PALUBA
November 27, 2021, 10:21:54 pm *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: Prilikom registracije lozinka mora da sadrži najmanje osam karaktera, od toga jedno veliko slovo, i bar jedana numera, u protivnom registracija neće biti uspešna
 
   Home   Help Login Register  
Na forumu PalubaInfo novoregistrovane članove odobravamo ručno, to može potrajati 24 h
Del.icio.us Digg FURL FaceBook Stumble Upon Reddit SlashDot

Pages: [1]   Go Down
  Print  
Author Topic: Brodska artiljerijska oruđa- opšte  (Read 13015 times)
 
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
kilezr
poručnik fregate
*
Offline Offline

Posts: 4 536« on: March 28, 2011, 11:08:56 pm »

                                                                            
                                               Brodska Artiljerijska Oruđa

                  Uvod

  Brodska artiljerijska oružja- topovi, su naj stariji primer vatrenog oružja na brodovima. Iako su razvijeni za primenu na kopnu, topovi ubrzo nalaze svoju brodsku primenu koja je zahtevala specifičnu izvedbu brodskog trupa u odnosu na kopnenu verziju. Bez obzira na ogromna tehnička usavršavanja koja prate topove sve do danas, uvek se brodska verzija topa u užem smislu razlikuje od slične verzije namenje za drugu – sličnu primenu.
 Osnovne razlike brodskog u odnosu na neko drugo artiljerijsko oruđe iste generacije slede iz specifične lafetacije – načina pokretanja cevi topa po pravcu i elevaciji u odnosu na strukturu brodskog trupa  koja sama po sebi nije čvrsta u prostoru.  Savremani brodski topovi, osim što su veoma složeni sklopovi i mehanizmi u užem smislu ispaljivanja artiljerijskih zrna, veoma su složeni i kao pokretne strukture usko povezane sa drugim brodskim sistemima( trupom broda, uređajima za čuvanje i dotur municije,uređajima za upravljanje vatrom, brodskom energetikom, itd . . .)

   Artiljerijsko oružje služi da na cilj dovede jedan ili više projektila određenih karakteristika u svrhu njegovog uništenja ili značajnog oštećenja.

   Brodska artiljerijska oruđa deluju protiv:
 Površinskih ciljeva
 Vazdušnih ciljeva
 Kopnenih ciljeva

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

  Od jednog savremenog brodskog oruđa kalibra do 127 mm. traži se da deluje protiv sve tri vrste ciljeva. Oruđa većeg kalibra, zbog tehničkih poteškoća ( vraćanje trzajuće mase pri većim elevacijama) i ekonomskih razloga , koriste se načelno samo za dejstvo protiv površinskih i kopnenih ciljeva.
  Ciljevi na kopnu ( obali ) se mogu smatrati i provršinskim ciljevima, tako da oruđa koja deluju protiv svih ciljeva zovemo još i oruđima dvostruke namene( dual purpose) ili univerzalnim oruđima.
  Osnovni zadatak univerzalnih oruđa je PVO sopstvenog broda od napadaa avijacije i raketa brod-brod (PRO). Gađanje površinskih i kopnenih ciljeva su sekundarni zadatci i daju se oruđima samo kada brodu ne preti opasnost od napada iz vazduha.

                   Osnovne karakteristike artiljerijskog oruđa

      Glavni sklopovi art. Oruđa:

  1. Osnovni sklopovi:
  Sledeći sklopovi su “ nužni i dovoljni” da bi brodsko artiljerijsko oruđe moglo funkionisati u svojoj osnovnoj nameni:
 Cev sa automatikom
 Kolevka
 Kočnica i povratnik
 Uređaj za hranjenje
 Mehanizam za pokretanje po pravcu
 Mehanizam za pokretanje po elevaciji
 Mehanizam za okidanje
 Mehanizam graničnika pokretanja
 Nišanska sprava

  2. Opcija kod oruđa sa mašinskim pokretanjem:
 Graničnik paljbe
 Sistem za lokalnu žiro stabilizaciju
 Servo sistem za daljinsko upravljanje

  Nazivi pojedinih sklopova određuju nihovu funkciju odnosno namenu.
Kod nekih starijih verzija oruđa sa ručnim pokretanjem, graničnik pokretanja nije pridružen oruđu, već se zavisno od sektora dejstva , na brodu izrađuje od cevi i sličnih materijala koja sprečeva da cev oruđa ne dođe u zabranjen sektor.

