PALUBA
October 17, 2021, 06:57:47 pm *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: Za sve probleme prilikom registracije obratite se mailom na broker824@gmail.com
 
   Home   Help Login Register  
Za eventualne probleme prilikom registracije, obratite se na e-mail adresu broker824@gmail.com ili webmaster@paluba.info Na forumu PalubaInfo novoregistrovane članove odobravamo ručno, to može potrajati najviše do 24 h.
Del.icio.us Digg FURL FaceBook Stumble Upon Reddit SlashDot

Pages:  1 2 [3]   Go Down
  Print  
Author Topic: Краљевско Југословенско Ваздухопловство  (Read 4919 times)
 
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
JASON
Prijatelj foruma
poručnik bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 5 301« Reply #30 on: August 28, 2020, 09:01:57 am »

Краљевско ваздухопловство у почетку било је у саставу Инжењерско-техничког одељења Министарства Војске и Морнарице. Год. 1920. је одвојено је од Инжењерског одељења и оформљено као Одељење за ваздухопловство Министарства војске и морнарице Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Уредбом из 1927 . године укинуто је Одељење за ваздухопловство Министарства војске и морнарице и уместо њега основана је Команда ваздухопловства у рангу армије.

У Р Е Д Б А
о Команди Ваздухопловства


Члан 1.
Команда Ваздухопловства је највиша Команда у Ваздухопловству за командовање, управу и ваздухопловно-техничку службу.
Команда Ваздухопловства је у исто време и Инспекција рода војске са свима правима и дужностима прописаним Уредбом о Инспекцијама.
Под командом Ваздухопловства стоје и њој су непосредно потчињене све команде и установе сувоземног Ваздухопловства, а Команде и установе Поморског Ваздухопловства само као Инспекцији рода војске за наставу, техничка питања и личне односе особља.
Команда Ваздухопловства стоји за време мира непосредно под Министарством Војске и Морнарице изузев у погледу наставе, у коме погледу стоји под Начелником Главног Ђенералштаба као и остале Инспекције родова војске и струка. У времену рата Команда Ваздухопловства постаје Команда Ваздухопловства Оперативне Војске, издвајајући потребно особље за формирање Одељења за Ваздухопловство Министарства Војске и Морнарице — саобразно Уредби о формацији војске у мобилно и ратно доба.

Члан 2.
У задатак Команде Ваздухопловства долази:
1. Командовање и управа јединицама и установама ваздухопловства; 2. Управљање администрацијом и снабдевање новцем, храном, одећом и свом осталом материјалном спремом, зградама, логориштима, аеродромима и другим потребним постројaма свију потчињених јединица и установа све у границама буџета, закона и прописа, одобрених кредита и овлашћења Министарства Војске и Морнарице;
3. Одржавање и унапређивање једнообразне савремене наставе у школама, трупама и установама и подизање нивоа моралне, знанствене и научне спреме старешина и трупа;
4. Проучавање страних држава, а нарочито суседних, у погледу ваздухопловне службе и спреме и прикупљање података о свима појавама, новинама и припремама;
5. Израда правила, прописа, годишњих повремених програма, планова и упута, како за стручну наставу трупа и установа, тако и за њихову употребу у рату, тежећи при овоме непрекидно, да, спроводећи идеје Главног Ђенералштаба у погледу васпитања и обуке, учвршћује и јединство доктрине и једнообразност њене примене;
6. Предлагање и извођење већих вежбања, у којима би ваздухопловне команде, јединице и установе имале већег или специјалног учешћа;
7. Унапређивање научне и практичне тактичке извежбаности официра и осталог старешинског кадра, као и њихово стручно, теорно и практично усавршавање;
8. Покретање питања о моралном и физичком васпитању особља ваздухопловства;
9. Покретање и проучавање питања из области организације и формације ваздухопловства у миру и рату, саобразно захтевима савременог наоружања и новим условима борбе; организација цивилног ваздухопловства;
10. Покретање и проучавање питања о попуни старешинским кадром како за мирно тако и за мобилно и ратно доба, сходно Уредби о формацији војске;
11. Покретање и проучавање питања о попуни ваздухопловства људством, стоком и комором, у опште, у миру и рату;
12. Израда правила, прописа, упута и других наређења о спреми и снабдевању ваздухоаловства, као и о начину ношења спреме; предлози за све потребне и корисне измене у постојећим правилима, прописима и упутима;
13. Покретање и проучавање питања о савременом наоружању, у вези са студијом овога код страних војски;
14. Сређивање и евиденција личних података официра, указног особља из грађанства и подофицира; вођење ранглисте подофицира, сређивање података о свршеним питомцима подофицирских школа; предлагање мирнодопског и ратног распореда активних и резервних официра; распоређивање подофицира;
15. Старање да ваздухопловне команде, јединице и установе буду увек на висини свога задатка и потпуно спремне за употребу у рату;
16. На крају наставне године подноси Министру Војске и Морнарице и Начелнику Главног Ђенералштаба о резултатима наставе годишњи извештај по обрасцу, који прописује Министар Војске и Морнарице;
17. Појединим официрима свога рода војске даје нарочите задатке, којима би се олакшала израда стручних правила, прописа и упута и томе слично;
18. Прима и процењује стручна правила и прописе, које би поједини официри из својих побуда израдили, и за поједине одобрене такве радове, као и за радове поменуте напред под 17. предлаже Министру Војске и Морнарице потребан хонорар.

