PALUBA

Ostalo => Licni dokumenti (vojni i civilni) => Topic started by: zpetrov9 on February 07, 2016, 09:19:07 amTitle: Zdravstvene legitimacije-knjižice AVL i članova obitelji AVL u JA i JNA
Post by: zpetrov9 on February 07, 2016, 09:19:07 am
Eto otvorio bih i ovu posebnu temu o zdravstvenim knjižicam-legitimacijama vojnih osiguranika u vremenu od 1945. pa do 1992. godine.
Službeni je naziv prvo bio  "Zdravstvena knjižica" i kasnije"Legitimacija" ali smo ih stvarno uvijek nazivali "Zdravstvena knjižica". Izdavane su
odmah po završetku II svjetskog rata pa sve do raspada SFRJ, u više varijanti. Pokušat ću prikazati sve meni dostupne varijante, a bit ću
zahvalan i drugim posjetiteljima foruma ako postave neke od svojih zdravstvenih legitimacija-knjižica, bilo iz kolekcije bilo osobnih.

Bilo je to vrijeme kada je zdravstvena zaštita kompletno bila besplatna (i za vojne i za civilne zdravstvene osiguranike), nismo imali pojma
o raznim participacijama, učešćima u troškovima liječenja i sličnim nazivima današnjih nameta.

Nadam se da će to biti zanimljiva tema kako bivšim AVl tako i drugima koji do sada i nisu imali priliku vidjeti takve zdravstvene dokumente i
isprave.


Title: Re: Zdravstvene legitimacije-knjižice AVL i članova obitelji AVL u JA i JNA
Post by: zpetrov9 on February 07, 2016, 09:34:25 am
Eto otvorio bih i ovu posebnu temu o zdravstvenim knjižicam-legitimacijama vojnih osiguranika u vremenu od 1945. pa do 1992. godine.
Službeni je naziv prvo bio  "Zdravstvena knjižica" i kasnije"Legitimacija" ali smo ih stvarno uvijek nazivali "Zdravstvena knjižica". Izdavane su
odmah po završetku II svjetskog rata pa sve do raspada SFRJ, u više varijanti. Pokušat ću prikazati sve meni dostupne varijante, a bit ću
zahvalan i drugim posjetiteljima foruma ako postave neke od svojih zdravstvenih legitimacija-knjižica, bilo iz kolekcije bilo osobnih.

Bilo je to vrijeme kada je zdravstvena zaštita kompletno bila besplatna (i za vojne i za civilne zdravstvene osiguranike), nismo imali pojma
o raznim participacijama, učešćima u troškovima liječenja i sličnim nazivima današnjih nameta.

Nadam se da će to biti zanimljiva tema kako bivšim AVl tako i drugima koji do sada i nisu imali priliku vidjeti takve zdravstvene dokumente i
isprave.

Zdravstvena knjižica za AVL i pitomce JA iz 1947. godine je najstarija koju sada imam u mojoj kolekciji. Cijeli službeni naziv je bio:
"ZDRAVSTVENA KNJIŽICA za OFICIRE, VOJNE PITOMCE, VOJNE ČINOVNIKE i AKTIVNE PODOFICIRE". Tada se još nije nazivala legitimacijom.

Imala je korice iz srednje tvrdog kartona slabije kvalitete, dimenzije cca 100 X 140 mm i brojala je ukupno 48 stranica. I samim izgledom
ali i formom "iznutra" mnogo podsjeća na Zdravstvene knjižice kakve smo u "naše doba" dobivali kod regrutacije i kakve su imali vojnici,
mornari i pitomci, ali je manjih dimenzija. Ova je bila odštampana samo na ćirilićnom pismu.

I da se odmah ispravim, nije sve bilo besplatno u vojnom zdravstvu, plaćala se knjižica kod izdavanja pa je cijena ovih knjižica dosta dugo
bila okruglo dva dinara.  Evo par skenova te najstarije.


Title: Re: Zdravstvene legitimacije-knjižice AVL i članova obitelji AVL u JA i JNA
Post by: zpetrov9 on February 07, 2016, 09:43:13 am
I slijedeća još uvijek "Zdravstvena knjižica" izdana 1948. godine od strane VP 9660 u Šibeniku. U potpisu su pri dnu i Politički komesar i
Komandant jedinice. Zanimljivo je da su prve stranice u knjižici sadržale uputstvo o izdavanju i korištenju i tek onda i stranica sa osobnim
podatcima vlasnika, koji je tada po činu bio vodnik. Evo par skenova.


