PALUBA
June 27, 2022, 06:58:38 pm *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: Mali jubilej - prvih 10.000 hiljada članova
 
   Home   Help Login Register  
Del.icio.us Digg FURL FaceBook Stumble Upon Reddit SlashDot

Pages: [1]   Go Down
  Print  
Author Topic: Brodski raketni sistem Terijer/Tartar/Standard  (Read 8860 times)
 
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
Solaris
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 12 358


#vragu i rat#


« on: October 08, 2012, 05:39:59 pm »

Terrier/Tartar

Ponekad, neki sistem naoružanja podvrgnut je od početka profesio­nalnom vođenju uz korištenje su­vremenih temeljnih principa te se razgranava u obilje raznovrsnih, više ili manje različitih naoružanja u toku dugog perioda. Kod rakete je čuveni primjer za ovu tvrdnju obitelj oružja brod — zrak, koja nije dobila samo različita imena nego je poslije imala i rakete za različite namjene SSM i ASM. Ni jedna posebno nije nešto izuzetno, desilo se jedino da su to bile ra­kete kao dijelovi programa koji je rano počeo i uz neumorne napore trajao 30 godina bez predaha.

Ci­jela obitelj izvedena je iz progra­ma Bumblebee, a jedan od najve­ćih industrijskih partnera bila je tvrtka Consolidated Vultee (Convair) koja je u svom odsjeku u Downeyu vodila razvoj Gnata s upravljivim vektorom potiska tokom 1945/46, a uporedo s Larkom istra­živano je i upravljanje pokretnim krilima i nepokretnim krilcima. Na­kon ispaljivanja 1948. Vultee je postao Convair a u veljači 1949. dobijen je ugovor za taktički pro­totip jednog potpuno brodskog si­stema SAM s raketom koja ima tandemski starter, unutarnji putni raketni motor i vođenje po snopu.

To je bio SAM-N-7 Terrier. Prva raketa isporučena je 31. siječnja 1950. a ispaljena je na poligonu NOTS China Lake 16. veljače. Tvrt­ke Sperry i Reeves razvijale su radar za praćenje ciljeva i vođenje rakete koji je dovršen oko 1954. feao SPQ-5. Tvrtke Ford instruments i Western Electric potpomagale su razvoj vođenja, a Northern Ord­nance izradila je dvojni lanser.

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
Razvoj rata u Koreji lipnja 1950. trenutno je povećao urgentnost programa te je odlučeno da se br­zo izgradi jedan brodski sistem unatoč nedostatnog broja. Dvije krstarice, Boston i Canberra, po­vučene su zbog preuređivanja, a taj rad doveo je do izuzetnog pro­jekta iskorištenja prostora. Con­vair (docnije General Dynamics) preuzela je veliku proizvodnu opre­mu u Pomoni u blizini Riversidea u Kaliforniji što je poslije postala GD Pomona Division, čuveni cen­tar za projektiranje i razvoj ovog i drugih sistema naoružanja. Prva generacija taktičkih raketa letjela je 1951. označena sa BW-0. za vo­đenje po snopu i upravljanje kn li­ma nulte verzije. Raketa je imala putni motor s čvrstim gorivom od tvrtke MW Kellogg Co, tarv demski starter od Allegany Basticsa, a pneumatske pokretače kormila i blizinski upaljač u kon­vencionalnoj bojnoj glavi.
Prvo ispaljivanje na moru izve­deno je 1951. a 1953. BW-0 je ra­zorio prvu leteću metu. Predviđeni nedostaci progresivno su se is­pravljali uvođenjem serije revidi­ranih produkcionih blokova do 1953. kada je u BW-1 ugrađena glavnina novih unutarnjih modula s drugim promjenama radi pobolj­šanja proizvodnje i pouzdanosti is­poruka je brzo rasla a rokovi su održavani s umanjenim cijenama.

