Krstarica "Dalmacija"

(1/44) > >>

Dreadnought:
Krstarica "Dalmacija"

Malo je brodova u istoriji uspelo da preživi i doživi u službi toliko događaja kao što je to doživela
krstarica „Dalmacija“. Opet, još je manje brodova sa kojima je narod jedne zemlje bio toliko oduševljen te mu je u čast spevao pesmu ...

Krstarica „Dalmacija“ je sagrađena u AG Weseru u Bremenu kao laka krstarica SMS „Niobe“ i porinuta u vodu 18.07.1899 godine. Druga od 10 jedinica klase Gazelle, prve i najbrojnije klase pravih lakih krstarica koje je Nemačka izgradila.

Sve do 1897 godine, kada je admiral Tirpic svojim flotnim programom predvideo povećanje i poboljšanje plovnih jedinica, nemačke lake krstarice (ili kako su se u ono vreme zvale krstarice 4.klase) su bile maleni, neoklopljeni brodovi koji su uz slabe parne mašine posedovali i takelažu za jedra. „Niobe“ je bila prva moderna krstarica, koja je sa svojom velikom brzinom, jakim oklopom i naoružanjem za ono vreme predstavljala prvorazrednu ratnu jedinicu.

Za njom je sledila gradnja ostalih brodova u klasi : „ Nymphe“, „Thetis“, „Ariadne“, „Medusa“
„Amazone“, „Undine“, „Frauenlob“.


 smsniobe1899yu8pu4.jpg (36.17 KB. 590x340 - viewed 412 times.)

SMS "Niobe"

U junu 1900 godine „Niobe“ je bila potpuno opremljena i počela je sa probnim vožnjama. Njene brodograđevne karekteristike su tada bile: dužina u vodenoj liniji 104m, najveća širina 11,8m, deplasman je bio 2650t pri srednjem gazu od 4,85m.


 niobekj4.gif (17.22 KB. 640x239 - viewed 390 times.)

Profil SMS "Niobe"

Bila je izgrađena od najboljeg čelika koji je imao posebnu osobinu, za ono vreme revolucionarnu.

Predviđeno je da osim dužnosti u domaćim morima, zastupa nemačke interese u dalekim toplim morima, posebno u istočnoj aziji i polineziji gde nije bilo dovoljno velikih dokova sposobnih da prihvate brod tako velikih dimenzija. Naime brodovi u toplim morima su morali biti češće dokovani, da bi se očistili od prirasta morskih trava i školjki koje svojom hrapavom površinom u neverovatno visokoj meri umanjuju brzinu broda.

Zbog toga je podvodni deo broda bio presvučen tankim slojem munemetala čiji je sastavni deo bakar, koji u kontaktu sa morskom vodom stvara otrovne sastojke i u početku sprečava život morskih životinjica. Ovo je igralo bitnu ulogu u kupovini „Dalmacije“ jer je smanjivalo troškove eksploatacije broda a ne bi trebalo zaboraviti da su svi gradovi koji su imali škverove i pomorske arsenale, Trst, Pula i Rijeka pripali Italiji a da se brod nije mogao održavati jer u Tivtu nije bilo doka.


 smsniobexc8.jpg (60.13 KB. 338x528 - viewed 407 times.)

Na teškom moru

Kod malih krstarica, poput „Niobe“ najvažnija osobina bila je njena brzina. Sa brzinom od 22 čvora u ono vreme, bila je zaista brz brod. Za to su se starale dve parne mašine na trojnu ekspanziju, svaka sa 4 cilindra, koje su pri najvećem naponu ukupno davale 9000 KSi.

Brzini su morali biti podređeni mnogi drugi zahtevi poput jakog bočnog oklopa. Čitav podvodni deo broda, uključujući prostore za mašine, kotlove, municiju štiio se tako što je bila izgrađena posebna oklopna paluba u obliku kornjačinih leđa koja je u nagnutim delovima bila jača nego u horizontalnim. Ovakvu oklopnu zaštitu brod je zadržao i kao „Dalmacija“. Pošto za naše svrhe, kao školski brod, nije bilo potrebe za oklopnim komandnim tornjem u jačini od 70mm, ovaj je izrezan a na njegovo mesto ugrađena moderna radio stanica. niobedalmacijatn6.jpg (45.2 KB. 523x329 - viewed 398 times.)

