PALUBA

Kopnena vojska => Oklopno mehanizovane jedinice => Topic started by: Brok on June 19, 2008, 02:38:06 pmTitle: Tenk M-84
Post by: Brok on June 19, 2008, 02:38:06 pm
Tenk M-84

Mnogi tvrde (sa punim pravom) da tenk M-84 jedan on naših (YU) najambicioznijih projekata u razvoju savremenog naoružanja kod nas, i ako je za izradu tenka M-84 plaćena licensna dokumentacija Sovjetima to ipak nije samo bleda kopija tenka T-72M, po čijoj dokumentaciji je urađen naš prvi prototip tenka, već se na njemu dosta radilo i unapredilo dosta toga.

Projekat tenka M-84 počeo je kod nas da se razvija početkom 1983. godine, tačnije tada smo imali prvih pet prototipova tenka M-84 na kojima su rađeni mnogi testovi, da bi serijska proizvodnja nulte serije tenka počela 1984. godine. Oči javnosti mogle su ga videti prvi put na vojnoj paradi u Beogradu 09.maja 1985. god. Dugo je tenk ljubomorno čuvan pod ciradom i pod stražom kao vojna tajna. Dosta testova prototipa tenka M-84 su rađeni u oblasti Nikinaca (gde se i nalazi vojno-tehnički opitni centar), gde je između ostalog isprobana mogućnost savlađavanja vodene prepreke na dubini od pet (5) metara i dužine do hiljadu (1000) metara.

[attachment=1]
Ešalon tenkova M-84 na vojnoj paradi u Beogradu 09. maja 1985.g.

[attachment=2]
Prototip tenka M-84 na ispitivanju savlađivanja vodene prepreke

[attachment=3]
Prototip tenk M-84 na ispitivanjima u oblasti Nikinaca

[attachment=4]
Dinamika prozivodnje tenka M-84 od 1984. do 1988. godine

Proizvodna cena tenka je bila 700.000 dolara, od toga učešće rada čini 74%, 18% su materijali i 8% čine uvozne komponente i materijali. Krajem osamdesetih proizvodni kapaciteti su omogućavali 150 vozila godišnje. Ukupni troškovi osvajanja proizvodnje tenka i investicije za osposobljavanje industrijskih kapaciteta vide se is donje tabele:
[attachment=5]
Troškovi osvajanja proizvodnje tenka M-84 u milionima dolara


Strukturno, M-84 familiju tenkova čine:
Linijski tenk (Main Battle Tank): M-84, M-84A, M-84AB, M-84A4
Navigacijski tenk (Navigation Tank): M-84ABN
Komandni tenk (Command Tank): M-84ABK
Tenk za izvlačenje (Recovery Vehicle): M-84AI i M-84AB

[attachment=6]
Vizuelne razlike između familije tenkova T-72 - M-84


Koncepcija tenka je standardna, sa upravnim odeljenjem smeštenim u prednji deo vozila, borbenim odeljenjem u sredini i motorno-transmisionim odeljenjem u zadnjem delu oklopnog tela. Tenk ima tri člana posade - vozača, komandira i nišandžiju.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on June 19, 2008, 06:07:03 pm
Mesto vozača (upravno odeljenje) nalazi se u prednjem centralnom delu oklopnog tela. Opremljeno je uređajima za upravljanje tenkom, pločom vozača sa neophodnim instrumentima i prekidačima, uređajima sistema za protivpožarnu zaštitu i sistema za NHB zaštitu. Vozač za osmatranje koristi tri periskopa - glavni TNPO-168V i dva pomoćna TNPA-65. Noću se umesto periskopa TNPO-168V može postaviti pasivni periskop PPV-2. Iznad sedišta vozača nalazi se poklopac kroz koji on ulazi i izlazi iz vozila. U prednjem delu tenka smešteni su još i akumulatori i rezervoari za gorivo.

[attachment=1]
Mesto vozača tenka

[attachment=2]
Pogled na vozačku instrument tablu (vidi se i leva komanda - poluga)

Borbeno odeljenje - kupola nalazi se u srednjem delu vozila. Nišandžija je smešten u levom delu kupole, a desno od topa nalazi se mesto komandira. Osnovno naoružanje predstavlja top 2A46 sa glatkom cevi kalibra 125 mm. Polje dejstva po pravcu je 360°, a po elevaciji od -6°13' do +13°47'. Top se puni automatski iz obrtnog transportera kapaciteta 22 dvodelna metka, koji je smešten na podu borbenog odeljenja. U slučaju potrebe moguće je i ručno punjenje topa. Brzina gađanja je 8 metaka u minuti sa automatskim punjenjem (samo pri prvom ispaljivanju), odnosno 2 metka u minuti sa ručnim punjenjem. Ukupno se u borbenom kompletu nalaze 42 metka i to tri vrste - kumulativno-obeležavajući, potkalibarno-obeležavajući i trenutno-fugasni.

[attachment=3]
Borbeno odeljenje tenka Degman - pogled sa k-dirskog na nišandžijino mesto (gotovo isti kao na tenku M-84)

[attachment=4]
Mesto nišandžije tenka M-84

[attachment=5]
Mesto k-dira i nišandžije - slikano sa otvora K-dira tenka M-84

[attachment=6]
Pogled na mesto k-dira tenka (kuvajtska verzija tenka M-84AB)

Osnovni tip municije za borbu protiv tenkova je metak sa potkalibarno-obeležavajućim projektilom BM-9, odnsno BM-12 (naša oznaka M 88). Projektil ima izuzetno veliku početnu brzinu - 1800 m/s, pa zahvaljujući svojoj velikoj kinetičkoj energiji probija oko 350 mm homogenog čeličnog oklopa na daljini od 2000 m. Masa metka je 19,5 kg, a masa projektila 5,67 kg. Prečnik penetratora je 44 mm, dužina 519 mm (545 mm kod BM-12), a masa 3,61 kg.

Metak sa kumulativno-obeležavajućim projektilom koristi se za borbu protiv tenkova i drugih oklopnih vozila na daljinama do 4000 m. Projektil mase 19 kg probija 500 do 550 mm homogenog čeličnog oklopa, a ispaljuje se početnom brzinom od 905 m/s.

Metak sa trenutno-fugasnim projektilom OF-19 efikasan je u borbi protiv utvrđenih objekta, zaklona, žive sile i neoklopljenih vozila. Masa metka je 32 kg, a masa projektila 19 kg, od čega 3,418 kg otpada na eksplozivno punjenje.

[attachment=7]
Tenk T-72 sa izloženim projektilima i barutnim punjenjem

[attachment=8]
Tipovi projektila i barutnog punjenja za tenk M-84 sa TT podacima

[attachment=9]
Snimak trenutka odvajanja segmenta potkalibarno-obelezevajuceg projektila M88 neposredno po napustanju cevi topa pri brzini od 1.800 m/s

[attachment=10]
Šema obrtnog transportera municije (prikaz je sa tenka T-72, potpuno isto je i kod tenka M-84)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on June 20, 2008, 02:06:26 am
Na posebnom nosaču sa desna strane topa smešten je spregnuti mitraljez M86 PKT kalibra 7,62 mm. Efikasan domet protiv pojedinačnih ciljeva je 600 m, dok se grupni ciljevi efikasno uništavaju na daljinama do 800 m. Teoretska brzina gađanja mitraljeza je 650-750 metaka u minuti, a praktična 250 met/min. U borbenom kompletu se nalazi 2000 metaka (4 redenika sa po 250 metaka).


PAM - M87

Na tureli komandira tenka postavljen je protivavionski mitraljez M87 NSVT kalibra 12,7 mm. Namenjen je za dejstvo protiv ciljeva u vazduhu na daljinama do 1500 m i ciljeva na zemlji udaljenih do 2000 m. Polje dejstva mitraljeza po pravcu je 360°, a po elevaciji od -5° do +75°. Praktična brzina gađanja je 150 metaka u minuti, teoretska 800 met/min, u borbenom kompletu se nalazi 360 metaka (6 redenika po 60 metaka). Za nišanjenje se koristi kolimatorska nišanska sprava K10-T.

[attachment=8]

Na tenku M-84 primenjen je sistem za upravljanje vatrom SUV-M84, koji je znatno povećao vatrenu moć u odnosu na tenk T-72. Sistem se sastoji od: dnevno-noćne nišanske sprave DNNS-2, komandnog bloka nišandžije (KBN), balističkog računara sa komandnom tablom računara, pojačivačke kutije sa podsistemima za upravljanje, razvodne kutije K-1, žiro bloka, meteorološkog senzora, davača brzine po pravcu, izvršnih delova za vertikalno i horizontalno navođenje, dnevno-noćne sprave komandira DNKS-2 i komandnog bloka komandira.

Glavni deo sistema za upravljanje vatrom je dnevno-noćna nišanska sprava DNNS-2 sa nezavisnom nišanskom linijom i stabilizacijom vidnog polja u obe ravni. Sprava ima tri kanala - dnevni, noćni i laserski. Dnevni kanal uveličava 3x i 7x i ima vidno polje od 20° (pri uvečanju 3x), odnosno 9° (pri uvećanju 7x). Noćni kanal sa pasivnim pojačivačem slike II generacije ima uvećanje 8,5x i vidno polje 5,4°. Laserski daljinomer omogućava merenje daljine u opsegu od 200 do 9995 m.

Računar SUV-a izračunava elemente za gađanje potkalibarnim i kumulativnim projektilima na daljinama od 200 do 4000 m, trenutno-fugasnim projektilima od 200 do 6000 m, spregnutim mitraljezom od 200 do 1500 m.

Sistem za upravljanje vatrom obezbeđuje stabilizaciju topa u obe ravni, sa tačnošću od 0,2 hiljadita po visini, odnosno 0,25 hiljaditih po pravcu. Brzina navođenja topa po pravcu je od 0,07 °/s do 18 °/s, a po elevaciji od 0,05 °/s do 3,6 °/s. Vozaču je omogućeno prinudno okretanje kupole, u slučaju da cev topa blokira njegov otvor za napuštanje vozila.

Komandir za osmatranje koristi dnevno-noćnu komandirsku spravu DNKS-2. Dnevni kanal uvećava 4,9x i ima vidno polje 10°, a noćni kanal sa pojačivačem slike uveličava 4,3x i ima vidno polje 10,9°. Sprava obezbeđuje osmatranje u sektoru 360° po pravcu, -8° do +12° po elevaciji.

Tenk je opremljen i nišanskim spravama za posredno gađanje, mada se jako retko koristi u te svrhe.

Pored nišanskih sprava, za osmatranje se koriste i periskopi - nišandžija ima periskop TNP-165A, a komandir dva periskopa TNP-160 i dva TNPA-65.

[attachment=1]
Radno mesto K-dira tenka M-84

[attachment=2]
Radno mesto k-dira tenka M-84D (slično kao na tenku M-84AB1)

[attachment=3]
Radno mesto nižandžije tenka M-84

[attachment=4]
Šema funkcionisanja SUV-a kod tenka M-84

[attachment=5]
Komandni blok nisandzije: 1. prekidac za izbor top / mitraljez 2. taster za izmenu daljine u racunaru 3.preklopnik rezima rada 4. taster za rucno unosenje daljine 5. taster za okidanje lasera 6. prekidac za ukljucenje preticanja 7. okidac topa 8.i 9. DLAN prekidac 10. prekidac za izbor rada (stabilisano-plust.) 11. prekidac za ukljucenje ziroskopa 12. glavni prekidac 13.okidac mitraljeza 14. potenciometri za nulovanje u rezimu STAB. 15. potenciometri za rektifikaciju 16. potenciometri za nulovanje u rezimu POLUSTAB.

[attachment=6]
Komandna tabla racunara: 1. potenciometar za podesavanje osvetljenosti prednje ploce 2. potenciometar za podesavanje osvetljenosti pokazivaca 3. prekidac za izbor parametara koji se prikazuju u nisanskoj spravi 4. prekidac za izbor vrste unosa temp. i pritis. vazduha u racunar 5. preklopnik za podatak koji zelimo uneti ili procitati 6. pokazivac daljine koja je uneta u racunar 7. pokazivac podataka 8. preklopnik za vrstu municije za koju se racuna balistika 9. preklopnik za rucno unosenje podataka 10. taster opsega 11. prekidac za izbor vrste unosa vetra u sistem 12. prekidac za ukljucenje racunara

[attachment=7]
razmeštaj delova stabilizatora u tenku


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on June 20, 2008, 03:49:48 am
U zadnjem delu oklopnog tela tenka M-84 nalazi se motor V46-6 snage 573,7 kW. Kod modela M-84A ugrađen je snažniji motor V46-TK snage 735 kW (1000 ks), čime je pokretljivost znatno poboljšana. Motor je četvorotaktni, 12-cilindrični, turboprehranjivani, višegorivi, a hladi se tečnošću. Mase je 1080 kg i zajedno sa pratećim uređajima zauzima 2,84 m3. Na pređenih 100 km troši 260 do 450 litara goriva, što znači da tenk sa jednim punjenjem goriva može da pređe 460 do 700 km. Za lako startovanje u zimskim uslovima motor je opremljen grejačem koji se uključuje pri spoljnim temperaturama nižim od +5 °C.

Transmisija je mehanička, sa planetarnim menjačima koji imaju hidraulično upravljanje. Menjači imaju 7 stepeni prenosa za kretanje napred i jedan za nazad.

[attachment=1]
Motor sa transmisijom tenka M-84 u Pakistanu na popravci

[attachment=2]
Unapređen motor tenka M-84 u remontnom zavodu u Čačku

Gusenice su metalne, široke su 580 mm, imaju 96 članaka spojenih gumeno-metalnim šarnirima. Sa svake strane nalazi se po šest potpornih točkova i po tri točka nosača gusenica. Pogonski točak je pozadi, a lenjivac napred. Oslanjanje je pomoću torzionih vratila, sa hidrauličnim amortizerima na prvom, drugom i šestom oslonom točku.

[attachment=3]
Starija verzija gusenica bez gumenih šarnira

M-84 je tenk standardne koncepcije i veoma niske siluete što ga čini izuzetno teškom metom. Sa maksimalnom visinom od 2.19 m.
Telo tenka je sastavljeno od varenih višeslojnih oklopnih ploča. Ova vrsta oklopna se popularno naziva sendvič oklop zato što se oklopne ploče sastoje iz više slojeva različitih materijala koji treba da pruže dodatnu zaštitu od dejstva različitih tipova protivoklopnih sredstava. Najčešće se u sendvič oklop ugrađuje keramički sloj koji smanjuje efekte dejstva kumulativnih projektila kao i drugi nemetali koji oklop čine elastičnijim.

Oklopne ploče na prednjem delu tenka postavljene su pod velikim uglom čime je povećanja efikasnost postojećeg oklopa. Postavljanje ploča pod velikim uglom takođe povećava mogućnost rikošeta neprijateljskog projektila, a samim tim smanjuje mogućnost uništenja tenka. Prednja gornja ploča je višeslojna, debljine 231 mm. Na njoj se nalazi rebrasta površina uokvirena V ramom koja pruža delimičnu zaštitu vozaču od blata i vode prilikom vožnje po raskvašenom zemljištu, dok je donja prednja oklopna ploča dodatno zaštićena dozerskim nožem koji ne samo da povećava oklopnu zaštitu tenka već mu omogućava da se samostalno ukopa.

[attachment=4]
Tenk M-84AB1 sa primetno poboljšanom oklopnom zaštitom, a tu su i gusenice sa gumeno-metalnim šarnirima

Bočne strane tenka napravljene su od homogenih oklopnih ploča debljine 80 mm napred i 70 mm pozadi i imaju izuzetno malu površinu, iako pod nepovoljnim uglom, a hodni deo je delimično zaštićen šarnirano vezanim kumulativnim zavesama (ekranima) od čvrste gume. Kumulativna zavesa pruža zaštitu od kumulativnih projektila tako što prevremeno aktivira kumulativni mlaz i neutrališe kumulativni efekat prilikom udara projektila u oklop tenka. Ukupni ekvivalent oklopne zaštite tela tenka je između 550-600 mm homogenog oklopa.

Kupola je napravljena od livenog homogenog pancirnog čelika čiji je čeoni oklop debljine 410 mm. Kod modela M-84A u kupolu je sa čeone strane, uliven segment od nemetala debljine 130 mm, što dodatno uvećava zaštitna svojstva oklopa do 700 mm homogenog oklopa.

[attachment=5]
M-84 oklopljen reaktivnim oklopom "KAO M-99"

Iako je razvoj zapocet pocetkom devedesetih projekat eksplozivnog reaktivnog oklopa je dovrsen tek avgusta 1998.. god. i dobija oznaku KAO M-99. Po svojim karakteristikama slican je ruskim i ukrajinskim resenjima dodatnog oklopa prve generacije "Kontakt". KAO M-99 je modularan, dimenzija 152x305x65mm, mase 6kg od cega je 350g eksploziva. U zavisnosti od tipa projektila, napadnog ugla, rastojanja ERA od osnovnog oklopa i dr. faktora, redukuje probojnost kinetickih projektila oko 25%, a kumulativnih i do 80%.


U tenk M-84 ugrađen je veliki broj pomoćnih i specijalnih uređaja: uređaj za stvaranje dimne zavese ubrizgavanjem dizel goriva u izduvnu cev motora, dvanaest bacača dimnih kutija, sistem za kolektivnu NHB zaštitu, radiološko-hemijski detektor DRHT, komplet za dekontaminaciju, protivpožarni uređaj sa 14 senzora, komplet za podvodnu vožnju (omogućava savlađivanje vodenih prepreka dubine 5 m, širine 1000 m, brzine toka 1,5 m/s), VHF radio uređaj dometa 20 km (15 km kada je tenk u pokretu), interfon, uređaj za samoukopavanje, uređaj za komprinovani vazduh.

[attachment=6]
Bacači dimnih kutija


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on June 20, 2008, 04:03:57 am
Iz prakse

Savladavanje vodene prepreke tenka M-84


Da bi tenk M-84 savladao vodenu prepreku (npr.reku) sa dubinom od 5 metara i dužine do 1000 metara neophodne su na tenku određene pripreme za taj manevar, ali pre svega na predviđnoj trasi manerva prvo stupaju na scenu ronioci koji vrše ispitivanje dna rečnog korita. Kada se nađe mesto koje ima stabilno i čvrsto dno bez blata, mulja i sl. što nije lako, treba izvršiti ispitivanja da li će dno ostati stabilno posle prelaska npr.voda tenkova što iznosi tri (3) tenka u staroj formaciji, odnosno u postojećoj tj.sadašnjoj četiri (4), takođe i obala sa obe strane reke mora biti stabilna i čvrsta, samo podsećanja radi tenk M-84 je težak preko 42 tone. Pored ispitivanja dna rečnog korita i njihovih obala gde je predviđen manevra na tom mestu reka mora biti “mirna”, gornja granica je do 1.5 m/s brzine toka, takođe meteorološka prognoza za predviđeni dan manerva mora glasiti – bez vetra i padavina, još bi napomenio da se ovaj menevar nikada ne radi po uslovima slabe vidljivosti i naravno nikada po mraku tj. noću. Danas već postoje određena potencijalna mesta za prelaz, zašto potencijalna – uvek se pri svakom ponovljenom manervu pristupa ponovnom ispitivanju, razlog je jednostavan, uvek dno rečnog korita može biti izmenjeno zaslugom majke prirode, iznenadni nanos mulja i sl. Kao što vidite treba dosta toga da se “složi” da bi se savlađivanje vodene prepreke obavio uspešno, ovde grešake nisu poželjne te ih skoro i nema jer veoma lako mogu biti sa kobnim završetkom.
Posada tenka mora biti odlično obučena i uvežbana, drugo vozač mora da bude visoko obučen, hladne glave jer je on za ovaj manevar i najodgovorniji i navažniji činilac posade. Pošto je ovde zastupljen timski rad, kao i u mnogim drugim rodovima ne treba puno objašnjavati da su od posebne važnosti i dobri međuljudski odnosi posade.
Prvo se elementi tenka dovode u marševski položaj, to podrazumeva da nišandžija zakoči kupolu ručnom kočnicom, tako da se kupola ne može pomerati po pravcu (azimutu), potom zajedno k-dir i nišandžija postavljaju marševsku kočnicu topa, koja ne dozvoljava pomeranje cevi topa po visini (elevaciji). Dalje što posada radi - premazuje tenk na mestima gde eventualno može da prodre voda sa specijalnom mašću koja zadržava prodor vode, naravno sa ovom mašću se ne “zapušavaju rupe” već se ona nanosi na spojevima npr.oko poklopaca za ulaz –izlaz posade, poklopac za automatsko izbacivanje danceta, poklopca sanduka za alat itd. Na usta cevi topa se navlači gumena navlaka, kao i na meteo senzor. Potom se na nišandžijin poklopac otvora za ulaz-uzlaz (dalje u tekstu luk) postavlja cev koja ima ulogu da omogući posadi dotok vazduha. Svaki član posade ima prsluk, masku koja je spojena sa bocom kiseonika. Na odvodu izduvnih gasova iz motora (dalje auspuh) se montira tj. zašrafljuje poseban dodatak sa klapnama koji ima ulogu da voda ne prodre u uzduvni sistem i sam tim u motor, što bi dovelo do prestanka njegovog rada. Iz tog razloga prilikom ovog manerva poseban mentalni (psihički) pritisak trpi vozač jer ne sme da dozvoli prestanak rada motora kada je tenk pod vodom. Prilikom savlađivanja vodene prepreke prisutni su ekipa od četiri ronioca sa gumenim čamcem, hitna pomoć kao i tenk za izvlačenje (dalje TZI). Bez obzira koja formacija vrši manevar savlađivanja, celim manervom komanduje direktno k-dant bataljona te je on na stalnoj direknoj vezi sa vozačem tenka koji tada koristi tkz. spoljnu vezu. Pošto vozač praktično ne vidi “oči” su mu u ovom slučaju žiroskop koji se nalazi sa njegove leve strane te po komandama k-danta vrši korekcije ako je tenk sišao sa idealne putanje prelaska. Prelazak se vrši u prvom stepenu prenosa, i najmanji broj obrtaja motora se sa standarnih 800 u minutu diže na 1600 o/m, to se vrši ručnim gasom koji se fiksira na željene obrtaje i tim se gašenje motora pod vodom svodi na minimum, drugo pod tolikim “lerom” izduvni gasovi postižu dovoljan pritisak da guraju klapne na auspuhu te voda ne može da prodre u izduvni sistem. Zašto je još od posebne važnosti da se motor ne ugasi, motor se ne može startovati pod vodom, dalje na dubini od pet metara niko od članova posade zbog pritiska vode ne može da otvori luk, ali ako bi se desilo da se motor nekim slučajem ugasi onda u vodu ulazi TZI i ronioci. Ronioci imaju zadatak da zakače sajlu na tenk da bi TZI mogao da ga izvuče na obalu. Kod nas su se dešavale ovakve “nezgode” uglavnom kada je ta naredba stizala od jednog visokog oficira koji je neplanski naredio da vozač ugasi motor kada je tenk bio na sred reke da se da bi video efikasnost izvlačenja. Poznato mi je da se jednom desilo gašenje motora na tenku T-72 (moj dobar drug i kolega je bio k-dir na tom tenku), ali ronioci i TZI su obavili dobro svoj posao.Inače procedure savlađivanje vodene prepreke na dubini od pet metara su istovetne kod tenkova M-84 i T-72.

Tenk M-84 bez ikakve pripreme prelazi vodenu prepreku dubine 1.2 metra, sa pripremom od 5 minuta 1.8 metara.
Na žalost posle prvih ratnih dejstva 91` god. pa na dalje sa tenkova M-84 i T-72 mnogo opreme za savlađivanje vodene prepreke je pokradena od strane RVO, tako da su negde polovinom 94`god. mnoge OMJ razdužile ovu opremu koja je preostala. Nadam se da će se ovih 250 tenkova ponovo zadužiti kompletnu opremu za podvodnju vožnju jer je šteta ne iskoristiti kada već postoji mogućnost.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on June 20, 2008, 04:28:42 am
Iskustva sa strelišta

Bojevo gađanje iz spregnutog mitraljeza M-86 (PKT) 7.62 mm, protiv avionskog mitaljeza M-87 (PAM) – NSV 12.7 mm i topa 2A46, kalibra 125 mm

Pravi tenkista tek možete postati pošto omirišete dim baruta po opaljenju topovskog projektila. Bojevo gađanje ide tek po zvaršetku pojedinačne obuke članova posade:

-komandir tenka koji pored svog radnog mesta mora da jako dobro poznaje ceo tenk, njegove sisteme, sklopove kao i njihovu funkcionalnost u određenim tj. datim uslovima - znači po automatizmu dobija i VES nišandzije (za šta se naravno obučava zajeno sa nišandžijama) da bi potom završio obuku za vozača te potom polaže da bi dobio i VES vozača tenka itd...

-nišandzija, koji detaljno uči sistem upravljanje vatre (SUV), punjenje topa u poluautomatskom i ručnom modu, takođe gađanje u ručnom režimu rada SUV-a npr. bez računara itd...

-vozač uči vožnju tenka, koja je bukvalno lakša od vožnje automobila - ne znam sa čim bih mogao da uporedim da bi stekli sliku koliko je jednostavno voziti tenk M-84, pored vožnje tenka vozač mora znati o svim aditivima koji idu u tenk, takođe o temperaturi i pritisku ulja i rashladne tečnosti tj. antifriza itd...

Potom se teži da se posada uklopi u jednu složnu celinu te i da tako radi što je glavni recept za uspešnu posadu. U tenku postoji radio uređaj koji obezbeđuje vezu imeđu članova posade, ona funkcioniše tako što svaki član posade ima svoj šlemafon (kapu) u kojoj su kod ušnih školjki smešteni zvučnici i mikrofoni takozvani laringofoni koji se zatežu da bi se “priljubili” na predeo vrata gde su glasne žice, svaki šlemafon je priključen na upravljačku kutiju veze i tako se ostvaruje unutrašnja veza imeđu članova posade. Šlemafon je takođe i izolator buke tako da se dosta dobro čuje i pored jako glasnog i neprijatnog brujanja motora te raznih drugih neprijatnih zvukova koji proizvodi tenk prilikom njegovog kretanja. Komunikacija u tenku je jako važna. Na tenku M-84 u predelu iza otvora komandira tenka postoji takozvani spoljni priključak za vezu i on služi za komandira odeljenja pešadije koji se sa zadnje strane tenka popne gde ga čeka priključen šlemafon i to je jedan od načina komunikacije između pešadije i posade tenka kada su na liniji. Kao što sam napomenuo održavanje radio veze u tenku je dosta bitno. Nebrojano puta sam bio svedok da zbog ne razumevanja posade nišandzija opali top i pri tome se vozač i komandir dosta dobro ugruvaju (zbog trzaja topa po opaljenju), bilo je tu i plave šminke oko očiju te podliva na drugim delovima tela, naravno epilog ovoakvih nesporazuma uglavnom nisu kobni, tako da su ovakvi slučajevi postali dobar povod za šalu.

Prvo posada ide na lokalno strelište koja zadovoljava uslove gađanja iz AP-a. Na tom strelištu se novopečeni komandiri i nišandžije prvi put susreću sa bojevom municijom i dejstvuje se iz spregnutog mitraljeza PKT-a kalibra 7.62 mm, samo sa jednim tenkom. Prvo se gađa tako što je tenk nepokretan, znači iz mesta, kada se tu ispune norme prelazi se na sledće gađanje isto iz mitraljeza PKT-a ali sada se tenk kreće te se puca kada tenk na kratko zastane, potom ide gađanje iz pokreta. Sve se ovo ponovi samo noću. Kada na primer četa uspešno završi gađanje na lokalnom strelištu, tj. ispuni zadate norme, ide se na veće strelište, mi smo uglavnom koristili strelište u selu Međa.

Verujem da ste čulu za ovo strelište u blizini Niša, dosta je poznato. Na strelištu Međa se da tako kažem generalno uvežbava pucanje iz PKT-a kao i iz topa sa umetnutom cevi od 12.7 mm. Na strelištu Međa postoje saobraćajnice koje dozvoljavaju da se izvede vežba – tenkovski vod u napadu – znači tri odnosno četiri tenka kreću sa osnovne linije gde se po završetku smene sa zadnje strane tenka penje nišandžija koji nosi svoj redenik jer se dobija ograničen broj metaka sa kojim treba da se obori (pogodi) najmanje 70% zadatih meta minimalno, ali se to gotovo uvek bude dosta bolje. Gađaju se mete koje se iznenada pojavljuju te nišandžija tu vežba i moć zapažanja, takođe se gađaju mete koje su u pokretu i tu se upotrebljava preklopnik pod nazivom – preticanje. Kao što ime kaže dovoljno je uključiti preklopnik preticanje i SUV radi u modu za gađanje meta u pokretu a da pri tome nišandžija ne mora da vrši korekciju vatre već je dovoljno da po laserovanju (tj. merenju daljine) pokrtne mete, prati pokretan cilj najviše do dve sekunde i računar ima daljinu a praćenjem je dobio i brzinu mete tako da on uradi celu korekciji vatre te je dovoljno nanišaniti po sredini i omašaja nema. Veterani tenkisti naravno ne koriste ovaj preklopnik.

Kada se završi gađanje na strelištu Međa jako brzo se ide na sada kod nas najveće strelište Pasuljanske livade (isto jako čuveno strelište).

Ovo strelište omogućava da se izvede u celosti vežda –tenkovski vod u napadu – i da se pri tome koristi isključivo bojeva municija, kako za mitraljeze PKT, PAM tako i za veličanstveni tenkovski top od 125 mm.Fenomen “prvog metka”


Moram ovde da se malo pozabavim čuvenim fenomenom “prvog metka”. Opšte je poznato - dok se ne ispali prvi metak postoji kod svakog izvršioca gađanja jedna vrsta napetosti i nervoze. Što je kalibar veći utoliko je i napetost veća, takođe ako je velika vremenska distance izmeđe gađanju taj neprijatan osećaj je jači.
Jasno se može videti neposredno pred bojevo gađanje učestale odlaske na kratku nuždu, znojenje dlanova, mnogi žvaću žvaku ili ne vade cigaretu iz usta. Ima i onih koji krišom pokušavaju da tu napetost maskiraju alkoholom, ali kada se to primeti, isti odmah može da uzme svoju opremu i da pređe u ne tako popularnu mehanizovanu pešadiju. Još jedna stvar je zanimljiva, možete da imate ispaljenih i preko trista granata, svaki put pre prvog opaljenja kod svakoga se skupi veliki naboj, nervoze, napetosti i adrenalina, čim se opali prvi projektil sve nestane u bukvalno jednoj sekundi. Pošto pojedine kolege znam bolje nego svoje najrođenije razgovarali smo i o ovom fenomenu. Mogli su se čuti različiti komentari. Od toga da smo veterani te postoji neka vrsta straha da nekim slučajem ne omašimo metu i samim tim doživimo pad autoriteta kod regruta a i kod naših predpostavljenih. Opet pojedini stariji zastavnici imaju teoriju da ipak negde u podsvesti svima stoji da se radi o ubojnom sretstvu te da je to najnormalnija reakcija. Ja lično mislim da ima i jednog i drugog, najbitnije je da ne dozvolite da vam ovakvo osećanje ne poremeti koncentraciju tj. da je pod vašom punom kontrolom.


Prvi dan se gađa iz topa pri čemu je tenk u mestu, daljina cilja je oko 2 kilometra, kao meta se postavi nešto veličine siluete tenka i naravno gađanje je neposredno. Ovaj prvi hitac iz topa metu pogode od ukupno 50 regruta njih 47 do 48, a neretko se desi se da pogode svi. Omašaji koji se dese nisu toliko drastični, radi se o omašaju najviše do pola metra, inače posledica omašaja je samo ljudski faktor tj. nekotrola napetosti koju sam pominjao u gornjem delu teksta. I tako dolazi kod pojedinaca do toga da ne nanišane dovoljno precizno, jednostavno su nestrpljivi i izvrše opaljenje u smislu da što pre “završim posao”. Inače kod potpuno ispravnog SUV-a, bukvalno za nepunih pola sata obuke svako bi mogao da bude uspešan kod ovog gađanja. Ovim hoću da naglasim da je upravljanje SUV-om bukvalno dečija igra, ali samo pod uslovom da je 100% ispravan. Prvo gađanje iz topa uglavnom se izvršava sa kumulativno-obelezavajućim projektilom, oznake 3BK14M, početne brzine 905 m/s, i težine od 19 kg.

U toku dana se gađa iz mitraljeza PAM-a NSV-a oznake M-87 kalibra 12.7 mm, koji je fiksiran na postolju kod komandirskog otvora tj. luka zvanom komandirska turelica (turela), uglavnom se gađa meta razdaljine 800 do 1000 metara na zemlji, nekada i dalje, a odabir zrna za ovo gađanje je uglavnom obeležavajuće, što daje mogućnost izvršiocu gađanja da brzo izvrši korekcija vatre a da pri tome ne koristi nišan. Inače pored optičke nišanske sprave K10-T, gađa se tj. nišani se mehaničkim nišanom. Gađanje simulira metu koja se nalazi na zemlji, i ako je ovo protivavionski mtraljez (PAM) on je izuzetno efikasan i na ciljeve koje su na zemlji, daljine čak i do 2000 metara .
Ovo gađanje koje dolazi neposreno posle gađanja iz topa, istoga dana, dođe da tako kažem kao prava “poslastica”.

Sutrašnji dan je dosta važan i pošto su regruti opalili svoju prvu granatu u logoru se oseća velika euforija, jedna neopisiva pozitivna atmosfera, novopečene nišandžije odmah okače čin razvodnika te se šepure (prave se važni) po logoru jer su postali pravi tenkisti. Stanem tako sa strane kod poljske kantine u logoru i slušam oduševljene novopečene tenkiste koji su taj dan imali svoje vatreno krštenje. Kao grupa generala koja diskutuje o nekom važnom pitanju, naravno centralna tema je tenk M-84, milina ih je i gledati i slušati. Naravno da cela atmosvera ponese i nas starije jer je to takođe i naš uspeh ali ga ostavljamo po strani tj. ne ispoljavamo ga.

Zadnji dan vezba tenkovski vod u napadu koji ovako teče. Sa osnovne linije krenu tri denka odnosno četiri, svaki tenk ima svoju zasebnu stazi i poseban program kako se mete pojavljuju. Prvo idu mete koje se gađaju PKT-om, naravno u ovom slučaju u pronalaženju meta učestvuje cela posada tenka, s`tim da komandir ima najviše prostora za osmatranje te je navođenje na mete uglavnom od komandira, ali se može desiti da vozač prvi ugleda metu i sredstvom veze navede nišandžiju na cilj. Kod komandira postoji sistem da nišandžiju automatski navedem na cilj tako što sa svojom spravom za osmatranje DNKS ugledam cilj te preduzmem komande i ono u šta ja gledam okretanjem kupole u tom pravcu u vidno polje nišandžije se pojavi meta. Ovo navođenje se retko radi jer mi je mnogo lakše i brže da nišandžiji objasnim gde se nalazi cilj. Na žalost, buka, dim (od barutnih gasova), vibracije, napetost, vrućina, skučen prostor itd. kod pojedinih nišandžija izazovu stanje izgubljenosti i totalne dezorientacije, to se može dosta lako uočiti i onda mi ništa drugo ne preostaje nego da ga putem sistema preduzimanja komandi navedem na cilj. Kada se pređe oko 70 do 80% puta u vidno polje imamo metu siluete tenka koja se gađa granatom kada je tenk u pokretu, u zavisnosti od staze rastojanje je od 1.5 KM do 2 – 2.3 KM. Takođe kao kod ispaljenog prvog projektila uspešnost pogodaka je jako visok, a omašaji su jako retki. Odabir zrna za ovo topovsko gađanje pada na kumulativno-obeležavajući ili trenutno-fugasni projektil.

Na samom kraju vozač zaustavlja tenk te izdajem komandu da napustimo tenk da bi izvršili gađanje sa automatski pištoljem M84, kalibra 7,65 x 17 mm, popularno zvan Škorpion, s`tim da nišandžija gađa i iz AP-a M-70 AB2.
Po završenom gađanju posade vraćamo se na svoja mesta, vozač okreće tenk i vraćamo se nazad na osnovnu liniju.

Ovako izgleda bojevo gađanje i vežba tenkovski vod u napadu. Odmah nakon završetka gađanja i po zvaničnom čitanju rezultata pojedinačnog gađanja, tenkovska četa ili bataljon u zavisnosti ko učestvuje u vežbi dobijamo i generalnu ocenu koja koliko ja pamtim nije bila niža od jake četvorke, što se tretira kao veliki uspeh.

Po završenom gađanju se odmah uspostavlja čelična disciplina iz jednostavnog razloga, tehniku treba doterani te navesti na vučni voz, a iskustva su pokazala da se po završetku ovakvih gađanja oslobodi dosta euforije te se jako lako zanemare propisi i ta “opijenost” euforijom uspeha može da dovede do toga da se desi nesreća samo zbog velike opuštenosti i nepoštovanja opštih odredbi propisa mera bezbednosti. Naravano sada pravim mladim tenkistima je ovo malo čudno, a nama prilično neprijatno, ali pošto su ulozi visoki ovo je neophodno odraditi.

Po stizanju u matičnu kasarnu i ako umorni od maršovanja, putaa i logorovanja, obavezno se mora izvršiti popuna tehnike sa gorivom, potom idemo na zasluženi odmor ali samo do sutra, jer preostaje veliki posao čišćenja cevi topa. Prvo se više dana radi debakarizacija cevi, jer na svakom projektili (osim podkalibarnih, ali njima se ne gađa u ovom slučaju) postoje bakarni prstenovi koji imaju zadatak da obezbede da granata u cevi topa “ne šeta” već da bude fiksirana te da po opaljenju dobije dobro početno usmerenje, po izlasku projektila pošto su bakarni prstenovi relativno meki oni ostaju na zidovima topa tako dok se ne uradi debakarizacija cev topa je crveno-narandžaste boje. Cev topa se čisti više dana specijalnom hemikalijom koja rzgriza bakar, ipak ovo sada bivšim regrutima a sada novim tenkistima ne pada teško - jer kada se sve sumira – ipak ovo jedinstveno iskustvo se itekako isplati.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on June 20, 2008, 05:14:18 am
Maskiranje tenka

Verovatno znate da je maskiranje jedno od jako važnih elemenata u borenim uslovima. Dosta puta dobrim maskiranjem se može sakriti čitava tenkovska četa, a da pri tome ista bude za nekoliko minuta spremna za dejstvo. Maskiranje je naviše dominiralo u ratu 1999. godine.
Sve u svemu NATO čelnici su bili prosto zapanjeni kada je na snagu stupilo primirje, te kada su naše OMJ počele da izlaze iz svojih zamaskiranih položaja. NATO pakt je bilo ubeđen da je veći deo OMJ VJ bio pogođen u avio napadima.


Uređaj za samoukopavanje i izradu zaklona

Gledano očima vojnika teren BiH (period 92-95) je kao stvoren za tenk M-84 ili T-72 i njihovo dejstvo. Ali po nekim tenkistima ni BiH nije bio dobar teren za tenk, navodilo se da je teren dosta brdsko-planinski (što je tačno) te je to bio nedostatak zbog relativno malog opsega elevacije cevi topa. Ali da li postoje idealni uslovi? Ja mislim da ne!
Tenk M-84 ima sistem za samoukopavanje i izradu zaklona, znači ukopava se, te kopa sam sebi zaklon. Pošto se izabere gde će biti položaj tj. linija vatre (glavna i rezervna), pristupa se samoukopavanju i pravljenju zaklona. Gledajući sa prednje strane tenka gde se nalazi kosa ploča, odviju se dva velika vijka koje drže takozvani ralicu. Po odvijanju vijaka ralica padne na zemlju pod kosinom. Ako je bezbedno komandir tenka stane u pravcu gde se planira ukopavanje tenka, te navodi vozača. Ovaj manevar ukopavanja tenka se vrši tako što komandir navodi vozača, ali kada nije bezbedno za komandira jer se nalazi na otvorenom prostoru ovaj manevar iskusniji vozač može da izvede i sam bez navođenja.
U zavisnosti od tipa zemlje tj. njene čvrstine i homogenosti gde se tenk ukopava zavisi za koji vremenski period će ukopavanje biti završeno. Ako bi uzeli za reper zemljište koje je čvrsto i izuzetno homogeno vozač po komandama komanira ukopa tenk za najviše 30 do 40 minuta – znači govorimo o najgorim uslovima rada, u idealnim uslovima tenk sebi može napraviti zaklon, znači izvršiti samoukopavanje i za desetak minuta. Što se tiče komandi koje komandir izdaje vozaču one nisu putem glasa, tako nešto ne bi bilo moguće jer od buke rada motora vozač ne bi ništa čuo. Zato postoje tačno utvrđene komande koje se mogu izdavati gestikulacijom ruku ili isto tako postoje jako slične komande (gotovo iste) samo što se one izdaju sa dva mala barjaka, crvene i bele boje. Naravno komande gestikulacijom ruku nisu prisutne samo u ovom slučaju nego i u drgim slučajevima kada nema drugih alternative da posada ostvari glasovnu komunikaciju. Primer – posda tenkova je pored ili na tenku, motori rade, znači buka je – komandir čete treba da izda zadatke komandirima. Jedino kako može da nas pozove je da izda komandu gestikulacijom ruku. Npr. gestikulacija “zbor starešina” je podignuta desna ruka iznad glave i u zglobu šake sa ispruženim kažiprstom pravi krugove u smeru sekundare na satu.

[attachment=1]
Samoukopavanje tenka M-84

Znači tenk sam sebi kopa jedan veliki rov gde će on da bude smešten, dubina tog velikog rova iznosi negde da su spoj tela i kupole tenka u nivou površine zemlje i na kraju sa prednje strane ide i grudobran, gotovo identično kao i rov za pešadinca ali mnogo većih gabarita.
Poučen iskustvom ja sam praktikovao da kopam zaklon (da tenk samoukopavam) dublje od propisanog, kada je tenk trebao da dejstvuje on je morao da izađe iz svog zaklona tačnije da se popne na grudobran, ali samo na nekoliko sekundi dok se ne izvrši opaljenje topa, da bi po povratku u zaklon bio mnogo (gotovo 80%) bezbedanji od drugih. Ovo iskustvo sam stekao na “grešci” mog dobrog kolege, koja se kasnije ispotavila da je bila opravdana. Na jednoj zajedničkoj vežbi sa helikopterskom jedinicom Gazela, mi smo trebali da se ukopamo a oni (pilot i operator helikoptera Gazela) su simulirali napad na nas. Premda je kolega njegovom “greškom” ukopao tenk dublje od propisanog u simulaciji operatori na helikopterima su rekli da tenk mog kolege nisu pogodili, u stvari drugi tenkovi su bili toliko izloženi vatri da su operatori pre dejstva mogli da im pročitaju brojeve na kupoli te da kasnije izveste o svom pogodku, premda tenk mog kolege nisu uspeli da indetifikuju prema broju, njihov izveštaj je bio sledeći, jedan tenk koji se nalazio između tenkova pod brojevima 21**3 i pod brojem 22**7 nije pogođen. Ovo “besplatno” iskustvo mi je dalo za pravo da kasnije kada mi je samoukopavanje tenka i pravljenje zaklona bilo mnogo potrebnije nego na vežbi sa helikopterima, to radim na “pogrešan” način, koji je davao odlične rezultate, dok su pojedini ljubimci udžbenika (koji je uglavnom pisan u mirnodopskim uslovima) po hladnim noćima spavali ispod tenka na hladnoj zemlji gde je tenk samukopan u zaklonu, ja sam sa svojom posadom potpuno bezbedno spavao u toplom tenku u nešto dubljem zaklonu. Ovo na žalost nije jedina greška u priručniku za tenk M-84.

[attachment=2]
K-dir tenka M-84AB izdaje komande sa zastavicama (barjacima)


Dimne kutije

Naravno ovo nije sve od mogućnosti koje poseduje tenk M-84 što se tiče maskiranja. Na kupoli tenka se jasno mogu videti bacači dimnih kutija. Ukupno na tenku ima 12 bacaca dimnih kutija. One stvaraju dimnu zavesu 150 metara ispred tenka, širine 15-20 m do maksimalnih 70-110 m. Dimna kutija počinje sa svojim dejstvom od 10 do 12 sekundi posle lansiranja (ispaljenja kutije) a dejstvuje (ispušta dim) 3,5 do 5 minuta. Pet (5) ležišta dimnih kutija se nalaze sa desne strane kupole u odnosu na cev topa, a sedam (7) sa leve strane, gledajući iz tenka. Kod tenka T-72 dimne kutije su ravnomerno raspoređene znači sa po šest (6) bacača dimnih kutija sa svake strane. Lansiranje dimnih kutija vrši nišandžija po naredbi k-dira tenka. Levo od nišandžije na postoji komandna tabla za lansiranje dimnih kutija. Prilikom ispaljivanja tj. lansiranja dimnih kutija mora se voditi računa koliko brzo duva vetar te u kom pravcu duva. Da bi se dimna kutija što preciznije ispalila na predviđeno mesto, pre opaljenja (lansiranja) nišandžija može da navede kupolu tako da mu tačno bacač dimne kutije bude u najpovoljnijem položaju, drugo sve zavisi koliko dimnih kutija još ima i u kojim bacačima se one nalaze. Inače svi znamo da maljutka vođena rukom iskusnog operatora može biti jako kobna po tenk, ali ako se tenk nalazi u dimnoj zavesi maljutka je gotovo neupotrebljiva te je bezopasna za tenk i posadu. To takođe važi za Zolju, Osu i druga protivoklopna sredstva, naravno ovde ne ubrajam protivtenkovske nagzne mine za koje postoji drugi način da ih tenk izbegne.


Stvaranje dimne zavese bez dimnih kutija

Da naslov je potpuno u redu, tenk M-84 može da stvori jako gustu dimnu zavesu i bez upoterebe dimnih kutija. To u ovom slučaju radi vozač preko preklopnika TDI/BMC.
Kako to sve funkcioniše. Jako jednostavno i jako efikasno. Lično više volim stvaranje dimne zavese sa preklopnikom TDI nego sa dimnim kutijama. Znači kada vozač uključi preklopnik TDI (mora ga držati sve vreme dok ispušta dim) velika količina nafte se kocentriše (ubrizgava) u izduvnoj cevi motora koja se na kraju naravno završava auspuhom, te se u njoj vrši sagorevanje velike količine prenatrpane nafte, koja i ne sagoreva do samog kraja već joj je zadatak da napravi što gušći dim. Pošto je u izduvnom sistemu velika količina nafte najslikovitije ću objasniti taj proceš ako uporedite kada npr.lokomotiva dizelka prilikom polaska da gas da bi krenula i povukla celu kopmpoziciju i naravno sebe, na auspuhu izlazi dosta crnog dima, nešto slično se događa i u komori izduvne cevi tenka, ali to se može pomnožiti sa 100 puta, jer ima mnogo više nafte koja kako pomenuh i ne sgoreva potpuno što rezultira mnogo većoj količini jako belog i gustog dima. Znači prilikom sagoreveanja tj. žarenja velike količine nafte dolazi do stvaranja jako gustog i belog dima. U tom trenutku potrošnja nafte kod tenka je neverovatnih 10 litara u jednoj sekundi. Dim naravno na kraju izlazi kroz auspuh u atmosfesru. Znači dovoljno je da na mestu gde hoćete da vam tenk “nestane” u dimnoj zavesi, vozač napravi nekoliko krugova blokirajući jednu gusenicu a pri tome držeći pomenuti preklopnik TDI i tenk će “nestati” u velikom gustom belom dimu. Isto jako efikasno kada treba brzo da se maskirate. Naravno ovo maskiranje može poslužiti i pešadiji koja bi trebala da bude uz tenk ili drugom oklopnom vozilu koja nema ovu mogućnost. Čisto podesećanja radi, tenku M-84 pogonska goriva mogu biti nafta odnosno D1 i D2, običan benzin, mlazna goriva odnosno kerozin ili mešavina ovih goriva. Pri tome tenk stvaranje dimne zavese ne može izvesti ako mu je pogon na benzin, kerozin ili mešavina istih goriva, već samo ako je pogonsko gorivo čista nafta odnosno D1 ili D2, koje je i osnovno pogonsko gorivo tenka M-84.

____________

U ovom topicu Tenk M-84 korišćeno je više izvora, dok su neki delovi autorski.

Izvori:
-Srpski oklop
-Naoružanje Paraćin
-MC VTD
-Vikipedija


Title: Re: Tenk M-84
Post by: FF on June 20, 2008, 05:52:48 am
Svaka čast.

Quote
(http://img147.imageshack.us/img147/8559/tenkovim84uparadnomealozo4.jpg)
Ešalon tenkova M-84 na vojnoj paradi u Beogradu 09. maja 1985.g.

Nisam stručnjak, ali mislim da je ovo T-72, a ne M-84.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Preki on June 20, 2008, 09:46:39 am
Link do galerije tenka M-84 na našem forumu
https://www.paluba.info/smf/index.php/topic,619.0.html


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on June 20, 2008, 02:57:15 pm
Hvala.

I ako mnoge stvari ukazuju da su ovo tenkovi T-72, ipak je reč o tenku M-84. Slika je dosta mutna i nejasna, ali se ipak može dosta dobro videti razlika između nišanskih sprava kod tenka M-84 i T-72. U ovom slučaju se vidi da je u pitanju tada nova nišanska sprava DNNS-2 (dnevo-noćna nišanska sprava 2) koja je ugrađivana na M-84.

[attachment=1]
DNNS-2

Malo je čudno što ova nulta serija ima četiri rebra kod vozačevog luka (ispod vozačevog otvora, u obliku slova V), po pravilu nulta serija to ne bi trebala da ima.

Ima tu još dosta nejasnoća, ne u vezi ove slike nego uopšte.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on July 09, 2008, 03:33:55 pm
FF evo stiže mala ispravka, ovo na slici sigurno jeste tenk M-84, ali gledajući Vojnu paradu 09.05.1985. godine u Beogradu uočio sam i tenkove T-72, tako da je bilo i jednih i drugih, da li su išli mešano ili je išla četa (ili bataljon) četvorki pa dvojki, ili je to bilo mešano to stvarno ne znam. Uglavnom bilo i jednih i drugih.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: crki on July 09, 2008, 05:04:21 pm
Kako je u tenku leti,da li ima posebno hlađenje za posadu?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on July 09, 2008, 05:37:16 pm
Vruće baš mnogo vruće, naručito kada je tenk dugo izložen na suncu (ugreje se čelik), i kada se dejstvuje, bilo iz topa ili iz PKT-a. Svaki član posade ima po jedan ventilator, postoji i jedan centralni venrilator nadpritiska ali njemi nije funkcija da hladi već da izjednači pritisak prilikom opaljenja topa. Znači po jedan mali ventilator:

[attachment=1]
Radno mesto nišandžije, tu je obeležen njegov ventilator

Sada pored toga možeš i otvoriti poklopac, ili ga držati pritvorenim, važi za k-dira i nišandžiju, jer vozačev mora biti zatvoren zbog njegove bezbednosti, da mu ne bi cev počupala glavu prilikom električnog okretanja kupole.

Ja sam to sve malo kako se to kaže budžio, umesto jednog imao sam tri ventilatora i još neke sitnice radi lakšeg života i rada na terenu ;). Npr. imao sam na svom tenku ugrađen auto radio-kasetofon.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: crki on July 09, 2008, 08:47:43 pm
A tenkovi koji su izvoženi za Kuvajt,da li su oni imali samo te ‚‚ventilatore" ili je nešto ugrađivano posebno.Gledao sam na Tv da amerikanci u svojim vozilima u Iraku-Avganistanu imaju klimu,ili je to samo za publiku ?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on July 10, 2008, 12:21:47 am
Imaju, tenkovi M-84 AB1 (oni su izvezeni za Kuvajt) imaju nešto slično klima uređaju (zove se uređaj za podešavanje vazduha) za svakog člana posade, koji spusti temperaturu u tenku i po 20 stepeni, te je onda jako prijatno unutar tenka. Nisam probao, samo čitao o tom uređaju.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Sailor on September 16, 2008, 10:49:03 pm
Одличан топик Брокеру, врло исцрпно обрађена тема о тенку М-84. :super

                  Имао сам нажалост прилику да осјетим његово дејство на сопственој кожи, па знам колико је ово захебана машина.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on September 16, 2008, 10:57:23 pm
Hvala. :)

Srećom nisam imao to "zadovoljstvo", mislim da ga osetim na svojoj koži. To si verovatno doživeo kao pešadinac, ako smem da pitam jel si bio ranjen ili je zviždalo oko glave.

Nego šta ti misliš o (kako sam ja to nazvao) fenomenu prvog metka, pošto znam da si iskusan borac.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Sailor on September 16, 2008, 11:17:20 pm
Quote
To si verovatno doživeo kao pešadinac, ako smem da pitam jel si bio ranjen ili je zviždalo oko glave.

          Као пјешадинац наравно. :)Избацила ме граната која је погодила испод грудобрана ван рова, као крпену лутку.Касније сам сазнао да је била четворка, коју су довукли да пронађе наш 55 који им је бургијао прве редове...спомињао сам то негдје.Пошто га није могао уочити, пуцао је насумице тамо гдје је мислио да се тенк налази.

               Нијесам имао спољне повреде, сем посјекотину на руци, благи потрес мозга и пљувао крв следећих 15 дана. ;D

     
Quote
Nego šta ti misliš o (kako sam ja to nazvao) fenomenu prvog metka, pošto znam da si iskusan borac.

           Нијесам био тенкиста, али јесам артиљерац.Сви осјећају узбуђење наравно, ко и са првом женском уосталом. ;)Коме може бити свеједно тамо гдје се гине.Ја сам послије првог метка мислио да сам ослијепио, јер смо први плотун испалили по ноћи.Чини ми се да је прошло јако дуго док нијесам поново прогледао.Мислим да је читава батерија то помислила. ;D

            Послије је већ то ишло својим током...

             

                 

                 


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on September 16, 2008, 11:25:44 pm
Quote from: Sailor
спомињао сам то негдје...

Da sećam se pominjao si u topicu galerija tenkova T-55. Hvala Bogu ipak si dobro prošao.

A za fenomen prvog metka, da mislio sam uopšteno, ne samo vezano za top tenka.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Koja on November 02, 2008, 02:49:59 am
Eh napokon tenkista ! Imam neka pitanja za tebe bajo:

1. Koliko ste bili snabdeveni retifikacionim nisanima i koliko cesto ste radili retifikaciju
2. Koliko ste cesto radili mehanicko nulovanje a koliko cesto elektronsko nulovanje
3. Da li vam je bilo dozvoljeno da po prijemu nove ture municije izvrsite popravke koje bi uneli u racunar SUV-a

kako si zadovoljan sa SUV-m ako si bio na M-84 a kako ako si bio na T-72B.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on November 02, 2008, 05:02:27 am
Evo da nastavimo ovde o četvorci.

1. Jako slabo, imali smo jedan ispravan ortoskop za top u čitavoj brigadi (i to se dobijao uz potezanje debelih veza :)), često smo primenjivali upucavanje sa koncem i tovatnom mašću na usta cevi :), za PKT nešto bolja stvar. Imali smo u bataljonu jedno dva komada. Najgora stvar je što su to jako osetljive stvari, a ranije generacije ga nisu držale u njenoj ambalaži, pa su svi upropašćeni. Koliko smo često radili, nije bilo pravila za tim, kada su odstupanja velika odradi se retifikacija. Na liniji smo radili samo korekciju vatre pomoću pomoćnih strelica.

2. Nulovanje sistema postoji samo elektronsko. Ustvari nulovanje postoji u polustabilizaciji i u punoj stabilizaciji, ali je uvek elektronska. To je izjednačavanje napona končanice između anode i katode, znači navodi se potenciometrima da se polovi izjednače i da končanica bude "mirna", to smo radili često. Mehanička rektifikacija, verovatno si na to mislio. Mehanička rektifikacija se radi sa zakočenim ogledalima po visini i pravcu na 1.600 metara. Jako je bitno uraditi je jednako kvalitetno, zato što kada otkaže elektronika, a toga je bilo, prelazi se na mehanički režim gađnja. E tu se tek vidi ko ima "sluha" da gađa i nešto pogodi. Često se događalo zbog nemara vojnika kada se elektronika isključi, da zaborave pre toga da zakoče ogledala, to obično prouzrokuje velike štete na nišanskoj sparvi i onda isto preostaje dejstvo u mehaničkom režimu rada, gde je top upucan na 1.600 metara a ostalo je sve korekcija vatre.

3. Jeste, bilo name je dozvoljeno, (ne znam zašto bi nam zabranjivali) mada to nije niko radio. Kako u najavi nismo nikada imali protiv tenkovsku borbu gde se traži velika preciznost i gde se ne tolerišu ni najmanja odstupanja na velikim udaljenostima za takvim stvarima nismo imali potrebe. Nekih petnestak dana dok sam bio na tuđem tenku brljavio mi je računar, jednostavno sam ga iskonektovao i radio bez njega. Već sam to pominjao negde, kada je sve ispravno na četvorci to je stvarno dečija igra pogoditi nešto, kada počnu zastoji i kvarovi prelazi se na različite pomoćne režime rada kojih ima stvarno dosta, od poluautomatskih do potpuno ručnih režima, e to je već problem.

Sve u svemu mogu reći da sam zadovoljan SUV-om na četvorci.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Koja on November 15, 2008, 04:55:08 am
Kada uzmes u obzir sveukupno svoje iskustvo na SUV tenka M-84 mislis li da je ostavljanje male stare
nisanske sprave "stadiometriske kako kazu" kao na T-55 bio ispravna postupak kod rusa na njihovim T-72 starijih tipova kavi su bili i kod nas. Inace jasam se stalno svadjao sa ljudima sa T-72 koji su uporno hteli da i dokazu da je SUV (mada on to nije bio u rangu sa M-84, jer rucno unosenje pih bezveze) na T-72 pouzdaniji. Sada na modernijim tenkovima kada imas mogucnost da i komandir i nisandzija prakticno skoro isto mogu da gadjaju to vise nije vazno ide se na ono dve sprave dva gadjaca svako svakom rezervni kanal.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on November 15, 2008, 07:08:42 pm
SUV T-72 je jedino bolji u jednom slučaju. To je kada SUV na četvorci izvrši laserovanje cilja a u pokretu je (npr. ide frontalno prema cilju 25 KM/h), kod četvorke se unešena daljina u računar ne koriguje a on se približava cilju (znači cilj postaje bliži, a izmerena daljina ostaje ista), dok kod T-72 se ta daljina oduzima. Kada uzmemo u obzir da je odabir municije pao na podkalibarnu (početna 1.800 m/s) to i nije baš veliki propust ali ipak jeste propust. Kao što sam napomenuo, ja lično nisam imao protiv tenkovsku borbu, tako da nije bilo potrebe za tolikom preciznošću.

Sve u svemu SUV kod četvorke je dosta bolji od SUV-a kod T-72, u tu reč bolji ulazi i to da je mnogo lakše raditi sa SUV-om na četvorci nego na T-72, znači bespotrebno je komplikovaniji. Evo samo jednog primera, nisandžija kod T-72 sa jednom strelicom vrši laserovanje cilja a sa drugom vrši nišanjenje i gađanje, što kod četvorke nije slučaj, sve se radi sa jednom končanicom. Što se tiče pouzdanosti, to su samo priče, ništa više.

Što se tiče dejstvovanja na tenku M-84AB i AB1 tu ravnopravno mogu dejstvovati i k-dir i nišandžija. Na M-84 i M-84A, k-dir jedino može da preuzme komande i da navede nišandžiju na cilj, ali ne može da dejstvuje. Takođe i vozač kod stare četvorke može u jednom sluačju da preuzme komadu ali samo nad kretanjem kupole po pravcu. To je slučaj kada posada prinudno napušta tenk kroz prinudni izlaz, u tom slučaju vozač dovodi kupolu u takav položaj da nišandžija i k-dir mogu napustiti tenk kroz prinudni izlaz koji se nalazi ispod vozačevog sedišta.

Moje mišljenje da je naš SUV (i na staroj četvorci) dosta dobar, nama je potrebna bolja oklopna zaštita, a to je ništa drugo do što boljeg reaktivnog oklopa. Da bi se postavila jedna tona reaktivnog oklopa potrebno je pojačati motor za najmanje 100 KS, to sve iziskuje više novca, a kada je reč o novcu tu već vojnik prestaje da se pita.

Mi smo imali rešenja kako da poboljšamo oklopnu zaštitu tenka bez upotrebe reaktivnog oklopa (naravno da ne bi bio efikasan kao sa reaktivnim oklopom, ali kada nema kiše dobar je i grad :)), nažalost niko nije imao sluha bar da sasluša naše predloge koji su proistekli iz iskustva a ne iz teorije. I što je najzanimljivije cela ideja o poboljšanju oklopne zaštite bi bila izuzetno povoljna. Drugim rečima gospoda se ne bi puno potrošlila, i onda svatiš da si u celoj priči ti potrošna, modularna i jako jeftina roba.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Dreadnought on November 16, 2008, 03:27:12 pm
Ево га један лепотан на првомајској паради далеке 86-те,или беше 87-ма...

[attachment=1]Title: Re: Tenk M-84
Post by: Koja on November 18, 2008, 02:42:06 am
Eto posle toliko godina odgovora.
A ja sma se pitao kad sam polagao SUV za M-84 zasto je profesor stalno insistirao da kad ase gadja pokretan cilj laserujes jednom (da nezavisna sprava kao se zovu ovog tipa) odradi svoje i cev ode u drugu osu od sprave a onda i odman i drugo laserovnanje pa tek onda pucas. BLAGODARIM NA ODGOVORU.

iNAC SPRAV JE PO DANASHNINJIM SVETSKIM NORMAMA NEPRECIZNA JER JOJ PRIBLIZNA TACNOST 1 HILJADITI na 2000 m a nove sprave imaju upola mnaju gresku. Licno mislim da normalnim daljinama kave su na nasem terenu to veze nema. POTPUNO sii u pravu ima samo dve mane:
1. Neopornost na mine zbog karusela na podu
2. Slab oklop uosteno
Moze se reci i da je mana sto vecina korisnika ne koristi najnovije ruske APFSDS projektile vec jako stare koji se bas i ne odlikuju nekom probojnoscu u avremenom svetlu gledanja.
Mozda je i mana nedostatak upravljanja mitraljeza 12,7mm  bez izlaska iz kupole.

A stpo se tice dodatnog oklopa i raznih vrsta dinamcike zastite i aktivnog oklopa ima ono cudo dovoljno snage. Velike brzine tenka u ratu su samo fantazija inzenjera.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on November 18, 2008, 03:24:45 pm
Što se tiče ponavljanje laserovanja, sve zavisi kako se cilj kreće, ako cilj ide ka tebi frontalno onda je potrebno laserovatni više puta. Cev izlazi iz svoje ose kada si pozvao granatu jel dolazi na svoj ugao za punjenje, po punjenju projektilom cev se varaća tamo gde ti nišaniš.

Ako se cilj kreće po pravcu, onda pre laserovanja uključi na KBN-u preklopnik preticanje.

[attachment=1]
Pošto se izvrši laserovanje, znači računar je dobio daljinu do cilja, sada je potrebno da se odredi brzina kojom se cilj kreće. Da bi računar dobio tu informaciju po laserovanju (uz predhodno uključen preklopnik preticanje) treba pratiti cilj končanicom otprilike jednu do jednu i po sekundu, tako računar dobije info o brzini kretanja cilja. I sve ostalo odradi sam računar jel ima sve informacije, daljinu i brzinu kretanja cilja. Iskusni tenkisti ovaj preklopnik preticanje i pri gađanju cilja u pokretu i ne koriste, već sami vrše korekcije.


Za podkalibarne projektile se opet ne pitamo mi, zar ne, takođe i za dejstvovanje k-dira iz PAM-a iz unutrašnjosti tenka (tako je dosta k-dira poginulo), se ne pita vojnik, znači opet je novac u pitanju. Svako bi naravno voleo da u svom OT-u ima što probojniji podkalibaran projektil kakv je ruski najnoviji, a i Ukrajinci su radili isto na tome sa tim da oni polako ali sigurno sve više koriste cev topa u kalibru 120 mm, da bi se usaglasili sa NATO standardima.

Što se tiče oklopa i snage motora, ima on snage, ali baš sam učestvovao (kao radna masa, fizikalija, vožnja :)) u testu na četvorci tako što smo tenk opetretili sa jednom tonom reaktivnog oklopa i vozili taj tenk neprekidno sedam dana i noći. Stajali smo da dospemo gorivo i aditive (naravno učestvovalo je nas više, nas sedam je vozilo, te smo se menjali), i čim se malo ohladi tečnost za hlađenje npr. onda se dolivalo, ako je pritisak motornog ulja u vožnji manji ili je temperatura motornog ulja veća (to uglavnom ide jedno sa drugim) onda se dolivalo i motorno ulje, naravno dolivalo se i pogonsko gorivo. Transmisiono ulje nismo dolivali. Tu su bili i mehaničari koji su u tim pauzama merili kompresiju motora i uporedjivali sa podacima od predhodnog stajanja, svi podaci utroška motornog ulja, utroška pogonskog goriva, temperature, pritisci i ostalo su beležena. Na kraju sedmog dana uparkirali smo tenk u radionicu i kada se sledećeg dana ohladio mehaničari su otvorili motor da izmere stanje stublina, klipova, klipnjača, radilice i ostalih delova koji su bili najizloženiji habanju. Kasnije su inženjeri izračunali da treba dodati motoru 100 KS, samim tim je i zapremina motora povećana, i sada je motor imao ukupno 1.000 KS (735 kW). To je manje više ustvari prvi tenk M-84A.
Neko moje razmišljanje je da se sa kvalitetnijem motornim uljem te prepravke mogu i izbeći. Znači motorno ulje koje dugo zadržava svoj viskozitet a sa druge strane je retko i samim tim više protočno nego ulje koje smo koristili.

I da napomenem, da je ovo bila ekstremna vožnja i tako se na bojištu nikada ne vozi. Tu si potpuno upravu. Te bajke išao sam na liniji 50 km/s i nešto sam pogodio su bajke za mog sina koje mu ponekada pričam pred spavanje. Ustvari gde bi ti išao više od 20-25 KM/s, pa i to je bila retkost. Drugo je kada se maršuje u koloni, onda smo ih terali malo brže, ali samo kada smo maršovali na mekoj ili rastresitoj podlozi, kada je u pitanju asfalt onda smo išlo prilično lagano, jer je tenk sa svojih 42.5 tone na asflatu ponašao jako nestabilono, gore nego na ledu (bilo je puno sletanja sa asfaltnog puta, na svu sreću bez ozbiljnijih poseldica), i ako se gusenice maksimalno zatežu. Gusenice sa metalno gumenim šarnirom nisam imao prilike da isprobam, ali sve u svemu tenk nije za asfalt.

Imam jedno pitanje Kojo, jel si ti tenkista, i u kom svojstvu si tenksita ako jesi, ako mnogo pitam, pravi se kao da ova rečenica ne postoji.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Koja on January 21, 2009, 07:41:55 am
Izvini sto ovako kasno odgovaram dugo nisam bio na sajtu.

Nisam tenkista artiljerac sam uslovno receno.

No polagao sam prakticno celokupno gadjanje u okviru predmeta Sistemi Upravljanja Vatrom

Pocevsi od diferecijalnih jednacina leta projektila pa nadalje.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on January 24, 2009, 09:09:59 pm
Pa vidim iz pitanja da si upucen u SUV i u neke elemente tenka, a i u topicu "Iz cega ste sve pucali":
https://www.paluba.info/smf/opste-diskusije/iz-cega-ste-sve-pucali/15/

si naveo da si dejstvovao posredno iz T-55. Bas odavno nisam cuo da je neko imao posredno gadjanje iz tenka, ustvari u zadnjih dve decenije se i ne gadja posredno iz tenka na obuci. Kada si imao gadjanje posredno iz T-55?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Koja on January 26, 2009, 03:05:21 pm
Bilo je to 1985 ili 1986. godine. Takodje sam gadja posredno u istm periodu isa M36.

Garantujem ti daje takav oblik gadjanja primenjen BAR JEDNOM za vreme rata.

Zapadno od Drine i nije bilo nijedno od ona dva orudja gore nego trece, slicno u biti.

Sa tesko procenljivim uspehom ali mozda ...


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on January 26, 2009, 06:34:39 pm
Ne, ne nisam rekao da se tako nije dejstvovalo u sukobima, jeste, naručito pri nedostatku artiljerije. Ali u zadnjih šta znam jedno 15-tak godina (od `91. pa na dalje...) na obuci tako gađanje se nije izvodilo.

Tenk M-84 ima isto jako dobrih mogućnosti da dejstvuje posredno, čak je ima i jako dobar domet kada je tenk idealno postavljen.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Koja on January 29, 2009, 03:45:57 am
Po meni je vrlo podcenjena mogucnost tenkova za posredno gadjanje.
Mozda jedini problem pri tome je nedostatak obuke i malo proste vestine u pripremi
a ona nekako po nuzdi zahteva prisustvo jedno 2-3 artiljerca.
Inace tenkovske posade u okviru takvih desjstava pokazju po meni vrlo profesionalno ponasanje i vrlo agresivan pristup tome da se izvrsi cilj i pored slabe varovatnoce (malo kritike na prosek mojih artiljeraca u ponasanju)
I pri tome se desi upravo to, POGODI se nesto sto recimo neobucena artiljerija pre toga promasi iako je razlika
u mogucnostima velika.
Naravno cela prica je za ipak ogranicen tip ciljeva e sad ovako napamet:
1. tip cilja mora biti prostorni
2. Gadanje je ispod 10km zapravo i manje
3. dobar rezultat se postize samo ako gadja cela ceta istovremeno shto je u ratnim uslovima tesko ostvarivo
mada uopste nije neizvodljivo
4. Gadanje je kroz topografske "prozore" jer zbog niske putanje mnogo smetaju  objekti spred tenkova ili samohotki
 (zapravo ne sme ni da ih bude) a moraju da se provere visinske tacke na putanji i zadnji nagibi. Sve to dovodi do toga da se ovakvo gadjane ostvaruje kao "kvazipoluposredno" odnosno cilj se  takoreci vidi ali se ne gadja prema njemu neposredno. Stare samohotke americke su bile zgodne za takvo shot jer su imale nishansku spravu koja je omogucavala nesto kao pomocni nacin nisanjenja u takvim gadjanima. Sve ovo ima smisla i za T-55.
Za M-84 skoro da nisma siguran damu treba jer on moze do 6km to da obavi neposredno sto ovi stariji ne mogu.
E sad zaista bi bilo interesantno sa njim dekati iznad 6 km mislim da bi moglo mnogo dobro da se odradi.
A ne bi bilo ni nekorisno ako imas neko selo ili sumu u koju pacovi beze posle okrsaja ili izbegavaju borbeni dodir.
Garant bi ih oteralo sa polozaja.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on March 10, 2009, 07:41:27 pm
       .....E pa ljudi, evo i mene...posto sam ja ovde novi, ne bih da mnogo pametujem, ali moram da priznam da mi ova tema zaista lezi...posto sam zadnjih 10 godina tenkista, imao sam prilike da iz tenka gadjam na najrazlicitije moguce nacine (citaj "nebulozne"!!!).Pri tome mislim na budzenje municije u smislu punjenja, odnosno povecanja dometa (na T-72, M-84), do budzenja metka 100mm na T-55 radi poboljsanja aerodinamike,tj. povecanja dometa, pa sve do raznoraznih improvizacija u smislu "uradi sam" na topu 20mm na BVP-u...!!!
Pored svega gore navedenog, bilo je egzibicija i sa topom 14,5mmm KPVt na BRDM-u, posto su sa nama bili i izvidjaci...od smanjenja mase projektila, preko masinske obrade glave istog, pa sve do "filovanja" punjenja na M-84 blaziranim i brizantnim eksplozivom...plasticni smo probali samo dva puta i siguran sam da vise necemo, 10000000000%!!!!
   Sve sto smo radili, radili smo uglavnom na Pasuljanama, naravno uz konsultacije matorih majstora puskara i inzenjera koji se bave ovom problematikom, naravno da niko ne zna i sto je najvaznije - da ne primeti!Sve je to prolazilo, i malo je 'falilo da nas provale....onda smo se, srecom, razisli iz raznoraznih razloga, naravno-"po potrebi sluzbe", ali smo cvrsto obecali da cemo, ukoliko se opet sastanemo, "obnoviti radivo"...
   Sve ovo je, ustvari, usko povezano za temom, pri cemu sam licno, mnogo puta imao prilike da tenkom gadjam poluposredno, tj. posredno...u mogome su nam pomogle kolege artiljerci koji su bili sa nama, ali specificnosti takvog gadjanja tenkom su raznorazne i zavise od mnogo toga...iskreno, skolu sam ucio na T-55 i licno mislim da je to najbolji tenk koji je napravljen ikada...gadjanje njim, ukoliko isto izvodi uvezbana posada je decijaigra, mada i noviji tenkovi nisu narocito kompleksni, ali uslovi eksploatacije, kao i odrzavanja su ucinili svoje,ali to je neka druga prica...
  O svemu ovome sam pisao na nekim drugim sajtovima i forumima, ali bice mi drago da razmenjujem misljenja sa ljudima koji dele slicna i ista interesovanja i ovde...
  Do sledeceg citanja...


     P.S.   www.namestuvoljno.com/kantina
   


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on March 10, 2009, 08:41:04 pm
Pozdrav,

Eh napokon jedan kolega tenkista :). Ti si koliko vidim petičar, no dobro taman da malo razmenimo iskustva pošto ja nisam destvovao iz petice. Mada ovo je topic o četvorci pa da ne idemo u off otvorićemo jednu temu o razlikama i iskustvima i sl.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on March 13, 2009, 05:17:16 pm
...oho, vidim da imam "vezu" na visokom mestu...sto se teme tice, nema problema, ja sam uvek za, a "peticu" sam spomenuo samo kao dopunu teme...u svakom slucaju bice mi drago da o svemu porazgovaram i razmenim misljenja i iskustva sa ljudima slicnih i srodnih iskustava...Inace, vec nekoliko godina sam na M-84, tako da....


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on March 13, 2009, 05:34:06 pm
Uh pa to je još jedan razlog više :super :pirat, mislim što si bio na četvorci. Pa `ajde šta si se učutao stara kuko ;), da vidimo malo kakvi su tvoji utisci, iskustva, raspali slobodno po tekstu kao iz podkalibarne o četvorci. :)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on March 14, 2009, 12:33:28 am
Po meni je vrlo podcenjena mogucnost tenkova za posredno gadjanje.
Mozda jedini problem pri tome je nedostatak obuke i malo proste vestine u pripremi
a ona nekako po nuzdi zahteva prisustvo jedno 2-3 artiljerca.
Inace tenkovske posade u okviru takvih desjstava pokazju po meni vrlo profesionalno ponasanje i vrlo agresivan pristup tome da se izvrsi cilj i pored slabe varovatnoce (malo kritike na prosek mojih artiljeraca u ponasanju)
I pri tome se desi upravo to, POGODI se nesto sto recimo neobucena artiljerija pre toga promasi iako je razlika
u mogucnostima velika.
Naravno cela prica je za ipak ogranicen tip ciljeva e sad ovako napamet:
1. tip cilja mora biti prostorni
2. Gadanje je ispod 10km zapravo i manje
3. dobar rezultat se postize samo ako gadja cela ceta istovremeno shto je u ratnim uslovima tesko ostvarivo
mada uopste nije neizvodljivo
4. Gadanje je kroz topografske "prozore" jer zbog niske putanje mnogo smetaju  objekti spred tenkova ili samohotki
 (zapravo ne sme ni da ih bude) a moraju da se provere visinske tacke na putanji i zadnji nagibi. Sve to dovodi do toga da se ovakvo gadjane ostvaruje kao "kvazipoluposredno" odnosno cilj se  takoreci vidi ali se ne gadja prema njemu neposredno. Stare samohotke americke su bile zgodne za takvo shot jer su imale nishansku spravu koja je omogucavala nesto kao pomocni nacin nisanjenja u takvim gadjanima. Sve ovo ima smisla i za T-55.
Za M-84 skoro da nisma siguran damu treba jer on moze do 6km to da obavi neposredno sto ovi stariji ne mogu.
E sad zaista bi bilo interesantno sa njim dekati iznad 6 km mislim da bi moglo mnogo dobro da se odradi.
A ne bi bilo ni nekorisno ako imas neko selo ili sumu u koju pacovi beze posle okrsaja ili izbegavaju borbeni dodir.
Garant bi ih oteralo sa polozaja.


  Kao prvo, ovde se ne radi o obucenosti posada, vec o odrzavanju tehnike...gadjanje kao takvo, uostalom kao i izvrsavanje bilo kog borbenog zadatka, narocito u smislu manevarske i takticke upotrebe jedinica (govorimo o OiMJ), umnogome, da ne kazem 100% zavisi od pripreme...kao sto izvrsenje gadjanja s'mesta zahteva "skidanje" elemenata pravilno, tacno i pravovremeno (pocetni elelmenti za gadjanje), odnosno gadjanje poluposredno i posredno od isto tako "skinutih" elemenata pomocu nekog od poznatih nacina (laser, karta, ili ne daj Boze GPS),kao i gadjanje nocu, pri cemu se elementi "skidaju" danju i unose i racunar, tako i efikasnost gadjanja poluposredno i posredno zavisi od prethodnih priprema, odnosno mogucnosti da se iste u realnom vremenu, i konkretnoj situaciji izvrse...gadjanje tenkom, nacelno, se izvodi pomocu tenkovskog voda,a da tenk nikada ne dejstvuje sam...u iznimnim slucajevima, moze da se radi o borbenom paru, pri cemu se uparuju tenk kao okosnica vatrene, i transporter (obicno BVP) kao okosnica manevarske i takticke moci...ali to su vec neke druge stvari i zahtevaju malo dublje poznavanje konkretne materije...
   Licno sam imao prilike, i to nekoliko puta da gadjam posredno iz T-55, kao i iz T-72 i M-84...u tom smislu, "petice " su neprikosnovene u smislu "lakoce" i jednostavnosti, ali M-84 je potpuno nov koncept koji je, u stvari, po recima ljudi koji su proziveli vek na njima, jednostavan u svoj svojoj slozenosti!!!!
   U sklopu gore navedenih tvrdnji, izneo bih neka svoja zapazanja, i to:
1.   cilj pri ovakvom nacinu gadjanja obicno jeste prostorni, i to obicno dimenzija 10x15 metara, posto smo mi i artiljerci gadjali iste ciljeve ..sa nama su bili artiljerci na "samohotkama" SH-122, pri cemu su gadjali ovakve ciljeve pri izvodjenju gadjanja na velikim daljinama...nakon izvesnog vremena, nasi ciljevi su poceli da se smanjuju, pri cemu smo dosli do ciljeva dimenzija 5x5 metara, ali to je bio krajnji domet, ako se uzme u obzir gadjanje na velikim daljinama...konkretno, krajnji domet je 15.600 m (T-55), ali mi smo gadjali na oko 12-13 km...da smo kojim slucajem ostali samo jos par dana, mislim da bi mete dostigle i 3x3, mada o tome je, sada, iluzorno i govoriti...
2.  kao sto rekoh, daljine su se kretale oko 12-13 km, i mislim da daljina nema veze...ako "nadjes" metu, sve nakon toga je korektura, a to se nakon drugog, odnosno treceg metka, svodi na cistu primenu knjige, tj. pravila....sve ostalo je iskustvo i "osecaj za feeling"...
3.   mi smo , u konkretnom slucaju trebali da gadjamo cetom, ali posto su "petice" bile "kakve jesu", gadjali smo vodno, tj. sa tri tenka koji su mogli da "izadju " na polozaj...ovo je direktno bilo uslovljeno moto-tehnickim delom, ali je to samo jos jedan os pokazatelja kompleksnosti i uslovljenosti svih elemenata koj su neophodni da bi ceo sistem funkcionisao kao celina..ovo narocito dolazi do izrazaja u OiMJ!!!!
Od zauzimanja pocetnog, tj. osnovnog pravca, preko korekture, zauzimanja snopa i odredjivanja korekture za svaki tenk ponaosob, u zavisnosti od toga da li se nalazi levo ili desno od osnovnog, tj. komandira cete...sve su to stvari o kojima treba voditi racuna i koje se uzimaju u obzir...sve ovo se u artiljeriji radi na mnogo "gospodskiji nacin", pri cemu ovo odradjuju racunaci, dok kod tenkista komandir je general u tenku...bez lazne skromnosti, ali zaista je tako...narocito u M-84, gde je komandir "crnac", a nisandzija sinonim za gospodina...tenkisti znaju o cemu pricam, posto im se na gadjanju sigurno desio zastoj, a onda su proklinjali dan kada su postali tenkisti, narocito na T-72 ili M-84...
..uzimaju u obzir starost, nacin i duzinu eksploatacije, kao i nacin i kvalitet odrzavanja, mislim da je gadjanje cetom ipak nesto sto se ne vidja svaki dan, bar ne u nasoj vojsci...
4.    ..."topografski prozori", o kojima ti pricas, i kao takvi, u OiMJ ne postoje...postoje neke druge stvari, kao sto su na primer gadjanje preko glava sopstvenih jedinica, ili gadjanje u prozorima dopstvenih snaga....ovo prvo je vise svojstveno artiljeriji i njihovom nacinu gadjanja...interesantan je izraz koji si upotrebio, a to je "kvazipoluposredno"...takvo gadjanje po knjizi ne postoji, ali licno znam na sta si mislio...pri tome nisi uzeo u obzir jednu stvar, a to je maksimalna daljina gadjanja u pojedinim rezimima...posredno, za T-55 ta daljina iznosi 15.600m, a za M-84 preko 20.000m, pri cemu se, ukoliko se gadja na maksimalnim daljinama, efektivna daljina umanjuje za 200m (neposredno)...mada u realnim uslovima to i nije neka greska, jer je sledeca korektura narednim metkom upravo 200m...kada pricamo o T-55, ne znam da li si imao prilike da probas gadjanje, ali posredno gadjanje, tj. bilo koje gadjanje sem neposrednog sa mesta , ima svoje specificnosti, u smislu nacina, vremena, mesta, kao i vrste projektila, punjenja , i jos mnogo toga...pri tome, nisam spomenuo meteo uslove, koji su inace osnova pocetnih elemenata, kao prvo, a zatim i razlika u temperaturi, pritisku, vlaznosti, itd...
   Na M-84 sve ovo je reseno pomocu meteo senzora, koji sam ocitava podatke, iste ubacuje u racunar i procesira pre opaljenja metka...u tome i jeste car gadjanja dobrom starom "peticom"....kupolski uglomer, daljinar, karta, busola i razmernik...sve su to stvari koje su odavno napustene i zamenjene GPS-om...bar u svetu...mi smo ipak neka druga prica...nazalost, jos uvek, ali tako je....


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on March 14, 2009, 01:38:31 am
Bravo za lekciju iz posrednog gađanja sa tenkovima, napravio si jako dobro poređenje. Ja nisam imao tu čast da dejstvujem posredno, čak i obuku sam prošao na brzinu, samo teoretski bez trunke prakse. :-[

Imam jedno pitanje u vezi posrednog gađanja sa M-84. Koliko znam krajnji domet kada gađa posredno mu je negde oko 36 KM (kada je tenk u idealnom položaju), a dobre rezultate postiže kako si i sam naveo na 15-20 KM. Na koji način vršiš korekciju kada ti praktično ne vidiš cilj, ako je npr. neka prirodna prepreka između tebe i cilja. Primer brežunjak ili neka slična konfiguracija terena koja ti "nedozvoljava" da vidiš šta gađaš.

Quote from: tpku_2b
...narocito u M-84, gde je komandir "crnac", a nisandzija sinonim za gospodina...tenkisti znaju o cemu pricam, posto im se na gadjanju sigurno desio zastoj, a onda su proklinjali dan kada su postali tenkisti, narocito na T-72 ili M-84...

Sa ovim se u potpunosti slažem, k-dir tenka je upravo crnac u ratu, prazni čaure PKT-a, uvodi redenik u PKT, popunjava tenk sa municijom i kada nešto treba bolje da se osmotri izlazi na luk i glumi glinenog goluba, dosta k-dira je upravo završilo na luku. Dosta često sam uzimao ulogu nišandžije a neretko i vozača. Dešavalo se da krenemo i nekompletni, znači nas dvojica bez trećeg člana posade ako ima nešto "kraće" da se završi. Uključiš automatske osigurače (beše a-zerove na ruskom :)) uvedeš redenik u PKT, dovedeš metak u cev, otvoriš zatvarač, podesiš radio uređaj i pređeš na gospodsko mesto nišandžije.

U miru, osim popune tenka sa municijom, je "dežurni krivac", odgovoran za sve što se desi, što nedostaje, jednom rečju žrtveni jarac. Neko i u miru mora da bude "odgovoran". :udriTitle: Re: Tenk M-84
Post by: vathra on March 14, 2009, 09:34:51 am
Imam jedno pitanje za posredno gađanje iz tenka.
Zbog male elevacije topa, da li je moguće da se tenk postavi na nagib, i da li to nišanska sprava prati?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on March 14, 2009, 02:40:04 pm
..kao prvo, da odgovorim "vathri"... pitanje je sasvim tehnicke prirode i nema veze sa konkretnim gadjanjem...opseg topa po vertikali, ili ti elevacija i depresiji iznose, koliko se secam, od -5 do +18 stepeni...pri tome, cev je fiksno- mehanicka, a to znaci da se sve sprave i ogledala automatski pokrecu i prate liniju cilja ... ne znam da li si tenkista, ali napominjem da u ovom slucaju mora biti ukljucena "elektronika"..AZR-ovi moraju biti ukljuceni da bi se ogledala pomerala, jer su ista nezavisna, a daljina se unosi u racunar (rucno ili "LASER" ) u zavisnosti od nacina u vrste gadjanja...nagib je sasvim nebitna stvar ukoliko se cilj "vidi" - pri ovome mislim da se cilj zaista vidi ukoliko se radi o neposrednom gadjanju, i tu nebi trebalo da bude nekih vecih problema, bez obzira na postojanje nagiba, i na to da li je prednji ili zadnji.... ukoliko se radi o poluposrednom, to ustvari samo olaksava stvar, jer se daljina u tom slucaju povecava, a to znaci da se cev podize, i to je takodje cista rutina koja se dopunjuje sa malo iskustva...ukoliko se pak radi o posrednom gadjanju, e tu sam mislio na ono da li se cilj "vidi"...nakon unosenja daljine, racunar procesira podatke, sv eone koje sam naveo, i odredjuje pocetne elemente za gadjanje, a nakon toga se , u zavisnosti od konkretnih uslova na terenu vrsi korektura...ukoli racunar isprocesira sve podatke i cev bude "slobodna", gadjanje se bez problema moze izvrsiti...tu se namecu 2 pitanja, a to su :

1. ukoliko je prednji nagib veci od 5 stepeni,
2. ukoliko je zadnji nagib manji od 18 stepeni....

  Ovo su zaista specificne situacije, i mislim da si verovatno na ovo mislio kada si postavljao pitanje...ukoliko nisi, evo pitanja za razmisljanje...ko god ima kreativna resenja  (koliko kreativna mogu da budu), neka pise, bice mi poslastica da diskutujem o ovome.... 


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on March 14, 2009, 03:04:55 pm
  Kao prvo, ovo je pitanje za "pravilo gadjanja", ali evo kako bi trebalo to izgledati u praksi...kao prvo, upotreba oklopnih jedinica se vrsi pretezno u ravnicarskim, ispresecanim i manevarskim  regijama, pri cemu se pokret, vatra i manevar mogu samo donekle sakriti, a to je upravo i jedini "pravi " teren za "oklop"... na primer, da bi razvio vod, treba ti bar 400 - 500 m, za cetu 1,5 - 2 km, a za bataljon vise ni neznam - otprilike 4-5 km, opet kazem u zavisnosti od konfiguracije terena i konkretnih uslova na zemljistu... pri gadjanju na takvom terenu, svaka visinska razlika od 5 - 10 m predstavlja pravu "stratesku' poziciju sa koje se veoma detaljno i "siroko" moze sagledati stanje na terenu, raspored jedinica , itd... kao konkretan primer naveo bih Deliblatsku pescaru, gde je teren upravo ovakav, i idealan za skolske primere taktike bilo koje vrste, a narocito OiMJ...ukoliko se pak radi o brdskom terenu, tu je situacija malo drugacija, tako da se u zavisnosti od polozaja koji je zauzet, kao i od konkretnog zadatka koji treba da se izvrsi, odnosno "prostorije" koja treba da se obezbedjuje, koncipira i vatreni polozaj, preglednost, mogucnost posedanja i napustanja polozaja (naravno prikriveno) , i sve ostalo...kao idealan primer za ovakav tip terena naveo bih juzne delove, kao sto su zadnji obronci Kopaonika, Jastrepca, Zeljin, Goc i ceo taj kraj uopste...kada se brigada povlacila sa Kosova, ovi delovi su bili idealni, ali sada su samo u domenu teorije...
   Konacno, osmatranje pogodaka bi trebalo da se vrsi uz pomoc izvidjackih jedinica koje se nalaze u neposrednoj blizini ciljeva i da izvestavaju o ucinku artiljerije, odnosno vatrene podrske - ARTILJERIJSKA PRIPREMA NAPADA bi bio pravi izraz, ali i to je, kao i napad, sada samo u domenu teorije...
  Drugi nacin je izvidjanje iz vazduha i prenosenje podataka u realnom vremenu preko posebnog informacionog linka do komande, gde bi se svi podaci procesirali i u zavisnosti od dosadasnjeg ucinka, i po potrebi vrsila korektura vatre u taktickom, odnosno pokret i premestanje jedinica i zauzimanje novih vatrenih polozaja u operativnom, odnosno strateskom smislu...
   Treci, i za sada jos uvek nedostizan nacin za nas je osmatranje bojista iz satelita, gde bi se, takodje u realnom vremenu, vrsila integracija svih operativnih i borbenih sistema na bojistu i pratila dinamika borbenih dejstava iz sekunde u sekundu, sa svim relevantnim podacima na licu mesta..s'obzirom da smo jedan platili pre neku godinu, i to debelo, bas za ove svrhe, i da ga jos uvek isplacujemo, trebalo bi ga bar na neki nacin iskoristiti, pa makar i za Google...ali to su vec neke druge price, a za to postoji i vreme i mesto....
   Ukoliko je ovo barem malo dotaklo odgovor, nadam se da su stvari jasnije..ukoliko ne, tu sam , pa.....


Title: Re: Tenk M-84
Post by: vathra on March 14, 2009, 07:01:50 pm
tpku_2b,
Nisam tenkista, malo bih teže stao u tenk (probao sam samo jednom, koliko sam imao prilike)
Nisam siguran da smo se dobro razumeli, pa ću da objasnim pitanje:
Kod posrednog gađanja iz tenka, kad se ne vidi cilj, i kad se gađa kao artiljerijskim oruđem, imamo ograničenje elevacije topa na 18 stepeni (koliko si naveo, ne znam tačno koliko iznosi, nije ni bitno za priču). Da bismo postigli veći domet, morali bismo da imamo veći ugao. To se može postići tako što bi se tenk postavio na nagib, odnosno počeo da se penje.
Tako bismo dobili ugao koji je veći od ugla koji se može dobiti samo mehanizmom.

Moje je pitanje da li nišanska sprava može da doda ugao nagiba na elevaciju topa, kako bi se dobila tačna elevacija u odnosu na horizont i omogućilo precizno posredno gađanje na većim dometima.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on March 15, 2009, 10:38:58 pm
...ili ja nisam shvatio pitanje ili ga ti nisi postavio kako treba..u svakom slucaju, pitanje sam konacno razumeo, a evo i odgovora:

   Top je, kao sto sam rekao, centralni reper kada je u pitanju rektifikacija ili bilo koje podesavanje optike i sprava, a shodno tome su i ogledala, sprava, PKT i sve ostalo SPREGNUTI SA TOPOM...to znaci da svaki pokret topa prate adekvatni pokreti svih pratecih sistema, i to u opsegu koji je inace PREDEFINISAN ZA TOP (kao sto rekoh -5 do +18...)...s'obzirom da tebe interesuje povecanje dometa "na misice", TO JEDNOSTAVNO NIJE MOGUCE, iz vise razloga...
   Kao prvo, sprava i ogledala imaju isti opseg elevacije i depresije kao i top, i tu se sva prica zavrsava...iz toga se namece i logican zakljucak da racunar ne moze da procesira podatke u okviru takvog sistema, jer bi u tom slucaju racunar "smatrao" da se tenk nalazi na ravnoj podlozi i tako bi se podaci procesirali u okviru sistema...to sto bi projektil pao dalje je irelevantno, jer je preciznost u tom slucaju sasvim iluzorna kategorija...za takvo poimanje SUV-a potrebno je malo (citaj MNOGO) vise poznavanja TT karakteristika samog SUV-a, a to su vec malo slozenije price...(ziroskopi odradjuju u realnom vremenu, ali se ceo sistem po osi po kojoj je nastala deformacija mora povecati za vrednost dodate elevacije, sto direktno utice na daljinu, devijaciju putanje projektila i, kao sto rekoh - PRECIZNOST)...
  Kao drugo, oznake punjenja na projektilima su fiksne (-,--,---,0,+,++,+++), tako da se,u tom smislu,domet takodje moze smatrati FIKSNIM!!!
Ono sto smo kipa i ja svojevremeno pokusavali i o cemu sam pisao u ranijim postovima je upravo to - pokusaj povecanja dometa u "fabrickim uslovima" vanstandardnim metodama..."pojacavanjem" punjenja, "modifikovanjem" projektila...realni rezultati postoje, ali za to je potrebno mnogo ispitivanja, kako u smislu kondtruktivnih modifikacija samog topa, tako i metka, projektila i punjenja...da nebi ispalo da su Rusi blesavi, ipak to prepustam njima, pa kad nabavimo "Crne orlove", T-92 i nesto slicno, videcemo....do tada, i ovo je extra masina...samo kad bi mi dali jedan da provozam po Terazijama...ma salim se..A MOZDA I NE!!!!


Title: Re: Tenk M-84
Post by: vathra on March 15, 2009, 10:58:52 pm
Hvala Tpku2b, to me je zanimalo.
Znači da je posredno gađanje iz tenka moguće samo u okviru elevacije topa, pa je shodno tome i domet znatno manji od balističkih mogućnosti topa.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on March 15, 2009, 11:14:40 pm
..upravo tako...sam top je tako koncipiran, prema vrsti metka, punjenju i unutrasnjoj balistici da ima maksimalan domet u okviru datih parametara...prema tome su koncipirani i svi ostali sistemi i tako su bazdareni..ukoliko bi hteo povecanje dometa, morao bi da povecas punjenje, modifikujes projektil, a to za sobom povlaci veci kalibar, drugaciju putanju projektila, drugacije sprave, optiku, elektroniku, jednom recju - DRUGI TENK!!!! A to je, kao sto rekoh...u domenu naucne fantastike!!!


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on March 16, 2009, 04:36:58 pm
Reko da ne pravimo gužvu prvo da odgovoriš Vathri, pa sada sam došao i ja na red da malo prokomentarišem. :)

Dobro, prva metoda mi je jasna i to je ok. Ovde druge dve metode ne verujem da ću ikada doživeti da se one sprovedu u praksu. Znam da si pisao iz škloskih primera, ali i sam znaš kako to izgleda na terenu.

Izviđači su generalno podbacili po tom pitanju. Kada su nas obaveštavali o nečemu poučeni iskustvom sve smo uzimali sa velikom rezervom. Npr. znam za slučaj da je tenkovski vod gađao neke objekte na obodu šume i nikako nisu mogli sa sigurnošću da znaju da li su neustralisali ono što su gađali, jel im je šuma zaklanjala vidik. Izviđači su ih obavestili "da je sve ok", a kasnije se ispostavilo da uopšte nije bilo tako, to je moglo skupo da prođe, pukom srećom nije. Takvih slučajeva je bilo dosta, zapravo šta se desilo, izviđači su samo dolši do mesta odakle nisu mogli da izvide sutaciju, i to ne zato što nisu mogli nego nisu hteli.

Avion kada izviđa on sa tog mesta može i da dejstvuje, tako da im naše posredno gađanje nije ni potrebno.

Jedina stvar koja bi mogla da se sprovede na terenu u praksu je izviđanje pomoću bespilotnih letelica. Sa tim da treba doobučiti sve tenkovske posade, mada to i ne bi bio veliki problem.

Ovo sa satelitom, mislim da je još dosta rano pričati o tome. Ustvari mislim da mi satelit nikada nećemo ni imati, mala smo mi zemlja da imamo potrebe za satelitom.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on March 16, 2009, 05:24:09 pm
...kao sto rekoh, ovde sam mislio na osmatranje pogodaka...avion moze da dejstvuje na ciljeve iz vazduha, ali u tom slucaju ovakva vrsta vatre nije ni potrebna...bespilotne letelice su izuzetno dobro resenje, ali njihova pocetna cena, odrzavanje ,kao i velika verovatnoca gubitka u realnim uslovima je nesto sto je za nas i dalje nedostizno...a sto se satelita tice, mi smo jedan vec zakupili na 10 godina, a to sto nas je ministar zajebao, to nije problem Izraelaca...oni nam usluge i dalj esidtribuiraju, a  to sto smo mi glupi da to iskoristimo, to nije njihov problem...cenu naravno moramo da platimo (samo 45 miliona US$), a to ce se naravno izdvajati iz naseg budzeta..no, to su neke druge price, a za to postoji i mesto na forumu...


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on March 16, 2009, 11:45:41 pm
Mali off

Meni je krivo što kupujemo bespilotne letelice, pa nije to ne znam kakva naprava da ne možemo sami da ga napravimo. Možda se kupuje neka tura čisto da se malo osvoji tehnologija, malo obuči ljudstvo, pokupe trikovi, (sigurno da i to ulazi u ugovor kupovine), a onda ćemo sami da ga sklepamo. :)

Što se tiče satelita, znam da je povodom tog zakupljivanja i te cele zbrke sprovedena arbitraža u Londonu. Znam da smo grdne pare dali i za advokate, ali nešto nisam "uhvatio" taj info kako glasi presuda.

/off

Sve u svemu, mislim da nama za četvorke treba bolja oklopna zaštita, samim tim i nešto jači motor i da barem svaka četa duži po jedan uređaj za razminiravanje. Verovao ti meni ili ne, da sam ja uređaj za razminiravanje video samo na slici :-[, ni jedan jedini u celoj brigadi. Šta smo sve radili bez njega to je bolje da pišem (a već sam negde i pominjao) u smehoteci da se smeju malo ljudi. :D 
Jeste li vi imali neki?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on March 17, 2009, 12:03:53 am
...Za ovo sto se tice bespilotnih je iluzorno i pomisliti da bi ih mi sami mogli praviti...elektronika tog nivoa je daleko ispred nasih mogucnosti, ili da kazem malo tacnije, mi smo daleko od toga...kao drugo, svaka bespilotna mora da ima bazu na zemlji, odakle po potrebi moze biti preuzeto navodjenje i rucno (po potrebi), odakle se mogu menjati parametri leta, kao i sve ostalo...i kao trece i najvaznije, satelit sam namerno pomenuo jer ta bespilotna upravo ima tu svrhu da poveze i umrezi sve podatke sa terena u realnom vremenu i da trenutnu sliku na bojistu...bez svega toga, mislim na intervidovsku i bilo koju drugu sinhronizaciju u bilo kom smislu i to 100%, bilo bespilotne, bilo koje druge letelice su beznacajne....za sve gore navedeno vec odavno postoje kontramere koje bi mi, u tom slucaju, morali da predupredimo i prevazidjemo, naravno daljim usavrsavanjem i unapredjivanjem vec postojecih sistema..a to je , priznacete, za nas, sada i ovde, u konkretnim uslovima, u domenu naucne fantastike...
   Sto se satelita tice, to je samo jos jedna od sramoti u nizu kojom smo se obrukali u svetu, kao nacija, kao drzava i u krajnjoj linij kao Vojska, najvise u bezbednosnom smislu...ali to su neke druge price, a takve price, kada se prikrivaju ili "modifikuju", mogu skupo da kostaju..u konkretnom slucaju, i po nekoliko desetina miliona dolara....


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on March 17, 2009, 12:15:16 am
..sto se tice uredjaja za razminiranje, ja sam ga video par puta, ali to je bilo sve...teorija k'o teorija, papir k'o papir - TRPI SVE...medjutim, svojevremeno sam imao prilike da budem prisutan modifikaciji i razvoju jedne vrste minocistaca, koji je inace bio na platformi T-55...ogromna "kutija" koja se nalazila "pozadi na transmisiji" sluzila je kao pogon za kompletnu hidrauliku...princip lanaca sa "cekicima" ili ti "batovima" je u stvari bio kopija engleskog "Vickers"-a...pri tome smo aktivirali preko 200 mina, uglavnom "trojki" i "cetvorki"...bilo jetu svacega, od "brijanja" upaljaca usled kratkih lanaca, preko podbacivanja mina pod tenk, do toga da se hidraulika, izdvojeni pogon i ceo sistem kontrolisu uz pomoc sajle i najlona za pecanje...bez lazne skromnosti, i sam sam dao par konstruktivnih saveta, koji su oberucke prihvaceni, i koje smo nakon prakticne probe na licu mesta, odmah usvojili kao "povoljne"...bilo je tu svega i svacega, od voznje 'petice" brzinom do 70 km/h, preko iskakanja usled pozara u borbenom odeljenju, do predloga tipa "'ajde da sve ovo probamo na M-84"...?!
  Covek koji je radio unutra sa mnom je inace po struci bio zubar, tako da su to bile prave igre bez granica...bilo kako bilo, nakon toga vise nikada nisam cuo o tom projektu, niti sam ikada video bilo sta slicno tome..ako ikada rese da taj projekat "dignu iz mrtvih", neka se jave, posto su mi na pamet pala jos neka resenja...doduse, malo ozbiljnija, ali ako nista, onda ono bar da se prisetim starih vremena...


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bane on March 21, 2009, 02:47:17 am
Tpku_2b elektronika koju koriste kupljene bespilotne letelice je bazična i veoma odomaćena kod nas i praktično celu letelicu mogu proizvoditi domaće firme. Glavni problem kod nas je što naša namenska nema dovoljno iskustva sa takvom opremom, a od privatne namenske firme su okrenute jednostavnoj proizvodnji koja se lako izvozi. Našoj vojnoj industriji nedostaje jedan solidan sistem integrator koji će više rešenja stapati u finalni proizvod. Firmi koji bi tako nešto mogle da rade u Srbiji postoje, ali dokle god ne bude ozbiljnog novca, ovo je iluzorno očekivati.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on March 21, 2009, 07:32:51 pm
... naravno, ali reci cu ti par stvari..svojevremeno, otac mi je radio u Teleoptiku na izradi opreme za lovce... kuci imam nacrte "Mirage 4000" iz tog vremena... konkretno, radilo se o anti-G odelima, tehnologiji pito cevi, super-provodnika koji cine pretecu silikonskih vlakana, optickih kablova....da se ne bih suvise "udubljivao" u temu, takva "bazicna " elektronika, koju ti pominjes je daleko ispod nasih kapaciteta - prvo proizvodnih, jer mi nemamo sredstava ni da je proizvedemo, a kamoli da je napravimo, opitujemo kao novu i moderniju u smislu sledece generacije, i konacno, kao prototip, uvedemo u komercijalnu upotrebu... kao drugo, konstantno usavrsavanja i modernizacija koju praktikuju "suprotne" strane su na takvom nivou , da je uopste i prica o pracenju takve modernizacije iluzorna....u krajnjoj liniji, sve se svodi na pricu kao i do sada..sva tehnika koju su Ruje odbacile pre 10 i vise godina , posto mi nacelno, ili ti po "default"-u pripadamo "Ruskoj skoli", morace negde da "skladiste" , a ko je za to bolji od Srbije, Makedonije, Rumunije, kao i uostalom ex-YU republika i zemalja u okruzenju...tako je bilo i sa tenkovima T-55 (milion komada trune na levoj obali Volge), avionima Mig-29 (kada je prosle godine, ako se ne varam, trebalo uraditi remont onih 5-6 komada koje imamo, i kada smo se naravno obratili Rujama, znas li sta su rekli - au ljudi, pa mi vise za te krseve nemamo ni alat ni delove...pitajte Iracane posto smo njima prodali ceo koncept pre nekoliko godina ....)...i ko nam je uradio remont? IRACANI!!!
   Sve ovo je samo pokusaj  jednog malo plasticnijeg objasnjenja principa i nacina ponasanja u vojnoj industriji, pogotovu danasnjoj... sve ovo govorim iz licnog iskustva, jer sam maltene bio ocevidac pojedinih "transakcija"...

P.S.  .. koliko ima opravdanja u svemu ovome, govori i cinjenica da je nas vrli ministar planirao otkup aviona tipa "Galeb" G-2 , kao i "Super Galeb" G-4,od nasih komsija Crnogoraca i neznam koga jos, a sve u cilju modernizacije i obogacivanja voznog parka naseg RV...pa mislim, stvarno...!!!!


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bane on March 22, 2009, 01:05:34 am
Ne znam odakle ti podaci, ali skorašnji remont Mig-29-ki su radili Rusi, a preko SDPR-a koji je pobedio na tenderu. Ovo ne da je proverena info, nego je iz prve ruke.

Što se tiče BPL-a, "Utva" završava studiju i ja lično očekujem probni primerak relativno brzo, možda već do kraja godine. Inače kad su SDPR i Jugohemija izašli na tender za BPL, obe kompanije su imale dil sa izraelskim proizvođačima, naravno različitim, a vojska nije htela da čeka "Utvino" rešenje. Toliko o tome "kupujemo domaće".

Izvinjavam se na offtopicu...


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on March 22, 2009, 06:15:29 pm
Ne znam odakle ti podaci, ali skorašnji remont Mig-29-ki su radili Rusi, a preko SDPR-a koji je pobedio na tenderu. Ovo ne da je proverena info, nego je iz prve ruke.

Što se tiče BPL-a, "Utva" završava studiju i ja lično očekujem probni primerak relativno brzo, možda već do kraja godine. Inače kad su SDPR i Jugohemija izašli na tender za BPL, obe kompanije su imale dil sa izraelskim proizvođačima, naravno različitim, a vojska nije htela da čeka "Utvino" rešenje. Toliko o tome "kupujemo domaće".

Izvinjavam se na offtopicu...
.....................................

  Kao sto rekoh, remont Mig-29 (da li zadnji, ili neki pre tog) nisu radili Rusi, jer su nas odbili!!!To da je na nekom od tendera pobedio SDPR, to ne da me ne cudi, nego bih se iznenadio da je bilo drugacije... pre par godina, kada je nekoliko privatnih firmi htelo da  posluje sa Vojskom, a sve u cilju otkupa stare i neperspektivne tehnike, odgovor koji je usledio i dan danas pokazuje pravo lice tog "Jugo Importa" - firmama saVojska posluje samo i iskljucivo sa   kojima ima ekskluzivan ugovor!!! Sve ove firme koje su ovde navedene su samo paravan tog istog "SDPR - Jugo Import", jer su ustvari preko njih i usli u "kombinaciju " za tender, i naravno, shodno tome, moraju da "udju pikslu'... kolika je "piksla", sve zavisi od toga koliko para nameravaju da operu i koliko je njihov "deo kolaca"... ujedno, sve te firme im sluze i kao paravan za sve te radnje, a to je pocelo tako ocigledno jos pre 5 - 6 godina, kada sam se i licno uverio u to na poligonu TOC "Nikinci"...
   Zasto Vojska nece da ceka "Utvu" i ostale domace firme?I zasto sklapamo "dil" bas sa Izraelcima...? Odgovori zadiru malo dublje i to u velikoj meri zalazi u OFF TOPIC, ali ocigledno je da NISTA NIJE ZA DZ, kao i da taj satelit nekome mora da izadje na nos...(posto je ocigledno, vec duboko usao pod rebra)!!!
Nemoguce je da samo Izraelci prave te BPL, kao i da oni prave najbolje i najkvalitetnije primerke...i koliko para treba za jednu takvu BPL, umesto da za te iste pare kupimo nekoliko, mozda cak i desetak "Utvinih"... e sad, tehnoloski kvalitet, kao i pracenje tendencija u toj oblasti, je upravo ono o cemu sam pricao... koliko cemo moci da drzimo korak, ko ce nabavljati rezervne delove i ko ce vrsiti servis tih istih BPL...? Ja cu pogadjati samo jednom, a vi se slozite sa mnom ili ne, i zato budimo realni i prema sebi i prema ljudima u odgovoru na samo jedno pitanje : "SDPR Jugo-Import - trgovci oruzjem ili patriote u sluzbi odbrane naroda"?!


P.S. ..u svetlu najnovijih dogadjaja ilegalnog izvoza oruzja Libiji, ko stoji iza svega?Zasto je morala da intervenise BIA, i ko to ima "ekskluzivan ugovor" za medjunarodnu trgovinu oruzjem?..Sve su to pitanja, mozda malo i oprecna, ali kakva vremena, takva i pitanja...a odgovora ni od korova...?!!!


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Rade on March 22, 2009, 06:50:34 pm
Hajmo držimo se teme. Tema je tenk M-84.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on March 22, 2009, 10:02:01 pm
Izvinjavam se zbog off-topic .... Ponela me tema....


Title: Re: Tenk M-84
Post by: solcap on March 28, 2009, 07:58:37 pm
Koliko ja znam sva posredna gadjanja se gadjaju sa iskljucenim SUV - a tenkista sam 20 godina.Na njoj sam i poceo da radim na Manjaci gde smo i izvodili takva gadjanja koja su po meni vise za artiljeriju nego za OMJ a u ratnim uslovima ni u snu.
Proso sam sve na M-84 i T-55  pa cak i podvodne voznje za koju verujem da je retko od novih to i radio jer je oprema razduzena iz IK i nikada je u zivotu nece ni videti a verujte mi to je predivan osecaj. Od same obuke za ronjenje u bazenu do pripreme i voznje pod vodom sa borbenom i skolskom cevi za vazduh.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on March 28, 2009, 08:54:48 pm
Tačno tako, oprema za podvodnu vožnju je razdužena i to iz više razloga, em nije bila kompletna ni na jednom tenku, em je samo smetala, a usmesto opreme u sanduke se trapao pesak, cigle i sl. zbog bolje zaštite.

Nego ja bih imao jedno pitanje, pošto nisam imao posredno gađanje iz tenka, već smo to samo prešli u teoriji onako ofrlje, znam gde ide daljinomer, uglomer je tu pa je tu, i to mi je sve jasno, ali u predelu antene postoji ravna ploča koja služi za libelu da bi se tenk doveo u idealan položaj. Jel taj uređaj ima samo taj zadatak da dovede (izravna) tenk ili tu ima još nešto?

Evo našao sam sličicu koja može da posluži za primer, nismo svi tenkisti na forumu, a bilo bi dobro da se što više članova uključi u diskusiju bez obzira na rod.
[attachment=1]
Koliko znam barem ovde čini mi se da nije niko pominjao da se posredno gađanje vršilo sa uključenim SUV-om.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: solcap on March 28, 2009, 09:32:47 pm
To je kontrolna ravan koja sluzi za proveru i podesavanje libele za posredno gadjanje. To rade art-majstori- znaci ne sluzi za posredno gadjanje ali uvek mora biti cista ,podmazana i pokrivena masnim papirom.Koliko sa video na slici ona je prefarbana sto nije smelo da se desi. O teoriji posrednog gadjanja ima dosta toga napisano ali prakticnih iskustava je veoma malo. Ja sam ga sa bojevom municijom izveo jednom u zivotu a vise puta sa umetnutom cevi ali veoma davno i sada kada bih trebao da ga izvedem nebih se usudio bez konsultacije sa artiljercima. Tu ima usmereni pa paralelni snop sila bozja proracuna, okretanja kupole i td. Nevolim da potezem teoriju jer je lako prepisati-prepricati tekst vazno je licno iskustvo koje svako od nas ima. Na M-84 sam proveo sa prekidima 10 g, T-55 7g A BVP 80 3g. Licno sam ucestvovao od 91 do 2001 usvim mogucim dejistvima i po meni su vaznija iskustva o ponasanju vozila i uredjaja u  dejistvima nego samo kucati TT podatke i teoretske delove. A za ukljucn SUV procitao sa u jednom postu gde se objasnjavalo o balistickom racunaru da ne moze da izracuna tezinske oznake pri posrednom gadjanju. I jos nesto - komandir tenka jeste crnac pri popuni tenka ali ne samo u ratu vec i u miru on treba da popuni tenk a ne vojnik.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on March 28, 2009, 09:40:23 pm
  ..ako se dobro secam , ta ravan je na T-55 na samom topu, a na M-84 na kupoli ... ispravite me ako gresim  ...?!


