PALUBA
May 25, 2020, 05:32:05 am *
Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?

Login with username, password and session length
News: Prilikom registracije lozinka mora da sadrži najmanje osam karaktera, od toga jedno veliko slovo, i bar jedan broj, u protivnom registracija neće biti uspešna
 
   Home   Help Search Calendar Login Register  
Del.icio.us Digg FURL FaceBook Stumble Upon Reddit SlashDot

Pages:  [1] 2   Go Down
  Print  
Author Topic: Povijest Policijskih, redarstvenih i žandarmerijskih službi na području ex SFRJ  (Read 3354 times)
 
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
proxy1969
potporučnik
*
Offline Offline

Posts: 2 104


« on: December 15, 2018, 04:15:28 pm »

Kako je kroz dvije nedavno aktualizirane pdf debate oko činova, oznaka i sl. iznesen podatak od strane jednog od članova da do ustroja Kraljevine SHS spajanjem Države SHS i Kraljevine Srbije (s Crnom Gorom) na teritoriji van država nastalih iz K.u.K. monarhije nije bilo ustrojenih policijskih službi pod onim što se to danas smatra evo mali presjek kroz povijest Policijskih, Redarstvenih i Žandarmerijskih službi na području RH.
Logged
proxy1969
potporučnik
*
Offline Offline

Posts: 2 104


« Reply #1 on: December 15, 2018, 04:16:09 pm »

Redarstvo od 1918. do 1945.

Stvaranjem Kraljevine SHS, 1. prosinca 1918. godine, nije odmah došlo do preustrojstva hrvatskih redarstvenih organizacija, a zbog rascjepkanosti područja, koje je tada ujedinjeno, te raznih zakonskih propisa koji su u pojedinim područjima vladali, potpuna centralizacija redarstava nikada nije napravljena, iako su postojali pokušaji da se to učini.

Redarstvene službe u Hrvatskoj imale su određenu razinu autonomije; ona je u svakom slučaju bila veća od teoretske, ali ne i od stvarne autonomije koja je vladala u Narodnoj Republici Hrvatskoj od 1945. do 1966.

Od 1919. do 1925. godine unutarnjom upravom u Hrvatskoj rukovodio je Odjel za unutarnje poslove Pokrajinske uprave u Zagrebu i u Splitu.

Poslovi organizacije i unutarnjeg uređenja policijskih vlasti preneseni su iz nadležnosti Pokrajinske uprave na MUP u Beogradu i na velike župane u oblastima tek 1925. godine.

Kraljevsko redarstveno povjereništvo u Zagrebu, utemeljeno 1908. godine, i dalje je imalo neposredne nadležnosti samo u gradu Zagrebu, a ostala povjereništva i mjesna redarstva nisu bila dužna primati bilo kakve zapovijedi od povjereništva iz Zagreba.

Naredbom bana Hrvatske i Slavonije od 24. siječnja 1920., proširen je djelokrug Kraljevskog redarstvenog povjereništva u Zagrebu i na Črnomerec i Kustošiju.

Zbog naglog porasta kriminala zapovijedi pokrajinskog namjesnika od 6.rujna 1921. utemeljeno je Kraljevsko redarstveno ravnateljstvo u Zagrebu koje je od Kraljevskog redarstvenog povjereništva preuzelo obavljanje sigurnosne službe na području Zagreba, a proširen mu je 29. studenoga 1921. djelokrug u pitanjima redarstva za zaštitu države i teškoga kriminala na cijelo panonsko područje Hrvatske, uključujući Slavoniju i Međimurje.

Ravnateljstvo nije imalo nikakvih nadležnosti u Dalmaciji. Mjesne redarstvene vlasti bile su dužne redovito izvještavati ravnateljstvo u Zagrebu o svim važnijim događajima na svom području.

Bio je to prvi korak ka stvaranju centraliziranog redarstva u Hrvatskoj. Istom je zapovijedi omogućeno osnivanje kraljevskih redarstvenih povjereništava u pojedinim gradovima. Povjereništva su bila dužna ispunjavati svoje zadaće u skladu sa zapovijedima valjanim za ravnateljstvo u Zagrebu. Na čelu je bio predstojnik. Ravnateljstvo u Zagrebu i povjereništva u većim gradovima imali su za izvršnu službu zbor redarstvene straže koji su činili redarstvenici u odori te zbor redarstvenih izvidnika koji se sastojao od detektiva u civilu.

