PALUBA
March 04, 2024, 02:04:23 am *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: Važno, dopuna Pravilnika foruma PALUBAinfo, tačka 22
 
   Home   Help Login Register  

Prijatelji

▼▼▼▼

Mesto za Vaš baner

kontakt: brok@paluba.info

Del.icio.us Digg FURL FaceBook Stumble Upon Reddit SlashDot

Pages:  1 2 [3] 4 5 6 7 8   Go Down
  Print  
Author Topic: Popuna VS profesionalnim vojnicima, civilnim licima i aktivnom rezervom - oglasi i vesti  (Read 65365 times)
 
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
Brok
Administrator
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 18 728


Jednakost, Bratstvo, Sloboda


WWW
« Reply #30 on: August 15, 2010, 02:02:26 am »

02.04.2009.
КОНКУРС за пријем подофицира у војну полицију Војске Србије


УПРАВА ВОЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ ГЕНЕРАЛШТАБА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С
за пријем подофицира у војну полицију Војске Србије


У циљу попуне јединица војне полиције, Управа војне полиције расписује конкурс за пријем подофицира следећим војним поштама:

ВП 3162 Ниш
ВП 2834 Београд
ВП 2281 Београд


Конкурисати могу подофицири из Министарства одбране РС и јединица Војске Србије који испуњавају опште и посебне услове:

а) Општи услови
- да је кандидат држављанин Републике Србије,
- да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора,
- да је здравствено способан за службу у Војсци Србије;
- да се против кандидата не води кривични поступак,

б) Посебни услови
- да кандидат није старији од 30 година;
- да кандидат има радно искуство у Војсци од најмање 3 године;
- да су му две последње службене оцене најмање „врло добар“;
- да је кандидат психофизички здрав и способан за рад у јединицама војне полиције;
- да кандидат добровољно пристаје да ради у војној полицији на територији Србије;

Начин конкурисања:

Кандидати који испуњавају услове Конкурса редовним путем преко команде своје јединице подносе молбе за пријем на рад у јединице војне полиције. Молба се подноси ВП 1120 Београд. Уз молбу се прилажу следећа документа:

- кратка биографија у којој обавезно навести контакт телефон,
- изјаву, оверену од надлежног старешине да добровољно жели да ради у јединицама војне полиције и да прихвата распоред по потреби службе,
- потврда од надлежног суда да није осуђиван и да се против њега не води кривични поступак,
- потврду да се против кандидата не води поступак пред ВДС,
- попуњен Упитник за вршење безбедносне провере,
- мишљење командира чете,
- мишљење органа војне полиције из јединице,
- оверену фотокопију две последње службене оцене,
- картон основних и личних података КОЛП-1 (добија се од персоналног органа из јединице),
- фотокопију војне легитимације,

По пријему молбе кандидати ће бити позивани преко претпостављених команди на тестирање које ће се обавити у Војној пошти 1120 Београд.

Тестирање ће се реализовати у два дана по следећем:
- провера физичке способности,
- психолошко тестирање,
- оцена здравствене способности за рад у јединицама војне полиције,
- тест општег знања.

Непотпуни и некомплетни документи кандидата неће бити разматрани, неће се враћати документа кандидатима који не буду изабрани.

Додатне информације о раду у јединицама војне полиције и потребном профилу подофицира могу се добити на телефон 23-957 и 011/3201-957.

Конкурс је отворен до попуне упражњених формацијских места. 


Преузето са сајта Војске Србије
Logged
Brok
Administrator
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 18 728


Jednakost, Bratstvo, Sloboda


WWW
« Reply #31 on: August 15, 2010, 02:05:56 am »

15.06.2010
И Н Т Е Р Н И К О Н К У Р С за попуну слободних формацијских места лаких рониоца у Речној флотили

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Генералштаб Војске Србије
Управа за људске ресурсе
р а с п и с у ј е
И Н Т Е Р Н И
К О Н К У Р С

- за попуну слободних формацијских места лаких рониоца у Речној флотили
Копнене војске.

На конкурс се могу јавити подофицири из Министарства одбране и Војске Србије, који испуњавају следеће услове:

а) ОПШТИ УСЛОВИ

- да су здравствено способни за службу у Војсци Србије (што утврђује надлежна војнолекарска комисија);
- да су држављани Републике Србије; да нису осуђивани и да се против њих не води кривични поступак;
- да нису старији од 30 година.

б) ПОСЕБНИ УСЛОВИ

 - да имају радно искуство у Војсци од најмање 3 године;
 - да у току службе није оцењиван негативном службеном оценом и да су му две последње службене оцене најмање ''врло добар'';
 -  да је здравствено способан за рониоца (утврђује надлежна лекарска комисија на ВМЦ Нови Сад);
 - да је пливач и физички способан (утврђује се на тестирању у јединици РФ);
 - да добровољно пристаје да ради у ронилачкој јединици и
 - да успешно заврши курс лаких ронилаца у РФ.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Кандидат, који испуњава услове, молбу подноси ВП 2827 Нови Сад редовним путем, преко своје јединице, уз образац молбе прилаже се:

- кратка биографија у којој обавезно навести контакт телефоне;
- уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
- уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању дужем од шест месеци (не старије од шест месеци);
- потписану изјаву да кандидат добровољно пристаје на рад у ронилачким јединицама;
- фотокопију војне легитимације,

- мишљење команданта јединице ранга батаљона (доставља јединица);
- оверену копију две последње службене оцене (доставља јединица);
- картон основних личних података КОЛП-1(доставља јединица).


По пријему молби кандидати ће бити позвани преко претпостављених команди на тестирање које ће се обавити у Војној пошти 2827 Нови Сад.

Тестирање се реализује у два дана по следећем:

- провера физичке способности,
- психолошко тестирање,
- оцена здравствене способности за рад у ронилачким јединицама (ВМЦ Нови Сад) и
- тест општег знања.

Кандидати који испуњавају услове биће упућени на реализацију курса лаких рониоца у трајању од 8 (осам) недеља, након чега ће бити донета коначна одлука о пријему и рапореду на формацијска места рониоца.

Конкурс је отворен 30 (тридесет) дана од дана објављивања.

Некомплетна и непотпуна документа неће се узимати у разматрање, а документа кандидата који не буду изабрани неће се враћати.

Напомена:

Лица која обављају ронилачку службу остварују право на:

- 20% увећање плате по основу коефицијента за вршење ронилачке службе,
- сваких 12 месеци ефективно проведених на дужности рониоца рачуна се као 18 месеци стажа осигурања,
- годишњи одмор од 35 радних дана,
- принадлежности као припадницима специјалних јединица (диверзантски полуоброк, одсуство за опоравак и др.)


Додатне информације могу се добити на следећим бројевима телефона: 51-441, 51-414 и 021/48-35-411.


