PALUBA
July 22, 2024, 09:22:01 pm *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: Čitajte na Palubi roman "Centar" u nastavcima, autora srpskog podoficira i našeg administratora Kuzme
 
   Home   Help Login Register  
Del.icio.us Digg FURL FaceBook Stumble Upon Reddit SlashDot

Pages:  1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 51   Go Down
  Print  
Author Topic: Odnosi na relaciji Srbija - NATO  (Read 224381 times)
 
0 Members and 2 Guests are viewing this topic.
MOTORISTA
Počasni global moderator
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 62 007« Reply #540 on: May 06, 2018, 03:27:08 pm »

Zašto Srbija mora da zadrži vojnu neutralnost?
Novosti online   06. maj 2018.

Kada sam 23. maja 1985. godine posetio u Hamburgu "Fuhrungsakademie der Bundeswehr", odnosno Višu vojnu akademiju Bundesvera, razgovarao sam sa komandantom akademije generalom Hermanom Hagenom.

Mi smo tada kao JNA školovali godišnje obično po dva oficira, u činu majora, u toj najprestižnijoj vojnoj akademiji SR Nemačke i general Hagen je tog dana na svoju uniformu stavio srebrni letački znak jugoslovenskog RV i PVO, koji je dobio prilikom posete našem Ratnom vazduhoplovstvu godinu dana ranije. U laganom razgovoru malo smo se dotakli i politike, naravno general je zamolio da to ne ide u štampu, interesovalo me je kako on gleda na zbivanja na Balkanu. General je bio vrlo precizan: "Naš jedini interes je buduće ujedinjenje dve Nemačke i ništa drugo nas ne interesuje sada". Dobro generale, ako se i kada jednog dana ujedinite, šta onda? Kako će Nemačka nastupati prema Balkanu, prema Jugoslaviji? Samo me je pogledao i tiho procedio: "Neka vam tada Bog pomogne."

Pet godina kasnije, u maju 1990, Les Aspen je izjavio "da se NATO neće pomerati izvan granica dosadašnje Savezne Republike Nemačke, odnosno nema pomeranja vojne ravnoteže na štetu Sovjetskog Saveza". U međuvremenu se Sovjetski Savez raspao, Jugoslavija je ubijena, a NATO je na granicama Rusije. Ako je još te 1990. godine politički i vojni status ujedinjene Nemačke bio ključno evropsko pitanje, stara igra političke moći 19. i sa početka 20. veka u Evropi opet je u toku. Naime, Evropa nije doživela "kraj istorije", već samo novi početak. Liberalizam i demokratija nisu prevazišli nacionalizme, zajednički sistem bezbednosti, koji bi se zasnivao na saradnji od Atlantika do Urala, dalje je od onoga što je bio 1990. godine. Gde je u tom kontekstu, u Evropi sa samo jednim vojnim paktom, današnja Srbija? Kako održati politiku vojne neutralnosti kada nam svako malo sa samita NATO-a onako dobroćudno poručuju "da NATO poštuje našu poziciju vojne neutralnosti", što treba čitati da bi nas poštovali još više da nismo vojno neutralni, odnosno da smo članica NATO-a.

Dakle, ako želimo da ostanemo vojno neutralni za Srbiju pitanje odbrane mora biti tek na drugom mestu. Nas treba da interesuje sprečavanje bilo kakvog napada na Srbiju, sprečavanje rata na našem prostoru, mi treba da težimo da ne dođemo u situaciju da moramo da se branimo. Mi moramo jasno da stavimo do znanja svim potencijalnim ratnim avanturistima da napad na Srbiju nema nikakvog smisla. A za takvu poruku potreban nam je minimum oružja koje odvraća, čije posedovanje u odbrambenom sistemu Srbije čini svaki napad na Srbiju besmislenim. Odvraćanje nije upereno protiv nekog konkretno, ono je upereno protiv rata. Odnosno naša strategija više ne treba da bude umetnost vođenja rata već umetnost sprečavanja rata. A to je moguće samo ako ste ekonomski, politički i vojno jaki.

Uloga politike odbrane Srbije jeste da sačuva poverenje u našu vojnu neutralnost, pri čemu je snaga odbrane samo jedan od kriterijuma po kome se prosuđuje, u slučaju krize ili konflikta, srpska sposobnost da se pridržava svoje proglašene vojne neutralnosti. Odbrana zemlje, naravno, u nadležnosti je političkog rukovodstva koje je zaduženo da izbegava sukob dokle god se to može, a kada se to više ne može da rukovodi odbranom i odbije napad. Značaj vojske Srbije, kao instrumenta za upravljanje krizom, raste srazmerno našim sposobnostima da uzvratimo na vojne operacije protiv Srbije.

Za bezbednost Srbije od vitalnog je značaja to što ni NATO ni Rusija našu teritoriju i naš vazdušni prostor ne smatraju prečicom za mogući iznenadni strateški napad. Odsustvo strateških ciljeva na teritoriji Srbije znači da nema nikakvih ciljeva ni za nuklearno oružje. Naravno, ulaskom Srbije u NATO to bi se sigurno promenilo, jer ne ulazite u dečji vrtić već u vojni savez koji ima svoje trupe na granicama Rusije. Ako ste član nekog vojnog saveza, automatski ste legitiman cilj za onu drugu stranu. Jer možda trenutno nemate na svojoj teritoriji strateških ciljeva, ali ako ste član nekog vojnog saveza možete da ih "dobijete" za nekoliko sati. Druga strana onda može i preventivno da deluje i imate problem.

