PALUBA
July 18, 2024, 10:17:43 pm *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: Važno - Prilikom registracije lozinka mora da sadrži najmanje osam karaktera, od toga jedno veliko slovo, i bar jedan broj, u protivnom registracija neće biti uspešna
 
   Home   Help Login Register  
Del.icio.us Digg FURL FaceBook Stumble Upon Reddit SlashDot

Pages:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13]   Go Down
  Print  
Author Topic: Planinske jedinice u JNA  (Read 188679 times)
 
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
Perun
poručnik korvete
*
Offline Offline

Posts: 3 694


« Reply #180 on: July 04, 2024, 11:02:30 am »

Koji je izvor korišten za ovo
Logged
NikolaX
desetar
*
Offline Offline

Posts: 104


« Reply #181 on: July 04, 2024, 11:38:54 am »

Koji je izvor korišten za ovo

Terzić Velimir, Slom Kraljevine Jugoslavije 1941, I i II, Beograd, 1983.
Logged
Perun
poručnik korvete
*
Offline Offline

Posts: 3 694


« Reply #182 on: July 04, 2024, 11:56:41 am »

Hvala
Logged
NikolaX
desetar
*
Offline Offline

Posts: 104


« Reply #183 on: July 05, 2024, 11:04:26 pm »

Pješadijske divizije JKV po tipu organizacije mogle su biti poljske i brdske. Poljske su koristile uglavnom tegleće konje i volove, a brdske tovarne konje.

Sa velikom sigurnošću može se zaključiti da su pješadijske divizije brdskog tipa (ukupno 11 pješadijskih divizija) bile divizije sa brdskim haubicama: Bosanska, Jadranska, Hercegovačka, Dinarska, Zetska, Bregalnička, Vardarska, Kosovska, Ibarska, Triglavska, Dravska.

Na primjer, Triglavska divizija brdskog tipa imala je artiljerijski puk sastava četiri artiljerijska diviziona, od kojih su dva artiljerijska diviziona brdskih haubica 100 mm M16/19:
- artiljerijski divizion brdskih topova 75 mm M28
- artiljerijski divizion poljskh topova 80 mm M28
- 1. artiljerijski divizion brdskih haubica 100 mm M16/19
- 2. artiljerijski divizion brdskih haubica 100 mm M16/19

Ostale pješadijske divizije bile su poljskog tipa (ukupno 17 pješadijskih divizija): Cerska, Drinska, Dunavska, Sremska, Potiska, Vrbaska, Lička, Unska, Savska, Murska, Osječka, Slavonska, Toplička, Moravska, Šumadiska, Krajinska, Timočka.

Po Uredbi o formaciji divizija je inicijalno imala 3 vozarska bataljona. Prema formaciji divizija poljskog tipa imala je jedan bataljon tovarni i dvokolični, dva lako konjska ili volovska, a divizija brdskog tipa: jedan bataljon tovarni, jedan dvokolični, jedan lako konjski.
Krajem 1940. treći vozarski bataljon se rasformira. Njih su trebali da zamijene auto vodovi 7 novoformiranih auto bataljona. Rasformirani su treći bataljoni sljedećih divizija: Šumadiske, Bosanske, Drinske, Vrbaske, Krajinske, Vardarske.

Vozarski bataljoni su generalno transportovali hranu (2 tekuća (dnevna) i 1 rezervni (dnevni) ljudski i stočni obrok) i municiju (1 šarža za svaku boračku pušku, 2 šarže za svaki (puško)mitraljez, bacač, top, haubicu, takođe bombe, tromblone, pištoljsku municiju, signalnu municiju, sredstva za zadimljvanje, nagazne mine).
Ljudski dnevni obrok bio je težak oko 1.27 kg, a stočni oko 5kg (bez mesa i sijena). Rezervni ljudski obrok bio je težak oko 0.9 kg, a stočni oko 5 kg.
Kola su nosila oko 400 kg a tovarni konj oko 80 kg.
Logged
NikolaX
desetar
*
Offline Offline

Posts: 104


« Reply #184 on: July 05, 2024, 11:29:40 pm »

U periodu JNA od 1956. godine, kada su formirane komande armijskih oblasti, a ukinuti korpusi i armije, KoV je imala 12 vojnih područja u sastavu armijskih oblasti. I armijske oblasti i vojna područja  bili su operativno-teritorijalne komande koje su obuhvatale sve komponente oružanih snaga. U slučaju rata predviđeno je da vojna područja ostaju kao teritorijalne komande na svojoj teritoriji, a da se iz njihovog sastava formiraju korpusi kao operativni sastavi.

