Kaproni Bulgarski KB-11 Fazan
(1/2) > >>
MOTORISTA:
Kaproni Bulgarski KB-11 Fazan


Godine 1939 je komanda Carskog bugarskog vazduhoplovstva vojske naručila izradu projekta dvosedog izviđača i lakog bombardera jednokrilca kod fabrike aviona Kaproni Bulgarski. Glavni konstruktor i direktor fabrike Karlo Kalgaris je do oktobra 1939 završio projektnu dokumentaciju i model koji je ispitan u aerodinamičkom tunelu Kapronija u Milanu.

Prototip je konstruisan tokom 1940 godine, za pogon je izabran motor Alfa Romeo 125 RC-35 snage 750 KS koji je pokretao trokraku metalnu elisu promenljivog koraka. Avion je konstruisan kao visokokrilac sa slobodnonosećim krilom iz jednog komada i fiksnim stajnim trapom. Kabina je bila za dva člana posade sa odličnom preglednošću za pilota i izviđača.

Prototip je poleteo početkom 1941 godine. Nakon ispitivanja glavne zamerke su bile upućene na loše rešenje upornica između stajnog trapa i krila, i na položaj krila u odnosu na kabinu. Naime u slučaju prevrtanja aviona prilikom poletanja ili sletanja, data konfiguracija je davala male šanse posadi za preživljavanje.
  
Na ove zamerke je glavni konstruktor reagovao detaljnom rekonstrukcijom prototipa. Kao rezultat se pojavio novi avion bitni izmenjenog izgleda. Sada je to bio klasičan visokokrilac sa upornicama V profila i razdvojenim stajnim trapom.
  
Ovakav redizajnirani prototip je dobio pohvalne ocene od vojne komisije i rešeno je da se počne sa serijskom proizvodnjom aviona. Prva serija od 7 aviona se od prototipa razlikovala po tome što su, u nedostatku metalnih trokrakih elisa sa promenljivim korakom, ugrađene dvokrake drvene elise fiksnog koraka. Nakon prve serije je izgrađena i druga sa motorima PZL Pegasus XXI snage 835 KS.Do prestanka proizvodnje, oktobra 1942, napravljena su još 42 aviona.


 1.jpg (30.36 KB. 330x186 - viewed 715 times.)


  
Avion KB-11A Fazan je visokokrilac mešovite konstrukcije,sa zvezdastim klipnim motorom, namenjen izviđanji, sadejstvu sa jedinicama KoV i za vuču meta.
  
Krilo je eliptičnog oblika, napravljeno iz jednog dela,drvene konstrukcije. Sastoji se od jedne glavne i jedne pomoćne ramenjače,i presvučeno je u celosti sa drvenom lepenkom. Krilca su tipa Frajs, takođe drvene konstrukcije, presvučena lepenkom. Zakrilca su dvodelna tipa PZL,drvene konstrukcije, presvučena lepenkom. Krilo je za trup pričvršćeno sa 4 zavrtnja, i poduprto sa dve čelične upornice V profila.
  
Trup je ovalnog oblika, u osnovi od varenih čeličnih cevi, delimično presvučen duraluminijumskim limom, a delimično platnom. Imao je udvojene komande leta za pilota i za izviđača. Ispod i iza sedišta pilota se nalaze 2 rezervoara za gorivo.
  
Repne površine su mešovite konstrukcije. Stabilizatori su slobodnonoseći, izvedeni istom tehnologijom kao i krila. Kormila su metalne konstrukcije, presvučena platnom. Sva kormila imaju rožnu kompenzaciju sa isturenim tegovima. Aerodinamička kompenzacija repnih površina je izvedena pomoću trimera-fletnera.
  
Stajni trap je klasičan fiksni sa repnim točkom.

     dužina: 10.06 m
     visina: 4.2 m
     razmah: 13.3 m
     površina krila: 25.2 m2
     pogon: jedan, vazduhom hlađeni, zvezdasti motor, sa devet cilindara tipa PZL Pegasus XXI,snage 835 KS, koji pokreće drvenu dvokraku elisu fiksnog koraka tipa KB-Kazanlik, prečnika 3.5 m.
     maksimalna brzina: na H=0 m 275 km/h,na H=3000 m 330 km/h
     minimalna brzina: 105 km/h
     plafon leta: 8100 m
     penjanje: na 3000 m za 6 min. i 30 sec.
     autonomija: 2 h 27 m
     dolet: 620 km
     masa aviona: prazan 2310 kg, normalna u poletanju 2860 kg,maksimalna 3160 kg
     gorivo: u dva rezervoara 460 litara benzina od 87 oktana
     radio oprema: predajnik Telefunken Sp-2441F, prijemnik Telefunken Sp-477 A-37
     naoružanje: 2x7.92 mm Zbrojovka M-30 sa po 600 metaka u nosu aviona, 2x7.92 mm Zbrojovka M-30 sa po 525 metaka u 7 doboša za odbranu od napada iz zadnje polusfere, 2 nosača za bombe mase do 100 kg ispod trupa, 4 nosača za bombe mase 12.5 kg ispod trupa.
     fotografska oprema: kamere Lešner F 18/24,F 25 i F 50VM