Najvažnije za Srbiju, u vremenu koje je pred nama, jeste da i dalje gradimo poverenje u našu politiku bezbednosti i vojne neutralnosti. Za sada nam to i uspeva.

Izvor: www.novosti.rs
Logged
Director
stariji vodnik I klase
*
Offline Offline

Posts: 1 043« Reply #541 on: May 06, 2018, 07:11:04 pm »

Mi smo zaboravili da se neutralan ne postaje tako što se proglasiš neutralnim, nego tako što ti drugi priznaju da si neutralan. Nas trenutno zapad pritiska da uvedemo sankcije Rusiji a Rusija nas pritiska za centar u Nišu. Meni to ne izgleda kao odnos prema jednoj neutralnoj državi, ne sećam se da takve stvari postoje u odnosima sa Švajcarskom.
Logged
dzumba
Stručni saradnik - specijalne jedinice
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Posts: 22 592


« Reply #542 on: May 06, 2018, 08:06:45 pm »

Ни Швајцарска није постала неутрална за пар година. Њена нетралност се потврдила тек много, много касније и сада је нешто што други признају. А потврдила ју је и спремношћу да се војно брани. Да бу српску војну неутралност потврдили (прихватили) други мораће да прође време и да се Србија докаже као неутрална. А то ће бити доста тешко управо из разлога које наводи Директор. Пристискаће нас да неутралност покажемо на оној "другој" страни,а попустимо оној "првој". Да ли ћемо и колико издржати видећемо.
Logged
MOTORISTA
Počasni global moderator
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 62 007« Reply #543 on: May 13, 2018, 08:29:35 am »

Пилоти хеликоптера ВС на обуци у Португалији
Аутор: Милан Галовић субота, 12.05.2018.

Одлазећи британски војни аташе, што је за војну дипломатију неуобичајено, говорио о кадровскaим решењима у врху Војске Србије

Та­ра – Иако Вој­ска Ср­би­је уче­ству­је у ве­жба­ма с мно­гим арми­ја­ма, та­ква кон­крет­на те­рен­ска са­рад­ња с Ве­ли­ком Бри­та­ни­јом је­два да по­сто­ји. „Пр­о­шле го­ди­не не­ко­ли­ко на­ших вој­ни­ка уче­ство­ва­ло је на ве­жби ’Пла­ти­на­сти вук’ у Ср­би­ји, у ју­ну до­ла­зи вод, ко зна, мо­жда ће­мо сле­де­ће го­ди­не по­сла­ти че­ту”, из­ја­вио је пу­ков­ник Сај­мон Фиц­ги­бон, вој­ни ата­ше Ве­ли­ке Бри­та­ни­је у Ср­би­ји, на се­ми­на­ру Ми­ни­стар­ства од­бра­не о ме­ђу­на­род­ној вој­ној са­рад­њи ко­ји се одр­жа­ва на Та­ри уз по­др­шку ам­ба­са­де Ве­ли­ке Бри­та­ни­је. Да ли због то­га што му уско­ро ис­ти­че ман­дат, или не­чег дру­гог, овај бри­тан­ски офи­цир је, што је за вој­ну ди­пло­ма­ти­ју не­у­о­би­ча­је­но, из­нео опа­ске на ра­чун ге­не­ра­ла Љу­би­ше Ди­ко­ви­ћа и о ка­дров­ским ре­ше­њи­ма у вр­ху ВС. „Пра­тио сам рад три ми­ни­стра од­бра­не и са­мо јед­ног на­чел­ни­ка Ге­не­рал­шта­ба. Из­гле­да да ће Ди­ко­вић за­у­век оста­ти на­чел­ник Ге­не­рал­шта­ба? Го­ди­ну да­на ни­је име­но­ван за­ме­ник на­чел­ни­ка Ге­не­рал­шта­ба, мо­жда и не­ма по­тре­бе да (Ди­ко­вић) има за­ме­ни­ка”, из­ја­вио је пу­ков­ник Фиц­ги­бон.

Он је ре­као и да Вој­ска Ср­би­је ове го­ди­не ни­је при­хва­ти­ла да уче­ству­је на так­ми­че­њи­ма вој­них па­тро­ла и у га­ђа­њу у Ве­ли­кој Бри­та­ни­ји. По­сле ових ре­чи, пу­ков­ник Фиц­ги­бон је кон­ста­то­вао да је вој­на са­рад­ња две зе­мље ипак, ге­не­рал­но гле­да­но, у уз­ла­зној пу­та­њи и да Ве­ли­ка Бри­та­ни­ја по­шту­је до­при­нос Ср­би­је ме­ђу­на­род­ној без­бед­но­сти. Овај скуп био је и при­ли­ка да се чу­ју мно­ги за­ни­мљи­ве ин­фор­ма­ци­је у ве­зи с ме­ђу­на­род­ним ак­тив­но­сти­ма Ми­ни­стар­ства од­бра­не. Бри­гад­ни ге­не­рал Ће­са­ре Ма­ри­не­ли, шеф Кан­це­ла­ри­је НА­ТО-а у Бе­о­гра­ду, на­ја­вио је ве­жбу Али­јан­се у ре­а­го­ва­њи­ма у ван­ред­ним си­ту­а­ци­ја­ма ко­ја ће се у ок­то­бру одр­жа­ти у Мла­де­нов­цу, о че­му је „По­ли­ти­ка” пр­ва екс­клу­зив­но пи­са­ла. Ме­ђу­тим, ни­је мо­гао да од­го­во­ри ка­да ће НА­ТО да до­зво­ли Ср­би­ји по­нов­но ин­ста­ли­ра­ње ра­да­ра на Ко­па­о­ни­ку, ре­кав­ши да је то „ком­пли­ко­ван пр­о­блем” на чи­јем ре­ша­ва­њу се ра­ди. Ге­не­рал-ма­јор Бо­јан Зр­нић, го­во­ре­ћи о са­рад­њи с Европ­ском од­брам­бе­ном аген­ци­јом, ре­као је да ће пи­ло­ти хе­ли­коп­те­ра ВС, чим бу­де усло­ва за то, од­ла­зи­ти на обу­ку у Мул­ти­на­ци­о­нал­ни хе­ли­коп­тер­ски цен­тар у Пор­ту­га­ли­ји.