Title: Re: Tenk M-84
Post by: solcap on March 28, 2009, 09:53:52 pm
Pa ovde se prica o M-84 a za peticu je druga prica -tamo je stalno ugradjena a na M84 se skida pa dolazi do razdesavanja i samog lezista libele na topu ,pa sada pretpostavi kako ces izvrsiti kontrolu libele
ako je osteceno njeno leziste a mora da se izvrsi zamena celog sklopa


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on March 28, 2009, 09:56:20 pm
..sorry za /off , samo sam uporedio sa proslim postom ... :rtfm


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on March 28, 2009, 10:24:36 pm
Quote from: solcap
I jos nesto - komandir tenka jeste crnac pri popuni tenka ali ne samo u ratu vec i u miru on treba da popuni tenk a ne vojnik.

Ne samo popuna municijom, gde su putne radne liste (na glavu su mi se popele :rtfm), pa pravdanje goriva, aditivi. Vozač pod "gasom" uključio TDI i treba opravdati silno gorivo ::).
Mada ja sam viđao da su neki k-diri dozvoljavali da im vojska popunjava tenk, ja lično nikada, uvek sam to radio bez obzira da predhodne dužnosti (primer bio dežurni i treba da idem kući).
I na kraju k-dir u miru služi da postoji neko odgovoran, neko uvek mora biti "riban". :)

Da kontrolna ravan je uglavnom na svim tenkovima bila čista i glatka. Masnog papaira nije bilo ali se stavljao tanak sloj tovatne masti. Ova sličica mi je prva naletela na HD-u, čisto da bih približio sliku o čemu diskutujemo članovima koji nisu oklopnjaci.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: vathra on March 29, 2009, 12:05:06 am
Kad smo kod posrednog gađanja i ove libele, zna li neko kako je to rešeno na Gvozdici?
Da li i ona mora da se dovede u ravan položaj, ili ima neki način da se to zaobiđe?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on March 29, 2009, 02:24:38 pm
  ... koliko se secam, ta ravan se inace zove kvadrantska ravan ...  :dosada


Title: Re: Tenk M-84
Post by: nbns on April 21, 2009, 02:32:15 pm
Tenk M-84 AB1 (M-2001)

http://www.youtube.com/watch?v=zS--_qUmUfg


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on April 21, 2009, 06:41:54 pm
Ovo bolje da nisu ni prikazivali (ne mislim na tebe nbns nego ko je kačio na YT), koliko je samo meta udaljena. Pa ovo nema ni 200-300 metara. :krsta
Razumem ja da su ovo testiranja, ali snima se i pokazuje široj javnosti pogodak na 2.000-3.000 i preko metara a ne ovo.

[attachment=1]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bane on April 21, 2009, 06:56:36 pm
O Bože tek sad vidim ovo :krsta Ovo je stvarno neverovatno. Mogao je komandir da izađe napolje i pištoljem da pogodi metu ;D


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on April 21, 2009, 11:56:23 pm
   .... ma sta pistoljem ... kamenom!!! ... stvarno sramota ... Krcor na "Pasuljanama" ... pa mogli su bar sa "platoa" da gadjaju ... sto rece Brok - to se gadaja sa par hiljada ... elementi su poznati, isti se koriste vec decenijama ... samo da napune i "zaloze" par komada ... kad pogode neka snimaju ... stvarno - nemam komentar!!!!


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on April 22, 2009, 06:56:37 pm
Onu su ovde ispobavali (barem ja tako mislim) gadjanje prilikom makslimalne despresije cevi, razume se i to treba ispitati, ali se takve stvari ne pokazuju. Nije cak ni ovaj sto je snimao kriv, neki novinar dobio ovlascenje od glavnog odgovornog da snimi tada nesto novo, taj glavni rukovodeci taj je nesto pobrkao i posvadjao se u glavi sam sa sobom. :udri


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on April 23, 2009, 08:05:57 pm
  sve dok se "mi" budemo svadjali u glavi, a dok nas drugi budu gadjali "pametnim" bombama od 2 tone sa osiromasenim uranijumom, sve dotle ce se ovakve i slicne stvari prikazivati i pustati u etar ... a sve u duhu modernizacije ... ma o cemu mi pricamo ... :pirat :pirat :pirat


Title: Re: Tenk M-84
Post by: crki on April 23, 2009, 08:13:40 pm
Moram i ja da dam jedan komentar na temu blizine,imali smo jednog kapetana koji je pucao i pogađao u crno pištoljem M 57 ,tako da je ovo sramota i šalje lošu sliku u svet.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on April 23, 2009, 08:22:17 pm
  ... ma jok bre, ljudi sta Vam je ... neko se preracunao i ... to je otislo u etar i sada je gotovo ... ja sam nekoliko puta prisustvovao opitovanju naoruzanja kalibra 100mm i veceg ... takva i slicna opitovanja se ne vrse na Pasuljanama , vec u TOC Nikinci ... poligon u Nikincima je opremljen apsolutno svim potrebnim resursima i infrastrukturom za sva opitovanja velikih kalibara ... gadjanje u depresiji topa je nesto sto moze da se izvede i na nekim manjim poligonima, a ne na Pasuljanama ... tu se opituju pre svega TT karakteristike novih i opitnih vozila, moto - konstrukcioni sklopovi opitnih i nultih verzija vozila, kao i prototipova ... ovo nema veze sa mozgom ..


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on April 23, 2009, 08:47:48 pm
Kako li je raspoloženje i moral u kuvajtskim oklopnim jedinicama ako su stigli da vide ovak klip. :)

Ma ovo nas teše, u fazonu eto zašto je sve išlo za izvoz, ovako bi prolazili da smo vam ih kupili, bolje su vama vaše stare četvorke. :)

Šalim se malo, od muke. ;)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on April 23, 2009, 09:41:06 pm
 ...ma dzabe sala, dzaba sve ...  :rtfm :help :jok


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on April 24, 2009, 06:47:51 am
Vala i to što kažeš, jel zna neko ovog postavljača klipa, činimi se po postavljenim klipovima da je usko vezan za vojsku. Da vidimo gde je našao klip, pa da kontaktiramo i vidimo da se to nekako skloni, jel je stvarno bruka i sramota, to je dostupno čitavom svetu. Ovaj klip nije pravljen u privatnoj režiji, ovo je sve išlo zvaničnim putem što je još gore. Ima tek nedelju dana kako je postavljen i pogledan je (dok ovo pišem) 277 puta.

Vidim da ima više klpova sa Lazanskim, miriše mi na njegovu kuhinju ali njegove snimke uvek on komentariše, što ovde nije slučaj.

http://www.youtube.com/user/xoax11


Title: Re: Tenk M-84
Post by: vathra on April 24, 2009, 09:40:55 am
Imam jedno pitanje vezano za naš tenk.

Pre sam gledao emisiju o pogonu gde renoviraju Abrams tenkove, praktično ih skroz rasklope, provere, zamene, modernizuju i sklope opet.
Negde na netu sam našao podatak da ih remontuju posle pređenih 5.000km (možda je i veća cifra, nisam siguran), i da to praktično pređu za par godina u Iraku.

Zanima me koliki je resurs za naš M84, kakav remont se radi posle isteka resursa, i kako radi tenk ako mu istekne resurs.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on April 26, 2009, 01:58:11 pm
... e moj prijatelju ... skoro deset godina sam radio na "peticama" ... terane su do takvih granica zamora materijala da su mi se u zadnjih par godina voznja desile neke stvari koje se ni Rujama verujem nisu desile ... par puta mi se desilo da su mi popucali zucanici na menjacu, tako da nisam mogao da "ubacim" tenk u brzinu ... naravno, najbolji lek na svetu tad stupa na scenu - MACOLA!! ... gasi tenk, raskacinji spone, kazes vozacu da upre glavom u luk u "gura" u "drugu" ili ponekad i "trecu", sve zavisi dokle treba da stigne ...a nakon toga, ona cuvena :" Kad dam znak glavom - udri!!! ... kad "ubaci", palis tenk pod kvacilom i teras iza zice ... jos nisam video da su uradili remont bilo cega ni na jednom tenku, sem mozda radio uredjaja, obloga cevi i, naravno - farbanja ... to vec spada  u domen generalnog remonta!
  M-84, po svoj svojoj slozenosti, morao bi da bukvalno bude opkoljen majstorima svaki dan ... mada, u praksi, to je malo drugacije ... a dokle ce nas to dovesti, videcemo ... po meni, to neumitno vodi samo do jednog mesta - IZA ZICE!!! A kao sto vec negde rekoh - CO2 je zakon!!!


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on June 14, 2009, 04:27:58 pm
Drugovi tenkisti i ostali poznavaoci oklopa, imam jedno pitanje na koje verujem da ću ovde dobiti odgovor. Pošto sam u vojsci bio vozač tenka M-84 znam po nešto o ovom tenku, ali sam dosta stvari zaboravio. Tenk sam zadnji put vozio septembra 1996. Na moju veliku žalost, iz straha od vojne policije na kapiji, nisam uspeo kući da ponesem uputstvo za tenk. Vojsku sam služio u 211. okbr. u kasarni Stevan Sinđelić u Nišu, gde je disciplina bila na preterano visokom nivou i kažnjavalo se za sve i svašta. Zato nisam želeo da rizikujem i zbog ovog uputstva dobijem 7 dana pritvora, a ova knjiga bi mi danas dobro došla.

Zanima me sledeće. Poznato je da motor V46-6 na tenku M-84 ima jednodelni prečistač vazduha smešten u motornom odeljenju odmah do kompresora. Motor V46-TK na tenku M-84A ima dvodelni prečistač vazduha, gde je grubi prečistač smešten spolja na mesto četvrtog spoljnjeg rezervoara za gorivo, a fini prečistač je ostao u motornom odeljenju. Na slikama koje sam postavio označio sam otvor na telu tenka, koji je sa gornje strane zaštićen žicom. Koliko se ja sećam, ovaj otvor služi za dopremanje vazduha potrebnog za funkcionisanje prečistača vazduha i naravno rad motora. Mene buni to što ovaj otvor postoji i na tenku M-84A. Čemu on na M-84A služi ako je njemu prečistač razdvojen? Ispada da jedan deo vazduha koji se usisa kroz taj otvor ne prolazi kroz grubi prečistač.
Na slikama su M-84M i M-84AS što mu u osnovi dođe isto što i M-84 i M-84A. Slike su uradili @Papalu i @samuraj77 sa Burek foruma.

Druga stvar koja me interesuje je šta se dešava sa vazduhom kojeg ventilator usisava kroz rebra hladnjaka, ako su izlazne žaluzine zatvorene? Kuda u tom slučaju usisani vazduh odlazi ili izlazi? I ako bi mogao da dobijem odgovor gde se nalaze ulazne žaluzine, pošto koliko se sećam postoje ulazne i izlazne žaluzine.

[attachment=1]

[attachment=2]

Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on June 16, 2009, 01:04:08 pm
... a zar 211. nije kasarna koja se zove "Mija Stanimirovic"? ... jel' to ona pored auto puta, koja se vidi sa leve strane na ulasku u grad?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on June 16, 2009, 01:51:48 pm
U kasarnu Mija Stanimirović (Komren) brigada je dislocirana po povratku sa Kosova 1999. Razlog je taj što je u bombardovanju matična kasarna 211. okbr. razrušena. Sada na lokaciji kasarne Stevan Sinđelić grade neko stambeno naselje.

Zaboravi da ti odgovorim i da je kasarna Mija Stanimirović ta koju si naveo. Vidi se sa leve strane na ulasku u Niš. Kasarna Stevan Sinđelić je bila uz samu fabriku duvanske industrije.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Dreadnought on June 16, 2009, 05:54:37 pm
Eh .... Kad Bandzi pomenu da je služio u Sinđeliću, 9 meseci sam tamo služio 90/91.

Što se discipline tiče mogu da potvrdim da je bila na visokom nivou i tada. Od dva OKB jedan je uvek bio pod "Uzbunom" dežuran i tako na 6 meseci su se menjali. Velika kasarna .... svega što ti duša poželi ..."Četvorke", BVP, MAD, gvozdike. Kada sam ja bio tamo, komandant kasarne je bio Puk. Piljić, veliki stručnjak i oklopnjak u duši. Nije bilo da fali za njegove tenkove. Uvek su bile uglancane kao za izložbu.

Znam da je kasarna teško stradala 99-te ali nisam znao da se sada tamo zida naselje ....  :(


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on June 16, 2009, 07:05:31 pm
Pukovnik Ilija Piljić. Bio bi on neki general da mu rođeni brat nije ( bio) sveštenik. Ako sad nije stvar politički drugačija.

Pasuljane, novembar 1987, meteoesenzori na tenku pokazuju da je teperetura -34 stepena, vjetar 25 m/s ili veći. Pošto sam tada morao da budem na svim gađanjima svih jedinica koje su imale M84, naložili mi vatru, na onoj zaravni gdje je bio magacin hrane ( ako još postoji) grijemo se i smrzavamo. Cvokoćemo. Naišao Ilija, pita da li je zima. Mi onako muški kažemo da nije nešto, da možemo da izdržimo itd. Dobro onda, ako vam nije zima budite tu, a da ste rekli da vam je zima poslao bih vas dole u onaj zidani objekat. Mi ostali ko popišani. Umiremo od hladnoće, na svakom tenku smrzao prekidač poklopca vozača, pa neće da upali hidrauliku azimuta, između tenkova snijeg poravnao, jer su nanosi snijega zbog vjetra. Da bi prešao 100 metara treba ti deset minuta itd. To nikad neću zaboraviti.

Negdje 1987 radio ja tenkove u Niškoj brigadi i požali mi se tadašnji pomoćnik komandanta za pozadinu, ili tehniku, ne sjećam se više, p.puk. Stipe Grizelj da imaju jedan pokvaren KOT (komandno oklopni transporter ) iz sistema Gvozdika i da stoji pokvaren već devet mjeseci. I da mu ne znaju ništa. Elektronika. Dobro, kažem ja, daj da ga pogledam. I nakon jedno dva tri sata ja ga popravim. Nakon deset minuta došao Ilija Piljić, nije mogao da vjeruje da je stvar rješena. Kaže dolazili stručnjaci iz Beograda i promjenile se razne ekipe. I on, onakav uvijek ozbiljan i ljut, pozva mene i moju ekipu, Stipu Grizelja i još neke na piće i klopu u neku kafanu. Niko nije mogao da vjeruje da Ilija može biti i drugačiji.

Tad su Nišlije zvali tu kasarnu Kod Crvenog krsta, bila je ista ograda sa Fabrikom duvana. Često su preko ograde letjele šteke cigara, za vojsku.

Na Komrenu je tada bio neki PVO puk.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on June 16, 2009, 07:46:58 pm
Ja sam bio u 2. OKB a hangar tik uz zid duvanske industrije. Četvrtkom kada je praksa, vikneš nekoj devojci a ono posle par minuta preko zida lete kutije cigareta Classic.
Nišlije su kasarnu ponekad zvali i Crveni Krst, po železničkoj stanici u blizini kasarne. Inače joj je zvaničan naziv bio VP 6592 kasarna Stevan Sinđelić.

Edit:
Uh, će me utepaju Nišlije. Uz kasarnu Stevan Sinđelić na suprotnoj strani od DIN, nalazi se Nemački logor iz II sv. rata. Logor se za vreme rata zvao "Crveni Krst" verovatno po opštini na kojoj se nalazi. Po oslobođenju ime mu je promenjeno u "Muzej 12. Februar". Kao što kaže Vladimir, kasarnu sa nazivali "kod Crvenog krsta" verovatno i zbog tog logora a ne samo po železničkoj stanici.
Toliko o ovoj kasarni. Neću više da gušim temu sa njom  :)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on June 18, 2009, 09:18:40 pm
Imam jedno pitanje oko vađenja projetila iz cevi topa.

Dešavalo se da se vojska igra u mirnodopskim uslovima i da mahinalno napuni top. Nije problem kada to bude TF projektil, za PT ne znam ali ona se i ne može aktivirati kada se gura sa piketom sa usta cevi ali za kumulativni sam čuo da jednostavno ne može da se izvadi iz cevi osim da se ispali. Možda i grešim.

TF smo vadili jednom prilikom tako što smo za obod krilca stabilizatora vezali žicu na dva mesta, i nas dvojica vukli ka nama, a na u cev je drugi deo ekipe nagurao prvo krpe, pucvala i ko zna još šta, na piketu stavili četku za čišćenje cevi topa i gurali prema nama unutra. I tako na jedan dva tri nekako smo je izvukli. Jel moguće tako nešto kod kumulativne ili potkalibarne granate?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on June 19, 2009, 02:02:37 am
... kod nekih strucnjaka (necu sad da navodim kojih!!! :c ) koji sebe nazivaju oklopnjacima desavalo se da napune top projektilom, a onda pribegavaju sistemu "piket" ... ali, sve to ne bi bilo interesantno, da glavni od njih nije upalio tenk i prislonio cev uza zid, lagano ubacio u "prvu" i poceo da gura piket o zid!!!! ... sve ovo je naravno bio rezultat neuspesnog niza pokusaja da projektil izvade uz pomoc stapa i kanapa, zica, sajli, kuka, i kojekakvih jos prirucnih sredstava ... da zlo bude jos vece, desilo se to da je gore navedeni probio zid od sitne cigle, slomio piket na nekoliko mesta u cevi, i ostetio cev u unutrasnjosti ... posle 4 ipo sata mucenja, 5 slomljenih piketa, i ko zna koliko izgubljenih zivaca, kilograma , i glasnih zica, uspeli su da izvade metak ... ja sam slucajno bio u prolazu, i dan danas kada me neko iz te ekipe vidi, bilo gde, obavezno se krije ... u suprotnom, podsetim ih na taj dan recenicom " Ako platis pivo i das 2 vojnika, mozda ti i naspanujem tenk za Pasuljane" !!!


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on June 19, 2009, 03:37:02 pm
A koji projektil je bio u pitanju, to što si opisao što su vadili.

Ovo nama, kažem nama jel sam ja bio odgovoran tada u parku, se desilo mom dobrom drugu četnom starešini, koji veze sa tenkom i oklopom nije imao, znao je po nešto u teoriji ali u praksi ništa. Ponešem našim pričama i rasparavam čak i van posla je naglo hteo da nam se približi po poznavanju tenka. Čovek nije uopšte bio u rodu. Danas je u invalidskoj penziji, živ ali ne i zdrav nažalost.
Mislim da je pozvao granatu a da je pri tome zatvarač bio otvoren, a osigurači ap.upr. kao i el. okid uključeni, i izgleda da je sve blo idealno da se napuni top. I mi smo se namučili, možda i imali sreće što je reč o TF projetilu, ali smo ga izvadili napolje.
Kasnije sam čuo da je kumulativnu nemoguće izvaditi, osim da je ispališ. Dešavalo se još nekoliko puta u brigadi ovo, ali mislim da je uvek bio TF projektil.

A to taj tip što je radio stvarno je otkačio kada mu je to uopšte palo na pamet da gura pikeu o zid i da pri tome sruši zid i slomi piketu. :krsta


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on June 20, 2009, 07:11:44 pm
... e Brok, moj prijatelju ... sa kakvim sam ja sve strucnjacima radio, pa to je za memoare ... inace, u konkretnom slucaju radilo se o kumulativnom, jer na drugi nacin nisu ni mogli da ga izvade, a niko nije imao "hrabrosti" (citaj RAZUMA!!!) da kaze komandantu sta se desilo ...inace, glavni i odgovorni u celom slucaju bio je kapetan, tada jedan od najperspektivnijih, ako ne i najperspektivniji ... taj je iz kompleksa radio sklekove i zgibove pred vojnicima samo da bi pokazao da je on najjaci u jedinici ... da ne pominjem nosenje utoka od 2kg, nosenje najnovijih maskirnih kombinezona, kacketa, marama , i ostale kombinacije slicnog tipa ... inace Mile Dragic mu je kum, tako da ... ja sam inac epokusavao da sto pre izadjem iz parka, jer kako su bili krenuli, bilo je varijanti da ih magnetom skupljaju po onom parku ... na svu srecu, sve se dobro zavrsilo, i od tada se masa na tenku obavezno gasi, osiguraci se svi vracaju, i nema sanse da neki pacijent ponovo uradi tako nesto ... mada, posto su preko puta nas bili pesadinci, koji su non-stop visili kod nas na vozilima i snimali sta se radi, ne bi me zacudilo da jednog dana cujem na vestima da se neka kuca u centru srusila "slucajno", ili tako nesto ...


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on June 20, 2009, 07:56:19 pm
Znači kumlativna ipak može da se izvadi, ali kako. ::) Piketa, u prvu i o zid, i sve se na kraju izlomi. Stvarno mi to nikada ne bi palo na pamet ni u snu čak.

Jel ti se zaglavilo neko punjenje u kaseti. I to su muke žive izvaditi. Zato sam isključivo moj tenk ja pounjavao. Pošto sam dosta vremena proveo u borbenoj grupi pod municijom kada sam išao na odmor sam praznio tenk i uvek je bio pod katancem, i lukovi i sanduci, bilo da sam na odmoru ili ne. I tako dođe veseli vojnik na odsluženje, više gleda u kalendar nego u ono što radi i dešavalo se da iskrive ksaetu. Kako, nemam ideju, ali kada izvadiš kasetu iz OT-a, barutno neće napolje. Naravno u ovom slučaju vojnika smo sklonili (reč je bio o koleginom tenku koji je bio na odmoru) te smo mi straiji nekako na jedvite jade izvadili punjenje. Nažalost majstori kod nas su dolazili isključivo ako imaš flašu domaće, ako toga nema ma može oficir za tehniku da izdaje radne liste i šta već neće niko da se približi tenku.

Što se tiče SUV-a, imali smo jednog momka koji je samo znao da menja upravljačke kutije i tu je njegovom znanju bilo kraj, tako da ga nismo ni pozivali. E kada je došla ekipa iz bivšeg Zraka sa gospođom Slavicom na čelu (možda je znaš ili si čuo za nju, tada je radila u RTZ Čačak, vrstan stručnjak naručito za nišanske sprave) tek smo onda oporavili sisteme. Tadašni "majstor" iz brigade je uzeo dal slobodne dane ili odmor da bi se sklonio od njih, valjda zbog sramote od svog neznanja, što je po meni velika glupost. Nije sramota priznati da nešto ne znaš ili ne poznaješ dovoljno, nego je sramota bežati i otaljavati posao. Drugim rečima mora čovek da voli tenk da bi bio pravi i dobar tenkista, a ako si došao na posao samo da sačekaš kraj radnog vremena, onda bolje da uopšte nisi ni dolazio. Jer oko tenka ama baš uvek ima nešto da se radi, baš uvek.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on June 20, 2009, 09:05:09 pm
... to mi se desilo jedanput, takodje na tudjem tenku, kada su popunu radili neki ugovorci iz druge jedinice ... ( nemojte pogresno da me shvatite, ugovorci su OK, ali ih ima svakakvih, ali bas svakakvih!!!) ... ustvari, ne znam tacno sta se desilo, ali po mom misljenju izgleda da nisu gurnuli punjenje dobro u leziste kasete, tako da kad je pozivana kaseta i kad je OT poceo da se okrece, dance je potkacilo negde i iskrivilo kasetu ... mada, ima i kaseta svakakvih, i krivih, i bez utvrdjivaca, itd... mada, u principu , nista sto cekic od par kila ne moze da resi ...


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on June 21, 2009, 11:57:52 am
Nije bilo nikakave gospođe Slavice iz TRZ Čačak koja je došla iz Zraka iz Sarajeva. Jedina gospođa iz Zraka iz Sarajeva je bila Vildana Kapo koja je išla po terenu, doduše na muslimanskoj strani.

Prije dva ili tri dana sam pisao o gospođi Vesni Stamenković koja je prije rata radila u Televiziji Sarajevo.  Početak rata je zatekao dok je bila kod roditelja u Čačku, te je tamo i ostala i dobila posao u TRZ Čačak. Tamo je radila nekoliko godina i prešla u televiziju Čačak.

Samo je ona išla po terenu u Srbiji i popravljala tenkove. Mislim da je od svih tenkovskih stručnjaka u Srbiji najbolje poznavala tenk. Dobila je Veliku plaketu JNA (kad i ja).

Da se bolje podsjetiš evo ti njena slika, slikano kod mene kod kuće. Sa njene desne strane je Simović Ratko, Načelnik sektora remonta TRZ Čačak.

Nadam se da o njoj misliš.

Pozdrav

Vlado

[attachment=1]

Dodao sam još slika na www.photobucket.com/vlado Tu sad ima link TRZ Cacak, fotografije koje sam napravio dok sam tamo držao kurs o tenku M84.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on June 21, 2009, 01:03:44 pm
Nama su je predstavili kao Slavicu, ja je dokumenta nisam gledao niti sam imao pravo na to. :)

Gospođa koja je dolazila sa ekipom kod nas iz RTZ-a Čačak je tako predstavljena, i nekoliko ljudi oko nje su prestavljeni kao ekipa iz Zraka, odnosno koji su radili u Zraku a sada rade za TRZ Čačak.
Mada mi je potpuno jasno zašto su nam je predstavili kao Slavica a ne pravim imenom, ma to sada uopšte nije važno.
I to nam je rečeno da je njihovo vreme ograničeno pošto obilaze sve kasarne u tadašnjoj VJ te da ne gubimo vreme već da se latimo pola.

Liči mi na gospođu sa fotografije, mada tada je imala kraću kosu i bila je prilično strarija nego li na slici, mada je po crtama lica prepoznajem. Iz koje godine je ova slika. Ona je bila kod nas u drugoj polovini `95-te.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on June 21, 2009, 02:15:17 pm
Slikano u Banja Luci, početak 1995, snjeg do koljena. Moja se žena sjeća da je pravila baklavu.

Interesuje me ko je dolazio iz Zraka iz Sarajeva. Bilo je nekoliko ljudi iz Instituta za fiziku Zemun, koji su nešto muvali po Srbiji i bolje da ih nigdje ne puštaju u blizinu tenka. Sem ovih slika  koje ću postaviti dolazili su na teren Bjelica Zdravko, koji sad ima hemijsku čistionicu na Palama, koji je sa mnom radio tenkove T59 u Pakistanu, Golijanin Zdravko, zvani Đelmaš, za kojeg sad ne znam šta radi, bio sa mnom u ratu, zajedno smo radili na svim ratištima. Sa Lazom sam radio tenkove u Teheranu, ova slika sa Gavrilom, variocem, genijalcem iz TRZ Čačak, nastala je u Teheranu. Slika sa Mirkom Tešanovićem, jednim genijalnim majstorom nastala je u Kini, a radili smo u puno zemalja, i slika sa Savom Brezarom je nastala u Kuvajtu na tenku. Aleksa Panić je sa mnom bio u Pustinjskoj oluji u Kuvajtu, a sada kad se vratio u svoj stan u Sarajevu 2004 godine, jedini je srbin u čitavom naselju na Alipašinom polju.

[attachment=1]
Laza je desno, a Gavrilo iz TRZ Čačak lijevo

[attachment=2]
Savo je iza meteosenzora pored mene.

[attachment=3]
Mirko je pored mene, ispred njega krigla piva.

[attachment=4]
Aleksa u kuvajtskoj pustinji pored Džahre.


Raspitivao sam se danas ko je iz Zraka prešao u TRZ Čačak. Nisam mogao ništa da saznam, jer otprilike niko nije prešao. Imam podatke da je Laza prešao u Institut za fiziku Zemun. I to je sve. Laza je dugo privatno radio tenkove u Libiji, pa se vratio nazad.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: vathra on June 21, 2009, 02:52:28 pm
Владо,

Судећи по држању штапића, или се нисте најели, или сте добили грч пред крај јела :)

ПС знам да им је пиво добро, али са жестином нисам експериментисао...


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on June 21, 2009, 03:15:53 pm
Ma ti to izgleda imaš fotografsko pamćenje, decenija i po ima od tada, nema šanse da se setim ko je bio. Mogu da kažem ko sigurno nije bio. Od ova dva momka na prvoj slici je moguće da je bio neko, pre bih rekao da je bio ovaj desno ali nisam siguran, sve ostalo ispod nije niko bio. Kamo sreće da jeste. :)
I to znam sigurno da je bila izvesna gospođa već u pedesetim godinama, otprilike, kraću sedu kosu, i predstavila se kao Slavica.

Sprave su nam rektifikovali na način koji sam ja tada video i nikada više. Navozili smo tenkove na navoz kao kada se popravlja nešto na podu tenka. Imali su nekih sparava koje sam isto jedino tada video i nikada više. I rektifikacija je išla relativno brzo, sve u zavisnosti koliko je koja sprava bila raštelovana.

Rečeno nam je da su to ljudi iz Zraka predvođeni pomenutom gospođom (ona je tu bila u svojstvu njihovog šefa, barem se tako ponašla a i oni prema njoj) koji zbog rata nisu mogli da se vrate u Zrak te su kao nešto privremeno u TRZ Čačak.

Znaš kako nama je bilo drago da nam je uopšte neko posvetio pažnju sa te strane. Bili su razumni, i u potpunosti su svatali naše probleme i odmah ih rešvali, ne tipa "sutra ćemo" ili "lako ćemo", nego odmah. Non-stop su bili u parku sa nama. U pauzama oko pomenute gospođe smo trčkarali i zapitkivali sve što nismo znali ili u šta nismo bili sigurni, i rado nam je odgovarala na svako naše pitanje, čak šta više i objasnila neke stvari kojih nema ne samo u onom običnom uputstvu za tenk M-84, nego ih nema ni u tehničkim knjigama.

Inače evo sada mi je palo na pamet, ako ti to nešto znači, gospođa koja je predstavljena kao Slavica je govorila tipičnim bosanskim akcentom.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on June 21, 2009, 04:11:04 pm
Znam svaku facu od Triglava do Vardara koja ja nešto radila na ovom tenku. Od jutros telefoniram naokolo, ali baš niko ne spominje nikakvu Slavicu, a koja je išla po terenu. Svi spominju moju sekretaricu koja se je zvala Slavica, ali to nije ta.

Interesuje me da li su koristili uređaj koji Savo drži u ruci na donjoj slici, monokular.?

[attachment=1]
Pored mene je Zoka sa kojim sam jako puno radio u jako puno zemalja.


Ili su možda imali test kutiju od nišanske sprave pored koje kleči Savo
[attachment=2]


Da nije sa njima bio Grujović Krsta, pukovnik, kasnije optužen za operaciju Orao, Bijeljina, šverc dijelova vojne opreme Iraku
[attachment=3]

Ovdje sjedi između mene i Danka Martinovića sa kojim sam zajedno otišao u Pustinjsku oluju 1991 godine. Iza mene je moja satelitska antena. Slika je nastala u septembru 1996 godine.

Ako je on bio tu, to je onda nešto iz SDPR-a ili Tehničke uprave.

Kod vršenja provjere nišanske sprave da li su koristili teodolit, kvadrant, monokular, trupku, pentaprizmu, test opremu nišanske sprave ili nešto drugo.

Jedino je Lazo, o kojem sam malopre pisao prešao u Institut za fiziku Zemun i radio tenkove po Srbiji. Prije toga je radio tenkove u Libiji zajedno sa Hamedom Arukovićem iz Zraka, koga sam zvao da idemo raditi neki privatluk (tenkove) u svijet, međutim bio je vezan i on i Lazo ugovorom (privatluk) sa Libijom.


Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on June 21, 2009, 05:02:10 pm
E upravo to su imali i kablovima su spajali, čini mi se jedan kraj da je išao na masu a drugi na spravu, to su oni radili te smo onda ulazili na mesto nižandžije i radili smo provere. Uglavnom smo slušali njihove komande šta da radimo. Evo sada mi se malo vraća, imali smo tačku (kabal od struje sa bandere) gde smo laserovali, potom nišanili i to je rađeno u polustabilizaciji i u punoj stabilizaciji to je relativno brzo išlo.
Oni su imali pokretni sto pored tenka sa tom test spravom ali je kako me služi sećanje ona bila nekako kao u nekom kontaineru, znači jeste kao na slici te veličine ali ne tako da kažem "golo". Posle su oni ulazili proveravali nešto i to je otprilike bilo to.

Mi u to vreme nismo išli kući dugo, čekali smo dugo pokret, bili smo bukvalno u koloni ispred kapije za pokret, pa smo jedan po jedan izlazili iz kolene na proveru i rektifikaciju. Kada smo završili mi iz borbene grupe radilo se i na drugim tenkovima u brigadi. Hoću da kažem da sam tada razmišljao i o drugim stvarima.

Takozvana Slavica nije direktno bila tu na rektifikaciji, barem ne stalno, kao što rekoh ona je tu delovala kao neki supervizor. Sa celom tom ekipom je došao i jedan oficir, da li je u pitanju taj kojeg pominješ ne znam, zato što smo njega videli sa početka i on je valjda bio u komandi stana, nije se ni pojavljivao u parku.

Znaš šta, videću i ja da se raspitam kod nekih ljudi koji još rade o nekim pojedinostima o toj poseti.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on June 21, 2009, 05:27:21 pm
Je li ta tačka na koju ste laserovali bila daleko oko 1500 metara. Zbog paralakse nišanske sprave. Ali ako ste radili to u stabilizaciji i polustabilizaciji, niste radili samo nišansku spravu, nego ste radili provjeru neovisne linije nišanske sprave, a  to je onda nešto drugo.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on June 21, 2009, 06:31:06 pm
Tačka koju smo laserovali je bila blizu, negde na nekih 300 metara. To je rađeno u krugu kasarne, odmah pored tehničke radionice, i ako je u blizini kasrane prostrani poligon za doobuku vozača tenka i ostalih oklopnih vozila.

Pošto dobro pamtiš ljude sa kojim si radio, da nisi nekim slučajem radio u Kuvajtu sa zastavnikom, tada je možda bio i st.vodnik iz 252. oklopne brigade. Omanji brka. On je kasnije po dolasku iz Kuvajta dužio bataljon RR-a, imao je specifičan kobinezon i opsač iz Kuvajta. Ne mogu da mu se setim nadimka ali isto je veliki stručnjak za četvorku. On je bio uvek sudija kada se kladimo u nešto (čitaj turu piva :)) oko neke sporne stvari na tenku. Naravno i za sudiju je išla tura.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on June 22, 2009, 07:35:01 am
Ako ste tenk navozili na navoz, da li ste stavljali kvadrant na zadnju referentnu ravan koja se nalazi između polklopaca nišandžije i komandira pored otvora za izbacivanja danca, i taj ugao (po elevaciji) prenosili na referentnu ravan koja se nalazi na zadnjem dijelu topa (obadvije površine su brušene). U tom slučaju ste radili podešavanje opsega električne rektifikacije nišanske sprave po elevaciji, odnosno nulovali elevacioni senzor, da bi mogli uraditi električnu rektifikaciju nišanske sprave.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on June 22, 2009, 09:47:56 am
Sad sam našao jedno svoje dopisivanje sa Vladimirom Trendafilovskim. Ko je on pogledajte na guglu.

Moji odgovori na njegove upite su dopisivani boldovanim tekstom

Dopisivacu preko tvog i mog pisma odgovorePostovani g-dine Ivanovic,

> Postovani gospodine Trendafilovski

Molim Vas, slobodno me zovite Vladimir.

Zahvaljujem Vam na brzom odgovoru, a jos vise na interesantnim
podatcima. Vidi se da ste Vi prava osoba za razgovor sto se tice
tenka M84.

> Postoji sistem tajnog oznacavanja tenkova, koji se
> nalazi ukucan na sasiji tenka sa prednje strane. Sada
> se napamet ne sjecam tog sistema, ali mislim da imam
> negdje kuci to zapisano.

Gde tacno na prednjoj strani tenka? Dali je na prednjoj oklopnoj
ploci (ispred vozaca)? Na tom mestu se nalazi broj na tenkovima
T-55 i T-55A (cini mi se da je isto i na T-72, ali nisam sigiuran).
Isto kao na T72

Molio bih Vas da mi javite ukoliko pronadjete taj sistem kod kuce.
Poslao sam ti u proslom pismu
> 151 komad je u Kuvajtu i to verzije M84ABN (sa
> navigacijskom opremom), M84ABL (linijski) i M84ABK
> (komandni). Ovaj komandni ima vise verzija zbog
> drugacijeg razmjestaja iste opreme u tenku (skucen
> prostor), jer ima u sebi tri radio stanice i
> navigacijsku opremu.

Dali mozda kod kuce imate detaljnije podatke o seriji tenkova M84AB,
pogotovo o njihovoj opremi (posebno za tih nekoliko verzija M84ABK)?
Kuvajt razlike

zuta boja, arapski natpisi (koji im slabo vrijede, jer su posade uglavnom nepismene) dvije rado stanice Racal Dana tip Tigar, na komandnom tenku ima jos jedna radio stanica ciji komandni dio stoji iza DNKS-a, a sto mozes vidjeti na mojoj stranici, a blok snage iza komandira na podu mjesto granata, a blok napajanja na kutiji K1-M.
Komandni tenk ima mali agregat isti kao i komandni tenk T72 koji mu sluzi za napajanje radio stanice, tj citavog tenka. komandni tenk ima i navigacioni sistem kakav ima i navigacijski tenk ABN. Navigacioni sistem ima poluzirokompas kod vozacevih nogu sa desne strane i povezan je sa davacem brzine tenka koji se nalazi u desnom lenjivcu.Proizvodjac Teldix. Ovo je dosta los sistem za koji moras da ukucas pocetne koordinate, pa onda da puno toga ukucavas itd. Kasnije sam im prelozio da u tenk ugradimo navigacioni GPS siste Yarmin koji sam koristio u tenku u Kini. Na tome se je radilo i ne znam sta je bilo sa tim.
Ima puno sitnih izmjena koje sam trazio i koje su uradjene na osnovu mog iskustva na tenkovima. Sve radne sveske sam ostavio u Kuvajtu tako da nemam podataka o brojevima serija i sasija. Na osnovu zahtjeva Pakistanaca prilikom ispitivanja tenka T85-III napravio sam elektroniku za sprecavaje udarca topa u zemlju, tj kupljenja zemlje u cijev i povezao sam balisticki racunar sa automatom punjenja tako da se izabrana vrsta municije za punjenje topa odmah prosljedjuje racunaru za proracun polozaja topa. Medjutim to kuvajcani nisu htjeli da kupe zbog politickih razloga. Nudio sam im novi sofver za balistiku, ali bilo je isto.
Interesuje me i "vecita enigma" M84ABI - vozilo je isti poljski WZT-3,
a
imam podataka da su njegove komponente (oprema za izvlacenje) uvoz
iz Poljske (sklapane na nasim sasijama M84AB). Dali je to tacno i dali
je kupljena licenca za WZT-3? Koliko ih je proizvedeno? Izgleda da ih
nema vise od 5 (i u Hrvatskoj i u SCG), a cini se da i onaj "M84AI"
koji
je svojevremeno reklamirao "14. Oktobar" iz Krusevca ustvari M84ABI.
Prema podatcima, Kuvajt nikad nije dobio ni jedan M84ABI iako je oko
15 (ako se dobro secam) bilo naruceno.
Dosli Poljaci i sklopili to  Krusevcu na domacim sasijama. Neznam koliko ima komada, jer nisam vise bo u toku. Hrvatska nema ni jedan.

U kuvajtu nema ni jedan.

> Jastrebarsko mislim 20 komada

Prema mojim podatcima 30 u 1. okb 4. okbr.
Ne sjecam se vise. Prebroj one koje sam ti poslao

> U Skoplju 20 komada.

U 243. okbr?! U toku JNA bio sam u toj kasarni (tadasnja "Marsal Tito",
danas "Ilinden") jednom kao mali i kolko se secam, ispod nastresnica
(odmah posle glavnog ulaza, levo od puta prema komandi kasarne) su
stajali samo tenkovi T-55 (i to oni obicni, ne T-55A). Naravno, ogromna
je to kasarna pa su mozda bili na drugom mestu, ali ovo je prvi put da
cujem da je okbr u Skoplju imala M84. Bas cu se raspitati oko toga ovih
dana kad budem isao u Skoplje (trebalo bi da idem u kasarni "Ilinden").
Stvarno me cudi da za to prvi put cujem...
Tenkovi su bili sa lijeve strane od glavnog ulaza pod nadstresnicama, na putu nakon komande kasarne. Odmah iza nastresnica su bile spavaonice. Dva tenka su prevrnuli vojnici u kasarni na kupolu i to vozeci tom glavnom cestom. Kad se malo skrene sa glavne ceste upada se u kanal koji odbacuje tenk i prevrce ga na kupolu.
> ostala su im dva koje su vojnici u kasani prevrnuli na kupolu.

Mozda ako su ih vozili - poznati su slucaji sa Makedoncima u M84 koji
su sve tenkom zavrsili u provaliji... I preziveli. :-)

Seriozno, kad se JNA povlacila iz Makedonije tokom 1991/92 (izvlacenje
je zavrseno krajem 03.1992) na teritoriji Makedonije ostavila je samo
one
oklopnjake koji su bili totalno otpisani ili neispravni do tog stepena
da se
ne mogu popraviti u jedinici. Tako je u Makedoniji ostalo (ako ne
racunamo
oklopna vozila koja su bila ostavljena kao mete po poligonima ili su
bili
izlozena kao nastavna sredstva i spomenici) 5 tenkova T-34-85 (u
kasarni
u Prilepu) i maksimum desetak SO 76 mm M18 (pretezno u magacinima u
i oko Skoplja). Tenkove T-34 su posle u 1993 nekako osposobili (oko M18
su se mucili i odustali jer nije bilo smisla) i to su bili jedini
tenkovi u
nasoj armiji do 05.1999 kad je iz Bugarske stigao prvi bataljon sa 31
tenk T-55A (ukupno 94, cela brigada). Bar to je ono sto ja znam...

Inace 243. okbr je posle bila prebacena u Urosevcu gde je kasnije bila
preformirana u 243. mbr (umesto jednog tenkovskog ubacili su bataljon
OT M60 uz vec postojeci bataljon BVP M80A, ako se ne varam). Ista je
iz Kosova u 06.1999 bila prebacena u Vranje, gde je i dan danas. Tokom
operacija u Juznoj Srbiji mogli su se videti tenkovi T-55 i T-55A, BVP
i OT
iz ove jedinice. Tamo sam samo na 4 slika (od nekoliko stotina) video
M84
i M84A koji prema izgledu (kamuflazno bojanje) i ev.brojevima
najverovatno
pripadaju 211. okbr iz Nisa (a mozda su to bili oni tenkovi iz Leskovca
koje
ste spomenuli?!).

> Kad potrazim kuci jos neke detalje poslati cu ti ih.

Za to sam Vam unapred zahvalan.

Ja bih sada ukratko rezimirao razvoj i proizvodnju M84, kao i otkup
licence
i uvoz T-72, pa ako Vi nemate protiv, molio bih vas da to
prokomentarisete
kad budete imali vremena.

Pripreme
=======

08.1974
Na kolegijumu SSNO donesena je odluka o usvajanju OBT u domacem
proizvodstvu. Mnogi organi SSNO i VTI se protive tome, ali predstavnici
namenske industrije su to podrzali.

1974-1976 (ne znam tacno kad)
Doneta je odluka za otkup licence tenka T-72.

1975
Formirana je strucna radna grupa (kasnije Direkcija) za program
"Kapela"
u Upravi vojne industrije i vrsene su pripreme i ocenjivanje mogucnosti
za
domacu proizvodnju tenka. Ta grupa 1978 prelazi u nadleznost pomocnika
saveznog sekretara NO za VPS.

1978
Potpisan je dogovor sa SSSR za kupovinu licence za proizvodnju T-72, a
20.10.78 doneta je konacna odluka za pocetak rada na poboljsanoj
verziji
tenka.

1978-1979 (ne znam tacno kad)
U SFRJ stize tehnicka dokumentacija za tenk T-72
U Suboticu je dosla citava kompozicija sa 40 vagona sa dokumentacijom za T72. Kasnije se VTI trudio da svakome dostavi njegov dio dokumentacije.

 (ne T-72M sa laserskim
daljinomerom nego obican izvozni T-72 sa stereoskopskim daljinomerom!).
Zajedno s dokumentacijom je stigao i jedan (samo jedan?!) takav tenk,
koji
je navodno bio u Banja Luci (isti se mogao videti samo sa dozvolom,
posle
potpisivanja akta o cuvanju stroge vojne tajne).

1979
Pocinju intenzivne pripreme u okviru programa Kapela za proizvodnju
tenka
T-72 po licenci (pocetna oznaka je bila T-72J?!).

Uvoz tenkova T-72
==============

1980-1982
Pocinje uvoz znacajne kolicine tenkova T-72M iz SSSR (i komandni
T-72MK,
samo jedan?!). Sudeci prema dostupnim fotografijama, ima i ranih
tenkova
(proizv. cca 1979-1981, bez BDK) i kasnih (proizv. cca 1981-1982, sa
BDK)
pa se moze zakljuciti da je uvoz trajao tokom celog perioda, do 1983.
Ovaj komandni tenk T72 sam popravljao i popravio u Banja Luci tokom rata. Ima dodatnu radio stanicu velike snage, agregat i navigacioni uredjaj.
1983
Prva javna promocija tenkova T-72M u sklopu ZTV "Jedinstvo '83" koja se
tokom 09.1983 odrzala u Makedoniji. Uz T-72M promovirani su BVP M80A
i POLO M83 (BOV-1).

Razvoj tenka M84
=============

1980-1983
Na osnovi dokumentacije T-72 izvrsena je modernizacija u cilju
otklanjanja
zabelezenih nedostataka i prilagodjavanju nasim proizvodnim
kapacitetima.
Primenjen je SUO koji je prethodno bio razvijen za nadgradnju T-55 (sa
TLD
M80, razvijenim u saradnji sa svedskim Boforsom).
Projekat se zvao Igman i radio sam dugo na tom projektu. Ima uradjenih 10 tenkova T55 sa ovim sistemom. Neki su kasnije vraceni na stari sistem u TRZ Cacak
04.1983
Zavrsen prvi prototip tenka M84 (cini se da je to ustvari bio ruski
T-72M
sa nasim SUO).
Zadnja ispitivanja radjena 30 aprila 1983 u Nikincima. Radio sam na ovim ispitivanjima i bilo je dosta prljave igre VTI gdje su sve nedostatke za koje su oni bili krivi pokusali da prebace na proizvodjace. Narocito je bio los njihov softver. Kasnije sam sam mjenjao njihov softver u tenkovima i ubacivao moj koji puno bolje radi. Mislim da to VTI ni do danas to nezna.
1983-1984
Prototipska serija od 5 tenkova, izradjenih koriscenjem nasih i ruskih
delova (i to dosta ruskih delova, kako Vi rekoste - kupole nase a tela
t.j. sasije ruske proizvodnje).

Radilo se o prepravci ruskih i modifikaciji Boforsovih sistema i ugradnji u prve domace kupole. Najveci problem bile su vojne kontrole kvaliteta VKKP gdje su glupi oficiri zavlacili proizvodnju samo da bi ispali pametni i sebe digli na neki nivo.
Kasnije su ovi tenkovi rastureni i prepravljeni u ucila po kasarnama

Nulta serija od 10 tenkova. Prva ozbiljna porovera domace proizvodnje.
Pocetak rada na modifikaciji motora V-46-6 sa povecanom snagom
(ista je usla u serijsku proizvodnju 1988 pod oznakom V-46TK).
Bilo je puno problema koji su se morali rjesiti. Tehnickih, politickih, ekonomskih, vojnih, kadrovskih itd
Proizvodnja
=========

1985
Prva serija (rani M84, brojevi 210xx, vecina u Kraljevu i bar jedan u
VRS)
ima sklapajuci meteo-senzor, 2 IC reflektora (L-2AG za top i
komandirski
OU-3GK), pasivne nisansko-osmatracke sprave I generacije (zato su tu i
IC reflektori). 55 proizvedenih, od kojih 47 predati u 252. okbr
Kraljevo.
Sve tacno
1986-1987
Druga serija (brojevi 211xx i 212xx). Ima uvlaceci meteosenzor, nema IC
reflektore jer su na njima ugradjene pasivne nisansko-osmatracke sprave
II generacije. 120 proizvedenih, od kojih je deo imao natpise na
arapskom
Nije bilo natpisa na arapskom u ovoj seriji
i engleskom (navodno za Libiju?!) ali su bili koristeni u 1. okbr,
Vrhnika!
Nisu bili koriseni. Stavljeni su u hangar kao RR.
Ostatak druge serije predat 211. okbr u Nisu. Jedan predan u SSSR.

1987-1988
Ostale serije M84 - treca i cetvrta, za koje nisam sasvim siguran dali
se
u necemu razlikuju od prethodne. Cini se da su tenkovi iz trece bili
sasvim
identicni onim iz druge, ali prema nekim podatcima, oni u cetvrtoj (a
ti su
bili proizvedjeni pred sam pocetak proizvodnje M84A) su dobili novi
motor
V-46TK od 1000 ks (to su otprilike tenkovi sa brojevima oko 2139x).
Tacno
Na tenku M84 je zadrzana oklopna zastite tenka T-72M (kupola bez umetka
i prednja ploca sa 4 "rebra", t.j. bez dodatne zastitne ploce od 16
mm), kao
i njen motor V-46-6 od 780 ks (proizvodio se u FAMOS-u i izvozio u
SSSR).
Ukopno je JNA isporuceno 358 od 370 proizvedenih M84 (iz svih 4
serija).

1988-1991
Proizvodstvo M84A (petta serija?!, 214xx) za JNA, koja je prolongirana
zbog
pocetka proizvodnje izvoznog M84AB (sesta serija?!) za Kuvajt, pa je do
1991
kad je proizvodnja za JNA prekracena, za njene potrebne bilo
proizvedeno oko
80 tenkova M84A. Za Kuvajt je ukupno isporuceno 149 (prema drugim
izvorima
150) tenkova M84AB svih verzija osim izvlakaca M84ABI (bazirani na
poljskom
WZT-3 uz upotrebu uvoznioh komponenata, samo nekoliko izradjenih a
danas u
Hrvatskoj i VSCG - jedan u 252. okbr, a upotreba u HV je nepotvrdjena).
Nema ih u Hrvatskoj
M84A se od M84 razlikuje po uvecanoj oklopnoj zastiti (keramicki umetak
u
kupoli i dodatna ploca od 16 mm na prednjoj oklopnoj ploci - prepoznaje
se
po tome sto ima samo 2 "rebra") kao i novim rasporedom BDK (6+6 umesto
7+5 kao na M84 i T-72M). M84AB osim sto je standardno u boji peska, ima
stari raspored BDK, reflektor na topu (bez IC filtra) i nove
radio-uredjaje
pa obicni linijski tenk M84ABL ima dve antene.

Ukupno 370 M84 + 80 M84A + 150 M84AB = 600. Plus nulta i prototipi 615.

Izgleda da su Hrvati zadrzali odredjen broj M84A i M84AB u Djuri t.j.
isti
nisu bili predati JNA odnosno otisli za Kuvajt, tako da je pravi ukupan
broj
izgleda malo veci od ovog gore navedenog i blizak onom od oko 650 koji
ste Vi naveli. Naravno proizvodnja i danas traje, tako da ih sveukupno
ima
sigurno bar tacno oko 650 proizvedenih do danas.

Tenkove koje su hrvati koristili u borbama oko Vukovara su predali SDPR-u u maju 1992 godine u luci Bar. Bilo je 15 tenkova i ja sam bio u komisiji za prijem. Tenkovi su sredjeni i poslani u Kuvajt. Svaki, pa i najsitniji detalj sam trazio da se rijesi. Donijeli su nove motore, topove itd. Stavili su nove, a stare poslali u Djuru Dj. Napravili smo im malu namjestaljku tako da sve sto su poslali u Dj.Dj. doslo u Banja Luku kod mene.
Eto, to je otprilike ono sto ja znam o M84 i T-72. Neke detalje sam
mozda
propustio ili pogresno naveo, ali u globali to je to.

Molio bih Vase komentare.

> meteosenzor A20XMBL
>
> meteosenzor A10XMBL

Dali su ovi meteosenzori bili neseg dizajna/proizvodnje ili su uvozni
t.j.
inostranog dizajna (mozda Boforosovi?!, cini mi se da je isti ili
slican
bio planiran da bude ugradjivan na modernizarani T-55 u sklopu SUO
M80 zajedno sa TLD M80)? Pitam zbog oznake (X u njoj me buni)...
Meteosenzore je pravila firma Geotec iz Cosonaya iz Svajcarske. Bilo je tu dosta problema sa njima. T55 i do druge serije M84 imaju A20XMBL dvoosne meteosenzore sa mjerenjem vjetra do 40 metara u sekundi. Kasnije je ugradjivan meteosenzor A10XMBL sa jednoosnim mjerenjem vjetra (bocni vjetar) sa max. 25 metara u sekundi. Posto M84 ima puno brzu municiju od T55 mali je uticaj uzduznog vjetra na balistiku, tako da je uzduzni vjetar izbacen iz balistike. Kasnije su ljudi iz Instituta za fiziku Zemun isli kao strucnjaci VTI u Geotec i skuzili tehnologiju MS i nakon toga su poceli proizvoditi MS. U Kuvajtu ih ima dosta domacih. Najveci je bio problem nanosenje platinastog sloja na grafit na senzoru vjetra.
> Nije uradjen komandni tenk M84, jer tenk 55-ti iz prve serije koji je
> VTI preradjivao  u komandni ja sam vratio u linijsku verziju, jer
nisam
> imao dodatnu radio stanicu.

Iako je tacno da nije postojao, interesantno je da je JNA izdala
prirucnik
za tenk M84K (sa VF RU-20, ima drugu antenu na krovu kupole) u 1989.
VTI je 2000 napravio nov prototip M84K, ali nije mi poznato dali je to
isti
onaj od pre rata (mislim na dizajn, ne na tenk) ili je nesto tu
promenjeno.
Nesto sam ja radio na ovome tenku, vise se i ne sjecam ali mislim da sam mu stavio rusku neku jaku radio stanicu i to sa nekog zarobljenog htvatskog tenka, mislim neke hrvatske verzije komandnog tenka  T55, i napravio agregat. Te radne sveske nemam, pa se vise i ne mogu sjetiti. Proslo je kroz moje ruke stotine tenkova, pa razumi malo. Ovaj tenk je bio u mojoj jedinici kad sam dosao u nju, ali je bio rasturen u dijelove i cerupan za popravku drugih tenkova. Kasnije kad je dosao jedan tenk koji je bio pogodjen tupom pancirnom i nije se mogao popraviti nesto sam sa njega iskoristio i napravio ovaj tenk.Tokom rata popravio sam stotine tenkova, sto pogodjene, sto pokvarene, sto namjerno pokvarene (ako mi je tenk pokvaren necu ici u akciju), popravljao sam tenkove pogodjene sa 5-6 zolja, maljutkama, koji su naisli na nagaznu, pogodjene pancirnim, kumulativnim, minobacackim granatama itd. Rashodovao sam samo jedan tenk i to onaj pogodjen tupom pancirnom. Sve sam ostale popravio ukljucujuci i one na Topcideru pogodjene sa puno zolja, granata itd. Tamo sam popravljao T72 i M84.
Bilo je nekoliko razlicitih verzija T72 i jedva sam sastavio te tenkove.

Bilo je vise verzija SUV-a. Razvijen je suv gdje gadja i komandir, suv za T72, sa nisanskom spravom za T72, za modifikacije T72, hermeticka verzija suva, suv za Vihor i jos nekoliko medju verzija suva.

Toliko za sada.


Pozdrav

Vladimir Ivanovic

Jos jednom Vam zahvaljujem na ovom odgovoru, kao i na one buduce.


Pozdrav,

Vladimir Trendafilovski

Postovani gospodine Trendafilovski

o tenkovima mogu da pricam dugo i nasiroko.
Radio sam na prototipu M84 (tad jos nije ni imao ime)
i to od 1982 godine. To je bila tada velika vojna
tajna. projekat se zvao Kapela i bio je pod velikom
zastitom, kao super tajni projekat. prvi komadi su
imali rusku sasiju, a nasu kupolu.
Kasnije sam radio na svim tenkovima dok su se
proizvodili, a bio sam i sef servisa ovog tenka tako
da sam za vrijeme SFRJ isao po kasarnama i popravljao
tenkove. Radio sam u proizvodnji, kontroli,
tehnologiji, obuci kupca, prezentacijama po svijetu,
modifikacijama, itd.

Postoji sistem tajnog oznacavanja tenkova, koji se
nalazi ukucan na sasiji tenka sa prednje strane. Sada
se napamet ne sjecam tog sistema, ali mislim da imam
negdje kuci to zapisano.
Radio sam na popravci tenkova T72 i M84 na svim
ratistima, pocev od Vukovara gdje sam bio sa VP 1544
(ako se dobro sjecam) i onda na svim ratistima gdje je
bilo ovih tenkova. Takodje sam radio na popravci ovih
tenkova u Banja Luci tokom rata, gde sam bukvalno
cinio cuda, gdje sam od totalno unistenih tenkova
pravio tenk koji sam vracao u jedinicu. Nazalost slika
iz rata nemam ni jednu. Imam slike iz zemalja gdje sam
radio na tenkovima, ali iz rata domaceg nemam ni
jednu.

Onaj spisak koji si mi dostavio malo bih izmjenio.

Napravljeno je
Prototip
pet komada prototipske serije
deset komada nulte serije
55 komada prve serije
120 komada druge serije
vise se nesjecam, moram pogledati kuci

bilo je sest serija.

Ukupno oko 650 komada
151 komad je u Kuvajtu i to verzije M84ABN (sa
navigacijskom opremom), M84ABL (linijski) i M84ABK
(komandni). Ovaj komandni ima vise verzija zbog
drugacijeg razmjestaja iste opreme u tenku (skucen
prostor), jer ima u sebi tri radio stanice i
navigacijsku opremu.

Tenkovi su se prije rata nalazili
Vrhnika 40 komada iz druge serije sa natpisima na
engleskom koji su kasnije dosli u prvi KK u banja
luku, i oko 50 komada ostalih tenkova uglavnom iz
druge serije.Ovi tenkovi su djelomicno osteceni
prilikom povlacenja JNA iz Slovenije.

Tehnicka Vojna akademija zagreb dva komada za
obuku.Jednom sam skidao kupolu i vadio top.

Jastrebarsko mislim 20 komada

Banja Luka ukupno 17 komada m84 i T72 za obuku u tri
kasarne.
TRZ hadzici 2 komada za obuku za remont.
U Beogradu na Vozdovcu mislim 10 komada
U Nikincima 1 komad.
U Nisu 93 komada.
U Skoplju 20 komada. ostala su im dva koje su vojnici
u kasani prevrnuli na kupolu.
U kraljevu 47 komada prve serije i ne sjecam se vise
koliko ostalih.
U SSSR 1 komad iz druge serije. Kasnije je taj tenk
vracen pa im je poslan drugi.
Cetiri komada M84a poslana su iz kasarne u Nisu u
Kuvajt za obuku tenkista u Kuvajtu. To su smb tenkovi.
Kasnije kad su Iracani usli u Kuvajt te su tenkove
pokupili i odvukli u Irak.
Bilo je i 20 tenkova u Leskovcu, ali to je ista VP kao
Nis.

Sto se tice ovih podataka, oni vise uopste nisu tajna
tako da mozes da radis sa njima sta hoces.
Kad potrazim kuci jos neke detalje poslati cu ti ih.

Razlike su vidljive sa vana.

Do druge serije imaju meteosenzor A20XMBL na
preklapanje sa uzduznim i bocnim vjetrom. (Kraljevo).

Kasnije serije imaju meteosenzor A10XMBL samo sa
bocnim vjetrom,  na uvlacenje. Jedno veoma glupo
rjesenje zbog kojeg smo imali kvar na preko 100
meteosenzora.
Mislim da je nakon trece serije pocela ugradnja motora
sa turbo kompresorom od 1000 konja, a to se pozna po
drugacijem razmjestaju bacaca dimnih kutija i po
drugacijem obliku kupole.
Nije uradjen komandni tenk M84, jer tenk 55-ti iz prve
serije koji je VTI preradjivao  u komandni ja sam
vratio u linijsku verziju, jer nisam imao dodatnu
radio stanicu.

Toliko za sada. Ovo sam nabacao neka sjecanja na
tenkove, jer se vise ne bavim tim 6 godina.

Kad nadjem nekog materijala poslacu ti.

Vladimir Ivanovic

kopija poslana i Vukasinu (Srpski Oklop)


Na  kraju ovoda teksta za one sa Palube, snađite se u tekstu.


Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on June 22, 2009, 12:11:02 pm
Ako ste tenk navozili na navoz, da li ste stavljali kvadrant na zadnju referentnu ravan koja se nalazi između polklopaca nišandžije i komandira pored otvora za izbacivanja danca, i taj ugao (po elevaciji) prenosili na referentnu ravan koja se nalazi na zadnjem dijelu topa (obadvije površine su brušene). U tom slučaju ste radili podešavanje opsega električne rektifikacije nišanske sprave po elevaciji, odnosno nulovali elevacioni senzor, da bi mogli uraditi električnu rektifikaciju nišanske sprave.

Pozdrav

Vlado

To je to, upravo tako, sada si mi još više povratio sećanje. Tačno tako, postavljala se sprava na zadnju referentnu ravan (to su oni postavljali), da li se postavljalo nešto i na istu ravan na zadnjem delu topa ne bih mogao da se setim sa sigurnošću (ne kažem da nisu, ali se ja lično ne sećam), ali za ravan spolja pored otvora za izbacivanje danaceta sam potpuno siguran.
Ustvari tada sam prvi put i video da se ta ravan uopšte za nešto koristi. Tokom obuke su nam onako usput  pomenuli da ta ravan služi prilikom libelisanja tenka pri posrednom gađanju i to je bilo svo moje zananje uopšte vezano i za tu ravan, kao i za ravan na površini topa. Takođe, već sam pominjao, nisam nikada imao posredno gađanje sa tenkom. Niti sam čuo da je neko 90-tih godina u VJ izvodio tako gađanje u sklopu obuke. Iz tog razloga tog segmenta u obuci i nije posvećivana pažnja.

[attachment=1]
Glatka ravan na zadnjoj površini topa

[attachment=2]
Ovde je ravan obeležena, mada je zafrabana i nije glatka


Napomena, na obe fotografije su u pitanju tenkovi T-72 ali su na istom mestu ravani i na M-84. Ove fotke su mi bile pri ruci te sam (na Palubi) ih postavio da malo približimo stvar i članovima koji nisu oklopnjaci.
Malo me čudi sada kada sam tražio pogodne fotografije za prikaz, vidim da na izloženom tenku M-84 na "Partneru 2009" nema soplja te kvadrantne ravni. ???

Nego bilo je tu još nekih radnji, morao bih da se raspitam kod nekog bivšeg kolege. Mislim da su na kraju stavljali i nešto na usta cevi topa (verovatno ortoskop), šta su tačno stavljali ne bih znao iz razloga jer sam tada morao da nanišanim u određenu tačku (što znači da sam bio na mestu nišandžije) dok su oni najverovatnije proveravali da li se tačke poklapaju.

Tada sam bio malo u žurbi i jurbi zbog toga što sam zadužio tenk sa bukvalno zaduženih pet stavki. Taj tenk samo što je stigao sa remotna iz Čačka. Menjali su celu kupolu na njemu. Valjalo je navaiti bar neophodne stvake.

To je razlog na šta sam mislio kada sam pomenuo da sam imao drugih stvari na pameti o kojima sam morao da razmišljam, tako da mi je sve to nekako proletalo usput. Tada sam stvarno uložio vanljudske napore ne samo da sredim moj tenk već čitav vod. Neku ljudi su tada pobegli i ostavili me na cedilu, ma dobro, neke stvari i nisu baš za priču, uglavnom sve se lepo završilo što je najbitnije. :)  
Ovo je post iz topica "Diskusija na temu "Galerija tenka M-84".


Quote from: solcap
k-dir cete ima pravo da otpise opremu ili delove...

Moj k-dir čete je hteo da otpiše mene na vojni sud a ne opremu :), a evo i zašto. Zadužio sam tenk u nekom solidnom stanju, i kroz nekih četiri godine sam ga sredio kompletno jako detaljno, na sanducima katanci u njima sve što treba, na lukovima katanci, i najmanji deo je bio gde mu je mesto, tenk unutra bukvalno apoteka (u finalnom sređivanju unutra čisto sam ga usisivačem, pa posle farabao u belo). Zadnju posadu koja je bila sa njim na terenu u vreme T11 sam našo privatno kući (rezervisti) i raspitivao se kako se ponašao tenk na terenu za vreme borbenih dejstava i da li je bilo nekih problema. Onda mi lepo "uzmu" taj tenk i zaduže me (namerno kažem zaduže me, a ne zadužim) sa tenkom koji samo što je stigao iz TRZ Čačak. I to su me zadužili na neviđeno čak ni sam ni znao da sam ga zadužio jer sam u to vreme gađao na Pasuljanama sa tehnikom Nišlija. Tom tenku je eksplodirala cev pa su u Čačku menjali celu kupolu. Imao je ukupno bukvalno celih pet stavki na tenku, tako je i dužio po knjižicama. Još na Pasuljanskim smo dobili uzbunu za pokret, kada sam došao u kasarnu imam šta da vidim, a ja na tenku nemam ni papauče za utovar na vučni voz. Naravno na kraju sam se snašao, a da pri tome nikome ništa nije falilo i sve je bilo ok.
Hoću da istaknem kada je stani pani, umesto otpisivanja stavki na bodove zamalo ni kriv ni dužan ja nisam bio otpisan. :) Inače to prezaduženje me je toliko bolelo da to teško mogu da opišem. :'(  Sada je gore kod tpku_2b u S.Mitrovici. Ukrao si mi tenk tpku. ;)

Sve u svemu još nisam čuo da je iko platio bilo šta od stavki, mada je MZA pumpu bilo stvarno malo jer je za vreme terena početkom 90-tih rezerva to masovno menjala za alkohol.
Ja da se pitam ne bih uopšte puštao rezerviste i aktivnu vojsku na četvorke. Pijani rezervista zaboravi da zakoči ogledala, sistem isključen i posle maršovanja u tom stanju možeš samo da se slikaš pored tenka. Dobro sada će sve biti profesionalizovano.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on June 22, 2009, 08:34:09 pm
... vidim pomenuli ste i 14.Oktobar , i neke Poljake ... svojevremeno, bio sam ocevidac da su se tu vrzmali neki Rusi ( nosili su kombinezone na kojima je pisalo "URALVAGONZAVODI"), zatim neki Cesi, kao i Poljaci ... u sklopu fabrike je postojao citav kompleks namenjen Vojnoj industriji, u kojoj su se sklapale "cetvorke" ... radjeno je tu sve i svasta ... inace, taj kompleks se zvao "plava laguna", a '99.-te je bukvalno nestao sa lica zemlje ... preoran je u bombardovanju sa preko 200 bombi zvanih "krmace" ... one od 2 tone ... u svakom slucaju bilo bi lepo da je kompleks kojim slucajem preziveo ... sada tu pasu ovcice i tu je gradska toplana ... 


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on June 27, 2009, 05:15:59 pm
Našao sam bolju sliku otvora za kojeg sam pitao na prethodnoj strani. Sada sam se podsetio da je taj otvor sastavni deo poklopca motora. Na drugoj slici makete T-72 vidi se motor V46-6 sa kojeg je skinut poklopac. Desno od motora su filteri za ulje, kompresor i kućište filtera za vazduh.
I dalje mi nije jasno zašto ovaj otvor postoji i na M-84A, kada vazduh usisan kroz njega ne prolazi kroz grubi prečistač koji se na ovom tenku nalazi spolja.

[attachment=1]

[attachment=2]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on June 27, 2009, 06:33:40 pm
Za ovo stvarno ne znam Bandzi. :-[

Jeste da ovo nije kviz ali ajde jedno pitanje koje sam doživeo u praksi. Ja to nikada nisam delio i razdvajao ali ajde tako da kažem više je vozačko pitanje, mada kada tenk nije ispravan i kada ga treba popraviti to je problem cele posade a ne pojedinca.
 
Na terenu smo na Pešteru, zima, sneg, smetovi (ne zovu džabe Pešter Srpski Sibir), i to debela zima, minus 27. Aditivi su sipani u gorovo kako i kada nalažu propisi. Jasno i tečnost za rashlađivanje odnosno grejanje je zamenjena u antifriz 100% još pre dolaska. Spremamo se za marš prema Raškoj gde treba da se utovarimo na vučni voz pa pravac kući.

E tu su počeli problemi nekoliko dana pred polazak. Jednostavno neće da stratuje grejač, i to je bilo u proseku na otprilike dva tenka u vodu. Znači otprilike 75% čete ne može da startuje :). Dođu majstori, niko neće da radi od majstora pod municijom, zato što se jedan tenk zapalio u radionici pa od tada isključivo rade kada je tenk skroz na skroz prazan. Vadi pa vraćaj municiju po onoj zimi, majstori se nisu mnogo zamajavali sa grejačima već su ih jednostavno menjali, donosili su rezervne predhodno isprobane. Montiraju oni grejače, stratujemo grejač, ugrejemo ga do nekih 95 stepeni i ugasimo da izjednači antifriz i ulje, i startujemo bez ikakvih problema. Sutra ujutro opet da startujemo grejač, ali on neće :). Držali žarnicu i duže nego što treba, ali opet neće, na nekom se desi da malo krene i ugasi. Sreća i to je bilo dovoljno da stratuemo motor barem u mom vodu. Neki su opet menjali grejače :). I noć pred sam polazak smo se dogovorili da startujemo motor na svaka dva sata u toku noći da ujutro pred marš ne bi morali da koristimo grejače, koji usput nisu ni radili.

Koliko je bilo hladno, a nisam imao na tenku vetrobaran (ma ne bi mi ni on nešto posebno pomogao) tako da sam se praktično smrzao na luku, kada smo se spustili u Rašku više nisam osećao noge, i gurao sam čizme u auspuh pri 1.600 obrtaja ne bi li ugrejao noge i malo došao k`sebi.


Jako sitna stvar je bila u pitanju, šta mislite šta je bilo u pitanju? :)Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on June 27, 2009, 06:44:38 pm
Meni liči na problem sa dotokom goriva u grejač, pod uslovom da je sama "svećica" tj grejač ispravan.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on June 28, 2009, 05:39:13 am
... @Bandzi ...
 
... nisam video tvoje pitanje vezano za onaj otvor ... inace taj otvor sluzi za vazduh, i preko njega ide mrezica , kao sto si i video ... tu medjutim, imas i jedan lim koji se koristi u zavisnosti os temperature , tj. godisnjeg doba, tako da se okrece u zavisnosti od letnje i zimske eksploatacije ... nista narocito, nema mehanickog sklopa, uredjaja ili mehanizma ... obican otvor kroz koji se kontrolise protok vazduha ....

  ... @ Broker ...

 za ovo stvarno ne znam ... moze da bude svasta ... od smrznute nafte, kao sto neko rece, a sto bi prvo i bilo logicno, i na sta bih ja licno prvo posumnjao ... zatim je moguce da uopste nije bilo dotoka goriva do svecice, odnosno da je nafta zaledila na dizni ispred svecice, pa ne baca naftu ( usled niske temperature i malog poprecnog preseka dolazi do zacepljenja goriva i izdvajanja parafina iz D2 , sto sprecava protok goriva - medjutim, malo duze drzanje svecice trebalo bi da resi problem!!!) ,  moze da bude problem u rucnoj nabojnoj pumpi, regulatoru goriva, ventilu za ozracivanje (na samoj sekciji grejaca!!!!) , mozda je neispravna svecica, a sve zbog preopterecenja kola na kome je grejac pa izbacuje neki od AZR-ova ... moze da bude bilo sta ... ja bih  isao redom , od grejaca pa unazad ... sve do rezervoara ... tu nema nauke !!!


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on June 28, 2009, 06:28:28 pm
tpku_2b

Ako se dobro sećam, taj otvor služi za dotok vazduha do filtera za vazduh? E sad, ono što mene interesuje je zašto takav otvor postoji i na tenku M-84A. Tenk M-84A ima dvodelni prečistač vazduha, gde je grubi prečistač smešten spolja na mestu četvrtog spoljnjeg rezervoara za gorivo, a fini prečistač je ostao u kućištu koje je smešteno u motornom odeljenju. Ispada da kod M-84A jedan deo usisanog vazduha koji se usisa preko ovog otvora, ne prolazi kroz grubi prečistač, već direktno ide u fini prečistač?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on June 28, 2009, 07:31:57 pm
Quote from: tpku_2b
dolazi do zacepljenja goriva i izdvajanja parafina iz D2

Upravo to, ali kako. Parafin je zapušio mikronski filter na grejaču i eto problema. Toliko mala stvar a toliko nas je namučila da je to za priču. Šta smo mogli da uradimo, samo da odvijemo mikronski filter iz grejača i običnim perorezom da probušimo rupu na filteru da bi nafta mogla da se zapali. Znači dotok do grejača je bio dobar ali ne i u njemu samom. :)

Nažalost to smo saznali tek u kasarni (kasno Marko na Kosovo stiže :D) od već pomenutog zaće koji je jedno vreme bio u Kuvajtu na našem M-84.

Inače Rusi, u njihovim tenkovima T-72 kada su u jako hladnim područjim tipa prema Sibiru, pri temperaturama minus 30 i niže, uopšte grejač i ne koriste, niti anifriz.
Jednoostavno prilikom gašenja motora ispuste skroaz vodu iz sistema, zatim pre startovanja (kada se mašina ohladila) sipaju vruću vodu u sistem, sačekaju nešto malo da se izjednači sa temperaturom ulja, startuju ga i teraju. :)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on June 28, 2009, 07:47:32 pm
.... da, mislim da je tako .... mada , iskreno da ti kazem , nisam sasvim siguran ... trebalo bi, po nekoj logici stvari , da taj filter bude na neki nacin  povezan sa spoljnjim, ali kao sto rekoh - nisam siguran .... A verziju nisam imao vec nekoliko godina, tako da se mnogo toga i pozaboravljalo ... ako naidjem na nekog ko je u toku, pitacu ...
   .. ima li iko kakvu tehnicku specifikaciju, sken, pravilo, ili bilo sta slicno?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on June 28, 2009, 08:02:01 pm
... eto ... da i ja nesto ubodem ...  :super ... ovo iskustvo sa ispustanjem i sipanjem vode sam cuo od kolege koji je svojevremeno bio u Kuvajtu, kao ugovorac ... u prvo vreme nisam verovao u tako nesto, ali mislim da je ipak moguce, naravno ako postoje uslovi ... za ispustanje vode po zavrsetku rada, kao i za zagrevanje pre pocetka sledeceg ... zatim tu je i faktor vremena, ako ima vremena za tako nesto na terenu , itd ... a sto se tvog slucaja tice, pa to je opstepoznata stvar ... u "peticama" je to bilo kao "dobar dan" ... zato je krpica odradjivala isti sav taj posao koji majstori rade po desetine sati na remontu grejaca za deset sekundi .... ubacis krpicu, sacekas da plane i kresnes grejac ... pali 1000% ... a za parafin jedini lek na takvim temperaturama je da u D2 sipas malo benzina ... ustvari u grejac,tako da ne dodje do idvajanja parafina, kao i da grejac lakse krene ... to sam ja redovno radio , i mogu ti reci - pomagalo je ... 


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on June 28, 2009, 08:18:48 pm
tpku_2b

Tako je. Spoljni i unutrašnji filter za vazduh kod M-84A su spojeni kanalom (granom) ali ne mogu sada da nađem adekvatnu sliku. Znači vazduh se prvo usisava u grubi spoljni i zatim granom sprovodi u unutrašnji fini prečistač. Sve bi to meni bilo OK da nije ovog otvora. Nisam ni ja imao mnogo kontakata sa M-84A pa mi neke stvari kod njega nisu baš jasne. U 211. ih je bilo možda desetak, ali ne u mom bataljonu. Jedan sam i vozio, do duše samo u krugu kasarne.

Broker

Nešto mi sada nije jasno sa ovim ispuštanjem vode (antifriza) iz sistema. Ajde razumem sipaš vruću vodu pre startovanja motora, ali kada na velikom minusu sipaš neku vruću tečnost u hladan motor, može lako da dođe do pucanja kako bloka tako i glave motora.
Drugo, kako se ovim postupkom zagreva ulje motora i možda još interesantnije ulje transmisije?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on June 28, 2009, 08:26:33 pm
Da ali uzmi u obzir da su to tako ekstremno niske temperature da ti dok sipaš vodu ona je na nekih ajde da kažem 20-tak stepeni, ta temperatura ne može ništa da škodi ni crevu a kamoli bloku motora. Kao i Tpku i ja sam za ovo samo čuo, mi nikada nismo to radili.
I što se tiče sipanja benzina u D-2, to je bilo strogo zabranjeno, sa izgovorom da su već sipani aditivi protiv mržnjenja nafte.

Jeste OT ali samo kratko, pošto petice ne poznajem, ali smo jedno vreme imali dve u brigadi. Jel se beše prilikom rada grejača vidi otvoren plamen na izlazu ili je to bio možda neki kvar što sam ja viđao?Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on June 28, 2009, 08:34:17 pm
Pa dobro, ako to Rusi rade, valjda znaju šta rade  :)

Video sam i ja plamen iz otvora grejača na T-55. Prvo krene da kulja beo dim pa onda krene plamen. Kod njega je beše otvor grejača ispod tenka?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on June 28, 2009, 08:37:38 pm
Jeste, onda tako i radi, (nije greška ili kvar), za razliku od četvorke.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on June 30, 2009, 02:54:22 am
... taj plamen se zvao "hladan plamen" ... u prvim minutima kad grejac krene, na otvoru cepa koji se skida pojavljuje se solidan plamen, ali se s'njim moze raditi sta hoces ... naravno, ako je u pitanju startovanje prvi put ... dok se kazan ne zagreje ... a za benzin sam siguran 100%, znam da su tehnicari vristali zbog benzina, ali su tenkovi palili i na -20 ....


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on June 30, 2009, 08:05:52 am
Quote from: Tpku
...a za benzin sam siguran 100%, znam da su tehnicari vristali zbog benzina, ali su tenkovi palili i na -20 ....

Ovo ne razumem, šta ste tačno radili, i zbog čega su tehničari vrištali. Startovali ste bez grejača na -20, kada ste bili na benzinu, jel tako?

Ja sam ovu temu oko stratovanja i započeo iz razloga izjave Bandzia, koja je po propisima tačna, ali u praksi, naručito na terenu baš i nije tako.

Na ovo mislim:
Quote from: Bandzi
Lično sam gledao kako jedan podoficir iz 252. brigade naređuje vozaču da upali pomenuti tenk bez prethodnog zagrevanja Webastom, iako je bio April mesec, a temperatura ispod 5°C. Na moje pitanje zašto ga pali bez grejanja, on mi je odgovorio da nema potrebe.

Podoficir koji je naredio startovanje ispod 5 stepeni sam možda bio ja, možda neko od mojih kolega (tačno znam od kolega ko je praktikovao ovakve stvari), to je sve stvar navike nekada i loše, ali je sve to "pokupljeno" sa terena gde nismo imali takav luksuz da palimo grejač čak po nekada kada je bilo i debelo ispood nule. Ako imaš dovoljno vazduha, teraj pali ga vazdušno, ako nema onda kobinovano, ako neće nikako tu je sajla :). Velika greška je po startovanju hladnog motora turirati ga nebi li ga što pre ugrejao, mada je i toga bilo, što zbog ne znanja što zbog sile prilika.
Jedno je knjiga i obuka a drugo teren.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on July 01, 2009, 02:29:22 am
... ne ne .. nismo se razumeli ... mislio sam na sipanje malo benzina u D2, rezervoare, u smislu aditiva ... oni aditiv koje su oni sipali su bili gori od vode ... a za grejac sam mislio na krpicu umocenu u benzin, koja je isla u grejac ... sto da plamen bolje uhvati, sto zbog toga da eventualno pre razbije parafin na dizni ... a tehnicari su vristali jer tu je bilo nestanka benzina na litre, pa onda na kanistere, a onda i na tone ... ali bukvalno !!!! ... znate li kako su u brigadi opravdali tonu ipo nafte manjka ? ... e, to je za memoare!!!!


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on July 01, 2009, 05:02:00 am
Aha, pa budi malo jasniji. :) Znam za benzin, ali šta kada je to bilo izričito zabranjeno pod pretnjom gubitka posla, bez zezanja. Ja sam npr. u to vreme vozio golfa dizela, i uvek sam sipao određen procenat benzina i palio je golf kao mina što kažeš ti i na -20. Dobro da ne odemo u OT, znam za benzin, biće da je to posredi, sankcije, nestašica, drugi "prioriteti"...


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on July 01, 2009, 05:47:01 pm
... ma OK, to je i kod nas bilo , al' 'ajd sad ... a sto se Golfa tice, to je jedini auto dizel koji sam vozio u zivotu ... ustvari, bio je to Pasat B3, ali to je to ... tada sam vozio dizela i nikada vise ... a sto se auta dizela tice , imam jedan extra dobar savet kako da upali na -20 i to kada celu noc stoji na parkingu ... u pun rezervoar sipa se bocica od 2 dcl "apotekarskog" alkohola ... cini mi se da je u pitanju 92% ili 98% ... nisam siguran ... extra kombinacija, i nikada me nije izdala ...mada, ja sam ono cudo vozio celih mesec dana ... dok ga nisam prodao ... ( puna bocica i pun rezervoar su samo radi razmere) ...  :super

... izvinjavam se za off .. mislim da je vredelo ....  i sto je jos najbitnije, da ce tek pomagati ... :super :super :super


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on July 16, 2009, 12:01:33 am
Vidim da je malo zastala priča o ovoj temi, a i moj pasat dizelaš je jutros bio kod mehaničara. Međutim neću da pišem o mom pasatu nego o tenku M84. Da malo nastavimo tamo gdje smo počeli pa nam priča otišla u drugu stranu.

Dakle, ima tema koja se zove francuski tenk Leklerk. Fini filmovi i fine slikice. Da se čovjek zaljubi u tenk i da klinci pričaju kako je tenk lijep, koje ga zrno buši itd.

Ne znam da li ste čitali moje tekstove sa drugih foruma. Sa nekih sam se povukao sa obrazloženjem, na nekim se ne pojavljujem više itd. Ili ste možda čitali nešto sa Srpskog oklopa.

Namjena tenka je uglavnom da bude u ratu. Sporedna uloga mu je odvraćanje od napada itd. Dakle tu je prava provjera mašine. U borbenim uslovima se računa na gubitke u tehnici i ljudstvu. To se i planira, koliko će biti gubitaka. U ratu je nakon nekog vremena, ako pozadina ne može da dovoljno brzo vrši podršku, jedinica često primorana da se snalazi kako zna i umije. Na početku rata puno toga ide po već planiranim događajima, međutim, rat je kao partija šaha. Imaš figure za napad, neke će da napadaju, neke će da brane, neke da budu u rezervi, a neke će biti žrtvovane. Nadmudrivanje sa protivnikom.

Prije borbe oprema i ljudstvo se sprema. Tehnika se pregledava i popravlja, ljudstvu se pričaju priče i diže moral.  Nakon borbe se pregleda se i popiše stanje, vrše se popravke ili zamjena ljudstva i tehnike.  Tu sada nastupa nešto što se zove raspoloživost. Treba tehniku i ljudstvo vratiti u borbenu gotovost. Za koje vrijeme i kako.

U vojnoj tehnici za svaki se dio, komponentu, uređaj, sklop, tj, sredstvo vrši proračun pouzdanosti. Daje se procjena srednjeg vremena između dva otkaza. Kada će uređaj da  se pokvari. U stručnoj literaturi to se zove MTBF.  Pogledajte http://en.wikipedia.org/wiki/Mean_time_between_failures

Za svaki vojni uređaj vrši si ispitivanje tipa, odnosno tipska ispitivanja koje je provodio Tehnički opitni centar prije rata. Tu se i vršilo i ispitivanje vremena popravke.

Američki tenk Abrams je bio u Kuvajtu zajedno sa našim tenkovima.

U Kuvajtu je u radionici 106 mehanizovane brigade motor sa M84 jedan majstor iz Famosa znao izvaditi iz tenka, rastaviti ga u sastavne dijelove, popraviti ga, sastaviti i vratiti u tenk. Sa priručnim alatom.

Kvar takvog nivoa na Abramsovom motoru (turbini) popravljan je samo u Americi. A i kvarovi manjeg nivoa.

To je ono što se zove raspoloživost. Kad će sredstvo biti ponovo u upotrebi. U mirnodopskim ili ratnim uslovima. Nema neke velike koristi od Abramsa ili Leklerka, ako je pokvaren, a može da se popravi samo u fabrici. Mislim o jednom tenku. Druga je stvar ako imate na bojištu stotine tenkova, pa se proračunaju gubitci. A Leklerk ima milion dijelova, nježni soft tač skrin displej itd. Koliko sam mu vidio automat punjenja, veoma je teško vršiti popunu topa ako je automat neispravan. Što više dijelova manje je vrijeme između dva otkaza. U proračunu malo prije pomenutog MTBF-a najnepouzdanije komponente, tj one koje se najčešče kvare su elektromehaničke. Releji, sklopke, prekidači itd. A to znam i iz ličnog iskustva. A to sam tamo vidio.

E, sad da se vratim na M84.

Ako ste čitali moje tekstove na drugim forumima ili na Srpskom oklopu spominjao sam neki tenk koji je godinama bio na livadi, otvorenih poklopaca, zapušten itd. Onda je taj tenk zatrebao jer je bio rat.  Sad ću prvi put objaviti dijelove moje radne sveske i mojih zapisnika iz rata. Detalji koji nisu bitni, ili bi možda bili vojna tajna, ili bi se spominjalo neko ime izuzev mog, su izbrisani.

Prvo detalj iz moje radne sveske datum 03.12.1988 godine o pregledu tenkova. Spominju se tenkovi 21053 i 21057. Naknadno sam upisao da su tenkovi 24.02.1989 premješteni iz te VP u drugu. Od tog dana su tenkovi bili na livadi, na travi. Ne u hangaru, otvorenom ili zatvorenom. Otvorenih poklopaca.

[attachment=1]


Ponovo dolazim na te tenkove u ratu 13.05.1993 godine. Sljedeći zapisnik sve govori.

[attachment=2]

[attachment=3]

[attachment=4]

Dakle, nakon nekoliko dana rada dovodim jedan tenk u ispravno stanje, u toku rata, bez podrške fabrike, test opreme itd. Tenk u kojem bukvalno ništa nije radilo kad sam na njega došao, koristio sam u borbi nakoliko sati od kad sam ušao u njega. I sve unutar kupole sam koristio u rezervnom ili mehaničkom ili ručnom režimu rada. Sa posadom koju sam obučio prije toga na pola sata.

E sad to usporedite sa Leklerkom. Vrijeme popravke, specijalni alati, vrijeme obuke posade itd. Šta mislite bi li se Leklerk mogao popraviti da je ovoliko stajao na livadi.

Za danas ovoliko.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on July 16, 2009, 02:22:38 am
... OK ... sve ovo je lepo , prakticno, i primenljivo u realnim uslovima... ali ako stvari posmatramo iz drugog ugla, mozda dodjemo i do drugih rezultata ...
  Kao prvo, ono sto bih ja hteo da pitam ljude odavde , je sta bi nama falilo da imamo Abramse, Celendzere i Leclerke ... da u njima imamo soft touch-screen ove , i sve one mlazne motore ... e, sada se namece pitanje ? Zasto nama drzava nije jaka kao Amerika, Engleska ili Francuska, pa da mi u realnim uslovima ne mozemo da racunamo na gubitke od 20, 30 ili 50 tenkova u nekom vremenskokm periodu, jer znamo da postoji fabrika koja ce moci da za isto to vreme napravi 50, 60, ili mozda i 100 komada glanc novih ... ?
  I da li je , kao sto covek rece, problem sto su nam posade nepismene, pa u realnim uslovima ( citaj RATU!!! ) moramo da ih obucavamo na licu mesta, pa je s'toga pogodna "istocna" ( citaj Ruska!) varijanta  naoruzanja ?
Kad kazem Ruska, onda,mislim gde je sve tesko , glomazno, i naravno - sto prostije i sa sto manje pokretnih, i delova uopste, kako bi ti poluinteligenti mogli sto pre i sto lakse da ukapiraju kako se rukuje tenkom, i tehnikom uopste ?
  Ili  je cela ova prica oko upotrebljivosti, popravljivosti na licu mesta, kao i adaptibilnosti na varijabilne uslove ratovanja samo paravan kojima pokusavaju da se prikriju gore navedene stvari?
Zasto umesto svega toga ne bi smo radili na edukaciji ljudstva, sirenju vidika i horizonata trenutnih, kao i buducih posada,u tom smislu, umesto da tehniku uproscavamo do besomucnosti , koja je inace na granici tolerancije necije inteligencije, koja se u vecini slucajeva vredja po vise osnova ?
Kada kazem vredjanje inteligencije, mislim na krajnje korisnikem koji ne znaju da ociste naoruzanje , ili zauzmu elemente za gadjanje ...
  Ovde se , ocigledno, u pitanje dovodi ceo koncept ratovanja, po kome Rusi sebi mogu da dozvole gubitak ljudstva, i kod kojih je to zadnja "rupa na svirali", jer, ako izgubis coveka - Boze moj, desilo se ... skini ga sa brojnog stanja i nikom nista ... teraj dalje ... bitno je samo da je tehnika citava i da imamo cime da napredujemo ...
  Nasuprot "istocnoj", tu je i "zapadna" doktrina, koja sebi ne moze da dopusti gubitak coveka ni po koju cenu ... lekciju su mnogi "zapadnjaci " naucili u ratovima poput Folklanda, Vijetnama, a u novije vreme i Iraka, Avganistana i Somalije ... mogu samo da snimaju filmove i ispiraju mozak ljudima koji od vojske ocekuju samo dobru akciju na ekranu i nista vise, i koji poduceni tim i takvim iskustvima mogu da postanu samo honorarni vikend ratnici ...
Zato, ova moja pitanja shvatite krajnje konstruktivno, i na taj nacin se nadam i odgovorima... na mnogim formima i sajtovima poteglo se pitanje tipa :"Zasto nam padaju avioni" , pri cemu se neko nasao pametan, pa u recenicu ubacio "i dalje" ...
Sve su ovo , gospodo, pitanja konceptualne prirode, na koja nasa razmatranja tehnickih detalja nece dati konkretne rezultate niti bilo kakav pomak u bilo kom smislu ili pravcu ... mozemo samo da cekamo dan kada ce se pojaviti isti i slicni  naslovi kada ce rec "avioni" biti zamenjena sa "tenkovi"? ... mozda ne da padaju, ali verovatno ce to biti i poenta cele price - konkretno mislim U RUKE NEPRIJATELJA!!!
  Sve dok se ove i ovakve stvari budu tretirale na ovakav i slican nacin, dotle cemo i dalje imati cele bataljone tenkova koji su dosli sa generalnog remonta, koji imaju po 20 ili 30 probnih moto casova rada, sa najlonima na sedistima i svezom farbom, a koji inace vec godinama stoje na nekoj livadi sa otvorenim poklopcima i lukovima, sa samo jednom svrhom - da ih unisti zub vremena, i kako bi postali neupotrebljivi, a da pri tom niko nista ne zna, niko nema pojma o cemu se radi, i da na kraju krajeva, a sto je i najvaznije od svega - niko ne bude odgovoran!!!
  Ovde ima jako pametnih, kao i ljudi koji su upuceni u oklop uopste - odgovori tipa " ja nisam kriv sto drzava nema para" , j....., takav sistem, i slicni, nisu od koristi u konkretnom slucaju, i nadam se da cemo , ne znam kako , pronaci nacin ili alternativu da sebi kazemo, za 5 , 10 ili 20 godina - vozicemo i mi Celendzere, Leclerke i "Crne orlove" ... Abramse necu ni da pominjem , jer oni su nasa neizbezna crna sudbina ... ma,etnuto zlo koje nas neizbezno ceka ... a kada se to bude desilo, kada na nasim stajankama budu parkirani Abramsi, tada ce svaka prica biti zavrsena ... tada necemo morati da bijemo glavu oko rezervnih delova, popravke u toku "akcije" i slicnih stvari - nasi "partneri " ce nam sve to pravovremeno obezbediti, nase ce biti samo da udjemo unutra kao probni piloti i krenemo preko neke pustinje, gde cemo sresti neko pleme kako se vozi na nekom T-55 kao desant, sa nozevima u zubima, i zakrvavljenim ocima ... a tada cemo se zapitati cemu sve ovo ... ili mozda tada vise necemo , konacno,imati cime da mislimo?!!!


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on July 16, 2009, 08:30:59 am
Čitao sam maloprije tvoj tekst na onom drugom forumu. Ti to pišeš kao korisnik sredstva i srce ti se cjepa , jer ih znaš u dušu i žao ti ih je.

Ja sam radio na M84 od razvoja prototipa, kad tenk još nije imao ni ime, pa do zadnjeg. To je otprilike jedan od onih 15 komada koji su otišli u Kuvajt u maju 1992 godine. Svaki, baš svaki je imao moj potpis unutar tenka. Na sve i jednom tenku sam radio. Sve i jedan sam popravljao. U toku rata sam znao sva oštećenja na sve i jednom. Nakon rata su nam počeli rezati tenkove T34, T55, T72 i M84. Tih dana sam bio tužan. M84 su moj rad, pamtio sam svaki u detalj, i onda politika, kao u tvojoj zemlji, počinje uništavanje. Bilo mi je teško tih dana.

Naročito mi je bilo žao tenka 21318 kojeg sam popravljao preko 8 mjeseci u toku rata. Tenk koji je dobio minobacačku granatu 120 mm u kupolu ravno ispred nišanske sprave. Totalno ošišana kupola, unutar sve rastureno. I rekao sam sebi da ću ga popraviti ne zvao se ja Vladimir Ivanović. I popravio sam ga. To tad nije bio samo izazov, nego i potreba. U toku rata ostvariti kote od hiljadinke milimetra u deformisanoj kupoli, bez fabrike Ravne na Koroškem i ĐĐ .

Tenk 21316. Dobio je mislim osam zolja u toku rata. Šest puta sam mu dizao kupolu. Kad su ga izrezali, tih dana sam bio tužan, uvrijeđen. Ja ga spasio, a oni ga ubili.

Prihvati to kako jest i ajde dalje.

Obadvojica imamo ono isto. Ljubav prema tenku. Ja ih pravio, ti ih koristio. Koristio sam ih i ja u ratu. Ali oni su vlasništvo države. Država se bavi politikom. Politika je bila i da se kupe T55, T72, da se pravi M84.

Ajmo se vratiti na tehniku i tenkove.

I spavaj po noći. Nemoj da u 4 ujutro pišeš po forumima.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: janezek67 on July 16, 2009, 12:08:07 pm
Vladimire - kako se popravlja mesto kupole, koja je izbušena zoljom. Dali se u rupu stavi neki gvozdeni čep i onda se istopi, izbrusi ???
Kako se popravlja slojeviti oklop zapadnih tenkova? Kakav utjecaj ima ovakva popravka na snagu oklopa ?

Pričao si, da si popravljao oštetene tenkove T59 iračke vojske. Dali se niste bojali otrova osiromašenog urana. Kakve su vam bile sigurnostne mere?

Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on July 16, 2009, 01:18:17 pm
Zolja buši od 60 do 80 cm oklopa. Rupica sprijeda da uguraš mali prst. A dalje samo čeličnu žicu. Dobar varioc može da unutra ugura elektrodu UTP65 za manganske čelike i da vari, tj, popunjava rupu. Desetak cm gornjeg sloja. Gornji sloj rupe je sa prokronskom elektrodom, da ne hrđa.

Kakav uticaj ima na oklop. Pojma nemam. Za ovo treba tim metalurga i balističara da ispita. Koliko ja znam niko se ovim nije bavio. Svi su ispitivali uticaj zolje i sličnih na nov oklop. Niko na popravljan. Bitno je da tenk osposobiš i vratiš u borbu. Mala je vjerovatnoća da će zolja ući ponovo u istu rupu. Tu ne ubrajam one tenkove sa vukovarskog ratišta koji su ostali pogođeni na prvoj liniji, pa su hrvatski vojnici ispucali više od 30 zolja u tenk koji je već bio pogođen i stajao nepokretan. Tj, ja sam izbrojao oko 30 rupa, pa odustao od brojanja. Takve nisam ni popravljao niti koristio dijelove iz njih. Ulazak zolje u kupolu pravi milione sitnih iglica koji se zabadaju u sve unutar. A kao dlaka su. Pa kad uđe u kablažu mora sva da se mjenja, a te iglice se lako zabijaju u ruke. A ako zolja uđe unutar tenka sa strane šasije napravi rupu. Kasnije posljedice te rupe zavise kuda je mlaz zolje otišao.

Rat u zalivu 1991 godine. Prva Pustinjska oluja.  Tenk T59, pustinja Kuvajt. Slikano nakon rata.
[attachment=1]


Sa ovakvih i sličnih skidali smo dijelove koje smo mogli ugraditi u M84, a ima dosta kompatibilnih dijelova.
[attachment=2]


Sigurnosne mjere.

Koliko znam svi koji su tamo bili sa mnom, izuzev onih koji su tada vraćeni iz Kuvajta u mrtvačkom sanduku, su živi.

Mene nešto pati zdravlje. I to od kad sam radio sa ukrajinskom municijom. Sa osiromašenim uranijumom. Ko zna.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on July 16, 2009, 11:17:37 pm
Da dodam i ovaj moj tekst. Jedno moje pismo kojem sam pisao u ratu. Radi se o tenku koji je griješio u gađanju. VTI nikad nije dao korektivne mjere za greške u balistici. Na mnogo tenkova, naročito u Kraljevu, je moj softver u tenku. Svi oni tenkovi iz prve serije, sa preklapajućim meteosenzorima, imaju grešku u balistici i stabilizaciji. Pošto je VTI zvanično pametna firma, naduvani stručnjaci iz VTI-ja nisu htjeli da priznaju grešku u softveru. Onda sam ja, na svoju ruku, napravio neke izmjene na softveru, kao što sam pravio izmjene i u hardveru i u mehanici. Mislim da sam u Kraljevu na velikom broju tenkova ugradio svoj softver, i ti tenkovi više nisu imali problema u radu računara. U Kraljevu sam ( VP 8977) ostavio i svoj dijagnostički softver za tenk koji su oni kasnije izgubili.

U Kraljevu je problem što su imali 47 tenkova iz prve serije tenka M84, a ostatak iz kasnijih serija. Ne znam koliko imaju sada. Računari između prve serije i ostalih serija tenka ne smiju da se zamijene. Drugačija je balistika. A siguran sam da je neko uzeo računar iz prve serije i ugradio u tenk kasnijih serija ili naopačke.


Podatke koje sam ovdje napisao objavljuju se prvi put. Ni u jednom dokumentu o M84 nemožete naći korekciju brzine na osnovu istrošenosti cijevi.
[attachment=1]
[attachment=2]


Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on July 16, 2009, 11:52:41 pm
Onda sam ja, na svoju ruku, napravio neke izmjene na softveru, kao što sam pravio izmjene i u hardveru i u mehanici. Mislim da sam u Kraljevu na velikom broju tenkova ugradio svoj softver, i ti tenkovi više nisu imali problema u radu računara. U Kraljevu sam ( VP 8977) ostavio i svoj dijagnostički softver za tenk koji su oni kasnije izgubili.

 ... znas li gde je zavrsio ? ... kod naseg dobrog zajednickog prijatelja ... pre nekoliko godina pokusali su da naprave nesto kao dijagnostiku na M84 , ali im nije uspelo ... sad polako pocinjem da shvatam zasto ...


U Kraljevu je problem što su imali 47 tenkova iz prve serije tenka M84, a ostatak iz kasnijih serija. Ne znam koliko imaju sada. Računari između prve serije i ostalih serija tenka ne smiju da se zamijene. Drugačija je balistika. A siguran sam da je neko uzeo računar iz prve serije i ugradio u tenk kasnijih serija ili naopačke.

 ... mislim da je ovo jedan od glavnih , ako ne i glavni razlog zasto nisu mogli da naprave dijagnostiku balistike ... ali , to su vec neke mnogo duboke price ...


Title: Re: Tenk M-84
Post by: janezek67 on July 17, 2009, 10:47:24 am
Pošto sam kompjuteraš, imam pitanja i oko računala. Prvo, kako je bilo rešena zaštita računala od trzanja (pokretanja) tenka. Zna se, da obični kompjuteri tu brzo prestane raditi. Kod avijonskih crnih kutija računalo se svede na jednu matičnu ploču, koja se stavi u keramičku ciglu ... Slično je sa kompjuterima u nekim kolima.

A sad još o programiranju. Dali se to radilo asemblerom ili je tu bilo več nešto na nivoju C jezika. Dali je računar imao i operacioni sistem ili je sve bio samo jedan malo veči program (slično kao kod kontrolara neke mašinske sprave). Dali je u računalu bio samo procesor Motorola MC6802 ili možda još koji suvremeniji ? Čuo sam, da je i EI niš pravio neke procesore, koji su mogli raditi na nižim temperaturama. Dali je to klon toga procesora, koji je bio u Tenku M84.

Znam, puno pitanja. A bio bi zahvalan na odgovoru, ako je moguče.

Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on July 17, 2009, 01:02:26 pm
Četiri akumulatora 12 V 140 Ah. Povezani u 24 volta. U trenutku starta samo motor se napaja sa 48 volti, ako se starta električno. Obično se starta sa vazduhom. Nekad i kombinovano. Napajanje šasije ide preko osigurača 400 A, a napajanje kupole preko osigurača 200 A.

Kablovi su dovoljno debeli da nema pada napona na kablovima. Elektronika u radu vuče oko 6 ampera, a kad se zaliječu žiroskopi oko 12 ampera, dok se ne zalete. Nakon toga elektronika vuče oko 8 ampera. To za ove akumulatore nije nikakvo opterećenja.

Pumpa vertikalnog navođenja je na kupoli i uključuje se preko kontaktora od 80 ampera. Vuče oko 40 ampera.

Horizontalno navođenje se uključuje preko kutije K2 koja stoji na zidu šasije pored elektromotora hidropumpe. U kutiji K2 ima otpornik od 0,064 oma preko kojeg ide startovanje hidraulike azimuta. Nakon starta taj otpornik se odmah prespoji, te napajanje ide bez upuštača. Pumpa vuče oko 200 ampera, a ako je tenk na bočnom nagibu, pa se kupola izvlači vuče oko 300 ampera

Napajanje sistema ide do pretvarača napona, napon 24 šasija, pa se pravi od toga naponi analogno +26, -26, +15, -15, +10, -10, +15 v laser, RST faze trofazno za žiroskop i još puno drugih napona. Otprilike je napajanje sa akumulatora i elektronika odvojeni galvanski. Da se nebi preslikavao naponski šum to je sve međusobno odvojeno. Tako da naponski trzaji nemaju neki uticaj na elektroniku. A nema boljih stabilizatora napona od akumulatora.

Ako su akumulatori prazni, a motor ne radi kad se uključi pumpa horizontalnog navođenja zna doći do trzaja u napajanju, te dođe do resetovanja računara.

Motorola koju si spomenuo. Dva komada. Jedan za balistiku, jedan za stabilizaciju. Plus matematički koprocesor. I normalno svuda AD konvertori.

EI Niš nije pravio dijelove za računar.

Pozdrav

Vlado


Nastavak

Malopre me zove drugar, završio je i on nekad VP3566 Zagreb. On je još aktivan. Pita me za napone na pumpi vertikalnog navođenjana tenku M84. Ja mu objašnjavam detaljno, mislim tenk u kvaru.  Kad ono njegov komandir radi privatluk sa dijelovima isječenih tenkova. Radi neku hidrauliku. Izgleda da je sječa tenkova nekom dobro došla.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on July 17, 2009, 05:11:43 pm


Malopre me zove drugar, završio je i on nekad VP3566 Zagreb. On je još aktivan. Pita me za napone na pumpi vertikalnog navođenjana tenku M84. Ja mu objašnjavam detaljno, mislim tenk u kvaru.  Kad ono njegov komandir radi privatluk sa dijelovima isječenih tenkova. Radi neku hidrauliku. Izgleda da je sječa tenkova nekom dobro došla.

... i o cemu mi pricamo ... kada kola krenu nizbrdo, sve sto mozes da ocekujes jeste kada ce da ljuljnu o ledinu ... mi samo mozemo da cekamo momenat kada ce neki od privatnika poceti da se rspituju kod nas o TT podacima , a upravo iz istih ovakvih i slicnih razloga - kako da sto bolje iskoriste preostale delove za zalivanje baste, hladjenje uredjaja za varenje i slicno ...


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on July 17, 2009, 07:47:09 pm
Opet noćas nisi spavao. Na onom drugom forumu si postavio sliku noćas u dva sata i 42 minuta.

[attachment=1]

Kažeš da je ovo tvoja jedinica. Treći tenk u redu. Uđi u tenk, na mjesto komandira, ponesi dva izvijača, pljosnata, srednji i mali, dva ključa 14 mm i jedan ključ 13 mm. Skini poklopac sa panela komandira. Šest vijaka. JUS.MB1.101. M4x6. Imaš unutra rednu stezaljku. Zapiši raspored boja na kablu. Odspoj konektor P14 i žice na rednoj stezaljki. Ključevima 14 mm otpusti uvodnicu. Ključem 13 mm skini nosač panela. Skini kompletan nosač i panel komandira. Izbuši rupu 3 mm na dnu panela u sklopu sa nosačem tako da voda izlazi. Vrati sve nazad. Radiće bolje. Prije toga obavezno isključi masu. U panelu imaš 26 volti direktno sa akumulatora. Bez osigurača. Kad budeš vraćao žice u rednu stezaljku nemoj da ih puno stežeš. Možeš ih presjeći.

Objašnjenje.

Ne postoje tehnička upustva za veliki dio tenka. Bio je raspisan konkurs za izradu tehničkih upustava. Ali je bio tajno raspisan. Držo se u ladici i o tome še šaputalo. Ja ipak saznao za konkurs. I prijavim se na konkurs. Ja kao šef ekipe za izradu TU. Članovi ekipe, ko što bi se reklo, jaki ko crna zemlja. Moj dobri prijatelj Bartol Jerković, sadašnji direktor Đure Đakovića Specijalna vozila, i još nekoliko momaka. Međutim, posao je dobio sin jednog pukovnika, koji je dobio ogromne pare kao avans za posao. Posao nikad nije urađen. Ovaj sin je odmah kupio stan u Opatiji od tih para.

Pa ako ti zapne zovi.

Pozdrav

Vlado

P.S.

Ništa ne vidim
Ništa ne čujem
Ništa ne znam
Ali sve pamtim


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on July 17, 2009, 11:00:36 pm
... au bre Vlado ... pa ti si izgleda veci fanatik od mene  ... ali OK ... tenkista u dusi ... sve ostalo je nebitno ...  a ovo sto si mi predlozio, stvarno ne znam sta je ... mada, ne bih da rizikujem, pa da mi sutradan komandir cete odleti u vazduh ... ionako malo fali pa da zavrsim u nekim novinama ili na TV u emisiji "NO COMMENT" ili slicno ... samo bi mi jos to falilo ... he he ... a sto se panela komandira tice, zaista bih voleo da probam tako nesto, i ovo cu zapamtiti, ako ne, onda bar sigurno zapisati ... samo, kada si skidao slicice, prevideo si jednu rec sa doticnog foruma , a to je BIVSA!!! ... mislim da je ona od presudnog znacaja zasto cu na bas taj tenk moci da se popnem tek kada bude dosao u fazu kao iz mog prethodnog posta ( i tvog, naravno ) !!!


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on July 21, 2009, 12:31:39 pm
...  a ovo sto si mi predlozio, stvarno ne znam sta je ...

Pa zar ne vidiš da je pukla sajla meteosenzora. Meteosenzor viri, a na njemu navlaka od skaja. Ako je pukla sajla, a najvjerojatnije je da je sajla pukla jer je kabal spiralni P17 ušao između spiralne opruge koja diže meteosenzor, vojska je povlačila sajlu, međutim, kabal je upao između navoja opruge, te se opruga nije mogla sabiti. U tom povlačenju je oštečena vanjska izolacija kabla P17. A vojska povlačila iz sve snage da uvuče meteosenzor. I prekinula sajlu. Kad je oštećena vanjska zaštita kabla voda, tj, kiša, počinje da ulazi u kabal. I nakon nekog vremena ta voda završi u panelu komandira, te tamo napravi štetu.

O ovome sam napisao izvještaj na oko 200 stranica 1989 godine sa kompletnim rješenjem ovog problema. Izvještaj je dostavljen u Upravu OMJ i Direkciju projekta Kapela, VP 9599 Beograd.

Ovo je samo jedan od pokazatelja koliko VTI, koji je projektovao ovo rješenje, nema pojma. U MS ima senzor pritiska koji mjeri atmosferski pritisak. Na ovome linku dole imaš neke podatke o osjetljivosti MS. Na nosač MS se stavlja gumena kapa i nabija na MS. Dakle, na uvučeni MS, koji stoji u vazdušnoj zapremini A i mjeri atmosferski pritisak nabija se gumena kapa koja ima vazdušnu zapreminu B i na MS se bukvalno nabija pritisak (zapremina vazduha) koji ima ta gumena kapa i na senzor pritiska se nabija pritisak nekoliko stotina puta veći nego što on može da mjeri. I razlog je crkavanje oko 160 MS ili možda veći broj, ne sjećam se, bilo je to prije 20 godina, 1989 godine. I tek sad nakon 20 godina se uvodi novo rješenje za nosač MS.

Sad vidim na onoj izložbi naoružanja u Beogradu da ima i novo rješenje za meteosenzor. Nisam ga detaljno vidio, ali mi liči na moje rješenje.

Na nosaču meteosenzora ima sa prednje strane jedan vijak, OK ključ 17, koji služi za ispuštanje vode iz nosača meteosenzora.  Ako budeš u jedinici, tvojoj, sa M84, otpusti taj vijak pa pusti da voda isteče.

[attachment=1]

http://mainbattletanks.czweb.org/Tanky/subsys/cossm270.htm

Veoma je bitna pravilna orjentacija meteosenzora. Ispod ovog gornjeg kaveza ima jedan vijak, sam zavrnut odozdo, prokronski, imbus 4mm, koji mora biti sa zadnje strane MS. Prema komandiru i nišandžiji. Osa senzora bočnog vjetra MS mora biti  u pravcu topa. Ako nije popusti dvije šelne sa dva ključa 10 mm i okreni ga.

Ako gdje zapne, tu sam.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: janezek67 on July 21, 2009, 12:55:53 pm
...  a ovo sto si mi predlozio, stvarno ne znam sta je ...

Pa zar ne vidiš da je pukla sajla meteosenzora. Meteosenzor viri, a na njemu navlaka od skaja. Ako je pukla sajla, a najvjerojatnije je da je sajla pukla jer je kabal spiralni P17 ušao između spiralne opruge koja diže meteosenzor, vojska je povlačila sajlu, međutim, kabal je upao između navoja opruge, te se opruga nije mogla sabiti. U tom povlačenju je oštečena vanjska izolacija kabla P17. A vojska povlačila iz sve snage da uvuče meteosenzor. I prekinula sajlu. Kad je oštećena vanjska zaštita kabla voda, tj, kiša, počinje da ulazi u kabal. I nakon nekog vremena ta voda završi u panelu komandira, te tamo napravi štetu.

O ovome sam napisao izvještaj na oko 200 stranica 1989 godine sa kompletnim rješenjem ovog problema. Izvještaj je dostavljen u Upravu OMJ i Direkciju projekta Kapela, VP 9599 Beograd.

