PALUBA
May 19, 2022, 02:36:32 am *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: Za sve probleme prilikom registracije obratite se mailom na broker824@hotmail.com i miodrag.radojkovic@kolporter.rs
 
   Home   Help Login Register  
Del.icio.us Digg FURL FaceBook Stumble Upon Reddit SlashDot

Pages:  1 [2]   Go Down
  Print  
Author Topic: Organizacija, namjena i upotreba KoV JNA  (Read 8523 times)
 
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
NikolaX
razvodnik
*
Offline Offline

Posts: 78


« Reply #15 on: February 11, 2020, 09:39:05 pm »

Prema Školskoj formaciji "Crveni", SSNO, 1986. tovarna četa koja je bila namijenjena za ojačanje transporta jedinica u sastavu partizanske divizije imala je 108 konja ukupno.
- komanda čete = 1 jahaći konj
- 1., 2. i 3. tovarni vod = 32 tovarno-teška konja (1. i 2. tovarno odjeljenje imalo je 11 tovarno-teških konja, a 3. tovarno odjeljenje 10 tovarno-teških konja)
- pozadinsko odjeljenje = 4 tovarno-laka konja, 4 vozno-srednja konja, 2 kola (dvoosovinska-prikolica)
- veterinarsko odjeljenje = 3 tovarno-teška konja

Ukupno u tovarnoj četi: ljudi 122 , 1 jahaći konj, 99 tovarno-teških konja, 4 tovarno-laka konja, 4 vozno-srednja konja, 2 kola (prikolica dvoosovinska)

Dubina kolona tovarnih jedinica na maršu iznosi:
- tovarno odjeljenje = 60-80 m
- tovarni vod = 190-260 m
- tovarna četa = 1035-1470 m

Odstojanja u koloni:
- između tovarnih grla = 3-5 m
- između tovarnih odjeljenja = 5-10 m
- između tovarnih vodova = 200-300 m

Veličina rejona razmještaja tovarnih jedinica:
- tovarna četa = 2-3 km2
- tovarni vod = 0,6-1 km2
- tovarno odjeljenje = 0,2 km2
« Last Edit: February 11, 2020, 09:45:33 pm by NikolaX » Logged
Solaris
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 12 358


#vragu i rat#


« Reply #16 on: February 12, 2020, 05:33:43 pm »

Ja sam služio u Visoko 9 mj. u nekakvom puku.
Imaš li išta o njima?

poz.
Logged
NikolaX
razvodnik
*
Offline Offline

Posts: 78


« Reply #17 on: February 18, 2020, 11:03:40 pm »

Smještaj kopitara mora omogućiti odmor i zaštitu od vremenskih nepogoda. Smještaj je vrlo važna mjera za očuvanje radne sposobnosti i zdravlja životinja.
U miru konji se smještaju u konjušnice koje imaju propisano unutrašnje uređenje. U ratu su kopitari najčešće smješteni u poljskim uslovima. U tom slučaju biraju se suha mjesta u zavjetrini, da ih prikriva od neprijatelja i da ih štiti od dejstva neprijateljevog oružja. Mjesto za smještaj kopitara treba birai na ocjednom, ravnom, od vjetra zaštićenom i pošumljenom zemljištu u blizini pitke vode. Odabrano mjesto treba urediti i osposobiti za smještaj, a obim uređenja zavisi od toga koliko će se jedinica dugo zadržati na tom mjestu.
Konje treba vezivati za kočiće i postojeće drveće na dovoljnom odstojanju da se ne bi međusobno udarali i povrijeđivali.

