Lovci tipa Nieuport u naoružanju Srpske avijatike

(1/3) > >>

MOTORISTA:
Nieuport Nie.XXIV C1 - Nie.XXV

Vazduhoplovsstvo krealjevine SHS je nasledilo desetak "Njepora" od Srpske Avijatike, koja ih je koristila od 1917. godine na Solunskom frontu. Pretpostavlja se da su oko tri bila varijante Nie.XXIV C1 i oko sedam Nie.XXVII C1. Pogonsku grupu i jedne i druge varijante činio je motor Le Rhone 9Jb snage 120 KS. 19. juna 1919. u udesu Nie. XXIV C1 na aerodromu Novi Sad poginuo je major Branko Vukosavljević, proslavljeni pilot sa Solunskog fronta i prvi komandant VKSHS. Do povlačenja iz upotrebe 1922. korišteni su uglavnom kao školski lovci.

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]


Nieuport XI C1 Bebe

Avion Njepor XI C1 Bebe je lovački avion drvene konstrikcije trupa, kutijastog preseka, presvučen platnom, sa rotativnim motorom. Krila su mu građena po sistemu seskiplan (donje krilo je manje širine i površine od gornjeg). Ušao je u naoružanje u leto 1915 godine i omogućio je saveznicima da uspostave vazdušnu prevlast nad nemačkim lovcima Fokker E. Na Solunskom frontu su se upotrebljavali do leta 1916. i bili su u sastavu njeporskih eskadrila N 87 i N 91 Srpske Avijatike.

     tip: lovac jednosed
     motor: jedan rotativni, vazduhom hlađeni, sa devet cilindara Le Rhone 9C, snage 80 KS
     dužina: 5.64 m
     razmah: 7.52 m
     površina krila: 13.30 m2
     masa: prazan 320 kg,poletna 495 kg
     maksimalna brzina: 152 km/h
     penjanje: do visine od 2000 m za 10 minuta
     plafon leta: 4500 m
     autonomija leta: 2 h
     naoružanje: 1x7.7 mm Lewis ugrađen na gornjem krilu van obrtnog polja elise

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

MOTORISTA:
Nieuport XXI C1

Avion Nieuport XXI C1 je nastao kao olakšana verzija njepora XVII C1. Bio je standardni lovac u vazduhoplovstvu Istočne vojske i „Srpskoj Avijatici“, tokom 1916 i početkom 1917 godine. Služio je u eskadrilama N 87 i N 91 (posle prenumeracije N 387 i N 391). Takođe je činio glavninu Njeporskog odelenja „Srpske  Avijatike“ sa dva aparata ovog tipa.

     tip: lovac jednosed
     motor: jedan rotativni, vazduhom hlađeni, sa devet cilindara Le Rhone 9C, snage 80 KS
     dužina: 5.80 m
     razmah: 8.16 m
     površina krila: 14.75 m2
     masa: prazan 370 kg, poletna 545 kg
     brzina: 150 km/h
     penjanje: do visine od 2000 m za 8 minuta i 42 sekunde
     plafon leta: 5250 m
     autonomija leta: 3 h
     naoružanje: 1x7.7 mm Lewis, postavljen na gornjem krilu van obrtnog polja elise

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

MOTORISTA:
Nieuport XXIII C1

Avion Nieuport XXIII C1 pretstavlja nastavak razvoja porodice lovaca njepora, to je treći lovac druge generacije. Imao je jači motor i ponekad dva mitraljeza. Bilo ih je u manjem broju u njeporskim eskadrilama na Solunskom frontu.

     tip: lovac jednosed
     motor: jedan rotativni, vazduhom hlađeni, sa devet cilindara, Le Rhone 9Jb,  snage 120 KS
     dužina: 5.80 m
     razmah: 8.16 m
     površina krila: 14.75 m2
     masa: prazan 370 kg, poletna 545 kg
     brzina: 176 km/h
     penjanje: do visine od 2000 m za 5 minuta i 40 sekundi
     plafon leta: 6900 m
     autonomija leta: 2 h i 15 min.
     Naoružanje: 1x7.7 mm Vickers sinhronizovani, 1x7.7 mm Lewis na gornjem krilu van obrtnog polja elise

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

MOTORISTA:
Nieuport XXIV C1

Avion Nieuport XXIV C1 je do proleća 1918 bio najmoderniji lovac na Solunskom frontu.Bili su u sastavu eskadrila N 506,N 507 i N 523. Pored toga, po pravilu, svaka bombarderska eskadrila je imala po par ovih lovaca. Tokom 1918 ovi avioni su zamenjeni u lovačkim eskardilama, ali su ostali u bombarderskim. Neki od njih su stigli u oslobođenu Srbiju, dejstvujući do poslednjih dana borbi.

     tip: lovac jednosed
     motor: jedan rotativni, vazduhom hlađeni, sa devet cilindara Le Rhone 9Jb, snage 120 KS
     dužina: 5.87 m
     razmah: 8.21 m
     površina krila: 14.75 m2
     masa: prazan 355 kg, poletna 547 kg
     brzina: 176 km/h
     penjanje: do visine od 2000 m za 5 minuta i 40 sekundi
     plafon leta: 6900 m
     autonomija leta: 2 h i 15 min
     naoružanje: 1x7.7 mm Vickers sinhronizovani

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

MOTORISTA:
Nieuport XXIV bis C1

Avion Nieuport  XXIV bis C1 se od svog prethodnika razlikovao po drugačijem obliku krilaca i repnih površina, karakterističnih za prethodnu generaciju njepora. Korišćen je u manjem broju primeraka na solunskom frontu.

U vreme proboja Solunskog fronta u 1 srpskoj eskadrili se nalazilo osam njepora.

     tip: lovac jednosed
     motor: jedan rotativni, vazduhom hlađeni, sa devet cilindara Le Rhone 9Jb, snage 120 KS
     dužina: 5.82 m
     razmah: 8.16 m
     površina krila: 15.00 m2
     masa: prazan 375 kg,poletna 567 kg
     brzina: 170 km/h
     penjanje: do visine od 2000 m za 5 minuta i 40 sekundi
     plafon leta: 6800 m
     autonomija leta: 1 h i 42 min
     naoružanje: 1x7.7 mm Vickers sinhronizovani

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page