Title: Re: Zdravstvene legitimacije-knjižice AVL i članova obitelji AVL u JA i JNA
Post by: zpetrov9 on February 07, 2016, 09:52:39 am
I slijedeća još uvijek "Zdravstvena knjižica" izdana 1948. godine od strane VP 9660 u Šibeniku. U potpisu su pri dnu i Politički komesar i
Komandant jedinice. Zanimljivo je da su prve stranice u knjižici sadržale uputstvo o izdavanju i korištenju i tek onda i stranica sa osobnim
podatcima vlasnika, koji je tada po činu bio vodnik. Evo par skenova.

I još jedna od te serije knjižica s kartonskim koricama, ali ova je malo izmjenjeno izdanje, serija iz 1950. godine, a izdana je vlasniku 1952.
godine od strane VP 2267 Loznica. Izgled prve stranice je malo izmjenjen u odnosu na prethodne koje su bile štampane 1947. godine.
Vlasnik je ista osoba ali sada po činu stariji vodnik. U potpisu je predviđeno mjesto i za Polit. komesara i za Komandanta ali je potpisan samo
Komandant jedinice. Cijena knjižice je još uvijek bila dva dinara.


Title: Re: Zdravstvene legitimacije-knjižice AVL i članova obitelji AVL u JA i JNA
Post by: zpetrov9 on February 07, 2016, 10:02:18 am
Preko AVL su bili zdravstveno osigurani i članovi njihovih obitelji. Evo jedne takve vojne zdravstvene Isprave službenog naziva :

"ISPRAVA za pregled i lečenje članova porodice aktivnih podoficira, oficira, generala (admirala) i vojnih službenika JA i UDB-e u sanitetskim
vojnim ustanovama JA".

Izdana je 1951. godine od strane VP 7250 Zagreb, a nositelj osiguranja je bio vojni službenik. Na toj ispravi bilo je predviđeno mjesto za
upis supruge, jednog djeteta i roditelja (oca ili majke). Znači nisu kao kasnije svaki dobijali svoju knjižicu.

Nigdje nije bio naveden rok valjanosti kao ni na prethodnim knjižicama.


Title: Re: Zdravstvene legitimacije-knjižice AVL i članova obitelji AVL u JA i JNA
Post by: zpetrov9 on February 07, 2016, 10:41:05 am
Negdje u drugoj polovini pedesetih godina došlo je do izdavanja novih zdravstvenih knjižica za AVL i članove njihovih obitelji. To su bile ove
Zdravstvene knjižice AVL. Ova je bila izdana 1958. godine u Knjaževcu od strane VP 7071.  Ove nove knjižice imaju korice iz mekog kartona
koje su presvučene sivim platnom. Dimenzije su im cca 98 x 135 mm. Broje 40 stranica - 20 listova i cijena im je bila 40 dinara. Na unutarnjoj
strani korica je bilo predviđeno mjest za zaljepiti fotografiju vlasnika, ovdje je zaljepljena ali u puno više slučajevima sam naišao na knjižice u
kojima nije bila zaljepljena fotografija vlasnika. Vlasnik je u trenutku izdavanja knjižice po činu bio kapetan I klase da bi tijekom vremena
napredovao do čina potpukovnika.

Vlasnik je imao dosta prekomandi što se vidi iz ovjera ana stranici pri kraju knjižice, malo je neobična da prva ovjera ima datum 01.05.1953.
od strane VP 9718 Pirot, dok je kao datum izdavanja knjižice naveden Pirot 01. 01. 1958.


Title: Re: Zdravstvene legitimacije-knjižice AVL i članova obitelji AVL u JA i JNA
Post by: zpetrov9 on February 07, 2016, 10:48:25 am
Još jedna takva Zdravstvena knjižica AVL izdana 1959. od strane VP 6002 Zaječar. Vlasnik je u trenutku izdavanja bio poručnik pa je tijekom
vremena napredovao do čina majora (dok nisu izdane nove knjižice 1973.). Kasnije 1961. upisana je prekomanda u VP 2150 Smed. Palanka.


