PALUBA

More, pomorstvo i unutrašnji plovni putevi => Pomorski udesi => Topic started by: brodarski on March 21, 2010, 04:02:51 pmTitle: Brigitta Montanari
Post by: brodarski on March 21, 2010, 04:02:51 pm
Nikad nisam volio ovakve scene. Nažalost i one su dio pomorske povijesti stradavanja u Jadranskom moru. Tijelo poginulog člana posade  Brigitte iznose s patrolnog čamca. Možda se član posade patrolca prepozna ili ga netko prepozna. Slikano u Šibeniku.


Title: Re: Brigitta Montanari
Post by: ZastavnikDjemo on March 21, 2010, 04:13:38 pm
Prema knjizi "Plava grobnica Jadrana" poginula su tri pomorca: Santo Guisto (prvi kuvar), Virgilio Marchietti (mašinista) i Mario Romani. Osim toga, prilikom akcije vađenja broda, poginula su i dva ronioca.


Title: Re: Brigitta Montanari
Post by: brodarski on March 21, 2010, 04:18:43 pm
Zastavniče u pravu si. Sad raščićavam tavan jer je toplije vrime, pa otuda izlaze i neke slike. Sortiram materijal da se ne zagubi. Vjerujem da će biti još zanimljivih slika.


Title: Re: Brigitta Montanari
Post by: ML on May 24, 2010, 06:03:57 pm
Polako tone u zaborav, mada je se treba siječati i raditi da do ovakvih katastrofa ne bi više dolazilo i kako bi sačuvali Jadran za naredne generacije.

Spašavanje kemikal tankera Brigitta Montanari[attachment=1]

http://aap2020.net/Split_05/Bilic_montanari.pdf

Brod je potonuo 16.novembra 1984 godine u Murterskom moru, pored otočiča Mrtovnjak, na dubinu od 82 m ,nakon što se prevrnuo prilikom nagle promjene kursa.
Od 12 članova posade, tri su izgubila živote, a nađena su samo dva tijela.Plovio je pod malteškom zastavom za italijanskog brodara.
Kako su Italiani napisali to se dogodilo za vrjeme nevremena, kod mora 7.
Brod je u četiri cilindrična spremnika prevozio 1330 t vinilklorid monomera (VCM) koji je bio u tekučem stanju, pod tlakom od 3 bara.Radi se o otrovnom,kancerogenom i vrlo eksplozivnom materjalu, brod je radi blizine obale i nacionalnog parka Kornati, predstavljao veliku opasnost, izdan je rešenjem Lučke kapetanije Šibenik  nalog Brodospasu da se odkloni opasnost, nakon što se italianski brodovlasnik oglušio o takav zahtjev.
Tačna pozicija broda je određena Side Scan Sonarom( elektronski uređaj za panoramsko snimanje morskog dna) sa Brodospasovog broda Junak. Identifikacija je potvrđena uz pomoč podmornice sa broda JRM Spasilac.
Pošto Brodospas nije imao ronioce a ni opremu za rad na toj dubini angažovana je specijalna jedinica RM.Brod je pregledan i snimljen TV kamerama, ali nisu uočena oštečenja.
Napravljen je projekat , koji je predviđao dizanje u bočnom položaju i premeštanje na manju dubinu na zaklonjenom mijestu. Međutim krajem ljeta 1985 došlo je do nesreče sa ronilačkim zvonom, pri čemu su dva ronioca smrtno stradala. To je prekinulo radove.
Kako drugih istovrstnih specializovanih organizacija u Jugoslaviji nije bilo, a inozemne su bile jako skupe, Brodospas se odlučio na vlastite snage te rekonstrukciju i renoviranje uređaja koji je bio nabavljen ranije. (Za radove na brodu Cavtat koji je 1974g potonuo na dubini 96m, nakon sudara sa drugim brodom. Na brodu se nalazilo 496 bačava sa olovnim tetraetilom. Zvono je nabavljeno od italijanske tvrtke Galeazzi, a Vulkan iz Rijeke agregirao ga je sa vitlom i drugim uređajima i osposobljeno za rad. Tada je takođe osposobljeno 12 ronilaca za ronjenje na plinske mješavine.)
Tada je opet formirana grupa ronilaca koja je prošla višemjesečni  tečaj za dubinske ronioce

Sve je bilo spremno za nastavak radova kada se dizalica Dvainka s roniocima 16.augusta 1987 godine vezala na poziciji potopljenog broda.


