PALUBA
August 19, 2022, 11:39:43 pm *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: Na forumu PalubaInfo novoregistrovane članove odobravamo ručno, to može potrajati 24 h
 
   Home   Help Login Register  
Del.icio.us Digg FURL FaceBook Stumble Upon Reddit SlashDot

Pages:  [1] 2   Go Down
  Print  
Author Topic: Proizvodnja BOt u ex Yu  (Read 14754 times)
 
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
Solaris
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 12 358


#vragu i rat#


« on: June 02, 2013, 04:51:27 pm »

U časopisu Hrvatski vojnik 93. g. objavljen je članak sa ovom tematikom.
Možda će biti interesantno forumašima da pročitaju.

Autor : Hrvoje Katić

---------------------

Bivša Jugoslavija je u velikoj tajnosti radila na programu proizvodnje kemijskog oruž­ja.
Čak ni SIPRI »Stockholm International Peace Research Insti­tute koji je posjedovao najtočnije podatke za mnoge zemlje svijeta ni­je nikada u svojim godišnjacima spomenuo Jugoslaviju kao zemlju koja radi na takvom programu.

Lo­kacija od 52 ha površine u selu Poto­ci udaljenom 10 km sjeverno od Mostara idealno se uklopila u tajnost programa.

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
Vojnotehnički institut (VTI), Po­gon Mostar je počeo s radom 1958. godine.

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
Pogon je bio namijenjen za sintezu svih poznatih bojnih otrova (BOt) za upotrebu bivše JA (razvoj tehničkih sredstava zaštite i detek­cije, dekontaminacije, toksikologije i nastavne svrhe).

Sastavni dijelovi Pogona su bili:

1.Pogon za proizvodnju BOt-a
2.Laboratorij za sintezu i raš­člambu
3.Podzemna i nadzemna skladiš­ta
4.Prostor za uzgoj i održavanje pokusnih životinja
5.Radionice (mehanička, elektro i građevinska)
6.Ambulanta za hitne intervenci­je

Pogon je upravno i razvojno bio vezan s Institutom za tehničko-me- dicinskku zaštitu (ITMZ) Beograd.
U njemu je stalno bilo uposleno 80 do 120 djelatnika od čega 6 do 10 inženjera i 10 do 12 tehničara.
Više od 95 posto uposlenih bile su građanske osobe sljedećih nacionalnosti: 60 posto Srba, 30 posto Muslimana i 10 posto Hrvata.

Sva stručna literatura, tehnička dokumentacija (elaborati, radne bi­lježnice) odnesena je u srpnju 1991. godine u Beograd.
Demontažu postrojenja i tehničke opreme obavila je skupina inženje­ra i tehničara iz Beograda i pre­mjestila je u Lučane tijekom siječnja i veljače 1992. godine.
Pogon je rješenjem načelnika Glavnog štaba JA prestao s radom 1. siječnja 1992. godine.


* pogon2.JPG (244.95 KB, 835x849 - viewed 307 times.)

* pogon1.JPG (158.63 KB, 746x802 - viewed 295 times.)
« Last Edit: June 02, 2013, 05:00:35 pm by SOLARIS 1972 » Logged
Solaris
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 12 358


#vragu i rat#


« Reply #1 on: June 02, 2013, 04:54:20 pm »

Program razvoja kemijskog oružja

Prema programu razvoja kemij­skog oružja bivše JA od 1960. godine počela su polutehnološka istraživa­nja za tehnološki projekt proizvod­nje bojnog otrova sarina pod oznakom HM-502.
U početku se radilo u postrojenju izrađenom u Prvoj Iskri Barić kapa­citeta 120 kg sarina po punjenju a kasnije u fleksibilnoj aparaturi ka­paciteta 23 kg po punjenju.
Istraživanja za tehnološki projekt plikavca S-iperita pod oznakom HM-501 obavljena su u aparaturi proizvedenoj u Prvoj Iskri Barić ka­paciteta 30 kg po punjenju.

