PALUBA
May 17, 2022, 05:50:43 pm *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: Donirajte Palubu
 
   Home   Help Login Register  
Del.icio.us Digg FURL FaceBook Stumble Upon Reddit SlashDot

Pages: [1]   Go Down
  Print  
Author Topic: Specijalne jedinice VSCG i jos svasta nesto  (Read 7811 times)
 
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
Nenad
Prijatelj foruma
potporučnik
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 2 058


« on: July 21, 2008, 02:53:52 am »

SPECIJALNE JEDINICE I PONUDA JUGOIMPORT-SDPR

Pišu

puk. Radoslav Cvetkovic*
Aleksandar Lijakovic

Aktuelnu globalnu vojnopoliticku sliku i preseke njenih regionalnih situacija, vec duže vreme karakteriše povecana
opasnost od terorizma i drugih oblika asimetricnog ratovanja, povecan broj sukoba niskog intenziteta, meduetnickih sukoba, kao i antiteroristickih operacija širih razmera i mirovnih operacija koje preduzima medunarodna zajednica. Takode, ozbiljne pretnje globalnoj bezbednosti, odnosno bezbednosti pojedinih regiona, predstvaljaju sve organizovanije pojave vezane za kriminalne aktivnosti, kao što su proizvodnja i proliferacija narkotika, pomorska piraterija i sl.
Takva situacija namece povecanje znacaja raznih vidova specijalnih snaga jedinica vojske, policije i unutrašnje bezbednosti, kao i potrebu za izrazitim radom na iznalaženju postupaka povecavanja efikasnosti pomenutih jedinica i njihovom združivanju u sastave višeg taktickog nivoa, kao i saradnji sa drugim rodovima/vidovima OS, odnosno organizacionih celina policije/snaga unutrašnje bezbednosti, te i, u
sledecem koraku, saradnju sa odgovarajucim jedinicama
partnerskih zemalja.
Posebno je povecan znacaj formiranja združenih jedinica za specijalna, antiteroristicka dejstva, ukljucujuci i njihovo
osposobljavanje, odnosno formacijsko tehnicko opremanje sredstvima za izvodenje samostalne vatrene i druge podrške tim dejstvima, ukljucujuci sredstva za izvodenje samostalnog kopneneog, vazdušnog i vodenog prevoženja i desanta na podrucje dejstva, što ih cini manje zavisnim od drugih rodova/vidova OS, te sposobnim za izvodenje samostalnih operacija visokog nivoa složenosti.
Iskustvo oružanih snaga (OS) i policije naše zemlje omogucilo je sagledavanje znacaja koje ovakve jedinice imaju za opštu bezbednost zemlje, te dovelo do formiranja, organizacije, opremanja i razvoja sistema obuke, što je rezultovalo formiranjem niza specijalnih jedinica OS i policije. Iskustvo i neprekidan višegodišnji rad na razvoju ovakvih snaga omogucili su da se saradnja sa inostranim partneom u oblasti formiranja, organizacije, opremanja i obuke odgovarajucih specijalnih jedinica posednjih godina
uvrsti u jednu od znacajnijih oblasti ponude JUGOIMPORT-SDPR.
* Nacelnik odeljenja za specijalne jedinice u generalštabu Vojske Srbije i Crne Gore