Izvor: www.politika.rs
Logged
MOTORISTA
Počasni global moderator
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 62 007« Reply #544 on: May 13, 2018, 06:25:02 pm »

У октобру у Младеновцу заједничка вежба Војске Србије и НАТО
недеља, 13.05.2018.

САРАЈЕВО - Командант Штаба НАТО у БиХ генерал Роберт Хјустон изјавио је да ће „на основу веома успешне вежбе отклањања последица катастрофе која је одржана у Тузли прошле године, НАТО бити суорганизатор исте врсте вежбе у Србији на јесен ове године”.

„Вежбу под називом 'Србија 2018' ће заједно организовати НАТО Евроатлански центар за координацију активности у пружању хитног одговора (ЕАДРЧ) и Министарство унутрашњих послова Србије. Вежба ће бити одржана од 8. до 11. октобра 2018. у Младеновцу и око њега, а циљ вежбе је побољшање интероперабилности у међународним операцијама одговора на катастрофе”, рекао је Хјустон у интервјуу „Дневном авазу”. Он је навео да су очекивања НАТО да ће „Босна и Херцеговина узети активно учешће у тој вежби” пошто ће она „пружити могућност увежбавања међународне сарадње и јачања способности тимова из разних земаља да ефикасно раде заједно у целом спектру операција пружања помоћи”. Хјустон је казао и да „НАТО не планира да одржи ниједну партнерску вежбу са Босном и Херцеговином ове године”.

На питање када БиХ може да очекује активацију Акционог плана за чланство (МАП) у НАТО, Хјустон је навео да је „генерални секретар НАТО истакао на недавно одржаном састанку министара спољних послова у Бриселу да НАТО поздравља напредак који је БиХ постигла у књижењу перспективне непокретне војне имовине на државу БиХ с правом коришћења Министарства одбране БиХ” и да „савезници са пажњом прате овај процес”. „Очекујемо да ће се о партнерским односима НАТО и Босне и Херцеговине разговарати на предстојећем самиту у Белгији у јулу ове године”, казао је Хјустон. Упитан да ли има потребе да се појача војно присуство Запада у БиХ, било кроз НАТО или ЕУФОР, било кроз евентуално обједињавање ове две мисије, Хјустон је рекао да је „питања те врсте најбоље упутити ЕУ”.

Хјустон је, одговарајући на питање „Аваза” како гледа на иницијативе да се у Мостару, Тузли и/или Брчком отворе војне базе НАТО, односно ЕУ, као и да се повећа број западних војника у БиХ, одговорио да „то није одлука коју би донио НАТО или нека од његових чланица”. „Било какво присуство НАТО у Босни и Херцеговини мимо Општег оквирног споразума за мир у БиХ било би предмет разговора између НАТО и БиХ”, поручио је Хјустон. (Танјуг)

Izvor: www.politika.rs
Logged
MOTORISTA
Počasni global moderator
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 62 007« Reply #545 on: May 14, 2018, 11:43:54 am »

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Funkcioner NATO: Verovatno je u bombardovanju Srbije bilo grešaka, ali ne smemo zaboraviti jednu stvar
Radio Slobodna Evropa  14.05.2018.

U potpunosti razumemo zašto se javno mnjenje u Srbiji protivi ulasku u NATO. To što se dogodilo 1999. godine jasno je urezano u pamćenje građana Srbije. Verovatno bi stvari bile drugačije da je prethodno obezbeđena rezolucija Saveta bezbednosti UN, ali ne smemo zaboraviti šta se dešavalo tokom Miloševićeve vladavine. Verovatno je bilo grešaka, ali mislim da je situacija ovde bila zaista dramatična, izjavio je Paolo Ali, predsednik Parlamentarne SKupštine NATO-a.

On je u izjavi za Radio Slobodna Evropa rekao da nije neophodno da se Srbija u ovom trenutku pridruži NATO-u. "Možda će do toga doći u budućnosti, ali to zavisi od građana Srbije, a ne od NATO-a. NATO uvek prihvata zahteve za članstvo, kao što je to bio slučaj sa drugim državama u regionu" - rekao je Ali. On je naveo da bi NATO želeo u budućnosti da vidi Srbiju kao svoju članicu, jer je "veoma bitan igrač kada je reč o bezbednosti na Zapadnom Balkanu". On, međutim, dodaje da u Evropi postoje i druge zemlje koje nisu članice NATO-a zbog svoje vojne neutralnosti, kao što su Finska, Švedska, Austrija, Švajcarska i navodi da NATO sarađuje i sa tim zemljama.


- Ako Srbija ostane vojno neutralna NATO sa tim nema problema - dodao je Ali.

