Personal

Topics

(1/3) > >>

[1] Admirali JKRM

[2] Mornari JKRM

[3] Oficiri JKRM

[4] Kapetan korvete Josip Saksida

[5] Kapetan bojnog broda Miroslav Štumberger

[6] Kapetani bojnog broda/fregate/kovete u Kraljevskoj mornarici

[7] Oficiri/podoficiri KJRM u JVuO

[8] Nikola A. Torić

[9] Uniforme, činovi i oznake u Kraljevskoj jugoslovenskoj mornarici

Navigation

[0] Up one level

[#] Next page