SREDSTVA NVO NAMENJENA SPECIJALNIM JEDINICAMA U PONUDI JUGOIMPORT-SDPR

Razvoju sredstava NVO koja su po osnovnim koncepcijskim i takticko-tehnickim karakteristikama prilagodena upotrebi u specijalnim jedinicama, u odbrambenoj industriji SCG posvecuje se posebna pažnja tako da ponuda u ovoj oblasti obuhvata kako isporuku sredstva NVO, tako i usluge u oblasti modifikacija, modernizacija i
konverzije sredstava NVO u cilju postizanja optimalnih karaktzeristika prilagodenih specijalnim dejstvima, posebno vatrenoj podršci i transportu jedinica. Osnovne kategorije tih sredstava NVO i usluga iz ponude odbrambene industrije SCG su sledece:
• Streljacko naoružanje i municija, do kalibra 12.7 mm, posebno savremeni borbeni pištolji kalibra 9 mm i .40 S&W,
ukljucujuci pištolje namenjene prestižnim takmicenjima u prakticnom gadanju, automati kalibra 9 mm, službena sacmara kalibra 12, familje automatskog oružja u kalibrima 7.62x39 mm, 7.62 x 51 mm i 5.56 x45 mm, snajperske puške ukljucujuci takticku pušku visoke preciznosti u kalibru 7.62 x 51 mm, dalekometnu pušku u kalibrima 12.7x107 mm i 12.7 x 99mm, puškomitraljez i mitraljez u kalibrima 7.62 x 54 mm i 12.7 x 107 mm, ukljucujuci i pešadijski mitraljez;
Sredstva pešadijske bliske vatrene podrške - podcevni bacaci granata u kalibru 40 mm, automatski bacaci granata u kalibru 30 mm, tromblonske mine, prenosni minobacaci tipa «commando» i laki minobacaci velikog dometa u kalibru 60 mm, minobacaci 81 i 120 mm i odgovarajuca municija;
• Municija za sva navedena sredstva;
• Familije prigušivaca pucnja za pištolje, automate, automatske i snajperske puške i odgovarajuce prigušene municije;
• Nesmrtonosno (manje smrtonosno) oružje i municija, posebno municija na bazi CS gasa i fleš-smeše, ukljucujuci rucne granate, lansirne granate, granate za bacace dimnih kutija za borbena vozila i sl.;
• Protivoklopna sredstva u kalibrima 64 mm, 90 mm, 120 mm, sa bojnim glavama kumulativnog dejstva i bojnim glavama termobarickog dejstva, posebno prilagodenim za dejstvo na ciljeve u protivteroristickim i specijalnim dejstvima;
• Sredstva licne balisticke zaštite, uniforme i druga licna oprema - takticki prsluci, maskirna oprema i dr. prilagodena razlicitim klimatskim, geografskim i taktickim uslovima
upotrebe specijalnih jedinica vojske i policije;
• Desantni i specijalni padobrani;
• Borbena i neborbena vozila, odnosno programi modifikacije / konverzije / modernizacije borbenih i neborbenih vozila, ukljucujuci izradu oklopne zaštite i ugradnju naoružanja automatskih bacaca granata 30 mm, mitraljeza kalibra 7.62 x 54 mm i 12.7 x 107 mm i topova 20 mm u vidu turela, podižucih platformi, kupola ili daljisnki upravljanih turela na borbena i neborbena vozila, a u cilju transporta do reona dejstva i neposredne vatrene podrške dejstava specijalnih jedinica;
• Programi proizvodnje, kao i modernizacije / modifikacije lakih plovnih objekta, pre svega brzih patrolnih camaca, posebno prilagodenih za antiteroristiocka / antipiratska i druga dejstva podrške specijalnih jedinica, u priobalju, na rekama i jezerima;
• Programi moderznizacije / modifikacije helikoptera, posebno izrada oklopne zaštite i naoružavanje, a u cilju omogucavanja prevoženja i vatrene podrške specijalnih jedinica;
• Razvoj komandno-informacionog sistema za upotrebu u specijalnim jedinicama, a na osnovu taktickih zahteva partnera.

