Dorand AR1 A2

(1/5) > >>

kosta1961:
O ovom avionu sam citao samo hvale, ali u nasoj literaturi ima jako malo o njemu.

Srpska Avijatika na Solunskom frontu je septembra 1917. počela da dobija ove avione i do dolaska Bre.XIV oni su bili njeni standardni bombarderi i izviđači. Bilo ih je 14 aparata.

VKSHS je od SA nasledilo najmanje 13 ovih izviđačkih aviona, koje je pokretao motor Renault 8Gd snage 190 KS. Budući da je na raspolaganju bio veći broj modernijih Bre.XIV, malo su korišćeni dok nisu izbačeni iz upotrebe početkom dvadesetih

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

Dreadnought:
Izviđačko-bombarderski Dorand AR.1 No.1870 iz sastava Srpske avijatike na Solunskom frontu 1918. godine.


[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

kosta1961:
DORAND A.R.1 A2

Ovaj avion je osmišljen da zameni zastareli Farman F 40.Dobio je ime po pukovniku Dorandu direktoru F.A.A.E.(francusko ministarstvo avijacije).On je bio izvidjački avion dvosed,dvokrilac.Pojavio se na zapadnom frontu 1917g ,ali je već početkom 1918g zamenjen sa Brege 14.

To je avion drvene konstrukcije presvučen platnom.Posebnost kod njega je donje krilo koje ne leži na donjem delu trupa ,već je ispod njega.U prostor izmedju je postavljen hladnjak motora a i noge stajnog trapa su kraće.Druga osobenost je gornje krilo pomereno unazad,tako da pilot ima bolju preglednost.

Kako je rat odmicao tako su avioni postajali sve bolji i savršeniji.Pukovnik Dorand je 1916g tražio da fabrike aviona  naprave avion dvosed,izvidjač,sa motorom napred.On je trebalo da zameni već zastarele Farmane i Voazene koji su u upotrebi od početka rata.Prvo je tražio od Farmana da napravi takav avion ,ali oni su odbili. U to vreme nastala je kriza u francuskom vazduhoplovstvu,jer su bili hitno potrebni savremeniji avioni.Vojno ministarstvo je pritiskalo proizvodjače da naprave takve letelice,ali oni nisu mogli.Izgleda da je u pitanju bila nova tehnologija kojom oni nisu ovladali,i za koju nisu imali sredstava.To je dovelo do velikog zaostajanja za nemačkom avio industrijom.Zbog toga je ministarstvo osnovalo Tehničku sekciju za aeronautiku(la Section technique de l’aéronautique)21 februara 1916g,koja se nije bavila proizvodnjom već konstrukcijom novih aviona.Njena uloga je da vodi,centralizuje i koordinira nove studije i ekperimente u oblasti vojnih aviona.Emil Dorand je ujedno bio i direktor aeronautičke laboratorije u mestu Chalais-Meudon.Sama sekcija je bila u mestu d’Issy-les-Moulineaux i posedovala je dovoljno novca ,ljudi i tehnike za svoj rad.Po njegovom naredjenju , kap.Georgies Lepere je konstruisao nov avion - A.R.Već 28 februara 1916g Dorand je osnovao fabriku aviona u mestu Chalais-Meudon,koja je napravila prototip A.R.1  i završila ispitivanje u septembru 1916g. U aprilu 1917g. je počeo da stiže u eskadrile na frontu.

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
Pukovnik Emile Dorand-drugi sleva, kapetan Georgies Lepere-četvrti sleva

Avion je nastao od modela Dorand DO 1 iz 1913g.To je bio dvokrilac,jednomotorac sa zvezdastim motorom ,vazdušno hladjeni , koji se nalazio na prednjem delu trupa .Sam trup je bio kutijastog preseka ,izdužen,koji se završavao sa dvokrilnim repom.  Krila su veoma slična kao na kasnijem AR.Imao je dve kabine,koje su bile oklopljene.Ukupno je napravljeno šest ovih aviona u mestu  Chalais-Meudon.
[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
Dorand DO1

Prvo je napravljen Dorand  AR .1 ( A.R.  je od -Avion de Recconaissance,ili  Avions Renault)sa motorima Renault V8 od 190K.S. a nešto kasnije i  AR.2 nešto poboljšan i sa motorom V12 od 200K.S.koji se pojavio 1918g.Neki su bili sa motorima Lorraine-Dietrich od  240 K.S.Imali su propeler  Eclair ,koji je konstruisao Marcel Dassault.

To je klasičan avion tog doba,drvene konstrukcije.Trup je kvadratnog preseka,krila drvena sa dve ramenjače ,opremljena krilcima.Noge stajnog trapa čelične sa drvenom oplatom .Rep drvene konstrukcije ,ceo se pomera.Komande su povezane žicom od 2,5mm.Naoružanje je bilo dva (ili jedan )mitraljez Luis 7,7mm na tureli u zadnjoj kabini i jedan napred sinhronizovani Vikers 7,7mm,82kg bombi ,i mesta za dva člana posade. Sa punim rezervoarima imao je  autonomiju od 3 h.

Jedan broj aviona je nosio oznaku ARL.1 i ARL.2  koji su se proizvodili u fabrici Letord.Bile su dve verzije : A.R.2 i kasnije A.R.2 A2 koja je imala kraća krila i jači motor ,a hladnjak je bio na centroplanu gornjeg krila.
[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
Dorand AR1 sa motorom Renault 8 od 200K.S.