Title: Re: Zdravstvene legitimacije-knjižice AVL i članova obitelji AVL u JA i JNA
Post by: zpetrov9 on February 07, 2016, 10:57:37 am
Zdravstvena legitimacija  AVL izdana u Puli VP 6577 1958. godine i korištena do 1973. godine kada su izdane nove. Vlasnik, moj pokojni
otac je u trenutku izdavanja bio po činu vodnik I klase, a izdana je u Pulskoj Mašinskoj. Postavljam je praktički cijelu pa se mogu vidjeti
svi podatci koji su se po potrebi upisivali u te knjižice. Tu su i pečati sa specijalističkih sistematskih pregleda radi ocjene sposobnosti.


Title: Re: Zdravstvene legitimacije-knjižice AVL i članova obitelji AVL u JA i JNA
Post by: zpetrov9 on February 07, 2016, 11:00:27 am
Zdravstvena legitimacija  AVL izdana u Puli VP 6577 1958. godine i korištena do 1973. godine kada su izdane nove. Vlasnik, moj pokojni
otac je u trenutku izdavanja bio po činu vodnik I klase, a izdana je u Pulskoj Mašinskoj. Postavljam je praktički cijelu pa se mogu vidjeti
svi podatci koji su se po potrebi upisivali u te knjižice. Tu su i pečati sa specijalističkih sistematskih pregleda radi ocjene sposobnosti.

I nastavak iste.


Title: Re: Zdravstvene legitimacije-knjižice AVL i članova obitelji AVL u JA i JNA
Post by: zpetrov9 on February 07, 2016, 11:08:37 am
Zdravstvena legitimacija  AVL izdana u Puli VP 6577 1958. godine i korištena do 1973. godine kada su izdane nove. Vlasnik, moj pokojni
otac je u trenutku izdavanja bio po činu vodnik I klase, a izdana je u Pulskoj Mašinskoj. Postavljam je praktički cijelu pa se mogu vidjeti
svi podatci koji su se po potrebi upisivali u te knjižice. Tu su i pečati sa specijalističkih sistematskih pregleda radi ocjene sposobnosti.

I nastavak iste.

U isto vrijeme su se promjenile i Zdravstvene knjižice članova obitelji AVL. Bile su istih dimenzija kao i za AVL, ali su imale meke kartonske
korice presvučene tamnoplavim platnom i brojale su samo 24 stranice - 12 listova. Cijena im je bila 35 dinara. Evo jedne takve, vlasnica je
bila moja pokojna majka. Izdana je 1958. i korištena je do kraja 1963. godine da bi 1964. bila izdana nova iz  iste takve serije.

Sada se ta isprava za članove obitelji službeno dobila naziv "ZDRAVSTVENA LEGITIMACIJA" dok je za AVL i dalje bila Zdravstvena knjižica.


Title: Re: Zdravstvene legitimacije-knjižice AVL i članova obitelji AVL u JA i JNA
Post by: zpetrov9 on February 07, 2016, 11:13:27 am
Zdravstvena legitimacija  AVL izdana u Puli VP 6577 1958. godine i korištena do 1973. godine kada su izdane nove. Vlasnik, moj pokojni
otac je u trenutku izdavanja bio po činu vodnik I klase, a izdana je u Pulskoj Mašinskoj. Postavljam je praktički cijelu pa se mogu vidjeti
svi podatci koji su se po potrebi upisivali u te knjižice. Tu su i pečati sa specijalističkih sistematskih pregleda radi ocjene sposobnosti.

I nastavak iste.

U isto vrijeme su se promjenile i Zdravstvene knjižice članova obitelji AVL. Bile su istih dimenzija kao i za AVL, ali su imale meke kartonske
korice presvučene tamnoplavim platnom i brojale su samo 24 stranice - 12 listova. Cijena im je bila 35 dinara. Evo jedne takve, vlasnica je
bila moja pokojna majka. Izdana je 1958. i korištena je do kraja 1963. godine da bi 1964. bila izdana nova iz  iste takve serije.

A ovo je bila moja prva zdravstvena knjižica isto izdana davne 1958. godine.