Ovo je samo jedan od pokazatelja koliko VTI, koji je projektovao ovo rješenje, nema pojma. U MS ima senzor pritiska koji mjeri atmosferski pritisak. Na ovome linku dole imaš neke podatke o osjetljivosti MS. Na nosač MS se stavlja gumena kapa i nabija na MS. Dakle, na uvučeni MS, koji stoji u vazdušnoj zapremini A i mjeri atmosferski pritisak nabija se gumena kapa koja ima vazdušnu zapreminu B i na MS se bukvalno nabija pritisak (zapremina vazduha) koji ima ta gumena kapa i na senzor pritiska se nabija pritisak nekoliko stotina puta veći nego što on može da mjeri. I razlog je crkavanje oko 160 MS ili možda veći broj, ne sjećam se, bilo je to prije 20 godina, 1989 godine. I tek sad nakon 20 godina se uvodi novo rješenje za nosač MS.

Sad vidim na onoj izložbi naoružanja u Beogradu da ima i novo rješenje za meteosenzor. Nisam ga detaljno vidio, ali mi liči na moje rješenje.

Na nosaču meteosenzora ima sa prednje strane jedan vijak, OK ključ 17, koji služi za ispuštanje vode iz nosača meteosenzora.  Ako budeš u jedinici, tvojoj, sa M84, otpusti taj vijak pa pusti da voda isteče.

[attachment=1]

http://mainbattletanks.czweb.org/Tanky/subsys/cossm270.htm

Veoma je bitna pravilna orjentacija meteosenzora. Ispod ovog gornjeg kaveza ima jedan vijak, sam zavrnut odozdo, prokronski, imbus 4mm, koji mora biti sa zadnje strane MS. Prema komandiru i nišandžiji. Osa senzora bočnog vjetra MS mora biti  u pravcu topa. Ako nije popusti dvije šelne sa dva ključa 10 mm i okreni ga.

Ako gdje zapne, tu sam.

Pozdrav

Vlado

Vlado, stvarno šteta, što neko, koji je tako zaljubljen u tenkove, sada radi na održavanju računarskih mreža u nekom poduzeču.

Pored onog pitanja u vezi programiranja računara na M84 imam još jedno pitanje - dali si ikad radio i na BVP M80. Po mome je ovaj bio po borbenim mogučnostima daleko iza tehnologije, koja je bila na M84. Tu pričam u spravama za gađanje i stabilizaciji glavnog topa.
Title: Re: Tenk M-84
Post by: crki on July 21, 2009, 01:00:25 pm
Da li je obavezno stavljanje onih traka za zaštitu gusenica i ko to određuje?Video sam da neki tenkovi u borbenim dejstvima imaju te trake a neki ne.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: janezek67 on July 21, 2009, 01:18:08 pm
Da li je obavezno stavljanje onih traka za zaštitu gusenica i ko to određuje?Video sam da neki tenkovi u borbenim dejstvima imaju te trake a neki ne.

Oni blatnici te gumene trake na M84 bili su loše izvedeni te se u praksi več u ratu u Sloveniji izkazalo, da je bolje, da jih odmah skloniš. Kada iteš po terenu, lako se oštete i mogu se tako saviti, da oštete gusenicu tenka i da nekde zaglave u hodni dio tenka te tako čak zaustave tenk. A kad se ti to desi usred žestoke borbe .... Tako da su ove trake i blatnici dobri samo za smotre i parade, a u borbi prvo pavilo i komadna - skidaj !!!


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on July 21, 2009, 08:00:59 pm
... he he ... vi verovatno mislite na kumulativne stitnike ... pa to , sto neko rece, stavlja se samo kada je neka parada, izlozba ili slicno ... kod nas stoji na tenkovima, a sve iz razloga da bi mogli da te kazne ako ispod izduvne grane bude ulja , nakon sto tenk odradi ... e sad, kazite mi koji tenk ne baca ulje? ... inace, mene su nekoliko puta kaznjavali za to, ali to je vec bila rutina, tako da se cak nisam ni zalio ...


Title: Re: Tenk M-84
Post by: vathra on July 21, 2009, 11:07:13 pm
Koliko su efikasni ti kumulativni štitnici na M84/T72?
Pretpostavljam da ne mogu da zaštite od Zolje, ako pogodi pod većim uglom.
Vidim da se na modernizovanim tenkovima sad tu stavlja i reaktivni oklop, očigledno nije dovoljna zaštita.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on July 25, 2009, 12:24:46 am
.... kao prvo, ti  kumulativni stitnici nisu ni namenjeni za zastitu u klasicnom smislu, tj. od fizickog dejstva ... sama konstrukcija tih stitnika je mrezasta, odnosno napravljena je po principu viseslojne gume, izmedju kojih je mreza ... nesto kao kanap ili slicno, a to nikada nisam shvatio zasto ... rashodovao sam na stotine tih, tako da je bilo i pokidanih, i svakakvih ... ustvaru, njihova primarna namena je da akumuliraju kumulativni mlaz i disperzuju da izmedju slojeva ... guma je idealna za to, narocito ova industrijska ... kumulativni stitnici se koriste uglavnom za zastitu hodnog dela, kao i spoljnih rezervoara ... redje za kosu plocu, i to njen donji, a vrlo retko gornji deo ... mada, po meni je upravo upotreba tih delova logicnija i prakticnija od svih ostalih - mislim na gornju kosu plocu, jer vecina direktnih pogodaka sa cela kumulativnim mlazom rupe ostavlja upravo na ovom delu ... naravno, za ostale delove koriste se razlicite vrste dodatnih oklopa ... "sendvici", viseslojni, Kontakt 5", aktivno-reaktivni , itd ...


Title: Re: Tenk M-84
Post by: janezek67 on July 29, 2009, 07:28:33 am
Vrlo malo smo pričali o upravljanju vatrom na M84. Vlado je pomenuo preko 100 različitih modova upravljanja i prekidača (možda sam nešto pobrkao sad u mome mozgu). U Sloveniji su se u upravljanjom vatrom na M84 pričale prave bajke - kao jedna o avtotreckingu. To da sistem upravljanja zakači npr. komadnom pojedinca i kako on trči levo ili desno, tenk ga sam prati. Nešto slično stvarno imaju Izraelci na seriji tenka merkava 3 baz i merkava 4. Da bi to bilo na tenku M84 ne vjerujem - nikdje ni nekog senzora IC žarčenja, a za neki kompjutersi vid i analizu oni motorola porcesori po mome nisu dovoljno jaki.Title: Re: Tenk M-84
Post by: trpe grozni on July 29, 2009, 02:31:09 pm
Ti protivkumulativni stitnici se postavljaju svugde gde mogu da vise , zato i idu na hodni deo i prednju donju kosu plocu ( na zalost nisam video kako izgleda na spoljasnjim rezervoarima za gorivo ).
Kad bi se postavili na prednju gornju plocu , blokirali bi preglednost vozaca , tako da tu ne mogu da se stave. Inace funkcija im je da aktiviraju kumulativni projektil ili antenske protivtenkovske mine ( zavesica na prednjoj donjoj kosoj ploci ) recimo TMA-6 pre vremena tako da kumulativni mlaz kada dodje do metala ne moze vise da probije telo tenka. Inace pravi se od nekoliko slojeva gume i armature ( moze da bude celicna ili samo kanap ) i inace se koristi na idustriskim konvertorima za prenos rude ili uglja ( one beskonacne trake ).
Nisam bas strucnjak , ali tako su mi objasnili , pa ja tako prenosim :DTitle: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on July 29, 2009, 07:28:45 pm
Zvanično se protivkumulativni štitnici izrađuju od impregnirane gume. Da li je impregnacija od čelične žice ili nekih vlakana, ja mislim da je ovo drugo. trpe grozni protivkumulativne štitnike na spoljnim rezervoarima za gorivo ima svaki M-84 i to u vidu traka ove gume, duž cele linije spoljnih rezervoara, vidi sliku:

[attachment=1]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on July 29, 2009, 10:51:45 pm
Ajde da i ja nešto napišem.

Kod nišandžije ima oko 105 prekidača, dugmića, poluga, tastera, ventila za vodu i vazduh i sličnih komandi, zavisno od verzije tenka. Dakle nema toliko režima rada. Postoji režim rada mehanika kad je sve crklo. Kad nema struje u tenku. Režim elektronika kad su isključeni hidraulički pogoni topa i kupole, te se navode ručno. Režim polu stabilizacije kad su isključeni žiroskopi i povratne veza idu po elevaciji od elevacionog senzora i po azimutu od davača brzine po azimutu. Režim pune stabilizacije kad su uključeni žiroskopi i kad je sve uključeno. Ostali nabrojani dijelovi ( dugmići, prekidači, poluge itd) služe za prethodna podešavanja tipa nulovanje i rektifikacija, unošenje stalnih promjena tipa istrošenost cijevi itd. U slučaju otkaza nekog dijela tenka može se preći u rezervni režim rada ili u neki od nekolko rezervnih režima rada. To je urađeno zato da uvijek postoji mogućnost upotrebe jednog dijela tenka, ako je drugi dio neispravan.

Kod sistema praćenja cilja dovoljno je sekundu do dvije držati cilj na vrhu končanice, uz uslov da je uključen prekidač preticanje, i sistem sam nastavlja praćenje i automatski računa sve korekcije za gađanje pokretnog cilja.

Kumulativni štitnici su izrađeni od sloja tvrde gume impregnirani sa nekim platnom unutra. Veoma se teško mogu rezati. Tvrdo ko sam đavo. A teško se i stavljaju. Naročito međusobno spajaju. Namjena im je da aktiviraju kumulativni mlaz na sebi koji se šasije već oslabi. Međutim, zolja ih buši ko sir. Mislim da sam već spominjao tenk 21316. Prva zolja ga je pogodila u kumulativni štitnik pored trećeg desnog vanjskog rezervoara, rascvjetao je rezervoar, nafta se nije zapalila, jer mi je došao sa naftom u rascvjetanom rezervoaru. Zolja je prošla sam spoj kupole i korpusa, prošla kroz ležaj kupole, oštetila zupčanike ležaja, kablažu i udarila u nosač sjedišta komandira, te se mlaz odbio od nosač sjedišta i prosjekao barutno punjenje i tu je mlaz stao. Desetak dana posla i tenk ponovo u akciji.


Ovo je odgovor i na druga pitanja na drugim dijelovima foruma.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on July 30, 2009, 12:48:00 pm
Sad kad se mogo postavljati linkovi ka Google Earthu, postaviću nekoliko Mislim da će svima sve biti jasno.
[attachment=1]
[attachment=2]
Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on August 03, 2009, 09:31:02 pm
Svojevremeno sam držao nastavu u TRZ Čačak o tenku M84. Slikao sam se sa nekoliko mojih đaka. Slike sam postavio na

http://s245.photobucket.com/albums/gg53/vladimir16/TRZ%20Cacak/

Prepoznaje li ko koga još ovdje. Interesuje me šta je sa njima. Ovaj mali prednji ( Medić ) sa zašivenom glavom nije znao kako se rukuje sa PAM-om pa je dobio razbijenu glavu. Vidi se zakrpa na glavi. Kasnije sam i kod njega u VP 4100 Petrovaradin držao nastavu, mjesec i po.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: bitanga on August 13, 2009, 08:41:02 pm
pozdrav svima! i hvala na kvalitetnim informacijama, posebno članu vladimir_16
imam jedno pitanje o suv-u m84, tj. o njegovom porijeklu. jednom prilikom sam od ljudi koji bi trebali biti upućeni  čuo da je kupljen kao gotov projekt iz švedske, te da su ga šveđani prodali i drugima npr. finskoj za t55.
ja sam mislio da je to original jugo-projekt?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on August 15, 2009, 07:37:24 am
Kupljen kao Sistem upravljanja vatom za tenk T55. Od firme Bofors AGA 1982. Kasnije prepravljen u sistem upravljanja vatrom M84. Šveđani su od  Finaca kupili licencu za laser, a taj laser je u stvari ruski, koji su Finci svojim kanalima ukrali od Rusa pa malo prepravili.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: miodrag2 on August 16, 2009, 07:47:56 am
Sta je od sistema za osmatranje nocu bilo ugradjeno u M-84 ?

Po prethodnim postovima vidim da je imao IC far , ali da je kasnije iskljucen , verovatno zbog lake detekcije termovizijskim uredjajima sa velikih rastojanja . DA li je ugradjena termovizijska kamera , ili pojacavac svetlosti , kako je vrseno osmatranje nocu , i koja je najveca daljina uocavanja cilja i sa kojim od ovih uredjaja ?

Takodje , zanima me kako je resena zastita elektronskih uredjaja od mehanickih naprezanja tokom voznje i dejstva tenka ? Koje su tehnike izrade kola koriscene , i za koje podsklopove ?

Voleo bih ako neko zna i ako uopste sme da mi odgovori na ova pitanja ( mislim , voleo bih odgovor od strucnih ljudi na sve sto ne spada u vojnu tajnu ) .

Unapred hvala !

Pozdrav !


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on August 16, 2009, 07:25:06 pm
Ajde mi prvo napiši malo o sebi. Ovakva pitanja ne postavlja svako.  Ovdje bi mogao da napišem knjigu o ovome, ali ajde ti malo o sebi.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on August 17, 2009, 05:24:05 pm
IC far L2AG koji je bio na prvim komadima tenka je zaostatak sa T72. Kasnije je taj far izbačen, jer su na tenkovima bile pasivne nišanske sprave. Svaki član posade imao je pasivnu noćnu spravu. Vozač je imao noćni periskop, komandir je koristio DNKS-2 ( pogledaj http://www.zrak.ba/products/dnks-2.html ), a imao je i ic far OU3GK, a nišandžija DNNS-2 ( pogledaj http://www.zrak.ba/ ). U svakom je bio ugrađen pojačavač svjetlosti.
Na kasnijim serijama ponovo se pojavio far na mjestu gdje je bio ic far, ali je to samo svjetlo, kao na američkim tenkovima search light.

Nišanska sprava nišandžije DNNS-2 je sa pasivnim pojačavačem prve generacije, a DNNS-2A sa pasivnim pojačavačem druge generacije. Razlika u noćnoj slici je velika između ovih pojačavača svjetlosti. Razlika između nišanskih sprava se vidi po tome što na panelu DNNS-2 ima prekidač za uključenje noćne sprave, a na DNNS-2A ima potenciometar kojim se uključivala noćna sprava i podešavala jačina svjetlosti, odnosno kvalitet slike.

Opet je ovdje komplet idiota iz VTI-a napravio jednu glupost. Napajanje pojačavača slike prve generacije XX-1650 je sa naponom 6,5 volti koji se generiše na štampanoj ploči STAE u kutiji pojaćavačkoj, a napajanje pojačavača slike druge generacije je sa naponom 2,65 volti. I sad kad se nešto mjenja zna da lako ne radi. A bome i da se spali pojačavač druge generacije sa ovim povećanim naponom. Treba se upariti, mjesto da je ostalo napajanje 6,5 volti, pa ako je sprava druge generacije trebalo je regulisati napon u nišanskoj spravi, a na u kutiji pojačavačkoj. I ko sada zna osim mene i možda još jako malo ljudi da koliki treba biti napon na kontaktima ee-ff na konektoru P7 na nišanskoj spravi. 2,65 volti ili 6,5 volti i gdje to treba regulisati.

Daljine uočavanja pogledaj na http://www.zrak.ba/

Verzija sa termospravom je pogađala na 1500m 100% u metu u noći bez zvijezde i mjeseca. Sa Huges-ovom termo spravom.

Računar, tabla računara, pojačavačka kutija i kutija K1-M imali su ugrađene amortizere. Na prvim serijama od neke francuske firme, a kasnije su napravljeni u fabrici gume Fagus Zvornik.

Žiroblok je morao da izdrži ogromne trzaje u toku opaljenja. On je imao posebne amortizere, tri komada, koji su pravljeni od presovane žice. Kao ona žica za pranje suđa, samo presovana.

Za digitalni dio koristili su se TTL čipovi. Za analogne dijelove analogni. Veza između njih išla je preko opto kaplera, da bi se smanjio šum, jer su masa napajanja digitalnih kola i analognih bile razdvojene zbog prenošenja šuma preko masa.

Svi su uređaji ispitivani po posebnim upustvima napisanim za svaki sklop ili uređaj. Svi uređaji su ispitivani po JUS.N.A5.700, koji je bivši standard narodne odbrane SNO 5706, ili američki vojni standard MIL-STD-883C.

Svaka komponenta je morala proći ciklus vještačkog starenja. Dvanaest ciklusa naglog prebacivanja iz komore sa -40 na +70. Nakon toga testiranje. Ugradnja na štampanu ploču ili u sklop pa opet testiranje. Nakon toga pečenja laka. Testiranje gotovih uređaja na -25 sa smanjenim naponom napajanja i na +55 sa povišenim naponom napajanja. Vibracije 6 sati za svaki uređaj, a prije toga 2 sata za svaki sklop. Izdržavanje udara od 25 g, prevrtanja, pada i sl. Ispitivanje uzorka na slanu maglu, korozivnu atmosferu, vitlajuću prašinu itd.

Nakon toga ispitivanje uređaja u sklopu sistema, ispitivanje tačnosti itd.

Svaki dio je imao atest proizvođača. Za materijal, površinsku zaštitu, boju, napone naprezanja, klimomehaničke uslove koje mora da izdrži i na kojima mora da radi.

Naprimjer integralno kolo AD364, koristila su se dva po tenku, koštalo je 550 dolara po komadu. Vojna verzija kola. I imalo je end user certifikat. Nije se smjelo izvesti iz Jugoslavije. Uz svako je dolazio atest kao knjiga. I kad smo tražili ovo kolo za izvoz u Kuvajt američka vlada nije dala da se ovo integralno kolo izveze iz Jugoslavije. I onda je Analog devices, samo za ovaj slučaj preimenovala ovo kolo u AD1364 za koje nije trebalo odobrenje američke vlade za izvoz.


Za sad toliko

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: miodrag2 on August 17, 2009, 09:31:44 pm
Hvala puno .
Sve je jasno , osim ovog dela sa hughes-ovom termovizijskom spravom . Video sam domete sa pojacavacima svetlosti , ovde je dobijeno nekih dve stotine metara na dometu . Ono sto mi nije jasno je od kada je sprava ubacena u DNNS-2A , koliko je bila rasprostranjena , i da li je pored nje ostao pojacavac svetlosti , ili je on zamenjen sa njom . Isto mi nije jasno za sta je uopste upotrebljavan IC far kasnije , ako su vec bili ugradjeni pojacavaci svetlosti i termovizijske sprave ? Nocu bi samo omogucio da ga protivnicki tenk otkrije ne nekoliko kilometara termovizijskom spravom .
Isto , pitanje za pojacavace svetlosti , da li je i kako bilo reseno pitanje pojave naglih jakih izvora svetlosti , da li je postojala automatska regulacija pojacanja , ili automatsko iskljucenje sprave u slucaju pojave ovakvih izvora radi sprecavanja zaslepljenja osmatraca . Takodje , da li je obrada video signala sa njih i termovizijskih sprava bila analogna , ili digitalna ?
Takodje , voleo bih , posto ste pisali da ste radili i sa drugim tenkovima , uporedjenje kvaliteta slike i maksimalnih daljina osmatranja tenka M-84 i drugih tenkova u nocnim uslovima za pojacavace svetlosti i termovizijske sprave . Takodje , voleo bih , da mi kazete iz vaseg licnog iskustva , s obzirom na preovladjajuce profile terena na nasim prostorima , izuzev Vojvodine , koliko ta razlika u kvalitetu i dometu sprava za nocno osmatranje moze doneti prednosti na nasem terenu ?
Pogledacu malo pazljivije ovih dana i ono sta ste napisali , a i podatke sa linkova i za pojedine komponente , ako jos nesto ne bude jasno , pitacu .
Hvala puno .
Pozdrav !


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on August 17, 2009, 10:23:27 pm
Kao vozač imao sam prilike da nekoliko puta vozim noću uz upotrebu odgovarajućeg periskopa. Kada je IC far uključen gledajući kroz noćni periskop vidi se snop svetlosti uz pomoć koje je slika jasnija. Problem je što gledajući kroz ovaj periskop ja odlično vidim i svaki drugi IC far koji je uključen.

Ako se ne varam, ovo bi trebalo da su slike M-84 sa termo spravom Huges
Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on August 18, 2009, 07:16:21 am
Odakle ti ove slike. Imaš li ih još. Ima tu nešto interesantno.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: janezek67 on August 18, 2009, 07:33:15 am
Ovo su slike iz revije Obramba, stare oko 10 godina. Ovo po mome nije verzija sa Huges termovizijom nego je to verzija Fotonine ciljačke sprave - takozvane dvoglave verzije sa domačom termovizijom te još pojačivačem 2 generacije. Problem ove termovizije je bio u tome, da je radila na principu hladnjaka sa bocom, pa ju je trebalo posle 1 sata rada menjati, a boca je koliko znam bila izvan tenka. Ova sprava je bila još u razvoju, koliko ja znam, nikad nije bila do kraja razvijena, pošto amerika nije dozvolila prodaju ovih sprava glavnom kupcu Iranu.

Zbunjuje me jedina činjenica a to je, da je DNNS radio Zrak. Ja sam do sada uvjek mislio, da je to radila Fotona.

Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on August 18, 2009, 08:04:48 am
Moguće da na slikama nije Huges, pošto Fotona u ponudi ima veoma sličnu nišansku spravu u kombinaciji sa detektorom laserskog zračenja http://www.fotona.com/en/defense/fire_control_systems/m84/?v=TFCS3M84

Na žalost Vladimire nemam više slika. Ove sam pronašao na internetu. Kakav je to uređaj montiran u korenu cevi topa i luku komandira?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: janezek67 on August 18, 2009, 08:24:50 am
To ti je mjerač ukrivljenosti cjevi zbog vanske temperature.Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on August 18, 2009, 09:02:26 am
Volio bih vidjetu usta topovske cijevi na ovom rješenju. Imaju li nešto ovako na vrhu

[attachment=1]

Zrak je radio nišansku spravu, a Iskra Centar za elektrooptiku (CEO) kasnije preimenovana u Fotona je radila laser za nišansku spravu. Kasnije je nakon raspada SFRJ to preuzeo Instiut za fiziku Zemun. Fotona je radila paralelno i svoj sistem za upravljanje vatrom koji je prodavala po svijetu. Hlađenje termo sprave se uglavnom radi tečnim azotom. Kao npr na Abramsu. Treba nekoliko minuta dok se ohladi i dok ne proradi. I tamo treba mjenjati bocu, ali ne znam koliko često. I mi smo radili sa Hugesom, ali detalje sada ne znam. To je radio jedan drugar, jer sam ja tada bio na drugom kraju svijeta. Kad ga nađem, javiću vam detalje. Do nedavno je razvozio pice po Banja Luci, a sada radi na održavanju fiskalnih kasa.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: janezek67 on August 18, 2009, 10:35:22 am
Za ove slike ustja cjevi bi nam mogao pomoči Duje. Čak i za onaj tenk - čini mi se, da je to bio čak T72, koji je sad u muzeju i Pivki. Možda grešim.

Inače umjesto boce može se upotrebiti Stiringov cooler (neznam dali sam to sad tačno napisao). Tamo nije više boce i to je pouzdanije rešenje, ali vrlo skupo.

Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on August 18, 2009, 02:04:12 pm
Ovo je M84. Vidi se po kutiji uređaja za unutrašnji razgovor kod nišandžije i po novoj verziji pulta popune AP-a. Na istoj slici se vidi i dio komandnog bloka nišandžije od M84. Na T72 komandni blok je dio nišanske sprave, odnosno njen donji dio.

Dio koji stoji na topu služi za mjerenje paralelnosti nišanske ose i ose topa. Dakle, alat za montažu. Kod opaljenja bi otpao sa topa. Top se uvlači u kupolu kod opaljenja i otkinuo bi ga. Bilo bi mi malo glupo da firma kao što je Fotona ne može rješiti uglove paralakse nišanske sprave.

Čudno mi je da nema navlake na spoju kupole i topa. Potrebno je to. Zaptivka na spoju. Sad kad je nema sjetio sam se jednog slučaja iz ĐĐ, kad su ispitivali hermetičnost tenka, zatvorili sve poklopce, sjeo čovjek unutra, otvorili pregradu između borbenog i motornog odeljenja i taj čovjek ( da mu sad ne spominjem ime) upalio tenk. Tenk radio dok je bilo vazduha u kupoli pa se ugasio, napravio vakum unutra, a ovaj jadnik je stisnuo sirenu i držao dok je imao snage. Nisu nikako mogli otvoriti poklopce, jer je bio vakum unutra. Jedino rješenje je bilo rasjeći ovu navlaku da vazduh uđe unutra. Spasili su ga. Bio je u gadnom stanju.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on August 18, 2009, 02:41:33 pm
Kad smo već spomenuli automat punjenja evo nekoliko rješenja automata punjenja.


http://www.youtube.com/watch?v=ykQc176YJEE
http://www.youtube.com/watch?v=YKFVa0TpJfg
http://www.youtube.com/watch?v=YJeJYKeHD84
http://www.youtube.com/watch?v=Ns5NJVa_XKo
http://www.youtube.com/watch?v=9JV7jN925sY
http://www.youtube.com/watch?v=tSzR-N4qWzk
http://www.youtube.com/watch?v=mTzobtVjqPs
http://www.youtube.com/watch?v=5NIaoOabF_0
http://www.youtube.com/watch?v=n6nlvii-bP0
http://www.youtube.com/watch?v=0IjgndIFhgU


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on September 10, 2009, 09:48:22 pm
U svojoj prepisci sa gospodinom Vladimirom Trendafilovskim, ko je on pogledajte na Guglu, a bio bih veoma sretan da postane član ovoga foruma, dostavio sam mu sve podatke o serijskim brojevima tenkova, rasporedu, brojevima šasija i serija tenkova. I mojim radovima na tim tenkovima. Gospodin Trendafilovski je te moje podatke pedantno složio i vratio mi ih nazad. U excel formatu. Ovaj spisak je bio aktuelan prije nekoliko godina. Sada su nastupile promjene, jer su neki tenkovi izrezani, uništeni, preraspoređeni itd. Bilo bi interesantno da dopunimo tabelu sa novim podatcima, naravno sa onim koji nisu vojna tajna.


[attachment=1]

Komentari o tenkovima su na makedonskom, ali smatram da se tekst može razumjeti.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: miodrag2 on September 11, 2009, 07:26:08 am
Hladjenjem senzora tecnim azotom uklanja se termicka eksitacija elektrona unutar poluprovodnika , koja je direktno zavisna od temperature na kojoj se poluprovodnik nalazi . Time struja kroz element senzora zavisi samo od primljenog IC zracenja , i funkcija je samo od njega , a ne od spoljne temperature ne mestu uredjaja . Time senzor postaje osetljiviji , dobija se mnogo bolja slika i mogu se detektovati promene primljenog IC zracenja u mnogo vecem rasponu i sa mnogo boljom gradacijom ( mogu se razluciti mnogo manje promene primljenog IC zracenja ) . Tako je i omoguceno da se sa aktivnih IC senzora , gde je postojao izvor IC zracenja koji je obasjavao okolinu , i prijemnik koji je primao povratno zracenje , predje na pasivne senzore koji primaju postojece IC zracenje okoline i stvaraju sliku na osnovu njega .
Gospodine Vlado , da li ste saznali nesto o Hughesov-oj termo spravi na M-84 , i da li je bila ugradjena kao poseban senzor pored pojacavaca svetlosti , ili ga je zamenila ? Rekli ste da ce te nam javiti o tome kada stupite u kontakt sa kolegom koji je na tome radio .
Takodje , zanima me zasto su resenja punjenja topa kod Leclerc-a losija nego kod M-84 , posebno od novog nacina punjenja topa kod T-90 ?
Unapred hvala na odgovorima .
Pozdrav !


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on September 11, 2009, 01:15:35 pm
Pošto su pitanja upućena Vladi ne znam da li smem da ti odgovorim barem ono što je meni poznato.

Hoću istaći ne treba nikoga vući za rukav za odgovor. Postavi pitanje uopšteno (svima upućeno), onaj ko zna odgovor i ko hoće da ih da on će to i uraditi bilo da se radi o Vladi, Tpku, Janku ili Mraku...


Title: Re: Tenk M-84
Post by: duje on September 11, 2009, 02:51:00 pm
Ovo su slike iz revije Obramba, stare oko 10 godina. Ovo po mome nije verzija sa Huges termovizijom nego je to verzija Fotonine ciljačke sprave - takozvane dvoglave verzije sa domačom termovizijom te još pojačivačem 2 generacije. Problem ove termovizije je bio u tome, da je radila na principu hladnjaka sa bocom, pa ju je trebalo posle 1 sata rada menjati, a boca je koliko znam bila izvan tenka. Ova sprava je bila još u razvoju, koliko ja znam, nikad nije bila do kraja razvijena, pošto amerika nije dozvolila prodaju ovih sprava glavnom kupcu Iranu.

Zbunjuje me jedina činjenica a to je, da je DNNS radio Zrak. Ja sam do sada uvjek mislio, da je to radila Fotona.

Oznaka na tenku ("samorog") pokazuje, da je to stvarno slovenski tenk, no više od toga neznam. Nemam više nikakvih drugih forografija, sve što sam imao postavio sam.
Duje


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bozo13 on September 11, 2009, 03:31:59 pm
Evo još par slika iz 2008.
Moderniziran SUV i dodan senzor za IR/lasersko ozračenje.
Možda kome drugome slike šta više kažu.
[attachment=1]
PS: vozač tenka mi je sin ;)

[attachment=2]
[attachment=3]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: miodrag2 on September 11, 2009, 05:45:55 pm
Pošto su pitanja upućena Vladi ne znam da li smem da ti odgovorim barem ono što je meni poznato.

Hoću istaći ne treba nikoga vući za rukav za odgovor. Postavi pitanje uopšteno (svima upućeno), onaj ko zna odgovor i ko hoće da ih da on će to i uraditi bilo da se radi o Vladi, Tpku, Janku ili Mraku...

Pitanje sam ranije postavio kao opste , i nisam dobio konkretan odgovor . Niko nije imao precizniji odgovor , gospodin Vlado je rekao da ima izvor iz koga moze saznati konkretnije informacije , zato sam konkretno sada pitao njega . Pogledaj par postova nazad i naci ces pitanje postavljeno svima .

Ako bilo ko zna odgovor , neka mi kaze , nemam problem da naucim nesto novo od bilo koga , da znam odgovor , ne bih pitao . Isto vazi za punjac topa . Konkretno je gospodin Vlado rekao da je problematican kod Leclerc-a i tenkova sa slicnim i istim punjacem , ja iz snimaka nisam video zasto , pa me zanima odgovor . Ako bilo ko zna , neka mi kaze . Ako ne zna niko , boze moj , niko ne moze da bude sveznajuci , a i ja ne moram sve da saznam .

Pozdrav !


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on September 11, 2009, 06:18:06 pm
Poštovani Božo13,

ako si u mogućnosti da mi pored ovakvih slika, ti i ako je moguće i ostali članovi Palube, napišeš i broj koji je ukucan na prednji dio tenka, na šasiji. Registarski broj tenka se može prefarbati ili zamijeniti, ali ukucani broj šasije nema potreba da se mjenja. Ja sam u toku rata od više uništenih tenkova pravio onoliko koliko se moglo tako da sam mjenjao kupole između različitih šasija, tako da je dolazilo do promjene registarskog broja tenka iako je ostajao isti broj šasije. Ako si u mogućnosti da kod ovakvih slika ubuduće napišeš broj šasije bio bih ti zahvalan. U mom prethodnom postu ima atašment u rar-u gdje ima spisak svih napravljenih tenkova M84 ( izuzev prototipa i pet komada probne serije). Tu imaju svi brojevi šasija i tenkova sa predratnim rasporedom  VP.

U toku rata sam svog sina koji je imao tada desetak godina ubacio u tenk na mjesto komandira i uključio automat punjenja, punjenje topa sa maketom zrna i punjenja. Ja sam bio na mjestu nišandžije. A radio je motor tenka i obe hidro pumpe. Mislim da nikad nisam vidio tako brzo izlijetanje iz tenka.


Što se tiče termo sprave najbolje mjesto za odgovor je Zemun. Ulica gdje se nalazi Teleoptik, dvije ulice prema Dunavu, paralelne, nalazi se Institut za fiziku Zemun. Traži Žiku Spasojevića. Pravo mjesto za sva pitanja i odgovore za sva pitanja oko termo sprave.

Na neka pitanja nije zgodno odgovarati. Naročito oko tehnologije. Vojna tajna. Nije. Naprimjer, brojno stanje. Preleti avion, satelit i protivnik, sad se zove saveznik, ima sve podatke. Intendantska služba skoro svake VP dnevno ide na pijacu kupovati hranu. Kupus, papriku itd. To je jedan od načina saznavanja brojnog stanja. Da bi dobio moralni status vojske treba ti neko iznutra. To se ne vidi iz satelita. Tako ti je i kod tehnologije. Možeš vidjeti gotov proizvod, ali za postupak dobijanja treba ti neko iznutra. Neke stvari smo razvijali godinama. Konstrukcionu dokumentaciju nekog uređaja možeš lako dobiti, ali tehnološku dokumentaciju svaka firma veoma dobro čuva. Neke detalje na tenku smo rješavali godinama. To je koštalo godine rada velikog tima i ogromne pare. I sad da napišem detalje.  :jok

Drugara koji je radio na termo spravi sam vidio iz mog auta, a on je bio u svom, samo smo mahnuli jedan drugom.

Što se tiče automata punjenja na Leklerku i ruskim tenkovima samo pogledaj koliko je lakši ručni pristup municiji. Pisao sam nedavno kako sam gađao u ratu iz tenka u kojem je gotovo sve otkazalo. Gađao i pogađao.

Pisao sam već o ratnim situacijama gdje tenk ostane bez podrške i ostane upotrebljiv uz korištenje rezervnih režima rada. Mehanika, ručka, drška, poluga itd. Usporedi to sa tač skrin displejima na Leklerku. Koristio sam u ratu u borbenim uslovima ručku, dršku, polugu, pajser, sajlu i da ne nebrajam više. I pogađao.


Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on September 11, 2009, 06:18:45 pm
Quote from: miodrag2
Pitanje sam ranije postavio kao opste , i nisam dobio konkretan odgovor.

Miodraže ako nisi dobio odgovor za to sigurno postoje i razlozi. Recimo da navedem samo jedan koji je sasvim dovoljan. Neke stvari odnosno informacije i nisu baš za širu javnost. Jednostavno škakljiva su i to je tako. Drugo ima razloga zašto Vlada ili bilo ko drugi ne daje odgovore (informacije) na svako postavljeno pitanje kako iz OMJ-a tako i iz bilo koje druge oblasti. Negde ipak mora i treba da postoji granica jer je ovo otvoren i svima dostupan forum.

Tako da ubuduće postavi pitanje ne imenujući nikoga, kao što rekoh znaju i Vlada i Tpku da čitaju, i ako nađu za shodno da treba, odgovoriće ti u to budi siguran.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on September 11, 2009, 08:26:32 pm
Sad sam malo pregledao ove snimke slovenačkih tenkova i vidim nosač antene AT-22, ali na mjestu pored nišanske sprave. Na M84 taj nosač je bio sa zadnje strane kupole, iza komandira. Na tenku smo za bivše JNA ispitivali uticaj magnetnog polja na uređaje u tenku i uticaj uređaja iz tenka na rad radio opreme. Razlozi prebacivanja antene na ovo prednje mjesto je možda zapinjanje PAM-a za antenu. Ali kabal od radio uređaja do antenskog nosača zna da pravi velike probleme opremi unutar tenka. Dužina i tip kabla su jako bitni. Više se ne sjećam, ali znam da smo radili da dužina kabla bude neki lambda kroz neki paran broj, jer je bilo nekih smetnji, davno je to bilo. Znalo se desiti ako je kabal u nekom dijelu neoklopljen, odnosno oštećen, stiskanjem grudnog prekidača, tj, odlaskom u predaju dolazilo je do promjene položaja topa i kupole ako su stisnute komande, bez zadatih komandi za pokretanje.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: miodrag2 on September 12, 2009, 07:14:43 am
Hvala na odgovoru . Pokusacu da uspostavim kontakt cim mi vreme i okolnosti dozvole .
Sto se punjaca tice , ne znam da li i kakvi su pomocni rezimi predvidjeni u radu , moguce da je i kod Leclerc-a to reseno na zadovoljavajuci nacin , ali se onda opet vracamo na pocetak teme gde je govoreno o logistickoj podrsci i odrzavanju . Secam se kada je Lazanjski izvestavao iz drugog zalivskog rata , i kada je rekao da se trupama na prvim linijama dostavlja i papir za WC zajedno sa ostalim namirnicama , municijom , gorivom , rezervnim delovima . Organizovanoj i dobro opremljenoj armiji nije potrebno da razmislja o neispravnoj opremi i rezervnim rezimima rada . U nasoj je , na zalost , to uvek tema .
Hvala puno svima na odgovorima .
Pozdrav !


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on September 12, 2009, 03:40:26 pm
Ne bih ja rekao da je to baš tako. Znači bolje je da kada na Leclercu skroz otkaže punjač topa i posda ne može da napuni top ni u poluatomatskom ni u ručnom režimu, (ne može u tehničkom smislu), nego da ima priliku da ga napuni bilo kako. Ma punio bih top i nogama samo da imam osposobljen top u borbi kada sam nekom na nišanu. Šta je tenk bez topa, veliko ništa i velika meta koja će jako lako biti pogođena. Na Leclercu ima samo belo i crno, sredine nema i to ne valja.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on September 12, 2009, 11:59:53 pm
... upravo to ... kao sto rece Brok ... Ruje su tu neprevazidjene , a iz jednog prostog razloga - oni uvek prvo prave "rucnu" varijantu, a tek onda na to nadogradjuju elektroniku, "touch screen" i ostala cudesa ... i sto je najvaznije od svega - svi ovi sistemi mogu da rade NEZAVISNO!! ... tako da ako otkaze bilo sta u pomocnom rezimu, mehanika je barem kod Rusa neprevazidjena  ... sve je tesko, glomazno i masivno ... a tu je , po meni, i tajna uspeha ...

Sto se iznosenja podataka tice, pitanja su OK, ali odgovori na ovakva pitanja su i vise nego skakljiva, bar na javnom, tako da za to mogu da posluze PP ili neke alternativne varijante .... meni je inace otac,svojevremeno, 70.-tih, radio u "Teleoptiku", tako da znam o cemu je Vladimir pricao ... ja sam '90.-tih bio na VTI "Veljko Vlahovic", tako da su u tom smislu relacije vrlo slicne, ako ne i potpuno iste ...


... pozdravi iz Zemuna  ...


Title: Re: Tenk M-84
Post by: vathra on October 04, 2009, 10:48:55 pm
Имам једно питање везано са СУВ на М84, а ако знате и на сличним возилима/топовима.

Да ли СУВ узима у обзир ротацију земље?
Потребни подаци за ову корекцију би били географска ширина, азимут и време лета (даљина паљбе/тип гранате).

Мало сам се бавио математиком, па сам дошао да рачунице да на примеру са ових простора:
- гађање правцем север-југ, кумулативном гранатом, даљина 4.000 метара
Добијам резултат да граната скреће преко метар у десно!


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on October 05, 2009, 06:07:10 am
NE

Ajde ovako da računamo.

Potkalibarno zrno. Brzina zrna na ustima cijevi 1806 m/s ( nominalni uslovi ). Maksimalni ( tablični ) domet 4000 m. Nema značajnog opadanja brzine tokom leta.  Nema nikakvog uticaja na let ni vjetar, atmosferski pritisak ni temperatura vazduha. Mali uticaj ima temperatura baruta. Dovoljno je nama koji smo se bavili balistikom reći da je korigovani tablični ugao na 1500 metara samo 2,7 hiljaditih.

Pa gdje nađe onaj metar.

Rotacija zemlje i Koriolisova sila se uzima u račun na sistemu Orkan.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: vathra on October 05, 2009, 08:56:07 am
Ево рачунице коју сам добио (могуће да нешто и не ваља, наравно)
- Ми смо на 45 степени ширине. Ако идемо 1км на југ, то значи да је та тачка удаљенија од Екватора за 0,7 километара. Пут који та тачка пређе је 2рПи, односно 4,4км. Брзина тачке циља је већа од почетне тачке циља за 4,4км (односно 440.000цм) подељено са једним даном (86.400 секунди).
Добије се да је разлика у брзини за сваки километар који идемо север/југ мало преко 5цм/с.

Кумулативна граната има почетну брзину од 905 м/с. До 4км ће да лети око 5 секунди.
Кад се помноже вредности - за циљ који је 4км јужније, брзина на југу је већа за 20цм/с, и кад се помножи са 5 секунди трајања лета, е па ту сам нашао онај метар!

За поткалибарно зрно, у истим условима, вредност би била скоро пола метра!

Иначе, у случају да се гађа на југ, пошто се земља окреће од запада ја истоку, зрно ће због мање брзине да скреће на запад, односно на десно. У случају да се гађа на север, због веће брзине скреће ка истоку, односно у оба случаја десно. На јужној полулопти је у лево.

Ова цела поставка ми се чини коректном, и мене чуди да сам добио тако велику вредност.
Зато ме занима да ли сам ја нешто погрешно израчунао.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: janezek67 on October 05, 2009, 01:01:30 pm
Još jedno pitanje, koliko je stvarno bio avtomatički punilac na tenku M84 pouzdan. Baš sam čitao knjigu Chariots of the Desert The Story of the Israeli Armoured Corps, kdje piše, da je u borbi bilo problema, kada je ovaj punilac zaglavio. Granatu je mogao puniti le komandir tenka, što je zbog posla kojeg ovaj ima, vrlo težko. Kada je nestalo granata, u borbi be bilo težko napuniti magazin sa dodatnim granatama iz tenka. Ova sprava je kao bila toliko nepouzdana i spora, da su Iračani čak to izbacili te ubacili još jednog člana posade u nekim svojim tenkovima T72.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on October 05, 2009, 03:23:06 pm
Vatra svaka tebi čast druže kakava tebi pitanja padaju na pamet. Ne bih se toga ni u snu setio. :)

Pouzdan je automaski punjač, naravno zna i da otkaže, ali to nije tačno da k-dir pored "posla" kojeg ima nema vremana ili šta da napuni top. To nije tačno. Kakvog posla ima k-dir tenka možeš da vidiš kroz komentare ako se vratiš par stranica unazad u ovom topicu.
Ukratko, k-dir u ratu ima zadatak da uvodi redenik u PKT i da prazni čaure istih. U miru k-dir služi da ima ko na nadrlja (odgovoran za sve). Pisano je već, ajde ponoviću. Više puta su na "kraće" ture na liniju polazili tenkovi bez k-dira. Uključe se svi automatski osigurači, uvede redenik u PKT, i teraj. I kada sve to uzmeš u obzir onda možeš da predpostaviš koliko k-dir ima posla.
Čak sam mišljenja da se može razviti tenk, naravno ne da bude standard, već u svakoj četi da ima po jedan do dva tenka koji ima dva člana posade. Dobilo bi se na korisnom prostoru koji bi mogao da se iskoristi da se doda još oklopa, a i ovako mala silueta bi bila još manja.
U situacijama gde se očekuje protivtenkovska borba tada posada mora da bude kompletna, tada k-dir ima veliku ulogu u osmatranju. Jel se manje više u borbi tenka na tenk sve svodi ko koga prvi uhvati na laser taj je dobio. A da bi ga uhvatio na laser moram prvo da ga vidim odnosno ugledam. Ali i tada k-dir (pričamo o obučenoj posadi a ne o amaterima) ima vremena da nepuni top bez problema.

I to sam pominjao ali ću ponoviti. Ja sam dugo bio u borbenoj grupi, šta smo radili, sređivali tehniku i stalno vežbali. Akcenat vežebanja je uvek bio bačen na zastojima, recimo kada automatski punjač zakaže i ostalo. I tako se osposobili tokom vežbanja da se sve radilo automatski bez razmišljanja. Ima tu i tehnike dosta. Napuniti top ručno može da uradi svako bez velike snage, jako je bitna gengla da tako gurneš barutno punjenje da ono povuče zatvarač i zatvori ga.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: vathra on October 05, 2009, 03:34:21 pm
Vatra svaka tebi čast druže kakava tebi pitanja padaju na pamet. Ne bih se toga ni u snu setio. :)
Na bratskom nam forumu je 10x10 pomenuo da za neki mali SUV za snajper računaju i rotaciju zemlje.
Tu sam se malo bacio u matematiku (dosadna vožnja tramvajem, jel te), pa sam došao do računice koju sam prezentovao.
A ovde sam postavio pitanje jer su vrednosti veće a direktno je gađanje, ima SUV, a ima i znalaca koji znaju da odgovore.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on October 05, 2009, 04:29:08 pm
Nema šanse da se ubaci još jedan čovijek u tenk T72. Bukvalno nema mjesta. Meni je automat uvijek radio kako sam ja htjeo. Zavisno kako sam ga popravio ili podesio. Nije mi problem ni puniti ručno top. Treba samo znati kako.

Koji ti je to bratski forum. Oznaka brojXbroj  kao tamo 10x10 je hijerarhija u masonskim ložama, dio potpisa veoma visokih članova masonske lože.

http://www.glbih.org/index.htm

Čudno mi je da se neko tako potpisuje na javnom forumu. Ili možda slučajno.

Baš mi je žao što živim u gradu gdje mi treba do posla 10 minuta pješke u jednoj cesti. Bez skretanja, na ravnom, bez uzbrdice ili nizbrdice. A autom manje od 5 minuta. Nemam tramvaja.

Pozdrav

Vlado
 


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on October 05, 2009, 05:53:47 pm
Ne Vlado da se ubaci, taman posla, nego da se izbaci jedan član posade. Opet navodim, ne to da bude standard, već da svaka četa recimo ima po jedan do najviše dva takva tenka sa posadom od dva člana, vozač i nišandžija (koji bi bio i k-dir).
Ne pričam ovo napamet već iz iskustva. Verujem da si i ti imao prilike da kreneš negde sa nekompletnom posadom, bez k-dira. Odnosno k-dir zauzima mesto nišandžije, jel je recimo nišandžija bio celu noć dežurni na tenku i spava.

To bi iziskivalo sasvim novu konstruksciju tenka (sa pravim čovekom pričam :)), da bi se to upražnjeno komandirsko mesto iskoristilo na najbolji mogući način. Dobilo bi se još korisnog prostora koji bi rezultirao još manjom siluetom a moglo bi da se doda još oklopa kojeg nikada nije dosta.

Jasno da bi i motor morao da se unaperedi i pojača itd..


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on October 05, 2009, 07:20:03 pm
I sam sam išao u akciju bez komandira, pa znam o čemu pričaš. Bitno je da si stalno na prijemu na radio vezi, da imaš podršku sa strane.

Kod radio stanice Racal Dana ukucaš svoj čin u radio stanicu. Tako da ne može neko da se igra sa predajom, npr neki vojnik, i prekida višeg po rangu u komandovanju. Kad pukovnik pređe u predaju, sve radio stanice nižeg nivoa idu u prijem i tako dalje po nivou komandovanja. Programiranje radio stanice ide programatorom koji nema svako, tako da si vojnik ne može ukucati čin pukovnika u radio stanicu.

Za redovan rad tenka i tri člana posade je malo. U ratnim uslovima nema vremena za odmor, stražu, pranje, ribanje itd. Treba još vojnika koji nisu tenkisti da bi jednica normalno funkcionisala.

Molim članove foruma kad mi se obraćaju da to rade u jednini.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on October 05, 2009, 07:21:11 pm
Ako smem malko da se ubacim u raspravu. Vlado je pod ubacivanjem još jednog člana posade umesto autopunjača, mislio na komentar člana @janezek67, nekoliko postova iznad.

Vlado, @vathra je pod imenom "10x10" mislio na jednog člana sa foruma MyCity Military i još nekih foruma. Čovek se tako potpisuje jer se svojevremeno profesionalno bavio streljaštvom. U tom sportu se koristi termin 10x10 (apsolutnih sto).
Title: Re: Tenk M-84
Post by: vathra on October 05, 2009, 07:22:03 pm
Koji ti je to bratski forum. Oznaka brojXbroj  kao tamo 10x10 je hijerarhija u masonskim ložama, dio potpisa veoma visokih članova masonske lože.

http://www.glbih.org/index.htm

Čudno mi je da se neko tako potpisuje na javnom forumu. Ili možda slučajno.
Forum je MyCity military. Mislim da je većina ljudi odavde aktivan član i tamo, pa nam je zato valjda i bratski.
Čovek je dosta vežbao streljaštvo, pa je zato i izabrao nadimak 10x10.

Nego, da se vratimo sa masona na rotaciju zemlje...
Da li vam se čini da je ona računica korektno postavljena? (Vlado, ne obraćam se tebi nego svima :) )
Meni se čini dobro, a sa druge strane dobijene vrednosti nisu baš male...


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bozo13 on October 05, 2009, 07:28:29 pm
Možda mala pomoč, da se zna na šta se misli ako se govori o Koriolisovi sile/efektu:
http://en.wikipedia.org/wiki/Coriolis_effect


LPB


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on October 05, 2009, 09:04:14 pm
Kad se počne učiti mehanika ima stavka koja se uči i u geografiji. Obično profesor postavlja pitanje "Zašto je kod svih rijeka koje teku sa juga na sjever na sjevernoj polulopti desna obala strmija"

Koriolisova sila

Punac mi je profesor matematike, uglavnom se bavio geometrijom, pa ću mu dati domaći zadatak.

Moje zadnje gađanje sa tenkom je bilo 8x8, od toga 6 u istu rupu. Sad ću da se drugačije potpisujem.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: janezek67 on October 06, 2009, 09:08:46 am
Ne Vlado da se ubaci, taman posla, nego da se izbaci jedan član posade. Opet navodim, ne to da bude standard, već da svaka četa recimo ima po jedan do najviše dva takva tenka sa posadom od dva člana, vozač i nišandžija (koji bi bio i k-dir).
Ne pričam ovo napamet već iz iskustva. Verujem da si i ti imao prilike da kreneš negde sa nekompletnom posadom, bez k-dira. Odnosno k-dir zauzima mesto nišandžije, jel je recimo nišandžija bio celu noć dežurni na tenku i spava.

To bi iziskivalo sasvim novu konstruksciju tenka (sa pravim čovekom pričam :)), da bi se to upražnjeno komandirsko mesto iskoristilo na najbolji mogući način. Dobilo bi se još korisnog prostora koji bi rezultirao još manjom siluetom a moglo bi da se doda još oklopa kojeg nikada nije dosta.

Jasno da bi i motor morao da se unaperedi i pojača itd..

Ovakvo obterečenje komandira su imali Francuzi na svojim tenkovima u početku 2. svetskog rata. Loše su prošli. Rad komandira još uvjek nije dovoljno olakšan nekim veštačkim sistemom odlučivanja, da bi moglo imati u posadi samo dvojicu.Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on October 06, 2009, 10:04:44 am
Nisam ja govorio o tenkova, tanketama i borbenim vozilima iz Drugog svetskog rata, već o tenku M-84. Tu ima dosta razlike.
Predlog.
Uzmi ovaj topic pa lepo na tanane od prve strane pa malo čitaj, a onada polako (isto na tanane) uzmeš pa pročitaš lepo recimo ovu temu: "Jugoslovenska tanketa T-32 (Škoda Š-I-D)", na stranici:
https://www.paluba.info/smf/slavna-oruzja-orudja-avioni-brodovi/jugoslovenska-tanketa-t-32-%28skoda-s-i-d%29-t5965/
I na kraju ćeš primetiti da je ogromna razlika između borbenih vozila iz vreme WW II i današnjice. Inače baš tanketa T-32 (Škoda Š-I-D) je imala dva člana posade.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: janezek67 on October 06, 2009, 11:49:36 am
Nisam ja govorio o tenkova, tanketama i borbenim vozilima iz Drugog svetskog rata, već o tenku M-84. Tu ima dosta razlike.
Predlog.
Uzmi ovaj topic pa lepo na tanane od prve strane pa malo čitaj, a onada polako (isto na tanane) uzmeš pa pročitaš lepo recimo ovu temu: "Jugoslovenska tanketa T-32 (Škoda Š-I-D)", na stranici:
https://www.paluba.info/smf/slavna-oruzja-orudja-avioni-brodovi/jugoslovenska-tanketa-t-32-%28skoda-s-i-d%29-t5965/
I na kraju ćeš primetiti da je ogromna razlika između borbenih vozila iz vreme WW II i današnjice. Inače baš tanketa T-32 (Škoda Š-I-D) je imala dva člana posade.

Još uvjek je treba osmatrati, nišaniti, zapovjedati - i tu se treba odlučiti čak brže nego u 2. svetskom ratu. Tenk M84 nema neki radar ili neku veštačku inteligenciju, prema kome bi komandir tenku samo kazao - uništi sve ciljeve, koji nemaju pozitivne identifikacije cilja. Pa bi on sam ubacivao streljivo, određivao prioritet ciljeva te gađao, a komandir bi samo osmatrao i zapovjedao taktiku i kretanje vozila. Ako bi bilo to toliko jednostavno, amerikanci bi več imali dvočlanu posadu. Pa imaju 4 - možda če na tenku M1 A3 sada imati 3.Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bozo13 on October 06, 2009, 12:16:21 pm
Dali se može upotrebiti M84 sa samo dva člana posade? Ustanovili da može.
Dali je lakše tenk održavati/uparvljati/negovati sa 4 člana posade? Ustanovili da je sa 4 člana lakše.
Nekako se nebi baš prelako rešio 3. člana posade... (ali opet, nisam tenkista)


Samo nešto mi ne štima u celoj priči. Jedno vreme ide priča da je "rusko" bolje zbog manje automatizacije i mogučnosti "ručnog" rada, a onda debata da se se automatizira mesto K-dira tenka...

LPB


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on October 06, 2009, 05:42:43 pm
Janez67, ja govorim iz prakse a ti iz knjige, jel stvarno misliš da nišandžija čeka kada ugleda metu da mu k-dir da odobrenje da ispali projektil. Ili možda vozač pita da promeni pravac ako mu je sumnjiv teren od PT mina. Samo da ne bude zabune, nije to samovolja niti bahatost pojedinca, već odlično uvežbana posada od kojih svako zna jako dobro svoj posao. To sve lepo piše u knjizi, ali knjiga i praksa su dva različita pojma.
I drugo, pomenuh gore ali ti izgleda ne čitaš sve. Ne govorim o amaterima, govorim o dobro uvežbanim profesionalcima koji se pozaju dugi niz godina, i svaki član posade je obučen bukvalno za sva mesta na tenku.
Evo ti jedna stvar iz prakse. Mi smo se toliko dobro poznavali, govorim o tenkovskom vodu, da uopšte nismo koristili radio vezu. Čučnemo svi pre pokreta, na zemlji sa štapićem nacrtamo šemu kako ćemo ići, i nema potrebe da komuniciramo više. E sada, pošto reče da tenk nema veštačku intelegenciju (ima i nju, ne računa nišandžija recimo uzdužni i poprečni vetar već račiunar, ali nećemo sada o tome). Šta će veštačka intelegencija kada je tu stvarna intelegencija, kada ja znam i obratni ko će šta da uradi u drugom tenku sa kojim nemam vizuelni kontak, a audio nismo koristili. Šta misliš tek onda koliko se dobro pozavala posada tenka između sebe.
Opet da ne bude zabune, nije tako bilo oduvek i nije bilo tako uvek, sve zavaisi od situacije. Godinama vežbanja i iskustva su rezultirali da smo stvorili sopstvene standarde koji se u mnogome razllikuju od onoga šta piše po knjigama.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on October 06, 2009, 07:20:01 pm
... mislim da je Brok u pravu ... to je ono o cemu sam i ja "pricao" u nekoliko navrata ... ali, takve stvari ne mogu da shvate oni koji nisu tenkisti , bilo po VES-u, bilo po opredeljenju ... zato, to j enesto sto ne pise u knjigama, i sto se stice godinama rada na tenku ... a kad naidjes na minsko polje, sve knjige, teorije i slicne  stavri padaju u vodu ... tu nema pravila, nema naredjenja i ostalih gluposti ... instinkt, osecaj i iskustvo su nesto sto je neprikosnoveno u takvim situacijama ...


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on October 07, 2009, 06:42:26 am
Vidi se da je Brok bio u VP 8977. Čim kaže uzdužni vjetar. Prva serija tenkova M84. 47 tenkova M84 u ovoj VP od ukupno 55 komada prve serije na kojoj postoji meteo senzor koji mjeri uzdužni vjetar.

Nadam se da tamo paze kad popravljaju tenkove iz prve serije, jer ima dosta razlika u softveru i hardveru od ostalih tenkova u ovoj VP. Da se ne zamijene sa dijelovima iz kasnijih serija. Naročito sa A verzijom tenka. U tom slučaju vrijedi prvo pravilo elektrotehnike:

Svaki uređaj radi na bijeli dim. Kad bijeli dim izađe iz uređaja uređaj više ne radi.

U borbenim uslovima ima pravilo da nema pravila. Instinkt. Najbolji je onaj životinjski.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bozo13 on October 07, 2009, 07:40:32 am

Svaki uređaj radi na bijeli dim. Kad bijeli dim izađe iz uređaja uređaj više ne radi.


 Svaka čast Vlado! Nasmijao si me do suza..
 :klap:klap


Title: Re: Tenk M-84
Post by: janezek67 on October 07, 2009, 08:21:37 am
Janez67, ja govorim iz prakse a ti iz knjige, jel stvarno misliš da nišandžija čeka kada ugleda metu da mu k-dir da odobrenje da ispali projektil. Ili možda vozač pita da promeni pravac ako mu je sumnjiv teren od PT mina. Samo da ne bude zabune, nije to samovolja niti bahatost pojedinca, već odlično uvežbana posada od kojih svako zna jako dobro svoj posao. To sve lepo piše u knjizi, ali knjiga i praksa su dva različita pojma.
I drugo, pomenuh gore ali ti izgleda ne čitaš sve. Ne govorim o amaterima, govorim o dobro uvežbanim profesionalcima koji se pozaju dugi niz godina, i svaki član posade je obučen bukvalno za sva mesta na tenku.
Evo ti jedna stvar iz prakse. Mi smo se toliko dobro poznavali, govorim o tenkovskom vodu, da uopšte nismo koristili radio vezu. Čučnemo svi pre pokreta, na zemlji sa štapićem nacrtamo šemu kako ćemo ići, i nema potrebe da komuniciramo više. E sada, pošto reče da tenk nema veštačku intelegenciju (ima i nju, ne računa nišandžija recimo uzdužni i poprečni vetar već račiunar, ali nećemo sada o tome). Šta će veštačka intelegencija kada je tu stvarna intelegencija, kada ja znam i obratni ko će šta da uradi u drugom tenku sa kojim nemam vizuelni kontak, a audio nismo koristili. Šta misliš tek onda koliko se dobro pozavala posada tenka između sebe.
Opet da ne bude zabune, nije tako bilo oduvek i nije bilo tako uvek, sve zavaisi od situacije. Godinama vežbanja i iskustva su rezultirali da smo stvorili sopstvene standarde koji se u mnogome razllikuju od onoga šta piše po knjigama.

Ono oko dva člana posade u tenku M84 - dobro, ako u Srbiji to funkcioniše, zašto ne. Da ja vodim takvu jedinicu, osim u slučaju skrajne nužde, ovakvu praksu nebi dozvolio. A znam zašto ne. Preskupi su tenkovi i ljudski životi, da se jih troši na takvim idejama. Inače se neču svađati više oko ove teme, pošto svako od nas ima svoje mišljenje.

 


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on October 07, 2009, 01:56:18 pm

Svaki uređaj radi na bijeli dim. Kad bijeli dim izađe iz uređaja uređaj više ne radi.


 Svaka čast Vlado! Nasmijao si me do suza..
 :klap:klap


  Vlado, care .... nasmejao sam se do suza ... ovaj beli dim mi ulazi u oci , odatle i suze ... hehhe ...


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on October 07, 2009, 02:13:12 pm
Janez67 a ko ti je rako i gde je spomenhuto da je to bilo u Srbiji? Opominjem te kao urednik da ne uvlačiš nacionalosti i takve fazone u diskusiju ma u kojoj temi na Palubi. To ovde ne prolazi, zar do sada to nisi primetio. Ti si već opominjan zbog više ispada tog tipa i izgleda da ta opomena nije urodila plodom.
Ovo ti je sada javna opomena što bi se reklo u škloli pre isključenje, zato povedi ubuduće računa šta i kako pišeš.

Sva ova pitanja su imala prizvuk da ponize na neki način jugoslovenski tenk M-84. Paluba je inače dobro informisan forum tako da se jako dobro zna šta i kako pišeš da drugim forumuma, to možda prolazi na tim forumima ovde neće sigurno. Zato proćitaj još jednom Pravcilnik, na stranici:
https://www.paluba.info/smf/o-forumu/pravilnik-foruma-palubainfo/


Jeste Vlado prva generacija broj mkog tenka 21XX6, samo mi baš nije to jasno kako to da su skoro svi tenkovi recimo u mojoj četi imali meto senzore na izvlačenje a ne na preklop.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on October 07, 2009, 06:30:11 pm
Zašto je tako bilo u tvojoj četi to zna ili možda ne zna onaj koji je tada bio za to nadležan. Od 55 tenkova prve serije tenka M84 47 komada je bilo u Kraljevu. Od ovih 8 preostalih neki su ostali u Banja Luci, u VP 2908, neki su bili spakovani za Libiju, neki su otišli za SSSR, pa su se vratili nazad, pa su onda drugi tenkovi otišli u SSSR. Na jednom je VTI pravio prepravku za komandni tenk M84, ali je nije on završio nego ja. I to kad sam dobio zarobljeni hrvatski komandni tenk T55 sa dvije radio stanice, od toga jedna standardna tenkovska ruska R-123, a druga komandna velike snage ruska R-130. Navigacioni uređaj sam montirao sa nekog uništenog komandnog vozila atriljerije. Više se ne sjećam odakle mi agregat.

Oni koji su još aktivni i na tenkovima M84 mogu da se zavuku u tenk na mjesto vozača i da pogledaju pojačavačku kutiju. Ima jedan slobodan konektor P21 ( test konektor) u gornjem redu konektora. Imaju dvije vrste ovih konektora. Mali je na prvoj seriji, a veliki na kasnijim serijama. Otprilike kutije mogu da se međusobno mjenjaju između serija, ali nije preporučljivo, jer sam ja prije raspada države prepravljao baš u Kraljevu, na svoju ruku i incijativu, jer se na odgovor VTI-a čekalo jako dugo, ove kutije na noviju verziju softvera. Dokle sam došao više se na sjećam. Računari između prve serije i kasnijih ne smiju se zamijeniti. Meteo senzor na preklapanje traži drugačiji softver u odnosu na meteo senzore na uvlačenje. I to je upisano u računaru. Drugačiji su naponi i izlazni signali. Ukoliko se pojačavačka kutija iz prve serije ugradi na A seriju tenkova, onda vrijedi prvi zakon elektrotehnike. I izgoriće pojačavač slike druge generacije u nišanskoj spravi.

Ajmo se potruditi da kad pišemo na forumu da ne spominjemo da smo mi ili oni drugi bolji od ovih ili onih. Možda smo bolji, možda smo lošiji, svako ima svoj način i svoje razmišljanje, ali MOLIM VAS da se međusobno poštujemo. Sa nekih foruma sam se povukao zbog međusobnog nepoštivanja članova foruma.

Pozdrav i POŠTOVANJE za sve

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: MOTORISTA on October 07, 2009, 07:00:58 pm
Zbog čega su neki primerci išli za SSSR?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on October 07, 2009, 07:41:35 pm
Radi testiranja od strane njihovih stručnjaka. Ovde možeš pročitati njihove ocene o tenku M-84 http://stef124.tripod.com/rusi_o_m84.htm


Title: Re: Tenk M-84
Post by: MOTORISTA on October 08, 2009, 07:05:58 am
Hvala ti Bandzi, nisam znao da su ih naši slali u SSSR radi testiranja.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on October 08, 2009, 07:56:11 am
Nisu radi testiranja, nego je ugovor o licenci za proizvodnju T72 u SFRJ sadržavao stavku da moramo da im pošaljemo određenu količinu tenkova. Naravno besplatno.  Iz razloga poznatim SSSR-u. Jedan od ovih tenkova se kasnije pokvario, ta kad je naša ekipa došla da ga popravi vidjela je da je ispalio nekoliko hiljada zrna itd, itd. Kvar je bio u žirobloku, okrenuo se držač štampane ploče, jedna poluga dugačka oko 1,5 cm, te je ispala štampana ploča iz ležišta. Te je SUV bio neupotrebljiv. Na sistemu postoje dvije sigurnosne linije. Jedna za azimut SAA i jedna za elevaciju SAE. U slučaju da je prekid na nekoj od ovih sigurnosnih linija onemogućeno je pokretanja topa ili kupole. Kroz ovu štampanu ploču ide jedna od sigurnosnih linija.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: MOTORISTA on October 08, 2009, 08:07:30 am
E sad mi padoše na pamet i sledeća pitanja ;D

Koliko je tenkova otišlo za SSSR i jesu li vraćeni posle nama ili su ostali tamo? A ako su ostali tamo, zna li im se sudbina?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on October 08, 2009, 09:22:28 am
Sovjeti su se, kao što reče Vlado, preko licence osigurali oko obavezne isporuke određenog broja tenkova. Ne vidim drugi razlog njihovog insistiranja na tome sem toga da bi ih ispitali i utvrdili da li se obaveze iz ugovora o licenci poštuju i koja su unapređenja u odnosu na T-72 urađena.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on October 08, 2009, 09:29:43 am
Ja bih rekao (znači ne znam tačno, predpostavljam) da su oni tu hteli da vide šta smo i kako smo unapredili tenk M-84. Verovatno su krenuli od te predpostavke da to neće biti tek samo bleda copy/paste varijanta, već da će se mnogo toga unaprediti na našoj četvorci. Pa da budu u toku. I ako je to razlog bili su upravu, prodali su licensnu dokumentaciju i dobili na tacni modernizaciju T-72.
Prijateljstvo zemalja je jedno a kada je u pitanju interes onda se na ovo prvo pod obavezno zaboravi i zanemari. :)

Edit:
Ja bih rekao Bandzi da bi to što si naveo moglo tada da poslužio kao opravdanje, ipak mislim da je ovo prvo po sredi a da je sve ostalo sporadično.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: janezek67 on October 08, 2009, 09:44:52 am
Janez67 a ko ti je rako i gde je spomenhuto da je to bilo u Srbiji? Opominjem te kao urednik da ne uvlačiš nacionalosti i takve fazone u diskusiju ma u kojoj temi na Palubi. To ovde ne prolazi, zar do sada to nisi primetio. Ti si već opominjan zbog više ispada tog tipa i izgleda da ta opomena nije urodila plodom.
Ovo ti je sada javna opomena što bi se reklo u škloli pre isključenje, zato povedi ubuduće računa šta i kako pišeš.

Sva ova pitanja su imala prizvuk da ponize na neki način jugoslovenski tenk M-84. Paluba je inače dobro informisan forum tako da se jako dobro zna šta i kako pišeš da drugim forumuma, to možda prolazi na tim forumima ovde neće sigurno. Zato proćitaj još jednom Pravcilnik, na stranici:
https://www.paluba.info/smf/o-forumu/pravilnik-foruma-palubainfo/


Jeste Vlado prva generacija broj mkog tenka 21XX6, samo mi baš nije to jasno kako to da su skoro svi tenkovi recimo u mojoj četi imali meto senzore na izvlačenje a ne na preklop.


Izvinjavam se, nisam mislio vređat nikoga na nacionalni osnovi. Inače moje pitanje oko pouzadnosti punjača tenka nije imali prizvuk, da ponižavam tenk M84. Jedino oko dvojice članova posade - da je to čak i bolje nego tri, tu se ne slažem. I to sam htio jasno kazati, a uradio sam vrlo nezgodno.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on October 08, 2009, 10:21:57 am
Rusi su nam dugo osporavali ime tenka M84. Nakon dugotrajnih vojno diplomatskih razgovora naš tenk je dobio ime M84, a ne T72 jugoslovenski. Takva je bila licenca. Neki su tenkovi vraćeni iz SSSR-a, a onda su im poslani novi. Imam informaciju da je jedan tenk viđen u nekom vojnom institutu u Harkovu. To mi je rekao jedan ukrajinski oficir nakon određene količine votke.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: duje on October 08, 2009, 04:20:30 pm
Rusi su nam dugo osporavali ime tenka M84. Nakon dugotrajnih vojno diplomatskih razgovora naš tenk je dobio ime M84, a ne T72 jugoslovenski. Takva je bila licenca. Neki su tenkovi vraćeni iz SSSR-a, a onda su im poslani novi. Imam informaciju da je jedan tenk viđen u nekom vojnom institutu u Harkovu. To mi je rekao jedan ukrajinski oficir nakon određene količine votke.

Vladimir, vidim, da je i kod vas vodka rješavala puno problema. Kod nas je bio više u upotrebi vinjak Rubin ili Zrinski. Kada su dolazili ruski stručnjaci, nismo jih mogli napit, uvjek je bilo "davaj". Inače još jedna interesantna stvar. Pričali su mi stariji kolege, da kod prvih malih remonta, Rusi nisu nikoga puštali u mašinu na TČ. Ušli su i zatvorili poklopce. Kao što sam rekao ponekad je pomogao vinjak.
Duje


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on October 08, 2009, 04:41:58 pm
Kad bi vi znali koje sam ja informacije dobio o tenku T72 kad sam ga učio na osnovu flaše, boce i litre H2O5OH. Slavili su dan fabrike, dan tenkista, dan neovisnosti, dan pobjede, dan jedinice, dan ovoga ili onoga.  Posljedice su bile iste. Sve mrtvo pijano, a ja skupljam informacije. Pokušavali su i mene napiti, ali nisu uspjeli. Čak je ispao incident da ja odbijam gostoljubivost direktora fabrike tenkova, pa je ambasador reagovao. Donio sam dosta dokumentacije koju nismo dobili licencom, ali su sve sastavnice (donji desni dio crteža) bile isječene. Na svakoj je inače bio broj o vlasništvu kopije, povjerljivost, itd.

Davaj, davaj. Sjećam se toga.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: GAGI on October 08, 2009, 05:06:06 pm
Kad bi vi znali koje sam ja informacije dobio o tenku T72 kad sam ga učio na osnovu flaše, boce i litre H2O5OH. S

Ako mislis na etanol formula je C2H5OH. Ili CH3-CH2-OH. ;)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on October 08, 2009, 06:31:42 pm
Rakija kojoj je glavni sastojak etil alkohol C2H5-OH


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on October 08, 2009, 09:05:47 pm
... хе хе ... лепо ви то радите ...Вињак ... лепо лепо ... прави се у мом комшилуку, тако да знам формулу ... а што се употребе тиче, захваљујући њему сам још 2003. возио последњу модификацију тенка на ТОЦ "Никинци" ... када су неки Руси долазили на презентацију нечега што смо ми после звали М2001 или М84АБ1Н ... искрено, тад сам се одвалио као мајка, али вредело је ... само нисам знао да главну тачку чувају за касније ... пробао сам и са водком, и то њиховом, оригинал Руском, сећам се - "Столничнаја" али џабе ... загвирио сам испод цераде, и имао шта да видим, али то је било све ... "момци у црном" из "Уралвагонзаводи" НЕ ПИЈУ УОПШТЕ ... мада, напити Руса је немогућа мисија ... али буквално!!! ... зато, не покушавајте то код куће, за то ипак треба да будете профи ... или једноставно Рус !!!


Title: Re: Tenk M-84
Post by: pvanja on October 09, 2009, 08:49:37 am
Ne postoji rus koji ne pije, samo ga treba pravilno motivisati :)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on October 09, 2009, 11:53:23 am
Idemo malo na teme gde se pominje tenk M-84. :)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on October 17, 2009, 02:01:24 pm
Ajde da se vratimo na temu o tenku.

Rotacija zemlje i Koriolisova sila. Možemo da tu dodamo i Ajnštajna i teoriju relativnosti.

Kad tenk gađa cilj, svi se oni zajedno vrte istom kružnom brzinom, tako da se sve zajedno vrti u istom smjeru.


Prosto, što bi rekao Ajnštajn.

Pozdrav

VladoTitle: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on October 17, 2009, 05:12:44 pm
... da, ali ako tako posmatramo stvari, projektil (metak) kada napusti cev topa, ponasa se kao nezavisno telo od rotacije zemlje, sto znaci da bi u tom slucaju, isti taj projektil morao da ima korigovanje putanje , a to je , kao sto svi znamo - nemoguce ... naravno, ako ne pricamo o projektilima sa reaktivnim motorima, ali to su vec neke druge price ... ili, ako sam dobro razumeo, svi ti faktori i se uzimaju u obzir pri zauzimanju pocetnih elemenata ? ... ovo pitanje je zaista otvorilo lavinu istih, tako da bih zaista voleo da ovo isteramo "do kraja" ...  :komp


Title: Re: Tenk M-84
Post by: MOTORISTA on October 17, 2009, 05:47:07 pm
Ako se tako posmatra, projektil kada napusti cev već ima momenat kretanja zemlje, iako je nezavisno telo. Zbog malog vremena leta projektila do cilja to i nema neki uticaj.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on October 17, 2009, 10:28:27 pm
Nisam neki stručnjak iz ove oblasti, ali gledajući nekoliko emisija o artiljeriji, mislim da se ovaj efekat ubacuje u balistički proračun samo za artiljerijske projektile koji prelaze veliku razdaljinu (više desetina kilometara). Za tenkovske projektile kojima se gađa neposredno do daljine od 6 km a brzina im je od 850 do 1800 m/s, mislim da ovaj Coriolis efekat ne utiče mnogo.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: vathra on October 18, 2009, 10:30:04 am
Motorista, Bandzi
I ja sam mislio isto.
Ali kad sam napravio malo računa
https://www.paluba.info/smf/oklopno-mehanizovane-jedinice/tenk-m-84/msg36263/#msg36263
Video sam da i nije tako!

Čekam da neko proveri ovaj račun, meni se čini da je u redu, ali mi je cifra velika.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on October 18, 2009, 02:22:27 pm
.. pa ne bih bas rekao da nema efekta ... mozda i nema , kada govorimo o daljinama do 6 km, tj. neposrednom gadjanju ... ali sta cemo kada se tenkom gadja poluposredno, ili u jos "gorem" slucaju - posredno ? ... u tom slucaju daljine iznose i do 15 - 20 km... 15.600m je maksimalni domet za T-55 (100mm), 21.000 za M-84 (125mm) ... da li i onda nema efekta? ... i ako ima voljnih, da izracunaju koliko iznose konkretne cifre, bilo bi mi drago da vidimo o kolikim se greskama radi ... a sto se ubacivanja date greske tice pri artiljerijskim gadjanjima, jedno je kada se pri artiljerijskim gadjanjima gadja prostorija, a nesto sasvim drugo kada se gadja "tackasti" cilj pri gadjanju iz OiMJ ... ovo treba da bude pocetna tacka pri proracunima bilo koje vrste ...  :zid :zid :zid


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on October 18, 2009, 02:49:45 pm
Neko negdje griješi.

Maksimalni tablični ugao po visini pri kojem se može koristiti nišanska sprava je 79,58 hiljaditih. Preko toga tenk M84 ide u posredno gađanje. Po tablicama gađanja. To je negdje oko 5 kilometara. Laser mjeri do 9999 metara. Ako se gađa po geografskim kartama, opet je maksimalni domet 9400 metara. Dakle sistem određivanja azimuta, zabadanje piketa u zemlju na pravcu azimuta, podešavanje elevacionog ugla preko mjesne sprave na kolijevci topa, itd.

Po istim tablicama gađanja maksimalni domet TF zrna je 9400 metara. To je i maksimalni domet, po tablicama, za tenk M84.

Pošto tenk ne može da digne toliko top, mora da spusti prednje ralo, iskopa zemlju i popne se prednjim krajem na tu zemlju. Tako dobije potrebnu elevaciju.

Više se ne sjećam vremena leta zrna na tu daljinu, ali uticaj Koriolisove sile i rotacije Zemlje je tu već evidentan. Ipak ovdje nije uzet u balističkim računicama.

Pošto dovoljno dobro znam sistem Orkan, tu je rotacija Zemlje i Koriolisova sila uzeta u računicu. Tu su vremena leta po nekoliko minuta. Na tenku je vrijeme leta zrna nekoliko sekundi.


Daću vam za koji dan tačnu računicu skretanja tenkovskog zrna kod gađanja sa juga na sjever i sa sjevera na jug.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bozo13 on October 18, 2009, 03:13:20 pm
Quote
Coriolis Force

Projectiles which travel great distances are subject to the Coriolis force. This is a artifact of the earth's rotation. The local frame of reference (north, east, south and west) must rotate as the earth does. The amount of rotation, also known as the earth rate is dependent on the latitude:

earth rate = (2p radians)/(24 hours) sin(latitude).

For example, at 30o N, the earth rate is 0.13 radians/hr (3.6 x 10-5 rad/sec).

As the frame of reference moves under the projectile which is traveling in a straight line, it appears to be deflected in a direction opposite to the rotation of the frame of reference.

In the northern hemisphere, the trajectory will be deflected to the right. A projectile traveling 1000 m/s due north at latitude 30o N would be accelerated to the right at 0.07 m/s2. For a 30 second time-of-flight, corresponding to about 30 km total distance traveled, the projectile would be deflected by about 60 m. So for long range artillery, the Coriolis correction is quite important. On the other hand, for bullets and water going down the drain, it is insignificant!

[attachment=1]

Znači kod brzine 1 km/s na daljinu 30 km, vreme leta 30 sec, 60 m desno.

Ako čemo u detaile, onda uzmino i težinu zrna (+/- od osnovne ("nulte") težine), temperaturu barutnog punjenja, izlazna brzina zrna zbog istrošenost cevi (V0), zakrivlenje cevi zbog temerature, meteo podatke za svakih 100 m visine, najbolje za vatreni položaj i za cilj, dnevnu formu posade...

Može se sve preračunati, ali za točkaste ciljeve na veče dužine postoje lasersko/GPS vođene granate...

LPB


Izvor: http://www.fas.org/man/dod-101/navy/docs/es310/ballstic/Ballstic.htm


Title: Re: Tenk M-84
Post by: vathra on October 19, 2009, 12:17:55 am
Božo,

Ovo se slaže sa mojom računicom prilično dobro (oni su koristili primer sa 30 stepeni, a ja naš sa 45), i mislim da je metod na koji je dobijen identičan.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on October 19, 2009, 06:14:46 am
On the other hand, for bullets and water going down the drain, it is insignificant!


Title: Re: Tenk M-84
Post by: MOTORISTA on October 19, 2009, 07:57:22 am
Sad ću malo otići u off, ali me baš to zanima. Ako je tolika greška kod topa 2A46 sa glatkom cevi i sa savremenom nišanskom spravom i računarom, kako se taj problem tešava kod olučenih tenkovskih topova? Mene to buni, jer na sve probleme oko nišanjenja moraš da dodaš i skretanje projektila zbog njegove rotacije.

Motorista, Bandzi
I ja sam mislio isto.
Ali kad sam napravio malo računa
https://www.paluba.info/smf/oklopno-mehanizovane-jedinice/tenk-m-84/msg36263/#msg36263
Video sam da i nije tako!

Čekam da neko proveri ovaj račun, meni se čini da je u redu, ali mi je cifra velika.

Jeste velika cifra, i to je ono što zbunjuje, jesi li siguran da nisi pogrešio za neku decimalu ili nulu?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bozo13 on October 19, 2009, 08:20:54 am
Ako me sečanje dobro služi, skretanje projektila zbog rotacije je konstanta, koja je več u tablicama gađanja uvažavana.

LPB


Title: Re: Tenk M-84
Post by: janezek67 on October 19, 2009, 09:15:13 am
Imam pitanje oko motora - za verziju M84A bio je razvijan novi motor od 1000 KS. Dali je moguče starije motore prepraviti na tu verziju. Ako nije, dali je moguče tu verziju motora staviti u stari tenk bez mjenjanja transmisije. Koliko ovaj motor troši više goriva od stare verzije.Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on October 19, 2009, 11:25:29 am
Razlika između motora V-46-6 (780 KS) i V-46TK (1000 KS) je u tome što ovaj jači ima modifikovanu pumpu visokog pritiska, dva turbo kompresora sa interkulerom i razdvojen filter vazduha. U principu blok motora je isti pa bi trebalo biti izvodljivo motor V-46-6 prepraviti u V-46TK. Transmisija za oba motora je identična.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on October 19, 2009, 01:06:53 pm
Prva dva pitanja mogu da ti odgovorim sa da. Može da se starim motor pojača bez problema sa 780 KS na 1.000 KS. I odgovora transmisiji starijeg motora. Ma manje više tako je i nastao prvi M-84A, tako što je urađen zahvat na starom motoru. Pisao sam već nekoliko puta da sam učestvovao u sedmodnevnom testu kada smo opteretili M-84 sa tonom reaktivnog oklopa i vozili ga 7 dana i noći bez prestanka.
Oko potrošnje ne znam tačno. Mada to u mnogome zavisi u kojim uslovima, od podloge najviše zavisi. I naravno da troši više D2 ali tačno ne zna koliko.

Imam jedno pitanje za tebe Bandzi. Premda si bio vozač tenka jel poznaješ DRHT i u kojoj meri.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: vathra on October 19, 2009, 01:28:14 pm
On the other hand, for bullets and water going down the drain, it is insignificant!
Postoji mit da voda u lavabou teče u drugačijem smeru na severnoj i južnoj polulopti.
U sveopštem haosu u lavabou, uticaj koriolisove sile je zanemarljiv.

Kod metaka je slično, čak i sa najboljim puškama rasipanje na većim daljinama, gde koriolisova sila dolazi do izražaja, je prilično veliko da bi se izmerio uticaj bilo čega...


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Palubarac on October 19, 2009, 01:35:59 pm
Quote from: vathra
Postoji mit da voda u lavabou teče u drugačijem smeru na severnoj i južnoj polulopti.

A zar je to mit. Mislio sam da tu ima istine. ???


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on October 19, 2009, 01:50:50 pm
Imam jedno pitanje za tebe Bandzi. Premda si bio vozač tenka jel poznaješ DRHT i u kojoj meri.

Malo sam zarđao, jel to radiološko-hemijski detektor smešten dole desno kod vozača? Ako je taj uređaj u pitanju na žalost nemam pojma kako se koristi, jer niko živi nije umeo da mi objasni.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on October 19, 2009, 02:37:27 pm
Upravo taj. :) Baš te zato i pitam jel DRHT od 90-tih i kasnije nije ni spadao u obuku vozača tenka a po pravilu i po nekoj logici bi obavezno trebao.
Manje više u tom periodu oko obuke sve se izvodilo kampanjski i površno, naručito kod obuke regruta.

Ti si obuku završio u Vršcu ako se ne varam i ako ne pitam previše?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on October 19, 2009, 03:44:10 pm
Ma slobodno pitaj. Ništa od ovoga nije u domenu vojne tajne, a i bilo je pre dosta godina  :)

Obuku sam završio u Vršcu VP 2908 (klasa Septembar 95.). Inače su tada obuku za vozače sprovodili veći delom "instruktori". Oni su bili redovni vojnici koji su "selekcijom" izabrani od strane starešina posle završetka obuke za vozača borbenog vozila, koja je u ovom centru trajala 2,5 meseca. Uglavnom je od svake klase vojnika ostajalo po tri ili četiri instruktora. Tretirani su kao desetari iako nisu dobijali činove, a osnovni zadatak im je bio da mlade vojnike j*bu u zdrav mozak. Jako mali broj tih instruktora je ostajao u centru zbog toga što je nešto znao o tenku. Veći broj njih je ostajao preko veze (gastarbajteri puni love i domaće puniše).
Obuka se svodila pored strojevih radnji i pešadijske obuke, na učenje moto tehnike i vožnju. Ništa o ostalim sistemima na tenku. Do duše ovi tenkovi na kojima se sprovodila obuka su bili u jadnom stanju i retko koji od njih je bio borbeno ispravan. Možeš da zamisliš da se na jednom tenku podmetao panj ispod sedišta vozača, jer nije radila ona poluga za utvrđivanje  :zid

Po dolasku u prekomandu VP 6592 Niš, bila je sasvim druga priča što se tiče obuke i tehnike.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on October 19, 2009, 03:57:23 pm
Bila doobuka u Nišu? Znam u Kraljevu su se tretirali vozači tenka kao neobučeni po dolaski iz Vršca, pa i sam si to osetio na svojoj koži. Dok ne završe doobuku mogli su jedino da stratuju tenk ali ne i da ga voze.
Nisam bio ali sam čuo da im je tehnika u to vreme bila horor-užas. Po priči regruta nije bilo dva kompletna tenka da im je ispravno sve na svakom mestu, mislim k-dirsko, nišandžijino i vozačevo mesto kao i tenk u celini.
U Nišu je u to vreme bilo dobrih tenkista tako da si najverovatnije tamo naučio dosta toga pa i nešto preko, pošto se jasno vidi iz tvog pisanja da voliš tenk.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on October 19, 2009, 04:17:35 pm
Da, imali smo doobuku u Nišu, odmah po dolasku. Pošto je naša grupa od 15 vozača M-84 i 15 vozača BVP M-80 završila obuku u Vršcu dve nedelje "pre roka". Upućeni smo ekspresno u Niš pošto je brigada u to vreme bila na terenu (Avgust-Februar), pretpostavljam da znaš i gde. Na doobuci smo pored stvari koje se tiču vozačevog mesta, dosta učili i o celom tenku. Bilo je ono, ako sada ne naučiš, po dolasku na položaj možda nećeš imati kad i od koga da naučiš. Takođe u Nišu je bilo i redovno kondiciranje vozača, koliko se sećam jednom mesečno (kada se brigada vratila u kasarnu).
U Niškoj brigadi, a verujem i u ostalim borbenim jedinicama, je svako ko je imao interesovanja mogao da nauči dosta toga o tenku kao celini. Kako od starešina tako i od majstora u radionicama.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on October 21, 2009, 06:31:41 am
Razgovarao sam sa glavnim balističarem jedne naše (iz Srbije) vojne firme koji je rješio balistiku na puno zrna. Reče mi da je Koriloisova sila na tenkovskom zrnu bez nekog uticaja. Ali reče mi, ajde im baci kost, pa ih pitaj gdje je težište zrna u toku leta i kod udarca u cilj. Da li je težište zrna u zrnu u toku leta zrna velikim brzinama ili van zrna i gdje se težište nalazi kad zrno udari u cilj ili kad eksplodira. Onda je rekao nemoj da nekoga sa tim zamaraš, nas nekoliko balističara nismo to mogli rješiti, ali ako hoćeš da nekom daš da rješi kvadraturu kruga daj mu taj zadatak.

Vidim da je školski centar OMJ VP 2908 koja je nekad bila u Banja Luci sada u Vršcu. I onda se sjetim kako sam nekad upoređivao broj vojne pošte sa funkcijom iste. Npr. školski centar veze VP 2998 bio je u Travniku. Uglavnom svaki aerodrom se sastoji od dvije VP baze i puka. I onda sam vidio da je kod svih baza drugi i četvrti broj isti i paran. Npr, Podgorica, Golubovci VP 3272, Pleso 6888, itd. I nakon upoređivanja brojeva nekoliko stotina VP lako napokon sam skužio čitav sistem određivanja broja VP. Glupo mi je da ovaj sistem još uvijek koristi VS.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: stipo on October 21, 2009, 08:02:26 am
Bila doobuka u Nišu? Znam u Kraljevu su se tretirali vozači tenka kao neobučeni po dolaski iz Vršca, pa i sam si to osetio na svojoj koži. Dok ne završe doobuku mogli su jedino da stratuju tenk ali ne i da ga voze.
Nisam bio ali sam čuo da im je tehnika u to vreme bila horor-užas. Po priči regruta nije bilo dva kompletna tenka da im je ispravno sve na svakom mestu, mislim k-dirsko, nišandžijino i vozačevo mesto kao i tenk u celini.
U Nišu je u to vreme bilo dobrih tenkista tako da si najverovatnije tamo naučio dosta toga pa i nešto preko, pošto se jasno vidi iz tvog pisanja da voliš tenk.
Doobuka u jedinicama nije izvodjena zato sto se smatra da vozaci dolaze neobuceni (mada je to u sustini tacno) nego je to Planom i  programom obuke vojnika predvidjeno


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on October 21, 2009, 08:17:57 am
Ma jeste bilo to predviđeno planom i programom obuke vojnika, ali je ovo bilo stvarno neophodno. Znači nije bilo kako su se radile mnoge stvari, e aj da se samo odradi, nego se držala baš ljudski obuka, i u teoriji i u praksi.
Koliko stvari je samo predviđeno planom i programom vojnika te se nije radilo ništa od toga, čak ni slično, ali ova doobuka se baš sprovodila.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on October 21, 2009, 12:44:05 pm
Samo da napomenem da VP 2908 Vršac više ne postoji. Pre neku godinu kasarna je napuštena a tehnika odvežena. Mislim da se obuka vozača borbenih vozila sada sprovodi u Požarevcu.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: vathra on October 21, 2009, 12:48:23 pm
Postavio sam pitanje u vezi Koriolisove sile na tank-net forumu, i dobio sam odgovor od Vasilij Fofanova

"Do modern FCS take into account Coriolis force?
- Yes, some of them do. In particular, the FCS on M1A2 does take it into account."

Ostali komentari su napomenuli da je u normalnim uslovima odstupanje zanemarljivo.
Niko nije komentarisao vrednosti koje sam naveo (mrzelo me da im ponavljam ceo račun).
Jutros sam postavio pitanje, možda bude još odgovora.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on November 21, 2009, 05:47:23 pm
Video o tenku M-84A i M-84D kao i nešto malo o M-84AB1

Meni zanimljivo, na 49 sekundi se vidi automatsko punjenje topa kao i u 53 s kada izbacivać danceta izbacuje dance kojeg u ovom slučaju nema. Koliko puta sam to gledao uživo što bi se reklo. :)
Od 2:01 ide M-84D ili Degman.


http://www.youtube.com/watch?v=R6ITtxpDWe4

Usput jel ima neko info dokle i kako idu radovi u Hrvatskoj na tenku M-95D.

Evo naleteo sam na jedan video koji i ne pruža baš neki Bog zna kakv info:

http://www.youtube.com/watch?v=8-58H2z0Fks

Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on November 22, 2009, 05:38:30 pm
Ne bih da budem picajzla, ali na prvom snimku se nikako ne može identifikovati M-84A. Na početku videa u krupnom planu je M-84 potpisan kao M-84A, a dalje tokom videa je prikaz gađanja na Pasuljanskim livadama gde su tenkovi predaleko i ne može se videti koja je verzija u pitanju. Ima nekoliko kratkih kadrova snimljenih kamerom montiranom pored topa, gde se jasno vidi da je reč o M-84 (4 rebra ispred vozačevog periskopa).
Takođe u prvom videu na 1:15 nije srpski tenk, već jedna od hrvatskih verzija M-84 (dve antene radio stanice gde je jedna smeštena na desnom boku kupole kao kod M-84AB i detektor laserskog ozračenja na zadnjem delu kupole).


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on November 22, 2009, 06:12:45 pm
Ne bih da budem picajzla, ali na prvom snimku ...

To je i postavljeno da se diskutuje i razmenjuje iskustvo, tako da "epitet" koji si napomenuo ne stoji nikako.
Forum i služi za ovakve stvari, zar ne. :)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on November 22, 2009, 09:46:03 pm
Ma ja to malo na moj račun  :)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on November 24, 2009, 09:29:19 pm
Muči me jedno pitanje u vezi tenka M-84. Da li čelična greda u obliku latiničnog V na prednjoj ploči tenka ima pored uloge valobrana i još neku ulogu u smislu zaštite prednjeg dela tenka. I da li su rebra iznad ovog V u stvari vertikalno zavarene dodatne ploče koje se protežu unutar prednje ploče, ili su rebra zavarena samo na gornji deo ploče i koja im je svrha?

Čelična greda ali pravog oblika postavljena horizontalno na prednju ploču postoji na M-84AB1 i na novijim ruskim tenkovima. Da li joj je funkcija ista kao i kod V grede na M-84?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on November 24, 2009, 09:50:34 pm
Lim je od aluminijuma, koliko se sjećam, i služi samo kao valobran, a horizontalne linije su samo navarene da bi se lakše ušlo u tenk.

Sve to, kao i na novijim tenkovima služi kao valobran.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on November 24, 2009, 09:56:45 pm
OK. Hvala


Title: Re: Tenk M-84
Post by: vathra on November 24, 2009, 09:59:52 pm
Muči me jedno pitanje u vezi tenka M-84. Da li čelična greda u obliku latiničnog V na prednjoj ploči tenka ima pored uloge valobrana i još neku ulogu u smislu zaštite prednjeg dela tenka.
Ih kako nas muči isto pitanje u isto vreme ;)
Sirius je na MC forumu spomenuo iskustva jednog tenkiste da to služi kao zaštita od rikošeta metka. U slučaju navedenog, možda se desilo, a moguće i da mu to i nije poslužilo kao valobran. Ipak, osnovna namena je valobran.

Vlado,
Na nekim slikama sam video da je valobran kod T-55 drvena ploča. Jeste li možda viđali neki gde je metalan?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on November 24, 2009, 11:01:05 pm
Ih kako nas muči isto pitanje u isto vreme ;)

Pa bolje da pitam, nego da skitam  :)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on November 24, 2009, 11:28:25 pm
Koliko se sjećam, svuda su bili drveni. Mislim tamo gdje ih ima. Na nekim tenkovima ih nema, jer neki imaju aktivan oklop.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: vathra on November 25, 2009, 12:48:03 pm
Tražeći odgovor na Vladini pitanje na kvizu naleteh na ovu stranu i sliku.
http://www.zrak.ba/products/fcs-t-72.html

Sudeći po podacima sa Srpskog oklopa, po broju bi trebalo da je T72m, a nosi dvoosni meteo-senzor A20XMBL (kakav je ugrađivan na prvoj seriji M84) i neku varijantu DNNS: Čudno izgleda bez dimnih kutija.

ZNa li neko da li je ovo slika sa prvih ispitivanja, ili je neka skorija budževina?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on November 25, 2009, 02:44:09 pm
To je dvodelna verzija DNNS-2 za ugradnju na tenkove T-72, razvijena u Zraku. Koliko se sećam iz ranijih Vladinih priča, trebalo bi da uz nju ide i SUV M84 ili pojedine njegove komponente.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on November 25, 2009, 03:36:30 pm
Ta nišanska sprava je razvijena za modifikaciju tenka T72, bez metalurških zahvata. Dakle DNNS-2 razdvojena na dnevnu i noćnu granu kao što je na T72 i prilagođena otvorima na kupoli T72. Ostali dio je dosta sličan, to je takozvani SUV-H o kojem je malo pisano. Mogao bih da jednom nešto da napišem i o toj verziji. Taj SUV-H je kasnije modifikovan za Vihora.

Senzor je jednoosni A10XMB, ali stoji na nosaču koji je korišten za dvoosne senzore A20XMBL. Iako na sajtu Zraka pišu podatci o dvoosnom senzoru znam da je korišten jednoosni senzor. Tamo ima čak i nekih gluposti, čak piše da laser mjeri do 6000 metara, a ja znam da mjeri do 9990 metara. Ono je pisao neki preostali radnik Zraka koji nema pojma o  ovome.

Ovaj sistem je ugrađen u tenkove u Indiji. Nakop ugradnje i ispitivanja tenka T72 Indijici su preuzeli tenk i mjesec dana su ga sami ispitivali, bez naše pomoći. Naša ekipa je svo vrijeme bila u hotelu u Indiji. Nakon mjesec dana došli su Indijci i rekli da je tenk pogodio sve 100% bez i jednog kvara. Nakon toga je potpisan ugovor o modernizaciji indijskih tenkova T72. Jako puno para. MI smo spakovali prvu isporuku za Indiju, ja sam trebao da idem tamo na deset godina i da budem šef velike ekipe u fabrici za remont tenkova u Bangaloru, ali to je već bio mart april 1992 godine i sve je propalo.

Ovo je slika tenka iz 1989 ili 1990 godine uslikana na poligonu na Manjači pored Banja Luke.


Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on November 25, 2009, 06:38:35 pm
Samo da dodam oko aluminijumskog lima u obliku slova V na prednjoj čeonoj ploči tenka.

Vidim da se na MC zakuvalo.

Taj lim se lako može rasklimati rukom. A može se i koji put udariti vojničkom čizmom i dobro rasklimati. Zolja buši od 60 do 80 cm prednje čeone ploče. Ali je ne probija. Pancirna tupi vrh ako udari u prednju čeonu ploču iskrivi čitav prednji dio šasije. Zrna kalašnjikova buše ovaj lim ko sir.

Sad mi nije jasno to oko rikošeta.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: vathra on November 30, 2009, 01:51:06 pm
Vidim da se na MC zakuvalo.

Taj lim se lako može rasklimati rukom. A može se i koji put udariti vojničkom čizmom i dobro rasklimati. Zolja buši od 60 do 80 cm prednje čeone ploče. Ali je ne probija. Pancirna tupi vrh ako udari u prednju čeonu ploču iskrivi čitav prednji dio šasije. Zrna kalašnjikova buše ovaj lim ko sir.

Sad mi nije jasno to oko rikošeta.
Meni jedino smisleno što pada na pamet je da je tom tenkisti nešto zveknulo oko valobrana, i da on misli da mu je nekako valobran pomogao. Mala verovatnoća, ali nije nemoguće. Ako na to dodamo da čovek možda nikad nije vozio tenk po dubljoj vodi, onda i ne čudi da misli da je taj lim druge namene. I sa njegove tačke gledišta potpuno je u pravu.

----

Vlado, meteosenzori, pretpostavljam da jednoosni meri samo bočni vetar, a dvoosni i sa prednje strane. Koliko vetar može da utiče na zrno u letu? Na primer, ako duva bočni vetar 20 m/s, koliko može da pomeri zrno na daljini 2km?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on November 30, 2009, 03:32:27 pm
SUV tenka M84 je nastao modifikacijom SUV-a tenka T55. Na tenku T55 manje su početne brzine zrna, te je uticaj vjetra, naročito bočnog, dosta izražen. Prototip M84 je rađen pod velikim pritiskom. Morao se uraditi veoma brzo. Stalno su se muvali neki činovi koje smo mi zvali grmlje (generali, grmlje na epoletama). A bome i Libijci. I to neki tipa Načelnici oklopnih snaga, generalštaba, kopnene vojske itd.
Trebalo je riješiti jako puno problema i uvesti tenk u serijsku proizvodnju. Prototip, prototipska serija 5 komada, te nulta serija 10 komada. Pritisak je bio neviđen. Tako da smo rješavali velike vidljive probleme.

Meteo senzor koji se koristio na ove tri serije tenkova je bio dvoosni meteosenzor švajcarske firme Geotec iz Cossonaya. Oznaka  u prototipskoj i nultoj seriji  bila je A20XMBL. U prvoj seriji je bila A20XMB. Opseg mjerenja vjetra je bio +/- 40 m/s u obe ose.

Kasnijim ispitivanjima tenka utvrđeno je da je puno manji uticaj bočnog vjetra na let zrna. Zrno je bilo brže i bolje stabilizovano tako da nije bilo potrebe za uzdužnim vjetrom, a smanjen je uticaj bočnog vjetra. I nakon detaljne analize balističar VTI-a, puk. mr. Vasković Petar, je na kraju dao mišljenje da uzdužni vjetar nije bitan, te se je izbacio iz proračuna i korištenja u drugoj seriji pa na dalje. U drugoj seriji je uveden novi meteosenzor A10XMB sa jednoosnim mjerenjem vjetra. Od iste firme. Opseg mjerenja vjetra je bio +/- 25 m/s.

Veoma je zanimljiv način kako senzor mjeri vjetar. Na glavi senzora imaju dvije horizontalno postavljene cjevčice. Između njih je grijač. I grije ih na stalno istu temperaturu. Cjevčice imaju otvore na suprotnu stranu, tako kad u njih duva vjetar hladi samo jednu. Hlađenje cjevčice od strane vjetra uzrokuje promjenu električnog otpora cjevčice koja negativnom povratnom spregom dodaje još struje za grijanje cjevčica da bi se održala temperatura, tj otpor. Otpornik je neka varijanata PTC otpornika. Ova struja se preračunava u napon i to je brzina vjetra.

Institut za fiziku Zemun se je godinama patio da napravi te cjevčice, ali nije uspjevao. I onda su neki radnici Instituta otišli pod nekim drugim izgovorom da vide nešto u Geotec i vidjeli su tehnologiju pravljenja ovih cjevčica. Trebalo je nanijeti veoma tanak sloj platine na grafitnu podlogu da bi se napravila cjevčica. I tamo su vidjeli kako se to radi, tako da je na zadnjim serijama tenka meteosenzor napravljen u Institutu za fiziku Zemun zahvaljujući angažovanju Žike Spasojevića iz ovog Instituta. Žika je kasnije napustio Institut i otišao kod sina u SAD.

Kod ovoga pitanja koje si postavio zaboravio si da navedeš tip zrna. Potkalibarno zrno ima na ustima cijevi početnu brzinu, po tablicama gađanja koje su ugrađene u računar tenka 1806 m/s, tako da su svi meteouticaji na zrno bezznačajni. Druga dva zrna imaju manju brzinu i uticaj postoji. Otprilike bi pomjerili zrno jedan do dva metra bočno.

Mislim da sam dovoljno objasnio.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: vathra on November 30, 2009, 04:24:52 pm
Vlado, više nego dovoljno, hvala puno!
Nisam naveo tip zrna, zanimalo me je samo koliko to otprilike iznosi. I iznosi dosta za promašaj, očigledno.
Za meteosenzor, iz principa rada se čini da u računici figurira i temperatura vazduha, pritisak (gustina), vlažnost... a koliko mi se čini te podatke već uzima meteosenzor. Inače jako lepo rešenje, manje pokretnih delova - manje trošenja i kvarova.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on November 30, 2009, 04:38:49 pm
Meteosenzor daje podatke o vjetru, pritisku i temperaturi vazduha. Teperaturu baruta dobiva od senzora koji se nalazi u panelu komandira. Druge meteo podatke (gustina i vlažnost) ne uzima i ne mjeri, jer su manje bitni.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on November 30, 2009, 07:06:30 pm
Šta se dešava kada računar "pobrljavi", a bilo je takvih slučajeva.

Iskonektuješ ga i nastaviš lepo uz korekciju vatre da gađaš bez računara. Desilo mi se to jednom ali ne na mom tenku.
Jako brzo se navikneš da pogađaš i bez računara.
Ima tu još puno stvari, kada odu ogledala pa se gađa u ručnom režimu sa zakočenim ogledalima.
Uzrok što su (moram dodati jako često) stradala ogledala i po pravcu i po visini je što aktivan vojnik ili pijani rezervista ne zakoči ogledala a pri tome sistem ne radi i maršuje se (čak i u miru je bilo puno ovakvih slučajeva), e onda se sve ispremeće, i jedino ostaje da se gađa u ručnom režimu. Ni to nije jada. Naravno potrebna je korekcija vatre jel se u ručnom režimu retifikacija radi na 1.600 metara.

Nego jel neko zna kako se sve to dovodi u red, kada se desi da se ogledala ne zakoče, sistem ne radi a tenk se kreće.
Jel mora sprava da se otvara ili se može srediti sve i od vana?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on November 30, 2009, 08:15:50 pm
Nego jel neko zna kako se sve to dovodi u red

Dobro ti je ovo. Pa valjda zna neko.

Ako se ne zakoče ogledala, pa se u toku transporta tenka razdese naravno da mogu da se podese. Obično je potrebno ponovo uraditi rektifikaciju. Uglavnom se sve sa tim rješava. Ponekad je potrebno otvoriti spravu i uraditi popravku. Rijetko je treba demontirati sa tenka. U glavi nišanske sprave sa lijeve strane velikog ogledala nalazi se motor koji pokreće ogledalo, a sa desne rezolver koji mjeri tačnost položaja ogledala. Neko ovo ogledalo zove devijator. Taj rezolver se uglavnom uparuje sa elevacionim senzorom koji se nalazi sa desne strane nišanske sprave, a elevacioni senzor se uparuje sa paralelogramom koji je spoj nišanske sprave i topa. Tako da je skoro sav sistem uparen. E na tom devijatoru se zna pojaviti problem ako se ne zakoče ogledala. Ali i to se rješava.

Kad računar počne da brljavi, kako kažeš, ili kako neki drugi kaže počne da resetuje nema druge nego ga odspojiti. Konektore P10 i P13 na računaru. Međutim, nije tu kvar u računaru. Problem zbog kojeg se ovo dešava je u pojačavačkoj kutiji, na štampanoj ploči ADAA i to u softveru koji se nalazi u dva eeproma 2716. Ovo je bio kvar koji se dešavao na tenkovima u Kraljevu, odnosno na tenkovima prve serije. Ja sam sam, na svoju ruku, mjenjao softver na tenkovima u Kraljevu i ubacivao svoj softver. Nisam to završio na svim tenkovima i taj koji je počeo da brljavi je jedan od tih.

Rektifikaciju nišanske sprave treba vršiti prije gađanja, po mogućnosti sa topom koji nije bio na suncu. Obavezno je da na topu budu termoizolacioni limovi, jer se bez njih cijev krivi ko špageta. Međutim, top se nakon opaljenja grije i ponovo krivi. Ipak je on dugačak 5,11 metara van kupole. I nakon dva tri zrna treba ponovo uraditi rektifikaciju. 

Kad gađaš sa zakočenim ogledalima onda gađaš u mehaničkom režimu, a ne u ručnom. Onda dodaješ ugao koji ti piše na displeju u spravi ili na KTR-u. Ako je računar ugašen onda gađaš uz pomoć končanica koje su nacrtane unutar sprave.

Gađao sam u svim mogućim režimima i ide dosta lako, ali je bitno da se to naući i da nema straha. Bitno je shvatiti filozofiju sistema.

Pozdrav

VladoTitle: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on December 01, 2009, 08:10:55 am
Da u mehaičkom režimu, moj lapsus.

Baš me zanima tvoja iskustva. Recimo kada se radi rektifikacija, mnogi i dan danas rade rektifikacija tako što stave ortoskop i usta cevi i k-dir gleda kroz ortoskop a nišandžija šteluje spravu na unapred određen cilj.
Po nekoj logici to je neispravno. Nikada moje oko ne može biti isto kao i oko nišandžije, drugo ako se na ortoskop ne gleda tačno pod 90 stepeni već se malo iskosi k-dir, opet rektifikacija neće biti kako treba. Ili sve zavisi od čoveka do čoveka, neko kroz ortoskop gleda sa 15 santimenta neko gleda sa 18 cm ili 20 cm i tu sigurno da nastaje odstupanje.
Po meni je mnogo bolje da se malo nišandžija i našeta tamo-amo nego da se ovako vrši rektifikacija kako sam opisao i kako se uglavnom i radi.
Ja sam tako radio rektifikaciju (ustvari nisam ja već nišandžija) i za PKT i za top.
Ovo pišem za mirnodopsko doba kada vreme nije luksuz, na terenu se radilo kakao znaš i umeš samo da je što pre dovedeš u kakavu takvu funkcionalnost.
Možda i grešim u vezi svega što sam naveo i kako sam radio zato me baš interesuje kakva su tvoja iskustva u vezi toga.
Mada odmah mogu reći ovo, da sam na bojevim gađanjima imao uvek jako dobre ocene, mada ni drugi nisu bili loši (mislim na ove koji su radili rektifikaciju po knjizi).

Dodao bih i ovo, ja nešto u ortoskop i nisam nikada imao poverenja, zato što se zna kako bi trebao da su čuva i da se rukuje sa ortoskopom, a kod nas retko koji je imo svoji originalnu kutiju gde je ortoskop fiksiran (znam da su neke ortoskope čuvali u nekim šivenim vrećama) i nije ih ni bilo dovoljno.
Najbolje je izgleda konac i tovatna mast (ili blato) a za PKT malo obeležavajućih metaka i posao brzo bude završen.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on December 01, 2009, 11:29:46 am
Ovo o čemu ti pišeš se zove paralaksa oka.
Na http://www.babylon.com/definition/parallax/Croatian je to objašnjeno kao 
parallax
vidni kut iz oka opažača prema udaljenom objektu.

Evo ti i jedan tekst iz Hrvatskog vojnika

Učinkovitost streljačkog naoružanja postiže se pravilnom reglažom oružja i ciljničkih sprava, koje mogu kutne popravke izvoditi automatski, poluautomatski ili ručno. Reglaža (uciljanost letjelice) se sastoji u tome da se oružju na letjelici i ciljničkoj spravi da takav uzajamni položaj, u kojem se os ciljnika siječe sa srednjom putanjom zrna na određenoj duljini po pravcu i visini ili samo po visini, dok po pravcu ostaju paralelne. U biti se odstranjuje pogreška paralakse, koja se javlja kao posljedica razlike u mjestu postavljanja ciljničke sprave i oružja. Osnovna reglaža izvodi se na određenim duljinama gađanja (npr. 300 m, 600 m) u režimu leta, koji predstavljaju srednje uvjete gađanja u boju. To je reglažna duljina i ovisi o vrsti i namjeni oružja.

Ovdje se radi o tome da ti nišaniš na cilj i gledaš ga kroz nišansku spravu, a sva matematika gađanja se računa od usta cijevi. Dakle trebaš ono što vidiš da preračunaš kao da se ti (nišandžija) nalaziš na ustima cijevi. E taj ugao nastao razlikom položaja oka nišandžije i usta topa se ovdje zove paralaksa topa. Tome se dodaje paralaksa samog oka. To što se pomjera končanica na cilju pomjeranjem glave onoga ko navodi nišandžiju na cilj nije neka greška. Nikad nisam probao, ali mislim da bi bila veća greška kad bi to radio jedan čovjek i na topu i na nišanskoj spravi jer bi ljuljao tenk te bi došlo do pomjeranja topa u granicama histereze topa po elavaciji, a što bi bila veća greška. Mislim da nikad nisi mjerio razne tačnosti opreme na tenku, ali recimo signal žiroskopa je tako osjetljiv da osjeti kad stojiš na tenku i digneš ruke, ili ih spustiš, žiroskopi i te kako to osjete kao promjenu nagiba tenka, uzdužnog ili bočnog. Šta misliš kako reaguju kad neko izađe ili uđe u tenk.

Kad se rektifikacija vrši sa trupkom TR-125 i končićem na ustima cijevi dobiju se malo tačniji rezultati nego sa durbinom za rektifikaciju DR-125, ali se ne smije ni u kom slučaju naslanjati na top niti ga dodorivati, opet zbog histeze topa.

Ipak je lakše gurnuti DR-125 u usta cijevi i izvršiti rektifikaciju nego izvaditi udarnu iglu i montirati TR-125 i staviti končiće na usta cijevi. U slučaju da se sumnja na tačnost  DR-125 potrebno je izvršiti rektifikaciju gledajući u top sa lijeve strane, te okrenuti DR-125 oko svoje uzdužne ose za 180 stepeni i uraditi isto gledajući u top sa desne strane. U slučaju da končanica monokulara (DR-125) nije na istom mjestu monolular je neispravan, te ga treba centrirati. Ovo se desi ako se monokular drži u bočnom sanduku tenka, te se u vožnji rastese ili ako ispadne.

U knjizi Tenk M84 postoje table za rektifikaciju za korištenje na malim daljinama, na primjer u kasarni, a ako nema tih tabli može se raditi rektifikacija na 1500 metara i dalje. Tada su uglovi paralakse jako mali, te se mogu zanemariti.

Ako neko bude skupljao ove moje tekstove sa Palube mogao bi objaviti novu knjigu Tenk M84. Knjiga o tenku, ali izdanje Tehničke uprave nikad nije objavljena. Objavljena je knjiga koja je za tenkiste, ali nije nikad knjiga za održavanje tenka, za tehničku službu. Prije nekih 20 godina bio je konkurs za izradu ove knjige na koji smo se javili kao ekipa ja i Bartol Jerković, sadašnji direktor fabrike ĐĐ SV Slavonski brod i još nekoliko momaka, ali zbog politike posao su dobili drugi, uzeli pare, ali posao nikad nije završen.

Nadam se da su tekstovi sa Palube autorizovani.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on December 01, 2009, 10:50:35 pm

Šta misliš kako reaguju kad neko izađe ili uđe u tenk.

Da se ne lažemo o ovome nisam ni sanjao a kamoli razmišljao. Imaš puno pravo za ovo što navodiš kada se sve uzme u obzir.
Mada ako mi veruješ imao sam jako dobre ocene pri bojevom gađanju, ali kako napomenuh, ni drugi koji su radili po knjizi nisu bili u zaostatku.

