PALUBA

Kopnena vojska => Oklopno mehanizovane jedinice => Topic started by: Brok on October 22, 2015, 05:32:45 amTitle: Tenk T-72
Post by: Brok on October 22, 2015, 05:32:45 am
Tenk Т-72

T-72M

[attachment=1]
T-72M, JNA

Pored kupovine licence za tenk T-72 uvezen je i određeni broj, koji su posluzili za bolje sagledavanje osobina tog tenka. Dva (moguće i jedan) tenka T-72 je nabavljeno 1979. Mesto prijema, tradicionalno, bila je tehnička baza u Pančevu. Ispručeni T-72M su imali karakteristične bočne štitnike iz više elemenata, a 1980. prebačeni su u školski centar OMJ u Banja Luci, dok je drugi verovatno korišćen za ispitivanja. Druga partija od 8 ili 10 tenkova isporučena je preko Pančeva 1981. Ovi tenkovi mogu se prepoznati po dodeljenoj brojčanoj sekvenci od '2064X' ali i po tome da nisu imali bacače dimnih kutija i bočne štitnike. Ovi tenkovi korišćeni su u ŠCOMJ u B. Luci, a jedan broj za različita ispitivanja. Na donjoj slici moze se videti jedan od T-72 ove serije snimljen na poligonu Manjača, blizu B. Luke. Pored ovih ograničenih kolicina, za prenaoružavanje 1.Gardijskog oklopnog puka u Beogradu nabavljeno je dodatnih 63 (65?) T-72M. Isporučeni tenkovi su bili proizvedeni 1982., a manji deo 1983. U tom periodu dve grupe iz Gardijskog oklopnog puka i završne godine Vojne akademije bili su u gardijskoj diviziji u okolini Moskve zbog preobuke na novi tip tenka. Tenkovi T-72M su železnicom dopremani u Pančevo, a noću, vučnim vozovima na Banjicu, gde se nalazio pomenuti puk.

[attachment=2]
T-72 na vojnoj paradi 1985., u istom ešalonu sa prvim tenkovima M-84


Vreme T-11

Tenkovi T-72 su uzeli učešća u borbenim dejstvima 1991. godine. T-72 koji su se nalazili u sastavu ŠCOMJ upućeni su u područje Kupresa, da bi krajem 1991. u sastavu 9.oklopnog bataljona upućeni u 9.kninski korpus, gde su uzeli učešća u januarskim borbama 1992., kada su moguće izgubljena 2 tenka ovog tipa. Najveći deo ovih tenkova je bio u sastavu 1.Proleterke Gardijske mehanizovane brigade u Beogradu. Ova brigada je kao sastavni element 1.Mehanizovane divizije ušla u sastav Južne operativne grupe tokom operacija u Istočnoj Slavoniji 1991. Nakon raspada JNA u novoformiranoj Vojsci Jugoslavije ostalo je oko 65 tenkova T-72, jedan je ostao u Sloveniji u kompaniji Iskra, a jedan broj je ušao u sastav Vojske Republike Srpske. Tokom 1995. Hrvatska vojska je zarobila jedan T-72 krajiških Srba.T-72 koji su ostali u SRJ našli su se u sastavu 1. oklopne brigade, koja je formirana od 1.pgmbr. i u sastavu ove brigade ostali do njenog gašenja 2006. U međuvremenu rađeno je na usavršavanju tenka T-72, što je pokušano ugradnjom kaseta aktivnog oklopa i podsistema sa tenka M-84. Iako je ovako modifikovan tenk više puta prikazan u javnosti krajem 2004. na 60. sednici Vojnog saveta KoV-a doneta je odluka o obustavi daljeg rada na usavršenom T-72 (br. 20953). Nakon formiranja Vojske Srbije samo je petnast tenkova zadžano u sastavu 46.tenkovskog bataljona 4.brigade.

[attachment=3]
Jedan od dva prvonabavljena T-72 u 1979.g. sa karakterističnim bočnim štitnicima

Razvojni put

Razvoj tenka T-72 započet je 1967, a serijska proizvodnja 1973 god. U toku 1979 pojavljuje se nova verzija T-72A, koja je za razliku od prethodnog modela dobila: Laserski daljinomer TPDK-1, noćni periskopski nišan nišandzije TPN-3-49, sa IC reflektorom L-4, bočne štitnike preko hodnog dela, top 2A46 umesto 2A26M2, sistem za lansiranje dimnih kutija, sistem zaštite od napalma, uređjaj za putnu signalizaciju, uređaj za noćnu voznju TVNE-4B, veći dinamički hod potpornih točkova i motor V-46-6. Jugoslavija je dobila  verziju T-72M (koju je razvila Čehoslovačka), sa oklopnom zasštitom prve verzije T-72, dok je oprema i naoružanje na nivou verzije T-72A.

Borbeni komplet

Osnovno oruđe tenka T-72A je top kalibra 125mm, glatke cevi, dužine 50 kalibara (6.250mm), koji je zaštićen termoizolacionom oblogom. Punjač topa je sa elektrohidrauličnim pogonom i omogućuje brzinu paljbe 2-8 metaka u minutu. Vertikalno polje dejstva je -5 do +15 stepeni. Vek cevi topa je 350 ispaljenih metaka. Pomoćno naoruzanje čini spregnuti mitraljez PKT od 7,62mm sa borbenim kompletom od 2.000 metaka i PAM NSVT od 12,7mm sa kompletom od 300 metaka, koji je efikasan na daljinama od 1.500m za ciljeve u vazduhu i 2.000m za ciljeve na zemlji. Borbeni komplet od 42 metka čine: Trenutno fugasni OF-19, kumulativni ZBK14M, probojnosti 500mm oklopa i pancirno-potkalibarni projektili BM9 i BM12, probojnosti 350mm na 3.500m. U obrtnom transporteru smešteno je 22 metka. Potkalibarni projektili imaju brzinu na ustima cevi od 1.800m/s, što je u samom svetskom vrhu.


Posada

Nišandzija ima na raspolaganju nišanski daljinomer sa laserskim meračem, pomoću koga se top i spregnuti mitraljez navode na cilj. Daljina merenja je 500 - 4.000m. Sistem za upravljanje vatrom (SUV) automatski unosi podatke o pređenom putu do cilja. Neposredno nišanjenje, zavisno od vrste projektila, se vrsi do daljina 4.000 - 5.000m, a spregnutim mitraljezom do 1.200m. Nišanska sprava uvećava 8x, merenje daljine laserom se sme vrsiti do 10/min, u intervalima od 6s. Skala daljinomera se automatski pomera u skladu sa izmerenom daljinom. Spremnost topa za gađanje označava paljenje signalne lampice u vidnom polju nišana. Pored ove dnevne nišanske sprave ugrađena je i noćna TPN1 za daljine do 800m sa uvećanjem 5,5x. Skala nišanske sprave ima podeoke za nišanjenje do 1.100m za potkalibarne, 1.000m za kumulativne i 900m za trenutno fugasne projektile. Noću se spregnutim mitraljezom može dejstvovati do 600m.

Vozac ima dnevni periskop TNPO-168V i dve prizme koje su ugrađene u poklopcu ulaznog otvora. Za noćnu vožnju koristi se posebni uređaj. U aktivnom režimu teren se osvetljava IC farovima FG-125, koji su smešteni na kupoli levo i oklopnom telu desno napred. Vidljivost je do 60m sa uvecanjem 1x.

U tureli komandira ugrađeni su periskopi za osmatranje dnevno-noćni TKN-3 i jedan dnevni TNP-160, kao i dve prizme u poklopcu turele. Preko periskopa TKN-3 komandir moze vršiti osmatranje noću do daljina 400m. Periskop je opremljen brisačima i grejačem za zimske uslove. Obzirom da komandir tenka vrši osmatranje bojišta, on moze preuzeti komande od nišandzije, i navesti ga na cilj, ali ne može sam ispaliti projektil. Kupola se navodi brzinom od 20 stepeni/s.

[attachment=4]
T-72 iz sastava 1.oklopne brigade

Elektro-hidraulični stabilizator može raditi u tri režima: u potpunoj stabilizaciji, nepotpunoj i u ručnom režimu rada.
Tenk T-72 pokreće dvanaesto-cilindricni, četvorotaktni, višegorivi, turboprehranjivan dizel motor V-46-6. Radna zapremina 38,8l, a težina motora 980kg. Snaga motora od 573kW obezbeđuje specifičnu snagu od 14kW/t, sto omogućuje dobre karakteristike prohodnosti i brzinu do 60km/h. Autonomija kretanja je 460-650km, a na dobrim putevima i do 700km. Menjač ima sedam stepeni prenosa napred i jedan za unazad.
Hodni deo cine šest potpornih točkova, sa nezavisnim torzionim oslanjanjem, kombinovanim sa 3x2 hidraulicna amortizera (na 1,2 i 6 potpornom tocku). Gusenice su čelicne, sa po 96 članaka, širine 580mm i dužine naleganja 4,25m. Težina jedne gusenice je 1.700kg.

Oklopna zaštita

Oklopno telo je od homogenih pancirnih ploča, sem prednje gornje koja je višeslojna. Prednja gornja ploča je debljine 205mm pod uglom od 22 stepena sa ekvivalentom zaštite od 500mm. Prednja donja ploča je debljine 100mm homogenog čelika, ispod nje je dozerski nož debljine 20mm. Bočne strane su debljine 80mm, a zadnja ploca 40mm pod uglom od 10 stepena. Kupola je niskoprofilna i konusno oblikovana. Napravljena je od homogenih čelicnih odlivaka, debljine do 410mm, bokova do 290mm, zadnjeg zida do 60mm i krova do 50mm. Unutrašnja strana oklopa kupole je prekrivena specijalnim slojem koji štiti od radioaktivnog zračenja. Počev od verzije T-72M1 (Izvozna verzija T-72A), kupole su livene sa ugrađenim segmentom "Černozema", debljine 130mm. Ova verzija pored drugačijeg oklopa kupole ima i drugačiji sistem NHB zaštite i borbeni komplet.

Dodatni uređaji

Od dodatnih uređaja tenk ima 12 bacača dimnih kutija koje na daljini od 100-150m stvaraju dimnu zavesu od po 18-28m po jednoj kutiji, koja traje od 3,5 do 5,5 minuta. Opremu jos čini uredjaj za samoukopavanje, oprema za podvodno kretanje (Do 5m dubine), uređajem za razminiranje, radio uređaj dometa 20-70km.

[attachment=5]
T-72 sa reaktivnim oklopom, prikazan na sajmu PARTNER 2005, pored reaktivnog oklopa, vidljiva je i nova termo obloga cevi topa

Tehničko-taktički podaci tenka T-72

tip/porekloT-72/SSSR
posada3
borbena masa41.500 kg
duzina6,86
sirina3,37 m
visina2,19 m
motorV-46-6 12 cilindra
snaga motora573kW
maks. brzina po putu60 km/h
borbeni radijus460-650 km
zapremina rezervoara960 + 400 l
naoruzanjeTop 2A46 od 125mm, PKT od 7,62mm i PAM od 12,7mm
borbeni komplet42 metaka, 2000 metaka 7,62mm i 300 kalibra 12,7mm
oklop40-410mm (ekvivalenta homogene celicne ploce)


Autor: Slavko, naš drug i saradnik, na Palubi poznat pod alijasom Stef74 (https://www.paluba.info/smf/index.php?action=profile;u=1492)
Izvor: naš prijateljski sajt Srpski Oklop
http://www.srpskioklop.paluba.info/t72/opis.htm


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Vladimir Ivanović on May 16, 2018, 05:11:33 pm
Dakle, juče sam na svom FB-u postavio slike hangara u ŠCOMJ u Banja Luci, gdje su nekad bili tenkovi M84, a prijatelji su mi odgovorili da su tu nekad bili tenkovi V1 i V2. To su prvi tenkovi T72 u SFRJ, odnosno u JNA. Ta dva tenka su imali oznake V1 i V2. Vozilo 1 i vozilo 2.

Drugar mi je napisao sljedeće: Jedan je dugovao Ivan Židov i posle kursa prebacen u Sl. Brod. Drugi sam dugovao ja (Franjo Bunčić) i posle zavrsenog kursa otpratio sam ga u Bgd-Kumodraz. Ivanov je bio smesten u hangar u centru PVT.

Onda mi je Franjo ponovo napisao :Jedan od tih v-probne sam predao u Tehni.Skol. Centar u Zagreb. 80-et i neke.