Title: Re: Zdravstvene legitimacije-knjižice AVL i članova obitelji AVL u JA i JNA
Post by: zpetrov9 on February 07, 2016, 11:24:25 am
Godine 1964. su bile izdane zamjenske zdravstvene knjižice samo članovima obitelji AVL koje su bile iz iste serije kao i prethodne i trebale
su potrajati do kraja 1969. godine. Međutim kada je došao kraj 1969. rečeno je da se više ne mogu izdavati zamjenske knjižice već da će
se u postojeće unositi ovjera valjanosti koja se vršila redovne početkom svake godine. Tako je to potrajalo do početka 1973. godine kada
su izdane nove knjižice s plastificiranim koricama. Tako je nama bilo rečeno, a tek četrdeset godina kasnije sam saznao sakupljajući razne
stare dokumente da su se u nekim garnizonima i nakon te 1969. godine izdavale zamjenske knjižice iz ove "srednje stare" serije. Mašinska
nije bili u toj grupi sretnika. Evo skenova i te druge serije s ručno upisanim produljenjima roka valjanosti.


Title: Re: Zdravstvene legitimacije-knjižice AVL i članova obitelji AVL u JA i JNA
Post by: zpetrov9 on February 07, 2016, 11:31:25 am
Godine 1964. su bile izdane zamjenske zdravstvene knjižice samo članovima obitelji AVL koje su bile iz iste serije kao i prethodne i trebale
su potrajati do kraja 1969. godine. Međutim kada je došao kraj 1969. rečeno je da se više ne mogu izdavati zamjenske knjižice već da će
se u postojeće unositi ovjera valjanosti koja se vršila redovne početkom svake godine. Tako je to potrajalo do početka 1973. godine kada
su izdane nove knjižice s plastificiranim koricama. Tako je nama bilo rečeno, a tek četrdeset godina kasnije sam saznao sakupljajući razne
stare dokumente da su se u nekim garnizonima i nakon te 1969. godine izdavale zamjenske knjižice iz ove "srednje stare" serije. Mašinska
nije bili u toj grupi sretnika. Evo skenova i te druge serije s ručno upisanim produljenjima roka valjanosti.

A evo i moje druge zdravstvene knjižice iz te serije, ručno produljenih knjižica. Kako sam bio dosta bolešljiv i tada, a i imali smo česte
sistematske i druge preglede u školi to moja knjižica baš i nije u "blistavom stanju" ali je bar propisno imala zaljepljenu fotografiju.


Title: Re: Zdravstvene legitimacije-knjižice AVL i članova obitelji AVL u JA i JNA
Post by: zpetrov9 on February 07, 2016, 11:41:12 am
Evo i još jedne Zdravstvene legitimacije iz te "srednje nove" serije koja je izdana 1957. godine u VP 9685 Ljubljana i koja je bila nakon 1964.
godine stalno "ručno" produljivana sve do 1973. godine kada su izdane nove. Nositelj zdravstvenog osiguranja je u trenutku izdavanja po
činu bio poručnik i napredovao je (u roku valjanosti ove knjižice) do čina kapetana I klase.


Title: Re: Zdravstvene legitimacije-knjižice AVL i članova obitelji AVL u JA i JNA
Post by: zpetrov9 on February 07, 2016, 11:46:20 am
Još jedna Zdravstvena legitimacija člana obitelji AVL-a izdana u Beogradu 1957. godine od strane VP 2280-21. Nositelj zdravstvenog
osiguranja je u trenutku izdavanja bio po činu kapetan I klase da bi na kraju valjanosti ove legitimacije napredovao do čina potpukovnika.


Title: Re: Zdravstvene legitimacije-knjižice AVL i članova obitelji AVL u JA i JNA
Post by: zpetrov9 on February 07, 2016, 11:52:50 am
Zdravstvena legitimacija sina sanitetskog potpukovnika, doktora u  JNA izdana u  Puli od strane VP 5499 (Komanda Sektora)  1958. ali za
VP 3455 Pula (Vojna Bolnica).


Title: Re: Zdravstvene legitimacije-knjižice AVL i članova obitelji AVL u JA i JNA
Post by: zpetrov9 on February 07, 2016, 11:59:40 am
I još jedna Zdravstvena legitimacija člana obitelji AVL-a izdana 1958 u Zagrebu od strane VP 8315. Isto je ovjerena u na to predviđenim
stranicama do zaključno 1963. godine i nema tragova naknadnom "ručnom" produljenju roka valjanosti pa je za pretpostaviti da je bila
zamjenjena novom iz iste serije.


