PALUBA
January 20, 2020, 03:12:40 pm *
Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?

Login with username, password and session length
News: Upozorenje za sve clanove
 
   Home   Help Search Calendar Login Register  
Del.icio.us Digg FURL FaceBook Stumble Upon Reddit SlashDot

Pages: [1]   Go Down
  Print  
Author Topic: Organizacija, namjena i upotreba KoV JNA  (Read 304 times)
 
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
Perun
potporučnik
*
Offline Offline

Posts: 2 000


« on: December 22, 2019, 05:34:13 pm »

Odbrambeni boj divizije KoV (pd, mtd, md) prema gledištu JNA iz 1985. godine najčešće se izvodi u određenoj zoni na frontu čije dimenzije mogu biti znatno veće od dimenzija zone odbrane jedinica u 2. svjetskom ratu i ratovima vođenim poslije njega.
Odlučujući utjecaj na povećanje dimenzija zone imaju:
- narasle vatrene mogućnosti savremenog oružja, naročito nuklearnog
- i veliki broj različitih subjekata i borbenih i neborbenih sredstava koja se angažuju u boju.
Dimenzije zona združenih taktičkih jedinica veće su skoro za 2,5 puta u odnosu na klasične bojeve iz 2. svjetskog rata.
Proračunske norme dimenzija zone odbrane združenih taktičkih jedinica određuju se na osnovu: broja bataljona (pukova, brigada) u sastavau prvog ešelona, broja položaja koje združena taktička jedinica (ZTJ) može jednovremeno da posjedne i brani, odstojanja između položaja (da dejstvo nuklearnog oružja taktičke namjene ne zahvati snage na oba položaja, da je moguć prihvat snaga sa jednog na drugi položaj i kontinuirano izvođenje odbrambenog boja po dubini), mogućnosti podrške i drugo.
Tako se proračunske norme zone odbrane brigade kreću u granicama 10-15 km na ravničarskom zemljištu i oko 20 km na planinskom zemljištu po frontu i 15-20 km po dubini, a divizije 40-80 km po frontu i oko 40-50 km po dubini.
U rješavanju raznih taktičko-operativnih zadataka u školama i u trupi (ŠRV i KŠRV) i pri izvođenju vježbi i manevara sa jedinicama, veličine zona odbrane ZTJ su u načelu znatno veće i za diviziju KoV iznose i do 100 km po frontu i dubini. Ovo je uslovljeno izvođenjem odbrane po pravcima i postojanjem većih međuprostora na kojima se angažuju jedinice TO.
Povećanje dimenzija zone, odnosno povećanje odstojanja i rastojanja između elemenata borbenog rasporeda (rastresitost) ne smije negativno utjecati na grupisanje snaga i izražavanje težišta na izabranom pravcu. Ovo se u uslovima bivše SFRJ osiguravalo pravilnim angažovanjem jedinica JNA i TO i drugih subjekata ONO i DSZ na čitavoj dubini i širini zone obrane.
U praksi (KŠRV, zajedničke taktičke vježbe i slično) bilo je primjera da u okviru zone dejstva divizije KoV dejstvuje druga divizija (partizanska divizija JNA ili partizanska divizija TO), kojoj se u okviru jedinstvene zone određuje prostorija za dejstvo (na teže prohodnom zemljištu i u međuprostorima). Iako se dejstva ovih jedinica usklađuju, postavljalo se pitanje opravdansoti ovakvog rješenja.
 

Prema analizama raznih vježbi, a zavisno od konkretnih uslova, zona odbrane divizije KoV može biti veličine od 2000 do 7000 km2. U zoni se može naći oko 50000 do 450000 stanovnika, brojna naselja seoskog i gradskog tipa, teritorijalno podijeljenih u 2 do 20 opština, s velikim brojem MZ (mjesnih zajednica) i OUR (osnovnih organizacija udruženog rada).
Pored toga u zoni se pod oružjem može naći 10000 do 50000 ljudi, pa i više svrstanih u brojne jedinice, komande, štabove i ustanove TO (teritorijalne odbrane) različitih veličina što često čini značajnu snagu, često brojniju od jedinice nosioca b/d (borbenih dejstava). Divizija KoV ovisno o tipu - sastavu može imati od 14499 do 17260 ljudi (okvirna - približna brojna stanja). Pored naoružanog dijela stanovništva u zoni se nalaze i druge organizovane snage društva koje imaju veliki utjecaj na izvršenje zadatka, primjenjujući različite oblike borbe i opštenarodnog otpora.