Tenk V1 (oznaka na njemu je bila OR1) je nakon rata isječen u Banja Luci na osnovu naredbe SFOR-a. Tenk V2 je bio u Đuri Đakoviću, pa je negdje 1990 godine prebačen u Iskru u Ljubljanu zbog ugradnje sistema upravljanja vatrom za tenk T72. Tako da je ostao u Sloveniji po raspadu države. Sada je u muzeju u Pivci, ali u njemu je stanje raspadanja.

Interesuje me da li ko ima slike tenka T72 V1 odnosno OR1.

Ovo su slike tenka OR2 koji se nalazi u Pivci. Tu sam bio sa Andrejem Vilarom, tvorcem slovenačkih tenkova M55S i čovjeka koji je zaslužan za veliki dio izraelskog tenka Merkava. A i prenio je dio tehnologije iz tenka Merkava u slovenačke tenkove.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk T-72
Post by: milena braco on May 16, 2018, 09:45:00 pm
 Nemam nikakvih snimaka, ali se sjecam probnog M84 koji je dosao u CVTS iz Banja Luke 1987. godine. Imao je ispaljenih 104 granate.
 U istom manjezu je bila i kupola tenka V-3.


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Vladimir Ivanović on May 18, 2018, 05:52:01 pm
U  Zagrebu, na Črnomercu su bila dva tenka M84 i to jedan na moto tehnici, a jedan na automatici. Na ovome drugom sam ja držao nastavu.

Prilikom povlačenja JNA iz školskog centra oba tenka su bila onesposobljena za kretanje i to zahvaljujući KIK Zoranu Tintoru, te su ostali u Zagrebu.

Pukovnik, profeser, Dragoljub Bojičić koji je radio tu, a dok smo bili nedavno u Kuvajtu, pričao da je veće prije povlačenja tehnika provjerena, tenkovi upaljeni i voženi, a ujutro kad su se trebali pokrenuti nisu mogli.

Ne znam za druge dijlove tenkova T72 i M84.Pozdrav

Vlado.


Title: Re: Tenk T-72
Post by: milena braco on May 18, 2018, 10:00:14 pm
Taj drugi kod Vidovica je dosao 1987. godine. Onaj sa moto-tehnike je bio "nov" i dosao je 1985.
Pored tog sa moto-tehnike, bio je i jedan T72.


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Vladimir Ivanović on May 19, 2018, 06:04:22 am
Lad već spominješ pokojnog p.puk-a Iliju Vidovića, sa njim je bo i pokojni KIK Mate Raguž. Bio je tu i KIK Vladimir. Znaš li mu prezime. U septembru 1991 godine sam ga viđao na TV-u. Bio je u HV-u.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk T-72
Post by: milena braco on May 19, 2018, 12:47:51 pm
Ako je bio krupan i brko, onda je motoras. Ne sjecam se prezimena, sjecam se da je govorio o fabrickoj cijeni tenka od 800.000 dolara.
Kad su dosli Kuvajcani, bio sam angaziran oko njihovog smjestaja i nista vise.


Title: Re: Tenk T-72
Post by: gocemk on March 29, 2020, 08:29:02 pm
jedan drvena verzija novi tenk za 70 tih iz 1969 godine

[attachment=1]Title: Re: Tenk T-72
Post by: micha on November 03, 2020, 12:09:20 am    Mislim da naše ranije varijante  T-72 nemaju SUV već samo stabilizator i balistički računar povezan sa laserskim daljinomerom. Prvi T-72 sa SUV-om je napravljen kasnije i imao je SUV oznake Irtiš, ako se ne varam.
Title: Re: Tenk T-72
Post by: Prvačić on November 03, 2020, 12:38:32 am
Koliko je kupljeno T-72 sa stereoskopskim daljinomjerom?


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Vladimir Ivanović on November 03, 2020, 09:02:58 am
U ovom prvom tekstu ima grešaka, ali nisu neke bitne. Pročitao sam na brzinu.

"Punjač topa je sa elektrohidrauličnim pogonom i omogućuje brzinu paljbe 2-8 metaka u minutu".

itd

Prva dva tenka T72 su imali oznaku V1 i V2. Došli su 1979 godine vozom na vojnu rampu, u Suboticu gdje su ih zadužili Franjo Bunčić (moj bivši komšija i moj FB prijatelj) i Ivan Židov. O Ivanu sam već pisao na Palubi.
Tenkovi su u najvećoj tajnosti prebačeni u Pančevo gdje su bili nekoliko dana (Franjo mi je sve detaljno objasnio), a nakon nekoliko dana su po noći prebačeni u Banja Luku, na poligon Manjača.
Prvih nekoliko godina su bili u zatvorenom hangaru, pokriveni sa ceradom, a ispred njih je bila neprekidna straža.

Već sam pisao o tenku T72 oznake V1, a tenk V2 je sada smješten u muzej u Pivci. V1 je nakon rata isječen u Banja Luci po naredbi SFOR-a.

[attachment=2]
Ovdje sam ispred tenka V2 uslikao mog prijatelja Andreja Vilara, čovjeka koji je zaslužan za spašavanje preostalih tenkova M84 u Sloveniji i njihovu modifikaciju, te modifikaciju slovenačkih tenkova T55 u M55S (105mm), te čovjeka koji je dugo radio na tenku Merkava, te neke detalje sa Merkave ugradio u M55S. I o njemu sam već pisao na Palubi.

Kasnije su došli tenkovi koji su imali registarski broj 206XX. Od tih tenkova jedino je preživio tenk 20644. Taj tenk je bio korišten na obuci vozača tenka i odabran je da se na njemu TRZ Hadžići obučava za remont tenka, te je zajedno sa tenkovima M84 21053 i 21057 negdje 1987 godine (pisao o tome detaljno na Palubi, te mi se sad neda da listam moju radnu svesku) iz kasarne u Zalužanima VP 6565 prebačeni  TRZ Hadžići.

U toku Č.11 tenk 20644 se je koristio u Ilijašu. Bio sam ga doveo u 100% ispravno stanje. Nakon rata je smješten na poligon Manjača gdje se namjerno uništava. Gledam ga godinama, ulazio sam ovih godina u njega i sve je više i više očerupan i uništen.

[attachment=1]

Tenk 21053 sam doveo u TRZ Hadžići u 100% ispravno stanje i bio se je koristio u Igmanskoj brigadi. Tenk 21057 sam rashodovao. Nije mu bilo pomoći.

Ove godine sam sa Franjom Bunčićem, komšijom (SD sa MCM-a) i jednim generalom iz OMJ (svi moji FB prijatelji)  kompletirao spisak svih serijskih brojeva tenkova T72 u JNA.


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Vladimir Ivanović on November 03, 2020, 02:26:04 pm
U Čajevcu je napravljena verzija sitema upravljanja vatrom za tenk T72. Bila je ugrađena na tenk T72 registarski broj 20642 iz VP 6565. Tenk je dužio SD sa MCM-a. Negdje 1990 je sistem demontiran, a tenk vraćžen u VP.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]

Na tenk oznake V2 je Iskra, Fotona, ugradila svoj sistem upravljanja vatrom.
[attachment=4]
Taj tenk je iz Banja Luke dodijeljen Fotoni za ugradnju i ispitivanje sistema za upravljanje vatrom, bio mu je pokvaren automat punjenja, pa su otišli Bartol Jerković i Ante Tipura da ga poprave. Otezali su sa popravkom, dogodio se raspad države i tenk je ostao u Sloveniji.

Međutim, slike iz tog tenka V2, pokazuju da je u stanju rashoda.

[attachment=5]
[attachment=6]
[attachment=7]

Pozdrav

lado


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Navigatore on November 03, 2020, 10:02:44 pm
Jula meseca 1980 godine bio sam 15 dana na studentskoj vojnoj obuci u VP 1552, kasarna 4.jul, na Voždovcu u Beogradu. Tada su nam pokazali tenk T-72, stajao je pod nadstrešnicom u donjem delu kasarne. Izgleda da je ipak te i prethodne godine uvezeno iz SSSR-a vise primeraka tog tenka. Dobro se sećam da sam tada baš i prvi put čuo da mi imamo T-72. Još  su nama studentima i naglasili da je to novi tenk koji tek sto je stigao. Pored su stajali T-55 tako da greške u raspoznavanja nije moglo da dođe.


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Brok on November 04, 2020, 02:55:46 pm
U Čajevcu je napravljena verzija sitema upravljanja vatrom za tenk T72. Bila je ugrađena na tenk T72 registarski broj 20642 iz VP 6565. Tenk je dužio SD sa MCM-a. Negdje 1990 je sistem demontiran, a tenk vraćžen u VP.
Gledao sam negde na Palubi video gde se pojavljuješ i pričaš u vezi privatizacije Rudi Čajevca.
Ako se ne varam, baš u tom prilogu pominješ i jedno rešenje u vezi SUV-a, koje će otići u ruke novom vlasniku ako Čajevac bude tek tako prodat.
Da li je sada celokupna dokumentacija, koja se tiče T-72/M-84, kod novog vlasnika ili u rukama RS?

Meni na prvom mestu nije nikako jasno kako je uopše Rudi Čajevac kao gigant namenske industrije smeo da bude prodat? Takve stvari se ne prodaju.
SDPR je ostaalo i dan danas državno prеduzеćе Srbije.


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Vladimir Ivanović on November 05, 2020, 02:55:43 pm
Proizvodnja tenka T72.

Tenk T72 se je slapao u fabrikama Ural Vagon Zavod u Njižnjem Tagilu (UVZ, tj УВЗ) i u fabrici Traktornij zavod Čeljabinsk (ČTZ, tj ЧТЗ)

[attachment=1]
[attachment=2]

U međuvremenu fabrika u Ukrajini Zavodi Morozov u Harkovu prave T64 i T80.  Za sve njih fabrila broj 5 u Ekatinburgu, nekadašnjem Sverdlovsku pravi topovske cijevi. U Bjelorusiji, u Minsku, fabrika OMO Peleng pravi optiku za sve ove tenkove. Fabrika u Ryazanu pravi za sve njih radio opremu, poznatu radio stanicu R123 i njen pretvarač napona БП26.

Nakon prodaje licence Jugoslaviji fabrika Famos Pale pravi motore za tenk T72, a fabrika Bratstvo Pucarevo pravi topove za T72, paralelno za isporuku u SSSR i u Đuru Đaković.

Iz gornjih tabela je vidljivo kad je počela izrada komandnog tenka T72, kad je Traktornij zavod Čeljabinsk počeo praviti tenkove T72 i kad su počele isporuke tenkova T72 za inostranstvo.

Itd

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk T-72
Post by: MOTORISTA on November 05, 2020, 03:40:31 pm
Zna li se koliko je motora i topova napravljeno za isporuku SSSR-u?


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Vladimir Ivanović on November 10, 2020, 02:01:01 pm
Zna li se koliko je motora i topova napravljeno za isporuku SSSR-u?

Pa mogao bi da kažem broj topova i motora. I šta bi se onda desilo. U ovim našim državama postoje novinari, novinarčići, mali poslušni crvi koji kopiraju tekstove i prave se da imaju podatke.

I onda nađeš tekstove na različitim mjestima o tenku M84.

"Održavaju se u „Đuri Đakoviću“ koji jedini posjeduje kompletnu tehničku dokumentaciju i koji je te tenkove proizvodio za vrijeme Jugoslavije".


"U HV- vlada pravo šarenilo tenkova M84; tri komada su prepravljena od T-72 zarobljena u Domovinskom ratu, jedan zarobljeni M84 je iz prve tvorničke serije, bilo je tu 84-ki iz nezavršene pete i šeste serije u „Đakoviću“, od nezavršene količine od posla s Kuvajtom…"

To je sa portala maxportal.hr gdje je Marko Marković, inače totalno nesposoban novinar, kopirao tekstove sa Palube.

Pa onda nađem tekstove sa Palube na raznoraznim drugim mjestima. Postoje copy-paste novinari koji žive od kopiranja tekstova.

Kopirani su i moji tekstovi sa Palube gdje sam već napisao koliko je motora isporučeno u SSSR, topova, itd.

Članovi foruma Paluba su ljudi iz vrha vojnih fabrika (dopisivali smo se, i išao sam u te fabrike u posjetu) i tačno znaju koliko je čega gdje isporučeno, pa bi mogli da napišu. Puno toga nije tajna.