Преузето са сајта Војске Србије
Logged
Brok
Administrator
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 18 728


Jednakost, Bratstvo, Sloboda


WWW
« Reply #32 on: August 15, 2010, 02:07:29 am »

01.07.2010.
Конкурс за попуну слободних радних места професионалних војника у Војсци Србије


МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
расписује
КОНКУРС
за попуну слободних радних места
професионалних војника, на одређено време, у:

5. логистички батаљон
□ Београд, Кнежевац – Војна пошта 5078-2 Кнежевац – Београд (ул. Ослобођења бр. 30, Кнежевац)
– механичар за муницију и МЕС
– механичар за ракетну технику
□ Београд – Војна пошта 5078-4 Београд (ул. Гардијска бб, Београд)
– грађевински лимар
□ Београд – Војна пошта 5078-5 Београд (ул. Гардијска бб, Београд)
– лимар
– инсталатер водовода и канализације

Бригаду везе

□ Београд – Војна пошта 1402 Београд (ул. Гардијска 5, Београд)
– телепринтерист – возач
– радио-релејац
– радио-релејац – возач
– радио-телепринтериста
– радио-телепринтерист – возач
– телефониста-линијаш
– телефониста-линијаш – возач
– електромеханичар
□ Горwи Милановац – Војна пошта 1402-4 Горwи Милановац (ул. Кнеза Александра 59, Г. Милановац)
– радио-релејац
– радио-релејац – возач
– радио-телепринтериста – возач
□ Нови Сад – Војна пошта 6870-3 Нови Сад (ул. Дунавска 33, Нови Сад)
– возач
□ Смедерево – Војна пошта 6870-4/3 Смедерево (ул. Коларска 43, Београд)
– радио-релејац
□ Београд – Војна пошта 6870-8 Београд (ул. Рашка 2, Београд)
– кувар
□ Ужице – Војна пошта 6870-9 Ужице (ул. Забучје бб, Ужице)
– кувар

Гарду

□ Београд – Војна пошта 2279 Београд (ул. Јована Мариновића бб, Београд)
– стрелац
□ Београд – Војна пошта 2281 Београд (ул. Јована Мариновића бб, Београд)
– војни полицајац
□Београд – Војна пошта 2289 Београд (ул. Јована Мариновића бб, Београд)
– возач-послужилац инжиwеријских машина
– возач-послужилац ровокопача
– механичар за муницију и МЕС
– механичар за погонску опрему
□ Београд – Војна пошта 5076 Београд (ул. Рашка бб)
– стрелац

1. бригаду Копнене војске

□ Панчево – Војна пошта 1407 Панчево (ул. Баваништански пут бб, Панчево)
– нишанџија
– послужилац
– нишанџија на МБ 120 мм
– послужилац на МБ 120 мм
– послужилац ПОЛК 9К111
□ Сремска Митровица – Војна пошта 1417 Сремска Митровица (ул. Планинска бб, Сремска Митровица)
– оператер-нишанџија на БВП
– возач БВП

2. бригаду Копнене војске

□ Рашка – Војна пошта 3705 Рашка (ул. ЈНА бб, Рашка)
– стрелац – могу и лица женског пола
– извиђач – могу и лица женског пола
– пушкомитраљезац
– нишанџија
– снајпериста – могу и лица женског пола
– послужилац БГА
– нишанџија на МБ 120 мм
– послужилац ПОР ручно вођене
– рачунач – могу и лица женског пола
– радио-телеграфиста – могу и лица женског пола
□ Ваљево – Војна пошта 3709 Ваљево (ул. Војводе Мишића бб, Ваљево)
– извиђач у артиљерији – могу и лица женског пола
– послужилац
– возач

Специјалну бригаду

□ Панчево – Војна пошта 6004 Панчево (ул. Јабучки пут бб, Панчево)
– снајперист
– диверзант
– диверзант, уједно возач
□Ниш – Војна пошта 6006 Панчево (ул. Сарајевска бб, Ниш)
– снајперист, уједно падобранац
– диверзант, уједно падобранац
– возач, уједно падобранац
□ Панчево – Војна пошта 6007 Панчево (ул. Јабучки пут бб, Панчево)
– снајперист
– противтерориста
– противтерориста, уједно возач

Речну флотилу

□ Београд – Војна пошта 6011 Београд (Ушће бб, Београд)
– бродарац
– нишанџија
– послужилац
– сигналиста-осматрач
– моториста
– кувар

246. батаљон АБХО

□ Крушевац – Војна пошта 5801 Крушевац (ул. ЈНА 57, Крушевац)
– радиофониста
– телефониста-линијаш, уједно возач
– радио-телеграфиста – могу и лица женског пола
– радио-телеграфиста, уједно возач
– извиђач АБХО – могу и лица женског пола
– извиђач АБХО, уједно возач
– помоћни лаборант – могу и лица женског пола
– деконтаминатор – могу и лица женског пола
– деконтаминатор, уједно возач
– противпожарац
– електромеханичар, уједно возач
– кувар
– болничар – могу и лица женског пола
– возач

3. батаљон војне полиције

□ Ниш – Војна пошта 3162 Ниш (ул. ^егарска бб, Ниш)
– војни полицајац – могу и лица женског пола
– саобраћајац – могу и лица женског пола

5. батаљон војне полиције

□ Београд – Војна пошта 2834 Београд (ул. Гардијска 5а, Београд)
– војни полицајац – могу и лица женског пола
– возач – могу и лица женског пола
– саобраћајац – могу и лица женског пола
□ Нови Сад – Војна пошта 2834/5 Нови Сад (ул. Авијатичарска 34, Нови Сад)
војни полицајац – могу и лица женског пола
□ Краљево – Војна пошта 2834/6 Краљево (ул. 4. црногорске бригаде 4, Краљево)
– војни полицајац – могу и лица женског пола

Команду за обуку

□ Београд – Војна пошта 5002 Београд (ул. Гардијска 5, Београд)
– стрелац – могу и лица женског пола
– радио-телеграфиста – возач – могу и лица женског пола
– радио-релејац – могу и лица женског пола
– радио-телепринтериста – возач – могу и лица женског пола
– телефониста-линијаш – могу и лица женског пола
– возач – могу и лица женског пола

Команду за развој Банатске бригаде

□ Панчево – Војна пошта 3160 Панчево (ул. Баваништански пут бб, Панчево)
– чувар – могу и лица женског пола
– радио-релејац – могу и лица женског пола
– радио-телепринтериста – могу и лица женског пола
– телефониста-линијаш – могу и лица женског пола
аутолимар
□ Панчево, Владимировац – Војна пошта 3160 Панчево (ул. Баваништански пут бб, Панчево)
– чувар – могу и лица женског пола
□ Панчево, Ечка – Војна пошта 3160 Панчево (ул. Баваништански пут бб, Панчево)
– чувар – могу и лица женског пола

3. центар за обуку

□ Београд, Јаково – Војна пошта 5004 Београд (ул. Савска бб, Јаково)
– противпожарац – могу и лица женског пола
– кувар – могу и лица женског пола

4. центар за обуку

□ Ваљево – Војна пошта 9845 Ваљево (ул. Војводе Мишића бб, Ваљево)
– механичар
– погонски манипулант – могу и лица женског пола
– противпожарац – могу и лица женског пола
– кувар – могу и лица женског пола
– манипулант – могу и лица женског пола

□ Шабац – Војна пошта 9845 Ваљево (ул. Војводе Мишића бб, Ваљево)
– кувар – могу и лица женског пола

Команду за развој Расинске бригаде

□ Крушевац – Војна пошта 8365 Крушевац (ул. Балканска 57, Крушевац)
– чувар – могу и лица женског пола
– радио-релејац – могу и лица женског пола
– радио-телепринтериста – могу и лица женског пола
– телефониста-линијаш – могу и лица женског пола
– механичар за возила точкаше
Центар за обуку КоВ

□ Пожаревац – Војна пошта 5302 Пожаревац (ул. Поречка бб, Пожаревац)
– механичар за возила точкаше
– погонски манипулант – могу и лица женског пола

Центар за обуку ваздухопловства
и противваздухопловне одбране


□ Београд, Батајница – Војна пошта 3395 Београд (ул. Батајнички пут бб, Батајница)
– возач – могу и лица женског пола