Proizvedene količine sarina i S- iperita tijekom ovih polutehnoloških istraživanja uporabljene su za punjenje granata kalibra 152 mm i 155 mm za terenska ispitivanja na Veležu i Blidinje jezeru (Čvrsnica) u razdoblju od 1961. do 1969. godine. Pokusi su bili statički, a ispitivani su  fenomeni kontaminacije u ovisnosti od konstrukcije projektila.
Na temelju polutehnoloških istra­živanja izrađeni su tehnološki pro­jekti za proizvodnju sarina (200 kg- /dan) i S-iperita (200 kg/dan). Pro­jekti su realizirani u razdoblju od 1966. do 1969. godine.

Od 1965. do 1967. godine rađeno je na poluindustrijskom projektu pro­izvodnje metilfosfonildiklorida (MEDK) kapacitata 180 kg/dan. Pro­jekt je realiziran 1968. godine u Lu- čanima kod Čačka u krugu Tvorni­ce baruta *M. Blagojević«.
Sva tri pogona su probno radila tijekom 1969. i 1970. godine.

U probnoj proizvodnji S-iperita i sarina proizvedeno je po 600 kg sva­kog pojedinačno. Pored pogona za proizvodnju S-iperita bila je monti­rana 1981. godine i fleksibilna stak­lena aparatura kapaciteta 70 do 80 kg/đan S-iperita s nešto izmijenje­nim tehnološkim postupkom u od­nosu na postupak primjenjen u po­gonu. U ovoj aparaturi proizvedeno je oko 350 kg S-iperita. Postrojenje za zagušljivac fozgen napravljeno je već 1959. godine kapaciteta 20-kg- /h. U vremenu od 1959. do 1965. go­dine proizvedeno je približno 15 to­na fozgena. U 1965. godini postroje­nje je premješteno u »M. Zakić« Kruševac.

U razdoblju od 1975. do 1977. godi­ne obavljena su polutehnološka is­traživanja proizvodnje nadražljivca CS-a. Pogon kapaciteta 200 kg/dan napravljen je 1978. godine. Tehno­loškim projektom bilo je predviđe­no i pripremanje formulacije CS-l za što je nabavljeno postrojenje za mljevenje kapaciteta 200 kg/sat.

U sklopu izradbe polutehnoloških projekata u razdoblju od 1980. do 1984. godine izrađeni su projekti proizvodnje psiho-otrova BZ kapa­citeta 5 kg/dan i zagušljivca klorpikrina kapaciteta 10 kg/dan. Ostali živčani BOt-ovi; soman, VX. tabun, armin, DFP; plikavci, N-iperit, luizit, krvni, klorcijan, rađeni su samo u laboratorijskim količinama. U raz­doblju od 1976. do 1988. godine Po­gon se angažirao na zadaći »Jastre­bac« koji je sadržavao proizvodnju sarina i S-iperita, punjenje projekti­la sarinom i S-iperitom za statička i dinamička ispitivanja na Krivolaku (Makedonija).

 Ista su obavljena u ci­lju uvođenja ovih kemijskih borbe­nih sredstava u naoružanje (grana­te, rakete, avio-bombe i nagazne mine). Tijekom programa »Jastrebac« postrojenje za prozivodnju sa­rina povremeno je radilo. U tom je razdoblju ukupno proizvedeno 4,5 tona sarina.Za potrebe punjenja granata i ra­keta BOt-om napravljen je pogon za punjenje, provjeru hermetičnosti i dekontaminaciju kapaciteta 30 pro­jektila/dan.

U programu Velež-Blidinje obav­ljena su statička istraživanja grana­ta kalibra 152 mm i 155 mm punje­nih sarinom i S-iperitom u svrhu definiranja optimalnog sastava ke­mijskog projektila i ispitivanja feno­mena kontaminacije. U programu »Jastrebac*, rađeni su statički i di­namički pokusi, a fenomeni konta­minacije nadzirani su biološkim i kemijskim metodama, za razliku od Veleža gdje su korištene samo bio­loške metode.
U programu -Jastrebac« ispitiva­ni su sljedeći projektili: granate 122 mm i 155 mm, raketa 128 mm, avio-bombe oznake BAD-100 (BAD-bom- ba zrakoplovna dimna) i nagaznih mina. Granate su punjene sarinom i S-iperitom, a ostala sredstva sa sa­rinom.
Granate 152 mm i 155 mm su pu­njene s približno 3,51 sarina ili S-iperita, granate 122 mm s 1,8 1 a ra­kete 128 mm s 2 1 sarina, aviobom­be s 20 1 sarina i nagazne mine s 0,3 1 i velike s 0,6 1 sarina. U početku se eksperimentiralo i s krilnim raketa­ma punjenim s 4 1 sarina ali se zbog problema s raketnim motorima odustalo od njihovog usavršavanja.