Imam prijatelja. Rođen je u stranoj državi, a živi u Beogradu. Radi kao prevodioc i profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu. Radi i u Kulturnom centru svoje države u Beogradu. I priča mi kako svakodnevno šalje stotinjak izvještaja o Srbiji svojoj zemlji. Iz kulturnog centra. A redovno čita Palubu. I član je Palube. I kaže mi:"Vlado, pa znaš valjda šta je u stvari kulturni centar". I tekstovi sa Palube idu u druge zemlje, prevedeni. A ja dajem podatke (samo one koji nisu tajna), na izvolte.


Tako da je za SSSR isporučena određena količina topova, motora, itd. Za poljsku fabriku tenkova Bumag je isporučena određana količina tenkovskih motora iz Famosa.

Tako da tekstove koji bi neki pseudo, kvazi novinari kao ovaj iz Maxportala, ili ovi iz "kulturnog centra" ne bi objavljivao.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Prvačić on November 20, 2020, 01:02:11 pm

Imam prijatelja. Rođen je u stranoj državi, a živi u Beogradu. Radi kao prevodioc i profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu. Radi i u Kulturnom centru svoje države u Beogradu. I priča mi kako svakodnevno šalje stotinjak izvještaja o Srbiji svojoj zemlji. Iz kulturnog centra. A redovno čita Palubu. I član je Palube. I kaže mi:"Vlado, pa znaš valjda šta je u stvari kulturni centar". I tekstovi sa Palube idu u druge zemlje, prevedeni. A ja dajem podatke (samo one koji nisu tajna), na izvolte.


Pa, Vlado što bi neka država otvarala svoj kulturni centar u drugoj državi?
Osim ako tamo nema svoju brojnu nacionalnu manjinu.


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Vladimir Ivanović on November 20, 2020, 02:43:31 pm

Imam prijatelja. Rođen je u stranoj državi, a živi u Beogradu. Radi kao prevodioc i profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu. Radi i u Kulturnom centru svoje države u Beogradu. I priča mi kako svakodnevno šalje stotinjak izvještaja o Srbiji svojoj zemlji. Iz kulturnog centra. A redovno čita Palubu. I član je Palube. I kaže mi:"Vlado, pa znaš valjda šta je u stvari kulturni centar". I tekstovi sa Palube idu u druge zemlje, prevedeni. A ja dajem podatke (samo one koji nisu tajna), na izvolte.


Pa, Vlado što bi neka država otvarala svoj kulturni centar u drugoj državi?
Osim ako tamo nema svoju brojnu nacionalnu manjinu.

Otiđi u Sarajevo, pa vidi čiji se kulturni centar nalazi pet metara daleko od Vječnog plamena.


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Prvačić on November 24, 2020, 10:30:18 pm
Kulturni centri se otvaraju radi širenje uticaja u nekoj zemlji.
A možda i za još ponešto.


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Vladimir Ivanović on March 05, 2021, 10:07:45 am
Tenkovi T72 pod nazivom Beli orao Vojske Srbije su upravo stigli na poligon Orašec i imati će gađanje sa PKT-om pred državnim vrhom Srbije. Vidjećemo kasnije kao su gađali.


[attachment=1]

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Bandzi on March 05, 2021, 01:53:11 pm
To znači da poligon Međa još uvek nije osposobljen za svoju namenu. Zato imamo situaciju da se tenkovi iz Niša voze čak u Orešac (u blizini Vršca), a Međa im je praktično u komšiluku.


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Vladimir Ivanović on March 05, 2021, 03:52:54 pm
Možda je državnom vrhu lakše da dođu do Orašca nego do Međe.


Title: Re: Tenk T-72
Post by: BrankoBananko on March 05, 2021, 04:44:45 pm
Valjda je i transport deo vezbe i sticanje iskustva.


Title: Re: Tenk T-72
Post by: PakleniVuk on March 05, 2021, 07:19:16 pm
Možda je državnom vrhu lakše da dođu do Orašca nego do Međe.
Vulin je "Bog da mu dušu prosti na mesto ministra vojnog " imao običaj da ujutru bude u Subotici, a u podne u Vranju.  Neki bi rekli vredan čovek, a oni drugi da se specijalizovao za pisanje što većih putnih dnevnica samom sebi.  Čekamo snimke sa gađanja ;)


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Bandzi on March 05, 2021, 07:23:57 pm
Ma nema veze ni sa dolaskom delegacije niti sa uvežbavanjem transporta. Poligon Međa, tačnije njegov OMJ deo ili pravilnije ATS (Automatizovano Tenkovsko Strelište) je zapušten već godinama i koristi se jednim svojim delom samo za uvežbavanje vožnje tenkovskih posada, pre odlaska na tenkovski biatlon. Jedina veća investicija je bilo podizanje bedema između staze br. 3 i naselja Međa. To je mislim završeno prošle godine. Ostalo je sve zapušteno, a deo strelišta sa stambenim i ostalim objektima infrastrukture je razrušen za vreme bombardovanja. Koliko mogu da vidim na snimcima iz satelita, sve to stoji i dalje neobnovljeno.


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Brok on March 06, 2021, 04:49:36 pm
Na pravu sam pomislio da Beli Orlovi gađaju u hrvatskom Orešju. :)

[attachment=1]Title: Re: Tenk T-72
Post by: Vladimir Ivanović on March 08, 2021, 04:04:28 pm
Gađanje na Orešcu je otkazano. Tenkovi se prebacuju u Nikince gdje dolaze Rusi da vrše obuku posada. Nakon toga će biti gađanje na Orešcu.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk T-72
Post by: micha on March 25, 2021, 11:10:38 pm
  


   Tenk T-72 MS u okviru obuke i testiranja nalazi se na poligonu ,,Pasuljanske Livade'' gde se izvode gađanja u zimskim uslovima. Nekoliko kratkih snimaka sa opisom.

[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]
Title: Re: Tenk T-72
Post by: micha on March 25, 2021, 11:16:11 pm

   [attachment=1]

   Panoramska sprava komandira postavljena iza luka nišandžije.

   [attachment=2]

   Pogled spreda na mesto nišandžije.

   [attachment=4]

Title: Re: Tenk T-72
Post by: micha on March 25, 2021, 11:21:58 pm   Još jedna novina, agregat koji omogućava napajanje uređaja za osmatranje i komunikaciju bez potrebe za startovanjem glavnog motora čime se smanjuje potrošnja goriva i IC odraz.

   [attachment=1]Title: Re: Tenk T-72
Post by: micha on March 25, 2021, 11:28:14 pm
 


   Mesto vozača sa kamerom za vožnju unapred. Ista ovskva kamera se nalazi i na zadnjem delu tenka koja omogućava vožnju unazad projekcijom slike na multifunkcionalnom displeju vozača. Osim videa sa prednje i zadnje kamere na njemu su prikazani i parametri rada motora čime je olakšano upravljanje i praćenje bez skretanja pogleda.


   [attachment=1]


   [attachment=2]


   [attachment=3]
Title: Re: Tenk T-72
Post by: micha on March 25, 2021, 11:30:52 pm   Pogled na mesto nišandžije.


   [attachment=1]


   [attachment=2]
Title: Re: Tenk T-72
Post by: micha on March 25, 2021, 11:35:48 pm   Pogled na mesto komandira.
   [attachment=1]


   [attachment=2]   


Title: Re: Tenk T-72
Post by: micha on March 26, 2021, 02:15:38 pm   Pogled sa zadnje desne strane. Municijske kutije za DUBS 12,7mm KORD iza luka komandira.


   [attachment=1]
Title: Re: Tenk T-72
Post by: micha on March 26, 2021, 05:58:57 pm
   Neššto više o novom tenku T-72 B1 MS

Pojavile se fotografije unutrašnjosti tenka T-72B1MS Vojske Srbije (FOTO)

28.02.2021.

Na promo-spotu koji je napravljen u sklopu kampanje za prijem učenika srednjih vojnih škola i akademija (Vojna i Vojno-medicinska) vide se kadrovi unutrašnjosti osnovnog borbenog tenka T-72B1MS koji su nedavno iz Rusije isporučeni za potrebe Vojske Srbije. Radi se o dubokoj modernizaciji ovog tenka koji ima sposobnost dejstva u režimu „lovac-ubica“ (hunter-killer), što dramatično povećava njegovu efikasnost na bojnom polju.

Do sada je u Srbiju stigla količina tenkova koja odgovara tenkovskoj četi, a u planu je da se kompletira najmanje jedan tenkovski bataljon. Radi se o sredstvima koja su izuzetno upotrebljiva kada je u pitanju borba protiv najsavremenijih tipova teške oklopne bornene tehnike koja se nalazi u operativnoj upotrebi u svetu. Trenutno, sa usvajanjem u naoružanje duboko modernizovanog osnovnog borbenog tenka T-72B1MS „Beli orao“ Vojska Srbije poseduje borbeno naksposobniji tenk u bližem okruženju kada su u obzir uzmu njegove tehničko-taktičke karakteristike.
Do sada je u Srbiju stigla količina tenkova koja odgovara tenkovskoj četi, a u planu je da se kompletira najmanje jedan tenkovski bataljon. Radi se o sredstvima koja su izuzetno upotrebljiva kada je u pitanju borba protiv najsavremenijih tipova teške oklopne bornene tehnike koja se nalazi u operativnoj upotrebi u svetu. Trenutno, sa usvajanjem u naoružanje duboko modernizovanog osnovnog borbenog tenka T-72B1MS „Beli orao“ Vojska Srbije poseduje borbeno naksposobniji tenk u bližem okruženju kada su u obzir uzmu njegove tehničko-taktičke karakteristike.

[attachment=1]
link do naloga (https://twitter.com/gvozdenavolja/status/1366027530961092611?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1366027530961092611%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.bog-rata.com%2F2021%2F02%2F28%2Funutrasnjost-t72b1-ms%2F)

[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4]
Prilikom prijema nove tehnike u oklopne jedinice Vojske Srbije, potpukovnik Goran Jovanović iz Uprave za planiranje i razvoj Generaštaba Vojske Srbije uporedio je modernizovanu verziju ruskog tenka T-72B1MS sa osnovnim borbenim tenkom Vojske Srbije, koji nosi oznaku M-84. Prva stvar koju je srpski potpukovnik primetio je da ruska modernizacija tenka u odnosu na M-84 i T-72 (izvorna verzija) značajno bolja po aspektima pokretljivosti, stepenu oklopne zaštite i vatrenoj moći.

Na primer, njegova sposobnost manevra je povećana usled ugradnje motora koji generiše 840 konjskih snaga, dok istovremeno tenkove M-84 i T-72 pokreće standardni motor koji imaju 780 konjskih snaga.

Ruska modernizacija tenka T-72B1MS je opremljena automatskim menjačem što znatno pojednostavljuje upravljanje tenkom. Vozač sada može da menja brzine u manuelnom i automatskom režimu rada menjača, u zavisnosti od terena po kome se tenk kreće (asfalt/zemljani put). Takođe, pokazivači koji se nalaze na svakom radnom mestu omogućavaju posadi da u svakom momentu imaju sveobuhvatan i vrlo pregledan uvid u sve vitalne komponente tenka.


[attachment=2]
link do naloga (https://twitter.com/gvozdenavolja/status/1366026960858660867?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1366026960858660867%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.bog-rata.com%2F2021%2F02%2F28%2Funutrasnjost-t72b1-ms%2F)

[attachment=5][attachment=6][attachment=7]

Oklopna zaštita tenka T-72B1MS je takođe značajno poboljšana i omogućava povećanje borbene žilavosti tenka od dejstva različitih projektila, posebno kumulativnih (tendem-kumulativne bg).

Jedna od najvećih prednosti modernizovanog tenka T-72B1MS u odnosu na druga dva tenka (M-84/T-72) je ugradnja daleko savršenijih optoelektronskih nišanskih sprava koji su kvalitativno znatno bolje od prethodnih varijanti. Panoramski nišan koji se nalazi na formacijskom mestu komandira tenka omogućava nezavisno osmatranje situacije u radijusu 360 stepeni oko borbenog sredstva. Nišandžija na tenku može uspešno da gađa ciljeve na daljinama većim od 6,000 metara zahvaljajući mogućnosti ispaljivanja vođenih rakete „Refleks“ iz cevi tenkovskog topa.

Ova verzija tenka poseduje nišanski sistem „Sosna-U“ sa usavršenim sistemom za upravljanje vatrom i termovizijskim kanalom. Pored toga, T-72B1MS poseduje panoramski nišan komandira tenka PK PAN „Sokolovo oko“. Upotreba ovog optoelektronskog sistema omogućava komandiru tenka da stekne daleko bolju situacionu svest na bojnom polju, i da nezavisno od nišandžije pretražuje ciljeve. Sličan sistem se nalazi i u opremi modernizovanih tenka T-90M.

