obuka je provedena u trajanju od 30 sati letenja, a uz kadete, trenažu u noćnom letenju proveo je i cijeli sastav Eskadrile aviona (EA) 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO-a.

Nakon ovog ciklusa obuke slijedi grupno letenje, te napredni dijelovi obuke kroz taktičko letenje zrak-zemlja, zrak-zrak i u završnom dijelu školovanja temeljno borbeno letenje.

Također, Eskadrila aviona započela je i s projektom označavanja aviona Pilatus PC-9M sa fluorescentnim naljepnicama koji će olakšati bolju preglednost tijekom noćnih letova u grupi i u smanjenoj vidljivosti, te međusobno praćenje tijekom letenja što će biti dodatna dimenzija u sustavu školovanja pilota aviona u bazi Zemunik.

[attachment=2]
[attachment=3]
morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on November 01, 2013, 02:19:12 pm
U Zemuniku završilo noćno letenje na Pilatusu

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on November 11, 2013, 06:07:44 pm
11.11.2013.

U Zemuniku obilježen Dan Eskadrile aviona
 
[attachment=1]
Eskadrila aviona (EA) 93. zrakoplovne baze HRZ-a i PZO-a u vojarni Zemunik obilježila je u petak 8. studenog 2013. godine Dan postrojbe i 22. obljetnicu osnutka i djelovanja.

Obilježavanju su uz aktivne pripadnike nazočili dosadašnji i umirovljeni djelatnici, zapovjednici Eskadrile od njezinog utemeljenja u studenome 1991. godine, predstavnici drugih postrojbi Oružanih snaga RH, a u ime zapovjednika HRZ-a i PZO-a brigadnog generala Dražena Ščurija čestitku je uputio načelnik stožera 93. zb pukovnik Davor Tretinjak.

Bila je to prva hrvatska zrakoplovna postrojba osnovana na zadarskom području. U prvim godinama selekcijsko letenje i temeljna obuka provodili su se na avionima UTVA-75 dok danas Eskadrila raspolaže s 20 Pilatusa PC-9 M i 5 ZLIN-ova 242 L.

U osvrtu na proteklo razdoblje zapovjednik Eskadrile bojnik Željko Harapin je zahvalio svim dosadašnjim zapovjednicima i pripadnicima postrojbe te je rekao kako je EA za sve pilote mjesto prvog susreta s vojnim letenjem s obzirom da piloti svoje prve i osnovne letačke korake uče i usavršavaju u ovoj Eskadrili. Također, EA stvara kvalitetan letački kadar za popunu borbene i protupožarne eskadrile, a u Eskadrili djeluje akrobatska grupa HRZ (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=12054.0) koja je do sada imala 99 domaćih i međunarodnih nastupa.

U presjeku najvažnijih aktivnosti u prošloj godini bojnik Harapin je uz školovanje kadeta i pilota posebno istaknuo značenje međunarodnih aktivnosti Eskadrile u kojima se prepoznaje i potvrđuje visoka osposobljenost hrvatskih vojnih pilota i kvaliteta sustava školovanja kroz koje prolaze piloti od selekcijskog letenja do osposobljavanja za nastavnike letenja. Eskadrila kontinuirano pruža potporu u obuci i ostalim aktivnostima drugim postrojbama Oružanih snaga RH među kojima je i zračni nadzor u sustavu Obalne straže.

„Od postojanja Eskadrile ostvarili smo ukupno oko 67 000 sati naleta bez ijednog ozbiljnijeg incidenta, a na Pilatusu se približavamo brojci od 50 000 sati naleta od njihove nabavke od 1995., a taj događaj planiramo obilježiti i posebnim označavanjem i bojanjem aviona u dogovorenoj simboličkoj izvedbi koja će imati prepoznatljivost Republike Hrvatske i mjesta školovanja hrvatskih vojnih pilota.“, najavio je bojnik Harapin.

Bojnik Harapin je također istaknuo visoki stupanj održavanja zrakoplovne tehnike koju provode zrakoplovni tehničari u prvom stupnju održavanja u Eskadrili te je zaključio kako će Eskadrila nastaviti s podizanjem razine osposobljenosti i spremnosti te usvajanja propisanih NATO procedura u provedbi obuke i letačkih zadaća kao i potrebne taktičke obuke u skladu s NATO standardima.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on November 29, 2013, 06:58:13 pm
29.11.2013.

Kontrolori leta iz Zagreba posjetili bazu Zemunik

[attachment=1]
Djelatnici Hrvatske kontrole zračne plovidbe (HKZP) iz Zagreba posjetili su u četvrtak 28. studenoga 2013. godine 93. zrakoplovnu bazu HRZ-a i PZO-a u vojarni Zemunik gdje su se susreli s pilotima Eskadrila baze.

Najveći dio međusobne komunikacije odvija se u zraku pa je ovaj posjet iskorišten za bolje upoznavanje kao i razmjenu iskustava iz područja upravljanja zračnim prometom, zrakoplovno-tehničkim sustavima, zrakoplovnom meteorologijom, kao i komunikacijom koju letačke posade obavljaju s kontrolnim tornjem tijekom letenja. Kontrolori iz Zagreba su informirali pilote i o novoj opremi koja se postupno uvodi u podružnicama HKZP u RH pa tako i u Zemuniku.

Zrakoplovna baza tijekom letačkih aktivnosti koristi kapacitete kontrolnog tornja na Zračnoj luci Zadar te je koordinacija i razmjena podataka civilno-vojnog letenja svakodnevna i pridonosi uspješnoj provedbi svih zračnih operacija koje se najavljuju i provode preko kontrole zračne plovidbe u Zemuniku.

[attachment=2]
osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on November 29, 2013, 07:06:06 pm
29.11.2013.

Radovi u vojarni Zemunik
 
[attachment=1]
U sklopu uređenja vojarne Zemunik i uklanjanja nefunkcionalnih i dotrajalih objekata ovih je dana srušen i stari kontrolni toranj.

93. zrakoplovna baza koristi kapacitete civilnog tornja na Zračnoj luci Zadar u vrijeme dok se provode letačke aktivnosti postrojbe zbog čega i nije bilo potrebe za postojanjem odvojenog kontrolnog tornja isključivo za vojne potrebe. Slijedi odvoz građevinskog materijala i uređenje prostora čime se proširuju mogućnosti za smještaj službi i tehnike koje su angažirane u potpori letenja, a kao svjedok nekadašnjeg tornja ostaju tek fotografije.

Zapovjednik 93. zb i vojarne Zemunik pukovnik Karol Lučan rekao je da se vojarna sustavno uređuje, a riječ je o najvećoj vojarni u Hrvatskoj. „Radovi koji su u tijeku uljepšat će prostor stajanke gdje se leti tako da će i dojmovi svih putnika koji slijeću na vojni dio piste biti bez tragova ruševnih i neuporabljivih objekata“, istaknuo je pukovnik Lučan te je najavio kako će prvi kontakt s novim izgledom vojarne javnost imati na Danima otvorenih vrata u vojarni Zemunik koji se tradicionalno organiziraju svake godine u povodu značajnijih vojnih obljetnica i državnih blagdana.

U radovima su angažirani djelatnici i tehnika Inženjerijske bojne Gardijske motorizirane brigade (http://www.paluba.info/smf/index.php/topic,18311.0.html) Hrvatske kopnene vojske koji uz taj dio zajedno s djelatnicima baze provode i aktivnosti i na protupožarnom uređenju vojarne Zemunik.

osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on November 29, 2013, 07:09:29 pm
Radovi u vojarni Zemunik

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on December 06, 2013, 08:40:24 pm
93. zb ZEMUNIK

Borbena obuka na Pilatusima

Od 2012. provodi se obuka temeljnih manevara borbe u zraku. Ova napredne obuka zahtijeva od pilota visoke sposobnosti i vještine upravljanja avionom, a moraju također imati razvijene sposobnosti razumijevanja situacije u zraku, vođenja i zapovijedanja u zraku, suradnje s pratiteljima te biti odlično upoznati sa svim procedurama presretanja, kako našim tako i međunarodnim. Obuku je dosad završilo šest pilota...

[attachment=1]
Provedbom obuke po elementima taktičkih postroja i manevara te obuke presretanja ciljeva u zraku uz navođenje sa zemlje koje se provode od 2010. godine i elementima temeljnih manevara borbe u zraku koja je uvedena 2012. godine, Eskadrila aviona 93. zb u Zemuniku je u provođenju svojih obučnih sadržaja intenzivirala uporabu aviona tipa Pilatus.

Avion Pilatus PC-9M, kojim se koriste u sastavu Eskadrile aviona, omogućava postavljanje dobrih temelja za buduće napredovanje i nadogradnju pilota prema krajnjem cilju obuke pilota borbenih aviona u OSRH. "Ovom obukom, ovdje na Pilatusima, možemo kod pilota razvijati dobru percepciju situacije u zraku, sposobnost prilagođavanja razvoju situacije te ga učiti da se ponaša i razmišlja kao pilot koji razumije svoju ulogu, zadaće i odgovornost", objašnjava satnik Ivan Lukan, časnik za sigurnost letenja u Eskadrili aviona 93. zb.

Do povećanja broja obučnih sadržaja na Pilatusu je došlo tijekom zadnje četiri godine, kada je prepoznata potreba za ostvarivanjem napretka, a uočeno je i da se Pilatusom operativno i namjenski koriste brojne zemlje diljem svijeta budući da je presretanje nekih ciljeva u zraku puno ekonomičnije, lakše i primjerenije provoditi upravom tim avionima. Satnik Lukan kaže: "Austrija je primjer zemlje koja upotrebljava Pilatuse na taj način, za presretanje sporoletećih i niskoletećih ciljeva u suradnji sa svojom lovačkom eskadrilom. Pilatusima smo se prije koristili samo kao školskim tipom unutar našeg zrakoplovstva, no sada ga sve više vidimo u ispunjavanju namjenskih zadaća, kako za potrebe Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i Protuzračne obrane tako i za intergransku potporu u OSRH."

Od 2010. godine provodi se Obuka iz taktičkih postroja i manevara i Obuka iz presretanja ciljeva u zraku uz navođenje sa zemlje, a 2012. započela je Obuka iz temeljnih manevara borbe u zraku. Napredne obuke zahtijevaju od pilota visoke sposobnosti i vještine upravljanja avionom, a moraju također imati razvijene sposobnosti razumijevanja situacije u zraku, vođenja u zraku, zapovijedanja u zraku, suradnje s pratiteljima te moraju biti odlično upoznati sa svim procedurama presretanja, kako našim tako i međunarodnim. Za obuke koje su započele 2010. osposobljeni su svi piloti Eskadrile aviona, a obuku započetu 2012. završilo je šest pilota.

Kadeti koji su završili borbenu obuku

Poručnik Krešimir Oštrić

[attachment=2]
Dio obuke sam pohađao ovdje, u Eskadrili aviona, a u drugom dijelu bio sam polaznik američkog programa Aviation Leadership Program u UPT (Undergraduate Pilot Training). U Americi sam imao 160 sati letenja te 40 sati programa na simulatoru letenja za avion T6A Texan2, koji je sličan Pilatusu.

Borbena obuka je novouvedena i smatram je poticajnom i korisnom, pogotovo za nas kadete. Tom obukom mi stječemo bolji uvid u situaciju u odnosu na drugi avion. Također bitno se poboljšava osjećaj orijentacije u prostoru budući da je riječ o manevrima promjene položaja u kratkom vremenu, po opterećenju, brzoj promjeni situacije, predviđanju aktivnosti drugog zrakoplova i sl. Uglavnom, o svemu tome do tada nismo znali mnogo i ovaj je dio sadržaja i obuke jako vrijedan.


Poručnik Marko Novković

[attachment=3]
Dio sam prve grupe kadeta koja je završila ovu borbenu obuku i drago mi je jer je upravo obuka ono zbog čega smo mi zapravo i došli ovamo. To je bilo jedno izuzetno zanimljivo iskustvo. Letovi nisu bili lagani, bila su velika G-opterećenja i naprezanja, ali za mene je to bio jedan od dražih dijelova cijele obuke.

Nakon dugotrajne i ozbiljne teoretske pripreme na zemlji počinjale su aktivnosti u zraku koje su postajale sve zahtjevnije. Pritom je potrebno kontrolirati avion, samoga sebe, adrenalin, potrebno je razmišljati i o kolegi koji je u drugom avionu i o onome što će on napraviti. Teško je i nabrojati sve ono što čovjek mora znati i što treba kontrolirati u tim situacijama. Oduvijek sam htio biti pilot i zadovoljan sam što sam u tome uspio. Važna je samodisciplina i profesionalan pristup zadaćama. U ovom poslu treba biti jak u glavi, gurati i ne posustajati.


Poručnik Šime Alić

[attachment=4]
Trodimenzionalni prikaz prostora, snalaženje u prostoru, predviđanje reakcija i manevriranje u odnosu na drugi avion, svega toga je u ovoj obuci bilo i za nas kadete. To je dragocjeno iskustvo. Riječ je o jednom jako lijepom razdjelu koji mi svi, piloti, čekamo i priželjkujemo, jednog dana raditi na borbenim zrakoplovima.

Za ovaj posao, i ovu razinu obuke treba imati i fizičku i psihičku kondiciju. Naši stariji kolege i nastavnici nas korak po korak navode, uče kako da sve to radimo. Uče nas letu po osjećaju, znači predviđati trenutke nekih događaja, manevara, znati iskoristiti i sačuvati energiju zrakoplova, pretvarati je iz visine u brzinu. Tu se puno nauči - o samom zrakoplovu, o načinu upravljanja zrakoplovom, a meni je ta obuka bio najljepši dio letenja. Sve ono što smo prije prošli i naučili bio je temelj i priprema za taj dio.

Biti pilot je predobar osjećaj. U ovih pet godina učenja, studiranja i usavršavanja bilo je puno odricanja, rada i muke, ali sve se to isplati i ja bih, da ponovno biram, odabrao opet ovaj put.


Lada PULJIZEVIĆ, snimio Josip KOPI, Hrvatski vojnik (http://www.hrvatski-vojnik.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on December 07, 2013, 04:23:02 pm
6.12.2013.

Vježba "Oskar 2013" u Zemuniku

[attachment=1]
Eskadrila aviona  (EA) 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO u vojarni Zemunik provela je 5. prosinca 2013. godine vježbu „Oskar 2013“, kojom su prikazali osposobljenost eskadrile u presretanju i identifikaciji ciljeva u zraku.

Ovo je prva vježba takve vrste koja se provodi u EA 93. zb, u kojoj je sudjelovalo  više od polovice sastava eskadrile sa četiri zrakoplova Pilatus PC-9M i jednim ZLIN-om 242L, a potporu u provedbi vježbe pružala je i bojna ZMIN (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=8950.0)-a.
Vježba se provodila na prostoru zračnog trokuta Ogulin – Lošinj - Zemunik.

Riječ je o uvježbavanju posada kojom se verificira program letačke obuke, ocjenjuje stupanj obučenosti pilota te prikazuju mogućnosti primjenjivosti aviona Pilatus PC-9M u taktičkim radnjama i postupcima presretanja letjelica u zraku unutar visinskih, brzinskih i daljinskih parametara.

Vježba je provedena kroz tri različita scenarija pri čemu je cilj bio stvoriti dinamične uvjete za postizanje što realnijih početnih pozicija za provedbu propisanih postupaka i procedura letačkih posada tijekom zadaća presretanja.

Zapovjednik EA bojnik Željko Harapin naglasio je kako je vježba osmišljena u sklopu provedbe redovitih obuka koje prolaze piloti, a korištena su i iskustva i kontakti sa pilotima partnerskih zemalja te stručna literatura koja razrađuje temu presretanja ciljeva u zraku.

Eskadrila aviona provodi obuku po elementima taktičkih postroja i manevara te obuku iz presretanja ciljeva u zraku uz navođenje sa zemlje od 2010. godine, a prošle godine započela je i sa obukom po elementima temeljnih manevara borbe u zraku.

Napredne obuke zahtijevaju od pilota visoke sposobnosti i vještine upravljanja avionom te razvijene sposobnosti razumijevanja situacije u zraku, vođenja i zapovijedanja u zraku, suradnje s pratiteljima kao i dobro poznavanje  propisanih procedura presretanja i identifikacije letjelica.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: MORH / M. Karačić, I. Lukan, R. Ribarić

morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Solaris on January 01, 2014, 04:48:43 pm
Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske general zbora Drago Lovrić u utorak 31. prosinca 2013. godine posjetio je dežurnu posadu Eskadrile transportnih helikoptera 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO u vojarni „Knez Trpimir“ u Divuljama kod Trogira.

U susretu s letačkom posadom helikoptera Mi-8 MTV koja će dežurati u Novogodišnjoj noći, general Lovrić je uputio priznanje Eskadrili transportnih helikoptera za postignuća u humanim misijama spašavanja ljudskih života kroz medicinske letove traganja i spašavanja te je dežurnoj posadi i svim pripadnicima Oružanih snaga RH zaželio sretnu i uspješnu 2014. godinu.

Posjet generala Lovrića zbio se u tijeku hitnog medicinskog leta te je čestitka uslijedila nakon što je posada uspješno zbrinula jednog pacijenta s Korčule. „Ponosan sam na vas, na sve vaše humane akcije kojima prodonosite sigurnosti svih građana RH i stranih gostiju, a jednoj takvoj smo upavo i svjedočili. I ovoga puta potvrdili ste visoku osposobljenost i spremnost brzog, sigurnog i učinkovitog djelovanja te sam na ispraćaju Stare i dočeku Nove godine sa zadovoljstvom htio podijeliti ove trenutke s vama“, istaknuo je general Lovrić. Istaknuo je da vojarna u Divuljama zbog specifičnog smještaja i važnosti ima perspektivu razvoja baze u međunarodnom, međuresornom i međugranskom segmentu. To znači da će u budućnosti Divulje imati međunarodnu razinu obuke i suradnje s partnerskim i zemljama u okružju na području obuke ronitelja i protupožarnog djelovanja i osposobljavanja protiv drugih vrsta ugroze, a potencijale i sposobnosti koristila bi i ostala ministarstva RH i sve grane Oružanih snaga RH.

U ime dežurne posade koju su činili bojnik Stjepan Stepić, kapetan posade na helikopteru Mi-8 MTV, natporučnik Filip Petrinjak, kopilot i tehničari letači stožerni narednik Dalibor Filipović i desetnik Frane Franić, zahvalio je zapovjednik Eskadrile transportnih helikoptera satnik Ante Siniša Kozina koji je rekao kako letačke posade dežuraju 24 sata kroz cijelu godinu, a najčešće idu na intervencije u vrijeme blagdana i vikenda kada znaju poletjeti i više puta dnevno u humanim misijama spašavanja ne samo domaćeg stanovništva nego i stranih gostiju.

Eskadrila transportnih helikoptera 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane tijekom 2013. godine pružala je potporu civilnim institucijama u aktivnostima:
a) gašenja velikih požara otvorenog prostora
b) hitnog medicinskog prevoženja oboljelih i/ili ozlijeđenih osoba zrakom
c) traganja i spašavanja na kopnu i otocima
d) otklanjanja posljedica vremenske nepogode

a) Gašenja velikih požara otvorenog prostora

Zračne snage HRZ-a i PZO-a bile su angažirane na 118 požarišta (114 u RH i 4 u inozemstvu). Na 114 požarišta ostvarile su 3 488 letova u trajanju od 476:25 sati, izbačeno je 17 452 tona vode, prevezeno 156 osoba i 18 tona tereta uz utrošak od 349 713 litara goriva.

Eskadrila transportnih helikoptera u provedbi protupožarne sezone u 2013. sudjelovala je s 2 helikoptera Mi-8. Težišna zadaća bila je prijevoz vatrogasaca i opreme na požarište. Angažirani su na 21 požarištu, ostvarili 128 leta u trajanju od 29:35 sati, izbacili 130 tona vode, prevezeno je 149 osoba i 18 tona tereta uz utrošak od 19 170 litara goriva.

b) Hitni zračni medicinski prijevoz ozlijeđenih ili oboljelih osoba

U 24-satnom dežurstvu nalazio se jedan helikopter Mi-8 s posadom (ETH) u vojarni „Knez Trpimir“ u Divuljama. Uz posadu se nalazio i medicinski tim MZSS (3 osobe) također u 24-satnom dežurstvu.

Tijekom 2013. godine realizirano je 458 zahtjeva te je prevezeno 527 pacijenata i 1075 pratitelja. Pri realizaciji zadaće ostvaren je 1427 let u trajanju od 591 sati i 40 minuta, od toga su 4 zahtjeva za prijevoz organa za potrebe transplantacije i tima za transplantaciju (prevezeno 4 organa i 27 pripadnika tima za transplantaciju, ostvareno 19 letova u trajanju od 14 sati i 05 minuta).

Od iskazanog broja realiziranih zahtjeva, Eskadrila transportnih helikoptera s posadom (helikopter Mi-8) sudjelovao je 423 intervencije, prevezao je 485 pacijenata i 942 pratitelja. Pri realizaciji zadaće ostvareno je 1265 letova u trajanju od 580 sati i 30 minuta.

c) Traganje i spašavanje na kopnu i otocima

Na 22 zadaće traganja i spašavanja na kopnu i otocima proveden je 101 let u trajanju od 42 sata i 55 minuta tijekom koga je prevezeno 230 osoba.

Od iskazanog broja, Eskadrila transportnih helikoptera je sudjelovala u 19 zadaća traganja i spašavanja na kopnu i otocima, prevezla je 9 osoba i 206 pratitelja. Pri realizaciji zadaće ostvareno je 94 letova u trajanju od 36 sati i 35 minuta.

d) Otklanjanje posljedica vremenske nepogode - poplave na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije u slivu rijeka Drave i Dunava u lipnju 2013.

Helikopter Mi – 8 Eskadrile transportnih helikoptera, (predviđen za transport osoba i opreme) bio je izmješten u Osijek iz vojarne „Knez Trpimir“ u Divuljama. Helikopter je bio u pripravnosti za provedbu predmetne zadaće, a utrošeno je 6 sati i 15 minuta.

U operacijama potpore miru iz Eskadrile transportnih helikoptera sudjelovalo/sudjeluje 24 djelatnika :
- u operaciji ISAF sudjelovalo je 6 djelatnika (5 pilota i 1 tehničar letač)
- u operaciji KFOR na Kosovu sudjelovalo/sudjeluje 17 djelatnika (11 pilota i 6 tehničara letača). Trenutno se u operaciji KFOR nalazi 4 pilota i 2 tehničara letača u sastavu 14. hrvatskog kontingenta (od 18. studenoga).

[attachment=1]
[attachment=2]

   OSRH (http://www.osrh.hr/default.asp)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Solaris on January 18, 2014, 01:20:42 pm
Priznanje Ponos Hrvatske za ETH

Eskadrila transportnih helikoptera (ETH) 93. zrakoplovne baze HRZ-a i PZO-a dobitnica je priznanja Ponos Hrvatske koje će pod visokim pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske biti dodijeljeno na svečanosti u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu u nedjelju 19. siječnja 2014. godine u 20.00 sati.

Priznanje svake godine dodjeljuje udruga Ponos Hrvatske pojedincima i grupama za humanost, hrabrost, dobrotu i nesebičnost.

[attachment=1]
Eskadrila transportnih helikoptera je smještena u vojarni „Knez Trpimir“ u Divuljama kod Splita. Uz tipično vojničke zadaće od kojih se ističu sudjelovanje u mirovnim misijama u Afganistanu i Kosovu Eskadrila je prepoznatljiva i po humanim misijama. Provodi hitne medicinske letove u suradnji s medicinskim timovima Ministarstva zdravlja, akcije traganja i spašavanja za nestalim osobama zajedno s Hrvatskom gorskom službom spašavanja te pruža potporu u prevoženju stradalih s nepristupačnih terena. S helikopterima Mi-8 MTV sudjeluje i u akcijama gašenja požara iz zraka kao i prevoženja vatrogasaca i opreme do požarišta.

  OSRH (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Jester on January 22, 2014, 01:57:11 pm
Nek se  nađe, oznake ETH (noviji tip) ;
[attachment=1]
 


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on January 30, 2014, 09:25:37 pm
30.01.2014.

Noć otvorenih vrata u vojarni Zemunik

[attachment=1]
U povodu Noći muzeja u Hrvatskoj 93. zrakoplovna baza HRZ-a i PZO-a organizira Noć otvorenih vrata u vojarni Zemunik u petak 31. siječnja 2014. godine od 16.00 do 20.00 sati.

Program:

■ razgledavanje muzeja vojne tehnike

■ razgledavanje aviona i helikoptera na kojima lete hrvatski vojni piloti (ZLIN 242 L, Pilatus PC-9 M, Bell 206 B Jet Ranger III, Airtractor AT 802 A/F i Canadair CL 415)

■ izbor “najosmijeh zrakoplovne kabine”

■ “doživi noć kao dan” uz pomoć opreme za noćno letenje (NVG oprema)

■ “igra s padobranom”, nastup dječjeg vrtića “Loptica" iz Zadra

■ nagradne igre i druga iznenađenja.

Vojarna Zemunik, petak 31. siječnja od 16.00 do 20.00 sati.

Kontakt osoba je časnik za odnose s javnošću i informiranje 93. zrakoplovne baze pukovnik Marinko Karačić, mobitel: 091 400 42 77.

osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Sutra, 31.1.2014., se u Hrvatskoj provodi akcija Noć muzeja.


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on February 03, 2014, 10:17:17 pm
31.1.2014.

Noć Otvorenih vrata u vojarni Zemunik

[attachment=1]
Povodom Noći muzeja u Hrvatskoj  93. zrakoplovna baza HRZ i PZO-a organizirala je u petak, 31. siječnja 2014. Noć otvorenih vrata u vojarni Zemunik.

Posjetitelji, njih gotovo tri tisuće, imali su jedinstvenu prigodu doživjeti vojarnu noću uz program razgledavanja aviona i helikoptera na kojima lete hrvatski vojni piloti (ZLIN 242 L, Pilatus PC-9 M, Bell 206 B Jet Ranger III, Airtractor AT 802 A/F i Canadair CL 415) te promatrati letenje uz pomoć opreme za noćno letenje (NVG, Night Vision Gogles).

Organizator je priredio i nagradne igre za najmlađe posjetitelje, a u raznovrsnom programu birao se i “naj-osmjeh pilotske kabine”, dok su djeca dječjeg vrtića “Loptica” iz Zadra izvela točku “Igra s padobranom”. Za “naj osmjeh pilotske kabine” među gotovo stotinjak kandidata, po ocjeni žirija iz Hrvatskih vojnih glasila i izdavaštva odabrana su tri najljepša i najfotogeničnija lica – Petra Šarić, Roza Šestan i Tomislav Baždarić. Njima je nastavnica letenja natporučnica Antonija Mutabdžija uručila i prigodan poklon, fotomonografiju “20 godina Oružanih snaga Republike Hrvatske”.

“Vojarna Zemunik prva je vojarna u Hrvatskoj koja se uključila u manifestaciju Noć muzeja u Hrvatskoj i ovo je bila posebna prigoda upoznati javnost s aktivnostima koje provode piloti HRZ i PZO-a u noćnim uvjetima. Želja nam je obogatiti sadržaje za posjetitelje s područja Zadra i okolice. Reakcije javnosti su jako pozitivne i nadam se kako će ovo postati tradicija, da uz Dane, imamo i Noć otvorenih vrata u Zemuniku”, rekao je zapovjednik 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO-a pukovnik Karol Lučan.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: MORH/ T. Brandt, morh.hr (http://www.morh.hr/)Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on March 11, 2014, 09:30:07 pm
7.3.2014.

Dan Eskadrile helikoptera

[attachment=1]
Eskadrila helikoptera (EH) 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO obilježila je u petak, 07. ožujka 2014. dan potrojbe i 18. obljetnicu osnutka.

Obilježavanje je organizirano u vojarni Zemunik susretom dosadašnjih zapovjednika i djelatnika sa sadašnjim sastavom eskadrile, a čestitku pripadnicima postrojbe uputili su zapovjednik HRZ i PZO, brigadni general Dražen Ščuri te zapovjednik 93. zrakoplovne baze, pukovnik Karol Lučan.

General Ščuri je istaknuo kako punoljetnost znači jednu zrelost, a Eskadrila helikoptera je "sazrela" za novu fazu u svom razvoju, a to je sposobnost školovanja inozemnih pilota pri čemu već postoje ozbiljno iskazani interesi nekih zemalja i za školovanjem pilota helikoptera.

Zapovjednik Eskadrile helikoptera, bojnik Krešimir Ražov podsjetio je na osnutak eskadrile u ožujku 1996. te zahvalio svim zapovjednicima koji su do sada vodili eskadrilu.

Bojnik Ražov je naglasio da je Eskadrila helikoptera uz 18 godina djelovanja, provela obuku s ukupno 18 naraštaja kadeta ostvarivši 18.000 sati naleta.