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
BW-1 je efikasan protiv podzvučnih, pasivnih, manevrirajućih cilje­va, a dobio je IOC na palubi CAG-2 Canberra 15. lipnja 1956. Ubrzo su i drugi brodovi oboružani novim sistemom. Svaki brod imao je in­stalacije na pozicijama X i Y, a dvojni lanseri su opsluživani roti- rajućim skladištem od 72 rakete koje su smještene uspravno. Hi­draulični uređaj za punjenje lanse­ra postavljen je pod elevacijom od 90°. Brodovi su imali radare za pretraživanje SPS-30 sa 3D a dvoj­ni radar za vođenje rakete SPO-5.

Pri kraju 1950. procurile su vijesti o Terrieru 2, ili razvijenijem Terrieru. To je, u stvari, bio BT-3 (vođen po snopu s repnim kormi­lima u trećoj verziji), a bio je pot­puno aerodinamički rekonstruiran s krilima što se protežu do repa s dugom tetivom (teško da se ovo može nazvati krilima) 'duž tijela. Produžena krila su poravnata s rep­nim kormilima. Razlog je bio da se poboljšaju manevarske sposob­nosti da bi se dostigle potrebe nastale prijetnjom supersoničnih aviona. Motor je dobio veći impuls radi povećanja brzine i dometa a čvrsto gorivo je uzeto i za APU zbog povećane potrebne snage za rad kormila u produženom letu i poboljšanje automatskim pilotom, lako je trebao biti potpuno usa- glašen s brodskim sistemom, novi BT-3 je povećao anvelopu sposob­nosti za 50%. Označena sa RIM-2C u revidiranoj shemi, ova raketa je proizvedena ubrzano te je ugrađe­na na tri nosača, šest krstarica i 30 fregata mornarice SAD, tri krsta­rice talijanske mornarice i jednu krstaricu nizozemske mornarice.

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
Studije su još 1956. pokazale da se manjim modifikacijama brod­skog sistema usmjeravanja, pro­pulzije rakete i bojne glave, može razviti raketa Terrier povećanog dometa tako da bude efikasna pro­tiv površinskih ciljeva, posebno brodova. BT-3A (RIM-2D) zamijenio je -3 u montaži Pomone sa spo­sobnostima kao sistem SSM uz sposobnosti za prvobitnu namjenu. Domet je približno udvostručen, s novim čeonim izgaranjem na put­nom motoru, a snaga za upravljanje je osigurana punjenjem koje je du­že izgaralo napajajući APU s njego­vim sistemom. Prijemnik signala koji omogućuje dvojno povezivanje s radarom za vođenje bio je tran- zistoriziran. Količina od 3000 ras­položivih raketa BW/BT bile su tipa — 3A(N) s nuklearnom gla­vom posebno za namjenu SSM.

Početkom 1950. postojao je pri­tisak da se dobije SAM koji bi se ispaljivao iz manjih brodova manjih od 5000 tona, što je bila za Ter­rier. Produžene studije su pokaza­le da bi glavna poboljšanja to omogućila. Uprava naoružanja je dala shemu Tartara, kasnije ozna­čene RIM-24, te je tehnička pri­prema za proizvodnju počela u Pomoninim tvornicama. To je bila jedina promjena u mogućnostima brodskog prostora, a dozvolila je sistemu da bude ugrađen na raza- račima. Tartar je angažirao motor dvojnog potiska PU/AP koji po­stiže 2,8 Macha a teži 345 kp, te je izostala potreba za posebnim starterom. Raytheon je vodio novi SARH sistem vođenja, a radar SPG-51 služio je kao glavni ele­ment u upravljanju vatrom topa 73 mm i rakete. U početku ga je usmjeravao radar za pretraživanje SPS-52.

Vjeruje se da SPG-51 radi u l-bandu i da ozračuje cilj za tragač samovođenja u dielektrič- nom nosu rakete. Od početka Tar­tar RIM-24A i Tartar RIM-24B imali su anvelopu sposobnosti veću od Terriera BW. Proizvodnja Tartara odvijala se je paralelno s proiz­vodnjom Teriera, a pod kraj 1968. ovaj sistem je ugrađen ili se u- građivao u oko 50 brodova u SAD, Australiji, Francuskoj, SR Njemačkoj, Iranu, Italiji, Japanu, Nizozemskoj i Španjolskoj. Isporu­čeno je preko 6500 raketa Tartar.