Ipak, eksportna verzija tenka T-72B1MS je nešto slabija u odnosu na T-72B3 kada je reč o kvalitetu oklopne zaštite. Naime njegova dinamička oklopna zaštita koja se sastoji od sistema „Kontakt-1“ je inferiornija od sistema „Kontakt-5“, a posebno „Relikt“ koji se nalaze ruskim osnovnim borbenim tenkovima. Međutim, zahvaljujući kvalitetu osnovnog oklopa koji je bolji od M-84, dodatne ekplozivno-reaktivne ploče značajno premašuju oklopnu zaštitu „srpskog“ kolege. Srpska vojna industrija radi na svojim sistemima dinamičke zaštite i moguća je u perspektivi domaća modifikacija ovog tenka, ali i nabavka sistema „Kontakt-5“ / „Relikt“ ukoliko to bude neophodno.


 Izvor: www.bog-rata.com (http://www.bog-rata.com/2021/02/28/unutrasnjost-t72b1-ms/)


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Vladimir Ivanović on March 31, 2021, 08:55:40 am
Nigerija. Kupola tenka T72M1 na šasiji kamiona.

[attachment=1]

Objavio https://twitter.com/Jakepor21

Pozdrav

VladoTitle: Re: Tenk T-72
Post by: Dreadnought on June 16, 2021, 10:36:41 amQuote
Detaljan obilazak tenka T-72B1MS vojske Srbijehttps://youtu.be/2rQdyKIhDQU


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Kubovac on July 19, 2021, 08:33:22 am
Vizuelna komparacija M1 Abrams i T-72:

[attachment=1]


Title: Re: Tenk T-72
Post by: MOTORISTA on July 19, 2021, 10:08:26 am
Ovo nije u razmeri nikako. Telo T-72 je dugo cca 7 a Abramsa cca 8 metara.


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Kubovac on July 19, 2021, 11:29:31 am
Ovo nije u razmeri nikako. Telo T-72 je dugo cca 7 a Abramsa cca 8 metara.

6,90 m vs 9,83 metara


Title: Re: Tenk T-72
Post by: MOTORISTA on July 19, 2021, 12:39:00 pm
6,90 m vs 9,83 metara

Toliko je sa topom u prednjem položaju ukupna dužina. Dužina tela tenka je 7,93 metra.


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Vladimir Ivanović on September 12, 2021, 08:27:43 pm
Za bolje razumjevanje tipova tenka T72.

Т-72А, Т-72АВ, Т-72Б, Т-72Б1, Т-72БМ, Т-72БА, Т-72Б2, Т-72Б3

https://67viktor.livejournal.com/109284.html?noscroll


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Dreadnought on November 30, 2021, 12:42:37 pm


Quote
Busting Myths on T-72 tank!

 T-72 has been in service for almost 50 years, and is still in service all around the world. So it is not uncommon to find some myths surrounding this vehicle. In this video, I will try to bust some of the more common myths surrounding this vehicle.https://youtu.be/Yc4kemZ1mRo


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Andrei_bt on December 03, 2021, 05:54:50 pm
(https://1.bp.blogspot.com/-6vp5YWUhEqw/YaZBf1dDKCI/AAAAAAAAQbE/VpwvIxCU9iMhgWO3MFRRjaCqq9WV2ncZACNcBGAsYHQ/s2048/00000003.jpg)

https://btvtinfo.blogspot.com/2021/11/90.html


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Dreadnought on December 30, 2021, 02:51:35 pm


Quote
Russia Is Installing Metal Grids On Its T-72B1 Against Turkish Bayraktar Drones And US Javelin

Russia Is Installing Metal Grids On Its T-72B1 Against Turkish Bayraktar Drones And US Javelin. American intelligence officials think Russia is laying the groundwork for a large-scale military offensive in Ukraine as soon as early 2022, involving 175,000 troops.

The Russian Ground Forces have begun installing metal cages on the tops of their the new Russian T-72B3M tanks turrets stationed in the Rostov region and the occupied Crimea, to protect them from top-attack, anti-tank, guided missiles like the American Javelin missile systems. These cages also protect tanks from missiles fired from drones.

This solution, which is part of a broader trend to improve the level of protection of Russian tanks, could well have been inspired by last year’s Nagorno-Karabakh conflict.

These structures, added to the turrets of Russian tanks, are rigid slatted metal grids, which are clearly designed to protect against attacks directly from above, while traditionally, tank protection has been concentrated on the sides and front of its hull.

Armor of this type has recently been increasingly used on Russian tanks, previously similar grids were seen on tanks of the T-72B3 model, in Syria.

Probably, these top-mounted screens are a response to the threat posed by modern anti-tank guided missiles, such as the Javelin, which strike from above and are in Ukraine’s arsenal.

Although the main function is probably to protect against munitions dropped by drones, possibly from Turkish  Bayraktar TB2 attack drones, which are also in Ukraine’s arsenal.


https://youtu.be/l74xDad_lys


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Jester on January 06, 2022, 11:44:10 am
Koja preciznost :D

https://www.youtube.com/watch?v=IZjKaw32WK8


Title: Re: Tenk T-72
Post by: milan55 on January 09, 2022, 11:02:24 pm
Russia Is Installing Metal Grids On Its T72B1 Against Turkish Bayraktar Drones And US Javelin

https://www.youtube.com/watch?v=l74xDad_lys&t=2s


Title: Re: Tenk T-72
Post by: gocemk on January 29, 2022, 08:36:12 pm
Дали можи  да се користат тркала(точкови) од т-55 или т-62 на т-72 дали пасират(одговарат) на истата осовина од т-72?


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Vladimir Ivanović on January 29, 2022, 09:41:58 pm
Russia Is Installing Metal Grids On Its T72B1 Against Turkish Bayraktar Drones And US Javelin

https://www.youtube.com/watch?v=l74xDad_lys&t=2s

Na ispitnoj platformi za M84 imali smo milimetarski papir, i prsten na vrhu topa sa olovkom, te smo bukvalno mogli da pišemo po top papiru koristeći ispitnu test opremu, i to sitnim malim slovima..


Title: Re: Tenk T-72
Post by: kosmonaut on January 29, 2022, 10:03:56 pm
Sada je pitanje koliko su T-72 i nasljednici nizi od Abramsa i Leoparda?


Title: Re: Tenk T-72
Post by: MOTORISTA on January 29, 2022, 11:13:43 pm
Sada je pitanje koliko su T-72 i nasljednici nizi od Abramsa i Leoparda?

[attachment=1]


Title: Re: Tenk T-72
Post by: kosmonaut on January 31, 2022, 06:26:50 pm
Mislio sam sada sa ovom tendom.


Title: Re: Tenk T-72
Post by: MOTORISTA on February 01, 2022, 06:44:36 am
Dodaj na kupolu najmanje pola metra.


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Kubovac on February 05, 2022, 02:17:51 pm
SRPSKOJ VOJSCI STIGLA DONACIJA IZ RUSIJE: Pogledajte snagu MOĆNE rakete 9M119M Refleks! (VIDEO)

Iz dana u dan Vojska Srbije je sve jača i moćnija, a novi sistemi naoružanja samo pristižu. Donacijom 30 tekova iz Rusije Srbija je dobila mogućnost korišćenja navođenih raketa koje se ispaljuju iz cevi topa 125mm iz tenka T-72B1 MS.

Ova moćna raketa ima domet oko pet kilometara i može da dejstvuje u svim vremenskim uslovima, danju ili noću. Toliko je moćna da može da bude velika opasnost i da probije svaki savremeni tenk.

Detaljnije o vođenoj raketi Refleks pogledajte u videu ispod teksta.

https://www.youtube.com/watch?v=OeWXvg2E2yo

Izvor: https://www.espreso.co.rs/vesti/drustvo/970809/srpskoj-vojsci-stigla-donacija-iz-rusije-pogledajte-snagu-mocne-rakete-9m119m-refleks-video


Title: Re: Tenk T-72
Post by: MOTORISTA on February 05, 2022, 03:03:52 pm
https://youtu.be/EwGrwnUJkR8


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Vladimir Ivanović on February 05, 2022, 07:18:39 pm
Za prvi video sam napisao na Youtube

Koncentracija glupog i netačnog teksta. Bombasično i netačno.

Trebao sam i da napišem kako ovaj donirani tenk T72 ne može da se prevozi vozom zbog svoje visine. Ima na kupoli dodatne nišanske sprave.

U drugom videu pišu i govore i tenku T72, a u videu tenk T80.

Što bi se reklo, pogrešno izmiksano.


Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk T-72
Post by: micha on February 06, 2022, 01:20:30 am   A što bi se negde i vozili? Oni i treba da ostanu u Nišu. Za gađanje će se prevesti nekoliko komada vučnim vozom do poligona i nazad.
Title: Re: Tenk T-72
Post by: S.PALESTINAC on February 08, 2022, 03:51:16 pm
SRPSKOJ VOJSCI STIGLA DONACIJA IZ RUSIJE: Pogledajte snagu MOĆNE rakete 9M119M Refleks! (VIDEO)

Iz dana u dan Vojska Srbije je sve jača i moćnija, a novi sistemi naoružanja samo pristižu. Donacijom 30 tekova iz Rusije Srbija je dobila mogućnost korišćenja navođenih raketa koje se ispaljuju iz cevi topa 125mm iz tenka T-72B1 MS.
Beli orao je jedna od ozbiljniji modernizacija tenka T-72b sa karakteristikama koje zadovoljavaju današnje potrebe.
Izvezen je u nekoliko država a koristi ga i ruska vojska, njegova procenjena tržišna vrednost je 1,5-2 moliona &, ako su nama došli tenkovi sa kompletnom modernizaciom onda se imamo čome ponositi.

Verujem da su naši stručnjaci koji se danas bave tenkovima imali priliku da se upoznaju sa rešenjima koja su korišćena za ovu modernizaciju i da će nešto od toga moći da primene kroz modernizaciju M-84.
Da bi ste nešto kvalifikovano ocenjivali morate ga poznavati, morate biti uspešan stručnjak sa praktičnim iskustvom da bi našli ozbiljne primedbe Rusima koji su autori ovog tenka.
Današna IT pruža mogućnost raznim padobrancima da se promovišu kao nekakvi stručnjaci za kompletan tenk iako se nisu time ozbiljno bavili već su raspadom sistema na EX YU prostoru došli do prilike da se ubace u prazan prostor.


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Vladimir Ivanović on February 10, 2022, 01:55:06 pm
[attachment=1]

Juče sam dobio ovu sliku tenka T72, registarski broj 20641.

To je komandni tenk T72K kojeg sam sklopio od dijelova koje sam našao u kasarni, malo T72, malo M84, malo T55, T55AK i taj sam tenk poslao nazad u jedinicu. Bilo je dosta teško naći dijelove od komandnog tenka, one koji komandni tenk čine komandnim tenkom.

Tenk je bio rasturio VTI i pokušao kopiranjem da napravi razlike za M84K, komandni.
Kasnije sam završio i taj M84K, i to od dijelova različitih tenkova i taj sam tenk poslao u jedinicu. Prvi komandni tenk M84K. I tu je bilo jako teško naći opremu koja komandni tenk čini komandnim, ali sam uzeo radio opremu od komandnog vozila Vidra i završio ga.

I kad sam dobio slike T72 20641, pitao sam prijatelja koji mi je poslao slike kako je ušao u kasarnu, te sam maloprije dogovorio, te sutra u devet ujutru ode do tenka 20641 u kasarnu Kozara u Banja Luci.

[attachment=2]

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk T-72
Post by: kosmonaut on February 10, 2022, 03:05:19 pm
Zasto nema BDK? Da ga lakse prepoznaju na bojistu?


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Bandzi on February 10, 2022, 03:18:29 pm
Rane verzije T-72 nisu imale bacače dimnih kutija.


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Vladimir Ivanović on February 10, 2022, 04:39:29 pm
[attachment=1]

Ovo je tenk T72 registarski broj 20642. Imao je ugrađen sistem upravljanja vatrom, modifikovani sa M84. Isječen je po naredbi SFOR-a, i to nekoliko dana što mu je ugrađen nov motor, tako da je i motor, V46-6, sasvim nov, otišao na otpad. O "poslovnim" vezama oficira iz kasarne gdje je rezan ovaj tenk i vlasnika otpada ću možda pisati drugi put, i zašto su dva tenka M84 isječena bez naredbe SFOR-a.

