PALUBA

RV i PVO => Sistemi PVO => Topic started by: Kubovac on April 21, 2021, 09:38:49 pmTitle: Raketni sistemi PVO "SA-75 Dvina"; "S-75 Desna; "S-75M Volhov"
Post by: Kubovac on April 21, 2021, 09:38:49 pm
*RAKETNI SISTEM PVO "SA-75MK DVINA"

UVOD

Raketni sistem PVO "SA-75Mk Dvina", namenjen je za uništavanje ciljeva u vazdušnom prostoru i prvi je raketni sistem PVO srednjeg dometa koji nije bio fiksiran.
Domet raketa sistema "Dvina" iznosio je do 35 km po daljini i do 27 km po visini. Sistem je bio jednokanalan po cilju. Za vreme svoje upotrebe, doživeo je i više modifikacija i poboljšanja, a svetsku slavu stekao je obaranjem U-2 sa pilotom Gary Powersom, 1961. godine iznad SSSR-a. Ovim sistemom su i Kubanci obarali američke špijunske avione, kao i Kinezi tajvanske "Martin RB-57 Canberra", a prvo obaranje ovog špijunskog aviona je i prvo obaranje bilo kog aviona sistemom "SA-75Mk Dvina" i to se dogodilo dana 07.10.1959. godine, na oko 20 km visine.

U Vijetnamu, ovaj sistem je bio osnovno sredstvo odvraćanja od napada iz vazdušnog prostora. Po Vijetnamskim i Sovjetskim podacima, ovim sistemom je oboreno oko 400 američkih aviona, dok amerikanci priznaju 205 gubitaka. U završnoj operaciji Linebacker II, decembra 1972. godine, sistemi "SA-75Mk Dvina" oborili su, prema američkim izvorima ukupno 15 strategijskih bombardera B-52, a još 5 teško oštetili. Tokom Operacije Linebacker II, Vijetnamski raketaši su u jednom trenutku ispucali gotovo sve zalihe raketa sistema "Dvina".

Nišanski radar sistema SNR-75 "Fan Song B":

[attachment=3]

Akvizicija cilja nišanskim radarom SNR-75:

[attachment=1]

Praćenje cilja i vođenje raketa radarom SNR-75:

[attachment=2]


*Kabina PAA-00

Jedna od najznačajnijih izvedenih modifikacija na raketnim divizionima SA-75Mk "Dvina" u jedinicama PVO Severnog Vijetnama tokom 1969. godine, s obzirom da SSSR nije bio spreman da isporuči savremeniji sistem S-75M "Volhov". Jedna od svakako najzanimljivijih modifikacija je bila uvođenje ručnog optičkog uređaja za praćenje cilja nazvanog "pseća kućica"....Kako to izgleda i kolika je bila potrebna hrabrost da se sedne u tu kabinu, sami procenite..
Modifikacija je uvedena jer do tada sistem Dvina nije mogao dejstvovati na ciljeve na visinama ispod 3000 metara. Ugradnjom "Kabine PAA-00" ta visina je iznosila svega 300 metara, ali u dnevnim uslovima.

Modifikacija radara "Fan Song B" u verziju "Fan Song F" sa ugradnjom optičkog teleskopa u kabini nazvanoj "pseća kućica", službenog naziva "Kabina PAA-00":

[attachment=4]


Title: Re: Raketni sistemi PVO "SA-75 Dvina"; "S-75 Desna; "S-75M Volhov"
Post by: Kubovac on April 21, 2021, 09:55:05 pm
*ISKUSTVA UPOTREBE RAKETNOG SISTEMA PVO "SA-75Mk DVINA" U VIJETNAMU

Uvođenjem sistema "SA-75 Dvina" u Vijetnam sredinom 1965. godine, poremetio se odnos snaga u VaP-u. Do tada su Amerikanci znatno slobodnije dejstvovali sa srednjih i velikih visina, izazivani tek povremeno od strane lovaca Vijetnamske vojske MiG-17 i MiG-19.
Uvođenjem sistema PVO idealnog za gađanje ciljeva na srednjim i velikim visinama "SA-75 Dvina" i lovaca MiG-21, ravnoteža moći se polako prebacuje na stranu Severnog Vijetnama.
U početku su sistemi "SA-75 Dvina" prilično "komotno" radili i dejstvovali, sa učinkom od nekih 5-6 lansiranja po oborenom avionu, uz utrošak raketa od 7-9 za oboreni avion. To ne uključuje oštećene avione, a kada bi se i to uključilo, verovatno je svako 3-4 gađanje završilo pogotkom američkog aviona.
Amerikanci su morali nešto preduzeti.
Navešću neke od najznačajnijih mera Amerikanaca i kontra mera Sovjeta/Vijetnamaca, koja su već postala deo PVO antologije.

1. Ometanje kanala vođenja raketa, gušenjem signala transpondera sa rakete ka zemlji

Načelno, ometanje kanala vođenja nije lako izvodljivo. I ovde se to potvrdilo jer Amerikanci nisu mogli efikasno ometati kanal predaje komandi upravljanja sa antena P-16. Međutim, transponder na samoj raketi, koji je omogućavao svojom predajom ka zemlji, da se raketa uoči na nišanskom radaru, je na prvim verzijama "Dvine" bio veoma slabašan i lako se ometao. Čak je postojala i dodatna antena prijema signala od transpondera, koja je kasnijim modernizacijama na samoj raketi i predajnoj snazi transpondera, skinuta. Problem je rešen udvostručenjem predajnih kanala na raketi.
Ometanje je vršeno uređajem QRC-160-8 koji su najčešće nosili avioni F-105, F-4, ali čak i B-52 bombarderi u kasnijim fazama iako tada više nije imao efekta. Sa ometanjem se počelo krajem 1967. godine.
Kada su Sovjeti, nakon obaranja jednog F-105 sa neoštećenim ometačem QRC-160-8, februara 1968. godine, analizirali uređaj, način rada i radne frekvencije, jednostavno su udvostručili broj kanala na transponderu rakete V-750VK i samim tim mu udvostručili snagu predaje.
Nova raketa sa takvom modifikacijom, ponela je oznaku V-750VM/VMK.
Od tog trenutka, negde od sredine 1968. godine, ometanje kanala od rakete ka radaru više nije moglo biti "ugušeno" i do kraja rata u Vijetnamu, Amerikanci nisu uspeli ponovo da vrše ometanje raketnog kanala.
Radar praćenja ciljeva i navođenja raketa SNR-75, sistema "SA-75 Dvina" sa dodatnom antenom za prijem signala od transpondera rakete.

Dodatna antena je prijemna, paraboličkog oblika i nalazi sa na vrhu antene azimuta:

[attachment=1]

2. Elektronsko ometanje i gađanje ciljeva koji ometaju

Sledeći korak Amerikanaca je bio snažno elektronsko ometanje samog nišanskog radara SNR-75. I u tome je bilo prilično uspeha. Ipak, rađene su i protivmere.
Jedna od protivmera je bila režim gađanja ciljeva koji ometaju.
To se radilo tako što se uključivao samo prijemnik, dok predajnik nije radio. S obzirom da nemamo daljinu do cilja, ne može se tačno odrediti slanje komande za aktiviranje blizinskog upaljača. Stoga je uvedena komanda koja se na raketu u 11. sekundi leta i koja aktivira blizinski radio upaljač.
Što se tiče cilja, radar meri uglovne koordinate poput azimuta i elevacije. Ipak, nemamo daljinu do cilja.
Daljina se uvodi po tabeli koja je za ovu priliku urađena.
Koristi se pokazivač elevacije cilja, indikator ugla elevacije i indikator izmerene visine cilja, a po njima možemo na osnovu izmerene visine cilja i ugla elevacije odrediti približnu daljinu po tablici.

Na primer: cilj koji leti na visini 12 km i pod uglom elevacije od 10 stepeni se nalazi na daljini od 70 km.
Podatak se unosi u radni opseg daljinara i uvođenjem metoda vođenja "sa tri tačke" dalje gađanje cilja se odvija kao da je u pitanju "običan cilj"...

Tabela za određivanje daljine ciljeva koji ometaju, indikator ugla elevacije i tabela:

[attachment=2]

3. Rad raketnog diviziona SA-75 "Dvina" u okruženju letelica sa protivradarskim raketa AGM-45 "Shrike"

Protivradarske rakete tipa AGM-45 "Shrike" i početak njihove upotrebe zakomplikovao je "život" raketašima u S. Vijetnamu. Raketa se pasivno navodila na izvor zračenja - nišanski radar SNR-75 "Fan Song B" . Raketa je imala krajnji domet od 45 km po daljini, ali i nešto slabiju brzinu leta o raketa sistema "Dvina".
Ipak, kako su ovo bili prvi modeli protivradarskih raketa, postojale su više ili manje efikasne metode obmane i zaštite nišanskog radara.

3.1 Rad raketnog diviziona s povremenim isključivanjem zračenja nišanskog radara

Raketni sistem SA-75 "Dvina" i njegov nišanski radar SNR-75 "Fan Song B" imao je mogućnost neke vrste "memorijskog praćenja cilja". To bi približno izgledalo tako da, ukoliko je radar stabilno pratio cilj na svojim uglovnim pokazivačima, može na jedno vreme isključiti zračenje nišanskih antena po azimutu i elevaciji jer će SNR nastaviti praćenje cilja po "zapamćenoj dinamici" pomeranja radara do tog trenutka, jer su zapamćene uglovne brzine cilja i radijalne brzine cilja do trenutka isključenja zračenja.

Ovde bi samo napravio poređenje da sistem S-75M " Volhov" i njegov radar SNR-75 "Fan Song E" ima mogućnost ne samo "memorijskog praćenja" nego i nastavka praćenja cilja do tačke susreta sa ciljem kao da se cilj i dalje kreće istom brzinom i bez naglih manevara.