Prema novoj ratnoj formaciji KoV je tada imala sljedeći sastav:
- 30 pješadijskih divizija
- 3 oklopne divizije

- 17 brdskih brigada

- 3 planinske brigade

- 6 oklopnih brigada.
12 pješadijskih brigada u miru, razvijale su se u ratu u pješadijske divizije (zato tih brigada u ratu nije bilo).

Brdske brigade bile su namijenjene za zatvaranje pravaca kapaciteta brigade, bez obzira na to što su bile brdskog sastava.
Takav sastav jedinica KoV ostao je sve do nove reorganizacije 1959. godine (prelazak na petornu formaciju prema planu „Drvar-1”).
Logged
NikolaX
desetar
*
Offline Offline

Posts: 104


« Reply #185 on: July 06, 2024, 12:06:21 am »

Naredbom DSNO od 12. 06. 1964. godine naređena je reorganizacija prema planu „Drvar-2”, s početkom od januara 1965. i završetkom do 1969. godine. U procjeni aktivnosti budućeg protivnika promatrane su samo armije NATO (Grčka, Italija i snage NATO iz Zapadne Njemačke, kao i neutralne Austrije).
Znatno su ojačane 3. i 5. armija, a djelomično i 4. armija na račun 1. i 7. armije. Sredinom 1964. godine prvo su reorganizovane granične jedinice, a zatim se prešlo na reorganizaciju jedinica KoV. Najprije su izvršene izmjene u divizijama i pukovima, a potom u vojnim područjima i armijama.

Smatralo se da je prema dotadašnjoj organizaciji („Drvar-1”) operativni dio KoV bio suviše veliki i formacijski usitnjen. Bilo je predloženo da se operativni dio KoV ukrupni u manji broj jačih formacija i da se u isto vrijeme poveća vatrena moć, pokretljivost jedinica i udarna snaga, ojačavanjem borbenog na račun neborbenog dijela jedinica.
Izbačena je konjska vuča u „B” divizijama koje su prema petornoj organizaciji „Drvar-1” imale 2159 konja i 1179 dvoosovinskih kola i dvokolica ukupno.

Prema formacijskim izmjenama i dopunama po planu „Drvar-2” u sastavu KoV u ratu bi se nalazilo:
- 5 armijskih oblasti
- 11 korpusa
- K-da grada Beograda (u rangu Vojnog područja)
- 24 pješadijske divizije
- 1 oklopna divizija
- 11 pješadijskih brigada
- 6 oklopnih brigada

- 10 brdskih brigada
- 1 planinska brigada

- 128 partizanskih brigada

- 1 mornaričko-desantna brigada
- 1 padobranska brigada
- 10 graničnih brigada
- 9 graničnih bataljona
Logged
Prvačić
potporučnik
*
Offline Offline

Posts: 2 355


« Reply #186 on: July 06, 2024, 10:35:41 am »

Kad ste već pomenuli i planinske jedinice JV, da pomenem da je za njih razvijena i posebna uniforma. Bluza M32 je bila modernog kroja i kasnije je propisana i za četničke/jurišne jedinice. I oznake činova u periodu 1932-39. su bile različite u odnosu na standardne epoletuške.

Detaljnije ima u knjizi: "Specijalne jedinice jugoslovenske vojske u Aprilskom ratu" autora Dušana Babca.
Logged
NikolaX
desetar
*
Offline Offline

Posts: 104


« Reply #187 on: July 06, 2024, 11:43:19 pm »

Plan organizacijsko-mobilizacijske i materijalno-tehničke modernizacije KoV „Rudo” trebalo ja da bude realizovan do 1975. godine. Predviđeno je da sve brigade (pješadijske, planinska, brdske i oklopne) i pješadijski pukovi imaju jaču vlastitu podršku (oruđa 105 mm i 122 mm) i jače vlastite elemente za PDB i PVB i da u oklopnim brigadama ta oruđa budu samohodna.
Divizije KoV trebalo je da budu osposobljene za izvršavanje zadataka operativnog značaja i da mogu objedinjavati dejstva svih snaga i struktura odbrane u zoni odgovornosti.
Pukovi i brigade trebale su biti manjeg brojnog stanja, jače vatrene moći, ososbito za PO borbu i PV borbu. Zahtijevalo se da puk i brigada budu organizacijski osposobljeni za dejstva, istovremeno, na dva taktička pravca, a divizije da imaju artiljerijske pukove sa 4 diviziona, po mogućnosti uključujući i divizion VBR.

