Taktičko tehničke karakteristike torpeda  
 

 


Mk 44

 • Proizvođač: SAD
 • Kailbar: 324 mm
 • Dužina: 2560 mm
 • Masa torpeda: 233 kg
 • Masa BG: 34 kg
 • Brzina: 30 kt
 • Domet: 5 km
 • Maksimalna dubina upotrebe: 300 m
 • Vođenje: žicom, akustičko na trag broda
 • Tip pogona: električni

 


Mk 46 Mod 1

 • Proizvođač: SAD
 • Namena: protivpodmornički torpedo lansiran iz vazduha ili sa broda
 • Kailbar: 324 mm
 • Dužina: 2590 mm
 • Masa torpeda: 230 kg
 • Masa BG: 44 kg
 • Brzina: 40 čvorova
 • Domet: 11 km
 • Maksimalna dubina upotrebe: 460 m
 • Vođenje: aktivno-pasivno

 


Mk 50

 • Proizvođač: SAD
 • Namena: protivpodmornički torpedo lansiran iz vazduha ili sa broda
 • Kailbar: 324 mm
 • Dužina: 2895 mm
 • Masa torpeda: 363 kg
 • Masa BG:
 • Brzina: 60 kt
 • Domet: 23 km
 • Maksimalna dubina upotrebe: 600 m
 • Vođenje: aktivno-pasivno

 


Mk 45 Mod 1

 • Proizvođač: SAD
 • Namena: protivbrodski torpedo
 • Kailbar: 484 mm
 • Dužina: 5720 mm
 • Masa torpeda: 1240 kg
 • Masa BG: 295 kg
 • Brzina: 40 kt
 • Domet: 13,7 km
 • Dubina kretanja: 2-15 m
 • Vođenje: žicom, akustičko na trag broda
 • Tip pogona: električni

 


Mk 48 Mod 1

 • Proizvođač: SAD
 • Kailbar: 533 mm
 • Dužina: 5800 mm
 • Masa torpeda: 1638 kg
 • Masa BG: 350 kg
 • Brzina: 50 kt
 • Domet: 18,3 km
 • Maksimalna dubina upotrebe: 900 m
 • Vođenje: žicom, aktivno-pasivno

 


Mk 48 Mod 5 ADCAP

 • Proizvođač: SAD
 • Kailbar: 533 mm
 • Dužina: 8000 mm
 • Masa torpeda: 1638
 • Masa BG: 300
 • Brzina: 55 kt
 • Domet: 45 km
 • Maksimalna dubina upotrebe: 1000 m
 • Vođenje: žicom, aktivno-pasivno
 • Tip pogona: hidromlazni

 


Stingray

 • Proizvođač: Velika Britanija
 • Kailbar: 333 mm
 • Dužina: 2100 mm
 • Masa torpeda: 260 kg
 • Masa BG: 40 kg
 • Brzina: 60 kt
 • Domet: 20 km
 • Maksimalna dubina upotrebe: 700 m
 • Vođenje: aktivno-pasivno
 • Tip pogona: električni

 


Mk 8

 • Proizvođač: Velika Britanija
 • Kailbar: 533 mm
 • Dužina: 6700 mm
 • Masa torpeda: 1521 kg
 • Masa BG: 340 kg
 • Brzina: 45 čvorova
 • Domet: 6,4 km
 • Maksimalna dubina upotrebe: 700 m
 • Vođenje: aktivno-pasivno
 • Tip pogona: električni

 


Mk 24 Tigerfish

 • Proizvođač: Velika Britanija
 • Kailbar: 533 mm
 • Dužina: 6464
 • Masa torpeda: 1150 kg
 • Masa BG:
 • Brzina: 50 čvorova
 • Domet: 21 km
 • Maksimalna dubina upotrebe:
 • Vođenje:
 • Tip pogona: elekrični sa dve brzine

 