To je u praksi najčešće izgledalo ovako, kod sistema SA-75 "Dvina":
- zahvat i praćenje cilja antenama širokog snopa P-11 i P-12, po uglovima i po daljini
- lansiranje raketa
- isključenje zračenja antena širokog snopa praćenja cilja uz nastavak rada antene slanja radio komandi upravljanja na raketu
- kada se upali lampica "25 s." uključuje se zračenje antena širokog snopa praćenja cilja i nastavlja rad do pogotka cilja

Dakle, postoji lampica "25 s" i kada ona zasvetli, potrebno je uključiti predajnik za zračenje antena širokog snopa za praćenje cilja po uglovima i daljini, dok je antena predaje radio-komandi radila svo vreme.
Ovde treba naglasiti da je praćenje ciljeva tipa bombardera, subsoničnih klipnih aviona i drugih sličnih sporijih i slabije manevrišućih ciljeva bilo veoma verovatno, dok je nastavak praćenja bržih, manjih i okretnijih lovaca bio pod znakom pitanja.
Ipak, ovaj metod se koristio i davao određene rezultate.

3.1.2 Rad raketnog diviziona s povremenim isključivanjem zračenja nišanskog radara, unapređena taktika

Ovde treba naglasiti da rakete AGM-45 Shrike imaju znatno skromnije mogućnosti od recimo AGN-88 HARM i da je gore navedena taktika češće bila uspešna, nego ne, ali je ipak pristupljeno njenim modifikacija, između ostalog i zbog većeg broja raketa sa više aviona koje su bile lansirane u kratkim vremenskim razmacima i koje prva taktika jednostavno nije mogla sve da "pobedi".
Raketa "Shrike" je nakon isključenja radara praćenja cilja antenama širokog snopa, uglavnom gubila cilj i promašivala. Treba napomenuti da ova taktika znatno ređe uspeva kod savremenijih PRR AGM-88 Harm koje imaju mogućnost memorisanja pozicije radara i nakon isključenja zračenja.
Znači unapređena taktika je pre svega uvedena zbog "masovnosti" upotrebe PRR AGM-45 "Shrike".

Taktika je bila slična kao i u gornjem primeru, a izgledala je ovako:

1. Praćenje cilja antenama širokog snopa P-11 i P-12, po uglovima i po daljini, do maksimalne daljine 40-45 km (max. daljine dejstva PRR "Shrike") ili OAR-om P-12.
Isključenje zračenja antena širokog snopa praćenja cilja.
2. Uključenje antene predaje radio-komandi upravljanja - tzv. "shema lažnog lansiranja" - rakete nisu lansirane. Trajanje 15-20 sekundi.
3. Isključenje antene predaje radio komandi upravljanja na 25-30 sekundi jer je to procenjeno vreme lansiranja i leta raketa PRR "Shrike" koje će promašiti cilj (jer nišanske antene više ne zrače).
4. Uključenja zračenja antena širokog snopa praćenja cilja na daljinama cilja od 28-34 km, u trajanju od 5-7 sekundi, ostvarenje zahvata i automatskog praćenja
5. Lansiranje raketa, isključenje zračenja antena širokog snopa praćenja cilja, uključenje antene predaje komandi upravljanja na raketu, tokom 15-20 sekundi leta rakete
6. Sledećih 15-28 sekundi, kada bi se cilj trebao nalaziti na 22-26 km od radara, ponovno uključenje nišanskog radara praćenja cilja antenama širokog snopa, nastavak rada antene slanja radio-komandi upravljanja.
7. Vođenje rakete do pogotka cilja.

Da ne bude ovo puno suvoparno, evo jedne jako dobre sheme, a objašnjenje je u tekstu iznad:

[attachment=3]

4. Prilazak raketnom divizionu u niskom letu

Radi se o tome da su Amerikanci, između ostalog, pokušavali taktički da priđu divizionima SA-75 "Dvina" u niskom letu ispod 3000 metara, jer radarski sistem SNR-75 nije imao mogućnost automatsko otkrivanja ciljeva na visinama ispod 3000 metara.
Ta taktika je naravno u početku dala rezultate, jer su lovci mogli nadleteti divizion u niskom letu i izvršiti klasično bombardovanje i fizičko uništenje diviziona.
Ipak, spuštanjem na te visine, dolazili su u domet protivavionske artiljerije Severnog Vijetnama, kao i lakih protivavionskih sistema Strela-2 koji su počeli krajem 60-tih da se isporučuju.
S jedne strane je nekada i dolazilo do uništavanja diviziona, ali uz povremeno prevelike gubitke u avionima od strane protivavionske artiljerije i prenosnih raketa Strela 2.

Kada se i pogledaju ukupni gubici američke vojske u avionima, velika većina je izgubljena od strane protivavionske artiljerije, onda idu sistemi "SA-75 Dvina", pa lovci MiG-21 i na kraju Strele 2M.

Ipak, ni Sovjeti/S. Vijetnamci nisu mirovali i tražili su rešenje za ovaj problem. Sovjeti su ga našli u sistemu "S-75 Desna" koji je bio u mogućnosti da otkriva, prati i dejstvuje po ciljevima na visinama od 500 metara, ali taj sistem nije izvožen u S. Vijetnam, kao ni "S-75M Volhov".

Umesto toga, primenjen je metod optičkog otkrivanja i praćenja ciljeva, ugradnjom optičkom teleskopa pod nazivom "pseća kućica" na radar SNR-75. Službeni naziv te kabine "pseća kućica" je bio "Kabina PAA-00". Glavna kabina radara nosila je oznaku-naziv "Kabina PAA".
Ugradnjom tog teleskopa, koji je predstavljao malu kabinu na nosaču antene azimuta, omogućeno je dvojici operatora da odgovarajućim "volanima" ručno okreću antene radara i po pravcu i po visini, pritom gledajući kroz optičke teleskope. Cilj bi se tako zahvatao "ručno" iz te male kabine uz dalje praćenje u kabini Stanice za vođenje, a na osnovu toga formirale bi se komande upravljanja koje bi antenom predaje normalno bile emitovane na rakete.

Na ovaj način modifikovani sistem SA-75Mk "Dvina" sa radarom SNR-75 mogao je otkriti, pratiti i dejstovati po cilju na visinama od samo 300 metara.

Već sam ranije dao sliku kako ta kabina "pseća kućica" izgleda, ali evo još jedan prikaz:

[attachment=4]

Rat se završio, a učinci RJ PVO Vijetnama naoružanim sa RS PVO "SA-75 Dvina" se sabirali. Po statistici SSSR-a i Severnog Vijetnama, oboreno je oko 400 aviona. Po statistici SAD-a, oboreno je 205 aviona. Od sukcesivno isporučenih 95 raketnih diviziona "SA-75 Dvina" u osnovnim i modifikovanim varijantama (sa Kabinom PA-00), na kraju rata, januara 1973. godine, Severni Vijetnam je raspolagao sa 27 operativnih diviziona PVO sistema "SA-75 Dvina".
Svojim raketnim jedinicama PVO, na kraju rata je dodeljen počasni naziv "Rod Vojske - Heroji"!


Title: Re: Raketni sistemi PVO "SA-75 Dvina"; "S-75 Desna; "S-75M Volhov"
Post by: Kubovac on April 21, 2021, 09:59:02 pm
OPERACIJA LINEBACKER II

Evo da otvorim poseban post da lakše i ostali članovi pronađu.
Evo isečak iz jednog mog teksta sa drugih foruma, o operaciji Linebacker II. To je iz američkog nekog Izveštaja, a ja sam "izvadio" podatke koje su mene interesovali i uporedio ih sa sovjetskim/s.vijetnamskim izvorima. Znači mix izvora sa obe strane.

Naravno, stoji i neko moje viđenje svega toga...

Citat:
"Ali, ono što je sigurno je da su im isporučili 82 raketna diviziona, 21 tehnički divizion, ja bih ipak rekao 3 školska (učebnaja) i još 13 rezervnih stanica za vođenje raketa. Znači, ukupno 95 nišanskih radara SNR-75 Fan Song i 3 školsko-vežbovna.
Sa tim sredstvima severno Vijetnamci su tada gađali i nisu štedeli ni trunku.

U akciji Linebacker II, 18-29.12.1972, u jednom trenutku su "ispucali" gotovo sve rakete koje su bile na stanju i ispravne. Po dostupnim podacima, za tih 11 dana, ispalili su 266 raketa sistema "SA-75 Dvina". Koji je to vatromet bio....

Tek tada su američki gubici u bombarderima B-52 počeli da stagniraju.
Ali po američkim izvorima oboreno je 15 bombardera B-52 od strane "SA-75 Dvina", 4 bombardera su teže oštećena, a još 5 bombardera je "srednje" oštećeno. a po severno vijetnamskim izvorima 31 avion B-52 je oboren sa Dvinom (i još 2 sa MiG-21).
Po američkim izvorima u toj akciji sistemom "SA-75 Dvina" oboreno je još 5 aviona (2 x A-6, 1x A-7 i 3x F-4)................

Dakle, za tih 11 dana sistemom "SA-75 Dvina", oboreno je najmanje 20 aviona različitih tipova + još 9 aviona različitih tipova pogođeno sa većim ili srednjim oštećenjima....Srednji utrošak raketa sistema Dvina za obaranje ili teže ili srednje oštećenje aviona je bio 9,7 raketa po avionu...." Kraj citata

Spisak isporuka sredstava raketne tehnike sistema "SA-75 Dvina" Severnom Vijetnamu i ostalim državama od strane SSSR-a.
Ako je slika premala, sačuvajte na kompu pa otvorite, može da se uveća.

[attachment=1]


Title: Re: Raketni sistemi PVO "SA-75 Dvina"; "S-75 Desna; "S-75M Volhov"
Post by: Kubovac on April 21, 2021, 10:03:39 pm
Evo nešto zanimljivo iz same Stanice za vođenje raketa.