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
Od 1957. Tartarove demonstra­cije vođenja SARH dovele su do novog Terriera, HT-3 (samovođeni Terier). To nije pridonijelo samo da se maksimalno koristi rješenje Tartarovog vođenja, uključujući tu i obitelj radara SPG-51, nego je omogućilo i uvođenje mnogih no­vih proizvodnih tehnika da bi se potpomogla proizvodnja umanjuju­ći daljne troškove. Pouzdanost je povećana a pri ekstremnom dome­tu HT-3 dostiže SSKP oko 30% veću zbog uvećane točnosti. Ova raketa, RIM-2F, bila je zadnja u gradnji na temelju Terriera, a os­tala je u proizvodnji do 1966. To­kom šezdesetih godina obje rake­te, Terrier i Tartar, stalno su se poboljšavale u programu povratnih dotjerivanja u kojem su ponovno prolazile kroz tvornice Pomona ne­kih dva ili tri puta radi modernizi­ranja i ugradnje novih elektronič­kih rješenja.

Dimenzije: Dužina (Terrier RIM-2A) 4,52 m, (sa starterom) 8,25 m, (RIM-2F) 4,5 m, (sa starterom) 7,98 m, (tipični Tartar) 4,57 m, promjer za sve 343 mm, razmah (RIM-2A) 1,17 m (druge verzije 1,07 m

Startna težina: (RIM-2A) 1315 kp, (RIM-2F) 1402 kp, (tipični Tartar) 646 kp

Domet: (RIM-2A) 19,3 km, (RIM-2F) 35 km, (tipični Tartar) 17,7 km


* ta3.jpg (70.12 KB, 800x595 - viewed 301 times.)

* ta1.jpg (74.51 KB, 800x467 - viewed 276 times.)

* ta2.jpg (63.91 KB, 800x532 - viewed 280 times.)

* ta4.jpg (79.82 KB, 788x600 - viewed 295 times.)
« Last Edit: December 25, 2013, 07:17:10 pm by SOLARIS 1972 » Logged
Solaris
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 12 358


#vragu i rat#


« Reply #1 on: December 25, 2013, 07:16:40 pm »

Standard

Početkom 1960. Uprava naoružanja američke mornarice imenovala je GD Pomonu da učestvuje u radu na novoj obitelji oružja koja će na­stati izmjenama i modifikacijama dovoljno značajnim da se raketi da novo ime — Standard.

Ova obitelj počela je sa dvije rakete Standard MR (srednji domet) RIM-66 radi zamjene Tartara i Standard ER (u- većani domet) RIM-67 radi zamje­ne Terriera. Svaka raketa bila je uzajmno zamjenljiva sa svojom prethodnicom te nije zahtijevala izmjene u skladištima, uređaju za rukovanje i lanserima na brodovi­ma ili mornaričkim kopnenim polo­žajima.

Postojeći sistem usmjera­vanja na brodu mogao se je kori­stiti s malim promjenama, pretež­no u softveru. Ali, iako slične vanj­štine, nove rakete bile su potpuno različite u unutrašnjosti.

Jedna od najvećih izmjena bila je eliminacija hidrauličnog sistema i korišćenje suhih baterija kao iz­vora energije za raketu u potpuno­sti s elektroenergijom (vjerojatno prva u historiji). Skladište baterije se može držati godinama neaktiv­no, ali se aktivira neposredno pri­je lansiranja.

 Pored ostalog, napaja aktuatore za četiri nezavisna repna kormila. Sva elektronička kola su izvedena u tehnici čvrstoga sta­nja što povećava pouzdanost, eli- mlinira potrebu palubnih provjera i reducira vrijeme zagrijavanja uz smanjenje potrošnje energije.

Spo­sobnost ECCM poboljšana je u od­nosu na Terrier/Tartar a do 1970. poboljšana je u nekoliko proizvod­nih blokova. Standard MR doživio je daljnje poboljšanje motora koji je težio 411,5 kp što je značajno poboljšalo anvelopu sposobnosti.