U Dalamciji je za redarstvene poslove u Splitu najprije ustrojen Kraljevski policijski komesarijat. On je krajem 1920. preimenovan u Kraljevski glavni odsjek državnog redarstva u Splitu, a početkom 1922. je dobio naziv Kraljevska policijska direkcija Split.

Policijska direkcija djelovala je do ožujka 1930., kad su u banovinskim sjedištima ustrojene uprave policije. Iako su, za razliku od žandarmerije, pripadnici redarstva i dalje većinom bili Hrvati, na razna rukovodeća mjesta počeli su dolaziti Srbi.

Tako je zapovjednikom Zbora redarstvene straže u Zagrebu u prvoj polovici dvadesetih godina postao Boško Pavlović,“heroj oslobodilačkog rata“ iz Srbije.Logged
proxy1969
potporučnik
*
Offline Offline

Posts: 2 104


« Reply #2 on: December 15, 2018, 04:16:49 pm »Željezničko redarstvo

Ban Hrvatske i Slavonije je 15. rujna 1919. izdao zapovijed o ustrojstvu željezničkog redarstva. Željezničko redarstvo imalo je zadaću voditi redarstvene izvide krađa i namjernih oštećenja počinjenih na prometnim sredstvima te sprječavanja sličnih kažnjivih djela. željezničko redarstvo bilo je podređeno upravitelju Direkcije državnih željeznica,

Odjelu za željezničko redarstvo u Zagrebu, a on je bio odgovoran upravitelju Kraljevskog redarstvenog povjereništva u Zagrebu.

Dužnosti, nadležnosti, prisega, naoružanje i odora bili su isti kao za pripadnike redarstva u Zagrebu. Na ovratniku i na kapi nosili su znak u obliku željezničkoga krila. Plaću im je davala željeznička direkcija u Zagrebu.

Istom je zapovijedi odlučeno da se kao izvršni organi željezničkog redarstva, uz postojeći Istražni odsjek željezničke direkcije, namjeste još jedan časnik, 16 redarstvenika, četiri detektiva, a podvrgnuti su mu bili i svi noćni čuvari na postajama državnih željeznica.

Nakon proglašenja šestosiječanjske diktature, velikosrpske vlasti odlučile su podržaviti dio autonomnih redarstava, te su Zakonom o unutrašnjoj upravi i Uredbom o ustrojstvu i djelokrugu uprava policije od 22. ožujka 1930. ukinuta sva prijašnja redarstva koja su postojala u pokrajinskim sjedištima (u Hrvatskoj u Zagrebu i Splitu), a u mjestima banskih uprava postavljene su uprave policije i državne policijske straže.

Istodobno su uspostavljena predstojništva gradske policije u važnijim i većim gradovima.


Logged
proxy1969
potporučnik
*
Offline Offline

Posts: 2 104


« Reply #3 on: December 15, 2018, 04:17:32 pm »

Redarstvena služba

Banovina Hrvatska za godinu dana preuredila je i poboljšala redarstvenu službu u svrhu jačanja zakonitosti i pravde. Započelo je i preustrojstvo žandarmerije, pa je 12. listopada 1939. godine utemeljena žandarmerijska brigada Banovine Hrvatske.

Dana 26. kolovoza 1939. stvorena je Banovina Hrvatska. U njezin sastav ušle su Savska i Primorska banovina i „srezovi“ Dubrovnik, Šid, Ilok, Brčko, Gradačac, Derventa, Travnik i Fojnica.

U nadležnost Banovine Hrvatske preneseni su poslovi unutarnje uprave, pravosuđa, prosvjete, poljoprivrede, trgovine, industrije, šuma, rudnika, građevina, socijalne politike i narodnog zdravlja te fizičke kulture.

Banska vlast bila je vrhovni organ upravne vlasti Banovine Hrvatske, na čelu s banom.
prema banskoj uredbi od 12. listopada 1939., Uprava policije u Zagrebu preimenovana je u Redarstveno ravnateljstvo

Banska vlast podijeljena je na 11 odjela, a prvi je bio Odjel za unutarnje poslove koji se dijelio na Upravni, Samoupravni, Redarstveni, Vjerski i Računski te Odsjek za civilnu zaštitu i vojne poslove.

Po zapovijedi o djelokrugu i unutarnjem uređenju Ispostave banske vlasti u Splitu od 4. kolovoza 1940., stavljeno je u nadležnost te ispostave obavljanje svih poslova koje je ranije obavljala bivša banska uprava Primorske banovine.

Na čelu Ispostave stajao je povjerenik. Ispostava se dijelila na sedam odsjeka i tajništvo. Prvi odsjek bio je Odsjek za unutarnje poslove koji se dijelio na Pododsjek za upravne poslove, Pododsjek za samouprave i Pododsjek za redarstvo.