Prema dorađenom planu „Rudo” bilo je predviđao u KoV :
- 18 pješadijskih divizija

- 1 planinska brigada
- 10 brdskih brigada

- 9 pješadijskih brigada sa oklopnim bataljonom (453. pbr, 9. pbr, 15. ppbr, 168. pbr, 13. ppbr, 25. pbr, 195. pbr, 253. pbr, 5. ppbr)
- 2 pješadijske brigade bez oklopnog bataljona
Logged
NikolaX
desetar
*
Offline Offline

Posts: 104


« Reply #188 on: July 07, 2024, 03:19:12 pm »

Organizacijsko-formacijska struktura planinskog bataljona po formaciji iz 1954. godine

Komanda bataljona

Odjeljenje ABHO 

Alpinistički izviđački vod - 26 ljudi, 2 Pu, 24 A, 2 PM, 4 RU - ranac, 2 RU - ručni
- komandno odjeljenje - 6 ljudi, 6 A
- 1. i 2. izviđačko odjeljenje - 10 ljudi, 1 Pu, 9 A, 1 PM, 1 RU - ranac, 1 RU-ručni

1., 2. i 3. planinska četa -  156 / 163 čov., 27 Pi, 66 / 70 Pu (9 sa tromblonskim dodatkom, 1 sa optikom), 63 / 66 A, 2 SP, 15 PM, 3 mitr, 6 RB, 0 / 2 x BsT 57 mm, 3 MB 60 mm, 12 / 14 tovarnih konja

- komanda čete - 7 ljudi, 5 Pi, 2 A, 2 SP
- 1., 2. i 3. streljački vod (komandno odjeljenje, 1., 2. i 3. streljačko odjeljenje, prateće odjeljenje) - 42 čov., 6 Pi, 19 Pu (3 sa tromblonskim dodatkom, 1 sa optikom), 17 A, 5 PM, 2 RB, 2 tovarna konja
- prateći vod ( komandno odjeljenje, mitraljesko odjeljenje, MB odjeljenje 60 mm) - 23 čov., 4 Pi, 9 Pu, 10 A, 3 mitr., 3 MB 60 mm, 6 tovarnih konja

Napomena: na tenkoprohodnim pravcima prateći vod planinske čete imao je i jedno odjeljenje BsT 57 mm
- odjeljenje BsT 57 mm - 7 ljudi, 4 Pu, 3 A, 2 BsT 57 mm, 2 tovarna konja

Prateća četa – ljudi 72, 5 Pi, 52 Pu, 35 automata, 4 RB M9A1 „Bazuka”, 2 BsT 75 mm, 6 MB 82 mm, 4 PAM 12,7 mm, 14 tovarnih konja, 12 municijskih konja, 1 kamion 2,5 t

- komanda čete -  9 ljudi – 1 Pi, 5 Pu, 3 A, 1 kamion 2,5 t
- protivoklopni vod -  25 ljudi, 14 Pu, 11 A, 2 BsT 75 mm, 4 RB, 4 tovarna konja, 2 municijska konja
- k-dno odjeljenje - 3 čov.
- odjeljenje BsT 75 mm – 10 ljudi
- 1. i 2. odjeljenje RB – 6 ljudi

- MB vod 82 mm - 35 ljudi, 22 Pu, 13 A, 6 MB 82 mm, 6 tovarnih konja, 6 municijskih konja
- komandno odjeljenje - 5 ljudi
- 1., 2. i 3. MB odjeljenje - 10 ljudi

- vod PAM 12,7 mm - 23 čov. 4 Pi, 11 Pu, 8 A, 4 PAM 12,7 mm, 4 tovarna konja, 4 municijska konja
- komandno odjeljenje - 3 čov.
- 1. i 2. odjeljenje PAM 12,7 mm - 10 ljudi

Pozadinska četa
- intendantski vod
- sanitetski vod
- veterinarsko odjeljenje
- tovarni vod (za ojačanje transporta)
- automobilski vod