Ako neko bude skupljao ove moje tekstove sa Palube mogao bi objaviti novu knjigu Tenk M84. Knjiga o tenku, ali izdanje Tehničke uprave nikad nije objavljena. Objavljena je knjiga koja je za tenkiste, ali nije nikad knjiga za održavanje tenka, za tehničku službu. Prije nekih 20 godina bio je konkurs za izradu ove knjige na koji smo se javili kao ekipa ja i Bartol Jerković, sadašnji direktor fabrike ĐĐ SV Slavonski brod i još nekoliko momaka, ali zbog politike posao su dobili drugi, uzeli pare, ali posao nikad nije završen.

Ti si jedan od članova Redakcije, pa vidite tamo šta Vam je činiti. Kao što i sam znaš ja nisam član Redakcije ali ako bi naglas razmišljao to bi bilo "naravno da sve ovo treba objavit".

Nadam se da su tekstovi sa Palube autorizovani.

Jesu, bez brige, i u samom Pravilniku foruma je to istaknuto prilikom registracije.


Hvala na odgovoru i prenetom dragocenom iskustvu. :)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: vathra on December 01, 2009, 11:04:39 pm
Ako neko bude skupljao ove moje tekstove sa Palube mogao bi objaviti novu knjigu Tenk M84.
Ako iko ima nameru, moraće da požuri, uskoro će biti zanimljiva samo onima iz "Tank overhaul" emisije (ekipa kolekcionara koja skuplja i održava stare tenkove).

A kad sam njih pomenuo...
Zna li se da li ima M84-ki u stranim muzejima ili sl?
Pre nekog vremena je neki lik na MyCity forumu postavio slike M84 (ako se dobro sećam) na vučnom vozu na nekom putu u Americi.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on December 02, 2009, 07:12:14 am
Zna li se da li ima M84-ki u stranim muzejima ili sl?
Pre nekog vremena je neki lik na MyCity forumu postavio slike M84 (ako se dobro sećam) na vučnom vozu na nekom putu u Americi.

Ta slika je dosta nejasna i slikana po mraku, ali mislim da je na vučnom vozu slikanom u Americi bio T-72 sa kako autor fotografije tvrdi ispisanim grafitima na našem jeziku, pa je verovatno zbog toga pomislio da se radi o M-84. Vlado bi mogao da zna otkud grafiti na srpskom jeziku, ispisani na T-72 verovatno doveženim iz Iraka  :)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: vathra on December 02, 2009, 09:19:33 am
Ta slika je dosta nejasna i slikana po mraku, ali mislim da je na vučnom vozu slikanom u Americi bio T-72 sa kako autor fotografije tvrdi ispisanim grafitima na našem jeziku, pa je verovatno zbog toga pomislio da se radi o M-84. Vlado bi mogao da zna otkud grafiti na srpskom jeziku, ispisani na T-72 verovatno doveženim iz Iraka  :)
Da, u pravu si. Potražio sam temu, evo je, sa slikom u prvom postu.
http://www.mycity-military.com/Ostalo/Vise-nego-cudan-tovar-na-Highway-95-USA.html


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on December 02, 2009, 10:16:05 am
Kao što se može videti na slici, stub vozila iz kojeg je slikano tačno je preko nišanske sprave i mesta gde bi trebalo da se nalazi meteo senzor kod M-84. Ali se primećuje veliki far sa desne strane topa i IC far noćne sprave TPN-1. Zato mislim da se radi o T-72.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on December 02, 2009, 10:34:13 am
Kad je Irak napao Kuvajt u tenkovskoj školi u Džahri bila su 4 tenka M84 koja su tu dopremljeni prije napada na Kuvajt iz VP 6592 Niš i služili su za obuku. Iračani su te tenkove odvukli u Irak. Šta je sa njima bilo neko zna, ali tih je jako malo. Ja ne znam.

Od isporučenih 149 tenkova u Kuvajt za jedan se ne zna gdje je. Opet neko zna, ali tih je jako malo.

Jedan tenk M84 iz druge serije ima u Rusiji. Za njega se zna gdje je. Jednom mi je jedan Rus, na nekom ispitivanju tenkova u svijetu, pričao gdje ga je vidio. Tj, znalo se je.

U toku Pustinjske oluje gledao sam kako svi mogući Nato-ovci tovare iračke T72 i odvlače negdje. Nisu skupljali T55 i T59. Bio im je interesantan samo T72.

Dok sam bio u Saudi Arabiji pred početak Pustinjske Oluje oko našeg tenka su se svaki dan muvali "raznorazni željni informacija".

[attachment=1]

Nekome sam odgovarao tačno na pitanje, a nekome netačno, a nekima sam se pravio blesav.

Kasnije kad smo ušli u Kuvajt, dok su gorila naftna polja, dok je u sred dana danima bila noć

[attachment=2]

svi su šarali sprejom po raznoraznim uništenim sredstvima.

[attachment=3]

pa sam šarao i ja. Kasnije sam te tenkove našao u Pakistanu, u Taksili gdje su došli na remont.

[attachment=4]


a sve je bilo puno iračke municije kao što je ova

[attachment=5]

to što su natpisi na srpskom "čista je slučajnost i neće se dalje uzimati u razmatranje"

jer ovoga je bilo na hiljade tona

[attachment=6]


Tražio sam po MC sliku tog tenka, ali je nisam našao. Molio bih link prema slici.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: MOTORISTA on December 02, 2009, 10:45:46 am
Samo klikni na sličicu u uglu vlado.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on December 02, 2009, 10:47:55 am
Vidio sam sliku, ono je T72. Ima IC far više nišandžije. To M84 nema.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on December 02, 2009, 10:53:22 am
Na MC se spominje Lazanski u Kuvajtu ili Saudiji. Nije on jer smo ga tamo čupali iz zatvora.

Neću odgovarati na eventualna pitanja oko ovoga. Oko ovoga ostanite i dalje u neznanju.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: vathra on December 02, 2009, 10:57:44 am
Vlado,
Osim pomenutih tenkova koji su nestali iz Kuvajta, da li je možda neki iz Jugoslavije našao put do nekog muzeja/privatne kolekcije?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on December 02, 2009, 11:00:56 am
Dok sam se ja bavio tenkovima nije ni jedan.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: buster on December 10, 2009, 10:00:08 pm
Ne znam je li neko mozda stavljao ali ako jeste izvinite.
Imam par knjiga tj pravilo o tenku m-84 i imam rukovanje naoruzanjem tenka m-84(karton prakticnih radnji) podsjetnik za nisandjiju i podsjetnik za komandira. Pa cu sutra ili prekosutra ovisno o slobodnom vremenu da skeniram i da postavim ovdje, naravno ako nije problem ili ako nece krsiti pojedine zakone ;D.


Pozdrav.
Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on December 11, 2009, 05:19:34 pm
Jesu li to oni podsjetnici u žutoj, crvenoj i ostalim bojama. Volio bih se toga sjetiti.

Samo postavi. To je vlasništvo JNA, pa ako zapne nek te oni tuže. Uostalom , to sam ja pisao. Moj rad. Pa nek te tuže zbog mog rada, a onda ćemo o autorskim pravima.


Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: buster on December 11, 2009, 05:37:17 pm
Jeste to su ti podsjetnici. Trebao bih ih zavrsiti do 10 sati, ako ne bude veceras bice definitivno ujutro.

Pozdrav.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on December 11, 2009, 06:12:20 pm
@buster
Samo podsetnike i sav materijal upostuj u Virtuelnoj biblioteci, na strani:
https://www.paluba.info/smf/kopnena-vojska/

Pa postavi ovde link do biblioteke.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: buster on December 11, 2009, 10:10:17 pm
Uspjeo sam, e sada ako se ne javim neko vrijeme bice da je udba radila
https://www.paluba.info/smf/kopnena-vojska/m-84-podsjetnik-prakticnih-radnji/ (https://www.paluba.info/smf/kopnena-vojska/m-84-podsjetnik-prakticnih-radnji/)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on December 11, 2009, 10:37:32 pm
Skinuo sam ovo. Ovakav fajl sa rapidšera skidam za oko 2 minuta ili manje. Sad sam skidao oko 7 do 8 minuta, što bi reklo da nas je puno skidalo ovaj fajl.

Sjetio sam se ovoga.

Busteru, ako te ko bude gnjavio, mislim da kući imam ovo u rukopisu, tako da se ne sikiraš. Uputi ih na mene.
PS
Odakle si.

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: buster on December 11, 2009, 10:43:28 pm
Ma nema problema :). Sluzimo narodu, ja sam iz Prijecana hehe najveca zabit u BL.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on December 11, 2009, 11:01:29 pm
Super. Tražio sam ove priručnike po internetu, ali bez uspeha. Hoćeš li postavljati i one koliko se sećam žute i bele boje (mototehnika itd.)?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: buster on December 11, 2009, 11:08:44 pm
To je sve sto imam od prirucnika mada ako nadjem postavicu.

Pozdrav.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on December 11, 2009, 11:15:33 pm
Bio sam u Priječanima prije neki dan, na auto otpadu Cargo, tamo sam našao haubu za mog pasata  :'(, tako sa to i nije naka zabit, a na Šušnjarima, više tebe, na brdu, sam svojevremeno postavio baznu stanicu za internet.

Sad makar Udba zna gdje da dođe.

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on December 12, 2009, 08:39:26 am
Hvala Buster. :)

Neke stvari sam pozaboravljao i Boga mi stvarno je podsetnik poslužio svrsi. :super


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on December 12, 2009, 07:20:13 pm
Bilo bi dobro kada bi neko mogao da skenira i ovaj priručnik. Bilo je tih crvenih nekoliko vrsta. Mislim da sam ja kao vozač dužio baš ovaj, a u njemu bi trebalo da su objedinjene sve pozicije na tenku, uz crno bele fotografije i objašnjenja.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: buster on December 12, 2009, 09:49:25 pm
Hehe imam i te dvije knjige, jedino sto cete se malo nacekati sa njima jer imaju preko 500 strana ukupno :). Pa dok to sve skeniram ima posla... Ali nastojacu barem da okacim prvo pravilo do iduceg vikenda.

Pozdrav


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on December 12, 2009, 09:59:55 pm
Svaka čast za kolekciju   :super

Samo polako, nemoj da žuriš  ;)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on December 13, 2009, 08:21:33 am
To su starija pravila, ne po sadržaju već po štampi :D, izašlo je kasnije objedinjeno pravilo u jednom delu isključivo za tenk M-84 bez T-72.
Čudi me Bandzi da ga niste imali 96-te.

Buster, kada možeš samo udri po skeneru. :)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on December 13, 2009, 01:29:49 pm
Broker sad si me bacio u rebus  :)
Izgleda da si u pravu. Ipak je to bio onaj noviji jednodelni, isključivo za M-84. Ali nema veze, može i ovaj dvodelni  :)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on December 13, 2009, 09:26:56 pm
Izgleda da smo krenuli po slikama. Da vidimo ima li ko ovo

[attachment=1]

pa ovo

[attachment=2]

ovo nema niko, a volio bi Božo

[attachment=3]

još malo

[attachment=4]

Ovo niko nije vidio, a ja skicirao rukom. Topovska cijev koja se zavrće u zadnjak.

[attachment=5]

skica sa strane
[attachment=6]

skica svom dužinom

[attachment=7]

Malo o brodovima za mornare

[attachment=8]

Dokumentacija je u pravim rukama

[attachment=9]

Nekad sam crtao šeme

[attachment=10]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on December 13, 2009, 09:35:04 pm
Ima još.

Tamo sam duplirao jednu šemu, ali ima još. Malo sam slikao svojim telefonom, malo ćerkinim ( koji mi je otele prije neki dan), ali se patim kako da slike iz telefona prebacim u računar.

Priprema rukopisa za štampu

[attachment=1]

knjiga o tenkovima

[attachment=2]

Malo T72

[attachment=3]

svaki tenkista treba da zna topografiju

[attachment=4]

Ima još.

To ćemo kasnije.

VladoTitle: Re: Tenk M-84
Post by: buster on December 14, 2009, 12:44:09 am
Od sve izlozene literature jedino imam prirucnik iz topografije za tenkiste :) naravno mala sala pojedine stvari ne bih mogao da imam i da hocu. Vi ste gospodine Vlado kao Aleksandrijska biblioteka za nas entuzijaste i hvala vam puno sto ste voljni da podijelite svoje dozivljaje sa nama. A sto se tice pravila za M-84 najvjerovatnije cu ih uspjeti da skeniram i postavim do ponedeljka jer mi je ova sedmica uzasna na fax-u.

Pozdrav.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on December 14, 2009, 02:00:43 pm
Quote from: Vladimir_16
Izgleda da smo krenuli po slikama.

Nego kako, da vide malo mornari da i mi konja za trku imamo. :) ;)

Ja sam nažalost jako siromašan što se tiče knjiga. Pravilo koje smo pominjali gore mi je oduzela civilna policija, kao i gumenu palicu i beli opasač vojne policije. Pravilo sam dužio po postavljenju, a ove suvenire (beli opasač i gumenu palicu sam legalno izneo iz kasarne jel se u to doba zaduživala nova oprema za vojnu policiju, dobio odobrenje od predpostavljenih). Imao sam i staru padobransku uniformu koju sam nosio jedno vreme dok nisu stigle maskirane, nju mi nisu oduzeli (stigle maskirane uniforme, još dok sam ja služio). Takođe po odobrenju predpostavljenog komandira i oficira za bezbednost.

Nemam knjiga ali zato imam druga. :super
Motorista mi je pozajmio jako dobru knjigu o borbenim vozilima.

[attachment=1]

Deo predgovora:

Quote
Borbena vozila danas u svetu cine veoma siroko podrucje borbenih sredstava u naoruzanju. Za istrazivanje, razvoj i proizvodnju savremenih borbenih vozila, kako za ona koja su osnovni nosioci borbenih dejstava, tako i za brojna za razlicite namene i posebne uslove koriseenja, danas se u svetu angazuju izuzetno velika finansijska sredstva, proizvodni kapaciteti i ljudski potencijali. Razvoj se obavlja kontinualno, koriseenjem najnovijih tehnicko-tehnoloskih dostignuca, razvijaju se nova savremenija vozila, koja vremeenom zastarevaju, modernizuju se ili povlace iz operativne upotrebe.

Na osnovu dostupnih informacija o razvoju novih borbenih vozila, bilo putem komercijalnih ponuda velikih svetskih firmi, prikaza iz strucnih publikacija ili drugih izvora, veoma je tesko i onima koji se bave tom problematikom da na osnovu tih nepouzdanih podataka steknu realnu predstavu o stvarnim upotrebnim vrednostima tih sredstava. Uobicajeno je da se u tim podacima istice da su razvijena nova i znatno savremenija sredstva u odnosu na ona koja se nalaze u upotrebi. Meautim, znatno kasnije, kada osnovni podaci postanu dostupniji javnosti iIi kada se obavljaju modifikacije i poboljsanja na tim vozilima najcesee se moze govoriti o velikom neskladu izmđu onoga sto je objavljivano i onoga sto stvarno jeste. I to se tako redovno ponavlja iz godine u godinu.

Osnovne teskoće oko realne ocene novorazvijenih sredstava nisu samo u tome sto se, cesto, ne raspolaze nekim najbitnijim podacima o tim sredstviima, nego i u tome sto ne postoji teorijski obrađen kompleks strucnih pitanja koja cine koncepciju vozila, na osnovu koje bi se omogućio racionalniji pristup u procesu razvoja tih sredstava, ali i stvorile pretpostavke o realnijoj oceni svega onoga sto je razvijeno. U pitanju su istrazivanja najpovoljnijih tehnickih resenja u vezi sa izborom, rasporedom i organizacijom pojedinih odeljenja, koncepcijom odgovarajueih podsistema, naoruzanja i opreme, da bi se postiigao sto visi opsti tehnicki nivo sredstva kao celine i postigla optimalna borrbena svojstva.

Polazeei od znacaja borbenih vozila za svaku zemlju, neophodnosti pravoovremenog predviađnja puteva razvoja i racionalnijeg korisćenja raspolozivih sredstava, s jedne strane, i teskoća oko strucnih pitanja u vezi sa koncepciijam vozila, s druge strane, smatralo se da bi bilo korisno da se u okviru jednag ovakvog rada prostudiraju ona najbitnija pitanja koja, u osnovi, ograničavaju dalji razvoj borbenih vozila. Najpre izucavanjem najkarakteristicnijih resenja i iskustava iz proslosti, savremenih koncepcija podsistema i konceppcija vazila kao celine, a zatim da se na osnovu zapocetih istrazivanja ukaze na moguće pravce daljeg razvoja...itd


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on December 14, 2009, 02:33:13 pm
Broker, imam i ja istu knjigu  :)

Vlado bi mogao da napiše novo dopunjeno uputstvo za M-84 i ponudi ga Vojsci Srbije uz određenu nadoknadu  :)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on December 14, 2009, 03:05:18 pm
Milorad Dragojević, meni poznatiji kao brat Božidara Dragojevića, (obadvojca pukovnici) je bio načelnik jednog sektora u VTI Beograd. To je bio motoraški sektor i ova knjiga koju je Broker pokazao više bi se mogla zvati motori za borbena vozila. Gospodin Milorad Dragojević, koga izuzetno cijenim, je motoraš u duši i njegov doprinos u razvoju tenka i ostalih borbenih vozila je zaista veliki. Ovu knjigu, samo drugačijih korica, najvjerojatnije neko drugo izdanje, sam pročitao nekoliko puta. U knjizi se uglavnom objašnjavaju tenkovski motori, te bi bio bolji naziv knjige Motori za oklopna vozila.

Brat gospodina pukovnika, doktora, Milorada Dragojevića, Božidar je učestvovao u razvoju tenka M84 i bio jedna od ključnih osoba u VTI Beograd, a kasnije u VP 9599, u direkciji projekta Kapela. Međusobno se obadvojca izuzetno cijenimo. Doduše, nisam ga vidio puno godina.

[attachment=1]


Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bozo13 on December 16, 2009, 07:07:50 pm
@Vlado
Izgleda da če trebati početi planiranje puta u Banja Luku... Kada je najbolje vreme za pivo u dobrom društvu u Banja Luci? ;)

LPB


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on December 17, 2009, 12:43:43 am
Za pivo sam uvijek.    :super  Juče sam počeo da radim, iako me još jako boli u desnoj strani grudnog koša, ali samo ako kašljem, kišem, smijem se i slično, pa pokušavam da to izbjegavam. Sutra sam u Beogradu, u predstavništvu RTRS-a. Tamo ima samo sokova.   ::)

Što se tiče Banja Luke, danas sam probao pivo Nektar i mogu reći da je isto kao juče. Izreka open office nekad znači softver za obradu teksta, a nekad, kod nas, znači da se idemo dogovoriti na otvorenom, tj u kafani. Dakle OpenOffice.org

Ako te interesuju slike može se naći još ponešto  :dosada


Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bozo13 on December 17, 2009, 08:29:31 am
Za open office nisam znao. Mi to zovemo merjenja u lokalu (eng: local measurement) ;)
A slike su uvek dobrodošle. Nije problem nači "stručnu" literaturu na engleskom, problem je domača stručna literatura.

LPB


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on December 19, 2009, 12:47:39 pm
Nešto nalik ovom je bio sređen tenk koji sam dužio. Samo što mi nije bio naprsao glavni periskop.
Dobro nije baš bio u ovoj meri čist i sjajan (jel ovo je po svojoj prilici novo) ali vukao je na ovo. :)
Da, ovo je mesto vozača tenka T-72. Mesto vozača je potpuno isto kao i na M-84, jedino su na T-72 natpisi na ruskom jeziku.

[attachment=1]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bozo13 on December 19, 2009, 12:55:35 pm
Za razliku od ostalih slika na kojima se pojavljuje T72, lepo je videti sređenu i održavanu unutrašnjost tenka.
LPB


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on December 19, 2009, 02:41:17 pm
Nadam se da će i M-84 Vojske Srbije u bližoj budućnosti konačno proći generalni remont i ličiti na tenk sa slike  :)
Neko se igrao sa ovim tenkom. Tenk nije ukočen, a menjač mu je u šestom ili sedmom stepenu prenosa  :marinero

Ne mogu da se setim svih detalja, ali koliko se sećam one četiri kontrolne lampice (na slici desno od periskopa) se na M-84 nalaze sa gornje leve strane periskopa. I manometar za stanje pritiska u bocama sa vazduhom je drugačiji na M-84.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on December 19, 2009, 05:19:31 pm
Zaboravio si na razlike zvane DRHT , sistem 3EC i ostale. Nešto mi je ovdje čudno. Sve je toliko čisto, kao da je tenk na ispitivanju nakon nekog remonta. Na kutiji za periskop, pored nišandžije čak nema ni tragova demontaže i montaže kutije kod zamjene periskopa. Ručica poklopca vozača nije fiksirana. Otprilike je slikano negdje gdje nema puno vojske, otprilike neki remontni ili ispitni zavod.


POzsrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on December 19, 2009, 09:52:39 pm
Šta beše sitem 3EC? Jel to uređaj za automatsko gašenje požara?

Uh, sad gledam ovu sliku T-72 i vidim da na slici koju je postavio Broker nema instalacije za vazduh i još nekih sistema. Na ovoj slici manometar boca za vazduh je isti kao i kod M-84. Čemu služi uređaj sive boje koji se nalazi desno od crvene kutije PP uređaja?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: trpe grozni on December 20, 2009, 12:31:42 am
Jal postoji mogucnost da je slika koju je Brok postavio, slika simulatora ??


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on December 20, 2009, 01:12:12 am
Ako se ne varam, uređaj desno od panela za PP zaštitu je deo DRHT-a. A lampice (mislim) da su indikatori za gabaritna svetla koja su uključena a koja ne.
Pozaboravljalo se baš dosta toga. I kažu ne treba nam rezerva i vežbe rezervnih vojnih obveznika. :udri Kako da ne treba...
Treba mi najviše sat vremena i bukvalno sve bi mi se "vratilo". :rtfm

Na slici koju sam postavio stvarno nedostaju i cevi za vazduh. Vidim ja nedostaje mi nešto. Mnogo mi nešto prazno. :)
Vidim i da su žaluzine zatvorene. ???

Da li je trenažer (simulator), pa nije nemoguće, ali mislim da nije.

Mnogo je verzija T-72 urađeno, ja mislim da ni prosečan ruski tenkista ne zna sve verzije i podverzije tenka T-72. Neki dan baš sa Vladom gledam video gde su Rusi ugradili poluvolan (nešto nalik kao kod BVP-a M-80) umesto poluga u T-72.

Nego šta je uređaj iza penela za PP zaštitu?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: machak on December 20, 2009, 12:33:39 pm
Pojma nisam imao da postoji "Priručnik iz topografije za tenkiste".  :)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on December 20, 2009, 08:11:28 pm
Ja kao vozač nikada nisam koristio uređaj DRHT (radiološko-hemijski detektor) niti mi je neko pokazao kako se on koristi. Čak mi ni oko PP uređaja niko ništa nije objašnjavao. Jednom mi se desilo u toku vrelog letnjeg dana, da mi ovaj uređaj zaglupavi na tenku iz čete. Krenem ja da vratim tenk u hangar, on vreo ko ringla jer je dosta vremena proveo na suncu. Upalim motor i taman da ubacim u brzinu on se iz čista mira ugasi, a papučica gasa pala na pod kao da je neko otkačio. Mozgao ja kako da vratim papučicu gasa u uspravan položaj i slučajno vratim ručni gas u početni položaj. Tada se papučica gasa podigla i tek tada sam mogao ponovo da startujem tenk. Posle sa ja raspitivao u radionici i oni mi rekli da je verovatno neki od senzora PP sistema greškom reagovao zbog velike vrućine, ali nije aktivirana ni jedna boca za gašenje požara.

Brok na koje lampice misliš? One četiri kontrolne gore levo od periskopa (na T-72 gore desno) koje sam ja spomenuo nisu za gabaritna svetla sigurno. Zaboravio sam i ja koja šta signalizira, ali znam sigurno da jedna od njih signalizira zaprljanost filtera za vazduh.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on December 20, 2009, 11:30:53 pm
Mislim da vam sve piše (nacrtano) ovdje. Ekskluzivno pravo za članove Palube da vide tehničke detalje ovoga o čemu se priča

[attachment=1]

a to je dio jedne veće dokumentacije

[attachment=2]

a rađeno je na osnovu neke dokumentacije kao što je ova

[attachment=3]

a onda smo mi to mjenjali

[attachment=4]

ili smo mijenjali softver

[attachment=5]

pa smo još mjenjali

[attachment=6]

a o tome se učilo naokolo

[attachment=7]

a mi smo i dalje svakim danom sve više napredovali
Dakle, ko zna čitati šeme, na prvoj slici vam je sve objašnjeno.  Ko nije upućen u čitanje šema tu sam da odgovorim.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on December 20, 2009, 11:35:34 pm
Izgleda da sam opet stavio duple slike, a neke nisam koje sam mislio da stavim. Ima vremena, staviću kasnije.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on December 21, 2009, 11:11:20 am
Moguć je  Bandzi, jako je moguće da su to indikatori zaprljanosti filtera za vazduh.
Inače PP sistem i nema potrebe da učiš jel je automatizovan.

Evo dao nam je Vlada gradivo, pa ćemo pomoću šeme da tražimo uređaje.

Hvala Vlado. :super

Joj kada se setim, u Kraljevu je noćas bilo minus 20, a sada dok ovo pišem je minus 14, a Jarčujak je još na visini te je sigurno za dva-tri stepena hladnije. Joj kako je sada "veselje" biti u tenku. :nervoza
I još ako recimo treba da se radi nešto, a majstori kod nas nisu hteli da rade pod municijom ni zimi jel se jedan tenk u radionici zapalio a bio je pod municijom (u letnjem periodu), tada su se boce aktivirale i ugasile požar ali je bilo bežanije iz radionice. :)

Da, i ako treba posada da radi nešto, eto na primer da isprazni tenk sa municijom, ti ne možeš u tenku da radiš u vetrovci, pa ja nisam mogao čak ni u tenkovskom odelu ako ima postavku ispod. Znači preostaje mi jedino (što sam i radio) da se svučem u košulju i da radim, te sam tako na Pešteru radio u košulji na minus 27 stepeni. Jezivo jeste ali meni lično je ipak bolje je nego leti na plus 40 i nešto.

Sada me setila ova zima. Jel nosio neko od Vas takozvana kineska odela. Strašno ružna i nezgrapna, to sam nosio jednom prilikom na terenu i nikada više. Topla jesu, za izgled nikada nisam mario (jel su stvarno ružno izgledala), ali nisam mogao u toj nazovi radnoj uniformi da se okrenem u tenku, zato ih nisam ni nosio.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bozo13 on December 21, 2009, 11:17:48 am
Šta da kažem na to?
Neki imaju kuči nacrte za brodove, koju topografsku kartu, a neko celu dokumentaciju M84..

Svaka čast, Vlado!

LPB


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on December 21, 2009, 12:26:11 pm
Jao imao sam ja jedno vreme to "kinesko" radno odelo svetlo braon boje. Kada ga obučeš izgledaš kao ona Mišelin maskota. Upija vlagu kao sunđer, a cepa se kao da je od papira. Kasnije sam dobio ono klasično tenkovsko SMB radno odelo na kojem možeš da dodaš postavu po potrebi.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on December 22, 2009, 09:37:20 am
Negdje 1988 ili 1989 gađanje na Pasuljanama. Decembar. Sa ekipom u kojoj je kasnije bio Broker. Temperatura koju daje meteteosenzor -34. Vjetar koji mjeri senzor 25 m/s, ne može da daje podatke o većem vjetru, ali je veći sigurno. Sve poravnao snjeg. Vejavica ravna snjeg i zatrpava moguće rupe. Ludnica.  Idem od tenka do tenka i propadam u rupe koje je pokrio snijeg. Jedan po jedan tenk ne može da pali hidrauliku azimuta. Razlog je smrznut prekidač na poklopcu vozača. Mogli ste ga vidjeti na one dvije slike gdje je prikazano odeljenje vozača od T72. I ja idem od tenka do tenka, samo odšrafljujem prekidač, odvajam ga od nosača poklopca. Tad može upaliti hidrauliku bez obzira na poklopac vozača. I ruke mi se smrzavaju. Radno odjelo mi puca kao staklo. Ne mogu ući u tenk sa svim radnim odjelom. Ruka mi se zalijepila za viljuškasti ključ. 

To vam je jedan od zimskih ugođaja na tenku.

Koju godinu kasnije, pustinja, senzor mjeri +60 na suncu, dodir tenka izaziva opekotine. Ako se stane na ulje koje je prosuto na pjesak iz motora tenka  bez obzira na čizme, automatski izbijaju plikovi na tabanima. Puklo crijevo za vodu u motoru. Voda se pregrijala, šišti para na sve strane. Treba staviti ćebe na motor, leći na motor, zavući ruke u motorno odeljenje i sat, dva šarafati. Unutra sve usijano.  Izbijaju opekotine i plikovi. Arapi šize. Počinje pješčana oluja. Na sve se lijepi pjesak. Ulazi u oči, uši itd.

To vam je jedan od ljetnih ugođaja na tenku.

Negdje u SFRJ. Kafana. Pjevaljka na stolu. Opet u okolini Brokerove kasarne. Sve pijano. Samo muzičari trijezni i uzimaju pare. Pjevaljke u krilu. Mi ispod stola. Pjevaljke pod stolom. Mi na podu.

To vam je jedan od oubičajenih događaja nakon posla sa tenkom.

Ko voli, nek izvoli. Takav je to posao.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on December 22, 2009, 10:13:02 am
Uh jeste i Livade su zeznute, pa kao i Pešter. Ko nije bio možda neće verovati ali prosečan letnji dan izgleda ovako. Preko dana se svučeš u majicu i radiš nešto oko tehnike. Čim se smrkne oblačiš vetrovku, odnosno oblačiš zimsku uniformu u sred leta. I desi se jako često sa se tokom dana bukvalno smene sva četiri godišnja doba.
Ma ako nemaš rukavice lepi se AC ključ za kožu. Recimo isto iz PAM-a nema šanse da se gađa zimi (kada su baš niske temperature) bez rukavica. Prosto ti nestane snage da držiš ručicu okidača od zime.

A to što ide posle, pa mora malo da se da odušku kada se radi u ovakvim uslovima. :)
Ovo što sam pominjao Pešter i minus 27, i rad u košulji, da neko ne pomisli da se to radilo satima tako. Nije. Nego radiš 15-20 minuta i uletiš u kafanu (na dva minuta bukvalno od parka) a tamo te čeka crno kuvano vino, naravno sve unapred ugovoreno sa gazdom te kako stiše tura iz tenka sve je spremno na stolu.
Tada mi je Mrsać menjao grejač, i tražio mi da ispraznim sve osim OT-a i prednjeg saća, ali i to je imalo "cenu", pa smo se odužili kasnije u toj oobližnjoj kafani. :)

Pa je bilo i kupanja na Međi u jednoj kafani koja je imala (možda ima još) fontanu ispred, ali ne za kupanje ;D već estestike radi. :D
Kupao se moj dobar drugar k-dir tenka M-84, a nadimak mu je vinjače. ;D ;D ;D Šta reći više. :)
Inače (bez šale) odličan tenkista, mada ne radi više.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on December 22, 2009, 12:52:56 pm
Kad reče Mrsać.

Legenda.

Nas četvorica smo na Pasuljanama negdje 1987, zima, snjeg do koljena, pojeli za noć tablu slanine, pola vreće crvenog luka i pet šest hljebova. I nekoliko litara raznoraznih rakija nabavljenih u Senju i okolini. Što Mrsać može da popije za dan, ja ne mogu za godinu.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on December 22, 2009, 02:30:48 pm
Jeste Mrsać je baš živa legenda. :super
U penziji je.

A kada pomenu slaninu. Ja sam pred teren uvek u tenku imao imao po tablu (i to ne bilo kakve) već kuvane slanine. I naravno litar rakije (i to ne bilo kakve, nego prava domaća prepečenica od jedno 22-23 grada), samo što rakija nije bila za nas posadu, već za Mrkija, Iva i ekipu. Nekako "brže" :) dođu kada nešto zatreba. Mislim ide bez papirologije kako bi to trebalo, ja referntu za tehniku spisak neispravnosti i opis istih pa dok on prosledi njima, pa dok oni nađu vremena to može da potraje. Ovako u danu imam ekipu na tenku kada je zatrebalo a ja kao pravi domaćin dočekam "goste" kako to doliči. :) ;)
A kada se završi posao, tek onda "retroaktivno" predam referentu šta sve treba odnosno šta je već urađeno na tenku. :)

Danas kako čujem od malobrojnih bivših kolega koji još rade da nema više tog drugarsta i tog duha kao što je to bilo nekada. Ja sam nekada maltene trčao na posao baš zbog mnogo dobrih međuljudskih odnosa i atsmofere na poslu. Sada je sve to nekako "hladno" i strogo zvanično, ovo što je valjalo ili se poskidalo ili penzionisalo tako da su sada sasvim treći ljudi. Ostalo je nekolicina ljudi iz te straije ekipe ali oni uglavnom više nisu u trupi, nađe se po neki izuzetak ali retko.
Naravno ima i u novoj ekipi dobroh ljudi i vrsnih tenkista, ali generalno nema više tog duha.

Kakva je recimo to posada tenka da k-dir i nišandžija ne govore. Ma od takve posade i od bilo kakvog posla nema ništa pa neka imaju znanje tenka u malom prstu.
Ovo je dosta bitno za tenkiste a Boga mi i za ostale rodove gde je zasupljen ekipni rad, jel ključ uspeha leži u timskom radu.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: kukimiro on December 22, 2009, 04:32:24 pm
Za koje potkalibarno streljivo su unijeti podaci u balističko računalo?
Da li se može koristiti potkalibarnni projektil BM15 a da se ne vrše izmjene u računalu (tenku)?
Jedan frend me je uvjeravao da se taj potkalibarni projektil može koristiti na M-84 bez nekakvih izmjena sa čime se baš nisam složio jer mislim da su podaci za potkalibarne projektile BM9 i BM12 unijeti u računalo.

Pozdrav Miro!


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on December 22, 2009, 07:03:12 pm
Početna brzina potkalibarnog zrna za top 2A46 125 mm je oko 1800 m/s. Pritisak na zatvarač kod opaljenja je 6600 atmosfera. Veoma malo opadanje brzine tokom leta koje je u tablicama gađanja dato do 4000 metara. Dakle, zrno po tablicama leti nešto više od dvije sekunde. Korigovani tablični ugao na 1500 metara je 2,7 hiljaditih. Šta god da od potkalibarnog staviš unutra pogodićeš cilj. Na tenku T80 sam vidio da na balističkom računaru ima balistiku za sedam različitih balistika za potkalibarno zrno. Perverzija. Ovo zrno toliko brzo leti da je to gotovo pravolinijski. Ja sam gađao sa ruskom municijom na kineskom tenku u kojem je bila balistika za kinesku municiju. Sa TF-om. I odstupanje na oko 2,5 kilometara je bilo oko 40 cm. A sad uporedi to sa potkalibarnim koje duplo brže leti.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: kukimiro on December 22, 2009, 07:32:47 pm
Mala informacija.
Tenk koji se prevrnuo u Makedoniji 11.11.1991.vozila je posada JNA iz sastava 243. okl.br. Prevnuo se u Kačaničkoj klisuri (a ne u vojarni) prilikom prelaska brigade u Uroševac. Tenk je sletio u provaliju negdje oko 140 metara u dubinu (s ceste do željezničke pruge). Kompletna posada je preživjela. 

Uzrok izlijetanja sa ceste: „otkačka“ u vožnji.

Još i pitanje: Tko je bio zadužen za proizvodnju računala i ubacivanje tabličnih podataka u isto?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on December 22, 2009, 07:46:51 pm
Odakle ti podatak za ovaj tenk koji se prevrnuo. Otkačka je ispumpavanje ulje iz transmisije. Bez obzira na to kočnice tenka rade.

Balistički računar je pravio Čajavec, Profesionalna elektronika, Sistemi upravljanja. Banja Luka


Title: Re: Tenk M-84
Post by: trpe grozni on December 22, 2009, 07:50:23 pm
Jos jedno pitanjce, sta je trazio u Kacanickoj klisuri ??
Ako je krenuo iz Skoplja u pravcu Urosevca, ondak bi bilo logicnije da ide preko Blaca, jer je put mnogo kraci. Da nisu slucajno isli u Nis ili neki drugi grad na popravku ili remont ??
Vlado, ne verujem da se tenk sam kretao kroz Kacanicku klisuru, verovatno ga je nozio neki transportni voz ili kamion sleper.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: kukimiro on December 22, 2009, 08:31:40 pm
Brigada je u predvečerje 11.11. krenula sa većim dijelom tehnike prema Uroševcu vlastitim hodom. Ja sam vozio tenk pa je stoga to pouzdana informacija. Mjesto pada nisam vidio jer je tada bila noć, jedino se sjećam da je tenk poslije prevrtanja bio okrenut na kupolu i paralelno uz prugu. Spasili su nas oko 2 sata poslije kada je naišla lokomotiva jer su nas pomoću nje prebacili do ceste gdje smo prebačeni u kola hitne. Uspio sam zakočiti tenk kada sam uočio da ne skreće sa nožnom kočnicom ali smo već bili na rubu ceste pa smo se počeli bočno prevrtati. Podatak o "otkački" dali su poslije pregleda tenka.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on December 22, 2009, 09:00:02 pm
Opiši malo taj događaj detaljnije ako ti nije teško.
Tenk se naveo na rub ceste jel blokada (skretanje) nije reagovala, te ste sleteli, jal tako?
Šta ste radili dva sata prevrinuti u tenku? :krsta Jel mogao neko da izađe iz tenka ili ste sve vreme dok pomoć nije stigla proveli unutar njega.
Jel imao neko nekih posledica kasnije i kojih ako ih je bilo. Pa onda kako ste maršovali, jel u klasičnom marševskom položaju gde je k-dir na luku, a i tebi je bio luk otvoren ili je sve to bilo drugačije. Koliki je bio razmak tenkova u koloni, konkretno koliko je bio udaljen tenk ispred a ako znaš i iza tebe?
I pojašnjenje da je uzrok otkačka. Jel si ti držao otkaču u vožnji (u šta sumnjam, ali nije nemoguće) ili se mehanizam za otkačku pokvario i počeo sam od sebe da ispumpava ulje.
I tako neka pitanja ako ti nije problem da malo opišeš.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on December 22, 2009, 10:59:16 pm
Koliko se sećam, da bi se otkačka uspešno obavila motor mora da radi minut ili dva na 1600 obrt/min uz držanje prekidača otkačke. Moguće da je došlo do nekog kvara na prekidaču pa je polako počelo ispumpavanje ulja iz transmisije. Malo je čudno da otkačka počne sama od sebe, jer mora postojati i neka zaštita od samopokretanja procesa. Kapacitet ulja transmisije je 42 litre (mereno posle obavljene otkačke), ali ne mogu da se setim kolika je minimalna dozvoljena količina ulja u transmisiji. Ako je nivo ulja manji od minimalno dozvoljenog tenk će slabo ili neće uopšte reagovati na komande.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: stipo on December 23, 2009, 08:42:13 am
Jos jedno pitanjce, sta je trazio u Kacanickoj klisuri ??
Ako je krenuo iz Skoplja u pravcu Urosevca, ondak bi bilo logicnije da ide preko Blaca, jer je put mnogo kraci. Da nisu slucajno isli u Nis ili neki drugi grad na popravku ili remont ??
Vlado, ne verujem da se tenk sam kretao kroz Kacanicku klisuru, verovatno ga je nozio neki transportni voz ili kamion sleper.
Najbrzi i najbolji  put od Skopja do Urosevca je preko Kacaniaka kro z klisuru, a to je bilo za vreme predislokacije brigade tako da su isli sopstvenim hodom


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Trifko on December 23, 2009, 11:09:30 am
Jedno pitanje, šta je to otkačka i čemu služi?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on December 23, 2009, 12:42:38 pm
Otkačka je ruski naziv koji je odomaćen u JNA i kasnijim vojskama nastalim na JNA za ispumpavanje ulja iz transmisije. Ako je ulje u transmisiji gusto  (nezagrijano i nežitko, odnosno sa velikom gustoćom) zna se desiti, ne uvijek, ali se zna desiti, da tenk skoči, ili se počne kretati u trenutku paljenja. Zato se prije gašenja motora tenka kad je ulje žitko i zagrijano vrši ispumpavanje ulja iz transmisije u rezervoar ulja transmisije. To se vrši sa prekidačem koji se nalazi na lijevoj strani vozača, na komandnoj tabli vozača. Prekidač je sasvim naprijed, drugi odozgo. Tip prekidača je PN2-45N i proizvodio ga je Čajevac, Profesionalna elektronika, Elektro mehanički sistemi i uređaji, koji je inače proizvodio skoro svu jakostrujašku instalaciju i uređaje na tenku. Bilo je dosta problema sa ovim prekidačem, jer dokumentacija dobijena od Rusa nije bila kompletna. U prevodu, sve ti piše, ali ti ništa nije jasno. Radilo se o tome da je pokretanje pumpe za ispuštanje ulja iz transmisije u trenutku uključivanja potezalo jako veliku struju, te je dolazilo do izgaranja prekidača otkačke. Odnosno na samoj pumpi, kao i na svim istosmjernim motorima trenutak uključenja motora je jako mali otpor dok se ne izjednače narinuti napon na motor i elektromotorna sila koju pravi motor. Dakle, nekoliko milisekundi teoretski, motor vuče ogromnu struju. Na nekim drugim motorima u tenku postoje upuštači koji ograniče struju zalijetanja motora, i koji reaguju prvih desetaka milisekundi dok se motor ne uključi. Kasnijom analizom problema oko ovoga prekidača, a koju sam ja tražio da se uradi, nađeno je rješenje za ovaj prekidač. Radilo se o postupku izrade prekidača, tako da se kasnije u tehnologiji izrade prekidača rješio ovaj problem. Daljnja objašnjenja oko ovoga bi bilo otkrivanje tehnološkog procesa izrade tenka koji neću iznijeti ni u ludilu. Konstrukcionu dokumentaciju (šta se pravi) tenka imaju mnogi iz bivših zemalja SFRJ, ali tehnološka dokumentacija (kako se pravi) stoji na sigurnom mjestu.


Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: vathra on December 23, 2009, 01:01:12 pm
Vlado, kad pomenuste "U prevodu, sve ti piše, ali ti ništa nije jasno.", čuo sam odavno priču da je bila slična situacija oko livenja kupole, odnosno pucanja zbog neravnomernog hlađenja zidova koji su različite debljine.

Znate li nešto više o tome? Prevashodno me zanima da li je priča tačna, detalji mi i nisu toliko bitni.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on December 23, 2009, 01:11:51 pm
O ovome zaista ne znam ništa. Nekad zna biti tehnologija u redu, ali se ne poštuje, pa bude svega, nekad se ne može ostvariti tehnologija itd. Sjećam se priče mojih drugara kada su razvijali sistem PASV, poluautomatskog sistema vođenja raketa, kad su dobili neku dokumentaciju od Rusa i baš mi rekli, a opet nam Rusi nešto uvaljuju, jer su neki nomogrami vođenja raketa bili nelogični. I naprave moji drugari sistem vođenja raketa po svom. A ono bogu nevalja. Vrate na ruski sistem, koji je po njihovom bio totalno glup, a ono rakete lete fenomenalno.

E sad, šta je tamo bilo i koji su razlozi, nađi nekoga iz fabrike Ravne nad Koroškem pa pitaj.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: trpe grozni on December 23, 2009, 03:02:41 pm
Najbrzi i najbolji  put od Skopja do Urosevca je preko Kacaniaka kro z klisuru, a to je bilo za vreme predislokacije brigade tako da su isli sopstvenim hodom

Izvinjavam se , moja greska, pomesao sam Kacanicku sa Gardelickom klisurom.  :udri :udri


Title: Re: Tenk M-84
Post by: kukimiro on December 23, 2009, 03:14:00 pm
Tenk nije reagirao na povlačenje desne komande pa sam ga pokušao zakočiti jer je ispred bio zavoj.
Ljudi koji su pregledali tenk našli su grešku: prekidač za povrat ulja transmisije iz mjenjača u rezervoar. Čuo sam od ostalih iz moje satnije da je na svim ostalim tenkovima poslije toga izvršena zamjena tog prekidača.

Bilo je relativno malo ozljeda. Vojnik koji se nalazio na mjestu zapovjednika je prilikom drugog  bočnog okretanja izletio iz tenka i zakačio se kacigofonom za drvo no prilikom otpuštanja sa drveta pao  je do tenka i slomio neke kosti u stopalu, ciljač koji  bio pod zaključanim lukom nije bio povrijeđen dok je vozač (ja) zadobio udarac u grudi od akumulatora, lom rebara, lakši potres mozga te porezotinu na glavi od udarca u rub otvora vozača.

Ona dva sata?
Nitko od onih koji su nas pratili nisu primjetili da smo se prevrnuli. Tenk je bio zadnji u brigadi a tenk ispred udaljen negdje oko 30-40 metar. Koliko sam čuo od kolega tek je patrola MUP koja je bila u blizini gdje se pruga i cesta nalaze u istoj visini i međusobno blizu javila u brigadu da se tenk prevrnuo (njima su to javili strojovođe lokomotive koji su nas pronašli u jarku kraj pruge). Inače na tom smo mjestu sa dizelke prebačeni u kola hitne (ja i vojnik koji je bio na zapovjednikovom mjestu). Ciljač je čitavo vrijeme bio u kupoli do dolaska željezničke dizalice koja je tenk prebacila na vagon (sutradan).


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on December 23, 2009, 03:28:47 pm
Nimalo prijatno iskustvo.

Obično kod ovakvih stvari bude odgovoran k-dir (zapovednik) tenka, ali pošto se otkačka izvrši za neki minut on to nije mogao da predvidi (k-dir ipak nije vrač, niti treba da zna da gleda u pasulj) a niti ti da vidiš u momentu da je pao pritisak ulja. Mada i da si nekim slučajem primetio tada bi već verovatno bilo kasno.

U celoj priči je dobro što koliko vidim po tvom pisanju da niko nije ostao invalid.

Jel`zapovednik tenka bio časnik ili dočasnik i ako jeste kako se zove i u kom činu je bio kada se to dogodilo, ako pamtiš.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: kukimiro on December 23, 2009, 04:28:49 pm
Tu informaciju ostavljam za sebe. Sorry!


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on December 23, 2009, 04:40:32 pm
Ok, pitam te iz razloga je ako je dočasnik moguće je da ga znam. Ali ok je, potpuno te razumem, verovatno bih i ja postao "zaboravan" kada je ovako nešto u pitanju.

Tebi hvala za opis nemilog događaja što bi se reklo iz "prve ruke". :super


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on December 23, 2009, 07:26:19 pm
Jel to Božo prešao u Artiljerijski bataljon.

Za prelazak iz roda u rod i iz bataljona u bataljon plaća se piva.  :super :super :super. Mogu i ćevapi. To ću ja platiti.

Puno sreće artiljercu Boštjanu.

Pozdrav

Vlado tenkista


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bozo13 on December 23, 2009, 07:41:11 pm
Bio ja artiljerac oduvjek... ;) ali inkognito...
A pivo i čevapi... nikad nema problema...
A može i vino, kupus i kranjska kobasica ;)
Hvala!
LPB


Title: Re: Tenk M-84
Post by: kukimiro on December 23, 2009, 09:40:20 pm
Jedini dočasnik u bojni je bio u 1. satniji i bio je zapovjednik 3. voda (mislim samo na zapovjednike vodova). Samo su 1. i 2. satnija/1. oklopne bojne imali M-84 a on tada nije bio u postrojbi već je bio izmješten u Nišku oklopnu brigadu. Nadimak mu je bio Pajo ako se dobro sjećam.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on December 24, 2009, 07:25:23 am
Kukimiro

ako možeš da mi napišeš još koji detalj o ovom prevrtanju. Registaski broj tenka itd. Nije mi jasno kako iza vas, na začelju nije bilo tehničko vozilo. Napiši to sve malo detaljnije. Bio bih ti zahvalan.

U to vrijeme nalazio sam se na Kašmiru, gdje nisam baš imao puno informacija o događajima u Evropi. O ovome bih bio službeno obavješten da sam bio u tadašnjoj nam državi, a eto saznao sam tek sada.

Unapred zahvalan

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: stipo on December 24, 2009, 07:30:18 am
Bas kao sto kaze Vlado kako na zacelju nije bilo tehnicko obezbedjenje... pa u svakom iole ozbiljnom marsu to je obavezno i ono je za to namenjeno, da popravlja neispravne ma putu


Title: Re: Tenk M-84
Post by: kukimiro on December 24, 2009, 11:50:04 am
Ja sam bio na zadnjem tenku, no tijekom uspona javili su mi da se na tenku ispred temperatura rashladne tekućine  ne može spustiti pa sam prešao na taj tenk ispred a vozač tog tenka na moj tenk. Nekih 5 min poslije kretanja sletljeli smo u provaliju. Nisam mogao vidjeti da li nas je tenk iza pratio. Dok sam bio zadnj tenk iza mene sam na otvorenim dijelovima vidio farove vozila a neka civilna vozila su se približila radi preticanja dok nisu vidjeli tenk (vozili smo sredinom ceste).
Nešto vas može u ovom zbuniti (bio sam časnik) pa sam sa mog tenka (zadnjeg) mogao vidjeti unazad.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on December 24, 2009, 11:04:03 pm
Kukimiro,
dakle bio si u VP4466 Skoplje. Da li je tada načelnik tehničke službe bio p.puk. Božidar Todorović ili p.puk. Radivojša. Njemu je bio zamjenik kap. Delavski Mitre. Da li je u transportu učestvovao i kap. Lukinac Zvonko. U tehničkom vozilu morao je biti Nedelkovski Ivo. Kodni naziv jedinice u to vrijeme bio je Bosna. Sjećaš li se ičega.

Koji je bio tvoj tenk
21345, 21354, 21355, 21356, 21358, 21360, 21362, 21365, 21366, 21371, 21372, 21373, 21376. Po dolasku jedinice u Uroševac, da li ste išli u Štimlje ili ste bili stalno u Uroševcu. Tada vam je u Uroševac došao u ispomoć dio VP 5312 Vrhnika,

U to vrijeme na Batlavskom jezeru je bila niška brigada, u Klini kraljevačka brigada, u Uroševcu skopska brigada, beogradska brigada na Lauši  itd. Ja sam kružio između po povratku sa Kašmira. Nisam bio tamo dugo, jer sam otišao u TRZ Čačak držati nastavu o tenku M84.

Ako si oficir, da li si bio u VP 2908 ili 3566. Možda sam ti predavao.

Pozdrav

VladoTitle: Re: Tenk M-84
Post by: kukimiro on December 25, 2009, 10:22:18 am
Točno VP 4466.
Bio sam u 1. satniji. Imali smo do 11. mjeseca 1991. godine 20 ili 21 tenk u bojni (ne sječam se više). Moj vod je imao 4 tenka plus sam dužio i tenk komadanta bojne major Kostadinov (nešto slično). Nakon nesreće sam bio u bolnici a nakon toga sam zbrisao u Hrvatsku. Nisam bio ni u Uroševcu. Od nabrojanih jedino sam djelomično poznavao kap. Lukinac Zvonko. Broja tenka se više i ne sjećam. Nismo se imali čast upoznati.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on December 30, 2009, 11:36:48 pm
Kukimiro,

pod nastrešnicama od glavne kapije lijevo bili su tenkovi. Sjećaš li se koliko se tenkova bilo prevrnulo u samoj kasarni u onaj kanal koji ide sa obadvije strane glavne ceste koja ide kroz kasarnu. Bilo je priča da su se u Skoplju prevrnula dva ili tri tenka u travnati kanal koji je išao čitavom dužinom kasarne.  Ja sam dolazio u inspekciju zbog jednog tenka, međutim, kasnije sam saznao da je bilo još prevrtanja. Kad se to desilo bio sam negdje u Aziji, a baš bi volio znati.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: kukimiro on December 31, 2009, 02:48:29 pm
Nisam tada bio u postrojbi kada se dogodilo prevrtanje za koje sam čuo (došao sam 1990). Postoji put iz vojarne prema skladištu streljiva izvan vojarne po kojem su vozili tenkovi (tu sam i ja radio doobuku sa vozačima kada su došli iz Zalužana). Prevrnula se četvorka pokraj jednog malog kanala (manje od 30 cm dubine i oko 1 m širine). Vojnik na mjestu zapovjednika je poginuo no taj tenk nisam vidio u vojarni. Navodno je vozač vozio 6 ili 7 brzinom (put je ravan skoro nekoliko kilometara) i u nekom trenutku je potegnuo do kraja komandu za upravljanje i izgubio nadzor nad tenkom. Tako sam čuo.

Bilo je i drugih prevrtanja ali ne sa tenkom (kamion sa vojnicima).

Od nebičnog sam samo vidio peticu sa SUV-om, koja je bila pod prvom nastrešnicom gdje su bili tenkovi RR bojne.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on January 06, 2010, 02:52:51 pm
Ovo je link ka skenu ruskog časopisa "Tankomaster" iz 1999. god. Govori se o jugoslovenskom tenku M-84, a na naslovnoj strani i prvoj slici ispod je M-84AB sa koliko vidim fotoninom nišanskom spravom. Da li su se autori časopisa malko zeznuli pri postavljanju slika, ili je i za vreme SFRJ pred sam rat eksperimentisano sa ovom verzijom nišanske sprave?

Link sam preuzeo sa foruma "Srpski oklop" http://www.scribd.com/doc/24730758/Tenk-M-84


Title: Re: Tenk M-84
Post by: nyupnik on January 06, 2010, 03:52:18 pm
Ne mogu biti siguran, ali mi se čini da sam tu sliku vidio u nekom od "Hrvatskih vojnika", dakle slika je hrvatske osamdesetčetvorke.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on January 06, 2010, 04:06:53 pm
To sam i ja pomislio ali nisam bio siguran. Znači i ruski novinari umeju da zabrljaju  :)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on January 07, 2010, 08:04:56 am
Ovdje se radi o prepisivanju.

http://armor.kiev.ua/Tanks/Modern/M84/M84.php

http://btvt.narod.ru/4/m84.htm

samo su slike dodane, ali su ove prve sa hrvatskog tenka sa sistemom Omega.

A šta kažete na ovaj tekst o tenku

http://www.weblio.jp/content/M-84


Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: pp5d6 posejdon on January 07, 2010, 02:53:24 pm
Ovo je link ka skenu ruskog časopisa "Tankomaster" iz 1999. god. Govori se o jugoslovenskom tenku M-84, a na naslovnoj strani i prvoj slici ispod je M-84AB sa koliko vidim fotoninom nišanskom spravom. Da li su se autori časopisa malko zeznuli pri postavljanju slika, ili je i za vreme SFRJ pred sam rat eksperimentisano sa ovom verzijom nišanske sprave?

Link sam preuzeo sa foruma "Srpski oklop" http://www.scribd.com/doc/24730758/Tenk-M-84
Ovo je slika hrvatskoga M-84A4 Snajper prezentiranog javnosti  potkraj 1996.godine.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: pvanja on January 07, 2010, 03:17:13 pm
Mislim da nismo videli ovu sliku


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on January 07, 2010, 04:06:33 pm
Uh, kako je dobra ova druga slika... :super
Jasna, čista, "lepi" se na oko.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on January 07, 2010, 06:26:43 pm
Čim je slika tenka iz VP 8977 Kraljevo odmah je Brokeru lijepa.  :D


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on January 08, 2010, 09:21:35 pm
Ova zadnja jeste sigurno, zato što ovog vozača tenka znam, mada nije iz mog bataljona. :)
Ali nije zbog toga Vlado, stvarno mi je nakako "na oko". :)

Za prvu mislim da je iz niške 211.-te, mislim da je slikano na Livadama.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on January 09, 2010, 08:23:59 am
Tenk 21373 je nekad bio u VP4466 Skoplje. Zadnji put sam bio na tom tenku (243. okbr (42. K) JNA - Uroševac,)) 03.03.1990. Ne znam gdje je sad.

Vozača tenka sa donje slike ne znam, ali znam tenk. Znam da je iz tvoje bivše VP. A tebi lijep ko slučajno.  ::)

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: pvanja on January 10, 2010, 12:35:35 am
Slike su Novog Glasnika.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: dzumba on January 10, 2010, 01:37:33 am
Владо, хвала за онај линк ка јапанском тексту о М-84. Верујем да си га са уживањем прочитао, као и ја. Леп текст а и лако се чита. Ако кликнеш на српску заставицу можеш да видиш како се на јапанском пише "Само слога Србина спасава".


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on January 10, 2010, 10:03:46 am
Ma, dzumba, nije problem u japanskom. Samo javi pa ćemo i to da rješimo. Imam osjećaj da i ovaj tekst na ruskom niko nije detaljno pročitao.

Ovaj tekst na ruskom se može naći na više ruskih vojnih sajtova i u njemu ima nekoliko tehničkih greški. Npr, u žiro bloku se ne nalaze dva akcelometra, nego dva klatna, za uzdužni i bočni nagib, koji daju podatke za stabilizaciju topa i u balistički računar (rotacija horizonta),

и два акселерометра, измеряющих углы возвышения пушки и крена оси цапф.

vrijeme pripreme za gađanje je netačno
продолжительность подготовки СУО к работе после включения составляет 40 с (на танке Т-72 2 мин 10 с)

sistem se može koristiti čim se uključi, a žiroskopima je potrebno za zalijetanje oko 40 sekundi. Ako se gađa iz pokreta vrijeme spremnosti za gađanje je oko 40 sekundi, a ako se gađa iz mjesta sistem se može koristiti čim se uključi. Ali uvijek se prvo upali motor tenka pa onda ostalo u tenku.

Broj prodanih tenkova Kuvajtu je netačan. Bilo je ugovoreno 200 komada, ali je isporučen 151 komad.
Bojevi komplet M84 je manji za jedno zrno u odnosu na T72, a uvijek se provlači da je isti B/K. U tenku T72 stoje po zrno i punjenje na mjestima gdje je u M84 računar i kutija pojačavačka.

U balističkom računaru M84 početna brzina za potkalibarno je 1806 m/s, a u ova dva teksta stoje dvije različite brzine 1800 m/s i 1785 m/s.

(начальная скорость бронебойно-подкалиберного снаряда составляет 1785 м/с)

БПС М88
Начальная скорость – 1800 м/с

Pritisak na zatvarač kod opaljenja potkalibarnog zrna ugrijanog na +55 stepeni celzijusa je 6600 atmosfera (bio sam lično prisutan na mjerenjima) a u ovom ruskom tekstu piše

Давление в канале ствола – 4400 бар.

Onda

продолжительность перевода комплекса танкового вооружения из боевого положения в походное и обратно вследствие более удобного расположения органов управления на танке М-84 составило 3 мин 10 с, в то время как на танке Т-72, 4 мин 30 с

meni treba manje od minute.

Čudi me da me niko nije pitao za ovu nelogičnost

У нас в стране с сентября 1987 г. по декабрь 1988 г. один из образцов танка М-84 был, подвергнут всесторонним испытаниям и исследованиям с целью боевой и эксплуатационной эффективности и надежности и определения возможности и целесообразности использования отдельных его конструктивных решений в отечественном танкостроении. Танк М-84, закупленный в Югославии, был изготовлен на заводе им. Джуро Джаковича (г. Словенский Брод). Танк поступил во ВНИИТрансмаш 10 декабря 1986 г. Кроме танка, югославская сторона поставила дополнительную СУО и командирский прибор DNKS-2.

iako je taj tekst sasvim tačan ( zašto je tenk bio u SSSR-u od decembra 1986 do septembra 1987, a niko ga nije ispitivao).

Tako, dragi moj Dzumba, japanski nije problem, ali mislim da ruski jeste. Ili svi ovo čitamo površno.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: kukimiro on January 10, 2010, 12:36:38 pm
Problem je što ljudi ne čitaju i pamte samo neke osnovne stvari. Za četvorku jedino se pouzdam u informacije iz TU I i II i one knjige za radioničko održavanje kao i pravilo za top, dok ostale informacije uzimam kao neprovjerene.

Za ostale tenkove osnovne podatke također na internetu možete naći netočno navedene (osobno koristim Janes Defence za oklop i topništvo).

Znam da je ponekad i ljudima koji tvde da su "stručnjaci" za tenk M-84 objasniti ulogu termoizolacionih obloga na cijevi tenka, koja je uloga male kutijice ispod papučice gasa itd.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: vathra on January 10, 2010, 05:02:27 pm
A šta kažete na ovaj tekst o tenku

http://www.weblio.jp/content/M-84
I ovaj tekst je prepisan sa japanske wikipedie
http://ja.wikipedia.org/wiki/M-84

Izgleda da onaj pretraživač sortira strane sa wiki kao rezultate.

Vlado, kako vam se čini sajt btvt?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on January 12, 2010, 07:35:14 am
Ovaj sajt

http://btvt.narod.ru

je stvarno dobar. Na njemu sam proveo čitavo jučerašnje poslepodne.  Ima slika koje nikad prije nisam vidio. Dobar.

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: janezek67 on January 15, 2010, 07:14:22 pm
Evo nešto zanimljivo - tekst o trenažeru M84 u Sloveniji. Original tekst je u najnovijem broju revije Moj mikro.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on January 16, 2010, 07:10:38 pm
Drugari, zanima me nešto u vezi autopunjača na M-84. Imao sam prilike nekoliko puta da ga vidim u radu, ali sam zaboravio neke detalje. Zanima me na koji način se ispravlja i ponovo savija lanac koji gura zrno i punjenje u top?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on January 16, 2010, 07:30:32 pm
Lanac donosača je napravljen tako da može da se odmotava i savija unazad, ali u donjem dijelu lanca ima na svakom članku dio koji ne dozvoljava savijanje lanca na dole, odnosno padanje. Lanac donosača je veoma sličan lancu bicikla. Ako se motor lanca u trenutku guranja zrna isključi, tj, kad je lanac izvučen, lanac se može rukom savijati na gore, ali nikako na dole. Ako nešto zapne u postupku punjenja, tj, guranja zrna ili punjenja u top, automat je napravljen tako, da lanac ide nekoliko puta napred nazad i udara po dnu punjenja dok ga ne ugura u top, odnosno dok se ne zatvori zatvarač.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on January 16, 2010, 07:48:31 pm
Zanimljivo rešenje. Hvala na odgovoru  :super


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on January 16, 2010, 08:27:14 pm
Evo malo detalja kako to radi.

[attachment=1]

[attachment=2]


Eto. Tu piše. Ako lažu oni, lažem i ja.

Ruski nije problem, a rekao sam i Dzumbi da ni japanski nije problem.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: janezek67 on January 20, 2010, 08:16:12 am
Ovaj sajt

http://btvt.narod.ru

je stvarno dobar. Na njemu sam proveo čitavo jučerašnje poslepodne.  Ima slika koje nikad prije nisam vidio. Dobar.

Vlado


Nije loš, jedino oko kakvoče tenka T72 preteruju. Najbolje za Izraelce i Amerikance bi bilo, da izbace Abramse i Merkave te da kupe tenkove T72.Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on January 25, 2010, 08:39:56 am
Jel možeš da uslikaš i postaviš AC ključ. Mogao bi da bude dobar avatar nekome, a i želja mi je da imam tu fotku.
A i ključ za upaljače TF projektila ne bi bilo loše.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on January 25, 2010, 10:27:04 pm
Evo. Samo za tvoje oči. AC ključ je ručni rad, jer mi je originalni ključ bio kratak, te sam dao da mi se napravi novi. Niklovan.

Ključevi za TF upaljač. Pocinčani je sa M84, a brunirani sa T55. Imaš više slika pa odaberi neku. Oba dva ključa sam nosio sa sobom po svijetu. I na nekom ispitivanju tenkova u svijetu, gdje nas je bilo iz više zemalja, samo ja imao ključ za upaljač. I svi dolazili do mene tražiti ključ. A samo ga ja ponio. Ali sam ga ja bio zaboravio na prethodnom ispitivanju, te je nakon toga ušao u stalni spisak opreme koja se nosi po svijetu.

[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]

[attachment=4]

[attachment=5]

[attachment=6]

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: vathra on January 25, 2010, 10:50:52 pm
Чему служи и како се користи кључ за ТФ?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on January 26, 2010, 07:42:31 am
Napisao sve Božo na
https://www.paluba.info/smf/osnove-artiljerije/municija

Quote
Trenutno fugasno zrno može biti
Vrste razornih granata:

Prema načinu dejstva, razorne granata se dele na parčadne (trenutne), rušeče (fugasne) i parčadno-rušeče.

Sa ovim ključem se mjenja način rada upaljača na TF zrnu. Ima još jedan način rada ovog upaljača, a to je trenutni. Dakle, eksplodira odmah po udaru u cilj.

U toku punjenja topa sa zrnom isključi se osigurač EL.OKID na lijevoj ili desnoj tabli sa osiguračima, i sa ovim ključem se izabere režim rada upaljača. U slučaju da je potrebno da upaljač radi u trenutnom režimu skida se kapica na upaljaču. U trenutnom režimu ne smije da se gađa ako pada kiša ili ako postoji bilo šta da bi moglo da dodirne vrh upaljača.

Nakon izabira rada upaljača potrebno je uključiti isključeni osigurač i proces punjenja topa se nastavlja.


Pisao bih još, ali moram na posao, a neka Broker ovo prebaci  u dio Tenk M84.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: vathra on January 26, 2010, 10:21:25 am
Sa ovim ključem se mjenja način rada upaljača na TF zrnu. Ima još jedan način rada ovog upaljača, a to je trenutni. Dakle, eksplodira odmah po udaru u cilj.

U toku punjenja topa sa zrnom isključi se osigurač EL.OKID na lijevoj ili desnoj tabli sa osiguračima, i sa ovim ključem se izabere režim rada upaljača. U slučaju da je potrebno da upaljač radi u trenutnom režimu skida se kapica na upaljaču. U trenutnom režimu ne smije da se gađa ako pada kiša ili ako postoji bilo šta da bi moglo da dodirne vrh upaljača.

Nakon izabira rada upaljača potrebno je uključiti isključeni osigurač i proces punjenja topa se nastavlja.
Аха, капирам. Ја сам мислио да се то подешавање ради аутоматски, па ми је зато цела ова прича била чудна.
Значи командир или нишанџија треба да то ручно подесе. Колико им времена треба за то, и да ли је то честа операција током дејстава?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on January 26, 2010, 06:47:44 pm
Hvala Vlado za slike. :super

Vidim da AC nije tipski već da je pravljen za svoje potrebe. Ne znam kako je izgledao prvobitno AC ključ ali meni bi ovde nedostajao šiljak za led sa druge strane.
Dobro tebi to i nije trebalo po Kuvajtu, Pakistanu, Iranu, Kini i ko zna gde još.

Kada smo već kod toga jel bi mogao da navedeš zemlje gde si sve radio tenkove. Ako mnogo pitam, kao da ne postoji pitanje.

Inače rušeće (fugasno) dejstvo je moj omiljen režim rada TF-a. Mi smo ga zvali usporeno.Title: Re: Tenk M-84
Post by: Dreadnought on February 03, 2010, 06:16:52 pm
Evo nekoliko fotki za Vladu, Broka i ostale   ;)

[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]


Izvor: Sajt MORS


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Dreadnought on February 03, 2010, 06:18:21 pm
[attachment=1]

[attachment=2]

Izvor: Sajt MORS


Title: Re: Tenk M-84
Post by: jadran2 on February 03, 2010, 06:30:03 pm
Dread, efektno. Zna li se poligon?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Dreadnought on February 03, 2010, 06:35:17 pm
Fotografije su sa združene vojno-policijske taktičke vežbe "Odlučan odgovor 2009" koja je održana od 26. septembra do 13. oktobra prošle godine na Pešterskoj visoravni.

Evo još jedne lepe ...

[attachment=1]Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on February 03, 2010, 07:50:28 pm
Neka ti Brok najviše zahvali za slike tenkova iz Kraljeva. Poznaju se tenkovi iz Jarčujka iz aviona.

Pozdrav

Vlado

PS

Vidio sam sad da me je Broker pitao za zemlje u kojima sam radio. Bilo ih je dosta. U dosta njih sam radio sa SDPR-om i uvijek su pokušali da me prevare ili mi nešto ukradu. Prevarili su me često i pokrali su me često. Takvi su oni. U nekoliko zemalja sam bio u velikoj tajnosti, ali samo da SDPR ne sazna. Ljudi su mi pošteno platili i ja im pošteno odradio, ali je bio uslov da SDPR ne sazna i da ja o tome nikome ne pričam. Nije samo SDPR izvozio oružje iz SFRJ. Do sada nisam pričao o tim zemljama, ali postaviću neke slike kad dođem kući, normalno bez navođenja imena zemlje. Sad sam na poslu. O nekim projektima i zemljama neću nikad pričati, jer ko zna šta bi moglo da ispadne. Nije vojna tajna, jer nema više JNA, moje bivše firme, SFRJ itd. Ali ima nekih drugih van bivše SFRJ kojima bi to bilo interesantno.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on February 04, 2010, 06:18:32 am
Hvala Dread. :super

Gađao sam na ovom poligonu i to tenkove, stare Shermane. To je bilo spektakularno gađanje jel smo gađali tako da to niko ne bi odobrio. O samom gađanju neki drugi put, a možda i nikada. :)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on February 06, 2010, 12:33:17 pm
Sad sam slikao sa mojim mobilnim. Nikad objavljene modifikacije tenka M84 ponuđene Kuvajtu, te test oprema koju sam napravio od rashodovanih dijelova i raznih uništenih tenkova u pustinji, a koja imitira ostatak tenka. Na komandnoj tabli više nema prekidača za izbor balistike nego pokazivač izabrane vrste municije sa pulta popune automata punjenja.

[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]
Title: Re: Tenk M-84
Post by: kukimiro on February 06, 2010, 06:42:31 pm
Zamolba. Mogu li ove slike s fotkićem? :)
Što je na slici broj 3 priključeno ako se ne varam na prvu razvodnu kutiju?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on February 06, 2010, 08:40:46 pm
Neda mi se prebacivati skener sa sinovog računara na moj, ali ću izgleda morati. Na trećoj slici je uređaj koji sam ja napravio od rashodovanih tenkova T55 i neke ruske tehnike koju sam našao u pustinji, a koji simulira ostatak tenka. Uređaj sam priključio na K1-M jer je on interfejs prema tenku.

Hidraulika vertikale, sa odzivima i pozicionom greškom, te vremenima smirenja
Isto i za horizontalu

komande:
poklopac vozača
blokada kupole
akvizicija vozača
akvizicija komandira lijevo i desno
zahtjev za punjenje topa
aut/ruč
uključenje pumpe vertikale
preklopnik vrste municije na pultu popune

signali:
top na uglu punjenja
top ispod ugla
top iznad ugla
top napunjen
top u opaljenju
hidroblokada topa

komanda za opaljenje topa i mitraljeza. Tu sam stavio prave elektromagnete opaljenja zbog povratnog signala samoindukcije, a koje sam takođe koristio za brojanje opaljenja koja sam uvodio u računar i zbrajao opaljenja u memoriji sistema itd itd. Htio sam uvesti broj opaljenja topa u memoriju, ali pošto se može opaliti na prazno i dobiti povratni signal samoindukcije koji sam koristio, dao sam i uslov da se uz opaljenje topa mora desiti i trzaj topa i to sam smatrao kao pravo opaljenje. Da ne objašnjavam više, mnogi neće shvatiti.

Ovu sam modifikaciju morao da napravim u Kuvajtu i još modifikaciju sistema sa kojom top ne može da pokupi zemlju u cijev. Nisam imao to s čim da ispitam prije ugradnje u tenk te sam morao ovo da smislim.

Dakle:

[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]

[attachment=4]

Postoji samo jedan čovjek koji rastavi sav tenkovski motor u sastavne dijelove i sastavi ga ponovo i to bez test alata. Na osjećaj. Kara. Brko. Ja buljim u njega i gledam šta radi, a on mi kaže: Šta buljiš, pa sve i jedan motor za tenk M84 sam ja lično sastavio.

[attachment=9]


Najbolji artiljerac, mehaničar Baki.

[attachment=6]

[attachment=7]

[attachment=8]

Modifikovana K1-M sa prosljeđivanjem izabranog tipa zrna balističkom računaruIma još. Kasnije.

P.

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: kukimiro on February 07, 2010, 11:28:23 am
Hvala na informacijama. Genijalno rješenje. :klap
S nestrpljenjem čekam nastavak.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bozo13 on February 07, 2010, 11:52:57 am

Htio sam uvesti broj opaljenja topa u memoriju, ali pošto se može opaliti na prazno i dobiti povratni signal samoindukcije koji sam koristio, dao sam i uslov da se uz opaljenje topa mora desiti i trzaj topa i to sam smatrao kao pravo opaljenje.
:klap

Jednostavno, a genijalno!


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Trifko on March 06, 2010, 01:55:02 pm
Evo još par slika AC ključa :pilot
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: stipo on March 07, 2010, 07:01:35 am
U bre, od ovog AC kljuca napraviste atrakciju......


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on March 07, 2010, 07:59:56 am
Što napravismo? AC ključ, čaki onaj zarđao je sam po sebi atrakcija. :)

Imala je jedna serija AC ključeva, verujem da se ona pravila u samoj kasarni, sa kojim ti je trebalo jedno pet minuta da otvoriš luk. Mali, "bangav" nikakav. Toliko je nezgodan bio da je to za priču. Odeš u park, i prvo zašta se uhavtiš i šta tražiš je AC ključ. Zato ih je uvek bilo manje nego što je to potrebno i uvek su se krili.

Nisam bio nikada u situaciji, pa me baš me zanima, da li je moguće otvoritii bilo koji luk bez AC ključa sa nekim priručnim sredstvom?
Vozačev ne verujem, ali k-dirov ili nišandžijin.Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on March 07, 2010, 08:48:01 am
Imao sam AC ključ nastavak za gedoru. Za vozača genijalno rješenje. Radi Ante ko da mu je osamnaest.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: kumbor on March 07, 2010, 08:18:00 pm
Vlado,
Osim pomenutih tenkova koji su nestali iz Kuvajta, da li je možda neki iz Jugoslavije našao put do nekog muzeja/privatne kolekcije?

У музеју БТВТ  (Музей бронетанковых войск и техники) у Кубинки, 30 километара западно од Москве налази се најмање један М-84. Налази се у списку експоната. Списак експоната је објављен и доступан свима. Ипак М-84 није у хангарима сталне и отворене музејске поставке, већ у посебном хангару. Тамо се налазе посебни обрасци технике, које не треба свако да види тек тако. М-84 сам тамо видео лично у октобру 2004. године. Ушао сам у тај хангар, јер "случајно нисам прочитао" да је "доступ забрањен". Ипак, видео ме је војник после два минута и замолио ме да одмах изађем одатле.

Највероватније је реч о примерку који је достављен Русима на основу споразума.

Кубинка је иначе фантастичан музеј. Имају свашта!

Можда је овај мој пост закаснио, или је неко већ исту ствар поменуо, али тек сам сада довде стигао.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: trpe grozni on March 07, 2010, 08:29:35 pm
Negde sam procitao da se odredjeni broj tenkova iz svake serije slao rusima.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on March 07, 2010, 09:37:14 pm
Poslan je jedan tenk iz prve serije. Šesnaesti komad prve serije. Kasnije je vraćen, pa je poslan jedan tenk iz druge serije. Poslan je jedan sistem upravljanja vatrom i svi dijelovi koji se razlikuju. Takođe je poslana i dokumentacija za sve razlike.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on March 07, 2010, 11:54:11 pm
Kumbor, da nemaš neku sliku slučajno iz te posete?

Trpe, na Palubi si to pročitao, bilo je već reči o tome. :)

Ne mogu da se otmem tom utisku, ovako napamet bez ikakve argumentacije, znači moje lično mišljenje, da su Rusi hteli da vide šta su naši konstruktori (Vladimir_16 i ostala ekipa) unapredili na T-72, odnosno na M-84.
Što bi neko tražio SUV i sve delove koji se razlikuju nego da bi uzeli ono što im treba.
To je bilo ako se ne varam i u samom ugovoru prilikom kupovine licence za T-72.
Intelektualna svojina "na izvolte" za "Dž".


Title: Re: Tenk M-84
Post by: kumbor on March 09, 2010, 06:21:20 pm
Kumbor, da nemaš neku sliku slučajno iz te posete?

Trpe, na Palubi si to pročitao, bilo je već reči o tome. :)

Ne mogu da se otmem tom utisku, ovako napamet bez ikakve argumentacije, znači moje lično mišljenje, da su Rusi hteli da vide šta su naši konstruktori (Vladimir_16 i ostala ekipa) unapredili na T-72, odnosno na M-84.
Što bi neko tražio SUV i sve delove koji se razlikuju nego da bi uzeli ono što im treba.
To je bilo ako se ne varam i u samom ugovoru prilikom kupovine licence za T-72.
Intelektualna svojina "na izvolte" za "Dž".


Sliku M-84 iz Kubinke nemam i nijednu nemam iz tog nedostupnog hangara. Imam mnogo drugih i svakako bi bile interesantne, ali su fajlovi veliki, pa moram da editujem. U gužvi sam sa poslom pa ne stižem. Nadam se ubrzo.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on March 09, 2010, 09:18:02 pm
Ugovorom o prenosu licence je bilo definisano da im damo naš tenk na uvid i sve razlike, zajedno sa dokumentacijom prevedenom na ruski.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: kumbor on March 09, 2010, 11:29:16 pm
Ugovorom o prenosu licence je bilo definisano da im damo naš tenk na uvid i sve razlike, zajedno sa dokumentacijom prevedenom na ruski.
Takav postupak je uobičajen u poslovnom svetu uopšte. Ako to važi za licence, licencne uslove i uopšte industrijsku saradnju u drugim oblastima, zašto to ne bi važilo i za NVO, pa Broker baš i nije u pravu. Otprilike u to vreme su licencu dobili Indusi, Česi i Poljaci, pri čemu smo mi imali čak i daleko nepovoljnije uslove. Milorad Dragojević je u svojoj knjizi to detaljno opisao. Vlado, da li je Dragojević verno preneo šta se događalo sa tim u vezi?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on March 13, 2010, 04:49:02 pm
Šema SUV-a na M-84.

[attachment=1]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on March 15, 2010, 01:07:20 am
Kumbor, da nemaš neku sliku slučajno iz te posete?

Sliku M-84 iz Kubinke nemam i nijednu nemam iz tog nedostupnog hangara. Imam mnogo drugih i svakako bi bile interesantne, ali su fajlovi veliki, pa moram da editujem. U gužvi sam sa poslom pa ne stižem. Nadam se ubrzo.
Baš gledam sajt muzeja Kubinke (http://www.tankmuseum.ru/) i nigde nisam naišao na M-84, baš su ga dobro sakrili. Samo mi nije baš jasan razlog za tim sakrivanjem nečega što je već svima dobro poznato i dostupno, ili možda nije?

Oće li biti skoro slika drugih dostupnih tenkova iz posete muzeja. Oprosti na mom nestrpljenju (nevaspitanju), kada su tenkovi u pitanju i to još ruski, nemoguć sam. :pirat


Title: Re: Tenk M-84
Post by: pvanja on March 15, 2010, 01:10:36 pm
To je muzej RUSKE tehnbike :)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on March 17, 2010, 07:35:33 am
Delegacija Srbije u Kuvajtu: Pregovori o modernizaciji tenkova
17. 03. 2010.

Državna delegacija predvođena premijerom Mirkom Cvetkovićem dogovorila je u Kuvajtu poboljšanje veoma slabe međudržavne ekonomske saradnje i u tom sklopu na razgovore o intenziviranju vojno-privredne saradnje uskoro odlazi Dragan Šutanovac, ministar odbrane.

Uz manje oscilacije vojno-privredna saradnja u razmeni dve zemlje ima konstantno značajno mesto (tenk M-84). Kako saznajemo, o oblicima saradnje i modernizaciji pomenutih tenkova, koja bi mogla da vredi više stotina miliona evra, Šutanovac će veoma brzo razgovarati sa kuvajtskim kolegama.

- O tome sada ništa ne možemo reći. Saradnja je dogovorena na tri nivoa. Najpre, da se ide na uvećanje robne razmene koja u oba smera ne prelazi milion evra. Na jesen će biti održan sajam u Kuvajtu za predstavljanje naše prehrambene industrije, da vidimo šta možemo plasirati da ovde ima svega osim nas - rekao je juče za „Blic“ ministar Rasim Ljajić neposredno po okončanju razgovora u Kuvajtu.

Po njegovim rečima, državna delegacija Srbije dobila je podršku da naš građevinski kompleks bude angažovan u Kuvajtu u rangu podizvođača. Preduzeća iz Srbije su, naime, sagradila vodeće privredne objekte kao što su luke Doha i Failaka, postavljanje lukobrana Salmija sa jahting klubom, vodotornjeve visine 187 metara kapaciteta 9.000 kubika koji su postali simbol Kuvajta, avio-baze, beduinska naselja, ministarski kompleks vredan 172 miliona dolara, a radili smo i na podzemnim spremištima za vodu.


- U razgovorima o učešću njihovog kapitala u investiranju kapitalnih radova, kao i privatizaciji u Srbiji, Kuvajtskom fondu za razvoj predat je projekat beogradskog železničkog čvora. Kako sednica Mešovitog komiteta nije održana 30 godina, prva će biti do kraja juna u Beogradu. Nama je potrebno tržište koje nije pogođeno krizom - kaže Ljajić.

izvor

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/181134/Delegacija-Srbije-u-Kuvajtu-Pregovori-o-modernizaciji-tenkova

O ovome se priča od kako je tenk u Kuvajtu. Te će raditi Srbija, pa Hrvatska, pa Hrvatska, pa Srbija, pa zajedno, pa ovako ili onako. Pare su velike u ovom poslu. Hrvatska je napravila nekoliko komada svoje verzije tenka, a Uralvagonzavod je napravio modifikacije tenka u Srbiji. Ko god da radio ovaj posao neće moći raditi sam, nego sa velikooooom pomoći sa strane, ako se to može zvati pomoć. Neko će drugi uraditi posao van Kuvajta, a ovi će ili samo sklopiti dijelove i uzeti pare, ili će neko drugi sve uraditi, a SDPR ili Alan uzeti pare. Kuvajćani su pored angaživanja SDPR-a za održavanje tenkova, jedno vrijeme angažovali i jednog šeika koji je angažovao hrvatske "majstore". Ovo sam stavio pod navodnicima, jer je pored dobrih stručnjaka koje znam u tim došao veliki broj rođaka, prijetelja i komšija, tako da je tim na kraju postao sve sem tim, te je na kraju sav tim otjeran.

U ovom poslu, ako bude, jako je bitna dozvola Amerike, koja je postala pravi gazda u Kuvajtu. Tu mora biti i neka njihova računica.

http://www.croatiahrvatska.eu/forum/index.php?topic=1224.0

I na kraju, ako SDPR uradi modernizaciju tenkova na verziju koju je ponudio postavlja se pitanje koja će biti razlika između takvog tenka i nekog sa istom modifikaciji u Rusiji. Motor i još neke sitnice. E onda da se upitam zašto to ne uradi sam Uralvagonzavod. Koja je računica da oni sve urade, a da SDPR uzme kajmak.

Šta god da bude, mi u Banja Luci kažemo da će još puno Vrbasa da prođe dok taj posao ne bude gotov.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: bitanga on March 17, 2010, 01:07:09 pm
najzanimlivije u cjelom tom "poslu" je da nikad niko iz kuvajta nije ni spominjao, a kamoli tražio modernizaciju svojih m84.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Trifko on March 17, 2010, 06:40:09 pm
Jedno pitanje u vezi tenka možda će nekome biti smješno. Kako je odrađen sistem za kočenje. Tj. kako koči dali su upitanju doboši i pakne ili je nešto drugo?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: dzumba on March 17, 2010, 06:45:25 pm
Bitanga@

Kako niko iz Kuvajta nije spominjao modernizaciju tenkova M-84. Pa mi odemo tamo pa spominjemo, ako već neće Kuvajćani.Ha,Ha.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: bitanga on March 17, 2010, 08:43:49 pm
Bitanga@

Kako niko iz Kuvajta nije spominjao modernizaciju tenkova M-84. Pa mi odemo tamo pa spominjemo, ako već neće Kuvajćani.Ha,Ha.

a jesi me nasmijao s ovim  :super ...

ali ustvari je žalosno da je to baš tako. svakih godinu dvije krene pisanje o kuvajtu, tenkovima, ogromnoj prilici "industrije" i milijunima, ako ne milijardama dolara koje će se zaraditi :P . primjetio sam da neparnih godina hrvatska (2007. npr.) "dobiva" posao, a parnih srbija.  ;D

no ni slova o tome koliko je ljudi koji su radili na razvoju/proizvodnji m84 danas uopće ostalo u hrv/srb, a još manje koliko je od tih ljudi koji su još tu danas uključeno u bilo što s tenkovima..


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on March 18, 2010, 03:47:21 pm
Jedno pitanje u vezi tenka možda će nekome biti smješno. Kako je odrađen sistem za kočenje. Tj. kako koči dali su upitanju doboši i pakne ili je nešto drugo?

Nema doboša i pakni. Tenk M-84 ima hidrodinamičku transmisiju pa je kočenje izvedeno po tom principu. Za detalje će morati neko od stručnijih ljudi da ti odgovori.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on March 19, 2010, 12:01:38 am
Moram da ispravim samog sebe  :udri

Transmisija na tenku M-84 nije hidrodinamička već hidromehanička. U svakom slučaju kočenje se odvija u levom i desnom planetarnom menjaču.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: kumbor on March 19, 2010, 11:09:12 pm
Kumbor, da nemaš neku sliku slučajno iz te posete?

Sliku M-84 iz Kubinke nemam i nijednu nemam iz tog nedostupnog hangara. Imam mnogo drugih i svakako bi bile interesantne, ali su fajlovi veliki, pa moram da editujem. U gužvi sam sa poslom pa ne stižem. Nadam se ubrzo.
Baš gledam sajt muzeja Kubinke (http://www.tankmuseum.ru/) i nigde nisam naišao na M-84, baš su ga dobro sakrili. Samo mi nije baš jasan razlog za tim sakrivanjem nečega što je već svima dobro poznato i dostupno, ili možda nije?

Oće li biti skoro slika drugih dostupnih tenkova iz posete muzeja. Oprosti na mom nestrpljenju (nevaspitanju), kada su tenkovi u pitanju i to još ruski, nemoguć sam. :pirat


1. M-84 je tamo jer sam ga ja video. Ima toliko sitnica koje ga razlikuju, a i PISALO JE NA TABLICI.
2. Koliko sam već spiskova iz Kubinke video, ne zna čovek koji je najpotpuniji. Svi su tačni u smislu da neće napisati da imaju ono što nemaju, ali neće uvek napisati sve što ima.
Spomenuo sam već u topiku o protivbrodskim raketama da je današnja ruska praksa suprotna od sovjetske. Sovjetska se trudila da sakrije svaku informaciju. Rusi nas danas zatrpavaju gomilom podataka; (indeksi) šifre proizvođača, šifre uprava MO, šifre uprava generalštaba, šifre za izvoz, (za jedan te isti (?) sistem!) pa "teme" i "objekti", "projekti", sportski termini, termini flore i faune ... pa neke stvari namerno pogrešno prevedu na engleski, nekad ne prevedu uopšte, pa čik da obični zapadnjak pročita ćirilicu (mada je to stvar opšte kulture), pa namerno daju pogrešne podatke, pa "radi" fotoshop, itd. Ne treba zaboraviti i podmetanja raznih KB (konstruktorskih biroa) jedan drugom, mada su  Putin i Medvedev (VVP i DAM) rešili da tome stanu na put. Izvozni i proizvodi za domaću upotrebu se nekada drastično razlikuju (i u jednu i u drugu stranu, kako kad) Uopšte, Rusi su danas namazani tako da lažu čim zinu i "ne daju ni Bogu tamjana" ako ne moraju. Za@bani igrači. I ništa nikad nije slučajno. Osim ako su pijani. A ni tada...


Title: Re: Tenk M-84
Post by: dzumba on March 20, 2010, 03:04:31 pm
Када су пијани тек су тада у елементу. Тешко да их ико у томе може надмашити. Једина су им конкуренција Финци, наравно у пићу.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on March 20, 2010, 04:14:58 pm
Prema ovom spisku M-84 je izložen u hali 6 u kojoj se nalaze i ostali tenkovi stranih zemalja: http://www.xenophon-mil.org/rusarmy/kubinka/kubcat.htm


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on March 20, 2010, 04:16:26 pm
Radio sam i sa Ukrajincima, Šveđanima, Kinezima. I sa ostalim. Na tenkovima. Ove tri nacije su u vrhu po pijenju.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: MORNAR on March 26, 2010, 08:23:24 am
I Slovenci su u igri za obnovu iračkih M-84. Kako je juće bilo na TV Ljubljana ima tamo posla za svu slovensku industriju, koja je posredno ili neposredno vezana na industriju oružja. Vjest je bila vezana na podpis ugovora sa Libijom za izgradnju autoputa za Bengazi koju če radit SCT Ljubljana. Zanimljivo je bilo, da odgovorni ljudi iz "oružarskih" firma nisu znali ništa šta u stvari Kuvajtu treba.   


Title: Re: Tenk M-84
Post by: bitanga on March 26, 2010, 01:31:19 pm
I Slovenci su u igri za obnovu iračkih M-84. Kako je juće bilo na TV Ljubljana ima tamo posla za svu slovensku industriju, koja je posredno ili neposredno vezana na industriju oružja. Vjest je bila vezana na podpis ugovora sa Libijom za izgradnju autoputa za Bengazi koju če radit SCT Ljubljana. Zanimljivo je bilo, da odgovorni ljudi iz "oružarskih" firma nisu znali ništa šta u stvari Kuvajtu treba.  
iračkih? otkud iraku m84 i kakve to veze ima s libijom i /ili kuvajtom? znam da fotona radi suv (i da su u dilu s đđ vukli kuvajt za rukav na prezentacije u hrvatsku), ali koje to još firme u sloveniji i dan danas rade djelove za m84? znam da je sto ravne radila topove d-81 u jugi, ali sumnjam da nekome trebaju danas..
i kad smo kod kuvajta, ima li iko barem poluslužbenu izjavu nekog kuvajtskog zvaničnika u kojoj se spominje m84, i njegova modernizacija? pročitao sam negdje da je već godinama 70% kuvajtskih m84 izvan uporabe . da su ih htjeli modernizirati, davno bi to učinili.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: janezek67 on March 29, 2010, 07:33:51 am
Oko modernizacije tenka se spominje i Slovenija. Vjerovatno Irak nema M84 tenkova, a ima nekoliko vlastitih t72 te još tenkove, koje su donirale bivše zemlje istočnog bloka. Slovenija bi mogla učestvovati u modernizaciji i Kuvajtskih tenkova, tu su još kapacitete Fotone te STO iz Raven na Koroškem. Ma da su u poslednjem vremenu modernizacije radili u partnerstvu sa Elbitom, što u poslu sa Kuwaitom i ne dolazi u obzir. Ili čak i dolazi, ko zna. Pare ne mirišu.Title: Re: Tenk M-84
Post by: MORNAR on March 29, 2010, 09:39:25 am
IZVINITE..KUVAJTSKIH :zid :zid :zid


Title: Re: Tenk M-84
Post by: pvanja on March 29, 2010, 01:46:46 pm
Evo nas ministra Sutanovac ponovo nesto spominje Kuvaj u vezi nekog posla sa namenskom. Ponovo se spominju miloni i milijarde - bice izgleda izbora :)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on March 29, 2010, 10:16:30 pm
... ma da, klasika - posao ce da odrade fizikalci, a ovi iz SDPR-a ce da pokupe kajmak, bace neku paru sirotinji da zamazu oci i opet ista prica ... ma sve isto, i sto je jos gore - nikada se nece ni promeniti!!!


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Trifko on March 29, 2010, 10:18:29 pm
Kuda idu te pare što pokupi SDPR? Državi u privatne džepove ili...


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on March 29, 2010, 10:38:59 pm
... pa sta mislis odakle dzipovi koji se voze po GS, pristapskim jedinicama i slicno? Ko to odrzava, odakle se placa servis,delovi, odrzavanje, nabavka novih, i sve ostalo?Da ne rade mozda majstori po kasarnama?A delovi se nabavljaju po trebovanju u brigadama?Sve su to privatni servisi iz drzavnog dzepa, a na racun ljudi koji gule konzerve na Pasuljanama i jedu  'ladan pasulj iz folije na Orescu!


Title: Re: Tenk M-84
Post by: dzumba on March 30, 2010, 05:38:13 pm
Какве везе има уговарање модернизације тенкова и СДПР са џиповима у Генералштабу, мајсторима, требовањимам и одржавањем? По теби сви џипови у Генералштабу су "сумњивог порекла" и имају везе са СДПР-ом? И то онако, паушално, "сви су лопови"? Ако нешто конкретно знаш, пресавиј табак и пријави и обавезно се потпиши пуним именом и презименом. А ово ипак није место за то.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on March 30, 2010, 06:11:25 pm
Tema je tenk M-84 a ne struktura i poslovanje SDPR-a.
Držimo se teme.

Ubuduće postovi koji nemaju veze sa temom će biti brisani bez upozorenja.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: leut on April 16, 2010, 07:21:29 pm
M-84 iz sastava OSRH na vježbovnom gađanju.

[attachment=1]

Izvor: Hrvatski vojnik (http://www.hrvatski-vojnik.hr/)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on April 16, 2010, 09:01:50 pm
... svaka cast, prelepa slika ... vide se mete za PKT, KOBS-ovi, KORS-ovi, nepokretne mete, ,verovatno neki stari oklop, tenk u dejstvu, i naravno predivna pozadina ...  :super :super :super


Title: Re: Tenk M-84
Post by: pp5d6 posejdon on April 16, 2010, 09:24:03 pm
Slika je prezentacija tada (1996 .) nove inačice tenka M-84A4 uvedene u naoružanje HV-a.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bozo13 on April 16, 2010, 09:51:42 pm
@pp5d6 posejdon
Imaš možda koju sliku više ili detail o M84A4. i ne mislim tu na TT karakteristike, nego na iskustvo iz prve ruke.
Dosta se govori o Degmanu, ali M84A4 je uveden u naoružanje.

Hvala
LPB


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on April 17, 2010, 07:11:29 am
Vratimo se na temu Tenk M84. SDPR komentarišite na drugom mjestu.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on April 17, 2010, 12:42:37 pm
Poruka koja nije imala veze sa temom je obrisana.
Napisao sam to Vlado gore, premda i ti imaš mogućnost editovanja i brisanja sve postove koje nemaju veze sa temom briši bez upozorenja.
Nećemo više da se molimo ovde.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on April 18, 2010, 11:47:16 pm
Tpku, jel ti poznato ovo:
http://www.youtube.com/watch?v=OjfZKpKIYKs


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on April 19, 2010, 08:19:39 am
... e dobar si .. pitas zabu jel' zna za baru ... ;) ... naravno ... odavno ovo nisam video, moracu da obnovim gradivo ...


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on April 19, 2010, 08:29:02 am
Pitanje.

Najvjerovatniji kvar na ovome tenku je .....

Ajmo tenkisti.

Pozdrav

Vlado

PS

sutra na posao

ali večeras u firmu. Danas je rođendan Radio Televizije Republike Srpske. Biće žurka.  :super :super :super


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on April 19, 2010, 09:03:23 am
Jedino što mi na oko deluje neobično je meteosenzor. Kao da ne može da se uvuče unutra, pa je neka kesa ili slično postavljana preko senzora  :)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on April 19, 2010, 09:19:49 am
Tačno. Pukla je sajla za uvlačenje meteosenzora. Jedan od veoma čestih kvarova na tenku.

Pozdrav

PS
gotov mi je godišnji. Sutra na posao


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on April 19, 2010, 01:13:28 pm
Nisam Tpku mislio samo na tenk, to se podrazumeva, nego za okolinu, ali sam izgleda pogrešio ili si "zaboravan". :)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on April 19, 2010, 09:01:28 pm
... ma to mi se u poslednje vreme nesto cesto desava, da "zaboravljam" samo "odredjene" stvari ... sta ces, godine ... stari se, stari, nema sta ...;)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: leut on April 19, 2010, 11:17:37 pm
Slovenski M-84. (Mislim da je slika s Otvoreni maketarski forum (http://www.maketarstvo.net/forum/index.php))

[attachment=1]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on April 20, 2010, 08:27:33 pm
...  :klap :klap :klap ...


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bozo13 on April 20, 2010, 08:35:27 pm
Dali dobro vidim da su na slici Slovenačke M84 "nove" gusenice sa gumenim umetcima?

LPB


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on April 20, 2010, 11:03:01 pm
Ovo su stare gusjenice sa gumenim naplatcima.

Imaju jednoosne gusjenice, u JNA

te iste, kao i ove na slici sa gumenim napalatcima, kao u Kuvajtu,

i gusjenice kroz koje prolaze dvije osovine, a koje na sebi imaju gumene naplatke. Verzija za Kuvajt je jako loše rješenje, jer pola oplataka otpalo je u transportu tenka od luke gdje je bio istovar do kasarne. Ovo ovdje je poboljšana verzija.

Ako vam treba špic za štemanje najbolji je ova osovina što prolazi kroz članak. Nepoderiva i veoma se teško tupi. Jedini je problem naoštriti jer se ne može naoštriti na običnom tocilu.


Pozdrav
Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on April 20, 2010, 11:38:47 pm
... te "gusenice za Kuvajt", jesu li one suplje, tj. tako profilisane da kroz njih prolazi pesak i rasuti materijal ? ... na opitovanju smo imali M84AB1N sa takvim gusenicama, a kada smo ga zaleteli po onoj kaldrmi u Nikincima, sljuljali smo ga u kanal ... malo je prethodno padala kisica, malo se prosulo ulje, ali generalno stav je bio da te gusenice ne vrede nicemu ... mozda su za pesak dobre, ali nikada nisam vozio tenk po pustinji, ali za asfalt su katastrofa ... zato,  :jok :jok :jok


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on April 20, 2010, 11:58:38 pm
Te gusjenice za Kuvajt su totalno bez veze. Ali pošto tenkovi sada samo stoje, za to su odlične.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bozo13 on April 21, 2010, 06:44:30 am
Čitao sam, da se navodi, da su oni gumeni umetci zbog mekše vožnje i zbog mogučnosti da se vozi po cestama i da se pri tom ne uništava asvalt.

Hvala na pojašnjenju momci.

LPPB


Title: Re: Tenk M-84
Post by: alfa on April 21, 2010, 09:30:36 am
Na slovenskim M-84 tenkovima se koriste gusjenice proizvodjača Diehl koje su po nekim navodima najbolje na svetu,tako sam 100% siguran da se tu ne radi o nekim kuvajtskim gusjenicama...


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on April 21, 2010, 09:38:46 am
Kuvajćani su menjali gusenice na svojim M-84AB. Na ovim slikama se mogu videti stare jednoosovinske sa gumenim umetcima i nove dvoosovinske takođe sa gumenim umetcima.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on April 21, 2010, 07:22:34 pm
Ove gusjenice na tenkovima reg. br. 18280 i 18290 su stari tip gusjenica. Bilo je opasno ići iza tenkovima sa tim gusjenicama. Gumeni naplatci su se spajali sa člankom sa vijkom. To je loše držalo, te je bilo dosta otpadanja naplataka. Naplatak kad otpadne u toku vožnje tenka po asvaltu bude odbačen visoko  i daleko iza tenka. To zna biti veoma opasno za one iza, pa se išlo autom iza tenka na dosta velikoj razdaljini.

Gusjenice na gornjoj slici su mjenjali nakon prekida ugovora sa SDPR-om.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on April 21, 2010, 09:02:17 pm
Gusjenice na gornjoj slici su mjenjali nakon prekida ugovora sa SDPR-om.

... e pa Vlado, dobro si ovo rekao ... a ova zadnja ti je ka' Njegoseva ! :klap ;)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: švercer011 on April 27, 2010, 02:53:29 pm
Dobra vest iz Kuvajta - Šutanovac doneo 150 miliona $

26.04.2010.

Ministar Šutanovac ugovorio da Srbija remontuje 150 kuvajtskih tenkova „M-84",
koje je SFRJ izvezla 1991, i od kojih se još nijedan nije pokvario


[attachment=1]

Ministar odbrane Dragan Šutanovac dogovorio je u Kuvajtu posao za srpsku vojnu industriju u vrednosti od 150 miliona dolara, saznaje Press u Vladi Srbije. Radi se o remontu 150 tenkova „M-84", koji je Kuvajt od namenske industrije tadašnje SFRJ kupio 1991. godine za 450 miliona dolara. Kako saznajemo, u izgledu su i neki poslovi izvoza naoružanja u tu zemlju.

Sagovornik Pressa iz Vlade kaže da će ugovor sa Kuvajćanima biti potpisan prilikom uzvratne posete, koja se očekuje narednih meseci, kada će biti precizirana i dinamika realizacije ugovora.


Posebna vežba za ministra

- Kuvajćani su oduševljeni kvalitetom srpske odbrambene industrije, naročito tenkovima „M-84". Oni su ministru Šutanovcu u vojnoj bazi demonstrirali kako ti tenkovi danas rade, uz veliku pohvalu što nijedan tenk za skoro dve decenije nije ispao iz sistema! Zbog toga su odlučili da baš Srbiji povere remont - kaže naš sagovornik.

Potpisivanjem ovog ugovora, uz prethodne koje je ministar Šutanovac obezbedio sa Irakom, Alžirom i drugim zemljama, srpska namenska industrija stigla je do milijardu dolara vrednih poslova, što je svrstava u vodeće izvozne privredne grane u našoj zemlji.

Inicijalni pregovori za najnoviji posao sa Kuvajćanima započeli su u novembru 2009. godine, a nastavljeni u martu 2010, kada su o tome razgovarali premijeri dve zemlje u Kuvajtu i Beogradu. Šutanovac se u Kuvajtu sastao sa zamenikom emira, prestolonaslednikom Nafavom al Ahmadom, premijerom Naserom al Mohamedom i ministrom odbrane Džaberom al Mubarakom. Zanimljivo je da je glavni emir Kuvajta, Sabah al Džabir, u to vreme bio u Evropi, gde je ugovarao kupovinu aviona.

Šutanovac je potvrdio za Press da je Kuvajt veoma zainteresovan za proizvode srpske odbrambene industrije.


Srbija radi i za Evropu

- Postigli smo političku saglasnost o ponovnom izvozu proizvoda srpske odbrambene industrije na zahtevno tržište Kuvajta. U izgledu je i veliki posao u kojem Srbija neće biti samo izvoznik domaće pameti i proizvoda, već će biti sistemski integrator namenske industrije mnogih zemalja Evrope. Takođe, drago nam je da je Kuvajt zainteresovan da šalje svoje pitomce u Beograd na obrazovanje na Vojnu akademiju i VMA - rekao nam je Šutanovac, koji je dodao da se „neće ovde stati", već da će Vlada težiti da sklopi poslove i sa drugim zemljama Persijskog zaliva.

Premijer Kuvajta, šeik Naser al Mohamed, rekao je da očekuje potpisivanje niza bilateralnih sporazuma sa Srbijom i najavio posetu Beogradu.

- Očekujemo da saradnja naše dve zemlje prevaziđe komercijalne odnose koji se tiču kupovine naoružanja i da sarađujemo i na planu obrazovanja - rekao je šeik.

Autor: D. Isailović
Izvor: http://www.pressonline.rs/


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on April 27, 2010, 03:38:51 pm
Bilo bi dobro da neko obavesti gospodina ministra i novinare kako tenk M-84 nije proizvod srpske obrambene industrije, već jugoslovenske. Ako je SDPR uspeo da se dogovori oko podele posla sa ostalim fabrikama koje su radile na tenku, od tog posla možda i bude nešto.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: dexy on April 27, 2010, 03:46:31 pm
Pomenuo je saradnju sa drugim zemljama u regionu:

Quote
On je, posle otvaranja Operativnog centra vazdugoplovstva Vojske Srbije u Zemunu, istakao da ugovor potpisan u ponedeljak sa Kuvajtom, kao i drugi projekti, podrazumevaju saradnju sa vojnom industrijom država bivše Jugoslavije, što će biti veoma dobar zamajac i za privredu tih zemalja.

https://www.paluba.info/smf/vesti-iz-zemlje-i-okruzenja/sutanovac-domaca-oprema-u-kuvajtu/msg65612/#msg65612


Title: Re: Tenk M-84
Post by: trpe grozni on April 27, 2010, 03:50:05 pm
Ako te fabrike jos uvek postoje. :(


Title: Re: Tenk M-84
Post by: dzumba on April 27, 2010, 06:57:32 pm
Наменска индустрија бивше СФРЈ брзо ће се сложити, посебно ако сви буду имали интереса. Мислим да су се прелиминарно већ договорили о заједничком деловању и наступ у неким пословима које једни без других не могу урадити. Многих старих фирми нема, али има нових.  Мислим да неки дуже време већ и сарађују без помпе и велике буке у јавности. Солидне се паре ту обрћу.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on April 28, 2010, 12:06:17 pm
... sve to sto vi pricate je lepo, A L I ...

- da li nove firme koje danas rade proizvode u oblasti koje bi eventualno bile konkuretne u namenskoj industriji u buducnosti, u izradi gore nevedenih delova, sklopova i komponenti, mogu biti konkurentne i u smislu kvaliteta, kao i kvantiteta?
- da li je moguce postici finansijsku konstrukciju koja bi zaokruzivala kompletan proces proizvodnje jednog takvog vozila ? Ne moramo da pricamo o M-84, vec o bilo kom ? Ako bi svako uzeo " svoj deo kolaca" , da li bi nesto ostalo za nas, odnosno za " poslednju ruku" u lancu proizvodnje ?
- da li je moguce update-ovati koncept iz ' 80.-tih godina proslog veka, da bi dostigao nivo , sto tehnoloski, sto bilo koji drugi u smislu konkurencije koja vec postoji, koja je uhodana, i koja izradjuje vozila nekoliko generacija iznad, po mnogo nizim i isplativijim finansijskim uslovima?
- ulaganje u razvoj novog koncepta je toliko iluzorno da o tome ne vredi ni pricati ( pored toga, finansijski aspekt  :jok :jok :jok  :udri)
- i na kraju, postizanje dogovora na medjudrzavnom nivou, u tom obimu, direktno utice na privredu neke zemlje ( kao sto je nasa!), a to ne verujem da je u interesu nekih " drugih zemalja" ... zasto je, pre svega, uopste i doslo do raspada SFRJ? Sada bi, vodjeni onom inercijom proizvodnje i tehnoloskog razvoja, pravili nesto poput T-90 negde u Priboju, Krusevcu, Cacku, ili gde vec ... ovako, diskutabilno pitanje do maksimuma ... mada, ako  je moguce  :-X lovu na sitno, u bilo kom delu lanca namenske industrije, mislim da bi to bio dobar poslovni potez, pre svega u finansijskom,a posle toga u svakom drugom smislu  ;)...a o tome, i o mnogo drugo cemu, neki naredni put ...  :dosada


Title: Re: Tenk M-84
Post by: pvanja on April 28, 2010, 02:08:34 pm
Ma nema govora ovde o ponovnoj proizvodnji tenkova vec samo o remontu i modernizaciji a i to ce morati da se redi u kooperacij.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on April 28, 2010, 03:08:09 pm
Može, ali ako modernizovanom tenku M-84 daju neki drugi naziv, recimo M-90. Kao što je Hrvatska uradila sa M-84D, naziva Degman ili T-95.
Samo malo igre reči i eto ga "novi" tenk. :)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on April 28, 2010, 07:10:02 pm
... mislis na "papirne" modernizacije? Pa to jedino i moze ... ali ti babu mozes da zoves devojkom koliko hoces, ona ostaje baba, bez obzira koliko dobru sminku koristila ... a i papir trpi sve, tako da ...

... Dok ne dodje mladja,(lepsa i bolja!!!), a onda - pemzija! :super


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on April 28, 2010, 08:21:49 pm
... mislis na "papirne" modernizacije? Pa to jedino i moze ... ali ti babu mozes da zoves devojkom koliko hoces, ona ostaje baba, bez obzira koliko dobru sminku koristila ... a i papir trpi sve, tako da ...

... Dok ne dodje mladja,(lepsa i bolja!!!), a onda - pemzija! :super

Tačno tako. Nisam ja ovo komentarisao u nekom ozbiljnom tonu.
Samo što bih ja dao naziv "papirno-šminkana" modernizacija.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on April 28, 2010, 09:09:02 pm
Kao što su Rusi napravili TZI u Kruševcu, tako su neki Rusi napravili modifikaciju M84 na ovu verziju tenka. Nedavno se pričalo o neplaćenoj proviziji u Kuvajtu. Sada se o tome ne priča. Priča se o novom ugovoru. Dakle, provizija je plaćena. Najvjerovatnije je plaćena i provizija na ovu modifikaciju. Kakav će taj tenk biti to nije važno. Doći će dijelovi iz Rusije i ugraditi će se u tenkove u Kuvajtu. Ko je eventualni neprijatelj Kuvajta. Ko će se boriti sa tim tenkovima. Više od 50% posada je nepismeno. Ko će sa tim da rukuje. Velika većina tenkista su stranci iz arapskih zemalja, Saudija, Emirati, Jemen. Hoće li se boriti za Kuvajt u nekom eventualnom ratu. Hoće i se ti tenkovi koristiti u eventalnom ratu protiv Irana. Dosta se je kuvajčana borilo u Iraku protiv Irana. Hoće li opet, ali ovaj put za američke interese.

Sve to nije bitno. Neko će da proda dijelove, neko će da to plati, neko će da dobije proviziju. Firma iz Novog Beograda prodaje čak i sredstva napravljena u fotošopu. Trebaju im pare pod hitno.

Sjećam se Radovana Trećeg.

Radovane, koliko je sati.

Neznam. Proćuće se. Pa će sutra reći Radovan je rekao ovo ili ono. Te krajnje je vrijeme, itd.

Sačekaćemo daljni razvoj događaja. Od potpisivanja ugovora do realizacije ugovora zna da prođe dosta vremena, a zna se desiti da se i ugovor ne realizira. Dogodi de da nema ko da ga realizira.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: EXIT78 on April 28, 2010, 10:26:18 pm
Pozz svima ovde...

Ja imam info da ce da se radi remont u cacku uz ucesce krusevljana i plave lagune a detalji prevoza su vec isplanirani i to je jedan od nasih prednosti (uz nezaobilazne provizije) u odnosu na hr varijantu koja nije ni pokusala da ide u detalje svoje realizacije...sto govori o njihovoj neozbiljnosti...Title: Re: Tenk M-84
Post by: bitanga on April 29, 2010, 06:21:59 am
Pozz svima ovde...

Ja imam info da ce da se radi remont u cacku uz ucesce krusevljana i plave lagune a detalji prevoza su vec isplanirani i to je jedan od nasih prednosti (uz nezaobilazne provizije) u odnosu na hr varijantu koja nije ni pokusala da ide u detalje svoje realizacije...sto govori o njihovoj neozbiljnosti...


pozdrav i tebi!

u ovo boldano sumnjam,  neš ti detalja prijevoza- u luku rijeka i na vlak, pa mjesec dana truckanja vlakom do slavonskog broda. il ako bi htjeli brže od 5km/h kuvajćani potpišu da su sami krivi kad vlak izleti s tračnica.. ;D

najveća prednost srbije je odnos države prema vojnoj industriji.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: janezek67 on April 29, 2010, 06:25:16 am
Kao što je Vlado kazao, moguče je, da posao i neče biti realizovan. Oko ovog remonta u Kuvajtu bilo je više najava, kao da su Hrvati dobili posao, poslije Srbi, ponekad čak Slovenci .... Po mome če se posao dobiti jedino:
1. Ako diktira SAD, da neko mora dobiti posao.
2. Ili podmirivanjem nekog u Kuvajtu, koji odlučuje o ovakvim poslovima.
Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on April 30, 2010, 06:25:16 am
Ovu nišansku spravu pravi još samo firma Optel u Banja Luci. Dio radnika nekadašnje Fabrike namjenske proizvodnje br.3 ili FNP3 preduzeća Zrak Sarajevo koji je nekad pravio DNNS-1 i DNNS-2 je osnova ove firme. Mirko, Savo i Mišo. Mogao bih otići na kaficu kod njih. Možda ovo tamo ima.  ;D

Prije koju godinu su napravili izvjesnu  :rtfm količinu DNNS-2A i isporučili Kuvajtu.  Nišansku spravu ove komplikovanosti moglo je praviti samo 7 (sedam) firmi u svijetu. Jedna od njih bila je Zrak Sarajevo. Nakon raspada SFRJ preduzeće Optel je oko 10 godina razvijala nove tehnologije i napravila DNNS-2.


Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: kumbor on April 30, 2010, 08:51:59 pm
Bravo, makar bilo i "zanatska" proizvodnja. Nadam se da se isplatilo barem da malko zbrinu porodice.

Čitam eto kako se priča o tom M-84AB2..

Ne mislite valjda da bi mogli da se proizvode u Srbiji?

Ako se misli na integrisanje novog SUV, Štore itd., to bi moglo da se uradi ako ima ko ume to da uradi. Da ne bude da su došli Rusi, uradili, dobili pare i otišli...?!

Ako se misli na promenu pogonske grupe i transmisije na "powerpack" ko bi to proizvodio - a da nije reč o eksperimentalnoj partiji? Ako bi ostalo na nivou maloserijske proizvodnje (npr. 50 kom) koliko bi to koštalo po primerku? Verovatno nedopustivo mnogo.

Meni izgleda da sada u Srbiji ne može da se napravi ni bicikl, a kamoli tenk. Bilo bi divno da može...!


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on April 30, 2010, 09:08:27 pm
Niko ne govori o proizvodnji novih tenkova, već o remontu i modernizaciji postojećih M-84 koji se nalaze u Kuvajtu.

Motor ze tenk i danas radi ova firma http://www.fmsn.info/index_sr.html
Takozvani "Power Pack" je uradila ova firma http://www.14-oktobar.co.rs/strana1.htm


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on May 01, 2010, 05:20:46 am
Sad sam pogledao ova dva sajta. Sramota. Sajt je ogledalo firme. Ovo kao da su pravila djeca iz drugog osnovne. Oba sajta. Sa sajta se vidi da firme propadaju, da su u velikim finansijskim problemima.

Moja ćerka, 12 godina, napravila stotinjak "dječijih" sajtova.  npr,

http://ratatoullie.webs.com/aboutme.htm itd. Taj je napravila prije godinu dana otprilke.
http://www.youtube.com/11winx

Moj sin kad je napravio ovaj sajt išao je još uvijek u srednju školu

http://www.alpro-vl.com/

pa sad uporedite ove sajtove koje su napravila moja djeca sa ovim službenim sajtovima firmi.

Mislim da firme koje imaju ovakve sajtove imaju iste takve rukovodioce. Loše i nesposobne, a u ovakvim vremenima to zna da bude loše po firmu.

Pozdrav

VladoTitle: Re: Tenk M-84
Post by: EXIT78 on May 01, 2010, 03:47:55 pm
Mislim da izgled sajta ne govori uvek o firmi, primer je HS Produkt koji je jedan od najboljih proizvodjaca pistolja na svetu ali do pre neki dan nije ni imao svoj sajt verovali ili ne... Kod nas je marketing uvek bio upitan, cak sta vise vecina drzavnih firmi nema uopste sluzbu marketinga ili je cini rodjaci direktora koji se ne razumeju ni u pijacnu prodaju.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on May 05, 2010, 12:18:27 pm
... некада Л2Г, као и ОУ3Г на Т55 ... класични фар, само са дијафрагмом која филтрира ИЦ спектар ... чини ми се и да је јачина била 40000 свећа, само ми никада није била јасна та јачина , уствари колико је то вати ... а када ради, емитује зрачење тако да се веома лако открива од стране других возила ...


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on May 05, 2010, 12:32:53 pm
Jedinica za jačinu svetlosti Kandela (cd) ili Sveća. 120 cd = 100 W

http://sr.wikipedia.org/sr/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on May 05, 2010, 01:02:15 pm
Davno je to bilo, ali broj tenka je od prilike 212xx


Title: Re: Tenk M-84
Post by: kamaz on May 05, 2010, 01:10:14 pm
Davno je to bilo, ali broj tenka je od prilike 212xx

Ma i to pomaže, barem sam bliži broju koji bi stavio.

@tpku_2b: da i to me isto uvik zbunjivali, onaj ogromni IC far s desne strane cijevi, šta se pojavljuje kod cijele serije T-ova (T-55/56/64/72/80/90) je ogroman izbog toplinske energije šta omogučava lakše nišanjenje na njih. Isto tako, ako taj IC far emitira svijetlo IC spektra, kako onda nije vidljiv svima s nišanom/spravama s istom ili sličnom frekvenciom? Mislim kakva je onda razlika po tom vidu od običnog reflektora?
(sjećam se jedne priče nekog mornara u Gvadal kanalu kada su američka i japanska fota skoro uplovili jedni u druge redove brodova, pa je netko upalio reflektora za svjetlosnu signalizaciju i odjednom je u to mjesto sasuto 50 projektila! :super)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: pvanja on May 05, 2010, 01:18:01 pm
Neverovatno kako toliko supa stvar IC far (u to vreme) je toliko neupotrebljiv u realnim uslovima.

Neko mi je pricao da su bili bas skupi.

Koliko sam primetio slabo su korisceni ako su uopste i korisceni.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on May 05, 2010, 01:23:11 pm
Kada gledajući kroz noćni periskop upališ IC far, vidiš jedan snop svetlosti, slično kao kada bi gledajući golim okom u sumraku upalio klasičan reflektor. Taj snop svetlosti vidljiv samo u IC spektru, daje jasniju sliku na noćnom periskopu, ali isto tako otkriva taj isti snop svetlosti nekome ko gleda kroz sličan uređaj.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: vathra on May 05, 2010, 01:30:32 pm
Neverovatno kako toliko supa stvar IC far (u to vreme) je toliko neupotrebljiv u realnim uslovima.
Употреба ИЦ фарова и није за прву линију, већ за ноћни маневар у позадини.
Са овим уређајем, цела јединица је могла да се непримећено премести иза фронта и нападне на другом месту. Ова решења су кориштена док ИЦ опрема није била довољно осетљива, а ни противник није могао да извиђа у ИЦ спектру у реалном времену.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on May 05, 2010, 01:34:54 pm
... наравно да је видљив свим ИЦ справама, само неким мање,а неким више ... зато сам намерно и поменуо јачину, јер је конкретно Л2Г био изузетно јак што се снаге тиче ( у своје време!), и чак је коришћен у ПВО сврхе у појединим ситуацијама ... што се разлике између обичних и ИЦ фарова тиче, већ сам објаснио - дијафрагма која филтрира одређени спектар светлости и на тај начин се одређује врста излазне светлости ... иначе, у основи је то обичан фар, и у пракси се показао као врло практичан и поуздан ... када се упали, постојао је врло лак начин провере исправности, тако што се наслони рука на дијафрагму и на неких 15 - 20 цм појављивала се одређена количина топлоте и карактеристично пуцкетање, што је био сигуран знак исправности ... такође, Л2Г је преко споне био спрегнут са главним топом преко зглобне везе и споне, тако да је имитирао принцип рада фарова као на Цитроену "ајкули" ... а што се америчке и Јапанске флоте тиче, ту се вероватно радило о ИЦ навођењу пројектила и то ноћу, који су, када су сви ти силни ИЦ фарови попаљени, пронашли десетине циљева и само одрадили оно за шта су направљени ... мада, има ту још доста цака и трикова, што око фарова и извора светлости, што око самих активних справа, сонди и детектора ... а за сваку меру, увек постоји и контрамера, која је обично настала у реалним условима, и која се, као по дефиницију, увек реализовала уз помоћ приручних средстава ... "тер" папир, алу фолија и сличне ствари ... али, изађосмо ми опет из теме, па у том смислу  :jok ...


Title: Re: Tenk M-84
Post by: pvanja on May 07, 2010, 04:34:23 pm
Cini mi se da ove fotke nisu postovane.

Sa sajta su VS (izgleda da su ubacili par novih fotki :) )


Title: Re: Tenk M-84
Post by: pvanja on May 07, 2010, 04:41:25 pm
April 2010
Pasuljanske livade
Vezba 1.  brigade VS
Izvor:  sajt VS


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on May 07, 2010, 05:04:22 pm
Brokeru,

evo tvojih tenkova.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on May 07, 2010, 08:17:51 pm
Zar nisu dobri, nije što su "moji", nego su stvarno dobri. :)

Samo nisam siguran u prvom postu sa slikama, gde tenk nosi državnu zastavu da je to tenk iz moje nekadašnje brigade. Ovi ostali jesu, u prvom postu zadnje dve slikane na poligonu Karapandža nedaleko od same kasarne i na sajtu VS su odavno. Postovao ih je Drad ima već ...
Tenk 21112 mi je dobro poznat, ne samo sa slike. ;)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on May 08, 2010, 01:35:27 pm
...heheheh, Brok, nekad "tvoji", a sada "moji" ... 1.Br.KoV, tacnije 15.TB ... znam tenkove, kao i ljude sa slike ... kolege koje su ih dovozile iz Kraljeva, Nisa itd ... brojevi koji vise ne postoje, kao sto su "211." , "252", ... starija ekipa zna o cemu pricam, kao i "453" ... ali, to su neka ( ne tako davno!) prosla vremena,
a kao sto neko rece :"Za prosutim mlekom ne vredi plakati" ...  ;)

P.S. .. eventualno naci neku drugu kravu za pomusti, ali  ;) ... :komp


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on May 08, 2010, 04:37:27 pm
Tenk na gornjoj slici 21294 je iz sastava nekadašnje 1.mbr VP 1552 Voždovac.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on May 08, 2010, 06:35:27 pm
Vidi se to odmah Bandzi, ali ne po broju, vidi kako su mu termoizolacione obloge izgrebane, kod "mojih" tenkova je to neprihvatljivo.
Šalim se naravno. ;)

Tpku i mi kao i kao što su 252-ga, 211.-ta i ostale smo dinosaurusi, polako ali sigurno nestajemo i bledimo ... :)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bozo13 on May 08, 2010, 07:01:51 pm
Rekao sam i u "mornaričkim" temama, ali ču i tu da ponovim.
Tenkove se lako kupi, problem su ljudi i znanje.

LPB


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on May 09, 2010, 05:12:51 pm


Tpku i mi kao i kao što su 252-ga, 211.-ta i ostale smo dinosaurusi, polako ali sigurno nestajemo i bledimo ... :)

... posto polako izumiremo kao dinosaurusi, moracemo da poradimo na necemu tipa "Park iz doba jure" ...  ;) ... ili da promenimo boju kao kameleoni, mislim da je stelth tehnologija napredovala bar malo od '99.-te ... :super


Title: Re: Tenk M-84
Post by: trpe grozni on May 09, 2010, 09:23:12 pm
Malo iz vremena JNA  :)

[attachment=1]

[attachment=2]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on May 09, 2010, 09:28:08 pm
Donja slika je T-72


Title: Re: Tenk M-84
Post by: trpe grozni on May 09, 2010, 09:33:05 pm
Uh, vidis jeste. Sorry, nisam obratio paznju.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on May 09, 2010, 11:33:31 pm
... e sad, jedan meteo - senzor manje-vise ... necemo da cepidlacimo ... :udri


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on May 10, 2010, 01:49:09 pm
A dvodelna nišanska sprava?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on May 11, 2010, 12:13:25 pm
Sad sam pogledao prva dva teksta na ovom dijelu foruma koje je napisao Broker.

Slika 6.jpg.

To nije kuvajtska verzija tenka. Na kuvajtskoj verziji sve piše na arapskom i dosta dijelova je ofarbano žuto. Ovo je neka od verzija Degmana. Više panela komandira vidi se komande komandira za upravljanje sistemom. Šljemafoni jesu Racal Dana, kao za Kuvajt, pa je to možda zbunilo Brokera.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on May 11, 2010, 01:53:33 pm
Ispravićemo. :)
Dobro je da ima ko da nas ispravlja. :klap


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on May 11, 2010, 05:36:09 pm
... skoro sam "cuo" (  ;) ) da ce u neke primerke  M84 ubacivati "Jaguar" ... jel' pije to vode ili ne? Ima li tehnickih mogucnosti, u smislu promene konektora, ili eventualno blokova za napajanje, ili su potrebne neke vece izmene i modifikacije? Ima li ikakve opravdanosti u tom smislu zasto bi se to uopste radilo?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: trpe grozni on May 11, 2010, 05:54:11 pm
Uz izvinjenje za moju prethodnu gresku.  ;D ;D

[attachment=1]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on May 11, 2010, 06:25:06 pm
Itekako je moguće, sad da li će to uraditi ne znam. U svakom komandnom tenku M-84 sistem veze bi trebao da bude Jauguar.
U svakom KOT-u sistem veze je Jaguar.
Po meni to je rasipanje novca, jedino ako Jaguare nemamo negde na lageru, a i onda treba sredstava.
Ja bih pre poradio na unapređenju oklopa, samim tim i motora, i na dobro znanoj boljci OT-u.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: dzumba on May 11, 2010, 10:27:30 pm
Ако под "Јагуаром" мислите на радио-уређаје, мислим да је он уграђиван у верзију за Кувајт,али нисам баш сигуран. Без обзира на трошак добар радио-уређај је потребан, а у сваком случају је јефтинији него оно што предлаже Брокер.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on May 11, 2010, 10:51:23 pm
U komunikaciji nema potrebe za boljim radio uređajem od postijećeg. Uigranom vodu ili široj jedinici i ne treba radio uređaj.
Naravno ne mislim bukvalno.
Komandi su potrebni ovakvi uređaji da poruke (naređenja) ne bi bile presretnute, a krajnjim igračima ovo po mom iskustvu i mišljenju nije potrebno, zato što su naredbe uglavnom izdavane usmenim putem "licem u lice" van tenka.
Jedino bi Jaugar igrao važnu ulogu u protivtenkovskoj bitci, a ako ja idem na tenk sa jakim radio uređajem a slabim oklopm to baš i ne bi izašlo na dobro.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: stipo on May 12, 2010, 07:39:03 am
U mojo bivsoj jedinici je vec ugradjen taj RU ali samo u tenk komandanta pre nekoliko godina i dobro je funkcionisao....


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on May 12, 2010, 12:49:45 pm
Pa ne znam. Ja lično nisam bio zadovoljan RUT-1, bar na onom tenku kojeg sam vozio na gađanjima. Cirkularna veza je bila dosta nejasna, toliko da sam nekoliko puta pogrešno razumeo komandira. Direktnu vezu sam retko koristio, ali ni ona nije bila jasna. Možda je problem bio do lošeg šlemafona, ali i nišandžije su se žalile na loš kvalitet tona u slušalicama.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on May 12, 2010, 01:27:31 pm
Ja imam sasvim drugačije iskustvo. Mada bilo je slučajeva na nekim tenkovima da je veza stvarno užasna pri tome koristeći isključivo moj šlemafon.
Imao sam imao nov šlemafon (dobro čim se upotrebi on više nije nov ali održavao sam ga i čuvao), sigurno da i to doprinosi boljem prijemu i predaji veze.
Nije samo važan tvoj šlemafon već i k-dirov. Ako su njemu loši laringofoni onda nije ni čudo što si slabo ili pogrešno čuo bilo šta.
Drugo, nije sve ni u samom šlemafonu, ima nešto i u kablovima. :) Šalim se.
Ali stvarno je bilo dosta "cimanja" i suvišnog razvlačenja kablova od šlemafona i lupanja sa UKT8 i ako su one dosta "stamene".
A na kraju može biti i do samog uređaja.

Voda je dobar provodnik zvuka (o tome bi mogli mornari da kažu koju više) ali to i nema neke posebne veze prilikom savlađivanja vodene prepreke na dubini do 5 m gde vozač ima direktu spoljnu vezu sa k-dantom na kopnu, i kada se u takvim uslovima čuje sasvim jasno i glasno onda bi taj isti sistem trebao da radio podjedanko dobro ako ne i bolje i na kopnu.

Sve u svemu, naravno da je bolje imati Jaguara u tenku, ali po meni ima prečih stvari koje bi mogle (da ne kažem morale) da se prvo dovedu u red.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: kamaz on May 18, 2010, 02:07:12 pm
Opet padobranac ja... Zanima me, kod nekoliko početnih komada M-84-ki se pojavio sklopivi meteo senzor. Ima li ko šta slika/podataka o tome?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on May 18, 2010, 02:33:58 pm
U prvoj seriji tenkova M-84 su bili meteosenzori na preklop a u kasnijim sreijama su bili takozvani teleskopski meteosenzori na izvlačenje iz kućišta.

Ne znam da li ti odgovaraj primeri slika, ali evo ovako, prva slika je sa meteosenzorom na preklop dok je druga na izvlačenje.
Mislim da je tebi, ako je za maketu, bilo lakše da napraviš ovu varijantu na izvlačenje, ali se u to ne razumem, znaćeš ti sam najbolje.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on May 18, 2010, 02:41:16 pm
Dakle, Padobranac,

sklopivi nosač meteosenzora je bio ugrađen na 55 tenkova prve serije tenka. U Kraljevo je bilo isporučeno 47 komada tog tenka. Ostalih osam tenkova su bili oko Banja Luke i jedan u SSSR-u, ali je kasnije vraćen. To ti je za tenkove sa preklopivim nosačem meteosenzora.

Radio stanica

U domaće tenkove ugrađivana je radio stanica PD-9 koja je bila u kompletu Radio Uređaja Tenkovskog ili RUT-1. U sklopu njega su bili radio stanica, kutije za unutrašnji razgovor (UK), šljemafoni, nosač antene, AT-22, antena. Ovo je pravio Rudi Čajavec, Profesionalna elektronika, Telekomunikacioni uređaji, Banja Luka. Komplet je izvožen u dosta zemalja. jer je modularan, te se je mogao ugraditi u razna borbena i neborbena sredstva, a mogao je biti i stacionaran.

nastavak kasnije


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on May 18, 2010, 06:19:19 pm
Nastavak

gdje smo ono stali.

radio stanica PD-9 imala je modul koji se programirao sa korisničkim frekvencijama. Programirao se ručno sa metalnim čepovima koji su stavljali u odeđene rupe u programatoru. Dakle, hardverko programiranje. Korisnik koji je koristio radio uređaj stiskanjem svog grudnog prekidača, uz uslov da je na kutiji za unutrašnji  razgovor bio dozvoljen da ide "vani" mogao je ići u predaju. E sad, tu je problem. Šta ako grudni prekidač stiska vojnik iz zezanja, dosadno mu ili je glup ili mu noge smrde ili je cilj teme da prođe vrijeme...., a komandant, pukovnik, ide u predaju, daje komandu, a vojnik ga preklapa signalom zato jer je glup ili mu noge smrde...  E na radio stanici Racal Dana se upisuje "čin" korisnika, odnosno nivo master-slave, da bi se znalo ko kosi, a ko vodu nosi. Dakle, može vojnik da stiska grudni prekidač koliko hoće, ali ako gazda priča, gasi se predaja vojnika. Radio stanica Racal Dana ima programator na kojem se upisuju svi podatci za programiranje stanica. Gazda kad ide u predaju može da šalje signal svima, određenim, ili da samo jednom ne dozvoli slušanje. Dakle, tenk xxyyz je zarobljen i isključen je iz prijema. Svi su tenkovi u Kuvajtu imali po dvije radio stanice koje su mogle ići u retranslaciju, tako da je svaki tenk bio repetitor, te se je signal mogao slati sve dalje i dalje, zavisno od rasporeda tenkova. Komandni tenk M84ABK je imao tri radio stanice. Sliku komandne stanice pogledajte na
 http://home.blic.net/ivanovic/Moja%20Malenkost%20u%20M84ABK.jpg Bilo je problema oko smještaja ove radio stanice u tenku, tako da je bilo lutanja oko smještaja. Ovo što je ispred mene je komandni modul komandne radio stanice.

Napomena

Kad je radio stanica u predaji emituje radio signale, a ne audio signale, tako da je bitno širenje radio signala kroz vodu. Audio signal bi teško ikako prošao kroz vodu, a kamoli ako je ispod tenk kojem motor radi.

Pozdrav

Vlado

PS

Šta mislite ko je popravljao radio stanice Racal Dana u tenku M84 u Pustinjskoj oluji i malo kasnije?  ::)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: kamaz on May 18, 2010, 10:31:21 pm
Pa podaci za sklopivi meteo mi trebaju da upotpunim projekt na ˝maketarskom kutku˝ (da ekipa ima sve na jednom mjestu). :super
Slike su veoma poučne (ja radim obični-teleskopski senzor, ali spušten, pa nema previše muke oko izrade) i dosta pomažu, nego, zanima me samo još cili sklop sklopivog metea je kao naopaki ˝T˝, jel da? :marinero

(p.s. ovi 21112 je iz ´85? kad je onda počela produkcija druge generacije s teleskopskim meteom?)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on May 20, 2010, 02:13:27 pm
(p.s. ovi 21112 je iz ´85? kad je onda počela produkcija druge generacije s teleskopskim meteom?)

Pogledaj ovde (prva tabela): http://stef124.tripod.com/m84.htm


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Trifko on June 12, 2010, 07:51:50 pm
http://www.youtube.com/watch?v=zS--_qUmUfg
Gledam ovaj kilip i pade mi na pamet. Kakv je granata što se ispaljuje iz glatke cijevi. Tj. kako se zrno zarotira (šta preuzima ulogu koju su imali žljebovi u cijevi)?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Patriot on June 12, 2010, 08:03:25 pm
Što bi naš Vladimir kazao na ovo? I nije li malo meta preblizu?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: vathra on June 12, 2010, 08:19:15 pm
Kakv je granata što se ispaljuje iz glatke cijevi. Tj. kako se zrno zarotira (šta preuzima ulogu koju su imali žljebovi u cijevi)?
Граната се не ротира, а стабилизација се постиже крилцима.
Ево слика муниције
http://stef124.tripod.com/projektilm84.htm


Title: Re: Tenk M-84
Post by: švercer011 on June 12, 2010, 08:27:18 pm
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on June 13, 2010, 06:19:38 am
Opet trebate moj komentar.

Ovaj snimak je sramota za ovaj tenk. Ako je to poboljšanje koje se dobilo sa novim sistemom onda tu nešto nije u redu. Ja garantujem sa tenkom M84, iz zadnjih serija, pogodak u papir A4 sa 4 kilometra, sa ugrijanom cijevi, koja je več gađala u poslednjih desetak minuta na oblačnom danu bez puno sunca sa municijom koja je bila u hladu, a što sam već više puta i dokazao, a ovi gađaju nešto što bi se pogodilo i praćkom. I još gađaju sa mjesta u nepokretnu metu koja ima 4 metra kvadratna.

SRAMOTA

Prije neku godinu gledao sam emisiju "Dozvolite da povratimo.." gdje je bio snimak gađanja sa Pasuljanskih livada i tri tenka M84 gađaju, a sva tri pokvarena. Jednom nevalja hidrokočenje nakon opaljenja, jednom se deformisao ograničavač hoda jarma žiroskopa, a za treći se više ne sjećam. I to na TV prikazuju kao nešto dobro. Tenk gađa.

Dobro gađanje je kad se opali 8 granata umetu na mislim dva kilometra, a od toga 6 granata prođe kroz istu rupu sa odstojanjem od oko manje od pola metra od centra meta na 50 stepeni u hladu i nakon toga ti priđe dvadesetak radnika i oficita iz Zavodi Fomorozov iz Harkova i čestitauju mi.

Dobro gađanje je kad sa 2,5 km iz tenka koji se kreće prema meti 40 km/h u metu koja se kreće bočno 40 km/h iz serije granata imam srednju grešku pogodka 12,5 cm (stotinu dvadeset pet milimetara) i nakon toga sutradan dođe nekoliko kineskih generala da gledaju da li je to moguće.

Nemojte misliti da se hvalim. Još nisam sve rekao, a ima još. Samo mi je glupo snimati ovakve stvari. Ovakvo gađanje kao na snimku je moguće i iz tenka koji ima ugašen sistem stabilizacije. Potkalibarno zrno na ovo razdaljini ima korigovani tablični ugao ispod jedan hiljaditi i dovoljno je ugasiti sistem stabilizacije, preći u mehanički sistem rada, nanišaniti i opaliti. Pogodiće se sigurno.

Što se tiče stabilizacije leta granate, sjećam se da su pera repnog stabilizatora na trenutno fugasnoj granati 125 mm blago zakrivljena, ali ne mogu naći slike nigdje na internetu, a na ovim koje imama nema tih detalja. Sva pera stabilizatora su malu udubljena i zakrivljena sa jedne strane. Za potkalibarno zrno nije potrebna nikakva stabilizacija rotacijom. Na 55 stepeni Celzijusa pritisak kod opaljenja na zatvarač je 6600 atmosfeta, brzina na ustima cijevi je 1806 m/s, maksimalni domet 4000 metara, nema značajnog opadanja brzine zrna za vrijeme leta, naravno ako je cijev nova, odnosno puno neistrošena.

Kad smo pravili snimke kao ova na Yuotube-u na početku pravljenja tenka da bi zadivili libijsku delegaciju stavili smo dvijesto litara benzina u tenk koji je bio meta, desetke kilograma eksploziva i gađali u tenk. Libijcima smo pokazivali tenk M84 prototip, a na dva tri kilometra daleko, kasnije, gađao je tenk T72 i pogađao u metu. I onda je taj tenk otišao u hangar iz kojeg je kasnije izašao tenk M84 i kojeg su opet gledali generali iz libijskog generalštaba.

Otprilike, ovo nije snimak za stručnjake, nego za šminkanje. Svaka se cura šminka kad hoće da se uda.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: stipo on June 13, 2010, 07:28:00 am
Vlado lepo je to sto ti pricas o dobrom gadjanja, ali koliko ljudi moze izvesti dobro gadjanje po tim kriterijumima, koliko si granata ti ispalio da bi dobro gadjao, koliko si vremena ti proveo na tenku da bi dosao na taj nivo.
Snimak nisam gledao ali iz iskustva znam da je to gadjanje izveo vojnik kom je to verovatno bilo prvo ili drugo gadjanje ili unajbljem slucaju VPU koji nije gadjao u prethodnih 6 meseci.
Koliko je ljudi gledalo snimak i uspelo da uoci neispravnosti na tenkovima ako ih je i bilo bilo ih je  veomaaaa malo,
taj snimak nije pusten za strucnjake da ocene da li je nesto dobro ili ne nego za lake da bude atraktivno.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on June 13, 2010, 07:33:00 am
Već je postavljan ovaj klip i svi smo dali otprilike iste osuđujuće komentare, na strani pet ove teme:
https://www.paluba.info/smf/oklopno-mehanizovane-jedinice/tenk-m-84/60/

Kao što sam i onda napisao, ponoviću, mislim da su oni ovde izgleda ispitivali maksimalnu depresiju cevi topa, jel smo se na to najviše i žalili, ali ne znam ko u svetu ovo prikazuje :krsta. Prikazuju se gađanja na 2.000-3.000 hiljade metara.
Pokušavao sam da stupim u kontakt sa postavljačem klipa da klip ukloni, još dok nije puno puta pogledan. Nažalost provera inboxa mu izgleda nije jača strana.

PS
Stipo bolje ja da pogledaš klip, nije reč o vojnicima, barem ne neiskusnim.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Patriot on June 13, 2010, 10:23:14 am
ali ne znam ko u svetu ovo prikazuje :krsta. Prikazuju se gađanja na 2.000-3.000 hiljade metara.
Ovo je bila moja jedina zamjerka, no ima još jedna koju nisam htio navoditi, a kad je već rečena, ponovit ću je i ja. Naime, kad nešto nije kako bi trebalo ili voljeli da bude, onda se time ne hvalimo, ne postavljamo na uvid, barem ne svima ... No, u tome VS nije iznimka, i aj sam najmanje jednom zvao i intervenirao da se ukloni sa službenih stranica. I bili su mi zahvalni ...

Ali stoji i većina pitanja koje postavlja Stipo, koliko prosječan ciljač, vozač, i svi ostali imaju prigodu vježbati? Tko si danas to može priuštiti? I kako onda očekivati neke rezultate?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: bitanga on June 13, 2010, 11:01:45 am
sve je to u redu, nije sramota biti siromašan, jadan i nemati za obuku ali postoje standardi u svemu, pa i  onome što se prikazuje kod "reklamnog " gađanja tenka. pogotovo ako ga nekom pokušavaš uvaliti.
to što je netko jadan, pa npr. kao hrvatska šalje komplet vojsku kući, da uštedi na hrani i wc papiru nije razlog da se proporcionalno snize svi mogući standardi, pa se novim super-tenkom gađa na 500 metara?

inače, pročitao sam danas u nekim  novinama ( pod m84 stavljaju sliku slovačkog t72 :klap ) o modernizaciji m84 za kuvajt da je pri probnom gađanju m84d za kuvajćane na slunju novi automatski punjač  demonstrirao zaglavljivanje :dosada.. zna li se nešto više o tome? Vlado? Posejdonpp5? imate li vi kakve informacije o tome?

isto tako piše da je zamjenjena stabilizacija, pa kupolu okreće dvostruko brže. kolika je brzina okretanja kupole m84?Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on June 13, 2010, 11:05:30 am
 :krsta


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Patriot on June 13, 2010, 11:18:46 am
... to što je netko jadan, pa npr. kao hrvatska šalje komplet vojsku kući, da uštedi na hrani i wc papiru  ...
"Jadan" je relativan pojam, posebice kad je zasnovan na dezinformaciji profiliranoj od strane nepristranog novinarstva. Nekoliko dana što je vojska utekla kućama nije donijelo nikakvu uštedu, razveselilo je vojsku i njihove obitelji, i dalo veselja onima koji ne vide i ne žele vidjeti da ta ista vojska ipak ide prema koraku s vremenom (i okolnostima).

A što ne znači da možda nije jadnija po nekim drugim stvarima, doduše onima koje osoba uskog gledanja ne vidi.

O tenkovima u Hrvata bi više mogao kazati jedan drugi član Palube, isti onaj koji mi je Palubu i preporučio.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on June 13, 2010, 03:34:14 pm
Puno pitanja.

Ajmo redom.

Na tenku T55 kupola se pokretala elektromotorom čiju je brzinu, da kažem, regulisao amplidin. Elektromehanički pretvarač. Upravljanje topom bilo je hidrauličko. Hidraulički izvršni cilindar koji je dobijao snagu iz hidropojačavača upravljanog sa servo magnetima.

Velike težine kupole zahtjevale su moćniji sistem regulacije položaja kupole, te su zato Rusi na T72 uveli novi sistem regulacije položaja kupole. Pokretanje kupole nije više bilo sa elektromotorom nego sa hidromotorom koji je imao ogromnu snagu. Dobra strana ovog sistema je ogromna snaga, dobra upravljivost, živahnost što bi se reklo, dobro vrijeme odziva na komandu i dobra vremena ulaska u dinamičku tačnost. Pošto nekim koji ovo čitaju nisu baš jasni svi ovi termini pokušaću da malo probližim narodnim jezikom ove izraze. Odziv na komandu je vrijeme za koje sistem počne da reaguje na datu komandu. Npr, na američkom tenku M60 ovo vrijeme je nešto ispod 2 sekunde, dok se na M84 mjeri milisekundama. Vrijeme ulaska u tačnost je obično definisana kao odziv na step komandu. Dakle, damo komandu za pokretanje kupole, ona počne da se kreće nekom brzinom, ali pošto postoji dinamička greška kod pokretanja ova brzina nije baš tačna. E sad treba da izmjerimo koliko dugo traje ova greška i za koje vrijeme će greška ući u zadane granice ovisno o veličini komandnog signala koji je dat za pokretanje. Ako me neki nisu razumjeli, žao mi je, nisam mogao ovo objasniti na jednostavniji način. Kod kupole tenka težište kupole je pomjereno naprijed prema ramenima topa gdje je veća debljina kupole i sam top, tako da opterećenje ležaja kupole nije ravnomjerno. To se naročito vidi kad je šasija tenka nagnuta, te kod slabog kočenja kupole dolazi do otklizavanja kupole na dole. Ovaj postojeći hidromotor na tenku morao je da ima brzinu veću od 360 hiljaditih u sekundi, a ubrzanje ili kočenje kupole bez obzira na nagib kupole veće ili jednako 400 hiljaditih u sekundi na kvadrat. Izvinjavam se ako sam negdje pogriješio, jer se ovim poslom ne bavim već dugo godina, ali koliko se sjećam tako je. Dakle, trebao je motor koji je morao da kupolu od 12 tona u svim mogućim uslovima opterećenja da okrene i dovede u zadati položaj sa minimalnim vremenima svođenja dinamičke greške u zadane zahtjeve. Od -50 stepeni do +70 stepeni Celzijusa, pri naponima u tenku od 22 do 29 volti. Sa nagibima šasije tenka do 15 stepeni. Možda vam ovo ništa ne znači, ali struje koje guraju elektromotor na hidropumpi koja pokreće hidromotor azimuta su oko 400 ampera. Tempereatura ulja zna biti do 90 stepeni Celzijusa. Svakom ko se bavi tehnikom ovo trebaju biti impozantne brojke. Ako neko želi da o ovome sazna više detalja postoje dva magistarska rada o regulaciji brzine rotirajućih masa velike inercije o čemu sam već pisao prije na ovome forumu. U hidraulici je bilo ulje. U nekim tenkovima rusko HUNT-S, hidrauličko ulje za niske temperature, sovjetsko, a u nekim Aeroshell 40, američko. Ova se dva ulja nisu smjela mješati, jer su međusobno pravila hemijsku reakciju. Ali su se oba koristila.

Dakle, hidraulika je OK, ali koji je bio razlog da su Rusi izbacili hidrauliku, a i mi na Vihoru.  Jedan od glavnih razloga je zapaljivost. Ulje nije zapaljivo, ali kod pogođenih tenkova vrelo ulje se razlivalo po posadi i uništavalo tenk i posadu. Teško je ovo objasniti nekome ko ovo nije vidio, ali ja sam vidio ovo i na ljudima i na pogođenim tenkovima i mogu vam reći da je bolje da ovo ne vidite.  Elektromehanički sistemi upravljanja novih generacija imaju i bolje dinamičke karakteristike.

Dakle, ovo pitanje, koje su brzine kupole nije baš ni toliko bitno nego bi bilo bolje pitanje o dinamičkim brzinama kupole, vrijeme odgovora na datu funkciju i vrijeme ulaska u dozvoljene granice greške. E sad tu postoji i jedna druga stvar koja se zove dozvola za opaljenje i kapija vatre. Džabe vam tenk koji vrti kupolu ko ringišpil, ako ta brzina nije lako upravljiva od nišandžije, tj da date komandu za pokretanje, a ono dvije tri sekunde se ništa ne događa, pa se onda kupola zalaufa ili date stop komandu, a ono se kupola vrti i dalje. Pokretanje kupole ne vrši se samo komandom datom od nišandžije nego i komandama datim od računara (balistika) i datim od sistema (povratne veze, žiroskopi i slično, tj, poremećaj dobijen od terena). Dakle za dobru stabilizaciju imamo zbir ova tri signala. Ali ovi signali postoje i po elevaciji i po azimutu. Dakle imamo upravljanje topom u dvije ravni. I od obadvije moramo u istom trenutku imati malu grešku u zadanom položaju inače nemamo dozvole za opaljenje od sistema. Neću sada ulaziti u detalje, npr, kad se tenk nagne na stranu šta je onda elevacija, a šta azimut i ulaziti u priču o rotaciji koordinata nagnutog tenka jer ko zna kad bi završio ovo pisanje.

Dakle, mala dinamička greška po elevaciji i azimutu je uslov da sistem da dozvolu za opaljenje. Ali ovo je dinamička greška, što bi reklo da se kod tenka u pokretu stalno mijenja. Mi imamo malu grešku, živahan sistem i opalimo, ali postoji neko kašnjenje počev od kašnjenja našeg oka, reagovanja prsta, kašnjenja udarne igle itd. I mi taman da opalimo, a ono dinamička greška već izašla iz dozvoljenih granica. I opalimo i, normalno, promašimo. E sad se u sistem uvodi predikcija greške da bi se anulirala ova kašnjenja. Itd, itd.  Dakle, da skratim, najvažnija stavka za sisteme stabilizacije je dužina vremena u kojem postoji kapija vatre. Dakle da sistem što brže reaguje na poremećaj i drži top i kupolu u zadanom položaju, i da nišandžija ima što ćešću kapiju vatre. Npr, na američkom tenku M60 sam znao čekati kapiju vatre do deset sekundi. Hidraulika ko mrtav konj.

Za Vihor je razvijan sličan automat punjenja kao na M84. Imao je veću brzinu i mogao je da vrti obrtni transporter u obe strane, odnosno bilo je smanjeno vrijeme dolaska zrna u obrtnom transporteru do otvora za izdavanje zrna. Koliko sam vidio na slikama na hrvatskom tenku je otprilike AP sa Vihora. I to zahvaljujući Tipura Anti, genijalcu.

Automat može da zaglavi iz više razloga. Najčešći je slab napon u tenku. Vozač nije dao dovoljno gasa, a automat srče struje ko lud. Drugi razlog je neka deformacija na kaseti. Zna biti i prljavština oko zatvarača. Dobro uvježbanoj posadi kod ovakvih prezentacija ništa ne smije predtavljati problem. Za sve postoji rezervni režim rada. Pređi u rezervni režim, ćuti i gađaj. Kod takvih stvari nema isprike, izvini nešto mi zapelo, sad ću ja, samo da popravim tenk, a budžovani koji imaju pare da plate posao gledaju kako nešto nije u redu.

Jedan je način kako gađam ja, a kako vojnik. Vojnik se prvo boji opaljenja. Drugo je ono poznato cilj teme da prođe vrijeme. Baš ga boli ćošak. Treće, to je obuka, pa na njega galame svi, od desetara i kuvara pa naviše. Zbunjen i smušen, ima tremu. Šljemafon na glavi pun ulja, vode i vaški. Mrzi samog sebe. Još ako je padala kiša ili snjeg, pa je sjeo guzicom na sjedište puno vode......

Ja kad gađam mislim o svemu, o opterećenju ležaja, zazorima u pogonu, zazorima u povratnim vezama, naponu akumulatora, broju obrtaja motora, histerezama u komandama, stalno pričam sa posadom, obavezno gledam koje je zrno ušlo u top, stalno provjeravam čistoću kliznih staza zatvarača i još mnogo, mnogo stvari. Isključivo ja punim obrtni transporter, pregledam i očistim svaku kasetu i svako zrno, lično zavrnem upaljač na TF, očistim pod tenka itd. Pregledam da nema šta da padne na pod ili da zaglavi transporter. Obavezno pregledam unutrašnje rezervoare i osiguram municiju. Ja vršim rektifikaciju i nulovanja. Rastavim, očistim i sastavim udarni mehanizam. Posadu sam odabiram, itd.

E sad usporedite način mog gađanja i vojnika kojeg sam maloprije opisao.

Dakle, ovo je dio opisa mog posla koim sam se nekad bavio.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: bitanga on June 13, 2010, 05:03:36 pm
velika hvala Vlado!  da budem iskren, zanimalo me da li je uopće tehnički moguće izvesti pokretanje kupole da bude duplo brže nego na originalu m84, ili je to  novinarska patka, a dobio sam odgovor iz kojeg sam više naučio o tenkovima nego u cjelom dosadašnjem, dugogodišnjem  zanimanju za to područje.  bojim se da imam još pitanja  ;)

za automatski punjač- znači na m84 (onda i na t72?) se okreće samo u jednom smjeru? i da li se za pogon obrtnog transportera koristi elektromotor ili hidraulika? pretpostavljam da i tu vrijedi kašnjenje od komande za punjenje do stvarnog pokretanja/kočenja kad dođe do otvora?

negdje sam pročitao i da se akomulatori na m84 ne pune dok su u tenku, nego se moraju vaditi i onda puniti? ako je to istina, zašto je to tako?
i za vihora, u tom projektu je poboljšana kupola, a tjelo je ostalo isto. zašto oklop tijela tenka nije pojačavan?
za degman- primjetio sam(tj. pročitao ) da je  skoro metar duži od m84 s topom naprijed.(m84 9,53, degman 10,2). je li to zbog nove cjevi topa ili je neki drugi razlog?

p.s. izvini što sam zagnjavio s pitanjima.. ali to je nuspojava tvojih informativnih odgovora. hvala na tome!
p.p.s. odlično si objasnio- čak sam i ja, vječita bitanga  ;D kad je matematika i fizika, i općenito tehnika u pitanju shvatio.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on June 13, 2010, 06:00:31 pm
Obrtni transporter automata punjenja se na M84 okreće samo u jednom smijeru. Kod Vihora je napravljeno (bilo napravljeno) da se transporter vrti u obje strane zavisno od blizine zrna sa kojim se je trebao puniti top. Pokretanje obrtnog transportera je rješeno sa elektromotorom preko reduktora. Slaba stvar kod ovoga reduktora pogona obrtnog transportera je što je to aluminijumski odlivak koji je veoma krt, pa često pukne, naročito ako je tenk pogođen. A pukne i kod opterećenja kad motor vrti obrtni transporter kad je tenk na nagibu, a postoji neizbalansiranost opterećenja transpotrera.  Zamjenio sam u karijeri jedno dvadesetak, tridesetak reduktora pogona. Elektromotor koji vrti transpotrer je MU421, isti motor koji diže kasetu, gura zrno, diže ram, diže poklopac izbacivanja danceta itd. Gorenje Velenje.

Kod davanja komande za popunu topa kutija razvodna automata punjenja KR-175 daje komandu za dovođenje zrna koje je traženo na mjesto za izdavanje zrna. U memoriju je upisano gdje je koje zrno u transporteru i zavisno od toga transporter počinje odmah da se vrti. Ovdje nema negativne povratne veze (regulacije položaja u ovom slučaju) i daje se direktna naponska komanda motoru da počne da vrti transporter. Kad se zrno sa kojem se top treba napuniti približi na dva mjesta do mjesta za izdavanje daje se komanda za prebacivanje transpotrera u manju brzinu. Kad zrno dođe na mjesto za izdavanje daje se komanda za kočenje transportera. Ukoliko se transporter na ukoči na traženom mjestu automatski se nastavlja vrtiti dok iduće traženo zrno ne dođe na mjesto za izdavanje.

Normalno je da postoji kašnjenje od davanja komande za popunu topa do popune topa. Ako je traženo zrno na dva mjesta od mjesta za izdavanje postupak popune traje oko 7 sekundi. Jako je bitno da su akumulatori napunujeni i/ili da je upaljen motor tenka i da je broj obrtaja motora veći ili jednak 1600 obrtaja u minuti.  Pri malo slabijem naponu u tenku ovo se sve usporava ko usporen film.

Akumulatori se normalno pune kao i akumulatori na autu. Postoje regulatori punjenja. Ponekad ih treba izvaditi i uraditi redovno održavanje. Provjeriti nivo elektrolita i sl.

Ne znam za ovaj podatak o dužini Degmana. Top je isti na svim varijacijama na temu T72 na teritoriji bivše nam države. 2A46.A1.Sb1 Ta razlika u dužini je mogla onda biti samo na zadnjem kraju. Možda su jedne mjerili bez bačvi na kraju, a druge sa bačvama. Velika je ova razlika. Povećanje bočnog profila tenka je veoma loša stvar.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: bitanga on June 13, 2010, 06:29:37 pm
znači, automatsko punjenje nije moguće s ugašenim motorom?

podaci u dužini sa stranica đure đakovića: m84- 9530 mm
                                                          degman: 10140mm


na slikama degmana tijelo tenka meni laiku izgleda jednako onome m84, a čini mi se da top više strši ispred tijela.. možda zbog drugačije kupole? i u čemu je(ako postoji) prednost varene nad lijevanom kupolom?
i nevezano za m84, da li se u jugoslaviji razmišljalo o nastavku razvoja vihora, tj. o teknu koji bi došao iza vihora?

p.s. hvala na odgovorima.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on June 13, 2010, 06:37:05 pm
Automatsko punjenje je moguće sa ugašenim motorom, ali moraju biti dobri akumulatori.
Top teško da štrči. Nije lako pomjeriti težište tenka, te pomjeriti kupolu i top naprijed. Tu je nešto drugo u pitanju.

Nismo ni završili Vihor, te teško da smo razmišljali o nečemu sljedećem. Doduše bilo je napravljeno više varijanti tenka M84, za razne probe, i dijelova u njima, ali to nije ušlo u serijsku proizvodnju.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on July 01, 2010, 06:21:59 pm
Prije neki dan sam pisao negdje u virtuelnom svijetu, na internetu, o posjeti ministra Šutanovca TRZ Čačak i mogućnostima remonta tenka M84 u TRZ Čačak, pa vam prenosim moje tekstove sa copy/paste, a one druge malo izmjenjene.

Dakle, pojavile su se neka snimke posjete Ministra TRZ Čačak, pa su ih komentarisali, međutim, ja sam im odgovorio:

Bez obzira šta je ko rekao ministru Šutanovcu ili šta je on rekao, na snimcima posjete Remontnom zavodu vide se četiri velike greške u radu na tenku. Na snimku se dosta toga vidi. Ako se zna u šta treba da se gleda. Mogli su da napišu i 5000 listova remontne dokumentacije.

Onda su me pitali ko treba da napravi remontnu dokumentaciju. Pitao me jedan Banjalučanin.

Proizvođač mora da obezbijedi svu potrebnu pomoć oko remonta svakog sredstva. Tako bi trebalo da bude. Ali SFRJ više nema, pa ni svega onoga što je trebalo da da tu pomoć.

TRZ Čačak godinama nije zaposlio nijednog novog inžinjera. Jedinu osobu koja je nešto znala o tenku iz TRZ Čačak otela je, ako tako mogu da kažem, Televizija Čačak. I to tako što je toj osobi, Vesni, dala stan. Ovo što sam tamo vidio je , nažalost, bljeda slika nekadašnjeg TRZ Čačak. Tamo sam nekada držao nastavu o tenku M84. Imali su izglede za napredak, ali godine sankcija, rat, bombardovanje i ostale loše stvari su učinile svoje.

Svu elektroniku i elektriku tenka je pravio Čajavec. Profesionala. Ako ikad prođeš ulicom Jovana Dučića biće ti sve jasno. Šta je tamo sad ostalo. Ko odatle može da da pomoć oko radio opreme, ABHO opreme, sistema upravljanja vatrom, elektromehaničkih uređaja, sistema gašenja požara u tenku. Čajevac u Novakovićima pokrao i uništio SNSD, Dodik i njegov vjenčani kum zvani Praštalo, Mikroelektronika. Ostatak Čajevca pokrao Vito Rakić itd. Bolje da ne pričam.

Tako je i sa ostalim firmama u državi. A države više nema.

Pošto si iz BL bilo bi bolje da se nađemo u gradu na nekom piću.

Pozdrav

Vlado

Onda su me pitali šta je sve hipotetički potrebno da se uradi remont tenka u Srbiji.


Ako neko ima para, a postoji politička volja za taj posao prvo treba ukinuti SDPR, jer svatko ko je radio sa njima je pokraden od strane SDPR-a. Prvo treba njih izbaciti iz posla. Svakog. Dati im samo da prodaju svoje tvorevine nastale u fotošopu.

E, kad se njih država rješi onda se može nazvati takva država nazvati država sa političkom voljom da radi remont tenka M84. Uništen je zemunski klan, surčinski i trebao bi na red doći klan iz Novog Beograda. Novobeogradski klan će tada prodavati remont rađen u fotošopu.

To bi trebao biti prvi dio posla. Ostalo bi trebalo biti sljedeće:

Školovati ljude, školovati, davati im sve moguće uslove za školovanje. Dati im dobre plate, tj razlog za rad na ovom poslu. Bez stručnjaka svaki je posao osuđen na propast. Koji bi drugi razlog bio za rad na ovom poslu. Plata, i to dobra. Nakon nekoliko godina rada na ovom poslu, uz rad sa dobrim stručnjacima, ti novi stručnjaci bi bili sposobni da počnu samostalni rad. E tad bi se moglo početi o razmišljanju o nekom ozbiljnijem poslu.

Za svaki dio kad se pravio tenk bila je napravljena konstrukciona i tehnološka dokumentacija. A postojali su alati za izradu sklopova, test oprema za ispitivanje i kontrolu. Međutim, jedno je napraviti dio, a drugo je uraditi remont. A za to nije urađena ni papirologija, a ni oprema. Stručnih ljudi nema. A nema ni radnog prostora za remont. Nije lako napraviti radionice, dizalice, kranove, bijele i čiste sobe, galvanizacije, laboratorije za klimomehanička ispitivanja itd. A sad nema ni firmi koje su nekad pravile tenk. Nema ko ni da kaže kako bi to trebalo da izgleda. A ima ih dosta u Kanadi, Australiji, Americi itd. A sad i ako hoćeš da registruješ firmu moraš da skupiš dosta para i vremena. Pa da platiš poreze i PDV i prije nego što nešto naplatiš...

Fina je to ideja da se remontuje tenk u Čačku ili negdje u Srbiji. To je dio teorije uzaludnih pokušaja i stalnih promašaja. Baš me interesuje kako će se remontovati topovska cijev. Bilo bi bolje da sve ovo uzmu Rusi u svoje ruke, Njižnij Tagil ili Ukrajinci, Harkov. Dobri su to momci. Radio sam sa njima. O tome što se nikad ne trijezne nećemo sada.

Koji bi bio motiv ljudi koji bi radili remont. Nekih 500 eura plate. Mala je to plata. Ja sam nekad tenkove radio za džabe. Ali bilo je takvo vrijeme.

Mislim da sam prvi u bivšoj nam državi koji je uradio remont tenka M84. Tenk 21318. Pogođen minobacačkom granatom 120 mm odozgo u kupolu na sam spoj gornje uške izvršnog cilindra sa kupolom. Na kupoli bukvalno sve ošišano. Unutra sve popucalo i samljeveno od udara. Nišanskih sprava nema, ni BDK. I nakon 8 mjeseci rada tenk je vraćen u ispravnom stanju u jedinicu. Ali taj sam tenk radio iz inata, a ja kad se zainatim to je posebna priča.

Sjećam se jednog generala Vojske SCG prije nekoliko godina u posjeti preduzeću Optel u Banja Luci. Nekoliko puta je rekao da je životno zainteresovan da se napravi velika firma za optiku i da krene proizvodnja. Nakon toga je otišao u hotel Bosnu na ručak, najeo se dobro i nikad se više nije pojavio.

Sve je to hipotetički...

Pozdrav

Vlado

Pa su me pitali zašto ne volim SDPR

Ne znam bi li ti volio firmu koja te je oštetila na svakom poslu koji si sa njima radio.

Smanjili platu retroaktivno nekoliko mjeseci, a nisu te o tome obavjestili, uveli u ratnu zonu u Operaciji Pustinjska oluja, a nisu mi to platili, ukinuli obroke hrane jer to košta, nisu isplatili račune iz puno zemalja, ilegalno ulazio i izlazio iz više zemalja, ne znam šta bi bilo da su me uhvatile vlasti tih zemalja, spavao u raznim podrumima, jer su u Pekingu u SDPR-a štedjeli, ukrali mi lične stvari predstavnici SDPR-a, ukrali mi dokumentaciju o tenku, ukrali mi moje lične modifikacije tenka, špijunirali me na izradi modifikacija, mjesecima nisu davali platu, jer su u radnici SDPR-a predstavništvu u Kuvajtu uvozili pšenicu sa parama od naše plate, nisu mi plaćali troškove putovanja, hotela i bolje da ne nabrajam. Radio bez prava na godišnji odmor, iako je to zakonska odredba. Špijunirali me u mojim ličnim kontaktima. Zabranjivali mi pojedina druženja, jer bi mogao da kažem ili saznam nešto što se njima ne sviđa. Špijunirali mi porodicu. I što je najgore dali mi u ekipu pukovnika homoseksualca, sa kojim sam trebao da dijelim istu sobu. Srećom, nismo dijelili istu sobu. U Kuvajtu su toliko štedjeli na nama da nam nisu dali ni radnu svesku ni olovku, te je moj drugar mjesecima zapisivao dnevnik rada šrafcigerom na zidu, iako sveska i olovka koštaju nekoliko centi. Ali princip je princip.

I onda sam od svega toga digao ruke.

Sad kad sam sve ovo sabrao, razmišljam, a što bih ja, kad su oni ovakvi, ćutao o poslu na iračkim tenkovima u vrijeme kad je izbila afera u remontnom zavodu Orao Bijeljina. Oni su radili remont dijelova za avione, a ja sam tad radio na projektu remonta iračkih tenkova. Plaćalo se iz iste kese. Dakle u vrijeme embarga na izvoz oružja u Irak. Eto, to sad objavljujem prvi put. Samo da ne ispadne frka kao kad sam prije tri godine objavio ono o transportu 15 tenkova iz Hrvatske u Kuvajt.

Baš me briga. Nabrojao sam kakvi su, a sad da ja ćutim o tom poslu. Kršenje sankcija UN-a.

Ma zabole me za njih.

Vlado

Onda su me pitali ima li entuzijazma i mogućnosti za remont tenka u Srbiji. postoji li mogucnost intezivne saradnje TRZ Cacak sa naucnim ustanovama Srbije (tipa INFIZ-a, VTI -a i sl. ustanova) kako bi se posao organizovao i uspesno zavrsio, jer, ako TRZ Cacak uspesno zavrsi taj posao, bice im otvorena vrata za vece, ili slicne poslove.

Spomenuo si INFIZ i VTI. Pa gdje su njihovi stručnjaci. Gdje je Žika Pavlović iz INFIZA. U Americi. Otišao kod sina. Sad kad bih počeo da nabrajam stručnjake iz VTI-a koji su po Americi trebalo bi mi malo više vremena.

Navijam i ja za namjensku industriju. Navijao sam i za reprezentaciju Srbije do prije neki dan. Ali su ispali.

Vesna koja je nekad radila u TRZ Čačak je bila jedan od najboljih inžinjera u TRZ Čačak, ali joj je televizija Čačak dala stan i Vesna otišla iz TRZ Čačak. Jedino je ona shvatala moja predavanja u TRZ Čačak o tenku M84 i shvatila je filozofiju tenka M84.

Na onim snimcima o posjeti ministra Šutanovca TRZ Čačak onaj ko poznaje tenk u najmanji detaljić vidjeće dosta grešaka u radu. Totalno pogrešno spojena ispitna konfiguracija sistema.

Na jednom se snimku vidi ispitni uređaj, stend za PU 175. Uređaj koji se sastoji od jednog tastera, jednog preklopnog prekidača, jednog obrtnog petopoložajnog prekidača i jednog potenciometra. Test uređaj. Pa djeca bi u osnovnoj školi u koju ide moja ćerka napravila to. A oni još napravili pano sa svojim tehničkim dostignućima. Pa popravio sam ih stotine u ratu.

Ja sam u Kuvajtu kad mi je zapelo oko neke popravke od dijelova koje sam našao u pustinji, pogođenih tenkova T55, T59, rashodovane američke, kineske i ruske tehnike sa šemom koju sam tamo nacrtao napravio simulator tenka koji mi je simularao odzive topa i kupole sa funkcijom ispitivanja odziva od automata punjenja, raznih povratnih veza i još sam tu dodao neke moje modifikacije koje sam dodao na ovaj tenk, npr, brojanje, odnosno ograničenje opaljenja iz mitraljeza gdje sam koristio povratni signal samoindukcije magneta za opaljenje za ograničenje broja zrna kod gađanja iz mitraljeza. I napravio ostale pristroje za mjerenje povratnih veza od žirobloka i davača brzine po pravcu, za podešavanje raznih mehanizama u tenku itd. Da ne nabrajam šta sam ja lično i sam napravio. A ovi napravili u firmi, zavodu, ispitni uređaj za uređaj od pet elemenata. Napredno. Ne znam jesu li napravili opremu za ispitivanja nekih komplikovanijih sklopova.

Prvi dan kad sam došao u Kuvajt 1997 godine popravio sam desetak žiroskopa za koje je stručnjak iz INFIZA rekao da su nepopravljivi. Taj isti stručnjak koji i sada radi u INFIZU prikačio je na napon 10 volti u tenku neku test opremu. Napon 10 volti u tenku služi samo i isključivo kao referenca tačnosti kod AD konverzije i stabiliše se u 5 milivolti. Taj sklop košta oko 2000 dolara. Tačnost. I ovaj inžinjer iz INFIZA ga optereti sa amperom. Napon koji služi kao referenca, a ne za napajanje sklopova. Ko zna šta su napravili sa tenkovima u Srbiji. Taj sad tamo popravlja tenkove.

Problem je što ljudi koji taj tenk rade nisu shvatili filozofiju sistema. Možda je ovo što sad ja pišem mnogima čudno, ali taj tenk ima filozofiju na kojoj je nastao. U TRZ Čačak jedino je Vesna S. (da je ne spominjem po forumima), moja dobra prijateljica, shvatila filozofiju tenka. Samo smo ona i ja dobili neke Velike plakete od vojske (najveće), ne sjećam se kako se tad zvala ta vojska, JNA, VJ, VSCG; ili nešto slično. Takvoj osobi, kao što je bila ona trebao je TRZ Čačak dati ne jedan nego dva stana i to bi se sigurno isplatilo.

Na snimcima se vidi Ratko S., načelnik Sektora osvajanja remonta koji se dosta trudi oko svega toga. Ali oni snimci puno toga pokazuju.

Nisam se dugo čuo i vidio sa Ratkom, ali se nadam da ćemo se vidjeti ovog ljeta. Normalno je da ću se truditi da mu pomognem. Pomagao je i on meni.

Pozdrav

Vlado


Eto, to je jedan dio teksta kojisam pisao tamo negdje prije neki dan.Spomenuo sam vijest koju sam objavio prije tri godine o transportu tenkova iz Hrvatske u Kuvajt. Zbog toga se digla velika prašina. U toj vijesti ima dosta pogrešnoga. Prva vijest od Slobodne dalmacije ima velikih pogrešaka, pa su svi kasnije prenijeli sa istim pogreškama. Nije baš tako bilo, ali svi su kopirali pogrešnu vijest, ali šta je tu je.

http://www.slobodnadalmacija.hr/Hrvatska/tabid/66/articleType/ArticleView/articleId/8915/Default.aspx

http://www.slobodnadalmacija.hr/Hrvatska/tabid/66/articleType/ArticleView/articleId/15635/Default.aspx

Na ovom forumu se ne komentarišu događaji u svima nama nemilom periodu, pa bolje da komenarišemo samo ugovor o remontu tenkova iz Kuvajta.


Eto, malo o ugovoru o remontu tenkova M84 iz Kuvajta.


Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: bitanga on July 01, 2010, 07:14:54 pm
pozdrav Vlado, i hvala na zanimljivim dodacima temi. možeš li nešto reći o tim varijantama m84 koje su rađene, ali nisu ušle u seriju? i da li je planiran razvoj drugih oruđa na šasiji m84, npr. samohotke?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Andrei_bt on July 05, 2010, 11:31:56 pm
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]


[attachment=1]

http://btvt.narod.ru/4/bps.htm

125 mm   - 1960....1997


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on July 06, 2010, 06:30:18 am
Iz moje kolekcije. Slikano u nekoj bjelosvjetskoj pustinji na +50 stepeni u hladu.
potkalibarne

[attachment=2]
kumulativna

[attachment=3]

TF
[attachment=4]
Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: pvanja on July 06, 2010, 08:34:05 am
Potkalibarna granata da li stoji odvojeno od barutnog punjenja u automatskom punjacu ili je sjednjena. Koliko vidim na ovim slikama gore dobar deo penetratora se nalazi unutar barutnog punjenja.

Da li se mogu koristiti ista barutna punjenja za kumulativnu i TF grantatu ?
Logicno mi je da bi svaki tip granata trebalo da ima svoje bartuno bunjenje.

I jos jedno pitanje koje se tice tenkovskih topova ali u vezi T-55. Znam da su se caure od topova za 55-ticu ponovo koristile pa me interesuje koliko puta se mogu ponovo upotrebiti?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on July 06, 2010, 09:17:32 am
Ova potkalibarna što je postavio Vlada ima dodatno punjenje i ono je oko penetratora (što se i vidi na slici) dok potkalibarne koje je postavio Andrei nemaju to extra punjenje, ali pored toga i jedan i drugi tip potkalibarne granate imaju klasično barutno punjenje. Znači dvodelno.

Za sve tipove granata su barutna punjenja potpuno ista.

Ovo oko čaura kod petice nisam siguran, naćiće se neko ko će znati.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Trifko on July 06, 2010, 01:42:05 pm
Vidim da je rasprava o tenkovskoj municij pa da na tu temu postavim jedno pitanje. Šta je fazon kod municije od osiromašenog uranijuma tj. šta se sa osiromašenim uranijumom postiže tvrdoća(čvrstoća) ili eksplozivnost?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: pvanja on July 06, 2010, 03:26:29 pm
Penetratori od uranijuma bi trebali da imaju vecu probojnost u odnosu na druge materijale (tungsten, volfram itd).

Kad smo vec kod potkalibarnih da li postoji neko ogranicenje u brzin gadjanja sa potkalibarnim ? Tj da li je moguce ostvariti brzinu od 6 - 8 granata u minuti i sa potkalibarnim zrnom.

Ovde je vec bilo reci da gadjanjem sa potkalibarnim zrnima se dosta skracuje zivotni vek topovske cevi.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on July 06, 2010, 05:04:32 pm
Malo je čudno pitanje.

Može se pucati teoretski svakih 7 sekundi sa upaljenim motorom i dobrim gasom, 1600 obrtaja/minut ili više i dobrim akumulatorima. Ako je tenk na horizontalnoj podlozi. Teoretski. Dok se kočnica topa ne usije.
To je pucanje. Gađanje je nešto drugo.

Nađeš cilj, ako stigneš da ga nađeš. Ako ne postaneš cilj. Nanišaniš. Pitaš komandira ima li šta interesantnije za gađanje. Pa on ti odgovori ili ne odgovori. A pošto je glupo da u frci, trci, panici tražiš cilj, pa odabiraš vrstu municije, pa po PS-u, itd, prvo se top napuni TF-om, pa budeš na stend by ili što bi se reklo spreman. Pa kad opališ onda puniš top municijom koja bi trebala, a koju imaš, a obično nemaš sve vrste municije, tj uglavnom nisam imao sve vrste municije, pa daj šta daš,   :dosada :dosada :dosada

Postoji i gađanje na strelištima i poligonima. Tu starješine objašnjavaju vojsci kako da nauče gađanje iz tenka tako što će opaliti jedno zrno, i to TF, jer je najjeftinije, a za to će vrijeme galamiti na zbunjenu i uplašenu vojsku koja se boji i da gleda u automat punjenja dok radi, a kamoli još i da opali iz topa.

Postoji i gađanje kad gađaju starješine iz tenka koje pokušavaju biti pametne muškarčine i dok pričaju kako su to radili krajičkom oka gledaju u mene šta ću im na to reći. Obično izvaljuju dosta gluposti. A ja se pravim blesav i pokušavam da se ne smijem. Doduše, nisam odavno u ovom poslu.  :dosada :dosada

Baš me interesuje koja je svrha trošiti ovako skupu municiju.

Kod ruskih vrsta municije barutno punjenje je isto za sve vrste municije. Kod kineskih vrsta zrna nisu ista punjenja. Isto izgledaju sa vana, ali imaju drugačije vrste i količine baruta unutra.  I što je najgore kod gađanja sa kineskom municijom barut im smrdi kod opaljenja toliko da se povraća nakon desetak zrna. Mislim ono, povratiš, bljuneš, izbaciš sve iz sebe.

Uranijum koji nije osiromašen ima svoju radioativnost koja se može upotrebiti na neki pametniji način. Atomski otpad treba negdje potrošiti, a osiromašeni uranijum je dosta težak, a što se i vidi po atomskom broju. Tako da je dobar kao penetrator. Sav potkalibarni projektil i punjenje služe kao nosač malog penetratora koji izleće iz vrha zrna kad on udari u cilj i probija cilj, oklop naprimjer.

Potkalibarno zrno nije eksplozivno. Probija čistom kinetičkom energijom. Brzina do 2000 m/s.

Sve ispaljene čaure, nekad, su se vraćale proizvođaču koji je vršio pregled čaura i ocjenjivao da li se može čaura ponovo koristiti. Bilo je tu puno mućkanja, naročito u Sevojnu, pa sad ne znam postupak. Mesing je dosta skup.


Ima li još koje pitanje  :dosada :dosada

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: brodarski on July 06, 2010, 05:28:45 pm
Kad sam počeo raditi rečeno mi je da ću na poligonu gledati ispitivanje topa '' vodenim metkom ''. Nisam znao o čemu se radi. Tek na poligonu mi je sve bilo jasno. Ne znam je li spomenut na forumu?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on July 06, 2010, 05:43:49 pm
Napuni se top punjenjem, samo barut, nema zrna, tj projektila. A sa prednje strane cijevi se naspe voda u top. Tačno određena težina, tj količina. Ima trzaj i ostala kinetika, a jeftino je. Nikog ne pogađa, nema opasnosti od projektila, samo ima vode ko na pljusku.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on July 06, 2010, 06:27:24 pm
Vidim da je rasprava o tenkovskoj municij pa da na tu temu postavim jedno pitanje. Šta je fazon kod municije od osiromašenog uranijuma tj. šta se sa osiromašenim uranijumom postiže tvrdoća(čvrstoća) ili eksplozivnost?
Kada si postavio ovo pitanje, nije zgoreg pomenuti da kupola Abramsa ima u sebi osiromašenog uranijuma, pa su sada valjda izglasali u senatu da se on više ne upotrebljava zbog pogubnog uticaja na samu posadu, a tu i jeste da bi obezbedio bolju čvrstinu od neprijateljskog pogodka.

Nađeš cilj, ako stigneš da ga nađeš. Ako ne postaneš cilj. Nanišaniš. Pitaš komandira ima li šta interesantnije za gađanje. Pa on ti odgovori ili ne odgovori. A pošto je glupo da u frci, trci, panici tražiš cilj, pa odabiraš vrstu municije, pa po PS-u, itd, prvo se top napuni TF-om, pa budeš na stend by ili što bi se reklo spreman. Pa kad opališ onda puniš top municijom koja bi trebala, a koju imaš, a obično nemaš sve vrste municije, tj uglavnom nisam imao sve vrste municije, pa daj šta daš,   :dosada :dosada :dosada
Ako znaš unapred šta ideš da gađaš onda ga tako i puniš, ali premda su izviđači generalno podbacili uvek je bilo najviše TF-a, ne samo zato što je najjeftinija već zato što je to neka univerzalna granata.

Kod ruskih vrsta municije barutno punjenje je isto za sve vrste municije. Kod kineskih vrsta zrna nisu ista punjenja. Isto izgledaju sa vana, ali imaju drugačije vrste i količine baruta unutra.  I što je najgore kod gađanja sa kineskom municijom barut im smrdi kod opaljenja toliko da se povraća nakon desetak zrna. Mislim ono, povratiš, bljuneš, izbaciš sve iz sebe.
Ovo nisam znao da kod Kineza nisu ista barutna punjenja.
Verovatno se razlikuju barutne granule unutar punjenja.
A za smrad prilikom opaljenja sam od tebe i saznao. :)Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on July 07, 2010, 10:37:58 am
Potkalibarna granata da li stoji odvojeno od barutnog punjenja u automatskom punjacu ili je sjednjena. Koliko vidim na ovim slikama gore dobar deo penetratora se nalazi unutar barutnog punjenja.

Da li se mogu koristiti ista barutna punjenja za kumulativnu i TF grantatu ?
Logicno mi je da bi svaki tip granata trebalo da ima svoje bartuno bunjenje.

Broker ti je odgovorio da su barutna punjenja ista za svaki tip zrna (ne računajući kineska), a potkalibarno zrno ima i dodatno punjenje oko samog zrna. Na slici kuju je postavio Andrei su samo penetratori i odvojivi segmenti oko njih. Dodatno barutno punjenje nije prikazano, verovatno radi lakšeg prikaza skice, inače ga naravno svako PK zrno ima. Bez tog dodatnog barutnog punjenja PK zrno ne bi moglo da ostvari potrebnu brzinu.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: pvanja on July 07, 2010, 03:59:47 pm
Da Broker mi je lepo odgovorio sto se tice potkalibarnog zrna.

Zbog toga sam i postavio pitanje da li postoji neko ogranicenje u brzini vatre kada se koristi potaklibarno zrno.

Zbog tog dodatnog barutnog bunjenja po nekoj logici bi trebalo da budu i veci pritisci i temperature u topovskoj cevi. Ipak ta granata ima neku brzinu od 1700-1800m/s dok su kumulativna i TF oko 900 m/s +/- (da ne trazim tacan podatak, mislim da ga ima na ovoj temi)

Rukovodio sam se klasicnom artiljerijom gde u prvih minut dva je moguce ostvariti veliku brzinu gadjanja ali posle toga brzina mora da se smanji zbog zagrevanja cevi. Takodje kod klasicne artiljerije kada se koriste maksimalna barutna punjenja brzina gadjanja se isto smanjuje.

Naravno krajnje je teoretsko pitanje brzina vatre jer je malo verovatno da neko moze da recimo 2-3 minuta odrzi tempo gadjanja od 6-8 granata u minuti tj granatu svakih 7 sekundi. Tako da ovo pitanje je cisto teoretsko.

Treba otkriti cilj, navesti nisandziju, izmeriti daljinu, eventualno brzinu cilja i izvrsiti gadjanje - eventualno se moze ponovo gadjanti taj cilj sa jos jednom ili dve granate i to je to a onda ponovo ista prica.

Sad mogu tenkisti da kazu koliko je prosecno potrebno za ceo ovaj postupak ali recimo 10-20 sekundi (zavisno gde se nalazi cilj u odnosu na cev topa) za dobro uigranu posadu je neka moja procena - pa nek me isprave tenkisti.

Kakav je efekat na tek kada ga pogoti TF.
Da li moze da prezivi pogodak TF granatom.
Da li ima sanse da prezivi optoelektronika tj da li je u stanju posle toga da uzvrati vatrom. Kakav je generalno efekat na tenk. Da za primer uzmemo Abrams i T72 porodicu.

Na kojim daljinama je realno da se ostvari pogodak sa TF granatom.

Bilo je ovde slika tekova posle dejstva artiljerije na kojim se vidi je celokupna oprema i optika "osisana". Da li je efekat TF slican ?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: krndza on July 07, 2010, 04:44:47 pm
Pozdrav, izvinjavam se sto skrecem sa teme ali citao sam temu M84 iz pocetka i u prvim postovima primetio par greskica... Na slilci na kojoj je navedeno da su prikazane gusenice sa gumeno/metalnim sarnirom u stvari su gusenice sa gumenim papucama koje ublazavaju ostecenje kolovoza pri kretanju tenka, a na slici

[attachment=1]
su u stvari prikazane gusenice sa gumeno/metalnim sarnirom. Pojasnjenje: gumeno/metalni sarnir predstavlja upresovanu gumu izmedju uske clanka i osovinice, a ne gumenu oblogu clanka koja se vidi na slici

[attachment=2]
Pozdrav...


Title: Re: Tenk M-84
Post by: krndza on July 07, 2010, 04:48:32 pm
Takodje tenk poseduje 8 municijskih kutija sa po 250 metaka za PKT a ne 4 kako je navedeno... Pozdrav


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Trifko on July 07, 2010, 04:51:10 pm
Da se nadovežem na predhodni post, imali ko slike pogodaka tj ulaznih rana (rupa) na oklopu od:
-kumulativnih projektila
-potkalibanih projektila


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on July 07, 2010, 04:59:27 pm
O svemu tome je pisano barem jedno četiri - pet puta, mada u ovako velikoj temi to i nije baš lako naći.

Ponoviću. Potaklibarna granata, ova sa ekstra barutnim punjenjem prilikom opaljenja izbacuje i do pola kilograma cevi. Tako recimo nama je bilo zabranjeno da ispaljujemo jedan PK za drugim, najviše zbog velikog trzaja.
Ilustracije radi, posle ispaljenih 100 PK granata, cev topa mora da se zameni jel ona više nije u odgovarajućem kalibru. Kao što pomenuh prilikom ispaljivanja PK ona sa sobom izbaci prilično cevi, tako se cev "pojede" i više nije u tom kalibru 125 mm. Može naravno cev da se "pojede" i od TF ili kumulativne ali mnogo više od PK.

Ti TT podaci, osam granata (ili koliko već) u minuti su samo u teoriji, ma ustvari to je marketing. Ne samo zato što si naveo, da treba naći cilj, izmeriti daljinu itd ... već je reč o punjenu topa iz obrtnog transportera. Recimo na tenku M-84 OT se okreće samo u jednom pravcu (Vihor je trebao da ima OT sa kretanjem u oba smera). Znači ako je pozvana granata prošla vratanca za jedno mesto a samo je pozvana/odabraan granata jedina u OT-u, OT treba da okrene ceo krug da bi došao do nje, a to vreme je (moje neko merenje) oko 22 sekunde. To u najgorem slučaju. Zato je jako bitno kako se municija popunjava u OT, ali treba i da imaš dobar info po čemu treba dejstvovati.
Ne znam koliko si uspeo da me shvatiš, ako nisi pokušaću da nađem neku šemu.

Što se tiče TF granate. Samo u krajnjoj nuždi (znači ako nemam šta drugo) bih gađao sa TF granatom drugi tenk, a ako imam uslova (ako na liniji za popubu ima PK ili kumulativne) gledao bih da izbegnem dejstvo i da se povučem na popunu.
Malo su nezgodna ova pitanja koja postavljaš jel sve zavisi od baš mnogo okolnosti. Ako je TF granata podešen na trenutni režim upaljča ona može dobro da uzdrma tenk ali ne bi trebalo da se dogodi ništa kobno. Ako bi pak bila na fugasnom dejstvu onda može i može da uradi nešto, ali samo na najslabijim mestima na tenku što nije lako pogoditi.
Što se tiče "odgovora" oposle pogodka, i da je elektronika ostala čitava mislim da bi to retko ko mogao da uradi. Veliki su to potresi i veliki je to šok sam po sebi i mentalni i fizički po posadu, ako uzmemo za primer da nema ranjenih već samo dobro ugruvanih što je zagarantovano i prilikom pogodka tenka i sa manjim kalibrom..
Sve ovo što sam naveo je u domenu teorije. Ja na svu sreću nisam imao protivtenkovsku borbu.

Što se tiče Abrams - T-72, kao što svi znamo u prvom Zalivskom ratu Abramsi su odeli stoprocentnu pobedu, ali treba uzeti u obzir da je prva linija Abramsa ima aktivni oklop, druga delimično, a tek treća linija je imala standardnu oklopnu zaštitu, dok su T-72 imali improvizovane gelendere kao dodatnu zaštitu koji su imali zadatak da zaustve kumulativni mlaz, što je u odnosu na aktivan oklop ravno šali.
Evo jednog primera, samo je ovo T-59 sa gelederima, pogođenog od Abramsa, isto tako se radilo i sa T-72:
[attachment=1]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: pvanja on July 07, 2010, 05:20:30 pm
Za obrtni transporter sam te shvatio naravno to je prica za idealne uslove.
Znam da potkalibarna unistava cev velika su to naprezanja - ovo je bilo cisto teoretsko pitanje.

TF kao opciju sam mislo kao alternativu kumulativnoj kada onda nema dovoljnu probojnost da probije oklop protivnika.

Ovo na slici sa glenderima je T-55 nikako T-72 ali to je manje bitno bitni su gelenderi tj taj resetkasti protivkumulativni oklop.

U prvom zalivskom ratu Iracki oklop gneralno nije imao snase jer su amerikanci napdali po pravilu nocu i koristili termovizju (Abramsi).

Mislim da su ipak najvece gubitke irackom oklopu nanela avijacija i PO helikopteri, bez obzira sto su posle amerikanci frizirali podatke za Abramse.

Kada ocekujes oklop onda ces se popuniti onim granatama za koje ocekujes da ce imati najveci uspeh (kumulativna - potkalibarna).

Da li je dobar miks sto se tice brzine potkalibarna - kumulativna pa tako naizmenicno da li bi se na taj nacin postigla najveca brzina punjenja a da imas opciju za oba tipa ?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on July 07, 2010, 06:36:24 pm
Ispravka, nije ni T-72 niti T-55 već je T-59 u Prvom ratu u zalivu. Sada ću i da ispravim.
Mada baš kako kažeš poenta je bila u gelenderima.

Abramsi su tokom Zalivskog rata imali najviše gubitaka u "prijateljskoj vatri".

Što se tiče miksa popune OT-a, pa da upravo tako, ali je najbolje kada imaš dobar info što je prava retkost.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: bitanga on July 07, 2010, 08:08:47 pm
negdje (vjerojatno na ovoj temi) sam pročitao da se za vihor planitralo samo 2 vrste municije- pk i tf. je li to da bi se ubrzalo punjenje (uz okretanje  punjača na podu tenka u oba smjera) ili zato što jna nije bila zadovoljna kumulativnim granatama? i kakvo je mišljenje vas tenkista, pogotovo Vlade o raketama koje se ispaljuju iz cijevi topa?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on July 07, 2010, 09:35:43 pm
Dakle, Španija je u polufinalu, a Paluba je uvijek u finalu. NAJBOLJA JE.

Pričalo se ovih dana o test opremi u Kuvajtu i u Čačku, kako se popravljalo u Kuvajtu i kako se to sada radi u Srbiji, nešto o gusjenicama tenka, nekpo je spomenuo municiju, malo o pogođenim tenkovima u Pustinjskoj oluji i tako dalje, pa da to potkrijepimo slikama. Ko što se kaže, jedna slika vrijedi više od stotinu riječi.

Dakle, nastavak Brokerovih slika

[attachment=1]

a sad moja malenkost na tom tenku

[attachment=2]

dakle, kad se tenk pogodi teško je reći šta je to bilo

[attachment=3]

pošto u pustinji ima svega i svačega najvažnije je da nema gamadi

[attachment=4]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on July 07, 2010, 09:43:44 pm
Nastavljamo

neko je spomenuo gusjenice. Pa da vam kažem, svašta je napisano na ovom forumu. Nešto sam ispravljao, a nešto nisam, a trebalo bi. Vrijedi i ovdje ono što sam napisao juče šta se dešava kad starješine gađaju. Pričaju priče i krajičkom oka čekaju na moju reakciju.

Dakle, malo gusjenica

[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]

[attachment=4]

[attachment=5]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on July 07, 2010, 09:48:44 pm
Negdje sam pročitao na ovom forumu tekst o power pack-u.

Mislim da je to ovo

[attachment=1]

[attachment=2]

za ovaj posao uvijek nam je Svevišnji trebao biti u pomoći

[attachment=3]Za Nešom su kineskinje ludile, ali nećemo o tome sada.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on July 07, 2010, 09:56:17 pm
Gdje smo ono stali.

municija

dakle danas samo potkalibarna

[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]

[attachment=4]Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on July 07, 2010, 10:16:54 pm
Da bi se ispitali pritisci na dno čaure kod opaljenja potrebni su neki senzori. Malo senzora izdržava pritiske od 6600 atmosfera koliki je pritisak na dno čaure kod opaljenja. Kod tenka se to radi tako što se rastavi barutno punjenje i na dno punjenja se stave posebne bakarne kuglice koje se deformišu kod opaljenja. Deformacija kuglica je srazmjerna pritisku. Na slikama se vidi postupak ubacivanja kuglica i moj prijatelj Mohammad Ali, stručnjak pakistanskog TOC-a. Sa njim sam radio i nekoliko godina prije na drugim tenkovima.

Dakle, barutno punjenje se pažljivo rasječe, vadi se dio po dio barutnog punjenja. Unutra ima više različitih dijelova, baruti za opaljenje, plamenoskrivači koji smanjuju vatru iz cijevi, hemikalije koje čuvaju top itd. Na dnu se vidi inicijalna kapisla GNU-3. Ko ima dobro oko  ::) primjetiće da svi koji ovo rade imaju na sebi isključivo pamučno odijelo, da se radi na pamučnoj podlozi, u hladovini itd. Ko vidi vidi, a ko ne vidi džaba mu još sto slika.

Nakon što se povadi sve iz punjenja ubace se bakarne kuglice i vrati se sve što je bilo nazad. Punjenje se zalijepi i ostavi se u klima komoru na tačno određenu temperaturu. Kasnije se opali sa potkalibarnom granatom, a dve bakarne kuglice ostanu na dnu. Pošto se dance automatski izbacuje kod opaljenja ispod topa u kupoli se postavi čaršaf na koji kuglige ispadnu nakon opaljenja. Izmjeri se deformacija kuglice mikrometrom i iz postojećih tablica se utvrdi pritisak kod opaljenja.Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on July 07, 2010, 10:17:41 pm
Ako se sme, ako ne kao da ne postoji pitanje.
Šta je ovaj uređaj desno od k-dira, obeležen.

[attachment=1]

I uvek sam se pitao, zašto niste pustili malo duže polugu za slavinu goriva na grejaču. :)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on July 07, 2010, 10:28:05 pm
[attachment=1]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on July 07, 2010, 10:39:08 pm
Govorio sam o test opremi koju sam napravio od dijelova koje sam našao naokolo u pustinji, sa pogođenih tenkova i druge borbene tehnike.

Nacrtao sam šeme i pravac na posao

[attachment=1]

to je otprilike ovako izgledalo

[attachment=2]

a ovako bilo spojeno

[attachment=3]

[attachment=4]

onaj ko poznaje tenk vidjeće malo drugačije uređaje. Sa arapskim natpisima i bez prekidača za izbor balistike. Izbor balistike se ovdje vrši automatski kod popune topa.

[attachment=5]

[attachment=6]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on July 07, 2010, 10:45:32 pm
[attachment=1]

[attachment=2]

Neki uređaji su došli u ruke radnicima INFIZ-a i više nikada nisu bili u upotrebi.

[attachment=3]

Za danas dosta.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on July 07, 2010, 10:56:55 pm
Brokeru, baš mi ne daš spavati.

Ono je kutija za unutrašnji razgovor u tenku, na sistemu veze Racal Dana. U svakom tenku imaju dvije radio stanice, a u komandnom tenku tri radio stanice. Posada može biti na jednoj ili dvije radio stanice, a svaki tenk može ići u repetitorski režim, prima signal na jednoj frekvenciji, na jednoj radio stanici, a šalje dalje na drugoj frekvenciji na drugoj radio stanici. Te su radio stanice imale jako puno mogućnosti, pa čak i telefoniju, pa se programiranje radio stanica vršilo programatorom, frekvencije, kanali, snaga, čin korisnika, kripto zaštita, hoping ili čisti režim itd. Svaka je radio stanica imala svoj broj tako da je komandir viši po činu mogao svom nižem po činu da uputi poziv, svim zajedno, samo jednom, svim sem jednom, samo određenoj grupi itd. Sistem je imao ugrađen master slave režim, tako kad viši po činu ide u predaju svi niži automatski idu u prijem.

A sad nagradno pitanje.

Šta misliš ko je održavao ovu opremu u ratu u Zalivu?

 ::) ::) ::) ::)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: pvanja on July 08, 2010, 10:23:40 am
Da nije neki lik iz Banja Luke  ;D ;D ;D


Title: Re: Tenk M-84
Post by: janezek67 on July 08, 2010, 10:56:50 am
Da nije neki lik iz Banja Luke  ;D ;D ;D

Odgovor za samoubijstvo iz zasjede - SDPR -  ;D ;D ;D ;D ;D ;D :pirat


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on July 08, 2010, 11:13:42 am
Odgovorio si na nagradno pitanje. Ja sam to održavao.  

Međutim, tvoj odgovor me je podsjetio na još jednog stručnjaka iz Banja Luke, a koji je radio u kuvajtskoj vojsci, na njegovu sreću imao je direktni ugovor sa kuvajtskom vojskom. Došao je u Kuvajt 1993 godine i održavao je radio opremu u kuvajtskoj vojsci. Sreo sam ga u Kuvajtu 1996 godine u gradu.  On je završio elektrotehnički fakultet u Banja Luci, smjer telekomunikacija i radio je na razvoju radio uređaja u Čajevcu, u Profesionalnoj elektronici. Nije radio na tenkovskim uređajima, jer je tu bilo sve odavno završeno i rješeno. Radio je na hoping radio uređajima. Njegova dva brata su završila Mašinski fakultet u Ljubljani, smjer automatika i radili su na razvoju M84 i kasnijih varijanti. I radili su u mom sektoru. Ovaj stariji je magistrirao na hidraulici tenka M84 i ganjao je doktorat. Negdje polovinom 1991 godine, dok sam bio u Kuvajtu njih su dvojica, sa još dvojicom radnika iz mog sektora (još jedan njihov brat, bravar, varioc, i jedan magistar elektrotehnike) su otišli u Pakistan da prave modifikaciju tenka T59. Nakon više od tri mjeseca rada u Pakistanu i njihovih međusobnih svađa oko nekih rješenja, direktor moje firme, o kojem sam pisao u dijelu Nedovršeni projekti SDPR-a, se naljuti i pozove ih sve nazad. Nema veće gluposti kad malobrojna ekipa, tamo negdje u svijetu, bude toliko posvađana da međusobno ne govori. Svi se prave pametni, a posao stoji. Realno vrijeme da se taj posao uradi je do dva mjeseca. Nakon nekoliko dana odem ja u Pakistan i završim posao za 22 dana, uključujući i gađanje.

Ovog mog prijatelja,magistra elektrotehnike, više ne viđam u gradu. Magistrirao je u Londonu na temu određivanje tipa letilice na osnovu infracrvenog spektra izduvnih gasova. Bio je nosilac projekta Igman i Vihor. Nakon teške porodične tragedije odao se alkoholu. Viđao sam ga ogromnim stomakom, od ciroze, u gradu. Nisam ga već dugo vidio.

Eto, koliko jedan ovakav odgovor može da izazove sjećanja. Da si spomenuo samo mene ne bi ih se sad sjetio.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: krndza on July 08, 2010, 02:22:14 pm
"neko je spomenuo gusjenice. Pa da vam kažem, svašta je napisano na ovom forumu. Nešto sam ispravljao, a nešto nisam, a trebalo bi. Vrijedi i ovdje ono što sam napisao juče šta se dešava kad starješine gađaju. Pričaju priče i krajičkom oka čekaju na moju reakciju."

Nisam nameravao da sepravim pametan niti da pricam price, dobronamerno sam ukazao na greske u postovima, jer za to forumi sluze zar ne? Da ljudi razmenjuju iskustva i znanje... I nisam staresina...

Pozdrav...


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on August 16, 2010, 12:14:34 am
Ево нешто мало млађег видео клипа од ове године са Пасуљанских Ливада.
http://www.youtube.com/watch?v=1uoEZ_A2Qe0

Није ово ни слично како је било некада.
Нема више ни дрвене кухиње која је била (види се на почетку клипа) иза капије када се пење узбрдо са десне стране гледајући од логора према полигону.
Стварно добар полигон који буди многе успомене, како лоше тако и добре.Title: Re: Tenk M-84
Post by: janezek67 on August 16, 2010, 07:35:59 am
Nikada nismo (barem ja ne nađem) pričali u kakvoči srbske modernizacije M84AB1. Dali uopšte pogon kupole na ovom tenku može da nosi težinu dodatnog oklopa. Kako je sa termovizijom francuske proizvodnje. Bilo je na nekom tenku i BRDM-2 onaj čuveni TOMS (neku termovizijski uređaj za osmatranje, koji se može podiči). Ko to pravi u Srbiji ili je to samo neka maketa?

Bio bi zahvalan nekome ovdje, da kritički kaže nešto o ovim projektima srbske (rusko ukrainske) industrije.Title: Re: Tenk M-84
Post by: trpe grozni on September 15, 2010, 11:50:11 am
Vlado, jel mi mozespotvrditi da je i Pakistan bio zainteresovan za M-84 ??
Pricalo se da je i sa Pakistanom bio skoro gotov dogovor o isporuci oko 200 tenka, ali da je i to propalo zajedno sa drzavom, pa su kasnije pakistanci uzeli ukrainski T-84.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on September 15, 2010, 03:08:16 pm
Tenk M84 je bi na prikazu u Pakistanu koliko se sjećam 1989 ili 1990. Išla su dva tenka. Sve tolerancije (električne, mehaničke ...) koje smo imali za naš tenk bile su strože 10 puta za Pakistan. Tenk je imao sve 100% u metu. Bez i jednog kvara. Bez i JEDNE kapi ulja iscurene iz motora. I da ne nabrajam više.

Pakistanci su otezali sa kupovinom tenka, te im je ponuđena modifikacija tenkova T59. Normalno bez SDPR-a. Ja sam napravio te modifikacije i imali smo odlične rezultate na gađanju, na Kašmiru. Normalno, ja sam gađao. Nekoliko mjeseci nakon toga SDPR je preko svojih kanala saznao za moj boravak u Pakistanu, te je izvršio pritisak da se uključi u posao. Nakon toga smo ponovo otišli u Pakistan, ali ovaj put sa SDPR-om. Mora i on da uzme malo kajmaka u poslu. Ovu sam modifikaciju radio u fabrici HRF, tridesetak kilometara daleko od Islamabada, u Taksili. Tu sam i vidio pakistanki tenk Al Khalid, koji je tada bio u razvoju.

Pakistan je bio pred potpisivanjem ugovora za M84 kad je kod nas počeo rat. Delegacije su se obilazile i išli su postupci uobičajeni za ovakva ugovaranja. Početak rata u SFRJ stopirao je potpisivanje ugovora. U stvari, kad smo počeli ispitivanja modifikovanog tenka T72 sa sistemom iz M84 u Indiji, i kad se već vidjelo da će biti nešto od toga Pakistan je tražio prikaz tenka. Naoružavanju Indije odmah parira Pakistan sa svojim naoružavanjem.

I Pakistan i Indija su htjeli tenk M84, ali kod nas je bio rat. Pošto je kineska kompanija Norinco naoružavala Pakistan od krampa do aviona ponudila im je tenk koji smo napravili u Kini. T85-III. Na tom sam tenku radio nekoliko mjeseci i napravio sam ga u provinciji Sjeverna Mongolija u Kini. Rezultati ispitivanja su bili odlični. Uglavnom sam ja gađao, i sve je bilo 100% u metu sa veoma malim rasturanjem zrna, nekoliko centimetara iako smo imali dosta lošu mehaniku na koju smo ugrađivali našu opremu. Sa tim tenkom smo otišli u Pakistan na uporedni prikaz tenkova, T80UD, ukrajinski, ali sa francuskom optikom, T85-III, kinesko jugoslovenski, Al Khalid, (tada još uvijek) pakistansko englesko francuska kompilacija.

Naš tenk je nekoliko puta vadio iz blata, teglio, ukrajinski tenk. Imao je sve bolje rezultate. Bilo je nezaboravno moje gađanje kad sam od osam zrna, TF, šest protjerao kroz istu rupu na, koliko se sjećam, dva ili dva i po kilometra. I to sam opalio za manje od dvije minute. Sve ekipe, a bilo ih je iz desetak zemalja, su mi čestitale.
Pakistan je htio da mu se odmah isporuče tenkovi. Ko da ih imamo na lageru. I tu je uskočila Ukrajina i isporučila im tenkove koji su već bili korišteni ili skladišteni po ukrajinskin kasarnama. Htjeli su 200 komada u prvom dijelu ugovora. Ukrajinci su im to isporučili, ali je bilo problema oko kvaliteta tenkova, bili su već dosta iskorišteni, pa je Pakistan prekinuo ugovor.

Kakvo je sad stanje ne znam.

Pakistan je uzeo T80UD, a ne T84 kako ti kažeš. Ima nekih mojih slika sa tih ispitivanja gdje sa ukrajincima držim prospekt od tenka T84. Tada se taj tenk još nije prodavao. Sistem Štora koji ima na T84, a nema na T80 još se nije tada izvozio. Svu noviju tehnologiju i Rusi i Ukrajinci drže za sebe. Dok ne naprave nešto bolju.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on September 15, 2010, 11:31:37 pm
Nekoliko slika M-84 iz Kuvajta:

[attachment=1]
[attachment=2]
mislim da je ova slikana u Arapskim Emiratima

[attachment=3]

[attachment=4]
ovo bi trebao da bude M-84D

Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on September 15, 2010, 11:37:40 pm
Još par sličica uglavom M-84D i M-95

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
Zadnja slika je jako zanimljiva, kako sam našao ovo su testiranja između M-84 i Abramsa u Slunju, godina mi nije poznata.
Ima li neko više saznanja šta se sve izdešavalo na uporednim testovima?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on September 16, 2010, 06:56:43 am
Ona treća slika nije komandni tenk iz Kuvajta, nego još jedan neuspio pokušaj smještaja radio stanica u tenk. Ovdje se radi o hrvatskoj verziji tenka M84 koja nije bila u Kuvajtu. Radio stanice su nekoliko puta mjenjale svoj položaj u tenku. Naročito u komandnoj verziji. Radio stanice su dosta glomazne i svakoj verziji tenka je bilo smanjenje b/k  tenka jer su glomazne radio stanice smještane na mjesto municije, a komandna radio stanica je imala veliko pojačalo snage, a sve su imale poseban blok napajanja. A zna se da M84 ima jednu granatu manje u b/k u odnosu na T72 zbog smještaja elektronike, pa onda komandna verzija M84ABK ima dvije granate manje u odnosu na linijski tenk, a toliko smanjenje b/k je već puno.

Pošto je hrvatski tenk na strani komandira u kupoli pretrpio promjene uvođenjem mogućnosti komandiru da gađa morao se promjeniti razmještaj drugih uređaja u tenku.

Dakle, evo slike snimljene zajedno sa ovom koju si ti postavio.

[attachment=1]

Dodane su nove komande za komandira tenka. Na M84 bila je ostavljena mogućnost da komandir gađa. U elektronici je bila napravljena i ostavljena ta mogućnost za neka kasnije modifikacije, tako da ovo što su dodali u ĐĐ nije zahtjevalo puno vremena za doradu.

Na poligonu koji se nalazi pored Slunja prije neku godinu bila je zajednička vojna vježba hrvatske i američke vojske gdje su bili korišteni hrvatski tenk i Abrams. Nije bilo uporedno testiranje. Dobar je to poligon. Bio sam tu nekoliko puta na gađanju sa VP iz Jastrebarskog. Slunj je poznat po onom svom mostu ispod kojeg je most. A ima i dobrih kafana.

U Kuvajtu je bilo dosta zajedničkog gađanja M84 i Abramsa. Uglavnom su sva prekinuta kad su naši tenkovi pogodili sve u metu, a američki se ispromašivali. Amerikanci su govorili da njihovi avioni lete nisko iznad strelišta pa ih može pogoditi neki rikošet itd.  Ista meta, isto odstojanje, iste posade, M84 100% u metu, Abrams 10 do 15%. Onda je američki major Džekson, crnac visok 2 metra, original tenkista, ušao u naš tenk, upoznat sa komandama tenka, obučen za gađanje, gađao i nakon 100% u metu bio oduševljen. A gađao je po noći. Od toga je jedino bilo dobro što smo tad na večeri sa američkim i kuvatskim posadama pojeli neku kamilu.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: dexy on September 16, 2010, 07:23:44 am
Šta je bio razlog tako niskog procenta pogodaka američkih tenkova i da li ti je poznato da li su uspeli to da reše nakon prvog zalivskog rata?
Kada kažeš 10-15 % pogodaka u metu, koja je bila dimenzija mete i koliko je odstupanje bilo promašaja? Takođe me zanima i kakvi su uslovi bili za gađanje (tenk i meta pokretni/nepokretni...).


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on September 16, 2010, 08:41:09 am
Meta na oko 1 do 1,5 kilometar, olupina tenka T59, ostao iz Prvog zalivskog rata. Cilj i meta nepokretni. Postrojeni u istu liniju deset M84 i deset Abramsa. Posade su sve iz kuvajtske vojske, dakle nisu Kuvajćani, nego plaćenici iz arapskih zemalja, Saudija, Jemen, Katar, malo Kuvajćana, uglavnom narednici. Imam negdje snimak kamerom, ja sam snimao. Naši tenkovi 100% u metu, a Abramsi sramotno loše. Arapi sretni zbog našeg tenka, a Abramsu se smiju i govore da ništa ne valja. Amerikanci da iskoče iz kože. Pošizili. Promašaj do promašaja. Kasnije došla naredba da se gađanje prekida zbog američkih aviona koji su počeli da nadletaju strelište. Inače se to uvijek dešavalo kad američki tenkovi počnu da fulaju. Samo ih zovnu, ovi nadlete, pa na osnovu njih prekidaju gađanje.
Ovo je gađanje bilo negdje u zimu 1996/1997 godina. Znam da smo ložili sanduke od municije da bi se grijali po noći. Našao sam slike sa gađanja, ali na njima nema datuma, ali se vidi jako velika sjenka u sred dana.Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on September 16, 2010, 02:08:27 pm
Ona treća slika nije komandni tenk iz Kuvajta, nego još jedan ...
Misliš četvrta, zadnja u postu broj #553?

Ako na to misliš, da biće da je tako, to sam naleteo negde u nekim dnevnim internet hrvatskim novinama, da spremaju tenk za izvoz u Kuvajt, veset je dosta stara, ima nekoliko godina, bila mi je zanimljiva slika.

Za one druge pokušaje modernizacije M-84 sam našao, ali je pitanje koliko je pouzdano, da je ono neki poljski reaktivni oklop, ili samo oklop, nisam siguran.
Možda će znati neko od drugara iz Hrvatske.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: janezek67 on September 17, 2010, 09:17:38 am
M84 ima dobro upravljanje sa vatrom. Da bi još imao termoviziju, noviju verziju topa sa boljom termičkom navlakom, sistem za mjerjenje krivljenja cjevi te možda još bolji potkalibarski metak, bio bi još opasniji. Ovakav sistem razvijala je slovenačka Iskra za Iran, a zbog embarga ovaj sistem nije bio završen do kraja (termovizija i sistem za mjerjenje krivljenja cjevi).Title: Re: Tenk M-84
Post by: Trifko on September 17, 2010, 10:39:25 am
@janezek67
Sve je to lijepo, ali postoji jedno pitanje ko će to da plati?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on September 17, 2010, 12:49:54 pm
Za sistem za automatsku rektifikaciju treba drugačiji top. Mora da da ima ogledalce na vrhu cijevi. Iz nišanske sprave se pošalje laserski zrak na ogledalce, zrak se reflektuje i vrati na nišansku spravu koja izmjeri krivljenje cijevi i uradi korekcije zbog toga. Bilo je pokušaja da se ovo uradi sa topom na kojem je ogledalce pričvršćeno trakom oko usta cijevi. Međutim, to se obično pokazalo loše.

Ovo sam uslikao na tenku gdje je nišanska sprava od Sagem-a

[attachment=1]

a može i ovako na drugom tenku

[attachment=2]

A vidi se ogledalce i na T84

[attachment=3]


Termovozija je bila rješena za naš tenk. Bilo je nevjerovatno gađanje u Egiptu. U totalno crnoj noći, bez zvijezda i mjeseca, daleko od gradskog odsjaja, bez dodatnih pomagala, IC i slični, 100% u metu na 1500 metara.

Iskra CEO, kasnije preimenovana u Fotona radila je sistem za upravljanje vatrom koji je bio jeftinja varijanta sistema iz M84. Sistem je bio dobar. Sreo sam radnike iz Fotone u Teheranu gdje su iranskoj vjerskoj vojsci, Pasderanima, ugrađivali svoj sistem. Fotona je nudila svoj sistem i Kuvajtu, za prebijanje međusobnih dugovanja, međutim nisu prošli.

Na svaki ovakav sistem može se puno toga dodavati. Ko će to da plati. Za oružje se uvijek nađa para.

Svaka država ima vojsku na svojoj teritoriji.

Ili svoju ili tuđu.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on September 17, 2010, 01:27:45 pm
@janezek67
Sve je to lijepo, ali postoji jedno pitanje ko će to da plati?
Ima ko će da plati ne brini se (narod razume se), prioriteti su malo kod njih izmešani, e tu je problem, a para ima, jel ovo nisu nebitna pitanja, nažalost za neke jesu.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Trifko on September 17, 2010, 02:15:00 pm
Ajmo ovako posmatrati, šta će nama takav tenk (osim za prodaju(izvoz)). Skim ćemo mi to ratovat između sebe opet?  Ne vjerujem. S Bugarima, Rumunima, Mađarima, Austrijancima ili možda sa Italijanima? Ne vjerujem. A u to ne vjerujem zato što smo nadomak, a neki već jesu u zajedničkom  vojnom paktu (NATO) tj. saveznici smo. E sad ako budemo išli negdje ratovat na stranu radi NATO (Američkih) interesa misliteli da će tražiti od nas da idemo sa svojim tenkovima čisto sumnjam, zbog same logistike (snabdjevanja dijelovima i municijom).

Jedino nam onda ostaje za prodaju,e sad tu smo sitni igrači, misliteli da će nam ameri to dozvoliti? Sve je to visoka politika i žao mi je samo što mi ispaštamo zbog toga. Da se razumijemo nisam ja protiv modernizacije i daljeg usavršavanja tenka, nego malo posmatram stvari na drugačiji način.

Toliko od mene.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on September 17, 2010, 02:44:57 pm
Ko kaže da nama uopšte treba tenk. Dođe NATO i bombarduje, pobije i možeš se žaliti gradskom vodovodu. Kažu da imaš oružje za masovno uništavanje, bojne otrove i atomsku bombu, dođu, zgaze i kasnije se niko ne sjeća koji je bio razlog napada.

Mogu i da sami sebi sruše dva nebodera, treći kasnije padne sam (da zaokruže plac za kasniju gradnju), optuže kućnog prijatelja predsjednika države za to, pa kasnije napadnu još jednu državu i tako dalje. Onda im malo svog topovskog mesa, pa natjeraju druge zemlje da im ga pošalje, pa onda ovi ginu, a i sami ne znaju zašto, pa ako se i neko vrati kući živ država ga ne isplati itd.

Bolje da ne ulazimo u ove teme. Nema tome kraja.

http://www.youtube.com/watch?v=7bOx6EMn1tk


Pozdrav

Vlado

Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on September 17, 2010, 02:47:18 pm
Samom činjenicom da je Srbija u nekakvom "partnerstvu za mir" sa nato-om je dovodi u opsanost da se zbog stravičnih zločina nekih članica nato-a (SAD, Britanija, Nemačka) Srbija nađe kao meta odmazde, recimo neke organizacije poput Al Kaide. Tačno je da tu tenkovi ne rešavaju stvar, ali nikada se ne zna.

Drugo, što je mnogo bliže i što se sada i događa, KZB je još nestabilno područje, i u toj regiji ima dosta njih koji bi da destabilizuju Srbiju a samim tim i čitav region.

Treće, ima nekih maloumnika koju idu za nekom idejom o autonomiji jednog dela Srbije, mislim na Raški okrug.
Za sada se ti problemi rešavaju dijalogom i upotreba vojne sile nije potrebna, ali je cela ta situcaija jako rizična i osetljiva, sutra ako bi taj pokret bio radikalizovan ili nekim slučajem militarilzovali, država bi morala adekvatno da odgovori, kao što se u Evropi radi sa ETO-om ili IRO-om.
Nadam se da do toga neće doći, ali VS mora biti spremna na najgori scenarijo, tako isto i tenkovi.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on September 17, 2010, 03:03:22 pm
Da bude spremna?

Prije pola sata sretnem drugara koji je prije rata radio na nišanskoj spravi DNNS-2 u Zraku, Sarajevo. Kupuje kod Kineza, vidim ima popust, pa prodaje pored pijace. Ne na pijaci, na štandu, nego pored pijace. To je onaj baš sirotinjski dio.

U ratu je popravio hiljade optičkih uređaja.

A sigurno bolje poznaje DNNS-2 od puno njih ....

Bolje da ne komentarišem.

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: kumbor on September 17, 2010, 06:26:33 pm
Quote
Svaka država ima vojsku na svojoj teritoriji.

Ili svoju ili tuđu.

Pozdrav

Vlado


... Ко неће да храни своју, храниће туђу!


Toliko, da ne zaoremo čl.11 Pravilnika.

Pozdrav,

Kumbor


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Dreadnought on September 28, 2010, 05:09:35 pm
Jel' ovo 84-ka ili T-72 u Iraku?


[attachment=1]

[attachment=2]Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on September 28, 2010, 05:54:38 pm
T-72


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Dreadnought on September 28, 2010, 05:57:13 pm
Zahvaljujem. Nisam baš stučan za moderan oklop ... više čačkam po istoriji.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on September 28, 2010, 06:17:07 pm
T72. Neka od kasnijih serija. Nišanska sprava, dnevna, ima samo jedan otvor. Nema otvor za spravu nišandžije ispred komandira. Radio sam u Iranu na zarobljenim T72 iz Iraka koji su imali stereoskopsku nišansku spravu. Sa dva otbora za nišansku spravu.

Na ustima cijevi ima gumenu navlaku da mu se cijev ne prlja.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: dexy on September 28, 2010, 08:40:58 pm
A kakav mu je ovo čador na kupoli, jel to standardna oprema ili je to ovaj vojnik improvizovao da se zaštiti od sunca?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on September 28, 2010, 09:31:59 pm
Na iračkim tenkovima ima neka mala modifikacija, zaštita komandira tenka sa laganim oklopom. To je taj polukružni dio.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: trpe grozni on September 30, 2010, 10:48:52 pm
Znam da je ovo van teme, ali posto jos uvek nemamo temu o Vihor-u, postavi cu fotku ovde, sa nadom da ce se razviti diskusija i da cemo moci da je izdvojimo u novi topick o ovom nesudjenom nasledniku M-84.

[attachment=1]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Trifko on October 05, 2010, 02:33:43 pm
Kako utiče pogodak nekog slabijeg (manjeg kalibra) pancirnog ili potkalibarnog projektila koje nije u stanju da u potpunosti probije oklop i da dođe do posade, ali recimo da je u stanju da se zarije u njega. Kakav je uticaj na  recimo mehaniku pokretanja kupole na nišansku spravu itd.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bozo13 on October 05, 2010, 02:56:24 pm
Po rečima, mehanika izdrži dosta više nego "prosečna" ljudska psiha..

LPB


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on October 05, 2010, 04:11:54 pm
Po rečima, mehanika izdrži dosta više nego "prosečna" ljudska psiha..

LPB
Potpisujem ovo što je Boža neaveo.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on October 05, 2010, 05:50:55 pm
Pogodak manjeg kalibra, ili većeg koje se odbije, najviše utiče na posadu. Mehanizmu okretanja kupole ne smeta, nišanskoj spravi ne smeta. Već sam pisao negdje na koje verzije odlivaka ima uticaj. Mislim na način livanja odlivaka. A u tenku ima raznih.

Potkalibarno ili pancirno zna da deformiše šasiju. Imao sam jedan rashod zbog tupog pancirnog koji je pogodio u prednju kosu ploču, ali onaj donji dio. U ralicu. Pokvarena geometrija šasije, odnosno prednjeg lijevog točka. Moj jedini rashod u vremenu Član 11.

Pogodak takvog nečega izbacuje posadu na otprilike mjesec dana. Šta da vam pričam. Dvaput je dvaput.

Bolje da nije bilo ni jednom.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Đ.Đ. D-man on November 23, 2010, 10:46:56 pm
Pozdrav,
 evo trazio sam nesto pa naletio na ovu stranicu i nakon 20 godina ponovio procitao (skoro pa sve) poruke velikog (ma i najvećeg) stručnjaka pa pitanju tenkova, g. Vladimira Ivanovića!
Prijatelju, iskreno mi je žao da te tvoj posao udaljio od tenka, puno puta sam te se sjetio u ovih 20 god. pogotovo u ratne godine, tada nas ti nalazio samo jednu manu.
 Hebi ga sve nekako naopačke...
 Veliki pozdrav iz S. Broda
B.J.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on November 24, 2010, 08:43:07 am
Dakle, ipak me se sjećaju u fabrici tenkova u Slavonskom Brodu. Pa nisam tamo bio od januara 1991 godine. Dakle, ostavio sam utisak.

Pozdrav


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Đ.Đ. D-man on November 24, 2010, 01:15:40 pm
ma kako da ne, stručnost nikada nije bila upitna kod tebe (nadam se da se ne ljutiš sto te ne persiram, ali koliko se sjećam rastali smo se na TI), kod tebe kao sto sam rekao mi je samo jedna stvar (osobina) smetala, al zaboravimo to.
 Pa nemogu da vjerujem da nakon 19 godina razgovaram sa dr. Vladom! Zaista ti kažem bezbroj puta sam se sjetio tebe u ovih 19 godina, imao sam problema na strojevima kojima nitko nije znao razlog... Gledaš mu sve, sve štima a neki jarac mu smeta.
 Nego zar zaista si se maknuo iz ovog posla? Nije mi jasno, zaista nije mi jasno.
Znaš, baš sam prije jedno 6 mjeseci bio na jednoj večeri i krenila tema o nekim predratnim prijateljstvima i kolegama pa netko pita jel bi voljeli znati, viditi nekog od tada, netko spominje tajnicu iz BG koju je prašio, netko kolegu iz JNA, netko nekog i ja kažem, znao sam čovjeka čak nismo ni neki "drugovi" bili, eto samo znao sam čovjeka koji bi od 10 manipuliranih "kvarova" na tenku u 45 minuta nasao 9! E s njim bi volio sjest pojest janjetinu i popit butelju vina, da ga pitam 50 pitanja kojima nisam nasao odgovor, da ga pitam zasto nam se nije pridruzio prije svega ovog (ko da si znao sta će doć) i (eto u to sam do jučer vjerovao) koliko si mil. $ od arapa u svoj džep spremio na zadnjoj narudžbi. Eto izgleda da si prazna džepa ostao, nemogu da vjerujem, zaista nemogu da vjerujem Vlado.
 Pozdrav
P.S. Volio bi ti reći navrati kad-kad, al eto obojca znamo da vjerojatno nebi, a i neznam dali bi volio da ti sada pokazem tvornicu, eto osim par remonta nista ni nemamo osim patrije.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on November 24, 2010, 02:18:10 pm
Pa nisam dugo bio u ĐĐ. Mogao bih je obići ponovo. Ionako sam prije rata makar jednom sedmično bio u Specijalnim vozilima. Kad god neki problem, ajde Vlado rješavaj.

Znao sam sve prolaze kroz žicu, portiri su mislili da radim u ĐĐ, znali su me konobari u svim okolnim kafanama.

Dakle, linija kupole na kojoj si radio je sada prazna. Šteta. A imali smo još poručenih 250 tenkova za Kuvajt, Saudija je bila zainteresovana, sa Indijom desetogodišnji ugovor, sličan i sa Pakistanom. Iran bi bio najveći kupac. Egipat se veoma zainteresovao nakon probnih gađanja. JNA ili domaće armije su ga trebale. Mogli smo imati pune džepove para. Šteta.

Vidim da je Bartol postao direktor firme. Ante Hrskanović je otišao u neku drugu firmu. Šta je sa Tipurom i Borom. Tuborgom. Klarićem.

U toku rata je bio razgovor o primirju na toj regiji i na razgovorima je bio Načelnik Generalštaba Vojske RS. Nazvao me je nakon razgovora i prenio pozdrave od ekipe iz Specijalnih vozila. Kaže: "Možda ste na suprotnim stranama, ali te puno pozdravljaju iz Specijalnih vozila". Mene i Milovana. Njega sigurno znaš. Bio je uvijek sa mnom. I u miru i u ratu.

Pozdrav
Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on November 24, 2010, 05:17:54 pm
Pozdrav Đ.Đ. D-man.

Ima li šta od zajedničke proizvodnje tenkova M-84 na realaciji Hrvatska, BiH i Srbija?
Nešto su pominjali novinari ali šta je od toga sada ili u bližoj budućnosti realno.