Sveukupno je obučeno 112 pilota helikoptera među kojima i dvojica iz Makedonije i Bosne i Hercegovine.

"Uz razvoj i unošenje novih sadržaja u nastavne programe, želimo posebno razvijati kulturu sigurnosti letenja, te zadržati kontinuitet u sposobnosti eskadrile u letenju sa uređajima za noćno letenje (NVG) pri čemu smo uspjeli do sada postići nalet od 200 sati po pilotu", istaknuo je bojnik Ražov.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: HRZ i PZO/EH, M. Karačić

morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: dzumba on March 11, 2014, 10:02:45 pm
А зашто су ови, ипак војни хеликоптери обојени овако упадљиво?


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Jester on March 11, 2014, 10:23:43 pm
Ipak se tu radi o Helikopterima za obuku sličan uzorak bojenja primjetili smo imaju i Pilatusi i Zlinovi koji se također nalaze u Zadru,zašto je tako neznam ni ja no ovakav način bojenja školske avijacije se može naći i u drugim vojskama svijeta.


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: pacman69 on March 13, 2014, 10:56:16 am
Upravo tako, dobar su primjer američki i britanski školski avioni još otprije 2. sv. rata koji su farbani žuto (čak se i boja naziva Trainer yellow :9).


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on March 14, 2014, 08:28:16 pm
Bravo!  :klap

14.3.2014.

Muzej vojne tehnike

[attachment=1]
U 93. zrakoplovnoj bazi HRZ-a i PZO-a u vojarni Zemunik u petak 14. ožujka 2014. godine započeli su pripremni radovi na uređenju i postavu aviona Thunderjet (http://www.paluba.info/smf/index.php/topic,13689.0.html) i Douglas DC-3 (Dakota) (http://www.paluba.info/smf/index.php/topic,16495.0.html). Riječ je o avionima američke proizvodnje koji su dugo vremena stajali zapušteni u prostoru vojarne Zemunik, a potječu iz 50-ih godina 20. stoljeća.

Nakon postava na polja za izložbu, pristupit će se uređenju čime će baza Zemunik postati bogatija za dva zrakoplovna eksponata kojih je vrlo malo sačuvano na prostoru Hrvatske.

U planovima je da se u Dakoti uredi izložbena galerija koja bi bila jedinstveni primjer izložbenog prostora u svijetu.

Započetom akcijom uređenja obogaćuje se ponuda sadržaja koje vojarna prezentira javnosti i posjetiteljima, a spremnost u uređenju Thunderjeta i Dakote već su iskazali brojni zrakoplovni entuzijasti i zaljubljenici u zrakoplovstvo.

Do sada je u prostorima vojarne izloženo 7 primjera starih aviona i helikoptera, a s novim postavom vojarna Zemunik dobiva nove atraktivne eksponate i jedinstvenu izložbenu galeriju. To zemuničkoj vojarni otvara nove mogućnosti u prezentaciji sadržaja vezanih za zrakoplovnu tematiku i društvena događanja kroz izložbu umjetničkih radova u prostoru aviona Dakote.

Avion Thunderjet na polje za izložbu dovezla je posada Eskadrile transportnih helikoptera s helikopterom Mi-8 MTV, a prvi put prezentirat će se javnosti na Danu otvorenih vrata u vojarni Zemunik u subotu 22. ožujka 2014. od 9.00 do 14.00 sati.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: HRZ i PZO/ M. Karačić, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Jester on March 14, 2014, 08:39:28 pm
Odlična vijest, sad nek budu dosljedni pa nek ih urede i vratu izvorni sjaj i šemu bojenja , američku naravno ;)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Solaris on March 14, 2014, 10:21:04 pm
Da se ne ponavljam previše.

 :P


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on March 18, 2014, 11:14:40 am
lEO - ZD i Gazda su nas prije godinu dana razveselili slikama s Dana otvorenih vrata u Zemuniku, pa za nih i ostael koji su u mogućnosti evo najave:

18.3.2014.

"Fotoizazov" u vojarni Zemunik

Povodom Dana postrojbe, 93. zrakoplovna baza Hratskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane u sklopu Dana otvorenih vrata poziva sve zainteresirane profesionalne i amaterske fotografe te zaljubljenike u zrakoplovstvo na ”Fotoizazov“ u vojarni ”Zemunik” koji će se održati u subotu, 22. ožujka 2014. u vremenu od 09 do 14 sati.

Birat će se najfotografije u tri kategorije: Moć tehnike, Čovjek i zrakoplov i Slobodni motiv.

Najfotografije bira stručni tim Hrvatskih vojnih glasila, a najbolji radovi bit će nagrađeni.

Radove s ”Fotoizazova“ iz vojarne ”Zemunik” potrtebno je dostaviti do 25. ožujka 2014. do 12 sati na adresu: hrvojnik@morh.hr , pod naslovom: Fotoizazov.

(Napomena: Za svaku kategoriju moguće je poslati do tri fotografije).

Fotografije je potrebno slati u rezoluciji 300 dpi,  te navesti ime i prezime autora, adresu i  broj telefona/mobitela.

Fotogalerija prispjelih radova i najfotografije bit će objavljene na službenoj web stranicama MORH-a: www.morh.hr/fotoizazovuvojarnizemunik.

U nastavku dostavljamo Program Dana otvorenih vrata u vojarni ”Zemunik”:

09,00-14,00 sati
•    razgledavanje Muzeja vojne zrakoplovne tehnike
•    razgledavanje tehnike na kojoj lete hrvatski vojni piloti (prvi put nakon remonta helikopter Mi-8 MTV…)

Od 11,00 sati    
•    letački dan hrvatskih vojnih pilota
trenažni letovi: Zlin-242 L, Pilatus PC-9M, Bell-206 B, Canadair CL-415, Aitractor  AT-802 A/F, akrobatska grupa ”Krila Oluje“.

morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Gazda on March 18, 2014, 12:14:33 pm
Vadim brod ovih dana,ali mislim da cu subotnje jutro odvojit za posjet,a to bi znacilo i par slika za palubu...hvala na informaciji(inace dani otvorenih vrata budu dosta kasno najavljeni u medijima).


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: proxy1969 on March 18, 2014, 01:07:25 pm
Upravo tako, dobar su primjer američki i britanski školski avioni još otprije 2. sv. rata koji su farbani žuto (čak se i boja naziva Trainer yellow :9).
Pa i ex RV i PVO SFRJ je imala zute avione, iz doba dok je glavnina tehnike bila Made in USA...


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on March 20, 2014, 09:42:29 am
Nakon početka obnove Dakote i Tunderjeta, još jedan dobar promidžbeni potez 93. zb.


19.3.2014.

Iz vojarne Zemunik emitirana 1. radijska emisija "101,8 ft"

[attachment=1]
Emitiranje radijske emisije "101,8 FT" (101,8 FITA) započelo je u srijedu, 19. ožujka 2014. iz 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO u vojarni Zemunik.

Naziv emisije izvedenica je radijske frekvencije i oznake za visinu koju koriste piloti. Emisiju realizira HR - Radio Zadar, a emitirat će se uživo svakog mjeseca sa stajanke u bazi Zemunik.

Cilj emisije je prezentirati rad i aktivnosti zrakoplovne baze te kroz priče letačkog i ostalog osoblja približiti javnosti sva zanimanja i poslove koji se obavljaju u vojarni Zemunik.

U prvoj emisiji voditeljica Ana Marušić predstavila je započeto školovanje pilota iz Sultanata Omana čiji su nastavnici letenja danas po prvi puta poletjeli u kabini Pilatusa PC-9M zajedno sa hrvatskim pilotima. Školovanje Omanaca u Eskadrili aviona prezentirao je zapovjednik ove eskadrile bojnik Željko Harapin, a bojnik Krešimir Ražov iznio je iskustva letenja noću uz pomoć opreme za noćno letenje (NVG).

Slušatelji su mogli upoznati i satnika Edavarda Krištu iz akrobatske grupe HRZ, te natporučnika Juraja Kovačevića, koji oslikava pilotske kacige.

U emisiju se izravno uključio i satnik Stjepan Jović iz mirovne misije KFOR s Kosova, čiji se kontingent nakon provedene rotacije vraća u Hrvatsku.

Suvoditeljica emisije bila je pilotkinja i najmlađa nastavnica letenja u Hrvatskoj natporučnica Antonija Mutabžija, koja je najavila program Dana otvorenih vrata u vojarni Zemunik koji se organizira u povodu Dana 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO, u subotu 22. ožujka 2014. godine.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
Foto: HRZ i PZO/ M. Karačić

morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Jester on March 20, 2014, 10:13:44 am
Grad Zadar je više od ijednog grada u Hrvatskoj povezan sa svojom bazom ,vidi se odlična sinergija na svim poljima što je uistinu pohvalno.


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on March 21, 2014, 01:11:46 pm
[attachment=1]


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Jester on March 22, 2014, 06:03:30 pm
Obilježena obljetnica osnutka 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO-a

[attachment=1]

U vojarni Zemunik danas, 21. ožujka 2014. obilježena je 22. godišnjica 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO-a, te 21. godišnjica pogibije šestorice pripadnika postrojbe poginulih u Škabrnji u ožujku 1993. godine.
Obilježavanju Dana 93. zb prisustvovali su načelnik stožera HRZ i PZO-a brigadir Miroslav Kovač, zapovjednik 93. zb pukovnik Karol Lučan, djelatnici baze, predstavnici Državne uprave za zaštitu i spašavanje te drugi uzvanici.

[attachment=2]
[attachment=3]

Središnja svečanost obljetnice osnutka 93. zb održana je u vojarni Zemunik. Čestitajući Dan baze u ime zapovjednika HRZ i PZO-a, brigadir Miroslav Kovač je naglasio kako se razvojem novih sposobnosti u Zemuniku stvaraju i preduvjeti za uspostavu Multinacionalnog zrakoplovnog obučnog središta. Napomenuo je i kako produženje resursa na helikopterima Mi 8 kroz kapitalni remont osigurava 93. zb provedbu misija i zadaća, pružanje potpore drugim granama OS RH, kao i nastavak potpore civilnoj zajednici kroz medicinske letove i akcije traganja i spašavanje. „Ciljevi su nam dostizati i razvijati zadane sposobnosti kroz stručno usavršavanje djelatnika te održavanje i modernizaciju postojeće tehnike, a vaše ideje, nove programe i rješenja koja nam nudite pokazatelj su kako je ova baza uistinu baza visokih potencijala i mogućnosti“, rekao je brigadir Kovač.
 
Zapovjednik 93. zb pukovnik Karol Lučan istaknuo je kako je u 2013. godini na sedam tipova letjelica u 93. zrakoplovnoj bazi ostvareno gotovo 6.000 sati naleta i to u Eskadrili transportnih helikoptera i u Protupožarnoj eskadrili prosječno po pilotu 82 sata, 88 sati u Eskadrili aviona, te 103 u eskadrili helikoptera. Školovanje je uspješno završilo šest novih pilota, a kroz 17 naraštaja sveukupno je školovano 240 pilota. Pukovnik Lučan je rekao i kako vjeruje da će školovanje omanskih pilota dati novi zamah u razvoju 93. zb kroz nove obučne procese, ali i opremanja i ulaganja u sveukupnu infrastrukturu kako bi postali baza izvrsnosti u svim njezinim segmentima

[attachment=4]
[attachment=5]

U sklopu svečanosti djelatnicima 93. zb uručene su pohvale i priznanja, te posebne plakete postrojbe zaslužnim pojedincima za prezentaciju rada baze.
Plakete su dobili pročelnik Županijskog centra 112 Dubrovnik Goran Violić, redatelj Stipe Božić, urednik na HRT-u Đuro Tomljenović, studio Fox Zadar i novinarka Hrvatskog vojnika Leida Parlov.

Izvor : MORH (http://www.morh.hr/hr/vijesti-najave-i-priopcenja/priopcenja/9306-obiljezena-obljetnica-osnutka-93-zrakoplovne-baze-hrz-i-pzo-a21032014.html)
Foto : T.Brandt


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Jester on March 22, 2014, 06:14:14 pm
Dan otvorenih vrata u vojarni Zemunik

[attachment=1]

Obilježavajući 22. obljetnicu osnutka postrojbe, 93. zrakoplovna baza Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane OS RH organizirala je u subotu, 22. ožujka 2014. Dan otvorenih vrata u vojarni Zemunik.

Na tri izložbena prostora prezentirani su eksponati starih aviona i helikoptera, sredstva protuzračne obrane te najzanimljiviji dio na stajanci gdje su bile izložene letjelice na kojima danas lete hrvatski vojni piloti (ZLIN 242 L, Pilatus PC-9 M, Bell 206 B Jet Ranger III, Mi-8 MTV, Airtractori AT 802 A/F i Canadair CL 415).  Po prvi puta posjetitelji su mogli razgledati i američki avion MC-130 Hercules koji se za za ovu prigodu priključio izloženim hrvatskim letjelicama.

Letački program na avionima Zlin-242 L, Pilatus PC-9M, Aitractor AT-802 A/F, Canadair CL-415 i helikopteru Bell-206 B, te presretanje ciljeva u zraku u kojem su, uz Pilatus PC-9M, sudjelovala i dva MIG-a HRZ i PZO-a pratilo je oko 3000 posjetitelja. Također, letački program upotpunila je i akrobatska grupa “Krila Oluje“.

Posjetitelji su tom prigodom na info-pultu mogli saznati kako postati pripadnik Oružanih snaga RH“ te sudjelovati u „Fotoizazovu“ u kojem će se birati naj-fotografije s Dana otvorenih vrata.

Zapovjednik 93. zb pukovnik Karol Lučan istaknuo je kako ovim aktivnostima koje sve više privlače ne samo domaće posjetitelje, nego i strane ljubitelje zrakoplovstva i vojne tehnike, prvenstveno cilj prezentirati aktivnosti postrojbe i popularizirati poziv za vojnog pilota. „Uvijek nastojimo prirediti nešto novo. Ovoga puta uz dosta brzine, avio-buke i adrenalina koje su proizveli MIG-ovi u presretanju ciljeva u zraku, posebna atrakcija za posjetitelje bila je mogućnost razgledavanja američkog aviona Herculesa čija se posada rado odazvala biti dio našeg današnjeg programa“, rekao je pukovnik Lučan.

Izvor : MORH (http://www.morh.hr/hr/vijesti-najave-i-priopcenja/vijesti/9310-dan-otvorenih-vrata-u-vojarni-zemunik-22032014.html)

Fotogalerija ;

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Jester on March 22, 2014, 06:17:59 pm
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Jester on March 22, 2014, 06:19:21 pm
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Jester on March 22, 2014, 06:20:56 pm
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]

Autori Fotografija : Mkaračić ; L.Lisica


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Gazda on March 22, 2014, 08:16:08 pm
Posjetio sam bazu,program nije bio los.atraktivan letacki program,cak su i migovi svratili i izveli 2 brisuca leta.organizacija takodjer odlicna,mnogo bolja nego lani,dosta parkirnih mjesta itd.idem nesto vecerat pa cu okacit par slika.


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Gazda on March 22, 2014, 08:43:31 pm
[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4][attachment=5]


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Gazda on March 22, 2014, 08:46:27 pm
[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4][attachment=5]


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Gazda on March 22, 2014, 08:50:01 pm
[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4][attachment=5]


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Gazda on March 22, 2014, 09:01:38 pm
[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4][attachment=5]


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Gazda on March 22, 2014, 09:04:36 pm
[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4][attachment=5]


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Jester on March 23, 2014, 11:12:16 am
Zahvaljujem na odličnoj fotoreportaži !  :klap ,ja sam jučer ujutro radio inače bih se i ja zaletio do Zemunika :)

Dva videa od jučer ;

http://www.youtube.com/watch?v=E0IZHGIGztU&feature=share&list=UU3t7eE7BjRUQ7Uy6qbEE1Bg

http://www.youtube.com/watch?v=hxbU2yGSiyk&list=LL3t7eE7BjRUQ7Uy6qbEE1Bg&feature=share


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: dzumba on March 23, 2014, 03:28:54 pm
Dobre fotografije Gazda, posebno ona sa Mig-ovima u brišućem letu. Šteta što nije u boljoj rezoluciji.


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Gazda on March 23, 2014, 04:16:01 pm
Stavit cu popodne vecu i jos jednu sta imam.ako koga jos neki detalji zanimaju neka slobodno napise.


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Solaris on March 23, 2014, 04:20:17 pm
Zahvaljujem na odličnoj fotoreportaži !  :klap ,ja sam jučer ujutro radio inače bih se i ja zaletio do Zemunika :)

Dva videa od jučer ;

Zaboravili su skinuti rakete. Ili su od ruzine zaljepile pa će vječno da ostanu na avionu.  ;D

poz.


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Jester on March 23, 2014, 04:41:15 pm
Možda su i makete u pitanju :) Inače kad pogledam ovaj video javljaju mi se podvojeni osjećaji ,prvi je radost ljepo ih je vidjeti u letu ,publici je interesantno djeca se raduju ,onda nastupi neka tuga shvatiš da je u zraku cijela nadzvučna eskadrila koja se sastoji od dva aviona koje je vrijeme pregazilo i čiji su suvremenici odavno u muzeju ::)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Gazda on March 23, 2014, 07:41:32 pm
evo migonje.poz

[attachment=1][attachment=2]


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Jester on March 26, 2014, 10:35:17 am
Video reportaža sa dana otvorenih vrata ;

http://www.youtube.com/watch?v=cXzRNxpIwT4


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on April 15, 2014, 07:40:42 am
14.4.2014.

U Zemuniku izložen DOUGLAS C-47

[attachment=1]
U 93. zrakoplovnoj bazi HRZ-a i PZO-a u vojarni Zemunik u petak 11. travnja 2014. godine postavljen je avion Douglas C-47 B (popularna Dacota) kao novi izložbeni eksponat zrakoplovne tehnike u Muzeju na otvorenom gdje je sada ukupno izloženo 9 aviona i helikoptera (helikopter MIL Mi-8, avioni: SOKO J-20 Kraguj, SOKO N-60 Galeb G-2, UTVA-66, UTVA-75, MiG-21 U, SOKO J-21 Jastreb i dva aviona koja se uređuju Douglas C-47 B Skaytrain, Dacota i Republic F-84 G Thunderjet).

Avion je na postav za razgledanje dotegljen nakon punih 44 godina mirovanja, a zbog širine raspona krila su mu prethodno skinuta i nakon postava ponovno montirana te slijedi faza vanjskog i unutarnjeg uređenja. Uz ovaj avion, u Zemuniku u Hrvatskoj su ovi avioni još sačuvani u Otočcu i Željavi, a u unutrašnjosti zemuničkog planira se urediti izložbena galerija koja bi bila jedinstveni primjer izložbenog prostora u svijetu.

Douglas uređuju djelatnici 93. zrakoplovne baze koji koriste svaki slobodan trenutak kako bi pridonijeli obnovi ovog aviona koji je već sada postao jedna od atrakcija u vojarni Zemunik.

Započetom akcijom uređenja obogaćuje se ponuda sadržaja koje vojarna prezentira javnosti i posjetiteljima kroz sadržaje i događanja kulturnog i društvenog značenja te sve više privlači pozornost ne samo domaćih nego i stranih entuzijasta i zaljubljenika u zrakoplovnu tehniku.

Upravo je zahvaljujući entuzijastima s područja Zadra sačinjena i svojevrsna povjesnica Douglasa u Zemuniku. Tako je prema prikupljenim podatcima avion proizveden u tvornici Douglas u Oklahoma Cityju 1944. godine, a riječ je o avionu Douglas C-47 B Skaytrain što je transportna inačica putničkog aviona DC-3. Amerikanci ga nisu koristili nego je predan na uporabu Britanskom kraljevskom ratnom zrakoplovstvu koje ga je koristilo u Drugom svjetskom ratu u vojnim operacijama u Indiji i tadašnjoj Burmi (Unija Mjanmar), a u britanskoj vojsci za ovaj avion korištena je složenica DACoTA (Douglas Aircraft Company Transport Aircraft). U britanskom zrakoplovstvu ostaje do 1953. kada se u sklopu vojne pomoći USA doprema tadašnjoj Jugoslaviji gdje je jedno vrijeme bio i u uporabi zračnog prijevoznika JAT-a. Kasnije se koristio isključivo za vojne potrebe padobranske obuke do 1970. godine. Tada se prestaje koristiti sve do današnje pokrenute akcije uređenja i postava za razgledanje.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: duje on June 05, 2014, 02:13:57 pm
18. NARAŠTAJ HRVATSKIH VOJNIH PILOTA

Vir: Defender.hr (http://www.defender.hr/)

Završena obuka temeljnog noćnog letenja uz pomoć NVG (Night Vision Googles)
 
Datum objave: 05.06.2014

U Eskadrili helikoptera 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO-a u vojarni Zemunik u srijedu, 4. lipnja 2014., završio je ciklus obuke temeljnog noćnog letenja uz pomoć NVG (Night Vision Googles) uređaja za noćno letenje 18. naraštaja kadeta.

Ovo je prvi naraštaj kadeta koji je tijekom školovanja obučen i za letenje uz pomoć NVG uređaja na helikopteru BELL-206 B, čime je zaokružen cjelokupni ciklus njihovog školovanja za pilote helikoptera.

Letenje uz pomoć NVG uređaja provodi se od 2010. godine, a namjera je osposobiti sve pilote i posade helikoptera HRZ i PZO-a za letenje noću s tom opremom. Uz letačke posade, obuku redovito provode i zrakoplovni tehničari.

Zapovjednik Eskadrile helikoptera bojnik Krešimir Ražov istaknuo je kako je noćno letenje napredak u školovanju kadeta, čime operativne eskadrile - Eskadrila transportnih helikoptera i Eskadrila višenamjenskih helikoptera, dobivaju osposobljene pilote, koji nastavljaju s trenažom i naprednim dijelom obuke.

„Letenje s NVG uređajem je zahtjevnije jer je suženo vidno polje, a u monokromatskim uvjetima otežana je percepcija udaljenosti i dubine. Kadeti se prvi put susreću i s 10-ak novih iluzija koje moraju prepoznati i pravilno postupiti u takvim situacijama. Zbog svega toga, kod letenja s NVG uređajem koordinacija posade i međusobna komunikacija te usklađenost i predviđanje razvoja situacije iznimno su važni“, zaključio je bojnik Ražov.

Nakon temeljne obuke, koja obuhvaća osnovno letenje s prilagodbom na novi sustav i uvjete letenja uz pomoć NVG uređaja za noćno letenje, slijedi napredna, koja obuhvaća taktičko grupno letenje, slijetanje na grebene i izrazito ograničene i neosvijetljene terene, planinsko letenje, kao i ostale složene manevre tehnike pilotiranja u noćnim uvjetima.

[attachment=1]Foto: HRZ i PZO


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on June 05, 2014, 08:02:38 pm
Kadeti uspješno završili noćno letenje u Zemuniku

[attachment=1]
[attachment=2]
morh.hr (http://www.morh.hr/)


Vir: Defender.hr (http://www.defender.hr/)

Završena obuka temeljnog noćnog letenja uz pomoć NVG (Night Vision Googles)
 
Datum objave: 05.06.2014

U Eskadrili helikoptera 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO-a u vojarni Zemunik u srijedu, 4. lipnja 2014., završio je ciklus obuke temeljnog noćnog letenja uz pomoć NVG (Night Vision Googles) uređaja za noćno letenje 18. naraštaja kadeta.
Ovo je prvi naraštaj kadeta koji je tijekom školovanja obučen i za letenje uz pomoć NVG uređaja na helikopteru BELL-206 B, čime je zaokružen cjelokupni ciklus njihovog školovanja za pilote helikoptera.

Letenje uz pomoć NVG uređaja provodi se od 2010. godine, a namjera je osposobiti sve pilote i posade helikoptera HRZ i PZO-a za letenje noću s tom opremom. Uz letačke posade, obuku redovito provode i zrakoplovni tehničari.

Zapovjednik Eskadrile helikoptera bojnik Krešimir Ražov istaknuo je kako je noćno letenje napredak u školovanju kadeta, čime operativne eskadrile - Eskadrila transportnih helikoptera i Eskadrila višenamjenskih helikoptera, dobivaju osposobljene pilote, koji nastavljaju s trenažom i naprednim dijelom obuke.

„Letenje s NVG uređajem je zahtjevnije jer je suženo vidno polje, a u monokromatskim uvjetima otežana je percepcija udaljenosti i dubine. Kadeti se prvi put susreću i s 10-ak novih iluzija koje moraju prepoznati i pravilno postupiti u takvim situacijama. Zbog svega toga, kod letenja s NVG uređajem koordinacija posade i međusobna komunikacija te usklađenost i predviđanje razvoja situacije iznimno su važni“, zaključio je bojnik Ražov.

Nakon temeljne obuke, koja obuhvaća osnovno letenje s prilagodbom na novi sustav i uvjete letenja uz pomoć NVG uređaja za noćno letenje, slijedi napredna, koja obuhvaća taktičko grupno letenje, slijetanje na grebene i izrazito ograničene i neosvijetljene terene, planinsko letenje, kao i ostale složene manevre tehnike pilotiranja u noćnim uvjetima.

[attachment=1]Foto: HRZ i PZO


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on June 19, 2014, 02:17:35 pm
18.6.2014.

Vježba prisilnog slijetanja aviona u vojarni Zemunik

[attachment=1]Foto: HRZ i PZO/ M. Karačić

U 93. zrakoplovnoj bazi HRZ-a i PZO-a u vojarni Zemunik u srijedu, 18. lipnja 2014., provedena je vježba "Spas 2014", kojom se uvježbavala spremnost postrojbe u izvanrednoj situaciji simuliranja prisilnog slijetanja aviona zbog požara na motoru.

Baza u Zemuniku provodi svakodnervno niz letačkih aktivnosti tijekom cijele godine, što podrazumijeva zajednički rad letačkih eskadrila i svih službi iz skupine za potporu letenja. Stoga je vježba "Spas" osmišljena u cilju provjere brzine i funkcioniranja sustava u izvanrednim situacijama, kada je potrebna žurna intervencija i koordinacija svih sudionika u organizaciji i provedbi te potpori letenja.

Scenarij vježbe uključio je dojavu posade jednog aviona Pilatus PC-9(M), na kojem je izbio požar na motoru u vrijeme pojačanog inteziteta letenja budući da su u tom trenutku letenje provodile sve četiri eskadrile baze (EA, EH, ETH i PPE) sa svim tipovima zrakoplova (Pilatus PC-9 (M), Zllin 242L, Bell 206B, Canadair CL-415, Airtractor AT-802 i Mi-8).

Odmah po uočavanju dima u pilotskoj kabini posada je kontroli leta najavila slijetanje u nuždi (emergency landing), nakon čega je uslijedilo aktiviranje svih službi postrojbe za rad u takovim situacijama. Nakon što je kontrola leta osigurala uvjete za prisilno slijetanje aviona, vježbom je provjeravana spremnost postupanja i primjene svih propisanih postupaka i procedura, od voditelja letenja i službujućih djelatnika do vatrogasaca, saniteta, vojne policije te službi za uklanjanje zrakoplova i dovođenja uzletno-sletne staze za normalno odvijanje zračnog prometa. Ujedno se provjeravala i koordinacija postojbe s Hrvatskom kontrolom zračne plovidbe, podružnica Zadar, kao i s vatrogasnom službom zračne luke Zadar.

Vježbu su promatrali načelnik Operativnog središta HRZ-a i PZO-a brigadir Nedeljko Zmajić i polaznici trodnevnog međunarodnog tečaja zrakoplovnih udesa, požara i spašavanja, koji je danas završio u Zemuniku. Tečaj su vodili pripadnici američkog tima za odgovore u nepredviđenim situacijama iz zračne baze Ramstein u Njemačkoj.

Čelnik američkog tima natporučnik Christopher Raschke kazao je kako je tečaj imao praktičnu primjenu svega što su polaznici mogli čuti tijekom predavanja. "Učili smo zajedno s hrvatskim kolegama, usklađivali postupke i procedure djelovanja svih službi koje se aktiviraju kada dođe do takvih situacija, kako na najbrži i najsigurniji način spasiti pilota iz kabine aviona. Vidjeli smo kako to rade timovi spašavanja u bazi Zemunik,  prezentirali smo naše načine i tu vidimo mogućnost nastavka naše suradnje kako bi u stvarnim situacijama bili uspješni i učinkoviti", iznio je dojmove nakon završene vježbe i tečaja natporučnik Raschke.