Marševski konjovez je bolji i postavlja se tako što se jači konopac zategne između drveća ili jačih pobijenih kolaca u zemlji. Za njega se vezuju grla bliže jedno drugom, da se ne bi mogli međusobno udarati.
Kružno vezivanje je najjednostavnije vezivanje kopitara u svim prilikama i na svakom terenu. Formiraju se grupe kopitara po osnovnim jedinicama, ne više od 30 konja, koji se postroje u jednu vrstu. Vezivanje počinje od lijevokrilnog, tako što se lančani povodnik povuče kroz alku ulara desnog grla, a zatim se vrati nazad i zakopča lijevokrilni ular i tako redom dok se ne povežu sva grla. Zatim se lijevokrilno i desnokrilno grlo primaknu, povežu na isti način i zatvori se krug.
U sredini kruga postavlja se redar, koji mahanjem grančice održava zategnuti krug i sprječava međusobno udaranje. Za vrijeme hranjenja, pojenja i čišćenja kopitara krug se ne razbija. Takvo vezivanje koristi se za kraće vrijeme, jer grla ne mogu da legnu i da se odmore.

Poljski konjovez izrađuje se kada jedinica ostaje više dana na jednom mjestu. Odabrano mjesto poravna se i da mu se blag pad. Na pripremljeno tlo pobijaju se stubovi, čija je visina iznad zemlje 80 cm, na koje se postavlja konopac ili drvene oblice za vezivanje kopitara. Svakom grlu treba obezbijediti ležište širine 1,5 m da bi moglo leći. Iza njega se pobija odgovarajući broj stubova, postavljaju pregradne motke, a okolo se kopaju kanali i uređuje đubrište na odstojanju 50-100 m.

Poljski konjovez sa nastrešnicom izrađuje se za smještaj kopitara van naseljenih mjesta nekoliko dana, radi zaštite od velikih hladnoća, topline i padavina. Za izgradnju na prednjem kraju treba obezbijediti  stubove visine 3,3 m, a na zadnjem visine 2,5 m, na koje se pričvršćuju letve, oblice i daske. Pokriva se priručnim materijalom koji se dobija iz mjesnih izvora. Prednji dio konjoveza zatvara se daskama, oblicama ili prućem. Pregradne motke se na prednjem kraju učvršćuju za stubove, a na zadnjem se vežu za krov nadstrešnice. Da bi se kopitari zaštitili od vjetrova sa dvije susjedne strane mogu se postaviti vjetrobrani od priručnog materijala. Tako uređen konjovez može se jednostavno dograditi u poljsku konjušnicu.
Logged
Perun
poručnik korvete
*
Offline Offline

Posts: 3 557


« Reply #18 on: February 19, 2020, 10:29:20 am »

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO
[/b]
Komanda 2. bb / 6. bbr
14,00   D-1
s. Vojni TukOdluka komandanta 2. bb / 6. bbr za odbranu
Operativni broj 1/84

Sekcije 1:50.000 Delnice – 1, Ogulin – 1 i 2


1.   Odlučio sam: Izvršiti marš pravcem Mrkopalj - Ravna Gora – Stara Sušica i po pristizanju na marševski cilj u sadejstvu sa ŠTO organizovati odbranu u rejonu: desno Debela Kosa (isključno), levo Lisina t.t. 900, te po dubini s. Bajt, grupišući glavne snage na pravcu Lisina – Stara Sušica, a pomoćne snage na pravcu Debela Kosa (isključno) – s. Bajt, sa ciljem izvršiti prihvat delova 1. bb i 3. bb koji se budu povlačili preko odbrambenog rejona bataljona, naneti «plavom» što veće gubitke u živoj sili i MTS i sprečiti mu brz prodor ka Kupjaku.
Težište POB imati u zahvatu komunikacije Jablan – Stara Sušica. Biti u gotovosti za vođenje POB u rejonu Ravna Gora.
Borbeni poredak u liniji sa rezervom, sa BVG, BPOG, odeljenjem «S-2M», vodom PAM 12,7 mm, poz. jedinicama i komandom.
Prednji kraj odbrane proteže se na liniji severne padine Debele Kose – Stara Sušica – Lisina – t.t. 900.
Gotovost za odbranu 06,00   02.06.1985.
    