Malo istorije.
Tenk M-84 objedinjavao je neverovatan spisak fabrika: „Đuro Đaković“ u Slavonskom Brodu, „Famos“ Pale (motor), „Iskra“ Bugojno (laser), „Zrak“ Sarajevo (optika), „Slovenske železarne“ Ravne (čelik/oklop), „Prva petoletka“ Trstenik (hidraulika), „21. maj“ Rakovica (sistem za ručno pokretanje kupole), „Bratstvo“ Travnik (top), „Sever“ Subotica (automat za punjenje topa), „Jugoturbina“ Karlovac, „Radoje Dakić“ Podgorica, „Industrija ležajeva“ Kotor... U direktnoj proizvodnji delova, sklopova i agregata tenka M-84 bilo je neposredno angažovano 240 fabrika, a posredno još oko 1.000 firmi iz cele nekadašnje Jugoslavije.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: trpe grozni on November 24, 2010, 05:57:04 pm
Jos da dodam Ruen Kocani (korpa-lamela), MZT Skoplje, planetarna menjacka kutija). :D
Inace kada je hrvatska vojna delegacija bila kod nas, pre nekoliko godina, isto tako se spominjala saradnja na proizvodnji tenkova.
Na zalost jos uvek nista od toga.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: švercer011 on November 24, 2010, 06:07:41 pm

Tenk M-84 objedinjavao je neverovatan spisak fabrika: „Đuro Đaković“ u Slavonskom Brodu, „Famos“ Pale (motor), „Iskra“ Bugojno (laser), „Zrak“ Sarajevo (optika), „Slovenske železarne“ Ravne (čelik/oklop), „Prva petoletka“ Trstenik (hidraulika), „21. maj“ Rakovica (sistem za ručno pokretanje kupole), „Bratstvo“ Travnik (top), „Sever“ Subotica (automat za punjenje topa), „Jugoturbina“ Karlovac, „Radoje Dakić“ Podgorica, „Industrija ležajeva“ Kotor... U direktnoj proizvodnji delova, sklopova i agregata tenka M-84 bilo je neposredno angažovano 240 fabrika, a posredno još oko 1.000 firmi iz cele nekadašnje Jugoslavije.

Koliko je od  ovih fabrika prezivelo devedesete,jesu one uopste u stanju da se suoce sa izazovom ponovne proizvodnje tenka,jer glavni ljudi tj mozgovi sigurno nisu vise u zemljama bivse Jugoslavije.
Drugo pitanje jel se nama uopste isplati da proizvodimo tenk, kome cemo da ga prodamo jer Ukrainci i Rusi neznaju sta ce sa tenkovima a mislim da bi nas izbacili iz igre zbog cene samog tenka jer neverujem da bi mi bili jeftiniji od njih.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on November 24, 2010, 06:39:14 pm
U MZT-u je radio Tavče. Tako smo ga zvali. Kad su neka okupljanja svih firmi oko tenka i on je bio tu. Uvijek je vozio veliki službeni kamion radionicu. I trebao seliti jedan naš drugar iz Niša, VP 6592  za Zagreb, VP 3566. Tada kapetan. Kasnije je postao general. Spominjao sam ga u svojim tekstovima. I Tavče nekoliko tura sa kamionom Niš Zagreb. Kilometraža se uvijek mogla opravdati sa nekim neispravnostima. A papiri za ići na put uglavnom nisu bili potrebni. Uvijek se moglo izvlačiti na hitnosti.

Na drugom dijelu foruma sam pisao o telefoniji. Moje prvo bavljenje telefonijom je počelo sa ratom i ovim, tada, kapetanom. Početkom rata iz i u BiH se moglo zvati telefonom u druge republike. Nije se moglo zvati iz Srbije u Hrvatsku i obrnuto. Tada me je zvao ovaj drugar iz Srbije na telefon, a ja njegovu ženu u Hrvatsku. Onda sam napravio elektroniku, moje prvo bavljenje telefonskom elektronikom, koja je omogućavala povezivanje dvije fiksne telefonske linije tako da su preko mojih telefona razgovarali ljudi iz tada zaraćenih država. I tako je to krenulo sa telefonijom.

Al se nekad jelo baš što bi rekao Đorđe Balašević. Ja bih rekao Al se nekad radilo baš
Snimak sa linije korpusa ĐĐ

[attachment=1]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: bitanga on November 24, 2010, 07:06:59 pm
jedno pitanje za g. ĐĐ-d-man-a.. ako zbog eventualnog odgovora može dospjet u neki problem, nek ga (pitanje) ignorira.

dosta se pisalo o tenku degman sa 120mm topom, da li je to ikad bilo urađeno ili bar  planirano ili je to patka/propaganda?
i znači ništa od modernizacije hr m84?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on November 24, 2010, 07:31:54 pm
@trpe grozni, samo jedna mala ispravka. Koliko je meni poznato, na tenku M-84 nema klasične korpe sa lamelom, već se prenos od motora ka transmisiji vrši preko multiplikatora (MZT). Planetarne menjače je u početku radio FAMOS, a kasnije 14. Oktobar.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on November 24, 2010, 08:22:38 pm
Ruen Kočani je pravio neke dijelove, ali se ne sjećam koje. Bilo je toga. MZT je pravio multiplikator. Tu je bilo stalnih otkazivanja na nekoj opruzi. Mjenjače je radio Famos, ali je zbog stalnih otkazivanja mjenjača posao prebačen u  14 oktobar Kruševac.

Ponovna proizvodnja tenka je utopija. Zaboravite to. Toga neće biti više. Postali smo banana države. nemamo pravo glasa u svojoj državi. Dođe američki ambasador i raspusti vojsku u Republici Srpskoj, bombarduju Srbiju, razruše kapacitete, otmu dio teritorije, posvađa sve sa svim, stručnjake odvuče sebi u Ameriku, osiromaši naciju, uništi svako razmišljanje o razvoju. Možemo sa proizvodimo balvane, kartonsku ambalažu i čačkalice. Kukuruz i paprike. Tenkove zaboravite.

Vozila tipa Lazar ćemo izvoziti ako Veliki brat da dozvolu. Inače će presresti brod sa transportom i potopiti ga. Kao što presretne brod koji ide iz Sjeverne Koreje u Iran na sred Indijskog okeana i zarobi ga.
Tamo gdje se je proizvodio prvi mikroprocesor u SFRJ sad se uzgajaju kaktusi. Gdje su se pravili dijelovi za avione i tenkove je fitnes klub. Neko je zbog toga sretan, a neko nostalgičan. Zaboravite na buduću proizvodnju tenka. Taj se mikroprocesor koristio u Orkanu. TDY-52B po licenci Teledyne


Title: Re: Tenk M-84
Post by: pp5d6 posejdon on November 24, 2010, 08:45:29 pm
Danas su predsjednik Srbije i hrvatska premijerka dugo razgovarali.
Na moje veliko zinenađenje spomenuli su sutrašnji gospodarski forum i mogućnost zajedničke proizvodnje tenkova.
Možda se Kuvajt odluči za onih nikad isporučenih 61 komada, ali to čisto sumnjma.
Prije će biti da je riječ o kuvajtskom insistiranju oko možebitnog generalnog remonta i modernizacije njihovih tenkova M-84 AB.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: trpe grozni on November 24, 2010, 08:55:35 pm
Ruen je radio na deo kocionicnih obloga za gusenica, radili su jos neke sitnice za zaptivanje i nesto slicno.
Spomenuo sam korpe i lamele, jer je po tome Ruen najpoznatili, a i tehnologija je bila slicna za ove kocionicne obloge.
Inace sto se MZT-a tice, tacno, radili su multiplikator, a ne menjacku kutiju.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Đ.Đ. D-man on November 24, 2010, 09:37:03 pm
gospodo,
 zaboravite bilo kakvu zajedničku proizvidnju. To je utopija u koju netreba vjerovati, jer budimo realni. Uostalom tko bi radio tenkove? Djeca danas iz tehničke skole dolaze u proizvodnju a neznaju (niti ih zanima) osnove proizvodnje.  poanta im je uzeti lovu i kupiti BMW a ne proizvesti tenk.
Ja se sjećam kao da ke jučer bilo kad je prva 84-ka sklopljena nas 10 (uključujući direktore) se sjurilo iz svih ureda i boxeva u halu da napravimo krug i uopće čujemo i vidimo kako to izgleda kad radi. A nek g. Vlado kaže kako to izgleda kad prvi put "upali"... Pa taj dan nemožeš više zaboravit, od čistaćice do portira svi gledaju šta smo to napravili. To ko kad zabiješ za 1:0 u 93. u gostima...
 Što se tiče moje tihe patnje M-95 Degmana, nažalost i od toga ništa.
 Prije Oluje, znaci 94. ili 95. su napravljena 3 protutipa, sada u sastavu HV-a, međutim, tja da previše ne blebećem, budimo realni to su poboljšane, recimo moderne verzije 84-ki.
 Veliki napreci su učinjeni u pitanju termovizije, laserskog detektora, ugrađen je reaktivni oklop, poboljšana okretnost kupole, novi SUV koji prati više ciljeva istovremeno,mozda malo  poboljšana otpornost na mine, kontraokretnik laserskih zraka je inovacija po meni izvrsna, ostale pozitive sa 84-ke su ostale, niska silueta, masa, brzina mozda malo poboljšana i mislim da su motori u nekoj maloj prednosti, u Šibeniku su "navučeni" na nekih 1000 KS ali nakon par godina su dušu ispustili... Znam da su u sva 3 mjenjani... dali zbog neodržavanja ili ovog "tuniranja" neznam, nije moje područje.
 Nakon tih protutipova, bilo je nekih početaka 2002-2003 ali ostalo je na tome, prvo su slovenci definitivno odustali od projekta (SUV, oklop, KLZ,termovizija komplet!), (mislim da je to bio dio politike ulaska u EU), navodni intres Kuvajta se spominjao ali kao sto sam rekao nakon 95-te nijedan u kompletu nije napustio Đ.Đ.
A i ova tri kao sto sam rekao medu redovima, sastavljena su od ostataka 84-ki sa nekim inovacijama (vise iz razloga sto je to falilo, manje iz želje i naposljetku mogućnosti  za nekom promjenom).
Ali šta reći, kada nakon 19 godina vidim da netko poput Vlade radi na televiziji, onda gospodo svi skupa, bez obzira na nacionalnost NE zaslužujemo da čačkalice proizvodimo. Recimo i da nešto i napravimo, kome bi prodali? Prije par godina je u HRV proizveden potpuno novi tramvaj, dizajnom i kvalitetom ravan svakom europskom (imaju jos samo 3 proizvođača), cijenom 25% povoljniji, jedino Zagreb ga je kupio. Nigdje nije prošao, trebao je ići u Finsku u paketu 1:1 s Patrijom, naravno da su Finci povučeni...
 Dva od tri tvorca tog tramvaja danas rade u Njemačkoj (jedan mi je vjenčani kum) SIEMENS je bacio lovu na stol i rekao u ponedjeljak počinjete. Danas rade njemačke tramvaje i prigradske vlakove...


Title: Re: Tenk M-84
Post by: bitanga on November 24, 2010, 09:58:16 pm
tužno je sve to.. ono što je najgore je da će 9 od 10 ljudi u hrvatskoj popljuvati taj tramvaj i reći da ništa ne valja, da nam ne treba proizvodnja našeg tramvaja.. a o tenkovima da i ne pričamo..

kako reče đđman, zbilja ne zaslužujemo ni čačkalice.. a kako je krenulo, za 10 godina će i proizvodnja čačkalice ili šibice na ovim prostorima biti tehnološko čudo i veliki poduhvat.. pozdrav dobri ljudi i hvala za informacije, odo depresivan sad gledat uefa ligu lopo.. ovaj, prvaka...


Title: Re: Tenk M-84
Post by: pp5d6 posejdon on November 24, 2010, 10:01:55 pm
Hrvatska ne proizovdi više šibice ,a i čačkalice možda u nekom zatvoru.
Tramvaj i tenk još zna sklepati.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: trpe grozni on November 24, 2010, 10:02:17 pm
Nama svima je jasno da od ponovne proizvodnje nece biti nista, na zalost. Sada kada je politika popustila do negde svoje uzde i kada, naoko ima neke politicke volje za neki takav ili slican projekt, na zalost nema para (strucnjaci, pogoni, masine, radnici se kupuju u pocetku dok ne izgradis svoje), sto ne znaci da bi mogli da pocnemo sa necim manjim i sitnijim, pa da nadogradjujemo saradnju na vojnom polju.
P.S.
@Đ.Đ. D-man, ovde smo svi na ti. ;)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: jadran2 on November 24, 2010, 10:13:14 pm
Nekoliko puta krenuo da nesto napisem, pa sam izbrisao.

Sve je receno, sve napisano, poteze ne povlacimo mi (eventualno netko koga smo znali bude prisiljen povuci obarac i ispaliti si metak.....), komercijalne banke su u vlasnistvu stranaca, kapitalna privreda ili ne radi, ili je u rukama stranaca, ili je ovisna o uvozu.

Nema znanja, zelje i duha za nova pregnuca. Tako su nam se, s nasom dozvolom, infiltrirali u najzivotnije tokove da je to prestrasno. 

Danas je opcenito lose, ali je dobro kako ce biti sutra, izvanredno u odnosu na blisku buducnost.....


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on November 25, 2010, 11:30:51 am
@Đ.Đ. D-man, imam jedno pitanje na koje do sada nisam dobio jasan odgovor. Pošto radiš u Đ.Đ. verujem da bi mogao konačno razrešiti ovu misteriju, ukoliko je to dozvoljeno.

Na slici ispod su dve kupole slikane u ĐĐ. Ove kupole su u prednjem delu primetno različite od onih ugrađivanih na serijskim M-84A/AB. Kao što se vidi na slikama, jedna je sa otvorom za dvodelnu, a druga za jednodelnu nišansku spravu. Tvrdi se da su u pitanju kupole za tenk Vihor, koje su ostale u fabrici ĐĐ po izbijanju rata. Da li su to zaista kupole namenjene za prototip Vihora i ako je tako, zbog čega su rađene za dva tipa nišanskih sprava?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on December 04, 2010, 12:23:24 pm
Čitam ponovo ove tekstove. I na prvom postu od ĐĐ D-mena vidim potpis. Ne mogu da vjerujem. B J. Drugačije je ime na adresi.

B J. Prijatelju. Piši mi na adresu koju možeš naći na Palubi. Rastali smo se kao prijatelji, a možemo se i naći kao prijatelji.  Sjećaš li se kad smo razbili sve čaše u kafani na Krivolaku. Kad sam muziku digao na sto. Mogli bi opet.

Puno pozdrava

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: rotring on December 13, 2010, 06:56:11 pm
pre svega....Da se poklonim eminencijama koje borave ovde. Postavicu za pocetak jedno pitanje, naime vec dugo vremena pokusavam da pronadjem podatak da li je pri izboru koncepta/licence za tada novi tenk ondasnje Juge postojala jos neka opcija? Povucen saznanjem da se za izbor koncepta za takodje nov avion NA borilo dva koncepta, jedan francuski drugi britanski....da skratim. Da li je postojao jos neki tenk cija se licencna proizvodnja razmatrala pa, eto pobedio t72 ili je izbor bio jedan jedini.....?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on December 13, 2010, 10:23:18 pm
Jedan jedini.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: rotring on December 17, 2010, 07:52:38 pm
Pa zar se niko nije gurao i laktao oko tog unosnog posla...prosto mi je neverovatno tako nesto. Pa makar za komponente, sklopove....elektroniku....ili se prica oko tog kako se sta nudilo, dobijalo podpada pod neumoljive zakone foruma? :rtfm


Title: Re: Tenk M-84
Post by: alfa on December 23, 2010, 12:29:07 pm
Ne znam dal su ove slikice več bile....
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: alfa on December 23, 2010, 01:06:53 pm
Još malo..


Title: Re: Tenk M-84
Post by: pvanja on December 23, 2010, 01:12:12 pm
Odlicne fotke mislim da nisu bile.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on December 23, 2010, 01:14:37 pm
Ove su slike iz različitih perioda tenka M84 u Kuvajtu. Prva i druga slika su iz rata, a zadnja sa neke vježbe. Na zadnjoj slici se vidi crveno rotaciono svjetlo na tenku. Najidiotskije od najidiotskijih rješenja koji su se ikad pojavili na tenku. Za napajanje senzora obasjanosti tenka laserom (za vježbe, manevre i slično) najidiotskija firma koja je ikad radila na ovom tenku je spojila napajanje svojih senzora na +10 volti iz tenka. Tih +10 volti se koristi isključivo kao referenca sistema, a ne napon za napajanje. Taj dio sistema, koji daje referentne signale, košta nekoliko hiljada dolara. I kreteni iz firme (koja sada održava tenkove u Srbiji) su nakačili svoju opremu na referentni sistem. Tačnost tog dijela sistema se podešava u +/- 1 milivolt, a ako tenk ide (oni koji su išli) na neku prezentaciju, gađanje, ovaj napon se podešava i ispod jednog milivolta. Dovoljno je pregrijati A/D konvertore i od tad i ubuduće taj tenk može da služi za pucanje, ali ne za gađanje. Sam čip koji se koristi u tom dijelu je AD362SD. Za ovaj čip je trebalo odobrenje američke administracije za izvoz iz SAD i koštao je oko 350 dolara po komadu.

Na drugoj slici se vidi tenk u ratno doba. Kao i u svim ratovima i tamo se šaralo po tenkovima.

Interesuje me odakle ti ove slike.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: alfa on December 23, 2010, 01:21:26 pm
Ima još toga na dvd,samo postoji mali problem,ima ih preko 300,pa sad izvoli...
A inače je izvor neki korejski server...

http://bemil.chosun.com/nbrd/gallery/list.html?b_bbs_id=10044

A gde su oni maznuli,ne znam.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: vathra on December 23, 2010, 01:26:16 pm
[attachment=2]
На слици где су М84К, (kuwaitim84k.jpg) види се штитник на луку (или како се већ зове).
Је ли то уобичајено за овај модел?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on December 23, 2010, 02:44:35 pm
Štitnici na luku komandira i vozača spadaju u standardni deo opreme tenka.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: vathra on December 23, 2010, 04:51:29 pm
Štitnici na luku komandira i vozača spadaju u standardni deo opreme tenka.
Хвала за инфо!
Често сам виђао слике Т-72 са овим штитницима, али не и М84.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on December 23, 2010, 04:58:43 pm
Po ovome što se vidi sa vanjske strane svi su linijski tenkovi. Komandni imaju tri antene, a navigacioni se ne razlikuju sa vanjske strane od linijskih.

Korejanski ne razumijem, pa mi je teško nešto tražiti po ovome sajtu.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: alfa on December 23, 2010, 05:20:11 pm
Tako je Vlado,trebaš instalirat korejski jezik(ali toplo preporučujem,da ne bi slučajno)tek poslije se da nešto potražit...
Evo još imam....


Title: Re: Tenk M-84
Post by: dexy on December 23, 2010, 05:26:19 pm
Ja sam kucao u Search polje M-84 i evo rezultata, klikom na svaki od dobijenih linkova nađe se po neka slika:

http://bemil.chosun.com/bemil_search.html?sTarget=community&colTarget=bbs&bbsSearchType=02&searchTerm=m-84&x=0&y=0


Title: Re: Tenk M-84
Post by: pvanja on December 23, 2010, 06:10:14 pm
Kako se u sloveniji izlaze na kraj sa odrzavanjem M-84?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Zoltan on December 23, 2010, 07:59:34 pm
zdravo radim neki seminarski na temu tenkova pa mi je potrebno nekoliko dodatnih inforamacija ako je moguce sa slikama tj prikazima i objasnjenjima bio bih veoma zahvalan

naime o cemu se radi
trebalo bi mi
nacini spajanja komponenti,
nacini amortizacije pri kretanju na neravnom terenu,
nacini prenosa kretanja,
nacini ulezistenja i okretanja topa/kupole tenka

ako imaju tj ako ko zna balisticke formule za ispaljene projektile i to bi mi dobro doslo

svako dobro

Zoltan


Title: Re: Tenk M-84
Post by: janezek67 on December 24, 2010, 07:46:38 am
Kako se u sloveniji izlaze na kraj sa odrzavanjem M-84?

Nišanske sprave su promjenili sa Fotonim EFCS, isto tako su barem u nekoliko tenkova ugradili i Taridan radio stanice. Barem u pitanju elektronike vjerovatno nije bilo toliko problema, ma da bi i u Sloveniji vjerovatno Vlado našao neke gluposti, o kojima ovdje vrlo često priše.

Barem oko municije znam, da je bilo uvoza iz Ukraine, a oko toga su bile i afere. Vjerovatno iz tog izvora dolaze i poneki rezervni djelovi, a pošto se broj tenkova smanjuje (bilo je 59 komada, a sada jih ima najviše 45), vjerovatno je primjenjena i kanibalizacija. Inače barem do 2004 godine, održavanje je radila i Sistemska tehnika, koja je uz pomoč Izraelaca uradila i kompletnu modernizaciju tenkova T55. Očigledno su tada imali neku ekipu, koja je bila u stanju da uradi neke krupnije zahvate na tenkovima.

Sada vjerovatno i Slovenija nije u stanju, da održava tenkove. Tenkovske jedinice su u rezervi i konzervirane i u lošem stanju. Jedina snaga su sada Valiku i Svaruni (PArtije).


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on December 24, 2010, 09:02:07 am
To je ta politika, šta će SV tenk u mirovonoj misiji, točkaš tipa Partije će sasvim dobro završiti posao.
Isto tako je manje više u VS, ne bi me začudilo da ih sve konzerviraju, i onda samo ostaje pitanje dal uvoziti točkaša ili praviti Lazara. :komp


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on December 24, 2010, 09:17:45 am
Bilo je nekih razgovora da održavam tenkove u Sloveniji, ali nisam prihvatio posao. Vidio sam na nekim slikama na ovom forumu kako se tenkovi u Sloveniji rashoduju. Fotona ima već dugo svoj sistem upravljenja vatrom koji je modularan i može se ugraditi u dosta vrsta tenkova. Zadnji put sa radnicima Fotone sam se sreo u Teheranu gdje sam ja radio američke tenkove, a oni ruske.

Prije rata je bio plan da se sa u JNA tenkovima M84 naoruža jedna trećina oklopnih brigada, a sa ostatak sa tenkovima T72 modifikovanih sa Fotonim sistemom upravljanja vatrom. Fotona ina razvijen svoj sistem za T55, T72 i M84. A i druge tenkove.

Dosta dijelova za tenk se može nabaviti iz Rusije, Ukrajine i drugih zemalja koje su imale ili prave neke derivate tenka T72. I municija je kompatiblina sa domaćom. Može čak i kineska municija za top 125 mm. Malo je drugačija balistika, ali i to se može riješiti. Kuvajt je svojevremeno htio uvesti kinesku municiju za tenk M84 i bio je dogovor da rješim promjenu balistike, ali onda je Kuvajt nabavio municiju iz Rusije. Htio sam samo da zeznem onaj SDPR jer mi nije platio hiljade dolara za poslove koji sam im napravio. Ne bi mi bilo teško dodati u balistiku tenka i kinesku municiju.

Prije rata u Sloveniji je bila jedna oklopna brigada. Prva oklopna u VP 5312 Vrhnika. U toj brigadi su bili skladišteni i tenkovi koji su trebali biti isporučeni u Libiju. 80 komada tenkova druge partije druge serije. To su tenkovi sa natpisima na engleskom jeziku. Po povlačenju JNA iz Slovenije ovo tenkovi su dovezeni u Banja Luku i od njih je napravljena Prva oklopna brigada Vojske RS.
Tenkovi koji su ostali u Vrhnici su onesposobljeni. Popravku je radio Iskra CEO, kasnije znana kao Fotona.


Nišanske sprave su promjenili sa Fotonim EFCS, isto tako su barem u nekoliko tenkova ugradili i Taridan radio stanice.


Da ne bude zabune radi se o firmi Tadiran.

Oko tenkova koji su ostali u Vrhnici i oko onih koji su otišli iz Slovenije bilo je dosta raznih priča. Nemojte vjerovati novinarskim pričama. Cilj im je da povećaju tiraž.

http://www.slobodnadalmacija.hr/Hrvatska/tabid/66/articleType/ArticleView/articleId/8915/Default.aspx

Ali ne zaboravite ono: Gdje ima dima ima i vatre.

Održavanje tenkova je veliki zalogaj za svaku od bivših država SFRJ. Nemogućnost nabavke rezervnih dijelova i jako malo raspoloživih stručnjaka je veliki problem. Do nedavno su tenkove u Srbiji (dio tenka) održavali ljudi iz moje bivše firme, ali 31.12.2010. godine je zadnji dan postojanja moje bivše firme. Nas nekoliko je taj posao radilo, ali vrijeme čini svoje.

Tada nastupaju ekonomske zakonitosti: Kad poraste potražnja i cijena skače.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on December 25, 2010, 12:08:13 am
Za malo pa da ovi iz "Slobodne Dalmacije" pogode sliku  :)
Ova slika sa je sa naslovne strane vojnog lista "Vojska", a slikano je 1995. na poligonu u Vršcu VP 2908. Znam posadu prvog tenka i po nekoga iza. Tenkovi su iz bivšeg ŠCOMJ iz Banja Luke.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Nele on December 25, 2010, 02:46:01 pm
Pozdrav drugari!

Ne znam da li je o tome već pisano ali zanima me koliko je tačno tenkova ostalo u Sloveniji posle povlačenja JNA? Koliko M-84 a koliko T-55? Da li su ostali i neki oklopni transporteri ili ne?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Solaris on December 25, 2010, 03:09:47 pm
evo ništo malo i od mene, da se ne vrte uvik iste slike
negdi san pročita da ovo čudo košta koliko i ostatak tenka

poz.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Solaris on December 25, 2010, 06:02:05 pm
neznam koliko se razlikuje smještaj opreme po kupoli ovisno o modelima
a ovdje nije tačno naveden model o kojem se radi

poz.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on December 25, 2010, 10:40:21 pm
Gledao sam jedan film. Zove se "Izgubljeni u prevodu". Sad gledam neke slike, pa mi se svašta mota po glavi.

Svojevremeno je (1989) tada KIK Mate Raguž napisao skriptu o sistemu upravljanja vatrom za tenk M84. Koristila se u nastavi u VP 3566/2 tj, u Srednjoj vojnoj školi u Tehničkom školskom centru Ivan Gošnjak, u Zagrebu, na Črnomercu. Ove su slike otprilike iz te njegove knjige. I on je imao lutanja u pisanju te knjige, jer je morao da napiše nešto što nije znao najbolje. Meni je došao u  jedinicu vodnik koji je završio ovu školu i nije razlikovao T55 od T72, ali nećemo sad o tome. Taj isti sad prodaje parfeme po Banja Luci. I ide mu dobro. Ima firmu za to.

Ovo mi liči na takvo nešto. Fotografija je od nišanske sprave DNNS-1 (tenk T55), a spominje se DNNS-2 (M84). Odnosno nešto prevedeno.

Veoma loše opisana optika sprave. Kao za generale koji će to vidjeti jednom u prolazu, glupo i ozbiljno se osmjehnuti i otići dalje. Na ručak o nečijem trošku. Kad se uporedi ovo šta je nacrtano i ovo šta je napisano vidi se da onaj ko je to radio ne zna o čemu je pisao i šta je opisivao.

Još gore nacrtana unutrašnjost kupole tenka. Baš me interesuje zašto nije označen uređaj PP28 kad je nacrtan. Valjda nisu znali zašto služi i kako se zove. Da objasnim. Zove se "uređaj za dovođenje (topa na ugao punjenja)" i u našoj (SFRJ) tenkovskoj literaturi se označava sa PP28, a u ruskoj PP 28.000 i služi za određivanje smjera u kojem će se top dovesti na ugao popune topa. Može mu se naći slika na http://www.excaliburarmy.com/editor/image/stranky3_soubory/nd-a.pdf  Nisu ni navedeni svi dijelovi sistema za upravljanje vatrom. Ovo je inače crtež jednog od pet prototipskih tenkova M84. Na nekim je šasija bila od T72.

Ima puno bolje nacrtanih unutrašnjosti kupole tenka M84. Ovo sve kao da su radili vojnici za dva dana odsustva. Na ovom opisu dijelova sprave navodi se dio koji služi za zaštitu očiju nišandžije kod laserovanja. Taj isti dio služi i za zaštitu očiju nišandžije od bljeska kod opaljenja. Baš me interesuje šta bi neko zaključio iz ovog crteža. Šta je to i kako radi. Samo da kažem da je na crtežu dosta pogrešno.

Nišanska sprava košta oko 100.000 dolara. Nešto malo više, zavisno od verzije. A ima i jeftijinih verzija. Kao za indijsku vojsku.

Sprava je skupa jer su dijelovi izuzetno skupi. Noćna optika se pravi u firmi Sova u Nišu. Fabrika ima posla za idućih nekoliko godina jer su velike porudžbine za noćnu optiku. Uglavnom se radi o modifikacijama starijih tenkova.

Eto malo za ove izgubljene  u prevodu.

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Solaris on December 25, 2010, 10:52:26 pm
zna san da će bit   :udri ,ali mora san stavit i šta sad

poz.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: rotring on December 25, 2010, 11:02:46 pm
Bivsa EI SOVA sad Harder digital, evo link za one koje zele da se upoznaju
http://harderdigital.com


Title: Re: Tenk M-84
Post by: mi17 on December 29, 2010, 04:07:06 pm
Prije rata u Sloveniji je bila jedna oklopna brigada. Prva oklopna u VP 5312 Vrhnika. U toj brigadi su bili skladišteni i tenkovi koji su trebali biti isporučeni u Libiju. 80 komada tenkova druge partije druge serije. To su tenkovi sa natpisima na engleskom jeziku. Po povlačenju JNA iz Slovenije ovo tenkovi su dovezeni u Banja Luku i od njih je napravljena Prva oklopna brigada Vojske RS.
Tenkovi koji su ostali u Vrhnici su onesposobljeni. Popravku je radio Iskra CEO, kasnije znana kao Fotona.

Misliš tih 80 84-ki ukupno ili 80 za Libiju + x od brigade?
Jer ja mislim, da misliš ukupno 80 komada i da jih je onda za BL odvezeno nekih 25 komada, koji su bili zajedno sa nekoliko BVP-80 jedinoj železničkoj kompoziciji koja je išla sa kolodvora u Logatcu.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on December 29, 2010, 04:38:02 pm
Bilo je 80 za Libiju i ostatak za Prvu oklopnu brigadu. Ta brigada nije bila kompletna. Koliko se sjećam, a zadnji put sam bio u januaru 1991. godine tamo jer sam nakon nekoliko dana otišao u rat u Kuvajt, bilo je još nekih oko 60 tenkova tamo. Dok sam bio u Kuvajtu, mislim da su dobili još koji tenk. Ali nisam siguran. Ima tome dvadeset godina, a sa starješinama koje su radile u toj VP više nisam odavno u kontaktu.

Tenkovi su iz Logatca  transportovani za Banja Luku. Trebao bih da potražim moje papire iz tog peroida pa da vidim tačno šta je ostalo u Vrhnici, a šta otišlo.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on January 05, 2011, 11:24:17 pm

Ovo mi liči na takvo nešto. Fotografija je od nišanske sprave DNNS-1 (tenk T55), a spominje se DNNS-2 (M84). Odnosno nešto prevedeno.


... ako sam dobro razumeo, sprava na T-55 nije DNNS-1 ...  :jok :jok :jok


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on January 06, 2011, 07:32:20 am
Sprava na T55 jeste DNNS-1. Razlika koja je uočljiva sa vana na ovim spravama je u panelu nišanske sprave. Na panelu sprave se nalazi preklopnik za izbor za pomoćne končanice, te se tu vidi i tip municije koja se koristi. Dakle, ako je na preklopniku napisano TF, PK, KM, to je DNNS-2, a ako piše TF, KM, Pov, Ptv to je DNNS-1. Pov i Ptv su oznake za pancirno oštri i tupi vrh. Druga razlika je u generaciji nišanske sprave. Na spravama druge generacije postoji potenciometar za regulaciju pojačanja pojačavača svjetlosti, a na spravama prve generacije je tu prekidač, uklj-isklj. Nema serijski proizvedenih DNNS-1 druge generacije. Ima nekoliko prepravljenih DNNS-1 u DNNS-2, ali to je mali broj koji je zanemarljiv. Mjenja se panel, blende na kojima su nacrtane končanice i još nekoliko dijelova. Nakon zamjene končanice treba ponovo "upucati" snagu lasera na vrh končanice i prenos optike. Ima i nekoliko prepravljenih DNNS-2 u DNNS-1. Te su DNNS-1 sa pojačavačima druge generacije. Panel na DNNS-1 nalazi se na donjem dijelu nišanske sprave (uglavnom).

Ima nekoliko verzija DNNS. Sa ugrađenim mikroprocesorom i bez njega, itd. Sad ode na posao, ali ću skenirati neke papire pa ću postaviti na Palubu.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: leut on January 14, 2011, 02:16:29 am
Vježba "Hrvatski ponos '08" (MORH web (http://www.morh.hr/))

[attachment=1]Title: Re: Tenk M-84
Post by: alfa on January 14, 2011, 09:24:03 am
Verovatno srbski..


Title: Re: Tenk M-84
Post by: švercer011 on January 15, 2011, 03:11:27 pm
ZASTAVA ORUŽJE SPREMNA ZA REMONT KUVAJTSKIH TENKOVA


15.01.2011


[attachment=1]
KRAGUJEVAC- Fabrika "Zastava oružje" iz Kragujevca spremna je da se uključi u posao remonta i modernizacije 149 tenkova M-84 koje je bivša Jugoslavija izvezla u Kuvajt 1991. godine.

Vrednost ovog posla procenuje se na oko 400 miliona dolara, a ukoliko bude realizovan, u njemu će učestvovati više kompanija iz Srbije i regiona.

Direktor fabrike "Zastava oružje" Rade Gromović rekao je da je kragujevačka fabrika oružja učestvovala u proizvodnji tog tenka kao isporučilac podsistema naoružanja spregnutog teškog mitraljeza kalibra 12,7 milimetara, kao protivavionskog mitraljeza.

- Mi smo, kao aktuelni proizvođač tog artikla, spremni da u domenu potrebe remonta tog podsistema naoružanja u potpunosti učestvujemo u tom poslu sa našim strateškim partnerom Jugoimport SDPR, koji će biti nosilac tog posla, rekao je Gromović.

Kragujevačka fabrika je u 2010. godini izvezla oružja u vrednosti od 17 miliona dolara, a u ovoj godini očekuje se uvećanje prihoda od izvoza za čitavih trideset odsto.


Izvor:Kurir


Title: Re: Tenk M-84
Post by: times12 on January 15, 2011, 03:49:32 pm
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2011&mm=01&dd=15&nav_id=486026

Иста та вест..

Питање за vladimir_16 : "Шта Застава реално може сама да ремонтује, а шта заједно са фирмама из екс-Ју?"

Хвала!


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on January 15, 2011, 05:47:29 pm
Pa Zastava je pravila mehaniku i mitraljeze NSV i PKT. Elektromagnet opaljenja mitraljeza PKT 6P7 pravio je Čajavec. Ako se sada bude uvelo daljinsko upravljanje, iz zatvorene kupole, sa NSV mitraljezom tu sigurno ima posla.

Šta Zastava može da radi to zaista ne znam. Može puno toga. Znam da samo nije napisana remontna dokumentacija za tenk. To je jako velik zalogaj i ogroman posao. Kad neko kaže šta sve uključuje remont, pa se onda nadležni i ovlašteni usaglase i slože, pa se donesu određena rješenja, pa se napravi dokumentacija, pa se onda vide greške u nacrtima remontne dokumentacije, pa se onda ponovo pišu papiri, pa se ponovo usaglašavaju itd. Problem je tu što šefovi misle da su najpametniji. Svi znamo da su šefovi i direktori glupi i da su budale kojima je stranka dala to mjesto da rade za stranku i partiju i da im je zadatak punjenje kase stranke ili partije. Pa onda direktori postave svoje poslušnike na mjesto .....

Pa pročitajte samo vijest
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2011&mm=01&dd=15&nav_id=486026

i sve će vam biti jasno. Koje valjanje gluposti.

I dok se to tako radi na sastanke oko usaglašavanja idu ozbiljni i namrgođeni majori i potpukovnici. I onda donesu dokumenta u firmu i stručni ljudi ih uzmu i nađu milion gluposti. Pa se onda ovi namrgođeni opet usaglašavaju. I tako to ide. Onda će se ići jedno dvadesetak puta u Kuvajt na dobre dnevnice, pa će se falsifikovati cijene u avio kartama, pa računi hotela. Znam tu školu. Završio i prošao. Cijena koja se napiše na aviokarti nije ni približna onoj koja se plati. Svi avioprevoznici daju popust, a na aviokartu napišu dogovorenu cijenu udruženja avioprevoznika. Račun hotela se dobije blanko za 50 dolara, pa se onda napiše iznos po želji. A toga se nabere svaki put po koja hiljadarka dolara. I to se sve naplati na blagajni firme. E zato na te puteve idu glavonje koje pojma nemaju, ali uzimaju pare. Stručnjaci im telefonom iz zemlje objašnjavaju detalje. Kasnije dobiju bocu viskija iz Kuvajta (?). Opet ti isti šefovi ponesu viski u Kuvajt. Tamo se on prodaje na crnom tržištu za 120 do 150 dolara. Sa mnom je radio major Taborin Borivoje koji je autom išao od Njujorka do Los Anđelosa, a broj računa za gorivo iz Njujorka je bio za jedan manji od broja računa iz Los Anđelosa. I naravno, "platio" je rent-a-car. U stvari išao je auto stopom. Pukovnik Dragutin Bošković spavao je u Štokholmu 1983 u hostelu sa studentima, jeo jeftinu hranu za koju nije znao da je za pse, dobio proljev nekoliko dana i propali mu pregovori sa Boforsom. Sad je taj isti pukovnik predsjednik Udruženja potrošača Republike Srpske u Banja Luci.

Nakon usaglašavanja opet ništa nije jasno. Tu se opet prepliću razni interesi. Remontna dokumentacija kaže jedno, ali treba prodati novi dio glupim arapima. Naprimjer, siguran sam da NSV nije ispalio stotinjak zrna, i dovoljno je da se očisti, da mu se zamjene opruge, osvježi nanos fosfora na nišanu ili neki sitni dio, ali tu nema para. E sad treba reći da ga treba zamijeniti 87 % da bi bio u funkciji, a stare dijelove će firma ponovo da sredi i da nekom proda. Dva puta se prodaje roba.

Ko što kaže jedan moj prijatelj, kurve i profesori su u odličnom položaju kao trgovci. Imaju robu, prodaju robu i opet imaju robu.

Pošto znam da je u Kuvajt prodano i ono što se nikad nije koristilo, prodavaće se opet. Prodaja magle najbolji je posao. Onaj koji plaća posao zainteresovan je da to bude što skuplje, jer je provizija veća. U mojoj državi je poznata skraćenica IMT. Nije to fabrika traktora , nego "ima li mene tu"?

Koja je svrha remonta tenkova. U Kuvajtu je američka vojska. Veoma skupo naplaćuje Kuvajtu usluge čuvanja. Bili su im ispostavili račun za Pustinjsku oluju koji su Kuvajćani platili. Sad su Kuvajćani okupirani. Plaćaju stalni reket americi. Tenkove M84 koriste po odobrenju Velikog brata. Od koga su ugroženi sada. Od Irana. Pa on bi ih zgazio za jedno prije podne. Da imaju deset puta modernije tenkove Iran bi ih zgazio za prije podne.

Koliko se i kako koriste tenkovi M84 u Kuvajtu. Za zabavu vladajuće klase. Postave tenk olupinu na 1500 metara i gađaju je iz tenka koji stoji. Za to im nisu potrebni skupi sistemi. I kad pogode olupinu tenka vesele se kao mala djeca. Naprave paradu i svi se vesele.

Posade nepismene, čitav dan u molitvama, krivina se koristi kad se god može.  Nađe se neka hladovina, pije se čaj i čeka se da prođe radno vrijeme. Sitno roblje, Pakistanci, Indijci i Bangle im čiste tenkove i nose čaj.

Da se vratimo na remont sa tehničke strane. Dakle, napokon se usaglase svi nadležni (nemojte mješati nadležne i stručne) i sada treba napraviti remontne alate i napisati postupke remonta i ispitivanja remontovanih uređaja. Konstrukciona dokumentacija tenka je ostala u firmama bivše SFRJ. Nema više te države. Kopije sve konstrukcione dokumentacije su bile skladištane u Đuri Đakoviću. Tu dokumentaciju nema VTI. Nije imao gdje da je skladišti. Nema tehnološke dokumentacije. Na osnovu tehnološke se pravi remontna dokumentacija. Puno tih ljudi koji su to pisali nema više. Nema više ni puno firmi koje su to pravile. Koliko znaju novi. Oni koji nisu prošli sve dječije bolesti tenka dok se pravio. Oni koji su ga pravili, prve komade, znaju svaki, pa i najmanji problem koji se pojavio u toku izrade prvih komada. Kasnije su se problemi lako rješavali. Najteže je bilo napraviti prvu stotinu tenkova. Kasnije je išlo lako. Sad su ti stručni daleko odavde.


Veliki dio opreme dolazi iz Rusije i sad to treba usaglasiti sa remontovanim dijelovima tenka. Ko će ugrađivati rusku opremu. Treba napraviti papire i oko toga. Koliko su Rusi sakrili podataka oko opreme. Nisu valjda glupi pa da daju sve podatke na izvolte, pa sa Srbija dogodine počne izvoziti njihovu (svoju) robu. Opekli su se puno puta kod Kineza. Šta raditi sa starim dijelovima koji se skidaju. I kao stari koštaju bogastvo. Hoće li dati Srbija da ih neka druga država demontira, pa da tamo ostane. Koja firma uzima koji posao i koliko na tome dobija SDPR. Ko će raditi raspodjelu posla u Srbiji. Opet se vraćamo na IMT. Hoće li SDPR poslati u Kuvajt nekoga sposobnog ili će to opet biti ljubavnica nekog od direktora.

Nedavno su se sreli dva predsjednika susjednih nam država. Ima li tu dogovora oko posla.

Puno pitanja, a za sada malo odgovora. Vrijeme će pokazati.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: kamaz on January 16, 2011, 08:17:07 pm
Savršen opis stanja gotovo u svim exYu državama, ali, moglo bi se reči da se vjekovima ništa nije promjenilo, ta birokracija je oduvjek bila puna prepotentnih poluidiota koji su po vezama i pogodovanjima dobivali funkcije koje su u konačnici i stvorile predratno stanje u kojem je bio dovoljan hitac iz startnog pištolja da se balkan opet zakrvavi... Sada, kada se dim donekle slegao, ti isti smradovi i dalje pune iste fotelje i dalje radu ista ***** bez ikakve perspektive za zdravi razum. Koliko je svjetskih stučnjaka moralo napustiti ova područja i ulizivati se mentalnim ispljuvcima zapada da bi zaradili nešto malo novca, a sve zbog nekolicine idiota koji se boje priznati njihovu veličinu, ispričati ima se za sve što su napravili i vratiti ih nazad te pošteno zaposliti.
Vi gospon Vlado prvi, toliko toga znate, toliko toga vam je prošlo kroz ruke i postalo savršeno, no danas eto, kao da sve to što ste napravili nikada nije ni postojalo. Ali što je tu je, valjda će i ovo ***** što ga zovu demokracija (prije bih rekao neki bolesni experiment kapitaljizma) jednom pasti i možda će razum opet doći na svoje.

Ali nemojmo sada precrno, ajmo malo svijetlije...

Moram priznati da me zaintrigirala ona poredba M-84 v.s. Abrams. Osobno se nerazumim previše u vojnu tehniku, ali znam dosta o svemu, pa me doista znima kolika bi mogučnost primanja prvog pogotka uništila jedan tj drugi tenk, tj, ako bi došlo do konfrotacije obaju tenkova tko bi izvukao deblji kraj. Naime, znam da Abrams ima spremiše municije na stražnjem djelu kupole(RPG-ovi ga tu otvaraju kao da je od masla), (prema kojoj su projektili i okrenuti :zid) i da je baš tu okomit i najtanji oklop, isto tako mi je poznato da Abrams ima sendvič oklop na prednjim pločama od keramike, kao i da ima kretenoidno velik toplinski trag (ta ima mlaznu turbinu za pogonsku jedinicu).
M84 je skoro oprečan tome (municija u podnožju kupole-sredina tijela, predni oklop pojačan, stražnji ne, ali ukošen, manji toplinski trag i sl.).


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on January 17, 2011, 11:03:58 am
Kamaz, godine života koje su pred tobom bi trebale da izmjene tvoje stavove. O Abramsu protiv M84 bilo je dosta priče na puno mjesta. Šta bi bilo kad bi bilo. Ko zna.

Da nastavim malo priču o modifikaciji tenka M84.

Dakle, tenk treba vratiti negdje u bivšu nam državu. Pošto taj posao vodi SDPR to će biti negdje u Srbiji. Dakle, treba napraviti dokumentaciju za utovar tenka na brod, raspored i učvršćenje tenkova na palubi broda, pakovanje i privremena konzervacija, jer se radi o prekomorskom transportu, raspored tenkova na vagonima, postupak pričvršćenja na vagon itd. Postoje pravila koja su vrijedila za bivšu državu. Ne znam da li su ta pravila preimenovana i odobrena. Treba li ugovor između dvije nezavisne države Srbije i Crne Gore o prelasku kompozicije sa oružjem preko teritorije Crne Gore. Treba li za to Veliki brat da da odobrenje.

Tenk dolazi u Srbiju. I treba ga rastaviti. Treba napisati postupak rastavljanja. Djelomičan i konačan. Gdje se tenk rastavlja na sklopove, top, kupola, motor itd, a ko (gdje) rastavlja to na manje dijelove. Postoji li dokumentacija za to. Na snimcima koji se mogu naći na Youtube iz TRZ Čačak o posjeti Ministra Šutanovca vidi se rastavljen tenk sa dosta grešaka u rastavljanju. Svojevremeno sam držao nastavu u TRZ Čačak, ali bi izgleda trebao opet.

Dakle, tenk se rastavi. Demontiraju se dijelovi. Demontirani dijelovi, iako se neće koristiti na modifikovanom tenku vrijede bogastvo. Nišanska sprava oko 100.000 dolara. Top, elektronika. Čije je to nakon modifikacije. Koji je postupak sa tim dijelovima. Da li to ostaje u vlasništvu Kuvajta, SDPR-a, Vojske Srbije, TRZ Čačak ili nekoga drugog. Može biti da je to Kuvajt već nekome prodao, naprimjer Pakistanu, pa to tamo treba i ugraditi. Treba li i to remontovati, iako se ne ugrađuje, jer bi to Kuvajt nekome dao (prodao).

Postupak demontaže tenka. Ima li napisan. Nimalo bezazlena stvar. U mojoj jedinici je 1997 godine poginuo u tenku artiljerijski mehaničar Josip Skukan. Zgnječio ga top. Nije poštovao postupak rastavljanja topa u tenku. Ppuk Žareta Novakovića (tada je bio KIK) je automat punjenja digao sa topa i zaglavio za plafon kupole, jer mu se nije dalo da radi po proceduri kad smo pravili tenk u ĐĐ. Koliko zgnječenih ruku, nogu, laktova, prstiju, rebara znam kod onih koji su mislili da neće njih tada ....  U ĐĐ je majstor pripremio tenk za podvodnu vožnju, sjeo na mjesto vozača, a zatvorio sve poklopce. I upalio tenk. Ostao je u vakumu. Vakum zaljepio sve poklopce tenka za tenk. Motor se ugasio jer nije imao vazduha. A čovjek sjedi na mjestu vozača u vakumu. Oči mu ispadaju iz očne duplje. Nije bio napisan postupak ....

Za nov tenk treba postupak sastavljanja tenka. Za remont tenka treba postupak rastavljanja tenka, postupak remonta, ispitivanje remontovanjih dijelova, ugradnja novih dijelova, postupci ispitivanja i pravila o kvaliteti proizvoda na osnovu kojih će kontrole, fabrička i vojna, ispitivati dijelove, sklopove i gotov tenk. Ko je to pisao prije rata. Znaju li ovi novi to sada da napišu kad je i rastavljen tenk u Čačku rastavljen na pogrešan način. Treba li za sve ruske dijelove prevod, usaglašavanje, standardizovanje, sa GOST-a na standard Srbije. Da li je urađena procedura za ruske dijelove da prođu standard MIL-STD-883c. Bez toga nema izvoza. Onda treba za sve to i sav tenk prevod na arapski i engleski. I ponovo usaglašavanje. Za puno natpisa u tenku se tek vidjelo u Kuvajtu da su pogrešno prevedeni, jer su ih prevodili prevodioci bez iskustva u ovakvim poslovima. Ali to nije problem, jer je dosta posada nepismeno.

Tenk nakon remonta treba da opali koju granatu. I tu ima dosta pitanja koja se sama po sebi postavljaju.

Treba li ponovo školovati Kuvajćane za modifikovani tenk. Nekad je to rađeno u VP 3566 Zagreb. Na Črnomercu. Za tehničko osoblje. Ja sam im predavao. U Banja Luci u VP 2908 za tenkovsko osoblje. Gdje bi to moglo biti sada. Treba li napraviti neke izmjene u Školskom centru u Džahri, u Kuvajtu. Hoće li opet tu predavati neko ko je vidio tenk na slici i pričati priču kao što je bilo.

A do sad uradili Rusi jedan tenk, SDPR ga prikazao u Kuvajtu, obećana provizija Arapima. Veliki zalogaj i za SFRJ. Kamoli za Srbiju. A šta ako su Rusi imali samo taj jedan komad jer je kriza i u njihovoj industriji.

Sad vidio SDPR u šta se uvalio, pa predsjednik Tadić najvjerovatnije tražio pomoć od predsjednika Josipovića.

Davno sam još napisao, može se naći na ovom forumu

"a šta ako SDPR dobije remont..."

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: times12 on January 17, 2011, 02:21:21 pm
Владо, хвала на исцрпном приказу ситуације.

Него, занима ме једна ствар у вези са "Заставом". Пошто су они задужени за митраљезе,
да ли их је могуће демонтирати у Кувајту, послати у Крагујевац на ремонт и после вратити у
Кувајт и склопити? Ако није, зашто, а ако јесте, какве су евентуалне компликације на терену?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on January 17, 2011, 04:08:10 pm
Remont mitraljeza NSV i PKT je minoran posao u odnosu na ostale komponente tenka. Izjava diektora Zastave je u najmanju ruku neozbiljna. To je kao kada bi neki "srećni" vlasnik Yugo Amerika, tražio kompletan remont i modernizaciju svog auta, a direktor Trajala dao izjavu kako su oni spremni za remont, tako što će poslati četiri nove gume.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on January 17, 2011, 05:13:25 pm
Na ovaj tenk se nadograđuje sistem daljinskog upravljanja NSV mitraljezom. Dodaje se dio na komandirovu kupolicu na koju se nadograđuje NSV. Izjava direktora Zastave samo pokazuje koliko nema pojma o životu i poslu. Izgleda da je drug Član stranke na vlasti, a da o poslu nema pojma. Demontaža i montaža svakog mitraljeza je minoran posao.

Na PKT mitraljezu elektrookidač 6P7 pravio je Čajavec, Profesionalna elektronika, Elektro mehanički uređaji i sistemi.

Na NSV mitraljezu nišansku spravu pravio je Zrak Sarajevo. Ostale dijelove na oba mitraljeza pravila je Zastava.

Ne znam ko će remontovati dijelove koje je nekad pravio Čajavac, Profesionalna elektronika. Od prije ratnih preko 2000 radnika ostalo je manje od 60 radnika. Svi pametni i sposobni su davno otišli. Sad ovi preostali imaju manji ostatak dohodka od malo veće piljarnice. Veliki dio tenka koji ostaje u tenku, a koji se treba remontovati je upitan.  Sva elektromehanika. DRHT, sistem za gašenje požara, VKU, prekidači, sklopke, PP28, memorija automata punjenja, regulator napona tenka, kutija K2 itd.

Za Kuvajt nije ugrađivana Čajevačka radio stanica, a sad se izbacuje Čajevački sistem upravljanja vatrom.

Sad sam se sjetio.

Na slici  http://home.blic.net/ivanovic/Power%20Pack.jpg  može se vidjeti power pack. Pogon tenka spakovan na način da je zamjenjiv za 15 minuta. Taj pogonski sistem razvili su u Zastavi u Kragujevcu. To smo ugrađivali po svijetu. Pravilo se u 14 Oktobar Kruševac. Da li se to ugrađuje u modifikovani tenk, ne znam. Možda će ga praviti u Kragujevcu.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on January 17, 2011, 06:31:34 pm
Po poslednjim slikama iz fabrike 14. Oktobar i dalje rade remont transmisije, menjača i još nekih mehaničkih sistema tenka. Prikazan je i "power pack" MPG-780 ugrađen u tenk T-55. Kažu da u ponudi imaju i MPG-1000 i MPG-1200. E sad pitanje je odakle motori V46-6, V46-TK i V46-TK1 i da li 14. Oktobar može da proizvede kompletnu transmisiju za power pack. Za motore možda mogu da se dogovore sa FMSN, ako fabrika još uvek radi.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: rotring on January 17, 2011, 08:21:34 pm
Namece se pitanje samo po sebi....Kako bi remont izgledao da bivsa nam drzava nije bivsa.....? :-X


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on January 17, 2011, 08:33:33 pm
Odakle motori. Kad bih rekao da sam u vrijeme najgorih embarga uspijevao dobiti motore za M84 za Vojsku Republike Srpske. I dovući ih u svoju jedinicu. Sada je to dosta lako. Para vrti gdje burgija neće, a Rusi bi za malo votke i dolara prodali i rođenu ženu.

Fabrika 14 Oktobar odavno, od prije rata, pravi bočne mjenjače za M84. To je radio Famos Sarajevo, ali zbog velikog broja otkaza mjenjača posao je prebačen u Kruševac. Multiplikator je prije rata izrađivan u MZT Skoplje. Vidim da to sada pravi Kruševac. Projekat izrade Power packa je radio neki instut u Zastavi. Čovjek koji je vodio konstrukciju bio je u ekipi u Kini. Bilo mi je smješno da se sa kravatom oko vrata vozi 18 sati vozom od Pekinga do granice sa Mongolijom. A ja u majci i teniskama.


Kako bi sada tenk izgledao nakon remonta. Pa bio bi neka verzija Vihora. nemojte sada da počnete priču o Vihoru. Otišla bi tema u stranu.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: rotring on January 17, 2011, 08:40:32 pm
Mislio sam ko bi bio nosilac posla, gde bi se u tom poslu nalazio đđ, cacak, 14.oktobar, vti , toc ....uloga zdpr-a paaa to je jedino jasno...Po meni bi bila otimacina izmedju republika ko ce najveci deo posla da obavi....Pucaj vlado :komp


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on January 17, 2011, 08:47:12 pm
To već ide u politiku. Nisam u stranci. Ne znam.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: miodrag2 on January 18, 2011, 08:21:28 am
Gospodine Vlado , meni se iz cele price cini da je najveci problem ko ce neiskusne inzenjere koji su zaposljavani u kriznim godinama i posle toga , i koji nisu imali prilike da rade na bilo kojem ozbiljnijem projektu uvesti u praksu i pripremiti ih da posao odrade kvalitetno .
Sve ostalo je manje-vise resivo , uvozom iz inostranstva , obnavljanjem proizvodnje ( sto je skupo , ali ako postoji posao koji treba da se odradi i da se zaradi novac , i isplativo), ponovnim pokretanjem saradnje medju bivsim republikama , itd .
Onda postaje glavno pitanje da li bi i za koji novac strucnjaci kao sto ste vi , ili ostali ljudi koji su ucestvovali u razvoju tenka , bili spremni da se vrate i ucestvuju u remontu ,ili da jednostavno obuce mladje inzenjere da odrade posao .
Vi ste sami rekli i ovde i na drugim forumima da vam , i zbog sopstvenog zdravlja , a i zbog dobrog posla koji trenutno obavljate , ne pada na pamet da opet ulazite u poslove sa tenkovima , ali ne vidim zasto bi vama , ili bilo kome drugom , bio problem da obucite mladje inzenjere da te poslove obavljaju nadalje , normalno , uz odgovarajucu nadoknadu.
Meni se cini da bi uz odgovarajuci spoj iskusnih i mladjih inzenjera moglo da se dodje do rezultata , i da je u sustini najveci problem lose iskustvo iz ranije saradnje sa SDPR-om vecine iskusnih strucnjaka, i dosta sujete ( tipa , zasto bih ja svoje iskustvo i znanje predavao nekom drugom). Lose iskustvo se resava dobrim ugovorom , koji bi , recimo avansirao novac u banci , gde bi vecina strucnjaka recimo trecinu dobila odmah na ruke , a ostatak novca bi banka , a ne SDPR , isplacivala sukcesivno kako se koji deo posla zavrsi . To bi vama , ili nekom drugom strucnjaku, dalo sigurnost da ce te novac sigurno dobiti . Sto se sujete tice , svi mi ce mo jednog dana otici Bogu na istinu . Ono sto znamo mozemo preneti mladjima , ili odneti sa sobom u grob , ovako bi ste to ponovo koliko-toliko unovcili , onako bi otislo bez ikakve koristi.
Ja imam takav utisak , ako gresim , vi me ispravite .


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on January 18, 2011, 08:37:33 am
Znaš ono kad te zmija ujede jednom nisi kriv. Kad te zmija ujede drugi put kriv si. Nikad u životu nisam bio krivično kažnjen. Jesam prekršajno zbog dva parkiranja i jednog sudara.

Znaš kad bih ponovo radio za mafijaško udruženje SDPR.  :jok

Znaš koliko su mi para ukrali. Znaš li koji su lažovi generali iz SDPR-a. Znaš li u kojem sam podrumu spavao u Pekingu. Koliko sam puta ILEGALNO prelazio granicu neke države u Aziji zbog poslova SDPR-a. A kako su mi platili.


 :jok :jok :jok :jok


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on January 19, 2011, 12:56:39 pm
Znaš ono kad te zmija ujede jednom nisi kriv. Kad te zmija ujede drugi put kriv si. Nikad u životu nisam bio krivično kažnjen. Jesam prekršajno zbog dva parkiranja i jednog sudara.

Znaš kad bih ponovo radio za mafijaško udruženje SDPR.  :jok

Znaš koliko su mi para ukrali. Znaš li koji su lažovi generali iz SDPR-a. Znaš li u kojem sam podrumu spavao u Pekingu. Koliko sam puta ILEGALNO prelazio granicu neke države u Aziji zbog poslova SDPR-a. A kako su mi platili.


 :jok :jok :jok :jok
... svaka cast Vlado, svaka cast  :klap :klap .. u ovom slucaju ne mislim na poznavanje tenka  ;)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on January 22, 2011, 07:02:15 pm
Počelo je da se priča.


http://www.defenceviewpoints.co.uk/articles-and-analysis/serbian-and-croatian-defence-cooperation-another-reason-to-be-friendsTitle: Re: Tenk M-84
Post by: j21 on January 25, 2011, 10:03:51 am
Pozdrav,

Iščitao sam ovu vrlo zanimljivu temu do detalja i vidim da vas ima dosta koji ste ,,majstori zanata''

Što se mene tiče ja sam kao prašinar u vojsci od tenkova najdalje došao do t-12 protivtenkovskog topa u teorijskoj obuci.

Elem na toj teoretskoj obuci o t-12 nam je objašnjavano da se najbolji rezultati u protivtenkovskoj borbi postižu sa podkalibarnim projektilima na udaljenostima do 2000 metara (ako se dobro sjećam).

Ono što mene zanima, a pre svega bi pitao Vladu (pošto mislim da je on u praksi sigurno nailazio na takve tenkove), ali i vas ostale, na koji način podkalibarski projektil uništava/onesposobljava tenk, šta se dešava unutar tenka kad ga pogodi podkalibarski projektil, kakva su ošećenja, znam za kumulativne projektile kako dejstvuju unutar tenka (mislim da su čak tenkisti kao kontra meru držali otvorene poklopce na tenkovima), ali mi nikad nije bilo baš jasno kako (znam da je mehanički udar) podkalibarska municija uništava tenk.

Tnx.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bozo13 on January 25, 2011, 10:26:20 am
Zdravo j21,

Vlado pisao o tome u temi oko Tenk T-54/55 (http://www.Paluba.info/smf/index.php?topic=13688.msg117751#msg117751). Za više detaila klikni na link, ali na pitanje lepo odgovori taj snimak.

LPB


Kako se koje zrno ponaša može se vidjeti na

http://www.youtube.com/watch?v=MPgdFV19XpQ


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on January 25, 2011, 12:34:12 pm
Hvala Božo.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bozo13 on January 25, 2011, 01:12:24 pm
Služimo narodu.

LPB


Title: Re: Tenk M-84
Post by: dzumba on January 25, 2011, 04:51:19 pm
Ако могу мало да додам у објашњењу. Не ради се о поготку у тенк али слично је, шта више у тенку је то многи страшније. Наиме, ради се о поготку авионске бомбе у једну високу зграду за време НАТО бомбардовања. 

Бомба (вођена) је ударила у зграду брзином која је сигурно неколико пута мања него брзина поткалибарног пројектила, али јој је маса знатно већа. Пробила је бетонску плочу на крову, пројурила кроз просторију, пробила под и тако од 9 спрата (где је била просторија коју ћу описати) до четвртог где је експлодирала. Дакле, кроз просторију на врху зграде је само прошла. Експлозија није срушила зграду, чак на деветом спрату није било никаквих механичких оштећења изазваних експлозијом, ако не рачунамо потрес. Оно што је интересантно сви дрвени делови намештаја у просторији су се једноставно распали. Сто, кревет на расклапање који је ту био, столице, фотеље, вешалица за одећу су се распале и сручиле на гомилу уз сам зид, као да их је неко расклапао па бацио на гомилу. Врата (дрвена) није било - излетела су на супротну страну ходника и разбила се. Шарке су биле откинуте . Метални орман (уграђен у зид) је испао  из лежишта а са чела су његова врата била видно улупљена. Све што је стајало на зиду је било згужвано и на поду. Наравно, предмети који су били на директном путу бомбе су једноствано нестали. Дакле, кретање бомбе је створило врло велики притисак у виду наглог ударног таласа који је кружно разбио и разнео све око себе. Да је нека особа била унутра у тренутку удара бомбе, чак и да није била на линији њеног кретања настрадала би због врло високог притиска изазваног кретањем бомбе. По мојој лаичкој процени тај притисак је у моменту проласка бомбе са око 1 нарастао на бар 20-так атмосфера. Тако нешто слично се дешава и у тенку када га пробије поткалибарни пројектил.

Нешто и гранатама које користе тзв. Хопкинсoнов ефект

Quote
Granata na principu Hopkinsonovog efekta

U novije vreme razvijen je tip protivoklopne granata čije je dejstvo zasnovano na tzv Hopkinsonovom efektu: pri sudaru granata sa oklopom detonacija eksplozivnog punjenja izaziva u oklopu naprezanja koja se kreču velikom brzinom uvidu talasa čija superpozicija, pod određenim uslovima, izaziva odvaljivanje sloja metala na drugoj, suprotnoj strani oklopa. Efikasnost granata smanjuje se povečanjem udarnog ugla. Brzina odvaljenog materijala dostiže i do 200 m/s. Granatorn se odvaljuje deo oklopa debljine 100-120 mm. Odvaljeni delovi (jedan veliki i više manjih) tanjurastog su oblika. Granata je po konstrukciji slična razornoj, samo je snabdevena donjim (mehaničkim ili piezoelektričnim) upaljačem. Eksplozivno punjenje je od plastificiranog (u testastom stanju) ili samo flegmatizovanog heksogena. Efikasnost je utoliko veča ukoliko u momentu dejstva granate eksploziv većom površinom naleže na napadnuti oklop.
Pošto ovo najviše zavisi od pravilnog funkcionisanja upaljača (u strogo određenom trenutku posle prvog kontakta granata sa oklopom), do sada nisu proizvedene ovakve granata za početne brzine veće od 800 m/s.


Експлозив који се користи код ових граната има одлике пластичног, односно приликом удара гранате "лепи се" (ово треба врло условно схватити) већом површином за оклоп. Граната која носи овај експлозив треба да удари у циљ под углом који је близак вертикалном (90 степени). Зато се оваквим гранатама најчешће гађа из хаубица јер се већим падном углом неутралише закошеност плоча оклопног тела тенка или бункера. Експлозија гранате је подешена тако да мало "касни" у односу на удар самог пројектила, толико да се експлозив што боље "залепи".

Сама експлозија изазива кретање таласа (вибрације) у металу оклопа. Када ти таласи дођу до друге (унутрашње стране оклопа) због разлике у густини између оклопа и ваздуха у унутрашњости оклопног возила таласи се одбијају уназад и при том се сударају са надолазећим таласима. Долази до нечег што се у физици зове суперпонирање или слагање (сабирање) таласа што у крајњем исходу има деструкцију (кидање) материјала оклопа (или бетона, ако је реч о бункеру) на супротној страни од места експлозије. То комади одлећу унутар тенка (оклопног тела) и механичком силом уништавају све што им је на путу.

Осим наведеног, сваки директни погодак артиљеријског  пројектила изазива снажне вибрације на тенку које се преносе и на посаду, па и на опрему. Вибрације су изазване механичким ударом и детонацијом пуњења. Опрема ће најчешће издржати те вибрације, али људе мало теже. Дакле, сваки директан погодак експлозивног пројектила (или механичког који се креће великом брзином) је трауматичан за посаду.  Што већи калибар гранате (и количина експлозивног пуњења) то су вибрације снажније. Те вибрације могу озбиљно нашкодити организму (људи кажу "одбије бубреге"), а ако се томе дода и психолошки ефект изазван скученим простором, онда је сваки погодак остварио циљ  - бар за неко време је ту посаду избацио из борбе, а понекад и трајно (бар део посаде). Само бих подсетио читаоце на вибрације које се стварају у многим модерним бетонским зградама када неко од комшија буши зид електричном бушилицом. То пара уши и ствара утисак да ти неко раду бушилицом тик изнад главе. Е, сад замислимо како то изгледа у тенку.

Механички удара гранате калибра 155мм у куполу може и да је откине са тела тенка.

Зато свака част тенкистима када уђу у ту машину и крену да се боре.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: vathra on January 25, 2011, 05:03:29 pm
Гранате са хопкинсовим ефектом (HESH) данас на тенковима користе још једино Британци, који су због њих задржали изолучен топ.
Претпоставка је да би због савременог композитног оклопа њихов ефекат био смањен, мада је на форуму била слика једног Челенџера који је погођен пријатељском ватром, и није лепо изгледао после.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bozo13 on January 25, 2011, 08:39:07 pm
Na jednom od aziskih jezika je, ali se vidi, princip, na kome radi HESH granata.

[attachment=1]


Više o tim granatama imaš u temi Osnove artiljerije > Municija (https://www.paluba.info/smf/index.php?topic=6938.msg45171#msg45171)

Granata na principu Hopkinsonovog efekta

U novije vreme razvijen je tip protivoklopne granata čije je dejstvo zasnovano na tzv Hopkinsonovom efektu: pri sudaru granata sa oklopom detonacija eksplozivnog punjenja izaziva u oklopu naprezanja koja se kreču velikom brzinom uvidu talasa čija superpozicija, pod određenim uslovima, izaziva odvaljivanje sloja metala na drugoj, suprotnoj strani oklopa. Efikasnost granata smanjuje se povečanjem udarnog ugla. Brzina odvaljenog materijala dostiže i do 200 m/s. Granatorn se odvaljuje deo oklopa debljine 100-120 mm. Odvaljeni delovi (jedan veliki i više manjih) tanjurastog su oblika. Granata je po konstrukciji slična razornoj, samo je snabdevena donjim (mehaničkim ili piezoelektričnim) upaljačem. Eksplozivno punjenje je od plastificiranog (u testastom stanju) ili samo flegmatizovanog heksogena. Efikasnost je utoliko veča ukoliko u momentu dejstva granate eksploziv većom površinom naleže na napadnuti oklop.
Pošto ovo najviše zavisi od pravilnog funkcionisanja upaljača (u strogo određenom trenutku posle prvog kontakta granata sa oklopom), do sada nisu proizvedene ovakve granata za početne brzine veće od 800 m/s.

LPB


Title: Re: Tenk M-84
Post by: pvanja on January 26, 2011, 09:00:44 am
Varijante modernizacije sistema za upravljanje vatrom i omogucavaje korsicenja vodjenih raketa na T-55, T-72.

http://www.youtube.com/watch?v=tjQBOxHN3_sTitle: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on January 26, 2011, 11:04:30 am
Kad sam radio sa tenkovima koji ispaljuju reketu Baćuške mi nikad nisu dali da je vidim ili uzmem u ruku. Tajnovito.

Malo mi je čudno kad vidim da se nešto ispaljuje iz topa, a nema trzaja topa. Kasnije na animaciji tenk ispaljuje raketu i ima trzaj topa. Gledam ovaj top koji ispaljuje raketu i razmišljam kako ponovo otvara top nakon opaljenja, jer nema trzaja topa koji se iskorištava za ponovno otvaranje zatvarača. Kako se vadi dance od rakete. Nema trzaja. Kako onda rade izbacivači čaure, danceta. Mora da je neka modifikacija topa.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on January 26, 2011, 06:33:29 pm
Nije nemoguće, ovako laički gledano (jako malo znam o POVR), da dance izbaci na cev topa?
A možda i pravi neku vrstu veštačkoj trzaja?

Ovo su sve predpostavke ...


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bozo13 on January 26, 2011, 06:56:46 pm
Svaka akcija, ima reakciju.

I kod opaljenja pištolja, postoji trzaj. I kod opaljenja rakete sa reduciranim punjenjen, nekakav trzaj bi morao biti.

LPB


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on January 26, 2011, 11:18:58 pm
Čitam vijest

http://www.kurir-info.rs/vesti/drustvo/dobra-saradnja-sa-kuvajtom-u-oblasti-odbrane-71772.php

pa imam nekoliko nejasnoća.

1. Ministar je ukazao i da je jedno od najmoćnijih oružja koje koristi kuvajtska vojska tenk T-84 koji joj je pre više do dve decenije prodala bivša Jugoslavija.

Zna li ministar koji je tenk u Kuvajtu. T84 je rusko ukrajinski, a M84 SFRJ tenk.

2. Od 150 tenkova T-84 koliko su oni kupili od nas, 149 je u funkciji već 20 godina.

Zna li ministar koliko ima tamo tenkova. Lazanski je napisao da ima 175 komada.

Ja mislim da znam tačno. Za koji dan će biti 20 godina kako sam otišao u Pustinjsku oluju. U svakom tenku ima moj potpis. U svakom uređaju ima papir sa detaljima popravke, ako sam je radio. Na svakom tenku koji sam pregledao ima moj potpis i datum.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: kamaz on January 27, 2011, 03:22:47 am
Svaka akcija, ima reakciju.

I kod opaljenja pištolja, postoji trzaj. I kod opaljenja rakete sa reduciranim punjenjen, nekakav trzaj bi morao biti.

LPB

Stvar koja me kopkala dok sam gledao animaciju je bila ˝kako čađa izgorenog raketnog goriva ne štopa cijev?!?˝ i odgovor je sam došao kroz animaciju: raketa je na početku gurnuta fizički/mehanički iz cijevi, a onda se upali motor i tako cijev ostaje (u svojoj večini dužine) čista.  Izgleda da je cijeli sustav (raketa+starter) u jednom punjenju koje u cijev ulazi kao standardni projektil (zrno+čahura), te se nakon paljenja raketa, a potom i čep ispale iz cijevi, a čahura ispada standardnim putem. Tu dolazi i do trzaja (valjda) dovoljnog da pokrene sustav punjenja, ali kako je to ipak malena količina početne energije, cijev se nepomakne koliko bi da je puno punjenje.
Logična i praktična stvarčica... Rusi stvarno znaju posložit stvari.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Solaris on January 27, 2011, 11:20:41 am
Evo par slika koje izbaci google na temu 9M119 Refleks ,ali o samom procesu opaljenja nemogu nać ništa
U stvari možda i ima ali kineski mi baš ne ide ;D

poz.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: MOTORISTA on January 27, 2011, 11:43:50 am
Moguće je da se koristi princip hladnog lansiranja, kao kod nekih brodskih i podmorničkih raketnih sistema.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Solaris on January 27, 2011, 11:48:03 am
A poigra sam se i malo sa onim videom ,uspi san izvuć sliku kompleta rakete u tenku.
E sad na drugoj slici mi se čini da sam uspio uhvatit trenutak kada se otvori poklopac za izbacanje čaura
ili toga nečega ,znači da je automat ipak proradi a i tenk dobro trzne kad ovo čudo ispaljuju.
Nisam stručnjak ,možda Vlado da neko pametnije objašnjenje,hvala

poz.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Solaris on January 27, 2011, 11:50:51 am
Moguće je da se koristi princip hladnog lansiranja, kao kod nekih brodskih i podmorničkih raketnih sistema.

evo san tek sada vidi (sporo kucam),ha moguće i to,premda ima dima koliko sam vidio

poz.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bozo13 on January 27, 2011, 11:55:29 am
Zanimljiv link, sa ruskim projektilima za top 125 mm D-81, 2A26, 2A46, 2A46M do 2A46M-5 i 2A75

Kampfpanzer im Detail (http://www.kotsch88.de/m_125_mm_d-81.htm)


Edit:
ne mogu da nađem video, ali genaralno sa reduciranim barutnim punjenjem je stvar ovakva:
Kod lansiranja rakete iz tenkovske cevi, deo sa "palicom" izleti iz cevi, a dance reduciranog barutnog punjenja se izbaci iz kupole.

9K119 REFLEKS (http://www.kotsch88.de/f_9k119.htm)

LPB


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on January 27, 2011, 01:00:44 pm
Bravo Solaris za rad. :super
Nisam u životu jasnije video POVR u kaseti sa punjenjem. :klap
Dobro si zapazio da ipak izbacuje dance pozadi, meni je to promaklo.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on January 27, 2011, 02:10:48 pm
Dance se ne izbacuje kod opaljenja, nego kod popune topa narednim zrnom. Mislim na tenkove koje izbacuju dance kroz otvor na krovu. T80 i slični koji pune top iz jednog poteza vraćaju dance u obrtni transporter i nemaju poklopac na krovu. Kad se top puni sa raketom izbacuje se dance od zrna koje je ispaljeno prethodno. Dakle, dance od rakete će biti izbačeno kod idućeg opaljenja. Ali dance iz topa izbacuju izbacivači koji se aktiviraju kod opaljenja topa, odnosno kod hoda topa u zadnji položaj. Ako nema hoda topa u zadnji položaj, nema rada izbacivača i nema izbacivanja danceta. Kod opaljenja raketa ne vidim trzaj , tj ne vidim način kako da se izbaci dance iz topa, kako da ga uhvati hvatač danceta. Na samom topu sa strane komandira se na snimci vidi dodatni elektromotor MU401 koji ne znam zašta služi. Najvjerojatnije on pomjera zatvarač topa i pokreće izbacivače.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Solaris on January 27, 2011, 02:31:37 pm
ove dvije sam pronaša zajedno sa slikama rakete na nekoj kineskoj stranici
jedino šta sam razumio je T-80 ,a sve ostalo ???

poz.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bozo13 on January 27, 2011, 02:57:25 pm
Opaljenje rakete 3UBK14F1 sa raketom 9M119F1. Primečuje se trzaj tenka.

LPB
   
Quote
3UBK14F1 shot with 9M119F1 guided missile of high explosive action is a shot of separate loading intended for defeat of enemy personnel located openly on the terrain, sheltered in different installations and objectives as well as for damage or destruction of these objectives when the missile hitting inside them.

3UBK14F1 shot firing is conducted from 125mm tank smoothbore gun. Flight control of 9M119F1 missile (its guidance at the target) is performed with the help of control field formed in the beam of the optical quantum generator (laser beam) of the tank control equipment.

http://www.zid.ru/video/F1.avi

Izvor: “V.A.Degtyarev Plant” (http://www.zid.ru/en/products/military/3ubk14f1.html)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on January 27, 2011, 05:26:53 pm
Dobre su ove dvije slike iz T80. Koliko vidim ovo je komandni tenk. Ispred komandira se nalazi zavučen uređaj za navigaciju.  Komandir može da na svom monitoru vidi sliku koju nišandžija ima ispred sebe, a i da preuzme komandu topa i kupole, te da gađa. Ovo je otprilike termovizijska kamera koja reproducira sliku i komandiru. Izgleda da imaju problema sa projekcijom končanice na nišanskoj spravi, te su nacrtali na ekranu okvir u  kojem treba biti meta.

Interesantno je to što nema čeonog naslona za noćnu nišansku spravu nišandžije. To je isti nišan i za vođenje rakete. Dakle, nišandžija ne naslonjen u sjedištu nišandžije i izdaleka gleda u ekran i vodi raketu. Iz ove fotografije lako se može zaključiti da tenk mora da stoji kad gađa raketom ili po noći. To znači laka meta. Pošto je laka meta, morao se zaštiti sa vana sa dodatnom maskaradom ili nekom dobrom zaštitiom. Da bi razumjeli o čemu govorim trebali bi da znate kako je gađati iz tenka u pokretu gdje glava mora biti veoma čvrsto pritisnuta na čeoni naslon ili će biti razbijena. Normalno da se cilj neće ni vidjeti ako se glava ne pritisne na čeoni naslon. A ovdje ga nema. Lako se zaključuje da se ova sprava koristi samo kod tenka koji stoji. Sa lijeve strane nišandžije se vidi pult BDK. Bacača dimnih kutija.

Kod komandira je klasično. PKT, uvodnik redenika, sakupljač praznih čaura. Pored je navigacioni uređaj. radio stanica velike snage.

Solaris, daj mi link gdje si našao slike. Može biti da ću vidjeti neka detalje koji tebi baš puno ne znače.

LPV

Pošto nišandžija ima dosta nisko ekran za projekciju slike, noćna i raketa, samo po sebi se zaključuje da mora biti dosta malen građom. Ja sa preko 100 kila veoma lako ulazim u T72. Kad sam ulazio u T80 bilo mi je veoma tjesno. Ali ovo što se vidi na ovoj varijanti T80 zahtjeva nišandžiju od oko 60 kila.

Malen nišandžija puno lakše vodi raketu, a ima i manju paralaksu na ovako razmještenoj spravi.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Solaris on January 27, 2011, 06:22:58 pm
Dva detalja sa bozinog videa gdje se vidi rad otvora na kupoli
jako loše se vidi ,između 1 i 2 sec. videa

poz.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Andrei_bt on January 29, 2011, 11:32:05 pm
Ооо???
[attachment=1] ?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: trpe grozni on January 30, 2011, 05:59:01 pm
Yugoimport photoshop. :D :D


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bozo13 on February 03, 2011, 10:32:51 pm
Malo detaila automatskog punjača na tenku M84

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]

LPB


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Sin on February 12, 2011, 03:28:53 pm
Setio sam ove izuzetno kvalitetne diskusije. Pa da podelim par amaterskih fotografija sa Usca...

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]


Bilo bi i vise fotografija, ali i razgovor sa VP je bio interesantan i kolicina zabavnih informacija o M84, no pretpostvaljam netacnih sa namerom... A onda se ispostavilo da sam u pravu i da jeste Jugoimportov testbed, to je vec bilo sumnjivo.

[attachment=5]

Pozdrav!


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on February 12, 2011, 03:52:27 pm
Prva slika, prsteni, protutegovi, za balans topa. Tri komada.

Druga slika. Kamere za vozača tenka. Šta će biti kad ga blato zapljusne. Mrak i tama. Na nišanskoj spravi nišandžije postoji sistem za pranje i otprašivanje nišanske sprave. Ima i brisač. Ovo su kao kamere za videonadzor.

Treća slika. Ima li ovaj tenk karike u motoru. Curi mu ulje na auspuh. Kad je bio prikaz tenka M84 u Pakistanu ni jedna kap ulja nije pala na pustinjski pjesak. Ni jedna. Ovaj izbacuje živo ulje. Nije zgodno biti pored ovog auspuha. Ulje pršti na sve strane.  Klima uređaj koji se vidi je šarena laža. Taj treba da radi danonoćno da bi se tenk ohladio. Na kuvajtskom suncu, kad je bila prezentacija, sigurno je bilo neko muvanje oko rashlađivanja tenka. Kad je tenk na suncu, u sred kuvajtske pustinje u avgustu, dovoljno je uključiti sve ventilatore i kompresor za izduvavanje i nakon pet šest minuta može se ući u tenk. Nakon desetak minuta u tenku dođe do aklimatizacije.
U toku rata malo je koji tenk imao bočni sanduk. Svi su bili izrešetani.

Sve u svemu napreduje se prema ruskoj verziji tenka M84.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: trpe grozni on February 12, 2011, 04:40:53 pm
Drustvo, jel mi mozete reci gde se ovo upotrebljava na tenkovima ??

[attachment=1]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Sin on February 12, 2011, 05:28:16 pm
Prva slika, prsteni, protutegovi, za balans topa. Tri komada.

Druga slika. Kamere za vozača tenka. Šta će biti kad ga blato zapljusne. Mrak i tama. Na nišanskoj spravi nišandžije postoji sistem za pranje i otprašivanje nišanske sprave. Ima i brisač. Ovo su kao kamere za videonadzor.

Treća slika. Ima li ovaj tenk karike u motoru. Curi mu ulje na auspuh. Kad je bio prikaz tenka M84 u Pakistanu ni jedna kap ulja nije pala na pustinjski pjesak. Ni jedna. Ovaj izbacuje živo ulje. Nije zgodno biti pored ovog auspuha. Ulje pršti na sve strane.  Klima uređaj koji se vidi je šarena laža. Taj treba da radi danonoćno da bi se tenk ohladio. Na kuvajtskom suncu, kad je bila prezentacija, sigurno je bilo neko muvanje oko rashlađivanja tenka. Kad je tenk na suncu, u sred kuvajtske pustinje u avgustu, dovoljno je uključiti sve ventilatore i kompresor za izduvavanje i nakon pet šest minuta može se ući u tenk. Nakon desetak minuta u tenku dođe do aklimatizacije.
U toku rata malo je koji tenk imao bočni sanduk. Svi su bili izrešetani.

Sve u svemu napreduje se prema ruskoj verziji tenka M84.
Ne znam pre koliko godina diskutovao sam na jednom tehnickom forumu (koji se ne bavi naoruzanjem) sa covekom koji je imao imao impresivno znanje, bez presedana o ovom tenku. Bilo bi cudno da to nije isti covek, odnosno Vladimir_16. U svakom slucaju, postovanje. Kada sam pravio fotografije, setio sam se tih diskusija i ljudi kojima je jos uvek stalo do pravih vrednosti ...

Quote
Ovo su kao kamere za videonadzor.
[attachment=1]

p.s. ne smeta mi licno, ali dodavanje potpisa "Paluba.info" ispod tudjih fotografija bi bar trebalo biti stvar izbora, a ne automatizma.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: trpe grozni on February 12, 2011, 05:33:40 pm
Mali off
Zbog veoma losih iskustva sa razlicitim web serverima na kojima se cuvaju fotografije, kao forum, odlucili smo se da se sve fotografije na forumu stavljaju kao attachment, a stim ide i logo Palube kao zastita fotografija, kako za autora, tako i za forum.
Zavrsetak off-topicka.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on February 12, 2011, 05:51:46 pm
Na kojem forumu. Da nije na Elitesecurity.org

One kamere baš smiješne. Pa takve stavljam na kuće. Nema vibracija, nema puno prljavštine, ima paučine, itd. Ove kamere su neupotrebljive nakon pola sata vožnje kroz blatnjav teren. U Banja Luci koštaju oko 40 KM. U prodavnici An-Ka u Banja Luci, u Zalužanima, koštaju oko 30 KM. Ali ovi prodaju samo na veliko.

Treba proći razvoj, proizvodnju, eksploataciju, servis, rat, ratove, Član 11 , raditi sa vojskom (onom koja je pokvarila nakovanj) pa tek onda praviti nešto za tenk. Ovo je minimalno smješno.

Sjećam se kad sam bio negdje 1988 sa Niškom brigadom na Batlavskom jezeru između Prištine i Podujeva. Svaki dan u nekim tenkovima veoma čudan kvar. Situacija krajnje (za tadašnje uslove) gadna. Metak mi je bio stalno u cijevi. Po ulasku u tenk imam oko minut dva da riješim problem. Kompletna posada (trojica) su bili Šiptari. I svaki dan namjerne sabotaže u tenku. I to u dva tenka. Promjenom posada kvarovi se više nisu dešavali. Zamisli ovdje namjerni kvar.

Kad vidim ove kamere, sjetim se tih vremena, one vojske koja je pokvarila nakovanj, i uporedim to sa ovim dječijim igračkama koje se montiraju u tenk. Nekako mi ovo liči da je neko u SDPR-u dobio malo para sa strane u džep da progura neku zanatsku radnju da postavi svoje igračke na ovu rusku verziju tenka M84.

Po pravilima ovog Foruma sve slike sa ovog Foruma su njegovo vlasništvo.

Trpe, daj još malo slika o ovim štitnicima. Liči mi na bočne kumulativne štitnike. Oko gusjenica. Daj mi link, sajt.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: trpe grozni on February 12, 2011, 05:56:09 pm
Na zalost Vlado, nemam sada link, ali potrazi cu ga. Ovo je reklaman materijal fabrike Eurokompozit 11 Oktomvri iz Prilepa, ali posto su i tamo bile neke pretumbacije, ne mogu odma da im nadjem sajt.
Probacu kasnije pa cu ti javiti.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: pvanja on February 13, 2011, 12:25:08 am
Sta bi ovo u crvenom krugu moglo da bude?
To do sam nisam video na modernizovanim M-84.Title: Re: Tenk M-84
Post by: BSD on February 13, 2011, 01:53:37 am
Evo nadjoh nesto o tenku u casopisu ,,Scientific Technical Review", a postoji jos nekoliko clanaka o tenku M-84. Postoji samo ovaj sazetak u svakom dokumentu, ali ovo verovatno moze znaciti gospodinu Vladimiru_16, pa bih Vas pitao jesu li ovo neki ozbiljni radovi i sta nam mozete reci o autorima ako ih poznajete?

Evo linka i primera jednog od clanaka: http://scindeks.nb.rs/Related.aspx?artak=tenk

2004, vol. 54, br. 1, str. 3-16

Računarska simulacija iznenadnog sukoba dve naoružane mobilne platforme
Janković Radomir
Military Technical Institute (VTI), Belgrade

Sažetak
Prikazuju se neki od rezultata sopstvenih originalnih istraživanja u oblasti računarske simulacije složenih vojnih sistema. Definisan je iznenadni sukob dve naoružane mobilne platforme (NMP) i predstavljen simulacioni model. Opisani su osnovni mehanizmi razvijeni u cilju stvaranja programa simulatora ove klase složenih vojnih sistema: transformacija prostora u vreme i vremena u prostor, vatreno dejstvo, simulacije verovatnoće pogotka i postepenog uništenja protivničke NMP, reakciona matrica i komunikacija transakacija sa preusmeravanjem. kao primer primene modela, izvršena je računarska simulacija radi određivanja uticaja vrste glavnog oruđa (klasičan top sa brzim potkalibarnim probojnim projektilima i protivoklopna raketa vođenja po laserskom snopu) na ishod iznenadnog sukoba dva sa vremena tenka.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on February 13, 2011, 06:45:04 am
Sta bi ovo u crvenom krugu moglo da bude?
To do sam nisam video na modernizovanim M-84.

To bi trebalo da su detektori radarskog ozračenja. Ranije su bili u vidu plavih kocki.
A što reče Vlado, kamere su im hit proleće-leto 2011. Mogli su da obrišu to ulje ispod auspuha za 2 minuta pošto su parkirali tenk, da se ne blamiraju. Ali ne, bitno je da se nalepi veliki SDPR logo  :udri


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on February 13, 2011, 10:03:21 am
Po meni je prilično glupo pokazivati nešto što VS nema.
Razumeo bih da barem postoji jedan bataljon, ma neka bude i jedna četa sa sistemom Štora, pa onda neka je kače.
Ovako se pokazuje nešto čega u svakodnevnoj praki nema. Čemu to nikako ne mogu da razumem.
Ovo nije sajam naoružanja gde SDPR izlaže svoje projekte nego svečasnot povodom Dana VS, valjda...

O ovom kamerama je sve rečeno, tako da to ne bih da kometraišem.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: trpe grozni on February 13, 2011, 10:10:31 am
Vlado, pronasao sam ovaj link, ali ne daje nesto vise podataka od slike koju sam postavio.
http://eurokompozit.com.mk/protective/plates/ballistic%20plates.htm


Title: Re: Tenk M-84
Post by: bitanga on February 13, 2011, 11:22:02 am
G. Vlado, kako mislite ruska verzija m84? zar su i rusi pravili m84?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on February 13, 2011, 12:40:27 pm
Pa ovaj tenk koji je prikazan za Kuvajt je skoro komplet, izuzev farbe i nekoliko zakivaka, modifikovan od dijelova koji su ugradili Rusi koji su došli iz ruskih vojnih firmi. Nema tu domaće pameti. Izuzev trgovačke. Tako da je ovo ruska modifikacija tenka M84 urađena u Srbiji.

Tenk za izvlačenje su sastavili i napravili Rusi u 14 Oktobru u Kruševcu. Tu je bilo domaće sljedeće: struja, voda, fabrička hala, ćevapi i slično. Domaća je bila i šljivovica u velikim količinama. Prvi posao koji je imao taj tenk za izvlačenje je bilo polaganje vodovodnih cijevi velikog prečnika preko rijeke Rasine u Kruševcu. Onda mi je malo glupo kad neko kaže domaći tenk za izvlačenje. To je tenk T72 koji je došao u Kruševac u dijelovima gdje je i sastavljen.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on February 13, 2011, 04:52:01 pm
Pa ovaj tenk koji je prikazan za Kuvajt je skoro komplet, izuzev farbe i nekoliko zakivaka, modifikovan od dijelova koji su ugradili Rusi koji su došli iz ruskih vojnih firmi. Nema tu domaće pameti. Izuzev trgovačke. Tako da je ovo ruska modifikacija tenka M84 urađena u Srbiji.

Tenk za izvlačenje su sastavili i napravili Rusi u 14 Oktobru u Kruševcu. Tu je bilo domaće sljedeće: struja, voda, fabrička hala, ćevapi i slično. Domaća je bila i šljivovica u velikim količinama. Prvi posao koji je imao taj tenk za izvlačenje je bilo polaganje vodovodnih cijevi velikog prečnika preko rijeke Rasine u Kruševcu. Onda mi je malo glupo kad neko kaže domaći tenk za izvlačenje. To je tenk T72 koji je došao u Kruševac u dijelovima gdje je i sastavljen.

 :klap :klap :klap :super

... malopre sam se vratio sa Usca, video sva ona cuda moderne tehnologije i vojne tehnike ... stara ekipa, stara vozila, samo u novom izdanju ... i kao sto rece Vlada, nema tu niceg Ruskog osim par zakivaka ... cak je i farba nasa, kupljena na kilo u radnji iza coska ... ja farbao ;) ... pozdravi "nedaleko od reke Rasine" ...


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bozo13 on February 13, 2011, 04:56:02 pm
(https://www.paluba.info/smf/index.php?action=dlattach;topic=1473.0;attach=268444;image)


Dali je to podvozje M84a? Koliko znam, na M84 kotači su imali 8 "šarafa" (ili kako to da nazovem)

LPB


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on February 13, 2011, 05:27:25 pm
Šasija jeste od M-84A, vidiš po tome da ima spoljni filter vazduha, a to imaju samo M-84A/AB. Potporni točkovi su verovatno kupljeni u inostranstvu, pa zato imaju 6 kraka a ne 8 kao kod YU M-84.
Evo na ovom M-84AI o kojem je Vlado pisao, su kombinovali potporne točkove, kao nekada Zastava sa svojim autima. Ugrađivalo se šta se imalo u tom trenutku  :)Title: Re: Tenk M-84
Post by: bitanga on February 13, 2011, 05:31:03 pm
u čemu je stvar s tim točkovima? jesu jedni izdržljiviji /lakši/podnose veću težinu ili je samo kozmetika?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on February 13, 2011, 05:34:51 pm
Donijeli ih Rusi u paket aranžmanu. Slika istog ovog tenka je maloprije objavljena na dijelu Pokazna vežba Ušće 2011. I sad ima registraciju.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on February 13, 2011, 05:38:31 pm
Ruski potporni točkovi uglavnom imaju 6 kraka, mada se mogu naći i ruski sa 8 kraka. Tu je verovatno u pitanju samo razlika u proizvođaču, da li su ruski, poljski, češki, ukrainski, jugoslovenski... Jugoslovenski M-84 su imali domaće potporne točkove sa 8 kraka.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: dzumba on February 13, 2011, 05:53:14 pm
Ево мало детаља са куполе тенка М-84 приказаног на тактичко-техничком збору на Ушћу 13.02.2011.године. Нисам стручњак па ништа не коментаришем нити знам шта је шта на сликама, осим елементарних ствари. То ће Влада објаснити ако има нешто ново.
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: bitanga on February 13, 2011, 05:54:52 pm
čemu služi ona metalna ploča na hidrauličnim podizačima iznad nišanske sprave???
i zašto je tako malo prednjeg profila kupole pokriveno reaktivnim oklopom? jeli težina problem?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: dzumba on February 13, 2011, 05:58:08 pm
Ево још пар слика. Оне које Влада воли, са мало уља, да лакше "клизи".

[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]

Ових шест слика чине "пун круг" око куполе овог тенка. Уље је приде.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: dzumba on February 13, 2011, 06:11:21 pm
Ево и тенка за извлачење

[attachment=1]
[attachment=2]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Pera on February 13, 2011, 06:12:34 pm
čemu služi ona metalna ploča na hidrauličnim podizačima iznad nišanske sprave???
i zašto je tako malo prednjeg profila kupole pokriveno reaktivnim oklopom? jeli težina problem?
Platforma je za TOMS


Title: Re: Tenk M-84
Post by: vathra on February 13, 2011, 06:42:10 pm
Шта се налази у врећи на задњој страни куполе? Маскирна мрежа?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on February 13, 2011, 06:45:40 pm
Tu je ponekad cerada. Dok je ne ukradu.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on February 13, 2011, 07:20:53 pm
... evo nagradnog pitanja ... zna li neko broj tenka M-84 koji je danas bio kod Usca? ...


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Рашо on February 13, 2011, 07:53:05 pm
... evo nagradnog pitanja ... zna li neko broj tenka M-84 koji je danas bio kod Usca? ...

@tpku_2b, koji je smisao ovog posta?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on February 13, 2011, 10:51:42 pm
... cisto strucan, imao je oklop na kupoli i nije se video broj, a ucinilo mi se da je jedan od mojih tenkova, pa sam zato pitao, da li neko slucajno ne zna broj ...  :pirat


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Sin on February 13, 2011, 10:54:44 pm
Na kojem forumu. Da nije na Elitesecurity.org

One kamere baš smiješne. Pa takve stavljam na kuće. Nema vibracija, nema puno prljavštine, ima paučine, itd. Ove kamere su neupotrebljive nakon pola sata vožnje kroz blatnjav teren. U Banja Luci koštaju oko 40 KM. U prodavnici An-Ka u Banja Luci, u Zalužanima, koštaju oko 30 KM. Ali ovi prodaju samo na veliko.

Treba proći razvoj, proizvodnju, eksploataciju, servis, rat, ratove, Član 11 , raditi sa vojskom (onom koja je pokvarila nakovanj) pa tek onda praviti nešto za tenk. Ovo je minimalno smješno.

Sjećam se kad sam bio negdje 1988 sa Niškom brigadom na Batlavskom jezeru između Prištine i Podujeva. Svaki dan u nekim tenkovima veoma čudan kvar. Situacija krajnje (za tadašnje uslove) gadna. Metak mi je bio stalno u cijevi. Po ulasku u tenk imam oko minut dva da riješim problem. Kompletna posada (trojica) su bili Šiptari. I svaki dan namjerne sabotaže u tenku. I to u dva tenka. Promjenom posada kvarovi se više nisu dešavali. Zamisli ovdje namjerni kvar.

Kad vidim ove kamere, sjetim se tih vremena, one vojske koja je pokvarila nakovanj, i uporedim to sa ovim dječijim igračkama koje se montiraju u tenk. Nekako mi ovo liči da je neko u SDPR-u dobio malo para sa strane u džep da progura neku zanatsku radnju da postavi svoje igračke na ovu rusku verziju tenka M84.

Po pravilima ovog Foruma sve slike sa ovog Foruma su njegovo vlasništvo.

Trpe, daj još malo slika o ovim štitnicima. Liči mi na bočne kumulativne štitnike. Oko gusjenica. Daj mi link, sajt.
Jeste Elitesecurity, svet je mali :), a internet ga cini jos manjim, pogotovo onaj kvalitetni deo vredan trosenja vremena. Ne secam se tacno pre koliko su bile te diskusije (par godina), tacnije tvoja predavanja na temu oklopa, ali nadam se da danas ipak radis na tenkovima bilo gde u svetu.

Sto se tice kamera za video nadzor u nezasticenim kucistima, mozda ne bih trebao da napisem da sam dobio informaciju da su deo nisanskog sistema koji omogucava detekciju mete na 20km. Ili ipak to treba podvesti pod zbunivanje/zezanje "neprijatelja" :).

Na prethodnoj strani su pomenute ploce za kumulativnu zastitu. Nemam licna iskustva sa pomenutim, ali imam prijatelje koji tu vrstu zastitinih ploca nisu nahvalili nakon loseg ratnog iskustva... konkretno one koje su se nalazile na jugoslovenskom M-84.

Sto se tice ponora nase namenske industrije i uspona negativne selekcije. Sreo sam na obelezavanju dana armije poznanika koji radi u VTI-u, vrlo realan covek (pesimista:)), kaze da prvi put posle 15-ak godina novac stize, a projekti se pomeraju, planirano se kupuju prozivodne masine za namensku industriju da bi finisirale razvojne projekte (istina ne vezane za M-84). Mozda ocigledna mogucnst zarade kao motiv ipak nesto pomeri u mrtvom moru.

Quote
Zbog veoma losih iskustva sa razlicitim web serverima na kojima se cuvaju fotografije, kao forum, odlucili smo se da se sve fotografije na forumu stavljaju kao attachment, a stim ide i logo Palube kao zastita fotografija, kako za autora, tako i za forum.
p.s. sto se tice fotografija, potpuno razumem rezon hostovanja na vasem serveru;
ali prisilno tagovanje sadrzaja sa drugih servera (licno mi ne smeta) ne spada u nesto sto bih nazvao dobrom internet praksom (prof. deformacija...); a moze se desiti da bude kontraproduktivno za sajt; fotografije se nalaze na google-ovom servisu prvenstveno radi sigurnosti i mogucnosti da se pregledaju u nesto vecoj rezoluciji; na jednoj se moze videti i meteo senzor na neuobicoj lokaciji, kao sto ste vec primetili;
https://picasaweb.google.com/112655002440603891668/RecentlyUpdated#


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on February 14, 2011, 07:17:59 am
Da bi ove kamere vidjele na tu daljinu trebale bi biti nekoliko puta veće, sa puno većim objektivom. Detekcija mete sa ovom je moguća na oko 500 metara. Ono je dodatak vozaču da lakše vozi. Mjesto prednjeg valobrana (blatobrana, vodobrana) koji je bio u obliku slova V sad ima vodoravnu uspravnu ploču koja mu smanjuje vidno polje. To se moralo nekako kompenzovati. Usput je dodana i zadnja kamera. Pošto se bavim vidonadzorom malo mi je čudno da ima samo tri kamere. Sad je monitor kod vozača popunjen slikom 75%. Tri četvrtine ekrana. Mora biti još jedna kamera. Na slici sa ovakve kamere nema projekcije končanice. Tako da nema govora da se nešto gađa pomoću ovih kamera.

To što si me vidio na nekom domaćem forumu nije zbog toga što je svijet mali. Da si me vidio na nekom kineskom, pakistanskom, američkom ili iranskom vojnom forumu gdje ima dosta tekstova o meni to bi bilo nešto.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on February 14, 2011, 07:45:37 am
Gde li su stavili monitor kod vozača baš me zanima.
Mada, verujem da bi de on sklanjao pri dejstvu, dobra stvar da se uparkira tenk u hangar bez navođenja komandira.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on February 14, 2011, 02:00:53 pm
Polako sa to uparkiravanje  :)

Mislim da zadnja kamera i nije baš od prevelike koristi, jer vozač sa njom ne vidi bokove (gabarite) tenka, osim ako nekako nisu ucrtani na monitoru. Više bih se uzdao u navođenje iskusnog komandira. Za prednje kamere je već rečeno da pri prvom prolasku kroz blato ili baru one postaju neupotrebljive. Ja sam i sa periskopom imao muke po blatu, iako ima opciju čiščenja komprimovanim vazduhom. Mnogo bolje rešenje od ovih kamera je trodelni širokougaoni periskop kao na T-80.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: tpku_2b on February 14, 2011, 06:37:59 pm
... pa ne mora da znaci ... postoji i hidro-pneumatsko pranje periskopa ( kamera), u ovom slucaju sa brisacima, koji mogu da skinu blato ... sad, druga je prica zimi, kad upekne minus, pa se stakla zalede, ali onda tu mogu da dodju i grejaci, kao na BVP-u ... odo' ja mnogo daleko, dosta je ...  ;)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Sin on February 16, 2011, 07:37:53 pm
Izmedju ostalih i M-84 sa Usca.

http://www.youtube.com/watch?v=wmJ2be3sWpo


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Dreadnought on March 14, 2011, 06:48:18 pm
Pregledao sam svih 48 strana da bi proverio da li je ovo bilo  (http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/konfus/n015.gif)

Ipak nema, pa evo dve iz Kuvajta, specijalno za Vladu  :)


[attachment=1]

[attachment=2]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on March 17, 2011, 10:29:00 am
Sad gledam ove Dredove slike. Ova tenkovi na parkingu. Na njima nema registarske oznake. Dakle, odmah poi isporuci. To je mogao da slika samo neko iz ekipe za održavanje tenkova. Interesuje me odakle ti ove slike. Na tenkovima se vidi da su sasvim čisti, nema tragova ulja, gareži i sličnog. Ovo je isporuka nakon aprila 1991 godine. Na prethodnim isporukama su otpadali gumeni naplatci na gusjenicama prilikom prevoza velikom brzinom po asfaltu. Ovi imaju sve naplatke.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Trifko on March 17, 2011, 11:08:02 am
Ima ih svugdje Vlado na Google-u izbaci ih sa na nekoliko izvora.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Dreadnought on March 17, 2011, 05:53:13 pm
Sada sam tek video tvoje pitanje Vlado.

Trifko je već odgovorio, ali evo i ja da dopunim.

Ima ih na internetu svuda, evo npr. ovde:

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Kuwaiti_Tanks.JPEG&filetimestamp=20080716111217
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Kuwaiti_main_battle_tanks.JPEG&filetimestamp=20101114084709


Edit:

Nađoh tamo i ovu fotku, ne znam da li je bila ...

Kuwaiti M-84, Operation Desert Storm
[attachment=1]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on March 17, 2011, 06:55:39 pm
Ima ovde raznih slika u većim rezolucijama: http://kr.blog.yahoo.com/shinecommerce/6736


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bozo13 on March 17, 2011, 07:51:34 pm
Po meni lepe slike.

[attachment=1]
[attachment=2]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on March 17, 2011, 09:25:21 pm
Ova prva Božina slika. Sad kad ovaj tenk siđe sa strane ovoga kanala, ili vododerine, prolaza ili takvog nečega sličnog, postoji mogućnost da udari topom od zemlju i pokupi zemlju u topovsku cijev. Kod opaljenja takva bi se topovska cijev rascvjetala kao u crtanim filmovima. Svojevremeno sam Kuvajtu nudio elektroniku da se to ne desi. Nisu bili zainteresovani. Tamo se prvo priča o proviziji, a onda o poslu.
Nudio sam i Vojsci Jugoslavije. Nisu prihvatili. Odgovor je bio da sam ja sada za njih u inostranstvu. Moj odgovor je bio da ja više nemam šta da tražim na poslu sa tenkovima. I tako sam se prestao baviti tenkovima.

 8)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on March 17, 2011, 09:28:43 pm
Vlado na tim slikama ovaj M-84 ima spuštenu ralicu i verovatno zatrpava bedem, odnodno pravi prolaz preko ovog kanala.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on March 17, 2011, 09:30:19 pm
Nisam primjetio spuštenu ralicu.  OK


Title: Re: Tenk M-84
Post by: airsuba on March 17, 2011, 10:13:25 pm
evo još jedan iz kuvajta, nisam ga primetio - ako je poznata fotka odma skidajte  :)

[attachment=1]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Solaris on March 30, 2011, 05:03:19 pm
TRILATERALA U SMEDEREVU
Kosor, Pahor i Tadić o tenkovima za Kuvajt

Jedna od tema razgovora slovenskog premijera Boruta Pahora, hrvatske premijerke Jadranke Kosor i srbijanskog predsjednika Borisa Tadića u petak u Smederevu mogla bi biti suradnja na području vojne industrije, nagađaju u srijedu slovenski mediji

[attachment=1]

Ljubljansko 'Delo' navodi da iz 'pouzdanih izvora' doznaje kako je prvotnim planom bilo predviđeno da troje lidera, koji se na neformalnom sastanku 'personalne trilaterale' susreću po drugi put nakon lanjskog susreta u Ptuju, razgovaraju o suradnji na području vojne industrije, odnosno zajedničkom poslu u modernizaciji 180 tenkova M-84 koje je Kuvajt kupio u bivšoj Jugoslaviji pred njen raspad.

U te su tenkove ugrađivani dijelovi iz više desetaka tvornica iz tadašnjih republika, a sastavljani su u tvornici 'Đuro Đaković' u Slavonskom Brodu, što je potaknulo ideju o suradnji na modernizaciji tih tenkova za što je zainteresiran Kuvajt, navodi slovenski list.

Dodaje, međutim, da oko aranžmana postoje neke nedoumice jer se Srbija o tom poslu već dogovara, dok bi se u to poduzeća iz Slovenije i Hrvatske uključila kasnije kao podizvođači, a ne kao dijelovi konzorcija koji će posao s Kuvajtom realizirati. Zbog toga tema modernizacije kuvajtskih tenkova možda i neće biti na dnevnom redu smederevskog sastanka trilaterale.

Slovenski premijer Borut Pahor je krajem prošlog tjedna izjavio da će na sastanku trilaterale u Srbiji u prvom planu biti pitanja gospodarske suradnje, ali da se neće moći izbjeći niti aktualni problemi u južnom Mediteranu.

O suradnji i nastupu na trećim tržištima troje lidera razgovaralo je i na sastanku prije godinu dana u Ptuju, pri čemu je srbijanski predsjednik Boris Tadić posebno istaknuo potencijal koji u prevladavanju ekonomskih teškoća u regiji i dodatnom zapošljavanju mogu imati jača ekonomska suradnja u regiji i mogući zajednički nastupi na trećim tržištima.

Slovenski premijer Borut Pahor u svojim nastupima u zemlji i inozemstvu zadnjih godinu dana ističe važnost 'internacionalizacije' slovenskih tvrtki i njihova djelovanja na tržištima koje nije pogodila recesija, kao što su Rusija, tržišta bogatih zemalja u arapskom svijetu, osobito u zaljevskim državama, a samo je lani četiri puta boravio u Libiji kako bi osigurao poslove slovenskim građevinarima, što je spriječio razvoj događaja u toj zemlji.

Na pitanje jednog parlamentarnog zastupnika kako se odvijaju kontakti u vezi moguće modernizacije 'jugoslavenskih' tenkova za Kuvajt, za što su zainteresirane i slovenske firme, Pahorova vlada krajem prošle godine je odgovorila da su tvrtke nekadašnjeg vojno-proizvodnog sektora u Sloveniji većinom privatizirane, ali da je spremna davati političku i svaku drugu potporu tom projektu ako bi do njega došlo, što, kako je dodala, još nije izvjesno jer Kuvajt nije donio konačnu odluku o tome hoće li modernizirati tenkove koje već ima ili ići u kupnju modernijih i novih.

Izvor: http://www.tportal.hr/


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on March 30, 2011, 09:06:58 pm
Gdje samo nađoše 180 tenkova?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: mi17 on March 30, 2011, 10:02:37 pm
Gdje samo nađoše 180 tenkova?

Alkohol ćini čudaaaaaa (između svega ostalog povečava i broj tenkova)... ;D ;D


Title: Re: Tenk M-84
Post by: dexy on April 02, 2011, 06:34:21 pm
ŠUTANOVAC NAJAVIO POTPIS NA REMONT KUVAJTSKIH TENKOVA

Subota, 2. April, 2011.| Autor: Agencija BETA


BEOGRAD - Srbija će sledeće sedmice potpisati sporazum o saradnji u oblasti odbrane sa Kuvajtom, najavio je ministar odbrane Dragan Šutanovac, uz napomenu da će to omogućiti remont tenkova koji su ranije prodati toj zemlji.

Šutanovac je novinarima u beogradskom Centru "Sava", posle otvorenog dela sednice Glavnog odbora Demokratske stranke, rekao da će sporazum biti potpisan tokom predstojeće posete predsednika Srbije Borisa Tadića Kuvajtu.

On je naveo da je reč o remontu 149 tenkova. "Ti tenkovi se i dalje smatraju jako kvalitetnim", rekao je Šutanovac na pitanje o saradnji Srbije sa Hrvatskom i Slovenijom u oblasti odbrambene industrije. To je bila jedna od tema razgovora tokom posete premijera Slovenije i Hrvatske, Borut Pahora i Jadranke Kosor.

Šutanovac je podsetio da je Srbija u protekle dve godine izvezla naoružanja i vojne opreme u vrednosti "od po 250 miliona dolara".


Izvor: Kurir


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on April 06, 2011, 10:14:33 am
Pravila struke ili pravila politike. Mislim da će politika imati tu više posla.  Pisao sam već na ovome forumu o modifikaciji tenka. Ovdje se ne radi o remontu, nego o modifikaciji. Velike su promjene na tenku da bi se taj rad zvao remont.

Jedan vrhunski stručnjak za tenk, na ovome dijelu foruma, je pisao o ponovnom radu na tenku. Pročitajte tekstove od  https://www.paluba.info/smf/index.php?action=profile;u=3356;sa=showPosts (https://www.paluba.info/smf/index.php?action=profile;u=3356;sa=showPosts)


Nabolji je stručnjak za tenk M84. Uz svo moje (ogromno) poštovanje. Da mu ne bi spominjao ime, iz više razloga, dovoljno je reći da će on aktivno raditi na remontu, odnosno modifikaciji. Kad su razgovarali u Smederevu prije neki dan o njemu su sigurno pričali.

Svi oni koji su radili na tenku prepoznaće inicijale na ovome tekstu

Hebi ga sve nekako naopačke...
 Veliki pozdrav iz S. Broda
B.J.


Ponovo sam i ja dobio određene ponude za aktivno učestvovanje u poslu. Karte su na stolu. Politika, struka i $ će rješiti probleme. Ipak mislim da će najveći uticaj imati $.

Što bi rekao moj pokojni ćaća, ko preživi prićaće.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: trpe grozni on April 08, 2011, 05:57:42 pm
Drustvo, negde sam nacuo da je Juga dobila licencu za 1000 tenkova T-72 za domacu upotrebu, plus izvoz, i da je zato toliko brzo iza tog razvijan tenk Vihor.
Jel ima ko da mi potvrdi ili demantira ovu informaciju ??


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Rade on April 08, 2011, 06:22:10 pm
Drustvo, negde sam nacuo da je Juga dobila licencu za 1000 tenkova T-72 za domacu upotrebu, plus izvoz, i da je zato toliko brzo iza tog razvijan tenk Vihor.
Jel ima ko da mi potvrdi ili demantira ovu informaciju ??

Moji izvori kažu da nismo smeli da izvozimo tenk jer smo imali samo licencu za proizvodnju - te je navodno zato razvijan Vihor.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Dreadnought on April 09, 2011, 12:08:21 pm
Naši kuvajtski tenkovi


09.04.2011

Tenk M-84 bio je jedan od ambicioznijih projekata u razvoju naoružanja bivše Jugoslavije.
Zajednički proizvod 24 preduzeća SFRJ, uz čak oko 1.000 kooperanata.


Procenjena cena tenka bila je sredinom osamdesetih 700.000 američkih dolara
[attachment=1]

U januaru, relevantni svetski mediji pozabavili su se temom povratka vojne industrije Srbije na svetsku scenu “na velika vrata”, pominjući potencijalni, veliki ugovor s Kuvajtom, vezan za remont tenkova koji su svojevremeno prodati toj zemlji.