204. авијацијску базу

□ Београд, Батајница – Војна пошта 9858 Батајница (ул. Пуковника Миленка Павловића бб, Батајница)
– радио-телеграфиста
– послужилац ЗРНС
– механичар за возила точкаше – возач
– погонски манипулант
– електромеханичар за возила точкаше – возач
– механичар за погонску опрему
– авио-оружар
– авио-механичар
– механичар за ваздухопловну опрему
– слагач падобрана
– возач
– руковалац складишне механизације

250. ракетну бригаду ПВО

□ Београд, Зуце – Војна пошта 5010 Зуце (ул. Карагачка бб, Београд – Зуце)
– послужилац – возач
– послужилац
– послужилац за пуwеwе ракета ваздухом
– телефониста-линијаш
– цртач трага
– погонски манипулант
– електромеханичар за возила точкаше
– кувар
– возач
□ Младеновац – Војна пошта 5010 Зуце (ул. Карагачка бб, Београд – Зуце)
– стрелац
□ Панчево – Војна пошта 5010 Зуце (ул. Карагачка бб, Београд – Зуце)
– послужилац – возач
– послужилац
□ Београд, Јаково – Војна пошта 5011 Јаково (ул. Савска бб, Београд – Јаково)
– послужилац – возач
– послужилац
– послужилац ракетних система у станици
– послужилац за чуваwе и припрему ракета
– послужилац за пуwеwе ракета
– послужилац РУ за везу са ваздухопловима – возач
– цртач трага
– механичар за електронику у ПВО ракетним системима
– противпожарац
– електромеханичар
– возач
□ Београд, Батајница – Војна пошта 5011 Јаково (ул. Савска бб, Београд – Јаково)
– послужилац – возач
– послужилац
– цртач трага
– електромеханичар
□ Нови Сад – Војна пошта 3947 Нови Сад (ул. Авијатичарска 24, Нови Сад)
– послужилац – возач самоходног ракетног система
– послужилац радарске станице
– послужилац у ракетној техничкој батерији
– послужилац контролно-испитне станице
– телефониста – линијаш
– послужилац на осматрачком радару
– електромеханичар
– возач
□ Крагујевац – Војна пошта 3262 Крагујевац (ул. Крагујевачког октобра бб, Крагујевац)
– механичар за возила гусеничаре
– противпожарац
– електромеханичар
– возач
– болничар

126. центар ВОЈИН

□ Београд, Стари Бановци – Војна пошта 6972 Београд (ул. Рашка 2, Београд)
– чувар
– послужилац
□ Београд, Качарево – Војна пошта 6972 Београд (ул. Рашка 2, Београд)
– чувар
– послужилац
□ Сомбор – Војна пошта 6972 Београд (ул. Рашка 2, Београд)
– послужилац
□ Ниш – Војна пошта 6972 Београд (ул. Рашка 2, Београд)
– послужилац

210. батаљон везе

□ Београд – Војна пошта 8909 Београд (ул. Рашка 2, Београд)
– радио-релејац
– возач

УСЛОВИ КОНКУРСА

На конкурс се могу јавити држављани Републике Србије, који испуwавају следеће услове:

а) ОПШТИ УСЛОВИ

– да су здравствено способни за службу у Војсци Србије (што утврђује надлежна војнолекарска комисија);
– да им раније није престајо радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
– да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;
– да нису старији од 30 година.

б) ПОСЕБНИ УСЛОВИ

– да су одслужили војни рок са оружјем (осим за лица женског пола);
– да имају најмање средwу стручну спрему, осим за стрелце у пешадији и чуварску службу, где је потребно најмаwе основно образовање;
– у логистичким службама могу конкурисати лица која имају адекватну стручну спрему, која одговара служби и дужности за коју се примају;
– за возаче моторних возила могу конкурисати лица која имају „Ц“ категорију и најмање основно образоваwе.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Кандидат из грађанства, који испуњава услове, доставља попуњен образац молбе за пријем у Војску Србије у својству професионалног војника, непосредно или поштом, команди јединице Војске Србије са којом жели да закључи уговор. Војник, у задњем месецу служења војног рока, предаје попуњен образац молбе, са документима, непосредно претпостављеном старешини. Уз образац молбе прилаже се:
– кратка биографија;
– извод из матичне књиге рођених;
– уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
– уверење из општинског суда да се против кандидата не води кривични поступак и да није осуђиван и кажњаван (не старије од шест месеци);
– копија војничке књижице, осим за жене, и потврда из војног одсека да је одслужио војни рок;
– копија дипломе о стеченом образоваwу (оверена у суду или општини);
– копија возачке дозволе (оверена у суду или општини), за лица која конкуришу на формацијско место возача.

Образац молбе за пријем у Војску Србије у својству професионалног војника може се добити на пријавници сваке јединице–установе Војске Србије.

Надлежна комисија извршиће избор кандидата за пријем у војну службу. Изабрани кандидати биће упућени на обуку, у јединице и центре за оспособљаваwе, 4 (четири) до 8 (осам) седмица, у зависности од специјалности за коју конкуришу, у својству професионалног војника.

Са кандидатима који успешно заврше обуку закључује се уговор на одређено време, до 3 године, уз могућност wеговог продужеwа.
Лица примљена у професионалну војну службу остварују сва права и обавезе у складу са Законом о Војсци Србије.

Конкурс је отворен до попуне упражwених формацијских места.

Некомплетна и непотпуна документа неће се узимати у разматраwе, а кандидатима који не буду изабрани документа се неће враћати.
Додатне информације о професионалној војној служби, броју слободних места и потребном профилу могу се добити на следећим бројевима телефона:
– 011/2063-432 Генералштаб Војске Србије
– 011/3053-507 5. складишни батаљон – Београд, Кнежевац
– 011/3603-546 Бригада везе – Београд
– 011/2064-074, 2064-069 Гарда – Београд
– 013/326-431 и 1. бригада Копнене војске – Панчево
– 036/736-131 лок. 46-102 2. бригада Копнене војске – Рашка
– 014/298-470 2. бригада Копнене војске – Ваљево
– 011/320-1237 Речна флотила – Београд
– 013/326-221 Специјална бригада – Панчево
– 018/508-654 3. батаљон војне полиције – Ниш
– 011/2064-349 5. батаљон војне полиције – Београд
– 037/416-056 246. батаљон АБХО – Крушевац
– 011/2064-494 Команда за обуку – Београд
– 011/2064-318 Команда за обуку – Београд
– 013/326-266 Команда за развој Банатске бригаде – Панчево
– 011/841-6886 лок. 30-767 3. центар за обуку – Јаково
– 014/296-017 4. центар за обуку – Ваљево
– 037/416-023 Команда за развој Расинске бригаде – Крушевац
– 012/223-666 лок. 49-102 Центар за обуку КоВ – Пожаревац
– 011/3106-583 Центар за обуку ВиПВО – Батајница
– 011/3053-214 210. батаљон везе – Београд
– 011/3005-229 126. центар ВОЈ – Београд
– 011/3092-335 1.рдПВО/250. рбрПВО – Зуце
– 011/8416-660 лок. 30-823 2.рдПВО/250.рбрПВО – Јаково
– 021/4835-315 240.срдПВО/250.рбрПВО – Нови Сад
– 034/309-165 310.срдПВО/250.рбрПВО – Крагујевац
– 011/3106-135, 3106-207 204. авијацијска база – Батајница


Преузето са сајта Војске Србије
Logged
dexy
kapetan korvete
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 6 662« Reply #33 on: September 18, 2010, 03:24:45 pm »

17. septembar 2010.

"Budi profesionalni vojnik"
 
Beograd -- Ministarstvo odbrane predstavilo je spotove "Budi profesionalac", kojima od sutra počinje kampanja promocije profesionalizacije Vojske Srbije.