                               Osnovne taktičke karakteristike artiljerijskog oruđa:
       1     Kalibar:
 Naj  važnija karakteristika –diktira sve ostale TT karakteristike
Veći kalibar –veća količina eksploziva na cilju i veći domet.

        2     Broj cevi
Veči broj cevi – veća gustina vatre

       3      Brzina gađanja  (metaka u minuti)
Veća brzina gađanja –veća količina eksploziva na cilju po jedinici vremena

       4      Početna brzina projektila ( m/sec.)
Veća brzina – bolja balistika- veća preciznost

       5     Domet (km.)
Veći domet -  mogućnost otvaranja vatre na većim daljinama

       6    Brzina pokretanja ( stepeni/ sec. )
Veća brzina – bolja mogućnost praćenja brzih ciljeva

       7    Ubrzanje ( stepeni/ sec2)
 Veće ubrzanje – kraće vreme kod prebacivanja vatre sa cilja na cilj i bolje praćenje kod valjanja broda

      8    Municija
Tip upaljača: sa trenutnim, usporenim ili blizinskim dejstvom
Tip granate: fugasna, kumulativna sa kuglicama, ...
Eksploziv: težina

  Gore navedene karakteristike su važne za ocenu taktičke mogućnosti oruđa.

         Brodski topovi se obično obeležavaju na sledeći način:
                  BRODSKI  P A V  TOP  4o/1  mm D 70 – M 55
 PAV- protiv avionski
 40/1 – kalibar
 D 70 – dužina cevi u kalibrima
 M 55 – model to jest godina završetka razvoja

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

                    Tehničke karakteristike artiljerijskog oruđa važne za ugradnju na brod:

    1. Sila trzanja:
Sila trzanja je sila pritiska na čelo zatvarača prilikom opaljenja
Kompenzira se opružno- hidrauličkim amortizerom
Maksimalna sila u kočnici je sila kočenja
Reakcija na silu kočenja su sile dejstva na podlogu

    2. Pritisak barutnih gasova na ustima cevi :
Ovaj pritisak može izazvati oštećenje brodske strukture i opreme
Treba izvršiti proračun čvrstoće trupa na kritičnim mestima s obzirom na ovaj pritisak

    3. Težina oruđa i opreme :
Oruđe bez municije i posade, elektro- oprema van topa, rezervni delovi, alat i pribor ( RAP )
Podatci su važni radi centriranja i proračuna sila na podlogu

    4. Momenti inercije u odnosu na glavne ose kroz težište ( Nm2) :
Podatci važni za izračunavanje vibracionih karakteristika temelja

    5. Položaj težišta :
Važan radi proračuna centriranja i vibracionih karakteristika temalja.

    6. Gabaritne dimenzije :
Gabaritne dimenzije oruđa, visina vatrene i nišanske linije, radijus posluživanja, dimenzije temeljnog prstena i vijaka za pričvršćenje
Gabaritne dimenzije i težine elektro opreme van topa i RAP
Podatci su važni radi smeštaja oruđa i opreme

    7. Sektor pokretanja po pravcu i elevaciji :
Najveća elevacija i depresija i sektor pokretanja po pravcu ( ograničeno- neograničeno)
Tip graničnika pokretanja i paljbe
Podatci su važni zbog optimizacije smeštaja s obzirom na sektor dejstva oruđa

    8. Potrošnja električne energije :
Potrošnja prilikom uključivanja i navođenja na cilj kao i potrošnja u trajnom pogonu
Podatci su važni radi proračuna balansa potrošnje električne energije na brodu.