2.   1. bč poseda rajon odbrane u liniji desno severoistočne padine Slepih Vrata – raskrsnica puteva, levo severne padine Debele Kose do šumskog puta, sa zadatkom: izvršiti prihvat delova 3. bb, a zatim u sadejstvu sa 2. bč i 3. bč, BPOG
unakrsnom vatrom nanositi «plavom» što veće gubitke u živoj sili i MTS. Prednji      kraj odbrane imati na ivici šume. Zona dejstva desno: raskrsnica puteva – s. Jablan, levo: šumski put – škola Stara Sušica. PGPGZV imati u visini puta. Bokove i međuprostore obezbediti vatrom PM i grupom strelaca. POB voditi sa ČPOG sastava odeljenje RB i tromblonisti u zahvatu komunikacije. ČVG sastava odeljenje MB 60 mm. Delom snaga biti u gotovosti za vođenje PDB u rejonu Ravna Gora. Borbu sa ciljevima u vazduhu voditi sa 1/3 pešadijskog naoružanja, samo u slučaju direktnog napada na odbrambeni rajon čete. Na OVP utvrditi se u II stepenu. U izvršenju zadataka sadejstvovati ostalim snagama bataljona. Izvlačenje vršiti pravcem: Slepa Vrata – Turmin – Suhi Vrh. Osmatračnica komandira čete u rejonu t.t. 900.

2. bč maršuje kao glavnina bataljona i po pristizanju na marševski cilj poseda rajon odbrane: južne padine Lisine, desno raskrsnica puteva, i po dubini raskrsnica šumskih puteva, sa zadatkom: izvršiti prihvat delova 1. bb i 3. bb, a zatim u sadejstvu sa 1. bč i 3. bč, ŠTO, BPOG unakrsnom vatrom nanositi «plavom» što veće gubitke u živoj sili i MTS. Prednji kraj odbrane proteže se desno: raskrsnica puteva, levo: južne padine Lisine, i po dubini k. 716. Zona dejstva: desno raskrsnica puteva - s. Jablan, levo s. Jablan – šumski put. PGPGZV imati u visini raskrsnice puteva. Bokove i međuprostore obezbediti vatrom PM i grupom strelaca. . POB voditi sa ČPOG sastava odeljenje RB i tromblonisti u zahvatu komunikacije. ČVG sastava odeljenje MB 60 mm. Delom snaga biti u gotovosti za vođenje PDB u rejonu Ravna Gora. Borbu sa ciljevima u vazduhu voditi sa 1/3 pešadijskog naoružanja, samo u slučaju direktnog napada na odbrambeni rajon čete. Na OVP utvrditi se u II stepenu. U izvršenju zadataka sadejstvovati ostalim snagama bataljona. Izvlačenje vršiti pravcem: Lisina – Strara Sušica – Ravna Gora. Osmatračnica komandira čete u rejonu severne padine Debele Kose, na spoju između 1. bv i 2. bv.


3. bč maršuje na začelju glavnine i po pristizanju na marševski cilj poseda rajon odbrane desno: Uglješ, levo t.t. 905, po dubini s. Bajt, sa zadatkom: izvršiti prihvat delova 1. bb i 3. bb, a zatim u sadejstvu sa 1. bč i 2. bč, ŠTO, BPOG unakrsnom vatrom nanositi «plavom» što veće gubitke u živoj sili i MTS. Prednji kraj odbrane imati na liniji t.t. 905, okuka puta, Uglješ. Zona dejstva: desno  Uglješ – crkva – Stara Sušica, levo t.t. 905 – t.t. 716. PGPGZV imati u visini okuke puta. Bokove i međuprostore obezbediti vatrom PM i grupom strelaca. . POB voditi sa ČPOG sastava odeljenje RB i tromblonisti u zahvatu komunikacije. ČVG sastava odeljenje MB 60 mm. Biti u gotovosti za vođenje PDB u rejonu Ravne Gore. Borbu sa ciljevima u vazduhu voditi sa 1/3 pešadijskog naoružanja, samo u slučaju direktnog napada na odbrambeni rajon čete. Na OVP utvrditi se u II stepenu. U izvršenju zadataka sadejstvovati ostalim snagama bataljona i ŠTO. Izvlačenje vršiti pravcem: Strara Sušica – Ravna Gora. Osmatračnica komandira čete u rejonu istočne padine Uglješa, iznad 2. bv.


