PALUBA

RV i PVO => Školska avijacija => Topic started by: kosta1961 on December 07, 2017, 06:12:21 pmTitle: Bücker Bü 131 Jungmann
Post by: kosta1961 on December 07, 2017, 06:12:21 pm
Jugoslovensko Kraljevsko Vojno Vazduhoplovstvo je počelo znatno da zaostaje za vodećim evropskim državama već dvadesetih godina.Kada je bilo izvesno da će biti rata 1937g odlučuje se o nabavci savremih aviona.Nije bilo lako kupiti avione jer su se svi spremali za predstojeće sukobe,pa su nabavljeni gde je to bilo moguće.Nemačka je tada imala najsavremenije avione pa su sa njom sklapani ugovori o kupovini velikog broja aviona.

Na osnovu tih ugovora kupljeno je 50 Bu 131 Jungman D 2 koji su stigli 1939-40g.Rasporedjeni su po pilotskim školama za doobuku i trenažu pilota.Na osnovu istog ugovora isporučeno je u delovima još 98 avion,koji su montirani u fabrici Utva do 1941g.Nakon fabričkih ispitivanja odmah su poslati u pilotske škole ,a jedan manji deo u borbene jedinice kao avioni za vezu i prevoz oficira.Nabavljena je i licenca za proivodnju,ali nije realizovana zbog rata.

[attachment=1]

U Aprilskom ratu ,kao školski avion,nije učlestvovao u borbama ,ali je veliki broj uništen na zemlji.Ipak Nemci uspevaju da zarobe 44 aviona,a Talijani 39(prema talijanskim izvorima 41).Nemci su jedan broj uzeli za sebe ,a ostale predali NDH.Malo je nejasno koliko su Bu 131 imali Hrvati.U knjigama je navedeno da je bilo od 1941-1945 ukupno 46 aviona i navedeni su njihovi brojevi.A neki autori navode da je početkom 1943g iz Italije stiglo 34(možda 30) i i Nemačke još 12(ili su to bili Bu 133).Osim toga nekoliko su zatekli na aerodromima aprila 1941g po Hrvatskoj i Bosni.Ovi dobijeni od Talijan su većim delom bili jugoslaovenskog porekla,pri kraju letnih sposobnosti.Prvo su ih koristili u pilotskim školama i za prevoz kurira,a pri kraju rata kada nije bilo dovoljno goriva,sa njima su vršili prevoz vojne opreme,bacanje letaka,a za gradove iz unutrašnjosti namirnice.

[attachment=2]
Bu 131 u letačkoj školi u Borovu 1944g

Talijani su zatekli na aerodromima što ispravne što ne sve zajedno 41 avion (Talijanski izvori).One ispravne su početkom  leta  preleteli za Italiju,a ostale kako su koji osposobili.Preletali su na aerodrome Forli i Ravena gde je bilo sedište Aeronautičkog Taritorijalnog  magacina(Magazzino Territoriale Aeronautico) i na aerodrom kod Riminija.Tu je bila najveća letnja pilotska škola u to vreme. Regia Aeronautica je 27 jula 1941g imala na brojnom stanju 39 ovih aviona.

[attachment=3]
Avion pronadjen u okolini Mostara aprila 1941g

Najveći broj ,njih 28 je bilo u Riminiju,5 u Forli ,2 u Raveni.Jedan je bio u Comando Aeronautica Albania.Jedan u eksperimentalnom centru Guidonia.Tu je jula 1941g avion isproban i odredjena mu je namena i u koje jedinice će biti upućeni.(u maju iste godine je isproban i naš Fury II,a dva naša Harikena koja su zarobili su ispitivana u septembru)

[attachment=4]
Jedan od Bu 131 koji su Talijani zarobili.Nalazi se na aerodromu Tirana.Zanimljivo je da su samo na repu nacrtali svoju oznaku.

