PALUBA
December 11, 2023, 01:39:29 am *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: Ovde možete pogledati te poručiti knjigu "Ešalon" jedan od autora je srpski podoficir i naš administrator Kubovac
"Istorija razvoja sovjetskih i ruskih radara, komandno-informacionih sistema i sistema automatizacije"
 
   Home   Help Login Register  

Prijatelji

▼▼▼▼

Mesto za Vaš baner

kontakt: brok@paluba.info

Del.icio.us Digg FURL FaceBook Stumble Upon Reddit SlashDot

Pages: [1]   Go Down
  Print  
Author Topic: Metaksasova linija  (Read 11690 times)
 
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
MOTORISTA
Počasni global moderator
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 62 007« on: March 13, 2009, 01:31:44 pm »

   Pod uticajem izgradnje Mažino linije u Francuskoj, kao i zbog potrebe za osiguranjem mobilizacije Grčke vojske, početa je 1936 godina izgradnja takozvane Metaksasove linije na Grčko–Bugarskoj granici. Ime je dobila po generalu Metaksasu predsedniku Grčke vlade ( 1936-1941), koji je i izdejstvovao sredstva za njenu izgradnju. Do početka rata, 1941 godine, linija nije bila u potpunosti završena, a ukupno je koštala oko 100.400.000 drahmi. Njeni kritičari su tvrdili da je bili bolje taj novac iskoristiti za kupovinu modernih aviona i tenkova nego za investiranje u beton i čelik. Osnovni zadatak Metaksasove linije je bio da onemogući brzo napredovanje neprijateljskih snaga sa severa, omogući Grčkoj vojsci mobilizaciju i koncentraciju, kao i da bude otskočna daska za dalje ofanzivne akcije.

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

   Linija se protezala od gradića Pitiona ( Pythion) preko Aleksandropulosa do do grada Hamilona na obalama Vardara. Sama linija je imala glavni deo, koji se protezao rekom Mestom ( Nestos) od ušća do grada Nestohoriona-Kato Nevrokopion-planina Cingeli ( Tsiggeli)-planina Belasica i pomoćne delove koje su činila samostalna utvrđenja ( Ehinos i Nimfeon) i mostobrani ( Pition i Aleksandropulos). Na mestanskom odseku glavne linije su se nalazili položaji sa objektima stalnog ( oko 300 bunkera) i poljskog tipa. Na nevrokopskom odseku, širine oko 40 km, su se nalazila utvrđenja ( otporne tačke) i položaji poljskog tipa koji su imali zadatak da zatvaraju pravce: Nevrokop-Ser-Solun i Drama-Kavala. Na Strumskom odseku, koji je bio bilo predviđen i kao glavni oslonac za protivofanzivu, su pored samostalnih utvrđenja stalnog tipa izgrađeni i poljski položaji, naročito u Rupelskoj klisuri.

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

  1. Mitraljez
    2. Plameni zid
    3. pretsoblje
    4. Stepenice
    5. Pomoćni izlaz
    6. Niša za svetlost
    7. Puškarnica
    8. Osmatračnica


U okolini Aleksandropulosa je takođe bio izgrađen mostobran poljskog tipa, ali je ojačan sa oko 100 bunkera izgrađenih od armiranog betona i mesnog materijala. Na ova dva odseka su se nalazila 34 utvrđenja stalnog tipa i oko 600 bunkera. Kako je levo krilo, na padinama Belasice, bilo slabo, a i postojala je mogućnost njegovog obilaska sa zapada, igrađeni su su položaji sa objektima stalnog tipa ( oko 200 bunkera) koji su zatvarali pravac: planina Krusio-Dojransko jezero-Hamilion. Na istočnom delu su se nalazila dva samostalna utvrđenja stalnog tipa ( Ehinos i Nimfeon) koja su bila ojačana sa oko 100 bunkera i položajima poljskog tipa. Ova dva utvrđenja su zatvarala pravce: Smoljan-Ksanti i Krdžali-Komotini, dok su položaji poljskog tipa, koji su se nalazili izmađu njih, zaprečavali prelaze preko planina. Kod Pitiona je bio izgrađen mostobran poljskog tipa na grčko-turskoj granici, i on je trebao da posluži kao oslonac za dejstvo Turskie armije koja je tada bila Grčki saveznik. oko 100 bunkera izgrađenih delom od betona, a delom od mesnog materijala. Ovaj mostobran je trebao da posluži za prihvat jedinica koje bi bile potisnute iz graničnog dela Trakije prema moru.