U zonama ZTJ (združenih taktičkih jedinica) moglo se očekivati prema iskustvima iz dotadašnjih vježbi različiti broj štabova TO (teritorijalne odbrane) kao učesnika u sadejstvu i organa DPZ (društveno-političkih zajednica), DPO (društv.-polit. organizacija), OUR-a kao učesnika u saradnji.
a) sadejstvo:
- u zoni divizije: 1 Zn (zonski) ŠTO (ili regionalni) i 2-4 Op (opštinska) ŠTO (svega 3-4)
- u zoni brigade: 10 OpŠTO i 3-5 ŠTO MZ (svega 4-5)
- u zoni puka: 1-3 ŠTO MZ
b) saradnja:
- u zoni divizije: 9-12 organa DPZ, 18-30 organa DPO, 70-110 organa OUR (100-150 učesnika u saradnji)
- u zoni puka - brigade: 6-8 organa DPZ, 24-36 organa DPO, 5-32 organa OUR (35-37 učesnika u saradnji)
- u rejonu odbrane bataljona: 1-3 organa DPZ, 6-8 organa DPO i do 2 organa OUR (7-13 učesnika u saradnji).

Ovako veliki broj subjekata u zoni obrane divizije KoV ukazuje na složenost organizovanja sadejstva i saradnje.
Prema tome u zoni dejstva divizije KoV pored njenih formacijskih snaga (od 14499 do 17260 ljudi) mogu se naći još:
4-5 brigada TO, 10-12 Od (odreda) TO, 1 ZnŠTO i 10-12 OpŠTO, 60-70 ŠTO (MZ i OUR), 300-350 odjeljenja - vodova i četa TO i MZ; 300-400 grupa, odjeljenja i četa OUR; 300-400 MZ; 300-400 stanica ratne milicije, sa blizu 50 hiljada naoružanih ljudi.

Iskustva sa jedne opitne KŠRV (komandno-štabna ratna vježba) iz maja 1982. godine
Pored komandi i jedinica divizije KoV u njenoj zoni zadatke su izvršavali štab TO jedne operativne zone TO, 7 OpŠTO i brojne jedinice TO sa preko 15000 vojnika i starješina (1 brigada TO, 4 OdTO, 25 čTO, 21 vTO, 16 čMZ, 80 vMZ, 85 oMZ, 6 čOUR, 40 vodova i 87 odjeljenja OOUR itd.)
Iz sastava struktura van oružanih snaga u zoni divizije izvršavale su raznovrsne zadatke jedinice narodne milicije (2 bataljona, 5 četa i 1 vod sa oko 900 pripadnika).
U štabovima i jedinicama radne obaveze angažovalo se preko 500 pripadnika itd.
Iz struktura van oružanih snaga samo kroz navedene oblike u zoni spomenute divizije bilo je angažovano oko 40000 ljudi.
Na uspjeh oružane borbe i borbe u ONOR-u (opštenarodnom odbrambenom ratu) ovakva struktura i broj učesnika utječe vrlo pozitivno, ali uzrokuje dosta složeno rukovođenje i komandovanje.
U navedenom primjeru komanda divizije KoV u zoni veličine 5700 km2 (načelno zona širine 75 km i dubine 75 km) kao nosilac borbe i otpora, treba svojim sistemom RiK-a (rukovođenja i komandovanja) usmjeriti pored svojih snaga (od 12 do oko 14 hiljada) još i oko 15000 pripadnika jedinica i štaboba TO i 40000 pripadnika struktura ONO (opštenarodne odbrane) van oružanih snaga.

Svaka opština načelno prema svojim mogućnostima i potrebama formira različite jedinice prostorne strukture: 1-3 OdTO, 3-6 samostalnih četa TO i više samostalnih vodova. Pored ovih formira se i određeni broj jedinica za druge namjene: inžinjerijske, ABHO, izviđačke, diverzanstke, protivdiverzantske, jedinice CZ i druge. Snage TO brojno obuhvaćaju oko 3,5 % od ukupnog broja stanovnika. Veći broj jedinica kvalitetnijeg sastava i naoružanja formira se u gušće naseljenim dijelovima zemlje i gradovima, industrijskim i drugim centrima na prostorijama u zahvatu strategijsko-operativnih pravaca.