Određivanje daljine i ugla elevacije cilja:

[attachment=1]

Evo i kako se određuje azimut i daljina, isto sa indikatora Oficira za vođenje raketa:

[attachment=2]


Title: Re: Raketni sistemi PVO "SA-75 Dvina"; "S-75 Desna; "S-75M Volhov"
Post by: Kubovac on May 04, 2021, 07:27:44 pm
Raketni sistem PVO "S-75M Volhov", namenjen je za uništavanje ciljeva u vazdušnom prostoru i predstavlja dalju modernizaciju sistema PVO "SA-75Mk Dvina", najviše na osnovu iskustava iz Vijetnamskog rata.
Domet raketa sistema "Volhov" iznosio je do 56 km po daljini i do 30 km po visini. Sistem je bio jednokanalan po cilju i trokanalan po raketi.

Nišanski radar sistema SNR-75M3 "Fan Song E":

[attachment=1]

Metode vođenja rakete sistema "S-75M Volhov":

[attachment=2]

Akvizicija cilja radarom SNR-75M3:

[attachment=3]

Praćenje cilja radarom SNR-75M3 u uskom snopu:

[attachment=4]

Praćenje cilja radarom SNR-75M3 u LORO režimu:

[attachment=5]Title: Re: Raketni sistemi PVO "SA-75 Dvina"; "S-75 Desna; "S-75M Volhov"
Post by: Kubovac on May 04, 2021, 07:36:34 pm
U nastavku razrade teme o raketnom sistemu PVO "S-75M Volhov", pokušaću da dočaram kako izgleda aparatura u kabini Stanice za vođenje raketa i kako izgleda borbeni rad borbene posluge u samoj Stanici.
Naravno, po običaju, to će sve biti praćeno i ilustracijama radi efektivnijeg prikaza.

Evo kratkog prikaza radnih mesta operatora ručnog praćenja cilja kod sistema S-75M "Volhov".
U Stanici za vođenje raketa postoje radna mesta za 3 operatora ručnog praćenja cilja.
To su: operator ručnog praćenja po azimutu i daljini, operator ručnog praćenja po elevaciji i daljini i operator ručnog praćenja po daljini.
Vidimo da se kod operatora praćenja po visini i po azimutu, pored indikatora ugla elevacije i azimuta, nalaze i video prijemnici TV optičkog sistema "Karat".

Na donjoj vidimo razmeštaj radnih mesta operatora ručnog praćenja cilja po elevaciji i daljini, daljini i po azimutu i daljini.

[attachment=1]

Sada ću prikazati šta se vidi na indikatorima operatora ručnog praćenja cilja:
Na slici vidimo prikaz na indikatoru visine (i daljine), ispred operatora ručnog praćenja po elevaciji:

[attachment=2]

Na slici vidimo prikaz na inidikatoru azimuta i daljine, ispred operatora ručnog praćenja po azimutu:

[attachment=3]

Što se tiče prikaza na indikatoru operatora praćenja po daljini, on može odabrati jedan od 2 prikaza njegovih kolega operatora. Dakle ili prikaz po daljini i po azimutu ili po elevaciji i po daljini.

Na slikama možete videti i točkiće ili čak bolje reći "volane" za ručno praćenje cilja. Treba naglasiti da postoji razlika u odnosu na sistem "S-125 Neva" i procesa ručnog praćenja.
Naime, ti "volani" služe da se, po komandama komandanta diviziona, izvrši ručni zahvat cilja po azimutu, daljini i elevaciji i uspostavi ručno praćenje. Kada je praćenje uspostavljeno, prelazi se na automatsko praćenje cilja, a metoda vođenja je sa tri tačke.
.
Ti "volani" trenutkom lansiranja raketa, više nemaju namenu da ih operatori okreću i prate cilj, nego operatori imaju mogućnost da po potrebi "intervenišu" oko brzine okretanja antena, ukoliko ustanove da cilj "beži" sa indikatora tj. sa preseka horizontalnog i vertikalnog markera. Takođe, ukoliko cilj "pobegne" sa indikatora, postoji mogućnost da se pokuša ručnim okretanjem "volana" ponovo antenama zahvatiti cilj, ali je verovatnoća uništenja cilja snižena.

Sada ću da postavim i sliku radnog mesta Komandanta raketnog diviziona ispred VIKO (izdvojenog) pokazivača eksternog radara (na primer P-12 ) i radnog mesta Oficira vođenja raketa ispred indikatora visine, azimuta i daljine.

Komandant diviziona određuje parametre za traženje cilja, na osnovu kojih Komandir baterije navodi Oficira za vođenje raketa na cilj. Kada Oficir za vođenje pronađe cilj i zahvati ga, određuje se metoda vođenja raketa i prelazi na automatsko praćenje cilja.

Treba napomenuti da Oficir za vođenje raketa ispred sebe ima 2 indikatora i to indikator praćenja cilja po elevaciji i daljini i indikator praćenja cilja po azimutu i daljini.

Komandant diviziona ima ispred sebe izdvojeni pokazivač OAR-a P-12.

[attachment=4]


Title: Re: Raketni sistemi PVO "SA-75 Dvina"; "S-75 Desna; "S-75M Volhov"
Post by: Kubovac on May 04, 2021, 07:48:43 pm
Modernizacija sistema PVO "S-75M Volhov" na osnovu Vijetnamskih iskustava

S obzirom da su tokom rata u Vijetnamu u drugoj polovini 1966. godine i početkom 1967. godine, Amerikanci u naoružanje uveli ometače QRC-160 koje su nosili avioni F-105 modifikovani tako u EF-105 Wild Weasel III, kao i protivradarske rakete AGM-45 Shrike, efikasnost sistema "SA-75 Dvina" je u određenoj meri opala.

Posebno veliki problem predstavljali su ometači QRC-160 na avionima koji su leteli u grupama po 4, EF-105 Wild Weasel III i koji su sa određenim uspehom ometali i radare za praćenje cilja i radare za vođenje rakete, te često uzrokovali prevremena aktiviranja bojeve glave raketa.
To je zabrinulo Sovjetske stručnjake, posebno imajući u vidu da su za sistem "S-75M Volhov" razvijene rakete V-760 sa nuklearnom bojevom glavom i da se nije moglo dozvoliti da te rakete u eventualnom sukobu eksplodiraju pre vremena, imajući u vidu da nose nuklearne bojeve glave.
U tom smislu, razvijen je, testiran i uključen u rad diviziona S-75M Volhov, još jedan radar daljinomer RD-75 "Amazon", kao i Imitator radarskog zračenja radara SNR-75M - "Dubler".

1. Radarski daljinomer RD-75 "Amazon"

Radar RD-75 Amazon omogućavao je pomoćno merenje daljine do cilja kada to radarske antene za vođenje raketa SNR-75M nisu mogle usled ometanja. Postavljao se na daljinama ne većim od 25 metara od nišanskog radara SNR-75 i Stanice za vođenje raketa.
Radar je imao dva bloka sa radnim frekvencijama koje je mogao menjati po potrebi, a frekvencije su bile značajno drugačije od frekvencija radara SNR-75. Pored toga, RD-75 Amazon je bio opremljen i brisačem stalnih odraza odnosno blokovima koji su razdvajali stalne odraze od pokretnih ciljeva.

Da bi se pravilno uvezali RD-75 Amazon i SNR-75, bilo je potrebno modernizovati SNR-75 - Stanicu za vođenje raketa, utoliko da se:

- vrši izračunavanje paralaxa, odnosno koordinata stajne tačke RD-75 u odnosu na SNR-75 prilikom svakog posedanje novog položaja
- da se u Stanici za vođenje raketa na pokazivačima prikazuju ciljevi sa podacima o daljiini i azimutu, uočeni od strane RD-75
- da se iz Stanice za vođenje raketa može upravljati sa RD-75 u smislu uključivanja i isključivanja visokog napona, promene frekvencija rada, promene zona osmatranja i slično, kao i vršiti kontrola rada osnovne aparature RD-75
- da se podaci o daljini i azimutu dobijeni od RD-75 mogu koristiti za ostvarivanje zahvata cilja i lansiranje raketa odnosno gađanje cilja

Nema podataka da je RD-75 Amazon izvezen negde van SSSR-a....

Slika 1: Radarski daljinomer RD-75 Amazon

[attachment=1]

Slika 2: Radarski daljinomer RD-75 Amazon

[attachment=2]

2. Imitator radarskog zračenja radara SNR-75M - "Dubler"

Radikalno rešenje problema sa stanicom za vođenje raketa SNR-75M prilikom odbrane od protivradarskih raketa bio je Imitator SNR-75M za sistem PVO S-75M Volkhov. To je bio uređaj razvijen na 500-700 m od SNR-a i generisao je elektromagnetne signale koji "zarobljavaju" PRR i na kraju "odvlače" PRR od SNR-a.

Kontejneri predajnika, antena i talasovoda na položaju, bili su sakriveni u betonskim bunkerima (mogli su da rade i izvan inžinjerskih utvrđenja). Napolju su ostali samo potrebni delovi antene. Antenski elementi bili su udaljeni oko 20-30 m od kontejnera predajnika. Eksplozija bojeve glave PRR u blizini stanice nije oštetila osnovnu opremu stanice. Antena, zbog svojih malih dimenzija, nije vrlo podložna oštećenjima, a mogla bi se zameniti novom u roku od 10 - 14 minuta.

Slika 3: Imitator radarskog zračenja "Dubler"

[attachment=3]

Slika 4: "Dubler" , priprema za rad

[attachment=4]

Slika 5: "Dubler", u borbenom radu

[attachment=5]


U sledećem postu, pisaću o razlikama u sistemima SA-75 Dvina, S-75 Desna i S-75M Volhov, pa ću tada više reći i o sistemu S-75 Desna, te ni on neće ostati "zapostavljen"... :)


Title: Re: Raketni sistemi PVO "SA-75 Dvina"; "S-75 Desna; "S-75M Volhov"
Post by: Kubovac on May 11, 2021, 08:00:42 pm
Među poštovaocima ratne tehnike, postoje stalna pitanja o razlikama u srodnim, ali ne potpuno istim, sistemima "SA-75Mk Dvina", "S-75 Desna" i "S-75M Volhov".
Iako na prvi pogled izgledaju gotovo isto i iako bi operatori jednog sistema relativno lako prešli na drugi, radi se o 3 sistema sa priličnim razlikama, rađena na istom osnovu, iz "istih korena".
Pa da prikažem razliku na ovoj temi.