Spearfish

 • Proizvođač: Velika Britanija
 • Kailbar: 533 mm
 • Dužina: 6000 mm
 • Masa torpeda: 1850 kg
 • Masa BG:
 • Brzina: 70 čvorova
 • Domet: 60 km
 • Maksimalna dubina upotrebe:
 • Vođenje:
 • Tip pogona: hidromlazni

 


Seal

 • Proizvođač: Nemačka
 • Namena: protivbrodski torpedo
 • Kalibar: 533 mm
 • Dužina: 6550 mm
 • Masa torpeda: 1370 kg
 • Masa BG: 200 kg
 • Brzina kretanja: 35 čvorova
 • Domet: 35 km

 


Seeschalenge

 • Proizvođač: Nemačka
 • Namena: protivpodmornički torpedo
 • Kalibar: 533 mm
 • Dužina: 4150 mm
 • Masa torpeda: 1370 kg
 • Masa BG: 100 kg
 • Brzina: 35 čvorova
 • Domet: 12 km
 • Vođenje: žicom, aktvno-pasivno
 • Tip pogona: električni

 


SST-4

 • Proizvođač: Nemačka
 • Namena: Žicom vođeni torpedo lansiran sa podmornice
 • Kailbar: 533 mm
 • Dužina: 5390 mm
 • Masa torpeda:
 • Masa BG: 260 kg
 • Brzina: 35 čvorova
 • Domet: 35 km
 • Maksimalna dubina upotrebe: 300 m
 • Vođenje: žicom, akustičko
 • Tip pogona: električni

 


SUT

 • Proizvođač: Nemačka
 • Tip: univerzalni torpedo
 • Kailbar: 533 mm
 • Dužina: 6390 mm
 • Masa torpeda: 1370 kg
 • Masa BG: 260 kg
 • Brzina: 35 čvorova
 • Domet: 35 km
 • Maksimalna dubina upotrebe: 330 m
 • Vođenje: žicom, aktivno, pasivno

 


Murene

 • Proizvođač: Francuska
 • Kailbar: 324mm
 • Dužina: 2960 mm
 • Masa torpeda: 295 kg
 • Masa BG: 59 kg
 • Brzina: veća od 50 čvorova
 • Domet: 14 km
 • Maksimalna dubina upotrebe:
 • Vođenje: aktivno-pasivno
 • Tip motora: električni

 


F-17

 • Proizvođač: Francuska
 • Kailbar: 533 mm
 • Tip: teški žicom vođeni protivbrodski torpedo
 • Dužina: 5914 mm (5406 mm F-17 Mod 2)
 • Masa torpeda: 1410 kg (1406 mm F-17 Mod 2)
 • Masa BG: 300 kg
 • Brzina: 35 čvorova (28-40 čvorova F'17 Mod 2)
 • Domet:18 km (20 km F-17 Mod 2)
 • Maksimalna dubina upotrebe: 500-600 m
 • Vođenje: žicom, aktivno-pasivno
 • Tip pogona: električni

 


E-14

 • Proizvođač: Francuska
 • Kailbar: 550 mm
 • Dužina: 4273 mm
 • Masa torpeda: 890 kg
 • Masa BG: 200 kg
 • Brzina: 25,5 čvorova
 • Domet: 4570 m
 • Dubina kretanja: 6-18 m
 • Vođenje: pasivno
 • Tip pogona: električni

 


E-15

 • Proizvođač: Frncuska
 • Namena: univerzalni torpedo lansiran sa podmornice
 • Kailbar: 550 mm
 • Dužina: 5900 mm
 • Masa torpeda: 1387 kg
 • Masa BG: 300 kg
 • Brzina: 25,5 čvorova
 • Domet: 12 km
 • Dubina kretanja: 6-18 m
 • Vođenje: pasivno
 • Tip pogona: električni

 


L-3

 • Proizvođač: Francuska
 • Kailbar: 550 mm
 • Dužina: 4320 mm
 • Masa torpeda: 910 kg
 • Masa BG: 200 kg
 • Brzina: 25,5 čvorova
 • Domet: 5,5 km
 • Maksimalna dubina upotrebe: 300 m
 • Vođenje: aktivno
 • Tip pogona: električni