"Većinu vojnih vežbi Srbija ima sa NATO-om"

Na pitanje zbog čega je Srbija značajnija za Alijansu, u odnosu na druge zemlje Zapadnog Balkana, funkcioner NATO-a je odgovorio da je "reč o veoma stabilnoj državi". Kako je naveo, Srbija je izvor stabilnosti u regionu, što je važno ne samo za NATO već i za Evropu, za sve. Ali je rekao i da NATO-u ne smeta vojna saradnja sa Rusijom, kao i da ceni činjenicu da većinu vojnih vežbi Srbija organizuje upravo sa NATO-om.

- Srbija ima slobodu da učestvuje u vojnim vežbama sa Rusijom ili bilo kojom drugom zemljom. Cenimo to što Srbija održava ravnotežu u smislu što sa jedne strane ima dobre odnose sa Rusijom, a sa druge strane ima odličnu saradnju sa NATO-om - dodao je on. Funkcioner Alijanse je naveo i da nije teško razumeti takvu vrstu političkog i vojnog balansa.

- Srbija tradicionalno ima bliske odnose sa Rusijom, podršku naroda za to, i u vreme Sovjetskog Saveza uloga Srbije u održavanju ravnoteže bila je izuzetno važna. Dakle, moramo uzeti u obzir istoriju. Važno je da Srbija održava dobre odnose sa Rusijom, ali i sa Zapadom. Zahtev Srbije za prijem u članstvo u Evropskoj uniji predstavlja dokaz da je zemlja okrenuta i ka Evropi, ka Zapadu - istakao je on.

"Na Srbiju gledamo kao na zapadnu zemlju"

Na pitanje da li je dugoročno gledano, za Srbiju neodrživo sedeti na dve stolice, Ali je rekao da njega interesuje realnost.

- Ja sam inženjer i mene interesuju brojke i realnost - 70 odsto robne razmene Srbije je sa EU, 20 odsto sa zemljama Zapadnog Balkana i oko 10 odsto sa ostalima. Svega nekoliko procenata iznosi trgovinska razmena Srbije i Rusije, što znači da srpska stvarna veza sa Rusijom nije toliko bitna, već ona sa Zapadom, sa EU. Politička odluka je na Srbiji, ali mi na Srbiju gledamo kao na zapadnu zemlju - dodao je on. Ali je naveo da je najbolji način za rešenje kosovskog problema politički put, kao i da su Kosovu potrebni bezbednost i stabilnost.

- NATO i Kfor su deo te stabilnosti, oni štite pripadnike kosovske i srpske zajednice. Kfor će ostati na Kosovu sve dok to bude neophodno. Ne možemo reći koliko vremena će biti potrebno da se politička situacija i problemi razreše, koliko će biti potrebno da se ponovo uspostave stabilnost i bezbednost. To nije lako predvideti. Možda će biti potrebno nekoliko godina, možda duže, ne znam -
rekao je funkcioner NATO za Radio Slobodna Evropa.

Izvor: www.blic.rs
Logged
MOTORISTA
Počasni global moderator
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 62 007« Reply #546 on: May 21, 2018, 04:40:39 pm »

Stefanović: Bilo preleta bespilotnih letelica iznad Srbije
Izvor: Tanjug/Filip Krainčanić 21.05.2018.

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je danas da je bilo preleta bespilotnih letelica iznad Srbije, ali da nisu obarane jer nisu ugrožavale bezbednost zemlje. Stefanović je tokom rasprave u Skupštini Srbije rekao da su identifikovani tada određeni preleti, ali da oni nisu nikada bili iznad Beograda.

On je o tome govorio pošto ga je Đordje Vukadinović iz poslaničke grupe "Pokret za spas Srbije-Nova Srbija" pitao da li su tačna pisanja medija da je tokom marta bilo preleta bespilotnih letelica navodno NATO pakta preko Beograda i drugih područja, a da država nije reagovala. "Identifikovali smo odredjene prelete, nisu nikada bili iznad Beograda, bili su na jugu Srbije. Pripadnici Vojske Srbije su tehničkim sredstvima, radarima i ratnim vazduhoplovstvom ispratili kretanje tih letelica, procenili njihovo potencijalno ugrožavanje bezbednosti Srbije i ispratili ih iz našeg vazdušnog prostora", rekao je Stefanović. On je kazao i da su u Beogradu zabeležena dva ili tri slučaja neovlašćenog upravljanja dronovima da su te osobe uhapšene i predate tužilaštvu na procenu, da li će imati prekršajne ili krivične prijave. Kako je dodao, to su uglavnom ljudi koji nisu znali da ne mogu bez dozvole da upravljaju dronom ili su upravljali dronom u blizini objekata kao što su ministarstva, objekti odbrane i drugi objekti od nacionalnog značaja.

Izvor: www.n1info.com
Logged
Director
stariji vodnik I klase
*
Offline Offline

Posts: 1 043« Reply #547 on: May 21, 2018, 08:01:37 pm »

Ne sećam se da su bar protesnu notu poslali.
Logged
MOTORISTA
Počasni global moderator
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 62 007« Reply #548 on: May 22, 2018, 10:11:34 am »

Нови циљеви сарадње Србије и НАТО-а
Аутор: M.Г.понедељак, 21.05.2018.

У Дому Гарде у Бeограду одржани су билатерални разговори са представницима  НАТО-а ради усаглашавања нацрта новог пакета Циљева партнерства 2018. за Републику Србију у оквиру процеса планирања и прегледа – ПАРП, саопштено је из Министарства одбране.