*Razlike između sistema SA-75MK „Dvina“, S-75 „Desna“ i S-75M Volhov

Kada govorimo o razlikama među ova 3 osnovna sistema, neke su vidljive na prvi pogled, a o nekima treba malo detaljnije prodiskutovati.

1. Vizuelne razlike u radarima na navođenje raketa SNR-75

Ja ću postaviti tri slike ova 3 sistema da se vide vizuelne razlike, a one su jasne:

- SA-75Mk „Dvina“ ima 2 antene širokog snopa za praćenje ciljeva po azimutu i elevaciji i po daljini i jednu antenu predaje komandi upravljanja na rakete. Automatskim sistemom otkrivanja ciljeva nije moguće antenama otkriti i zahvatiti cilj koji leti niže od 3000 metara, pa je ugrađen optički kanal sa kabinom PA-00 sa mogućnošću otkrivanja i praćenja cilja ručnim pomeranjem antene i do 100 (300) metara po visini. Inače ovu kabinu PAA-00 nisu imale prve verzije SA-75 „Dvina“ , pa je tada ta antena vizuelno izgledala identično kao ona kod sistema S-75 „Desna“

- S-75 „Desna“ vizuelno izgleda kao SA-75Mk „Dvina“ (bez Kabine optičkog kanala PAA-00), ima 2 antene širokog snopa za praćenje ciljeva po azimutu i elevaciji i po daljini, ali ovaj radar ima selektor pokretnih ciljeva i može automatski otkrivati ciljeve na visinama do 500 metara

- S-75M „Volhov“ se značajno razlikuje od 2 prethodnika, takođe ima 2 antene širokog snopa za praćenje ciljeva po azimutu i elevaciji i po daljini, ali ima još 2 antene uskog snopa za praćenje ciljeva po azimutu, elevaciji i daljini, koje su smeštene na nosaču antene azimuta.

Vizuelne razlike :

[attachment=1]

2. Razlike u radnim frekvencijama

- SA-75M i MK „Dvina“ rade u S radnom opsegu, sa talasnim dužinama od 10 cm, dok sistemi S-75 „Desna“ i S-75M „Volhov“ rade u C radnom opsegu, sa talasnim dužinama od 6 cm, što omogućava preciznije praćenje ciljeva i tačnije određivanje parametara leta cilja.

Postaviću prikaz za sistem "S-75 Desna", jer ga do sada nisam obradio:

[attachment=2]

3. Razlike u mogućnostima ova 3 sistema u borbi protiv SEAD grupa, otkrivanja položaja radara i dejstva protivradarskim raketama

Ovde ću analizirati pre svega razlike između SA-75Mk „Dvina“ i S-75M „Volhov“ jer su tu razlike najdrastičnije.

Naime, kod otkrivanja ciljeva, radar sistema SA-75Mk „Dvina“ isijava snop širine 1,1° x 10° kroz polje širine 20°. To je svakako u velikoj meri demaskirajući faktor. .
Snop ovakve forme zračenja formira značajnu širinu dijagrama u prostoru na daljinama otkrivanja i praćenja koju radarski može otkriti ne samo cilj koji se prati i kasnije gađa, nego i veći broj aviona u napadačkoj formaciji i bilo koji od njih (ili više njih) može lansirati protivradarske rakete na divizion.

Akvizicija cilja antenama širokog snopa SA-75Mk "Dvina":

[attachment=3]

Kod sistema S-75M „Volhov“ ipak imamo značajna poboljšanja.
Cilj se otkriva antenama širokog snopa, ali je taj snop nešto uži nego kod sistema SA-75Mk „Dvina“, pa radar isijava snop širine 1° x 7° kroz polje širine 20°.
Nakon što se cilj otkrije, radar prelazi u režim praćenja cilja antenama uskog snopa, pa radar počinje isijavanje snopa širine 1,7° kroz polje širine 7,5°. Odmah se vidi da je ova forma isijavanja formira uži dijagram zračenja na daljinama otkrivanja i praćenja cilja od 25-35 km (ili malo više kod Volhova), ali i dalje postoji opasnost od SEAD avijacije, iako je taj opasnost znatno niža nego kod širokog snopa.
Ipak, postoji i treći režim rada, a to je režim rada u koji radar prelazi nakon određenog vremenskog praćenja cilja u uskom snopu, nakon lansiranja rakete i odrade njenog startnog motora, a to je režim LORO (skeniranje samo na prijemu).
Ovaj režim omogućava antenama uskog snopa da prestanu sa skeniranjem i samo isijavaju uski snop širine 1,7° koji stalno drže na cilju, znači rade SAMO NA PREDAJI. Reflektovani signali se primaju na antenama širokog snopa po azimutu, elevaciji (i daljini) koje skeniraju VaP, ali SAMO NA PRIJEMU i koriguju pravac tj. ose antena uskog snopa.
Na ovaj način se snop drži samo na cilju koji se prati i gađa i veoma se smanjuje verovatnoća da ostali avioni iz napadačke grupe mogu radarski locirati položaj i lansirati protivradarsku raketu, to samo može upravo taj avion koji se gađa, ako je opremljen sa PRR.

Upoređivanje širine snopa kod otkrivanja i zahvata cilja antenama širokog snopa i zatim antenama uskog snopa, kod sistema "S-75M Volhov":

[attachment=4]

Upoređenja širine snopa kod praćenja cilja uskim snopom i u režimu LORO:

[attachment=5]

4. Razlike u prostornim mogućnostima dejstva kod sistema "SA-75Mk Dvina", "S-75 Desna" i "S-75M Volhov":

-po daljini i visini:

Volhov - 43 - 56 km / 30 km
Desna- 35 km / 24 km
Dvina- 35 km / 27 kmTitle: Re: Raketni sistemi PVO "SA-75 Dvina"; "S-75 Desna; "S-75M Volhov"
Post by: Kubovac on May 31, 2021, 07:57:21 pm
Retke slike modernizovanog raketnog sistema PVO "S-75M Volhov" iz sastava Sirijske Armije.
Pored lansirne rampe sa raketom i radara za navođenje raketa SNR-75, imamo priliku da vidimo i modernizovanu unutrašnjost Stanice za vođenje raketa sa unapređenim i delimično digitalizovanim indikatorima ispred komandanta diviziona, oficira za vođenje raketa i operatora za ručno praćenje ciljeva....

Inače, po navodima agencija TASS, Sirijske jedinice PVO naoružane sistemima "S-75M Volhov" i "Buk-M2E" i jedinice protivavionske artiljerije, imali su praktična uvežbavanja otkrivanja i praćenja i dejstva na bespilotne letelice i niskoleteće ciljeve.
Prema navodima, jedinice "S-75M Volhov" su se pokazale veoma uspešne na ovoj vežbi!

Slika 1: Lansirne rampe sa raketama V-755 sistema "Volhov":

[attachment=1]

Slika 2: Radar za navođenje raketa SNR-75M:

[attachment=2]

Slika 3: Modernizovani CRT indikatori ispred oficira za vođenje raketa i operatora ručnog praćenja u Stanici za vođenje raketa:

[attachment=3]

Slika 4: Digitalizovani indikator ispred komandanta diviziona u Stanici za vođenje raketa:Title: Re: Raketni sistemi PVO "SA-75 Dvina"; "S-75 Desna; "S-75M Volhov"
Post by: Kubovac on August 01, 2021, 08:24:55 pm
Sovjetski raketni sistem PVO "SA-75 Dvina", (američka oznaka SA-2), u rukama Vijetnamskih operatora bio je prava "noćna mora" američkog vazduhoplovstva tokom rata u Vijetnamu 1965-1972. godine...

https://www.youtube.com/watch?v=g7uh8I1OPMQ&t=316s


Title: Re: Raketni sistemi PVO "SA-75 Dvina"; "S-75 Desna; "S-75M Volhov"
Post by: Prvačić on August 10, 2021, 08:41:45 pm
Koliko je JNA imala ovih diviziona i kad su nabavljeni?


Title: Re: Raketni sistemi PVO "SA-75 Dvina"; "S-75 Desna; "S-75M Volhov"
Post by: MOTORISTA on August 10, 2021, 09:03:28 pm
Imaš ovde na tu temu:

https://www.paluba.info/smf/index.php?topic=13548.0

https://www.paluba.info/smf/index.php?topic=13549.0


Title: Re: Raketni sistemi PVO "SA-75 Dvina"; "S-75 Desna; "S-75M Volhov"
Post by: Kubovac on August 14, 2021, 02:01:59 pm
Zašto su sovjetski raketni sistemi PVO "SA-75 Dvina" (zapadna oznaka SA-2 Guideline), u rukama severno-vijetnamskih operatora uspešno uništavali američke strategijske bombardere B-52?

https://www.youtube.com/watch?v=c8lSMpmmYmo


Title: Re: Raketni sistemi PVO "SA-75 Dvina"; "S-75 Desna; "S-75M Volhov"
Post by: Kubovac on August 15, 2021, 02:28:05 pm
Sudanska vojska i dalje koristi raketni sistem PVO "SA-75Mk Dvina", starosti oko 55 godina. Na vrhu antene azimuta, možemo videti i kabinu "PAA-00" (pežorativno nazvanu "pasja kućica", vidite i sami razlog) u kojoj su smešteni operatori ručnog optičkog praćenja ciljeva i to je jednostavan način da prepoznate da se radi upravo o "Dvini" i to o modernizovanoj verziji sa optičkim praćenjem ciljeva (prve verzije nisu imale tu malu kabinu).

[attachment=1]


Title: Re: Raketni sistemi PVO "SA-75 Dvina"; "S-75 Desna; "S-75M Volhov"
Post by: Kubovac on August 27, 2021, 01:44:34 pm
Borbene performanse raketnog sistema PVO "SA-75 Dvina" (SA-2) tokom vazdušnog rata u Vijetnamu (1965-73)

Preuzeto iz knjige Stevena Zaloge pod nazivom "Red SAM: SA-2 Gudeline."