SPECIJALNE JEDINICE VOJSKE SRBIJE I CRNE GORE

Osnovni cilj dejstva specijalnih jedinica predstavlja selektivno nanošenje gubitaka, oštecenja ili uništenje vitalnih
objekata, jednom recju slamanje protivnika za pružanje bilo kakve vrste otpora, odnosno borbu. Borbene karakteristike specijalnih snaga a time i jedinica, proistekle iz doktrine, njihove namene i zadataka, po mnogo cemu su iznad standarda konvencionalnih snaga, a manifestuju se u sledecem:
• tretmanu najvišeg prioriteta;
• izboru ljudi iskljucivo na dobrovoljnoj osnovi, po najoštrijim medicinskim, psihološkim i fizickim kriterijumima,
što im omogucava da vode borbu u uslovima visokih mentalnih, psihofizickih i fizickih naprezanja i ispoljavanja inventivnosti, odlucnosti i hrabrosti;
• profesionalnom odnosu njihovih pripadnika u službi, vrhunskoj indoktrinaciji i motivisanosti, cime se postiže visok borbeni moral i steceno osecanje elitizma;
• složenoj, surovoj i dugotrajnoj obuci kroz koje se ljudstvo osposobljava za borbu u najtežim geografskim, vremenskim i taktickim uslovima;
• visokoj strategijskoj i operativnoj pokretljivosti;
• visokoj borbenoj spremnosti i sposobnosti za gotovo trenutnu upotrebu;
• sposobnosti za ubacivanje u pozadinu neprijatelja (plicu ili dublju) i izvlacenje iz nje vazdušnim putem, kopnom
ili morem;
• primeni specificne taktike i dejstvu u manjim grupama, što im olakšava izvodenje brzih udara i izvlacenje iz
borbe, prihvatanje borbe sa nadmocnijim neprijateljem, postizanje iznenadenja, korišcenje pogodnosti zemljišta, noci i složenih meteoroloških uslova, dužu borbu i opstanak u izolovanim uslovima, probijanje iz okruženja i
slicno;
• korišcenje klasicnog i specijalnog domaceg i stranog naoružanja i opreme, minsko-eksplozivnih sredstava, zapaljivih i otrovnih materijala, sopstvenih i zaplenjenih motornih vozila, elektronske opreme i tehnickih uredaja.
Specijalne snage Vojske SCG su mobilni, posebno organizovani, obuceni i opremljeni stalni i/ili privremeni sastavi, organi i jedinice Vojske, namenjeni za pripremanje, organizovanje i izvodenje specijalnih dejstava i specijalnih operacija na kopnu, akvatoriji (na vodi, pod vodom i u priobalju) i u vazdušnom prostoru.

Specijalne jedinice Vojske SCG su posebno organizovan, potpuno profesionalizovan deo specijalnih snaga Vojske,
vrhunski osposobljen, opremljen i namenjen za izvodenje obaveštajno-izvidackih, prepadnih, kontraobaveštajnih, protivteroristickih, protivpobunjenickih, protivdiverzantskih, psihološko-propagandnih i drugih specijalnih dejstava, borbenih i neborbenih, konvencionalnih i nekonvencionalnih, ali i drugih zadataka na kopnu, moru i u vazdušnom prostoru, na sopstvenoj i tudoj teritoriji, izuzetno i za izvodenje ‘’klasicnih’’ borbenih dejstava, civilnih poslova, dela zadataka unutrašnje bezbednosti, u miru, vanrednom stanju, stanju neposredne ratne opasnosti i ratu, po odluci najvišegdržavnog i vojnog rukovodstva.

Zadaci specijalnih jedinica obuhvataju sledece: specijalna borbena dejstva /protivteroristicka, protivdiverzantska, protivpobunjenicka, prepadna i druga dejstva; obaveštajnoizvidacka dejstva; psihološko-propagandna dejstva; ‘’civilne’’ poslove; zadatke iz domena javne bezbednosti u Vojsci; zadatke iz domena obaveštajno-izvidacke i kontraobaveštajne delatnosti; pružanje pomoci u osposobljavanju vojnih i policijskih snaga i jedinica prijateljskih (saveznickih) zemalja; ucešce u mirovnim operacijama; ucešce u misijama i operacijama OUN i drugih medunarodnih organizacija u okviru vojnog kontigenta i po odlukama odgovarajucih državnih organa.