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
Cilj ove kampanje je privlačenje mladih ljudi da postanu profesionalni pripadnici armije.

Ministar odbrane Dragan Šutanovac kaže da je popunjenost Vojske profesionalnim kadrovima do sada oko 80 procenata, a nada se da će do kraja godine dostići cifru od 90 odsto popunjenosti, čime će Srbija u potpunosti imati profesionalizovanu vojsku.

Da bi Srbin radije išao u vojnike i to profesionalne, ministarstvo odbrane angažovalo je poznate glumce Dragana Bjelogrlića, Ivana Bosiljčića i Vuka Kostića da u društvu pripadnika Vojske Srbije pozovu u profesionalizaciju vojske.

Kampanja, prema rečima načelnika generalštaba, već daje rezultate.

“Meni sad tek postaje jasno otkud ovoliko prijavi u profesionalnu vojnu službu i zašto se toliko puno devojaka javilo za vojsku. Očigledno da će ovo nama u vojsci sad napraviti malo problema. Mi očekujemo da taj broj molbi bude još veći”, kaže Miloje Miletić, načelnik Generalštaba Vojske Srbije.

Glumci su zadovoljni jer su imali jedinstvenu priliku da se druže sa pilotima i pripadnicima specijalnih jedinica.

“Prvo mi je zadovoljstvo što sam se družio sa pilotima, herojima našeg neba koji voze borbene avione, nešto sam naučio o borbenim avionima. A moram prizati da sam dugo priželjkivao da sednem u MIG-a i da osetim kako je to kad se vakumski zatvori ta kabina”, kaže glumac Ivan Bosiljčić.

Glumac Vuk Kostić kaže da se i sam uverio u izdržljivost srpske vojske.

“Iako sam imao tanko ronilačko odelo, pošto su kao morali da paze na glumca, ovi ostali momci su stvarno bili po 2-3 h koliko smo sedeli u vodi bez ičega, u maskirnoj šari i na golo”, kaže Kostić.

Ministar odbrane zadovoljan je dosadašnjim tokom profesionalizacije i očekuje da se posao uspešno privede kraju, čemu će reklamna kampanja značajno doprineti.

“Jedan efekat je da se promoviše VS i da i dalje neverovatna količina mladih ljudi koja želi da prisupi VS bilo kao profesionalci bilo kao oficiri i podoficiri. A s druge strane želimo dsa pokažemo da možemo da motivišpemo umetnike da mogu da besplatno učestvuju u kampanji za dobrobit države i društva”, kaže Šutanovac.

Šutanovac kaže da ministarstvo pokušava da nađe način da se spotovi besplatno emituju i da mu je posebno drago da, kako kaže, niko ne može da primeti da je spotove izradio vojnofilmski centar Zastava Film.

<iframe width="640" height="367" src="//www.youtube.com/embed/wdfz8DcOLo4?fs=1&start=" frameborder="0" allowfullscreen="true"></iframe>

Izvor: B92


* Vojska Srbije (FoNet).jpg (22.7 KB, 450x344 - viewed 374 times.)
Logged
Nenad
Prijatelj foruma
potporučnik
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 2 056


« Reply #34 on: September 19, 2010, 02:17:39 pm »

A to sto ni jedan zakon ne stiti profesionalnog vojnika i sto sem putnih troskova nemaju (i nikad nece imati) ni jedan dodatak, plata ocaj zivi...to nema veze.
Kazu u Bg-u ima mesta, u Nisu nema. Juznije je tuznije i ljudi ce "dole" raditi itekako za tu nikakvu platu, dok u Bg-u sa tom platom se ne moze ziveti.
Plate jesu redovne, ali za toliki sex je malo...
Logged
sremac
mornar
*
Offline Offline

Posts: 42


« Reply #35 on: September 19, 2010, 02:23:40 pm »

У овим спотовима se predstavlja da vojnici profesionalci rade samo u specijalnim jedinicama.Nista sanitet,logistika,cuvarska sluzba isl.
Lepo bogami
Logged
Rade
Administrator
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 17 055


« Reply #36 on: September 19, 2010, 02:27:47 pm »

@Nenad
Mislim da je kod naših vrlih "privatnika" sex mnogo veći za mnogo manju platu... ipak ,zaposlenje u VS kao vojnika po ugovoru je dobrovoljno. Sad, što su uslovi takvi kakvi su - šta se može? Nije do Vojske.

@Sremac
Mislim da će se mnogo manje ljudi "primiti" za konkurs na snimak u kome profesionalni vojnik u klompama šeta po stacionaru, ili secka luk za zapršku... itd.
Logged
Nenad
Prijatelj foruma
potporučnik
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 2 056


« Reply #37 on: September 19, 2010, 03:43:10 pm »

Jeste dobrovoljno...ali i kod privatnika te niko ne tera da radis! Sex je razlicit zavisno od jedinice u kojoj radis, znas i sam! Tako je i kod privatnika.
Nije isto da primas 26000din u Vranju i Beogradu. Malo je!
Ja sam reko da je plata redovna, ali trebalo bi biti i malo veca realno!
Ne krivim ja vojsku! Zna se sta je i zbog cega je to tako.
Logged
kilezr
poručnik fregate
*
Offline Offline

Posts: 4 608« Reply #38 on: September 19, 2010, 04:07:16 pm »

 A jel mora stalo taj Beograd??? Izvinjavam se što ovako upadam.Pa nek idu onda u Vranje za 26 000 pa će moći da žive! Hoiće da sede na Topčideru i da kukaju što ne mogu da žive od plate.Ima mesta u KZB,zar ne??? Ko hoće u profesionalce neka ide tamo gde mu se naredi.
Logged
Nenad
Prijatelj foruma
potporučnik
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 2 056


« Reply #39 on: September 19, 2010, 05:37:36 pm »

 
Logged
dexy
kapetan korvete
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 6 662« Reply #40 on: January 16, 2011, 06:22:05 pm »

15.01.2011. 09.10

КОНКУРС ѕа пријем кандидата на селективну обуку у Специјалну бригаду

СПЕЦИЈАЛНА БРИГАДА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
расписује
КОНКУРС

I УСЛОВИ КОНКУРСА
За пријем кандидата на селективну обуку у Специјалну бригаду могу конкурисати официри техничке службе, службе телекомуникација и АБХ службе, као и подофицири свих родова и служби из јединица Војске Србије који испуњавају следеће опште и посебне услове:

а) Општи услови:
– да испуњавају услове прописане одредбама члана 39. Закона о Војсци Србије;
– да су здравствено способни за војну службу без ограничења;
– да нису осуђивани.

б) Посебни услови:
– да нису старији од 28 година;
– да су он и чланови његове уже породице (брачни друг и деца) држављани Републике Србије;
– да имају радно искуство у Војсци од најмање две године;
– да немају негативних службених оцена и да су им последње две службене оцене најмање „врло добар“;
– да су психо-физички здрави и способни за рад у јединицама Специјалне бригаде, што се утврђује налазом надлежне војнолекарске комисије, психолошким тестирањем за обављање падобранске службе, тестом опште културе и провером физичких способности;
– да су на редовној провери обучености испунили прописане норме;
– да су пливачи.