[attachment=2]

Tenk T72 registarski broj 20644. U stanju raspadanja. Taj tenk je 1987 (ili tu negdje, nisam sigura) zajedno sa tenkovima M84 21053 i 21057 prebačen u TRZ Hadžići pored Sarajeva zbog obuke za renkont tih tenkova. Kasnije sam taj tenk zatekao u dosta neispravnom stanju, ali sam ga doveo u sasvim ispravno stanje. Kasnije je prebačen na Manjaču, sasvim ispravn, te je sada u stanju raspadanja.

Tenkovi iz ove serije T72 nemaju bacače dimnih kutija. Tenkovi T72 iz prethodne serije koji su isporučivani u JNA imaju stereoskopsku nišansku spravu i pokretne bočne štitnike.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Vladimir Ivanović on February 12, 2022, 08:55:22 am
Juče sam bio u kasarni Kozara i obišao sam tenk T72  registarski broj 20641, Doduše, registarski brojevi JNA su prefarbani, ali znam koji je to tenk. Tenk je "onesposobljen", progorena mu je topovska cijev, presječene gusjenice, itd.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Brok on February 12, 2022, 10:06:44 am
Dobro se dršiš Matori! :)


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Dreadnought on February 14, 2022, 12:15:56 pm


Quote
В Ленинградской области экипажи танков Т-72Б3 общевойсковой армии ЗВО отработали встречный бой

В ходе учения военнослужащие на боевых машинах преодолели дистанцию свыше 5 км по лесостепной местности. Затем они в движении выполнили стрельбу по мишеням, имитирующим танк, расчет противотанкового гранатомета и безоткатное орудие. Кроме того, танкисты отработали фланговую стрельбу сходу по появляющейся цели. В мероприятии боевой подготовки было задействовано свыше 500 военнослужащих и более 30 единиц вооружения и военной техники общевойсковой армии Западного военного округа.


https://youtu.be/QqdL6TAXRlw


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Bandzi on February 14, 2022, 12:28:29 pm
Ovo prikazano u gornjem videu nije bojevo gađanje, već obično šenlučenje pred kamerama. Ovde se opaljenje iz topa izvodi po komandi, a ne po uočenim i nanišanjenim ciljevima. To se jasno može videti na 0:53 videa, gde nišandžija ne gleda kroz okular nišanske sprave, već gleda u komandira tenka da mu ovaj da znak kada da opali iz topa.


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Vladimir Ivanović on February 14, 2022, 01:06:46 pm
Ima tu i grešaka u rukovanju sa municijom, a nišandžija koji ne gleda u cilj i opali, pa se još skupi i prepadne opaljenja, nema od njega nišandžije.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk T-72
Post by: gocemk on February 14, 2022, 05:03:51 pm
Jугославија првите  т-72м од ссср ги доби во 1976 година ?


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Vladimir Ivanović on February 14, 2022, 06:52:55 pm
Jугославија првите  т-72м од ссср ги доби во 1976 година ?

Prve tenkove T72 u SFRJ su primili moji prijatelji Franjo Bunčič i Ivan Židov 1979 godine. To su bili tenkovi sa stereoskopskom nišanskom spravom i pokretnim kumulativnim štitnicima. Njih dvojica su tada radili u Školskom centru oklopnij i mehanizovanih jedinica u Banja Luci, u VP 2908.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk T-72
Post by: gocemk on February 14, 2022, 08:13:37 pm
Југословенските тенкови беа од чешословачка или од ссср набавени ?


Title: Re: Tenk T-72
Post by: S.PALESTINAC on February 15, 2022, 09:20:19 am
Česi su prvi dobili licencu za proizvodnju T-72 negde 1977g. a prvi tenk izašao je 1981god
Kad smo mi počinjali sa montažom nas su Rusi upućivali na saradnju sa Česima pa su po tom osnovu  pri montaži probne partije čak i dolazili neki majstori iz Češke.
Oni su negde 1986 prešli na varijanti T-72M
Mi smo uspostavili saradnju sa Česima po pitanju razmene odmarališta oni nama zimovanje a mi njima letovanje.
U Martin sam išao nekoliko puta ali samo na zimovanje mada mi se više sviđao Špindlerov Mlin tamo sam išao češče.
Polaci su nešto kasnije startovali a prvi njihovi tenkovi su se pojavili 1982g.
Svi tenkovi 7-72 koji su stigli u Jugoslaviju su verovatno iz SSSR-a.


Title: Re: Tenk T-72
Post by: gocemk on February 15, 2022, 02:39:46 pm
Фала з адоговорите . Е сега една поврзана приказна со Македонија и југословенските  т-72 имено овие тенкови првпат учестуват на онаа вежба во Свети Николе 1983 мислам се викаше Единство .
 Е сега некаде во летото  2001 година воена делегација од СРЈ  дојде во  Македонија и му нудеше донација од тенкови , топови и от транспротри  , мислам за тенковите имаше две варијанит да му се донира на Македонија 30 тенкови т-55 од поранешната ЈНА во исправана состојба  или да му се донират 30 до 60 прачиња на т-72 што ЈНА ги имала купувано во 70 тите ама мислам дека потребно бил ремонот на овие т-72 тенкови и плус политичарите  во тој период  во македонија некаде во 2002 година повторно забегаја кон НАТО и овој план се напушти  иако ако македонија ги ремонтираше тие ех југословенски т-72 и овие што ги набавија од украина ке имаше можи некаде 90  т-72 тенкови но не сакаја и така.


Title: Re: Tenk T-72
Post by: MOTORISTA on March 15, 2022, 12:26:44 pm
O REO Relikt koji se vidi tenkovima angažovanim u ratu u Ukrajini:

https://youtu.be/sfULgjATtuE


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Bandzi on March 15, 2022, 03:48:49 pm
Te vreće su samo deo paketa i mislim da se radi o NERA, ne eksplozivnom reaktivnom oklopu. Ono što je najbitnije je to da na prikazanim tenkovima T-72B3 i delje glavni ERA oklop čini Kontakt-5. Ono što je na prednjem delu kupole i prednjoj kosoj ploči je Kontakt-5.

Relikt je do sada viđen na T-80BVM i T-90M.


Title: Re: Tenk T-72
Post by: MOTORISTA on March 15, 2022, 10:42:28 pm
Hvala.


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Vladimir Ivanović on March 22, 2022, 07:18:02 pm
[attachment=1]

Na zarobljenim ruskim (modernizovanim) tenkovima T72 još se uvijek koristi kosinusni potenciometar. To smo mi izbacili na M84 nakon nulte serije.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk T-72
Post by: kumbor on March 22, 2022, 07:45:57 pm


Ne znam da li se to meni samo čini ili stvarno većina tenkova u Ukrajini nema termalnu oblogu na topu!?


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Prvačić on March 25, 2022, 07:23:11 pm
Znali neko kolika je norma utroška goriva i ulja na 100km i na jedan motočas za T-72?


Title: Re: Tenk T-72
Post by: kukimiro on March 25, 2022, 10:05:32 pm
Za motor V-46-6 - makadam 260 do 450 l, za put I reda 240 l dizel goriva, dok je ulje od 3 do 10 l.


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Bozo13 on April 05, 2022, 03:42:12 pm
Nesvakidasnja varijanta T-72 BA sa sosna-u sistemom. (Na stranu sto unisten)

https://twitter.com/uaweapons/status/1511108169493360644?s=21&t=6B-vppHTwA3l07O3xk3_Rw


Title: Re: Tenk T-72
Post by: StefanK on April 05, 2022, 05:41:07 pm
Pretpostavljam da nedostaje samo zaštita od krhotina (zaštitna kapa)


Title: Re: Tenk T-72
Post by: micha on April 05, 2022, 06:15:11 pm   Zar T-72 B3 nema Sosnu-U u standardnoj opremi ? B3 koji se na biatlonu koriste za takmičenje je imaju.
Title: Re: Tenk T-72
Post by: kumbor on April 05, 2022, 06:18:04 pm


Koja Sosna? Zar Sosna nije raketa Z-V? Ja ne vidim ništa slično.


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Bozo13 on April 05, 2022, 06:21:58 pm
Ono je sosna-p (9M337) a to sosna-u

https://en.topwar.ru/16618-mnogokanalnoe-teplovizionnoe-pricelnoe-prisposoblenie-navodchika-sosna-u.html


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Vladimir Ivanović on April 05, 2022, 06:47:37 pm
Boštjane, ja sam u toku raa popravljao tenkove i pravio sam raznorazne kombinacije na tenkovima, sa da tenk što prie popravim i da ga vratim u jedinicu. Međusobno sam mjenjao dijelove sa T72 na M84, uz pomoć dijelova sa T55.

Što bi se reklo, svaka mačka koja lovi miševe je dobra mačka.

Tako, ako vidiš nešto neuobičajeno u toku rata,nemoj da se čudiš.

Pozdrav

Vlado


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Bozo13 on April 05, 2022, 08:18:32 pm
Hvala Vlado!

LpB


Title: Re: Tenk T-72
Post by: micha on April 05, 2022, 11:46:50 pm
Boštjane, ja sam u toku raa popravljao tenkove i pravio sam raznorazne kombinacije na tenkovima, sa da tenk što prie popravim i da ga vratim u jedinicu. Međusobno sam mjenjao dijelove sa T72 na M84, uz pomoć dijelova sa T55.

Što bi se reklo, svaka mačka koja lovi miševe je dobra mačka.

Tako, ako vidiš nešto neuobičajeno u toku rata,nemoj da se čudiš.

Pozdrav

Vlado


   Tačnije: ,, Nije važno da li je mačka crna ili bela. Važno je da lovi miševe ! ''

                                                                                       J.V. Staljin
Title: Re: Tenk T-72
Post by: Milan (longtrip) on April 06, 2022, 12:22:51 am
Imate li nekih saznanja o ovom  Т-72 АГ (Т-72 AG) . Navodno je jedinstveni primerak kog su odvezli iz Gostomela u Rusiju na "pregled"

https://t.me/neoficialniybezsonov/10112


Title: Re: Tenk T-72
Post by: kumbor on April 06, 2022, 03:13:43 pm

Nije postojao Kijevski tenkovski zavod (fabrika). Tamo je bio TRZ, ako sad nije "raspamećen". Jedina prava fabrika tenkova u Ukrajini bio je "Opitno konstruktorski biro imena Morozova u Harkovu, rodno mesto T-34 i svih varijanti T-64. Ta fabrika je sad verovatno uništena u vazdušnom ili artiljerijskom bombardovanju? Što se tiče ovog tenka, nisam mogao dovoljno uveličati prvu sliku na labudici. Hodni deo upućuje na T-72, proizveden najkasnije 1990. godine (potporni točkovi sa više "paoka"). Vešanje verovatno nije menjano. Bočni ERO  sa demontažnim kutijama nalik T-80. Prednja ploča se nedovoljno jasno vidi. Moguće je da je napred i na čelu kupole dinamička zaštita (ERO) tipa "nož", teoretski  uspelo rešenje. Ne vidim dobro  elektroniku na kupoli, pa se ne može reći čija je. Motor je verovatno 6TDF, dvotaktni sa opozitnim klipovima, vrlo kompaktan ali kapriciozan agregat.


Title: Re: Tenk T-72
Post by: jeremijaljesina on April 06, 2022, 06:13:49 pm
Jel se pojavila kakva suvisla analiza o ucinkovitosti ERA oklopa na T-72 u predhodnim borbama u Ukrajini?


Title: Re: Tenk T-72
Post by: kumbor on April 06, 2022, 07:36:57 pm


Nisam primetio. Starije varijante imaju ERO "Kontakt-5, a najnovije valjda Relikt. Kontakt smanjuje dejstvo kumulativnih zrna, ali je slabo efikasan protiv KE zrna. Relikt ima neku, ali ne značajnu efikasnost i protiv KE, mada je prvenstveno za zaštitu od kumulativnih. Ukrajinska zaštita "nož" ima nešto drugačiji princip. Koliko sam shvatio, usmerava nekakav trakasti kumulativni mlaz u određenom sektoru, pa može preseći probojno jezgro KE projektila. Ipak, taj ukrajinski patent je ostao na razini opita.


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Milan (longtrip) on April 06, 2022, 07:47:04 pm

Nije postojao Kijevski tenkovski zavod (fabrika). Tamo je bio TRZ, ako sad nije "raspamećen". Jedina prava fabrika tenkova u Ukrajini bio je "Opitno konstruktorski biro imena Morozova u Harkovu, rodno mesto T-34 i svih varijanti T-64.