SMS "Niobe"

Artiljerisko naoružanje „Niobe“ sastojalo se iz 10 topova kalibra 105 mm i nekoliko brzometnih topova kalibra 50 i 37mm. Osim toga brod je imao dve podvodne torpedne cevi kalibra 450 mm. I brzometni topovi i torpedne cevi uskoro su bili odstranjene, jer nisu odgovarale modernom napretku naoružanja.

Karekterističan je bio za ondašnje prilike brodske novogradnje tkzv „Rammsporn“, tj. pramac broda
izgrađen u obliku kljuna. Takav pramac je dobila i „Niobe“...

Posebnu zanimljivost čini to da je njen prvi komandant bio Korvettenkapitän Reinhard Scheer, budući komandant nemačke Flote visokog mora (Hochseeflotte).

Nakon primanja u službu 1900. služi prvo kao flotna krstarica, nakon čega je u kolonijalnoj službi na dalekom istoku i Polineziji (1906-09.). Sa izbijanjem I. sv. Rata, „Niobe“ je bila zastarela i reklasifikovana je kao krstarica za zaštitu obale. Pošto su tri broda iz njene klase (Ariadne, Undine i Frauenlob) izgubljene u prvim godinama rata (prva je stradala protiv Engleza kod Helgolanda 1914., drugu je potopila engleska podmornica 1915., a treća je izgubljena kod Jytlanda 1916.), preostale jedinice iz klase su povučene iz službe.
 
„Niobe“ je otišla u raspremu 1916. i zbog zastarelosti nije morala ići na predaju u Scapa Flow već je nakon rata bila jedna od 8 starih krstarica koje su pobednici Versajskim mirovnim ugovorom "velikodušno" ostavili Reichsmarine.

Postojali su planovi da se u posleratnom periodu modernizuje kao i njene bliznakinje „Nymphe“ i „Amazone“, ali se to ipak nije dogodilo već je 24.06.1925. konačno izbrisana iz flotne liste i prodana Kraljevini SHS, sa novim imenom „Dalmacija“.


 zapalubu2xg6.png (310.76 KB. 640x300 - viewed 404 times.)

"Dalmacija" ispred Sušaka

Pregradnja u Kielu za potrebe naše mornarice je trajala tokom 1925/26. Brod je usled pregradnje sa spoljašnje strane promenio oblik. Izgradnjom novog pramca, „Dalmacija“ je dobila mnogo novih prostorija i po dužini i po širini broda, koje su služile za udobno smeštanje posade.

Dobila je moderni žiro-kompas (Kreiselkompassanlage) sa aparatima, koji su automatski beležile put i brzinu broda, tako da je bilo moguće naknadno ustanoviti prevaljeni kurs i poziciju broda. Svi mašinski i kiotlovski uređaji su bili iz temelja opravljeni, isprobani i modernizovani a mnogi drugi uređaji potpuno iznova izgrađeni. Nakon pregradnje deplasman broda je iznosio 2360t, a brzina broda je bila 21 čvor.


" Ugljarenje" na dalmaciji

Nakon prve probne vožnje 07.08.1926. brod je i formalno preuzela mornarica KSHS, te je „Dalmacija“ 03.09.1926. uplovila u Tivat gde se iskupio silan svet da je dočeka. Čak je u njenu čast spevana i pesma pod nazivom ; Prvom krstašu „Dalmaciji“.

Za univerzalnu artiljeriju krstarice Dalmacija, montiran je 1928. britanski komandno-računarski uređaj za gađanje ciljeva na moru i u vazduhu, s računarskim uređajima elektromehaničke, odnosno mehaničke konstrukcije. Na tronožnom jarbolu, 22 m nad morem, nalazio se direktor sa ugrađenim daljinovisinometrom baze 3 m i pomoćnim uređajima.

U artiljerijskoj centrali su bila dva računarska uređaja, žiro kompas, izvod električnog brzinomera, razvodne ploče i električni uređaj, a na topovima sprava za elektromagnetsko opaljivanje sa direktora i prijemnici komandi po sistemu praćenja i poklapanja kazaljki. Direktor se ukopčavao alternativno na računarski uređaj za praćenje brodova ili aviona brzine do 250 km/č, na visinama 1000-6000 m. Uređaj je posluživalo 9 poslužilaca, a za određivanje elemenata gađanja je bilo potrebno oko 20 sekundi.


 ssssssssu8.jpg (81.8 KB. 640x379 - viewed 150 times.) sssssbo4.jpg (54.81 KB. 640x407 - viewed 125 times.)