На састанку је усаглашен предлог текста преднацрта Циљева партнерства 2018. за Републику Србију, чији ће нацрт у јуну 2018. године бити представљен земљама чланицама НАТО-а и програма „Партнерство за мир” у Бриселу, на мултилатералним консултацијама. У разговорима су учествовали представници Директората за планирање снага НАТО-а, представници НАТО Војне канцеларије за везу у Београду и представници организационих целина Министарства одбране и Војске Србије. Након билатералних разговора одржан је пленарни састанак Групе Србија–НАТО за реформу одбране, на ком су приказани резултати сарадње остварени у периоду март 2017 – мај 2018. године, наводи се у саопштењу.

Izvor: www.politika.rs
Logged
MOTORISTA
Počasni global moderator
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 62 007« Reply #549 on: May 29, 2018, 12:11:50 pm »

Dilema da li smo bliži NATO ili Rusiji lako može da se reši ako pogledate jednu brojku
Marko Tašković  29.05.2018.

Politika vojne neutralnosti ogleda se i u broju vojnih vežbi koje Srbija ove godine planira da izvede: 19 sa SAD, NATO i članicama te alijanse, a devet sa Rusijom i ODKB, s tim što se i dalje čeka na prvo učešće naših vojnika na vežbama "istočnog" saveza.

Dilema da li Srbija treba da ostvari bliže odnose sa NATO ili ODKB dobila je dugoročni odgovor u Nacrtu strategije nacionalne bezbednosti u kome se ističe jasno opredeljenje za vojnu neutralnost, što ne isključuje saradnju sa jednim i drugim savezom. U okviru Individualnog akcionog plana partnerstva (IPAP) Srbija ima najviši stepen saradnje sa NATO koji može da ima država nečlanica, dok u ODKB uživa status posmatrača, što je, takođe, najviši nivo partnerstva.

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

Na strelištu "Šumatovac" kod Aleksinca prošle nedelje održana je kombinovana taktička vežba "Falcon 18", na kojoj su učestvovali pripadnici specijalnih jedinica Vojske Srbije i oružanih snaga Grčke i to je druga od čak 12 planiranih vežbi sa NATO članicama ove godine.

Dve već završene

- Pripadnici Vojske Srbije od početka godine učestvovali su na dve međunarodne vežbe sa NATO članicama, i to na Komandno-štabnoj vežbi "Trident Jaguar" u svojstvu posmatrača u Danskoj (27. april - 7. maj) i taktičkoj vežbi sa bojnim gađanjem "Falcon" u Srbiji. Do kraja 2018. planirano je učešće na sledećim vežbama: "Trident juncture 18" u Švedskoj, "Falcon" i "Sofex 18" na teritoriji Grčke, "Regex 18" i vojnomedicinska vežba sa Ujedinjenim Kraljevstvom u Srbiji, "Iron Cat 18" i "Neighbours 18" u Mađarskoj, "Air Solution 2018" u Srbiji i Rumuniji, "Grifone 2018" u Italiji i „Coronate mask 2018“ u Nemačkoj - kažu u Ministarstvu odbrane. Srbija se može pohvaliti i vojnom saradnjom sa SAD koja se ove godine odvija kroz sedam vežbi sa Evropskom komandom Oružanih snaga SAD i Nacionalnom gardom Ohaja.

Slovensko bratstvo

- U 2018. imali smo jednu vežbu sa Evropskom komandom vojske SAD i Nacionalnom gardom Ohaja, komandno-štabnu vežbu podržanu računarskim simulacijama "Viking 18" u Švedskoj i Srbiji. Do kraja godine planirano je da pripadnici VS učestvuju sa vojskom SAD na sledećim vežbama: „Platinum wolf 18“ (učestvuje i NG Ohajo) i "Vigilent wolf 18" u Srbiji, "Saber strike" u SAD, Poljskoj i Litvaniji, „Platinum lion 18“ u Bugarskoj i "Combined Resolve XI" u Nemačkoj. Sa pripadnicima NG Ohajo planirana je vežba "Cyber Tesla" u SAD i Srbiji - ističu u Ministarstvu odbrane. S druge strane, Vojska Srbije je znatno unapredila saradnju sa Rusijom, sa kojom će ove godine vežbati šest puta ili duplo više nego lane.

- Od početka 2018. nije bilo realizovanih vežbi sa Oružanim snagama RF, dok će do kraja godine biti realizovane vežbe: "Bars 2018" i BG-3 u Srbiji, vežba podržana računarskim sistemima "Slovensko bratstvo" i Bataljonska vežba Zapadnog vojnog okruga u Rusiji. Vojska će učestvovati u na Međunarodnim vojnim igrama u disciplinama "Tenkovski biatlon", „Snajperski par“ i "Inžinjerijska formula" - podvlače u Ministarstvu i dodaju da će na taktičkoj vežbi “Slovensko bratstvo” (18-29. jun Novorosijsk) učestvovati oko 70 pripadnika naše vojske zajedno sa oružanim snagama Rusije i Belorusije.

Nikad ranije sa ODKB

Vojska Srbije do sada nije učestvovala ni na jednoj ODKB vežbi sa naoružanim pripadnicima, a da bi se to dogodilo, moraju pristanak da daju svih šest članica ovog saveza - Rusija, Belorusija, Kazahstan, Jermenija, Kirgistan i Tadžikistan.