II НАЧИН КОНКУРИСАЊА
– кандидати подносе молбе за пријем на селективну обуку у Специјалну бригаду (ВП 8486 Панчево) преко својих матичних команди;
– уз молбу, кандидати обавезно прилажу: кратку биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству за себе и чланове уже породице, оверен образац КОЛП из програмског пакета КаИС, изјаву да желе да обављају падобранску службу, уверење о извршеној провери физичких способности са натуралним показатељима и мишљење команданта ранга батаљона или вишег старешине;
– по пристизању молби и њихове анализе, кандидати који задовоље опште услове конкурса добиће позив преко претпостављене команде, са тачним датумом и временом, ради упућивања на лекарски преглед за падобранца (преглед се реализује на ИВМ – ВМА Београд, а позив представља уједно и упутницу за преглед). Преглед траје 2 (два) дана.
– кандидати који буду здравствено способни за падобранца и који испуњавају све услове конкурса долазе на селективну обуку (привремени рад) у Специјалну бригаду (ВП 8486 Панчево).
Селективна обука је планирана у периоду од 28. марта до 24. јуна 2011. године.
Конкурс је отворен до 15. фебруара 2011. године.


Izvor: Ministarstvo Odbrane Republike Srbije
Logged
švercer011
potporučnik
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 2 749« Reply #41 on: October 03, 2011, 03:46:03 pm »

Vojska Srbije trazi puskomitraljesce i  snajperiste3. Oktobar, 2011[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]BEOGRAD - Ministarstvo odbrane i Generalštab Vojske Srbije raspisali su konkurs za prijem profesionalnih vojnika - mladića i devojaka za razne dužnosti u više od 15 mesta u Srbiji.
 
Traže se strelci, vozač motornog vozila, mehaničari za vozila točkaše i za radio-uređaje i sisteme, vodiči pasa, protivpožarci, vozač tenka za izvlačenje, mehaničari za vozila točkaše i za elektroniku u raketnim sistemima...
 
Sistemu odbrane za angažovanje na određeno vreme, kako se navodi u konkursu objavljenom na internet stranici Vojske Srbije, potrebni su i puškomitraljesci, izviđači, snajperisti, nišandžije na tenku, nišandžije i poslužioci bacača granata...
 
Uz metalostrugare, mehaničare za pogonsku opremu i medicinske tehničare potrebni su i rečni diverzanti, padobranci, slagač padobrana, teleprinteristi, poslužioci pontonskog mosta, amfibijskog transportera, vanbrodskog motora i remorkera.
 
Na konkurs, koji je otvoren 30 dana, mogu se javiti državljani Srbije koji su zdravstveno sposobni za službu u Vojsci Srbije, a imaju najmanje osnovno obrazovanje. Od kandidata se traži da nisu osuđivani na kaznu zatvora od najmanje šest meseci, da nisu stariji od 30 godina, da su odslužili vojni rok sa oružjem (osim za devojke) i da nemaju bezbednosnih smetnji za rad u Vojsci Srbije i van oružanih snaga.
 
Kandidati, koji sa najboljim rezultatom ispune merila propisana za izbor, biće upućeni na lekarski pregled radi ocene sposobnosti za profesionalnu vojnu službu. Bezbednosna provera biće vršena samo za kandidate koje nadležna vojno-lekarska komisija oglasi sposobnim za profesionalnu vojnu službu u svojstvu profesionalnog vojnika.
 
Izabrani kandidati biće primljeni u svojstvu profesionalnih vojnika na određeno vreme od šest meseci, uz mogućnost produženja ugovora o radu na period od tri godine do navršenih 40 godina života.
 
Uz Beograd, Novi Sad, Pančevo i Bačku Topolu, konkurs je raspisan i za Kraljevo, Novi Pazar, Sremsku Mitrovicu, Kuršumliju, Kragujevac, Gornji Milanovac, Pirot, Prokuplje, Šabac, Kruševac, Valjevo, Ćupriju, Zaječar, Požarevac...
 
Vojska Srbije je od 1. januara i zvanično profesionalna, a konkursi za prijem mladića i devojaka za razne specijalnosti u oružanim snagama se raspisuju periodično.


Izvor:Kurir


* 99180.jpg (82.79 KB, 632x421 - viewed 320 times.)
Logged
Duki
Počasni član foruma
zastavnik I klase
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 1 791« Reply #42 on: June 02, 2014, 02:35:46 pm »

Raspisan konkurs za 165 radnih mesta

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА БАЧКА ТОПОЛА

Војна пошта 1414 Нови Сад
1. пешадија – 1 извршилац
2. артиљерија – 2 извршиоца
3. оклопне јединице – 2 извршиоца
4. техничка служба – 1 извршилац
5. интендантска служба – 1 извршилац
6. саобраћајна служба – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА БЕОГРАД

Војна пошта 4795 Београд
7. пешадија – 64 извршиоца

Војна пошта 4522 Батајница
8. пешадија – 2 извршиоца (радна места су у насељу Батајница)

Војна пошта 9808 Београд
9. пешадија – 1 извршилац
10. пешадија – 4 извршиоца (радна места су у насељу Бубањ поток)
11. пешадија – 1 извршилац (радно место је у насељу Кнежевац)
12. саобраћајна служба – 3 извршиоца
13. грађевинска служба – 1 извршилац

Војна пошта 5542 Београд
14. служба телекомуникације – 7 извршилаца

Војна пошта 2827 Нови Сад
15. речне јединице – 5 извршилаца
16. техничка служба – 2 извршиоца

Војна пошта 2834 Београд
17. пешадија – 1 извршилац
18. служба телекомуникације – 1 извршилац
19. саобраћајна служба – 3 извршиоца

Војна пошта 1094 Земун
20. пешадија – 2 извршиоца

Војна пошта 1205 Београд
21. артиљеријско-ракетне јединице за ПВД – 3 извршиоца (радна места су у насељу Батајница)
22. служба телекомуникације – 1 извршилац (радно место је у насељу Батајница)
23. техничка служба – 1 извршилац (радно место је у насељу Батајница)
24. служба ваздушног осматрања и јављања – 1 извршилац (радно место је у насељу Батајница)
25. артиљеријско-ракетне јединице за ПВД – 10 извршилаца (радна места су у насељу Зуце)
26. техничка служба – 2 извршиоца (радна места су у насељу Зуце)
27. саобраћајна служба – 5 извршилаца (радна места су у насељу Зуце)
28. артиљеријско-ракетне јединице за ПВД – 10 извршилаца (радна места су у насељу Јаково)
29. служба телекомуникације – 3 извршиоца (радна места су у насељу Јаково)
30. техничка служба – 3 извршиоца (радна места су у насељу Јаково)
31. саобраћајна служба – 3 извршиоца (радна места су у насељу Јаково)
32. служба ваздушног осматрања и јављања – 1 извршилац (радно место је у насељу Јаково)

Војна пошта 9858 Батајница
33. пешадија – 1 извршилац (радно место је у насељу Батајница)
34. артиљеријско-ракетне јединице за ПВД – 1 извршилац (радно место је у насељу Батајница)
35. служба телекомуникације – 2 извршиоца (радна места су у насељу Батајница)
36. техничка служба – 3 извршиоца (радна места су у насељу Батајница)
37. саобраћајна служба – 2 извршиоца (радна места су у насељу Батајница)

Војна пошта 5002 Београд
38. саобраћајна служба – 2 извршиоца

Војна пошта 4557 Београд
39. пешадија – 6 извршилаца
40. служба телекомуникације – 1 извршилац

Војна пошта 3395 Батајница
41. артиљеријско-ракетне јединице за ПВД – 3 извршиоца (радна места су у насељу Батајница)
42. саобраћајна служба – 1 извршилац (радно место је у насељу Батајница)