BVG sastava vod MB 82 mm iz rejona vatrenog položaja 500 m severo-zapadno od crkve Stara Sušica ostvaruje vatru za vreme nastupanja «plavog» po rejonu Suha Glavica – Petolokve – Razdolje. U toku borbe po dubini ostvariti vatre po rejonima Stara Sušica. Pripremiti vatru po rejonu Ravna Gora u slučaju HD. Gotovost u 05,00  02.06.1985.


BPOG sastava vod BsT 82 mm i odeljenje RB dejstvuje sa OVP iz rejona raskrsnica puteva u Staroj Sušici sa zadatkom: voditi POB u zahvatu komunikacije Jablan – Stara Sušica. Sa RVP iz rejona crkve u staroj Sušici podržava izvlačenje naših snaga i vodi POB duž komunikacije.


Vod PAM 12,7 mm i odeljenje «S-2M» iz rejona dvorca u Staroj Sušici štiti KM i BVG od direktnog napada «plavog» iz vazduha i po potrebi vodi borbu sa HD «plavog».

3.   Mere BOs:
POB – težište imati na pravcu Jablan – Stara Sušica.

4.   PVO – težište PVO imati na KM bataljona i BVG.
Mere PVZ: pokrete izvoditi samo noću, a danju samo izuzetno, u jedinicama stalno imati rastresit raspored, maskiranju posvetiti punu pažnju.

5.   PDB: težište PDB imatu u rejonu s. Ravna Gora. U slučaju desanta u tom rejonu POB voditi u sadjstvu sa pozadinskim jedinicama i odredom TO «Delnice». Zadatak: ne dozvoliti desantu da se sredi, raseći ga i zatim uništavati.

6.   Obezbeđenje b/d:

6.1.   Moralno-političko: težište imati na jačanju borbenog morala i merama na sprečavanju psihološko-propagandnog te subverzivnog delovanja neprijatelja, do početka b/d održati sastanke vojnih kolektiva, gde ukazati na značaj predstojećeg zadatka, stalno isticati primere heroizma, a energično osuđivati malodušnost i druge negativne pojave

6.2.   Obaveštajno obezbeđenje: težište imati na prikupljanju podataka o artiljeriji i OMJ, NHB/s, KM i CV, naročito na pravcu Osojnik – Vrbovsko, zaštita tajnosti odluke, ograničiti kretanje na KM, korištenje sredstava veze primenom TKT dokumenata, izvršiti fizičko obezbeđenje KM trećim odeljenjem trećeg brdskog voda treće brdske čete, sagledati osnovne karakteristike delatnosti spoljnog i unutrašnjeg neprijatelja u svojoj jedinici i na teritoriji na koju se jedinica izvodi.
Mere obaveštajnog obezbeđenja: sva lica koja se kreću u rejonu bataljona registrovati, a sumnjiva privesti, vojnike koji ispoljavaju defetizam izolovati, stupiti u kontakt sa organima SUP-a i SDB i susednim jeinicama.

6.3.   Bezbednosno obezbeđenje: težište imati na otkrivanju i uništavanju IDG, Obezbediti tajnost pokreta i podataka.

6.4.   PNHB obezbeđenje: težište imati na opštim merama PNHB obezbeđenja na pravcu Jablan – Stara Sušica, primarnu dekontaminaciju vršiti na licu mesta, a sekundarnu u narednom rejonu.

6.5.   Inžinjerijsko obezbeđenje: težište inžinjerijskog obezbeđenja imati na zaprečavanju na težištu odbrane, po izvlačenju 3. bb potčinjava nam se 3. pionv / 6. inžč koji pridodajem 3. brdskoj četi sa zadatkom da izvrši zaprečavanje prednjeg kraja odbrane 3. bč.