Program »Jastrebac« okončan je uvođenjem u naoružanje sljedećih kemijskih bojnih sredstava.

1.Granata 122 mm, punjena sari­nom i S-iperitom.
2.Raketa 128 mm, punjena sari­nom.
3.Avio-bomba punjena sarinom.

U 1988. i 1989. godini obavljena su statička eksperimentiranja s binar­nim sarinom jer je u planu bio i raz­voj binarnog kemijskog oružja.
« Last Edit: June 02, 2013, 05:00:52 pm by SOLARIS 1972 » Logged
Solaris
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 12 358


#vragu i rat#


« Reply #2 on: June 02, 2013, 04:56:43 pm »

Program stvaranja pričuvi kemijskog oružja

Prema programu »Jastrebac« u razdoblju od 1986. do 1987. godine napravljen je pogon za proizvodnju kemijskog streljiva. Prije izgradnje ovog pogona za potrebe programa ispitivanja streljiva na Krivolaku punjenje projektila je obavljeno u fleksibilnim staklenim aparatura­ma.
Pogon za proizvodnju kemisjkog streljiva sastojao se od dijela za odmašćivanje metalnih elemenata, di­jela za punjenje i brtvljenje, sustava komora za provjeru hermetičnosti, dijela za obilježavanje kemijskog streljiva i sustava kada za dekonta­minaciju i uništavanje kemijskog streljiva u incidentnoj situaciji.U pogonu je bio montiran ventila­cijski sustav s aparaturom za de­kontaminaciju ventiliranih plinova.
Tijekom probnog rada u pogonu za proizvodnju kemijskog streljiva proizvedeno je 250 komada granata 122 mm punjenih sarinom, namije­njenih za skladištenje kao pričuva kemijskog oružja.

Planom proizvodnje za razdoblje od 1991. do 1995. godine bilo je pred­viđeno uskladištenje 4800 granata 122 mm, punjenih sarinom i 1000 granata istog kalibra punjenih S-iperitom. Za uskladištenje predvi­đenog kemijskog streljiva naprav­ljeno je skladište blizu Hadžića kod Sarajeva. U tu svrhu izrađeno je ti­jekom 1988. godine i 1989. godine 40 tona MFDK, najvažnijeg intermedijara u proizvodnji sarina. U početku 1992. godine čitava količina je vraće­na natrag u Lučane. Zajedno s MFDK odvezene su i ostale sirovine potrebne za sintezu sarina i S-iperi­ta (izopropilalkohol—5 tona, metilen diklorid—5 tona, natrijsilikofluorid—10 tona i sumpor monoklorid—3 tone).
U »Unisu«Vogošća su još 1990. go­dine bile izrađene i spremne za pri­jevoz u Mostar granate 122 mm.

Program proizvodnje CS-a

CS, nadražljivac uveden je kao formacijsko sredstvo u naoružanje umjesto kloracetofenona 1974. godi­ne.
Podignuto postrojenje CS-a je od 1978. do 1989. godine proizvelo više od 100 tona CS-a i CS-l. Sve navede­ne količine su isporučene tvornici »M. Zakić« Kruševac i vojnim pošta­ma po bivšoj Jugoslaviji. Za rasprši­vanje na ciljeve razvijene su dimne kutije, ručne bombe, leđni i avioraspršivači.

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
Zaglavak

Svekolika oprema za proizvodnju BOt-a i kemijskog oružja i tehnička dokumentacija nalaze se u Lućanima i Beogradu već dvije godine. U istom prostoru se nalaze i sirovine za sarin i S-iperit koje su odvezene iz Mostara. Od 40 tona uskladište­nog metilfosfonildiklorida moguće je napraviti 30 tona sarina, a od 3 to­ne sumpormonoklorida, 4 tone S-iperita.
Dio kadrova koji je radio u Mosta­ru na programu proizvodnje BOt-a i kemijskog oružja sad se nalazi u Sr­biji.
VTI sektor za tehničko medicin­sku zaštitu Beograd ima inženjerski i tehničarski kadar koji bi s ovim kadrom iz Mostara mogao obaviti montažu postrojenja i otpočeti pro­izvodnju BOT-a i kemijskog strelji­va.