Киевский бронетанковый завод (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4)

TRZ ( tehničko remontni zavod )


Quote
Киевский бронетанковый завод (укр. Київський бронетанковий завод) — государственное предприятие бронетанковой промышленности Украины, которое осуществляет диагностику, ремонт, техническое обслуживание, переоборудование и модернизацию бронетехники советского производства
Title: Re: Tenk T-72
Post by: kumbor on April 06, 2022, 08:10:27 pm
Boštjane, ja sam u toku raa popravljao tenkove i pravio sam raznorazne kombinacije na tenkovima, sa da tenk što prie popravim i da ga vratim u jedinicu. Međusobno sam mjenjao dijelove sa T72 na M84, uz pomoć dijelova sa T55.

Što bi se reklo, svaka mačka koja lovi miševe je dobra mačka.

Tako, ako vidiš nešto neuobičajeno u toku rata,nemoj da se čudiš.

Pozdrav

Vlado

Koliko se sećam Božo ne voli kad ga zovu Boštjan.


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Rade on April 16, 2022, 04:39:23 pm
Za tenk na fotografijama tvrdi se da je preživeo tri pogodaka, sada da li NLAW ili Javelin, nisu sigurni. Uglavnom, uspeo je da dođe do svojih položaja, bez gubitaka među posadom.
[attachment=1][attachment=2][attachment=3]


Title: Re: Tenk T-72
Post by: micha on April 17, 2022, 12:09:39 am


   I Javelin i NLAW pogađaju oklopno vozilo odozgo tamo gde je oklop najtanji. Upravo zbog ovog razloga Ruski tenkovi u Ukrajini i Sirijski imaju rešetkastu tendu. Na ovom snimku se tenda ne vidi a pogotci su nekim slabijim POR oružjem poput naše Zolje, sa zadnje strane u sanduk iza nišandžije gde se aktivirao aktivni oklop ili probijena prednja kosa ploča baš kao Zoljom. Bilo šta jače Fagot, Maljutka a da ne govorimo o Javelinu i NLAW-u nanelo bi veća oštećenja. Ne kažem da bi zaustavilo ili probilo vozilo ali bi šteta bila vidljivo veća.
Title: Re: Tenk T-72
Post by: Dreadnought on April 23, 2022, 02:26:23 pmT72B3M, okolina Harkova
[attachment=1]Title: Re: Tenk T-72
Post by: Bandzi on April 23, 2022, 07:28:56 pm
Nije "M", već jedan od obrazaca B3. Onaj prethodni pogođeni je M varijanta.


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Bandzi on June 05, 2022, 12:23:59 pm
Na prve dve slike je T-80BVM, a na trećoj je BMP-2.


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Kubovac on June 05, 2022, 12:57:14 pm
Na prve dve slike je T-80BVM, a na trećoj je BMP-2.

Hvala na korekciji, nisam ni proveravao sa izvora. Izmeniću, ali i prebaciti sa ove teme u temu o ratu u Ukrajini:

https://www.paluba.info/smf/index.php?topic=25456.msg626242#msg626242


Title: Re: Tenk T-72
Post by: micha on June 05, 2022, 01:25:57 pm   Moglo je ostati i ovde. Ipak se radi o T-72, o njegovom održavanju. Na slikama se vidi generalni remont tenkova na livadi. Na istom tenku se menja komplet kupola sa naoružanjem i motor sa transmisijom. Zanima me koja je njihova norma/čas za ovu kompleksnu operaciju a za koliko vremena zaista završe.
   
   Poređenja radi, Abramsi ma gde da se nalaze stacionirani u svetu za zamenu motora se vraćaju kod proizvođača u SAD! Ako već pričamo o logistici ove fotografije onome ko se razume dosta govore.
Title: Re: Tenk T-72
Post by: Milan (longtrip) on January 25, 2023, 03:00:38 am
Detaljna reportaža ukrajinskog tenkiste zaplenjenog ruskog T-72 B3

https://youtu.be/gtvEwGWUPgo


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Kubovac on January 27, 2023, 06:37:32 pm
Pripadnici bataljona Kopnene vojske naoružanog tenkovima T-72MS ove nedelje su realizovali sadržaje kolektivne obuke i taktička uvežbavanja na poligonima u kasarni i vežbovnom prostoru u okolini Niša.

Obuka u ovoj jedinici se realizuje u ciklusima tokom cele godine sa ciljem održavanja i unapređenja osposobljenosti profesionalnog sastava za borbenu upotrebu tenkova i izvođenje oklopnih i protivoklopnih dejstava u operacijama Kopnene vojske.

[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]

[attachment=4]

[attachment=5]

[attachment=6]


Izvor (https://www.vs.rs/sr_lat/vesti/34CC65A79E4F11ED98D60050568F5424/redovna-obuka-tenkovskih-jedinica-vojske-srbije)


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Kubovac on January 28, 2023, 12:12:10 am
Nadograđeni T-72B u vozu negde u Rusiji. Ovo nisu T-72B3 Obr. 2022 (poslednja fotografija), ovi nemaju senzor bočnog vetra Sosna-U ili DVE-BS. Umesto toga, imaju termalni vizir 1PN96MT-02.

Ove T-72 je verovatno bolje nazvati T-72B1 Obr. 2022 (ili 2023), iako to nije zvanično....

[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Kubovac on January 28, 2023, 03:52:30 pm
Dopisnik Izvestija pokazao je rad novog tenka T-72B3M

Dopisnik Izvestija Aleksandar Safiulin u subotu, 28. januara, prikazao je rad novog tenka T-72B3M.

Novinar je ukazao na uvođenje prilagođavanja rada opreme kako bi se „otkrivalo, ciljalo, dejstvovalo“, bez gubljenja vremena.

„Sada će pogoditi utvrđenja Oružanih snaga Ukrajine u Avdijevki. Momcima želimo sreću“, prenosi Safiulin.

Dopisnik je izvestio i o radu avijacije Oružanih snaga RF.

„Pored tenkova, kako čujemo, radi i avijacija. Sada su svi fokusirani na Avdijevku. U ovom pravcu, cilj broj 1 je uništenje neprijateljskih utvrđenja. Ima ih dosta, pripremali su se dugo“, rekao je vojni komandant.


[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]

[attachment=4]

[attachment=5]

[attachment=6]


Izvor (https://iz.ru/1461597/2023-01-28/korrespondent-izvestii-pokazal-rabotu-novogo-tanka-t-72b3m)


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Kubovac on February 27, 2023, 08:04:41 pm
Umesto dodatnih Leopard 2 Poljska u Ukrajinu šalje tenkove PT-91 TWARDY: Promena mišljenja Varšave! Isporuka 60 komada ODMAH

U narednim danima Poljska je saopštila da će Ukrajini isporučiti 60 tenkova PT-91 (poljska modofikacija tenkova T-72), saopštio je premijer Poljske Mateuš Moravjecki tokom svoje posete Kijevu.

Ova izjava usledila je dokom zajedničke konferencije sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim posle pitanja koliko je Varšava spremna da brzo snabde Oružane snage Ukrajine tenkovima.

Premijer Moravjecki je dodao da se ukrajinske posade već nalaze u Poljskoj na obuci.

„Danas se u Poljskoj odvija veoma intenzivna obuka ukrajinske vojske. Naši instruktori su impresionirani koliko brzo ukrajinski vojnici nauče da koriste moderne tenkove“, naglasio je premijer.

O tome koliko NATO članice na zalihama imaju još tenkova pisala je i slovenačka Revija Obramba u svom najnovijem broju . Tako iz teksta "Državama NATO još uvek ne nedostaje tenkova za Ukrajinu" saznajemo da je Poljska 1991. imala 757 tenkova T-72 i T-72M/M1. Prema podacima iz Military Balance za 2022 osim 250 nemačkih tenkova Leopard 2, Poljska ima na raspolaganju 232 tenka PT-91 od kojih će 60 biti dato Kijevu i 318 tenkova T-72M/M1 i T-72M1R koji su u različitom stanju.

Poljaci su u Ukrajinu isporučili 240 tenkova T-72M/M1. Septembra 2022 spominjalo se cifra da je isporučeno i odrđeni broj PT-91 Twardy. Poljska se trenutno sprema da svoja 232 tenka PT-91 zameni sa američkim tenkom M-1A2 Arbams. Cifra koliko je isporučeno PT-91 navodi se da iznosi do veličine oklopnog bataljona.

Bez obzira na sve Poljska je trenutno u NATO najveći izvoznik tenkova.

Priča o tenkovima PT-91 počela je krajem 1980 tih kada su Rusi odustali od ideje da im Rusi prodaju licencu za proizvodnju tenka T-80. Do dogovora nije došlo zato je počelo sa modifikacijom tenka T-72M1 sa domaćim komponentama, pre svega ugradnjom domaćeg eksplozivno reaktivnog oklopa ERA domaće proizvodnje, ne sovjetska licenca.

Zaslugu za razvoj domaćeg ERA oklopa ima institut A. Wisniewski. Razvoj ovog oklopa ERWA-1 i ERWA-2 dvojni moduli- Razvoj ovog ERA oklopa počeo je 1986. Što se tiče broja modula Poljska ERWA 1 ima 394 modula, a ruski kontakt 227. Tenk je dobio sistem za kontrolu vatre Drawa-T sa poboljšanim dnevnim sistemom TPD-K1M, termovozijski sistem PCT sa odvojenim monitorima za komandira i nišandžiju i komandirovima dnevno/noćnim osmatračkim sistemom PCN-A sa balističkim računarom i pripadajućim senzorima.Prema poljskim podacima tenk ima 2,3 do 2,7 puta veću efikasnost u noćnom ratovanju. Tad je naveden i podatak da noćna optika ima domet od 1.800 metara.

Standardna stabilizacija 2E28 zamenjena poljskom 2E28M. Vozač je dobio digitalni displej sa podacima o stanju motora. Takođe ima i poboljšani periskop PNK-72 radomka. Sistem za otkrivanje IC talasa se imenuje OBRA i povezan je sa 2x12 bacača dimnih kutija. U jednom kompletu su protivlaserske mine marke tellur kalibra 80 mm u drugem ruske 902A tuša kalibra 81 mm.

Motor V-46-6 je modernizovan u poljskom PZL i to čak u tri verzije od 700, S 850 i S 1000 konskih snaga. Prva dva od 700 i 850 ugrađuju se standardno bez rpomena u motornom transmisionom delu, dok je sa trećim to neophodno. Tenk poseduje nemački protivpožarni sistem degura sa halonom. Od 1994 ugrađen je sistem za upravljanje vatrom TIGAR proizvof južnoafričkog DENEL sa termovizijom za nišandžiju GS-72N i komandirovu stabilizaciju u dve osi cS-65N sa pojačivačem svetlosti i mogućnosti samostalnog osmatranja u krugu 360 stepeni. Zbog prevelike cene vraćen je ponovo SUV DRAWA. Poljska je uspela određeni broj tenkova u ovoj modifikaciji da proda Malevziji koji je ostao isti kao na poljskoj verziji s tim što su dodate gusenice sa gumenim ulošcima i reaktivnim oklopom ERAWA-2.

Kasnije je ugađena i poljska verzoija SUV SKO-1M Drava zajedno sa termalnom kamerom. Radi povećanja efikasnosti upotrebe tenkova u sastavu jedinica, tenkovi su dobili savremene digitalne radio stanice.

Modifikacija poljskih tenkova T-72 rađena je do 2002 godine u kompaniji Bumar.

[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]


Izvor (https://www.kurir.rs/planeta/4114928/umesto-dodatnih-leopard-2-poljska-u-ukrajinu-salje-tenkove-pt-91-twardy-promena-misljenja-varsave-isprouka-60-komada-odmah)


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Brok on April 14, 2023, 10:07:09 pm
Modernizacija tenka T-72B na T-72 B3MVideo prilog mi je ustupio (poslao) Milan Longtrip (https://www.paluba.info/smf/index.php?action=profile;u=1587).


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Zaslon on April 17, 2023, 05:36:54 pm
Са Телегрм канала "Военный Осведомитель"  (https://t.me/milinfolive)

Да препричам на сликама су последице погодка америчког система FGM-148 "Javelin" на руски Т-72Б3 мод. 2016.  Погодак је био директно у блок реактивног оклопа "Контакт-5" на крову куполе тенка. Кумулативни млаз је успео да прође кроз њега и кроз тананин оклоп крова куполе и завршио је у затварачу топа. Посада је успела да побегне и осима претрпљеног страха других последица није имала.