Ukupno u planinskom bataljonu F-54: 9 mitr., 48 PM (2 u aliv, 1 u intendantskom vodu pozadinske čete), 6 SP, 23 RB M9A1 „Bazuka” (1 u intendantskom vodu pozadinske čete), 0 / 6 BsT 57mm (odjeljenje BsT 57 mm imaju planinske čete planinskih bataljona na tenkoprohodnim pravcima), 2 BsT 75 mm, 9 MB 60 mm, 6 MB 82 mm, 4 PAM 12,7 mm


Logged
NikolaX
desetar
*
Offline Offline

Posts: 104


« Reply #189 on: July 07, 2024, 03:23:12 pm »

U razdoblju od 1969. do 1974. godine provodi se usavršavanje organizacijsko-formacijske strukture pješadije. Osnovni organizacijsko-formacijski sastav pješadijskih jedinica bitno se ne mijenja, već se, u osnovi, zadržava prvobitni formacijski okvir. Nastavljen je proces modernizacije postepenim ugrađivanjem u pješadijske strukture novih sredstava ratne tehnike radi povećanja vatrenih mogućnosti osnovnih jedinica pješadije. Vrši se u prvom redu preoružavanje jedinica poluautomatskim puškama i postepeno uvođenje automatskih pušaka. Povećava se broj tromblonista u streljačkim odjeljenjima i uvodi se snajperski par u streljačke vodove. Povećava se broj BsT i MB 82 mm u pješadijskom bataljonu. Postepeno se uvode u organizacijsku strukturu bataljona PT laka oruđa, PA topovi i PA rakete. Do kraja 1974. godine učinjen je značajan korak u jačanju organizacijsko-formacijske strukture pješadijskih jedinica.

Prema planu modernizacije OS tražilo se:
- da združene jedinice pješadije u sastavu KoV budu promjenljivog sastava sa mogućnostima lakog i brzog prilagođavanja nastaloj situaciji i transformisanja u druge strukture operativnih i partizanskih jedinica;

- da brdsko-planinske i partizanske jedinice budu organizovane u više varijanti, a po naoružanju, transportu i pokretljivosti da su prilagođene za borbu na brdsko-planinskom zemljištu.
Na tim osnovama 1974. dat je prijedlog nove organizacijske strukture pješadijske brigade, a izrađene su i odobrene nove formacije planinske brigade i brdskih brigada i izvršena njihova preformacija.
Logged
NikolaX
desetar
*
Offline Offline

Posts: 104


« Reply #190 on: July 07, 2024, 09:59:17 pm »

U novoj organizacijsko-formacijskoj strukturi planinske brigade i brdskih brigada učinjena su značajna poboljšanja (1975. god.):
- povećane su vatrene mogućnosti planinskih bataljona i brdskih bataljona
- uveden je snajperski par u brdske vodove
- udvostručen je broj PAT 20/3 mm za PVO osnovnih elemenata podrške
- smanjen je broj tovarnih grla i umjesto njih, gdje god je bilo moguće, uveden je motorizovani transport
- u planinskoj brigadi uveden je u planinske bataljone dvojni transport – motorizovani i tovarni
- u planinske bataljone uveden je i alpinistički vod namijenjen za izvršavanje specijalnih zadataka, veračko-spasilačkog karaktera
- u brdskoj brigadi uvedeni su u brdske čete minobacači 60 mm čime one postaju pokretljivije u borbi
- ojačana je podrška brdskih bataljona uvođenjem u njihov sastav većeg broja minobacača 82 mm (8 MB 82 mm umjesto 4)
- brdskom bataljonu pojačana je i PVO sa 4 PAM 12,7 mm
- u izviđačku četu brdske brigade uveden je i alpinističko-izviđački vod, čime je brigada u većem stepenu osposobljena za samostalna dejstva i u težim planinskim zonama

Planinska brigada – organizacijska struktura (Osnovi razvoja i borbene dogradnje pešadije, UP, 1974.)
- komanda brigade
- komanda stana
- izviđačka četa
- četa vojne policije
- 1., 2., 3., 4. i 5. planinski bataljon
- 1., 2. i 3. topovska artiljerijska baterija 76 mm M48 B1
- 1. i 2. minobacačka artiljerijska baterija 120 mm
- 1., 2. i 3. protivtenkovska artiljerijska baterija
- protivavionska artiljerijska baterija
- inžinjerijski bataljon
- četa veze
- vod ABHO
- pozadinske jedinice