* bot.jpg (38.87 KB, 446x622 - viewed 266 times.)
Logged
Solaris
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 12 358


#vragu i rat#


« Reply #3 on: June 02, 2013, 04:59:39 pm »

Koliko sam uspio saznati sva sredstva su uništena prije 2000 g.
Nažalost ovo su jedine slike pogona u Potocima koje sam uspio naći.

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
poz.


* potoci1.jpg (33.56 KB, 480x640 - viewed 324 times.)

* potoci2.jpg (144.58 KB, 1200x900 - viewed 297 times.)
Logged
VeselinDakovic
mladji vodnik
*
Offline Offline

Posts: 164« Reply #4 on: May 10, 2016, 03:39:27 am »

 

Прц Милојка...

Чудна ми чуда.

Сарин и иперит може да се направи у бурету, а најважније је какви су заптивачи на бурету.

Ако су добри, онда је у питању хемијски реактор, ако нису, онда је буре.

Амерички савезници у Сирији из редова ИСИС (ДАЕШ) раде са буретом, без заптивача.

Што се тиче неконвенционалног оружја, колико је америчка авијација испалила пројектила од уранијума изотопа U-238 на подручју Косова и Метохије па сад белокапићи имају проблеме (јер су то сами заискали) за које Светска Здравствена Организација не сме да каже и наводи да нема података? Слично је у Босни и Херцеговини, и то највише у подручју "федерације",

А чујем да се и у Далмацији жале.

Извињавам се ако сам саопштио истину.

Опет ћу то урадити у више наврата.

 
Logged
kosmonaut
zastavnik
*
Offline Offline

Posts: 1 405


« Reply #5 on: May 10, 2016, 05:55:34 am »

Quote
Извињавам се ако сам саопштио истину. 

Опет ћу то урадити у више наврата
Nek si nam rekao, svaka ti cast.
Logged
VeselinDakovic
mladji vodnik
*
Offline Offline

Posts: 164« Reply #6 on: May 13, 2016, 02:04:38 am »

Нема разлога да ћутим јер је употребљено оружје које не прави разлику, не међу људима већ међу живим бићима.

Logged
VeselinDakovic
mladji vodnik
*
Offline Offline

Posts: 164« Reply #7 on: May 16, 2016, 04:28:32 am »

Тражим да се обрише тема на основу ваше тачке 11.

Какве везе има састав и процентуална расподела по народној припадности и чему инсистирање да се може обновити производња бојних отрова у Србији?

Ако ћемо право, могу и ја да направим фозген, једино што не знам шта ће ми и како да се после тога решим тог истог отрова.
Logged
pvanja
kapetan korvete
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 6 235« Reply #8 on: May 16, 2016, 07:42:56 am »

Proizvodnja BoT-a u SFRJ je bila za potrebe istrazivanja i u defanzivne svrhe tj u svrhu odvacanja neprijatelja od koriscenja istog.
Obzirom da je NATO kao i VU imao poprilicne kolicine BoT-a ovo je bilo sasvim razumno u tim okolnostima.

Srecna okolnost po sve nas je to sto je postrojenje na vreme demontirano i premesteno izvan zone sukoba i sto su kasnije unistene prizvedene zalihe.

Srecna jer ja licno nemam povrenja ni u jedno od novonastalih drzava da bi se odgovorno ponasali.
Logged
Kuzma®
Stručni saradnik - KoV
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 10 170« Reply #9 on: May 16, 2016, 07:44:42 am »

Тражим да се обрише тема на основу ваше тачке 11.

Какве везе има састав и процентуална расподела по народној припадности и чему инсистирање да се може обновити производња бојних отрова у Србији?