 


L-4

 • Proizvođač: Francuska
 • Kailbar: 533 mm
 • Dužina: 3130 mm
 • Masa torpeda: 540 kg
 • Masa BG: 100 kg
 • Brzina: 30 čvorova
 • Domet: 6 km
 • Maksimalna dubina upotrebe:
 • Vođenje: aktivno
 • Tip pogona: električni

 


L-5

 • Proizvođač: Francuska
 • Namena: univerzalni torpedo lansiran sa podmornice ili broda (Mod 4 - protivpodmornički torpedo)
 • Kailbar: 533 mm
 • Dužina: 4400 mm
 • Masa torpeda: 935 kg
 • Masa BG: 150 kg
 • Brzina: 35 čvorova
 • Domet: 7 km (9,5 km L-5 Mod 3 i Mod 4)
 • Maksimalna dubina upotrebe: 300 m (550 m L-5 Mod 3/4)
 • Vođenje: aktivno
 • Tip pogona: električni

 


A-244C

 • Proizvođač: Italija
 • Kailbar: 324 mm
 • Dužina: 2700 mm
 • Masa torpeda: 221 kg
 • Masa BG: 40 kg
 • Brzina: 30 čvorova
 • Domet: 6 km
 • Maksimalna dubina upotrebe: 300 m
 • Vođenje: aktivno, pasivno
 • Tip pogona: električni

 


A-184

 • Proizvođač: Italija
 • Kailbar: 533 mm
 • Dužina: 6900 mm
 • Masa torpeda: 1265 kg
 • Masa BG: 250 kg
 • Brzina: 24 čvora
 • Domet: 25 km
 • Maksimalna dubina upotrebe:
 • Vođenje: žicom, aktivno-pasivno
 • Tip pogona: električni

 


Type 43x0

 • Proizvođač: Švedska
 • Kailbar: 400 mm
 • Dužina: 2645 mm
 • Masa torpeda: 3120 kg
 • Masa BG: 45 kg
 • Brzina:
 • Domet:
 • Maksimalna dubina upotrebe:
 • Vođenje:
 • Tip pogona: električni

 


Type 617

 • Proizvođač: Švedska
 • Kailbar: 533 mm
 • Dužina: 6980 mm
 • Masa torpeda: 1860 kg
 • Masa BG: 240 kg
 • Brzina:
 • Domet: 30 km
 • Maksimalna dubina upotrebe:
 • Vođenje: žicom, akustički
 • Tip pogona: gasna turbina sa dve brzine

 


Tip 61

 • Proizvođač: Rusija
 • Kailbar: 533 mm
 • Dužina: 7025 mm
 • Masa torpeda: 1765 kg
 • Masa BG: 300 kg
 • Brzina: 60 čvorova
 • Domet: 30 km
 • Vođenje: žicom, aktivno-pasivno

 


Tip 65 (65-76)

 • Proizvođač: Rusija
 • Kalibar: 650 mm
 • Tip: teški protivbrodski torpedo lansiran sa podmornice
 • Dužina: 9100 mm
 • Domet: 50-100 km
 • Brzina: 30-50 čvorova
 • Masa BG: 450-900 kg

 


AT-1

 • Proizvođač: Rusija
 • Kailbar: 406 mm
 • Dužina: 3820 mm
 • Masa torpeda: 580 kg
 • Masa BG: 70 kg
 • Brzina: 30 čvorova
 • Domet: 5 km
 • Maksimalna dubina upotrebe: 200 m
 • Vođenje: aktivno-pasivno
 • Tip pogona: električni

 


APR-2 (APR-2E - izvozna verzija)