Prema ovim podacima, 5248 raketa je lansirano za uništenje 197 aviona, odnosno u proseku 26,6 projektila zemlja-vazduh po avionu.
Ja sam u tabelu dodao i podatak o broju gađanja, koji je po meni relevantniji, a to je da je na osnovu izvršenih 3594 gađanja pojedinačnih aviona, u prosek bilo potrebno 18,22 gađanja za obaranje jednog aviona.

Ovde treba uzeti u obzir da nisu računati oštećeni avioni, od kojih su neki svakako bili otpisani. Iskustveno (analiza dejstava raketa zemlja-vazduh sistema PVO Dvina/Neva/Kub i sl. u sukobima tokom prošlog veka) može se izvući procenat da broj oštećenih i kasnije otpisanih aviona svakako nije ispod 25-30% od broja uništenih, U Iraku tokom Pustinjske Oluje 1991, odnos je bio 40% oštećenih u odnosu na uništene koji su kasnije bili otpisani, po zvaničnim američkim izvorima iz 1997. godine, kod analize rata.

Ovde se nećemo baviti lakše oštećenim avionima (kojih je sigurno bilo u značajnom broju), a koji su posle izvesnog vremena opravljeni i vraćeni u funkciju.

Ovaj izvor je samo jedan od izvora podataka i ne treba ga smatrati 100% tačnim, ali je svakako zanimljiv za analizu.


Tabela:

[attachment=1]


Title: Re: Raketni sistemi PVO "SA-75 Dvina"; "S-75 Desna; "S-75M Volhov"
Post by: MOTORISTA on August 27, 2021, 05:46:43 pm
Što se tiče Dvine u Vijetnamu.

https://youtu.be/FtLFU2UjyNs


Title: Re: Raketni sistemi PVO "SA-75 Dvina"; "S-75 Desna; "S-75M Volhov"
Post by: Kubovac on August 27, 2021, 05:51:39 pm
@Motorista

Raketni sistem PVO "Dvina" je bio jedini sistem PVO u naoružanje S. Vijetnama (uključujući i lovačke vazduhoplovne snage), koji se mogao efikasno suprotstaviti američkim teškim bombarderima B-52, zbog njihove robusnosti i visine leta.

U akciji Linebacker II, od 18-29. decembra 1972. godine, po AMERIČKIM izvorima, Dvine su oborile 15 bombardera B-52, a još 5 "teško oštetili" i još 4 "srednje oštetili" od kojih se 1 ili 2 srušio van Vijetnama, a neki su kasnije otpisani.
Za to su utrošili za 11 dana akcije Linebacker II, 266 raketa sistema Dvina, većinu ispravnih raketa sa zaliha u tom trenutku.

Opet po AMERIČKIM izvorima, u toj istoj akciji sistemom SA-75 Dvina oboreno je još 5 aviona (2 x A-6, 1x A-7 i 3x F-4).

Dakle, za 11 dana te akcije intenzivnog bombardovanja Hanoja, Dvine su oborile 20 aviona, a još 9 teško i srednje oštetile...Potrošile 266 raketa i izvele preko 200 pojedinačnih gađanja aviona....

Srednji utrošak raketa sistema Dvina za obaranje ili teže ili srednje oštećenje aviona je bio 9,7 raketa po avionu ili oko 5-6 gađanja pojedinačnih aviona sa 1-2 rakete.

Za mene je ovo impresivno. Zato je Dvina ponajviše "ušla u legendu"...  :klap :klap


Title: Re: Raketni sistemi PVO "SA-75 Dvina"; "S-75 Desna; "S-75M Volhov"
Post by: MOTORISTA on August 27, 2021, 06:17:17 pm
https://youtu.be/G0kAJunnnGQ


Title: Re: Raketni sistemi PVO "SA-75 Dvina"; "S-75 Desna; "S-75M Volhov"
Post by: Kubovac on September 09, 2021, 02:15:36 pm
Prvi put posle 10 godina, jedinice naoružane raketnim sistemom PVO S-75M3 Volhov Bugarske vojske vršiće bojeva gađanja ciljeva u vazdušnom prostoru, u okviru vežbe "Šabla-2021-2"!

U prethodnoj deceniji protivvazduhoplovni raketni sistem S-75M3 Volhov korišćen je kao kompleks ciljeva-meta za druge tipove protivavionskih raketnih sistema koji su u službi u bugarskom vazduhoplovstvu.
Tokom vežbe "Šabla 2021-2" raketni kompleks će vršiti bojeva vežbovna gađanja na padobransku metu i radio-upravljanu metu RUM-01.
Nakon što je doneta odluka da se tokom vežbovnih bojevih gađanja na protivavionskom poligonu Šabla proveri puna borbena sposobnost kompleksa, utvrđen je sastav posade, od kojih veliki deo trenutno čine vojnici koji inače služe na drugim tipovima protivvazduhoplovnih sredstava.

Okupljanje tima-specijalista odvijala se u fazama, a završnica je bila u proleće ove godine pravom obukom u praćenju i uništavanju vazdušnih ciljeva.

U međuvremenu je izvršena provera osposobljenosti tehničara za izvođenje redovnih radova na borbenom kompleksu, rekao je potpukovnik Blagovest Nikolov, zamenik komandanta VF22320 - Božurište, koji je organizovao pripremu borbene tehnike za izvršenje bojevog vežbovnog gađanja ciljeva u VaP-u.

U isto vreme, pod vođstvom komandanta VF34630- Božurište, potpukovnika Rusalina Ivanova, vršene kontrolno-ispitne radnje za dovođenje u ispravnost za upotrebu protivvazduhoplovnih raketa sa kojima će kompleks S-75 M3 „Volhov“ izvesti gađanje.

Oficiri, podoficir i vojnici rade sa entuzijazmom i veruju u uspeh ovog poduhvata. Potpukovnik Ivelin Stojanov, komandant raketnog kompleksa, priznaje da iza svakog pogođenog cilja stoji timski rad i rad svakog člana posade uključenog u borbeni rad i servisiranje različitih stanica i sistema kompleksa.

Raketni sistem PVO S-75M3 "Volkhov" je sistem srednjeg dometa. Proizveden je 1985. godine (modifikacija, prim. Kubovac) i koristi se za uništavanje svih vrsta letelica (sa mogućnošću gađanja površinskih i kopnenih ciljeva) u svim vremenskim uslovima.

Kompleks je jednokanalan po cilju i trokanalan po raketi, tj. za dejstvo na jedan cilj mogu se lansirati do 3 projektila, u intervalu od 6 sekundi, na nadmorskoj visini od 100 m do 35 km, a na udaljenosti do 56 km. Uključuje stanicu za navođenje projektila, lansere, protivvazduhoplovne rakete i kontrolno-ispitnu opremu i logistiku.

Izvor: fb stranica Bulgarian Air Force

Foto-album:

[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]

[attachment=4]

[attachment=5]

[attachment=6]

[attachment=7]

[attachment=8]Title: Re: Raketni sistemi PVO "SA-75 Dvina"; "S-75 Desna; "S-75M Volhov"
Post by: lEO - ZD on September 09, 2021, 02:35:25 pm
Super fotke!
Pitance
Da li su uvijek startni motori bijeli a ostatak sivi?
Da li je "dno" glavne rakete uvijek one crvenosmeđe boje?
☺️


Title: Re: Raketni sistemi PVO "SA-75 Dvina"; "S-75 Desna; "S-75M Volhov"
Post by: Kubovac on September 09, 2021, 03:17:22 pm
Super fotke!
Pitance
Da li su uvijek startni motori bijeli a ostatak sivi?
Da li je "dno" glavne rakete uvijek one crvenosmeđe boje?
☺️

Kada govorimo o raketnom sistemu S-75M Volhov:

Startni motor je beo kod prvih tipova raketa označenih kao:
- V-755 20D i njenim varijantama DA, DP, DS, DU
- V-755U 20DSU

Startni motor je "siv" kod novijih tipova raketa označenih kao:
- V-760V 5V29
- V-759 5Я23

Startni motor je "siv" i kod tipa raketa sa nuklearnom bojevom glavom označenom kao:
- V-760 15D
Ovu raketu možeš lako raspoznati jer ima zaobljeniji vrh i to vidljivo (deo unutar kojeg je smeštena bojeva glava)

Što se tiče drugog pitanja oko boje "dna tela rakete", moram priznati da nisam siguran, nisam nikada posebno obraćao pažnju na to.... :)


Title: Re: Raketni sistemi PVO "SA-75 Dvina"; "S-75 Desna; "S-75M Volhov"
Post by: Kubovac on September 09, 2021, 03:27:31 pm
Što se tiče raketa sistema Dvina, prvi model rakete pod oznakom V-750 1D je imao "crni" startni motor.
Kasniji modeli označeni kao V-750 V/VK 11D/DK, kao i V-750 VM/VMK 11DM/DMK, V-750 VU/VKU 11DU/DKU i V-750 VMU/VMVK 11DMU/DMVK su uglavnom (koliko je meni poznato) imali "sivi" startni motor.

Inače rakete su mogle da se maskirno boje, pa pretpostavljam da se i startni motor mogao farbati u cilju "maskirovke".Title: Re: Raketni sistemi PVO "SA-75 Dvina"; "S-75 Desna; "S-75M Volhov"
Post by: lEO - ZD on September 09, 2021, 04:46:39 pm
Hvala.
Ma sviđa mi se raznobojnost


Title: Re: Raketni sistemi PVO "SA-75 Dvina"; "S-75 Desna; "S-75M Volhov"
Post by: MOTORISTA on September 10, 2021, 07:05:37 am
Bugari još uvek koriste Dvine?


Title: Re: Raketni sistemi PVO "SA-75 Dvina"; "S-75 Desna; "S-75M Volhov"
Post by: Kubovac on September 10, 2021, 07:49:03 am
Bugari još uvek koriste Dvine?