Pododsjek za redarstvo bio je nadležan za čuvanje javnoga reda i mira, zaštitu osobne i imovne sigurnosti, suzbijanje kriminaliteta, žandarmeriju, gradske policije, suzbijanje prostitucije, uređenje prometa, pregled motornih vozila, međunarodnu suradnju kriminalističkih policija, profesionalno i dobrovoljno vatrogastvo, izdavanje isprava i viza, obavještajnu službu, nadzor nad strancima, tiskom, evidenciju osoba, nadzor nad lokalima.

Prema Uredbi o službenim odnosima banovinskih činovnika od 12. listopada 1939. Uprava policije u Zagrebu dobila je naziv Redarstveno ravnateljstvo. U kolovozu 1940. godine postojao je ukupno 3.201 zaposlenih u raznim službama unutarnjih poslova, od toga 1.592 redarstvena stražara i agenta.
U Odjelu za unutarnje poslove u Zagrebu i Odsjeku za unutarnje poslove u Splitu bilo je 269 službenika, a u područnim uredima, ustanovama i predstojništvima gradske policije 2.932 službenika.

Prema Godišnjaku Banovine Hrvatske iz 1940. godine u roku od godine dana po uspostavi Banovine Hrvatske redarstvena služba je preuređena i poboljšana, a kod pučanstva se nastojalo učvrstiti vjerenje da su upravni, redarstveni i oružnički organi nositelji zakonitosti i pravde te zaštitnici njihove osobne i imovne sigurnosti.
Logged
proxy1969
potporučnik
*
Offline Offline

Posts: 2 104


« Reply #4 on: December 15, 2018, 04:18:04 pm »

Najveća briga - borba protiv kriminala

Najveća briga posvećena je suzbijanju kriminaliteta, služba javne sigurnosti je pooštrena, te su uhićena 22 opasna kriminalca. Nije zabilježen ni porast niti opadanje kriminaliteta, ali je zabilježeno poboljšanje za 30 posto u iznalaženju i predavanju sudovima počinitelja pojedinih kaznenih djela.

Poduzeto je specijalno osiguranje crkava i crkvenih objekata protiv provalnih krađa, a naročito onih u kojima su pohranjene veće povijesne i materijalne vrijednosti. Da bi to osiguranje bilo što uspješnije, odlučeno je da ga obavljaju članovi Hrvatske seljačke zaštite u zajednici s javno-sigurnosnim organima.

Da se dobije potrebni pregled o stanju kriminaliteta i o počiniteljima kriminalnih delikata te da se uzmognu pratiti uzroci, pojave i vrijeme počinjenja pojedinih delikata i prema tome poduzimati potrebne mjere, osnovana je u tom razdoblju za cijelo područje Banovine Hrvatske Centralna kriminalna kartoteka u  Odsjeku za redarstvo Odjela za unutarnje poslove u Zagrebu.

Kartoteka je utemeljena po svim pravilima modernih kartoteka, pa je time uklonjen veliki nedostatak slaboga vođenja dotadašnje evidencije kriminaliteta.

Radi stručnog obrazovanja i osposobljenja osoba za redarstvene izvršne službe na području Banovine Hrvatske, ustanovljena je kod Redarstvenog ravnateljstva u Zagrebu zapovijedi bana od 15. svibnja 1940. godine škola za redarstvene izvršne službenike Banovine Hrvatske.
Škola je započela s prvim tečajem 1. lipnja 1940. Polaženje redarstvene škole bilo je obvezatno za sve banovinske redarstvene izvršne službenike, pa od tada ni jedan pokusnik nije mogao samostalno obavljati redarstvenu službu niti postati stalnim izvršnim službenikom, ako nije s uspjehom završio tu školu.
U tom je razdoblju napravljen i pregled poslovanja predstojništava gradskih redarstava i svugdje gdje su se pokazali kakvi nedostaci, uklonjeni su.

Prilike javnog prometa zatečene su u dosta lošem stanju, pa su poduzete potrebne mjere da se javni promet pravilno regulira i osigura, kao i da se broj prometnih nesreća i prijestupa svede na najmanju mjeru.

Osnovano je vođenje specijalne statistike o cestovno-redarstvenim prekršajima, kako bi se mogle poduzeti mjere za njihovo sprječavanje i uklanjanje.