Dok su studije napredovale za SSM i ASM verzije, kao što je podvučeno, osnovni razvoj Stan­darda MR i ER završen je u GD Pomoni 1963-66., a ugovor o proiz­vodnji vrijedan 120651191 dolara potpisan je ožujka 1967. Podešava­nje za ugradnju u brod počelo je 1968, a IOC je dostignut 1969.

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
 Do 1971. preko 70 brodova imalo je rakete Standard, od kojih je pri­bližno polovima bila iste verzi­je. U međuvremenu, nekoliko je događaja pridonijelo da se pro­gram proširi. Prvi je bio hitna po­tražnja na Bliskom istoku za SAM koji nudi bolje obrambene sposob­nosti protiv neprijateljskih instala­cija SAM nego što je to mogao stariji sistem Shrike.

Za nekoliko tjedana GD je preradila raketu za proturadarsku namjenu, od Stan­darda MR na ARM ispunjavajući tako prazan prostor. Raketa Stan­dard ARM (AGM-78A) posebno se razmatra u ovoj publikaciji.

Drugi važan događaj bio je potapanje broda Eilat od protubrodske rakete sovjetskog projektila 1967. To je ubrzalo mornaricu SAD da preis­pita kompletni koncept obrane od protubrodskih raketa. Treće je bila potreba da se brodovima osi­gura nedostajuća sposobnost SSM dok se Harpoon razvija.

Najznačajniji napor usmjeren je ka suprotstavljanju potencijalne protubrodske prijetnje, koja kra­jem šestog desetljeća još nije podstakla odziv SAD. Prve studi­je i modifikacije da se začepe praznine zvale su se SAMID (brodska integralna antiraketna obrana), ali one su skrenuie u ekstremno kompleksni i skupi sistem koji je u početku nazvan ASMS (napred­niji površinski raketni sistem) i konačno imenovan Aegis.

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
Za čudo, mornarica nije razvila antiraketni sistem na malim brodovima nego je odabrala da zasnuje naoružanje na raketi Standard MR, u modifi­ciranom obliku, a oko ovoga kon­struira elektronski sistem neupo redivog obima i različitosti.

Ovdje se ne može dublje opisivati sis­tem Aegis od napomena da je vo­ditelj ugovora RCA, dok su sistem upravljanja vatrom Mk99 (s rada­rom za ozračivanje ciljeva), i mul- tifunkcionalni radar velike snage SPY-1 koji može simultano otkri­vati i pratiti više ciljeva, razvijeni i proizvedeni u Raytheonu.

 Digi­talni kompjuter UYK-7 je Remingtonov Rand Univac. Dvojni elektrolanser može ispaliti rakete Stan­dard, Harpoon ili Asroc. Tipični sistem može imati četiri antene faznog radara SPY-1, četiri radara SPG sa 62 kanala za ozračivanje i jedan ili dva dvojna iansera sa 24, 44, ili 64. rakete.

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
Ovaj prostrani sistem za velike površinske platforme zahtijevao je promjene rakete Standard, princi­pijelno ugradnju vođenja na sred­njoj putanji. Rezultat je raketa Standard 2 (SM-2) koja će e- ventualno zamijeniti SM-1 u pro­izvodnji kako MR tako i ER oblik.

Glavne promjene su: zamjertk koničnog skanerskog pri­jemnika SARH s monoimpulsnim prijemnikom, osiguranje je­dinice inercijaine reference za vođenje na srednjoj trajektoriji, dvosmjernu telemetarsku vezu za izvještavanje o poziciji rakete i ažuriranje podataka o poziciji cilja s korekcijama vođenja i digitalni kompjuter kao zamjena za analog­ni.

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
Inercijalna referenca omoguću­je raketi da izvodi samostalnu na­vigaciju u blizini cilja kada SARH prestaje. To omogućuje energični­je manevre na trajektoriji dajući mogućnost povećanja dometa od 60% za MR i 100% za ER bez promjene propulzije.

 SM-2 također sadrži daljna poboljšanja u ECCM a povećavajući brzinu ispaljivanja potpuno se koristi sposobnost dje­lovanja na više ciljeva istodobno sistema Aegis. Travnja 1977. opitni brod Norton Sound istovremeno je koristio jedan ozračivač za dva cilja.