"Dalmacija" u Tivtu na vezu

Krstarica služila je kao školski brod, protivavionska krstarica i zastavni brod Eskadre, a međuratni period uglavnom je provodila u povremenim školskim krstarenjima istočnim i zapadnim sredozemljem, posetama Malti, Aleksandriji, Krfu. Posadu je činilo oko 310 ljudi. U početku nije bila naoružana, dok novi topovi nisu naručeni i isporučeni od Škode i to 6 x 83,5 mm/D55 Škodinog tipa M.27, 4 x 47 mm/44  i ugrađeni u tivatskom arsenalu 1927/28. Protivvazdušnu odbranu činili su  mitraljezi 2 x 15mm tipa Zbrojevka.


 dalmacijaaq4qr9.jpg (33.22 KB. 640x329 - viewed 220 times.)

Izgled "Dalmacije" tokom tridesetih


 dalmacijashemaap8fx3.jpg (17.51 KB. 640x195 - viewed 154 times.)

Profil "Dalmacije" pred rat

Tokom aprilskog rata krstarica je bila zastavni brod jugoslovenske flote. Dan pre napada na Jugoslaviju mornarica je obaveštena da će idućeg dana uslediti napad i ujutro 06.04.1941 "Dalmacija" isplovljava iz Kotora i usput otvara vatru na italijanske avione između Perasta i Prčanja. Posle toga je pripala I. torpednoj diviziji (razarači „Dubrovnik“, „Beograd“ i „Zagreb“) sa ciljem da se pojača protivvazdušna odbrana sastava . Bilo je planirano da ovaj sastav sa šibenskom II. torpednom divizijom izvrši napad na Zadar, ali su događaji pretekli njegovo ostvarivanje..

10.04.1941 proglašena je NDH a pukotine u Kraljevini se povećavaju i ona se raspada politički i vojnički. „Dalmaciju“ i najveći deo flote su zarobili Italijani nakon kapitulacije 17.o4.1941. te su je preimenovali u „Cattaro“.

Kako je brod bio već jako zastareo i istrošen i reklsaifikovan u topovnjaču dodeljen je artiljerijskoj školi u Puli. Naoružanje je spočetka ostalo nepromenjeno, jedino su  protiavionski mitraljezi 15 mm zamijenjeni sa 4 x 6 20 mm Breda. 31.7.1942. krstaricu južno od Premanture napada engleska podmornica ali je sva torpeda promašuju. Tokom perioda 1942-43. služila je za gađanje partizanskih položaja.

Kapitulacija Italije zatiče je u Puli gde su je 11.09.1943 zaplenili Nemci i dodelili Hoffmeyer-Zlottnikovoj 11. Sicherungsflotille. Nemci su je prvo mislili nazvati „Zenta“ kao uspomenu na slavnu KuK krstaricu, viceadmiral Lietzmann predlagao je ime „Novarra“, da bi joj konačno 06.12.1943. vraćeno staro ime „Niobe“ kad biva popunjena mešovitom Nemačko-hrvatskom posadom sa ciljem da bude predata RM NDH*(*Prema nekim izvorima).

Nemci joj pojačavaju protivvazdušno naoružanje sa 8 x 2 cm Flak 38 (2 Vierlinga) i kao glavni zadatak joj je dodeljena zaštita pomorskih komunikacija na Jadranu, ali je 13.11.1943. ipak priključena borbenoj grupi koja je podržavala nemačko iskrcavanje na Krk, Cres i Lošinj (operacija "Herbstgewitter").


 ssus3.jpg (42.89 KB. 640x320 - viewed 125 times.)

U nemačkoj službi sa maskirnom kamuflažom

Tokom ove akcije ostrva su preuzeta od partizana, a „Niobe“ i dva prateća S-boota na Lošinju su čak zarobili i jednu englesku vojnu misiju. Nakon toga krstarici je naređeno da krene prema jugu gde je trebala da podržava iskrcavanja na Korčuli. Isplovljava iz Pule tokom noći 17/18.12.1943. u pratnji torpiljerki TA 20 i TA 22 i sledećeg dana se našla u vodama Pašmana gde se sastavu pridružila i TA 21.

Napad je otkazan a brodovima je naređeno da se vrate u Pulu, a kako je krstarica bila najsporiji brod u sastavu, zaostala je a za njenu zaštitu zadržana samo TA 20. Zbog loše vidljivosti u noći, magle „Niobe“ se 19.12.1943. nasukala na peščani sprud u uvali Sv. Ante, na južnom delu ostrva Silbe. TA 20 je više dana bezuspešno pokušavala da je odsuče.