Војна пошта 5004 Јаково
43. пешадија – 1 извршилац (радно место је у насељу Бубањ поток)
44. пешадија – 4 извршиоца (радна места су у насељу Јаково)
45. техничка служба – 1 извршилац (радно место је у насељу Јаково)
46. саобраћајна служба – 2 извршиоца (радна места су у насељу Јаково)

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА БОГОВАЂА – ЛАЗАРЕВАЦ

Војна пошта 9808 Београд
47. пешадија – 2 извршиоца

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА БОГУТОВАЧКА БАЊА

Војна пошта 9808 Београд
48. пешадија – 3 извршиоца


МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА БУЈАНОВАЦ

Војна пошта 4976 Врање
49. пешадија – 18 извршилаца
50. инжињерија – 3 извршиоца
51. служба телекомуникације – 4 извршиоца
52. техничка служба – 1 извршилац
53. интендантска служба – 2 извршиоца

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ВАЉЕВО

Војна пошта 3720 Краљево
54. артиљерија – 1 извршилац
55. служба телекомуникације – 1 извршилац
56. техничка служба – 1 извршилац
57. саобраћајна служба – 1 извршилац

Војна пошта 9845 Ваљево
58. пешадија – 2 извршиоца

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ВЛАДИМИРОВАЦ – ВРШАЦ

Војна пошта 3160 Панчево
59. пешадија – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ВРАЊЕ

Војна пошта 4976 Врање
60. пешадија – 11 извршилаца
61. артиљерија – 1 извршилац
62. оклопне јединице – 1 извршилац
63. инжињерија – 1 извршилац
64. служба телекомуникације – 2 извршиоца
65. техничка служба – 3 извршиоца

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ВРШАЦ

Војна пошта 3160 Панчево
66. пешадија – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Војна пошта 5542 Београд
67. служба телекомуникације – 3 извршиоца

Војна пошта 2143 Горњи Милановац
68. служба телекомуникације – 2 извршиоца

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ЕЧКА – ЗРЕЊАНИН

Војна пошта 3160 Панчево
69. пешадија – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ЗАЈЕЧАР

Војна пошта 4666 Ниш
70. пешадија – 68 извршилаца
71. служба телекомуникације – 7 извршилаца
72. санитетска служба – 1 извршилац
73. саобраћајна служба – 7 извршилаца

Војна пошта 6002 Зајечар
74. пешадија – 5 извршилаца
75. служба телекомуникације – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ЗРЕЊАНИН

Војна пошта 3160 Панчево
76. пешадија – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА КАЧАРЕВО – ПАНЧЕВО

Војна пошта 9808 Београд
77. пешадија – 1 извршилац

Војна пошта 4501 Београд
78. пешадија – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА КРАГУЈЕВАЦ

Војна пошта 1205 Београд
79. артиљеријско-ракетне јединице за ПВД – 9 извршилаца
80. техничка служба – 2 извршиоца
81. саобраћајна служба – 1 извршилац
82. служба ваздушног осматрања и јављања – 2 извршиоца

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА КРАЉЕВО

Војна пошта 4522 Батајница
83. јединице за електронска дејства – 2 извршиоца

Војна пошта 9808 Београд
84. пешадија – 1 извршилац (радно место је у насељу Грдица)

Војна пошта 3720 Краљево
85. артиљеријско-ракетне јединице за ПВД – 2 извршиоца
86. оклопне јединице – 3 извршиоца
87. инжињерија – 3 извршиоца
88. служба телекомуникације – 1 извршилац

Војна пошта 4501 Београд
89. служба ваздушног осматрања и јављања – 2 извршиоца


Војна пошта 5019 Крушевац
90. саобраћајна служба – 2 извршиоца

Војна пошта 2895 Лађевци
91. техничка служба – 1 извршилац (радно место је у насељу Лађевци)
92. служба ваздушног осматрања и јављања – 2 извршиоца (радна места су у насељу Ла-ђевци)

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА КРУШЕВАЦ

Војна пошта 5019 Крушевац
93. интендантска служба – 2 извршиоца

Војна пошта 3161 Крушевац
94. пешадија – 4 извршиоца

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА КРУШЕДОЛ – НОВИ САД

Војна пошта 9808 Београд
95. пешадија – 1 извршилац
96. саобраћајна служба – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА КУРШУМЛИЈА

Војна пошта 9808 Београд
97. грађевинска служба – 1 извршилац

Војна пошта 4666 Ниш
98. пешадија – 2 извршиоца
99. артиљерија – 1 извршилац
100. оклопне јединице – 21 извршилац
101. инжињерија – 1 извршилац
102. служба телекомуникације – 1 извршилац
103. техничка служба – 4 извршиоца
104. саобраћајна служба – 2 извршиоца

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА НИШ

Војна пошта 8486 Панчево
105. саобраћајна служба – 5 извршилаца

Војна пошта 3987 Ниш
106. артиљерија – 17 извршилаца
107. саобраћајна служба – 13 извршилаца

Војна пошта 1205 Београд
108. артиљеријско-ракетне јединице за ПВД – 2 извршиоца
109. техничка служба – 2 извршиоца
110. саобраћајна служба – 5 извршилаца

Војна пошта 2895 Лађевци
111. саобраћајна служба – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА НОВИ ПАЗАР

Војна пошта 3720 Краљево
112. оклопне јединице – 2 извршиоца
113. инжињерија – 1 извршилац
114. служба телекомуникације – 1 извршилац
115. саобраћајна служба – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА НОВИ САД

Војна пошта 1414 Нови Сад
116. пешадија – 1 извршилац
117. инжињерија – 4 извршиоца
118. служба телекомуникације – 3 извршиоца
119. техничка служба – 2 извршиоца
120. интендантска служба – 2 извршиоца
121. саобраћајна служба – 4 извршиоца
122. грађевинска служба – 3 извршиоца

Војна пошта 2827 Нови Сад
123. пешадија – 3 извршиоца
124. речне јединице – 3 извршиоца
125. инжињерија – 4 извршиоца
126. техничка служба – 1 извршилац

Војна пошта 1205 Београд
127. артиљеријско-ракетне јединице за ПВД – 5 извршилаца
128. техничка служба – 1 извршилац
129. саобраћајна служба – 10 извршилаца

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ПАНЧЕВО

Војна пошта 1414 Нови Сад
130. пешадија – 11 извршилаца
131. служба телекомуникације – 3 извршиоца
132. саобраћајна служба – 1 извршилац

Војна пошта 8486 Панчево
133. пешадија – 24 извршилаца
134. служба телекомуникације – 7 извршилаца
135. техничка служба – 2 извршиоца
136. интендантска служба – 1 извршилац
137. саобраћајна служба – 7 извршилаца
138. грађевинска служба – 2 извршиоца

Војна пошта 1205 Београд
139. артиљеријско-ракетне јединице за ПВД – 7 извршилаца
140. техничка служба – 1 извршилац

Војна пошта 4310 Панчево
141. инжињерија – 3 извршиоца
142. интендантска служба – 1 извршилац

Војна пошта 3160 Панчево
143. служба телекомуникације – 2 извршиоца
144. техничка служба – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ПОЖАРЕВАЦ

Војна пошта 5302 Пожаревац
145. пешадија – 3 извршиоца
146. саобраћајна служба – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ПРОКУПЉЕ

Војна пошта 4522 Батајница
147. јединице за електронска дејства – 3 извршиоца
148. интендантска служба – 1 извршилац
149. саобраћајна служба – 1 извршилац

Војна пошта 4666 Ниш
150. инжињерија – 23 извршилаца
151. саобраћајна служба – 7 извршилаца

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА РАШКА

Војна пошта 3720 Краљево
152. пешадија – 18 извршилаца
153. служба телекомуникације – 1 извршилац
154. техничка служба – 1 извршилац
155. саобраћајна служба – 2 извршиоца