    9. Potrošnja tekućina i gasova:
Vazduh za klimatizaciju kupole, rashladna tekućina, inertni gas za neutralizaciju barutnih gasova i slično
Zahtevi zavise o tipu oruđa a važni su radi koncipiranja brodskih izvora

   10. Posada oruđa:
Nišandžije, punioci i dodavači
Podatak važan zbog optimizacije brodske posade

   11. Municija:
Gabaritne dimenzije i težina sanduka za pakovanje( brodsko) i količina metaka u sanduku
Težina i gabariti kompletnog metka
Količina municije na topu
Podatci o municijskoj dizalici ( ako se isporučuje uz top)
Podatci su važni za projektovanje komore, spremišta pripremne municije, sistema za dotur na brod i na top kao i za proračun centriranja.

  Sve gore navedene podatke daje proizvođač oruđa!

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

                                          Podela artiljerijskog oruđa prema  kalibru:

    Globalna podela:

Kako se smanjivao raspon kalibara brodskih topova od najmanjih do najvećih tako se i menjala podela po kalibrima. Jedna uslovna podela koja se često sreće:

    Brodska artiljerija:
  Laka od 20 do 57mm
  Srednja od 57 do 127 mm
  Teška od 127 do 203 mm

  S tim da se laka i srednja računaju kao univerzalna oruđa za vazdušne i površinske ciljeve , a teška uglavnom za površinske ciljeve.

  Kalibri brodskih oruđa:

 Razlozi za uvođenje određenog kalibra na određeni brod su uglavnom u domenu taktike s jedne  i mogućnošću smeštaja s druge strane   (optimizacija)

 Značajan faktor, koji je uticao na to da su se u mornarici ustalili određeni kalibri je tradicija iz engleskog sistema merenja u inčima.

    Tipični kalibri su svrstani :

  LAKA ARTILJERIJA:
  Kalibar :  20 ; 25 ; 30 ; 35 ; 40 ; 57  mm
               -     -     -    -     -     -    inča

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

  SREDNJA ARTILJERIJA:   
 Kalibar:  76 ; 100 ; 114 ; 120; 127  mm
                3 ;    4  ; 4,5;  -    ;  5    inča

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

  TEŠKA ARTILJERIJA:
  Kalibar:  152 ; 203     mm
                 6   ;  8     inča


    Većina navedenih topova se proizvodi i u višecevnoj varijanti i to naj češće kao:
  Dvocevni
  Trocevni
  Četvorocevni i
  Šestocevni

  Tendencija upotrebe lakih metala, kako bi se smanjila težina zbog mogućnosti ugradnje topova značajnijih performansi na manje brze brodove je doveo do:
-jednocevni top 127 mm. D 54 , u ranijoj varijanti težak 60 tona sada je sveden na 22 tone
- jednocevni 203 mm. D 55 je sada težak oko 78 tona
 Brodskim oruđima se još smatraju i mitraljezi kalibra 12,7 mm. i 14,5 mm.
Ostala oruđa manjeg kalibra se smatraju streljačkim naoružanjem brodske posade.     
 Izvor: Skripta Naoružanje i oprema Ratnog Broda ;   Fakultet Strojarstva i Brodogradnje ,usmerenje Ratna Brodogradnja.   

                                                                                                                                                                                                


* Siluate lakih i srednjih.jpg (116.94 KB, 680x1024 - viewed 463 times.)

* PAV top 40 mm 1.jpg (159.58 KB, 1024x680 - viewed 498 times.)

* Laki brodski.jpg (120.23 KB, 1024x677 - viewed 605 times.)

* Bez poslužioca.jpg (128.48 KB, 768x972 - viewed 510 times.)

* Brodski PAV 76.jpg (161.97 KB, 1024x748 - viewed 511 times.)
« Last Edit: March 30, 2011, 09:13:59 pm by kilezr » Logged
Bozo13
Global Moderator
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 16 416« Reply #1 on: March 29, 2011, 09:31:58 am »


Tema se odlično dopunjuje sa istorijom brodskih topova, koju možete nači u temi Osnove artiljerije > Topovi

I još malo slika:


Laka artiljerija:
[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
* 20 mm PAT.jpg (27.35 KB, 580x515 - viewed 450 times.)