Ne koriste Dvine, nego Volhov. Ima u ovoj temi objašnjene značajne razlike dva sistema (tri, ako računamo i Desnu).
Prošle godine (2020) se pisalo o osposobljavanju jednog kompleksa (diviziona) i to su sada i uradili. Ako ovo bojevo vežbovno gađanje prođe kako treba, kompleks će biti uvršten u sastav sistema PVO, bar još neko vreme.


Title: Re: Raketni sistemi PVO "SA-75 Dvina"; "S-75 Desna; "S-75M Volhov"
Post by: MOTORISTA on September 10, 2021, 11:30:53 am

Ne koriste Dvine, nego Volhov.


E to onda menja stvar. Zar su zaista u tolikoj buli da moraju da vraćaju Volhove u stroj?


Title: Re: Raketni sistemi PVO "SA-75 Dvina"; "S-75 Desna; "S-75M Volhov"
Post by: Kubovac on September 10, 2021, 11:51:37 am


E to onda menja stvar. Zar su zaista u tolikoj buli da moraju da vraćaju Volhove u stroj?

Volhov je prilično sposobniji sistem i po dometu i po režimima rada, načinima praćenja, užem snopu radara i sl..., u odnosu na Dvinu. I nešto mlađi. (ili bolje reći: manje star?)

Elem, ne znam koliko se radi o tome da su u buli, ovo je bio predmet inicijative koja je eto prihvaćena.
Ono što jeste istina to je da nisu kupili ništa novo od raspada Varšavskog pakta i SSSR-a. Šta su imali 1991. godine od sistema PVO, to imaju i danas.


Title: Re: Raketni sistemi PVO "SA-75 Dvina"; "S-75 Desna; "S-75M Volhov"
Post by: MOTORISTA on September 10, 2021, 12:08:00 pm

Volhov je prilično sposobniji sistem i po dometu i po režimima rada, načinima praćenja, užem snopu radara i sl..., u odnosu na Dvinu. I nešto mlađi. (ili bolje reći: manje star?)


Kako god da okreneš beznadežno je zastareo.Title: Re: Raketni sistemi PVO "SA-75 Dvina"; "S-75 Desna; "S-75M Volhov"
Post by: Kubovac on September 10, 2021, 12:16:31 pm
Inače, Bugari su nakon raspada SSSR-a ostali sa sistemima PVO - S-125M Neva  i 2K12 Kub - i dalje u upotrebi; 9K33 Osa-AK - i dalje u upotrebi; S-300PMU (PS) trebalo bi da je i dalje u upotrebi, ali s obzirom da se radi o samo 1 ili najviše 2 raketna diviziona pitanje je ispravnosti tehnike; a kompleksi S-200 Vega i 2K11 Krug su u prvoj deceniji ovog veka penzionisani, kao i sistemi SA-75Mk Dvina (još početkom 90-tih) i S-75M(3) Volhov takođe krajem prve decenije ovog veka. Sada smo svedoci vraćanja jednog diviziona S-75M3 Volhov u upotrebu.
Takođe, raspolažu i sa lakim sistemima PVO Strela-1M i Strela-10 (ne znam status) i prenosnim raketnim sistemima Strela-2M i Igla.
Ne znam tačno šta sve imaju od protivavionske artiljerije i šta je sve aktivno danas.


Title: Re: Raketni sistemi PVO "SA-75 Dvina"; "S-75 Desna; "S-75M Volhov"
Post by: Kubovac on September 11, 2021, 03:47:44 pm
Nakon više od 10 godina otkako se sistem S-75M3 Volhov nije koristio u Bugarskoj vojsci, a rakete povremeno bile lansirane samo sa startnim motorom kao aerobalističke mete za uvežbavanje raketnih jedinica PVO sistema Neva, Kub i dr., imali smo priliku danas i juče da vidimo lansiranja raketa restaurisanog sistema Volhov na mete u okviru uvežbavanja gađanja ciljeva u vazduhu "Šabla-2021-2".

Foto album:

[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]

[attachment=4]

[attachment=5]


Title: Re: Raketni sistemi PVO "SA-75 Dvina"; "S-75 Desna; "S-75M Volhov"
Post by: Kubovac on September 14, 2021, 03:38:40 pm
Testiranje protivvazduhoplovnog raketnog kompleksa S-75M3 "Volhov", bugarske vojske

Vežbovna bojeva gađanja koju su izvršile posade sa protivvazduhoplovnim raketnim sistemom S-75M Volhov, bila su izuzetno uspešna.

Organizovanje ovogodišnjeg učestvovanja kompleksa na ′′Šabla 2021-2 ′′ predstavljalo je pravi izazov za celokupnu komandu 1. Protivvazduhoplovne raketne baze "Božur" sa komandantom pukovnikom Valerijom Cenovim i podređenim starešinama i jedinicama. Razlog tome je duži period tokom kog je njegova upotreba bila namenjena kao meta za uvežbavanje drugih tipova protivvazduhoplovnih sredstava i sistema.

U svrhu borbenog korištenja formiran je novi tim specijalista iz 6 jedinica koje se nalazi u različitim naseljima na teritoriji naše zemlje (Bugarske, prim. Kubovac).
Potpukovnik Ivelin Stojanov, načelnik Operativnog centra VF 22320-Božurište i komandant gađanja (rukovalac gađanja, prim. Kubovac), naglasio je dobro održavanje i pravovremenu pripremu kompleksa i raketa, koji su, uz profesionalni i timski rad posada, razlog 5 uspešnih lansiranja raketa koji su pogodili mete 10. i 11. septembra 2021. godine.

Potpukovnik Stojanov priznao je da je do sada učestvovao kao "vatrogasac" i prvi put kao komandant gađanja kompleksa, zbog čega nije mogao uživo da vidi lansiranja. „Čuo sam ih i video samo na indikatorima“ i objasnio da je uočeno aktiviranje bojeve glave projektila kada je dostigla cilj, znak da je cilj uspešno pogođen.

Izvor: fb stranica Bulgarian Air Force

Preveo i prilagodio za forum Paluba: Kubovac

Foto album:

[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]

[attachment=4]


Title: Re: Raketni sistemi PVO "SA-75 Dvina"; "S-75 Desna; "S-75M Volhov"
Post by: Dreadnought on September 25, 2021, 12:18:25 pmJedan od dijapozitiva - slajdova, koji sam našao u lotu kupljenih na Kalenić pijaci  :)


S-75 u JRV i PVO[attachment=1]


Title: Re: Raketni sistemi PVO "SA-75 Dvina"; "S-75 Desna; "S-75M Volhov"
Post by: Prvačić on September 25, 2021, 09:18:50 pm
Imaš ovde na tu temu:

https://www.paluba.info/smf/index.php?topic=13548.0

https://www.paluba.info/smf/index.php?topic=13549.0

Znači, samo je PVO Beograda imala Dvinu, a Zagreba Volhov?


Title: Re: Raketni sistemi PVO "SA-75 Dvina"; "S-75 Desna; "S-75M Volhov"
Post by: Kubovac on September 25, 2021, 09:47:56 pm
@Prvačić

Tako je. Zagreb - 155. raketni puk PVO "S-75M Volhov", Beograd - 250. raketna brigada PVO, "SA-75Mk Dvina" i "S-125 Neva-M".


Title: Re: Raketni sistemi PVO "SA-75 Dvina"; "S-75 Desna; "S-75M Volhov"
Post by: pvanja on September 25, 2021, 10:13:51 pm
Da li se zna zasto su Bugari aktivirali RS Volkov?Title: Re: Raketni sistemi PVO "SA-75 Dvina"; "S-75 Desna; "S-75M Volhov"
Post by: Kubovac on September 25, 2021, 10:23:06 pm
Da li se zna zasto su Bugari aktivirali RS Volkov?Verovatno postoje problemi u održavanju sistema PVO, pa se moraju "krpiti" rupe, a nove nabavke nisu u najavi.
S-200 je u penziji, Krug je već i rashodovan, S-300PMU imaju samo 2 diviziona (pitanje ispravnosti), 1 raketni divizion Kub sa cca 4 baterije, Neva sa takođe nekoliko vatrenih jedinica i nešto OSA-AKM.
Uz probleme koje imaju i sa lovačkom avijacijom (ispravnošću Mig-29), verujem da se iskazala potreba da se pojača kopnena komponenta PVO.


Title: Re: Raketni sistemi PVO "SA-75 Dvina"; "S-75 Desna; "S-75M Volhov"
Post by: Dreadnought on October 07, 2021, 03:06:03 pm
Danas nešto tražim po arhivi i nađem ovu fotografiju.

S-75 na prvomajskoj paradi ispred Narodne skupštine 1975. godine.[attachment=1]


Title: Re: Raketni sistemi PVO "SA-75 Dvina"; "S-75 Desna; "S-75M Volhov"
Post by: Kubovac on December 14, 2021, 02:15:38 pm
Vatreno gnezdo raketaša

Raketaši se mogu predstaviti na mnogo načina. Najjači utisak na svakako ostavljaju kada lansiraju rakete. Tih nekoliko sekundi radosti, slave, oni proživljavaju neslućenim intenzitetom, uključujući posao kojim se bave od početka karijere, intenzivne pripreme pred gađanje, radosti i tuge cele godine.

Tim Pro Patria otišao je pravo u "gnezdo", usred šume, 5. raketnog diviziona zemlja-vazduh sistema "S-75M3 Volhov", Rumunske vojske, da vidi da li je prikaz svakodnevnog života raketaša impresivan kao plamen koji raketa ostavlja za sobom na startu .