Od formacijskih sastava u Vojsci SCG, u sastav specijalnih jedinica ulaze: 72. specijalna brigada, 63. namenjena za izvršavanje izvidackih, izvidacko-diverzantskih, prepadnih, protivdiverzantskih dejstava, padobranska brigada, 82. pomorski centar, protivteroristicki odred ‘’ Kobre’’.

SEDAMDESET DRUGA SPECIJALNA BRIGADA (72. SPEC. BR.) je združena takticka jedinica za izvršavanje protivteroristickih i drugih zadataka u pozadini neprijatelja, na frontu i u vlastitoj pozadini, primenom vertikalnog i drugih oblika manevra, a u sadejstvu sa ostalim specijalnim jedinicama Vojske SCG i MUP, kao i za izvršavanje ostalih specijalnih borbenih, bezbednosno-obaveštajnih i drugih zadataka utvrdenih za specijalne jedinice.
Namna i zadaci 72. spec. br: izvodenje zadataka u strategijskoj, operativnoj i taktickoj dubini, za potrebe izvodenja protivteroristickih i protivpobunjenickih dejstava; ucešce u obaveštajnim i kontraobaveštajnim akcijama; rešavanje talackih situacija; razoružavanje teroristickih , odmetnickih i kriminalnih naoružanih grupa; ucešce u blokadi odredenih rejona i objekata; gušenje pobune; obezbedenje najviših vojnih i državnih funkcionera.

ŠEZDESET TRECA PADOBRANSKA BRIGADA (63.PAD. BR) je namenjena za izvršavanje izvidacko-diverzantskih zadataka u pozadini neprijatelja primenom vertikalnog manevra, protivteroristickih zadataka, dela zadataka
iz okvira službe traganja i spašavanja i snabdevanja iz vazduha a u sadejstvu sa ostalim specijalnim jedinicama Vojske SCG i MUP, kao i za izvršavanje ostalih specijalnih borbenih, bezbednosno-obaveštajnih i drugih zadataka utvrdenih za specijalne jedinice.
Namena i zadaci 63. pad. br. podrazumevaju sledece: izvidanje u strategijskoj, operativnoj i taktickoj dubini; izvidanje za potrebe izvodenja protivteroristickih i protivdiverzantskih, protivpobunjenickih dejstava; ucešce u obaveštajnim i kontraobaveštajnim akcijama; otkrivanje i obeleža

SPECIJALNE SNAGE VOJSKE SRBIJE I CRNE GORE:
• specijalne snage KOV
• specijalne snage RV
• specijalne snage RM


SPECIJALNE SNAGE VIDOVA VOJSKE
• specijalne jedinice
• specijalizovane (ostale) jedinice
• namenski organi
vanje ciljeva za dejstvo avijacije i dalekometne artiljerije u taktickoj i operativnoj dubini neprijatelja; spašavanje: oborenih pilota, ostavljenih i zaostalih izvidacko-diverzantskih grupa i pojedinaca u pozadini protivnika; snabdevanje iz vazdušnog prostora.

PROTIV–TERORISTICKI ODRED ‘’ KOBRE’’ namenjen je za rešavanje talackih situacija i obezbedenje najviših vojnih i državnih funkcionera neposrednom pratnjom.
Izvršava i deo kontraobaveštajnih zadataka, a u sadejstvu sa bataljonom VP za PTD iz 72. spec. br. kao i ostalim specijalnim jedinicama, izvršava i ostale protivteroristicke zadatke.

Namena i zadaci odreda „KOBRE“ obuhvataju sledece: nobezbedenje najviših vojnih i državnih funkcionera; rešavanje talackih situacija; razoružavanje teroristickih-odmetnickih grupa; ucešce u blokadi odredenih rejona i objekata; lišavanje slobode - razoružavanje opasnih lica; gušenje pobune.

