Oficiri KJRM u oružanim snagama NDH
(1/3) > >>
vladimir bošković:
Postaviću ovdje listu oficira Kraljevske mornarice koji su ražalovani i oglašeni bjeguncima zbog stavljanja na raspolaganje oružanim snagama NDH. Navodim ih po redoslijedu u objavama i nadam se da ova zanimljiva tema može pokrenuti diskusiju bez stereotipnih kvalifikacija.

I.Rješenjem Ministarstva vazduhoplovstva i mornaricve V.br. 2 od 26.10.1941., na osnovu Izvještaja Konzulata Kraljevine Jugoslavije u Cirihu oznake Pov.br.88, utvrđeno je da su „u redove oružane sile ilegalne i od neprijatelja našem narodu nametnute  Hrvatske države i vlade“,  među ostalima, pristupli oficiri Kraljevske mornarice:

- kapetan fregate Vrkljan A. Jandre (kao drugi po  redu)
- mašinski kapetan I klase Simić I. Ivan (sedmi)
- poručnik bojnog broda I kl. Blaž V. Miren (osmi)

Na osnovu čl. 102 tačka b/prvi i drugi stav Zakona o ustrojstvu vojske i mornarice,  riješeno je da izgube čin i da se oglase vojnim bjeguncima. Istim rješenjem čin su izgubili i vazduhoplovni pukovnik Nikola Obuljen (naveden prvi), major Franjo Džal  (treći), kapetani I kl.: Vladimir Graovac,Vjekoslav Vičević i Vladimir Kren, te poručnik Rudolf Levak (naveden poslednji).

Sadržaj ovog rješenja, poređenja radi, nije tako oštar kao u slučaju generala koji su stupili u vladu  Milana Nedića za koje se navodi da su „izneverili svoj poziv i izazvali građanski rat u kojem se po njihovim naređenjima ubijaju Srbi, čime služe neprijatelju“ pri čemu je odlučeno da izgube čin i „da se po oslobođenju Jugoslavije stave pod vojni sud“. Vidljivo je da  je Vlada u emigraciji teško dolazila do relevantnih podataka na osnovu kojih je donosila ovakva rješenja pa je, nakon izvještavanja konzula u Cirihu, naredno rješenje donešeno na osnovu  podataka u italijanskoj štampi „prilikom posete vojne mislije NDH“, dok se za đenerale koji su postali ministri u Nedićevoj vladi i ne navodi podatak, nego su to vjerovatno „crni glasi“ iz  Otadžbine.  Zbog toga je Ministarstvo vojske 22.12.1941., oznake: Dj.br.216, donijelo generalno Rešenje da „pošto je uvrđeno da je jedan broj oficira jugoslovenske vvojske prešao u vojske od neprijatelja nametnutih, ilegalnih režima Pavelića i Nedića i pošto pojedini oficiri i dalje stupaju u te vojske“, riješeno je da svi ti oficiri izgube čin i da se po oslobođenju Jugoslavije stave pod vojni sud. Istog je dana i Minsitarstvo Vazduhoplovstva i mornarice, donijelo identično rješenje za oficire jugoslovenskog vazduhoplovstva i mornarice. Ubrzo, nakon što je neko inteligentniji shvatio da su ovakva dva rješenja nesprovodiva, vjerovatno prof Slobodan Jovanović, „Pretsjedništvo Vlade“ je 23.01.1942.  „po ukaznoj potrebi službe“ rješenjem oznake  V.K.br.33 stavilo van snage oba ova rješenja, naređujući da se „za svaki slučaj posebno i poimenično ima doneti nadležno rešenje“

II. U istim Službenim novinama, objavljena je odluka Ministarstva vojske oznake: Dj. br. 68 od 17.01.1941., kojom su „na osnovu prikupljenih izveštaja i Izveštaja Načelnika štaba Vrhovne komande O.Ob.br. 189/41“, lišeni čina i oglašeni vojnim bjeguncima, među ostalima i oficiri mornarice:
- kontra admiral Luteroti M. Julian
- kontra admiral Domainko Dj. Emil
- kapetan bojnog broda Angeli F. Edgar
- kapetan bojnog broda Delija V. Dražen
- kapetan bojnog broda Mundorfer A. inž. Hiacint
- kapetan bojnog broda Dujšin S. inž. Većeslav
- kapetan bojnog broda Čermak D. inž. Oton
- kapetan bojnog broda Zakarija H. Leo
- kapetan bojnog broda Vekarić F. Anton
- kapetan bojnog broda Nardeli I. Nikša
- kapetan bojnog broda Labaš F. Vladimir
- kapetan bojnog broda Andrić N. Aleksandar
- kapetan bojnog broda Andrić N. Dragan
- rezervni kapetan bojnog broda Gogola A. Fridrih

