PALUBA

Vojna istorija => Brodovi => Topic started by: Rade on May 01, 2010, 07:35:05 amTitle: SMS Emden, laka oklopljena krstarica 1906-1914
Post by: Rade on May 01, 2010, 07:35:05 am
Razvoj lakih krstarica do 1914. godine

Devetnaesti vek, kada govorimo o ratnoj mornarici, obeležio je Vajthedov torpedo, njegova ugradnja u male brze plovne jedincie i , kao kontrameru, impresivni tehnički progress u oblastima brodske artiljerije i oklopne zaštite brodova.

Ova kretanja dovela su do razvoja dva osnovna tipa krstarica:
- velikih, oklopljenih krstarica, namenjenih za izvidjanje, za borbu samo u krajnjoj nuždi, poteru i uništenje oštećenih protivničkih brodova koji napuštaju bojište, i zaštitu sopstvenih oštećenih brodova;
- malih krstarica, sposobnih za vdojenje borbe protiv malih torpednih brodova protivnika, štiteći glavninu plovnog sastava od torpednih napada.

Oklopljene krstarice su rasle i veličinom i naoružanjem, završavajući na kraju kao bojne krstarice/krstaši, tip broad koji više nije izvršavao zadatke koji su bili postavljeni pred prvobitne krstarice. Male krstarice, kasnije nazvane lakim krstaricama, nisu se menjale po svojim karakteristikama do 1914. godine.

Krstarice su, pored svojih osnovnih zadataka u domenu zaštite sopstvenih plovnih sastava na maršu, imale i druge zadatke – kako mirnodopske tako i ratne. U mirnodopsko vreme su predtsvljale nacionalne interese zemlje pod čijom zastavom plove, dok su  u ratu izvršavale napade na protivničko trgovačko brodovlje, presecajući do tada sigurne plovne rute. Ova dva,m potpuno različita zadatka, zahtevali su konstruisanje dva tipa lakih krstarica: krstarice “izvidjača” i krstarice “rejdera”. Flotna krstarica, ili izvidjač, morala je da bude dovoljno brza da može da izbegne eventualnoj superiornijoj poteri, al ii dovoljno malih dimenzija da ne privlači pažnju protivnika. Za krstaricu rejdera, na drugoj strain, čija je misija bila da lovi protivničko trgovačko brodovlje i ometanje plovidbe na ustaljenim plovnim rutama, veoma važni kvaliteti koje je trebalka da poseduje bili su velika autonomija (naročito zemlje koje nisu imale prekomorske kolonije i pomorske baze),  pouzdan pogon – dovoljno robustan da izdrži ekstremne uslove eksploatacije, i dovoljnu vatrenu moć da se suprotstavi protivniku ukoliko bi bila otkrivena. Iako je brzina broad bila nesumnjivo važan factor, u slučaju rejdera se smatralo da je sasvim dovoljno imati brzinu jednaku prosečnoj brzini trgovačkih brodova.

Za mnoge pomorske zemlje, idealno rešenje za “pitanje krstarica” bilo je konstruisanje dva tipa krstarica sa karakteristikama koje su već pobrojane. Medjutim, usled manjka novčanih sredstava, skoro ni jedna država nije mogla da ispuni u potpunosti svoje planove. Istorijske činjenice pokazuju da je Velika Britanija mogla da priušti sebi izgradnju oba tipa krstarica, dok su ostale zemlje morale da se zadovolje ili izgradnjom samo jednog tipa, ili izgradnjom višenamenske krstarice. Duže vremena su se pomorske zemlje suočavale sa problemom koji tip krstarica treba favorizovati, tako da je odluka u većini slučajeva zavisila od specifične situacije u kojoj se nalazila zemlje, njenih političkih i strateških ciljeva, kao i od kompozicije sopstvene flote.

Najsistematičniji rad na izgradnji uniformne klase krstarica, počevši od 1898. godine, prikazala je nemačka ratna mornarica. Pre 1898. godine gradjene su krstarice kalse Blitz, Gefion, Hertha…


Title: Re: SMS Emden, laka oklopljena krstarica 1906-1914
Post by: Rade on June 03, 2010, 01:59:33 pm
Ključna odluka u konstrukciji i izgradnji nemačkih lakih krstarica doneta je 1898. godine gradnjom klase Gazelle. Podela na krstarice izvidjače i rejdere odbačena je u korist uniformne klase koja je odgovarala kako za službu u sastavu flote, tako i za izvršavanje zadataka van sastava. Program gradnje započet je gradnjom krstarice Gazelle (1898. godine, 19 čv, 2650 t) a završen gradnjom krstarice Leipzig (1918. godine, 30 čv, 5600 t). U svaki naredni brod ugradjivana su neka nova rešenja, unapredjenja u odnosu na prethodnika. Novoizgradjeni brodovi rasporedjivani su u Flotu otvorenog mora, a kako su zamenjivani modernijim krstaricama, slati su u krstarički skvadron.
[attachment=1]Krstarica Dalmacija, iz klase Gazelle
[attachment=2] Krstarica Leipzig

Krstarica Emden

[attachment=3]Maketa krstarice Emden, preuzeto sa sajta MaritimeReplicas

Krstarica Emden, gradjena od 1906. do 1908. godine, zauzimala je, prema vremenu izgradnje, srednju poziciju u programu izgradnje krstarica. Bila je izuzetak u pravilu rasporedjivanja novoizgradjenih brodova – tako što je odmah poslata na Daleki Istok.

Kobilica krstarice Emden položena je u brodogradilištu Kaiserliche Werft u Dancingu (Gdanjsku) 6. aprila 1906. godine. Porinuta je 26. maja 1908. godine. Krstarica Emden je koštala Nemačku 5 802 882 rajhsmaraka. Na dan 1. aprila 1910. godine ulazi u operativu, u sastav krstaričkog skvadrona. Put Dalekog Istoka isplovljava 12. aprila 1910. godine. Uplovljava u luku Cingtao septembra 1910. godine.  
 
Naoružanje krstarice Emden sastojalo se od:
-   10 topova kalibra 105 mm, dometa 12200 m, brzine gadjanja od 16 projektila u minuti;
-   2 (kasnije 4) mitraljeza kalibra 8 mm, dometa 2400 m, brzine gadjanja od 250 metaka u minuti;
-   2 toredne cevi kalibra 450 mm.

Oklopna zaštita bila je slaba, možda je pravilnije reći siromašna. Paluba je bila debela izmedju 10 i 25 mm, dok je oklopni pojas bio debljine od 80 do 100 mm. Topovi su bili zaštićeni štitovima debljine 20-50 mm.

Brod je bio pogonjen sa dve vertikalne parne mašine sa trostrukom ekspanzijom, sa po tri cilindra, koji su proizvedeni u Carskom brodogradilištu u Danzingu – gde je sagradjen i sam brod. Na 141 okretaja u minuti, motori su imali snagu od 16 171 KS. Na kraju dva osovinska voda nalazili su se propeleri sa po 4 lista. Para se dobijala iz 12 kotlova. Dim se odvodio kroz tri dimnjaka. Ugovorena brzina broda iznosila je 24 čvorova. Krstareća brzina je iznosila 12 čvorova, a brod je ploveći tom brzinom imao autonomiju od 3760 nautičkih milja.