Члан 3.
Команда Ваздухопловства као представник ваздухопловне техничке спреме и као орган за снабдевање ваздухопловних јединица и установа има ове задатке:
1. Проучавање и избор типова и модела за све предмете ваздухопловне техничке спреме и наоружања у миру и рату јединица и установа целог ваздухопловства и подношење предлога за њихово усавршавање. Старање о сталном проучавању и усавршавању све ваздухопловне спреме и наоружања. Предузимање мера да се све примећене незгоде и мане поправе и отклоне.
2. Набавка за сувоземно ваздухопловство свију врста ваздухопловних потреба у миру и рату; наређивање израде и оправки у Ваздухопловно-техничком Заводу, радионицама и установама; састављање требовања, кредита и новца за све материјалне расходе по ваздухопловнотехничкој грани; распоред кредита командама и установама; састављање предрачуна годишњег буџета; израда правила, прописа и упута за радове у Ваздухопловно-техничком Заводу и другим радионицама; решавање о месечним платама мајстора и другог неуказног особља по ваздухопловној грани; вођење евиденције о утрошку кредита за материјалне расходе; вођење евиденције о приватним индустриским предузећима, која се могу искористити за време рата за израду опреме по ваздухопловној грани; старање о усавршавању особља ваздухопловно-техничке струке и стварање подмлатка;
3. Снабдевање сувоземног ваздухопловства и његових слагалишта ваздухопловним потребама; транспортовање и смештај овог материјала по слагалиштима и магацинима; израда прописа за примање и издавање израђеног и полуизрађеног материјала и руковање њиме; вођење књига и прегледа о материјалу у слагалиштима, магацинима и код трупа; расходовање свију оних предмета који немају рока служења или који су службом пре рока постали неупотребљиви; израда годишњих и других прегледа о бројном стању целокупне спреме по ваздухопловној грани у слагалиштима, мунициским магацинима и код трупа;
4. Снабдевање сувоземног ваздухопловства потребним земљиштем за аеродроме, полигоне, стрелишта и школе, као и зградама и уређењима за ваздухопловне трупе и установе; израда потребних пројеката, построја и уређења и старање о њиховом подизању и грађењу; одржавање у реду и исправности свих зграда и построја; њихова оправка; старање о мерама и средствима безбедности и сигурности зграда и материјала од пожара и других удеса.
Све напред изнете послове око снабдевања потчињених јединица и установа Команда Ваздухопловства изводи у границама Закона, уредаба и прописа као и остала материјална одељења Министарства Војске и Морнарице.
Потребе по економској грани, новчаној, општег наоружања, картографској и т. д. Команда Ваздухопловства по својим требовањима повлачи од одговарајућих одељења и установа Министарства Војске и Морнарице и све то оправдава по одредбама Закона и прописа.