III. 18.03.1942. Pretsedništvo Vlade Kraljevine Jugoslavije, na osnovu „prikupljenih izveštaja i Izveštaja Našelnika Vrhovne komande  O.Ob.br 624/42“ donijelo je rješenje oznake V.K.br.293 kojim su, među ostalima, lišeni čina i oglašeni vojnim bjeguncima:

Aktivni oficiri:
- kontra admiral Tijanić T. Toma
- kapetan bojnog broda Krisomali A. Nikola
- kapetan bojnog broda Bačić A. D-r Vilim
- kapetan bojnog broda Ulmanski A. Ivan
- kapetan bojnog broda Tomić B. Slavomir
- kapetan fregate Kovaček Dj. Boltek
- kapetn fregate Zagoda Dj. Milutin
- strojarski kapetan I klase Ribić A. Anton
- poručnik fregate Sertić K. Karlo
- poručnik bojnog broda Molbahan E. Alfred
- poručnik bojnog broda I klase Karlovac A. Rubens
- kapetan bojnog broda Stajnfl H. Nikola
Rezervni oficiri:
- vice admiral Polić I. Marijan
- kontra admiral Pavić A. Armin
- poručnik korvete Žugović P. Pero

IV. 28.05.1942. doneseno je najobimnije ovakvo rješenje i njime su obuhvaćeni isključivo pomorski oficiri u Kraljevini Jugoslaviji svih nivoa i oficiri na službi u KJRM, njih 130. Na žalost, snimak ove stranice je očajan pa će trebati vremena da se dešifruje, ali vidim da su na njemu:

kapetan bojnog broda Rajhenberg G. Georg (valjda J. Juraj)
kapetan bojnog broda Hromić N. Muhamed
kapetan bojnog broda Petrarka V. Josip
kapetan bojnog broda Helenbah D. Zdenko
kapetan bojnog broda Kačić-Dimitri I. Jerko
kapetan bojnog broda u. p.  Kubin J. Rihard
kapetan fregate Medlička A. Arnold
kapetan fregate Petri D. Makso
kapetan korvete Bonači M. Juraj i mnogo drugih.

Nekima su u objavama imena navedena nešto drugačije, u ovoj objavi mi se čini da je i kapetan fregate Antonije Gatin postao Anton, mada bi trebao provjeriti da li su neki službeno mijanjali imena jer je u drugoj polovini 1930-tih među oficirima generalno bilo relativno čestih pojava promjene imena i vjeroispovjesti (u sve vjere odnosno obrede ujednačeno, bez neke favorizacije pravoslavne ili katoličke npr).
Rekoh već da je za oficire koji su se stavili na rapolaganje Milanu Nediću, u „preambuli“ ovih rješenja korištena oštrija kvalifikacija učinjenog, ali i za oficire kraljevske vojske koji su otišli u NOVJ., pa se naprimjer u rješenju od 03.06.1942. zbog „prekršene vojničke zakletve i izdajstva Kralja i naroda“ lišavaju čina i oglašavaju vojnim bjeguncima: teh. inž. major Branko Poljanac (tada bivši načelnik Vrhovnog štaba), kapetan Arso Jovanović (tadašnji načelnik Vrhovnog štaba), podpukovnik Veko Bulatović (od ljeta 1943 general major NOVJ), kasniji narodni heroji: pukovnik Savo Orović (tada član Vrhovnog štaba), kapetan Petar Ćetković (četiri mjeseca kasnije komandant Prve Dalmatinske udarne brigade), kapetan Velimir Terzić (tada zamjenik komandanta Pete Proleterske crnogorske udarne brigade, Save Kovačevića).
Ostajem dužan listu ražalovanih i vojnim bjeguncima oglašenih po rješenju od 28.05.1942.
brodarski:
Mala ispravka mjesto Gogola treba stajati Gogala Friedrich - Miroslav.
Popis objavljen u izbjegllištvu načinjen je djelomično na temelju talijanskih novinskih izvješća.
Rade:
Možda će ovo značiti nekome.... isečak iz novina "Hrvatski narod", br, 122

 Hrvatski-narod-broj-122-1941_slika_O_22960893.jpg (354.14 KB. 1012x1350 - viewed 297 times.)
jadran2:
cit.
-----
kapetan bojnog broda Hromić N. Muhamed

u RM KJ, u pocetnim popisima, tada aktivni porucnik fregate,  prijavljuje se pod imenom Muhamed-beg Hromić (isti nacin pisanja kao i u A-U RM).
jadran2:
cit.

Nekima su u objavama imena navedena nešto drugačije, u ovoj objavi mi se čini da je i kapetan fregate Antonije Gatin postao Anton...........

U pocetnim popisima KJM (tada rezervni pomorski kadet) upisuje se kao Antun V. Gatin.
Navigation
Message Index
Next page