Title: Re: Zdravstvene legitimacije-knjižice AVL i članova obitelji AVL u JA i JNA
Post by: zpetrov9 on February 07, 2016, 12:06:44 pm
Još jedna vojna Zdravstvena legitimacija člana obitelji AVL-a izdana 1958. godine od strane VP 4309 Beograd. O iva je knjižica bila uredno
"ručno" produljivana do 1969. godine kada je vjerovatno sin nositelja prava završio školovanje pa više nije mogao biti osiguran preko oca.
U trenutku izdavanja knjižice nositelj prava je po činu bio potpukovnik.


Title: Re: Zdravstvene legitimacije-knjižice AVL i članova obitelji AVL u JA i JNA
Post by: zpetrov9 on February 07, 2016, 12:34:05 pm
Zdravstvena legitimacija supruge general-majora JNA izdana u Zadru od strane VP 5835 godine 1962. za VP 5835 Zadar. Nije mi jasna prva
ovjera na 2. stranici gdje pod mjesto piše "u Zagrebu", a upisana je VP 5835 Zadar i otisnut njen pečat.

U ovjeri za 1963. godinu piše VP 2060 Zagreb  i uredno je otisnut pečat te vojne pošte.


Title: Re: Zdravstvene legitimacije-knjižice AVL i članova obitelji AVL u JA i JNA
Post by: zpetrov9 on February 07, 2016, 12:40:30 pm
Evo i jedne zdravstvene legitimacije člana obitelji AVL koja je izdana kao nova zamjenska 1972. godine u Splitu, kada mnogima više nisu
izdavali nove-zamjenske iz te serije već smo ih morali ručno popuniti i odnijeti na produljenje roka valjanosti. Vjerovatno su ih u Splitu
imali dovoljno na zalihama.


Title: Re: Zdravstvene legitimacije-knjižice AVL i članova obitelji AVL u JA i JNA
Post by: Bozo13 on February 07, 2016, 01:30:08 pm
MIslim da imam i moju negde, samo je novijeg datuma. kad pronađem, skeniram i postavljam.


Title: Re: Zdravstvene legitimacije-knjižice AVL i članova obitelji AVL u JA i JNA
Post by: zpetrov9 on February 07, 2016, 02:47:02 pm
Zdravstvena legitimacija  AVL izdana u Puli VP 6577 1958. godine i korištena do 1973. godine kada su izdane nove. Vlasnik, moj pokojni
otac je u trenutku izdavanja bio po činu vodnik I klase, a izdana je u Pulskoj Mašinskoj. Postavljam je praktički cijelu pa se mogu vidjeti
svi podatci koji su se po potrebi upisivali u te knjižice. Tu su i pečati sa specijalističkih sistematskih pregleda radi ocjene sposobnosti.

Konačno 1973. godine i AVL i članovi obitelji su dobili dugo očekivane nove zdravstvene knjižice i zdravstvene legitimacije. Zašto je ostala
ta razlika u nazivu da su AVL imala knjižice, a članovi obitelji AVL legitimacije nije mi ni danas jasno!?

Ove su knjižice bile nešto manjih dimenzija i imali su nekakve plastične korice na koje se ljepila unutarnja knjižica. Za AVL su bile
tamnozelene boje, a za članove obitelji svijetloplave boje. Ta plastika na koricama je dosta slabo bila "povezana" s koricama, a nedaj Bože
da ti knjižica ostane malo dulje na jačem suncu, odmah bi se počela "bubriti" i odljepljivati. Te su knjižice mislim ostale u upotrebi do kasnih osamdesetih godina. Postavit ću knjižicu mog pokojnog oca, a moram kod kuće u Puli pronaći i skenirati onu moju i od pokojne majke pa da
još  i njih postavim da sve budu po redu.


Title: Re: Zdravstvene legitimacije-knjižice AVL i članova obitelji AVL u JA i JNA
Post by: zpetrov9 on February 07, 2016, 02:55:28 pm
Negdje čini mi se krajem osamdesetih godina opet su promjenili vojne zdravstvene knjižice (i dalje su za AVL knjižice, a ne legitimacije). Isto
su imale korice tamnozelene boje (za AVL) ali su bile iz polutvrdog kartona impregniranog nekom plastičnom masom, nalik na korice vojnih
knjižica JNA.  Evo postavit ću jednu od vjerovatno zadnjih izdanih u tada još jedinstvenoj JNA, u Splitu u Lori 24. 07. 1991. godine.