"Војни доушник" (Военный Осведомитель) сматра да упркос чињеници да је реактивни оклоп успео да смањи ефикасност "Јеvelina" ипак је његов кумулативни млаз успео да пробије не тако дебео оклоп крова куполе. Тако да је он мишљења да реактивни оклопи старијег типа "Контакт-1” или „Контакт-5” нису устању да ефикасно неутралишу савремене ПО претње, па зато модерни реактивни оклоп "Реликт" осим са стране и спреда треба уграђивати и на кров куполе.

Т-72Б3 мод.2016
[attachment=5]

[attachment=1]  [attachment=2]
[attachment=3] [attachment=4]


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Brok on April 18, 2023, 01:35:24 am
Pogodak u ruski T-72 ukrajinskim FPV dronom sa podvešenom granatom za RPG-7. Lokacija Marinka (DNR):
[attachment=1]Materijal ustupio Milan Longtrip


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Kubovac on April 28, 2023, 08:41:09 pm
Posada T-72B3 razbila je komandno mesto ukrajinskih militanata u zoni SVO

Istovremeno, tenkovi T-72B3 uništavaju zaštićeno ljudstvo neprijatelja, delujući kao samohodno artiljerijsko oruđe.

Ministarstvo odbrane Rusije objavilo je snimak borbenog rada posada tenkova T-72B3 Zapadnog vojnog okruga (ZVO) na čelu u zoni specijalne vojne operacije u Ukrajini.

Na jednom od pravaca SVO, u cilju unapređenja naših motorizovanih jedinica, posade tenkova T-72B3 su izašle na prvu liniju odbrane prema neprijatelju i zadale snažan vatreni udar. Dakle, posada je uništila komandno mesto ukrajinskih militanata. Borbeno vozilo je delovalo na neprijatelja i nestalo iza reljefa terena.

Korekcija vatre se vrši uz pomoć drona, čija kamera snima pogodak. Dobivši potvrdu o uništenju neprijatelja, posada tenkova je otišla u očekujući reon. Takođe, tenkovi T-72B3 rade sa zatvorenih vatrenih položaja, uništavaju zaštićeno ljudstvo neprijatelja, delujući kao samohodna artiljerija.

[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]

[attachment=4]

[attachment=5]


Izvor (https://tvzvezda.ru/news/202342827-eiDwT.html)

Title: Re: Tenk T-72
Post by: Prvačić on April 29, 2023, 02:31:19 pm
Pogodak u ruski T-72 ukrajinskim FPV dronom sa podvešenom granatom za RPG-7. Lokacija Marinka (DNR):


Sa samom kraju snimka se čuje rad automata za punjenje topa. Vjerovatno je tenk još gađao.


Title: Re: Tenk T-72
Post by: dark-bullet on May 28, 2023, 09:49:36 am
Nabavio T-72 tenk u igri Word of Guns: Guns Dissassembly. Ovako izgleda rastavljen. Impresivno. Svi delovi imaju svoje ime, tenk može da se rastavlja i sastavlja, ima preko 1500 komponenata. Sad bar znam kako je šta sastavljeno i kojim redom se rastavlja.


Title: Re: Tenk T-72
Post by: micha on May 28, 2023, 11:29:47 pm   Ne bih da te obeshrabrim ali samo tzv. Mali RAP na M-84 ima nekoliko stotina stavki tako da ovih 1500 sastavnih delova nisu ni blizu broju svih delova od kojih je ovaj tenk sastavljen a nalazi se u Imeniku rezervnih delova. I svaki deo ima svoje ime, opis i 12-cifreni nomenklaturni broj + sklopni crtež gde je svaki deo prikazan kao i njegova pozicija u sklopu. Program je zaista impresivan i može donekle da posluži u obuci lica koja ga održavaju . Verujem da ozbiljne armije u svetu imaju upravo ovakve programe za obuku.
Title: Re: Tenk T-72
Post by: dark-bullet on May 29, 2023, 06:34:11 am
   Ne bih da te obeshrabrim ali samo tzv. Mali RAP na M-84 ima nekoliko stotina stavki tako da ovih 1500 sastavnih delova nisu ni blizu broju svih delova od kojih je ovaj tenk sastavljen a nalazi se u Imeniku rezervnih delova. I svaki deo ima svoje ime, opis i 12-cifreni nomenklaturni broj + sklopni crtež gde je svaki deo prikazan kao i njegova pozicija u sklopu. Program je zaista impresivan i može donekle da posluži u obuci lica koja ga održavaju . Verujem da ozbiljne armije u svetu imaju upravo ovakve programe za obuku.

Ovo što pišeš je naravno posve jasno, jer npr. zatvarač topa u programu je jedna komponenta, a naravno da se sastoji iz mnogo više njih. Zato sam i pisao o komponentama, od kojih su samo neke i nedeljivi delovi, dok su mnoge komponente sastavljene ali se u programu ne mogu rastavljati.


Title: Re: Tenk T-72
Post by: S.PALESTINAC on May 29, 2023, 09:41:57 am
Ako vam ne piše da za neke vijke koje zavrćete u MTO morate vezati ključ za ruku da nebi ispao, pošto ga ponekad više nećete videti onda je program ,,zelen,,  (izraz koji smo koristili za one koji nemaju dovoljno iskustva)
Na samoj montaži i ispitivanjima tenka u fabrici za 1 tenk ugradi se nešto više od 3.000 montažni jedinica - delova i utroši blizu 3.000 n.č.


Title: Re: Tenk T-72
Post by: dark-bullet on May 29, 2023, 11:18:11 am
Ako vam ne piše da za neke vijke koje zavrćete u MTO morate vezati ključ za ruku da nebi ispao, pošto ga ponekad više nećete videti onda je program ,,zelen,,  (izraz koji smo koristili za one koji nemaju dovoljno iskustva)
Na samoj montaži i ispitivanjima tenka u fabrici za 1 tenk ugradi se nešto više od 3.000 montažni jedinica - delova i utroši blizu 3.000 n.č.

Bacam program kroz prozor. Ne vredi ništa ako je tako...


Title: Re: Tenk T-72
Post by: S.PALESTINAC on May 29, 2023, 03:00:33 pm
Sve ima svoju vrednost a od nečeg se mora početi samo nastavi da vežbaš.
Ja sam startovao kao pomoćnik i stigao do šefa pogona i glavnog tehnologa montaže.
Zadnju obuku majstora sam držao u Kuvajtu posle par meseci većina mojih mehaničara htela je da pređeu električare (arapski kerebe) manje se radi i znatno manje prlja.
Ako možeš ipak biraj zanimanje!


Title: Re: Tenk T-72
Post by: micha on May 30, 2023, 12:46:24 am   Dobar je program i može da zainteresuje mlađe i za nešto drugo osim pucanja i ubijanja. U velikoj meri pojednostavljuje i na slikovit način objašnjava funkcionisanje takvog jednog sistema. Nema potrebe da odustaješ ili bacaš program , mada si to sa sarkazmom napisao. Mi smo malko starija generacija i kada vidimo koliko je sad sve jednostavnije a tehnologija zaista pravi iskorak i olakšava projektovanje i održavanje tehnike žalimo što tako nešto nije postojalo u naše vreme. Šta bi se tek tad moglo napraviti jer se dosta vremena gubilo na crtanje za tablama i ispitivanje na licu mesta bez prethodnih simulacija.
Title: Re: Tenk T-72
Post by: Kubovac on July 30, 2023, 12:43:11 pm
Unutar Ruske fabrike tenkova: proizvodnja T-72B3

T-72B3 je najmasovniji tenk ruske armije, koji je od 2021. godine činio 53% celokupne tenkovske flote borbenih vozila – od 3330 tenkova, 1770 jedinica su bili upravo T-72B3. Tenk je modernizacija sovjetskog T-72, ​​koji je pušten u upotrebu 70-ih godina.

https://www.youtube.com/watch?v=bCKlcjbPn6o


Title: Re: Tenk T-72
Post by: micha on July 31, 2023, 11:56:05 pm   Gledali smo više sličnih reklamnih filmova na Zvezda kanalu a i na ovom forumu. Rosbronoexport je mašinerija za proizvodnju tenkova ali i velikih para. Nisam do sada imao priliku da vidim detaljan postupak remonta i ujedno modernizacije tenkova drugih armija kao na ovim snimcima. Malo toga kriju i prosto se hvale svojim mogućnostima. Valjda da ubiju u pojam konkurenciju.
Title: Re: Tenk T-72
Post by: Kubovac on August 16, 2023, 09:14:03 pm
Ruski tenkovi prvi put dobili sistem radio-elektronske zaštite od FVP dronova „Triton“

Ruski tenkovi prvi put dobili sistem radio-elektronske zaštite od FVP dronova „Triton“ a on je prikazan na forumu „Armija-2023“

Sistem je postavljen na tenk T-72B3M.

„Triton“ je namenjen za onesposobljavanje kanala za rukovođenje i prenos podataka na neprijateljskim dronovima.
Sistemom može da se upravlja daljinski što omogućava maksimalnu bezbednost operatora.

Kompleks radi na četiri frekventna opsega: 868, 915, 1300 i 2400 MHz.

Triton je sposoban da radi uz pomoć autonomne ugrađene baterije i iz elektro mreže tenka.

[attachment=1]

[attachment=2]


Izvor (https://lat.sputnikportal.rs/20230816/ruski-tenkovi-prvi-put-dobili-sistem-radio-elektronske-zastite-od-fvp-dronova-triton-1159960379.html)


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Brok on September 01, 2023, 06:07:25 pm
Kako Britanci (muzej) vide tenk T-72, od T-64 razvoj i upotreba T-72

https://www.youtube.com/watch?v=UMmdozyPgpU


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Kubovac on October 26, 2023, 07:33:14 am
Ministarstvo odbrane Rusije patentiralo je uzorak T-72B3M sa ugrađenim zaštitnim sistemom Arena-M.

Ministarstvo odbrane Rusije patentiralo je uzorak tenka T-72B3 sa ugrađenim kompleksom aktivne zaštite Arena-M (KAZ). Ova informacija postala je poznata 26. oktobra iz opisa pronalaska patenta, koji je pregledao TASS.

„Tenk je projektovan sa mogućnošću ugradnje KAZ-a, uključujući: 12 kućišta sa zaštitnom municijom postavljenim na nosače kupole, a mine sa zaštitnom municijom su raspoređene kako bi se obezbedila svestrana zaštita tenka, uzimajući u obzir korekciju položaja zaštitne municije u azimutu u letu nakon gađanja“, navodi se u dokumentu.

Napominje se da je iz predstavljenih crteža i materijala postalo jasno da je reč o tenku T-72B3M i sistemu Arena-M KAZ. Pored toga, u dokumentu se pojašnjava da je visok stepen zaštite guseničarskog borbenog vozila od najčešće korišćenih protivtenkovskih sredstava – granata, vođenih projektila i kumulativnih artiljerijskih granata – takođe tehnički rezultat pronalaska.

Osnova delovanja KAZ-a je princip ciljanog uništavanja protivtenkovskog oružja u letu sa usmerenim protokom gotovih destruktivnih elemenata sadržanih u zaštitnoj municiji. Ovom municijom upravlja radarski sistem KAZ, koji tokom borbenih dejstava nadgleda prostor u celom sektoru odbrane, naglašeno je u patentu.

[attachment=1]


Izvor (https://iz.ru/1595307/2023-10-26/mo-rf-zapatentovalo-obrazetc-t-72b3m-s-ustanovlennym-kompleksom-zashchity-arena-m)


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Kubovac on October 31, 2023, 06:24:50 pm
Совјетски Т-72 поново се враћа у Украјинску војски као основни борбени тенк

После значајних губитака савремених западних тенкова, Кијев је недостатак војне опреме решио тако што је наручио побољшане старе совјетске тенкове Т-72МС по разумној накнади од чешке компаније CSG Defense, после чега су тенкови преименована у Т-72ЕАС и послати у Кијев.

Према америчком издању Forbes, у Украјини, која је некада и сама производила тенкове Т-72, ​​практично нема тенкова овог типа. Међутим, данске власти су обећале да ће снабдети украјинске оружане снаге са 15 својих Т-72, ​​процењујући овај пакет војне подршке на више од пола милијарде долара, док су старим совјетским тенковима још додале неколико борбених возила пешадије, као и малу количину дронова и муниције.