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

  1. Osmatračnica
    2. Osmatrački panel
    3. Mitraljezi
    4. Vrata sa zvučnom izolacijom
    5. Stepenice
    6. Niša sa telefonom


   Zbog nedostatka novčanih sredstava bila je izgrađena samo jedna linija odbrane, ali su, zahvaljujući povoljnim uslovima za zaprečavanje, postavljene solidne prepreke i pripremljeno rušenje komunikacija koje bi mogle da posluže neprijatelju. Svi bunkeri u sistemu stalnih utvrđenja ( oko 700), kao i svi podzemni hodnici u istim su bili izgrađeni od armiranog betona. Oko 600 bunkera na položajima stalnog i poljskog tipa je bilo takođe napravljeno od armiranog betona, dok je oko 300 bunkera na ovim položajima bilo napravljeno od mesnog materijala. Postojala su veća i manja samostalna utvrđenja. Veća su imala preko 15 borbenih objekata u svom sastavu ( kao što su osmatračnice, protivtenkovski bunkeri, mitraljeski bunkeri, protivavionski bunkeri, bunkeri za lake i teške minobacače), dok su manja utvrđenja imala manje od 15 borbenih objekata. Samo je mali broj objekata imao savremena oruđa, dok su ostali imali zastarele topove i bacače iz doba prvog svetskog rata. Nedostatak se najviše ogledao u nedovoljnom broju modernih protivavionskih i protivtenkovskih oruđa, koja su bila neophodna za efikasnu protivvazdušnu i protivtenkovsku odbranu. Početkom rata sa Italijom 1940 godine, taj problem je postao još izraženiji jer su gotovo sva moderna oruđa prebačena na Albanski front. Istovremeno je komunikacija, uz pomoć telefonskih i radio uređaja, između objekata bila dobro organizovana, jer je obezbeđeno dovoljno komunikacijskih sredstava, a telefonski kablovi su bili duboko ukopani.

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

Oko svih otpornih tačaka su postavljene dvorede ili trorede žičane prepreke, dok su, ako je to teren dozvoljavao, oko nekih objekata bili iskopani i protivtenkovski rovovi ( negde su bili punjeni vodom), ili su objekti bili zaštićeni  sa 5 do 8 redova takozvanih „ Zmajevih zuba“. Negde su se protivtenkovske prepreke sastojale od 3 do 4 reda ubetoniranih železničkih šina, a negde su napravljeni zidovi visine 2.5 m, pri dnu širine 4, a pri vrhu 2 m. Ovi zidovi su često kombinovani sa protivtenkovskim rovovima.

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]


* Metaxas.png (116.94 KB, 601x596 - viewed 524 times.)

* 4.jpg (59.74 KB, 290x221 - viewed 547 times.)

* 5.jpg (46.82 KB, 189x217 - viewed 563 times.)

* zmajevizubi.jpg (46.76 KB, 640x346 - viewed 452 times.)

* rupel1.jpg (12.63 KB, 300x208 - viewed 524 times.)
« Last Edit: July 29, 2010, 02:23:41 pm by MOTORISTA » Logged
MOTORISTA
Počasni global moderator
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 62 007« Reply #1 on: March 13, 2009, 01:40:14 pm »

Ukoliko je teren dozvoljavao, na određenim pravcima je kombinovano više vrsta prepreka, sa minskim poljima, u kojima su, usled nedovoljnog broja namenskih mina, korištene granate starijih oruđa sa improvizovanim upaljačima. Svako utvrđenje je imalo svoju maskirnu grupu koja se brinula da svi objekti budu kamuflirani. Radi obaveštajnog obezbeđenja linije i objekata koji su se nalazili u njenom sastavu, svim civilnim licima je bio zabranjen pristup na daljini od jednog kilometra oko utvrđenja, dok se u zonu od 30 km oko linije nije moglo ulaziti bez specijalnih propusnica. Radnici su radili na izgradnji samo jednog utvrđenja, dok je stručna radna snaga prebacivana noću s jednog na drugi objekat.