* 2x20 mm PAT.jpg (160.77 KB, 599x623 - viewed 342 times.)

* 2x40 mm PAT.jpg (26.51 KB, 401x499 - viewed 351 times.)

* 4x40 mm PAT.jpg (151.31 KB, 912x627 - viewed 372 times.)
« Last Edit: April 10, 2011, 07:19:09 pm by Bozo13 » Logged
Bozo13
Global Moderator
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 16 416« Reply #2 on: March 29, 2011, 09:33:17 am »

Srednja artiljerija:
[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]


* ak-176-draft.jpg (482.62 KB, 3000x2155 - viewed 393 times.)

* pak-726a.jpg (339.74 KB, 1283x1209 - viewed 308 times.)

* 2x127 mm MK38 top.jpg (34.69 KB, 641x513 - viewed 349 times.)

* ak-130_turret_asm.jpg (422.11 KB, 3780x2415 - viewed 360 times.)
« Last Edit: April 10, 2011, 07:19:56 pm by Bozo13 » Logged
Bozo13
Global Moderator
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 16 416« Reply #3 on: April 10, 2011, 07:30:01 pm »

Laka brodska artilerija u akciji

20 mm top Rheinmetall 20mm/65 Mk20:
<iframe width="640" height="385" src="//www.youtube.com/embed/37K1uiWiZcQ?fs=1&start=" frameborder="0" allowfullscreen="true"></iframe>

Najpoznatiji 6*20 mm topovski sistem Phalanx
<iframe width="640" height="385" src="//www.youtube.com/embed/cP6GpAnmAPU?fs=1&start=" frameborder="0" allowfullscreen="true"></iframe>


Ruski AK-630M2
<iframe width="640" height="385" src="//www.youtube.com/embed/OHk7yUzHCWI?fs=1&start=" frameborder="0" allowfullscreen="true"></iframe>

Bofors 40 mm
<iframe width="640" height="385" src="//www.youtube.com/embed/YoyArnuYjjs?fs=1&start=" frameborder="0" allowfullscreen="true"></iframe>
Logged
Bozo13
Global Moderator
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 16 416« Reply #4 on: April 10, 2011, 08:18:40 pm »

Srednja artilerija:

Ruski ak 176
<iframe width="640" height="385" src="//www.youtube.com/embed/d4ztamMYNEw?fs=1&start=" frameborder="0" allowfullscreen="true"></iframe>

Mark 45 top 5"/54 (127 mm L 54)
<iframe width="640" height="385" src="//www.youtube.com/embed/_ezCs2R9ts0?fs=1&start=" frameborder="0" allowfullscreen="true"></iframe>


Ruski 130 mm top AK-130Teška artilerija:

USS Wisconsin 16" topovi
<iframe width="640" height="385" src="//www.youtube.com/embed/okKQeQZeJts?fs=1&start=" frameborder="0" allowfullscreen="true"></iframe>
Logged
kilezr
poručnik fregate
*
Offline Offline

Posts: 4 536« Reply #5 on: April 14, 2011, 09:55:55 pm »

                                       
                                      Taktički  zahtevi za smeštaj oruđa, uređaja i municije


Smeštaj elemenata oružnog sistema je kompromis mnogih oprečnih zahteva i često je rezultat opširnih studija. Ipak se početni zahtevi mogu sažeti na sledeće preporuke:

   1. Smeštaj oruđa:
   Za smeštaj oruđa mogu biti od koristi sledeće smernice:
     Oruđe glavnog  ( najvećeg ) kalibra treba smestiti na pramcu broda.
     Ako se radi o dva oruđa glavnog kalibra, onda je najpogodniji smeštaj pramac- krma
     Za više oružja glavnog kalibra moguće su različite  kombinacije, ali je naglasak na snažnije naoružanje u pramčanim sektorima ako se radi o neparnom broju oruđa
     Ako se radi o parnom broju oruđa obično je podela pramac- krma  50-50 %
     Osnovni položaj pramčanih oruđa na pramcu je prema napred a na krmi nazad.
     Osnovni položaj oruđa smeštenih izrazito bočno je obično 90 stepeni Levo ili 90 stepeni  Desno
     Sektor dejstva oruđa glavnog kalibra treba da bude najmanje 75% od mogućeg sektora.
     Sektor pokretanja ( ako top ima graničnik paljbe) treba biti što je moguće veći, zbog bržeg prelaska sa cilja na cilj
     Ako top ima samo sektorski graničnik ( bez mogućnosti profilisanja) treba ga što više udaljiti od nadgrađa
     Treba težiti tome da top u osnovnom položaju može gađati pri depresiji od barem E=0
     Treba omogućiti gađanje pri najvećoj depresiji ( E  # - 10 stepeni) barem u bočnim uglovima  dejstava
     Mora se predvideti mogućnost viziranja kroz durbin na ustima cevi u smeru uzdužnice broda pri elevaciji E= 0 stepeni
     Treba predvideti potreban prostor za skidanje cevi ( do  500 mm u smeru usta cevi)
     Potreban prostor za posluživanje topa ( radijus posluživanja ) mora biti slobodan u sektoru 360 stepeni da bi se top mogao posluživati ( punjenje, zapinjanje, i slično ) u zatečenom položaju
     Zbog deformacija broda na talasima topovi treba da budu što bliži direktoru
     Zbog bolje krutosti temelja  i podpalubne strukture bolji je smeštaj topa na nepropusnoj pregradi
     Treba uskladiti smeštaj topa i municijske komore , da se omogući što brži dotur municije na top
     Brodska elektrooprema topa smešta se obično neposredno ispod topa , vodeći računa o potrebnom prostoru za posluživanje i servisiranje
     Prazne čaure se obično izbacuju van topa ( na palubu) te je , za topove većeg kalibra potrebno predvideti palubni sakupljač čaura.
     RAP- ovi se obično smeštaju u posebna spremišta van oruđaa ali što bliže topu

   Smeštaj uređaja za upravljanje vatrom:
     Sklopovi koji se u toku borbenog dejstva poslužuju često se smeštaju u BOC ili posebnu prostoriju( art. Centrala) u skladu sa projektom brodske borbene organizacije
     Treba voditi računa o ergonomskim zahtevima, prostoru za servisiranje i prostoru za kablovske konektore i utičnice
     Pasivni sklopovi mogu biti smešteni u manje pristupačnim ili pomoćnim prostorijama
     Prema preporukama proizvođača , neki sklopovi se pričvršćuju na amortizerima
     Gyro- sklop treba smestiti što bliže neutralnoj tačci broda
     Antene osmatračkog radara treba smestiti  tako , da se nađe optimalnio rešenje između sledećih zahteva:
     Što veća visina iznad VL, zbog iskorištavanja maksimalnog dometa
     Što manje smetnje brodske strukture
     Što manje smetnje drugih antena i uređaja
     Što manja udaljenost od topova
     Što manja udaljenost od primopredajnika
     Mogućnost viziranja pramčanog i krmenog markera uzdužnice broda kroz durbin za unišanjenje

   Smeštaj municije:
     Prostor u koji se normalno smešta municija na brodu su.
     Municijske komore
     Prekrcavališta
     Sanduci ili prostor pripremne municije

    Municijske komore
     Smeštaju se tako da se u što većoj meri zadovolje sledeći zahtevi:
     Komora što bliža topu
     Što jednostavniji ( brži) dotur municije u komoru i na top
     Po mogućnosti mehanizovan dotur u oba smera
     Bolji je smeštaj komore ispod VL zbog zaštite od direktnih pogodaka, lakšeg održavanje konstantne temperature i mogućnosti bržeg naplavljivanja( otvaranjem kingstona).
     Direktno do komore ne smeju biti nikakvi tankovi, a ako je to neophodno treba između predvideti  „ koferdam“
     Ako je municijska komora iznad VL , smeštaj „od boka do boka“  nije dobar