Već je tada pijanstvo u većini slučajeva bilo glavni krivac prometnih nesreća, pa su ophodnje strogo kažnjavale vozače koje bi makar i zatekli u krčmi, a ako bi neki vozač po drugi put bio pijan,oduzimala mu se vozačka dozvola gradske policije (u Bjelovaru, Brodu, Donjem Miholjcu, Dubrovniku, Đakovu, Đurđevcu, Karlovcu, Koprivnici, Osijeku, Požegi, Sisku, Sušaku, Varaždinu i Virovitici)

1. travnja 1940. godine ustrojeno je još i Predstojništvo gradske policije u Mostaru. Cjelokupno redarstveno osoblje namješteno u Mostaru preuzeto je u službu Banovine Hrvatske. Gradska općina Mostar bila je dužna dati potrebne zgrade i prostorije za smještaj predstojništva, te ga opskrbljivati namještajem, ogrjevom i sl., te snositi sve troškove predstojništva.

Uredbom o uređenju banovinske redarstvene službe Banovine Hrvatske od 8. ožujka 1941. (objavljeno u Narodnim novinama 20. ožujka) određeno je da se cjelokupna redarstvena služba na području Banovine Hrvatske obavlja pod nadzorom i rukovodstvom Redarstvenog ravnateljstva u Zagrebu na čelu s ravnateljem koji je odgovoran banu.

Ban je bio ovlašten da svojim zapovijedima ustroji banovinske mjesne redarstvene vlasti i odredi njihov djelokrug te da propiše ustrojstvo redarstvenih izvršnih službenika.

Izbijanjem rata, 6. travnja 1941., ta uredba je praktički prestala važiti.


Logged
proxy1969
potporučnik
*
Offline Offline

Posts: 2 104


« Reply #5 on: December 15, 2018, 04:18:34 pm »

Žandarmerija Banovine Hrvatske

Stvaranjem Banovine Hrvatske započelo je i novo preustrojstvo žandarmerije, pa je 12. listopada 1939. godine utemeljena žandarmerijska brigada Banovine Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu.

Ona se sastojala od Savskog i Primorskog žandarmerijskog puka.

Bio je to prvi korak prema potpunom podređenju žandarmerije autonomnoj banovinskoj vlasti, kao što je već prije učinjeno s redarstvom, a godinu dana kasnije djelomično i s Financijskom kontrolom.

Sjedište žandarmerijske brigade Banovine Hrvatske bilo je u zagrebačkoj Branimirovoj ulici 19. Zapovjednik je bio brigadni general Kvintilijan Tartalja (Tartaglia), oficir za poslove javne sigurnosti potpukovnik Ante Čudić, a ađutant brigade, kapetan I. Klase Davorin Mavrić. Zapovjednik Savskoga žandarmerijskog puka bio je pukovnik Josip Bojić, njegov pomoćnik potpukovnik Krešimir Pavelić, a zapovjednik Zagrebačke žandarmerijske čete bio je major Ladislav Nedved.


Uredba o Oružništvu Banovine Hrvatske potpisana je 5. travnja 1941. i objavljena u Narodnim novinama dan nakon početka rata u bivšoj Jugoslaviji - 7. travnja 1941.

U Članku 1. rečeno je da se „osniva posebno oružništvo Banovine Hrvatske koje će preuzeti cjelokupnu ž.andarmerijsku službu na području Banovine“

Nadalje je rečeno da je Oružništvo organ bana za obavljanje policijske službe i da mu je u svemu podređeno osim postavljanja, promicanja i umirovljenja oružničkih časnika koje se moglo obavljati u sporazumu s ministrom vojske i mornarice.

Imovina žandarmerije prešla je u vlasništvo Banovine Hrvatske.

Uredba je bila temeljem početne organizacije Oružništva u novouspostavljenoj Nezavisnoj Državi Hrvatskoj.
 

Logged
dzumba
Stručni saradnik - specijalne jedinice
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Posts: 18 515


« Reply #6 on: December 18, 2018, 10:14:03 pm »

Имаш ли податке о командном саставу Приморског жандармеријског пука?
Logged
MOTORISTA
Writer Palube
Global Moderator
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 36 158« Reply #7 on: December 18, 2018, 10:32:20 pm »

Formacijski žandarmerija se, 1919 do 1925, delila na četiri brigade, svaka armijska oblast po jednu, a ove dalje na devet pukova ( svaki 8 do 10 četa) i dva bataljona.Komande pukova su se nalazile u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, Skoplju, Sarajevu, Cetinju, Nišu, Novom Sadu i Splitu. Brojno stanje je iznosilo oko 21.000 žandarma.