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

   Na početku Aprilskog rata 1941 godine, na Metaksasovoj liniji se nalazilo svega 8600  ljudi posadnih trupa, tri divizije ( 7, 14 i 18) i dve brigade, odnosno samo 1/3 predviđenih snaga. Ostale posadne trupe i jedinice su se nalazile na Albanskom frontu, gde su bile angažovane protiv Italijana. Deo Metaksasove linije od Stavrupolisa do Donjeg Nevroko  pa je branila 7, od Donjeg Nevrokopa do reke Strume 14, a od Strume do Vardara 18 divizija. Nemci su u borbama oko Metaksasove linije angažovali 12 Armiju, pod komandom Feldmaršala Lista, a koja je bila sastavljena od sledećih jedinica:
    -XVIII Brdski Korpus ( XVIII Gebirgsarmeekorps, pod komandom generala Franca Bemea), sastava 2 oklopna divizija, 5 i 6 brdska divizija, 72 pešadijska divizija i 125 ojačani pešadijski puk.
    -XXX Armijski Korpus ( XXX Armeekorps, pod komandom generala Otoa Hartmana), sastava 50 i 164 pešadijska divizija.
    -XL Oklopni Korpus ( XL Panzerkorps, pod komandom generala Georga Stuma), sastava 9 oklopna divizija, 73 pešadijska divizija i ojačani 1 motorizovani SS puk ( iz divizije Leibstandarde SS-Adolf Hitler)

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
Nemački Jeger

   Nemci su 8 aprila prodrli preko Jugoslovenske teritorije zaobišli slabo levo krilo i zauzeli Kiklis. Uz jaku podršku avijacije i artiljerije, prvog dana su napali 23 utvrđenja ( od 36) ali su tek drugog dana uspeli da zauzmu četiri, dok su trećeg dana uspeli da zauzmu još jedno kada su u ventilacione otvore ubacili dimne bombe koje su ugušile posadu. Do 10 aprila su borbe uglavnom završene zauzimanjem ili predajom utvrđenja, uz velike nemačke gubitke. O žestokim borbama i žilavom Grčkom otporu svedoče i dokumenta o borbama na utvrđenjima u Rupelskoj klisuri:

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

                                                   6 april 1941

     1-Utvrđenje PALIOURIONES
   Nemački napad je počeo u 08:30 na u predelu TOPOLNITSA kod predstražarskih postaja 147 i 148 na koti 205. Od 07:30 do 08:30 teško bombardovanje artiljerijom i avijacijom. Grčke snage su presrele Nemački napad ispred kota 248 i 158. Nemačka motorizovana artiljerija je pokušala da prodre kroz odbranu krećući se levom obalom Strume prema glavnom putu. Ova jedinica je uništena direktnim pogodcima tvrđavske artiljerije. Nemački napadi su se nastavili tokom dana i noći, ali su zaustavljeni uz velike neprijateljske gubitke.

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

     2-Utvrđenje ROUPEL
   Nemački napad je počeo u 05:30 tečkim artiljerijskim bombardovanjem. Od 06:00 talasi od 12 do 40 Štuka napadaju tvrđavu. U 06:00 počinje glavni Nemački napad kada jedan bataljon 125 pešadijskog puka pokušava da pređe reku Bistricu i napreduje prema pravcu KULA-PROMACHON-ROUPEL, a drugi bataljon pokušava da napreduje prema pravcu NOVO HODJOVO-KAPNOTOPOS-KAPINA. Oba bataljona su zaustavljena na oko 200 m od utvrđenja ROUPEL. Jedna Grčka četa koja je pokušavala da uspori neprijateljsko napredovanje je bila primorana da se povuče južno u blizinu KAPINE.
   Most na reci Bistrica je uništen direktnim pogotkom artiljerijskog projektila. Manja neprijateljska jedinica je uspela da dođe do utvrđenja USITA i popne se na utvrđenje MOLON LAVE, gde je otkrivena od strane naših trupa i uništena. 18 neprijateljskih jurišnih čamaca se pojavilo na reci Strumi. Prvi čamac, u kojem se nalazilo 14 vojnika i jedan oficir, se zapetljao u bodljikavoj žici, gde je prikovan vatrom. Na ostale čamce je otvorena vatra iz utvrđenja USITA i PALIOURIONES. Mnogo Nemačkih vojnika je poginulo ili se udavilo, dok su preživeli uspeli da dođu u kontakt sa prvim bataljonom 125 puka. Jedna četa drugog bataljona 125 puka je uspela da prodre u prostor između utvrđenja ROUPEL i KARATAS, gde je bila uništena.
   Preživeli su se povukli prema KLEIDIONU, dok su se preživeli iz druge dve čete istog bataljona povukli prema visu Tsuka. Do 12:00 jedinice koje su se povukle prema visu Tsuka su počele da uznemiravaju vatrom našu artiljeriju na KLEIDIONU. Još Nemaca je stiglo i oko 16:00 je KLEIDION zauzet, odakle je neprijatelj nastavio da uznemirava našu artiljeriju. Da bi uništili Nemačke snage koje su zauzele KLEIDION, poslat je jedan pešadijski vod sa eskadronom lakih oklopnih automobila 191 Mehanizovanog Puka iz SIDEROKASTRONA. Ovaj pokušaj je propao, a Nemačke jedinice koje su se tu nalazile uskoro su ojačane sa 6-om četom drugog bataljona 125 puka.