Jul 1914. godine u Cingtaou

U leto 1914. godine krstarica Emden  je navršavala petu godinu u krstaričkom skvadronu. Skvdron je bio dodeljen „Stanici na Dalekom Istoku“ nemaćke Carske mornarice. U sastavu skvadrona, pored lake krstarice Emden, nalazili su se i oklopljene krstarice Scharnhorst (zastavni brod) i Gneisenau, i lake krstarice Nurnberg i Leipzig. Pridodati su ima bili i jedan torpedni čamac i sedam topovnjača. Emdenom je komandovao kapetan korvete Karl fon Miler (Karl v. Muller), visoko cenjen i poštovan od strane posade.
Jula 1914. godine Emden je bila jedina krstarica u Dalekoistočnoj stanici. Ostali brodovi su se nalazili na krstarenju po južnom Pacifiku, ili su bili na plovidbi u okviru izmene stanica. Tako je, npr. krstarica Leipzig je trebala da zameni krstaricu Nurnberg u vodama Meksika. Komandant Emdena je ujedno bio i najstariji oficir u stanici, tako da mu je izmedju ostalog, dužnost bila i da rešava logističke probleme skvadrona, da pruža relevantne informacije Komandu mornarice. Jedna od dužnosti bila je i da u slučaju potrebe, preduzima neophodne mere.Title: Re: SMS Emden, laka oklopljena krstarica 1906-1914
Post by: Rade on June 04, 2010, 08:18:48 pm
Hitne mere – izbijanje rata

Miler je 31. jula primio informacije o predstojećem ratu, te je shodno tome, preduzeo neophodne korake kako bi bio spreman za predstojeće dogadjaje. Odlučio je da krstaricom Emden dejstvuje na plovne rute Saveznika na Dalekom Istoku. Nakon što je  prešla u stanje pune pripravnosti, krstarica Emden isplovljava u veče 31. jula. Poruka o početku rata sa Rusijom stiže na brod 2. avgusta, o izbijanju rata sa Francuskom dan kasnije. Miler uzima kurs ka Korejskom prolazu. Ovde Emden sreće svoju prvu žrtvu – ruski parni brod Rjasan, deplasmana 3522 BRT. Ruski brod je pokušao da umakne, ali je stao nakon dvanaestog hica sa Emdena. Nakon predaje ruskog broda, Emden se vraća u luku Cingtao. Rjasan, relativno nov brod, izgradjen u nemačkom brodogradilištu, biva preuredjen u pomoćnu krstaricu. Dobija i novo ime – pomoćna krstarica Kormoran.
U samoj luci Cingtao, nemačke vlasti bile su prezauzete opremanjem i popunom brodova zaduženih za opskrbljivanje brodova krstaričkog skvadrona. Brojni brodovi su već bili upućeni na tačke susreta sa krstaricama; od njih devet, pet su stigla na odredišta, jedan je potopljen, a tri su uzaptili Britanci i Francuzi.


Japanski stav – nedefinisan faktor

Na dan 5. avgusta u Stanicu stiže telegram komandanta krstaričkog skvadrona. Telegram je sadržao naređene upućeno komandantu Emdena: da se pridruži krstaričkom skvadronu u luci Pagan. U rano jutro sledećeg dana, krstarica Emden napušta luku Cingtao u pratnji pomoćne krstarice Prinz Eitel Friedrich i ugljarom Markomannia. Na putu za luku Pagan, krstarica Emden je sretala samo japanske brodove. Kako je stav Japana prema Nemačkoj još uvek bio nejasan, ni jedan od nemačkih brodova nije bio zaustavljan. U podne 12. avgusta, Emden se pridružuje skvadronu u luci Pagan. Ostali brodovi iz sastava skvadrona uplovili su u Pagan dan ranije. Komandanti brodova se, na poziv komandanta skvadrona, ubrzo sastaju na zastavnom brodu...

[attachment=1]Krstarički skvadron isplovljava iz čileanske luke Valparaiso, 3. novembar 1914. godine

Najbitnije pitanje za Špea bio je stav Japana prema ratu. Ukoliko bi Japan ostao neutralan, Špe bi vodio skvadron u Indijski okean kako bi presecali britanske plovne rute, ili bi pokušao prodor ka Nemačkoj oko rta Horn. Samo nekoliko dana kasnije Špe je morao da promeni plan. Postalo je jasno da će se Japan pridružiti Antanti. Kako je dobio podatak da je japanska flota na putu ka južnom Pacifiku, Špe 13. avgusta odlučuje da napusti Pagan. Smatrao je da je beskorisno žrtvovati brodove u borbi protiv višestruko brojnijeg i moćnijeg protivnika kada, kao „flota u postojanju“ može da uznemirava protivnika. Špe je isključio Indijski okean kao zonu operacije iz razloga kompletnog odsustva logističke podrške u tom području. Plovljenje u području južnog Atlantika pružao bi veće šanse nailaska na brodove sa ugljem koje bi mogli preusmeravati u neutralne luke. Ova razmatranja je Špe izneo svojim komandantima na sastanku 13. avgusta. Kada ih je upitao za mišljenje, komandant Emdena – kapetan korvete Miler je izrazio svoju zabrinutost u pogledu neaktivnosti skvadrona na putu kroz Pacifik. Za nekoliko meseci neće se moći naneti gubici protivniku. To bi, po njemu, škodilo mornarici i uopšte nemačkoj pomorskoj zastavi. Zato je predložio da se detašira makar jedna krstarica koja bi izvodila dejstva u Indijskom okeanu. Admiral se složio sa ovim predlogom i nakon podneva, objavio svoju odluku da detašira krstaricu Emden jer je bila najbrža.
U 0700 časova, 14. avgusta, krstarica Emden je iza sebe ostavila ostatak skvadrona i uzela kurs ka ostrvu Palau.


Strategijska situacija u Indijskom okeanu

Indijski okean je pružao mnoge prilike za nanošenje gubitaka Velikoj Britaniji. Teretni, koji su bili od velikog značaja za opstanak Velike Britanije, prenošeni su brojnim i frekventnim brodskim linijama iz Australije i Dalekog Istoka do Indije, i od Indije do Sueckog kanala. Svi uspesi nemačkih brodova protiv trgovačkog brodovlja u službi Velike Britanije umanjili bi britanski prestiž u očima Indijaca, što ne bi bio zanemarljiv faktor za podizanje pobune protiv britanske krune u Indiji.
Obzirom na to da je snabdevanje ugljem bilo od vitalnog značaja za izvođenje operacija, komandant krstarice Emden nameravao je da se snabdeva ugljem sa brodova koje će presretati.Bilo je i dosta mesta za prekrcavanje uglja...ostajao je problem britanskih ratnih brodova koji bi bili angažovani na zaštiti plovnih ruta. Iz dva razloga, ova opasnost bila je zanemarljiva:
1. ogromno područje koje treba kontrolisati,
2. od svih snaga u stanici Istočna Indija, jedino je laka krstarica HMS Darthmouth bila superiornija od krstarice Emden – i po naoružanju, i po brzini.
Opasnost je mogla doći od australijskog skvadrona, skvadrona Britanska Kina, japanske flote i eventualno od snaga iz Mediterana.
Najzahvalnije područje za lov na britansko brodovlje bio je ulaz u Crveno more, ali ono je već bilo dodeljeno krstarici Konigsberg. Stoga se Emden koncentrisala na dejstva u zahvatu ruta izmedju Kolomba i Singapura, Kolomba i Adena, rutama u Bengalskom zalivu u rutama izmedju Indije i Australije.


Title: Re: SMS Emden, laka oklopljena krstarica 1906-1914
Post by: Rade on June 04, 2010, 08:22:07 pm
Priči još nije kraj.... tek je počelo putešestvije Emdena.