Члан 4.
На челу Команде Ваздухопловства стоји Командант Ваздухопловства, кога поставља Краљ Указом на предлог Министра Војске и Морнарице.
Командант Ваздухопловства је чина ђененералског и има положај, права и власт команданта армиске области.
Дужности су Команданта Ваздухопловства:
1. Да прописује потребне упуте за вршење целокупне службе у потчињеним командама, јединицама и установама и да контролише вршење службе, као и остале новчане и материјалне радове подчињених команда и установа; руководи већим вежбањима трупа и старешина и већим маневрима. Он оболази своје трупе и установе вршећи прегледе и смотре, а у границама овлашћења или одобрених кредита од стране Министра Војске и Морнарице.
2. Израђује правила, прописе, програме, планове и упуте предвиђене тач. 5. и 6. чл. 2. ове Уредбе и доставља их Главном Ђенералштабу на даљи рад;
3. Да се брине о извођењу наставе код целог ваздухопловства по утврђеним плановима и програмима;
4. Чини потребне представке по питањима већих вежбања, у којима би се ваздухопловне јединице јаче ангажовале;
5. Да чини Главном Ђенералштабу предлоге по питањима предвиђеним у тачци 9., 10., 11. и 12. члана 2. ове Уредбе;
6. Да унапређује и распоређује подофицире;
7. На крају сваке наставне године подноси Министру Војске и Морнарице и Начелнику Главног Ђенералштаба годишњи извештај о резултатима наставе, по обрасцу, који прописује Министар Војске и Морнарице;
8 Појединим официрима даје нарочите задатке, којима би се олакшала израда стручних правила, прописа, упута и томе слично;
9. Да прима и процењује стручне радове, које би поједини официри из својих побуда израдили и да за поједине одобрене такве радове, као и за напред поменуте под тачком 8. предлаже Господину Министру Војске и Морнарице потребан хонорар;
10. У име Министра Војске и Морнарице додељује авијатичка звања летећем особљу целог ваздухопловства; дисквалификованом особљу одузима звања и дипломе; и у опште
11. Предузима све што је потребно да се Ваздухопловство као род војске потпуно успособи за употребу у рату.

Члан 5.
Командант Ваздухопловства има права и власт:
1. Да у потчињеним командама, јединицама и установама поставља, смењује и распоређује официре на командирске и ниже положаје и официре и чиновнике на звања која одговарају тим положајима обзиром на одобрене кредите за распореде;
2. У хитним и важним приликама решава да се официр или у опште војни службеник разреши од дужности и да привремено други отправља његову дужност, а тако исто да у таквим приликама одашиље официре или у опште војне службенике у друге гарнизоне ради расправе хитних питања, но, у оба ова случаја дужан је да одмах извести Господина Министра Војске и Морнарице и да накнадно тражи одобрење и потребан кредит, ако овај не би имао за ово на расположењу;
3. Да у границама буџета односно отворених кредита, поставља, премешта и отпушта све неуказно особље;
4. Има права одобравања одсуства, поштеде и боловања свима лицима у своме подручју према Уредби о положајима и надлежностима старешина у војсци;
5. Производи у све подофицирске чинове, закључно са чином наредника-водника, односно вође и одобрава останак на поновном року, у колико то не спада у надлежност потчињених старешина;
6. Има власт дисциплинског кажњавања сходно Уредби о војној дисциплини;
7. Према одредбама Закона, прописа и надлежних овлашћења доноси решења по питањима новчаног и материјалног снабдевања свију потчињених трупа, установа и појединих лица у границама надлежности административног органа I степена, у колико се за поједине случајеве одредбама Закона не предвиђа нарочито решење Министра Војске и Морнарице и у колико за решење по појединим питањима нису надлежни потчињени органи — старешине.