Avioni su se pojavili u zadnjim godinama rata.Ubrzo je u fransuskoj avijaciji  bilo 18 eskadrila.Bio je i u italijanskom ,američkom,srpskom i grčkom vazduhoplovstvu.U početku je smatran za sasvim dobar avion,naročito posle zastarelih Farmana .Iako je bio dobar već početkom 1918g  je zamenjen u francuskim eskadrilama i dodeljen saveznicima.Nije zamenjen jer je zastareo,naprotiv bio je veoma moderan,već zato što se pojavio izvanredan Brege XIV.Samo američki ekspedicioni korpus u Evropi je dobio 22 aviona A.R.1 i 120 A.R.2 koje su koristili do kraja rata.Kasnije su motore zamenili sa motorom Salmson.Preživeli primerci su posle rata korišćeni kao školski.Navodno ih američki piloti nisu voleli,malo ih je bilo u borbenim eskadrilama i zvali su ih "Antique Rattletraps"(antičke drangulije).
 
Avion nije imao nekog uticaja na rat,niti je nešto zapažen,jer je kratko leteo na zapadnom frontu.Ubrzo je  poslat na sporedne frontove ili saveznicima.Njegov kvalitet je došao do izražaja posle rata.Mnogo njih je još sa originalnim motorima služio kao školski ,avion za zabavu, ili u prvim aviokompanijama.Nakon rata šest aviona je pretvoreno u bolničke,i služili su u francuskoj avijaciji u Maroku.

 Varijante
AR.1A2 160 - prva proizvodna verzija sa motorom Renault 8 od 160K.S.
AR.1A2 200- verzija sa motorom Renault 8 od 200K.S.
AR1.A2 190 verzija sa motorom Renault 8 od 190K.S.
ARL.1A2-AR1verzija sa motorom Lorraine Dietrich od 240K.S.
AR2.A2 -novija verzija sa motorom Renault od 190K.S.
ARL2.A2-AR1 novija verzija sa motorom Lorraine Dietrich od 240K.S.

Ovi avioni su počeli da stižu na Solunski front septembra 1917g ,i postepeno su uvodjeni u jedinice ,kako je koja grupa završila preobuku  u Sadesu.Avijacija Francuske Istočne vojske je do kraja 1917g potpuno zamenila Famane 40 sa mnogo boljim AR1.Piloti su bili oduševljeni sa AR ,jer su se rešili Farmana,vezivanja olovki,skupljanja čaura(Farmani su imali elisu iza pilota,pa ako bi neki predmet ispao iz kabine,najčešće je udario u elisu ,što je dovodilo do oštećenja).Dolaskom na Solunski front Brege XIV , iz francuskih eskadrila su odlazili AR.
[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
Dorand AR 1 iz eskadrile 522, Vertekop ,septembar 1917g

Na Solunskom frontu je 19 januara 1918g stiglo naredjenje da treba zameniti celokupno franscusko osoblje eskadrile AR 521 sa srpskim osobljem,stim ,da od 5 marta 1918g ova eskadrila nastavlja rad samo sa srpskim osobljem i komandirom ,francuskim poručnikom Mihajlom Marinkovićem.Tek dolaskom AR -ova je nastupilo znatno bolji rad u srpskom vazduhoplovstvu,i znatno bolji rezultati.Već 8 marta eskadrila AR 521 postaje 1 srpska eskadrila.Broj i tip aviona je stalno menjan .Tako je eskadrila  u avgustu imala ,pored drugih aviona i 11 AR,a već 12 septembra 1918g u svom sastavu imala 6 AR.

U vreme proboja Solunskog fronta eskadrile su bile:
1 srpska eskadrila (ekadrila 521) komandir por.M.Marinković  - avioni 12 Dorand  AR 1A2, 7 Nieuport 17, 5 Breguet  17C2
2 srpska eskadrila (eskadrila 525) komandir kap.B.Vukosavljević- avioni 6 Dorand AR 1A2, 3 Nieupotr 17, 3 Breguet  17C2

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
Dorand AR 1( n° 1885) eskadrila 521, 1918g - na trupu se vidi srpska trobojka

Ovi avioni su se na Solunskom frontu pokazali kao pouzdani,pa su bili puno korišćeni u raznim ulogama.Oni su postali" radnji konji" u Srpskoj Avijatici sve do proboja solunskog fronta.Posle rata u avijaciji SHS  je  bilo oko 13 ovih  aviona, sa motorom Renault 8Gd od 190 KS. Iako su bili pouzdani  avijacija  je tada  imala   veći broj modernijih Bre.XIV, pa su malo  korišćeni . Otpisani su početkom dvadesetih.


tip aviona- izvidjač
proizvodjač - Section Technique de l'Aéronautique
konstruktor - Georges Lèpere
motor -  1× Renault V8 Gd , 190 hp (140 kW)
raspon krila- 13,27 m
dužina - 9,14 m 
površina krila - 5,036 m² 
težina koju može da ponese -1250 kg 
max.brzina -  153 km/h na nivou mora
autonomija -  3 h
plafon-  (5500 m)
posada -  2, pilot  i izvidjač
naoružanje
mitraljezi  -1 × fiksni   0.303 in (7.7 mm) Vickers napred kod pilota,i  1( ili 2 udvojena) × 0.303 in (7.7 mm) Lewis na obrtnoj tureli kod izvidjača
bombe - do 80 kg

kumbor:

Čovek po imenu Marcel Dassault tada nije postojao. Postojao je Marcel Bloch, koji je tokom WWIi promenio prezime u Dassault, zapravo D`assault, da bi prikrio svoje jevrejske korene. Dassault je od char d`assault - francuski naziv za tenk.

Bozo13:
Zar nije assault na francuskom napad? A char vozilo? i od toga je sklopljeno char d'assault (direktni prevod napadno/jurišno vozilo) - tenk.

Ako bi bilo škot, onda bi bio Mc'Assault, da je irac, bio bi O'assault,  :P

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page