Treba imati u vidu i činjenicu da ravnomjeran raspored snaga po frontu i dubini i težnja da se bude jednako jak na svim pravcima, dovodi do rasipanja snaga, njihove neefikasnosti i na kraju do poraza. Prema tome snage u boju treba grupisati tako da se osigura nadmoćnost u određenoj zoni ili na određenom pravcu.
Polazeći od veličine sukobljenih strana i prostora na kome se izvode b/d, boj najviših združenih taktičkih jedinica nadilazi bojeve koji su vođeni u 2. svjetskom ratu i sve više se približava nivou operacije.

 
 
NAPADNI BOJ NA FRONTU (Boj na kopnu, 1985.)

- ZTJ dobivaju zonu napada, a osnovne taktičke jedinice (četa i bataljon) pravac napada

- širina zone napada prema iskustvenim normama:
a) puk = 4-6 km
b) brigada = 6-8 km
c) divizija = 20-40 km

- ZTJ nikada ne napada na cijeloj širini zone, već na izabranim pravcima napada
- pravac glavnog udara je samo jedan gdje se angažuju glavne snage
- pomoćnih pravaca ima više = 1-3 (na njima se angažuju pomoćne snage)
- u okviru pravca svakoj jedinici određuje se front napada

- osnov za određivanje fronta napada ZTJ je front napada bataljona = 1-1,5 km angažovanih u 1. ešelonu pukova-brigada i veličina međuprostora između bataljona = 1 km te između pukova-brigada = 3-5 km

- elementi zone:
· polazni položaj (linija razvoja)
· jurišni položaj
· položaji (objekti) bližeg i sljedćeg zadatka, odnosno narednih (uzastopnih-dnevnih) zadataka
· linija uvođenja 2. ešelona ili rezervi i drugih elemenata
- jurišni položaj na udaljenu 100 do 400 m od p/k neprijateljeve odbrane
- prednja granica polaznog položaja na udaljenosti od 1 km u odnosu na jurišni položaj
- linija razvoja na udaljenu 1-3 km od jurišnog položaja ili 3-5 km ako se po p/k neprijateljeve odbrane ostvaruje nuklearna vatra

- dubina polaznog položaja:
· za pješadijski bataljon = 2 km
· za puk – brigadu = 4-8 km
· za diviziju KoV = 15-20 km (mjereno od prednje do zadnje granice polaznog položaja)

- odnos snaga najmanje 3:1 u korist napadača (norme iz 2. svjetskog rata)

- glavne snage čine do 2/3 ukupnih snaga
- 1. ešelon = 1/2 do 2/3 ukupnih snaga i sredstava (realizuje bliži zadatak)
- 2. ešelon = 1/3 ukupnih snaga (sljedeći zadatak); treba težiti uvijek da bude motorizovan ili mehanizovan

- kretanje 2. ešelona ili rezerve iza 1. ešelona na odstojanju za puk-brigadu = 4-8 km, a za diviziju KoV = 8-12 km
- 3. ešelon izuzetno (slično kao i 2. eš.)
- rezerva u puku-brigadi = do bataljona
- rezerva u diviziji KoV = do dva bataljona

- zona prikupljanja na udaljenju jednodnevnog marša od p/k neprijateljske odbrane:
- za motorizovane kolone oko 70-100 km
- za nemotorizovane kolone 25-30 km
- za mbr - okbr 100 km

- očekujući rejon na udaljenu od p/k neprijateljeve odbrane na oko 2 sata kretanja:
- za motorizovanu brigadu = 15-30 km
- za pješadijsku brigadu = 8 km
- za mbr - okbr = 30-40 km

- veličina očekujućeg rejona (zone prikupljanja)
- puk = 70-100 km2
- pješadijska (motorizovana) brigada = 120-180 km2;
- mehanizovana brigada i oklopna brigada = 100-150 km2
- divizija = 550-650 km2
Logged
Perun
potporučnik
*
Offline Offline

Posts: 2 000


« Reply #1 on: December 22, 2019, 05:41:33 pm »


* img091.jpg (613.26 KB. 2550x3509 - viewed 27 times.)

* img090.jpg (767.3 KB. 2550x3509 - viewed 25 times.)

Logged
NikolaX
razvodnik
*
Offline Offline

Posts: 50


« Reply #2 on: January 12, 2020, 02:16:59 pm »

Karakteristike i namjena divizija KoV
 

Divizija KoV je najviši formacijski združeni taktičko-operativni sastav i predstavljao je značajan element KoV JNA do reorganizacije 1988. godine.