6.6.   Maskiranje: težište imati na pojedinačnom i taktičkom maskiranju.

6.7.   Borbeno osiguranje: u toku prevoženja odrediti osmatrača, posebnu pažnju posvetiti osiguranju bokova i međuprostora, osiguranje desnog boka vršiti VTO.

6.8.   Pozadinsko obezbeđenje: pozadinske jedinice razmestiti po sledećem:
-   SnSt u rejonu s. Bajt
-   StTOd u zahvatu raskrsnice puteva kod šumarije Ravna Gora
-   StTOb u zahvatu raskrsnice puteva kod šumarije Ravna Gora
-   InSt u zadružnom domu Ravna Gora
Naredni rajon razmeštaja pozadinskih jedinica imati u skladu sa izvođenjem borbenih dejstava, i to po mom naređenju.
Putevi dotura i evakuacije za sve jedinice Stara Sušica – Ravna Gora.
Do početka marša snabdeti jedinice do norme, a po pristizanju u rajon odbrane sa ostalim odobrenim delom b/s sa ciljem obezbeđenja jedinica bataljona za izvršenje borbenog zadatka.
Težište Pob imati na glavnom pravcu dejstva «plavog» sa prioritetom snabdevanja četa prve linije, POG, i PVO, i to municijom za PO naoružanje i podršku. Gotovost prve faze snabdevanja do 18,00 na D-1, a druge faze do 04,00 na D. Deo sredstava imati u rezervi. Pozadinske jedinice u rejonima razmeštaja svojim ljudstvom organizovati obezbeđenje i pp zaštitu.


7.   Komandovanje i veza:
-   KM imati u rejonu crkve Stara Sušica
-   PKM imati u rejonu Kosa
-   Gotovost veza u 04,30    02.06.1985.
-   Signali po tablici signala
-   Izveštaj dostavljati: a) redovno do 19,00 sa stanjem u 17,00 i b) vanredno po potrebi
-   Saradnju sa DPZ Stara Sušica po pitanju razmene podataka i mogućnosti snabdevanja organizovaće PK za Ob poslove i PK za Po do 03,00    02.06.1985.KOMANDANT
Kap. I kl.
Logged
Perun
poručnik korvete
*
Offline Offline

Posts: 3 557


« Reply #19 on: February 19, 2020, 10:31:55 am »

Primjer zapovjedi, u pitanju je vježba.
Logged
Perun
poručnik korvete
*
Offline Offline

Posts: 3 557


« Reply #20 on: April 07, 2020, 09:03:23 pm »

brdski bataljon F-81
 
- komanda bataljona = 17 ljudi, 2 J (jahaća konja), 1 TAM 110 1,5 t, 2 PPi, 5 PAP, 9 AP, 1 PM

- odjeljenje veze = 9 ljudi, 1 TAM 5000, 1 mala KŠK AR-55, 8 PAP, 1 AP

- odjeljenje S-2M = 4 čoveka, 1 TAM 110 1,5 t, 3 PPI, 1 PAP, 3 S-2M

- tehničko odjeljenje = 14 ljudi, 1 TAM 110 1,5 t, 3 TAM 5000, 11 PAP, 2 AP, 1 PM

- intendantsko odjeljenje = 19 ljudi, 2 TAM 5000, 2 kuhinje, 17 PAP, 1 AP, 1 PM

- sanitetsko odjeljenje = 7 ljudi, 1 aut. san. AR-55, 1 san. kol., 4 PPi, 3 PAP

- 1., 2. i 3. brdska četa = 135 ljudi, 7 TK (tovarnih konja), 1 TAM 5000, 1 AR-55, 1 prik., 20 PPi, 6 SP, 19 PAP, 72 AP, 18 PM, 3 mitr., 4 RB, 4 MB 60 mm

- minobacački vod 82 mm = 47 ljudi, 16 TK (8 oruđnih i 8 municijskih konja), 2 TAM 5000, 8 PPi, 30 PAP, 8 AP, 8 MB 82 mm