     3-Utvrđenje KARATAS
   Neprijateljska aktivnost se svela na artiljerijsko i vazdušno bombardovanje.

     4-Utvrđenje KALES
   Neprijateljska aktivnost se ograničila na vazdušno bombardovanje.

     Ostale Aktivnosti
   U noći 6 aprila komandant TSAM-a je naredio povlačenje svih jedinica 18 divizije, sem onih koje su učestvovale u odbrani utvrđenja, u BELES, i u oblast južno odStrume, u MEGALOCHORION. Drugi bataljon 41 puka je dobio naređenje da drži pozicije na istočnoj obali Strume od mosta SIDEROKASTRON do ROUPELA. Neprijateljski gubitci su veoma veliki, a 3 aviona su oborena topovima utvrđenja USITA.


* ispredutvrdenja.jpg (46.76 KB, 640x457 - viewed 375 times.)

* minobacackibunker.jpg (37.67 KB, 630x421 - viewed 354 times.)

* file00041zd.jpg (58.72 KB, 563x898 - viewed 377 times.)

* borba.jpg (46.29 KB, 603x353 - viewed 185 times.)

* 15.jpg (137.92 KB, 466x431 - viewed 182 times.)
« Last Edit: July 29, 2010, 02:28:33 pm by MOTORISTA, Reason: Prebacivanje slika u atačment » Logged
MOTORISTA
Počasni global moderator
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 62 007« Reply #2 on: March 13, 2009, 01:46:23 pm »

                                                   7 april 1941

     1-Utvrđenje PALIOURINES
   Bez ozbiljnije neprijateljske aktivnosti. Sporadična mitraljeska vatra i lakše vazdušno bombardovanje.

     2-Utvrđenje ROUPEL
   Nemački napad je počeo u 05:45 teškim artiljerijskim bombardovanjem. Talasi od 30 do 40 aviona Štuka napadali oblast utvrđenja KAPINA. Da bi eleminisale Nemačke jedinice na KLEIDIONU dve čete su stigle i napale neprijatelja. Da bi izbegle uništenje neprijateljske trupe su se povukle prema visu Goliama, gde su organizovale odbranu. Tokom dana nemačkim trupama je iz vazduha dostavljena hrana, municija i medicinski materijal. Drugi bataljon 41 puka je u 16:00 napao Nemačke trupe na Goliami gde je naišao na snažan otpor i bio prisiljen da se zaustavi na oko 300 m od njih. Treći bataljon 41 puka je uspeo da potisne neprijateljske trupe od Loutra brda prema Goliami, ali nisu uspele da zaumu vis.

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

     3-Utvrđenje KARATAS
   Neprijateljska aktivnost se ograničila na vazdušno bombardovanje. Utvrđenje je artiljerijskom vatrom potpomoglo odbranu utvrđenja ROUPEL.

     4-Utvrđenje KALES
   Minimalna neprijateljska aktivnost.

     Ostale aktivnosti
   Nemačke trupe su uspele da zauzmu utvrđenja ISTIBEY, KELKAYA i ARPALUKI i prošle pored utvrđenja POPOTLITSA. Delovi 18 divizije su se povukli prema Strumici i usput uništili mostove Megalochorion i Petritsi ( železnički).

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

                                                   8 april 1941

     1-Utvrđenje PALIOURIONES
   Nemci su po zauzimanju utvrđenja ISTIBEY, KELKAYA i ARPALUKI, koncentrisali svoje napore na zauzimanje utvrđenja PALIOURIONES. Tokom noći je neprijatelj uspeo da prodre između kota 368 i 224, a kasnije i da zauzme oblast oko kote 368. Nemačke trupe na visu Goliama su uz pomoć avijacije i artiljerije uspele da odbiju više naših napada.