Члан 6.
За вршење дужности предвиђених овом Уредбом Командант Ваздухопловства има Помоћника и свој штаб. На челу штаба је Начелник.
Помоћник Команданта Ваздухопловства је чина дивизиског ђенерала и има положај, право и власт команданта дивизије.
Помоћник помаже Команданта Ваздухопловства у свима питањима његових дужности а по упуствима и наређењима Команданта.
Специјално у надлежност Помоћника долазе техничка, материјална и административна питања.
Помоћник заступа Команданта у свима приликама кад овај није на дужности и кад је одсутан.

Члан 7.
Начелник Штаба Команде Ваздухопловства је ђенералштабни официр (за ђенералштабне послове) или ваздухопловни официр са вишом спремом, чина бригадног ђенерала или пуковника. Има положај, права и власт бригадног команданта.
Дужности су Начелника штаба: да помаже Команданта у свима питањима његових дужности а која се односе на командовање, оперативну службу, нaставу, личне односе и дисциплину; да одржава сагласан рад свију одељења у Команди; да је обавештен о свима питањима, издатим наређењима и током послова у Команди на извршењу издатих наређења и да о свему на време реферише Команданту и да се стара о реду и дисциплини у самом штабу Команде.
Под Начелником штаба стоје непосредно у погледу реда и дисциплине: Команда стана, стручна библиотека и архива Команде.

Члан 8,
Штаб Команде Ваздухопловства подељен је на следећа одељења: Ђенералштабно, Ваздухопловно, Техничко, Инжињерско и Интендантуру, Команду Стана и Сталну Истражну Комисију.

Члан 9.
У делокруг Ђенералштабног Одељења спадају ови послови:
1. Управа и командовање јединицама и установама ваздухопловства и старање да се одржи њихова бојна готовост. Питања из области организације, формације, попуне и дислокације ваздухопловних трупа и установа. Спрема ваздухопловства за рат: разрада планова за мобилизацију, концентрацију и распоред ваздухопловних јединица пре ратних дејстава саoбразно плановима Главног Ђенералштаба.
Проучавање наше земље за употребу ваздухопловних средстава и њену одбрану из ваздуха; организација, распоред и употреба средстава за одбрану против непријатељских ваздушних сила. Пројектовање и извођење већих вежбања и маневара ваздухопловних трупа самостално и у заједници са осталим родовима војске и морнарицом. Спремање старешинског кадра и командног особља.
2. Проучавање страних држава, а нарочито суседних, у погледу ваздухопловне службе и спреме и прикупљање потребних података о свима појавама, новинама и припремама; дефанзивна обавештајна служба;
3. Лични и службени односи официра, чиновника, подофицира и осталог особља у ваздухопловству; предлози за постављање, распореде, унапређења и одликовања; одобравање одсуства и боловања; пријем и отпуст из службе неуказних лица; вођење стручне ранглисте и података о целокупном особљу.
Расправа кривица дисциплинске природе; рад на пословима судске природе; статистика судских и дисциплинских казни.
Одобравање женидбе по чл. 3. 'Уредбе о женидби официра, подофицира, морнаричких вођа, морнара I класе, каплара, морнара II класе, редова, војних чиновника и чиновника грађанског реда на служби у војсци и морнарици'.
Издавање дневних заповести и наредаба; пријем и подела службене преписке и експедиција; уређење и чување целокупне архиве команде.
Ђенералштабно Одељење дели се на три одсека: Оперативни Одсек — отправља послове под 1) Обавештајни Одсек — отправља послове под 2.); и Ађутантски Одсек — отправља послове под 3).