Voditelj vježbe "Spas 2014" i Operativnog odsjeka 93. zb pukovnik Mario Pleša kazao je kako je ovo bio glavni obučni događaj 93. zrakoplovne baze u ovoj godini kojim su htjeli iskustva i naučene lekcije s prošlogodišnje vježbe provjeriti uoči ljetnog pojačanog civilnog i vojnog letenja, budući da civilni zrakoplovi za slijetanja i polijetanja koriste vojnu uzletno-sletnu stazu. "Najveći dobitak za sve sudionike vježbe bilo je čuti kako u istim situacijama to rade američki timovi, koji su specijalizirani za djelovanja u ovakovim situacijama i koji imaju velika iskustva na ovom području. Vježba je u potpunosti ispunila svoju namjenu, a daljnjim raščlanjivanjem i nadogradnjom baza u Zemuniku podiže spremnost rada u izvanrednom okružju i upotpunjava koordinaciju sa svim neophodnim civilnim službama. Američki timovi prezentirali su nam i druge načine spašavanja pilota i ovo je za sve nas koji izravno sudjelujemo u provedbi letenja i cjelokupnoj organizaciji i radu zrakoplovne baze bilo iznimno korisno i poučno iskustvo", zaključio je pukovnik Pleša.

morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on June 19, 2014, 02:19:15 pm
Vježba prisilnog slijetanja aviona u vojarni Zemunik

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: HRZ i PZO/ M. Karačić, morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Solaris on July 17, 2014, 03:40:24 pm
Premijera Disneyevih "Aviona 2 – Nebeskih vatrogasaca" u Zemuniku

[attachment=1]

U organizaciji 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO-a i distributera Disneya za Hrvatsku „2i Film“ u vojarni Zemunik u srijedu 16. srpnja 2014. u kinu na otvorenom premijerno je prikazan animirani film "Avioni 2 – Nebeski vatrogasci".

Projekciji filma prethodio je program razgledavanja aviona i helikoptera baze iz Zemunika, a najviše pozornosti kod djece i ovoga puta izazivali su protupožarni avioni Canadair CL-415 i Airtractor AT-802 koji su ujedno i glavni junaci najnovijeg Disneyevog crtića.

U sinkronizaciji ovog animiranog filma sudjelovala su i trojica pilota iz Protupožarne eskadrile 93. zrakoplovne baze. Tako je satnik Igor Trošelj u scenama filma bio kontrolni toranj, natporučniku Ivanu Papku dodijeljena je uloga iznajmljivača zrakoplovnog hangara dok je satnik Danijel Kos posudio glas nekolicini likova crtanog filma.

U sklopu premijere, trojica pilota uvodno se pozdravili publiku naglasivši zadovoljstvo što se hrvatska premijera ovog filma upriličila upravo u ambijentu u kojem djeluje Protupožarna eskadrila tako da su posjetitelji mogli doživjeti prostor odakle se kreće u akcije gašenja požara i upoznati sve zanimljivosti i karakteristike kanadera i zračnih traktora HRZ i PZO-a

Predstavnica distributera 2i Film Ana Cvitaš zahvalila se Ministarstvu obrane RH i zrakoplovnoj bazi u Zemuniku za pruženu potporu u kampanji filma kojim se promovira očuvanje šuma i prirode od požara, istaknuvši kao je ovo bio jedinstveni spoj stvarnog i filmskog svijeta u kojem su glavne zvijezde piloti i protupožarni avioni i helikopteri.

  MORH (http://www.morh.hr/hr/)

http://youtu.be/z8dneO2-Xcs


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Jester on August 03, 2014, 11:52:09 am
Dan otvorenih vrata 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO-a u Zemuniku

93. zrakoplovna baza HRZ i PZO-a organizira Dan otvorenih vrata u vojarni Zemunik u utorak, 5. kolovoza 2014., od 9.00 do 14.00 sati na kojemu će se po prvi put javnosti predstaviti remontirani avioni MiG-21, među kojima je i tzv. “Kockica.”

93. zb HRZ i PZO-a u Zemuniku posjetitelji će moći razgledati muzej vojne zrakoplovne tehnike, te avione i helikoptere na kojima lete hrvatski vojni piloti.

Posebnu atrakciju priredit će borbeni piloti MIG-ova slijetanjem u Zemunik nakon središnje svečanosti u Kninu. Zatim slijedi letački program pilota HRZ i PZO-a na zrakoplovima ZLIN 242 L, Pilatus PC-9 M, Bell 206 B Jet Ranger III, Airtractor AT 802,  Canadair CL 415, te nastup akrobatske skupine HRZ.

Također, bit će organiziran izbor “Naj-mig uz MiG”, nagradne igre i druga brojna iznenađenja.

Poseban gost Dana otvorenih vrata 93. zb HRZ i PZO-a u Zemuniku je pilot Matko Raos s obnovljenim avionom Polikarpov Po-2 iz 1931. godine.

Kontakt osoba je časnik za odnose s javnošću i informiranje 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO-a, pukovnik Marinko Karačić, mob: 091/400-4277.

Izvor : morh (http://www.morh.hr/hr/vijesti-najave-i-priopcenja/najave/10077-dan-otvorenih-vrata-93-zrakoplovne-baze-hrz-i-pzo-a-u-zemuniku.html)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: lEO - ZD on August 05, 2014, 08:57:22 pm
evo malo slika  ;DTitle: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: lEO - ZD on August 05, 2014, 09:06:37 pm
[attachment=1]


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: lEO - ZD on August 05, 2014, 09:11:33 pm
[attachment=1]


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: lEO - ZD on August 05, 2014, 09:17:41 pm
[attachment=1]


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: lEO - ZD on August 05, 2014, 09:19:41 pm
[attachment=1]


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: lEO - ZD on August 05, 2014, 09:24:13 pm
[attachment=1]


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: lEO - ZD on August 05, 2014, 09:29:31 pm
[attachment=1]


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: lEO - ZD on August 05, 2014, 09:31:21 pm
[attachment=1]


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: lEO - ZD on August 05, 2014, 09:33:07 pm
[attachment=1]


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: lEO - ZD on August 05, 2014, 09:34:40 pm
[attachment=1]


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: lEO - ZD on August 05, 2014, 09:36:40 pm
[attachment=1]


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: lEO - ZD on August 05, 2014, 09:40:53 pm
[attachment=1]


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Jester on August 06, 2014, 07:39:25 pm
Odlične slike, bijah i ja jučer tamo a što se tiče "PZO" -a , naime u razgovoru sam saznao da dogodine dotijedna "Igla" ide u otpis tj. odlazi u povijest ;

[attachment=1]
[attachment=2]

Tu je još bio i trocjevac ;

[attachment=3]
[attachment=4]
Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: mi17 on August 07, 2014, 09:20:06 pm
Opa, vidi ga bivši mupov (policijski) bov-3.   :)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Jester on August 08, 2014, 07:46:24 am
Video sljetanja svih pet Migova ;

http://youtu.be/Q0ZL1sZdt5s


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Rade on August 10, 2014, 10:44:48 am
U Zemuniku završeno selektivno letenje

6. avgust 2014.
morh.hr

U sredu 6. avgusta 2014, u 93. vazduhoplovnoj bazi HRZ Zemunik, završeno selektivno letenje kandidata za pilote. Selektivno letenje je realizovano na avionima Zlin 242L, tokom kog su kandidati usvajali znanja iz osnovnih manevara aviona na zemlji i u vazduhu (vožnja, poletanje, sletanje, zaokreti, akrobacije), te su time osposobljeni do početne faze samostalnog upravljanja avionom.

Sledeći korak kandidata je pohadjanje teorijske nastave na saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Zagrebu, smer aeronautika, u trajanju od 5 semestara. Nakon toga, vaćaju se u Zemunik na osnovnu letačku obuku na avionima Zlin 242L.
 
[attachment=1]


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on September 12, 2014, 10:56:47 am
12.9.2014.

50 000 sati naleta na avionima Pilatus PC-9

[attachment=1]
Piloti aviona Pilatus PC-9M iz sastava Eskadrile aviona (EA) 93. zrakoplovne baze HRZ-a i PZO-a u vojarni Zemunik ostvarili su u petak, 12. rujna 2014. godine 50 000. sat naleta na ovom tipu aviona od njihove nabavke 1996. godine.

Ovaj značajan događaj za eskadrilu i HRZ i PZO obilježit će se i posebnim programom za Dan eskadrile u studenom ove godine, a posebnu važnost ovom činu daje i činjenica što se kroz nalet od 50 000 sati nije dogodio niti jedan ozbiljniji incident što govori o visokoj kvaliteti obučenosti i sposobnosti ne samo pilota nego i zrakoplovnih tehničara koji se brinu oko pregleda i ispravnosti 20 aviona Pilatus PC-9 koji se nalaze u Eskadrili aviona.

Na ovom tipu aviona leti i akrobatska grupa „Krila Oluje“ koja iduće godine slavi 10. obljetnicu djelovanja, a eskadrila u svom sastavu uz Pilatuse ima i 5 aviona ZLIN-242L koji služe za selekcijsko letenje i početnu fazu obuke kadeta prije raspodjele na pilote aviona i pilote helikoptera.

Na avionima Pilatus PC-9 provode se svi razdjeli obuke u školovanju pilota aviona, a od ove godine eskadrila na istom avionu provodi i obuku pilota iz Sultanata Oman. Također, avionima Pilatus eskadrila sudjeluje u zračnoj potpori Obalnoj straži te u potpori obučnih i vježbovnih aktivnosti drugih postrojbi Oružanih snaga RH.

50 000. sat naleta po planu letenja za današnji dan izveli su piloti bojnik Damir Barišić, nekadašnji vođa grupe Krila Oluje i natporučnik Juraj Kovačević, nastavnik letenja u Eskadrili aviona, a let se provodio po programu održavanja trenaže pilota.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Tekst: Marinko Karačić, Foto: Marinko Karačić, Juraj Kovačević, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on September 12, 2014, 06:32:43 pm
Ovaj značajan događaj za eskadrilu i HRZ i PZO obilježit će se i posebnim programom za Dan eskadrile u studenom ove godine, a posebnu važnost ovom činu daje i činjenica što se kroz nalet od 50 000 sati nije dogodio niti jedan ozbiljniji incident što govori o visokoj kvaliteti obučenosti i sposobnosti ne samo pilota nego i zrakoplovnih tehničara koji se brinu oko pregleda i ispravnosti 20 aviona Pilatus PC-9 koji se nalaze u Eskadrili aviona.


Ranije je, ovim povodom, najavljeno i posebno označavanje i bojanje jednog Pilatusa. Hoće li biti išta od toga?


„Od postojanja Eskadrile ostvarili smo ukupno oko 67 000 sati naleta bez ijednog ozbiljnijeg incidenta, a na Pilatusu se približavamo brojci od 50 000 sati naleta od njihove nabavke od 1995., a taj događaj planiramo obilježiti i posebnim označavanjem i bojanjem aviona u dogovorenoj simboličkoj izvedbi koja će imati prepoznatljivost Republike Hrvatske i mjesta školovanja hrvatskih vojnih pilota.“, najavio je bojnik Harapin.


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on October 18, 2014, 03:57:28 pm
20. NARAŠTAJ HRVATSKIH VOJNIH PILOTA

14.10.2014.

U Zemuniku počela letačka obuka vojnih pilota

[attachment=1]Foto: HRZ i PZO/ M. Karačić

U Eskadrili aviona i Eskadrili helikoptera 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO u vojarni Zemunik, danas, u utorak 14. listopada 2014. godine, započela je letačka izobrazba 20. naraštaja učenika-letača.

Letačka obuka u Eskadrili aviona provodi se na avionu Pilatus PC-9 M, dok se obuka za pilote helikoptera izvodi na helikopteru Bell 206 B.

Svi polaznici prethodno su uspješno završili selekcijsko letenje, program teorijske nastave i temeljnju padobransku obuku, te sadržaje iz razdjela letačke obuke temeljnog, navigacijskog i grupnog letenja u trajanju 50 sati naleta po polazniku na avionu ZLIN 242 L.

Nastavnik letenja na helikopteru  BELL 206 B, bojnik Marin Klarin, naglasio je da je prvi let u trajanju sat vremena informativne naravi gdje učenik-letač upoznaje  prostor kabine helikoptera, prati prostore rute i općenito manevre i režime leta. „U okviru prvog leta je i prikaz lebdenja a od sutra slijede prve lekcije iz razdjela temeljnog letenja, gdje će do punog izražaja doći kvalitetna priprema i početak usvajanja potrebnih letačkih vještina i sposobnosti budućih pilota“, istaknuo je Klarin.

Letačka obuka u eskadrilama u Zemuniku traje do lipnja 2016. godine, a obuhvaća temeljno, navigacijsko, grupno, instrumentalno, noćno i namjensko letenje u trajanju 200 sati pojedinačnog naleta, a sve pod stručnim vodstvom nastavnika letenja.

Polaznici obuke za pilote helikoptera završiti će i obuku za noćno letenje uz pomoć opreme za noćno letenje (NVG - Night Vision Gogles). Nakon cjelokupnog ciklusa obuke piloti dobivaju časnički čin poručnika te se rapoređuju u postrojbe sukladno potrebama HRZ i PZO.

morh.hr (http://www.morh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on October 22, 2014, 01:00:22 pm
22.10.2014.

Kineski vojni izaslanik u Zemuniku

[attachment=1]
Vojni izaslanik Narodne Republike Kine u RH brigadir Chunlu Jing posjetio je 22. listopada 2014. godine vojarnu Zemunik gdje ga je primio zapovjednik 93. zrakoplovne baze pukovnik Karol Lučan.

Lučan je istaknuo kako je ovo prvi dolazak kineskog vojnog izaslanika u Zemunik te je posjet iskorišten za prezentaciju rada baze i njezinih temeljnih aktivnosti. Baza u Zemuniku prepoznata je u svijetu po izvrsnosti školovanja vojnih pilota kao i pogodnostima letenja zbog klimatskih i reljefnih uvjeta te su međunarodni kontakti i suradnja sve izraženiji, a vrhunac je ostvaren kroz projekt međunarodne obuke pilota iz Sultanata Oman.

„Gosta iz Kine zanimao je rad i organizacija hrvatske zrakoplovne baze s naglaskom na školovanju zrakoplovnog osoblja. Prezentirali smo naše razvijene sposobnosti kao i druge misije u potpori civilnoj zajednici kroz provedbu hitnih medicinskih letova, traganja i spašavanja kao i gašenja požara iz zraka, a razgovarali smo i o mogućim počecima konkretnije suradnje nacionalnih zrakoplovstava“, istaknuo je Lučan.

[attachment=2]
Tekst i foto: HRZ i PZO/ Marinko Karačić, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on October 22, 2014, 01:07:25 pm
Nakon posjeta Sloveniji, dva hrvatska Pilatusa produžila su ka Austriji...

21.10.2014.

Piloti iz Zemunika u Austriji

[attachment=1]
Piloti Eskadrile aviona 93. zrakoplovne baze HRZ-a i PZO-a iz vojarne Zemunik s dva aviona Pilatus PC-9M boravili su 21. listopada 2014. godine u jednodnevnom radnom posjetu zrakoplovnoj bazi u Zeltwegu u Republici Austriji.

Posjet hrvatskih pilota austrijskoj letačkoj školi nastavak je dugogodišnje uspješne suradnje i prijateljskih odnosa dvaju srodnih postrojbi koje težišno provode školovanje vojnih pilota. Tako je u zadnje dvije godine austrijska eskadrila sa šest aviona Pilatus PC-7 posjećivala bazu Zemunik te su nakon toga austrijski piloti željeli ugostiti i letačke posade iz Zemunika.

I ovaj susret iskorišten je za razmjenu iskustava iz područja obuke i školovanja letačkog osoblja, a razgovaralo se i o modelima suradnje kroz druge oblike i mogućnosti u kojima bi došle do izražaja razvijene sposobnosti dvaju nacionalnih eskadrila.

Pukovnik Mario Pleša koji je predvodio hrvatski tim pilota izrazio je zadovoljstvo suradnjom s austrijskim kolegama te kazao kako je hrvatska strana iskazala interes za obukom kadeta kroz provedbu međunarodnih preleta iz razdjela navigacijskog letenja što Austrijanci već prakticiraju sa preletima u bazu Zemunik. „Razgovaralo se i o operativnim zadaćama eskadrila, organizacijskim reformama i općenito o načinima funkcioniranja eskadrila u svim segmentima rada“, istaknuo je pukovnik Pleša.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Tekst: HRZ i PZO/Marinko Karačić, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on October 22, 2014, 02:44:38 pm
Što je u podvjesnim kontejnerima na austrijskim Pilatusima. Vidim da su različiti na zelenom (pretpostavljam top ili stronica) i plavom.


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on October 30, 2014, 03:37:51 pm
30.10.2014.

Razminiranje Zrakoplovne baze „Zemunik“

Pionirska bojna Inženjerijske pukovnije dobila je, sukladno Planu razminiranja vojnih objekata za ovu godinu, zadaću razminiranja dijela Zrakoplovne baze „Zemunik“, Zadar.

Područje predviđeno za razminiranje veličine je 250 000 m², a planira se završiti do kraja studenog ove godine.

Zadaća je započela početkom ljeta ove godine i provodi se sukladno Zakonu o humanitarnom razminiranju vojnih objekta i u suradnji sa zapovjedništvom Zrakoplovne baze Zemunik.

Pri razminiranju se koriste strojne i ručne metode, tj. stroj MV4 i ručni uređaj tzv. metaldetektor.

Razminiranjem predviđene površine povećat će se sigurnost u svakodnevnom radu djelatnika zrakoplovne baze, te otvoriti nove mogućnosti za korištenje razminiranog područja.

[attachment=1]
[attachment=2]
Tekst: Srđan Pedljo, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: lEO - ZD on November 05, 2014, 10:59:11 pm
Dan Eskadrile aviona 93. zb i 50 000 sati naleta na PC-9

Obilježavanje Dana Eskadrile aviona 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO-a i 50 000 ostvarenih sati naleta na avionima Pilatus PC-9, održat će se u vojarni Zemunik, u četvrtak, 6. studenoga 2014. godine s početkom u 11,30 sati.

Tom prigodom predstavnici tvrtke Pilatus uručit će certifikat o 50 000 sati naleta HRZ i PZO-u, te priznanje pilotima Eskadrile aviona za ostvarenih 1000 sati naleta na Pilatusu PC-9M.

Na svečanosti će biti izveden demo let posebno oslikanog aviona Pilatus PC-9M.

Pozivamo zainteresirane predstavnike medija da dođu na ulaz vojarne Zemunik u četvrtak 6. studenoga 2014. godine najkasnije do 11,10 sati.

Osoba za kontakt je časnik za odnose s javnošću i informiranje 93. zrakoplovne baze pukovnik  Marinko Karačić, mob. broj 091 400 42 77.

Izvor: MORH (http://www.morh.hr/hr/vijesti-najave-i-priopcenja/najave/10590-dan-eskadrile-aviona-93-zb-i-50-000-sati-naleta-na-pc-9.html)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on November 07, 2014, 08:41:55 am
6.11.2014.

Obilježen Dan Eskadrile aviona i 50 000 sati naleta na Pilatusima

[attachment=1]
U vojarni Zemunik, sjedištu 93. zrakoplovne baze, 6. studenog 2014. godine svečano je obilježen Dan Eskadrile aviona i ujedno poseban jubilej - ostvarenih 50 000 sati naleta na avionima Pilatus PC-9M. Svečanom su događaju nazočili zapovjednik HRZ-a i PZO-a general bojnik Dražen Ščuri, predstavnici švicarske tvrtke Pilatus Martin Evans, Hugh McCann i Giorgio Spada, predstavnici baze na čelu sa zapovjednikom pukovnikom Karolom Lučanom, piloti i zrakoplovni tehničari te drugi visoki vojni i civilni uzvanici.

Tom je prigodom menadžer tvrtke Pilatus Martin Evans uručio zapovjedniku HRZ-a i PZO-a certifikat tvrtke Pilatus i poseban dar - zvono s nacionalnim obilježjima Švicarske i Republike Hrvatske te priznanje i znak 1000 sati ostvarenog naleta na Pilatusima četvorici pilota Eskadrile aviona. Priznanje je to eskadrili i HRZ-u i PZO-u jer dosad nije zabilježeno niti jedno ozbiljnije ugrožavanje sigurnosti letenja ili izvanredni događaj što je potvrda visoke osposobljenosti hrvtaskih pilota i zrakoplovnih tehničara koji se brinu o ispravnosti tehnike.

Zapovjednik Eskadrile aviona bojnik Željko Harapin u prigodnom obraćanju izrazio je zadovoljstvo ostvarenim rezultatima te zahvalio svim pilotima i tehničarima koji su tome pridonijeli.

Zapovjednik HRZ-a i PZO-a general bojnik Dražen Ščuri čestitao je pripadnicima Eskadrile aviona na ovom vrijednom priznanju istaknuvši tom prigodom kako je ovo značajan događaj za granu HRZ i PZO jer ostvariti ovaj jubilarni nalet kroz 17 godina korištenja Pilatusa u Hrvatskoj bez ijednog ozbiljnijeg ugrožavanja sigurnosti i izvanrednog događaja potvrđuje visoku osposbljenost i stručnost kako letačkog osoblja tako i zrakoplovno-tehničkog koje se brine o tehničkoj ispravnosti aviona. „Prizanje je tim značajnije jer je najveći nalet od sveukupno ostvarenih 50 000 sati ostvaren u radu s kadetima, odnosno učenicima.

To je više od 100 000 polijetanja i slijetanja, nebrojeno ponavljanje pojedinih vježbi i elemenata, temeljitih priprema i analiza koji su doveli do toga da danas Eskadrila aviona ima razvijenu sposobnost školovanja stranih pilota čiji polaznici iz Sultanata Omana završavaju obuku krajem ove godine“, kazao je general Ščuri. Ujedno je naglasio kako je ovo uspjeh svih generacija pilota, nastavnika letenja, zapovjednika, voditelja i zrakoplovnih tehničara u oba stupnja održavanja ovog tipa aviona kao i djelatnika Zrakoplovno-tehničkog centra u Velikoj Gorici za doprinos u održavanju tehnike te kako pohvalne ocjene dobivamo i danas od predstavnika Pilatusa koji održavanje naše tehnike ocjenjuju najvišim mogućim ocjenama.

Predstavnik tvrtke Pilatus Martin Evans u ime tvrtke uputio je čestitke na ovom posebnom jubileju našim zrakoplovcima istaknuvši kako to govori o njihovom profesionalizmu i kvaliteti te je naglasio kako će tvrtka kao i dosad biti u potpori i nastaviti iznimno dobru suradnju i ubuduće.

Predstavljen je ujedno i posebno oslikan Pilatus PC-9M koji je za ovu prigodu izveo demo let iznad okupljenih uzvanika, a za najviše uzvanike organiziran je i let Pilatusom PC-12NG.

Inače prva tri zrakoplova tipa Pilatus PC-9M stigla su u hrvatske oružane snage 1996. godine, a tijekom sljedeće godine i ostalih sedamnaest. Pilatusi se u 93. zrakoplovnoj bazi intenzivno koriste za redovnu obuku kadeta, a program obuke prepoznat je i izvan naših granica te se danas na njima provodi i obuka stranih polaznika koji se školuju u RH. Uz to Pilatuse koristi i akro-grupa Krila Oluje i njima izvodi svoj atraktivan letački program, a njihova je uloga značajna i tijekom provođenja zaštite i nadzora teritorijalnog mora u sustavu Obalne straže, za zadaće traganja i spašavanja i drugo. Ovaj se avion pokazao kao siguran, pouzdan, upravljiv, njime se mogu izvoditi gotovo svi manevri koji se uopće mogu avionom napraviti i jedan je od najboljih za tip obuke koja se provodi u Zemuniku.

Eskadrila aviona 93. zrakoplovne baze Zemunik bila je prva hrvatska zrakoplovna postrojba osnovana na zadarskom području koja se tijekom Domovinskog rata sustavno razvijala s glavnom zadaćom školovanja hrvatskih vojnih pilota. Danas eskadrila raspolaže s 20 Pilatusa PC-9M na kojima piloti stječu svoja prva letačka iskustva, a uz to stvara kvalitetan letački kadar za popunu borbene i protupožarne eskadrile, a u sastavu eskadrile djeluje i akrobatska grupa „Krila Oluje".

Tekst: Vesna Pintarić i Marinko Karačić, Foto: Stjepan Brigljević, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on November 07, 2014, 08:50:11 am
Obilježen Dan Eskadrile aviona i 50 000 sati naleta na Pilatusima

Posebno oslikan Pilatus PC-9M.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
[attachment=6]
Foto: Stjepan Brigljević, morh.hr (http://www.morh.hr/) & osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on November 07, 2014, 08:58:20 am
Obilježen Dan Eskadrile aviona i 50 000 sati naleta na Pilatusima

Prigodno oslikan Pilatus PC-12NG kojim je stiglo izaslanstvo Pilatusa.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
[attachment=6]
Foto: Tomislav Brandt & Stjepan Brigljević, morh.hr (http://www.morh.hr/) & osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Na poslijednjoj slici, u prvom redu zapovjednik Obalne straže RH komodor Marin Stošić i časnica za uporabu zrakoplovnih snaga u Zapovjedništvu Obalne straže, ujedno i pilotkinja helikoptera Mi-8, pukovnica Antonela Marinov. Iza njih zapovjednik HRZ i PZO general bojnik Dražen Ščuri i proslavljeni hrvatski alpinist Stipe Božić, član Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) i HPD "Mosor" iz Splita, koji se dva puta popeo na vrh svijeta.


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Jester on November 07, 2014, 09:02:41 am
U Renolu 4 ima više mjesta nego u ovom PC-12 :)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on November 07, 2014, 09:06:22 am
Obilježen Dan Eskadrile aviona i 50 000 sati naleta na Pilatusima

Malo slika same ceremonije...

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
[attachment=6]
Foto: Stjepan Brigljević, morh.hr (http://www.morh.hr/) & osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: dzumba on November 07, 2014, 07:15:55 pm
Quote
Na poslijednjoj slici, u prvom redu zapovjednik Obalne straže RH komodor Marin Stošić i časnica za uporabu zrakoplovnih snaga u Zapovjedništvu Obalne straže, ujedno i pilotkinja helikoptera Mi-8, pukovnica Antonela Marinov.

Da li je gospođa Marinov vazduhoplovni ili pomorski oficir? Primećujem da nosi mornaričku uniformu i oznake, ali i pilotsku značku. Kako je postala pilot helikoptera?


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Solaris on November 07, 2014, 07:29:05 pm
Neznam gdje sam pročitao ali mislim da je ona u pilot a trenutno radi u obalnoj straži, možda zbog toga mornarička uniforma.

Mene više zanima šta Božić radi u ovom društvu??

poz.


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: brodarski on November 07, 2014, 07:44:01 pm
Neznam gdje sam pročitao ali mislim da je ona u pilot a trenutno radi u obalnoj straži, možda zbog toga mornarička uniforma.

Mene više zanima šta Božić radi u ovom društvu??

poz.
Božić je dostizao nebeske visine hodajući i penjući se bez turbomlaznog motora. Njegovi suputnici to nikad u životu neće postići.


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Jester on November 07, 2014, 07:47:54 pm
Stipe je došao vidjeti kakve sve mogućnosti pruža ovaj aviončić za potrebe GSS-a pošto kod nas sve ide preko leđa HRZ-a tj. medicinski letovi pomoć unesrećenima i nezaobilazna potpora Vatrogasnim jedinicama. Takav sistem vjerujem da Europa ne poznaje a kod nas je ostao još iz vremena bivše armije/države i kao takav funkcionira  :pilot


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on December 11, 2014, 12:36:51 pm
11.12.2014.

U Zemuniku obilježen Dan HRZ-a i PZO-a

[attachment=1]
Dan HRZ-a i PZO-a i 23. obljetnica njegovog osnutka svečano je obilježen na razini postrojbe 93. zrakoplovne baze u četvrtak, 11. prosinca 2014. godine u vojarni Zemunik. Najuspješnijim pripadnicima uručene su Odluke o promaknućima te pohvale i nagrade, a pripadnicima postrojbe obratio se zapovjednik pukovnik Karol Lučan.

U osvrtu aktivnosti koje su obilježile tekuću godinu pukovnik Lučan istaknuo je četiri događaja: školovanje pilota iz Sultanata Oman, 50 000 sati naleta na avionima Pilatus, remont helikoptera Mi-8 MTV te kupnju novog dvosjeda Air Tractora AT-802 Fireboss.

Prva dva događaja potvrdili su visoku razinu osposobljenosti i stručnosti pilota i zrakoplovno-tehničkog osoblja u Eskadrili aviona kao i potpori pruženoj od Zrakoplovno-tehničke bojne koja skrbi o ispravnosti tehnike kroz drugi stupanj održavanja u vojarnama u Zemuniku i Divuljama. Obukom omanskih pilota koja završava za nekoliko dana 93. zrakoplovna baza okreće novu stranicu s otvorenim perspektivama razvoja i statusa ne samo unutar NATO i partnerskih zemalja nego i drugim tržištima jer je ovo prvi komercijalni posao baze od njezinog osnutka, kazao je Lučan.