    Prekrcavališta:
     Su prostori neposredno ispod topova i predviđaju se kod sistema kod kojih je prekinut lanac dotura iz udaljene municijske komore do municijskog lifta topa. U načelu zahtevi  za smeštaj su isti kao i za municijsku komoru

    Sanduci i prostor pripremne municije:
     Pripremna municija može se smestiti u palubne sanduke ili posebne prostore u nadgrađu ili ispod topa

Bilo da se  municija smešta u palubne sanduke ili posebne prostore moraju se poštovati sledeća osnovna načela:
     Municija se smešta gola  u dobošima, okvirima ili redenicima, to jest onako kako se puni u topove
     Municija se slaže po sistemu polica ( rešenje kod kojeg treba premeštati prazan doboš da bi se dohvatio pun – nije dobro)
     Palubni sanduci i spremišta trebaju biti što bliže radijusu posluživanja topa  i to licem okrenuti prema topu 

Interference podsistema artiljerijskog naoružanja sa brodskom strukturom i ostalim brodskim sistemima.

U ovoj fazi se vrši uklapanje i konfigurisanje podsistema artiljerijskog naoružanja u osnivanje broda kao plovnog objekta kao i uvezivanje sa ostalim brodskim sistemima. Obično se rade jedna ili dve preliminarne faze:
     Idejni projekat i pretptojekt
     Koji se potom analiziraju i dorađuju pa se  potom pristupa izradi glavnog projekta.

Važno je napomenuti da se u fazi izrade preliminarnog i glavnog projekta moraju izvršiti svi kritični proračuni , pa i proračuni čvrstoće, krutosti i vibracionih karakteristika trupa broda i temelja glavnih sklopova ukupnog  oružnog sistema.
« Last Edit: April 14, 2011, 10:14:09 pm by Bozo13 » Logged
ML
kapetan korvete
*
Offline Offline

Posts: 6 675« Reply #6 on: April 15, 2011, 09:30:57 am »

Ne mogu odoljeti da postavim ovu sliku sa neta. Dejstvo glavne brodske artiljerije. [ Attachment: You are not allowed to view attachments ]


* 800px-Uss_iowa_bb-61_pr.jpg (174.91 KB, 800x533 - viewed 358 times.)
Logged
kumbor
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 15 899


« Reply #7 on: April 15, 2011, 01:37:13 pm »

full broadside, bočni plotun iz svih oruđa 16in kalibra BB klase IOWA. Tako nešto se ne viđa svaki dan. Odlično je što brodovi nisu isečeni već su sva četiri sačuvana kao muzeji.Verujem da su svi još uvek u voznom stanju, ili to mogu biti u kratkom roku. Svima je kompletna kablaža promenjena 80-ih godina. Trup nije oštećen ruzinom. Barutna punjenja i granate za 406mm/50 Mk7 još uvek se čuvaju u skladištima.
« Last Edit: April 15, 2011, 02:08:02 pm by kumbor » Logged
Trifko
Moderator
poručnik korvete
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 3 831


Од свих ратника најјача су два: време и стрпљење.


« Reply #8 on: April 15, 2011, 02:48:45 pm »

Ne mogu odoljeti da postavim ovu sliku sa neta. Dejstvo glavne brodske artiljerije. [ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

Znam da sam negdje već vidio ovu fotografiju, a i okačio sam je na forum Grin  Izuzetna fotografija koja me je potakla da pokrenem dotičnu temu http://www.paluba.info/smf/index.php?topic=9414.0
Logged
Pages: [1]   Go Up
  Print  
 
Jump to:  

Na forumu PalubaInfo novoregistrovane članove odobravamo ručno, to može potrajati 24 h
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2013, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder

SMFAds for Free Forums
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Page created in 0.024 seconds with 25 queries.