- U proteklom periodu VS je učestvovala samo na vežbama na bilateralnom nivou sa pojedinačnim članicama ovog saveza. Saradnja sa ODKB uspostavljena je prošle godine, i ona je rezultirala planiranim učešćem na tri vežbe u 2018. Imajući u vidu da se radi o uspostavljanju saradnje, planirano je učešće na nivou posmatrača na vežbama "Sadejstvo 2018" i "Neraskidivo bratstvo", dok je na taktičkoj vežbi KOBALT u Kazahstanu predviđeno učešće izviđačkog odeljenja - naglašavaju u MO. Srbija je prošle godine imala čak 178 aktivnosti sa NATO u koje se, između ostalog, ubrajaju kursevi, seminari, radionice i vežbe, od kojih je 51 aktivnost održana u Srbiji. S druge strane, ove godine planirano je 62 aktivnosti sa Rusijom, što je najveći broj do sada. Profesor Fakulteta bezbednosti Zoran Dragišić ističe da vojna neutralnost omogućuje Srbiji da vodi vrlo aktivnu, a ne izolacionu politiku.

Sa NATO najviši stepen

- Srbija je ostala čvrsto u stavu da neće ni u jedan savez, ali je zato vrlo aktivan međunarodni partner. Recimo, na sedmom je mestu u svetu po broju učešća u međunarodnim mirovnim operacijama. Kroz IPAP program Srbija ima najviši mogući stepen saradnje sa NATO. Ne treba zaboraviti ni činjenicu da je Srbija okružena NATO članicama i da je deo Partnerstva za mir zbog čega je saradnja sa NATO vrlo značajna i plodotvorna - objašnjava Dragišić.

S Rusima značajno

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

Kako kaže, NATO i ODKB ne treba porediti iako je i saradnja Srbije sa Rusijom vrlo značajna.

- Srbija i Rusija imaju vojnotehnički sporazum koji je veoma važan, pre svega zbog nabavke vojne opreme. Sa Rusijom imamo program saradnje koji nije tako veliki kao sa NATO, ali je značajan - podvlači Dragišić.

Saradnja sa SAD znatno usporena zbog Kosova

Kada je reč o bilateralnoj vojnoj saradnji, najčešći partner Srbiji tokom prošle godine bile su SAD s kojima je realizovano više od 130 aktivnosti. Međutim, u Ministarstvu odbrane ističu da u poslednje vreme postoje problemi u vezi sa ovom saradnjom.

- SAD na regionalne vežbe često poziva i pripadnike Kosovskih snaga bezbednosti. Zbog toga naša vojska odbija da učestvuje u tim aktivnostima - objašnjavaju u Ministarstvu.

Šta je zapravo "Regex 2018"?

Od svih vojnih aktivnosti naše vojske, ove godine najveću pažnju javnosti privlači "Regex 2018" pošto je u pojedinim medijima najavljena kao prva vojna vežba NATO u Srbiji. "Regex 2018" održaće se na jesen u Beogradu. U Ministarstvu odbrane naglašavaju da se ne radi o NATO vežbi, već o nastavku vojne saradnje više zemalja u okviru regionalne inicijative pokrenute 2013. godine. Kako kažu, “Regex” se tradicionalno realizuje uz stručnu i delimičnu finansijsku podršku Komande združenih snaga Napulja i prema NATO standardima koje su prihvatile i sve države članice EU.

- Planirano je da se vežba izvede od 15. do 19. oktobra u Centru za obuku putem simulacija Uprave za obuku i doktrinu u Beogradu. Na vežbi će učestvovati oko 120 pripadnika MO i VS i oko 50 pripadnika stranih oružanih snaga iz 20 zemalja, odnosno NATO partnerskih zemalja, Partnerstva za mir, Mediteranskog dijaloga, Istanbulske inicijative i Partnera širom sveta - kažu u Ministarstvu odbrane.

Izvor: www.blic.rs


* 001.jpg (179.63 KB, 578x677 - viewed 64 times.)

* 002.jpg (104.22 KB, 578x360 - viewed 47 times.)
Logged
torpedo011
poručnik bojnog broda
*
Offline Offline

Posts: 5 223


« Reply #550 on: June 01, 2018, 05:19:34 pm »

Војна неутралност треба да буде предвиђена Уставом

Стратези НАТО променили су тактику и сада формално подржавају намеру да Србија буде неутрална, али под условом да се дистанцира од Русије, закључују учесници скупа „Нова НАТО стратегија против Срба и Руса”Да опасна и актуелна стратегија закулисног увлачења Србије у НАТО не би била тихо завршена нужно је да јавност буде алармирана и да наша држава што пре заокружи своју неутралност. Ово је једна од порука јучерашњег скупа „Нова НАТО стратегија против Срба и Руса”, чији су учесници предложили да војна неутралност буде уграђена у нови Устав наше земље, као и да се после тога Србија обрати УН и да тражи међународну верификацију.

Драгомир Анђелковић, из Центра за развој међународне сарадње, организатора јучерашњег скупа, наводи да се дуго манипулише поводом питања НАТО, јер се у већини медија ствари представљају лажно.  „Сада се приступило новом моделу манипулације и преваре који се битно разликује од онога што смо раније имали. НАТО стратези, који су нас дуго убеђивали да је за Србију важно да уђе у НАТО, схватили су да је то немогуће и да грађани неће прихватити да нам је пријатељ онај ко је на нас вршио агресију и ко нас је сатирао. Истраживања јавног мњења показују да је против уласка Србије у НАТО између 85 и 90 одсто и у таквим околностима мењају приступ и наступају на потпуно нов начин”, рекао је Анђелковић.

