Minonosci klase Jastreb

(1/48) > >>

MOTORISTA:
Iako se minsko oružije dokazalo još tokom Rusko-Japanskog rata 1904/05, Nemačka mornarica je tek 1914 godine počela sa gradnjom namenskih minolovaca, a do tada su kao minolovci uglavnom korištene stare torpiljarke i razarači. Već 1916 se pojavljuju brodovi klase Minensuchboot 1916, kojih je naručeno ukupno 119 komada, ali nisu svi bili izgrađeni.


 takelriss_100dpi.jpg (1659.06 KB. 2858x1669 - viewed 174 times.)


Potpisivanjem Rapalskog ugovora, 1920 godine, o rešenju Jadranskog pitanja, najzad su preuzeti brodovi bivše k. u k. koji su Mirovnom konferencijom dodeljeni Mornarici Kraljevine SHS. Tom prilikom je primljeno 12 torpiljerki, 4 minolovca i 17 pomoćnih brodova koji su bili u očajnom stanju. Zbog takvog stanja dobijenih brodova od Nemačke je, na račun reparacija, naručeno 1921 godine 6 minolovaca/minopolagača klase Minensuchboot 1916, koji već iste godine stižu u naše luke. Na početku rata brodovi su bili raspoređeni u Srednjem ( Galeb, Soko i Labud) i Južnom sektoru ( Jastreb, Orao i Kobac),a  Moranraica je ovim brodovima položila 1110 mina kojima su blokirani Tihi i Velebitski kanal i zaštićena područja luka Šibenik, Split i Boka Kotorska.

M97: građen u brodogradilištu Tecklenborg Geestermünde, kobilica položena 1917 godine, porinut 28 marta 1918, dovršen 21 aprila 1918 godine. Predat Mornarici SHS 1921 godine kada dobija ime Orao. Zarobljen je od strane Italijana 1941 godine i preimenovan u Vergada. Posle rata vraćen Jugoslaviji kada dobija oznaku M21 i ime Pionir. Iz flotne liste brisan tokom 1962 godine.


 orao.png (295.06 KB. 640x394 - viewed 478 times.)

Orao

M100: građen u brodogradilištu Tecklenborg Geestermünde, kobilica položena 1917 godine, porinut 23 maja 1918, dovršen 16 juna 1918 godine. Predat Mornarici SHS 1921 godine kada dobija ime Galeb. Zarobljen od strane Italijana 1941 godine i preimenovan u Selve. Potopljen 1942 godine.


 galeb.png (514.91 KB. 640x451 - viewed 501 times.)

Galeb

M106: građen u brodogradilištu Reihersteig Hamburg, kobilica položena 1918 godine, porinut 8 jula 1918, dovršen 21 marta 1919 godine. Predat Mornarici SHS 1921 godine kada dobija ime Labud. Zarobljen od strane Italijana 1941 godine i preimenovan u Zuri. Potopljen u vazdušnom napadu 10 jula 1943 godine.


 labud.png (387.36 KB. 640x410 - viewed 466 times.)

Labud

MOTORISTA:
M112: građen u brodogradilištu Tecklenborg Geestermünde, kobilica položena 1917 godine, porinut 31 oktobra 1918, dovršen 12 novembra 1918. Predat Mornarici SHS 1921 godine kada dobija ime Jastreb. Zarobljen od Italijana 1941 godine i preimenovan u Zirona. Potopljen u vazdušnom napadu25 novembra 1941 godine.


 jastreb.png (293.49 KB. 640x402 - viewed 384 times.)

Jastreb

M121: građen u brodogradilištu Neptun Rostock, kobilica položena 1917 godine, porinut 10 septembra 1918, dovršen 25 oktobra 1918 godine. Predat Mornarici SHS 1921 godine kada dobija ime Kobac. Zarobljen od strane Italijana 1941 godine i preimenovan u Unie. Potopljen u vazdušnom napadu 30 januara 1943 godine.


 kobac.png (318.11 KB. 640x433 - viewed 409 times.)

Kobac

M144: građen u brodogradilištu Neptun Rostock, kobilica položena 1917 godine, porinut 19 marta 1919, dovršen 20 juna 1919 godine. Predat Mornarici SHS 1921 godine kada dobija ime Sokol. Zarobljen od strane Italijana 1941 godine i preimenovan u Eso. Potopljen torpedom lansiranim sa aviona 19 januara 1943 godine.


 sokol.png (353.74 KB. 640x394 - viewed 222 times.)

Sokol

Iako su ovi brodovi smatrani zastarelim od strane Italijana, ipak su poslužili za dopunjavanje minskih polja položenih od strane Jugoslovenske Kraljevske Mornarice. Po završetku ovog zadatka brodovi su uglavnom služili za patrolnu i kurirsku službu na Jadranskom moru sve do svog kraja.

          deplasman: 630 t
          dužina: 59.3 m
          širina: 7.3 m
          gaz: 2.15 m
          pogon: 2 kotla i 2 trocilindrične parne stapne mašine trostruke ekspanzije, sa ukupno 1850 KS
          brzina: 16.5 čv
          doplov: 2000 MN sa 14 čv
          posada: ?
          naoružanje: 2x84 mm PAT, mehanička minolovka, 30 mina

Dreadnought:
Za brodarskog ;) Pogled na Šibenik


 2009-08-29_190242.jpg (47.11 KB. 841x524 - viewed 154 times.)


Snimljeno sa palube minonsca "Kobac"

Dreadnought:
Evo jedne lepe iz Šibenika .... Minonosac "Galeb" u punom sjaju  ;)


 galeb.jpg (38.38 KB. 871x573 - viewed 217 times.)

jadran2:
Sada sam tek vidio onu sa "Kopca". Dread, +5.

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page