Brdska brigada – organizacijska struktura (Osnovi razvoja i borbene dogradnje pešadije, UP, 1974.)
- komanda brigade
- komanda stana
- izviđačka četa
- četa vojne policije
- 1., 2., 3, i (4.) brdski bataljon
- 1. i 2. topovska artiljerijska baterija 76 mm M48 B1
- 1. i 2. minobacačka artiljerijska baterija 120 mm
- protivtenkovska četa (protivtenkovska artiljerijska baterija)
- protivavionska artiljerijska baterija
- inžinjerijska četa
- četa veze
- vod ABHO
- pozadinske jedinice
Logged
NikolaX
desetar
*
Offline Offline

Posts: 104


« Reply #191 on: July 08, 2024, 01:40:24 pm »

Analizom organizacijsko-formacijskih sastava pojedinih vrsta pješadijskih jedinica, utvrđene su i njihove proračunske taktičke i vatrene mogućnosti. To je poslužilo i za određivanje načelnih taktičkih normi u borbenim pravilima. (Osnovi razvoja i borbene dogradnje pešadije, UP, 1974.)

Proračunske taktičke mogućnosti u napadu – planinske jedinice (1975. god.)
- planinska brigada u napadu – širina 6 – 8 km, dubina 5 – 8 km
- planinski bataljon u napadu – širina 1,5 km
- planinska četa u napadu – širina 0,8 km
Na pravcu glavnog udara u sastavu više jedinice širina zone napada brigade na manevarskom zemljištu iznosi do 6 km, na brdskom do 8 km, a na planinskom 10 do 14 km - Pravilo Brigada (p, mt, b, pl, mp i l), 1984.

Proračunske taktičke mogućnosti u napadu – brdske jedinice (1975. god.)
- brdska brigada u napadu – širina 6 – 8 km, dubina 5 – 8 km
- brdski bataljon u napadu – širina 1,5 km
- brdska četa u napadu – širina 0,5 – 0,7 km

Proračunske taktičke mogućnosti u odbrani – planinske jedinice (1975. god.)
- planinska brigada u odbrani – širina 10 - 15 km, dubina 20 km
- planinski bataljon u odbrani – širina 5 km
- planinska četa u odbrani – širina 2 km
Širina zone odbrane brigade na manevarskom zemljištu može da iznosi 10 do 15 km, a na planinskom i do 20 km - Pravilo Brigada (p, mt, b, pl, mp i l), 1984.

Proračunske taktičke mogućnosti u odbrani – brdske jedinice (1975. god.)
- brdska brigada u odbrani – širina 8 - 12 km, dubina 15 - 20 km
- brdski bataljon u odbrani – širina 3 - 5 km, dubina 2 – 2,5 km
- brdska četa u odbrani – širina 1 – 1,5 km, dubina 1 km

Ukupne vatrene mogućnosti – planinske jedinice (1975. god.)
- planinska brigada – streljačka vatra (broj metaka u min.) 283.710; podrška u met. zaprečne vatre 3.030
- planinski bataljon – streljačka vatra (broj metaka u min.) 40.000; podrška u met. zaprečne vatre 360
- planinska četa – streljačka vatra (broj metaka u min.) 10.020

Ukupne vatrene mogućnosti – brdske jedinice (1975. god.)
- brdska brigada – streljačka vatra (broj metaka u min.) 178.420; podrška u met. zaprečne vatre 2.280
- brdski bataljon – streljačka vatra (broj metaka u min.) 36.270; podrška u met. zaprečne vatre 420
- brdska četa – streljačka vatra (broj metaka u min.) 9.870
Logged
NikolaX
desetar
*
Offline Offline

Posts: 104


« Reply #192 on: July 11, 2024, 10:08:44 pm »

Opremanje pješadije novim sredstvima ratne tehnike u razdoblju od 1969. do 1974. godine.
Istovremeno sa jačanjem organizacijsko-formacijske strukture pješadijskih jedinica, nastavljen je i proces poboljšanja i znatnog jačanja njihove vatrene moći.
Uvođenjem u organizacijsku strukturu osnovnih jedinica pješadije AP 7,62 mm M70 i M70A i PM 7,62 mm M72, kao i povećanjem broja mitraljeza učinjen je u nekim strukturama pješadije kvalitetan skok u gustini i efikasnosti streljačke vatre (oko 3 puta povećana u odnosu na stanje pri kraju 2. svj. rata).
Poluautomatizacija i automatizacija streljačke vatre ne umanjuje borbenu vrijednost pješaka.
Novi je zahtjev u tome da se sa istim ili manjim brojem ljudi postigne potrebna gustina streljačke vatre i time stvore rezerve u ljudstvu za prihvat drugih uvećanih potreba za PO borbu, PVO i protivdesantnu borbu.