- vod BsT 82 mm = 26 ljudi, 8 TK (4 oruđna i 4 municijska), 4 PPi, 19 PAP, 3 AP, 4 BsT 82 mm

- odjeljenje RB = 13 ljudi, 6 PPi, 6 PAP, 1 AP, 6 RB

- vod PAM 12,7 mm = 21 čovek, 8 TK, 4 PPi, 14 PAP, 3 AP, 4 PAM 12,7 mm

Ukupno u brdskom bataljonu po F-81: 582 čovjeka, 53 TK (37 oruđnih konja i 16 municijskih konja), 2 J (jahaća konja), 1 mala KŠK AR-55, 3 AR-55, 3 TAM 110 1,5 t, 12 TAM 5000, 1 aut. sn. AR-55, 3 prik., 2 kh, 1 sn kol., 91 PPi, 18 SP, 171 PAP, 242 AP, 57 PM, 9 mitr., 18 RB, 4 BsT 82 mm, 12 MB 60 mm, 8 MB 82 mm, 4 PAM 12,7 mm, 3 S-2M.
Logged
NikolaX
razvodnik
*
Offline Offline

Posts: 78


« Reply #21 on: May 07, 2020, 11:07:32 pm »

Naredbom SSNO St. pov. 491-1 od 21.02.1980. godine partizanske divizije preimenovane su u lake divizije.

Naredbom SSNO St. pov. 1051-1 od 04.06.1986. godine lakim divizijama i brigadama vraćen je naziv partizanska divizija i partizanska brigada.

Na kraju 1985. godine partizanske brigade imale su od artiljerije:
- po jednu bateriju lakih minobacača 120 mm M74 ili M75
- i bateriju od 12 lakih lansera raketa 128 mm M71
- neke partizanske brigade imale su bateriju brdskih topova 76 mm M48 B-1 i po 4 lansera raketa POLK 9K11.


Organizacijsko-formacijska struktura partizanske brigade u organskom sastavu partizanske divizije prema F-85:
- komanda brigade
- komanda stana
- izviđački vod
- vod veze
- 1., 2. i 3. partizanski bataljon (komanda bataljona, odjeljenje veze, 1., 2. i 3. partizanska četa, protivoklopni vod, vod minobacača 82 mm, tehničko odjeljenje, intendantsko odjeljenje, sanitetsko odjeljenje)
- minobacačka artiljerijska baterija 120 mm M75 (6 MB 120 mm)
- baterija LRB (lakih ručnih bacača) 128 mm M71 (12 LRB 128 mm M71)
- neke brigade su imale i topovsku artiljerijsku bateriju 76 mm M48 B-1 (6 topova B-1)
- mješoviti protivoklopni vod (6 BsT 82 mm, 4 POLK 9K11)
- laki artiljerijsko-raketni vod PVO (4 PAT 20/1 mm, 3 S-2M)
- pionirski vod
- pozadinska četa
Transport u brigadi bio je mješovitog tipa - na motornim vozilima i tovarnim i vučnim konjima. Partizanska brigada je imala ukupno 122 konja što je za 20 % manje u odnosu na formaciju iz perioda organizacije «Drvar-2».

Partizanske divizije KoV nastale su od lakih divizija. Imale su veliku manevarsku sposobnost za sve vidove b/d na brdsko-planinskom zemljištu u partizanskom i kombiniranom obliku oružane borbe.
Namijenjene su za dejstvo na PZT i u vlastitoj pozadini, u sastavu JNA ili jedinice TO, a mogu dejstvovati i samostalno.

U zahvatu fronta partizanska divizija načelno:
- brani pomoćne i teže prohodne pravce i naseljena mjesta
- zatvara i kontrolira međuprostore
- štiti i obezbjeđuje bokove vlastitih snaga
- napada na bokove i pozadinu neprijatelja
- može po potrebi braniti jedan ili dva manja taktička pravca

U vlastitoj pozadini se upotrebljava za borbu protiv VD-ata, u sadejstvu sa jedinicama TO i drugim snagama.