  
Po završetku drugog svetskog rata Bugarska je (zbog savezništva sa silama osovine) bila primorana da smanji svoje ratno vazduhoplovstvo, koje je u međuvremenu pojačano isporukama sovjetskih aviona. Rešenje je nađeno u predaji oko 260 aviona Jugoslaviji. Među tim avionima je bilo i 30 KB-11A. Avioni su primljeni od strane V SAR (Samostalne Avio Radionice) u Zemunu, gde su zavedeni u registar JRV i dobili evidencijske brojeve od 9901 do 9930. U JRV su primljeni avioni sa fabričkim brojevima:
 
16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 i 49.

Zbog lošeg stanja u kojem su se avioni nalazili, odlučeno je da svi budu remontovani. Posao remonta je dobila IV SAR u Zagrebu. Usled povećanog obima posla i prioriteta koji su imali borbeni avioni za remont, ovaj posao je odložen. U 1949 godini su remontovana i predata JRV-u na korišćenje samo 4 aviona. Od ta 4 aviona jedan je (9923) poslat u VOC na ispitivanja.


 2.jpg (11.75 KB. 450x285 - viewed 498 times.)


  
Ispitivanja su obavljena u periodu od 25.04.1950 do 15.06.1950. kada je dobijena povoljna ocena za korišćenje. Na ispitivanom avionu je kod mesta izviđača bila ugrađena oprema za vuču meta čime je proširena osnovna namena aviona.
  
Problem remonta ostalih aviona je rešen podelom posla,kojom je 163 radionica u Mostaru preuzela remont trupova,a 154 radionica u Zagrebu (bivša IV SAR) preuzela remont krila. Veliki problem je pretstavljalo loše stanje krila, tako da su u nekim slučajevima morala biti urađena nova.Nakon montaže u Mostaru, avionima KB-11 su opremljene novoformirane eskadrile Vojnih oblasti, i to: eskadrila I V.O. Beograd, eskadrila III V.O. Skoplje, eskadrila V V.O. Zagreb i eskadrila VII V.O. Sarajevo. Nekoliko primeraka je bilo korišćeno u 119 transportnom puku, a povremeno je VOC-u dodeljivan na korišćenje po neki avion za potrebe snimanja i ispitivanja drugih aviona u letu.
  
Avioni KB-11A Fazan su se u upotrebi u JRV zadržali do 1958 godine, kada su poslednja 23 komada rashodovana zbog dotrajalosti. Ni jedan primerak ovog aviona nije sačuvan.
Dreadnought:
KB-11 Fazan na aeromitingu u Batajnici ... fazan.jpg (30.75 KB. 458x417 - viewed 458 times.)
Deligrad:
Moj prijatelj Motorista je sve lepo napisao o Fazanu u JRV osim što je, verovatno omaškom, ispustio jedan bitan podatak a to je da su Fazani primljeni od Bugara 1947. godine.
MOTORISTA:
Quote from: Deligrad on March 07, 2011, 08:58:48 pm

Moj prijatelj Motorista je sve lepo napisao o Fazanu u JRV osim što je, verovatno omaškom, ispustio jedan bitan podatak a to je da su Fazani primljeni od Bugara 1947. godine.


A bio sam ubeđen da sam napisao kada su došli. Hvala na dodatku.
Deligrad:
Evo kako je teklo rashodovanje Fazana
maj 1958
9918 nalazio se u Zmaju
9904, 9906, 9912, 9915 i 9917 nalazili se u V AO
9910 i 9928 nalazili se u I AO
9903, 9908, 9913, 9922, 9924 i 9929 nalazili se u III AO
juli 1958
9923 nalazio se u V AO
avgust 1958
9905 i 9916 nalazili se u VII AO
9907 nalazio se u I AO
septembar 1958
9902 i 9920 nalazili se u I AO
9914 i 9926 nalazili se u VII AO
oktobar 1958
9909 nalazio se u VII AO
Navigation
Message Index
Next page