Lovački avioni Dewoitine D1C1/D9C1/ D27C1

(1/7) > >>

MOTORISTA:
Dewoitine D1C1

Avion Dewoitine D 1 C1 je lovački avion jednosed, parasol, metalne konstrukcije sa trupom presvučenim duraluminijumom i krilima presvučenim platnom.

VV kraljevine SHS je 1925 godine naručilo 44 do 79 aviona ovog tipa, u zavisnosti od izvora informacija.

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

VKSHS je 1924 nabavilo kao uzorak predserijski D.1bis Nō6 (avion je vraćen u Francusku nakon isporuke serijskih aviona) i nakon njegovog uspešnog ispitivanja kupilo 44 D.1ter koji su isporučeni tokom 1926. Pokretao ih je motor Hispano-Suiza 8Fb snage 300 KS. Nakon brojnih problema i udesa u upotrebi, 1929. su u Ikarusu izvršene obimne modifikacije i ojačanja konstrukcije preostalih aviona. D.1 C1 su do pojave Avia BH-33E bili najvažniji lovci VVKJ. Kasnije su korišćeni za lovačku trenažu, a poslednji podaci o njihovoj upotrebi datiraju iz 1937. Nō 1 – 44

     tip: lovac jednosed
     motor: jedan redni, sa vodenim hlađenjem, osmocilindrični, Hispano-Suiza 8Fb, snage 300 KS
     dužina: 7.5 m
     razmah: 11.50 m
     površina krila: 20.00 m2
     masa: prazan 820 kg,poletna 1240 kg
     brzina: 255 km/h
     penjanje: 450 m/min
     plafon leta: 8000 m
     autonomija leta: ?
     dolet: 400 km
     naoružanje: 2x7.7 mm Vickers sinhronizovani

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

MOTORISTA:
Dewoitine D9C1

Avion Dewoitine D 9 C1 je nastavak razvoja aviona D1 C1 istog proizvođača. Na prvom avionu je povećana površina krila za 2.5 m2,a zatim za još 2.5 m2, izmenjen je i rep aviona a korišćen je zvezdasti motor Gnome-Rhone.

VV kraljevine SHS je nabavilo 6 aviona ovog tipa i (opet u zavisnosti od izvora) licencu za njihovu proizvodnju.

D.9 C1 No.2 na aerodromu Jugovićevo
[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

VKSHS je 1926 nabavilo šest aviona, kao dopunu zbog manjeg broja isporučenih D.1 C1 nego što je planirano. Pokretao ih je motor Gnome-Rhone Jupiter 9Ad snage 420 KS. Po isteku resursa originalni motori zamenjivani su licencnim IAM Jupiter 9Ad iste snage. Uvođenjem modernijih lovaca dobili su ulogu trenažnih lovaca. Poslednji primerci povučeni su iz upotrebe kasnih tridesetih. Nō 1 – 6.

     tip: lovac jednosed
     motor:jedan zvezdasti, vazduhom hlađeni,devetocilindrični Gnome-Rhone 9Ab, sa 420 KS
     dužina: 7.30 m
     razamah: 12.8 m
     površina krila: 25 m2
     masa: prazan 945 kg,poletna 1333 kg
     brzina: 244 km/h
     penjanje:?
     plafon leta: ?
     autonomija leta: ?
     dolet: 400 km
     naoružanje: 2x7.7 mm Vickers sinhronizovani

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

MOTORISTA:
Dewoitine D27C1

Avion Dewoitine D 27 C1 je sledeća stepenica u razvoju lovaca sa parasol krilom u francuskoj. Avion je rezultat konkursa Armee de l`Air za novim lakim lovcem.

VV kraljevine SHS je primilo tri aviona ovog tipa (od kojih su dva sklopljena u fabrici Zmaj iz Zemuna).

D.27 na aerodromu Jugovićevo u Novom Sadu početkom tridesetih
[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

Krajem 1928. su u Novom Sadu vršena ispitivanja prototipa D.27. Tokom sledeće godine kupljena je licenca i u Zmaju su proizvedena tri D.27 C1 Jockey, snabdevena motorima Hispano-Suiza 12Mb snage 500 KS. Do masovnije proizvodnje nije došlo zbog odluke da standardni lovac VVKJ bude Avia BH-33E. U upotrebi je ostao do kraja tridesetih. Nō. 1 – 3.     tip: lovac jednosed
     motor: jedan redni V-12,tečnošću hlađeni,Hispano-Suiza 12Mc,sa 500 KS
     dužina: 6.50 m
     razmah: 9.80 m
     površina krila: 17.55 m2
     masa: prazan 1038 kg,poletna 1414 kg
     brzina: 312 km/h
     penjanje: 10 m/s
     plafon leta: 8300 m
     autonomija leta: 2 h
     dolet: 600 km
     naoružanje: 2x7.7 mm Darne sinhronizovana

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

Dreadnought:


[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

Dreadnought:
[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page