Razdoblje od 1974. do 1985. godine
Smanjivanje broja ljudstva u združenim pješadijskim sastavima uslijedilo je i kao posljedica ukidanja ili preformacije nekih pješadijskih sastava.
Istovremeno niže pješadijske jedinice povećavaju se po broju ljudi što je rezultat uvođenja u njihove sastave novih elemenata kojim se povećavaju njihove vatrene i druge mogućnosti prije svega u streljačkoj vatri, PO borbi, PVO i efikasnosti elemenata za komandovanje.
U daljem procesu usavršavanja organizacijsko-formacijske strukture pješadijskih jedinica svih vrsta, pa tako i planinskih i brdskih jedinica, došlo je do značajnih izmjena.

U opremanju planinskih, brdskih i lakih jedinica savremenim tovarnim i zaprežnim priborom, učinjen je značajan napredak uvođenjem novog, znatno lakšeg samara M77 i novog tipa lakše i pogodnije dvokolice M84. Time je dio stočnog transporta znatno olakšan i udovoljeno je zahtjevu za povećanjem manevarske sposobnosti tih jedinica, s obzirom na njihovu namjenu i osobine prostora u kojem izvode b/d.

Planinska brigada imala je isti organizacijski okvir kao i pješadijska brigada, s tim što fiksno ima 5 planinskih bataljona, a umjesto lakog artiljerijskog diviziona PVO imala je laku artiljerijsku bateriju PVO i nema oklopni bataljon.

Planinska brigada (345. plbr)
- komanda brigade
- komanda stana
- izviđačka četa
- četa vojne policije
- 1., 2., 3., 4. i 5. planinski bataljon
- mješoviti artiljerijski divizion (1., 2. i 3. topovska artiljerijska baterija 76 mm M48 B1, 1. i 2. minobacačka artiljerijska baterija 120 mm)
- mješoviti protivoklopni artiljerijski divizion (1. i 2. topovska protivoklopna artiljerijska baterija 76 mm M42, raketna protivoklopna baterija POLK 9K11)
- laka artiljerijska baterija PVO 20/3 mm
- inžinjerijski bataljon
- četa veze
- vod ABHO
- pozadinski bataljon

Brdska brigada po broju pješadijskih sastava (brdskih bataljona) i veličini rodovskih jedinica, manjeg je sastava, što je rezultat njene taktičko-operativne namjene.

Brdska brigada
- komanda brigade
- komanda stana
- izviđačka četa
- četa vojne policije
- 1., 2. i 3. brdski bataljon
- mješoviti artiljerijski divizion (1. i 2. topovska artiljerijska baterija 76 mm M48 B1, 1. i 2. minobacačka artiljerijska baterija 120 mm)
- protivoklopna četa
- laka artiljerijska baterija PVO
- inžinjerijska četa
- četa veze
- vod ABHO
- pozadinska četa
Logged
NikolaX
desetar
*
Offline Offline

Posts: 104


« Reply #193 on: July 16, 2024, 10:51:52 pm »

Tovarni transport u planinskom bataljonu iz organskog sastava 345. planinske brigade po formaciji iz 1981. godine:

PLANINSKI BATALJON F-81
- Komanda bataljona
- Odjeljenje veze
- Alpinistički izviđački vod

- Tehničko odjeljenje
- Intendantsko odjeljenje
- Sanitetsko odjeljenje
- Tovarni vod – 33 tovarna konja
- Veterinarsko odjeljenje – 3 tovarna konja

- 1., 2. i 3. planinska četa – 16 tovarnih konja
- komanda čete
- 1., 2. i 3. planinski vod – 3 tovarna konja (1., 2. i 3. streljačko odjeljenje, 4. odjeljenje mitraljesko)
- prateći vod – 7 tovarnih konja (1. odjeljenje RB, 2. i 3. odjeljenje MB 60 mm)

- Vod BsT 82 mm sastava 1., 2. i 3. odjeljenje BsT 82 mm (u 1. planinskom bataljonu - Tolmin i 4. planinskom bataljonu - Bovec) – 6 tovarnih konja, 6 municijskih konja