Title: Re: Brigitta Montanari
Post by: ML on May 24, 2010, 06:13:39 pm
[attachment=1]


Title: Re: Brigitta Montanari
Post by: ML on May 24, 2010, 06:30:06 pm
Nakon početka akcije primiječeno je izlaženje karakterističnih mijehuriča na površinu.
Ekipe R.Boškoviča i Jugovinila potvrdile su da se radi o VMC-u, ali da koncentracije nisu alarmantne i da se radi vjerovatno o propuštanju na ventilu ili brtvi spremnika.
Pripreme na dizanju su opet stale i ronioci su angažirani na pronalaženju mijesta propuštanja. Pošto su ventili grupisani na palubi uzimani su u blizini uzorci i pokušalo se je metodom eliminacije otkriti mjesto propuštanja.
Koncentracije u morskoj vodi su uglavnom bile iste i nisu upučivale na određenu  grupu ventila.
Ronioci su zapazili oštečenja na brodskom trupu, pa je postojala vijerojatnost da je oštečen neki od spremnika sa VMC-jem. U tom slučaju u trupu bi se još uvijek morala nalaziti određena količina VMC-ja. Kroz lim palube izbušena je rupa Fi 5mm. Predpostavka je bila tačna i nakon istjecanja zarobljenog zraka iz rupe je počeo isticati VMC.
Postalo je jasno da se brod u ovakvom stanju ne može vaditi.
Sada je trebalo izvaditi brod koji leži na boku na dubini od 82m, na poziciji, izloženoj vjetru i valovima, koji je oštečenjima izgubio na uzdužnoj čvrstoči, sa oštečenim bar jednim spremnikom iz kojeg curi otrovan i eksplozivan plin.


Title: Re: Brigitta Montanari
Post by: ML on May 24, 2010, 06:51:32 pm
Stari projekat je odbačen . Prvo se trebalo osloboditi slobodnog VMC-a u trupu broda.
Daljim bušenjem palube ustanovljeno je da je sloj VMC-ja 57cm što bi odgovaralo 60t.
Iznad sloja su izbušene dvije rupe Fi 10mm i 12mm. Na otvore su montirani ventili, a zatim fleksibilne cijevi do površine, drugog ventila i gorionika.
Radi agresivnosti VMC cijevi su se morale u par navrata mijenjati jer su brzo propadale i postajale krte.
Obavljena su ispitivanja svih cisterni mijerenjem tlaka i u svima osim u jednoj je bio registrovan podtlak(znači da su bile čitave). U onoj jednoj od 475 t tlak je bio izjednačen što je upučivalo da je to ta cisterna iz koje je istekao dio tereta.
Eliminacijom VMC-ja iz podpalublja za neko vrjeme je uklonjena opasnost od dalje polucije. Analize mora i zraka su pokazale da nema više propuštanja.

Postojale su razne ideje pa je čak R.Boškovič radio studiju o nekontroliranom naglom  ispuštanju VMC-ja u more i kasnije atmosferu pomoču probijanja svih spremnika eksplozivom. Tako bi VMC ostao u kračem kontaktu s morem, što bi smanjilo količinu koja bi se u njemu otopila.

Bez obzira na variantu prvo se brod morao postaviti na kobilicu. To je učinjeno pomoču dva uzgonska cilindra. Uspravljanje broda moralo je pričekati na povoljne vremenske uslove kako bi se izbijegla kontaminacija naseljenih mijesta u slučaju isticanja tereta. Ocjena je bila da to treba učiniti za vjrme NE vjetra.
Dolazila je zima i radovi su prekinuti.


Title: Re: Brigitta Montanari
Post by: ML on May 24, 2010, 07:15:15 pm
Radovi su nastavljeni 15.marca 1988 godine.
Iz više razloga je bilo prihvačeno da se brod ipak digne sa dna. Važnu ulogu su odigrali i psihološki razlozi, u prvom redu radi turizma, kako bi se svako mogao na vlastite oči uvijeriti da opasnosti više nema.
Za operacije okretanja i dizanja broda izrađeno je 25 komada čeličnih braga promijera 70 do 86mm, ukupne dužine 600m.
Jedan par cilindara je spušten na dubinu 25m a drugi na dubinu 50m. To je uvijetovano mogučnošču dizanja plovnih dizalica. Za svaki od pličih cilindara je uhvačena jedna dizalica koje su sa 200kN ravnomijerno dizale brod dok cilindri nisu izronili na površinu.
Bez dizalica to ne bi bilo moguče jer je postojala velika vijerojatnost da bi brod samo primijenom cilindara napravio skok i uvijek bi jedna strana brže izronila prema površini što bi izazvalo katastrofu.
Cilindri su na površini dotlačeni zrakom na punu nosivost. Brod je visio na bragama 55m ispod površine i u tom stanju je odtegljen u oko 5milja udaljenu uvalu Remetić na otoku Kaprije,gdje je nasukan na piješčano dno.
[attachment=1][attachment=2]