Америчко издање напомиње да модернизовани Т-72ЕАС по својим карактеристикама нису инфериорни у односу на западна возила, али имају предност што су лаки за употребу. Уз то, Украјина доживљава акутну несташицу тенкова, а у складиштима земаља бившег Варшавског пакта и даље је остало на стотине тенкова Т-72, ​​од којих свака може да се модернизује.

Дакле, совјетски Т-72, ​​као и њихове варијанте модернизоване у Чешкој, помажу да се надокнади оскудица у испоруци немачких тенкова Leopard 2 од стране НАТО земаља Украјини.

Према западним експертима, украјинске оружане снаге су већ изгубиле најмање 11 тенкова Leopard 2, али се очекује да ће још 14 бити испоручено као замена током следеће године. Осим тога, украјинска војска има мали број британских и америчких тенкова, а добила је и око 200 примерака слабо заштићених тенкова Leopard 1.

[attachment=1]


Извор (https://tvfront.rs/sovjetski-t-72-ponovo-se-vraca-u-ukrajinsku-vojsku-kao-osnovni-borbeni-tenk/)Title: Re: Tenk T-72
Post by: kumbor on October 31, 2023, 06:31:34 pm


Мислим да Харковски ОКБ Морозова никад није производио Т-72. То се не помиње ни у обично детаљном и тачном приручнику Карпенка. Харков је био главна фабрика за Т-64 и неке верзије Т-80.


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Boro Prodanic on October 31, 2023, 09:11:27 pm
Совјетски Т-72 поново се враћа у Украјинску војски као основни борбени тенк

Према америчком издању Forbes, у Украјини, која је некада и сама производила тенкове Т-72, ​​практично нема тенкова овог типа. Међутим, данске власти су обећале да ће снабдети украјинске оружане снаге са 15 својих Т-72, ​​процењујући овај пакет војне подршке на више од пола милијарде долара, док су старим совјетским тенковима још додале неколико борбених возила пешадије, као и малу количину дронова и муниције.

Извор (https://tvfront.rs/sovjetski-t-72-ponovo-se-vraca-u-ukrajinsku-vojsku-kao-osnovni-borbeni-tenk/)

15 T-72 pola milijarde dolara? Pa to je gotovo kao da je 15 aviona u pitanju... :krsta :krsta


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Kubovac on October 31, 2023, 10:34:47 pm
Совјетски Т-72 поново се враћа у Украјинску војски као основни борбени тенк

Према америчком издању Forbes, у Украјини, која је некада и сама производила тенкове Т-72, ​​практично нема тенкова овог типа. Међутим, данске власти су обећале да ће снабдети украјинске оружане снаге са 15 својих Т-72, ​​процењујући овај пакет војне подршке на више од пола милијарде долара, док су старим совјетским тенковима још додале неколико борбених возила пешадије, као и малу количину дронова и муниције.

Извор (https://tvfront.rs/sovjetski-t-72-ponovo-se-vraca-u-ukrajinsku-vojsku-kao-osnovni-borbeni-tenk/)

15 T-72 pola milijarde dolara? Pa to je gotovo kao da je 15 aviona u pitanju... :krsta :krsta

Pa to je valjda deo paketa u kome će biti i "nekoliko" BVP, i "mala količina" dronova i municije....Al da je skupo, skupo je. Oduvek je tako kada se nešto šalje "bez para, na poček, na kompenzaciju...." i sl.


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Brok on November 01, 2023, 06:17:20 am
Совјетски Т-72 поново се враћа у Украјинску војски као основни борбени тенк

Према америчком издању Forbes, у Украјини, која је некада и сама производила тенкове Т-72, ​​практично нема тенкова овог типа. Међутим, данске власти су обећале да ће снабдети украјинске оружане снаге са 15 својих Т-72, ​​процењујући овај пакет војне подршке на више од пола милијарде долара, док су старим совјетским тенковима још додале неколико борбених возила пешадије, као и малу количину дронова и муниције.

Извор (https://tvfront.rs/sovjetski-t-72-ponovo-se-vraca-u-ukrajinsku-vojsku-kao-osnovni-borbeni-tenk/)

15 T-72 pola milijarde dolara? Pa to je gotovo kao da je 15 aviona u pitanju... :krsta :krsta
Mora se nešto i zaraditi.
Oko dva miliona dolara je osnovni tenk M-84, doduše bez BVP, bez dodatnog oklopa, modernizacije i bez novotarija u vidu sada neizbežnih dronova i naravno bez "ugradnje".
Ko zna ko će tu sve posredovati i koliko "ruku" će proći, to se nikada ne objavi.


Title: Re: Tenk T-72
Post by: S.PALESTINAC on November 01, 2023, 07:16:58 am
To nisu tržišne (realne) cene već propagandne kako bi se prikazali veliki doprinosi zapadnih saveznika Ukrajini.
To Ukrajina neće plaćati već će to pokušati da uzmu od Rusa!


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Boro Prodanic on November 01, 2023, 01:43:18 pm

To Ukrajina neće plaćati već će to pokušati da uzmu od Rusa!


Pa neka pokušaju, Rusi jedva čekaju da to plate.  ;D :c


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Рашо on November 01, 2023, 02:30:17 pm

To Ukrajina neće plaćati već će to pokušati da uzmu od Rusa!


Pa neka pokušaju, Rusi jedva čekaju da to plate.  ;D :c

Из руских замрзнутих средстава.


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Boro Prodanic on November 01, 2023, 02:32:17 pm

To Ukrajina neće plaćati već će to pokušati da uzmu od Rusa!


Pa neka pokušaju, Rusi jedva čekaju da to plate.  ;D :c

Из руских замрзнутих средстава.

Ako tako urade, Rusi će uzeti imovinu EU u Rusiji, koja nije mala. :)


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Brok on December 13, 2023, 01:20:26 pm
Nemačka štampa objavila je snimak navodno snimljen u julu ove godine, a koji prikazuje sukob između ukrajinskog tenka Leopard 2 i ruskog T-72.

13.12.2023.

U opisu snimka koji je objavila nemačka publikacija Fokus (Focus) tvrdi se da je do sukoba došlo na početku ukrajinske „protivofanzive“. Na snimku se vidi kako nemački tenk ulazi u bitku protiv dva ruska tenka, koji su zbog toga bili primorani da se povuku.

Očigledno, posada nemačkog vozila je napala ruske tenkove iz zasede, iskoristivši faktor iznenađenja. Prema nemačkim posmatračima, tome u prilog govori i relativno nezaštićen položaj nemačkog tenka, koji nije bio pripremljen za direktnu borbu.

Bljesak i oblik eksplozije pogotka projektila koji je ispalio Leopard 2 ukazuje na upotrebu visokoeksplozivne municije. Upotreba visokoeksplozivnog, a ne kumulativnog projektila, prema nemačkim posmatračima, sugeriše da je posada tenka napunila prvu municiju na koju je naišla. Ruski tenkovi T-72 su oštećeni, ali su ostali u funkciji i nakon manjih popravki vraćeni su u službu.

Tek sada objavljivanje snimaka snimljen početkom jula prvenstveno ukazuje na odsustvo drugih dokaza o „pobedama” zapadne tehnologije nad ruskom tehnologijom. Po svemu sudeći, objava u nemačkoj štampi ima za cilj da ublaži informacije o uništenju značajne količine vojne opreme koju je Zapad isporučio Kijevu.Izvor: TV Front (https://tvfront.rs/borba-ukrajinskog-leoparda-2-i-ruskog-t-72-video/)


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Рашо on December 13, 2023, 05:26:51 pm
Nemačka štampa objavila je snimak navodno snimljen u julu ove godine, a koji prikazuje sukob između ukrajinskog tenka Leopard 2 i ruskog T-72.


Izvor: TV Front (https://tvfront.rs/borba-ukrajinskog-leoparda-2-i-ruskog-t-72-video/)

Тенк Т-72 и даље води 1:0 против Леопарда, тако да... могу Њемци да пјевају борбене...


Title: Re: Tenk T-72
Post by: kumbor on December 13, 2023, 05:47:39 pm


Сећам се кад је давних година у фудбалу Југославија победила Заир са 9:0. Рекао бих да је и у овим тенковским дуелима резултат сличан. Немци могу да њему/му свирају и да вичу РЕЕВОЛУУУЦИИИЈААА! Добар је Леопард, али су украјинске посаде лоше и слабо обучене за потпуно другачији тенк, а ако су посаде немачке, људи нису навикли на такве сурове услове правог ратовања.


Title: Re: Tenk T-72
Post by: Brok on December 13, 2023, 06:45:01 pm
Ako su se obučavali tenkisti za Leopard, tu samo treba naći veštog poslužioca odnosno punioca topa, još ako ima neko mlađi sa T-55 to bi bila dobitna kombinacija, sve ostalo je jako slično. Oni na komandnim tablama lepe kartone gde su sva uputstva na ukrajinskom i prelepljuju nemačke ili engleske oznake. Pre 5-6 dana su Rusi zarobili jednog Bredlija i odvukli ga u pozadinu, novinar je baš to pokazivao na mestu vozača na čijoj komandnoj tabli je parče kartona sa ukrajinskim oznakama, a ispod su engleske oznake.
Ako se u pozadini bez žurbe uradi dobro podešavanje i rektifikacija, nema to pune veze da li je Leopard ili T-72 ili T90.
Ima naravno i toga da posada još nije dovoljno naviknuti na "novi"tenk.

Ima još jedna važna stvar, nisu Leopardi (ne branim ih, više volim T-72 i M-84) došli kompletni sa svim sistemima i elektronikom, kao što možemo sada zateći Leoparda u oružanim snagama Nemačke i iz kojih zemalja su još stizali u Ukrajinu...

Ništa se ne pominje u vezi britanskih Čelendžera 2. Pratili smo da su Ukrajinci bili u Britaniji na obuci, i ako se ne varam mislim da je jedan Čelendžer 2 stradao, i to je sve, zatvorena knjiga, nema ih nigde. Ne bi me čudilo da su Čelendžere 2 vratili za UK.


Title: Re: Tenk T-72
Post by: dzumba on December 13, 2023, 10:49:14 pm
Quote
Ništa se ne pominje u vezi britanskih Čelendžera 2. Pratili smo da su Ukrajinci bili u Britaniji na obuci, i ako se ne varam mislim da je jedan Čelendžer 2 stradao, i to je sve, zatvorena knjiga, nema ih nigde. Ne bi me čudilo da su Čelendžere 2 vratili za UK.

Нису их вратили, али је врло могуће да имају техничких проблема са њима. На руским ТК објављено је неколико табела из неког, наводно заробљеног украјинског материјала, где се  наводе недостаци на донираним , примљеним оклопним возилима у једној од украјинских бригада. Има свакојаких недостатака.  Чак су и немачке новине писале о практично неупотребљивим тенковима "Леопард-1" испорученим Украјини који су морали бити враћени на поправке. Шаљу Украјинцима свашта тако да ме не би чудило да су и "Челенџери" покварени. Осим тога, вероватно их, ако су исправни, држе у некој резерви, као и "Абрамсе" да се не би брукали и трпели исмевање са руске стране (када им униште "чувене" западне тенкове). Иначе, уништена су 2 "Челенџера".


Title: Re: Tenk T-72
Post by: kumbor on December 14, 2023, 12:24:08 am


А Челенџер 2 је по мишљењу многих западних стручњака најбољи западни тенк, првенствено због одличне заштите (Енглези су први на Западу измислили и применили вишеслојни - композитни оклоп -Chobham, пре више од 40 година). Тенк има одличан СУВ - ТОГС и поуздан 4тактни дизел од 1200кс. Брзина, убрзање и покретљивост уопште су мањи него код ЛЕО2, али су адекватни (55км/ч). Топ модела Л30, 120мм, са олученом цеви, мада се код модернизације предвиђа његова замена на Рајнметалов 120мм/55 са глатком цеви. Мана је велика маса, преко 63 тоне и уопште је велика мета.


Title: Re: Tenk T-72
Post by: micha on December 14, 2023, 12:50:25 am   Turbina mu je izuzetno bučna, poput mlaznog motora, a tu je i problem sa potrošnjom goriva. Najveća mana a ujedno i razlog zašto se uz Abramsa malo koristi u Ukrajini je velika masa i neodgovarajuće gusenice/transmisija. Mislim da su projektovani za pustinju a takva transmisija nije primenjljiva u blatu niti se dva tenka mogu međusobno šlepati . Raspored težine čini da lako zapadnu u blato iz kog se ne mogu brzo iščupati a onda postaju laka meta.