Члан 10.
У делокруг Ваздухопловног Одељења спадају ови послови:
1. Настава општа и стручна по трупним јединицама и установама; израда плана и програма за извођење наставе; израда прописа и свих стручних правила за службу у ваздухопловству и за употребу ваздухопловства у рату.
Повремени прегледи и инспекције послова и обуке код јединица и школа; старање о унапређивању летећег особља, њиховој правилној спреми и извежбаности и испуњавању услова за разна звања летеће службе.
Издавање диплома, уверења и сведоџаба о спреми, способностима и квалификацијама свега особља за ваздухопловну службу и контрола свих издатих исправа;
2. Стручна и специјална служба и знања потребна ваздухопловству као: метеоролошка, фотографска, за бежичну телеграфију и томе слично; старање о развијању, унапређивању и одржавању ових грана службе на савременој висини;
3. Организација цивилног ваздухопловства, надзор и стручна контрола над његовим радом, вођење статистике о цивилном ваздухопловству; прикупљање свих података о фабрикама и установама које се у случају рата могу употребити за израду вазухопловног материјала.
Надзор над ваздушним саобраћајем у земљи; контрола над извршењем Закона, прописа, уговора и конвенција правних, трговачких и осталих, у колико се односе на ваздухопловство. Утицај и помагање развића цивилног ваздухопловства, аеронаутичке индустрије и ваздухопловног спорта у земљи.
Одржавање везе са међународном комисијом за ваздушни саобраћај и отправљање свих послова који се на њу односе. Контрола правилног извршења конвенција за међународну ваздушну пловидбу.
Представљање наше земље на међународним ваздухопловним конференцијама и конгресима.
Ваздухопловно одељење дели се на три одсека:
Наставни одсек — отправља послове под 1); Стручни одсек — отправља послове под 2); и Одсек за цивилно ваздухопловство — отправља послове под 3).

Члан 11.
У делокруг Техничког Одељења спадају ови послови:
1.Научна и техничка спрема и наоружавање ваздухопловства, њихов развој и одржавање на савременој висини.
Израда свих правила, упута и прописа за техничку спрему и наоружање ваздухопловних јединица и установа. Спрема ваздухопловства за рат по техничкој грани.
Надзор и контрола у техничком погледу ваздухопловних команада, јединица и установа и спреме техничког ваздухопловног особља; евиденција о свима техничким средствима, новинама и материјалу за потребе ваздухопловства.
2. Надзор и контрола израде, оправке и фабрикације свега ваздухопловног материјала по ваздухопловним заводима и установама; надзор и контрола израде, оправке и фабрикације свега ваздухопловног материјала у земљи у приватној индустрији преко Секретаријата Савета Земаљске Одбране.
Помагање развоја домаће ваздухопловне индустрије.
Израда и прописивзње свих техничких упута и услова за разне техничке материјале и израду свих ваздухопловних објеката.
Одржавање везе са државним и приватним установама по ваздухопловно-техничким питањима.
3. Снабдевање свих ваздухопловних јединица и установа свима техничким потребама, спремом и наоружањем у миру и рату; њихова подела, смештај и чување.
Контрола над свом материјалном и техничком спремом у ваздухопловству код трупа и установа у погледу смештаја, чувања и трошења, као и у погледу одржавања и правилног књижења и руковања овим материјалним потребама.
Предузимање потребних законских мера против неуредног и неисправног особља у погледу чувања и руковања спремом и наоружањем.
Састављање и израда свих уговора, услова и осталих правних докумената за набавке, куповине и продаје техничке спреме и материјала.
Решавање и давање мишљења за сва административна и правна питања по ваздухопловно материјалној грани;
4. Административни рад око све техничке и материјалне спреме: деловодство, књиговодство и евиденција о свима техничким питањима, спреми и техничком наоружању.
Техничко Одељење дели се на четири одсека:
Технички Одсек — отправља послове под 1); Одсек за израде и фабрикације — отправља послове под 2); Слагалишни Одсек — отправља послове под 3); и Администратквни Одсек — отправља послове под 4),
У састав Техничког Одељења улази и Стручна Ваздухопловна Библиотека за сва техничка, тактичка и научна дела која имају везе са радом и службом ваздухопловства. Стручна библиотека улази у састав Техничког Одсека.