Title: Re: Zdravstvene legitimacije-knjižice AVL i članova obitelji AVL u JA i JNA
Post by: zpetrov9 on February 07, 2016, 02:59:38 pm
KNJIŽICA VOJNOG DAVAOCA KRVI IZ 1958. godine. Baš i nije zdravstvena knjižica ali je na neki način u vezi s zdravstvenom zaštitom u JNA
pa eto postavljam da se i toga prisjetimo, jer pripadnici JNA su uvijek bili aktivni u dobrovoljnom davanju krvi.


Title: Re: Zdravstvene legitimacije-knjižice AVL i članova obitelji AVL u JA i JNA
Post by: dzumba on February 07, 2016, 10:33:54 pm
Да ти и ја додам моју здравствену књижицу. Већ сам је негде поставио:

[attachment=1]
[attachment=2]


Title: Re: Zdravstvene legitimacije-knjižice AVL i članova obitelji AVL u JA i JNA
Post by: zpetrov9 on February 08, 2016, 06:39:46 am
Да ти и ја додам моју здравствену књижицу. Већ сам је негде поставио:

[attachment=1]
[attachment=2]

Odlično kao da ste mi čitali misli. Sjećam se da ste je negdje postavili i bio sam je i tražio da je isto i tu postavim, ali kao za inat kada nešto
tražiš onda ne nađeš. Ovako je ipak bolje jer Vi imate originalni sken pa je prikaz puno kvalitetniji.


Title: Re: Zdravstvene legitimacije-knjižice AVL i članova obitelji AVL u JA i JNA
Post by: dzumba on February 08, 2016, 07:35:33 pm
Књижица је баш "моја". Само су ми погрешно написали име - Драган.


Title: Re: Zdravstvene legitimacije-knjižice AVL i članova obitelji AVL u JA i JNA
Post by: zpetrov9 on February 17, 2016, 12:36:14 pm
Zdravstvena legitimacija  AVL izdana u Puli VP 6577 1958. godine i korištena do 1973. godine kada su izdane nove. Vlasnik, moj pokojni
otac je u trenutku izdavanja bio po činu vodnik I klase, a izdana je u Pulskoj Mašinskoj. Postavljam je praktički cijelu pa se mogu vidjeti
svi podatci koji su se po potrebi upisivali u te knjižice. Tu su i pečati sa specijalističkih sistematskih pregleda radi ocjene sposobnosti.

Konačno 1973. godine i AVL i članovi obitelji su dobili dugo očekivane nove zdravstvene knjižice i zdravstvene legitimacije. Zašto je ostala
ta razlika u nazivu da su AVL imala knjižice, a članovi obitelji AVL legitimacije nije mi ni danas jasno!?

Ove su knjižice bile nešto manjih dimenzija i imali su nekakve plastične korice na koje se ljepila unutarnja knjižica. Za AVL su bile
tamnozelene boje, a za članove obitelji svijetloplave boje. Ta plastika na koricama je dosta slabo bila "povezana" s koricama, a nedaj Bože
da ti knjižica ostane malo dulje na jačem suncu, odmah bi se počela "bubriti" i odljepljivati. Te su knjižice mislim ostale u upotrebi do kasnih osamdesetih godina. Postavit ću knjižicu mog pokojnog oca, a moram kod kuće u Puli pronaći i skenirati onu moju i od pokojne majke pa da
još  i njih postavim da sve budu po redu.

Kako sam i obećao kod kuće u Puli sam pronašao i zdravstvenu knjižicu člana porodice AVL, ovo novije izdanje iz 1973. godine s plastičnim
koricama, svijetlo plave boje dimenzija cca 85 x 125 mm (isto kao i za AVL). Postavljam knjižicu (sada više nije zdravstvena legitimacija)
moje pokojne majke jer je ona bila korištena sve do kraja 1991. pa sadrži više podataka. Knjižica je brojala čak 70 stranica i imala je jako
slab uvez pa se često raspadala. U rubrike za upis pregleda i terapija i obiteljskog doktora i doktora specijaliste se uglavnom upisivalo do
cca 1984. godine, ali su kasnije te podatke samo doktori upisivali u zdravstvene kartone koji su bili u arhivima garnizonskih ambulanti.