„Ostvariti nalet od 50 000 sati na avionima Pilatus PC-9M bez ijednog ozbiljnijeg izvanrednog događaja je uspjeh koji se rijetko sreće u eskadrilama u svijetu“, naveo je Lučan te još jednom čestitao pripadnicima Eskadrile aviona na ovim postignućima. Lučan je izrazio i očekivanja kako će i druga školska eskadrila, Eskadrila helikoptera krenuti istim stopama kroz obučna događanja s međunarodnim predznakom.

Remontom helikoptera Mi-8 MTV produženi su resursi i operativna snaga Eskadrile transportnih helikoptera koja djeluje u vojarni „Knez Trpimir“ u Divuljama. Uz sudjelovanje o operaciji KFOR na Kosovu ova eskadrila ostaje i dalje prepoznatljiva po humanim misijama kroz akcije potrage i spašavanja te hitnih medicinskih letova kroz koje je u ovoj godini do sada prevezeno 476 pacijenta kroz jednaki broj sati naleta u akcijama spašavanja ljudskih života.

Svoju humanost, ali i osposobljenost djelovanja u najzahtjevnijim uvjetima letačke posade Eskadrile transportnih helikoptera pokazale su i kroz pružanje pomoći stanovništvu poplavljenih područja Bosne i Hercegovine.

Četvrti događaj kojim se zaokružuje ova godina rada u bazi Zemunik je nabavka novog Air Tractora, dvosjeda za obuku protupožarnih pilota čime baza u novu protupožarnu sezonu ulazi spremnija i jača kako u ljudstvu tako i za jedan novi avion.

Pukovnik Lučan je posebno priznanje uputio zrakoplovnim tehničarima svih razina održavanja tehnike za izniman napor i potporu u letačkim aktivnostima postrojbe. „Vjerujem kako će povjerene nam zadaće biti na tragu daljnjeg jačanja 93. zrakoplovne baze kao i obrambene moći i sposobnosti HRZ-a i PZO-a“, zaključio je pukovnik Lučan te svim pripadnicima postrojbe čestitao Dan grane HRZ-a i PZO-a.

[attachment=2]
Tekst i fotografije: HRZ i PZO/M. Karačić, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: dzumba on December 11, 2014, 08:41:55 pm
Primećujem da na onoj donjoj, skupnoj slici kape "lađice" (ili po starinski "titovke") svako nosi različito. Ima li neki propis kako se ona nosi?


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Adler on December 11, 2014, 08:48:33 pm
Meni se čini da su te kape većini premale.


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: brodarski on December 11, 2014, 08:56:13 pm
Te kape su bezvezne i nepotrebni trošak. Kakvu zaštitu pružaju od vremenskih uvjeta?


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: dzumba on December 11, 2014, 09:25:33 pm
Quote
Te kape su bezvezne i nepotrebni trošak. Kakvu zaštitu pružaju od vremenskih uvjeta?

Mislim da si upravu. Jedino su zgodne da se stave pod kaiš ;) (da je ne izgubiš.


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Jester on January 29, 2015, 10:15:34 am
Doživite noć kao dan u Vojarni Zemunik

[attachment=1]

Povodom Noći muzeja, 93. zrakoplovna baza organizira Noć otvorenih vrata u vojarni Zemunik u petak 30. siječnja 2015. od 16,00 do 20,00 sati.

Program:
•   razgledavanje aviona i helikoptera na kojima lete hrvatski vojni piloti
•   Izbor "naj-osmijeh pilotske kabine"
•   "doživi noć kao dan" uz pomoć opreme za noćno letenje
•   Info-pult "kako postati vojni pilot i časnik Oružanih snaga RH", predstavljanje novih vojnih studijskih programa vojnog vođenja i upravljanja i vojnog inženjerstva
•   nagradne igre i druga iznenađenja

Vojarna Zemunik, petak 30. siječnja od 16,00 do 20,00 sati.

izvor : 057info.hr (http://www.057info.hr/vijesti/2015-01-27/dozivite-noc-kao-dan-u-vojarni-zemunik)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Jester on February 17, 2015, 04:17:54 pm
Noć muzeja ;

http://youtu.be/sM42m-aAvsU


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on March 18, 2015, 12:17:28 pm
Tri helikoptera u formaciji, najvjerojatnije Mi-8, ali nisam 100% siguran jer su taman zamakli iza zgrada kada sam ih primjetio kroz prozor, su od Splita odletjela prema jugu.
Je li u pitanju neka vježba ili što?

Jutros oko 8h je put juga preletio i jedan kanader CL-415.


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Jester on March 18, 2015, 12:22:26 pm
Letački dan vjerojatno, da 8ice su u pitanju, i PC9 je imao vježbu prilaza na LDSP također.


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Gazda on March 18, 2015, 04:56:56 pm
3 Mi-8 ice su bile,viđene danas u Spinutu. A kanader je odletio južno jutros oko 8  :marinero


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on March 20, 2015, 02:46:49 pm
A možda su sva tri išla na Korčulu, uveličati ovaj svečani čin.

19.3.2015.

Eskadrili transportnih helikoptera uručeno javno priznanje Vela Luke

Posada Eskadrile transportnih helikoptera (ETH) 93. zrakoplovne baze HRZ-a i PZO-a, 18. ožujka 2015. primila je javno priznanje općine Vela Luka za iznimna postignuća na području hitnog medicinskog prevoženja s otoka Korčule.

Eskadrili je nagrada uručena na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Vela Luke u sklopu programa obilježavanja i proslave Dana općine i blagdana Svetog Josipa, a nagradu je primio zapovjednik Eskadrile satnik Ante Siniša Kozina.

Na svečanosti dodjele priznanja letačkim posadama HRZ-a i PZO-a načelnik općine Vela Luka Tonko Gugić istaknuo je važnost djelovanja ETH za jedno otočno naselje kao što je Vela Luka, te koliko mještanima i općenito otočanima znači hitan prijevoz vojnim helikopterima kada je njima ili članovima njihovih obitelji život ugrožen. „Ljudski život je neprocjenjiv, a posade ETH su ga toliko puta spasile.“, rekao je Gugić poželjevši letačima što manje hitnih intervencija.

Satnik Kozina je naglasio kako svi članovi posade zajedno s medicinskim timovima srcem sudjeluju u brojnim akcijama spašavanja te su uvijek spremni poletjeti danonoćno dežurajući kroz 365 dana u godini. Kozina je zahvalio za priznanje općini Vela Luka što prepoznaje i cijeni odgovoran i humani posao koji rade u Eskadrili, a tijekom boravka posade u Vela Luci posebno dojmljivi bili su susreti pilota i dvoje mještana koji su željeli zahvaliti za spašene živote kada su ih prije 15 i 5 godina piloti prevezli s Korčule do splitskih Firula.

ETH hitne medicinske letove provodi kontinuirano od 1993., a najintenzivnije razdoblje njihova djelovanja je tijekom ljetnih mjeseci i turističke sezone. U prošloj godini ETH je sveukupno prevezla 504 pacijenta, a od tog broja s otoka Korčule prevezena je skoro trećina ukupno spašenih pacijenata odnosno 155 od čega s helidroma Blato 82 i s helidroma Korčula 73. Tijekom prošle godine posade su na Korčuli imale i jednu akciju traganja i spašavanja.

U ovoj godini do 20. ožujka ETH je ukupno prevezla 79 pacijenata od čega s Korčule 33 (s helidroma Blato 20 i helidroma Korčula 13).

[attachment=1]
[attachment=2]
Tekst: OSRH/ Marinko Karačić, Foto: MORH/T. Brandt, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on March 27, 2015, 02:46:53 pm
27.3.2015.

Helikopter HRZ-a i PZO-a na vježbi u Paklenici

[attachment=1]
Posada Eskadrile transportnih helikoptera (ETH) 93. zrakoplovne baze HRZ-a i PZO-a, 27. ožujka 2015. sudjelovala je s helikopterom Mi-8 MTV u uvježbavanju pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) u kanjonu Velike Paklenice.

Između ostalog, na pokaznoj vježbi prezentiran je zajednički rad letačke helikopterske posade i tima spašavatelja HGSS-a u simulaciji izvlačenja unesrećenog alpiniste s ruba stijene.

Vježba je dio redovitih treninga kojim se kroz zajednički rad usklađuju postupci i procedure letačkih posada HRZ-a i PZO-a i spašavatelja HGSS-a kako bi što uspješnije djelovali u stvarnim akcijama spašavanja koje su intenzivnije tijekom ljetnih mjeseci, a tijek vježbe iz helikoptera pratio je i predsjednik Vlade RH Zoran Milanović.

Kapetan posade helikoptera Mi-8 MTV bojnik Krešimir Matan rekao je da su potraga i spašavanja u planinama najzahtjevnije akcije zbog lebdenja, blizine stijena, strmine i posebnih mikroklimatskih uvjeta u planinama. Istaknuo je da su letačke posade ETH razvile ovu sposobnost u skladu a najvišim standardima helikopterskog izvlačenja i spašavanja unesrećenih, a uvježbavanjima cijelog tima koji sudjeluje u akcijama postiže se potrebna spremnost i koordinacija nužna za brzo i uspješno djelovanje.

[attachment=2]
[attachment=3]
Tekst: HRZ i PZO/ Marinko Karačić, Foto: HRZ i PZO/S. Trepšić, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on March 27, 2015, 02:51:44 pm
Helikopter HRZ-a i PZO-a na vježbi u Paklenici

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: HRZ i PZO/S. Trepšić, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)

Premijera su dobro zavezali, da se ne bi slučajno odlučio za skok, kao onomad sa BOV Patrije.  :D


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: dzumba on March 27, 2015, 08:17:27 pm
Jel to Milanović bio markirant?


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: brodarski on March 27, 2015, 08:19:35 pm
Jel to Milanović bio markirant?
Neka te ništa ne iznenadi.


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on April 03, 2015, 12:51:51 pm
21. NARAŠTAJ HRVATSKIH VOJNIH PILOTA

24.3.2015.

Započela letačka obuka 21. naraštaja hrvatskih vojnih pilota

[attachment=1]
U Eskadrili aviona (EA) 93. zrakoplovne baze HRZ-a i PZO-a u vojarni Zemunik, 24. ožujka 2015. započela je temeljna letačka obuka 21. naraštaja hrvatskih vojnih pilota na avionu ZLIN-242 L.

Prvi let s nastavnicima letenja za kadete je bio informativnog karaktera, a do sjedanja u pilotsku kabinu polaznici su prethodno završili selekcijsko letenje i program teorijske nastave na Fakultetu prometnih znanost Sveučilišta u Zagrebu te tehničku učionicu i teorijsku pripremu.

Kroz iduća tri mjeseca usvajat će sadržaje iz razdjela letačke obuke temeljnog i akrobatskog, navigacijskog i grupnog letenja u trajanju od 56 sati naleta po kadetu. Uz osnovne elemente u zraku te uvježbavanje redovitih i izvanrednih postupaka do razine potpune samostalnosti kadeti nakon svakog razdjela pristupaju ispitnom letu čime potvrđuju spremnost nastavka složenijih faza letačke obuke.

Nakon letenja i obuke na avionu ZLIN-242 L sljedeći korak na njihovom putu do vojnog pilota je raspodjela na pilote aviona i pilote helikoptera u skladu s izraženim interesima, postignućima na obuci i potrebama HRZ-a i PZO-a.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
Foto: OSRH/HRZ i PZO/MarinkoKaračić, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Jel to spala knjiga na dva slova???


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on April 21, 2015, 03:35:04 pm
20.4.2015.

93. zb promotor utrke „Wings for life“

[attachment=1]
93. zrakoplovna baza Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane Oružanih snaga RH iz vojarne Zemunik uključila se u ponedjeljak 20. travnja 2015. u projekt promoviranja utrke „Wings for life World Run“ koja će krenuti iz Zadra 03. svibnja ove godine, a cilj utrke duge 100 km je u Primoštenu.

U promoviranju humanitarnog karaktera utrke uključene su sve eskadrile i sastavnice baze iz Zemunika, a projekt su podržali i piloti iz Sultanata Oman koji se školuju u Zemuniku. Uz podršku i promoviranje na utrci će kao natjecatelji sudjelovati i pripadnici baze Zemunik koji su se prijavili za sudjelovanje na ovom jedinstvenom sportskom događaju.

Pod motom „Trčimo za one koji ne mogu“ u globalnoj utrci u kojoj će sudjelovati tisuće trkača koji u isto vrijeme trče na šest kontinenata, u 33 zemlje na 35 lokacija među kojima je Zadar drugu godinu zaredom domaćin utrke. Cijeli iznos startnine ulaže se u zakladu Wings for life koja se bavi financiranjem najmodernijih istraživanja leđne moždine i pronalaskom lijeka za njezine ozljede. Posebnost ove utrke je koncept po kojem sudionici trče koliko mogu sve dok ih ne prestigne takozvano presretačko vozilo koje se kreće iza, a posljednji natjecatelj i natjecateljica na svijetu koji ostanu trčati globalni su pobjednici utrke.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
[attachment=6]
Tekst i foto: OS RH/M. Karačić, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: duje on June 08, 2015, 10:23:29 am
Vir: Defender.hr (http://www.defender.hr/)

Nema alternative: Zemunik mora biti otvoren do kasno u noć zbog noćne obuke na Migovima

Datum objave: 08.06.2015

Skorim završetkom prijema svih 12 borbenih aviona MiG-21 u eskadrilu borbenih aviona nakon obavljenog remonta (najkasnije do kraja idućeg tjedna), brigadir Ivan Selak će kao jedini nastavnik letenja moći konačno vrijeme posvetiti obuci pilota eskadrile u noćnim uvjetima. Međutim, već sada se nazire problem u odrađivanju obuke toga tipa. Zbog radova na ZL Zagreb, pista se zatvara već oko 23 sata kada sleti posljednji komercijalni avion planiran za taj dan.

Dakle, nema otvorenosti aerodroma 00-24 sukladno Naredbi o otvorenosti zračnih luka, pa time ni mogućnosti za bilo kakvu obuku u noćnim uvjetima, jer traju radovi. Alternativa je Zemunik, ali i on je službeno otvoren od 6 do 22 sata. Dakle, obuka će biti osobito problematična tijekom idućih ljetnih mjeseci, jer dan praktično traje do 2100, pa Selaku ostaje jako malo za obuku pilota. S obzirom da je on jedini nastavnik letenja za obuku u noćnim uvjetima, problem je još veći, jer u zraku ne može biti istovremeno obučavano nekoliko pilota već jedan po jedan. Prema tome, zadarski aerodrom bi trebao produžiti radno vrijeme, a to prije svega ovisi o dogovoru između MORH-a i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Sve u svemu, ne postigne li se dogovor, noćna obuka neće krenuti prije jeseni.


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: vozilo on June 08, 2015, 11:41:45 am
Pula možda!?

Defender ko defender..


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on July 14, 2015, 03:39:56 pm
24. NARAŠTAJ HRVATSKIH VOJNIH PILOTA

14.07.2015.

Povećan broj kandidata za vojne pilote na selekcijskom letenju

[attachment=1]
U Eskadrili aviona (EA) 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane u vojarni Zemunik 14. srpnja 2015. kandidati za vojne pilote u sklopu selekcijskog letenja izveli su u pratnji nastavnika letenja svoj prvi let na avionu ZLIN 242 L.

Riječ je o 24. naraštaju kadeta koji broji 11 polaznika od kojih su dvije djevojke čime je nakon dužeg vremena broj polaznika selekcije prešao brojku od 10 kadeta.

Selekcijskom letenju prethodila je teorijska priprema kroz tehničku učionicu i primijenjenu.teoriju, a voditelj obuke bojnik Robert Ribarić izrazio je zadovoljstvo porastom broja polaznika te kazao kako je ovo odlična vijest ne samo za Eskadrilu aviona nego i općenito za HRZ i PZO jer se time osigurava dostatan broj letačkog osoblja, ali i podiže kvaliteta obuke. „Nadamo se kako će se trend porasta zanimanja mladih za vojne pilote nastaviti i u budućnosti. Ovaj je naraštaj za sada pokazao dobre temelje, motivacija je jako bitna i predstoji im ozbiljan i sustavan rad. Prvi letovi su informativni, koncipirani su tako da polaznici uživaju u letu, najveći dio radnji i postupaka je u rukama nastavnika letenja. Želimo im dočarati osjećaj visine i uvesti polako u ulogu pilota koji će sutra krenuti sa puno ozbiljnijim radom i sudjelovanjem u obuci“, naglasio je Ribarić.

[attachment=2]
Polaznik Lovro Krnić iz Zadra (18 g.) nakon prvog leta s nastavnikom letenja kazao je kako je uzbuđenje kulminiralo odvajanjem aviona od piste, a posebno ga se dojmilo opterećenje pilota koje je po prvi puta doživio u zraku. „Osjećaj je bio odličan, imati slobodu u zraku je neopisivo i jedva iščekujem novi let“, iznio je Krnić.

Prvi let u životu u avionu imao je i Antonio Donadić (20 g.) iz Rijeke koji još od djetinjstva želi osjetiti brzinu i adrenalin letenja, a za Mateja Globleka iz Gračaca čast je dobiti mogućnost školovanja za hrvatskog vojnog pilota. „Još od osmog razreda osnovne škole želim služiti Domovini kao vojnik, a sada uživam u obuci za vojnog pilota i to je moj životni san“, kazao je Globlek.

Domagoj Mandić iz Kaštela Starog već se pripremao za školovanje vojnog pilota kroz izbor srednje škole zrakoplovnog smjera, a domoljubni motivi bili su presudni za njegov dolazak na selekciju u Zemunik. „Sve je iznad mojih očekivanja od smještaja i organizacije obuke pa do letenja, nemam straha, a prvi let je protekao brzo i još nešto ovako do sada nisam doživio u životu“, istaknuo je Mandić.

Najmlađi polaznik selekcije je Michael Martinović (17 g.) iz Plaškog koji se zaljubio u letenje još kao dijete kada je vidio Zagreb iz zraka, a na izbor je utjecala i činjenica što mu je otac bio hrvatski branitelj.

Igor Barać iz Zagreba (26 g.) ima stalni posao u Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe, dobio je mjesec dana slobodnog kako bi pristupio selekcijskom letenju. „Kod mene motivi nisu materijalne prirode nego isključivo ljubav i želja za letenjem, imam određeno iskustvo jer sam letio na Cesni kroz školovanje no sada je ovo za mene novi početak, a letenje me potpuno ispunjava“, kazao je Barać.

Za Anđelu Matković (20 g.) iz Splita izbor za vojnog pilota je na neki način logičan slijed jer je sa ocem koji je hrvatski branitelj i padobranac još od malena posjećivala aerodrome, stalno bila uz avione i to je doživljaj koji je bio ključan zašto i ona želi letjeti kao hrvatski vojni pilot. „Krila Oluje počela sam pratiti još od njihovih prvih nastupa i oni su moj profesionalni uzor i snažan motivator na putu školovanja za vojnog pilota“, istaknula je Anđela Matković.

Tin Grgec iz Popovače (20 g.) također od djetinjstva mašta o letenju, otac mu je civilni pilot i želi tu obiteljsku tradiciju nastaviti kao vojni pilot. „Već sam letio na jedrilici, no ovdje je osjećaj poseban i jedinstven“, istaknuo je Grgec.

Riječanin Filip Brajković (19 g.) od srednje škole imao je dvojbu more ili zrak, a izabrao je zrak zbog letenja i adrenalina kojeg jedino može doživjeti na nebu. Sličnu odluku donijela je i Dragana Žabić iz Ivanić Grada (18 g.), a svoj prvi let iščekuje puna uzbuđenja i emocija.

Ivana Lončara (19 g.) iz Rastovca kod Imotskog visine su privukle još od osnovne škole. „Jedva čekam poletjeti i biti dio ove zrakoplovne ekipe“, istaknuo je Lončar.

Ovom naraštaju priključio se i kadet Jakov Buturić koji je već ranije uspješno završio selekcijsko letenje te nastavlja daljnju obuku prema dinamici njihovog školovanja.

Tijekom letačke obuke polaznici će imati oko 40 letova i 10 sati naleta, a svaki nastavnik letenja obučava po trojicu polaznika. U slijedećih mjesec dana kadeti će usvajati sadržaje temeljnih manevra aviona na zemlji i u zraku (vožnja, polijetanje, slijetanje, zaokreti, akrobacije) nakon čega će se donijeti procjena stupnja usvojenosti pojedinih elemenata letenja, a konačnu ocjenu o sposobnosti za studij vojnog pilota donosi stručno povjerenstvo HRZ-a i PZO-a.

[attachment=3]
Tekst i foto: OS RH/ Marinko Karačić, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Stvari kreću nabolje. HRZ i PZO ipak ima svijetlu budćnost?!  :klap


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on July 28, 2015, 04:16:03 pm
[attachment=1]
morh.hr (http://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: vozilo on November 26, 2015, 08:14:21 pm
U Zemuniku se već par tjedana nalaze pripadnici 91. ZB (piloti i tehničari) i 4-5 aviona MIG-21 UM/BIS. U tijeku su trenažni noćni letovi. Jučer i danas su se vježbali prilazi na LDSP.

[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]

[attachment=4]

Foto: kolega Fullback; Tomislav Brandt (MORH)Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on November 27, 2015, 03:53:28 pm
Odlične vijesti. Hvala, vozilo. Hoćemo li ih uskoro vidjeti i na Resniku, odnosno u potkopu?


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: vozilo on November 27, 2015, 09:15:45 pm
Odlične vijesti. Hvala, vozilo. Hoćemo li ih uskoro vidjeti i na Resniku, odnosno u potkopu?

Nešto bi navodno trebalo bit pa budemo vidjeli.


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on January 01, 2016, 08:05:28 pm
Jedan članak koji mi je promakao, ali ću ga objavit ovdje s 15-ak dana zakašnjenja jer donosi svojevrsni pregled protekle godine u 93. zb i najavu budućih aktivnosti. Zanimljiv je podatak o prosječnom naletu pilota Eskadrile aviona od čak 170 sati, uz dvojicu pilota koji su ove godine ostvarili nalet od 300 sati. S dolaskom OH-58D(R) Kiowa Warrior helikoptera, postrojba dobiva i borbenu komponentu, a intenzivirat će se i suradnja s postrojbama HKoV.


14.12.2014.

Obilježan Dan HRZ i PZO u Zemuniku

[attachment=1]
Dan Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane i 24. obljetnica njegovog osnutka svečano je obilježen u ponedjeljak 14. prosinca 2015. u 93. zrakoplovnoj bazi u vojarni Zemunik.

Tom prigodom najuspješnijim pripadnicima uručene su Odluke o promaknućima te pohvale i nagrade, a pripadnicima postrojbe obratio se Načelnik stožera brigadir Davor Tretinjak.

Govoreći o aktivnostima koje su obilježile 2015. godinu brigadir Tretinjak posebno je izdvojio osposobljavanje novog postava akrobatske grupe “Krila Oluje”, nastavak školovanja pilota iz Sultanata Oman, organizaciju međunarodne konferencije o gašenju požara iz zraka te uspješnu provedbu protupožarne sezone. Također, istaknuto je i sudjelovanje postrojbe u operacijama KFOR na Kosovu i “Resolute Support” u Afganistanu.

Jedna od prepoznatljivosti rada zrakoplovne baze su i humanitarne misije kroz akcije potrage i spašavanja te hitnih medicinskih letova kroz koje je u ovoj godini do sada prevezeno oko 440 pacijenata kroz otprilike 400 sati naleta u akcijama spašavanja ljudskih života, a od 07. rujna od kada je krenuo pilot-projekt civilnog helikopterskog prevoženja pacijenata, baza iz Zemunika je do danas prevezla 70 osoba.

Tretinjak je posebno priznanje uputio zrakoplovnim tehničarima svih razina održavanja tehnike za izniman napor i potporu u letačkim aktivnostima postrojbe o čemu najbolje svjedoči nalet realiziran u ovoj godini.

Tako je u 2015. do danas ukupno ostvareno nešto više od 5 000 sati naleta, od čega u Eskadrili aviona oko 3500 sati pa je i prosječni nalet po pilotu u ovoj eskadrili bio najveći, oko 170 sati. Među njima posebno se ističu dvojica pilota sa ostvarenim najvećim pojedinačnim naletom od 300 sati u 2015. godini (bojnik Vjekoslav Pavlović i natporučnik Renato Radovanović) što je iznadprosječan nalet vojnog pilota u svjetskim razmjerima.

Iznoseći zadaće koje postrojbu očekuju u 2016. godini Tretinjak je kazao kako će u fokusu, ne samo zrakoplovne baze nego i HRZ i PZO, biti Eskadrila helikoptera kako zbog nastavka aktivnosti oko prihvata helikoptera Kiowa Warrior OH-58D kroz donaciju SAD-a Oružanim snagama RH tako i započetih razgovora oko školovanja pilota Omanskog kraljevskog zrakoplovstva za pilote helikoptera.

„Mišljenja sam kako je ovo nakon nabave Pilatusa, Bell-ova i protupožarnih aviona najvažniji događaj u dosadašnjoj povijesti zrakoplovne baze u Zemuniku kojim baza po prvi puta postaje borbena postrojba sa borbeno-izvidničkom zrakoplovnom komponentom, a uvođenjem u operativnu uporabu OH-58D „KW“ promijenit će i budućnost zrakoplovne baze jer će se suradnja sa postrojbama HKOV-a na taktičkoj razini znatno uvećati te podići ukupna vatrena moć OS RH“, istaknuo je brigadir Tretinjak.

Čestitku pripadnicima postrojbe za Dan grane HRZ i PZO i nastupajuće Božićne blagdane kao i uspješnu i blagoslovljenu 2016. godinu uputio je i vojni kapelan Ivo Topalović.

Tekst i Foto: Marinko Karačić, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on January 21, 2016, 11:53:26 pm
Eskadrila transportnih helikoptera (ETH) 93. zb HRZ i PZO - "Tovari" (Divulje)

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
morh.hr (http://www.morh.hr/hr/) & osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on February 17, 2016, 06:15:27 pm
Pilotkinja Trupinić bi mogla postati i prva žena pilot borbenog helikoptera u HRZ s obzirom da je upravo ova Eskadrila predviđena za prijem OH-58D(R) Kiowa Warrior.

17.02.2016.

Pilotkinja Antonija Trupinić dobitnica nagrade “Utjecajne hrvatske žene“

[attachment=1]
Natporučnica Antonija Trupinić, pilotkinja i nastavnica letenja u Eskadrili helikoptera 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (HRZ i PZO) iz vojarne Zemunik dobitnica je nagrade „Utjecajne hrvatske žene“ (Croatian women of Influence Award).

Nagradu je utemeljila Mreža hrvatskih žena (Croatian women's network) kako bi ukazala na golemi potencijal, ulogu i utjecaj žena u društvu te kako bi njihova postignuća i uspjesi nadahnuli mlađe generacije i pomogle im u ostvarenju njihovog potencijala.

Nominacije za spomenutu nagradu pristigle su iz cijeloga svijeta, jer se odnose na žene u RH i žene hrvatskoga podrijetla u svijetu, a natporučnica Antonija Trupinić dobila je nagradu u kategoriji Žene u oružanim snagama.

Svečanost dodjele nagrada održat će se na Međunarodni dan žena, 08. ožujka 2016. u Zagrebu.

Tekst i foto: OSRH/Marinko Karačić, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on March 08, 2016, 07:19:30 pm
7.3.2016.

20. obljetnica Eskadrile helikoptera

[attachment=1]
Eskadrila helikoptera (EH) 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (HRZ i PZO) obilježila je danas, 7. ožujka 2016. u vojarni Zemunik 20-tu obljetnicu osnutka i Dan postrojbe.

Čestitku pripadnicima postrojbe uputio je zapovjednik 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO brigadir Karol Lučan, istaknuvši kako ovogodišnja jubilarna obljetnica znači veliki iskorak u cjelokupnoj povijesti eskadrile jer će uskoro započeti prihvat i uvođenje u operativnu uporabu 16 helikoptera Kiowa Warrior OH-58D. "To će zasigurno nakon nabave Pilatusa, Bell-ova i protupožarnih aviona biti jedan od najvažnijih događaja, ne samo Eskadrile helikoptera nego i zrakoplovne baze u Zemuniku. Radujemo se tom novom izazovu", naglasio je brigadir Lučan.

Zapovjednik Eskadrile helikoptera bojnik Krešimir Ražov podsjetio je na osnutak eskadrile u ožujku 1996. godine te zahvalio svim zapovjednicima i nastavnicima letenja koji su stvarali eskadrilu. Tijekom 20 godina djelovanja eskadrila je ostvarila više od 22.000 sati naleta od čega najviše na školovanju  vojnih pilota helikoptera kroz 20 naraštaja. "U ovoj eskadrili postoje vrijednosti koje se ne mogu iskazati u brojkama, jer je njihova vrijednost neprocjenjiva, a to su ljudi - zrakoplovni tehničari i piloti koji su najjače oružje Eskadrile helikoptera", poručio je bojnik Ražov.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: Arhiva HRZ i PZO, morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on March 08, 2016, 07:21:17 pm
20. obljetnica Eskadrile helikoptera

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: Arhiva HRZ i PZO, morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on March 17, 2016, 11:59:11 pm
Tijekom 20 godina djelovanja eskadrila je ostvarila više od 22.000 sati naleta od čega najviše na školovanju 115 vojnih pilota helikoptera kroz 20 naraštaja.