Slika višefunkcijskog faznog radara (velike ravne ploče na bočnim stranama konstrukcije broda). On istovremeno pretražuje, prati više ciljeva, učestvuje u vođenju na srednjoj putanji, upravlja s ozračivačkim radarima i procje­njuje vjerojatnost uništenja cilja.
[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
Završni dio priče počinje 1970. kada su izvedena ispaljivanja radi demonstriranja mogućnosti Stan­darda MR i ER u ulozi SSM. Ispa­ljivao se je s mnogo manjih bro­dova nego onih što su sposobni nositi sistem Aegis za SAM verzije.

Dimenzije: Dužina (MR) 4,47 m, (ER) 7,98 m; promjer za obje ra­kete 343 mm; razmah 914 mm

Startna težina: (MR) 581 kp, (ER) 1066 kp

Domet: SM-1 MR) 30, 6 km, (SM-1 ER) 56,3 km, (SM-2 MR) 48,3 km, (SM-2 ER) 121 km


* stan2.jpg (58.14 KB, 1024x497 - viewed 255 times.)

* stan3.jpg (41.03 KB, 800x348 - viewed 268 times.)

* stan4.jpg (28.66 KB, 460x800 - viewed 235 times.)

* stan5.jpg (29.45 KB, 426x800 - viewed 214 times.)

* stan6.jpg (48.73 KB, 600x677 - viewed 249 times.)
Logged
Solaris
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 12 358


#vragu i rat#


« Reply #2 on: December 25, 2013, 07:17:45 pm »

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

Iz knjige : Vođene rakete
Autor : Bill Gunston


* stan1.jpg (104.81 KB, 1280x877 - viewed 263 times.)
Logged
Morskoprase
zastavnik
*
Offline Offline

Posts: 1 387« Reply #3 on: February 02, 2018, 06:16:27 pm »

Iranci prema svojim izjavama koriste SM-1 na svojim fregatama i to pramčanom delu u fiksnim lansirnim kutijama postavljenim pod uglom od nekih 10stepeni po vertikali i pod pravim uglom na osu broda. Uvek sam mislio, da je neophodno da pre lansiranja prijemnik u glavi rakete uhvati odraz cilja-aviona te da se zaključa. Predpostavljam, da je moguće ispaliti raketu i bez zahvata, navoditi raketu ručno, dok ne uhvati odraz cilja te se zaključa i prepusti automatskom navođenju. Jeli to tačno ili kako treba da radi? Hvala na pomoći,
Logged
MOTORISTA
Stručni saradnik za more i pomorstvo
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 62 009« Reply #4 on: January 27, 2020, 10:41:00 am »

Logged
MOTORISTA
Stručni saradnik za more i pomorstvo
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 62 009« Reply #5 on: July 20, 2021, 06:12:56 pm »

Logged
Kubovac
Moderator
poručnik korvete
*
Online Online

Posts: 3 362« Reply #6 on: April 17, 2022, 10:05:45 am »

Operacija Bumbar - Tajni program američke vojske sa zadatkom razvoja vođene rakete, koje bi poput insekta - poletala vertikalno, menjala pravac gotovo trenutno i zadavala bolan "ubod" protivniku. Osnovna zamisao je bila zaštita brodova od napada iz vazduha, odnosno od lovaca i njihovih brzih protivbrodskih raketa.
U Raytheon-ovom dokumentarnom filmu, pogledajte kako se došlo do serije Standard Misille raketa i kako je program evoluirao od zaštite brodova do zaštite cele zemlje, kao deo integrisane protivvazduhoplovne odbrane Sjedinjenih Američkih Država.

Logged
Kubovac
Moderator
poručnik korvete
*
Online Online

Posts: 3 362« Reply #7 on: May 06, 2022, 07:23:33 pm »

Danska mornarica testirala raketu zemlja-vazduh SM-2

Fregata Kraljevske danske mornarice klase Iver Huidfeldt Niels Juel je prvi put probno ispalila projektil SM-2 u blizini obale Norveške.