Title: Re: SMS Emden, laka oklopljena krstarica 1906-1914
Post by: langsdorff on June 19, 2010, 12:28:44 pm
          Emden mozemo svrstati u perjanicu nemackog krstarickog ratovanja u ww1. Za sve one koji neznaju laka krstarica Emden spada u najpoznatije nemacke ratne brodove uopste. Tokom svoje kratke gusarske karijere po indijskom okeanu, ne samo sto je potopio veliki broj brodova vec je na sebe privukap veliki broj ratnih brodova, koji su ga gonili, a mogli su recimo biti angazovani na nekim drugim bojistima. Totalni ucinak ove krstarice je 23 zaplenjena i potopljena neprijateljska trgovacka broda i 2 ratna broda, ukupno nesto preko 100.000 BRT. Njegovo uspesno gusarenje stvorilo je paniku medju saveznickim brodovljem, procena je da je u njegovu poteru bilo ukljuceno oko 15 saveznickih ratnih brodova. Emden je bio jedna od dve krstarice klase Dresden. Ove dve krstarice medjusobno su se razlikovale po pogonu koji su koristile. Emden je za svoj pogon koristio parne masine, 2 osovine sa 2 propelera, dok je Dresden koristio turbine, 4 osovine i 4 propelera. Izradjen je u brodogradilistu Kaiserliche Werft u Danzigu, porinut je 26.5.1908. god.
          Potopljen je 1914.god. kod kokosovih ostrva od strane australiske krstarice HMAS Sydney. Emdenom je zapovedao kapetan korvete Karl Friedrich Max von Muller.


Title: Re: SMS Emden, laka oklopljena krstarica 1906-1914
Post by: langsdorff on June 20, 2010, 08:48:15 pm
               Emdenova gusarska karijera i njegov krstaricki rat zavrsio se nakon dva meseca, dok je sama olupina ostala nasukana na grebenu iducih pedeset godina. Sredinom pedesetih godina jedna japanska kompanija pokusala ga je izrezati, ali bez uspeha. Konacno je 1956.godine nakon jedne tropske oluje, olupina potonula.

[attachment=1]


[attachment=2]


[attachment=3]


Title: Re: SMS Emden, laka oklopljena krstarica 1906-1914
Post by: Rade on June 25, 2010, 07:58:21 pm
Elem, da nastavim sa Emdenom...

Prodor kroz Indijski okean

[attachment=1]

Milerov plan se temeljio na tome da ostane neprimećen i da iz te pozicije napadne protivnika, u potpunosti koristeći iznenadjenje. Iz tog razloga je odlučio da prodje kroz Malajski arhipelag. Istočno od Marijanskih ostrva okrenuo je na jug. Popuna ugljem vršena je sa broda Markomannia. 26. avgusta sreće holandski bojni brod Tromp.Kako je komandant Tromp-a insistirao na tome da ima jasna naredjenja da spreči brodove zaraćenih strana da ostanu u holandskim vodama duže od 24 časa, komandant Emdena je odlučio da odloži popunu ugljem dok ne stigne u l.Simalur, tako da je odmah napustio holandske vode. Emden ulazi u kurs ka Makasarskom moreuzu, ali čim se izgubio iz vida holandksom brodu, okreće ka moreuzu Lombok. Tokom noći, vezista sa Emdena hvata živ radio saobraćaj sa britanskog ratnog broda, koji je kasnije identifikovan kao oklopljena krstarica HMS Hampshire.

 Pripremljen za borbu, Emden stiže do moreuza Lombok. Svestan opasnosti da je krstarica možda primećena od strane britanskih agenata na brodovima koji su plovili po tom području, komandat Emdena je poslušao savet svog zamenika da podigne četvrti, platneni,  dimnjak. Emden je izgledala kao britanska krstarica HMS Yarmouth.

[attachment=2][attachment=3]

Prošavši južni kraj Sundskog moreuza, Emden ulazi u severozapadni kurs, ploveći uz obalu Sumatre. Vezista i dalje hvata živ radio saobraćaj... Kako se Emden približavala Simaluru, radio saobraćaj je bio sve življi. U veče 3. septembra, daljina do neprijatelja bila je svega 10 do 20 nautičkih milja. U stvarnosti, HMS Hempshire, iz sastava skvadrona admirala Džerama, loveći nemačke brodove prethodni dan je uplovila u luku Langini. Sudeći po tim podacima, tokom noći je Emden presekla kurs HMS Hempshire-a i po prvi put izbegla blisku opasnost.

Sledećeg dana Emden produžava ka sidrištu Langini, gde popunjava zalihe uglja sa Markomannie. Holandski oficir dolazi na brod da se sastane sa komandantom Emdena. Zahtevao je da Emden odmah isplovi, u skladu sa neutralnošću Holandije. Stoga je prekrcaj uglja morao da bude prekinut i da se nastavi na otvorenom moru, što je svakako bilo daleko teže od prekrcaja u mirnoj uvali. Kako je bilo kasno za utanačenje novih pozicija za popunu ugljem, Miler je znao da će se ubuduće moći snabdevati ugljem isključivo sa uzapćenih brodova.

Krstarički rat u Indijskom okeanu

Emden uplovljava u Bengalski zaliv 5. septembra. Od izbijanja rata, pomorski saobraćaj je izgubio na intenzitetu. Razlog je bila nesigurna situacija na moru. Izvoz roba je pao na minimum, brodske kompanije su držale brodove u lukama. Britanski Admiralitet pokušao je da odagna strah brodovlasnicima i da ih ohrabri da održavaju plovne rute kao i ranije. U cilju zaštite pomorskih puteva, bojni brod HMS Swiftsure i laka krstarica HMS Darthmouth poslate su u Crveno more. Laka krstarica HMS Fox i slup Espiegle držale su se uz središnji delo plovne rute koja je vodila ka Kolombu. Tri francuska razarača i topovnjača d'Iberville štitile su plovne rute kroz moreuz Malaka. Kineski skvadron vice admirala Džerama dobila je zadatak da obezbedi Indijski okean. U sastavu skvadrona su se nalazile krstarice Minotaur, Hampshire, Yarmouth, Dupleix i pomoćne krstarice Empress of Asia, Empress of Japan, Himalaya, kao i japanske krstarice Ibuki i Čikuma.
Kada je krstarica Emden uplovila u područje, pomorski saobraćaj se odvijao neometano. Brojni brodovi su bili upošljeni na transportu jedinica iz Bombaja i Karačija za Aden. Ovo je išlo u korist Emdenu, jer je većina Istočnoindijskih pomorskih snaga bila zauzeta obezbedjivanjem ovih transporta, što je ostavilo saobraćaj na plovnim rutama nezaštićenim.Title: Re: SMS Emden, laka oklopljena krstarica 1906-1914
Post by: Rade on June 26, 2010, 08:18:25 pm
Prvi plen

Od 6. septembra, Emden je krstarila različitim pomorskim rutama u Bengalskom zalivu. Tri dana kasnije, 9. septembra, okrenula je u kurs ka ruti Kolombo – Kalkuta. U 2300 časova istog dana po pramcu je osmotreno belo svetlo... Najzad! Emden je povećala brzinu, a Markomannia je dobila naredjenje da ih prati brzinom od 14 čv. Svi su se nalazili na svojim borbenim stanicama. Niko nije bio siguran šta se nalazi iza belog svetla koje su osmotrili. Mogao je da bude teretni brod – a mogao je biti i ratni brod. Stoga je Emden morla da ima prednost prvog hica.  Brod koji je plovio ispred njih nije ni slutio da je postao izgledni plen krstarice Emden. Uskoro Emden ispaljuje dva projektila, dok je Morze kodom poslata poruka „Zaustavite pogon. Ne koristite radio vezu.“ Poručnik bojnog broda Lauterbah se sa grupom ubrzo prekrcao na zaustavljeni brod. Posada Emdena iščekivala je informaciju o zaustavljenom brodu. Usakoro je javljeno da je zaustavljeni brod grčki parobrod Pontoporos. Već su pomislili da ih je poterala loša sreća, jer su zaustavili brod neutralne zemlje i moraju ga pustiti. Što je još gore, već koliko sutra će ceo svet saznati za njihovo postojanje i počeće lov britanskih brodova. Medjutim, sreća ipak nije bila tako loša... sa broda je stigla poruka: „Na brodu je ukrcano 6500 tona indijskog uglja, za potrebe Velike Britanije, na ruti Bombaj – Kalkuta“. Miler brzo odlučuje da uzapti brod kao kontrabandu. Na grčkom brodu ostao je Lauterbah, kao komandujući oficir uz članove posade Emdena zadužene za službu u mašini i na mostu. Lauterbah je kasnije, po instrukcijama Milera, ponudio Grcima da plove uz Emden, u svojstvu iznajmljenog broda – što su Grci drage volje prihvatili. Tako je Emden dobila znatne zalihe uglja, što je davalo dobre uslove za dalje akcije u Indijskom okeanu. Jedina mana bila je brzina grčkog broda. Njena maksimalna brzina nije iznosila ni 9 čvorova. Ipak, posada Emdena je taj, deveti dan septembra , smatrala za vrlo srećan dan.Title: Re: SMS Emden, laka oklopljena krstarica 1906-1914
Post by: Rade on June 26, 2010, 09:51:03 pm
Uspesi se nižu