Prema namjeni, opremljenosti, zadacima i formacijskom sastavu u sklopu kopnene vojske nalazila su se četiri različita tipa divizija KoV:

         - pješadijske divizije (pukovskog sastava, brigadnog sastava i mješovitog brigadno-pukovskog sastava)

         - motorizirane divizije (mješovitog brigadno-pukovskog sastava i brigadnog sastava)

         - mehanizirane divizije (pukovskog sastava i brigadnog sastava)

         - i lake divizije (brigadnog sastava) – 1980. godine partizanske divizije preimenovane su u lake divizije; u toku 1986. godine lakim divizijama i brigadama vraćen je naziv partizanska divizija i brigada

 

Divizija KoV je združena jedinica i mogla je, zavisno od mjesta, uloge i zadataka koji se predviđaju planom upotrebe u oružanoj borbi, imati u svom sastavu različit broj i vrste pukova ili brigada i drugih rodovskih jedinica (bataljona i diviziona):

         - pukovi: pješadijski pukovi, motorizirani pukovi, mehanizirani pukovi, oklopni puk, artiljerijski pukovi

         - brigade: pješadijske brigade, motorizirane brigade, mehanizirane brigade, brdske brigade, lake (partizanske) brigade; neke divizije umjesto mješovitih protivoklopnih artiljerijskih diviziona imale su mješovite protivoklopne artiljerijske brigade, čiji je sastav isti kao i u korpusima

 

Divizija KoV bila je osposobljena za izvođenje raznovrsnih b/d u zahvatu operativno-taktičkih pravaca ili na širim operativnim prostorijama. U stanju je da objedinjava dejstva ne samo rodova KoV JNA već i drugih snaga, učesnika borbe i otpora u određenoj zoni, kao i jedinica TO. Komanda divizije je u zoni svoje odgovornosti nosilac planiranja i angažiranja svih snaga i sredstava za vođenje oružane borbe i pružanje svih vrsta otpora agresoru.

 


Pješadijska divizija
 

Prema organizacijsko-formacijskim rješenjima do 1985. godine, pješadijska divizija mogla je biti brigadnog, mješovitog brigadnog i pukovskog i pukovskog sastava sa oklopnim pukom ili oklopnim bataljonom ili bez njih. Sve prednosti brigadnog u odnosu na pukovski sastav, neposredno se reflektiraju i na jačinu i ukupnu sposobnost divizije. Pješadijska divizija u svom sastavu mogla je imati više vrsta brigada.

 

Novi kvalitet u diviziji KoV posebno je izražen u organizacijsko-formacijskim rješenjima dosta jakih pješadijskih bataljona stalne formacije, većom integracijom rodova i uvođenjem novog naoružanja u bataljone. Time su bataljoni osposobljeni i za izvođenje samostalnih dejstava. I dalje je ostao problem pokretljivosti pješadijskih bataljona. Iako je bataljon u svom sastavu imao nekoliko desetina motornih vozila za prevoženje ili vuču oruđa, transport opreme, municije i dijela ljudstva, streljački vodovi se ne prevoze, što je bila velika manjkavost. Da su se streljački vodovi mogli prevoziti, povećala bi se pokretljivost pješadijske divizije u cjelini i ona bi se izjednačila sa mogućnostima koje je tada imala motorizirana divizija.

 

Zavisno od mjesta, lokacije i namjene, svakoj diviziji određena je i njena klasifikacija (A, B ili R sastava), što i opredjeljuje njenu popunjenost, opremljenost i ulogu, posebno u slučaju iznenadne agresije i u početnom periodu rata. Sa mirnodopskim sastavom divizija uvijek može da se angažira u borbi protiv VD, oklopnih i mehaniziranih snaga agresora i slično. Zbog toga su divizije «A» klasifikacije i u miru bile raspoređene i orijentirane prema najosjetljivijim i najznačajnijim pravcima na vojištu.

Prema jednoj organizacijskoj varijanti iz 1985. godine, vatrene mogućnosti pješadijske divizije iznosile su 63,8 tona čelika u minuti.

Od ukupnog broja ljudi:

         - borbeni dio = 47,6 %

         - dio za podršku = 28,9 %

         - dio za protivoklopnu borbu = 17 %

         - dio za RiK = 6,5 %

Pješadijska divizija "A" klasifikacije prema planu "Drvar-1" iz 1959. godine imala je vatrenu moć 32,5 tona čelika u minuti. Pješadijska divizija "A" klasifikacije prema planu "Drvar-2" iz 1964. godine imala je vatrenu moć 50 tona čelika u minuti, a pješadijska divizija "B" klasifikacije 45,6 tona čelika u minuti
Logged
Pages: [1]   Go Up
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2013, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder

SMFAds for Free Forums
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Page created in 0.016 seconds with 24 queries.