OSAMDESET DRUGI POMORSKI CENTAR /82.PC/, u sastavu mornarice, namenjen za obavljanje diverzantskih,
protivdiverzantskih i obaveštajno-izvidackih zadataka na moru, pod morem, na rekama i u priobalju. U sadejstvu sa ostalim specijalnim jedinicama VSCG može izvršavati i protiv-teroristicke i druge specijalne zadatke.
Namena i zadaci 82. PC obuhvataju sledece: izvidanje u strategijskoj, operativnoj i taktickoj dubini; izvidanje
za potrebe izvodenja protivteroristickih i protivdiverzantskih, protivpobunjenickih dejstava; ucešce u obaveštajnim i kontraobaveštajnim akcijama; spašavanje na moru; sprovodenje režima bezbednosti na moru, priobalju i lukama; ucešce u blokadi odredenih rejona i objekata.

MOGUCNOSTI ZA SARADNJU

Svaka od navedenih specijalnih jedinica u svojim maticnim bazama raspolaže odredenim kapacitetima za realizaciju strucno-specijalistickog osposobljavanja svojih i pripadnika drugih specijalnih jedinica kursevima u odredenom vremenskom periodu. Za to u rejonima baziranja jedinica, postoje odredeni karakteristicni namenski objekti, poligoni i vežbališta-strelišta. Kurseve obuke u svim navedenim jedinicama realizuju nadležni namenski organi popunjeni licima sa zvanjem ‘’instruktora’’ za odredene specijalnosti.

U protivteroristickom odredu „Kobre“ realizuju se kursevi obezbedenja ‘’VIP’’, osnovni kursevi za snajperiste u antiteroristickim jedinicama, kurs brze i precizne paljbe pištoljima i automatima u antiteroristickim dejstvima, kao i obuka antiteroristickih timova.

U 72. specijalnoj brigadi mogu se realizovati kuresvi specificnih oblika veranja u antiteroristickim dejstvima,
osnovni kursevi snajperista u antiteroristickim jedinicama, osnovna i viša obuka za izvidacka dejstva, kursevi preživljavanja i ishrane u prirodi, kurs brze i precizne paljbe pištoljima i automatima u antiteroristickim dejstvima, kao i obuka antiteroristickih i protivteroristickih timova.

U 63. padobranskoj brigadi mogu se realizovati kursevi osnovne padobranske obuke, više padobranske obuke, padobranskih instruktora, potrebne preobuke padobranaca, osnovna i viša obuka za izvidacka dejstva, kao i kursevi preživljavanja i ishrane u prirodi.

U 82. pomorskom centru mogu se realizovati osnovni ronilacki kursevi; kursevi osposobljavanja ronilaca uz korišcenje kiseonicke opreme, kursevi upravljanja camcima sa vanbrodskim motorom, osnovna obuka za izvidacka dejstva na moru i priobalju, kao i kursevi preživljavanja i ishrane u prirodi.

Odeljenja za specijalne jedinice GŠ VSCG i sve navedene specijalne jedinice imaju osposobljen kadar da mogu pružiti strucnu i drugu pomoc u formiranju jedinica za antiteroristicka dejstva kao i drugih specijalnih jedinica. Odeljenje za specijalne jedinice GŠ VSCG je, u saradnji sa navedenim
specijalnim jedinicama i po odobrenju Ministarstva odbrane DZ SCG, u vrlo dobroj meri razvilo meduarmijsku saradnju sa komandnim i upravnim strukturama specijalnih jedinica više zemalja, kao Italije, Grcke, Austrije, Izraela i drugih.
« Last Edit: December 21, 2008, 10:40:55 pm by Nenad » Logged
švercer011
Prijatelj foruma
potporučnik
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 2 749« Reply #1 on: September 05, 2015, 05:59:53 pm »

<iframe width="640" height="385" src="//www.youtube.com/embed/dKSTOuaYREk?fs=1&start=" frameborder="0" allowfullscreen="true"></iframe>
Logged
Pages: [1]   Go Up
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2013, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder

SMFAds for Free Forums
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Page created in 0.016 seconds with 22 queries.