Na brodu je bilo intenzivno, ali koncentrisano okruženje kada je sinoć prvi put lansirana raketa SM-2 sa danskog broda. Cela posada broda bila je stacionirana na svojim pozicijama, čekajući karakterističan zvuk koji se može čuti po celom brodu kada projektil izađe iz lansirnog bunara.

Svi operateri u brodskom borbeno-informacionom centru, odakle se upravljalo lansiranjem, bili su potpuno fokusirani na zadatak: bezbedno i uspešno lansiranje.

Ipak, bilo je mesta za osmeh na usredsređenim licima kada je dugme pritisnuto i projektil uspešno lansiran u nebo. Danski ratni brod je po prvi put lansirao projektil SM-2, označavajući prvo ispaljivanje u klasi (FOC), a izvela ga je fregata Niels Juel pod Agencijom za materijal i nabavku Ministarstva odbrane. To je značajan korak ka opremanju tri fregate klase Iver Huitfeldt raketama SM-2.

„Značajno je dostignuće testirati rakete na našim fregatama klase Iver Huitfeldt. Kada rakete budu raspoređene na tri fregate u klasi, moći ćemo da koristimo ove jedinice za ono za šta su prvobitno kupljene i planirane: protivvazduhoplovnu odbranu reona. Fregate već imaju radare i druge senzore, kao i dobro obučenu posadu, što im omogućava da pažljivo i precizno nadgledaju vazdušni prostor, kao i da brzo otkrivaju neprijateljske avione ili projektile. Sa raketama SM-2, fregate će moći da obaraju potencijalno neprijateljske avione i rakete sa veće udaljenosti, dajući značajan doprinos danskom vazduhoplovstvu, na primer. To jednostavno poboljšava kapacitete protivvazduhoplovne odbrane fregata, što je ključno za odbranu Danske i ispunjava potrebe NATO-a." rekao je kontraadmiral Torben Mikkelsen, načelnik Kraljevske danske mornarice

Kada nove rakete budu u potpunosti uvedene, fregate će moći brzo da se rasporede za odbrambene zadatke u konfliktnim područjima širom sveta, kao i za odbranu Danske i danske teritorije.

S druge strane, nadogradnja čini fregate korisnijim za NATO, jer je sposobnost raspoređivanja broda sa senzorima i oružjem koje može da čuva vazdušni prostor nešto za šta je NATO veoma zainteresovan. Kao rezultat toga, doprinos Danske NATO-u će biti poboljšan .

Dugoročni projekat

Pre probnog lansiranja, Agencija za materijal i nabavku Ministarstva odbrane (FMI) pripremala se da instalira i testira raketu tokom nekoliko godina. Nabavka se sastoji iz više delova. Sama raketa se nabavlja preko američke mornarice. Pored nabavke projektila, u FMI-u je urađeno mnogo posla na nadogradnji elektronike i softvera na fregati tako da se raketa može integrisati sa drugim sistemima na brodu.

Isto tako, FMI je pripremio lanser MK41, koji je od početka ugrađen u brodove i sa kojeg se ispaljuju rakete. Tokom kopnene faze, istovremeno je postavljen i magacin i radionica za rakete.

„Radili smo dugi niz godina da bismo mogli da implementiramo ovaj kapacitet. Zato je veliko zadovoljstvo što je sve ono na čemu su svi radili otišlo u višu jedinicu na vrlo uspešnom prvom lansiranju sinoć. Sada se radujemo što ćemo moći da koristimo podatke koje imamo od probnog lansiranja do daljeg rada na konačnoj implementaciji raketnog sistema." rekao je Anders Skeel Bitzau, PM za nabavku SM-2 u Agenciji za materijal i nabavku MO

Protivvazduhoplovna odbrana reona raketama SM-2

Mogućnosti novih projektila biće da doprinesu odbrani područja.

„Odbrana reona je ključna za nesmetano delovanje mornaričkih snaga ili grupe nosača aviona. Sa raketama SM-2, danske fregate mogu mnogo bolje da prate druge brodove i štite mornaričke snage, kao i oblast u kojoj se mornaričke snage nalaze, od neprijateljskih projektila ili aviona“, kaže kapetan Simon E. Šulc-Larsen, komandant fregate Niels Juel.