Već 10. septembra Emden nailazi na teretni brod Indus, koji je bio preuredjen za transport vojnika i konja. Brod Indus bio je vlasništvo kompanije „James Nourse“, ali ga je iznajmila indijska Vlada za svoje potrebe. U trenutku kada se Emden približila, mogli su se videti ostaci nedogorelog papira kako padaju sa krme Indusa. Nema sumnje da su to bili ostaci naredjenja komandantu broda koji su morali biti uništeni pre zarobljavanja. Kako se na krstarici Emden već danima unazad osećao manjak svega, posada je bila zadovoljna hranom koja se nalazila na uzapćenom brodu. Ubrzo je otpočelo prekrcavanje artikala. Pored prekrcavanja hrane, morale su se razmotriti i neke kadrovske promenme na brodovima. Miler je planirao da pošalje Pontoporos, kao najsporiji brod, pošalje na udaljenu tačku susreta. Grčki kapetan bio je svo vremevrlo predusretljiv, ali se ipak nije moglo dopustiti da ostane bez nadzora. Prvom oficiru sa Markomannie poverena je uloga nadzornika na grčkom brodu, pošto Miler nije mogao da „žrtvuje“ mornaričke oficire sa Emdena u toj meri. Poručnik bojnog broda Lauterbah prebačen je sa grčkog broda na Indus. Sa njegovim iskustvom kao oficira trgovačke mornarice, Lauterbah je bio i više nego koristan na Indusu. Poručnik bojnog broda Levecov, koji se nalazio u grupi za uzapćenje, oslobodjen je dužnosti na Indusu i vraćen na Emden. Sva posada sa Indusa prekrcana je na Markomanniu. Odredjena je stražarska služba za čuvanje zarobljenika. Iako je Indus uzapćen oko 1000 časova, u 1600 časova prekrcavanje je još uvek trajalo... Nakon popune zalihama sa Indusa, otvoreni su kingstoni i voda je počela da prodire u brod. Artiljerci sa Emdena su sačekali da čamac pristigne na brod i onda otpočeli gadjanje Indusa. Indus je primio šest pogodaka, pojedinačno ispaljivanih u pramčani i krmeni deo trupa. Salvom se nije gadjalo, jer je municiju trebalo štedeti. Municijom se nije moglo popunjavati sa uzapćenih brodova. Brodovi ne tonu lako.... u to su se uverili i artiljerci sa Emdena. Indus je potonuo nakon više od sat vremena. Nakon potapanja, Emden u pratnji Markomannie i Pontoporosa, nastavio je put ka Kalkuti.

11. septembra, oko 1400 časova, sa Emdena se po pramcu primetio dim. Emden je povećala brzinu, dok su je teretnjaci pratili koliko su mogli. Kako su se približavali, primetili su belo nadgradje, karakteristično za putničke brodove. Uskoro su ispaljeni hici upozorenja i izvešena je nemačka zastava. Nije upućen zahtev za radio ćutanjem, jer na jarbolu nije bilo radio antene.

Ponovo je pbb Lauterbah na čelu grupe za uzapćenje. Uskoro je britanski teretni brod Lovat, od 6000 BRT postao plen . I Lovat je bio teretnjak preuredjen za prevoz jedinica. Posada Lovata imala je tek toliko vremena da uzme svoje lične stvari i napusti brod, kojui je uskoro potopljen artiljerijskom vatrom. Lauterbah je, po naredjenju komandanta Emdena, sa Lovata poneo novine. Novine su bile neprocenjiv izvor informacija posadi Emdena, iako su predstavljale informacije samo jedne strane u sukobu. Bile su pune vesti o porazima Nemačke, što nije bilo iznenadjujuće. Medjutim, takve vesti su mogle pogubno da deluju na moral posade. Na sreću, u novinama je objavljena i zvanična vest da je krstarica Emden potopljena, tako da je ceo sadržaj novina mnogo mirnije prihvaćen.


Title: Re: SMS Emden, laka oklopljena krstarica 1906-1914
Post by: Rade on June 27, 2010, 12:56:21 pm
U noći, 12. septembra, mali nemački konvoj primakao se brodu svetioniku u blizini Kalkute. Miler je razmatrao sprovodjenje akcije uništenja broda svetionika, kako bi privremeno zaustavio pomorski saobraćaj u ovom području. Niti jedan brod se nije usudjivao ploviti u ovom području  bez angažovanja pilota. Kapetani brodova koji su boravili zatočeni na Markomanniji, očekivali su još „gostiju“. Znali su za bar još tri broda koji su trebali proći ovim područjem. Znali su čaki njihova imena. Kako su ti brodovi morali da preseku kurs Emdena, komandant Miler odlučio je da iskoristi vreme.

U 2200 časova pojavila su se prvog od tri očekivana broda. Emden prilazi i uskoro je teretni brod zaustavljen. Nisu upotrebljavani ni artiljerijski hici upozorenja, ni signalne rakete, tako da nije bilo upozorenja preostalim brodovima. Nanovo je pbb Lauterbah predvodio grupu za pregled. Plan je bio britanskji teretni brod Kabinga, deplasmana 4657 BRT, izgradjen 1907. godine. Radio kabina broda je odmah stavljena pod stražu. Teret koji je prevozila Kabinga bio je mahom namenjen američkim lukama. Miler je mogao da je potopi kao neprijateljski brod, ali nije mogao tako brzo da utvrdi koji je deo tereta namenjen Amerikancima. Vremena nije bilo, a žarko je želeo da izbegne pitanje posleratne tražnje za ratnim reparacijama od strane SAD. Pored toga, bilo je krajnje vreme da se oslobodi zatočenih posada. Nije mogao da priušti ulazak u neku od luka, tako da je odlučio da prekrca zarobljene posade na Kabingu. Odluka nije morala odmah da se sprovede udelo, jere je Miler očekivao još zarobljenih posada.
Tri časa kasnije, uočeno je još svetala... drugi brod iz grupe očekivanih je nailazio. Uskoro je zaustavljen britanski ugljar, Killin, izgradjen 1908. godine, vlasnika Connel Brothersa. U štivama se nalazilo 6000 tona uglja. Tako je Emden nanizao „skvadron“ koji je brojao 4 broda. Uzet je kurs ka Kalkuti. Plovilo se vrlo sporo, jer je Killin mogao da razvije tek 8 čvorova brzine. Emden je bio na čelu sastava, po desnom boku su ga pratili Kabinga i Markomannia, po levom boku Pontoporos i Killin. Ceo sastav je plovio zamračen. Inače je prvi zadatak ofcira koji je predvodio grupu za pregled bio da pogasi sva svetla i zamrači brod. Trgovačkim brodovima bilo je teško da plove u sastavu, naročito kada nisu videli vodj usastava. Medjutim, ovakav način plovljenja pružao je Emdenu odličan pregled situacije.

