PALUBA

RV i PVO => Elektronsko izviđanje, protivelektronska dejstva i radio-elektronska borba => Topic started by: Kubovac on February 26, 2022, 10:00:24 amTitle: Domaći sistem elektronskog izviđanja RADANA u razvoju
Post by: Kubovac on February 26, 2022, 10:00:24 am
Sistem elektronskog izviđanja RADANA u razvoju

Osnovna namena sistema RADANA je da omogući pasivnu detekciju, identifikaciju, (kao i praćenje) elektromagnetnog zračenja zemaljskih, pomorskih i vazduhoplovnih izvora u frekventnom opsegu 0,5-18 GHz. Ovaj sistem zajedno sa radarskim sistemom kontrole vazdušnog prostora upotpunjuje opštu svest o situaciji u VaP-u.

Istovremeno je namenjen za analizu primljenih signala u cilju prikupljanja obaveštajnih podataka o neprijatelju.

Karakteristike sistema:

Sistem izvršava sledeće zadatke:

- Prijem signala od izvora elektromagnetnog zračenja (radara) u frekvencijskom opsegu 0,5 – 18 GHz i lociranje izvora zračenja na osnovu podataka sa tri prijemne stanice triangulacijom.
- Grafički prikaz podataka o položaju na konzoli operatera koji prati operativni sektor za koji je implementiran geografski informacioni sistem područja pod nadzorom.
- Upoređuje parametre primljenih signala sa poznatim signalima iz baze podataka radi identifikacije izvor zračenja. Šalje, automatski ili od strane operatera, koordinate x, y, vreme detekcije izvora zračenja i identifikaciju u operativni centar(e) kako bi izvršili korelaciju podataka i koristili ih na višim komandnim nivoima. Analizira primljene signale, detektuje obaveštajne podatke i prenosi ih u obaveštajno-operativni centar(e) na dalju obradu i upotrebu.
- Prima IFF signale od SSR (transpondera) i istovremeno prati (do 200 ciljeva) koristeći multistatičke radarske metode. Sistem je sinhronizovan ili sa kooperativnim (sopstvenim) ili nekooperativnim (neprijateljskim) sekundarnim radarima.
- Dekodira primljene IFF signale u 1, 2, 3A i C režimima. Šifrovani signali se registruju i čuvaju za dalju analizu.
- Grafički prikazuje na namenskom monitoru operatera tragove primljenih IFF signala sa dekodiranim podacima, ili označene kao šifrovane.
- Šalje, automatski ili od strane operatera, koordinate x, i y i identifikaciju praćenih IFF signala u centar(e) za kontrolu vazdušnog prostora kako bi povezali podatke i koristili ih na višim nivoima komande.

Konfiguracija sistema:

Sistem se sastoji od:

- Tri mobilne prijemne stanice. Kabine montirane na šasiju kamionskog tipa, opremljene opremom za prijem, obradu, prikazivanje i prenos signala i podataka.
- Namenski antenski sistemi prijemnika za elektronski nadzor i multistatičko SSR praćenje sa opremom za stabilizaciju su takođe montirani na šasiju.
- Komunikaciona oprema (radio-relejna veza i radio oprema).
- U jednom od tri vozila nalazi se računarska jedinica za zajedničku obradu podataka i signala, kao i oprema za prenos podataka na više nivoe. Pored toga, komandno sklonište je opremljeno opremom za komandovanje i upravljanje celim sistemom.
- Primarni izvor napajanja su dva elektroagregata (glavni i rezervni), mobilnog tipa.

Izvor: https://www.yugoimport.com/en/node/1428

[attachment=1]

[attachment=2]