Niels Juel je prva danska fregata koja je lansirala projektil SM-2. Lansiranje projektila je test da se vidi da li svi sistemi funkcionišu ispravno i da li su u interakciji, a koji se dogodio na poligonu na moru Andoia Svemirska Odbrana (ASD) u severnom delu Norveške.

„Kada testiramo rakete, to nije samo prekretnica za odbranu Danske, to je takođe veliki događaj za brod i posadu. Očigledno smo se radovali probnom lansiranju, a posada je već duže vreme intenzivno i ciljano radila na noćnim događajima. Sada imamo sposobnost na brodu koja stavlja fregatu Niels Juel i naše sestrinske brodove daleko ispred u pogledu pomorske upotrebljivosti za Dansku i NATO. Niels Juel ima posvećenu i profesionalnu ekipu – i ja sam ponosan na njihov pristup zadatku.”  rekao je kapetan Simon E. Schultz-Larsen, komandant fregate Niels Juel

Izvor: https://www.navalnews.com/naval-news/2022/05/danish-navy-test-fires-sm-2-surface-to-air-missile/

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

* Danish-Navy-test-fires-SM-2-surface-to-air-missile.jpg (170.76 KB, 1772x1299 - viewed 0 times.)
Logged
Kubovac
Moderator
poručnik korvete
*
Online Online

Posts: 3 362« Reply #8 on: June 17, 2022, 01:09:43 pm »

Američka korporacija Raytheon potpisala je ugovor sa Pentagonom o nabavci rakete presretača SM-3 Block IIA

Raytheon Missiles & Defence, koji je jedan od odeljenja američke vojno-industrijske korporacije Raytheon Technologies, ​​potpisao je ugovor sa Agencijom za raketnu odbranu Ministarstva odbrane SAD za nabavku rakete presretača SM-3 Block IIA. Iznos transakcije, kako je objavljeno u zvaničnom obaveštenju na sajtu korporacije, iznosi 867 miliona dolara. Rakete će ići u službu u američkoj vojsci i partnerima.

"SM-3 Block IIA presretač je razvijen u partnerstvu sa Japanom i ima veliki raketni motor i kinetičku bojevu glavu koji mu omogućavaju da brani šira područja od pretnji balističkih projektila dugog dometa.", kaže Taj Ficdžerald, potpredsednik za stratešku raketnu odbranu u Raytheon Missiles & Defence.
Navođena protivvazduhoplovna raketa porodice Standard SM-3 instalirana je na ratnim brodovima i kopnenim sistemima protivraketne odbrane i dizajnirana je za uništavanje balističkih projektila na atmosferskoj visini.

SM-3 Block IIA je opremljen automatskim sistemom navođenja, ima sopstveni motor, a uništavanje mete se vrši kinetičkom bojevom glavom bez prisustva eksploziva.
Kako se navodi na sajtu američkog koncerna, raketa je „pogađala ciljeve snagom kamiona od 10 tona koji se kretao brzinom od 600 milja na sat“. Ovaj metod uništavanja neprijateljskih projektila naziva se "hit-to-kil" i sličan je presretanju metka drugim metkom.

SM-3 Block IIA je opremljen poboljšanom bojevom glavom i naprednim sistemom ciljanja. Prva uspešna testiranja nove protivvazduhoplovne rakete obavljena su 2017. godine.
U zvaničnom saopštenju kompanije Raytheon Technologies navodi se da je SM-3 već u upotrebi u evropskim zemljama NATO-a, posebno da su protivraketni sistemi raspoređeni u Rumuniji. Pored toga, brodovi američke mornarice na obali Evrope opremljeni su novim protivvazduhoplovnim projektilima.

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

Izvor


* SM IIA.png (696.49 KB, 895x540 - viewed 0 times.)
Logged
Pages: [1]   Go Up
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2013, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder

Gold Charm by Shadow82x
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Page created in 0.025 seconds with 22 queries.