Ali,kao što se desilo sa fancuskim avionima 1940g,nije postojala dobra organizacija koja će to da uradi.Nedostajali su  padobrani bez kojih nisu smeli da izvode akrobatiku.Izgleda da su ih koristili za trenažu pilota lovaca.Tako da su jedinice dobijale Bu 131,ali ih nisu koristili jer nemaju te padobrane.Onda su krajem 1941g odlučili da nabave sve potrebno za njih(i rezervne delove) u Nemačkoj.U avgustu 1942g Hrvatska traži da kupi 36 ovih aviona,ali su odbijeni,jer je komanda već napravila novu preraspodelu Gruppi Complementari.Do decembra 1942g ovim grupama je dodeljeno 21 avion,od toga su četiri bila na reviziji u fabrici SAIMAN.Ostali su bili na reviziji do maja 1943g,i mada su svi detalno ispitani u fabrici,ustanovljeno je da su na kraju svojih letečkih mogućnosti,ali i da je teško nabavljanje delova.

[attachment=5]
Avioni zarobljeni u Jugoslaviji spremni za raspodelu po eskadrilama

Zato je predloženo da se predaju Hrvatskoj.To je prihvaćeno i 23 juna 1943g sa aerodroma Udine,hrvatski piloti preleću prvih 10 aviona.Već 25 juna preleću sledećih 5.To se nastavlja dok se ne isporuči 30 Bu 131.

U toku rata Partizani su došli do nekoliko Bu 131 i koristili ih za svoje potrebe.Uglavnom su to bili preleti pilota iz Hrvatskog Zrakoplovstva .Prvi pokušaj takve vrste je bio sa ovim avionom. 15 XI 1941g. pilot Nikola Sekulić se odvojio od grupe aviona i sleteo kod Prnjavora.Dok je tražio Partizane ,meštani su uništili avion.Kada su zauzeli aerodrom kod Banja Luke,našli su dva Bu 131.Jedan su osposobili i sanjim obavljali izvidjačke i kururske letove.Na tim zadacima je često bio napadan sa zemlje,pa se došlo na ideju da ga naoružujaju.Navodno je pored sedišta postavljen nemački mitraljez,i nosio je minobacačke granate.Ovo je bio jedini naoružani Bu 131 u svetu.Ukupno su Partizani koristili 6 ovih aviona.

Posle rata su svi remontovani , iako prvih danaposle rata  nije bilo delova ,pa su se dovijali kako su znali.Kasnije je nabavljeno još aviona (oko 40) koji su leteli u Vojnom vazduhoplovstvu do 1948g kada ih predaju Vazduhoplovnom savezu.

Title: Re: Bücker Bü 131 Jungmann
Post by: Dreadnought on December 09, 2017, 02:18:36 pm

U Pančevu ...


[attachment=1]


Title: Re: Bücker Bü 131 Jungmann
Post by: Dreadnought on December 09, 2017, 02:20:57 pm


Karaksa ...[attachment=1]


Title: Re: Bücker Bü 131 Jungmann
Post by: Dreadnought on December 09, 2017, 02:22:03 pm


Zarobljeni ...[attachment=1]


Title: Re: Bücker Bü 131 Jungmann
Post by: Dreadnought on March 12, 2018, 02:15:49 pm

Na izložbi priličenoj (ako se dobro sećam) povodom rođendana kralja Petra II., 06.09.1940. godine.


[attachment=1]


Title: Re: Bücker Bü 131 Jungmann
Post by: Dreadnought on March 12, 2018, 04:04:50 pm

Ne sećam se dobro  :)

Prilikom posete PN Petra II, 27.04.1940. godine. Bili su izloženi svi tipovi vazduhoplova u sastavu VV.


Title: Re: Bücker Bü 131 Jungmann
Post by: Dreadnought on March 12, 2018, 04:11:19 pm

Fotografija objavljena u knjizi "Kraljevsko Vazduhoplovstvo 1918 - 1944", grupe autora Dimitrijević, Micevski, Miladinović.


[attachment=1]


Title: Re: Bücker Bü 131 Jungmann
Post by: kosta1961 on June 19, 2018, 06:19:03 pm
Još jedan uništen 1941g verovatno Mostar

[attachment=1]

Talijani zarobili 1941g,napred Fizir ,pozadi Jungmani.

[attachment=2]


Title: Re: Bücker Bü 131 Jungmann
Post by: Dreadnought on September 28, 2021, 04:41:58 pm
Bucker 131 Jungmann, 50-ih.[attachment=1]