[attachment=1]
„Dolaskom 16 Kiowa Warrior OH-58D uz postojećih 8 helikoptera BELL-206 B postajemo najjača eskadrila HRZ i PZO po broju zrakoplova u svom sastavu, a uvođenjem u operativnu uporabu promijenit će se i ključna misija eskadrile jer od isključivo školske postaje borbeno-izvidnička“, istaknuo je bojnik Ražov.

Iznoseći daljnje aktivnosti oko prihvata helikoptera Kiowa Warrior OH-58D bojnik Ražov je kazao kako po planu u EH najprije dolazi američki zrakoplovno-tehnički tim probnih pilota i instruktora koji će provesti kompletnu obuku zrakoplovno-tehničkog sastava i pilota do potpune borbene uporabe helikoptera Kiowa Warrior OH-58D. S obukom koja će trajati oko šest mjeseci prvi će krenuti zrakoplovni tehničari, a nakon toga i letačko osoblje. Završetkom obuke tehničara dolazi i glavnina helikoptera te piloti nastavljaju preobuku čiji bi ciklus trebao biti završen do jeseni 2017. kada bi trebali i potvrditi punu spremnost održavanja svih sposobnosti helikoptera Kiowa Warrior OH-58D.


osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on March 31, 2016, 06:42:15 pm
15.03.2016.

Novi eksponat u Muzeju zrakoplovne tehnike

[attachment=1]
U vojarni Zemunik, 15. ožujka 2016. u Muzeju zrakoplovne vojne tehnike na otvorenom izložen je novi zrakoplovni eksponat helikopter Hughes (MHDC) 500 D.

Helikopter je nabavljen je tijekom Dom. rata za potrebe specijalnih postrojbi Oružanih snaga RH, a dopremljen je labudicom iz vojnog prostora na Lučkom gdje je nakon otpisa bio stacioniran. Riječ je o helikopteru američke proizvodnje koji potječe iz 80-ih godina 20. stoljeća.

Helikopter Hughes 500 D izložen je na prostoru na kojem je postavljeno ukupno 10 eksponata starih aviona i helikoptera, a novim postavom baza u Zemuniku upotpunjuje jedinstvenu izložbenu galeriju zrakoplovne tehnike čime se obogaćuje sveukupna ponuda sadržaja koje vojarna Zemunik prezentira javnosti i posjetiteljima.

Pukovnik Leonardo Eleršek iz Središta za obuku HRZ i PZO „Rudolf Perešin“ kazao je kako će uz izložbenu namjenu helikopter koristiti i kao učilo za nastavu zrakoplovnih tehničara HRZ i PZO. „Radi se o lakom izvidničkom helikopteru američke tvrtke McDonell Douglas modela 369 HS sa motorom Alison C-250C-20B i zasigurno će uz veće izložene eksponate izazvati pozornost ljubitelja zrakoplovne vojne tehnike“, istaknuo je pukovnik Eleršek.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Tekst i Foto: HRZ i PZO/M. Karačić, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Gazda on March 31, 2016, 09:53:22 pm
Lijepo.Nadam se da ce zadrzati originalnu shemu bojanja!


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on April 22, 2016, 01:09:29 pm
S malim zakašnjenjem, ali za budućnost HRZ bitna vijest...

22. NARAŠTAJ HRVATSKIH VOJNIH PILOTA

31.3.2016.

Započela letačka obuka 22. naraštaja vojnih pilota

[attachment=1]
U Eskadrili aviona (EA) 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (HRZ i PZO) danas, u četvrtak 31. ožujka 2016. započela je temeljna letačka obuka 22. naraštaja vojnih pilota na avionu ZLIN-242 L, koji broji sedam kadeta.

Prvi let sa nastavnicima letenja za kadete je bio informativnog karaktera, a polaznici su prethodno završili selekcijsko letenje i propisane programe teorijske nastave te tehničku učionicu i teorijsku pripremu.

Kadeti prvo kreću s osnovnim elementima u zraku te uvježbavaju redovite i izvanredne postupke do razine potpune samostalnosti, te nakon svakog razdjela pristupaju ispitnom letu čime potvrđuju spremnost nastavka složenijih faza letačke obuke.

Nakon što je u pratnji nastavnika letenja odradila početni let na avionu ZLIN-242 L kadetkinja Anamarija Ćurković iznijela je svoje dojmove o početku letačke obuke: „Doista je prekrasan osjećaj sjesti u avion nakon dvije i pol godine teorijske nastave. Za sve nas presudna je uloga nastavnika letenja koji pokazuju iznimnu profesionalnost i strpljenje jer su ovo naši početni koraci u školovanju. Motivirani smo i spremni za izazove koji su pred nama“, rekla je kadetkinja Čurković.

Nakon letenja i obuke na avionu ZLIN-242 L kadetima se raspodjeljuju na pilote aviona i pilote helikoptera sukladno izraženim interesima, postignućima na obuci te potrebama HRZ i PZO.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: HRZ i PZO/ M. Karačić, morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on April 26, 2016, 08:14:42 am
22. NARAŠTAJ HRVATSKIH VOJNIH PILOTA

22.04.2016.

Kadeti izveli prve samostalne letove

[attachment=1]
U Eskadrili aviona 93. zrakoplovne baze HRZ-a i PZO-a u vojarni Zemunik učenici letači koji se školuju za hrvatske vojne pilote izveli su u petak, 22. travnja 2016. prve samostalne letove na avionu ZLIN 242L u sklopu programa letačke izobrazbe „Zajednički temelji“.

Riječ je o kadetima koji su dostigli razinu obučenosti kroz početni dio obuke temeljnog letenja i tako potvrdili spremnost za nastavak složenijih faza letačke obuke koje uključuju akrobatsko, navigacijsko i grupno letenje.
Samostalnim letovima prethodili su kontrolni letovi koji su važan iskorak za svakog kadeta u nastavku njihove obuke za vojne pilote.

Voditelj obuke 22. naraštaja kadeta bojnik Vjekoslav Pavlović izrazio je zadovoljstvo dosadašnjim tijekom obuke te kazao kako je samostalni let stepenica koja u velikoj mjeri pruža kadetima osjećaj veće sigurnosti i samopouzdanja te je prepoznatljiv motivator za nastavak letačke obuke. „Zahvaljujući predanom radu nastavnika letenja svih sedam kadeta dostiglo je predviđene standarde koji im omogućuju uspješno savladavanje programa letačke obuke. Moram naglasiti kako je ovo tek početak i da još puno rada i truda te naravno letenja stoji pred ovim mladim ljudima, ali sam siguran, ako nastave kvalitetno i sustavno raditi kao do sada, uspjeh neće izostati“, istaknuo je bojnik Pavlović.

Kadetkinja Anamaria Ćurković kazala je kako je za svaki let najvažnija dobra i kvalitetna priprema. Svi pojedini dijelovi leta, od pokretanja motora aviona ZLIN 242L, izlaska na prilaz, polijetanja, formiranja školskog kruga, motrenja te završnog prilaza za slijetanje i produžavanje u novi školski krug su kroz pripremu do u detalje razrađeni. „Tek u komunikaciji s kontrolom leta postala sam svjesna kako sam sama u kabini aviona. Na meni je odgovornost pokazati sve ono što sam do sada uvježbavala s nastavnikom letenja. Trenutak, kada se odvojite od piste i krenete samostalno palicom upravljati avionom i kada nakon leta dodirnete pistu pri slijetanju pun je uzbuđenja, a nastavnici letenja pažljivo prate svaki naš pokret u zraku. Let koji se pamti za svagda, let kojim spoznaš kako avion „radi“ dok ti s njime upravljaš i on te sluša“, sažela je dojmove kadetkinja Ćurković.

Vojnik Saša Pelc je prije selekcijskog letenja kroz vojničku karijeru obavljao poslove zrakoplovnog tehničara, a na selekciju je stigao iz postrojbe Vojne policije. „Do sada sam na zemlji proučavao avione, no sada u zraku pilotiram i učim se letenju. Doći do prvog samostalnog leta je uspjeh, no tek jedan od koraka na našem putu jer sada slijede nove misije i izazovi. Zapravo je svaki let važan i stepenica više ka krajnjem cilju“, kazao je vojnik Pelc.

[attachment=2]
[attachment=3]
Tekst: HRZ i PZO/Marinko Karačić, Foto: MORH/Tomislav Brandt, HRZ i PZO/Vjekoslav Pavlović, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on April 26, 2016, 08:16:18 am
22. NARAŠTAJ HRVATSKIH VOJNIH PILOTA

Kadeti izveli prve samostalne letove

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: MORH/Tomislav Brandt, HRZ i PZO/Vjekoslav Pavlović, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on April 28, 2016, 08:17:32 pm
23.4.2016.

Eskadrili transportnih helikoptera uručena Nagrada Grada Visa

[attachment=1]
Eskadrila transportnih helikoptera (ETH) 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane primila je danas, u subotu 23. travnja 2016. Nagradu Grada Visa za iznimna postignuća na području hitnog helikopterskog medicinskog prevoženja s tog otoka.

Nagradu je zapovjedniku eskadrile bojniku Anti Siniši Kozini uručio gradonačelnik Visa Ivo Radica na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u sklopu programa obilježavanja i proslave Dana Visa  i blagdana Svetog Jurja.

Hitni medicinski letovi helikopterima HRZ i PZO posebno su važni za otok Vis tijekom turističke sezone zbog hitnog prijevoza ne samo domaćeg stanovništva nego i gostiju koji ljetuju na Visu i koji se zbog potreba liječenja na najbrži mogući način vojnim helikopterima zbrinjavaju do KBC Split ili drugih medicinskih ustanova u RH.

Tako je u 2015. godini sveukupno prevezeno 450 pacijenata, a od tog broja s otoka Visa prevezena su 33 pacijenta dok je u ovoj godini do 22. travnja ETH prevezla 5 osoba s Visa, a zadnji zabilježen let je 20. travnja kada je hitno zbrinuto dvoje pacijenata.

Zahvaljujući se na nagradi bojnik Kozina je kazao  kako su letačke posade HRZ i PZO cijele godine, 24 sata spremne poletjeti u bilo koje vrijeme kada stigne poziv za zračnim prijevozom pacijenata i spašavanjem života. „Let s Visa do KBC Firule traje nekih 20-ak minuta što znači da se svi pacijenti zbrinjavaju u okviru „zlatnog sata“, odnosno unutar 60 minuta od dobivanja dojave do dolaska na hitni bolnički prijam“, istaknuo je Kozina te naveo kako je od 2010. sveukupno do danas vojnim helikopterima s Visa prevezeno 230 osoba što znači da praktički i nema obitelji na Visu iz koje netko kroz proteklo vrijeme nije zbrinut u akcijama hitnog helikopterskog prevoženja. Zanimljivost medicinskih letova s otoka Visa su i dva poroda u helikopteru od kojih se zadnji dogodio u kolovozu prošle godine. Zahvalu domaćinima na dodijeljenom priznanju, bojnik Kozina završio je čestitkom stanovnicima Visa na izboru tamošnje plaže Stiniva najljepšom europskom plažom.

Posebni gosti pilota na današnjoj svečanosti bila su djeca s otoka Visa koja su razgledavala vojni helikopter i fotografirali se s letačkom posadom koja sudjeluje u humanim misijama spašavanja ljudskih života, a prikazani su im i načini spašavanja unesrećenih osoba sa nepristupačnih terena.

Posebnu zahvalu letačkoj posadi uputili su mještani Visa koji su kroz protekle godine vojnim helikopterima zbrinjavani do bolničkih ustanova. Među njima je bila i stanovnica Grada Visa Zorica Perić koja rekla kako je zahvaljujući pilotima njezin dječak danas živ jer je morao biti hitno prevezen sa splitskih Firula u Zagreb. „Zbog vas se na Visu sigurnije osjećamo i hvala vam na svemu plemenitom što činite“, poručila je mještanka Visa posadi koja je ovoga puta na Vis doletjela u svečanoj prigodi.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: HRZ i PZO/ M. Karačić, morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on April 28, 2016, 08:35:57 pm
A evo i viški heliodrom (slika sa morh.hr).

[attachment=1]


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on April 29, 2016, 06:37:28 pm
27.04.2016.

Završena obuka i uvježbavanje noćnog letenja u Eskadrili helikoptera

[attachment=1]
U Eskadrili helikoptera 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane u vojarni Zemunik, 27. travnja 2016. završio je ciklus obuke i treninga kadeta i pilota u noćnom letenju uz pomoć uređaja za noćno letenje (NVG, Night Vision Googles) na helikopterima BELL-206 B.

Obuka i uvježbavanje ukupno je trajala tri mjeseca, a po prvi put provodila se na najnovijoj NVG opremi koja je namjenski raspoređena u Eskadrilu helikoptera krajem 2015. godine i dio je donacije Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država. Tako su u zadnjih 100 dana letenja noću kadeti osposobljeni za temeljno NVG letenje, najmlađi nastavnici završili su naprednu NVG obuku, dok su ostali iskusniji pripadnici eskadrile naprednu NVG obuku upotpunili letenjem u planinskim uvjetima pomoću NVG opreme.

Temeljna obuka za kadete obuhvaćala je NVG osnovno letenje (školski krugovi, manevri u pilotažnim zonama, odlazak na rute sa slijetanjima na nepripremljene terene i sl.) s prilagodbom na novi sustav i uvjete letenja jer je vidno polje suženo, a u monokromatskim uvjetima otežana je percepcija udaljenosti i dubine.

Napredna obuka noćnog letenja u planinskim uvjetima novi je iskorak Eskadrile helikoptera u obuci s NVG letenjem. Obuka se provodila na Velebitu, a završili su je najprije iskusniji piloti, a kasnije i ostali nastavnici letenja kako bi u konačnici cijela eskadrila bila obučena za ovaj oblik letenja koji predstavlja najvišu razinu napredne obuke s NVG opremom.

Osposobljenost pilota za NVG letenje, a pogotovo u planinskim uvjetima, jedna je od najvažnijih sposobnosti kod uporabe helikopterskih snaga. Zapovjednik Eskadrile helikoptera bojnik Krešimir Ražov rekao je da NVG letenje osigurava taktičku prednost u odnosu na protivnika. „Protivniku prilazite potpuno neprimjetno i za razliku od njega vi imate uvid u cjelokupnu situaciju. Kada vas u završnoj fazi i čuje on vas ne može precizno locirati što letačkim posadama pruža dodatno samopouzdanje. Osim vrlo važnog psihološkog učinka kod momenta iznenađenja noću, buka još dodatno dezorijentira protivnika jer se brže širi na sve strane (veća gustoća zraka zbog nižih temperatura) te onemogućava precizno lociranje izvora buke“, pojasnio je bojnik Ražov taktičke prednosti i mogućnosti NVG letenja.

Zahvaljujući osposobljenosti i sustavnom treningu piloti Eskadrile helikoptera razvili su sposobnost obučavanja i posada drugih zemalja čime se i na ovom području Zrakoplovna baza u Zemuniku potvrđuje kao baza visokih potencijala i mogućnosti.

Pored letačkih posada obuku održavanja NVG opreme završili su i zrakoplovni tehničari.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
Tekst: OSRH/M. Karačić, Foto: MORH/T. Brandt, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on April 29, 2016, 06:41:09 pm
Završena obuka i uvježbavanje noćnog letenja u Eskadrili helikoptera

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: MORH/T. Brandt, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on July 06, 2016, 03:40:58 pm
22. NARAŠTAJ HRVATSKIH VOJNIH PILOTA

5.7.2016.

U Zemuniku završila letačka obuka na avionu Zlin-242 L

[attachment=1]
U Eskadrili aviona (EA) 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (HRZ i PZO) u vojarni Zemunik 05. srpnja 2016. završila je temeljna letačka obuka 22. naraštaja hrvatskih vojnih pilota na avionu ZLIN-242 L.

Tijekom tromjesečne letačke obuke kroz Program osposobljavanja „Zajednički temelji“ polaznici su uspješno usvojili sadržaje iz razdjela letačke obuke temeljnog i akrobatskog, navigacijskog i grupnog letenja, a današnji završni ispitni let označio je i završetak obuke ovog naraštaja učenika letača na avionu ZLIN-242 L.

Nakon letenja i obuke na avionu ZLIN-242 L slijedeći korak na njihovom putu do vojnog pilota je raspodjela na pilote aviona i pilote helikoptera sukladno izraženim interesima, postignućima na obuci i potrebama HRZ-a i PZO-a.

Jedan od ispitivača na završetku ovog ciklusa obuke, pukovnik Damir Barišić istaknuo je zadovoljstvo uspješnim završetkom obuke te kazao kako će stručno povjerenstvo obaviti odabir polaznika koji će nastaviti daljnje osposobljavanje kao piloti aviona ili piloti helikoptera. „Na avionu ZLIN-242 učenici-letači usvojili su temelje koji osiguravaju nastavak njihovog školovanja kojim se profiliraju kao piloti aviona ili piloti helikoptera. Posebno ohrabruje podatak što se trenutačno na obuci za hrvatske vojne pilote u bazi u Zemuniku nalazi ukupno 21 učenik letač, a novi selekcijski ciklus započinje ovaj tjedan“, kazao je pukovnik Barišić.

Tekst: OS RH/M. Karačić, Foto:OS RH/M. Karačić, D. Jerinić, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on July 07, 2016, 05:50:21 pm
25. NARAŠTAJ HRVATSKIH VOJNIH PILOTA

7.7.2016.

U Zemuniku započelo selekcijsko letenje novog naraštaja vojnih pilota

[attachment=1]
U Eskadrili aviona (EA) 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (HRZ i PZO) u vojarni Zemunik 7. srpnja 2016. započelo je selekcijsko letenje kandidata koji se školuju za hrvatske vojne pilote na avionu ZLIN 242 L.

Riječ je o 25. naraštaju kadeta koji broji 11 polaznika, a prvom informativnom letu prethodila je teorijska priprema kroz tehničku učionicu i primijenjenu teoriju.

Voditelj obuke bojnik Robert Ribarić izrazio je zadovoljstvo zbog pozitivnog trenda porasta broja polaznika kazavši kako je na to između ostalog u značajnoj mjeri utjecalo rješavanje statusnih pitanja pilota kao i skori dolazak helikoptera OH-58D Kiowa Warrior. To su bili snažni poticaji za prijavu i dolazak na selekciju ovog naraštaja kadeta. „Prva zapažanja o polaznicima su vrlo pozitivna. Motivirani su i već na početku obuke žele što više toga saznati. Osjeća se jedno pozitivno ozračje i nakon desetak sati letenja ono što će biti ključno u procjeni njihove sposobnosti za studij vojnog pilota je ocjena kako podnose letenje, njihovo snalaženje u prostoru 3D, opća
orijentacija te usvojenost dodijeljenih zadaća i osnovnih elemenata letenja“. istaknuo je bojnik Ribarić.

Polaznik selekcijskog letenja Karlo Brus iz Slavonske Požege nakon prvog leta kazao je kako je bio prvi puta u kabini aviona. „Volim izazove i brzinu i zato sam došao u Zemunik. Već nakon prvog leta mogao sam upoznati vrhunsko znanje nastavnika letenja, a posebno me oduševio njegov pristup tako da sam još motiviraniji u ostvarenju svoga cilja. Zaokret sam odradio samostalno, a nakon slijetanja jedva čekam novi let“, kazao je Brus.

Luka Mihovil Glas iz Krapine također je imao svoj prvi let sa nastavnikom letenja. „Općenito sam zaljubljenik u vojsku, teorijski dio i priprema za let za mene su bili novo otkriće i naravno jedva sam čekao poletjeti. Puno je adrenalina i uzbuđenja, no slijedi ozbiljan rad i temeljita priprema jer to nam daje sigurnost i vodi nas dalje kroz studij, Sretan sam što sam dobio mogućnost biti ovdje u Zemuniku“, iznio je dojmove Luka Mihovil Glas.

Tijekom selekcijskog letenja polaznici će imati oko 40 letova i 10 sati naleta, a svaki nastavnik letenja obučava po trojicu polaznika. U slijedećih mjesec dana kandidati za vojne pilote usvajati će sadržaje temeljnih manevra aviona na zemlji i u zraku (vožnja, polijetanje, slijetanje, zaokreti, akrobacije) nakon čega će se donijeti procjena stupnja usvojenosti pojedinih elemenata letenja, a konačnu ocjenu o sposobnosti za studij vojnog pilota donosi stručno povjerenstvo HRZ-a i PZO-a.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Tekst i foto: OS RH/Marinko Karačić, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on July 30, 2016, 10:40:03 pm
25. NARAŠTAJ HRVATSKIH VOJNIH PILOTA

Broj 505 | 28.07.2016

Prvo letačko iskustvo budućih pilota

Kandidate za vojne pilote 25. naraštaja posjetili smo na Zemuniku na samom početku praktičnog dijela obuke. Tad su, sa svojim instruktorima, prvi ili eventualno drugi put sjedali na pilotsko mjesto školskog aviona ZLIN i radili prve letačke krugove. Za polaznike tog naraštaja letenje će trajati do kraja srpnja i dotad će svaki od njih ostvariti desetak sati naleta. Nakon toga ocjenjuje se njihovu sposobnost za prijam u službu, odnosno za školovanje za vojne pilote...


[attachment=1]
Od početka srpnja, na pisti 93. zračne baze u Zemuniku prva letačka iskustva stječu polaznici novog naraštaja kandidata za pilote kadete. Riječ je o jubilarnom, 25. naraštaju, ali i o naraštaju koji je jedan od brojnijih unazad nekoliko godina – u njemu je 11 polaznika. Najstariji među njima je 1996. godište, većina je 1997. i 1998., a kao završeni srednjoškolci došli su u "Zemunik" nakon što su se javili na natječaj za vojnog pilota. Uslijedili su psihotestovi i ispit motorike – trčanje, trbušnjaci i sklekovi – a onda niz liječničkih pregleda koje su prošli da bi zatim bili pozvani na teorijski dio obuke vezan uz letenje te, konačno, praktični dio i mogućnost stjecanja prvih letačkih iskustava. No, njih 11 koji su došli iz svih dijelova Hrvatske nisu povezali samo kandidacijsko-selekcijski krugovi koje su zadnjih mjeseci zajedno prolazili. Puno prije, još u djetinjstvu, povezala ih je ljubav, interes i strast prema letenju i avionima – i svi oni, kad govore o razlozima svojeg odabira, priču započinju upravo sjećanjima na djetinjstvo.

"Još kao dijete obožavao sam avione. Kao dijete od pet godina gledao sam avione, oni polete, nestanu na nebu, više ih se ne vidi, a ja još uvijek gledam za njima, još uvijek ih pokušavam pratiti," objašnjava Karlo Brus, jedan od kandidata za vojnog pilota. Kandidat Tomislav Colović kaže: "Za ovaj sam se poziv odlučio još dok sam bio mali. Oduvijek sam volio avione, volio sam letenje," a nadovezuje se Marko Antunović: "Biti vojni pilot... To mi je bio san još od malih nogu – a onda, prije otprilike godinu dana, saznao sam da se to zapravo može, da nije nemoguće, da ne mora biti samo san – i, evo, sad sam tu."

Kandidate za vojne pilote 25. naraštaja posjetili smo u zb "Zemunik" na samom početku praktičnog dijela obuke. Tad su, sa svojim instruktorima, prvi ili eventualno drugi put sjedali na pilotsko mjesto školskog aviona ZLIN i radili prve letačke krugove. Poslije toga su uzbuđeni, ushićeni, znatiželjni, ponosni prepričavali dojmove o polijetanju, slijetanju, G sili, mučnini, ljepoti letenja. Luka Mihovil Glas o svojim je prvim letačkim iskustvima rekao: "Prvi put kad sam letio osjećaj je bio predobar, drugi put još bolji i sad jedva čekam sljedeća letenja." Marko Antunović rekao je: "Dosad sam letio dva puta i u početku je uzbuđenje iznimno veliko. S vremenom se to smiri i... da, moguće je kontrolirati zrakoplov." Tomislav Colović rekao nam je: "Dosad sam dva puta letio, drugi je put bilo bolje nego prvi i sad znam, siguran sam da je to to," a zadovoljstvo i ushit nije mogao skriti ni Filip Brkić koji je upravo završio svoj prvi let. Bojnik Robert Ribarić, zapovjednik 1. letačkog voda Eskadrile aviona 93. zb "Zemunik", ujedno i voditelj jubilarnog 25. naraštaja kandidata za učenike letače, buduće pilote kadete, ističe kako je riječ o odličnim, vrijednim i perspektivnim mladim ljudima.

"Prvi su dojmovi vrlo dobri, zadovoljni smo s njima, ocjenama koje su dobili u teorijskom dijelu, a mislim da će biti dobri i u praktičnom jer vidim da su iznimno zainteresirani, motivirani, pažljivo slušaju. Pažljivo slušanje svojih nastavnika, instruktora letenja, jedini je način na koji mogu uspješno svladati i završiti program. Ono što mogu jamčiti jest da su ovdje uvijek dobri učitelji, to je sigurno. Sve su to iskusni nastavnici letenja koji rade s njima i s te strane nema nikakvih problema. Naravno, pristup je individualan i svakom se pristupa ovisno o njegovim potrebama, predznanjima, eventualnim specifičnostima. Nastavnici, osim što moraju biti dobri instruktori letenja, moraju biti i dobri psiholozi, kolege, a prije svega prijatelji," objašnjava bojnik Ribarić pa nastavlja: "25. naraštaj naš je mali jubilej, i on je važan, ali s druge strane važno je i to što prvi put nakon dugo vremena u naraštaju kandidata za buduće pilote imamo pozitivan trend povećanja broja polaznika – ove ih je godine jedanaest. Nakon godina negativnih trendova bilježimo pozitivan trend, sve je više i više kandidata, ovo je jedan od brojnijih naraštaja u zadnje vrijeme i to nas veseli. Drago nam je zato što imamo priliku malo bolje popuniti kadar i napraviti kvalitetniju selekciju. Bilo je godina u kojima smo imali jednoznamenkast broj kandidata, čak je bila jedna u kojoj nije bilo nijednog, i to su bile teške godine. Nadam se da toga više neće biti, trend je krenuo u pozitivnom smjeru, već zadnjih nekoliko godina povećava se broj kandidata."

Za polaznike ovog naraštaja letenje će trajati do kraja srpnja i dotad će svaki od njih ostvariti desetak sati naleta. Nakon toga ovlašteni ispitivači ocjenjuju njihovu sposobnost za prijam u službu, odnosno za školovanje za vojne pilote. Oni koji prođu upisuju Fakultet prometnih znanosti i dvije i pol godine dalje rade prema fakultetskom programu. U međuvremenu će tijekom petog semestra ponovno doći u zb "Zemunik" na temeljnu obuku na tom avionu, ZLIN-u, a nakon što je završe bit će raspoređeni na obuku za pilote aviona odnosno za pilote helikoptera.

[attachment=2]
bojnik Robert Ribarić, zapovjednik 1. letačkog voda Eskadrile aviona 93. zb "Zemunik"

Prvi su dojmovi vrlo dobri, zadovoljni smo s njima, ocjenama koje su dobili u teorijskom dijelu, a mislim da će biti dobri i u praktičnom jer vidim da su iznimno zainteresirani, motivirani, pažljivo slušaju.

Ono što mogu jamčiti jest da su ovdje uvijek dobri učitelji, to je sigurno. Sve su to iskusni nastavnici letenja koji rade s njima i s te strane nema nikakvih problema. Naravno, pristup je individualan i svakom se pristupa ovisno o njegovim potrebama, predznanjima, eventualnim specifičnostima. Nastavnici, osim što moraju biti dobri instruktori letenja, moraju biti i dobri psiholozi, kolege, a prije svega prijatelji.

https://www.youtube.com/watch?v=VkxNxZFASHE

Tekst i foto Lada Puljizević, Hrvatski vojnik (https://hrvatski-vojnik.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on July 30, 2016, 10:45:34 pm
28.7.2016.

U Zemuniku završio međunarodni tečaj potrage i spašavanja

[attachment=1]
U 93. zrakoplovnoj bazi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (HRZ i PZO) u vojarni Zemunik, 28. srpnja 2016. završio je trodnevni međunarodni tečaj „Potraga i spašavanje“.

Tečaj je vodio specijalizirani tim američkog zrakoplovstva iz područja potrage i spašavanja, a sudjelovali su piloti eskadrila HRZ-a i PZO-a. Kroz stručna predavanja i prezentacije američki predavači predstavili su organizaciju, postupke i mogućnosti traganja i spašavanja u ratnim i mirnodopskim situacijama američkih oružanih snaga, dok su hrvatski piloti iznijeli dostignute sposobnosti i uvježbane tehnike HRZ-a i PZO-a.