Na PZT:
- nanosi gubitke i slabi borbenu moć neprijatelja
- otežava i sprječava manevar, dotur i snabdijevanje neprijateljskih snaga
- štiti stanovništvo i sprječava uspostavljanje okupacionog sistema
- sadejstvuje snagama na frontu
- štiti i brani slobodnu teritoriju i izvršava druge zadatke

Partizanska divizija nema u miru gotovih snaga; prema dinamici izvođenja mobilizacije njene snage mogu se angažirati tek poslije 6 sati. To je optimalno vrijeme za koje bataljoni mogu imati oko 80 % ljudstva sa podijeljenim naoružanjem.
Prema formaciji iz 1975. godine partizanska divizija imala je u svom sastavu 2-4 partizanske brigade koje su bataljonskog sastava, trojne formacije. Brojno stanje divizije je manje od drugih divizija. Transport partizanske divizije je uglavnom na tovarnim grlima. Težilo se da te divizije po opremljenosti dostignu stupanj pješadijskih koje su lako pokretljive i mogu izvoditi dejstva na svakom zemljištu.

Partizanska divizija mogla je izvoditi b/d samostalno ili u sadejstvu sa jedinicama JNA i TO, uskupno ili najčešće po dijelovima kao odvojena dejstva brigada.
Komande za razvoj tih divizija se u miru obučavaju i pripremaju svoj sastav kao i divizije "B" i "R" klasifikacije.
Iako je pretežno pješadijskog sastava partizanska divizija mogla je primiti u svoj sastav i sve druge rodove KoV iz čega proizlazi da je njena o-f struktura promjenljiva.

Neki pokazatelji za partizansku diviziju prema ratnoj formaciji:
- borbeni dio: 56,9 %
- dio za podršku: 25,2 %
- dio za POB: 11,2 %
- dio za RiK: 6,96 %
- vatrene mogućnosti: 36,2 tone čelika u minuti
Jedna partizanska brigada (jedna MBab 120 mm M74 i jedna baterija LRB 128 mm M71): otprilike 10,2 tone čelika u minuti.
Ako partizanska brigada ima i treću bateriju za vatrenu podršku (topovska artiljerijska baterija 76 mm M48 B-1), onda su vatrene mogućnosti brigade još veće.


Partizansku diviziju po organizaciji iz 1985. godine činile su ove jedinice:
- Komanda divizije
- Komanda stana
- Izviđački vod 
- 3 ili 2 partizanske brigade - po organizaciji iz 70-ih godina partd mogla je imati i do četiri partbr
- Minobacački artiljerijski divizion 120 mm M75 (18 MB 120 mm M75)
- Četa veze 
- Vod ABHO 
- Sanitetski vod
- Tovarna četa – namijenjena za ojačavanje transporta jedinica u sastavu divizije

Literatura:
Edicija "Razvoj Oružanih snaga SFRJ 1945-1985", Knjiga treća - II, Kopnena vojska JNA, 1987.
« Last Edit: May 07, 2020, 11:12:56 pm by NikolaX » Logged
Perun
poručnik korvete
*
Offline Offline

Posts: 3 557


« Reply #22 on: May 20, 2020, 03:30:26 am »

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]


* tmp-cam-2875126107996708887.jpg (545.79 KB, 1185x1632 - viewed 91 times.)
Logged
Perun
poručnik korvete
*
Offline Offline

Posts: 3 557


« Reply #23 on: May 20, 2020, 03:31:26 am »

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]


* tmp-cam-2732532167711172322.jpg (467.53 KB, 1632x1185 - viewed 91 times.)
Logged
Perun
poručnik korvete
*
Offline Offline

Posts: 3 557


« Reply #24 on: May 20, 2020, 03:43:04 am »

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]


* tmp-cam-8077788870741800096.jpg (769.95 KB, 1632x1185 - viewed 98 times.)
Logged
Pages:  1 [2]   Go Up
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2013, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder

SMFAds for Free Forums
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Page created in 0.037 seconds with 22 queries.