Члан 12.
У делокруг Инжињерског Одељења спадају ови послови:
1. Подизање, оправка и одржавање зграда и израда пројеката за исте; закуп зграда;
2. Уређивање и одржавање земљишта за летелишта, стрелишта и полигоне, уређење и инсталација на њима, служба безбедности и сигурности зграда и материјала од пожара и других удеса;
3. Деловодство, књиговодство и евиденција свих грађевина, земљишта и грађевинских и аеродромских потреба.
Инжињерско Одељење дели се на три одсека:
Грађевински Одсек — отправља послове под 1); Аеродромски Одсек — отправља послове под 2); и Административни Одсек — отправља послове под 3).

Члан 13.
У делокруг Интендантуре спадају ови послови:
1. Снабдевање људском храном и водом, исхрана војника, војна економија, војно газдинство, организација и извођење разних привредних предузећа, ширење пољопривредних знања у војсци и привредно економска статистика;
2. Снабдевање сточном храном, исхрана стоке, снабдевање простирком, затим снабдевање огревом и осветљењем;
3. Снабдевање спремом: одећном, постељном и логорском; снабдевање намештајем канцелариским, касарнским, стражарским, снабдевање канцелариским материјалом и прибором и свима осталим гарнизонским потребама.
4) Снабдевање новцем, рачуноводство новчано — материјално.
5) Закључивање уговора о набавкама, закупу, продаји и куповини интендантских потреба, затим административни спорови, чување државних интереса и предузимање потребних мера те да се спречи штета држави по грани економске службе.
6) Вођење тачне евиденције административног и интендантског особља.
Пословима у Интендантури руководи Начелник Интендантуре.

Члан 14.
У делокруг Команде Стана спадају ови послови:
1. Руковање свима зградама и просторијама у којима је смештен штаб Команде Ваздухопловства;
2. Руковање целокупним намештајем штаба Команде Ваздухопловства;
3. Одржавање реда и чистоће у зградама и просторијама штаба;
4. Одржавање реда и дисциплине код људства (подофицира, каплара и редова) на служби у штабу Команде Ваздухопловства;
5. Снабдевање људства штаба храном, новцем и осталим гарнизоним и интендантским потребама.
На челу Команде стана стоји Командант Стана. Командант је стана у командном и дисциплинском погледу непосредно потчињен Начелнику штаба а у материјалном погледу стоји под Начелником Интендантуре у Команди.

Члан 15.
У састав Команде Ваздухопловства улази и Стална Комисија за извиђање повреда и несрећа у ваздухопловној служби целог ваздухопловства.
Ова комисија испитује све повреде личне природе и повреде Уредаба и Закона за ваздухопловну службу, штете и удесе који се догађају у овој служби. Све своје предлоге у томе погледу подноси Команданту Ваздухопловства. Ова комисија чини предлоге за расправу кривица ваздухопловног летећег и техничког особља, које буду констатоване приликом несретних удеса и повреда у ваздухопловној служби.
Комисију образују:
Помоћник Команданта Ваздухопловства, Шеф Наставног одсека Ваздухопловног Одељења, Шеф Техничког Одсека Техничког Одељења, два официра пилота и један судски официр из састава Команде Ваздухопловства.
Комисији председава Помоћник Команданта.
Комисија се саставља по потреби, а њени чланови врше ову дужност поред редовне. Дужност деловође врши судски официр.
Комисија се у овом раду управља по нарочитом правилнику о поступку у несрећним случајевима у ваздухопловној служби, који прописује Министар Војске и Морнарице.