Каже да је до промена стратегије дошло почетком ове године када је кренула прича да НАТО подржава да Србија буде неутрална, али да под тиме подразумева да наша земља прекине сарадњу са државама са којима сарађује: „Ту је кључни елемент преваре то што нам НАТО стратези поручују да нисмо неутрални, јер да бисмо то постали морамо да се дистанцирамо од Русије. По њима само то фали да би Србија постала неутрална”. НАТО нам за узврат, како је додао, ништа не нуди и добро зна да је Русија наш кључни фактор када бранимо Републику Српску и оно мало српских позиција на КиМ, да оно не би било примљено у УН. „Дистанцирањем од Руса ми бисмо пуцали себи у оба колена и одустали од својих интереса. И тако осакаћени бисмо на крају ушли у НАТО”, истиче Анђелковић.

Стевица Деђански, из Центра за развој међународне сарадње, оцењује да је циљ НАТО стратега да сада раде против интереса Срба на више начина. Каже да је један да се посвађамо са нашим пријатељима пре свих са Русима, што би имплицирало губљење КиМ и укидање Републике Српске, коју смо, како закључује, сачували захваљујући Русији. „Покушавају да направе сукоб и с Кином, да би се на неки начин онемогућио нови пут свиле. Уколико останемо без пријатеља у СБ, искочиће с предлогом који нам се неће свидети. Занимљиво је како су се НАТО лобисти некако преподобили у односу на раније наступе, где су били јастребови и причали су само о задатим темама, а сада мењају приступ јер желе да се допадну грађанима Србије. Пре извесног времена су причали како немамо право ни на Београд, а сада су одједном за поделу Косова”, каже Деђански.

Политички аналитичар Бранко Радун уверен је да је самит у Софији био јасан показатељ да Брисел не жели да прими нове чланице са Балкана, већ је реч само о међусобном повезивању држава. Каже да је једино што се државама овог дела Европе нуди јесте улазак у НАТО и да окрену леђа Русији и Кини. „Србија треба да има позицију активне неутралности и да се не сврстава ни у један војни блок, јер би уласком у НАТО затворила врата Русији и Кини, изазвала би унутрашње тензије и поделе које би биле несагледиве. Исто тако би се догодило уколико бисмо се приближили ОДКБ-у (Организација Уговора о колективној безбедности)”, рекао је Радун.

Књижевник Радован Калабић сматра да присуствујемо геополитичкој завршници, а то је после нових догађања у Македонији, да НАТО заокружује Србију. Наглашава да је приметна промењена стратегија, такозвани мекши приступ који може да буде велика замка. „Кажу нам не морате на формалном плану да уђете у НАТО, али чине све да нас одвоје од наше вековне заштитнице Русије. Мислим да је Република Српска већ сада на удару и да је циљ да се медијском злоупотребом несрећног случаја једног младића доведе до протеста који имају све одлике обојене револуције. Очекују да би то требало да доведе до обарања сувереног руководства РС и да се даље настави процес унитаризације БиХ, уз уништење српског фактора који се противи уласку ове земље у НАТО”, рекао је Калабић.


link
Logged
MilosPantovic
vodnik I klase
*
Offline Offline

Posts: 653« Reply #551 on: June 01, 2018, 07:23:33 pm »

Постоји више сценарија по питањима врсте односа Србија и НАТО пакта, али се у Србији скраћеница НАТО изједначава са уранијумом U-238, диоксинима, пираленом и осталим узрочницима малигних обољења.Logged
Boris P
zastavnik
*
Offline Offline

Posts: 1 238


« Reply #552 on: June 01, 2018, 08:08:28 pm »

Kratka je to lista zločina.
Logged
MOTORISTA
Počasni global moderator
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 62 007« Reply #553 on: June 04, 2018, 12:19:53 pm »

Klub 100 nas uvodi u NATO: Zapadna alijansa i ambasada Amerike pripremaju široku propagandnu akciju
V. N.   04. jun 2018.

Okupljaju javne ličnosti koje će pokušati da promene negativnu sliku o tom vojnom bloku

PREDSTAVNICI američke ambasade i NATO pojačali su aktivnosti na približavanju Srbije zapadnoj vojnoj alijansi, a kruna tih težnji trebalo bi da bude osnivanje neformalnog "kluba 100" u koji bi ušli profesori univerziteta i javne ličnosti s ciljem da otvoreno propagiraju napuštanje dosadašnjeg kursa neutralnosti - saznaju "Novosti". Prema odlično obaveštenim izvorima našeg lista, drugi sekretar u ambasadi SAD Džon Bovermaster nedavno je potvrdio da će se sredinom septembra, na Fruškoj gori, okupiti grupa profesora radi priprema i edukacije za popularizaciju NATO.

Pošto Bovermaster napušta funkciju, plan je da projekat koji je on započeo završi njegov naslednik Džon Raderford. Suština je u tome da se uz propagandni rad pojačaju i operativne aktivnosti na terenu. Ova opsežna akcija oslanja se na globalnu strategiju Zapada o "eliminisanju malignog uticaja Rusije na Balkanu", a ključna zona pojačanog propagandnog delovanja je upravo naša zemlja, ali i Republika Srpska, u kojoj obaveštajci Alijanse i zapadnih službi imaju specijalan zadatak da prekinu čvrstu sponu Milorada Dodika s Kremljom. Da NATO namerava da se ozbiljno posveti menjanju negativne slike o tom savezu koja postoji u Srbiji, svedoči i to što je prošlog meseca u Beogradu boravila Činčila Moli iz Odseka za propagandnu delatnost Evropske komande NATO.