Ekipa Pro Patria imala je prilike da posvedoči kompletnoj proceduri koja uključuje sekvence sa mnoštvom operacija, od izuzimanja raketa iz skladišta, njihovog postavljanja na lansirne rampe, sa zaustavljanjima radi popune gorivom za rakete i radnjama koje se preduzimaju radi uvezivanja raketnog diviziona, pripreme za borbeni rad i na kraju i sam borbeni rad koji obuhvata traženje, zahvat i praćenje cilja, uz uvek spektakularno lansiranje raketa!

https://www.youtube.com/watch?v=9W-Mzc9o1So


Title: Re: Raketni sistemi PVO "SA-75 Dvina"; "S-75 Desna; "S-75M Volhov"
Post by: Prvačić on December 15, 2021, 08:49:11 pm
Koliko obično daleko pada startni motor od lansera?
A koliko kod Neve?


Title: Re: Raketni sistemi PVO "SA-75 Dvina"; "S-75 Desna; "S-75M Volhov"
Post by: Kubovac on December 15, 2021, 09:42:38 pm
Koliko obično daleko pada startni motor od lansera?
A koliko kod Neve?

Nemam podatak kod Dvine/Volhova. Ali recimo kod Neve je to od 600 metara do 1 km. Pri lansiranju rakete pod uglovima od 10-30 stepeni, to je oko 600 metara i naviše, a kada je lansiranje pod uglovima od 45-50 stepeni, daljina pada iznosi oko 900 metara sa minimalnim odstupanjima.
Zato se kod pripreme položaja traži uslov da 1000 metara u krugu od 360 stepteni, nema objekata (kuća, zgrada, fabrika) koje taj buster svojim padom može oštetiti.
Pored toga...i sam buster ima tzv. kočeća krilca, koja se po otkačinjanju bustera zaokreću za 15 stepeni prema dole tako da koče dalji let po inerciji bustera i ubrzavaju njegov pad na zemlju.

Pretpostavljam da je slično i kod Dvine/Volhova...


Title: Re: Raketni sistemi PVO "SA-75 Dvina"; "S-75 Desna; "S-75M Volhov"
Post by: Kubovac on December 22, 2021, 05:48:42 pm
Rod vojske - Heroji!

Povodom 73. godišnjice osnivanja vojske (tadašnjeg) Severnog Vijetnama, 25/08/2017. godine, urađene su specijalne "maksi kartice" poput razglednica, sa motivima herojske borbe raketnih jedinica PVO naoružane raketnim sistemom SA-75 Dvina, tokom rata u Vijetnamu.
Na "maksi karticama" je posebno naznačen termin 12-1972, kao podsećanja na odbranu Hanoja prilikom bombardovanja SAD-a u operaciji Linebacker II, 18-30.12.1972. godine.

Nakon završetka rata, odnosno potpisivanja primirja početkom 1973. godine. raketne jedinice PVO su dobile počasni naziv "Rod vojske- Heroji"!

Na razglednicama su u gornjem levo uglu, zalepljene poštanske markice sa motivima boraca raketnih jedinica PVO sistema SA-75 Dvina, koje su se, u propagandne svrhe podizanja morala vojsci, koristile tokom trajanja rata u Vijetnamu.

[attachment=1]


Title: Re: Raketni sistemi PVO "SA-75 Dvina"; "S-75 Desna; "S-75M Volhov"
Post by: Kubovac on December 29, 2021, 11:31:45 pm
Sistemi iz porodice S-75 (SA-2 Guideline), sistemi PVO koji su vladali nebom SSSR-a i Vijetnama


https://www.youtube.com/watch?v=AKFQv49YfEg


Title: Re: Raketni sistemi PVO "SA-75 Dvina"; "S-75 Desna; "S-75M Volhov"
Post by: Kubovac on May 09, 2022, 06:31:28 pm
Upotreba raketnog sistema HQ-2 (sovjetski raketni sistem SA-75 Dvina, lokalno licencno proizvođen) u Kini - crtica iz vremena Hladnog rata

Raketni sistem zemlja-vazduh HQ-2 (licencno proizvođena Dvina) isporučen je vazduhoplovnim snagama Kineske vojske u martu 1966. godine.
8. septembra 1967. u Jiakingu, Zhejiang, Narodnooslobodilačka armija je koristila HQ-2 raketu zemlja-vazduh po prvi put za obaranje nadolazećeg izviđačkog aviona U-2 američke proizvodnje.

Raketni sistem HQ- 2 je takođe masovno proizveđen i isporučivan trupama. U narednim decenijama istorije, uvek je bio snaga kineskog protivvazduhoplovnog sistema.

Kineska televizijska stanica CCTV nedavno je snimila video o bivšoj tajnoj bazi 061 u Zuniju, Guizhou. Tokom Hladnog rata, Kina je krenula u program „treće linije“ kako bi raspršila svoje vojne proizvodne kapacitete kako bi preživeli nuklearne napade.

Baza Zunij je ranije imala zadatak da proizvodi raketne sisteme zemlja-vazduh HQ-2.

Ključni uslov za lokaciju "treće linije" je da bude pored planine, da je disperzna lokacija (na većoj površini) i da mora biti pod zemljom.
Ovu lokaciju koristila je vojska do 2006. godine, a sada je pretvorena u vinski podrum.

Zanimljiv video.... :)

https://www.youtube.com/watch?v=xsYEfuJ9MuU&t=1s


Title: Re: Raketni sistemi PVO "SA-75 Dvina"; "S-75 Desna; "S-75M Volhov"
Post by: Рашо on May 15, 2022, 07:52:57 pm
Мало статистике...

[attachment=1]


Title: Re: Raketni sistemi PVO "SA-75 Dvina"; "S-75 Desna; "S-75M Volhov"
Post by: Kubovac on June 05, 2022, 04:01:34 pm
Vijetnamska vojska ni dan danas, posle gotovo 6 decenija od uvođenja u naoružanje, ne odustaje od sistema PVO iz porodice "Sistema-75". I dok je legendarni sistem "SA-75 Dvina" povučen iz upotrebe, noviji sistem "S-75M Volhov" koji je u naoružanje Vijetnama počeo da se uvodi 1976/77 godine i dalje se koristi i modernizuje.

Na snimku se vidi najnovija verzija "S-75M3 Volga-M".

Modernizovani sistem odlikuje povećanje dometa do 60 km (za ciljeve brzine ispod 340 m/s (1 Macha) i oko 27 km po visini.
Minimalna visina cilja spuštena je na svega 100 metara.

Takođe, poboljšane su mogućnosti rada pod elektronskim ometanjima (2000 W/MHz umesto dosadašnjih 100 W/MHz) kao i unapređene mogućnosti memorijskog (inercionog) praćenja cilja ukoliko na dođe do gubitka zahvata i automatskog praćenja cilja, a do ponovnog uspostavljanja.
Skraćeno je vreme automatskog zahvata cilja, a rad je automatizovan.

Indikatori u kabini prikazuju veći broj podataka o praćenom cilju poput daljine, visine, ugla elevacije, ugla azimuta, brzine).
Pritom je omogućeno automatsko praćenje 2 cilja (2-kanalan po cilju) na bliskim uglovnim rastojanjima i dejstvo po njima.

http://files.paluba.info/Kubovac/snimci/Volhov%20u%20Vijetnamu.mp4


Title: Re: Raketni sistemi PVO "SA-75 Dvina"; "S-75 Desna; "S-75M Volhov"
Post by: Kubovac on July 21, 2022, 08:00:30 am
Spomenik PVO sistemu S-75 u Balašihi

Na putu do Muzeja PVO, može se naići na lanser kompleksa S-75 na izlazu sa autoputa Entuzijast na Istočni autoput.

Ispostavilo se da je to spomenik braniocima moskovskog neba. Lanser protivvazduhoplovnog raketnog sistema S-75 postavljen je 22. jula 2021. godine u Balašihi kod Moskve, na ulazu u mikrookrug Zarja, u bivšem vojnom gradu sedišta Vrhovne komande PVO zemlje.

„Na ulazu u mikrookrug Zarja postavljen je novi spomenik, posvećen Danu branilaca Moskovskog neba. Pravi lanser za sistem PVO S-75, koji je bio čuvan u Balašihinskom muzeju PVO, postavljen je na postament. Ovo je simbol naših vojnih baza (gradova) i našeg gradskog okruga. Restauraciju su pomogli stručnjaci Vojnotehničkog muzeja Černoglavke", navela je pres-služba administracije Balašihe.

Dan branilaca Moskovskog neba obeležava se svake godine u znak sećanja na branioce artiljerijskih i mitraljeskih jedinica protivvazduhoplovne odbrane Crvene armije na početku Drugog svetskog rata. Oko Moskve stvorena su dva ešalona sistema lovačko-vazduhoplovne zaštite. Ovo je bila prva bitka borbe za Moskvu. Ukupno, sovjetski piloti su u noći 22. jula uništili 12 neprijateljskih aviona. U bliskoj saradnji sa lovačkom avijacijom bili su protivavionska artiljerija i protivavionski mitraljezi, kojima je komandovao pukovnik Leonid Lavrinovič. Protivavionci su uništili 10 nacističkih bombardera na nebu iznad Moskve.

[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]

Izvor (https://saidpvo.livejournal.com/1108779.html)


Title: Re: Raketni sistemi PVO "SA-75 Dvina"; "S-75 Desna; "S-75M Volhov"
Post by: Kubovac on September 17, 2022, 02:16:34 pm
Osoblje Vijetnamskog narodnog vazduhoplovstva sklapa rakete zemlja-vazduh raketnog sistema PVO S-75M3 „Volga-M“ (modernizacija sistema PVO Volhov) u uslovima slabog osvetljenja. Sastavljanje projektila na dnevnom svetlu inače nije lako, a postaje još složenije noću. Ipak, posluge moraju da se uvežbavaju u pripremi za noćne borbe.

http://files.paluba.info/Kubovac/snimci/Volga%201.mp4

Nakon pripreme raketa i smeštanje istih u transportne kontejnere, vrši se transport i dovoženje raketa na vatreni položaj.

http://files.paluba.info/Kubovac/snimci/Volga%202.mp4

Na vatrenom položaju, rakete se pretovaruju na lansirne rampe.

http://files.paluba.info/Kubovac/snimci/Volga%203.mp4

I na kraju, "šlag na tortu" - PUSK!

http://files.paluba.info/Kubovac/snimci/Volga%204.mp4


Title: Re: Raketni sistemi PVO "SA-75 Dvina"; "S-75 Desna; "S-75M Volhov"
Post by: Kubovac on October 07, 2022, 05:16:21 pm
Na današnji dan pre 60 godina, raketu zemlja-vazduh SA-75 Dvina ispalio je 2. kineski raketni divizion zemlja-vazduh u Pekingu i oborio je izviđački avion Martin RB-57D Canberra, br. 5643, iznad okruga Tong Zhangjiavan.
Bio je to prvi put da je raketa zemlja-vazduh oborila letelicu.