 • Proizvođač: Rusija
 • Kalibar: 350 mm
 • Tip: laki protivpodmornički torpedo lansiran iz aviona i helikoptera
 • Dužina: 3700 mm
 • Masa: 575 kg
 • Masa BG: 100 kg
 • Brzina: 62 čvora
 • Maksimalna dubina upotrebe: 600 m
 • Domet: 2000 m
 • Domet sonara: 1500 m
 • Vođenje: aktivno, pasivno
 • Verovatnoća pogađanja: 0,7 do 0,85
 • Tip pogona: raketni na čvrsto gorivo

 


SAET-40 (USET-95 - izvozna verzija)

 • Proizvođač: Rusija
 • Kalibar: 400 mm
 • Tip: univerzalni torpedo lansiran sa podmornica i lakih površinskih brodova
 • Dužina: 4500 mm
 • Masa BG: 100 kg
 • Brzina: 30 čvorova
 • Domet: 10 km
 • Vođenje: aktivno, pasivno
 • Tip pogona: električni

 


Tip 40 (E40-79) (APSET-95 - izvozna verzija)

 • Proizvođač: Rusija
 • Kalibar: 400 mm
 • Tip: laki protivpodmornički torpedo lansiran iz vazduha ili kao deo sistema SS-N-14/15/16
 • Dužina: 3800 mm
 • Masa BG: 60 kg
 • Brzina: 45 čvorova
 • Domet: 15 km
 • Vođenje: aktivno, pasivno
 • Tip pogona: električni

 


Tip 45 (E45-75)

 • Proizvođač: Rusija
 • Kalibar: 450 mm
 • Tip: protivpodmornički torpedo lansiran iz vazduha
 • Dužina : 3900 mm
 • Masa BG: 100 kg
 • Brzina: 30 čvorova
 • Domet: 15 km
 • Vođenje: aktivno, pasivno
 • Tip pogona: električni

 


Tip 53 VA

 • Proizvođač: Rusija
 • Kailbar: 533 mm
 • Tip: protivbrodski torpedo lansiran sa podmornica ili površinskih brodova
 • Dužina: 7900 mm
 • Masa torpeda: 1900 kg
 • Masa BG: 200 kg
 • Brzina: 32 čvora
 • Domet: 11 km
 • Dubina kretanja: 5-25 m
 • Vođenje: pasivno
 • Tip pogona: parni

 


E53-72

 • Proizvođač: Rusija
 • Kalibar: 533 mm
 • Tip: protivpodmornički torpedo lansiran iz vazduha ili kao deo sistema SS-N-14
 • Dužina: 4700 mm
 • Masa BG: 150 kg
 • Brzina: 40 čvorova
 • Domet: 10 km
 • Vođenje: aktivno-pasivno
 • Tip pogona: električni

 


ET80-67 (SET-65E-izvozna verzija)

 • Proizvođač: Rusija
 • Kalibar: 533 mm
 • Tip: protivpodmornički torpedo lansiran sa podmornica ili površinskih brodova
 • Dužina: 7800 mm
 • Masa BG: 205 kg
 • Brzina: 40 čvorova
 • Domet: 15 km
 • Vođenje: aktivno, pasivno
 • Tip motora: električni

 


TEST-71

 • Proizvođač: Rusija
 • Kalibar: 533 mm
 • Tip: protivpodmornički torpedo lansiran sa podmornica ili površinskih brodova
 • Dužina: 7900 mm
 • Masa BG: 205 kg
 • Brzina: 45 čvorova
 • Domet: 19 km
 • Vođenje: žicom, aktivno, pasivno
 • Tip motora: električni

MU-90

 • Proizvođač: Italija/Francuska
 • Kalibar: 323.7 mm
 • Tip: univerzalni torpedo
 • Dužina: 2850 mm
 • Masa BG: 304 kg
 • Brzina: 50+ čvorova
 • Domet: 20 km (minimalnom brzinom), 10 km (maksimalnom brzinom)
 • Vođenje: fire-and-forget
 • Tip motora: pump-jet propulzor

 

 

MU90 Eurotorp
Lansiranje Mk-46
 
 
 
 
Tekstovi objavljeni na sajtu paluba.info lično su vlasništvo vlasnika sajta