     2-Utvrđenje KARATAS
   Neprijateljska aktivnost se svela na vazdušno bombardovanje. Utvrđenje je artiljerijskom vatrom potpomoglo odbranu utvrđenja ROUPEL.

     3-Utvrđenje KALES
   Neprijateljska aktivnost se svela na artiljerijsko bombardovanje.

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
Grčki Major

                                                   9 april 1941

     1-Utvrđenje PALIOURIONES
   Nemačke trupe i dalje pokušavaju da zauzmu utvrđenje koje se nalazi u njihovom okruženju. U 17:30 Nemački parlamentarac je obavestio komandanta utvrđenja da je Grčka armija kapitulirala. Za vreme pregovora je postignut dogovor o prekidu vatre.

     2-Utvrđenje ROUPEL
   U vremenu od 14:00 do 15:00 neprijatelsko vazdušno i artiljerijsko bombardovanje. U 17:00 Nemački parlamentarac je doneo obaveštenje o kapitulaciji Grčke armije. Prestanak vatre je odmah dogovoren.

     3-Utvrđenje KARATAS
   Tokom jutra je data artiljerijska podrška utvrđenju ROUPEL, gađanjem neprijateljskih trupa koje su probale da prodru u utvrđenje sa istoka.

     4-Utvrđenje KALES
   Minimalna neprijateljska aktivnost.

     Ostale aktivnosti
   Odred iz 41 puka, pod komandom komandanta puka je stigao do visa Golama i odmah počeo sa napadom na neprijateljske trupe koje su se tu nalazile. U 05:30 treći bataljon 81 puka i treći bataljon 41 puka su takođe napal neprijateljske položaje na visu, ali su oba pretrpela teške gubitke od neprijateljske artiljerije i aviona. Dva nemačka napada su odbijena, a borba se nastavila celog dana.

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
Grčki narednik

                                                   10 april 1941

     1-Utvrđenje PALIOURIONES
   Nemačka delegacija dolazi da prihvati predaju utvrđenja. Nemački pukovnik je izrazio svoje divljenje herojskom otporu branilaca i čestitao garnizonu. Posle toga je praćen Grčkim komandantom obišao postrojene trupe. Nemci su spustili Grčku zastavu tek kada je utvrđenje napustio i poslednji Grčki vojnik.

     2-Utvrđenje ROUPEL
   Nemački oficir koji je bio ovlašten da prihvati predaju utvrđenja čestitao je Grčkom komandantu i izrazio divljenje herojskom otporu. Komandant nemačkog 125 puka je rekao potpukovniku Plevrakisu: „Ne plačem za mojim ljudima kao vojnik, zato što je njihovo žrtvovanje bilo neumitno. Plačem za mojim ljudima kao čovek, jer je moj puk pretrpeo katastrofu ogromnih razmera.“

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

   Nedostatak Metaksasove linije se ogledao u tome što je bila male dubine i što njena samostalna utvrđenja, iako su bila pripremljena za kružnu odbranu, nisu organizovana za tučenje međuprostora između objekata unutar utvrđenja. Nije utvrđena celokupna Grčka severna granica, već je to učinjeno samo prema Bugarskoj i manjim delom prema Jugoslaviji, čime je Nemcima ostavljena mogućnost zaobilaska slabog levog krila. Oni su to i iskoristili i slomom Jugoslovenske odbrane 8 aprila zaobišli i opkolili utvrđenja čime je njihova dalja sudbina bila zapečaćena, bez obzira na herojski otpor posadnih i ostalih Grčkih trupa. Na taj otpor potseća i natpis koji je ostavljen u jednom od utvrđenja: „ Na Termopilima ih je poginulo 300, ovde će ih poginuti 100 ali se nikada neće predati.“


* stuke.jpg (34.42 KB, 576x515 - viewed 151 times.)

* utvrdenjenarupelu.jpg (89.82 KB, 652x499 - viewed 149 times.)

* file00038ah.jpg (47.55 KB, 341x1002 - viewed 181 times.)

* grckinarednik.jpg (37.96 KB, 521x652 - viewed 167 times.)