- Protivoklopni vod sastava 1. odjeljenje BsT 82 mm, 2. i 3. odjeljenje RB (u 2. planinskom bataljonu – Bohinjska Bela i 3. planinskom bataljonu – Škofja Loka) – 4 tovarna konja, 2 municijska konja

- Vod MB 82 mm (1., 2. i 3. odjeljenje MB 82 mm) – 6 tovarnih konja, 6 municijskih konja

- Vod PAM 12,7 mm (1. i 2. odjeljenje PAM) – 4 tovarna konja, 4 municijska konja
- Odjeljenje S-2M – 1 tovarni konj

Ukupno u 1. i 4. planinskom bataljonu F-81: 117 konja

Ukupno u 2. i 3. planinskom bataljonu F-81: 111 konja


Prema formacijskim normativima iz pedesetih godina:

- na 40 grla sljeduje 1 majstor potkivač, 1 pomoćnik potkivač, 1 potkivačka vatra, 1 garnitura alata za iskivanje, 1 garnitura alata za potkivanje

- na 40-80 grla sljeduje 1 majstor potkivač, 2 pomoćnika potkivača, 1 potkivačka vatra, 1 garnitura alata za iskivanje, 2 garniture alata za potkivanje

- na 80-160 grla sljeduje 1 majstor potkivač, 3 pomoćnika potkivača, 1 potkivačka vatra, 1 garnitura alata za iskivanje, 3 garniture alata za potkivanje

- na 160-320 grla sljeduju 2 majstora potkivača, 4 pomoćnika potkivača, 2 potkivačke vatre, 2 garniture alata za iskivanje, 4 garniture alata za potkivanje
« Last Edit: July 16, 2024, 11:14:40 pm by NikolaX » Logged
Perun
poručnik korvete
*
Offline Offline

Posts: 3 694


« Reply #194 on: Today at 07:44:59 pm »

"Naredbom DSNO od 12. 06. 1964. godine naređena je reorganizacija prema planu „Drvar-2”, s početkom od januara 1965. i završetkom do 1969. godine. U procjeni aktivnosti budućeg protivnika promatrane su samo armije NATO (Grčka, Italija i snage NATO iz Zapadne Njemačke, kao i neutralne Austrije)."

Prema podacima iz 1973. godine KoV "Plavi / Italija" (Formacije „Plavih”, SSNO, GŠ JNA, 2. uprava, 1975. (izvod), Зарубежное военное обозрение) ima: 4 pješadijske divizije (3 poljskog tipa i 1 brdskog tipa), 2 oklopne divizije, 5 alpskih brigada, 4 pješadijske brigade, 1 oklopno-izviđačku brigadu, 1 raketno-haubičku brigadu, 1 lagunski puk, 1 padobransku brigadu, 4 raketna diviziona PVO „Hawk”.

Osnovna grupacija KoV „Italije” raspoređena je u sjeveroistočnom dijelu zemlje na najosjetljivijem jugoslovenskom strategijskom pravcu.
Organizacijska struktura snaga KoV bila je sljedeća (1973. godina):

3. AK (armijski korpus) – Milano
Po svome rasporedu u miru 3. AK imao je ulogu 2. ešelona.

- pješadijska divizija "Cremona" - Torino - 21. pp, 157. pp, 22. okp
- pješadijska divizija "Legnano" - Bergamo - 67. pp, 68. pp, 4. okp
- oklopna divizija "Centauro" - Novara - 3. bersaljerski mehanizovani puk, 1. tenkovski puk, 31. tenkovski puk

- samohodni haubički artiljerijski puk 155 mm (tri diviziona)
- 52. artiljerijski puk (shad 203 mm, had 203 mm, tad 155 mm)
- 3. grupa art. spec.
- 3. avijacijska eskadrila
- 3. helikopterska eskadrila o.n.
- 3. inžinjerijsko-pionirski bataljon
- 3. transportni bataljon
- pozadinske jedinice

4. AAK (alpski armijski korpus) – Bolzano
Zadatak 4. AAK je odbrana Brenerskih prolaza i centralnog dijela sjeverne granice Italije. U ofenzivnim dejstvima na teritoriji Jugoslavije mogao se pojaviti u alpskim predjelima sa pravca Italije i Austrije.