Prema našim informacijama, ona je razgovarala s predstavnicima nekih nevladnih organizacija i raspitivala se za stav javnosti prema SAD i NATO, kao i da li se taj odnos može menjati. Interesovalo ju je i da li je dovoljno dobro predstavljena saradnja Ministarstva odbrane i Vojske Srbije sa NATO, kao i šta je sve preduzeto na promociji vežbe "Srbija 2018", koju u oktobru u Mladenovcu organizuju NATO i Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Otprilike u isto vreme, u "Kraun plazi" je održan sastanak povodom zajedničke vežbe "Srbija 2018", kojem su, imeđu ostalih, prisustvovali šef kancelarije za evroatlantsko i globalno partnerstvo u Sektoru za politička i bezbednosna pitanja NATO Džejms Meki i referent NATO za Srbiju Anželik Tomsen-Barnet. Glavna tema je, umesto same vežbe, bio plan promocije Alijanse u našoj zemlji.

Takođe, američka ambasada podržava i pomaže aktivnosti nekih nevladnih organizacija koje se bave promocijom NATO. Tako je sredinom maja u hotelu "Kristal" u Beogradu održana konferencija pod nazivom "Oblikovanje budućnosti Srbije u eri nesigurnosti" u organizaciji "Atlantskog saveta Srbije", na kojoj se govorilo o prednostima saradnje Srbije sa NATO i SAD. Politički analitičar Dragomir Anđelković kaže, za "Novosti", da su promoteri NATO promenili strategiju i da nastupaju "mekše", čak prihvataju i poziciju vojne neutralnosti, s ciljem da udalje Srbiju od Rusije:

- Shvatili su da njihov pristup ne daje rezultate, zato što su potcenili inteligenciju Srba a precenili strah. Sada sve više zastupaju navodno realnu opciju, priznajući da je bilo grešaka i govore da razumeju naša negativna osećanja. Naravno, ističu da je saradnja sa NATO i približavanje tom savezu realnost i da to treba uvažiti. I Aleksandar Gajić, iz Instituta za evropske studije, navodi da NATO menja strategiju, jer dosadašnja nije bila efikasna:

- Konstantni su pritisci da odustanemo od Kosmeta i da se distanciramo od prijateljske Rusije, što znači da se odreknemo svojih interesa - kaže Gajić.

U PLANU 19 VEŽBI

TOKOM ove godine, u planu je da Srbija održi ukupno 19 vežbi sa NATO ili Amerikom, dok je u isto vreme planirano devet vežbi sa Rusijom ili članicama ODKB. Prošle godine odnos je bio 10:3 u korist NATO. Inače, od stupanja u "Partnerstvo za mir" 2006. godine, Srbija je imala ukupno 150 vežbi sa NATO.

Izvor: www.novosti.rs
Logged
MilosPantovic
vodnik I klase
*
Offline Offline

Posts: 653« Reply #554 on: June 18, 2018, 08:09:24 pm »


Вести са јужне пруге

---------------------------------------------------------

Niška konferencija - prve tužbe protiv NATO zemalja na jesen

Uz prisustvo tridesetak gostiju iz raznih država sa istoka i zapada, u Nišu je otvoren dvodnevni simpozijum o posledicama NATO bombardovanja Jugoslavije 1999. godine. Organizatori najavljuju prve pojedinačne tužbe protiv država članica NATO u septembru, a prve presude za 2 godine.

Međunarodnoj konferenciji o posledicama bombardovanja osiromašenim uranijumom, prvoj takve vrste u svetu, kako su je nazvali organizatori, prisustvuju i gosti iz Italije, Nemačke, Rusije, Kipra i Kine.

Profesor za međunarodno pravo Sreto Nogo objašnjava da će upravo na skupu u Nišu tražiti najbolje moduse za najavljene tužbe, a pojašnjava da će to biti pojedinačne tužbe građana obolelih od kancera, a ne kolektivne kako se do sada spekulisalo u javnosti.

Presuda italijanskog suda po kojoj su obeštećeni italijanski vojnici koji su služili na Kosovu u području gađanom osiromašenih uranijumom jedna je od vodilja organizatorima da tuže države i traže odštetu. Niški advokat Srđan Aleksić kaže da je tako dokazana uzročno-posledična veza između bombardovanja i oboljenja ljudi koji su boravili na tom području, a da je šteta od 200 hiljada do 500 hiljada evra.

Niški advokat najavljuje da će se na skupu raspravljati i o nadležnosti i pri kom sudu će biti podnete tužbe. U opciji su, kaže Aleksić, domaći sudovi, sudovi NATO država ili međunarodni "ad hok" sud.

Bivši italijanski vojni pilot Domeniko Leđero objašnjava da traže da se napravi registar obolelih NATO vojnika.

https://www.juznevesti.com/Drushtvo/Niska-konferencija-prve-tuzbe-protiv-NATO-zemalja-na-jesen.sr.html

https://www.juznevesti.com/Drushtvo/Aleksic-sprema-tuzbe-protvi-NATO-a-zbog-bombardovanja-uranijumom.sr.htmlLogged
Pages:  1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 51   Go Up
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2013, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder

SMFAds for Free Forums
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Page created in 0.036 seconds with 24 queries.