 U toku vožnje prekrcane su potrebne zalihe sa Killin-a i oko 1000 časova 13. septembra predat je dubinama Indijskog okeana. Svi sau žalili, neko za brodom, neko za 6 000 tona uglja koji se nije mogao prekrcati. Kao pomoćni brod Killin je bila prespora, tak oda je morala otići na dno. Kako je neko zabeležio, „jedino brzo što je taj brod ikad uradio – bilo je upravo potonuće“.
Title: Re: SMS Emden, laka oklopljena krstarica 1906-1914
Post by: Rade on August 07, 2010, 10:06:53 am
Jedan od najsmeliijh pohoda lake krstarice Emden, bio je napad na luku Penang.  Napad na Penang uzrokovan je “dobrom srećom” koja je pratila krstaricu, kako je smatrao njen komandant, potpomognut ubedjivanjima nekolicine oficira iz posade.  Stoga je odlučio da je rizik napada na luku sasvim prihvatljiv. Očekivao je da u Penangu naidje na ratne i teretne brodove neprijatelja, uljuljkane u sigurnost sidrišta, što će mu omogućiti da ih opustoši. Miler je nakon popune broad ugljem u Nankuriju, u noć 28. Oktobra isplovio na zadatak, projektujući brzinu plovljenja tako da na sidrište luke Penang pristigne u zoru.

U 0300 časova Miler naredjuje podizanje lažnog dimnjaka, kako bi zavarao eventualne osmatrače. Ulaz na sidrište bio mu je olakšan, jer su sva svetla u luci bila uključena. Uplovljavajući na sidrište, pažnju su privukla četiri svetla po pramcu levo. Približivši se na nekih 1000 metara, raspoznao je da se radi o ratnom brodu. Na 300 m manjoj udaljenosti, bio je siguran da se radi o ruskoj krstarici Žemčug.

[attachment=1]

Usledio je manevar dovodjenja broad u položaj za toredni napad. U 0518 časova, sa svega 300 m lansirano je torpedo na rusku krstaricu. Uskoro je suknuo stub plamena… krstarica Žemčug je pogodjena odmah ispod zadnjeg dimnjaka. Paluba krstarica je usled saline eksplozije poletela u vis i polomila se. Istovremeno su artiljerijska orudja otpočela vatru po žrtvi. Nakon što je Emden prošla kraj Žemčuga, okreće pun krug kako bi dokrajčila rusku krstaricu. Tokom manevra, sa Žemčuga se oglasio top, ali bez nanošenja gubitaka nemačkoj strani. Kako Miler nije bio siguran da li će ruska krstarica potonuti, naredjuje lansiranje još jednog torpedo. Uskoro je usledio pogodak – ispod komandnog mosta… nakon što se razišao dim od eksplozije, iz mora je vireo samo jarbol – sve što je ostalo od Žemčuga.

 Prema svedočenju ruskog mornara sa Žemčuga. objavljenom u časopisu “Siam Observer” 9. Novembra 1914. godine, strain ratni brod koji ulazi na sidrište primećen je u 0530 časova. Upitan od Žemčuga da se identifikuje, odgovorio je “Yarmouth uplovljava na sidrište”. Jedan od stražara na palubi ruske krstarice, koji je promno pratio uplovljavanje, primetio je da se četvrti dimnjak trese – te je dao na uzbunu, povikavši “Emden!”. Odmah je otvorena vatra na Emden. nakon promašaja, Emden otvara artiljerijsku vatru (4 projektila), pri čemu Žemčug dobija dva pogotka. Tada je torpedo sa Emdena pogodilo u krmu krstaricu Žemčug, a odmah nakon njega i drugo, u pramčani deo broad. Iako nije bilo potrebe za daljim napadom, Emden je svo vreme otvarala vatru na tonući brod. Paluba je bila puna mrtvih i ranjenih mornara, kada se prolomila strahovitas eksplozija – za koju se veruje da je uzročnik municijska komora.

Potapanje Žemčuga bilo je traumatično iskustvo za ruski Pacifički skvadron. 89 članova posade je poginulo, 143 ranjeno, što je mnogo ukoliko se uzme da je posada brojala 354 članova. Preživeli članovi posade prebačeni sun a krstaricu Orel, dok su komandant broad, baron Čerkasovi njegov zamenik, Kulibinu, uhapšeni odmah po dolasku u Rusiju. Na sudjenju za nemar, koje je usledilo, osudjeni su na 3 godine, odnosno na 18 meseci zatvora – uz ubbitak čina i svih privilegija.Car Nikolaj II je otišao toliko daleko da je barona osudio na samački život, zabranivši mu da se oženi i ma potomstvo, kako ne bi mogao da produži osramoćeno porodično ime.
[attachment=2]
Napad na Penang, umetnička slika


Title: Re: SMS Emden, laka oklopljena krstarica 1906-1914
Post by: Dreadnought on August 07, 2010, 11:04:11 am
Evo novinskog članka iz epohe o Emdenovom upadu u Penang ...


[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]

[attachment=4]

[attachment=5]

[attachment=6]


Title: Re: SMS Emden, laka oklopljena krstarica 1906-1914
Post by: Dreadnought on August 07, 2010, 11:05:48 am
[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]

[attachment=4]

[attachment=5]

[attachment=6]


Title: Re: SMS Emden, laka oklopljena krstarica 1906-1914
Post by: Dreadnought on August 09, 2011, 12:36:05 pm
Umetnička vizija napada na Penang.


[attachment=1]Title: Re: SMS Emden, laka oklopljena krstarica 1906-1914
Post by: Dreadnought on August 09, 2011, 12:38:47 pm
...

[attachment=1]


Title: Re: SMS Emden, laka oklopljena krstarica 1906-1914
Post by: Rade on August 09, 2011, 07:53:08 pm
Hvala Dred što si me podsetio da nastavim.... vreme je bilo ;)

Elem, stali smo kod potapanja Žemčuga...

Na žalost, Miler je odlučio da napusti bojište čim završi sa ruskom krstaricom. Shvatao je da ukoliko duže ostane, rizikuje da se suoči sa znatno jačim neprijateljem. Stoga je krenuo na sever maksimalnom brzinom. Blizu plutače na prilazu luci, zaustavio je britanski parni brod. Na brod je poslata grupa za prekrcaj , ali je uskoro javljeno da se približava nepozanti brod, uskoro indentifikovan kao francuski razarač. Emdenu se hrabro suprotstavio mnogo slabiji francuski razarač Mousquet, koji nije imao neke izglede za pobedu. Uništenje razarača je trajalo svega nekoliko minuta, nakon čega je Emden spasila preživele članove posade. U oko 0800 časova Emden je zaplovila na severozapad. Jedan franucki razarač je pokušao da je prati, držeći se na sigurnoj daljini, ali je Emden uskoro nestala u kišnoj oluji.

[attachment=1]

Na dan 28. oktobra Emden je krstarila na plovnoj ruti Singapur - Rangun, potom zapadno, na ruti Sabang - Kolombo. Dva dana kaasnije je zaustavila britanski parni brod, čijeg kapetana su ubedili da preuzme kod sebe preživele sa francuskog razarača Mousquet i odveze ih do Sabanga. Nakon prekrcaja “putnika”, Emden se uputila južno, ka Simaluru, gde se srela sa svojim ugljarom Buresk.

Napad na Penang ostavio je utiska u ekonomskim krugovima u Indiji, al ii na britansku pomorsku komandu, čiji su napori da izazovu Emden na borbu propali. Vice admiral Džeram je stoga povećao snage u Indijskom okeanu. Ubrzo su narasle na devet japanskih i britanskih oklopljenih i lakih krstarica i dve pomoćne krstarice.


Napad na Kokosova ostrva

Napadajući ovaj britanski garnizon, Miler je imao za cilj: da uništi radio stanicu i prekine komunikaciju izmedju Australije i Engleske, da napada brodovlje na rutama ka i iz Australije i da odvuče bar deo krstaričkih snaga koje su ga progonile.