Title: Re: Brigitta Montanari
Post by: ML on May 24, 2010, 07:32:02 pm
U uvali Remetić je pomoču skračivanja braga podignut brod na 30m dubine . Srednja dubina spremnika je bila oko 25m, što je blizu tlaku na kojem VMC naglo prelazi iz tekučeg u plinovito stanje. Uzorci su pokazali da je teret još uvijek pogodan za industrijsku preradu.
Odlučeno je da se teret prekrca na drugi brod istog tipa.
Između dvije tehnolgije istiskivanja iz tankova, sa dušikom ili morskom vodom izabrana je morska voda, naime specifična težina VMC-ja je manja od morske vode i sa njom se slabo miješa.
Nabavljene su specijalne fleksibilne cijevi, a dobar dio opreme je dobijen od INE-Petrokemije s otoka Krka.
Preko priključaka za tekuču fazu tlačila se voda u tankove i iz tankova je po drugom cijevovodu krcan u tankove  broda Capo Verde takođe kemikala.
Zbog opasnosti statičkog elektriciteta  brzina pretoka nije prelazila 15t na sat.
Tako je spašeno 700t tereta.
Jedan dio tereta se izgubio prilikom prekrcavanja a jedan dio je ostao u  spremnicima pomiješan s morskom vodom. Taj dio se kasnije u povoljnim vremenskim usovima oslobodio u atmosferu


Title: Re: Brigitta Montanari
Post by: ML on May 24, 2010, 08:09:10 pm
Brod je nakon prekrcaja tereta pomoču cilindara i dizalica podignut na površinu i iscrpljen.
Prilikom dizanja na oštečenom dijelu dna je otkrivena manja rupa, a i dvodno je propuštalo. Propuštanje je popravljeno drvenim klinovima i dvokomponentnim štukom za popravak avtomobila.
Spremnici tereta su nakon toga više puta isprani zrakom , nakon čega je brod preuzelo rezalište.
Problematično je bilo i teglenje do rezališta jer brod zbog razmiještaja tankova ima visoko težište a izolacija oko cisterni se napila vode, Otežalo je i krmeno nadgrađe tako da je brod imao negativnu početnu metacentarsku visinu i plutao je dosta nagnut.
U samom rezalištu je izvršena kompletna degazacija, demonirani cijevovodi , spremnici i kompresori, koji se na brodu nisu rezali[attachment=1][attachment=2]


Ovaj kratak prikaz ilustrativno pokazuje kako je u spašavanju brodova i tereta , teško govoriti o jedinstvenoj tehnologiji. Uvijek se pojavljuju novi problemi koje treba u hodu rješavat i i treba imati uvijek razrađene i rezervne varijante.


Title: Re: Brigitta Montanari
Post by: trpe grozni on May 24, 2010, 08:17:48 pm
Odlican prilog, hvala ti ML.  :klap :klap :klap


Title: Re: Brigitta Montanari
Post by: ML on May 24, 2010, 08:33:10 pm
Hvala Trpe! :)


Title: Re: Brigitta Montanari
Post by: Solaris on January 22, 2017, 05:33:26 pm
Foto: Joško ČELAR

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
Prve dvije su na nekoj Mirni?
Slike su iz članka dosta pretencioznog naslova ali važno da se nešto piše.
Ima još interesantnih slika.

Za pomorce su šibenske vode bile kao Bermudski trokut  (http://sibenski.slobodnadalmacija.hr/susur/zanimljivosti/clanak/id/464600/za-pomorce-su-sibenske-vode-bile-kao-bermudski-trokut-foto)

poz.


Title: Re: Brigitta Montanari
Post by: brodarski on January 22, 2017, 06:43:50 pm
Prva slika je moja. Dao sam je Jošku kao starom prijatelju. On je snimio a nije je imao u arhivi. Joško ima 84 godine a pokušajte ga stići kad prolazi ulicom.


Title: Re: Brigitta Montanari
Post by: brodarski on January 22, 2017, 06:44:58 pm
Foto: Joško ČELAR

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
Prve dvije su na nekoj Mirni?
Slike su iz članka dosta pretencioznog naslova ali važno da se nešto piše.
Ima još interesantnih slika.

Za pomorce su šibenske vode bile kao Bermudski trokut  (http://sibenski.slobodnadalmacija.hr/susur/zanimljivosti/clanak/id/464600/za-pomorce-su-sibenske-vode-bile-kao-bermudski-trokut-foto)

a od čega će živiti penzionirani foto reporter?


poz.


Title: Re: Brigitta Montanari
Post by: kumbor on January 22, 2017, 11:28:05 pm

U vezi Brigitta Montanari, mogu reći da sam tog 16. novembra 1984. bio u vožnji za M. Lošinj na PČ-134. Gadna vremina beše.