Partizanski osmatrački položaji i saveznički izviđački avioni obaveštavaju Vis o nasukavanju nemačkog broda, i tokom noći 22.12.1943. sa Visa su isplovili engleski torpedni čamci MTB 298 i MTB 276, koji se neopaženo prikradaju i napadaju krstaricu te je pogađaju je sa dva torpeda.Gine 17, a biva teško ranjeno 16 članova posade. Krstarica je time trajno bila onesposobljena i bila je napuštena od posade.Za nju je rat bio završen i ostavljena je tako nasukana da lagano truli sve do 1952. godine( po nekim izvorima 1949. godine).Tada je olupinu Brodospas iz Splita odvukao u rezalište.


 niobedq4.jpg (35.7 KB. 456x290 - viewed 153 times.) sssko4.jpg (33.51 KB. 450x307 - viewed 110 times.)

Nakon engleskog napada

Tako je završila krstarica „Dalmacija“ koja je za svoje 43. godine postojanja promenila 4.puta vlasnika, doživela dva rata, imala za komandanta jednog budućeg zapovednika cele flote, krstarica kojoj je narod jedne zemlje ispevao pesmu ....

Dreadnought:
Prvom krstašu "Dalmaciji"
 
Noć je.....tišina...
Iz morskih ddubina
Ustaju Uskoci davni,
Mrtvi pomorci slavni.
Gledaju lađu, što plovi
U dan i vedri i novi.
Pjevaju snažno u zboru,
Gromko pred samu zoru.
Klikću, desnama mašu:
Zdravo Prvi Krstašu,
Na Jadranu, našemu moru!
Brani nam obale mile,
Ne daj da tuđinske sile
Našem se primaknu dvoru.
Sam si još, galebe mladi,
Al ploviš pod našim barjakom,
Još noć se bori sa mrakom,
Jošte smo slabi i mali,
Al silni u vjeri i nadi.
I naši te zdrave sad žali...
Na sopot tvojih mašina
Iz morskih smo stali dubina
Mi Uskoci bojovni stari,
Mi mrtvi i drevni mornari,
Od pandža, što padosmo lava,
Al bili mu groza i strava.
Mi znamo, da galeb si prvi,
Al drugi će za tobom doći
Sa vojskom sve naše krvi
I braći će upomoć poći.
..Noć je - opet tišina...
Prikaze guta dubina,
Jer dan se već bijeli i zora već puca,
I mlad već život na Jadranu kuca,
A Krstaš plovi
"Dalmacija" naša u život novi....
...Neka nam slavno plije,
Neka nam barjak vije,
Barjak, što razvila jaka
Tri brata da tri junaka...
...Blagoslovi, Veliki Bože
Neka se đemije množe,
Ne tuđe da otimlju strane,
Već naše da obale brane
I zatone tihe i cvjetne,
I drage i luke sretne...
...Pod stražom jadranskih lava
Nek cijela zemlja se jača,
A vojsci neka je slava
Na moru, branik nek nam bude
Naše rođene grude
I trepet otimača!

Rikard Katalinić Jeretov, objavljeno u Almanahu Jadranske straže za 1927.

morest:
Evo da malo obnovim topic, da nakon prekrasne Jeretove pjesme, koji je inaće rođen u Voloskom kraj Opatije ali je dugo živio i na kraju i umro u Splitu, stavim dvije prigodne slike krstarice Dalmacije iz svoje kolekcije i obiteljskog fotoalbuma, pa da u svoje, ali i ime mornara sa dotičnog broda čestitam svima Uskrs :)


 dalmacijaestitkacopy.jpg (149.93 KB. 633x1200 - viewed 187 times.) krbroddalmacijaestitkac.jpg (85.1 KB. 1200x454 - viewed 125 times.)

MOTORISTA:
Krstarica Dalmacija u Boki.


 bundesarchivbild101i185b.jpg (62.09 KB. 640x427 - viewed 185 times.)

Dreadnought:
Evo još malo fotografija Dalmacije ... Sve su iz moje kolekcije  ;)


 1.jpg (28.69 KB. 640x358 - viewed 143 times.) 2.jpg (19.64 KB. 640x414 - viewed 128 times.) 3.jpg (16.49 KB. 640x340 - viewed 233 times.) 4.jpg (15.13 KB. 640x404 - viewed 137 times.)

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page