Vidimo da je knjižica bila izdana od strane VP 6577 Pula (ex Mašinska), do odlaska  oca u penziju godišnju ovjeru je prvo izvršila za 1975.
VP 8548 Pula i onda do odlaska u penziju 31. 12. 1981. VP 7251 Pula. Po odlasku u penziju kako smo se svi opredijelili da i dalje koristimo
zdravstvenu zaštitu u vojnim zdravstvenim ustanovama, ovjeru je vršila  Komanda garnizona Pula od 1982. do 1984. koja je i bila kao
takva upisana, zatim se od 1985. pojavljuje VP 8195 Pula i ako je pečat ovjere i dalje od Komande garnizona Pula i ostaje do 1990. I na
kraju za 1991. godinu se opet upisuje VP 8195 Pula ali je pečat Komande garnizona Pula.

Isto vidimo da i nakon popunjenja mjesta-stranica predviđenih za ovjeru valjanosti knjižice (starnice 65. do 67.) mi u Puli nismo dobili
zamjenske knjižice već se samo ručno upisivala ovjera (stranice 64. i 68). Ne znam kako je bilo u drugim garnizonima.  Evo skenova.


Title: Re: Zdravstvene legitimacije-knjižice AVL i članova obitelji AVL u JA i JNA
Post by: zpetrov9 on February 25, 2016, 07:42:28 pm
Još jedna zdravstvena knjižica vojnog osiguranika izdana od strane VP 6577 Pula (ex Mašinska) 1974. godine, vlasniku koji je bio jedan od
tada (20. 07. 1974.) novoproizvedenih MT vodnika JRM.


Title: Re: Zdravstvene legitimacije-knjižice AVL i članova obitelji AVL u JA i JNA
Post by: zpetrov9 on February 26, 2016, 10:42:43 am
Zdravstvena knjižica Vojnog osiguranika Republike Srpske Krajine izdana 1994. godine u Dalju.  Knjižica je sadržajem iznutra dosta sličila
sadržaju zadnjeg izdanja zdravstvenih knjižica vojnih osiguranika JNA, one zadnje serije iz 1991. pa sam je ipak postavio, makar u kratkom
prikazu.


Title: Re: Zdravstvene legitimacije-knjižice AVL i članova obitelji AVL u JA i JNA
Post by: zpetrov9 on October 31, 2016, 02:56:49 pm
Jedna zanimljiva Zdravstvena legitimacija člana porodice AVL izdana u Splitu 1972. godine od strane Komande Vojnog Okruga Split.

Zanimljive su korice, sve takve legitimacije (obrazac 18a) izdane članovima porodice još tamo od pedesetih godina bile su tamno plave
boje, a samo su AVL imale knjižice s koricama sive boje. Ove su iz nekog razloga sive boje. Zanimljivo je primjetiti i da se cijena tih knjižica
nije mjenjala još od pedesetih godina pa sve do kraja njihovog izdavanja krajem 1972. uvijek je bila 35 dinara.

Isto je zanimljivo da se u mnogim garnizonima od sredine šezdesetih godina nisu više izdavale nove legitimacije-knjižice kada bi se na strani
3. "potrošilo" zadnje mjesto za ovjeru, već se ovjera vršila na zadnjim starnicama tako da bi se dopisalo par riječi uz obavezno "važi za"
tu i tu godinu. Ovdje su očigledno imali dobru zalihu knjižica pa su ih mjenjali istim takvima ali novima, sve do 1973. kada su izdane one
nove s plastičnim koricama.

[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4]


Ove su legitimacije knjižice bile novije štampane jer su imale na stranicama 2. i 3. mjesta predviđena za ovjeru samo u šezdesetim
godinama, dok su one prijašnje izdavane od 1957. godine imale na 2. stranici predviđene ovjere za pedesete godine, a na 3. stranici za
šezdesete, kao ova čije samo te dvije stranice prilažem.

[attachment=5]


Title: Re: Zdravstvene legitimacije-knjižice AVL i članova obitelji AVL u JA i JNA
Post by: zpetrov9 on April 10, 2017, 07:12:05 pm
SFRJ Zdravstvena Knjižica-Legitimacija učenika vojne gimnazije Maršal Tito u Mostaru. Nisam znao da su učenici vojnih gimnazija imali takve
zdravstvene knjižice.