Voditelj hrvatskog tima bojnik Zlatko Parać rekao je da je tečaj bio iznimno koristan jer će poslužiti daljnjoj nadogradnji potrage i spašavanja u HRZ-u i PZO-u. „Predstavili smo dio aktivnosti iz područja traganja i spašavanja koje provode hrvatske eskadrile, a jedan od zadnjih koraka bio je provedba obuke u spašavanju nakon doskoka na vodene površine (Dinghy Drill). Američki tim koji je specijaliziran za ovo područje namjerava kroz suradnju u budućnosti osmisliti plan svega onoga što će nam biti od koristi, prilagođeno našim potrebama, a u cilju standardiziranja svih procedura i postupaka kada je riječ o složenim i vrlo zahtjevnim operacijama potrage i spašavanja“, naglasio je bojnik Parać.

Tečaj je iskorišten i za posjet svim eskadrilama baze u Zemuniku, a zadnjeg dana sudionici su obišli i Eskadrilu transportnih helikoptera u vojarni „Knez Trpimir“ u Divuljama koja već duži niz godina provodi akcije potrage i spašavanja zajedno s timovima Zapovjedništva specijalnih snaga i Hrvatskom gorskom službom spašavanja.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Tekst i foto: HRZ i PZO / M. Karačić, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on October 02, 2016, 05:49:50 pm
Nakon što je praktičnu obuku započelo 11 polaznika 25. naraštaja hrvatskih vojnih pilota u okviru programa "Kadet", obuci je pristupilo i 5 polaznika 4. naraštaja pilota koji se školuju izvan programa "Kadet", a dolaze iz sastava OSRH ili iz civilstva. Nakon nekoliko sušnih godina, zadnjih godinu-dvije ponovno raste broj kandidata za vojne pilote.

4. NARAŠTAJ HRVATSKIH VOJNIH PILOTA IZVAN PROGRAMA "KADET"

27.09.2015.

Novi naraštaj vojnih pilota započeo selekcijsko letenje

[attachment=1]
U Eskadrili aviona (EA) 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (HRZ i PZO) u vojarni Zemunik, 27. rujna 2016. započelo je selekcijsko letenje kandidata koji se školuju za hrvatske vojne pilote na avionu ZLIN 242 L.

Riječ je o 4. naraštaju kandidata izvan projekta „Kadet“ koji broji 5 polaznika, a njihovom prvom informativnom letu uz stručno vodstvo nastavnika letenja prethodila je teorijska priprema kroz tehničku učionicu i primjenjenu teoriju.

Voditelj selekcijskog letenja bojnik Robert Ribarić rekao je kako se ovaj model pribavljanja osoblja u Oružanim snagama RH pokazao uspješnim jer je ovo četvrta generacija koja na selekciju dolazi od kandidata koji su već u sustavu OS RH ili su zadovoljili liječničke i druge kriterije iz civilnog sektora. „Prvi dojmovi o polaznicima su iznimno pozitivni, motivirani su, a neki od njih već imaju iskustva u letenju iz civilstva tako da su došli u bazu koja im pruža vrhunske uvjete školovanja za vojne pilote. I za njih vrijedi isti program obuke selekcijskog letenja kroz nalet od 10-ak sati po svakom polazniku, nakon čega će se donijeti i procjena stupnja usvojenosti pojedinih elemenata letenja, a konačnu ocjenu o sposobnosti za studij vojnog pilota donosi stručno povjerenstvo HRZ-a i PZO-a“, istaknuo je bojnik Ribarić.

Polaznik selekcijskog letenja Luka Hrga iz Bjelovara kazao je kako se do sada školovao za civilnog pilota, a pred njim je sada novi izazov jer želi čuvati hrvatsko nebo kao vojni pilot. Poručnik korvete Tomislav Janković umjesto mora poželio je nebo kao svoj radni prostor i okružje. „Let je bio i više nego zanimljiv. Malo sam još ljut na sebe jer sam želio i uživati u ljepotama oko sebe pa mi je let prošao brzo, a želio sam još toga upoznati oko instrumenata i svega što ću sutra koristiti u letenju“, iznio je dojmove nakon prvog leta poručnik korvete Janković.

Foto: HRZ i PZO / M. Karačić, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on November 19, 2016, 06:12:34 pm
04.11.2016.

Eskadrila transportnih helikoptera obilježila 25. obljetnicu osnutka

Eskadrila transportnih helikoptera (ETH) 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (HRZ i PZO) obilježila je u petak 4. studenoga 2016. u vojarni „Knez Trpimir“ u Divuljama Dan postrojbe i 25. obljetnicu osnutka i djelovanja.

ETH je u ovoj godini do 4.11. sveukupno prevezela 458 pacijenata kroz ostvarenih 420 sati naleta ili punih 17 dana u zraku u humanim letovima, a letačke posade ETH sudjelovale su i u 13 akcija potrage i spašavanja.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
Foto: OS RH/Monika Tržić, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on November 19, 2016, 06:23:00 pm
07.11.2016.

Eskadrila aviona obilježila 25 godina djelovanja

Eskadrila aviona (EA) 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (HRZ i PZO) u vojarni Zemunik obilježila je 7. studenoga 2016. Dan postrojbe i 25. obljetnicu osnutka i djelovanja.

Eskadrila aviona kolijevka je HRZ i PZO koja je do sada školovala preko 250 hrvatskih vojnih pilota kroz 20. naraštaja koji su do sada završili letačku obuku. Naglasio je izniman doprinos svih pilota i zrakoplovnih tehničara koji su svojim kvalitetnim radom omogućili da se Eskadrila može pohvaliti sa 20 godina uporabe i oko 55000 sati naleta ostvarenih na avionu Pilatus PC-9M bez zrakoplovnih nesreća i gubitaka. Trenutno je u tijeku letačka obuka 21. i 22. naraštaja hrvatskih vojnih pilota kao i već trećeg naraštaja pilota Omanskog kraljevskog zrakoplovstva RAFO (Royal Air Force of Oman) koji svoju letačku obuku provode u HRZ i PZO, čime se i dalje na najbolji način potvrđuje visoka osposobljenost hrvatskih vojnih pilota i nastavnika letenja te kvaliteta sustava školovanja. Ovu godinu posebno je obilježio i nastup akrobatske grupe „Krila Oluje“ u Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske na Royal International Air Tatoo (RIAT) u Zrakoplovnoj bazi Fairford gdje su osvojili nagradu za sveukupno najbolji nastup.

Ovogodišnje obilježavanje jubilarne obljetnice Eskadrila aviona je izvela na svoj poseban način, umjesto zemaljskog postroja svi piloti iz sastava Eskadrile izveli su zračni postroj leteći u dvije formacije od ukupno 10 aviona (7 Pilatusa PC-9M i 3 ZLIN-a 242L), a ovakav način bi prema najavi pukovnika Barišića ubuduće trebao postati tradicija pri obilježavanju Dana eskadrile.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
Foto: HRZ i PZO/EA, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on December 25, 2016, 10:43:29 pm
21. NARAŠTAJ HRVATSKIH VOJNIH PILOTA

22.12.2016.

Učenici-letači izveli prve samostalne letove

U Eskadrili aviona i Eskadrili helikoptera 93. zrakoplovne baze HRZ-a i PZO-a u vojarni “Pukovnik Mirko Vukušić“, učenici-letači 21. naraštaja vojnih pilota od 12. do 22. prosinca 2016. imali su svoje prve samostalne letove na avionu Pilatus PC-9 M i helikopteru Bell 206 B. Prve čestitke za uspješne samostalne letove učenicima-letačima uputili su njihovi nastavnici letenja, zamjenik zapovjednika EA pukovnik Damir Barišić i zapovjednik EH pukovnik Krešimir Ražov.

Samostalnim letovima prethodili su kontrolni letovi s ispitivačem tijekom kojih su učenici-letači pokazali visoku razinu samostalnosti i pouzdanosti u odrađivanju svih elemenata leta na avionu PC-9M.

Zamjenik zapovjednika EA pukovnik Damir Barišić, ujedno i ovlašteni ispitivač na kontrolnim letovima, izrazio je zadovoljstvo postignutim rezultatima i naglasio da je ovo prvi od 19 kontrolnih/ispitnih letova koje učenike-letače očekuju tijekom letačke izobrazbe. „Za svakog letača prvi samostalni let je i najupečatljiviji, jedan od onih koji se dugo pamte“ - istaknuo je pukovnik Barišić. Treba istaknuti kako Eskadrila aviona ne obučava samo pilote za svoje potrebe nego i za popunu borbene eskadrile aviona te protupožarnu eskadrilu.

U razgovoru s nastavnicima letenja u Eskadrili helikoptera Bell-206B poručnicima M. Huđekom, T. Baturinom i M. Debušem saznajemo kako su samostalni letovi poseban trenutak ne samo za učenike-letače nego i iza njih, budući tada najbolje dolazi do izražaja njihov uloženi trud, znanje i motivaciju.

Zapovjednik Eskadrile helikoptera pukovnik Krešimir Ražov, ovlašteni ispitivač na kontrolnim letovima, ne krije zadovoljstvo visokim rezultatima koje su postigli u letačkoj obuci učenika-letača. „Samostalni letovi učenika-letača značajan su korak u izazovima koji su pred njima tijekom školovanja, ali i najbolji pokazatelj kvalitete rada i truda koji su uložili nastavnici u svoj rad.

Uspješnim samostalnim letovima učenici-letači 21. naraštaja potvrdili su samostalnost i spremnost za nastavak školovanja što je tek prvi korak u dugotrajnoj i iznimno zahtjevnoj letačkoj obuci vojnih pilota. Prve samostalne letove odradilo je ukupno 8 učenika kadeta (3 na Pilatusu i 5 na Belu 206B).

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on January 31, 2017, 10:12:42 pm
31.1.2017.

Hrvatski piloti u obilasku američkog zrakoplova Osprey

[attachment=1]
Piloti i zrakoplovno-tehničko osoblje 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (HRZ i PZO) posjetili su danas u utorak 31. siječnja 2017., američke višenamjenske vojne zrakoplove V-22 Osprey koji se nalaze u bazi u Zemuniku u sklopu posjeta Oružanim snagama RH kroz program i aktivnosti Međunarodnog zrakoplovnog obučnog centra, MATC (Multinational Aviation Traininig Center) koji je prihvaćen i uvršten kao projekt prve razine unutar NATO inicijative Smart Defence, odnosno Pametne obrane.

Uz razgledavanje Osprey-a koji se prvi puta nalaze u Hrvatskoj, američki zrakoplovni timovi pružili su domaćinima i informacije o tehničkim karakteristikama, uporabi i misijama ovog zrakoplova, a boravak u Zemuniku izazvao je pozornost pripadnika baze i zbog činjenice što je zrakoplov konstruiran tako što može uzletjeti okomito kao helikopter, a u vodoravnom letu upravljan je kao avion.

[attachment=2]
Foto: HRZ i PZO, morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)

Pred koji dan V-22 Osprey je niskim iznenadnim preletom izazavao pomutnju među Omišanima.


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on January 31, 2017, 10:14:38 pm
Hrvatski piloti u obilasku američkog zrakoplova Osprey

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: HRZ i PZO, morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on March 02, 2017, 04:17:03 pm
28.02.2017.

Češki piloti završili obuku u bazi Zemunik

[attachment=1]
Dvojica pilota Ratnog zrakoplovstva Češke Republike, 28. veljače 2017. uspješno su završili letačku obuku u Eskadrili helikoptera (EH) 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (HRZ i PZO) u vojarni Zemunik.

Završne ispitne letove u trajanju od sat i 15 minuta češki piloti izveli su u pratnji hrvatskih ovlaštenih ispitivača letenja čime su potvrdili usvojenost predviđenih sadržaja iz obuke.

Obuka se od sredine studenoga 2016. odvijala na helikopterima BELL-206 B, a obuhvaćala je dva razdjela letačke obuke, temeljno i navigacijsko letenje. Češki piloti ostvarili su 60 sati pojedinačnog naleta s hrvatskim nastavnicima letenja uz vođenje na engleskom jeziku i po hrvatskom modelu školovanja pilota helikoptera.

Nakon pilota Omanskog kraljevskog zrakoplovstva RAFO (Royal Air Force of Oman) čiji četvrti naraštaj započinje školovanje u Eskadrili aviona u idućem tjednu, ovo je prvi ciklus školovanja čeških pilota u Eskadrili helikoptera koji se također provodio na komercijalnoj osnovi temeljem Tehničkog dogovora između Ministarstava obrane RH i Češke Republike.

Voditelj školovanja čeških pilota u bazi Zemunik bojnik Marin Klarin izrazio je zadovoljstvo ostvarenim rezultatima školovanja čeških pilota kazavši kako je je Eskadrila helikoptera obukom inozemnih pilota i po prvi put iz zemlje članice NATO-a na najbolji način potvrdila sposobnosti školovanja pilota u skladu najviših svjetskih standarda obuke. “Cijeli process odvijao se po već razrađenim standardima po kojima obučavamo i hrvatske kadete pri čemu je uvijek naglasak bio na sigurnosti letenja. Obuka je provedena na vrijeme, sigurno i s rezultatima koji osiguravaju češkim pilotima uspješan nastavak njihove obuke na helikopterima češkog ratnog zrakoplovstva Mi-2. Jedina prilagodba u obuci bila je uključivanje brišućih letova kroz razdjel navigacijskog letenja dok taj dio obuke s hrvatskim kadetima provodimo u razdjelu namjenskog letenja”, istaknuo je bojnik Klarin.

Čestitku češkim pilotima na uspješnom završetku školovanja uputio je i zapovjednik Eskadrile helikoptera pukovnik Krešimir Ražov koji je naglasio kako je ovo bio iskorak i za nastavnike letenja i za zrakoplovno-tehničko osoblje, a pred njima su sada novi izazovi oko preobuke na helikopterima OH-58 D Kiowa Warrior.

[attachment=2]
Tekst i foto: HRZ i PZO / M. Karačić, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on March 02, 2017, 04:34:49 pm
02.03.2017.

Francuski vojni avioni gostovali u bazi Zemunik

[attachment=1]
Tri aviona Dassault Alphajet Francuskog ratnog zrakoplovstva završili su u četvrtak, 2. ožujka 2017. dvodnevni posjet Eskadrili aviona 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane u vojarni „Pukovnik Mirko Vukušić“u Zemuniku. Radni posjet francuskih pilota, polaznika obuke i njihovih nastavnika letenja, u bazi Zemunik proveden je u cilju uvježbavanja, planiranja te provedbe međunarodnih preleta i procedura na aerodrome drugih država što je sastavni dio letačke obuke francuskih vojnih pilota.

Pri odlasku iz baze Zemunik piloti Eskadrile aviona 93. zrakoplovne baze s Pilatusima PC-9M izveli su i zajednički trening grupnog letenja s francuskim pilotima dok su piloti iz Eskadrile borbenih aviona 91. zrakoplovne baze s avionima MiG-21 dobili i iskoristili prigodu da u sklopu svoje borbene (presretačke) obuke presretnu francuske Alphajetove „Target of Oportunity“, uz navođenje iz Središta za nadzor zračnog prostora Bojne zračnog motrenja i navođenja. Provedbom ove aktivnosti, uz primjenu svih NATO i ICAO postupaka i procedura, hrvatski piloti borbenih aviona MiG-21 stekli su nova iskustva i potvrdili dostignutu razinu osposobljenosti, kompatibilnosti i interoperabilnosti za provedbu svoje temeljne zadaće – nadzora i zaštite zračnog prostora RH.

Zamjenik zapovjednika Eskadrile aviona i vođa akrobatske grupa „Krila Oluje“ pukovnik Damir Barišić izrazio je zadovoljstvo što su mogli ugostiti kolege iz Francuskog ratnog zrakoplovstva i razmijeniti iskustva u školovanju vojnih pilota. „Ovakvi međunarodni letovi nisu samo mogućnost za razmjenu iskustva s pripadnicima drugih ratnih zrakoplovstava već su od iznimnog značaja za stjecanje znanja, iskustva i samopouzdanja kod mladih pilota te su uobičajena praksa u većini europskih ratnih zrakoplovstava“, istaknuo je pukovnik Barišić.

Suradnja francuskih kadeta s pilotima iz Zemunika pokrenuta je prije nekoliko godina kroz razmjenu kadeta, a sve je krenulo kada je francuski polaznik obuke Marvin Moguerou kroz školovanje surađivao s Fakultetom prometnih znanosti u Zagrebu, a kontakti su dalje nastavljeni preko hrvatskog kadeta-pilota Luke Šapine kojemu je Marvin Moguerou bio i na promociji završetka školovanja za vojnog pilota. Zanimljivo je i kako se u francuskom timu pilota koji su bili u Zemuniku nalazio i jedan nekadašnji i jedan od budućih članova akrobatske grupe Patrouille de France.

Ovo je bio prvi dolazak francuskih aviona u bazu Zemunik i Hrvatsku čime su otvorena vrata za nastavak i proširenje suradnje u području obuke pilota.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Tekst: HRZ i PZO/Marinko Karačić, Foto: HRZ i PZO/M. Karačić, L. Šapina, D. Belančić, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on March 02, 2017, 04:36:38 pm
Francuski vojni avioni gostovali u bazi Zemunik

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: HRZ i PZO/M. Karačić, L. Šapina, D. Belančić, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on March 21, 2017, 10:06:43 am
22. NARAŠTAJ HRVATSKIH VOJNIH PILOTA

20.3.2017.

Započela letačka obuka 22. naraštaja vojnih pilota

[attachment=1]Foto: HRZ i PZO

U Eskadrili aviona 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO-a u vojarni „Pukovnik Mirko Vukušić“ u Zemuniku, u petak, 17. ožujka 2017. započela je temeljna letačka obuka 22. naraštaja vojnih pilota na avionu ZLIN-242 L.

Svi polaznici su prethodno uspješno završili selekcijsko letenje i program teorijske nastave na Fakultetu prometnih znanost Sveučilišta u Zagrebu.

Prvim letovima na avionu ZLIN 242 L prethodila je, u Središtu za obuku HRZ i PZO "Rudolf Perešin", tehnička učionica tijekom koje su osmorica polaznika usvojila temeljna teorijska znanja o letenju i tehničkim karakteristikama ZLIN-a, što je ujedno bio i uvjet sjedanja u pilotsku kabinu.

Tijekom tri mjeseca letačke obuke kadeti - piloti usvajat će program temeljnog i akrobatskog, navigacijskog i grupnog letenja u trajanju od 56 sati. Uz osnovne elemente u zraku te uvježbavanja redovitih i izvanrednih postupaka, kadeti se pripremaju i za prvi samostalni let koji je za pilote oduvijek događaj od posebne važnosti.

morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on March 21, 2017, 10:19:56 am
21.3.2017.

Letački program povodom dana 93. zb HRZ i PZO u Zadru

[attachment=1]
Povodom Dana postrojbe i 25. obljetnice osnutka, 93. zrakoplovna baza Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (HRZ i PZO) organizira letački program u srijedu, 22. ožujka 2017. od 12,15 do 14,00 sati u Zadru, Obala kralja Petra Krešimira IV.

U letačkom programu sudjelovat će 28 vojnih aviona i helikoptera, akrobatska grupa Talijanskog ratnog zrakoplovstva „Frecce Tricolori“ i akrobatska grupa Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane "Krila Oluje". Letački program obuhvaća letove tri helikoptera BELL-206 B, helikopter Mi-8 MTV, tri aviona Zlin-242 L, tri aviona Airtractor AT-802 i tri Canadaira CL-415 te trenažni let uvježbavanja programa za sezonu 2017. akrobatske grupe Talijanskog ratnog zrakoplovstva "Frecce Tricolori".
 
U pred-programu na Trgu ispred Crkve svete Marije nastupit će folklorni ansambl "Linđo" iz Dubrovnika s početkom u 11,30 sati.
 
Za središnje mjesto praćenja letačkog programa za novinare i snimatelje  organizirana je press zona uz Gat Rive u Zadru.

Uz letački program zainteresirani predstavnici medija mogu pratiti i dolazak akrobatske grupe „Frecce Tricolori“ u vojarni u Zemuniku.
 
Pozivamo zainteresirane predstavnike medija koji žele popratiti navedeni događaj da dođu u vojarnu "Pukovnik Mirko Vukušić" u Zemuniku u srijedu, 22. ožujka 2017. godine, najkasnije do 08,30 sati.
 
Praćenje je moguće uz obaveznu akreditaciju, a prijavu treba poslati na e-mail: marinkokaracic@net.hr, najkasnije do utorka, 21. ožujka 2017. godine do 14 sati.

Prijava treba sadržavati ime i prezime, naziv medija, status (novinar, snimatelj, fotograf, spotter) broj novinarske/osobne iskaznice i broj mobitela.

morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on March 23, 2017, 01:58:31 pm
Akrobatska grupa Talijanskog ratnog zrakoplovstva „Frecce Tricolori“, koja je trebala u srijedu, 22. ožujka 2017. nastupiti u letačkom programu u Zadru, odgodila je svoje gostovanje za četvrtak, 23. ožujka 2017. u 13,00 sati, zbog izrazito nepovoljnih vremenskih uvjeta koji nisu dopuštali polijetanje iz Italije.

22.3.2017.

Zračne akrobacije iznad zadarske rive povodom Dana 93. zrakoplovne baze HRZ I PZO

Povodom obilježavanja dana 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane, u srijedu, 22. ožujka 2017. iznad zadarske rive priređen je prigodan letački program u kojem je sudjelovalo ukupno 19 vojnih aviona i helikoptera.

Uz dojmljiv mimolet zrakoplova helikoptera Bell-206 i Mi-8MTV, ZLIN-ova, Airtractora i Canadaira, atraktivnim polusatnim letačkim programom nastupila je i akrobatska grupa Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane "Krila Oluje".

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
[attachment=6]
Foto: MORH/ T. Brandt, morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on March 23, 2017, 02:01:31 pm
Zračne akrobacije iznad zadarske rive povodom Dana 93. zb

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
[attachment=6]
Foto: MORH/ T. Brandt, morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on March 23, 2017, 02:03:25 pm
Zračne akrobacije iznad zadarske rive povodom Dana 93. zb

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
[attachment=6]
Foto: MORH/ T. Brandt, morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on March 25, 2017, 10:00:17 pm
23.3.2017.

Talijanska akrobatske grupa „Frecce Tricolori“ u posjeti hrvatskim kolegama u Zemuniku

Akrobatska grupa talijanskog ratnog zrakoplovstva "Frecce Tricolori" posjetila je četvrtak, 23. ožujka 2017. akrobatsku grupu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane te u Zadru izvela trenažne letove i uvježbavanje letačkog programa za sezonu nastupa u 2017. godinu. „Frecce Tricolori su sletjeli u vojarnu "Pukovnik Mirko Vukušić" u Zemuniku s avionima Aermacchi MB339.

U znak dobrodošlice "Frecce Tricolori" su iznad zadarske rive izveli "srce", zahvalivši što su mogli prezentirati najatraktivnije elemente. Službena komentatorica grupe poručnica Liberata D'aniello program je komentirala i na hrvatskom jeziku, a u dva talijanska aviona letjeli su i pukovnik Damir Barišić i natporučnik Darko Belančić.

"Frecce Tricolori" su najveća i jedna od najpoznatijih svjetskih akrobatskih grupa koja djeluje 57 godina. Njihov program uvijek je posebna atrakcija, a jedan od završnih preleta praćen je vizualnim efektom dima u boji talijanske zastave te Pavarottiem kao glazbenom podlogom. Zapovjednik talijanske akrobatske grupe grupe je bojnik Mirco Caffelli, a vođa je bojnik Gaetano Farina.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: HRZ i PZO, morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on March 25, 2017, 10:02:20 pm
Talijanska akrobatske grupa „Frecce Tricolori“ u posjeti hrvatskim kolegama u Zemuniku

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: HRZ i PZO, morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on March 25, 2017, 10:04:23 pm
Talijanska akrobatske grupa „Frecce Tricolori“ u posjeti hrvatskim kolegama u Zemuniku

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: HRZ i PZO, morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on March 25, 2017, 10:07:17 pm
Talijanska akrobatske grupa „Frecce Tricolori“ u posjeti hrvatskim kolegama u Zemuniku

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: HRZ i PZO, morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on May 23, 2017, 10:20:15 am
4.5.2017.

Francuski vojni avioni u bazi Zemunik

[attachment=1]
Tri aviona Dassault Alphajet Francuskog ratnog zrakoplovstva završili su u četvrtak, 4. svibnja 2017. dvodnevni posjet Eskadrili aviona 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (HRZ i PZO) u vojarni „Pukovnik Mirko Vukušić“u Zemuniku.

Ovo je drugi dolazak francuskih pilota, polaznika obuke i njihovih nastavnika letenja, u bazu Zemunik, a organiziran je u sklopu uvježbavanja, planiranja te provedbe međunarodnih preleta i procedura na aerodrome drugih država što je sastavni dio letačke obuke francuskih vojnih pilota. Među avionima koji su sletjeli u Zemunik posebnu pozornost plijenio je Dassault Alphajet oslikan motivima u prigodi 50. obljetnice matične eskadrile Francuskog ratnog zrakoplovstva.

Razmjena iskustva u školovanju vojnih pilota ovoga puta bila je jedna od glavnih tema započete suradnje pilota dvaju nacionalnih zrakoplovstava, a dogovoren je nastavak suradnje kroz nove posjete i prelete francuskih posada u bazu Zemunik.

Suradnja francuskih kadeta s pilotima iz Zemunika pokrenuta je prije nekoliko godina kroz razmjenu kadeta, a sve je krenulo kada je francuski polaznik obuke Marvin Moguerou kroz školovanje surađivao s Fakultetom prometnih znanosti u Zagrebu dok je do konkretne realizacije te suradnje došlo u ožujku ove godine prvim dolaskom i posjetom francuskih aviona u bazu Zemunik.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
Tekst i foto: HRZ i PZO/Marinko Karačić, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on May 23, 2017, 10:23:00 am
Francuski vojni avioni u bazi Zemunik

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: HRZ i PZO/Marinko Karačić, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on May 24, 2017, 06:21:30 pm
22. NARAŠTAJ HRVATSKIH VOJNIH PILOTA

10.5.2017.

Kadeti u bazi Zemunik izveli prve samostalne letove

[attachment=1]
U Eskadrili aviona 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (HRZ i PZO) u vojarni „Pukovnik Mirko Vukušić“ u Zemuniku učenici letači 22. naraštaja koji se školuju za hrvatske vojne pilote izveli su u srijedu 10. svibnja 2017. prve samostalne letove na avionu ZLIN 242 L.

Prvim samostalnim letovima koji uključuju izvedbu po dva školska kruga iznad piste u Zemuniku prethodili su kontrolni letovi ovlaštenih ispitivača letenja nakon završetka temeljne letačke obuku na avionu ZLIN 242 L. Prvi razdjel obuke za desetoricu kadeta obuhvaćao je osnovne elemente u zraku, blage oštre zaokrete, let po školskom krugu s fazama samostalnog polijetanja i slijetanja, praćenje ostalog zračnog prometa, te uvježbavanje svih redovitih i izvanrednih postupaka do razine potpune samostalnosti.

Voditelj obuke bojnik Ivan Krizman istaknuo je kako su samostalni letovi pokazatelj spremnosti kadeta za nastavak složenijih faza letačke obuke koje uključuju akrobatsko, navigacijsko i grupno letenje, te u konačnici prelazak na izabrani tip za pilote aviona i pilote helikoptera. „Veseli nas što je naraštaj brojniji jer među kadetima stvara pozitivnu atmosferu i ozračje, a samostalni letovi dodatno utječu na njihovo samopouzdanje i sigurnost u daljnjoj obuci. Ovo je važna stepenica u njihovom školovanju, no pred njima je još puno izazova i ozbiljnog rada i učenja“, poručio je bojnik Krizman.

Prva dvojica kadeta koji su uspješno izveli samostalne letove David Knežević i Jakov Buturić rekli su kako su po prvi put u životu sami sjeli u avion i upravljali leteći iznad Zemunika. „Osjećaji su posebni jer po prvi put u kabini sami odlučujemo i izvodimo sve radnje i procedure koje smo do tada imali pod vodstvom nastavnika letenja. Sad smo puno opušteniji i još motiviraniji za nastavak obuke“, istaknula su dvojica Zadrana.

[attachment=2]
[attachment=3]
Tekst i foto: HRZ i PZO / Marinko Karačić, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on May 24, 2017, 06:33:31 pm
19.5.2017.

Pukovnik Barišić ostvario rekordnih 2000 sati naleta na avionu Pilatus PC-9M

[attachment=1]
Pukovniku Damiru Barišiću, zamjeniku zapovjednika Eskadrile aviona 93. zb HRZ-a i PZO-a uručen je danas 19. svibnja u vojarni „Pukovnik Mirko Vukušić“ u Zemuniku certifikat za ostvarenih 2000 sati naleta na avionu Pilatus PC-9M, što je do sada najveći nalet koji je jedan pilot Hrvatskog ratnog zrakoplovstva ostvario na tom tipu aviona.