Tema ce ostati. Administracija smatra da tema uopste ne krsi t.11 pravilnika posto se nigde ne pominju ratna dejstva na teritoriji ex-YU koja potpadaju pd taj clan.
Nacionalana struktura nema nikakve veze sa ovim osim u pojedinimi usijanim glavama na svim stranama i gde se ti podaci potezu kako bi se nesto zakljucilo. U ovom slucaju tekst je prenet iz drugog medija sto znaci da je taj autor jedan od onih koji zakljucke donose na osnovu takvih podataka. Mi mozemo i obrisati spornu recenicu posto ista ne utice na ostatak teksta.
Insistiranje da se moze obnoviti proizvodnja u Srbiji je valjda opet neki dokaz za nesto sto odgovara izvesnim faktorima. Meni to lici na aktuelno plasenje odredjenih naroda da ce ih Rusi napasti. Verujem da je dokaz da je srpska hemijska industrija jos ziva ali i da autor teksta pokusava da iskonstruise neki zaveru koje nema.
Logged
leut
Urednik
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 10 721« Reply #10 on: May 16, 2016, 02:34:57 pm »

Članak je iz 1993. godine. Točnije, tada je objavljen u vojno-stručnom magazinu Hrvatski vojnik.
Logged
Solaris
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 12 358


#vragu i rat#


« Reply #11 on: May 16, 2016, 06:08:15 pm »

Leut je već dao odgovor ali da dopunim.

Quote
Dio kadrova koji je radio u Mosta­ru na programu proizvodnje BOt-a i kemijskog oružja sad se nalazi u Sr­biji.
VTI sektor za tehničko medicin­sku zaštitu Beograd ima inženjerski i tehničarski kadar koji bi s ovim kadrom iz Mostara mogao obaviti montažu postrojenja i otpočeti pro­izvodnju BOT-a i kemijskog strelji­va.

Konkretno činjenično stanje gdje nitko ne implicira namjeru proizvodnje.

Quote
Svekolika oprema za proizvodnju BOt-a i kemijskog oružja i tehnička dokumentacija nalaze se u Lućanima i Beogradu već dvije godine. U istom prostoru se nalaze i sirovine za sarin i S-iperit koje su odvezene iz Mostara. Od 40 tona uskladište­nog metilfosfonildiklorida moguće je napraviti 30 tona sarina, a od 3 to­ne sumpormonoklorida, 4 tone S-iperita.

U privatnoj korespodenciji sa cjenjenim članom foruma znam da su sva sredstva uništena.
On je osobno/lično sudjelovao u tome i ja mu vjerujem, dalje nebi o tome.

I to je to, nekad bilo sad se jedva više itko spominje, ako uredništvo odluči neka se sporni dio slobodno pobriše.

poz.


Logged
brodarski
Stručni saradnik - Istorija RM
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Posts: 12 212« Reply #12 on: May 16, 2016, 06:29:24 pm »

Sjećam se ovog članka. Davno je to bilo. Nije više vrijedno spomena.
Logged
VeselinDakovic
mladji vodnik
*
Offline Offline

Posts: 164« Reply #13 on: May 16, 2016, 07:56:00 pm »

ЈНА јесте имала одређену количину бојних отрова на располагању, а употреба хемијског оружја јесте била наведена у одбрамбеној доктрини, али у изузетним и тачно одређеним ситуацијама, и опет у одбрамбене сврхе.

Пошто су то махом артиљеријска средства, види се да никада није планирана употреба за напад на неку другу државу.

Чак је све то на време уклоњено да неком не би пало на памет да употреби то хемијско оружје.

Сами хемијски реактори су уништени, као и сировине за производњу хемијског оружја.

На крају, останите доследни правилнику и уклоните спорне реченице.

Logged
Kuzma®
Stručni saradnik - KoV
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 10 170« Reply #14 on: May 16, 2016, 08:00:38 pm »

Članak je iz 1993. godine. Točnije, tada je objavljen u vojno-stručnom magazinu Hrvatski vojnik.

Dakle pre 23 godine je implicirano da Srbija moze nastaviti proizvodnju BOt?

Pa evo danas Srbija ima bas puno botova.
Logged
Pages:  [1] 2   Go Up
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2013, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder

SMFAds for Free Forums
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Page created in 0.048 seconds with 22 queries.