Ploveći ka Kokosovim ostrvima, Miler je dva dana krstario proilazom Sunda, ali bez uspeha. Sa podignutim lažnim dimnjakom, susreo se sa ugljarom Buresk 30 milja severno od južnog dela atola. Nakon popune ugljem, prišao je Kokosovim ostrvima u noći 8./9. novembra. U 0600 časova je uplovio u Port Refuge. Kako je horizont bio čist, bez i jednog broda na vidiku, Miler se nadao da će imati par časova na raaspolaganju da neometano uništi radio stanicu i potom utekne.

Emden se usidrila i uputila grupu jačine 3 oficira, 6 podoficira i 38 mornara na obalu. Radio operater na Emdenu je dobio zadatak da ometa predaju britanske radio stanice. Medjutim, i pored ometanja, poslata je radio poruka o prisustvu sumnjivog broda na lučkom sidrištu. Nešto kasnije, nakon uništenja stanice, na Emdenu su primali pozive sa broda koji je pokušavao da stupid u vezu sa radio stanicom u luci. Na Emdenu su mislili da je neprijatelj udaljen 250 milja. Kako je kasnije postalo poznato, oficiri na obalskoj stanici su prepoznali da je četvrti dimnjak lažan i tako su bili sigurni da se radi o Emdenu. Pokušali su da pošalju poruku o prisutnosti Emdena ali nisu uspeli. Prvi deo poruke, o nepoznatom brodu, primila je australijska krstarica HMAS Sydney. Ona se nalazila na zadatku praćenja konvoja sa australijskim i novozelandskim trupama za Kolombo, ali je po dobijanju poruke odmah okrenula ka Kokosovim ostrvima od kojih je u tom trenutku bila udaljena svega 52 milje. Miler, zasnivajući odluku na pogrešnoj proceni, veroavo je da ima dovoljno vremena za svoju iskrcanu grupu.

[attachment=2]

Na severu se u 0900 časova pojavio oblak, da bi svega 30 minuta kasnije postalo jasno da se radi o ratnom brodu koji se približava velikom brzinom. Iskracana grupa je već trebala da se vrati na brod, ali je već bilo kasno. Emden, koju je napustila dobra sreća koja ju je pratila svo vreme, morala je da se suoči sa neprijateljem, bez prisustva ključnog dela posade...


Title: Re: SMS Emden, laka oklopljena krstarica 1906-1914
Post by: Rade on August 09, 2011, 09:07:14 pm
U pokušaju da popravi svoju poziciju, Emden je, čim je sidro popustilo, krenulo u severozapadni kurs punom brzinom. Ostaje pitanje kako je Miler mislio da se bori sa ovim, u svakom pogledu superiornijim, neprijateljem? U svom izveštaju Miler je napisao da je morao da pokuša da neprijatelju nanese štetu vatrom iz topova i da pokuša da ga uspori, kako bi mogao da izvrši manevar i dovede ga pred svoja torpeda.

 Krstarica Sydney, prilazivši sa severa, išla je pravo na Emden. Potom, na daljini od oko 8500 m zauzima gotovo paralelan kurs. U tom trenutku Emden otvara vatru i sa trećim plotunom uspeva da uraklji australijsku krstaricu. Ona uzvraća vatru, ali joj je trebalo više vremena da odredi tačnu daljinu do cilja.

kao što je kasnije postalo poznato, topovi sa Emdena su postigli dva "srećna" pogotka u početnoj fazi bitke. Prvi "srećnik" je pogodio pramčani daljinomer, dok je drugi pogodio krmeni top, pri čemu je ranjeno nekoliko članova posade. Nkeoliko minuta potom, Emden je blago okrenuo u desno; želeo je da se približi Australijancima i poboljša efikasnost svojih topova. Medjutim, čim je krstarica Sydney izmerila daljinu do Emdena, Nemci su osetili snagu topova sa australijske krstarice. Prvi projektil je uništio radio kabinu, sleedeći je pogodio pramčani top. Uskoro ispadaju iz sistema uredjaji za upravljanje vatrom, sistem kormilarenja... Prelazi se na pomoćno kormilarenje, dovikuju se naredbe kormilaru. Pramčani dimnjak se ruši.


Title: Re: SMS Emden, laka oklopljena krstarica 1906-1914
Post by: Rade on August 09, 2011, 09:08:35 pm
Nema predaje

Kako bi smanjio rastojanje, Miler u 0945 ponovo okreće u desno. Broj žrtava medju posadom nastavlja da raste. U 0950 iz prvog odseka javljaju da kormilo ne sluša. Bilo je nemoguće ručno pokrenuti kormilo, delom zbog toga što je jedan od pogodaka zaglavio osovinu. Dok nije uspeo da kormilari motorima, Emden je već promenio kurs za osam stepeni. Kako je vatru iz baterija sa desnog boka smatrao slabom, Miler je napravio okret, kako bi omogućio bateriji na levom boku da nastavi sa vatrom. Za vreme ove faze, Emden gubi daljinomere. U medjuvremenu je zamrla i vatra iz topova na levom boku, najverovatnije zbog manjka municije i velikim gubicima medju posadom.  

[attachment=2]

Uprkos malim šansama da pridje bliže, Miler je ponovo okrenuo ka Australijancima, ne bi li došao u poziciju da lansira torpeda. Daljina je iznosila oko 4000 metara kada je Sydney ispalio torpeda na Emden i potom oštro okrenuo i počeo da se udaljava. Torpeda su promašila Emden.Vatra sa Emdena je bila sve slabija. Do 1045 časova, upravljanje vatrom je bilo gotovo nemoguće, doglasne cevi oštećene... Gornji most je bio izobličen, centralni i krmeni dimnjak takodje uništeni. Uprkos velikim oštećenjima, Miler je pokušao još jedan prilaz australijskoj krstarici. Medjutim, HMAS Sydney je zahvaljujući većoj brzini i artiljeriji većeg kalibra i većeg dometa presudjivao ovoj bici. Mogla je da nanosi gubitke bez ulaženja u domet nemačkog oružja.

[attachment=3]

Vatra sa Emdena je u potpunosti utihnula. Miler je zaustavljajući desni propeler uspeo da se udalji od neprijatelja. Na kraju, nakon što je brod pretrpeo oštećenja i od pogotka ispod vodene linije, Miler je shvatio da više nije sposoban da nanese štetu svom neprijatelju. Stoga je odlučio da ono što je ostalo od Emdena nasuče na ostrvo North Keeling i pokuša da sačuva preostale živote.

Komandant australijske krstarice, Glosop, neuspešno je pokušavao da spreči Milera da izvrši ono što je nameravao. U 1120 je prekinuo vatru i krenuo ka Emdenovom ugljaru, bivšem britanskom parnom brodu Buresk. Medjutim, Nemci su, kada se krstarica Sydney približila, potopili Buresk, tako da se Glosop ponovo okrenuo ka Emdenu. Poslao je signal "Da li se predajete?" Kako nije bilo potvrdnog odgovora, obzirom da se nemačka pomorska zastava još uvek vijorila, Glosip smatra da Nemci odbijaju da se predaju i nastavlja da ih gadja narednih pet minuta, kda su preživeli izvešali belu zastavu.

[attachment=4]

Miler sebi nikada nije oprostio što je izgubio Emden zbog loše procene raspoloživog vremena, što se videlo iz pisma upućenog njegovoj rodbini u Nemačkoj 28. novembra 1914. godine.

Tokom ovog sukoba, HMAS Sydney je primio oko 16 pogodaka, od kojih je većina nanela manja oštećenja. Njeni gubici brojali su 3 poginula i 13 ranjenih članova posade.

 Nakon predaje Emdena, HMAS Sydney je otplovio ka ostrvu Direction kako bi saznala šta se tamo dogodilo. Na njegovo veliko iznenadjenje, Glosip je otkrio da je iskrcana nemačka grupa napustila ostrvo. Sledećeg dana, 10. novembra, vratio se na Emden da bi pokupio preživele članove posade. Dan posle je nastavio ka Kolombu. gde je uplovio 15. novembra. Zabeleženo je da je briga prema zarobljenicima, naročito prema ranjenicima, bila izvanredna.