- alpska brigada "Taurinense" - Torino – 4. alpski puk sastava 4 alpska bataljona, 1. puk brdske artiljerije sastava 4 haubička artiljerijska diviziona 105 mm/14 M56
- alpska brigada "Orobica" - Merano – 5. alpski puk sastava 3 alpska bataljona, 5. puk brdske artiljerije sastava 3 haubička artiljerijska diviziona 105 mm M56
- alpska brigada "Tridentina" - Bressanone – 6. alpski puk sastava 3 alpska bataljona, 2. puk brdske artiljerije sastava 3 haubička artiljerijska diviziona 105 mm M56

Komanda trupa "Carnia Cadore" - Belluno (u sastavu 4. AAK)
- alpska brigada Cadore - Belluno – 7. alpski puk sastava 3 alpska bataljona, 6. puk brdske artiljerije sastava 3 haubička artiljerijska diviziona 105 mm M56
- alpska brigada Julia - Cividale de Friuli – 8. alpski puk sastava 4 alpska bataljona, 3. puk brdske artiljerije sastava 4 haubička artiljerijska diviziona 105 mm M56
- 12. alpski posadni puk sastava četiri posadna bataljona
- 7. inžinjerijski pos. Bataljon
- 7. bataljon veze
- pozadinske jedinice

direktno potčinjeni komandi 4. AAK
- 7. karabinjerski bataljon
- padobranska alpska četa
- 11. posadni puk sastava 3 posadna bataljona
- 2. alpski puk (regrutni) sastava 5 bataljona
- 3. oklopno-izviđački puk sastava dva bataljona sa po 2 čete tenkova M47 i četom OT M113
- artiljerijski puk sastava 3 haubička artiljerijska diviziona 155 mm M114, jedan topovski artiljerijski divizion 155 mm M1-M59, grupa art. spec.
- 4. helikopterska eskadrila o.n. AB 204, AB 205
- 2. bataljon inž. min. al.
- 14. inžinjerijski pionirski bataljon
- 4. transportni bataljon
- komanda službi

5. AK (armijski korpus) - Vittorio Veneto
5. AK dodijeljen je najvažniji zadatak – da zatvara sjeveroistočnu granicu prema Jugoslaviji.

- pješadijska divizija "Folgore" - Treviso - 82. pp, 183. pp, 182. okp
- pješadijska divizija (brdskog tipa) "Mantova" - Udine - 59. pp - Calabria, 76. pp - Napoli, 114. pp - Mantova, 52. alpski posadni puk, 43. tenkovski bataljon
- oklopna divizija "Ariete" - Pordenone - 8. bersaljerski mehanizovani puk, 32. tenkovski puk, 132. tenkovski puk

- Komanda "Trupe - Trst" - 151. pješadijski puk "Sassari", 14. artiljerijski puk sa dva had 155 mm M114

- oklopno-izviđačka brigada "Pozuolo del Friuli" - Gorizia - 2. oip, 4. oip, 5. tenkovski puk, 8. artiljerijski puk sastava dva shad 155 mm M109 G)
- 3. raketno-haubička brigada - Portogruaro - 3. raketni puk sastava dva raketna diviziona "Honest John" sa po dvije baterije „HJ” – 4 lans., dva had 155 mm M115
- 13 karabinjerski bataljon (meh.)
- 53. pješadijski puk (posadni) - Umbria, 54. pp (pos.) - Umbria, 73. pp (pos.) - Lomardia
- lagunski puk "Serenissima" - Venezia – amfibijski bataljon - Marghera, amf.b - Piave, amf.b - Isonzo, tenkovski bataljon M-47 Patton, četa amf. transp., av. Skecija LaA L 213, 23. četa veze, regrutna četa, transportna četa, poz.
- 27. artiljerijski puk (teški) - dva samohodna topovska art. diviziona 175 mm/60 M107
- 41. artiljerijski puk (teški) - shad 203 mm M110, had 203 mm M115, tad 155 mm M59
- 5. grupa art. spec.
- eskadrila LaA L 19E
- eskadrila op. namj. AB 204, AB 205
- 1. pionirski bataljon
- 3. inžinjerijski puk
- 5. bataljon veze
- komanda pozadine

Samostalne pješadijske brigade KoV:
- pješadijska brigada Bari,
- pješadijska brigada Bologna
- pješadijska brigada Firenza
- pješadijska brigada Messina

Godine 1975. uvodi se nova brigadno-divizijska organizacija koja će biti na snazi sve do 1986. godine kada KoV prelazi na brigadno-korpusnu organizaciju.
Logged
Pages:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13]   Go Up
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2013, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder

SMFAds for Free Forums
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Page created in 0.113 seconds with 23 queries.