Члан 16.
На челу сваког одељења стоји Начелник који руководи свима пословима у одељењу и који је одговоран за њих.
Сви начелници постављају се Краљевим Указом на предлог Министра Војске и Морнарице.
Начелници Одељења имају положај, право и власт Команданта Пука.
Под Начелником одељења стоје непосредно шефови одсека, а под Начелником одељења у коме не постоје одсеци стоје непосредно сва лица која су на служби у одељењу.
Начелници су одговорни за рад Команданту Ваздухопловства, а за све послове око снабдевања новцем и осталим материјалним потребама одговорни су и материјално по одредбама закона и законских прописа о томе.
Сва питања по новчаним и материјалним издацима, који су одређени законима, буџетима, Министарским решењима и одобреним кредитима — решава и потписује начелник одговарајућег одељења и за њих одговара материјално у колико би држава била оштећена неправилном радњом. То исто важи и за решења која се доносе по новчаним и материјалним издацима који су одређени распоредом Команданта Ваздухопловства, ако се кредити и материјалне потребе укупно стављају на расположење Команданту Ваздухопловства.
Начелнику су потчињени сви официри, чиновници и војни службеници у опште који су одређени на службу у његово одељење и одговорни су му за рад.

Члан 17.
На челу сваког одсека стоји шеф, који руководи пословима у одсеку и који је одговоран за њих.
Шефови одсека постављају се Краљевим Указом на предлог Министра Војске и Морнарице.
Шефови одсека имају положај, право и власт команданта батаљона.
Под шефом одсека стоје непосредио лица која су на служби у Одсеку.

Члан 18.
По потреби одсеци се могу поделити на секције, што ће регулисати Командант Ваздухопловства према потреби и особљу са којим располаже.
Шефови секција за метеорологију, фотографију, бежичну телеграфију у стручном одсеку Ваздухопловног Одељења у исто су време шефови и представници ове службе за цело ваздухопловство.

Члан 19.
Остали официри на служби у штабу имају положај, право и власт, који су имали на последњем положају у трупи или иначе.
Командант стана има право и власт командира основне јединице.

Члан 20.
За послове у Команди Ваздухопловства одређује се потребан број официра, чиновника — стручних лица грађанског реда, подофицира и редова, а према прописаном формациском саставу.

Члан 21.
Деловодство и потписивање службене преписке.

Сва одељења Команде Ваздухопловства, Стална извиђачка комисија и Команда Стана имаће своју уређену преписку и деловодство, отворено и поверљиво, у духу прописа за службену преписку.
Сва одељења и установе у Команди са својим засебним деловодством имаће и свој жиг (штамбиљ) и печат. Ближе одредбе о вођењу преписке и деловодства у Команди и уређење целе ове службе прописује Командант Ваздухопловства.
За означавање своје преписке Команда Ваздухопловства и њена одељења употребљаваће ове ознаке:
Команда Ваздухопловства — В. К.
Ђенералштабно Одељење — В. Ђ.
Ваздухопловно Одељење — В. В.
Техничко Одељење — В. Т.
Инжињерско Одељење — В. И.
Интендантура — В. Е,
Команда Стана — —
Стална Истражна Комисија — В. И/К.

Члан 22.
Службену преписку, коју Помоћник, Начелник штаба и Начелници одељења воде под својим потписом, по овој Уредби и другим прописима, потписиваће 'По Заповести Команданта'.

Члан 23.

Прелазно наређење.
1. Досадашње Одељење за Ваздухопловство Министарства Војске и Морнарице постаје Команда Ваздухопловства, стим да Одељење престане дејствовати и да сву архиву преда на чување Команди Ваздухопловства, кад ова отпочне дејствовати.
Образовање свих одсека и одељења у Команди Ваздухопловства по овој Уредби извршиће се поступно, према развоју службе и по мери попуњавања потребним особљем, о чему ће водити рачуна Командант Ваздухопловства.
2. У Уредби о Уређењу Министарства Војске и Морнарице учинити измене:
Место Одељења за Ваздухопловство ставити: ' Команда Ваздухопловства', а где су прецизиране дефинитивне задаће Одељења — ставити: 'Према одредбама Уредбе о Команди Ваздухопловства'.
Наш Министар Војске и Морнарице нека изврши овај указ.

ЂБр. 5813.
24 фебруара 1927.
Београд.
Logged
Pages:  1 2 [3]   Go Up
  Print  
 
Jump to:  

Oglasi za poslove na Jooble.org
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2013, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder

SMFAds for Free Forums
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Page created in 0.027 seconds with 22 queries.