* rupel19419hh.jpg (48.63 KB, 507x408 - viewed 157 times.)
« Last Edit: July 29, 2010, 02:34:13 pm by MOTORISTA, Reason: Prebacivanje slika u atačment » Logged
MOTORISTA
Počasni global moderator
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 62 007« Reply #3 on: February 09, 2011, 01:55:18 pm »

Još slika utvrđenja Roupel na Metaksasovoj liniji.

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]


* Roupel11.jpg (37 KB, 600x594 - viewed 180 times.)

* Roupel32.jpg (20.04 KB, 600x398 - viewed 142 times.)

* Roupel56.jpg (23.6 KB, 600x384 - viewed 149 times.)

* Roupel58.jpg (28.34 KB, 600x378 - viewed 168 times.)
Logged
MOTORISTA
Počasni global moderator
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 62 007« Reply #4 on: August 29, 2011, 08:36:54 pm »

Jedan od bunkera na Metaksasovoj liniji.

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]


* Frontlinie_in_Griekenland.jpg (28.52 KB, 311x469 - viewed 164 times.)
Logged
Dreadnought
Počasni global moderator
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Posts: 69 456« Reply #5 on: September 01, 2011, 04:37:01 pm »

Panzer Sperren (Zmajevi zubi) Metaksisove linije snimljeni 1941. godine nakon okupacije Grčke.


[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]


* panzer sperren.jpg (64.48 KB, 714x476 - viewed 152 times.)
Logged
Dreadnought
Počasni global moderator
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Posts: 69 456« Reply #6 on: September 29, 2011, 12:03:43 pm »

Jedan od bunkera na Metaksasovoj liniji.

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]


* Bunker Griechenland Balkan Metaxas Linie.jpg (187.92 KB, 1231x898 - viewed 191 times.)

* Bunker Griechenland Balkan Metaxas Linie_1.jpg (115.59 KB, 1241x833 - viewed 158 times.)
Logged
Dreadnought
Počasni global moderator
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Posts: 69 456« Reply #7 on: October 31, 2011, 01:19:24 pm »

Isto ...


[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]


* Bunker Metaxaslinie Griechenland.jpg (85.92 KB, 640x469 - viewed 170 times.)
Logged
gocemk
potporučnik
*
Offline Offline

Posts: 2 620


« Reply #8 on: June 03, 2012, 03:17:20 pm »Mojot dedo se borese vo ovaa vojna toj kako sto mi kazuvase na pocetokot na vojna so italija grcite upotrebuvaja utvrduvanje za odbrana od italjanite, i za to vreme da se mobilizirat i da napravat ofanziva vo albanija  sto bilo dobro, no koga bile isprateni na metaksovata linija, toj kako sto kazuvase koga gi vidovme germancite kakva oprema imaat i kolku samo avioni imaat na neboto koga ni se pojavija  site do eden se predadovme na germancite bez borba. A da sekogas na  pelagoniskata raminina ne mu se dava znacenje sekogas mu se davol znacenje na vardarskata dolina za prodiranje na jug, bitolsko lerinskiot prolaz bese vesto iskoristeno od germancite pri probivanjeto na jug prema rekata bistrica. Takvo probivanje sprema vardarskata dolina   napravi  istocnata francuska armija na generala saraj za vreme na prvata svetska vojna koga toj namesto da  se probije kon voden lerin- bitola prilep- kicevo i da ovozmozi povrzuvanje na srpskite trupi vo kosovo, toj napravi ofanziva vo pravec na gevegelija- negotino- krivolak kade francuskite trupi lesno prvo bea pod udar od zasedi na cetite na vmro, a podocna na frontalen udar na makedonskite opolocenski  trupi kaj negotino.
Logged
MOTORISTA
Počasni global moderator
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 62 007« Reply #9 on: February 10, 2013, 02:51:50 pm »

Još malo slika sa utvrđenja Rupel Metaksasove linije.

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

Izvor: http://www.roupel.gr/construction.html


* Roupel16.jpg (50.8 KB, 600x387 - viewed 146 times.)

* Roupel23.jpg (31.69 KB, 600x387 - viewed 172 times.)

* Roupel27.jpg (35.46 KB, 600x386 - viewed 154 times.)

* Roupel38.jpg (33.28 KB, 600x386 - viewed 155 times.)
Logged
Pages: [1]   Go Up
  Print  
 
Jump to:  

Prijatelji

▼▼▼▼

Prostor za Vaš baner

kontakt: brok@paluba.info

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2013, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder

SMFAds for Free Forums
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Page created in 0.029 seconds with 25 queries.