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Војна пошта 9808 Београд
156. пешадија – 3 извршиоца

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА СОМБОР

Војна пошта 1423 Сомбор
157. пешадија – 1 извршилац
158. служба телекомуникације – 1 извршилац
159. интендантска служба – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Војна пошта 1414 Нови Сад
160. артиљерија – 1 извршилац
161. оклопне јединице – 7 извршилаца

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ЋУПРИЈА

Војна пошта 9932 Ћуприја
162. пешадија – 2 извршиоца

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ШАБАЦ

Војна пошта 2827 Нови Сад
163. инжињерија – 11 извршилаца
164. служба телекомуникације – 1 извршилац
165. саобраћајна служба – 1 извршилац

O uslovima za konkurisanje možete pročitati na ovom linku
Izvor: www.vs.rs
Logged
Kuzma®
Počasni administrator
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 10 530« Reply #43 on: March 01, 2015, 11:55:58 am »

01.03.2015

Конкурс за пријем лица у активну резерву


МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Генералштаб Војске Србије
Управа за људске ресурсе
расписује
К О Н К У Р С

За попуну слободних радних места пријемом лица у активну резерву, на одређено време, у следећим јединицама Војске Србије, у:

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ПАНЧЕВО

Војна пошта 1407 Панчево

пешадија – 13 радних места:

(професионални војници):
1.   стрелац, ВЕС 71101 – 2 извршиоца
2.   пушкомитраљезац, ВЕС 71101 – 4 извршиоца
3.   нишанџија, ВЕС 71103 – 3 извршиоца
4.   послужилац, ВЕС 71103 – 3 извршиоца
5.   снајперист, ВЕС 71109 – 1 извршилац

саобраћајна служба – 2 формацијска места:

(професионални војници):
6.   возач, ВЕС 72701 – 2 извршиоца


МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА РАШКА

Војна пошта 3705 Рашка

пешадија – 10 радних места

(официри):
7.   командир вода, ВЕС 31101 – 1 извршилац

(професионални војници):
8.   стрелац, ВЕС 71101 – 9 извршилаца

саобраћајна служба – 5 радних места:

(професионални војници):
9.   возач, ВЕС 72701 – 5 извршилаца


МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ПРОКУПЉЕ

Војна пошта 4665 Прокупље

артиљерија – 2 радна места

(професионални војници):
10.   возач, ВЕС 71214 – 2 извршиоца

саобраћајна служба – 1 радно место:

(професионални војници):
11.   возач, ВЕС 72701 – 1 извршилац

служба телекомуникације – 1 формацијско место:

(професионални војници):
12.   радио-телеграфиста, ВЕС 71801 – 1 извршилац


МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА НИШ

Војна пошта 4667 Ниш

артиљеријско ракетне јединице за противваздухопловна дејства – 2 формац. места:

(професионални војници):
13.   послужилац, ВЕС 71323 – 1 извршилац
14.   нишанџија, ВЕС 71345 – 1 извршилац

саобраћајна служба – 1 формацијско место:

(професионални војници):
15.   возач, ВЕС 72701 – 1 извршилац


Војна пошта 4999 Ниш

оклопне јединице – 5 радних места:

(професионални војници):
16.   нишанџија, ВЕС 71417 – 2 извршиоца
17.   возач, ВЕС 71418 – 3 извршиоца


Војна пошта 4983 Ниш

интендантска служба – 3 формацијска места:

(професионални војници):
18.   месар, ВЕС 72402 – 1 извршилац
19.   кувар, ВЕС 72403 – 2 извршиоца
Војна пошта 3162 Ниш

пешадија – 6 радних места:

(професионални војници):
20.   војни полицајац, ВЕС 71107 – 6 извршилаца


служба телекомуникације – 1 радно место:

(професионални војници):
21.   радио-релејац уједно возач, ВЕС 71807 – 1 извршилац


саобраћајна служба – 6 радних места:

(професионални војници):
22.   војни полицајац, ВЕС 71107 – 12 извршилаца
23.   возач, ВЕС 72701 – 2 извршиоца
24.   возач уједно водич паса, ВЕС 72701 – 2 извршиоца


МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА БУЈАНОВАЦ

Војна пошта 4986 Бујановац

инжињерија – 2 формацијска места:

(професионални војници):
25.   возач уједно послужилац утоваривача, ВЕС 71706 – 1 извршилац
26.   возач уједно послужилац копача, ВЕС 71707 – 1 извршилац


техничка служба – 4 формацијска места:

(професионални војници):
27.   механичар за возила точкаше, ВЕС 72102 – 1 извршилац
28.   манипулант, ВЕС 72102 – 1 извршилац
29.   механичар за радио системе и уређаје, ВЕС 72118 – 1 извршилац
30.   електромеханичар за изворе струје и електроагрегате, ВЕС 72126 – 1 извршилац


саобраћајна служба – 9 радних места:

(професионални војници):
31.   возач, ВЕС 72701 – 9 извршилаца


МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ШАБАЦ

Војна пошта 4219 Шабац

инжињерија – 14 радних места:

(официри):
32.   командир вода, ВЕС 31701 – 1 извршилац

(подофицири):
33.   командир одељења, ВЕС 21701 – 2 извршиоца

(професионални војници):
34.   послужилац понтонског моста, ВЕС 71702 – 4 извршиоца
35.   командир реморкера уједно послужилац, ВЕС 71713 – 3 извршиоца
36.   возач-послужилац понтонског моста ПМП, ВЕС 71726 – 4 извршиоца


техничка служба – 1 формацијско место:

(професионални војници):
37.   механичар за возила точкаше), ВЕС 72102 – 1 извршилац


МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА БЕОГРАД

Војна пошта 2834 Београд

пешадија – 12 радних места:

(професионални војници):
38.   саобраћајац, ВЕС 72704 – 12 извршилаца


УСЛОВИ КОНКУРСА

На конкурс се могу јавити држављани Републике Србије, који испуњавају следеће услове:

а) ОПШТИ УСЛОВИ
  - да су здравствено способни за службу у Војсци Србије (што утврђује надлежна војнолекарска комисија);
  - да им раније није престајао радни однос због теже повреде дужности из радног односа;
  -  да су приликом ступања у активну резерву млађи од 50 година (за официра), односно 40 година (за војника и подофицира), осим за професионалне припаднике Војске Србије којима је престала професионална војна служба;
  -  да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;
  - да се против њих не води кривични поступак за кривично дело за које се гони по службеној дужности или поступак пред војним дисциплинским судом;


б) ПОСЕБНИ УСЛОВИ
  - да је за време служења војног рока под оружјем оспособљен за обављање одговарајуће војно евиденционе специјалности;
 да имају најмање средњу стручну спрему за војника и подофицира и стечено високо образовање за официра;
  -  да задовољавају минимално прописане вредности критеријума психолошке процене за пријем у активну резерву (што утврђује надлежан центар за психолошку процену);
  - да задовољавају минимално прописане вредности критеријума провере физичке способности прописане за одређену категорију кадра;
  - да су безбедносно проверени и да немају безбедносних сметњи за рад у Војсци Србије и ван Војске Србије (што утврђује Војнобезбедносна агенција);
  - за радна места возача могу конкурисати лица која имају возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
 за возаче, надлежна војнолекарска комисија утврђује здравствену способност за во-заче моторних возила у Војсци Србије.


НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Кандидат из грађанства, који испуњава услове, доставља пријаву за пријем у Војску Србије у својству припадника активне резерве препорученом поштом Војној пошти 1084 Бе-оград. Уз пријаву се прилаже:
  - извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника);
  - уверење о држављанству (оригинал или фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника);
  -  потврда да кандидату није раније престајао радни однос због теже повреде дужности из радног односа (за лица која су раније била у радном односу);
  - уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак за кривично дело за које се гони по службеној дужности или поступак пред војним дисциплинским судом (оригинал или фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника);
  - копија војничке књижице (осим за професионалне припаднике Војске Србије којима је престала професионална војна служба);
  - потврда центра Министарства одбране за локалну самоуправу да је кандидат одслужио војни рок са оружјем, са назнаком чина у резерви (уколико га има) – осим за професионалне припаднике Војске Србије којима је престала професионална војна служба;
  -  копија дипломе о стеченом образовању (оверена у суду, општини или код јавног бележника);
 копија возачке дозволе (оверена у суду, општини или код јавног бележника), за лица која конкуришу за радно место возача.

Документа која се прилажу уз пријаву, са изузетком извода из матичне књиге рођених, уколико је на новом обрасцу, не могу бити старија од 6 (шест) месеци.

ИЗБОРНИ ПОСТУПАК

Изборни поступак ће се спровести само међу кандидатима који испуњавају услове кон-курса за пријем на радно место на које су конкурисали.

Конкурсна комисија позваће кандидате, који испуњавају услове конкурса, ради општег лекарског прегледа, физичке провере и психолошке процене и утврдиће њихове резултате према мерилима за избор прописаним Одлуком о утврђивању мера за спровођење стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист”, бр. 10/12).

Кандидати који са најбољим резултатом испуне мерила за избор биће упућени на медицинско-здравствену проверу у надлежну војноздравствену установу, ради утврђивања здравствене способности за службу у Војсци Србије.

Захтеви за безбедносну проверу биће достављени за кандидате који су, након обављених медицинско-здравствених провера, оцењени способним за службу у Војсци Србије и који су најбоље рангирани.

Позиви и сва писмена документа достављају се кандидату на адресу коју кандидат наведе у пријави за пријем.

Уколико се кандидат не одазове позиву ради обављања општег лекарског прегледа, физичке провере и психолошке процене и упућивања на медицинско-здравствену проверу, сматраће се да не жели да ступи у активну резерву.

Одлуку о избору кандидата за пријем у активну резерву донеће начелник Управе за људске ресурсе (Ј-1) Генералштаба Војске Србије о чему ће писаним путем бити обавештени сви учесници јавног конкурса у року од осам дана од дана када је извршен избор.

Са изабраним кандидатима закључиће се уговор о служби у активној резерви на период до две године.

Појединачни уговор о ангажовању припадника активне резерве за извршење конкретних мисија и задатака, закључиће се у складу са условима утврђеним прописима о Војсци Ср-бије и уговором о служби у активној резерви.

Уколико се кандидат не одазове позиву ради закључења уговора о служби у активној резерви сматраће се да не жели да ступи у активну резерву.

Лица примљена у активну резерву остварују сва права и обавезе у складу са Законом о Војсци Србије и Законом о војној, радној и материјалној обавези.

Конкурс је отворен од дана објављивања у магазину „Одбране” и траје 30 дана.

Непотпуне, неблаговремене или неразумљиве пријаве уз које нису приложени сви по-требни докази на тражени начин неће се узимати у даље разматрање, а кандидатима који не буду изабрани конкурсна документација се неће враћати.


Додатне информације о професионалној војној служби, броју слободних места и потребном профилу могу се добити на следећим бројевима телефона:
-011/2063-319   Генералштаб Војске Србије.

Информације су доступне на сајту Министарства одбране (www.mod.gov.rs) и Војске Србије (www.vs.rs).


Izvor: sajt MO
Logged
torpedo011
poručnik bojnog broda
*
Offline Offline

Posts: 5 222


« Reply #44 on: September 13, 2016, 09:48:23 am »

Војни позиви не зову у рат

Из Министарства одбране поручују грађанима да нема места бризи поводом слања позива, није реч о мобилизацији нити о најави ратног стања: Грађани немају разлога за страх, то је уобичајена пракса

ПОЗИВИ регионалних центара Министарства одбране, који ових дана стижу на адресе војних обвезника или њихових радних места, не значе припреме за рат, већ су део редовног посла ажурирања спискова и саопштавања ратних распореда.

Бригу, па и панику, запослених у појединим државним установама и предузећима изазвали су дописи некадашњих војних одсека у којима се обавештавају о обавезама у случају рата.

- Био сам шокиран када ме је шеф одељења позвао и дао ми да потпишем решење у коме је наведено шта сам дужан да урадим ако се зарати - каже М. С., запослен у једном од београдских здравствених центара. - Војни рок нисам служио нити сам икада имао везе са војском. Речено ми је да папир морам да преузмем, јер то прописује закон.

У Министарству одбране објашњавају да поделе решења са наведеним обавезама грађана нису у вези са политичком ситуацијом нити су најава ванредног стања или припрема за мобилизацију. То су, како наводе, уобичајени послови органа задужених за обавезе одбране.

- Део грађана Србије подлеже радној обавези, што значи да су током ванредног или ратног стања дужни да обављају одређене задатке на својим радним местима - објашњавају у Министарству одбране. - У Србији се већ две године примењује План одбране који тачно прописује шта ко треба да ради. Органи Министарства одбране дужни су да ажурирају спискове предузећа и запослених који су дужни да се одазову на позив државе.

адатак да производе робу или пружају услуге и у случају ратног или ванредног стања има око 1.200 привредних друштава у Србији. У случају да оружје проговори, њихов задатак ће бити снабдевање одређене војне јединице, полиције или другог субјекта одбране. Према овом документу, свако предузеће мора да има сопствени план снабдевања или пружања помоћи одређеном субјекту одбране у случају рата.

- Разлога за страх немају ни момци старији од 30 година, који добијају решења о превођењу у резервни састав - напомињу у Министарству одбране. - Позиви за служење у резерви не треба никога да плаше, јер је реч о законској обавези која се редовно спроводи. Иако је служење војног рока обустављено, сваки грађанин има два задатка везана за одбрану земље - да се упише у војну евиденцију (са 18 година) и да служи у резервном саставу (почев од навршене 30. године живота).

У Министарству одбране подсећају и да закон предвиђа и санкције за особе које се не одазову увођењу у војну евиденцију или одбију служење у резервном саставу.

И ЏИПОВИ У СТРОЈ

У евиденцији Министарства одбране налази се и више од 50.000 покретних ствари у поседу грађана, које у случају рата могу да буду мобилисане. Ратни распоред, поред војних обвезника, имају и аутомобили, камиони, грађевинске машине, авиони... Половина од пописаних средстава распоређена је у ратне јединице и позадину, док је остатак - у резерви.

Према важећем закону, под ратну команду могу да дођу и специјална возила, уређаји везе, пумпе за воду, као и опрема за снимање... Обавезу да имовину ставе на располагање имају и власници лука и пристаништа, аеродрома, хангара, складишта...

РЕЗЕРВА

Војничку униформу у случају рата може да обуче око 1,7 милиона грађана Србије. Овај строј резервиста чине сви способни грађани који су прошли војну обуку и заведени су у војну евиденцију.

LINK
Logged
Pages:  1 2 [3] 4 5 6 7 8   Go Up
  Print  
 
Jump to:  

Prijatelji

▼▼▼▼

Prostor za Vaš baner

kontakt: brok@paluba.info

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2013, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder

SMFAds for Free Forums
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Page created in 0.061 seconds with 23 queries.