Logged
dzumba
Stručni saradnik - specijalne jedinice
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Posts: 18 515


« Reply #8 on: December 18, 2018, 10:40:10 pm »

Има један текст из часописа "Полиција" за 1932. годину о употреби српске жандармерије током балканских и Првом светском рату. Поставићу га када га скенирам. 
Logged
TNT024
Prijatelj foruma
vodnik I klase
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 688


« Reply #9 on: December 19, 2018, 10:26:50 am »

Ptiao bi uvaženog člana "proxy1969" kada je nastala Hrvatska banovina ?
Logged
proxy1969
potporučnik
*
Offline Offline

Posts: 2 104


« Reply #10 on: December 19, 2018, 01:02:50 pm »

Ptiao bi uvaženog člana "proxy1969" kada je nastala Hrvatska banovina ?


 Zakonski počinje postojati donošenjem Uredbe o Banovini Hrvatskoj 26. kolovoza/augusta 1939.

 Sporazum Cvetković - Maček je dio povijesti Kraljevine Jugoslavije 1918 - 1941/5.....PS nije neki izvor, ali mi je prvo pod rukom https://hr.wikipedia.org/wiki/Banovina_Hrvatska


LP
« Last Edit: December 19, 2018, 01:08:13 pm by proxy1969 » Logged
MOTORISTA
Writer Palube
Global Moderator
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 36 158« Reply #11 on: December 19, 2018, 06:18:35 pm »

Žandarmerija je septembra 1931. brojala 19.848 pripadnika, od toga 555 oficira i 4.392 podoficira. U avgustu 1934. formacija se sastojala od 10 pukova, četa Dvorske žandarmerije i žandarmerijska podoficirska škola u kamenici od dve čete sa po dva voda. Ukupno je bilo 10 pukova, sa 83 čete i 251 vodom, koji su bili raspoređeni u 1.924 stalne žandarmerijske stanice.

Žand. pukSedišteBr. četaBr. vodovaBr. stanica
BeogradskiBeograd91626
DunavskiN.Sad826229
DrinskiSarajevo620159
PrimorskiSplit619139
ZetskiCetinje1238289
MoravskiNiš723156
VardarskiSkoplje1445334
DravskiLjubljana721223
SavskiZagreb1031272
VrbaskiB.Luka412106
Logged
dzumba
Stručni saradnik - specijalne jedinice
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Posts: 18 515


« Reply #12 on: December 19, 2018, 10:09:18 pm »

Колико сам прочитао од почетка 30-тих година почињу се зидати типске, наменске жандармеријске станице. Зидане су и зграде за команде бригада.  У Нишу је зграда данашњег Апелационог суда, некада Команда нишког корпуса и Корпуса ПВО саграђена баш за команду жандармеријске Моравске бригаде.
Logged
dzumba
Stručni saradnik - specijalne jedinice
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Posts: 18 515


« Reply #13 on: December 24, 2018, 07:58:38 pm »

Ево мало полицијске повести на овим просторима. Мени је био интересантан када сам га пре 15-так година први пут прочитао. Истина текст је писан још давне 1932. године и објављен у часопису "Полиција" у два наставка и то у свесци за новембра (бројеви 21 и 22) и свесци за децембра (бројеви 23 и 24) те године. Како је текст са прилозима доста дугачак поставићу га из више постова. Слике којих има у тексту поставићу редом како су и тамо постављене.


* Image00001.jpg (631 KB. 699x1080 - viewed 99 times.)


* policija 2-page-001.jpg (845.03 KB. 837x1355 - viewed 35 times.)


* Image00002.jpg (535.41 KB. 687x1080 - viewed 96 times.)


* policija 4-page-001.jpg (737.3 KB. 836x1311 - viewed 94 times.)

« Last Edit: December 27, 2018, 07:41:42 pm by dzumba » Logged
dzumba
Stručni saradnik - specijalne jedinice
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Posts: 18 515


« Reply #14 on: December 24, 2018, 08:03:32 pm »

Како су и у самом часопису слике убачене између страница текста тако ћу их и ја поставити


* Image00003.jpg (487.81 KB. 723x1080 - viewed 39 times.)


* policija 6-page-001.jpg (850.22 KB. 865x1330 - viewed 39 times.)


* policija 7-page-001.jpg (878.84 KB. 884x1322 - viewed 167 times.)


* policija 8-page-001.jpg (869.97 KB. 867x1317 - viewed 154 times.)

Logged
Pages:  [1] 2   Go Up
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2013, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder

SMFAds for Free Forums
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Page created in 0.023 seconds with 24 queries.