Gubici na Emdenu su bili daleko veći: 134 poginulih i 65 ranjenih članova posade.

Šta se u medjuvremenu zbivalo sa iskrcanom grupom? Komandir grupe, Mucke je posmatrao bitku i ubrzo shvatio da se krstarica neće moći vratiti po njih. Da ostaje na ostrvu bil oje beznadežno, te je stoga odlučio da sa grupom pripremi za plovljenje stari brod deplasmana 97 tona. Iak osu ga Britanci sa ostrva upozorili da taj brod nije sposoban za more, Mucke je isplovio pre prvog mraka. Tako je uspeo da pobegne sa ostrva sa celom grupom. Nakon dugog putovanja uspeo je da se domogne luke Padang. Odatle je otplovio za Hodeidu (Jemen) i na kraju, nakon putovanja kopnom, stigao u Konstantinopolj, gde se juna 1915. godine javio admiralu Souchonu.

[attachment=1]


Epilog

Emden je prevalila oko 30 000 nautičkih milja. Komandant je delovao smelo, energično i dosledno. Njegovo iznenadno pojavljivanje na trgovačkim rutama, blagovremno povlačenje, prikrivanje budućih planova i njegove tačne procene delovanja neprijatelja prema njemu i njegovom brodu, ne samo da su mu omogućile da ostvari svoje ciljeve, već i da zavede svoje progonitelje na pogrešan trag, uprkos njihovoj narastajućoj snazi. Sve u svemu, Emden je uništila 16 britanskih brodova, ukupne tonaže 70 825 BRT. Zaplenila je ruski parni brod koji je opremljen u pomoćnu krstaricu. Po jedan grčki i britanski brod su korišćeni kao brodovi za popunu ugljem. Četiri britanska broda su oslobodjena nakon uzapćenja. Od jednake je važnosti i indirektan doprinos krstarice Emden ratu. Njene aktivnosti su izazvale značajno kašnjenje britanskih transporta trupa iz Novog Zelanda i Australije ka Evropi. Nakon hrabrog kraja krstarice Emden, svet je bio pun hvale za njene podvige. Njeni neprijatelji, Britanci, napisali su u Dnevnom Telegrafu: "Skoro da u srcima žalimo što je krstarica Emden uništena. Von Miler je bio preduzimljiv, hladan i smeo u vodjenju rata protiv našeg brodovlja, i pokazao je znatan smisao za humor. Štaviše, pokazao je svaki mogući obzir prema posadama uzapćenih brodova. Nema preživelog brodolomnika koji nema reči hvale za ovog mladog Nemca, oficire kojima je komandovao i posade koja je izvršavala njegova nredjenja. Rat na moru će izgubiti nešto od svoje pikantnosti, humora i zanimljivosti - sada kada je Emden otišla."
Title: Re: SMS Emden, laka oklopljena krstarica 1906-1914
Post by: Rade on August 09, 2011, 09:15:22 pm
Par sličica... .Komandant, prvi oficir, posada broda.

[attachment=1][attachment=2][attachment=3]


Title: Re: SMS Emden, laka oklopljena krstarica 1906-1914
Post by: MOTORISTA on August 09, 2011, 10:22:05 pm
Ruska krstarica Žemčug.

[attachment=1]


Title: Re: SMS Emden, laka oklopljena krstarica 1906-1914
Post by: Dreadnought on December 04, 2011, 12:27:35 pm
Emden u izdanju pre početka rata.

[attachment=1]


I jedan od poslednjih pogleda na ovaj brod. Nasukan na greben kod kokosovih ostrva, snimljen neposredno po napuštanju od strane preživele posade. Težak pristup brodu znatno je otežao spasavanje preživelih.

[attachment=2]
Title: Re: SMS Emden, laka oklopljena krstarica 1906-1914
Post by: wermez on March 19, 2013, 01:48:52 pm
Zvali su ga i Istocnjacki labud zbog bele boje i skladne linije. Za Britance bio je prava mora. Pocetkom Prvog svetskog rata za samo tri meseca opljackao je tridesetak saveznickih brodova. vecinu je i potopio.

Taj brod, "Emden" za Nemce je bio i ostao legenda i clanovima njegove posade dozvoljena je cast da svom imenu i prezimenu dodaju i njegovo ime. Slava mu je presla granice Nemacke jer je bio opasna krstarica koja je , kamuflirana kao saveznicki brod, napadala, pljackala, i potapala ladje po Indijskom okeanu. Ali, i "dzentlmenska" krstarica cuvena po spasavanju civila i plemenitom postupanju s pobedjenima.

Laka krstarica "Emden", sagradjena je u Nemackoj, veoma brza, delimicno oklopljena, bele boje da bi odbijala Sunceve zrake, pripadala je krstarickoj eskadri nemackih posada na Dalekom istoku sa sedistem u luci Cingtao na kineskoj obali koja se granicila s Korejom.

Krajem 19. veka sve velike evropske sile imale su u kineskim morima svoje flote cija je velicina i snaga odgovarala vaznosti i velicini njihovih kolonija u tom delu sveta. Flote su cinili vojni brodovi, a posade su vreme provodile paradirajuci ili se medjusobno takmiceci.

Prvi dan-prvi pogodak

"Emden" je u Cingtao stigao 1910. godine.njegov kapetan Karl fon Miler, postavljen 1913. godine iskoristio je vreme mira da svoju krstaricu retvori u savrsenu ratnu masinu.
Na dan 4 avgusta 1914. godine - Prvi svetski rat poceo je nesto ranije - "Emden" je, isplovivsi u izvidjanje, zarobio mali ruski parobrod "Rjazanj" i pripojio ga nemackoj ratnoj mornarici. Zuto more je, u medjuvremenu, za nemacke brodove postajalo sve opasnije: britanska, francuska i ruska flota, uskoro i japanska, lako su mogle da ih opkole i zatvore u luci Cingtau i prinude na predaju.
Zapovednik nemackih pomorskih snaga na Dalekom istoku viceadmiral Maksimilijan fon Se, koji se s najvecim brodovima nalazio u Ponapeu na Karolinskim ostrvima u Mikroneziji, naredio je da se cela eskadra okupi u Paganu na Marijanskim ostrvima, tada nemackoj koloniji.
Na navaljivanje Karla fon Milera "Emden" je dodaljen takozvanom "lovackom ratu" u Indijskom okeanu sa ciljem da ometa saobracaj trgovackih brodova. S podrskom samo jedne ugljarice, pomocnog teretnog broda, koja ga je ratila da bi ga snadbevala gorivom, "Emden" je imao da operise vodama gde "nije bilo nijedne prijateljske luke za obavljanje popravki", kako je kapetan Fon Miler zabelezio u brodskom dnevniku "Emdena".

Kamuflaza cetvrtim dimnjakom

Da bi se u takvim uslovima opstalo na duge staze, bilo je neophodno nikada ne ostati bez uglja, i pre svega, postati "nevidljiv". Gorivo je obezbedjivano hvatanjem,za tri meseca, cetiri neprijateljske ugljarice, a nevidljivost prerusavanjem broda: pored tri dimnjaka, koji bi odali nemacko poreklo "Emdena", dodat je i cetvrti nalik na dimnjake britanskih krstarica tipa "Jarmut".

I, lov je mogao da pocen. Krstareci morskim utevima kojima i danas plovi najvise brodova, a to su Aden-Sri Lanka-Singapur, Kalkuta-Rangun-Singapur i Australija-Aden, "Emden" je nizao uspehe. Tada jos niko zivi nije ni omisljao da se tim vodama sunja nemacki ratni brod, pa nisu preduzete nikakve mere predostroznosti.