Poginuo je pilot RB-57D, poručnik Vang Jing Čin iz vazduhoplovnih snaga Republike Kine (Tajvana).

[attachment=1]

Više na IZVOR (https://theaviationgeekclub.com/60-years-ago-today-the-surface-to-air-missile-scored-the-first-ever-successful-shoot-down-of-an-aircraft/)


Title: Re: Raketni sistemi PVO "SA-75 Dvina"; "S-75 Desna; "S-75M Volhov"
Post by: Kubovac on October 09, 2022, 07:27:30 pm
Dvina, ratna iskustva 90-tih na prostoru bivše SFRJ

Tokom noći 27/03/1999. godine NATO avijacija izvršila je napad na skladište raketa i raketnog goriva za raketne sisteme PVO Neva i Dvina u okolini Beograda. Sledeće jutro, novinske ekipe RTS su bile na licu mesta.

Tom prilikom na objavljenim snimcima, videle su se rakete raketnog sistema PVO SA-75Mk Dvina, prvog raketnog sistema PVO koji je početkom 60-tih godina prošlog veka ušao u naoružanje tadašnje JNA.
Raketni sistem PVO Dvina, rashodovan je sredinom 90-tih godinama zbog zastarelosti, a njegove pozicije zauzeli su raketni divizioni S-125M Neva, pristigli iz drugih republika bivše Jugoslavije.

Tokom burnih 90-tih godina prošlog veka, tokom sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, Dvina je našla svoju upotrebu u jedinicama tadašnje Srpske vojske Krajine (SVK), kada je 1 raketni divizion ušao u sastav novoformirane 44. raketne brigade. Tokom svog ratnog puta u sastavu SVK, pretežno je korištena za dejstvo raketama na ciljeve na zemlji, što ovaj sistem može, uz određena ograničenja.

Tokom NATO napada na aerodrom Udbina 21.11.1994. godine, jedan radar za navođenje raketa sistema Dvina iz sastava 44. raketne brigade PVO SVK je tada bio oštećen.

U Vojsci Jugoslavije je ipak jedan deo tehnike sačuvan, tako da je čak donešena odluka tokom NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, da se 1 raketni divizion Dvina dekonzervira, opremi ljudstvom (posadu u kabini činio starešinski sastav), kako iz aktivnog sastava, tako i iz rezerve, i da se u upotrebu vrati jedan deo raketa. Težišno su angažovane starešine tadašnjeg 6. rd PVO iz sastava 250. raketne brigade PVO.
U tome se uspelo i raketni divizion je uključen (vraćen) u sastav tadašnje 250. raketne brigade PVO i zaposeo je vatreni položaj dana 06/05/1999. godine u reonu sela Šimanovci.

Ipak, usled određenog oklevanja i nedoumica, elementi sistema u otkriveni dana 13/05/1999 i avijacija NATO pakta je vođenim avio-projektilom pogodila i uništila radar za navođenje raketa.
Iako je bilo mogućnosti da se makar još 1 raketni divizion Dvina vrati u funkciju, do kraja rata se više ovo nije pokušavalo.

Glavni cilj vraćanja ovog sistema, pored popunjavanja prostora u narušenoj odbrani oko Beograda, bio je i pokušaj dejstva na avione Mirage (ali i druge visokoletače) koji su leteli na velikim visinama i pri velikim brzinama uz redovno probijanje zvučnog zida radi dodatnog uznemirenja građana Beograda i Novog Sada i okolnih naselja, a van dometa naših sistema PVO (osim donekle Neve, ali čiji broj diviziona je već tada bio rapidno smanjen).

Obzirom na sve okolnosti i u samoj 250. brigadi ostaje žal što ova jedinica nije ni došla u priliku da izvrši dodeljeni zadatak.

Ipak, Dvina je i ovim pokazala da je sistem na koga se moglo računati, čak i u trenucima kada je već bila "otpisana".

Prilog: Foto dokumentacija iz skladišta raketa u okolini Beograda, jutra 27/03/1999. godine.

[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]

[attachment=4]


Title: Re: Raketni sistemi PVO "SA-75 Dvina"; "S-75 Desna; "S-75M Volhov"
Post by: Kubovac on November 20, 2022, 07:47:48 pm
Snimak iz Vijetnamske vojske

Pretovar rakete iz sastava raketnog sistema PVO S-75M3 Volga i zatim i nekoliko atraktivnih lansiranja projektila:

https://www.youtube.com/watch?v=H-uGQ9yAbn8


Title: Re: Raketni sistemi PVO "SA-75 Dvina"; "S-75 Desna; "S-75M Volhov"
Post by: Kubovac on December 12, 2022, 02:02:34 pm
65 godina od završetka razvoja raketnog sistema PVO SA-75 "Dvina"

Juče se navršilo 65 godina od kada je Sovjetska armija usvojila protivvazduhoplovni raketni sistem (SAM) SA-75 „Dvina“. Razvijen je u KB-1 (sada deo koncerna Almaz-Antej) pod vođstvom A. A. Raspletina. Protivvazduhoplovna raketa je razvijena u OKB-2 (sada Projektni biro Fakel) pod rukovodstvom P. D. Grušina. Prilikom razvoja SA-75 korišćeno je iskustvo stvaranja stacionarnog PVO sistema S-25.

SA-75 i sistemi PVO iz porodice S-75 koji su ga pratili postali su prvi masovno proizvedeni domaći "mobilni" sistemi PVO. Borbeni debi SA-75 bilo je uništenje tajvanskog izviđačkog aviona RB-57, dana 7. oktobra 1959. na nebu iznad Pekinga. Veliki uspeh Dvine bio je poraz visinskog, ranije neranjivog, američkog izviđačkog aviona U-2 pod upravljanjem pilota Gerija Pauersa u Sverdlovskoj oblasti, to se dogodilo 1. maja 1960. godine.

Kompleksi iz porodice S-75 aktivno su korišćeni 1960-ih protiv američkih aviona tokom Vijetnamskog rata. Američki piloti su im dali nadimak „telegrafski stubovi“. SA-75 Dvina i sistemi iz porodice S-75 su postali strašno oružje koje je uspešno pogađalo neprijateljske avione. Raketnim sistemm Dvina oboreno je, po američkim i vijetnamsko-sovjetskim podacima između 205-400 američkih borbenih aviona od čega najmanje 15 strategijskih bombardera B-52 i još 5 "teško", a još 4 "srednje teško" oštećenih, tokom Vijetnamskog rata.
Pored ovoga, Dvine su obarale i letelice vazduhoplovstva Južnog Vijetnama...

[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]

[attachment=4]


Title: Re: Raketni sistemi PVO "SA-75 Dvina"; "S-75 Desna; "S-75M Volhov"
Post by: Kubovac on December 26, 2022, 08:16:33 pm
Egipatski ratni film - "Batallion 418",  istinita priča o egipatskom divizionu protivvazduhoplovne odbrane naoružanim raketnim sistemom S-75 Desna i njegovoj borbi u Port Saidu protiv Izraelskih vazdušnih napada tokom Oktobarskog rata - Rat Jom Kipur 1973.
Ovaj film nastao samozalaganjem grupe od 73 istoričara.

Ovaj film sa veoma ograničenim budžetom (bez holivudskih specijalnih efekata) odražava stvarne događaje koristeći originalnu opremu. Mogu samo da zamislim šta ovaj film može da bude sa svom animacijom i specijalnim efektima... U svakom slučaju, nešto o čemu treba razmišljati za buduće projekte.

Razmišljao sam da li da ga stavim u topic "Napolitanke i pivo", ali smatram da mu je ovde mesto.

Kao "zaljubljenik" u raketne sisteme PVO, pogotovo sovjetsko-ruske proizvodnje, ja ću film svakako pogledati.... :)

https://www.youtube.com/watch?v=N0KUOo5DVhw


Title: Re: Raketni sistemi PVO "SA-75 Dvina"; "S-75 Desna; "S-75M Volhov"
Post by: Kubovac on January 02, 2023, 12:40:14 pm
Pogledao sam egipatski ratni film "Battalion 418" (Divizion 418) i mogu vam reći da mi se film dopao. Ima malo "patetike" i "propagande", ali snimano je na originalnim komponentama sistema (verovatno iz Muzeja), ali to svima koji vole PVO tehniku daje posebno zadovoljstvo.

Titl je na engleskom i nije baš najbolji, ali dovoljno da se film može pratiti.

I nije u pitanju sistem SA-75 Dvina, nego mlađi brat S-75 Desna, što sam i ispravio u izvornom tekstu.

Antene nišanskog radara "izvorne" Dvine i Desne se ne razlikuju. Međutim, do 1973. godine, već su svi sistemi Dvina prešli na modifikaciju Dvina MK, što znači da na anteni azimuta treba da imaju i kabinu "00", a to je kabina optičkog praćenja ciljeva, što ovde nije slučaj. Takođe, u filmu, koji dočarava realna ratna dešavanja, opisuje se praćenje niskoletećih ciljeva radarom, koje Dvina ne može izvesti, osim sa optičkim sistemom ali tada se i cilj prati optikom, a ne radarom.

U jednom trenutku na početku filma i sam komandant puka kaže "lokalnom vođi sela" da jedinica "Desna" dolazi u njihovo područje da brani Port Said i okolinu.

Egipat je inače jedini kupac sistema PVO S-75 Desna, ali je početkom 70-tih kupio čak 32 diviziona!