Rekordni nalet pukovnik Barišić ostvario je u ulozi pilota, nastavnika letenja, probnog pilota i pilota akro grupe „Krila Oluje“. Tijekom svoje karijere uz 2000 sati na avionu Pilatus PC-9M, ostvario je i 250 sati naleta na avionima za osnovnu letačku obuku UTVA-75 i Zlin 242L.

Cerifikat i pripadajuće oznake, u ime proizvođača Pilatus Aircraft Ltd, uručio je zapovjednik Eskadrile aviona pukovnik Željko Harapin koji mu se tom prigodom zahvalio na doprinosu koji daje u razvoju ove Eskadrile.

Pukovnik Barišić je istaknuo da je ovo samo još jedno od brojnih zapaženih ostvarenja u svakodnevnom radu eskadrile te se zahvalio svojim kolegama i zrakoplovnim tehničarima na iznimnom trudu i ostvarenim rezultatima u provedbi svih zadaća Eskadrile aviona. „Nakon jubilarnih 2000 sati sa ovim avionom mogu reći da se i dalje veselim svakom letu kao i prvog dana.“ – rekao je pukovnik Barišić. Tijekom više od 20 godina korištenja aviona Pilatus PC-9M u Eskadrili aviona ostvareno je preko 56000 sati naleta. Prvih devet certifikata za ostvarenih 1000 sati na avionu Pilatus PC-9M dodijeljeni su pilotima HRZ i PZO 2009. godine (Hrvatski vojnik br. 276., 22. siječanj 2010.), a do danas je preko 30 pilota ostvarilo više od 1000 sati naleta na ovom tipu aviona.

[attachment=2]
Tekst: OSRH / Leida Parlov, Foto: OSRH / Leida Parlov, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on September 08, 2017, 05:42:28 pm
7.9.2017.

Pukovnik Harapin ostvario 2000 sati naleta na Pilatusu PC-9M

[attachment=1]
Zapovjednik Eskadrile aviona 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (HRZ i PZO) pukovnik Željko Harapin ostvario je danas, u četvrtak 7. rujna 2017. 2000 sati naleta na avionu Pilatus PC-9M. Službenu oznaku i certifikat tvrtke Pilatus za jubilarnih 2000 sati naleta pukovniku Harapinu uručili su Načelnik stožera 93. zb pukovnik Mario Pleša i voditelj Operativnog odsjeka 93. zb pukovnik Damir Barišić koji su uputili čestitke odmah nakon slijetanja sa obučnog leta koji je pukovnik Harapin imao sa polaznikom obuke iz Sultanata Oman.

U spontano organiziranoj maloj svečanosti pukovnik Harapin nije niti znao da je današnjim letom ušao u „Klub 2000“ ostvarenih sati naleta na Pilatrusu. Naime u službenom evidenciji otkriveno je kako je pukovniku Harapinu još nedostajalo 15 minuta naleta za jubilarnih 2000 sati, te je čestitka pilota i zrakoplovnih tehničara bila doista pravo iznenađenje i čestitka koju nije očekivao.

Pukovnik Harapin imao je prvi let na Pilatusu PC-9M 1996. godine i upravo je na ovom tipu aviona ostvario i najviše naleta u svojoj letačkoj karijeri.

„Nakon temeljne i napredne obuke, specijalizacije za nastavnika letanja i mnoštva sati provedenih u ulozi nastavnika letanja moram priznati kako sam uživao u svakom letu te kako je taj elan, naboj i energiju osjećam i danas. Pilatus PC-9M je odličan avion i jedan je od najkvalitetnijih aviona u svojoj klasi zbog čega sam izuzetno ponosan i zahvalan što sam nakon više od 20 godina letačkog staža uspio dostići taj mali osobni cilj i ostvariti nalet od 2000 sati. No to nije kraj, jer Pilatus i ja imamo još dosta energije za puno novih izazova“, kazao je pukovnik Harapin primajući čestitke za nadasve respektabilni nalet bez ijednog ozbiljnijeg incidenta ili ugrožavanja sigurnosti letenja.

Nakon pukovnika Damira Barišića ovo je drugi pilot u HRZ i PZO koji je uspio zabilježiti 2000 sati naleta na Pilatusu PC-9M, a prije tri godine Eskadrila aviona obilježila je i 50 000 sati naleta na ovom tipu aviona što je i ovjekovječeno posebno oslikanim avionom u znaku jubilarnog naleta.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
Tekst i foto: HRZ i PZO / M. Karačić, morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Solaris on September 30, 2017, 03:23:30 pm
Dvije zanimljive iz Zemunika, nemam pojma sta 24 tu radi.

[attachment=1]
[attachment=2]
Izvor (https://www.morh.hr/hr/vijesti-najave-i-priopcenja/vijesti/15620-u-zemuniku-odrzana-radionica-za-uporabu-helikoptera-u-kopnenim-operacijama.html)

poz.


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on September 30, 2017, 07:51:05 pm
Dvije zanimljive iz Zemunika, nemam pojma sta 24 tu radi.

Ništa neobično. Mi-24 češkog RZ su uobičajena pojava u Zemuniku poslijednjih godina. Koriste se u zajedničkoj hrvatsko-češko-mađarskoj obuci savjetodavnih zrakoplovnih timova.

Imaš slika u temi: Smart Defence - zajednička obuka hrvatskih, čeških i mađarskih savjetodavnih zrakoplovnih timova (http://www.paluba.info/smf/index.php/topic,17739.0.html)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on February 07, 2018, 04:20:20 pm
Krajem prvog mjeseca američki višenamjenski vojni zrakoplovi CV-22 Osprey po drugi put su posjetili bazu u Zemuniku.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: HRZ i PZO / Robert Ribarić, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on February 07, 2018, 04:27:35 pm
23. NARAŠTAJ HRVATSKIH VOJNIH PILOTA

7.2.2018.

Prvi samostalni letovi kadeta na helikopterima

[attachment=1]
Učenici letači koji se školuju za hrvatske vojne pilote u Eskadrili helikoptera 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (HRZ i PZO) u vojarni "Pukovnik Mirko Vukušić" u Zemuniku, izveli su u srijedu, 7. veljače 2018. prve samostalne letove na helikopteru BELL-206B.

Riječ je kadetima 23. naraštaja koji se školuju za vojne pilote helikoptera, a svaki od kadeta izveo je po nekoliko samostalnih letova koji uključuju školske krugove te slijetanje i polijetanje sa travnate površine. Samostalnim letovima prethodili su ispitni letovi kao zadnja provjera.

Voditelj obuke 23. naraštaja kadeta, pukovnik Marijan Grđan rekao je, kako je ovo poseban dan za kadete, ali i za njihove nastavnike letenja. „Ovo je značajan korak u obuci kadeta u kojem su potvrdili svoju sposobnost za zvanje vojnog pilota, što zasigurno daje dodatno samopouzdanje i podiže motivaciju za daljnje naprednije faze obuke. Također, veliko je to priznanje i za izvrstan rad njihovim nastavnicima koji su uložili veliki napor kako bi kroz proces prenošenja znanja prepoznali najbolje kod svakog od kadeta i to razvijali na putu prema njihovom budućem zvanju“ istaknuo je pukovnik Grđan.

Učenik letač Nikola Kerekeš rekao je kako su samostalni letovi prije svega velika odgovornost. "Dobro sam se pripremio i cijelo sam vrijeme bio koncentriran, pridržavajući se svih procedura i postupaka. Bit će to još puno bolje u nastavku obuke i veselim se svakom novom letu", naglasio je.

U nastavku letačke obuke kadetima predstoji usvajanje novih znanja kroz razdjele navigacijskog, osnovnog i naprednog instrumentalnog letenja, noćnog, grupnog i taktičkog letenja kao i letenja noću sa opremom za noćno letenje ("Night Vision Googles") čime završava njihovo školovanje za zvanje vojnog pilota. Po stjecanju zvanja započinju namjenske obuke za zadaće koje će provoditi u eskadrilama HRZ i PZO.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
[attachment=6]
https://youtu.be/B1rIcyL3Qg0

Foto: HRZ i PZO/M. Karačić, morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on March 03, 2018, 10:18:53 am
Radiosondažna meteo postaja Zadar-Zemunik

Automatska Radiosondažna postaja postavljena je u bazi u Zemuniku 2002. godine i jedina je automatska postaja u Republici Hrvatskoj, a sustav je u operativnoj funkciji sa svakodnevnim lansiranjem sondi u terminima 00,00 i 12,00 sati.

Snimljeno prilikom posjete predstavnika Državnog hidrometeorološkog zavoda RH, Mađarske meteorološke službe i predstavnika proizvođača mjernih sustava iz Finske (Vaisala) u četvrtak 1. ožujka 2018. godine.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: HRZ i PZO/Marinko Karačić, osrh.hr (http://www.osrh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on March 27, 2018, 10:14:32 pm
Je li ovo Pilatusi odrađuju noćne letove? Prije nekoliko minuta sam nad Splitom u par navrata čuo zvuk sličan zvuku Pilatusa, a na www.flightradar24.com se vide tri aviona (No callsign) koa su doletjela iz Zemunika, okrenula se nad Splitom i vraćaju se prema Zemuniku.


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on June 14, 2018, 09:49:21 pm
22. NARAŠTAJ HRVATSKIH VOJNIH PILOTA

14.6.2018

U Zemuniku stasao novi naraštaj hrvatskih vojnih pilota

[attachment=1]
Učenici-letači 22. naraštaja završili su u četvrtak 14. lipnja 2018. školovanje za hrvatske vojne pilote u 93. zrakoplovnoj bazi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u vojarni "Pukovnik Mirko Vukušić" u Zemuniku.

Riječ je o šest polaznika koji su uspješno završili sve razdjele obuke u Eskadrili aviona leteći na avionima ZLIN-242L i Pilatus PC-9M, te kadetima koji su završili letačku obuku u Eskadrili helikoptera na BELL-u 206B, čime je zaokruženo njihovo petogodišnje školovanje.
 
Zamjenik zapovjednika Eskadrile aviona bojnik Robert Ribarić istaknuo je kako su danas povodom završetka školovanja budući piloti aviona izveli sa Pilatusima PC-9M  završni prikaz osposobljenosti kroz presretanja nepoznatog cilja u zraku (TANGO SCRAMBLE) uz potporu bojne Zračnog motrenja i navođenja.
"Prilikom izvedbe prikaza osposobljenosti učenici letači djelovali su potpuno samostalno, a kroz prikaz osposobljenosti simulirana je stvarna situacija presretanja nepoznatog cilja i ujedno je kruna u školovanju pilota aviona", naglasio je bojnik Ribarić.
 
Pilot Danijel Rigo iz Našica zadovoljan je što današnjim završnim letovima kroz vježbu presretanja ciljeva u zraku potvrđuje sposobnost i vještine koje je uspješno usvojio od nastavnika letenja. "Bilo je zahtjevno, ali trud se isplatio. Kao naraštaj svi smo bili jedan uz drugoga i to zajedništvo je također vrijednost koja je obilježila naše školovanje u Zemuniku", kazao je Rigo.

Pilot Natko Mišljenac iz Zagreba rekao je kako su nastavnici letenja bili zahtjevni, no od njih su mogli naučiti sve ono što ih je dovelo do završne stepenice u školovanju za vojne pilote. "Jedva čekam nove pilotske izazove", poručio je pilot Mišljenac.
 
Na isti način razmišlja i učenik-letač Matija Đurašin iz Lukavca kod Velike Gorice koji svoju budućnost vidi u borbenom zrakoplovstvu. "Uživam u svakom letu, a želja mi je priključiti se timu borbenih pilota HRZ-a", istaknuo je pilot Đurašin.
 
U skupini budućih pilota helikoptera je i Zadranka Anamaria Ćurković koja je od djetinjstva priželjkivala postati pilotkinjom. "Ostvarila sam san, a sada se pripremam za odlazak u Vukovar gdje ću biti promovirana u vojnu pilotkinju i časnicu Hrvatske vojske. Završni letovi u obuci noćnog letenja uz pomoć NVG opreme su za mene ujedno bili i najzanimljiviji dio školovanja", kazala je pilotkinja Ćurković.
 
Njezin kolega iz Ljubuškog, Zvonimir Bebek naglasio je kako je cijela obuka bila zahtjevna, ali i nešto najljepše što je doživio.
 
Na isti način obuku ocjenjuje i pilot Marko Božić iz Zagreba kazavši kako se jakim intenzitetom ulazilo u svaki razdjel školovanja nakon kojeg su dobivali ocjene i sada s ponosom čekaju svečani postroj i dodjelu letačkog znaka.
 
Nakon promocije koja će se održati u Vukovaru, piloti aviona se ponovno vraćaju u bazu Zemunik na nastavak njihovog daljnjeg usavršavanja, dok će piloti helikoptera biti raspoređeni u operativne eskadrile HRZ-a u kojima će također nastaviti nadogradnju letačke obuke.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
Foto: HRZ / M.Karačić, L. Šapina, R. Ribarić, morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on July 10, 2018, 11:29:16 pm
9.7.2018.

Njemački Tornado u Zrakoplovnoj bazi Zemunik

[attachment=1]
Pripadnici 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u vojarni "Pukovnik Mirko Vukušić" u Zemuniku obišli su 9. srpnja 2018. Avion Tornado ECR iz sastava njemačkih zračnih snaga.

Posada njemačkog aviona Tornado bila je stacionirana u bazi Zemunik u sklopu njihovog međunarodnog trenažnog leta s procedurama slijetanja i baziranja u neku od zrakoplovnih baza NATO članica.

I ovoga puta baza u Zemuniku pružila je potporu u prihvatu posade i aviona, koji je po prvi puta gostovao u Zemuniku.

Jedan od domaćina njemačke posad, natporučnik Luka Šapina kazao je kako avion djeluje uistinu moćno, a kao posebnu zanimljivost izdvojio je činjenicu kako je kao kadet na zaslonu računala imao fotografiju upravo tog aviona. „U razgovoru s njemačkim pilotima prisjetio sam se te zgode iz kadetskih dana i, naravno, odmah mi je ponuđeno sjesti u kabinu Tornada. Bio je to pravi užitak, a posebno kada je posada pri odlasku iz baze izvela pozdravni prelet“, istaknuo je natporučnik Šapina.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
[attachment=6]
[attachment=7]
[attachment=8]
Foto: HRZ / M. Karačić, morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on July 18, 2018, 07:39:10 pm
27. NARAŠTAJ HRVATSKIH VOJNIH PILOTA

17.7.2018.

Novi naraštaj vojnih pilota započeo selekcijsko letenje

[attachment=1]
U Eskadrili aviona 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) u vojarni "Pukovnik Mirko Vukušić" u Zemuniku u utorak, 17. srpnja 2018. započelo je selekcijsko letenje kandidata koji se školuju za hrvatske vojne pilote.

Riječ je o 27. naraštaju kadeta koji broji 13 polaznika, a selekcija se provodi na avionima ZLIN 242L. Za sve njih, obuka započinje prvim informativnim letom, a prethodno su završili teorijsku pripremu koja im osigurava selekcijski ciklus od 10 sati naleta pod vodstvom nastavnika letenja.

U sljedećih mjesec dana kandidati za vojne pilote usvajat će sadržaje temeljnih manevra aviona na zemlji i u zraku (vožnja, polijetanje, slijetanje, zaokreti, akrobacije…) nakon čega će se donijeti procjena stupnja usvojenosti pojedinih elemenata letenja kao i procjena njihove sposobnosti za studij vojnog pilota pri čemu su ključni parametri kako podnose letenje, njihovo snalaženje u prostoru 3D, opća orijentacija te usvojenost dodijeljenih zadaća i osnovnih elemenata letenja.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
Foto: HRZ / M. Karačić, morh.hr (https://www.morh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on July 26, 2018, 05:15:47 pm
5.7.2018.

Američki avioni MC-130 u bazi u Zemuniku

[attachment=1]
Pripadnici postrojbi Hrvatske vojske u vojarni "Pukovnik Mirko Vukušić" u Zemuniku obišli su u utorak, 24. srpnja 2018. avione MC-130 iz sastava američkih zračnih snaga.

Posade MC-130 stacionirane su u bazi Zemunik u sklopu njihovih redovitih letačkih trenažnih aktivnosti i međunarodnih preleta, a baza u Zemuniku pruža potporu u prihvatu posada i aviona.

Načelnik stožera 93. zrakoplovne baze pukovnik Boris Panić kazao je kako svaki dolazak inozemnog vojnog zrakoplova izaziva pozornost kako pilota i zrakoplovnih tehničara, tako i ostalih pripadnika Hrvatske vojske u Zemuniku jer o svima njima uglavnom se saznaje kroz stručne zrakoplovne časopise, a  sada ih djelatnici mogu pobliže upoznati u svom radnom okružju.

"Nakon njemačkog Tornada ECR, francuskih Dassault Alphajeta, američkih CV-22 Ospreya, Aermacchi MB339 iz akrobatske grupe Frecce Tricolori i britanskih aviona BAE HAWK T-1 iz Red Arrowsa u prilici smo još jedanput ugostiti i letačke posade MC-130. Ovo je još jedna prigoda za boljim upoznavanjem ovog tipa aviona, ali i mogućnost za razgovore i suradnju s našim američkim partnerima", istaknuo je pukovnik Panić.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Foto: OSRH / HRZ, morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on July 26, 2018, 05:23:21 pm
Kakvo je ovo vozilo na zadnjoj slici? Isto je stiglo i u pratnji CV-22 Osprey prije par mjeseci.


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on July 28, 2018, 12:56:30 pm
25.7.2018.

Francuski vojni avioni posjetili bazu u Zemuniku

[attachment=1]
Dva aviona Dassault Alphajet Francuskog ratnog zrakoplovstva završili su u srijedu, 25. srpnja 2018. dvodnevni posjet 93. zrakoplovnoj baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) u vojarni "Pukovnik Mirko Vukušić" u Zemuniku.

Uvježbavanje, planiranje i provedba međunarodnih preleta, te procedura slijetanja i baziranja na aerodrome drugih država sastavni je dio letačke obuke francuskih vojnih pilota, a domaćini francuskim pilotima tijekom boravka u Zemuniku i ovoga su puta bili piloti Eskadrile aviona.

Voditelj operativno-letačkog odsjeka 93.zrakoplovne baze pukovnik Damir Barišić izrazio je zadovoljstvo što dolasci francuskih kolega postaju tradicija i vidi ih kao prigodu za produbljivanjem suradnje i podizanje operativnih sposobnosti baze u Zemuniku. "Ovo je izvrsna prigoda za suradnju dvaju ratnih zrakoplovstava u kojoj francuski kadeti usvajaju procedure i postupke u provedbi međunarodnih preleta koji će im umnogome koristiti u operativnim eskadrilama kada završe školovanje, dok se pripadnici naše baze uvježbavaju u procedurama prihvata i logističke potpore savezničkih zrakoplova".

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
[attachment=6]
[attachment=7]
[attachment=8]
Foto: HRZ /M. Karačić, morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on August 11, 2018, 03:47:59 pm
27. NARAŠTAJ HRVATSKIH VOJNIH PILOTA

10.8.2018

Završeno selekcijsko letenje novog naraštaja vojnih pilota

[attachment=1]
Jedanaest polaznika 27. naraštaja hrvatskih vojnih pilota u petak, 10. kolovoza 2018. uspješno je završilo selekcijsko letenje u Eskadrili aviona (EA) 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) u vojarni "Pukovnik Mirko Vukušić" u Zemuniku.

Selekcija koja je trajala mjesec dana, provedena je na avionima ZLIN 242 L, a svaki od polaznika imao je oko 10 sati naleta pod stručnim vodstvom nastavnika letenja.

Voditelj selekcijskog letenja i pilot akrobatske grupe „Krlla Oluje“ bojnik Ivan Anđić, kazao je kako se u organizacijskom smislu letenje odvijalo u dvije smjene, jutarnjoj i popodnevnoj te je cijeli ciklus završen u predviđenom vremenu.

"Tri su detalja obilježila provedbu ove selekcije. Prvi je veći broj polaznika što nas sve veseli jer su oni budućnost i nova snaga HRZ-a. Pokazali su veliku motiviranost, dobru pripremljenost u svim segmentima selekcijskog letenja i pred njima je nastavak ozbiljnog rada na putu do vojnog pilota. I treće, unatoč ekstremnim vrućinama svi polaznici obuke, njihovi nastavnici i zrakoplovni tehničari iskazali su izniman angažman i profesionalnost i zaslužuju sve pohvale", rekao je bojnik Anđić.

Polaznik selekcijskog letenja Luka Arambašić iz Šibenika na kraju uspješne obuke izdvaja prvi let kao najupečatljiviji događaj selekcije, a zaljubljenost u letenje definitivno je potvrdila i Dijana Žabić iz Ivanić-Grada, koja uzor vidi u pilotu Rudolfu Perešinu i njegovom povijesnom preletu.

Luka Havrlišan i Jure Grgić obojica iz Slavonskog Broda ističu kako su najviše uživali u akrobatskom letu, a slično iskustvo imaju i Borna Bakran iz Zaboka, Maurizio Ivetić iz Rovinja kao i Zagrepčani Goran Crnički i Marko Čulina.

Ljubav prema visinama i adrenalin dovele su na selekciju i Mislava Petrovića iz Đakova, a Domagoj Božan iz Marine ispunjen je ponosom što mu se pruža prilika postati hrvatskim vojnim pilotom dok Ante Beljan iz Splita posebno pamti prvo samostalno slijetanje.

Polaznici završene selekcije nastavljaju sa studijem u Zagrebu na Fakultetu prometnih znanosti, smjer vojni piloti, a nakon polaganja svih predviđenih ispita ponovno dolaze u bazu Zemunik na početak temeljne obuke na avionu ZLIN-242 L.

[attachment=2]
[attachment=3]
Foto: HRZ / M. Karačić, morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Dakle, od 13 kandidata njih 11 je uspješno prošlo selekciju. Što se sad događa s ovih dvoje koji su otpali, imaju li priliku za popravni ili je to to?


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Solaris on November 07, 2018, 06:11:20 pm
7.11.2018

Inozemni vojni diplomati posjetili vojarnu u Zemuniku

Članovi Vojno-diplomatskog zbora akreditirani u Republici Hrvatskoj posjetili su u srijedu, 7. studenoga 2018. 93. zrakoplovnu bazu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) u vojarni "Pukovnik Mirko Vukušić" u Zemuniku gdje ih je dočekao i pozdravio zapovjednik baze pukovnik Krešimir Ražov.

O temeljnim aktivnostima i misijama postrojbe govorio je načelnik stožera baze pukovnik Boris Panić koji je posebno predstavio rad četiri eskadrile koje djeluju u postrojbi. Između ostalog, osvrnuo se i na područje školovanja hrvatskih i inozemnih vojnih pilota koji su završili letačku obuku u Zemuniku kao i na druge obuke s međunarodnim predznakom  u kojima sudjeluje baza. Također, gosti su upoznati i s novom sposobnosti postrojbe kroz uvođenje u uporabu izvidničko-borbenih helikoptera OH-58D Kiowa Warrior, a prezentirana je i potpora baze koju pruža civilnim institucijama i lokalnoj zajednici kroz aktivnosti gašenja požara iz zraka, hitnom medicinskom prevoženju te akcijama potrage i spašavanja.

Govoreći o daljnjim perspektivama i razvoju postrojbe, pukovnik Panić je kao posebnu vrijednost istaknuo potpisani Sporazum o razumijevanju o uspostavi Multinacionalnog središta za obuku helikopterskih posada za provedbu zadaća specijalnih zračnih snaga (Multinational Special Aviation Program - MSAP) koji će biti smješten u 93. zrakoplovnoj bazi, a koji su u listopada 2018. u sjedištu NATO-a u Bruxellesu potpisali  ministri obrane Bugarske, Hrvatske, Mađarske i Slovenije.

U sklopu radnog posjeta bazi u Zemuniku predstavnici Vojno-diplomatskog zbora obišli su taktičko-tehnički zbor s izloženim avionima i helikopterima kojima je opremljena 93. zrakoplovna baza gdje su se pobliže upoznali s karakteristikama i mogućnostima djelovanja školskih aviona ZLIN-242 L i Pilatus PC-9M, helikoptera BELL-2016B i OH-58D Kiowa Warrior te protupožarnih aviona Canadair CL-415 i Airtractor AT-802.

U ime organizatora posjeta, viši stručni savjetnik za bilateralu bojnik Matija Semov iz Uprave za obrambenu politiku kazao je kako je riječ o redovitoj aktivnosti iz Godišnjeg plana međunarodne obrambene suradnje, a uz bazu u Zemuniku vojni diplomati posjetili su u utorak, 6. studenoga i  Vojni poligon „Eugen Kvaternik“ u Slunju gdje su im predstavljene Panzer haubice (PzH2000) te aktivnosti Zapovjedništva za potporu.
"Diplomati su iskazali veliki interes za ove aktivnosti, a baza u Zemuniku  uvijek je zanimljiva i pruža dobru priliku predstaviti ne samo aktivnosti HRZ-a nego i Hrvatske vojske u cjelini", istaknuo je bojnik Semov.

Na kraju posjeta Zemuniku, u ime Kluba vojnih izaslanika obratio se doajen brigadir John Kelly iz Ujedinjene kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske koji se zahvalio na domaćinstvu i kvalitetnim prezentacijama postrojbe. "Imao sam već ranije prigodu surađivati sa 93.zrakoplovnom bazom i posebno akrobatskom grupom „Krila Oluje“ i moje su impresije sjajne", istaknuo je brigadir Kelly.

https://www.morh.hr/hr/

---------------------------

Vijest ko vijest ali mi je zapela za oko ova sličica.
Zamućena lica dvojici i oznake, šta, njihovi ne smiju znati da su bili.  :P


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: dzumba on November 09, 2018, 09:19:05 pm
Očigledno neko pokušava da da na važnosti nekim likovima ili sebi. Pa ovi vojni atašei su svi do jednog po definiciji svog posla "špijuni". Oni imaju fotografije (a saigurno su napravili i druge) bez tih mrlja, a nama ostalima, koji i inače pojma nemamo ko su pripadnici osoblja, je to neko "zabranio" da vidimo...


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on December 06, 2018, 11:14:02 am
24. NARAŠTAJ HRVATSKIH VOJNIH PILOTA

5.12.2018.

U Zemuniku počela obuka na helikopterima Bell-206 B

[attachment=1]
U Eskadrili helikoptera 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ), u srijedu, 5. prosinca 2018. u vojarni "Pukovnik Mirko Vukušić" u Zemuniku počela je letačka obuka 24. naraštaja učenika-letača na helikopterima Bell-206B.

Letačka obuka obuhvaća temeljno, navigacijsko, temeljno instrumentalno, noćno, grupno, napredno instrumentalno, namjensko i temeljno NVG (NVG, Night Vision Googles) letenje, a obuci je pristupilo pet polaznika koji su prethodno uspješno završili temeljnu obuku na avionu ZLIN-242L.

Prvi današnji letovi bili su informativnog karaktera u kojima kadeti u pratnji nastavnika letenja po prvi puta doživljavaju let iz kabine helikoptera pri čemu se upoznavaju s osnovnim instrumentima, procedurama pokretanja te praćenju rute leta kao i manevara i režima leta.

Voditelj obuke bojnik Rajko Rafael Boban rekao je kako se sa svakim novim obučnim ciklusom događa dodatna "živost" u Eskadrili, a pred nastavnicima letenja novi je izazov u školovanju još jednog naraštaja vojnih pilota. "Imamo iskusne i iznimno stručne nastavnike letenja koji će na najbolji način prenositi svoja znanja i vještine na kadete. Atmosfera je pozitivna i to je za kadete vrijeme kada su najviše na stajanci i u zraku što svakoga pilota najviše ispunjava i veseli", istaknuo je bojnik Boban.

Prvi samostalni let izveo je kadet Goran Crnički iz Zagreba koji je s nestrpljenjem čekao polijetanje u predviđenu zonu letenja. "Let je prošao brzo s puno dinamike. Uživao sam", iznio je prve dojmove Kadet Crnički. 

Za Mateja Globeka iz Gračaca važna je dobra priprema i koncentracija: "Nastavnici su vrhunski, dobro smo pripremljeni i radujemo se svakom razdjelu, a kako vrijeme bude odmicalo letovi će biti sve zahtjevniji, ali i atraktivniji", istaknuo je kadet Globek.

Mirko Kekez iz Šestanovca također je zaljubljenik nebeskih visina, a prvi let u helikopteru bio je iznad svih njegovih očekivanja. "Prekrasno je izgledalo, pogled s visine daje jednu novu dimenziju i sliku, slijedi priprema za novi let i naše prve korake u letačkoj obuci", istaknuo je kadet Kekez.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
[attachment=6]
Foto: HRZ / M. Karačić, morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on December 07, 2018, 03:38:57 pm
24. NARAŠTAJ HRVATSKIH VOJNIH PILOTA

7.12.2018.

