Pilotska škola u Požarevcu 1915. godine

(1/1)

Deligrad:
Najveći problem Aeroplanske eskadre na početku Prvog svetskog rata je bio nedostatak pilota. Pokušaj da se, u proleće 1913. g., pošalju piloti u školu Deperdisen koju je vodio čuveni pilot Žil Vedrin, je propao zbog izbijanja Drugog balkanskog rata, a kad se on završio, sva finansijska sredstva su usmerena na kupovinu artiljerijske municije i pušaka. Odlučeno je da se tek u jesen 1914. g. pošalju kapetan Miloš Ilić (na školovanje iz taktike) i veći broj pitomaca (u vojne škole) u Francusku, ali je izbijanje Prvog svetskog rata ovo omelo.

Krajem 1914. g., problem pilota je postao izuzetno ozbiljan, bila su samo dva operativno spremna pilota, Tomić i Stanković. Zato je Vrhovna komanda odlučila da odškoluje veći broj pitomaca i to u novootvorenoj pilotskoj školi pri Vazduhoplovnoj komandi i Aeroplanskoj eskadri na aerodromu Banjica.
   
Polovinom januara, tačnije 3/16. januara Vazduhoplovna komanda je načelniku štaba Vrhvne komande uputila molbu da se oko 15/28. januara  raspiše konkurs za osam do deset djaka za obuku u pilotiranju. Spisak oficira dobrovoljaca za pilotsku obuku iz II i III armije je stigao 24. januara/6. februara a iz I armije 28. januara/10. februara 1915. g. Po tom konkursu su tek  7/20. jula 1915. g. bili izbarani pitomci za obuku u pilotaži. Sa druge strane, na osnovu naredjenja vrhovne komande od 23. januara/5. februra skopska podoficirska škola je 6. februara, u Vazduhoplovnu komandu poslala 6 djaka-redova, a nešto kasnije je stiglo još 4 iz drugih jedinica. Svi djaci-kaplari su, 22. marta unapredjeni u čin podnarednika. Obuka sa pitomcima je obavljena tek po dolasku na aerodrom Požarevac u aprilu. Tokom proleća, svi su izveli veći broj letova u Aeroplanskoj eskadri.

Srpska Vlada je za potrebe ove pilotske škole naručila u Francuskoj i dva školska aeroplana Blerio Pingvin (tačnije jedan školski i jedan ruler), koji su stigli u eskadru 14. juna 1915. g. na aerodrom Požarevac. Školski Blerio je kod nas nazvan “Veliki pingvin” a ruler “Mali pingvin”. Na ruleru su se školovali Mihailović, Deroko, Rot i Stefanović. Početnu obuku na školskom aeroplanu Bleriot su prošli Vujić, Popović, Hodjera i Bulić. Posle nekoliko dana Pingvina rulera je polomio Deroko, a školski aeroplan je uništio Vujić. I pored insistiranja komandanta Aeroplanske eskadre Ilića da se školovanje ovih pitomaca obavi do kraja u zemlji, na predlog Vrhovne komande od 4/17. maja odlučeno je da se raspiše ponovni konkurs za slanje pitomaca na školovanje u Francusku.

Odlučujuću ulogu u ovome je imao komandant francuske eskadrile Rože Vitra, koji je izjavio da nema dovoljno pilota da bi ih mogao ustupiti pilotskoj školi u Požarevcu, ali je istovremeno prihvatio da organizuje izvidjačku školu. Konkurs je bio raspisan i po njegovom završetku Vrhovna komanda je, 31. maja, predložila Vladi da odobri kredit od 30000 dinara u zlatu za školovanje 12 pilota i 4 mehaničara.
   
Odlukom Ministra vojnog pukovnika Radomira Bojovića, od 20. juna 1915. g., za školovanje u Francuskoj su odredjeni pitomci, za pilotažu 6 poručnika i 6 djaka-podnarednika, a za mehaničare 4 podoficira. Većina izabranih pitomaca je bila dobro upoznata sa avionom Blerio i avionskim motorima sem Petraškovića, Jankovića i Despotovića. Vojislav Novičić je takodje bio predvidjen za školovanje iako je ranije završio privatnu školu Farman pošto nije baš najbolje leteo. Svi pitomci su se do 28. juna okupili i jula meseca krenuli za Francusku preko Soluna, samo je Novičić ostao u eskadri. Pitomci su pohadjali vojnu pilotsku školu u Šartru, tokom leta i jeseni i završili su je oktobra i novembra iste godine. Pilotažu je, umesto Novičića, završio  Siniša Stefanović, prvobitno odredjen za mehaničarski kurs. Obuka je izvodjena na avionima tipa Blerio i REP.
   
Pilotska obuka u vojnim pilotskim školama se razlikovala od obuke u privatnim školama. Posle prvog leta za upoznavanje, odmah je počinjala obuka na tandem avionima sa duplim komandama. Po završetku obuke novi srpski piloti su poslati direktno na Solunski front.

Navigation

[0] Message Index