Bilo je izuzetnih dana: 14. septembra napadnuto je pet saveznickih brodova od kojih su tri opljackana i potopljena, a dva opljackana i pustena da otplove; 25. septembra cetiri broda od kojih su dva, posle pljackanja, i pusten, a jedan upotrebljen za prebacivanje zarobljenih mornara.

Taktika napada bila je zaista gusarska. Posto bi omeli eventualne radio-veze, pucanje iz topa pravo ispred pramca broda koji se napada bio je jasan znak njegovom kapetanu ako mu je zivot mio. A zivot je svima mio. Od "Emdena" se, zatim, odvajao camac s posadom za pljacku koja se na presretnuti brod penjala, procenjivala mu tovar i na "Emden" prenosila sve sto bi bilo od koristi: ugalj, namirnice, sapun, cigarete...Brod je, potom, najcesce potapan.

Fon Milerov kavaljerski kodeks

Prema posadi i eventualnim civilnim putnicima uhvacenih brodova postupak je bio zaista besrekoran i niko nikada nije prepusten sudbini u camcima za spasavanje. Pridrzavajuci se doslovce vitestva, vec tada veoma retko postovanog, kapetan Fon Miler premestao je svaku zivu dusu na prihvatno plovilo i cekao dok ne naidje neki u ratu neutralan brod i primi goste. Dogadjalo se da ih sam "Emden" odveze do najblize luke.
Postupci "viteske krstarice" brzo su se proculi celim Indijskim okeanom. Troskovi osiguranja i iznajmljivanja brodova, narocito britanskih, toliko su zbog "Emdena" porasli da su pretili da ugroze ukupan trgovacki saobracaj u tim vodama. Britanska flota za Daleki istok prinudjena je da u patroliranje Indijskim okeanom posalje vise brodova, ali je "Emden" bio prosto neuhvatljiv, izmicao je svakoj klopci i cak je uspeo da drskom bombarduje skladista uglja u Madrasu na jugu Indije.
Svaki brod, pa i "Emden" mora da se odrzava. "Emdenu" je bio neophodan hitan remont na nekom mirnom mestu gde bi ga neometano obavio. Ostrvo Dijego Garsija u arhielagu Cagos imalo je jednu savrsenu prirodnu luku. Ali, ostrvo je bilo britanska kolonija. Kapetan "Emdena" Fon Miler odlucio je da se posluzi lukavstvom i rizikuje.

Nisu znali da je rat

Na Dijegu Garsiji, danas poznatoj americkoj bazi, zivelo je sasvim malo belaca, uglavnom ljudi koji su upravljali plantazama kokosovih oraha i jednom fabrikom ulja. Zbog udaljenosti ostrva od trgovackih morskih puteva na njemu nije ostojala cak ni radio stanica, a veza sa Mauricijusom odrzavana je tri do cetiri puta godisnje postanskim brodom.
"Emden" je 9. oktobra mirno uplovio u prirodnu luku na Dijegu Garsiji. Na ovom ostrvu niko jos nije imao pojma da je izbio Prvi svetski , ili bilo koji drugi, rat i iznenadni i neocekivani gosti srdacno su primljeni. Kapetan Fon Miler je, ljubazno pozivajuci predstavnike lokalnih vlasti na svoj brod da bi se upoznali sa izmisljenim britansko-francusko-nemackim morskim manevrima, dobio sve sto je zeleo, a zeleo je ciscenje podvodnog dela brodskog korita od naslaga algi i mekusaca i farbanje dela brodske palube.

Nakon boravka od svega 28 sati "Emden" je isplovio i nastavio da lovi. Uhvatio je mnoge brodove, opljackao ih i potopio, ali ambicioznom Fon Mileru to nije bilo dovoljno. Zato je krstaricu upravio prema luci Penangu, britanskoh pomorskoj bazi na istoimenom ostrvu na pucini Malezije.
"Emden" je sasvim spokojno i neometano uplovio u neprijateljsku luku, tamo potopio rusku krstaricu i francusku torpiljerku i udaljio se pre nego sto su saveznicki brodovi, vec dugo u uzaludnoj potrazi za njim, uspeli da ga i vide, kamoli stignu.

Kraj kod Kokosovih ostrva

Odatle se uputio na jug, sve do Kokosovih ostrva, da bi isekao telegrafske kablove koji su povezivali Afriku, Australiju i Indiju, i unistio mocnu radio-stanicu koju su na tom arhipelagu postavlili Britanci.
Stigavski na cilj, u zoru 9. novembra 1914. godine, diverzantska grupa od 40 clanova posade izasla je na kopno. Uspeli su da iseku dva od tri telefonska kabla i napali su radio stanicu i tada su pocele nevolje. Jer, uprkos jakom ometanju sa samog "Emdena" poziv SOS sa napadnute radio stanice uhvatila je australijska krstarica "Sidnej", uputila se prema Kokosovim ostrvima i iznenadila operativce sa "Emdena" koji nisu stigli da se ukrcaju na svoj brod.
Protiv bolje oklopljenog i daleko bolje naoruzanog neprijatelja "Emden" nije mogao da ucini bogzna sta. Da bio posadu spasao smrti (zarobljenistva nije mogao) kapetan Fon Miler nasukao je tesko osteceni "Emden" kod ostrva Nort Kiling. Od prvobitne posade Emdena (361 mornara i oficira) prezivelo je 227 modju kojima 65 ranjenih. Svi su primljeni na Sidnej osim onih cetrdesetak koji su izvrsili diverziju i bili ostavljeni na kopnu.
I oni su se snasli. Zaplenili su "Ajesu", mali privatni brod, na brzinu ga snabdeli namirnicama i vodom, i tokom noci napustili arhipelag. orucnik Fon Mike, koji ih je predvodio, stigao je "Ajesom" u holandsku luku Padang na ostrvu SUmatri. Tamo je dobio nemacki teretnjak "Cojsing" i njime preplovio ceo Indijski okean i, zajedno sa svojom posadom, iskrcao se u luku Hodejdahu. Dalje su kopnom nastavili za Carigrad i usli u sastav nmacko-turske flote pod komandom Fon Susona.
Bio je to kraj jednog od najuzbudljivijih gusarenja u pomorskoj istoriji. "Emden" je bio najuspesnija nemacka krstarica u Prvom svetskom ratu.
                                                                              Bojana Dizic, Politikin Zabavnik, broj 2700.


Title: Re: SMS Emden, laka oklopljena krstarica 1906-1914
Post by: lovac on March 19, 2013, 02:10:40 pm
Lepa priča!
Meni se čini da sam svojevremeno gledao neki igrani film koji je inspirisan ratnim putem Emdena.

Ima li koja slika?


Title: Re: SMS Emden, laka oklopljena krstarica 1906-1914
Post by: Solaris on March 19, 2013, 02:33:27 pm
SMS Emden, laka oklopljena krstarica 1906-1914 (http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=9571.msg66179#msg66179)


Title: Re: SMS Emden, laka oklopljena krstarica 1906-1914
Post by: ViribusUnitis on March 19, 2013, 08:33:43 pm
Jedna mala ispravka, izvinjavam se zbog cjepidlačenja.
Cingtao, Tsingtao, današnji Qingdao nije na korejskoj granici. Nalazi se nasuprot korejskom poluotoku.
Njemačko nasljeđe prisutno je i danas u tom gradu kroz čuveno pivo.


Title: Re: SMS Emden, laka oklopljena krstarica 1906-1914
Post by: Dreadnought on July 23, 2015, 01:36:10 pm
Emdenov dželat, HMAS Sydney.


[attachment=1]


Title: Re: SMS Emden, laka oklopljena krstarica 1906-1914
Post by: langsdorff on March 17, 2017, 10:55:35 pm
Za kolege na forumu, sjajan prilog o avanturama SMS Emdena i njegove hrabre posade:


https://www.youtube.com/watch?v=geqD6wMLX30