Ta tema "iskočila" je i na trilateralnom samitu Srbije, Hrvatske i Slovenije - pošto je, čini se, remont tenkova M-84, koji su početkom devedesetih prodati Kuvajtu, moguć jedino zajednički, s obzirom da su delovi pravljeni širom bivše SFRJ, a očekuje se da će pitanje remonta tenkova biti među glavnim temama predstojeće posete predsednika Borisa Tadića Kuvajtu.

Jugoslavija je godinama bila veliki proizvođač i izvoznik vojne opreme, a jedan od najkrupnijih ugovora koji je realizovan bio je onaj sklopljen sa Kuvajtom 1990.

Tenk M-84 bio je, po opštoj oceni, jedan od ambicioznijih projekata u razvoju naoružanja tadašnje Jugoslavije. Razume se, za njegovu izradu plaćena je licenca Sovjetskom Savezu, ali on ipak nije bio samo bleda kopija sovjetskog tenka T-72M.

Projekat jugoslovenskog tenka M-84 počeo je da se razvija negde na samom početku 1983. pošto su se tada pojavile prototip verzije (pet primeraka), koje su poslužile za brojna ispitivanja, većinom u Nikincima, gde je bio smešten vojno-tehnički opitni centar.

Tako je takozvana "nulta serija" izašla tokom 1984. da bi javnosti, prvi put, dotadašnja vojna tajna bila predstavljena tokom vojne parade u Beogradu, na Dan pobede, 9. maja 1985.

Procenjena cena jednog primerka bila je tada oko 700.000 američkih dolara, a specifikacija je pokazivala da je učešće rada bilo oko 74 odsto, materijala 18 odsto, a uvoznih komponenti osam.

Krajem osamdesetih, procena proizvodnih mogućnosti tadašnje Jugoslavije je bila oko 150 primeraka godišnje.

Model M-84 ima standardnu koncepciju tenka i, što je veoma važno, posebno nisku siluetu, zbog čega je teška meta. Takođe, telo tenka sastavljeno je od višeslojnih oklopnih ploča (poznate kolokvijalno kao “sendvič”) od raznih materijala, između kojih je smešten sloj keramike, što, sve zajedno,  omogućava viši nivo protivoklopne zaštite. Prednja gornja ploča debljine je 231 mm.

Model M-84AB1, koji je izvožen u Kuvajt, imao je bitno poboljšana rešenja u domenu zaštite, gusenica, pa i klime, jer su problematični meteosenzori potpuno promenjeni.

Tenk M-84 bio je zajednički proizvod 24 preduzeća SFRJ, a kao širi krug pominje se čak oko 1.000 koopernata.

Poslednji primerci isporučeni su Kuvajtu tokom 1992. Uprkos oružanim sukobima kojima je bio zahvaćen prostor Jugoslavije, sukobljene strane su u ovako unosnom poslu sarađivale.

Iako se u medijima pominje da je ugovor sa Kuvajtom podrazumevao isporuku 200 tenkova, izgleda da je ukupno isporučeno 150, pri čemu se sada pominje da će biti remontovano 148 (prema pojedinim medijima 149).

Poređenja radi, JNA je ukupno raspolagala sa 430 tenkova tipa M-84. Ustvari, ne postoji potpuno precizan podatak, ali se zna da je izdato toliko službenih brojeva.

Iračani su nakon okupacije Kuvajta, avgusta 1990, do tada isporučena četiri komada odvukli u Irak.

Isporuka Kuvajtu išla je potom preko luke Džeda, na Crvenom Moru, u Saudijskoj Arabiji. Tenkovi su isporučivani u više navrata, tako da je u ratu učestvovao 71 tenk M84. Naredna isporuka bila je maja 1991, a poslednja u maju 1992.

Koalicione snage 34 zemlje predvođene Sjedinjenim Državama oslobodile su potom Kuvajt iračke okupacije. Sadam Husein je zaposedanje te zemlje pravdao istorijskim motivima, kao i navodnom podzemnom eksploatacijom iračke nafte od strane Kuvajta.

Izgleda da je korišćenje jugoslovenskih tenkova M-84AB1 pomalo simbolički shvaćeno u toj zemlji pošto su, prema pojedinim izvorima, prilikom povratka u svoju zemlju kuvajćani koristili upravo naše tenkove.

Kuvajt je nevelika zemlja površine nepunih 18.000 km2, što je nešto manje od površine Vojvodine, ili Slovenije, smeštena u Persijskom (Arapskom) zalivu između Iraka i saudijskog Nedžda, ali raspolaže sa oko 10 odsto svetskih rezervi nafte.

Od kraja XIX veka, tamošnja vladarska porodica imala je specijalne odnose sa Britanijom, iako je formalno do kraja Prvog svetskog rata Kuvajt bio sastavni deo Turskog carstva.

Juna 1961, Kuvajt je postao potpuno suverena država. Savremeni Kuvajt je moderna ustavna monarhija velikog ugleda i, razume se, bogatstva.


Izvor: www.tanjug.rs


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on April 09, 2011, 01:37:51 pm
Uh, kakvih grešaka u tekstu.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: vathra on April 09, 2011, 04:04:43 pm
Drustvo, negde sam nacuo da je Juga dobila licencu za 1000 tenkova T-72 za domacu upotrebu, plus izvoz, i da je zato toliko brzo iza tog razvijan tenk Vihor.
Jel ima ko da mi potvrdi ili demantira ovu informaciju ??

Moji izvori kažu da nismo smeli da izvozimo tenk jer smo imali samo licencu za proizvodnju - te je navodno zato razvijan Vihor.
Зар није мало чудно у тој причи то што је М84 извезен у Кувајт, а нуђен и другде?
Не знам да ли лиценца ограничена бројем, али после изградње 1000 возила, сигурно би протекло 10-ак година, и јавиле би се идеје за модернизацију, базиране на искуству и напретку технике. И данас кад се не раде нови модели,  модернизације па ни ремонти масовно, и Србија и Хрватска направе и по више прототипа надоградњи М84 у деценији.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Rade on April 09, 2011, 04:07:14 pm
Rade više pokušaja nadogradnji, i to ne samo tenkova... tzv. bastardi. Te "nadogradnje" ne mo'š više uvaliti ni Zairu.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: trpe grozni on April 09, 2011, 04:32:07 pm
Rade, rusi bi nam sigurno zamrsili corbu ako smo izvozili bez njihovog znanja i odobrenja. Ipak u to vreme obe drzave su bile jos uvek jaki pravni subjekti, pa bi sigurno to otislo na neki medjunarodnki sud u krajnjem slucaju.
Nekako mi vise stoji verzija 1000 tenkova za nas, plus izvoz.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on April 09, 2011, 09:13:14 pm
Mogao bih i ja nešto reći ovdje,

Dakle, nismo ni napravili prvi tenk kako treba, a već su Libijci bili negdje oko nas. Vodali naši generali njihove. Negdje 1983 godine. Na Manjači pokazali im prototip, generali otišli do osmatračnice, jedno 1200 do 1500 metara od tenka, naš tenk krenuo, zašao u neku rupu iza nekog grmlja, a odatle izašao sakriveni T72 koji je gađao i pogodio olupinu tenka na oko 1500 metara koju smo dan prije napunili benzinom i eksplozivom. Događaj kao iz Rambo filmova. Za popunu tenka, mete, sa gorivom i eksplozivom došao je dan ranije major Simo, ne sjećam se prezimena, iz TOC-a iz Beograda. Imali smo seriju tenkova za Libiju, ali su amerikanci dali uslov. Ili će ići naš tenk u Libiju ili će Jugo, autić, ići u Ameriku. I tako je Jugo otišao u Ameriku. Čak ga je vozio i Brus Vilis u Umri muški.

Ispitivanje prvog komada prototipa je završeno u Nikincima, nisam siguran, 31 aprila ili prvog ili drugog maja 1983 godine. Nakon nekoliko dana mi se rodio sin, pa se dobro sjećam tih dana.

Kasnije smo radili na probnoj partiji, pa na nultoj seriji. Najveći problemi su bili u politici i papirologiji. Bilo je i velikih problema u prvoj seriji. Vojnotehnički institut nikad nije htio da prizna svoje greške zbog svoje sujete i stava da su najpametniji i najbolji. Tehnički opitni centar nikad nije dao pozitivnu ocjenu za ispitivanja tipa (raniji naziv tipska ispitivanja) za tenk. Rađena su homologaciona ispitivanja tenka i tenk nikad nije dobio pozitivnu ocjenu. Kasnije sam se svađao sa ovima iz TOC-a. Rekao sam im da su papci, š*pci i kukavice. I da nemaju m*da. Lakše je reći da nešto ne valje i uvijek tražiti manu uređaju i svaljivati krivicu na nekoga drugoga zašto nešto ne radi, nego prihvatiti tenk kakav je. Ovako je ispalo da je za bilo koji nedostatak kriv neki drugi, a ne TOC koji bi bio krivac ako je nešto neispravno.

Po naređenju SSNO-a dato je odobrenje za uvođenje u naoružanje u JNA. Za to je inače potrebna pozitivna ocjena TOC-a. Stalni problemi sa tvrdoglavošću VTI-a ja sam veoma lako rješavao. Nakon isporuke tenka u jedinicu išao sam za tenkovima i u njih ugrađivao svoja rješenja. Broker zna koje probleme ima tenk u Kraljevu. Tih problema nemaju tenkovi u drugim VP. Tj, koje je probleme imao tenk u Kraljevu. Sam sam skoro svim tenkovima ubacio drugačiji softver u balističkom računaru i u računaru za stabilizaciju. Tenkovi u Nišu i oni koji su bili u Vrhnici imaju moja druga rješenja, a za koja VTI nije htjeo da da odobrenje, jer bi sa tim pokazao da nije dovoljno stručan. Na moje stalno insistiranje oko problema sa tenkom našao sam se negdje 1989 sa jednim majorom iz VTI-a u Vrhnici. Samo sam znao da je iz VTI-a i nisam mu znao čin. Iznerviran tvrdoglavošću VTI-a rekao sam ovome, dobro se sjećam, "Čuj me ti, ili ćeš dati odobrenje za ove konstruktivne izmjene ili ću ti *ebati mater. Do*izdilo mi je da popravljam vaše gluposti." Kasnije je ispala frka trka i panika, ali su nakon nekih desetak dana dali odobrenje za sve moje izmjene.

Sad čitam ovaj Tanjugov tekst i vidim da spominju neka detalje o kojima sam ja pisao na Palubi.  Dakle, u tekstu koji je prenio Tanjug su dijelovi mojih pisanja koja sam pisao isključivo na Palubi. I nigdje više.

Međutim, u tenku koji je u Kuvajtu nema klime. I tamo je veliki problem meteosenzor. Međutim, na nosaču meteosenzora ima moja izmjena zbog koje je smanjeno otkazivanje meteosenzora. Drugačije je spajanje meteosenzora na sistem upravljanja vetrom. Na liniji napajanja meteosenzora ima osigurač u panelu komandira. Na domaćoj varijanti tenka meteosenzor se napaja direktno sa akumulatora tenka i pogodak u meteosenzor dovodi do paljenja čitave instalacije tenka unutar kupole. Ovo sam napisao samo da vidite kolika je pamet korištena u VTI-u u Beogradu. Inače sam radio dorade po kasarnama JNA na ovom dijelu koliko sam stizao. Ja ili moji radnici.

Naši kuvajtski tenkovi


Model M-84AB1, koji je izvožen u Kuvajt, imao je bitno poboljšana rešenja u domenu zaštite, gusenica, pa i klime, jer su problematični meteosenzori potpuno promenjeni.

Ovdje mi nije jasno. "Model M-84AB1, koji je izvožen u Kuvajt". Tamo je bio prikazan samo jedan komad.  Možda misle o M84ABL, ABK i ABN modelima.
U Kuvajtu su isti meteosenzori kao i u JNA. A10XMB. Nema nikakve izmjene u tipu ili modelu. Postoji prošireni temperaturni opseg temperature vazduha i temperature baruta u odnosu na tenkove u JNA. I još kad se tome doda drugačiji prikaz balistike u Kuvajtu, po američkoj podjeli hiljaditih, u odnosu na naš (JNA) prikaz po ruskoj podjeli hiljaditih dobije se drugačija slika o prikazu podataka. Već sam pisao na Palubi o problemu meteosenzora.

U tenku u Kuvajtu je ista zaštita kao i u JNA tenkovima. Na gusjenicama imaju gumeni naplatci zbog manjeg oštećivanja asfalta. Međutim na pola tenkova koji su išli od luke, sa iskrcaja sa broda do kasarne spalo je oko 70 % ovih gumenih naplataka.
Još komentara na ovaj Tanjugov tekst. Vidim da su čitali moje tekstove, jer su tu podatci koje sam samo ja napisao na Palubi i nigdje više. Ali su ćoravi i slijepi pored očiju. Davao sam im nekoliko intervjua oko tenkova, ali sam im rekao jednom da ne dajem nikakav tekst dok ga ne autorizujem. Ja kažem jedno, a oni napišu drugo. Uostalom, svi urednici traže od novinara da se digne gledanost, slušanost i čitanost, pa treba nešto bombastično.

Napisaše ovdje da je ugovor sa Kuvajtom sklopljen 1990 godine. Pojma nemaju. Pa ja sam 1989 i 1990 godine predavao Kuvajćanima u Zagrebu u Tehničkom školskom centru na Črnomercu.

Pogledajte ovaj dio teksta

Poslednji primerci isporučeni su Kuvajtu tokom 1992. Uprkos oružanim sukobima kojima je bio zahvaćen prostor Jugoslavije, sukobljene strane su u ovako unosnom poslu sarađivale.

To je prenešeno iz jednog intervjua koji sam dao Slobodnoj Dalmaciji, ali je tekst kompletno pogrešno napisan.

http://arhiv.slobodnadalmacija.hr/20070212/novosti01.asp

Tenkovi su tamo doveženi u maju 1992 godine. Borbe koje se spominju u ovom tekstu su davno bile završene.

Tu piše da su tenkovi isporučeni u Džedu, u Saudi Arabiju. Totalno netačno. I da sam ih ja pregledao tamo. I to je netačno. Međutim, novinarstvo se kod nas svodi na copy/paste.

Tenkove sam dočekao u Džedi u saudi Arabiji, ali u februaru 1991 godine. Zadnja isporuka je bila u maju 1992 godine. Ja sam bio u komisiji u luci Bar. Letio sam tamo avionom poznatim kako Kikaš.

Zadnju isporuku u Kuvajtu sam dočekao  u maju 1991 godine. Evo slike sa te isporuke. Ovu sliku objavljujem prvi put. Ekskluziva za Palubu. Slika će u čošku imati oznaku Palube.

[attachment=1]

Dakle, ovo je isporuka 33 tenka. Datum se vidi na slici. Ja sam se naslonio na tenk. Na tenku Željko i Danko. O Danku sam pričao prije neki dan kad smo popravljali agregat. Sad radi za američku vojsku u Kuvajtu.

Sljedeći dio teksta od Tanjuga

"Krajem osamdesetih, procena proizvodnih mogućnosti tadašnje Jugoslavije je bila oko 150 primeraka godišnje."

Kad smo radili tenkove ze Kuvajt već smo se primakli broju jedan dnevno.

Što se tiče Rusa i licence, bili smo obavezni da im damo kompletnu dokumentaciju za razlike, kompletan tenk i uređaje koji su različiti od njihovih u tenku. To je i urađeno. Kasnije su nam vratili jedan tenk, a tražili drugi iz druge serije. I to je i urađeno. I sva dokumentacija je morala biti prevedena na ruski jezik.
Kad sam nešto kasnije čačkao po tenku T80UD jedan Ukrajinac mi je pričao da je ispitivao naš tenk u nekon vojnom zavodu u Harkovu. Odgovorio sam mu da i ja ispitujem ovaj njegov T80UD.

Inače je sa Rusima bilo velikih problema što smo tenk nazvali M84, a ne T72, jugoslovenski. Na to smo ime dobili licencu. U ugovoru je bilo definisanao koliko komada tenkova možemo izvesti i u koje zemlje. Bilo je navedeno u koje zemlje ne smijemo izvoziti tenkove. To su bila ruska tržišta.


Eto malo i od mene.

Sada znam da nas čitaju i ovi iz Tanjuga. Pa to prepiše Srna, novinska agencija, pa njih pokupi RTRS, moja firma, a ja im u desku televizije gdje se prave vijesti kažem da neke stvari nisu tačne u tekstu, a oni mi kažu da je to tekst od Srne koja je ona pokupila sa sajta Tanjuga. A mene sasvim svejedno.  :dosada :dosada

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on April 09, 2011, 10:39:06 pm
Eh kad novinari pomešaju babe i žabe. Čak ni tekst ne umeju da prepišu kako treba.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on April 12, 2011, 08:45:40 pm
Kosmet 1999-ta godina za vreme agresije. Maskirani tenkovi M-84.

[attachment=1]
[attachment=2]


Izvor militaryphotos.

Hvala Dexy. :)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: vathra on April 12, 2011, 10:14:18 pm
Kosmet 1999-ta godina za vreme agresije. Maskirani tenkovi M-84.
Колико је сигурно да су слике из 99-те са Космета?
Обе слике су прилично добре (већина слика одатле је снимана "идиотима" са филмом.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on April 12, 2011, 10:21:48 pm
Nisam siguran, oni tako staviše, članovi sa naših prostora na militaryphotosu.
Piše Kosmet 99-ta.

Jel imaš možda info ili ideju odakle bi slike mogle da potiču?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on April 12, 2011, 11:23:50 pm
Moguće da su slike iz 99. naročito one sa Nevama. Ali, recimo ona sa Strelom-10 (prva ispod M-84) nije sigurno, jer se dobro vidi da vojnik u tenkovskom kombinezonu ima oznaku VS.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: djordjebg on April 13, 2011, 10:36:41 am
eto kako lako nastane konfuzija u prenosu informacija
vecina slika o kojima se govori su se pojavile na my city forumu kao deo privatne kolekcije jednog forumasa
vode poreklo najvecim delom iz doba JNA ili VJ ali osoba koja je repostovala ove slike se nije potrudila ili nije zelela da potrudi da pojasni cije su silke i iz kog perioda vuku korene

PVO jedinica je slikana na aerodromu Ladjevci 90ih godina
prva slika M-84 je nastala sigurno u skoroj proslosti i nema veze sa desavanjima na Kosmetu
ovu situaciju sa uniformom VS je izlizsno i komentarisati

stoga ne uzimajte zdravo za gotovo informacije sa foruma

Vlado, kada uhvatis vremena pokusaj da svoja secanja na period zalivskog rata i perioda stvaranja tenka M-84 uoblicis u formu knjige, ovo su veoma dragoceni materijali i uspomene i steta bi bila da jednog dana padne u zaborav.Takav materijal bi lako nasao put do izdavaca i svoje trziste jer u oseci svega kvalitetnog na ovim prostorima tvoji postovi su pravi osvezenje!
pozdrav
Djordje


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on April 13, 2011, 11:16:13 am
Upravo sam napisao na MCT-u

http://www.mycity-military.com/Kopnena-vojska/Modernizacija-kuvajtskih-M-84_45.html#1061691

Prije neki dan sam pisao u kabinet gospodina Šutanovca i zamolio ga da ne priča gluposti. Ako je na tom mjestu, ne zato što je pametan, nego zato što je u političkoj igri, raspodjeli ministarskih mjesta po partijskoj liniji, bolje mu je da ćuti nego da naokolo priča gluposti.

Pisao sam na adresu kabinetmo@mod.gov.rs

Naravno, nema odgovora, jer su i tamo postavljeni poslušnici po partijskoj dužnosti.

Naravno, ni oni sa kojim je nisu bolji. Pisao sam na Palubi kako sam uporno radio na izmjeni sajta Vojske Jugoslavije. Ako su tamo napisali i napravili onakve gluposti, ko zna kakve gluposti može da napravi gospodin Šutanovac.

Sajt Vojske Srbije pretrpio je dosta izmjena koje sam tražio. Oko gospodina Šutanovca se ne treba truditi. Proći će mu mandat i doći će opet neki novi po partijskoj dužnosti, a koji će opet biti igrač svoje stranke, ili nekoga iz Nato-a

Što se tiće ovoga posla, ako ga bude, sa Kuvajtom tu će najbolje proći kriminalno udruženje i lopovska kombinacija, inače znana kao SDPR ili Jugoimport, koja će se truditi da pokradu i prevare sve sa kojima će raditi.

Zato preporučujem svima koji budu u ovom poslu da dobro čuvaju svoje novčanike, jer radnici SDPR-a kradu, lično, naprimjer, moje dokumente i stvari, kradu novac, ne isplaćuju plate i dnevnice i ne rade svoj posao. Od para koje dobiju za posao koji sam ja, naprimjer, radio u predstavništvima SDPR-a u svijetu su se otvarale trgovačke firme na ime radnika SDPR-a koje su trgovale novcem koji su trebali dobiti radnici, kao ja naprimjer, koji su radili za SDPR. I onda mi gospodin general Jovan Čeković, lažljivac po struci i navici obeća isplatu svih dugovanja i zaostataka i naravno samo obeća. Lažljivac kao i ostali u SDPR-u.

Zato svim koji budu u ovome poslu preporučujem da kad budu radili sa SDPR-om svoje novčanike i stvari dobro čuvaju i da se dobro obezbijede sa ugovorom. Da se ne desi da dobiju pare nakon godinu ili dvije. Kao što su radnici na tenkovima u Kuvajtu 1996 godine stupili u štrajk, jer je gospođa šefica predstavništva uvozila za privatan račun pšenicu iz Brazila u Kuvajt, a parama koje su zaradili radnici koji su radili za SDPR.

Da se ne desi da ekipa sa kojom sam ja radio u Kini nakon pola godine ne dobije ni žutu banku za rad na tenku u Kini, i da čak ljudi nemaju za cigare, a onda dođe šef predstavništva iz Pekinga Zoran Đorđević i da svima pušačima, samo pušačima, po oko 10 eura za cigare. Za nas nepušače nije dao ništa.

Da počnemo da radimo, napravimo ugovore, i nakon nekoliko mjeseci dođe iz SDPR-a promjena ugovora, retroaktivno, gdje mi se plata smanjuje na 2500 dolara. Unazad nekoliko mjeseci. I onda ispadne da ja još moram vratiti pare SDPR-u za rad koji sam radio. Ima li igdje na svijetu da ti smanje platu, retroaktivno, pa te obavijeste nakon nekoliko mjeseci, i još onda mjesto da dobiješ platu treba da im vratiš para.


Zbog SDPR-a sam prelazio više puta granicu zemalja u Aziji ilegalno. Švercovali oružje.

U apriliu 1996 godine su Kuvajćani i Englezi uhvatili u pustinji u Kuvajtu trojicu radnika koji su za radili za SDPR premlatili ih, mučili, iživljavali se njima i još svašta, bolje da ne pričam. Iz predstavništva SDPR-a nisu ni prstom mrdnuli. Čak ih nisu ni u bolnici posjetili. I nikom ništa. Izbiju ti zube, polome kosti, odbiju bubrege, drže čitav dan u pustinji svezanog i isprebijenog, a gospodin pukovnik Grujović Krsto se samo smješkao na to.

Da li bi mene zaštitili da su me uhvatili u ilegalnom prelasku granice neke zemlje.

Da smo radili u minskim poljima, a nismo za to bili plaćeni. Da su pored nas izginuli, na dvadesetak metara, vojnici Bangladeša, koji su radili sa nama i ušli u minsko polje.

I sad će posao oko tenkova, ako dobiju, voditi ovi iz SDPR-a. Koje će tu biti samo krađe. Milionske. Krašće se na svakom mogućem papiriću i djeliću. Na ugovorima, na dnevnicama, avio kartama, na gorivu, na hemijskim, na spajalicama, na rokovnicima. Dok smo radili u Kuvajtu nismo dobili iz predstavništva ni hemijsku niti radnu svesku. Jedan moj drugar je zato vodio radni dnevnik na zidu. Pisao je ekserom po zidu. Svaki dan izvještaj. I govorio šefovima da izvještaj mogu da pogledaju na zidu u radionici. Da smo u Kuvajtu u radionici jedno vrijme sjedili na praznim sanducima.

Sjećam se jednog radnika SDPR-a koji je sada šef predstavništva u Teheranu koji je u avionu pokrao sve čaše u koje su mu stjuardese sipale piće. Pa je čak ukrao i čaše u kojima sam ja dobio piće. Pokrao je i escajg.

Ajmo se sada vratiti na tenk.

Koliki će napredak imati oklopne jedinice Kuvajta ako se uradi modifikacija tenka za njihovu vojsku.

Kod gađanja na poligonu gađa se meta koja stoji iz tenka koji stoji. Tu sasvim dobro radi sadašnji sistem u tenku.

Ko može da napadne Kuvajt. Iran. On još nikad nikog nije napao. Irak. Neće. tamo su američke okupacione snage. Saudija. Neće. Oni su im veliki prijatelji. Neko sa mora. Neće. tamo su Ameri koji oslobađaju Irak.

Pa što će onda remont tenka Kuvajtu.

Da bi neko iz porodice Sabah dobio koju stotinu miliona dolara provizije i da bi SDPR krao i dalje.

Dakle, nema potreba da govorite o prohodnosti tenka, oklopnoj zaštiti, municiji, i ostalim tehničkim karakteristikama. To u ovom poslu uopšte nije bitno.

Samo provizija koja ostaje u Kuvajtu i samo pare koje će SDPR da pokrade na svim mogućim mjestima. Pa čak i na spajalicama.

Vladimir Ivanović
Za knjigu već imam dosta ponuda. Pošto mi do penzije treba otprilike oko tri godine, mislim ako budem htio i ako se ne promijeni zakon, imaću vremena.

Ne žurim.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: vathra on April 13, 2011, 11:27:25 am
Nisam siguran, oni tako staviše, članovi sa naših prostora na militaryphotosu.
Piše Kosmet 99-ta.

Jel imaš možda info ili ideju odakle bi slike mogle da potiču?
Слике које се појављују из тог периода су углавном аматерске, и по квалитету су лоше.
Пример:
http://www.mycity-military.com/Kopnena-vojska/M-84_6.html#804670

Ове слику су исувише добре - професионални ниво.
Тешко да су новинарске из тог периода, а још теже да су службене.

Прва слика је вероватно неки ”фото сешн” током скорије вежбе, а друга слика је могуће тестирање маскирне мреже - примети да је сликана са висине да би се боље видело маскирање, на равном терену. Већина аматера слике са нивоа очију.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on April 13, 2011, 11:32:18 am
Nisam Vathra fotografije ove dve cetvorke uzeo sa MC-a vec sa foruma militaryphotos.


Vlada, moderator sajta Vojske Srbije. :super


Title: Re: Tenk M-84
Post by: j21 on April 13, 2011, 11:36:35 am
Mislim da je ona prva čak fotošop, pogledajte meteosenzor???


Title: Re: Tenk M-84
Post by: kNikS on April 13, 2011, 12:13:45 pm
Kosmet 1999-ta godina za vreme agresije. Maskirani tenkovi M-84.
Broker, ovo nije tacno, na militaryphotos pisu svasta.

Tenk sa prve slike je iz 1. brigade KoV VS na vezbi Dijamant maja 2009. Druga slika je iz privatne arhive Petra Pana sa MCM, i mada nisam siguran za vreme i mesto (mogu da pitam), nisam uveren da je iz tog perioda.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: djordjebg on April 13, 2011, 12:29:17 pm
da na prvoj slici je po vegetacji jasno da je tenk vrlo blizu obale reke
inace u pitanju je obala Tise
dakle potpuno je demistifikovano  ;)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on April 13, 2011, 01:16:57 pm
Mislim da sam negde i napomenuo da nisam siguran da su fotografije sa KosMeta iz perioda 1999-te.
Inace, imao sam dosta bolje misljenje o forumu MilitaryPhotos.

Hvala KNikS na pojasnjenju. :klap


Title: Re: Tenk M-84
Post by: BSD on April 15, 2011, 02:23:35 am
Snimak ispitivanja tenka u pustinji, a inace izvorni snimak je sa sajta TRZ Cacak!

http://www.youtube.com/watch?v=aE8qzCdD55Q


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on April 15, 2011, 07:26:14 am
Gledao sam ovaj snimak u punom dužem trajanju. Sa laptopa na kojem je original. Radnici TRZ Čačak imaju odlične snimke, ali ih zbog raznoraznih razloga ne smiju objaviti. Pošto sam u veoma dobrim odnosima sa drugarima iz Remonta tražiću nekoliko snimaka od njih za objavljivanje. Naravno, u slučaju objavljivanja određeni detalji i lica biće pokriveni.

Ovaj snimak ne pokazuje ni približno šta može stari tenk M84, a kamoli modifikovani koji se sada nudi.
Ja, lično, svojim imenom i prezimenom, garantujem pogodak u metu veličine papira A4 na 4 kilometra prvim zrnom iz tenka u pokretu na metu u pokretu. Obe brzine do 40 km/h. Uz uslov da je oblačan dan i da je top ugrijan, tj da je već gađao. Da je municija provela jedan dan u tenku. Temperirana. Uz uslov da mi je vozač tenka Ivan Ž.  Sve starješine, a kojima je on predavao,  koje su do 1992 završile ŠCOMJ znaju ko je Ivan Ž. Sad živi u Pančevu. Sa njim sam bio dugo naokolo po svijetu.
Dugo se pričalo po VTI-ju, SDPR-u, po raznim vojskama koje su me gledali na jednom gađanju kad sam ispaljivao zrno svakih deset sekundi i pogađao u metu. I sve 100%  u metu, u centar. Istog trenutka kad sam pritisnuo tater za opaljenje sam stiskao taster za popunu topa. A gas je morao biti do daske. Regulator napona u tenku R10-TAU prepravljen da mi drži veći napon. Tada automat punjenja puno brže radi.

Sve prezentacije tenkova i svi snimci koje ste vidjeli po Youtube-u su blijeda slika šta ja i on radimo.

Kad sam se nedavno, zna Broker kada (kad smo se našli u Kraljevu), našao sa drugarom iz Remonta iz Čačka, vidio sam snimke novih ruskih borbenih vozila, a koji još nigdje nisu objavljeni niti se zna za ta vozila, odnosno te modifikacije.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: bitanga on April 15, 2011, 08:11:23 am
Jel možda t-95? Ili neke modifikacije urađene u Srbiji?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on April 15, 2011, 04:03:44 pm
Jednom sam već napisao da nikad neću objaviti nešto što je vojna tajna, ili bi mogla biti vojna tajna. Bez obzira što živim u drugoj državi imam veoma dobre veze sa drugovima koji su u drugim državama. Zato je odgovor na ovakvo pitanje

 :dosada :dosada :dosada

Ako smatram da se nešto može objaviti, a da je interesantno, objaviću.  Zajednička vojna tajna od SFRJ više nije aktuelna. To svi znaju i svi su prodali gu*icu NATO-u. Za male pare i sad i oni znaju sve što je bila tajna. Nadam se da nikad niko iz NATO-a neće saznati detalje nekih projekata. Bez obzira koliko se interesovali. NA nekim projektima koje sam radio, tj radili, radilo je veoma malo ljudi. I nismo znali šta radi onaj pored. Svako je završavao nešto, a neki drugi kojeg nismo znali je to sve završavao.

Zato, lagano i polako.  Petak je poslije podne.   :dosada :dosada :dosada :dosada


Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: pvanja on April 15, 2011, 04:23:53 pm
Clanak iz Novosti koji su okacili na sajtu MO RS.

http://www.mod.gov.rs/cir/aktuelno/izdvajamo/izdvajamo_15_04_oklop.pdf


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on April 15, 2011, 04:54:14 pm
Novinarski tekst kao i svaki drugi, ali kako to tenk M-84 "preskače" zid od jednog metra i može biti precizan u svim uslovima vidljivosti? Ovo drugo bi bilo moguće samo ugradnjom termovizije, koju tenkovi M-84AB u Kuvajtu nemaju.
Kažu i da modernizacija obuhvata ugradnju "novog" motora od 1000 konja. Jedino ako se misli na eventualnu ugradnju power packa MPG-1000, ali i tada je u pitanju stari provereni motor V46-TK. Na ovom motoru su moguće određene modifikacije i poboljšanja, poput onih na V46-TK1 predstavljenih na sajmu Partner 2009, ali se to ne može nazvati novim motorom.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: pvanja on April 15, 2011, 05:15:26 pm
@Bandzi

Ima tu jos bisera "gazi vodu do 5 metara", "mala visina cini da na daljini od kilometar odaje siluetu coveka i da ga je gotovo nemoguce pogoditi u celo" itd.

Sve se ovo moze "oprostiti" novinarima ali da ovakav tekst se postavi i na zvanicnom sajtu Ministartva odbrane je stvarno sramota.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on April 16, 2011, 08:47:29 am
Da ne kažete da više volim one sa onog drugog foruma gdje nas dosta piše, ovo sam tamo malooprije objavio.


Ja tek ustao, a ono se vi čak i posvađali. Nisam ni kafu popio.

Što volim ove koji ne vide drvo od šume.

Ako se sjetite da je nekad davno bio potpisan ugovor koji se zvao Niš-10, pa ako se sjetite da je tim ugovorom trebalo biti isporučeno 200 tenkova M84 različitih verzija u Kuvajt, a isporučeno je oko 50 komada manje.

Mislim, ako se sjetite. Neki sa ovoga foruma, makar po pisanju i stavovima, koliko se može zaključiti, nisu bili ni rođeni.

Dakle, ako krenemo po pretpostavci da se neki mogu sjetiti nedostaje 51 tenk. A Kuvajt ih platio. Dao avans. To znači da neko treba da te pare vrati ili da da nešto u zamjenu za nedostajuće tenkove. Nove tenkove ne može da isporuči. Sadašnja vojna industrija, sve zajedno da se udruže, prave najbolje fotošop proizvode, Fotošop je moćna stvar. Tu je najbolji SDPR. I da se udruže sve bivše firme SFRJ i da pokušaju da naprave tenk mogli bi samo da pričaju kako je to teško. I svi pametni u ovom poslu su već davno otišli daleko od ovoga posla. A i oni koji su ostali sugurno neće htjeti da rade sa lopovsko kriminalnim udruženjem poznatim pod nazivom SDPR ili Jugoimport.  Znaju se iz kojeg su dijela Beograda. Tu vrijedi zakon "Klan se klanom izbija". Uradiš im posao u Kini, a onda ti oni u Beogradu kažu da mi isplatu dugovanja treba da isplati oni iz predstavništva u Pekingu, pa ako vam nije problem skoknite, čas posla, to je tu iz a ćoška, a put je besplatan,  u Peking po svoje pare. I da ne nabrajam više.

U svakom poslu, ovakvom, da bi se posao bolje obavio mora da se podmaže tamo gdje zapinje. Najbolje podmazivanje se vrši dolarom. Fin, mekan, zelen, teško se cijepa, lako se koristi. Svuda upotrebljiv,


Da se vratimo na tenk.

Dakle, pošto je SFRJ dugovala Kuvajtu pare ze neisplaćene tenkove to se smatrao dug SFRJ Kuvajtu.  A dugovi SFRJ su se podijelili po novim republikama stare države. Pa sad se proporcionalno tome duguje svaka republika ili ti firma koja je dobila pare za ovaj posao. A to neko mora da vrati. Mora da se da i sva provizija porodici Sabah za onaj posao koji nije dovršen. I da se da nova provizija porodici Sabah za novi posao koji se počinje raditi..

I šta sada da se radi. Treba se naći nešto što bi se prodalo, vratio dug Kuvajtu i isplatila sva provizija porodici Sabah.

Tenk M84 ovakav kakav je sada u Kuvajtu je daleko ispred Abramsa. Na zajedničkim vježbama i gađanjima, naš tenk je imao sve u metu, a Abrams se kvario kao da su ga pravila djeca iz opštetehničkog obrazovanja i imao je oko 10 % u metu. I onda amerikanci da bi izbjegli sramotu obustave vježbu, jer više nas lete neki njihovi avioni, pa bi rikošet mogao da ... itd.  Bitno je da smo nakon vježbe uvijek pojeli po neku kamilu.

Dakle, treba vratiti dug. Isporučiti im nešto. Došli Rusi u Srbiju, napravili neku svoju verziju nekog svog tenka na šasiji M84 i to ponudili Kuvajtu. Lako je napraviti jedan komad. Dva ili tri dosta teško. Ali modifikovati seriju izuzetno teško. Veliki je to zalogaj i za bivšu vojnu industriju, koja je nekad bila, a kamoli za ovu sadašnju.

Sad se vodi diplomatska bitka, pregovori, Smederevo, itd u tome ko će da uzme koliki kolačić od posla. Jer svi duguju Kuvajtu. A na ovome tenku koji je prikazan u Kuvajtu najveći je ruski udio u poslu. I najveće je laganje SDPR-a. Sjćam se njihovog direktora, generala Jovana Čekovića i njegovih riječi "Ma Vlado, sigurno ćemo ti isplatiti taj dug iz Kine, Nemoj da brineš.  Čim se vratim u Beograd daću nalog za isplatu svih dugovanja prema tebi." Toliko o generalskoj riječi oficira iz  Srbije. Oficir iz Japana bi za ovakvo nešto uradio harakiri.

Pa sad poslujte sa SDPR-om.

Pisao bih još, ali ćerka hoće da pravi još neki svoj sajt na mom računaru.

Pozdrav


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on April 17, 2011, 11:06:26 am
Upravo sam od Kuzme dobio link preko Skajpa.
http://www.pressonline.rs/sr/vesti/globus/story/158245/M-84%2C+tenk+koji+je+pobedio+Sadama.html

Pišu o Danku Martinoviću. Zvanom Hans ili Švabo. Zajedno smo otišli u rat u Pustinjsku oluju. Ostao je u Kuvajtu i sada je tamo je sa ženom Gordanom i ćerkom Natašom. Ima i sina koji se rodio u Kuvajtu.

Na prethodnoj slici koju sam objavio jutros, ova zadnja smo ja i Hans. Sada radi za američku vojsku u Kuvajtu. Zvali su ga Hans ili Švabo, jer je je plavokos i plavook i liči na švabu original.

Bio je jedan dobar vic. Radili ja i on neku elektroniku na autu ambasadora u Kuvajtu, a ambasador kaže Hansu, kojeg je on zvao Danko: Neki švabo je napravio doktoru Srbi (doktor Srba Trifunović iz Niša, sportski ljekar rukometne reprezentacija SFRJ koji je tada radio pri Ministarstvu sporeta u Kuvajtu) pecanu za destilaciju rakije. A ja i Hans se samo pogledamo i nastavimo da radimo. I umiremo od smijeha u sebi.

Kuzma, hvala Ti.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: crki on April 17, 2011, 12:25:10 pm
A onaj lik u komentaru reče ima skladište municije u kupoli ?!?!?! I toliko tvrđenja napisa ‚‚stručnih "


Title: Re: Tenk M-84
Post by: dexy on April 17, 2011, 02:12:17 pm
Evo i link ka tekstu iz Večernjih novosti, skenirano i stavljeno na sajtu Ministarstva odbrane:
http://www.mod.gov.rs/cir/aktuelno/izdvajamo/izdvajamo_15_04_oklop.pdf

[attachment=1]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on April 17, 2011, 06:36:27 pm
A jel ste primetili fotošopiranu sliku M-84AB1, u Presovom tekstu?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Trifko on April 17, 2011, 07:04:26 pm
@bandzi misliš na na spregnuti mitraljez na kupoli ;D


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on April 17, 2011, 07:26:10 pm
Jašta, a najverovatnije i onaj TOMS iznad nišanske sprave.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on April 17, 2011, 10:30:15 pm
Za cenu su zaboravili da dodaju broj 1. Što bi trebalo da bude 1.700.000 dolara po tenku.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: rotring on April 17, 2011, 11:33:14 pm
U nekim novinama, (a i neki Ministri odbrane, koji mješaju žabe i babe), se govori o modifikaciji tenka T84. Jedna slika za zbunjivanje.  Držim prospekt tenka T84.


Reci posteno Vlado...rekao si mu to nista ne valja i da nemaju pojma....zato ima onako kiseo osmeh na licu. ;D


Title: Re: Tenk M-84
Post by: djordjebg on April 17, 2011, 11:39:45 pm
da li se M-84 tamo susreo sa T-72 i kako se pokazao?
uopste koliko je bilo borbenih iskustava i kakav je generalan ustisak?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on April 18, 2011, 07:32:10 am
Siguran sam da ovi iz Presa nemaju veze šta pišu i pišu ono šta im padne pod ruku, ali bilo je još naših ljudi u Kuvajtu.
Znam zastavnika koji je bio u Kuvajtu kao pripadnik JNA (ili VJ) koji je nešto radio na tenku M-84.
Pošto su bile jako često opklade oko nekih delova na tenku M-84 on je uvek bio sudija zato što je poznavao M-84 najbolje u kasarni.
U to vreme (94-96) je nosio tenkovski kobinezon koji tada VJ nije imala, i NATO opsač, (tada se tako zvao), takođe ga VJ tada nije imala.
Svu tu opremu je doneo iz Kuvajta.

Ne mogu da se setim imena, ali nije teško za proveriti, čim sretnem nekoga od kolega pitaću.
Dužio je RR bataljon (ili 3-ći OKB) tenkova M-84 u kasarni VP 8977, tako da se lako može proveriti.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on April 18, 2011, 08:09:41 am
Nakon predavanja koja sam držao arapima u Zagrebu dobio sam dosta raznih uniformi. Šarenih i maskirnih. Što bi rekla moja pokojna baba "što šarenije, budali veselije". Kad bi samo znali šta su mi nudili za te uniforme. Klopa, cuga, pivo, pare, pečeno janje itd. A ja toga navukao u ogromnim količinama. Prije neku godinu sam sve što me podsjećalo na vojsku odvukao do kontejnera. I bacio. Četiri para JNA čizama, arapske, američke, francuske, ove naše od JNA naovamo, njemačke i raznorazne druge uniforme. I one svilene padobranske. Maskirne, ljetne, zimske. Samo sam ostavio pustinjske žute oficirske čizme od kamilje kože. Ali ni njih ne nosim. Izgledao bih malo glupo u njima.

Mislim, ako ćemo o uniformama.

A bilo je tamo raznih. Dosta ih je bilo zato što im je tata ili mama u partiji, ili je dobar sa onim generalom ili direktorom, itd.. Ili im je tata general. Bilo je i toga. Pa da se uvati koji dolar.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on April 18, 2011, 08:24:59 am
Nemoj tako, nisu ga tata i mama naučili o tenku sigurno. A bio je najbolji znalac u 252-goj.
Bio je još jedan zastavnik '95-te u Kuvajtu ali ne preko VJ. Njemu znam i ime i prezime i dobar mi je prijatelj, ali ga neću pomenuti.
On je stvarno uzeo dolara i dolara, a što i ne bi, nije išao u Kuvajt što voli pustinju. :)
Potipsao je ugovor na godinu dana, obučio turu tenkista i dalje do pune godine proveo na granici sa Irakom sa istom tom vojskom koju je obučavao.
Imao sam priliku i ja da idem sa njim ali nisam otišao iz privatnih razloga.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Trifko on April 18, 2011, 03:43:18 pm
http://www.youtube.com/watch?v=EH-y5JrCVaE

Kako je ovih dana M-84 glavna tema naših medij aovo još jedan "članak" :krsta

http://www.srbijanet.rs/vesti/vesti-iz-zemlje/80602-kako-je-jugoslovenski-tenk-pobedio-americkog-abramsa.html


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bozo13 on April 18, 2011, 03:51:14 pm
Dali je samo kut kamere takav, da izgleda da je sve išlo pored meta? Ne mogu odoleti osečaju, da je to "novinarsko" gađanje, ili bolje da je cilj artilerijski (100x100) i da dejstvuje artiljerija

LPB


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on April 18, 2011, 05:08:40 pm
Što se tiče onoga ukrajinskog pukovnika, bilo je sve u redu sa njim. Dok nisam gađao. Prije toga smo se fino družili i zezali. Na ruskom i engleskom. Čak sam im prodavao neke tekućine iz destilerije. Nađe se veza i tamo. I tako se fino družili, odgovarali na moja pitanja. Nisu mi dali da slikam tenk iznutra. Bio sam oduševljen rješenjima na topu i na automatu punjenja. Naš tenk, tj automat punjenja sa tenka T72 ima u obrtnom transporteru 22 zrna i puni top iz dva poteza lanca donosača zrna. Njihov tenk ima 28 zrna u automatu punjenja i puni top iz jednog poteza lanca donosača. I vrtio sam se stalno po njihovom tenku. Provodio sata i sate u tenku. Raketu koja se ispaljuje iz zrna nisu mi dali da vidim.

I onda sam ja gađao iz našeg tenka. Prije mene su gađali neki drugi. I protjeram ja od osam zrna šest kroz istu rupu na meti. Na dosta velikoj razdaljini. U stvari, ja nisam ni trebao da gađam, ali ispale su neke svađe i nesuglasice, politika, vojska i slične gluposti. Pošto sam bio glavni i odgovorni za taj dio posla, a inače sam se zezao sa ljudima, svi su me smatrali za šaljivdžiju. Međutim, sa poslom se nikad nisam zezao. Sa ljudima, da, i uvijek, ali sa poslom, nikad.

I otjeram ja sve sa tenka, izgađam kako sam izgađao, i vraćam se sa tenka. Pošto je nakon gađanja oko tenka velika prašina i dim, Ukrajinci nisu u prvom momentu vidjeli da sam ja gađao. I vraćam se sa linije gađanja do tendi, nešto kao zaklon, nastrešnica, i svi se Ukrajinci postrojili i čestitaju mi.
Sutradan je u naš hotel, koji je bio nekih stotinjak kilometara daleko od strelišta i oko pedesetak kilometara daleko od hotela u kojem su bili Ukrajinci, došao njihov bezbednjak i počeo razgovor sa mnom i sa mojom ekipom oko toga ko sam ja. I to na veoma neprikladan i bezobrazan način. I počeo da viče na ruskom. Ali i ja znam da vičem na ruskom. Iz veoma neprijatne situacije sam se izvukao samo tako što sam se sklonio u stranu. Nije im jasno kako tako dobro gađam. Nemaju podataka o meni. Normalno da im nisam rekao detalje.

To je priča sa bezbednjakom ukrajinske vojske sa kojom sam radio.


Što se tiče ovoga snimka sa youtube-a gledao sam ga puno puta, ali tu mi nešto ne štima.  Ne govorim o tome što se u jednom trenutku vidi  tenk u vožnji sa neblokiranom kupolom i neuključenom pumpom azimuta. To je najčešći razlog loma štiftova na reduktoru pogona azimuta. Ovdje mi nešto ne štima oko pogodaka. Ne mogu da povežem šta se gađa. U jednom trenutku se vidi istovremeni udar tri zrna u mete. Tu nije bilo nišanjenja, nego je bila komanda "Pali". Kao u artiljeriji. Izgleda da je opet neko pomješao babe i žabe. Kod gađanja iz tenka postoji dozvola za opaljenje od računara. Kad su dinamičke greške po elevaciji i azimutu u dozvoljenim granicama računar daje dozvolu za opaljenje. Dakle, nema uvijek opaljenja kad se stisne taster za opaljenje. To može biti sekund, dva nakon stiskanja tastera opaljenja. Ali ovdje je najvjerovatnije korišten rezervni režim gađanja da bi bilo istovremeno opaljenje. Računar može dati dozvolu za opaljenje i u slučaju da su dinamičke greške van dozvoljenih, ali imaju tendenciju ulaska u dozvoljenu grešku i to za vrijeme kašnjenja opaljenja. Kašnjenja udarne igle, udarnog mehanizma itd. Takozvana predikcija dinamičke greške.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on April 18, 2011, 05:24:45 pm
Kod prvog hitca na klipu, iz mesta dva tenka pogađaju cilj dok treći, desno maši za nekih 3-4 metra od cilja, ne mogu tačno da ocenim sa videa (0:33)
Na (0:46) sva tri tenka prave ne mali prebačaj.
Ne znam što ovo postavljaju uopšte.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: karavela on April 18, 2011, 05:51:44 pm
Mora da je i Sutanovac gledao onu vladinu sliku s onim prospektom o T-84, pa se eto zbunio oko naziva!? :jok


Title: Re: Tenk M-84
Post by: dzumba on April 18, 2011, 09:54:21 pm
Ма шта је вама. То је пропагандни или наставни филм намењен лаицима ("широким цивилним масама") или монтиран за неку другу намену. Лепо изгледа. И само то. То му и јесте намена. Чини ми се да се ради снимцима  са неке вежбе од пре пар година на Пештери и да је то део неког приказа о тој вежби(осим снимака тенка са реактивним оклопом на почетку који су однекуд другде). Чисто сумњам да су приказани погоци испаљени из тенова који се појављују на снимцима.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Trifko on April 19, 2011, 03:01:08 pm
Jedno pitanje možda će nekom zvučati  malo glupo. Kako se vrši pražnjenje topa, ako nije izvršeno opaljenje?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on April 19, 2011, 03:45:20 pm
Ako se dobro sećam, nikako. Možda je neko i probavao da izvadi zrno i punjenje, ali koliko se sećam po pravilu je to zabranjeno.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Рашо on April 19, 2011, 04:07:31 pm
Kako nikako, pa top se mora isprazniti.

U principu, postupak je valjda isti za sve topove. Top se zapne, na motku čistilice se namontira izbijač metka i kroz cijev se metak izbije.

Tako sam ja radio, doduše sa drugačijim topom, ali kao što rekoh... top je top. Šta znam, valjda je tako.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bozo13 on April 19, 2011, 04:11:18 pm
Za haubice i MB ti mogu reči, ali za glatkocevne topove nažalost ne.

Kod haubica, cev se digne na največu elevaciju, pre toga se da na ušče cevi specialni "čep" za izbijanje granate, izvadi se barutno punjenje, zatvori zatvarač i popusti špaga. Graavitacija napravi svoje, da izbije granatu iz "navoja" cevi u komoru za barutno punjenje, otvori se zatvarač i izvadi granata. Granata se odpisuje (ako se ne varam, pošto je bakreni prsten u koji se urezuje navoj cevi več oštečen)

Za MB je opisano u temi Minobacač 82mm M69 (A) (https://www.paluba.info/smf/index.php?topic=1997.msg107040#msg107040)

LPB


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on April 19, 2011, 04:25:47 pm
Kada sam napisao "nikako", mislio sam na to da se pražnjenje mora izvršiti opaljenjem.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on April 19, 2011, 07:28:40 pm
Na zrnu, TF, kumulativnom i potkalibarnom postoji bakarni prsten koji se ureže u ležište zrna u trenutku punjenja topa. Taj prsten služi za zaptivanje barutne komore kod opaljenja, a i za zadržavanje projektila u topu za vrijeme punjenja. Dok se ne napuni i barutno punjenje. Urezivanje bakarnog prstena je zaista jako. Pražnjenje projektila se po SVIM knjigama vrši isključivo ispaljivanjem projektila. Svako guranje projektila nazad unutar kupole je veoma opasno. Nikad to nisam ni radio ni pokušao. Neki su pravili nastavak za pikete za čišćenje topa i gurali zrno nazad. Veoma opasno i neodgovorno.

Lično sam ispaljivao projektile koji su bili u topu preko pola godine.

U Kraljevu su jednom ugurali pikete u cijev i upalili tenk i gurali pikete vozeći tenk prema zidu. Samo su polomili pikete i oštetili top iznutra. Zrno nisu izgurali nazad.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Gazda on April 19, 2011, 07:43:25 pm
ovo zadnje zvuči jako glupo u svakom slučaju.zašto bi se uopće praznilo zrno iz cijevi,škodi li dugo stajanje cijevi/zrnu?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on April 19, 2011, 08:00:30 pm
Ako zrno stoji dugo u topovskoj cijevi top se ne može čistiti. Dogodi se da se top greškom napuni. Ili iz nekih drugih razloga. Ako je tenk gađao i napunjen ponovo to znači da je cijev prljava. Naslage gareži koje se nečiste nagrizaju cijev. Nečišćena cijev ima u sebi bakarne naslage. Od bakarnog prstena koji vrši zaptivanje topa kod gađanja u topu ostaju bakarni tragovi. I nakon nekog vremena top pozeleni unutra. I počne hemijski proces koji oštećuje cijev iznutra. Zbog toga se top mora isprazniti i očistiti. Top se može prazniti samo na strelištu. Ni u kom slučaju drugačije. Bio je slučaj u Češkoj ili Slovačkoj, nisam siguran, gdje je tenk eksplodirao kod ovakvog naopakog pražnjenja.

Sa ovim NEMA zezanja.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Рашо on April 19, 2011, 08:47:45 pm
Interesantno! Nisam ni pretpostavljao da se bakarni prsten tako snažno ureže u cijev da se projektil mora isključivo ispaliti. Čak toliko jako da su ti "stručnjaci" izlomili čistilicu pokušavajući ga izbiti.

U PAA smo takve stvari lako rješavali izbijačem.

Inače, viđao sam cijevi pozelenjele od ostataka bakra sa vodećeg prstena, to su slučajevi teškog nemara.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on April 19, 2011, 09:52:17 pm
Nisam siguran da je reč o nemaru, jer debakarizacija cevi nije lak posao. Koliko su nam objasnili, to se može uraditi na dva načina. Prvi je upotrebom nekih kiselina, ali je to komplikovano uraditi u trupi. Drugi način je ručno, trljanjem četkom uz upotrebu neke paste slične onoj za pranje ruku. Mi smo to radili na ovaj drugi način, na našim tenkovima M-84 i samohotkama 2S1 iz mard-a. Ovaj o-ruk sistem sa pastom ide jako sporo. Čovek koji je vodio i nadzirao posao nam je rekao da sa kiselinama ide mnogo brže, ali šta je tu je.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on April 19, 2011, 10:30:12 pm
Eno ti Bandzi na prvoj strani ove teme kako smo to radili.

Inače u Kraljevu nije nikada vađena granata tako što je neko upalio tenk i gurao pikete o zid koje su se polomile.
Za tu "metodu" sam prvi put čuo baš ovde na Palubi od Tpkua.
Ima sve u ovom topicu.

Jeste nam se napunio top kada je na "crno" obučavan četni starešina i sreća što je bila TF.
Napravili smo čep od krpa i sa prednje strane gurali piketom a iz ležišta metka vezali žicu za krilca, i jesmo se namučili dok smo je izvaidli ali smo je izvadili.
Nismo imali taj luksuz da uplaimo tenk a kamoli da ispalimo granatu. Tako smo verovatno sačuvali dva posla, četnom i k-diru tenka a možda i voda.

Na mom tenku rezervisti, znači ja još nisam počeo da radim, su napunili top i granata je bila u topu nekih dvadesetak dana. Nisu smeli da je ispale nego su vezali kanap za KBN i isplali je iz vana. Sa tenkom se nije ništa desilo.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: vathra on April 19, 2011, 10:49:51 pm
Да ли је и на осталим тенковским топовима сличан проблем вађење гранате? Рецимо Рајнметал 120мм.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Trifko on April 19, 2011, 10:55:30 pm
Da se nadovežem na Vathra-u kako ma da odo u off, kako stvari stoje sa jednodjelnom municijom?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on April 19, 2011, 10:58:12 pm
To pianje bolje da si postavio u temi T-55.
Znaće neko od petičara sigurno. :)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: pvanja on April 20, 2011, 07:45:02 am
Neznam da li se neko seca sluacaja sa pocetka 90-tih kada su iz pozadinske paze  u Petrovaradinu ispalili granatu iz tenak (mislim da je bas bila 84-tvorka mada moze biti i t72). Mislim da je bilo ista situacija slucajno je napunjen top pa su "majstori" pokusavali da ga isprazne.
u tim pokusajima su ispalili granatu koja je zvrsila u kupatilu stana/kuce vise se i nesecam.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: dzumba on April 20, 2011, 08:01:04 am
Ја памтим свакакве будалаштине из Војске, али се тог догађаја у Новом Саду не сећам. Можда га је и било али граната није завршила у неком стану. То је већ национални догађај.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on April 20, 2011, 08:09:50 am
Granatu je ispalio Dakić Miroslav. Iz VP 4001 Petrovaradin u septembru 1991 godine. Nije bio baš najbolji poznavaoc tenka, a došao mu je tenk sa napunjenim topom na servis. Granata je završila u jednoj kući u Sremskim Karlovcima. Bez ljudskih žrtava. Baš tih dana sam bio na Kašmiru, muvao neke tenkove. I dok sam bio tamo sam čuo za ovo. Čak tamo. Kasnije sam ga zezao, ali se pravdao raznoraznim izgovorima. Polupao je sva stakla u okolini 500 metara. Granata je ispaljena iz tenka M84.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on April 20, 2011, 08:22:37 am
Kako li je ispaljena granata i koja granata je u pitanju bila ako se ko seća takvih detalja.
91' sam još bio "kod" Džumbe a tek naredne godine prešao "kod" Vlade. ;)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on April 20, 2011, 08:57:44 am
Naravno da se sjećam. Kad su mi javili kakve gluposti rade u kasarni u Petrovaradinu, moj tadašnji šef, a juče ste mu vidjeli sliku, me pozvao i rekao da su tražili iz SSNO-a da im hitno održim kurs. Po povratku sa terene, iz Azije, u petak, nakon dva dana, u ponedeljak sam bio u Petrovaradinu gdje sam oko petnaestak dana držao predavanja i praktičnu nastavu iz tenka M84 u VP 4001 Petrovaradin.

Ispaljena je TF granata. Kasnije se Dakić žalio da je samo ušao u tenk i da je granata sama ispalila. Kod rukovanja tehnikom u kojoj se ne zna u kakvom je stanju, prvo se ugase svi osigurači sa lijeve strane kupole, gdje je i osigurač "EL.OKID", otvori se zatvarač topa, vidi šta je unutra, pregleda se mitraljez i eventualno isprazni. Sa gašenjem navedenog osigurača isključuje se bilo kakva mogućnost opaljenja osim mehaničkog opaljenja. Moglo se desiti da je stao nogom na polugu za mehaničko opaljenje, ali sada je velika vremenska distanca da bi razgovarali o tome šta je bilo i kako je bilo.

Ovdje nije niko stradao sem jedne kuće, sujete i ugleda "stručnjaka". I naravno, ogromne količine stakla i prozora.

Dakić se sada bavi nabavkom hrane za jedan restoran.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: pvanja on April 20, 2011, 09:19:06 am
@dzumba
To su bile te nesretne godine, kad je moglo sve i svasta da se desi i da niko neodgovara.
Neznam da li se secas negde u to vreme (1991.) se desilo na Topcideru u bataljonu VP da je BOV zgnjecio vojnika VP prilikom parkiranja.

Bilo je bas svega tih godina.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on April 20, 2011, 09:46:54 am
Pored EL.OKID-a kod ovih trenaža ili popune tenka treba obavezno isključiti i APR.UPR osigurač. Barem sam ja tako popunjavao i vežbao.

Kako se top napuni. Obično smo vežbali na tenku jel trenažer nije radio. Izabci se iz kasete projektil i radi se punjenje topa samo sa barutnim punjenjem ili se uzme vežbovna municija.

Za vežbovnu municiju opet treba juriti dokumentaciju, trebovanja i na kraju dođe i neko zafrkava te što si uzeo vežbovnu municiju kada je planom i programom za taj dan predviđena pešadijska obuka atomski s' leva, atomski s' desna, i onda se i radilo ovako sve sa bojevom. Mada se ni sa vežbovnim projetilom ne vrši punjenje topa već samo neke sekvence punjenja do guranj lanca u cev a sve kada se simulira zastoj vežbe radi.

Da ne završih, kako je drugar četni napinuo top. Probao je više puta samo sa barutnim punjenjem, naučio nešto malo oko nišanske sprave, da nuluje, laseruje i slično i ubedi nas da zna kako treba i da ne moramo da pazimo više na njega. Prelazio na mesto k-dira, šta je radio ko to zna, trenutak naše nepažnje i tras top je napunjen a problem stvoren.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on April 20, 2011, 10:38:00 am
Kad ugasiš "EL.OKID" sasvim se gasi elektronika automata punjenja, tako da si mogao sa "APR.UPR"  radiš šta hoćeš. I da ga držiš uključenog ili isključenog. Automatski osigurač istog imena i prezimena "EL.OKID" ima i na lijevoj i desnoj tabli sa osiguračima. I kod komandira i kod nišandžije. Sasvim je svejedno koji će se isključiti. Za rad moraju biti oba uključena.

A sad nagradno pitanje za bolje poznavaoce tenka M84.

Kako vozač tenka M84 može da onemogući opaljenje iz topa.  O ovome još nisam govorio, niti pisao.
Odgovor tipa "da isključi masu" i slično se ne uvažava.

Za nagradu plaćam turu piva kad se nađemo. Bez obzira kada.

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on April 20, 2011, 11:03:20 am
Kad ugasiš "EL.OKID" sasvim se gasi elektronika automata punjenja, tako da si mogao sa "APR.UPR"  radiš šta hoćeš.
Ovo nisam znao. Mene su drugačije/pogrešno učili i ne samo mene.

Automatski osigurač istog imena i prezimena "EL.OKID" ima i na lijevoj i desnoj tabli sa osiguračima. I kod komandira i kod nišandžije. Sasvim je svejedno koji će se isključiti. Za rad moraju biti oba uključena.

Za ovo znam. Iz nekih mera preostrožnosti uvek smo isključivali azerova na obe strane.
Tako te nauče, uđe ti u krv i tako teraš i ako znaš da ne mora.

Čim ti daješ ovako javno turu pića pitanje je teško.
Ustvari teških pitanja i nema nego ili ga znaš ili ne.

Jedno potpitanje. Da li se samo podrazumeva električno okidanje ili može da spreči i mehaničko/ručno?
Jel nema veze možda kada vozač preuzima komanadu pri prinudnom napuštanju tenka.
Ma nije to, nema to veze sa okidanjem topa.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on April 20, 2011, 11:31:38 am
Imaš turu piva od mene.

U slučaju akvizicije komandira ili vozača nema mogućnosti za opaljenje. Uslov za opaljenje je i da nema akvizicije.

Da bi došlo do opaljenja topa mora bit ispunjeno više uslova.
Zatvoren zatvarač
prekidači aut-ruč na pultu komandira i nišandžije u aut-u
nema akvizicije, komandira i/ili vozača
spuštena kaseta u donji položaj i zatvorena vrata za izdavanje projektila
uvučen lanac donosača
spušten ram izbacivača danceta
top u prednjem položaju (nije u trenutku opaljenja, ili ostao u prednjem položaju iz drugih razloga)
poziciona greška unutar dozvoljenih granica
podrazumijeva se da su ovi svi osigurači uključeni
spušten poklopac za izbacivanje danceta
da bi poziciona greška bila unutar određenih granica, tj, da bi bio ispunjen uslov za kapiju vatre, mora biti uključen pogon po elevaciji i azimutu, sistem na KBN-u,
da bi uključio pogon po azimutu mora biti odblokirana kupola i spušten poklopac vozača.
Da bi uključio pogon po elevaciji mora biti uključen pogon po elevaciji, odnosno gornji osigurač u prvom redu osigurača na tabli sa osiguračima od nišandžije.
Na topu, na strani komandira tenka, poluga za mehaničku blokadu opaljena mora biti u položaju za gađanje.

I normalno da svijetli led dioda u nišanskoj spravi "GOTOV" ili TOP NAPUNJEN" zavisno od serije tenka.

Ne znam jesam li šta zaboravio, ali to je to.

Komandir može da spreči mehaničko oplajenje iz topa sa polugom o koju sam upravo naveo.

Imaš turu piva.

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on April 20, 2011, 11:54:59 am
Hvala tebi na kratkoj, brzoj i efikasnoj lekciji. :super
Zaboravlja se, a ovi ne zovu u rezervu i ako još uvek nemam punih četrdeset godina.
Kako stvari stoje ne verujem da će uopšte i zvati.
Trebalo bi mi dva dana bukvalno i sve bi se vratilo na svoje mesto za ove rtunske stvari, a za komplet ne više od pet radnih dana ili 40 sati.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Rade on April 20, 2011, 08:23:25 pm
Stariji i mladji brat...
[attachment=1][attachment=2]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: dzumba on April 20, 2011, 10:36:39 pm
Наравно да памтим разне глупости. Сада када су Пвања и Влада објаснили сетио сам се, али сам мислио да се то десило на другој локацији. Сетио сам се ове Владине мисије (био је неки извештај о догађају са поуком). Када смо код тога сећам се и неких трагичних догађаја са тенковима. Неки несретник на једној вежби задремао испод гусенице (служила му као наслон за главу). Возач ушао у тенк, нешто чачкао и покренуо тенк и несретника прилепио за земљу. Е, сад да баш нико није одговарао, није баш. Било је ту (за оно што Пвања помиње) бар дисциплинске одговорности.  Ако све прође без повреда то се можда мало и прескочи, ово друго, мало теже.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: kumbor on April 20, 2011, 10:55:23 pm
Наравно да памтим разне глупости. Сада када су Пвања и Влада објаснили сетио сам се, али сам мислио да се то десило на другој локацији. Сетио сам се ове Владине мисије (био је неки извештај о догађају са поуком). Када смо код тога сећам се и неких трагичних догађаја са тенковима. Неки несретник на једној вежби задремао испод гусенице (служила му као наслон за главу). Возач ушао у тенк, нешто чачкао и покренуо тенк и несретника прилепио за земљу. Е, сад да баш нико није одговарао, није баш. Било је ту (за оно што Пвања помиње) бар дисциплинске одговорности.  Ако све прође без повреда то се можда мало и прескочи, ово друго, мало теже.
Џумба, шта је било са дечком кога је тенк прилепио за земљу. Јел` остао жив?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: dzumba on April 20, 2011, 11:10:52 pm
Није, на жалост. Он је спавао наслоњен на гусеницу са задње стране (возач га није ни видео), пружен у правцу трага гусенице. Буквално га је забио у тло.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Sin on April 27, 2011, 02:09:19 pm
Otvoreni dan u Vranju.
Od 2:02 M-84:
http://www.youtube.com/watch?v=Va8KAqXE0UU

Pozdrav!


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on April 27, 2011, 02:23:08 pm
Neće da bude. Ovo su T-72, a samo onaj na kraju što prelazi preko mosta je M-84.

To je jedna četa T-72M u 46. tenkovskom bataljonu, 4. brigade kopnene vojske. Mislim da su to jedini operativni T-72 u vojsci Srbije.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on April 27, 2011, 02:41:43 pm
Ala je odvrnuo TDA pri prelasku pontonca, ih sto ovo volim da vidim. :super
Ne znam da li ste nekada bili blizu ili jos bolje na samom tenku kada startuje, u ovom slucaju ceta tenkova T-72, to je stvarno da se najezis od miline.
Kada je formacija veca uzitak je jos veci. Nazalost to video ne moze preneti cak ni priblizno.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on April 27, 2011, 03:08:33 pm
Voleo naš kdir čete da bar jednom mesečno "rezgiba" SUV. Pa se potrpamo svi u tenkove, vozači zatvore lukove i na komandu preko radio uređaja palimo tenkove. Nišandžije tada pokrenu SUV i po malo pokreću kupolu i top. Kažu ovi iz duvanske industrije Niš, da još jače odzvanja kada cela četa upali tenkove pod hangarom  :)

A TDA sam jednom na zahtev mehaničara upalio unutar radioničke hale, radi provere zamenjenih brizgaljki. Efekat je bio momantalna evakuacija ljudstva iz hale :)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on April 27, 2011, 03:23:30 pm
Bandzi onda znas o cemu pricam.

TDA u radionici.(http://www.mycity.rs/images/smiles/43.gif)
Mogu da zamislim kakava je bezanija bila. :)
Jel' ti barem luk bio zatvoren. ;D


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on April 27, 2011, 03:35:27 pm
Nije. Ja sam bio kolateralna šteta.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: croata on April 27, 2011, 04:41:29 pm
Otvoreni dan u Vranju.
Od 2:02 M-84:
http://www.youtube.com/watch?v=Va8KAqXE0UU

Pozdrav!

 nije li ovaj zadnji 84 malo previse bijelo zadimio?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: pvanja on April 27, 2011, 04:46:19 pm
Ala je odvrnuo TDA pri prelasku pontonca, ih sto ovo volim da vidim. :super
Ne znam da li ste nekada bili blizu ili jos bolje na samom tenku kada startuje, u ovom slucaju ceta tenkova T-72, to je stvarno da se najezis od miline.
Kada je formacija veca uzitak je jos veci. Nazalost to video ne moze preneti cak ni priblizno.

Garantujem ti Broker da se mnogo vise najezis kad cekas u rovu da ti T-72 predje preko glave.  ;D


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Rade on April 27, 2011, 04:54:52 pm
Garantujem ti Broker da se mnogo vise najezis kad cekas u rovu da ti T-72 predje preko glave.  ;D

Potpisujem :)
Bubanj Potok, 1995. god


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on April 27, 2011, 05:10:43 pm
nije li ovaj zadnji 84 malo previse bijelo zadimio?

Zadimio je jer je vozač uključio uređaj za stvaranje dimne zavese TDA (термическая дымовая аппаратура).


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on April 27, 2011, 05:55:30 pm
Garantujem ti Broker da se mnogo vise najezis kad cekas u rovu da ti T-72 predje preko glave.  ;D

Potpisujem :)
Bubanj Potok, 1995. god

Nisam govorio o jezenju od straha vec od miline dobrog osecaja. :)
Cujes dobru muzicku stvar pa se najezis, nesto poput toga.

Prelazila je i preko mene cetvorka ali dosta laksa varijanta, bio sam u rovu, naravno vezba na poligonu kraj kasrane.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on May 03, 2011, 12:03:51 pm
Neki prikazi sklopova na tenku M-84.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on May 03, 2011, 12:07:25 pm
Naredni prikazi pokazuju obrtni transporter projektila te automat za punnjen topa i još par sklopova vezanih za popunu.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on May 04, 2011, 07:40:47 am
Brokeru, ovo su crteži od prve serije tenka. Daj nešto što nije iz Kraljeva.   ;D ;D


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on May 04, 2011, 08:48:05 am
Prva i najbolja. :)
Šalim se. ;)
Pogodilo se tako, nisam vala ni obraćao pažnju.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on May 04, 2011, 09:51:27 am
Ova zadnja slika, presjek memorije automata punjenja je sa tenka T72.  Veoma čest kvar na ovome uređaju je ulazak vode. I to zbog nezatvaranja poklopca na kojem piše "Čvrsto zatvoriti."  Na poklopcu postoji brtva za zaptivanje. Pošto je vojska ko vojska, a znamo svi kakva je, baš ih briga što tamo negdje nešto piše. Pošto voda ulazi kroz (oko) tastere, a ne može da izlazi sakuplja se unutar memorije. I onda automat punjenja počne nešto da brljavi. Ne može da se očita količina municije u transporteru ili nerealno očitava. Podešavanje broja zrna sa potenciometrom na pultu kod nišandžije nije moguće. Skidanje memorije, ispuštanje vode iz memorije, sušenje, sušenje u peći i podmazivanje ne daju trajno rješenje. Jedno od rješenja je bušenje rupe na dnu memorije tako da voda izlazi iz iste. Pogon obrtnog transportera automata punjenja se vrši preko elektromotora MU451. Elektromotor vrti jedan od zupčanika u reduktoru obrtnog transportera, a koji preko sistema zupčanika vrti obrtni transporter, a preko njih pogoni i memoriju obrtnog transportera. Bušenje rupe na dnu memorije mora biti na mjestu koje nije u kontaktu sa reduktorom. Tako da voda slobodno izlazi. Rupa koja se buši treba biti između 6 i 8 mm.

Kod pogodka tenka ili kod oštećenja tenka nagaznom minom često dolazi do loma uške, ili više njih, na reduktoru obrtnog transportera. Takođe zna doći i do loma uške na memoriji automata punjenja. Pošto su ova kućišta, memorije i reduktora, od livenog aluminijuma, mikro liv, moguće je varenje loma sa argonskim aparatom za varenje.

Svako dodatno objašnjenje koje bi napisao moglo bi biti iskorišteno za knjigu Tehnička upustva za tenk T72 i M84 koja nikad nisu napisana. Za pisanje ovih knjiga sam konkurisao prije puno godina, posao je dobio jedan p.puk. koji je nakon nekoliko dana kupio stan u Poreču od tih para, ali knjige nikad nisu napisane. Kasnije me je htio angažovati, po naređenju, da napišem te knjige, ali ja za kikiriki  ne radim.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on May 05, 2011, 08:43:08 am
Vec duze vreme "dugujem" za Kuvajt.
U Kuvajtu iz VP 8977 je bio zastavnik Severovic Svetozar, zvani Sever (ne znam kako sam ovo mogao da zaboravim). Naravno sve u vezi tenka M-84.
U Kuvajtu je bio 1992. godine sa jos jednim pripadnikom VJ.
Sever je danas u penziji, uspesno se oporavlja od mozdanog udara.
Posto sam dobio info gde ga mogu naci uskoro cu se videti sa njim pa ce biti jos neka informacija a i sveukupno misljenje o sadasnjem prokjektu.
Sreo malopre druga i setim se za divno cudo da pitam.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on May 05, 2011, 10:20:16 am
Sa njim je još bio i Mrčo iz Kraljeva koji je kasnije umro. A Sever je bio motoraš. Radio je samo nešto na motoru.  Potvrđeno iz prve ruke. Drugar koji je bio sa njima mi je sad rekao.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on May 05, 2011, 11:02:48 am
Drugog clana, Mrcu, ne znam. Do malopre sam sedeo sa bivsim zemenikom k-danta oklopnog bataljona, malo evocirali uspomene iz nasih tenkovskih dana.

Vlado, zar se meni toliko ne veruje te mora da se proveravaju i potvrdjuju moji navodi, auuu ....
Naravno zezam se malo ;), na kraju krajeva nismo znali ime drugog clana ekipe, sada je sve tu.
Nisu ni bili dugo, oko tri meseca. Pokusacu da "dovedem" Severa na Palubu.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Levčanin on May 05, 2011, 01:59:16 pm
Kad ste već kod motora tenka, jel može neko da mi pojasni kako to da ovaj osavremenjeni motor može da troši skoro sve vrste goriva i da mu ništa ne fali? Kako to postiže i jel to mogu i motori ostalih stranih tenkova jer je bitno za logistiku. Tražio sam konkretno o ovome ali ništa nisam našao ni u Vladinim pisanijima ni na forumu...


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on May 05, 2011, 02:17:10 pm
Svi motori koji su potekli od motora V-46-6 mogu da troše: dizel, benzin, kerozin ili mešavinu ovih goriva. To im obezbeđuje pumpa visokog pritiska, jer na njoj postoji regulator izbora goriva. Zbog toga se ovi motori nazivaju "višegorivni-dizel motori". Za zapadne tenkove ne znam, ali pretpostaljem da i oni mogu trošiti sve vrste goriva.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bozo13 on May 05, 2011, 02:35:33 pm
MOTOR I NJEGOVI UREĐAJI

[attachment=1]
[attachment=2]

Motor, model V-46-6 (si. 1 i 2), jeste četvorotaktni, višegorivni dizel-motor, hlađen tečnošću, sa 12 cilindara raspoređenih u dva bloka pod uglom od 60° i sa centrifugalnim kompresorom za prehranjivanje. Maksimalna snaga motora je 574 kW (780 KS) pri 2000 min"1 u radu sa dizel-gorivom. Osnovno gorivo za motor je dizel-gorivo D-2, a mogu se koristiti neetilizirani benzin do 72 oktana i mlazna goriva (GM-1 i GM-4) i njihove mešavine.

Specifičnosti rada motora na mlazno gorivo i benzin.

Mlazna goriva (GM-1 i GM-4) primenjuju se samo ako nema dizel-goriva. Tada treba točkić ograničavača dovoda goriva na pumpi visokog pritiska postaviti tako da je slovo »K« gore.

Benzin se koristi ako nema dizel-goriva ili mlaznih goriva. Tada treba točkić ograničavača dovoda goriva na pumpi visokog pritiska postaviti tako da je slovo »B« (»B«) gore. Pri temperaturi vazduha manjoj od +20°C treba, pre puštanja motora u rad, uključiti grejač. Ako je temperatura niža od —30°C ne preporučuje se da motor radi na benzin.


Izvor: Pravilo Tenk M84 i T72Edit: Bandzi me pretekao. ;)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on May 05, 2011, 02:59:55 pm
Budi siguran da te nisam provjeravao, nego sam se raspitivao za drugog u ekipi iz Kraljeva. Kad smo već kod Kraljeva, šta je sa Zlatkom Aleksandrovićem, p.puk. Ibrićem, GL Stojanom Pavlovoćem, KIK Ljubišom Radulcem. Stojanu Pavloviću sam dao softver za tenk koji sam nalazi kvar na tenku i daje poruku o grešci. A onda majstor mora d aotkloni kvar.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on May 05, 2011, 04:33:27 pm
Znam Vlado šalim se malo ;), nisi se valjda naljutio.

Pa svi su u penziji, mada nisam siguran baš za sve (pitaću), Radulac mislim da još radi.
To je uglavnom ekipa za tehnička pitanja.
Čak mislim da je Radulac kasnije prešao na drugo postavljenje u pozadniskom bataljonu koje nema veze sa tehnikom, mada me ne drži za reč.

Moram da priznam da me Zlatko prilično nervirao sa "njegovom" birokratijom i brojnim nalozima, tako da sam dosta stvari završavao van ustaljene prakse.
Kod Mrkija i Ive je sve moglo i "drugačije" (čitaj šljiva prepečenica, 22 grada ;D).

Jel' bilo kod tebe prolaza van ustaljenog protokola.
Koliko te znam, mislim da nisi mario za papir toliko, bitno je da se posao završi i svi smo zadovoljni, pa čak i pomenuti referent tehnike. :)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: leut on May 10, 2011, 02:10:29 am
Jedna neobična slika iz Hrvatskog vojnika (http://www.hrvatski-vojnik.hr/):

[attachment=1]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on May 10, 2011, 02:57:02 am
Sve je tu savršeno obično, vojska će uvek da kisne a političari će uvek biti pod kišobranom. ;)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bozo13 on May 10, 2011, 03:50:42 am
Kažu da nema ružnijeg nego da vidiš vojnika sa kišobranom.. ;)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Pera on May 10, 2011, 04:03:25 am
Kažu da nema ružnijeg nego da vidiš vojnika sa kišobranom.. ;)

A maskirni kišobran?   :D


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on May 10, 2011, 12:04:08 pm
Nije mi jasno zbog čega Hrvati nisu skinuli onaj veliki reflektor sa svojih tenkova. To su izvorni M-84AB za Kuvajt i taj reflektor su Kuvajćani tražili da se montira iz samo njima znanih razloga. U opšte ne vidim svrhu tog reflektora.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on May 10, 2011, 02:30:01 pm
Jel misliš na reflektor koji se spegnut sa topom ili na neki drugi.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on May 10, 2011, 02:46:23 pm
Da, na taj mislim.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on May 10, 2011, 02:50:39 pm
To je IC far koji je bio u staroj formaciji tenkovske čete na svakoj četvorci k-dira voda.
To su izgleda kod vas ili polupali ili pokrali. :)
Inače jako korisna stvar. Vidi se noću i bez njega ali sa njim još bolje.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on May 10, 2011, 03:05:47 pm
Na M-84AB koji su izvoženi u Kuvajt, ovaj veliki far nije IC već običan far. Pošto su Hrvati svoje M-84 sklopili od ostataka delova sa tekuće proizvodnje, tako su i kupole za M-84AB završile na tim tenkovima. Kupola M-84AB se razlikuje od kupole M-84A po drugačijem rasporedu bacača dimnih kutija i po nosaču antene radio uređaja na desnom boku kupole. Zato verujem da je ovaj spregnuti far na HR tenkovima isti kao i na onim kuvajtskim, tj. običan far.

E sad, u 211. okbr. ni jedan tenk nije imao IC far, osim IC fara vozača na pojedinim tenkovima. Po onome kako sam ja shvatio, tenkovi M-84 imaju pasivne noćne sprave sa pojačavačem svetlosti, pa im IC far nije potreban. Nisam siguran da li je ista situacija i sa tenkovima M-84 prve serije koji su se nalazili u 252. okbr.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: pvanja on May 10, 2011, 03:17:58 pm
Pa jeste korisnan taj IC far samo sto si sa njim kao SVETIONIK za svakog ko ima nocnu nisansku/osmatracku spravu.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on May 10, 2011, 04:34:38 pm
Momci, u nastavku razgovora i pregovora koristite izraz "IC far L2-AG". Na tenkovima prve serije gdje je bila nišanska sprava DNNS-2 bio je koristan. Na kasnijim serijama je na nišanskoj spravi DNNS-2A ugrađivan pasivni pojačavač druge generacije. XX-1650. Njemu nije bio potreban dodatni izvor svjetlosti, te je ovaj far izbačen kao nepotreban. A IC svjetlost se lako otkrije.

Na tenkovima za Kuvajt vraćen je ovaj far, ali kao obična svjetlost. Lampa. Search light. Na traženje Kuvajćana. Oni su kupac, daju pare, a za svoje pare mogu da traže šta god hoće.

U mom prethodnom pisanju na ovom dijelu foruma sam napisao Brokeru da koristi slike i detalje sa tenkova iz Kraljeva. Ti tenkovi su iz prve serije i na panelu nišanske sprave DNNS-2 imaju samo prekidač za uključenje i isključenje pojačavača svjetlosti noćne nišanske sprave. Tenkovi iz kasnijih serija imaju na panelu nišanske sprave DNNS-2A potenciometar za uključenje i podešavanje intenziteta pojačanja. A i ona slika koju je Broker objavio ima grešku. Ali nećemo sad o tome. 

Zašto:

Sjetite se natpisa na telefonima u JNA.

Neprijatelj prisluškuje.

Na puno drugih foruma i novinskih članaka sam našao moja pisanja sa Palube. Dijelovi tekstova koje je Tanjug nedavno objavio oko modernizacije tenka za Kuvajt su dijelovi moga pisanja sa Palube. A onda Tanjug koriste drugi, pa se to proširi.

Ovdje bi se moglo još puno toga napisati. Ali sam vam već rekao da Tehnička upustva za tenk nikad nisu napisana. Previše detalja bi moglo da bude korisno za određene strukture. Dovoljno je što se moj rad vidio nedavno, malo modifikovan, na tenku u Iranu, vidio se na novoj verziji tenka u Kini, a i na tenku Al Khalid u Pakistanu. Pričao sam o mojim prepravkama softvera i hardvera na tenkovima naokolo.

Zato, sjetite se natpisa sa telefona u JNA.

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Рашо on May 10, 2011, 05:22:32 pm
Ovo bi moglo na razglednicu...

POZDRAV IZ KUVAJTA
[attachment=1]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on May 10, 2011, 07:00:50 pm
Hvala Vlado na pojašnjenju. Zbog toga je meni i čudno što se na hrvatskim M-84 nalazi ovaj far. Ne verujem da je Fotonina nišanska sprava starije generacije od DNNS-2A, ili možda grešim, pa da joj zbog toga treba IC far. Ako je u pitanju običan far kao na kuvajtskim tenkovima, onda ne vidim smisao njegovog postojanja na tenkovima u HR.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Trifko on May 10, 2011, 07:50:06 pm
Ima li gdje fotografija Fotonine nisanske sprave?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on May 10, 2011, 08:08:32 pm
Evo je na hrvatskom M-84A4.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Boro Prodanic on May 10, 2011, 08:30:23 pm
Ako je neko zainteresovan, na Limundu se prodaje uputstvo za tenk T84:

http://www.limundo.com/kupovina/Kolekcionarstvo/Militarija/Srbija-i-ex-Yu/tENK-T84-OPIS-RUKOVANJE-/2593529


Title: Re: Tenk M-84
Post by: j21 on May 11, 2011, 08:10:58 am
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2011&mm=05&dd=11&nav_id=511368   :pirat


Title: Re: Tenk M-84
Post by: dexy on May 11, 2011, 08:23:50 am
Vlado je baš popularan u medijima ovih dana, bravo Vlado  :klap

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/terazije/vracanje_tenkovskog_duga_kuvajtu.14.html?news_id=214977


Title: Re: Tenk M-84
Post by: vathra on May 11, 2011, 09:44:01 am
Владо,
да ли је ово интервју, или је аутор компајлирао ваша писања са нета?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on May 11, 2011, 10:52:36 am

Tenkovi iz kasnijih serija imaju na panelu nišanske sprave DNNS-2A potenciometar za uključenje i podešavanje intenziteta pojačanja. A i ona slika koju je Broker objavio ima grešku. Ali nećemo sad o tome. 

To je izvučrno iz pravila za tenk M-84 ili iz onih podsetnika za k-dire tenkove.
Verujem da znaš da to nije jedina greška u tom pravilu, kako novom tako starom pravilu.


Pa jeste korisnan taj IC far samo sto si sa njim kao SVETIONIK za svakog ko ima nocnu nisansku/osmatracku spravu.

Sve zavisi u kojoj situaciji se koristi. U klasičnoj frontalnoj borbi sigurno ne ali ima situacija kada je više nego dobrodošao.
Pri osmatranju terena noću se bolje vidi sa njim nego ono što prikazuju po filmovima. Ako je vedro i ima zvezda  i(li) mesečine onda je on po mom mišljenju suvišan. Sve u svemu dobro ga je imati na tenku,
Title: Re: Tenk M-84
Post by: pvanja on May 11, 2011, 12:14:52 pm
Znam da su ti IC farovi bili svojevremneo papreno skupi.
Negde sam procitao cenu da se smrznes.

Mada to je normalno obzirom da je to tada bila moderna tehnika.

Meni je nedopustivo sto posle toliko godna barem nisu unificirali nisanske sprave u VS.
Kad vec nema para za termoviziske.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on May 11, 2011, 03:06:14 pm
E Pvanja, ti kao da zivis na Novom Zelandu pa ne znas situaciju. :)
Gde unifikacija nisanskih sprava. Prvo je to dosta skup zahvat, drugo, ima mnogo precih stvari da se uradi na sadasnjoj tehnici a sve pouceni nedavnim iskustvima sa terena.

Oklopna zastita je prva stvar koju treba popraviti.
I to ma koliko da zvucalo cudno ne iziskuje uopste mnogo novca. Tenk M-84 se moze zasititi jos dosta bolje.
Idealno bi bilo staviti na frontalnom delu tenka jedno pola tone rekativnog oklopa. I to recimo "KAO M-99", ne treba nista bolje. Zvuci siromasno ali bi efekat bio znacajan.
To je skuplja varijanta ali ima i jeftinija. Moze tenk da se zastiti jako uspesno tako sto bi se na odredjenim mestima pojacao bez reaktivnog oklopa.

Posle toga treba razmisljati o nadogradnji nekih sklopova koje bi tenk M-84 sve ukupno znatno unapredile na polju vatrene moci. Navescu jednu stvar koja moze relativno lako da se uradi. Da obrtni transporter projektila ima mogucnost kretanja u oba pravca te da po pozivu projektila tazi najkraci put do nje.
Ovo mozda i ne zvuci kao bitna stvar ali i nije tako. Bolja oklopna zasitita i brze punjenje topa tj. bolja vatrena moc su jako bitne stvari kod tenka. Dok su manevraske sposobnosti, isto bitna stvar, kod tenka M-84 dokazano dobre.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: rotring on May 11, 2011, 03:12:35 pm
Kao M 99  je domaci proizvod, ako se ne varam!?
Sa njim je oklopljena modernizovana 55-tica i 72-ka,i 84-ka opet ako se varam....

Nadjoh...
[attachment=1]
[attachment=2]

"Iako je razvoj zapocet pocetkom devedesetih projekat eksplozivnog reaktivnog oklopa je dovrsen tek avgusta 1998.. god. i dobija oznaku KAO M-99. Po svojim karakteristikama slican je ruskim i ukrajinskim resenjima dodatnog oklopa prve generacije "Kontakt". KAO M-99 je modularan, dimenzija 152x305x65mm, mase 6kg od cega je 350g eksploziva. U zavisnosti od tipa projektila, napadnog ugla, rastojanja ERA od osnovnog oklopa i dr. faktora, redukuje probojnost kinetickih projektila oko 25%, a kumulativnih i do 80%".
Koristio podatke sa Srpskog oklopa


Title: Re: Tenk M-84
Post by: pvanja on May 11, 2011, 05:00:41 pm
Pa Broker, kao sto znas opsti je pravac da se borbenda dejstva odvijaju nocu, a ako nevidis protivnika, dzaba ti i bolji oklop i brze punjenje topa.
Nemozes da pogodis ono sto nevidis.
Cena pasivnih sprava vise nije ni priblizno tolika kao nekada. Ja sam ovo sa nisanskim spravama spomenuo cisto radi unifikacije (logistika, obuka, odrzavanje itd).

90-tih nije bilo para, posle 2000-te nikog nije interesovalo nista vezano za vojsku, sad su kao nesto krenuli da rade ali jbg svetska ekonomska kriza.

To sa oklopm i autopunjacem i brdo drugih promena u recimo softweru o kojim je Vlada ovde pisao a koje ne kostaju bog zna koliko je trebalo vec nekoliko puta do sad uraditi.

Tenkovi M-84 su vec u dobrim godinama najmladji su stari oko 21-22 godine najstariji preko 25.

Manje vise svi su zreli sa jedanu generalku i modernizaciju ako se planira da ih zadrzimo i narednih 10-15 godina ili vise ali u takvom stanju da su borbeno upotrebljivi.

Ako ce da sluze samo za zamajavanje sirokih narodnih masa tako sto ce se svake godine farbati u novu maskirnu semu to je drugi par opanaka.

Tj to je cisto bacanje para koje je onda oblje upotrebiti za nesto drugo.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on May 11, 2011, 05:35:13 pm
Pa i nije bas tako Pvanja, vecina borbenih dejstava se odigravalo danju, nocu se spava. :)
Malo se salim ali i ne, ima dosta u ovome istine, barem kada su nasa iskustva u pitanju.
Sprave za nocna osmatranje su koriscena nocu, ali jako retko se dejstvovalo, vise osmatralo, gledalo kako neprijatelj vrsi pregrupisavanje, cuvala straza i slicno.

Ovo za generalku i modernizaciju ne vazi samo za tenk, ali posto je ovo tema o tenku o M-84 potpuno se slazem, samo kod te modernizacije treba odrediti prioritete.

Na ovim testovima sa reaktivnim oklopom sam ucestvovao. Pisao o tome detaljnije najmanje jedno 4-5 puta na Palubi, u ovoj temi sigurno jedno dva puta. Radili smo sa 1 tonom rektivnog oklopa i testirao se motor pri usiljenom kretanju.


I na kraju, dzabe sto se nesto testiralo kada to nije sprovedeno u OMJ VJ sada VS, mislim konkretno na pojacavanje oklopne moci tenka M-84.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: rotring on May 12, 2011, 12:52:04 pm

Na ovim testovima sa reaktivnim oklopom sam ucestvovao. Pisao o tome detaljnije najmanje jedno 4-5 puta na Palubi, u ovoj temi sigurno jedno dva puta. Radili smo sa 1 tonom rektivnog oklopa i testirao se motor pri usiljenom kretanju.


Khm...khm...kolega Broker.. molim te za link ka prici o ovoj temi. Ako joos jednom pregledam svih 57 stranica sitno kucanog teksta  :komp :komp :komp ocoravicu, blago receno. 8)
Zahvalan unapred....


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on May 12, 2011, 02:28:00 pm
Potrrazicu ovih dana.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Dreadnought on May 23, 2011, 02:56:36 pm
Tenkovi 15. tenkovskog bataljona na poligonu Pasuljanske livade pre dva dana.

[attachment=1]


Izvor: www.vs.rs


Title: Re: Tenk M-84
Post by: rotring on May 25, 2011, 12:56:35 am
[attachment=1]   [attachment=2]

[attachment=3]   [attachment=4]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: rotring on May 25, 2011, 12:58:19 am
[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on May 25, 2011, 06:29:37 am
Na prethodnoj strani u prvom, drugom i zadnjoj slici u trećem atačmentu nije jugoslovenski M-84 već hrvatska verzija M-84.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on May 25, 2011, 10:05:12 am
Rusi postavili tekst o tenku iz prve serije, a postavili slike tenkova iz kasnijih serija. Dosta grešaka u tekstu. Netačnosti. Tekst je uglavnom isti i sve je  copy/paste sa

http://btvt.narod.ru/4/m84.htm
http://topgun.rin.ru/cgi-bin/units.pl?field=8&unit=2074&page_num=1&page_max=4

Slike su uzete sa http://topgun.rin.ru/cgi-bin/picture.pl?unit=2074&image_max=23&page=1

gdje je ovaj koji je stavljao slike izmješao M84, T72, slovenačku i hrvatsku verziju.

A onda su kasnije ovaj tekst iz Tenkomastera kopirali

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/4435/%D0%9C

Ali sve je to manje-više poznato. Međutim, ovdje sam prvi put vidio tenk M84 maskirno ofarban, ali sa kupolom za Kuvajt. Pošto u Srbiji nema takvih kupola to je najvjerojatnije jedna od zaostalih kupola koja nije otišla u Kuvajt, nego je završila u hrvatskoj vojsci.

Nadam se samo da farbanje tenka nije rađeno u fotošopu kao na

http://kr.blog.yahoo.com/shinecommerce/17079.html


Title: Re: Tenk M-84
Post by: leut on May 25, 2011, 01:56:43 pm
Hrvatska modernizacija M-84D

[attachment=1]Title: Re: Tenk M-84
Post by: jadran2 on May 25, 2011, 02:34:34 pm
da li je to stvarno takva kupola (izvedena da upija svaki projektil), ili za zavaravanje?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on May 25, 2011, 03:06:24 pm
Kupola je standardna kao za tenk M-84A, ali uz dodatak ERO izraelske proizvodnje.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on May 25, 2011, 03:10:28 pm
Bandzi, Vlado ili ko zna. Jel ovde opaljenje dimnih kutija vrsi k-dir tenka?
Posto izgleda da su na k-dirskoj turelici.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bozo13 on May 25, 2011, 03:34:45 pm
 ;)

Slovenačka M-84 iz Pivke
[attachment=1]

Obloga cevi u lošijem stanju. Pitanje za znalce. Dali još radi svoj posao?
[attachment=2]

To bi trebao biti serijski broj
[attachment=3]

Dodatna oznaka na drugom kraju, možda zna tko više oko toga?
[attachment=4]Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on May 25, 2011, 03:37:30 pm
Nisam siguran. ali mislim da su bacači dimnih kutija fiksirani za kupolu ispred RCWS, koja je takođe izraelske proizvodnje, firme Rafael http://en.wikipedia.org/wiki/Samson_Remote_Controlled_Weapon_Station


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bozo13 on May 25, 2011, 03:37:48 pm
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]

LPB


Title: Re: Tenk M-84
Post by: leut on May 25, 2011, 03:41:41 pm
[attachment=1]

Čišćenje topa?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bozo13 on May 25, 2011, 03:51:48 pm
Još malo radnog mesta nišanđije

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bozo13 on May 25, 2011, 03:53:43 pm

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bozo13 on May 25, 2011, 03:56:56 pm

[attachment=1]
[attachment=2]

Vanjski deo nišanske sprave
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]

Po rečima tankiste, municija koju sada koriste je Ukrainskog izvora i balistika za nju unešena u SUV.

Kad uhvatim malo vremena ide još vozačevo mesto i mesto komandira.

LPB


Title: Re: Tenk M-84
Post by: jadran2 on May 25, 2011, 04:08:33 pm
Kupola je standardna kao za tenk M-84A, ali uz dodatak ERO izraelske proizvodnje.

hvala!


Title: Re: Tenk M-84
Post by: vathra on May 25, 2011, 04:33:09 pm
Божо,
Јеси ли сигуран да је она слика са металном таблицом муниције из М84?
Ознаке APDS и HESH наводе да је у питање топ од 105мм на M55S.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bozo13 on May 25, 2011, 04:37:52 pm
Da Vathra, slika je iz M84. I meni bio zanimljivo, pa sam baš zbog toga slikao.

Vidi se iza malog tenkiste - Jana. ;)
[attachment=1]

T 55 nije bila na ogled, a na žalost ni M55S.

LPB


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on May 25, 2011, 05:01:23 pm
Dakle, druga serija tenka M84. Pravljena za Libiju. Slovo T na šasiji znači da su natpisi u tenku na engleskom jeziku. Deveti komad druge serije. Nišanska sprava od Fotone. Tj, tad se zvala Iskra CEO (centar za elektrooptiku).  Taj sistem se ugrađuje (ugrađivao) u Iranu pod imenom Safir-74. Više slika se može vidjeti kad se na Googlu ukuca safir74.

Na slici https://www.paluba.info/smf/index.php?action=dlattach;topic=1473.0;attach=315247;image vidi se meteosenzor A10XMB. Drago mi je da se vide detalji. Ali se vidi i to da je okrenut oko svoje ose za 180 stepeni. Ovako pogrešno postavljen vjetar sa lijeve strane mjeri kao desni i obrnuto. Na sajtu proizvođača meteosenzora http://www.fidelitytech.com/Model260.html ne piše kako se okreće, ali u detaljnom upustvu je definisano okretanje MS. Imao sam nekoliko slučajeva da se MS pogrešno  (ovako) montirao. Kad vjetar duva sa lijeve strane sistem automatski okreće kupolu desno i obrnuto da bi anulirao grešku kod bočnog skretanja zrna. Ovako se greška uduplava.. Kad nema vjetra sistem gađa dobro.

Crtež končanica iza Jana je originalni sa M84. To nije mjenjano.Title: Re: Tenk M-84
Post by: Solaris on May 25, 2011, 10:15:38 pm
Bozo super slike vjerovatno su klinci uživali , a i malo stariji  ;)

oćemo još  :D

poz.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bozo13 on May 26, 2011, 12:06:16 pm
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bozo13 on May 26, 2011, 12:08:09 pm
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bozo13 on May 26, 2011, 12:11:54 pm
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]


Bozo super slike vjerovatno su klinci uživali , a i malo stariji  ;)

Odlično bilo, i uživali. Jedino mi žao, što nisam uspio (zaboravio) slikati vožnju sa BOV VP.

LPB


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bozo13 on May 26, 2011, 12:13:45 pm
Senzori..

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bozo13 on May 26, 2011, 07:50:40 pm
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bozo13 on May 26, 2011, 07:52:46 pm
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bozo13 on May 26, 2011, 07:54:35 pm
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on May 26, 2011, 09:25:05 pm
Da Vathra, slika je iz M84. I meni bio zanimljivo, pa sam baš zbog toga slikao.

Vidi se iza malog tenkiste - Jana. ;)
[attachment=1]

T 55 nije bila na ogled, a na žalost ni M55S.

LPB
Moj mlađani kolega tenkista. Vidi se da zna šta valja, najbolje mesto na tenku, nišandžija. :super
Povukao gene od dede tenkiste, mada i tata je iskusan artiljerac. :)

Hvala na slikama Božo.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on May 26, 2011, 10:42:10 pm
Mislim da su ovo do sada najkvalitetnije slike unutrašnjosti tenka M-84  :super


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on May 27, 2011, 07:10:23 am
Je li ovo slikano u istom tenku. Natpisi malo na S/H, malo na engleskom, radio uređaj Tadiran, a unutrašnja veza Čajavec. Izgleda da je ovo nešto smiksano. Tenk je opalio oko stotinjak zrna. To se vidi po tragovima oštećenja na uvodniku zrna na topu na slici 26 i po hvataču čaura na slici 27.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: brodarski on May 27, 2011, 08:02:43 am
Netko je rekao Čajavec?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bozo13 on May 27, 2011, 08:23:29 am
Vlado, sve su to slike iz jednog tenka.
Što se tiče Tadirana, sva su ostala vozila opremljena tim uređajima, postavit ču i slike vozila veze, T55 VTI, Valuka a i BOV 86 ima taj tip opreme unutra.

LPB


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on May 27, 2011, 09:08:30 am
Brodarski stavio sliku iz pogona 3 Čajevca. Proizvodnja televizora. Sad je tu trgovački centar. Nema više proizvodnje televizora i tjunera. Tu su se nekad pravili tjuneri za Čehoslovačku i ostale zemlje u okruženju. RIZ, EI Niš, Gorenje itd. Od Čeha su za tjunere dobijali katodne cijevi Tesla. Ovo je slikano u centru grada. Stotinjak metara od zgrade Vlade RS i moje firme. Tu ima još jedan mali dio Čajevca. Uskoro se i to sve ruši. Tu je i Borčev stadion. I on se uskoro ruši. Širi se administrativni dio Vlade RS.

Ako je ovo slikano u istom tenku, onome izgleda da mu je serijski broj šasije 00007091T  proizveden 1987 godine. Imao je reg. broj JNA  21206.

Radio oprema je unificirana. Imaju kripto zaštitu, pa rade sa istim ključem i istim hopingom. Zadnja serija Čajavečkih radio stanica je imala hoping od 30 promjena u sekundi. Projekat se zvao Vrabac. Imala je i kripto zaštitu.  Tamo gdje se to pravilo sad je tu teretana za razvijanje mišića.

Skoro na svakoj od ovih slika nešto iz Čajavečkog prizvodnog programa. Sada tu radi (ili ne radi) 60 ljudi.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: duje on May 31, 2011, 05:23:53 pm
Vlado evo ti jedan iz Ljubljane 21.05.2011. pogledaj malo u svoje sveske! :)
Samo ja nisam kao Božo, ja ti dajem i tvornički broj ;D


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on June 01, 2011, 07:03:31 am
Pogledao sam. Ovo je tenk iz treće partije druge serije tenka. Napravljen 1987 godine za Libiju. Zbog nemogućnosti izvoza smješten je u hangare VP 5312 Vrhnika. Po povlaćenju JNA iz Slovenije ostao je u Sloveniju. Imao je registarski broj 21205. Na njemu je bila urađena djelomična konzervacija, jer se nije smio koristiti. Čekao se izvoz u Libiju. Na ovome tenku su natpisi na engleskom jeziku. U tim hangarima je bila velika vlaga. Nije ih dužila vojska, pa nisu bili ni održavani. Na svim kožnim dijelovima se pojavila pljesan, a na bruniranim dijelovima se pojavila hrđa. Pošto sam izgleda samo ja obilazio te tenkove zvao sam VTI da se nešto uradi. Nakon puno zvanja i urgiranja došao je jedan major iz VTI-ja. Bila je tu neka svađa sa njim. Međutim, ja sam već počeo da mjenjam dijelove na svoju ruku.

Pri povlačenju JNA iz Slovenije bio je djelomično uništen. To je kasnije sanirano ugradnjom Fotoninog sistema za upravljanje vartom.

Izgleda da je sada u jako lošem stanju. Vide se veliki tragovi ulja ispod motora na prvoj slici.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: duje on June 01, 2011, 08:15:40 am
Takvo mišljenje sam i očekivao-što se tiče trenutnog stanja tenka.Tenk se dosta koristi za vježbe. Nije konzervisan kao dosta drugih. "Dok traje traje" :zid


Title: Re: Tenk M-84
Post by: trpe grozni on June 01, 2011, 08:48:18 pm
Verujem da se radi o jednom od prvih pretstavljanja tenka M-84 pred visokim oficirima JNA.
Fotografija je Generala Mirkovica, objavljena na FB profilu Jugoslovenska Narodna Armija.

[attachment=1]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on June 01, 2011, 09:37:10 pm
Ne verujem da je prvo predstavljanje i ako je reč o visokim oficirima.
Ovo je tenk, a i onaj u pozadini, (najmanje) duge generacije serije.
Prva generacija serija M-84 nije sigurno.

Edit
Greška u pisanju, ne generacije već serije. M-84 je tenk treće generacije. :)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: trpe grozni on June 01, 2011, 09:43:45 pm
Moguce, nije bilo legende na fotografili, pa sam pretpostavljao da je u pitanju prva serija.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on June 01, 2011, 09:49:10 pm
Ovaj tenk na slici je rađen negdje 1987 godine. Iz druge serije je. Prva predstavljanja visokim oficirima i svim mogučim činovnicima iz Vlade SFRJ i ostalih republika i njihovim sekretaricama, te visokim oficirima Libije je bilo već 1983 godine.

Najzabavniji i najdosadniji dani kad smo radili prve tenkove. Svaki dan neka ili nekoliko delegacija. Glupa pitanja ozbiljnih faca. U prvo vrijeme smo se trudili da odgovaramo što detaljnije i što ozbiljnije, ali kad su nam već dosadili trudili smo se ko će izvaliti, i to ozbiljno, veću glupost. Neko iz ekipe priča gluposti, namjerno, jer su političari po prirodi glupi, a mi ostali iz ekipe se trudimo da držimo ozbiljne face.
Najinteresantnije su bile sekretarice koje su dolazile u mini suknjama na tenk. Onda su neki ekspresno zauzimali mjesto vozača zbog pogleda.  ;D ;D

Bilo je i startanja motora kad je neka ozbiljna visoka faca pored auspuha. Nakon toga bude sav ušprican od ulja. A mi se trudimo da budemo ozbiljni i da kao nešto radimo, a ovaj ušpricani je bio sam kriv što se našao tu. :angel: :angel:

Oni nas pitaju o investicijama na projektu Kapela, a mi iz tehnike nemamo pojma o parama i kreditima i investicijama. Kasnije smo i na to stručno odgovarali. I opet smo se trudili ko će izvaliti veču glupost. Onda smo postali uigrana ekipa u izvaljivanju gluposti. Kad primjetimo da se neki visoki činovnik ili ozbiljna faca pali na naš izvještaj tada su i drugi iz ekipe dodavali "detalje". Pa kad odu mi se povaljajmo od smijeha.

Ipak je najbolje prolazio onaj na mjestu vozača. Za to mjesto bila je borba. Nake su gospođice ulazile i na mjesta komandira i nišandžije u suknjicama. E to je trebalo vidjeti.   :o :o :o


Title: Re: Tenk M-84
Post by: rotring on June 01, 2011, 11:48:20 pm

Najinteresantnije su bile sekretarice koje su dolazile u mini suknjama na tenk. Onda su neki ekspresno zauzimali mjesto vozača zbog pogleda.  ;D ;D


Sve se bojim da nisu znale o cemu se radi..... 8)
Ipak ....soferska je tuga pregolema.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bozo13 on June 02, 2011, 01:22:07 pm
Slike M84, Dan otvorenih vrata SV, Kasarna Pivka

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bozo13 on June 02, 2011, 01:23:08 pm
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bozo13 on June 02, 2011, 01:24:07 pm
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bozo13 on June 02, 2011, 01:25:42 pm
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on June 02, 2011, 01:45:40 pm
Hvala Božo, odlične slike. :super

Na nekoliko slika pažnju mi je privuklo nekoliko potpornih točkova koji su dobro uništeni kao na minu da je naišao pa oni nisu zamenjeni.
Ali ide on bez problema. :)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bozo13 on June 02, 2011, 01:47:39 pm
Brok, lepo je duje napisao. Nažalost ima istine u tome:

"Dok traje traje" :zid

LPB


Title: Re: Tenk M-84
Post by: duje on June 02, 2011, 02:42:26 pm
Brokeru, to je ona logika, koja je mene uvjek strašno ljutila, nisam ja platio, nismo mi platili, ostalo je od JNA, pa nema nikakvu vrijednost. I za održavanje, kao što sam napisao, dok ide, ide. Ljudi koji su završili škole u JNA za "tenkiste" ima malo, uglavnom su na relativno visokim položajima, nemaju više dodir sa "bazom", a ovi mlađi, skidaju sa tenkova koji su neispravni......


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on June 02, 2011, 05:22:57 pm
Tuga me hvata kad vidim ovo. Curi ulje iz HES-a, točkovi u raspadanju, vidi se veliko neodržavanje. Tenk nije ispalio više od 200 zrna.

Žao mi je ovog tenka. Nekad sam i na njemu radio, pravio ga, popravljao ga, a ovi se ponašaju kao da hoće da ga unište.

 :'( :'(


Title: Re: Tenk M-84
Post by: janezek67 on June 03, 2011, 08:18:44 am
Tuga me hvata kad vidim ovo. Curi ulje iz HES-a, točkovi u raspadanju, vidi se veliko neodržavanje. Tenk nije ispalio više od 200 zrna.

Žao mi je ovog tenka. Nekad sam i na njemu radio, pravio ga, popravljao ga, a ovi se ponašaju kao da hoće da ga unište.

 :'( :'(

I mene je tuga, ali zbog činjenice, da netko 24 godine star tenk več baca. Čak i Njemačka ni SAD to ne rade.Title: Re: Tenk M-84
Post by: Levčanin on June 03, 2011, 05:40:52 pm
^^^ ali i ovako izraubovan i izvožen predstavlja prizor za gledanje kad ga pogledaš kako gazi put pred sobom... mašina, nema šta.

Nego, stvarno nisam znao da su žene toliko opčinjene tenkovima, nešto nisam razmišljao o toj temi mada vidim kako Vlado piše bilo je i toga u poslu... Pitam se šta li im je tu toliko interesantno, dal nije možda zbog ovog topa od 125 mm... Ne, to im je premalo milimetara...  A možda im je ipak bitnija dužina topa od prečnika tj kalibra ;D ili je to zato što su u pitanju sekretarice  ;D Čovek se zamisli  ;)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: dzumba on June 03, 2011, 05:53:19 pm
Генерално, жене воле моћ,  и то ону која се може показати (и она са њом). Тенк је прави симбол тога. Могу то бити и мушкарци, али тенк је ипак тенк, а и мушког је рода.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: rotring on July 07, 2011, 11:51:26 pm
[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]

[attachment=4]

Pasuljane, zavrsna vezba kadeta Vojne akademije "Diplomac 2011"
Izvor slika MCM.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on July 08, 2011, 05:43:23 am
I na ovim slikama iz daljine se vide standardni kvarovi na tenku M84.

 :(


Title: Re: Tenk M-84
Post by: rotring on July 08, 2011, 08:24:43 am
I na ovim slikama iz daljine se vide standardni kvarovi na tenku M84.

 :(


Termo obloga topa i meteo senzor......na dalji pogled.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: brendimir on July 08, 2011, 09:51:01 am
Po curenju ulja na izduvu izgleda da je masina produvala.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on July 08, 2011, 06:37:16 pm
Meteosenzor


Title: Re: Tenk M-84
Post by: dexy on July 08, 2011, 06:42:05 pm
Meteosenzor
Na slici uh1 na 2140*, a na slici ispod čini mi se na dva tenka koji su najbliži oklopnim vozilima, jesam li naučio nešto čitajući tvoje postove ili moram na dopunsku nastavu? :)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Kljun on July 09, 2011, 12:09:53 am
Meteosenzor
Na slici uh1 na 2140*, a na slici ispod čini mi se na dva tenka koji su najbliži oklopnim vozilima, jesam li naučio nešto čitajući tvoje postove ili moram na dopunsku nastavu? :)

 I ja kad god Vlada pomene da je tenk neispravan prvo gledam meteo senzor   :rtfm


Title: Re: Tenk M-84
Post by: dexy on July 09, 2011, 12:11:39 am
Lepo čovek rekao da je jedan od najčešćih kvarova puknuta sajla za uvlačenje meteosenzora. A ja bio prisutan na času kad je to rečeno ;D

Šalu na stranu, mene je zaintrigirala prva slika iz ove serije pod nazivom uh.jpg, cev topa deluje izguljeno, da li je to normalno i utiče li to na preciznost topa, da li se drugačije deformiše sa promenom temperature itd.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on July 09, 2011, 07:59:29 am
Na prvoj slici je samo spala farba sa limova termoizolacione obloge. Limovi su tu. Sva farba na tenku se peče nakon nanošenja. Ako nije dobra priprema lima za farbanje onda će doći do otpadanja farbe. Ovi limovi mogu biti i ovakvi kakvi su, samo je bitno da su tu. Bez limova može da se gađa, ali je bitno da nema sunca.

Na onoj modifikaciji tenka T72 koja je prikazana na Partneru 2011 vidjela se i jedna glupost. Stavljena je nova termoizolaciona obloga i zaštita na top, ali to je velika dodatna masa na topu. Na slici

[attachment=1]

nema tragova gađanja sa ovim topom. Stavljeno, ofarbano i ušminkano, ali ovo čudo nije gađalo sa dodatnom termoizolacionom oblogom. Između ostalog ovdje nedostaje abrazura. Veoma bitan detalj na spoju topa i kupole. To je ono platno kojeg nema ovdje.

Ovdje se vidi djelomično demontirana abrazura za one koji ne znaju šta je to.