Kadeti u Zemuniku izveli prve samostalne letove na Pilatusu

[attachment=1]
Kadeti 24. naraštaja hrvatskih vojnih pilota izveli su u petak, 7. prosinca 2018. prve samostalne letove na avionima Pilatus PC-9M u Eskadrili aviona (EA) 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) u vojarni "Pukovnik Mirko Vukušić" u Zemuniku.

Prije prvog samostalnog leta, četvorica kadeta uspješno su položili ispitne letove pod vodstvom ovlaštenih ispitivača letenja, što je ujedno bila zadnja provjera spremnosti kadeta za samostalnu izvedbu letova na Pilatusu PC-9M.

Svaki pokret kadeta u zraku kroz tri školska kruga iznad piste u Zemuniku pozorno su pratili njihovi nastavnici letenja  koji su im nakon završetka letova uputili i prve čestitke.

Voditelj obuke bojnik Nino Perović izrazio je zadovoljstvo što je još jedan naraštaj polaznika koji se školuju za pilote aviona potvrdio spremnost nastavka školovanja.

"Prvi samostalni letovi pružit će im dodatno samopouzdanje i energiju za nastavak školovanja. Polaznici su već na temeljnoj obuci na avionu ZLIN-242L pokazali dobre rezultate, a nastavkom obuke na Pilatusu potvrdili su potencijal koji treba sustavno "brusiti" do one zadnje stepenice u njihovom školovanju", istaknuo je bojnik Perović.

[attachment=2]
Kadet Antonio Donadić iz Rijeke nakon samostalnog leta kazao je kako je podigao razinu samopouzdanja i vjere u sebe te spoznao moć aviona Pilatusa. "Definitivno želim biti borbeni pilot i ponosni čuvar neba naše Domovine", istaknuo je kadet Donadić koji je nakon prve analize s nastavnikom letenja, radost samostalnog leta podijelio sa obitelji i djevojkom.

Za Bruna Buluma iz Metkovića svako odvajanje od zemlje u kabini aviona je neopisivo i motivirajuće. "Samostalni let je neponovljiv osjećaj i iskustvo kojem sam se veselio od prvog dana obuke", iznio je kadet Bulum.

Polaznik obuke Martin Škrtić iz Duge Rese osjećao je potpunu slobodu i samostalnost. "Jedino sam se mogao osloniti sam na sebe, donositi odluke u letu koristeći usvojena znanja iz obuke i to je ono što me ispunjava i motivira u nastavku školovanja", kazao je Škrtić.

Kadet Lovre Krnić iz Zadra također je uspješno izveo prvi samostalni let na Pilatusu. "Obuka je zahtjevna, ali imamo vrhunske nastavnike letenja i uz njihovu podršku sigurni smo i spremni za nove izazove. Volim raditi s ljudima pa mi je želja postati nastavnik letenja i svakako u budućnosti borbeni pilot HRZ-a", poručio je kadet Krnić.  

U nastavku obuke kadeta 24. naraštaja hrvatskih vojnih pilota slijedi usvajanje sadržaja iz razdjela osnovnog i naprednog akrobatskog letenja, a na kraju svakog razdjela, kadete očekuje novi test polaganja ispitnih letova te provedba samostalnih letova.

[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
[attachment=6]
Foto: HRZ / R. Ribarić, L. Parlov, M. Karačić, morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)

Dakle, od 9 kadeta u 24. naraštaju, pet se obučava za pilote helikoptera, a četiri za pilote aviona.


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: Рашо on December 07, 2018, 04:09:13 pm
Dakle, od 9 kadeta u 24. naraštaju, pet se obučava za pilote helikoptera, a četiri za pilote aviona.

Мало је ово, премало.


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on February 14, 2019, 07:31:05 pm
14.2.2019.

Američki generali posjetili vojarnu u Zemuniku

[attachment=1]
U sklopu posjeta Republici Hrvatskoj, skupina novopromoviranih generala i admirala te visokih civilnih službenika iz obrambenog sustava Sjedinjenih američkih država posjetila je u četvrtak, 14. veljače 2019. 93. zrakoplovnu bazu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) u vojarni "Pukovnik Mirko Vukušić" u Zemuniku.

U pratnji američkih visokih časnika koje je predvodio umirovljeni general zbora Philip Breedlove, nalazio se načelnik Uprave za planiranje Glavnog stožera Oružanih snaga RH brigadni general Denis Tretinjak, a dobrodošlicu su izrazili načelnik stožera HRZ brigadir Michael Križanec te domaćini, zapovjednik i načelnik stožera 93. zb pukovnici Krešimir Ražov i Boris Panić.

Brigadir Križanec predstavio je HRZ od njezinog osnutka, djelovanja u Domovinskom ratu te sadašnjim misijama i organizacijom.

General zbora Breedlove istaknuo je kako su impresionirani viđenim u bazi u Zemuniku.

"Posjet je izvrsno organiziran, možete biti ponosni na cijeli tim i mi smo uistinu sretni zbog vaših uspjeha. Želim vam siguran let", poručio je general Breedlove, a poseban obol dočeku priredile su posade helikoptera OH-58D Kiowa Warrior koje su dopratile VIP goste od Zračne luke Zadar do stajanke u bazi Zemunik.

Pukovnik Ražov je kazao kako su dolaskom u Zemunik američki gosti htjeli pobliže upoznati Eskadrilu helikoptera koja je 2016. opremljena helikopterima OH-58D Kiowa Warrior kroz potporu Vlade i Oružanih snaga SAD-a.
"Uz prezentaciju o Kiowama, američke generale i admirale upoznali smo i s projektom Multinacionalnog zrakoplovnog obučnog centra (Multinational Aviation Training Centre – MATC) u kojem baza Zemunik zauzima značajno mjesto kroz trening i obuku međunarodnih helikopterskih timova", iznio je pukovnik Ražov.

Naime, riječ je o studijskom putovanju visokih američkih vojnih dužnosnika pri čemu je posjet Hrvatskoj jedan u nizu, a cilj im je stjecanje uvida u stanje u ovom dijelu Europe iz perspektive partnerskih zemalja.

U sklopu studijskog putovanja, skupina novopromoviranih generala i admirala te visokih civilnih službenika iz obrambenog sustava SAD-a susreli su se i s vrhovnom zapovjednicom Oružanih snaga RH i predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović i načelnikom Glavnog stožera OSRH generalom zbora Mirkom Šundovom.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
[attachment=6]
[attachment=7]
Foto: MORH / HRZ | J. Kopi, M. Karačić, L. Parlov, morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on April 02, 2019, 10:09:34 pm
21.3.2019.

Obilježena 27. obljetnica 93. zrakoplovne baze HRZ-a

[attachment=1]
U vojarni "Pukovnik Mirko Vukušić" u Zemuniku u četvrtak, 21. ožujka 2019. obilježena je 27. obljetnica osnutka 93. zrakoplovne baze te ujedno 26. obljetnica pogibije pripadnika baze i 7. domobranske pukovnije.

Uz pripadnike baze, svečanosti su nazočili zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva brigadni general Mato Mikić i zapovjednik Središta za obuku HRZ-a “Rudolf Perešin” brigadir Goran Huljev te dosadašnji zapovjednici baze, kao i ostali uzvanici.

Obilježavanje Dana 93. zrakoplovne baze započelo je misom zahvalnicom za poginule hrvatske branitelje u crkvi Svih svetih te polaganjem vijenaca kod Središnjeg križa na mjesnom groblju u Sukošanu, a nastavljeno svečanim postrojavanjem pripadnika baze u vojarni u Zemuniku.

Uputivši čestitke pripadnicima baze, zapovjednik HRZ-a general Mato Mikić s posebnom zahvalnošću prisjetio se poginulih pripadnika, kao i onih koji su svoj radni vijek ugradili u razvijanje i jačanje 93. zb. Podsjetio je na dane kada je prije 27 godina ustrojavana baza i prve letačke aktivnosti te pripreme za početak školovanja hrvatskih vojnih pilota u rujnu 1992. godine. Od tada do danas 93. zb je ključna u stvaranju pilotskog i zrakoplovno-tehničkog sastava HRZ-a.

Istaknuo je posebno važnu ulogu baze u prihvatu i uvođenju u operativnu uporabu helikoptera Kiowa Warrior, ustrojavanju MATC kao međunarodnog centar za obuku helikopterskih posada te rad na ustrojavanju MSAP kao NATO centra izvrsnosti, ali i onu najvažniju i najodgovorniju, a to je obuka mladih pilota na avionima i helikopterima.

https://youtu.be/iE99d35y6B0
Zapovjednik baze pukovnik Krešimir Ražov podsjetio je na ključne događaje u proteklih 27 godina baze.

Naglasio je kako danas vođenje postrojbi HRZ-a u Zemuniku i Divuljama preuzimaju mlađi naraštaji te kako će baza uskoro početi djelovati pod novim nazivom - 93. krilo Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Osvrnuo se potom na ključna događanja unazad godinu dana, istaknuvši kako su tijekom tog razdoblja pripadnici baze ostvarili oko 6500 sati naleta, što u spašavanju ljudskih života i obrani od požara, a što u promoviranju sposobnosti i vještina te letačkoj obuci. Proteklu su godinu obilježili sudjelovanje u vojnoj vježbi Velebit s većim brojem aviona i helikoptera, nastavak borbeno-letačke obuke nove skupine pilota i zrakoplovnih tehničara na helikopterima OH-58D Kiowa Warrior, završetak obuke mađarskih pilota u Eskadrili aviona, uspješna provedba protupožarne sezone te početak osposobljavanja i preobuka pilota na protupožarnim avionima, kao i jubilarni 50. nastup akro-grupe Krila Oluje. Pukovnik Ražov je podsjetio i kako je veliki trud uložen u uređenje vojarne.

U fokusu će u ovoj godini biti nastavak obuke pilota na helikopterima OH-58D Kiowa Warrior te dostizanje pune operativne sposobnosti i daljnji rad na razvoju Multinacionalnog središta za obuku helikopterskih posada za provedbu operacija specijalnih zračnih snaga MSAP (Multinational Special Aviation Program) te izgradnja novog multifunkcionalnog hangara za zrakoplovno-tehničko održavanje.

Na kraju svečanosti najzaslužnijim pripadnicima baze uručene su pohvale, nagrade i priznanja te odlikovanje Reda hrvatskog pletera bivšim i sadašnjim pilotima akro grupe Krila Oluje.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
[attachment=6]
Foto: MORH / T. Brandt, morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on April 02, 2019, 10:12:14 pm
Naglasio je kako danas vođenje postrojbi HRZ-a u Zemuniku i Divuljama preuzimaju mlađi naraštaji te kako će baza uskoro početi djelovati pod novim nazivom - 93. krilo Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

93. zrakoplovna baza Hrvatskog ratnog zrakoplovstva postaje 93. krilo Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Dakle 93. Wing HRZ.


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: dead1 on April 03, 2019, 12:12:23 am
Interesantno da je ta baza sada krilo.

A onda druga pitanja:

1. Da li ce druge  AB postati krila?
- 91 AB (Pleso s eskadrilom MiG-21)
- 92 AB (Pula) - ne znam da li HRZ I dalje ima bilo kakve instalacije tu.
- 94 AB (Lucko s eskadrilom Mi-171Sh)
- 95 AB (Divulje s eskadrilom Mi-8MTV)
 

2. Da li ce nova krila biti po Americkom standard - to jest krilo upravlja samo eskadrile koje su u istoj bazi?

3. Koja je organizacija 93 krila?

Do sada je bila:
Eskadrila Aviona (PC-9M, Zlin 242)
Eskadrila Helikoptera (OH-58D/Bell 206)
Protupozarna Eskadrila (AT802/CL415)
Eskadrila Transportnih Helikopter (Mi-8MTV) - u 95 AB Divulje

Da li ce ostati ovako?

4. Eskadrila Helikoptera je cudna jedinica sa dvije uloge:
 - Skolovanje pilota sa Bell 206B
 - Laki jurisnik I izvidanje sa OH-558D

Da li ce eskadrila helikoptera ovako nastaviti ili da li ce je mozda prepoloviti u dvije eskadrile (jedna za Bell 206B I jedna za OH-58D)?

 


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on April 03, 2019, 11:30:08 pm
Interesantno da je ta baza sada krilo.

A onda druga pitanja:

1. Da li ce druge  AB postati krila?
- 91 AB (Pleso s eskadrilom MiG-21)
- 92 AB (Pula) - ne znam da li HRZ I dalje ima bilo kakve instalacije tu.
- 94 AB (Lucko s eskadrilom Mi-171Sh)
- 95 AB (Divulje s eskadrilom Mi-8MTV)

U sastavu HRZ trenutno postoje samo 91. zrakoplovna baza na Plesu i 93. zrakoplovna baza u Zemuniku. I mislim da će obje postati Krilo (Wing). Ostale baze su davno ukinute i pripojene ovim dvjema te ne vjerujem da će se obnavljati niti sam takvo što čuo.

92. zrakoplovna baza Pula, odnosno njeno ljudstvo i tehnika, su ušli u sastav 91. zb, a HRZ u Puli nema ništa, vojni dio zračne luke je praktički bio napušten, no sada se obnavlja i u planu je da se tamo smjesti dio nove postrojbe koja će operirati besposadne sustave.
94. zrakoplovna baza Lučko je također pripojena 91. zb (Letjelište Lučko), a Eskadrila višenamjenskih helikoptera (Mi-171Sh) je prebačena ili je trebala biti prebačena na Plesu, barem se tako najavljivalo.
95. zrakoplovna baza Divulje je pripojena 93. zb, a Eskadrila transportnih helikoptera (Mi-8) i dalje operira sa Letjelišta Divulje.

Što se ostalih pitanja tiče, još nije poznata organizacijska struktura budućeg 93. krila, a li mislim da neće biti značajnijih promjena.


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: brodarski on April 04, 2019, 01:06:37 pm
Poznati smo po učinkovitim preustrojima. Svakih 4-5 godina dođe stečajni upravitelj.


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: dzumba on April 05, 2019, 04:59:58 pm
Мени овај нови назив више личи на помодарство или копирање американаца, него на озбиљну и квалитетно нову организацију ХРЗ.


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on May 26, 2019, 11:26:15 pm
25. NARAŠTAJ HRVATSKIH VOJNIH PILOTA

23.5.2019.

Prvi samostalni letovi 25. naraštaja vojnih pilota na ZLIN-u

[attachment=1]
Polaznici 25. naraštaja hrvatskih vojnih pilota u Eskadrili aviona 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva izveli su u srijedu, 22. svibnja 2019. godine prve samostalne letove na avionu ZLIN 242 L u vojarni "Pukovnik Mirko Vukušić" u Zemuniku.

U sklopu prvih samostalnih letova, kojima su prethodili kontrolni letovi, polaznici su napravili dva školska kruga, a let je trajao desetak minuta.

Svi dijelovi leta, od pokretanja motora aviona ZLIN 242 L, izlaska na pistu, polijetanja, formiranja školskog kruga, motrenja te završnog prilaza za slijetanje i produžavanje u novi školski krug detaljno su razrađeni tijekom priprema.

Po završetku prvog samostalnog leta Tomislav Bilandžić iz Sinja kazao je: "Samostalni let je izvrstan. Sam si odgovoran za svoje postupke. Želio sam biti vojni pilot i našao sam se u ovom pozivu", poručivši kako se vidi u akrobatskoj skupini "Krila Oluje".

"Kad sam sletio osjećao sam se pobjednički", istaknuo je Luka Arambašić iz Šibenika, kojemu je vjetar tijekom leta predstavljao dodatni izazov.

Tomislav Colić iz Sibinja kod Slavonskog Broda također je bio pod dojmom nakon izvođenja prvog samostalnog leta: "Koliko je ovaj let važan shvatio sam tek kad sam sam sjeo u kabinu aviona". Slobodu, adrenalin i uzbuđenje tijekom leta osjećali su i njihovi kolege iz naraštaja Luka Mihovil Glas, Domagoj Božan i Tomislav Janković, a svi na nastavak obuke gledaju s optimizmom.

Natporučnik Dominik Jerinić, jedan od nastavnika letenja izrazio je zadovojstvo: "Prve samostalne letove uspješno su izveli, a sada će se dalje pripremati za ispitni let te za nastavak obuke koja će biti još složenija i zahtjevnija."
 
"Uspješno provedenim prvim samostalnim letovima kadeti su potvrdili da su spremni za nastavak letačke obuke. Ovo je veliki uspjeh za njih, ali i nastavnike letenja koji su ih osposobili za ovaj važan korak u njihovoj karijeri. Prvi samostalni let zasigurno im je pružio dodatnu sigurnost, samopouzdanje i motivaciju za nastavak školovanja", kazao je zapovjednik Eskadrile aviona 93. zrakoplovne baze pukovnik Robert Ribarić.

Na uspješnom prvom samostalnom letu, polaznicima je čestitao i zapovjednik Pilotske škole Središta za obuku HRZ-a pukovnik Željko Harapin.

Prvom samostalnom letu na avionu ZLIN 242L polaznici su pristupili nakon razdjela temeljnog letenja, nakon čega ih očekuju složenije faze letačke obuke koje uključuju akrobatsko, navigacijsko i grupno letenje, a potom prelazak na izabrani tip za pilote aviona i pilote helikoptera.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
Foto: HRZ / M. Karačić, morh.hr


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on June 29, 2019, 12:22:50 pm
29.6.2019.

Prezentacija američkih aviona u Zemuniku

[attachment=1]
U 93. zrakoplovnoj bazi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) u vojarni „Pukovnik Mirko Vukušić“ u Zemuniku u petak, 28. lipnja 2019. završena je trodnevna prezentacija aviona američke tvrtke Textron Aviation.

Između ostalih, dijelu prezentacije je nazočio i zapovjednik HRZ-a brigadni general Mato Mikić te predstavnici i zapovjednici ustrojbenih cjelina HRZ-a i 93. zrakoplovne baze.

Prezentacija je održana na inicijativu i u organizaciji Textrona u sklopu njihove promotivne kampanje u europskim zemljama. Tvrtka se u Zemuniku predstavila s dvama avionima, lakim jurišnikom AT-6 Wolverine i lakim transportnim/višenamjenskim avionom King Air 350i u civilnoj konfiguraciji za prijevoz putnika. Oba tipa aviona dostupni su u više konfiguracija, primjerice AT-6 Wolverine je naoružana inačica obučno-trenažnog aviona T-6 Texan II razvijenog iz Pilatusa PC-9 kojeg danas za obuku rabi Hrvatsko ratno zrakoplovstvo.

https://youtu.be/2tBLCitDrA8
Uz upoznavanje tehničkih karakteristika i specifičnosti aviona kroz predstavljanje, bili su organizirani i letovi za pilote i dio tehničkog osoblje HRZ-a na oba tipa aviona pa su se i u letačkom dijelu mogli upoznati s najvažnijim performansama aviona.

Tako je vojni pilot brigadir Željko Ninić imao priliku prvi put letjeti na avionu AT-6 Wolverine te je tom prilikom naglasio: "Testiranje aviona u operativnim uvjetima vlastite zrakoplovne baze daje jasniju sliku o njegovim mogućnostima".

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
[attachment=6]
[attachment=7]
[attachment=8]
[attachment=9]
[attachment=10]
Foto: MORH / T. Brandt, morh.hr (https://www.morh.hr/hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: dead1 on September 16, 2019, 11:44:57 pm
Puna operativna spremnost za-Hrvatske Kiowa Warriore

https://obris.org/hrvatska/puna-operativna-spremnost-za-hrvatske-kiowa-warriore/


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on December 18, 2019, 06:33:08 pm
25. NARAŠTAJ HRVATSKIH VOJNIH PILOTA

03.12.2019.

Prvi samostalni letovi kadeta vojnih pilota na Pilatusu PC-9M

Kadeti 25. naraštaja hrvatskih vojnih pilota u utorak, 3. prosinca 2019. uspješno su izveli prve samostalne letove na avionima Pilatus PC-9M u 392. eskadrili aviona 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) u vojarni “Pukovnik Mirko Vukušić” u Zemuniku.


[attachment=1]
To je za svakog pilota važna stepenica u njihovoj letačkoj karijeri, a prije prvog samostalnog leta kadeti su uspješno položili ispitne letove pod vodstvom ovlaštenih ispitivača letenja, što je ujedno bila zadnja provjera spremnosti kadeta za samostalnu izvedbu letova.

Kadet Tomislav Colić iz Sibinja kazao je kako je nakon samostalnog leta koji je uključivao tri školska kruga iznad piste u Zemuniku bio preplavljen emocijama i adrenalinom. “Ovo je dodatna motivacija za izazove koji me čekaju u nastavku školovanja”, iznio je kadet Colić.

Polaznik obuke Tomislav Bilandžić iz Sinja istaknuo je kako je ovo tek jedan od koraka koji prolaze u obuci, ali koji se svakako pamti za cijeli život. “Za mene je ovo poseban dan. Sjesti sam u kabinu i upravljati “strojem” od 950 konjskih snaga je san koji ovdje u Zemuniku polako ostvarujem”, naglasio je kadet Bilandžić.

Kadet iz Krapine Luka Glas posebno naglašava važnost dobre i kvalitetne pripreme. “Ovo definitivno podiže samopouzdanje i najbolja je nagrada za sav dosadašnji uloženi trud u školovanju za vojnog pilota”, poručio je kadet Glas.

U nastavku obuke, kadetima slijedi usvajanje sadržaja iz razdjela osnovnog i naprednog akrobatskog letenja, a na kraju svakog razdjela očekuje ih novi test polaganja ispitnih letova te provedba samostalnih letova.

[attachment=2]
[attachment=3]
Foto: HRZ / M. Karačić, morh.hr (https://www.morh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on December 18, 2019, 10:16:24 pm
03.12.2019.

Letačka posada HRZ-a dobitnik nagrade “Plava vrpca Vjesnika”

Letačka posada 395. Eskadrile transportnih helikoptera s timom Hrvatske gorske službe spašavanja dobitnici nagrade “Plava vrpca Vjesnika”


[attachment=1]
Letačka posada 395. Eskadrile transportnih helikoptera 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) s timom Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) dobitnici su ovogodišnjeg momčadskog priznanja “Plava vrpca Vjesnika” koje im je uručeno u ponedjeljak, 2. prosinca 2019. na svečanosti održanoj u Splitu.

Ovo vrijedno priznanje dodijeljeno im je za sudjelovanje u iznimnom pothvatu spašavanja unesrećenog ribara 30. travnja 2019. s plovila koje se nalazilo u akvatoriju otoka Jabuke oko 70 km udaljenom od otoka Visa, a akcija je okončana uspješno te je unesrećeni član posade prevezen u Klinički bolnički centar Split.

Ovo je ujedno i bila prva provedena akcija spašavanja letačke posade HRZ-a s plovila veličine 20-ak metara, a prije nje, posada je bila još jednom uključena u spašavanje unesrećenog s kruzera.

U jedinstvenoj akciji potrage i spašavanja koja je trajala nepuna dva sata posadu su činili kapetan satnik Davor Furčić, kopilot satnik Goran Jelić te tehničari letači stožerni narednik Dalibor Filipović i desetnik Ante Smoljko.

Sjećajući se ove akcije satnik Furčić kazao je kako je za njega i cijelu posadu ovo zasigurno bilo jedno od najzahtjevnijih spašavanja u dosadašnjoj karijeri jer se odvijalo na otvorenom moru bez orijentira te jakom vjetru i valovima od tri metra.

“Zajedno sa spasiteljima iz HGSS-a uspjeli smo spasiti ljudski život i time potvrdili spremnost djelovanja u najzahtjevnijim uvjetima spašavanja. S ponosom nosimo ovu vrpcu i plaketu jer promiču hrabrost, čovječnost i srčanost, a to su vrijednosti Hrvatske vojske koja je i ovim činom potvrdila kako je uvijek u službi hrvatskom narodu”, poručio je satnik Furčić.

Plavu vrpcu Vjesnika utemeljio je 1966. godine pjesnik i novinar Ratko Zvrko, u to vrijeme urednik pomorstva u dnevniku Vjesnik. Prestankom postojanja Vjesnika 2012. dodjelu Plave vrpce Vjesnika je preuzeo Sindikat pomoraca Hrvatske.

[attachment=2]
[attachment=3]
Foto: M. Smokvina, morh.hr (https://www.morh.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: leut on May 01, 2020, 03:02:32 pm
26. NARAŠTAJ HRVATSKIH VOJNIH PILOTA

29.04.2020.

Kadeti izveli prve samostalne letove

Riječ je o 26. naraštaju kadeta koji se školuju za hrvatske vojne pilote, a samostalne letove izveli su na avionu ZLIN-242 L u sklopu programa letačke izobrazbe „Zajednički temelji“


[attachment=1]
Prva skupina od četiri učenika letača izveli su u utorak 28. travnja 2020. prve samostalne letove u 392. eskadrili aviona 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) u vojarni „Pukovnik Mirko Vukušić“ u Zemuniku. U idućim danima samostalnim letovima pristupit će i preostali kadeti nakon što uspješno zadovolje kriterije na kontrolnim letovima u pratnji ispitivača letenja.

Uspješnom provedbom samostalnih letova kadeti su dostigli razinu obučenosti kroz početni dio obuke temeljnog letenja i time potvrdili spremnosti za nastavak složenijih faza letačke obuke koje uključuju akrobatsko, navigacijsko i grupno letenje.

Čestitku kadetima na prvim samostalnim letovima uputio je zapovjednik HRZ-a brigadni general Michael Križanec koji se posebno zahvalio zapovjednicima, nastavnicima letenja i zrakoplovnim tehničarima na odgovornosti, odricanju i poštivanju mjera epidemiološke zaštite. „Ovo je uspjeh svih vas i na tome vam uistinu čestitam. Letjeti se ne može naučiti preko računala i vi ste i u ovim uvjetima pokazali odvažnost u želji postati vojni pilot što je za mene najljepši životni poziv. Živite ovaj poziv strastveno i punim plućima, želim vam uspješan nastavak letačke obuke i ponosan sam na vaša postignuća“, poručio je general Križanec.
„Ovaj ćete let pamtiti cijeli život kao što ga i ja nosim u srcu. Mijenjat ćete tipove zrakoplova, no ovo je jedan i jedinstven let“, kazao je u obraćanju zapovjednik 93. krila brigadir Željko Ninić.

Voditelj obuke 26. naraštaja kadeta satnik Ivica Majetić izrazio je zadovoljstvo uspješnom provedbom samostalnih letova. „Iako se obuka odvijala u specifičnim uvjetima zbog mjera zaštite od širenja koronavirusa sve je proteklo prema planu i kalendaru aktivnosti te s te strane i kadeti i njihovi nastavnici letenja zaslužuju pohvale za prilagodbu na ovaj način rada. Kadeti su pokazali odgovornost, marljivost i predanost što ih je i dovelo do stepenice koja puni samopouzdanjem i motivacijom za nastavak njihovog zahtjevnog školovanja“, iznio je satnik Majetić.

Kadet Dominik Katavić iz Zagreba kazao je kako se sve isplatilo nakon puno rada i discipline. „Za mene nema nemoguće letačke zadaće jer uz izvrsne nastavnike letenja i dobru pripremu cilj je ostvariv“, istaknuo je kadet Katavić.

Za Marina Bukvića iz Dračevca Ninskog kod Zadra ovo je najbolji vjetar u leđa za nastavak obuke. „Pripremao sam se cijelu večer, razmišljao o svim fazama leta, napravio vizualizaciju leta i polako ostvarujem svoje snove. Nakon slijetanja adrenalin je preplavio moje osjećaje“, iznio je svoje dojmove kadet Bukvić.

Ronaldo Matej Žlabravec iz Dugog Sela ponosan je na izvedbu samostalnog leta. „Silan trud, energija i učenje doveli su me do samostalnog upravljanja avionom. Velika je odgovornost sjesti i samostalno letjeti no ovo je najljepša nagrada za sve uloženo u dosadašnjem dijelu školovanja“; kazao je Žlabravec.

Dominik Mikolčić iz Virovitice kazao je kako su pripreme za svaki let bile temeljite te je s nestrpljenjem čekao trenutak svog samostalnog upravljanja avionom. „Ovo je bio osjećaj slobode i odgovornosti. Uz nastavnike letenja pohvalio bi korektan odnos i doprinos zrakoplovnih tehničara koji se brinu o ispravnosti aviona na kojima letimo“, naveo je kadet Mikolčić.

[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Tekst i foto: HRZ/ Marinko Karačić, vojnipilot.hr (https://vojnipilot.hr/)


Title: Re: 93. zrakoplovna baza HRZ i PZO (Zemunik - Zadar)
Post by: jadran21 on June 19, 2020, 10:31:04 pm
https://youtu.be/F1BPmXu71Lg