[attachment=2]
U stvari sad kad sam dodao ovu sliku vidio sam razlog zašto nema abrazure. Ne može se navući na top jer je prečnik dodatne zaštite na topu veći od prečnika prstena na abrazuri.

Na topu koji gađa imaju tragovi uvlačenja topa u kolijevku topa (može se reći i u kupolu) i to za dužinu trzanja topa. Ovdje toga nema.

Na slici
[attachment=3]

vidi se top sa "novom" termoizolacionom oblogom. Na ovoj prikazanoj temoizolacionoj oblozi vide se tragovi krpljenja. Moj fotoaparat je crkao na sajmu, pa sam slike uzeo sa fejsbuk profila moje ćerke. I to su krpili sa dodatnim limovima i nitnama.
Gledao sam i mjerio u pustinjama na jakom suncu kako se top krivi zavisno od sunca. Čak je jedan drugar iz ekipe tada došao do ideje kako da tačno izmjerimo uticaj sunca na krivljenje topa i da nactramo dijagrame krivljenja topa. Sa i bez limova, i to topova iz više zemalja.

Na ovoj gornjoj slici se vidi dodatna termoobloga. Ne znam da li je ovo samo dodatna temoobloga ili dodatni oklop za top. Ovolika dodatna težina topa mjenja dinamičke karakteristike topa. Za one koji ne znaju, kad se isključe pogoni i blokade topa top mora biti u ravnoteži. Mora se i može se lagano pomjerati bez trzaja u hodu gore dole sa nježnim dodirom ruke. Bez ikakve sile. Ako je dodana ova dodatna masa van tenka na topu, mora biti kompenzacija mase na drugoj strani topa. Na kolijevci. Na topu unutar kupole nema gdje da se stavi.

Gledao sam kako se limovi deformišu i krive, kidaju i spadaju kod gađanja. Veliko je tu trzanje. Nije mi jasno kako se ponaša ovolika masa na topu kod opaljenja. Naročito nakon cjelodnevnog gađanja kad je ugrijano ulje u HES-u (hidroelastičnom sistemu) topa. Kad se bez prekida gađa ulje u kočnici topa se grije i povećava se trzaj topa, brzina trzanja, a sa tim i sila koja djeluje na oblogu topa. Ovdje je i povećana sama masa topa. Pošto sam završio i "određena školovanja" za tenk T72 u fabrici tenkova T72 ( na ruskom jeziku), radio sam na i ispitivanju dinamičkih i statičkih karakteristika topa i karakteristika stabilizacije topa. Čisto sumnjam da bi ovaj top prošao ispitivanja.  Kakva je ispitivanja prošao ovaj top vidi se po tragovima (ne)gađanja na njemu. Ovdje je sigurno promjenjen i odskočni ugao topa. To je ugao koji pravi tenk (odskoči) prilikom gađanja. Siguran sam da to nije dodato u balističke tablice tenka u sistemu stabilizacije tenka T72.

Na ovom tenku na sajmu vidjeli su se i sljedeći detalji.
[attachment=4]

[attachment=5]

Ovdje se vidi curenje ulja iz auspuha. Uvijek postoji curenje ulja iz auspuha, zavisno od istrošenosti karika u motoru. Ali ovo je tenk za prezentaciju, a ovo je stamota što je prikazano. Ovoliko ulja koje curi iz auspuha i ovolika fleka od izbačenog ulja na asfaltu pored tenka.

Kad smo bili (ekipa Palube) na sajmu nije bilo tenka M84, odnosno njegove modifikacije. Jedan od mojih prijatelja generala ( vidjela ga je naša ekipa) sa kojim sam pričao mi je rekao da je došla jedna stranadelegacija da ga gleda, i to već šesti put, jer ne može da vjeruje da tako dobro gađa.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: rotring on July 09, 2011, 09:53:42 am
Kolika je inace masa obloge?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: kukimiro on July 09, 2011, 10:57:28 am
Na zadnjim slikama vidljivo je da je po parkiranju tenka posada ili netko obrisao lim na kumulativnom štitniku ispod ispušne cijevi.
Kasnije je izvšeno startanje tenka pa se vide kapljice ulja na tlu. No ima i druga strana priče jer osobno sam imao prilike vidjeti (voziti) tenk T-72 i M-84 koji su imali isto tako izbacivanje ulja iz ispušnog sustava (tenkovi nisu voženi već samo su standardno paljeni tijekom tjednog pregleda). No nakon sata vožnje po poligonu uopće nema tragova ulja a lim ispod ispušne cijevi je potpuno suh.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: dzumba on July 19, 2011, 10:31:28 pm
Јесте да је у питању модификовани Т-72, али, како је глумио М-84 ред је да овде поставимо ове релативно свежије слике:

[attachment=1]
[attachment=2]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on July 20, 2011, 06:32:05 am
A masna fleka pored auspuha. Curi ulje iz auspuha. Top sa novom termooblogom, a nije gađao sa njom, tj, nema tragova gađanja sa novom oblogom.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: kukimiro on July 21, 2011, 07:37:04 am
Slažem se da nije izvršio gađanje. Nije on niti bio na nekim većim ispitivanjima. Na drugoj slici između pogonskog kotača i šestog potpornog na grebenu članka se vidi boja koja bi se sigurno skinula da je tenk vozio po terenu.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: rotring on July 24, 2011, 03:22:57 pm
[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: rotring on July 24, 2011, 03:24:31 pm
[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]

[attachment=4]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on July 24, 2011, 03:33:57 pm
Nešto mi se ovdje ne uklapa.

Nišanska sprava sa pojačavačem svjetlosti prve generacije XX1650. Napravljena 1987 godine  u maju mjesecu 8705016.

Gusjenice su kuvajtska verzija, napravljene 1991 ili kasnije.

Na tenku piše da je još u hladnjaku antifriz.
Nose se košulje kratkih rukava.

Tenk slabo očišćen unutra, iako je za neki prikaz.

Na memoriji automata punjenja fino piše "čvrsto zatvoriti", a poklopac otvoren.

Sajla nišanske sprave nepravilno podešena. Poklopac mora da se oslanja na kupolu, a ne da visi.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: dzumba on July 24, 2011, 07:15:24 pm
Владо, такве ствари су превазиђене у ери демократизације. Инсистирање на прецизности, поштовању правила, а поготову на знању захтева обавезу да стално учиш и знаш, а затим и неку строгост, приговарање и "терање" потчињених, а то није баш популарно. Наравно, захтева да и ти, који нешто тражиш од других највише и знаш и личним примером утичеш на друге. А од менаџера безбедности не можеш да очекује да много знају од тога. Вероватно више знају о "менаџерисању".


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on July 24, 2011, 08:59:24 pm
Ovaj tenk je nekada (možda je i sada) bio u 211 oklopnoj brigadi. VP 6592 Niš. Dok je tamo bio komandant pukovnik Piljić ovo se nije moglo, a ni smjelo desiti.

Točkovi na tenku su u stanju raspadanja. Ako je već za prikaz trebali su nešto bolje naći. A ako nisu imali šta bolje da nađu onda je to katastrofa.

Danas sam napisao u
 https://www.paluba.info/smf/index.php?topic=11891.msg160362#msg160362

o spotu "Budi profesionalac". Pogrešno rukovanje sa tenkom. Malo po malo dobija se slika ponašanja prema tenku M84.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: brodarski on July 24, 2011, 09:04:03 pm
A i ti Vlado gledaš svaku sitnicu. Bolje se spusti doli na ribu. Od tenkova glava boli.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on July 24, 2011, 09:14:14 pm
Da je još tamo u Nišu pomoćnik komandanta za pozadinu, p.puk Stipe Grizelj otišao bih tamo i sa njim napravio red u kasarni. Kao nekada. I nakon toga bi zaglavili u nekoj kafani do zore. Kao nekada.

Nema više kao nekada.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: rotring on July 24, 2011, 09:16:00 pm
Preostaje samo kafana  ;D...


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on July 25, 2011, 10:32:49 am
Niti postoji više 211. okbr. niti kasarna "Crveni krst" (Stevan Sinđelić) liči na onu nekadašnju. Ovo danas je samo bleda senka nekadašnjih OMJ.

Tenk 21258 je kao što kaže Vlado, iz nekadašnje 211. okbr. i to iz mojeg bataljona. Po rđi na gusenicama vidi se da tenk odavno nije vožen van kasarne, a antifriz se koliko se sećam, uvek nalazi u hladnjaku bez obzira na godišnje doba.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: kukimiro on July 25, 2011, 12:36:37 pm
Automat punjenja je sigurno bio van funkcije neko vrijeme. Na slici kolege rotringa jasno se vidi da zatega  - na ramu mehanizma za izbacivanje danceta nije zategnuta. Sigurno je došlo do pucanja zatege zbog nepodešenosti rama MID-a ili nečeg drugog a nova nije postavljena dobro.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on July 26, 2011, 06:23:26 am
U pravu si.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: j21 on July 26, 2011, 08:33:25 am
Bitno je da je on ofarban :komp :oladi


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on July 26, 2011, 04:12:02 pm
Ne treba biti ni na kraj srca, ovi tenkovi su prošli najmanje tri-četiri rata i ko zna koliko različitih linija u njima.
Kada se uzme u obzir da je u Srbiji finansijsko stanje najblaže rečeno jadno i tužno, dobro je da se tenkovi uopšte i kreću.
A kreću se a većina njih mogu i da dejstvuju. Curi ulje, cure aditivi na tj. ispod patosa ali i dalje se kreću.
Uopšte je uspeh, a po meni i nepotrebno razbacivanje novca, organizacija Partnera i raznih aviomitinga (naručito onog međunarodnog u Batajnici 2009. godine).

Skoro mi je bivši kolega veteran bio na gađanju na poligonu Orešac, sve su pogodili za pet, tehnika nije najbolja ali i dalje radi svoj posao.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: pvanja on July 26, 2011, 04:47:28 pm
Jbg, skresali su broj oklopne tehnike da bi zadrzali samo ono najbolje i perspektivno sto se ima i da bi to mogli da odrzavaju kako treba i da bi se i modernizovalo.

Puna su im bila usta te price a na kraju nista od toga. Evo posle sve te price jedva da su uspeli da ih ofarbaju sto je i nuzno da bi se barem zastitila tehnika od korozije.

Tuznije je sto jos sva tehnika nije nadkrivena u parkovima a da nepricamo o hangaraima - to je luksuz. A pricamo o tehnici koja po komadu vredi po nekoliko sotina hiljada dolara minimum.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Dreadnought on July 26, 2011, 04:54:56 pm
Niti postoji više 211. okbr. niti kasarna "Crveni krst" (Stevan Sinđelić) liči na onu nekadašnju. Ovo danas je samo bleda senka nekadašnjih OMJ.

Sećam se 1990. godine i prekomande iz Kljajića u Sinđelić. Kakav je to osećaj bio dok sam odmah po ulasku u kasarnu prolazio kroz hangare 1.OKB na putu za tehničku radionicu, ne mogu opisati. To je trebalo videti.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: stipo on July 27, 2011, 05:33:17 am
Bitno je da je on ofarban :komp :oladi
Znate kako se kaze koliko para toliko i muzike ... u ovom slucaju odrzavanja.
Lako je nama iz stolica i fotelja pametovati kako bi to trebalo da bude,treba biti u jedinici,zasukati rukave i raditi, a jedinicom komanduje komandant kome je najbitnije da su tenkovi ofarbani,parkirani pod konac kad dodju laici da se hvali.. a kad trazite rezervne delove...NEMA PARA..


Title: Re: Tenk M-84
Post by: dzumba on July 27, 2011, 07:57:10 am
Слажем се Стипо да је лако паметовати пишући овде,а најтеже радити тамо поред тенка. Ипак, суштина ових приговора није у томе да ли је тенк офарбан или неофарбан него у површном знању оних који рукују са њима од команданта до војника. Зашто је пукла сајла или зашто је затегнута сајла на поклопцу нишанске справе које помиње Владо? Неко не зна, неће, не уме а прави се да зна, уме и може. То је незнање које покушава да прикаже као знање. А то је најопаснија ствар. А знање се стичке, осим из књига и радом око тенка, пре свега доследном применом научених прописа, односно процедура. Неко те који не знају, не умеју, не могу треба да тера и потера. Ко не зна, не уме, не може, неће није му ту место. Дати му отказ са нечаним отпустом. То важи, како за команданта, тако и за војника. 

Нема потребе да се било шта зафарбава, и замазује. Покварено, па покварено. Нема пара, па нема пара. Али је проблем када га зафарбамо и мислимо да је уреду и да то тако треба.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: kukimiro on July 27, 2011, 09:18:30 am
Bojanje tenkova u ovom slučaju možemo povezati s izrekom Izvana gladac - iznutra jadac. Uvijek postoji dio novca koji treba biti uložen u temeljno održavanje pogotovo ako nema velike upotrebe sredstava. Sredstvo koje nije održavano makar kroz minimalno osnovno održavanje teško se nakon nekoliko godina može vratiti u potpuno ispravno stanje i na kraju bude daleko skuplje nego osnovno održavanje. Ove greške koje se uoče znatno ili potpuno izbace sredstvo iz funkcije. Vlado govori o senzoru i dr., te male sitnice ako ste stručnjak znače puno u borbenoj upotrebi. Ja sam naveo zategu kao primjer. Njenim pucanjem nema automatskog punjenja topa a napuniti top ručno za dvije minute - mrtvi ste već pet puta osim ako ne primjeniti časnu bježaniju.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on July 27, 2011, 03:17:59 pm
Iako sam već dugo van tenkovskih krugova garantujem pogodak u papir A4 sa 4000 metara sa prvim zrnom, ako je ugrijana topovska cijev, oblačan dan itd. Međutim, kad vidim da nisu urađena sitna podešavanja i sitne majstorije koje se veoma lako mogu uraditi, sa takvim tenkom ništa ne garantujem.
Ne piše džaba na onom poklopcu od memorije automata punjenja "Čvrsto zatvoriti". A poklopac je samo pritvoren. Teško ga je čvrsto zatvoriti. Ko to nije probao nezna kako je teško. Ali ako taj poklopac nije zatvoren kroz tastere ispod poklopca ulazi voda u memoriju. Nije to voda koja teče ili lije. To je kondenzat koji se stvara na svakom komadu gvožđa koji se sporije hladi ili grije od okoline. I nakon dvije, tri godine uđe dovoljno vlage (vode) u memoriju automata punjenja i prvi signal za to je nepokazivanje tačne količine zrna za pojedino ili za sva zrna u obrtnom transporteru tenka. Drugi simptom, kad uđe još malo vode, je ne zaustavljanje obrtnog transportera na odabranom mjestu na otvoru za izdavanje zrna, nego transporter nastavi da vrti dalje bez stajanja. I po zahtjevu za punjenje topa ne može doći do zaustavljanja transportera i punjenja topa.

Mala sitnica, ali tenk zna biti neupotrebljiv. Zbog tog malog poklopca tenk ne može da gađa. A to mu je osnovna funkcija.

U ovoj vojsci u kojoj sam ja bio svaka memorija automata punjenja zajedno sa reduktorom automata punjenja je modifikovana po mojim zahtjevima i nacrtima.

Ako već nisam mogao da natjeram vojsku da zatvori poklopac napravio sam konstruktivne izmjene na memoriji tako da joj voda ne smeta. Prilagodio sam tehniku vojnicima, ako već nisam mogao prilagoditi vojnike tehnici.

Lako je natjerati mladu vojsku na poslušnost. Ali ako se popusti kasnije, niko ih nemože natjerati ni na šta. Tako se i na ovome tenku vidi prljavština unutra, nezatvoren poklopac memorije itd. Druga stvar je nezategnuta spona i nepodešena dužina sajle. To je posao za majstore kojima je plata ista radili ili ne radili.

Treća stvar je nedostatak para. To se vidi po točkovima. U stanju raspadanja.

Četvrta stvar je nekorištenje ovoga tenka, a možda i ostalih. Po gusjenicama se vidi da se ovaj tenk dugo nije vozio. Može li se to svrstati pod nedostatak para ili ljudstva ne znam.

Takođe se ispod tenka vidi masna fleka nejasnog pojekla.

Na ovih nekoliko slika ima dovoljno podataka za analizu Vojske Srbije. Makar oklopnih jedinica.

Već sam napisao prije neki dan da sam na spotu "Budi profesionalac" vidio pogrešno rukovanje tenkom M84.

Ne znam koliko se dugo vrti taj spot. Taj kadar je dosta kratak, ali mi nije jasno da svi snimci koji su ušli u montažu tog spota nije neko stručan pregledao.

Može li i to biti još jedan pokazatelj stanja u Vojsci Srbije. Prošle godine sam se borio i izborio da se isprave greške na sajtu Vojske Srbije. Imao sam jedno vrijeme misao da se borim protiv vjetrenjača. Ima li smisla da nekom pišem da se izmjeni kadar u spotu "Budi profesionalac".


Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: stipo on July 28, 2011, 06:51:14 am
Ima jos jedna stvar u jedinicama na tim duznostima gde se najvise brine o tenku veoma malo je istinskih tenkista...to su sada uglavnom instant tenkisti prekrsteni i obuceni preko noci...ono malo prvih ne moze se izboriti za dobar tenk u pravom smislu..ovi sada misle ako je ofarban,lepo parkiran innasminkan dobar je..a stvarnost je drugacija


Title: Re: Tenk M-84
Post by: pvanja on July 28, 2011, 11:47:32 am
Koliko sam video i shvatio vise se nedie na Pasuljane da se gadja tenkovima iz jedinica vec na samom poligonu je odredjen broj tenkova koji sluzi za gadjanje.

Da li neko moze ovo da potvrdi ?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on July 28, 2011, 12:39:30 pm
Ranije je bilo da se recimo na Pasuljanskim livadama koriste tenkovi iz 252. okbr. a na poligonu Međa tenkovi iz 211. okbr. Naravno, ne koriste se uvek jedni te isti tenkovi, već se po određenom redosledu tenkovi uzimaju iz bataljona koji nije u pripravnosti.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: rotring on August 02, 2011, 01:43:35 pm
[attachment=1]

I ovde se vidi vec pominjano zatezanje sajle poklopca nisanske sprave. Da li je neki novi "trend" u pitanju posto se vidi na vise razlicitih tenkova....? Ko bi ga znao zasto.....


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on August 02, 2011, 03:37:43 pm
Pogledaj cijev u koju se uvlači sajla. Samo što se nije otkinula od velike kape nišanske sprave. Već je nakrivljena, a držač cijevi se već rastegao.

Druga priča je meteosenzor.

Ovo je neodgovarajuća šelna na meteosenzoru, a nedostaje i vijak na nosaču. M6x20 JUS.M.B1.130 pocinčani. Ako me pamćenje još služi.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: rotring on August 02, 2011, 06:58:50 pm
Pogledaj cijev u koju se uvlači sajla. Samo što se nije otkinula od velike kape nišanske sprave. Već je nakrivljena, a držač cijevi se već rastegao.

Druga priča je meteosenzor.

Ovo je neodgovarajuća šelna na meteosenzoru, a nedostaje i vijak na nosaču. M6x20 JUS.M.B1.130 pocinčani. Ako me pamćenje još služi.

Pozdrav

Vlado

Upravo zbog neodgovarajuce duzine sajle dolazi do krivljenja cevi/vodjice sajle.......Sta se tice selne....vazi ona seci usi krpi .....
Zavrtanj je ocigledno ispao "majstoru" pa ga je mrzelo da se sagne i podigne. Segrt je imao preca posla......


Title: Re: Tenk M-84
Post by: brodarski on August 02, 2011, 07:47:58 pm
A ljudi gledate svaku sitnicu. Zamislite T 34 na brdašcu. Ispušteno ulje iz motora, bez ciljničkih naprava. Nepokretan. Za jedne bez borbene vrijednosti a za druge dar s neba.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: rotring on August 02, 2011, 08:02:23 pm
Kod ovakvih stvari vazi Marfijev zakon.....otkaz se pojavi u najgore vreme....ili ti po narodski, crce taman kad ti najvise zatreba. :zid


Title: Re: Tenk M-84
Post by: micha on August 03, 2011, 12:41:56 am
    Pa ipak je to tenak.Moze godinama stajati na otvorenom i rdjati ali se jako brzo moze osposobiti, kad zatreba.Uvek je lakse popraviti nego napraviti.Sta mislite da je NATO tolike godine rovario i cepao deo po deo SFRJ da bi nasi tenkovi i danas blistali i bili bolji od njihovih.Do nedavno je komandant NATO-a za jugoistocnu Evropu svako jutro morao na svom stolu da ima pregled gde se tacno nalazi svaki od 1050 srpskih tenkova i u kakvom su stanju.Kada se krene na Pasuljane morao je da zna kada je krenula kompozicija, koliko je cekala u Markovcu na zamenu lokomotive i kako se zove masinovodja.Danas to samo nas zanima a on se bavi drugim pitanjima.Citajuci vase postove covek bi stekao utisak da smo posle 20 godina postali planeta majmuna i da nema vise ko da pokrene nesto sto smo nekad sami proizvodili i prodavali.Mozda je to tacno a mozda se samo tako cini.Cenim iskustvo i veliko znanje clanova ovog foruma, ali ne treba traziti dlaku u jajetu.Imao sam priliku da vidim i njihove tenkove uzivo npr. Celendzer i Leopard i mogu vam reci da nisu nista bolji od nasih sto se tice izgleda i stanja. I njima pisa ulje, nemaju svi blatobrane, losi akumulatori pa se slepaju da upale, al retrovizore i merdevine za penjanje na tenk imaju svi.Valjda kad budu bezali da vide unazad i da mogu lakse da sidju sa njih posto su veliki ko kuca i imaju po 60-tak tona svaki.Svugde je gorak tenkovski lebac pod nebeskom kapom.Drugo je bilo nekad kada su bili novi iz DJ.DJ. pa na komandantskom rasiris ceradu preklopljenu na pola (10x5 m) a na njoj sve iz sanduka i sitan i krupan RAP, ne mozes maticu vise da stavis koliko toga ima.Sada ceradu samo razrolas i dovoljno je mesta.Sada tenkista zna da uvek ide prvi gde je najtvrdje i da ih se dosta ne vrati, pa mu taj sitni RAP i nije ceo neophodan vec je bolje u spoljasnje sanduke nasuti peska do vrha radi izolacije.Tako je kako je i ne treba kukati niti sitnicariti a ova tema moze sigurno pomoci novom narastaju da sazna mnogo toga sto ne pise u pravilu i uputstvu a i te kako valja.Ko zna mozda i ovaj moj napis nekome pomogne, u svakom slucaju ne moze da skodi. A sto ne skodi to je odmah i korisno, sto rece Lane Gutovic.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: fubar on August 03, 2011, 10:49:48 am
Razlika je da li je stroj konzerviran ili zapusten. Velika.

Ovaj drugi dio je dobar...
Mislim da ni ovalni ured nije ispijao kavu prije nego im nacrtaju polozaje svih 1050 "jugoslavenskih", pardon srpskih tenkova...takodjer ni Dow Jones nije otvaran za biznis prije izvjesca brojcanog stanja...Jednom su pobrojali 1049, nastala prava frka na burzi posebno kod trgovaca motornim uljima...a regiju da ne spominjem, u Srbiji susjednim zemljama ljudi su trcali po brasno, ulje i rizu u ducan...nitko nije znao gdje je taj 1 panzer maslinasto rdjave kamuflaze...

U svakom slucaju, zasladio si bar moju jutarnju kavu  ;D

HvalaTitle: Re: Tenk M-84
Post by: kukimiro on August 03, 2011, 11:44:43 am
Nisam čuo da netko nešto može nešto popraviti ako nema pričuvnog dijela ili taj pokvareni dio može popraviti nečim improviziranim. Gospodin Vlado ne govori o onim šelnama samo tako. Više govori činjenica zašto nije zamjenjeno novim pravim dijelom. Na kanalu Viasat explorer ponekad su emisije o obnavljanju tenkova (starih) pa se mogu vidjeti problemi oko obnove tih starih tenkova.

Nekada su posade mogle obavljati dio radova održavanja i popravke tenkova sukladno TU I i II, jer su imale dijelove u RAP-u. Kako će ih popravljati ako nemaju RAP.

Mislim da ima jako malo pravih stručnjaka za M-84 a jako puno onih koji misle da su stručnjaci. Njih lako eliminiram pitanjem - Za što služi mala kutijica ispod papučice gasa?

Imao sam priliku obnavljati stari oklopnjak iz 1959. godine. Morao sam pročitati 3 upute na engleskom i non stop gledati redoslijed skidanja i postavljanja. Da ne spominjem nedostatak alata (engleske mjere za ključeve) i drugog specijalnog alata.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: duje on August 03, 2011, 12:21:27 pm
"Bez alata nema zanata" , tako kaže stara poslovica. I to je istina. Problem je odnos prema tehnici. Ako se ima znanje, nije teško popraviti. No neodrživ je odnos tipa:"Ma, dobro je!"  Nije problem u onoj "šelni", vjerovatno se ima originalan dio, samo je "majstoru" bilo teško iči u skladište.
Ja sam i poslije rashodovanja imao u skladištu u Tehničkoj radionici  u Lori komplete alata (colske dimenzije) za popravak motora "Packard" koji su bili na Higinsima. Naravno nismo imali po dvadeset kompleta, ali nekoliko jih je ostalo. U tehnici raznog porijekla, uvjek se je pokazala potreba za takvim alatom.

Da ponovim moje mnjenje, važan je odnos prema tehnici i održavanju! >:(


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on August 03, 2011, 01:34:04 pm
Sto se tice Srbije na prvom mestu pare su u pitanju.
I to ne samo za tehniku, vec i za placenu posadu.

Ako nema para, a nema ih, odnosno ima ali lista prioriteta je drasticno izmenjena, da se uradi generalna popravka motora ili polugeneralna motora tu ne pomaze ni obucenost ni dobra volja posade tenka.
Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on August 03, 2011, 05:09:59 pm
Problem šelni.

Naveo sam problem šelni. Možda vam izgleda glupo ili nejasno. Na nosaču meteosenzora, originalnom, postoje dvije (jedna iz dva dijela) poluokrugle šelne koje se montiraju oko nosača meteosenzora. Na šelni imaju na dva kraja po dva vijka M8x40. Dakle, ukupno četiri vijka, četiri elastične podloške i osam ravnih podloški 8mm. I ove dvije strane poluokrugle šelne. Kod montaže ove šelne mora se tačno podesiti položaj matice (šestougaone) JUS.M.B1.600 i šestougaone glave vijka. JUS.M.B1.061, ako me još služi pamćenje za JUS standarde.

E, tu je caka. Položaj glave vijka koji steže šelnu je jako bitan. Pogrešno stegnut vijak na ovoj šelni onemogućuje uvlačenje meteosenzora. Za pravilno stezanje šelne, tako da se i meteosenzor stegne, ali i da se i može uvući treba dosta vremena.

Ovdje su majstori bili malo nervozni. Mora da ih je nemogućnost podešavanja hoda meteosenzora malo potresla.


http://www.youtube.com/watch?v=2Eb1zanaVRg

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: dexy on August 03, 2011, 06:08:54 pm
Obzirom da se na većini M-84 meteosenzor ionako ne može uvući zbog kvara koji si ranije opisao kao veoma čest, onda ova šelna i ne smeta toj operaciji ;D


Title: Re: Tenk M-84
Post by: rotring on August 03, 2011, 07:26:12 pm
Ovaj tenak je ovako izasao iz TRZ Cacak......to znaci da je prosao najvisi nivo opravki moguci jer se tu navodno obavlja remont. A to dalje znaci, da ako ovakav izlazi iz zavoda.....pa gde onda da se ovakva tehnika opravlja i dovodi u operatino stanje, u jedinici?  :jok
Od ovoga su bolji i ZDPR fotosopovi.... ;)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on August 03, 2011, 07:52:57 pm
Kada ste se već uhvatili za meteosenzor, izgleda da nije ni trebao da se pravi ovaj od druge serije već samo onaj iz prve na preklop.
Tu ne može da strada sajla dok se metosenzor prebacuje u borbeni položaj.(http://www.mycity.rs/images/smiles/43.gif)

I ako sam bio na tenku iz prve serije imao sam meteosenzor na sajlu, znači novije generacije.

Dosta toga je stradalo ili krenulo da strada u vreme T11, ko pod vatrom da izlazi i drži meteosenzor, i ne samo meteosenzor.
Po meni najgora stvar je ne zakočiti ogledala pri kretanju tenka a da sistem nije barem u polustabilizaciji, a toga je bilo ne tako retko.

Kada se uzme u obzir neobučen i neodgovran rezervni sastav, kada se uzme u obzir šta je u proseku prošao sve jedan tenk VS, i kada se uzme u obzir koliko je uloženo u tu istu tehniku, stanje tehnike je odlično pet.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: rotring on August 03, 2011, 07:57:51 pm
Onda.....skinuti meteo senzor i poklopac nisanske sprave i problema nema.
Salu na stranu, tim problemima treba prici proaktivno i trajno ih resiti, mozda nekim potpuno novim sistemom. Onda ne bi trosili reci na nesto sto se stalno ponavlja.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: vathra on August 03, 2011, 08:25:28 pm
Čudno mi je da nema navlake na spoju kupole i topa. Potrebno je to. Zaptivka na spoju. Sad kad je nema sjetio sam se jednog slučaja iz ĐĐ, kad su ispitivali hermetičnost tenka, zatvorili sve poklopce, sjeo čovjek unutra, otvorili pregradu između borbenog i motornog odeljenja i taj čovjek ( da mu sad ne spominjem ime) upalio tenk. Tenk radio dok je bilo vazduha u kupoli pa se ugasio, napravio vakum unutra, a ovaj jadnik je stisnuo sirenu i držao dok je imao snage. Nisu nikako mogli otvoriti poklopce, jer je bio vakum unutra. Jedino rješenje je bilo rasjeći ovu navlaku da vazduh uđe unutra. Spasili su ga. Bio je u gadnom stanju.
Владо,
пре неки дан сам гледао филм о Т72, и приказана је била сцена кад се тенк заглави под водом. Плављење тенка су обавили тако што су склонили призме са лука, после чега је вода ушла кроз њих и изједначио се притисак.
Ево и видеа, сцена са плављењем је од треће минуте, призме скидају на 3:30.
http://www.youtube.com/watch?v=7KG0uyt2uYA

Сетио сам се ове ваше приче, па ми је пало на памет да ли је могло да се овако реши ова ситуација са подпритиском.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on August 03, 2011, 10:11:07 pm
Mislim da su te prizme zapravo u normalnom, suvom, stanju mali periskopi na k-dirskom luku tj. turelici, prilikom savladavanja vodene prepreke umesto tih periskopa se stavljaju pune prizme.
Meni iskreno nije jasno kako su prizme uvukli pod pritiskom. Verovatno nekim pomagalom.
Snimak je oskudan i ne prikazuje glavnu caku.

Ovo ma koliko izgledalo jednostavno je nešto najteže što može da zadesi tenkovsku posadu.
Dobro je što je ta oprema za podvodnu vožnju razdužena i što danas pontonci igraju glavnu ulogu.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Trifko on August 03, 2011, 11:45:31 pm
Mislim da su te prizme zapravo u normalnom, suvom, stanju mali periskopi na k-dirskom luku tj. turelici, prilikom savladavanja vodene prepreke umesto tih periskopa se stavljaju pune prizme.
Meni iskreno nije jasno kako su prizme uvukli pod pritiskom. Verovatno nekim pomagalom.
Snimak je oskudan i ne prikazuje glavnu caku.

Ovo ma koliko izgledalo jednostavno je nešto najteže što može da zadesi tenkovsku posadu.
Dobro je što je ta oprema za podvodnu vožnju razdužena i što danas pontonci igraju glavnu ulogu.

Ajde malo razmisli, šta su uradili sa prizmama uvukli su ih unutra u tenk, "pod pritiskom" tu misliš na pritisak vode, koji voda vrši na tenk, taj je pritisak veći od unutrašnjeg pritiska u tenku. E taj isti pritisak je olakšao uvlačenje prizmi unutra, tj. ugurao ih je gdje manji pritisak.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on August 04, 2011, 06:22:17 am
Neblokada ogledala nišanske sprave po elevaciji ili azimutu ako je sistem ugašen dovodi do oštećenja optike, čak i loma, ako se tenk kreće.

Neblokada kupole po azimutu dovodi do loma štiftova na mehanizmu za ručno pokretanje kupole po azimutu, a to kasnije pravi probleme kod kočenja kupole. Još ako je kupola nagnuta (tenk) to može da dovede do loma koljena nišandžije, jer se po puštanju dlan prekidača na komandnom bloku nišandžije daje komanda za kočenje kupole ( ako je uključen hidraulični pogon). Mehanizam za pokretanje kupole počinje da koči kupolu, ali zbog slomljenih štiftova počinje da se okreće točak za ručno pokretanje kupole i drška na točku udara velikom snagom (inercija kupole koju treba ukočiti) u lijevo koljeno nišandžije.

Postoji postupak opisan u Upustvu za tenk M84 o plavljenju tenka i izlasku posade iz tenka ako je tenk u podvodnoj vožnji.

To se je desilo samo jednom u SFRJ  prilikom podvodne vožnje tenka na jezeru na Manjači. Negdje 1988 ili 1989 godine. Taman sam bio naišao kad se to desilo. Tu sam bio zbog ispitivanja sistema Orkan, i otišao malo da pozdravim drugare tenkiste, jer je uvijek bilo ladnog piva u kantini u kasarni na Manjači. A ono frka, trka, panika.

Podvodna vožnja se nikad više nije koristila nakon toga, ako ne brojimo tenk M84 koji je komplet propao u septičku jamu, punu ...  I tu je posada isplivala  :P :P

Velika razlika u cijeni tenkova T55 i T59 je zbog toga što T59 ne može ići pod vodu. U ratovima u SFRJ to nije trebalo ni jednom tenku.

Na tenkovima iz druge serije i dalje može biti samo meteosenzor A10XBM (ili A10XM) i nijedan drugi. Sada imaju novi meteosenzori koji pravi Institut za fiziku Zemun, a na osnovu ukradene tehnologije iz švajcarske fabrike koja pravi originalne meteosenzore.   :dosada :dosada Na tenkovima iz druge i kasnijih serija ne može biti nosač iz prve serije, kao ni meteosenzor iz prve serije.

Na tenkovima iz prve serije mogu biti samo meteosenzori A20XM (BL) i nijedan drugi. Kao i nosač iz prve serije.

Svako međusobno mješanje meteosenzora, a ne uparivanje sa softverom u balističkom računaru je garantovani promašaj ako postoji imalo vjetra.

Meteosenzor iz prve serije se ne može fizički staviti u nosač iz druge serije, jer ima dosta veći kavez.

Meteosenzor iz druge ( i kasnijih) serije se može staviti u (na) tenk iz prve serije uz uslov da se promijeni softver u balističkom računaru ili sav računar.

Balistički računar treba nakon toga podesiti prema tenku. Sa pojačavačkom kutijom. A pojačavačku kutiju prema nišanskoj spravi. Zavisno od serije nišanske sprave, odnosno pojačavača svjetlosti, prve ili druge generacije.

Pojačavačku kutiju nakon toga treba podesiti i prema trenju kupole.

ITD ITD

Sve ovdje što je napisano je isključivo intelektualna svojina Vladimira Ivanovića i ne smije se koristiti za Izradu upustva za tenk M84, niti za bilo kakva upustva u bilo kojoj vojsci nastalih na teritoriji SFRJ.

Još uvijek vrijedi ponuda ( bilo kojoj vojsci koja plati) za izradu upustva za tenk koju smo ponudili ja, Bartol Jerković, direktor Fabrike Specijalna vozila, Đuro Đaković, Slavonski Brod i grupa autora.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on August 04, 2011, 05:51:29 pm
Quote
Neblokada ogledala nišanske sprave po elevaciji ili azimutu ako je sistem ugašen dovodi do oštećenja optike, čak i loma, ako se tenk kreće.
Nešto najore što može da se desi a dešavalo se.

Quote
Neblokada kupole po azimutu dovodi do loma štiftova na mehanizmu za ručno pokretanje kupole po azimutu, a to kasnije pravi probleme kod kočenja kupole. Još ako je kupola nagnuta (tenk) to može da dovede do loma koljena nišandžije, jer se po puštanju dlan prekidača na komandnom bloku nišandžije daje komanda za kočenje kupole ( ako je uključen hidraulični pogon). Mehanizam za pokretanje kupole počinje da koči kupolu, ali zbog slomljenih štiftova počinje da se okreće točak za ručno pokretanje kupole i drška na točku udara velikom snagom (inercija kupole koju treba ukočiti) u lijevo koljeno nišandžije.
Ovde je sreća što se odmah oseti da kupola nije ukočena kada tenk krene, ako je k-dir barem malo verziran.

Quote
Na tenkovima iz prve serije mogu biti samo meteosenzori A20XM (BL) i nijedan drugi. Kao i nosač iz prve serije.

Svako međusobno mješanje meteosenzora, a ne uparivanje sa softverom u balističkom računaru je garantovani promašaj ako postoji imalo vjetra.

Meteosenzor iz prve serije se ne može fizički staviti u nosač iz druge serije, jer ima dosta veći kavez.

Meteosenzor iz druge ( i kasnijih) serije se može staviti u (na) tenk iz prve serije uz uslov da se promijeni softver u balističkom računaru ili sav računar.

Balistički računar treba nakon toga podesiti prema tenku. Sa pojačavačkom kutijom. A pojačavačku kutiju prema nišanskoj spravi. Zavisno od serije nišanske sprave, odnosno pojačavača svjetlosti, prve ili druge generacije.

Pojačavačku kutiju nakon toga treba podesiti i prema trenju kupole.

Ne znam kako da te razuverim, mogu da ti pošaljem ceo broj tenka na pp. (211xx)
Već smo i razgovarali, ti si na tom tenku izvršio pregled 1989. godine na Pasuljanskim i odobrio bojevo gađanje, stanje je bilo bez primedbi.
U tehničkog dokumentaciji bih video da je bilo tolikih promena.
Inače tej tenk nije više u Kraljevu a nikada se nisam slikao na njemu, ne znam tačno gde je, ili u Sremskoj Mitrovici ili u Vranju (u sastavu 3. brigade KoV-a).

Ovde bi Bojan mogao da kaže neku, dosta toga je već i rekao u temi Brojno stanje T-72 i M-84 u JNA (https://www.paluba.info/smf/index.php?topic=14322.0).


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Trifko on August 14, 2011, 05:30:18 pm
Da malo osvježim temu sa par fotografija...

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Trifko on August 14, 2011, 05:34:38 pm
[attachment=1]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on August 14, 2011, 05:52:43 pm
A jesi im zamaskirao face. Je li ovo iza kotlovnica kasarne Mika Bosnić na Manjači.

Ovo bi trebala biti otprilike peta serija tenka M84.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Trifko on August 14, 2011, 05:58:00 pm
Takvo naređenje Vlado, i ovako sam ih jedva dobio, vidi se da poznaješ krug kasarne ;)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: rotring on August 14, 2011, 06:01:29 pm
Izgledaju da su u dobrom stanju, da ne kazem boljem nego na prethodnim slikama....koje su komentarisane.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: pp5d6 posejdon on August 15, 2011, 09:40:41 pm
[attachment=1]
[attachment=2][attachment=3][attachment=4][attachment=5]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on August 16, 2011, 06:34:46 am
Na trećoj slici, u sredini. Da li je ovo Franjo Matijević okrenut leđima.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: pp5d6 posejdon on August 16, 2011, 11:38:01 am
Ne znam,ali mi se čini da je desno gđa. Zdenka Kos -šrefica proizvodnje tenkova.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: pp5d6 posejdon on August 16, 2011, 09:11:07 pm
[attachment=1][attachment=2][attachment=3]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on August 16, 2011, 10:19:39 pm
Na slici koju si nazvao Sustav punjenja baterija nalaze se dvije radio stanice Racal-Dana, sa dodatnim antenskim pojačalom. Pored njega je mehanizam podizanja kasete (MPK), a na podu mjesto za izdavanje zrna.

Vidi se sjedište komandira tenka, a iza njega, sasvim u donjem lijevom ćošku, osovina pogona kupolice komadira. Bjela kutija iza leđa komandira tenka je interfejs automatike između sistema upravljanja vatrom Omega i topa i kupole, te automata punjenja.

Regulacija napona tenka nalazi se na šasiji tenka, a ne na kupoli. Na kupoli postoji samo filter F5 http://www.npoelm.ru/production/gproduction/filtrs/f5/ od opreme vezane za regulaciju napajanja kupole. On ovdje radi kao filter napajanja kupole i nalazi se kod desne noge nišandžije, na kobilici kupole.

Na šasiji se nalazi dosta elektrike i elektronike za regulaciju napona u kupoli i punjenje baterija. Najvažniji dio je R10TMU
http://npoelm.ru/production/gproduction/regulators/r10tmu-1s/

Na tenkovima M84, verzija za Kuvajt, na razvodnoj kutiji K1-M nalazio se dio za regulaciju napona napajanja radio stanica Racal-Dana. Baš na ovakvoj bijeloj kutiji sličnoj ovoj na slici. Međutim zbog prenatrpanosti tenka bilo e dosta verzija smještanja radio stanica u tenk. Naročito kod komandnih verzij tenka M84ABK koji je imao i još jednu dodatnu radiostanicu velike snage čiji je komandni dio bio ispred komandira, iza DNKS-2, a pojačalo snage iza leđa komandira, na podu kao ove dvije radilo stanice koje se inače nalaze u linijskom tenku za Kuvajt.
Međutim, šema punjenja tenka M84ABK je dosta drugačija od tenkova M84ABL i M84ABN zbog dodatnog agregata koji se nalazi unutar šasije, kod desnog ramena vozača. Na agregat je ugrađena dodatna elektronika, zahvaljujući Bartolu Jerkoviću, tako da se isti agregat starta sa tasterom na agregatu koristeći napajanje sa akumulatora (režim startera), a kad motor dobije dovoljno brzine agregat automatski prelazi u režim generatora i počinje da puni iste akumulatore sa kojima je bio startan nekoliko sekundi prije.

Da skratim. Na ovoj slici nema elektronike za punjenje baterija.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: pp5d6 posejdon on August 16, 2011, 10:43:27 pm
Da tako sam je nazvao, ali stvarno služi za nadzor stanja baterija,ako se ne varam.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: pp5d6 posejdon on August 19, 2011, 06:11:27 pm
[attachment=1][attachment=2][attachment=3]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: micha on August 19, 2011, 11:35:05 pm
   Pa lepo ti je čovek objasnio da su to radio-uređaji i da nema veze sa praćenjem rada akumulatora. Jedino što na samom radio-uređaju možeš na displeju očitati napon kolske mreže, ali to nije osnovni razlog zašto se RU ugrađuje na tenk . Za proveru napona akumulatora ili napona punjenja start-generatora se koristi volt-ampermetar na tabli vozača koji pri radu motora pokazuje struju punjenja u amperima , a kada se pritisne dugme ( V-pritisni ) pokazuje napon.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on August 20, 2011, 07:07:50 pm
Na radio stanici se može provjeriti i napon napajanja radio stanice. Ove radio stanice, naročito komandna, srču struju ko luda. Zato na komandnom tenku ima dodatni agregat za punjenje akumulatora. Na displeju radio stanice piše koliki je napon tenka. Zavisno od položaja prekidača na radio stanici.

Malo koji tenkist je vidio ove radio stanice. Uglavnom su se izvozile u Kuvajt. Ima ih nešto u hrvatskoj vojsci.

Dok sam bio u operaciji Pustinjska oluja u Saudiji i Kuvajtu popravljao sam ove radio stanice.

Bio je i jedan kvar na agregatu iz tenka koji napaja ove radio stanice. U Kuvajtu 1991 godine. Radilo se o jednoj čudnoj grešci, te sam našao jednu konstruktivnu grešku na agregatu, te sam je prepravio. Kasnije isporuke agregata su došle sa tom mojom prepravkom za koju je javljeno u ĐĐ iz Kuvajta.

Za one koji nisu vidjeli ove radio stanice i ove verzije tenka molim da ne mješaju verzije tenkova.

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: rotring on August 20, 2011, 07:11:23 pm

Kasnije isporuke agregata su došle sa tom mojom prepravkom za koju je javljeno u ĐĐ iz Kuvajta.


???


Title: Re: Tenk M-84
Post by: micha on August 20, 2011, 11:37:18 pm
   Da li su za komandnu varijantu u Kuvajtu korišćeni Jaguari ili neki drugi KT uređaji ?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: trpe grozni on August 26, 2011, 06:04:13 pm
Verujem da se ovde radi o tenku M-84, ako gresim, neka me tenkisti poprave.  :D

[attachment=1]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: micha on August 27, 2011, 09:44:17 am
   Ovo je '72-ka sudeći po nijansi farbe i antenskog postolja za R-123 .


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on August 27, 2011, 12:48:12 pm
Koliko vidim, vidi se nišanska sprava DNNS-2. Pa u skladu s tim, ovo bi trebalo da je M-84  :)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on August 27, 2011, 07:32:14 pm
Antensko postolje je RU-22. A vidi se i dio DNNS-2.

M84


Title: Re: Tenk M-84
Post by: micha on August 28, 2011, 04:43:21 pm
   Misliš AT-22 od RUT-1 ? Meni više liči na AŠ-50 od R-123 .


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on August 29, 2011, 05:36:54 am
AT-22, u pravu si.  Ali ipak pogledaj siluetu DNNS-2.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on August 29, 2011, 11:19:47 am
Takođe i evidencijski broj 21xxx govori da se radi o tenku M-84. Tenkovi T-72 imaju evidencijske brojeve 20xxx


Title: Re: Tenk M-84
Post by: micha on August 30, 2011, 11:02:36 pm
   Opet, čini mi se da je nijansa farbe više maslinasta kao kod T-72 dok je 84-ka svetlije zelena ( SMB tip JNA ) . Što se tiče broja i meni se čini da je 21xxx, a za antensko postolje sam siguran da nije AT-22 .


Title: Re: Tenk M-84
Post by: kukimiro on August 31, 2011, 08:21:37 am
M 84 bez sumnje. Boja je tamnija jer je slikano malo poslije kiše.

Na slici je označeno gdje nedostaju dijelovi za T-72.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: vathra on August 31, 2011, 11:09:02 am
   Opet, čini mi se da je nijansa farbe više maslinasta kao kod T-72 dok je 84-ka svetlije zelena ( SMB tip JNA ) .
Приложена слика је скенирана из часописа, који је вероватно 20-ак година стар.
Због неколико разлога је врло могуће да репродукција боја није тачна. Искрено бих био врло изненађен кад би оваквом техником била добијена и приближно тачна репродукција боја. И да је све то исправно, врло је могуће да је ваш монитор лоше подешен.
Укратко - упоређивање боја у оваквим случајевима је тешко изводљиво - осим ако нису два возила једно поред другог на истој слици.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: micha on August 31, 2011, 07:01:52 pm
   U svemu se slažem sa kolegama ali me interesuje kako to da su boje na jugoslovenskoj trobojci pravilno prikazane a boja oklopa nije ? Kao i na Kukimirovim dodatim slikama antenskog postolja i DNNS-a od T-72 iste je maslinaste nijanse. Podnožje antenskog postolja je konusno kao kod R-123 dok  AT-22 ima na polovini spiralnu oprugu kao na slici koju sam skinuo sa ovog sajta . Na zakačenoj slici je modifikovana 84-ka i antensko postolje ne stoji na istom mestu kao kod originalne verzije , ali se vidi silueta AT-22 . DNNS-2 se ne vidi zbog ugla pod kojim je prva fotografija napravljena jer ona stoji ispod turele komandira sa desne strane napred , a slikano je od pozadi . Ne tvrdim da sam potpuno u pravu već iznosim moje viđenje u nastojanju da rešimo misteriju.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bozo13 on August 31, 2011, 07:13:09 pm
Možda pomogne

Antenski probor AT22
[attachment=1]


Nosač antene na Gvozdiki 2S1. Pošto gvozdika koristi isti RR uređaj R-123 možda je i nosač sličan.
[attachment=2]LPB


Title: Re: Tenk M-84
Post by: FF on August 31, 2011, 08:18:40 pm
Jel se to meni čini, ili se ovaj poklopac na DNNS otvara/zatvara sajlom? Zar to nije moglo pametnije biti rešeno?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: vathra on August 31, 2011, 08:22:38 pm
U svemu se slažem sa kolegama ali me interesuje kako to da su boje na jugoslovenskoj trobojci pravilno prikazane a boja oklopa nije ?
Чини ми се да су тамније нијансе "запушене" - превише боје у штампи или тамнији скенер, али и можда контра-светло, или облачан дан. Боје на застави имају нанос до 150% боје, а оклоп преко 250%. Опет кажем, појединачна слика није мерило за боју.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on August 31, 2011, 09:22:51 pm
Momci, gubite vrijeme oko jedne slike. Ja bi vam mogao naći ovakvih stotinjak slika za gubljenje vremena.

Kad smo pravili prvi tenk M84 iznad glave nam je viso generalštab libijske vojske, SSNO i još dvadesetak generala sa bičevima koji su nas toliko gazili da se sve što prije završi, jer su prve serije već bile prodane Libiji. Kroz razvojne hale više je prolazilo libijskih generala nego naših. Mora da su Libijci negdje dali masnu proviziju da nas ovi naši tjeraju da radimo na razvoju kao crnci.
Iz prve serije tenk br 16 je otišao za testiranje za Libiju. Kasnije su išli tenkovi L1 i L2.
Radilo se samo na tome da se što prije završi razvoj pa da bi se radile serije, tako da je malo ko mislio o sajli za nišansku spravu.

Pošto je kupljena licenca za sistem, a Zrak, OOUR FNP3 je dobio posao da izrađuje nišansku spravu. Oni su trebali da preuzmu tehnologiju i da rade razvoj. U Zraku je bio jedan OOUR koji se bavio razvojem, ali oni su bili "tanki u znanju", tako da se tu nije nešto puno moglo učiniti. Više smo im problema rješili mi nego oni. Morali smo tako jer smo sa njihovim zaostatkom u poslu i mi bili u zaostatku. Morali smo im rješiti dinamičke karakteristike ogledala, vremena smirenja ogledala, opterećenje servo motora kod balasiranja težine ogledala (ogledalo se vrti oko osovine servomotora i na obe strane ogledala moralo je biti isto težinsko opterećenje da bi bio balans), tačnost razlagača uglova i servo motora, kao i komunkaciju računara sa laserom. Oni su se više bavili "mašinskim problemima".

U nišanskoj spravi imaju 4 štampane ploče za laser i 4 za rad elektronike servo motora i komunikaciju sa računarom. Tu je bilo problema na prvoj seriji sa preslikavanjem brojeva na displeju u okularu, odnosno na komunikaciji procesora u nišanskoj spravi sa procesorom u računaru.
Jedan od izrazito velikih problema je bila temperaturna stabilnost mehaničkih dijelova nišanske sprave. Zahtjevi za tačnost su bili ispod miliradijana, na nekim mjestima i stoti dio sekunde. Nemjenjanje dimenzija u temperaturnom opsegu od -25 do +70 stepeni je bio veliki izazov. Prenos uglova sa topa na nišansku spravu ide preko paralelograma koji ima na sebi četiri šipke. Ako se neka od tih šipki produži ili skrati na promjenu temperature za koju desetinku milimetra ode sva tačnost tenka u propast.
Onda se događalo da paralelogram puca kod gađanja iz tenka. Trebalo je napraviti čvrst spoj. Sa apsolutno tačnim prenosom uglova sa topa na nišansku spravu, ali da bude elastičan kod gađanja.

Sajla za nišansku spravu je jedan od stalnih problema na nišanskoj spravi. Kao i mehanizam blokade ogledala po azimutu. Kasnije se pojavio problem slabog odmagljivanja okulara, jer su grijači okulara slabo grijali. Tako da je nišandžija prstom, a kako bi drugačije, brisao okular i nakon godinu, dvije, okular postane matiran. Staklo postane mutno, jer je izgrebano sa prstom nišandžije. Nakon 4-5 godina korištenja sprave u spravi se pojavljivala kontaktna korozija. Hrđa koja se stvara na kontaktu dva metala različitih valencija. Ovdje je bio problem u spoju prokrona i aluminijuma sa raznim površinskim zaštitama, brunir ili ostale i površina zaštićenih sa cinkom.

Tako da je malo ko tada brinuo o sajli nišanske sprave.

A kad već spominjete postolje za antenu radio stanice, tu je već posebna priča. Na prvoj seriji bio je problem sa radio stanicom u predaji i tačnosti računara. Javljala se indukcija na sistemu. Stisneš komande za upravljanje topom, komandir ode u predaju, a ono top počne da sam ide gore ili dole. Komandir pređe u prijem, a top stane. Trebalo je raditi oklopljavanje antenskih kablova. To se inače "stručno" zove špricanje signala. U našem žargonu. I to smo rješili.

Za večeras dosta.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: micha on September 01, 2011, 12:15:59 am
  Drago mi je da mogu pročitati ovakve stvari bilo gde, a kamoli još i da mogu da postavljam pitanja u vezi ove teme. O razvoju 84-ke nisam uspeo da pronađem ništa ovako interesantno i to iz prve ruke . Čak su  i objašnjenja u TU škrta i za većinu problema u održavanju nedorečena. Uostalom TU pišu visoki oficiri da bi mogli da naplate to od vojske a ne da bi tamo neki tenkisti ili , ne daj bože majstori, mogli da to koriste prilikom eksploatacije i održavanja. Inače puno puta u radu na ovom tenku poželim da upoznam konstruktora ovog ,, ploda domaće pameti " naročito kada se udarim ili kada ne mogu da vratim nazad nešto što sam jedva skinuo . Posebno mi je draga kablaža: konektor sa 50 kontakata i 50 žica se pokidao a sve žice bele boje pa ti jarane gledaj u pasulj gde je koja bila ! Rusi pa i Česi i Poljaci bar na žicu kod konektora namotaju malo konca različite boje tako da bar možeš da ih razlikuješ ( mada ni to puno ne pomaže ako je u konektor ušla nafta i isprala boju ) . Ako ništa drugo bar su pokušali da malo olakšaju slepcu koji posle 20-30 godina od proizvodnje mora nešto da popravi . Ovaj naš šinobus su pravili genijalci koji su mislili da se nikad pokvariti neće . A tek razmeštaj uređaja i opreme u kupoli ! Ergonomija na prvom mestu uostalom kao i briga o ljudima uopšte . Setite se samo Yoga položaja komandira koji treba da pročita frekvenciju na kojoj je podešen RUT ili zameni municijsku kutiju na PKT-ju . A tek pozicija pojačivačke kutije ispod RUT-a - savršeno odabrana za komandira invalida bez desnog stopala . I nišandžija isto može biti invalid i to bez obe noge pošto mu one i ne trebaju u radu , a samo mu smetaju kada recimo treba nešto da unese u računar koji mu je iza leđa. Mesto vozača je takođe maksimalno prilagođeno  E.T.-ju pošto treba da ima jako duge udove, kratko telo i oči na vrh glave da bi mogao da pilji kroz periskope .
   Vladimire nemoj zameriti na malo šale ali je vidljivo da je sklapano na brzinu a posle tvoga opisa vidimo i kako i zašto . Pretpostavljam da je tako moralo biti i da se očekivalo da će iskazane konstruktivne greške uočene u eksploataciji biti kasnije otklonjene modifikacijom. To se tada nije znalo a sada smo svedoci da recimo, T-55 kako je doteran iz Češke ili Poljske, tako je i isečen a da se ništa modifikovalo na njemu nije . A kakav je to tenak bio . Još gore je prošao BVP još jedan biser domaće pameti . Kažu da je kupola na prvoj seriji koja je prodefilovala na paradi za Dan Pobede ispred Tita bila drvena pošto nisu stigli da završe pravu. A to mu je bila poslednja parada i već se naziralo da neće dugo i da će mu odseći nogu ( valjda ste za njega napravili mesto komandira u M-84 ). A pošto se drug Stari nije smio lagat, jer on gleda na sve nas , BVP osta sa poštanskim sandučetom od kupole ( čak je i osnovna boja žuta a preko nje se nanosila SMB ) . Ne zaboravimo ni OT M-60 i njegove amfibijske sposobnosti . Svi su se pitali šta će mu valobran kada pliva onako kako su ga (je) i zvali : Peglica . Stariji komandiri su na pitanje mlađih za šta služi drvena SMB tabla na prednjoj ploči odgovarali da je to školska tabla na kojoj su inženjeri proračunali da može da pliva .
   Jako dobro znam da u vojsci nikad nije bila struka na prvom mestu već Kung-Fu i linija komandovanja . Zato nam je tako kako nam je .Jako mi se sviđaju opisi tvojih prepravki i unapređenja i raduje me da ti je uspevalo da nametneš svoju stručnost i veliko znanje .Da li bismo mogli da na ovom forumu predložimo šta bi trebalo izmeniti i kako, pa da u stručnoj raspravi teoretski unapredimo M-84 i virtuelno stvorimo prototip . Ako nemamo pametnija posla.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on September 01, 2011, 05:31:40 am
DNNS-2 se ne vidi zbog ugla pod kojim je prva fotografija napravljena jer ona stoji ispod turele komandira sa desne strane napred , a slikano je od pozadi . Ne tvrdim da sam potpuno u pravu već iznosim moje viđenje u nastojanju da rešimo misteriju.

Nema nikakve misterije. DNNS-2 se jasno vidi kao dan (označio sam je strelicom). Njena pozicija je ispred luka nišandžije, a ne komandira. Prema tome, bez sumnje se radi o tenku M-84.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: janezek67 on September 01, 2011, 07:16:46 am
Pitanje za Vlada ili nekog drugog (da ne veđam ostale) - koliko se DNNS razlikuje od Iskrinog TFCS3-M84. Ima li ovaj poslednji iste probleme kao DNNS ili je unapređen.Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on September 01, 2011, 03:44:35 pm
Puno je tu razlika, tako da se teško može i upoređivati. Obadva sistema su naručena od jednog Šveđanina koji je to napravio u Boforsu. Međutim, Iskra je svoj sistem unapređivala jer ga je radila sama, dok su stala unapređenja na SUV M84 jer se nekad radio u više zemalja, a sve je propalo. Iskra je zaradila fine pare u Iranu ugrađujući svoj sistem u iranske tenkove. A naš glavni stručnjak je prešao kod njih u Iskru. Kod nas stalo prije 20 godina, a kod njih se i dalje razvija.

Najveća razlika je to što Iskra ima termoviziju. Ostale karakteristike su tu negdje. Imaju i sistem za osvjetljenost laserom koji je ugrađen u sistem.

Ovo naše je stalo, a njihovo se stalno razvija. To je kao pitanje ko će prije doći na cilj. Onaj koji ide naprijed ili onaj koji stoji.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: rotring on September 02, 2011, 07:11:21 pm
Zna li se mozda ime tog svedjanina?

http://www.freepatentsonline.com/4266463.pdf
http://www.freepatentsonline.com/3307180.pdf
...


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bozo13 on September 04, 2011, 08:11:35 pm
Kako je tenk M84 predstavljen u knizi Modern Battle Tanks and Support Vehicles (fust published 1997 by Greenhill Books, Lionel Leventhal Limited, Park House,1 Russell Gardens, London NW11 9NN and Stackpole Books, 5067 RitterRoad, Mechanicsburg, PA 17055, USA )

[attachment=1]
[attachment=2]

Zanimljivo se mi čini, da je i 76 mm Brdski top bio uspešno korišten protiv M84...


Title: Re: Tenk M-84
Post by: rotring on September 04, 2011, 08:15:02 pm
Zanimljivo se mi čini, da je i 76 mm Brdski top bio uspešno korišten protiv M84...

U ovo tesko cu da poverujem.
....
Libija, Sirija?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bozo13 on September 04, 2011, 08:22:38 pm
Znam, ali baš sa tim razlogom sam postavio skene, da se vidi šta drugi znaju/misle o nama ili još bolje kako nas vide.

Što se tiče Sirije, mislim da je u vreme T.11 bilo pregovora oko modernizacije njihovih tenkova sa Fotoninim SUV za T72.. Da nisu i to brojali kao prodaju M84 Siriji. ;)

Ali ima tu ljudi koji znaju više oko toga.

LPB


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on September 04, 2011, 08:29:36 pm
Na prvoj slici koju je postavio @Bozo13 je skica tenka T-72. Zatim na drugoj slici su potrefili sliku, ali navode da su korisnici između ostalih Libija i Sirija, što naravno nije tačno. Verovatno ima još grešaka u tekstu, ali mi se neda da pročitam.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on September 04, 2011, 08:47:55 pm
Ima ovdje više grešaka.

U Saudiju je bilo isporučeno 71 tenk prije početka Pustinjske oluje.
U onome spisku zemalja nedostaje BiH.
Prvi prototip je završio ispitivanja oko prvog maja 1983 u Nikincima.

Sa Libijom i Sirijom je bilo pregovora i dogovora. Ali ...

Ne moraju svi papiri koji su objavljeni o tenku biti tačni. Kad bi vam pokazao greške koje je pravio VTI, a koji je radio na ovome tenku.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: kumbor on September 04, 2011, 09:27:39 pm
Pomenuta knjiga je vrlo veoma popularno izdanje i nije neki verodostojan izvor.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: vathra on September 04, 2011, 09:49:37 pm
Zanimljivo se mi čini, da je i 76 mm Brdski top bio uspešno korišten protiv M84...
Мени је занимљивије (односно чудније) што наводе да је значајан број уништен у тенковским борбама.

За средства која су навели да су успешно кориштена, јесу, пошто су имала прилику да гађају са бока или отпозади. И савременици би прошли исто. И у Ираку 2003. се наводи пример да је један ПТ топ Т-12 нанизао 2 Абрамса и 1 Бредли. Имао добар положај и прилику.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on September 05, 2011, 10:50:31 am
Od svih uništenih tenkova M84 u BiH samo je jedan ostao nepopravljen. Pogodilo ga je nešto tupo pancirno u kosu ploču vozača, te se šasija iskrivila. E taj nisam mogao da popravim. Sve drugo, zolje, protivtenovski, ose i slične sam poravio. Bio je i jedan pogođen minobacačem 120 mm u kupolu. U sred kupole. I sve uništio na kupoli i u kupoli. I taj sam poravio.

Tenk kojem je granata eksplodirala u topu u trenutku opaljenja sam očerupao (kupolu). Šasiju sam spasio, a kupolu sam prebacio sa tenka koji je bio potopljen u jezeru na Manjači neku godinu prije toga.

Dakle, tvrdnja da su uništeni ne vrijedi. Možda tvrdnja da su oštećeni vrijedi. Ali kad ja kažem da ću nešto da napravim.....  8) 8)

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: 80sBoy on September 06, 2011, 10:48:48 am
Zanimljivo se mi čini, da je i 76 mm Brdski top bio uspešno korišten protiv M84...
Мени је занимљивије (односно чудније) што наводе да је значајан број уништен у тенковским борбама.

За средства која су навели да су успешно кориштена, јесу, пошто су имала прилику да гађају са бока или отпозади. И савременици би прошли исто. И у Ираку 2003. се наводи пример да је један ПТ топ Т-12 нанизао 2 Абрамса и 1 Бредли. Имао добар положај и прилику.

Gledao sam neke emisije o tenkovima americkim ,izraelskim,engleskim i drugima gde su prikazivane njihove borbene sposobnosti,koristenje u ratovima i slicno.
Ono sto je za mene zanimljivo ja da nema mnogo proizvodnih pogona za proizvodnju tenkova u zapadnim drzavama,npr. u SAD ima samo 2 proizvodna pogona za Abramse,sto je za jednu tako veliku vojsku i izvoz koji ostvaruje prilicno iznenadjujuce.
Oni naravno objasnjavaju to pricom kako malo njihovih tenkova biva unisteno u ratnim sukobima.U DS 1990. navodno nije unisten niti jedan abrams od strane iracana,samo je par osteceno i oni su kasnije vraceni u operativnu upotrebu.Englezi cak navode da nisu imali niti ostecenja ,a kamo li unisten tenk.Kvalitet njihovih tenkova pravdaju i Izraelci koji su iako visestruko brojcano slabiji u Yom kipurskom ratu nadvladali Egipatske i Sirijske tenkove,sovjetske prizvodnje.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: kukimiro on September 07, 2011, 07:46:35 am
Gubici tenkova i drugih sredstava vezani su uvijek (u konačnici) za obuku posada i zapovjednika. Često znam postaviti pitanje "Koji je tenk najbolji? Svi oni koji kažu da je neki drugi tenk bolji od onog koji imaš nisu obučeni dobro i nemaju baš puno znanja o drugim tenkovima. Naravno da nećeš čekati Abramsa na otvorenom sa M-84 ali ga čekaš da prođe bočno ili iza leđa, jedan hitac u turbinu a drugi u zadnji kupole gdje je dio stalaže sa streljivom i Abrams je van stroja.

T-55 je u svoje vrijeme bio najbolji tenk na svijetu, no Egipatske posade s tim tenkovima tijekom rata s Izraelom kada su isti upotrijebili napalm  mislili su da je to božja vatra i kompletna bojna je napustila tenkove. I tako ima jako puno primjera no to je već stvar za povijest a ne za ovu diskusiju o M-84.Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on September 07, 2011, 01:32:07 pm
Što se tiče obuke, tu si u pravu. Znao sam otići iz Banja Luke u Skoplje da zamjenim osigurač i da se vratim nazad.

U toku rata dođem na neki položaj, a ono mene svi napadnu kako tenk ništa ne valja, jer ne može da pogodi cilj na 2,5 do tri kilometra. I ja uđem u tenk i pogodim taj cilj prvim zrnom nakon podešavanja tenka od jedne minute.

U toku rata došao sam da popravim tenk koji je bio rashodovan i bio je livadi nekoliko godina. Pregledam tenk koji je bio u stanju raspadanja i popišem 105 kvarova ili nedostataka, manjkavosti, koje treba da riješim. Da ne govorim da je u tenku bilo pola metra vode na podu i to nekoliko godina, jer je tenk bio godinama na otvorenom sa otvorenim poklopcima komandira i nišandžije.

I dva tri sata po mom pregledu tenka morao sam da gađam iz takvog tenka, jer je to zahtijevala borbena situacija. Tražio sam samo nekoliko momaka da očiste top i iz tenka u stanju raspadanja sam gađao. I sve pogodio na više, ako se dobro sjećam, od 3 kilometra prvim zrnom. Za promašaj nije bilo mogućnosti. Da sam promašio nebi sada ovo pisao. Sa komadirom tenka i vozačem koje sam obučio neposredno prije toga. Na ratištu na kojem sam bio prvi put.

Bilo je raznih razloga za gubitke. Jedna je neobučenost posada, a druga je neobučenost komandnog kadra. Bilo je i sabotaža, nemara, junačenja i drugih gluposti.

Bilo je slučajeva da se tenk pošalje na zadatak, a nadležni ne pogledaju kartu tenkoprohodnosti. I tenk zaglavi na nekoj čuki....


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on September 20, 2011, 04:16:09 pm
Vijest od 17-tog septembra

NOVI SAD, 17. septembar 2011, (Njuz) – Rano jutros u okviru poligona za vojne vežbe garnizona Vojske Srbije u Novom Sadu desila se saobraćajna nezgoda sa lakšim posledicama pošto je poručnica Slađana Otašević vozeći tenk M-84 u rikverc udarila u noseći stub hangara što je prouzrokovalo urušavanje zgrade na tenk.

U saopštenju kancelarije za odnose sa medijima pri štabu garnizona navodi se da je poručnica Otašević prošla bez povreda.

- Iako je upozorila komandira da joj „rikverc ne ide najbolje ni u jugu“ dobila je naređenje da uparkira tenk u hangar što je i učinila – kaže se u saopštenju, gde se napominje da ovaj incident nikako ne bi smeo da u javnosti stvori sliku o ženama oficirima kao lošim vozačima tenkova.

Poručnica u izveštaju o nezgodi naglasila da je vidljivost u tenku slaba, posebno za vožnju unazad kao i da bi upravljački sistem mogao da bude mnogo bolji.

Iako nema povređenih, materijalna šteta je poprilična ali bi bila još veća da prisebni oficiri koji su stajali u hangaru nisu na vreme izvukli unapred pripremljenu opremu za snimanje HD filmova.

Dejan Nikolićhttp://www.njuz.net/zena-oficir-slupala-tenk/
Title: Re: Tenk M-84
Post by: FF on September 20, 2011, 04:33:17 pm
Ovo možda nekome deluje smešno, ali u meni izaziva osećaj ogromnog razočarenja. U šta se ova država (i vojska joj) pretvorila? Ništa cura nije kriva. Onoga ko joj je dao da uđe u tenk obesio bih za jaja nasred Terazija.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: cerepovec on September 20, 2011, 04:45:21 pm
niko je nije navodio?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bozo13 on September 20, 2011, 04:50:37 pm
Njuz.net. Dovoljno rečeno.

LPB


Title: Re: Tenk M-84
Post by: kumbor on September 20, 2011, 04:55:29 pm
niko je nije navodio?
Unguided female projectile - UFP. Ako ćemo ozbiljno - krivi su oni koji su pustili neobučenu ženu da vozi tenak, pa još u rueckwaerts.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on September 20, 2011, 04:57:05 pm
Prvo, žena i tenk nikako ne idu zajedno, jer prosto tenkista između ostalog mora biti i fizički jak, ma koliko to nekima bilo nejasno (jednakosti polova bla, bla...)

Žena po ovome što piše, prvi put seda za komande tenka, a veliku ulogu u kretanju tenka u nazad igra onaj ko navodi vozača. Ako je taj ko navodi vozača smotan, onda se moraju otvoriti četvoro oči i koristiti šesto čulo. Najiskusniji vozači to mogu uraditi i samostalno, izlazeći na kratko iz tenka.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: SHOOTER on September 20, 2011, 04:58:33 pm
Prvo, žena i tenk nikako ne idu zajedno, jer prosto tenkista između ostalog mora biti i fizički jak, ma koliko to nekima bilo nejasno (jednakosti polova bla, bla...)

Žena po ovome što piše, prvi put seda za komande tenka, a veliku ulogu u kretanju tenka u nazad igra onaj ko navodi vozača. Ako je taj ko navodi vozača smotan, onda se moraju otvoriti četvoro oči i koristiti šesto čulo. Najiskusniji vozači to mogu uraditi i samostalno, izlazeći na kratko iz tenka.

Ja koliko znam Izrael ima zene tenkiste od vreme Deda Avrama i nikad nisam citao da oni ne idu zajedno...


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on September 20, 2011, 05:00:23 pm
Ma baš me zanima kako će žena da izvadi zatvarač topa iz kupole, koji teži skoro 80 kg. To je samo jedan primer, a ima ih X.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: ORIĆAREB on September 20, 2011, 05:01:36 pm
............................
Poručnica u izveštaju o nezgodi naglasila da je vidljivost u tenku slaba, posebno za vožnju unazad kao i da bi upravljački sistem mogao da bude mnogo bolji.
.......................
Šta je ovo majke ti... ??? :krsta :krsta


Title: Re: Tenk M-84
Post by: kumbor on September 20, 2011, 05:05:30 pm
Ne znam što ne bi žena mogla da vozi tenk. Ograničenje uslovno postoji samo kod supersoničnih letova i velikog G-opterećenja, naročito ako ima razvijene grudi i ako je u fertilnom periodu, pa se potrefe određeni dani.
Transmisija i upravljački mehanizam M-84 imaju određena ograničenja, uostalom Vlada je o tome pisao, uglavnom pozitivno


Title: Re: Tenk M-84
Post by: švercer011 on September 20, 2011, 05:10:02 pm
............................
Poručnica u izveštaju o nezgodi naglasila da je vidljivost u tenku slaba, posebno za vožnju unazad kao i da bi upravljački sistem mogao da bude mnogo bolji.
.......................
Šta je ovo majke ti... ??? :krsta :krsta
Bolje da su joj daju frezu(motokultivator) pa da okopava park tu su komande lake a i dobra je preglednost ;D


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on September 20, 2011, 05:10:47 pm
Ne znam što ne bi žena mogla da vozi tenk. Ograničenje uslovno postoji samo kod supersoničnih letova i velikog G-opterećenja, naročito ako ima razvijene grudi i ako je u fertilnom periodu, pa se potrefe određeni dani.
Transmisija i upravljački mehanizam M-84 imaju određena ograničenja, uostalom Vlada je o tome pisao, uglavnom pozitivno

Vozač nije tu samo da bi vozio tenk. On takođe aktivno učestvuje u drugim poslovima sa ostalim članovima posade tenka, a ti poslovi često zahtevaju fizičku snagu.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Рашо on September 20, 2011, 05:14:36 pm
E kako ste se upecali! ;D


Title: Re: Tenk M-84
Post by: SHOOTER on September 20, 2011, 05:17:06 pm
Dali znas da vozis tenk ili ne zavisi od nivo obuke koje dobijes, a ne dali si musko ili zensko. Zene voze tenkove, avione pa bar 70 godina unazad. Kad se rat zavrsi to se obicno 'zaboravi' i zena se brze bolje isprati nazad u kuhinju. U pitanju je nepravda, ako mene neko pita. Nema svrhe da ulazim u rodove debate, ovo je moje licno mislenje u koje sam cvrsto ubedjen kao covek.

"Iako je upozorila komandira da joj „rikverc ne ide najbolje ni u jugu“ dobila je naređenje da uparkira tenk u hangar što je i učinila – kaže se u saopštenju..." A onaj koj je objavio ovo u zvanicnom saopstenju ja bi ga 'ribao' ko da nema sutra. U najmanju ruku ovo je neprofesionalno i nekolegijalno, zamil tu zenu koja treba da radi u takvom opkruzenju.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: dexy on September 20, 2011, 05:17:23 pm
Nije mi jasno zašto diskutujete o nečemu što je napisano na sajtu njuz.net, to je sajt na kojima su sve "vesti" izmišljene i neistinite, a imaju cilj da nasmeju ili šta već.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: švercer011 on September 20, 2011, 05:18:44 pm
Sad sam tek video  :zid :zid :zid Dobra fora  :)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on September 20, 2011, 05:21:50 pm
Nije mi jasno zašto diskutujete o nečemu što je napisano na sajtu njuz.net, to je sajt na kojima su sve "vesti" izmišljene i neistinite, a imaju cilj da nasmeju ili šta već.

@dexy, iako je vest neistinita, kod nas nikada ne znaš šta može da te snađe.


Kako god, ono što sam napisao u gornjem postu je činjenica, ma koliko god to nekima ne bilo jasno.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: SHOOTER on September 20, 2011, 05:22:24 pm
Nema sansi da ja znam dali je sajt zaebantski ili seriozni :) Upecao sam se, svaka cast :)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: SHOOTER on September 20, 2011, 05:24:02 pm
Nije mi jasno zašto diskutujete o nečemu što je napisano na sajtu njuz.net, to je sajt na kojima su sve "vesti" izmišljene i neistinite, a imaju cilj da nasmeju ili šta već.

@dexy, iako je vest neistinita, kod nas nikada ne znaš šta može da te snađe.


Kako god, ono što sam napisao gore je činjenica, ma koliko god to nekima ne bilo jasno.

Ako je ovo tvoje cinjenica onda da se javimo mi sve armije sveta gde zene voze tenkove da ih otpuste...Cinjenice su ti bas 'jake' samo si ti dokazi slabi...


Title: Re: Tenk M-84
Post by: ORIĆAREB on September 20, 2011, 05:26:17 pm
Nije mi jasno zašto diskutujete o nečemu što je napisano na sajtu njuz.net, to je sajt na kojima su sve "vesti" izmišljene i neistinite, a imaju cilj da nasmeju ili šta već.
Ako ovo sve nema smisla onda te  postove smaknite iako se može diskutovati o nečem kao fikciji...
Naravno ako je ime i prezime navedene gospođe izmišljeno.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on September 20, 2011, 05:28:01 pm
Dokaz mi je to što sam bio tenkista i znam koja su zaduženja tenkiste. To šta drugi u svetu izmišljaju i rade naopako, me ne interesuje.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: dzumba on September 20, 2011, 05:28:24 pm
Па добро људи, зар ви не читате Палубу. Већ је било дискусија о текстовима са овог шаљивог сајта. Осим тога, неки и не гледају ТВ. Прве потпоручнице су неки дан завршиле Војну академију. Нема поручница, још су потпоручнице. И још саопштење даје команда гарнизона. За саопштења је задужено Министарство одбране. Чак и да је тако, баш би у саопштењу написали да јој "рикверц не иде баш најбоље". А да сте , пре дискусије прочитали вест до крају било би вам јасно да је то неко зезање:

Овако гласи крај "вести": "Poručnica u izveštaju o nezgodi naglasila da je vidljivost u tenku slaba, posebno za vožnju unazad kao i da bi upravljački sistem mogao da bude mnogo bolji.

Iako nema povređenih, materijalna šteta je poprilična ali bi bila još veća da prisebni oficiri koji su stajali u hangaru nisu na vreme izvukli unapred pripremljenu opremu za snimanje HD filmova."

Read more: http://www.njuz.net/zena-oficir-slupala-tenk/#ixzz1YVjEMY9o
 


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on September 20, 2011, 05:30:59 pm
OK, znamo da je vest neistinita. Diskusija je krenula u pravcu da li žene mogu biti tenkisti.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: dexy on September 20, 2011, 05:33:24 pm
Ima samo jedan način da se to proveri, a koliko vidim, u nekim armijama sveta su i to uradili :)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on September 20, 2011, 05:35:22 pm
Pa ovo je super.
Valjam se od smijeha od kako sam dobio link za ovu vijest.

A onda vaši komentari

[attachment=1]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: švercer011 on September 20, 2011, 05:35:58 pm
Da je tu vest postavio bilo ko od clanova pa da se proverava ali je postavio Vlado  ;D ;D


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Trifko on September 20, 2011, 05:44:39 pm
;D Pa ljudi gdje će te Njuz.net-u  vjerovati čim sam pročitao naslov odmah sam bacio pogled na link, i iz prikrajka pratio dalji tok situacije....

Vlado  :super


Title: Re: Tenk M-84
Post by: micha on September 20, 2011, 07:52:03 pm
   A ni u Novom Sadu nema tenkovskih jedinica tako da smo se svi upecali . Mislim da je prava tema bila da li treba da imamo i ženske pripadnike vojske pa su se mnogi istrčali i izneli svoje mišljenje . Od pre par godina u mojoj jedinici ima i pripadnica ženskog pola i to baš tenkista tako da imamo i neka iskustva . Neke još uvek uspešno rade dok su se neke oprostile sa vojnim zanimanjem . Uostalom, kao i muškarci za neke jeste vojni poziv a za neke nije . S tim da su muškarci već služili redovni vojni rok i to baš u tom rodu vojske u kome se primaju u profesionalnu službu , neki čak u istom garnizonu pa opet ima onih koji posle nekog vremena vide da nije to za njih . Devojke se prvi put sreću sa tim , a da pre toga nisu čak imale sa kim ni da pričaju o vojsci . Pa opet imamo nišandžije koje su uspešno završile obuku i postigle odlične rezultate ne gađanjima , kao i vozača tenka koja je isto tako uspešno vozila tenk kao i muškarac . Dok se ne otvore lukovi ne znaš ko sedi u tenku ! Normirane radnje su iste za sve kao i kriterijumi za ocenjivanje pa čak i fizička provera, tako da ne vidim razlog zašto ne bi i žene radile u vojsci ako su realno ispunile kriterijume . U početku je bilo malo čudno kada su se na poligonima , do juče tradicionalno muškim sredinama pojavile i žene vojnici ali ako ih posmatraš kao svog kolegu i saborca brzo se zaboravlja na razliku u polovima . Čak šta više i mi smo daleko pristojniji u međusobnom ophođenju i ponašanju kada je tu samo jedna pripadnica ženskog pola u čemu ne vidim ništa loše, čak podiže utisak profesionalizma slično civilnim firmama sa mešovitim sastavom .


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on September 20, 2011, 08:48:13 pm
Izgleda da su me neki pogrešno shvatili. Nisam ja za to da u vojsci nema žena, već jednostavno u nekim jedinicama žene ne mogu obavljati pojedine dužnosti jednako kao i muškarci. Sama vožnja tenka ili gađanje na mestu nišandžije ne zahteva neku veliku fizičku snagu, ali zato ostale dužnosti koje tenkisti obavljaju oko tenka itekako zahtevaju snagu. U ratu se može desiti da neki posao koji u miru obavljaju dva člana, jedan član posade mora da obavi sam. Mislim da je svima jasno da su žene fizički slabije od muškaraca, pa prema tome treba ih rasporediti na dužnosti koje mogu obavljati podjednako uspešno, ako ne i bolje od muškaraca.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: ORIĆAREB on September 20, 2011, 09:15:45 pm
Ma nema tu neke velike filozofije. Priroda je davno definisala šta kome priliči. I tu netreba otkrivati toplu vodu.
Ženskom svijetu namjenjeno je nešto najsvetije na kugli zemaljskoj, a to je biti majka. I to im treba biti u prvom
planu. Sve ostalo se niukom slučaju nemože s time uporediti.
A to da li i žene mogu neke poslove obavljati kao i muškarci, pa mogu, ali to nije primarno. I time one samim sebi samo
nabijaju više obaveza, što im i nije baš pametno. Ali kad se tako nešto razmatra onda tome treba pristupati sa svih aspekata.
Nemože se generalno reći da vojni poziv više ili jednako priliči ženskom svijetu kao i muškom. To im nije u prirodi i nikad i neće biti.
Jedna lasta ne čini jato tako i po koja žena u vojsci ne znači da su one sve sposobne za vojsku i da će jednog dana
doći do obratne situacije, pa će je samo žene sačinjavati. To nikad nije bilo niti će biti....


Title: Re: Tenk M-84
Post by: dzumba on September 20, 2011, 10:16:31 pm
То, да само жене буду у војсци и не треба да буде. Али, то да могу бити у војсци и бити успешне, као и мушкарци на већини дужности, је такође тачно и нормално. Ако се њихова улога своди само или углавном на рађање и одгој деце, онда је приступ погрешан. Нека свака од њих бира шта јој више одговара. Ако нека жели и може, на основу дефинисаних критеријума, да буде тенкиста, гњурац, пилот и сл. нека то и буде. Када се сутра деси нека ситуација о којима прича Бандзи, онда се морају понашати како је предвиђено, прописано, као и сваки члан посаде. На обуци и у миру се од њих треба и тражити да науче све оно што ће омогућити да посада преживи и обави задатак. Оне нису и не треба да буду кафе куварице, као што тога има, или помоћни административни радници, а примљене су да буду нишаније на тенку. Ко то од њих тражи или очекује (уместо да их "муштра" као тенкисте) чини штету јединици, држави, па и њима самима.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: dexy on September 20, 2011, 10:21:32 pm
Kod nas se uvek ide izkrajnosti u krajnost. Čuo sam da je propisano da određeni procenat žena mora da postoji u vojsci, i onda se primaju u jedinice i na vojne škole bez obzira na rezultate testova, samo da bi se popunila zadata kvota. To je takođe pogrešan pristup.
Naravno da treba i ženama dati priliku da budu profesionalni vojnici i oficiri, ali potrebno je da zadovolje kriterijume koji se postavljaju za ta radna mesta, a ne da tu budu samo za ukras ili da bi se zadovoljili zahtevi određenih organizacija da mora biti određeni procenat žena u vojsci.
Ovakvim pristupom toj problematici se čini medveđa usluga i ženama, jer ako žena koja nije sposobna za neko radno mesto, ipak dobije priliku da ga radi, obrukaće se i potvrditi predrasude koje muškarci već imaju.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: micha on September 20, 2011, 10:41:59 pm
   Ne treba izmišljati ništa novo niti tvrditi da smo mi najpametniji . Slušaj druge a radi kako znaš . Ako su najjače vojske na svetu odavno prihvatile žene kao ravnopravne što to i mi ne bi to uradili bez velike larme i polemike . Ako je na T-34 u Crvenoj Armiji mitraljezac mogla da bude žena ( a setimo se da mitraljezac pomaže vozaču prilikom menjanja brzina tako što se nogama odupre o prednju ploču i obema rukama povlači ručicu menjača ), ako su u Velikoj Britaniji žene bile vozači motornih vozila i poslužioci na PA topovima tokom II sv. rata i u tim armijama ostale do dan danas što bismo mi bili pametniji i odbili usluge polovine populacije svoje zemlje . Na kraju ravnopravnost je i u obavezama a ne samo u pravima.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: SHOOTER on September 21, 2011, 01:45:25 am
DZUMBA ja prihvatam zene kao ramnopravne u oruzane snage samo ako ispune uslove. Drugacie nikako. Absolutno se ne slazem da se primaju po kvoti, a ignorirati standarde.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: cerepovec on September 21, 2011, 07:30:47 am
sredinom osamdesetih bilo je experimentalno sluzenje zena u vojsci. drugar mi je tada sluzio u Puli na Muzilu i imao je susreta sa njima. u spavaoni 4 devojke, na njih 4 jedna ves masina, posebno kupatilo. sjajno za mirnodopske uslove. mislim da u ratu ne bi mogle da imaju takav standard.

tada su mogle da sluze u svim rodovima osim u oklopno-mehanizovanim, ali no - tada su u jna postojali neki drugi tenkovi sa rucnim (a ne poluautomatskim menjacem)

ako moze da postavi akumulatore u tenk za 10 minuta, da izvadi zatvarac topa, da napuni top T-55 za 4 secunde...oki...neka je...meni ne smeta.

p.s.
u ratu u bosni namestilo se da (i to dva puta), da se nisam kupao 45 dana. bojim se da zensko telo to ne bi moglo da izdrzi


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Kljun on September 21, 2011, 08:53:29 am
То, да само жене буду у војсци и не треба да буде. Али, то да могу бити у војсци и бити успешне, као и мушкарци на већини дужности, је такође тачно и нормално. Ако се њихова улога своди само или углавном на рађање и одгој деце, онда је приступ погрешан. Нека свака од њих бира шта јој више одговара. Ако нека жели и може, на основу дефинисаних критеријума, да буде тенкиста, гњурац, пилот и сл. нека то и буде. Када се сутра деси нека ситуација о којима прича Бандзи, онда се морају понашати како је предвиђено, прописано, као и сваки члан посаде. На обуци и у миру се од њих треба и тражити да науче све оно што ће омогућити да посада преживи и обави задатак. Оне нису и не треба да буду кафе куварице, као што тога има, или помоћни административни радници, а примљене су да буду нишаније на тенку. Ко то од њих тражи или очекује (уместо да их "муштра" као тенкисте) чини штету јединици, држави, па и њима самима.

 Idealno sroceno sve sto svi mi mislimo u principu o zenama u vojsci.
@cerepovec mogu zene da izdrze mnogo vise, u ratu je bitno da se prezivi i bude sposoban za zadatke. Verujem da si za tih 45 dana imao svaki dan bar malo vode za osnovnu higijenu. Tako da ni dama ne bi zapostavila osnovno da bi sacuvala svoje zdravlje. A kao vojnik trpela bi isto sto i ti, jer joj druge nema, a rat je rat.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: rotring on September 21, 2011, 09:20:29 am
 :klap :klap :klap
Za sve VAS koji su naseli "podloj" propagandnoj aktivnosti i za sve one koji bi u rat a vojska im vec ranjena..... :dosada :dosada ;D


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on September 21, 2011, 10:16:44 am
То, да само жене буду у војсци и не треба да буде. Али, то да могу бити у војсци и бити успешне, као и мушкарци на већини дужности, је такође тачно и нормално. Ако се њихова улога своди само или углавном на рађање и одгој деце, онда је приступ погрешан. Нека свака од њих бира шта јој више одговара. Ако нека жели и може, на основу дефинисаних критеријума, да буде тенкиста, гњурац, пилот и сл. нека то и буде. Када се сутра деси нека ситуација о којима прича Бандзи, онда се морају понашати како је предвиђено, прописано, као и сваки члан посаде. На обуци и у миру се од њих треба и тражити да науче све оно што ће омогућити да посада преживи и обави задатак. Оне нису и не треба да буду кафе куварице, као што тога има, или помоћни административни радници, а примљене су да буду нишаније на тенку. Ко то од њих тражи или очекује (уместо да их "муштра" као тенкисте) чини штету јединици, држави, па и њима самима.

Sve je ovo OK i slažem se sa time. Ali, moram opet da dodam. Nije problem obučiti ženu (onu koju to ineresuje) da upravlja tenkom ili gađa na mestu nišandžije. Problem su ostale radnje gde se zahteva fizička snaga. Neko je spomenuo akumulatore (4 x 155 Ah), zatvarač topa (70-80 kg), svlačenje-navlačenje gusenice i promena članaka (jedan članak težak kao tuč, a cela gusenica oko 2 tone), podizanje poklopca transmisije (preko 100 kg), popuna tenka mazivima i gorivom (sve se meri desetinama i stotinama litara, a u ratu se često mora nositi ručno u kantama), popuna tenka municijom (svaka granata najmanje 15-20 kg), ručno kopanje-doterivanje tenkovskog rova itd. Ovo je samo deo, ima toga još.

I još jedna zanimljivost iz tenkovskog života u ratu. Posade tenka su na položajima smeštene u zemunicama. Voda-blato-pacovi po više meseci + borbena dežurstva u tenku dan-noć, u svim godišnjim dobima.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: cerepovec on September 21, 2011, 02:31:31 pm
ipak je rat iskljucivo muski posao...
nisam sovinista ni sexista..postujem one zene koje u canadi i usa rade najteze muske poslove (ona jedna je drvoseca, ona druga vozi po zaledjenom daltonu na aljasci... ali rat zaista nije counter strike...
da ne zaboravim...
TF granata T-55 teska je 36 kg, samo caura je skoro 10


Title: Re: Tenk M-84
Post by: pvanja on September 21, 2011, 02:39:48 pm
Sustina je da li ona moze i zna da radi neki poso ili ne.

To bi trebalo da bude jedini kriterijum.

Mislim da takvo razmisljanje nije jos u potpunosti zazivelo u VS tj po dubini sistema.

Generalno zene nisu podesne da budu tenkiste. Suvise je fizicki zahtevno naspram prosecne konstitucije zene.

Nije to sovinizam vec realno stanje ali ne bi trebalo stavljati zabranu za odredjene vrste poslova vec osmisliti test na osnovu kojeg vidis da li ce neko moci ili ne da obavlja odredjenu duznost nezavisno od pola.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: barbakan on September 21, 2011, 03:21:21 pm
Pa verovatno da nisu ni svi muskarci za tenkiste , mnogi ne bi uspeli  ali to ipak zavisi od osobe koliko je spremna i koliko ima volje i zelje da bude to sto hoce . Mozda nisam u pravu ali praksa pokazuje to sve 


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on September 21, 2011, 03:31:49 pm
Možda sam malo iskusniji u ovome poslu, pa da dodam malo oko žena u ovom poslu.

Situacija 1.

Radim u fabrici tenkova u Kini. Na liniji montaže kupole. Nedaleko od mene kineskinja koja ima oko 40 do 45 kila pokušava da izvuče zatvarač topa koji ima oko 75 kila. Objašnjava nešto Pakistancima, podoficirima, oko topa i pokušava da izvuče zatvarač na sto koji stoji pored topa. Nekoliko minuta se pati, stišće zube, vuče, ali zatvarač ne ide. Ne smije da kaže da ne može da to uradi. Ja sam prišao i lagano sam izvadio zatvarač na sto. Nakon toga je opet gledam kako pokušava da pomjeri top sa ručicom mehanizma elevacije, ali ne ide. Top više nije u balansu. Dolazim opet do nje guram jednom rukom top dole i pokrećem ga sa mehanizmom za davanje elevacije. Zahvaljivala mi se je sve dane dok sam radio u toj hali. Ali da ne vide drugi Kinezi.
Baš se mislim kako bi izvadila zatvarač iz tenka gdje ga mora izvuči sebi na koljena i dići iznad glave. I meni je to teško, a da ne govorim njoj ili takvim.

Situacija 2.

Držim nastavu o tenku u remontnom zavodu. I slušaoci su bili malo "nestašni" i mjenjam temu na "provjera i zamjena udarne igle na topu tenka M84". Od dvadesetak slušaoca samo je nekoliko  zamjenilo iglu. Svi su se drugi žestoko preznojili, ali nisu mogli zamijeniti iglu. Treba rukom sabiti oprugu udarne igle. Za to treba sila. Bila je jedna gospođa koja je mogla da zamjeni iglu. Bila je uporna.

Sitacija 3.

Član 11, pa neću detalje. Ženska posada tenka M84. Šminka na položajima. Dođem do njih, a sve šminkerice i foliraju se. Niko nema blage veze. Nazovem Načelnika generalštaba i kažem mu da to rastjera. Ode on u inspekciju, provjeri znanje i gospođice su završile na radnom mjestu u kuhinji.


Situacija 4.
Pustinja. Avgust. Temperastura prešla 55 stepeni. Tenk prokuvao, puklo crijevo hladnjaka u motoru. Vodena para šišti na sve strane. U toku je vojna vježba. Treba to odmah popraviti. A motor usijan.....


ITD

Zaključite sami


Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Bandzi on September 21, 2011, 03:42:12 pm
Pa verovatno da nisu ni svi muskarci za tenkiste , mnogi ne bi uspeli  ali to ipak zavisi od osobe koliko je spremna i koliko ima volje i zelje da bude to sto hoce . Mozda nisam u pravu ali praksa pokazuje to sve 

Zbog toga je u JNA/VJ bilo slekcije za rod OMJ. Prvo se gleda fizička predisposizija pa se tek onda ide na test "inteligencije i zdravog razuma". Bilo je pojedinih slučajeva koji su se nekako provukli, ali toga u profesionalnoj vojsci ne sme da bude. U profesionalnoj vojsci svaki čovek je bitan. Tu nema zamene dolaskom sledeće klase mladih vojnika.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: SHOOTER on September 21, 2011, 04:38:06 pm
Ljudi, ko je rekao da treba primiti zenu u OS a da nije ispunila kriterium? Samo po standardnim kriteriuma, za zene i muskarce jednakvo.
Gospodine Vlado, da te pitam, u celo svoje zivotno iskustvo koje je 30 puta vece od moje. dali si video pijanu musku posadu na tenk? Ja jesam. Vrlo cesto sam gledao pijanu vojsku u jedan period mog zivota. Pravdali to stresom. Ja to ne razuemem. Pod stres sam bio i ja pa nisam bio pijan. Dali su zasluzili da ih neko otera? Sto se mene tice absolutno Da. Dali su ih oterali? Nisu. Ustvari ja se nesecam dali ih je neko i uopste prekorio. Razume se, kad je zapucalo gadjali su bas tako: pijano, zestoko i uzasno neprecizno.
Da nema dileme, ne pravdam nikoga. Necu da izadje da dajem primer da bi balansirao sminkanje kao negativni primer. Dajem primer iz dva razloga: jedan, postoi dupli kriterium koji je ocigledno nasa tradicija koju licno smatram da trebo da promenimo. Iskljuciti zene od jedan apekt zivota, u ovom slucaju vojni, je iskluciti polovina svog nacionalnog kapaciteta. Dva, neprofesionalnost je neprofesionalnost, bez razlika dali je musko ili zensko u pitanje.
Bila granat teska 36 kila u tenku... U redu, i? Kad sam ja prvi put usao u teretanu nisam mogao da dignem 10 kila na benc; 6-7 meseca kasnije digao sam preko sto kila.
 Ja sam imao prilike da vidim zena punioc na haubicu od 155mm, pozcija pa bar metro i po ukopana u sneg. Hladno: -20. Ne znam koliko je tacno teska granata ali teska je sigurna. Cura je svoje zadatke izvrsila propisno. Uopste nije bilo sporno dali moze ili ne. A bilo je macomena oko nje koliko hoces. I sve one glupe dosetke o sta moze a sta ne zena. To sto je bila fit ko niko na toj pozciji to nije bilo uopste bitno. Nije bila teska 100 kila ali nesporno je da je bila snazna. I da dodam da je bila indiskog porekla, nacija koja bas i ne poznaje zene u vojsci.
Na ovoj temi toliko od mene. Ova diskusija verovatno trazi i zasebni topik, ovde joj nije mesto.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: rotring on September 21, 2011, 04:53:37 pm
Podsetih se, pa da sa vama podelim jednu anegdotu.
Naime, mene i sve moje kolege i koleginice na prvom casu, kao brucose, su docekali ovim recima: " Dobro nam dosli, nasi buduci ekonomisti, pravnici, doktori i po neki.......svi vi muskarci koji ste dosli da odlozite vojsku i vi devojke koje ste dosle na nadjete dobru priliku"
Ende.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: someone9871 on September 21, 2011, 05:29:30 pm
Što jest, jest, za dobrog tenkista je najvažnije da je širok k'o trokrilni ormar, visok minimalno 2 i više metara te da ima barem 120 kila žive vage. Sve manje od toga očito ne može doseć' pedale, podić' poluge, pritisnit dugmad, ... na vrlo prostranim T55 i M84 ;D


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on September 21, 2011, 06:48:11 pm
Dakle, imam 120 kila žive vage, imam 186 cm, vadim zatvarač topa od oko 75 kila i dižem ga rukama više sebe u tenku, vršim popunu tenka sa b/k sa poda komandira (ko zna o čemu se radi shvatiće), navlačim gusjenice, mjenjam članke, dižem poklopac motora. Imam metar preko leđa. Bez problema okrećem kupolu tenka ručno, bez obzira da li je šasija na nagibu. Za opkladu sam iznio dvojicu od oko 100 kila na ramenima na drugi sprat ( prije 30 godina). Zadnji put kad sam udario čovjeka bio je u šok sobi 4 dana, pa od tada više ne udaram. Više volim da mene udare nego da druge nosim na duši.

Sa svakim, ko god hoće, mogu se kladiti da ću prije njega proći od otvora komandira do prinudnog izlaza na podu u bilo kom položaju kupole.

Bio u više ratova, u puno pustinja, u puno različitih vrsta tenkova, gađao iz raznih tenkova, pogađan više puta, zasad preživio. Jedini tenk u kojem mi je bilo tjesno je bio T80UD.
Nekoliko puta sam ulazio u tenk M84 sa glavom dole, jer je tako zahtijevala situacija.

Radio u tenku na temperaturama od -34 do +55 stepeni. Dobio i opekotine i smrzotine. O krvi i povredama nema potrebe da pričam.

Garantujem pogodak u papir A4 na 4 kilometra sa ugrijanom cijevi prvim zrnom po oblačnom danu.

Jesam li ja idealan tenkista?

PS

U T55 mogu ući i biti još dva vojnika pored posade.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on September 21, 2011, 06:55:39 pm
Radio u tenku na temperaturama od -34 do +55 stepeni. Dobio i opekotine i smrzotine. O krvi i povredama nema potrebe da pričam.
Mislio sam da sam rekorder ali ipak nisam.
Radio na -27 u džemperu, naravno u tenku.
Praznio tenk da bi se zamenio grejač.
Po zameni grejača ponovo izvršio popunu tenka.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: trpe grozni on September 21, 2011, 06:57:59 pm

U T55 mogu ući i biti još dva vojnika pored posade.

:o :o Kolko ih tek stane u Abramsu. :o :o


Title: Re: Tenk M-84
Post by: cerepovec on September 21, 2011, 07:09:57 pm
bogami nije da me nema...183 visine...i spavali smo cetvorica u 55 opruzeni...
onaj papir a4 sto vlada pogadja ne znam da li bih...ali a3 sigurno...i vadim udarnu iglu iz zatvaraca M-84. prvi put kad sam pokusao nisam uspeo...a onda sam nasao profil u koji je kljuc savrseno legao pa sam imao sirinu za saku...e onda sam iz prve


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on September 21, 2011, 07:17:21 pm
Quote
onaj papir a4 sto vlada pogadja ne znam da li bih...ali a3 sigurno..

To što Vlada pogađa veličinu mete A4 paira (pa neka bude i A3) na 4 km iz prvog hitca može da uradi samo Vlada i još jako mali broj ljudi.
Na prste jedne šake da se prebroje u celoj ex JU, i to naravno, posle ispaljenih 500 i više projektila.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: brodarski on September 21, 2011, 07:47:48 pm
Imam i ja tenk. Kad zapnem nogom prevrnem ga i onda ga moram vratiti u hodni položaj. Bio sam s njim na mnogim položajima i objašnjavao kako uništiti tenk. Ovaj moj je uspio samo moj sin rastaviti. Kasnije ga nitko nije uspio sastaviti.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on September 21, 2011, 08:06:14 pm
Ispravka

...nakon ispaljenih više od hiljadu projektila iz raznih tenkova u raznim zemljama...

U Abramsu se mogu komotno sedmorica smjestiti, a možda i više. Ja sam u Abramsu bio sa još četvoricom američkih vojnika i bilo je još mjesta.

U T80 je baš tijesno. Prostor unutar kupole (radijus za posadu) je manji za dva prečnika barutnog punjenja u odnosu na T72. A posada sitne Bačuške.
U Al Khalidu ima dosta mjesta. Šta mislite ko je prvi stranac koji je vidio ovaj tenk.  8)  Kasnije sam se dosta muvao u njemu.
U kineskom T85 sam spavao i bilo je mjesta.
U T72 i M84 proveo sam dosta vremena i tu ima komocije za mene. U komandnoj verziji tenka T72K, M84K, M84ABK baš i nema puno mjesta. Žulja komandna radio stanica. U M84ABK. M84ABL i M84ABN  je dosta tijesno na strani komandira zbog dvije radio stanice, odnosno tri na K verziji tenka. Zato M84ABK ima više verzija unutra zbog drugačijih razmještaja pojačavača za komandnu radiostanicu. Iako je posada, preporučeno, sitnija za tenk.
U T54, T55, T62 ima mjesta za još posade. Za još dva vojnika.
Isto mi je bilo u i T59 sa obe verzije topa. Tu sam bio i nišandžija, gađao, i bio punioc.
Dok sam radio američki M60 znalo nas je u tenku biti sedmorica.
U Čiften komotno stane šest vojnika mojih dimenzija ako nema municije. Bode u leđa.
U T34 su u Podgorici vojnici držali "prijateljicu noći" i komotno obavljali "neke" poslove unutra. Ja nisam, ali sam i u ovome tenku proveo dosta vremena.
Abrams sam već naveo. Pili smo unutra ladno pivo, a nakon toga pojeli kamilu.
Ima li potrebe da navedem samohodku SO100.  Šasija tenka T34, a top prethodnica topa sa tenka T55. Tu stane deset vojnika bez problema.

Drago mi je da je neko naučio lako da demontira udarnu iglu sa M84.

Vlado

PS

Pozdrav za Velikog Brodarskog, njegovog sina, ćerku, snahu i gospođu Višnju. Koliko sam vidio nema još igračaka u stanu. Popravljaće opet djed neke tenkiće.   :) :)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Brok on September 23, 2011, 01:46:52 pm
Ispravka

...nakon ispaljenih više od hiljadu projektila iz raznih tenkova u raznim zemljama...
Dobro, poenta je više bila da to nije tako jednostavno uraditi te da je potrebno ogromno (baš ogroooomno) iskustvo koje recimo profesionalac tenkista ne može da postigne za ceo svoj radni vek.
U mirnodopskim uslovima je to svedeno na još manju meru. Možda ako radi u opitnom centru, ali opet ne toliko.

Imao sam tu sreću ili nesreću da isplaim dosta granata u odnosu na profesionalca tenkistu koji je proveo svoj radni vek u mirnodopskim uslovima i opet ne mogu da pogodim metu veličine A4 ili A3 papira na razdaljini od 4 km iz topa tenka M-84. Jedino slučajno.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on September 23, 2011, 03:03:27 pm
Pa počneš da radiš na razvoju tenka, pa na modifikacijama osnovne teme, pa posle prodaješ znanje po svijetu, pa obiđeš malo svijet, pa zaradiš malo para. Pa radiš na razvoju, tehnologiji, prodaji, prezentacijama, servisu, pa te malo uvati rat, malo Pustinjska oluja, malo ovo naše s*anje, pa šta da ti pričam. Tako to krene. Onda se pročuje da dobro gađaš, pa te zovu raznorazni. Pa ti onda razne strane službe  :dosada :dosada strane počnu da čeprkaju po imenu baba i đedova, da saznaju ko si i šta si, jer im je sunjivo kako ti tako to radiš. Mislim da sam već negdje pisao o problemima koje sam imao sa ukrajinskom obavještajnom službom zbog nekih mojih radova. Mislim da sam to napisao na ovome forumu. Ne sjećam se više. Ne tangira me to. Imao sam problema i sa iranskim bezbednjacima, ali tako mi je sada svejedno. A špijunirali me i iz SDPR-a, takođe zbog nekih mojih radova. Čak su mi i ženu špijunirali u Kuvajtu.  8) 8) Najdraže mi je što sam im poturio pogrešne podatke.   ;D ;D

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: kerovodja on September 23, 2011, 08:09:19 pm
Ukrajinci na gadjanju u Pakistanu, Iranci su imali onog oficira za planiranje vremena...... Ako sam dobro uradio domaci?


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on September 23, 2011, 09:29:08 pm
Pratiš gradivo.

Ukrajinski pukovnik kad sam progurao 6 zrna u istu rupu od 8 sa koliko sam gađao, i iranski bezbednjak ( čovjek za planiranje vremena) zbog mog "neprimjerenog" ponašanja prema zakonima Islamske republike Iran. A mene savršeno boli neka stvar šta će o meni da misli iranski ili neki drugi  "čovjek za planiranje vremena".

Sad sam se baš sjetio jednog događaja iz Kine. Radili mi tenk i dođe prevodilica Čen Lju (Trešnjin cvijet) i kaže da šef prototipske hale hoće sastanak. A ja sam prevodio englesko srpski. Tu je bila naša velika ekipa. I dođe šef prototipske hale i poče sastanak. I tako dogovaramo posao i u jednom trenutku šef te hale reče da su Kinezi juče na partijskom sastanku dogovorili da ćemo mi završiti posao za dva dana. I ja počeo da se smijem ko lud. Ne mogu doći sebi. Ovi moji, razni pukovnici, ppuk, majori i ostala ekipa se neprijatno smješka jer ne zna o čemu se radi. A ja se ne mogu prestai smijati. A onaj se Kinez ljuti. I ja se nakako prestao smijati i prevedem našoj ekipi šta je Kinez rekao. A naša ekipa obišla svijet. Radili razne tenkove. Znamo posao u najmanji detalj. Tek onda poče smijeh u našoj ekipi. Ovaj se Kinez gadno naljuti. I kažem ja njemu da me boli neka stvar za njegovu komunističku partiju. Tek se onda on naljuti. I ispadne gadna frka. I kažem mu da ja ovdje radim samo zbog para i ne interesuje me njegova komunistička partija, pa sam im spomenuo Tian Mien, pokolj, pa se onda zakuvalo. A ovi moji, puk, ppuk i ostala sića svi se usrali od straha. Šta će da bude, ako ovo dođe do Beograda. A ja mrtav ladan  :dosada :dosada :dosada
Ključni sam čovjek u poslu. Bez mene teško da se posao može napraviti. Rekao sam im fino. Nema politike. Rad i rad. Ništa drugo. I sve se smirilo. Spustio sam ih na zemlju, i posao se mora uraditi, ali bez pritisaka i nametnutih rokova. Tehničko sam lice, a oni neka svoju komunističku partiju ostave za sebe. Ja radim tehnički posao. Nisam političar, a ni, nedaj bože, član komunističke partije.
Nakon dva dana zovu me generali iz Beograda, a ja ih ladno otkačim. I na kraju se sve smiri i posao se nastavi normalno.

PS

A ko me je gnjavio u Kuvajtu. I to sam, mislim, jednom objasnio.


Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: rotring on September 23, 2011, 11:05:18 pm
.... :dosada :dosada :dosada Mnogo Vlado igras ping pong....jel to navika iz Kine?  ;D


Title: Re: Tenk M-84
Post by: micha on September 24, 2011, 09:16:38 am
   Svaka čast Vlado što si im skresao . Voleo bi kada bih i ja mogao tako . Bar malo . Bar nekom. Bar jednom...Da li si razmišljao da napišeš knjigu putopisnog karaktera sa osvrtom na birokratsku glupost . Ti si se, vidim mačevao sa foteljašima na celoj zemaljskoj kugli i ostao živ . Nije ni danas ništa bolje iako su se promenili jahači , a bogami i konji -


Title: Re: Tenk M-84
Post by: rotring on September 24, 2011, 08:49:01 pm
Voleo bih da saznam kako stepen pohabanosti cevi utice na pocetnu brzinu projektila, da li je zavisnost linearna ili ne, kako koji projektil utice na habanje tj. na stepen pohabanosti......Pa ako neko ima vremena da se pozabavi odgovorom, bio bih veoma zahvalan.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: pvanja on October 07, 2011, 03:30:14 pm
Nis - dan 3. br VS 7.10.2011.

Reklo bi se sveze ofarbani.Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on October 07, 2011, 03:44:20 pm
Daj još slika. Volio bih da vidim detalje.

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: pvanja on October 07, 2011, 04:41:07 pm
Vladno nazalost to je sve sto su postavili na sajtu VS.

Cini mi se da u galerijama jedinicia ima novih slika M-84.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: kumbor on October 07, 2011, 05:51:22 pm
Jesu lepo ofarbani. Koliko su ispravni, osim što su u voznom stanju, drugo je pitanje.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: nbns on October 07, 2011, 10:51:31 pm
Naleteo sam na ovo...

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]
[attachment=6]
[attachment=7]
[attachment=8]


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on October 08, 2011, 07:25:03 am
Jeste ovo kasarna na Crvenom krstu. Nekad je to bila VP 6592. Ne znam da li je još. Najbolje dane je imala dok je tu bio komandant pukovnik Ilija Piljić, koliko se sjećam. Volio bih da je tu negdje bio i ppuk Stipe Grizelj. Ljudina u svakom pogledu. Međutim, nisu ti ove slike za ovu temu.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Љуба on October 08, 2011, 09:26:09 am
Погрешио си Владо.
Ово је касрна "Књаз Михајло" - бивша касарна "Пантелеј" на Панталеју, али си био близу. Дели их булевар "Николе Тесле"


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on October 08, 2011, 09:59:07 am
Nisam bio tamo od vremena SFRJ.


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Љуба on October 08, 2011, 10:22:17 am
Касарна на Црвеном крсту, звала се "Стеван Синђелић" и била је намењена за 211.окбр (која је имала наведену ВП).
Током Агресије 1999. касарна је прилично уништена, па је 211.окбр предислоцирана на Комрен, касарна "Мија Станимировић"
Од делова 211.окбр и још неких бригада (125.мтбр; 9.мтбр; 52.арбр ПВО и 325.инжп), формирана је 3.бр КоВ (2007.год).
оклопни батаљон, из којег су они лепо (професионално) офрабани тенкови и даље се налази у касарни "Мија Станимировић", а за ову преилику довежени су касрну "Књаз Михајло"

Поздрав Љуба


Title: Re: Tenk M-84
Post by: Vladimir Ivanović on October 08, 2011, 11:12:13 am
Zadnji put sam bio tamo nekoliko dana prije nego što ću otići u Saudi Arabiju u operaciju Pustinjska oluja, u januaru 1991 godine. Kasnije nam se država raspala te, nisam više dolazio službeno u Niš. Dolazio sam u Niš kasnije privatno zbog zdravstvenih problema kod doktora Mitkovića http://www.mitkovic.net/ jer sam ozljedio ruku u Kuvajtu 1997 godine, te sam kasnije imao operaciju ruke. Bio sam u Nišu i prošle godine kod istog doktora, opet zbog ortopedskih problema, lom desnog stopala.

Samo sam prošao kroz Niš. Došao ujutro oko osam sati, završio što sam trebao i u podne pio kafu sa Brokerom u Kraljevu. Poslije podne se našao sa ekipom iz Remontnog zavoda Čačak.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk M-84
Post by: rotring on October 08, 2011, 11:18:14 am

Poslije podne se našao sa ekipom iz Remontnog zavoda Čačak.


Svasta nam je obecano od tog sastanka ;)


Title: Re: Tenk M-84
Post by: kumbor on October 08, 2011, 08:00:26 pm
Prevariću osjećanja, prekršiću obećanja, prokleto je ludom radovaaanje!


Title: Re: Tenk M-84
Post by: leut on October 18, 2011, 01:54:59 pm
Prilažem jednu sličicu M-84 iz sastava OS RH snimljenu povodom prisege 7. naraštaja dragovoljnih ročnika. Pa bih zamolio naše tenkiste da je malo prokomentiraju, odnosno da prokomentiraju